Uit het leven van Pa Heemskerk

Transcription

Uit het leven van Pa Heemskerk
Uit het leven van Pa & Ma Heemskerk
Hendricus Jacobus
Heemskerk
Geboren 1 Juni
1906
Maria Aleida Anna
Wilhelmina
Michels
Geboren 27 Maart
1908.
Hendricus Jacobus HEEMSKERK, geboren Amsterdam 1 juni 1906,
gedoopt St. Bonefatiuskerk Amsterdam 1 juni 1906, trouwt
Amsterdam 23 februari 1933 Maria Aleida Anna Wilhelmina MICHELS,
geboren Amsterdam 27 maart 1908, gedoopt Amsterdam 27 maart
1908, overleden Amsterdam 18 augustus 1990, ouders Antonius
Josephus MICHELS en Maria Aleida DROSTE
Gedoopt door L.J. Boogmans. Bij de volkstelling van 1947 woonde Hendricus samen met
vrouw en kinderen in de Floris Versterstraat 5 hs te Amsterdam
VOORWOORD
Bij de samenstelling van dit boekje is de informatie voor een groot deel ontleend aan mijn
eigen ervaringen.
Deze zijn aangevuld met de herinneringen van mijn vader en broers en zusters met behulp van
de foto albums van mijn vader en mijn zuster Ria.
Verder is een gedeelte van de informatie ook nog uit de herinneringen van de zusters en broer
van mijn moeder Zr. Pia, Ko en Wil.
Ik wil daarom ook iedereen bedanken die hebben meegeholpen voor die informatie.
Vooral Ria, en Kees hebben, buiten natuurlijk mijn eigen vader, mij enorm geholpen.
Maar mijn speciale dank gaat naar Nel, mijn vrouw, die mij meerdere malen heeft geholpen
met het nakijken van de tekst.
Indien er volgens jullie iets niet goed is verwoord of als er verkeerde informatie in staat, mijn
excuses daarvoor.
Ik hoop dat het bijdraagt aan het inzicht hoe mijn vader en moeder afgelopen honderd jaren
hebben geleefd en hoe zij waren.
Paul Heemskerk
Niets uit dit document mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de samensteller.
2
Inhoudsopgave.
Voorwoord
Blz. 02
Inhoudsopgave
Blz. 03
De eerste jaren
Blz. 04
Broers en zusters Pa en Ma
Blz. 07
Diensttijd
Blz. 08
Jeugdjaren
Blz. 09
Floris Versterstraat
Blz. 12
Mobilisatie
Blz. 14
Eten Halen in de kop van Noord-Holland
Blz. 15
Na de oorlog
Blz. 16
OVV
Blz. 19
De winkel
Blz. 20
De vakanties
Blz. 21
Bijzondere gebeurtenissen
Blz. 23
De kinderen van Pa en Pa
Blz. 28
Burgerbrug
Blz. 31
Jubilea
Blz. 32
Blz. 32
Blz. 47
Blz. 49
Blz. 57
Blz. 58
Blz. 62
12 ½ jarig Huwelijk
25 jarig Huwelijk
40 jarig Huwelijk plus sluiting zaak
Pa 80 jaar Burgerbrug
50 jarig Huwelijk
55 jarig Huwelijk
Overlijden Ma.
Blz. 64
Pa 90 jaar
Blz. 66
Straatbewoners
Blz. 71
Slotwoord
Blz. 76
Slotlied
Blz. 77
3
De eerste jaren.
Pa leerde Ma kennen bij wilskracht: zie bijgaande foto.
Pa en Ma kenden elkaar
al wat langer uit hun
jeugdjaren, meer dan 15
jaar, maar dan als grote
vriendenclub met de
broers van Ma: Antoon,
Ger, Ma, Gerard en Pa.
Pa had zo af en toe ook
andere vriendinnen
zoals, Marietje Rensen
en Marie Hemelaar.
Het ging dan weer aan
en dan weer uit met
Marietje Michels.
Wel allemaal Marietjes.
De broer van Marie
Hemelaar is later toen
Ria naar Lourdes is
geweest haar
tegengekomen.
Ma had een vriendin op de van Lennepkade die Leida heette, waar zij zogenaamd heenging
als zij met Pa naar de bioscoop ging.
Dit is verklikt door tante Ria Droste welke een pianohandel had.
Eerst zat Pa een jaar op een school in de kanaalstraat en vanaf de tweede tot de zesde klas op
een school op de hoek van de Frederik Hendrikstraat en de Bilderdijkstraat vlak bij de
Liefdekerk.
Daar had hij ook een schoolkameraad v.d. Kruis die later auto‟s verhuurde aan Pa voor een
vakantie en voor de reisjes naar het klooster van tante Ton in Berkel-Enschot.
Ma zat op een school op de Nassaukade vlak bij de
Kinkerstraat.
Daarna op de
Oltmansschool op de
Passeerdersgracht.
Verder waren er ook nog wielerwedstrijden in het
Vondelpark en op het stadionplein waar Pa aan meedeed.
Pa ging met zijn moeder, tot aan zijn 14e jaar toen hij ging werken, met vakantie altijd naar
Ameland.
Daar hielp hij de boeren met de paarden in- en uitspannen.
Ook reed hij op het laatst de hooiwagen met het paard om het gras op te halen.
Alles werd nog met de zeis gemaaid.
Daar hield hij met de andere kinderen vakantie bij zijn oma.
4
De reis naar Ameland was omslachtig, met de trein naar Enkhuizen, dan met de boot naar
Stavoren, dan weer met de trein naar Leeuwarden, daarna met de bus naar Holwerd en in
Holwerd met de boot naar Ameland.
Pa trok dan tijdens de reis de kar met de andere kleintjes erop.
Toen Pa 14 jaar was moest hij van zijn vader van school af om een vak gaan leren.
En daardoor een baas gaat zoeken.
Zodoende kwam hij bij Karel van de Schot, zijn eerste baas, uit de van Lennepstraat.
Eerst haalde Pa boeken, die besteld waren, op voor een boekhandelaar bij de boekencentrale.
Later kwam hij bij Vroom en Dreesman terecht waar hij het stoffeerdervak leerde.
Eerst kwam hij in het beddenvak terecht en daar heeft hij ongeveer vijf jaar matrassen
gemaakt.
Toen zijn chef bij Vroom en Dreesman wegging om zelfstandig te worden heeft Pa bij hem
gesolliciteerd en is door hem aangenomen. De firma heette Remkes en Obbes.
De werkplaats lag onder de woning van Ma in de Borgerstraat.
De zaak ging echter failliet en toen heeft Pa nog bij een Verbeek op de Rozengracht gewerkt
en kwam uiteindelijk bij een Jood Vigat terecht in de Willibrordesstraat.
Daar waren op één hoog de stoffeerders en op twee hoog werkte Pa zelfstandig in de
beddenmakerij.
Nu was er bij de stoffeerders op één hoog een meesterknecht die vond dat Pa te veel materiaal
gebruikte en hij kreeg opdracht van de werkgever om dat voor Pa uit te meten.
Toen Pa de matrassen in elkaar naaide bleken zij te klein.
Daarna werd Pa ziek door een A-griep en was via de werkgever naar huis op de Aalsmeerweg
gegaan om het uit te zieken.
Toen Pa na veertien dagen terug kwam om met werken te beginnen, vroeg de werkgever waar
hij vandaan kwam en wilde hij die veertien dagen niet betalen.
Pa is toen naar de vakbond gestapt en heeft via de vakbond toch zijn geld gekregen.
Daarna was er geen werk meer voor Pa.
Toen heeft hij besloten om melkboer te worden. (zie hoofdstuk Floris Versterstraat)
Ma heeft in die tijd een ongeluk gehad met haar vinger waar zij per ongeluk op was gaan
zitten en omdat zij les gaf aan een leerling kreeg zij via de ongevallenwet de verdienste van
haar laatste leerling.
Daarna zijn ze samen de melkzaak in de Floris Versterstraat begonnen. (zie ook dat
hoofdstuk)
Pas later toen Pa in de Borgerstraat onder het huis van Ma kwam te werken bloeide de liefde
op.
Bekend uit die tijd, was het fluitje waarmee Pa aangaf, dat hij op de hoek op haar stond te
wachten.
Pa mocht niet zomaar bij Ma haar ouders binnen komen.
Toen Pa dan voor het eerst echt op bezoek kwam bij de ouders van Ma, kreeg hij van Opa
Michels meteen te horen dat hij nog het een en ander goed te maken had.
Waarop Pa zei dat hij zich van geen kwaad bewust was en dat hij geen kroegloper was maar
een nette oppassende jongeman.
Ma speelde toen op de piano het “gebed van de jonkvrouw”.
Van de kinderen Michels kon alleen Ma piano spelen.
Pa kon het wel vinden met Oma Michels maar Opa Michels moest niets van Pa hebben.
Opa Michels had toch wel een band met Pa, zij waren alle twee gek met wielrennen waarbij
Co af en toe ook wel eens mee mocht en voor het voetbal waren zij echte Blauwwitters.
Schaken deden zij ook, maar omdat Pa een betere schaker was, liet hij opa af en toe maar
winnen, want die kon slecht tegen zijn verlies en daardoor stemde hij Opa Michels wat
gunstiger.
5
Toen Ma ziek was mocht hij haar bij de gratie Gods in de achterkamer opzoeken waarbij Opa
Michels chagrijnig in de voorkamer bleef zitten.
Het gezin ging altijd naar de kindermis om 09.30 uur in de Vincentiuskerk omdat er in de St.
Agneskerk geen kindermis was.
Daarna gingen wij vaak door naar de Borgerstraat nummer 180 drie hoog.
Opa en oma Michels hadden een ijsmolen.
Dat was een houten vat met daarin een metalen ketel waar de puddingpap in gedaan werd.
Daarna werd het ijs van de ijsstaaf (die bewaard was in een wollen deken twaalf en een halve
cent kostte) erom heen gedaan en werd er speciaal paars ijszout over uitgestrooid.
Dan ging men op het vat zitten en daarna moest je aan een slinger draaien.
En zo werd er ijs gemaakt.
Pa was een verwoede slingeraar.
En zo was er Zondagsochtend altijd ijs.
Wil was ook verzot op ijs maar omdat zij ‟s morgens geen griesmeelpap lustte deed mijn
vader dit in de ijscoup met wat limonade er over heen en deed dan net of het ijs was.
Toen er dan gevraagd werd of het lekker was zei Wil ja maar niet zo koud.
Moeder was gek met beesten.
Zij heeft een keer een eend gevonden die op het water steeds naar voren onderging.
Na wat gespartel kwam hij dan weer overeind. Het beest bleef niet in leven, maar toen zij later
hebben gekeken bleek de eend een fietsnippel te hebben ingeslikt. Indien hij wat wilde eten
rolde dit naar voren waardoor het een duikelaartje werd.
Ma heeft ook duiven op het balkonnetje gehad, opa had dit balkonnetje met glas
dichtgemaakt. Af en toe zat er eentje bij juf van Zuilen.
Oom Ko speelde vroeger met de sporen van het buiten model uniform van Pa.
Later heeft Pa Oma Michels, die op drie hoog in de Borgerstraat woonde, regelmatig naar
boven en beneden gedragen omdat oma “wat ze noemen”open benen had.
Dat was erg moeilijk aangezien het een smalle en steile trap was.
Ma werkte op een atelier waar zij opkwam voor “haar meiden”.
Toen zij daarom weg moest hebben haar collega‟s voor haar gestaakt en kon zij alsnog
blijven.
Haar chef, ene van de Waal, heeft gezegd dat Ma beter advocaat had kunnen worden.
Ook later in de winkel kwam dat van pas en zo stuurde zij ook kaasboer van de Woude weg
omdat er een kaas niet goed was.
In die tijd was Oma Michels in verwachting van tante Wil.
Bij Opa en Oma Michels kwam de huisbaas het geld ophalen en tikte dan op de deur om geld,
maar omdat er geen geld was deden zij het voorkomen alsof er niemand thuis was en kreeg
tante Wil een speen in haar mond zodat zij stil zou zijn.
Ma was weggelopen uit de Borgerstraat en heeft al haar kleren in een laken gepropt en is
terecht gekomen bij de moeder van tante Fen. Tante Fen was een nicht van Ma, waar Ma veel
mee optrok.
Dat heeft ongeveer een klein jaar geduurd.
Daarna is Ma naar de Bethelmanstraat gegaan en heeft bij de zusters van Pa geslapen. Daar
was toen ook de moeder van opa Heemskerk.
Later zijn ze nog verhuisd naar de Pieter Lastmankade en daarna naar de Aalsmeerweg.
Daar werd op het zandland gevoetbald.
In die tijd gingen zij ook vaak naar het volkstuintje van de moeder van tante Fen bij de
Haringvlietstraat.
Toen tante Fen zelf een volkstuintje had bij Sloterdijk is Ma er op een keer met de bromfiets
en met Kees achterop heen gereden.
Onderweg werd bij een banketbakker wat gebak gehaald voor bij de koffie. De bromfiets van
Ma (een mobylette) moest eerst aangetrapt worden om de hulpmotor te starten. Kees rende
6
voorzien van de doos met gebak naast de bromfiets mee tot de motor startte, en wilde
achteropspringen maar dat mislukte. Toen Ma bij de spoorwegovergang bij Sloterdijk moest
stoppen, bemerkte ze pas dat Kees niet achterop zat.
Na afloop van een verjaardagsfeestje bij oom Piet op de hoofdweg was Ma na afloop toen zij
op Pa stond te wachten even op een vuilnisbak gaan zitten toen de vijf maal acht (politie) aan
kwam rijden en vroeg of er iets bijzonders was. Zij kon ze gerust stellen door te vertellen dat
ze op haar man zat te wachten.
Broers en zusters van Pa
Oom Gerard was eerst vertegenwoordiger van Het Parool in Brabant en later portier bij de
PTT en daarna suppoost van het Stedelijk museum.
Hij trouwde met tante Antje Kars en kreeg twee zoons Jos en Stef.
Oom Gerard kwam ook op het idee om de hond Turkie te laten dekken door een andere hond,
maar die moest er niets van hebben en heeft staan kotsen in de slaapkamer, dus geen kleine
Turkies.
Tante Jo werkte in een bakkerij. Trouwde met Herman Wijnen en kregen vier kinderen Fons,
Ed, Lies en Carla.
Tante Agaath is dienstbode geweest en niet getrouwd.
Zij heeft in de oorlog geholpen in het gezin van Pa en Ma. Zij kreeg goudinjecties tegen
reuma. In 1962 zijn Kees en Jeanne bij haar op de Hoofdweg gaan inwonen. Marcel en Leo
zijn daar geboren.
Tante Tiny was winkeljuffrouw en is later getrouwd met Piet van Ingen en kreeg drie zoons
Hans, Marcel en Charles waarvan de laatste plus minus 51 jaar is geworden.
Oom Jan heeft op de ambachtschool gezeten bij de Amstelveenseweg in de buurt van het
klooster waar ik nog eens retraite heb gehouden.
Hij had later een melkzaak op de hoek Kostverlorenkade-van Lennepkade. (Kan ook de
Kanaalstraat zijn geweest.
Hij trouwde met Sjaan Vloeimans maar dit huwelijk hield maar kort stand.
Broers en zusters van Ma
Oom Antoon was evenals zijn vader timmerman en was eerst getrouwd met Hieke. De
kinderen uit dit huwelijk waren Antoon, Rinus, Joop, Gonda en Martha.
Later trouwde hij met tante Alie den Dood. Haar vader had een slagerij. Uit dit huwelijk
kregen zij nog een dochter, Annelies geheten.
Oom Ger zat ook in de bouw en werkte voor Dura bouwwerken.
Hij trouwde met tante Annie en zij kregen twee zoons, René en Martin.
René had hart problemen en is ook op plus minus 36 jarige leeftijd overleden.
Tante Ton die veel sociaal werk deed is later in het klooster getreden bij de trappistinen in
Berkel-Enschot.
Oom Co was ook aannemer timmerman en trouwde met tante Cilia.
De kinderen uit dit huwelijk waren: Gerardus, Paulus, Louise, Johannes, Thomas, Christina en
Maria.
Tante Wil die later lerares werd op een internaat en tegenwoordig in Maarsenbroek woont.
7
Diensttijd
Pa zat in zijn diensttijd bij de Cavalerie.
De huzaren van Boreel te Amersfoort en
had toen twee paarden die hij Hennie en
Tonnie had genoemd.
Hij heeft toen ook nog op Prinsjesdag
naast de gouden koets van koningin
Wilhelmina gelopen.
Ook heeft hij de wacht gehouden bij koningin Juliana op Soestdijk.
In die tijd werd er, als iemand in de kazerne opgeroepen moest worden,
een signaal gegeven met een trompet. Iedere officier had zijn eigen
geluidsignaal. Pa was ingedeeld bij een officier, waar hij via de trompet mensen moest
oproepen. Ook werd er via trompetsignalen aangegeven dat er iets (b.v. oproep om te gaan
eten) moest gebeuren.
Hierbij nog een kaart die Pa aan Ma schreef
in zijn diensttijd.
8
Verder ging Pa een enkele keer naar zijn dienstmaatje Knoppert in Voorhout, zij reden bij de
huzaren altijd samen op de paarden. (zie foto‟s).
Jeugdjaren.
Pa ging in zijn jeugdige jaren veel om met Gerrit Schuurman.
Dan gingen zij vaak wandelen in de Kalverstraat en Nieuwedijk, waar de mensen elkaar
konden ontmoeten.
Zo kwamen de mensen elkaar verschillende keren tegen.
Dat was op dat moment het uitgaansleven.
: zie bijgaande foto‟s
9
Opa Michels werkte samen met zijn zwager
oom Joop (een van Droste) aan de puien in
Amsterdam.
Deze heeft hem beduveld (geld), waardoor er
een eind kwam aan de samenwerking en opa
alleen doorging.
Opa was geen zakenman, maar wel een
veelgevraagde man. Vooral de Bijenkorf wilde
graag dat opa voor hen werkte, maar een zekere
de Vries van de stadsschouwburg heeft niets
betaald voor bewezen diensten.
Een broer van Opa (Ben Michels) had een
wijnwinkel.
Oma en Opa Michels
De vader van Pa was voordat hij
conducteur op de tram werd politieagent.
Hij heeft voor Gerard en Jan een melkzaak
op de Aalsmeerweg op zijn naam gezet.
Nadat Pa er een tijd had gewerkt is hij een
eigen melkzaak begonnen op de hoek van
de Floris Versterstraat nr. 1 en
Wijsmullerstraat.
Tengevolge van de scheiding van Jan
Heemskerk met Sjaan Vloeimans is de zaak
aan de Aalsmeerweg verkocht aan Schot
een broer van Kren uit de Baarstraat.
Opa en Opa Heemskerk
Gerard begon een melkzaak in de Groenendaalstraat en Jan een melkzaak in de Kanaalstraat.
Jan had altijd van die rare streken.
Later heeft hij jaren bij de PTT gewerkt en was hij een fanatieke Ajax supporter die ook naar
alle uitwedstrijden meeging.
10
Bij een wedstrijd van Ajax in Tsjecho-Slowakije heeft hij zijn vrouw Zenca leren kennen.(zie
foto).
Oom Jippe Edes was
getrouwd met
Margaretha (Gritje)
Spoelstra oudste
zuster van Oma
Heemskerk (Tjitske
Spoelstra) die
getrouwd was met
Opa Heemskerk
(Jacobus Heemskerk).
Oom Co heeft in zijn jeugd met TBC in het
sanatorium Dekkerswoud te Nijmegen gelegen.
Pa met oom Co
In 1938 hebben Co en Wil een paar weken in de Floris Versterstraat gelogeerd omdat oma
Michels geopereerd was aan galblaasontsteking
Pa had een lederen buidel die hij altijd bij zich had voor het
afrekenen van de klanten. Ik zie hem nog die buidel te voorschijn
halen en de muntstukken er uit zoeken om terug te geven. Co was
11
een keer op kerstnacht in Vincentius kerk toen Pa zijn buidel daar helemaal op de collecte
schaal deed zodat de buidel leeg te voorschijn kwam.
Hoeveel er in had gezeten wist Co niet meer, maar hij was toen wel onder de indruk.
Oom Auke die getrouwd was met Jo
Heemskerk (zus van opa Heemskerk) had
een melkzaak in de Wagenaarstraat.
Hij heeft twee eigen huizen in bezit gehad,
die hij toen hij met pensioen ging eerst moest
opeten.
Hij had zich ingekocht in het Elizabeth
tehuis.
Opa Michels heeft nog een pui gemaakt voor
de zaak van oom Auke.
Jan Mosterman uit Steggerda was getrouwd met de zus van oma Heemskerk, die had een
eendenkooi op Ameland.
Een dergelijk eendenkooi kreeg je alleen maar via connecties.
Floris Versterstraat.
Het viel niet mee om je eigen klantenkring op te bouwen en de eerste klant was Oma Michels
uit de Borgerstraat.
Hij heeft toen een zwarte wijk van ene Oosterbaan gekocht om zijn quotum te halen.
Als klanten had hij een kroeg in de Ferdinand Bol en in de Churchillaan, tevens een
gasfabriek in Noord, waardoor hij met de pont naar de overkant moest varen.
Knecht Willem bracht de melk op Zaterdag bij oma, waarbij oma en ma hem af en toe in de
maling namen door telefonisch contact.
Dan vroeg oma aan Willem en Willem heeft mijn dochter nog een boodschap voor mij
meegegeven.
Waarop Willem die dat niet kon onthouden, begon te stotteren en zij ja, maar het was iets met
nootjes.
Je bedoelt zeker biscuitnootjes, ja mevrouw die zijn het.
De benaming biscuit nootjes heeft vaak tot veel
hilariteit gebracht.
Er waren in het begin twee wijken een binnenwijk
en een buitenwijk.
Ma deed de binnenwijk en Pa de buitenwijk.
Pa had voor het afrekenen een speciale zwarte
lederen buidel. Het handige ervan was dat hij hem
met 1 hand uit zijn zak kon halen, en in een
vloeiende beweging kon openklappen. Alles met 1
hand.
Om vooral de mensen die verhuisd waren werd door
veel melkboeren gevochten.
Zo werden zij gepaaid met een flesje slagroom of
een pakje roomboter.
Oma was vaak bij ons omdat Ma de wijk moest lopen en er toch iemand op de winkel moest
passen.
12
Pa was ook lid van de bond van melkboeren, welke uit ongeveer 1200 leden bestond.
De OVV bedong ook nog een cent per liter melk voor de melkrijders, toen het een slechte
winter was, maar de man van de bond wilde dat niet geloven.
Pa was daar erg kwaad over en schold hem uit voor hufter.
De melkzaak was een winkel
met een dagverblijf.
Later heeft hij pand nummer 5
erbij gehuurd en de huisbaas
heeft een doorgang van de
winkel naar het pand nummer
vijf gemaakt.
Hierdoor kon hij die ene kamer
erbij betrekken en heeft hij
tijdelijk nummer vijf verhuurd
aan de broer van Herman
Wijnen, die getrouwd was met
zijn zuster Jo uit de Baarstraat.
Later hebben zij een huis
betrokken in de Wijsmullerstraat.
Voor de melkbezorging had Pa een grote lange fiets met
opzij twee bakken waarop twee melkbussen konden staan. In
die bakken zaten laden voor de andere spullen zoals boter
flessen yoghurt en pap plus de eieren.
Later na de sanering hebben zij een grote handkar genomen.
Oom Co heeft in het begin meegeholpen met de wijk in de
Floris Versterstraat.
Pa had een speciaal blikken doosje
voor gekregen sigaretjes, die
aantrekkelijk was voor sommige
kinderen die rookten.
Af en toe werd er dan een sigaret
`geleend`.
Pa & Ma hebben ook nog een paar
jaar het kamertje naast de keuken
verhuurd aan ene Jelle Bruins.
Deze verkocht samen met zijn broer
vis in een haringstalletje bij het
Hoofddorpplein en de Aalsmeerweg.
Het bleek een handige man want door
middel van twee spelden heeft hij de
radiodistributie afgetapt, zodat hij ook
radio had.
Later bleek dat hij een verhouding
had met tante Fen haar Moeder, ze
hebben geprobeerd tante Fen haar
vader te vergiftigen, maar dat liep
verkeerd af, en ze zijn gevangen
genomen, en hebben in de koepel van
Haarlem gevangen gezeten. (zie ook
de foto waar Jelle op staat).
13
Mobilisatie.
Toen de oorlog uitbrak, werd Pa opgeroepen.
Hij moest direct naar Den Haag komen en zich daar melden.
Daar waren wagens aangevoerd met paarden die uit de wagons gehaald moesten worden.
Pa had verstand van paarden en hij had helpers die er bang voor waren.
Zij moesten over pontons die in het water lagen ieder met twee paarden aan de hand.
Pa ging voor en liet zien hoe het moest, maar achter zich hoorde hij paarden hinniken en er
was een stel pardoes naast de pontons gestapt, zo het water in.
Pa was ingekwartierd bij de Grebbeberg in het land van Maas en Waal tijdens de mobilisatie
in de oorlog (1940-1945). Samen met zijn kameraden hebben zij een varken vetgemest. Na
de mobilisatie zijn ze gaan kijken en ja hoor zie foto.
Die kameraden waren:
Verplancke die een groentezaak had.
Landzaat
Strik
Verbreukelen (boerenjongen).
Knoppert had een bollenbedrijf.
Op de proviandwagen zaten Pa en Knoppert.
Verbreukelen beheerde de keukenkar (ketels en fornuizen)
Strik en Landzaat zaten op de bijwagens wat huifkarren waren.
Tijdens de mobilisatie hielp Oma Michels Ma vaak in de winkel of thuis.
Zo is ook het verhaal bekend dat Kees buiten aan het spelen was, en na herhaaldelijk roepen
niet op tijd thuis wilde komen waarop oma zijn pyjama, gewikkeld in een krant, in het portiek
gooide en riep dat hij dan maar buiten moest slapen.
‟s Avonds werd er boven Amsterdam met luchtdoelartillerie geschoten. Je hoorde dan de
scherven op de daken neerkomen. In die tijd kwam Oma Michels elke dag met tramlijn 17 op
het Surinameplein aan om in het gezin te helpen. Vanaf daar liep ze naar de “Floris”. Kees die
zoals vele kinderen in die tijd granaatscherven spaarde, vroeg aan Oma of ze voor hem naar
scherven kon zoeken. Oma was immers al heel vroeg op pad. De volgende dag vroeg Kees of
ze nog naar scherven had gezocht. Nou dat had ze en gaf een grote papieren zak aan Kees.
Toen hij in de zak keek, bleken er een heleboel potscherven in te zitten. Oma Michels hield
wel van een grapje.
Ma had veel migraine (net als oma) en dan kwam oma Michels of tante Ton haar bijspringen.
Wolf lag dan als een echte waakhond op het voeteneind en o wee als je te dicht bij kwam.
Later is de migraine beter geworden omdat Ma een nylon vlecht op haar hoofd heeft gedaan
op voordracht van dokter Bonke.
In de oorlog wilde Ma niet hebben dat Pa in het verzet ging, maar hij had wel veel kennissen
die in het verzet zaten a.o. Egthuizen de man van de sigarenwinkel aan de overkant.
En een rechercheur die Dekker heette.
Deze werd opgepakt door twee rechercheurs en via lijn 1 naar het Klein Gartmansplantsoen
gebracht. Daar was toen het huis van bewaring.
Ze hebben nog naar wapens gezocht maar die lagen verborgen tussen de sigarendozen rest en
werden niet gevonden.
14
Pa is de tram gevolgd om te kijken waar ze hem naar toe brachten.
Later is de man naar Scheveningen gebracht.
Op het einde van de oorlog is hij bevrijd zie onderstaande foto‟s.
Tante Ton en Ma kon het met elkaar goed vinden.
Ma heeft in de oorlog regelmatig samen met tante Ton berkenstammetjes in het Amsterdamse
Bos (Bosplan) gezaagd, waarbij ze een keer tegen de lamp liep zodat zij in Amstelveen
opgebracht werd.
Gelukkig was het een “goede” rechercheur die haar de weg gewezen heeft hoe zij het beste
met de fiets, waarbij een bagagedrager voorop zat, moest rijden.
Wel heeft hij de zaag in beslag genomen waardoor opa Michels erg boos was.
Als Pa dat had gedaan zou hij misschien op transport naar Duitsland zijn gezet. Later heeft ze
veel hout onder een dekentje in een kinderwagen het bos uitgesmokkeld. Als ze Duitsers
tegenkwam, deed ze het voorkomen of ze tegen haar baby sprak.
Co heeft ondergedoken gezeten in de Floris waarbij Pa het een keer uitgeprobeerd heeft hoe
snel Co onder de grond kon komen.
Net toen hij het luik wilde sluiten zei Pa tot grote
hilariteit dat het een test was.
Eten halen in de kop van noord-holland.
Pa ging samen met een collega Deterink en diens zwager uit de Valeriusstraat met een
driewieler en een gewone fiets waarvan de wielen waren bekleed met rubber van autobanden
naar Medemblik.
Daar kochten zij zes zakken aardappelen en gingen toen weer huiswaarts.
In de polder kwamen zij verschillende dode mensen tegen die het niet gehaald hadden.
Op de IJ-pont stond helaas de Sicherheidsdienst, waardoor zij genoodzaakt waren om de
zakken een voor een naar de overkant te brengen, omdat anders de Sicherheidsdienst de
aardappelen in beslag zou nemen.
Dit heeft ongeveer een dag gekost om ze over te brengen waarbij zij de hulp van oom Gerard
ingeroepen hadden.
15
Oom Gerard heeft geruild en heeft Pa een zak rijst gegeven en gezegd dat hij deze moest
bewaren voor later.
Dat heeft hij dan ook gedaan tot het eind van de oorlog toen het erg slecht met voedsel was en
toen vermengd met aardappels opgegeten.
Pa kreeg via een kennis van opa Heemskerk die in de Wijsmullerstraat woonde, en
wagenbestuurder was, na een ruil, de beschikking over potjes brillantine voor tien gulden de
liter. Waarmee hij met speciale drijvende pitjes een verlichting kon maken voor ‟s avonds en
vooral „s nachts. Kees kan zich herinneren dat er een dergelijk drijvend kaarsje brandde op de
plaats waar de gang een knik maakte.
Pa is na een partijtje schaken in de Warmondstraat, toen hij ‟s avonds voor spertijd thuis
moest zijn, in het donker tegen een lantaarnpaal gelopen waar hij zijn voorhoofd
openscheurde. Toen hij later thuis kwam heeft hij Ma behoorlijk laten schrikken met zijn
bebloede hoofd. Toen hij al het bloed op zijn hoofd zag zitten ging hij zelf onderuit.
Onder de vloer lag veel spul opgeslagen zoals radio‟s ook van oma en opa Michels,
koperwerk en de fietsen.
Als de Duitsers het wisten zouden zij dit meteen in beslag nemen.
Nu was er een N.S.B. er in de straat die de Boer heette maar toch niet verkeerd was, die mijn
vader precies wist te vertellen wat er bij hun onder de grond lag.
Hij heeft ze nooit verraden.
Na de oorlog.
Feesten
Deze feesten werden na de oorlog door middel van een comité georganiseerd voor de jeugd
van Putten.
De Duitsers hadden daar in de oorlog de gehele mannelijke bevolking gefusilleerd.
Bij deze feesten werden verkleedpartijen en wedstrijdjes (voetbal en hardlopen) plus een
straatpolonaise georganiseerd.
Tevens kreeg Pa in zijn melkzaak een vat bier van het café aan de Sloterkade (waar later de
club van lange mannen (K.L.M.) in zat) voor de feestdagen.
Zie ook onderstaande foto‟s.
16
Noorda repareerde radio‟s en woonde naast Dekker. Tijdens de oorlog werd er bij Pa thuis
naar “Radio Oranje” geluisterd.
17
Pa had voor na de oorlog heel zuinig 10 sigaretten bewaard de beruchte piraatjes.
Toen hij ze uitdeelde en op wou steken waren ze helemaal beschimmeld en vergaan.
Zij waren niet meer te roken.
Hij had ook een klein flesje vieux bewaard en deze werd wel opgedronken ook door Co die er
bijna in stikte.
Pa sneed de boter af als een plakje kaas.
18
Vlak na de oorlog heeft Ma ook met opa Heemskerk nog een tijd eerst krulspelden gemaakt
en daarna badtassen in elkaar genaaid als bijverdienste.
Daarbij moesten de bodems geknipt worden.
Ook in de Groenendaalstraat werd dit gedaan door oom Gerard.
Als kind, ik zal drie of vier jaar zijn geweest toen de krulspelden gemaakt werden, zat ik met
de pinnetjes daarvan onder de tafel te spelen.
OVV.
Ook moesten wij als kinderen regelmatig geld brengen naar de administratie van de OVV
waarbij dan vaak ook nog een aflossing zat van een van de vorige facturen waarvan de
rekening nog niet helemaal betaald was.
Zo was er ook een “rooie” controleur, (had rood haar) zoals Pa hem noemde die kwam
controleren of je niet sjoemelde met de melk. In de huiskamer achter de deur stond een bus
die niet door de keuring zou zijn gekomen.
De inhoud bestond uit tapte melk vermengd met gewone melk.
Hij heeft het gelukkig niet gemerkt.
Griffioen de melkboer op het Jacob Marisplein, naast “Molentje”, waar de krantenbezorgers
van het Parool hun kranten ophaalden, is daarbij betrapt en moest voor zes maanden zijn zaak
sluiten.
Sinds die tijd stond hij bekend als de watertoren.
Pa had uit de fabriek waar hij werkte de beschikking over doppen die op de melkflessen en
eventuele andere flessen, zoals pap en vla, gezet konden worden met speciale rubberen
ringen.
Als er dan per ongeluk een dop stuk was kon hij er een nieuwe dop opzetten.
Dit werd vooral voor de slagroom gebruikt.
Hij kocht dan hele liters en goot deze dan weer over in 1/8e liter en 1/4e liter flesjes waardoor
er meer winst gemaakt kon worden.
Later werd het wat moeilijker omdat er een datum op de doppen werden gezet.
Ook werd er in het keukentje, door te karnen, boter gemaakt.
In de winkel stond eerst een klein koelkastje die gevuld werd met staven ijs van Loos uit
Karperstraat.
Staven die met een priem in tweeën werden gehakt. Daarvan ging een deel als voorraad in een
deken en het andere deel in het koelkastje.
Onder het koelkastje zat een bakje voor het lekken van het water en als het niet op tijd werd
geleegd liep het over op de vloer van de winkel, wat dus regelmatig gebeurde.
Doordat Pa bij de O.V.V. ging werken kreeg
het gezin kinderbijslag en tevens alle
faciliteiten.
O.a. het huren van zomerhuisjes in st.
Maartenszee, Voorthuizen en Schoorl.
Zo waren er ook dagjes uit georganiseerd.
(Zie foto).
19
De Winkel.
Later werd er een gat in de muur van het
keukentje gezaagd en kwam er het nieuwste
van nieuwste een heel grote koelkast,
waardoor Ma in de winkel ook vleeswaren
kon verkopen.
Ma maakte veel dingen zelf.
Rosbief en fricandeau werd door haar zelf
gebraden.
Gekookte worst werd zelf gekookt, waarbij
als het klaar was je het water in de mond
voelde lopen.
Ook bekend waren de kroketten die op
Zaterdag werden verkocht en die volgens het
recept van het kookboek van Bruins werden
gemaakt.
Roomboter- en chocoladelammetjes met de
Pasen waarbij de gewijde blaadjes van palmpasen takjes werden gebruikt als oortjes.
Ma deed alles om de klanten de behouden zelfs een half onsje kaas werd eventueel nabezorgd.
Ook waren er klanten die eens per maand betaalden en alles dus op lieten schrijven, het
zogenaamde poffen. Ma wist precies wanneer het betaaldag was, en ging dan voor dat het
geld uitgegeven werd, de schulden innen.
De kinderen moesten Pa ook wel eens van Ma uit de wijk ophalen omdat hij dan in haar ogen
te lang bij een klant was.
Voor de boekhouding hadden zij een goed aangeschreven boekhouder genaamd Zonneveld.
Deze had bij de belastingdienst een naam onkreukbaar te zijn. Zelfs het pakje roomboter dat
hij kreeg werd als verdienste genoteerd.
Bekend is ook dat hij al knikkend met zijn hoed in de hand achteruit lopend het portiek
uitviel.
Evenals dat hij toen hij door Ma via de winkel naar de huiskamer werd gebracht om het een
en ander te bespreken hij de losse poot van het opklapbed van Henk omver schopte en hij zich
vreselijk liep te verontschuldigen.
De man wist echter niet dat ma zeer regelmatig bepaalde facturen van bedrijven achterhield.
En als ma dan bij de belastingdienst kwam vanwege achterstanden in de betaling had zij een
speciale jas met een groot gat er in waar zij eerst een handtasje voor hield maar dit heel
geraffineerd liet zakken zodat dit in het gesprek te zien was.
Meestal hielp dit om een gedeelte van de belastingschuld kwijt gescholden te krijgen.
Toen Pa in de oorlog ‟s morgens om acht uur melk ging bezorgen in de van Woustraat stond
daar een Jood dood in het portiek.
20
Ma is ook een keer in Mei 1962 met brommer onderuit gegaan en heeft daar een verbrijzelde
schouder aan overgehouden.
Zij heeft toen een paar maanden in het Diaconessen ziekenhuis op de Overtoom gelegen.
Ria heeft toen van haar baas vrijaf gekregen om in de melkzaak te staan.
De Vakanties.
De eerste vakantie werd gehouden op de Hilversumse heide.
En duurde drie dagen.
Onderweg op de fiets werd er pauze gehouden waarbij Paul
te kennen gaf dat hij toch wel achterop honger had
gekregen.
We hebben toen ook nog een lekke band gekregen en die is
in een garage gerepareerd. Volgens Henk bestaat die garage
nog steeds.
Onderweg stortregende het en stonden alle mensen te
schuilen, Een stel gebukt onder hun jassen stonden langs de
weg en toen er een auto voorbij kwam werden zij onder veel hilariteit volledig onder water
gezet door die auto.
Tijdens de vakantie lag de gehuurde auto helemaal achterover, vanwege alle eten dat er
meegenomen werd.
Ook de kisten werden van tevoren naar de vakantiebestemming gestuurd door de firma‟s
“Snelle Visser” en “de Boer”.
21
Pa met Gonda achterop.
Op de brommer naar Sint Maartenszee Trees bij Pa en Paul bij Ma
achterop.
De brommers waren een Kaptein mobylet zonder versnelling.
In Sint Maarten gingen Kees, Henk en Ton al rondjes hardlopen voor de
conditie.
Zij deden daar ook verstoppertje in het donker waarbij Henk dacht dat een
sloot met kroos een weg was. De rest kun je wel raden.
De kinderen gingen op de fiets naar Voorthuizen.
Wij hadden een hond van een van onze klanten Flappie genaamd.
Die kon niet mee met hun op vakantie maar die is toen met ons
mee naar Voorthuizen gegaan en de hond had in de zomer van
1957 de vakantie van zijn leven.
Hele loopgraven heeft hij gegraven.
Er was een probleem hij was wat wagenziek en aangezien mijn
vader en moeder een auto hadden gehuurd zat hij achterin en kotste
over de pudding.
Alles werd er netjes afgeschept en de pudding was evengoed heerlijk.
Tijdens de vakantie in Voorthuizen speelden wij ook graag verstoppertje.
Henk kroop daar onder een wasteil en Kees liep heel hard het prikkeldraad in.
Ton was goed in bomen klimmen en zwaaide heen en weer in de top van een hoge boom.
Het was toch wel griezelig.
Er was daar ook brand in een boerderij en Pa is daar toen met zijn brommer heen gereden en
heeft nog spullen uit de boerderij gehaald voordat het huis in vlammen opging.
Opa en Oma Michels hadden een hond
welke luisterde naar de naam Wolf.
Als Opa Michels hem ‟s avonds uitliet
ontsnapte deze regelmatig en kwam dan na
in de polder te zijn geweest vaak naar de
Floris Versterstraat toe.
Regelmatig moest hij dan schoon
geschrobd worden omdat hij dan via de
polder achter de loopse teefjes aan zat.
Wolf die teveel zakgeld had volgens
22
iemand die in de winkel kwam omdat hij in de Albert Neuhuysstraat een andere hond vooruit
stond te duwen.
Bijzondere gebeurtenissen.
Controleur
In die tijd moest je ook nog kijk en luistergelden betalen. Als de controleur dan kwam, sprak
Ma een tijdstip af en verborg de toestellen in de kast van het kamertje.
Een antenne hadden wij niet, want de gordijnrails was onze antenne.
Voetbaltoto.
Pa deed altijd mee met de voetbaltoto maar won bijna nooit wat.
Nu was er tijdens de kerst een speciale voetbaltoto. Daar kreeg men ook een prijs indien men
alles fout had.
En ja hoor pa had gewonnen een rijtje helemaal fout.
Hij blij en vanwege zijn prijs hebben wij hem toen een ijstaart af getroggeld.
Toen de prijs uitgekeerd werd, bleek dat een heleboel mensen alles fout hadden gehad en
werd er maar een paar gulden uitgekeerd.
Maar wij vonden het ijs lekker.
Meeuwen.
Tijdens een vakantie op Ameland klom Pa op een duin om onze positie te bepalen. Pa werd
door een kolonie meeuwen aangevallen, omdat hij te dicht bij hun broedsel was gekomen.
Zij vlogen af en aan en probeerden in zijn hoofd te pikken. Zich verwerend, door met zijn
fotoboxje te zwaaien, probeerde hij de vogels van zich af te houden. Hij is er toen hard
vandoor gegaan om zich in veiligheid te brengen.
Parkieten.
Ma was gek op parkieten en zo werd er een gedeelte van een kast in de kamer ontruimd om
als kooi voor de parkieten te dienen.
Het waren er eerst vier, maar al gauw hadden wij er, omdat er nestjes aangebracht waren een
stuk of 12.
Het was als de radio aanstond bij een voetbalwedstrijd een gekrijs van jewelste van die
parkieten die boven het geluid van de radio uit wilden komen.
Er werd dan een slof of een schoen tegen het gaas gegooid. Dan was het even stil, maar na een
paar minuten begon er een parkiet, eerst zachtjes, maar allengs steeds luider te krijsen. Daarna
begonnen de andere parkieten mee te kwetteren. Op het einde van de voetbalwedstrijd
(meestal Nederland – België) lag er een grote berg schoenen bij de kooi.
Er was ook een blauwe parkiet die wist altijd uit de kooi te ontsnappen.
Deze noemde we naar de rasuitbreker uit de gevangenis in die tijd “Gerrit de Stotteraar”.
Er was geen houden aan en op een ochtend zijn ze naar Artis gebracht. Ria heeft toen nog
vrijkaartjes voor Artis gehad om te controleren dat ze niet aan de slangen of andere wilde
beesten gevoerd werden.
23
Strandhuisje Zandvoort
Opa en oma Michels hadden eerst op
het strand een soort kermistent en
later heeft opa een strandhuisje
gebouwd.
Ma was een strandmens.
Zij lag zo vaak in het water dat oma
Michels met een pasgeboren kind
rondliep om het stil te houden.
Hierover werden dan grapjes
gemaakt dat het kind alleen maar
zout water zou krijgen en daardoor
niet zou groeien.
Voor mijn vader was het een sport
om nog eerder thuis aan te komen
dan de familie die met de Haarlemse
kikker reisden
Verbrande benen.
Pa is op de fiets naar het eigengemaakte tenthuisje van Opa en Oma in
Zandvoort gereden. De anderen waren met de tram (de Haarlemse
Kikker) gegaan, die tram stond op de Admiraal de Ruiterweg in
Amsterdam.
Pa had er geen erg in dat de zon zo fel was.
In de loop van de avond bleek dat zijn mooie witte benen zeer ernstig
waren verbrand en toen heeft Ma er aldoor karnemelk op gesmeerd om
de pijn maar enigszins te verzachten.
Roet
Toen Pa een keer terugkwam van schaken deed hij het licht aan maar dacht dat de lamp het
niet deed.
Nu was er zoveel roet door de verkeerde afstelling van de oliekachel ontstaan, dat je geen
hand voor ogen kon zien.
Toen de rook was weggetrokken bleek alles zwart te zijn van het roet.
Ma had daarin liggen slapen en was alleen nog blank bij haar neusgaten. De rest van haar
gezicht was pikzwart.
Midden in de nacht hebben zij alles op straat uitgeklopt.
Hoe zij het hebben schoon gekregen weet Pa niet meer, maar wel dat het een hels karwei was.
Klanten.
Tijdens de zomer gebeurde het wel eens dat er Zondags klanten waren die aanbelden dat er
producten niet goed waren of dat zij wat vergeten waren te halen.
Als zij nu slagroom hadden wat een beetje zuur was geworden, vonden wij dit als kinderen
helemaal niet erg.
Wij mengden de zure slagroom met wat vanille vla en hebben er toen van gesmuld.
24
IJstaarten.
Ma had met de OVV afgesproken dat wij ijstaarten die besteld waren bij de OVV in heel
Amsterdam op eerste kerstdag rond zouden brengen, waarbij wij zouden zorgen voor een
tijdige afgifte.
Zo gezegd zogedaan.
Het ging goed tot er opeens een eerste kerstdag was waarbij het ging vriezen.
De ijstaarten konden nu wel mooi opgeslagen worden op het plaatsje maar de wegen werden
spiegelglad.
Ton en Paul zouden deze klus gaan klaren maar we konden bijna niet rijden en heel
voorzichtig brachten wij onze ijstaarten weg waardoor wij bij de meeste mensen te laat
kwamen.
Ik heb nog op mijn netvlies staan de bus die voor onze ogen bij een brug van de weg afgleed.
Het was een vreemde ervaring.
Toen wij moe thuis kwamen bleek ook nog eens dat alles van het kerstdiner op was.
Maaltijden.
Ma kon heerlijk koken en bakken.
Vooral bekend zijn de moorkoppen, appeltaarten en de Trilpuddingen uit de vorm van een
tulband.
Ook hadden wij vaak hele grote gehaktballen bij het eten.
Alles kon thuis :
Verstoppertje: als onze neven of nichten wel eens op visite kwamen deden wij vaak
verstoppertje waarbij wij gebruik maakte van het hele huis.
Een van de plaatsen nu was het opklapbed.
Ma legde iemand op het bed en klapte het bed omhoog.
Niemand die het zag.
Ook wou Ton zich in de badkamer verstoppen, maar in het hoekje stond al iemand, dus dan
maar in het bad, laat daar nu net een laagje water nog instaan.
Hij kreeg toen wel natte voeten.
Familie:
Gonda dochter van oom Antoon en Hieke dus ons nichtje heeft een poosje bij ons gewoond,
omdat het thuis niet zo goed ging met haar stiefmoeder.
Ook Stef van oom Gerard en tante Annie heeft een poosje bij ons gewoond, omdat toen tante
Annie was overleden oom Gerard erg omhoog zat.
Ook heeft oom Gerard een woningruilbureau gehad waarbij hij bij ons in het halletje zijn
zaken deed via onze telefoon.
Maar op een gegeven moment was er zoveel telefoonverkeer dat ma zelf bijna niet meer kon
bellen naar leveranciers e.d.
Zij heeft toen gezegd dat hij op zoek moest gaan naar een andere ruimte.
Gerard en zijn kinderen Stef en Jos bleven zondags vaak mee eten.
Spelletjes op de verjaardag van de kinderen.
Op de verjaardag van de kleinkinderen was opa zeer geliefd en heeft menigeen vermaakt met
zijn spelletjes zoals: oorlogsinvaliden, Vliegen, pollepel, lepeltje verwisselen etc.
25
Andere grappen waren:
In bed een borstel of een dweil verstoppen.
Een afbeelding van aap uit Artis die stond op de achterkant van het telefoonboek op je kussen
leggen en als je dan je dekens opzij deed keek die aap je aan.
Toen Kees een keer heel laat thuis kwam wilde hij Pa en Ma niet wakker maken en hij dacht
ik klim door raam.
Laat nu net vijf maal acht de hoek omdraaien en denken dat hij een inbreker was.
Hij zei dus dat hij er woonde.
Moest hij zijn naam zeggen en zij keken in het portiek ernaast maar daar stond geen
Heemskerk op de naamplaatjes.
Ton die in die kamer sliep zei toen met stemverheffing, of het niet afgelopen kon zijn omdat
hij wilde slapen.
Waarop de agenten tegen Kees zeiden, dat het goed was.
Wij hadden grote gasgeiser met een bad waardoor wij voor die tijd zeer vooruitstrevend
waren, want er waren er maar weinig mensen die dat hadden.
Voor ons kinderen een geweldige ervaring de rand insmeren met groene zeep en ons dan
onder water laten glijden.
Het water stond in de gang.
Toen Pa en Ma na een bezoek aan de familie Lemmers in Montfoort langs Schiphol reden
gleed het vliegtuig de Paulus Potter, die een verkeerde start maakte, vlak voor hen de straat
over, iets eerder en zij hadden er onder gezeten.
Er was veel consternatie en zij hebben nog geholpen om mensen uit het vliegtuig te halen.
Zij waren behoorlijk geschrokken van dit ongeval.
Wij waren niet thuis omdat wij die dag roeibootjes hadden gehuurd op de poel en de anderen
waren zeilen op de Westeinderplassen.
Schaken: Pa was lid van de schaakvereniging “Het zuiden”die zat in de Schinkelstraat en
heeft ook nog tegen wereldkampioen Euwe simultaan gespeeld.
Voetbal.
Pa is altijd al gek van voetbal geweest.
Na de oorlog ging Pa vaak naar Blauwwit,
maar vanwege de financiën ging hij later
naar K.B.V..
Je kwam daar door via de Sloterkade, langs
de bioscoop Victoria en daarna het Jaagpad
te lopen.
Kwam je ook nog langs de sluisjes van het
nieuwe meer en zo achter de dijk lag KBV
en ook nog de voetbalvereniging Rivalen.
KBV met Jantje Zonderland als snelle
rechtsbuiten.
Later gingen wij naar het Olympische stadion en kregen wij in de pauze een reep.
26
Mevrouw Olivier vroeg zich vaak af wanneer we sliepen omdat ze ‟s avonds en ‟s nachts veel
licht zagen branden.
Er was bijna altijd veel bedrijvigheid in huize Heemskerk.
Deze mevrouw Olivier heeft ook nog strijkwerk voor Ma gedaan.
Olivier had een auto en die bracht opa en oma Michels naar Berkel Enschot.
Omdat zij opa en oma vanuit de winkel kenden.
Daarna hebben Pa en Kees hun rijbewijs gezamenlijk behaald.
Vrijdag werden opa en oma gebracht en Zondags weer opgehaald.
De lichtgroene Ford Mercury was de eerste auto die gehuurd werd om Opa en Oma Michels
naar Berkel Enschot te brengen.
De auto zat propvol en de
kleintjes Trees en Paul moesten
bukken als er politieagent werd
gepasseerd, zodat die niet zag
dat er teveel mensen in die auto
zat.
Joop en Lenie gingen op de
Motor er achteraan.
Lenie die dacht dat we zaten te
zwaaien terwijl wij wilden
aangeven dat er getankt moest
worden.
27
De Kinderen van Pa en Ma.
Pa en Ma zijn getrouwd op 23 Februari 1933.
Bij het huwelijk van Pa en Ma schreef oma Drost i.p.v. Droste.
Wat veel consternatie veroorzaakte.
Dokter Bonke heeft omdat het zo lang duurde voordat zij kinderen kregen iets gegeven
waardoor het plotseling lukte. Ook werden er vele kaarsjes in de kerk gebrand.
Toen er later twee kinderen in een jaar tijd werden geboren hebben zij de kaarsjes maar
uitgeblazen.
Als eerste kind werd na geduldig wachten en veel bezoeken aan dokter Bonke op Zaterdag 27
Oktober 1934 Jacobus Anthonius Heemskerk geboren.
Zij noemden hem Kees. Eerst had hij een andere naam, maar toen Opa Heemskerk op
kraamvisite kwam, wilde hij dat hij naar hem vernoemd werd. Vandaar Jacobus. De
verpleegsters in het ziekenhuis vonden dat geen mooie naam en veranderde de naam die op de
wieg gespeld zat in “Kees” van de melkboer. Die naam heeft hij sinds die tijd ook gehouden,
alleen zijn opa bleef hem altijd “Ko” noemen.
Kees is na de lagere school na een mislukte mulo naar de naar de VGLO op de
Kloveniersburgwal gegaan. Na een test bleek dat hij geschikt werd bevonden voor het vak
elektricien. Hij is toen na de VGLO naar de B.N.S. (Bisschoppelijke Nijverheids school)
gegaan.
Hij was daar intern en kwam alleen in het weekend naar huis.
Ik kan me nog herinneren dat wij hem op het Surinameplein opwachtten en/of wegbrachten
bij de Maarse en Kroon bushalte.
Hij had dan een rieten koffertje bij zich. Het koffertje was voor een groot deel gevuld met
appeltjes.
28
Na de B.N.S. heeft Kees de H.T.S. doorlopen in de Dongestraat. Na afgestudeerd te zijn in het
vak mechanische technologie, moest hij onder dienst. Na zijn dienstijd is hij gaan werken bij
het instituut kernfysisch onderzoek (IKO) op de ringdijk in de Watergraafsmeer (Amsterdam
oost).
Het tweede kind Hendricus Maria Heemskerk werd geboren op Dinsdag 3 Mei 1938.
Hij werd genoemd Hennie wat later Henk werd en heeft dus dezelfde roepnaam als zijn vader.
Na de lagere school (Augustinus school) ging Henk naar de Handelsschool in de Moreelse
straat.
Hij is toen gaan werken bij de N.M.B. (Nederlandsche Middenstandsbank) en na zijn
diensttijd bij boekhandel Contact. Voordat hij een eigen zaak heeft opgericht in Nieuwkoop
“Heemskerk Bouwspecialiteiten” heeft het vak geleerd bij van de Hoek Bouwmaterialen.
Daarna heeft hij Stijl 2000 opgericht.
Antonius Maria Heemskerk is het derde kind en is zondagmorgen 7 uur op11 juni 1939
geboren.
Na de lagere school heeft Ton, zoals zijn roepnaam
was, op de mulo gezeten en heeft deze school niet
afgemaakt.
Hij is gaan werken bij Rederij Koppe op kantoor.
Voor zijn diensttijd zes maanden in vaste dienst bij de
O.V.V.
Na zijn diensttijd bij een bedrijf in Zwanenburg een dok
gebouwd voor betonnen casco‟s voor woonschepen.
Daarna bij Groenevelt & van der Pol waarvan een paar
jaar als elektricien op Schiphol.
In oktober 1963 rij-instructeur bij autorijschool Renes,
welke in september 1963 door Ton werd overgenomen.
Op zijn beurt werd zijn zoon Peter later weer eigenaar
van deze rijschool, omdat Ton in 1983 ging
samenwerken met zijn broer Henk in systeemplafonds
en scheidingswanden.
In 1986 is deze samenwerking beëindigd en is hij op
non proffit basis gaan werken in Brink‟s wijnhandel.
Deze wijnhandel in 1991 overgenomen met een winkel in de Staalstraat en een winkel op de
Kromboomssloot.
In 1993 samenwerking met wijnhandel LE JARDIN in de Jordaan.
In 1989 de boekhouding van architectenbureau Westerweel op zich genomen.
29
In 2000 Brink‟s Wijnhandel teruggebracht naar één winkel en de naam gewijzigd in
Schottenburch Wijnhandel.
In 2000 onder zijn leiding en verantwoordelijkheid de renovatie aangegaan van het pand
Staalstraat 6.
Hierna een meisje Maria Theresia
Heemskerk geboren op Zondag 25
Augustus 1940.
Zij werd Ria genoemd.
Na de lagere school (St. Theresia)
heeft zij VGLO school gedaan en
heeft daarna op de modevakschool
Meijer in de Haarlemmermeerstraat
de diploma´s behaald van
costumière en coupeuse. Zij is bij
Piller als naaister en later als
coupeuse en bij Elvie als modellennaaister aan de slag gegaan.
Daarna is er weer een jongen genaamd Paulus Petrus Maria
Heemskerk geboren op Zondag 28 Februari 1943 met de
roepnaam Paul.
Deze is na de Augustinus school Orteliusstraat 5 (lagere
school) naar de Dominicus Ulo in de Marco Polo straat
gegaan.
Daar heeft alleen de eerste klas afgemaakt en bij het
kerstrapport in het tweede jaar hebben Pa en Ma hem laten
testen waaruit bleek dat hij een technische inslag had.
Dus naar de Don Bosco ambachtschool.
Na deze school drie jaar te hebben doorlopen is hij naar de
Hendrik de Keyser U.T.S. gegaan.
Het eerste jaar afgemaakt en in het tweede jaar gestopt.
Gesolliciteerd bij de Banque de Paris et des Pays-Bas en
aangenomen op 1 Februari 1963. Hij heeft daar tot zijn
pensioen ruim 40 jaar gewerkt.
Als laatste van de kinderen werd het meisje Theresia
Maria Heemskerk op Vrijdag 28 Januari 1944 geboren
met de roepnaam Trees.
Trees is ook naar de lagere school St. Theresia op de
Crusemanlaan 70 gegaan.
Daarna op de VGLO school en daarna Au-pair in Utrecht
bij Mevrouw Verhoeven.
30
Burgerbrug
Toen de kinderen de deur uit waren en zij
de leeftijd van vijfenzestig naderden
hebben Pa en Ma op een stukje grond bij
boer Meereboer een huisje laten bouwen op
een bungalow parkje.
Dit werd hun lusthof voor de weekenden en
na de opheffing van de zaak.
Af en toe kwamen de kinderen er langs.
Paul en Nel zijn later in Heerhugowaard
gaan wonen en vooral Monique hun
dochter ging er zomers vaak in de weekenden heen om te kaarten en later om er in het café de
Dageraad te bingoën en de beruchte paardenraces van de heer Polak.
In de zomer werd om de kosten een beetje te dekken het huisje verhuurd aan derden of de
kinderen.
Bertus en Trees, Anneke en Nico, Kees en Jeanne en andere geselecteerden.
Voor Paul was het in de zomer een mooi fietstochtje en regelmatig ging hij dan op de fiets
door de week en in het weekend achter de bromfiets van Monique van Heerhugowaard naar
Burgerbrug.
Toen Pa en Ma wat ouder werden kwamen vooral Ria en Jan met de kinderen en Trees en
Bertus in het voorjaar de tuin een grote opknapbeurt geven, waarbij af en toe ook Paul en Nel,
Kees en Jeanne meehielpen.
Op het bungalow parkje leerden ze vele mensen kennen en hadden er veel plezier.
Totdat Meereboer overleed was er niets aan de hand, behalve dat er naast hun houten
bungalow park er een nieuw stenen bungalow park gebouwd werd.
Hun uitzicht over de weilanden was weg.
Verder wilde de nieuwe eigenaar de huisjes weg hebben om er een nieuwe bungalow (lees
duurder) park neer te zetten.
De bewoners hebben zich toen verenigd in een vereniging geheten: “De Dageraad`
Paul heeft deze statuten op papier gezet en voor alle leden uitgeprint.
Na het overlijden van Ma zijn Kees en Jeanne vaak naar het huisje gegaan om de boel bij te
houden en te repareren.
Omdat het Pa allemaal teveel werd gebruiken nu Kees en Jeanne zomers het huisje tijdelijk,
behalve als er liefhebbers zijn die het eventueel
willen huren.
De vier zonen Kees, Henk, Ton en Paul hebben
op een Zaterdag het hele huisje geschuurd en
geschilderd. Het was de zaterdag dat er door de
luchtmacht een einde gemaakt werd aan de
gijzeling door Molukkers van de trein bij Deil.
Ook hebben wij er een keer onze jaarlijkse
familiereünie gehouden welke meestal op de
camping Harskamperdennen werd gehouden.
31
JUBILEA.
12 ½ JARIG HUWELIJK
Bij het 12 ½ jaar trouwen van Pa en Ma op 24
Augustus 1945 overleed de moeder van mijn vader.
Zij hebben het feest afgeblazen terwijl de gasten al
gearriveerd waren.
Die hebben nadat Pa en Ma vertrokken waren de
afwas gedaan en de boel opgeruimd en gewacht tot Pa
en Ma weer terug waren.
Later werd het toch nog iets gevierd.
Hiervan zijn geen foto‟s te zien.
Maar er was wel een leuk draaiboek samengesteld.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Zie ook de bevrijdingsfoto‟s.
45
46
25 JARIG HUWELIJK
De viering van hun 25 jarig huwelijk werd net als het 12 ½ jarig huwelijk in de Floris
Versterstraat nr. 5 gehouden.
Hier was ook Oma Michels er bij.
Het was een geweldig feest, want feesten organiseren konden ze wel.
‟s Morgens eerst de H. Mis en daarna het ontbijt.
‟s Middags wat bijkomen en ‟s avonds het diner met vele gasten.
Na het diner kwamen nog vele genodigden.
Dat dit allemaal in die kleine kamer ging is toch wel wonderbaarlijk.
Enkele namen en foto‟s van het feest.
Pa, Ma, oma Michels Tante Fen en Kees.
Herman, Tante Agaath, Fam. Edes,Piet van Ingen
en Pa.
Oom Wil, Trees, Bap en Henk Edes
Paul, Gonda, Trees, Ma en tante Agaath
47
Oom Auke, oom Antoon, tante Agaath en
Herman Wijnen
Ria, Henk, Oma Michels, Trees, Gonda,
Annelies, oom Antoon en Pa.
Fons Wijnen, Hans van Ingen, Ed Wijnen en
Charles van Ingen
Ma, oma Michels, tante Fen, Herman
Wijnen, Ed Wijnen, Hans van Ingen.
Pa, tante Fen, oma Michels en Ma.
Vooraan: Henk, Trees, Carla Wijnen en Ria.
Achteraan: Oom Auke, tante Agaath, tante Tiny, Herman Wijnen, fam. Edes oom Piet.
48
Ton, Carla Wijnen, Ria, Gonda, Rinus Michels
met Freddy, Charles van Ingen, Ed Wijnen
Hans van Ingen en Fons Wijnen.
Lies
40 JARIG HUWELIJK EN SLUITING VAN DE ZAAK
Op 23 Februari 1973 werd dit gevierd met een H. Mis ter herdenking van dit feit in St. Jan de
Doper aan de Poeldijkstraat nr. 1 om
11.30 uur.
Daarna volgde een receptie in “De
Schuilvinck” Poeldijkstraat nr. 3 onder
de kerk van 15.00 tot 16.30 uur.
Hieronder enige foto‟s die gemaakt zijn
voor de H. Mis.
Er waren een overweldigend aantal
bloemstukken en blijken van
genegenheid gebracht.
49
Enkele foto‟s tijdens de H. Mis.
50
Na de H. Mis was er voor de genodigden een broodmaaltijd.
Op weg naar “De Schuilvinck”.
51
De broodmaaltijd met de voordrachten van de kleinkinderen.
52
53
Gasten van de receptie waaronder veel klanten die afscheid kwamen nemen.
Familie Ballegooijer, mevr. V d Loo
Mevrouw Delver
Familie van der Eng. (Hij zong als ik toch
Eens rijk was en zij speelde piano).
Familie Dekker en de Boer
Echtpaar Ballegooijer en de heer Olivier
Oom Auke en Gerrit Schuurman en Henk
54
Mevr. V d Woude, Mevr. Olivier,
Meneer Olivier, Meneer Ballegooijer,
Mevr. V d Loo.
Mevr. V d Loo, Mevr. Reuser, Mevr.
Olivier, Mevr.v d Woude en Mevr. Visser.
Echtpaar Reuser.
Het feest ‟s avonds op de boot:
55
Oom Gerard, Pa, Ma Paul
Gonda en Albert.
Trees, Ria, tante Agaath Nel en An
tante Mien, Ma, Pa oom Jan
Paul, Gonda, Albert, Corrie en Antoon
Pa, oom Jan en Zenka
Oom Antoon, tante Mien, Ma en Pa
Paul, oom Gerard, Gonda en Henk
We deden toen het spelletje een van de acht met een lopende band van Mies Bouman
56
PA 80 JAAR.
Pa zijn 80e verjaardag werd gevierd in café Restaurant “De Dageraad”te Burgerbrug.
Waar zij ook een zomerhuisje hadden.
Het was er erg gezellig met vele mensen van de familie erbij.
Zijn broers Gerard en Jan en zijn zus Tiny.
Van mijn moeders kant haar broers Antoon en Co en haar zus Wil.
Zie ook onderstaande foto‟s:
57
50 jaar getrouwd.
58
Mevr. Besson en Dochter Desi Bouterse
Mevr. Ballegooijer en mevr. Reuser
Mevr. Ydema, Hr. Oliviermevr. De Rijk en
echtpaar Reuser.
Hr. Breedveld, de Boer en echtpaar
Cremer
Mark, Lenie, Nel, Wil en pa Tox
Jeanne, echtpaar Brouwer en mevr. Annie
Schuurman-de Jong
59
Mevr. Ydema, mevr. Helmer en Hr. Olivier
Mevr. Ballegooier
Antoon, oom Co, tante Cilia, Corrie, Wil en Gonda
Tante Tiny, tante Jo en Carla
Tante Wil met de pinquin
de zangkunsten van Saskia, Marianne en
Ellis
60
Voordracht fam. V d Hadelkamp
dankwoord Pa
oom Antoon en Annelies
Bart,
Christiaan en
Robert
Voordracht oom Piet.
61
55 JARIG HUWELIJK
62
De genodigden:
Ria, Pa, Ma, oom Gerard, Ans en Klaas
tante Tiny, Emmie en Klaas de Boer, Jan en
Ria
Tante Cilia, oom Co, oom Antoon, Corrie
Bertus, Wil en Wil, ??? en Christiaan.
Zenca, oom Jan, Jeanne, Trees en Bertus
Oom Co,Ton, Nelly, Albert, Gonda, Paul
63
Overlijden Ma.
In Augustus 1990 werd Ma ziek op Burgerbrug en nadat zij Kees hadden gewaarschuwd is
Ma met een ziekenwagen naar het Andreas ziekenhuis gebracht.
In het ziekenhuis hebben zij van alles geprobeerd om haar weer beter te krijgen, maar het
bleek een aflopende zaak te zijn.
De kinderen en hun partners hebben een paar dagen gewaakt en toen is zij ‟s morgens op 18
Augustus 1990 overleden.
Hieronder enige foto‟s daarvan.
64
Na de eerste opvang door Kees en Jeanne, nam Pa weer deel aan het leven.
Hij ging weer schaken en kaarten in de “Schuilvinck” en werd lid van de Soos.
In de zomer na het overlijden is hij samen met Paul en Nel voor twee weken mee geweest
naar Granada in Spanje waar Mark voor de E.J.K.
tafeltennis moest spelen.
Daarna is hij nog in Rosas in Noord Spanje geweest
en nog een week op de camping Arleblanc in Zuid
Frankrijk.
Daarna heeft hij Corrie van Tol leren kennen en is
daar veel mee opgetrokken.
Hij verbleef er graag en veel voor de gezelligheid en
leerde ook haar familie kennen.
Een paar jaar geleden ging Pa in de Laan van
Vlaanderen waar Corrie woonde ‟s avonds laat
onderuit.
Na een paar uur kwam hij bij. Toen heeft hij zich
zittend naar de slaapkamer van Corrie gesleept.
Corrie had een alarm apparaat dat zij in werking
stelde. Pa werd opgenomen in het A.M.C. te
Amsterdam en heeft toen een pacemaker gekregen.
Corrie moest toen, omdat Pa haar niet meer kon
verzorgen, naar het verpleeghuis Amstelhof.
Daar is zij op 19 Augustus 2003 in haar slaap
overleden.
Pa is toen verpleegd in de St. Jacob en heeft later daar
een kamer gekregen.
Daar woont hij tot nu toe.
Hij wilde liever niet meer naar de Floris Versterstraat.
65
PA 90 JAAR.
Toen Pa 90 jaar zou worden heeft Trees geïnformeerd op Ameland of er ergens ruimte was
voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Daarna zijn Kees, Trees, Bertus en Paul naar het eiland gegaan om het een en ander te
regelen.
Aan de hand hiervan
werd een Dagindeling
en een
taakbeschrijving
gemaakt.
66
Daarna werden de uitnodigingen verzonden aan Pa en Corrie en de gezinnen.
Toen kon het feest beginnen zie onderstaande foto‟s:
Pa krijgt een oorkonde van de burgemeester van Ameland:
67
Het gezin met Pa op de foto zoals vroeger.
De familie foto:
68
De receptie voor de Broers, neven, nichten en kennissen.
69
70
Straatbewoners.
Boven de winkel nr. 3 een hoog woonde op Brink die zong als een zangeres en op twee hoog
woonde Boon die violist was in het concertgebouworkest.
Die Brink had een hond die aldoor zo jankte als hij alleen was.
Op een avond toen het weer zover was, heeft Pa haar opgewacht.
Hij heeft haar er over aangesproken, maar zij ging gauw met een wat oudere man naar binnen.
Aangezien Pa altijd een speciale loper had draaide hij de deur gauw weer open en hoorde de
man zeggen “wie is die man”waarop mijn vader hem de woorden toesnauwde “het is de
melkboer ouwe zak”.
De fam. Bruins die op een hoog in de Floris Versterstraat nummer 5 woonde had een
kruidenierszaak op de Haarlemmermeerstraat (waar later een drogisterij Geurts in werd
gevestigd). Meneer Bruins verkocht daar o.a. vleeswaren, slaatjes en kroketten. Toen hij met
de zaak gestopt was kreeg Ma zijn kookboek (nu bij Paul). Zij heeft evenals haar kinderen er
veel plezier aan beleefd.
Met Hans en Beppie Geurts had ik veel contact.
Met Hans Geurts ben ik samen naar Monchau in Duitsland gefietst met een enkeldoeks wit
tentje, waar wij later Kees en Jeanne in Monchau ontmoet hebben.
Na Bruins woonde Kremers op deze woning.
Op vijf twee hoog woonde de familie Besson.
De heer Besson deed eerst samen met zijn broer in koffie en hadden twee bijzondere
driewielers.
Later werden zij vertegenwoordigers.
Moeder Besson heeft toen borstkanker gekregen maar is daarvan genezen (wat toen heel
uitzonderlijk was).
Zij hadden twee zoons (Clemens, ????? en 1 dochter (Loes) en de vader en moeder van vader
Besson woonden op de hoek van de Jacob Marisstraat en de Andreas Schelfhoutstraat.
Naast ons in de Floris Versterstraat op nummer 7 in de benedenwoning woonde een pedicure
die Ma nog heeft behandelt toen zij ging trouwen.
Op een hoog woonde Moens.
En op twee hoog woonde Jongewaard van de Citroën.
Die had de enige auto in de straat en als wij dan slagbal speelden vroegen wij of hij de auto
om de hoek van de straat wilde zetten, wat hij dan meestal ook deed.
Op nummer 9 in het benedenhuis woonde de rechercheur naam Companje.
En op een hoog van de Brink
Op twee hoog Sjon Apian.
Naast de Pro Rege school woonde op 13hs Mevrouw Gubbels die Arie van Vliet werd
genoemd omdat zij als bezetene door de straten reed.
Zij werkte bij ma als werkster en hield het huis schoon. Zij sloeg een kleedje doormidden dat
zij aan het uitkloppen was.
Op een hoog woonde een vriendin van Ria José Leemans die later naar de Overtoom zijn
verhuisd.
Daarboven is onbekend.
Op nummer 15 in het beneden huis woonde van de Berg waarvan de moeder met OMO of
Lodaline in de krant stond en de moeder van Robbie van de Berg en Marianne van de Berg.
De step was van van de Berg waar Ria haar enkel aan had opengehaald die later in het
ziekenhuis is gehecht.
Op een hoog woonde Noske, die fotografeerde voor het Parool en die een foto van onze
fietswedstrijd in het Parool plaatste, en op twee hoog onbekend.
71
Op de hoek zat bakker Kampfens waarbij een grote krab in zijn broodkar is gegooid door
Herman Wijnen “Lollige boord” de vader van Fons, Ed, Lies en Carla Wijnen met Luilak.
Deze had die krab voor Ma meegenomen, maar Ma zette hem buiten de deur.
Daar om de hoek woonde Beekman waar Henk meehielp met de gevulde koeken en spritsen.
Daartegenover woonde Otten de rijwielhandelaar met een grote fietsenstalling die later met
zijn dochter Anneke (vriendin van Trees) naar Italië is geëmigreerd en daar een camping is
begonnen.
Op nummer zes woonde Egthuizen en daarboven eerst Visser de burgemeester van
Haarlemmerliede van wie de zoon Tom bevriend was met Kees.
Op zolder hebben Kees en Tom Visser vuurwerk uit het dakraam naar beneden gegooid met
oud en nieuw.
Toen er een rotje niet afging heeft Axel Brink hem opgepakt, waarbij het rotje alsnog afging.
Hij is naar het ziekenhuis gebracht waar gelukkig bleek dat het niet al te ernstig was.
Tom had ook een broer Sjoerd en twee zusters Noortje en Betty of Hedwig? Later kregen zij
nog een meisje wat luisterde naar de naam Constance.
Dat meisje kwam bij ons TV kijken.
Tom en Kees hebben later een auto (Ford Square met linnen dak) gekocht voor Fl. 200,-- om
met vakantie te gaan, eerst naar Texel en later zijn ze nog naar de vierdaagse van Nijmegen
geweest. Ook zijn zij nog naar Sint Maartenszee gekomen waar ik 14 dagen met angina in bed
lag en daarvoor penicilline kreeg.
Later is op één hoog de familie van de Eng er gaan wonen.
Deze is later gescheiden. Zij hadden twee kinderen een tweeling waar Trees veel op paste. zie
ook de foto van de kinderpartij bij mevr. Verheuselen (tweede vrouw).
Op twee hoog woonde Raadgever nu Piet Keizer (ja de).
Raadgever had altijd last met inparkeren en wilde ook zijn auto precies voor de deur hebben
staan.
Indoen er iemand anders stond wachtte hij boven net zo lang tot die weg reed en zette dan zijn
auto er neer.
Op nummer 4 huis woonde van Tol.
Op nr. 4 een hoog hebben verschillende mensen gewoond waaronder Mina poetsdoek zo
noemde Ma haar, en op twee hoog de familie van het Hout, waar Kees af en toe op de
kinderen paste.
Deze laatste familie op twee hoog ruilde met de vakantie vaak hun huis met een ander stel.
Met een dergelijk vakantie vriendinnetje ging Paul namelijk om.
Op nummer 2 hs was het magazijn van de kruidenierswinkel van de familie Dekker die zelf
op een hoog woonde met hun kinderen Emmie en Dries.
Emmie heeft nog in de oorlog met Trees en Paul in de kinderwagen gereden.
Deze familie Dekker was op dezelfde dag getrouwd als Pa en Ma en op een gegeven moment
stond er een draaiorgel “Lang zal ze leven” te spelen en Pa en Ma vroegen zich toen af wie
dat gedaan had en bleek het voor de familie Dekker bestemd te zijn.
Er is ook nog zo iets geweest als Keessie gaat met Emmie.
Later zijn het geduchte concurrenten van elkaar geworden.
Dekker verkocht ook de gasmunten die we in de meter moesten gooien.
Daarboven woonde de familie Wurpel.
72
Zij hadden twee dochters Saskia en Vera. Vera was geboren met een open ruggetje daardoor
kon zij slecht lopen.
Daar is in de grote schoorsteen ook een keer de bliksem ingeslagen.
De grote ladderwagen van de brandweer moest er aan te pas komen.
In de Wijsmullerstraat tegenover de winkel woonde de familie Noorda die hadden twee
dochters, waar van er een Pukkie heette. Noorda had een groot zeiljacht.
Naast Dekker in de Wijsmullerstraat woonde een mevrouw Fröger, die Pa altijd naar beneden
droeg, omdat zij etalagebenen had, zo noemde men die ziekte.
Oostendorp woonde op Wijsmullerstraat 15 een hoog en in het huisje de familie Mulder waar
Ma als er een leverancier betaald moest worden af en toe geld leende.
Zoon van de Boer in de Wijsmullerstraat 7 (hier woonde eerst een Jodin in) staat samen met
Kees op de step (zie foto).
Guiting in de Wijsmullerstraat nr. ?? werd jampot genoemd omdat hij bij Flipje Tiel van de
betuwe jam werkte.
Ydema woonde Wijsmullerstraat nr. ?? en daaronder woonde
de familie Huss die had een hond Flappie genaamd.
Van de Hoorn woonde
Wijsmullerstraat ???
Die zijn dochter werd door
een vrachtwagen overreden
en kwam in een rolstoel
terecht.
Bunnink woonde Wijsmullerstraat 30 en heeft later een
beroerte gehad en is nog weer later nog op het huisje in
Burgerbrug geweest.
De man is bijna op hetzelfde moment als Ma overleden in
Augustus 1990.
Zie ook de foto.
Bij de familie Wanders gingen wij soms oude films en TV (tante Hannie) kijken.
Zij hadden twee zoons en een dochter.
De zoons heetten Ed en Jan de dochter heette Loes.
Onder Wanders woonde een zus van Connie Stuwart die met Joop Doderer was getrouwd.
In het huisje woonde Nijman die een overhemden wasserij had in de Andreas
Schelfhoutstraat.
Aan de andere kant van het portiek woonde de familie Verheuselen die een zoon had die
Bennie heette waar ik nog op de foto sta bij een kinderpartijtje. (zie onder).
73
Daarboven woonde een stukadoor die bokste
en die zich later heeft verhangen (volgens
mijn vader).
Op twee hoog woonde de familie
Reuvekamp waar Ria en Kees op de
kinderen pasten.
Hij had een hoge positie bij het
verhuurbedrijf “Rent a car system”. Kees
heeft in zijn studietijd veel auto‟s afgeleverd
en gehaald op Schiphol en verdiende aardig
wat dollars aan tipgeld van de Amerikanen.
Daarnaast woonden in het huis de mensen
die naar Canada zijn geëmigreerd. De Boer
Daarboven woonde van ‟t Loo.
Die hebben de klederdrachtkleren geleend
van het Friese boertje en boerinnetje van de
bevrijding foto‟s.
In dat portiek woonde ook nog een familie Hartholt.
En daarboven woonde Koblenz.
Tegenover de Boer woonde eerst de familie Molenaar die naar Canada zijn geëmigreerd en
daarna de familie Pelzer met een klein hondje.
Op een hoog woonde weer de familie Gras.
Onder Visser woonde de familie v. Leeuwen die is nog met Ria naar het ziekenhuis gegaan
omdat Ria met haar tenen tussen ketting en het tandwiel van haar fiets terecht was gekomen.
En daarboven woonde Reuser met de kinderen John, Henne en Carla, die Trees en Paul
‟s morgens heel vroeg naar het koude Jan van Galen openluchtbad (14 graden) bracht om te
leren zwemmen.
In het portiek daartegenover in het huisje woonde Groen.
Wijsmullerstraat nummer 19 een hoog woonde Wijnen, die tijdelijk bij Pa en Ma op nummer
vijf hebben gewoond (verhuurd) de broer van lollige boord en daarboven Wolf.
Omdat dokter Bonke niet op tijd was heeft mevrouw Van Kinsbergen Ma op Zondag
geholpen met de geboorte van Ria. De dokter kwam
pas een uur na de geboorte.
De wachtkamers bij dokter Bonke waren altijd
vreselijk vol op het Suriname plein.
Op de hoek van de Andreas Schelfhoutstraat en de
Wijsmuller straat was een drogisterij De Rijk.
Pa in gesprek met Mevrouw de Rijk.
74
Naast ons in de Wijsmullerstraat woonde de familie Ballegooijer.
Met deze familie ging Trees vaak naar België en zo
heeft ze een keer een paar gulden gekregen om
sokjes te kopen omdat zij zo vaak op blote voeten
liep.
Daarboven woonde de dames Helmer die Pa bijles moest geven, maar Pa gaf niet thuis.
Ria heeft ook nog bijles gehad.
Een van de dames heette Bep.
Daarnaast woonde eerst Ensink en later Klooster.
Voor Klooster deed Trees boodschappen waarbij zij altijd Marianne van de Berg meenam
omdat zij hem toch wel wat eng vond.
Hij kon fantastisch piano spelen en heeft Kees het ook laten proberen.
Hij heeft een eigen breimachine ontworpen en gemaakt.
Zij Petronella was coupeuse en lakte Trees haar nageltjes.
Zij leidde een eigen bedrijfje. Ontwierp mooie jurken voor vaak Duitse dames.
Zij heeft op een keer het hele huis leeggehaald. Er stond alleen nog maar een tafel en een bed
en is met de noorderzon vertrokken.
Tegenover Klooster woonde van de Berg
Familie Olivier, die boven Visser woonde, had een auto en die bracht opa en oma Michels
naar Berkel Enschot.
Omdat zij opa en oma vanuit de winkel kenden.
Daarna hebben Pa en Kees hun rijbewijs gezamenlijk behaald.
Vrijdag werd opa en oma gebracht en Zondags weer opgehaald.
Olivier had winkels in elektrische apparaten zoals lampen etc.
Hij had eerst een DKW motor en later een DKW auto.
Visser woonde onder Olivier en had twee dochters Ilona en Martha.
Daarnaast woonde ook een Visser
In de Albert Neuhuisstraat woonde mevrouw Komst met haar Man die trompettist was in het
concertgebouworkest.
Daarnaast woonde de familie Breurens waarbij net na de oorlog hun kind is verdronken in de
Sloterkade bij het openbare urinoir.
Op de hoek zat een schoenmaker waar ik helaas de naam niet meer weet.
Op de andere hoek woonde de familie v d Woude.
75
Slotwoord.
Pa wij hopen dat U dit boekje leuk vindt en wensen U nog vele jaren in goede
gezondheid toe.
76
Henkie is geboren in negentienhonderd zes.
Het duurde wel wat lang maar hij kreeg dan toch de fles.
Daarna moest Henkie kort naar school.
Maar Marie was zijn idool.
Toen begon voor hen dan ook de levensles.
Wijze: Wilde Johnnie
Refrein:
Henkie ja, ja is nog bij de tijd
Henkie ja, ja heeft ons steeds verblijd
En voor Henk is er niets te dol,
Henkie hield het toch maar vol.
Menigeen heeft hem daarom dan ook benijd.
Hij was met Marietje meer dan vijf en vijftig jaar getrouwd
En dat heeft hem al die jaren niet berouwd
Zij kregen zes kinderen
Maar dat kon de pret niet hinderen
Dat krijg je als je veel van elkander houdt.
Refrein:
Henkie heeft de oorlog ook nog meegemaakt
Hij heeft de foerage naar de mannen nooit verzaakt
Het was dan ook geen fijne tocht
Iets wat je zelf niet had uitgezocht
En de Duitsers hebben hem gelukkig niet geraakt.
Refrein:
Henkie heeft jaren gewerkt bij de O.V.V.
Daar deed hij zijn grote voordeel toch wel mee.
Hij heeft daar pap staan koken.
En de band doen laten lopen.
En een paar zonen deden dapper met hem mee.
Refrein:
Op Burgerbrug had Henk en Marie een zomerhuis
Het was daar jaren lang hun tweede thuis.
Het was daar een pa-ra-dij-s
Al was het een verre reis
Voor Ma‟s pillen moest Pa wel eens terug naar huis
Refrein:
Henkie viert vandaag mooi zijn honderd jaar
Dat kreeg hij nu dan toch maar voor elkaar
Hij is nog steeds in ons midden
Wij blijven voor hem bidden.
Wij hopen op nog veel meer dan een jaar.
Refrein:
77