Aner til Arve Holst

Transcription

Aner til Arve Holst
Aner til Arve Holst
1. Arve Holst, født 13 jan 1911 i Skjærbakken, Elverum, Hedmark,1 yrke hvalfanger, død 11 aug 1994.2 Var først hvalfanger og
jobbet senere på verksted ved Sandefjord. Bodde i Stokke.
Han giftet seg med3 Anna Idland, født 13 nov 1916. Bor i Stokke.
Foreldre
2. Georg Christian Mack Holst, født 6 jan 1878 på Moen, Elverum, Hedmark,4 yrke gårdbruker, død 29 okt 1952 på Nysted, Løten,
Hedmark.5 Georg var gårdbruker og selveier på gården Moen som han i 1899 overtok etter sin far. På gården drev han med korn
og poteter. Det var også kjøkkenhave og frukthave. Av husdyr fantes både kyr og høns. Georg og hustru hadde 3 tjenestejenter og
ei syerske i 1900.
Han flyttet siden til Løten. Georg kjøpte Skjærbakken av Martin Mellum 1905 for kr.5000,-. Georgs arvinger solgte i 1917 til
Johannes Henriksen for kr.10000,-. Han eide fra 1916 Heggen i Løten som han solgte i 1920, da han kjøpte Nysted. Arealet på
Nysted er om lag 8 mål, alt er dyrket. I 1932 kjøpte han Heggen tilbake. Heggen nedre med Tempelenga har et areal av 250 mål,
hvorav 70 mål dyrket og resten havn og skog (1955). Jordarten er sandblandet moldjord og noe myr. Bosetningen var i 1955 1 hest
og 8 kyr. På Tempelenga var det for mange år siden gravd ei jordhytte inn i en bakke. Der bodde det en signekone, som "gjorde
ått" for alt mulig. Garden har ikke seter. Georgs sønn Vidar har overtatt Heggen, mens Borger har Nysted. gift 29 sep 1899 i
Elverum, Hedmark1 med Olava Borgersdatter Larssen.
Barn:
i
Vidar Christian Mack Holst, født 16 des 1901 i Moen, Elverum,1 yrke gårdbruker, død 1990 i Heggen, Løten.6
Vidar var i mange år drosjesjåfør før han overtok gården Heggen. Var siden
bosatt som gårdbruker samme sted. Han giftet seg med7 Olga Theodora Olsen.
ii Harald Borger Holst, født 30 aug 1903 i Moen, Elverum,1 yrke skogsarbeider, død 1983 i Løten, Hedmark.6
Han bodde på Nysted og var skogsarbeider for almenningen i Løten. Den 28. april 1926 reiste Harald til Canada
for å arbeide. Turen kostet den gangen 716 kroner. Han giftet seg med8 Oddlaug Kristiansen Hommelstad.
iii Magne Egil Holst, født 28 nov 1904 i Moen, Elverum,1 død 1990. Magne drev engrosfirma og hadde egen
butikk. Han var bosatt Oslo. Ingen etterkommere. Han giftet seg med6 Rakel Hansen.
iv Hogne Holst, født 15 feb 1908 i Skjærbakken, Elverum, Hedmark,9 yrke skogsarbeider, gårdbruker. Hogne var
sjåfør med egen lastebil, og kjørte for en handelsmann mellom Oslo og Hamar. Drev siden med skogsarbeid og
gårdsbruk. Han er bosatt på Ridabu ved Hamar. gift 30 apr 1934,10 med Gudrun Helene Martinsen.
v
Kaare Holst, født 18 nov 1909 i Skjærbakken, Elverum, Hedmark,11 yrke lærer, død 20 des 1990 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.12 Kaare var lærer i Trondheim. Drev skolen i mange år. Han var bosatt i Trondheim til sin død.
Gravlagt i Elverum på familiegraven.
1.
vi Arve Holst, født 13 jan 1911 i Skjærbakken, Elverum, Hedmark,1 yrke hvalfanger, død 11 aug 1994.2 Han giftet
seg med3 Anna Idland.
vii Reidar Holst, født 18 aug 1914 i Skjærbakken, Elverum, Hedmark,13 yrke butikkeier. Reidar drev sammen med
broren Aage en malerforetning i mange år. Senere drev Reidar butikk. Bosatt i Vang. Han giftet seg med3
Margit Hermansen.
viii Aage Holst, født 17 aug 1916 i Skjærbakken, Elverum, Hedmark,14 yrke salgskonsulent. Aage var først maler,
siden salgskonsulent. Bosatt på Ridabu i Hamar. Han giftet seg med3 Astrid Gerd Solheim.
3. Olava Borgersdatter Larssen, født 5 jan 1878 i Nordre Bronken, Elverum, Hedmark,4 død 11 feb 1962 i Løten, Hedmark.12
Besteforeldre
4. Wilhelm Christian Wessel Holst, født 7 okt 1833 i Moen, Elverum, Hedmark,15 yrke gårdbruker og rentenist, død 13 aug 1921 i
Elverum, Hedmark.12 Wilhelm var boende på gården Moen som gårdbruker fra 1864 til 1899 da han trakk seg tilbake og solgte
gården til eldste sønn Georg. Han flyttet over til Vestad, hvor han i sitt hjem hadde samlet en rekke gamle portretter og inventar fra
sin farmors slekt Randulf. Wilhelm levde på den tiden av rentene av sin formue. I sitt hjem på Vestad (Sole) bodde han med hustru
Maren og yngste sønnen Johan Randulf Holst. De hadde ei tjenestejente. gift 10 jul 1875 i Elverum krk., Hedmark16 med Maren
Normann Mack.
Barn:
i
Anne Margrete Holst, født 27 mar 1876 i Moen, Elverum, Hedmark,4 død 20 apr 1880 i Moen, Elverum,
Hedmark.17 Døde kun 4 år gammel av hjertefeil.
Hogne Holst © 2004
1
Aner til Arve Holst
2.
Georg Christian Mack Holst, født 6 jan 1878 på Moen, Elverum, Hedmark,4 yrke gårdbruker, død 29 okt 1952
på Nysted, Løten, Hedmark.5 gift 29 sep 1899 i Elverum, Hedmark1 med Olava Borgersdatter Larssen.
iii Wilhelm Christian Wessel Holst, født 15 jan 1880 i Moen, Elverum, Hedmark,18 yrke sakfører i Stabekk, død
1965.9 Wilhelm var jusstudent i Kristiania 1900. Han bodde i Middelthuns Gade 2 og hadde formue. Flyttet
siden til Stabekk og var der sakfører. Han giftet seg med19 Ragnhild Løken.
iv Anne Margrethe Wessel Holst, født 12 des 1881 i Moen, Elverum, Hedmark,17 død 1960 i Trondheim, SørTrøndelag. Anne var tjenestepike hos sogneprest Anton Kristian Marius Holst i Vestre
Slidre 1900. Hun giftet seg med20 Joachim Christiansen.
v
Maren Christine Munch Holst, født 26 mar 1884 i Moen, Elverum, Hedmark,17 død 11 nov 1884 i Moen,
Elverum, Hedmark.17 Døde kun 1/2 år gammel. Dødsårsak er ikke oppgitt.
vi Johan Randulff Holst, født 22 jul 1887 i Moen, Elverum, Hedmark,17 død 17 aug 1887 i Moen, Elverum,
Hedmark.17 Døde kun 1 mnd. gammel.
vii Johan Randulf Holst, født 8 sep 1888 i Moen, Elverum, Hedmark,17 yrke gårdarbeider, død 1987 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.9 Johan var hjemme som "gårdmandssøn" hos sine foreldre på Sole i Elverum 1900.
Stasjonsmester ved Lademoen jernbanestasjon. Han giftet seg med9 Rønnaug Petrine Welde.
ii
5. Maren Normann Mack, født 14 mar 1852 i Tromsø, Troms,21 død 27 apr 1909 i Elverum, Hedmark.5 Maren ble konfirmet i
Tromsø 1868 med karakter "Meget Godt". Hun flyttet fra Tromsø til Elverum høsten 1874.
6. Borger Larssen Sogn, født 31 okt 1834 i Sognshaugen, Svarstad, Lardal, Vestfold,22 yrke driftbestyrer,23 død 10 sep 1896 i
Nordre Bronken, Elverum, Hedmark.5 Borger var født i Laurdal 1834 men flyttet siden til Elverum hvor han kjøpte gården Nordre
Bronken ca. år 1874. Før han kom til Elverum var han driftbestyrer 1865 til 1872 for de veldige Grabberg skogene i Våler. Gift
med Helene Hansdatter Dahl fra Strand. De hadde 9 barn. Borger og Helene hadde i 1875 to tjenestegutter og tre tjenestejenter.
Etter Borgers død, solgte enken i 1898 eiendommen til Osterhaugsgaden Høvleri. Helene bygde på gården Tune i Elverum etter
mannens død. Der bodde hun med barna: Berthe, Hanna, Botolf, Olav og Harald. De hadde ei tjenestejente, og svogeren Nils
Klonteig og søsterdattera Olava Brevig bodde der midlertidig ved folketellinga år 1900. Gravlagt på familiegraven i Elverum. gift
før 1867, med Helene Hansdatter Dahl.
Barn:
i
Berthe Oleane Larssen, født 1867 i Våler, Hedmark,24 yrke lærerinne, død 1955.25 Berthe var i 1900 lærerinne
ved Elverum folkeskole. Hun bodde hos sin mor på
gården Tune.
ii Hanna Larssen, født 1869 i Våler, Hedmark,24 død 1950.25
iii Lars Larssen, født 1871 i Våler, Hedmark,23 død 1890.23
iv Anna Emilie Larssen, født 15 feb 1873 i Våler, Hedmark,17 død 1951.25 Anna ble konfirmert i Elverum kirke
1888. Hun giftet seg med25 Ole Magnus Lomo.
v
Helene Larssen, født 1875 i Nordre Bronken, Elverum, Hedmark,23 død 1960.25 Hun giftet seg med25 Sveinung
Strand.
3.
vi Olava Borgersdatter Larssen, født 5 jan 1878 i Nordre Bronken, Elverum, Hedmark,4 død 11 feb 1962 i Løten,
Hedmark.12 gift 29 sep 1899 i Elverum, Hedmark1 med Georg Christian Mack Holst.
vii Bottolf Dahl Larssen, født 19 jan 1880 i Nordre Bronken, Elverum, Hedmark,17 yrke gårdbruker, død 1930.25
Botolf var bruker av gården Røne i Løten. I 1900 var han midlertidig bosatt i Østre Gausdal og utdannet
agronom.
viii Olaf Dahl Larssen, født 21 jan 1882 i Nordre Bronken, Elverum, Hedmark,17 yrke mekaniker,26 død 1948 i
Amerika.25 Olaf var bosatt hos sin søster Helene i Tromsøgata 5 i Kristiania 1900. Han var elev ved kgl.
tegneskole. Var også mekaniker av yrke. Flyttet siden til Amerika. Han giftet seg med25 Jenni N..
ix Harald Larssen, født 6 mai 1884 i Nordre Bronken, Elverum, Hedmark,17 død 1975.25 Han giftet seg med25
Bergljot Gulborg Sterud.
7. Helene Hansdatter Dahl, født 2 des 1841 i Mellom Strand, Elverum,27 død 6 jan 1907 i Tune, Elverum, Hedmark.5 Gravlagt på
familiegraven i Elverum.
Oldeforeldre
8. Nicolai Christian Randulf Holst, født 15 aug 1801 i Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag,28 yrke lensmann i Elverum, død 23 jun
1876 i Moen, Elverum.4 Holst var lensmann i Elverum fra 1831-1864. Han kom i 1820 fra sitt fødested Gjørv på Inderøy til sin
morbror sorenskriver Randulf på Kirkenær og var på hans kontor til 1830, da han ble beskikket til lensmann den 12. mars 1831.
Hogne Holst © 2004
2
Aner til Arve Holst
Han bodde på gården Moen som han kjøpte av Peder Jensen 1831 (tinglyst skjøte 30.9.1831). Denne gård er senere også er kalt
Lensmannsmoen. Samtidig med kjøpet av Moen, kjøpte han også naboeiendommen Mellom Moen, og senere flere mindre
eiendommer utgått fra Nedre Skjefstad. En del av Søndre Moen i 1847, Nordre Moen i 1853, Sofiemoen og Skreddermoen.
Garden brukte sæter i Flotta. Alle eiendommer ble lagt under hovedgarden. Den ene av Moen-eiendommene, som Holst lot
bebygge og kallte "Fredheim", ble etter hans død overtatt av sønnen Frithjoff Holst, som døde i 1878.
Fra sitt lensmannsombud tok Holst avskjed i 1864 og overlot da samtidig garden Moen til sin eldste sønn Wilhelm og tok føderåd
hos ham. På denne tid hadde Moen en besetning på 3 hester, 12 kyr, 6 får og 2 svin. Christian døde på Moen, 75 år gammel og er
gravlagt på familiegraven på Elverum kirkegård. gift 6 sep 1832 i Stiklestad krk., Verdal, Nord-Trøndelag29 med Anne Margrethe
Dorothea Wessel.
Barn:
4.
i
Wilhelm Christian Wessel Holst, født 7 okt 1833 i Moen, Elverum, Hedmark,15 yrke gårdbruker og rentenist,
død 13 aug 1921 i Elverum, Hedmark.12 gift 10 jul 1875 i Elverum krk., Hedmark16 med Maren Normann
Mack.
ii Johan Claudi Holst, født 25 aug 1837 i Moen, Elverum, Hedmark,30 yrke gårdbruker / rentenist, død 24 nov
1928 i Holset, Elverum, Hedmark.12 Johan Claudi bodde på Sveen Østre i Løten i 1865. På gården hadde han 2
hester, 6 store kveg, 6 får, 1 svin. Han sådde også rug, byg, havre og blandkorn, samt 3 tønner poteter. På gården
hadde han også to tjenestejenter. Fra 1878 bodde han på gården Bye i Nes, før han i 1887 flyttet til Vestby gård
(hotel Nobel) i Elverum, og var der med kone og barn i 1900. Senere kjøpte han gården Holset og døde der 1928.
Gravlagt på familiegraven i Elverum. Fikk barn med med Olia Olsdatter, født 1829 i Elverum, Hedmark.31 (2)
gift 12 jan 1862 i Elverum krk., Hedmark32 med Ragnhild Olsdatter Østby, født 4 aug 1837 i Elverum,
Hedmark,12 død 30 mai 1920 i Elverum, Hedmark.12
iii Frithjoff Randulf Holst, født 15 sep 1840 i Moen, Elverum, Hedmark,30 yrke skredder, død 27 aug 1878 i
Fredheim, Elverum, Hedmark.4 Frithjoff bodde sammen med sine foreldre på gården Moen i Elverum under
folketellinga 1865. Han overtok plassen Fredheim som hvor faren hadde satt opp hus 1869. gift 1872,4 med
Pernille Hansdatter Teppen.
9. Anne Margrethe Dorothea Wessel, født 8 jun 1804 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,33 død 11 mar 1887 i Moen, Elverum.17
Anne ble konfirmert i Verdal 1819. Hun er gravlagt på familiegraven i Elverum.
10. Georg Andreas Ludwig Mack, født 22 feb 1805 i Braunschweig, Tyskland,34 yrke baker i Tromsø, død 18 mai 1878 i Tromsø,
Troms.35 Georg var utdannet som baker i sin fødeby, dro senere som 'farende svenn'. arbeidet bl.a. i Paris, og Frankfurt a. M. og
havnet til slutt i Bergen. Der ble han så av sin bror Daniel anbefalt å komme til Tromsø. Drev der en bakerforretning fra 1834 og
senere i flere år en sikorifabrikk. (1) gift 1836,36 med Maren Grønn Normann, født 17 nov 1816 i Kristiansund, Møre og
Romsdal,37 død 10 jan 1849 i Tromsø, Troms.38 (2) gift 17 jan 1850 i Tromsø, Troms38 med Christine Munch Holst, født 16 jan
1817 i Stiklestad, Verdal, Nord-Trøndelag,39 død jul 1906 i Tromsø, Troms.37
Barn med Maren Grønn Normann:
i
Friderich "Fritz" Christian Mack, født 10 sep 1837 i Tromsø, Troms,40 yrke ishavsskipper, død 27 aug 1876 i
Tromsø, Troms.41 Han var en kjent ishavsskipper. Oppdaget Golfstrømøyene. gift 3 jun 1866 i Tromsø, Troms42
med Dorothea Caroline Danielsen.
ii Anne Christine Normann Mack, født 4 okt 1838 i Tromsø, Troms.36 Død mindreårig.??
iii Ludvig Marcus Mack, født 23 sep 1839 i Tromsø, Troms,43 død 20 des 1840 i Tromsø, Troms.40 Død
mindreårig.
iv Hanna Mack, født 1840.36 Død mindreårig.
v
Anna Louise Mack, født 26 mar 1841,44 død 11 mai 1862 i Tromsø, Troms.42 Anna ble konfirmert i Tromsø
1856. gift 4 okt 1862 i Tromsø, Troms42 med Danckert Heiberg Mejer.
vi Ludvig Marcus Mack, født 23 sep 1842 i Tromsø, Troms,44 yrke bryggerieier, død 28 mar 1915 i Tromsø,
Troms.36 Ludvig var fra 14-års alderen læregutt i farens bakeri. Det var først meningen at han skulle bli baker
som sin far, derfor avsluttet han skolegangen da han var 14 år for å gå i bakerlære. Han arbeidet senere som
baker i Bremen og Braunschweig og som konditor i Hamburg. I 1865 reiste han tilbake til Tromsø og arbeidet
noen år i sin fars bakeri. Han var vidsynt og dyktig og hadde en usedvanlig arbeidskraft og arbeidsglede.
Ca. 1870 overtok han driften av svigerfarens handelsforretning med bl.a. utsalg og skjenkerett av brennvin.
Meget tyder på at han så på dette som midlertidig, inntil han kunne starte noe eget. I 1877 startet han L. Macks
Bryggeri. Det første ølet kom på markedet 17. mai 1878 og ble godt mottat både i Tromsø og landdistriktene.
Hogne Holst © 2004
3
Aner til Arve Holst
vii
viii
ix
x
5.
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
Han kom tidlig med i styre og stell i Tromsø. I mange år fra 1877 var han medlem av Samlagets direksjon. Han
ble i 1884 valgt som medlem av byens "Repræsentantskab" og satt i bystyre som representant for høyre til 1908.
Fra 1886 - 1894 og 1898 - 1901 var han også medlem av
formannskapet. Han var medlem av fattigstyret, ligningsnemden og en rekke andre kommunale komiteer og
utvalg. Han var medlem av forstanderskapet i Tromsø Privatbank. Han var med i bankens ledelse til kort før sin
død. Som forretningsmann var han ytterst redelig, og som arbeidsherre og sjef var han enestående. Han var et
varmhjertet menneske som ikke kunne de på at noen led nød. Han hadde en utpreget familiefølelse og
slektskjærlighet. For å sikre sine døtre økonomisk tegnet han livsforsikring på kr. 500, pr. år i Brage. gift 28 mar
1870 i Tromsø, Troms45 med Maren Christine Barbara Normann.
Johanne Cathrine Henriette Mack, født 17 des 1843 i Tromsø, Troms,42 død 1871 i Chicago, Amerika.36
Johanne ble konfirmert i Tromsø 1859. Gift med en mann som het Johnsen. Hun giftet seg med N. Johnsen.
Daniel Nannon Mack, født 9 jul 1845 i Tromsø, Troms,38 død 26 mar 1850 i Tromsø, Troms.38 Døde kun 5 år
gammel.
Christine Elise Oeltze Mack, født 20 aug 1848 i Tromsø, Troms,42 død 1916 i Seattle, Amerika.36 Christine ble
konfirmert i Tromsø 1864. gift 30 apr 1872 i Tromsø, Troms45 med Martin Kristian Andersen.
Barn med Christine Munch Holst:
Theodor Christian Holst Mack, født 29 jul 1850 i Tromsø, Troms,38 yrke ølbrygger,35 død 15 sep 1926.46
Theodor ble konfirmert i Tromsø 1867. Fikk barn med med Everine Karoline Serine Halvorsen, født 1840 i
Tromsø, Troms.41 (2) gift 25 jun 1878 i Tromsø, Troms35 med Ragnhild Magdalene With, født 19 sep 1851 i
Tromsø, Troms,38 død 21 okt 1937.19
Maren Normann Mack, født 14 mar 1852 i Tromsø, Troms,21 død 27 apr 1909 i Elverum, Hedmark.5 gift 10
jul 1875 i Elverum krk., Hedmark16 med Wilhelm Christian Wessel Holst.
Augusta Fredrikke Mack, født 2 sep 1853 i Tromsø, Troms,38 død 30 aug 1937 i Trondheim, Sør-Trøndelag.36
Fredricke var gift med sin tremening. gift 8 jan 1878 i Tromsø, Troms35 med Henrik Christian Floer.
Wilhelm Christian Mack, født 26 feb 1855 i Tromsø, Troms,38 død 26 feb 1862 i Tromsø, Troms.42 Han døde
kun 7 år gammel.
Adolf Otto Mack, født 25 jun 1856 i Tromsø, Troms,38 yrke Baker, død 31 jan 1925 i Tromsø, Troms.36 Adolf
og Elise bodde i Grønnegade under folketellingen 1900. Hans mor, Christine Munch Mack (Holst) var også
boende her. Han giftet seg med3 Elise Jacobsen.
Eduard Carl Johan Mack, født 4 okt 1857 i Tromsø, Troms,42 død 7 nov 1857 i Tromsø, Troms.42 Han døde
før han ble døpt.
Christine Holst Mack, født 5 aug 1859 i Tromsø, Troms,42 død 9 sep 1859 i Tromsø, Troms.42 Hun døde
mindreårig.
11. Christine Munch Holst, født 16 jan 1817 i Stiklestad, Verdal, Nord-Trøndelag,39 død jul 1906 i Tromsø, Troms.37 Christine ble
konfirmert i Verdal den 6. oktober 1833. I 1900 bodde hun som enke hos sønnen Adolf.
12. Lars Olsen Gjetrang, født 1796 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,22 yrke gårdbruker, død 1846 i Sognshaugen, Svarstad, Lardal,
Vestfold.47 Lars var bruker på Sognshaugen 1826 - 1846. Han var først boende på Østre Smukkstad der to av hans barn ble født.
Han døde på Sognshaugen 1846, 49 år gammel. Enken Berthe solgte gården 1849 for 300 spd. til sønnen Ole. Han giftet seg
med47 Berthe Halvorsdatter Hvaal.
Barn:
i
Ole Larsen Sogn, født 1823 i Østre Smukkestad, Lardal, Vestfold,48 yrke gårdbruker,47 død 1915 i Nordre
Nordby, Hem, Lardal, Vestfold.49 Han kjøpte gården Sognshaugen av moren i 1849, men flyttet siden til Nordby
i 1861. Her var han fra 1861 til 1895. I 1865 hadde Ole 1 hest, 5 kuer og 8 sauer. Utsæden var 1/4 td. hvete, 1/4
td. rug, 1/2 td. bygg, 5 td. havre og 4 td. poteter. Ole var medlem av herredstyret 1868 og 1884. I 1895 hadde Ole
og hustruen tatt opphold på gården. Han hadde 1909 utstedt skjøte til sønnen Hans Olsen. gift 1859,47 med Elen
Martine Hansdatter Herland.
ii Halvor Larsen Sogn, født 1825 i Østre Smukkestad, Lardal, Vestfold,22 yrke skogfogd i Lardal. Han bodde
først på Søndre Hjerpeland før han kom til Østre Sogn i 1866. Det ble drevet garveri her på Østre Sogn. Ottar
Olafsen, en sønn av kirkesangeren, fikk 1884 skjøte på et stykke jord og opprettet garveri. Halvor og hustru
hadde begge tatt opphold på gården 1894 og solgte til sønnen Olaf Bernhard for kr. 6000,-. gift 1857,50 med
Sofie Magdalena Larsdatter.
iii Else Marie Larsdatter Sogn, født 1828 i Sognshaugen, Svarstad, Lardal, Vestfold.47 Hun giftet seg med47 Ole
Halvorsen Tanum.
iv Nils Larsen Gjetrang, født 1831 i Sognshaugen, Svarstad, Lardal, Vestfold,51 yrke gårdbruker / viseordfører,
død 1904 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.51 Nils var bruker av søndre Gjetrang 1859 - 1904. I 1865 hadde han 2
Hogne Holst © 2004
4
Aner til Arve Holst
hester, 9 kuer og 8 sauer. Han sådde 1/2 td. hvete, 1/4 td. rug, 1 1/2 td. havre og 6 td. poteter. Nils var medlem av
herredstyret 1870 - 96 og var viseordfører i en periode. I følge en branntakst over husene i 1867 var
hovedbygningen oppført av tømmer, ca. 17 m. langt og 9 1/2 m. bred. Inneholdt 4 rom og kjøkken og
forstuegang. To kvistværelser på loftet. Drengstuen og bryggerhusbygningen var også av tømmer. Videre ble
taksert ladebygningen inneholdende 2 lader, låve og underlåve, svine- og sauestall. Videre hestestall, fehus og
stolpebod. Taksten for det hele var 1800 spd. Smie og kjone var ikke medtatt i taksten, da disse lå 46 og 23 meter
fra de andre bygningene.
6.
I 1875 kalles Nils Larsen skipsreder. Og i 1879 kjøpte han også halve Nordre Gjetrang og slo to bruk sammen.
Gården ble overlatt til sønnen Ole Nilsen. gift 1862,51 med Magdalena Emilie Olsdatter.
v
Borger Larssen Sogn, født 31 okt 1834 i Sognshaugen, Svarstad, Lardal, Vestfold,22 yrke driftbestyrer,23 død 10
sep 1896 i Nordre Bronken, Elverum, Hedmark.5 gift før 1867, med Helene Hansdatter Dahl.
vi Lars Larsen Sogn, født 1837 i Sognshaugen, Svarstad, Lardal, Vestfold,22 død ca 1847 i Lardal, Vestfold.22
Lars døde 10 år gammel.
vii Martin Larsen Sogn, født 1844 i Sognshaugen, Svarstad, Lardal, Vestfold.22
13. Berthe Halvorsdatter Hvaal, født 1801 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,52 død 1892 i Nordre Nordby, Hem, Lardal,
Vestfold.49 Hun døde hos sønnen på Nedistua under Nordre Nordby 91 år gammel i 1892.
14. Hans Pedersen Dahl, født 1 nov 1813 i Vesterhaug, Elverum, Hedmark,25 yrke gårdbruker, død 29 des 1896 i Mellom Strand,
Elverum.25 Hans var i 1865 gårdbruker og selveier av Mellem-Strand og Strand søndre. Han hadde blant annet 2 hester og 14
kyr. Det var også 20 får på gården. gift 30 mar 1841,25 med Oliane Olsdatter Grøtting.
Barn:
7.
i
Helene Hansdatter Dahl, født 2 des 1841 i Mellom Strand, Elverum,27 død 6 jan 1907 i Tune, Elverum,
Hedmark.5 gift før 1867, med Borger Larssen Sogn.
ii Anne Hansdatter Dahl, født 1843 i Elverum, Hedmark,53 død 1926.23
iii Birthe Hansdatter Dahl, født 1844 i Elverum, Hedmark,53 død 1906.23 Berte bodde hos sin søster Agnete på
gården Tronhus i Vang 1900.
iv Peder Hansen Dahl, født 23 jul 1846 i Elverum, Hedmark,53 død 1935.23
v
Ole Hansen Dahl, født 18 apr 1848 i Elverum, Hedmark,23 død 1852 i Elverum, Hedmark.23
vi Oline Hansdatter Dahl, født 1850 i Elverum, Hedmark,53 død 1918.23 Hun giftet seg med25 Erik Olsen
Grøtting.
vii Ole Hansen Dahl, født 1852 i Elverum, Hedmark,53 død 1942.23 Han giftet seg med25 Dorothea Nilsen.
viii Hanna Hansdatter Dahl, født 1854 i Elverum, Hedmark,53 død 1926.23 Hun giftet seg med25 Martinius P.
Sandbæk.
ix Anton Hansen Dahl, født 1857 i Elverum, Hedmark,23 død 1857.23
x
Petronelle Hansdatter Dahl, født 1858 i Elverum, Hedmark,53 død 1949.25 Hun giftet seg med25 Martinus
Olsen Brevik.
xi Agnete Hansdatter Dahl, født 1861 i Elverum, Hedmark,53 død 1943.25 Hun giftet seg med25 Nils Helgesen
Klonteig.
15. Oliane Olsdatter Grøtting, født 4 des 1816 i Vestre Grøtting, Elverum, Hedmark,25 død 31 mar 1898 i Mellom Strand,
Elverum.25
Tippoldeforeldre
16. Claus Irgens Holst, født 14 apr 1767 i Røros, Sør-Trøndelag,54 yrke gårdbruker, død 13 feb 1847 i Vennerlyst, Løten,
Hedmark.55 Claus var begynt på Katedralskolen, men sluttet studiene og kjøpte Gjørv gård i 1792 av halvbroren Theodorus
Bergman Holst for 3298 rdl. Han var fortsatt boende her i 1801 med hustruen Johanna Sophie og datteren Anna Margretha. De
hadde da 8 tjenestefolk på gården. I 1821 lyste Claus Holst ut Gjørv for salg, og opplyser om garden: "Føder 6 a 7 Heste, 35 nød,
70 a 80 Småfæ. Utsæd: 45 a 50 Tdr. korn, 80 a 100 Tdr. Poteter. 6 Husmænd, hvis Afgift tilsam. 42 Spd. foruden Pligtarbeide". I
august samme året ble gården solgt til Ingebrigt Larssen Storenget for 4000 Spd.
Etter stormannsmøtet på Eidsvoll 21. februar sendte prinsregenten Christian Fredrik kunngjøring til alle prestene i landet, at de
skulle kalle sammen til gudstjeneste i hovedkirken og der velge to valgmenn av bondestanden, av dei mest opplyste. Og disse
skulle så velge utsendinger til den grunnlovgivende forsamlinga på Eidsvoll. Denne gudstjenesten var 11. mars 1814. På denne
høytidelige kirkefesten ble proprietær Claus Holst og Ole Christensen Følstad valgt til valgmenn for Inderøy til riksforsamlingen
på Eidsvoll i 1814.
Hogne Holst © 2004
5
Aner til Arve Holst
Claus kjøpte Haugslien i Verdal den 29. august 1823 for 700 spd. Han hadde gården til 1834, da han overdrog den ved skjøte
datert 3. mai samme år til Martinius Moe for 800 spd. Vennerlyst i Løten hadde han fra 4. desember 1834.
Han ble gift 30.oktober 1795 med Johanne Sofie Randulf i Sparbu. Claus med hustru var begge eldre folk da de kom til
Vennerlyst. Holst døde i 1847 og enken i 1854. Boet var et velstandsbo, som ved skiftet 7.februar 1857 hadde en bruttoformue av
vel 4000 spd. med en nettofomue 3772 spd. til deling mellom sønnen, lensmann Nicolay Christian Holst i Elverum, og den
avdøde datter Margrethe Bruns barn. Eiendommen Vennerlyst ble solgt for 660 spd.
(Kilde: Løtenboka). gift 30 okt 1794 i Sparbu, Nord-Trøndelag56 med Johanne Sophie Randulf.
Barn:
i
Nicolai Christian Munck Holst, født 10 aug 1795 i Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag,28 død 10 aug 1795 i
Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag.28 Nicolai ble hjemmedøpt samme dag han ble født. Døde kun 8 timer gammel.
ii N. (dødfødt) Holst, født 16 apr 1797 i Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag,28 død 16 apr 1797 i Gjørv, Inderøy,
Nord-Trøndelag.28 Dødfødt pikebarn.
iii Anne Margrethe Irgens Holst, født 6 okt 1799 i Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag,57 død 23 jan 1841 i Røren,
Herøy, Møre og Romsdal.58 "Hendes Hjemmedaap confirmert den 12 Dec." Faddere i dåpen var Major Angell,
Frue? Randulf, Capitaine Grøn, Frue? Lehne, Jomfrue Maren Rebecca Randulf. gift 30 okt 1819 i Mære krk,
Nord-Trøndelag59 med Johan Christopher Brun.
8.
iv Nicolai Christian Randulf Holst, født 15 aug 1801 i Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag,28 yrke lensmann i
Elverum, død 23 jun 1876 i Moen, Elverum.4 gift 6 sep 1832 i Stiklestad krk., Verdal, Nord-Trøndelag29 med
Anne Margrethe Dorothea Wessel.
17. Johanne Sophie Randulf, født 5 sep 1768 i Singsås, Sør-Trøndelag,60 død 7 aug 1854 i Vennerlyst, Løten, Hedmark.61 Johanne
døde "86 aar" på Vennerlyst i Løten.
18. William Wessel, født 2 feb 1746 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,62 yrke rittmester og major, død 15 jul 1809 i Værnes, Stjørdal,
Nord-Trøndelag.62 William var furer ved Livgarden tilfots i Kjøpenhavn, da han 5.juli 1775 ble sekond løytnant ved
Nordenfjeldske Nasjonale Dragonregiment i Norge. Sekond løytnant ved samme regiment 13.januar 1779. Kom til Strindenske
kompani 1784: "Trondhjemske Dragonregiment". Premiær løytnant ved dette regimentets Strindenske kompani 10.mars 1786.
Rittmester og sjef for Sparbuske kompani 13.mars 1801, og fikk Strindenske kompani fra 11.februar 1803. Avskjed som Major
og 200 rdl. årlig i pensjon 4.januar 1808. Fikk i mars 1804 tillatelse til ekteskap med Dorothea Jensine Bolle.(Ovenstad, Millitær
biografier).
Han bodde på garden Værnes, som han hadde arvet etter sin far. Denne garden gikk ut av familiens eie etter hans død. William
kjøpte Austre Myhr etter sin far og drev denne som underbruk til Værnes. "uden hvilken dragonhesten ikke kan fremfødes".
(Futeregnskapene 1772). Han bodde på Værnes under folketellinga 1801 som "rittmester af character og premier lieutenant". Han
hadde 7 tjenestefolk på gården, deriblant hans datter født utenfor ekteskap, Anne Williamsdatter som han hadde adoptert. Hun
bodde her til hun ble gift samme år. Hennes mor var Lisbet Sivertsdatter Tangen. William von Wessel døde 1809.
Faddere i dåpen var madame Røst, madame Ane Sophia Pareli, Capitain Schreuder, hr. Parelius. Fikk barn med med Lisbet
Sivertsdatter Tangen. Fikk barn med began 1780, med Didichen Pedersdatter. (3) gift 18 mai 1804,63 med Dorothea
Jensina Bolle, født 8 jun 1785 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,64 død 15 jan 1863 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag.65
Barn med Lisbet Sivertsdatter Tangen:
i
Anne Williamsdatter Wessel, født 1772 i Tangen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,66 død 9 des 1839.67 Anne
Williamsdatter ble født 1772 og døpt den 13.desember 1772. hun var en uekte sønn av William von Wessel på
Værnes og Lisbet Sivertsdatter Tangen. Hun var adoptert av sin far og bodde på Værnes til hun ble gift den
29.mai 1801, med Johan Ernst Alnæs. De flyttet siden til Fosslien. gift 29 mai 1801,67 med Johan Ernst Alnæs.
Barn med Didichen Pedersdatter:
ii Regitze Williamsdatter, født 1780 i Stjørdal, Nord-Trøndelag.66 Regitze bodde "inderst" som dagarbeider på
Alnæs i Skogn 1801.
Barn med Dorothea Jensina Bolle:
9.
iii Anne Margrethe Dorothea Wessel, født 8 jun 1804 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,33 død 11 mar 1887 i
Moen, Elverum.17 gift 6 sep 1832 i Stiklestad krk., Verdal, Nord-Trøndelag29 med Nicolai Christian Randulf
Holst.
iv Wilhelmine "Mina" Eleonore Wessel, født 13 feb 1806 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,63 død 5 des 1887 i
Stiklestad V, Verdal, Nord-Trøndelag.68 Hun var bosatt under gården Stiklestad vestre i Verdal og døde ugift.
Hogne Holst © 2004
6
Aner til Arve Holst
v
vi
Karen Cathrine Wessel, født 18 feb 1809 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,69 død 28 des 1862 i Stiklestad
vestre, Nord-Trøndelag.65 Hun var bosatt i Verdal og døde ugift på Stiklestad. Begravet samme dag som sin
mor.
Johanne Christiane Wessel, født 18 feb 1809 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,63 død 4 jun 1892 i Stiklestad V,
Verdal, Nord-Trøndelag.68 Hun var tvillingsøster med Karen, og var som hun bosatt under Stiklestad vestre i
Verdal. Døde ugift.
19. Dorothea Jensina Bolle, født 8 jun 1785 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,64 død 15 jan 1863 i Stiklestad vestre, NordTrøndelag.65 Dorothea ble etter Wessels død gift for andre gang med Christian Munck Holst, daværende premiærløytnant. Hun
flyttet da til Stiklestad i Verdal. Hun døde 1863 og ble begravet samme dag som sin datter. (1) gift 18 mai 1804,63 med William
Wessel, født 2 feb 1746 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,62 yrke rittmester og major, død 15 jul 1809 i Værnes, Stjørdal, NordTrøndelag.62 (2) gift 30 apr 1812 i Stiklestad krk., Verdal, Nord-Trøndelag39 med Christian Munch Holst, født 30 apr 1788 i
Røros, Sør-Trøndelag,70 yrke kaptein, død 12 apr 1844 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag.71
Barn med William Wessel:
9.
i
Anne Margrethe Dorothea Wessel, født 8 jun 1804 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,33 død 11 mar 1887 i
Moen, Elverum.17 gift 6 sep 1832 i Stiklestad krk., Verdal, Nord-Trøndelag29 med Nicolai Christian Randulf
Holst.
ii Wilhelmine "Mina" Eleonore Wessel, født 13 feb 1806 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,63 død 5 des 1887 i
Stiklestad V, Verdal, Nord-Trøndelag.68 Hun var bosatt under gården Stiklestad vestre i Verdal og døde ugift.
iii Karen Cathrine Wessel, født 18 feb 1809 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,69 død 28 des 1862 i Stiklestad
vestre, Nord-Trøndelag.65 Hun var bosatt i Verdal og døde ugift på Stiklestad. Begravet samme dag som sin
mor.
iv Johanne Christiane Wessel, født 18 feb 1809 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,63 død 4 jun 1892 i Stiklestad V,
Verdal, Nord-Trøndelag.68 Hun var tvillingsøster med Karen, og var som hun bosatt under Stiklestad vestre i
Verdal. Døde ugift.
Barn med Christian Munch Holst:
v
Christine Munch Holst, født 13 jul 1813 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag,39 død 22 jul 1813 i Stiklestad
vestre, Nord-Trøndelag.39 Døde kun 9 dager gammel.
vi Wilhelmina Theodora Holst, født 10 jul 1814 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag,39 død 27 sep 1814 i
Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag.39 Hun døde 3 1/2 mnd. gammel.
vii Wilhelm Christian Wessel Holst, født 12 feb 1816 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag,39 yrke kaptein, død 23
jan 1887 i Verdal, Nord-Trøndelag.72 Kaptein Wilhelm Holst var født i 1816. Han bygslet den gamle
husmannsplassen Stabelstuen til korpslege Th.N.Schulz for en årlig avgift av 14 spd. Denne plass har rimeligvis
navn etter en garnisonssoldat Jon Stabel, som i første halvdel av 1700-årene bodde der. Wilhelm var en dyktig
og meget ansett mann. Årene 1865-71 var han bygdens ordfører, og som amtsveimester i 1860 og 70 årene, da
distriktets veivesen var under en meget sterk utvikling, har han knyttet sitt navn til de fleste veianlegg av
betydning fra denne tid både ved planleggelse og utførelse. Også som jordbruker var han en foregangsmann.
Stiklestad må i hans tid betegnes som et av bygdens mønsterbruk. Han var ridder av St.Olavs ordenen og av
Wasa ordenen. Etter hans død i 1887 overtok sønnen, rittmester Peter Holst, gården med Stabelstuen, Fåraenget
og Tømmeråsen for 20000 kroner. Han fikk skjøte av medarvingene 31. mai 1887.
(Kilde: Verdalsboka). gift 16 sep 1842 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag73 med Sophie Amalie Schmidt.
11.
viii Christine Munch Holst, født 16 jan 1817 i Stiklestad, Verdal, Nord-Trøndelag,39 død jul 1906 i Tromsø,
Troms.37 gift 17 jan 1850 i Tromsø, Troms38 med Georg Andreas Ludwig Mack.
20. Johan Friedrich Christian Mack, født 30 okt 1768 i Königslutter, Tyskland,74 yrke ølbrygger, død 12 nov 1857 i
Braunschweig, Tyskland.75 Johan var skomaker, senere eddik og ølbrygger i Braunschweig. gift 6 okt 1799,75 med Johanne
Catharine Henriette Köhler.
Barn:
i
Johan Friedrich Daniel Mack, født 8 aug 1800 i Braunschweig, Tyskland,76 yrke kjøpmann og bremsk
konsul,77 død 16 des 1875 i Tromsø, Troms.41 Han var gift to ganger. Ingen barn i første ekteskap. (1) gift 11 jul
1832 i Tromsø, Troms78 med Mathilde Wiwecke Pettersen, født 11 jul 1816,76 død 1 sep 1833 i Tromsø,
Troms.79 (2) gift 16 mar 1835,75 med Nanna Sabine Klerck, født 9 jul 1813 i Bosekop, Finnmark,76 død 13 nov
1876 i Tromsø, Troms.41
10.
ii Georg Andreas Ludwig Mack, født 22 feb 1805 i Braunschweig, Tyskland,34 yrke baker i Tromsø, død 18 mai
1878 i Tromsø, Troms.35 (1) gift 1836,36 med Maren Grønn Normann, født 17 nov 1816 i Kristiansund, Møre
og Romsdal,37 død 10 jan 1849 i Tromsø, Troms.38 (2) gift 17 jan 1850 i Tromsø, Troms38 med Christine
Munch Holst, født 16 jan 1817 i Stiklestad, Verdal, Nord-Trøndelag,39 død jul 1906 i Tromsø, Troms.37
Hogne Holst © 2004
7
Aner til Arve Holst
iii
iv
v
vi
Heinrich Martin Friedrich (Fritz) Mack, født 12 apr 1807,36 død 7 des 1855.
Johan Karl August Mack, født 14 okt 1809 i Braunschweig, Tyskland,36 yrke instrumentmaker i Aachen, død
21 des 1889. gift 11 jan 1834, med Maria Margaretha Koch.
Christiane Elisabeth Friedrike Mack, født 12 jul 1812.36 Hun giftet seg med Johan Fridrich Mathias
Oeltze.
Karl Christian Wilhelm Mack, født 7 jul 1815.36
21. Johanne Catharine Henriette Köhler, født 17 okt 1775 i Braunschweig, Tyskland,75 død 27 nov 1844 i Braunschweig,
Tyskland.75
22. Christian Munch Holst, født 30 apr 1788 i Røros, Sør-Trøndelag,70 yrke kaptein, død 12 apr 1844 i Stiklestad vestre, NordTrøndelag.71 Christian ble hjemmedøpt på Røros "af Sophie, John Halvors: Snedkers Enke og præsenteret i Kirken den 19
Junii". Fadder i dåpen hans var Hr. Provst Tomas von Westen Hammond, Peder Hiort, Henning Holst, Enke Oberstinde von
Wide, Mad. Gurine Aletha Bredal, Jomfru Margrethe Kirstine Hammond.
Christian var boende på Rørosgaard hos broren, Søren Schjelderup Holst, som var hans formynder etter hans fars død. Var fra 8.
august 1806 sekond løytnant ved Nordenfjeldske skiløperbataljon. Fra 28. januar 1808, premiær løytnant. Premiær løytnant ved
Meråkers kompani 10. mars 1809. Fra 30. mars 1814, kaptein ved 1.Nordenfjeldske skiløperbataljon, og sjef for Sneåsenske
kompani. Kaptein ved Trondhjemske Infanteri Brigade. Fra 1. januar Trondhjemske nasjonale jegerkorps. Var sjef for korpets
Sneåsenske kompani 1823. (Ovenstad, Millitær biografier).
Christian Munck von Holst ble i 1812 gift med enkefru Dorothea Jensine Wessel (født Bolle), og kjøpte da Stiklestad gård med
Tømmeråsen for 20 000 rbdl. av Peder Andreas Hjort. Skjøtet er fra 2. mars samme år. Han ble sinnsyk på sine gamle dager og
gikk ofte omkring på besøk i bygden. Under et slikt besøk førsøkte han engang å sette ild på kjøkkenet til lensmann Rygh. Man
måtte derfor passe nøye på hans bevegelser. Av Trondhjems Adresseavis for 1820 sees at kapteinens sykdom allerede da var
langt fremme, idet sjefen for Sneåsenske jegerkompani, Elias Heltberg Lund, bekjentgjør i avisen, at Holst formedelst sykdom
var satt ut av stand til å besørge sine anliggender, og at amtmann Elster var oppnevt til hans verge.
Stiklestad gård hadde i 1835 en besetning på 4 hester, 16 storfe, 28 sauer, 14 geiter og 4 svin. Og utsed av 1/4 td. rug, 2 1/2 tdr.
bygg, 18 tdr. havre, 1/4 td. erter og 18 tdr. poteter.
Christian døde i 1844, 56 år gammel, og enkefru Dorothea overdrog da ved skjøte, datert 18.august 1847, gården for 2000 spdl.
til sønnen korpsadjuntant Wilhelm Christian Wessel Holst. Stabelstuen, Fåraenget og Tømmeråsen medfulgte.
(Verdalsboka, under Stiklestad). gift 30 apr 1812 i Stiklestad krk., Verdal, Nord-Trøndelag39 med Dorothea Jensina Bolle.
Barn:
i
Christine Munch Holst, født 13 jul 1813 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag,39 død 22 jul 1813 i Stiklestad
vestre, Nord-Trøndelag.39 Døde kun 9 dager gammel.
ii Wilhelmina Theodora Holst, født 10 jul 1814 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag,39 død 27 sep 1814 i
Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag.39 Hun døde 3 1/2 mnd. gammel.
iii Wilhelm Christian Wessel Holst, født 12 feb 1816 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag,39 yrke kaptein, død 23
jan 1887 i Verdal, Nord-Trøndelag.72 Kaptein Wilhelm Holst var født i 1816. Han bygslet den gamle
husmannsplassen Stabelstuen til korpslege Th.N.Schulz for en årlig avgift av 14 spd. Denne plass har rimeligvis
navn etter en garnisonssoldat Jon Stabel, som i første halvdel av 1700-årene bodde der. Wilhelm var en dyktig
og meget ansett mann. Årene 1865-71 var han bygdens ordfører, og som amtsveimester i 1860 og 70 årene, da
distriktets veivesen var under en meget sterk utvikling, har han knyttet sitt navn til de fleste veianlegg av
betydning fra denne tid både ved planleggelse og utførelse. Også som jordbruker var han en foregangsmann.
Stiklestad må i hans tid betegnes som et av bygdens mønsterbruk. Han var ridder av St.Olavs ordenen og av
Wasa ordenen. Etter hans død i 1887 overtok sønnen, rittmester Peter Holst, gården med Stabelstuen, Fåraenget
og Tømmeråsen for 20000 kroner. Han fikk skjøte av medarvingene 31. mai 1887.
(Kilde: Verdalsboka). gift 16 sep 1842 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag73 med Sophie Amalie Schmidt.
11.
iv Christine Munch Holst, født 16 jan 1817 i Stiklestad, Verdal, Nord-Trøndelag,39 død jul 1906 i Tromsø,
Troms.37 gift 17 jan 1850 i Tromsø, Troms38 med Georg Andreas Ludwig Mack.
23. Dorothea Jensina Bolle, (see same person above # 19) født 8 jun 1785 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,64 død 15 jan 1863 i
Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag.65 (1) gift 18 mai 1804,63 med William Wessel, født 2 feb 1746 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,62
yrke rittmester og major, død 15 jul 1809 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.62 (2) gift 30 apr 1812 i Stiklestad krk., Verdal,
Hogne Holst © 2004
8
Aner til Arve Holst
Nord-Trøndelag39 med Christian Munch Holst, født 30 apr 1788 i Røros, Sør-Trøndelag,70 yrke kaptein, død 12 apr 1844 i
Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag.71
Barn med William Wessel:
9.
i
Anne Margrethe Dorothea Wessel, født 8 jun 1804 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,33 død 11 mar 1887 i
Moen, Elverum.17 gift 6 sep 1832 i Stiklestad krk., Verdal, Nord-Trøndelag29 med Nicolai Christian Randulf
Holst.
ii Wilhelmine "Mina" Eleonore Wessel, født 13 feb 1806 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,63 død 5 des 1887 i
Stiklestad V, Verdal, Nord-Trøndelag.68 Hun var bosatt under gården Stiklestad vestre i Verdal og døde ugift.
iii Karen Cathrine Wessel, født 18 feb 1809 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,69 død 28 des 1862 i Stiklestad
vestre, Nord-Trøndelag.65 Hun var bosatt i Verdal og døde ugift på Stiklestad. Begravet samme dag som sin
mor.
iv Johanne Christiane Wessel, født 18 feb 1809 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,63 død 4 jun 1892 i Stiklestad V,
Verdal, Nord-Trøndelag.68 Hun var tvillingsøster med Karen, og var som hun bosatt under Stiklestad vestre i
Verdal. Døde ugift.
Barn med Christian Munch Holst:
v
Christine Munch Holst, født 13 jul 1813 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag,39 død 22 jul 1813 i Stiklestad
vestre, Nord-Trøndelag.39 Døde kun 9 dager gammel.
vi Wilhelmina Theodora Holst, født 10 jul 1814 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag,39 død 27 sep 1814 i
Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag.39 Hun døde 3 1/2 mnd. gammel.
vii Wilhelm Christian Wessel Holst, født 12 feb 1816 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag,39 yrke kaptein, død 23
jan 1887 i Verdal, Nord-Trøndelag.72 Kaptein Wilhelm Holst var født i 1816. Han bygslet den gamle
husmannsplassen Stabelstuen til korpslege Th.N.Schulz for en årlig avgift av 14 spd. Denne plass har rimeligvis
navn etter en garnisonssoldat Jon Stabel, som i første halvdel av 1700-årene bodde der. Wilhelm var en dyktig
og meget ansett mann. Årene 1865-71 var han bygdens ordfører, og som amtsveimester i 1860 og 70 årene, da
distriktets veivesen var under en meget sterk utvikling, har han knyttet sitt navn til de fleste veianlegg av
betydning fra denne tid både ved planleggelse og utførelse. Også som jordbruker var han en foregangsmann.
Stiklestad må i hans tid betegnes som et av bygdens mønsterbruk. Han var ridder av St.Olavs ordenen og av
Wasa ordenen. Etter hans død i 1887 overtok sønnen, rittmester Peter Holst, gården med Stabelstuen, Fåraenget
og Tømmeråsen for 20000 kroner. Han fikk skjøte av medarvingene 31. mai 1887.
(Kilde: Verdalsboka). gift 16 sep 1842 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag73 med Sophie Amalie Schmidt.
11.
viii Christine Munch Holst, født 16 jan 1817 i Stiklestad, Verdal, Nord-Trøndelag,39 død jul 1906 i Tromsø,
Troms.37 gift 17 jan 1850 i Tromsø, Troms38 med Georg Andreas Ludwig Mack.
24. Ole Larssøn Aschjem, født 1766 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold,80 yrke gykler og gårdbruker, død 1818 i Gjetrang,
Svarstad, Lardal.51 Ole Larsen var bruker av søndre Engelstad i perioden 1793 - 1800. Hans første hustru døde her på barselseng
i 1796. Ved skiftet etter henne var bruttoformuen 428 1/2 rdl., nettoen bare 49, da der var meget gjeld. Ole kjøpte de 2 bpd. laks
(SlettestrandI av Krist. Carlsen Hvaara i Hvarnes, og solgte disse 1803 til greven for 30 rdl. Siden ble han bruker av søndre
Gjetrang 1804 - 1818. Han gifet seg påny med Barbro Hansdatter. Ole betalte 28 spd. i sølvskatt i 1816. Ole døde allerede 1818.
Ved skiftet etter ham var bruttoformuen 1865 spd., netto 1391. Gården ble taksert til 1300 spd. Hustruen ble gift påny med Nils
Larsen Bekkevar og hun flyttet dit. Sønnen Nils Olsen overtok gården. (1) gift 1789 i Lardal, Vestfold51 med Else Nilsdatter
Sogn, født 1768 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,81 død 1796 i Engelstad Søndre, Lardal, Vestfold.81 (2) gift 1811 i Lardal,
Vestfold22 med Barbro Hansdatter, født 1778 i Langerud, Lardal, Vestfold.51
Barn med Else Nilsdatter Sogn:
i
Nils Olsen Gjetrang, født 1790 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,81 yrke gårdbruker, død 1859 i Gjetrang, Svarstad,
Lardal.81 Nils overtok Gjetrang etter sin far og var bruker her 1820 - 1859. Han var også medlem av herredstyret
1838 - 41. Nils solgte i 1859 gården til nevøen Nils Larsen Sognshaugen, men forbeholdt seg bruksretten og
siden opphold for seg og sin kone. Imidlertid døde Nils samme år. gift 1825,51 med Gunhild Marie
Mathisdatter.
ii Marte Maria Olsdatter Gjetrang, født 1793 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.22 Død som liten.
iii Lars Olsen Gjetrang, født 1795 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,22 død 1795 i Lardal, Vestfold.22 Døde som
spebarn.
12.
iv Lars Olsen Gjetrang, født 1796 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,22 yrke gårdbruker, død 1846 i Sognshaugen,
Svarstad, Lardal, Vestfold.47 Han giftet seg med47 Berthe Halvorsdatter Hvaal.
Barn med Barbro Hansdatter:
v
Even Olsen Gjetrang, født 1811 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.22
vi Else Kirstine Olsdatter Gjetrang, født ca 1813 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,22 død 1815.22 Døde bare 2 år
gammel.
Hogne Holst © 2004
9
Aner til Arve Holst
vii Else Kirstine Olsdatter Gjetrang, født 1816 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.22
viii Olea Maria Olsdatter Gjetrang, født 1819 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.22
25. Else Nilsdatter Sogn, født 1768 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,81 død 1796 i Engelstad Søndre, Lardal, Vestfold.81
26. Halvor Halvorsen Hvaal, født 1759 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,82 yrke gårdbruker,52 død 1809 i Nordre Hvaal,
Svarstad, Lardal, Vestfold.52 Han var bonde og gårdbeboer på Hvaal Nordre under folketellinga 1801. Her bodde han med kona,
Birthe Nielsdatter og barna. Halvor fikk 1788 skjøte fra stefaren Peder Haavaldsen Sjulstad på 4 lpd. og vel 4 mrk.tg. for 97 rdl. I
1793 fikk han skjøte av svogeren Nils Evensen Herland på vel 1 lpd. Han døde i 1809 og skiftet viser en bruttoformue på 1920
rdl., netto 1804. Boet var taksert til 600 rdl. Halvor hadde 3 år før han døde tinglyst at dette samt en like stor part av Sjulstad
skulle være to av sønnenes odel. gift 1781,52 med Birthe Nilsdatter Berg.
Barn:
i
Helvig Halvorsdatter Hvaal, født 1783 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,52 død 1783 i Nordre Hvaal,
Svarstad, Lardal, Vestfold.52 Døde som spebarn.
ii Marthe Halvorsdatter Hvaal, født 1784 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.83 Bodde på Hvaal Nordre i
Lardal under folketellinga 1801. Hun giftet seg med52 Lars Olsen Opsal.
iii Maren Halvorsdatter Hvaal, født 1787 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,52 død 1789 i Nordre Hvaal,
Svarstad, Lardal, Vestfold.52 Døde kun 2 år gammel.
iv Halvor Halvorsen Hvaal, født 1789 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,83 yrke gårdbruker, død 1859 i
Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.52 Bodde på Hvaal Nordre i Lardal under folketellinga 1801. Han
overtok ved skjøte 1807 gården Nordre Hvaal etter sin far. Han kjøpte også Østre (øvre?) Tanum 1845. gift
1816,52 med Christine Didriksdatter Tanum.
v
Niels Halvorsen Hvaal, født 1792 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.83 Bodde på Hvaal Nordre i
Lardal under folketellinga 1801. Flyttet siden til Sjulstad.
vi Marie Halvorsdatter Hvaal, født 1795 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.83 Bodde på Hvaal Nordre i
Lardal under folketellinga 1801.
vii Gunnild Halvorsdatter Hvaal, født 1798 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.83 Bodde på Hvaal Nordre
i Lardal under folketellinga 1801.
13.
viii Berthe Halvorsdatter Hvaal, født 1801 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,52 død 1892 i Nordre
Nordby, Hem, Lardal, Vestfold.49 Hun giftet seg med47 Lars Olsen Gjetrang.
27. Birthe Nilsdatter Berg, født 1759 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold,84 død 1816 i Sjulstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.52
Hun bodde på Hvaal Nordre i Lardal under folketellina 1801. Ved skiftet etter henne var brutto formue 858 1/2 spd., netto 655
1/2.
28. Per Christoffersen Dahl, født 1785 i Søndre Haug, Elverum, Hedmark,23 yrke tømmermerker,23 død 1822 i Søndre Haug,
Elverum, Hedmark.23 Per var under folketellingen 1801 boende som tjenestefolk hos sin onkel Søren på gården Berger Nordre i
Elverum. Han flyttet siden til gården Søndre Haug som han hadde arvet 4.juli 1806. Han var tømmermerker og holdt god orden i
sine regnskaper. Han hadde fått god utdannelse og var en mester i det skriftelige. Etter Pers bortgang ble Anne sittende igjen
alene med barna og gården. Han giftet seg med3 Anne Enoksdatter Møystad.
Barn:
i
Kristoffer Pedersen Dahl, født 1807 i Elverum, Hedmark, yrke gårdbruker. Kristoffer var gårdbruker og
selveier av Søndre Haug 1865. Av besetningen var 4 hester, 17 storkveg, 21 får og 6 geiter. Han hadde kone og 7
barn boende hjemme. Han giftet seg med31 Berte Eriksdatter.
ii Inger Pedersdatter Dahl, født 1809 i Elverum, Hedmark. Hun bodde på Søndre Haug som husholderske for sin
mor 1865.
14.
iii Hans Pedersen Dahl, født 1 nov 1813 i Vesterhaug, Elverum, Hedmark,25 yrke gårdbruker, død 29 des 1896 i
Mellom Strand, Elverum.25 gift 30 mar 1841,25 med Oliane Olsdatter Grøtting.
29. Anne Enoksdatter Møystad, født 1788 i Møystad, Elverum,85 død 1867 i Søndre Haug, Elverum, Hedmark.12 Anne var boende
på Møystad under folketellinga 1801. I 1865 var hun føderådsfolk hos sin sønn, Kristoffer, på Søndre Haug. Hun hadde sin datter
Inger til å hjelpe seg med husgjerningen.
30. Ole Andersen Grøtting, født 1784 i Elverum, Hedmark,86 yrke gårdbruker, død 1866.25 Ole og kona Berthe var i 1865
føderådsfolk på Vestre Grøtting. Han giftet seg med25 Birthe Hansdatter Strand.
Barn:
Hogne Holst © 2004
10
Aner til Arve Holst
i
15.
ii
Anders Olsen Grøtting, født 1813 i Elverum, Hedmark,31 yrke gårdbruker. Anders var bruker av Vestre
Grøtting i 1865. Han hadde på gården 3 hester og 35 kveg. Han eide også 28 sauer. Han giftet seg med Berte
Olsdatter.
Oliane Olsdatter Grøtting, født 4 des 1816 i Vestre Grøtting, Elverum, Hedmark,25 død 31 mar 1898 i Mellom
Strand, Elverum.25 gift 30 mar 1841,25 med Hans Pedersen Dahl.
31. Birthe Hansdatter Strand, født 1788 i Mellom Strand, Elverum,86 død 1872.25 Birthe var bosatt på Strand i Elverum under
folketellinga 1801. Siden på Grøtting.
Tipptippoldeforeldre
32. Claus Paulsen Holst, født 1714 i Selbu, Sør-Trøndelag,87 yrke overstiger på Røros, død 19 jun 1786 i Røros, Sør-Trøndelag.88
Claus var utdannet innen gruvedrift og fikk den beste opplæring som da var mulig. Han ble tidlig sendt rundt på verkene i
Trøndelag. I 1737 fikk han av Rørosverket 200 rdl. for å besøke Falun. 1741 var han på Kongsberg og hadde da i tillegg ved
lønnen ved Sølvverket støtte av sin mor, Gjertud Irgens. Han tjenestegjorde i mange år som stiger ved Kongens gruve. Da han i
1759 var en tur i Trondheim, vikarierte Ellev Clementsen som stiger. Han fant ut at gruven hadde vært dårlig drevet. Clementsen
greide å få drevet ut 650 tnr. malm om måneden, mens det før var drevet ut omkring 380 tnr. Det ble så nedsatt en
befaringskomite som ga Clementsen rett i hans kritikk over driften, og resultate ble at Holst ble flyttet til Sextus, mens
Clementsen beholdt stillingen som stiger ved Kongens gruve. Bergamtet fant i dette tilfelle at direktør Borchgrevinck hadde vist
"uanstendig Opførsel paa een Mands Bag" idet Holst burde vært gitt høve til å være med på befaringen. Bergamtet påla derfor
direktøren i "Mayestætens allerhøyeste Navn" å la Holst få sin stilling tilbake, og til tross for at partisipantene var enig med
direktøren, måtte verket bøye seg og gi Holst tilbake sin stilling ved Kongens gruve. Den 10 sider lange utredningen fra
Bergamtet er datert 23.april 1760, og finnes nå i Statsarvkivet i Trondheim.
Det ble i 1764 bygget en ny arbeiderbolig "af leer og steen" for 100 mann og et par år senere særskilt "residenz" for overstigeren.
Om Claus noen gang bodde her er uvisst.
Claus ble gift 3 ganger. Første gang med Johanne Bergmann, datter av Direktør Theodorus Bergmann og Abel Margrethe Frost.
Han kjøpte av hustruens slektning, Jørgen Christian Frost, hus nr. 35 i Bergstaden for 499 daler. De fikk 4 barn. Andre gang med
Ane Margrethe Irgens, barn av Johannes Irgens og Berit Evensdatter Meldal. Ane arvet Rørosgaard etter sin far og var gjennom
sin mor kusine av Miceal Christian Marstrand. Gjennom dette giftermålet ble han eier av Rørosgaard. Det antas at Claus bodde
på den eiendommen som i 1667 eies av Jochum Irgens og benevnes Røros Øvergaard med ferjestaden. Navnet synes ganske
naturlig, da denne eiendommen ligger lengst oppe ved elva. Bebyggelsen her er nok meget gammel. På svalgangen i andre
etasjen i hovedbygningen er skåret inn navnet "Paul Holst". Denne Paul er Claus' sønn, født 1764. Ved hjelp av sin hustrus
odelsrett ervertet han Bakken og Kroken tilbake fra eierene. Men disse ble aller nådigst innrømmet tillatelse til å bruke
eiendommene som bygselmenn. Han frasolgte i 1773 til Ole Jensen Kverneng eiendommen Kverneng. Han hadde nok atskillig
bryderi med folk i de tilstøtende bygdene både i nord og sør. Det ble stadig vanskeligere å holde den store eiendommen fredet for
åtak på ymse vis. I 1782 fikk han stadfestet denne fredelysingen.
Holst døde 25. juni 1786. Ved skifte etter ham, begynt 8. juli 1786 og sluttet 13. august 1787, ble den halve delen i Rørosgaard
verdsatt til 1500 riksdaler. Den eldste sønnen Theodorus Bergmann Holst fikk skjøte på eiendommen av skyld 2 øre = 12 mkl.
for 3000 riksdaler. Skjøtet ble tinglest 15. august 1788. Claus og Anne fikk 7 barn. Tredje ekteskapet var barnløst. (1) gift 28 jun
1742 i Røros krk, Røros, Sør-Trøndelag89 med Johanne Bergman, født 1715 i Røros, Sør-Trøndelag,90 død sep 1748 i Røros,
Sør-Trøndelag.91 (2) gift 2 mar 1756 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Anne Margrete Irgens, født 9 apr 1736 i Røros, SørTrøndelag,91 død 1 apr 1774 i Gauldalen, Sør-Trøndelag.90 (3) gift 27 nov 1776 i Røros, Sør-Trøndelag70 med Magdalena
Borchgrevinck, født 18 nov 1734 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død 21 mar 1813 i Røros, Sør-Trøndelag.93
Barn med Johanne Bergman:
i
Margrete Holst, født 7 nov 1743 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død 7 nov 1807 i Tynset, Hedmark.94 Margrete ble
døpt i Røros. Faddere i dåpen var Peter Abildgaard, Henning Irgens, Christian Frost, Giertrud Irgens, Giertrud
Margrete Holst og Abel Angell. gift 16 jan 1765 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Michael Christian Marstrand.
ii Theodorus Bergman Holst, født mai 1745 i Røros, Sør-Trøndelag,92 yrke forvalter Røros gruber,95 død 14 jun
1798 i Rørosgaard, Røros, Sør-Trøndelag.96 Theodorus fikk skjøte på Gjørv for 2800 rdl. i 1772. Om han noen
gang bodde på garden er uvisst. Mulig var det hans halvbror Claus Holst som var oppsitter, siden han er i
matriklene gjennom 1770-åra og 1780 førd for Gjørv. Theodorus gir skjøtet til Claus i 1793 for 3298 rdl.
Theodorus eide også gården Jugle på Inderøy. I 1776 kjøper Holst Henning og Skei annekskirke i Sparbu. For
Skei gir han 2080 rdl. Mulig han kom i pengeknipe senere, for i 1786 blir begge kirkene solgt på auksjon.
Hogne Holst © 2004
11
Aner til Arve Holst
Theodorus overtok Rørosgaard ved skjøte datert 15. august 1788. Han begynte straks ved salg av parseller å
utstykke den vidstrakte eiendommen. Den første parsellen som ble frasolgt, var Trøen og Sund. Senere solgtes
Engan, Sundbakken og Kåsa. Resten av Rørosgaard-eiendommen ble ved Theodorus død, overtatt av sønnen
kornett Søren Schjelderup Holst. Theodorus døde 1798 "af Bryst Syge", og ble begravet "3 Søndag efter Trinit."
gift 11 feb 1772 i Inderøy, Nord-Trøndelag97 med Anne Christine Munch Schjelderup.
iii Povel Henning Holst, født jul 1746 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død 1749 i Røros, Sør-Trøndelag.91 Døde kun 3
år gammel.
iv Johanna Holst, født sep 1748 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død sep 1748 i Røros, Sør-Trøndelag.91 Døde som
spebarn, 8 dager gammel.
Barn med Anne Margrete Irgens:
v
Johannes Holst, født des 1756 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død feb 1757 i Røros, Sør-Trøndelag.91 Døde som
spebarn.
vi Johanna Holst, født jan 1758 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død jun 1774 i Røros, Sør-Trøndelag.98 Faddere i dåpen
var Christopher Abildgaard, Michel Marstrand, Giertrud Margrete Dybdal, Cathrine Borchgrevink, Hillebor
Abildgaard. Johanna døde kun 16 1/2 år gammel og ble begravet samme dag som sin mor.
vii Johannes Holst, født okt 1759 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død 17 mai 1774 i Røros, Sør-Trøndelag.99 Døde kun
15 år gammel.
viii Paul Holst, født des 1760 i Røros, Sør-Trøndelag, død mar 1761 i Røros, Sør-Trøndelag.91 Døde kun 11 uker
gammel.
ix Henning Irgens Holst, født 28 jan 1762 i Røros, Sør-Trøndelag,92 yrke hyttearbeider, død 1814 i Røros, SørTrøndelag.100 Henning ble født og døpt i Røros. Faddere i dåpen var Henning Irgens, Theodorus Mølman, Peder
Schielderup, Anne Lisbeth Holst, Margrete Maria Brandt. I 1776 står han til konfirmasjon i samme kirke (Tredje
Søndag I Advent).
x
16.
xi
Henning kjøpte Kverneng av halvbroren Theodor Bergmann Holst i 1792. Han var hyttearbeider og
middelmådig begavet, sies det. Den 5. desember 1813 opprettet han testament og føderådskontrakt, hvoretter
Jens Jenssen Bonde ble eier av Kverneng. Henning og Ingeborg hadde ingen barn. Han døde 52 år gammel av
lungesyke. gift 4 jul 1794 i Røros krk, Røros, Sør-Trøndelag101 med Ingeborg Olsdatter Rise.
Paul Irgens Holst, født 26 mai 1764 i Røros, Sør-Trøndelag,92 yrke major,99 død 1833 i København, Danmark.99
Paul var millitær i dansk tjeneste. Kornett i den danske hær 1800, sekondløytnant 1806 og avskjed fra det
militære 1807. Han må ha tatt opp igjen sin militære løpebane da han er nevnt som "avskjed. major" ved sin død
1833. (iflg. slekten Irgens: L.K. Landberg). På svalegangen i hovedbygningen på Rørosgaard er det skåret inn
"Paul Holst". Ingen etterkommere.
Claus Irgens Holst, født 14 apr 1767 i Røros, Sør-Trøndelag,54 yrke gårdbruker, død 13 feb 1847 i Vennerlyst,
Løten, Hedmark.55 gift 30 okt 1794 i Sparbu, Nord-Trøndelag56 med Johanne Sophie Randulf.
33. Anne Margrete Irgens, født 9 apr 1736 i Røros, Sør-Trøndelag,91 død 1 apr 1774 i Gauldalen, Sør-Trøndelag.90 Anne arvet
Rørosgaard etter sin far og var gjennom sin mor kusine av Micael Christian Marstrand. Faddere i dåpen hennes var Henning
Irgens, Jens Schjelderup, Michel Schjelderup, Ingebor Tausans, Anne Margrethe Irgens, Anne Schjelderup.
34. Niels Randulf, født 11 nov 1726 i Nærøy, Nord-Trøndelag,102 yrke kaptein, død 24 mai 1778 i Singsås, Sør-Trøndelag.102 Niels
var født i Nærø sogn i Namdalen. Sønn av Konsistorialråd og sogneprest til Nærø mag. Johan Randulf og 3. hustru Karen Busch.
Kom i tjeneste ved 1. Oplandske nasjonale Infanteri regiment ca. 1742. Var kommandør sersjant her da han i 1747 ble sekond
løytnant. Sekond løytnant ved de Nordenfjeldske skiløperes landvern 10.desember 1749. Premiær løytnant ved 3. Trondheimske
nasjonale Infanteri regiments Rennebuske kompani 10. oktober 1752. Kaptein og sjef for Merakerske skiløperkompani 19.
oktober 1763. Fikk Holtålske skiløperkompani fra 29. mai 1765. Ble 1. juli 1767 utsatt på vartpenger, 175 rdl. årlig. Ved den nye
hærordningen fra 1. mai 1769 ble han igjen ansatt som sjef for Holtålske skiløperkompani. Død 24. mai 1778. Gift med
Christiane Margrethe Hersleb.
(Kilde: Ovenstad, Millitær biografier)
----Gården Singsås (senere Norstu') ble i 1766 solgt til kaptein i "Skiløperkompaniet" ( = "Holtaalske Compagnie") Nils Johansen
Randulf for 1000 rdr. Selger var major Kristian Grøn i samme kompani.
Nils J. Randulf var prestesønn, f.1727 i Nesna. Rett før han kom til Singsås ble han gift med Kristine Margrethe Hersleb, f.1741 i
Nærøy. Syv barn er nevnt: 1)Bolette Dorthea, f.1766 2)Karen Sofie dsb. 1767 3)Johanne Sofie, f.1768 4)Nikolai Hersleb dsb
5)Johan f.1774 6)Nikolai Hersleb f.1775 7)Maren Rebekka f.1777.
Hogne Holst © 2004
12
Aner til Arve Holst
Nils Randulf døde i 1778, 51 år gml. Liket ble balsamert og gravlagt, visstnok under alteret i Singsås gamle kirke. På
"gammelkirkegården" i Singsås står en bauta over dennne delen av Randulf-slekta. Muligens ble det etablert et familiegravsted
der flere medlemmer av denne slekta gravlagt på den samme kirkegården.
(Singsåsboka, bind 2, side 206-207)
. gift 17 jan 1766, med103 Christiane Margrethe Hersleb.
Barn:
i
Bolette Dorothea Randulf, født 5 okt 1766 i Singsås, Sør-Trøndelag,104 død 23 sep 1853.105 gift 11 mar 1791 i
Sparbu, Nord-Trøndelag106 med Christian Wilhelm Garben.
ii Karen Sofie Randulf, født i Singsås, Sør-Trøndelag,107 død 21 jan 1768 i Singsås, Sør-Trøndelag.108 Karen
døde som barn, kun 16 uker gammel.
17.
iii Johanne Sophie Randulf, født 5 sep 1768 i Singsås, Sør-Trøndelag,60 død 7 aug 1854 i Vennerlyst, Løten,
Hedmark.61 gift 30 okt 1794 i Sparbu, Nord-Trøndelag56 med Claus Irgens Holst.
iv Nikolai Hersleb Randulf, født i Singsås, Sør-Trøndelag, død nov 1771 i Singsås, Sør-Trøndelag. Nikolai døde
som barn, kun 8 mnd. gammel.
v
Karen Elisabeth Randulf,86 født 13 sep 1772 i Singsås, Sør-Trøndelag, død 25 sep 1828 i Sparbu, NordTrøndelag.109 Bodde hos sin tante Bolette Sophie Hersleb i 1801. Nevnes som "vanfør og pensionist".
vi Johan Randulf, født 1 aug 1774 i Meråker, Nord-Trøndelag,110 yrke sorenskriver i Østerdalen, død 2 jan 1837 i
Elverum, Hedmark.54 Johan tok examinatus juris. med beste karakter i juli 1800. Han ble auditør ved
Nordenfjeldske infanteri regiment 1801 og fulgte med i felten i krigsårene 1807 til 1809. Overauditørs karakter
den 14. november 1809. Forettet også som garnisonauditør i Fredrikstad 1811/1813. Han erhvervet sig sine
militære overordnedes vidnesbyrd for "embedsduglighet, rettskaffenhet og den mest glimrede aktelse". Den 2.
mars 1815 ble han sorenskriver i Østerdalen og tok bopel på gården Kirkenær som han i 1820 kjøpte av fogd
Lind. Her bodde han til sin død i 1837.
Randulf var en orginalt tilskåret personlighet, presis og omhyggelig som embedsmann, fortrinlig selskapsmann
med en nesten påtrengende gjestfrihet. Ved Randulfs død ble sorenskriveriet i henhold til kgl. resol. av 10. juni
1837 delt i to embeder, Søndre Østerdalen og Nordre Østerdalen.
Han er gravlagt på familiegraven i Elverum.
vii Nikolai Hersleb Randulf, født 28 jul 1775 i Singsås, Sør-Trøndelag.107 Ikke nevnt i folketellingen 1801. Mulig
var han død før dette.
viii Maren Rebekka Heidemann Randulf, født 27 feb 1777 i Singsås, Sør-Trøndelag,108 død 9 apr 1844 i Huse,
Romedal.111 Maren ble konfirmert i Mære kirke, Sparbu 1792. Hun bodde hos sin tante Bolette Sophie Hersleb i
Sparbu 1801. Bolette var enke etter prost Høyer. gift 9 okt 1829 i Elverum, Hedmark112 med Tollef Olssøn Hals.
35. Christiane Margrethe Hersleb, født 20 feb 1741,102 død 24 feb 1800 i Singsås, Sør-Trøndelag.107 Christiane døde
sannsynligvis ca. 1788, da hennes barn kommer til hennes søster, Bolette, i Sparbu 1789.
36. William Wessel, født 12 jun 1716,62 yrke dragonkaptein,113 død 1793 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.114 William var en
uekte sønn til godseier William Wessel på Tangen. Moren hans var Berit Gunnarsdatter Dybvad fra Lånke. Han var adoptert av
stemora Eleonora de Bods Wessel, ei kjøpmannsdatter fra Dublin, Irland.
Bodde en tid på Tangen som forvalter over stemora sitt jordgods. Han kjøpte den 20.november 1739 gården Sutterøen av Peder
Quale. Solgte den siden for 3000 rdl. til Ola Larsen Øyan 27.august 1740. Fikk driftsløyve på gjestgiverstedet og skysstasjon
Sandferhus ferjested 11.september 1745. Året etter bygslet William av stemora, Eleonore de Bods Wessel, Sandferhus den
14.juni 1746. I 1748 kjøpte William Midtre Stokkan for 140 rdl. Grunnla sammen med stiftprost Jacob Hansen Thode og Henrik
Meincke teglverket "Håbet", og kjøpte da Stokkan av William den 6.august 1756. Teglverket var antagleligvis grunnlagt før
1748. William solgte parten sin i teglverket til medeierene sine den 10.oktober 1757. Han fikk skjøte på Værnes for 1750 rdlr.
den 14.november 1758 av Fredrik Coldevin. Kjøpte i 1750 Austre Myhr i Skatval og drev senere denne gården som underbruk til
Værnes. Kjøpte 4.september 1789 gården Kinnset for 283 rdl. Drev gården som underbruk til Værnes som han var eier av.
Wessel fikk i 1755 tittel av dragon kaptein, men gjorde ingen tjeneste som offiser. Han og flere andre av familien Wessel fikk
stor nytte av og fordeler av at Tordenskjold i sin tid utførte så mange strålende storverk.
Begravet i Wærnes "afgangen hr. Capitaine William von Wessel, 78 Aar". gift 27 aug 1744,115 med Anne Margrethe Schrøder.
Barn:
i
Eleonora Wessel, født i Stjørdal, Nord-Trøndelag.116 Faddere i dåpen var Capit. Brunees, Boletha Maria
Screuder, Maren Christina Klein, Leuitn. Schreuder, Hans Nielson Røst. Mulig død før 1751.
Hogne Holst © 2004
13
Aner til Arve Holst
18.
William Wessel, født 2 feb 1746 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,62 yrke rittmester og major, død 15 jul 1809 i
Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.62 Fikk barn med med Lisbet Sivertsdatter Tangen. Fikk barn med began
1780, med Didichen Pedersdatter. (3) gift 18 mai 1804,63 med Dorothea Jensina Bolle, født 8 jun 1785 i
Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,64 død 15 jan 1863 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag.65
iii Thomas Collin Wessel, født i Stjørdal, Nord-Trøndelag.116 Faddere i dåpen var Lieutnant Christian Klein, hr.
Peter Wessel Bruun, Sergeant Johan Henric Heideman, Mademoiselle Anna Sophia Bruun, Martha Dorothea
Raasager.
iv Anna Maria Wessel, født 13 jan 1750 i Tangen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,69 død etter 1801. Faddere i dåpen
var fru oberst: Heideman, Mariana Klein, Lucia Maria Brunel, Hans Nielson Røst, Sergeant Lambert Screuder.
Anna bodde hos sin søster Anne Margrete og hennes ektemann Nicolay Støren på Sandbrechen i Sundal. Hun
døde ugift.
v
Eleonora Wessel, født i Stjørdal, Nord-Trøndelag.116 Faddere i dåpen var Madame Christiana Augusta Bruun,
jomfru Parelius, jomfru Schjested, Capitain Fridric Wilhelm Lutzow, hr. Røst.
vi Anna Margretha Wessel, født i Stjørdal, Nord-Trøndelag,116 død 1756 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.116
Faddere i dåpen var Frue hr. Schrøder, Frue Klein, jomfru Anna Augusta Schrøder, monsieur Hendrik ??,
monsieur Lemvig. Døde kun 2 år gammel.
vii Karen Chatarina Wessel, født 12 jan 1755 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,117 død 16 jan 1832.117 Faddere
i dåpen til Karen var Frue Oberstinde Harboe, Sejersted, ? Maria Henricha Harboe, Capitain Sejersted, Capitain
Schrøder, Monsieur Oluf Due. Hun ble også kallt "Bollefrua". gift 26 feb 1771 i Stjørdal, Nord-Trøndelag117
med Johan Christian Bolle.
viii N. Wessel, født 1758 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,116 død 1758 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.116
Dødfødt barn.
ix Anna Margrete Wessel, født 27 des 1761 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,63 død 27 nov 1829.63 De fikk 1
sønn og 3 døtre. gift 19 apr 1793,63 med Nicolay Støren.
ii
37. Anne Margrethe Schrøder, født 1719,118 død 20 jul 1765 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.118 Anne døde på Værnes "49 aar
gammel".
38. Johan Christian Bolle, født 18 sep 1735 i Odense, Fyn, Danmark,119 yrke rittmester, død 4 jan 1803 i Stjørdal, NordTrøndelag.119 Johan var født 1735 i Danmark, døpt 24.september sammer år i St.Hans kirke i Odense. Søstersønn av Kong
Christian VII`s beryktede kammertjener Kirchhof. Garder til hest. Kornett ved Sjællandske rytterregiment 24.juni 1761. Sekond
løytnant 19.oktober 1763. Regimentet kalles da "Sjællandske Kyrasserregiment". Fikk sekond løytnant anc. fra 16.oktober 1763.
Regimentet ble nedlagt 31.mai 1767, og Johan ble da satt på vartepenger. Atter ansatt, nå som sekond løytnant ved
Nordenfjeldske nasjonale dragonregiments Stjørdalske kompani 1.mai 1769, men ble 6.desember sammer år forflyttet til
Sparbuske kompani og 1773 til Melhusske kompani. Premiær løytnant ved Sparbuske kompani 24.september 1777, og ved
Strindenske kompani fra 1782. Fra 10.mars 1786 ved Stjørdalske kompani. Regimentet kalles fra 1.januar 1784 " Trondhjemske
dragonregiment". Rittmester 10.juni 1791 med anc. fra 11.desember 1789. Rittmester og sjef for Strindenske kompani 14.mars
1794.
(Ovenstad, millitærbiografier).
Han var bruker av Værnesplass nr.10, også kallt Bolleplassen (Stor-Bolle). Plassen har sitt navn etter han. Det var en av de større
plassene på Værnesmoen. Han er nevnt i folketellinga 1801 som beboer på plassen. Gift 26.februar 1771 med Karen Catharina
Wessel i Stjørdalen. Hun ble kallt "Bollefrua". De hadde 20 barn, hvorav 16 ble døpt. Rittmester Bolle hadde trolig fått plassen
av svigerfaren sin, William Wessel, på Værnes.
Hjemmet til Bolle var ingen herskaplig boplass. Trangt var det også om levemåten. Det var mange munner som skulle ha mat.
Om kona til Bolle, "Bollefrua", ble det fortalt forskjellige fortellinger. Det blir ofte sagt, og slik sa de vel før i tiden også:
"Fattigdommen kan ingen gjemme". Og det greide heller ikke "Bollefrua". De mange barna hennes var dårlig utstyrt med både
klær og sko. Bolle sjøl var den store mannen. Om folk sa til han når han gikk omkring i dragonlegdene og så etter om alt var
iorden, at det ikke kunne være helt bra i heimen hans, svarte han overlegent: "Eg er rik, men kona mi er fattig".
Før Johan Bolle giftet seg med frk. Wessel på Værnes, var han forlovet med Elisabeth Marie Sommerschild. Med henne hadde
han ei datter. Han døde 4.januar 1803 i Stjørdalen.
(Kilde: Stjørdalsboka bd.II, del 2, s. 65-68.) Fikk barn med med120 Elisabeth Marie Sommerschild. (2) gift 26 feb 1771 i
Stjørdal, Nord-Trøndelag117 med Karen Chatarina Wessel, født 12 jan 1755 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,117 død 16 jan
1832.117
Barn med Elisabeth Marie Sommerschild:
Hogne Holst © 2004
14
Aner til Arve Holst
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
23.
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
Johanna Kristine Bolle, født 1770 i Stjørdal, Nord-Trøndelag.120
Barn med Karen Chatarina Wessel:
Hedevig Margaretha Bolle, født 1772 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,66 død 1829 i St. Jørgenshus,
Trondheim.121 Faddere i dåpen var Frue Brown, jomfrue Wessel, hr. lieut. Heidemann, hr. Rachlow, mons.
Wessel.
Anne Charlotte Bolle, født 2 jan 1774 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag.66 Anne "Schjarlotta" ble
konfirmert i Værnes kirke 1790. Hun bodde hjemme hos sine foreldre i Stjørdal 1801.
Anne Marie Bolle, født 1775 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,66 død 27 feb 1843.121 I 1801 var hun
tjenestepike i Trondheim.
Johan Henrich Bolle,118 født 1778 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag.66 Johan ble konfirmert i Værnes
kirke den 6. oktober 1793. Mulig død før 1801.
Ane Margaretha Bolle, født 1779 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,66 død før 1787.118
Karen Johanna Bolle, født 1781 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,114 død før 1795.118 Hun er ikke
nevnt i folketellingen 1801.
Andreas William Bolle, født 1783 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,114 yrke premiærløytnant, død 5 jan
1815 i Klæbu, Sør-Trøndelag.103 William Andreas var født 1783. Sønn av rittmester Johan Christian Balle.
Underoffiser "paa Avantage" ved 2.Trondheimske nasjonale infanteri regiments Eritsfjordske kompani fra
1.januar 1800. Norsk landkadett 1.juni 1800 til 6.juli 1807. Fenrik samme regiment 1.juni 1807. Sekond løytnant
23.oktober samme år. Premiær løytnant 28.januar 1808. Stod ved Opdalske jegerkompani i 1810, men ble
forflyttet til det tjenestegjørende jegerkompani 20.januar 1812. Død 5. januar 1815.
(Kilde: Ovenstad, Millitær biografier). gift 21 aug 1810,121 med Charlotte Bergitte Sofie Schaffenberg.
Christian Bolle, født 1784 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,114 død 7 jun 1844.121 Christian Bolle hadde
en tid bruksretten til 'Bolle-plassen'. Var ellers en mindre bra mann. Gift 3 ganger.(Stjørdalsboka, bd II, del 2,
s.67). Fikk barn med med Marit Larsdatter Lobes. (2) gift 27 des 1817,118 med Gisken Eriksdatter, født
1755,118 død 21 apr 1824.118 (3) gift 28 jan 1825,118 med Gunhild Johnsdatter Heggesaunet, født 1778 i
Skatval, Stjørdal, Nord-Trøndelag,118 død 25 apr 1835.118 (4) gift 13 nov 1835,118 med Marit Pedersdatter
Dybvadsplass, født 1794,118 død 2 sep 1866.118
Dorothea Jensina Bolle, født 8 jun 1785 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,64 død 15 jan 1863 i Stiklestad
vestre, Nord-Trøndelag.65 (1) gift 18 mai 1804,63 med William Wessel, født 2 feb 1746 i Stjørdal, NordTrøndelag,62 yrke rittmester og major, død 15 jul 1809 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.62 (2) gift 30 apr
1812 i Stiklestad krk., Verdal, Nord-Trøndelag39 med Christian Munch Holst, født 30 apr 1788 i Røros, SørTrøndelag,70 yrke kaptein, død 12 apr 1844 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag.71
William Wessel Bolle, født 1787 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,114 død 1787 i Bolleplassen, Stjørdal,
Nord-Trøndelag.114 Han døde 3 uker gammel.
Ane Margrete Bolle, født 1787 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,114 død etter 1865. Anne bodde i St.
Jørgenshuset i Trondheim i 1865. Hun var da 78 år gammel og ugift.
Christiane Caroline Bolle, født 1790 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,114 død 16 mar 1877 i Stiklestad,
Verdal, Nord-Trøndelag.68 Christiane bodde på Stiklestad vestre i 1865 og 1875. Ugift.
William Wessel Bolle, født 1791 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,114 død 1791 i Bolleplassen, Stjørdal,
Nord-Trøndelag.114 Døde 5 dager gammel.
Fredrich Anthon Bolle, født 1793 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,114 yrke husmann på Ytterøy,121 død
1826.118
Karen Johanna Bolle, født 1795 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag.114 Flyttet til Nordland. Hun giftet
seg med121 Nils Pedersen Schjødt.
Birgitte Lorenze Bolle, født 1797 i Bolleplassen, Stjørdal, Nord-Trøndelag.114
39. Karen Chatarina Wessel, født 12 jan 1755 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,117 død 16 jan 1832.117 Faddere i dåpen til
Karen var Frue Oberstinde Harboe, Sejersted, ? Maria Henricha Harboe, Capitain Sejersted, Capitain Schrøder, Monsieur Oluf
Due. Hun ble også kallt "Bollefrua".
40. Johan Friedrich Wilhelm Mack, født ca 1735 i Tyskland, yrke skomaker, død før 1811.74 Han døde før sin kone, som døde
som enke i 1811. gift før 1764,122 med Frederike Ilse Marie Hüxer.
Barn:
i
Johan Georg Friedrich Mack, født 28 jan 1764 i Königslutter, Tyskland,123 yrke snekkermester, død 6 feb
1839 i Braunschweig, Tyskland.36 Johan var snekkermester i Braunschsweig i Tyskland. gift 7 apr 1793,123 med
Antoinette Caroline Christiane Mühling.
ii Sophie Mack. Hun giftet seg med123 N. Heise.
Hogne Holst © 2004
15
Aner til Arve Holst
20.
iii
iv
Elisabeth Mack. Hun giftet seg med76 N. Kannenberg.
Johan Friedrich Christian Mack, født 30 okt 1768 i Königslutter, Tyskland,74 yrke ølbrygger, død 12 nov
1857 i Braunschweig, Tyskland.75 gift 6 okt 1799,75 med Johanne Catharine Henriette Köhler.
41. Frederike Ilse Marie Hüxer, født 1737,36 død 2 nov 1811 i Braunschweig, Tyskland.74
44. Theodorus Bergman Holst, født mai 1745 i Røros, Sør-Trøndelag,92 yrke forvalter Røros gruber,95 død 14 jun 1798 i
Rørosgaard, Røros, Sør-Trøndelag.96 Theodorus fikk skjøte på Gjørv for 2800 rdl. i 1772. Om han noen gang bodde på garden er
uvisst. Mulig var det hans halvbror Claus Holst som var oppsitter, siden han er i matriklene gjennom 1770-åra og 1780 førd for
Gjørv. Theodorus gir skjøtet til Claus i 1793 for 3298 rdl. Theodorus eide også gården Jugle på Inderøy. I 1776 kjøper Holst
Henning og Skei annekskirke i Sparbu. For Skei gir han 2080 rdl. Mulig han kom i pengeknipe senere, for i 1786 blir begge
kirkene solgt på auksjon.
Theodorus overtok Rørosgaard ved skjøte datert 15. august 1788. Han begynte straks ved salg av parseller å utstykke den
vidstrakte eiendommen. Den første parsellen som ble frasolgt, var Trøen og Sund. Senere solgtes Engan, Sundbakken og Kåsa.
Resten av Rørosgaard-eiendommen ble ved Theodorus død, overtatt av sønnen kornett Søren Schjelderup Holst. Theodorus døde
1798 "af Bryst Syge", og ble begravet "3 Søndag efter Trinit." gift 11 feb 1772 i Inderøy, Nord-Trøndelag97 med Anne Christine
Munch Schjelderup.
Barn:
i
N. Holst, født 19 mar 1773 i Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag,124 død sep 1773 i Gjørv, Inderøy, NordTrøndelag.124 Døpt uten navn i kirkeboken. "Mons. Holstes datter paa Giørv" døde september 1773.
ii Søren Schjelderup Holst, født 3 sep 1774 i Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag,125 yrke kaptein,126 død 2 jan 1822 i
Innbryn, Stod, Nord-Trøndelag.127 Søren ble født på Inderøy. I hans dåp var følgende faddere: Christian
Weldingh, Hr. Ole Høier, Hr. Constitueret Foged Berg, Madame Høier, Madame Wittrup. Han ble konfirmert i
Røros 1788.
Søren kom i tjeneste ca. 1789. Korporal ved Trondheimske nasjonale dragon regiment til 14. mars 1794, da han
ble kornett ved samme regiment. Sekond løytnant 19. februar 1802. Sekond løytnant ved Værdalske kompani 30.
april 1802. Premiær løytnant ved samme regiments Melhusske kompani 9 .mai 1806, men forflyttet til Strindske
kompani 23. juni 1808. Komandør for 2. Trondheimske nasjonale artilleri kompani 8. mai 1811. Ansatt som
landvern divisjons sjef. Kaptein ved 1. Trondheimske nasjonale infanteri regiment og sjef for Stod
skiløperkompani 3. juli 1813. Bodde i Stod, og døde 2. januar 1822 på Indbryn i Stod. Gift med Anna Ursille
Klüwer, datter av Christian Wilhelm Klüwer og Aber Dass. Han solgte Rørosgaard som var arv etter hans far.
(Kilde: Ovenstad, Millitær biografier.)
iii
iv
v
Han var boende på Rørosgaard sammen med sin kone Anna Ursille og hennes mor Abel Christina under
folketellinga 1801. Sørens nevø Christian Munck Holst bodde også her. Søren var hans formynder siden
Christians foreldre døde mens han var umydig. Det var 11 tjenestefolk på Rørosgaard i 1801. Han utparsellerte
og solgte resten av Rørosgaard og flyttet til Verdal der han kjøpte eiendommen Maritvold for 7000 rdl. (tinglyst
22. feb 1802). Bebyggelsen på Verdalsøra ligger for en stor del på denne eiendommen. Av en besiktelse Holst lot
avholde i 1802, viste det seg at gården var kommet i forfall. (se også Verdalsboka, bd.III, s. 193). Gården ble
verdsatt til 6500 rdl. Søren foretok betydelige forbedringer. Ved skjøte av 6., tinglyst 17. oktober 1810 solgte
Holst gården til proprietær Müller fra Trondheim for 10400 rdl. Søren må ha bodd i Verdal fram til 1813 da
sønnen Paul Irgens ble døpt her. Flyttet så til Stod og døde der 1822. gift 1798,95 med Anna Ursula Klüwer.
Boletta Kirstine Holst, født 5 nov 1775 i Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag,28 død 9 feb 1776 i Gjørv, Inderøy,
Nord-Trøndelag.28 Boletta ble hjemmedøpt. Faddere i dåpen var Oberst Lieuten: Peter Magnus Bøyesen, ? Niels
Dorph Gunnerud, ? Major? Christian von Aussig?, Madame Gunnerud, Madama Meldahl. Hun døde kun 3 mnd.
og 4 dager gammel.
Claudius Marcus Bergmann Holst, født 19 jan 1777 i Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag,124 død 25 sep 1785 i
Inderøy, Nord-Trøndelag.124 Faddere i dåpen var Christen Olsen, Morten Anfinsen, Amund Larsen, Marit
Ivarsdatter, Brynnnild Ericsdatter. Claudius døde "8 Aar, 8 Maander, 6 Dager".
Theodorus Bergmann Holst, født 1 feb 1778 i Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag,28 yrke løytnant,126 død 18 sep
1807 i Snarvold, Våler, Hedmark.128 Theodorus ble hjemmedøpt "af Hr. Højer", hans hjemmedaap ble
confirmered den 27 Febr." Faddere i dåpen var Lars Schjelven, Anders Hegstad, Zacharias Len, Birgitta
Schjelven, Inger Poulsdatter. "Theodor Theodors. Holst" ble konfirmert i Røros kirke 1793 (Dom:L. Trinit.)
Hogne Holst © 2004
16
Aner til Arve Holst
Theodor kom i tjeneste ca. 1798. Fenrik 1. desember 1800. Fenr. á la suite ved Nordenfjeldske skiløperbataljon
9. januar 1802. Sekondløytnatn ved Sønnenfjeldske skiløperbataljons Elverumske kompani fra den 10. juni 1803.
Bataljonen stod under N. Jegerkorps. Han ble premierløytnant ved bataljonens Hoffske kompani 27. juni 1806.
(Ovenstad, Militærbiografier)
Han fikk i desember 1803 tillatelse til ekteskap med jfr. Elisabeth Dybdahl Møllmann. De bodde først på Røros,
men flyttet siden til Solør hvor han kjøpte 5 skinn i gården Snarvold (nå Snarhol) i Våler. Denne parten ble kalt
"Erikstuen". Løytnant Theodor Bergmann von Holst betalte 750 rd. for denne parten (skjøte dat. 18.11.1803, tgl.
25.2.1804). Selgeren, Michael Olsen beholdt 6 skinn selv i den andre gårdparten som ble kalt opp etter ham
"Mikalstuen". Holst kom ikke til å beholde gården lenge. Han døde kun få år etter, i 1807, og gården ble den 1.
august 1808 solgt ved auksjon. gift 27 des 1803 i Røros krk, Røros, Sør-Trøndelag98 med Elisabeth Dybdahl
Mølmann.
vi Ingeborg Anna Holst, født 25 feb 1779 i Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag,129 død 16 okt 1809 i Røros, SørTrøndelag.130 Ingeborg ble født på Gjørv gård i Inderøy. Faddere i dåpen var Alert og hustruen Ragnil Wist, Ole
og hustruen Karen Risberg, Jon Lynum? Hun ble konfirmert i Røros kirke 1793 (Dom: L. Trinit.). Under
folketellingen 1801 bor hun fortsatt på Røros. Her døde hun 30 3/4 år gammel 1809. gift 20 mar 1799 i Røros
krk, Røros, Sør-Trøndelag98 med Richard Floer.
vii Paul Irgens Holst, født 7 jun 1780 i Gjørv, Inderøy, Nord-Trøndelag,131 yrke kaptein og landhandler, død 5 mai
1826 i Kirkesæter, Hemne, Sør-Trøndelag.132 Paul ble "hjemmedøpt af Hr. Ole Højer, og hands Daap i Kirken
confirmeret den 14 Juli". Faddere var Hr. Lieutenant Lorens Nicolaj Brun, og hans Hustrue, Hr. Lieutenant Hans
Ogeman Grøn, og hans Hustrue, Hr. Lieutenant Frideric Christian Mejer. Poul Irgens Holst ble konfirmert i
Røros kirke 1795 (Dom 3 p Trinit.)
Paul Irgens Holst, Kirksæter i Hevne dro tidlig til sjøs, men brukte en arv på 2000 rdl. til å etablere seg som
landhandler i Hevne. Gift første gang med Sara Kristine Strøm. Døpefontenen i Hemne er gitt av dette ektepar.
Paul ble andre gang gift med Birgitta M. Grønbæk. Forlovere i hans andre ekteskap var Niels Strøm og R. B.
Parelius. (1) gift ca 1809,133 med Sara Kristine Flor Strøm, født 12 jun 1787 i Aunøya, Hitra,134 død 7 apr 1822
i Kirkesæter, Hemne, Sør-Trøndelag.132 (2) gift 17 nov 1823 i Hemne krk., Hemne, Sør-Trøndelag135 med
Birgitte Marie Grønbech, født 10 nov 1801.133
viii Johanna Bergman Holst, født 19 mai 1784 i Røros, Sør-Trøndelag,136 død 5 apr 1863 i Røros, SørTrøndelag.137 Johanna ble født og døpt på Røros. Faddere i dåpen var Claus Holst, Morten Henric Borchgrevink,
Leonhard Irgens, Magdalene Holst, Anne Kirstine Feldmand og Anne Margrethe Møllmann.
22.
ix
Hun var bosatt i Kirkegata på Røros hos sin søster Ingborg Anna og Richard Flor under folketellinga 1801.
Samme år gifter hun seg med Leonhard Borchgrevinck og flytter til Lilletrøan 1803. Deres etterslekt har adgang
til De Angellske Stiftelser i Trondheim (Slægten Borchgrevink med sidelinjer ; B.J Borchgrevink, Chr., 1911, s.
68). gift 10 aug 1801 i Røros krk, Røros, Sør-Trøndelag138 med Leonhard Christian Borchgrevink.
Christian Munch Holst, født 30 apr 1788 i Røros, Sør-Trøndelag,70 yrke kaptein, død 12 apr 1844 i Stiklestad
vestre, Nord-Trøndelag.71 gift 30 apr 1812 i Stiklestad krk., Verdal, Nord-Trøndelag39 med Dorothea Jensina
Bolle.
45. Anne Christine Munch Schjelderup, født 1751 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag,139 død 7 nov 1794 i Røros, SørTrøndelag.140 "Mad: Holsts, Anne Christine Munch fød Schjelderup døde i en Alder af 44 Aar".
48. Lars Olssøn Askim, født 1735 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold,141 yrke gårdbruker, død 1806 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.141
Lars Olsen ble leilending på Askjem 1757 da faren flyttet hit, og kom til Gjetrang da faren døde i 1779. Han var gift med Marthe
som var datter av lensmann Gullik Halvorsen Otterstad. Lars nevnes som lagrettsmann 1783 og døde i 1806. Ved skiftet etter
ham var bruttoformuen 5013 rdl., netto 4710. Gården ble taksert til 3000 rdl. Lars hadde to år før han døde bestemt at sønnene
Ole og Gullik skulle overta hver sin halvpart av Gjetrang. Marthe Gulliksdatter fikk opphold hos sønnen Gullik, hvor hun døde
80 år gammel i 1820. gift 24 jun 1765 i Lardal, Vestfold142 med Marte Gulliksdatter Roso.
Barn:
24.
i
Ole Larssøn Aschjem, født 1766 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold,80 yrke gykler og gårdbruker, død 1818 i
Gjetrang, Svarstad, Lardal.51 (1) gift 1789 i Lardal, Vestfold51 med Else Nilsdatter Sogn, født 1768 i Sogn,
Svarstad, Lardal, Vestfold,81 død 1796 i Engelstad Søndre, Lardal, Vestfold.81 (2) gift 1811 i Lardal, Vestfold22
med Barbro Hansdatter, født 1778 i Langerud, Lardal, Vestfold.51
ii Anne Larsdatter Aschjem, født 1768 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold,141 død 1774 i Svarstad, Lardal,
Vestfold.141 Død bare 6 år gammel.
Hogne Holst © 2004
17
Aner til Arve Holst
iii
iv
v
vi
Even Larssøn Aschjem, født 1770 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold.141 Flyttet til Grorud i Slemdal. Han
giftet seg med141 Ingeborg Jensdatter.
Anne Larsdatter Aschjem, født 1774 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold.141 Hun giftet seg med141 Nils Olsen
Gavelstad.
Sara Larsdatter Aschjem, født 1777 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold.141 Hun giftet seg med141 Ole Paulsen
Hvaal.
Gullik Larssøn Gjetrang, født 1780 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,141 yrke gårdbruker, død 1818 i Gjetrang
Nordre, Svarstad, Lardal.81 Overtok halve Gjetrang etter faren. gift 1808,81 med Anne Christophersdatter.
49. Marte Gulliksdatter Roso, født 1740 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold,141 død 1820 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.141 Hun døde hos
sønnen Gullik i 1820. Ved skiftet etter henne var bruttoformuen 343 spd., netto 254.
50. Nils Jørgensøn Gravdal, født 1738 i Sandsvær, Buskerud,142 yrke gårdbruker, død 1769 i Lardal, Vestfold.143 Nils var bruker
på Vestre Sogn 1760 - 1769. Ved skiftet etter ham i 1769 var bruttoformuen 651 rld., netto 477. Enken giftet seg på nytt med
Mogens Olsen Kråkemo. gift 14 apr 1760 i Lardal, Vestfold144 med Maren Johannesdatter.
Barn:
i
Johannes Nilssøn Sogn, født 1761 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 1771 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.143 Død kun 10 år gammel.
ii Margrete Christine Nilsdatter Sogn, født 1763 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,143 død 1804 i Steinsholt
Søndre, Lardal, Vestfold.143 Hun giftet seg med143 Asbjørn Amundsen Stensholt.
iii Jørgen Nilsen Sogn, født 1765 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,143 død 1765 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.143 Døde som spebarn.
25.
iv Else Nilsdatter Sogn, født 1768 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,81 død 1796 i Engelstad Søndre, Lardal,
Vestfold.81 gift 1789 i Lardal, Vestfold51 med Ole Larssøn Aschjem.
51. Maren Johannesdatter, født 1737 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,143 død 1810 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.143 Det
levde en Marie Johannesdatter på Sogn under folketellinga 1801. Hun var da gift 4. gang med Niels Christophersen. Den samme
Marie hadde boende hos seg hennes dattersønn Nils Olsen. (1) gift 14 apr 1760 i Lardal, Vestfold144 med Nils Jørgensøn
Gravdal, født 1738 i Sandsvær, Buskerud,142 yrke gårdbruker, død 1769 i Lardal, Vestfold.143 (2) gift 1770,143 med Mogens
Olsen Kråkemo, yrke gårdbruker, død 1771 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.143 (3) gift 1773,143 med Ole Larsen Lønn, født
1746,143 yrke gårdbruker, død 1774 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.143 (4) Hun giftet seg med143 Nils Christophersen, født
1748,143 yrke gårdbruker, død 1806 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.143
Barn med Nils Jørgensøn Gravdal:
i
Johannes Nilssøn Sogn, født 1761 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 1771 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.143 Død kun 10 år gammel.
ii Margrete Christine Nilsdatter Sogn, født 1763 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,143 død 1804 i Steinsholt
Søndre, Lardal, Vestfold.143 Hun giftet seg med143 Asbjørn Amundsen Stensholt.
iii Jørgen Nilsen Sogn, født 1765 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,143 død 1765 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.143 Døde som spebarn.
25.
iv Else Nilsdatter Sogn, født 1768 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,81 død 1796 i Engelstad Søndre, Lardal,
Vestfold.81 gift 1789 i Lardal, Vestfold51 med Ole Larssøn Aschjem.
Barn med Mogens Olsen Kråkemo:
v
Mons Mogensen Sogn, født 1771 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,143 død 1771 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.143 Død som barn samme år som sin far.
Barn med Ole Larsen Lønn:
vi Lars Olsen Sogn, født 1773 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,143 død 1773 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.143 Døde ung.
vii Ole Olsen Sogn, født 1774 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,143 yrke gårdbruker.
Barn med Nils Christophersen:
viii Johannes Nilsen Sogn, født 1777 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,143 yrke gårdbruker, død 1858 i Sogn,
Svarstad, Lardal, Vestfold.145 Han døde på Østre Sogn 80 år gammel i 1858.
ix Ingeborg Christine Sogn, født 1780 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,143 død 1780 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.143 Døde ung.
52. Halvor Halvorsen Hvaal, født 1732 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,146 yrke gårdbruker, død 1768 i Søndre Sjulstad,
Lardal, Vestfold.146 Halvor var fra Hvaal men flyttet til Sjulstad i 1761. De to første barna ble født på Nordre Hvaal. Han døde i
Hogne Holst © 2004
18
Aner til Arve Holst
1768. Ved skiftet etter ham var bruttoformuen 587 rdl., netto 542. Boet eide 9 lpd. 16 mrk. i Sjulstad, samt 8 lpd. 20 mrk. i
Nordre Hvaal. Enken giftet seg pånytt i 1769. gift 1756,146 med Marte Borgersdatter Sjulstad.
Barn:
26.
i
Halvor Halvorsen Hvaal, født 1759 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,82 yrke gårdbruker,52 død 1809 i
Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.52 gift 1781,52 med Birthe Nilsdatter Berg.
ii Borger Halvorsen Sjulstad, født 1761 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,146 død 1763 i Søndre
Sjulstad, Lardal, Vestfold.146 Døde kun 2 år gammel.
iii Anne Halvorsdatter Sjulstad, født 1764 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold.146 Hun giftet seg med146 Nils
Evensen Herland.
iv Borger Halvorsen Sjulstad, født 1767 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold,146 død 1767 i Søndre Sjulstad,
Lardal, Vestfold.146 Døde som spebarn.
53. Marte Borgersdatter Sjulstad, født 1734 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold,147 død 1791 i Nordre Sjulstad, Lardal, Vestfold.148
Hun ble andre gang gift med Peder Haavaldsen som overtok Nordre Sjulstad. Marte døde her i 1791. Skiftet viser en
bruttoformue på 1195 rdl., netto 751.
54. Nils Hansen Berg, født 1711 i Mellom-Hem, Hem, Lardal,149 yrke gårdbruker, død 1769 i Gavelstad, Svarstad, Lardal,
Vestfold.149 Han var fra Mellom Hem men flyttet til Øvre Berg i 1744. Han var gift 3 ganger. I 1752 kjøpte Nils noe gods i
Søndre Gavelstad og dit ca. 1760. Han bodde på Gavelstad fra 1760 - 1769. I 1769 delte han gården mellom sine tre
sønner, Hans, Ole og Svend. Nils døde 1769 og ved skiftet etter ham var brutto formue 760 rdl., netto 711. Blant besetningen var
1 hest og 3 kuer. (1) gift 1737,149 med Karen Pedersdatter Berg, født 1713 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold,149 død 1739
i Lardal, Vestfold.149 (2) gift 1740,149 med Sidsel Jacobsdatter Opsal, født 1718 i Vestre Opsal, Lardal, Vestfold,149 død 1742 i
Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold.149 (3) gift 1744,149 med Martha Stensdatter Gavelstad, født 1724 i Gavelstad, Svarstad,
Lardal, Vestfold,150 død 1785.151
Barn med Karen Pedersdatter Berg:
i
Hans Nilsen Berg, født 1738 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold.149
Barn med Sidsel Jacobsdatter Opsal:
ii Karen Nilsdatter Berg, født 1741 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold.149
Barn med Martha Stensdatter Gavelstad:
iii Sidsel Nilsdatter Berg, født 1744 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold.149
iv Ole Nilsen Berg, født 1747 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold.149 Flyttet til Gavelstad.
v
Svend Nilsen Berg, født 1749 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold.149 Flyttet til Evje under Gavelstad.
vi Arne Nilsen Berg, født 1751 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold.149 Flyttet til Nedre Skjerven.
vii Birte Nilsdatter Berg, født 1754 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold,149 død 1755 i Øvre Berg, Svarstad,
Lardal, Vestfold.149 Døde kun 1 år gammel.
viii Gunne Nilsdatter Berg, født 1756 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold.149 Nevn i Lardalsboka som gift med
Halvor Halvorsen Hvaal. Dette er nok en forbytting med søsteren Birthe.
27.
ix Birthe Nilsdatter Berg, født 1759 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold,84 død 1816 i Sjulstad, Svarstad,
Lardal, Vestfold.52 gift 1781,52 med Halvor Halvorsen Hvaal.
x
Marie Nilsdatter Gavelstad, født 1763 i Søndre Gavelstad, Lardal, Vestfold,149 død ca 1764 i Søndre
Gavelstad, Lardal, Vestfold.149 Hun døde på Gavelstad kun 1 1/2 år gammel.
55. Martha Stensdatter Gavelstad, født 1724 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,150 død 1785.151 Ved skiftet etter henne var
brutto formuen 307 rdl., netto 282.
56. Christopher Augustinusen Dahl, født 1748 i Sjurderud, Våler, Hedmark,23 yrke gårdbruker, død 1820.23 Han var bruker av
gården Vesterhaug i Elverum under folketellingen 1800. Han var da i sitt tredje ekteskap med Berthe Olsdatter. På gården bodde
også to av hans barn fra andre ekteskap. Hans andre kones bror var her som tjenestedreng. Christophers svigersøster av første
kone, Ingeri Pedersdatter var vanfør og lever av sine penger. (1) gift ca 1778,3 med Kari Hansdatter Grundseth, født 1754,23
død 1795.23 (2) gift ca 1800, med Berthe Olsdatter, født 1776.23
Barn med Kari Hansdatter Grundseth:
i
Augustinus Christophersen Dahl, født 1779.23
28.
ii Per Christoffersen Dahl, født 1785 i Søndre Haug, Elverum, Hedmark,23 yrke tømmermerker,23 død 1822 i
Søndre Haug, Elverum, Hedmark.23 Han giftet seg med3 Anne Enoksdatter Møystad.
iii Karen Christophersdatter Dahl, født 1789.23
iv Hans Christophersen Dahl. Hans overtok sammen med broren Augustinus, gården Sjurderud i Våler for 20000
rd. (skjøte av 23.3.1804).
Hogne Holst © 2004
19
Aner til Arve Holst
57. Kari Hansdatter Grundseth, født 1754,23 død 1795.23
58. Enok Knudsen Møystad, født 1755,23 yrke husbonde, død 1805.23 Han var boende som husbonde på Møystad under
folketellinga 1801. Hans kone Ingeborg Nielsdatter og barna Knud, Johanne og Anne var hjemme under
tellinga. gift før 1786, med Ingeborg Nilsdatter Herstad.
Barn:
i
Johanna Enoksdatter Møystad, født 1786.86
29.
ii Anne Enoksdatter Møystad, født 1788 i Møystad, Elverum,85 død 1867 i Søndre Haug, Elverum, Hedmark.12
Hun giftet seg med3 Per Christoffersen Dahl.
iii Knud Enoksen Møystad, født 1790.86
59. Ingeborg Nilsdatter Herstad, født 1755,25 død 1828.23 Hun var boende sammen med sin mann Enok Knudsen på Møystad
under folketellinga
1801.
60. Anders Olsen Grøtting, født 1750,23 død 1800.23 Død før 1801. gift før 1778, med Kari Persdatter Harneset.
Barn:
i
Kari Andersdatter Grøtting, født 1778.86
ii Anne Andersdatter Grøtting, født 1780.86
30.
iii Ole Andersen Grøtting, født 1784 i Elverum, Hedmark,86 yrke gårdbruker, død 1866.25 Han giftet seg med25
Birthe Hansdatter Strand.
iv Peder Andersen Grøtting, født 1787.86
v
Oliana Andersdatter Grøtting, født 1791.86
vi Anders Andersen Grøtting, født 1793.86
vii Christian Andersen Grøtting, født 1794.86
viii Lars Andersen Grøtting, født 1798.86
61. Kari Persdatter Harneset, født 1758,86 død 1824.25 Hun var enke og gårdbeboer på Grøtting under folketellinga 1801.
62. Hans Olsen Strand, født 1743 i Mellom Strand, Elverum,23 yrke gårdbruker, død 1817 i Mellom Strand, Elverum.23 Han var
boende på Mellom Strand som han hadde overtatt etter faren. Han var fortsatt boende her under folketellinga 1801 sammen med
sin kone Oliane Olsdatter. Hun kom i fra Nordre Houm. På gården bodde også 6 av deres barn og 3 tjenestefolk. Han giftet seg
med23 Oliane Olsdatter Oppen.
Barn:
i
Ole Hansen Strand, født 1777.86 Ugift i 1801.
ii Inger Agnete Hansdatter Strand, født 1780.86 Bosatt på Strand i Elverum 1801.
iii Tollef Hansen Strand, født 1782,86 yrke korporal. Han var korporal ved skiløperne og bosatt på Strand i
Elverum 1801.
iv Olia Hansdatter Strand, født 1785.86 Bosatt på Strand i Elverum 1801.
31.
v
Birthe Hansdatter Strand, født 1788 i Mellom Strand, Elverum,86 død 1872.25 Hun giftet seg med25 Ole
Andersen Grøtting.
vi Oluf Hansen Strand, født 1795.86 Bosatt på Strand i Elverum 1801.
63. Oliane Olsdatter Oppen, født 1752 i Nordre Houm, Elverum, Hedmark,23 død 1807 i Mellom Strand, Elverum.23
3. tipp-oldeforeldre
64. Paul Madsen Holst, født mar 1679 i Trondheim, Sør-Trøndelag, yrke bergskriver i Selbu, død mar 1719 i Selbu, SørTrøndelag.152 Povel var opptatt som mester i bakerlauget i Trondheim 20. april 1705. Etter bakerlaugets regler kunne den som
giftet seg med en bakerenke eller bakerdatter bli opptatt som mester i lauget. Forutsetningsvis skulle ektemannen snarest mulig
kvalifisere seg i faget og vise et mesterstykke. Laughistorien viser at man flere ganger purret på Poul, men noe mesterstykke
leverte han ikke. Han hadde andre planer. Povel Madsen fraber seg i 1713 valg som oldermann for bakerlauget da han var
engagert i et nytt kobberverk. Han satte sine egne og familiens midler inn på malmleting i Selbu og Tydalsfjellene og tok i 1713
ut mutingsbrev på en forekomst i Høgaasvoren i Selbu. Han fikk andre i Trondheim med seg, blandt dem Henrik Horneman med
1/4, og "Selboe Kobberverk" ble stiftet. Driften gikk med tap men ble allikevel fortsatt til 1726. Etter forhold som ikke bare
gjaldt Selbu var at eierne, partisipantene, for en stor del var kjøpemenn. De skulle forskutere driften og ble godskrevet for leverte
Hogne Holst © 2004
20
Aner til Arve Holst
varer etter normale salgspriser med 20-40 % fortjeneste. Det kunne da være lønnsomt for dem å fortsette driften med
underskudd. Etter kirkeboken ble "Pofvell Matzson Holst" , 39 1/2 år gammel, gravfestet i Selbu 15. mars 1719. Etter hans død
giftet enken seg på nytt med Henning Irgens, sønn av sogneprest i Holtålen Johannes Irgens.
(Kilde: Statsarkivet, Trondheim)
---Om starten av Selbo Kobber-Værk skriver Gerhard Schøning, som reiste gjennom Selbu i 1773: "Selbo Kober-Værk blev først
begyndt og anlagt Ao. 1713, da Muthungs-Ret derpaa blev tagen, utstedt den 26de Januarii, til Værkets første bergskriver, Povel
Madsen Holst, efterat man hadde fundet endeel nye Erts-skurfer, i det Fjæld Høiaasvaren, i Floran i Sælbo-Sogn. Med smeltning
blev gjort begyndelsen Ao. 1717". Povel Madsen Holst var ifølge rektor Schøning den første bergskriver. Antagelig fra 1713 til
1727. (Det siste årstallet kan ikke stemme, da han døde 1719.
(Kilde: P.O. Rolseth, Selbu kobberverk).
---Sommeren 1712 skjerpet trondheimsborgeren Povel Madsen Holst etter malm i Trondheimsdistriktet. Holst var ingen enslig
lykkejeger som lette på lykke og fromme. Med tre arbeidsfolk og behørige redskaper søkte han metodisk etter koppererts, den
glinsende, gule stenen som var gullet lik og også "gull verdt" og den ble funnet i drivverdige mengder. Men etter fem uker på
Forborsfjellet og senere en tid i Leksdalen, måtte de se i øynene at den iherdige innsatsen var forgjeves. På vei til byen fikk
imidlertid Holst et tips av Mads Kleven i Stjørdal om at det skulle finnes god malm på Roltdalen i Selbu, og skjerperlaget tok
straks veien dit. Med Peder Hegset som veiviser dro de den lange og slemme veien opp i "Højaasvorden", hvor de "straxens
giorde en Anfang og kom straxens udj et godt Haab". Oppglødd og ivrig reiste Holst til byen for å hente de nødvendige
materialer for å sette i gang i skurfet med det samme, men det led nå så langt på høsten at arbeidet stoppet opp etter 14 dager "for
vinterens haarde intrædelse og Legems svaghed".
Så snart snøen var gått, var Povel Holst igjen i Høyåsvora med materialer og bergkyndige folk. I mellomtida var rettighetene til
funnet sikret. Mutingsbrev fra det Nordenfjellske Bergamt ble utstedt til Holst 26. januar 1713. Holst sto ikke alene. Bare den
tidkrevende skjerpingen sommeren før var for kostbar til at en alminnelig borger kunne kaste seg ut i et slikt lotteri på egen
bekostning. Og en langt større kapital måtte til for å bygge et kopperverk på de lovende, men likevel uvisse ertsfunna. Det er
uvisst hvem som var med fra starten av, men etter få år omfattet partisipantene (aksjeeiere) stiftamtmann Iver von Ahnen,
lagmann og formann i bergamtet Abraham Drejer, auksjonsdirektør Marcus Busch, godseieren kaptein Mangelsen,
trondheimskjøpmennene Lorentz og Thomas Angell, Hans Hornemann og flere. Dette var mektige herrer, men det trengtes også
når en skulle ta opp konkurransen med det dominerende Røros kopperverk.
Arbeidere ble i de nærmeste årene hentet fra Flora, Uthus og Hegset, mens en smeltehytte ble anlagt i Mølnåa på Mølnhus. I
nærheten av smeltehytta på Mebust og Rønsberg ved Markåa samt på Stormoen (der Schulzhytta ligger i dag) vokste det frem en
koloni med gruve- og hyttearbeidere. Navnet på første gruva i Selbu ble Høyås gruve. I dag finnes tydelige spor etter driften her
på nordsida av Gammelseterfjellet mot Roltdalen. Gruva ligger i fjellbandet i en høyde av 720 m.o.h. og avstanden er over fem
kilometer til Hegset som er nærmeste gård. Gruva lå værhardt til og en hel del bygninger måtte til for å drive her på helårsbasis.
Det finnes ennå tufter av bolighus og solide murrester etter geppelen (gruveheisen). Her ble den tunge malmkorga trukket opp
gjennom gruvesjakta i en evig rundgang. Selbu kobberverk sysselsatte bortimot 100 arbeidere på 1720-tallet.
Povel Madsen Holst kom flyttende til Selbu med kone og barn i 1714. De tre yngste barna ble født her, Claus i 1714, Ane Lisbet
i 1716 og Riborg Catarina i 1717. Hun ble gift med hytteskriver Peder Flor. Som belønning for funnet var han utnevnt til
bergskriver ved verket - i nåtidens språk vil det si at han kombinerte stillingene som direktør, regnskapsfører og kasserer. Først
da smeltehytta kunne tas i bruk i 1717, kan en regne med at verket var i regulær drift. Ved smeltehytta i Mølnåa var det en del
bolighus for verksfolk, helst for administrasjon og ledelse. Tomtene hørte til gardene Mølnhus og Mebost. Alt to år senere døde
Povel Holst, bare 39 år gammel. Han rakk å gjøre seg respektert i bygda - han er en av de få verdslige personer som er gravlagt i
gravkammeret under kirkegulvet.
I Henry Berg; Trondheim før Cicignon, side 235 står det følgende:
"10. mars 1705 skjøter Giertrud sl: Hans Pedersens sin før iboende gård til Pofuell Holst bager". Gården lå på vestsiden av
Bredgata og svarer nå visstnok til Apotekerveita nr.12. gift 29 aug 1704 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag153 med
Giertrud Madsdatter Hage.
Barn:
i
Mads Holst, født 1706 i Trondheim, Sør-Trøndelag.90 Mads ble døpt i Trondheim domkirke. Faddere i dåpen
var Ingeborg sal: Matz Baguer, Lane Joran Tulips, madmoselle Ribor Hage, Raadman Fry...(el. Try...) og Matz
Frydbring. Hans videre skjebne er ukjent.
Hogne Holst © 2004
21
Aner til Arve Holst
Giertrud Margrethe Holst, født 1707 i Trondheim, Sør-Trøndelag,90 død 1766.90 gift 18 jun 1744 i Røros krk,
Røros, Sør-Trøndelag89 med Peder Dybdal.
iii Hans Petter Holst, født 1708 i Trondheim, Sør-Trøndelag,90 yrke baker i Christiania,154 død mar 1769 i
Kristiania, Oslo.155 Hans flyttet til Christiania og fikk borgerbrev som baker den 20. juli 1742. Han nevnes i
laugsprotokollen 1751-1766. Han døde samme sted 1769. gift 30 okt 1742 i Kristiania, Oslo156 med Elisabeth
Marie Mustekeit.
iv Ingeborg Holst, født 1713 i Trondheim, Sør-Trøndelag.157 Hornemann finner henne i København 1756.
v
Claus Paulsen Holst, født 1714 i Selbu, Sør-Trøndelag,87 yrke overstiger på Røros, død 19 jun 1786 i Røros,
Sør-Trøndelag.88 (1) gift 28 jun 1742 i Røros krk, Røros, Sør-Trøndelag89 med Johanne Bergman, født 1715 i
Røros, Sør-Trøndelag,90 død sep 1748 i Røros, Sør-Trøndelag.91 (2) gift 2 mar 1756 i Røros, Sør-Trøndelag89
med Anne Margrete Irgens, født 9 apr 1736 i Røros, Sør-Trøndelag,91 død 1 apr 1774 i Gauldalen, SørTrøndelag.90 (3) gift 27 nov 1776 i Røros, Sør-Trøndelag70 med Magdalena Borchgrevinck, født 18 nov 1734 i
Røros, Sør-Trøndelag,92 død 21 mar 1813 i Røros, Sør-Trøndelag.93
vi Anna Elisabeth Holst, født 1716 i Selbu, Sør-Trøndelag,158 død 21 jul 1805 i Tolga, Hedmark.159 Hun var
bosatt hos Christian Fredrich Irgens i Tolgen 1801. Hun var hans besvogerske. Jomfrue Anna Elisabeth Holst
døde 88 år gammel i Tolga.
vii Ribor Chatarina Holst, født 1717 i Selbu, Sør-Trøndelag,158 død 9 jan 1806 i Meldal, Sør-Trøndelag.160 Hun
var boende hos Lorentz Angell Fyhn på Løkkens Grube i Meldal under folketellinga 1801. Hun var da 84 år
gammel. Lorentz hadde tidligere vært gift med Ribors datter som døde før folketellinga 1801. Ribor døde i
Meldal 87 år gammel. gift 29 jul 1757 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Peder Floer.
ii
32.
65. Giertrud Madsdatter Hage, født 1 mar 1687 i Trondheim, Sør-Trøndelag,154 død 16 jun 1752 i Røros, Sør-Trøndelag.154
Giertrud var datter av bakermester Mads Simensson Hage som døde i 1702. Giertrud ble viet i Domkirken 1704 til Poul Madsen
Holst. De fikk 7 barn. Etter Pouls bortgang ble hun påny gift med Henning Irgens, sønn av sogneprest Johannes Irgens i
Holtålen. Henning var kommet til Selbu som "verksbetjent". Han ble 1730 hyttemester ved Røros hytte, og etter Hjorts død
hytteskriver i 1732 til 1763 da han søkte avskjed. De fikk 2 barn sammen. (1) gift 29 aug 1704 i Trondheim Domkirken, SørTrøndelag153 med Paul Madsen Holst, født mar 1679 i Trondheim, Sør-Trøndelag, yrke bergskriver i Selbu, død mar 1719 i
Selbu, Sør-Trøndelag.152 (2) gift 8 jul 1722 i Selbu krk., Selbu, Sør-Trøndelag161 med Henning Irgens, født 1 apr 1698 i
Holtålen,154 yrke hytteskriver på Røros,162 død 1778 i Røros, Sør-Trøndelag.154
Barn med Paul Madsen Holst:
i
Mads Holst, født 1706 i Trondheim, Sør-Trøndelag.90 Mads ble døpt i Trondheim domkirke. Faddere i dåpen
var Ingeborg sal: Matz Baguer, Lane Joran Tulips, madmoselle Ribor Hage, Raadman Fry...(el. Try...) og Matz
Frydbring. Hans videre skjebne er ukjent.
ii Giertrud Margrethe Holst, født 1707 i Trondheim, Sør-Trøndelag,90 død 1766.90 gift 18 jun 1744 i Røros krk,
Røros, Sør-Trøndelag89 med Peder Dybdal.
iii Hans Petter Holst, født 1708 i Trondheim, Sør-Trøndelag,90 yrke baker i Christiania,154 død mar 1769 i
Kristiania, Oslo.155 Hans flyttet til Christiania og fikk borgerbrev som baker den 20. juli 1742. Han nevnes i
laugsprotokollen 1751-1766. Han døde samme sted 1769. gift 30 okt 1742 i Kristiania, Oslo156 med Elisabeth
Marie Mustekeit.
iv Ingeborg Holst, født 1713 i Trondheim, Sør-Trøndelag.157 Hornemann finner henne i København 1756.
32.
v
Claus Paulsen Holst, født 1714 i Selbu, Sør-Trøndelag,87 yrke overstiger på Røros, død 19 jun 1786 i Røros,
Sør-Trøndelag.88 (1) gift 28 jun 1742 i Røros krk, Røros, Sør-Trøndelag89 med Johanne Bergman, født 1715 i
Røros, Sør-Trøndelag,90 død sep 1748 i Røros, Sør-Trøndelag.91 (2) gift 2 mar 1756 i Røros, Sør-Trøndelag89
med Anne Margrete Irgens, født 9 apr 1736 i Røros, Sør-Trøndelag,91 død 1 apr 1774 i Gauldalen, SørTrøndelag.90 (3) gift 27 nov 1776 i Røros, Sør-Trøndelag70 med Magdalena Borchgrevinck, født 18 nov 1734 i
Røros, Sør-Trøndelag,92 død 21 mar 1813 i Røros, Sør-Trøndelag.93
vi Anna Elisabeth Holst, født 1716 i Selbu, Sør-Trøndelag,158 død 21 jul 1805 i Tolga, Hedmark.159 Hun var
bosatt hos Christian Fredrich Irgens i Tolgen 1801. Hun var hans besvogerske. Jomfrue Anna Elisabeth Holst
døde 88 år gammel i Tolga.
vii Ribor Chatarina Holst, født 1717 i Selbu, Sør-Trøndelag,158 død 9 jan 1806 i Meldal, Sør-Trøndelag.160 Hun
var boende hos Lorentz Angell Fyhn på Løkkens Grube i Meldal under folketellinga 1801. Hun var da 84 år
gammel. Lorentz hadde tidligere vært gift med Ribors datter som døde før folketellinga 1801. Ribor døde i
Meldal 87 år gammel. gift 29 jul 1757 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Peder Floer.
Barn med Henning Irgens:
viii Johannes Irgens, født 6 aug 1723 i Selbu, Sør-Trøndelag,163 yrke sogneprest i Tromsø, død 10 mai 1781 i
Tromsø, Troms.163 Han kom i sin barndom (i sitt 8. år) til farfaren Johannes Irgens i Holtålen, ble her privat
Hogne Holst © 2004
22
Aner til Arve Holst
ix
undervist og gikk 4 år på Trondheim latinskole. Cand. theol. i 1745. Assisterte en tid res. kapellan Lund i Vor
Frue kirke i Trondheim og ble deretter missionær i Varanger 1751, sogneprest til Lenvigen 1754 og til
slutt prost i Tromsø 1759. gift 6 mar 1755 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Anna Margrethe Borchgrevink.
Poul Holst Irgens, født 1724 i Selbu, Sør-Trøndelag,152 yrke bergråd Lesja verk, død 15 jun 1784 i Lesja,
Oppland.164 Poul fikk "anfare" i Røros gruver 19. mai 1741 og var 1756 direktør for Foldalens kobberverk
(Fredriksgave). Han var gift med Birgitte Ziegler, datter av Reinholdt som 1709 kjøpte Lesje verk av Treschow.
Dette kom nå i Irgens eie. Han ble også bergråd. I 1783 kom han i konflikt med Røros verk, som han leverte jern
til, idet han mot akkorden fordret tillegg på prisen. Han er forøvrig omtalt som "en streng og alvorlig, men driftig
verkseier, der forbedrede Lesje verk meget".
Foruten parseller av gardene Skaate, Rønnaa, Aavangen og Riedi eide han "huder og skind" i flere gardparter i
sognet. På en klokke (støpt 1768?) i Lesje kirke stod: "Til Erindring af Guds Forløb at lade en Irgens igjen ret
nedstigende Led blive Ejer af Lesse Verk, er denne Klokke bekostet af Paal H. Irgens med elskelige Hustroe
Birgitte Zeyler, er efter hans Ægteskab findes velsignet med efterfølgende Børn: Sønner: Jens Henning,
Bernholdt, Albrigt og Døttre: Jortnia Maria, Hanna Holbo og Pauline Birgitte". gift 21 aug 1757,164 med Birgitte
Marie Ziegler.
66. Johannes Irgens, født 14 nov 1697 i Rørosgaard, Røros, Sør-Trøndelag,165 yrke proprietær, død apr 1763 i Rørosgaard, Røros,
Sør-Trøndelag.165 Johannes Irgens ble døpt på 25.trefoldighetssøndag 1697 og begravet samme sted 24.april 1763. Bodde på
Rørosgaard og fikk 2 barn. Han utstedte i 1737 bygselseddel til Ole Jenssen på Kverneng som lå under Rørosgård. I 1733
solgte han Nordre Galåplass til Claus Olsen for 50 riksdaler. Han arvet også Bergmannsgaten 28 i Bergstaden etter farens død.
Det var skifte etter "høifornemme Johannes Irgens" 2. mai 1763. Boets midler var 5761 rdl. 1 ort og 8 skilling, gjeld 1401 rdl.
gift 1 jul 1734 i Røros, Sør-Trøndelag166 med Birgitte Evensdatter Meldal.
Barn:
33.
i
Anne Margrete Irgens, født 9 apr 1736 i Røros, Sør-Trøndelag,91 død 1 apr 1774 i Gauldalen, Sør-Trøndelag.90
gift 2 mar 1756 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Claus Paulsen Holst.
ii Beritte Irgens, født 2 mai 1737 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død 1760 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag.139
Faddere i Berittes dåp var Peter Abildgaard, Leonhard Borchgrevink, Richart Schjelderup, Giertrud Irgens, Anne
Hiort, Gidschen Schjelderup. gift 5 mar 1755 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag99 med Jørgen
Christophersen Bernhoft.
67. Birgitte Evensdatter Meldal, født 1696 i Tynset, Hedmark,167 død 3 mai 1737 i Røros, Sør-Trøndelag.91 Birgitte døde på
barselseng etter hennes andre barn.
68. Johan Nielsen Randulf, født 1681 i Bergen, Hordaland,54 yrke sogneprest i Nærøy, død 1735 i Oslo.168 Johan var først
sogneprest i Våler og fra 10. januar 1718 til Nærøy. Fra 1718 var han også provst i Namdalen. Han fikk i 1727 tittelen
konstitorialråd. Den 4. mars 1735 ble han sogneprest til Ås (i Akershus), men døde på veien dertil. Han ble gift 3 ganger. To av
ekteskapene ble holdt hjemme, henholdsvis 25 april 1713 og 18 oktober 1724.
(1) gift 25 apr 1713 i Bergen, Hordaland169 med Magdalene Margrethe Nielsdatter Smed, født i Bergen, Hordaland,170 død 6
sep 1720.171 (2) gift 15 nov 1721 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag172 med Karen Olsdatter Borchmann, død 1724.54
(3) gift 17 okt 1724 i Bergen, Hordaland169 med Karen Michaelsdatter Busch, født 1707 i Bergen, Hordaland,173 død etter
1731.174
Barn med Magdalene Margrethe Nielsdatter Smed:
i
Dorothea Catharina Wandal Randulf, født 1716,171 død 8 jul 1763 i Byneset, Trondheim.171 Dorothea og
Jørgen ble gifte i kirken (Bergen) kl 11.00. Han er oppgitt til å være løytnant og ungkar, mens hun var jomfru.
gift 9 jul 1743 i Bergen, Hordaland171 med Jørgen Andreas Andersen Bull.
ii Anna Maria Pogenberg Randulf, født 27 des 1718 i Nærøy, Nord-Trøndelag.175 Anna nevnes som enke da
hun blir gift med Claus W. Koren. (1) gift 14 mai 1750 i Bergen Domkirken, Hordaland176 med Johan Lowsen,
yrke assessor,176 død ca 1755. (2) gift 19 jul 1756 i Bergen Domkirken, Hordaland176 med Claus Wilhelm
Koren, født 1720 i Etne, Hordaland,175 yrke kjøpmann / krigsråd.176
Barn med Karen Michaelsdatter Busch:
34.
iii Niels Randulf, født 11 nov 1726 i Nærøy, Nord-Trøndelag,102 yrke kaptein, død 24 mai 1778 i Singsås, SørTrøndelag.102 gift 17 jan 1766, med103 Christiane Margrethe Hersleb.
iv Karen Margrethe Randulf, født ca 1734.175 gift 4 nov 1755 i Bergen Domkirken, Hordaland176 med Michael
Jespersen Schwartzkopf.
69. Karen Michaelsdatter Busch, født 1707 i Bergen, Hordaland,173 død etter 1731.174 Karen arvet av sin bror, Peter, 8081 rd.
Hogne Holst © 2004
23
Aner til Arve Holst
70. Nicolai (Niels) Hersleb, født 22 mai 1698 i Stod, Nord-Trøndelag,177 yrke oberst, død 10 jul 1752 i Trondheim, SørTrøndelag.178 Nicolai var kaptein ved det Nordenfjeldske dragon regiment og sjef for Hedemarske kompani 1729. Fra 1733 var
han major og ble den 12. februar 1749 oberstløytnant. I 1750 ble et "3. Sønnenfjeldske nasj. dragon regiment" opprettet, og
Hersleb ble da med sitt kompani overført til dette nye regiment. Han fikk oberst karakter den 31. mars 1751. Fikk 7 barn i sitt
ekteskap med Boletha Frost. gift 24 jan 1731,179 med Bolette Frost.
Barn:
i
Bolette Sofie Hersleb, født 1 jul 1733 i Stod, Nord-Trøndelag,180 død 18 aug 1821 i Lian, Sparbu, NordTrøndelag.181 Bolette var enke i 1801. Hjemme hos seg bodde hennes søsterdøtre, Maren Rebekka Randulf og
Karen Elisabeth Randulf. De var i 1801 "fader og moderløse". Bolette bodde på gården Braseth i Sparbu 1801
og døde på gården Lian i Sparbu så sent som 1821. gift 5 okt 1763 i Stod, Nord-Trøndelag175 med Ole Høyer.
ii Peter Christopher Hersleb, født 1735.109
35.
iii Christiane Margrethe Hersleb, født 20 feb 1741,102 død 24 feb 1800 i Singsås, Sør-Trøndelag.107 gift 17 jan
1766, med103 Niels Randulf.
71. Bolette Frost, født 1699 i Trondheim, Sør-Trøndelag,182 død 29 des 1761.183 Som enke søkte Boletta i 1761 om pensjon etter
avdøde ektemann Nicolay.
72. William Wessel, født 14 aug 1692 i Trondheim, Sør-Trøndelag,62 yrke kjøpmann i Trondheim, død 1738.62 Han var bror til
Peder Wessel "Tordenskjold". Hans far var rådmann i Trondheim (Lade/Ringve). William var den 15. i rekka av barna til
rådmannen. I ungdommen var han sjømann og slo seg senere ned som kjøpmann i fødebyen sin og drev stor forretning med
trelast. Han var eier av det Wesselske jordgods i Stjørdalen og bodde på Tangen som lå mest laglig til. Her drev han utskiping av
trelast som han foredla på de mange sagbruk han hadde, og rådde i det hele som den store magnat. Ble gift med Eleonore de
Bods, født i Irland og død ca. 1751. På en av sjøferdene sine ble han kjent med henne og hun ble med til Norge som hans kone.
Det Wesselske jordgodset var grunnlagt av far hans og Schøller-familien, og det var etter hans far død han overtok godset og stod
for driften. Han hadde ikke barn med kona si, men hadde en "uekte" sønn, William. Mor hans var ei jente fra Lånke. William
døde i 1738. Fikk barn med med Berit Gunnarsdatter Dybvad, født før 1700 i Lånke, Stjørdal, Nord-Trøndelag.118 (2) gift før
1730,117 med Eleonore De Bods, født ca 1700 i Dublin, Irland,117 død 1751.184
Barn med Berit Gunnarsdatter Dybvad:
36.
i
William Wessel, født 12 jun 1716,62 yrke dragonkaptein,113 død 1793 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.114
gift 27 aug 1744,115 med Anne Margrethe Schrøder.
73. Berit Gunnarsdatter Dybvad, født før 1700 i Lånke, Stjørdal, Nord-Trøndelag.118 Berit var ikke gift med William, men hadde
derimot et barn med ham.
74. Mads Schrøder, født 1691/96,185 yrke kaptein,103 død 1751.103 Mads Schrøder var underoffiser ved skiløperne under
1.Trondheimske nasjonal regiment i 4 år. Var til Dommern og var med Tordenskjold i Dynekilen. Sekond løytnant ved
3.Trondheimske nasjonal regiments Orkdalske kompani 15.august 1718. Premiær løytnant ved samme regiments Ritsenske
kompani 4. oktober 1720. Kaptein 22 .juli 1733. Kaptein og sjef for regimentets Fosenske landvern kompani 13. august 1747.
Ble sjef for Klæbuske linjekompani 10. januar 1748, men fikk Bynessets kompani i 1751. Død 1751, før 13. mars. Gift med
Anne Marie Collin. (Kilde: Ovenstad, Millitær biografier). Han giftet seg med186 Anne Marie Collin.
Barn:
37.
i
Anne Margrethe Schrøder, født 1719,118 død 20 jul 1765 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.118 gift 27 aug
1744,115 med William Wessel.
ii Lambert Madsen Schrøder, født 16 jul 1728,187 yrke premierløytnant,187 død 10 mai 1783 i Eid, Aafjord.187
Lambert Madsen var født i Norge 16.juli 1728. Sønn av kaptein Mads Schrøder. Premiær løytnant (Kilde:
Ovenstad, Millitær biografier). Han giftet seg med187 Ellen Maria Mathiasdatter Høisager.
iii Bolette Marie Schrøder, født 1729, død 1800. Hun giftet seg med Peder Aronsen Arctander.
iv Cecilie Lobes Schrøder. Hun giftet seg med Claudius Hansen Rhode.
75. Anne Marie Collin.
76. Barthold Heinrich Bulle, yrke rytter,188 død før 1778.188 Barthold var rytter i Odense-garnisonen. Gift med Hedevig Margrete
Kirchhof den 25.januar 1731 i Stc. Hans Kirke i Odense. Han må være død før 1778, da hans hustru døde. Hun omtales da som
enke etter Heinrich Bull, rytter. To barn er kjent. (Ifølge e-mail sendt av Ole Balslev den 17.2.1997). gift 25 jan 1731 i St. Hans
Kirke, Odense, Danmark189 med Hedevig Margrete Kirchhof.
Barn:
Hogne Holst © 2004
24
Aner til Arve Holst
i
ii
38.
iii
Anne Charlotte Bulle, født 25 okt 1731 i Odense, Fyn, Danmark.189
Christian Bulle, født 19 sep 1733 i Odense, Fyn, Danmark.189 En av hans faddere kalltes Johan Christian
Wüsthof som var en av de andre militære i garnisonen. Det var også en fadder ved navn Phillipp
Kirchhof. Hans foreldre omtales som Bertel Henrich Bulle og Helwig Marie Kirchhof.
Johan Christian Bolle, født 18 sep 1735 i Odense, Fyn, Danmark,119 yrke rittmester, død 4 jan 1803 i Stjørdal,
Nord-Trøndelag.119 Fikk barn med med120 Elisabeth Marie Sommerschild. (2) gift 26 feb 1771 i Stjørdal,
Nord-Trøndelag117 med Karen Chatarina Wessel, født 12 jan 1755 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,117 død
16 jan 1832.117
77. Hedevig Margrete Kirchhof, født før 1718 i Danmark,189 død 24 jul 1778 i Odense, Fyn, Danmark.189
78. William Wessel, (see same person above # 36) født 12 jun 1716,62 yrke dragonkaptein,113 død 1793 i Værnes, Stjørdal, NordTrøndelag.114 gift 27 aug 1744,115 med Anne Margrethe Schrøder.
Barn:
i
Eleonora Wessel, født i Stjørdal, Nord-Trøndelag.116 Faddere i dåpen var Capit. Brunees, Boletha Maria
Screuder, Maren Christina Klein, Leuitn. Schreuder, Hans Nielson Røst. Mulig død før 1751.
18.
ii William Wessel, født 2 feb 1746 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,62 yrke rittmester og major, død 15 jul 1809 i
Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.62 Fikk barn med med Lisbet Sivertsdatter Tangen. Fikk barn med began
1780, med Didichen Pedersdatter. (3) gift 18 mai 1804,63 med Dorothea Jensina Bolle, født 8 jun 1785 i
Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,64 død 15 jan 1863 i Stiklestad vestre, Nord-Trøndelag.65
iii Thomas Collin Wessel, født i Stjørdal, Nord-Trøndelag.116 Faddere i dåpen var Lieutnant Christian Klein, hr.
Peter Wessel Bruun, Sergeant Johan Henric Heideman, Mademoiselle Anna Sophia Bruun, Martha
Dorothea Raasager.
iv Anna Maria Wessel, født 13 jan 1750 i Tangen, Stjørdal, Nord-Trøndelag,69 død etter 1801. Faddere i dåpen
var fru oberst: Heideman, Mariana Klein, Lucia Maria Brunel, Hans Nielson Røst, Sergeant Lambert Screuder.
Anna bodde hos sin søster Anne Margrete og hennes ektemann Nicolay Støren på Sandbrechen i Sundal. Hun
døde ugift.
v
Eleonora Wessel, født i Stjørdal, Nord-Trøndelag.116 Faddere i dåpen var Madame Christiana Augusta Bruun,
jomfru Parelius, jomfru Schjested, Capitain Fridric Wilhelm Lutzow, hr. Røst.
vi Anna Margretha Wessel, født i Stjørdal, Nord-Trøndelag,116 død 1756 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.116
Faddere i dåpen var Frue hr. Schrøder, Frue Klein, jomfru Anna Augusta Schrøder, monsieur Hendrik ??,
monsieur Lemvig. Døde kun 2 år gammel.
39.
vii Karen Chatarina Wessel, født 12 jan 1755 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,117 død 16 jan 1832.117 gift 26
feb 1771 i Stjørdal, Nord-Trøndelag117 med Johan Christian Bolle.
viii N. Wessel, født 1758 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,116 død 1758 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.116
Dødfødt barn.
ix Anna Margrete Wessel, født 27 des 1761 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag,63 død 27 nov 1829.63 De fikk 1
sønn og 3 døtre. gift 19 apr 1793,63 med Nicolay Støren.
79. Anne Margrethe Schrøder, (see same person above # 37) født 1719,118 død 20 jul 1765 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag.118
80. N. Mack. Han var sønn av Heinrich Andreas Mack's andre ekteskap. Navnet er forøvrig
ukjent.
Barn:
40.
i
Johan Friedrich Wilhelm Mack, født ca 1735 i Tyskland, yrke skomaker, død før 1811.74 gift før 1764,122 med
Frederike Ilse Marie Hüxer.
88. Claus Paulsen Holst, (see same person above # 32) født 1714 i Selbu, Sør-Trøndelag,87 yrke overstiger på Røros, død 19 jun
1786 i Røros, Sør-Trøndelag.88 (1) gift 28 jun 1742 i Røros krk, Røros, Sør-Trøndelag89 med Johanne Bergman, født 1715 i
Røros, Sør-Trøndelag,90 død sep 1748 i Røros, Sør-Trøndelag.91 (2) gift 2 mar 1756 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Anne
Margrete Irgens, født 9 apr 1736 i Røros, Sør-Trøndelag,91 død 1 apr 1774 i Gauldalen, Sør-Trøndelag.90 (3) gift 27 nov 1776 i
Røros, Sør-Trøndelag70 med Magdalena Borchgrevinck, født 18 nov 1734 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død 21 mar 1813 i Røros,
Sør-Trøndelag.93
Barn med Johanne Bergman:
i
Margrete Holst, født 7 nov 1743 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død 7 nov 1807 i Tynset, Hedmark.94 Margrete ble
døpt i Røros. Faddere i dåpen var Peter Abildgaard, Henning Irgens, Christian Frost, Giertrud Irgens, Giertrud
Margrete Holst og Abel
Hogne Holst © 2004
25
Aner til Arve Holst
44.
Angell. gift 16 jan 1765 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Michael Christian Marstrand.
ii Theodorus Bergman Holst, født mai 1745 i Røros, Sør-Trøndelag,92 yrke forvalter Røros gruber,95 død 14 jun
1798 i Rørosgaard, Røros, Sør-Trøndelag.96 gift 11 feb 1772 i Inderøy, Nord-Trøndelag97 med Anne Christine
Munch Schjelderup.
iii Povel Henning Holst, født jul 1746 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død 1749 i Røros, Sør-Trøndelag.91 Døde kun 3
år gammel.
iv Johanna Holst, født sep 1748 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død sep 1748 i Røros, Sør-Trøndelag.91 Døde som
spebarn, 8 dager gammel.
Barn med Anne Margrete Irgens:
v
Johannes Holst, født des 1756 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død feb 1757 i Røros, Sør-Trøndelag.91 Døde som
spebarn.
vi Johanna Holst, født jan 1758 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død jun 1774 i Røros, Sør-Trøndelag.98 Faddere i dåpen
var Christopher Abildgaard, Michel Marstrand, Giertrud Margrete Dybdal, Cathrine Borchgrevink, Hillebor
Abildgaard. Johanna døde kun 16 1/2 år gammel og ble begravet samme dag som sin mor.
vii Johannes Holst, født okt 1759 i Røros, Sør-Trøndelag,92 død 17 mai 1774 i Røros, Sør-Trøndelag.99 Døde kun
15 år gammel.
viii Paul Holst, født des 1760 i Røros, Sør-Trøndelag, død mar 1761 i Røros, Sør-Trøndelag.91 Døde kun 11 uker
gammel.
ix Henning Irgens Holst, født 28 jan 1762 i Røros, Sør-Trøndelag,92 yrke hyttearbeider, død 1814 i Røros, SørTrøndelag.100 Henning ble født og døpt i Røros. Faddere i dåpen var Henning Irgens, Theodorus Mølman, Peder
Schielderup, Anne Lisbeth Holst, Margrete Maria Brandt. I 1776 står han til konfirmasjon i samme kirke (Tredje
Søndag I Advent).
x
16.
xi
Henning kjøpte Kverneng av halvbroren Theodor Bergmann Holst i 1792. Han var hyttearbeider og
middelmådig begavet, sies det. Den 5. desember 1813 opprettet han testament og føderådskontrakt, hvoretter
Jens Jenssen Bonde ble eier av Kverneng. Henning og Ingeborg hadde ingen barn. Han døde 52 år gammel av
lungesyke. gift 4 jul 1794 i Røros krk, Røros, Sør-Trøndelag101 med Ingeborg Olsdatter Rise.
Paul Irgens Holst, født 26 mai 1764 i Røros, Sør-Trøndelag,92 yrke major,99 død 1833 i København, Danmark.99
Paul var millitær i dansk tjeneste. Kornett i den danske hær 1800, sekondløytnant 1806 og avskjed fra det
militære 1807. Han må ha tatt opp igjen sin militære løpebane da han er nevnt som "avskjed. major" ved sin død
1833. (iflg. slekten Irgens: L.K. Landberg). På svalegangen i hovedbygningen på Rørosgaard er det skåret inn
"Paul Holst". Ingen etterkommere.
Claus Irgens Holst, født 14 apr 1767 i Røros, Sør-Trøndelag,54 yrke gårdbruker, død 13 feb 1847 i Vennerlyst,
Løten, Hedmark.55 gift 30 okt 1794 i Sparbu, Nord-Trøndelag56 med Johanne Sophie Randulf.
89. Johanne Bergman, født 1715 i Røros, Sør-Trøndelag,90 død sep 1748 i Røros, Sør-Trøndelag.91 Johanne var datter av direktør
Theodorus Bergman. Hun døde bare 33 år gammel på barselseng.
90. Søren Pedersen Schjelderup, født 1690,190 yrke kaptein,190 død 2 aug 1753 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag.190 Søren
var fenrik ved 3. Trondhjemske nasj. infanteri regiments Ørkedalske kompani 5. oktober 1736. Premierløytnant ved samme reg.s
Størenske kompani den 10. november 1738. Han kjøpte Nerøyen i Støren. Da han døde ble det på auksjonene etter ham ropt opp
flere gardparter i både Melhus og Meldalen. Enken Bolette flyttet til Kjelden i Singås med to av døtrene sine. Fikk barn med
med191 Birgithe Rasbech. (2) Han giftet seg med Theodora Maria Lemcke, født 1720,139 død 1748 i Støren, Midtre Gauldal,
Sør-Trøndelag.139 (3) Han giftet seg med192 Bolette Christine Randulf, født 1716,193 død ca 1770.192
Barn med Birgithe Rasbech:
i
Birgithe Christine Schjelderup, født 1740,191 død 9 jun 1789.191 gift 30 okt 1760,191 med Jens Peter
Dorenfeldt.
Barn med Theodora Maria Lemcke:
ii Peder Sørensen Schjelderup,86 yrke visepastor i Strinda., død 1824 i Ringve, Lade, Sør-Trøndelag. Peder var
eier av Ringve gård og visepastor i Strinda. Han var enke allerede i 1801. Han giftet seg med194 Martine Lind.
iii Folchen Maria Schjelderup, født i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag.195
Barn med Bolette Christine Randulf:
iv Theodora Maria Schjelderup, født 1748 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag.139
v
Riborg Schjelderup, født 11 jun 1749 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag,196 død 9 mar 1782.196 Hun
giftet seg med196 Martinus Lind Nissen.
45.
vi Anne Christine Munch Schjelderup, født 1751 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag,139 død 7 nov 1794 i
Røros, Sør-Trøndelag.140 gift 11 feb 1772 i Inderøy, Nord-Trøndelag97 med Theodorus Bergman Holst.
Hogne Holst © 2004
26
Aner til Arve Holst
91. Bolette Christine Randulf, født 1716,193 død ca 1770.192 Bolette var eldste datter til sorenskriver Jens Randulf.
96. Ole Jacobsen Gjetrang, født 13 okt 1704 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 yrke gårdbruker,141 død 17 des 1780 i Gjetrang,
Svarstad, Lardal.144 Ole kjøpte Askjem 1732 av Matthis Olsen og bodde der til han overtok Gjetrang etter faren i 1757 for 700
rdl. I 1773 fikk han skjøte fra flere på parter i Kjærrafisket. Han var gift med Sara Evensdatter og alle barna ble født på Askjem.
Ole døde 1779, men hadde samme år overlatt gården til sønnen Lars, som da bodde på Askjem. Ole Jacobsen hadde etter faren
arvet halve Midtre Styrvold og denne part solgte han nå, 1779, til svigersønnen Jørgen Henrik Grimmer som bodde på Nau. Ole
hadde også i 1774 kjøpt 2 1/18 lpd.tunge i Østre Lie av Nils Hofsen Brandsrud-eie for 100 rdl. Enken Sara flyttet til sønnen
Jacob på Øvre Skjerven, hvor hun døde 100 år gammel i 1812. gift 30 des 1733,144 med Sara Evensdatter Uchlev Horntvet.
Barn:
i
Lars Olssøn Askim, født 29 sep 1733 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død okt 1733.144
48.
ii Lars Olssøn Askim, født 1735 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold,141 yrke gårdbruker, død 1806 i Gjetrang,
Svarstad, Lardal.141 gift 24 jun 1765 i Lardal, Vestfold142 med Marte Gulliksdatter Roso.
iii Marie Olsdatter Askim, født 24 jan 1737 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold.144
iv Karen Olsdatter Askim, født 7 jun 1739 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 1825.144
v
Helvig Olsdatter Gjetrang, født 15 okt 1739 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 død 1741 i Gjetrang, Svarstad,
Lardal.144
vi Helvig Olsdatter Gjetrang, født 18 sep 1744 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 død 7 feb 1832.144
vii Marte Olsdatter Gjetrang, født 18 des 1747 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 død 1790.144
viii Jacob Olssøn Schjerven, født 1749 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold,22 død 17 des 1823 i Schjerven, Hem,
Lardal, Vestfold.22 Eide Schjerven 1781-1806. Levde på Schjerven til 1823. Hans kone levde der til 1833.
Sønnen Ole flyttet dit i 1830. Han giftet seg med22 Gunhild Haavelsdatter Fosnes.
ix Else Olsdatter Gjetrang, født 28 apr 1752 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.144
x
Ingrid Olsdatter Askim, født 1754 i Askim, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 1825 i Lie Ø, Svarstad, Lardal,
Vestfold.144
97. Sara Evensdatter Uchlev Horntvet, født 16 feb 1712 i Horntvet, Svarstad, Lardal,22 død mar 1812 i Schjerven, Hem, Lardal,
Vestfold.141 Sara døde 100 år gammel hos sønnen Jacob på Øvre Skjerven.
98. Gullich Halvorsen Otterstad, født 1712 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold,197 yrke lensmann i Lardal,141 død 1773 i Otterstad,
Svarstad, Lardal, Vestfold.198 Lensmann og korporal Gullik Halvorsen var på Roso i perioden 1728 - 1750. Han overtok Roso da
faren hans flyttet til Otterstad i 1728.
Han nevnes som bruker av Otterstad fra 1750. Han var lensmann og bodde ved morens død på Roso. Han fikk skjøte av broren
Ole på Otterstad i 1750 for 350 rdl. Videre fikk han 1754 skjøte fra en rekke søsken på 6 lpd. 25 1/2 mrk. Han var gift med Anne
Gulliksdatter og fikk 11 barn med henne. Anne døde i 1764 og Gullik giftet seg da på nytt med Marthe Iversdatter. Han døde
imidlertid året etter. Ved skiftet etter Gullik ble bruttoformuen satt til 889 rdl., netto 601. Av jordgodset nevnes en part til takst
350 rdl. Det er arv etter første kone. Den ble opprinnelig taksert til 300 rdl., men arvingene mente det var for lite, så den ble
forhøyet. Blant løsøre nevnes en sølvskje H.G.S. og G.H.D. og årstallet 1717, 2 do. med navnene Gullik Halvorsen og Anne
Gulliksdatter. Videre en sølvskje med bokstavene G.A.D. og navnet "Simen Skaanen", en do. med navnet "Daniel Bart" 1641.
Videre en sølvskje med bokstavene H.O.S. og I.J.D. øverst og under I.H.S., samt en do. med bokstavene G.H.S. 1739. Etter
Gulliks død, giftet enken seg på nytt med enkemann Christen Olsen fra Qvelle. gift 1739,199 med Anne Gulliksdatter.
Barn:
49.
i
Marte Gulliksdatter Roso, født 1740 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold,141 død 1820 i Gjetrang, Svarstad,
Lardal.141 gift 24 jun 1765 i Lardal, Vestfold142 med Lars Olssøn Askim.
ii Olea Gulliksdatter Roso, født 1742 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold.199 Døde ung.
iii Halvor Gulliksen Roso, født 1744 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold.199
iv Gullik Gulliksen Roso, født 1745 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold,199 død 1772.199
v
Amund Gulliksen Roso, født 1748 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold,199 død 1790.199
vi Paul Gulliksen Roso, født 1750 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold.199 Døde som barn.
vii Gunhild Gulliksdatter Otterstad, født 1752 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.200
viii Gunnhild Gulliksdatter Otterstad, født 1753.86 Bodde på Gjettrang sammen med hennes søsters familie under
folketellinga 1801. 'Af en liden arv'.
ix Olea Gulliksdatter Otterstad, født 1755 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.198
x
Paul Gulliksen Otterstad, født 1757 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,198 yrke gårdbruker. Kjøpte
Horntvet i 1786 og flyttet 1794 som gårdbruker til S. Haslestad i Hof.
Hogne Holst © 2004
27
Aner til Arve Holst
Mette Gulliksdatter Otterstad, født 1759 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,198 død 1764 i Otterstad,
Svarstad, Lardal, Vestfold.198 Døde kun 5 år gammel.
xii Anne Gulliksdatter Otterstad, født 1762 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.198
xi
99. Anne Gulliksdatter, født ca 1720,200 død 1764 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.198 Ved skiftet etter Anne var brutto
formuen 936 rdl., netto 775. Boet eide 18 lpd. i Otterstad som var taksert til 600 rdl. Blant løsøre nevnes flere sølvskjeer og
sølvbegere med innskrifter. Besetningen var 1 hest og 3 kuer. Hennes fødsel er ikke funnet i Lardal.
100. Jørgen Nielsen Heierstad, født i Heierstad, Hof,201 yrke gårdbruker. Jørgen og hustruen ble boende på Sandsvær. De solge
halvparten av Skui i 1770 til sønnen Ole Jørgensen, den andre halvparten til svigersønnen Ingebret Christophersen. Jørgen
hadde først bodd på Lersbryggen i Sande, senere på Gravdal. gift 27 okt 1737 i Svarstad, Lardal, Vestfold144 med Margrete
Kristine Olsdatter Skui.
Barn:
50.
i
Nils Jørgensøn Gravdal, født 1738 i Sandsvær, Buskerud,142 yrke gårdbruker, død 1769 i Lardal, Vestfold.143
gift 14 apr 1760 i Lardal, Vestfold144 med Maren Johannesdatter.
ii Else Marie Jørgensdatter Gravdal, født 1739 i Sandsvær, Buskerud.142
iii Ole Jørgensen Skui, født 1743 i Sandsvær, Buskerud,144 yrke lensmann i Lardal,202 død 1797 i Skui, Svarstad,
Lardal, Vestfold.144
iv Maren Jørgensdatter Skui, født 1744 i Sandsvær, Buskerud,144 død 1812 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold.144
v
Anne Jørgensdatter Gravdal, født 1745 i Sandsvær, Buskerud.142
vi Maren Helene Jørgensdatter Gravdal, født 1747 i Sandsvær, Buskerud,142 død 1748 i Sandsvær, Buskerud.142
101. Margrete Kristine Olsdatter Skui, født 1710 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,201 død etter 1788. Levde i 1788. (1) gift 25
nov 1733 i Svarstad, Lardal, Vestfold144 med Ole Paulsen Røen, født 1696 i Røen, Lardal, Vestfold,144 død 1736.144 (2) gift 27
okt 1737 i Svarstad, Lardal, Vestfold144 med Jørgen Nielsen Heierstad, født i Heierstad, Hof,201 yrke gårdbruker.
Barn med Ole Paulsen Røen:
i
Kirsten Olsdatter Vergedal, født 1734 i Vergedal, Svarstad, Lardal, Vestfold.144
ii Paul Olsen Vergedal, født 1734 i Vergedal, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 4 feb 1741 i Sandsvær,
Buskerud.144
iii Ole Olssøn Røen, født 1736 i Vergedal, Svarstad, Lardal, Vestfold.144
Barn med Jørgen Nielsen Heierstad:
50.
iv Nils Jørgensøn Gravdal, født 1738 i Sandsvær, Buskerud,142 yrke gårdbruker, død 1769 i Lardal, Vestfold.143
gift 14 apr 1760 i Lardal, Vestfold144 med Maren Johannesdatter.
v
Else Marie Jørgensdatter Gravdal, født 1739 i Sandsvær, Buskerud.142
vi Ole Jørgensen Skui, født 1743 i Sandsvær, Buskerud,144 yrke lensmann i Lardal,202 død 1797 i Skui, Svarstad,
Lardal, Vestfold.144
vii Maren Jørgensdatter Skui, født 1744 i Sandsvær, Buskerud,144 død 1812 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold.144
viii Anne Jørgensdatter Gravdal, født 1745 i Sandsvær, Buskerud.142
ix Maren Helene Jørgensdatter Gravdal, født 1747 i Sandsvær, Buskerud,142 død 1748 i Sandsvær, Buskerud.142
102. Johannes Olssøn Sogn, født ca 1700 i Vestre Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,203 yrke gårdbruker, død 1747 i Sogn, Svarstad,
Lardal, Vestfold.203 Han var bruker av Vestre Sogn til 1747. Eide gods i både østre og vestre Sogn. Han døde alt i 1747 og
bruttoformuen ved skiftet var 740 rdl., netto 225. Enken giftet seg samme år påny med Ole Steensen. gift 1736,144 med Else
Jacobsdatter Gjetrang.
Barn:
51.
i
Maren Johannesdatter, født 1737 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,143 død 1810 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.143 (1) gift 14 apr 1760 i Lardal, Vestfold144 med Nils Jørgensøn Gravdal, født 1738 i Sandsvær,
Buskerud,142 yrke gårdbruker, død 1769 i Lardal, Vestfold.143 (2) gift 1770,143 med Mogens Olsen Kråkemo,
yrke gårdbruker, død 1771 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.143 (3) gift 1773,143 med Ole Larsen Lønn, født
1746,143 yrke gårdbruker, død 1774 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.143 (4) Hun giftet seg med143 Nils
Christophersen, født 1748,143 yrke gårdbruker, død 1806 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.143
ii Oluv Johannessøn, født 1740 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,203 død 1741 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.203 Døde kun 1 år gammel.
iii Gyri Johannsesdatter, født 1745 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,203 død 1748 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.203 Døde kun 3 år gammel.
Hogne Holst © 2004
28
Aner til Arve Holst
103. Else Jacobsdatter Gjetrang, født 1715 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,203 død 1768 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.203 Skiftet
viste 1344 rdl. brutto og 1160 rdl. netto. (1) gift 1736,144 med Johannes Olssøn Sogn, født ca 1700 i Vestre Sogn, Svarstad,
Lardal, Vestfold,203 yrke gårdbruker, død 1747 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.203 (2) gift 28 des 1747,144 med Ole Stenssøn
Gavelstad, født 1714 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,150 død 1751 i Lardal, Vestfold. (3) gift 1751,144 med Hans
Hanssøn Sogn, født 1707 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 1785.144
Barn med Johannes Olssøn Sogn:
51.
i
Maren Johannesdatter, født 1737 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,143 død 1810 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.143 (1) gift 14 apr 1760 i Lardal, Vestfold144 med Nils Jørgensøn Gravdal, født 1738 i Sandsvær,
Buskerud,142 yrke gårdbruker, død 1769 i Lardal, Vestfold.143 (2) gift 1770,143 med Mogens Olsen Kråkemo,
yrke gårdbruker, død 1771 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.143 (3) gift 1773,143 med Ole Larsen Lønn, født
1746,143 yrke gårdbruker, død 1774 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.143 (4) Hun giftet seg med143 Nils
Christophersen, født 1748,143 yrke gårdbruker, død 1806 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.143
ii Oluv Johannessøn, født 1740 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,203 død 1741 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.203 Døde kun 1 år gammel.
iii Gyri Johannsesdatter, født 1745 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,203 død 1748 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.203 Døde kun 3 år gammel.
Barn med Ole Stenssøn Gavelstad:
iv Johanne Olsdatter, født 1749.144
v
Ole Olssøn, født 1751.144
104. Halvor Halvorsen Hvaal, født 1703 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,204 yrke gårdbruker,204 død 1767 i Nordre
Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 Halvor kjøpte Nordre Hvaal av Jochum Jansen i 1728 for 170 rdl. Han var gift
to ganger. I 1731 solgte han på vegne av hustruen Tore Paulsdatter til svogeren Rasmus Paulsen parter i Røsholt med
underliggende Aabø i Bergan og i Bø. 1746 fikk han auksjonsskjøte på anpart i Kjærrafisket. Hans andre hustru,
Jøran Olsdatter døde i 1766 og Halvor året etter. De hadde imidlertid oppgitt sitt bo 1763. Bruttoformuen var 491 rdl., netto
370. I Nordre Hvaal eide boet 12 lpd. 12 1/2 mrk.tg., taksert til 410 rdl. Sønne Paul overtok Hvaal i 1763. (1) Han giftet seg
med204 Tore Paulsdatter Røsholt, født 1695 i Røsholt, Styrvold, Lardal, Vestfold,204 død 1744 i Nordre Hvaal, Svarstad,
Lardal, Vestfold.204 (2) gift 1744,204 med Jøran Olsdatter Hvisle, født 1716,204 død 1766 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal,
Vestfold.204
Barn med Tore Paulsdatter Røsholt:
52.
i
Halvor Halvorsen Hvaal, født 1732 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,146 yrke gårdbruker, død 1768 i
Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold.146 gift 1756,146 med Marte Borgersdatter Sjulstad.
ii Paul Halvorsen Hvaal, født 1733 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,204 yrke gårdbruker, død 1801 i
Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.205 Overtok Nordre Hvaal etter faren i 1763.
iii Gunnild Halvorsdatter Hvaal, født ca 1738 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204
Barn med Jøran Olsdatter Hvisle:
iv Thore Halvorsdatter Hvaal, født 1746 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204
v
Tollef Halvorsen Hvaal, født 1746 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,204 død før 1763.204
vi Gunne Halvorsdatter Hvaal, født 1748 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,204 død 1749 i Nordre Hvaal,
Svarstad, Lardal, Vestfold.204 Døde kun 1 år gammel.
vii Ole Halvorsen Hvaal, født 1752 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 Flyttet til Røsbek og Hvisle.
105. Tore Paulsdatter Røsholt, født 1695 i Røsholt, Styrvold, Lardal, Vestfold,204 død 1744 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal,
Vestfold.204 Hun døde 49 år gammel i 1744. Skiftet viser en bruttoformue på 335 rdl., netto 317.
106. Borger Abrahamsen Sjulstad, født 1705 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold,147 yrke gårdbruker, død 1761 i Søndre Sjulstad,
Lardal, Vestfold.147 Han var på Søndre Sjulstad til 1761. Han fikk skjøte fra Jochum Jansen i 1731. Ved skiftet etter Borger i
1761 fraskrev enken seg halve boet, men forbeholdt seg livsopphold, som ble taksert til 52 rdl. Boets formue var på 300 rdl.,
ingen gjeld. Svigersønnen Halvor Hvaal overtok. Han giftet seg med147 Borril Mathiasdatter.
Barn:
i
Anne Borgersdatter Sjulstad, født ca 1732 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold,147 død ca 1754.147 Hun døde 22
år gammel.
53.
ii Marte Borgersdatter Sjulstad, født 1734 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold,147 død 1791 i Nordre Sjulstad,
Lardal, Vestfold.148 gift 1756,146 med Halvor Halvorsen Hvaal.
iii Ellen Borgersdatter Sjulstad, født 1736 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold.147 Flyttet med mannen, Gunder
Stryrvold, til Åkerud.
iv Gunnild Borgersdatter Sjulstad, født 1738 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold.147
Hogne Holst © 2004
29
Aner til Arve Holst
v
vi
Abraham Borgersen Sjulstad, født 1741 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold,147 død 1741 i Søndre Sjulstad,
Lardal, Vestfold.147 Døde som spebarn.
Berte Borgersdatter Sjulstad, født 1743 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold,147 død før 1761.147
107. Borril Mathiasdatter, født 1702,147 død 1782 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold.146 Borill levde som enke i 20 år til 1782.
Ved skiftet etter henne var bruttoformuen 60 rdl., netto 16.
108. Hans Olsen Hem, født ca 1683 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold,206 yrke gårdbruker, død 1720 i Mellom-Hem, Hem,
Lardal.206 Fra 1711 skatter Hans Olsen av gården Mellom Hem (østre del). Han nevnes som lagrettsmann 1707 - 1711. Hans
solgte 1720 sammen med flere halve Hogstvedt til Gullik Gulliksen. Han døde 37 år gammel samme år. Ved skiftet etter ham
var bruttoformuen 160 rdl., netto 90. Boet i Mellom-Hem var taksert til 80 rdl. Blant løsøre nevnes 1 sort kiste og 1
kvinnesadel. Av klær var en grå vadmels kjole og 1 brun kledes kjole. Enken giftet seg på nytt med Ellef Gulliksen som overtok
Mellom-Hem. gift 1704,206 med Gunnhild Nielsdatter.
Barn:
i
Nils Hansen Hem, født 1705 i Mellom-Hem, Hem, Lardal,206 død 1705 i Mellom-Hem, Hem, Lardal.206 Døde
som spebarn.
ii Marte Hansdatter Hem, født 1707 i Mellom-Hem, Hem, Lardal,206 død 1712 i Mellom-Hem, Hem, Lardal.206
Døde kun 5 år gammel.
iii Ole Hansen Hem, født 1709 i Mellom-Hem, Hem, Lardal.206 Han kom til Helgeland.
54.
iv Nils Hansen Berg, født 1711 i Mellom-Hem, Hem, Lardal,149 yrke gårdbruker, død 1769 i Gavelstad, Svarstad,
Lardal, Vestfold.149 (1) gift 1737,149 med Karen Pedersdatter Berg, født 1713 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal,
Vestfold,149 død 1739 i Lardal, Vestfold.149 (2) gift 1740,149 med Sidsel Jacobsdatter Opsal, født 1718 i Vestre
Opsal, Lardal, Vestfold,149 død 1742 i Øvre Berg, Svarstad, Lardal, Vestfold.149 (3) gift 1744,149 med Martha
Stensdatter Gavelstad, født 1724 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,150 død 1785.151
v
Marte Hansdatter Hem, født 1714 i Mellom-Hem, Hem, Lardal,206 død 1716 i Mellom-Hem, Hem, Lardal.206
Døde kun 2 år gammel.
vi Eli Hansdatter Hem, født 1719 i Mellom-Hem, Hem, Lardal,206 død 1775 i Mellom-Hem, Hem, Lardal.206 Hun
døde ugift på Mellom-Hem i 1775.
109. Gunnhild Nielsdatter, født ca 1675,206 død 1755 i Mellom-Hem, Hem, Lardal.206 Hun døde i andre ekteskap 80 år gammel.
Ved skiftet etter henne var bruttoformuen 389 rdl., netto 297. Blant løsøre var 1 blått snøreliv med 10 sølvmedaljer, 3
sølvskjeer, 2 tinnfat, 1 mannssadel og 1 kvinnesadel. Kuene het "Mollich", "Svangeros" og "Kindros". (1) gift 1704,206 med
Hans Olsen Hem, født ca 1683 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold,206 yrke gårdbruker, død 1720 i Mellom-Hem, Hem,
Lardal.206 (2) gift 1721,206 med Ellef Gulliksen Hem, født 1690,206 yrke gårdbruker, død ca 1763 i Mellom-Hem, Hem,
Lardal.206
110. Sten Arnesen Gavelstad, født ca 1682 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,150 yrke gårdbruker, død 1725 i Gavelstad,
Svarstad, Lardal, Vestfold.150 Han var bruker av Gavelstad 1718 - 1725. Han brukte 12 lpd. tunge med bygsel med andel i
husmannsplassen Evje, som eies av Jochum Jansen fra Larvik. Han døde i 1725. Det er ikke skifte etter ham. Enken giftet seg
igjen med Amun
Eriksen. gift 1708,150 med Berte Olsdatter Linsverk.
Barn:
i
Anne Stensdatter Gavelstad, født 1709 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.150
ii Live Stensdatter Gavelstad, født 1711 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.150 Ugift.
iii Ole Stenssøn Gavelstad, født 1714 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,150 død 1751 i Lardal, Vestfold.
Flyttet fra Gavelstad til Sogn. gift 28 des 1747,144 med Else Jacobsdatter Gjetrang.
iv Arne Stensen Gavelstad, født 1718 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,150 død 1750.150
55.
v
Martha Stensdatter Gavelstad, født 1724 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,150 død 1785.151 gift 1744,149
med Nils Hansen Berg.
111. Berte Olsdatter Linsverk, død ca 1752 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.150 Hun var gift 2 ganger. Ingen barn i andre
ekteskap. Det er skifte etter henne i 1752 og brutto formuen var 266 rdl,. netto 163. Blant løsøre var 1 ekekiste, 6 serker, 1
snøreliv med 10 sølvmedaljer og en bok "Hans Fader".
112. Augustinius Danielsen Dahl, født 1720 i Sjurderud, Våler, Hedmark,207 yrke gårdbr. og trelasthandler, død 1 feb 1805 i
Sjurderud, Våler, Hedmark.208 Han var gårdbruker på Sjurderud i Våler som han overtok i 1750. Augustinus døde i 1805, og
etter hans død ble gården Sjurderud solg ut av slekten (dvs. noen gårdparter var senere i en kort tid på sønnenes hender). Han
Hogne Holst © 2004
30
Aner til Arve Holst
ble som faren sin omtalt som Mons. (Monsieur). Et malt portrett finnes av Augustinus på portrettsamlingen på Vesterhaug i
Elverum. 7 barn. gift 11 feb 1745 i Ullensaker, Akershus209 med Karen Christoffersdatter.
Barn:
56.
i
Christopher Augustinusen Dahl, født 1748 i Sjurderud, Våler, Hedmark,23 yrke gårdbruker, død 1820.23 (1)
gift ca 1778,3 med Kari Hansdatter Grundseth, født 1754,23 død 1795.23 (2) gift ca 1800, med Berthe
Olsdatter, født 1776.23
ii Hans Augustinussen Dahl, født i Sjurderud, Våler, Hedmark.210
iii Daniel Augstinussen Dahl, født i Sjurderud, Våler, Hedmark,211 yrke gårdbruker. Han var boende på Tøråsen i
Våler under folketellinga 1801. Han var gårdbruker. På gården bodde også kona Anne Arnesdatter og barna
Augustinus, Cassi, Anne Dortea og Anne Maria. Han giftet seg med86 Anne Arnesdatter.
iv Elisabeth Cathrine Dahl, født 1754 i Våler, Hedmark,212 død 17 nov 1843 i Elverum, Hedmark.212 gift 16 apr
1779 i Våler, Hedmark212 med Anders Petersen Grindhagen.
v
Søren Augustinussen Dahl, født 1760 i Sjurderud, Våler, Hedmark,86 yrke gårdbruker, død etter 1800.86 Søren
var boende på Berger Nordre i Elverum under folketellinga 1800. Han var gift for andre gang med Anne
Johnsdatter. Han hadde syv tjenestefolk på gården, deriblant hans brorsønn Peder Christophersen Dahl. Han
giftet seg med86 Anne Johnsdatter.
113. Karen Christoffersdatter, født 1721 i Frogner, Ullensaker, Akershus,212 død 26 nov 1776.212
114. Hans Jørgensen Grundseth, født 1729 i Elverum, Hedmark,213 yrke gårdbruker, død 11 aug 1815 i Elverum, Hedmark.212
Han var bruker av gården Østre Grundset i Elverum. 'Føderaadsmand og 2den
forligelses commisair. (folketellinga 1801). gift 21 jun 1751,212 med Ragnhild Olsdatter Økset.
Barn:
i
Jørgen Hansen Grundseth, født 1751.212
57.
ii Kari Hansdatter Grundseth, født 1754,23 død 1795.23 gift ca 1778,3 med Christopher Augustinusen Dahl.
iii Peder Hansen Grundseth, født 5 sep 1762 i Elverum, Hedmark,212 yrke gårdbruker, død 18 des 1817 i
Elverum, Hedmark.214 Peder kjøpte gården Sjurderud i Våler av Augustinus Dahl for 39000 rd. samt
løsere og kreaturer for 1000 rd. i 1808. Allerede 5 år senere selger han gården videre. (1) gift 3 sep 1790 i
Elverum, Hedmark212 med Inger Nilsdatter Herstad, født 1750 i Elverum, Hedmark.212 (2) Han giftet seg
med212 Maren Halvorsdatter Sjulstad, født 3 feb 1782.212
iv Ole Hansen Møystad, født 1765.212
v
Hans Hansen Bjølset, født ca 1768.212
vi Marthe Hansdatter Bjølset, født 1772.212
115. Ragnhild Olsdatter Økset, født 1730 i Nordre Økset, Elverum, Hedmark,212 død 1800 i Østre Grundset, Elverum, Hedmark.212
124. Ole Kjellsen Strand, født 1711 i Mellom Strand, Elverum,23 død 1754 i Mellom Strand, Elverum.23 Ole Kjellsen overtok
Mellom Strand i 1739. Han var gift med Ingeborg Larsdatter fra Nordre Strand. Han giftet seg med23 Ingeborg Larsdatter
Strand.
Barn:
i
Lars Strand, født 1734 i Elverum, Hedmark,23 død 1811 i Elverum, Hedmark.23
ii Kirsti Strand, født 1735 i Elverum, Hedmark,23 død 1809 i Elverum, Hedmark.23
iii Anne Catrine Strand, født 1740 i Elverum, Hedmark,23 død 1802 i Elverum, Hedmark.23
iv Knut Strand, født 1742 i Elverum, Hedmark,23 død 1817.23
62.
v
Hans Olsen Strand, født 1743 i Mellom Strand, Elverum,23 yrke gårdbruker, død 1817 i Mellom Strand,
Elverum.23 Han giftet seg med23 Oliane Olsdatter Oppen.
vi Peder Jakob Strand, født 1747 i Elverum, Hedmark,23 død 1813.23
vii Ole Strand, født 1748 i Elverum, Hedmark,23 død 1762.23
125. Ingeborg Larsdatter Strand, født 1713 i Nordre Strand, Elverum, Hedmark,23 død 1784 i Mellom Strand, Elverum.23
126. Ole Tollefsen Houm, født 1715 i Nordre Houm, Elverum, Hedmark,23 yrke lensmann i Elverum, død 1755 i Nordre Houm,
Elverum, Hedmark.23 Ole Tollefsen overtok lensmannsombudet etter faren i 1743. Eiendommene bestyrte han for moren. Han
giftet seg med23 Anne Jørgensen Skjefstad.
Barn:
i
Tollef Oppen, født 1747 i Elverum, Hedmark,23 død 1780.23
ii Jørgen Bendix Oppen, født 1749 i Elverum, Hedmark,23 død 1796 i Danmark.23
Hogne Holst © 2004
31
Aner til Arve Holst
63.
iii
iv
Oliane Olsdatter Oppen, født 1752 i Nordre Houm, Elverum, Hedmark,23 død 1807 i Mellom Strand,
Elverum.23 Hun giftet seg med23 Hans Olsen Strand.
Berte Oppen, født 1754 i Elverum, Hedmark,23 død 1821.23
127. Anne Jørgensen Skjefstad, født 1726 i Øvre Skjefstad, Elverum, Hedmark,23 død 1784.23
4. tipp-oldeforeldre
130. Mads Simensson Hage, født 1651 i Trondheim, Sør-Trøndelag,157 yrke bakermester, død ca 1702 i Byåsen, Sør-Trøndelag.157
Mads var bakermester i Byåsen. Han eide gjeldfritt bygård med bakeri, 2 løkker og gården Husby på Byåsen. Etter
laughistorien hadde ikke Mads levert noe mesterstykke. Hans kone, Ingeborg Hansdatter, var også bakerdatter. De fikk 9 barn
og ble antagelig gift omkring 1683.
Mads er borger og optas i lauget, men som det erfares av en laugsprotokollation fra 1691, hadde han ikke gjort sitt
mesterstykke, og blir 1691 tilholdt at gjøre det inden 8 dage! Det er ikke urimelig at anta, at Mads har giftet sig med en
bakerenke eller bakerdatter, har faat borgerskap og fortsat enkens - eller svigerfarens - bedrift, og derfor regnes han blandt
mesterbakerne trods den manglende mesterprøve.
(Kilde: "Trondhjems Bakerlaug", av Fredrik B. Wallem, s.45)
Skiftefortegnelse over Mads Simonsens indbo:
Sølvtøiet bestaar av fire kander, den største paa 114 lod, to mindre paa 86 og 62 lod og en liten paa 23 lod; desuten fins en stor
skaal, en liten forgyldt pokal, 6 bægere, 6 smaa brikker og fat og 18 sølvskeer, tilsammen værd sine 260 daler. Tintøiet bestaar
av 24 fat, 5 dusin tallerkener, 5 kander, 4 flasker, 6 salserkener d.e. sauseskaaler og 4 skaaler - tilsammen netop 30 daler.
Messingen vurderes til ca. 18 daler; kobber og malm til 24 daler.
Videre finder vi i Mads Simonsens hus "linklærne" vurderet for 75 daler og "sengklærne" for 60 daler, tilsammen 135 daler.
Mads hadde også 12 stoler og en lænestol, vel ikke særlig staselig møbler, men dog en nymodens luksus. En anden nymodens
luksus, som ogsaa betegner et skridt fremover fra middelalder til renæssanse skik henimot moderne husutstyr, og det er 12
servietter blandt dækketøiet. Desværre gir skifteforretningen hos Mads ikke nærmere oplysninger om hans bygaard og bakeri,
der noteres bare, at han av rug og hvete hadde en beholdning værd 600 daler, et meget betydelig beløp. Heller faar vi ikke vite
noget om hans gangklær.
(Kilde: "Trondhjems Bakerlaug", av Fredrik B. Wallem, s.37-38). gift 1687,157 med Ingeborg Hansdatter.
Barn:
65.
i
Giertrud Madsdatter Hage, født 1 mar 1687 i Trondheim, Sør-Trøndelag,154 død 16 jun 1752 i Røros, SørTrøndelag.154 (1) gift 29 aug 1704 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag153 med Paul Madsen Holst, født
mar 1679 i Trondheim, Sør-Trøndelag, yrke bergskriver i Selbu, død mar 1719 i Selbu, Sør-Trøndelag.152 (2)
gift 8 jul 1722 i Selbu krk., Selbu, Sør-Trøndelag161 med Henning Irgens, født 1 apr 1698 i Holtålen,154 yrke
hytteskriver på Røros,162 død 1778 i Røros, Sør-Trøndelag.154
ii Riborre Madsdatter Hage, født 1687,157 død før 1756.157 Skifte etter Riborre var i 1756, så hun må være død
før det. gift 2 jun 1710,157 med Jens Jensen Randulf.
iii Hans Simen Hage.
iv Sven Hage.
v
Anne Madsdatter Hage.
vi Ingeborg Madsdatter Hage.
131. Ingeborg Hansdatter, født 1654 i Trondheim, Sør-Trøndelag,157 død 1736.157 Hun er nevnt som fadder i dåpen til Mads Holst
"Ingeborg sal. Madz baguer".
132. Brostrup Irgens, født 1654 i Trondheim, Sør-Trøndelag,165 yrke proprietær (bergmester), død 1704 i Røros, Sør-Trøndelag.166
Brostrup ble student i København 1674. Overtok Rørosgaard etter moren og hadde her 10 tjenestegutter. Ble 1696 gift med
Anne Margrethe Wesling. De fikk 2 barn. Brostrup overdro eiendommen til sin eneste sønn, Johannes. Brostrup eide også
hus.nr.28 i Bergmanngata på Røros. Sønnen arvet også denne eiendommen. Som fadder på Røros 1693 kalles han bergmester,
men dette kan ikke være riktig. Han er også kallt Kristian Brostrup Irgens. Død enten 1699
eller 1704. gift 1696,165 med Anna Margrethe Wesling.
Barn:
66.
i
Johannes Irgens, født 14 nov 1697 i Rørosgaard, Røros, Sør-Trøndelag,165 yrke proprietær, død apr 1763 i
Rørosgaard, Røros, Sør-Trøndelag.165 gift 1 jul 1734 i Røros, Sør-Trøndelag166 med Birgitte Evensdatter
Meldal.
Hogne Holst © 2004
32
Aner til Arve Holst
ii
Anna Elisabeth Sophie Irgens, født 1699 i Røros, Sør-Trøndelag,167 død 1786 i Nordre Sandberg, Skogn,
Nord-Trøndelag.215 Anna ble døpt 20. trefoldighetssøndag 1699. gift 4 apr 1727 i Røros, Sør-Trøndelag216 med
Hans Rasmussen Müller.
133. Anna Margrethe Wesling, født 1661 i Trondheim, Sør-Trøndelag,165 død 4 des 1733 i Røros, Sør-Trøndelag.91 Anna var
søster av direktør Henning Irgens' hustru. Anna døde i Schielderupgården 1733, 72 år gammel. (1) Hun giftet seg med167
Rasmus Nielsen Schjelderup, født 3 mar 1652 i Trondheim, Sør-Trøndelag,217 yrke hytteskriver på Røros, død 1695 i Røros,
Sør-Trøndelag.218 (2) gift 1696,165 med Brostrup Irgens, født 1654 i Trondheim, Sør-Trøndelag,165 yrke proprietær
(bergmester), død 1704 i Røros, Sør-Trøndelag.166
Barn med Rasmus Nielsen Schjelderup:
i
Hans Rasmussen Schjelderup,167 født 1685 i Røros, Sør-Trøndelag.219 Hans var 11 år ved skifte etter faren i
1696. Han var i Trondheim under folketellinga 1701.
ii Anne Kristine Rasmusdatter Schjelderup, født 1688 i Røros, Sør-Trøndelag,220 død 1774 i Røros, SørTrøndelag.220 Hun var 8 år ved skifte etter faren i 1696. Hun flyttet tilbake fra Rørosgaard til Bergstaden og ble
antagelig boende i Scielderupgården til sin død.
iii Nils Rasmussen Schjelderup,167 født 1691 i Røros, Sør-Trøndelag.220 Han var 4 1/2 år ved skifte til faren i
1696.
Barn med Brostrup Irgens:
66.
iv Johannes Irgens, født 14 nov 1697 i Rørosgaard, Røros, Sør-Trøndelag,165 yrke proprietær, død apr 1763 i
Rørosgaard, Røros, Sør-Trøndelag.165 gift 1 jul 1734 i Røros, Sør-Trøndelag166 med Birgitte Evensdatter
Meldal.
v
Anna Elisabeth Sophie Irgens, født 1699 i Røros, Sør-Trøndelag,167 død 1786 i Nordre Sandberg, Skogn,
Nord-Trøndelag.215 Anna ble døpt 20. trefoldighetssøndag 1699. gift 4 apr 1727 i Røros, Sør-Trøndelag216 med
Hans Rasmussen Müller.
134. Even Steensen Meldal, født 1 jul 1653 i Meldal, Sør-Trøndelag,172 yrke sogneprest til Tynset,172 død 1735 i Tynset,
Hedmark.172 Han var ifølge "slekten Irgens; Langberg" sogneprest i Tønset og gift 2 ganger. Kapellan Kvikne 16831705,sogneprest Tynset 1705-1735. (1) Han giftet seg med221 Kari Hansdatter Meyer, død før 1687. (2) gift 14 mar 1687,165
med Gidske Michelsdatter Schjelderup, født 10 aug 1666 i Beitstad, Nord-Trøndelag.172
Barn med Gidske Michelsdatter Schjelderup:
i
Elen Evensdatter Meldal, født 20 jan 1688,222 død 7 jul 1755.222 gift 1730,223 med Ole Hannibalsen Hammer.
ii Anna Kristine Evensdatter Meldal, født 1688.221 Anna var 4 år i 1692. Hun giftet seg med Joris Ålborg.
iii Ole Evensen Meldal, født 1690.221 Han giftet seg med Marit Nilsdatter Hals.
iv Karen Evensdatter Meldal, født 1691.221 Hun giftet seg med Halsten Hals Ulset Kvikne.
v
Sten Evensen Meldal, født 1694,221 yrke gårdbruker, død 1739.221 Sten var først stud. theol. Siden gårdbruker
på Utby i Tynset.
vi Augustinius Evensen Meldal, født 19 okt 1697 i Skogstad, Kvikne, Hedmark,224 yrke sogneprest i Borgund,172
død 1 feb 1777 i Borgund, Ålesund, Møre og Romsdal.224 (1) gift 1725,224 med Else Raphaelsdatter Lund,
født 5 des 1685 i Skogn, Nord-Trøndelag,172 død 1728 i Borgund, Ålesund, Møre og Romsdal.225 (2) Han giftet
seg med224 Ingeborg Hansdatter Grøn, født 11 okt 1698,172 død 30 mar 1791.
67.
vii Birgitte Evensdatter Meldal, født 1696 i Tynset, Hedmark,167 død 3 mai 1737 i Røros, Sør-Trøndelag.91 gift 1
jul 1734 i Røros, Sør-Trøndelag166 med Johannes Irgens.
viii Jørgen Evenson Meldal, født 5 mar 1706 i Tynset prestegard, Tynset, Hedmark,226 yrke sogneprest, død 5 jun
1773 i Fane, Bergen.226 Jørgen var sogneprest i Romedal, senere til Fana. Prest i Innvik 1748 - 64. gift 10 aug
1734 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Christiane Bergmann.
ix Anna Evensdatter Meldal, født ca 1707, død 1760.94 Hun giftet seg med94 Niels Jørgensen Marstrand.
x
Elisabeth Evensdatter Meldal, født ca 1708 i Tynset, Hedmark.221 Hun giftet seg med Andreas Pedersen
Schjelderup.
xi Susanne Evensdatter Meldal, født ca 1709 i Tynset, Hedmark,221 død mar 1765 i Oppdal, Sør-Trøndelag.221
gift 1738 i Sør-Trøndelag med Christopher Andersen Bernhoft.
135. Gidske Michelsdatter Schjelderup, født 10 aug 1666 i Beitstad, Nord-Trøndelag.172
136. Niels Envoldsen Randulf, født 20 aug 1630 i Roskilde, Sjælland, Danmark,227 yrke biskop i Bergen, død 14 mai 1711 i
Bergen, Hordaland.227 Niels reiste fra sin fødeby 1648, dro etter sin attest utenlands og var borte i 7 år. Han ble immatrikulert i
Leyden 1651 og i Orleans 1653. I 1657 ble han magister, 1661 sogneprest i Køge og provst i Ramsø herred. Han ble i 1665
forflyttet til Helliggejstes kirke i København. Samme år ble Bergen bispestol ledig, og Kongen kallte hans far til denne stilling,
Hogne Holst © 2004
33
Aner til Arve Holst
men han unnskyldte seg på grunn av sin alder og bad om den samme nåde for sønnen, som fikk embetet. I 1675 ble han Dr.
theol. og i 1685 predikerte han i Bergen for Christian V.
Biskop Randulf viste seg som en kraftig energisk personlighet. Med smerte måtte han se den store fattigdom hos prester og
menigheter, som skyldes de store skattene i krigstidene. Den 19. mai 1702 ble hans bispegård herjet av en brann. Selv 72 år
gammel hadde han ennå krefter til å reise til København og skaffe hjelp hos Kongen til gjennoppbygelse av Domkirken,
Korkirken, Latinskolen og Hospitalet. (1) gift 10 nov 1661 i Roskilde Domkirke, Sjælland, Danmark227 med Mette
Pedersdatter, født 15 des 1643 i København, Danmark,227 død 9 aug 1679 i Bergen, Hordaland.227 (2) gift 15 des 1680 i
København, Danmark227 med Dorothea Chatarina Wandal, født 10 nov 1660 i København, Danmark,228 død 12 des 1707 i
København, Danmark.228
Barn med Mette Pedersdatter:
i
Elisabeth Randulf, født 1662 i København, Danmark,175 død 1734 i Bergen, Hordaland.168 (1) Hun giftet seg
med168 Søren Glud, yrke sogneprest i Bergen.168 (2) Hun giftet seg med168 Lauritz Lech, yrke sogneprest til
Kolding.168
ii Margrethe Randulf, født 1665 i Bergen, Hordaland,168 død 1711 i Eid, Sogn og Fjordane. Margrete fikk 13
barn. (1) Hun giftet seg med168 Peder Nilsen Harboe, født 1635,229 yrke sogneprest til Selje, død 1703.229 (2)
Hun giftet seg med168 Peder Finde, yrke sogneprest i Eid,230 død 1739 i Eid, Sogn og Fjordane.231
iii Anna Sophia Randulf, født ca 1667 i Bergen, Hordaland,232 død 3 mai 1766 i Urnes, Leikanger, Sogn og
Fjordane. gift 1689 i Leikanger, Sogn og Fjordane232 med Samuel Jenssøn Bugge.
iv Enevold Randulf, født 1670 i Bergen, Hordaland,168 yrke student, død før 1711.168 Enevold var innført i det
kgl. ridderlige akademi i København 9. februar 1692 og døde som student i utlandet før faren.
v
Maria Randulf, født 1673 i Bergen, Hordaland, død 1754 i Roskilde, Sjælland, Danmark.168 Hun giftet seg
med168 Søren Lintrup.
Barn med Dorothea Chatarina Wandal:
68.
vi Johan Nielsen Randulf, født 1681 i Bergen, Hordaland,54 yrke sogneprest i Nærøy, død 1735 i Oslo.168 (1) gift
25 apr 1713 i Bergen, Hordaland169 med Magdalene Margrethe Nielsdatter Smed, født i Bergen, Hordaland,170
død 6 sep 1720.171 (2) gift 15 nov 1721 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag172 med Karen Olsdatter
Borchmann, død 1724.54 (3) gift 17 okt 1724 i Bergen, Hordaland169 med Karen Michaelsdatter Busch, født
1707 i Bergen, Hordaland,173 død etter 1731.174
vii Anne Margrethe Randulf, født 1683 i Bergen, Hordaland,233 død 1724 i Bergen, Hordaland.234 Anne døde
ugift. "indsættes i sin sal. faders arvebegravelse".
viii Mette Dorothea Randulf, født 1685 i Bergen, Hordaland,233 død 1729 i Bergen, Hordaland.233 "indsat i sal.
biscop Randolphs begravelse..." . Mette fikk ingen barn. gift 1711,235 med Ole Bornemann.
ix Bente Nielsdatter Randulf, født 1687 i Bergen, Hordaland.233 Uten barn. Hun giftet seg med233 Ditlef Jensen
Luccoppidan.
x
Anne Cathrine Benedicte Randulf, født 1689 i Bergen, Hordaland,233 død 1759 i Slagelse, Danmark.236 gift 4
jun 1716,233 med Foch Albertsen With.
137. Dorothea Chatarina Wandal, født 10 nov 1660 i København, Danmark,228 død 12 des 1707 i København, Danmark.228
138. Michael Iverssøn Busch, født ca 1667 i Sunnfjord, Sogn og Fjordane,237 yrke kjøpmann i Bergen,173 død 1722 i Bergen,
Hordaland.238 Michael var myndig ved farens skifte i 1688. Bodde i Nykirkesognet. Han var i mange år forstander for St.
Jørgens Hospital og kjøpmann, med borgerskap den 28. november 1697. I 1702 var han ungkar av "gode wilchor" og omtales
som sådan både i 1706 og 1708. Drev sammen med sin mor, farens forretning, som var bondehandel. Michael Busch må ha
vært meget formuende, da hans sønn, Peder, etterlot seg vel 8000 rd., som han må ha arvet etter foreldrene. Da Michael etterlot
seg 2 barn må man anta at hans bo må ha eiet ca. 16000 rd. gift ca 1706 i Bergen, Hordaland239 med Sara Petersdatter
Frøchen.
Barn:
69.
i
Karen Michaelsdatter Busch, født 1707 i Bergen, Hordaland,173 død etter 1731.174 gift 17 okt 1724 i Bergen,
Hordaland169 med Johan Nielsen Randulf.
ii Peter Michaelsen Busch, født 1709 i Bergen, Hordaland,176 død etter 1722.174 Peter døde i ung alder ugift. Han
skal ha etterlatt seg 8081 rdl., som hans
søster Karen arvet.
iii Elisabeth Michaelsdatter Busch, født 1710 i Bergen, Hordaland,240 død sep 1710 i Bergen, Hordaland.174 Hun
døde som spebarn.
Hogne Holst © 2004
34
Aner til Arve Holst
139. Sara Petersdatter Frøchen, født ca 1680 i Bergen, Hordaland,239 død 1711 i Bergen, Hordaland.238 Sara arvet etter sin far 208
rd. Skiftet etter Sara ble avholdt den 3. juli 1711. Ved siden av enkemannen etterlot hun seg 2 barn: Karen , 3 år og Peter,
2 år. Boets aktiva var 5312 rd., passiva 2624 rd. Det ble således til arv 2688 rd.
140. Christopher Hersleb, født 2 jul 1660,241 yrke sogneprest i Stod, død 28 des 1721 i Stod, Nord-Trøndelag.242 Magister
Christopher Jacobsen Hersleb var født 2/7-1660 som sønn av toller og fogd på Nordmøre Jacob Jensen (ca. 1617-1672) og
Anna Christophersdatter Tønder, som var datter av toller i Fosund (Kristiansund) og fogd på Nordmøre Christopher Nielsen
Tønder (f. jan. 1587 i Tønder, Slesvig, død 31/12-1656 i Kristiansund) og hans 2. hustru Karen Olsdatter.
Christopher Hersleb ble utnevnt til kapellan i Stod 1683, og ble 1684 gift med sognepresten Peder Nilssen Borchs datter,
Sophie Borch (f. 19/11-1659 i Stod, død okt. 1718). Ved svigerfaren død 1688 ble Hersleb utnevnt til sogneprest i Stod, og
døde i denne stillingen 28/12-1721.
"Min daatter Anna Malena døde den 24. Februar af børnekopper gammal 1 aar 8 uger og 2 dager, gravfested den 8. Martij,
begravit og parentezet etc. af Hr. Jeremias udj For kirche".
Alderen stemmer med hans datter døpt Karen - datteren Anna Malena ble født langt senere! gift 13 aug 1684 i Trondheim
Domkirken, Sør-Trøndelag241 med Sophie Borch.
Barn:
i
Jacob Hersleb, født 15 des 1686 i Stod, Nord-Trøndelag,243 yrke sogneprest i Stod,241 død 14 okt 1758 i Stod,
Nord-Trøndelag.242 Han etterfulgte faren som sogneprest i Stod. gift 13 jul 1713,242 med Inger Marie Frost.
ii Peder Jakob Hersleb, født 25 mar 1689 i Stod Prestegård, Stod, Nord-Trøndelag,244 yrke biskop over Sjælland,
død 4 apr 1757 i København, Danmark.244 Peder var født 25.mars 1689 på Stod prestegård. Han gikk på
Trondheim Latinskole og universite fra 1703. Fra 1714 var han feltprest i Holstein og ble personlig bekjent med
Kong Fredrik IV. Peder var fra 1718 sogneprest til Gundslev på Falster, samme år slottsprest på Fredriksborg og
sogneprest til Hillerød og Herløv. Fra 1725 hoffpredikant i Kjøpenhavn, 1730 biskop i Akershus stift og 1737
biskop over Sjælland stift. Peder var en de dyktigste og mest begavede lutherske biskoper den norske og danske
kirke overhode har hatt. Han ble i 1719 gift med Bolette Hiort. De fikk 10 barn, hvorav 6 overlevde faren.
(Kilde: Norsk biografisk leksikon)
. gift 25 okt 1719,244 med Bolette Hiort.
iii Karen Hersleb, født 23 jun 1690 i Stod, Nord-Trøndelag,245 død 15 mai 1756. (1) gift 20 feb 1720,243 med
Johan Tobias Lemmerhirt, yrke kaptein, død 13 des 1730 i Stod, Nord-Trøndelag.243 (2) gift 15 des 1731,243
med Peter Maanschiold, født 1700 i Bragernes,243 yrke major, død 1742 i Fosnes.243
iv Oluf Hersleb, født 14 sep 1691 i Stod, Nord-Trøndelag,246 død 25 mar 1692 i Stod, Nord-Trøndelag.247 Døde
kun 6 mnd. gammel.
v
Christopher Hersleb, født 19 feb 1693 i Stod, Nord-Trøndelag, død 15 mai 1693 i Stod, Nord-Trøndelag.248
Døde kun 12 uker gammel.
vi Ole Hersleb, født 14 mai 1695 i Stod, Nord-Trøndelag,249 yrke sogneprest i Vartov, død 1790 i København,
Danmark.243 Ole døde ugift i København etter et lite opphold i Tyskland.
vii Anna Malena Hersleb, født 10 aug 1696 i Stod, Nord-Trøndelag.250
70.
viii Nicolai (Niels) Hersleb, født 22 mai 1698 i Stod, Nord-Trøndelag,177 yrke oberst, død 10 jul 1752 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.178 gift 24 jan 1731,179 med Bolette Frost.
ix Jens Hersleb, født 8 okt 1699 i Stod, Nord-Trøndelag,251 død 1699. På grunn av syklighet ble han hjemmedøpt.
Døde like etterpå.
x
Anna Sophie Hersleb, født 1704 i Stod, Nord-Trøndelag,242 død 11 mar 1745 i Røros, Sør-Trøndelag.243 Anna
var gift med sogneprest i Røros Peter Abildgaard. De fikk
tilsammen 11 barn. Hun døde kun 41 år gammel. gift 24 feb 1722 i Stod, Nord-Trøndelag252 med Peter
Abildgaard.
141. Sophie Borch, født 19 nov 1659 i Stod, Nord-Trøndelag,241 død 17 nov 1718 i Stod, Nord-Trøndelag.241 Sophie var datter av
sogneprest Peder Nilssen Borch i Stod.
142. Christian Frost, født 22 mar 1651,253 yrke skipsreder og kjøpmann, død 19 aug 1702 i Trondheim, Sør-Trøndelag.253 Christian
var innflyttet til Tronheim i midten av 1670-årene. Det heter om ham at han er en innfødt danske, som er kommet hit straks
etter Gyldenløvefeiden er begynt. Han skal være født 1651, inngikk i 1688 ekteskap med rådmann Lorents Angells datter
Margrete og ble en meget velhaven mann og fremragende borger. Hustruen hadde allerede som barn arvet betydlige midler etter
sin mor, og ved svigerfarens død i 1697 synes Frost å være inntrådt i dennes betrodde plass ved Røros Kobberverk.
Hogne Holst © 2004
35
Aner til Arve Holst
Han kjøpte i 1686 sammen med Lorents Angell et nytt defensjonsskip "Castellet af Trondiem" 80 1/2 læster stort med 12
kanoner. Som stor parteier i flere skip, rykket Frost opp i første rekke blandt byens redere. Året etter sitt giftermål eier Christian
Frost, sammen med svigerfaren og Claus Clausen Holst, atter et nytt defensjonsskip som ble kallt "Den forgyldte Angel" Dette
skipet var 140 læster stort.
Den 24. august 1689 møtte Christian Frost opp på rådstuen og forklarte at tre av hans skippere er oppbragt til England, Jan
Hertis Spaniert på reise fra Frankrike til Trondheim, Jan Jacobsen Spaniert på reise fra samme land til Hamburg og skipper
Johan Rolfsen med defensjonsskipet "Charitas" som var på reise fra Frankrike til Emden. På sin svigerfars Lorents Angells
vegne kunne han ytterligere opplyse at defensjonsskipet "Den forgyldte Angel" hadde lidd samme skjebne.
Prekestolen i Røros kirke er bekostet av partisipanten, negotiant i Trondheim Christian Frost og madame Margrethe Angell.
Videre omtales madame Margrethe Frost i TS bind 6. Her heter det at hun var gift i 15 år, enke i 62 år og døde 91 år gammel.
De siste fire årene av sitt liv var hun blind. Hun hadde 10 barn som i hennes levetid hadde formert seg til 194 etterkommere i
fire ledd.
Christian Frost hadde (iflg. Roger de Robelin: Skanke ätten) søsteren Karen Lorentzdatter Frost, som det var skifte etter i
Trondheim 23.5.1708. Hun ble trolovet i Domkirken 21.9.1691 med kjøpmann i Trondheim Erik Eriksen Schanche (16611749). De hadde for øvrig en sønn som fikk navnet Christian Frost.
Karen Frost og hennes ekteskap omtales også i NST binx X i Olaus
Schmidts artikkel Slekten Finvedgaard-Schanche.
(Opplysninger sendt av Lars Steinar Hansen den 2.3.1997). gift 17 jan 1688 i Trondheim, Sør-Trøndelag254 med Margrethe
Lorentzdatter Angell.
Barn:
i
Abel Margrethe Frost, født 1 nov 1688 i Trondheim, Sør-Trøndelag,253 død 7 jul 1759 i Røros, SørTrøndelag.254 Abel var 70 år gammel da hun døde. Hun var da gift med Bernt Moiman. (Berent
Mølman). (1) gift 8 jan 1705 i Trondheim, Sør-Trøndelag254 med Theodorus Bergmann, født 1666 i Oslo,255
yrke direktør på Røros, død mai 1719 i Røros, Sør-Trøndelag.256 (2) gift 31 mai 1725,253 med Berent Mølmann,
født 1684,91 yrke kjøpmann, død 1759 i Røros, Sør-Trøndelag.91
ii Lorents Frost, død 1729.183 Han var student fra 1709. Iflg. Hornemans stamtavel skal han være død 1729.
Iflg. opplysn. fra Vello Helk, DRA forteller Lorentz Frost i en ansøkning av 1717 at han er i familie med dr.
Peder Jespersen (biskop), har studert 2 år i Kbh. og 4 år i utlandet. I Vello Helks matrikel: Lorentz Frost fra
Trondheim, Khb. 1709, reisepass 1710.
(kilde: Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s.272).
iii Inger Marie Frost, født ca 1690 i Trondheim, Sør-Trøndelag, død 1764 i Stod, Nord-Trøndelag.241 gift 13 jul
1713,242 med Jacob Hersleb.
iv Peder Frost, født i Trondheim, Sør-Trøndelag,257 yrke kommerseassessor, død 1743 i Røros ?, Sør-Trøndelag.183
Peder var kjøpmann, bergassessor og kommerseassessor. Gift med sin slektning. Fire barn. Han er ikke begravet
på Røros. gift 19 jan 1734,183 med Catharina Nilsdatter Krog.
v
Jørgen Christian Frost, født 1693 i Trondheim, Sør-Trøndelag,258 yrke fullmektig på Røros, død 1767 i Røros,
Sør-Trøndelag.70 Jørgen var partisipantenes fullmektig på Røros. Omtales ofte som "mons." Døde på Røros, 75
år gammel. Fem barn. gift 20 jan 1723 i Røros, Sør-Trøndelag183 med Elisabeth Kirstine Vildskjødt.
vi Anna Catharina Frost, født 1693 i Trondheim, Sør-Trøndelag,183 død 1768 i Orkdal, Sør-Trøndelag.183 gift 21
nov 1711 i Trondheim, Sør-Trøndelag253 med Frantz Olufsen Brun.
vii Maren Christiansdatter Frost, født 1698 i Trondheim, Sør-Trøndelag,183 død 1775 i Stjørdal, Nord-Trøndelag.
Maren er nevnt som død den 20. aug. 1775 iflg. Ida Bulls bok om Thomas Angell. I Stjørdalsboka er hun nevnt
som gravlagt 6. juni 1775. gift 12 okt 1723 i Trondheim, Sør-Trøndelag183 med Johan Henrik Heidemann.
viii Johan Frost.
71.
ix Bolette Frost, født 1699 i Trondheim, Sør-Trøndelag,182 død 29 des 1761.183 gift 24 jan 1731,179 med Nicolai
(Niels) Hersleb.
x
Rebekka Frost, født 8 jul 1701 i Trondheim, Sør-Trøndelag,183 død 17 nov 1743.183 Rebekka fikk 6 barn. gift
16 okt 1719,183 med Peter Lorentsen Holst.
143. Margrethe Lorentzdatter Angell, født 22 mai 1672 i Trondheim, Sør-Trøndelag,253 død 4 feb 1763 i Stod, Nord-Trøndelag.253
Margrete er omtalt i Trondheims Samlinger, bind 6, som Madame Margrethe Frost. Her heter det at hun var gift i 15 år, enke i
Hogne Holst © 2004
36
Aner til Arve Holst
62 år og døde 91 år gammel. De fire siste fire årene av sitt liv var hun blind. Hun hadde 10 barn som i hennes levetid hadde
formert seg til 194 etterkommere i fire ledd.
144. Jan Wessel, født 11 mar 1646 i Bergen, Hordaland,259 yrke rådmann i Trondheim, død jul 1716 i Trondheim, Sør-Trøndelag.260
Jan var født i Bergen og slo seg senere ned som kjøpmann i Trondheim, hvor han den 15.april 1693 ble rådmann. Rådman Jan
Wessel synes å ha vært en formuende man. Omkring Trondheim besatt han adskillige jordgods, deriblant den store Ringe gård i
Lade. Denne eiendommen gikk senere over til hans svigersønn, rådmann Knut Brun. Andre gårder han eide var blant annet
Hugåsen i Trondheim, Kusetten i Trondheim og begge Jervan gårdene i Trondheim.
På Ringve hadde Wessel ved et kgl.bevilling priviligert gjestgiveri, så ingen som hadde hatt tidligere privilegium, måtte
konkurrere med han innen en "fjerdingveis avstand". Dette privilegium gikk også over til de følgende eiere av hans slekt.
Sammen med Schøller familien var han grunnlegger av det Wesselske jordgods som omfatter flere store gårder og skogområder
i Trondheim og Stjørdalsdistriktet. En av eiendommene var Tangen i Stjørdal som han hadde fra slutten av 1600-tallet. Under
innfallet til Armfeldt høsten 1718, var enka til rådmann bruker på Tangen, der hun trolig bodde på den tid og styrte det store
godset, det Wesselske jordgods eller Stjørdalsgodset som det også ble kallt. Han eide og drev flere sagbruk i dalføret, blant
annet Tydalen sagbruk på Bruås almenning. Som gårdsbruk var Tangen langt under middels, men var viktig som lagerplass for
trelast. Hans sønn William tok over etter hans død. Sandferhus og Reppen hadde han ca. 1700, sammen med Henrich Racbeck.
De førte flere rettsaker om jordstykket. Ved Trondhjems Laugting 29.juli 1705 falt dom i saken. Wessel vant saken, men det
var understreket at den parasellen, "ofue 100 års lovlig hæfd fult hafuer dens opsiddere og eyermænd". Ved dom i
overhoffretten 15.mai 1707 tapte Wessel retten til "Færgemannsenget" og ble dømt til å betale motparten, Rasbeck, 30 rdl.
Sandferhus var krongods til Caspar Schöller overtok 4.september 1657. Gården var poststed, gjestgivergård og skyss stasjon.
Han eide også flere store sagbruk og skip. Han ble gift med Maren Schøller 1667 i Trondheim. Han døde 1716, mens hun levde
til 1742. De fikk 12 sønner og 5 døtre.
(Stjørdalsboka bind II, del 1). gift 1671,259 med Maren Christoffersdatter Schøller.
Barn:
i
Anna Maria Wessel, født 2 mar 1672 i Trondheim, Sør-Trøndelag,259 død 1724.261 Hun var gift 2 ganger, først
med kjøpmann Rasch i Trondheim, og
deretter med Christopher Herfordt, som skulle ha vært apoteker i
Trondheim. Skifte etter Anna ble holdt 15.8.1724. (1) Hun giftet seg med259 Nicolay Rasch, yrke kjøpmann i
Trondheim.259 (2) Hun giftet seg med259 Christopher Herfordt, yrke apoteker i Trondheim.259
ii Henrik Wessel, født 20 sep 1673 i Trondheim, Sør-Trøndelag,259 død 1675.259 Han døde kun 2 år gammel av
småkopper.
iii Christopher Wessel, født 28 des 1674 i Trondheim, Sør-Trøndelag,262 yrke sogneprest til Bjørnør,262 død 30
mai 1754 i Bjørnør, Sør-Trøndelag.262 I 10-års alderen ble han elev av Trondheims Latinskole og dimitteret
derfra til Kjøbenhavn Universitet i 1694. I de nærmeste år var han huslærer hos Andreas Pihl, som var kaptein og
kommandant på Skaanæs i det Trondhjemske. Etter endt theologisk studium ble han den 15. mars 1707
sogneprest til Ingøen (nå Maasø) sogn i Vest-Finnmark. Etter 11 års virksomhet dro han etter datidens skikk til
Kjøbenhavn for personlig å be om forflyttelse. Dette oppnådde han også, idet han den 13. juni 1718 ble utnevnt
til sogneprest i Bjørnør, Fosens provsti i Trøndelag, hvor han også var til sin død 79 1/2 år gammel.
Hans første hustru, Helene Bredal, døde på barselseng allerede første året de var gift. Han levde deretter som
enkemann i 9 år før han igjen ble gift med Karen Nilsdatter Bie. (1) gift feb 1714,262 med Helene Fredrikke
Bredal, født 1692,262 død 26 des 1714 i Ingøy.262 (2) gift 1723,263 med Karen Nielsdatter Bie.
iv N. Wessel, født 1674,264 død 1674.264 Dødfødt datter. Det ble betalt for begravelsen den 4.7.1674. (Skal
sannsynligvis være 1675).
v
Hermichen Wessel, født 5 mar 1676.265 Hun giftet seg med265 Hans Petersen de Junge.
vi Jens Wessel, født 22 jul 1677 i Trondheim, Sør-Trøndelag,265 yrke stadskaptein i Trondheim, død 1719 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.265 Nevnes 1702 som theologisk student, men var allerede 1705 kjøpmann og
stadskaptein i Trondheim, hvor han døde i 1719. Han ansøkte 1702 om å bli skovinspektør i Trondheims stift, og
likeledes androg faren 21. februar 1705 om at han måtte avtrede sin rådmannsbestilling til ham, ingen av
ansøkningene ble innvilget. Han var gift med Anna Heberlin, men hadde ingen barn. Han giftet seg med3 Anna
Heberlin.
vii Henrik Wessel, født 2 feb 1678 i Trondheim, Sør-Trøndelag,266 yrke Kommandør, død 1740 i Trondheim, SørTrøndelag.266 Henrik var sjøløytnat i dansk tjeneste, da han 1707 av den russiske Oberst Nicolaus von Langhe
ble overtalt til å tiltre i russisk tjeneste. Her fikk han straks ansettelse som Kaptein og senere Kommandør. I
Hogne Holst © 2004
37
Aner til Arve Holst
Petersburg var han medlem av kirkerådet for St. Petri lutherske Menighet. Han forlot Russland i 1722, og bosatte
seg i Trondheim. gift i Russland266 med N. Sweden.
viii Eiler Wessel, født 9 jan 1680 i Trondheim, Sør-Trøndelag,266 yrke provst i Fosen, død 24 jun 1740.266 Eiler ble
dimittert 1697 fra Trondhjems Skole. Fungerte fra 1699 som cantor ved Aalborg Skole, hvor han 1701 ble 2. og
3. lektiehører. Under dette ble han gjenstand for et voldelig og på morderisk vis forsøkt overfallt den 9.
november 1707 i Juelstrup prestegaard av presten i Ellitshøi, Fredrik Sørensen Block. I 1713 tok han theologisk
embetseksamen, og ble 1714 kapellan til Tingvold i Nordmøre hos sognepresten, Mag. Jens Juel. Her bekostet
han over inngangen til kirkens chor et smukt malet pulpitur med innskrift: "Hr. Eiler Wessel Rr. Comminister
Ao 1714."
ix
x
xi
Eiler ble den 29. april 1719 utnevnt til hospitalprest i Trondheim. Da hans svoger sogneprest Jens Glisborg på
Ørlandet avgikk ved døden i 1722, satt enken igjen i trange kår. For å støtte søsteren, søkte da Eiler Wessel
Ørlandet prestekald, hvilke han også erholdt den 24. juli 1722. I 1735 ble han valgt til provst i Fosens provsti.
gift 10 okt 1720,267 med Iverisse Marie Meyer.
Hans Wessel, født 21 mar 1681,268 yrke sjømann. Han dro tidlig til sjøs og døde i ung alder.
Iver Christian Wessel, født 7 jan 1683 i Trondheim, Sør-Trøndelag,268 yrke sjømann. Han var sjømann og døde
ung.
Jan Wessel, født 29 sep 1684 i Trondheim, Sør-Trøndelag,268 yrke loskaptein, død 16 jul 1729 i Bergen,
Hordaland.268 Som sine to eldre brødre dro også Jan tidlig til sjøs og ble tilsist kaptein på et defensionsskip "Den
vaagende Trane". På en reise fra Altona og Hamburg til hjemstedet med passasjerer høsten 1713, ble han ved
ankomsten til Trondheim den 15. november meddelt, at Hamburg var ved blitt oppført blandt smittsomme steder,
og da han uvitende om dette, ikke hadde erhvervet sunhetsplass i Hamburg, ble han pålagt karantene ved
Lexøen, 6 mil fra Trondheim. Innen han fikk seilt derfra, oppsto en voldsom storm, slik at skipet kom i drift og
støtte på grund ved Hladehammeren og fylltes med vann, så mannskap og passasjerer, ca 50 ialt kun med egen
nød fikk redde seg iland. På grunn av dette, og at det ikke var sykedom ombord, fikk han utholde karantenen ca
1/4 mil fra byen, men bestemmelsen ble så slett overholdt, at endel av mannskap og passasjerer begav sig hjem
før tiden utløp. En slik forargelse mot loven var imidlertid belagt med livsstraff, og stiftamtmannen Iver von
Ahnen, måtte innberette saken til Kongen med forespørsel, om de skyldige skulle straffes til advarende eksempel
for fremtiden, eller om de i betraktningen av den oppståtte nød kunne tilgives. Ved kgl. Resol. av 19. februar
1714 erholdt samtlige Pardon, da der ikke hadde vist noen skadelige følger eller smitte.
Den 2. april 1716 inngav 11 skippere i Trondheim en ansøkning til magistraten om at Jan Wessel måtte bli
antorisert til utførelse av kjølhalingsforretning m.v., hvilke som også ble innvilget. Det ser ut til, at han omkring
denne tid har hatt en slags dokk i Trondheim til reperasjon av fartøyer.
Da losvesenet i 1720 ble omordnet, og Norge delt i 2 overlosdistrikter, ble Jan den 21. juni nevnte år overlos
eller som det da het, Lodscaptein i det Nordenfjeldske, omfattet distriktet fra Lindesnes til Vardøhus med
"Character af Captein i Søetaten". Kun noen få månder før sin død hadde Wessel fått kgl. tillatelse til å avstå sitt
embete til kapteinløytnant Lorentz de Ferry. Fikk barn med med269 Gjertrud Hansdatter. (2) gift 3 jan 1709,269
med Maren Castberg, født 1689 i Trondheim, Sør-Trøndelag,269 død 12 des 1750.269
xii Karen Wessel, født 20 des 1685 i Trondheim, Sør-Trøndelag,270 død 27 okt 1762 i Trondheim, SørTrøndelag.270 gift 31 aug 1708,270 med Knud Brun.
xiii Ole Wessel, født 26 apr 1687 i Trondheim, Sør-Trøndelag,270 yrke sogneprest, død 12 apr 1748 i Vestby,
Akershus.270 Etter å ha blitt theologisk kanditat var han i flere år kollega ved Trondhjems skole, men reiste 1714
til Kjøbenhavn for å søke prestelig virksomhet. Han var da en kort tid kapellan hos sogneprest Christopher
Mumme i Aasted i Aalborg stift, inntil han 1718 ble skipsprest ved Orlogs-skipet Sydermanland. Med dette
foretok han samme vinter en hard reise til Trondheim, men hans senere svakhet, skriver han selv, gjorde ham det
vanskelig å utholde sjøen lenger, hvorpå han fra Strømstad søkte og den 8. august 1719 også erholdt exspectance
på Rygge. I 1733 ble han sogneprest til Vestby. Wessels helbred var etter det besværlige sjøtokt med
Sydermanland meget nedbrutt og synes endog å hatt utartet til sinnssvakhet i hans siste leveår. Dette kan også ha
sin grunn i den mislige økonomiske forfatning han var kommet i. gift 1726,271 med Hedvig Magdalene Vagel.
xiv Anna Cathrina Wessel, født 7 mai 1689 i Trondheim, Sør-Trøndelag.272 Hun ble enke 1722 med 3 små døtre i
trange kår, hvorpå hennes bror Eiler Wessel søkte og erholdt embete for å kunne understøtte søsteren, om hvem
han i sin ansøkning yttrer: " blandt Søskende var ingen salig Tordenskjold kjærere end denne Søster". gift 31 aug
1717,273 med Jens Larsen Glisborg.
xv Peder Wessel Tordenskjold, født 28 okt 1690 i Trondheim, Sør-Trøndelag,273 yrke viseadmiral, død 20 nov
1720 i Hamburg, Tyskland.273 Tordenskiold, Peter Wessel, 1690-1720, norsk sjøoffiser, født i Trondheim.
Hogne Holst © 2004
38
Aner til Arve Holst
72.
Under Den store nordiske krig utmerket han seg som fregattsjef, og 1715 ble han adlet under navnet T. 1716
tilintetgjorde han en svensk flåteavdeling i Dynekilen og bidrog derved til at den svenske hæren s.å. måtte
rømme Norge. Ledet 1717 angrep på Göteborg og Strömstad, men ble slått tilbake. Schoutbynacht
(kontreadmiral) 1718. Året etter angrep og erobret han Marstrand med Karlsten festning og overrumplet og satte
ild på en svensk flåteavdeling i Göteborg. Viseadmiral 1719. Drept i en duell i Tyskland 1720 av den livlandske
oberst J. A. Staël v. Holstein. Bisatt i Holmen kirke i København.
xvi William Wessel, født 14 aug 1692 i Trondheim, Sør-Trøndelag,62 yrke kjøpmann i Trondheim, død 1738.62
Fikk barn med med Berit Gunnarsdatter Dybvad, født før 1700 i Lånke, Stjørdal, Nord-Trøndelag.118 (2) gift
før 1730,117 med Eleonore De Bods, født ca 1700 i Dublin, Irland,117 død 1751.184
xvii Caspar Wessel, født 1 nov 1693 i Trondheim, Sør-Trøndelag,274 yrke vise-admiral, død 9 sep 1768 i Svendborg,
Fyn, Danmark.274 Caspar dro tidlig tilsjøs og arbeidet seg opp til skipsfører. i 1712 forliste han som fører av et
skip tilhørende Trondheim, på Jyllands kyst i en sterk storm. Han fikk senere kommandoen over et Grev
Danneskjold Laurvig tilhørende skip "Greve af Laurvigen". Dette ble med flere andre under en sterk storm
drevet i land på Læssø og gikk tilbunns i 1715. Samme eller følgende år ble han kaptein i marinen og har kanskje
deltatt i sjøslaget under Rügen i 1715 ombord på orlogsskipet "Sophia Hedvig". Ved de svenskes innfall i Norge
1716 ble Wessel sendt med slotslovens rapport om rikets tilstand til kongen i Kjøbenhavn. Samme år var han
flaggkaptein ombord på General-Admiral Gyldenløves Admiralskip "Elephanten". Da Tordenskjold i november
1716 var blitt sjef for den norske sjødefensjon og nordsjøeskvadron, fulgte Caspar Wessel etter ordre fra broren
for å bli ansatt på den norske Galeieskadre. Som nestkommanderende på Tordenskjolds flaggskip "Lolland"
deltok han i angrepet på den svenske flåte i Gøteborg og på festningen Ny-Elfsborg natten til 14. mai 1717.
Våren 1719 var Wessel under Admiral Rosenpalms kommando på stadig tokter mellom Norge og Danmark.
Rosenpalms eskadre geleidede således kongen, da denne og kronprinsen, ombord på Pommern på reise fra
Strømstad tok det nettopp erobrede Marstrand i Øyesyn.
Da freden straks etter ble sluttet, søkte Caspar avskjed og fikk den 29. juli 1720 også rang av Schoutbynacht.
Noen måneder før var han opphøyet i adelsstanden under sitt familiehavn. Etter sin avskjed sysselsatte han seg
som godseier på herregården Ravnstrup på Sjælland, som han hadde kjøpt i 1718. Denne drev han til 1743 da
han solgte. Ved Fredrik den 5tes kroning ble han den 4. september 1747 tilldelt Vice-Admirals tittel. (1) gift
1721,264 med Edel Cathrine Kaas, født 1679 i Jylland, Danmark,264 død 1742.264 (2) gift 4 aug 1747,264 med
Elisabeth Skeel, født 1696,264 død 1754.264
xviii Maren Wessel, født 15 jun 1696 i Trondheim, Sør-Trøndelag,264 død 1697.264 Maren døde ung.
145. Maren Christoffersdatter Schøller, født 17 apr 1656 i Trondheim, Sør-Trøndelag,259 død 1742 i Trondheim, SørTrøndelag.259 Maren var kun 15 år gammel da hun i 1671 giftet seg med den 10 år eldre kjøpmann i Trondheim, Jan Wessel. 16
år gammel fødte hun sitt første barn og i løpet av 26 år fødte hun tilverden 18 barn - 12 sønner og 6 døtre. Det var tidlig vår og
rik høst i de tider.
I bibelen til Jan Wessel finnes imidlertid kun 17 barn, 12 sønner og 5 døtre. Den 6. datter var dødfødt og ble av den grunn i ført
opp av rådmannen. Men selv med den store barneflokken var det enda husrom og hjerterom hos fru Maren fra en pleiedatter.
Denne var Elisabeth Sofie Wessel, datter av Jan Wessels bror, Isach Wessel i Bergen i hans første ekteskap.
Uoverenstemmelsen mellom stemor og stedatter gjorde oppholdet i hjemmet vanskelig og så kom hun altså i huset hos
rådmannen i Trondheim.
Som et utslag av Maren Wessels varme hjerteslag anføres også hennes omhu for sine gamle tjenere. Hun opprettet som enke
den såkalte Wesselstue i en av so små gårdene hun eide, slik at 6-8 kvinnepersoner som med troskap hadde tjent henne og
hennes barn, her fikk fritt husly. Ved slutningen i 1735 av boet etter rådmann Wessel ble huset utlagt til datteren Karen Wessel,
gift med rådmann Brun, som brukte det på samme måte.
Maren døde 1742, 86 år gammel. Hun hadde da vært enke i 26 år og sett de fleste av sine barn synke i graven. Av de 12 sønner
og 6 døtre overlevde hun kun av 3 sønner og 2 døtre, men hun hadde opplevd å se 35 barnebarn og flere barnebarns barn. 74 år
gammel foretok hun en reise på vinterstid fra Trondheim til Kjøbenhavn for egenhendig å søke brakt fortgang i det meningsløse
langsomme oppgjør av Tordenskjolds dødsbo. I 10 år hadde man da holdt på med dette. Men det skulle gå enda 14 år, altså 24
år, før dette arbeidet kunne tilendebringes, og imidlertid var også Maren Wessel bukket under. I nesten 1 år kjempet hun en
fortvilet kamp for en hurtig og rettferdig oppnåelse av familiens rett. Hun skrev flere ganger personlige brev til kongen som til
dronningen og til sjøetatens general- kommissariat. Det eneste hun oppnådde var at kongen, da hun skulle forlate Kjøbenhavn
for å vende tilbake til Trondheim, beviste Tordenskjolds mor den gunst å skjenke henne ved resol. av 23.januar 1732, en sum av
800 rdlr."som en douceur", som ble kontant utbetalt av dødsboets midler.
Hogne Holst © 2004
39
Aner til Arve Holst
Ved mannens død synes hun å ha hatt bopel på Ringved gård året rundt. Hun fikk kongelig tillatelse til å sitte i uskiftet bo og
har i høy sannsynlighet hatt et godt utkomme. Maren ble bisatt i det Wesselske gravsted under kirkegulvet i Vor Frue Kirke den
3.oktober 1742. Ingen portrett er bevart av fru Maren. Det eneste man har som minne om henne er noen drakter, et gult silkeliv
med blomsterbroderier, et rød silkeliv med grønne snørebånd og et par brune silkesko - samtlige tilhører Kristiandsunds
museum. Samt et annet par sko, hvite tilhørende oberstløytnant A.Wessel, Stavanger.
("Viceadmiral Tordenskjold", av Olav Bergersen, Trondheim 1925).
148. Lambert Schrøder, yrke fenrik,187 død etter 1727. Lambert var kommet med oblt.Scharnhorsts esk. ryttere til Trøndelag i
1682. Sersjant ved de nasjonale dragoner Nordenfjeldsk 1702. Fenrik ved Verdalske kompani av N.fjeldske dragonkorps 25.
november 1707. Redusert og satt på vartpenger 1720. Avskjed med pensjon 30. juni 1727. (Millitærbiografier; Olai Ovenstad,
s. 379)
I Riksarkivet ligger lister over de som kom da, og der heter han som kom Hans Kristian Skrøder. Lambert hadde 6 barn. (ifølge
Bjorn Flor).
Barn:
i
Fredrik Schrøder, født 1681.275 Var i Kjøbenhavn 1701.
ii Christian Schrøder, født ca 1687.275 Var i Kjøbenhavn 1701.
74.
iii Mads Schrøder, født 1691/96,185 yrke kaptein,103 død 1751.103 Han giftet seg med186 Anne Marie Collin.
iv Paul Christian Schrøder, født 1695,276 yrke kaptein,277 død 1766.278 Paul var født i Norge. Han var underoff.
ved 1. Trondhj. nasj. inf.reg. i 4 år. Fenrik fra 1718. Løytnant i Selbu før han ble kaptein for Fosenske
landvern kompani 1748. Forflyttet til Børsenske linjekompani 1755. Avgått 1762 eller 1763. Gift 2 ganger.
(Millitærbiografier; Olai Ovenstad, s. 380). (1) Han giftet seg med Mette Margrethe Ramm, født ca 1680,276
død 11 aug 1736 i Ertsgaard.278 (2) gift 3 jan 1738 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag187 med Anna Phil.
v
Augusting Margrethe Schrøder, død ca 1723.276 Hun giftet seg med Peder Knudsen.
vi Maria Eva Elisabeth Schrøder. Hun giftet seg med Johan Hermann Wolmer.
150. Tomas Jenssen Collin, født 29 apr 1663 i Kolding, Jylland, Danmark,279 yrke sogneprest i Verdal, død 31 des 1746 i Verdal,
Nord-Trøndelag.280 Tomas var født i Kolding (Jylland) 29.april 1663, og ble utnevnt til personellkapellan i Verdal 1690,
visepastor samme sted 1705 og den første sogneprest der fra 1743. Han var gift første gang 6. juni 1691 med Anna, datter av
Michel Augustinussen, sogneprest i Beitstad. Andre gang gift med Elsebe Finne, datter av sogneprest Finne i Gloppen. Tredje
gang gift med Sidsel (Cecilie) Lobes, datter av Johan Lobes, sogneprest i Holtålen. I sitt andre ekteskap hadde Collin datteren
Anna Maria, gift med kaptein Mads Schrøder.
(A. Erlandsen: Geistligheden i Trondheims Stift, bind II, 1855)
Kapellan Tomas Jenssen Collin kjøpte Haug gård den 3. juni 1698 av visepastor Tomas Scheen. Samme året kjøpte han også
Auglen, men ble boende på Haug. Haug var i Collins tid visstnok bygdens best drevne gård. Under krigen i 1718 led presten et
betydelig tap på gården etter svenskenes herjinger. Gården hadde i 1723 tre husmenn. Collin har utvilsomt vært en for sin tid
dyktig bruker, som både har forsynt gården med nye hus og forbedret jordveien betydelig. Han døde 1746, nesten 84 år
gammel. I Stiklestad kirke henger et maleri av ham, malt av Eggert Munk. Ved sin død hadde han vært prest i Verdal i 56 år.
Etter Collins død ble det opprettet skiftekontrakt mellom fru Cecilie, hans tredje hustru, og kaptein Mads Schrøder, som var gift
med Collins datter av annet ekteskap. Ifølge kontrakten beholdt fru Cecilie gården Haug etter en takst av 1300 rdl., mot å betale
Schrøder 600 rdl.
(Kilde: Verdalsboka)
Det skulle være altergang og klokkeren ble sendt til prestegården for å hente altervin. Han kom dit nettopp som Thomas Scheen
og frue skulle stige til hest for å ride til Vuku. Fruen løp inn for å hente vinen, og tok ifarten feil flaske og følgen var, at det den
dagen kom til å stå en flaske fransk brennevin på alteret i Stiklestad kirke. Da kapellanen sjenket i kalken, merket han straks
hva det var og sa til klokkeren: "Dette er fransk brennevin".
"Æ kainn ailler tru så gæli", svarte denne.
"Jo, saamæn", sa kappelanen. "I skal få smake".
Hvoretter også klokkeren konstaterte faktum.
(opplyst av Leiv Skjerve)
. (1) gift 6 jun 1691,280 med Anna Michelsdatter Schjelderup, født 11 nov 1671.172 (2) Han giftet seg med281 Elsebeth Finde.
(3) Han giftet seg med194 Cecilie Lobes, død 1773 i Haug, Verdal, Nord-Trøndelag.280
Barn med Elsebeth Finde:
75.
i
Anne Marie Collin. Hun giftet seg med186 Mads Schrøder.
Hogne Holst © 2004
40
Aner til Arve Holst
151. Elsebeth Finde.
154. Johan Herman Kirchhof, yrke kjøpmann i Kristiansand.282
Barn:
77.
i
Hedevig Margrete Kirchhof, født før 1718 i Danmark,189 død 24 jul 1778 i Odense, Fyn, Danmark.189 gift 25
jan 1731 i St. Hans Kirke, Odense, Danmark189 med Barthold Heinrich Bulle.
ii Johan Kirchhof, født ca 1720, yrke kammertjener, død 22 jun 1801 i Helsingør, Sjælland, Danmark.282 Johan
hadde tidliger vært gift, og hans første kone ble i august 1759 begravet i Asminderød ved Fredensborg på
Sjælland. Han hadde tidligere vært kammertjener hos Dronning Juliane Maries sønn, arveprins Frederik, men ble
senere ansatt hos Kong Christian VII. Hans ry var ikke godt, og da han endog forsøkte å ville tilliste seg
innflytelse hos den svake kongen, ble han avskjediget i nåde 1766, men utnevntes dog til justitsråd den 6. mai
1768. På deres eldre dager flyttet de til Helsingør hvor de begge døde 1801. gift 13 feb 1761,283 med Frederikke
Thaulow.
160. Heinrich Andreas Mack, født etter 1636 i Tyskland,122 død 1714 i Tyskland.122 Han var gift minst 2 ganger. 14 barn.
Barn:
80.
i
N. Mack.
178. Theodorus Bergmann, født 1666 i Oslo,255 yrke direktør på Røros, død mai 1719 i Røros, Sør-Trøndelag.256 Theodorus var
sønn av borgermester i Christiania, Joh. P. Bergmann. Fra 1692 - 1699 var han hytteskriver på Røros, men hadde tatt avskjed
for å reise til Sverige og utdanne seg videre i bergfaget. Han var bare 33 år da han ble direktør og ble stående i denne stilling
inntil han døde i mai 1719.
Ved krigsutbruddet 1709 var det samlet en garnison på Bergstaden, som besto av 3-400 infanterister og et kompani dragoner.
Denne krigsberedskap førte med seg mange ulemper for verket. Arbeiderne som deltok måtte forsømme sitt arbeid ved gruven
og hytten, som i 1710 lå helt nede en tid, og verket måtte underholde soldatene med våpen og ammunisjon. I 1713 ble
garnisonen forsterket til 100 dragoner og 6 kompanier infanteri.
I 1718 ble det alvor. I september rykket den svenske general Carl Gustaf Armfeldt inn til Trøndelag med 7300 mann. Direktør
Bergmann fikk beskjed om dette den 1. desember og ga straks ordre om at alle arbeidere skulle samles på Bergstaden med
millitær utrustning. Det så også ut til at Bergstaden skulle bli angrepet fra to kanter, og den kommanderende kaptein,
Mantzonius, besluttet da å forlate Røros og møte svenskene ved Dragås i Haltdalen. Men først fikk han direktør Bergmann til å
ødelegge Korthaugen skanse ved Røros og "opbrænde Husene tilligemed Kongens Proviant", noe som siden brakte
"Directeuren i stor Fortræd". Og den 12. desember kunne svenskene innvadere Røros uten motstand.
At svenskene hadde kunnet besette Bergstaden uten sverdslag eller uten å møte noen norsk forsvar, vakte stor oppsikt og
forundring blant partisipantene. Det ble innledet undersøkelser, og offiserene "kom under en Inqvisitions Comisjon, hvoraf man
spaade dem et slet Udfald, men de maae af ubekjendte Aarsager være blevne frikjendte, siden de igjen kom til deres forhen
havende Poster", heter det i Hjorts beretninger. Direktør Bergmann "var og ilde deran". Også han måtte til Trondheim for å
forklare seg for myndighetene. Da han ble spurt hvorfor han hadde utlevert geværene og kobberet til svenskene, svarte han at
fienden hadde truet med i motsatt fall å brenne hele verket, en forklaring som det ser ut til ble godkjent. Men anklagelsen mot
direktøren var så vidt alvorlig, at det ble innledet nærmere undersøkelser mot ham, men midt under dette døde han i mai 1719,
og dermed "blev intet videre derom hørt". Han hadde tatt seg ordentlig nær av anklagen, og Hiort sier, at det var "disse
Fortrædeligheder som forvoldte hans Sygdom og paafølgende Dødsfald".
(Røros bygdebok)
. gift 8 jan 1705 i Trondheim, Sør-Trøndelag254 med Abel Margrethe Frost.
Barn:
i
Margrethe Bergmann, født ca 1706.284
ii Christian Bergmann, født ca 1707.284
iii Johan Bergmann, født ca 1708.284
iv Johan Bergmann. Døde ung.
v
Susanne Elisabeth Bergmann, død 15 apr 1744.285 gift 5 mar 1738,286 med Petter Dass.
vi Margrethe Bergmann, født 1712 i Røros, Sør-Trøndelag,287 død 31 mar 1780 i Gravdal.287 gift 1741,287 med
Philip Vilhelm Nicoll.
Hogne Holst © 2004
41
Aner til Arve Holst
89.
vii Christiane Bergmann, født 20 apr 1714 i Røros, Sør-Trøndelag,226 død 1780 i Innvik, Sogn og Fjordane.226
Christiane var de siste leveårene sinnssyk. gift 10 aug 1734 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Jørgen Evenson
Meldal.
viii Johanne Bergman, født 1715 i Røros, Sør-Trøndelag,90 død sep 1748 i Røros, Sør-Trøndelag.91 gift 28 jun
1742 i Røros krk, Røros, Sør-Trøndelag89 med Claus Paulsen Holst.
179. Abel Margrethe Frost, født 1 nov 1688 i Trondheim, Sør-Trøndelag,253 død 7 jul 1759 i Røros, Sør-Trøndelag.254 Abel var 70
år gammel da hun døde. Hun var da gift med Bernt Moiman. (Berent Mølman). (1) gift 8 jan 1705 i Trondheim, SørTrøndelag254 med Theodorus Bergmann, født 1666 i Oslo,255 yrke direktør på Røros, død mai 1719 i Røros, Sør-Trøndelag.256
(2) gift 31 mai 1725,253 med Berent Mølmann, født 1684,91 yrke kjøpmann, død 1759 i Røros, Sør-Trøndelag.91
Barn med Theodorus Bergmann:
i
Margrethe Bergmann, født ca 1706.284
ii Christian Bergmann, født ca 1707.284
iii Johan Bergmann, født ca 1708.284
iv Johan Bergmann. Døde ung.
v
Susanne Elisabeth Bergmann, død 15 apr 1744.285 gift 5 mar 1738,286 med Petter Dass.
vi Margrethe Bergmann, født 1712 i Røros, Sør-Trøndelag,287 død 31 mar 1780 i Gravdal.287 gift 1741,287 med
Philip Vilhelm Nicoll.
vii Christiane Bergmann, født 20 apr 1714 i Røros, Sør-Trøndelag,226 død 1780 i Innvik, Sogn og Fjordane.226
Christiane var de siste leveårene sinnssyk. gift 10 aug 1734 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Jørgen Evenson
Meldal.
89.
viii Johanne Bergman, født 1715 i Røros, Sør-Trøndelag,90 død sep 1748 i Røros, Sør-Trøndelag.91 gift 28 jun
1742 i Røros krk, Røros, Sør-Trøndelag89 med Claus Paulsen Holst.
Barn med Berent Mølmann:
ix Theodorus Mølmann, født 21 jun 1725 i Røros, Sør-Trøndelag,288 død 1 mar 1772 i Røros, Sør-Trøndelag.288
Han var forlovet med direktør Borchrevink's datter, Catharina. De kom ikke til å bli gift. Helsesvak som han
synes å ha vært, opprettet han i 1761 testament og innsatte sin forlovede som universalarving. Ved
auksjonsskjøte av 3. august 1805, utstedt av skifteretten i Catharina Borchgrevinks omfattende dødsbo, ble
Mølmannsdalen tilhjemlet Røros verk. Den ligger innen Bergstad-kommunens grenser. Fikk barn med med289
Cathrina Borchgrevinck.
x
Ane Mølmann, født jun 1726 i Røros, Sør-Trøndelag,91 død 1727 i Røros, Sør-Trøndelag.91 Hun var kun 10 1/2
mnd. gammel da hun døde.
xi Elisabeth Marie Mølmann, født 1726,254 død 1791 i Stod, Nord-Trøndelag.254 Elisabeth ble konfirmert på
Røros 1742. gift 17 aug 1745 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Christian Hersleb.
xii Johan Mølmann, født 6 apr 1728 i Røros, Sør-Trøndelag,91 død 1783 i Røros, Sør-Trøndelag.290 Faddere i
dåpen hans var Peter Abildgaard, Lorentz Frost, Peter Frost, Ane Sophie Abildgaard, Ane Cathrine Angel,
Birgitte Maria Abildgaard. Konfirmert på Røros 1745. Han døde "56 Aar" gammel samme sted. (1) gift 15 okt
1761 i Røros, Sør-Trøndelag89 med Anne Nilsdatter Munch, født 1727,291 død 1772.291 (2) Han giftet seg
med290 Anne Margrete Dybdal, født 1742,290 død etter 1801.
180. Peder Sørensen Schjelderup, født 1662,292 yrke konrektor i Trondheim, død 1737 i Evje, Orkdal, Sør-Trøndelag.292 Peder var
konrektor i Trondheim fra 1694 til 1709, da han selv tok avskjed.
Døde på gården Evje i Orkdal i en alder av 75 år. gift 1710,192 med Birgitte Lauritsdatter Brix.
Barn:
90.
i
Søren Pedersen Schjelderup, født 1690,190 yrke kaptein,190 død 2 aug 1753 i Støren, Midtre Gauldal, SørTrøndelag.190 Fikk barn med med191 Birgithe Rasbech. (2) Han giftet seg med Theodora Maria Lemcke, født
1720,139 død 1748 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag.139 (3) Han giftet seg med192 Bolette Christine
Randulf, født 1716,193 død ca 1770.192
181. Birgitte Lauritsdatter Brix, født 1673,172 død 4 feb 1742 i Evjen, Orkdal.172 (1) gift 1691,172 med Simon Simonsen Hoff,
født ca 1634,172 yrke rektor i Trondheim, død 2 okt 1708 i Trondheim, Sør-Trøndelag.172 (2) gift 1710,192 med Peder Sørensen
Schjelderup, født 1662,292 yrke konrektor i Trondheim, død 1737 i Evje, Orkdal, Sør-Trøndelag.292
Barn med Simon Simonsen Hoff:
i
Katarina Hoff, født 30 des 1706 i Trondheim, Sør-Trøndelag,172 død 14 nov 1805 i Trondheim, SørTrøndelag.172 gift 19 mar 1744 i Trondheim, Sør-Trøndelag293 med Lorentz Bondix Bie.
Barn med Peder Sørensen Schjelderup:
Hogne Holst © 2004
42
Aner til Arve Holst
90.
ii
Søren Pedersen Schjelderup, født 1690,190 yrke kaptein,190 død 2 aug 1753 i Støren, Midtre Gauldal, SørTrøndelag.190 Fikk barn med med191 Birgithe Rasbech. (2) Han giftet seg med Theodora Maria Lemcke, født
1720,139 død 1748 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag.139 (3) Han giftet seg med192 Bolette Christine
Randulf, født 1716,193 død ca 1770.192
182. Jens Jensen Randulf, født 27 mar 1686 i Trondheim, Sør-Trøndelag,294 yrke soreneskriver i Gauldal. Jens ble født den 27.
mars 1686, klokken 5.15 om morgenen og døpt den 2.september av Magst. Oluf Jacobsen. Hans faddere var doc.med. Joachim
Irgens, magstr. Hoff Lector Honorarius og Rasmus Schelderup. Kvinnelige faddere var hans mormor Kiersten sal. Jens
Randulfs som bar han og Else Sl. Iffuer Balzersens.
Sorenskriver Randulf bosatte seg på Kjelden i Singsås 1720 og brukte Kjellergården til "skrivergård". I 1723 hadde han hest, 10
naut og 4 sauer på gården. Hustruen Ribor døde her i 1756 (eller før), og ved skifte etter henne ble løsøre takstert til 703 rdr.
Kjellergården til 610 rdr. Arven gikk til enkemannen og de 4 barna. Da Randulf døde ble gården utlagt til Fredrik Ibsen. gift 2
jun 1710,157 med Riborre Madsdatter Hage.
Barn:
91.
i
Bolette Christine Randulf, født 1716,193 død ca 1770.192 Hun giftet seg med192 Søren Pedersen Schjelderup.
ii Jens Jensen Randulf, født 1717 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag.139
iii Giertrud Carina Randulf, født 1718 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag.139 gift 9 aug 1757 i Støren krk.,
Støren, Sør-Trøndelag139 med Hans Adam Urdal.
iv Johanne Sophie Randulf, født 1720 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag,139 død 1773 i Karnes, Lyngen.295
(1) Hun giftet seg med221 Fredrik Ibsen, født 1718 i Orkdal, Sør-Trøndelag,295 yrke fogd i Orkdal, død 1764.296
(2) gift 1765,297 med Johan Georg Ulrich Wasmuth, født 1724 i Mecklenburg,295 yrke regimentfeltskjærer,297
død 8 jul 1800 i Karnes, Lyngen.295
v
Ingeborg Anne Randulf, født 1727.193 Hun giftet seg med221 Jonas Niederhof.193
vi Riborg Randulf, født 1728.193
183. Riborre Madsdatter Hage, født 1687,157 død før 1756.157 Skifte etter Riborre var i 1756, så hun må være død før det.
192. Jacob Larssøn, født 1674 i Nordre Smukkestad, Lardal, Vestfold,298 yrke gårdbruker,298 død 30 aug 1761 i Engelstad,
Svarstad, Lardal, Vestfold.22 Jacob var sønn av Laurits Rasmussen Smukkestad (iflg. Skjervenboken). Etter en opplysning fra
tingboken for 1712 skulle Jacob Larsen imidlertid være bror av Hans Bårnes i Hedrum. Han nevnes som lagrettsmann i 1707 og
1714. Foruten Gjetrang eide han halve Midtre Styrvold og halve Søndre Engelstad. På godset i Engelstad lånte han 1730 150
rdl. av Fritzøe Kvernbruk, 1744 solgte han til greven. I årene 1702-20 kjøpte Jacob ved tre anledninger parter i Kjærra sag
og i Kjærrafisket av hustruens slektninger i Andebu og andre steder. gift 1701 i Svarstad, Lardal, Vestfold298 med Karen
Olsdatter Gjetrang.
Barn:
i
Lars Jacobssøn Gjetrang, født 1702 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 død før 1761.144
96.
ii Ole Jacobsen Gjetrang, født 13 okt 1704 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 yrke gårdbruker,141 død 17 des 1780 i
Gjetrang, Svarstad, Lardal.144 gift 30 des 1733,144 med Sara Evensdatter Uchlev Horntvet.
iii Simen Jacobssøn Gjetrang, født 1708 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 død før 1761.144
iv Aasle Jacobsdatter Gjetrang, født 8 des 1711 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.144
103. v
Else Jacobsdatter Gjetrang, født 1715 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,203 død 1768 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.203 (1) gift 1736,144 med Johannes Olssøn Sogn, født ca 1700 i Vestre Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold,203 yrke gårdbruker, død 1747 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.203 (2) gift 28 des 1747,144 med Ole
Stenssøn Gavelstad, født 1714 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,150 død 1751 i Lardal, Vestfold. (3) gift
1751,144 med Hans Hanssøn Sogn, født 1707 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 1785.144
193. Karen Olsdatter Gjetrang, født 1675 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,141 død 1758 i Svarstad, Lardal, Vestfold.141 Hun døde 83 år
gammel. (1) gift 1701 i Svarstad, Lardal, Vestfold298 med Jacob Larssøn, født 1674 i Nordre Smukkestad, Lardal, Vestfold,298
yrke gårdbruker,298 død 30 aug 1761 i Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.22 (2) gift 1693 i Svarstad, Lardal, Vestfold142 med
Ole Mathiassøn Engelstad, født i Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 1698 i Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.299
Barn med Jacob Larssøn:
i
Lars Jacobssøn Gjetrang, født 1702 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 død før 1761.144
96.
ii Ole Jacobsen Gjetrang, født 13 okt 1704 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 yrke gårdbruker,141 død 17 des 1780 i
Gjetrang, Svarstad, Lardal.144 gift 30 des 1733,144 med Sara Evensdatter Uchlev Horntvet.
iii Simen Jacobssøn Gjetrang, født 1708 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 død før 1761.144
iv Aasle Jacobsdatter Gjetrang, født 8 des 1711 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.144
Hogne Holst © 2004
43
Aner til Arve Holst
103.
Else Jacobsdatter Gjetrang, født 1715 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,203 død 1768 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.203 (1) gift 1736,144 med Johannes Olssøn Sogn, født ca 1700 i Vestre Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold,203 yrke gårdbruker, død 1747 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.203 (2) gift 28 des 1747,144 med Ole
Stenssøn Gavelstad, født 1714 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,150 død 1751 i Lardal, Vestfold. (3) gift
1751,144 med Hans Hanssøn Sogn, født 1707 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 1785.144
Barn med Ole Mathiassøn Engelstad:
vi Ingrid Olsdatter Gjetrang, født 1694 i Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 9 jun 1734 i Askim,
Svarstad, Lardal, Vestfold.144
vii Mattis Olssøn Gjetrang, født 1696 i Engelstad Søndre, Lardal, Vestfold,144 død 1732 i Oslo.144
v
194. Even Halsteinsen Horntvet, født ca 1668 i Kjølset, Flesberg, Buskerud,300 yrke gårdbruker, død etter 1733.300 Even flyttet
1725 til Utklev, Hedrum. Levde 1733. Gir da skjøte på Lie. Han var lagrettsmann i 1707, 1712-1713. Han eide Østre Lie og
sønnen Halstein overtok denne. 1706 kjøpte Even 2 huder i Utklev i Hedrum. Han lot lenge andre bruke den og flyttet først i
1725. Det året brente hele gården ned. Even fikk berget besetningen og litt hugseråd. Det ble en del krangel om Horntvet, og
Even ble til slutt lei saken og solgte gården til de odelsberettigede barn av Karen Axelsdatter. Han giftet seg med300 Mari
Hansdatter.
Barn:
i
Halstein Evensen Horntvet, født 1694 i Horntvet, Svarstad, Lardal,22 yrke gårdbruker, død 1773 i Lie,
Svarstad, Lardal, Vestfold.301 Han var på Lie 1733 - 1773. Halstein var først på Horntvet til 1733, da han
fikk skjøte på halve gården her av faren. Han døde 79 år gammel. Ved skiftet var bruttoformuen 1773 rdl., netto
978.
ii Hans Evensen Horntvet, født i Horntvet, Svarstad, Lardal.300 Han kom til Virød i Hedrum.
iii Stephen Evensen Horntvet, født 1707 i Horntvet, Svarstad, Lardal.300
iv Maren Evensdatter Horntvet, født 1709 i Horntvet, Svarstad, Lardal.300
97.
v
Sara Evensdatter Uchlev Horntvet, født 16 feb 1712 i Horntvet, Svarstad, Lardal,22 død mar 1812 i Schjerven,
Hem, Lardal, Vestfold.141 gift 30 des 1733,144 med Ole Jacobsen Gjetrang.
vi Ragnille Evensdatter Horntvet, født 1714 i Horntvet, Svarstad, Lardal.300
vii Elin Evensdatter Horntvet, født 1717 i Horntvet, Svarstad, Lardal.300
viii Ole Evensen Horntvet, født 1719 i Horntvet, Svarstad, Lardal.300 Kom til Utklev.
ix Marthe Evensdatter Horntvet, født i Horntvet, Svarstad, Lardal.300
195. Mari Hansdatter, født ca 1671.300
196. Halvor Gulliksen Otterstad, født ca 1680 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,302 yrke lagrettsmann og bonde, død 1766 i
Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.200 Halvor nevnes som bruker av Roso fra ca. 1711 - ca. 1728. I en rettsak 1721 hvor
Halvor var vitne opplyses at han var 38 år. Han var soldat da han i 1711 giftet seg med Gunhild Hansdatter. I 1711 bodde
foruten konens søster også Hans's to brødre her. Gunhilds søster Marte Hansdatter ble gift på Roso i 1722. Halvor var
lagrettsmann 1721 og 1724. Han flyttet til Otterstad ca 1728, hvor han overtok gården etter sin halvbror Paul Gulliksen.
Hans hustru Gunhild Hansdatter døde her i 1744. Halvor vant i 1749 en odelssak mot halvbroren Christen angående den del av
gården som stemoren hadde brukt. Dommen uttaler at Halvor som eldste sønn skal ha rett til åsetet. Han døde i 1766, 86 år
gammel. gift 1711,200 med Gunhild Hansdatter.
Barn:
98.
i
Gullich Halvorsen Otterstad, født 1712 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold,197 yrke lensmann i Lardal,141 død 1773 i
Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.198 gift 1739,199 med Anne Gulliksdatter.
ii Hans Halvorsen Roso, født 1714 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold.199 Han kom til en plass kalt Bekken i Botne,
senere til Undersjø i Skoger.
iii Anne Halvorsdatter Roso, født 1716 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold.199 Døde ant. ung.
iv Ole Halvorsen Roso, født 1718 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold.199 Kom til Kallerud.
v
Halvor Halvorsen Roso, født 1721 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold.199 Bodde i 1801 på Styrmo. Ugift.
vi Inger Halvorsdatter Roso.
vii Christen Halvorsen Roso, født 1724 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold.199 Kom til Grøterud i Sandsvær.
viii Mette Halvorsdatter Roso, født ca 1727 i Roso, Hem, Lardal, Vestfold.199
197. Gunhild Hansdatter, født 1686 i Sandsvær, Buskerud,199 død 1744 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.200 Ved skiftet etter
Gunnhild i 1745 viste brutto formuen seg å være 549 rdl., netto 541. Av jordgodset eide boet 1 skpd. 4 mrk.tunge i Otterstad,
takst 315 rdl. Blant løsøret var et sølvbeger med bokstavene H.G.S. og G.H.D. og årstallet 1710, to sølvskjeer med samme
Hogne Holst © 2004
44
Aner til Arve Holst
bokstaver og årstall. Det var også to svære bryggerkjeler som var mere verdt enn en hest, og en del smieredskap. Blant
gangklærne fantes et snøreliv med røde ermer og ikke mindre en 30 sølvmedaljer, samt en masse andre kostbare klær. Var også
2 hester og 6 kuer.
202. Ole Olsen Skui, født jan 1647 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,22 yrke lagrettsmann,201 død 1717 i Skui, Svarstad, Lardal,
Vestfold.201 Ole var bruker på Skui 1666-1717. Han eide i 1674 16 lpd. mel i Bjørke i Hof, 5 lpd. korn i Hellingsrud, 2 1/2 lpd.
i Nakkjem, 7 1/2 lpd. i Øde-Tanum, 16 lpd. i Brandsrud, 4 1/2 lpd. i Kråkermo og 6 1/2 lpd. korn i Leppestad i Sande. Hans
første hustru var Åse (Åsle) Hansdatter som døde i 1702. Skiftet etter henne i 1703 viser at hun var først gift med Gunder
Bjørnsen Brandsrud. I dette ekteskapet hadde hun sønnen Ole Brandsrud. I ekteskapet med Ole Skui var det ingen barn. Ole
Skui betalte stesønnen 90 rdl., 1 hest og noen av morens gangklær som arv. Oles andre hustru het Else og var datter av
lensmannen i Andebu, Peder Jensen Fossan. Ole og Else fikk 3 barn sammen.
Ole var lagrettsmann i 1693, 1701-1702. Han vikarierte en tid, omkring 1696, for lensmann Jørgen Jansen Sogn. I 1712 kjøpte
han odelsretten til ødegarden Borgen av Anders Undesvall. Ved skiftet etter Ole Olsen Skui i 1717 var brutto formue 2074 1/2
rdl., netto 1948 1/2 rdl. Det viser seg at Ole har greid å samle mere gods enn faren hadde, tilsammen vel 4 skpd. 16 lpd.tunge og
1 bpd. korn i Skui med underliggende Helgeland, eide boet i Gravdal, Sandsvær, 2 skpd.korn med bygsel, seter og grunnleie av
rydning, Eie. I Vergedal 1 skpd.korn, 2 bpd.tunge med seter, i Øvre Tanum 7 1/2 lpd.tunge, i Hellingsrud 8 lpd.korn og
underliggende seter, i ødegarden Bergan 1/2 bpd.smør, i Nakkjum m. underliggende sagfoss 2 1/2 lpd.tunge, i en ødegard Myre
under Gåserød 1/26 part, 1 markebol+ 1/26 part i Kjærra laksefiske. En sag, fra gammelt av kalt "Schjerven saug", på
Vettingøen med redskap og kvern, + 1/13 p. i Vettingøen med hus og løkker, takst 90 rdl., samt 1/2 part i et kvernbruk på
Gjerpeland-eiet, skyld 10 lpd.mel. I 1698 hadde han solgt 16 lpd.tunge i Bjørke i Hof til Jacob Andersen Bjørke for 124 rdl.
Besetningen besto av 2 hester, 2 stuter, 3 kvier, 19 kuer, 3 kalver og 18 sauer. Blant løsøre var 1 stor sølvkanne, 3 sølv skjeer
med navn, 3 do. med bokstavene K.O.S. og K., 3 små do., 1 do., den siste med navn, I.P.S - E.A.D., 1 do. M.T.D., 1 do. O.A.S.
- A.A.O.D., flere sølv skjeer med bokstavene P.O.S. - M.E.D., N.K.S., O.A.S., J.J.D., videre en del tinn og kopper.
Enken Else Pedersdatter giftet seg på nytt i 1718 med Lars Wright. (1) gift 1704,142 med Else Pedersdatter Fossane, født 1686
i Andebu, Vestfold,142 død 1771 i Sandsvær, Buskerud.202 (2) Han giftet seg med303 Aase Hansdatter Skui, død 1703 i Skui,
Svarstad, Lardal, Vestfold.303
Barn med Else Pedersdatter Fossane:
i
Ole Olssøn Skui, født 1705 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,201 yrke kvartermester,304 død 1737 i Gravdal,
Tuft.201 Døde ugift på Tuft i Gravdal.
ii Peder Olssøn Skui, født 1706 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,201 yrke skomakermester, Kongsberg, død 1739
i Kongsberg, Buskerud.201
101. iii Margrete Kristine Olsdatter Skui, født 1710 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,201 død etter 1788. (1) gift 25
nov 1733 i Svarstad, Lardal, Vestfold144 med Ole Paulsen Røen, født 1696 i Røen, Lardal, Vestfold,144 død
1736.144 (2) gift 27 okt 1737 i Svarstad, Lardal, Vestfold144 med Jørgen Nielsen Heierstad, født i Heierstad,
Hof,201 yrke gårdbruker.
203. Else Pedersdatter Fossane, født 1686 i Andebu, Vestfold,142 død 1771 i Sandsvær, Buskerud.202 Else ble andre gang gift med
Lars Wright og døde som enke i Sandsvær 1771. (1) gift 1704,142 med Ole Olsen Skui, født jan 1647 i Skui, Svarstad, Lardal,
Vestfold,22 yrke lagrettsmann,201 død 1717 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold.201 (2) gift 5 apr 1718 i Lardal, Vestfold142 med
Laurits Wright, født 1689.144
Barn med Ole Olsen Skui:
i
Ole Olssøn Skui, født 1705 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,201 yrke kvartermester,304 død 1737 i Gravdal,
Tuft.201 Døde ugift på Tuft i Gravdal.
ii Peder Olssøn Skui, født 1706 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,201 yrke skomakermester, Kongsberg, død 1739
i Kongsberg, Buskerud.201
101. iii Margrete Kristine Olsdatter Skui, født 1710 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,201 død etter 1788. (1) gift 25
nov 1733 i Svarstad, Lardal, Vestfold144 med Ole Paulsen Røen, født 1696 i Røen, Lardal, Vestfold,144 død
1736.144 (2) gift 27 okt 1737 i Svarstad, Lardal, Vestfold144 med Jørgen Nielsen Heierstad, født i Heierstad,
Hof,201 yrke gårdbruker.
Barn med Laurits Wright:
iv Ole Wright.
v
Kirsten Wright, død før 1766.142
vi Realf Wright.
vii Realf Wright, død før 1766.142
viii Anders (Andreas) Christian Wright, død 26 feb 1797 i Lardal, Vestfold.142
ix Else Wright.
Hogne Holst © 2004
45
Aner til Arve Holst
x
Olea Wright, født 1726 i Lardal, Vestfold,142 død 4 okt 1783 i Sandsvær, Buskerud.142
204. Ole Gundersen Sogn, født ca 1664 i Brandsrud, Svarstad, Lardal,305 yrke lagrettsmann, gårdbruker, død 1740 i Sogn, Svarstad,
Lardal, Vestfold.143 Ole var på vestre Sogn fra 1707 og iallfall til 1723. Han nevnes som lagrettsmann 1709-1715 og 1723. I
1721 kalles han også sageier. Han eide også østre Sogn som ble brukt under vestre helt til Nils Christophersens sønn
Johannes overtok det hundre år senere. Ole døde i 1740, to år før sin hustru. Før han kom til Sogn bodde han en liten tid på
Brandsrud. Han giftet seg med305 Gyri Gulliksdatter Otterstad.
Barn:
i
Ellen Olsdatter Sogn, født ca 1698.305
102. ii Johannes Olssøn Sogn, født ca 1700 i Vestre Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,203 yrke gårdbruker, død 1747 i
Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.203 gift 1736,144 med Else Jacobsdatter Gjetrang.
iii Gunder Olsen Sogn, født ca 1702.305 Ble på Brandsrud.
iv Aase Olsdatter Sogn, født 1705 i Lardal, Vestfold,305 død 1706 i Lardal, Vestfold.305 Døde kun 1 år gammel.
v
Gullik Olsen Sogn, født 1707 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,305 død 1707 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.305 Døde som spebarn.
vi Aase Olsdatter Sogn, født 1708 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.305
vii Gunhild Olsdatter Sogn, født 1711 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,305 død 1715 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.305 Døde kun 4 år gammel.
205. Gyri Gulliksdatter Otterstad, født ca 1668 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,305 død 1742 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.143
206. Jacob Larssøn, (see same person above # 192) født 1674 i Nordre Smukkestad, Lardal, Vestfold,298 yrke gårdbruker,298 død 30
aug 1761 i Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.22 gift 1701 i Svarstad, Lardal, Vestfold298 med Karen Olsdatter Gjetrang.
Barn:
i
Lars Jacobssøn Gjetrang, født 1702 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 død før 1761.144
96.
ii Ole Jacobsen Gjetrang, født 13 okt 1704 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 yrke gårdbruker,141 død 17 des 1780 i
Gjetrang, Svarstad, Lardal.144 gift 30 des 1733,144 med Sara Evensdatter Uchlev Horntvet.
iii Simen Jacobssøn Gjetrang, født 1708 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 død før 1761.144
iv Aasle Jacobsdatter Gjetrang, født 8 des 1711 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.144
103. v
Else Jacobsdatter Gjetrang, født 1715 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,203 død 1768 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.203 (1) gift 1736,144 med Johannes Olssøn Sogn, født ca 1700 i Vestre Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold,203 yrke gårdbruker, død 1747 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.203 (2) gift 28 des 1747,144 med Ole
Stenssøn Gavelstad, født 1714 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,150 død 1751 i Lardal, Vestfold. (3) gift
1751,144 med Hans Hanssøn Sogn, født 1707 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 1785.144
207. Karen Olsdatter Gjetrang, (see same person above # 193) født 1675 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,141 død 1758 i Svarstad,
Lardal, Vestfold.141 (1) gift 1701 i Svarstad, Lardal, Vestfold298 med Jacob Larssøn, født 1674 i Nordre Smukkestad, Lardal,
Vestfold,298 yrke gårdbruker,298 død 30 aug 1761 i Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.22 (2) gift 1693 i Svarstad, Lardal,
Vestfold142 med Ole Mathiassøn Engelstad, født i Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 1698 i Engelstad, Svarstad,
Lardal, Vestfold.299
Barn med Jacob Larssøn:
i
Lars Jacobssøn Gjetrang, født 1702 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 død før 1761.144
96.
ii Ole Jacobsen Gjetrang, født 13 okt 1704 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 yrke gårdbruker,141 død 17 des 1780 i
Gjetrang, Svarstad, Lardal.144 gift 30 des 1733,144 med Sara Evensdatter Uchlev Horntvet.
iii Simen Jacobssøn Gjetrang, født 1708 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,144 død før 1761.144
iv Aasle Jacobsdatter Gjetrang, født 8 des 1711 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.144
103. v
Else Jacobsdatter Gjetrang, født 1715 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,203 død 1768 i Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold.203 (1) gift 1736,144 med Johannes Olssøn Sogn, født ca 1700 i Vestre Sogn, Svarstad, Lardal,
Vestfold,203 yrke gårdbruker, død 1747 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.203 (2) gift 28 des 1747,144 med Ole
Stenssøn Gavelstad, født 1714 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,150 død 1751 i Lardal, Vestfold. (3) gift
1751,144 med Hans Hanssøn Sogn, født 1707 i Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 1785.144
Barn med Ole Mathiassøn Engelstad:
vi Ingrid Olsdatter Gjetrang, født 1694 i Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,144 død 9 jun 1734 i Askim,
Svarstad, Lardal, Vestfold.144
vii Mattis Olssøn Gjetrang, født 1696 i Engelstad Søndre, Lardal, Vestfold,144 død 1732 i Oslo.144
Hogne Holst © 2004
46
Aner til Arve Holst
208. Halvor Olsen Hvaal, yrke gårdbruker, død 1746 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 Han var bruker av Nordre
Hvaal fra 1676 til 1723. Gift 4 ganger. Likesom broren Nils pantsatte Halvor gården til Hans Nilsen i Larvik. Halvor var
lagrettsmann 1689 - 1710. (1) Han giftet seg med204 Eli Olsdatter, død 1698 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 (2)
gift ca 1700,204 med Anne Jonsdatter, født 1667,204 død 1707 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 (3) gift 1708,204
med Ingeborg Sørensdatter Evje, død 1711 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 (4) gift 1711,204 med Berte
Arnesdatter.
Barn med Eli Olsdatter:
i
Ole Halvorsen Hvaal, født ca 1686 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 Han er nevnt som 12 år da
moren døde i 1698.
Barn med Anne Jonsdatter:
ii Ellen Halvorsdatter Hvaal, født ca 1701 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204
104. iii Halvor Halvorsen Hvaal, født 1703 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,204 yrke gårdbruker,204 død 1767
i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 (1) Han giftet seg med204 Tore Paulsdatter Røsholt, født 1695 i
Røsholt, Styrvold, Lardal, Vestfold,204 død 1744 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 (2) gift 1744,204
med Jøran Olsdatter Hvisle, født 1716,204 død 1766 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204
iv Jon Halvorsen Hvaal, født 1704 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 Kom til Langerud.
v
Thor Halvorsen Hvaal, født 1707 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,204 død 1707 i Nordre Hvaal,
Svarstad, Lardal, Vestfold.204 Døde som spebarn.
Barn med Berte Arnesdatter:
vi Anne Halvorsdatter Hvaal, født 1712 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,204 død 1712 i Nordre Hvaal,
Svarstad, Lardal, Vestfold.204 Døde som spebarn.
vii Oluf Halvorsen Hvaal, født 1713 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204
viii Anne Halvorsdatter Hvaal, født 1715 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,204 død 1716 i Nordre Hvaal,
Svarstad, Lardal, Vestfold.204 Døde kun 1 år gammel.
ix Marthe Halvorsdatter Hvaal, født 1716 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold,204 død 1796 i Nordre
Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 Hun døde på Hvaal 80 år gammel.
209. Anne Jonsdatter, født 1667,204 død 1707 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 Hun døde 40 år gammel i 1707.
Hennes bror Anders var på Sjulstad. Ved skiftet etter henne var bruttoformuen 86 rdl., netto 70.
210. Paul Paulsen Røsholt, yrke gårdbruker og kirkeverge,306 død etter 1711.306 Paul nevnes som kirkeverge 1683 - 1684 og var
gift med Eli Mathisdatter. De hadde kun ei datter, Tore Paulsdatter. Det ble holdt skifte for Eli i 1701, men hun var død for
lengre tid siden. 1711 opplyses at Paul lenge har vært blind. Hans andre hustru døde i 1724. Gården ble delt mellom de to
sønnene Rasmus og Mathias. (1) Han giftet seg med307 Eli Mathiasdatter, død før 1701 i Røsholt, Styrvold, Lardal,
Vestfold.307 (2) gift ca 1700,307 med Gunhild Helgesdatter Bergan, født ca 1649,306 død 1724 i Røsholt, Styrvold, Lardal,
Vestfold.306
Barn med Eli Mathiasdatter:
105. i
Tore Paulsdatter Røsholt, født 1695 i Røsholt, Styrvold, Lardal, Vestfold,204 død 1744 i Nordre Hvaal,
Svarstad, Lardal, Vestfold.204 Hun giftet seg med204 Halvor Halvorsen Hvaal.
211. Eli Mathiasdatter, død før 1701 i Røsholt, Styrvold, Lardal, Vestfold.307 Hun døde en god stund før 1701, da det ble holdt
skifte. Bruttoformuen beløp seg til 90 rdl., det var ingen gjeld. Boet eide 2 huder 4 1/2 skinn i gården.
212. Abraham Børgesen, født ca 1680, yrke gårdbruker,147 død før 1734.147 Han var på Søndre Sjulstad fra 1705. Han må være død
før 1734, da hustruen nevnes som enke. gift 1704,147 med Anne Gundersdatter.
Barn:
106. i
Borger Abrahamsen Sjulstad, født 1705 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold,147 yrke gårdbruker, død 1761 i
Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold.147 Han giftet seg med147 Borril Mathiasdatter.
213. Anne Gundersdatter, født 1672,147 død 1734 i Søndre Sjulstad, Lardal, Vestfold.147 Anne var halvsøster av Sølver Helgesen
Sjulstad som var bruker av Nordre Sjulstad. Hun døde som enke i 1734.
216. Oluf Olufssøn Schjerven, født ca 1649,308 yrke gårdbruker, død ca 1692 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.309 Nevnes som
stesønn til Oluff Tordsen i 1664. Var bruker på Nedre Schjerven etter sin mor 1670 - 1692. I 1684 var det en åstedssak mellom
Oluf og Arne Hansen Hogstvedt m. fl. angående et gjerde som Oluf mente var satt opp ulovlig mellom Nedre Schjervens
underliggende gård Karlsrud og Hogstvedt. Det var skifte etter Oluf i 1692. Bruttoformuen var 626 rdl., netto 71.
Jordgodset var nå sterkt pantsatt, og det var flere store gjeldsposter. Han giftet seg med308 Catrine Pedersdatter.
Hogne Holst © 2004
47
Aner til Arve Holst
i
ii
108.
iii
iv
v
vi
Barn:
Jens Olsen Schjerven, død 1699.309 Han døde ugift i 1699.
Peder Olsen Schjerven, født ca 1673 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold,309 yrke gårdbruker, død 1745 i Nedre
Schjerven, Lardal, Vestfold.309 Han var bruker på Nedre Schjerven 1692 - 1745.
Malene Olsdatter Schjerven, født ca 1677 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.309
Eli Olsdatter Schjerven, født ca 1679 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.309
Marte Olsdatter Schjerven, født ca 1681 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.309
Hans Olsen Hem, født ca 1683 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold,206 yrke gårdbruker, død 1720 i MellomHem, Hem, Lardal.206 gift 1704,206 med Gunnhild Nielsdatter.
217. Catrine Pedersdatter, født ca 1650, død ca 1699 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.309 Hun var datter av fogd i Tønsberg,
senere sorenskriver i Lardal, Peder Ottesen og h. Magdalene Clemmetsdatter. Ved skiftet etter henne i 1699 var bruttoformuen
64 rdl., netto 32.
218. Nils N..
i
109.
ii
iii
Barn:
Berte Nilsdatter, født ca 1669,310 død 1742 i Nordre Herland, Lardal, Vestfold.310 Hun giftet seg med206 Even
Jensen Herland.
Gunnhild Nielsdatter, født ca 1675,206 død 1755 i Mellom-Hem, Hem, Lardal.206 (1) gift 1704,206 med Hans
Olsen Hem, født ca 1683 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold,206 yrke gårdbruker, død 1720 i Mellom-Hem,
Hem, Lardal.206 (2) gift 1721,206 med Ellef Gulliksen Hem, født 1690,206 yrke gårdbruker, død ca 1763 i
Mellom-Hem, Hem, Lardal.206
Marte Nilsdatter, født ca 1677,311 død 1741.311 Hun døde 64 år gammel i 1741. Hun giftet seg med206 Sten
Brandsen Eide.
220. Arne Stensen Gavelstad, yrke lagrettsmann og bonde, død ca 1698 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.150 Nevnes som
bruker av Gavelstad ca 1680 - 1698. Han var lagrettsmann 1682 - 95. Det var skifte etter Arne i 1698. Brutto formue 70 rdl.,
netto 32. Etter mannens død brukte enken Anne gården med sønnen Sten. Han giftet seg med150 Anne Olsdatter.
Barn:
i
Berte Arnesdatter Gavelstad, født ca 1678.150
110. ii Sten Arnesen Gavelstad, født ca 1682 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,150 yrke gårdbruker, død 1725 i
Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.150 gift 1708,150 med Berte Olsdatter Linsverk.
iii Gunder Arnesen Gavelstad, født ca 1686 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.150
iv Marthe Arnesdatter Gavelstad, født ca 1691 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.150
221. Anne Olsdatter, født ca 1646.150 Hun ble bruker på Gavelstad (Sydstua) etter ektemannens død.
222. Ole Helgesen Lindsverk, født ca 1647 i Flesberg, Buskerud,312 yrke gårdbruker,313 død 1717 i Lindsverk, Svarstad, Lardal,
Vestfold.312 Han kom fra Flesberg og var sønn av Helge Olufsen Baklid, morens navn var visstnok Guri Sjursdatter. Han kalles
1704 Morch. Han makeskiftet 1704 9 skinn i Øvre Baklid med Gullik Gulsen Jetnes i Flesberg mot 24 lpd. m. bygsel i
Lindsverk. Ole døde i 1717, samme år som sønnen og datteren. Ved skiftet etter ham var brutto formuen 884 rdl., netto 853. Av
jordgods eide boet Lindsverk m. Pundsrød og pantegods i Hole. Det var 2 hester, 9 kuer, 2 kvier. Det var blitt velstand på
Lindsverk. Han giftet seg med150 Maren Clemetsdatter.
Barn:
i
Clemet Olsen Lindsverk, født ca 1685 i Flesberg, Buskerud,312 død ca 1717.312 Han døde 32 år gammel.
ii Siri Olsdatter Lindsverk, født ca 1693 i Flesberg, Buskerud,312 død ca 1717.312 Døde kun 24 år gammel.
iii Helge Olsen Lindsverk, født ca 1699 i Flesberg, Buskerud,312 død ca 1715.312 Døde kun 16 år gammel.
iv Gullik Olsen Lindsverk, født ca 1703 i Flesberg, Buskerud,312 yrke gårdbruker, død 1741 i Lindsverk, Svarstad,
Lardal, Vestfold.312 Overtok Lindsverk etter faren.
111. v
Berte Olsdatter Linsverk, død ca 1752 i Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.150 gift 1708,150 med Sten
Arnesen Gavelstad.
223. Maren Clemetsdatter, født ca 1656,312 død 1733 i Lindsverk, Svarstad, Lardal, Vestfold.312 Hun drev gården fram til 1723 da
sønnen overtok.
224. Daniel Augustinusson Dahl, født ca 1672, yrke trelasthandler.314 Daniel var eier av Sjurderud i Våler fra 1719. Hans hustru,
Birgitta Olufsdatter, hadde fått gården overdratt fra sin stefar, sogneprest Niels Tanche i 1714. Det ble oppført en ny stor
Hogne Holst © 2004
48
Aner til Arve Holst
hovedbygning (som står fremdeles og er fredet), og her førte slekten en storslagen, nesten bymessig husholdning. 1750 overlot
Daniel Sjurderud til sin sønn Augustinus Danielsen Dahl. Dennes tre sønner havnet senere hhv. Tøråsen i Våler (Daniel
Augustinussen Dahl d.y.) og to gårder i Elverum (Hans og Christopher).
Daniel startet sin karriere som fullmektig for den rike trelasthandleren Gjord Andersen (1651-1720) i Christiania, som eide
store skogeiendommer i Odalen, Glåmdalen og Solør. Daniel ble selv etter hvert en betydelig skogeier og trelasthandler, og
både han og sønnen Augustinus ble i samtidige dokumenter omtalt som Mons. (Monsieur eller Monseigneur). Det finnes et
samtidig malt portrett av Augustinus Danielsen Dahl i portrettsamlingen på Vesterhaug i Elverum.
(gjengitt i Våler bygdebok). gift 1 jun 1719 i Hof, Solør212 med Birgitte Olufsdotter Blix.
Barn:
112. i
Augustinius Danielsen Dahl, født 1720 i Sjurderud, Våler, Hedmark,207 yrke gårdbr. og trelasthandler, død 1
feb 1805 i Sjurderud, Våler, Hedmark.208 gift 11 feb 1745 i Ullensaker, Akershus209 med Karen
Christoffersdatter.
225. Birgitte Olufsdotter Blix, født 1676 i Hof, Solør,315 død 1753 i Hof, Solør.209 Birgitte døde 78 1/2 år gammel våren 1753. (1)
gift 1701,315 med Mads Andersson Hammer, født 1665,315 død 1687.315 (2) gift 1 jun 1719 i Hof, Solør212 med Daniel
Augustinusson Dahl, født ca 1672, yrke trelasthandler.314
226. Christoffer Halvorsen Frogner, født ca 1656 i Eik, Nannestad, Akershus,316 yrke lensmann i Ullensaker, død 1728 i Frogner,
Ullensaker, Akershus.316 Kristoffer Halvorsen var utvilsomt fra Nannestad, og etter alt å dømme oppvokst på en av Eik
gårdene. Han var visstnok født ca. 1656, og var ifølge tingboken en slegsfredsønn av en Halvor Hansen, som igjen var sønnen
på en av Eik gårdene. Denne Halvor Hansen var ganske sikkert den samme person av dette navn, som døde på Frogner 1713, 82
år gammel. At dette forholder seg så synes tydelig å fremgå av manntallet for Nannestad 1664-66, og av fogdregnskapet. Ellers
må man gå ut fra som helt sikkert, at Kristoffer Halvorsen var opplært som lensmann, enten hos lensmannen i Nannestad, eller
hos fogden på Øvre Romerike, som begge i denne perioden bodde på Eik.
1728 døde lensmann Frogner, vel 70 år gammel. Nå ble det selvfølgelig igjen avholdt skifte (i januar), og det viser seg at
velstanden på disse 13 - 14 år hadde øket ytterligere. Jordgodset var riktignok ikke blitt forøket; det var heller minket, idet en
del av det var avhendet. Men til gjengjeld var de andre aktivaer så meget større. Løsøret, rede penger og utestående fordringer,
gikk nå opp i et nettobeløp av 2300 rdl. Herav fikk altså enken det halve, og de 3 døtrene det annet halve. Jordgodset ble delt
etter samme forhold. (1) gift ca 1685,317 med Gjertrud Halvorsdatter Ingjer, født ca 1635 i Ingjer, Ullensaker, Akershus,317
død 1715 i Frogner, Ullensaker, Akershus.317 (2) gift 1716,3 med Anne Marie Buchholz, født ca 1689 i Eidsvoll, Akershus,317
død 1768 i Frogner, Ullensaker, Akershus.317
Barn med Anne Marie Buchholz:
i
Gjertrud Kristoffersdatter, født ca 1717 i Frogner, Ullensaker, Akershus.317 gift ca 1738,3 med Nils
Kristoffersen Riis.
ii Ursula Kristoffersdatter, født ca 1719 i Frogner, Ullensaker, Akershus,317 død 1751 i Ingjer, Ullensaker,
Akershus.317 gift 1748,3 med Hans Kristoffersen.
113. iii Karen Christoffersdatter, født 1721 i Frogner, Ullensaker, Akershus,212 død 26 nov 1776.212 gift 11 feb 1745 i
Ullensaker, Akershus209 med Augustinius Danielsen Dahl.
227. Anne Marie Buchholz, født ca 1689 i Eidsvoll, Akershus,317 død 1768 i Frogner, Ullensaker, Akershus.317 Anne var muligens
fra Eidsvoll, bodde på Risbru hos familien Dorph. (1) gift 1716,3 med Christoffer Halvorsen Frogner, født ca 1656 i Eik,
Nannestad, Akershus,316 yrke lensmann i Ullensaker, død 1728 i Frogner, Ullensaker, Akershus.316 (2) gift ca 1730,299 med
Kristoffer Olsen Dragvoll, yrke gårdbruker.
Barn med Christoffer Halvorsen Frogner:
i
Gjertrud Kristoffersdatter, født ca 1717 i Frogner, Ullensaker, Akershus.317 gift ca 1738,3 med Nils
Kristoffersen Riis.
ii Ursula Kristoffersdatter, født ca 1719 i Frogner, Ullensaker, Akershus,317 død 1751 i Ingjer, Ullensaker,
Akershus.317 gift 1748,3 med Hans Kristoffersen.
113. iii Karen Christoffersdatter, født 1721 i Frogner, Ullensaker, Akershus,212 død 26 nov 1776.212 gift 11 feb 1745 i
Ullensaker, Akershus209 med Augustinius Danielsen Dahl.
Barn med Kristoffer Olsen Dragvoll:
iv Anne Kristoffersdatter, født ca 1730.299 Hun giftet seg med3 Ulrik Kristian Bierch.
228. Jørgen Eriksen Grundseth, født 1685 i Elverum, Hedmark,212 yrke gårdbruker, død 15 mar 1743 i Elverum, Hedmark.212
Jørgen var bruker av Søndre Grundset i Elverum. gift 1712,212 med Ragnhild Pedersdatter Skjulstad.
Hogne Holst © 2004
49
Aner til Arve Holst
114.
i
ii
iii
iv
Barn:
Erik Jørgensen Grundseth, født 1713.212
Peder Jørgensen Grundseth, født 1716.212
Jørgen Jørgensen Grundseth, født 1723.212
Hans Jørgensen Grundseth, født 1729 i Elverum, Hedmark,213 yrke gårdbruker, død 11 aug 1815 i Elverum,
Hedmark.212 gift 21 jun 1751,212 med Ragnhild Olsdatter Økset.
229. Ragnhild Pedersdatter Skjulstad, født i Elverum, Hedmark,212 død 1743.212
230. Ole Thoresen Økseth, født ca 1695 i Nordre Økset, Elverum, Hedmark,212 yrke gårdbruker, død 1736 i Nordre Økset,
Elverum, Hedmark.212 gift 15 okt 1727,212 med Kari Jensdatter Sønsterud.
Barn:
i
Ingrid Olsdatter Økset, født 1728 i Nordre Økset, Elverum, Hedmark,23 død 1763.23
115. ii Ragnhild Olsdatter Økset, født 1730 i Nordre Økset, Elverum, Hedmark,212 død 1800 i Østre Grundset,
Elverum, Hedmark.212 gift 21 jun 1751,212 med Hans Jørgensen Grundseth.
iii Jens Olsen Økset, født 1731,23 død 1780.23
iv Tore Økset, født 1732,23 død 1822.23
v
Hågen Økset, født 1734,23 død 1808.23
231. Kari Jensdatter Sønsterud, født 1704 i Lille Sønsterud, Åsnes, Hedmark,212 død 1762 i Mellom Finstad, Elverum.
248. Kjell Mortensen, yrke gårdbruker, død 1721 i Mellom Strand, Elverum.23 Kjell Mortensen var en av de mest betydelige menn
i Østerdalen i samtida. Kjell døde alt i 1721. Hans kone Kirsten Olsdatter ble gift igjen året etter med Peter Jacob Timmermann.
Han giftet seg med23 Kirsten Olsdatter.
Barn:
124. i
Ole Kjellsen Strand, født 1711 i Mellom Strand, Elverum,23 død 1754 i Mellom Strand, Elverum.23 Han giftet
seg med23 Ingeborg Larsdatter Strand.
ii Morten Mortensen Strand, født 1716 i Elverum, Hedmark,23 død 1763.23
249. Kirsten Olsdatter, død 1732 i Mellom Strand, Elverum.23 (1) Hun giftet seg med23 Kjell Mortensen, yrke gårdbruker, død
1721 i Mellom Strand, Elverum.23 (2) Hun giftet seg med Peter Jacob Timmermann.
250. Lars Strand, født ca 1680,23 yrke gårdbruker, død ca 1745 i Nordre Strand, Elverum, Hedmark.23 Lars Strand var leilending på
Nordre Strand i begynnelsen av 1700-tallet. Han var gift med Maren Nilsdatter fra Øvre Rostad i Åmot. Han giftet seg med23
Maren Nilsdatter Rostad.
Barn:
125. i
Ingeborg Larsdatter Strand, født 1713 i Nordre Strand, Elverum, Hedmark,23 død 1784 i Mellom Strand,
Elverum.23 Hun giftet seg med23 Ole Kjellsen Strand.
251. Maren Nilsdatter Rostad, født 1683 i Øvre Rostad, Åmot, Hedmark,23 død 1756 i Nordre Strand, Elverum, Hedmark.23
Maren kjøpte Nordre Strand i 1745 etter at hun ble enke.
252. Tollef Gundersen Østerhaug, født 1683 i Østerhaug, Elverum, Hedmark,23 yrke lensmann i Elverum, død 1743 i Nordre
Houm, Elverum, Hedmark.23 Tollef Gundersen Østerhaug kjøpte Nordre Houm av svigerfaren i 1714. Han var lensmann i
Elverum fra 1710. Tollef var i sin tid en av de mektigste i Elverum. Ved siden av lensmannsombudet, som ga makt og
innflytelse, kom han etter hvert til stor økonomisk velstand ved oppkjøp av eiendommer. Da han døde, var han i besittelse av
Skanshagen, Kollstad, Tuven, Østerhaugs tidligere del av Langenga, og den verdifulle skogeiendommen Risberget. I tillegg
hadde han pant i flere andre eiendommer. Han var gift med Berte Guttormsdatter.
(Kilde: Elverum bygdebok). Han giftet seg med23 Berte Guttormsdatter Ljømo.
Barn:
i
Anne Tollefsen, født 1710,23 død 1761 i Gaarder.23
126. ii Ole Tollefsen Houm, født 1715 i Nordre Houm, Elverum, Hedmark,23 yrke lensmann i Elverum, død 1755 i
Nordre Houm, Elverum, Hedmark.23 Han giftet seg med23 Anne Jørgensen Skjefstad.
iii Maren Tollefsen, født 1719 i Elverum, Hedmark,23 død 1796 i Elverum, Hedmark.23
253. Berte Guttormsdatter Ljømo, født 1686 i Nordre Houm, Elverum, Hedmark,23 død 1763 i Nordre Houm, Elverum,
Hedmark.23
Hogne Holst © 2004
50
Aner til Arve Holst
254. Jørgen Jørgensen Oppberget, født 1696,23 yrke gårdbruker, død 1770.23 Jørgen Jørgensen var gårdbruker på Øvre Skjefstad,
som hans kone overtok etter faren ca.1720. Han giftet seg med23 Anne Pedersdatter.
Barn:
127. i
Anne Jørgensen Skjefstad, født 1726 i Øvre Skjefstad, Elverum, Hedmark,23 død 1784.23 Hun giftet seg med23
Ole Tollefsen Houm.
ii Jørgen Jørgensen, født 1730 i Elverum, Hedmark,23 død 1755 i Elverum, Hedmark.23
iii Peder Jørgensen, født 1732 i Elverum, Hedmark,23 død 1789 i Elverum, Hedmark.23
iv Amund Jørgensen, født 1734 i Elverum, Hedmark,23 død 1770 i Elverum, Hedmark.23
v
Jøran Jørgensen, født 1739 i Elverum, Hedmark,23 død 1778.23
255. Anne Pedersdatter, født 1705 i Øvre Skjefstad, Elverum, Hedmark,23 død 1785 i Øvre Skjefstad, Elverum, Hedmark.23 Anne
Pedersdatter klarte i slutten av 1720 å bli eier av hele Øvre Skjefstad, og hadde den fram til 1761, da hun bygslet bort
halvparten til Embret Olsen. Anne var gift med Jørgen Jørgensen Oppberget.
5. tipp-oldeforeldre
262. Hans Pedersen, født ca 1640,318 yrke baker, død jun 1686 i Trondheim (?).318 Hans var bosatt i Trondheim og kjøpte gården
"Enchen Eric guldsmeds" i Trondheim av sin søster Anna Pedersdatter, gift med sorenskriver Hans Ehm. 10.mars 1705 skjøter
Giertrud sl: Hans Pedersens sin før iboende gård til Pofuell Holst baker. Gården lå på vestsiden av Bredgata, og svarer til nå
vissnok til Apotekerveita nr. 12.
(Henry Berg; Trondheim før Cicignon, 1951, s.235)
Videre står det i samme bok under plass 170. Hans Pedersen Bagger. Rekkefølgen i ledningen 1660-62 synes å vise at Enchen
sl: Anders Bendtssen kippers dengang bodde her. 22.juli 1677 skjøter Hans Pedersen (Støren) bager, som nettopp hadde kjøpt
seg hus ved Bredgata, til Jacob Eilertsen forrige sorenskriver over Ørkedals fogderi, sin iboende gård med tilhørende
haugeplass. Hans Pedersen Bager bodde i Domkirkens sogn i Trondheim 1683. (Manntall for byskatten 1683)319 gift før
1665,279 med Giertrud Nielsdatter.
Barn:
131. i
Ingeborg Hansdatter, født 1654 i Trondheim, Sør-Trøndelag,157 død 1736.157 gift 1687,157 med Mads
Simensson Hage.
263. Giertrud Nielsdatter, født ca 1640 i Trondheim, Sør-Trøndelag,318 død ca 1713.318
264. Johannes Irgens, født ca 1612 i Itzehoe, Holstein, Tyskland,320 yrke direktør på Røros, død 1659 i Røros, Sør-Trøndelag.321
Johannes Irgens studerte medisin og ble dr.Philos.et.med. i Palua 11.april 1635. Studerte fra 15.mai samme år i Siena. Han
bodde med hustru og barn i Itzehoe, da han av sin bror ble kallt til Røros. I 1651 ble han ansatt som direktør ved Røros Verk og
ble eier av Røros Nedergaard, hvor han senere bodde og fikk anlagt vei til Røros. I 1657 var han så syk at han overga verkets
bestyrelse til Jackob Mathias Tax. Han var gift med Elisabeth Henningsdatter Arnisæus. Hun var født i nærheten av Haderslev.
De skal ha hatt 12 sønner og 4 døtre. (slekten Irgens, slektsbok)
Det ser ut til at Rørosgaard ble en ettertraktet eiendom blant funksjonærene ved Røros kobberverk. Omtrent samtidig som
sogneprest Anders Bernhoft flyttet til Rørosgaard ervervet også Johannes Irgens en del av eiendommen. Det var han som i sin
direktørtid flyttet verkstedets magasiner dit. Veistykket fra Gråhøgda, alminnelig kalt Nyveien, ble bygd da og like ens
Sundbrua. Arbeiderne tok vel på seg arbeidet for at atkomsten til proviantmagasinene skulle bli lettere. Disse sto ved veien som
går over Rørosgaard mellom Maren Sandens smie og Jon N. Telebonds våningshus, hvor man ennå kan finne brent korn og
erter i veiskråningen. Omkring 1658 solgte Anders Bernhoft sin del av Rørosgaard til Johannes. Et år senere, i 1659, døde
Irgens. Enken ble sittende med eiendommen til hun overdro den til sin sønn Brostrup Johannessen Irgens.
Etter at Lossius var avskjediget som direktør, sørget Jochum Irgens for å få ansatt sin bror Johannes som direktør ved verket,
uten å spørre de andre partisipanter. Han hadde aldri befattet seg med bergverksdrift før han ble leder av Røros verk, men Hiort
sier at han gjorde "adskillige Forslag til forskjellige Tings Forbedring ved Hytte-Væsenet". Eller vites ikke så mye om verkets
ledelse og drift i Irgens' direksjonstid. Han hadde i den første tid nokså megen strid med Lossius' enke, som gjorde krav på
mannens lønn etter at han var avskjediget, men den nye direktøren motsatte seg kravet og påstod at det fantes flere "Mangelsposter" i Lossius' regnskap. I Irgens tid ble det også bygget en ny smeltehytte lenger oppe i elven, og i 1671 var det tre
smeltehytter i drift ved verket. Han hadde ingen fast lønn, men Jochum hadde forært ham 1/30 i verket.
Hogne Holst © 2004
51
Aner til Arve Holst
I Røros kirke finnes et maleri av Johannes Irgens og hustru Elisabeth Arnisæus. Dette maleriet henger bak altertavlen, slik det
også gjorde i den gamle Røros kirke. Grunnen for dette er at Johannes ikke var så populær direktør blant arbeiderne ved verket.
Da han ba presten om å få sitt portrett i kirken protesterte arbeiderne mot dette. Men siden Johannes var en velstående mann,
måtte presten finne en løsning på dette, og satte derfor bilde opp bak altertavlen. Han giftet seg med321 Elisabeth Sophie
Henningsdatter Arnisæus.
Barn:
i
Henning Irgens, født 1637 i Itzehoe, Holstein, Tyskland,322 yrke direktør Røros,323 død okt 1699 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.320 Henning var direktør ved Røros kobberverk 1669-84 og 1685-87. I hans tid kom verket i
store vanskeligheter, både ved krigen med Sverige og de senere betalingsvansker. Han ble dårlig likt av
arbeiderne, og han er også skildret som en hissig og egenrådig herre, som heller ikke var særlig kyndig i
bergverksdrift. Han døde plutselig under et opphold i Trondheim oktober 1699. Ved hans død i 1699 mistet
Irgensene for alltid noen innflytelse i verkets ledelse. (1) gift ca 1670,324 med Anna Cathrine Hansdatter
Wesling, død 1696 i Røros, Sør-Trøndelag.324 (2) gift 25 jun 1697 i Røros, Sør-Trøndelag218 med Maren
Olsdatter Darre,218 født ca 1664 i Melhus, Sør-Trøndelag.
ii Henrik Irgens, født ca 1638.325 Han skal visstnok være født ca.1638 og døde ung på Røros. Det finnes forøvrig
en Henricus Jürgens fra Itzehoe, som ble student i Kiel 5. september 1671, og et er vel mulig at disse to er
samme person. I så fall må han være født senere.
iii Anna Catharina Irgens, født 1640,326 død 12 mar 1669 i Aker, Oslo.326 Hun giftet seg med218 Henrik
Sigismund (Hassius) Hagerup.
iv Christian Fredrik Irgens, født ca 1642,327 yrke doktor, død 1699.328 Han studerte utenlands, tok doktorgraden i
teologi og kom til Trondheim ca 1671. Han ble i 1685 en av Røros kobberverks overdirektører. (1) Han giftet seg
med Maren Christensdatter, født ca 1652 i Flensburg, Tyskland,329 død 1684. (2) gift 1686, med Anne
Margrethe Nielsdatter, født 1650 i Stange, Hedmark,330 død 31 des 1735 i Kongsberg, Buskerud.330
v
Beate Elisabeth Irgens, født ca 1643.331 Hun skal ifølge Resch's stamtavler være død ugift. Det anføres også fra
en kilde at hun var gift med Ouden Torstensen With i Lille-Fosen som døde 1722. Grunnen til dette er at denne
With er benevnt som direktør Henning Irgens' svoger, men dette slektsskapet kan forklares ved at disse to var
gift med 2 søstre. Irgens med Anne Cathrine Wesling og With med Gjertrud Wesling. (død 1739).
vi Joachim Irgens, født 5 mai 1644 i Itzehoe, Holstein, Tyskland,331 yrke stadsphysicus, død 1725 i Holmestrand,
Vestfold.332 gift 25 sep 1678,333 med Gidske Sørensdatter Schjelderup.
vii Balthazar Irgens, født ca 1647,334 yrke kunstskildrer. Det fortelles om ham, at han var "Kunst Skildrer" og at
han under et opphold i Rom ble overfalt og stukket ihjel av banditter.
viii Fredrik Irgens,218 født ca 1649.335 Skal være begravet på Vestervig, men dette er kanskje en forveksling med
Jochum Irgens sønn Fredrik Christian Irgens. Det er mulig, at det er ham, som nevnes i 1687 som skriver hos
kgl. krigskommissarius i Norge 1687 - 88.
(Hans Hansen Rosenkrøitz i Kjøbenhavn; pers.hist. tidskrift 1884).
ix Ludvig Irgens, født ca 1650,335 død ca 1652 i Røros, Sør-Trøndelag.335 Død ca 2 år gammel på Røros.
x
Johan Joachim Irgens, født 1651,335 yrke sekondsløytnant, død 7 des 1725 i Horg.335 Han ble sekondløytnant
1680, fenrik 1685, atter sekondløytnant 1689 og avgikk 1693. Han giftet seg med335 Lucie Jensdatter Parelius.
xi Cornelia Irgens, født 1652.336 Også benevnt Cornely og Cornilchen, var antagelig født 1657 (el. 1652)
Gikk på skole i Trondheim 1670. Gift 2 ganger. (1) gift ca 1686,336 med Andreas Clausen Klingenberg, yrke
materialforvalter, død 1688 i Elgseter, Trondheim.336 (2) gift 4 jun 1689,336 med Peter Jørgensen Jouch, født
1657,336 yrke sorenskriver i Strinda,261 død 3 sep 1725.336
132. xii Brostrup Irgens, født 1654 i Trondheim, Sør-Trøndelag,165 yrke proprietær (bergmester), død 1704 i Røros,
Sør-Trøndelag.166 gift 1696,165 med Anna Margrethe Wesling.
xiii Elisabeth Sophie Irgens, født ca 1656.337 gift ca 1680,337 med Peder Richardsen Hagerup.
xiv Ludvig Irgens, født 1657.218 Døde som barn.
265. Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus, født 1618 i Haderslev, Jylland, Danmark,322 død 1694 i Røros, Sør-Trøndelag.320
Elisabeth Sophie skal ha vært en dyktig og driftig kvinne. I 1685 eide hun 6 parter à 1000 rd. Hun ble enke allerede 1659 og ble
sittende med gården. I 1660 eier hun 1/2 øre og betaler 1 daler i skatt. Under svenske innfallet 1678 ble Rørosgård og
magasinene brent, og det samme skjedde året etter. I 1688 sendte hun et bønneskrift til lagmannen og ba om at hennes
"liden Gaard" om å ikke få forhøyet skyld. Men uten nytte. Skylden ble heller dobbelte av hva den var. Hun bodde her hele
tiden etter sin manns død.
266. Hans Mortensen Wesling, født 1620 i Danmark,315 yrke lagmann i Trondheim,261 død 12 feb 1671 i Kristiania, Oslo.261
Laugmann Hans M. Wesling var visstnok dansk, muligens født i Kiel, og det sies at han kom til Trondheim fra København.
Han ble beskikket til lagmann i Trondheim 6.mars 1659. I 1670 stadfestet han dommen over Lisbet Nypan, som ble brent som
Hogne Holst © 2004
52
Aner til Arve Holst
heks. Det var skifte etter han i Trondheim 26.februar 1672. Enken het Kiersten Hansdatter og 22.august 1676 selger
overformynderen gården til Jens Willumsen Bing. Boet var falitt og det ble ingen arv på barna. Og dem var det flere av.
("Trondheim før Cicignon", Henry Berg, 1951, s. 122)
Hans andre hustru Kiersten Hansdatter var enke og hadde 12 barn i live 27.juni 1671.
(NST, bind XVI, s.147)
Ifølge manntallet 1663-66 (1665) bodde han på gården Steendall i Bratsberg sogn med to tjenestegutter. (1) Han giftet seg
med315 Giertrud Rehnes. (2) Han giftet seg med Kiersten Hansdatter, død etter 1671.
Barn med Giertrud Rehnes:
i
Caspar Hansen Wesling, født ca 1645,261 yrke kirurg i Stavanger,261 død 1695 i Stavanger, Rogaland.338 Caspar
var chirurgus i Stavanger 1681-87, deretter i Christiania. Han giftet seg med338 Gjertrud Wessel.
ii Hans Hansen Wesling, yrke livgarden i København,261 død etter 1715. Nevnt i Roskilde 1715.
iii Nikolas Hansen Wesling, død etter 1715.261 Var i København 1715.
iv Jørgen Hansen Wesling, død etter 1715.261 Var i Reval 1715.
v
Henrik Hansen Wesling.
vi Morten Hansen Wesling, født ca 1657,261 yrke prokurator.261
Barn med Kiersten Hansdatter:
133. vii Anna Margrethe Wesling, født 1661 i Trondheim, Sør-Trøndelag,165 død 4 des 1733 i Røros, Sør-Trøndelag.91
(1) Hun giftet seg med167 Rasmus Nielsen Schjelderup, født 3 mar 1652 i Trondheim, Sør-Trøndelag,217 yrke
hytteskriver på Røros, død 1695 i Røros, Sør-Trøndelag.218 (2) gift 1696,165 med Brostrup Irgens, født 1654 i
Trondheim, Sør-Trøndelag,165 yrke proprietær (bergmester), død 1704 i Røros, Sør-Trøndelag.166
viii Didrik (Fredrik) Hansen Wesling, født ca 1665,261 yrke handelsmann i Lille-Fosen,261 død 23 sep 1715.261
ix Anna Cathrine Hansdatter Wesling, død 1696 i Røros, Sør-Trøndelag.324 Hun hadde i sitt ekteskap med
Henning Irgens 11 barn. gift ca 1670,324 med Henning Irgens.
x
Gjertrud Hansdatter Wesling, født i Trondheim, Sør-Trøndelag,339 død 1739 i Åsgård, Stangvik, Møre og
Romsdal.339 Hun giftet seg med339 Auden Torsteinsen Withe.
xi Ingeborg Hansdatter Wesling,340 født ca 1670,172 død 28 jun 1745 i Røros, Sør-Trøndelag.172 Ingeborg døde i
en alder av 75 år. Hun giftet seg med340 Jens Hansen Tausan.
xii Christian Hansen Wesling, yrke prest i Tønsberg, død 1710.324 Ukjent hvilket ekteskap han er fra.
267. Kiersten Hansdatter, død etter 1671. Kiersten var enke i 1671, og hadde da 12 barn i live. I skiftet datert 15.mai 1677 står
følgende: '+ Kiersten sl. lagmann Weslings, de eldste barn med første qv. arvet 224 Rd., verge Niels Adsersen.' (NST, bind
XVI, s. 151).
268. Steen Evensen Meldal, født 1611 i Horg, Melhus,172 yrke sogneprest i Meldal,172 død 18 jul 1680 i Meldal, Sør-Trøndelag.172
Født av fattige foreldre i Horg sør for Trondheim. Han ble uteksaminert fra Trondhjems skole 1637. Sogneprest i Meldal fra
1657 til 1680. Kappelan i 15 år før han blev svigerfarens etterfølger. gift 1644 i Meldal, Sør-Trøndelag341 med Anna
Andersdatter Bruse.
Barn:
i
Elen Stensdatter Meldal, født 5 okt 1645 i Meldal, Sør-Trøndelag,172 død 28 jan 1716 i Meldal, Sør-Trøndelag.
gift 25 jun 1669 i Meldal, Sør-Trøndelag172 med Melchior Augustinusen.
ii Birgitte Steensdatter Meldal, født 1648 i Meldal, Sør-Trøndelag,342 død 1693 i Raftenes, Herøy, Møre og
Romsdal.342 Hun giftet seg med342 Melchior Michelsen Falch.
iii Anders Steensen Meldal, født ca 1650, yrke sogneprest i Grue, død 1708 i Grue.343 Han ble i 1682 kapellan hos
herr Lars i Grue og fulgte etter ham som sogneprest 1685. Sogneprest Meldal døde i 1708 og enka giftet seg året
etter med sognepresten til Stangvik, Mathias Kristoffersen Gram. Han giftet seg med343 Anne Sofie Steinkuhl.
iv Lucia Steensdatter Meldal, født ca 1650 i Meldal, Sør-Trøndelag.221 (1) Hun giftet seg med Hans Torsteinsen
White, født 1650 i Trondheim, Sør-Trøndelag, yrke visepastor til Frosten,172 død 1681 i Trondheim, SørTrøndelag. (2) gift 1682,337 med Søren Richardsen Hagerup, født 1648, yrke visepastor i Frosta, død nov
1702.337
134. v
Even Steensen Meldal, født 1 jul 1653 i Meldal, Sør-Trøndelag,172 yrke sogneprest til Tynset,172 død 1735 i
Tynset, Hedmark.172 (1) Han giftet seg med221 Kari Hansdatter Meyer, død før 1687. (2) gift 14 mar 1687,165
med Gidske Michelsdatter Schjelderup, født 10 aug 1666 i Beitstad, Nord-Trøndelag.172
vi Ole Steensen Meldal, født 1654 i Frosta, Nord-Trøndelag,221 yrke sogneprest i Surnadal,344 død 23 jan 1701 i
Surnadal, Møre og Romsdal.172 Visepastor Surendal 1682. Kapellan i Meldal i 1682. Han giftet seg med344
Margrethe Christophersdatter Røgh.
Hogne Holst © 2004
53
Aner til Arve Holst
vii Anna Stensdatter Meldal, født 1655 i Meldal, Sør-Trøndelag,345 død 1700 i Leksvik, Nord-Trøndelag.345 (1)
gift 8 sep 1686 i Meldal, Sør-Trøndelag345 med Søren Christophersen Røgh, født 1649 i Vesse, Hemne, SørTrøndelag,345 yrke sogneprest til Leksvik,172 død 1697 i Leksvik, Nord-Trøndelag.345 (2) gift 1698 i Leksvik,
Nord-Trøndelag345 med Peder Simonsen Hoff, yrke prest til Leksvik,346 død 1704 i Leksvik, Nord-Trøndelag.345
269. Anna Andersdatter Bruse, født 1623 i Meldal, Sør-Trøndelag,172 død 11 feb 1702 i Øyen, Meldal, Sør-Trøndelag.172
270. Michel Augustinusen, født 15 sep 1636 i Trondheim, Sør-Trøndelag,172 yrke sogneprest til Beitstaden, død 21 jan 1684 i
Beitstad prestegård, Nord-Trøndelag.172 Michael Augustinussen var først kapellan en kort tid hos sin far og ble derpå i 1665
sogneprest til Beitstaden, i hvilken stilling han døde. Hans bror Melchior har karakteriseret ham som "vir doctus et a seculi
vanitate alienissimus, pius in officio et sedulus". I Beitstaden hovedkirke står ennå på alteret en stor toarmet lysestage av
messing med følgende inskription: "Anno 1671 hafver Hæderlig og vellærde mand Michl Augustinisøn Pastor til Bedstad med
sin kjære hustroe Ane Jørgensdatter Skielderop foræret denne stage til Soelberg Kirkes Ornament. De manu tua dedimus tibi". I
familiens (Arthur Skjelderups) eie finnes et smukt sølvbeger med navnene Michel Augustinisøn og Anne Skieldrop og årstallet
1669.
(Kilder: Arthur Skjelderup, Chria. 1915.: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson. Opplysninger
samlet av Simon Ellefsen). gift 8 jul 1665,172 med Anna Jørgensdatter Schjelderup.
Barn:
135. i
Gidske Michelsdatter Schjelderup, født 10 aug 1666 i Beitstad, Nord-Trøndelag.172 gift 14 mar 1687,165 med
Even Steensen Meldal.
ii Elisabeth Michelsdatter Schjelderup, født 13 feb 1668.172
iii Anders Michelsen Schjelderup, født 1 jan 1670,172 yrke sogneprest i Tolga, død 2 sep 1740 i Tolga,
Hedmark.221 Han giftet seg med Kirsten Jensdatter Bernhoft.
iv Anna Michelsdatter Schjelderup, født 11 nov 1671.172 gift 6 jun 1691,280 med Tomas Jenssen Collin.
v
Augustinus Michelsen Schjelderup, født 8 okt 1672 i Beitstad prestegård, Nord-Trøndelag,347 yrke sogneprest i
Lardal, død mai 1743 i Lardal, Vestfold.347 (1) gift ca 1695, med Anna Bastiansdatter Stabel, født apr 1673.347
(2) gift 13 okt 1706 i Holmestrand, Vestfold347 med Karen Friedrichsdatter Hadelslev, født jun 1661 i Nedre
Greåker, Botne, Vestfold,347 død jun 1740 i Lardal, Vestfold.347
vi Jørgen Michelsen Schjelderup, født 19 mar 1677 i Beitstad prestegård, Nord-Trøndelag.172
vii Mille Michelsdatter Schjelderup, født 3 aug 1679 i Beitstad prestegård, Nord-Trøndelag,172 død 1741.221 (1)
gift 1669,339 med Svend Rasmusson Skamfer, født 1657,221 yrke bergskriver Undal verk, død 1709.339 (2) gift
1710,221 med Lars Hansson, død 1733.339
271. Anna Jørgensdatter Schjelderup, født 1640 i Trondheim, Sør-Trøndelag,315 død 1685 i Beitstad, Nord-Trøndelag.315 (1) Hun
giftet seg med3 Anders Jensen, født før 1600,348 yrke sogneprest i Skogn, død 1664 i Inderøy, Nord-Trøndelag.348 (2) gift 8 jul
1665,172 med Michel Augustinusen, født 15 sep 1636 i Trondheim, Sør-Trøndelag,172 yrke sogneprest til Beitstaden, død 21 jan
1684 i Beitstad prestegård, Nord-Trøndelag.172
Barn med Anders Jensen:
i
Karen Andersdatter Schjelderup, født 1664 i Beitstad, Nord-Trøndelag,348 død 1741.279 Hun giftet seg med3
Melchior Andersen Riber.
Barn med Michel Augustinusen:
135. ii Gidske Michelsdatter Schjelderup, født 10 aug 1666 i Beitstad, Nord-Trøndelag.172 gift 14 mar 1687,165 med
Even Steensen Meldal.
iii Elisabeth Michelsdatter Schjelderup, født 13 feb 1668.172
iv Anders Michelsen Schjelderup, født 1 jan 1670,172 yrke sogneprest i Tolga, død 2 sep 1740 i Tolga,
Hedmark.221 Han giftet seg med Kirsten Jensdatter Bernhoft.
v
Anna Michelsdatter Schjelderup, født 11 nov 1671.172 gift 6 jun 1691,280 med Tomas Jenssen Collin.
vi Augustinus Michelsen Schjelderup, født 8 okt 1672 i Beitstad prestegård, Nord-Trøndelag,347 yrke sogneprest i
Lardal, død mai 1743 i Lardal, Vestfold.347 (1) gift ca 1695, med Anna Bastiansdatter Stabel, født apr 1673.347
(2) gift 13 okt 1706 i Holmestrand, Vestfold347 med Karen Friedrichsdatter Hadelslev, født jun 1661 i Nedre
Greåker, Botne, Vestfold,347 død jun 1740 i Lardal, Vestfold.347
vii Jørgen Michelsen Schjelderup, født 19 mar 1677 i Beitstad prestegård, Nord-Trøndelag.172
viii Mille Michelsdatter Schjelderup, født 3 aug 1679 i Beitstad prestegård, Nord-Trøndelag,172 død 1741.221 (1)
gift 1669,339 med Svend Rasmusson Skamfer, født 1657,221 yrke bergskriver Undal verk, død 1709.339 (2) gift
1710,221 med Lars Hansson, død 1733.339
Hogne Holst © 2004
54
Aner til Arve Holst
272. Enevold Nielsen Randulf, født 18 des 1597 i Haderslev, Jylland, Danmark,227 yrke sogneprest i Roskilde, død 30 apr 1666 i
Roskilde, Sjælland, Danmark.227 Enevold ble født i Haderslev av ubekjente foreldre. 1619 ble han ansatt som Prins Frederiks
informator og senere ledsager på hans utenlandsreiser, og i 1623 ble han lærer for Kongens og Kirstine Munks barn. Som lønn
for sitt arbeide utnevnes han 1627 til sogneprest ved Domkirken i Roskilde. I 1658 ble han rammet av et apopletisk slag og
måtte derfor sitte på en stol når han predikerte. Tross handikappet ble han underlig nok tilbudt om å bli biskop i Norge både
1661 og 1665. Han ble gift på slottet i København med Bente Rasmusdatter Muus.
I eldre tider var det ikke uvanlig at man på grunn av en persons ytre likhetstrekk med en annen, kongelig person antok (og
spredte ryktet om) at det var snakk om en utenomekteskapelig slektskapsforbindelse, og at man dermed skaffet seg en kongelig
ane uten at noen kunne kontrollere opplysningens sannhetsgehalt. I det foreliggende tilfelle opplyser Ehrencron-Müller i
artikkelen om Randulf at han "efter Sigende [er] en uægte Søn af Christian IV", mens Carl Langholz i et tilsvar til et spørsmål
om det samme i personalhistorisk Tidsskrift 1953, s. 222 opplyser at han "siges at have været en illegitim Søn af Christian IV,
idet han havde stor ytre Lighed med denne Monark med de mange Børn baade i og udenfor Ægteskab". Et tilsvarende rykte har
gjennom århundrer vært kolportert om slekten Garmanns forbindelse med kong Frederik 2, uten at det har vært mulig å finne
noen som helst opplysninger som skulle sannsynliggjøre påstanden.
En mulig årsak til at ryktet om Randulfs slektskap med Christian 4 er blitt gjentatt i flere eldre kilder, er det faktum at Randulf
var ansatt som informator (huslærer) for Christian 4s sønn Frederik (den senere kong Frederik 3) 1619, og at han hadde samme
funksjon for Christian 4s barn med Kirstine Munk 1623. Dette kan imidlertid ikke benyttes som "bevis" for slektskapsforholdet.
For å belyse spørsmålet må man i det minste finne ut om Christian 4 befant seg i Haderslev våren 1597 (Randulf er født 18/12).
(Opplysninger gitt av Gunnar Arntsen, Kunnskapsforlaget)
. gift 6 jan 1628 i København, Danmark349 med Bente Rasmusdatter Muus.
Barn:
i
Bente Randulf, født 1629 i Roskilde, Sjælland, Danmark.350 Bente fikk 4 barn i sitt ekteskap med doc. Ebling.
(1) gift 1651,350 med Peder Schvendi, født ca 1620, død 1652.350 (2) gift 1655,350 med Joh. Ebling, født ca
1622, yrke philos. doctor, død 1665.350
136. ii Niels Envoldsen Randulf, født 20 aug 1630 i Roskilde, Sjælland, Danmark,227 yrke biskop i Bergen, død 14 mai
1711 i Bergen, Hordaland.227 (1) gift 10 nov 1661 i Roskilde Domkirke, Sjælland, Danmark227 med Mette
Pedersdatter, født 15 des 1643 i København, Danmark,227 død 9 aug 1679 i Bergen, Hordaland.227 (2) gift 15
des 1680 i København, Danmark227 med Dorothea Chatarina Wandal, født 10 nov 1660 i København,
Danmark,228 død 12 des 1707 i København, Danmark.228
iii Rasmus Randulf, født 24 jun 1632 i Roskilde, Sjælland, Danmark,350 yrke rådmann i Malmø, død 8 aug 1671 i
København, Danmark.350 Rasmus deporterte fra Roskilde 1648, reiste utenlands med sin bror i 7 år før
han ble rådmann i Malmø 1657. Han tok avskjed i 1660. Ble siden landdommer i
Lolland og Falster 1661. Rasmus og Magdalene fikk 4 barn. Han giftet seg med350 Magdalene Wildfang.
iv Ellen Randulf, født 2 nov 1635 i Roskilde, Sjælland, Danmark,351 død 1705.351 (1) gift 1654,352 med Iver
Eilersen Schøller, født 1618 i Trondheim, Sør-Trøndelag,352 yrke lektor i Roskilde, død 11 sep 1658 i Roskilde,
Sjælland, Danmark.352 (2) gift etter 1658,352 med Eskild Lauritsen Dalhus, yrke magister i Roskilde.351
v
Anna Randulf, født 28 jul 1639 i Roskilde, Sjælland, Danmark,350 død 24 aug 16??.350 Det er uvisst om Anna
eller Ellen var gift med Schøller og Dalhus.
(slektsbøkene fra Schøller og Bugge er motstridende).
273. Bente Rasmusdatter Muus, født ca 1598,171 død 16 jul 1673.227
274. Hans Hansen Wandal, født 26 jan 1624 i Viborg, Jylland, Danmark,353 yrke biskop i København, død 1 mai 1675 i
København, Danmark.353 Hans ble den 4. oktober 1668 ordinert til biskop over Sjælland stift. gift 27 aug 1653 i Malmø,
Sverige353 med Anna Cathrine Winstrup.
Barn:
i
Anne Margrete Hansdatter Wandal, født 27 jul 1654 i Lund, Sverige,354 død 17 sep 1700 i København,
Danmark.354 gift 24 jun 1677 i Vor Frue krk., København, Danmark354 med Jørgen Ehlers.
ii Hans Hansen Wandal, født 14 jan 1656 i København, Danmark,228 yrke dr. theol., død 10 mar 1710 i
København, Danmark.228 Hans ble etter den obligate utdannelsen ved utenlandske universiteter i 1680
rektor i Sorø. I 1682 tok han magistergraden og ble samme år professor ved Københavns universitet. I 1687 ble
han doktor i teologi. gift 7 nov 1685,228 med Anna Marie Poggenberg.
iii Peder Hansen Wandal. Døde ung.
iv Maren Hansdatter Wandal. Døde ung.
Hogne Holst © 2004
55
Aner til Arve Holst
Maren Hansdatter Wandal, død 1722. (1) gift 21 aug 1694,228 med Jørgen Bøffke, yrke rådmann i
København,228 død 1699.228 (2) gift 12 des 1701,228 med Johan Jacobsen Hirschnach, født 27 des 1644 i
Hønborg, Danmark,228 yrke oberst, død 28 aug 1709 i København, Danmark.228 (3) gift 5 mai 1713 i Vor Frue
krk., København, Danmark228 med Andreas Franch, født 1663,228 yrke oberst, død 1723.228
vi Dorothea Chatarina Wandal, født 10 nov 1660 i København, Danmark,228 død 12 des 1707 i København,
Danmark.228 gift 15 des 1680 i København, Danmark227 med Niels Envoldsen Randulf.
vii Thale Sophie Hansdatter Wandal. Døde ung.
viii Peder Hansen Wandal.
ix Johan Ernst Hansen Wandal, yrke prost i Vindinge herred, død 10 jan 1714 i Nyborg, Danmark.355 Johan ble
den 16. mai 1691 rektor i Slagelse og 19. mai 1696 magister. Deretter i 1697 prest i Næstved Sct. Peder og fra
1703 i Nyborg og dessuten prost i Vindinge herred. gift 12 jul 1698 i Næstved Sct. Peder krk., Danmark355 med
Fredrikke Amalie Caspersdatter Wichmann.
x
Thale Susanne Wandal, født 1666, død 1736 i Sorø, Danmark.355 gift 1698,355 med Jens Jensen Schjelderup.
xi Nicolaus Hansen Wandal. Døde ung.
xii Helvig Marie Hansdatter Wandal, død 19 apr 1689.355 Helvig døde ugift ved brannen på operahuset på
Amalienborg sammen med sin søster Anne Margretes barn.
v
137.
275. Anna Cathrine Winstrup, født 25 sep 1636 i Hillerød, Sjælland, Danmark,353 død 25 aug 1678 i København, Danmark.353
276. Iver Nielssøn Busch, født ca 1632 i Sunnfjord, Sogn og Fjordane,356 yrke kjøpmann i Bergen, død 1688 i Bergen,
Hordaland.356 I et skattemanntall for 1657 anføres en "Iver" som strandsitter på Refsøen. Mulig er denne identisk med Iver
Busch. Borgerskap i Bergen den 29. september 1661, hvor han var kjøpmann. Etter brannen i 1660 sees Iver Busch å ha fått
avkortning på hans skatt for det år av "hans enge og hauge", stor 3 rd. Dette er sikkert engehauge (Dynnerengen som senere
tilhørte Løveapoteket, som benyttet den til urtehave). Han bodde på Strandgaten i 9.rode, ved Hennebysmuget. Han eide også
farens eiendom Refsøen i Sunnfjord og var i 1680 bosatt der. Iver har antagelig bodd avvekslende der og i Bergen, hvor skiftet
etter ham holdes den 20. november 1688. gift ca 1660,357 med Karen Michalsdatter.
Barn:
i
Niels Iverssøn Busch, født ca 1662 i Bergen, Hordaland,358 yrke skipper og kjøpmann, død 28 nov 1717 i
Bergen, Hordaland.176 Niels bodde hjemme hos foreldrene under koppskatten i Bergen 1683. Han er
fortsatt boende i Bergen 1689. Han fikk borgerbrev den 23 januar 1688.
Han ble begravet "i kircken paa gulfvet ligeaf prædickestolene". gift 1685 i Bergen, Hordaland358 med Anne
Jobsdatter Dischingthun.
ii Thommas Iverssøn Busch, født ca 1664 i Bergen, Hordaland,359 yrke kjøpmann i Bergen, død 1738 i Bergen,
Hordaland.176 Han bodde i Bergen 1683. Han fikk borgerbrev i Bergen den 5 desember 1692.
Thomas ble begravet under gulvet i kirken.
138. iii Michael Iverssøn Busch, født ca 1667 i Sunnfjord, Sogn og Fjordane,237 yrke kjøpmann i Bergen,173 død 1722 i
Bergen, Hordaland.238 gift ca 1706 i Bergen, Hordaland239 med Sara Petersdatter Frøchen.
iv Jacob Busch, født ca 1670 i Sunnfjord, Sogn og Fjordane,174 yrke kjøpmann i Bergen, død 1713 i Bergen,
Hordaland.176 Jacob bodde i Bergen blant 5 av sine søsken under koppskatten 1683. Han får sammen med sin
bror, Michel, borgerbrev i Bergen den 28 november 1697. Ved "Mandtal over Bergens Negotianter efter branden
1702 opføres under 5.rode (Strandgaten): Jacob Busk fød i Lehnet, bruger Salteri og Bunde-handel, hielper sig
wel." Han bodde ved Nyalmenningen, hvor han eide hus og sjøboder. Antagelig ugift.
v
Fredrich Iverssøn Busch, født 1674 i Sunnfjord, Sogn og Fjordane,360 yrke handelsmann, død 1750 i Refsøen,
Askvoll, Sogn og Fjordane.360 Han var bosatt som handelsmann på Refsøen, som han hadde arvet etter faren.
Ved folketellingen 1701 er han oppført under Ytre Sogns fogderi, Askevold prestegjeld på borgersetet Refsøen
og angives da å være 24 år. Han hadde da 4 tjenestekarer i sitt hus. Gift 2 ganger. (1) gift ca 1705,360 med Ane
Margrethe Mohr, født ca 1669,360 død 1714 i Refsøen, Askvoll, Sogn og Fjordane.360 (2) gift 28 okt 1722 i
Askevold krk., Askvoll, Sogn og Fjordane360 med Gierche Biørnsdatter Lund, født i Bergen, Hordaland,360 død
1742 i Refsøen, Askvoll, Sogn og Fjordane.360
vi Adelus Iversdatter Busch, født ca 1676 i Sunnfjord, Sogn og Fjordane,361 død nov 1721 i Bergen, Hordaland.176
Hun bodde i Bergen 1683. Hun var "Lodvig Gryttens encke" da hun døde 1721. Hun ble begravet enten 21.2
eller 2.12. 1721 under kirkegulvet. Skifte etter Adelus var den 11 desember 1721. Boets aktiva var 1064 rd.,
passiva 341 rd. Til arv således 723 rd. Hun eide jordgods i Sunnfjord og Sogn. gift ca 1685,361 med Ludvig
Anderssøn Grytten.
277. Karen Michalsdatter, født ca 1640 i Bergenhus len, Hordaland,358 død jan 1720 i Bergen, Hordaland.176 Karen ble gravlagt
under gulvet i Nykirken. Skiftet etter Karen ble avholdt den 31. januar 1720.
Hogne Holst © 2004
56
Aner til Arve Holst
278. Peter Janssøn Frøchen, yrke kjøpmann, død 1688.239 Skifte etter Peter avholdes den 9 februar 1688 mellom enken Lisbeth
Bjørnsen og den sal. manns datter, Sara Petersdatter, formynder Herman Frøchen. Datteren fikk i farsarv 208 rdl. Peters enke,
Elisabeth Løw ble 2.gang gift med kjøpmann i Bergen, Anders Heiberg. Han giftet seg med239 Elisabeth Bjørnsdatter Løw.
Barn:
139. i
Sara Petersdatter Frøchen, født ca 1680 i Bergen, Hordaland,239 død 1711 i Bergen, Hordaland.238 gift ca 1706
i Bergen, Hordaland239 med Michael Iverssøn Busch.
279. Elisabeth Bjørnsdatter Løw, født ca 1660 i Stavanger, Rogaland,239 død 1711 i Bergen, Hordaland.239 (1) Hun giftet seg
med239 Peter Janssøn Frøchen, yrke kjøpmann, død 1688.239 (2) gift 1696,239 med Anders Heiberg, yrke kjøpmann i
Bergen,362 død 1711.239
Barn med Peter Janssøn Frøchen:
139. i
Sara Petersdatter Frøchen, født ca 1680 i Bergen, Hordaland,239 død 1711 i Bergen, Hordaland.238 gift ca 1706
i Bergen, Hordaland239 med Michael Iverssøn Busch.
Barn med Anders Heiberg:
ii Petriche Marie Heiberg, født 1696,362 død etter 1734.362
280. Jacob Jensen, født 1617 i Herslev, Danmark,241 yrke toller og fogd,241 død 1672.241 Jacob er stamfar for slekten Hersleb i
Norge. Han kallte seg Hersleb etter sin fødeby (Herslev) og var fogd og toller på Nordmøre. gift 22 apr 1655 i Bergens Slot,
Hordaland241 med Anna Christophersdatter Tønder.
Barn:
i
Kirsten Hersleb, født ca 1656,261 død 1657.261
ii Christopher Hersleb, født 1657,261 død 1657.261
iii Karen Hersleb, født 8 jul 1658,363 død 28 feb 1732.172 Hun giftet seg med168 Ole Jacobsen Borchmann.
iv Jens (Jakob) Hersleb, født 20 jul 1659,363 yrke guvernør i Ostindien.363
140. v
Christopher Hersleb, født 2 jul 1660,241 yrke sogneprest i Stod, død 28 des 1721 i Stod, Nord-Trøndelag.242
gift 13 aug 1684 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag241 med Sophie Borch.
vi Kirsten Hersleb, født 1661,261 død 1661.261
vii Aarsille Hersleb, født 1662,261 død 1662.261
viii Anna Hersleb, født 5 sep 1662 i Bergen, Hordaland,363 død 1719.172 (1) gift 25 apr 1684,363 med Fredrik
Hansen Meyer, yrke prest på Ytterøy,172 død nov 1691.172 (2) Hun giftet seg med363 Peder Clausen Lund, født
1664,172 yrke prest i Trondheim,363 død 1735.172
ix Jacob Hersleb, født 4 apr 1664,363 yrke krigskommisær, død 1719.364 Jakob var krigskommisær og
bergamtassessor. (Død 1705??). gift 13 mai 1700,365 med Anne Cathrine Angell.
x
Regine Hersleb, født 13 apr 1665,261 død 13 apr 1743.261 Hun giftet seg med363 Laurits Pedersen Brønlund.
xi Ove Hersleb. Døde ung.
xii Kristina Hersleb. Døde ung.
xiii Hans Hersleb. Døde ung.
281. Anna Christophersdatter Tønder, født 1636,241 død 1672.241 Hun var datter av toller i Fosund (Kristiansund) og fogd på
Nordmøre,
Christopher Nielsen Tønder og hans 2. hustru Karen Olsdatter.
282. Peder Nilssen Borch, født 1623,366 yrke sogneprest i Stod, død 19 mar 1688 i Stod, Nord-Trøndelag.367 gift 1658,368 med
Magdalene Christophersdatter Laup.
Barn:
i
Nils Borch, født 7 okt 1658,366 død 14 mai 1659.366 Døde ung.
141. ii Sophie Borch, født 19 nov 1659 i Stod, Nord-Trøndelag,241 død 17 nov 1718 i Stod, Nord-Trøndelag.241 gift 13
aug 1684 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag241 med Christopher Hersleb.
iii Peder Pedersen Borch, født 16 mar 1661,366 yrke kapellan i Overhalla,366 død 6 feb 1697.366 gift 6 okt 1689,366
med Dorothea Brüghman.
iv Magdalene Borch, født 1662,366 død 1663.366 Døde ung.
v
Margrethe Borch, født 30 jun 1663,366 død 1746.366 gift 1691,366 med Jeremias Eriksen Hass.
vi Morten Borch, født 1665,366 yrke student,366 død 1709.366
283. Magdalene Christophersdatter Laup, født 1623 i Løb, Stod, Nord-Trøndelag,368 død 3 apr 1699.369 (1) gift 1644 i Stod,
Nord-Trøndelag368 med Morten Olafsen Lund, født ca 1606 i Trøndelag,368 yrke visepastor i Stod, død 1657 i Stod Prestegård,
Hogne Holst © 2004
57
Aner til Arve Holst
Stod, Nord-Trøndelag.368 (2) gift 1658,368 med Peder Nilssen Borch, født 1623,366 yrke sogneprest i Stod, død 19 mar 1688 i
Stod, Nord-Trøndelag.367
Barn med Morten Olafsen Lund:
i
Ole Mortensen Lund, født 1645,172 yrke student.172 Druknet på Strindfjorden.
ii Anna Mortensdatter Lund, født 1649.172 Hun giftet seg med172 Hans Resen.
iii Andreas Mortensen Lund, yrke student.172 Døde ved Københavns beleiring.
iv Jørgen Mortensen Lund, født 1653,172 yrke sogneprest på Jylland,172 død 15 nov 1696.172 Han giftet seg
med172 Kirsti Lauritsdatter Ekhuus.
v
Niels Mortensen Lund, født 1656 i Stod, Nord-Trøndelag,368 yrke sogneprest i Snåsa,368 død 1695 i Snåsa,
Nord-Trøndelag.368 Han ble student 1673, tok teologisk embetseksamen og utnevntes 1683 til pers.
kap. i Snåsa, sogneprest der 1686. gift 7 feb 1683,368 med Sara Jacobsdatter.
Barn med Peder Nilssen Borch:
vi Nils Borch, født 7 okt 1658,366 død 14 mai 1659.366 Døde ung.
141. vii Sophie Borch, født 19 nov 1659 i Stod, Nord-Trøndelag,241 død 17 nov 1718 i Stod, Nord-Trøndelag.241 gift 13
aug 1684 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag241 med Christopher Hersleb.
viii Peder Pedersen Borch, født 16 mar 1661,366 yrke kapellan i Overhalla,366 død 6 feb 1697.366 gift 6 okt 1689,366
med Dorothea Brüghman.
ix Magdalene Borch, født 1662,366 død 1663.366 Døde ung.
x
Margrethe Borch, født 30 jun 1663,366 død 1746.366 gift 1691,366 med Jeremias Eriksen Hass.
xi Morten Borch, født 1665,366 yrke student,366 død 1709.366
284. (Lorentz ?) Frost.
Barn:
142. i
Christian Frost, født 22 mar 1651,253 yrke skipsreder og kjøpmann, død 19 aug 1702 i Trondheim, SørTrøndelag.253 gift 17 jan 1688 i Trondheim, Sør-Trøndelag254 med Margrethe Lorentzdatter Angell.
ii Karen Lorentzdatter Frost, død 1708 i Trondheim, Sør-Trøndelag.370 Karen Lorentzdatter Frost, som det var
skifte etter i Trondheim
23.5.1708. gift 21 sep 1691,370 med Erik Eriksen Schancke.
286. Lorentz Mortensen Angell, født 9 mar 1626 i Angeln, Slesvig, Tyskland,371 yrke rådmann i Trondheim,254 død 13 jul 1697 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.371 Lorentz er stamfar for den norske slekten Angell. Han hadde 13 sønner og 4 døtre. Han var i
1685 blitt den største partshaveren i Røros verk. Han var 1676 ifølge statholder Gyldenløve's opptegnelser, en av de 15 rikeste
menn i Norge. (1) gift okt 1653,279 med Margrethe Hansdatter Puls, født 11 feb 1631 i Hamburg, Tyskland,372 død 7 mar
1670 i Trondheim, Sør-Trøndelag.373 (2) gift 6 aug 1671 i Trondheim, Sør-Trøndelag371 med Abel Jespersdatter, født 1651 i
Alstahaug, Nordland,374 død 1 jan 1683 i Trondheim, Sør-Trøndelag.371 (3) gift 1684,375 med Margrethe Petersdatter Falch,
født 1655 i Trondheim, Sør-Trøndelag, død 1712 i Trondheim, Sør-Trøndelag.329
Barn med Margrethe Hansdatter Puls:
i
Morten Lorentsen Angell, født 29 mar 1655,376 død 1696.376 gift 1682,376 med Elisabeth Thomasdatter
Hammond.
ii Hans Lorentzen Angell, født 15 aug 1658 i Trondheim, Sør-Trøndelag,279 yrke prest i Bragenes og Lier,376 død
2 jan 1728.376 (1) gift 30 jan 1683 i Trondheim, Sør-Trøndelag376 med Maren Jensdatter Dolmer, født 24 aug
1666 i Trondheim, Sør-Trøndelag,376 død 22 jan 1705 i Trondheim, Sør-Trøndelag.376 (2) gift 15 jan 1706,376
med Wilcken Christine Mecklenborg, født 13 jan 1682,376 død 4 des 1706.376 (3) gift 4 jun 1709,376 med
Ursulla Katrine Ernst, født 1668,376 død 24 jan 1726.376
iii Albert Lorentzen Angell, født 4 nov 1660 i Trondheim, Sør-Trøndelag,377 yrke magistratpresident,378 død 13
sep 1705 i Trondheim, Sør-Trøndelag.261 Han var student 1678, president i Trondheim, kanselliråd samt
bergamtassessor. gift 1689,377 med Sara Thomasdatter Hammond.
iv Lorentz Lorentzen Angell, født 1663,379 død 1667.379 Døde som barn.
v
Peder Lorentzen Angell, født 29 nov 1666 i Trondheim, Sør-Trøndelag,279 yrke lagmann i Nordland,379 død
1725 i Trondheim, Sør-Trøndelag.379 gift 1690,379 med Anne Margrethe Broch.
vi Lorentz Lorentzen Angell, født 3 jun 1668,380 yrke måler og veier, død 1715.381 Bodde i Trondheim som måler
og veier. gift 27 nov 1693,382 med Else Andersdatter Sverdrup.
Barn med Abel Jespersdatter:
143. vii Margrethe Lorentzdatter Angell, født 22 mai 1672 i Trondheim, Sør-Trøndelag,253 død 4 feb 1763 i Stod,
Nord-Trøndelag.253 gift 17 jan 1688 i Trondheim, Sør-Trøndelag254 med Christian Frost.
viii Jesper Angell, født 1673,383 død 1674.383 Døde som barn.
Hogne Holst © 2004
58
Aner til Arve Holst
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
Jochum Lorentzen Angell, født 7 jun 1674 i Trondheim, Sør-Trøndelag,384 yrke sogneprest i Røros,383 død 29
mar 1726.384 (1) gift 1 okt 1698 i København, Danmark384 med Elen Pedersdatter Friis, født 10 aug 1670 i
Svendborg, Fyn, Danmark,172 død 4 jun 1701 i Røros, Sør-Trøndelag.172 (2) gift 11 jan 1702,383 med Maren
Jensdatter Collin, født 3 mar 1681 i Trondheim, Sør-Trøndelag,385 død 19 apr 1755 i Meldal, Sør-Trøndelag.385
Jesper Angell, født 21 jun 1675,383 død 11 nov 1675/77.383 Han døde som barn, enten i 1675 eller 1677.
Jesper Lorentzen Angell, født 6 mar 1677 i Trondheim, Sør-Trøndelag,386 død 3 jun 1730 i Røros, SørTrøndelag.387 Han bodde i 1720-årene i hus.nr. 16 i Bergmannsgata på Røros. Denne gården
var prestegård i tidsperioden 1728-1806. gift 5 nov 1727 i Trondheim, Sør-Trøndelag387 med Anna Katharina
Stricher.388
Anne Cathrine Angell, født 2 jul 1678,389 død 1755.364 gift 13 mai 1700,365 med Jacob Hersleb.
Jens Angell, født 24 jul 1679,364 død 17 jun 1683.364
Jonas Lorentzen Angell, født 29 jul 1680 i Trondheim, Sør-Trøndelag,364 yrke kjøpmann i Trondheim,364 død
10 des 1740.364 gift 15 jul 1705,364 med Marthe Henriksdatter Hornemann.
Rebekka Lorentzdatter Angell, født 15 nov 1681 i Trondheim, Sør-Trøndelag,364 død 1735.364 Faster til
legatstifter Thomas Angell. gift 10 apr 1704,390 med Anders Dass.
Benjamin Angell, født 24 des 1682,285 død 13 jan 1683.285
Barn med Margrethe Petersdatter Falch:
Abel Margrete Lorentsdatter Angell, født 13 okt 1685,285 død etter 1731.285 (1) gift 11 okt 1700,285 med
William Hammond, født 1664,221 yrke kjøpmann i Trondheim,285 død 1710.285 (2) gift 4 mar 1712,285 med
Mathias Lorentzen Holst, yrke kjøpmann i Trondheim,285 død 1716 i Trondheim, Sør-Trøndelag.285
287. Abel Jespersdatter, født 1651 i Alstahaug, Nordland,374 død 1 jan 1683 i Trondheim, Sør-Trøndelag.371 Abel var død før 1687
og i skifte etter henne den 5.august 1687 står som følger:
"Lorentz Mortensen Angell efter + h. Abel Jespersd., 49 sider. Barn:
Jochum 13, Jesper 10, Thomas 7, Margrethe 16, Anne Cathrine 9, Rebecha 5 1/2. Hadde lidt store tap v. branden 1681 og fått
kgl. tillatelse til å dekke utenlandske kred. v. sine andeler i Røros kobberverk for det han hadde gitt for dem. Nevnes av barna i
første ekte, Morten, Hans, Albert, Peter, Lorentz som hadde tilgode av morsarv 4-5000 Rd. iflg. skifte av 21/6 1672 efter moren
Margrethe Hansd. Puls, samt "døtre" hvorav en gift med Christian Frost. Netto blev 48227 Rd. slik at brorlodden blev 5358
Rd., derav gull 382, sølv, "piper og fløiter" bøker, kramgods, skipsparter, hus 2100, tomter 810, Smølen gods 1000, Frosten og
Aasen gods 1170, Selsbak gård 600 m.v. jordgods, således i Nordland for 20000 og parter i Røros kobberverk 50000."
(Kilde: NST, bind XVI, s.306-307)
Abel blir nevnt som født i både Bergen og Alstadhaug. Hun fikk tilsammen 7 sønner og 3 døtre.
288. Henrich Jansen Wessel, født 1610,391 yrke kjøpmann og skipsreder, død 1682 i Bergen, Hordaland.391 Henrich tok borgerskap
i Bergen 1646. Han var kjøpmann og skipsreder av yrke, og hadde en sikker inntektskilde ved at han hadde enerett på levering
av lys, brød og vin til alle kirker i Bergens stift. Hans kone Hermichen Jansdatter Storch kom fra Amsterdam i Holland. Han
giftet seg med391 Hermichen Jansdatter Storch.
Barn:
i
Willum Wessel. Willumb tar borgerskap i Bergen 18. januar 1669. Han var i live 1686. Han giftet seg med264
N. Henriksdatter Sver.
ii Gjertrud Henrichsdatter Wessel, født 1645 i Bergen, Hordaland, død 1727 i Bergen, Hordaland.392 (1) Hun
giftet seg med Henrik Schlytter, født i Flode, Brandenburg, død i Bergen, Hordaland. (2) gift ca 1660, med
Henrik Dreyer, yrke handelsmann, død ca 1690 i Bergen, Hordaland.392 (3) gift 8 jun 1677,393 med Henrich
Henrichsen Ravert, født 1655 i Trondheim, Sør-Trøndelag,394 død 1732 i Bergen, Hordaland.392
144. iii Jan Wessel, født 11 mar 1646 i Bergen, Hordaland,259 yrke rådmann i Trondheim, død jul 1716 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.260 gift 1671,259 med Maren Christoffersdatter Schøller.
iv Isaach Wessel, født 20 sep 1648 i Bergen, Hordaland,264 yrke kjøpmann, død 3 feb 1695.264 Ved kgl. bevilling
1683 erholdt han rett "ligesom hans salig Fader det før hannem nydt og havt haver til herefter alene at forsyne
Kirkene i Bergen By og Stift med Brød, Viin og Voxlys, som dertil bruges og fornøden gjøres".
Borgeskap til Bergen løste han den 18. februar 1683. (1) Han giftet seg med264 N.N.. (2) Han giftet seg med264
Ingeborg Sophie Paus, død 1710.224
v
Anne Henrichdatter Wessel. Hun omtales ved skiftet etter moren som forlovet med Jon Knudsen. Fikk barn
med med395 Jon Knudsen.
Hogne Holst © 2004
59
Aner til Arve Holst
vi
Abraham Henriksen Wessel, født ca 1660 i Bergen, Hordaland,396 yrke handelsmann, død 1732 i Lungegården,
Bergen.397 Han var eier av Lungegårdsgodset, det vil si at han eide nesten halve Bergen. Løste handelborgerskap
til Bergen 1688 og erholdt 24. desember s.å. kgl. bevilling for seg selv og for et av sine barn til å drive handel på
Glesvær Fiskevær i Sunds prestegjeld i Nordhordland. Dette fiskevær gikk først over til hans enke og senere, i
1750, til en dattersønn av henne, Albert Henrik Meyer. Skifte etter Abraham ble holdt 10. januar 1739. (1) gift
1687,395 med Alhed Didrichsdatter Echoff, død 1717.398 (2) gift 28 nov 1721 i Bergen Korskirken,
Hordaland169 med Margrethe Johansdatter, født jul 1677,395 død 17 okt 1758.395
289. Hermichen Jansdatter Storch, født i Amsterdam, Holland,391 død 1695 i Trondheim, Sør-Trøndelag.391 Skifte etter
Hermichen ble holdt 20. juli 1695.
290. Christopher Eilersen Schøller, født ca 1610, yrke kjøpmann i Trondheim, død 1681.399 Han var bosatt som kjøpmann i
Trondheim, hvor han giftet seg med Karen Nilsdatter Brynie. De fikk ei datter, Maren. Det vites ikke noe sikkert om
Christopher. Men det synes at han eide betydelige jordgodser nordenfjells. Fødselsår og dødsår kjennes ikke nøyaktig,
men det er sikkert at han døde før 1681. ('Viceadmiral Tordenskjold', av Olav Bergersen, Trondheim 1925). (1) Han giftet seg
med399 Karen Nilsdatter Brynie. (2) Han giftet seg med352 Maren Hansdatter.
Barn med Karen Nilsdatter Brynie:
145. i
Maren Christoffersdatter Schøller, født 17 apr 1656 i Trondheim, Sør-Trøndelag,259 død 1742 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.259 gift 1671,259 med Jan Wessel.
291. Karen Nilsdatter Brynie. Det har av og til vært antydet at Peter Wessel Tordenskjolds mormor Karen Nilsdtr. 'Brynde' skulle
ha sitt opphav fra Bryni i Romedal. Hvis det er tilfelle, må hun være lensmann Niels Brynies datter. Han hadde et eneste barn
som en vet om, dattera Karen. Og Karen Nielsdtr. 'Brynde' het hun som ble gift med kjøpmann i Trondheim, Christopher
Eylertsen Schøller. Og disse to var i hvert fall Tordenskjolds mormor og morfar. (Romedalsboka, bd III, s.505).
300. Jens Jensen Collin.
Barn:
150. i
Tomas Jenssen Collin, født 29 apr 1663 i Kolding, Jylland, Danmark,279 yrke sogneprest i Verdal, død 31 des
1746 i Verdal, Nord-Trøndelag.280 (1) gift 6 jun 1691,280 med Anna Michelsdatter Schjelderup, født 11 nov
1671.172 (2) Han giftet seg med281 Elsebeth Finde. (3) Han giftet seg med194 Cecilie Lobes, død 1773 i Haug,
Verdal, Nord-Trøndelag.280
302. Rasmus Pedersen Finde, født ca 1650 i Førde, Sogn og Fjordane,230 yrke sogneprest i Gloppen,230 død 30 aug 1694 i
Gloppen.230 Rasmus var svigersønn til forgjengeren Jens Hansson Schreuder (Schrøder) og sønn av Førde-presten Peder Finde.
Han var personlig kapellan, siden han ventet på å overta sogneprestembetet i Gloppen. Han var svært ung ved ordinasjonen, og
måtte ha kongebrev for å vært ordinert siden han ikke var over 25 år. Student 1670, embedsprøve 1672, pers. kapellan 1673.
Han var sogneprest i 1683, og ble sittende i 11 år. Rasmus Finde skal vært uvanlig stor av kroppsbygning. Han giftet seg med400
Anna Jensdatter Schreuder.
Barn:
i
Peder Finde, yrke sogneprest i Eid,230 død 1739 i Eid, Sogn og Fjordane.231 Peder ble deponert fra Bergen 1696
og var først kapellan i Selje, ble 17. februar 1703 sogneprest samme sted. Han kom i samme stilling 26 juni 1709
til Eid, hvor han døde 1739 som provst. Ved kgl. Resol. av 28. desember 1716 ble det ham tillatt å være eneprest
i kallet. I 1721 brente prestegårdens hus. Han giftet seg med168 Margrethe Randulf.
ii Anne Stoud Finde, født 21 nov 1679,400 død 29 aug 1707.400 gift 1703,230 med Niels Larsen Smith.
iii Anna Elisabeth Finde, født 6 jul 1671,261 død 7 aug 1710.261 Hun giftet seg med210 Svend Gjertsen Busch.
iv Jens Rasmussen Finne, født 1679,401 yrke bergskriver, død 1733 i Røros, Sør-Trøndelag.401 Kjøpte Galåa for
251 riksdaler i 1712. Var også proviantskriver til 1719 da han ble avsatt av Hans Hiort. Jens kjøpte også hus.nr.
13 i Bergmannsgata. Denne gården eide familien Finne i over hundre år, og derfor kalles den Finnegården etter
den første byggeherren. Eiendommen ble overtatt av hans sønn, Rasmus. Jens var bergskriver 1719-1732 ved
Røros verk. Han ble begravet i Røros 54 år gammel. Han giftet seg med402 Catharina Mortensdatter Krag.
v
Gertrud Marie Finde. gift i Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane230 med N. Curtin.
151. vi Elsebeth Finde. Hun giftet seg med281 Tomas Jenssen Collin.
vii Agnete Finde, født ca 1686, død 1687.403 Døde som spebarn.
viii Absalon Finde, født 23 jun 1687,400 yrke sogneprest til Viborg,403 død 1732.400 gift 7 juli 1718,400 med
Benedicte Hoff.
ix Jørgen Finde, født ca 1691, død 1692.403 Død som spebarn.
Hogne Holst © 2004
60
Aner til Arve Holst
303. Anna Jensdatter Schreuder. Anna var enke da hun flyttet fra enkesetet Nybø til Gimmestad, der ho arva
jordgods etter faren.
320. Petrus Mack, født 1600 i Schöningen am Elm, Tyskland,122 yrke Amtmann, død 7 feb 1672 i Königslutter, Tyskland.122
Kanzlist i Wolfenbüttel 1624-34, Bottenmeister 1634-42, Amtmann i Königslutter 1642, pensjonert i 1663. gift 27 des 1636,36
med Anna Magdalene Hauer.
Barn:
160. i
Heinrich Andreas Mack, født etter 1636 i Tyskland,122 død 1714 i Tyskland.122
321. Anna Magdalene Hauer, født 16 aug 1614 i Wolfenbüttel, Tyskland,122 død 2 apr 1682 i Königslutter, Tyskland.122 Hun var
datter av pastor Sebastian Hauer, barnebarn av hoff- og stadspredikant
Johan Manard.
356. Johan Petersen Bergmann, født ca 1640,404 yrke kjøpmann og borgermester, død 1701.404 Johan tok borgerskap som
handelsmann i Christiania omkring 1661. Han var i fem år kemner, derpå i fire år overformynder. I 1681 ble han rådmann og
fra 1685 var han borgermester og magistratens vicepresident. Som sådan forliste han på en reise hjem fra Holland i 1701 og
omkom med 2 barn. Proklama i hans dødsbo ble utstedt den 2. desember 1701. Han hadde ved en brann i juli 1694 mistet
verdier for 12500 rdl. og fått sin bygård ødelagt for 2000 rdl, hvorfor han status var nokså redusert. gift 19 nov 1665 i Oslo404
med Susanne Elisabeth Møllmann.
Barn:
178. i
Theodorus Bergmann, født 1666 i Oslo,255 yrke direktør på Røros, død mai 1719 i Røros, Sør-Trøndelag.256
gift 8 jan 1705 i Trondheim, Sør-Trøndelag254 med Abel Margrethe Frost.
ii Margrethe Bergmann, født 1668. Etterlot kun døtre som inngiftet i familiene Bonde, Post, Lindholz og
Feltmann. gift 7 okt 1695 i Oslo405 med Johan Christopher Schilling.
iii Magdalene Bergmann, født 1669,405 død 18 des 1747 i Stange, Hedmark.405 gift i Stange, Hedmark405 med
Niels Müller.
iv Frederik Bergmann.404 Døde ung.
357. Susanne Elisabeth Møllmann, født 10 mai 1646 i Brecklum, Tyskland,406 død 1707. Susanne skal være en agnatisk
etterkommer av den fra riksdagen i Augsburg bekjendte kursachsiske kansler dr. Christian Beyer. (NST III, s. 319).
358. Christian Frost, (see same person above # 142) født 22 mar 1651,253 yrke skipsreder og kjøpmann, død 19 aug 1702 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.253 gift 17 jan 1688 i Trondheim, Sør-Trøndelag254 med Margrethe Lorentzdatter Angell.
Barn:
179. i
Abel Margrethe Frost, født 1 nov 1688 i Trondheim, Sør-Trøndelag,253 død 7 jul 1759 i Røros, SørTrøndelag.254 (1) gift 8 jan 1705 i Trondheim, Sør-Trøndelag254 med Theodorus Bergmann, født 1666 i
Oslo,255 yrke direktør på Røros, død mai 1719 i Røros, Sør-Trøndelag.256 (2) gift 31 mai 1725,253 med Berent
Mølmann, født 1684,91 yrke kjøpmann, død 1759 i Røros, Sør-Trøndelag.91
ii Lorents Frost, død 1729.183 Han var student fra 1709. Iflg. Hornemans stamtavel skal han være død 1729.
Iflg. opplysn. fra Vello Helk, DRA forteller Lorentz Frost i en ansøkning av 1717 at han er i familie med dr.
Peder Jespersen (biskop), har studert 2 år i Kbh. og 4 år i utlandet. I Vello Helks matrikel: Lorentz Frost fra
Trondheim, Khb. 1709, reisepass 1710.
(kilde: Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s.272).
iii Inger Marie Frost, født ca 1690 i Trondheim, Sør-Trøndelag, død 1764 i Stod, Nord-Trøndelag.241 gift 13 jul
1713,242 med Jacob Hersleb.
iv Peder Frost, født i Trondheim, Sør-Trøndelag,257 yrke kommerseassessor, død 1743 i Røros ?, Sør-Trøndelag.183
Peder var kjøpmann, bergassessor og kommerseassessor. Gift med sin slektning.
Fire barn. Han er ikke begravet på Røros. gift 19 jan 1734,183 med Catharina Nilsdatter Krog.
v
Jørgen Christian Frost, født 1693 i Trondheim, Sør-Trøndelag,258 yrke fullmektig på Røros, død 1767 i Røros,
Sør-Trøndelag.70 Jørgen var partisipantenes fullmektig på Røros. Omtales ofte som "mons."
Døde på Røros, 75 år gammel. Fem barn. gift 20 jan 1723 i Røros, Sør-Trøndelag183 med Elisabeth Kirstine
Vildskjødt.
vi Anna Catharina Frost, født 1693 i Trondheim, Sør-Trøndelag,183 død 1768 i Orkdal, Sør-Trøndelag.183 gift 21
nov 1711 i Trondheim, Sør-Trøndelag253 med Frantz Olufsen Brun.
vii Maren Christiansdatter Frost, født 1698 i Trondheim, Sør-Trøndelag,183 død 1775 i Stjørdal, Nord-Trøndelag.
Maren er nevnt som død den 20. aug. 1775 iflg. Ida Bulls bok om Thomas Angell.
Hogne Holst © 2004
61
Aner til Arve Holst
71.
I Stjørdalsboka er hun nevnt som gravlagt 6. juni 1775. gift 12 okt 1723 i Trondheim, Sør-Trøndelag183 med
Johan Henrik Heidemann.
viii Johan Frost.
ix Bolette Frost, født 1699 i Trondheim, Sør-Trøndelag,182 død 29 des 1761.183 gift 24 jan 1731,179 med Nicolai
(Niels) Hersleb.
x
Rebekka Frost, født 8 jul 1701 i Trondheim, Sør-Trøndelag,183 død 17 nov 1743.183 Rebekka fikk 6 barn. gift
16 okt 1719,183 med Peter Lorentsen Holst.
359. Margrethe Lorentzdatter Angell, (see same person above # 143) født 22 mai 1672 i Trondheim, Sør-Trøndelag,253 død 4 feb
1763 i Stod, Nord-Trøndelag.253
360. Søfren Hansen, født 1623 i Trondheim, Sør-Trøndelag,172 yrke magister, død 8 feb 1679 i Trondheim, Sør-Trøndelag.172
Søfren var som sin far, lektor ved Katedralskolen og fra 1658 sogneprest til Domkirken. Etter hans død skjøtet enken Anna
Schjelderup i 1683 tomten til Melchior Ramus. Denne tomten lå ved Domkirkens nederste rist. ('Trondheim før Cicignon',
Henry Berg, 1951) Søfren og Anna fikk tilsammen 8 barn som alle tok navnet Schjelderup. gift 15 okt 1650 i Trondheim, SørTrøndelag292 med Anna Pedersdatter Schjelderup.
Barn:
i
Hans Sørensen Schjelderup, født etter 1650,292 yrke student. Død utenlands som student.
ii Herman Sørensen Schjelderup, yrke student. Døde ung. Blødde ihjel seg da han gikk på skole.
iii Johan Sørensen Schjelderup, født etter 1650,292 yrke sogneprest i Skogn,172 død 9 mai 1721.292 Ble 24.mars
1703 kapellan i Skogn. Tok magister grad 11.mai 1706. Ble 19.januar 1718 prost over Indherreds prosti. Han
hadde gården Leklem i Verdal 1708. Død av stensmerte (gallesten?). (1) gift 13 okt 1697 i Trondheim, SørTrøndelag172 med Gidsken Rahaelsdatter Lund, født 19 sep 1672 i Skogn, Nord-Trøndelag,172 død 1699.172 (2)
gift 28 okt 1705,172 med Karen Jensdatter Collin, født 1689 i Trondheim, Sør-Trøndelag,261 død 19 jun 1763 i
Skogn, Nord-Trøndelag.261
180. iv Peder Sørensen Schjelderup, født 1662,292 yrke konrektor i Trondheim, død 1737 i Evje, Orkdal, SørTrøndelag.292 gift 1710,192 med Birgitte Lauritsdatter Brix.
v
Ove Sørensen Schjelderup, født 1674,292 yrke conferentsråd, død 25 jan 1759.292 Ble 1704 amtmann over
Nordland, 1714 justisråd, 1731 etatsråd og senere conferentsråd. Eide Fosen gård i Ørlandets prestegjeld. Han
giftet seg med172 Catharina Hansdatter Munch.
vi Gidske Sørensdatter Schjelderup, død 5 mai 1701.333 Hun hadde i 1685 ca. 8000 rdl. tilgode i Røros verk. gift
25 sep 1678,333 med Joachim Irgens.
vii Gjertrud Sørensdatter Schjelderup, død etter 1743.256 Hun giftet seg med256 Peder Jensen Randulf.
viii Anna Catherine Schjelderup. (1) Hun giftet seg med172 Niels Hansen Meyer, født 1659,261 yrke fogd i
Stjørdal,172 død 1706 i København, Danmark.261 (2) Hun giftet seg med172 Sylvester Bergmann, yrke fogd på
Strinda.172
361. Anna Pedersdatter Schjelderup, født ca 1627 i Trondheim, Sør-Trøndelag,342 død 4 jun 1701 i Trondheim, Sør-Trøndelag.292
362. Laurits Pederson Brix, født 2 feb 1634 i Ribe, Jylland, Danmark,261 yrke borgermester i Trondheim,261 død 9 jan 1699 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.261 Laurits fikk bestalling på stillingen som president i Trondheim den 9. mars 1697. Som lønn
skulle han ha tredjedelen av aksisen og to femtedeler av den visse og uvisse inntekt som tilfalt magistraten.
I et vedlegg til hans søknad om embetet i 1670 kommer det frem at han hadde sittet i arrest i Jemtland og Finland under krigen.
Mens han satt som fange hos svenskene på Frösö skanse sendte han rapporter om svenskenes troppebevegelser. Han oppgir
videre at han hadde vært proviantskriver under krigen og deretter rikets skriver i åtte år, dvs. fra 1660 til 1668, og til sist
zahlkommisær i to år. Men da dette embetet nå ble nedlagt søkte han i 1670 om å få bli borgermester i Trondheim. Brix var
borgermester i Trondheim fra 1670 og til han ble president i 1697. Han sto som president til sin død 1699. I 1683 kom han med
i en kommisjon som skulle etterse bergverkene nordenfjells, denne kommisjonen pågikk i to år og er blitt kalt
Bragerneskommisjonen.
Brix har trolig vært en kontroveriell person, for Melchior Augustinussen skriver i sine annaler at:"nyttårsdag døde Præsident
Lars Brix efter lang og besværlig Sygdom en hard død. Blev ikke begrædt af mange". (1) Han giftet seg med279 Birgitte
Østensdatter, død 1671.279 (2) Han giftet seg med191 Kirstine Nielsdatter. (3) Han giftet seg med261 Anne Gregersdatter.
Barn med Birgitte Østensdatter:
i
Thomas Lauritson Brix, født 1664,279 død 10 jul 1725 i Verdal, Nord-Trøndelag.261 gift 18 jun 1688 i
Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag261 med Ane Margrethe Brüghman.
Hogne Holst © 2004
62
Aner til Arve Holst
Peder Lauritson Brix, født 1668,279 yrke gullsmed i Trondheim,261 død 1692.261 Skifte etter Peder ble holdt
25.5.1692. (1) Han giftet seg med Ester Mathiasdatter Abel, død 1686.261 (2) Han giftet seg med261 Catharina
Wildthagen.
iii Østen Lauritson Brix, født 1670,279 yrke student.261 Var student 1687.
Barn med Kirstine Nielsdatter:
iv Birgitte Lauritsdatter Brix, født 1673,172 død 4 feb 1742 i Evjen, Orkdal.172 (1) gift 1691,172 med Simon
Simonsen Hoff, født ca 1634,172 yrke rektor i Trondheim, død 2 okt 1708 i Trondheim, Sør-Trøndelag.172 (2)
gift 1710,192 med Peder Sørensen Schjelderup, født 1662,292 yrke konrektor i Trondheim, død 1737 i Evje,
Orkdal, Sør-Trøndelag.292
v
Maren Lauritsdatter Brix. (1) Hun giftet seg med261 Hans Pettersen Smith, yrke rådmann,261 død 1692.261
(2) gift 12 jan 1697 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag261 med Jørgen Raphaelssøn Lund, født 10 okt
1671,407 yrke krigsråd.172
Barn med Anne Gregersdatter:
vi Gregorius Lauritsen Brix, født ca 1684, yrke regiments auditør.261 gift 6 des 1722,261 med Dorothea Maria
Hørnklov.
vii Margrethe Kirstine Lauritsdatter Brix, født 13 sep 1684,172 død 1764.172 gift 26 jan 1717,172 med Ole Olsen
Tønder.
viii Christian Lauritsen Brix, født ca 1686,261 yrke kapellan i Meldal,172 død 1748.172 Christian var Ludvig
Holbergs reisefølge på hans reise i England. Studerte ved Oxford universitet i 3 måneder. gift 6 okt 1722 i
Meldal, Sør-Trøndelag172 med Ellen Olsdatter Tønder.
ix Anne Margrethe Brix, født ca 1688.261 (1) gift 1708,261 med Johan Hansen Grøn, født 1681,172 yrke
sogneprest i Stjørdal,346 død 31 aug 1728.172 (2) Hun giftet seg med261 Peder Nielsen Bjørn, yrke sogneprest i
Holmdal.261
x
Maren Lauritsdatter Brix, født ca 1691,261 død 1744.261 gift 4 jan 1713 i Trondheim Domkirken, SørTrøndelag261 med Hans Schultz.
xi Fredrik Lauritsen Brix, født ca 1695,261 yrke proprietær.172 Fredrik bodde på Steinkjer i 1739. gift 21 jan
1722,172 med Elisabeth Olsdatter Tønder.
xii Charlotta Lauritsdatter Brix, født 25 des 1696,261 død 11 feb 1766.261 gift 22 okt 1730 i Orkdal, SørTrøndelag261 med Hans Hansen Grøn.
ii
181.
363. Kirstine Nielsdatter. (1) Hun giftet seg med261 Jens Andersen Dolmer, yrke sogneprest i Roskilde,261 død 1670.261 (2) Hun
giftet seg med191 Laurits Pederson Brix, født 2 feb 1634 i Ribe, Jylland, Danmark,261 yrke borgermester i Trondheim,261 død 9
jan 1699 i Trondheim, Sør-Trøndelag.261
Barn med Jens Andersen Dolmer:
i
Maren Jensdatter Dolmer, født 24 aug 1666 i Trondheim, Sør-Trøndelag,376 død 22 jan 1705 i Trondheim, SørTrøndelag.376 gift 30 jan 1683 i Trondheim, Sør-Trøndelag376 med Hans Lorentzen Angell.
ii Rasmus Jensen Dolmer.
Barn med Laurits Pederson Brix:
181. iii Birgitte Lauritsdatter Brix, født 1673,172 død 4 feb 1742 i Evjen, Orkdal.172 (1) gift 1691,172 med Simon
Simonsen Hoff, født ca 1634,172 yrke rektor i Trondheim, død 2 okt 1708 i Trondheim, Sør-Trøndelag.172 (2)
gift 1710,192 med Peder Sørensen Schjelderup, født 1662,292 yrke konrektor i Trondheim, død 1737 i Evje,
Orkdal, Sør-Trøndelag.292
iv Maren Lauritsdatter Brix. (1) Hun giftet seg med261 Hans Pettersen Smith, yrke rådmann,261 død 1692.261
(2) gift 12 jan 1697 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag261 med Jørgen Raphaelssøn Lund, født 10 okt
1671,407 yrke krigsråd.172
364. Jens Jensen Randulf, født 11 jul 1656 i Davigs Fogdegaard, Sogn og Fjordane,294 yrke rådmann i Trondheim, død 7 nov
1691.157 I Skifte etter Jens 23.mai 1692 står følgende:
'Rådmann Jens Randulf, reg. 11/12 91. E. Bodell Bredall, barn Jens 5
år. Lagverge mag. Simen Hof. Gård 250, jordgods. 1066 - 1103.'
(Kilde: NST, bd. XVI, s.320). gift 22 mai 1685 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag172 med Boel Pedersdatter Bredal.
Barn:
182. i
Jens Jensen Randulf, født 27 mar 1686 i Trondheim, Sør-Trøndelag,294 yrke soreneskriver i Gauldal. gift 2 jun
1710,157 med Riborre Madsdatter Hage.
365. Boel Pedersdatter Bredal, født 25 nov 1658 i Trondheim, Sør-Trøndelag,157 død 29 des 1718 i Leksvik, Nord-Trøndelag.157
(1) gift 22 mai 1685 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag172 med Jens Jensen Randulf, født 11 jul 1656 i Davigs
Hogne Holst © 2004
63
Aner til Arve Holst
Fogdegaard, Sogn og Fjordane,294 yrke rådmann i Trondheim, død 7 nov 1691.157 (2) gift 3 jul 1693 i Trondheim Domkirken,
Sør-Trøndelag172 med Anders Nilssøn Aalborg, født 2 sep 1661,408 yrke sogneprest i Leksvik.172
Barn med Jens Jensen Randulf:
182. i
Jens Jensen Randulf, født 27 mar 1686 i Trondheim, Sør-Trøndelag,294 yrke soreneskriver i Gauldal. gift 2 jun
1710,157 med Riborre Madsdatter Hage.
Barn med Anders Nilssøn Aalborg:
ii Jens Anderen Aalborg, født 13 apr 1694,409 død 22 feb 1695.409
iii Anne Cathrine Andersdatter Aalborg, født 17 sep 1695.409 Hun giftet seg med Jens Christian Feltschow.
iv Kirsten Malene Andersdatter Aalborg, født 29 jun 1697.409
v
Peder Andersen Bredal,408 født 27 nov 1698.409 Tok navnet etter moren.
vi Iver Andersen Aalborg, født 24 des 1700,409 død 25 jan 1719.409
366. Mads Simensson Hage, (see same person above # 130) født 1651 i Trondheim, Sør-Trøndelag,157 yrke bakermester, død ca
1702 i Byåsen, Sør-Trøndelag.157 gift 1687,157 med Ingeborg Hansdatter.
Barn:
65.
i
Giertrud Madsdatter Hage, født 1 mar 1687 i Trondheim, Sør-Trøndelag,154 død 16 jun 1752 i Røros, SørTrøndelag.154 (1) gift 29 aug 1704 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag153 med Paul Madsen Holst, født
mar 1679 i Trondheim, Sør-Trøndelag, yrke bergskriver i Selbu, død mar 1719 i Selbu, Sør-Trøndelag.152 (2)
gift 8 jul 1722 i Selbu krk., Selbu, Sør-Trøndelag161 med Henning Irgens, født 1 apr 1698 i Holtålen,154 yrke
hytteskriver på Røros,162 død 1778 i Røros, Sør-Trøndelag.154
183. ii Riborre Madsdatter Hage, født 1687,157 død før 1756.157 gift 2 jun 1710,157 med Jens Jensen Randulf.
iii Hans Simen Hage.
iv Sven Hage.
v
Anne Madsdatter Hage.
vi Ingeborg Madsdatter Hage.
367. Ingeborg Hansdatter, (see same person above # 131) født 1654 i Trondheim, Sør-Trøndelag,157 død 1736.157
384. Laurits Rasmussen Smukstad, født 1631 i Nordre Smukkestad, Lardal, Vestfold,410 yrke gårdbruker, død ca 1685 i Nordre
Smukkestad, Lardal, Vestfold.410 Bruker av gården Nordre Smukkestad 1657 - ca.1680. Eide 1 lpd. 1/2
bism.pd. korn i Røsbek.
Barn:
206. i
Jacob Larssøn, født 1674 i Nordre Smukkestad, Lardal, Vestfold,298 yrke gårdbruker,298 død 30 aug 1761 i
Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.22 gift 1701 i Svarstad, Lardal, Vestfold298 med Karen Olsdatter
Gjetrang.
386. Ole Olssøn Gjetrang, født 1649 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,298 yrke gårdbruker,298 død jun 1717 i Gjetrang, Svarstad,
Lardal.144 Han var bruker på Gjetrang fra 1696 - 1710. Han er den første bruker som eier hele Gjetrang. 2 huder arvet han etter
faren, den ene fikk han med konen. Kallerud solgte han 1696 til Paul Gulbrandsen i Flesberg. I 1699 solgte han
også gods i Sjulstad. Hustruen døde 1715, og han to år etter. Han giftet seg med298 Maren Halvorsdatter Engelstad.
Barn:
207. i
Karen Olsdatter Gjetrang, født 1675 i Gjetrang, Svarstad, Lardal,141 død 1758 i Svarstad, Lardal, Vestfold.141
(1) gift 1701 i Svarstad, Lardal, Vestfold298 med Jacob Larssøn, født 1674 i Nordre Smukkestad, Lardal,
Vestfold,298 yrke gårdbruker,298 død 30 aug 1761 i Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.22 (2) gift 1693 i
Svarstad, Lardal, Vestfold142 med Ole Mathiassøn Engelstad, født i Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,144
død 1698 i Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.299
387. Maren Halvorsdatter Engelstad, født 1649 i Søndre Engelstad, Lardal, Vestfold,298 død 1715 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.298
388. Halstein Eivindson Bekkjorden, født 1615 i Bekgjord Mellom, Flesberg, Buskerud,411 død 1697 i Kjølset, Flesberg,
Buskerud.411 Han giftet seg med3 Mari Torleivsdatter Kjølset.
Barn:
194. i
Even Halsteinsen Horntvet, født ca 1668 i Kjølset, Flesberg, Buskerud,300 yrke gårdbruker, død etter 1733.300
Han giftet seg med300 Mari Hansdatter.
389. Mari Torleivsdatter Kjølset, født 1635,412 død 1675.412
Hogne Holst © 2004
64
Aner til Arve Holst
390. Hans N..
195.
i
Barn:
Mari Hansdatter, født ca 1671.300 Hun giftet seg med300 Even Halsteinsen Horntvet.
392. Gullik Paulsen Otterstad, født ca 1632,302 yrke gårdbruker, død 1708 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.302 Gullik arvet
etter sin mor anpart i Otterstad. Nevnes som bruker her 1662 - 1708. Gullik var gift 3 ganger. I 1670 eide han foruten 1 1/4 lpd.
7 1/2 mark.tunge i Otterstad, også 10 lpd.mel i Bringaker i Botne, 3 lpd.korn i Jonsrød i Våle, 3 1/2 lpd. 3 mrk.korn i Nedre
Skjerven og 2 1/2 lpd. 12 1/2 mrk.korn i Skog i Andebu. Han eide også en liten part i Nedre Loftsbøen og Fitje i Høyjord. Det
nevnes at samtlige hus på Otterstad brente ned i 1676-77.
Gullik Paulsen var lagrettsmann i årene 1672-74, 1680-89 og 1695. I 1684 ble han stevnet for 10 rdlr. 3 ort 23 sk. i gjeld til
Hans Andersen, men fikk henstand på grunn av skaden etter brannen. I 1696 ble han anklaget av Ambrosius Paulsen i
Sandsvær, fordi han stadig kjørte fattigfolk til ham, enda Gullik hadde lovet å slutte med det. Han fikk 1/2 lodd sølv i mulkt.
Dette gir et lite bilde på de dårlige tider i bygdene.
Han døde i 1708. Ved skiftet i 1709 var bruttoformuen 505 rdlr., netto 397. Jordegodset besto av 22 lpd. i Otterstad og en liten
part i Ødegarden Bringaker, arv etter hans avdøde hustru Ingeborg Christensdatter. Videre en liten part i Jonsrud i Våle, arv
etter hans første hustru. Blant løsøre fantes et gammelt sølvstøp, et meget stort tinnfat, rikelig med dekke- og sengetøy, bl.a. en
flamsk benke-dyne. Besetningen besto av to hester, 9 kuer, 2 ungfe og 2 stuter. Etter Gulliks død brukte sønnen Paul den delen
av gården som barna arvet. (1) Han giftet seg med305 Eli Olufsdatter Jonsrud. (2) Han giftet seg med302 Ingeborg
Christensdatter, død 1691 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.413
Barn med Eli Olufsdatter Jonsrud:
i
Torleif Gulliksen Otterstad, født ca 1660 i Lardal, Vestfold.302 Kom til Øde Bringaker i Botne. Gift 3 ganger.
ii Paul Gulliksen Otterstad, født ca 1663 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,302 yrke gårdbruker.302 Bruker på
Otterstad etter faren.
iii Ole Paulsen Otterstad, født ca 1663 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.302 Kom til Lærum i Våle.
iv Christen Gulliksen Otterstad. Døde ung.
205. v
Gyri Gulliksdatter Otterstad, født ca 1668 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,305 død 1742 i Sogn,
Svarstad, Lardal, Vestfold.143 Hun giftet seg med305 Ole Gundersen Sogn.
Barn med Ingeborg Christensdatter:
196. vi Halvor Gulliksen Otterstad, født ca 1680 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,302 yrke lagrettsmann og
bonde, død 1766 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.200 gift 1711,200 med Gunhild Hansdatter.
vii Marte Gulliksdatter Otterstad, født 1683 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.302
viii Gullik Gulliksen Otterstad, født ca 1688 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.302
ix Ellef Gulliksen Otterstad, født ca 1690 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.302
393. Ingeborg Christensdatter, død 1691 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.413 Ingeborg var Halvors andre hustru. Ved skiftet
etter henne i 1691 var bruttoformuen 443 rdl., netto 346.
394. Hans Ingebretsen. Han var fra Grette. Han giftet seg med199 Mette Hansdatter.
Barn:
197. i
Gunhild Hansdatter, født 1686 i Sandsvær, Buskerud,199 død 1744 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.200
gift 1711,200 med Halvor Gulliksen Otterstad.
395. Mette Hansdatter. Hun var datter til sorenskriver Hans Jensen i Sandsvær.
404. Oluf Asbjørnsen Skudum, født 1604 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,414 yrke gårdbruker og kirkeverge, død før 1668.144
Ole (Oluf) var kirkeverge i 1651, 1652 og 1656. I 1656 eide han i Skui 1 skpd. korn, i Birkeli 14 lpd. korn, i Gjetrang 2 huder, i
Kallerød 16 lpd. korn, i Vestre Tanum 8 lpd. korn og i Skog ødegard 8 lpd. korn. I 1659 eide han dessuten 2 1/2 lpd. korn i
Nakkjem. Han solgte i 1656 "Fuschefaas og bergsleden i Eidselven i Hof" til Rasmus Jensen Øvre Berg i Hof. Det var
arvegods etter foreldrene til Ole. Rasmus mente han hadde betalt for mye, og solgte til Oles sønner for samme pris i 1689. Han
giftet seg med3 Else Olufsdatter Schjerven.
Barn:
202. i
Ole Olsen Skui, født jan 1647 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,22 yrke lagrettsmann,201 død 1717 i Skui,
Svarstad, Lardal, Vestfold.201 (1) gift 1704,142 med Else Pedersdatter Fossane, født 1686 i Andebu,
Vestfold,142 død 1771 i Sandsvær, Buskerud.202 (2) Han giftet seg med303 Aase Hansdatter Skui, død 1703 i
Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold.303
Hogne Holst © 2004
65
Aner til Arve Holst
386.
ii
Ole Olssøn Gjetrang, født 1649 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,298 yrke gårdbruker,298 død jun 1717 i
Gjetrang, Svarstad, Lardal.144 Han giftet seg med298 Maren Halvorsdatter Engelstad.
405. Else Olufsdatter Schjerven, født 1627 i Søndre Nordby, Hem, Lardal, Vestfold,414 død før 1666 i Gjetrang, Svarstad,
Lardal.414 Man antar at hennes fornavn var Else.
406. Peder Jensen Fossan, yrke lensmann i Andebu.201
Barn:
203. i
Else Pedersdatter Fossane, født 1686 i Andebu, Vestfold,142 død 1771 i Sandsvær, Buskerud.202 (1) gift
1704,142 med Ole Olsen Skui, født jan 1647 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,22 yrke lagrettsmann,201 død 1717
i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold.201 (2) gift 5 apr 1718 i Lardal, Vestfold142 med Laurits Wright, født 1689.144
408. Gunder Bjørnsen Brandsrud, født ca 1615 i Kråkemo, Svarstad, Lardal, Vestfold,303 yrke gårdbruker, død ca 1676 i
Brandsrud, Svarstad, Lardal.303 Gunder brukte i 1667 hele Brandsrud. Etter Gunder kom det bygselbønder på
Brandsrud. Han var også eier av Øvre Kråkemo hvor han nevnes fra 1645 til
1658. gift 1702, med Aase Hansdatter Skui.
Barn:
204. i
Ole Gundersen Sogn, født ca 1664 i Brandsrud, Svarstad, Lardal,305 yrke lagrettsmann, gårdbruker, død 1740 i
Sogn, Svarstad, Lardal, Vestfold.143 Han giftet seg med305 Gyri Gulliksdatter Otterstad.
409. Aase Hansdatter Skui, død 1703 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold.303 Aase er muligens datter av forrige bruker på Brandsrud,
Hans Jonsen. (1) gift 1702, med Gunder Bjørnsen Brandsrud, født ca 1615 i Kråkemo, Svarstad, Lardal, Vestfold,303 yrke
gårdbruker, død ca 1676 i Brandsrud, Svarstad, Lardal.303 (2) Hun giftet seg med303 Ole Olsen Skui, født jan 1647 i Skui,
Svarstad, Lardal, Vestfold,22 yrke lagrettsmann,201 død 1717 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold.201
410. Gullik Paulsen Otterstad, (see same person above # 392) født ca 1632,302 yrke gårdbruker, død 1708 i Otterstad, Svarstad,
Lardal, Vestfold.302 (1) Han giftet seg med305 Eli Olufsdatter Jonsrud. (2) Han giftet seg med302 Ingeborg Christensdatter,
død 1691 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.413
Barn med Eli Olufsdatter Jonsrud:
i
Torleif Gulliksen Otterstad, født ca 1660 i Lardal, Vestfold.302 Kom til Øde Bringaker i Botne. Gift 3 ganger.
ii Paul Gulliksen Otterstad, født ca 1663 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,302 yrke gårdbruker.302 Bruker på
Otterstad etter faren.
iii Ole Paulsen Otterstad, født ca 1663 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.302 Kom til Lærum i Våle.
iv Christen Gulliksen Otterstad. Døde ung.
205. v
Gyri Gulliksdatter Otterstad, født ca 1668 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,305 død 1742 i Sogn,
Svarstad, Lardal, Vestfold.143 Hun giftet seg med305 Ole Gundersen Sogn.
Barn med Ingeborg Christensdatter:
196. vi Halvor Gulliksen Otterstad, født ca 1680 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold,302 yrke lagrettsmann og
bonde, død 1766 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.200 gift 1711,200 med Gunhild Hansdatter.
vii Marte Gulliksdatter Otterstad, født 1683 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.302
viii Gullik Gulliksen Otterstad, født ca 1688 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.302
ix Ellef Gulliksen Otterstad, født ca 1690 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.302
411. Eli Olufsdatter Jonsrud.
416. Oluf Hvaal, yrke gårdbruker, død ca 1663 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.415 Oluf er nevnt på Nordre Hvaal 1657 1662. Han fikk 1648 bot for å ikke møte i retten. 1653 måtte han bøte for å ha skåret Lauritz Sjulstad med kniv, året etter for
slagsmål med Sten Gavelstad. Oluf var gift med Guri Nilsdatter. Sønnene Nils og Halvor fikk hver sin halvpart av gården, samt
Sven, som kom til Bjertnes (muligens Bjerknes i Sandsvær). Oluf døde mellom 1662 og 1664. Han giftet seg med415 Guri
Nilsdatter.
Barn:
208. i
Halvor Olsen Hvaal, yrke gårdbruker, død 1746 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 (1) Han giftet
seg med204 Eli Olsdatter, død 1698 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 (2) gift ca 1700,204 med Anne
Jonsdatter, født 1667,204 død 1707 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 (3) gift 1708,204 med
Ingeborg Sørensdatter Evje, død 1711 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 (4) gift 1711,204 med
Berte Arnesdatter.
Hogne Holst © 2004
66
Aner til Arve Holst
ii
iii
Nils Olsen Hvaal, født ca 1652,415 yrke gårdbruker. Bruker av den ene halvpart av Nordre Hvaal som ble delt
av faren.
Sven Olsen Hvaal. Han kom til Bjertnes (muligens Bjerknes i Sandsvær).
417. Guri Nilsdatter.
418. Jon N..
i
209.
ii
Barn:
Anders Jonsen Sjulstad, født ca 1666,416 yrke lagrettsmann og bonde, død 1713 i Søndre Sjulstad, Lardal,
Vestfold.417 Bruker av Søndre Sjulstad 1711 - 1713. Han er nevnt i skoskatten 1711.
Lagrettsmann 1707 - 1713.
Anne Jonsdatter, født 1667,204 død 1707 i Nordre Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold.204 gift ca 1700,204 med
Halvor Olsen Hvaal.
420. Paul Paulsen Røsholt, født ca 1640, yrke gårdbruker.306 Han er oppført som bruker av Røsholt i 1670. I Prestens Manntall
1664 er han oppført som tjenestedreng på gården.
Barn:
210. i
Paul Paulsen Røsholt, yrke gårdbruker og kirkeverge,306 død etter 1711.306 (1) Han giftet seg med307 Eli
Mathiasdatter, død før 1701 i Røsholt, Styrvold, Lardal, Vestfold.307 (2) gift ca 1700,307 med Gunhild
Helgesdatter Bergan, født ca 1649,306 død 1724 i Røsholt, Styrvold, Lardal, Vestfold.306
432. Oluf Axelsen Jonsrud. Han var fra Jonsrud i Våle. Han giftet seg med302 Marte Tollefsdatter Schjerven.
Barn:
411. i
Eli Olufsdatter Jonsrud. Hun giftet seg med305 Gullik Paulsen Otterstad.
ii Tollef Olssøn. Nevnes som stesønn til Oluff Tordsen i 1664.
216. iii Oluf Olufssøn Schjerven, født ca 1649,308 yrke gårdbruker, død ca 1692 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.309
Han giftet seg med308 Catrine Pedersdatter.
433. Marte Tollefsdatter Schjerven, død etter 1644 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.308 Fra Nedre Skjerven i Lardal. Hun er
oppført som enke i 1644. (1) Hun giftet seg med302 Oluf Axelsen Jonsrud. (2) Hun giftet seg med308 Oluff Tordsen, født ca
1627,308 yrke gårdbruker, død ca 1664 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.308
434. Peder Ottesen, yrke fogd og sorenskriver. Peder var fogd i Tønsberg, senere sorenskriver i Lardal. Gift to ganger. Han
ble senere bruker på Hillestad i Botne. (1) Han giftet seg med308 Magdalene Clemmetsdatter. (2) Han giftet seg med418
Marte Olufsdatter Schjerven, født 1626 i Søndre Nordby, Hem, Lardal, Vestfold,418 død 1726 i Botne, Mjelva.144
Barn med Magdalene Clemmetsdatter:
217. i
Catrine Pedersdatter, født ca 1650, død ca 1699 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.309 Hun giftet seg med308
Oluf Olufssøn Schjerven.
435. Magdalene Clemmetsdatter.
448. Augustinus Dahl.
Barn:
224. i
Daniel Augustinusson Dahl, født ca 1672, yrke trelasthandler.314 gift 1 jun 1719 i Hof, Solør212 med Birgitte
Olufsdotter Blix.
450. Oluf Thomasson Blix, født 1650 i Fredrikstad, Østfold,212 yrke sogneprest til Hof, død mai 1687 i Hof, Hedmark.315 Oluf var
sogneprest til Hof i Solør fra 1675. Han giftet seg med212 Birgitte Pedersdotter.
Barn:
225. i
Birgitte Olufsdotter Blix, født 1676 i Hof, Solør,315 død 1753 i Hof, Solør.209 (1) gift 1701,315 med Mads
Andersson Hammer, født 1665,315 død 1687.315 (2) gift 1 jun 1719 i Hof, Solør212 med Daniel Augustinusson
Dahl, født ca 1672, yrke trelasthandler.314
ii Thomas Olufsen Blix, født 1677 i Hof, Solør, død 1729 i Odal, Hedmark.
iii Peder Olufsen Blix, født 1678 i Hof, Solør, død 13 des 1728.
iv Magdalene Olufsdatter Blix, født 1680 i Hof, Solør, død 1729 i Borgund, Møre og Romsdal.
v
Benedicte Olufsdatter Blix, født 1682 i Hof, Solør.
Hogne Holst © 2004
67
Aner til Arve Holst
451. Birgitte Pedersdotter, født 1657 i Høland,212 død 1716 i Hof, Hedmark.315 (1) Hun giftet seg med212 Oluf Thomasson Blix,
født 1650 i Fredrikstad, Østfold,212 yrke sogneprest til Hof, død mai 1687 i Hof, Hedmark.315 (2) Hun giftet seg med419 Niels
Tanche.
452. Halvor Hansen, født før 1640 i Eik, Nannestad, Akershus,316 yrke husmann på Austad, død før 1685.316 Halvor ble visstnok
husmann under eller på gården Austad. Han bøtte 12 rdl. for leiermål med Kari Bjørnsdatter. Fikk barn med med316 Kari
Bjørnsdatter.
Barn:
226. i
Christoffer Halvorsen Frogner, født ca 1656 i Eik, Nannestad, Akershus,316 yrke lensmann i Ullensaker, død
1728 i Frogner, Ullensaker, Akershus.316 (1) gift ca 1685,317 med Gjertrud Halvorsdatter Ingjer, født ca 1635
i Ingjer, Ullensaker, Akershus,317 død 1715 i Frogner, Ullensaker, Akershus.317 (2) gift 1716,3 med Anne Marie
Buchholz, født ca 1689 i Eidsvoll, Akershus,317 død 1768 i Frogner, Ullensaker, Akershus.317
ii Eli Halvorsdatter, født før 1678,420 død etter 1678.420 Nevnt 1678 må være Halvors datter. (Nannestad
bygdebok, bd II, s. 43).
453. Kari Bjørnsdatter, født før 1640.420
456. Erik Arnesen Grundseth, født ca 1646 i Våler, Hedmark,212 yrke gårdbruker, død ca 1711 i Elverum, Hedmark.212 Han var
bruker av gården Grundset i Elverum. Kom muligens fra Våler.
Barn:
228. i
Jørgen Eriksen Grundseth, født 1685 i Elverum, Hedmark,212 yrke gårdbruker, død 15 mar 1743 i Elverum,
Hedmark.212 gift 1712,212 med Ragnhild Pedersdatter Skjulstad.
460. Thore Hågensen Økseth, født 1644 i Nordre Økset, Elverum, Hedmark,212 død ca 1730 i Nordre Økset, Elverum, Hedmark.212
Han giftet seg med212 Marit Pedersdatter.
Barn:
i
Rønnaug Torsdatter, født 1679,23 død 1755.23
ii Siri Torsdatter, død 1742.23
230. iii Ole Thoresen Økseth, født ca 1695 i Nordre Økset, Elverum, Hedmark,212 yrke gårdbruker, død 1736 i Nordre
Økset, Elverum, Hedmark.212 gift 15 okt 1727,212 med Kari Jensdatter Sønsterud.
iv Peder Toresen, død 1777.23
461. Marit Pedersdatter.
462. Jens Jensen Sønsterud, død 1726.212 Fra Lille Sønsterud i Åsnes. Han giftet seg med212 Ragnhild Amundsdatter.
Barn:
231. i
Kari Jensdatter Sønsterud, født 1704 i Lille Sønsterud, Åsnes, Hedmark,212 død 1762 i Mellom Finstad,
Elverum. gift 15 okt 1727,212 med Ole Thoresen Økseth.
463. Ragnhild Amundsdatter, død etter 1727.212
498. Ole Tollefsen Strand, født 1655 i Mellom Strand, Elverum,23 yrke gårdbruker, død 1712 i Mellom Strand, Elverum.23 Ole
Tollefsen overtok gården Mellom Strand etter faren som hadde drevet fram gården til stor velstand. Han giftet seg med23 Anne
Jensdatter.
Barn:
249. i
Kirsten Olsdatter, død 1732 i Mellom Strand, Elverum.23 (1) Hun giftet seg med23 Kjell Mortensen, yrke
gårdbruker, død 1721 i Mellom Strand, Elverum.23 (2) Hun giftet seg med Peter Jacob Timmermann.
ii Kari Olsdatter.
499. Anne Jensdatter, død i Mellom Strand, Elverum.
504. Gunder Jonsen Østerhaug, født 1653 i Østerhaug, Elverum, Hedmark,23 yrke lensmann i Elverum, død 1723 i Østerhaug,
Elverum, Hedmark.23 Gunder overtok gården Østerhaug i Elverum etter moren 1680. Lensmann i Elverum. Han giftet seg
med23 Maren Tollefsdatter.
Barn:
252. i
Tollef Gundersen Østerhaug, født 1683 i Østerhaug, Elverum, Hedmark,23 yrke lensmann i Elverum, død 1743
i Nordre Houm, Elverum, Hedmark.23 Han giftet seg med23 Berte Guttormsdatter Ljømo.
Hogne Holst © 2004
68
Aner til Arve Holst
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
Jon Østerhaug, født 1684 i Elverum, Hedmark,23 død 1748 i Elverum, Hedmark.23
Kirsti Østerhaug, født 1688,23 død 1762.23
Strømme Østerhaug, død 1739.23
Karen Østerhaug.
Ole Østerhaug, født 1697,23 død 1756.23
Maren Østerhaug, født 1700,23 død 1755.23
Anne Østerhaug, født 1703,23 død 1760.23
505. Maren Tollefsdatter, død 1713 i Østerhaug, Elverum, Hedmark.23
506. Guttorm Olsen Ljømo, født 1659,23 yrke gårdbruker, død 1730 i Nordre Houm, Elverum, Hedmark.23 Guttorm kjøpte Nordre
Houm i 1689. Hans ektefelle er ukjent, men han
hadde to døtre.
Barn:
253. i
Berte Guttormsdatter Ljømo, født 1686 i Nordre Houm, Elverum, Hedmark,23 død 1763 i Nordre Houm,
Elverum, Hedmark.23 Hun giftet seg med23 Tollef Gundersen Østerhaug.
510. Peder Pedersen, født i Øvre Skjefstad, Elverum, Hedmark,23 yrke gårdbruker, død ca 1725 i Øvre Skjefstad, Elverum,
Hedmark.23 Peder overtok driften av Øvre Skjefstad i 1692.
Barn:
255. i
Anne Pedersdatter, født 1705 i Øvre Skjefstad, Elverum, Hedmark,23 død 1785 i Øvre Skjefstad, Elverum,
Hedmark.23 Hun giftet seg med23 Jørgen Jørgensen Oppberget.
6. tipp-oldeforeldre
524. Peder N..
262.
i
Barn:
Hans Pedersen, født ca 1640,318 yrke baker, død jun 1686 i Trondheim (?).318 gift før 1665,279 med Giertrud
Nielsdatter.
526. Niels Estensen, født ca 1615,279 yrke skreddermester, død ca 1659.279 Niels var skreddermester i Trondheim. Han var gift med
Margrethe Jespersdatter. Han var skredderlaugets "kro-far" fra 1636 til 1658. Skiftet etter Niels ble sluttet 27.juli 1665, og her
står som følger:
"27/7 1665, +Niels Estensen skredder i Sanden. E. Margrethe Jespersd. 5 dtr. Giertrud, Thrine gift, Elline 23, Gure 22 og
Maren 20 år, 247 - 269 Rd."
(Kilde: NST, bind XVI, s.139)
Niels bodde i 1638 på den tidliger eiendommen til Henrich schreder i Korgen. Han deltok dette år i oppmålingen av to
kannikeløkker. Har er 1645 oppført blant borgere og handverksfolk og frasa seg 1658 stillingen som skredderlaugets kro-far,
som han hadde innehatt i 22 år. 26.juni 1659 nevnes Margrethe sal: Niels Estensens og ledingen 1660 - 62 fører da også opp
Margrethe i Kørgen på denne plass, men først 1665 holdt hun skifte etter mannen.
(Kilde: Henry Berg; Trondheim før Cicignon, 1951, s.115). Han giftet seg med3 Margrete Jespersdatter.
Barn:
263. i
Giertrud Nielsdatter, født ca 1640 i Trondheim, Sør-Trøndelag,318 død ca 1713.318 gift før 1665,279 med Hans
Pedersen.
ii Thrine Nielsdatter, født ca 1641.279 Hun var gift da det ble holdt skifte etter faren i 1665.
iii Elline Nielsdatter, født ca 1642.279
iv Gure Nielsdatter, født ca 1643.279
v
Maren Nielsdatter, født ca 1645.279
527. Margrete Jespersdatter, født ca 1620,279 død 11 okt 1676.279 (1) Hun giftet seg med3 Niels Estensen, født ca 1615,279 yrke
skreddermester, død ca 1659.279 (2) Hun giftet seg med279 Henrich Gierdes, yrke skreddermester, død etter 1676.
528. Henrich Jürgens, født ca 1585 i Itzehoe, Holstein, Tyskland,320 yrke kjøpmann,421 død i Itzehoe, Holstein, Tyskland. Han
bodde omkring år 1600 i Itzehoe i Holstein, og han benevnes i familieopptegnelser som doctor medicinæ, som kan være en
forveksling av titlene Dr. og Dn. (Dominus=herre). Ifølge danske meddelelser var han prokurator, og sorenskriver Resch kaller
ham i sine slektstaveler "kgl. procureur", men på sønnens gravsten kalles han "mercator" (kjøpmann), og dette må antas å være
Hogne Holst © 2004
69
Aner til Arve Holst
det mest riktige. Samtidig hadde han en stilling som "vestiarius" hos kong Christian IV, "hvorved vel forstaaes en bestilling ved
det kgl. klædekammer eller ved den kgl. garderobe" (iflg. Holberg's Hist. II, s. 574-75). Han giftet seg med421 Chatarina
Früchtnichts.
Barn:
i
Karen Henrichdatter Jürgens. Hun giftet seg med421 Johan Christopher Kreutzaver.
ii Anna Jürgens. Hun giftet seg med421 Thomas Michael Hein.
iii N. Irgens. Han ble "ihjelskudt paa en Postvogn af sin Tiener af Vanvare".
iv Joachim Jürgens, født 19 mai 1611 i Itzehoe, Holstein, Tyskland,422 yrke overdirektør Røros, død 29 aug 1675 i
København, Danmark.423 Joachim Irgens (Jurgens) von Westerwik født 1611 i Itzehoe, Holstein.
Kammertjener hos Christian 4de, var overdirektør ved Røros Kobberverk.
Adlet i 1675, døde i 1674. gift 12 des 1656,423 med Cornelia De Bickers.
264. v
Johannes Irgens, født ca 1612 i Itzehoe, Holstein, Tyskland,320 yrke direktør på Røros, død 1659 i Røros, SørTrøndelag.321 Han giftet seg med321 Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.
529. Chatarina Früchtnichts.
530. Henning Arnisæus, født 1570 i Schlanstedt, Halberstadt, Magdeburg, yrke livlege og prost, død sep 1636 i Hillerød, Sjælland,
Danmark.321 Henning Arnisæus var lærer og senere professor ved universitetet i Frankfurt og Academia Julia i Braunschweig. I
1619 ble han rådgiver og livlege for Christian IV av Danmark. Elisabeth og Henning hadde 5 barn, og etter sin kones
død, giftet han seg på nytt med Anna Nicelsdatter Lundt den 14. jan 1632. Elisabeth Götz skal være datter av borgermester i
Soltquelle (Salzwedel?). (1) gift før 1614,322 med Elizabet Götz, død 1631 i Hillerød, Sjælland, Danmark.424 (2) gift 14 jan
1632,227 med Anna Lundt, født 12 nov 1605 i Nykøbing, Danmark,227 død 29 okt 1685.227
Barn med Elizabet Götz:
265. i
Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus, født 1618 i Haderslev, Jylland, Danmark,322 død 1694 i Røros,
Sør-Trøndelag.320 Hun giftet seg med321 Johannes Irgens.
ii Christian Arnisæus, yrke direktør Røros, død 1669 i Røros, Sør-Trøndelag.321 Christian var svoger av
Johannes Irgens og ble ansatt som direktør på verket etter Jacob Mathias Tax fra 1663 - 1669, da han fikk
avskjed. Han var helt ukyndig i bergdrift og en meget steil og vanskelig herre. Han tok seg så nær av sin
avskjedigelse, at han trakk seg tilbake i den dypeste ensomhet og levde sine siste leveår i en liten stue under
Rørosgård. Han døde visstnok sinnsyk.
iii Frederich Arnisæus, født 1621,321 yrke lege, død 1654.321 Døde av pest.
iv Utlila Arnisæus. Hun giftet seg med321 N. Mejer.
531. Elizabet Götz, død 1631 i Hillerød, Sjælland, Danmark.424
536. Effuen Foss, født ca 1580,425 yrke lensmann. Skal visstnok hatt 6 barn.
Barn:
268. i
Steen Evensen Meldal, født 1611 i Horg, Melhus,172 yrke sogneprest i Meldal,172 død 18 jul 1680 i Meldal, SørTrøndelag.172 gift 1644 i Meldal, Sør-Trøndelag341 med Anna Andersdatter Bruse.
ii Marit Evensdatter.
538. Anders Olufson Bruse, født 1594 i Leksvik, Nord-Trøndelag,172 yrke sogneprest i Meldal,426 død 1657 i Meldal, SørTrøndelag.172 Anders var kapellan i Meldal (fra 1615, 21 år gml) og derav som prost i 24 år. Først 9 skoleår i Trondhjem og så
til København 19 år gammel (1613). Tilbake 1615 som kappelan i Meldalen. Sogneprest fra 1621 Gift 1616. Svigerfaren døde i
1621 og Anders etterfulgte ham som sogneprest. Orkdølafylket 1924 side 45: En Mindetavle over Sognepræst A O B hænger i
Meldal kirke.
Anders var sogneprest i Meldal og prost i Dalernes prosti i 1644. Anders var den første som ga anledning til opptagelsen av
Røros kobberverk, og drev det i lang tid sammen med Lorentz Lossius og songeprest i Tønset, Hans Lauritssøn (Hans Larsen).
En dag fikk han melding om et kobberfunn som skulle være gjort i Raudhammeren (Rødhammeren). Prosten meldte straks
funnet til sin svigersønn, Lorentz Lossius, som da var schiktmester(forvalter) ved Kvikne kobberverk, og bad ham undersøke
finnestedet. Sammen med bergskriveren ved Kvikne, Peter Petersen, dro så Lossius avsted og befarte stedet og skaffet seg
mutingsseddel på stedet. Dette er det eldste historiske dokument som har forbindelse med gruvedriften på Røros, utstedt den 28.
august 1644 i Bragernes.
Mutingsseddelen for Storvola lød:
Hogne Holst © 2004
70
Aner til Arve Holst
"Lorentz Lossius" og hans "mitgewerchen Anders Olafssøn, Probst in Thalerne" og "Hans Lauritzen zu Thøndseth parachia",
og gruven her ble kalt "Auf de Fortuna" (Til Lykke).
Anders Olufsøn Bruse må åpenbart ha vært en formuende mann, for det er i første rekke han som finansierer det nye
kobberverket, og samtidig med at vi hører om de første gode driftsresultater får vi vite at Meldalspresten inntil 17. oktober 1656
har lagt ut 4.254 rdl. og 23 skilling.
Blant de opprinnelige partisipanter har utvilsomt Anders vært den ledende, særlig i kraft av sine pengemidler. Det er forståelig
nok at prosten ble ytterst bitter over den urett som ble begått mot ham og de andre av kammertjener Jochum Jürgens. Men
videre tiltalende er det jo ikke, at denne sikkert meget velstående prelat stadig kaller seg "en fattig Mand". Men en var jo ofte
sterk og patetisk i ordene i hine dager. En gammel tradisjon vil vite at prosten tok seg så nær av all den urett som var overgått
ham, at han senere begikk selvmord ved å kaste seg ut i en kulp i Orkla, som siden ble kalt Brusehølen. gift 1617,172 med Ellen
Olsdatter Meldal.
Barn:
269. i
Anna Andersdatter Bruse, født 1623 i Meldal, Sør-Trøndelag,172 død 11 feb 1702 i Øyen, Meldal, SørTrøndelag.172 gift 1644 i Meldal, Sør-Trøndelag341 med Steen Evensen Meldal.
ii Kristine Andersdatter Meldal, født ca 1630,385 død 1670.427 (1) Hun giftet seg med427 Lorentz Lossius, født
ca 1580 i Sachsen, Tyskland,427 yrke direktør Røros,428 død 24 nov 1654 i Røros, Sør-Trøndelag.427 (2) gift ca
1665,385 med Niels Jensen Friis, født ca 1635 i Danmark,385 yrke sogneprest i Tynset, død 1704.225
iii Clara Andersdatter Meldal. Hun giftet seg med429 Jens Willumsen Bing.
iv Karen Andersdatter Meldal. Hun giftet seg med385 Christen Andersen Riber.
v
Elen Andersdatter Meldal, død 1661.172 Hun giftet seg med385 Jacob Nielsen Borchman.
vi Maren Andersdatter Bruse. gift 19 des 1660,172 med Hans Reinholdtsen Ogman.
vii Lucia Andersdatter Bruse. Hun giftet seg med172 Peder Erlandsen Skovgård.
539. Ellen Olsdatter Meldal, født 1599 i Meldal, Sør-Trøndelag,315 død 1654.345
540. Augustinus Jenssøn Wivel, født ca 1600 i Verdal, Nord-Trøndelag,430 yrke sogneprest i Trondheim,431 død 17 jan 1657 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.430 Augustinus ble den 1. mai 1618 immatrikulert ved Københavns universitet. Han hadde gått
latinskolen i Trondheim. Det første vi hører om Hr. Augustinus står i samband med biskop Arreboes domfellelse. Han var
nemlig til stede i det brylluppet i Hemne hvor bispen opptrådte noe løssloppent, og han måtte derfor vitne i saka. Det var under
rettsforhandlingene i Trondheim i november 1621, så da må han iallfall være blitt ordinert. I Strinda fulgte han altså etter
Salomon Lauritsen, slik som kirkeregnskapet antyder. Han hadde visepastoratet til han i 1630 ble kapellan i Vår Frue kirke.
Dette året underskrev han nemlig kapitelseden etter det Arne Magnussons avskrift av en forsvunnen kapitelsprotokoll i Det
kongelige Bibliotek melder. Fem år etter ble han sokneprest samme sted. I de siste åra sine var han notarius capituli, men måtte
på slutten ha ettermannen Peder Bredal til hjelp. At han har vært en ansett man skjønner vi av at han var deputert til Fredrik den
tredjes kroning etter det kapitelsboka vet å fortelle. Han døde 17. januar 1657. Biskop Bredahl holdt liktalen over ham med
mange rosende ord den 22. i samme måned. Skifte ble holdt 8. juli. Augustinus Jensen er den første av strindaprestene som har
fått noe i trykken. I 1646 ga han ut en likpreken over Karen Eilertsdatter. Boka kom i København. Blev 1635 Sogneprest til Vor
Frue Kirke i Trondhjem; 18 Septbr. 1644 undertegnede han Jordebogen over Pastoratets Jordegods; var 1656 Notarius Capituli,
hvilket Embede han i sin Svaghed bestyrede ved Eftermanden Peder Pedersen Bredahl Hjelp. Døde 1657. Var gift 2 ganger.
Hans siste hustru Lisbet levde som enke ennå 1675. De to yngste barn var av siste ekteskap. Skifte 8 sep. 1657. (1) Han giftet
seg med Marit (Wivel), født ca 1605,221 død 1635. (2) Han giftet seg med431 Elisabeth Michelsdatter, født 1600,432 død
1683.431
Barn med Marit (Wivel):
i
Jens Augustinussøn Wivel, født 1620,430 yrke visepastor i Inderøy,172 død 1681. Vicepastor til Inderøen fra
omtr. 1645. Han giftet seg med Guru Andersdatter.
ii Ole Augustinussøn Wivel, født 1625,221 yrke sogneprest til Lødingen,433 død 1657 i Trondheim, SørTrøndelag.221 Han giftet seg med3 Lisbeth Kiær.
iii Jacob Augustinussøn Wivel, født ca 1630,221 yrke sogneprest i Snåsa,221 død 18 feb 1686. (1) Han giftet seg
med172 Sara Budde. (2) Han giftet seg med3 Susanne Jørgensdatter Schjelderup,221 død ca 1703.
iv Elisabeth Augustinusdatter Wivel, død 1675 i Trondheim, Sør-Trøndelag. (1) gift 1654, med Niels Ebbesen,
født i Flensburg, Tyskland,261 yrke kjøpmann i Trondheim,172 død 1661.261 (2) Hun giftet seg med Johan
Manzin, født 1637 i Flensburg, Tyskland, død 1688 i Trondheim, Sør-Trøndelag.
Barn med Elisabeth Michelsdatter:
Hogne Holst © 2004
71
Aner til Arve Holst
Elina Augustinusdatter, født 1635.430 (1) Hun giftet seg med Jørris (George) Ridtzi. (2) gift 1663, med
Michel Mortensen Thune, født 22 okt 1633 i Køge, Sjælland, Danmark, død 15 apr 1704 i Skogn, NordTrøndelag.
vi Michel Augustinusen, født 15 sep 1636 i Trondheim, Sør-Trøndelag,172 yrke sogneprest til Beitstaden, død 21
jan 1684 i Beitstad prestegård, Nord-Trøndelag.172 gift 8 jul 1665,172 med Anna Jørgensdatter Schjelderup.
vii Christen Augustinussøn Wivel, født ca 1640,430 yrke sogneprest til Nesset,172 død 28 sep 1686 i Gjerde,
Nesset.172 Blev den 4 Søndag efter Trinitatis 1653 ordineret, for- modentlig til resid. Pastor til Næsset, hvor han
var 1671, og døde pludselig 28 Septbr. 1686 paa Gaarden Gjærde, hvor han boede. gift 1 sep 1685,172 med Anna
Hansdatter Brejer.
viii Melchior Augustinusen, født 7 jun 1642 i Trondheim, Sør-Trøndelag,172 yrke sogneprest til Meldal,172 død 2
mar 1707 i Meldal, Sør-Trøndelag.172 Melchior forteller, at 19.april 1678 døde Helena Lindenow, enke etter
Norges kansler og amtmann Ove Bielke til Østråt, i hans mor, herr Augustinius`s enkes gård. ('Trondheim før
Cicignon', Henry Berg, 1951). gift 25 jun 1669 i Meldal, Sør-Trøndelag172 med Elen Stensdatter Meldal.
v
270.
541. Elisabeth Michelsdatter, født 1600,432 død 1683.431 Hun var prestedatter fra Hemne.
542. Jørgen Pedersen Schjelderup, født ca 1610 i København, Danmark,342 yrke sogneprest i Skogn, død 24 des 1657 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.342 Jørgen var residerende kapellan til Domkirken i Trondheim og sogneprest til Skogn, Trondheims stift.
Skiftet ble påbegynt den 19.mars 1662, gjort endelig den 25.juni 1667. Hans barn Hans og Svend fikk brorlodd 556 Rd. og 150
Rd. fordi søstrene la fra seg hjemgave med 300 Rd. (NST, bind XVI, s.141). gift 16 mai 1636,279 med Anna Hansdatter
Busch.
Barn:
i
Peder Jørgensen Schjelderup, født 26 jun 1637 i Trondheim, Sør-Trøndelag,191 yrke sogneprest i Støren,172 død
11 aug 1721 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag.139 Han giftet seg med385 Clara Christine Tausan.
271. ii Anna Jørgensdatter Schjelderup, født 1640 i Trondheim, Sør-Trøndelag,315 død 1685 i Beitstad, NordTrøndelag.315 (1) Hun giftet seg med3 Anders Jensen, født før 1600,348 yrke sogneprest i Skogn, død 1664 i
Inderøy, Nord-Trøndelag.348 (2) gift 8 jul 1665,172 med Michel Augustinusen, født 15 sep 1636 i Trondheim,
Sør-Trøndelag,172 yrke sogneprest til Beitstaden, død 21 jan 1684 i Beitstad prestegård, Nord-Trøndelag.172
iii Maren Jørgensdatter Schjelderup, født ca 1640 i Skogn, Nord-Trøndelag,433 død 26 mai 1701 i Fremstad,
Ørlandet.172 gift 1660,172 med Ole Christophersen Tønder.
iv Hans Jørgensen Schjelderup, født ca 1645 i Trondheim, Sør-Trøndelag.434 Døde ung som student.
v
Svend Jørgensen Schjelderup, født ca 1648 i Trondheim, Sør-Trøndelag,434 yrke lensmann i Skogn.
vi Susanne Jørgensdatter Schjelderup,221 død ca 1703. Overlevede sin Mand og boede i mange Aar paa sin
Eiendomsgaard Korsvold i Snaasen. Hun giftet seg med3 Jacob Augustinussøn Wivel.
vii Gidsken Jørgensdatter Schjelderup, død 29 sep 1665.435 gift 16 aug 1657,435 med Raphael Lund.
543. Anna Hansdatter Busch, født etter 1613 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,348 død 1680 i Skogn, Nord-Trøndelag.348
544. Niels ?? (Randulf), født ca 1560,54 død ca 1630.54
Barn:
272. i
Enevold Nielsen Randulf, født 18 des 1597 i Haderslev, Jylland, Danmark,227 yrke sogneprest i Roskilde, død
30 apr 1666 i Roskilde, Sjælland, Danmark.227 gift 6 jan 1628 i København, Danmark349 med Bente
Rasmusdatter Muus.
546. Rasmus Nielsen Muus, født ca 1570 i Fyn, Danmark,436 yrke bonde, død 1604.171 Han bodde på Ringsaker i Hedmark. Han
giftet seg med436 Bente Pedersdatter.
Barn:
i
Niels Rasmussen Muus, født ca 1595,349 yrke sorenskriver i Åker, død 14 des 1663.349 Niels var sorenskriver
på Hedmark og gift to ganger. (1) Han giftet seg med349 N.N.. (2) Han giftet seg med437 Marie Didriksdatter
Nøff, død 5 nov 1660.437
273. ii Bente Rasmusdatter Muus, født ca 1598,171 død 16 jul 1673.227 gift 6 jan 1628 i København, Danmark349 med
Enevold Nielsen Randulf.
iii Peder Rasmussen Muus. (1) Han giftet seg med349 Dorthe N.. (2) gift 9 mai 1658,349 med Kirsten
Mogensdatter.
547. Bente Pedersdatter.
Hogne Holst © 2004
72
Aner til Arve Holst
548. Hans Iversen Vandel, født 20 sep 1579 i Ribe, Jylland, Danmark,438 yrke biskop i Viborg,438 død 16 des 1641 i Viborg,
Jylland, Danmark.438 Etter et opphold i utlandet studerte Hans i 2 år hos den lærde Holger Rosenkrantz på Rosenholm. I 1609
ble han magister ved universitetet i Strasburg. Fra 1614 var han sogneprest ved den daværende Gråbrødre kirke i Odense og fra
1617 biskop i Viborg. Han ble dr. theol. i 1620. Hans og Margrethe hadde 8 barn. gift 25 aug 1616 i Odense, Fyn, Danmark438
med Margrethe Burchardsen.
Barn:
274. i
Hans Hansen Wandal, født 26 jan 1624 i Viborg, Jylland, Danmark,353 yrke biskop i København, død 1 mai
1675 i København, Danmark.353 gift 27 aug 1653 i Malmø, Sverige353 med Anna Cathrine Winstrup.
ii Iver Hansen Wandal, født 10 mar 1625 i Viborg, Jylland, Danmark,353 yrke prest i Uppaakra, død 11 jun 1693 i
Lund, Sverige.353 (1) Han giftet seg med353 Kirstine Hansdatter Borchardsen, død før 25 apr 1682.353 (2) gift
16 okt 1683 i Uppaakra, Sverige353 med Anna Justdatter Ludvich, død 6 mar 1724 i Lund, Sverige.353
iii Niels Hansen Wandal, født ca 1626.439 Niels døde ugift i utlandet.
iv Jens Hansen Wandal, født ca 1627,439 yrke prest i Vellinge,439 død 1676 i Vellinge, Skåne, Sverige.439 Jens ble
prest i Vellinge og Fuglie i 1652, etter baccalaur i København 1648.
Han synes ikke å ha gjort seg særlig bemerket i sin tid i preste-embedet. (1) gift ca 1652,439 med Dorothea
Nielsdatter. (2) Han giftet seg med439 Bengta Svendsdotter, født ca 1645 i Øster Torp, Sverige,439 død 16 des
1700 i Aspø, Møre og Romsdal.439
v
Susanne Hansdatter Wandal, død 1682.439 Hun giftet seg med439 Niels Jensen Års.
vi Maren Hansdatter Wandal, født 1634,439 død 17 jun 1666 i Skive, Danmark.439 gift ca 1654 i Viborg, Jylland,
Danmark439 med Jacob Danielsen Faber.
vii Karen Hansdatter Wandal, død 11 jun 1680 i Nyborg, Danmark.440 gift ca 1650,440 med Niels Jensen Riber.
viii Prebjørn Hansen Wandal, født 29 apr 1635,440 yrke provst til Korsør,441 død 18 nov 1699.440 (1) gift 1666,440
med Maren Hansdatter Rask, død ca 1687.440 (2) gift ca 1687,440 med Maren Jørgensdatter, født 6 sep
1670,440 død 1708 i Danmark.440
549. Margrethe Burchardsen, født 1599 i Odense, Fyn, Danmark,438 død 27 jan 1647 i Ribe, Jylland, Danmark.438
550. Peder Pederson Winstrup, født 30 apr 1605 i København, Danmark,353 yrke biskop i Lund, død 7 des 1679 i Lund, Sverige.353
Professor og biskop i Lund (Skåne). Adlet "Himmelstjerne". Gift 2 ganger. (1) gift 20 jul 1634 i København, Danmark171 med
Anna Marie Ernstdatter Baden, født 2 feb 1615,353 død 1659.353 (2) gift 1659,442 med Dorothea von Andersen.442
Barn med Anna Marie Ernstdatter Baden:
275. i
Anna Cathrine Winstrup, født 25 sep 1636 i Hillerød, Sjælland, Danmark,353 død 25 aug 1678 i København,
Danmark.353 gift 27 aug 1653 i Malmø, Sverige353 med Hans Hansen Wandal.
ii Anne Marie Winstrup.
iii Peder Winstrup, født 1657,442 yrke student.442 Videre skjebne ukjent.
551. Anna Marie Ernstdatter Baden, født 2 feb 1615,353 død 1659.353
552. Niels Frederikssøn Busch, født 1590 i Ringkøbing, Jylland, Danmark,443 yrke fogd over Sunnfjord, død 1645 i Bergen,
Hordaland.443 Niels var student fra ca 1610 i Kjøbenhavn, og deretter i 1614 ved universitetet i Strassburg. I 1616 ved univ. i
Orleans. Under denne reise sees han i 1617 å ha oppholdt seg i Paris. Etter sitt opphold i Frankrike reiste Niels til universitetet i
Leyden, hvor han den 5. juni 1618 ble innskrevet som filosofisk studerende og hans alder oppgis da å være 28 år.
Den første sikre opplysning om Niels Busch`s opphold i Norge er hans utnevnelse ca. 1624 til fogd over Sunnfjord. Hvor han
har vært siden Leyden-oppholdet i 1618 og til 1624, kjennes ikke. Som fogd over Sunnfjord etterfulgte han den danske
adelsmann Peder Due, som døde 1622. Inntil 1608 var Furre gård i Askevold embedsbolig for fogdene over Sunnfjord, men i
1608 fikk Due av kongen Bro gård til fogdegård, som han allerede da bodde på. Hans enke synes å ha vært bosatt på Bro like til
1626. Furre gård ble senere i 1650-årene og utover i 1700-tallet på ny embetsgård for fogdene i Sunnfjord. Dette står sikkert i
forbindelse med kongens salg av Bro gård til andre.
I 1626 bodde Niels Busch på fogdegården Furre, hvilket fremgår av hans jordebok over Sunnfjord fra samme år, men han må
ha tilflyttet Bro gård enten senere på året 1626 eller 1627, og der bodde hantil omkring 1641-42. Han hadde av kongen fått
bygsel på denne gård for sin og hustrus levetid, men han oppgav gården ca 1642 og flyttet da for godt til Bergen, hvor han eide
på hus og sjøgårder. Hans virke som fogd over Sunnfjord ble ikke langvarig. Allerede 1632 er han ute av embetet, og det er
sannsynlig, at han allerede 1630 ble avsatt antagelig på grunn av de klager som var fremkommet over hans embetsførsel. gift ca
1627,443 med Adelus Jacobsdatter.
Barn:
Hogne Holst © 2004
73
Aner til Arve Holst
i
ii
iii
276.
iv
v
Frederik Nielssøn Busch, født ca 1627 i Sunnfjord, Sogn og Fjordane,444 yrke borger i Ringkjøbing, død 29 mar
1664 i Ringkøbing, Jylland, Danmark.444 Han tok borgerskap i Ringkjøbing 1661. gift ca 1660 i Ringkøbing,
Jylland, Danmark445 med Magdalene Jensdatter.
Peder Nielssøn Busch, født ca 1629 i Sunnfjord, Sogn og Fjordane,445 yrke sogneprest til Lindås, død 1699 i
Lindås, Hordaland.445 Han var sogneprest til Lindås fra 1688 til hans død. I 1672 eide han 1 ½ løb smør i gården
Leknæs i Askevold, sikkert arvet jordegods etter foreldrene. Gift 2 ganger. (1) gift ca 1657,445 med Ingeborg
Lyckesdatter Owenstad, født ca 1630,445 død 1688.445 (2) gift ca 1690,445 med Maren Jensdatter.
Jacob Nielssøn Busch, født ca 1630 i Sunnfjord, Sogn og Fjordane,446 yrke handelsmann i Engesund, død 1669 i
Engesund, Fitjar, Hordaland.446 Han bodde i 1657 i 12. rode i Bergen, og hans hus og grunn taksert for 400
dlr. I 1650-60 årene var han bosatt på Engesund. Han er den første kjente "borger" på dette gamle handelssted.
Alle barn fra første ekteskap var umyndige ved Jacobs skifte 1669. (2) Han giftet seg med447 Johanne
Lychesdatter Ovenstad, født 1642 i Lindås, Hordaland,447 død 14 des 1678 i Engesund, Fitjar, Hordaland.447
Iver Nielssøn Busch, født ca 1632 i Sunnfjord, Sogn og Fjordane,356 yrke kjøpmann i Bergen, død 1688 i
Bergen, Hordaland.356 gift ca 1660,357 med Karen Michalsdatter.
Adelus Nielsdatter Busch, født ca 1635 i Bergen, Hordaland,361 død 1707 i Bergen, Hordaland.361 Adelus døde
ugift.
553. Adelus Jacobsdatter, født ca 1585,443 død 1657.443 Adelus var enke etter Peder Kiempe da hun inngikk ekteskap med Niels
Busch. (1) Hun giftet seg med448 Peder Jenssøn Kiempe, død ca 1623.448 (2) gift ca 1627,443 med Niels Frederikssøn Busch,
født 1590 i Ringkøbing, Jylland, Danmark,443 yrke fogd over Sunnfjord, død 1645 i Bergen, Hordaland.443
556. Jan Frøchen, født i Bremen, Tyskland,449 yrke kjøpmann i Bergen.449 Jan var i fra Bremen og tok borgerskap i Bergen den 2.
august 1649. Han giftet seg med449 Sara N..
Barn:
278. i
Peter Janssøn Frøchen, yrke kjøpmann, død 1688.239 Han giftet seg med239 Elisabeth Bjørnsdatter Løw.
ii Herman Janssøn Frøchen, yrke kjøpmann i Bergen,449 død 1705 i Bergen, Hordaland.449 Herman var skipper
og kjøpmann i Bergen. Han tok borgerskap i Bergen den 30. april 1684. Skifte etter Herman ble holdt den 9.
oktober 1705. (1) gift ca 1681,450 med Trinche Danielsdatter, død 1682.450 (2) gift ca 1683, med N.N., død ca
1697. (3) gift 1698,176 med Clarchie Nagel, død 1733 i Bergen, Hordaland.450
iii Mette Frøchen, født 28 jan 1650 i Bergen, Hordaland,450 død 1696 i Bergen, Hordaland. Hun giftet seg med450
Eilert Bödicher.
557. Sara N..
558. Bjørn Christensen, født i Bergen, Hordaland,451 yrke sogneprest i Rennesøy,451 død 1693 i Rennesøy, Rogaland.451 Bjørn var
sogneprest til Rennesøy i perioden 1670 - 1691. Han giftet seg med451 Anna Thomasdatter Wegner.
Barn:
i
Thomas Bjørnsen Løw, født 1660.451
ii Anna Bjørnsdatter Løw.451
279. iii Elisabeth Bjørnsdatter Løw, født ca 1660 i Stavanger, Rogaland,239 død 1711 i Bergen, Hordaland.239 (1) Hun
giftet seg med239 Peter Janssøn Frøchen, yrke kjøpmann, død 1688.239 (2) gift 1696,239 med Anders Heiberg,
yrke kjøpmann i Bergen,362 død 1711.239
iv Bjørn Bjørnsen Løw.451
v
Ingeborg Bjørnsdatter Løw, født 1661 i Rennesøy, Rogaland,451 død 1729 i Austbø, Alstahaug, Nordland.
Hun giftet seg med Jon Larsen Austbø.
vi Mette Bjørnsdatter Løw, født 1672.451
559. Anna Thomasdatter Wegner, født 20 jun 1639 i Stavanger, Rogaland,451 død 1706 i Rennesøy, Rogaland.451
560. Jens Jensen, født 1570,241 yrke sogneprest i Herslev, død 1633.241 Jens var prest til Herslev etter faren. Ifølge stamtavlen over
slægten Hornemann døde han den 26/16 1633 ?? gift 1599,241 med Kirsten Hansdatter.
Barn:
280. i
Jacob Jensen, født 1617 i Herslev, Danmark,241 yrke toller og fogd,241 død 1672.241 gift 22 apr 1655 i Bergens
Slot, Hordaland241 med Anna Christophersdatter Tønder.
ii Jens Jensen.452
561. Kirsten Hansdatter, død 28 mar 1630.241 Av 15 barn var det bare 2 som levde opp.
Hogne Holst © 2004
74
Aner til Arve Holst
562. Christopher Nielsen Tønder, født 20 jan 1587 i Tønder, Sønderjylland, Danmark,242 yrke toller og fogd,453 død 31 des 1656 i
Kristiansund, Møre og Romsdal.454 Christopher kallte seg Tønder etter sin fødeby. Han er stamfar for den norske slekten
Tønder. En bror av Christopher, Martin Nielsen Tønder, nevnes 1638 som Captein i Bergen.
I den forlengst nedbrente Bremsnæs kirke fantes et stort oljemaleri portrett av Christopher Tønder og familie, dessuten to store
tretavler, hvorav Tønders biografi av oppskrevet i oljemalede bokstaver. Det ble før brannen (1770) tatt avskrift av biografien.
Etter denne sees Tønder fra sitt 15de år har hatt inntatt forskjellige stillinger. 22 år gammel kom han til Vardøhus til Claus
Gagge, der etter et års forløp gjorde han "væragtig", satt ham til fogd over slott og len og senere, i Kalmarkrigen, gjorde ham til
kaptein på et krigsskip.
I 1625 skaffet Christopher, på vegne av seg selv og noen andre borgere en kongelig bevilling til å anlegge et saltkokeri i
Hemne. Noen suksess ble dette imidlertid ikke. Fra 1634 var han fogd og toller over Nordmøre. Han hadde i sine to ekteskap 19
barn, hvorav 10 døde unge. (1) gift 1613 i København, Danmark453 med Sidsel Andersdatter, død 9 mar 1630 i Fjellvær, Hitra,
Sør-Trøndelag.453 (2) gift 1631,453 med Karen Olsdatter Schriver.
Barn med Sidsel Andersdatter:
i
Niels Christophersøn Tønder, yrke borgermester i Trondheim,453 død ca 1649. Skifte etter Niels ble avholdt
den 3. februar 1649. Han giftet seg med453 Stinchen Henriksdatter Sommerschield.
ii Andreas Christophersøn Tønder.
iii Anders Christophersen Tønder, født før 1618, yrke borgermester i Trondheim,261 død 23 nov 1696 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.261 Anders var borgermester, president og stiftskriver i Trondheim. Han giftet seg
med261 Karen Lund.
Barn med Karen Olsdatter Schriver:
iv Ole Christophersen Tønder, født 1633 i Kristiansund, Møre og Romsdal,433 yrke sogneprest i Trondheim, død
14 jan 1684 i Trondheim, Sør-Trøndelag.433 Ole (Oluf) var sogneprest til Vår Frue kirke i Trondheim 1664 - 84.
Ole og
hustru Maren fikk 12 barn. gift 1660,172 med Maren Jørgensdatter Schjelderup.
281. v
Anna Christophersdatter Tønder, født 1636,241 død 1672.241 gift 22 apr 1655 i Bergens Slot, Hordaland241
med Jacob Jensen.
vi Margrethe Christophersdatter Tønder, født 1640,430 død ca 1684.455 (1) gift 1659,318 med Johan
Hermandsen Garman, født ca 1637 i Bergen, Hordaland,261 yrke toller, død 1672.318 (2) Hun giftet seg med455
Hans Hansen Nobel, født 1658 i Christianopel, Skåne, Sverige,456 yrke amtmann i Romsdal,455 død 1732 i
København, Danmark.456
vii Susanne Christoffersdatter Tønder, født 14 mai 1640 i Bremnes,457 død 16 mai 1675 i Hemne, SørTrøndelag.457 Trolovet 3 juni 1664 med Eyler Schøller. (1) gift 2 okt 1664 i Trondheim, Sør-Trøndelag3 med
Eiler Caspersen Schøller, født 21 apr 1628 i Trondheim, Sør-Trøndelag,458 yrke rådmann i Trondheim,261 død
14 des 1705 i Trondheim, Sør-Trøndelag.458 (2) gift 29 apr 1655 i Bergenhus, Bergen, Hordaland457 med
Anders Madsen, yrke stiftskriver, død 1661.457
viii Peder Christophersøn Tønder, født 8 sep 1641,430 yrke amtmann,459 død 1 jun 1684.455 gift ca 1674,455 med
Folchen Fremmersdatter.
ix Sophia Amalia Christophersdatter Tønder, død 1698.455 Det var skifte etter Sophia den 26. august 1698 i
Trondheim.
x
N. Christophersdatter Tønder, død 1657.455 Skifte den 16. mars 1657. Etterlot datteren Alhed. Hun giftet seg
med455 Jacob Nilsen Borchman.
563. Karen Olsdatter Schriver. Datter av borgermester i Trondheim, Oluf Jensen Skriver.
564. Nils Pedersen Helsingør, yrke sogneprest.366 Han giftet seg med366 Sofie Pedersdatter Borch.
Barn:
282. i
Peder Nilssen Borch, født 1623,366 yrke sogneprest i Stod, død 19 mar 1688 i Stod, Nord-Trøndelag.367 gift
1658,368 med Magdalene Christophersdatter Laup.
565. Sofie Pedersdatter Borch. (1) Hun giftet seg med366 Nils Pedersen Helsingør, yrke sogneprest.366 (2) Hun giftet seg med460
Peder Eriksen Juel, yrke visepastor i Verdal.172
Barn med Nils Pedersen Helsingør:
282. i
Peder Nilssen Borch, født 1623,366 yrke sogneprest i Stod, død 19 mar 1688 i Stod, Nord-Trøndelag.367 gift
1658,368 med Magdalene Christophersdatter Laup.
Hogne Holst © 2004
75
Aner til Arve Holst
ii
Barn med Peder Eriksen Juel:
Karen Pedersdatter Juel, død før 1734.460 (1) gift 1672,279 med Anders Eriksen Bredal, født etter 1640,191
yrke sogneprest i Veø,172 død apr 1691.461 (2) Hun giftet seg med352 Boye Boyesen Friis, født 1666,172 yrke
kapellan til Vedøen,351 død 1707.172 (3) Hun giftet seg med172 Anders Christopherssøn Lem, født ca 1649,172
yrke sogneprest i Grytten,172 død 1723.172
566. Christopher Olafsen Laup, yrke sogneprest i Stod,462 død 1638.172 Gården Laup ligger i Stod. Han giftet seg med462
Magdalena Samuelsdatter Arctander.369
Barn:
283. i
Magdalene Christophersdatter Laup, født 1623 i Løb, Stod, Nord-Trøndelag,368 død 3 apr 1699.369 (1) gift
1644 i Stod, Nord-Trøndelag368 med Morten Olafsen Lund, født ca 1606 i Trøndelag,368 yrke visepastor i Stod,
død 1657 i Stod Prestegård, Stod, Nord-Trøndelag.368 (2) gift 1658,368 med Peder Nilssen Borch, født 1623,366
yrke sogneprest i Stod, død 19 mar 1688 i Stod, Nord-Trøndelag.367
567. Magdalena Samuelsdatter Arctander,369 født ca 1600. (1) Hun giftet seg med462 Christopher Olafsen Laup, yrke
sogneprest i Stod,462 død 1638.172 (2) Hun giftet seg med172 Peder Mathisen Ovid, yrke tiendeskriver.172
572. Morten Pedersen, født i Nordgaard, Angeln, Holsten, Tyskland.371 Morten Pedersen paa Nordgaard "udi Holsteen" var gift
med Anna Pedersdtr. To af hans sønner var kjøbmænd i Trondheim. De optog navnet Angell efter sit fødested, og har et tallrikt
afkom. (Stamtavle over slægten Hornemann; Christian Horneman, Trondheim, 1908). gift ca 1620,371 med Anna Pedersdatter.
Barn:
i
Peter Mortensen, død 1684 i Nordgaard, Angeln, Holsten, Tyskland.376 Peter var eier av Nordgaard.
ii Marrin Mortensdatter, død 1663/64.
iii Morten Mortensen Angell, født 1624 i Nordgaard, Angeln, Holsten, Tyskland,463 yrke kjøpmann i Trondheim,
død 1688 i Trondheim, Sør-Trøndelag.464 Skifte etter Morten den 31.august 1688 i Trondheim. Omtales her som
Lorentz`s bror. (NST, bd. XVI). gift 25 okt 1668,463 med Maren Christensdatter.
286. iv Lorentz Mortensen Angell, født 9 mar 1626 i Angeln, Slesvig, Tyskland,371 yrke rådmann i Trondheim,254 død
13 jul 1697 i Trondheim, Sør-Trøndelag.371 (1) gift okt 1653,279 med Margrethe Hansdatter Puls, født 11 feb
1631 i Hamburg, Tyskland,372 død 7 mar 1670 i Trondheim, Sør-Trøndelag.373 (2) gift 6 aug 1671 i Trondheim,
Sør-Trøndelag371 med Abel Jespersdatter, født 1651 i Alstahaug, Nordland,374 død 1 jan 1683 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.371 (3) gift 1684,375 med Margrethe Petersdatter Falch, født 1655 i Trondheim, Sør-Trøndelag,
død 1712 i Trondheim, Sør-Trøndelag.329
573. Anna Pedersdatter.
574. Jesper Hansen, født 1611 i Svendborg, Fyn, Danmark,191 yrke fogd på Helgeland,465 død 1677.191 Fogd og sorenskriver i
Helgeland og Kaupanger. (1) gift ca 1647 i Tjøtta, Nordland466 med Margrethe Pedersdatter Falch, født 1627 i Tjøtta,
Nordland,191 død 1659 i Tronget, Brønnøy, Nordland.191 (2) Han giftet seg med3 Karen Eriksdatter Blix, født 14 nov 1620 i
Hammerdal, Jämtland, Sverige.467
Barn med Margrethe Pedersdatter Falch:
i
Peder Jespersen (Rickert), født 9 nov 1647 i Helgeland, Nordland,385 yrke kongelig konfessionarius, død 3 nov
1714.374 gift 23 okt 1678,374 med Bodil Madsdatter Friis.
ii Hans Jespersen, født 1649,374 yrke sorenskriver i Telemark, død 1704 i Øvre Telemark.374 Hans var
sorenskriver i Nedre Telemark 1690, øvre Telemark 1703. Han giftet seg med374 Marie Josten.
iii Jacob Jespersen, født 2 feb 1650 i Nord Herøy, Nordland,374 yrke fogd i Namdal,261 død 7 mar 1726 i Laugen,
Nærøy.261 Fogd i Namdal 25.10.1697. (1) Han giftet seg med261 Lisbeth Christensdatter. (2) Han giftet seg
med261 Drude Chatrine Tyrholm, født ca 1677,261 død 12 feb 1762 i Langen, Namdal.261
287. iv Abel Jespersdatter, født 1651 i Alstahaug, Nordland,374 død 1 jan 1683 i Trondheim, Sør-Trøndelag.371 gift 6
aug 1671 i Trondheim, Sør-Trøndelag371 med Lorentz Mortensen Angell.
v
Margrethe Jespersdatter, født 1652,374 død 1677.374 Hun giftet seg med Peder Pedersen Hanning.
vi Gjertrud Jespersdatter.
vii Margrethe Jespersdatter d.y., død etter 1694.468
575. Margrethe Pedersdatter Falch, født 1627 i Tjøtta, Nordland,191 død 1659 i Tronget, Brønnøy, Nordland.191
576. Jan Wessel, født ca 1580,391 død ca 1650 i Bergen, Hordaland. Jan Wessel var bosatt i Trondheim omkring 1620 og tok
borgerskap i Bergen omkring 1625. Jan er antagelig sønn av enten Peder Wessel eller Wessel van Kampen. Tradisjonen sier
Hogne Holst © 2004
76
Aner til Arve Holst
imidlertid at familien skriver seg fra Holland, rimeligvis av Wessel van Kampen. Om Jan Wessel vites forøvrig lite, og heller
kjenner en ikke til hans hustrus navn. Men i 1637 finner vi Jan Wessel som kjøpmann og borger i Bergen. Sammen med 22
andre av byens borgere hadde han gjort seg skyldig i en forgåelse mot kongens tollforordning. Dengang hørte den slagt fiff til
de synder som ikke tynget så særlig på samvittigheten, og med stor fripostighet anførte de skylde til sitt forsvar, at "dersom der
skulde nøie eftersees at der fortoldes ret, da kunde der ingen rede tilsjøs"; men den slags undskyldning tok ikke kong Kristian
IV for god, og krevde dem alle satt under tiltale. I 1646 innførtes i Bergen borgerbok de to brødrene Jørgen og Henrik Janssøn
Wessel av Trondheim, den første under 27. oktober, og den andre under 1. desember. Sannsynligvis var disse sønner av Jan,
som hadde vært bosatt i Trondheim tidligere.
Barn:
i
Jørgen Jansen Wessel, født ca 1600 i Trondheim, Sør-Trøndelag,395 yrke handelsmann i Bergen, død før
1700.395 Nedsatte seg som handelsmann i Bergen, hvor han finnes å ha tatt borgerskap 27.oktober 1646.
288. ii Henrich Jansen Wessel, født 1610,391 yrke kjøpmann og skipsreder, død 1682 i Bergen, Hordaland.391 Han
giftet seg med391 Hermichen Jansdatter Storch.
578. Jan Storch, født ca 1590 i Holland.
Barn:
289. i
Hermichen Jansdatter Storch, født i Amsterdam, Holland,391 død 1695 i Trondheim, Sør-Trøndelag.391 Hun
giftet seg med391 Henrich Jansen Wessel.
580. Eiler Christoffersen Schøller, født 1584 i Ribe, Jylland, Danmark,352 yrke ombudsmann, død 1628 i Varbjerg.352 Eiler
Schølller var født på "Søndag før Pintze Tid mellem 2 og 3 Slet". Eiler var ombudsmann og forvalter over Bakke klosterlen.
Ved siden av sin embetsstilling drev han i utstrakt grad med sagbruk. Således får han i 1621 av lensmannen feste på en dobbelt
sag i Bakke len og likeledes eide han Vesternes og Kolberg på Nordmør i Vigs og Halse tinglag. Han døde 1628 på en reise til
Kjøbenhavn i Vardbjerg, og hans hustru Maren Christensdatter får samme år (30.8.1682) bevilling til å la hans lik føre til
Trondheim og begrave han der mot å gi 50 rdl. til de fattige. Enken ektet senere Christen Bastiansen Stabel. Eyler Schøller
hadde i sitt ekteskap 6 barn, 2 sønner og 4 døtre.
(Viceadmiral Tordenskjold; av Olav Bergersen, Trondheim 1925). Han giftet seg med352 Maren Christensdatter.
Barn:
290. i
Christopher Eilersen Schøller, født ca 1610, yrke kjøpmann i Trondheim, død 1681.399 (1) Han giftet seg
med399 Karen Nilsdatter Brynie. (2) Han giftet seg med352 Maren Hansdatter.
ii Karen Eilersdatter Schøller, født 23 mar 1615,118 død 29 jan 1645.118 Den nåværende altertavle i Værnes kirke
med årstall 1639 og et par lysestaker på alteretmed årstall 1641 er gaver fra Stabel og kona Karen E. Schøller.
(Stjørdalsboka, bd II, del 2, s.15). gift 11 nov 1632,118 med Lars (Laurits) Bastiansøn Stabel.
iii Iver Eilersen Schøller, født 1618 i Trondheim, Sør-Trøndelag,352 yrke lektor i Roskilde, død 11 sep 1658 i
Roskilde, Sjælland, Danmark.352 Iver studerte utenlands. Lektor og kannik i Roskilde, hvor han døde
1658. gift 1654,352 med Ellen Randulf.
iv Ane Eilersdatter Schøller, født ca 1620.385 Uten barn. (1) Hun giftet seg med3 Anders Mickelsen, yrke
rådmann i Trondheim, død før 1654.118 (2) Hun giftet seg med3 Jens Jensen Friis, født ca 1610,385 yrke
assessor, død 11 sep 1680.352
v
Maren Eilersdatter Schøller, født ca 1620,469 død etter nov 1682.352 Hun giftet seg med352 Morten Lauritsen
Lercke.
vi Maren Schøller. Hun giftet seg med3 Anders Clausen.
581. Maren Christensdatter, død før 1660.318 (1) Hun giftet seg med352 Eiler Christoffersen Schøller, født 1584 i Ribe, Jylland,
Danmark,352 yrke ombudsmann, død 1628 i Varbjerg.352 (2) Hun giftet seg med352 Christen Bastiansen Stabel, født 1602,385
yrke kirkeverge, død før 1660.318
600. Jens Colding, yrke prest i Danmark, død 1634.
Barn:
300. i
Jens Jensen Collin.
ii Hans Jensen Collin, yrke rittmester.
604. Peder Jørgensen Finde, født 1610 i Oslo,470 yrke sogneprest i Førde, død 10 sep 1691 i Førde, Sogn og Fjordane.471 Peder ble
deponert fra Bergens Skole 22. mai 1630 og tok attestats 1632. Var i kort tid pers. kapellan hos sogneprest i Sogndal Peder
Pedersen Schytte. Peder var i mange år sogneprest i Førde og prost i Søndfjord prosti. Fra han nedstammer en tallrik og vidt
forgrenet etterslekt, som i sin tid var sterkt representert i Vestlandets geistlighet. (1) gift 1640 i Bergen Domkirken,
Hordaland470 med Barbara Henriksdatter Nitter, født 1615 i Bergen, Hordaland, død 1648 i Førde, Sogn og Fjordane. (2)
Hogne Holst © 2004
77
Aner til Arve Holst
gift 30 jun 1650 i Bergen Domkirken, Hordaland470 med Anna Rasmusdatter Stoud. (3) gift 1660 i Førde, Sogn og
Fjordane470 med Beate Christensdatter.
Barn med Barbara Henriksdatter Nitter:
i
Dorothea (Dorthe) Pedersdatter Finde, født 15 aug 1638 i Bergen, Hordaland,472 død 18 sep 1698 i Bergen,
Hordaland.472 Skiftet etter Dorthe ble holdt i Bergen 4.11.1698. Da levde følgende barn:
Bendix (myndig), Christian (myndig), oppholdte seg i Larvik, samt 2 umyndige
barn, Hans Jørgen og Catharina. gift ca 1670,472 med Bendix Pederssøn Diurhuus.
ii Sara Pedersdatter Finde, født 1641 i Førde, Sogn og Fjordane, død i Bergen, Hordaland.
iii Henrik Pedersen Finde, født 1 jan 1643 i Førde, Sogn og Fjordane,470 yrke sogneprest i Førde,470 død 3 okt
1700 i Førde, Sogn og Fjordane.470 Han giftet seg med Maren Samuelsdatter Bonde.
iv Jørgen Pedersen Finde, født 1644 i Førde, Sogn og Fjordane,473 yrke sogneprest til Aurland,470 død 1705 i
Aurland, Sogn og Fjordane.473
v
Anne Pedersdatter Finde, født 1645 i Førde, Sogn og Fjordane,470 død 26 okt 1728 i Vik, Sogn og Fjordane.470
gift 1676 i Vik, Sogn og Fjordane med Iver Eriksen Leganger.
vi Maren Pedersdatter Finde, født 1646 i Førde, Sogn og Fjordane, død i Jølster, Sogn og Fjordane. Gift 3
ganger.
Barn med Anna Rasmusdatter Stoud:
302. vii Rasmus Pedersen Finde, født ca 1650 i Førde, Sogn og Fjordane,230 yrke sogneprest i Gloppen,230 død 30 aug
1694 i Gloppen.230 Han giftet seg med400 Anna Jensdatter Schreuder.
viii Barbara Pedersdatter Finde, født 1652 i Førde, Sogn og Fjordane,470 død 1716 i Etne, Hordaland.470
ix Dorthe Pedersdatter Finde, født 1654 i Førde, Sogn og Fjordane, død ca 1701 i Etne, Hordaland.470
x
Otto Pedersen Finde, født 1656 i Førde, Sogn og Fjordane, yrke sogneprest til Volda,470 død 1741 i Volda,
Møre og Romsdal.
xi Kirsten Pedersdatter Finde, født 1657 i Førde, Sogn og Fjordane, død i Ulstein, Møre og Romsdal.
xii Inger Pedersdatter Finde, født 1658 i Førde, Sogn og Fjordane.
xiii Anne Pedersdatter Finde, født 1659 i Førde, Sogn og Fjordane, død 1703 i Finnås, Hordaland.470
xiv Gjertrud Pedersdatter Finde, død ca 1683 i Førde, Sogn og Fjordane.474 Hun er nevnt i Førde Bygdebok, men
ikke i Lampes prestehistorie.
Hun døde mellom 1682-84. Kan være datter av Peder Findes første ekteskap med
Barbara Henriksdatter Nitter. gift ca 1676 i Førde, Sogn og Fjordane474 med Hans Findmand.
605. Anna Rasmusdatter Stoud.
606. Jens Hanssen Schreuder, født ca 1624 i Horsens, Jylland, Danmark,400 yrke sogneprest i Gloppen,403 død 1683.400 Jens
deponerede fra Aalborg 1645 og tok Bacc.-graden 1646. Han var først tredjelektiehører ved Bergens Skole, ble deretter
kapellan i Gloppen og 1652 sogneprest. Han giftet seg med400 Anna Jørgensdatter Beyer.
Barn:
i
Hans Schreuder, yrke løytnant.400
ii Maren Schreuder.
iii Jørgen Schreuder, yrke student.400 Deponert fra Bergen 1675, død som student.
iv Elisabeth Schreuder.
303. v
Anna Jensdatter Schreuder. Hun giftet seg med400 Rasmus Pedersen Finde.
607. Anna Jørgensdatter Beyer, død etter 1702.400 Anna var søster til sogneprest i Innvik, Absalon Beyer. Hun levde ennå i
1702.
640. Hans Mack, født ca 1570, yrke skomakermester.122 Han var fra Schöningen am Elm, Braunschweig i Tyskland. Sammen med
Hans Kopmann bekostet han en delvis utbedring av St. Stephanikirken, som hadde forfalt siden 1569. Kirken ble nedlagt i
1676. Over inngangen var innmeislet: "Hans Mack 1609 Hans Kopmann".
Barn:
i
Georg Mack. Han var som sin far, men på å bekoste utbedringen av Stephanikirken. Over oppgangen til
prekestolen i Stephanikirken i Schöningen kunne man lese: '1633 har Hans Thiemann og Georg Mack på sin
bekostning latt bygge denne prekestol'.
320. ii Petrus Mack, født 1600 i Schöningen am Elm, Tyskland,122 yrke Amtmann, død 7 feb 1672 i Königslutter,
Tyskland.122 gift 27 des 1636,36 med Anna Magdalene Hauer.
642. Sebastian Hauer, født før 1590 i Tyskland.122
Hogne Holst © 2004
78
Aner til Arve Holst
321.
i
Barn:
Anna Magdalene Hauer, født 16 aug 1614 i Wolfenbüttel, Tyskland,122 død 2 apr 1682 i Königslutter,
Tyskland.122 gift 27 des 1636,36 med Petrus Mack.
712. Peter Hansen, yrke kjøpmann,404 død ca 1684.404 Peter var etter forholdene en bemidlet mann, formodentlig en handelsmann
og bosatt på Kongsberg eller Bragernes. Under Kongsberg sølvverks fortvilede økonomiske forhold i 1673 sees nemlig hans
svoger Anders Ibsen, en holstener som var proviant og materialforvalter ved sølvverket, at ha forstrukket verket først med 8713,
derpå med 3374 rdl.
Han kjøpte i 1666 gård på Bragernes av overbergamtskriver og bergskriver Johan Bøckmann, som hadde arvet gården etter sin
svigerfar borgermester Niels Jensen. Hans sønner tok navnet Bergmann etter bergstaden, og brukte siden et segl med en
bergmann eller hammersmed i skjoldet. I skiftebrevet etter sønnen Frantz Bergmann i 1701 opplyses at han og medarvinger den
20. mars 1684 hadde fragått arv og gjeld etter faren Peder Hansen, hvis bo var blitt oppgjort den 27. oktober 1684. gift ca
1640,406 med Magdalene Müller.
Barn:
i
Hans Petersen Bergmann, død 1714 i Kongsberg, Buskerud.
ii Margrethe Bergmann. gift 31 jul 1683 i Oslo404 med Lars Jørgensen Bagge.
356. iii Johan Petersen Bergmann, født ca 1640,404 yrke kjøpmann og borgermester, død 1701.404 gift 19 nov 1665 i
Oslo404 med Susanne Elisabeth Møllmann.
iv Frantz Petersen Bergmann, yrke stadskaptein, død 1698.405 Frantz var handelsmann og stadskaptein i
Christiania. gift 3 des 1679 i Oslo404 med Maren Hansdatter Niemand.
v
N. Petersdatter Bergmann. Hun giftet seg med404 Jacob Nielsen.
713. Magdalene Müller, født ca 1618.406 Magdalene ble oppkallt etter sin mormor. Fra henne stammer en stor
etterslekt.
714. Theodor Møllmann, født 1613 i Flensburg, Tyskland,475 yrke sogneprest i Breklum,475 død 1 nov 1648 i Flensburg,
Tyskland.475 Hr. Theodor Møllmann ble student 1630 i Helmstedt, 1632 i Wittenberg og 1634 i Rostock og sogneprest til
Breklum fra 1642 til sin død. Han portrett henger i Breklum kirke, hvor det nå er kommet på plass etter å ha vært forlagt i over
30 år. gift jun 1643,475 med Margarethe Moth.
Barn:
i
Cathrine Møllmann, født 23 apr 1644 i Brecklum, Tyskland,406 død 1714 i København, Danmark.476 gift
1668,406 med Edvard Trellund.
357. ii Susanne Elisabeth Møllmann, født 10 mai 1646 i Brecklum, Tyskland,406 død 1707. gift 19 nov 1665 i Oslo404
med Johan Petersen Bergmann.
iii Margrethe Møllmann, født 27 mai 1647 i Brecklum, Tyskland,406 død 10 jun 1647 i Brecklum, Tyskland.406
iv Gerhard Møllmann, født 23 apr 1648 i Brecklum, Tyskland,406 yrke sogneprest i Sterup, død 13 jan 1684 i
Flensburg, Tyskland.406 Hr. Gerhard var student fra 1669 i Rostock og 1673 i Kiel. Han var prest i
Sterup i Flensburg provsti fra 1674 til sin død.
715. Margarethe Moth, født 1619 i Flensburg, Tyskland,475 død 1704 i Brecklum, Tyskland.475 (1) gift jun 1643,475 med Theodor
Møllmann, født 1613 i Flensburg, Tyskland,475 yrke sogneprest i Breklum,475 død 1 nov 1648 i Flensburg, Tyskland.475 (2) gift
22 apr 1650,475 med Daniel Martinsen Luther, født 13 feb 1608 i Soest, Westphalen,475 yrke sogneprest i Breklum,475 død 23
nov 1683 i Brecklum, Tyskland.475
720. Hans Søfrensen, født før 1600,318 yrke lektor i Trondheim, død 7 des 1660 i Trondheim, Sør-Trøndelag.172 Hans var
katedralskolens rektor 1618 - 27, senere dens lektor i 33 år inntil sin død 1660. 1640 kalles han verge for Domkirken. Hustruen
het Gjertrud Erichsdatter og må ha brakt penger til boet, til tross for ekteparets 15 barn og således mange arvinger, kunne han gi
bort ganske store summer. ('Trondheim før Cicignon', Henry Berg, 1951). Han giftet seg med191 Gjertrud Eriksdatter.
Barn:
360. i
Søfren Hansen, født 1623 i Trondheim, Sør-Trøndelag,172 yrke magister, død 8 feb 1679 i Trondheim, SørTrøndelag.172 gift 15 okt 1650 i Trondheim, Sør-Trøndelag292 med Anna Pedersdatter Schjelderup.
ii Ane Hansdatter, død ca 1670. Skifte etter henne var var den 10.8.1670. Hun giftet seg med172 Peder
Christensen Rise.
721. Gjertrud Eriksdatter, død 1656.191
Hogne Holst © 2004
79
Aner til Arve Holst
722. Peder Jensen Schjelderup, født 7 sep 1571 i Bergen, Hordaland,292 yrke biskop i Trondheim, død 27 sep 1646 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.292 I 1593 tok Peder eksamen ved Sorø Skole og i perioden 1595-98 studerte han i Wittemberg. Han var Han ble
kapellan i Mandal i 1599. I 1604 ble han ordienert til sogneprest samme sted. Fra 1607 ble han sogneprest i Fredriksborg og i
1608 sogneprest i Vor Frue Kirke i Køenhavn. Han var biskop i Trondheim fra 1623 til 1642. I 1622 underskrev han et
edsformular som er å finne i Trondhjems Kapittelbok. Han bodde en periode i Mandal (rundt 1600) og senere noen år i
København.
Gift første gang 1601 i Mandal med Anne Nielsdatter, datter av laugmand på Agdesiden, Niels Lauritssøn og Randi
Lauritsdatter Holk. Gift andre gang 1622 med Gidske Hermansdatter Lange, datter av Hermann Lange, borgermester i
Flensburg, og Brigitta Fincke. I første ekteskap skulle de hatt 3 sønner og 2 døtre. I andre ekteskap 2 sønner og 5 døtre.
(Slægten Schjelderup" av Simon Ellefsen, København (1993))
Av Trondheims overformynderprotokoll står følgende:
"28/7 1647, + mester Peder Schielderup, svoger og barn, 2 piker, nemlig Birgitte og Anne, svoger hr. Mentz Christophersen og
brødre, fars- og morsarv."
(NST, bind XVI, s.119). (1) gift 1601 i Mandal, Vest-Agder292 med Anne Nielsdatter, født ca 1584 i Mandal, Vest-Agder,342
død 1612 i København, Danmark.292 (2) gift 1622,191 med Gidske Hermansdatter Lange, født ca 1590 i Flensburg,
Tyskland,342 død 1640 i Trondheim, Sør-Trøndelag.191
Barn med Anne Nielsdatter:
i
Susanna Pedersdatter Schjelderup, født i Mandal, Vest-Agder.342 Hun giftet seg med342 Michel Greve.342
ii Jens Pedersen Schjelderup, født 24 feb 1604 i Mandal, Vest-Agder,292 yrke biskop i Bergen, død 2 okt 1665 i
Bergen, Hordaland.292 Jens var biskop i Bergen 1649-65. Biskop Jens Schjelderup findes afbildet på et samtidigt
kobberstik, der bl.a. kan ses i Carlquists' 'Lund Stifts Herdaminne'. gift 11 aug 1639,477 med Inger Olsdatter
Worm.
542. iii Jørgen Pedersen Schjelderup, født ca 1610 i København, Danmark,342 yrke sogneprest i Skogn, død 24 des
1657 i Trondheim, Sør-Trøndelag.342 gift 16 mai 1636,279 med Anna Hansdatter Busch.
iv Maren Pedersdatter Schjelderup, født 9 feb 1610 i København, Danmark,292 død 1683.292 gift 1632,172 med
Mentz Christophersøn Darre.
v
Niels Pedersen Schjelderup, født 1611 i Trondheim, Sør-Trøndelag,342 yrke kapellan i Trondheim, død 3 okt
1652 i Trondheim, Sør-Trøndelag.292 Niels studerte i Leiden, Amsterdam og Franeker fra 1634 til 1636. Han
var siden residerende kapellan til Vor Frue Kirke i Trondheim. Skifte 13.okt 1653, Trondheim. Avdøde herr
Niels Skielderup. Enke Anne Andersdatter's samfrendeskifte med 6 um. små barn, Peder, Anders,
Jens, Rasmus, Karen og Anne, brorlodd 266 Rd., stedfar herr Peder Bredahl (alt avgjort, alle 6 får arven). gift 11
jun 1643 i Trondheim, Sør-Trøndelag478 med Anna Andersdatter Helkand.
vi Birgitte Pedersdatter Schjelderup.292 Hun giftet seg med342 Jens Endrisson Tingwold.
Barn med Gidske Hermansdatter Lange:
vii N. Pedersen Schjelderup. Ellers ukjent.
viii Johannes Pedersen Schjelderup, født 1625 i Trondheim, Sør-Trøndelag,342 død 1625 i Trondheim, SørTrøndelag.342 Døde som spebarn.
ix Anna Pedersdatter Schjelderup, født 1626 i Trondheim, Sør-Trøndelag.342
361. x
Anna Pedersdatter Schjelderup, født ca 1627 i Trondheim, Sør-Trøndelag,342 død 4 jun 1701 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.292 gift 15 okt 1650 i Trondheim, Sør-Trøndelag292 med Søfren Hansen.
xi Birgitte Pedersdatter Schjelderup, født ca 1628,172 død 6 jun 1677 i Tingvoll, Møre og Romsdal.172 (1) Hun
giftet seg med261 Jens N.. (2) Hun giftet seg med342 Hans Andersson Thingvold, født 1623,172 yrke sogneprest
til Tingvoll,172 død 2 jul 1659.172 (3) gift 1659,342 med Hans Nielsen Tausan, født 1626 i Støren, Midtre
Gauldal, Sør-Trøndelag,342 yrke sogneprest i Tingvoll, død 29 jun 1697 i Tingvoll, Møre og Romsdal.342
723. Gidske Hermansdatter Lange, født ca 1590 i Flensburg, Tyskland,342 død 1640 i Trondheim, Sør-Trøndelag.191
724. Peder Hansen. Fra Stolgaard, Ribe, Slesvig, Danmark. Han giftet seg med3 N.N..
Barn:
362. i
Laurits Pederson Brix, født 2 feb 1634 i Ribe, Jylland, Danmark,261 yrke borgermester i Trondheim,261 død 9
jan 1699 i Trondheim, Sør-Trøndelag.261 (1) Han giftet seg med279 Birgitte Østensdatter, død 1671.279 (2) Han
giftet seg med191 Kirstine Nielsdatter. (3) Han giftet seg med261 Anne Gregersdatter.
725. N.N.. Navnet på hustruen er ukjent. Hun var gift to ganger. (1) Hun giftet seg med3 Peder Hansen. (2) Hun giftet seg med261
Thomas Wisløff.
Hogne Holst © 2004
80
Aner til Arve Holst
362.
i
ii
Barn med Peder Hansen:
Laurits Pederson Brix, født 2 feb 1634 i Ribe, Jylland, Danmark,261 yrke borgermester i Trondheim,261 død 9
jan 1699 i Trondheim, Sør-Trøndelag.261 (1) Han giftet seg med279 Birgitte Østensdatter, død 1671.279 (2) Han
giftet seg med191 Kirstine Nielsdatter. (3) Han giftet seg med261 Anne Gregersdatter.
Barn med Thomas Wisløff:
Niels Thomasen Wisløff, yrke bytingskriver,261 død 1705.261 (1) gift 11 nov 1674,261 med Else Nielsdatter
Muus, født 1 jan 1650 i Trøgstad, Østfold,261 død 7 des 1684 i Trondheim, Sør-Trøndelag.261 (2) Han giftet seg
med261 Anne Margrethe Birch, død 1700.261
728. Jens Pedersen Randulf, født ca 1620 i Danmark, yrke fogd i Nordfjord,256 død 22 jul 1682 i Melhus, Sør-Trøndelag.256 Ifølge
Delgobe (Riksarkivet), skal Jens være sønn av rådmann og borgermester i København, Peder Randulf. Jens var i 1656 fogd
over Nordfjords Fogderi og siden over Guldals Fogderi og forvalter over Reinklosters gods. Han var bosatt på Øiegaard i
Melhus. Jens kjøpte omkring 1665 gården Kjelden i Singsås, som han igjen solgte til Lorents Mortensen Angell. Han giftet seg
med256 Kirsten Pedersdatter.
Barn:
i
Sophie Jensdatter Randulf, født 1 jan 1650 i Davik, Sogn og Fjordane.435 gift 3 jan 1669 i Trondheim, SørTrøndelag435 med Raphael Lund.
ii Peder Jensen Randulf, født ca 1652,256 yrke sogneprest til Tønsberg, død 1700 i Tønsberg, Vestfold.256 Hr.
Peder Randulff ble dimittert fra Trondhjems latinskole 1669 og ble som "gammel, fattig student" 2. mai 1685
sogneprest til Vor Frue kirke i Tønsberg, hvor han ble begravet 1700, 48 år gammel. Skal visstnok hatt 5
barn. Han giftet seg med256 Gjertrud Sørensdatter Schjelderup.
iii Regisse Jensdatter Randulf. Regisse arvet en bygård med løseøre etter hennes tante Wibecke Falch.
(NST, bd. XVI, s.315). Hun giftet seg med196 Hans Christensen Paus.
364. iv Jens Jensen Randulf, født 11 jul 1656 i Davigs Fogdegaard, Sogn og Fjordane,294 yrke rådmann i Trondheim,
død 7 nov 1691.157 gift 22 mai 1685 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag172 med Boel Pedersdatter Bredal.
729. Kirsten Pedersdatter, død 31 mar 1691.479
730. Peder Pedersen Bredal, yrke sogneprest i Trondheim,172 død 12 mai 1664.408 Han var i årene 1655-57 residerende kapellan til
Vor Frue kirke i
Trondheim, og ble siste nevnte år sogneprest i Trondheim. gift 23 okt 1653 i Trondheim, Sør-Trøndelag480 med Anna
Andersdatter Helkand.
Barn:
i
Niels Pedersen Bredal, født 3 aug 1654 i Trondheim, Sør-Trøndelag,480 yrke visepastor i Trondenes, død
1697.480 Han giftet seg med3 Lucia Jørgensdatter Bull.
ii Søfren Pedersen Bredal, født 2 aug 1655 i Trondheim, Sør-Trøndelag.480
iii Karen Pedersdatter Bredal, født 13 jul 1656 i Trondheim, Sør-Trøndelag.480
iv Peder Pedersen Bredal, født 21 nov 1657 i Trondheim, Sør-Trøndelag.480
365. v
Boel Pedersdatter Bredal, født 25 nov 1658 i Trondheim, Sør-Trøndelag,157 død 29 des 1718 i Leksvik, NordTrøndelag.157 (1) gift 22 mai 1685 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag172 med Jens Jensen Randulf, født
11 jul 1656 i Davigs Fogdegaard, Sogn og Fjordane,294 yrke rådmann i Trondheim, død 7 nov 1691.157 (2) gift 3
jul 1693 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag172 med Anders Nilssøn Aalborg, født 2 sep 1661,408 yrke
sogneprest i Leksvik.172
731. Anna Andersdatter Helkand, født 3 jan 1627 i Trondheim, Sør-Trøndelag,279 død etter 1694 i Trondheim, Sør-Trøndelag.279
Hun døde etter 19.apr. 1694. Hun forekommer som fadder så sent som 19.april 1694. (1) gift 11 jun 1643 i Trondheim, SørTrøndelag478 med Niels Pedersen Schjelderup, født 1611 i Trondheim, Sør-Trøndelag,342 yrke kapellan i Trondheim, død 3 okt
1652 i Trondheim, Sør-Trøndelag.292 (2) gift 23 okt 1653 i Trondheim, Sør-Trøndelag480 med Peder Pedersen Bredal, yrke
sogneprest i Trondheim,172 død 12 mai 1664.408
Barn med Niels Pedersen Schjelderup:
i
Peder Nielsen Schjelderup, født 9 mar 1644 i Trondheim, Sør-Trøndelag,217 yrke sogneprest til Skjerstad,172
død 1713 i Skjerstad, Nordland.217 gift 9 jun 1672,172 med Inger Hartvigsdatter.
ii Karen Nielsdatter Schjelderup, født 30 mar 1645 i Trondheim, Sør-Trøndelag,172 død ca 1690. gift 1662,172
med Simon Simonsen Hoff.
iii Anna Nielsdatter Schjelderup, født 7 mar 1647 i Trondheim, Sør-Trøndelag.172 (1) Hun giftet seg med434 Nils
Rosling, yrke sogneprest på Hitra. (2) gift 1670,172 med Rasmus Clausen Rosing, født ca 1640,172 yrke
sogneprest på Hitra,172 død 30 mai 1705.434
Hogne Holst © 2004
81
Aner til Arve Holst
Anders Nielsen Schjelderup, født 14 apr 1648 i Trondheim, Sør-Trøndelag,172 yrke visepastor i Trondenes, død
1692 i Tovik, Trondenes, Harstad, Troms.434 Andreas ble i 1672 ordinert til Visepastor i Tromsø og 3 mai 1679
som prest i Trondenes. gift 1680 i Trondenes, Harstad, Troms434 med Anne Hansdatter Nysted.
v
Jens Nielsen Schjelderup, født 19 jul 1650 i Trondheim, Sør-Trøndelag,172 yrke sogneprest på Hammarøy,172
død 20 mai 1706 i Hamarøy, Nordland.172 (1) Han giftet seg med Karen Iversdatter Wulff. (2) gift 1683,434
med Marit Nilsdatter.
vi Rasmus Nielsen Schjelderup, født 3 mar 1652 i Trondheim, Sør-Trøndelag,217 yrke hytteskriver på Røros, død
1695 i Røros, Sør-Trøndelag.218 Han er i 1678 ført opp som bruker av Halstensvollen i Røros. Han var gift med
Ane Margrete Wesling, som etter hans død ble gift påny med Brostrup Irgens. Han bodde i hus nr. 82 i Bergata
på Røros, og denne gård kom lenge til å hete Schielderupgården. Rasmus ble hytteskriver ved Røros hytte i 1678
og levde til 1695. Han var også blitt eier av Strømmelia som han hadde til odel og eie. Den ble solgt av
arvingene på vegne av Brostrup Irgens. Skifte var 11 juni 1696. Han giftet seg med167 Anna Margrethe
Wesling.
Barn med Peder Pedersen Bredal:
vii Niels Pedersen Bredal, født 3 aug 1654 i Trondheim, Sør-Trøndelag,480 yrke visepastor i Trondenes, død
1697.480 Han giftet seg med3 Lucia Jørgensdatter Bull.
viii Søfren Pedersen Bredal, født 2 aug 1655 i Trondheim, Sør-Trøndelag.480
ix Karen Pedersdatter Bredal, født 13 jul 1656 i Trondheim, Sør-Trøndelag.480
x
Peder Pedersen Bredal, født 21 nov 1657 i Trondheim, Sør-Trøndelag.480
xi Boel Pedersdatter Bredal, født 25 nov 1658 i Trondheim, Sør-Trøndelag,157 død 29 des 1718 i Leksvik, NordTrøndelag.157 (1) gift 22 mai 1685 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag172 med Jens Jensen Randulf, født
11 jul 1656 i Davigs Fogdegaard, Sogn og Fjordane,294 yrke rådmann i Trondheim, død 7 nov 1691.157 (2) gift 3
jul 1693 i Trondheim Domkirken, Sør-Trøndelag172 med Anders Nilssøn Aalborg, født 2 sep 1661,408 yrke
sogneprest i Leksvik.172
iv
365.
768. Rasmus Smukstad, født 1595,481 yrke gårdbruker,481 død ca 1650 i Nordre Smukkestad, Lardal, Vestfold.481 Bruker av Nordre
Smukkestad fra 1622 - 1649. I 1646 nevnes Nordre Smukkestad som skysskaffergård.
Barn:
384. i
Laurits Rasmussen Smukstad, født 1631 i Nordre Smukkestad, Lardal, Vestfold,410 yrke gårdbruker, død ca
1685 i Nordre Smukkestad, Lardal, Vestfold.410
772. Oluf Asbjørnsen Skudum, (see same person above # 404) født 1604 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,414 yrke gårdbruker og
kirkeverge, død før 1668.144 Han giftet seg med3 Else Olufsdatter Schjerven.
Barn:
202. i
Ole Olsen Skui, født jan 1647 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,22 yrke lagrettsmann,201 død 1717 i Skui,
Svarstad, Lardal, Vestfold.201 (1) gift 1704,142 med Else Pedersdatter Fossane, født 1686 i Andebu,
Vestfold,142 død 1771 i Sandsvær, Buskerud.202 (2) Han giftet seg med303 Aase Hansdatter Skui, død 1703 i
Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold.303
386. ii Ole Olssøn Gjetrang, født 1649 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,298 yrke gårdbruker,298 død jun 1717 i
Gjetrang, Svarstad, Lardal.144 Han giftet seg med298 Maren Halvorsdatter Engelstad.
773. Else Olufsdatter Schjerven, (see same person above # 405) født 1627 i Søndre Nordby, Hem, Lardal, Vestfold,414 død før
1666 i Gjetrang, Svarstad, Lardal.414
774. Halvor Simonsen Engelstad, født 1609 i Søndre Engelstad, Lardal, Vestfold,482 yrke gårdbruker og kirkeverge, død 1679 i
Søndre Engelstad, Lardal, Vestfold.482 Halvor var bruker på Søndre Engelstad 1647 - 1779. Han ryddet rydningsplassen
Haugen. Foruten 1 skpd. 2 lpd. i Søndre Engelstad eide han også 9 lpd.korn i Flåtten i Andebu. I 1642 måtte han bøte 1/2 rdl.
for ikke å møte i tinget. Han nevnes som kirkeverge 1659 - 1661. Halvor var den siste som eide hele Søndre Engelstad. (1) gift
1639 i Svarstad, Lardal, Vestfold144 med Elen Guttormsdatter, død 1639.482 (2) gift 1640 i Svarstad, Lardal, Vestfold144 med
Siri N..
Barn med Siri N.:
387. i
Maren Halvorsdatter Engelstad, født 1649 i Søndre Engelstad, Lardal, Vestfold,298 død 1715 i Gjetrang,
Svarstad, Lardal.298 Hun giftet seg med298 Ole Olssøn Gjetrang.
ii Marte Halvorsdatter Engelstad.
iii Gunild Halvorsdatter Engelstad.
775. Siri N.. Hun var Halvors andre hustru. Skal ifølge en obligasjon dat. Hole 1679 hatt 3
Hogne Holst © 2004
82
Aner til Arve Holst
døtre med Halvor.
776. Eivind Knutsen Rud, født ca 1590.412 gift før 1614,412 med Ingemo Eivindsdatter Høymyr.
Barn:
388. i
Halstein Eivindson Bekkjorden, født 1615 i Bekgjord Mellom, Flesberg, Buskerud,411 død 1697 i Kjølset,
Flesberg, Buskerud.411 Han giftet seg med3 Mari Torleivsdatter Kjølset.
777. Ingemo Eivindsdatter Høymyr, født ca 1593,412 død før 1669.412
778. Torleiv Bjørnsen Evju, født 1609,412 død 1675.412 gift før 1632,412 med Kjersti Ketilsdatter Lande.
Barn:
389. i
Mari Torleivsdatter Kjølset, født 1635,412 død 1675.412 Hun giftet seg med3 Halstein Eivindson Bekkjorden.
779. Kjersti Ketilsdatter Lande, født 1609,412 død før 1664.412
784. Paul Andersen, død 1659.302
Barn:
410. i
Gullik Paulsen Otterstad, født ca 1632,302 yrke gårdbruker, død 1708 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.302
(1) Han giftet seg med305 Eli Olufsdatter Jonsrud. (2) Han giftet seg med302 Ingeborg Christensdatter, død
1691 i Otterstad, Svarstad, Lardal, Vestfold.413
ii Nils Paulsen Løken. Bruker på søndre Løken i Botne.
iii Halvor Paulsen Opsal. Bruker på vester Opsal og Stener i Tanum.
iv Marta Paulsdatter. Havnet på Hvisle.
v
Anna Paulsdatter. Havnet på Tanum.
vi Eli Paulsdatter. Havnet på Husby i Våle. Hun giftet seg med302 Hans Olufsen.302
790. Hans Jensen, yrke sorenskriver i Sandsvær.199
Barn:
395. i
Mette Hansdatter. Hun giftet seg med199 Hans Ingebretsen.
808. Asbjørn Olssøn. Han giftet seg med Margrethe Christine N..
Barn:
772. i
Oluf Asbjørnsen Skudum, født 1604 i Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold,414 yrke gårdbruker og kirkeverge, død
før 1668.144 Han giftet seg med3 Else Olufsdatter Schjerven.
809. Margrethe Christine N..
810. Oluf Nilssøn Schjerven, født ca 1595 i Sando, Sande, Vestfold,418 yrke lensmann i Lardal,191 død 1649 i Øvre Schjerven, Hem,
Lardal, Vestfold.483 Oluf var tidligere bruker på Søndre Nordby i Lardal før han overtok Øvre Schjerven i 1628. Han arvet
adskillig gods etter faren og skatter av 10 skpd. 8 lpd.tg. i 1630-årene. I 1648 eide han 50 skpd.tg., så han ble enda rikere
enn sin far og farfar. Oluf var en tid lensmann i Lardal. Han nevnes som lagrettsmann i 1632 og kirkeverge 1629 - 1631. Oluf
døde i 1649 og enken Karen Lauritsdatter drev gården til sin død i 1671. Han giftet seg med418 Karen Lauritsdatter.
Barn:
i
Mattis Olufssøn Schjerven, født 1624 i Søndre Nordby, Hem, Lardal, Vestfold,418 yrke gårdbruker, død 1697 i
Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold.418 Bruker på Øvre Schjerven 1671 - 1697. Bodde først på Fossnes i
Sandsvær før han kom til Øvre Schjerven og overtok etter moren. Han var også en stor godseier.
ii Marte Olufsdatter Schjerven, født 1626 i Søndre Nordby, Hem, Lardal, Vestfold,418 død 1726 i Botne,
Mjelva.144 Hun giftet seg med418 Peder Ottesen.
773. iii Else Olufsdatter Schjerven, født 1627 i Søndre Nordby, Hem, Lardal, Vestfold,414 død før 1666 i Gjetrang,
Svarstad, Lardal.414 Hun giftet seg med3 Oluf Asbjørnsen Skudum.
iv Hans Olufssøn Schjerven, født 1629 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold,418 yrke handelsmann, død
1702.418 Hans var handelsmann og borger på Strømsø. Han giftet seg med418 Ingeborg Michelsdatter Brasen.
v
Laurits Olufssøn Schjerven, født 1630 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold,418 yrke handelsmann, død
1697.418 Han var borger og handelsmann i Larvik. Han giftet seg med483 Else Jacobsdatter Falck.
vi Oluf Olufssøn Schjerven, født 1632 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold,484 yrke sogneprest i Lardal, død
1670 i Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold.484 Sogneprest Oluf var muligens gift med Augde Andersdatter
Thurmann.
Hogne Holst © 2004
83
Aner til Arve Holst
vii Nils Olufssøn Schjerven, født 1635 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold,483 yrke handelsmann, død 1671.483
Nils var borger og handelsmann i Larvik. Han giftet seg med483 Anne Andersdatter Thurmann.
viii Ragne Olufsdatter Schjerven, født 1637 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold,483 død 1713.483 Gift to
ganger. (1) Hun giftet seg med483 Jan Jochumssøn Coldevin, yrke handelsborger. (2) Hun giftet seg med483
Hans Nilssøn, yrke handelsborger.
ix Maren Olufsdatter Schjerven, født ca 1639 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold,484 død 19 apr 1681.484
Hun ble gift to ganger. (1) Hun giftet seg med483 Augustinus Ambrosiussøn Flor, yrke sogneprest i Våle. (2)
Hun giftet seg med483 Christian Lemvig.
x
Marte Olufsdatter Schjerven, født 1642 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold,483 død 1726.483 Hun giftet
seg med483 Gunder Augustinussøn Flor.
811. Karen Lauritsdatter, født ca 1603,142 død ca 1671 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold.483 Muligens født på Schjerven.
Hun drev Øvre Schjerven etter sin manns død 1649 til 1671.
816. Bjørn Olsen Kråkemo, født før 1600,485 yrke lagrettsmann, død ca 1651 i Kråkemo, Svarstad, Lardal.485 Nevnes første gang i
1605 og siste gang i 1651 som bruker av Kråkemo. Det finnes et segl fra 1628 for Bjørn Olsen. 1633-1635 kalles han
skysskaffer. Han var lagrettsmann 1618 og eide 15 lpd. i gården.
Barn:
408. i
Gunder Bjørnsen Brandsrud, født ca 1615 i Kråkemo, Svarstad, Lardal, Vestfold,303 yrke gårdbruker, død ca
1676 i Brandsrud, Svarstad, Lardal.303 gift 1702, med Aase Hansdatter Skui.
ii Ole Bjørnsen Kråkemo.
iii Nils Bjørnsen Kråkemo, født ca 1618 i Kråkemo, Svarstad, Lardal,485 død etter 1664.485 Nils bodde på
Kråkemo i 1664.
822. Oluf Axelsen Jonsrud, (see same person above # 432). Han giftet seg med302 Marte Tollefsdatter Schjerven.
Barn:
411. i
Eli Olufsdatter Jonsrud. Hun giftet seg med305 Gullik Paulsen Otterstad.
ii Tollef Olssøn. Nevnes som stesønn til Oluff Tordsen i 1664.
216. iii Oluf Olufssøn Schjerven, født ca 1649,308 yrke gårdbruker, død ca 1692 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.309
Han giftet seg med308 Catrine Pedersdatter.
823. Marte Tollefsdatter Schjerven, (see same person above # 433) død etter 1644 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.308 (1) Hun
giftet seg med302 Oluf Axelsen Jonsrud. (2) Hun giftet seg med308 Oluff Tordsen, født ca 1627,308 yrke gårdbruker, død ca
1664 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.308
840. Paul Røsholt, født ca 1608,307 yrke kirkeverge og gårdbruker, død ca 1710 i Røsholt, Styrvold, Lardal, Vestfold.307 Han
nevnes som eier av Røsholt i odelskatten 1636 - 1639. Er muligens sønn av Erik Røsholt som fikk en bot i 1618 for ikke å ha
holdt veien i orden. Den samme Erik var kirkeverge 1631 og lagrettsmann 1643 - 1644. Paul nevnes også som kirkeverge 1635
- 1637. Han ble hele 102 år gammel.
Barn:
i
Gro Paulsdatter Røsholt, født ca 1627, død 1707 i Røsholt, Styrvold, Lardal, Vestfold.307 Hun døde på Røsholt
80 år gammel i 1707.
ii Mari Paulsdatter Røsholt.
420. iii Paul Paulsen Røsholt, født ca 1640, yrke gårdbruker.306
iv Inger Paulsdatter Røsholt.
v
Kari Paulsdatter Røsholt.
866. Tollef Dyressøn, født før 1590 i Sandsvær, Buskerud, yrke lagrettsmann, kirkeverge, død ca 1643 i Nedre Schjerven, Lardal,
Vestfold.308 Tollef var sønn av Dyre Tollefssøn Gravdal i Sandsvær. Han ble bruker på Skui fra 1605 til 1613. Tollef var en
meget velhavende mann. Hovedtyngden av hans odelsgods lå i Sandsvær, men for øvrig ervervet han jord i Hof, Våle, Ramnes
og Botne. I 1612 betalte han odelsskatt for ikke mindre enn 10 gårder. Han flyttet siden til Nedre Schjerven og nevnes her som
kirkeverge 1620 - 1622, oppført som takstmann 1621 - 1626 og lagrettsmann 1632. Han døde ca 1643 og enken drev gården.
Hun oppføres i kopskatt-listen for 1645 med en dattersønn, to drenger, 4 tjenestepiker og 1 husmann. Hun leverte en hest i
krigen 1651.
Barn:
Hogne Holst © 2004
84
Aner til Arve Holst
823.
i
Marte Tollefsdatter Schjerven, død etter 1644 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.308 (1) Hun giftet seg
med302 Oluf Axelsen Jonsrud. (2) Hun giftet seg med308 Oluff Tordsen, født ca 1627,308 yrke gårdbruker, død
ca 1664 i Nedre Schjerven, Lardal, Vestfold.308
900. Thomas Olufsen Blix, født 4 okt 1613 i Oslo,212 yrke trelasthandler og rådmann, død 19 mar 1670 i Trosvik, Fredrikstad,
Østfold.212 Thomas var sagbrukeier, trelasthandler og rådmann i Fredrikstad. Thomas hadde med Birgitte 4 sønner og 3 døtre.
gift 5 nov 1648,212 med Birgitte Andersdatter.
Barn:
i
Inger Thomasdatter Blix, født 1649 i Fredrikstad, Østfold, død 13 jul 1707 i Toten, Oppland. Hun giftet seg
med486 Knut Sevaldsen.
450. ii Oluf Thomasson Blix, født 1650 i Fredrikstad, Østfold,212 yrke sogneprest til Hof, død mai 1687 i Hof,
Hedmark.315 Han giftet seg med212 Birgitte Pedersdotter.
iii Anders Thomasen Blix, født 1654 i Fredrikstad, Østfold, yrke borger i Fredrikstad,486 død 1710. Anders
overtok sagbruket etter sin far.
iv Bent Thomasen Blix, født 1657 i Fredrikstad, Østfold, yrke student,486 død 4 sep 1677. Han døde ugift mens
han ennå var student.
v
Gunille Thomasdatter Blix, født ca 1659 i Fredrikstad, Østfold, død 1693.
vi Rasmus Thomasen Blix, født 1664 i Fredrikstad, Østfold, død 1713. Rasmus bodde hos sin søster på Toten til
han ble gift og flyttet til Christiania.
vii Birgitte Thomasdatter Blix, født 1667 i Fredrikstad, Østfold. Hun giftet seg med Cort Olufssøn Coldevin.
901. Birgitte Andersdatter, født ca 1620.
902. Peder Jenssøn, yrke sogneprest i Høland.212 Han giftet seg med212 Magdalene Clemmensdatter.
Barn:
451. i
Birgitte Pedersdotter, født 1657 i Høland,212 død 1716 i Hof, Hedmark.315 (1) Hun giftet seg med212 Oluf
Thomasson Blix, født 1650 i Fredrikstad, Østfold,212 yrke sogneprest til Hof, død mai 1687 i Hof, Hedmark.315
(2) Hun giftet seg med419 Niels Tanche.
903. Magdalene Clemmensdatter.
904. Hans Toresen, født ca 1583 i Harstad, Nannestad,316 yrke lagrettsmann og gårdbr., død ca 1667 i Eik, Nannestad, Akershus.316
Han overtok i 1611 hele eller deler av Nord-Eik etter faren. Omkring 1645 ble svigersønnen Trygg Hovolsen medbruker på
Nord-Eik. Hans fortalte selv i 1652 at han var "henved 70 aar". I 1664 fortalte han om faren at han var "en bedaget mann som
ligger kverleie ved sengen". Han var stadig lagrettsmann i 1650 - åra, og sluttet som bruker på Nord-Eik ca. 1667.
Barn:
i
Ola Hansen, født ca 1624 i Nord-Eik, Nannestad, Akershus,420 yrke gårdbruker, død 1681 i Nord-Eik,
Nannestad, Akershus.420 På høsttinget 1678 møtte Ola Hansen og klagde over at grannen Anders og kona hans
hadde overfalt Ola og kona i "deres eget hus" dagen etter vinterdagen med skjenneri og trussel. Marte
Andersdatter hadde kalt Magnhild for hønsetjyv og Ola for en svart hund og truet dem med øksa. Marte og
mannen ble ilagt bot. På høsttinget 1681 var en ny krangel mellom dem for retten. Ola Hansen var tiltalt for å ha
slått Marte to slag med øksehammeren, men Marte hadde visst først slått ham på munnen så blodet rant. Tretten
kom denne gangen av at barna til Marte hadde tatt en strangel i vedhaugen til Ola og hogd den opp. Deres egen
ved var nemlig så grov at de ikke greide å hogge den. Dette hendte mens Anders var hos landherren (herr
Christopher) i Eidsberg med landskylda for seg sjøl og Ola. Det ble bot på Ola, som forresten døde kort etter.
Enka hans hadde så sak mot Marte våren 1682 for "ærerørige ord mot hennes salige mann forledent år. Om
høsten ble det forlikt for retten. Marte erklærte at hun ikke visste annet om avdøde Ola Hansen "enn det som
ærlig og godt er". Hun skulle også betale halvparten av bota på 5 1/2 rdl. som Ola ble ilagt i 1681. Dermed var
det slutt på grannetrettene på Nord-Eik. Enka etter Ola brukte halve garden og Anders Truggsen den andre
halvparten til hele Nord-Eik våren 1684 ble att over av bygselmann Anders Gulbrandsen. Han giftet seg med
Magnhild Trulsdatter.
ii N. Hansdatter, født før 1635 i Eik, Nannestad, Akershus,316 død etter 1657.316 gift før 1651,3 med Trygg
Hovolsen.
452. iii Halvor Hansen, født før 1640 i Eik, Nannestad, Akershus,316 yrke husmann på Austad, død før 1685.316 Fikk
barn med med316 Kari Bjørnsdatter.
920. Hågen Thoresen Økseth, født 1614,212 død 1680 i Nordre Økset, Elverum, Hedmark.212 Levde på Nordre Økseth i Elverum.
Hogne Holst © 2004
85
Aner til Arve Holst
460.
i
Barn:
Thore Hågensen Økseth, født 1644 i Nordre Økset, Elverum, Hedmark,212 død ca 1730 i Nordre Økset,
Elverum, Hedmark.212 Han giftet seg med212 Marit Pedersdatter.
996. Tollef Mikkelsen Strand, født 1622 i Elverum, Hedmark,23 død 1682 i Elverum, Hedmark.23
Barn:
i
Hans Mikkelsen.
ii Mikkel Mikkelsen.
iii Peder Mikkelsen.
498. iv Ole Tollefsen Strand, født 1655 i Mellom Strand, Elverum,23 yrke gårdbruker, død 1712 i Mellom Strand,
Elverum.23 Han giftet seg med23 Anne Jensdatter.
1008.
Jon Gundersen Hårstad, født 1609 i Hårstad, Grue,23 yrke gårdbruker, død 1668 i Østerhaug, Elverum, Hedmark.23 Jon
Gundersen kom fra Grue. Han kjøpte Kronens andel av Østerhaug i 1664. Ble gift med Kari Olsdatter. gift 1639,23 med Kari
Olsdatter Østerhaug.
Barn:
504. i
Gunder Jonsen Østerhaug, født 1653 i Østerhaug, Elverum, Hedmark,23 yrke lensmann i Elverum, død 1723 i
Østerhaug, Elverum, Hedmark.23 Han giftet seg med23 Maren Tollefsdatter.
ii Ole Jonsen Østerhaug.
iii Berte Østerhaug, født 1665 i Elverum, Hedmark.23
1009.
Kari Olsdatter Østerhaug, død 1680 i Østerhaug, Elverum, Hedmark.23
1012.
Ole Torkilsen Ljømo, født i Elverum, Hedmark,23 død 1661 i Elverum, Hedmark.23 Han giftet seg med23 Karen
Audunsdatter Ljømo.
Barn:
506. i
Guttorm Olsen Ljømo, født 1659,23 yrke gårdbruker, død 1730 i Nordre Houm, Elverum, Hedmark.23
1013.
Karen Audunsdatter Ljømo, født ca 1630 i Mellom Ljømo, Elverum,23 død i Elverum, Hedmark.23
1020.
Peder Skjefstad, yrke gårdbruker, død 1692 i Øvre Skjefstad, Elverum, Hedmark.23 Peder overtok Øvre Skjefstad i 1674.
Barn:
i
Maren Skjefstad.
ii Randi Skjefstad.
iii Anne Skjefstad, død 1717.23
510. iv Peder Pedersen, født i Øvre Skjefstad, Elverum, Hedmark,23 yrke gårdbruker, død ca 1725 i Øvre Skjefstad,
Elverum, Hedmark.23
7. tipp-oldeforeldre
1062.
N. Götz, yrke borgermester i Salzwedel.
Barn:
531. i
Elizabet Götz, død 1631 i Hillerød, Sjælland, Danmark.424 gift før 1614,322 med Henning Arnisæus.
1076.
Oluf Erikson, født ca 1560 i Smettstad, Jemtland, Sverige,345 yrke prest til Leksvik, død i Leksvik, Nord-Trøndelag.345
Sogneprest i Leksviken ca 1593-ca 1632. Född omkring 1560 på Lit, Jemtland. Leksvik kirke 300 år: "Oluf Eriksen nevnes
første gang i 1593 og siste gang i lensregnskapet for 1632. Han var fra Lit i Jemtland, og hans kone het Christina
Henriksdatter". Han giftet seg med Christina Henriksdatter.
Barn:
538. i
Anders Olufson Bruse, født 1594 i Leksvik, Nord-Trøndelag,172 yrke sogneprest i Meldal,426 død 1657 i Meldal,
Sør-Trøndelag.172 gift 1617,172 med Ellen Olsdatter Meldal.
1077.
Christina Henriksdatter.
Ole Johnsen Meldal, født i Alsen, Jemtland, Sverige,345 yrke sogneprest i Meldal, død 1621 i Meldal, Sør-Trøndelag.315 Han
var residerende kappelan i Støren i 1580,og 1590 sogneprest i Meldal. Han var den 5.lutherske prest i Meldal. Hadde 6 barn.
Han giftet seg med172 Anna Jensdatter Bull.
Hogne Holst © 2004
86
1078.
Aner til Arve Holst
539.
i
ii
iii
iv
v
vi
Barn:
Ellen Olsdatter Meldal, født 1599 i Meldal, Sør-Trøndelag,315 død 1654.345 gift 1617,172 med Anders Olufson
Bruse.
Anna Olsdatter Meldal. Hun giftet seg med172 Isak Johannesen.
Barbara Olsdatter Meldal. Hun giftet seg med172 Hans N..
Lisbeth Olsdatter Meldal. Hun giftet seg med172 Malte Christensen.
Lucie Olsdatter Meldal, født i Meldal, Sør-Trøndelag,345 død 1693 i Frelsøya, Vikna, Nord-Trøndelag.345 Hun
giftet seg med172 Hans Ottesen Kruse.
Ingeborg Olsdatter Meldal. Hun giftet seg med172 Hans Iversen (Røst).
1079.
Anna Jensdatter Bull, født i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag,345 død i Meldal, Sør-Trøndelag.345
1080.
Jens Andersen, født 1540,409 yrke sogneprest i Verdal, død 1599.409 Rimeligvis var han den Johannes Andreæ Nidrosiensis
som studerte i Rostock i 1554. I 1566 ble det ledig et lektorat ved Trondhjems latinskole. Stillingen ble tilbudt den landskjente
mag. Absalon Pedersen Beyer i Bergen, men han avslo. Hvorvidt Jens Andersen overtok det ledige lektoratet allerede i 1566,
kan vi ikke si noe sikkert om. Han nevnes første gang som lektor i 1577 da han fikk på kantordømmet i Trondhjems Domkirke
(NRR II, s. 211). I 1573 ble Jens Andersen sogneprest til Verdal, et kall han aldri kom til å betjene selv. Han måtte derfor
holde en visepastor for seg i Verdal. Sogneprestembetet i Verdal hørte nemlig til lektor- og kantorembetet i Trondheim.
Jens Andersen førte for øvrig fra tid til annen saker for herredagene i Trondhjem på vegne av domkapitlet. I 1586 ble Jens
Andersen betrodd et ære-fultt verv. Han ble nemlig sammen med sognepresten til Domkirken beskikket til å hjelpe lensherren
og biskopen med å ordne forskjellige kirkelige forhold i stiftet. Det var denne kommisjonen som utarbeidet den kjente
«Throndhjemske Reformats av 1589». I 1593 frasa Jens Andersen seg sin lektorstilling, men han beholdt kantordømmet. En
dansk mann, Peder Olufsen Richter, ble da lektor i noen år. Men ved kongebrev av 18/9 1596 ble kantor- og lektorembedet
atter forent og bekledd av Jens Andersen. Heller ikke det andre lektoratet til Jens Andersen ble langvarig. Den 18/7 1599
omtales han som død. På den dagen ble nemlig «præbenda Catharinae» som han hadde innehatt, forlent til en av byens prester
(NRR III, s. 439 og 573; Øverås, s. 82). I følge Dansk Magasin I, s. 86 døde Jens Andersen sommeren 1599.[1]
[1] Lars Kåre Hunnes i Nord Trøndelag Historie Lag Årbok 1979.: Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i
kalendariet i et eksemplar av «Missale Nidarosiense» fra Ytterøy 1577-1617.
Opplysninger samlet av Simon Ellefsen. Han giftet seg med3 Anna Hansdatter.
Barn:
540. i
Augustinus Jenssøn Wivel, født ca 1600 i Verdal, Nord-Trøndelag,430 yrke sogneprest i Trondheim,431 død 17
jan 1657 i Trondheim, Sør-Trøndelag.430 (1) Han giftet seg med Marit (Wivel), født ca 1605,221 død 1635. (2)
Han giftet seg med431 Elisabeth Michelsdatter, født 1600,432 død 1683.431
ii Ranni Jensdatter.
iii Synnøve Jensdatter.
iv Kirsten Jensdatter.
1081.
Anna Hansdatter, født ca 1580 i Ytterøy, Nord-Trøndelag.430
1082.
Michel Christensen, yrke sogneprest i Hemne,487 død 1619.432 Michel Christensen var en av datidens største trelasthandlere,
og hans navn ble satt på hollandske kart over Norge, som geografisk stedsbetegnelse. I stedet for Kirksæter kan man lese:
'Heer Michiel op Hem'. Han giftet seg med487 Milde Audunsdotter.
Barn:
541. i
Elisabeth Michelsdatter, født 1600,432 død 1683.431 Hun giftet seg med431 Augustinus Jenssøn Wivel.
ii Berit Michelsdatter. Hun giftet seg med431 Hans Hvittus Hanssen Bernhoft.
Milde Audunsdotter, født ca 1580.222 Milde (Mille) var først gift med Michel Christiensen, prest i Hemne i Sør-Trøndelag.
Han døde i 1619, og hun giftet seg deretter med etterfølgeren, Melchior Jacobsen (skandalebryllupet i Hemne). Bryllupet stod
hjemme hos hennes far på Kirksæter, og det har fått et vist ry, fordi det ble en medvirkende årsak til at Trondheimsbiskopen,
magister Anders Arreboes avsettelse. Hun var av den yngre Aspætt eller slekten Trygge på Aspen. (1) Hun giftet seg med487
Michel Christensen, yrke sogneprest i Hemne,487 død 1619.432 (2) gift 1619,431 med Melchior Jacobssøn Falch, født ca
1590 i Giske, Møre og Romsdal,172 yrke sogneprest i Hemne,172 død 16 mai 1639 i Vinje, Hemne, Sør-Trøndelag.172
Barn med Michel Christensen:
541. i
Elisabeth Michelsdatter, født 1600,432 død 1683.431 Hun giftet seg med431 Augustinus Jenssøn Wivel.
ii Berit Michelsdatter. Hun giftet seg med431 Hans Hvittus Hanssen Bernhoft.
Hogne Holst © 2004
87
1083.
Aner til Arve Holst
Barn med Melchior Jacobssøn Falch:
Margrethe Melchiorsdatter. Hun var fadder for sin søster Gunnhilds barn i 1654 og 1655 og hun synes da
ugift.
iv N. Melchiorsdatter Falch, født 1624 i Hemne, Sør-Trøndelag.488 Hun giftet seg med342 Herman Mentzsøn
Darre.
v
Mille Melchiorsdatter Falch, født 1625 i Hemne, Sør-Trøndelag,172 død 1669 i Hitra.172 gift 1645 i Hitra488
med Anders Nilssen Riiber.
vi Gunhild Melchiorsdatter, født 6 jan 1628 i Hitra,489 død 23 feb 1662 i Hemne, Sør-Trøndelag.489 Hun var født
1628 Hellig Tre Kongers Dag. gift 1 nov 1653 i Trondheim, Sør-Trøndelag3 med Eiler Caspersen Schøller.
vii Michel Melchior Melchiorsen Falch,342 yrke sogneprest i Melhus,172 død før 1662. Han giftet seg med342 Helle
Andersdatter Mogensen.
iii
1084.
Peder Jensen Schjelderup, (see same person above # 722) født 7 sep 1571 i Bergen, Hordaland,292 yrke biskop i Trondheim,
død 27 sep 1646 i Trondheim, Sør-Trøndelag.292 (1) gift 1601 i Mandal, Vest-Agder292 med Anne Nielsdatter, født ca 1584 i
Mandal, Vest-Agder,342 død 1612 i København, Danmark.292 (2) gift 1622,191 med Gidske Hermansdatter Lange, født ca
1590 i Flensburg, Tyskland,342 død 1640 i Trondheim, Sør-Trøndelag.191
Barn med Anne Nielsdatter:
i
Susanna Pedersdatter Schjelderup, født i Mandal, Vest-Agder.342 Hun giftet seg med342 Michel Greve.342
ii Jens Pedersen Schjelderup, født 24 feb 1604 i Mandal, Vest-Agder,292 yrke biskop i Bergen, død 2 okt 1665 i
Bergen, Hordaland.292 Jens var biskop i Bergen 1649-65. Biskop Jens Schjelderup findes afbildet på et samtidigt
kobberstik, der bl.a. kan ses i Carlquists' 'Lund Stifts Herdaminne'. gift 11 aug 1639,477 med Inger Olsdatter
Worm.
542. iii Jørgen Pedersen Schjelderup, født ca 1610 i København, Danmark,342 yrke sogneprest i Skogn, død 24 des
1657 i Trondheim, Sør-Trøndelag.342 gift 16 mai 1636,279 med Anna Hansdatter Busch.
iv Maren Pedersdatter Schjelderup, født 9 feb 1610 i København, Danmark,292 død 1683.292 gift 1632,172 med
Mentz Christophersøn Darre.
v
Niels Pedersen Schjelderup, født 1611 i Trondheim, Sør-Trøndelag,342 yrke kapellan i Trondheim, død 3 okt
1652 i Trondheim, Sør-Trøndelag.292 Niels studerte i Leiden, Amsterdam og Franeker fra 1634 til 1636. Han
var siden residerende kapellan til Vor Frue Kirke i Trondheim. Skifte 13.okt 1653, Trondheim. Avdøde herr
Niels Skielderup. Enke Anne Andersdatter's samfrendeskifte med 6 um. små barn, Peder, Anders, Jens, Rasmus,
Karen og Anne, brorlodd 266 Rd., stedfar herr Peder Bredahl (alt avgjort, alle 6 får arven). gift 11 jun 1643 i
Trondheim, Sør-Trøndelag478 med Anna Andersdatter Helkand.
vi Birgitte Pedersdatter Schjelderup.292 Hun giftet seg med342 Jens Endrisson Tingwold.
Barn med Gidske Hermansdatter Lange:
vii N. Pedersen Schjelderup. Ellers ukjent.
viii Johannes Pedersen Schjelderup, født 1625 i Trondheim, Sør-Trøndelag,342 død 1625 i Trondheim, SørTrøndelag.342 Døde som spebarn.
ix Anna Pedersdatter Schjelderup, født 1626 i Trondheim, Sør-Trøndelag.342
361. x
Anna Pedersdatter Schjelderup, født ca 1627 i Trondheim, Sør-Trøndelag,342 død 4 jun 1701 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.292 gift 15 okt 1650 i Trondheim, Sør-Trøndelag292 med Søfren Hansen.
xi Birgitte Pedersdatter Schjelderup, født ca 1628,172 død 6 jun 1677 i Tingvoll, Møre og Romsdal.172 (1) Hun
giftet seg med261 Jens N.. (2) Hun giftet seg med342 Hans Andersson Thingvold, født 1623,172 yrke sogneprest
til Tingvoll,172 død 2 jul 1659.172 (3) gift 1659,342 med Hans Nielsen Tausan, født 1626 i Støren, Midtre
Gauldal, Sør-Trøndelag,342 yrke sogneprest i Tingvoll, død 29 jun 1697 i Tingvoll, Møre og Romsdal.342
1085.
Anne Nielsdatter, født ca 1584 i Mandal, Vest-Agder,342 død 1612 i København, Danmark.292
Hans Gjertsøn Busch, født 1585 i Haderslev, Jylland, Danmark,341 yrke borgermester i Trondheim,490 død 6 mar 1649 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.341 Hans kom til Trondheim fra Haderslev omkring 1600. Han var først fogd i Stjørdal, deretter
kjøpmann og borgermester i Trondheim. Den 14.juli 1635 ble Busch borgermester i Trondheim. Omkring 1610 skal han ha
drevet betydlig handel med tilknytning til Buschholmen i Nærøysund. Han deltok også jevnlig i sildefisket. Fiskeværet Halten
og Froøyene tilhørte senere familien i flere generasjoner. Hans Busch ble stamfar til en kjøpmanns-slekt i Trondheim. gift
1613 i Stjørdal, Nord-Trøndelag430 med Maren Svendsdatter.
Barn:
543. i
Anna Hansdatter Busch, født etter 1613 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,348 død 1680 i Skogn, Nord-Trøndelag.348
gift 16 mai 1636,279 med Jørgen Pedersen Schjelderup.
ii Gjert Hanssøn Busch.
Hogne Holst © 2004
88
1086.
Aner til Arve Holst
iii
iv
Marcus Hanssøn Busch, født etter 1613.430
Dorothea Hansdatter Busch, død 1675.491 Det var skifte etter Dorte den 23 februar 1675. Hun giftet seg med
Hans Anderssøn Helkand.
1087.
Maren Svendsdatter, født etter 1590 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 død i Trondheim, Sør-Trøndelag.430
1092.
Niels Muus, født 1545 i Fyn, Danmark,349 yrke sogneprest, død 1604 i Uggerslev, Fyn, Danmark.349 Han var sogneprest til
Uggerslev på Fyn.
Barn:
546. i
Rasmus Nielsen Muus, født ca 1570 i Fyn, Danmark,436 yrke bonde, død 1604.171 Han giftet seg med436 Bente
Pedersdatter.
ii Laurits Nielsen Muus, født 27 des 1572,436 yrke borgermester, død 7 jan 1621.436 Laurits var borgermester i
Varberg i Halland, Sverige og stamfar for Trøgstad-Muus'ene.
1096.
Iver Hansen Vandel, født ca 1530,492 yrke kjøpmann i Ribe, død 1593 i Ribe, Jylland, Danmark.493 Ivers fødselsår kjennes
ikke, men det må være senest omkring 1530. Han døde i 1593 mellom 13. november og midten av desember, idet han var
tilstede da hans svigersønn Peder Christensen kjøpte hus den 13. november, men var død da skattelisten ble utarbeidet i
midten av desember. Første gang Iver opptrer i skattelisten er i 1551, hvor han likesom de følgende 4 år samt årene 1559-61
bor sammen med sin broder peder. I de mellemliggende år bor han i 3. fjerding, det vil antagelig si i Grønnegade. I 1562
flytter Iver inn i huset i Stenbogade på den nordlige halvdel av matr. nr. 323, som hans svigerfar kjøper den 29. april 1564 og
den 9. mai samme år selger videre til Iver. Huset brandt ned i den store brannen 3. september 1580, som oppstod i huset på
den andre siden av gaten. Allerede i 1583 fikk Iver sitt hus gjennoppbygd.
Iver var kjøpmann og utførte kreaturer. I 1554 og 1555 lot han fortolle oksene ved Gottorp tollsted. I 1569 eksporterte han 55
stk okser og i 1570 133 stk. Han har nok i det hele hatt en god forretning. Hans skatteansettelse lå det meste av hans tid like til
hans død mellom 12 og 20 skilling, og i noen år enda 32 skilling, hvilke bragte ham blandt de store skatteytere. Han ble også
eier av flere eiendommer i byen. Etter Susannes død vurderes adelshuset med 3 fag kvist til 650 daler, og portrommet med de
3 boder i Hundegade til 324 daler, samt kålhaven på Sct. Hans holm til 26 daler. Iver drev som mange kjøpmenn også litt
pantelånvirksomhet, og det fortsatte Susanne med.
Iver tok tilsynelatende kun begrenset del i byens anliggender. Han var medlem av de 24 menn i 1578 og 1592, skattemester
1564, 1568, 1570, 1582 og 1592, og han var byens kemner fra Sct. Peders dag, dvs. 22. februar 1593 til sin død. Som de andre
velhavende borgere i Ribe måtte Iver også levere servise til de kongelige fester på Koldinghus, således 24. oktober 1566 en
duk og et sengeklede med hans bomerke, og i oktober 1573 to tinnfat. gift 1562,492 med Susana Jensdatter Grundet.
Barn:
i
Else Iversdatter Vandel, født 1563,493 død 28 mar 1665.493 (1) gift 8 okt 1587,493 med Peder Christensen, født
ca 1560,493 yrke kjøpmann i Ribe,493 død 13 feb 1601.493 (2) gift 1603,493 med Morten Madsen Lime, født ca
1564,493 død 1639 i Ribe, Jylland, Danmark.493
ii Sara Iversdatter Vandel, død 1648.493 gift 21 sep 1595,493 med Ditlev Hansen Guldsmed.
iii Jens Iversen Vandel, født 1570,494 yrke magister, død 1628 i Magstrup, Danmark.494 gift 1 nov 1601 i Ribe,
Jylland, Danmark494 med Marine Pedersdatter.
iv Karen Iversdatter Vandel, født ca 1573,494 død 29 apr 1638.494 gift 1599,494 med Mads Pedersen Roed.
548. v
Hans Iversen Vandel, født 20 sep 1579 i Ribe, Jylland, Danmark,438 yrke biskop i Viborg,438 død 16 des 1641 i
Viborg, Jylland, Danmark.438 gift 25 aug 1616 i Odense, Fyn, Danmark438 med Margrethe Burchardsen.
vi Daniel Iversen Vandel, yrke kjøpmann, død 1645.438 (1) Han giftet seg med438 Karen Poulsdatter, død før
1622.438 (2) Han giftet seg med438 Dorete Hansdatter, død 1632.438
vii Jørgen Iversen Vandel. Jørgen var umyndig i 1601.
1097.
Susana Jensdatter Grundet, død 1598 i Ribe, Jylland, Danmark.492 Susanne forekommer siste gang i skattelistene ved
juletid 1597, og er død før
26. september 1598.
Johannes Burchardsen, født ca 1565 i Tyskland,438 yrke rådmann i Odense,495 død ca 1618 i Nyborg, Danmark.495 Johannes
var kjøpmann og rådmann i Odense. gift 16 sep 1595,171 med Karen Nielsdatter Bager.
Barn:
549. i
Margrethe Burchardsen, født 1599 i Odense, Fyn, Danmark,438 død 27 jan 1647 i Ribe, Jylland, Danmark.438
gift 25 aug 1616 i Odense, Fyn, Danmark438 med Hans Iversen Vandel.
Hogne Holst © 2004
89
1098.
Aner til Arve Holst
ii
iii
iv
Oluf Bager (Burchardsen), født 10 mar 1607 i Odense, Fyn, Danmark,495 yrke prof. og rektor, død 11 mar 1677
i Lund.495
Hedevig Burchardsen, født ca 1609 i Odense, Fyn, Danmark,495 død 27 jan 1659.495
Karen Burchardsen, født ca 1612 i Odense, Fyn, Danmark.495
1099.
Karen Nielsdatter Bager, født 1577 i Odense, Fyn, Danmark,438 død 1661 i Nyborg, Danmark.438
1100.
Peder Johannes Winstrup, født 18 mar 1549 i København, Danmark,442 død 24 jun 1614 i København, Danmark.171 NB:
Usikkert hvem som er mor til hvilket barn. (1) gift 16 okt 1577,442 med Maren Esbernsdatter, født 1554,442 død 6 sep 1598.
(2) gift 5 aug 1599,442 med Anna Eisenberg, født 15 mai 1575 i København, Danmark,171 død 27 mai 1646 i København,
Danmark.171
Barn med Maren Esbernsdatter:
i
Helene Pedersdatter Winstrup. Hun giftet seg med442 Nicolas Claudius Sinning.
ii Anne Pedersdatter Winstrup. Hun giftet seg med442 Johan Stephan.
Barn med Anna Eisenberg:
550. iii Peder Pederson Winstrup, født 30 apr 1605 i København, Danmark,353 yrke biskop i Lund, død 7 des 1679 i
Lund, Sverige.353 (1) gift 20 jul 1634 i København, Danmark171 med Anna Marie Ernstdatter Baden, født 2
feb 1615,353 død 1659.353 (2) gift 1659,442 med Dorothea von Andersen.442
iv Elias Pedersen Winstrup.442 Ugift.
v
Maren Pedersdatter Winstrup, død 1636.442 Hun giftet seg med442 Claus Plum.
vi Thale Pedersdatter Winstrup, født 12 apr 1604,442 død 13 apr 1653.442 gift 14 nov 1624,442 med Joh. Joh.
Resen.
vii Anne Marie Pedersdatter Winstrup, død 1635.496 Hun giftet seg med496 Oluf Wind.
viii Mette Pedersdatter Winstrup, død 1659.496 Hun giftet seg med496 Niels Pedersen.
1101.
Anna Eisenberg, født 15 mai 1575 i København, Danmark,171 død 27 mai 1646 i København, Danmark.171 (1) gift 5 aug
1599,442 med Peder Johannes Winstrup, født 18 mar 1549 i København, Danmark,442 død 24 jun 1614 i København,
Danmark.171 (2) gift 1615,442 med H. P. Resen, yrke biskop.442
1102.
Ernst Ernstsen von Baden, født i Tyskland,171 død 21 nov 1656 i Horsens, Jylland, Danmark.171 gift 1614,171 med Ana
Hansdatter (Marie) Svane.
Barn:
551. i
Anna Marie Ernstdatter Baden, født 2 feb 1615,353 død 1659.353 gift 20 jul 1634 i København, Danmark171
med Peder Pederson Winstrup.
1103.
Ana Hansdatter (Marie) Svane, født 1596 i Horsens, Jylland, Danmark,171 død 6 sep 1660.171
1104.
Frederik Busch, født ca 1550 i Danmark,443 yrke borgermester, død 1603 i Ringkøbing, Jylland, Danmark.443 Frederik Busch
levde i Ringkjøbing på Jylland i siste halvdel av 1500-årene og døde der i 1603. Han var borgermester og toller i Ringkjøbing.
Som toller nevnes han 1586. Fra 1587 kalles han borgermester. (Ringkjøbing Rådstuearkiv. Dok. vedr. Statsskatteoppebørslen
1578-1744). Hans hustru, Lisbeth Iversdatter, var muligens datter av borgermester og toller Iver Nielsen i Ringkjøbing. Hun
ble andre gang gift med borgermester og toller Peder Pedersen, skriver i Ringkjøbing og døde 1619.(Viborg Landstings
Domsbog C. 1642 folio 11b).
I en fortegnelse (PHT, bd II, s. 104f) over danske og norske, som er immatrikulert ved Leydens universitet i årene 1575-1674
sees at "Nicolaus Bosc Danus, 28 år, phil.stud." blir immatrikulert der 5. juni 1618 og i en note opplyses at Niels Fredriksen
Busch fra Ringkjøbing studerte i 1614 i Strassburg. I Københavns Universitets matrikel sees under 19. juli 1611, at "Nicol.
Fridr. Busch sammen med fire andre studenter" propter conjurationem relegati ad sesquin", (relagert på grunn av
sammensvergelse). Han ble immatrikulert ved universitetet i Orleans 16. august 1616. Niels Busch har altså etter dette studert
ved universitetene i Strassburg, Orleans og Leyden.
Borgermester Frederik Busch i Ringkjøbing må vel ha vært en formuende mann, og man må gå ut fra, at han ved sin død i
1603 har etterlatt sin familie i gode økonomiske kår, hvilket jo og fremgår av, at hans 2 sønner i flere år kunne oppholde seg
som studenter ved utenlandske universiteter. Han giftet seg med443 Lisbeth Iversdatter.
Barn:
552. i
Niels Frederikssøn Busch, født 1590 i Ringkøbing, Jylland, Danmark,443 yrke fogd over Sunnfjord, død 1645 i
Bergen, Hordaland.443 gift ca 1627,443 med Adelus Jacobsdatter.
Hogne Holst © 2004
90
Aner til Arve Holst
ii
iii
Iver Busch, født ca 1595 i Ringkøbing, Jylland, Danmark,443 død før 1635.443 Han giftet seg med443 Maren N..
Christian Busch, født 1597 i Ringkøbing, Jylland, Danmark,443 død etter 1622.443
1105.
Lisbeth Iversdatter, død etter 1603.443
1106.
Jacob Jørgenssøn, yrke fogd, død ca 1615.497 Jacob var i 1592 slottskriver på Bergenhus hos lensherren og hadde da vært en
del år i denne stilling. Omkring 1600 bodde han på kronens gård Fitje i Sundhordlen, og han fikk den 13.5. s.å. kongebrev på
å skulle nyte og beholde gården "udi hans livstid mod årlig afgift 40 Bergensgylden". Ved kongebrev 1601 ble han utnevt til
lagmann i Stavanger lagdømme. Han nevnes i 1604 som forhenv. fogd i Sønderhordlen. Han døde sannsynligvis mellom 1613
- 1620. Han giftet seg med448 Inger Axelsdatter Gyntersberg.
Barn:
553. i
Adelus Jacobsdatter, født ca 1585,443 død 1657.443 (1) Hun giftet seg med448 Peder Jenssøn Kiempe, død ca
1623.448 (2) gift ca 1627,443 med Niels Frederikssøn Busch, født 1590 i Ringkøbing, Jylland, Danmark,443 yrke
fogd over Sunnfjord, død 1645 i Bergen, Hordaland.443
ii Kirsten Jacobsdatter, født ca 1600, død 1681.497 Hun giftet seg med497 Laurits Anderssøn Heiberg.
1107.
Inger Axelsdatter Gyntersberg.
1116.
Christen Madsen, yrke skredder,451 død i Bergen, Hordaland. Han giftet seg med451 Elin Botolphsdatter.
Barn:
558. i
Bjørn Christensen, født i Bergen, Hordaland,451 yrke sogneprest i Rennesøy,451 død 1693 i Rennesøy,
Rogaland.451 Han giftet seg med451 Anna Thomasdatter Wegner.
1117.
Elin Botolphsdatter.
1118.
Thomas Cortsen Wegner, født 23 apr 1588 i Lund, Sverige,451 yrke biskop i Stavanger,451 død 13 des 1654 i Stavanger,
Rogaland.451 gift 1629 i Stavanger, Rogaland451 med Anna Christensdatter Trane.
Barn:
i
Thomas Thomasen Wegner, født 7 jan 1630/31, død 4 sep 1688.
ii Cecilie Thomasdtr, født 7 jan 1632.
iii Jens Thomasen Wegner, født 1634, yrke Prest.
iv Susanne Thomasdatter Wegner, født 1636.
559. v
Anna Thomasdatter Wegner, født 20 jun 1639 i Stavanger, Rogaland,451 død 1706 i Rennesøy, Rogaland.451
Hun giftet seg med451 Bjørn Christensen.
vi Anna Thomasdatter Trane, født 1641.
vii Christen Thomassen Wegner, født 1643.
viii Jakob Thomassen Wegner, født 1645, yrke lensmann, død 1711.
ix Bertel Thomassen Wegner, født 1649, yrke gjestgiver.
1119.
Anna Christensdatter Trane, født aug 1611 i Stavanger, Rogaland,451 død 1694 i Stavanger, Rogaland.451
1120.
Jens Jensen, yrke prest til Herslev,241 død 1606.241 Jens var prest til Herslev etter sin far. Han giftet seg med241 Kirsten N..
Barn:
560. i
Jens Jensen, født 1570,241 yrke sogneprest i Herslev, død 1633.241 gift 1599,241 med Kirsten Hansdatter.
1121.
Kirsten N., død 8 okt 1590.241
1124.
Niels Mortensen, født i Tønder, Sønderjylland, Danmark,453 yrke kjøpmann i Tønder.453 Niels (Nils) var borger og kjøpmann
i Tønder og Trondheim. gift før 1587,430 med Maren Pedersdatter Leck.
Barn:
562. i
Christopher Nielsen Tønder, født 20 jan 1587 i Tønder, Sønderjylland, Danmark,242 yrke toller og fogd,453 død
31 des 1656 i Kristiansund, Møre og Romsdal.454 (1) gift 1613 i København, Danmark453 med Sidsel
Andersdatter, død 9 mar 1630 i Fjellvær, Hitra, Sør-Trøndelag.453 (2) gift 1631,453 med Karen Olsdatter
Schriver.
1125.
Maren Pedersdatter Leck, død 1602 i Tønder, Sønderjylland, Danmark.453
Hogne Holst © 2004
91
Aner til Arve Holst
1126.
Ole Jenssøn Schriver, yrke borgermester i Trondheim, død 1635 i Trondheim, Sør-Trøndelag.430 Ole (Oluf) var
borgermester i Trondheim 1622, overformynder fra 1625 og mange årig kirkeverge for Domkirken. ('Trondheim før
Cicignon', Henry Berg, 1951). gift 1612 i Trondheim, Sør-Trøndelag med Ursula Christophersdatter Darre.
Barn:
563. i
Karen Olsdatter Schriver. gift 1631,453 med Christopher Nielsen Tønder.
ii Susanne Olsdatter Schriver. gift 29 jan 1623 i Trondheim, Sør-Trøndelag172 med Peder Nielsen Krabbe.
1127.
Ursula Christophersdatter Darre, født i Trondheim, Sør-Trøndelag.430
1130.
Peder Iversen Borch, født 1563 i Nørre Bork, Danmark,366 yrke lektor i Trondheim, død 3 apr 1627.366 Formodentlig sønn
av sogneprest Iver Nilsen, Nørre Bork, Jylland. (1) Han giftet seg med172 Mette Jacobsdatter. (2) Han giftet seg med
Magdalene N..
Barn med Magdalene N.:
565. i
Sofie Pedersdatter Borch. (1) Hun giftet seg med366 Nils Pedersen Helsingør, yrke sogneprest.366 (2) Hun
giftet seg med460 Peder Eriksen Juel, yrke visepastor i Verdal.172
ii Paul Pedersen Borch, yrke sogneprest i Selbu.172
iii Iver Pedersen Borch, yrke løytnant.172 Deltok i krigen i Breda. Ble senere løytnant i Jemtland.
iv Else Iversdatter Borch.
1131.
Magdalene N..
1134.
Samuel Lauritzen Arctander, født 9 jan 1555,462 yrke sogneprest i Stjørdal,462 død 21 mar 1607 i Stjørdal, NordTrøndelag.462 Hr. Samuel Lauritsen var student i Wittenberg 1578, kapellan hos sin far i Stjørdal, fikk 1578 kgl. bevilling på å
sukcedere ham i dette kall. Tiltrådte ved hans død i 1596 og døde i embede 1607. Han giftet seg med498 Margrethe
Staffensdatter.
Barn:
i
Laurits Samuelsen Arctander, født ca 1600,462 yrke sogneprest til Rollag,462 død 1646.499 Laurits var student
fra 1621 og siden sogneprest til Rollag. Han giftet seg med499 Ingeborg Stephansdatter Dringelberg.
567. ii Magdalena Samuelsdatter Arctander,369 født ca 1600. (1) Hun giftet seg med462 Christopher Olafsen Laup,
yrke sogneprest i Stod,462 død 1638.172 (2) Hun giftet seg med172 Peder Mathisen Ovid, yrke tiendeskriver.172
iii Anna Samuelsdatter Arctander, død 1652.462 Annas dødsbo ble holdt 21. juni 1652 i Trondheim. gift ca
1600,462 med Henrik Andersen.
iv Birgitte Samuelsdatter Arctander,462 født 1590.172 12 barn. Hun giftet seg med462 Hans Christensen Holm.
v
Ellen Samuelsdatter Arctander. Hun giftet seg med172 Jørgen Jenson Bull.
vi Samuel Samuelsen Arctander. Døde da han kom hjem fra utenlandsreise.
1135.
Margrethe Staffensdatter.
1148.
Hans Richartsen, yrke borgermester i Svendborg,468 død 24 mai 1635 i Svendborg, Fyn, Danmark.468 Hans var borgermester
i Svendborg 1619-35. 2 barn.
Barn:
i
Richart Hansen, født 1609 i Svendborg, Fyn, Danmark,374 yrke sogneprest til Herridslev,374 død ca 1675 i
Herridslev, Lolland, Danmark.374 Rektor ved Svendborg latinskole 1632; res. kapellan i Snøde på Langeland
1638, sogneprest til Herridslev på Lolland 1639. Han giftet seg med374 N. Zachariasdatter.
574. ii Jesper Hansen, født 1611 i Svendborg, Fyn, Danmark,191 yrke fogd på Helgeland,465 død 1677.191 (1) gift ca
1647 i Tjøtta, Nordland466 med Margrethe Pedersdatter Falch, født 1627 i Tjøtta, Nordland,191 død 1659 i
Tronget, Brønnøy, Nordland.191 (2) Han giftet seg med3 Karen Eriksdatter Blix, født 14 nov 1620 i
Hammerdal, Jämtland, Sverige.467
1150.
Peder Jacobssøn Falch, født 1591 i Vestnes, Møre og Romsdal,430 yrke fogd på Helgeland,500 død 1643 i Tjøtta gård,
Nordland.501 Han var også kjent som Petter Jakobsen. Han var fogd i Helgeland. Som fogd var Peder lite populær. Han gikk
hardt frem med innkreving av skatter og pålegg. Det ble klaget til kongen på hans harde fremferd, men klagen ble ikke tatt til
følge. Ved kongelig tillatelse fikk Peder i 1632 bruksrett for kronens gård Tjøtta for seg og sine etterkommere mot at han
holdt den i hevd og ga husrom for reisende. Forvalter over Tyndels (Tønnol) gaard og gods. gift 1624 i Nord Herøy,
Nordland430 med Anna Jonsdatter.
Barn:
Hogne Holst © 2004
92
Aner til Arve Holst
Anna Pedersdatter Falch, født ca 1625,430 død 1 aug 1709 i Tjøtta krk., Nordland.172 Hun giftet seg med501
Niels Michelsen Arctander.
ii Margrethe Pedersdatter Falch, født 1627 i Tjøtta, Nordland,191 død 1659 i Tronget, Brønnøy, Nordland.191 gift
ca 1647 i Tjøtta, Nordland466 med Jesper Hansen.
iii Maren Pedersdatter Falch, født 1629,390 død 15 jun 1709 i Hadsel, Nordland.390 Maren ble gift 3 ganger. (1)
gift 1646,390 med Peter Don Dass, født ca 1595 i Skottland,390 yrke handelsmann, død 1653.390 (2) Hun giftet
seg med221 Mogens Pedersen Tillemand, født 1599,221 yrke prost i Lofoten, død 1664.221 (3) gift 9 okt 1670,221
med Peder Christophersen Broch, født 26 okt 1641 i Senja, Troms,221 yrke fogd på Helgeland, død 1707.221
iv Jacob Pedersøn Falch, født ca 1631 i Nord Herøy, Nordland,370 yrke gårdbruker, død 1715 i Tjøtta gård,
Nordland.501 Jacob var bosatt på Tjøtta. 14 barn. Han giftet seg med Margrethe N..
v
Peder Pedersøn Falch, født ca 1633,430 yrke sorenskriver på Helgeland,501 død 1693.501 Han giftet seg med501
Anne Jonsdatter Ravn.
vi Jonas Pedersøn Falch, født ca 1635.430
vii Lauritz Pedersøn Falch, født 1636,172 yrke prest i Fosnes,172 død 1705.172 Han giftet seg med172 Helene
Andersdatter Belter.
viii Melchior Pedersøn Falch, født 1641,501 yrke skipper på Søvik, død mar 1721.501 Melchior ble oppkalt etter sin
farbror som døde tre år tidligere. Han giftet seg med501 Birgitte Rytter.
ix Else Pedersdatter Falch, død etter 1686.
i
575.
1151.
Anna Jonsdatter, født 1593 i Meløy, Nordland,191 død 1673 i Tjøtta, Nordland.501
1152.
Peder Wessel, født i Emden, Tyskland,398 død i Bergen, Hordaland. Peder kom fra Emden i Tyskland og tok borgerskap som
kjøpmann i Bergen 3 februar 1625.
Barn:
576. i
Jan Wessel, født ca 1580,391 død ca 1650 i Bergen, Hordaland.
1160.
Christoffer Iversen Scøller, født 1534 i Kiel, Tyskland,502 yrke slottsskriver, død 1594 i Ribe, Jylland, Danmark.503
Christopher var 1547 i tjeneste hos borgermester Christian Grip i Kiel. I 1550 var han i tjeneste hos Evert Møller i
Ritzenbuttel. Fra 1551 var han i tjeneste hos Slotts-klerken i Kiel og 1553 hos Detlev von Buchwald i Gram. I perioden 1564
til 1575 ble han referert til som Borger av Ribe og kallt Christopher Klerk. (Opplysninger fra Kristoffer Wegger, 14/11997).
Christoffer Schøller omtales som slotskriver på Riibehus, men noe sikkert vites ikke. Han var ingen formuende mann, og da
flere av hans hus i 1580 brente, hadde han ikke råd til å bygge dem opp igjen. Han hadde 5 sønner og 4 døtre, som ved den
ødeleggende brann, ble spredt over alle vinder. 3 av hans sønner kom til Trondheim og ble således stamfedre til de norske
grener av familien. De het Hans, Caspar og Eiler. Gift med Karen Hansdatter 13de søndag etter Trinitatis 1567.
(Viseadmiral Tordenskjold; av Olav Bergersen, Trondheim 1925). gift 24 aug 1567,504 med Karen Hansdatter.
Barn:
i
Iver Christoffersen Schøller, født 1568,504 yrke slottsskriver på Dragholm, død 22 okt 1620 i Køge, Sjælland,
Danmark.504 Han var født "Anno 1568 Onsdagen efter alle Helgene om Morgenen mellem 5 og
6". Han ble siden slottsskriver på Dragholm. Ingen barn. Han giftet seg med3 Bodil Jacobsdatter.
ii Hans Christoffersen Schøller, født 22 nov 1570 i Ribe, Jylland, Danmark,504 yrke fogd over Ørkedalen, død ca
1624.504 Hans kom til Gjølmø i Ørkedalen, som han 20 juni 1610 av kongen får bevilling til å bruke på livstid.
14 mai 1623 får han denne gården, som skylder 3 spann, ved makeskifte med kongen, idet han til gjengjeld
avstår gårdene Berbo og Ronningen i Ørkedal, samt 4 gårder i Guldalen, ialt 6,5 spann. Fogd over Ørkedal og
Guldal. Ingen barn i ekteskapet med Karen. Hans døde før 13 februar 1624. Han giftet seg med172 Karen
Jensdatter Bull.
iii Else Christoffersdatter Schøller, født 16 okt 1572 i Ribe, Jylland, Danmark,504 død etter 1622.504 Hun var født
"1572 d. 16de Octbr. om Natten Klocken vaar 2". Død som ugift etter 1622.
iv Eiler Christoffersen Schøller, født 14 okt 1574 i Ribe, Jylland, Danmark.504 Han ble født "1574 d. 14de
Octobr. om Middagen mellem 1 og 2 Slet". Døde ugift etter 1622.
v
Karen Christoffersdatter Schøller, født 14 feb 1577 i Ribe, Jylland, Danmark,504 død før 1622.504 Hun ble født
"1577 d. 14de Febr. ved 12 Slet om Natten". Død ugift før 1622.
vi Anne Christoffersdatter Schøller, født 12 sep 1579 i Ribe, Jylland, Danmark,504 død 20 sep 1637 i Nakskov,
Lolland, Danmark.504 Hun ble født "1579 d. 12 Sept. om Aftenen mellem 9 og 10 Slet." (1) Hun giftet seg med3
Mathias Nielsen, yrke kjøpmann i Nakskov, død 1616.505 (2) gift 23 jul 1615 i Nakskov, Lolland, Danmark504
med Mads Bergen, født 30 jan 1592 i Rødby, Lolland, Danmark,504 yrke borgermester i Nakskov, død 5 jun
1649 i Nakskov, Lolland, Danmark.504
Hogne Holst © 2004
93
Aner til Arve Holst
vii Caspar Christoffersen Schøller, født 28 jan 1582 i Ribe, Jylland, Danmark,506 yrke fogd i Trøndelag, død 6 mai
1661 i Trondheim, Sør-Trøndelag.506 Caspar Schøller til Gjølme ble stamfar til to fremragende grener av
slekten, en dansk og en norsk. Han bosatte seg året 1606 i Trondheim og ble 1628 ved broren Eylers død eneeier
av Gjølme gård. I krigen 1612 tjente han som løytnant ved hæren i Jæmtland, tok etter krigen avskjed og ble
stifteskriver i Trondheim len og fogd over Selbu fogderi i 5 år, samt overformynder i Trondheim. 1628
ombudsmann og forvalter over Bakke kloster len, hvor han var i 16 år, og imidlertid ga kongen ham
"Archidiaconi Præbende i Trondjems Captul" hvor han satt i 40 år inntil hans død. 1632 ble han, sålenge han er
fogd for Bakke kloster fri for byens bestillinger. 1632 får han av Henrik Vind på kongens vegne tillatelse til å
bygge en mølle ved Trondheim. Han var flere ganger valgt til borgermester, men av særlig kongelig nåde
forskånet derfor. Han hadde til hensikt å koste og bygge en kirke på Ny Kirkegård, men måtte opgi det på grunn
av brann, som fortærte hans egne hus og mange av hans midler. Han ga istedet derfor til Vor Frue Kirke et spann
jordgods uten byksel og til fattige i St. Jørgens hus 5 spann med byksel og herlighet. 1623 klager Bakke bønder
til de kongelige kommissærer over at han krever større skipsskatt av dem enn av de andre kongens bønder i
Trondheims len.
580.
Da han døde i 1661 og ble begravet i Trondheims domkirke, var han sikkert ansett som Trondheims rikeste
mann. Caspar ble i 1607 gift i Trondheim med Ellen Christensdatter, datter av borgermester Christen Jensen
Jyde. De fikk 16 barn.
("Viceadmiral Tordenskjold", av Olav Bergersen, Trondheim 1925). gift 11 jan 1607 i Trondheim, SørTrøndelag506 med Ellen Christensdatter.
viii Eiler Christoffersen Schøller, født 1584 i Ribe, Jylland, Danmark,352 yrke ombudsmann, død 1628 i
Varbjerg.352 Han giftet seg med352 Maren Christensdatter.
ix Maren Christoffersen Schøller, født 8 nov 1585 i Ribe, Jylland, Danmark,507 død før 1622.507 Døde som barn.
1161.
Karen Hansdatter, født ca 1540 i Ribe, Jylland, Danmark, død 1592 i Ribe, Jylland, Danmark.503
1162.
Christen Jensson Jyde, født før 1560 i Jylland, Danmark, yrke fogd og borgermester, død ca 1616 i Trondheim, SørTrøndelag.318 Fogd i Namdalen, samt borgermester og rådmann i Trondheim. Christen Jensen, skriver seg, som hans
familienavn antyder, fra Jylland og var allerede 1580 Jacob Huitfeldts fogd i Namdalen. I begynnelsen av 1590-årene tok han
fast bopel i Trondheim, hvor han 1609 rykket opp til eldste borgermester etter Peder Nielsen. Han døde ca. 1616.
('Trondheim før Cicignon', Henry Berg, 1951). Han giftet seg med506 Anne Hansdotter.
Barn:
581. i
Maren Christensdatter, død før 1660.318 (1) Hun giftet seg med352 Eiler Christoffersen Schøller, født 1584 i
Ribe, Jylland, Danmark,352 yrke ombudsmann, død 1628 i Varbjerg.352 (2) Hun giftet seg med352 Christen
Bastiansen Stabel, født 1602,385 yrke kirkeverge, død før 1660.318
ii Ellen Christensdatter, født 1587,352 død 6 jul 1657 i Trondheim, Sør-Trøndelag.352 "Anno 1657 d. 6 July der
Klocken slog tolf døde min Sal. Moder Elen Christensdatter, der hun hafde lefet 70 Aar ringere 5 Uger og en
Dag". gift 11 jan 1607 i Trondheim, Sør-Trøndelag506 med Caspar Christoffersen Schøller.
iii Laurits Christensen, yrke rådmann i Haderslev.506 Han var i 1694 (?) rådmann i Haderslev.
1163.
Anne Hansdotter.
1208.
Jørgen Pedersen Finde, født 1583 i Oslo, yrke fogd i Moss og Rakkestad,508 død før 1631. Jørgen var i 1607 slottsskriver på
Akershus og 1614 fogd i Moss og Rakkestad. gift 1608 i Oslo508 med Maren (Malene) Michelsdatter.
Barn:
604. i
Peder Jørgensen Finde, født 1610 i Oslo,470 yrke sogneprest i Førde, død 10 sep 1691 i Førde, Sogn og
Fjordane.471 (1) gift 1640 i Bergen Domkirken, Hordaland470 med Barbara Henriksdatter Nitter, født 1615 i
Bergen, Hordaland, død 1648 i Førde, Sogn og Fjordane. (2) gift 30 jun 1650 i Bergen Domkirken, Hordaland470
med Anna Rasmusdatter Stoud. (3) gift 1660 i Førde, Sogn og Fjordane470 med Beate Christensdatter.
1209.
Maren (Malene) Michelsdatter, født 1585 i Oslo, død før 1651 i Bergen, Hordaland.508 Maren ble gift 2 ganger. Etterlot seg
3 barn. (1) gift 1608 i Oslo508 med Jørgen Pedersen Finde, født 1583 i Oslo, yrke fogd i Moss og Rakkestad,508 død før 1631.
(2) Hun giftet seg med508 Peder Paaske, yrke rådmann i Bergen.509
Barn med Jørgen Pedersen Finde:
604. i
Peder Jørgensen Finde, født 1610 i Oslo,470 yrke sogneprest i Førde, død 10 sep 1691 i Førde, Sogn og
Fjordane.471 (1) gift 1640 i Bergen Domkirken, Hordaland470 med Barbara Henriksdatter Nitter, født 1615 i
Hogne Holst © 2004
94
Aner til Arve Holst
ii
iii
Bergen, Hordaland, død 1648 i Førde, Sogn og Fjordane. (2) gift 30 jun 1650 i Bergen Domkirken, Hordaland470
med Anna Rasmusdatter Stoud. (3) gift 1660 i Førde, Sogn og Fjordane470 med Beate Christensdatter.
Barn med Peder Paaske:
Jørgen Pedersen Paaske, født 1631 i Bergen, Hordaland,509 yrke hører ved Bergen skole.509 Jørgen var studios
og øverste hører ved Bergen skole 1651.
Kirsten Pedersdatter Paaske. Nevnt 1651.
1210.
Rasmus Larssøn Stoud, yrke borgermester i Bergen.470
Barn:
605. i
Anna Rasmusdatter Stoud. gift 30 jun 1650 i Bergen Domkirken, Hordaland470 med Peder Jørgensen Finde.
1212.
Hans Samuelsen Schreuder, født ca 1597 i Kallundborg, Danmark,510 yrke sogneprest i Bergen, død 17 jul 1647 i Bergen,
Hordaland.511 Hans ble student 1613 fra Herlufsholms skole, ble deretter hører i Sorø, Magister 20. mai 1617, Rektor i
Aalborg 1616 og 1617 sogneprest i Horsens. Ansattes 1628 som residerende kapellan ved Domkirken i Bergen og ble 1632
kallet til sogneprest samme sted og provst for Nordhordland. (1) Han giftet seg med511 Anne Jensdatter Block. (2) Han giftet
seg med512 Maren Hermansdatter.
Barn med Anne Jensdatter Block:
i
Peder Schreuder, født i Bergen, Hordaland,513 yrke sogneprest i Eid,511 død 1692.513
ii Cathrine Schreuder.511 (1) Hun giftet seg med511 Søren Fux. (2) Hun giftet seg med511 Absalon Jørgensen
Beyer, født 1625,514 yrke sogneprest til Innvik,400 død 1670.514
iii Anne Schreuder.511 Hun giftet seg med511 Otto Jonsøn.
iv Hans Hansen Schreuder, yrke sogneprest til Innvik,511 død 1707.515 Student fra 1660. Var først
annenlektiehører i Bergen og ble 16. mai 1670 sogneprest her. Ble prost etter Peder Harboe i Selje 1703. Han
giftet seg med516 Anne Absalonsdatter Beyer.
Barn med Maren Hermansdatter:
606. v
Jens Hanssen Schreuder, født ca 1624 i Horsens, Jylland, Danmark,400 yrke sogneprest i Gloppen,403 død
1683.400 Han giftet seg med400 Anna Jørgensdatter Beyer.
vi Herman Hanssen Schreuder, yrke student.511 Herman døde som student.
vii Otto Hanssen Schreuder, yrke sogneprest til Nykirken,511 død 1696. Stiftsprovst og sogneprest til Nykirken i
Bergen. Han giftet seg med Anna Jensdatter Schjelderup.
viii Samuel Hanssen Schreuder, yrke res. kapellan.511 Mag. Samuel Schreuder var resider. kapellan til Domkirken.
1213.
Maren Hermansdatter. (1) Hun giftet seg med512 Hans Samuelsen Schreuder, født ca 1597 i Kallundborg, Danmark,510
yrke sogneprest i Bergen, død 17 jul 1647 i Bergen, Hordaland.511 (2) gift 1662,511 med Ove Jensen, yrke borgermester i
Bergen.512
1214.
Jørgen Abelsøn, født ca 1600, yrke sogneprest i Gloppen, død 1651.400 Jørgen ble student fra Bergens Skole 8. april 1616,
kanskje sønn av Abel Olsen i Eid. Han var først kapellan og fra 1630 sogneprest. Han giftet seg med Lisbeth Absalonsdatter
Beyer.
Barn:
607. i
Anna Jørgensdatter Beyer, død etter 1702.400 Hun giftet seg med400 Jens Hanssen Schreuder.
ii Absalon Jørgensen Beyer, født 1625,514 yrke sogneprest til Innvik,400 død 1670.514 Absalon ble deponert 11.
desember 1645 fra Bergens Skole, var her fra 1650. Han ble valgt av almuen 1650 som sogneprest. (1) Han giftet
seg med514 Agnete Pedersdatter, død des 1668.514 (2) Han giftet seg med511 Cathrine Schreuder.511
1215.
Lisbeth Absalonsdatter Beyer.
1424.
Hans N..
712.
i
ii
Barn:
Peter Hansen, yrke kjøpmann,404 død ca 1684.404 gift ca 1640,406 med Magdalene Müller.
Anne Hansdatter. Hun giftet seg med404 Anders Ibsen.
Peter Frantzen Müller, født 1594 i Flensburg, Tyskland,406 yrke prest på Kongsberg, død 16 jul 1653 i Kongsberg,
Buskerud.406 Hr. Peter Müller var diakon i Bredsted 1619, ble i 1622 diakon ved St. Johannes menighet i Flensburg og "drog
under krigen til Norge og blev der". I 1628 ble han ved borgermester i Christiania, holsteneren Niels Tollers formidling kallet
av sølvverkets participanter til tysk prest på Kongsberg, hvor han døde 1653. Han var gift med en datter (Margrete) av hører
ved Latinskolen i Flensburg, mag. Gerhard Marcussen Owe og rådmannsdatter Magdalena Martinsdatter Scwelundt. Da hr.
Hogne Holst © 2004
95
1426.
Aner til Arve Holst
Peter av dette ekteskap hadde en datter Magdalene født mellom årene 1615 og 1620 og siden barn født mellom 1638 og 1642,
vil det være klart at han har vært gift 2 (minst) ganger. Hans enke Anna er da visstnok mor til sønnene Frantz og Peter. (1) gift
1623,517 med Margrethe Ouw, født etter 1593. (2) Han giftet seg med Anna N., død etter 1653.406
Barn med Margrethe Ouw:
713. i
Magdalene Müller, født ca 1618.406 gift ca 1640,406 med Peter Hansen.
Barn med Anna N.:
ii Frantz Petersen Müller, født 1638 i Kongsberg, Buskerud,518 yrke sogneprest i Adelby, død 31 mar 1679 i
Adelby, Flensburg, Tyskland.518 Frantz var student 1661, var sogneprest i Adelby fra 1668 til sin død. gift 23 jan
1668,518 med Anna Cathrine Lillie.518
iii Peter Petersen Müller, født 30 nov 1642 i Kongsberg, Buskerud,518 yrke prest, død 1697.519 gift 1675,519 med
Ingeborg Rosenstand.
1427.
Margrethe Ouw, født etter 1593.
1428.
Gerhard Møllmann, født ca 1580 i Recklinghausen, Westphalen, Tyskland, yrke silkehandler,520 død 10 jan 1632 i
Flensburg, Tyskland.521 Gerhard var borger og silkehandler i Flensburg. Oldermann for de 24 depurterte borgere. gift 27 jun
1602,522 med Catharina Eckholt.
Barn:
714. i
Theodor Møllmann, født 1613 i Flensburg, Tyskland,475 yrke sogneprest i Breklum,475 død 1 nov 1648 i
Flensburg, Tyskland.475 gift jun 1643,475 med Margarethe Moth.
ii Bernhard Møllmann, yrke rådmann i Flensburg,522 død 30 jan 1677 i Flensburg, Tyskland.522 Bernhard
(Berent) var kjøpmann og rådmann i Flensburg 1661. Han giftet seg med523 Maria Beyer.
1429.
Catharina Eckholt, født 24 mar 1583,522 død 10 nov 1642.521 Catharina var født palmesøndag 1583.
1430.
Johannes Moth, født 24 nov 1574 i Flensburg, Tyskland,475 yrke rektor og prest,227 død 17 jan 1642 i Flensburg, Tyskland.475
Etter skolegang i sin fødeby og i Hamburg gikk John (Johannes) 1599 til universitetet i Helmstedt. Som lærer for en sønn av
borgeren Claus thor Smede i Flensborg reiste han 1599 til Strasburg, hvor han 1601 tok magistergraden og var den øverste
blandt de 23 som greide graden. Siden besøkte han universitetene i Paris og Orleans. I 1603 ble han konrektor og 1604 rektor
ved Flensborg skole, hvilke embede han forestod med stor flid og troskap i 23 år. Han utgav noen skolebøker og
latinundervisning og en tysk bibelsk drama og Abraham.
John fikk ofte tilbud om prestekald, men det var først 1626 han overtok embede som diaconus ved St. Nicolai kirke i
Flensborg. Da den keiserlige hær året etter oversvømte halvøya, var han den eneste av Flensborgs prester som hadde mot til å
bli på sin plass, og han betjente både St. Nicolai krk. og Mariakirken, mens en pestlignende epedemi hærjet i byen. 1603 ble
han hovedprest ved Mariakirken og døde i denne stilling 17. januar 1642.
. (1) gift 9 okt 1608 i Flensburg, Tyskland475 med Susanne Nicolaidatter Gerhardi, født 30 sep 1589 i Sønderborg, Jylland,
Danmark,475 død 24 okt 1626 i Flensburg, Tyskland.475 (2) gift 13 feb 1631 i Bargerdorf, Hamburg, Tyskland475 med
Elisabeth Holländer, født 1591 i Lübeck, Tyskland,475 død 30 jul 1651 i Flensburg, Tyskland.475
Barn med Susanne Nicolaidatter Gerhardi:
i
Johannes Moth, født 26 mar 1613 i Flensburg, Tyskland,475 yrke sogneprest i Bordelum,475 død 1657 i
Bordelum.475 gift 1648,475 med Catharina Kenckel.
ii Nicolaus Moth, født ca 1614 i Flensburg, Tyskland,475 yrke sogneprest i Brecklum,475 død 1642.475 gift ca
1638,475 med Brigitta Lange.
iii Paul Moth, født ca 1615 i Flensburg, Tyskland,475 yrke sogneprest i Eskriis,475 død 17 feb 1659 i Eskriis.475
iv Dorothea Moth, død 1681 i København, Danmark.475 gift 1642 i Flensburg, Tyskland475 med Johannes
Bremer.
715. v
Margarethe Moth, født 1619 i Flensburg, Tyskland,475 død 1704 i Brecklum, Tyskland.475 (1) gift jun 1643,475
med Theodor Møllmann, født 1613 i Flensburg, Tyskland,475 yrke sogneprest i Breklum,475 død 1 nov 1648 i
Flensburg, Tyskland.475 (2) gift 22 apr 1650,475 med Daniel Martinsen Luther, født 13 feb 1608 i Soest,
Westphalen,475 yrke sogneprest i Breklum,475 død 23 nov 1683 i Brecklum, Tyskland.475
Barn med Elisabeth Holländer:
vi Susanne Elisabeth Moth, født 1632 i Flensburg, Tyskland,475 død 1720 i Oslo.475 Susanne var av farens siste
ekteskap, og kom visstnok som barn til sin halvsøster og svoger Møllmann i Breclum og senere til sin halvsøster
og svoger hoffpresten Johan Bremer i København. Hun var blind i de siste leveår. gift ca 1652 i København,
Danmark475 med Frederik Bremer.
Hogne Holst © 2004
96
Aner til Arve Holst
1431.
Susanne Nicolaidatter Gerhardi, født 30 sep 1589 i Sønderborg, Jylland, Danmark,475 død 24 okt 1626 i Flensburg,
Tyskland.475
1442.
Erik Mogensen Blix, født i Jämtland, Sverige,191 yrke sogneprest i Øviken, død 1611 i Jämtland, Sverige.191 Erik var ikke
sønnen till kyrkoherden Måns Karlsson Blix i Undersåker. Han var broder till kyrkoherden Lauritz Mogensson Blix i Rödön,
vilket framgår av dennes sons, Mogens Lauritzson Blix' skrivelse till kanslern Christian Friis av 16/7 1612, återgiven under
denne i Rödöns pastorat. Av brevet framgår, att kanslern vid något tillfälle gjort ett snabbt
ingripande till herr Eriks förmån. Detta kan ha stått i samband med tillflykt i Norge vid svenska angreppet 1611, eller
möjligen med anklagelsen, att herr Erik fått Ovikens pastorat genom mutor till den hårde och snikne ståthållaren i Trondheim
Ludvig Munck, se Hm.
Eriks och brodern Lauritz' härkomst är tills vidare osäker. Vissa skäl tala för, att de voro söner till kyrkoherden Mons Olsson i
Rödön. Äldre släktsamband bör finnas med Blix-släkten i Undersåker, likaså med någon gren av Skuncksläkten.€ Hm nämner
två av barnen. De voro många fler. Kñda äro följande: - Gertrud, g. m. lektorn i Trondheim
Hans Sørensson. - Erik, kyrkoherde Hammerdal. - Dorothea, g. m. kyrkoherden här n:o 14 Sigvard Hansen. Christopher, bonde å Skottgården Oviken, nämnd som lagrättsman (nämndeman) 1621-1637, levde ñnu 1645, då han
överlämnat gården till sonen Mogens Christophersson, var g. m. en dotter till kyrkoherden i Revsund Jörgen Eriksson.
Lauritz, kapellan här, sedan kyrkoherde i Revsund. - Dotter g. m. Jöns Nilsson i Bugården Oviken. - Dotter g. m.
Jöns Mogensson i Backen Oviken. - Elin Eriksdotter nämnd 1624. - Adelus Eriksdotter 1624 och 1634, - Beritte och Karen
Eriksdöttrar 1635, två av dem torde vara de nyssnämnda i Oviken gifta döttrarna. - Mogens Eriksson, förmodades vara död
utan bröstarvingar 1635.
(Sollied, Grønli, JDL II s. 29.) Han giftet seg med191 Birgitte Lauritsdatter Arctander.
Barn:
721. i
Gjertrud Eriksdatter, død 1656.191 Hun giftet seg med191 Hans Søfrensen.
ii Erik Eriksen Blix, yrke sogneprest til Hammerdal.468 Han giftet seg med468 Elisabeth Pedersdatter.
1443.
Birgitte Lauritsdatter Arctander, født 1555 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,191 død 1628 i Häggen, Øviken, Jämtland,
Sverige.191
1444.
Jens Pedersen Schjelderup, født ca 1510 i Svendborg, Danmark,524 yrke biskop i Bergen, død 1582 i Bergen, Hordaland.191
Han tog i 1544 afgangseksammen i filosofi og kort efter magistereksamen, 1551 professor i fys 1562, drog ham til Danmark
for at hente arven efter sin faders død, og var udi stor livsfare. (De eldste led av slekten Schjelderup stammer fra en
håndskreven slektstavle utarbeidet i statsarkivet.) (1) Han giftet seg med191 Susanne Leonhardsdatter, født ca 1510 i
København, Danmark,524 død 1582 i Bergen, Hordaland.434 (2) Han giftet seg med3 N.Capeteynsdatter.
Barn med Susanne Leonhardsdatter:
i
Adriana Jensdatter Schjelderup, født ca 1551 i København, Danmark,524 død før 1602 i Stavanger,
Rogaland.524 gift 1571,434 med Jørgen Eriksen.
ii Daniel Jensen Schjelderup, død ca 1563.524 Han er død før 7.mars 1563.
iii Katrine Jensdatter Schjelderup, død ca 1562.524 Hun er død før 7.mars 1563. 'Begravet udi koret i
Domkirken, Bergen'.
iv Torbern Jensen Schjelderup, født 2 jul 1562,524 død 7 mar 1563.524 'Begravet udi koret i Domkirken, Bergen,
sammen med sin søster Katrine'.
v
Otto Jensen Schjelderup, født 26 feb 1565,292 død 23 okt 1566.292
vi Jens Jensen Schjelderup, født 28 jun 1569.292
1084. vii Peder Jensen Schjelderup, født 7 sep 1571 i Bergen, Hordaland,292 yrke biskop i Trondheim, død 27 sep 1646 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.292 (1) gift 1601 i Mandal, Vest-Agder292 med Anne Nielsdatter, født ca 1584 i
Mandal, Vest-Agder,342 død 1612 i København, Danmark.292 (2) gift 1622,191 med Gidske Hermansdatter
Lange, født ca 1590 i Flensburg, Tyskland,342 død 1640 i Trondheim, Sør-Trøndelag.191
viii Marien Schjelderup.
ix Ellin Schjelderup.
x
Kristen Jensen Schjelderup, født 1574,488 yrke sogneprest, død etter 1622.488 Med utgangspunkt i hans navn
og yrke antas at han er sønn av Jens Pedersen Scjelderup. Dette støttes av at han har en datter med navn Susanne,
altså oppkalt etter hans mor. Han var sogneprest i Søgne og døde etter 1622. Han giftet seg med488 Adelus
Nilsdatter Lystrup.
Hogne Holst © 2004
97
Aner til Arve Holst
1445.
Susanne Leonhardsdatter, født ca 1510 i København, Danmark,524 død 1582 i Bergen, Hordaland.434 Susanna er født etter
1499, og død etter 1500. 'Det har ikke lykkedes at finde nogen egentlig kilde, der omtaler hende ved Leonhards- eller
Lennertsdatter, men alligevel optræder hun i samtlige? værker under dette navn.'
1446.
Herman Lange, født ca 1548,191 yrke borgermester i Flensburg,525 død 8 aug 1597.525 gift 27 mai 1576,191 med Birgitha
Fincke.
Barn:
i
Jacob Lange, født 1587.
ii Brigitta Lange.525 Hun giftet seg med525 Lorentz Lorentzen.
723. iii Gidske Hermansdatter Lange, født ca 1590 i Flensburg, Tyskland,342 død 1640 i Trondheim, Sør-Trøndelag.191
gift 1622,191 med Peder Jensen Schjelderup.
iv Elsabe Lange.
1447.
Birgitha Fincke, født 1558,191 død 18 apr 1642.191
1456.
Peder Andersen Randulf, yrke borgermester i København, død 1620 i København, Danmark.526 Rådmann og borgermester i
Kjøbenhavn, Peder Andersen Randulf, er muligens far til futen i Trondheim, Jens Randulf. Peder ble i 1597 byfogd, i 1606
rådmann og fra 1618 til sin død i 1620 var han borgermester i København. (1) Han giftet seg med3 Magdalone
Ingvaldsdatter. (2) gift 1612, med Anne Baltzersdatter.
Barn med Magdalone Ingvaldsdatter:
728. i
Jens Pedersen Randulf, født ca 1620 i Danmark, yrke fogd i Nordfjord,256 død 22 jul 1682 i Melhus, SørTrøndelag.256 Han giftet seg med256 Kirsten Pedersdatter.
1457.
Magdalone Ingvaldsdatter.
1458.
Peder Jacobsen, yrke fogd på Tøndel gods.261
Barn:
i
Else Pedersdatter, død 1696.261 Skifte etter Else ble holdt i Trondheim den 19.5.1696. Hun giftet seg med261
Iver Balterzen.
729. ii Kirsten Pedersdatter, død 31 mar 1691.479 Hun giftet seg med256 Jens Pedersen Randulf.
iii Giertrud Pedersdatter, død 1686.527 Det ble avholdt skiftet etter Giertrud den 21 mai 1686, Strandsetet Åserø i
i Åfjord (Fosen tinglag). Hun giftet seg med528 Nathanael Hansen Buch.
iv Wibecke Pedersdatter, død 1691.529 Skifte 31 mar. 1691. Hennes søstre Kirsten Sl. Jens Randulfs og Else Sl.
Iver Baltzersens, begge ved Christen Vind. Gavebrev 13. dec. 1690 fra Wibecke til søsterdatter Regisse Randulf
på bygård med løsøre derav 6 kontrafeier hvorav de avd. ektef. Sølv ca 41, plass kalles Peder-Aunen på
Byskouen 50, bygård 250, andel i brygge 40, 11 bøker, brutto 635 rd., netto 278 rd. Hun giftet seg med Jacob
Christensen.
1460.
Peder Andersen Bredal, født 1600,408 yrke sogneprest,408 død 10 feb 1660.408 Han ble student 1621, rektor i Svendborg
1624, sogneprest til Kjettinge, Maribo amt i 1625, magister 1633. (1) Han giftet seg med408 Ingeborg Jacobsdatter. (2) Han
giftet seg med408 Margrethe Andersdatter Arrebo.
Barn med Ingeborg Jacobsdatter:
730. i
Peder Pedersen Bredal, yrke sogneprest i Trondheim,172 død 12 mai 1664.408 gift 23 okt 1653 i Trondheim,
Sør-Trøndelag480 med Anna Andersdatter Helkand.
ii Niels Pedersen Bredal, født 1625 i Danmark,408 yrke sogneprest i Idestrup, død 1681 i Danmark.408 Han var
øverste hører i Nykøbing. Ordinert til sogneprest i Idestrup,
Maribo amt 3.aug. 1654 [Geheimearchivets aarsberetning II s. 131] DET
VITES IKKE AV HVILKET EKTESKAP NIELS ER BARN. Han giftet seg med3 Else Jørgensdatter.
iii Anders Bredal, død 1660.530 Anders ble 'myrdet og utplyndret' på vei fra Kjøbenhavn til Odense
Kristi Himmelfartsdag 1660. (Rørdam s. 220).
Barn med Margrethe Andersdatter Arrebo:
iv Hans Pedersen Bredal, yrke sogneprest, død 1 feb 1682.408 Han var rektor i Saxkøbing, Maribo amt 1648. Ble
residerende kapellan 1651 og ble 1655 utnevnt til sogneprest samme sted. I 1661 undertegner han seg 'Johannes
Bredallinus' [Geheimearchivets aarsberetning II, s. 131; Petersen: Bidrag III, s. 58] (Knut Esmarch; Familien
Bredal (ifølge Simon Ellefsen)).
Hogne Holst © 2004
98
Aner til Arve Holst
v
Jens Pedersen Bredal, yrke konrektor i Trondheim. Var konrektor ved Trondheim katedralskole 1652-55. I det
sistnevnte år ble han innestevnt til et kapitelsmøte. Her opplyste hans bror, pastor Peder Bredal at han var reist til
Danmark. Såvidt vites har han ikke senere vært i Trondheim. I 1661 undertegner Jens suverenitetsakten for
Aarhus stift sammen med Petrus Fabiani W. Bredal [Erichsen: Trondheim katedralskoles historie] (Knut
Esmarch; Familien Bredal (ifølge Simon Ellefsen)) DET VITES IKKE AV HVILKET EKTESKAP HAN ER
BARN.
1461.
Ingeborg Jacobsdatter.
1462.
Anders Jensen Helkand, født 12 mai 1599 i Århus, Jylland, Danmark,378 yrke borgermester i Trondheim, død 17 okt 1662 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.217 Fra 1613 tjente han forskjellige adelsmenn, inntil han 1622 fra kansleren Christian Friis til
Kragerup kom til hr. Peder Schjelderup, som nettopp var blitt biskop i Trondheim, og som gjorde han til fogd over sine
innkomster i Nordlandene, noe han var i 20 år, samtidig som han 1627 (fra 10. mai) - 1631 fungerte som fogd i Herjedalen. I
1631 ble han toller i Trondheim, 1633 byfogd, 1636 rådmann og 1637 overformynder samme sted. I 1637 fikk han bevilgning
på et sakbruk som hans hustrus søster hadde hatt, og 1637 (sammen med Otte Lorck) bevilgning på en reperbane og 1639 på
kobberverk (kobbergruvene i Singsås, Gauldal og Stjørna). 1640 fikk han (sammen med Lorck) tillatelse til å forsyne kirkene
i byen og lenet med vin og brød og ble 1643 kirkeværge ved Domkirken. I 1650, 16. mai [1652?] ble han Borgermester i
Trondheim. I 1650-årene var han å finne blant dem som drev med sildehandel.
I Festvåg i Vågan fjerding (Lofoten) ble det drevet borgerhandel. Denne gården tilhørte biskopen i Trondheim, og i 1660årene ga biskopen ombudsmannen i Lofoten tillatelse til at borgeren Anders Hellekande, som hadde borgerleie i Storvågan,
kunne ha håseteleie i Festvåg (betrodd hjelpesmann). Da Anders etablerte seg i Storvågan overtok han det gamle skipperleiet
som lokale jekteskippere hadde hatt tidligere. Han roses som en gudfryktig og sjelden rettsindig mann, som hadde stor omhu
for kirken, fattighuset m.m. Fra Printz's samling i Det norske Riksarkiv, findes det våpen Helkand har benyttet - Skjold: Arm,
1 fra sky holder 1 krone (Helkand og Bendecke) - Våpenet har hjelm uten hjelmtegn. »... Saa gleder Jeg mig Wid, Jeg haffuer
Fire Børn de thoe, erh Werslig, de thoe ehr geisslig Saa kand de thoe weslig threde i min Brug effter som den thiener Jche, de
geislig, och der aff betalle min Gield, ...« Hentyder han her til at datteren Anne er geistligt gift, sønnen Hans er geistlig,
datteren Boel er verdsligt gift, hvilket må betyde at sønnen Peder har et verdsligt erhverv.
(PHT rk. 2, bd. 6 (1891) , opplysn. samlet av Simon Ellefsen). gift 2 jan 1625,478 med Karen Hansdatter.
Barn:
i
Hans Anderssøn Helkand, født 13 des 1625 i Trondheim, Sør-Trøndelag,478 yrke pastor til Herø, død 1681 i
Moltu, Herøy, Møre og Romsdal.491 Hans var prest på Herøy 1651-1681. Han kjøpte sannsynligvis gården
Moltu av Hans Jensen Sahl, forgjengerene hans. Hans var en meget kranglevoren fyr og alltid i pengeknipe. Han
giftet seg med Dorothea Hansdatter Busch.
731. ii Anna Andersdatter Helkand, født 3 jan 1627 i Trondheim, Sør-Trøndelag,279 død etter 1694 i Trondheim, SørTrøndelag.279 (1) gift 11 jun 1643 i Trondheim, Sør-Trøndelag478 med Niels Pedersen Schjelderup, født 1611 i
Trondheim, Sør-Trøndelag,342 yrke kapellan i Trondheim, død 3 okt 1652 i Trondheim, Sør-Trøndelag.292 (2)
gift 23 okt 1653 i Trondheim, Sør-Trøndelag480 med Peder Pedersen Bredal, yrke sogneprest i Trondheim,172
død 12 mai 1664.408
iii Boelle Andersdatter Helkand, født 18 jan 1631 i Trondheim, Sør-Trøndelag,478 død 1718. gift 25 mar 1650,261
med Niels Pedersen.
iv Peder Andersen Helkand, født 30 mai 1632, yrke handelsmann i Kabelvåg. 1654 - 55 ble han bøtelagt for
slagsmål med byens vakt.
v
Riborg Andersdatter Helkand, født 17 nov 1634 i Trondheim, Sør-Trøndelag,217 død 27 jan 1641.217 Døde
ung.
vi Karen Andersdatter Helkand. Nevnes ikke i skiftet etter faren 1670. Antaglig død ung.
1463.
Karen Hansdatter, født 14 okt 1590 i Øye, Melhus, Sør-Trøndelag,478 død 14 nov 1679.342 Karen var hjemmeboende hos
sine foreldre til 1609. Hun døde hos sin eldste datter Anne. I skiftet etter Thomas Hammond og hustru Elisabeth Som
merschield 28. aug. 1682 er opplyst at sl. Per Hellekandes sønn Henrich krevde sin og søskends farmors (~ Karen Hansdatter)
arv 39 Rdlr. Melhuus Hoved-Kirke (tæt ved Melhuus Prestegaard). - Ved den søndre Siide af Indgangen til Choret, staar et
Epitaphium, som Karen, Anders Helkandts, har ladet sætte, over sine Forældre og Børn.
Skifte 14 nov. 1679, Trondhjem. Skifte oppgjøret etter hennes så slik ut: 1874 - 1240 Rdlr., derav 1/4 i brøstfeldig sjøbrygge
med boder, to løkker, to bytomter, reperbane, Selsbakk gård med 13 kuer m.v. og Hellekandseter med fire karussdammer
solgt med forkjøpsrett Henrik Hornemann, gårdparter, portretter (ikke navngitt), intet sølv.
Hogne Holst © 2004
99
Aner til Arve Holst
(PHT rk.2, bind 6 (1891) ifølge Simon Ellefsen).
1548.
Simon Halvorsen, født ca 1580 i Søndre Engelstad, Lardal, Vestfold,531 yrke gårdbruker, død etter 1647 i Søndre Engelstad,
Lardal, Vestfold.144 Bruker av gården Søndre Engelstad fra 1605-1647. Han fikk 1612 og 1615 bygselseddel på de 4 bpd. laks
som fulgte Kronen. Ifølge koppskatten 1645 holdt Simon 2 tjenestedrenger, 2 tjenestepiker, samt sagmester og hans dreng.
Ukjent når han er født, trolig omkring 1580-tallet.
Barn:
774. i
Halvor Simonsen Engelstad, født 1609 i Søndre Engelstad, Lardal, Vestfold,482 yrke gårdbruker og kirkeverge,
død 1679 i Søndre Engelstad, Lardal, Vestfold.482 (1) gift 1639 i Svarstad, Lardal, Vestfold144 med Elen
Guttormsdatter, død 1639.482 (2) gift 1640 i Svarstad, Lardal, Vestfold144 med Siri N..
1552.
Knut Ørpen, født ca 1560.412 Han giftet seg med3 Randi Andersdatter.
Barn:
776. i
Eivind Knutsen Rud, født ca 1590.412 gift før 1614,412 med Ingemo Eivindsdatter Høymyr.
1553.
Randi Andersdatter, født ca 1560.412
1554.
Eivind Olsen Høymyr, født 1562,412 død 1629.412 Han giftet seg med Gunhild Gunleiksdatter Bakke.
Barn:
777. i
Ingemo Eivindsdatter Høymyr, født ca 1593,412 død før 1669.412 gift før 1614,412 med Eivind Knutsen Rud.
1555.
Gunhild Gunleiksdatter Bakke, født ca 1570,412 død etter 1632.412
1556.
Bjørn Jonsen Evju, født ca 1575.412
Barn:
778. i
Torleiv Bjørnsen Evju, født 1609,412 død 1675.412 gift før 1632,412 med Kjersti Ketilsdatter Lande.
1558.
Ketil Herleiksen Lande, født ca 1570,412 død 1620.412 gift før 1609,412 med Gyri Finngardsdatter Rolstad.
Barn:
779. i
Kjersti Ketilsdatter Lande, født 1609,412 død før 1664.412 gift før 1632,412 med Torleiv Bjørnsen Evju.
1559.
Gyri Finngardsdatter Rolstad, født ca 1580.412
1620.
Nils Mattisøn Schjerven, født ca 1565 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold,418 yrke gårdbruker, død 1628 i Øvre
Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold.418 Han var 1593 i Sando, Sande. Flyttet ca 1615. Levde 1617 i Schjerven. I 1612 eide Nils
parter i Sando, Kaldmo, Skog, Solberg og Murkasle i Sande, Vasbotn i Hof og Måsnes i Østre Eker. Odelsbonde etter faren i
Lardal i 1617. Han giftet seg med418 Marte Hansdatter Lo.
Barn:
810. i
Oluf Nilssøn Schjerven, født ca 1595 i Sando, Sande, Vestfold,418 yrke lensmann i Lardal,191 død 1649 i Øvre
Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold.483 Han giftet seg med418 Karen Lauritsdatter.
ii Live Nilsdatter Schjerven, født ca 1600 i Sando, Sande, Vestfold,418 død 29 apr 1661 i Efteløt, Sandsvær,
Buskerud.142 (1) Hun giftet seg med418 Halvor Olsen Gunnes, død ca 1633.418 (2) gift ca 1638,418 med Lauritz
Nilssøn Karth, yrke sogneprest i Sandsvær, død 1664.418
iii Ambjørg Nilsdatter Schjerven, født ca 1603 i Sando, Sande, Vestfold,418 død 1675 i Hof, Vestfold.144 (1) Hun
giftet seg med418 Nils Jacobssøn Berg, yrke fogd i Tønsberg, død 1635.418 (2) Hun giftet seg med418 Rasmus
Jensen Berg, født ca 1610,418 død 1700.418
1621.
Marte Hansdatter Lo, født 17 okt 1568,144 død ca 1627 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold.418 Hun var datter av
lagmann i Skien, Hans Jacobsen Lo.
1622.
Laurits N..
811.
i
Barn:
Karen Lauritsdatter, født ca 1603,142 død ca 1671 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold.483 Hun giftet seg
med418 Oluf Nilssøn Schjerven.
Hogne Holst © 2004
100
Aner til Arve Holst
1800.
Oluf Gundersen, yrke kjøpmann i Christiania, død 1643.212 Han grunnla Fredrikstads første sagbruk sammen med moren til
borgermester i Fredrikstad, Anders Olufsen. Olufs eldste sønn, Thomas, ble senere gift med en datter av Anders Olufsen. Han
giftet seg med212 Inger Hansdatter Blix.
Barn:
i
Gunder Olufsen Blix, født 1611 i Oslo, død 1639 i Oslo.
900. ii Thomas Olufsen Blix, født 4 okt 1613 i Oslo,212 yrke trelasthandler og rådmann, død 19 mar 1670 i Trosvik,
Fredrikstad, Østfold.212 gift 5 nov 1648,212 med Birgitte Andersdatter.
iii Ellen Olufsdatter Blix, født ca 1635 i Oslo, død 11 jul 1673 i Oslo.
iv Inger Olufsdatter Blix, født ca 1637 i Oslo, død 4 mar 1681 i Oslo.
v
Kirsten Olufsdatter Blix, født ca 1639 i Oslo, død ca 1688 i Oslo.
1801.
Inger Hansdatter Blix, død 1646.212 Inger var muligvis var sønnedatter af Mogens Karlsson Blix i Undersåker.
1802.
Anders Olufsen, født ca 1600, yrke borgermester, Fredrikstad,212 død etter 1651. Anders var oppvokst i Oslo hvor hans far
var borger og handelsmann. Han bodde ved gamlebyen, men etter en brann flyttet han til den delen av byen som ble kalt
Christiania. Hans før døde mens han ennå var ung, så Anders og brorer, Mads bodde hos venner i byen. Anders flyttet senere
til Fredrikstad hvor han ble rådmann og siden borgermester. Han ble gift i Fredrikstad med Birgitte Rasmusdatter og hadde
med henne 10 barn.
I begynnelsen av 1640-årene mistet han sitt beste skip i et forlis. Likevel klarte han høsten 1642 å utruste et defensjonsskip
med 45 mann og 22 kanoner, og det ble fra høsten 1644 brukt som orlogsskip. Han klaget over måten offiserene behandlet det
på, men i et møte med Hannibal Sehested i juli 1645 krevde stattholderen at han skulle gjøre enda mer med skipet. Da Anders
Olufsen tok til motmæle, ble Sehested rasende og truet med at han skulle få lære annet "som ham og hans barn skulle
fortryde". Han hadde mest lyst til å traktere den dumdristige borgermesteren med pisken, men lot være av hensyn til ære og
befalte ham å pakke seg bort og gjøre det han var blitt befalt.
I 1651 hadde Anders ennå ikke fått dekket sine krigsutgifter på 6300 daler. Etter Sehesteds fall det året fikk han vederlag,
utrustet et nytt defensjonsskip og en skjærbåt.
(Aschehoug og Gyldendal; Norges historie, bd. 5, s. 184). Han giftet seg med212 Birgitte Rasmusdatter.
Barn:
901. i
Birgitte Andersdatter, født ca 1620. gift 5 nov 1648,212 med Thomas Olufsen Blix.
ii Oluf Andersen, yrke student.486 Oluf døde mens han ennå var student.
iii Hans Andersen, yrke student,486 død i Italia.486 Han studerte og reiste ut av landet. Døde senere i Padua i Italia.
iv Rasmus Andersen, yrke lagmann i Skien.486 Studerte og reiste til flere steder i Tyskland, England og Frankrike.
Ble ved sin hjemkomst vise-lagmann i Skien og døde ugift noen år senere.
v
Gunille Andersdatter. Hun giftet seg med486 Kjeld Stub.
vi Anna Andersdatter. Gift to ganger. Hun giftet seg med532 Niels Tomesen.
vii Ellen Andersdatter. Døde ugift i sine unge dager.
viii Maren Andersdatter, født 1633, død 1701. Hun giftet seg med3 Christoffer Caspersen Schøller.
1803.
Birgitte Rasmusdatter.
1808.
Torer N., født før 1565,316 yrke gårdbruker, død ca 1618 i Eik, Nannestad, Akershus.316 Han overtok som bruker av Nord-Eik
senest 1593. Hans sønn overtok hele eller deler av gården i 1611. I 1612 gav han tiende av 30 td. havre og 15 td. året etter.
Han var fortsatt nevnt i skattelistene 1618.
Barn:
904. i
Hans Toresen, født ca 1583 i Harstad, Nannestad,316 yrke lagrettsmann og gårdbr., død ca 1667 i Eik,
Nannestad, Akershus.316
1992.
Mikkel Strand, født ca 1590,23 yrke gårdbruker, død etter 1640 i Mellom Strand, Elverum.23 Mikkel Strand eide og brukte i
1640 den ene halvparten av Søndre Strand. Denne halvparten er utgangspunktet for Mellom Strand. Mikkel eide også en part i
Eltos i Trysil.
Barn:
i
Halsten Strand, født 1616 i Elverum, Hedmark,23 død 1685 i Løken, Akershus.23
996. ii Tollef Mikkelsen Strand, født 1622 i Elverum, Hedmark,23 død 1682 i Elverum, Hedmark.23
Hogne Holst © 2004
101
Aner til Arve Holst
2024.
Torkil Kjellsen Ljømo, født i Elverum, Hedmark,23 død 1638 i Elverum, Hedmark.23 Han giftet seg med23 Marte
Embretsdatter.
Barn:
1012. i
Ole Torkilsen Ljømo, født i Elverum, Hedmark,23 død 1661 i Elverum, Hedmark.23 Han giftet seg med23
Karen Audunsdatter Ljømo.
2025.
Marte Embretsdatter, født i Elset, Våler, Hedmark,23 død i Elverum, Hedmark.23
2026.
Audun Olsen Ljømo, født ca 1600 i Mellom Ljømo, Elverum,23 død i Elverum, Hedmark.23 Han giftet seg med23 Marit
Amundsdatter Ljømo.
Barn:
1013. i
Karen Audunsdatter Ljømo, født ca 1630 i Mellom Ljømo, Elverum,23 død i Elverum, Hedmark.23 Hun giftet
seg med23 Ole Torkilsen Ljømo.
2027.
Marit Amundsdatter Ljømo, født i Nordre Ljømo, Elverum, Hedmark,23 død i Elverum, Hedmark.23
8. tipp-oldeforeldre
2152.
Erik Eriksson, død i Smettstad, Jemtland, Sverige.345
Barn:
1076. i
Oluf Erikson, født ca 1560 i Smettstad, Jemtland, Sverige,345 yrke prest til Leksvik, død i Leksvik, NordTrøndelag.345 Han giftet seg med Christina Henriksdatter.
2154.
Henrik Petri Medelpadius.
Barn:
1077. i
Christina Henriksdatter. Hun giftet seg med Oluf Erikson.
2156.
Joen Gunnarsen. Fra Nordbye i Alsen, Jemtland. Han giftet seg med172 Anna Olsdatter.
Barn:
1078. i
Ole Johnsen Meldal, født i Alsen, Jemtland, Sverige,345 yrke sogneprest i Meldal, død 1621 i Meldal, SørTrøndelag.315 Han giftet seg med172 Anna Jensdatter Bull.
2157.
Anna Olsdatter.
2158.
Jens Andersen Bull, født før 1550 i Danmark,427 yrke sogneprest i Støren, død 1610 i Skjerlien, Støren, Sør-Trøndelag.172
Etter tradisjon skal han være av engelsk adelig herkomst. 'Han forlenedes 26.mai 1581 Kongetiende af Størens Prestegjæld,
for hvilken han får 22.mars 1591 findes at have kvitteret.' Var sogneprest i Støren i 30 år frem til hans død. Regnes som
opphav til den Nordenfjeldske slekten BULL Lucia. De hadde 6 barn sammen. gift før 1585,533 med Lucia Jensdatter.
Barn:
i
Jens Jenson Bull, født 1587,533 død 1677.533 Bodde på gården Evje i Orkdalen.
ii Karen Jensdatter Bull, født 1591,533 død 1681.533 Bodde på Gjølme. Hun giftet seg med172 Hans
Christoffersen Schøller.
iii Maren Jensdatter Bull, født 1592,432 død ca 1644.533 gift ca 1607,172 med Erik Lauritsen Blix.
iv Sara Jensdatter Bull, født 1593,533 død 1683.533 Hun giftet seg med191 Niels Pedersen (Balleus) Balg.
v
Jørgen Jenson Bull, født 1595 i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag,172 yrke sogneprest i Stadsbygd,172 død
1665 i Stadsbygden, Sør-Trøndelag.172 Han giftet seg med172 Ellen Samuelsdatter Arctander.
1079. vi Anna Jensdatter Bull, født i Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag,345 død i Meldal, Sør-Trøndelag.345 Hun
giftet seg med172 Ole Johnsen Meldal.
2159.
Lucia Jensdatter, født 1567 i Jylland, Danmark,172 død 1657.533
Hans Johanssøn, født før 1550,430 yrke sogneprest til Ytterøy, død før 1599.172 Hans Johanssen, siges i den gamle Reformats
at have havt Præbenda Halvardi X Spand 1 Øre. Hans Johansen (Iohannes Iohannis), f. 15.., d. før 18/7 1599, sønn av hr.
Johan Trygge og h. N.N. Halvardsdatter. Han nevnes i Reformatsens prebendeliste som innehaver av St. Halvards prebende
på 10 spann 1 øre. Dette prebendet gav kongen bort til en annen person den 18/7 1599, sannsynligvis fordi hr. Hans da
allerede var død. Han var medlem af Trondhjems Domkapittel og underskriver kapittelseden et stykke ut i det 16. århundre
(DN XII, s. 816). Hr. Hans nevnes blant gjestene i sogneprest Amund Hansens bryllup på Inderøy ca. 1593.
Hogne Holst © 2004
102
2162.
Aner til Arve Holst
Kilde: Lars Kåre Hunnes i Nord Trøndelag Historie Lag Årbok 1979.: Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i
kalendariet i et eksemplar av «Missale Nidarosiense» fra Ytterøy 1577-1617. (Opplysninger samlet av Simon Ellefsen). Han
giftet seg med3 N. Hansdatter Helsing.
Barn:
i
Elen Hansdatter, født 1578 i Ytterøy, Nord-Trøndelag,430 død 1616 i Ytterøy, Nord-Trøndelag. Hun giftet seg
med172 Roald Andersen.
1081. ii Anna Hansdatter, født ca 1580 i Ytterøy, Nord-Trøndelag.430 Hun giftet seg med3 Jens Andersen.
iii Berit (Dorethe) Hansdatter, født 1582. Hun giftet seg med172 Iver Trondsen.
iv Inger Hansdatter, født 1584, død 1656. Hun giftet seg med172 Jørgen Gram.
v
Johan Hanssøn, født 1586. Reiste utenlands.
vi Cornelius Hanssøn, født 1588, yrke borger i Trondheim,172 død 1604.
vii Daniel Hanssøn.
2163.
N. Hansdatter Helsing.
2166.
Audun Torsteinsson på Veien, død ca 1590.432 Ouden nevnes i brev av 20.mai 1551 i forbindelse med at han kjøpte en
part i Hala i Todalen (NST XIII, s.209ff). Nevnt på Veien 1572, på Aspa 1578. Nevnt 1551 - 1588. Han giftet seg med431
Lisbeth på Veien.
Barn:
i
Ivar Audunsson på Aspa, død 1647 i Veien.431 Nevnt 1587 - 1647. Han giftet seg med431 Margrete
Mentzdatter von Ravensborg.
1083. ii Milde Audunsdotter, født ca 1580.222 (1) Hun giftet seg med487 Michel Christensen, yrke sogneprest i
Hemne,487 død 1619.432 (2) gift 1619,431 med Melchior Jacobssøn Falch, født ca 1590 i Giske, Møre og
Romsdal,172 yrke sogneprest i Hemne,172 død 16 mai 1639 i Vinje, Hemne, Sør-Trøndelag.172
iii Erik Audunsson på Kvalvåg, død 1655.431 Nevnt 1610 på Veien. 1610 - 1614 på Kvalvåg. Han giftet seg
med431 N. (Trygge?).
iv Synnøve Audunsdotter i Lyngvær. Nevnt 1624. Hun giftet seg med431 Åge Hansson på Lyngvær.
v
Marit Audunsdotter, død 1654.431 Nevnt 1639. 7 sønner. Hun giftet seg med431 Hans Eriksson på Ugelstad.
vi Ingeborg Audunsdotter, født i Aasgård, Stangvik, Møre og Romsdal,191 død 1671 i Aasgård, Stangvik, Møre
og Romsdal.191 Hun giftet seg med431 Sebastian With på Åsgård.
vii Torstein Oudensen.
2167.
Lisbeth på Veien, død 1624.191 Lisbeth døde hos sin datter Marit. Hun er nevnt som Lisbet på Veien 1610 14. Lisbet på Åsgård 1620.
2170.
Niels Lauritzen, født i Flensburg, Tyskland, yrke borgermester i Tønsberg, død 1612 i Mandal, Vest-Agder.342 Laugmann på
Agdesiden og borgermester i Tønsberg. (død enten 1604 eller
1613). Han giftet seg med Randi Lauritzdatter Holk.
Barn:
i
Laurits Nielssøn (Holk).
ii Iver Nielssøn (Holk). gift 11 des 1596,534 med Lucia Hansdatter Baad.
iii Maren Nielsdatter (Holk), født 1582.535 Hun giftet seg med Daniel Jørgenssøn.
1085. iv Anne Nielsdatter, født ca 1584 i Mandal, Vest-Agder,342 død 1612 i København, Danmark.292 gift 1601 i
Mandal, Vest-Agder292 med Peder Jensen Schjelderup.
2171.
Randi Lauritzdatter Holk, født ca 1555 i Tønsberg, Vestfold,342 død 29 mai 1597 i Tønsberg, Vestfold.536
2172.
Gjert Busch, født ca 1550 i Haderslev, Jylland, Danmark,348 yrke borgermester i Haderslev,191 død i Haderslev, Jylland,
Danmark.348 Han var borgermester i Haderslev på Sønderjylland. Han giftet seg med191 Anna Boldich.
Barn:
1086. i
Hans Gjertsøn Busch, født 1585 i Haderslev, Jylland, Danmark,341 yrke borgermester i Trondheim,490 død 6
mar 1649 i Trondheim, Sør-Trøndelag.341 gift 1613 i Stjørdal, Nord-Trøndelag430 med Maren Svendsdatter.
2173.
Anna Boldich, død i Haderslev, Jylland, Danmark.348
Hogne Holst © 2004
103
Aner til Arve Holst
2174.
Svend Andersøn, født ca 1570 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 yrke borgermester i Trondheim,191 død 12 apr 1627 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.537 Svend Andersøn (Andersen) var rådmann i Trondheim 1597 - 99, gav 1619 som fogd over
Stjørdalen len kalk og disk til Værnes kirke og kom i 1620 - årene, altså ved svigerfarens død tilbake til Trondheim, hvor
han igjen ble rådmann og rykket 1635 opp til borgermester. Han må være død før 1645, da han ikke nevnes i koppskatten
dette år. ('Trondheim før Cicignon', Henry Berg, 1951). gift 1590 i Trondheim, Sør-Trøndelag537 med Maren Hansdatter.
Barn:
1087. i
Maren Svendsdatter, født etter 1590 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 død i Trondheim, Sør-Trøndelag.430 gift
1613 i Stjørdal, Nord-Trøndelag430 med Hans Gjertsøn Busch.
ii Ingeborg Svendsdatter, født 1603 i Verdal, Nord-Trøndelag,172 død 1688 i Bodø, Nordland.172 Hun giftet seg
med537 Hans Lauritzon Blix.
iii Giertrud Svendsdatter, født ca 1595, død 1635.172 gift 1619, med Jens Clausen Parelius.
iv Hans Svendsen, yrke visepastor til Inderøy.172 Han giftet seg med172 Inger Lauritsdatter.
2175.
Maren Hansdatter, født etter 1571 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 død 1651 i Trondheim, Sør-Trøndelag.348 Maren kan
også være datter av hr. Hans Sigvardsen, sogneprest til Domkirken i Trondheim.
2192.
Hans N..
i
1096. ii
Barn:
Peder Hansen Vandel, født ca 1520, yrke kjøpmann i Ribe,538 død før 1602.538 Peder Vandel var kjøpmann.
Han eksporterte kreaturer over Gottorp i årene 1545-49, og i 1569 eksporterte han 73 okser, i 1570 86 stk. Han
handlet også med andre ting og drev med pengeutlån. (2) Han giftet seg med538 Maren Jepsdatter.
Iver Hansen Vandel, født ca 1530,492 yrke kjøpmann i Ribe, død 1593 i Ribe, Jylland, Danmark.493 gift 1562,492
med Susana Jensdatter Grundet.
2194.
Jens Pedersen Grundet, født ca 1511 i Grundet, Vejle, Danmark,492 yrke domprovst i Ribe,492 død 14 aug 1565 i Ribe,
Jylland, Danmark.492 Han giftet seg med3 Anne Jensdatter.
Barn:
1097. i
Susana Jensdatter Grundet, død 1598 i Ribe, Jylland, Danmark.492 gift 1562,492 med Iver Hansen Vandel.
2195.
Anne Jensdatter, død 1581.492
2198.
Niels Olufsen Bager, født 1553,495 yrke rådmann i Odense, død 21 sep 1602 i Odense, Fyn, Danmark.495 gift 29 jul 1576,495
med Maren Knudsdatter Seeblad.
Barn:
1099. i
Karen Nielsdatter Bager, født 1577 i Odense, Fyn, Danmark,438 død 1661 i Nyborg, Danmark.438 gift 16 sep
1595,171 med Johannes Burchardsen.
ii Niels Nielsen Bager, yrke kjøpmann og vinhandler.495
iii Margrethe Nielsdatter Bager, død etter 1630 i Nakskov, Lolland, Danmark.495
iv Mette Nielsdatter Bager, død etter 1640.495
v
Marie Nielsdatter Bager, død før 1610.495
2199.
Maren Knudsdatter Seeblad, født 22 okt 1552 i Odense, Fyn, Danmark.495
2200.
Jens Winstrup, født 1502,171 yrke prest,442 død 1558 i København, Danmark.171 Jens var prest til St. Nicolai kirke i
København.
(Genealogier; Legnick, bind I, del 2, s. 527). Han giftet seg med442 Anna Nielsdatter Hofvit.
Barn:
1100. i
Peder Johannes Winstrup, født 18 mar 1549 i København, Danmark,442 død 24 jun 1614 i København,
Danmark.171 (1) gift 16 okt 1577,442 med Maren Esbernsdatter, født 1554,442 død 6 sep 1598. (2) gift 5 aug
1599,442 med Anna Eisenberg, født 15 mai 1575 i København, Danmark,171 død 27 mai 1646 i København,
Danmark.171
2201.
Anna Nielsdatter Hofvit.
Elias Eisenberg, født 1534 i Halle, Sachsen, Tyskland,171 yrke sekretær,465 død 30 apr 1590.171 Elias var tysk sekretær hos
kong Frederik II. (1) Han giftet seg med465 N. Rickertsdatter. (2) gift 16 nov 1572,171 med Thale Holst, født i Flensburg,
Tyskland,171 død 14 nov 1585 i Flensburg, Tyskland.171
Hogne Holst © 2004
104
2202.
Aner til Arve Holst
1101. i
ii
Barn med Thale Holst:
Anna Eisenberg, født 15 mai 1575 i København, Danmark,171 død 27 mai 1646 i København, Danmark.171 (1)
gift 5 aug 1599,442 med Peder Johannes Winstrup, født 18 mar 1549 i København, Danmark,442 død 24 jun
1614 i København, Danmark.171 (2) gift 1615,442 med H. P. Resen, yrke biskop.442
Elias Eisenberg d.y., født i Roskilde, Sjælland, Danmark,539 yrke sogneprest, død 1635 i Samsø, Danmark.539
Han giftet seg med539 Anne Jensdatter N..539
2203.
Thale Holst, født i Flensburg, Tyskland,171 død 14 nov 1585 i Flensburg, Tyskland.171
2206.
Hans Olufsen Riber, født ca 1560 i Ribe, Jylland, Danmark,540 yrke borgermester i Horsens,540 død 2 aug 1615 i Horsens,
Jylland, Danmark.540 Hans er nevnt som borgermester i Horsens 1589 (1590?). gift 9 aug 1590 i Horsens, Jylland,
Danmark540 med Ana Hansdatter Svane.
Barn:
1103. i
Ana Hansdatter (Marie) Svane, født 1596 i Horsens, Jylland, Danmark,171 død 6 sep 1660.171 gift 1614,171 med
Ernst Ernstsen von Baden.
ii Elisabeth Hansdatter Svaning.191 Hun giftet seg med191 Søren Friis.
iii Hans Hansen Svane, født 27 mar 1606,540 yrke erkebiskop,540 død 1668.540 Hans var erkebiskop og eier av
Svenstrup gods i Borup sogn.
iv Else Hansdatter Riber.540
2207.
Ana Hansdatter Svane, født ca 1570,540 død 9 okt 1637 i Horsens, Jylland, Danmark.540
2210.
Iver Nielsen, yrke borgermester.443 Iver var toller og borgermester i Ringkjøbing.
Barn:
1105. i
Lisbeth Iversdatter, død etter 1603.443 Hun giftet seg med443 Frederik Busch.
2214.
Axel Henrichssøn Gyntersberg, født ca 1525,448 yrke lensherre og adelsmann,448 død 1588 i Torget, Helgeland, Nordland.541
Axel drev handel og sjøfart og var en rik mann. Han deltok i norskpolitikk, og stod da på den nasjonale siden. Absalon
Pedersoen omtaler ham stadig i sin dagbok om livet i Bergen på 1550-tallet, og det er tydelig at de kjenner hverandre godt. På
et møte i rådstuen i Bergen den 4. august 1558 tittuleres Axel som befalingsmann på Reins kloster. Axel ble kjent for at han
led nederlag under syvårskrigen, da han i 1564 skulle verne Stensvikholm festning ved Trondheim mot svenskene. Han ble
tatt til fange av svenskene, og ble derfor siden mistenkt for landssvik. Det gikk først rykte om at både Axel og Kristine hadde
omkommet. Axel hadde Stensvikholm som len før 1574, og Helgeland som len fra den 3. mars 1574. Fra den 17. jaunuar
1578 til 1581 hadde han i tillegg et særskilt len i Hardanger kalt "den geistlige jurisdiksjon", mot 40 daler i årligavgift. Han
var av adelig pommersk ætt. Han giftet seg med542 Kristine (Kirstine)Trondsdtr. Benkestok.
Barn:
i
Henrich Axelssøn Gyntersberg. Døde ung.
ii Margrethe Axelsdatter Gyntersberg. Hun giftet seg med378 Peder Hansen Schønnebøl.
iii Sophia Axelsdatter Gyntersberg, død etter 1607. Hun giftet seg med378 Mogens Heinesen.
iv Magdalene Axelsdatter Gyntersberg, død etter 1632.378 Hun giftet seg med378 Henrik von Ahlefeldt.
v
Anna Axelsdatter Gyntersberg. Hun giftet seg med378 Tjøstel Bårdsen Rosensverd.
1107. vi Inger Axelsdatter Gyntersberg. Hun giftet seg med448 Jacob Jørgenssøn.
vii Sidsel Axelsdatter Gyntersberg. Hun giftet seg med378 Jon Andersen Teist.
viii Karen Axelsdatter Gyntersberg.
2215.
Kristine (Kirstine)Trondsdtr. Benkestok, født i Meløy, Nordland, død 21 feb 1572 i Torget, Helgeland, Nordland.542
Kristine døde på barselseng 1572 da hun fikk sønnen Trond.
2236.
Cort Wegner. Han giftet seg med Eline Thomasdatter.
Barn:
1118. i
Thomas Cortsen Wegner, født 23 apr 1588 i Lund, Sverige,451 yrke biskop i Stavanger,451 død 13 des 1654 i
Stavanger, Rogaland.451 gift 1629 i Stavanger, Rogaland451 med Anna Christensdatter Trane.
2237.
Eline Thomasdatter.
Christen Christensen Trane, født ca 1580,543 yrke handelsmann i Stavanger, død 1644.543 Toller og kjøpmann i
Stavanger.543 gift 29 apr 1607 i Stavanger, Rogaland med Anna Jensdatter.
Hogne Holst © 2004
2238.
105
Aner til Arve Holst
1119. i
ii
iii
iv
Barn:
Anna Christensdatter Trane, født aug 1611 i Stavanger, Rogaland,451 død 1694 i Stavanger, Rogaland.451 gift
1629 i Stavanger, Rogaland451 med Thomas Cortsen Wegner.
Elisabeth Christensdotter, født 1613.
Christen Christensson Trane, født ca 1615.
Mette Christensdotter, født ca 1617.
2239.
Anna Jensdatter, født i Køge, Sjælland, Danmark, død 1645.543
2240.
"Broder Jens", yrke prest til Herslev,241 død 1561.241 "Broder Jens", som han kaldtes, var munk av korsbroderordenen i
Viborg og ble etter reformasjonen prest til Herslev. Han døde 1561. Hans hustru het Bodil, hun var en søsterdatter av Tøger
Løvenbalk og hadde tidligere vært nonne. Han giftet seg med241 Bodil N..
Barn:
1120. i
Jens Jensen, yrke prest til Herslev,241 død 1606.241 Han giftet seg med241 Kirsten N..
2241.
Bodil N..
2250.
Peder Leck, født i Tønder, Sønderjylland, Danmark,191 yrke generalhauptmann i Tønder,453 død 15 mar 1573.453 Peder Leck
var rådsherre og generalhauptmann i Tønder. Døde 1573. Han giftet seg med544 Marie Lauritzdatter Wierckmester.
Barn:
1125. i
Maren Pedersdatter Leck, død 1602 i Tønder, Sønderjylland, Danmark.453 gift før 1587,430 med Niels
Mortensen.
2251.
Marie Lauritzdatter Wierckmester, død 19 mai 1567 i Tønder, Sønderjylland, Danmark.544
2254.
Christopher Biørnsøn Darre, født 1567 i Oslo,545 yrke borgermester i Trondheim, død 10 mai 1642 i Trondheim, SørTrøndelag.545 Christopher er i følge nyere kilder født i Oslo ca. 1567. Han er dog sannsynligvis født noe senere, antagelig i
annen halvdel av 1570-årene. Han ble kjøpmann og borgermester i Trondheim. Christopher Bjørnsson er nevnt som sønn av
Bjørn Rolfssøn og hustru Ursula i flere eldre slektsopptegnelser. Opplysningene lar seg riktignok ikke bekrefte fra andre
kilder, men synes likevel å være utvilsom.
Christopher er nok i ung alder blitt tilknyttet Trondheim. I 1610 nevnes han som rådmann, men det er sannsynlig at han da har
vært medlem av rådmannskollegiet noen år. I 1625 rykker han opp til borgermester. Til dette høyest borgerlige verv ble
rådmennene valgt i tur og orden etter alder og ansiennitet. Både valget til dette vervene og miljøet han tilhørte, forteller om
hans sosiale og økonomiske posisjon. Han ble antagelig omkring år 1590 gift med SOFIE VON RAVENSBORG, datter av en
av Trondhjems storkjøpmenn, Mentz von Ravensborg og Margrethe Casparsdatter Gamshard. Navnet Mentz som i utpreget
grad går igjen i varianter i Christopher Bjørnsønns etterslekt, særlig i den eldre mannslinje, stammer altså fra svigerfaren, von
Ravensborg. I et par mannslinjer etter Christopher Bjørnssøn er Mentzen og Menzoni også slektsnavn.
Christopher drev selv etter hvert en omfattende forretningsvirksomhet. De økonomiske forhold i Trondhjem tok i første
halvdel av 1600-årene sterkt oppsving. Utførselshandelen blomstret opp igjen og gjennom nye privelegier fikk byen et utstrakt
merkantilt herredømme over sitt rike oppland. Ved siden av eneretten til handel i Trøndelagsfylkene ble Trondhjem dessuten
likestilt med Bergen i handelen på Nord-Norge, et privilegium som betød meget for utviklingen av Trondhjems eksporthandel.
Som et kuriosum fra den tid C.B. virket som rådmann og borgermester i Trondhjem kan nevnes at borgermestrene og
rådmennene fikk privilegium å holde vinkjeller og vinutskjenking i byen. Dette privilegiet var som lønn eller godtgjørelse til
innehaverne av disse verv for arbeidet med byens anliggender.
Han døde 10. mai 1642; hans dødsdata er kjent fra eldre opptegnelser. Skiftet etter ham er ikke bevart, men ved sin død var
han utvilsomt en formuende mann. Det fremgår bl.a av de økonomiske forhold innenfor hans nærmeste etterslekt. C.B's gård i
Trondhjem lå i følge det nedenfor gjengitte skjøte av 1647 "paa bakken i mellem Peder Rasmussens gaard paa søndre og
Cannikeveiten paa nordre side, strekkede sig fra (Bred-)gaden ned til elven". Eiendommen ble i 1625 tildelt stolestader i
Domkirken, i 12. stol på mmannsiden og 8. stol på kvinnesiden. Beliggeneten til eiendommen slik den omtales i nevnte skjøte,
referer seg til regulering fra middelalderen før bybrannen i 1681.; etter denne brannen fikk Trondhjem sin nåværende
regulering etter forslag av generalmajor Johan Caspar Cicignon. Kiannikstetet var gaten lengst i sør i den gamle by og gikk
opp fra elven omtrent ved den nåværende (gamle) bybro og bort til tvers over den nåværende Munkegate. C.B's gård, som var
en av de sentrale eiendommer i den gamle by, ved elven og havnen, lå altså østligst i Kannikestretet; bebyggelsen på
eiendommen kan delvis sees på det kjente kobberstikk av Trondhjem fra 1674, Maschius' stikk.
Hogne Holst © 2004
106
Aner til Arve Holst
I Bernt Moe's Darre-stamtavle oppføres følgende seks barn etter Christopher Bjørnssøn og Sofie von Ravensborg: 1. Mag.
MENTZ CHRISTOPHERSØN (Darre), sogneprest til Domkirken. 2. STEEN CHRISTOPHERSSØN (Darre), resid. kapellan
til Stod. 3. ELISABETH CHRISTOPHERSDTR. (Darre), gift med OLUF JONSØN BUDDE, eller Bude, sogneprest til
Snåsa, død 1660. Fra dette ektepar nedstammer en forgrenet norsk slekt Budde; en utførlig stamtavle over denne slekt er
meddelt i Personalhistorisk Tidsskrift, b. 5 av H. J. Huitfeldt-Kaas 4. ANNA CHRISTOPHERSDTR. (Darre), gift 1619 med
JENS PEDERSEN, som bodde på Hitra. Hun døde 11. des 1626 27 år gml. og etterlot seg to sønner og en datter. 5. HANS
CHRIISTOPHERSØN (Darre), døde som student i København av pesten 1625, 24 år gammel. 6. URSULA
CHRISTERSDTR. (Darre) Det skal visstnok ha vært to sønner til: ROLF CHRISTOPHERSØN BJØRN
CHRISTOPHERSØN Årsaken til at disse to sønnene er blitt utelatt eller glemt, kjennes ikke. Det er mulig det kan skyldes den
omstendighet at begges etterslekt har dødd ut eller har tatt annet slektsnavn. Det siste synes å være tilfelle med presten Bjørn
Christophersøns sønner som tok sin mors slektsnavn, Holck. Av borgermester Christopher Bjørnssons sønner er det bare to
som f.t. påviselig har fortsatt slekten til nåtiden, nemlig mag. Mentz Christophersøn og hr. Steen Christophersøn. I begges
etterslekt blir DARRE-NAVNET tatt opp som slektsnavn etter at påbud om fast slektsnavn, eller "stadige tilnavne" som det
heter i Fredrik I's forordning for adelen av 1526 mer og mer ble fulgt av geistligheten og borgerskapet i 16- og 1700-årene. I
folketellingen av 1701 fører de fleste mannlige representanter for de to yngre Darre-grener dette slektsnavn.
(Fra A. F. Skjeldestad: Darre-ætti). gift ca 1590,545 med Sophie Mentzdatter von Ravenborg.
Barn:
i
Margrete Christophersdatter Darre, død 12 apr 1688.546 Margrethe ble innsatt som arving til mosteren, Ian de
Noquers enke, Sara Mentzdatter von Ravensborg's eiendommer og bruk. I sitt ekteskap med Johan Johansen
Grøn hadde Margrethe sju barn, og et par av dem har en forgrenet etterslekt med navnet Grøn, som således
representerer en av de eldre kvinnelinjer fra Christopher Bjørnson. I sitt andre ekteskap med Johan Fasmer hadde
Margrethe Christophersdatter, såvidt sees, ingen barn.
(Kilde: Olaus Schmidt: Den yngre Darreslekt s. 23). (1) gift 1644,546 med Johan Johansen Grøn, født ca 1600,
yrke kjøpmann i Trondheim,346 død 26 okt 1658 i Trondheim, Sør-Trøndelag.261 (2) Hun giftet seg med546
Johan Fasmer, død 1688.346
ii Mentz Christophersøn Darre, født 30 sep 1598 i Trondheim, Sør-Trøndelag,545 yrke sogneprest i Trondheim,
død 5 des 1657 i Trondheim, Sør-Trøndelag.547 Mentz Christophersen Darre var borgermester Christopher
Bjørnssøns eldre sønn og stamfar for de fleste nålevende ættelinjer, var født i Trondhjem 30. sept. 1598. I følge
eldre opptegnelser ble han i juli 1611 satt i Odense latinskole, hvorfra han i 1618 deponerte til universitetet i
Kjøbenhavn. I en alder av 23 år ble han i oktober 1621 konrektor ved sin fødeby, Trondhjems Katedralskole.
Han er dennes skole første konrektor (medrektor), en stilling som da ble opprettet. I 1625 ble han tillike notarius
capituli. Han tok magistergraden 24. mars 1627. Mag. Mentz's skoletjeneste varte bare til 1629, da han ble
utnevnt til residerende kapellan ved Vor Frue Kirke i Trondhjem. Allerede 1630 ble han sogneprest til
Domkirken og stiftsprost, og i dette embedet ble han til sin død i desember 1657.
Stiftsprost, mag. Mentz Christophersøn Darre var en meget markant personlighet i den nordenfjeldske geistlighet
i etterreformatorisk tid. ved siden av prestegjerningen utfoldet han en omfattende sosial-veldedig virksomhet, og
på visse områder er han en pioner her til lands. Portrettet av han, som nå eies av Trondhjem Katedralskole, viser
oss en sjelden imposant skikkelse, typisk for renessansens tidsalder som han levde i. Han var åpenbart en romslig
personlighet, både som skikkelse og i sin virksomhet på det sosiale livs område. I 1651 opprettet han det såkalte
LEGATUM MENTZIANUM med den etter datidens pengeforhold meget anseelige kapital, 600 rdlr. in specie.
Det fortelles at han stiftet legatet i anledning av et rikt sildefiske, hvorav det tilfalt ham 600 rdlr i tiende. Legatet
ble sjenket Københavns universitet. Av rentene skulle professorene han en fjerdedel for sin uleilighet med
forvaltningen av pengene. Resten skulle utdeles til to studenter fra Trondhjems by eller len; de skulle ha 13 1/2
daler hver og kunne beholde stipendiet i tre år. Legatet ble, etter det norske universitet ble opprettet, overført til
dette og kalles nå det DARRESKE LEGAT. Det bestyres av Oslo Universitet, som nå utnevner stipendiatene.
Sammen med den danske lensherre i Trondhjem, Oluf Parsberg til jernet, stiftet mag. Mentz I 1635 drengehuset
for "DE OMLØBENDE POSEPILTER" i Trondjemn. Denne stiftelse, som senere ble kalt Waisenhuset, var den
første i sitt slag i vårt land. Mag. Mentz fungerte lenge frivillig som forstander for stiftelsen. I Trondhjems
Waisenhus's historie har derfor mag. Mentz Christophersøn Darres navn en ærefull plass. Det kan også nevnes at
han var en av de første som skjenket St. Jørgens Stiftelse i Trondhjem et legat; denne stiftelsen har til formål å
hjelpe eldre, nødlidende mennesker med husvær og forpleining. -Ved gavebrev av 18. juni 1644 ga mag. Mentz
1 Spand jordegods til Domkirken i Trondhjem; gavebrevet finnes i det norske Riksarkiv. Mag. Mentz's
forfatterskap omfatter en avhandling i gresk språkvitenskap; i trykken foreligger dessuten tre likprekener som
han holdt over kjente trønderske borgere. I manuskript etterlot han seg et Diarum, dagbok, over merkelige
Hogne Holst © 2004
107
Aner til Arve Holst
begivenheter m. v. som inntraff i Trondhjems stift på hans tid. Manuskskriptet som er bevart under Mentzeri
Journal, er nyttet som kilde bl. a til Erlandsens biografiske verk om geistligheten i Trondhjems stift.
Mag. Mentz var som nevnt økonomisk meget velsituert. Det vitner bl.a de mange veldedige donasjoner om som
han ga til forskjellige formål; de representerte etter forholdene i tiden betydelige kapitaler. Det viser seg at han
eide flere verdifulle eiendommer i Trondhjems by. En del av disse eiendommene har han som nevnt
sannsynligvis fått i arv etter faren og morfaren, men det kan ikke ettervises lenger. Som sogneprest til
Domkirken tillå det ham en embedsresidens like ved kirken, øverst på østsiden av den nåværende Munkegate.
Det var opprinnelig en av de gamle kannikeboligene som etter reformasjonene ble henlagt til de nye geistlige
embeder. Mag. Mentz synes imidlertid ikke å ha bodd her, i hvert fall i den senere tid av sitt liv. Til privatbolig
hadde han da sin egen eiendom, som etter byens gamle regulering, før bybrannen i 1681, lå på det nordøstre
hjørnet av Bredgaten (byens gamle hovedgate) og Vår Frue strete. Her bodde hans enke, Maren Schjelderup, i
mange år inntil hun etter nevnte bybrann ved skjøte av 6. sept 1681 solgte eiendommen til ammunisjons- og
proviantforvalter Anders Clausen Klingenberg. I skjøtet som ble lest på Trondhjems byting 22. september
samme år, nevnes hennes "øde tomt beliggende på hjørnet ved forrige Bredgate, med påstående kjeller,
stenmuret hus og kakkelovner". Ved reguleringen etter bybrannen ble eiendommen liggende til nåv. Kongens
gate og utgjør nå en del av matr. nr. 3, Frimurerlosjens eiendom. På sydsiden av byens nåv. torv eiet av mag.
Mentz en have eller "humlehave" som det het i datiden; denne eiendommen omtales lenge som "Hr. Mentzis
have". I den vestlige del av byområdet, som ennå for en stor del besto av åkerland og eng, sees hr. Mentz å ha
eiet i alt syv kornløkker. (Denne delen av byen heter fremdeles "Løkkan" rep. Hospitalsløkkene; Trondhjems
Hospital bygslet bort løkkene som såkalt arvefeste).
Mag. Mentz døde i sept. 1657. Danmark - Norge lå da i krig med Sverige, og Trondhjems by og len ble ved
freden i Roskilde et halvt år senere avstått til Sverige. Mentz møtte , som en av representantene for geistligheten
nordenfjells, på stændermøtet som holdtes i Trondhjem i mai 1657, like før krigen med Sverige ble erklært. Hans
underskrift finnes derfor på erklæringen som de geistlige representantene ga fra møtet. Krigen og gjenerobringen
etterpå av byen og stiftet rammet Trondhjem hardt. Her må nok årsaken søkes til at det delvis gikk økonomisk
tilbake med flere av byens familier etter denne tid, forhold som synes å ha gjort seg gjeldende også i Mentz
Christophersøns nærmeste familie. Mag. mentz ble 25. aug. 1631 kirkelig trolovet , og 1632 gift med Maren
Schjelderup, født i København 1610 og død i Trondhjem 1683 (begravet 11. januar s. å.). Hun var datter av
biskop i Trondhjem, mag. Peder Schjelderup og 1. hustru, Anna Nielsdatter. Biskop Peder Schjelderup er
stamfar for en vidt forgrenet norsk slekt Schjelderup. Av mag. Mentz' og hustru Maren Schjelderups barn
kjennes 12 av navn; der er mulig at det har vært flere. Både på manns- og kvinnesiden har mag. Mentz tallrik
etterslekt.
(Fra Skjeldestad, A. F. Darre-ætti). gift 1632,172 med Maren Pedersdatter Schjelderup.
iii Anna Christophersdatter Darre, født 1599,546 død 11 des 1626.546 Etterlot seg to sønner og en datter. gift
1619,546 med Jens Pedersen.
iv Hans Christophersøn Darre, født 1601,546 yrke student,548 død 1625.546 Døde som student i København av
pesten 1625 24 år gammel.
v
Biørn Christophersøn Darre.
vi Rolf Christophersøn Darre, yrke kjøpmann i Trondheim, død 1664. Ble kjøpmann i Trondheim og fortsatte
farens foretningsvirksomhet. En datter av ham er nevnt; hun døde ugift og ble begravet i 1679. det synes å ha
gått tilbake økonomisk med ham i de senere år av hans liv. Men det var tilfelle med mange av byens kjøpmenn
etter krigen 1657-1660, da Trondheim som kjent ble avstått til Sverige og erobret tilbake. Han giftet seg med
Gidsken Hansdatter Bitou.
vii Elisabeth Christophersdatter Darre, født ca 1605,172 død 7 okt 1685 i Snåsa, Nord-Trøndelag.172 Hun giftet
seg med549 Oluf Jonssøn Budde.
viii Steen Christophersøn Darre, født 10 des 1610,172 yrke kapellan til Stod,550 død 12 mar 1691 i Stod, NordTrøndelag.172 Residerende kapellan til Stod. I sitt ekteskap med Ingeborg hadde han mange barn. Fire døtre og
seks sønner kjennes navnet på. Barnas videre skjebne er ikke kjent lenger uten for en sønns vedkommende. Et
par av sønnene ble bønder og etterkommere i mannslinjer lever visstnok enda. Han giftet seg med546 Ingeborg
Andersdatter Bjørnson.
1127. ix Ursula Christophersdatter Darre, født i Trondheim, Sør-Trøndelag.430 gift 1612 i Trondheim, Sør-Trøndelag
med Ole Jenssøn Schriver.
2255.
Sophie Mentzdatter von Ravenborg, født i Trondheim, Sør-Trøndelag.430
Hogne Holst © 2004
108
Aner til Arve Holst
2260.
Iver Borch, yrke prest i Ribe.172
Barn:
1130. i
Peder Iversen Borch, født 1563 i Nørre Bork, Danmark,366 yrke lektor i Trondheim, død 3 apr 1627.366 (1) Han
giftet seg med172 Mette Jacobsdatter. (2) Han giftet seg med Magdalene N..
2268.
Laurits Nielsen, født 1527 i Trondheim, Sør-Trøndelag,462 yrke sogneprest i Stjørdal,462 død 9 nov 1596 i Gjermstad,
Stjørdal.462 Hr. Lauritz Nielsen var sogneprest til Kvernes fra før 1554 og inntil 1570, da han ble sogneprest til Stjørdal. gift
1554 i Stjørdal, Nord-Trøndelag537 med Magdalena Sigurdsdatter.
Barn:
i
Niels Lauritsen, født 1554 i Kvernes, Møre og Romsdal,172 yrke sogneprest i Veøy,462 død 12 mar 1609 i Veøy,
Møre og Romsdal.172 Hr. Niels Lauritsen var student i Wittenberg 1578. Han giftet seg med172 Helena N..
1443. ii Birgitte Lauritsdatter Arctander, født 1555 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,191 død 1628 i Häggen, Øviken,
Jämtland, Sverige.191 Hun giftet seg med191 Erik Mogensen Blix.
1134. iii Samuel Lauritzen Arctander, født 9 jan 1555,462 yrke sogneprest i Stjørdal,462 død 21 mar 1607 i Stjørdal,
Nord-Trøndelag.462 Han giftet seg med498 Margrethe Staffensdatter.
iv Inger Lauritsdatter Arctander, født etter 1550 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 død 1 jul 1608 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.348 gift 1571 i Trondheim, Sør-Trøndelag191 med Hans Caspersøn.
v
Madalena Lauritsdatter Arctander. Hun giftet seg med172 Claus Schavenius.
vi N. Lauritsdatter. Hun giftet seg med462 Hans Michelsen.
vii Niels Lauritsen Arctander, født 1561 i Kvernes, Møre og Romsdal,378 yrke biskop i Viborg,172 død 1 nov
1616.172 (1) Han giftet seg med499 Maria Stratmann, født 1568,499 død 1587.499 (2) Han giftet seg med
Kathrine Scavenia, født 1558,499 død 1615.499
2269.
Magdalena Sigurdsdatter, født 1536 i Verdal, Nord-Trøndelag,537 død 19 nov 1595 i Stjørdal, Nord-Trøndelag.462
2270.
Staffan Olufsson, yrke sogneprest i Alstahaug. Hr. Staffan Olufsen ble i 1576 sogneprest i Alstahaug etter tidligere å ha
vært sogneprest i Veøy.
Barn:
1135. i
Margrethe Staffensdatter. Hun giftet seg med498 Samuel Lauritzen Arctander.
2296.
Rickert Petersen Rickertsen, yrke kjøpmann i Flensburg,465 død 1611.468 Rickert var amtskriver i Vordingborg, senere
kjøpmann i Flensburg og Tønder. gift 1 jun 1567,468 med Ingeborg Mathiasdatter.
Barn:
1148. i
Hans Richartsen, yrke borgermester i Svendborg,468 død 24 mai 1635 i Svendborg, Fyn, Danmark.468
ii Rickert Rickertsen.465 Rickert nevnes i Vordingborg ca 1600. Senere mulig bosatt i Tønder.
iii Matthis Rickertsen, død 1584.465 Matthis Rickertsen (Petersen) druknet 1584.
iv Anna Petersdatter.465
v
Paul Rickertsen, yrke rådmann i Haderslev.465 Paul er nevnt som rådmann i Haderslev 1629.
vi Dietrich Rickertsen. Var bosatt i Stettin 1610.
2297.
Ingeborg Mathiasdatter, død 4 mai 1581.468
Jacob Pederssøn Ibsen, født 1536 i Vammen, Jylland, Danmark,348 yrke laugmann i Trondheim,501 død 3 sep 1633 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.191 Jacob ble født i 1536 i Vammen på Jylland. Han bodde hjemme hos sine foreldre til han var 12
år gammel. Han ble så sendt på 4 års regne- og skriveskole i Viborg. Deretter kom han i tjeneste hos Henrik Gyldenstjerne på
Vitskøl Kloster. Senere ble han sendt til Lübeck hvor han gikk 3 år på regne- og skriveskole. Han flyttet så til Rostock der han
var i tjeneste hos borger Henrik Gyseeber. Han jobbet der i 5 år. Han var først lagmann i Trondheim. Den 11. september 1609
ble han utnevnt til lagmann i Trondheim og Jemtland. I 1599 ble han nesten drept av bøndene på grunn av misnøye med den
nye ledingstakst. Ved hans kones død i 1622 kalles han en gammel og skrøpelig mann. Han søker nå avskjed som lagmann i
en alder av 87 år. Han døde den 3. Sep 1633 i Trondheim. Han ble begravet den 8 Sep 1633 Trondheim Domkirke; Han ligger
begravet nord for kirken. På hans gravsten fantes følgende innskrift: " Her ligger begrafven erlig, vis och völforstandige mand
Jacob Persøn, fordum lagmand i Trondhiem, som døde anno 1633, med sin kiere hustrue Margrete Peters Dotter, som døde
anno 1622, den 12. desember. Hendes ølder 66 are". Denne stenen skal fortsatt være oppbevart i Domkirken. gift 1587 i
Romsdal501 med Margrethe Pedersdatter Falch.
Barn:
i
Anna Jacobsdatter Falch, født etter 1587 i Giske, Møre og Romsdal.488 Det antas at hun døde ung.
ii Peder Jacobssøn Falch, født etter 1587 i Giske, Møre og Romsdal.488 Han døde ung.
Hogne Holst © 2004
109
2300.
Aner til Arve Holst
iii
iv
v
vi
vii
1150. viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
Lorentz Jacobssøn Falch, født etter 1587 i Giske, Møre og Romsdal,488 død før 1633.488
Jens Jacobssøn Falch, født før 1587 i Giske, Møre og Romsdal,488 yrke fogd i Lofoten, død etter 1633 i
Lofoten, Nordland.488
Anna Jacobsdatter Falch, født ca 1590.430 Hun giftet seg med488 Truls Hansøn.
Melchior Jacobssøn Falch, født ca 1590 i Giske, Møre og Romsdal,172 yrke sogneprest i Hemne,172 død 16 mai
1639 i Vinje, Hemne, Sør-Trøndelag.172 Melchior Jacobsen (Falch) var fra 1613 student ved universitetet i
København. I 1616 studerte han i Wittenberg i Tyskland. Gift 1619 med Mille Oudensdatter som var enken etter
hans forgjenger. Han ble sogneprest til Hitra og Henme i 1619. I bryllupet (som blir kalt skandebryllypet)
oppførte biskop Anders Arreboe seg så lettsindig at hen senere ble avsatt. Av et dagboksnotat fra 7. august 1625
fremgår det at han drev fiske med stort hell (neppe personlig). Hans folk gjorde et så stor fangst at det tok 3 døgn
å få silda ut av garnene. Det var blitt spådd at Melchior skulle omkomme ved drukning, så han søkte kongen om
å få bo i Hemne. Den 2. desember 1619 ble søknaden innvilget, men skjebnen innhentet ham allikevel; Søndag
16. mai 1639 da han var på vei til annekskirken i Vinje, gikk hesten gjennom isen på Rovatnet og han druknet.
gift 1619,431 med Milde Audunsdotter.
Margaretha Jacobsdatter Falch, født ca 1590 i Giske, Møre og Romsdal.430 Hun giftet seg med488 Joen
Robertssøn.
Peder Jacobssøn Falch, født 1591 i Vestnes, Møre og Romsdal,430 yrke fogd på Helgeland,500 død 1643 i Tjøtta
gård, Nordland.501 gift 1624 i Nord Herøy, Nordland430 med Anna Jonsdatter.
Adrian Jacobssøn Falch, født 1594 i Giske, Møre og Romsdal,551 yrke kaptein, død 1682.551 Han var kaptein
(militær) og senere jekteskipper på Nippelberg i Hemnes i Nordland. (1) Han giftet seg med551 Milla
Hansdatter, død 1645.551 (2) Han giftet seg med551 Adelus Jørgensdatter.
Grethe Jacobsdatter Falch, født i Giske, Møre og Romsdal.488 Hun giftet seg med488 Mathias Torkelsøn
Holst.
Inger Jacobsdatter Falch.
Kristina Jacobsdatter Falch, født i Giske, Møre og Romsdal.488 Hun giftet seg med488 Karsten Jacobsen.
Sævald Jacobssøn Falch. Han døde ung.
Alhed Jacobsdatter Falch, født ca 1595 i Giske, Møre og Romsdal.430 Hun giftet seg med488 Hans
Jørgenssøn.
2301.
Margrethe Pedersdatter Falch, født 1556 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 død 24 nov 1622 i Trondheim, Sør-Trøndelag.430
Margrethe er begravet sammen med sin mann nord for kirken. Hun fikk i sitt ekteskap med Peter 14 barn.
2320.
Iver Schøller, født ca 1500 i Mähren, Tsjekoslovakia.503 Han er muligens født i Mähren, Czechlovakia. Han flyttet siden til
Kiel, hvor han også døde. Han førte et våpen med rødt kors i sølvfelt, og likeledes på hjelmen. I første generasjon har navnet
hyppig formen Schoell, som det framgår av Ribe tingbøker, mens formen Schøller er fremkommet ved en latinisering.
('Viceadmiral Tordenskjold', av Olav Bergersen, Trondheim 1925).
Barn:
1160. i
Christoffer Iversen Scøller, født 1534 i Kiel, Tyskland,502 yrke slottsskriver, død 1594 i Ribe, Jylland,
Danmark.503 gift 24 aug 1567,504 med Karen Hansdatter.
2322.
Hans Andersen, født i Ribe, Jylland, Danmark,469 yrke rådmann i Ribe, død før 1567.504 Han levde 1544-1556 i Ribe,
Danmark. Var rådmann i Ribe. Død før datters giftemål i 1567.
Barn:
1161. i
Karen Hansdatter, født ca 1540 i Ribe, Jylland, Danmark, død 1592 i Ribe, Jylland, Danmark.503 gift 24 aug
1567,504 med Christoffer Iversen Scøller.
Peder Nielsen Finde, yrke borgermester i Aalborg,552 død ca 1600 i Aalborg, Danmark.508 Peder Finde tituleres med "herr"
og har derfor sikkert studert til prest, men var såvidt ses aldri i geistlig virksomhet. Mellom årene 1558 og 1579 nevnes
han som byskriver, fra sistnevnte tillike som rådmann i Aalborg, og fra 1585 til sin død ca. 1600 som borgermester. I 1558 på
"Guds legems dag" ble han medlem av det fornemme broderskap "Guds legeme lav" i denne by. Hans hustru kjennes ikke,
men han har i hvert fall hatt tre barn, en sønn og to døtre.
Barn:
1208. i
Jørgen Pedersen Finde, født 1583 i Oslo, yrke fogd i Moss og Rakkestad,508 død før 1631. gift 1608 i Oslo508
med Maren (Malene) Michelsdatter.
ii Maren Jørgensdatter Finde, død ca 1639.508 Maren kalles "Jørgensdatter" til tross for at faren het Peder. Hun
var gift med storkjøpmannen Jens Bang i Aalborg, hvor den praktfulle renessanse-bygning han lot oppføre 1624,
"Jens Bangs Stenhus", fremdeles står som et minne om sin byggherre. Hun giftet seg med508 Jens Bang.
Hogne Holst © 2004
110
2416.
Aner til Arve Holst
iii
Dorte Pedersdatter Finde. Hun giftet seg med508 Oluf Andersen Krag.
2418.
Michel Funtin, yrke rådmann i Oslo,508 død ca 1603 i Oslo. Michel Funtin (Fontein, van Thien) var rådmann i Oslo 1591 1599, 1602. Bevilling på vinkjeller 1596. Trelasthandler 1599. Død før 1604. Han giftet seg med508 Thora Hansdatter.
Barn:
1209. i
Maren (Malene) Michelsdatter, født 1585 i Oslo, død før 1651 i Bergen, Hordaland.508 (1) gift 1608 i Oslo508
med Jørgen Pedersen Finde, født 1583 i Oslo, yrke fogd i Moss og Rakkestad,508 død før 1631. (2) Hun giftet
seg med508 Peder Paaske, yrke rådmann i Bergen.509
ii Hans Michelsen Funtin, yrke trelasthandler i Oslo,553 død ca 1599.553 Hans var død mellom 1597 og 1599.
Etterlot seg to barn.
iii Anne Michelsdatter, født 1589 i Oslo,553 død etter 1643. Anne er døpt i Oslo mellom 15. oktober og 22.
desember 1589. da dronning Anna gav henne i dåpsgave en del gull, som faren lot gjøre til kjede. Enke 1643
etter borger i Oslo Jochum Grill. 5 barn. Hun giftet seg med509 Jochum Grill.
2419.
Thora Hansdatter. Thoras farfar bodde på Hvam i Nes på Romerike. Hun var "med sine tre børn" tilstede ved bispevisitasen
i Sørum 1597, var sammen med sin søster Adelus Hansdatter, borgermester Søfren Mogensens i Oslo arving etter kansleren
Oluf Kalips, hvorfor de procederte med Olufs enke Inger Jørgensdatter for Herredagen 1599. Thora pantsatte som enke i 1604
1 pund i Fladeby til hr. Niels Thomasen i Ullensaker. Sitt odelsgods i Hvam hadde hun pantsatt til Helge Hvam.
2424.
Samuel Hansen Schreuder, yrke borgermester, Kallundborg.511
Barn:
1212. i
Hans Samuelsen Schreuder, født ca 1597 i Kallundborg, Danmark,510 yrke sogneprest i Bergen, død 17 jul
1647 i Bergen, Hordaland.511 (1) Han giftet seg med511 Anne Jensdatter Block. (2) Han giftet seg med512
Maren Hermansdatter.
2428.
Abel Olufson, yrke sogneprest i Eid.554 Han giftet seg med554 Else Didriksdatter.
Barn:
1214. i
Jørgen Abelsøn, født ca 1600, yrke sogneprest i Gloppen, død 1651.400 Han giftet seg med Lisbeth
Absalonsdatter Beyer.
2429.
Else Didriksdatter.
2430.
Absalon Absalonsen Beyer, født 19 apr 1559,555 yrke sogneprest i Gloppen, død 1630.400 Absalon ble 1588 kapellan ved
Domkirken i Bergen og deretter fra 1589 - 1594 residerende kapellan til Domkirken. Han ble siden kapellan i Gloppen og fra
1603 sogneprest. Overga iflg. kgl. tillatelse av 1. august 1622 en del av sitt kall til sin kapellan og senere etterfølger Jørgen
Abelsen. (Død 1619 ?).
Barn:
1215. i
Lisbeth Absalonsdatter Beyer. Hun giftet seg med Jørgen Abelsøn.
ii Absalon Absalonsen Beyer. Han ble student fra Bergens Skole 31. mars 1615.
iii Ananis Absolonsen Beyer, yrke byskriver og fogd.556 Han var først byskriver i Bergen, senere fogd i
Sunnhordaland.
2852.
Frantz Müller, yrke sogneprest, død 1611 i Adelby, Flensburg, Tyskland.406 Frantz var sogneprest i Adelby i Flensburg
provsti og døde samme sted 1611. gift 5 nov 1587,520 med N.N..
Barn:
1426. i
Peter Frantzen Müller, født 1594 i Flensburg, Tyskland,406 yrke prest på Kongsberg, død 16 jul 1653 i
Kongsberg, Buskerud.406 (1) gift 1623,517 med Margrethe Ouw, født etter 1593. (2) Han giftet seg med Anna
N., død etter 1653.406
2853.
N.N.. Navnet forøvrig ukjent.
Gerhard Ouw, født 5 mai 1561 i Flensburg, Tyskland,517 yrke sogneprest i Flensburg,517 død 22 mar 1634 i Flensburg,
Tyskland.517 Gerhard var hører ved Latinskolen i Flensburg. - senest fra 1593 til sin død i 1634 sogneprest i St. Johannes
kirke i Flensburg. gift 23 nov 1590 i Flensburg, Tyskland517 med Magdalena Schwelundt.
Barn:
i
Maria Owe, født 1593,517 død 1667.517 gift 1616,519 med Thomas Lundius.
ii Martin Ouw, død 1674.517
Hogne Holst © 2004
111
2854.
Aner til Arve Holst
1427. iii
iv
Margrethe Ouw, født etter 1593. gift 1623,517 med Peter Frantzen Müller.
Gerhard Ouw, født 17 jan 1604,517 yrke sogneprest i Flensburg,517 død 20 feb 1653.517 gift 30 okt 1630,517 med
Anna Lopen.
2855.
Magdalena Schwelundt. Magdalena var datter av rådmann i Flensburg, Martin Schwelundt.
2856.
Johann Møllmann, født ca 1550, yrke rådmann i Westphalen.522 Johann var rådmann i Recklinghausen i Westphalen. Han
giftet seg med522 Anna Musswein.
Barn:
1428. i
Gerhard Møllmann, født ca 1580 i Recklinghausen, Westphalen, Tyskland, yrke silkehandler,520 død 10 jan
1632 i Flensburg, Tyskland.521 gift 27 jun 1602,522 med Catharina Eckholt.
2857.
Anna Musswein.
2858.
Bernhard Eckholt, yrke borgermester i Westphalen.520 Bernhard var borgermester i Vecht i Westphalen. Han giftet seg
med520 Anna Lorentzdatter Nack.
Barn:
1429. i
Catharina Eckholt, født 24 mar 1583,522 død 10 nov 1642.521 gift 27 jun 1602,522 med Gerhard Møllmann.
2859.
Anna Lorentzdatter Nack.
2860.
Paul Moth, født ca 1536 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein,557 yrke barteskjærer og kirurg,558 død 8 mar 1597 i Flensburg,
Tyskland.558 Bartskjær i Flensburg Paul Mathiassen Moth hadde i sitt ekteskap med Margrete Schrøder blant flere barn
sønnene dr. med. Mathias Moth i Flensburg (hvis sønn igjen, hofmedicus dr. med. Paul Moth ble far til Christian V's
elskerinne Sophie Amalie Moth. gift 9 jun 1566 i Flensburg, Tyskland558 med Margarethe (Volradi) Schrøder.
Barn:
i
Mathias Moth, født 9 mar 1567 i Flensburg, Tyskland,557 yrke keiserlig livlege, død ca 1652.378 (1) gift 21 aug
1603 i Flensburg, Tyskland557 med N. Kock. (2) gift 30 sep 1599 i Rendsburg, Slesvik-Holstein, Tyskland557
med Ingeborg Jørgensdatter, født ca 1575 i Rendsburg, Slesvik-Holstein, Tyskland.557
ii Margrethe Moth, født ca 1570 i Flensburg, Tyskland.557 gift 22 aug 1585,475 med Johannes Hinrichsen.
iii Petrus Moth, født 1572 i Flensburg, Tyskland,557 yrke sogneprest i Poppenbüll,475 død 25 mar 1621 i Poppebull,
Eiderstedt.475 gift 21 jul 1605 i Flensburg, Tyskland475 med Catharine Filders.
1430. iv Johannes Moth, født 24 nov 1574 i Flensburg, Tyskland,475 yrke rektor og prest,227 død 17 jan 1642 i Flensburg,
Tyskland.475 (1) gift 9 okt 1608 i Flensburg, Tyskland475 med Susanne Nicolaidatter Gerhardi, født 30 sep
1589 i Sønderborg, Jylland, Danmark,475 død 24 okt 1626 i Flensburg, Tyskland.475 (2) gift 13 feb 1631 i
Bargerdorf, Hamburg, Tyskland475 med Elisabeth Holländer, født 1591 i Lübeck, Tyskland,475 død 30 jul 1651 i
Flensburg, Tyskland.475
v
Volrad Moth, født ca 1577 i Flensburg, Tyskland,557 død 15 feb ???? i Neu-brandenburg.475
vi Nicolaus Moth, født 1581 i Flensburg, Tyskland,475 yrke sogneprest i Munkbrarup,475 død 1 aug 1668 i
Munkbrarup, Flensburg, Tyskland.475 gift ca 1629,475 med Agneta Fabricus.
vii Anna Moth, født ca 1583 i Flensburg, Tyskland.557 gift etter 1624,475 med Johan Fürstenberg.475
viii Christiane Moth, født ca 1585 i Flensburg, Tyskland.557 Hun giftet seg med475 Claus von Buchwald.
2861.
Margarethe (Volradi) Schrøder, født ca 1543 i Flensburg, Tyskland,558 død 9 mar 1597.557
2862.
Nicolaus Gerhardi av Hamburg, yrke slottsprest på Sønderborg. Nicolaus var hoffsprest på Sønderborg. Han giftet seg
med3 Dorothea Johansd. Berndes av Flensburg.
Barn:
1431. i
Susanne Nicolaidatter Gerhardi, født 30 sep 1589 i Sønderborg, Jylland, Danmark,475 død 24 okt 1626 i
Flensburg, Tyskland.475 gift 9 okt 1608 i Flensburg, Tyskland475 med Johannes Moth.
2863.
Dorothea Johansd. Berndes av Flensburg.
2884.
Mogens Olofson Blix, yrke prest i Rödön, Jämtland, død i Faxnälden, Neskott, Jämtland, Sverige.
Barn:
1442. i
Erik Mogensen Blix, født i Jämtland, Sverige,191 yrke sogneprest i Øviken, død 1611 i Jämtland, Sverige.191
Han giftet seg med191 Birgitte Lauritsdatter Arctander.
Hogne Holst © 2004
112
Aner til Arve Holst
ii
Lauritz Mogenson Blix, født i Faxnälden, Näskott, Jämtland, Sverige, yrke prest i Rödön, Jämtland, død 21 jun
1621 i Rödön, Jämtland, Sverige.191 Kapellan i Øviken, siden prest i Rödön, Jämtland. (Åre kommune). Han
giftet seg med Gulof Mognsdotter.
2886.
Laurits Nielsen, (see same person above # 2268) født 1527 i Trondheim, Sør-Trøndelag,462 yrke sogneprest i Stjørdal,462 død
9 nov 1596 i Gjermstad, Stjørdal.462 gift 1554 i Stjørdal, Nord-Trøndelag537 med Magdalena Sigurdsdatter.
Barn:
i
Niels Lauritsen, født 1554 i Kvernes, Møre og Romsdal,172 yrke sogneprest i Veøy,462 død 12 mar 1609 i Veøy,
Møre og Romsdal.172 Hr. Niels Lauritsen var student i Wittenberg 1578. Han giftet seg med172 Helena N..
1443. ii Birgitte Lauritsdatter Arctander, født 1555 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,191 død 1628 i Häggen, Øviken,
Jämtland, Sverige.191 Hun giftet seg med191 Erik Mogensen Blix.
1134. iii Samuel Lauritzen Arctander, født 9 jan 1555,462 yrke sogneprest i Stjørdal,462 død 21 mar 1607 i Stjørdal,
Nord-Trøndelag.462 Han giftet seg med498 Margrethe Staffensdatter.
iv Inger Lauritsdatter Arctander, født etter 1550 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 død 1 jul 1608 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.348 gift 1571 i Trondheim, Sør-Trøndelag191 med Hans Caspersøn.
v
Madalena Lauritsdatter Arctander. Hun giftet seg med172 Claus Schavenius.
vi N. Lauritsdatter. Hun giftet seg med462 Hans Michelsen.
vii Niels Lauritsen Arctander, født 1561 i Kvernes, Møre og Romsdal,378 yrke biskop i Viborg,172 død 1 nov
1616.172 (1) Han giftet seg med499 Maria Stratmann, født 1568,499 død 1587.499 (2) Han giftet seg med
Kathrine Scavenia, født 1558,499 død 1615.499
2887.
Magdalena Sigurdsdatter, (see same person above # 2269) født 1536 i Verdal, Nord-Trøndelag,537 død 19 nov 1595 i
Stjørdal, Nord-Trøndelag.462
2888.
Peder Jensen, født ca 1480 i Skjellerup, Jylland, Danmark,524 yrke bonde i Skjellerup, død 29 sep 1563.524 Peder var bonde i
Shjelderup sogn, Fyn eller ved landsbyen Skjellerup like ved Hobro i Jylland. 'Den 23.januar 1564 fikk sønnen, biskop Jens
Schellerup, af en jydsk mand, hidsent fra hans moder og syskende, et brev der tilkendegav, at hans og deres fader var død, ved
Sancte Michels tid'. (Kilde: Absalon Pedersons Kapitelsbog, trykt i Norske Magasin, bind 1). Han giftet seg med191 Maren
Nilsdatter.
Barn:
1444. i
Jens Pedersen Schjelderup, født ca 1510 i Svendborg, Danmark,524 yrke biskop i Bergen, død 1582 i Bergen,
Hordaland.191 (1) Han giftet seg med191 Susanne Leonhardsdatter, født ca 1510 i København, Danmark,524 død
1582 i Bergen, Hordaland.434 (2) Han giftet seg med3 N.Capeteynsdatter.
ii Gurine Marie Pedersdatter.
iii Lars Nicolai Pedersen.
iv Paul Johan Pedersen.
v
Palette Pedersdatter.
vi Nils Kristian Pedersen.
vii Magnhild Pedersdatter.
viii Bodil Pedersdatter. Hun giftet seg med Jens Jensen Bonde.
2889.
Maren Nilsdatter, født i Skjellerup, Jylland, Danmark,524 død i Skjellerup, Jylland, Danmark.524
2892.
Hans Lange, yrke rådmann i Flensburg,191 død 19 mai 1571.191
Barn:
1446. i
Herman Lange, født ca 1548,191 yrke borgermester i Flensburg,525 død 8 aug 1597.525 gift 27 mai 1576,191 med
Birgitha Fincke.
2894.
Jacob d.y. Finck, yrke kjøpmann i Flensburg,191 død 24 mar 1570.191 Han giftet seg med191 Anna Thorschmeden
(Kluncke).
Barn:
1447. i
Birgitha Fincke, født 1558,191 død 18 apr 1642.191 gift 27 mai 1576,191 med Herman Lange.
2895.
Anna Thorschmeden (Kluncke), død 1561.191
Anders Rasmussen Bredal, født 1578 i Vejle, Danmark,559 yrke sogneprest,408 død 12 feb 1630 i Rundkjøping, Sverige.559 I
1595 var han kapellan i Veile og fikk da forleningsbrev på Kronens part av korntienden av Nykirke sogn i Nørvongs herred,
Hogne Holst © 2004
113
2920.
Aner til Arve Holst
kvitt og fritt. Anders Bredal sies å ha vært født i Vindinge ved Vejle 1578. J.Bloch skriver dog, at han ble født "udi Weyle
Købstad", og dette sandsynliggøres ved, at han underskrev seg Anders Bredal Vedele, hvilket Bloch selv har sett. Han ble
sogneprest i Rudkøbing 1597, blev prost (i Nørre herred) 1604 og døde i Embedet 1630. Som rimeligvis alle de foregående
og etterfølgende prester, som døde her får, ble også han begravet i Kirkens Kor, og han fikk over seg lagt en Liksten, som
desverre igjen ble optaget i 1691. Kirkeboken meddeler herom, skrevet av sognepresten Niels Giødsøn:
"Dette stod skrevet paa den Sten, som blev optaget udi Koret i Rudkiøbings Kirke, og Gud ved, det var meget mod min Vilje.
Den blev optagen VI 7bris 1691. -o- Jeg veed, at min Fresere lefver hos Faderens høyre Haand oc troer han skal i sin
Herlighed igien" komme beskiket Dommere af Gud ofver levende oc døde, oc saa skal jeg see hannem af mit Kiød. Joh. XIV:
Matth. XXV: Act. XX. -o- Her ligger begraven hæderlig og vellærde Mand Her Anders Bredal Vedle, Provst og Sogneprest
udi Rudkiøbing, som christeligen i Herren hensof Anno 1630 den 17. Febr. udi hans Alders 52 Aar og udi hans Embedis 32
Aar, disligeste hans kierre Hustrug erlig oc gudfrygtig Quinde Anne Niels Datter, som saligen i Herren døde 1623 den 6
Julij". [Kirkebog 1691, Fol. 373b.]
Anders Bredal var gift 2 ganger. Hans første hustru var Anne Nielsdatter, som døde 1623, og det var kun med betenkelighet,
at han påny inntrådte i ekteskab, antagelig i 1626, med Abigael Christiansdatter. J.Bloch mener dog, at hun het Abigael
Christensdatter, og han forteller, at Anders Bredal den 12. Mai 1626 raadførte sig med Biskoppen, før han tog den endelige
Beslutning. Abigael overlevede Anders Bredal og giftede seg med hans etterfølger Lauritz Jacobsen. Han fikk i 1610 utgitt en
likprediken over Fru Rønnow, Hr. Eric Hardenbergs. (1) Han giftet seg med408 Anna Nielsdatter Friis, død 6 jul 1623 i
Rundkjøping, Sverige.559 (2) gift 1626,559 med Abigael Christensdatter, død 8 mai 1636.560
Barn med Anna Nielsdatter Friis:
1460. i
Peder Andersen Bredal, født 1600,408 yrke sogneprest,408 død 10 feb 1660.408 (1) Han giftet seg med408
Ingeborg Jacobsdatter. (2) Han giftet seg med408 Margrethe Andersdatter Arrebo.
ii Mads Bredal, yrke sogneprest i Ribe,408 død 1685 i Danmark.408 Han ble i 1635 utnevnt til sogneprest i
Bredsten, Veile amt, og er vel den Matthias Andreæ Bredallinus som som i 1661 underskrev
suverenitetsakten som sogneprest i Ribe stift.
iii Ole Andersen Bredal, født ca 1602,559 yrke kapellan i Rudkiøbing.408 Medtjener ved Rudkiøbing og Skrøbelev
Menigheder. Han må være den samme som den Ole Andersen (Edsbogen: Olaus Andreæ Bredallinus), som
26 Aar gammel den 15.juli 1628 blev ordineret til Kapellan i Rudkiøbing.
iv Mette Andersdatter Bredal, født 1602 i Rundkjøping, Sverige,345 død 1672 i Trondheim, Sør-Trøndelag.345
Hun giftet seg med434 Hans Olufsen Nysted.
v
Erik Andersen Bredal, født 1607 i Rudkøbing, Langeland, Danmark,408 yrke biskop i Trondheim, død 15 mai
1672 i Trondheim, Sør-Trøndelag.408 Erik ble ansatt som biskop i desember 1642 og sto til sin død 1672. Han
giftet seg med191 Johanne Willumsdatter Rogert.
vi Albert Andersen Bredal, født 1610,561 yrke sogneprest,408 død 2 okt 1645.408 Han var sogneprest for Øster
Ulslev og Godsted Menigheder paa Lolland. Ble student 1629 sammen med broren Erik. Hører i Nykøbing på
Falster 2.juli 1632, ordinert 2.juli 1635 til Ulsbo, Maribo amt.
2921.
Anna Nielsdatter Friis, død 6 jul 1623 i Rundkjøping, Sverige.559
2924.
Jens Anderssøn Hellekande. Han giftet seg med217 Boelle Rasmusdatter.
Barn:
1462. i
Anders Jensen Helkand, født 12 mai 1599 i Århus, Jylland, Danmark,378 yrke borgermester i Trondheim, død
17 okt 1662 i Trondheim, Sør-Trøndelag.217 gift 2 jan 1625,478 med Karen Hansdatter.
ii Rasmus Jensen Hellekande, født ca 1604 i Århus, Jylland, Danmark,478 yrke kjøpmann, død 10 okt 1648 i
København, Danmark.478 Rasmus var en rik kjøpamnn i Kjøbenhavn, især bekjent ved, at et av hans skip deltog
i slaget på Kolbergerheide. Død 1648 i sitt 45. år.[1]
Rasmus Hellekande optræder fra begyndelsen af 1630 pludselig som en af de største købmænd i København
hvilket har sin forklaring i hans ægteskab med enken efter storkøbmanden Lorents von Meulengracht hvorved
han blev arvtager til det handelsdynasti som Johan de Willum havde grundlagt. Hellekande tegnede sig i en
årrække for store leverancer til kronen af tømmer o.a. skibsbygningsmaterialer og oppebar tilsvarende betydelige
mængder af kronens landgildekorn fra det meste af Jylland og Fyn. Et næppe uvigtigt led i den omfattende
handelsaktivitet der fulgte med Hellekandes forbindelse med kronen var hans deltagelse i Østersøisk Kompagni,
en sammenslutning af købmænd hvoraf de øvrige mere fremtrædende var Hans Trægård og Nikkel Koch. I
begyndelsen af 1640 stillede Hellekande flere skibe til rådighed for den kongelige flåde, og et af disse skibe
deltog i slaget på Kolberg er Heide 1644. Da Corfitz Ulfeldt 1643 blev rigshofmester og næst kongen landets
mægtigste person var Hellekande en af de Københavnske købmænd han gennem aftaler om leverancer til
Hogne Holst © 2004
114
Aner til Arve Holst
overpriser knyttede til sig i arbejdet på at udbygge sin magtposition. Sammen med Henrik Müller skulle
Hellekande blive den mest fremtrædende blandt Ulfeldts københavnske forbindelser, og hans uretmæssige profit
i forbindelse med leverancerne er opgjort til mere end 100.000 rdl. Hellekandes omsætning med kronen var
meget betydelig, og han var i årene omkring 1640 den københavnske købmand der modtog de største betalinger
fra rentemestrene. Til trods for de meget store betalinger i penge og varer for årene 1631-47 henimod 600.000
rdl. - blev Hellekande efterhånden en af kronens største kreditorer.
Ikke uden grund var han blandt de første i Christian IVs tanker da denne i december 1646 gjorde sin økonomiske
stilling op og erklærede at han ikke ønskede at sidde i uskiftet bo med "Henrik Müller, Hellekande eller de andre
dannemænd". Også på andre måder viser Hellekandes position sig. I 1637 blev han medlem af
skydebroderselskabet Danske Kompagni, i 1640 blev han af kongen beskikket til sammen med andre
fremtrædende købmænd at revidere Ostindisk kompagnis regnskaber, og han var i 1648 en af de mænd der
deltog i udnævnelsen af deputerede til hyldningen af Frederik III. 1635 købte han en grund på Christianshavn [i
København] hvor han anlagde et skibsbyggeri, 1636 købte han Christian Barnekows (1556-1612) gård på
Østergade [i København], og han ejede i 1640 en gård i Helsingør; 1646 fæstede han af magistraten Ordrup sø
og de tre damme ved Vartov.[2]
iii
iv
Kilder: [1] PHT rk. 2, bind 6 (1891) [2] Dansk Biografisk Leksikon
Opplysn. samlet av Simon Ellefsen. Han giftet seg med478 Karen Pedersdatter.
Søren Jensen Hellekande, yrke kammerskriver, død ca 1652.217 Han giftet seg med Beate N..
Laurids Jensen Hellekande, født i Viby, Jylland, Danmark.217 Han giftet seg med Anne Povelsdatter.
2925.
Boelle Rasmusdatter.
2926.
Hans Lauritssøn, yrke fogd i Gauldal,562 død ca 1613. Hans nevnes som fogd i Gauldal i en sak 1597 og i den saken fremgår
det at han også var fogd i Gauldal og trolig før den tid også. Nevnes også som fogd her i lensregnskapet i 1610. I et vitnebrev i
1597 kaller han seg fogd i Gauldal, Oppdal og Herjedal. Hans var en av de som kom sterkt i søkelyset under oppgjøret med
Ludvig Munk. Han bodde på Øye i Melhus. På en tavle som hang i Melhus kirke er han avbildet med to koner og åtte barn,
fire sønner og fire døtre. Han giftet seg med3 Anne Ludvigsdatter.
Barn:
1463. i
Karen Hansdatter, født 14 okt 1590 i Øye, Melhus, Sør-Trøndelag,478 død 14 nov 1679.342 gift 2 jan 1625,478
med Anders Jensen Helkand.
ii Øllegaard Hansdatter, død 1637 i Trondheim, Sør-Trøndelag.172 Hun giftet seg med172 Mogens Lauritzen
Blix.
2927.
Anne Ludvigsdatter, død 1601.563 Nevnt 1581.
3096.
Halvor Engelstad, født ca 1550 i Engelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold, yrke gårdbruker, død etter 1605 i Engelstad,
Svarstad, Lardal, Vestfold.531 Halvor var bruker på Engelstad fra før 1593 til 1605. Fødselsåret er ukjent, men han er trolig
født omkring 1550. Han eide hele gården med unntakelse av det benefiserte gods.
Barn:
1548. i
Simon Halvorsen, født ca 1580 i Søndre Engelstad, Lardal, Vestfold,531 yrke gårdbruker, død etter 1647 i
Søndre Engelstad, Lardal, Vestfold.144
3108.
Ola Eivindsen Flågan, født ca 1535,412 død 1616.412 Han giftet seg med3 Gunbjørg Gisledatter Høymyr.
Barn:
1554. i
Eivind Olsen Høymyr, født 1562,412 død 1629.412 Han giftet seg med Gunhild Gunleiksdatter Bakke.
3109.
Gunbjørg Gisledatter Høymyr, født ca 1535,412 død 1625.412
3110.
Gunleik Simonsen Bakke, født ca 1530,412 død ca 1610.412 Han giftet seg med3 Sigrid Gunnarsdatter Sund.
Barn:
1555. i
Gunhild Gunleiksdatter Bakke, født ca 1570,412 død etter 1632.412 Hun giftet seg med Eivind Olsen Høymyr.
3111.
Sigrid Gunnarsdatter Sund, født ca 1545,412 død før 1628.412
3112. Jon Torleivsen Evju, født ca 1550.412
Hogne Holst © 2004
115
Aner til Arve Holst
1556. i
Barn:
Bjørn Jonsen Evju, født ca 1575.412
3116.
Herleik Ketilsen Garås, født ca 1535,412 død 1606.412 Han giftet seg med3 N. Julsdatter Lande.
Barn:
1558. i
Ketil Herleiksen Lande, født ca 1570,412 død 1620.412 gift før 1609,412 med Gyri Finngardsdatter Rolstad.
3117.
N. Julsdatter Lande, født ca 1540.412
3240.
Mattis Eilivssøn, født ca 1535 i Ryk, Våle, Vestfold,142 yrke lensmann i Lardal, død ca 1619 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal,
Vestfold.418 Mattis var i live 1568 i Ryk, Våle. Levde 28.desember 1569-73 i Schjerven, Lardal. Lensmann i Sandsvær og
Lardal. Død ca. 1619 i Schjerven. I gamle versjon av Schjerven boken hevdes det at Eyleff Olversøn var far til Mattis, mens i
tillegget har, Bugge, kommet frem til at det er Eyleff Samsonsøn som er far. Dette er antaglig helt feilaktig. Lardalsbøkene
har således oppført Eiliv Ølversøn fra Ryk, Våle, som far. I lensregnskapene 1614-15 oppgis Mattis å eie i alt 22 gårder og
gårdsparter med en samlet skyld av ca. 20 skpd. tunge. I 1617 er godset øket til 34 gårdsparter med 32 skpd. tunge i følgende
gårder:
Lardal:
Øvre Schjerven, Flaaten, Øvre og Nedre Tanum, Sjulstad, Søndre og
Mellom Nordby.
Sandsvær:
Kjørstad, Øvre Bjertnes, Søndre Hvam og Komnes.
Nøtterøy:
Skjerve og Tanstad
Slagen:
Nordre Rørts
Skjee:
Vølen
Hof:
Vasbotn og Berg
Sande:
Bø
Brunlanes:
Nordre Rugland
Flatdal:
Råstuen
Hitterdal:
Kleppan, Ylen, Bamble, Søndre og Nordre Sauer, Ingulsrud
Tinn:
Lofthus
Saude:
Vegem, Østgården, Søndre Lindem
Hollen:
Hollen
Slemdal:
Søland og Brattis
Hurum:
Holtnes
Dette er så godt som alt Olav Olavssøn og Mattis Eilievssøns kjente
jordgods.
(Opplysninger gitt av Alf Christophersen den 2.1.1997)
Han blir nevnt i et diplom av 28. desember 1569 som den siste av 5 lagrettsmenn i Sandsvær og Lardal. Han må ha overtatt
Schjerven etter faren. Han bodde 1568 på Ryk i Våle. I et diplom av 1573 opplyses at Mattis eier og bruker en del av Ryk.
Han var lensmann i Sandsvær og Lardal og i et diplom av 1573 kaller han seg Kongens lensmann. Han giftet seg med418
Margrete Simonsdatter Tanum.
Barn:
Hogne Holst © 2004
116
Aner til Arve Holst
1620. i
ii
iii
iv
Nils Mattisøn Schjerven, født ca 1565 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold,418 yrke gårdbruker, død 1628 i
Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold.418 Han giftet seg med418 Marte Hansdatter Lo.
Simon Mattissøn Schjerven, født ca 1568 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold,142 død før 1622.142
Sigrid Mattisdatter Schjerven, død ca 1632 i Ryk, Våle, Vestfold.418 (1) Hun giftet seg med418 Gregorius
Ryk. (2) Hun giftet seg med418 Oluf Asbjørnsen Ryk.
Ragnhild Mattisdatter Schjerven, født etter 1570 i Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold,142 død ca 1624.418 Hun
giftet seg med418 Ouden Jonsen Gullaug Tordenstjerne.
3241.
Margrete Simonsdatter Tanum, født ca 1540 i Tanum, Lardal, Vestfold,142 død før 1600 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal,
Vestfold.142
3242.
Hans Jacobsen Lo, født ca 1528 i Lo, Eiker, Buskerud,484 yrke lagmann i Tønsberg, død ca 1581 i Tønsberg, Vestfold.484
Anno 1573 annammet ieg Hans Lo thenne logbog aff Peder Fris. (PHT 1 Rk. 1 Bd. ifølge Simon Ellefsen) Eier av gården Lo i
Eiker og Blindern i Aker. Han giftet seg med418 Anbjørg Olufsdatter.
Barn:
i
Åste Hansdatter Lo, født des 1566.564
1621. ii Marte Hansdatter Lo, født 17 okt 1568,144 død ca 1627 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold.418 Hun giftet
seg med418 Nils Mattisøn Schjerven.
3243.
Anbjørg Olufsdatter, født i Tønsberg, Vestfold,484 død etter 1586.144 Navnet framgår av et brev datert 24.1.1572.
3606.
Rasmus N.. Rasmus bodde i Oslo. Etternavn ukjent.
Barn:
1803. i
Birgitte Rasmusdatter. Hun giftet seg med212 Anders Olufsen.
4048.
Kjell Braskerud, født i Elverum, Hedmark,23 død 1622 i Elverum, Hedmark.23 Kjell kom fra Bjølset i Elverum. Han giftet
seg med23 Olaug Torkilsdatter Ljømo.
Barn:
2024. i
Torkil Kjellsen Ljømo, født i Elverum, Hedmark,23 død 1638 i Elverum, Hedmark.23 Han giftet seg med23
Marte Embretsdatter.
4049.
Olaug Torkilsdatter Ljømo, født i Elverum, Hedmark,23 død i Elverum, Hedmark.23 Olaug kom fra Søndre Ljømo i
Elverum.
4054.
Amund Ljømo, født ca 1600,23 død ca 1635 i Nordre Ljømo, Elverum, Hedmark.23 Han giftet seg med23 Rønnaug Olsdatter
Vesterhaug.
Barn:
2027. i
Marit Amundsdatter Ljømo, født i Nordre Ljømo, Elverum, Hedmark,23 død i Elverum, Hedmark.23 Hun
giftet seg med23 Audun Olsen Ljømo.
4055.
Rønnaug Olsdatter Vesterhaug, født i Vesterhaug, Elverum, Hedmark,23 død i Elverum, Hedmark.23
9. tipp-oldeforeldre
4316.
Anders Bull, yrke sogneprest på Fyn.172
Barn:
2158. i
Jens Andersen Bull, født før 1550 i Danmark,427 yrke sogneprest i Støren, død 1610 i Skjerlien, Støren, SørTrøndelag.172 gift før 1585,533 med Lucia Jensdatter.
4324.
Johan Trygge. Han giftet seg med3 N. Halvardsdatter.
Barn:
2162. i
Hans Johanssøn, født før 1550,430 yrke sogneprest til Ytterøy, død før 1599.172 Han giftet seg med3 N.
Hansdatter Helsing.
4325.
N. Halvardsdatter.
Hogne Holst © 2004
117
Aner til Arve Holst
4326.
Hans Joensen Helsing, yrke rådmann i Trondheim, død før 1680. Hans Joensen Helsing lånte 1673 penger av David
Jacobsen til innkjøp av kjøpmannsvarer. Han var tingmann 10. mai 1677, men 19. aug. 1680 nevnes Annichen sal: Hans
Helsings hus på sal: Boy Pedersens grunn. Hun kalles også Svensk-Anniken. Han giftet seg med3 Annichen N..
Barn:
2163. i
N. Hansdatter Helsing. Hun giftet seg med3 Hans Johanssøn.
4327.
Annichen N.. Hun ble også kalt Svensk-Anniken.
4332.
Torstein Eriksson på Veidholmen, født ca 1480 i Tingvoll ?, Møre og Romsdal,191 død før 1564.431 Nevnt 1520 (ifølge
Aschehougs Norges historie, bd. 4, s.102). Han giftet seg med431 Gurun Jonsdotter.
Barn:
i
Ivar Torsteinsson på Aspa, død før 1564.431 Nevnt 1533, død før 1564.
2166. ii Audun Torsteinsson på Veien, død ca 1590.432 Han giftet seg med431 Lisbeth på Veien.
iii Ingeborg Torsteinsdotter.431 Nevnt 1577. Hun giftet seg med431 Jørgen Holdt.431
iv Marit Torsteinsdotter.431 Nevnt 1577.
v
Sunnive Torsteinsdotter. Nevnt 1577. Hun giftet seg med431 Jakob (småsvein).
4333.
Gurun Jonsdotter, født ca 1490,431 død ca 1560 i Veien.431 Nevnt død på Veien 1577.
4342.
Laurits Olufssøn Holk, født 1510 i Tønsberg, Vestfold,565 yrke borgermester i Tønsberg,191 død 4 sep 1587 i Tønsberg,
Vestfold.478 Han giftet seg med191 Marthe Jonsdatter.
Barn:
i
Oluf Lauritssøn Holk, født 1541 i Tønsberg, Vestfold,566 yrke borgermester, død 26 nov 1606 i Fredrikstad,
Østfold.566 Oluf ble rådmann i Tønsberg den 17. okt. 1579. I 1582 er han byfogd i Fredrikstad, og han ble i 1586
borgermester samme sted. Lagmann i 1599.
ii Iver Lauritssøn Holk.
2171. iii Randi Lauritzdatter Holk, født ca 1555 i Tønsberg, Vestfold,342 død 29 mai 1597 i Tønsberg, Vestfold.536 Hun
giftet seg med Niels Lauritzen.
iv Maren Lauritsdatter Holk, født i Tønsberg, Vestfold,566 død 7 jul 1602 i Tønsberg, Vestfold.566
v
Ranne (Ranveig) Lauritsdatter Holk, født i Tønsberg, Vestfold,566 død i Tønsberg, Vestfold.566
vi Jon Lauritssøn Holk, født i Tønsberg, Vestfold.566
4343.
Marthe Jonsdatter, født 1510 i Tønsberg, Vestfold,567 død 25 okt 1581 i Tønsberg, Vestfold.191
4346.
Christopher Boldich, født etter 1500 i Haderslev, Jylland, Danmark,348 yrke borgermester i Haderslev.191
Barn:
2173. i
Anna Boldich, død i Haderslev, Jylland, Danmark.348 Hun giftet seg med191 Gjert Busch.
ii Kirstine Christophersdatter Boldich.
4350.
Hans Caspersøn, født 1551 i Trondheim, Sør-Trøndelag,318 yrke borgermester i Trondheim, død 19 mar 1620 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.318 Hans kalles rådmann i 1580 - årene, var 1602-11 verge for Domkirken og fikk ved opprettelsen av St.
Jørgens hus i 1607 av lensherre Steen Bille vervet å ordne med det hele, innkjøp av tomt, oppføring av bygninger m.m. I 1616
ble han borgermester og døde 1620. ('Trondheim før Cicignon', Henry Berg, 1951). gift 1571 i Trondheim, Sør-Trøndelag191
med Inger Lauritsdatter Arctander.
Barn:
2175. i
Maren Hansdatter, født etter 1571 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 død 1651 i Trondheim, Sør-Trøndelag.348
gift 1590 i Trondheim, Sør-Trøndelag537 med Svend Andersøn.
4351.
Inger Lauritsdatter Arctander, født etter 1550 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 død 1 jul 1608 i Trondheim, SørTrøndelag.348
4388.
Peder Terkelsen. Han giftet seg med568 Kirsten Finsdatter.
Barn:
2194. i
Jens Pedersen Grundet, født ca 1511 i Grundet, Vejle, Danmark,492 yrke domprovst i Ribe,492 død 14 aug 1565
i Ribe, Jylland, Danmark.492 Han giftet seg med3 Anne Jensdatter.
4389. Kirsten Finsdatter, født ca 1479,568 død 1559.568
Hogne Holst © 2004
118
Aner til Arve Holst
4390.
Jens Ovesen.
Barn:
2195. i
Anne Jensdatter, død 1581.492 Hun giftet seg med3 Jens Pedersen Grundet.
4396.
Oluf Nielsen Bager, født ca 1521 i Odense, Fyn, Danmark,171 yrke kjøpmann i Odense,569 død 21 sep 1602 i Odense, Fyn,
Danmark.570 Olve (Oluf) Nielsen Bager ble født i Odensen, hvor han ved utførsel av stuter og innførsel av klær og kramvarer
tjente opp en betydelig formue, og særlig fløt gullet rikelig inn under den nordiske syvårskrig, da han var leverandør til hæren.
Han sto ofte i store forskudd til kongen. Som ikke adelig kunne han ikke sette sine penger i jordegods, hvorfor han anbragte
en ikke liten del i kjøpstadsgårder og oppførte en rekke praktbygninger, som i vesentlig grad gav Odense by sitt
storstadmessige preg. Hans egen gård er kun delvis bevart, idet fasaden til gaten er forandret. I den indre gård sees ennå hans
navnskjold over døren, og der ligger fremdeles hans gamle stall, et utrolig lavt og knepent lite tømmerhus til 2 hester og hvor
gulvet er dekket av ganske små kuppelsten.
Olve stod i høy gunst hos kongen, Fredrik II, til hvis ære han under et besøk av majesteten fyrte i kaminen med kanelbark.
Ved kongens forundring over denne luksus lot Olve de ord falle, at han nok kunde fyre opp med kostbarere brendsel, og kastet
dermed en bunke kongelige gjeldsbrev på ilden. Majesteten rystet på hodet: "Olve, Olve, se Dig for hvad enden vil bli".
Etter kongens død i 1588 gikk det tilbake med Olve Bager; han hadde kanskje nok forbygget seg og syntes å ha lidt tap av
skip og varer. Ved hans død i 1602 var det ikke stort igjen av fordums herlighet. gift 1551 i Odense, Fyn, Danmark571 med
Margrethe Clausdatter.
Barn:
i
Clawes Olufsen Bager, født ca 1552,572 død 1629.572 Han giftet seg med572 Bodel Pedersdatter.
2198. ii Niels Olufsen Bager, født 1553,495 yrke rådmann i Odense, død 21 sep 1602 i Odense, Fyn, Danmark.495 gift 29
jul 1576,495 med Maren Knudsdatter Seeblad.
iii Marin Olufsdatter Bager, født 1558.572
iv Else Olufsdatter Bager, født 1559.571 Hun giftet seg med571 Hans Friis.
v
Lisebet Olufsdatter Bager, født 1563,572 død 1638.572
vi Jens Olufsen Bager, født 1565,572 død 1582.572
vii Erick Olufsen Bager, født 1566.572
viii Oluf Olufsen Bager, født 1567,572 død 1616.572 Han giftet seg med572 Barbara Pedersdatter.
ix Ane Olufsdatter Bager, født 1571.572
x
Hans Olufsen Bager, født ca 1571.572
xi Ane Olufsdatter Bager, født ca 1575.572
xii Anders Olufsen Bager, født 1575.572
4397.
Margrethe Clausdatter, født 1536 i Bogense, Fyn, Danmark,571 død 4 feb 1581 i Odense, Fyn, Danmark.571 Margrethe var
datter av adelsmannen Claus Eriksen (Halvbjørn) som førte en bjørn i sitt skjold. De hadde 12 barn.
Knud Jørgensen Seeblad, født 18 okt 1512 i Odense, Fyn, Danmark,573 yrke rådmann i Odense,574 død 20 okt 1580 i Odense,
Fyn, Danmark.573 Knud var kjøpmann og rådmann i Odense. (1) gift 12 okt 1544,574 med Maren Mikkelsdatter Mule, død
sep 1545.574 (2) gift 27 jul 1550 i Odense, Fyn, Danmark495 med Karen Rickersdatter, født 29 nov 1535 i Flensburg,
Tyskland,495 død 3 nov 1579 i Odense, Fyn, Danmark.574
Barn med Karen Rickersdatter:
2199. i
Maren Knudsdatter Seeblad, født 22 okt 1552 i Odense, Fyn, Danmark.495 gift 29 jul 1576,495 med Niels
Olufsen Bager.
ii Margrethe Knudsdatter Seeblad, født 13 nov 1554,575 død etter 1609.495 gift 10 aug 1578,495 med Mikkel
Hansen Mule.
iii Jørgen Knudsen Seeblad, født 22 jan 1556.495
iv Christen Knudsen Seeblad, født 21 jun 1557.495
v
Hans Friis Knudsen Seeblad, født 4 okt 1558,495 yrke oberstløytnant i Holland.495
vi Laurids Knudsen Seeblad, født 6 apr 1560,495 død 19 mai 1591 i Odense, Fyn, Danmark.495 Laurids ble
stukket ihjel.
vii Rickert Knudsen Seeblad, født 20 sep 1561,495 yrke rådmann i Odense,495 død 22 apr 1625.495
viii Kirsten Knudsdatter Seeblad, født 13 feb 1563.495
ix Povl Knudsen Seeblad, født 12 jun 1564.495
x
Knud Knudsen Seeblad, født 7 sep 1565,495 død 1634.495
Hogne Holst © 2004
119
4398.
Aner til Arve Holst
xi
Jørgen Friis Knudsen Seeblad, født 13 feb 1567.495
4399.
Karen Rickersdatter, født 29 nov 1535 i Flensburg, Tyskland,495 død 3 nov 1579 i Odense, Fyn, Danmark.574
4406.
Franz Holste, født i Flensburg, Tyskland,171 yrke borgermester i Flensburg,576 død ca 1560 i Danmark.576 Frantz var
borgermester i Flensburg 1540, 1555. Han bodde i "den store gade" (nå Holm nr. 5) og eide 1551 "das Herrenhaus" Kielseng.
Møtte den 7. juni 1548 i rette i Kiel sammen med sin bror, Jochum, på onkelen Conrad Wulff's side i en arverettsak han førte,
på vegne av sin hustru Tale Hargens, mot stemoren Elssebe Vysckers. gift 1540 i Flensburg, Tyskland171 med Marine
Payens.
Barn:
i
Joachim Holst.
ii Anneke Holst.
iii Andreas Holstein.
iv Magdalene Holsten.
2203. v
Thale Holst, født i Flensburg, Tyskland,171 død 14 nov 1585 i Flensburg, Tyskland.171 gift 16 nov 1572,171 med
Elias Eisenberg.
4407.
Marine Payens, død før 14 nov 1564 i Danmark.576
4412.
Oluf Staby, født i Staby,540 død 1572.540 Han giftet seg med540 Else Svendsdatter Neb.
Barn:
2206. i
Hans Olufsen Riber, født ca 1560 i Ribe, Jylland, Danmark,540 yrke borgermester i Horsens,540 død 2 aug 1615 i
Horsens, Jylland, Danmark.540 gift 9 aug 1590 i Horsens, Jylland, Danmark540 med Ana Hansdatter Svane.
4413.
Else Svendsdatter Neb, død 27 aug 1573.171
4414.
Hans Svane, født 1503 i Svaningen, Faaborg, Danmark,539 yrke rikshistoriegraf i Ribe,540 død 30 sep 1584 i Ribe, Jylland,
Danmark.539 Hans var erkediakon og kgl. rikshistoriegraf i Ribe, Slesvig. Født av fattige foreldre hvis navn ikke kjennes. gift
30 okt 1554,577 med Marine Sørensdatter Stage.
Barn:
i
Frederik Svane, født 7 mai 1557 i Ribe, Jylland, Danmark,467 død 14 jan 1587 i Wittenberg, Sachsen.467
ii Jacob Svane, født 17 aug 1558 i Ribe, Jylland, Danmark.467
iii Dorothea Hansdatter Svane, født 2 mar 1561 i Ribe, Jylland, Danmark.578 gift 1577,539 med Jens Lavesen.
iv Marine Svane, født 21 feb 1562 i Ribe, Jylland, Danmark,467 død 29 jul 1578 i Ribe, Jylland, Danmark.467
2207. v
Ana Hansdatter Svane, født ca 1570,540 død 9 okt 1637 i Horsens, Jylland, Danmark.540 gift 9 aug 1590 i
Horsens, Jylland, Danmark540 med Hans Olufsen Riber.
vi Hans Svane, død 8 mai 1604 i Ribe, Jylland, Danmark.467 Han giftet seg med579 Maren Christensdatter Friis.
vii Niels Svaning, død 1592 i Strasbourg, Bas Rhin, Frankrike.467
viii Jens Svane.
ix Marine Hansdatter Svane, født ca 1585.577 gift 5 feb 1604,577 med Søren Christensen Friis.
x
Søren Svaning, født 1576 i Ribe, Jylland, Danmark,467 død 18 sep 1607 i Ribe, Jylland, Danmark.467
xi Abel Svane.
xii Karine Svane.
xiii Kirstine Svane.
4415.
Marine Sørensdatter Stage, født 1539,539 død 4 jul 1615 i Ribe, Jylland, Danmark.539
4428.
Henrich Güntelberg, yrke adelsmann. Henrich var av en pommersk uradelslekt. Han innvandret til Norge omkring 1520
og ble gift med Kirsten Lavesdatter. Han giftet seg med Kristine Lavesdatter.
Barn:
2214. i
Axel Henrichssøn Gyntersberg, født ca 1525,448 yrke lensherre og adelsmann,448 død 1588 i Torget, Helgeland,
Nordland.541 Han giftet seg med542 Kristine (Kirstine)Trondsdtr. Benkestok.
4429.
Kristine Lavesdatter, død 27 feb 1569.580
Trond Benkestok til Joranger og Melø, født ca 1490,581 yrke fogd på Bergenhus,581 død 14 feb 1558 i Bergen, Hordaland.581
Herr Trond bodde vissnok på Hananger (i Vanse prestegjeld, Lista). Han eide også Jordanger (Hafslo prestegjeld i Sogn). Herr
Hogne Holst © 2004
120
4430.
Aner til Arve Holst
Trond fikk 1541 brev på 'Mellø' kapell i Rødø prestegjeld med alt dets gods av kongen i Kjøbenhavn. Han var sysselmann i
Lærdal, samt skibsreder i Sogn 1523-1529, Jemtland 1529-1540, på Sunnmøre 1541-1547/58 (da han døde). Begravet i
Bergens domkirke. Skiftet ble holdt i Bergen 1570. (opplysninger av Otto Jørgensen). Han giftet seg med581 Anne Jonsdatter
Haar.
Barn:
i
Jon Trondssøn Benkestok til Melø, født i Meløy, Nordland, yrke væpner, død før 1593.581 Var tilstede ved
Brynhilds bryllup i 1565. Møtte på skiftet etter foreldrene i 1570. Skifte etter Jon i 1599. Gift med 'ufri'
(uadelige) Birgitte Nielsdatter. Hun var i 1599 gift med Jens Christensen, lektor 'læsemester' ved Latinskolen i
Bergen fra ca. 1575-1602. Han tok avskjed i 1602 pga. alderdom og 'skrøblighet'. (opplysninger av Otto
Jørgensen). Han giftet seg med581 Birgitte Nielsdatter.
ii Adelus Trondsdatter Benkestok, født ca 1530,582 død før 1607.582 Ved skifte etter faren arvet hun flere store
gårder i Bergen. gift ca 1550,542 med Christopher Erikssøn Bernhoft.
iii Brynhild Trondsdatter Benkestok, død 12 sep 1567 i Nordmøre, Møre og Romsdal.542 Ingen etterkommere.
gift 26 aug 1565 i Bergen, Hordaland542 med Erik Hanssøn Schønnebøl.
iv Tord Trondssøn Benkestok til Joranger, yrke lagmann i Stegen, død 13 sep 1587.583 Han giftet seg med583 N.
Jensdatter.
2215. v
Kristine (Kirstine)Trondsdtr. Benkestok, født i Meløy, Nordland, død 21 feb 1572 i Torget, Helgeland,
Nordland.542 Hun giftet seg med542 Axel Henrichssøn Gyntersberg.
vi Berete Trondsdatter Benkestok. Hun døde uten barn før skifte etter faren, siden hun ikke nevnes der.
4431.
Anne Jonsdatter Haar, født ca 1510,466 død 27 nov 1569 i Bergen, Hordaland.581 Hun omtales ved datteren Brynhildas
bryllup i Bergen 1565. Hun døde 27 november 1569, "Formiddag ved syv Slet i en god Bekjendelse".
4476.
Christen Christensen Trane, født 1533 i Viborg, Jylland, Danmark,543 yrke fogd over Ryfylke, død 12 jul 1600 i Stavanger,
Rogaland. Først omkring 1570 merker vi innflytningen fra Danmark, og nå kommer menn som skulle bli byens fremste.
Christen Trane var en av dem: jevngammel med· magister, senere biskop, Jørgen Erikssøn og fra Jylland som han. Trane står
som målsmann for et miljø. En sterk gruppe av innvandrere som hovedsaklig gifter seg inn i norske ledende ætter. Også disse
innvandrere er handelens pionener. Det er en tydelig kløft mellom Tranemiljøets kulturlag og det øvrige i byen. Tiden viser et
tynt overklasseskikt som er sterkt preget av impulser de bragte med fra sitt kontinentale hjemland eller fikk ved sine
handelskontakter. For initiativ og framsyn, kulturglede og kunstsans eide de.
Christen Trane kom til Stavanger meget nær 1570. Han ble først gift med en Karine Povelsdatter - hvem hun var vet vi ikke,
men vel kjent i byen nå var Povel Pedersøn skriver, sannsynligvis også jyde. Senere ble Trane gift med Magdalena, datter av
Stavangers lagmann fra 1550, Nils Jonsson av Losnaætten. I 1573 finner vi Trane som Utsteins fogd, siden som kongens over
Stavangerlen i Christoffer Valkendorfs fravær. Trane sitter i byrådet fra 1587.
Det var en del av de ledende borgeres erverv å importere øl - Trane ble desidert den største importøren. Av de 278 tønner som
ble importert 1595-98 falt 86 på ham. 17 andre importører delte resten. Han drev direkte handel på England omkring 1590, og
hans handel må ha vært i stor stil. I hans korrespondanse med Valkendorf, da denne var Danmarks hovmester, omtales
sendinger til 1800 dlr. Ved kjøp av bygrunn i 1593 ga han selgerens hustru en ny brun engelskkjortel i kjøpegave, 7 dlr. var
den verd.
Hans stue tjenestgjør som rettslokale. Selv er han meddommer i de største rettssaker Ryfylke og byen kjenner i hanstid. Han
deltar i byens klagedeputasjoner til stattholderen og i hyllingene til kongen.
Fra slutten av 1590-årene forteller kildene at stavangerne ikke lenger opptrer enkeltvis med hver sin lille jakt. Trane,
borgermesteren Christen Nilsson og rådmannen Eiler Brynning går sammen om å kjøpe et skip på 40 lester av en skipsbygger
på Lista. En rostocker, Dirich Wallemand, blir fjerdemann i partsrederiet, som startet med 270 daler. Det ble foresten stor
strid om skipet. Ikke holdt det mer enn 30 lester, ikke ble det ferdig til fastsatt dag, i snaue 3 måneder måtte redernes sjøfolk
vente på verven, og rederne måtte ut med kost og full hyre hele ventetiden. Siden en rostocker er med i partsrederiet, er det
trolig dette er en tysklandsfarer.
Christen Trane fikk seg hus sør for Mortensgård - like ved Torget - og kjøpte i 1581 Nygård av Tord Benkestok; av enken
etter Rosenkrantz kjøpte Trane en tomt på sørsiden av Mortensgård opp mot sitt eget hus. I 1591 kjøpte han resten av
Benkestokkenes eiendom og i 1593 både Laurits Anderssons og Eivind Johanssons eiendommer. I løpet av få år hadde han
med andre ord samlet en vesentlig del av Skagen under seg. Så sent som i 1671 var grunnleien av Sem og Sandvigs grunner
58 rdl. Disse tomtene og muligens noen mindre i tillegg utgjorde nettopp det gamle Skagen.?
Hogne Holst © 2004
121
Aner til Arve Holst
Borgermesteren Christen Nilsson, rådmannen Christen Trane og byfogd Hansutgjør stattholder deputasjonen i 1590. Til
hyllingen av Christian 4. i Oslo1591 reiste Christen Nilsson, Trane og den annen rådmann Eiler Speckmand forutende to
fornemme borgere, Egbert Jesperssøn og Willum Jonssøn. De bragte med seg byens hyllingsbrev til kongen, på pergament og
kunstnerisk utført. Blant de 12 medunderskrivere finner vi også gullsmedbyfogden. (1) Han giftet seg med Magdalena
Nilsdatter. (2) Han giftet seg med Karen Povelsdatter, død ca 1616.543
Barn med Karen Povelsdatter:
2238. i
Christen Christensen Trane, født ca 1580,543 yrke handelsmann i Stavanger, død 1644.543 gift 29 apr 1607 i
Stavanger, Rogaland med Anna Jensdatter.
ii Magdalena Christensdotter Trane, død før 1616.543
iii Kirsten Christensdotter Trane, død etter 1661.543 Hun giftet seg med Jens Jørgensen.
iv Povel Christensson Trane, født ca 1581,543 yrke sogneprest, død 1647.543 Sogneprest i Nes, Hedmark.543 Han
giftet seg med Ellen Svendsdatter.
4477.
Karen Povelsdatter, død ca 1616.543 (1) Hun giftet seg med Christen Christensen Trane, født 1533 i Viborg, Jylland,
Danmark,543 yrke fogd over Ryfylke, død 12 jul 1600 i Stavanger, Rogaland. (2) Hun giftet seg med Søren Jensen, yrke
borgermester.543
4500.
Nicolai Leck, yrke sogneprest i Lek.191 Nicolai Leck var sogneprest i Lek, Friesland, Slesvig i Danmark.
Barn:
2250. i
Peder Leck, født i Tønder, Sønderjylland, Danmark,191 yrke generalhauptmann i Tønder,453 død 15 mar 1573.453
Han giftet seg med544 Marie Lauritzdatter Wierckmester.
4502.
Lafrens Ditmers, født 1493 i Ditmarrsken, Holstein, Tyskland,191 yrke sogneprest i Hellevad,584 død 25 jun 1565 i Hellevad,
Tyskland.584 Lauritz (Laurentz) var født i Ditmarrsken, Holstein. Han var sogneprest i Hellevad, Holstein i Tyskland. 3
sønner og 3 døtre. Han giftet seg med Maren Christensdatter.
Barn:
2251. i
Marie Lauritzdatter Wierckmester, død 19 mai 1567 i Tønder, Sønderjylland, Danmark.544 Hun giftet seg
med544 Peder Leck.
4503.
Maren Christensdatter, født ca 1510.585
4508.
Biørn Rolfsøn Darre, født før 1548 i Oslo,545 yrke kjøpmann, død ca 1616 i Rør, Nesodden, Akershus.430 Bjørn var borger i
Oslo og bosatt på Rør, Nesodden. Han er antakelig født senest 1548 og døde mellom 1616 og 1619. Etter faren hadde han
antaelig gården Tesen i Aker, og da denne eiendommen ble utlagt til bymark for Oslo, krevde han erstatning og fikk i stedet
gården Rør og ødegården Baltserud på Nesodden. På gården Rør på Nesodden bodde han visstnok senere fast og drev herfra
sine eiendommer der og i Ljanstrøket. Hans virksomhet omfattet sagbruk og trelasthandel; han hadde sagbruk og flere
eiendommer, bl.a Lie i Aker, som han hadde arvet etter faren. Rolf Bjørnssons hustru het i følge gamle slektebøker URSULA
og var datter av borgermester i Oslo, Trond Jonsøn. Dette lar seg ikke bekrefte av kildene lenger. Bjørn Rolfssøn og hustru
hadde sannsynligvis flere barn; tre sønner kan påvises fra samtlige kilder. De var alle knyttet til Oslo, hvor de var
eiendomsbesittere med interesser i trelasthandelen.
(Fra A. F. Skjeldestad: Darre-ætti). Han giftet seg med545 Ursula Tronsdatter.
Barn:
2254. i
Christopher Biørnsøn Darre, født 1567 i Oslo,545 yrke borgermester i Trondheim, død 10 mai 1642 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.545 gift ca 1590,545 med Sophie Mentzdatter von Ravenborg.
4509.
Ursula Tronsdatter.
4510.
Mentz von Ravenborg, yrke kjøpmann i Trondheim, død ca 1610.545 Om von Ravensborgs egen opprinnelse foreligger det
ingen opplysninger lenger. Navnet tyder dog på at han må ha vært sønderjyde eller slesviger. Fra Slesvig, navnlig fra
Flensborg og Sønderjylland foregikk det i 16- og 1700-årerne , som det tør være kjent, en livlig innflytting av forretningsfolk i
Trondhjem. Mentz von Ravensborg døde før 1610; hans hustru omtales nemlig da som enke. Svigersønnen Iean de Noquer,
som var gift med den yngre søster, Sara, overtok visstnok byeiendommen etter hans død. Eiendommen svarer nå til den
nordøstre hjørnegård mellom Dronningens gate og Krambugaten, nåv. matr. nr. 2 til Dronningens gate. I Domkirkens
stensamling i Trondhjem finnes gravstenen over mentz von Ravenborgs enke, Margrethe Gamshard. Inskripsjonene på denne
forteller at hun døde 10. juni 1610. I teksten på den nyere gravsten som altså bare kjennes fra Schønings avskrift, opplyses det
Hogne Holst © 2004
122
Aner til Arve Holst
i forbindelse med de to damers navn og dødsdata: "hvis s. (al.) mæns ere paa fremmede stæder affalne". Etter dette må både
Mentz von Ravensborg og svigersønnen de Noquer i sin tid være død i utlandet, sannsynligvis på reiser.
(Fra A.F. Skjeldestad: Darre-ætti). Han giftet seg med545 Margrethe Caspersdatter Gamshard.
Barn:
2255. i
Sophie Mentzdatter von Ravenborg, født i Trondheim, Sør-Trøndelag.430 gift ca 1590,545 med Christopher
Biørnsøn Darre.
ii Sara Mentzdatter von Ravenborg, død 27 nov 1667.545 Hun giftet seg med545 Jean de Noquer.
4511.
Margrethe Caspersdatter Gamshard, født i Trondheim, Sør-Trøndelag,430 død 9 jan 1610.545 I Domkirkens stensamling i
Trondhjem finnes gravstenen over Mentz von Ravensborgs enke, Margrethe Gamshard. Inskripsjonen på denne forteller at
hun døde 10. juni 1610. At hun da var enke framgår av at hun i inskripsjonen benevnes som "Margrethe s. (alig) Mensis wan
Ravensborig". I Gerhard Schønings samlinger omtales en annen gravsten, og inskripsjonen på denne gjelder både Margrethe
Gamshard og datteren Sara de Noquer. I følge teksten på denne stene døde Margrethe Gamshard 10. juni 1610 (hvis ikke dette
er en feilskrift for 10. juni 1610), mens Sara opplyses å være død (27 novbr.) 16(67). (Henry berg, 1c, 214). Forklaringen på
mysteriet med de to gravstenene er nok ganske enkelden, at den første over Margrethe Gamshard alene, ble skiftet ut etter at
datteren var blitt begravet i det samme gravsted, som iflg. Schøning lå østenfor Domkirkens store eller nordre dør. Ved
skjebnenes tilskikkelse er den første eller eldste sten blitt bevart, mens den nyere er forsvunnet, sammen med uttallige andre
gravminner fra Domkirken og byens øvrige gamle kirker.
(Fra Skjeldestad, A. F. Darreætti.)
4536.
Niels Lauritssøn, født 1490 i Sjælland, Danmark,191 yrke borgermester i Trondheim,191 død 1554 i København, Danmark.537
Han er nevnt som borgermester i Trondheim fra 1547 sammen med Adrian Falkener. De er muligens de første borgermestere i
Trondheim, trolig fra 1537. Som Oslo og Bergen ble det oppnevnt to borgermestere, men da den ene som ledende førstemann.
Han hadde en fortid i erkebispens tjeneste som fogd i 1532 og rådmann i 1535. Kanskje medvirket hans danske bakrunn til at
lensherren gjorde han til borgermester. (Trondheims historie, bd 2, s. 62). Han giftet seg med462 Birgitte Lauritsdatter.
Barn:
2886. i
Laurits Nielsen, født 1527 i Trondheim, Sør-Trøndelag,462 yrke sogneprest i Stjørdal,462 død 9 nov 1596 i
Gjermstad, Stjørdal.462 gift 1554 i Stjørdal, Nord-Trøndelag537 med Magdalena Sigurdsdatter.
ii Peder Nielsen, født 1533,499 yrke borgermester i Trondheim, død 12 nov 1600.499 gift 1558,499 med
Ærmegaard Kaspersdatter.
4537.
Birgitte Lauritsdatter, død i Trondheim, Sør-Trøndelag.537
4538.
Sigurd Amundsen, født 1500 i Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag,537 yrke sogneprest i Verdal,462 død 1573 i Verdal, NordTrøndelag.537 Han giftet seg med191 Magdalena N..
Barn:
2887. i
Magdalena Sigurdsdatter, født 1536 i Verdal, Nord-Trøndelag,537 død 19 nov 1595 i Stjørdal, NordTrøndelag.462 gift 1554 i Stjørdal, Nord-Trøndelag537 med Laurits Nielsen.
ii Gunnhild Sigurdsdatter, født ca 1540 i Verdal, Nord-Trøndelag.191 Gunnhild regnes som stammor for slekten
Hagerup (NST III, s. 428). (1) gift ca 1560 i Trondheim, Sør-Trøndelag430 med Peter Adriansøn Falkner, født
1538 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 yrke kjøpmann i Trondheim,191 død 29 aug 1569 i Bergen, Hordaland.348
(2) gift 1582 i Trondheim, Sør-Trøndelag586 med Niels Jenssøn.
iii Hans Sigurdsen, yrke sogneprest til Inderøy.172 Han giftet seg med172 N. Henriksdatter (Gyldenløve).
4539.
Magdalena N., død i Verdal, Nord-Trøndelag.537
4592.
Peter Rickertsen, yrke rådmann i Flensburg,468 død 19 aug 1593 i Flensburg, Tyskland.468 Peter var kemner i Flensburg
1581, nevnt som rådmann 1553, 1591. Han giftet seg med465 Marine Petersdatter.
Barn:
2296. i
Rickert Petersen Rickertsen, yrke kjøpmann i Flensburg,465 død 1611.468 gift 1 jun 1567,468 med Ingeborg
Mathiasdatter.
ii Anna (Anneke) Rickersdatter.
iii Carstine Rickertsdatter.
iv Ingeborg Rickertsdatter.
v
Magdalene (Leneke) Rickertsdatter.
4593. Marine Petersdatter, død 5 feb 1574 i Flensburg, Tyskland.468
Hogne Holst © 2004
123
Aner til Arve Holst
4594.
Matthias Hansen, yrke borgermester i Tønder.468 Han giftet seg med468 Anna N..
Barn:
2297. i
Ingeborg Mathiasdatter, død 4 mai 1581.468 gift 1 jun 1567,468 med Rickert Petersen Rickertsen.
4595.
Anna N..
4600.
Peder Ibssøn, født ca 1500,430 yrke lensfogd i Vammen, død 1569 i Vammen, Jylland, Danmark.430 gift før 1536,430 med
Anna Pedersdatter.
Barn:
2300. i
Jacob Pederssøn Ibsen, født 1536 i Vammen, Jylland, Danmark,348 yrke laugmann i Trondheim,501 død 3 sep
1633 i Trondheim, Sør-Trøndelag.191 gift 1587 i Romsdal501 med Margrethe Pedersdatter Falch.
4601.
Anna Pedersdatter, født ca 1500.430
4602.
Peter Adriansøn Falkner, født 1538 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 yrke kjøpmann i Trondheim,191 død 29 aug 1569 i
Bergen, Hordaland.348 Peter Adriansøn Falkner ble født i 1538 i Trondheim. Under et opphold på Bergenhus kom han i
klammeri med lagmann i Stavanger, Christopher Nielssøn Grøn. Lagmannen påsto bl.a. at hollendere var upålitelige. Det
endte med at lagmannen stakk Peter i hodet med kniv. Peter døde fem dager senere. Mange mente det skyltes medisinene og
ikke knivstikket. Christopher ble dømt til å betale 800 rdlr, hvorav 400 skulle brukes til å bygge fattighus i Bergen og de
resterende 400 skulle brukes til fattighus i Trondheim. Lagmannen fikk heller ikke komme til Bergen mer enn to ganger i året.
gift ca 1560 i Trondheim, Sør-Trøndelag430 med Gunnhild Sigurdsdatter.
Barn:
2301. i
Margrethe Pedersdatter Falch, født 1556 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 død 24 nov 1622 i Trondheim, SørTrøndelag.430 gift 1587 i Romsdal501 med Jacob Pederssøn Ibsen.
ii Rochert Petersøn Falkener, født ca 1560 i Trondheim, Sør-Trøndelag,430 yrke rådmann. Han blir i 1612 kalt
rådmann og eide gårdene Ulve og Bør i Frol. Hustruen Margrethe nevnes som fadder 1609. ('Trondheim før
Cicignon', Henry Berg, 1951). Han giftet seg med318 Margrethe N..
4603.
Gunnhild Sigurdsdatter, født ca 1540 i Verdal, Nord-Trøndelag.191 Gunnhild regnes som stammor for slekten Hagerup
(NST III, s. 428). (1) gift ca 1560 i Trondheim, Sør-Trøndelag430 med Peter Adriansøn Falkner, født 1538 i Trondheim, SørTrøndelag,348 yrke kjøpmann i Trondheim,191 død 29 aug 1569 i Bergen, Hordaland.348 (2) gift 1582 i Trondheim, SørTrøndelag586 med Niels Jenssøn.
4832.
Niels Finde, død før 1565 i Aalborg, Danmark.587 Niels Finde var borger av Aalborg og døde der før 1565.
Barn:
i
Christen Finde. Christen og hustru solgte i 1565 deres arvepart etter hans far i et hus i
Aalborg til Christens bror, hr. Peder Finde i samme by (NST XI, s. 275). Han giftet seg med588 Margrethe
Pedersdatter.
2416. ii Peder Nielsen Finde, yrke borgermester i Aalborg,552 død ca 1600 i Aalborg, Danmark.508
4838.
Hans N..
2419. i
ii
Barn:
Thora Hansdatter. Hun giftet seg med508 Michel Funtin.
Adelus Hansdatter.
Absalon Pedersen Beyer, født 1528 i Skirdal, Aurland, Sogn og Fjordane,556 yrke slottsprest i Bergen,555 død ca 1574. Han
var "Lector theol." og siden slottsprest i Bergen. gift 19 feb 1552,555 med Anne Pedersdatter.
Barn:
i
Peder Beyer, død før 1568.556
2430. ii Absalon Absalonsen Beyer, født 19 apr 1559,555 yrke sogneprest i Gloppen, død 1630.400
iii Cecilia Beyer.
iv Christian Beyer, født 22 des 1560,556 død før 1568.556
v
Helvig Beyer, født 16 mai 1563,556 død 1 okt 1563.556
vi Susanna Beyer, død før 1575.556 Hun døde mellom 1571 og 1575.
vii Hans Beyer, død før 1568.556
viii Geble Beyer, født 10 nov 1567,556 død 2 mar 1568.556
Hogne Holst © 2004
124
4860.
Aner til Arve Holst
4861.
Anne Pedersdatter, død 7 apr 1590.556 Anne var søster til lagmann i Trondheim Søfren Pedersøn. Hun ble brent for
trolldom 1590.
5708.
Marcus Ouw, yrke farver i Flensburg,517 død 5 nov 1572 i Flensburg, Tyskland.517 gift 2 jul 1559,517 med Maria (Marina)
Slewert.
Barn:
i
Marcus Ouw.525 Marcus var gift med søster til borgermester i Flensburg, Hinrich von
Mehrfeldt. gift etter 1588,525 med Margaretha von Mehrfeldt.525
2854. ii Gerhard Ouw, født 5 mai 1561 i Flensburg, Tyskland,517 yrke sogneprest i Flensburg,517 død 22 mar 1634 i
Flensburg, Tyskland.517 gift 23 nov 1590 i Flensburg, Tyskland517 med Magdalena Schwelundt.
5709.
Maria (Marina) Slewert, født 1537,525 død 16 jan 1611.525 (1) gift 2 jul 1559,517 med Marcus Ouw, yrke farver i
Flensburg,517 død 5 nov 1572 i Flensburg, Tyskland.517 (2) gift 29 aug 1574,517 med Sebastian Schröder, født ca 1541 i
Velzen,517 yrke sogneprest i Flensburg,517 død 14 jul 1593.517
5710.
Martin Schwelundt, yrke rådmann i Flensburg.406
Barn:
2855. i
Magdalena Schwelundt. gift 23 nov 1590 i Flensburg, Tyskland517 med Gerhard Ouw.
5718.
Lorentz Nack, yrke borgermester i Vacht.520
Barn:
2859. i
Anna Lorentzdatter Nack. Hun giftet seg med520 Bernhard Eckholt.
5720.
Mathias Moth, født ca 1500 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein,557 yrke tjener hos hertug Adolf.558 Mathias var tjener hos
hertug Adolf på Gottorp slott på slutten av 1500-tallet. Regnes som stamfar for slekten Moth. 7 barn. gift ca 1529 i Svavested,
Husum, Slesvig-Holstein558 med Anna Godschesdatter von Schwavesten.
Barn:
i
Johann Moth, født ca 1530 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein.557
ii Dethleff Moth, født ca 1532 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein.557
iii Nicolaus Moth, født 16 aug 1534 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein,558 yrke sogneprest i Kating,558 død 16
aug 1613 i Kating, Ejdersted, Slesvig-Holstein.558 Han giftet seg med558 Katrina N..
2860. iv Paul Moth, født ca 1536 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein,557 yrke barteskjærer og kirurg,558 død 8 mar
1597 i Flensburg, Tyskland.558 gift 9 jun 1566 i Flensburg, Tyskland558 med Margarethe (Volradi) Schrøder.
v
Margrethe Moth, født ca 1538 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein.557
vi Godske Moth, født ca 1540 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein.557 gift 26 jul 1584 i Flensburg, Tyskland557
med Anne Lademaker.
5721.
Anna Godschesdatter von Schwavesten, født ca 1510 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein,557 død 16 feb 1595 i Flensburg,
Tyskland.558
5722.
Volrad Schrøder, født ca 1507,475 yrke skredder i Flensburg,475 død 24 feb 1586 i Flensburg, Tyskland.475 Han giftet seg
med475 Margaretha Petersdatter Laverensen.
Barn:
i
Johannes Volradi, yrke sogneprest i Hanved,475 død 1 nov 1590.475
ii Petrus Wolradus, yrke sogneprest i Stargard.475
2861. iii Margarethe (Volradi) Schrøder, født ca 1543 i Flensburg, Tyskland,558 død 9 mar 1597.557 gift 9 jun 1566 i
Flensburg, Tyskland558 med Paul Moth.
Margaretha Petersdatter Laverensen. (1) Hun giftet seg med475 Jacob Baumeister, yrke borger i Flensburg.475 (2) Hun
giftet seg med475 Volrad Schrøder, født ca 1507,475 yrke skredder i Flensburg,475 død 24 feb 1586 i Flensburg, Tyskland.475
Barn med Jacob Baumeister:
i
Thomas (Jacobi) Baumeister, yrke sogneprest i Norre-Brarup,475 død 15 feb 1587.475
ii Laurentius (Jacobi) Baumeister, yrke diakon i Flensburg,475 død 5 okt 1594.475 Laurentius var diakon ved St.
Nicolai kirke i Flensburg 1565-94.
Barn med Volrad Schrøder:
iii Johannes Volradi, yrke sogneprest i Hanved,475 død 1 nov 1590.475
Hogne Holst © 2004
125
5723.
Aner til Arve Holst
iv
2861. v
Petrus Wolradus, yrke sogneprest i Stargard.475
Margarethe (Volradi) Schrøder, født ca 1543 i Flensburg, Tyskland,558 død 9 mar 1597.557 gift 9 jun 1566 i
Flensburg, Tyskland558 med Paul Moth.
5788.
Jacob d.e. Finck, yrke kjøpmann i Flensburg,191 død etter 1482.191 Jacob d.e. Finck var kjøpmann i Flensburg, Tyskland og
døde etter 1482. Han giftet seg med191 Ingeborg N..
Barn:
2894. i
Jacob d.y. Finck, yrke kjøpmann i Flensburg,191 død 24 mar 1570.191 Han giftet seg med191 Anna
Thorschmeden (Kluncke).
5789.
Ingeborg N., død etter 1541.191 Ingeborg døde etter 1541.
5790.
Thomas Thorschmeden, født ca 1500,191 yrke rådmann i Flensburg, død 1563.191 gift ca 1531,191 med Drude Pedersdatter.
Barn:
2895. i
Anna Thorschmeden (Kluncke), død 1561.191 Hun giftet seg med191 Jacob d.y. Finck.
5791.
Drude Pedersdatter, født 1510,191 død 1565.191
5840.
Rasmus Nielsen Bredal, født i Vejle, Danmark,345 yrke sogneprest,408 død 20 aug 1602 i Vinding, Danmark.408 Når han er
født vites ikke. Han var først prest i Tyregod, Veile amt, kom siden til Veile og 1580-1583 og 1594 var hans tittel sogneprest,
i de dokumenter som handler om hans avlønning.
Barn:
i
Jens (Johan) Rasmussen Bredal, yrke sogneprest i Svendborg,408 død 1628.408 Hans fødselsår er ikke kjent.
Han ble i 1591 utnevnt til sogneprest til Ollerup, Svendborg amt. Han døde 1628 og hadde 4 barn, som ikke
kjennes.
ii Peder Rasmussen Bredal, født i Vejle, Jylland, Danmark,408 yrke sogneprest i Norup,408 død 1641.408 Han er
født i Veile og ble 22.nov. 1601 utnevnt til sogneprest i Norups menighet, Lunde herred, Fyen. Han døde 1641.
2920. iii Anders Rasmussen Bredal, født 1578 i Vejle, Danmark,559 yrke sogneprest,408 død 12 feb 1630 i Rundkjøping,
Sverige.559 (1) Han giftet seg med408 Anna Nielsdatter Friis, død 6 jul 1623 i Rundkjøping, Sverige.559 (2) gift
1626,559 med Abigael Christensdatter, død 8 mai 1636.560
iv Nils Rasmussen Bredal, yrke sogneprest til Veilby,408 død 8 jan 1625 i Danmark.408 Student 1606. Rektor på
Nakskov 1610. Ble 1613 sogneprest til Veilby, Odense amt.
v
Mads Rasmussen Bredal, yrke sogneprest til Vigersted.408 Han ble 1602 sogneprest til Vigersted, Ringsted
herred, Sorø amt.
5854.
Ludvig Munk Ludvigssøn til Nørlund, født 1537,563 yrke Norges skattholder,563 død 8 apr 1602.563 Den danske
adelsmannen Ludvig Munk Ludvigssøn til Nørlund (1537-1602) er kanskje mest kjent for å være bondeplager og far til
Kirstine Munk, kong Christian 4.s hustru. Av hans politiske karriere kan det nevnes han han var deltager under den danske
adelsfanen i krigen 1564-65, ble forlenet med Trondheim len med Jemtland og Herjedalen etter Christiern Munk 1571, var
1577-1583 stattholder i Norge og befalingsmann på Akershus. Han hadde forskjellige norske smålen inntil han fikk
Trondheim len tilbake i 1589, som han igjen ble fratatt 1596.
Fra hans første tid som lensherre i Trondheim len etterlot han seg en datter, Anne Ludvigsdatter, som han fikk med en kvinne
Anne Iversdatter. I denne forbindelse har mange stilt seg spørsmål om de kan være etterkommere dette denne Anne
Ludvigsdatter gjennom slekten Helkand i Trondheim.
Ludvig Munks forhold til Anne Iversdatter beskrives utførlig for Herredagen i Trondheim 31. mai 1597. Etter at han forlot
Trondheim, henne og barnet i 1577, ble Anne normalt kalt Munk-Anne i byen. Hun ble boende i en gård i Myren rett utenfor
daværende tettbebyggelse. I 1581 ble hun bøtelagt av byfogden for delaktighet i tyveri av en god del mjød og øl som ble
fortært ved en festlig anledning. Da hun senere gikk inn i byen, ble hun arrestert som uønsket og ble satt "til kagen"
(kakestryking) for dette. I tillegg ble hun beskyld for hor. Da Ludvig Munk vendte tilbake til Trondheim, straffet han alle som
hadde deltatt i dømmingen av Munk-Anne, og også derfor sto Ludvig Munk tiltalt for Herredagen i 1597.
Allerede ved denne saken nevnes Hans Lauritssøn, fogd i Gauldal fogderi. Han støttet Munk-Anne i hennes sak allerede i
1592 i et dokument som fremlegges for Herredagen, og ved selve forhandlingene. I 1592 måtte flere borgere møte i rådstuen
og benekte ovenfor Hans Lauritssøn at de hadde lovlige beskyldninger mot Munk-Anne. Han opptrer i 1592 helt klart som
part i saken. Under forhandlingene var han fraværende, men ble representert av en ombudsmann, som også opptrådte på vegne
Hogne Holst © 2004
126
Aner til Arve Holst
av Hans Lauritssøn ikke navngitte hustrues bror. Det går klart fram av andre saker for Herredagen 1597 at han, som Ludvigs
fogd, sto på god fot med Ludvig Munk.
Kilde: Genealogen, Nr. 1/1999 (Adelsnytt, av Tore H. Vigerust). Fikk barn med med Anne "Munk-Anne" Ivarsdotter. (2)
gift 25 jun 1589 i København, Danmark589 med Ellen Marsvin, født 1 feb 1572 i Landskrone Slott, Sverige,590 død 11 nov
1644.590
Barn med Anne "Munk-Anne" Ivarsdotter:
2927. i
Anne Ludvigsdatter, død 1601.563 Hun giftet seg med3 Hans Lauritssøn.
Barn med Ellen Marsvin:
ii Kirstine Munk, født 6 jul 1598,591 død 19 apr 1658.591 Hun giftet seg med563 Kong Christian den 4..
5855.
Anne "Munk-Anne" Ivarsdotter.
6216.
Eivind Ketilsen Flågan, født ca 1505.412
Barn:
3108. i
Ola Eivindsen Flågan, født ca 1535,412 død 1616.412 Han giftet seg med3 Gunbjørg Gisledatter Høymyr.
6218.
Gisle Bentsen Høymyr, født ca 1500,412 død ca 1570.412 Han giftet seg med3 Turi Torsteinsdatter.
Barn:
3109. i
Gunbjørg Gisledatter Høymyr, født ca 1535,412 død 1625.412 Hun giftet seg med3 Ola Eivindsen Flågan.
6219.
Turi Torsteinsdatter, født ca 1505.412
6220.
Simon Gunleiksen Bakke, født ca 1495,412 død 1564.412 Han giftet seg med3 N. Olsdatter Schjerven.
Barn:
3110. i
Gunleik Simonsen Bakke, født ca 1530,412 død ca 1610.412 Han giftet seg med3 Sigrid Gunnarsdatter Sund.
6221.
N. Olsdatter Schjerven, født ca 1505.412
6222.
Gunnar Torgeirsen Sund, født ca 1520,412 død før 1598.412 Han giftet seg med3 Ingebjørg Narvesdatter.
Barn:
3111. i
Sigrid Gunnarsdatter Sund, født ca 1545,412 død før 1628.412 Hun giftet seg med3 Gunleik Simonsen Bakke.
6223.
Ingebjørg Narvesdatter, født ca 1525.412
6224.
Torleiv Jonsen Evju, født ca 1530,412 død før 1593.412 Han giftet seg med3 Karen N..
Barn:
3112. i
Jon Torleivsen Evju, født ca 1550.412
6225.
Karen N., født ca 1530,412 død ca 1600.412
6232.
Ketil Anundsen Livland, født 1493,412 død 1573.412 Han giftet seg med3 N. Helgesdatter Garås.
Barn:
3116. i
Herleik Ketilsen Garås, født ca 1535,412 død 1606.412 Han giftet seg med3 N. Julsdatter Lande.
6233.
N. Helgesdatter Garås, født ca 1495.412
6234.
Jul Gunleiksen Lande, født ca 1495,412 død 1557.412 Han giftet seg med3 Ragnhild Bjørnsdatter Risteigen.
Barn:
3117. i
N. Julsdatter Lande, født ca 1540.412 Hun giftet seg med3 Herleik Ketilsen Garås.
6235.
Ragnhild Bjørnsdatter Risteigen, født ca 1505,412 død etter 1564.412
6480.
Eiliv Ølverssøn, født i Ryk, Våle, Vestfold,592 yrke lagrettsmann og gårdbr., død ca 1569 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal,
Vestfold.592 Eiliv var i live 16.februar 1534 i Ryk, Våle. Overtok ca 1550 i Schjerven, Hem, Lardal. Levde 24.juni 1556 og
1558 i Schjerven. (Lardal s.1185)
Hogne Holst © 2004
127
Aner til Arve Holst
Han utsteder 24. juni 1556 som den første av to lagrettesmenn et brev fra Skjærum, og 9. oktober 1558 et annet i samme
egenskap, her som nr. 1 av fire, og endelig medutsteder han som "Elleff Skeruem" et brev av 29. mai 1567. Eiliv selv synes
oprindelig å høre hjemme i Vaale, hvor han nevnes som lagrettesmann i et brev av 16. februar 1534. Hans segl under dette
brev inneholder et bomerke i form av et pentagram. Hans hovedgård her [i Vaale] var sikkert Ryk, som senere en tid eies og
brukes av sønnen Mattis og derefter av en av dennes døtre og hennes efterkommere. Flere parter i Ryk sees ved slutten av
1400-tallet å være blitt innløst fra Sem og Vaale kirker av en Eiliv Tordsson, og det ligger da nær å anta at denne er Eiliv
Ølverssøns farfar eller morfar.
(Kilder: NST 9 (1944) ifølge Simon Ellefsen.) gift 1530,144 med Ragna Olavsdatter Schjerven.
Barn:
3240. i
Mattis Eilivssøn, født ca 1535 i Ryk, Våle, Vestfold,142 yrke lensmann i Lardal, død ca 1619 i Øvre Schjerven,
Hem, Lardal, Vestfold.418 Han giftet seg med418 Margrete Simonsdatter Tanum.
6481.
Ragna Olavsdatter Schjerven. Sigrid iflg. Mogens Bugge, Ragna iflg. Gjallerhorn, s. 303, (1990).
6482.
Simon Nilssøn på Tanum, født ca 1490 i Tanum, Lardal, Vestfold, yrke gårdbruker,593 død etter 1559. Av et diplom av 1548
fremgår at Joron Torgeirsdatter og hennes sønn Torleif Trondsøn hadde solgt 3 øresbol i øvre og østre Tanum til Simon
Nilsøn og Tora Glødersdatter. Joron hadde byttet til seg disse 3 øresbol for tilsvarende i Mitheim av Simons bror Roar. Simon
er også nevnt 1553 i et diplom angående seterhus på Haugseter, som lå under østre Tanum. Og han er tilslutt nevnt 1559
angående Nedre Tanum. Han giftet seg med593 Tora Glødersdatter.
Barn:
3241. i
Margrete Simonsdatter Tanum, født ca 1540 i Tanum, Lardal, Vestfold,142 død før 1600 i Øvre Schjerven,
Hem, Lardal, Vestfold.142 Hun giftet seg med418 Mattis Eilivssøn.
6483.
Tora Glødersdatter, født 1488,144 død 1548.144
6484.
Jakob Ormssøn på Lo, født før 1510,484 yrke lensmann i Numedal, død etter 1548.484 Levde 1527 og 1548 på Lo, Eiker.
(NST IX, s.129). Han giftet seg med3 Live ? (Hansd./Halvorsd.).
Barn:
3242. i
Hans Jacobsen Lo, født ca 1528 i Lo, Eiker, Buskerud,484 yrke lagmann i Tønsberg, død ca 1581 i Tønsberg,
Vestfold.484 Han giftet seg med418 Anbjørg Olufsdatter.
6485.
Live ? (Hansd./Halvorsd.).
6486.
Oluf Bentssøn Holk, yrke borgermester i Tønsberg. Nevnes som borgermester i Tønsberg 1525. (NST IX, s.125) Eide en
stor
part i Maasnes, Eker, en part som Nils Mattissøn Schjerven senere eide en stor del av. Da sønnesønnens søn Borgermester
Laurits Nilssøn i Tønsberg, omtaler ham som fordum borgermester i Tønsberg, kan han tænkes være identisk med
borgermester i Tønsberg Oluf Bentssøn. Han giftet seg med191 Kirsten Ingvarsdatter.
Barn:
3243. i
Anbjørg Olufsdatter, født i Tønsberg, Vestfold,484 død etter 1586.144 Hun giftet seg med418 Hans Jacobsen Lo.
4342. ii Laurits Olufssøn Holk, født 1510 i Tønsberg, Vestfold,565 yrke borgermester i Tønsberg,191 død 4 sep 1587 i
Tønsberg, Vestfold.478 Han giftet seg med191 Marthe Jonsdatter.
6487.
Kirsten Ingvarsdatter.
8098.
Torkil Ljømo, født ca 1550 i Elverum, Hedmark,23 yrke gårdbruker, død i Elverum, Hedmark.23 Torkil drev gården Søndre
Ljømo i 1670.
Barn:
4049. i
Olaug Torkilsdatter Ljømo, født i Elverum, Hedmark,23 død i Elverum, Hedmark.23 Hun giftet seg med23 Kjell
Braskerud.
8110.
Ole Vesterhaug, født i Vesterhaug, Elverum, Hedmark.23
Barn:
4055. i
Rønnaug Olsdatter Vesterhaug, født i Vesterhaug, Elverum, Hedmark,23 død i Elverum, Hedmark.23 Hun
giftet seg med23 Amund Ljømo.
10. tipp-oldeforeldre
Hogne Holst © 2004
128
Aner til Arve Holst
8650.
Ridder Halvard.
Barn:
4325. i
N. Halvardsdatter. Hun giftet seg med3 Johan Trygge.
8664.
Erik Torstensøn Åsgård (Trygge), født 1440.191 Han giftet seg med431 Sunnive Ivarsdotter.
Barn:
i
Marita Eriksdotter. Hun giftet seg med431 Ivar N..
4332. ii Torstein Eriksson på Veidholmen, født ca 1480 i Tingvoll ?, Møre og Romsdal,191 død før 1564.431 Han giftet
seg med431 Gurun Jonsdotter.
iii Trond Eriksson på Veien, død før 1548.431 Nevnt 1520.
8665.
Sunnive Ivarsdotter.
8666.
Jon Stokke, født ca 1450.431
Barn:
i
Ivar Jonsson på Stokke, født ca 1480,431 død ca 1555.431 Nevnt 1520 - 44.
ii Peder Jonsson, født ca 1485,431 yrke kannik og sogneprest, død ca 1543.431
4333. iii Gurun Jonsdotter, født ca 1490,431 død ca 1560 i Veien.431 Hun giftet seg med431 Torstein Eriksson på
Veidholmen.
8684.
Oluf Bentssøn Holk, (see same person above # 6486) yrke borgermester i Tønsberg. Han giftet seg med191 Kirsten
Ingvarsdatter.
Barn:
3243. i
Anbjørg Olufsdatter, født i Tønsberg, Vestfold,484 død etter 1586.144 Hun giftet seg med418 Hans Jacobsen Lo.
4342. ii Laurits Olufssøn Holk, født 1510 i Tønsberg, Vestfold,565 yrke borgermester i Tønsberg,191 død 4 sep 1587 i
Tønsberg, Vestfold.478 Han giftet seg med191 Marthe Jonsdatter.
8685.
Kirsten Ingvarsdatter, (see same person above # 6487).
8686.
Jon Jonsen Packe, født ca 1450, yrke lagmann i Tønsberg, død 8 jul 1534 i Tønsberg, Vestfold.567 Jon var rådmann i
Tønsberg 1485 (H.Sollied, NST (?),s.111-131). Levde også som rådmann 1494 (NST). I 1502 nevnes han som lagmann i
Tønsberg, og det samme i 1507 (NST). Han giftet seg med191 Thale N..
Barn:
4343. i
Marthe Jonsdatter, født 1510 i Tønsberg, Vestfold,567 død 25 okt 1581 i Tønsberg, Vestfold.191 Hun giftet seg
med191 Laurits Olufssøn Holk.
8687.
Thale N.. (1) Hun giftet seg med191 Jon Jonsen Packe, født ca 1450, yrke lagmann i Tønsberg, død 8 jul 1534 i Tønsberg,
Vestfold.567 (2) gift før 1543,567 med Søfren Jenssøn Ros.
8700.
Caspar Casparsøn Gamshard, død 17 jun 1594 i Trondheim, Sør-Trøndelag.594 Casper Casperson eide bygård i Trondheim
midt på 1500-tallet.
Barn:
4511. i
Margrethe Caspersdatter Gamshard, født i Trondheim, Sør-Trøndelag,430 død 9 jan 1610.545 Hun giftet seg
med545 Mentz von Ravenborg.
4350. ii Hans Caspersøn, født 1551 i Trondheim, Sør-Trøndelag,318 yrke borgermester i Trondheim, død 19 mar 1620 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.318 gift 1571 i Trondheim, Sør-Trøndelag191 med Inger Lauritsdatter Arctander.
Laurits Nielsen, (see same person above # 2886) født 1527 i Trondheim, Sør-Trøndelag,462 yrke sogneprest i Stjørdal,462 død
9 nov 1596 i Gjermstad, Stjørdal.462 gift 1554 i Stjørdal, Nord-Trøndelag537 med Magdalena Sigurdsdatter.
Barn:
i
Niels Lauritsen, født 1554 i Kvernes, Møre og Romsdal,172 yrke sogneprest i Veøy,462 død 12 mar 1609 i Veøy,
Møre og Romsdal.172 Hr. Niels Lauritsen var student i Wittenberg 1578. Han giftet seg med172 Helena N..
1443. ii Birgitte Lauritsdatter Arctander, født 1555 i Stjørdal, Nord-Trøndelag,191 død 1628 i Häggen, Øviken,
Jämtland, Sverige.191 Hun giftet seg med191 Erik Mogensen Blix.
1134. iii Samuel Lauritzen Arctander, født 9 jan 1555,462 yrke sogneprest i Stjørdal,462 død 21 mar 1607 i Stjørdal,
Nord-Trøndelag.462 Han giftet seg med498 Margrethe Staffensdatter.
Hogne Holst © 2004
129
8702.
Aner til Arve Holst
Inger Lauritsdatter Arctander, født etter 1550 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 død 1 jul 1608 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.348 gift 1571 i Trondheim, Sør-Trøndelag191 med Hans Caspersøn.
v
Madalena Lauritsdatter Arctander. Hun giftet seg med172 Claus Schavenius.
vi N. Lauritsdatter. Hun giftet seg med462 Hans Michelsen.
vii Niels Lauritsen Arctander, født 1561 i Kvernes, Møre og Romsdal,378 yrke biskop i Viborg,172 død 1 nov
1616.172 (1) Han giftet seg med499 Maria Stratmann, født 1568,499 død 1587.499 (2) Han giftet seg med
Kathrine Scavenia, født 1558,499 død 1615.499
4351. iv
8703.
Magdalena Sigurdsdatter, (see same person above # 2887) født 1536 i Verdal, Nord-Trøndelag,537 død 19 nov 1595 i
Stjørdal, Nord-Trøndelag.462
8792.
Niels Bager. Han giftet seg med3 Ane Markvardsdatter.
Barn:
4396. i
Oluf Nielsen Bager, født ca 1521 i Odense, Fyn, Danmark,171 yrke kjøpmann i Odense,569 død 21 sep 1602 i
Odense, Fyn, Danmark.570 gift 1551 i Odense, Fyn, Danmark571 med Margrethe Clausdatter.
8793.
Ane Markvardsdatter.
8794.
Claus Eriksen, død 17 aug 1550 i Bogense, Fyn, Danmark.570 Han er også kalt Halvbjørn. Han giftet seg med3 Maren
Bangsdatter.
Barn:
4397. i
Margrethe Clausdatter, født 1536 i Bogense, Fyn, Danmark,571 død 4 feb 1581 i Odense, Fyn, Danmark.571
gift 1551 i Odense, Fyn, Danmark571 med Oluf Nielsen Bager.
ii Jens Clausen.
iii Jørgen Clausen, død 1592.570
iv Anne Clausdatter, død 1592.570 Hun giftet seg med570 Hans Bang.
8795.
Maren Bangsdatter, død 2 feb 1545 i Bogense, Fyn, Danmark.570
8796.
Jørgen Knudsen Seeblad,171 død 20 apr 1514 i Odense, Fyn, Danmark.568 Jørgen kom fra Eiderstedt. Han giftet seg med568
Mette Lauridsdatter Kotte.
Barn:
4398. i
Knud Jørgensen Seeblad, født 18 okt 1512 i Odense, Fyn, Danmark,573 yrke rådmann i Odense,574 død 20 okt
1580 i Odense, Fyn, Danmark.573 (1) gift 12 okt 1544,574 med Maren Mikkelsdatter Mule, død sep 1545.574
(2) gift 27 jul 1550 i Odense, Fyn, Danmark495 med Karen Rickersdatter, født 29 nov 1535 i Flensburg,
Tyskland,495 død 3 nov 1579 i Odense, Fyn, Danmark.574
8797.
Mette Lauridsdatter Kotte, født ca 1492, død 13 jul 1563 i Odense, Fyn, Danmark.171 (1) Hun giftet seg med568 Jørgen
Knudsen Seeblad,171 død 20 apr 1514 i Odense, Fyn, Danmark.568 (2) Hun giftet seg med Hans Friis, født ca 1485, yrke
borgermester i Odense, død 30 jan 1551.
8798.
Carsten Rickertsen, født ca 1490,468 yrke borgermester i Flensburg,573 død 1546 i Flensburg, Tyskland.573 Borgermester
Carsten og alle hans 8 barn førte det payenske våpen. Han giftet seg med468 Marine (Metta) Freese.
Barn:
4592. i
Peter Rickertsen, yrke rådmann i Flensburg,468 død 19 aug 1593 i Flensburg, Tyskland.468 Han giftet seg
med465 Marine Petersdatter.
ii Hans Rickertsen.
iii Paul Rickertsen.
iv Rickert Rickertsen.
v
Magdalena Rickertsdatter, død 20 jul 1598 i Flensburg, Tyskland.467
vi Carsten Rickertsen, død 8 aug 1596 i Flensburg, Tyskland.467
vii Margaretha Rickertsdatter, død 1621 i Flensburg, Tyskland.467
4399. viii Karen Rickersdatter, født 29 nov 1535 i Flensburg, Tyskland,495 død 3 nov 1579 i Odense, Fyn, Danmark.574
gift 27 jul 1550 i Odense, Fyn, Danmark495 med Knud Jørgensen Seeblad.
ix N. Rickertsdatter. Hun giftet seg med465 Elias Eisenberg.
8799. Marine (Metta) Freese, født i Tønder, Sønderjylland, Danmark,171 død 15 sep 1570 i Flensburg, Tyskland.468
Hogne Holst © 2004
130
Aner til Arve Holst
8812.
Marquard Holste, yrke borgermester i Flensburg,576 død 13 jan 1522 i Flensburg, Tyskland.576 Marqard var borgermester i
Flensburg 1506-16, storkjøpmann og oksehandler. gift ca 1507,576 med Tale (Talcke) Wulff.
Barn:
4406. i
Franz Holste, født i Flensburg, Tyskland,171 yrke borgermester i Flensburg,576 død ca 1560 i Danmark.576 gift
1540 i Flensburg, Tyskland171 med Marine Payens.
ii Jochim Holste, yrke oksehandler i Flensburg,576 død etter 1564.576 Jochim er nevnt da han møtte i retten i Kiel
1548. Død etter 7 september 1564.
8813.
Tale (Talcke) Wulff, født i Kiel, Tyskland,576 død 6 apr 1543 i Flensburg, Tyskland.576
8814.
Boy Paysen, født 1472 i Flensburg, Tyskland,171 yrke rådmann i Flensburg,465 død 30 mai 1546.171 Boy er nevnt som
rådmann i Flensburg 1533. gift 1497,465 med Dorothea Ketels.
Barn:
4407. i
Marine Payens, død før 14 nov 1564 i Danmark.576 gift 1540 i Flensburg, Tyskland171 med Franz Holste.
ii Catharina Payens.465
iii Paul Payens, yrke rådmann i Flensburg.465 Paul er nevnt som rådmann i Flensburg 1556.
iv Ketel Payens, født i Flensburg, Tyskland.465
v
Magdalene Payens.465
8815.
Dorothea Ketels.
8826.
Svend Neb.
4413. i
Barn:
Else Svendsdatter Neb, død 27 aug 1573.171 Hun giftet seg med540 Oluf Staby.
8830.
Søren Jacobssen Stage, født 1509 i Thy, Danmark,539 yrke borgermester i Ribe,539 død 20 jun 1577 i Ribe, Jylland,
Danmark.577 gift 1537,539 med Anne Sørensdatter Klyne.
Barn:
4415. i
Marine Sørensdatter Stage, født 1539,539 død 4 jul 1615 i Ribe, Jylland, Danmark.539 gift 30 okt 1554,577 med
Hans Svane.
ii Jacob Sørensen, født 1545, død 1568.
iii Karine Sørensdatter, født 1548, død 1567.
iv Anders Klyne, født 16 nov 1551 i Ribe, Jylland, Danmark,467 død 4 mai 1598 i Ribe, Jylland, Danmark.467
v
Dorthe Sørensdatter Stage, født 1558,494 død 10 aug 1602 i Ribe, Jylland, Danmark.494 (1) Hun giftet seg
med494 Peder Baggesen, født 1546 i Ribe, Jylland, Danmark,494 yrke storkjøpmann i Ribe,494 død 19 apr 1591 i
Ribe, Jylland, Danmark.494 (2) gift 9 des 1593,595 med Bertil Struck, født 1550,595 yrke rådmann i Ribe,595 død
28 mai 1621.595
8831.
Anne Sørensdatter Klyne, født 1519,577 død 13 jun 1575 i Ribe, Jylland, Danmark.577 Død enten 1575 eller 1577.
8860.
Tord Benkestok til Haraldseid, født ca 1450 i Skjold,596 yrke fogd, død 1505.596 Tords setegård var iflg. Brandt, Haraldseid
i Skjold prestegjeld, Ryfylke. Han var kanskje også fogd i Ryfylke. Gift med Adelus Eriksdatter. Brandt oppgir derimot Tords
kone til å være en Sigrid Urup eller Anne Boesdatter Flemming. Den siste kan være datter av herr. Bo Flemming på Nesøien.
(opplysninger av Otto Jørgensen). (1) Han giftet seg med3 Adelus (Adelia) Eriksdatter Kruckow, født ca 1470 i Hafslo,
Luster, Sogn og Fjordane. (2) Han giftet seg med581 Sigrid Urup. (3) Han giftet seg med581 Anne Boesdatter Flemming.
Barn med Adelus (Adelia) Eriksdatter Kruckow:
4430. i
Trond Benkestok til Joranger og Melø, født ca 1490,581 yrke fogd på Bergenhus,581 død 14 feb 1558 i Bergen,
Hordaland.581 Han giftet seg med581 Anne Jonsdatter Haar.
ii Sigrid Torleifsdatter Benkestokk. Levde 1576.
iii Peder (Peter) Torleifson Benkestok. Ellers ukjent.
8861.
Adelus (Adelia) Eriksdatter Kruckow, født ca 1470 i Hafslo, Luster, Sogn og Fjordane.
Jon Olufson Haard,597 født ca 1470. Nevnt 1534, kom til Gjersvig i Tysnes. Han giftet seg med597 fru Elene Aslagsdatter
av Lund.
Barn:
Hogne Holst © 2004
131
8862.
Aner til Arve Holst
4431. i
Anne Jonsdatter Haar, født ca 1510,466 død 27 nov 1569 i Bergen, Hordaland.581 Hun giftet seg med581 Trond
Benkestok til Joranger og Melø.
8863.
fru Elene Aslagsdatter av Lund.
8952.
Christen Trane. Nevnt 1542.543
Barn:
4476. i
Christen Christensen Trane, født 1533 i Viborg, Jylland, Danmark,543 yrke fogd over Ryfylke, død 12 jul 1600
i Stavanger, Rogaland. (1) Han giftet seg med Magdalena Nilsdatter. (2) Han giftet seg med Karen
Povelsdatter, død ca 1616.543
ii Peder Christensen Trane,330 født ca 1550,543 yrke fogd,543 død ca 1603.543 Fogd i Sunnhordaland.543 Han giftet
seg med Karen Mikkelsdatter.
iii Else Christensdatter Trane, død ca 1600 i Stavanger, Rogaland.543 Nevnt 1599 som Peder Tranes søster.543
Hun giftet seg med Mogens Jonsen.
iv Palle Christensen Trane. Nevnt 1579. Sogneprest på Rennesøy ?543 Han giftet seg med Gro Jonsdatter Dal.
8954.
Nils Jonsen, yrke lagmann i Stavanger. Nils skal visstnok være av Losne-ætta.(??).
Barn:
4477. i
Karen Povelsdatter, død ca 1616.543 (1) Hun giftet seg med Christen Christensen Trane, født 1533 i Viborg,
Jylland, Danmark,543 yrke fogd over Ryfylke, død 12 jul 1600 i Stavanger, Rogaland. (2) Hun giftet seg med
Søren Jensen, yrke borgermester.543
9004.
Olde Ditmers, født ca 1465,585 yrke borgermester i Tønder.584 Olde nevnes som borgermester i Tønder 1500. Gift på slutten
av 1400-tallet
med Marina N. ("begge af Tønders fornemmeste familier"). Han giftet seg med584 Marina N..
Barn:
4502. i
Lafrens Ditmers, født 1493 i Ditmarrsken, Holstein, Tyskland,191 yrke sogneprest i Hellevad,584 død 25 jun
1565 i Hellevad, Tyskland.584 Han giftet seg med Maren Christensdatter.
ii Negels Ditmersen, yrke kjøpmann i Tønder.584
iii Jürgen Ditmersen, yrke rådmann i Tønder.584
iv Hans Ditmersen, yrke borgermester i Tønder.598
v
Barbara Ditmers. 3 sønner og 3 døtre.
vi Inge Ditmers.
9005.
Marina N..
Rolf Olufsøn Darre, født ca 1500,545 yrke borgermester i Oslo, død 1572 i Oslo.545 Rolf Olufssøn Darre, som i eldre
slektsboksopptegnelser er nevnt som den nålevende Darre-slekts påviselig først kjente mann, må i følge nyere undersøkelser
være født ca. 1500 og død før 1572. Rolf Olufssøn nevnes allerede i 1527 som borger av Oslo. I dette år er han første gang
nevnt i det norske diplomatarium, hvor han senere forekommer flere ganger i forbindelse med de nedenfor omtalte forleninger
og eiendomservervelser. I 1527 er han innblandet i en sak som gir et godt relieff av forholdene i den tiden. Han hadde nemlig
da kjøpt 60 tønner rug av erkebiskop Olav Engelbrektsøns "Svend". Det viste seg at kornet sammen med andre varer var røvet
på sjøen fra folk som "Ikke var Kongens fiender". Ved en kommisjonsdom ble derfor "lille Rolf" som han kalles i de
samtidige aktstykker, dømt til å betale 20 rhinske gylden i erstatning. I 1536 forlener kongen Rolf Olufssøn, borger i Oslo,
med St. Jørgens Hospital utenfor Oslo med alt gods, rente og rettigheter som hertil ligger. Han skal beholde det i sin livstid,
men han skal i hospitalet holde messer og annen gudstjeneste, og i hospitalet oppta de syke mennesker der omkring som han
blir tillagt. Grunnen til at han får denne forlening vites ikke lenger, men han har sannsynligvis ydet kronen tjenester på en eller
annen måte, og da helst av økonomisk art. Som rådmann i Oslo nevnes han i et brev av 1544, men er vel blitt det allerede i
1530 årene. I 1550 er han borgermester, men blir entlediget i 1560 for alder og skrøpelighet og er da gått tilbake til rådmanns
stilling. Stillingen som rådmann og borgermester var ennå borgerlige tillitsverv som gikk på omgang fortrinnsvis blant byens
storkjøpmenn og fremtredende næringsdrivende. I 1547 lot han St. Jørgens hospital gå tilbake under kronen og fikk til
gjengjeld brev på Bryn gård i Aker - en gård som het han beholdt til sin død 1572-1573 (sistnevnte år tilpliktes hans arvinger å
la utføre reparasjopner på fehus og lader her.) Ved siden herav var han eier av gården Østre Tveter i Skiptvedt i Borgesyssel.
Denne eiendom makeskiftet han til kronene og får 1562 kronens gård Lid (Lie) og Aas i Aker til sin og arvingers arvelige
eiendom. Av de opplysninger som foreligger om Rolf Olufssøn fremgår det således at han vart en av tidens handelsmagneter i
det gamle Oslo, med en solid økonomisk pososjon - enten det skyldes arvede midler eller egen forretningsdyktighet. Rolf
Olufssøns hustru var, i følge de gamle slekteboksopptegnelser, MARINE eller MAREN BJØRNSDATTER, datter av Bjørn
Hogne Holst © 2004
132
9016.
Aner til Arve Holst
Gunderssøn eller Gunnarsøn, som alt 1513 nevnes som borgermester i Oslo. I følge Munthe ( 1.c. 173) var Maren
Bjørnsdatters mors foreldre, adelsmann vepneren Mathis Pederssøn og Margrethe Kruckow, dattert av hr. Johan Kruckow til
Kroken i Sogn. I sitt ekteskap hadde Rolf Olufssøn flere barn, sønner og visstnok også døtre. Hvem de var alle sammen, vites
ikke lenger. Den eldstre av sønnene var visstnok BJØRN ROLFSSØN.
(Fra A.F. Skjeldestad: Darre-ætti). Han giftet seg med3 Maren Biørnsdatter.
Barn:
4508. i
Biørn Rolfsøn Darre, født før 1548 i Oslo,545 yrke kjøpmann, død ca 1616 i Rør, Nesodden, Akershus.430 Han
giftet seg med545 Ursula Tronsdatter.
9017.
Maren Biørnsdatter.
9018.
Trond Jonsøn, yrke borgermester i Oslo. Bjørn Rolssønns hustru het i følge gamle slektsbøker Ursula, og var datter av
borgermester i Oslo, Trond Jonsøn. Dette lar seg dog ikke bekrefte lenger.
(Olaus Schmidt: Den yngre Darreslekt; agnatlinjen. s. 14 ). Han giftet seg med Christine Trondsdatter.
Barn:
4509. i
Ursula Tronsdatter. Hun giftet seg med545 Biørn Rolfsøn Darre.
9019.
Christine Trondsdatter.
9022.
Caspar Casparsøn Gamshard, (see same person above # 8700) død 17 jun 1594 i Trondheim, Sør-Trøndelag.594
Barn:
4511. i
Margrethe Caspersdatter Gamshard, født i Trondheim, Sør-Trøndelag,430 død 9 jan 1610.545 Hun giftet seg
med545 Mentz von Ravenborg.
4350. ii Hans Caspersøn, født 1551 i Trondheim, Sør-Trøndelag,318 yrke borgermester i Trondheim, død 19 mar 1620 i
Trondheim, Sør-Trøndelag.318 gift 1571 i Trondheim, Sør-Trøndelag191 med Inger Lauritsdatter Arctander.
9076.
Amund Gjertsen, død i Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag.537 Han giftet seg med537 N. Ottarsdatter.
Barn:
4538. i
Sigurd Amundsen, født 1500 i Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag,537 yrke sogneprest i Verdal,462 død 1573 i
Verdal, Nord-Trøndelag.537 Han giftet seg med191 Magdalena N..
9077.
N. Ottarsdatter, død i Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag.537
9184.
Carsten Rickertsen, (see same person above # 8798) født ca 1490,468 yrke borgermester i Flensburg,573 død 1546 i Flensburg,
Tyskland.573 Han giftet seg med468 Marine (Metta) Freese.
Barn:
4592. i
Peter Rickertsen, yrke rådmann i Flensburg,468 død 19 aug 1593 i Flensburg, Tyskland.468 Han giftet seg
med465 Marine Petersdatter.
ii Hans Rickertsen.
iii Paul Rickertsen.
iv Rickert Rickertsen.
v
Magdalena Rickertsdatter, død 20 jul 1598 i Flensburg, Tyskland.467
vi Carsten Rickertsen, død 8 aug 1596 i Flensburg, Tyskland.467
vii Margaretha Rickertsdatter, død 1621 i Flensburg, Tyskland.467
4399. viii Karen Rickersdatter, født 29 nov 1535 i Flensburg, Tyskland,495 død 3 nov 1579 i Odense, Fyn, Danmark.574
gift 27 jul 1550 i Odense, Fyn, Danmark495 med Knud Jørgensen Seeblad.
ix N. Rickertsdatter. Hun giftet seg med465 Elias Eisenberg.
9185.
Marine (Metta) Freese, (see same person above # 8799) født i Tønder, Sønderjylland, Danmark,171 død 15 sep 1570 i
Flensburg, Tyskland.468
Adrian Robertsøn Falkner, født 1517 i Holland,191 yrke borgermester i Trondheim, død 1596 i Trondheim, SørTrøndelag.191 Adrians far kom som falkefanger fra Holland til Bergen. I første omgang hadde han tilholdt i Bergen, og med
denne byen beholdt han nær kontakt. Mye tyder på at han ble gift der, og flere av hans barn slo seg siden ned i Bergen Herfra
flyttet han til Trondheim i 1520-årene. Omkring 1540 ble han borgermester i Trondheim. Byen hadde den gang 2
borgermestre, og da den andre døde i 1554, ble Adrian eldste borgermester og hadde embedet til 1594 da han tok avskjed for
"alders og skrøbelighets skyld" Han døde i 1596.
Hogne Holst © 2004
133
9204.
Aner til Arve Holst
Borgermester Adrian hadde flere eiendommer i Trondheim og eide dessuten et par landsgårder. Under syvårskrigen støttet han
svenskene da de i 1564 inntok Steinviksholmen og underla seg Trøndelag. Da Erik Munk igjen fordrev svenskene, forstod
Adrian å manøvrere slik at han fikk beholde ikke bare livet, men også sine eiendommer og sin stilling.
Adrian var gift 3 ganger, og hans tredje hustru var Margrete Pedersdtr. Da Adrian døde, kom hun opp i stridigheter med fogd
Jakob Pedersen, som var gift med en sønnedatter av Adrian, og hans medarvinger om hennes anpart av de eiendommer
mannen hadde etterlatt seg. Saken ble behandlet på herredagen i 1597 , og for enken ble saken ført av hennes sønn i tidligere
ekteskap, Nils Olsen på Steine.
. (1) Han giftet seg med3 N. Corneliusdatter. (2) gift før 1538,3 med Margrethe Pedersdatter, død 1597 i Trondheim, SørTrøndelag.348
Barn med Margrethe Pedersdatter:
i
Anna Adriansdatter Falkener, død 8 jul 1595 i Bergen, Hordaland.599 (1) gift før 1567,586 med Giert
Borgersøn. (2) Hun giftet seg med501 Claus Moltzsou, yrke byfogd i Bergen.501
ii Michel Adriansøn Falkener, død etter 1585. Michel var borger og bodde i Bergen. Han løste borgerskap der
1574 og levde fortsatt i 1585.
iii Cornelius Adriansøn Falkener, yrke skipper på morens skip,586 død 20 feb 1572 i Bergen, Hordaland.586
Cornelius døde hos sin søster Anne som følge av skader han hadde fått etter at han ble fengslet av lensherren
Ludvig Munk. Hans mor saksøkte lensherren fordi han hadde mishandlet Cornelius. Ludvig ble dømt til å betale
erstatning.
iv Jens Adriansøn Falkener, død 4 okt 1567 i Bergen, Hordaland.586 Jens døde av pest hos sin søster Anna.
4602. v
Peter Adriansøn Falkner, født 1538 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 yrke kjøpmann i Trondheim,191 død 29 aug
1569 i Bergen, Hordaland.348 gift ca 1560 i Trondheim, Sør-Trøndelag430 med Gunnhild Sigurdsdatter.
vi Richert Adriansøn Falkener, født 1542 i Trondheim, Sør-Trøndelag,586 yrke sogneprest til Ørlandet,600 død
etter 1597 i Ørland, Sør-Trøndelag.586
9205.
Margrethe Pedersdatter, død 1597 i Trondheim, Sør-Trøndelag.348 (1) gift før 1538,3 med Adrian Robertsøn Falkner, født
1517 i Holland,191 yrke borgermester i Trondheim, død 1596 i Trondheim, Sør-Trøndelag.191 (2) Hun giftet seg med3 Ole N..
Barn med Adrian Robertsøn Falkner:
i
Anna Adriansdatter Falkener, død 8 jul 1595 i Bergen, Hordaland.599 (1) gift før 1567,586 med Giert
Borgersøn. (2) Hun giftet seg med501 Claus Moltzsou, yrke byfogd i Bergen.501
ii Michel Adriansøn Falkener, død etter 1585. Michel var borger og bodde i Bergen. Han løste borgerskap der
1574 og levde fortsatt i 1585.
iii Cornelius Adriansøn Falkener, yrke skipper på morens skip,586 død 20 feb 1572 i Bergen, Hordaland.586
Cornelius døde hos sin søster Anne som følge av skader han hadde fått etter at han ble fengslet av lensherren
Ludvig Munk. Hans mor saksøkte lensherren fordi han hadde mishandlet Cornelius. Ludvig ble dømt til å betale
erstatning.
iv Jens Adriansøn Falkener, død 4 okt 1567 i Bergen, Hordaland.586 Jens døde av pest hos sin søster Anna.
4602. v
Peter Adriansøn Falkner, født 1538 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 yrke kjøpmann i Trondheim,191 død 29 aug
1569 i Bergen, Hordaland.348 gift ca 1560 i Trondheim, Sør-Trøndelag430 med Gunnhild Sigurdsdatter.
vi Richert Adriansøn Falkener, født 1542 i Trondheim, Sør-Trøndelag,586 yrke sogneprest til Ørlandet,600 død
etter 1597 i Ørland, Sør-Trøndelag.586
Barn med Ole N.:
vii Niels Olsøn.
9206.
Sigurd Amundsen, (see same person above # 4538) født 1500 i Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag,537 yrke sogneprest i
Verdal,462 død 1573 i Verdal, Nord-Trøndelag.537 Han giftet seg med191 Magdalena N..
Barn:
8703. i
Magdalena Sigurdsdatter, født 1536 i Verdal, Nord-Trøndelag,537 død 19 nov 1595 i Stjørdal, NordTrøndelag.462 gift 1554 i Stjørdal, Nord-Trøndelag537 med Laurits Nielsen.
4603. ii Gunnhild Sigurdsdatter, født ca 1540 i Verdal, Nord-Trøndelag.191 (1) gift ca 1560 i Trondheim, SørTrøndelag430 med Peter Adriansøn Falkner, født 1538 i Trondheim, Sør-Trøndelag,348 yrke kjøpmann i
Trondheim,191 død 29 aug 1569 i Bergen, Hordaland.348 (2) gift 1582 i Trondheim, Sør-Trøndelag586 med Niels
Jenssøn.
iii Hans Sigurdsen, yrke sogneprest til Inderøy.172 Han giftet seg med172 N. Henriksdatter (Gyldenløve).
9207. Magdalena N., (see same person above # 4539) død i Verdal, Nord-Trøndelag.537
Hogne Holst © 2004
134
Aner til Arve Holst
9722.
Peder N..
4861. i
ii
11418.
11419.
11440.
11441.
Barn:
Anne Pedersdatter, død 7 apr 1590.556 gift 19 feb 1552,555 med Absalon Pedersen Beyer.
Søfren Pedersen, yrke lagmann i Trondheim.556
Gerhardus Slewert, født ca 1490 i Camden, Ober-Yssel, Nederland,525 yrke sogneprest i Flensburg,525 død 30 nov 1570 i
Flensburg, Tyskland.525 Gert (Gerhardus) var tidligere munk ved Augustiner eller Pauliner-klosteret i Magdeburg, senere
sogneprest ved St. Nicolai kirke i Flensburg. Han giftet seg med525 Anna Goltsmidt.
Barn:
i
Elisabeth Slewert, død før 28 jun 1592.525 Hun giftet seg med525 Jürgen (Georg) van der Becke.
5709. ii Maria (Marina) Slewert, født 1537,525 død 16 jan 1611.525 (1) gift 2 jul 1559,517 med Marcus Ouw, yrke
farver i Flensburg,517 død 5 nov 1572 i Flensburg, Tyskland.517 (2) gift 29 aug 1574,517 med Sebastian
Schröder, født ca 1541 i Velzen,517 yrke sogneprest i Flensburg,517 død 14 jul 1593.517
Anna Goltsmidt.
Johann Moth, yrke slottsskriver på Svavsted.558 Johann var skriver på Svavsted slott (Schwabstedt). Han giftet seg med558
Margaretha Paulsdatter Rathlau.
Barn:
5720. i
Mathias Moth, født ca 1500 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein,557 yrke tjener hos hertug Adolf.558 gift ca
1529 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein558 med Anna Godschesdatter von Schwavesten.
ii Jørgen Moth, yrke landskriver på Gottorp,558 død ca 1590.558 Han giftet seg med558 Kirsten Mathisdatter.
Margaretha Paulsdatter Rathlau.
11442.
Gosche von Schwavesteten.558
Barn:
5721. i
Anna Godschesdatter von Schwavesten, født ca 1510 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein,557 død 16 feb
1595 i Flensburg, Tyskland.558 gift ca 1529 i Svavested, Husum, Slesvig-Holstein558 med Mathias Moth.
11446.
Peter Laverensen.475
Barn:
5723. i
Margaretha Petersdatter Laverensen. (1) Hun giftet seg med475 Jacob Baumeister, yrke borger i
Flensburg.475 (2) Hun giftet seg med475 Volrad Schrøder, født ca 1507,475 yrke skredder i Flensburg,475 død 24
feb 1586 i Flensburg, Tyskland.475
11576.
Gehrken Vyncke, død etter 1436.191 Gehrken var fra Flensburg i Tyskland, og døde etter 1436.
Barn:
5788. i
Jacob d.e. Finck, yrke kjøpmann i Flensburg,191 død etter 1482.191 Han giftet seg med191 Ingeborg N..
11582.
Peder Jensen, født 1480,191 død 1525.191 Han giftet seg med3 Katrine Jensdatter Lorup.
Barn:
5791. i
Drude Pedersdatter, født 1510,191 død 1565.191 gift ca 1531,191 med Thomas Thorschmeden.
11583.
Katrine Jensdatter Lorup, født 1485,191 død 1542.191
11680.
Niels Bredal, yrke sogneprest,408 død 1579 i Danmark.408 I landsbyen Bredal i Engum sogn i nærheten av Veile forekom
omkring år 1500 en Palle Bredal som rådmann. Ved samme tid var Jens Bredal kapellan til Hellig Kors alter i Veile. Han
døde 1522. I siste halvdel av 1500-årene var en Jens Bredal prest i Gaarslev herred. Om disses innbyrdes slektskapsforhold
vites ikke noe, heller ikke om de var i slekt med nedennevnte Niels Bredal, men det antas av Holger Rørdam.
Når og hvor han er født er ukjent. Men han tilbragte hele sitt liv i Veile og er visstnok født i landsbyen Bredal. I en
opptegnelse fra 1635 heter det om ham: "Niels Bredal som haver været her i Byen i Klosteret en Munkling, dog udi sine
Grammaticalia ved fundereret, giftede sig, efter Brødrene vare borte. Ble siden satt til Skolemester, og var i den Bestilling
over 50 Aar." I 1526 ble han sogneprest i Vinding, men fortsatte som og var den første rektor ved Veile latinskole. Det heter
om ham i en noe senere skildring at "hederlig og vellærde mann, hr. Niels Bredal, fordum Skolemester var en fin lærd og
Hogne Holst © 2004
135
Aner til Arve Holst
skikkelig mann til ungdommens optugtelse." Han har etterlatt sig flere litterære arbeider. Best kjent av disse er hans i 1568
utkomne "Børnespejl". Det er det første pedagogiske skrift som vites avfattet på dansk. Det er av stor kulturhistorisk
betydning og flittig sitert i Troels Lund (Daglig Liv i Norden). 1894 kom det en ny utgave av H.F. Rørdam med en kort
historisk innledning. Begge utgaver er nå sjeldne.
Hvem han var gift med er ikke på det rene. Heller ikke kjennes hans dødsår med sikkerhet. Men det må være inntrådt
mellem 1578 og 1580. Den 27. juni 1578 fikk han nemlig forleningsbrev på avgiften av Kronens part av korntienden av
Hoer sogn i Nårrejylland, kvitt og fritt. Det heter ved den anledning at han "i lang tid med flid har forestått
skolemesterembedet i Veile, men for noen tid siden har måttet frasi sig det formedelst alderdom og skrøpelighet." Den 15.
november 1578 utgår åpent brev at Niels Bredal, der på det nærmeste har tilbragt hele sin tid med at optugte ungdommen i
skolen i Veile og nu av bispen i Ribe har fått løfte om at bli degn i Gafuerslund sogn ved Veile, straks må få dette embede
når den gamle degn, som nu har det, dør og må beholde det så lenge han lever. Den 22. desember 1578 heter det i et åpent
brev at Niels Bredals efterfølger som skolemester skal ha den tiende som Bredal er forlenet med efter hans død. Men den
gang levet han. Den 29. januar 1580 sies at degnen Niels Bredal i Veile "nylig er død". Hans dødsår må derfor antagelig
settes til 1579 med stor sikkerhet.
Barn:
5840. i
Rasmus Nielsen Bredal, født i Vejle, Danmark,345 yrke sogneprest,408 død 20 aug 1602 i Vinding, Danmark.408
11708.
11709.
Ludvig Munk til Palsgård, født ca 1500 i Palsgaard, Veile, Danmark,175 død 20 mai 1537.601 gift 1534 i Palsgaard, Veile,
Danmark175 med Kirsten Lykke.
Barn:
i
Peder Munk, født 13 mar 1534,601 yrke riksmarsk,601 død 31 mar 1623.601 (1) gift 1566,330 med Karen Skeel,
død 19 des 1601.330 (2) gift 29 jul 1604 i Malmøhus, Sverige330 med Sophie Brahe, født 1 jun 1580 i
Krogsholm, Sverige,330 død 1 apr 1638 i Hjørring, Danmark.330
5854. ii Ludvig Munk Ludvigssøn til Nørlund, født 1537,563 yrke Norges skattholder,563 død 8 apr 1602.563 Fikk barn
med med Anne "Munk-Anne" Ivarsdotter. (2) gift 25 jun 1589 i København, Danmark589 med Ellen
Marsvin, født 1 feb 1572 i Landskrone Slott, Sverige,590 død 11 nov 1644.590
Kirsten Lykke.
12432.
Ketil Gunnesen Flågan, født ca 1490,412 død før 1550.412
Barn:
6216. i
Eivind Ketilsen Flågan, født ca 1505.412
12436.
Bent Bentsen, født ca 1480.412
Barn:
6218. i
Gisle Bentsen Høymyr, født ca 1500,412 død ca 1570.412 Han giftet seg med3 Turi Torsteinsdatter.
12440.
Gunleik Bjørnsen Bakke, født ca 1465.412
Barn:
6220. i
Simon Gunleiksen Bakke, født ca 1495,412 død 1564.412 Han giftet seg med3 N. Olsdatter Schjerven.
6234. ii Jul Gunleiksen Lande, født ca 1495,412 død 1557.412 Han giftet seg med3 Ragnhild Bjørnsdatter Risteigen.
12442.
Olav Olavssøn, født før 1490, yrke lagrettsmann og gårdbr., død ca 1550 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold.592 Olav
nevnes første gang i et brev av 29. juni 1515, utstedt på Hem i Lardal, og var utvilsomt allerede dengang bosatt på øvre
Skjærum som han også må ha eiet. Som lagrettesmann i Lardal forekommer han i flere brev mellem 1523 og 1546. Hvorvidt
det var Olav eller hans hustru som var odelsbåren til hans hovedgård øvre Skjærum lar sig ikke si med sikkerhet. En av dem
må imidlertid nedstamme fra en Amund Greipsson som i brev av 28.juni 1404 [DN I, 594] med sin bror Rolv Greipsson
skifter jordegodset efter faren og på sin part foruten andre eiendommer erholder øvre Skjærum, Flaatten og begge søndre
Nordby-gårdene i Hem, som alle omkring år 1600 tilhører Mattis Eilivssøn [Olavs barnebarn]. Av et brev av 27. juni 1534
[DN XI, 602] fremgår at Olav Olavsson - "Oloff i Skerffuen" - eiet øvre Bjertnes i Efteløt i Sandsvær, og i brev av 18. mars
1542 [DN I, 1100] makeskiftet han 1 markebol i vestre Brenne i Valebø-grænden i Hollen til en Skiensborger Hed Hedsson
mot en part i Kjæra-fisket i Styrvold. Både denne og øvre Bjertnes tilhørte likeledes på 1600-tallet slekten på øvre Skjærum.
Efter Olav Olavssons død, som antagelig er inntruffet omkring 1550, blev øvre Skjærum overtatt av Eiliv Ølverssøn.
(Opplysn. samlet av Simon Ellefsen)
. Han giftet seg med592 Helga Mattisdatter Tufte.
Hogne Holst © 2004
136
Aner til Arve Holst
6481. i
6221. ii
iii
iv
12443.
12444.
12445.
Barn:
Ragna Olavsdatter Schjerven. gift 1530,144 med Eiliv Ølverssøn.
N. Olsdatter Schjerven, født ca 1505.412 Hun giftet seg med3 Simon Gunleiksen Bakke.
Karin Olsdatter Schjerven. (Opplysn. fra Jan Christensen`s slektside 11.1.1997).
Ole Olsen Schjerven, født 1542,602 død 1593.602
Helga Mattisdatter Tufte. Helga iflg. Mogens Bugge. Sigrid iflg. Gjallarhorn s.303 (1990).
Torgeir Sund, født ca 1490.412 Han giftet seg med3 Birgit Gunnesdatter Kvisle.
Barn:
6222. i
Gunnar Torgeirsen Sund, født ca 1520,412 død før 1598.412 Han giftet seg med3 Ingebjørg Narvesdatter.
Birgit Gunnesdatter Kvisle, født ca 1495.412
12448.
Jon Eivindsen Vangestad, født ca 1500,412 død etter 1560.412
Barn:
6224. i
Torleiv Jonsen Evju, født ca 1530,412 død før 1593.412 Han giftet seg med3 Karen N..
12464.
Anund Amundsen Livland, født ca 1460.412 Han giftet seg med3 N. Ketilsdatter Gjerde.
Barn:
6232. i
Ketil Anundsen Livland, født 1493,412 død 1573.412 Han giftet seg med3 N. Helgesdatter Garås.
12465.
N. Ketilsdatter Gjerde, født ca 1465.412
12466.
Helge Herleiksen Garås, født ca 1450.412
Barn:
6233. i
N. Helgesdatter Garås, født ca 1495.412 Hun giftet seg med3 Ketil Anundsen Livland.
12468.
Gunleik Bjørnsen Bakke, (see same person above # 12440) født ca 1465.412
Barn:
6220. i
Simon Gunleiksen Bakke, født ca 1495,412 død 1564.412 Han giftet seg med3 N. Olsdatter Schjerven.
6234. ii Jul Gunleiksen Lande, født ca 1495,412 død 1557.412 Han giftet seg med3 Ragnhild Bjørnsdatter Risteigen.
12470.
Bjørn Narvesen Risteigen, født ca 1460.412 Han giftet seg med3 N. Ketilsdatter Gjerde.
Barn:
6235. i
Ragnhild Bjørnsdatter Risteigen, født ca 1505,412 død etter 1564.412 Hun giftet seg med3 Jul Gunleiksen
Lande.
12471.
12960.
12961.
12962.
12963.
N. Ketilsdatter Gjerde.
Olver Mattissøn. (Opplysn. av Alf Christophersen den 2.1.1997). Han giftet seg med3 Live Eyleffsdatter.
Barn:
6480. i
Eiliv Ølverssøn, født i Ryk, Våle, Vestfold,592 yrke lagrettsmann og gårdbr., død ca 1569 i Øvre Schjerven,
Hem, Lardal, Vestfold.592 gift 1530,144 med Ragna Olavsdatter Schjerven.
Live Eyleffsdatter.
Olav Olavssøn, (see same person above # 12442) født før 1490, yrke lagrettsmann og gårdbr., død ca 1550 i Øvre
Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold.592 Han giftet seg med592 Helga Mattisdatter Tufte.
Barn:
6481. i
Ragna Olavsdatter Schjerven. gift 1530,144 med Eiliv Ølverssøn.
6221. ii N. Olsdatter Schjerven, født ca 1505.412 Hun giftet seg med3 Simon Gunleiksen Bakke.
iii Karin Olsdatter Schjerven. (Opplysn. fra Jan Christensen`s slektside 11.1.1997).
iv Ole Olsen Schjerven, født 1542,602 død 1593.602
Helga Mattisdatter Tufte, (see same person above # 12443).
Hogne Holst © 2004
137
Aner til Arve Holst
12964.
Niels Bjørnsen på Tanum, født ca 1470, yrke gårdbruker, død etter 1541 i Tanum, Lardal, Vestfold.144 Levde 1514 - 1541
i Tanum, Lardal (Lardal II, s.60). Han giftet seg med3 N.N..
Barn:
6482. i
Simon Nilssøn på Tanum, født ca 1490 i Tanum, Lardal, Vestfold, yrke gårdbruker,593 død etter 1559. Han
giftet seg med593 Tora Glødersdatter.
ii Roar Nilssøn, død etter 1559. Nevnt i diplom 1559 angående Nedre Tanum.
iii Cecilie Nilsdatter. (Opplysn. av Alf Christophersen den 2.1.1997).
12965.
N.N.. MB-H skriver at denne kona er Sigrid Torbjørnsdtr. fra Roaldstad. Siden hun ant. har dette fra herr. Wang, så kan man
vel stort sett se bort fra denne opplysningen. Til det er dessverre herr Wang altfor fantasifull. (Opplysning fra Alf
Christophersen den 4.1.1997).
12966.
Gløder N..
6483. i
Barn:
Tora Glødersdatter, født 1488,144 død 1548.144 Hun giftet seg med593 Simon Nilssøn på Tanum.
12968.
Orm i Fiskum, født ca 1480,603 død i Fiskum, Buskerud.430 Levde 1514 i Fiskum. (NRJ I s.28. NST VII s.154). Opplysn. av
Alf
Christophersen den 2.1.1997.
Barn:
6484. i
Jakob Ormssøn på Lo, født før 1510,484 yrke lensmann i Numedal, død etter 1548.484 Han giftet seg med3 Live
? (Hansd./Halvorsd.).
12970.
Hans (Halvor). Han giftet seg med3 N. Torsteinsdatter.
Barn:
6485. i
Live ? (Hansd..). Hun giftet seg med3 Jakob Ormssøn på Lo.
12971.
12972.
12973.
12974.
N. Torsteinsdatter.
Bent Ambesson. Nevnes i brev 28/1 1513 (NST IX, s.125, DN II 1043). Levde sannsynligvis i Sande. Hadde store
eiendommer i Sande. (Opplyst av Alf Christophersen den 4.1.1997). Han giftet seg med3 Anbjørg Torlaksdatter.
Barn:
8684. i
Oluf Bentssøn Holk, yrke borgermester i Tønsberg. Han giftet seg med191 Kirsten Ingvarsdatter.
Anbjørg Torlaksdatter. (Opplysn. av Alf Christophersen den 2.1.1997).
Ingvar Olsson.
Barn:
8685. i
Kirsten Ingvarsdatter. Hun giftet seg med191 Oluf Bentssøn Holk.
11. tipp-oldeforeldre
Ivar Trondsson i Aspa, født ca 1410,191 yrke erkebiskop,604 død 1495 i Tingvoll, Møre og Romsdal.191 Nevnt 1453 - 89.
Godseier og erkebiskop. Gautes ombudsmann. (1) Han giftet seg med431 N. (Teiste). (2) Han giftet seg med N.N.. (3) Han
giftet seg med N.N..
Barn med N. (Teiste):
i
Jorann Ivarsdotter.
ii Trond Ivarsson Teiste, yrke dekaan, død 1492.431 Nevnt 1460 - 92.
iii Jon Ivarsson på Veien, død etter 1523.431 Nevnt 1504 - 23.
iv Alv Ivarsson Teiste. Nevnt 1458 - 73.
v
Ingeborg Ivarsdotter på Leira. Leira i Tustna, Nordmøre. Hun giftet seg med431 Erlend N..
vi Elen Ivarsdotter. Hun giftet seg med431 Holger N..
8665. vii Sunnive Ivarsdotter. Hun giftet seg med431 Erik Torstensøn Åsgård (Trygge).
viii Berdora Ivarsdotter. Hun giftet seg med431 Olav N..
Barn med N.N.:
ix Gaute Ivarsson, yrke erkebiskop, død 1510.431
Barn med N.N.:
Hogne Holst © 2004
138
17330.
Aner til Arve Holst
x
xi
17331.
Hans Teiste, yrke biskop,431 død 1506.431
Gaute Teiste.431 Nevnt 1473.
N. (Teiste).
17333.
Ingeri Kraaghe, født ca 1420.431
Barn:
8666. i
Jon Stokke, født ca 1450.431
17374.
N.N.. Han giftet seg med3 Karine Amundsdatter Skjerven.
Barn:
8687. i
Thale N.. (1) Hun giftet seg med191 Jon Jonsen Packe, født ca 1450, yrke lagmann i Tønsberg, død 8 jul 1534 i
Tønsberg, Vestfold.567 (2) gift før 1543,567 med Søfren Jenssøn Ros.
17375.
Karine Amundsdatter Skjerven, født ca 1460,412 død ca 1540.144 I et brev av 28. juni 1533 [DN XI, 593] kunngjør Jon
Jonsson, lagmann i Tønsberg, og Olav Olavsson, lagrettesmann i Lardal, at de efter anmodning av sin værmor, «hustru Karin
Mattes Nielssons efftherleuerske hues siel gud haffue», hadde gjort jordebytte med en Rolleiv Torsteinsson hvorved denne
fikk halve søndre Lindem i Neshered av skyld 3½ markebol mot 10 øresbol i Komnes, 1 markebol i Reine, begge i Komnes
sogn og 6 øresbol i søndre Hvam i Efteløt samt annet jevngodt gods av 1 huds skyld. Da hus fører hustru titel, er det mulig at
Mattis Nielsson efter 1516 har fått adelsbrev eller er blitt utnevnt til rådmann, i tilfelle vel i Skien. Det siste alternativ blir
dog kanskje mindre sannsynlig derved at han efter sin død, i et brev av 1543, omtales som «Mattis paa Tuffte». Det kan
imidlertid også være at hustru Karin har erhvervet sin titel gjennem et tidligere ekteskap.
(Kilde: NST 9 (1944) ifølge Simon Ellefsen). (1) Hun giftet seg med3 N.N.. (2) Hun giftet seg med Mattis Nielssøn Tufte,
født før 1480,144 yrke lagrettsmann og gårdbr., død før 1530.144
Barn med N.N.:
8687. i
Thale N.. (1) Hun giftet seg med191 Jon Jonsen Packe, født ca 1450, yrke lagmann i Tønsberg, død 8 jul 1534 i
Tønsberg, Vestfold.567 (2) gift før 1543,567 med Søfren Jenssøn Ros.
Barn med Mattis Nielssøn Tufte:
12963 ii Helga Mattisdatter Tufte. Hun giftet seg med592 Olav Olavssøn.
17586.
Marquard N.. Han giftet seg med Christine N..
Barn:
8793. i
Ane Markvardsdatter. Hun giftet seg med3 Niels Bager.
17587.
17588.
17589.
17590.
Christine N..
Erik Nielsen, død 29 nov 1500 i Bogense, Fyn, Danmark.568 Han giftet seg med568 Anne Olufsdatter Galskyt.
Barn:
8794. i
Claus Eriksen, død 17 aug 1550 i Bogense, Fyn, Danmark.570 Han giftet seg med3 Maren Bangsdatter.
Anne Olufsdatter Galskyt.
Jens Bang, født før 1465, yrke borgermester i Assens,570 død 1531 i Assens, Fyn, Danmark.570 Han giftet seg med570 Else
N..
Barn:
i
Niels Bang. Han giftet seg med570 Margrethe Bangs.
ii Gamle Jørgen Bang.
8795. iii Maren Bangsdatter, død 2 feb 1545 i Bogense, Fyn, Danmark.570 Hun giftet seg med3 Claus Eriksen.
iv Anna Bangsdatter, født før 1490 i Assens, Fyn, Danmark, død 20 Apr 1569 i Odense, Fyn, Danmark.570 gift
før 1509,575 med Mikkel Mule.
17591.
Else N., død etter 1532.
17592.
Knud N..
Barn:
Jørgen Knudsen Seeblad,171 død 20 apr 1514 i Odense, Fyn, Danmark.568 Han giftet seg med568 Mette
Lauridsdatter Kotte.
Hogne Holst © 2004
8796. i
139
Aner til Arve Holst
17594.
17595.
17596.
17597.
Lauritz Povelsen Kotte, født ca 1460, yrke borgermester i Kerteminde. Han giftet seg med568 Kirsten Lauridsdatter.
Barn:
8797. i
Mette Lauridsdatter Kotte, født ca 1492, død 13 jul 1563 i Odense, Fyn, Danmark.171 (1) Hun giftet seg
med568 Jørgen Knudsen Seeblad,171 død 20 apr 1514 i Odense, Fyn, Danmark.568 (2) Hun giftet seg med Hans
Friis, født ca 1485, yrke borgermester i Odense, død 30 jan 1551.
Kirsten Lauridsdatter, død 1546.171 Hun må være født omkring 1470. Hun kan evt. være datter af Larids Nielsen
Kotte (f. ca. 1430, væbner i Dalby) og hustru Margrethe Kjeldsdatter. Begges slægt kan føres et par generationer længere
tilbage. Kirsten Lauridsdatter døde 1546.
Rickert Haysen, yrke rådmann i Flensburg,465 død 1514 i Flensburg, Tyskland. Rickert er nevnt som kjøpmann i Flensburg
1492. Rådmann samme sted 1514. Han giftet seg med465 Inghe N..
Barn:
9184. i
Carsten Rickertsen, født ca 1490,468 yrke borgermester i Flensburg,573 død 1546 i Flensburg, Tyskland.573 Han
giftet seg med468 Marine (Metta) Freese.
ii Haye Rickertsen, yrke sogneprest.465
iii Clawes Rickertsen, yrke kjøpmann i Flensburg.465 Han giftet seg med465 Catharina N..465
Inghe N..
17598.
Inge Vedders (Frese), yrke godseier,465 død etter 1483. Inge eide landgods i Bargum sogn (Norre Gøs herred) 1483.
Barn:
i
Claus Freese, født 1476 i Emmelsbøl, Tønder, Danmark,495 yrke rådmann i Flensburg,465 død 1566 i Flensburg,
Tyskland.495 Han giftet seg med495 Cathrine Froddens.
ii Harcke Freese,465 død etter 1517. Harcke bodde i Flensburg 1517.
iii Adde Freese, yrke kjøpmann i Haderslev,465 død etter 1549.
iv Vedder Ingghensen Freese, yrke jordeier,465 død ca 1546.495 Vedder eide jordgods i Emmelsbøl sogn (Viding
herred, Tønder amt) 1543.
9185. v
Marine (Metta) Freese, født i Tønder, Sønderjylland, Danmark,171 død 15 sep 1570 i Flensburg, Tyskland.468
Hun giftet seg med468 Carsten Rickertsen.
17624.
Hans Holst, yrke borger i Flensburg,576 død 1495.576 Hans er nevnt som borger i Flensburg 1434.
Barn:
8812. i
Marquard Holste, yrke borgermester i Flensburg,576 død 13 jan 1522 i Flensburg, Tyskland.576 gift ca 1507,576
med Tale (Talcke) Wulff.
ii Hans Holst, yrke rådmann i Flensburg.576 Han giftet seg med576 Katrin Wynbarch.
17626.
Clawes Wulff, yrke borgermester i Kiel.576 Nevnt 1496, 1504 og 1511 som borgermester i Kiel.
Barn:
i
N. Wulff, død før 1564.576 gift før 1500,576 med Arndt Köler.
ii N. Wulff, død før 1564.576 Hun giftet seg med576 N. Tancke.
8813. iii Tale (Talcke) Wulff, født i Kiel, Tyskland,576 død 6 apr 1543 i Flensburg, Tyskland.576 gift ca 1507,576 med
Marquard Holste.
iv Anne Wulff, død før 11 feb 1529.576
v
Margrethe Wulff, død etter 1654.576
17628.
Paye Boysen. Paye er nevnt i Flensburg 1473.
Barn:
8814. i
Boy Paysen, født 1472 i Flensburg, Tyskland,171 yrke rådmann i Flensburg,465 død 30 mai 1546.171 gift 1497,465
med Dorothea Ketels.
17630.
Junge Ketel. Han giftet seg med3 Abel N..
Barn:
8815. i
Dorothea Ketels. gift 1497,465 med Boy Paysen.
17631. Abel N..
Hogne Holst © 2004
140
Aner til Arve Holst
17660.
17661.
17662.
17663.
17720.
17721.
17722.
17723.
17724.
17725.
17726.
17727.
18034.
Jacob Stage, yrke Svensk adelsmann,539 død etter 1542. Jacob var svensk adelsmann. I en dansk-svensk strid tok han
parti for Danmark, hvorfor han ble landsforvist og bosatte seg i Thy. Han giftet seg med539 Maria Burre.
Barn:
8830. i
Søren Jacobssen Stage, født 1509 i Thy, Danmark,539 yrke borgermester i Ribe,539 død 20 jun 1577 i Ribe,
Jylland, Danmark.577 gift 1537,539 med Anne Sørensdatter Klyne.
Maria Burre.
Søren Nielsen Klyne, død 1520.605 Borger i Ribe. Han giftet seg med3 Dorethe N..
Barn:
8831. i
Anne Sørensdatter Klyne, født 1519,577 død 13 jun 1575 i Ribe, Jylland, Danmark.577 gift 1537,539 med Søren
Jacobssen Stage.
Dorethe N., død 1557 i Ribe, Jylland, Danmark.
Trond Tordssøn Benkestok til Talgø, født ca 1410,596 yrke væpner (ridder),606 død etter 1472.596 Herr Trond bodde på
Talgø (Talgje) på Finnøy i Ryfylke. Han kan ha hatt denne gården til forlening fordi han hadde et embete (fogd ?) i
Ryfylke, Norges Riges Raad. Nevnes 1444 i en granskning om utlendingers handel i Bergen. Han var væpner ennå i 1472,
og var satt da i Trondheim som meddommer i en arvesak. Når han ble ridder vites ikke. Han giftet seg med3 Brynhild
(Bergiot) Torleifsdatter.
Barn:
8860. i
Tord Benkestok til Haraldseid, født ca 1450 i Skjold,596 yrke fogd, død 1505.596 (1) Han giftet seg med3
Adelus (Adelia) Eriksdatter Kruckow, født ca 1470 i Hafslo, Luster, Sogn og Fjordane. (2) Han giftet seg
med581 Sigrid Urup. (3) Han giftet seg med581 Anne Boesdatter Flemming.
ii Anders (Andres) Trondssøn Benkestok, født ca 1455,596 yrke sogneprest, død ca 1499.596 Student i Rostock
1480. Kannik i Nidaros. Sogneprest i Bjørnør.
Brynhild (Bergiot) Torleifsdatter, født ca 1425.
Erich Andersson Kruckow, født ca 1444 i Fet, Sogn, død etter 1471. Erik kom fra Fet i Hafslo i Sogn. Levde omtrent
1471. Han giftet seg med3 Margrethe Iversdatter.
Barn:
8861. i
Adelus (Adelia) Eriksdatter Kruckow, født ca 1470 i Hafslo, Luster, Sogn og Fjordane. Hun giftet seg med3
Tord Benkestok til Haraldseid.
Margrethe Iversdatter, født ca 1448.
Olof Pedersen til Bøjerod.597 Han giftet seg med597 Gunnil Laurentsdatter Haard (Sparre).597
Barn:
8862. i
Jon Olufson Haard,597 født ca 1470. Han giftet seg med597 fru Elene Aslagsdatter av Lund.
Gunnil Laurentsdatter Haard (Sparre).597
Aslak Toreson, yrke ridder og riksråd.597 Nevnt 1472, norsk ridder og riksråd. Han giftet seg med597 Ragnfrid
Knutsdatter.
Barn:
8863. i
fru Elene Aslagsdatter av Lund. Hun giftet seg med597 Jon Olufson Haard.597
Ragnfrid Knutsdatter. Av Tre Roser til Manvik "Boltætta".
Bjørn Gunderssøn, født før 1480, yrke borgermester i Oslo. Bjørn Gunderssøn eller Gunnarsøn nevnes som borgermester i
Oslo alt i 1513. Han giftet seg med Johanne Mathiasdatter.
Barn:
9017. i
Maren Biørnsdatter. Hun giftet seg med3 Rolf Olufsøn Darre.
18035. Johanne Mathiasdatter.
Hogne Holst © 2004
141
Aner til Arve Holst
18408.
Rockert van Valckenier, født i Holland,348 død etter 1520 i Trondheim, Sør-Trøndelag.348 Han kom til Norge som
falkefanger og bosatte seg i Bergen. Flyttet til Trondheim i 1520-årene.
Barn:
9204. i
Adrian Robertsøn Falkner, født 1517 i Holland,191 yrke borgermester i Trondheim, død 1596 i Trondheim,
Sør-Trøndelag.191 (1) Han giftet seg med3 N. Corneliusdatter. (2) gift før 1538,3 med Margrethe
Pedersdatter, død 1597 i Trondheim, Sør-Trøndelag.348
22836.
Lambert Slewert. Muligens født i Nederland. Han giftet seg med525 Margaretha Slewert.
Barn:
11418 i
Gerhardus Slewert, født ca 1490 i Camden, Ober-Yssel, Nederland,525 yrke sogneprest i Flensburg,525 død 30
nov 1570 i Flensburg, Tyskland.525 Han giftet seg med525 Anna Goltsmidt.
22837.
22838.
22839.
23416.
23417.
23418.
23419.
Margaretha Slewert. Muligens født i Nederland.
Dietrich Goltsmidt.525 Han giftet seg med525 N.N..525
Barn:
11419 i
Anna Goltsmidt. Hun giftet seg med525 Gerhardus Slewert.
N.N..525
Mogens Munk til Palsgård, yrke landdommer og riksråd,601 død 1558.601 gift ca 1500,330 med Karen Rosenkrantz.
Barn:
i
Oluf Munk, yrke biskop og riksråd,601 død 1568.601 Kjent bondeplager og den tids største godseier.
11708 ii Ludvig Munk til Palsgård, født ca 1500 i Palsgaard, Veile, Danmark,175 død 20 mai 1537.601 gift 1534 i
Palsgaard, Veile, Danmark175 med Kirsten Lykke.
Karen Rosenkrantz.
Peder Lykke, født ca 1486 i Visborg, Aalborg, Danmark,330 død 3 feb 1535 i Danmark.330 Han giftet seg med330 Kirsten
Banner Høeg.
Barn:
11709 i
Kirsten Lykke. gift 1534 i Palsgaard, Veile, Danmark175 med Ludvig Munk til Palsgård.
Kirsten Banner Høeg, født ca 1495 i Grinderslev, Viborg, Danmark,330 død 1542 i Randers, Danmark.330
24864.
Gunne Ketilsen Kvisle, født ca 1465,412 død etter 1521.412
Barn:
12432 i
Ketil Gunnesen Flågan, født ca 1490,412 død før 1550.412
12445 ii Birgit Gunnesdatter Kvisle, født ca 1495.412 Hun giftet seg med3 Torgeir Sund.
24872.
Bent N., død ca 1480.412 Han giftet seg med3 Ingebjørg Aslaksdatter Gjellerud.
Barn:
12436 i
Bent Bentsen, født ca 1480.412
24873.
Ingebjørg Aslaksdatter Gjellerud, født ca 1440.412
24880.
Bjørn Sveinsen Bakke, født ca 1440.412
Barn:
12468 i
Gunleik Bjørnsen Bakke, født ca 1465.412
24884.
Olav N., født 1455,144 død 1548.144 Han giftet seg med3 Ragna Haavardsdatter Videnes.
Barn:
12962 i
Olav Olavssøn, født før 1490, yrke lagrettsmann og gårdbr., død ca 1550 i Øvre Schjerven, Hem, Lardal,
Vestfold.592 Han giftet seg med592 Helga Mattisdatter Tufte.
24885. Ragna Haavardsdatter Videnes, født ca 1460 i Videnes, Såner, Akershus,142 død før 1548.144
Hogne Holst © 2004
142
Aner til Arve Holst
24886.
Mattis Nielssøn Tufte, født før 1480,144 yrke lagrettsmann og gårdbr., død før 1530.144 Mattis Nielsson på Tufte i Gjerpen
nevnes første gang i et brev av 22. september 1481 [DN endel brev mellem 1490 og 1516 og da altid som nr. 1 av
lagrettesmennene [DN V, 948; IX, 457; Som avdød nevnes Mattis Nielsson første gang i et brev av 28. juni 1533 [DN XI,
593]. Opplysn. samlet av Simon Ellefsen. Nevnt 1481 (Sauherad II, s.625) Lrm. i Gjerpen. Han giftet seg med Karine
Amundsdatter Skjerven.
Barn:
12963 i
Helga Mattisdatter Tufte. Hun giftet seg med592 Olav Olavssøn.
24887.
Karine Amundsdatter Skjerven, (see same person above # 17375) født ca 1460,412 død ca 1540.144 (1) Hun giftet seg med3
N.N.. (2) Hun giftet seg med Mattis Nielssøn Tufte, født før 1480,144 yrke lagrettsmann og gårdbr., død før 1530.144
Barn med N.N.:
8687. i
Thale N.. (1) Hun giftet seg med191 Jon Jonsen Packe, født ca 1450, yrke lagmann i Tønsberg, død 8 jul 1534 i
Tønsberg, Vestfold.567 (2) gift før 1543,567 med Søfren Jenssøn Ros.
Barn med Mattis Nielssøn Tufte:
12963 ii Helga Mattisdatter Tufte. Hun giftet seg med592 Olav Olavssøn.
24890.
Gunne Ketilsen Kvisle, (see same person above # 24864) født ca 1465,412 død etter 1521.412
Barn:
12432 i
Ketil Gunnesen Flågan, født ca 1490,412 død før 1550.412
12445 ii Birgit Gunnesdatter Kvisle, født ca 1495.412 Hun giftet seg med3 Torgeir Sund.
24896.
Eivind Gjermundsen Vangestad, født ca 1480,412 død 1535.412 Han giftet seg med3 Sigrid Jonsdatter Gjellerud.
Barn:
12448 i
Jon Eivindsen Vangestad, født ca 1500,412 død etter 1560.412
24897.
Sigrid Jonsdatter Gjellerud, født ca 1480,412 død etter 1538.412
24928.
Amund Olsen Livland, født ca 1440.412
Barn:
12464 i
Anund Amundsen Livland, født ca 1460.412 Han giftet seg med3 N. Ketilsdatter Gjerde.
ii Gro Amundsdatter Livland, født ca 1460,412 død etter 1542.412 Hun giftet seg med3 Jon Aslaksen Gjellerud.
24930.
Ketil Arnesen Gjerde, født ca 1425,412 død 1492.412 Han giftet seg med3 Ragnhild Aslaksdatter Gjellerud.
Barn:
12465 i
N. Ketilsdatter Gjerde, født ca 1465.412 Hun giftet seg med3 Anund Amundsen Livland.
12471 ii N. Ketilsdatter Gjerde. Hun giftet seg med3 Bjørn Narvesen Risteigen.
iii Roar Ketilsen Gjerde.
iv Jon Ketilsen Gjerde.
v
Helga Ketilsdatter Gjerde.
24931.
24932.
24933.
24940.
24941.
Ragnhild Aslaksdatter Gjellerud, født ca 1435,412 død før 1492.412
Herleik Bjørnsen Li, født ca 1410.412 Han giftet seg med3 N. Helgesdatter Garås.
Barn:
12466 i
Helge Herleiksen Garås, født ca 1450.412
N. Helgesdatter Garås, født ca 1415.412
Narve Narvesen Tveiten, født ca 1440.412 Han giftet seg med3 N. Nilsdatter Risteigen.
Barn:
12470 i
Bjørn Narvesen Risteigen, født ca 1460.412 Han giftet seg med3 N. Ketilsdatter Gjerde.
N. Nilsdatter Risteigen, født ca 1440.412
Ketil Arnesen Gjerde, (see same person above # 24930) født ca 1425,412 død 1492.412 Han giftet seg med3 Ragnhild
Aslaksdatter Gjellerud.
Hogne Holst © 2004
143
24942.
Aner til Arve Holst
12465 i
12471 ii
iii
iv
v
24943.
Barn:
N. Ketilsdatter Gjerde, født ca 1465.412 Hun giftet seg med3 Anund Amundsen Livland.
N. Ketilsdatter Gjerde. Hun giftet seg med3 Bjørn Narvesen Risteigen.
Roar Ketilsen Gjerde.
Jon Ketilsen Gjerde.
Helga Ketilsdatter Gjerde.
Ragnhild Aslaksdatter Gjellerud, (see same person above # 24931) født ca 1435,412 død før 1492.412
25920.
Mattis Nilssøn. (Opplysn. av Alf Christophersen den 2.1.1997).
Barn:
12960 i
Olver Mattissøn. Han giftet seg med3 Live Eyleffsdatter.
25922.
Eyleff N.. NST IX, s.119 nevner en Eyleff Tordsson som en mulig bestefar til Eiliv Ølverssøn. Denne Eyleff skulle derfor
kanskje være denne Eyleff Tordsson. (Opplysning fra Alf Christophersen den 4.1.1997).
Barn:
12961 i
Live Eyleffsdatter. Hun giftet seg med3 Olver Mattissøn.
25928.
Bjørn Roarssøn på Tanum, yrke gårdbruker.593 Kjøper 3 markbol av Halvard Ansteinssøn 24 februar 1484 i Tanum,
Lardal.
(NST).
Barn:
12964 i
Niels Bjørnsen på Tanum, født ca 1470, yrke gårdbruker, død etter 1541 i Tanum, Lardal, Vestfold.144 Han
giftet seg med3 N.N..
25942.
Torstein Alvsson. Nevnes i brev 18/6 1474. (opplysn. fra Frode Holthe`s anetavle). Han giftet seg med3 Christin
Torleivsdatter.
Barn:
12971 i
N. Torsteinsdatter. Hun giftet seg med3 Hans (Halvor).
25943.
Christin Torleivsdatter. Nevnes i brev 18/6 1474. (opplysn. fra Frode Holthe`s anetavle).
25944.
Ambes N..
12972 i
25946.
Barn:
Bent Ambesson. Han giftet seg med3 Anbjørg Torlaksdatter.
Torlak N..
12973 i
Barn:
Anbjørg Torlaksdatter. Hun giftet seg med3 Bent Ambesson.
Kilder:
1
Kirkebok, Elverum 1896 - 1916 (NOR1 796).
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Berit Bergquist, den 1.3.1999.
3
*.
4
Kirkebok, Elverum 1869 - 1879 (NH 26).
5
Gravsten, familiegraven i Elverum.
6
Muntlig opplysning av Hogne Martin Holst.
7
Løtenboka, bind 3.
8
Løtenboka, bind 3, s. 54.
9
Opplysning fra Hogne Holst (d.e.).
10
Muntlig opplysning av Gudrun H. Holst (Martinsen).
11
Kirkebok, Elverum 1896 - 1916 (NOR1 796), + Gravsten, Elverum kirkegård.
12
Gravsten, Elverum kirkegård.
2
Hogne Holst © 2004
144
Aner til Arve Holst
13
Romedalsboka, bind 3, s. 549.
Løtenboka, bind 3, s. 54.
15
Håndskevet notis etter Wilhelm Chr. Wessel Holst, ca år 1900 + Elverum en bygdebeskrivelse; S.H.Finne-Grønn, 1909, s. 119, +
Kirkebok, Elverum 1830 - 1842 (HF 1332).
16
Håndskevet notis etter Wilhelm Chr. Wessel Holst, ca år 1900 + Elverum en bygdebeskrivelse; S.H.Finne-Grønn, 1909, s. 119.
17
Kirkebok, Elverum 1880 - 1893 (NOR1 102).
18
Kirkebok, Elverum 1880 - 1893 (NOR1 102), + Opplysning fra Hogne Holst (d.e.).
19
Slekten Mack i Norge; Solveig Mack Hansen og Rolf Mack (1968).
20
Slekten Mack i Norge; Solveig Mack Hansen og Rolf Mack (1968), s. 67.
21
Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt, Egil Irgens Høeg, s. 7 + Elverum en bygdebeskrivelse; S.H.Finne-Grønn, 1909, s. 119.
22
Lardalsboka (iflg. Alf Christophersen).
23
Elverum bygdebok.
24
Elverum bygdebok + folketelling 1900.
25
Opplysning fra et slektstre. (Strand, Elverum).
26
Folketelling, 3. desember 1900.
27
Elverum bygdebok + folketelling 1865 + gravsten, Elverum krk. gård.
28
Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802.
29
Kirkebok, Verdal 1831 - 1840 (HF 1262), + Elverum en bygdebeskrivelse; S.H.Fin ne-Grønn, 1909, s. 119.
30
Kirkebok, Elverum 1830 - 1842 (HF 1332), + Gravsten, Elverum kirkegård.
31
Folketelling 1865.
32
Kirkebok, Elverum 1857 - 1868 (NH 26).
33
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, s. 61 + Elverum en bygdebeskrivelse; S.H.Finne-Grønn, 1909, s.
119.
34
Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt, Egil Irgens Høeg, 6.
35
Kirkebok, Tromsø 1878 - 1888 (MINI).
36
Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt, Egil Irgens Høeg.
37
Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt, Egil Irgens Høeg, s. 6.
38
Kirkebok, Tromsø 1846 - 1857 (KLOK 5).
39
Kirkebok, Verdal 1805 - 1816 (MINI 723A04).
40
Kirkebok, Tromsø 1836 - 1840 (KLOK 4).
41
Kirkebok, Tromsø 1875 - 1879 (KLOK 8).
42
Kirkebok, Tromsø 1856 - 1866 (KLOK 6).
43
Kirkebok, Tromsø (NM 13).
44
Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt, Egil Irgens Høeg, + Kirkebok, Tromsø 1856 - 1866 (KLOK 6).
45
Kirkebok, Tromsø 1867 - 1875 (KLOK 7).
46
Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt, Egil Irgens Høeg, s. 7.
47
Lardal bygdebok, bind 2, s. 332.
48
Lardalsboka (iflg. Alf Christophersen) + folketelling 1900.
49
Lardal bygdebok, bind 3, s. 1227.
50
Lardal bygdebok, bind 2, s. 324.
51
Lardal bygdebok, bind 2, s. 415.
52
Lardal bygdebok, bind 2, s. 537.
53
Elverum bygdebok + folketelling 1865.
54
Håndskevet notis etter Wilhelm Chr. Wessel Holst, ca år 1900.
55
Elverum en bygdebeskrivelse; S.H.Finne-Grønn, 1909, s. 118 + Løtenboka.
56
Kirkebok, Sparbu 1767 - 1794.
57
Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802, + Stamtavle over militærslægten Brun; Lars L.F. Brun, Bergen, 1887, s. 28.
58
Stamtavle over militærslægten Brun; Lars L.F. Brun, Bergen, 1887, s. 28.
59
Stamtavle over militærslægten Brun; Lars L.F. Brun, Bergen, 1887, s. 28 + Millitærbiografier; Olai Ovenstad, s. 160.
60
Elverum en bygdebeskrivelse; S.H.Finne-Grønn, 1909, s. 118.
61
Kirkebok, Løten 1850 - 1862 (HF 1307).
62
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 60.
63
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 61.
64
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, s. 61.
65
Kirkebok, Verdal 1860 - 1869 (NT 70).
14
Hogne Holst © 2004
145
Aner til Arve Holst
66
Kirkebok, Stjørdal 1755 - 1780 (MINI 709A05).
Stjørdalsboka, bind II, del 1.
68
Dødsregister for Verdal 1801-1922 (Digitalarkivet).
69
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, s. 61.
70
Kirkebok, Røros 1767 - 1797 (MINI 681A04).
71
Kirkebok, Verdal 1841 - 1851 (NT 71), + Verdalsboka, bind III, s. 314.
72
Verdalsboka, bind III, s. 315.
73
Kirkebok, Trondheim domkirke 1840 - 1846 (HF 1237), + Verdalsboka.
74
Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt, Egil Irgens Høeg, 4.
75
Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt, Egil Irgens Høeg, 5.
76
Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt, Egil Irgens Høeg, s. 5.
77
Slekten Giæver; C.S.Schilbred, 1982, s. 71.
78
Kirkebok, Tromsø (NM 13), + Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt, Egil Irgens Høegh, s. 5.
79
Kirkebok, Tromsø 1832 - 1833 (KLOK 2).
80
Lardal bygdebok, bind 2, s. 390.
81
Lardal bygdebok, bind 2, s. 416.
82
Folketelling 1801. Lardal bygdebok, bind 2, s. 536.
83
Folketelling 1801. Lardal bygdebok, bind 2, s. 537.
84
Folketelling 1801. Lardal bygdebok, bind 2, s. 585.
85
Gravsten, Elverum kirkegård + Folketelling 1801.
86
Folketelling 1801.
87
Kirkebok, Selbu 1699 - 1737 (MINI 695A01), + Selbu bygdebok.
88
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 158.
89
Kirkebøker, Røros vielser, 1727 - 1766 (RHD).
90
Statsarkivet i Trondheim.
91
Kirkebok, Røros 1727-1766 (fra RHD).
92
Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).
93
Rørosboka, bind 3, s. 14.
94
Slægten Marstrand; Troels Marstrand, Kbh. 1885, s. X.
95
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Jan Harry Berg den 25.1.1999.
96
Rørosboka, bind 3, s. 16 (+ e-mail fra Bjørn Flor) + Slekten Giæver; C.S. Sc hilbred, 1982, s. 44.
97
Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802 (iflg. Bjørn Flor).
98
Kirkebok, Røros 1767 - 1805.
99
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 158.
100
Rørosboka, bind 3, s. 58.
101
Kirkebok, Røros 1767 - 1805, + Rørosboka, bind 3, s. 58.
102
Millitærbiografier; Olai Ovenstad, s. 282.
103
Millitærbiografier; Olai Ovenstad.
104
Elverum en bygdebeskrivelse; S.H.Finne-Grønn, 1909, s. 118 + Folketelling 1801.
105
Millitærbiografier; Olai Ovenstad, s. 332.
106
Kirkebok, Sparbu 1767 - 1794, + Millitærbiografier; Olai Ovenstad, s. 331.
107
Singsåsboka, bind 2, side 206-207.
108
Kirkebok, Haltdalen 1748 - 1804 (HF 1208).
109
Slekten Hersleb (Jan Tuxen, april 2001).
110
Våre sorenskrivere II, 1814-1927, Arnet Olafsen, s. 319.
111
Familien Hals; W. Lassen, Chr. 1902, s. 31.
112
Elverum en bygdebeskrivelse; S.H.Finne-Grønn, 1909, s. 118, + Familien Hals; W. Lassen, Chr. 1902, s. 31.
113
Stjørdalsboka, bd II, del 1,s.85, 108-109, 151, 287-289, 558.
114
Kirkebok, Stjørdal 1781 - 1797 (MINI 709A06).
115
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, s. 60.
116
Kirkebok, Stjørdal 1740 - 1756 (MINI 709A04).
117
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898.
118
Stjørdalsboka, bind II, del 2.
119
Stjørdalsboka, bind II, del 2, s. 65.
120
Stjørdalsboka, bind II, del 2, s. 67.
67
Hogne Holst © 2004
146
Aner til Arve Holst
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Stjørdalsboka, bind II, del 2, s. 66.
Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt, Egil Irgens Høeg, 3.
Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt, Egil Irgens Høeg, s. 4.
Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802 (MINI 730A02).
Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802, + Slekten Giæver; C.S.Schilbred, 1982, s. 44.
Millitærbiografier; Olai Ovenstad, s. 488.
Millitærbiografier; Olai Ovenstad + Slekten Giæver; C.S.Schilbred, 1982, s. 44.
Millitærbiografier; Olai Ovenstad, s. 488, + NST bind XVIII, hefte 2.
Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802, + Rørosboka, bind 3, s. 16.
Familien Kjerschow; Elisa Tandberg, Oslo 1940, s. 38.
Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802, + NST XVII, s. 34.
Kirkebok, Hemne 1818 - 1830, + NST XVII, s. 34.
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Erik Holst, den 26.3.1997.
NST XVII, s. 34, + Opplysn. sendt pr. e-mail fra Bjørn Flor den 2.2.2000.
Kirkebok, Hemne 1818 - 1830.
Slægten Borchgrevink med sidelinjer ; B.J. Borchgrevink, Chr., 1911, s. 68.
Kirkebok, Røros 1860 - 1878 (MINI 681A10).
Slægten Borchgrevink med sidelinjer ; B.J. Borchgrevink, Chr., 1911, s. 68 + Kirkebok, Røros 1767 - 1805.
Kirkebok, Støren (fra Dagfinn Refseths hjemmeside, 3.1.2001).
Rørosboka, bind 3, s. 16.
Lardal bygdebok, bind 2, s. 414.
Schjervenboken.
Lardal bygdebok, bind 2, s. 328.
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Alf Christophersen den 2.1.1997.
Lardal bygdebok, bind 2, s. 321.
Lardal bygdebok, bind 2, s. 428.
Lardal bygdebok, bind 2, s. 427.
Lardal bygdebok, bind 2, s. 424.
Lardal bygdebok, bind 2, s. 585.
Lardal bygdebok, bind 2, s. 560.
Lardal bygdebok, bind 2, s. 561.
Kirkebok, Selbu 1699 - 1737 (MINI 695A01).
Kirkebok, Trondheim domkirke 1679 - 1728 (HF 1233).
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 14.
Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).
NST V, s. 180.
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Bjorn Flor den 13.2.1997.
Kirkebok, Selbu 1699 - 1737 (MINI 695A01), + Folketelling 1801.
Kirkebok, Tolga 1786 - 1814 (HF 1342).
Kirkebok, Meldal 1776 - 1815 (HF 1200).
Kirkebok, Selbu 1699 - 1737 (MINI 695A01), + Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langbe rg, Oslo 1927, s. 14.
Rørosboka, bind 2, 151.
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 15.
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 26.
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 157.
Rørosboka, bind 3, s. 14.
Rørosboka, bind 3, 14.
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, s. 12.
Kirkebok, vigde Bergen 1663 - 1814 (fra Uib).
Nærøy bygdebok, bd. 4, s. 375.
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Waldemar Wensell den 10.10.1997.
Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700; Svein Tore Dahl, T rondheim 2000.
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Leiv Skjerve den 7.1.1997.
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 77.
FamilySearch® International Genealogical (IGI).
Hogne Holst © 2004
147
Aner til Arve Holst
176
Kirkebok Bergen 1668 - 1815 (digitalarkivet).
Kirkebok, Stod 1698 (Sissil Bruun Sørensens hjemmeside).
178
A. Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift, bd. 2 (1855), s. 324 + Millitærbiografier; Olai Ovenstad, s. 454.
179
A. Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift, bd. 2 (1855), s. 324 + Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens
velgjører, s. 272.
180
Slegtsregister over en Holstslegt (Helgelands-Holstene); H.F. Holst, Kra. 1915, s. 81.
181
Sparbu og Ogndal, bind I.
182
Etterslekten for Margrethe L. Angell og Christian Frost; Øystein Angell Røtvol d, Sarpsborg juni 1997, s. 66.
183
Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s. 272.
184
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898. Stjørdalsboka, bind 2, del 1.
185
Opplysn. fra no.slekt.ettterlysning den 11.2.1997 (Bjorn Flor). Verdalsboka sier 1690.
186
Verdalsboka.
187
Millitærbiografier; Olai Ovenstad, s. 379.
188
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Ole Balslev den 17.02.1997.
189
Kirkebok over St. Hans Kirke, Odense, Danmark (iflg. Ole Balslev).
190
Millitærbiografier; Olai Ovenstad, s. 361.
191
Opplysn. fra Helmer Aslaksen`s anetavle, den 14.3.1997.
192
Opplysn. fra no.slekt etterlysning, den 27.12.1996 (Bjorn Flor).
193
Singsåsboka, bind 3, side 312-313.
194
A. Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift, bd. 2 (1855).
195
Kirkebok, Støren (fra Dagfinn Refseths hjemmeside, 02.11.1999).
196
Opplysn. fra dk.historie.genealogi, den 13.4.1998 (Simon Ellefsen).
197
Lardal bygdebok, bind, s. 1059.
198
Lardal bygdebok, bind 2, s. 7.
199
Lardal bygdebok, bind 3, s. 1059.
200
Lardal bygdebok, bind 2, s. 6.
201
Lardal bygdebok, bind 2, s. 104.
202
Lardal bygdebok, bind 2, s. 105.
203
Lardal bygdebok, bind 2, s. 329.
204
Lardal bygdebok, bind 2, s. 539.
205
Lardal bygdebok, bind 2, s. 540.
206
Lardal bygdebok, bind 3, s. 1102.
207
Våler bygdebok; prof. Axel Bugge, utg. av Solør-Odal historielag, s. 485.
208
Våler bygdebok; prof. Axel Bugge, utg. av Solør-Odal historielag, s. 488.
209
Våler bygdebok; prof. Axel Bugge, utg. av Solør-Odal historielag, s. 487.
210
Jon Gunnar Arntzen, Kunnskapsforlaget.
211
Jon Gunnar Arntzen, Kunnskapsforlaget, 13.11.1997 Henvis.
212
Opplysn. fra Hans Christian Grundseth den 24.2.1998.
213
Opplysn. fra Hans Christian Grundseth den 24.2.1998, Folketelling 1801.
214
Våler bygdebok; prof. Axel Bugge, utg. av Solør-Odal historielag, s. 489.
215
Slekten Müller fra Trondheim; A.St. Castberg, 1940, s. 17.
216
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 159.
217
Opplysn. fra no.slekt den 28.4.1997 (Simon Ellefsen).
218
Rørosboka, bind 3, 13.
219
Rørosboka, bind 4, s. 72.
220
Rørosboka, bind 4, 72.
221
Opplysn. fra Leiv Skjerve's slektside den 9.2.1999.
222
Opplysn. fra no.slekt.etterlysning.
223
Opplysn. fra no.fritid.slektsforsking.diverse den 11.12.1999 (Lars Steinar Han sen).
224
Sverre Munthe; Etterkommere av Ludvig Munthe.
225
Opplysn. fra no.fritid.slektsforsking.diverse den 11.12.1999 (Remi Pedersen).
226
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd I, s. 284.
227
Dansk Biografisk Leksikon, 3.utg. (1979-87).
228
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 67.
229
Hertzbergfamilien; N. Hertzberg, 1938, s. 68.
177
Hogne Holst © 2004
148
Aner til Arve Holst
230
Soga om Gloppen og Breim [bygdebok] (iflg. Geir Strand) + Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania
1895, bd II, s. 183.
231
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd II, s. 173.
232
Våre forfedre; Mogens Bugge, Oslo 1939, s. 177.
233
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, s. 13.
234
Gravlagde i Bergen 1668 - 1815 (Digitalarkivet).
235
Genealogier, bind I, del 2; Legnick, s. 529.
236
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle nr. 5), s. 140.
237
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 76.
238
Kirkebok, begravelser Bergen 1725 - 1782 (fra Uib).
239
NST XXVI, s. 353.
240
Kirkebok Bergen 1668 - 1815 (uib).
241
Stamtavle over slægten Hornemann; Christian Horneman, Trondheim, 1908, s. 20.
242
A. Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift, bd. 2 (1855), s. 324.
243
A. Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift, bd. 2 (1855), 324.
244
Dansk Biografisk Leksikon, bind VII, 1893, s. 397.
245
Kirkebok, Stod 1690 (Sissil Bruun Sørensens hjemmeside).
246
Kirkebok, Stod 1691 (Sissil Bruun Sørensens hjemmeside).
247
Kirkebok, Stod 1692 (Sissil Bruun Sørensens hjemmeside).
248
Kirkebok, Stod 1693 (Sissil Bruun Sørensens hjemmeside).
249
Kirkebok, Stod 1695 (Sissil Bruun Sørensens hjemmeside).
250
Kirkebok, Stod 1696 (Sissil Bruun Sørensens hjemmeside).
251
Kirkebok, Stod 1699 (Sissil Bruun Sørensens hjemmeside).
252
Kirkebok, Stod 1722 (Sissil Bruun Sørensens hjemmeside), + Rørosboka, bind 4, s. 134.
253
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle XI), s. 505.
254
Stamtavle over slægten Hornemann; Christian Horneman, Trondheim, 1908, s. 19.
255
NST III, s. 319.
256
NST III, s. 317.
257
Etterslekten for Margrethe L. Angell og Christian Frost; Øystein Angell Røtvol d, Sarpsborg juni 1997, s. 45.
258
Etterslekten for Margrethe L. Angell og Christian Frost; Øystein Angell Røtvol d, Sarpsborg juni 1997, s. 44.
259
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 2.
260
Viceadmiral Tordenskjold; Olav Bergersen, Trondheim 1925, 46.
261
Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700; Svein Tore Dahl, Trondheim 1999.
262
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 3.
263
Håndskevet notis etter Wilhelm Chr. Wessel Holst, ca år 1900 De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898.
264
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 63.
265
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 22.
266
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 23.
267
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 25.
268
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 31.
269
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 32.
270
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 51.
271
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 52.
272
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 56.
273
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 57.
274
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 62.
275
Digrenotater i Statsarkivet, Trondheim. (iflg. Bjorn Flor).
276
Opplysn. fra no.slekt etterlysning, den 11.2.1997 (Bjorn Flor).
277
Millitærbiografier; Olai Ovenstad, s. 376.
278
Slekten Müller fra Trondheim; A.St. Castberg, 1940, s. 25.
279
NST XVI.
280
Verdalsboka, bind IIa, s. 86.
281
A. Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift, bd. 2 (1855), + Bergen Stifts Biskoper og Præster; provst Johan F. Lampe,
Kristiania 1895, bd II, s. 183.
282
Opplysn. fra dk.historie.genealogi, den 4.2.1999 (Helle Jensen).
Hogne Holst © 2004
149
Aner til Arve Holst
283
Opplysn. fra dk.historie.genealogi, den 4.2.1999 (Helle Jensen).
Opplysn. fra no.fritid.slektsforsking.etterlysning den 3.6.1999 (Bjørn Flor).
285
Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s. 275.
286
Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s. 275 + Ætten Dass; Alstahaug kanikgjeld.
287
Etterslekten for Margrethe L. Angell og Christian Frost; Øystein Angell Røtvol d, Sarpsborg juni 1997.
288
Slægten Borchgrevink med sidelinjer ; B.J. Borchgrevink, Chr., 1911, s. 18.
289
Rørosboka, bind 3, 124.
290
Rørosboka, bind 4, 107.
291
Rørosboka, bind 4, 117.
292
Simon Ellefsen; Slægten Schjelderup, Kjøbenhavn.
293
Lorentz Bie; Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie, Kjøbenhavn.
294
Personalhistorisk Tidsskrift , 5 bd, s. 246 (1884).
295
Genealogen, Nr. 1/2000 (av Per Arne Midtsand), s. 47.
296
Genealogen, Nr. 1/2000 (av Per Arne Midtsand), s. 49.
297
Orkdalsboka, bind III, s. 135.
298
Lardal bygdebok, bind 2, s. 413.
299
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Bjørn Marthinsen den 4.1.1997.
300
Lardal bygdebok, bind 2, s. 29.
301
Lardal bygdebok, bind 2, s. 149.
302
Lardal bygdebok, bind 2, s. 4.
303
Lardal bygdebok, bind 2, s. 115.
304
Lardal bygdebok, bind 2, 104.
305
Lardal bygdebok, bind 2, s. 327.
306
Lardal bygdebok, bind 3, s. 870.
307
Lardal bygdebok, bind 3, s. 869.
308
Lardal bygdebok, bind 3, s. 1170.
309
Lardal bygdebok, bind 3, s. 1171.
310
Lardal bygdebok, bind 2, s. 126.
311
Lardal bygdebok, bind 3, s. 694.
312
Lardal bygdebok, bind 2, s. 596.
313
Lardal bygdebok, bind 2, s. 597.
314
Våler bygdebok; prof. Axel Bugge, utg. av Solør-Odal historielag.
315
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Lars Steinar Hansen den 31.12.1996.
316
Nannestad bygdebok, bind II, s. 43.
317
Ullensaker bygdebok, bind II.
318
Henry Berg; Trondheim før Cicignon.
319
Tore Hermundsson Vigerust (red.), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønvold Bråthen, Trondhjems borgerskap 16801730 (kane.benkestokk.teiste forlag / 2000), 9.
320
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927.
321
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 10.
322
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 11.
323
Rørosboka, bind 2, 75.
324
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 13.
325
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 79.
326
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 80.
327
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 81.
328
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 82.
329
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, 296.
330
FamilySearch® International Genealogical (ancestral file).
331
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 92.
332
Rørosboka, bind 3, s. 13. Langberg, Ludvig Kr.; Slekten Irgens, Oslo 1927, s. 92.
333
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 94.
334
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 155.
335
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 156.
336
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 161.
284
Hogne Holst © 2004
150
Aner til Arve Holst
337
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 160.
Opplysn. fra no.slekt.etterlysning, den 25.4.1997 (Jon Gunnar Arntzen).
339
Opplysn. fra Per Nermo`s slektside den 27.2.1998.
340
Rørosboka, bind 4, 95.
341
Opplysn. fra no.slekt.etterlysning (Lars Steinar Hansen).
342
Opplysn. fra no.slekt den 11.8.1998 (Remi Trygve Pedersen).
343
Grueboka, bind 1, s. 210.
344
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 95.
345
Opplysn. fra Einar Agersborg Mentzen`s anetavle, den 20.12.1998.
346
Utdrag af slægtene Friis; Otto Hjort, Kristiania 1911, s. 22.
347
Opplysn. fra no.slekt.etterlysning den 18.8.1998 (Remi Trygve Pedersen).
348
Opplysn. fra Bård V. Riiber`s slektside den 11.1.1997.
349
Niels Muus's æt 1642-1942; Bernt Julius og Alfred Muus, Trondheim 1942.
350
Våre forfedre; Mogens Bugge, Oslo 1939, s. 178.
351
C.E.A. Schøller; Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller. s. 221.
352
C.E.A. Schøller; Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller. 221.
353
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 52.
354
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 66.
355
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 68.
356
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 73.
357
Koppskatt 1683 for Bergen (Digitalararkivet).
358
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 74.
359
Borgerbrev i Bergen (Digitalarkivet).
360
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 78.
361
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 81.
362
Slegten Heiberg; G. F. Heiberg, Kristiania, 1907.
363
Slegtsregister over en Holstslegt (Helgelands-Holstene); H.F. Holst, Kra. 1915, s. 80.
364
Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s. 274.
365
Slegtsregister over en Holstslegt (Helgelands-Holstene); H.F. Holst, Kra. 1915 + Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble
byens velgjører, s. 274.
366
Stamtavle over Borch; Torgeir Borch, Skien, 1907.
367
Kirkebok, Stod 1688 (Sissil Bruun Sørensens hjemmeside).
368
Presteslekten Lund fra Stod; Ingeborg Flood, 1918, s. 10.
369
Opplysn. fra no.slekt etterlysning, den 22.1.1998 (Sissil Bruun Sørensen).
370
Opplysn. fra Per Nermo`s slektside den 18.5.1999.
371
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, s. 296.
372
NST XVI + Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s. 267.
373
NST XVI + Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører,.
374
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle XIV), s. 630.
375
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, s. 296.
376
Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s. 267.
377
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, 255.
378
Aschehoug og Gyldendals store Norsek Leksikon; Kunnskapsforlaget, Oslo.
379
Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s. 270.
380
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, s. 193.
381
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, 193.
382
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, s. 193.
383
Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s. 273.
384
Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s. 273 + Utdrag af slægtene Friis; Otto Hjort, Kristiania 1911.
385
Utdrag af slægtene Friis; Otto Hjort, Kristiania 1911.
386
Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s. 273 + NST XVI.
387
Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s. 273 + Rørosboka, bind 4, s. 134.
388
Rørosboka, bind 4, 134.
389
Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens velgjører, s. 274 + NST XVI.
390
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, 181.
338
Hogne Holst © 2004
151
Aner til Arve Holst
391
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 1.
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, s. 65.
393
digitalarkivet vigde i Bergen.
394
Slekten Sommerschild side 103.
395
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 65.
396
De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, 64.
397
Opplysn. fra no.slekt.etterlysning den 29.12.1996 (Roar Hafsaas).
398
Opplysn. fra no.slekt.etterlysning den 27.12.1996 (Terje Emil Skrolsvik).
399
Viceadmiral Tordenskjold; Olav Bergersen, Trondheim 1925.
400
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd II, s. 183.
401
Rørosboka, bind 3, s. 64.
402
Rørosboka, bind 3, 64.
403
Soga om Gloppen og Breim [bygdebok] (iflg. Geir Strand).
404
NST III, s. 319.
405
NST III, s. 320.
406
NST (?).
407
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Svein Yngvar Willassen, den 17.9.1999.
408
Knut Esmarch; Familien Bredal (iflg. Simon Ellefsen).
409
Opplysn. fra no.slekt den 1.1.1997 (Simon Ellefsen).
410
Lardal bygdebok, bind 2, s. 437.
411
Flesberg bygdebok, bind II.
412
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Knut Stuvstad den 11.10.1997.
413
Lardal bygdebok, bind 2, s. 5.
414
Lardal bygdebok, bind 2, s. 103.
415
Lardal bygdebok, bind 2, s. 535.
416
Lardal bygdebok, bind 2, s. 430.
417
Lardal bygdebok, bind 2, s. 431.
418
Lardal bygdebok, bind 3, s. 1186.
419
Jon Gunnar Arntzen, Kunnskapsforlaget, 13.11.1997. Henvis.
420
Nannestad bygdebok, bind II.
421
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 2.
422
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 3.
423
Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 7.
424
Opplysn. fra dk.historie.genealogi, den 16.12.1998 (Frank Asphaug).
425
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Torill Johansen den 28.08.1997.
426
Rørosboka, bind 2, s. 17.
427
Opplysn. fra no.slekt den 25.1.1997 (Bjørn Witzø).
428
Rørosboka, bind 2, 25.
429
Rørosboka, bind 1, s. 408.
430
Opplysn. fra Frode Holthe`s anetavle, den 13.3.1997.
431
Adelsprosjektets skrifter 2, Adelsprosjektet, Oslo 1997.
432
Opplysn. fra no.slekt den 14.3.1997 (Torgeir Kvalvaag).
433
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, 259.
434
Opplysning av Alf-Inge Johannsen, DIS-Salten.
435
Wilhelm Lassen; Biskop i Lund (1602-1637) dr.Mats Jenssøn Medelfarts agantiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chr.
1909).
436
Opplysn. fra dk.historie.genealogi, den 23.8.1998 (Randi Elisabeth Hagen).
437
Opplysn. fra no.slekt.etterlysning, den 5.5.1998.
438
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 42.
439
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 53.
440
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 55.
441
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 56.
442
Genealogier, bind I, del 2; Legnick, s. 527.
443
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 39.
444
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 66.
392
Hogne Holst © 2004
152
Aner til Arve Holst
445
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 68.
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 71.
447
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 72.
448
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 43.
449
Slegten Mowinckel; Anthon Mohr Wiesner, Bergen 1914, s. 142.
450
Slekten Frøchen (Deichmanske bibliotek, Oslo).
451
Ætt og heim, 1955 (H. Vetrhus), s. 148.
452
Slegtsregister over en Holstslegt (Helgelands-Holstene); H.F. Holst, Kra. 1915, s. 76.
453
Stamtavle over slægten Hornemann; Christian Horneman, Trondheim, 1908, s. 21.
454
A. Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift, bd. 2 (1855), s. 324.
455
Opplysn. fra no.slekt.etterlysning, den 31.10.1998 (Lars Steinar Hansen).
456
Opplysn. fra no.slekt.etterlysning, den 24.1.1999 (Kurt Dalstrøm).
457
C.E.A. Schøller; Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller. 227.
458
C.E.A. Schøller; Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller.
459
C.E.A. Schøller; Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller. 234.
460
Opplysn. fra Carl Müller`s slektside den 28.3.2000.
461
Hartvig Munthe; Efterretninger om familien Munthe i ældre og i nyere tid, Chr.
462
NST V, s. 331.
463
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, s. 296 + Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten som ble byens
velgjører, s. 267.
464
Aschehoug og Gyldendals store Norsek Leksikon; Kunnskapsforlaget, Oslo, + NST XVI, + Bull, Ida; Thomas Angell, kapitalisten
som ble byens velgjører, s. 267.
465
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle A).
466
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Erik Noer den 7.1.1997.
467
Opplysn. fra Theodor Landmark's slektside den 4.12.1997.
468
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle XIV), s. 631.
469
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Kari Larsen den 3.1.1997.
470
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd II, s. 138.
471
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895 + NST XI, s. 276.
472
Bergens Historiske Forening, bind 46, s. 128.
473
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd II, s. 57.
474
Bergens Historiske Forening, bind 46, s. 122.
475
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle D).
476
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 65.
477
Bergens Stifts Biskoper og Præster Efter Reformationen, J.F. Lampe (iflg. Simon Ellefsen).
478
Personalhistorisk Tidsskrift, rk. 2, bind 6 (1891), iflge Simon Ellefsen.
479
NST XVI, s. 315.
480
NST X.
481
Lardal bygdebok, bind 2, s. 436.
482
Lardal bygdebok, bind 2, s. 475.
483
Lardal bygdebok, bind 3, s. 1187.
484
NST IX.
485
Lardal bygdebok, bind 2, s. 90.
486
C.E.A. Schøller; Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller. 236.
487
Svend Aage Mørvig; Mechlenburg - Patricierslægt gennom 500 år. s. 59.
488
Opplysn. fra Bård V. Riiber`s slektside den 1.12.1998.
489
C.E.A. Schøller; Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller. 225.
490
NST, bind XVI, s. 113.
491
Opplysn. fra no.slekt den 30.8.1998 (Kurt Dalstrøm).
492
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 39.
493
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 40.
494
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 41.
495
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle C).
496
Genealogier, bind I, del 2; Legnick, s. 528.
497
Om fogden Niels Busch og hans slekt; A. M. Wiesener (Bergen Hist. For., 1944), s. 45.
446
Hogne Holst © 2004
153
Aner til Arve Holst
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
Opplysn. fra no.slekt.etterlysning, den 28.5.1998 (Kari Larsen).
Familien Breders stamtavler; Jørgen Breder, Kristiania 1876, (tillegg: slektst avle - Arctander).
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, s. 181.
Ætten Falch; Alstahaug kanikgjeld.
C.E.A. Schøller; Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller. 217.
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Kristoffer Wegger, den 14.1.1997.
C.E.A. Schøller; Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller. 219.
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Bjørn Skinnerup den 12.4.1997.
C.E.A. Schøller; Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller. 220.
C.E.A. Schøller; Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller. 222.
NST XI, s. 276.
Norsk Tidsskrift for Genealogi, bind 2, s. 274.
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd I, s. 48.
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd I, s. 49.
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd II, s. 49.
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd II, s. 172.
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd II, s. 194.
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd II, s. 195.
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd II, s. 195-196.
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle nr. 11), s. 145.
NST IV, s. 348.
Personalhistorisk Tidsskrift, årgang 107, 1987, s. 235.
Personalhistorisk Tidsskrift.
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle XI), s. 504.
NST VIII, s. 381.
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle XI) + PHT, s. 504.
Opplysn. fra Robert Boisen jr. slektsregister, den 25.12.1996.
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle nr. 11), s. 144.
NST III, s. 317.
NST XXIII, s. 236.
NST XXIII.
NST XVI, s. 315.
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Carl Müller den 25.08.1997.
Lardal bygdebok, bind 2, s. 474.
C.E.A. Schøller; Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller. 238.
Opplysn. fra no.slekt.etterlysning, den 7.3.1997 (Kari Larsen).
Opplysn. fra no.slekt den 6.8.1998 (Alf Christophersen).
Opplysn. fra no.slekt den 15.8.1998 (Alf Christophersen).
Personalhistorisk Tidsskrift , I bd, s. 153.
Opplysn. fra Einar Agersborg Mentzen`s anetavle, den 20.5.1999.
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 32.
Knud Gether; Middelalderfamilier, s. 526.
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle nr. 12).
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, s. 8.
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, 8.
Genealogen, Nr. 2/2002 (av Randi Rostrup), 22-37.
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Eiliv Sorhus den 11.3.1997.
A.F. Skjeldestad; Darre-ætti.
Olaus Schmidt; Den yngre Darreslekt.
Aschehoug og Gyldendals store Norsek Leksikon; Kunnskapsforlaget, Oslo, 627.
Olaus Schmidt; Den yngre Darreslekt, s. 21.
Bernt Moe; Darre-stamtavle.
Olaus Schmidt; Den yngre Darreslekt, s. 19.
Adrian J. Falchs efterslegt; Alstahaug kanikgjeld.
NST XI, s. 276.
Hogne Holst © 2004
154
Aner til Arve Holst
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
Norsk Tidsskrift for Genealogi, bind 2, s. 273.
Soga om Gloppen og Breim [bygdebok].
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895, bd II, s. 182.
Bergen stifts Biskoper og Præster: provst Johan F. Lampe, Kristiania 1895,.
Opplysn. fra June Ferguson`s slektside den 26.12.1998.
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle D.a).
Chr. Kiilsgaard; Rudkøbing - Topografi og bystyre, Rudkøbing.
DBL (1980); Hindsholm, Laurids Jacobsen (iflg. Simon Ellefsen).
Håndskreven notis i Det kgl. Biblioteks udgave af Erlandsens (ifølge Simon Ellefsen).
Genealogen, Nr. 1/1999 (Adelsnytt, av Tore H. Vigerust), s. 60.
Genealogen, Nr. 1/1999 (Adelsnytt, av Tore H. Vigerust), s. 61.
Opplysn. fra Terje Norins anetavle.
Opplysn. fra Bård V. Riiber`s slektside den 11.2.1998.
Personalhistorisk Tidsskrift , VI bd, s. 255.
NST (?) iflg. Alf Christophersen.
Opplysn. fra Elo Andersen`s anetavle, den 2.2.1999.
NST XII, s. 56.
Personalhistorisk Tidsskrift, 100, s. 187ff.
NST XII, s. 57.
Opplysn. sendt pr. e-mail fra Ingrid Bonde Pedersen den 17.2.1999.
Personalhistorisk Tidsskrift, årgang 107, 1987, s. 233.
Dansk Adels Aarbog, VI, s. 181.
Dansk Adels Aarbog, VI, s. 180.
Knud Gether; Middelalderfamilier, s. 314.
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle nr. 12), s. 146.
Opplysn. fra Theodor Landmark's slektside den 4.12.1997 Knud Gether; Middelalderfamilier, s. 526.
Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 44.
Opplysn. fra Jan Ove Askautrud`s slektside den 21.1.1999.
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, 4.
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, s. 7.
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, 10.
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle IV), s. 150.
Opplysn. fra Richard Tiedeman`s slektside den 18.12.1998.
Slekten Falkner, Falch, Falck; Gudrun Johnson Høibo.
NST XI, s. 275.
NST XI, s. 275.
Genealogen, Nr. 1/1999 (Adelsnytt, av Tore H. Vigerust), s. 61, + FamilySearch ® International Genealogical (IGI).
FamilySearch® International Genealogical.
Genealogen, Nr. 1/1999 (Adelsnytt, av Tore H. Vigerust), s. 61, + FamilySearch ® International Genealogical.
Lardal bygdebok, bind 3, s. 1185.
Lardal bygdebok, bind 2, s. 60.
Opplysn. fra no.slekt (Lars Steinar Hansen).
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle nr. 12), s. 147.
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat.
Opplysn. fra no.slekt.etterlysning, den 3.4.1997 (Alf-Inge Johnsen, DIS-Salte).
Knud Gether; Middelalderfamilier (tavle IV), s. 151.
Slekten Falch, hefte I; Arnt O. Åsvang.
Slekten Falch, hefte I; Arnt O. Åsvang, s. 7.
Aschehoug og Gyldendals store Norske Leksikon; Kunnskapsforlaget, Oslo 1998.
Opplysn. fra Jan Christensen`s slektside den 11.1.1997.
NST VII.
Aschehoug og Gyldendals store Norske Leksikon; Kunnskapsforlaget, Oslo, s. 102.
FamilySearch® International Genealogical (Pedigree Resource File).
Slekten Benkestok; Wilhelmine Brandt, Damms Antikvariat, 5.
Hogne Holst © 2004
155