Din HTC One S

Comments

Transcription

Din HTC One S
Din HTC One S
Brugervejledning
2
Indhold
Indhold
Udpakning
HTC One S
SIM-kort
8
9
Oplade batteriet
10
Tænde/slukke
10
Konfiguration af HTC One S for første gang
11
Vil du have lidt hurtig vejledning i brugen af telefonen?
11
Den første uge med din nye telefon
Funktioner du vil få glæde af på HTC One S
12
Startskærm
13
Fingerbevægelser
14
Dvaletilstand
15
Sådan får du kontakter på HTC One S
17
Foretag dit første opkald
17
Send din første tekstmeddelelse
18
Hente billeder, videoer og musik til og fra HTC One S
18
Kopiering og deling af tekst
19
Optage HTC One S's skærm
20
Skifte mellem senest åbnede programmer
20
Meddelelser
20
Introduktion til indstillinger
22
Få batteriet til at holde længere
22
Opdatere HTC One Ss software
22
Synkronisere dine medier og data med HTC Sync Manager
23
Kamera
Grundlæggende om kameraet
24
Tage et billede
25
Optagelse af video
25
Tage kontinuerlige billeder
26
Kamerascener
26
Forbedring af portrætter
26
Tage et gruppebillede
27
Tage et panoramabillede
27
Brug af HDR
27
Optage i lav belysning
28
Optagelse af videoer i slow motion
28
Forbedring af videostabilitet
28
Ændring af indstillinger for kamera og video
29
3
Indhold
Personalisering
Gør HTC One S til din egen
30
Personalisering af HTC One S med scener
30
Ændre baggrunden
31
Anvende et nyt tema
32
Personaliser din startskærm med widgets
32
Tilføjelse af programmer og andre genveje på startskærmen
33
Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen
34
Personalisering af startlinjen
35
Gruppering af programmer i en mappe
35
Omorganisere startskærmen
36
Personalisering med lydsæt
37
Omarrangering af programfaner
38
Tilpasse låseskærmens format
39
Sikring af HTC One S med et personligt touch
39
Opkald
Foretage et opkald med Favorit-opkald
40
Brug af Kortnummer
40
Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse
41
Ringe til et telefonnummer i en e-mail
41
Ringe til et telefonnummer i en Kalenderbegivenhederbegivenhed
41
Foretage et nødopkald
41
Modtagelse af opkald
42
Hvad kan jeg gøre under en samtale?
43
Konfigurere et konferenceopkald
45
Internetopkald
45
Opkaldsoversigt
46
Ring hjem
47
Opkaldstjenester
47
SMS
Om programmet SMS
48
Afsende en tekstmeddelelse (SMS)
48
Afsende en multimediemeddelelse (MMS)
48
Genoptage en kladdemeddelelse
50
Søgning efter dine meddelelser
50
Svare på en meddelelse
51
Videresende en meddelelse
51
WAP push-meddelelser
52
Administration af meddelelsessamtaler
52
Sikkerhedskopiere dine sms'er
53
Indstille meddelelsesvalg
54
Søge og webbrowser
Søgning på HTC One S og på nettet
55
Browse nettet
55
Privat surfing
58
Tilføje og styre dine bogmærker
58
Gemme webindhold til senere
59
Vise browseroversigten
59
4
Indhold
Hentning af filer og programmer
Indstille valgmuligheder for browser
60
61
Billeder, videoer og musik
Galleri
62
Musik
69
Movie Editor
73
Trådløs skærm
74
Konti og synkronisering
Tilføjelse af dine sociale netværk, e-mail-konti mm.
76
Tilføjelse af én eller flere Google-konti
76
Styring af dine onlinekonti
77
Kontakter
Om programmet Kontakter
78
Din kontaktpersonliste
78
Konfigurere din profil
79
Tilføje en ny kontakt
80
Import eller kopiering af kontakter
80
Fletning af kontaktoplysninger
81
Kontaktpersonoplysninger og samtaler
82
Kontaktgrupper
83
Tilføje Kontakter-widgets
85
Afsendelse af kontaktoplysninger
85
Sikkerhedskopiering af dine kontakter
86
Socialt
Facebook for HTC Sense
87
Twitter for HTC Sense
87
Om Friend Stream
87
Opdatering af din status i Friend Stream
88
Få glæde af Facebook i Friend Stream
88
Tweeting i Friend Stream
89
Chatte i Google Talk
90
Brug af Google+
90
E-mail
Gmail
91
Mail
92
Kalender
Om Kalenderbegivenheder
99
Oprettelse af en begivenhed
99
Visning af Kalenderbegivenheder
99
Administration af Kalenderbegivenhederbegivenheder
101
Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse
102
Indstilling af påmindelser for dine begivenheder
102
Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser
102
5
Indhold
Vise eller skjule kalendere
103
Ændre indstillinger for Kalenderbegivenheder
103
Online lager og tjenester
Dropbox
104
SkyDrive
108
HTC Watch
111
HTC Bil
På vej med HTC Bil
114
Afspilning af musik i HTC Bil
114
Find vej med HTC Bil
115
Bevare forbindelsen til dine kontakter
116
Ændre indstillinger for HTC Bil
116
Rejser og kort
Placeringsindstillingerne
117
Locations
117
Google Maps
126
Vigtige programmer
Brug af Ur
130
Undersøge Vejr
132
Vise en PDF
133
Arbejde med dokumenter
133
Tage notater
135
Fuldføre opgaver
138
Holde øje med dine aktier
141
Google Play og andre programmer
Hente programmer fra Google Play
142
Se videoer på YouTube
143
Lytte til FM-radio
144
Optagelse af stemmeklip
145
Dele spil og programmer
145
Din telefon og computer
Hvor programmer, data og filer gemmes
146
Oprettelse af forbindelse mellem telefonen og en computer
146
Kopiere filer til eller fra telefonlagerkortet
147
Grundlæggende om HTC Sync Manager
147
Afspilning af musik i HTC Sync Manager
151
Vise billeder og videoer i HTC Sync Manager
152
Konfigurering af HTC Sync Manager til at genkende HTC One S
153
Konfigurere HTC One S til at synkronisere med din computer
153
Synkronisere HTC One S med computeren
157
Rippe musik fra en cd med HTC Sync Manager
157
Deling af din mobile dataforbindelse via USB-tethering
158
Oprette forbindelse til Internet via en computer
158
6
Indhold
Internetforbindelser
Dataforbindelse
159
Wi-Fi
160
Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN)
161
Brug af HTC One S som trådløs router
162
Bluetooth
Grundlæggende om Bluetooth
164
Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt
164
Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed
166
Afsendelse af oplysninger via Bluetooth
166
Modtagelse af oplysninger via Bluetooth
168
Indstillinger og sikkerhed
Tænd/sluk for Flytilstand
169
Ændring af skærmindstillinger
169
Ændring af indstillinger for lyd
170
Ændre sproget
171
Flere måder at forlænge batteriets levetid
172
Sikkerhedskopiering af indstillinger til Google
172
Indstillinger for tilgængelighed
172
Beskytte dit SIM-kort med en pinkode
173
Beskyttelse af HTC One S med en låseskærm
173
Kryptering af data på HTC One S
174
Undersøge oplysninger om HTC One S
175
Styring af hukommelse
175
Andet vigtigt
Statusikoner
177
Udskrivning
178
Bruge skærmtastaturet
179
Indtastning af ord med forudsigelig tekst
181
Indtaste tekst ved at tale
182
Indtaste tekst ved at spore
183
Genstart af HTC One S
183
Nulstilling af HTC One S
184
Varemærker og ophavsret
Indeks
7
Konventioner, der bruges i denne vejledning
Konventioner, der bruges i denne vejledning
I denne brugervejledning bruger vi følgende symboler for at angive nyttige og vigtige
oplysninger:
Dette er en bemærkning. En bemærkning giver ofte yderligere oplysninger, f.eks.
om hvad der sker, når du vælger at foretage eller ikke foretage en bestemt
handling. En bemærkning giver også oplysninger, der måske kun gælder i nogle
situationer.
Dette er et tip. En tip giver dig en anden måde at udføre et trin eller en procedure
på eller fortæller dig om en mulighed, der kan være nyttig.
Dette angiver vigtige oplysninger, som du skal gøre for at kunne udføre en bestemt
opgave eller få en funktion til at fungere korrekt.
Det giver oplysninger om sikkerhedsforholdsregler, dvs. oplysninger om, at du skal
være forsigtig for at undgå potentielle problemer.
8
Udpakning
Udpakning
HTC One S
1. TILBAGE
2. START
3. SENESTE PROGRAMMER
4. LYDSTYRKE
5. Nærhedssensor
6. Frontkamera
7. TÆND/SLUK
8. 3,5mm Headset stik
9. Meddelelses-LED
10. USB-stik
Hvis du vil bruuge en skærmprojektor, må du ikke dække eller blokere for
nærhedsføleren. Du kan købe den dertil hørende skærmprojektor til HTC One S,
som allerede har en lille åbning til føleren.
9
Udpakning
SIM-kort
HTC One S bruger et microSIM-kort. MicroSIM-kortet indeholder dit telefonnummer,
tjenestedetaljer og hukommelse til lagring af kontakter i telefonbogen og/eller
tekstmeddelelser.
Indsættelse af SIM-kortet
1. Åbn topdækslet i den lille åbning tæt på knappen TÆND/SLUK.
2. Indsæt SIM-kortet.
Fjernelse af SIM-kortet
Sørg for at slukke for HTC One S, før du fjerner SIM-kortet.
1. Åbn topdækslet i den lille åbning tæt på knappen TÆND/SLUK.
2. Skub SIM-kortet ind for at skubbe det ud af stikket.
3. Træk SIM-kortet ud med fingeren.
10
Udpakning
Oplade batteriet
Før du tænder for og begynder at bruge HTC One S, anbefales det, at du oplader
batteriet.
Du må kun bruge den medfølgende strømadapter og det medfølgende USB-kabel
til at oplade batteriet.
1. Indsæt den lille ende af USB-kablet i USB-stikket.
2. Indsæt den anden ende af USB-kablet i strømadapteren.
3. Sæt strømadapterens stik i en elektrisk stikkontakt, og begynd at oplade
batteriet.
Som en sikkerhedsforanstaltning ophører batteriet med at oplades, hvis det
overophedes.
Tænde/slukke
Tænde
Tryk på knappen TÆND/SLUK. Nemt.
Når du tænder for HTC One S for første gang, skal du konfigurere tablet´en.
Slukke
1. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde
for igen og låse skærmen op.
2. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK i nogle sekunder.
3. Tryk på Sluk i valgmenuen.
11
Udpakning
Konfiguration af HTC One S for første gang
Når du tænder for HTC One S første gang, bliver du bedt om at konfigurere den.
Følg bare skærmvejledningen, og du er i gang med brugen på ingen tid.
Nogle funktioner, der skal bruge forbindelse til internettet, f.eks. placeringsbaserede
tjenester og automatisk synkronisering af dine onlinekonti kan kræve ekstra
gebyrer. Det skal du ikke være bange for. Du kan aktivere eller deaktivere dem
under indstillingerne senere.
Når HTC One S er tændt, vil du se Hurtigtip på nogle skærme (som f.eks.
Startskærmen), som vil vejlede dig i at bruge HTC One S. Disse tip for skærmen vises
ikke mere, når du har lukket dem.
Du kan se Hurtigtip igen ved at glide Meddelelsespanelet åbent igen og derefter
trykke på
> Om > Hjælp > Vis alle Hurtigtip.
Vil du have lidt hurtig vejledning i brugen af
telefonen?
Tips hjælper dig med at få det meste ud af HTC One S på sekunder.
§ Skal du vide, hvordan du gør nogen, lige nu? Du skal bare indtaste nogle
søgeord, og så får du klare, opdaterede svar lige i HTC One S.
§ Har du nogen sinde følt, at du ikke får det bedste ud af telefonen? Gennemgå
den venlige gennemgang på Tips for at få at vide hvordan. Emnerne går fra
introduktion til avanceret og widget'en Tips anbefaler dig hele tiden emner, som
du måske kan lide.
Du kan åbne Tips fra startskærmen ved at trykke på
> Tips.
Hvis du ikke har hentet Tips-indhold endnu, eller hvis der er opdateret indhold
tilgængeligt, skal du bare trykke på downloadlinket for at hente det.
Søge efter Tips
1. Under Tips trykker du på
og indtaster de ord, du vil søge efter.
2. Tryk på et søgeresultat for at springe direkte til det emne.
12
Den første uge med din nye telefon
Den første uge med din nye
telefon
Funktioner du vil få glæde af på HTC One S
HTC One S giver din et fantastisk kamera, en stærk lydoplevelse mm.
Registrer hvert øjeblik mens det sker
Start kameraet fra låseskærmen og tag straks dine billeder uden forsinkelse. Her er
nogle af de stærke kamerafunktioner, du kan bruge:
§ Med Video-billede kan du snuppe et billede mens du optager video. Se Tag et
billede, mens du optager en video på side 26.
Du kan også tage et billede fra en tidligere optaget video. Se Tag et billede
mens du ser en video på side 63.
§ Med et enkelt tryk på udløseren kan du tage tre billeder af motivet med
forskellig eksponering og kombinere dem til ét godt og jævnt eksponeret
billede. Se Brug af HDR på side 27.
§ Brug tilstanden Kontinuerlig optagelse til at optage 20 kontinuerlige billeder
mm. Se Tage kontinuerlige billeder på side 26.
Beats af Dr. Dre Audio™
Beats Audio™-integration giver dig en fyldig, autentisk lydoplevelse, uanset om du
lytter til musik, ser en YouTube® video eller spiller et spil. Find ud af mere ved at se Få
din musik til at lyde bedre på side 70.
Dropbox-integration med HTC Sense
Hav altid adgang til dine billeder, videoer og dokumenter hvor som helst ved at lagre
dem i Dropbox. Når du konfigurerer din Dropbox-konto fra HTC One S, kan du
desuden gå yderligere 23 GB gratis Dropbox-plads i 2 år. Du finder ud af hvordan
under Bruge Dropbox på HTC One S på side 104.
HTC Bil
Med HTC Bil-programmet kan du sørge for underholdning til dig selv mens du finder
vej, når du er på farten. Du kan bruge sving-for-sving-navigation, gennemse kort,
besvare opkald og lytte til musik eller Internetradio. Du finder ud af hvordan under
HTC Bil på side 114.
Funktionsrig og sømløs browseoplevelse
Få glæde af HTML5 og Flash®-indhold, når du er på farten. Og slut med at panorere til
venstre og højre. Webbrowserens reflow justerer automatisk tekst til skærmens
13
Den første uge med din nye telefon
bredde. Find ud af hvordan du bruger webbrowseren under Browse nettet på side
55.
Du kan også bevare en kopi af det du browser, så du kan læse det senere, selv uden
en Internetforbindelse. Se Gemme webindhold til senere på side 59.
Favorit-opkald
Telefonens Smartopkald-funktion, gør det nemt og hurtigt for dig at foretage et
opkald. Indtast blot telefonnummeret eller de første par bogstaver i kontaktens navn.
Se Foretage et opkald med Favorit-opkald på side 40.
Startskærm
Din startskærm er der, hvor du gør HTC One S til din egen. Du kan tilføje dine
foretrukne programmer, genveje, mapper og widgets, så de kun er et tryk væk. Du
finder ud af hvordan under Personalisering på side 30.
Udvidet startskærm
Når du begynder at gøre mere med HTC One S, finder du måske ud af, at én
startskærm ikke er nok. Intet problem.
Glid din finger vandret til venstre eller højre, hvorefter du vil finde mere plads til
tilføjelse af ikoner, widgets og andet.
Tryk på
for at returnere til hovedstartskærmen.
Bruge visningen Spring
§ Hvis du vil springe direkte til den skærm, du ønsker, skal du trykke på
klemme på skærmen for at vise Spring. Den viser alle startskærme som
miniaturer. Tryk bare på den, du ønsker, og du springer lige til den.
eller
§ I visningen Spring kan du trykke på Tilføj panel for at gøre det, hvis der er plads
til at tilføje en ny skærm. Der vises en tom startskærm, og du kan begynde at
tilpasse derfra.
14
Den første uge med din nye telefon
Fingerbevægelser
Tryk på
Når du vil indtaste med tastaturet, vælge skærmemner, f.eks. programog indstillingsikoner, eller trykke på skærmknapper, skal du bare trykke
på dem med fingeren.
Tryk og
hold
Åbn de tilgængelige muligheder for et emne (f.eks. en kontakt eller et
link på en webside) ved blot at trykke og holde på emnet.
Overfør
eller glid
At overføre eller glide vil sige,at du hurtigt trækker fingeren lodret eller
vandret over skærmen.
Træk
Tryk og hold fingeren nede med lidt tryk, før du begynder at trække.
Mens du trækker, må du ikke løfte fingeren, før du har nået
målpositionen.
Stryg
Du kan bladre i skærmene ligesom når du glider, bortset fra at du skal
glide din finger i lette, hurtige bevægelser, f.eks. som når du bladrer i
kontakter eller meddelelseslister.
Rotér
På de fleste skærme kan du automatisk ændre skærmens retning fra
stående til liggende ved at dreje HTC One S til siden. Når du indtaster
tekst, kan du dreje HTC One S om på siden for at få et større tastatur.
Klem
I nogle programmer som f.eks. Galleri eller i webbrowseren kan du
"klemme" på skærmen med to fingre (f.eks. tommelfinger og
pegefinger) for at zoome ind eller ud, når du ser et billede eller en
webside.
Rulning
med to
fingre
I nogle programmer som f.eks. Mail og Kontakter, som har sortering,
kan du bruge to fingre til at rulle på skærmen. Skærmen viser
sorteringsrækkefølgen, og du kan let rulle til de ønskede oplysninger.
Tryk og
bladr
På startskærmen kan du let flytte en widget eller et ikon fra en skærm
til en anden. Tryk og hold widget'en eller ikonet med en finger, og bladr
skærmen hen til den nye placering med en anden finger.
15
Den første uge med din nye telefon
Dvaletilstand
Dvaletilstand sparer batteristrøm ved at sætte HTC One S i en lav strømtilstand, når
skærmen er slukket. Den forhindrer også hændelige tastetryk, når HTC One S ligger i
tasken. Du vil dog stadig modtage meddelelser og opkald, og ubesvarede opkald og
meddelelser vises på låseskærmen.
For at undgå, at ubesvarede opkald og meddelelser vises på skærmlåsen, skal du
glide Meddelelsespanelet åbent og derefter trykke på
> Personlige oplysninger.
Skifte til dvaletilstand
Tryk kortvarigt på knappen TÆND/SLUK for at slukke for skærmen og sætte i
slumretilstand. HTC One S går også automatisk i slumretilstand, når den er inaktiv et
stykke tid.
Vågne fra dvaletilstand
Du kan vække HTC One S manuelt ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen Du skal
låse skærmen op.
HTC One S vågner automatisk, når du får et indkommende opkald.
16
Den første uge med din nye telefon
Låse skærmen op
Træk ringen op for at låse skærmen op.
Hvis du har konfigureret et skærmoplåsningsmønster, en pinkode eller en
adgangskode, bliver du bedt om at tegne mønstret på skærmen eller indtaste
pinkoden eller adgangskoden, før den låser op.
Hvis du har indstillet en begivenhedspåmindelse eller alarm, kan du trække
til ringen for at slumre eller afvise begivenheden eller alarmen.
eller
Åbne et program eller en mappe fra låseskærmen
§ Træk i et programikon på låseskærmen til ringen for at låse skærmen op og
direkte gå til programmet eller mappen.
Genvejene på låseskærmen er de samme som på startskærmens startlinje. For at
ændre genvejene på låseskærmen, kan du udskifte programmerne eller mapperne
på startlinjen.
§ Når der vises en meddelelse eller oplysninger på låseskærmen, som f.eks.
ubesvaret opkald eller ny meddelelse, kan du trække den til ringen for at gå
direkte til det tilhørende program.
17
Den første uge med din nye telefon
Sådan får du kontakter på HTC One S
Der er flere måder, du kan tilføje kontakter til HTC One S. Du kan synkronisere HTC
One S med kontakter fra din Google®-konto, computer, Facebook® og andet.
Synkronisering med
computeren
Synkroniser kontakter fra den gamle telefon med
computeren, og brug så HTC Sync eller HTC Sync
Manager til at synkronisere HTC One S med
computerens Microsoft® Outlook®, Outlook Express eller
Windows® Kontaktpersoner.
Gmail™
Google-kontakter importeres til HTC One S, når du
logger ind på din Google-konto. Du kan også oprette
flere Google-kontakter lige fra HTC One S.
Sociale netværkskonti
Log på dine foretrukne sociale netværk for at importere
kontaktoplysninger fra dem.
Telefonkontaktpersoner
Du kan vælge at oprette og lagre kontakter direkte i
HTC One S eller overføre eksisterende fra din gamle
telefon.
SIM-kort
Kopier alle dine SIM-kontaktpersoner til HTC One S.
Microsoft Exchange
ActiveSync®
HTC One S synkroniserer dine arbejdskontakter via
Microsoft Exchange ActiveSync-serveren på
arbejdspladsen.
Overfřr
Brug programmet Overfřr til at overføre ikke kun dine
kontakter men også kalenderbegivenheder og
tekstmeddelelser fra din gamle telefon til HTC One S.
Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon
Du kan nemt overføre kontakter fra din gamle telefon til HTC One S via Bluetooth®.
Afhængig af din gamle telefonmodel kan du også overføre andre typer data, som
f.eks. kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser til HTC One S.
> Overfør.
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på Næste for at starte.
3. Vælg din gamle telefons navn og model.
4. Tænd for Bluetooth på din gamle telefon, sæt den i søgbar tilstand og følg
derefter instruktionerne på skærmen.
Foretag dit første opkald
1. På startskærmen trykker du på
.
2. Indtast telefonnummeret eller de første par bogstaver i kontaktens navn.
3. Tryk i listen på den kontakt, der skal ringes op til.
4. Afbryd opkaldet ved at trykke på Afslut opkald.
18
Den første uge med din nye telefon
Send din første tekstmeddelelse
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
3. Tryk på
> SMS.
.
og vælg så de kontakter, du vil sende meddelelsen til.
4. Tryk på det felt, der siger Tilføj tekst, og indtast så din meddelelse.
5. Tryk på
for at indsætte en smiley eller tilføje en hurtig tekst.
6. Tryk på Send.
Hente billeder, videoer og musik til og fra HTC
One S
Du kan overføre dine medier på to måder.
§ Forbind HTC One S til din computer og vælg tilstanden Diskdrev. Din computer
vil registrere den som et flytbart USB-drev, og du kan kopiere dine mediefiler
mellem dem.
§ Hent og brug vores HTC Sync Manager-software. Du kan let konfigurere den til
at synkronisere mapper med medier og afspilningslister på computeren med
HTC One S. HTC Sync Manager kan også automatisk hente billeder og videoer
fra HTC One S til din computer.
Hent og installer HTC Sync Manager, når det er tilgængeligt, fra vores websted. I
mellemtiden kan du også hente og bruge den seneste version af HTC Sync til at
synkronisere dine medier og data.
19
Den første uge med din nye telefon
Kopiering og deling af tekst
I programmer som Webbrowser og Mail kan du vælge og kopiere tekst, og derefter
indsætte eller dele den.
Vælge tekst
1. Tryk og hold på et ord.
2. Træk i start- og slutmarkørerne for at fremhæve den omgivende tekst, som du
vil vælge.
For at kopiere adressen på en linket webside, trykker og holder du på linket og
trykker så på Kopier linkets webadresse.
Kopiering og indsættelse af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil kopiere, trykker du på Kopier.
Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen.
2. I tekstindtastningsfeltet (f.eks. mens du indtaster en e-mail) trykker og holder du
på det punkt, hvor du vil indsætte teksten.
3. Tryk på Indsæt.
Dele tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil dele, trykker du på Del.
2. Vælg det sted, hvor du vil indsætte og dele den valgte tekst, f.eks. i en e-mailmeddelelse eller en statusopdatering på et socialt netværk.
20
Den første uge med din nye telefon
Optage HTC One S's skærm
Vil du blære dig med din high score i et spil, skrive et blogindlæg om funktionerne i
HTC One S eller postere en statusopdatering om en sang, du hører? Det er let at tage
et billede af skærmen og dele det fra Galleri.
Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK, og tryk så på
albummet Kamerabilleder i Galleri.
. Skærmbilledet gemmes i
Skifte mellem senest åbnede programmer
Du kan nemt få adgang til de programmer, som du for nylig har haft åbne.
1. Tryk på
.
2. Glid fingeren til venstre eller højre for at se nyligt åbnede programmer.
3. Tryk på et program for at åbne det.
Meddelelser
Meddelelses-LED
Meddelelses-LED'en viser:
§ Fast grønt lys, når HTC One S har forbindelse til strømadapteren eller en
computer og batteriet er fuldt ud opladet.
§ Blinkende grønt lys, når du har en afventende meddelelse.
21
Den første uge med din nye telefon
§ Fast orange lys, når batteriet bliver opladet.
§ Blinkende orange lys, når batteriniveauet er meget lavt.
Ikoner for meddelelser
Meddelelsesikoner på statuslinjen gør det nemt for dig at være på forkant med dine
meddelelser, kalenderbegivenheder og alarmer.
Meddelelsespanel
Når du får en ny meddelelse, kan du åbne meddelelsespanelet for at se, hvilken
begivenhedsmeddelelse eller nye oplysninger, du har fået. På meddelelsespanelet kan
du også hurtigt få adgang til indstillinger.
1. Åbn meddelelsespanelet ved at trykke og holde på statuslinjen og så glide
fingeren nedad.
Hvis du har flere meddelelser, kan du rulle ned ad skærmen for at se dem alle.
2. For at lukke meddelelsespanelet trykker og holder du på bundlinjen af panelet
og glider finger op. Eller tryk bare på
.
22
Den første uge med din nye telefon
Introduktion til indstillinger
Vil du ændre ringetonen, konfigurere en Wi-Fi®-forbindelse eller gøre skærmen lysere?
Dette og meget mere kan du gøre i Indstillinger.
Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
indstillinger, du kan ændre:
. Her er nogle grundlæggende
§ Tryk på Til/fra-omskifteren ved siden at et element, som f.eks. Wi-Fi for at slå det
til eller fra. Tryk på selve elementet for at ændre dets indstillinger.
§ Tryk på Lyd for at indstille en ringetone, vælge en lydprofil og konfigurere
lydindstillinger for indgående opkald.
§ Tryk på Skærm (eller Skærm og fingerbevægelser) for at ændre skærmens
lysstyrke eller for at indstille, hvor længe skærmen skal være slukket for at gå i
dvale.
§ Tryk på Sikkerhed for at indstille en skærm- eller SIM-kortlås.
Få batteriet til at holde længere
Tiden mellem opladninger afhænger af, hvordan du bruger HTC One S. Funktioner og
tilbehør kan påvirke batteriets levetid.
Du kan få batteriet til at holde længere ved at følge nogle få simple tips:
§ Sluk for skærmen, når du ikke bruger den
§ Skru ned for lydstyrken
§ Luk strømkrævende programmer som f.eks. kameraet, når du ikke bruger dem
§ Sørg for, at programmerne er lukkede og ikke fortsat kører i baggrunden
§ Brug strømadapteren, når det er muligt
Opdatere HTC One Ss software
HTC One S kan søge efter og underrette dig, hvis der er en ny softwareopdatering. Så
kan du hente og installere softwareopdateringen ved hjælp af Wi-Fi- eller
dataforbindelse. Du kan også manuelt undersøge, om der er tilgængelige
softwareopdateringer.
Afhængigt af opdateringstypen, kan opdateringen slette alle dine personlige data og
tilpassede indstillinger og også fjerne eventuelle programmer, som du har installeret.
Sørg for, at du har sikkerhedskopieret de oplysninger og filer, du vil bevare.
Du bør overveje at bruge Wi-Fi til at hente softwareopdateringerne, så du undgår
ekstra datagebyrer.
23
Den første uge med din nye telefon
Installation af en opdatering
Når internetforbindelsen er aktiveret, og der er en ny opdatering tilgængelig, vises
dialogboksen for systemopdatering og hjælper dig gennem processen. Hvis du ikke
ser dialogboksen, skal du søge efter ikonet til opdateringsmeddelelsen
i
statuslinjen.
1. Åbn meddelelsespanelet, og tryk så på opdateringsmeddelelsen.
2. I systemdialogboksen vælger du den type forbindelse, der skal bruges til
hentning af opdateringen.
3. Følg skærminstruktionerne til at starte hentningen.
4. Når hentningen er færdig, skal du trykke på Installer nu og så trykke på OK i
dialogboksen Installer systemsoftwareopdatering.
Vent på, at opdateringen bliver færdig. HTC One S vil genstarte automatisk.
Manuel søgning efter opdateringer
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Om > Softwareopdateringer > Søg nu.
Synkronisere dine medier og data med HTC
Sync Manager
Med HTC Sync Manager kan du bruge alle de samme medier, uanset om du er på
computeren eller på farten. Du kan også bruge den til at lagre samme kontakter,
vigtige dokumenter og andre data på både HTC One S og din computer.
HTC Sync Manager erstatter HTC Sync, og programmet indeholder mange flere
funktioner. Du kan:
§ Afspille musik og videoer med den indbyggede afspiller. Du kan også afspille
afspilningslister fra iTunes® og Windows Media®.
§ Administrere dit bibliotek med musik, billeder og videoer på computeren.
§ Hente musik fra dine cd'er til computeren.
§ Synkronisere billeder, videoer, musik, afspilningslister og album mellem HTC One
S og din computer.
§ Synkronisere oplysninger som f.eks. kontakter, dokumenter og webbogmærker
mellem HTC One S og din computer.
Denne software fungerer på både Windows og Mac®. Lær mere om at installere og
bruge denne software ved at se Grundlæggende om HTC Sync Manager på side 147.
Hent og installer HTC Sync Manager, når det er tilgængeligt, fra vores websted. I
mellemtiden kan du også hente og bruge den seneste version af HTC Sync til at
synkronisere dine medier og data.
24
Kamera
Kamera
Grundlæggende om kameraet
Optag billeder øjeblikkeligt, uden forsinkelse. Start kameraet direkte fra låseskærmen,
selv om HTC One S er beskyttet af en adgangskode.
1. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på TÆND/SLUK.
2. Træk Kamera-ikonet til låseskærmens ring, så du kan begynde at tage billeder
og videoer med det samme.
Fra Startskærmen kan du også trykke på Kamera for at starte det.
Brug funktionerne i kamerasøgerskærmen til at tilføje effekter, zoome ind eller ud mm.
Når du har brugt Kamera (eller hvis du midlertidigt forlader kamerasøgerskærmen),
skal du stadig låse op for HTC One S, hvis du har låseskærm.
Zoom
§ Før du tager et billede eller en video, kan du glide fingeren på zoom-linjen for at
zoome ind eller ud.
§ Når du optager video, vises zoomlinjen altid på skærmen. Du kan frit zoome ind
eller ud under optagelsen.
25
Kamera
Skift imellem frontkamera og hovedkamera
1. På skærmen Kamerasøger trykker du på
.
2. Tryk på Kamera.
3. Tryk på enten Front eller Hoved.
Nogle kamerafunktioner findes ikke, når du bruger frontkameraet, f.eks. zooming og
ansigtsgenkendelse.
Valg af en effekt
Brug de tilgængelige kameraeffekter for at få dine billeder til at se ud, som om de er
taget gennem særlige linser eller filtre. Du kan også tilføje bestemte effekter til
videoer.
1. Tryk på
.
2. Rul gennem de tilgængelige effekter, og tryk på den, du kan lide.
Indstilling af opløsningen
1. På skærmen Kamerasøger trykker du på
.
2. Tryk på Billedopløsning eller Videokvalitet og vælg en opløsning.
Valg af en blitztilstand
Tryk på blitz-ikonet for at vælge en blitz-tilstand.
Når du bruger tilstandene Blitz eller Automatisk blitz, indstiller kameraer intelligent
den bedste lysstyrke for blitzen til billedet.
Tage et billede
1. Åbn Kamera fra Låseskærmen eller Startskærmen.
2. Peg blot kameraet på det, du vil tage billede af. Kameraet justerer automatisk
fokus og gør dette kontinuerligt, mens du bevæger det.
3. Når du er klar til at tage billedet, trykker du på
.
Optagelse af video
1. Åbn Kamera fra Låseskærmen eller Startskærmen.
2. Når du er klar til at optage, trykker du på
.
26
Kamera
3. Når du optager, kan du:
§ Frit zoome ind og ud.
§ Ændre fokus på et andet motiv eller område ved blot at trykke på det i
kamerasøgeren.
§ Tryk på blitz-ikonet for at slå blitzen til eller fra.
4. For at stoppe optagelsen skal du trykke på
.
Tag et billede, mens du optager en video
Mens du optager en video med hovedkameraet kan du trykke på
still-billede af dit motiv.
for at tage et
Tage kontinuerlige billeder
Vil du tage billeder af bevægende emner? Uanset om det er din søns fodboldspil eller
et racerløb, kan du optage denne action.
Sørg for at du er i Auto-scene for at bruge denne funktion.
1. På Kamerasøger-skærmen skal du blot trykke og holde
til 20 kontinuerlige billeder af motivet.
. Kameraet tager op
Vil du optage mange flere billeder? Tryk på
> Uafbrudt billedoptagelse og fjern
markeringen i valgmuligheden Begræns til 20 billeder.
2. Når du har optaget billederne, kan du vælge det billede, du bedst kan lide, og så
trykke på Bedste billede. Du kan gemme flere billeder fra serien ved at slette de
billeder, du ikke vil beholde.
Kamerascener
Scener er en nem måde at overskrive kameraets normale indstillinger, så de passer til
den aktuelle belysning og det aktuelle miljø. Brug Auto og lad kameraet automatisk
fastlægge de optimale indstillinger, eller vælg fra en række scenemuligheder, før du
begynder at tage billeder.
Forbedring af portrætter
Hvis du ønsker, at din familie og dine venner skal se så godt ud som muligt i dine
billeder, skal du bruge stående billeder. Det udglatter huden i dine billeder.
1. På skærmen Kamerasøger trykker du på
.
2. Tryk på Portræt.
3. Når du er klar til at tage billedet, trykker du på
.
27
Kamera
Tage et gruppebillede
Synes du det er svært at få alle til at smile samtidig med at de kigger i kameraet? Med
HTC One S får du perfekte gruppebilleder med flest smil og færrest blink.
1. På skærmen Kamerasøger trykker du på
.
2. Tryk på Gruppebillede.
3. Når du er klar til at tage billedet, trykker du på
. Kameraer tager flere billeder
og blander dem sammen til det bedst mulige gruppebillede.
Tage et panoramabillede
Du kan optage alt, bredt eller højt på et billede. Det kan være Golden Gate Bridge eller
Eiffeltårnet.
1. På skærmen Kamerasøger trykker du på
.
2. Tryk på Panorama.
Zooming og blitz er deaktiveret, når du er i denne tilstand.
3. Når du er klar til at tage det første billede, trykker du på
. Der vises
retningspile, hvorved du kan panorere til venstre eller højre i liggende retning
(eller panorere op eller ned i stående retning).
4. Mens du panorerer, vises en hjælpeguide på skærmen. Brug den til at indramme
den første del af den scene, du vil fotografere.
5. Fortsæt med at bevæge HTC One S så jævnt som muligt. Kameraet optager
automatisk fem kontinuerlige billeder.
6. Tryk når som helst på
for at standse optagelsen.
Kameraet sammenhæfter billederne til et enkelt billede.
Brug af HDR
Når du optager portrætter imod en lys baggrund, kan du bruge HDR til at optage
motiverne tydeligt. HDR tydeliggør detaljerne i både de lyse og skyggefulde områder
- selv i belysning med høj kontrast.
1. På skærmen Kamerasøger trykker du på
.
2. Tryk på HDR.
3. Når du er klar til at tage billedet, trykker du på
.
Kameraet tager tre billeder med forskellige eksponeringsniveauer og kombinerer dem
til ét forbedret billede.
28
Kamera
Optage i lav belysning
Optag utrolige billeder, selv i svagt lys.
1. På skærmen Kamerasøger trykker du på
.
2. Tryk på Lav belysning.
Blitz er deaktiveret, når du står i denne tilstand.
3. Når du er klar til at tage billedet, trykker du på
.
§ Undgå slørede billeder ved at holde godt fast i HTC One S.
§ Du kan forbedre billedet efter at have taget det ved at anvende særlige effekter,
som f.eks. automatisk forbedring og høj kontrast.
Optagelse af videoer i slow motion
Genoplev action i høj hastighed stykke for stykke og tilføj et strejf af spænding til dine
videoer.
1. På skærmen Kamerasøger trykker du på
.
2. Tryk på Slow motion-video.
3. Indram dit motiv på skærmen Kamerasøger.
4. Tryk på
for at starte optagelsen.
Forbedring af videostabilitet
Færre rystelser og uskarpheder i dine videoer, særligt når du følger et objekt, der
bevæger sig.
1. På skærmen Kamerasøger trykker du på
.
2. Tryk på Videoindstillinger > Videostabilisering.
29
Kamera
Ændring af indstillinger for kamera og video
1. På skærmen Kamerasøger trykker du på
.
2. Ud over at ændre grundlæggende kamera- og videoindstillinger, kan du også:
§ Indstille den tid, som et optaget billede eller en optaget video vises på
gennemgangsskærmen, før kameraet skifter tilbage til skærmen
Kamerasøger.
§ Automatisk tage et billede, når motivet smiler (kun billedtilstand).
§ Geo-tag billeder for at lagre GPS-koordinaterne i dine billeder (kun
billedtilstand).
§ Indstille ISO-niveauet. Højere ISO-tal er bedre til at tage billeder med
dårlige lysforhold (kun billedtilstand).
§ Overfør automatisk billeder til et socialt netværk (kun billedtilstand). Du kan
indstille overførselsfrekvensen, vælge album, der skal uploades til og
indstille niveau til beskyttelse af personlige oplysninger.
30
Personalisering
Personalisering
Gør HTC One S til din egen
Få HTC One S til at se ud og lyde, lige som du vil have det. Personaliser den med en
anden baggrund, et andet tema, en anden ringetone og meddelelseslyd for
begivenheder, f.eks. indkommende tekst, e-mail og kalenderpåmindelser.
Personalisering af HTC One S med scener
HTC One S bliver flere telefoner i en, når du bruger scener. Scener er personaliserede
startskærmlayouts, som du hurtigt kan bruge. Ved at skifte mellem scener gør du
øjeblikkeligt HTC One S til den perfekte weekendtelefon, rejsetelefon, arbejdstelefon
eller ren spiltelefon.
Hver gang du tilføjede eller ændrede noget på startskærmen, gemmer HTC One S
automatisk dine ændringer til den aktuelt valgte scene.
Bruge en forudindstillet scene
HTC One S har forudindstillede scener, der hver er forudkonfigureret med en anden
baggrund og en anden widget-samling, der afspejler forskellige øjeblikke i dit liv. Du
kan vælge en scene, der passer til dit arbejde, spil, rejse eller dit sociale liv.
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Personaliser.
2. Tryk på fanen Skærm og så på Scene.
3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du
ønsker.
4. Tryk på Anvend.
Oprette en ny scene
Du starter med en tom startskærm, når du skal oprette en ny scene.
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
2. Tryk på fanen Skærm og så på Scene.
3. Tryk på
> Ny.
> Personaliser.
31
Personalisering
4. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført.
5. Personaliser scenen ved at tilføje widgets og programmer, skifte baggrunden
mm. Alle dine ændringer bliver automatisk gemt til denne scene.
Omdøbe en scene
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Personaliser.
2. Tryk på fanen Skærm og så på Scene.
3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du vil
omdøbe.
4. Tryk og hold på en scenes miniature, og tryk så på Omdøb.
5. Indtast et nyt scenenavn.
6. Tryk på Udført.
Slette scener
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Personaliser.
2. Tryk på fanen Skærm og så på Scene.
3. Tryk på
> Slet.
4. Glid din finger over skærmen fra højre mod venstre for at gennemgå scener.
Tryk så på en eller flere scener, som du vil slette.
5. Tryk på Slet.
Ændre baggrunden
Vælg dit foretrukne billede som din baggrund. Vælg mellem de tilgængelige
baggrunde eller brug et billede, du har taget med kameraet.
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Personaliser.
2. Tryk på fanen Skærm og så på Baggrund.
3. Tryk på en af følgende:
Galleri
Vælg et eksisterende billede og beskær det.
HTC-baggrunde Vælg en forudindstillet baggrund, og tryk så på Vis eksempel.
Live baggrunde Vælg en forudindstillet animeret baggrund, og tryk så på Vis
eksempel. Hvis den valgte animerede baggrund kan tilpasses,
trykker du på Indstillinger.
4. Tryk på Gem eller Anvend.
32
Personalisering
Anvende et nyt tema
Personaliser udover startskærmen ved at anvende et nyt tema. Temaer skaber et
andet udseende og fornemmelse til de fleste knapper, programskærme, valgmenuer
og andre emner.
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Personaliser.
2. På fanen Skærm trykker du på Tema.
3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge det tema, du
ønsker.
4. Tryk på Anvend.
Personaliser din startskærm med widgets
Widgets lægger vigtige oplysninger og medieindhold helt fremme på startskærmen,
så de er nemme at komme til. Nogle widgets findes allerede på startskærmen for dig.
Du kan tilføje flere fra det tilgængelige udvalg af widgets.
Tilføje en widget til startskærmen
1. Tryk og hold på et tom plads på startskærmen.
2. På fanen Widgets kan du:
§ Glide til venstre eller højre for at gennemse alle widgets.
§ Trykke på
for at søge efter bestemte widgets.
§ Trykke på Alle Widgets for at vælge fra en menu.
Nogle widgets findes i forskellige formater og størrelser.
3. Træk en widget til en startskærmsminiature, hvor du vil tilføje den.
Du kan også tilføje widgets, der sætter dig i stand til hurtigt at tænde/slukke for
bestemte indstillinger, f.eks. Wi-Fi og Bluetooth. Tryk på Alle Widgets > Indstillinger
og dernæst på den widget, du vil have.
33
Personalisering
Ændre indstillingerne for en widget
Du kan ændre de grundlæggende indstillinger for nogle widgets (f.eks. Kontakter og
Mail) kan ændres fra startskærmen.
1. Tryk og hold på en widget på startskærmen, og træk den så til
.
Derefter åbner den relevante skærm, hvor du kan ændre nogle indstillinger for
denne widget.
2. Tilpas widget-indstillingerne.
Ændre størrelse på en widget
Nogle widgets kan du ændre størrelse på, efter du har tilføjet dem til Startskærmen.
1. Tryk og hold på en widget på startskærmen og slip så¨fingeren. Hvis du kan se
retningspile på widget'en betyder det, at du kan ændre størrelse på den.
2. Træk i en pileknap for at forstørre eller formindske widget'en.
Tilføjelse af programmer og andre genveje på
startskærmen
Placer programmer, du ofte bruger, på din startskærm. Du kan også tilføje genveje til
ofte anvendte indstillinger, bogmærkede websider og mere.
1. Tryk og hold på et tom plads på startskærmen.
2. På fanen Programmer eller Genveje vælger du, om du vil tilføje et program eller
en genvej.
For at tilføje et program, kan du også trykke på
, trykke og holde på et program
og så trække det til en tom plads på din startskærm.
34
Personalisering
Omorganisering eller fjernelse af widgets og
ikoner fra startskærmen
Flytning af en widget eller et ikon
Du kan let flytte en widget eller et ikon fra et startskærmpanel til et andet.
1. Tryk og hold på widget'en eller ikonet med en finger.
2. Bladr til venstre eller højre med en anden finger for at rotere skærmen til et
andet startskærmpanel.
3. Slip widget'en eller ikonet.
4. For at flytte widgit'en eller ikonet til en anden placering på panelet, skal du blot
trykke og holde og så trække.
Fjerne en widget eller et ikon
1. Tryk og hold på den widget eller det ikon, som du vil fjerne, og træk den så til
.
2. Når widget'en eller ikonet bliver rødt, løfter du fingeren.
35
Personalisering
Personalisering af startlinjen
Startlinjen på startskærmen giver dig adgang med ét tryk til ofte anvendte
programmer. Du kan udskifte programmerne på startlinjen med andre programmer,
som du bruger ofte.
1. Tryk og hold på det program, du vil udskifte, og træk det så ud af startlinjen.
2. Tryk på
for at gå til skærmen Alle programmer.
3. Tryk og hold på et program, og træk det til den tomme plads på startlinjen.
§ Du kan også placere genveje til indstillinger eller oplysninger på startlinjen. Tilføj
først en genvej til startskærmen, og træk den så til startlinjen.
§ De programmer eller genveje, som du kan se på låseskærmen, er de samme
programmer som på startlinjen.
Gruppering af programmer i en mappe
Brug mapper til at gruppere programmer på startlinjen eller på startskærmen, så du
får mere plads og kan tilføje flere programmer.
1. Tryk og hold et program, og træk det så over på et andet program for
automatisk at oprette en mappe.
2. Tryk på mappen for at åbne den.
3. Tryk på
.
4. Vælg et eller flere programmer, som du vil tilføje til mappen.
5. Tryk på Tilføj.
Du kan også tilføje genveje til indstillinger eller oplysninger. Tilføj først en genvej til
startskærmen, og træk den så over til mappen.
36
Personalisering
Omdøbning af en mappe
1. Tryk på mappen for at åbne den.
2. Tryk på mappevinduets titellinje.
3. Indtast et nyt mappenavn.
4. Tryk uden for mappen for at lukke den.
Fjernelse af elementer fra en mappe
1. Tryk på mappen for at åbne den.
2. Tryk og hold på et program eller en genvej og træk den til startskærmen eller ud
af
for at fjerne den. Gentag denne proces for at fjerne flere elementer fra
mappen.
Hvis der kun er ét element tilbage i mappen, afgrupperer mappen det sidste element
og fjerner sig selv automatisk.
Omorganisere startskærmen
Omorganiser dine startskærmspaneler på en måde, der passer til den måde, du bruger
dem. Flyt f.eks. panelerne med ofte anvendte widgets, genveje og mapper tættere på
hovedstartskærmen.
1. Klem på startskærmen for at vise Helicopter view.
2. Tryk og hold på miniaturen for den startskærm, du vil flytte. HTC One S vibrerer.
Du må ikke løfte fingeren endnu.
3. Træk miniaturen til den nye placering, og løft fingeren.
37
Personalisering
Fjerne startskærmspanel
Hvis du synes, at du vil have færre startskærme, kan du fjerne nogle af dem.
1. På startskærmen klemmer du på berøringsskærmen eller trykker på
til visningen Spring.
for at gå
2. Tryk og hold nede på det panel, du vil fjerne. Du må ikke løfte fingeren endnu.
3. Træk panelet til
.
Tilføje startskærmspanel igen
Tilføj en startskærm igen, hvis du har flere widgets, programmer eller genveje, som du
ønsker hurtig adgang til.
1. På startskærmen klemmer du på berøringsskærmen eller trykker på
til visningen Spring.
for at gå
2. Tryk på
. Der vises en ny startskærm. Du kan begynde at tilføje widgets,
programmer og genveje.
Personalisering med lydsæt
Hvert lydsæt giver dig en anderledes kombination af lyde til ringetonen og
meddelelser, f.eks. indkommende meddelelser, e-mail,
kalenderbegivenhedspåmindelser og andet. Ved at skifte mellem lydsæt kan du
øjeblikkelig få HTC One S til at advare dig med sjove lyde, når du er ude med venner
eller ændre til dæmpede lyd, når du er på arbejde.
Oprette et lydsæt
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Personaliser.
2. På fanen Lyd trykker du på Lydsæt.
3. På skærmen Lydsæt trykker du på
.
4. Indtast et nyt navn på lydsættet, og tryk så på Udført.
Det nyoprettede lydsæt tilføjes så listen over lydsæt. Du kan tildele forskellige toner til
lydsættet, alt efter behov.
Ændre ringetonen, meddelelser og lyde
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Personaliser.
2. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd.
3. Vælg et lydsæt, som du vil tilpasse eller oprette et nyt, og tryk så på Anvend.
4. Ret ringetonen, meddelelseslyden og alarmen fra skærmen Personaliser.
HTC One S gemmer automatisk dine valg til det aktuelle lydsæt.
38
Personalisering
Slette lydsæt
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Personaliser.
2. På fanen Lyd trykker du på Lydsæt.
3. Tryk på
.
4. Vælg et eller flere lydsæt, som du vil slette.
5. Tryk på Slet.
Omarrangering af programfaner
Du kan omarrangere fanerne nederst i nogle programmer for at prioritere de typer
oplysninger, du ofte bruger. Du kan også tilføje eller fjerne faner.
1. Åbn et program, der har de sædvanlige faner nederst på skærmen.
2. Tryk og hold på den aktuelle fane, indtil skærmen ændres og viser en
meddelelse om at omarrangere faner.
Hvis du ikke kan se nogen faner på programmet, trykker du på
> Rediger faner.
3. Du kan:
§ Ændre fanernes rækkefølge. Tryk og hold på en fane, og træk den så til den
nye position.
§ Træk en fane ind eller ud af den nederste linje for at tilføje eller fjerne den.
4. Når du er færdig, trykker du på
.
39
Personalisering
Tilpasse låseskærmens format
Vælg mellem et udvalg af låseskærmformater. Nogle låseskærme kan tilpasses.
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Personaliser.
2. På fanen Skærm trykker du på Låseskærmsformat.
3. Glid fingeren til venstre eller højre for at vælge et låseskærmsformat.
4. Tryk på låseskærmsformatet for at se et eksempel. Hvis du vil tilpasse det
yderligere, skal du trykke på Indstillinger.
5. Tryk på Anvend.
Genvejene på låseskærmen er de samme programmer, som på startskærmens
startlinje. Du kan ændre dem ved at udskifte programmerne på startlinjen.
Sikring af HTC One S med et personligt touch
Gør dét at låse op for din telefon lige så let, som at kigge på den. Beskyt dine
personlige oplysninger, og forhindr andre i at bruge HTC One S uden din tilladelse ved
at konfigurere face unlock.
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Sikkerhed.
2. Tryk på Skærmlås > Face Unlock
3. Tryk på Fortsæt og følg skærmvejledningen.
4. Vælg en backup-lås, du kan bruge, hvis telefonen ikke genkender dig.
5. Tryk på Lås telefon efter, og angiv det tidsrum, hvor telefonen skal være inaktiv,
før skærmen låses.
Du kan også trykke på Gør ansigtsregistreringen bedre på skærmen Sikkerhed for
at træne HTC One S i at genkende dit ansigt i forskellige situationer, som f.eks. når
du bærer briller eller har skæg.
Du bliver bedt om at låse op for skærmen hver gang HTC One S tændes, eller når den
har været inaktiv i en bestemt tidsperiode.
40
Opkald
Opkald
Foretage et opkald med Favorit-opkald
Du kan enten taste et nummer direkte eller bruge Favorit-opkald til hurtigt at ringe op.
Favorit-opkald søger efter og ringer til en lagret/synkroniseret kontakt eller et
nummer fra opkaldsoversigten.
1. På startskærmen trykker du på
.
2. Indtast telefonnummeret eller de første par bogstaver i kontaktens navn.
3. Tryk i listen på den kontakt, der skal ringes op til.
For at se andre telefonnumre til kontakten, trykker du på
kontaktens navn.
ved siden af
4. Afbryd opkaldet ved at trykke på Afslut opkald.
Brug af Kortnummer
Brug Kortnummer til at ringen til et telefonnummer med ét tryk. Hvis du f.eks. tildeler
en kontaktpersons nummer til tasten 2, skal du blot trykke og holde på 2 for at ringe
til det nummer.
Taltasten 1 er normalt reserveret til din voicemail. Tryk og hold på denne taste for at
ringe til voicemail og hente din voicemail-meddelelser.
Tildele en hurtigopkaldstast
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
3. Tryk på
.
> Kortnummer.
og vælg en kontakt i listen.
4. På skærmen Hurtigopkald vælger du telefonnummeret for kontaktpersonen, der
skal bruges, og den tast, der skal tildeles.
5. Tryk på Gem.
41
Opkald
Ringe til et telefonnummer i en
tekstmeddelelse
1. Tryk på telefonnummeret i meddelelsen.
2. Tryk på Opkald.
Ring til meddelelsesafsenderen ved at trykke på den modtagne meddelelse og så
trykke på Opkald i valgmenuen.
Ringe til et telefonnummer i en e-mail
1. Tryk på telefonnummeret i e-mail-meddelelsen.
2. Tryk på Opkald.
Ringe til et telefonnummer i en
Kalenderbegivenhederbegivenhed
1. Åbn en begivenhed i Kalenderbegivenheder.
2. På skærmen Begivenheder trykker du på telefonnummeret.
3. Tryk på Opkald.
for at se begivenhederne, som f.eks.
4. Når opkaldet modtages, trykker du på
konferenceopkalds-id eller mødepinkode på skærmen Telefonopkald.
Foretage et nødopkald
I nogle regioner kan du foretage nødopkald fra HTC One S, selv om du ikke har SIMkortet installeret eller dit SIM-kort er blokeret.
1. På startskærmen trykker du på
.
2. Indtast nødnummeret for dit område, og tryk så på Opkald.
42
Opkald
Modtagelse af opkald
Når du modtager en opringning fra en kontaktperson, vises skærmen for
indkommende opkald.
Du kan bruge funktionerne høflig ringetone og lommetilstand til at modtage opkald.
Besvarelse af et opkald
Gør et af følgende:
§ Hvis skærmen er låst, når du modtager et opkald, skal du trække
Låseskærmens ring.
til
§ Hvis skærmen er tændt, når du modtager et opkald, trykker du på Besvar.
Afvisning af et opkald
Gør et af følgende:
til
§ Hvis skærmen er låst, når du modtager et opkald, skal du trække
Låseskærmens ring. Træk dernæst ikonet Påmind mig til ringen for at oprette en
opgave eller ikonet Send meddelelse for at sende en tekstmeddelelse til den, der
ringer.
§ Hvis skærmen er tændt, når du modtager et opkald, trykker du på Afvis.
§ Tryk på knappen TÆND/SLUK to gange for at afvise et opkald.
Slå ringetonen fra uden at afvise opkaldet
Gør et af følgende:
§ Tryk på knappen LYDSTYRKE NED eller LYDSTYRKE OP.
§ Tryk på knappen TÆND/SLUK.
§ Placer HTC One S med bagsiden opad på en plan overflade.
Hvis HTC One S allerede ligger med bagsiden opad, vil den stadig ringe, når der
kommer efterfølgende indkommende opkald.
43
Opkald
Se hvem der ringer
Hver gang, du foretager et opkald, eller din ven ringer til dig, kan du se din vens
seneste statusopdatering fra sociale netværk lige på opkaldsskærmen. Du vil se en
fødselsdagspåmindelse, hvis din vens fødselsdag finder sted inden for de næste 7
dage.
Visning af en opgavepåmindelse, mens du er i et opkald
Lovede du at babysitte for en ven i denne weekend? Hvis du knytter en opgave til en
kontakt, vil du se en opgavepåmindelse på opkaldsskærmen, når du er i en samtale
med den pågældende ven.
Hvad kan jeg gøre under en samtale?
Når en samtale er i gang, kan du tænde for højttalertelefonen, sætte opkaldet i
venteposition mm.
Sætte et opkald i venteposition
Tryk på > Sæt i venteposition for at sætte opkaldet i venteposition. Statuslinjen
viser ikonet for holdt opkald
.
Tryk på
> Ophæv venteposition igen for at genoptage opkaldet.
44
Opkald
Skifte mellem opkald
Hvis du allerede er midt i en samtale og accepterer endnu en, kan du skifte mellem de
to samtaler.
1. Når du modtager et andet opkald, skal du trykke på Besvar for at acceptere det
andet opkald og sætte det første opkald i venteposition.
2. Skift mellem dem ved at trykke på den person på skærmen, du vil tale med.
3. Afslut det aktuelle opkald og returner til det andet opkald ved at trykke på
Afslut opkald.
Tænde for højttaleren under et opkald
For at mindske mulig beskadigelse af hørelsen, må du ikke holde HTC One S mod
øret, når højttaleren er slået til.
Gør et af følgende:
§ Vend HTC One S om i løbet af samtalen (sørg for, at Vend for højttaler er
markeret i Lyd-indstillingerne).
§ På opkaldsskærmen trykker du på
Højttalerens ikon
.
vises på statuslinjen, når højttaleren er aktiveret.
Du slukker for højttaleren igen ved at vende HTC One S om, så forsiden er opad. Eller
tryk på
igen.
Slå mikrofonen fra under et opkald
På opkaldsskærmen trykker du på
for at skifte mellem at slukke/tænde for
mikrofonen. Når mikrofonen er slukket, vises ikonet for Slå fra
i statuslinjen.
Afslutning af et opkald
Gør et af følgende for at afslutte opkaldet:
§ Tryk på Afslut opkald på opkaldsskærmen.
§ Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
.
Hvis telefonnummeret på den person, der ringede op, ikke findes i listen over
kontaktpersoner, kan du vælge at gemme nummeret i listen, når du lægger på.
45
Opkald
Konfigurere et konferenceopkald
Konferencekald med venner, familie eller kollegaer er nemt. Foretag det første opkald
(eller accepter et), og ring til hver efterfølgende for at føje det til konferencen.
Sørg for, at dit SIM-kort er aktiveret med konferenceopkaldstjeneste. Kontakt din
mobiludbyder for at få flere oplysninger.
1. Foretag et opkald til den første deltager i konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse, skal du trykke på > Tilføj opkald og derefter taste den
anden deltagers nummer. Den første deltager sættes i venteposition.
3. Når der er forbindelse til den anden deltager, trykker du på
4. For at tilføje en anden deltager, skal du trykke på
kontakt.
5. Når der er forbindelse, skal du trykke på
konferenceopkaldet.
.
og så ringe til den anden
for at føje deltageren til
6. Når du vil tale privat med en person i konferenceopkaldet, skal du trykke på
og så vælge Privat opkald.
Afslut opkaldet med en deltager ved at trykke på
og så på Afslut opkald.
Afslut konferenceopkaldet ved at trykke på Afslut.
Internetopkald
Når du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, kan du foretage og modtage opkald via en
internetopkaldskonto.
Før du tilføjer en internetopkaldskonto, skal du sørge for, at du er registreret med
en internetopkaldstjeneste, der understøtter stemmeopkald over Session Initiation
Protocol (SIP). Internetopkald til telefonnumre skal der måske betales ekstra
gebyrer for.
Tilføjelse af en internetopkaldskonto
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Opkald.
2. Under internetopkaldsindstillinger trykker du på Konti.
3. Tryk på Tilføj konto.
4. Indtast kontooplysningerne.
5. Tryk på
> Gem.
6. Indstil HTC One S til at modtage internetopkald på din tilføjede konto ved at
markere afkrydsningsfeltet Modtag indkommende opkald.
46
Opkald
Foretage et internetopkald
Foretag et internetopkald til enten din kontakts internetopkaldskonto eller et
telefonnummer.
Ring til en af følgende:
Internetopkaldskonto § I Kontakter trykker du på en kontakt, der har en
internetopkaldskonto. Tryk så på Internetopkald.
§ I Opkaldsoversigt trykker du på internetopkaldslogfilen.
Telefonnummer
Først skal du aktivere internetopkald for dine udgående
opkald. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
>
Opkald. Tryk på Benyt internetopkald, og vælg så enten
Gælder alle opkald, når datanetværk er tilgængeligt eller
Spørg ved hvert opkald.
Opkaldsoversigt
Brug Opkaldsoversigt til at søge efter ubesvarede opkald, dine opkald og modtagne
opkald.
Returnering af et ubesvaret opkald
Når du har et ubesvaret opkald, vises ikonet for ubesvaret opkald
på statuslinjen.
1. Glid for at åbne meddelelsespanelet for at se, hvem der ringer.
2. Returner opkaldet ved at trykke på meddelelsen om ubesvaret opkald.
3. Tryk på opkalderens navn eller nummer i opkaldsoversigten.
Søge efter opkald i Opkaldsoversigt
1. På startskærmen trykker du på
.
2. Tryk på fanen Opkaldsoversigt.
3. På skærmen Opkaldsoversigt kan du:
§ Trykke på et navn eller nummer i listen, du vil ringe til.
§ Tryk og hold på et navn eller nummer i listen for at vise valgmenuen.
§ Tryk på
for kun at søge i opkaldsoversigten for den bestemte
kontaktperson.
§ Tryk på > Vis for kun at vise en bestemt type opkald, som f.eks.
ubesvarede opkald eller udgående opkald.
47
Opkald
Tilføjelse af et nyt telefonnummer til dine kontakter fra
Opkaldsoversigt
1. På skærmen Opkaldsoversigt trykker og holder du på telefonnummeret, og så
trykker du på Gem i Personer.
2. Vælg, om du vil oprette en ny kontakt eller gemme nummeret i en eksisterende
kontakt.
Rydde listen Opkaldsoversigt
På skærmen Opkaldsoversigt gør du et af følgende:
Fjern et navn eller et
nummer
Tryk og hold navnet eller nummeret nede, og tryk på Slet
fra opkaldsoversigt.
Ryd hele listen
Tryk på
> Fjern opkaldsoversigt > Vælg alle > Slet.
Ring hjem
Når du rejser udenlands, er det nemt at ringe til venner og familie hjemmefra.
Din hjemlandskode tilføjes automatisk, når du ringer til kontakter under roaming. Når
du manuelt indtaster et telefonnummer, der skal ringes til, skal du dog indtaste et
plustegn (+) og landekoden før nummeret.
Ændre standardlandekode for opkald til hjemland
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Opkald.
2. Tryk på Indstillinger for opkald til hjemland.
3. Vælg et land og tryk så på OK.
Deaktivere opkald til dit hjemland
Hvis du foretrækker manuelt at indtaste hele det telefonnummer, der skal ringes til,
når du roamer, kan du deaktivere opkald til dit hjemland.
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Opkald.
2. Under Andre indstillinger skal du rydde afkrydsningsfeltet Opkald til hjemland.
Opkaldstjenester
Du kan ændre indstillinger for forskellige telefontjenester. Opkaldstjenester kan
omfatte viderestilling, opkald i venteposition, voicemail og andet. Kontakt din
mobiludbyder for at få mere at vide om tilgængeligheden af opkaldstjenester.
Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Opkald.
48
SMS
SMS
Om programmet SMS
Hold kontakten ved lige med vigtige personer i dit liv. Brug programmet SMS til at
skrive og sende tekst- og multimediemeddelelser. På skærmen Alle meddelelser vises
alle dine sendte og modtagne meddelelser pænt grupperet i samtaler, efter
kontaktpersonnavn eller telefonnummer.
Afsende en tekstmeddelelse (SMS)
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
> SMS.
.
3. Indtast en kontaktperson eller et mobilnummer i feltet Til.
Vil du sende meddelelsen til en gruppe af venner? Tryk på
kontaktpersoner, som du vil sende meddelelsen til.
, og vælg så de
4. Tryk på det felt, der siger Tilføj tekst, og indtast så din meddelelse.
5. Tryk på Send, eller tryk på
for at gemme den som en kladde.
§ Der er en grænse for antallet af tegn til én tekstmeddelelse (vises over knappen
Send). Hvis du overstiger grænsen, vil din tekstmeddelelse blive leveret som én,
men den bliver faktureret som mere end én meddelelse.
§ Din tekstmeddelelse bliver automatisk til en multimediemeddelelse, når du
indtaster en e-mail-adresse som modtager, tilføjer et meddelelsesemne, vedhæfter
noget eller indtaster en meget lang meddelelse.
Afsende en multimediemeddelelse (MMS)
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
.
> SMS.
49
SMS
3. Indtast en kontaktperson, mobilnummer eller e-mail-adresse i feltet Til.
Vil du sende meddelelsen til en gruppe af venner? Tryk på
kontaktpersoner, som du vil sende meddelelsen til.
4. Du kan tilføje en emnelinje ved at trykke på
, og vælg så de
> Tilføj emne.
5. Tryk på det felt, der siger Tilføj tekst, og indtast så din meddelelse.
6. Tryk på
, og vælg så vedhæftningstypen.
7. Vælg eller søg efter det element, der skal vedhæftes.
8. Når du har tilføjet en vedhæftning, skal du trykke på
vise eller fjerne din vedhæftning.
9. Tryk på Send, eller tryk på
for at se muligheder,
for at gemme den som en kladde.
Oprette et diasshow
1. Når du har tilføjet enten et billede, en video eller en lyd til den
multimediemeddelelse, du opretter, skal du trykke på
> Dias.
2. Vælg, hvor du vil indsætte det næste dias.
3. Lige efter du tilføjer et dias, skal du gøre ét af følgende:
§ Tryk på
, og vælg så at tilføje et billede eller en video.
§ Tryk på
> Lyd for at tilføje musik eller en taleoptagelse til et dias.
§ Tryk på Tilføj tekst, og indtast så din billedtekst.
§ Tryk på
for at se valgmulighederne til erstatning, visning eller fjernelse af
din vedhæftning.
4. Tryk på > Vis eksempel. Tryk en gang på eksempelskærmen for at se
afspilningsfunktionerne.
Hvis du ikke ser Vis eksempel, skal du rulle ned ad menuen.
5. Når du er færdig trykker du på Send eller på
kladde.
for at gemme den som en
Kan du ikke finde dine kontaktpersoners e-mail-adresser i SMS?
1. Hvis der kun vises telefonnumre, når du indtaster en kontakts navn,
trykker du på
.
2. Tryk på
> Vis e-mail.
For altid at vise e-mail-adresser trykker du på på skærmen Alle meddelelser
og dernæst på Indstillinger > Generelt > Vis e-mail-adresse.
50
SMS
Genoptage en kladdemeddelelse
1. På skærmen Alle meddelelser trykker du på
> Kladder.
2. Tryk på meddelelsen, og genoptag redigeringen af den.
3. Tryk på Send.
Søgning efter dine meddelelser
Afhængigt af dine indstillinger for meddelelser vil HTC One S afspille en lyd, vibrere
eller vise meddelelsen kortvarigt i statuslinjen, når du modtager en ny meddelelse. Der
vises også et ikon for ny meddelelse
i statuslinjen.
Hvis du vil åbne og læse meddelelsen, kan du:
§ Åbne meddelelsespanelet, og så trykke på opdateringsmeddelelsen.
§ Gå til programmet SMS, og åbne meddelelsen.
Vise og gemme en vedhæftning fra en multimediemeddelelse
§ Hvis der er en medievedhæftning, som f.eks. et billede eller en video i en
modtaget meddelelse, skal du trykke på den for at se indholdet.
§ Gem vedhæftningen ved at trykke på multimediemeddelelsen og derefter vælge
at gemme vedhæftningen i valgmenuen.
§ Hvis vedhæftningen er en kontakt (vCard), skal du trykke på det for at se
kontaktens oplysninger og så trykke på Gem for at tilføje det til dine kontakter.
§ Hvis vedhæftningen er en aftale eller begivenhed (vCalendar), skal du trykke på
den for at vælge den kalender, hvor du vil gemme den, og derefter trykke på
Importer.
Hvis du er bekymret over størrelsen af dine data-hentninger, kan du kontrollere
multimediemeddelelsens størrelse, før du henter den. På skærmen Alle meddelelser
trykker du på > Indstillinger > Multimediemeddelelser (MMS). Ryd muligheden
Automatisk hentning.
Gemme en tekstmeddelelse i programmet Opgaver
Gem en sms i listen Opgaver, så du kan påminde dig selv om at svare.
1. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at
vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt.
2. Tryk på den meddelelse, du vil gemme, og tryk så på Gem som opgave.
3. Indtast en opgavetitel og andre detaljer.
4. Tryk på Gem.
51
SMS
Svare på en meddelelse
1. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at
vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt.
2. Tryk på det felt, der siger Tilføj tekst, og indtast så din meddelelse.
3. Tryk på Send.
Svar til et andet telefonnummer på kontakten
Når en kontakt har flere telefonnumre på HTC One S, vil du se det bestemte
telefonnummer, der bruges, under kontaktens navn.
Husk på, at dit svar sendes til telefonnummeret i den seneste meddelelse, som du har
modtaget fra denne kontakt.
1. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at
vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt.
2. Tryk på
, og vælg så et andet telefonnummer på denne kontakt.
3. Tryk på det felt, der siger Tilføj tekst, og indtast så din svarmeddelelse.
4. Tryk på Send.
Videresende en meddelelse
1. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at
vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt.
2. Tryk på en meddelelse, og tryk så på Videresend.
3. I feltet Til indsættes en eller flere modtagere.
4. Tryk på Send.
52
SMS
WAP push-meddelelser
WAP push-meddelelser indeholder et weblink. Linket vil ofte være noget med at
hente en fil, som du har anmodet om fra en tjenesteudbyder.
Når du modtager en WAP push-meddelelse vises et meddelelsesikon
i statuslinjen.
Åbne og læse en ny WAP push-meddelelse
1. Åbn meddelelsespanelet og tryk på pushmeddelelsen.
2. Tryk på Besøg websted.
Vise alle dine WAP push-meddelelser
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
> SMS.
> Push-meddelelser.
Du kan kun se denne mulighed, hvis du tidligere har modtaget WAP pushmeddelelser.
Administration af meddelelsessamtaler
Låsning af meddelelse
Du kan låse en meddelelse, så den ikke slettes, selvom du sletter de andre meddelelser
i samtalen.
1. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at
vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt.
2. Tryk på den meddelelse, du vil låse.
3. Tryk på Låst meddelelse i valgmenuen. Der vises et låseikon
.
Kopiere en tekstmeddelelse til dit SIM-kort
1. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at
vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt.
2. Tryk på meddelelsen, og tryk så på Kopier til SIM-kort. Der vises et SIM-kortikon
.
Slette en enkelt meddelelse
1. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at
vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt.
2. Tryk på den meddelelse, du vil slette.
53
SMS
3. Hvis meddelelsen er lukket, skal du trykke på Lås meddelelse op i valgmenuen,
og tryk og hold så på meddelelsen for at vise valgmenuen igen.
4. Tryk på Slet meddelelse og dernæst OK.
Slette flere meddelelser i en samtale
1. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at
vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt.
2. Tryk på
> Slet.
3. Tryk på Slet efter udvalg eller Slet efter telefonnummer (hvis kontaktpersonen
har brugt flere forskellige telefonnumre i løbet af samtalen).
4. Vælg de meddelelser, som du vil slette, og tryk så på Slet.
I indstillingerne for SMS trykker du på Generelt > Slet gamle meddelelser for
automatisk at slette gamle meddelelser efter samtale.
Slette en samtale
1. På skærmen Alle meddelelser trykker og holder du på en kontaktperson (eller et
telefonnummer), hvis meddelelser du vil slette, og trykker så på Slet.
2. Tryk på OK for at slette hele tråden.
Eventuelle låste meddelelser i samtaletråden bliver ikke slettet, medmindre du
markerer afkrydsningsfeltet Slet låste beskeder.
Slette flere samtaler
1. På skærmen Alle meddelelser trykker du på
> Slet.
2. Vælg den samtaletråd, du vil slette.
3. Tryk på Slet. Eventuelle låste meddelelser slettes ikke.
Sikkerhedskopiere dine sms'er
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
> SMS.
> Sikkerhedskopier SMS > Sikkerhedskopier SMS.
3. Indtast navnet på sikkerhedskopien, og tryk på OK.
54
SMS
Sikkerhedskopiere tekstmeddelelser via e-mail
Du skal konfigurere din e-mail-konto i Mail.
1. På skærmen Alle meddelelser trykker du på
> Sikkerhedskopier SMS.
2. Tryk på Sikkerhedskopier SMS via e-mail.
Mail-programmets opret-skærmbillede åbnes med sikkerhedskopien vedhæftet.
3. Indtast din e-mail-adresse.
4. Opret e-mail-meddelelsen og tryk på Send.
Du kan gendanne tekstmeddelelserne på HTC One S ved at åbne e-mailen med
sikkerhedskopien vedhæftet fra Mail-programmet. Tryk på den vedhæftede fil for at
åbne skærmen Gendan SMS og tryk på sikkerhedskopien for at gendanne dine tekstmeddelelser.
Gendanne sms'er
Du kan kun gendanne tekstmeddelelser, der blev eksporteret med funktionen
Sikkerhedskopier SMS.
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
> SMS.
> Sikkerhedskopier SMS > Gendan SMS.
3. Tryk på sikkerhedskopier for at importere.
4. Tryk på OK.
Indstille meddelelsesvalg
Få adgang til at ændre indstillingerne til programmet SMS. Du kan tilføje en signatur til
dine meddelelser, redigere dine valgmuligheder for meddelelser mm.
På skærmen Alle meddelelser trykker du på
> Indstillinger.
55
Søge og webbrowser
Søge og webbrowser
Søgning på HTC One S og på nettet
Du kan søge efter oplysninger på HTC One S og på nettet ved at bruge Søgning.
Nogle programmer, f.eks. Kontakter eller Mail, har deres egen søgefunktion, som du
kan bruge til at søge i disse programmer.
Indstille søgemuligheder
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
.
> Indstillinger.
3. Tryk på Google-søgning, og tilpas så dine søgeindstillinger.
4. Når du er færdig, trykker du på
.
5. Tryk på Emner, der kan søges efter, og vælg så de emner, du vil inkludere, når
du udfører en søgning.
Udførelse af søgninger på nettet og HTC One S
1. På startskærmen trykker du på
.
2. Indtast de ord, du vil søge efter i søgefeltet. I takt med at du indtaster, vises
matchende emner på HTC One S og forslag fra Google-netsøgning som en liste.
3. Hvis det, du leder efter, findes i forslagslisten, skal du trykke på emnet for at
åbne det i det relevante program.
Tryk på
for at indtaste det i søgefeltet. Der vises nye forslag, og du kan indtaste
mere tekst eller trykke på
ved siden af det næste forslag for hurtigt at uddybe
søgningen.
Browse nettet
1. Fra startskærmen trykker du på
> Internet.
2. Tryk på URL-feltet øverst på skærmen.
56
Søge og webbrowser
3. Indtast dine søgeord eller en adresse på en webside.
4. På websiden kan du:
§ Trykke på et link for at åbne det eller trykke og holde på et link for at få
flere valgmuligheder.
§ Trykke på en e-mail-adresse for at sende en e-mail til e-mail-adressen.
§ Bladr skærmen ned for hurtigt at vise URL-boksen og andre
valgmuligheder.
57
Søge og webbrowser
Skifte til Læse-tilstand
Vil du læse en artikel eller blog uden at blive forstyrret? Læse-tilstand fjerner menuer,
bannere og baggrunde fra en webside.
Tryk på
eller fra.
(når den er tilgængelig) mens du ser en artikel, for at slå læse-tilstand til
Se den fulde version af et websted
Tryk på
> Vis skrivebordsside, når du ser på en webside.
Åbning eller skift imellem browserfaner
Åbn flere browserfaner for at gøre det nemmere for dig at skifte fra en webside til en
anden.
1. Tryk på Faner, når du ser på en webside.
2. Gør et af følgende:
§ For at åbne en ny fane, trykker du på Ny fane.
§ For at skifte til en anden browserfane, glider du fingeren, indtil den
webside, du vil se, vises. Tryk på en webside for at vise den i fuld skærm.
Tryk på
for at lukke en webside.
58
Søge og webbrowser
Privat surfing
Du kan bruge inkognito-faner til at browse på nettet med mere beskyttelse af private
oplysninger. Browser-cookies deles ikke og de slettes, når du lukker alle inkognitofaner. Sider, som du ser på inkognito, bliver heller ikke vist i browseroversigten bortset
fra filer, som du henter.
På browserskærmen trykker du på Faner > Ny inkognitofane.
Tilføje og styre dine bogmærker
Bogmærke en webside
Bogmærk en webside på en normal browserskærm (ikke når du bruger en
inkognito-fane).
1. Tryk på Føj til, når du ser på en webside.
2. Tryk på Bogmærker.
3. Rediger navnet på det relevante bogmærke.
4. For at gemme bogmærket i en ny mappe, skal du trykke på Bogmærker.
5. På skærmen Tilføj til trykker du på
> Ny mappe.
6. Tryk på Udført.
Åbne et bogmærke
1. Tryk på Bogmærker, når du ser på en webside.
2. Naviger til det bogmærke, du vil åbne, på fanen Bogmærker, og tryk så på det.
Hvis du har konfigureret Google Chrome™ synkronisering på din Google-konto,
trykker du på
på skærmen Bogmærker og vælger derefter Google-kontoen for
at se dine synkroniserede bogmærker.
Redigere et bogmærke
1. Tryk på Bogmærker, når du ser på en webside.
2. På fanen Bogmærker trykker du på
3. Tryk på
> Rediger.
til højre for det bogmærke, du vil redigere.
4. Indtast dine ændringer, og tryk så på Udført.
59
Søge og webbrowser
Synkronisere dine bogmærker med Google Chrome
Opret bogmærker fra din computers Google Chrome browser og synkroniser dem på
HTC One S. Hvis du vil have yderligere oplysninger om Google Chrome, skal du
besøge http://support.google.com/chrome.
§ Med din Google Chrome desktopbrowser skal du logge på din Google-konto og
konfigurere Google Chrome-synkronisering.
§ Sørg for, at du er logget ind på din Google-konto, hver gang du gemmer Google
Chrome-bogmærker på computeren.
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
> Konti og synkronisering.
2. Tryk på din Google-konto.
3. Vælg muligheden Synkroniser Internet.
Gemme webindhold til senere
Gem websider, så du kan læse dem senere, selv uden en Internetforbindelse. Nogle
videoklip på websider kan også tilføjes Se-listen, så du hurtigt kan finde og se dem,
når du har tid.
Kun websider lagres på HTC One S. Du skal forbinde til Internet, når du åbner
linkede sider og videoklip.
1. Tryk på Føj til, når du ser på en webside.
2. Tryk på Læse-liste eller Se-liste.
Vise elementer i Læseliste eller Se-liste.
1. Tryk på Gemt, når du ser på en webside.
2. På fanen Gemt gør du et af følgende:
§ Tryk under Læseliste på en miniature af den webside, du vil åbne.
§ Tryk under Se-liste på en miniature af det videoklip, du vil åbne.
§ Tryk på
for at se flere valgmuligheder.
Vise browseroversigten
1. Tryk på
> Oversigt, når du ser på en webside.
Du kan også trykke og holde på
.
2. Tryk en tidsperiode på fanen Oversigt for at se en liste med websider, du har
besøgt.
60
Søge og webbrowser
Rydde browseroversigten
1. Tryk på
> Oversigt, når du ser på en webside.
2. På fanen Oversigt trykker du på
> Ryd alle.
Visning af en side, som du ofte besøger
1. Tryk på
> Oversigt, når du ser på en webside.
2. Naviger til den side, du vil se, på fanen Mest besøgte, og tryk så på siden.
Rydning af listen over mest besøgte sider
1. Tryk på
> Oversigt, når du ser på en webside.
2. På fanen Mest besøgte trykker du på
> Ryd alle.
Hentning af filer og programmer
Du kan hente filer og programmer direkte fra dine favoritwebsteder.
Filer og programmer, der er hentet fra nettet, kan komme fra ukendte kilder. For at
beskytte HTC One S og dine personlige data anbefaler vi på det kraftigste, at du
kun henter og åbner de filer, du stoler på.
1. Åbn webbrowseren og gå til webstedet, hvor du kan hente den ønskede fil.
2. Gør et af følgende:
§ Følg webstedets hentevejledning for programmer.
§ Tryk og hold på et billede eller et weblink, og tryk så på Gem link.
Før du kan installere det hentede program, skal du indstille HTC One S, så den tillader
installation af tredjepartsprogrammer, i Indstillinger > Sikkerhed > Ukendte kilder..
Visning af dine downloads
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på filen for at åbne den.
> Downloads.
61
Søge og webbrowser
Indstille valgmuligheder for browser
Tilpas webbrowseren, så den passer til din måde at browse på. Angiv valgmuligheder
for skærm, personlige oplysninger og sikkerhed, når du bruger webbrowseren.
På browserskærmen trykker du på
> Indstillinger.
Indstilling af din startside
1. På browserskærmen trykker du på
> Indstillinger.
2. Tryk på Generelt > Indstil startside.
3. Vælg den startside, du vil bruge.
Valg af, hvornår der skal vises Adobe Flash-kompatibelt indhold
Vælg, hvilket Adobe® Flash-indhold du vil se på en webside og hvornår du ønsker at se
det.
1. På browserskærmen trykker du på
> Indstillinger.
2. Tryk på Avanceret > Aktiver Flash og plugins > Efter anmodning.
Efter du har valgt Påkrævet, kan du vise Adobe Flash-indholdet ved at trykke på
på websiden.
62
Billeder, videoer og musik
Billeder, videoer og musik
Galleri
Om programmet Galleri
Husk på de gode tider. Brug Galleri til at se alle dine billeder og videoer på HTC One S
eller i dine onlinealbum.
Du kan:
§ Tilføje billedrammer og effekter.
§ Beskære dine videoer.
§ Dele med dine sociale netværk, fotodelingssteder mm.
§ Vise dine billeder og videoer på en fjernsynsskærm.
Visning af billeder og videoer
1. På startskærmen trykker du på
> Galleri.
2. Tryk på et billed- eller videoalbum.
3. Tryk på et billede eller en video for at se den/det på hele skærmen.
Når du ser på et billede på fuld skærm, kan du trykke et sted på skærmen og så
trykke på Mere > Vis på kort for at se den placering, hvor du tog billedet. (Vis på
kort er tilgængelig, når du har aktiveret Geo-tag billeder i Kamera.)
Start af et diasshow
1. Tryk på et billedalbum.
2. Tryk på Afspil.
Under diasshowet kan du trykke på skærmen for at vise skærmfunktionerne. Tryk på
for at indstille diasshowpræferencer.
63
Billeder, videoer og musik
Se en video
1. Tryk på et videoalbum, og tryk så på en video.
2. Tryk på skærmfunktionerne for at kontrollere videoafspilningen, justere
lydstyrken, tage et billede under afspilning og andet.
Tryk på Mere > Vælg afspiller for at dele videoen på hjemmenetværket.
Tag et billede mens du ser en video
Mens du ser en video i Galleri, kan du trykke på
for at tage et still-billede.
Redigering af dine billeder og videoer
Rotation af et billede
1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
2. Tryk og hold på et billede, og tryk så på Rediger > Rotér mod venstre eller
Rotér mod højre
64
Billeder, videoer og musik
Beskæring af et billede
1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
2. Tryk og hold på et billede, og tryk så på Rediger > Beskær. Der vises en
beskæringsboks omkring billedet.
3. Du kan:
§ Træk beskæringsboksen over den del af billedet, du vil bortskære.
§ Tryk og hold i kanten af beskæringsboksen. Når retningspilene vises, skal
du trække fingeren indad eller udad for at ændre størrelsen på
beskæringsboksen.
4. Tryk på Gem.
Det beskårne billede gemmes som en kopi. Det originale billede forbliver uredigeret.
Tilføjelse af billedeffekter
1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
2. Tryk og hold på et billede, og tryk så på Rediger > Effekter.
3. Tryk på en effekt for at anvende den på billedet.
4. Tryk på Gem.
Det forbedrede billede gemmes som en kopi. Det originale billede forbliver uredigeret.
Tilføjelse af brugertilpassede billedeffekter
Er de eksisterende billedeffekter ikke lige dét, du leder efter? Du kan skabe dine egne
billedeffekter i Galleri.
1. På startskærmen trykker du på
> Galleri.
2. Find det billede, du vil tilføje effekter til.
Du kan kun tilføje effekter til billeder, der er lagret på telefonen.
3. Tryk på Rediger > Effekter >
>
.
Hvis du ikke kan se nogen knapper på skærmen, skal du trykke på skærmen én
gang for at vise dem.
65
Billeder, videoer og musik
4. Tryk på et filter.
5. Træk i skyderen for at få den effekt, du vil have.
Du kan gøre følgende med filtre, mens du skaber den tilpassede effekt:
§ Tilføje mere end ét filter for at skabe en kompleks effekt.
§ Omarrangere filtre for at ændre effekten. Tryk og hold på det filter, du vil flytte.
Træk det så til en ny position.
§ Fjern filtre. Tryk og hold på det filter, du vil fjerne. Træk det så til Fjern.
6. Tryk på
for at tilføje et billede til billedet.
7. Tryk på Udført for at anvende effekterne på billedet.
Gem dine tilpassede effekter til fremtidig brug ved at trykke på Gem forudindstillet.
8. Tryk på Gem for at gemme billedet som et nyt billede.
Beskæring af en video
Fjern uønskede scener fra en video, du har optaget på HTC One S.
1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
2. Tryk og hold på den video, du vil redigere, og tryk så på Beskær.
3. Træk de to beskæringsskydere til den del, hvor du ønsker, at videoen skal
begynde og slutte.
I takt med at du trækker i skyderen, kan du se tidsmarkeringer og videobilleder.
Det i midten er dit start- eller slutbillede.
4. Tryk på
for at gennemse videoen.
5. Tryk på Udført.
Den beskårne video gemmes som en ny fil. Den oprindelige video forbliver uredigeret.
66
Billeder, videoer og musik
Visning af billeder på dine sociale netværk
I programmet Galleri kan du se, hvad du og dine venner har overført til dine sociale
netværk eller billeddelingssteder.
Log på dine konti, før du begynder at vise online billeder.
1. På startskærmen trykker du på
2. I den øverste linje trykker du
eller et billeddelingssted.
> Galleri.
, og dernæst trykker du på et socialt netværk
3. Tryk på en konto for at begynde at vise billeder på denne konto.
Du kan kommentere på et billede ved at trykke og holde på en billedminiature og
derefter trykke på Tilføj kommentar.
Afsende dine billeder og videoer
Send billeder og videoer til din computer eller en anden enhed med e-mail, MMS eller
Bluetooth.
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail
Du kan sende flere billeder, videoer eller begge dele i en e-mail-meddelelse. De tilføjes
som filvedhæftninger i din e-mail.
1. På startskærmen trykker du på
> Galleri.
2. Tryk på et album, der indeholder de billeder eller videoer, du vil dele.
3. Tryk på Del, og tryk så på Gmail eller E-mail.
4. Vælg de billeder eller videoer, som du vil dele, og tryk på Næste.
5. Opret meddelelsen, og tryk så på
(Gmail) eller Send (Mail).
Hvis du valgte E-mail, og du har flere e-mail-konti, bruges standard e-mail-kontoen.
Afsendelse af et billede eller en video via MMS
1. På startskærmen trykker du på
> Galleri.
2. Tryk på et album, der indeholder de billeder eller videoer, du vil dele.
3. Tryk på Del > Meddelelser.
4. Tryk på det billede eller den video, du vil sende. Billedet eller videoen tilføjes
automatisk til MMS-meddelelsen.
5. Tilføj endnu et billede eller endnu en video til diasshowets vedhæftning ved at
trykke på
og så trykke på Billede eller Video.
6. Opret meddelelsen og tryk på Send.
67
Billeder, videoer og musik
Afsende billeder eller videoer via Bluetooth
Brug Bluetooth til at sende billeder og videoer til andre enheder eller til din computer.
1. På startskærmen trykker du på
> Galleri.
2. Tryk på et album, der indeholder de billeder eller videoer, du vil dele.
3. Tryk på Del > Bluetooth.
4. Vælg de billeder eller videoer, som du vil dele, og tryk på Næste.
Du bliver bedt om at aktivere Bluetooth og oprette forbindelse til den modtagende
Bluetooth-enhed, så filerne kan sendes.
Deling af dine billeder og videoer på nettet
Brug programmet Galleri til at dele billeder og videoer direkte på dine sociale netværk.
Og du kan postere videoer på YouTube.
Du kan også dele et billede eller en video umiddelbart efter du har optaget den.
Deling af billeder eller videoer på Facebook
Log på din Facebook-konto, før du overfører billeder eller videoer.
1. På startskærmen trykker du på
> Galleri.
2. Tryk på et album, der indeholder de billeder eller videoer, du vil dele.
3. Tryk på Del > Facebook for HTC Sense.
4. Vælg de billeder eller videoer, som du vil dele, og tryk på Næste.
5. Vælg det album, der skal overføres til, og angiv indstillinger for personlige
oplysninger for de overførte billeder eller videoer.
Tryk på Tilføj tag og beskrivelse for at indtaste en billedtekst for hvert billede eller
video eller sæt tag på venner på dine billeder. Hvis du deler flere billeder eller
videoer, kan du glide til venstre for at gå til næste. Husk at trykke på Gem, når du er
færdig.
6. Tryk på Udført.
Deling af billeder og videoer på Flickr
Log på din Flickr®-konto, før du overfører billeder eller videoer.
1. På startskærmen trykker du på
> Galleri.
2. Tryk på et album, der indeholder de billeder eller videoer, du vil dele.
3. Tryk på Del > Flickr.
68
Billeder, videoer og musik
4. Vælg de billeder eller videoer, som du vil dele, og tryk på Næste.
5. Vælg det album, der skal overføres til, og angiv indstillinger for personlige
oplysninger for de overførte billeder eller videoer.
Tryk på Tilføj tag og beskrivelse for at indtaste en billedtekst for hvert billede eller
video eller sæt tag på venner på dine billeder. Hvis du deler flere billeder eller
videoer, kan du glide til venstre for at gå til næste. Husk at trykke på Gem, når du er
færdig.
6. Tryk på Udført.
Dele billeder på Picasa
Log på din Google-konto, før du overfører billeder til Picasa™.
1. På startskærmen trykker du på
> Galleri.
2. Tryk på et album, der indeholder det billede, du vil dele.
3. Tryk på Del > Picasa.
4. Vælg de billeder, du vil dele, og tryk derefter på Næste.
5. Indtast en billedtekst til de billeder, du overfører.
6. Vælg det onlinealbum, hvor du vil overføre billederne til, eller tryk på
oprette et nyt.
for at
7. Tryk på Overfør.
Deling af videoer på YouTube
Overfør dine videoer til YouTube og bliv en øjeblikkelig sensation.
1. På startskærmen trykker du på
> Galleri.
2. Tryk på et videoalbum og derefter på Del > YouTube.
3. Vælg de videoer, du vil dele, og tryk derefter på Næste.
4. Tryk på den Google-konto, du vil bruge, accepter Terms of Service, og vælg så,
hvilken dataforbindelse du vil bruge til overførslen af dine videoer.
5. Indtast en titel og beskrivelse på de videoer, du overfører.
6. Vælg en indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger for videoerne eller
sæt tag på dem, så det er lettere at søge.
7. Tryk på Overfør.
69
Billeder, videoer og musik
Musik
Gennemgå musikken i biblioteket
Du skal først kopiere musikfiler til HTC One S for at bruge programmet Musik til at
afspille musik.
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
> Musik > Min telefon.
for at gennemgå en kategori, f.eks. Kunstnere eller Album.
Lytte til musik
Du kan lytte til dine favoritsange på HTC One S med programmet Musik.
1. Mens du søger i musiksamlingen, kan du trykke på en sang for at afspille den.
2. Tryk på skærmikonerne for at kontrollere musikafspilningen, gentage sange og
andet.
Tryk og træk fingeren over statuslinjen for at
spring til en anden del af sangen.
Vis muligheder for tilføjelse af sange til en
afspilningsliste, dele sangen og andet.
Tænd/sluk for blandingsfunktionen. (Blanding
er deaktiveret, når knappen er grå).
Gennemgå gentagelsestilstandene: gentag
alle sange, gentag aktuel sang og gentag ikke.
Søgning efter musikvideoer på YouTube
Det er let at finde musikvideoer for den sang, du lytter til på YouTube. På skærmen
Afspilles nu trykkes på
> Søg > YouTube.
Opdatere albumomslag
1. På skærmen Afspilles nu trykker du på
> Opdater albumkunst.
2. Vælg, om du automatisk eller manuelt vil opdatere alle albumomslag eller bare
opdatere den aktuelle sang på skærmen Afspilles nu.
70
Billeder, videoer og musik
Afspilning af musik fra låseskærmen
Når du lytter til musik, og skærmen slukker, skal du trykke på TÆND/SLUK for at
tænde for skærmen igen og kontrollere musikafspilningen direkte på låseskærmen.
Du kan også midlertidigt standse musikafspilningen fra meddelelsespanelet.
Få din musik til at lyde bedre
Når du sætter dit headset i, kan du vælge at lytte til musikken med forskellige profiler
til forbedret lyd.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Lyd > Lydforbedring.
3. Vælg en lydprofil. Lydprofilen anvendes øjeblikkeligt.
Oprette en afspilningsliste
Personaliser din musikoplevelse ved at oprette musikafspilningslister. Opret en
afspilningsliste, der kun indeholder dine favoritsange, eller opret en, der matcher
dagens humør. Du kan oprette lige så mange afspilningslister, som du vil.
1. På startskærmen trykker du på
> Musik > Min telefon.
2. Start afspilning af en sang, du vil tilføje til en ny afspilningsliste.
3. Tryk på
> Tilføj til afspilningsliste.
Hvis der ikke er nogen eksisterende afspilningslister, bliver du bedt om at indtaste
navnet på den nye afspilningsliste.
4. På skærmen Vælg afspilningsliste trykker du på
.
71
Billeder, videoer og musik
5. Indtast et afspilningslistenavn.
6. Tryk på Gem.
Du kan også tilføje yderligere sange, mens du opretter en ny afspilningsliste. Tryk
på > Tilføj sange for at tilføje flere sange.
Afspille sange i en afspilningsliste
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
> Musik > Min telefon.
> Afspilningslister.
3. Tryk på en afspilningsliste, og tryk så på den sang, du vil afspille først.
Når du trykker på en sang i listen for at afspille den, opdateres skærmen Afspilles nu
med sangene fra din afspilningsliste.
Administrere afspilningslister
Når du har oprettet en afspilningsliste, kan du tilføje flere sange til den, omorganisere
dem og andet.
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
3. Tryk på
> Musik > Min telefon.
> Afspilningslister, og tryk så på den afspilningsliste, du vil redigere.
> Rediger afspilningsliste.
Tilføj sange
1. Tryk på
2. Tryk på
sange.
> Tilføj sange.
for at vælge en kategori og så lede efter
3. Vælg de sange, du vil føje til afspilningslisten, og tryk
så på Tilføj.
Omarranger sange
Tryk og hold på
ved siden af den sangtitel, du vil
flytte, og træk den til den nye placering.
Slet sange
Vælg de sange, du vil fjerne fra afspilningslisten.
Ret navn på
afspilningsliste
Indtast det nye navn på afspilningslisten i titeltekstfeltet.
4. Tryk på Gem.
Slette afspilningslister
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
> Musik > Min telefon.
> Afspilningslister.
3. Du kan:
§ Tryk og hold på den afspilningsliste, du vil slette, og tryk så på Slet
afspilningsliste.
§ Tryk på
> Slet afspilningslister for at fjerne flere afspilningslister.
72
Billeder, videoer og musik
Indstille en sang som ringetone
Vælg en sang fra dit Musik-bibliotek og indstil den som din ringetone eller som
ringetone for en foretrukken kontaktperson.
1. På startskærmen trykker du på
> Musik > Min telefon.
2. Find den sang, du vil indstille som ringetone.
3. Tryk på
> Vælg som ringetone.
4. Tryk på Ringetone eller Kontaktens ringetone. Hvis du vælger Kontaktens
ringetone, skal du vælge de kontaktpersoner, du vil tilknytte denne ringetone.
Beskæring af en MP3-ringetone
Brug programmet Musik's ringetonebeskærer, hvis du kun vil bruge en del af sangen
som ringetone.
1. Når du finder den ønskede sang, trykker du på
Beskær ringetonen.
2. Træk de to beskæringsskydere
ringetonen skal begynde og slutte.
> Vælg som ringetone >
til den del, hvor du ønsker, at
For en mere præcis beskæring kan du trykke på venstre eller højre pileknapper.
Tidsmarkeringer indikerer, hvor i sangen du befinder dig.
3. Når du er færdig, skal du trykke på Indstil som.
4. Vælg, om du vil angive det beskårne nummer som din Ringetone eller
Kontaktens ringetone.
Du kan se din nye ringetone i telefonindstillingerne. Glid meddelelsespanelet åbent,
og tryk så på Indstillinger > Lyd > Ringetone.
Dele musik via Bluetooth
Vælg en sang fra programmet Musik's bibliotek og brug Bluetooth til at sende den til
en anden enhed eller din computer.
1. På startskærmen trykker du på
> Musik > Min telefon.
2. Find den sang, du vil sende.
3. Tryk på
> Del > Del fil > Bluetooth.
Du bliver bedt om at aktivere Bluetooth på HTC One S og oprette forbindelse til den
modtagende Bluetooth-enhed, så musikken kan sendes.
73
Billeder, videoer og musik
Movie Editor
Oprettelse af et nyt diasshow med Movie Editor
Vil du have en ny måde at dele dine billeder og videoer på? Med Movie Editor kan du
lave korte tema-baserede diasshow-film med både overgange og baggrundsmusik.
1. På startskærmen trykker du på
> Filmeditor >
.
2. Indtast en titel for diasshowet.
3. Tryk på Vælg et tema. Temaer indeholder diasovergange, standard temamusik
og baggrund.
4. Tryk på
for at tilføje billeder og videoer fra Galleri
Du kan også indsætte billeder og videoer foran eksisterende elementer. Du skal
bare trykke på det billede eller den video, du vil indsætte foran, og trykke på
Indsæt.
5. Rediger diasshow:
Omarrangering af billeder
og videoer
Tryk og hold på et billede eller en video og træk
den til en ny position.
Fjernelse af billeder og
videoer
Tryk på det billede eller den video, du vil fjerne,
og tryk på Fjern.
Ændring af temaet
Tryk på temanavnet for at vælge et andet tema.
Vis eksempel på diasshowet Tryk på
for at starte visningen af
diasshowet.
Movie Editor gemmer automatisk dine film, så du ikke skal være bekymret for at miste
de ændringer, du foretager.
Ændring af musiknummer
1. Tryk på
>
i diasshowet.
2. Tryk på Vælg musiknummer for at vælge en sang, der er lagret på telefonen.
Hvis du har videoer i diasshowet, kan du justere balancen mellem lydniveauerne i
videoerne med musiknummeret. Du skal blot trække i skyderne for lydstyrken til det
niveau, du vil have.
Deling af dine diasshow fra Galleri
1. I Movie Editor finder du det diasshow, du vil dele fra Galleri og trykker på det.
2. Tryk på
>
.
3. Vælg en opløsning.
4. Vælg hvor du vil gemme diasshowet.
5. Tryk på OK.
74
Billeder, videoer og musik
6. I Galleri trykker du på Movie Editor-albummet og derefter på Del.
7. Vælg hvordan du vil dele dit diasshow.
Trådløs skærm
Dele dine medier på en storskærm
Del billeder, videoer og film med dine venner på storskærm. Du kan blot tilslutte HTC
One S til dit hjemmenetværk og straks dele dine billeder, videoer, film og musik på
dine DLNA®-kompatible enheder.
Har du ikke en DLNA-enhed derhjemme? Det skal du ikke være bange for. Du kan
købe HTC Media Link HD og slutte den til en HDMI-skærm. Der henvises til
dokumentationen, der medfølger Media Link HD, for oplysninger om opsætning og
brug med HTC One S.
§ Hvis du skal bruge et DLNA-kompatibelt TV- eller lydsystem, henvises til systemets
dokumentation om, hvordan det tilsluttes dit hjemmenetværk.
§ Du skal bruge Media Link HD sammen med HTC Watch™ til at vise film og trailere
på et storskærms-TV.
1. Opret forbindelse fra HTC One S til dit hjemmenetværk med Wi-Fi.
2. Åbn Galleri, HTC Watch eller programmet Musik.
3. Find det medium, som du vil dele, og tryk pĺ det.
4. Gør et af følgende:
Når du ser billeder eller videoer i
Galleri
Tryk på skærmen for at vise kontrollerne, og
tryk derefter på Mere > Vælg afspiller.
Når du spiller musik i Musik
Tryk på
> Vælg afspiller.
Når du viser film i HTC Watch
Tryk på
> TV.
75
Billeder, videoer og musik
5. Vćlg den enhed pĺ netvćrket, hvor du vil afspille mediet.
6. Når du er tilsluttet den anden enhed, kan du trykke på skærmfunktionerne for at
styre afspilningen, tilpasse lydstyrken osv.
Yderligere oplysninger om DLNA fås på www.dlna.org.
76
Konti og synkronisering
Konti og synkronisering
Tilføjelse af dine sociale netværk, e-mail-konti
mm.
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
2. Tryk på
> Konti og synkronisering.
.
3. Tryk på den kontotype, du vil tilføje.
4. Følg skærmvejledningerne for at indtaste dine kontooplysningerne.
Tilføjelse af én eller flere Google-konti
Log på din Google-konto for at se din Gmail, kontakter og kalendere og for at bruge
Google-programmer på din HTC One S.
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
2. Tryk på
> Konti og synkronisering.
.
3. Tryk på Google.
4. Følg skærmvejledningerne for at logge ind på en konto eller oprette en ny
konto.
§ Hvis du tilføjede mere end én Google-konto, kan programmer som f.eks. Gmail
tillade dig at skifte imellem dine konti.
§ HTC One S kan kun sikkerhedskopiere indstillinger (som f.eks. bogmærker og din
Wi-Fiadgangskode) for den første Google-konto, du har tilføjet.
Glemt adgangskoden til din Google-konto?
Hvis du har glemt adgangskoden til din Google-konto, kan du forsøge at hente
den ved at gå til Googlewebsted.
1. Åbn webbrowseren på HTC One S eller computeren
2. Gå til www.google.com/accounts/recovery.
3. Indtast den e-mail-adresse eller det brugernavn, du bruger til at logge
ind på Google-kontoen.
4. Klik på Send.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at nulstille adgangskoden.
77
Konti og synkronisering
Styring af dine onlinekonti
Synkronisering af alle dine konti samtidigt
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
> Konti og synkronisering.
2. Tryk på Auto-synk Til/Fra-kontakten for at slå automatisk synkronisering til eller
fra.
Manuel synkronisering af en konto
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
> Konti og synkronisering.
2. Tryk på den konto, du vil synkronisere.
3. Tryk på
.
Ændring af de synkroniserede data eller indstillinger for en konto
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
> Konti og synkronisering.
2. Tryk på den konto, du vil opdatere.
3. Tryk på det element, du vil synkronisere eller redigere.
Fjernelse af en konto
Du kan fjerne en konto for at slette alle de oplysninger, HTC One S har tilknyttet den.
Fjernelse af en konto sletter ikke oplysninger fra selve onlinetjenesten.
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
2. Tryk på den konto, du vil fjerne.
3. Tryk på
.
> Konti og synkronisering.
78
Kontakter
Kontakter
Om programmet Kontakter
Med programmet Kontakter er det nemt at styre dine kommunikationer med dine
kontakter via telefon, meddelelser, e-mail og sociale netværk.
Hvis du har de samme kontaktpersoner fra forskellige kilder, kan du flette disse
kontaktpersonoplysninger sammen, så du undgår dubletangivelser i listen over
kontaktpersoner.
Åbn Kontakter på startskærmen ved at trykke på
> Kontakter.
Din kontaktpersonliste
Programmet Kontakter viser alle kontakter, der er gemt i HTC One S og fra de
onlinekonti, du er logget ind på.
Din kontaktpersonliste viser også kontaktpersoner, som er gemt på SIM-kortet
).
(markeret med
Du kan:
§ Se din profil og redigere dine egne
kontaktoplysninger.
§ Oprette, redigere eller finde
kontaktpersonoplysninger.
§ Se statusopdateringer.
§ Tryk på et navn for at se kontaktpersonens gemte
oplysninger.
§ Se et meddelelsesikon, når en kontaktperson har
sendt dig nye meddelelser eller når det er
kontaktpersonens fødselsdag.
§ Se hvem der er online i Google Talk™.
Onlinestatusikoner vises, hvis du er logget ind på
Google Talk.
79
Kontakter
Filtrere din kontaktliste
Vælg fra hvilken konto du vil se kontaktpersoner.
1. På fanen Personer trykker du på
i øverste linje.
2. Vælg de online-konti, der indeholder de kontaktpersoner, du vil vise.
3. Tryk på
.
For at konfigurere sorteringsmuligheder for dine kontakter, skal du trykke på
Indstillinger.
>
Indstille søgemuligheder for kontaktpersoner
Ud over at søge efter kontaktpersoner efter navn kan du søge efter andre kriterier,
som f.eks. gruppenavn eller firma.
1. På fanen Personer trykker du på
> Indstillinger.
2. Tryk på Søg efter kontakter efter og vælg så de typer kriterier, du vil søger
efter.
Konfigurere din profil
Gem dine personlige oplysninger for nemt at sende dem til andre mennesker.
1. På fanen Personer trykker du på Min profil.
2. Tryk på Rediger mine kontaktoplysninger.
3. Indtast eller rediger dit navn og dine kontaktpersonoplysninger.
4. Tryk på
(eller det aktuelle billede) for at ændre din kontaktpersons billede.
5. Tryk på Gem.
Hvad du kan se på din profil
Når du trykker på Min profil, vil du se følgende faner:
Detaljer
Viser dine kontaktoplysninger. Du kan også se de seneste indlæg på sociale
netværk ( hvis du er logget på dem). Du kan også redigere din profil eller dele
den med andre.
Opdateringer
Viser de opdateringer, du har posteret på dine sociale netværk.
Galleri
Viser album og billeder fra dine sociale netværk.
80
Kontakter
Tilføje en ny kontakt
1. På fanen Personer trykker du på
.
2. Tryk på feltet Navn, og indtast så kontaktens navn.
Tryk på , hvis du separat vil indtaste kontaktens for-, mellem- og efternavn.
Afhængigt af kontaktens type skal du måske også tilføje et navnepræfiks (f.eks. Hr.
eller Fr.) eller et navnesuffiks (f.eks. Ph.D. Jr. eller Sr.).
3. Vælg en Kontakttype. Det afgør den konto, som kontaktpersonen synkroniseres
med.
Nogle felter er måske ikke tilgængelige, når du tilføjer kontakter til dit SIM-kort.
4. Indtast kontaktpersonoplysningerne i de relevante felter.
5. Tryk på Gem.
Søgning efter personer du kender på sociale netværk
HTC One S søger automatisk efter dine telefonkontakter på de forskellige sociale
netværk, du er logget på. På basis af matchende e-mail-adresser og
kontaktoplysninger kan du sende anmodninger til dine kontakter om at blive medlem
af dit sociale netværk.
For at slå denne funktion til eller fra, skal du trykke på > Indstillinger på fanen
Personer og dernæst vælge eller rydde valgmuligheden Find personer du kender.
Du kan opdatere listen med foreslåede personer manuelt ved at trykke på >
Administrer kontakter > Linkede kontakter. På fanen Meddelelser trykker du på
Opdater.
Afsendelse af anmodninger om sociale netværk til dine kontakter
1. Tryk på meddelelsen Personer du kender (når den er tilgængelig på fanen
Personer).
2. Vælg de personer, du vil følge eller sende venneanmodning til via de sociale
netværk, du er logget på.
Import eller kopiering af kontakter
Importere kontakter fra SIM-kortet
1. På fanen Personer trykker du på
> Administrer kontakter.
2. Tryk på Importer/eksporter kontakter > Importer fra SIM-kort.
3. Hvis du har en Google- eller Exchange ActiveSync-konto, skal du trykke på
typen for de importerede kontaktpersoner.
>
81
Kontakter
4. Vælg de kontaktpersoner, du vil importere.
5. Tryk på Gem.
Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto
1. På fanen Personer indtastes kontaktpersonens navn eller e-mail-adresse i
søgefeltet.
2. Tryk på Søg efter kontakter i firmaets adressekartotek.
3. Tryk på navnet på den kontaktperson, du vil kopiere til HTC One S.
4. Tryk på
for at gemme kontakten til din Exchange ActiveSync-konto.
Kopiering af kontakter fra én konto til en anden
1. På fanen Personer trykker du på
> Administrer kontakter.
2. Tryk på Kopier kontakter og vælg en kontakttype eller onlinekonto, der skal
kopieres fra.
Kontakter fra dine sociale netværkskonti kan ikke kopieres.
3. Vælg en kontakttype eller konto, som du vil gemme til.
Fletning af kontaktoplysninger
Undgå dubletangivelser ved at flette kontaktpersonoplysninger fra forskellige kilder,
som f.eks. dine sociale netværkskonti, til én kontaktperson.
Accept af forslag til linkede kontakter
Når HTC One S finder kontakter, som kan flettes, kan du se en linkmeddelelse, når du
åbner programmet Kontakter.
1. På fanen Personer trykker du på Meddelelse om linkforslag, når den er
tilgængelig. Du ser en liste over foreslåede kontakter, der kan flettes.
2. Vælg de kontaktpersoner, du vil flette.
Hvis du ikke vil modtage linkforslag, trykker du på
Personer. Ryd muligheden Foreslå kontakt link.
> Indstillinger på fanen
82
Kontakter
Manuel fletning af kontaktpersonoplysninger
1. Tryk på navnet på kontaktpersonen på fanen Personer (ikke ikonet eller
billedet), du vil linke.
2. Tryk på
.
3. Du kan:
§ Under Foreslå links trykker du på
konto.
for at linke kontaktpersonen til en
§ Under Tilføj kontakt trykker du på en af mulighederne for at linke til en
anden kontakt.
Bryde linket
1. Tryk på navnet på kontakten på fanen Personer (ikke ikonet eller billedet), hvis
kontaktoplysningslink, du vil afbryde.
2. Tryk på
.
3. I afsnittet Linkede kontakter trykker du på
vil afbryde linket til.
ved siden af den kontotype, du
Kontaktpersonoplysninger og samtaler
Når du trykker på en kontaktperson på Kontakter-skærmen, åbnes skærmbilledet med
detaljer over kontaktpersoner.
Skærmen med kontaktpersondetaljer har følgende faner:
Detaljer
Viser de oplysninger, du har gemt for kontaktpersonen. Kontakt en
kontaktperson ved at trykke på en mulighed.
Tråd
Viser SMS-meddelelser og e-mails, som du har modtaget fra kontakten. Det
viser også alle dine indkommende, udgående og ubesvarede opkald til og fra
kontaktpersoner.
Opdateringer
Viser kontaktpersonens opdateringer og begivenheder fra de sociale
netværkskonti.
Hvis du vil se en meddelelse om kontaktens fødselsdag i afsnittet
Begivenheder, kan du trykke på meddelelsen og vælge, hvordan du vil hilse
kontakten.
Galleri
Viser linkede kontaktpersoners album og billeder.
83
Kontakter
Redigere en kontaktpersons oplysninger
Kontakter fra sociale netværk kan ikke redigeres.
1. Tryk og hold på kontaktpersonen på fanen Personer, og tryk så på Rediger
kontakt.
2. Indtast de nye oplysninger.
3. Tryk på Gem.
Slette kontakter
1. På fanen Personer trykker du på
> Slet kontakter.
2. Vælg de kontaktpersoner, du vil fjerne.
3. Tryk på Slet.
Kontaktgrupper
Tildel kontaktpersoner til grupper, så du nemt kan sende en meddelelse eller e-mail til
en hel gruppe. Du kan også synkronisere grupper på HTC One S med grupper på din
Google-konto, som du får adgang til via din computers webbrowser. Vi har også
tilføjet gruppen Ofte som en særlig gruppetype, der automatisk gemmer
kontaktpersoner, som du ofte ringer til eller modtager opkald fra.
Oprette en gruppe
1. På fanen Grupper trykker du på
.
2. Indtast et navn på gruppen.
3. Tryk på
4. Tryk på
for at vælge et billede til gruppen.
> Tilføj kontakt til gruppe.
5. Vælg de kontakter, du vil tilføje, og tryk så på Gem.
6. Når gruppen er færdig, trykker du på Gem.
84
Kontakter
Redigere en kontaktgruppe
1. Tryk og hold på gruppen på fanen Grupper, og tryk så på Rediger gruppe.
2. Du kan:
§ Tryk på gruppenavnet for at ændre navnet. Du kan kun ændre navnet på
grupper, som du har oprettet.
§ Tryk på ikonet ved siden af gruppenavnet for at ændre eller fjerne
gruppebilledet.
§ Tryk på
> Tilføj kontakt til gruppe for at tilføje flere medlemmer.
§ Fro at omarrangere gruppens medlemmer, skal du trykke og holde på
afslutningen af kontaktens navn, og trække det til den nye position.
§ Tryk på
i
ved siden af en kontakt for at fjerne vedkommende fra gruppen.
3. Tryk på Gem.
Afsendelse af en meddelelse eller e-mail til en gruppe
Du bliver debiteret for hver sendt tekstmeddelelse. Hvis du f.eks. sender en
meddelelse til en gruppe på fem personer, bliver du debiteret for fem meddelelser.
1. På fanen Grupper trykker du på den gruppe, du vil sende en meddelelse eller email til.
2. Gå til fanen Gruppehandling.
3. Vælg om du vil sende en tekstmeddelelse eller e-mail.
Omarrangere dine kontaktpersongrupper
1. På fanen Grupper trykker du på
2. Tryk og hold på
den nye position.
> Rediger grupper.
i afslutningen af den gruppe, du vil flytte, og træk den så til
3. Tryk på Gem.
Slette grupper
Du kan kun slette grupper, som du har oprettet.
På fanen Grupper kan du:
§ Trykke og holde på en gruppe, som du vil slette, og så trykke på Slet gruppe.
§ Tryk på
> Rediger grupper for at vælge flere kontaktgrupper, der skal fjernes.
85
Kontakter
Tilføje Kontakter-widgets
Hold dig i tæt kontakt med personer, der betyder noget for dig, ved at tilføje en
Personer-widget til hver af dine grupper.
1. Tryk og hold på et tom plads på startskærmen.
2. På fanen Widgets trykker du på Alle Widgets > Personer.
3. Vælg widget-format og træk den til en startskærmsminiature, hvor du vil tilføje
den.
4. Vælg den gruppe, du vil føje til som en widget.
5. Gentag ovenstående trin for at tilføje endnu en Kontakter-widget.
Indstilling af standardkommunikationsmetode
Vælg kommunikationshandling (f.eks. ring eller send meddelelse) for når du trykker på
en kontaktpersons billede på Kontakter-widget'en.
1. På startsiden går du til Kontakter-widget'en.
2. Tryk på en kontaktpersons billede på widget'en.
3. Tryk på den kommunikationsmetode, du vil bruge for denne kontaktperson.
Hvis du vil ændre standardkommunikationsmetoden, trykker du på
kontaktpersonens navn (ikke billede) og derefter på Angiv standardhandling.
Komme i kontakt med en kontaktperson
1. På startsiden går du til Kontakter-widget'en.
2. Tryk på en kontakts billede (ikke navnet) på widget'en. Standard
kommunikationsmåden, som du har indstillet for denne kontakt, udføres.
Afsendelse af kontaktoplysninger
1. På fanen Personer gør du et af følgende:
For at sende
Gør dette
En persons
kontaktpersonoplysninger
Tryk og hold ned på navnet på
kontaktpersonen (ikke ikonet eller billedet),
og tryk så på Send kontakt som vCard.
Dine kontaktpersonoplysninger
Tryk på Min profil, og tryk så på Send min
profil.
2. Vælg, hvordan du vil sende vCard'et:
3. Vælg, hvilke oplysningstyper du vil sende.
4. Tryk på Send.
86
Kontakter
Afsende flere kontaktkort
1. På fanen Personer trykker du på
> Send kontakter.
2. Vælg de kontaktpersoner, hvis kontaktoplysninger du vil dele.
3. Tryk på Send.
4. Vælg, hvordan du vil sende kontaktkortene.
Sikkerhedskopiering af dine kontakter
1. På fanen Personer trykker du på
> Administrer kontakter.
2. Tryk på Importer/Eksporter kontakter > Eksporter til telefonlager.
3. Vælg en konto eller kontaktpersonertypen, der skal eksporteres, og tryk så på
OK.
Gendannelse af kontakter
Du kan kun gendanne kontakter, der er sikkerhedskopieret ved hjælp af funktionen
Eksporter til telefonhukommelsen.
1. På fanen Personer trykker du på
> Administrer kontakter.
2. Tryk på Importer/eksporter kontakter > Importer fra telefonkort.
3. Hvis du har konfigureret mere end én konto, skal du trykke på typen for de
importerede kontakter.
87
Socialt
Socialt
Facebook for HTC Sense
Logge ind på din Facebook-konto fra Konti og synkronisering-indstillinger eller
programmet Facebook (forudinstalleret eller overført) logger dig automatisk ind på
Facebook for HTC Sense. Du skal måske også autorisere Facebook for HTC Sense til
at oprette forbindelse til din Facebook-konto.
Med Facebook for HTC Sense kan du:
§ Se alle dine Facebook-kontakter og deres onlinestatusopdateringer i Kontakter.
§ Se Facebook-billeder i Galleri.
§ Søg efter dine venners Facebook-statusopdateringer i Friend Stream™.
§ Vis Facebook-begivenheder og dine venner fødselsdage i
Kalenderbegivenheder.
Twitter for HTC Sense
Når du er logget ind på Twitter™ for HTC Sense, kan du:
§ Se dine Twitter-kontakter og deres seneste tweets i Kontakter.
§ Send tweets, og se på dine venners tweets i Friend Stream.
Hvis du har programmet Twitter (forudinstalleret eller hentet), vil det, at du logger
ind på Twitter til HTC Sense ikke logge dig ind på programmet Twitter og omvendt.
Hvis du vil bruge den samme Twitter-konto til begge, skal du logge ind på begge
med de samme loginoplysninger.
Om Friend Stream
Med Friend Stream kan du dele og få opdateringer fra venner på populære sociale
netværk i ét feed.
På startskærmen trykker du på
> Friend Stream.
Når du trykker på en persons statusopdatering, kan du:
§ Skrive en kommentar.
§ Kan lide en persons Facebook-indlæg.
§ Se vedkommendes albumbilleder.
§ Se tweet'et. Hvis der deles et weblink, vil du også se den posterede webside lige
under tweet'et.
88
Socialt
Når du trykker på en persons billede eller navn, kan du:
§ Undersøge vedkommendes profildetaljer.
§ Se på personens Facebook-væg.
§ Undersøge vedkommendes tweet-indlæg.
Tryk på
for at vise posteringer fra et bestemt socialt netværk.
Glid til de andre faner for at se flere muligheder. Du kan trykke på
for at tilpasse Friend Stream-fanerne.
> Rediger faner
Opdatering af din status i Friend Stream
1. På fanen Alle trykker du på
.
2. Indtast din statusopdatering.
3. Hvis du ikke vil sende statusopdateringen til alle dine sociale netværkskonti, skal
og fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for de sociale
du trykke på
netværk, der skal udelukkes.
4. Tryk på Udført.
5. Tryk på
.
6. Vælg det, du vil vedhæfte til dit tweet eller din statusopdatering.
7. Tryk på Poster.
Få glæde af Facebook i Friend Stream
Poster dine statusopdateringer, skriv meddelelser på vægge eller check ind på et sted.
Postering af en meddelelse på en vens Facebook-væg
1. I Friend Stream trykker du på
2. Tryk på
> Facebook.
> Min væg.
3. Tryk på en ven i listen.
4. Indtast din meddelelse.
5. Tryk på
for at vedhæfte et billede.
6. Tryk på Poster.
Kommentarer til og synes om Facebook-indlæg
Tryk på en persons statusopdatering på fanen Alle og gør ét af følgende:
§ Tryk på det billede eller albumnavn, der vises i statusopdateringen for at se og
kommentere albummets billeder med programmet Galleri.
§ Tryk på Synes godt om for at synes om personens statusopdatering.
§ I tekstfeltet indtaster du det, du tænker om en persons statusopdatering.
89
Socialt
Checke ind på et sted
Lad dine Facebook-venner vide, hvor du er ved at checke ind på et sted.
For at finde din placering skal du aktivere placeringskilder i Indstillinger > Placering.
1. Gå til fanen Locations, og tryk så på
.
2. Tryk på et sted i listen.
3. Tryk på Check ind.
4. Tilføj din statusmeddelelse og sæt tag på de venner, du er sammen med.
5. Tryk på Check ind.
Tweeting i Friend Stream
1. I Friend Stream trykker du på
2. Tryk på
> Twitter til HTC Sense.
.
3. Indtast dit tweet.
4. Tryk på
tweet.
eller
for at tilføje et billede eller din nuværende position til dit
5. Tryk på Poster.
Søge efter Twitter-brugere, der skal følges
1. Tryk på
på en af fanerne.
2. Indtast et Twitter-navn i søgefeltet.
3. Tryk på
.
4. Tryk på den Twitter-bruger, du vil følge, i listen over søgeresultater.
5. Tryk på
> Følg.
Ikke længere følge en Twitter-bruger
1. På fanen Alle tweets trykker du på den Twitter-bruger, du ikke længere vil følge.
2. Tryk på
> Følg ikke.
Afsende en direkte meddelelse
Du kan kun sende en direkte meddelelse (DM) til en person, som følger dig.
90
Socialt
1. På fanen Direkte meddelelse trykker du på
.
2. Indtast navnet på en Twitter-bruger i feltet Til.
3. Indtast din meddelelse, og tryk så på Poster.
Du kan også sende en direkte meddelelse, når du trykker og holder på et tweet fra
den person, du vil sende den direkte meddelelse til, og så trykke på Send direkte
meddelelse i valgmenuen.
Svare på eller gen-tweet'e et tweet
1. På fanen Alle tweets trykker du på det tweet, du vil svare på eller gen-tweet'e.
2. Tryk på Svar eller Tweet tilbage.
3. Indtast dit svar eller tilføj en personlig note til tweet'et.
4. Tryk på Poster.
Chatte i Google Talk
Google Talk er Google’s program til onlinemeddelelser. Det sætter dig i stand til at
kommunikere med andre personer, der også bruger Google Talk.
Du kan åbne Google Talk fra startskærmen ved at trykke på
> Talk.
For at få mere at vide om, hvad du kan gøre samt få hjælp i Google Talk, trykker du
på > Hjælp.
Brug af Google+
Med Google+ kan du se dine venners opdateringer, postere dine egne opdateringer og
chatte med dine venner i dine Google+ cirkler.
Du kan åbne Google+ fra startskærmen ved at trykke på
> Google+
For at få mere at vide om, hvad du kan gøre samt få hjælp i Google+, trykker du på
> Hjælp.
91
E-mail
E-mail
Gmail
Vise din Gmail-indbakke
Alle dine modtagne e-mails leveres til din Indbakke.
På startskærmen trykker du på
> Gmail.
Akrivere, slette
eller etikettere
flere samtaler
Tryk på afkrydsningsfeltet foran emailen eller samtalen. Tryk så på
skærmknapperne nederst for at
vælge det, du skal gøre med de
valgte meddelelser eller samtaler.
Vis kladder,
sendte
meddelelser og
andre etiketter
Tryk på Indbakke i øverste linje, og
tryk på en anden etiket (f.eks.
Sendt, Kladder eller din oprettede
etiket) for at se dens meddelelser
og samtaler.
Skift til den
andenGmailkonto
Tryk på Indbakke i øverste linje, og
tryk dernæst på den konto, du vil
skifte til.
Afsendelse af en e-mail-meddelelse i Gmail
1. Tryk på
i indbakken for den Gmail-konto, du vil bruge.
2. Angiv en eller flere modtagere.
Vil du tilføje flere modtagere i en carbon copy (Cc) eller blind carbon copy (Bcc) til
e-mailen? Tryk på > Tilføj Cc/Bcc.
3. Indtast e-mailens emne, og opret så din meddelelse.
4. Hvis du vil vedhæfte et billede eller en video, trykker du på
5. Tryk på
> Vedhæft fil.
for at sende.
Svare på eller videresende e-mail-meddelelser i Gmail
1. Tryk på e-mail-meddelelsen eller samtalen i Gmail-indbakken.
2. Du kan svare afsenderen ved at trykke på
du vil Svar alle eller videresende.
. Eller trykke på
og vælge, om
92
E-mail
3. Gør et af følgende:
§ Hvis du svarer afsenderen eller du har valgt Svar alle, kan du indtaste din
svarmeddelelse.
§ Hvis du valgte Videresend, skal du angive meddelelsesmodtagerne.
Tryk på Svar inline, hvis du vil interleave din nye meddelelse med den modtagne email. Men dette fjerner eventuelle vedhæftninger eller formatering i den oprindelige
e-mail.
4. Tryk på
for at sende.
Få hjælp
Find ud af mere om brugen af Gmail ved at trykke på
> Hjælp i Gmail's indbakke.
Mail
Tilføje en POP3/IMAP-e-mail-konto
1. På startskærmen trykker du på
> Mail.
2. Gør et af følgende:
§ Hvis det er første gang, du tilføjer en e-mail-konto til Mail, trykker du på
Anden (POP3/IMAP) på skærmen Vælg en udbyder af e-mail.
§ Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail, skal du trykke på
> Ny konto > Anden (POP3/IMAP).
3. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden til e-mail-kontoen, og tryk så på
Næste.
Hvis du bliver bedt om at indtaste flere e-mail-indstillinger, skal du bede din
udbyder af e-mail om hjælp.
4. Indtast kontonavnet og dit navn, og tryk så på Afslut opsætning.
Tilføje en Microsoft Exchange ActiveSync-konto
Du kan synkronisere med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) eller
nyere.
Du kan tilføje op til 15 Exchange ActiveSync-konti til HTC One S.
1. På startskærmen trykker du på
> Mail.
2. Gør et af følgende:
§ Hvis det er første gang, du tilføjer en e-mail-konto til Mail, trykker du på
Microsoft Exchange ActiveSync på skærmen Vælg en udbyder af e-mail.
§ Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail, skal du trykke på
> Ny konto > Microsoft Exchange ActiveSync.
93
E-mail
3. Indtast oplysningerne til Exchange ActiveSync-kontoen, og tryk så på Næste.
Hvis dit firmas Exchange Server ikke understøtter automatisk registrering, skal du
indtaste dine Exchange Server-indstillinger. Bed din Exchange Server-administrator
om flere oplysninger.
4. Vælg de ønskede valgmuligheder for synkronisering og tryk på Næste.
5. Indtast kontonavnet, og tryk så på Afslut opsætning.
Søge i din Mail-indbakke
Når du åbner programmet Mail, vises indbakken for de e-mail-konti, du har
konfigureret på HTC One S.
Skift mellem e-mail-konti ved at trykke på den linje, der viser den aktuelle e-mailkonto, og tryk så på en anden konto.
Visning af den forenede indbakke for alle dine e-mail-konti
Du kan få vist e-mail-meddelelser fra alle dine konti på et sted uden at skulle skifte til
forskellige konti.
Tryk bare på den linje, der viser den aktuelle e-mail-konto, og tryk så på Alle konti. Email-meddelelser er farvekodede, så du nemt kan skelne hvilken e-mail-konto, de
tilhører.
Op til 15 e-mail-konti kan vises i den forenede indbakke.
Organisering af e-mails
Har du en stor bunke e-mails i din indbakke? Organiser dine e-mails i faner, så du
hurtigt kan finde de e-mails, du leder efter.
1. Skift til den e-mail-konto, du vil bruge.
2. I indbakken trykker du på
> Rediger faner.
94
E-mail
3. Tryk og hold på en fane og træk den til nederste række for at tilføje den.
4. Tryk på
og glid så til den tilføjede fane.
Manuel opdatering af en e-mail-konto
Du kan også synkronisere dine sendte og modtagne e-mails manuelt på et hvilket som
helst tidspunkt, lige meget hvad dine synkroniseringsindstillinger er.
§ Når du ser en e-mail-konto, kan du trykke på
> Opdater.
§ Hvis du har flere e-mail-konti, kan du opdatere dem alle på samme tid. Gå først
til indbakken Alle konti. Og tryk på > Opdater.
Sortere e-mail-meddelelser
Du kan sortere e-mail-meddelelser efter modtagelsesdato, prioritet, emne, afsender
eller størrelse.
I indbakken til en e-mail-konto trykker du på
sorteringsmulighederne.
> Sorter og vælger mellem
For hurtigt at rulle igennem meddelelseslisten på basis af den valgte
sorteringsmulighed, trykker og holder du to fingre på en e-mail og trækker opad
eller nedad.
Afsende en e-mail-meddelelse
1. På startskærmen trykker du på
> Mail.
2. Skift til den e-mail-konto, du vil bruge.
3. Tryk på
.
4. Angiv en eller flere modtagere.
Vil du tilføje flere modtagere i en carbon copy (Cc) eller blind carbon copy (Bcc) til
e-mailen? Tryk på > Vis Cc/Bcc.
5. Indtast emnet, og opret så din meddelelse.
6. Gør et af følgende:
§ Tilføj en vedhæftning. Tryk på Vedhæft og vælg det, du vil gøre.
§ Angiv prioriteten for en vigtig e-mail. Tryk på
> Angiv prioritet.
7. Tryk på Send, eller tryk på Gem, hvis du vil sende den senere.
Genoptage en kladde til e-mail-meddelelse
1. I indbakken for en e-mail-konto trykker du på
> Mappe > Kladder.
2. Tryk på meddelelsen.
3. Når du er færdig med at redigere, skal du trykke på Send.
95
E-mail
Læse og besvare en e-mail-meddelelse
1. På startskærmen trykker du på
> Mail.
2. Skift til den e-mail-konto, du vil bruge.
3. I e-mail-kontoens indbakke trykker du på den e-mail eller samtale, du vil læse.
Hvis du vil læse en bestemt e-mail i en samtale, trykker du på
samtalen og dernæst på e-mailen.
for at udvide
4. Tryk på Svar eller Svar alle.
Tryk på
for at se flere handlinger for e-mailen.
Hvor er mine ulæste e-mails?
Ulæste e-mails vises med fed skrift i indbakken. Hvis du ser den forenede
indbakke for alle dine e-mail-konti, vises der også farvelinjer ved siden af de
ulæste e-mails. Farvelinjerne angiver også den e-mail-konto, e-mailen blev
modtaget af.
Du kan gruppere alle ulæste e-mails ved at tilføje fanen Ulæste til din indbakke.
1. Skift til den e-mail-konto, du vil bruge.
2. I indbakken trykker du på
> Rediger faner.
3. Tryk og hold på Ulæste og træk den til nederste række for at tilføje den.
4. Tryk på
, og tryk så på fanen Ulæste.
Gemme en e-mail i programmet Opgaver
Gem en e-mail i listen Opgaver, så du kan påminde dig selv om at svare.
1. I indbakken for en e-mail-konto trykker og holder du på en e-mail, og trykker så
på Gem som opgave.
2. Indtast på skærmen Ny opgave oplysninger om opgaven og tryk dernæst på
Gem.
96
E-mail
Søge efter e-mails
1. Tryk på
.
2. Hvis du vil uddybe eller filtrere søgningen, trykker du på
, markerer
søgemulighederne og trykker på OK. Du kan f.eks. fokusere på at søge efter en
del i en e-mail eller filtrere e-mails, som har vedhæftninger eller er mærket med
høj prioritet.
3. Indtast de ord, du vil søge efter i søgefeltet.
Tryk på et resultat for at åbne e-mailen.
Søge efter e-mails fra en kontaktperson
Kan du huske afsenderen, men kan ikke finde en bestemt e-mail fra den kontakt?
1. Skift til den e-mail-konto, du vil bruge.
2. Tryk og hold på en e-mail fra en kontakt.
3. Tryk på Søg efter mail fra afsenderen. Der vises en liste over e-mails fra den
kontakt.
Arbejde med Exchange ActiveSync-e-mail
Markering af en e-mail
1. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen.
2. Mens du kigger i indbakken, kan du trykke på flagikonet, der vises ved siden af
en e-mail eller en samtale.
Marker en e-mail i en samtale ved at trykke på
dernæst på flagikonet for e-mail'en.
for at udvide samtalen og
Indstille status for Ikke til stede
1. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen.
2. Tryk på
> Ikke til stede.
3. Tryk på din aktuelle status for Ikke til stede og vælg så Ikke til stede.
4. Indstil datoer og tidspunkter.
5. Indtast den automatiske svarmeddelelse.
6. Hvis du vil bruge en anden automatisk svarmeddelelse for modtagere udenfor
din virksomhed, trykker du på muligheden Send automatisk svarmeddelelse til
ekstern modtager, og indtast så den automatiske svarmeddelelse i den boks,
der vises.
7. Tryk på Gem.
97
E-mail
Afsende en mødeindkaldelse
1. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen.
2. Tryk på
> Ny mødeindkaldelse.
3. Indtast mødedetaljerne.
4. Tryk på Gem.
Styring af e-mail-meddelelser
Flytning af e-mail-meddelelser til en anden mappe
1. Skift til den e-mail-konto, du vil bruge.
2. Vælg de e-mails, du vil flytte.
For at vælge alle, vælger du først én e-mail, og så trykker du på
> Vælg alle.
3. Tryk på Flyt til, og vælg så en mappe.
Sletning af e-mail-meddelelser
1. Skift til den e-mail-konto, du vil bruge.
2. Tryk på afkrydsningsfelterne for de e-mails, du vil slette.
For at vælge alle, vælger du først én e-mail, og så trykker du på
> Vælg alle.
3. Tryk på Slet.
Skifte til andre e-mail-mapper
1. I indbakken for en e-mail-konto trykker du på
> Mappe.
2. Tryk på den e-mail-mappe, som indeholder de meddelelser, du vil se.
Ændre e-mail-kontoindstillinger
Du kan ændre dine indstillinger for e-mail-meddelelser, tilføje en e-mail-signatur, slette
en konto m.m.
1. Skift til den e-mail-konto, hvis indstillinger du vil redigere.
2. Tryk på
> Indstillinger.
98
E-mail
Synkronisere e-mail sjældnere
Når du ikke har brug for at synkronisere e-mail ofte, som når du f.eks. ser video eller
kører bil, kan du bruge Smart Sync til automatisk at vente i længere tid, inden HTC
One S synkroniserer din e-mail-konto. Smart Sync hjælper med at spare strøm.
1. Skift til den e-mail-konto, hvor du vil bruge Smart Sync
2. Tryk på
> Indstillinger > Synkroniser, Send & Modtag.
3. Tryk på Synkroniser i peak-tid > Smart Sync.
4. Tryk på Synkroniser udenfor peak-tid > Smart Sync.
5. Tryk på
.
Smart Sync forlænger den tid, der går efter hver automatisk e-mail-synkronisering og
hvor du ikke åbnes Mail-programmet. Du kan når som helst synkronisere ved at åbne
Mail-programmet i kigge i din indbakke.
99
Kalender
Kalender
Om Kalenderbegivenheder
Gå aldrig glip af en vigtig aftale igen. Brug programmet Kalenderbegivenheder til at
planlægge dine begivenheder, møder og aftaler.
Du kan også konfigurere HTC One S, så den altid er synkroniseret med kalendere, som
f.eks. Google Kalender, Outlook Kalender og Microsoft Exchange ActiveSync Kalender.
Hvis du er logget ind på dine sociale netværkskonti, vises relaterede
kalenderbegivenheder i Kalenderbegivenheder.
Oprettelse af en begivenhed
Du kan oprette begivenheder, der synkroniseres med din Google- eller Exchange
ActiveSync-kalender samt begivenheder på HTC One S.
1. Fra startskærmen trykker du på
> Kalenderbegivenheder.
2. I enhver Kalenderbegivenheder-visning trykker du på
.
3. Tryk på kalendernavnet for at vælge den kalender, du gerne vil tilføje
begivenheden til.
4. Du kan invitere personer ved at trykke på
og vælge dem, du vil invitere.
5. Indtast og indstil oplysninger om begivenheden.
6. Tryk på Gem.
Visning af Kalenderbegivenheder
1. Tryk på en Kalenderbegivenheder-fane.
2. Gør et af følgende:
§ Du kan returnere til den aktuelle dato fra enhver Kalenderbegivenhedervisning ved at trykke på I dag.
§ I visningerne dag, uge og dagsorden er begivenheder farvekodede for at
angive den konto eller kalendertype, de hører til. Tryk på
for at finde ud
af, hvad hver farve betyder.
Hvis du ikke kan se fanen Kalenderbegivenheder, skal du trykke på > Rediger
faner, trykke og holde på fanen Kalenderbegivenheder og trække den til nederste
række.
100
Kalender
Visningen Måned
Du ser markeringer på de dage, der har begivenheder, i visningen Måned.
Gør et af følgende i månedsvisningen:
§ Tryk på en dag for at se begivenhederne for den dag.
§ Tryk og hold på en dag for at åbne en valgmenu, hvorfra du også kan vælge at
oprette en begivenhed eller skifte til enten visningen Dag eller Dagsorden.
§ Glid fingeren op eller ned på skærmen for at se tidligere eller senere måneder.
Dags- og dagsordensvisningerne
Dagsvisningen viser dine begivenheder pr. dag, mens Dagsordensvisningen viser alle
begivenhederne i kronologisk rækkefølge.
§ Hvis begivenheden er en fødselsdag eller et jubilæum for din Facebookkontakt,
kan du trykke på vedkommende for at sende en hilsen.
§ Når du står i visningen Dag:
§ Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det
tidspunkt.
§ Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere dage.
§ Hvis dagens vejr vises, kan du trykke på vejret for at skifte visningen til en
anden by.
§ Se begivenhedstidspunktet i en anden tidszone. Tryk på > Dobbelt
tidszone > Vælg placering og indtast den anden placering.
Visningen Uge
Visningen Uge viser et diagram over begivenheder for en uge.
Når du står i ugevisningen kan du:
§ Trykke og holde på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det
tidspunkt.
§ Trykke på en begivenhed (vises som farvede blokke) for at vise detaljerne.
§ Glide til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere uger.
101
Kalender
Administration af
Kalenderbegivenhederbegivenheder
Redigere en begivenhed
Du kan kun redigere begivenheder, som du selv har oprettet.
1. Mens du ser på en begivenhed, skal du trykke på
.
Hvis du redigerer en begivenhed, der gentager sig, bedes du om, hvorvidt du vil
slette bare denne forekomst eller alle forekomster.
2. Foretag ændringerne til begivenheden.
3. Tryk på Gem. Eller tryk på Send opdatering, hvis du har inviteret personer til
begivenheden.
Slette en begivenhed
Gør et af følgende:
§ Mens du ser på en begivenhed, skal du trykke på
> Slet aftale.
§ I visningen Dag, Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenheden
og trykker på Slet eller Slet aftale.
Hvis begivenheden gentager sig, bedes du, om du vil slette bare den forekomst eller
alle forekomster fra Kalenderbegivenheder.
Dele en begivenhed
Du kan dele en kalenderbegivenhed som en vCalendar ved hjælp af Bluetooth eller
ved at sende den som en filvedhæftning med din e-mail eller som en meddelelse.
1. Gør et af følgende:
§ Mens du ser på en begivenhed, skal du trykke på
> Videresend.
§ I visningen Dag, Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en
begivenheden og trykker på Videresend.
2. Vælg, hvordan du vil sende begivenheden.
102
Kalender
Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse
Gå til fanen Inviterede for at se mødeindkaldelser, som du endnu ikke har accepteret
eller afvist.
§ Du skal konfigurere en Exchange ActiveSync-konto for at modtage
mødeindkaldelser i Kalenderbegivenheder.
§ Hvis du ikke kan se fanen Inviterede, skal du trykke på
holde på Inviterede og trække den til nederste række.
> Rediger faner, trykke og
1. Tryk på fanen Inviterede, og tryk så på en mødeindkaldelse.
2. Accepter, afvis eller accepter foreløbigt invitationen, eller foreslå et nyt
tidspunkt.
Tryk på for at vælge mellem flere valgmuligheder som f.eks. at flytte invitationen
til en mappe.
Indstilling af påmindelser for dine
begivenheder
Har du en vigtig begivenhed, som du skal huske? Kalenderbegivenheder gør det let
for dig at minde dig selv om vigtige begivenheder.
1. Når du ser en kalenderbegivenhed, kan du trykke på Påmindelse.
2. Vælg, hvor lang tid i forvejen du vil modtage en påmindelse om begivenheden.
Du kan indstille standardtiden for påmindelser eller vælge en lyd til
begivenhedspåmindelse i indstillingerne til Kalenderbegivenheder.
Afvisning eller udsættelse af
begivenhedspåmindelser
Hvis du har angivet mindst en påmindelse til en begivenhed, vises ikonet for
kommende begivenhed ( ) i meddelelsesområdet på statuslinjen for at minde dig
om begivenheden.
1. Åbn panelet Meddelelser.
2. Tryk på kalenderens begivenhedspåmindelse.
3. Gør et af følgende:
§ Vælg at udsætte eller afvise alle begivenhedspåmindelser.
§ Tryk på
for at bevare påmindelser, der venter i meddelelsesområdet i
statuslinjen.
103
Kalender
Vise eller skjule kalendere
1. I enhver Kalenderbegivenheder-visning trykker du på
.
2. Vælg eller ryd den kalender, du vil vise eller skjule, og tryk på
.
§ Kalendere holdes synkroniseret på HTC One S, selv om de er skjult.
§ Du kan også vise eller skjule opgaver, du har oprettet på HTC One S.
Ændre indstillinger for Kalenderbegivenheder
Du kan ændre indstillinger for Kalenderbegivenheder for at angive, hvordan den viser
begivenheder, og hvordan den underretter dig om kommende begivenheder.
I enhver Kalenderbegivenheder-visning trykker du på
> Indstillinger.
104
Online lager og tjenester
Online lager og tjenester
Dropbox
Bruge Dropbox på HTC One S
Når du bruger Dropbox, har du altid adgang til dine billeder, videoer og dokumenter –
på HTC One S, din computer og på dine andre mobilenheder, hvor du har Dropboxadgang.
Hvis Dropbox-programmet ikke er forhåndsinstalleret, kan du hente og installere
det fra Google Play.
Log på din Dropbox-konto på HTC One S, så du kan:
§ Få glæde af yderligere 23 GB gratis Dropbox-lager i 2 år.
§ Få adgang til dine billeder og videoer, der er lagret på Dropbox direkte fra
Galleri.
§ Det er slut med store vedhæftede filer, når du deler via e-mail. Ganske enkelt
sende et link til dine Dropbox-filer.
§ Se og rediger Office-dokumenter, der er lagret i Dropbox.
§ Se PDF-filer, der er lagret i Dropbox.
§ Gem dokumenter som f.eks. e-mail-vedhæftninger, direkte i Dropbox.
§ Tjek ledig Dropbox-plads når som helst.
§ Søg efter filer. Du skal blot inkludere Dropbox som et søgbart element i Google
Søgning.
Om tilbudet om ekstra gratis Dropbox-lager
De ekstra 23 GB Dropbox-lager er et særligt tilbud, der er tilgængeligt på HTC One S
og andre HTC-enheder, der bruger Android™ med HTC Sense™ 4.0. Dette tilbud er
tilgængeligt for både nye og eksisterende Dropbox-brugere.
§ For at få de ekstra 23 GB Dropbox-lager gratis i 2 år skal du konfigurere din
Dropbox-konto fra HTC One S (og ikke fra computeren eller andre ikke-HTCenheder) og udføre Introduktions-guiden på Dropbox hjemmesiden
(www.dropbox.com/gs).
§ Hvis du endnu ikke har en Dropbox-konto, kan du oprette en ny konto fra HTC
One S eller fra din computer på www.dropbox.com.
§ Denne ekstra gratis lager er et engangstilbud. Du må kun benytte dig af dette
tilbud på én HTC-enhed.
§ Du vil ikke være i stand til at benytte dig af dette tilbud igen, hvis du opretter
eller logger på Dropbox med en anden konto.
105
Online lager og tjenester
Konfiguration af din Dropbox-konto
For at få dine ekstra 23 GB gratis Dropbox-lager i 2 år, skal du konfigurere din
Dropbox-konto fra HTC One S og udføre Introduktions-guiden på Dropbox
hjemmesiden.
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
2. Tryk på
> Konti og synkronisering.
> Dropbox.
3. Følg vejledningerne på skærmen for at oprette eller logge på din konto.
4. Gå på Dropbox hjemmeside (www.dropbox.com) med computerens
webbrowser, log på din konto og udfør introduktions-guiden.
Fra Startskærmen kan du også trykke på
programmet til at konfigurere din konto.
> Dropbox for at bruge Dropbox-
Dele dine billeder og videoer på Dropbox
Brug Galleri til at sende dine billeder og videoer til Dropbox. Du kan så dele linket til
din Dropbox, så dine venner kan se dine billeder og videoer.
Sende dine billeder og videoer til Dropbox fra Galleri
1. På startskærmen trykker du på
> Galleri.
2. Tryk på et album, der indeholder de billeder eller videoer, du vil dele.
3. Tryk på Del > Dropbox.
4. Vælg de billeder eller videoer, som du vil sende, og tryk på Næste.
5. Vælg en mappe på Dropbox og tryk så på Overfør.
§ Du kan se dine sendte filer fra Galleri ved at placere dem i mappen Billeder i din
Dropbox. Eller du kan oprette en mappe i Billeder og sende dem til denne mappe.
§ Dine nye billeder sendes automatisk, hvis du har aktiveret funktionen
Kameraoverførsel, da du konfigurerede din Dropbox-konto på HTC One S. Hvis du
ikke har slået den til før, kan du åbne Dropbox-programmet og trykke på >
Aktiver kameraoverførsel.
Vise dine overførte billeder og videoer fra Galleri
Du kan få adgang til mappen Kameraoverførsler med undermapper under mappen
Billeder på din Dropbox fra Galleri. De vises som album.
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
> Dropbox.
> Galleri > Album.
106
Online lager og tjenester
3. Når du ser en meddelelse, der viser, at HTC Sense vil have adgang til Dropbox,
skal du trykke på Tillad.
Denne meddelelse vises kun første gang du har adgang til dine Dropbox-billeder og
-videoer fra Galleri.
4. Tryk på et album for at se billeder og videoer i det.
Dele linket til din Dropbox
Del linket til hele dit album med billeder og videoer på din Dropbox, så andre personer
kan få adgang til dem.
1. Fra skærmen Galleri Album trykker du på
> Dropbox.
2. Tryk på et album og derefter på Del.
3. Vælg hvordan du vil dele linket til dette album som f.eks. at sende det via e-mail
eller poste det på dine sociale netværk.
Brug Dropbox-programmet, hvis du bare vil dele et enkelt billede eller video. Tryk
på
ved siden af filen og tryk så på Del.
Sende links til Dropbox-filer via e-mail
Ikke længere noget med at vedhæfte filer i din e-mail. Med Mail-programmet kan du
let medtage links til dine Dropbox-filer og sende dem i din e-mail.
1. På startskærmen trykker du på
> Mail.
2. Hvis du har flere e-mail-konti, kan du skifte til den e-mail-konto, du vil bruge.
3. Opret en ny meddelelse og udfyld modtagere eller besvar en e-mail.
4. Du kan:
§ Tryk på Vedhæft > Dokument og vælg en dokumenttype.
§ Tryk på Vedhæft > Fil, hvis du vil vælge blandt alle filtyper.
5. Tryk på Dropbox.
6. Åbn den mappe, der indeholder de filer, du vil bruge, og vælge de filer, du vil
dele.
7. Tryk på Udført.
Du vil nu se links til de valgte filer i e-mail-meddelelsen.
8. Tryk på Send.
107
Online lager og tjenester
Holde dine dokumenter på Dropbox
Gemme et Office-dokument i Dropbox
Med Polaris Office kan du oprette eller åbne et dokument og gemme det i din
Dropbox
1. På startskærmen trykker du på
> Polaris Office.
2. Opret et nyt dokument eller åbn et eksisterende dokument.
3. Tryk på
> Fil > Gem som.
4. Indtast et nyt filnavn.
5. Tryk på boksen under Placering og tryk så på Dropbox.
6. Tryk på Gem.
Dit dokument gemes til mappen Polaris Office i roden af din Dropbox-mappe.
Når du har åbnet et dokument, kan du også trykke på
sende dokumentet til en Dropbox-mappe.
> Fil > Del > Dropbox for at
Redigere et Office-dokument på Dropbox
Med Polaris Office kan du vise eller redigere et dokument, der er lagret på din
Dropbox.
1. På startskærmen trykker du på
> Polaris Office.
2. Tryk på Dropbox.
3. Åbn den mappe, der indeholder det dokument, du vil vise eller redigere.
4. Tryk på dokumentet for at åbne og sedet.
5. Tryk på Rediger for at foretage ændringer.
6. Når du har redigeret dokumentet, trykker du på
> Fil.
7. Gem dokumentet eller gem det som en ny fil på Dropbox.
Gemme et PDF-dokument i Dropbox
Med PDF Viewer kan du åbne et dokument og gemme det i din Dropbox.
1. På startskærmen trykker du på
> PDF Viewer.
2. Gå til det PDF-dokument, du vil åbne, og åbn det.
3. Tryk på
> Gem som.
4. Indtast et nyt filnavn.
108
Online lager og tjenester
5. Tryk på boksen under Placering og tryk så på Dropbox.
6. Tryk på OK.
Dit dokument gemes til mappen PDFViewer i roden af din Dropbox-mappe.
Når du har åbnet et dokument, kan du også trykke på
sende dokumentet til en Dropbox-mappe.
> Del > Dropbox for at
Tjekke din Dropbox-plads
Du kan se, hvor meget plads du har tilbage på din Dropbox, før du overfører indhold.
Før oplysningerne om dit Dropbox-lager vises i indstillinger, skal du først gå til din
Dropbox fra et program (som f.eks. Galleri) og tillade HTC Sense at få adgang til din
Dropbox.
Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Lager.
Under Online lager vil du se dit tilgængelige Dropbox-lager.
Ophæve link til HTC One S fra Dropbox
Du kan ophæve link til HTC One S fra din Dropbox, hvis du mister din enhed.
1. Log på Dropbox hjemmeside med computeren swebbrowser
(www.dropbox.com).
2. Klik på Konto i højre hjørne af en side. (eller klik på dit kontonavn og derefter på
Indstillinger.)
3. Klik på fanen Mine Computere.
4. Klik på Ophæv link til højre for din Android-enhed.
5. Klik på fanen Mine Programmer.
6. Fjern HTC Sense. Klik blot på X-mærket til højre for dette element.
SkyDrive
Om SkyDrive for HTC Sense
Med SkyDrive® onlinelager kan du opbevare alle dine billeder og dokumenter på ét
sted. Du har altid adgang til dem på HTC One S, din computer og dine andre mobile
enheder, hvor du har SkyDrive-adgang.
Du kan:
§ Brug Galleri til at sende dine billeder. Du har også adgang til dine billeder, som
er lagret på dit SkyDrive-lager.
§ Det er slut med store vedhæftede filer, når du deler via e-mail. Du kan ganske
enkelt sende et link til de filer, der er lagret på SkyDrive.
109
Online lager og tjenester
§ Brug Polaris Office til at redigere dine Office-dokumenter, der er lagret på
SkyDrive.
§ Brug PDF Viewer til at vise dine PDF-dokumenter, der er lagret på SkyDrive.
§ Gem dokumenter fra HTC One S direkte på dit SkyDrive-lager.
Logge på SkyDrive
For at bruge SkyDrive som dit online lager, skal du logge på med dit Windows Live®id.
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
2. Tryk på
> Konti og synkronisering.
> SkyDrive for HTC Sense
3. Følg instrukserne på skærmen for at logge på eller for først at oprettet dit
Windows Live-id, hvis du ikke allerede har et.
Sende dine billeder til SkyDrive fra Galleri
1. På startskærmen trykker du på
> Galleri > Album.
2. Tryk på det album, der indeholder de billeder, du vil benytte.
3. Tryk på Del > SkyDrive for HTC Sense.
4. Vælg et eller flere billeder, som du vil sende, og tryk på Næste.
5. Vælg en mappe på SkyDrive og tryk så på Udført.
Sende links til SkyDrive-filer via e-mail
Du behøver ikke at hente dem og vedhæfte dem en e-mail for at dele dine filer fra
SkyDrive via e-mail. Med Mail-programmet kan du let medtage links til dine SkyDrivefiler og sende dem i din e-mail.
1. På startskærmen trykker du på
> Mail.
2. Hvis du har flere e-mail-konti, kan du skifte til den e-mail-konto, du vil bruge.
3. Opret en ny meddelelse og udfyld modtagere eller besvar en e-mail.
4. Du kan:
§ Tryk på Vedhæft > Dokument og vælg en dokumenttype.
§ Tryk på Vedhæft > Fil, hvis du vil vælge blandt alle filtyper.
5. Tryk på SkyDrive.
6. Åbn den mappe, der indeholder de filer, du vil bruge, og vælge de filer, du vil
dele.
7. Tryk på Udført.
Du vil nu se links til de valgte filer i e-mail-meddelelsen.
8. Tryk på Send.
110
Online lager og tjenester
Holde dine dokumenter på SkyDrive
Gemme et Office-dokument på SkyDrive
Med Polaris Office kan du oprette eller åbne et dokument og gemme det på dit
SkyDrive online lager.
1. På startskærmen trykker du på
> Polaris Office.
2. Opret eller åbn et dokument.
3. Tryk på
> Fil > Gem som.
4. Indtast et nyt filnavn.
5. Tryk på boksen under Placeringer og tryk så på SkyDrive.
6. Tryk på Gem.
Når du har åbnet et dokument, kan du også trykke på > Filer > Del > SkyDrive for
HTC Sense for at sende dokumentet til en SkyDrive-mappe.
Redigere et Office-dokument på SkyDrive
Med Polaris Office kan du vise eller redigere et dokument, der er lagret på dit
SkyDrive-lager.
1. På startskærmen trykker du på
> Polaris Office.
2. Tryk på SkyDrive.
3. Åbn den mappe, der indeholder det dokument, du vil vise eller redigere.
4. Tryk på dokumentet for at åbne det.
5. Tryk på Rediger for at foretage ændringer.
6. Når du har redigeret dokumentet, trykker du på
> Fil.
7. Gem dokumentet eller gem det som en ny fil på SkyDrive.
Gemme et PDF-dokument på SkyDrive
Med PDF Viewer kan du åbne et dokument og gemme det på dit SkyDrive online
lager.
1. På startskærmen trykker du på
> PDF Viewer.
2. Gå til det dokument, du vil åbne, og åbn det.
3. Tryk på
> Gem som.
4. Indtast et nyt filnavn.
5. Tryk på boksen under Placeringer og tryk så på SkyDrive.
6. Tryk på OK.
Når du har åbnet et dokument, kan du også trykke på > Del > SkyDrive for HTC
Sense for at sende dokumentet til en SkyDrive-mappe.
111
Online lager og tjenester
HTC Watch
Om HTC Watch
Med vores HTC Watch online videotjeneste kan du shoppe dine favoritfilm eller TVserier og se dem.
Du kan:
§ Leje eller købe film og TV-shows. Du skal først oprette din HTC Watch-konto.
§ Se først trailere, inden du køber en film.
§ Anbefal en film eller et TV-show til din familie eller venner.
§ Se dine købte videoer på op til fem HTC-enheder, som har adgang til HTC
Watch med samme konto.
HTC Watch er kun tilgængelig i udvalgte lande.
Oprette eller logge på en HTC Watch-konto
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
> Watch.
> Indstillinger > Konto.
3. Opret en ny HTC Watch-konto, eller log på direkte, hvis du allerede har en
konto.
Leje eller købe en video
Sørg for, at du bruger et kreditkort, der er registreret i samme område som den, du
er knyttet til på din HTC Watch-konto.
1. I HTC Watch-programmet kan du gennemse vores videobutik eller trykke på
for at søge efter en titel.
2. Tryk på en video for at se oplysninger, som f.eks. medvirkende og synopsis.
3. Mens du ser, kan du:
§ Se traileren, hvis den er tilgængelig. Trykke på
for at afspille den.
§ Anbefale videoen ved at dele linket til den. Trykke på
hvordan du vil dele.
> Del og vælge,
4. Trykke på prisknappen for at leje eller købe videoen.
5. Hvis det er første gang, du lejer eller køber, skal du tilføje dine
kreditkortoplysninger og faktureringsoplysninger.
6. Bekræft din leje eller dit køb.
Du kan gå til biblioteket for at undersøge dine hentninger.
112
Online lager og tjenester
Styring af dine downloads
Brug biblioteket til at administrere dine hentninger og se alle dine køb. Du kan også
begynde at se en video, når den hentes.
Under Mit bibliotek på HTC Watch hovedskærmen kan du:
§ Trykke på minaturen Henter for at undersøge status for hentningen.
§ Trykke på Mine film eller Mine Tv Shows for at se den samlede liste med videoer,
du har købt eller lejet.
Mens du henter en video, kan du trykke på den for at begynde at se den. Du kan også
midlertidigt standse en hentning, genoptage den eller hente en video igen.
Ændring af indstillinger
I programmet HTC Watch trykker du på > Indstillinger. Du kan ændre dine
kontoindstillinger, redigere eller fjerne kreditkortoplysninger m.m.
Se, hvad der er linket til din HTC Watch-konto
Når du henter videoer eller TV-shows fra videobutikken, bliver din HTC-enhed
automatisk føjet til din HTC Watch-konto. Hvis du har mere end én HTC-enhed, der
har adgang til HTC Watch, kan du hente og se videoer på op til fem enheder. Du kan
se, hvilke HTC-enheder der er linket til din HTC Watch-konto.
1. I programmet HTC Watch trykker du på
> Indstillinger.
2. Tryk på Enhedsstyring.
Du kan ophæve link og fjerne en HTC-enhed fra din konto.
Sletning af din HTC Watch-konto
1. I programmet HTC Watch trykker du på
2. Tryk på Konto >
.
> Indstillinger.
113
Online lager og tjenester
Hyppigste spørgsmål om HTC Watch
Hvorfor bedes jeg om at logge ind igen på min konto?
Når der er gået et vis tidsinterval (ca. 20 minutter), bliver du igen bedt om at logge
ind på din HTC Watch-konto, før du kan fortsætte med at leje eller købe videoer eller
få adgang til nogle indstillinger. Det er en sikkerhedsforholdsregel for at kontrollere
din identitet og sikre, at du godkender, at det er din konto.
Hvor længe er lejeperioden for en video?
Afhængigt af studiernes vilkår og det land, hvor du hentede videoen, er lejeperioden
enten 24 eller 48 timer fra første visning.
Hvis du ikke skal se videoen med det samme, har du op til 30 dage, før lejeperioden
udløber.
Hvorfor vil HTC Watch ikke lade mig fjerne en enhed og tilføje en ny?
Du kan kun fjerne én HTC-enhed for hver 120 dage.
114
HTC Bil
HTC Bil
På vej med HTC Bil
Når du nu kører, kan du let bruge HTC One S til at nå dit mål, holde dig underholdt og
hjælpe dig med at holde forbindelse til de mennesker, der betyder noget for dig. Få let
adgang til musik, kort, navigation og telefonopkald med HTC Bil.
1. HTC Bil starter straks, når du monterer HTC One S i HTC-bilsættet.
2. På hovedpanelet HTC Bil kan du:
§ Glide til venstre eller h'jre for at gå til de andre paneler som f.eks. Musik eller
Personer.
§ Fra hovedpanelet kan du trykke på en genvej for at gøre noget med det
samme. Tryk f.eks. på genvejen Musik for straks at afspille den sidste sang,
du har lyttet til.
Når du bruger HTC Bil, kan du vende tilbage til hovedpanelet fra enhver anden
skærm ved at trykke på
.
HTC Bil gør det let at skifte tilbage til den normale telefontilstand. Du skal blot tage
HTC One S ud af HTC Bilsættet og HTC Bil stopper automatisk.
Du kan også lukke HTC Bil manuelt ved at trykke på
fra hovedpanelet.
Afspilning af musik i HTC Bil
1. Fra hovedpanelet glider du til venstre, indtil du ser panelet Musik.
2. Glid op fra bunden af skærmen. Du kan så gennemse musik efter kategori eller
søge i din samling.
3. Tryk på et album, en sang eller en afspilningsliste for at lytte til den.
4. Næste gang du vil afspille den samme musik, kan du:
§ Trykke på genvejen Musik på hovedpanelet for straks at afspille den sidste
sang, du har lyttet til.
§ Glide tilbage til panelet Musik og trykke på et af de nylige album.
Når HTC One S er tilsluttet en Bluetooth medieenhed, kan du ændre lydprofilen. På
skærmen Afspilles nu trykker du på
og dernæst på den ønskede profil.
115
HTC Bil
Lytte til Internetradio i HTC Bil
HTC Bil giver dig let adgang til Internetradiostationer, du kan lytte til.
1. Fra hovedpanelet glider du til venstre, indtil du ser panelet Internetradio.
2. Glid op fra bunden af skærmen. Du kan så:
§ Se efter tilgængelige stationer efter kategori.
for at indtaste og søge efter stationer efter søgeord som f.eks.
§ Tryk på
kunsternavn eller emne.
3. Tryk på en station for at lytte til den.
4. Næste gang du vil lytte til samme station, kan du:
§ Trykke på genvejen Internetradio på hovedpanelet for at afspille den sidste
station, du har lyttet til.
§ Glide tilbage til panelet Internetradio og tryk på en af de nylige stationer.
Find vej med HTC Bil
HTC Bil hjælper dig med at finde vej til der, du vil hen. Få let adgang til kort, og find
din aktuelle placering. Find interessante steder i nærheden, når du er på weekendtud.
HTC Bil giver dig de oplysninger, du skal bruge, så du ikke farer vild.
Find ud af hvor du er
1. Glid til højre indtil du ser panelet Navigation.
2. Tryk på
for at se kortet.
3. Zoom og flyt omkring på kortet.
Udforske det, der er omkring dig
Føler du dig eventyrlysten? Med blot nogle få tryk kan du hurtigt finde interessante
steder i dine omgivelser.
1. Glid til højre indtil du ser panelet Navigation, og tryk så på
2. Tryk på en katgori for at indtaste dine egne søgeord.
.
116
HTC Bil
Få kørselsvejledninger i HTC Bil
Som standard bruger HTC Bil Google Maps™ som navigationsprogram. I lande, hvor
Google Maps ikke understøtter sving-for-sving-navigation, kan du indstille HTC Bil
til at bruge programmet HTC Locations.
1. Glid til højre indtil du ser panelet Navigation.
2. Du kan:
Søge efter et nyt sted
Tryk på
.
Led efter et tidligere søgt sted
Tryk på
.
Få kørselsvejledninger til en kommende begivenhed i
Kalenderbegivenheder
Tryk på
.
3. Tryk på et element for at se start- og slutpunkterne på kortet.
4. Tryk på Start navigation for at få kørselsvejledningerne.
Bevare forbindelsen til dine kontakter
Bare fordi du kører, betyder det ikke, at du skal være isoleret fra resten af verden. Med
HTC Bil kan du besvare opkald, foretage opkald og modtage meddelelser.
Håndtering af indgående opkald i HTC Bil
Med en enkel fingerbevægelse kan du vælge, hvad du vil gøre ved et indgående
opkald.
§ Glid til højre for at besvare det.
§ Glid til venstre for at afvise det.
Foretag telefonopkald i HTC Bil
§ Tryk på hovedpanelet på genvejen Telefon for at åbne tastaturet.
§ For at foretage et opkald fra din telefonbog, glider du hen over skærmen, til du
ser panelet Personer. Glid så op fra bunden for at åbne telefonbogen.
Ændre indstillinger for HTC Bil
Vælg dit standard Bluetooth-tilbehør, indstil HTC Bil til at starte automatisk mm.
På hovedpanelet trykker du på statusikonerne under uret.
117
Rejser og kort
Rejser og kort
Placeringsindstillingerne
Tænde for placeringstjenester
For at finde din placering på HTC One S, skal du aktivere placeringskilder.
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på Indstillinger > Placering.
2. Vælg en eller begge af følgende muligheder:
Google's
placeringstjeneste
Bruger Wi-Fi eller din mobile dataforbindelse til at
finde din omtrentlige placering.
GPS-satellitter
Finder din GPS-placering. Det kræver, at der ingen
skyer er og forbruger mere batteristrøm.
Locations
Om Locations
Søg efter interessante steder, få kørselsvejledninger til steder, som du vil køre til, og
kør ved hjælp af sving-for-sving-GPS-navigation med Locations. Locations er din
perfekte rejsekammerat, hvad enten du er hjemme eller i et andet land. Med Locations
kan du hente kort på forhånd, så du ikke skal bekymre dig om at have en
internetforbindelse, når du er ude og køre eller dyre data-roaming-takster, når du er
udenlands.
Hvis du er i et område, hvor der er mange omgivende bygninger, kan det være
svært for Locations at udpege din placering.
Søge efter din placering og det, som ligger omkring dig
1. På startskærmen trykker du på
> Locations.
2. Hvis du ikke kan se din aktuelle placering på kortet, skal du trykke på
.
3. Tryk på Hurtigt link > I nærheden.
4. Vælg en kategori, som du er interesseret i, for at se de steder, der er i nærheden.
118
Rejser og kort
Søge efter et interessant sted
Du kan søge ved hjælp af et navn på en virksomhed, en gade eller en by. Foreslåede
matcher vises, mens du taster.
1. I Locations trykkes på
.
2. Tryk på Steder af interesse.
3. Indtast det sted, du vil søge efter.
Hvis du ikke ser det du leder efter, trykker du på Udvidet søgning for at udvide
søgningen.
4. Tryk på en virksomhed for at få kørselsvejledning, vise på kort og andet.
Søge efter en adresse
1. I Locations trykker du på
> Adresse.
2. Indtast så meget af adressen, du kan.
Hvis du ikke ser det du leder efter, trykker du på Udvidet søgning for at udvide
søgningen.
Matchende oplysninger vises.
3. Tryk på den adresse, som du leder efter.
Vælg at vise på et kort, få kørselsvejledninger og andet blandt de tilgængelige
muligheder.
Vælge kort at søge på
1. I Locations trykkes på
.
2. Før du udfører søgningen, skal du trykke på feltet Aktuel søgeregion og så
vælge det land, du ønsker.
Hvis du ikke har et hentet kort over det land, vil Locations søge på dets
onlinekort.
119
Rejser og kort
Vise kort
På startskærmen trykker du på
placering.
> Locations. Et kort åbnes, som viser din aktuelle
Tryk for at søge efter et interessant sted
eller en adresse.
Tryk for at skifte mellem 2D- og 3Dvisninger.
Interessant sted. Tryk for at se flere
oplysninger, ringe, få kørselsvejledninger
mm.
Din aktuelle placering.
Tryk for at bruge eller ikke bruge
kompasset.
Dette ikon vises, når du manuelt styrer
retningen på kortet med dine to fingre.
Zoom-knapper. (Tryk på skærmen for at
vise zoom-knapperne.)
Hurtige links Tryk for at vise flere faner, f.eks.
Footprints og Ture.
Valg af de interessante steder, der skal vises på kortet
1. Når du ser på et kort, kan du trykke på
> Vis (eller Mere > Vis).
2. Vælg de interessante steder, som du vil se eller ikke se, når du ser på kortet.
Du kan også vælge at vise eller ikke vise footprints og 3D-bygninger på kortet.
3. Tryk på OK.
Sætte en pind i en placering på kortet
Sæt en pind i en foretrukken placering på kortet, og tilføj den som et footprint, få
kørselsvejledninger til den eller del den med venner.
1. Når du ser på et kort, skal du trykke og holde på et område på kortet, som du vil
sætte en pind på.
2. Tryk på
og vælg det, du vil gøre.
Fjern alle pinde på kortet, mens du ser på det, ved at trykke på
Mere > Fjern pind).
> Fjern pind (eller
120
Rejser og kort
Ændre sproget for gadenavn og interessante steder
1. Mens du ser på et kort, trykker du på > Indstillinger > Kort > Kortsprog ( eller
Mere > Indstillinger > Kort > Kortsprog.
2. Vælg et af følgende.
Brug lokalt
kortsprog
Brug dette, hvis du vil bruge det lokale sprog på kortet.
Hvis du f.eks. leder på et kort over Japan, vil det bruge
japanske tegn.
Brug sprog, der
passer bedst
Brug dette, hvis du vil bruge de aktuelle sprogindstillinger.
Det er måske ikke tilgængeligt for alle kort.
Registrere foretrukne steder med HTC Footprints
HTC Footprints™ giver en nem måde at registrere dine foretrukne steder og besøge
disse steder igen. Du kan tage et billede af et sted, f.eks. en restaurant eller
sightseeing-sted og gemme det sammen med den præcise GPS-placering,
gadeadresse, telefonnummer og andet.
Næste gang, du vil besøge det samme sted, kan du bare åbne footprint'et. Du kan så
se placeringen på kortet, søge efter den på nettet og andet.
Tilføje en placering som et footprint
1. Søg efter den destination, du vil køre til.
2. Tryk på Gem til footprints.
3. Du kan:
§ Tryk på
for at finindstille placeringen af footprint'et på kortet.
§ Tryk på
, og vælg så de relevante etiketter til placeringen.
§ Tryk på Optag for at tage et billede og føje det til som et billede til
footprint'et.
§ Tryk på
> Rediger for at tilføje en note til Footprint.
§ Tryk på
> Optag stemme for at tilføje et talenotat til Footprint.
4. Tryk på Udført.
Indstille et footprint som din hjemmeplacering
Gem din hjemmeadresse som et footprint for at gøre det nemmere at indstille det som
din destination.
1. Når du er på din hjemmeplacering, skal du åbne Locations og så trykke på
Hurtige links > Footprints.
2. Tryk på
.
121
Rejser og kort
3. Rediger detaljerne, hvis du vil, og tryk så på Udført.
4. Tryk på Angiv mit hjem, og vælg din hjemmeadresse i listen.
Du kan ændre hjemmeadressen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på
.
Besøge et footprint igen
1. Tryk på en kategori på fanen Footprints.
2. Tryk på det footprint, du vil besøge igen.
3. Vælg under Handlinger om du vil se footprint'et på kortet, få
kørselsvejledninger, lede efter institutioner i nærheden og andet.
Redigering eller sletning af et footprint
1. Tryk på en kategori på fanen Footprints.
2. Tryk og hold på det footprint, du vil redigere eller slette.
3. Tryk på Rediger eller Slet i valgmenuen.
Dele dine footprints
1. Tryk på en kategori på fanen Footprints.
2. Tryk og hold på det footprint, du ønsker.
3. Tryk på Del, og vælg så, hvordan du vil dele footprint'et.
Slette flere footprints
1. Tryk på en kategori på fanen Footprints.
2. Tryk på
> Slet.
3. Vælg de footprints, som du vil slette, og tryk så på Slet.
Eksportere dine footprints
Sikkerhedskopier footprints ved at eksportere dem. Du kan også åbne eksporterede
footprints-filer i andre programmer, f.eks. Google Earth™ på computeren.
1. Tryk på en kategori på fanen Footprints.
2. Tryk på > Eksporter og så på OK. Footprints eksporteres som .kmz-filer. Hvis
du eksporterede flere footprints på én gang, gemmes de samlet i én .kmz-fil.
Efter eksport, trykkes på Send, hvis du vil dele .kmz-filen.
122
Rejser og kort
Importere footprints
Få footprints tilbage, som du tidligere sikkerhedskopierede. Du kan også
importere .kmz-filer, som du gemte i andre programmer.
1. På fanen Footprints trykker du på
> Importer.
2. Tryk på Footprints-data, og tryk så på den fil, du vil importere.
Du kan også trykke på Billeder for at importere et billede, der kan få tilføjet
footprint-oplysninger.
Planlægning af dine ture
Brug Ture til at planlægge din rejseplan. Udpeg steder i en by eller et land, som du vil
besøge, og få så nemt vejledning i at komme fra en destination til den næste.
Oprettelse af en tur
1. På startskærmen trykker du på
> Locations.
2. Tryk på Hurtige links > Ture.
3. På fanen Ture trykker du på
> Opret en ny tur.
4. Indtast en navn på turen.
5. Tryk på
og søg efter et interessant sted blandt de tilgængelige muligheder.
6. Tilføj flere steder, som du vil besøge.
7. Tryk på Gem.
Få kørselsvejledninger til dine interessante steder
1. På fanen Ture trykker du på en tur for at åbne den.
2. Tryk på
for at se kortet.
3. Tryk på
. Kortet viser ruten til de steder, du har tilføjet, med start i den første
i rejseplanen.
4. Gør et af følgende:
§ Nederst på skærmen trykker du på
rejseplan.
eller
for at følge ruten til din
§ Glid op ad retningslinjen, og tryk på den vejledning, du skal følge, for at
komme til din rejseplan.
123
Rejser og kort
Styre en tur
Har du ændret rejseplaner? Når du har oprettet en tur, kan du tilføje, omarrangere
eller slette steder på den.
1. På fanen Ture trykker du på en tur for at åbne den.
2. Gør et af følgende:
Tilføj flere steder 1. Tryk på
.
2. Søg efter et interessant sted blandt de tilgængelige
valgmuligheder.
Omarranger
steder
1. Tryk på
> Rediger.
2. Tryk og hold på
i slutningen af det emne, du vil fjerne.
Når rækken fremhæves, skal du trække den til den nye
placering og så slippe.
3. Tryk på Udført.
Slet steder
1. Tryk på
> Rediger.
2. Marker de steder, du vil slette.
3. Tryk på Udført.
Slette ture
1. På fanen Ture trykker du på
> Slet.
2. Vælg de ture, du vil slette.
3. Tryk på Slet.
Eksport af dine ture
Sikkerhedskopier ture ved at eksportere og gemme dem som .tcz-filer.
På fanen Ture trykker du på
> Eksporter.
Fravælg alle ture ved at trykke på
> Fjern markering af alt.
Eksporterede ture gemmes som .tcz-filer. Hvis du eksporterede flere ture på én gang,
gemmes de samlet i én .tcz-fil.
Import af ture
Få ture tilbage, som du tidligere har sikkerhedskopieret som .tcz-filer.
1. På fanen Ture trykker du på
> Importer.
2. Tryk på den fil, du vil importere, og tryk så på Importer.
124
Rejser og kort
Få kørselsvejledninger
Få detaljerede kørselsvejledninger til din destination.
Hente kørselsvejledninger fra din aktuelle placering
1. Under Locations søger du efter det sted, du vil køre til.
Har du gemt footprints? Du kan også angive et footprint som din destination. Du
skal bare gå til fanen Footprints og vælge et.
2. Tryk på Kørselsvejledninger.
3. Vælg, hvordan du vil komme til destinationen. Kortet åbner og viser ruten til din
destination.
4. Gør et af følgende:
§ Nederst på skærmen trykker du på
destination.
eller
for at følge ruten til din
§ Glid op ad retningslinjen, og tryk på den vejledning, du skal følge, for at
komme til din destination.
Hvis du har sving-for-sving-navigation for landet, trykker du på
sving-for-sving-navigation.
for at starte
Hente kørselsvejledning ved at indstille en start- og slutplacering
1. Tryk på
> Kørselsvejledninger, når du ser på et kort.
2. Tryk på tekstfeltet Min placering, og søg efter den ønskede startplacering.
3. Tryk på tekstfeltet Slutpunkt, og søg efter den ønskede destination.
4. Tryk på Kører eller Gående, afhængig af hvordan du kommer til destinationen.
5. Gør et af følgende:
§ Nederst på skærmen trykker du på
destination.
eller
for at følge ruten til din
§ Glid op ad retningslinjen, og tryk på den vejledning, du skal følge, for at
komme til din destination.
Hvis du har sving-for-sving-navigation for landet, trykker du på
sving-for-sving-navigation.
for at starte
125
Rejser og kort
Bruge sving-for-sving-navigation
§ Undersøg, om du har købt sving-for-sving-navigation for det land eller den region,
du bruger.
§ Hvis du vil bruge sving-for-sving-navigation, skal du vælge muligheden GPSsatellitter under Indstillinger > Placering.
1. Under Locations søger du efter det sted, du vil køre til.
Har du gemt footprints? Du kan også angive det som din destination. Du skal bare
gå til fanen Footprints og vælge et.
2. Tryk på Premium-navigation.
Indstilling af navigationspræferencer
Vælg, hvordan du ønsker, at Locations planlægger din rute. Du kan instruere
Locations om at undgå landeveje eller betalingsveje, vise vognbaneoplysninger, vælge
din rutepræferencer og andet.
1. Mens du bruger sving-for-sving-navigation, skal du trykke på
> Navigator.
2. Indstil dine præferencer ved at vælge eller trykke på et element.
Deaktivering af advarslers om hastigheds- og sikkerhedskameraer
Hvis du har sikkerhedskameratjenesten, kan du vælge at deaktivere denne tjeneste
midlertidigt.
1. Mens du bruger sving-for-sving-navigation, skal du trykke på
> Advarsler.
2. Ophæv markeringen i afkrydsningsfelterne Hastighedsadvarsel og Advarsel om
sikkerhedskamera.
Besvarelse af et opkald under brug af navigation
Når du modtager et opkald, rykker hele kortet op et lille stykke, så du kan se det
indkommende opkald og besvare det. Men det skal du ikke tænke på. Du kan stadig
bruge navigation, da vi har sørget for, at opkaldsskærmen fylder så lidt som muligt
nederst på skærmen.
126
Rejser og kort
Styre placeringstjenester
Undersøg kort, navigation, oplysninger om sikkerhedskameraer og stemmer til svingfor-sving-vejledning, som allerede findes på HTC One S.
1. På startskærmen trykker du på
> Locations.
2. Tryk på > Hent mere. På fanen Købt kan du se en liste over tjenester, som du
allerede har på HTC One S.
Hente kort eller købe af tjenester
Skal du til et andet land på ferie? Du kan hente kortet over det land, du skal til, gratis.
Du kan også hente eller købe yderligere tjenester, f.eks. navigation, sikkerhedskamera
og sving-for-sving-stemmevejledning.
Du skal oprette forbindelse til internettet for at hente eller købe kort og tjenester.
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
> Locations.
> Hent mere.
3. Glid til fanen med det element eller den tjeneste, som du vil hente.
4. Afhængigt af det valgte skal du trykke på Download eller Køb.
Hvis du har en voucher-kode, skal du indtaste den ved at trykke på Voucher-kode
øverst på fanen Navigation.
Google Maps
Om Google Maps
Google Maps sætter dig i stand til at spore din aktuelle placering, se trafiksituationer i
realtid og modtage detaljerede kørselsvejledninger til din destination.
Det indeholder også et søgeværktøj, hvor du kan finde interessante steder eller en
adresse på et kort eller se placeringer på gadeniveau.
§ Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder.
§ Programmet Google Maps dækker ikke alle lande og byer.
127
Rejser og kort
Sådan fungerer kort
Når du åbner Google Maps, kan du nemt finde din placering på kortet eller undersøge
steder i nærheden ved at panorere og zoome ind og ud på kortet.
Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder.
1. På startskærmen trykker du på
> Kort.
2. Tryk på
for at vise din aktuelle placering. Den blå markering
din aktuelle placering på kortet.
eller
viser
3. Tryk på
for at slå Kompastilstand til eller fra. I Kompastilstand skifter kortet
til en vinklet visning og retter sig automatisk ind, afhængigt af de retning, du
vender mod.
Søge efter en placering
Du kan på Google Maps søge efter en placering, f.eks. en adresse eller en
virksomheds- eller institutionstype, f.eks. museer).
1. I Kort trykker du på
.
2. Indtast det sted, du leder efter, i søgefeltet.
3. Tryk på Retur-tasten på tastaturet for at søge efter den placering, du
indtastede, eller tryk på et foreslået søgeemne. Søgeresultaterne vises som
markeringer på kortet.
4. Gør et af følgende:
§ Tryk på en markør . Der åbnes så en ballon, der viser placeringens navn.
Hvis det er dét, du leder efter, trykker du på ballonen.
§ Tryk på Resultatliste for at vise søgeresultaterne som en liste, og tryk så på
placeringen.
Detaljer om den valgte placering vises på skærmen.
5. Tryk på skærmknapperne for at se placeringen på et kort, få kørselsvejledninger,
få vist placeringen i Gadevisning (hvis tilgængelig) mm. Rul ned ad skærmen for
at se flere muligheder.
Rydde kortet
Når du har søgt på et kort, kan du fjerne de forskellige markører, der er tegnet på det.
Tryk på
> Slet kort.
128
Rejser og kort
Kontrollere detaljerne for en placering
1. Tryk og hold på en placering på kortet. Der åbnes en ballon over placeringen
med placeringens navn, en del af adressen og en miniature fra Gadevisning (hvis
den findes).
2. Tryk på boblen for at se flere oplysninger. Du kan få kørselsvejledninger til
placeringen ved at kontrollere steder af interesse i nærheden mm.
Søge efter et interessant sted i nærheden
Brug Places for at finde interessante steder i nærheden af din aktuelle placering.
Places bruger Google Maps til at søge efter steder, som du måske vil finde, f.eks. den
nærmeste benzintank eller pengeautomat.
Før du bruger Places, skal du aktivere placeringskilder.
1. På startskærmen trykker du på
> Places.
2. Tryk på den type sted, du vil søge efter, eller tryk på
for at indtaste det, du
leder efter. Hvis der findes flere steder, vil søgeresultaterne blive vist i en liste.
3. Du kan:
§ Tryk på Kortvisning for at se, hvor disse steder er på kortet.
§ Tryk fra søgeresultatlisten på et sted for at se flere oplysninger.
Få kørselsvejledninger
Få detaljere vejledninger til din destination. Google Maps kan give vejledninger, hvis
du går, kører med offentlig transport eller i bil.
1. Tryk på
, når du ser på et kort.
2. Gør et af følgende:
§ Brug den aktuelle placering som udgangspunkt, eller indtast en placering,
hvor du vil starte fra i det første tekstfelt. Indtast så din destination i det
andet tekstfelt.
§ Tryk på
for at vælge en adresse blandt kontaktpersonerne eller et punkt,
som du trykker på, på kortet.
Hvis det sted, du har angivet som din destination, har flere mulige placeringer, skal
du vælge den, du vil tage til.
3. Vælg, hvordan du vil komme til destinationen.
129
Rejser og kort
4. Tryk på Få kørselsvejledninger.
5. Tryk på Liste over kørselsvejledninger for at se kørselsvejledningerne.
Du kan også trykke på piletasterne på kortet for at følge kørselsvejledningen.
Når du er færdig med at se eller følge kørselsvejledningen, skal du trykke på
for at
nulstillet kortet. Din destination gemmes automatisk i Google Maps-oversigten.
Søgning efter dine venner med Google Latitude (tilgængeligt efter
land)
Google Latitude®-brugerplaceringstjenesten sætter dig og dine venner i stand til at
dele placeringer og statusmeddelelser med hinanden. Det sætter dig også i stand til at
få kørselsvejledning til dine venners placeringer, sende dine placeringsdetaljer via email og andet.
Din placering deles ikke automatisk. Du skal tilmelde dig Latitude og så invitere dine
venner til at se din placering eller acceptere deres invitationer. Kun venner, der har
udtrykkeligt inviteret eller accepteret, kan se din placering.
Åbne og tilmelde til Latitude
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
> Kort.
> Vær med i Latitude, når du ser på et kort.
3. Når du har tilmeldt dig Latitude og lukket programmet, kan du gøre følgende for
at åbne det fra startskærmen:
§ Tryk på
> Latitude.
§ Åbn Kort og tryk så på
> Latitude.
Få hjælp
Hvis du får brug for hjælp eller har spørgsmål om Kort eller Latitude, skal du trykke på
> Hjælp (eller Mere > Hjælp).
130
Vigtige programmer
Vigtige programmer
Brug af Ur
Om HTC Ur-widget'en
Brug HTC Ur-widget'en til at se dags dato, tidspunktet og placeringen. Du kan også
bruge Ur til at vise tidspunktet i en anden by.
Ændre placeringen for Ur-widget'en
Som standard viser Ur-widget'en de aktuelle vejrforhold. Du kan tilpasse Ur-widget'en
på startskærmen til at vise vejret for en anden placering.
1. Tryk og hold på Ur-widget'en, og træk den så til knappen Rediger.
2. Vælg en by.
Hvis du ikke ser den by, du ønsker, skal du trykke på
tilføje den.
for at søge efter den og
3. Tryk på Udført.
Du kan tilføje mere end én Ur-widget til den udvidede startskærm.
Om programmet Ur
Få mere ud af programmet Ur end bare dato og tidspunkt. Brug HTC One S som et
verdensur for at se, hvad klokken er i byer rundt om på kloden. Du kan også indstille
alarmer og registrere din tid med stopuret eller timeren.
Åbn programmet Ur ved at trykke på
fra startskærmen og derefter på Ur. Tryk på
fanerne i nederste række eller glid fingeren over fanerne for at skifte mellem de
forskellige funktioner.
131
Vigtige programmer
Indstillinger for Verdensur
Indstille din hjemby
> Startsideindstillinger.
1. På fanen Verdensur trykker du på
2. Indtast navnet på din hjemby.
3. Rul gennem listen, og tryk på din hjemby.
Manuel indstilling af dato og tidspunkt
1. På fanen Verdensur trykker du på
> Lokale tidsindstillinger.
2. Ryd markeringen i Automatisk dato og tid og Automatisk tidszone og indstil
derefter tidszonen, datoen og tidspunktet efter behov.
Tilføjelse af en by til skærmen Verdensur
1. På fanen Verdensur trykker du på
.
2. Indtast navnet på den by, du vil tilføje.
3. Rul gennem listen og tryk på den by, du vil tilføje.
Indstille en alarm
Du kan tilføje en eller flere alarmer.
1. På fanen Alarmer markerer du afkrydsningsfeltet for en alarm og trykker på den
alarm.
2. På Indstil alarm trækker du fingeren op eller ned for at rulle tidshjulene og
angive alarmtidspunktet.
3. Hvis du vil have alarmen til at gentages, trykker du på Gentag og indstiller,
hvornår du vil have alarmen til at aktiveres.
4. Tryk på Udført.
§ Deaktiver en alarm ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for den alarm.
§ Hvis du skal indstille mere end tre alarmer, skal du trykke på
Slette en alarm
1. På fanen Alarmer trykker du på
.
2. Vælg de alarmer, som du vil slette, og tryk så på Slet.
.
132
Vigtige programmer
Undersøge Vejr
Brug programmet Vejr og widget'en til at undersøge det aktuelle vejr og vejrudsigten
for de næste fem dage. Ud over den aktuelle placering kan du se vejrudsigter for
andre byer i hele verden.
1. På startskærmen trykker du på
eller 4-dagsbasis vises.
> Vejr. Mulighederne for vejrudsigter på time-
2. Når du ser en vejrudsigt, kan du:
§ Hvis du vil undersøge vejret i andre byer, skal du glide fingeren op eller ned
på skærmen.
§ Tryk på
for at opdatere vejroplysningerne på et hvilket som helst
tidspunkt.
§ Tryk på skærmen for at se vejroplysninger, som f.eks. temperatur,
omtrentlig solnedgang og andet.
Dine indstillinger i programmet Vejr kontrollerer også de vejroplysninger, der vises i Ur
og Kalenderbegivenheder.
Tilføje en by til skærmen Vejr
Tilføj flere byen til skærmen Vejr, så du med det samme kan se vejrudsigterne for
disse byer. Skærmen Vejr kan udover din aktuelle placering vise op til 15 byer.
1. På skærmen Vejr trykker du på
.
2. Indtast det sted, du vil tilføje.
3. Tryk på den ønskede by.
Ændre rækkefølgen af byer på skærmen Vejr
1. På skærmen Vejr trykker du på
2. Tryk og hold på
den nye position.
> Rediger.
i afslutningen af det emne, du vil flytte, og træk det så til
3. Tryk på Udført.
Slette byer fra skærmen Vejr
1. På skærmen Vejr trykker du på
> Rediger.
2. Vælg de byer, som du vil fjerne, og tryk så på Udført.
133
Vigtige programmer
Vise en PDF
Brug PDF Viewer til at læse PDF-filer, som du har hentet eller kopieret til HTC One S.
1. På startskærmen trykker du på
> PDF Viewer.
2. På hovedskærmen for PDF Viewer browser du til den fil, du vil åbne, hvorefter
du åbner den.
3. Glid op og ned på skærmen for at panorere eller gennemgå siderne.
4. Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du sprede eller klemme tommel- og
pegefinger over siden.
5. Tryk på
for at udskrive filen, dele den mm.
Arbejde med dokumenter
Brug Polaris Office til at redigere Microsoft Office Word (.doc og .docx), Microsoft
Office Excel (.xls og .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt og .pptx) og rene
tekstfiler (.txt), mens du er på farten.
Du kan også se Microsoft Office PowerPoint-shows (.pps).
På startskærmen trykker du på
> Polaris Office.
Vise et dokument
På hovedskærmen for Polaris Office browser du til den fil, du vil åbne, hvorefter du
åbner den:
Mens du ser fillisten, trykker du på
for at opdatere eller sortere listen.
Oprette et dokument
1. På Polaris Office-hovedskærmen trykker du på
2. Vælg den filtype, du vil oprette.
3. Begynd at indtaste tekst.
4. Tryk på
og derefter på Gem.
.
134
Vigtige programmer
Redigere et dokument
1. På hovedskærmen for Polaris Office browser du til den fil, du vil redigere,
hvorefter du åbner den.
2. Gør et af følgende:
§ Hvis din fil er en Microsoft Office Word, en Microsoft Office PowerPoint
eller et rent tekstdokument, skal du trykke på .
§ Hvis din fil er et Microsoft Office Excel-dokument, skal du trykke på en celle
og så begynde at indtaste ændringer i tekstfeltet.
3. Glid på tværs af værktøjslinjen i bunden for at vælge mellem forskellige
redigeringsfunktioner.
Hvis du ikke ser værktøjslinjen, skal du trykke på
> Værktøjslinje til.
4. Når du er færdig med dine ændringer, skal du trykke på
på Gem eller Gem som.
og så trykke enten
Redigere en præsentation
1. Med Microsoft Office PowerPoint-dokumentet åbent trykker du på
2. Tryk på
.
for at vise de andre dias og tryk på det dias, du vil redigere.
3. Gør et af følgende:
§ Du kan tilføje et dias ved at trykke på
og dernæst vælge et layout.
§ Rediger tekst ved at trykke to gange på et tekstfelt i præsentationen.
§ Du kan ændre størrelse på et billede eller et tekstfelt ved at trykke på det
og trække i
.
§ Brug værktøjslinjen nederst til at fortsætte med at redigere i
præsentationen.
4. Tryk på
for at gennemgå præsentationen.
5. Tryk på
og på Gem eller Gem som.
135
Vigtige programmer
Redigering af et regneark
1. Med Microsoft Excel-filen åben trykker du på en celle i regnearket.
2. Gør et af følgende:
§ Tryk i formellinjen og indtast tekst, tal eller symboler.
§ Indtast en funktion ved at trykke på
.
§ Du kan vælge flere celler ved at trykke på en celle og trække i
.
§ For at ændre formatet for teksten eller talværdierne, trykker du i en celle og
derefter på > Format.
§ For at indsætte en graf, skal du vælge de oplysninger, der skal medtages i
diagrammet, og derefter trykke på > Indsæt > Diagram.
§ Brug værktøjslinjen nederst på skærmen til at fortsætte med at redigere i
regnearket.
3. Tryk på
og på Gem eller Gem som.
Tage notater
Brug Noter til at notere dine ideer, spørgsmål og andre ting. Indtast tekst, optag lyd,
vedhæft billeder og dokumenter, og link dine noter til en mødebegivenhed.
Log ind på eller opret din Evernote®-konto fra HTC One S, hvis du vil
sikkerhedskopiere dine noter til Evernote's sikrede onlineserver. Detaljer findes på
www.evernote.com/about/learn_more.
På startskærmen trykker du på
> Noter .
Oprette en notesbog
1. På hovedskærmen til Noter trykker du på
dernæst på Ny notesbog.
for at åbne en valgmenu, og
2. Indtast en titel på en notesbog.
3. Tryk på Lokal notesbog for at gemme notesbogen på HTC One S eller tryk på
Synkroniseret notesbog for at synkronsiere dine noter med din Evernote-konto.
4. Tryk på Opret.
Hvis du vil åbne eller skifte til en anden notesbog, skal du bare trykke på
på notesbogens navn.
igen og så
Flytning af noter
1. Når en note er åben, trykker du på
> Flyt til.
2. Vælg en mål-notesbog.
Du kan også flytte flere noter samtidig. På Noter-hovedskærmen trykker du på
Flyt noter og så skal du vælge de noter, du vil flytte.
>
136
Vigtige programmer
Skrive en note
1. Med en notesbog åben, trykker du på
.
2. Indtast en titel på en note.
3. Skrive din note:
§ Tryk på noten og begynd at skrive teksten.
§ Tryk på
§ Tryk på
for at starte og standse lydoptagelsen.
> Vedhæft, og vælg en filtype.
§ Tryk på
for at lave en tegning og indsætte den i din note.
§ Tryk på
for at tage et billede og indsætte det i din note.
4. Tryk på
> Gem.
Du kan linke en note til en begivenhed ved at trykke på
> Kalender.
Oprettelse af en tegning
Du kan lave en tegning, notat eller illustration og medtage den i din note.
1. Med en note åben trykker du på
.
2. Vælg en farve.
3. Tegn på det tomme område med fingerspidsen.
4. Hvis du har brug for at slette en del af tegningen, trykker du på
og flytter din
finger til venstre og højre på det område, du vil slette. Du kan også trykke på >
Fortryd for at slette det sidste strøg, du har foretaget.
5. Tryk på Gem for at indsætte tegningen i en note.
Import af en webside til en note
1. Når du ser på en webside på Internet, skal du trykke på
> Del side.
2. Tryk på Noter. Websiden importeres i en note som et billede.
Du kan tilføje tekst eller vedhæfte et billede eller en tegning til noten ved at trykke på
mellemrummet før eller efter websiden.
137
Vigtige programmer
Gennemgå en note
Afspille en lydoptagelse i Noter
Når du har optaget et møde, kan du lytte til lydklippet for at gennemgå
nøglepunkterne. Hvis du tog noter under lydoptagelsen, tilføjes 'tidsmarkeringer' (små
farvede noder i lydlinjen) for at fastsætte dine noter inden for lydoptagelsens
tidsramme.
1. Åbn en note, hvor du har et optaget stemmeklip.
2. Tryk på
for at afspille lydoptagelsen.
3. Tryk på
eller
for at gå til næste eller forrige tidsmarkering. Når du flytter
fra en tidsmarkering til en anden, ser du en noteminiature, der viser et hurtigt
eksempel på det, du noterede under optagelsen.
Du kan også trykke på et bestemt element på noten for at springe til dens
tidsmarkering og høre den lyd, du optog på det tidspunkt.
Dele en note
1. Med en notesbog åben kan du trykke på den note, du vil dele.
2. Tryk på
> Del note.
3. Vælg, hvordan du vil dele din note.
§ Noter konverteres automatisk og sendes som billeder ved de fleste
delingsmuligheder.
§ Udskriv en note ved at trykke på > Udskriv. HTC One S og printeren skal
tilsluttes det samme Wi-Fi-netværk.
138
Vigtige programmer
Fuldføre opgaver
Brug programmet Opgaver til at organisere og spore gøremål og opgaver. Du kan
gemme opgaver på din telefon eller synkronisere med dine Microsoft Exchange Active
Sync- og Google-konti. Du kan se disse opgaver i programmet Kalenderbegivenheder.
Åbn programmet Opgaver ved at trykke på
Skift imellem opgavekonti ved at trykke på
> Opgaver
og dernæst en anden konto.
Oprette en opgave
1. I programmet Opgaver indtaster du opgavens navn i tekstfeltet Ny opgave.
Hvis du vil oprette en opgave og indtaste detaljerne senere, trykker du på
at du har indtastet opgavens navn.
2. Tryk på
efter
og indtast derefter opgavens detaljer.
3. Tryk på Gem.
Linke en opgave til en kontakt
Skal du hjælpe dine venner med et projekt eller en begivenhed? Link en opgave til en
kontakt i programmet Kontakter, så opgaven vises på skærmen, når din ven ringer. Du
kan også filtrere opgaver, så der kun vises de opgaver, der er tilknyttet en bestemt
kontakt.
Kun opgaver under Mine opgaver kan linkes til en kontakt.
1. Mens du indtaster oplysninger om opgaven, kan du trykke på tekstboksen under
Personer og indtaste et navn.
2. Hvis du vil linke opgaven til en kontakt i programmet Kontakter, trykker du på
.
3. Vælg kontakten, og tryk så på Gem.
4. Udfyld resten af oplysningerne og tryk på Gem.
Linke en opgave til en placering
Du kan linke opgaver til en placering, så du kan se, hvilke ærinder du kan gøre
undervejs, når du næste gang er i et område.
Du kan kun linke en placering til opgaver, som er oprettet under Mine Opgaver.
1. Mens du indtaster oplysninger om opgaven, trykker du på tekstboksen under
Placering og indtaster en placering.
2. Angiv et område på kortet ved at trykke på
3. Flyt
til et område.
.
139
Vigtige programmer
4. Tryk på Udført.
5. Indtast et navn for placeringen og tryk på OK.
6. Udfyld resten af oplysningerne og tryk på Gem.
Opgaven angives på et kort sammen med andre opgaver, der er linket til placeringer.
§ Du kan se disse opgaver på et kort ved at trykke på
på Opgaverhovedskærmen. Panorer hen over kortet indtil
(placeringsindikatoren) vises.
Placeringsindikatoren viser, hvor mange opgaver der er linket til den
pågældende placering.
§ Du kan se detaljerne for opgaven ved at trykke på
§ For at se din placering på kortet, trykker du på
.
> Lokaliser mig.
Administrere opgaver
1. Gå til den liste, der indeholder opgaven.
2. I opgavelisten kan du:
Markere en
opgave som
fuldført
Tryk på afkrydsningsfelterne ved siden af opgaven. Du kan
se fuldførte opgaver ved at trykke på > Fuldførte.
Sortere opgaver 1. Tryk på
> Sorter.
2. Vælg, hvordan du vil sortere opgaverne.
Redigere en
opgave
1. Tryk og hold på den opgave, du vil redigere, og tryk så på
Rediger.
2. Rediger opgavedetaljerne og tryk på Gem.
Slet en opgave
Tryk og hold på den opgave, du vil slette, og tryk så på Slet.
Udsætte en
opgave
1. Tryk og hold på en forfalden opgave, og tryk så på Udsæt.
Flytte en
opgave til en
anden liste
2. Vælg, hvor længe du vil udsætte opgaven.
Du kan kun flytte opgaven til en anden liste, der er under
samme konto.
1. Tryk og hold på den opgave, du vil flytte, og tryk så på Flyt
til.
2. Tryk på den opgaveliste, som du vil have skal indeholde
opgaven.
140
Vigtige programmer
Vise den forenede opgaveliste
Du kan få vist og opdatere en forenet opgaveliste. Opgaver er farvekodede, så du
nemt kan skelne hvilken konto, de tilhører.
I programmet Opgaver trykker du på
> Alle konti.
Hvis du vil se opgaver, som er lagret på HTC One S, trykker du på Mine opgaver.
Filtrere opgaver
1. Gå til den liste, der indeholder de opgaver, som du vil filtrere.
2. Tryk på
.
3. I listen vælger du, hvordan du vil filtrere opgaverne.
Oprette en opgaveliste
1. I programmet Opgaver trykker du på
2. Tryk på
> Lister.
, og vælg så en konto til listen.
3. Indtast et navn på listen, og tryk så på OK.
Styring af opgavelister
1. I programmet Opgaver trykker du på
> Lister.
2. Herfra kan du:
Vise eller skjule
opgaver eller
lister
For at vise alle opgaver trykker du på Alle lister. Tryk på en
bestemt konto og derefter på den liste, du vil vise. Tryk på
Alle lister under hver konto for at vise alle opgaverne under
den pågældende konto.
Omdøbe en
liste
1. Tryk på en konto og tryk og hold så på den liste, du vil
omdøbe.
2. Tryk på Omdøb, og indtast derefter et nyt navn for den.
Slette en liste
1. Tryk på en konto og tryk og hold så på den liste, du vil
slette.
2. Tryk på Slet.
Opgaver med sikkerhedskopiering eller gendannelse
1. Gå til den liste, der indeholder de opgaver, du vil sikkerhedskopiere.
2. Tryk på
> Importer/Eksporter
3. Tryk på Eksporter til telefonlager for at sikkerhedskopiere dine opgaver, og tryk
på Importer fra telefonlager for at gendanne opgaver på telefonen.
141
Vigtige programmer
Ændre indstillinger for Opgaver
1. I programmet Opgaver trykker du på
2. Skift indstillingerne og tryk på
> Indstillinger
.
Holde øje med dine aktier
Brug programmet Aktier til at få de seneste aktieopdateringer for aktiekurser og
markedsindekser, som du følger.
Automatisk hentning af aktieoplysninger kan medføre ekstra datagebyrer.
1. På startskærmen trykker du på
> Aktier.
2. På hovedskærmen Aktier gør du et af følgende:
§ Tryk på et emne for at se det i listen over aktiekurser og markedsindekser.
§ Tryk på
§ Tryk på
for at opdatere aktieoplysningerne.
> Tilføj for at tilføje en aktiekurs eller aktiemarkedsindeks.
§ For at ændre rækkefølgen af aktielisten skal du trykke på > Rediger. Tryk
og hold på
i afslutningen af det emne, du vil flytte, og træk det så til
den nye position.
3. Når du har valgt en bestemt aktiekurs eller et aktiemarkedsindeks, kan du:
§ Se et emnes handelsoplysninger og dets prisdiagram for en bestemt
periode.
§ Tryk på en anden datoperiode for at se et emnes tidligere
handelsoplysninger.
Tilføje en aktiekurs eller et aktiemarkedsindeks
1. På Aktier-hovedskærmen trykker du på
> Tilføj.
2. Indtast aktiekursen eller aktiemarkedsindekset i tekstfeltet, og tryk på
.
3. Tryk på den aktiekurs eller det aktiemarkedsindeks, du vil tilføje.
Slet et emne ved at trykke på > Rediger på Aktier-hovedskærmen. Vælg de
emner, som du vil slette, og tryk så på Slet.
142
Google Play og andre programmer
Google Play og andre
programmer
Hente programmer fra Google Play
Google Play er stedet, hvor du kan finde nye programmer til HTC One S. Vælg fra en
lang række gratis og betalte programmer fra produktivitetsprogrammer,
underholdning og til spil.
§ En Google Wallet™-betalingstjeneste kræves for at købe et betalingsprogram. Du
bliver bedt om at bekræfte betalingsmåden, når du køber et program.
§ Navnet på programmet Play Store kan variere afhængig af dit område.
Søgning efter og installation af et program
Når du installerer programmer og bruger dem på HTC One S, kan de kræve adgang til
dine personlige oplysninger eller adgang til bestemte funktioner eller indstillinger.
Hent og installer kun programmer, som du stoler på.
Vær forsigtig, når du henter programmer, der får adgang til funktioner eller en stor
del af dine data på HTC One S. Du har ansvaret for resultaterne af brugen af
hentede programmer.
1. På startskærmen trykker du på
> Play Store.
2. Gennemse eller søg efter et program.
3. Når du finder det program, du kan lide, skal du trykke på det og læse dets
beskrivelse og brugeranmeldelser.
4. Hent eller køb programmet, og tryk på Hent (for gratis programmer) eller på
prisknappen (for betalte programmer).
5. Tryk på Accepter og hent eller Accepter og køb.
For at åbne et program, trykkes på
på startskærmen. På skærmen Alle
programmer trykker du på programmet.
143
Google Play og andre programmer
Afinstallation af et program
Du kan fjerne et program for at få en tilbagebetaling inden for en begrænset
tidsperiode efter købet. Få mere at vide om tilbagebetalingspolitikken for betalte
programmer ved at gå til Google Play hjælpesiden (http://support.google.com/
googleplay/).
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
> Play Store.
> Mine programmer.
3. Tryk på det program, du vil fjerne, og tryk så på Afinstaller.
Få hjælp
Hvis du får brug for hjælp eller har spørgsmål om Google Play, skal du trykke på
Hjælp.
>
Se videoer på YouTube
Brug programmer YouTube til at se, hvad der sker på dette online
videodelingswebsted.
1. Fra startskærmen trykker du på
> YouTube.
2. Rul gennem listen med videoer, og tryk på en video for at se den.
3. Når du ser en video, kan du:
§ Tryk på videoskærmen for midlertidigt at standse, genoptage afspilningen
eller trække skyderen for at springe til en anden del af videoen.
§ Tryk på fanen for at få mere at vide om videoen, se relaterede videoer eller
undersøge, hvad andre tænker. Du kan også glide fingeren over fanerne for
at se, om der er flere tilgængelige emner.
Tryk på ikonet YouTube for at vende tilbage til til hovedskærmen.
Søge efter videoer
1. På YouTube-hovedskærmen trykker du på
2. Indtast et søgeord, og tryk på
.
på skærmtastaturet.
3. Rul gennem resultaterne, og tryk på en video for at se den.
Du har også mulighed for at vise resultater, der for nylig blev posteret. Tryk på Hele
tiden, og vælg så den tidsperiode, du ønsker.
Rydde søgeoversigten
1. På YouTube-hovedskærmen trykker du på
> Indstillinger.
2. Tryk på Søgeindstillinger > Ryd søgeoversigt.
144
Google Play og andre programmer
Dele et videolink
1. På videoens visningsskærm trykker du på
.
2. Vælg, hvordan du vil dele videolinket blandt de tilgængelige muligheder.
Optage og dele videoer på YouTube
1. På YouTube-hovedskærmen trykker du på
2. Tryk på
.
for at starte videooptagelsen.
3. Når du er færdig med at optage, trykker du på
og så på
.
4. Indtast en titel og beskrivelse for din video, indstil niveauet for fortrolighed og
tilføj tags eller placeringsoplysninger.
5. Tryk på Overfør.
Lytte til FM-radio
Stil ind på, og lyt til dine foretrukne radiostationer med FM-radioprogrammet.
Du skal først tilslutte et hovedsæt til lydstikket på HTC One S for at bruge FM-radio.
FM-radio bruger stereohovedsættet som FM-radioantenne,
På startskærmen trykker du på
> FM-radio.
Første gang du åbner for FM-radio, vil det automatisk scanne efter tilgængelige FMstationer, gemme dem som forudindstillede og spille den første fundne.
Stil ind på en FM-station
Der er flere ting, som du kan gøre, når du står på skærmen FM-radio:
§ Tryk på
for at se listen over Alle forudindstillede og så vælge en station, som
du vil lytte til.
§ Trykke på
for at gå til den forrige tilgængelige FM-station eller
den næste tilgængelige FM-station.
for at gå til
§ Træk i skyderen for at indstille til en frekvens på FM-båndet.
§ Tryk på
for at finindstille radiofrekvensen med -0,1 MHz eller
finindstille radiofrekvensen med +0,1 MHz.
for at
§ Tryk på
valgt.
> Tilføj for at tilføje et forudindstillet navn til den aktuelle station, du har
§ Tryk på
mere.
for at scanne igen og gemme FM-stationer, sætte lyden på lydløs og
145
Google Play og andre programmer
Lukning eller slukning af FM-radio
§ Tryk på
for at fortsætte med at lytte til radio, mens du bruger andre
programmer.
§ Sluk helt for FM-radio ved at trykke på
.
Optagelse af stemmeklip
Brug Taleoptagelse for at optage oplysninger under forelæsninger, interviews eller
hvis du vil skabe din egen lydlog.
1. På startskærmen trykker du på
> Taleoptagelse.
2. Hold mikrofonen tæt på lydkilden.
3. Tryk på
for at starte optagelsen af et stemmeklip.
Taleoptagelse kan køre i baggrunden, mens du gør andre ting på HTC One S,
bortset fra når du åbner andre programmer, der også bruger lydfunktioner.
4. Tryk på
for at standse optagelsen.
5. Indtast et navn på stemmeklippet, og tryk på Gem.
Afspil stemmeklippet ved at trykke på
.
Vis muligheder for at slette eller omdøbe stemmeklip ved at trykke på
.
Angivelse af et stemmeklip som ringetone
1. På skærmen Taleoptagelse trykker du på
.
2. Tryk og hold på det stemmeklip, du vil angive som ringetone, og tryk på Angiv
som ringetone.
Dele spil og programmer
Har du sjov med et spil eller et program, som du har fundet på Google Play? Del dine
favoritspil og -programmer med det samme med dine venner.
Hvis dine venner skal linke til programmet og hente det fra Google Play, skal de
bruge en Android-enhed.
1. På startskærmen trykker du på
2. Tryk på
.
> Del.
3. Tryk på et program, og vælg så, hvordan du vil dele det.
146
Din telefon og computer
Din telefon og computer
Hvor programmer, data og filer gemmes
HTC One S bruger disse lagertyper:
Programog
datalager
Programmer installeres i dette lager, der kaldes Internt lager under
telefonindstillinger. Det lagrer også data, f.eks. tekstmeddelelser, de
kontakter, du oprettede eller synkroniserede på telefonen, meddelelser,
kontoindstillinger og andet.
Dette lager styres og beskyttes sikkert af telefonen, da det indeholder
dine private oplysninger. Når du opretter forbindelse fra telefonen til
computeren, er der ikke adgang til dette lager fra computeren.
Lagerindhold slettes, når du foretager en nulstilling til
fabriksindstillingerne. Sørg for, at du sikkerhedskopierer dine data, før du
udfører en nulstilling.
Fillager
Dette er endnu et indbygget lager, der kaldes Telefonlager under
telefonindstillinger. Det er her, du gemmer dine filer.
Når du opretter forbindelse fra telefonen til computeren, er der adgang
til dette lager, og du kan kopiere filer mellem dem.
Når du foretager en nulstilling til fabriksindstillinger, kan du vælge, om
du vil bevare eller slette lagerets indhold.
Oprettelse af forbindelse mellem telefonen og
en computer
Når du opretter forbindelse mellem HTC One S og en computer med USB-kablet, vises
skærmen Vælg en forbindelsestype og beder dig vælge USB-forbindelsestype.
Vælg mellem følgende muligheder, og tryk så på Udført:
Oplad kun
Vælg denne mulighed, hvis du kun vil oplade batteriet, når telefonen
har forbindelse til computeren.
Diskdrev
Vælg denne tilstand, når du vil kopiere filer mellem HTC One S og
computeren.
Når du er i tilstanden Diskdrev, kan du ikke bruge programmer på HTC
One S, der skal have adgang til lager som f.eks. Kamera.
147
Din telefon og computer
HTC Sync
Manager
Vælg denne mulighed for at synkronisere medier og dine data, som
f.eks. kontakter, kalender, bogmærker og andre oplysninger mellem
computeren og HTC One S.
Hent og installer HTC Sync Manager, når det er tilgængeligt, fra vores
websted. I mellemtiden kan du også hente og bruge den seneste
version af HTC Sync til at synkronisere dine medier og data.
USBtethering
Når du ikke har en internetforbindelse på computeren, kan du vælge
denne tilstand for at dele HTC One Ss mobildataforbindelse med
computeren.
Internet
passthrough
Hvis du ikke har en dataordning for din telefon eller ikke har adgang til
et Wi-Fi-netværk, kan du vælge denne tilstand for at dele
computerens internetforbindelse med HTC One S.
Kopiere filer til eller fra telefonlagerkortet
Du kan kopiere din musik, dine billeder og andre filer til HTC One S.
1. Tilslut HTC One S til computeren med det medfølgende USB-kabel.
2. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Diskdrev og trykker så på
Udført. Din computer genkender HTC One S som en flytbar disk.
3. Naviger til den flytbare disk, og åbn den.
4. Kopier filerne fra computeren til den flytbare disk eller omvendt.
5. Når filkopieringen af færdig, skal du afbryde den flytbare disk (på den tilsluttede
HTC One S) som krævet af computerens operativsystem, så du sikkert kan
afbryde HTC One S.
Hvis du vil bevare HTC One Ss forbindelse til computeren, men ønsker at få adgang til
telefonlageret, skal du åbne meddelelsespanelet, trykke på Diskdrev, vælg en anden
mulighed end Diskdrev og så trykke på Udført.
Grundlæggende om HTC Sync Manager
Hent og installer HTC Sync Manager, når det er tilgængeligt, fra vores websted. I
mellemtiden kan du også hente og bruge den seneste version af HTC Sync til at
synkronisere dine medier og data.
Installere HTC Sync Manager
Før du installerer, bør du besøge HTC's hjemmeside for at læse om systemkravene for
HTC Sync Manager.
148
Din telefon og computer
Installere på en Windows computer
§ Du skal først lukke alle programmer og midlertidigt afslutte dit antivirusprogram,
før du begynder at installere HTC Sync Manager for at få en problemfri installation.
§ Du skal have administratorrettigheder, hvis du installerer HTC Sync Manager på
Windows Vista® eller nyere versioner.
1. Tilslut HTC One S til computeren med det medfølgende USB-kabel.
2. På skærmen Vælg en forbindelsestype på HTC One S vælger du HTC Sync
Manager og trykker på Udført.
3. Når du ser vinduet Kør automatisk på skærmen, klikker ud på HTC Sync
Manager.
Hvis der ikke findes nogen HTC Sync Manager på din computer, åbnes din
webbrowser automatisk og fører dig til HTC's hjemmeside.
4. Hent HTC Sync Manager installationsprogrammet til computeren.
5. Dobbeltklik på den hentede installationsfil og følge skærmvejledningen for at
installere HTC Sync Manager.
Installere på en Mac computer
1. Hent fra vores HTC-hjemmeside HTC Sync Manager dmg-filen til din computer.
2. Dobbeltklik på den hentede dmg-fil. Der oprettes et ikon, der repræsenterer den
monterede dmg-fil på dit skrivebord.
3. Dobbeltklik på ikonet til den monterede dmg-fil.
4. Når et vindue åbnes, trækker du HTC Sync Manager softwareikonet til mappen
Programmer eller til en anden placering i dette vindue.
Efter installation anbefales det at afmontere den monterede dmg-fil. Du skal blot
trække ikonet til den monterede fil til Papirkurven eller højreklikke på ikonet og
klikke på Skub ud.
Du skal ikke slette dmg-filen. Gem den i en mappe for det tilfælde, at du skal
geninstallere HTC Sync Manager.
149
Din telefon og computer
Introduktion
Første gang du åbner HTC Sync Manager, åbnes vinduet Introduktion, hvorved du kan
tilføje medier til biblioteket.
1. Åbn HTC Sync Manager.
2. Når du ser vinduet Introduktion, kan du vælge at:
Find automatisk Medier
på Min PC
Søg automatisk efter al musik, billeder og videoer i
computeren og tilføj dem til dit HTC Sync Managerbibliotek.
Importer manuelt eller
Tilføj Medier fra Min PC
Vælg mapper, hvorfra der skal importeres mediefiler.
Du kan også importere mediefiler og afspilningslister
fra andre medieprogrammer.
3. Hvis du valgte at importere mediefiler manuelt, skal du klikke på OK for at starte
importen til biblioteket.
Hovedskærmen HTC Sync Manager
Fra hovedskærmen kan du se dine mediebiblioteker og afspille medier. Du kan også
synkronisere med HTC One S når den er tilsluttet eller rippe musik, når der indsættes
en cd i computeren.
§ Klik på Musik eller Galleri for at skifte imellem disse to biblioteker. Mens du er i et
af disse biblioteker, kan du klikke på
for at vende tilbage til forrige skærm.
§ Afspil et musiknummer eller video. Brug funktionerne nederst midt på skærmen
til at styre afspilningen.
§ Klik på
for at ændre indstillinger, søge efter softwareopdateringer mm.
§ Hvis du klikker på
, åbnes en menu med en liste med tilsluttede enheder.
§ Hvis HTC One S er tilsluttet din computer, kan du klikke på menuen for at
konfigurere, hvordan du vil synkronisere medier og data.
§ Hvis du har indsat en musik-cd, kan du klikke på diskdrevet på menuen for
at rippe musikken fra cd'en.
150
Din telefon og computer
Importere flere medier til biblioteket
Du kan importere flere medier til dit HTC Sync Manager-bibliotek på flere lette måder.
§ Klik på Musik > BIBLIOTEK og træk en mappe (eller en musikfil i mappen) til
BIBLIOTEK-skærmen.
§ Klik på Galleri > ALBUM og træk en mappe (eller et billede eller en video i
mappen) til ALBUM-skærmen.
§ Konfigurer HTC Sync Manager til at søge efter ny musik, billeder og videoer fra
udvalgte mapper på computeren og importere dem automatisk til biblioteket.
Når du trækker en mappe eller mediefil, tilføjes hele mappen som et album til
biblioteket. Mappens sti tilføjes også til listen over overvågede mapper i
indstillingerne.
Automatisk tilføjelse af nye medier til dit bibliotek
Du kan indstille HTC Sync Manager til automatisk at tilføje medier til dit bibliotek, når
der kommer ny musik, billeder eller videoer på computeren. Du skal blot tilføje de
mapper til Overvåget mappe i indstillingerne, som du vil have HTC Sync Manager til at
overvåge for nye medier.
1. Klik fra hovedskærmen på
> Indstillinger.
2. I indstillingerne for Musikbibliotek:
§ Klik på Tilføj for at vælge de mapper, du vil have HTC Sync Manager til at
kontrollere for nye musikfiler.
§ Klik på Importer for at vælge, hvilke andre medieprogrammer på din
computer (som f.eks. iTunes og Windows Media Player) du vil importere
musik fra.
§ Klik på Importer afspilningsliste for at få afspilningslister fra andre
medieprogrammer.
3. Klik på Galleri-bibliotek > Tilføj for at vælge de mapper, du vil have HTC Sync
Manager til at kontrollere for nye billeder eller videoer.
4. Klik på Anvend for at gemme indstillingerne.
5. Klik på OK.
Søgning efter nye softwareopdateringer
1. Klik på
> Kontroller for opdateringer.
2. Når en opdatering er tilgængelig, kan du vælge at hente og installere den med
det samme på computeren.
Du skal lukke HTC Sync Manager, når du bliver bedt om det, og genåbne programmet,
når installationen er udført.
151
Din telefon og computer
Hvilke filformater understøttes af HTC Sync Manager?
Videoformater og codecs
§ 3GP og 3G2 (3. Generation Partnership Project)
§ MP4 (MPEG-4)
Lydformater og codecs
§ AAC og M4A (Advanced Audio Coding)
§ FLAC (Free Lossless Audio Codec)
§ AAC og M4A (High Efficiency AAC v1 og v2)
§ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)
§ WAV (Resource Interchange File Format)
§ WMA (Windows Media lyd)
Billedformater
§ BMP
§ GIF
§ JPEG og JPG
§ PNG
WMA- og WAV-formatet understøttes kun i Windows.
Afspilning af musik i HTC Sync Manager
Er du musik-junkie med en stor samling digital musik på computeren? Du kan
administrere dit musikbibliotek og lytte til dine favoritsange fra HTC Sync Manager.
1. Klik i HTC Sync Manager på Musik. Som standard vil du se skærmen NYLIGE,
som viser de nyligt tilføjede eller afspillede sange og album.
2. Gennemse dine sange og alum ved at klikke på BIBLIOTEK og vælge et album.
3. Dobbeltklik på en sang for at spille den.
4. Brug afspilningsfunktionerne nederst på skærmen for at pause, genoptage
afspilningm gentage sange mm.
§ Nederst til venstre på skærmen kan du trække statusbjælkskyderen
hoppe til en anden del af sangen.
for at
§ Musikken vil ikke stoppe afspilning, selvom du skifter til en anden skærm. Du vil se
titel og album på den sang, der spiller, nederst på skærmen.
Oprette en afspilningsliste
1. Klik fra Musik-biblioteket på et album eller en sang, du vil tilføje til en ny
afspilningsliste.
2. Klik på Tilføj til afspilningsliste > Ny afspilningsliste.
3. Indtast et navn til afspilningslisten, og tryk så på OK.
152
Din telefon og computer
4. Du kan tilføje flere sange til afspilningslisten ved at holde CTRL-tasten trykket
ned, mens du klikker på et eller flere album eller musiknumre, klikker på Tilføj til
afspilningsliste, og dernæst vælger afspilningslisten.
5. Når du er færdig med at tilføje numre, klikker du på AFSPILNINGSLISTE.
Dobbeltklik på miniaturen for afspilningslisten og start afspilningen.
Du kan sende blot en enkelt afspilningsliste til HTC One S ved at højreklikke på
afspilningslisten, klikke på Send til telefon og dernæst vælge enheden. (Sørg for at
HTC One S er forbundet til computeren.)
Vise billeder og videoer i HTC Sync Manager
Gennemse og vis computerens billeder og videoer, som du har importeret til HTC
Sync Manager Galleri.
1. Klik i HTC Sync Manager på Galleri. Som standard vil du se skærmen NYLIGE,
som viser de nyligt tilføjede eller viste billeder og videoer.
2. Klik på ALBUM og dobbeltklik på et album for at åbne det.
3. Klik på
ved siden af Sorter efter og vælg, hvordan du vil arrangere billederne
og videoerne.
4. Dobbeltklik på et billede eller en video for at se en større visning.
Du kan flytte flere billeder eller videoer til et andet album ved at bevæge musen
hen over dem og vælge afkrydsningsfeltet for hvert billede eller video, du vil flytte.
Klik herefter på Flyt til album.
Redigering af dine billeder
Du kan foretage grundlæggende redigeringsopgaver på billeder som f.eks. at beskære
og rotere.
1. Åbn det album, der indeholder de billeder, du vil redigere.
2. Flyt musen hen over og vælg afkrydsningsfeltet for hvert billede, du vil redigere.
153
Din telefon og computer
3. Klik på
. En skærm viser en miniaturestribe med alle dine udvalgte billeder.
4. Klik på miniaturestriben på det første billede og vælg det, du vil gøre ved
billedet.
Se billedoplysninger Klik på Detaljer for at se oplysninger som f.eks. opløsning,
filformat mm.
Rotér
Klik på Roter til højre ellerr Roter til venstre.
Beskær
1. Klik på Beskær og ændr størrelse eller træk
beskæringsboksen over den del af billedet, du vil
bortskære.
Du kan også klikke på Tilpas og vælge en forudindstillet
billedstørrelse.
2. Klik på Anvend.
5. Flyt til næste billede. Du vil blive bedt om at gemme ændringerne for det
aktuelle billede.
6. Klik på OK for at gemme og redigere næste billede.
Du kan sende blot et enkelt redigeret billede til HTC One S ved at på Send til
telefon og dernæst vælge enheden. (Sørg for at HTC One S er forbundet til
computeren.)
Konfigurering af HTC Sync Manager til at
genkende HTC One S
1. Tilslut HTC One S til computeren med USB-kablet, som lå i kassen.
2. Når HTC One S beder dig om at vælge typen af USB-forbindelse, skal du trykke
på HTC Sync Manager og derefter på Udført. Vent på at HTC Sync Manager
genkender og tilslutter sig til HTC One S.
3. Hvis det er første gang, du forbinder HTC One S til din computer, skal du
indtaste et navn for enheden, vælge lageret på HTC One S til at synkronisere
med og så klikke på Gem.
Konfigurere HTC One S til at synkronisere med
din computer
1. Når du ser HTC One S forbundet i HTC Sync Manager klikker du på
enheden.
og så på
2. Konfigurer på Synkroniseringsindstillinger hvordan du vil synkronisere dine
medier og data mellem HTC One S og din computer.
154
Din telefon og computer
Synkronisere musik
Du kan konfigurere HTC Sync Manager til at synkronisere musikfiler og afspilningslister
mellem HTC One S og din computer.
1. Klik på skærmen Synkroniseringsindstillinger på
ved siden af punktet Musik.
2. Klik på knappen Til.
3. Du kan vælge mellem følgende muligheder:
Importer ny musik
fra enhed
Vælg denne mulighed for at importere ny musik fra HTC
One S til HTC Sync Manager. Musikfilerne kopieres til den
mappe, der er angivet i Import-indstillinger.
Synkroniser musik
til enhed
Vælg denne mulighed for at synkronisere musik fra din
computer til HTC One S. Vælg at synkronisere Al musik
eller kun Valgte afspilningslister.
4. I tilfælde, hvor der findes konfliktende afspilningslister på både HTC One S og
computeren, skal du vælge hvilken afspilningsliste, du vil bevare.
5. Klik på Udført for at gemme dine synkroniseringsindstillinger for musik.
Synkronisering af billeder og videoer
1. Klik på skærmen Synkroniseringsindstillinger og klik på
Galleri.
ved siden af punktet
2. Klik på knappen Til.
3. Du kan vælge mellem følgende muligheder:
Kopier enhedens
billeder og video
Vælg denne mulighed for at importere nye billeder og
videoer fra HTC One S til HTC Sync Manager. Billederne
og videoerne kopieres til den mappe, der er angivet i
Import-indstillinger.
Synkroniser album
til enhed
Vælg denne mulighed for at synkronisere Galleri-album fra
HTC Sync Manager til HTC One S. Vælg at synkronisere
Alle Album eller kun Valgte Album.
4. Klik på Udført for at gemme dine synkroniseringsindstillinger.
Synkronisering af dokumenter og e-mail-vedhæftninger
Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger, du har modtaget på HTC One S, til
computeren, skal du konfigurere en Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP-e-mailkonto fra programmet Mail på HTC One S.
1. Klik på skærmen Synkroniseringsindstillinger på
Kalender.
2. Klik på knappen Til.
ved siden af punktet
155
Din telefon og computer
3. Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger, som du har modtaget og gemt
på HTC One S, skal du vælge Kopier alle hentede mail-dokumenter til PC.
4. For at vælge mapper på din computer, der indeholder dokumenter, du vil
synkronisere med HTC One S, skal du vælge Synkroniser PC-dokumenter fra
biblioteket og dernæst klikke på Tilføj.
5. Klik på Udført for at gemme dine synkroniseringsindstillinger.
Synkronisering af dine kontakter
Konfigurer HTC Sync Manager for at synkronisere HTC One S med dine Outlook,
Outlook Express eller Windows-kontakter.
Du kan synkronisere HTC One S med følgende Outlook-versioner: Outlook XP,
Outlook 2003, Outlook 2007 og Outlook 2010.
Hvis du har kontakter, der skal synkroniseres med din computer fra dit SIM-kort,
skal du først importere dem til HTC One S's lager.
1. Klik på skærmen Synkroniseringsindstillinger på
Personer.
ved siden af punktet
2. Klik på knappen Til.
3. Vælg det program, du vil synkronisere dine kontakter fra.
4. I tilfælde, hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC One S og
computeren, skal du vælge de oplysninger, du vil bevare.
5. Klik på Udført for at gemme dine synkroniseringsindstillinger.
Kun de kontaktfelter, der er i programmet Kontakter på HTC One S, synkroniseres.
Synkronisering af kalenderbegivenheder
Konfigurer HTC Sync Manager til at synkronisere HTC One S med din Outlookkalender eller Windows-kalender på computeren.
Du kan synkronisere HTC One S med følgende Outlook-versioner: Outlook XP,
Outlook 2003, Outlook 2007 og Outlook 2010.
1. Klik på skærmen Synkroniseringsindstillinger på
Kalender.
ved siden af punktet
2. Klik på knappen Til.
3. Vælg det program, du vil synkronisere kalenderbegivenheder fra.
4. Vælg fra hvilket tidspunkt du vil starte synkronisering af kalenderbegivenheder.
156
Din telefon og computer
5. I tilfælde, hvor der findes konfliktende aftaler på både HTC One S og
computeren, skal du vælge de oplysninger, du vil bevare.
6. Klik på Udført for at gemme dine synkroniseringsindstillinger.
Kun de datafelter, der er på HTC One S Kalenderbegivenheder, synkroniseres.
Synkronisering af dine bogmærker
1. Åbn din webbrowser på computeren og opret en favoritmappe kaldet HTCbogmærker. Sørg for at gemme dine favoritbogmærker i denne mappe, så du
kan synkronisere dem med HTC One S.
2. På skærmen Synkroniseringsindstillinger i HTC Sync Manager klikker du på
ved siden af punktet Bogmærker.
3. Klik på knappen Til.
4. Vælg den webbrowser på computeren, der gemmer bogmærkerne, du vil
synkronisere med HTC One S.
5. Klik på Udført for at gemme dine synkroniseringsindstillinger.
157
Din telefon og computer
Synkronisere HTC One S med computeren
§ Før du starter synkronisering, skal du sikre dig, at HTC One S er forbundet med din
computer, og at den registreres af HTC Sync Manager.
§ For at undgå synkroniseringsproblemer, skal du sørge for at lukke alle
browservinduer, før du starter synkronisering af webbogmærker.
§ I tilfælde, hvor der findes konfliktende bogmærker på både HTC One S og
computeren, bevarer HTC Sync Manager oplysningerne fra computeren.
Når du er færdig med at konfigurere alle de elementer, du vil synkronisere, i HTC Sync
Manager, klikker du på knappen Synkroniser på skærmen Synkroniseringsindstillinger
for at starte synkronisering af HTC One S og din computer.
Rippe musik fra en cd med HTC Sync Manager
I HTC Sync Manager kan du afspille og rippe lyd-cd'er, som du senere kan
synkronisere med HTC One S.
1. Indsæt en lyd-cd i computerens cd-drev.
HTC Sync Manager fortæller dig, at en ny disk er sat i. Klik på OK for at vise
diskens indhold.
Du kan også klikke på
og vælge navnet på den indsatte cd.
2. Fra listen med tilgængelige musiknumre kan du klikke på et musiknummer, du vil
rippe. For at vælge flere filer, skal du holde CTRL-tasten neden mens du klikker
på et eller flere musiknumre.
3. Klik på Importer for at rippe lydfilerne.
§ Du vil se ikonet
ved siden af musiknummeret, når ripping er i gang og ikonet
, hvis musiknummeret er sat i kø.
§ Når musikken er rippet, importeres lydfilerne til din computer, og ikonet
ved siden af de valgte numre.
Du kan se, hvor de rippede musiknumre er gemt ved at klikke på
> Rip cd.
vises
> Indstillinger
158
Din telefon og computer
Deling af din mobile dataforbindelse via USBtethering
Er der ingen internetforbindelse på computeren? Ingen problem. Brug
dataforbindelsen på HTC One S til at oprette forbindelse til internettet.
§ Sørg for at du har indsat SIM-kortet i HTC One S.
§ Installer først HTC Sync eller HTC Sync Manager på computeren.
§ Du skal muligvis have USB-tethering tilføjet til dit dataabonnement, da det kan
medføre yderligere omkostninger. Kontakt din mobiludbyder for at få flere
oplysninger.
1. På HTC One S skal du slå Mobilt netværk til i indstillingerne.
2. Tilslut HTC One S til computeren med det medfølgende USB-kabel.
3. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du USB-tethering og trykker så
på Udført.
Oprette forbindelse til Internet via en
computer
Hvis du midlertidigt ikke har internetadgang, kan du stadig komme online ved at
bruge din computers internetforbindelse.
Installer først HTC Sync eller HTC Sync Manager på computeren.
1. Sørg for, at computeren har forbindelse til internettet.
Der er to ting, du skal undersøge vedrørende computerens internetforbindelse. Et:
Du skal måske slukke for din lokale netværksfirewall. To: Hvis computeren opretter
forbindelse til internettet via PPP (f.eks. opkald, xDSL eller VPN), vil internet-passthrough kun understøtte TCP-protokollen.
2. Tilslut HTC One S til computeren med det medfølgende USB-kabel.
3. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Internet pass-through og
trykker så på Udført.
159
Internetforbindelser
Internetforbindelser
Dataforbindelse
Når du tænder for HTC One S for første gang, konfigureres den automatisk til bruge
din udbyders dataforbindelse (hvis der er indsat et SIM-kort).
Kontrol af den dataforbindelse, du bruger
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Mobilt netværk > Netværksudbydere eller Navne på adgangspunkter.
Tænde/slukke for dataforbindelsen
Hvis du slukker for dataforbindelse, kan det spare batteriets levetid og spare penge på
datagebyrer.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Mobilt netværk Til/fra-kontakten for at slå dataforbindelse til eller fra.
Hvis du ikke har dataforbindelse tændt, og du heller ikke har forbindelse til et Wi-Finetværk, vil du ikke modtage automatiske opdateringer på dine e-mails, sociale
netværkskonti og andre synkroniserede oplysninger.
Oprette et nyt adgangspunkt
Før du tilføjer endnu en dataforbindelse, skal du have navnet på adgangspunktet
og indstillinger (herunder brugernavn og adgangskode, hvis det behøves) fra
mobiludbyderen klar.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Mobilt netværk > Navne på adgangspunkt.
3. På skærmen APN'er trykker du på
> Ny APN.
4. På skærmen Rediger adgangspunkt indtaster du indstillingerne for APN. Tryk på
indstillingselementet for APN for at redigere det.
5. Tryk på
> Gem.
160
Internetforbindelser
Aktivere data-roaming
Opret forbindelse til din mobiludbyders partnernetværk og få adgang til datatjenester,
når du er uden for mobiludbyderens dækningsområde.
Brug af datatjenester, når du roamer, kan være dyrt. Undersøg data-roamingtaksterne hos din udbyder, før du bruger data-roaming.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Mobilt netværk og marker så muligheden Data-roaming.
Vælg muligheden Lyd ved data-roaming, hvis du vil have, at HTC One S skal afspille
en lyd, når den opretter forbindelse til et roaming-netværk.
Wi-Fi
For at kunne bruge Wi-Fi, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller
"hotspot".
Tilgængelighed og styrke for et Wi-Fi-signal vil variere, afhængigt af de genstande
som f.eks. bygninger eller bare en væg, mellem de rum, som Wi-Fi-signalet skal
passere gennem.
Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Wi-Fi til/fra-kontakten for at slå Wi-Fi til.
3. Tryk på Wi-Fi.
Registrerede Wi-Fi-netværk vises.
Hvis det trådløse netværk, du vil bruge, ikke er på listen, skal du trykke på
netværk for manuelt at tilføje det.
> Tilføj
4. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det.
Hvis du valgte et sikret netværk, bliver du bedt om at indtaste netværksnøglen eller
adgangskoden.
5. Tryk på Opret forbindelse.
Når HTC One S har forbindelse til det trådløse netværk, vises Wi-Fi-ikonet
statuslinjen, og det fortæller dig den omtrentlige signalstyrke.
i
Næste gang HTC One S opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, der tidligere
er givet adgang til, bliver du ikke bedt om at indtaste nøglen eller andre
sikkerhedsoplysninger igen, medmindre du nulstiller HTC One S til standard
fabriksindstillingerne.
161
Internetforbindelser
Afbryde forbindelse fra det aktuelle trådløse netværk
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Wi-Fi.
3. Du kan:
§ Tryk på det trådløse nerværk, HTC One S er tilsluttet og derefter på Afbryd.
§ Hvis du vil fjerne indstillingerne for dette netværk, skal du trykke på
netværksnavnet og så på Glem netværk.
Tilsluttet til et andet Wi-Fi-netværk
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Wi-Fi. Registrerede Wi-Fi-netværk vises.
Scan manuelt efter tilgængelige Wi-Fi-netværk ved at trykke på
> Scan.
3. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det.
Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-sikkerhed
Du skal måske installere et netværkscertifikat (*.p12) på HTC One S, før du kan oprette
forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-godkendelsesprotokol.
1. Gem certifikatfilen på HTC One S.
2. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Sikkerhed.
3. Tryk på Installer fra telefonhukommelse.
4. Vælg det netværkscertifikat, der er nødvendigt for at oprette forbindelse til
EAP-TLS-netværket.
5. Aktiver Wi-Fi, og opret forbindelse til et trådløst netværk.
Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat
netværk (VPN)
Tilføj virtuelle private netværk (VPN'er), så du kan oprette forbindelse til og få adgang
til ressourcer på et sikret lokalt netværk, f.eks. et firmanetværk.
Du bliver måske bedt om at indtaste dine login-oplysninger og installere
sikkerhedscertifikater, før du kan oprette forbindelse til firmaets lokale netværk,
afhængigt af den type VPN, du bruger på arbejde. Du får disse oplysninger fra
netværksadministratoren.
HTC One S skal også først oprette en Wi-Fi- eller dataforbindelse, før du kan starte en
VPN-forbindelse.
162
Internetforbindelser
Tilføje en VPN-forbindelse
Du skal først konfigurere en pinkode eller adgangskode til låseskærmen, før du kan
bruge legitimationsoplysningslager og konfigurere VPN.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Under Tryk på Trådløs og netværk, tryk Mere.
3. Tryk på VPN > Tilføj VPN-netværk.
4. Indtast VPN-indstillingerne og konfigurer dem i overensstemmelse med de
sikkerhedsoplysninger, du har fået af netværksadministratoren.
5. Tryk på Gem.
VPN'et tilføjes så til afsnittet VPN'er på skærmen VPN-indstillinger.
Oprette forbindelse til et VPN
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Under Tryk på Trådløs og netværk, tryk Mere.
3. Tryk på VPN.
4. Tryk på den VPN, du vil oprette forbindelse til.
5. Indtast dine legitimationsoplysninger og tryk på Opret forbindelse. Når du får
forbindelse, vises ikonet for VPN-forbindelse
i meddelelsesområdet i
titellinjen.
Du kan så åbne webbrowseren for at få adgang til ressourcer, f.eks. intranetsteder på
firmanetværket.
Afbryde fra et VPN
1. Glid fingeren for at åbne meddelelsespanelet.
2. Tryk på VPN-forbindelsen for at returnere til skærmen med VPN-indstillinger, og
tryk så på VPN-forbindelsen for at afbryde den.
Brug af HTC One S som trådløs router
Del din dataforbindelse med andre enheder ved at gøre HTC One S til trådløs router.
§ Sørg for at din telefons dataforbindelse er slået til.
§ Du skal have en godkendt dataplan associeret med din konto hos din
mobiludbyder for at kunne bruge denne tjeneste.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
2. Under Tryk på Trådløs og netværk, tryk Mere.
.
163
Internetforbindelser
3. Tryk på Bærbart hotspot og tethering.
4. Tryk på Indstillinger for mobilt Wi-Fi-hotspot.
5. Indtast et router-navn, eller brug standard router-navnet.
6. Vælg typen af sikkerhed og angiv adgangskode (nøgle) til din trådløse router.
Hvis du valgte Ingen under Sikkerhed, skal du ikke indtaste en adgangskode.
Adgangskoden er den nøgle, andre mennesker skal bruge og indtaste på deres
enhed, så de kan oprette forbindelse og bruge HTC One S som en trådløs router.
7. Marker muligheden Mobilt Wi-Fi Hotspot for at aktivere den trådløse router.
HTC One S er klar til brug som trådløs router, når du ser
i statuslinjen.
164
Bluetooth
Bluetooth
Grundlæggende om Bluetooth
Tænde/slukke for Bluetooth
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Bluetooth fra/til-kontakten for at slå til eller fra.
Du kan deaktivere Bluetooth, når du ikke bruger det for at spare på batteriets strøm
eller på steder, hvor det er forbudt at bruge en trådløs enhed, f. eks. ombord på et
fly eller på hospitaler.
Ændring af enhedens navn
Enhedsnavnet identificerer HTC One S overfor andre enheder.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Hvis Bluetooth er slået fra, kan du trykke på Bluetooth til/fra-omskifteren for at
slå det til.
3. Tryk på Bluetooth. Bluetooth-skærmen åbnes.
4. Tryk på
, og tryk så på Omdøb telefon.
5. Indtast det nye navn på HTC One S i dialogboksen, og tryk på Omdøb.
Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et
bilsæt
Du kan lytte til musik på et Bluetooth-stereohovedsæt eller gennemføre håndfri
samtaler med et kompatibelt Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt.
§ Hvis du vil lytte til musik med hovedsættet eller bilsættet, skal hovedsættet eller
bilsættet understøtte A2DP Bluetooth-profilen.
§ Inden du kan tilslutte headsettet, skal du indstille det, så HTC One S kan finde det.
Der henvises til vejledningen til dit hovedsæt for detaljer.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Hvis Bluetooth er slået fra, kan du trykke på Bluetooth til/fra-omskifteren for at
slå det til.
165
Bluetooth
3. Tryk på Bluetooth. Bluetooth-skærmen åbnes.
4. Hvis du ikke kan se dit headset på listen, trykker du på
efter enheder for at opdatere listen.
og derefter på Søg
5. Når du ser navnet på dit headset i afsnittet med Tilgængelige enheder, skal du
trykke på det.
6. HTC One S forsøger automatisk at parre sig med headsettet.
7. Hvis den automatisk parring mislykkes, skal du indtaste den adgangskode, som
blev leveret med hovedsættet.
Parrings- og forbindelsesstatus vises under det håndfri hovedsæts eller bilsættets
navn i afsnittet med Bluetooth-enheder. Når Bluetooth-headsettet eller bilsættet er
tilsluttet til HTC One S, vises ikonet
for tilknyttet Bluetooth i statuslinje.
Genoprettelse af forbindelse til et headsæt eller et bilsæt
Normalt kan du nemt genoprette forbindelse til dit headset ved at aktivere Bluetooth
på HTC One S og så aktivere headset'et. Du skal dog måske oprette forbindelse
manuelt, hvis dit headsæt har været brugt med en anden Bluetooth-enhed.
Sørg for, at headsættet er synligt. Der henvises til vejledningen til dit headsæt for
yderligere oplysninger.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Hvis Bluetooth er slået fra, kan du trykke på Bluetooth til/fra-omskifteren for at
slå det til.
3. Tryk på Bluetooth. Bluetooth-skærmen åbnes.
4. Tryk på headsættets navn i afsnittet om parrede enheder.
5. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, prøv med 0000 eller 1234, eller se
dokumentationen, der fulgte med headsettet/bilsættet, for at finde
adgangskoden.
Hvis du stadig ikke kan genoprette forbindelse til headsættet eller bilsættet, kan du
følge vejledningen under Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed på side 166 i
dette kapitel og så følge vejledningen under Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller
et bilsæt på side 164 ovenfor.
166
Bluetooth
Afbrydelse eller ophævelse af parring med en
Bluetooth-enhed
Afbrydelse af en Bluetooth-enhed
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Bluetooth. Bluetooth-skærmen åbnes.
3. Tryk på den enhed, der skal afbrydes fra, i afsnittet Parrede enheder.
4. Tryk på OK.
Tryk på enhedens navn for at genoprette forbindelsen.
Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Hvis Bluetooth er slået fra, kan du trykke på Bluetooth til/fra-omskifteren for at
slå det til.
3. Tryk på Bluetooth. Bluetooth-skærmen åbnes.
4. Tryk på
enheder.
ved siden af den enhed, der skal afbrydes fra, i afsnittet Parrede
5. Tryk på Ophæv parring.
Afsendelse af oplysninger via Bluetooth
Før du starter, skal du sætte modtagerenheden i synlig tilstand. Du skal måske også
indstille den til "Modtag overførsler" eller "Modtag filer". Der henvises til enhedens
dokumentation for oplysninger om modtagelse af oplysninger over Bluetooth.
1. Åbn det program på HTC One S, der indeholder de oplysninger eller den fil, du
vil sende.
2. Følg vejledningen for den type emne, du vil sende:
Kontakt
1. I programmet Kontakter trykker du på en kontakt for at
se oplysningerne om kontakten.
2. Tryk på
og så på Send kontaktinfo.
3. Tryk på pileikonet Ned, og vælg så Bluetooth.
Kalenderaftale
eller -begivenhed
I visningen Dag, Dagsorden eller Uge trykker og holder du
på en begivenhed og trykker derefter på Videresend >
Bluetooth.
167
Bluetooth
Billeder eller
videoer
1. I programmet Galleri vælger du et album.
2. Tryk på Del > Bluetooth.
Optaget billede
eller video
Når du har optaget, skal du på eksempelskærmen Kamera
trykke på
> Bluetooth. (Bemærk, at du først skal have
indstillet en gennemsynsvarighed i Kamera-indstillingerne.)
Musikspor
Når nummeret vises i Musik-programmets skærm Afspilles
nu, skal du trykke på
> Del > Del fil > Bluetooth.
Taleoptagelse
På skærmen Taleoptagelse trykker du på knappen
Bluetooth.
Browser
§ På en webside, du vil dele, trykker du på
Bluetooth.
>
> Del side >
§ Når du viser en webside i Læse-tilstand, trykker du på
> Bluetooth.
3. Tænd for Bluetooth og par med modtagerenheden, hvis du bliver bedt om det.
4. Accepter filen på modtagerenheden.
Hvor afsendte oplysninger gemmes
Når du sender oplysninger via Bluetooth, vil det sted, hvor de gemmes, afhænge af
oplysningernes type og modtagerenheden.
Hvis du sender en kalenderbegivenhed eller kontakt, tilføjes de normalt direkte til det
tilsvarende program på modtagerenheden.
Hvis du sender en anden filtype til en Windows-computer, gemmes den normalt i
mappen Bluetooth Exchange i dine personlige dokumentmapper.
§ I Windows XP kan stien være: C:\Documents and Settings\[dit
brugernavn]\My Documents\Bluetooth Exchange
§ I Windows Vista kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\Documents
§ I Windows 7 kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\Documents
\Bluetooth Exchange Folder
Hvis du sender en fil til en anden enhed, kan den gemte placering afhænge af filtypen.
Hvis du f.eks. sender en billedfil til en anden mobiltelefon, bliver den måske gemt i en
mappe kaldet "Billeder".
168
Bluetooth
Modtagelse af oplysninger via Bluetooth
HTC One S sætter dig i stand til at modtage forskellige filer med Bluetooth, herunder
billeder, musik, kontaktpersoner, kalenderbegivenheder og dokumenter, f.eks. PDF'er.
Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om afsendelse af
oplysninger over Bluetooth.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Hvis Bluetooth er slået fra, kan du trykke på Bluetooth til/fra-omskifteren for at
slå det til.
3. Tryk på Bluetooth. Bluetooth-skærmen åbnes.
4. Tryk på HTC One S Bluetooth-navnet øverst på skærmen for at gøre HTC One S
synlig for Bluetooth-enheder i nærheden.
5. Du kan på sendeenheder sende en eller flere filer til HTC One S.
6. Hvis du bedes om det, skal du acceptere parringsanmodningen på HTC One S
og modtagerenheden. Du bliver også muligvis bedt om at indtaste den samme
adgangskode eller bekræfte den automatisk genererede adgangskode på begge
enheder.
Så modtager du en Bluetooth-godkendelsesanmodning.
7. Tryk på Par.
8. Når HTC One S modtager en anmodningsmeddelelse om filoverførsel, skal du
glide ned på meddelelsespanelet, trykke på meddelelsen om indkommende fil
og så trykke på Accepter.
9. Når en fil er overført, vises en meddelelse. Åbn meddelelsespanelet, og tryk så
på den relevante opdateringsmeddelelse.
Hvad der så sker, når du åbner en modtaget fil, afhænger af filtypen:
§ Mediefiler og dokumenter åbnes normalt direkte i et kompatibelt program. Hvis
du f.eks. åbner et musiknummer, begynder det at spille i programmet Musik.
§ Hvis det er en vCalendar-fil, skal du vælge den kalender, hvor du vil gemme
begivenheden og så trykke på Importer. vCalendar tilføjes til dine
Kalenderbegivenhederbegivenheder.
§ Ved vCard-kontaktfiler kan du vælge at importere en, flere eller alle kontakter på
kontaktlisten.
169
Indstillinger og sikkerhed
Indstillinger og sikkerhed
Tænd/sluk for Flytilstand
I mange lande påbyder loven, at du slukker for trådløse enheder, mens du er om bord
på et fly. Flytilstand er en måde til hurtigt at slukke for trådløse funktioner i HTC One
S.
Når du aktiverer Flytilstand, slukkes alle trådløse radioer på HTC One S, herunder
opkaldsfunktion, datatjenester, Bluetooth og Wi-Fi. Du kan dog manuelt tænde for
Bluetooth og Wi-Fi, mens Flytilstand er aktiv.
Når du deaktiverer flytilstanden, tænder opkaldsfunktionen igen, og den tidligere
tilstand for Bluetooth og Wi-Fi genoprettes.
Hvis USB-tethering slås til, vil aktivering af Flytilstand slå det fra. Du skal slå USBtethering til manuelt, efter du har deaktiveret Flytilstand.
Gør et af følgende for at tænde/slukke for Flytilstand:
§ Tryk og hold på TÆND/SLUK, og tryk så på Flytilstand.
§ Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
kontakten for at slå til eller fra.
. Tryk på Flytilstand Til/Fra-
Når funktionen er deaktiveret, vises ikonet for flytilstanden
i statuslinjen.
Ændring af skærmindstillinger
Manuel indstilling af skærmens lysstyrke
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Skærm (eller Skærm og fingerbevægelser) og dernæst på Lysstyrke.
3. Ryd muligheden Automatisk lysstyrke.
4. Træk skyderen for lysstyrke til venstre for at sænke eller til højre for at øge
skærmens lysstyrke.
Justere tiden, før skærmen slukker
Efter en periode med inaktivitet vil skærmen slukke for at spare batteristrøm. Du kan
indstille inaktivitetstiden for, hvor lang tid der går, før skærmen slukker.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Skærm (eller Skærm og fingerbevægelser) og dernæst på Dvale.
3. Tryk på tiden, før skærmen slukker.
170
Indstillinger og sikkerhed
Deaktivere automatisk skærmrotation
Automatisk rotation understøttes ikke af alle programmer.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Skærm (eller Skærm og fingerbevægelser).
3. Ryd muligheden Roter skærm automatisk.
Genkalibrere G-sensor
Genkalibrer skærmen, hvis du mener, at skærmretningen ikke reagerer korrekt på den
måde, du holder HTC One S.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Skærm (eller Skærm og fingerbevægelser) og dernæst på Kalibrering
af G-Sensor.
3. Placer HTC One S på en flad og plan overflade, og tryk på Kalibrer.
4. Efter genkalibreringsprocessen trykker du på OK.
Sådan forbliver skærmen aktiv, når du oplader
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Skærm (eller Skærm og fingerbevægelser).
3. Vælg muligheden Forbliv vågen.
Aktivere/deaktivere animationseffekter
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Skærm (eller Skærm og fingerbevægelser).
3. Marker eller fjern markeringen i muligheden Animation.
Ændring af indstillinger for lyd
Skifte mellem lydløs, vibrerings- og normal tilstand
Gør et af følgende:
§ For at ændre fra lydløs til normal tilstand, trykker du på knappen LYDSTYRKE
OP.
§ For at ændre fra vibreringstilstand til normal tilstand, trykker du to gange på
knappen LYDSTYRKE OP.
§ Fra Startskærmen glider du meddelelsespanelet åbent, og så trykker du på
Lyd > Lydprofil.
>
171
Indstillinger og sikkerhed
Afspilning af en lyd, når du vælger elementer på skærmen
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Lyd.
3. Marker eller fjern markeringen i muligheden Lyd ved berøring.
Automatisk sænkning af ringelydstyrken
HTC One S har en stille ringefunktion, der automatisk sænker ringelydstyrken, når du
flytter den.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Lyd.
3. Vælg muligheden Stille opringning ved besvarelse.
Få HTC One S til at ringe højere i din lomme eller taske
Som hjælp til at undgå ubesvarede indkommende opkald, når HTC One S er i lommen
eller tasken, vil funktionen Lommetilstand gradvis øge ringelydstyrken og vibrere, når
du modtager et opkald.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Lyd.
3. Vælg muligheden Lommetilstand.
Automatisk skift til højttaler
Når du er i en samtale, kan du slå højttaleren til ved bare af vende HTC One S om.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Lyd.
3. Vælg muligheden Vend for højttaler.
Ændre sproget
Ændring af sproget justerer tastaturlayout, dato- og tidsformat og andet.
De tilgængelige sprog, du kan vælge mellem, kan afhænge af den version af HTC
One S, du har.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
2. Tryk på Sprog og tastatur > Systemsprog.
3. Tryk på det sprog, du vil bruge.
.
172
Indstillinger og sikkerhed
Flere måder at forlænge batteriets levetid
Skifte til GSM-netværkstilstand
Skift til brugen af GSM-netværket, hvis du ikke bruger en dataforbindelse til at oprette
forbindelse til Internet. Forbindelse til GSM-netværket i denne tilstand forbruger
mindre batteristrøm.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Mobilt netværk > Netværkstilstand.
3. Tryk på Kun GSM.
Kontrol af batteriforbruget
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Strøm > Batteriforbrug.
3. For at se flere oplysninger skal du trykke på grafen eller de funktioner, der
bruger batteriet.
Hvis du ser knapper, men du ser på skærmen Forbrugsoplysninger, kan du trykke
på dem for at tilpasse de indstillinger, der påvirker batteriforbruget eller for at slå
den funktion fra, der bruger batteriet.
Sikkerhedskopiering af indstillinger til Google
Du kan vælge automatisk at sikkerhedskopiere visse indstillinger, som f.eks. Wi-Fi eller
bogmærker til Google-servere med din Google-konto, så du kan gendanne dem, når
du har behov for det.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Personlige oplysninger og marker muligheden Sikkerhedskopier mine
indstillinger.
Indstillinger for tilgængelighed
Brug disse indstillinger, når du har hentet og installeret et tilgængelighedsværktøj,
som f.eks. en skærmlæser, der giver stemmefeedback. Du kan aktivere/deaktivere
hjælpefunktioner eller -tjenester til handicappede.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Tilgængelighed og vælg den ønskede indstilling.
173
Indstillinger og sikkerhed
Beskytte dit SIM-kort med en pinkode
Tilføj et ekstra sikkerhedslag til HTC One S ved at tildele en PIN-kode (personligt
identifikationsnummer) til dit SIM.
Sørg for, at du har standard SIM-pinkoden fra din mobiludbyder, før du fortsætter.
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Sikkerhed.
2. Tryk på Opsæt SIM-kortlås, og vælg så Lås SIM-kort.
3. Indtast standard SIM-pinkoden, og tryk så på OK.
4. Skift SIM-kortets pinkode ved at trykke på Skift PIN-kode til SIM-kort.
Gendannelse af et SIM-kort, der er blevet blokeret
Hvis du indtaster en forkert PIN-kode mere end det maksimalt tilladte antal gange, vil
SIM-kortet blive "PUK-låst".
Du skal så bruge en PUK-kode for at genoprette adgangen til HTC One S. Kontakt din
mobiludbyder for at få denne kode.
1. På telefonens opkaldsskærm indtaster du PUK-koden og trykker så på Næste.
2. Indtast den nye pinkode, som du vil bruge, og tryk så på Næste.
3. Indtast den nye pinkode igen, og tryk så på OK.
Beskyttelse af HTC One S med en låseskærm
Beskyt dine personlige oplysninger, og forhindr andre i at bruge HTC One S uden din
tilladelse, ved at angive et mønster for låseskærm, face unlock, en pinkode eller en
adgangskode.
Du bliver bedt om at låse op for din låseskærm hver gang HTC One S tændes, eller når
den har været inaktiv i en bestemt tidsperiode.
1. Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på
> Sikkerhed.
2. Tryk på Skærmlås.
3. Vælg en mulighed for skærmlås og konfigurer skærmlåsen.
4. Tryk på Lås telefon efter, og angiv det tidsrum, hvor telefonen skal være inaktiv,
før skærmen låses.
Du kan også rydde Gør mønster synligt eller Gør adgangskoder synlige, hvis du
ikke ønsker, at låseskærmen skal vises, når du låser op.
174
Indstillinger og sikkerhed
Har du glemt dit skærmlåsemønster?
Hvis du har glemt skærmens låsemønster, får du op til fem forsøg på at låse
HTC One S op.
Hvis det ikke lykkes, kan du låse HTC One S op ved at indtaste din Googlekontos brugernavn og adgangskode.
1. Indtast dit låsemønster på oplåsningsskærmen.
2. Efter det femte forsøg bliver du bedt om at vente i 30 sekunder. Tryk på
OK.
3. Hvis skærmen slukker, skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at
tænde for skærmen igen og då låse den op.
4. Tryk på knappen Har du glemt mønster?, når den vises.
5. Indtast dit navn og din adgangskode til Google-kontoen, og tryk på Log
ind. Du bedes derefter om at oprette et nyt låsemønster til skærmen.
Hvis du ikke længere vil det, skal du trykke på Annuller.
Kryptering af data på HTC One S
Du kan kryptere data, som f.eks. dine onlinekonti, indstillinger, musikfiler og andre
medier. Efter kryptering skal du indtaste pinkoden til skærmlåsen eller din
adgangskode for at tænde for telefonen og få adgang til data.
§ Angiv en pinkode for skærmlås eller en adgangskode, før du krypterer dine data.
§ Oplad batteriet helt, og lad HTC One S være tilsluttet til strømadapteren under
krypteringen. Krypteringen tager ca. en time.
§ Du kan ikke fortryde kryptering. Hvis du vil vende tilbage til en ukrypteret telefon,
skal du foretage nulstilling til fabriksindstillingerne.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Lager.
3. Vælg krypteringsmuligheden for den type af lager, du vil kryptere.
4. Tryk på Krypter.
5. Indtast pinkoden for skærmlås eller adgangskoden.
175
Indstillinger og sikkerhed
6. Tryk på Næste.
7. Tryk på Krypter.
Krypteringen starter, og status vises. Telefonen kan genstarte nogle gange.
Når krypteringen er afsluttet, skal du indtaste din pinkode eller adgangskode.
Undersøge oplysninger om HTC One S
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Om for at få mulighed for at fejlrapportere, se oplysninger om netværk
og hardware mm.
Styring af hukommelse
Kontrol af, hvor meget telefonhukommelse, der kan bruges
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Lager. Den tilgængelige hukommelse i telefonen vises i afsnittene
Internt lager og Telefonlager.
Lave mere lagerplads (internt lager)
Har du brug for mere plads i det interne lager? Rense program-cachen, flytte eller
fjerne programmer og slette gamle e-mails og meddelelser på én gang.
Du kan ikke flytte eller fjerne forudinstallerede programmer.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Lager og under Internt lager trykker du på Opret mere plads.
3. På skærmen Ryd op i cache vælger du, om du vil rydde cachen med kun
sjældent brugte programmer eller alle programmer. Tryk derefter på Næste.
4. På skærmen Programlager:
§ Tryk på Flyt programmer til telefonlager, hvis der er programmer, du kan
overføre til telefonlageret.
§ Tryk på Fjern programmer, hvis der er programmer, som du vil fjerne.
5. Tryk på Næste.
6. På skærmen Lager til e-mail og meddelelser:
§ Angiv færre dage for e-mails, der skal hentes, så ældre e-mails bliver fjernet
fra lageret automatisk.
§ Sænk antallet af tekst- og multimediemeddelelser pr. samtale.
176
Indstillinger og sikkerhed
7. På skærmen Lagerindhold kan du vælge, hvilket indhold du vil slette fra lageret.
8. Tryk på Udfør.
Rydning af programcache og -data
Du kan slette data eller rydde cachen pr. program.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Programmer.
3. På fanen All trykker du på et program.
4. På skærmen trykker du på Slet data og/eller Slet cache.
Afinstallation af et program
Du kan ikke fjerne et program, der er forudinstalleret på HTC One S.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Programmer.
3. På fanen Hentede trykker du på programmet, du vil afinstallere
4. Tryk på Fjern.
Flytning af et program til eller fra telefonlageret
Frigør mere plads i det interne lager ved at flytte programmer til telefonlageret.
Du kan ikke flytte et program, der er forudinstalleret på HTC One S.
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Programmer.
3. På fanen Hentede trykker du på programmet, du vil flytte.
4. Tryk på Flyt til telefonlager.
Stoppe kørsel af programmer med Jobliste
Brug Jobliste til at frigøre hukommelse ved at standse kørende programmer, som du
ikke aktuelt bruger.
1. På startskærmen trykker du på
> Jobliste.
2. I listen Alle programmer trykker du på
standse det.
til højre for programnavnet for at
177
Andet vigtigt
Andet vigtigt
Statusikoner
Signalstyrke
Batteri oplader
GPRS tilsluttet
Batteri er lavt (20 % tilbage)
GPRS i brug
Batteri er meget lavt (8 % eller
mindre tilbage)
EDGE tilsluttet
Lydløs tilstand
EDGE i brug
Vibreringstilstand
3G tilsluttet
Mikrofonen er slået fra
3G anvendes
Højttaler slået til
HSDPA tilsluttet
Trådført mikrofonhovedsæt
tilsluttet
HSDPA i brug
Trådført hovedsæt tilsluttet
Roaming
Bluetooth er tændt
Intet signal
Tilsluttet til en Bluetooth-enhed
Intet SIM-kort installeret
Flytilstand
Tilsluttet til et Wi-Fi-netværk
GPS er aktiveret
178
Andet vigtigt
Datasynkronisering
Alarm er indstillet
Batteri er fuld opladet
Udskrivning
Tilslut HTC One S til en understøttet printer og udskriv dokumenter, e-mails,
mødeindkaldelser, billeder mm.
§ Både printer og HTC One S skal aktiveres og tilsluttes det samme lokale netværk.
Opret forbindelse fra HTC One S til det lokale netværk med Wi-Fi. Der henvises til
printerens brugervejledningen vedrørende, hvordan du tilslutter printeren til et
lokalt netværk.
§ Det lokale netværk må ikke være bag en firewall.
1. Når du er i et program, som f.eks. Internet, Mail eller Kalenderbegivenheder, skal
du åbne det emne, du vil udskrive.
2. Tryk på
og derefter på Udskriv (eller Mere > Udskriv).
For Polaris Office skal du åbne det element, du vil udskrive, og så trykke på
Filer > Udskriv.
>
3. På skærmen Udskriv skal du trykke på den printer, du vil bruge.
4. Hvis der er mere end én side til udskrift, skal du angive det antal sider, du vil
udskrive.
Tryk på Avanceret for at angive sidestørrelsen, -layout og -retning samt vælge, om
du vil udskrive i farve eller sort/hvid.
5. Tryk på Udskriv.
Du kan kontrollere udskriftsdetaljerne ved at åbne meddelelsespanelet og så trykke på
det emne, du udskriver.
Udskrive et billede
1. Når du står i Galleri, skal du åbne det billede, du vil udskrive.
2. Tryk på billedet. Der vises en menu.
3. Tryk på Mere > Udskriv, og tryk så på den printer, du vil bruge.
4. Tryk på Udskriv.
Du kan kontrollere udskriftsdetaljerne ved at åbne meddelelsespanelet og så trykke på
det emne, du udskriver.
179
Andet vigtigt
Tilføje en printer
Hvis din printer ikke er på listen, skal du tilføje den.
Printeren skal være på samme Wi-Fi-netværk, som du bruger.
1. Fra skærmen Udskriv trykker du på Tilføj printer.
2. Indtast IP-adressen på den printer, du vil tilføje, og vælg en port. Hvis du ikke
kender IP-adressen på printeren, kan du bede om hjælp hos
netværksadministratoren.
3. Tryk på Næste, og vælg producenten og modellen for printeren.
4. Tryk på Gem.
Printeren vises på listen, og du kan trykke på den for at udskrive dit billede eller
dokument.
Bruge skærmtastaturet
Når du starter et program eller vælger et felt, som kræver tekst eller tal, vises
skærmtastaturet. Når du har indtastet tekst, kan du trykke på
eller trykke på
at lukke skærmtastaturet.
for
Valg af tastaturlayout
Du kan vælge imellem tre forskellige tastaturlayouts, der passer til din tastestil.
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
> Sprog og tastatur.
2. Tryk på HTC Sense Input > Avancerede indstillinger.
3. Tryk på Tastaturtyper, og vælg så det tastaturlayout, som du vil bruge.
Standard Dette layout ligner tastaturet på en skrivebordscomputer. Dette er
standardtastaturet.
Telefon
Dette layout ligner det traditionelle mobiltelefontastatur.
Kompakt Dette layout har to bogstaver på hver taste. Tastestørrelsen er lidt
større end på det fulde standardlayout.
180
Andet vigtigt
Indtaste tekst
Du kan blot trykke på tasterne på skærmtastaturet for at indtaste bogstaver og tal
samt tegn og symboler.
§ Tryk på
Lock.
for at indtaste et stort bogstav. Tryk to gange for at aktivere Caps
§ Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverst for at indtaste tal, symboler og
bogstaver med accent. De grå tegn, der vises på tasten, er det tegn, som bliver
indsat, når du trykker og holder på den taste. Nogle taster har flere tegn eller
accenter knyttet til dem.
Vælge flere tastatursprog
Hvis der er flere tastatursprog tilgængelige på HTC One S, kan du vælge de sprog, du
vil aktivere på skærmtastaturet.
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
> Sprog og tastatur.
2. Tryk på HTC Sense Input.
3. Tryk på Internationalt tastatur og vælg de sprog, du ønsker.
Tilgængelige sprog afhænger af det område, hvor du købte HTC One S.
Vælge og ændre tastatursproget
1. Når skærmtastaturet er åbent, trykkes på
.
2. Vælg det tastatur, du vil bruge.
3. Hold Skift blandt tastaturer valgt for at bruge
tastatursprog.
til at skifte imellem
Ryd afkrydsningsfeltet for at se skærmen Vælg tastaturer, hver gang du trykker på
.
4. Tryk på OK.
5. Mens skærmtastaturet er åbent, trykker du på
vil bruge.
, indtil du kan se det sprog, du
Du kan slå Skift mellem tastaturer til eller fra ved at glide for at åbne
meddelelsespanelet og trykke på
> Sprog og tastatur > HTC Sense Input og på
knappen Skift blandt tastaturer Til/Fra.
181
Andet vigtigt
Indtastning af ord med forudsigelig tekst
Forudsigelig tekstindtastning aktiveres som standard, og ordforslag vises, mens du
taster.
Tryk på
for at skifte mellem forudsigelsestilstandene Multitap og XT9, når du
bruger Kompakt eller Telefontastaturlayoutet.
Sådan indtastes et ord i forudsigelig tilstand:
§ Hvis du ser det ord, du ønsker, fremhævet med grønt eller orange i forslagslisten,
kan du blot trykke på mellemrumstangenten for at indsætte ordet i teksten.
§ Hvis du ser det ord, du ønsker, vist blandt forslagene i forslagslisten, før du er
færdig med at indtaste hele ordet, skal du trykke på ordet for at indsætte det i
teksten.
§ Hvis der vises en pil til højre for forslagslisten, skal du trykke på pilen for at se
flere forslag.
Indstilling af et andet sprog for forudsigelig tekst
Du kan indstille den forudsigelige tekst til tosproget. I takt med at du indtaster, får du
ordforslag på de sprog, du har valgt.
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
> Sprog og tastatur.
2. Tryk på HTC Sense Input > Avancerede indstillinger.
3. Tryk på Tosproget forudsigelse, og vælg så det sprog, du ønsker.
Tilføje et ord til ordbogen for forudsigelig tekst
Når du indtaster tekst med standardtastaturlayoutet, tilføjes de ord, du trykker på på
forslagslisten, automatisk.
Du kan også tilføje et ord til listen manuelt.
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
> Sprog og tastatur.
2. Tryk på HTC Sense Input.
3. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog >
.
4. Indtast det ord, du vil tilføje, og tryk så på OK.
Redigere eller slette et ord i ordbogen for forudsigelig tekst
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
> Sprog og tastatur.
2. Tryk på HTC Sense Input.
3. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog.
§ Rediger et ord ved at trykke på ordet.
§ Hvis du vil slette ord i ordbogen, skal du trykke på
vil fjerne, og tryk så på Slet.
> Slet. Vælg de ord, du
182
Andet vigtigt
Sikkerhedskopiering af din personlige ordbog til telefonlageret
Du kan sikkerhedskopiere de nye ord, du har tilføjet til ordbogen for forudsigelig tekst,
til HTC One S.
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
> Sprog og tastatur.
2. Tryk på HTC Sense Input.
3. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Kopier til
telefonlager
4. Når du bedes om det, trykker du på OK.
Import af din personlige ordbog
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
> Sprog og tastatur.
2. Tryk på HTC Sense Input.
3. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Gendan fra
telefonlager.
4. Når du bedes om det, trykker du på OK.
Indtaste tekst ved at tale
Har du ikke tid til at indtaste? Prøv at sige ordene i stedet for at taste dem.
Da HTC One S bruger Googles talegenkendelsestjeneste, skal du have forbindelse
til internettet for at indtaste tekst via tale.
1. Tryk på et område, hvor du vil indtaste tekst.
2. På skærmtastaturet trykkes og holdes
.
3. Når du ser mikrofonbilledet, kan du sige de ord, der skal registreres.
Du kan indstille sproget til stemmeinput ved at trykke på sproglinjen under
mikrofonbilledet. Du kan vælge et eller flere sprog. De tilgængelige sprog afhænger
af de stemmeindtastningssprog, der understøttes af Google.
4. Hvis et ord ikke matcher med det, du har sagt, og det er understreget, kan du
trykke på det understregede ord for at slette det eller for at se flere
valgmuligheder.
5. Indtast tegnsætning ved at sige komma, punktum, spørgsmålstegn, eller
udråbstegn.
183
Andet vigtigt
Indtaste tekst ved at spore
I stedet for at trykke på taster på skærmtastaturet, kan du "spore" for at indtaste ord.
1. Glid din finger fra det ene bogstav til det næste for at indtaste et ord.
2. Løft fingeren, når ordet er stavet færdigt. Forslagslisten viser mulige matches.
3. Du kan:
§ Trykke på mellemrumstangenten for at indsætte et fremhævet ord.
§ Trykke på et telefonnummer eller en kontaktperson i listen.
§ Trykke på pilen ved siden af forslagslisten for at se flere valgmuligheder.
Aktivering af sporingsinput
1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på
> Sprog og tastatur.
2. Tryk på HTC Sense Input.
3. Tryk på Sporingstastatur Til/Fra.
Genstart af HTC One S
Hvis HTC One S kører langsommere end normalt, et program kører ikke korrekt, eller
hvis HTC One S ikke reagerer, kan du prøve at genstarte HTC One S og se, om det
hjælper med at løse problemet.
1. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde
for den igen.
2. Lås skærmen op.
3. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK, og tryk så på Genstart.
4. Når du bedes om at bekræfte, trykker du på Genstart.
HTC One S reagerer ikke?
Hvis HTC One S ikke reagerer, når du berører skærmen eller trykker på
knapperne, kan du stadig genstarte den.
Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK i mindst 10 sekunder, og slip så. HTC
One S genstarter.
184
Andet vigtigt
Nulstilling af HTC One S
Hvis du giver HTC One S til en anden, eller HTC One S har et vedvarende problem, der
ikke kan løses, kan du udføre en nulstilling til fabriksstandarder (kaldes også en hardnulstilling).
Nulstilling til fabriksstandarder sletter alle dine data og tilpassede indstillinger
permanent, og det fjerner også eventuelle programmer, du har hentet og installeret.
Du skal sikre, at du sikkerhedskopierer alle data og filer, du vil beholde, inden du
udfører en fabriksnulstilling.
Udførelse af en nulstilling til fabriksindstillinger via indstillinger
1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på
.
2. Tryk på Lager > Nulstilling af fabriksdata
3. Tryk på Nulstil telefon, og tryk så på Slet alt.
Udførelse af en nulstilling til fabriksstandarder med hardwareknapper
Hvis du ikke kan tænde for HTC One S eller få adgang til indstillinger, kan du stadig
udføre en nulstilling til fabriksstandarder med hardwareknapperne på HTC One S.
1. Tryk og hold på knappen LYDSTYRKE NED, og tryk og hold så på knappen
TÆND/SLUK.
2. Vent indtil skærmen med de 3 Android-billeder vises, og slip så knappen TÆND/
SLUK og LYDSTYRKE NED.
3. Tryk på LYDSTYRKE NED for at vælge FABRIKSINDSTILLINGER, og tryk så på
knappen TÆND/SLUK.
185
Varemærker og ophavsret
Varemærker og ophavsret
©2012
HTC Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
HTC, HTC-logoet, HTC quietly brilliant-logoet, HTC One, Friend Stream, HTC
Footprints, HTC Sense og HTC Watch er varemærker eller servicemærker tilhørende
HTC Corporation.
Google, Google-logoet, Android, Android-logoet, Android Market, Google Apps,
Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps,
Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa og YouTube er varemærker
tilhørende Google Inc.
Microsoft, Windows, Active Sync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows
Media og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Bluetooth®-ordmćrket og logoer er registrerede varemćrker tilhřrende Bluetooth SIG,
Inc.
Adobe og Flash er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller i andre lande.
Wi-Fi® er et registreret varemćrke tilhřrende Wireless Fidelity Alliance, Inc.
Beats, BeatsAudio og b-logoen er varemærker tilhørende Beats Electronics, LLC.
Facebook er et varemćrke tilhřrende Facebook, Inc.
Twitter er et varemćrke tilhřrende Twitter, Inc., og bruges under licens.
FLICKR og FLICKR Dots-logoen er varemćrker og/eller registrerede varemćrker
tilhřrende Yahoo! Inc.
DLNA og DLNA-disklogoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Digital Living Network Alliance. Alle rettigheder forbeholdes. Ikke-autoriseret brug er
strengt forbudt.
iTunes og Mac er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
Polaris Office er et varemćrke tilhřrende Infraware, Inc.
Alle andre firma-, produkt- og servicenavne, der nævnes her, er varemærker,
registrerede varemærker eller servicemærker tilhřrende deres respektive ejere.
Skćrmbilleder heri er simulerede. HTC er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelse heri eller for hćndelige eller fřlgende skader, der mĺtte opstĺ fra
leveringen af dette materiale. Oplysningerne leveres "som de er" uden garanti af
nogen art og kan ændres uden varsel. HTC forbeholder sig ogsĺ retten til at revidere
indholdet af dette dokument pĺ et hvilket som helst tidspunkt uden varsel.
Ingen del af dette dokument mĺ gengives eller overfřres pĺ nogen mĺde eller med
nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse eller
186
Varemærker og ophavsret
lagring pĺ et hentesystem eller oversćttes til et sprog pĺ nogen mĺde uden forud
skriftlig tilladelse fra HTC.
187
Indeks
Indeks
A
D
Administration af hukommelse 175
Aktier 141
Alarm 131
Android Market
Se Google Play
Ansigtsgenkendelse 39
Ansigtslås
Se Ansigtsgenkendelse
Automatisk synkronisering 77
Dataforbindelse
- adgangspunkt 159
- tænde/slukke 159
Deling
- billeder og videoer 67
- spil og programmer 145
Diasshow 62, 73
Dokumenter
- redigere 134
- vise 133
Dropbox 104
B
Baggrund
- ændre 31
Batteri
- kontrollerer brug 172
- oplade 10
- spare batteri 22
Billeder
- dele 67
- mærke 67
- redigere 63
- vise 62
Bluetooth
- afbryde eller ophæve parring 166
- afsende oplysninger 166
- dele musik 72
- modtage Kontaktpersonoplysninger
(vCard) 168
- modtage oplysninger om
Kalenderbegivenhed
(vCalendar) 168
- oprette forbindelse til et Bluetoothhovedsæt eller et bilsæt 164
- tænde/slukke 164
Browser
- bogmærker 58
- bruge 55
- indstillinger 61
- oversigt 58
- åbning af en inkognito-fane 58
E
E-mail
- afsende 94
- arbejde med Exchange ActiveSync-email 96
- forenet indbakke 93
- sortere e-mail-meddelelser 94
- styre e-mail-meddelelser 97
- tilføje en Exchange-konto 92
- tilføje en POP3/IMAP-konto 92
Exchange ActiveSync
- afsende en mødeindkaldelse 97
- arbejde med Exchange ActiveSync-email 96
- Ikke til stede 96
F
Fabriksnulstilling 184
Facebook
- checke ind på et sted 89
Facebook for HTC Sense 87
Filmeditor
- oprette et diasshow 73
Firmware
Se Softwareopdatering
Flash player 61
Flytilstand 169
FM-radio 144
188
Indeks
Footprints 120
Foretage et opkald 40
FOTA
Se Softwareopdatering
Friend Stream 87
G
Galleri
- afsende billeder og videoer 66
- dele billeder og videoer 67
- om 62
- redigere billeder 63
- se video 63
- visning af billeder 62
Genstart 183
Genveje 16
Geotag 29, 62
Google Maps 126
Google Play 142
Google+ 90
H
Hard-nulstilling
Se Nulstilling til fabriksstandarder
HDR 27
Henter
- vise hentninger 60
Hotspot
Se Trådløs router
Hovedtelefoner 164
HTC Sync Manager 23, 147
HTC Watch 111
HTC-ur
- indstille en alarm 131
- Verdensur 131
Højttalertelefon 44
Håndfri 164
I
Ikoner 177
Inaktiv skærm
Se Låseskærm
Indstillinger
- Lagring 175
- Lyd 170
- Om 175
- Programmer 175
- Sprog og tastatur 171
Inkognito-tilstand 58
Internetforbindelse
- dataforbindelse 159
- trådløs router 162
- VPN 161
- Wi-Fi 160
Internetopkald 45
K
Kalender
- administrere begivenheder 101
- indstillinger 103
- oprette en begivenhed 99
- påmindelser 102
- visninger 99
Kamera
- bruge frontkameraet 25
- effekter 25
- grundlæggende 24
- indstillinger 29
- optage en video 25
- scener 26
- Serieoptagelse 26
- slow motion 28
- tage et billede 25
- zooming 24
Konferenceopkald 45
Kontakter
- filtrere dine kontakter 79
- flette kontaktoplysninger 81
- grupper 83
- indstille søgemuligheder 79
- kopiere fra SIM-kort 80
- overfører kontakter 80
- redigere en kontakt 83
- slette 83
- slette kontakter 83
- tilføje en ny kontakt 80
- tilføjelse 80
- widget 85
Kontinuerlig optagelse 26
Kopiering af tekst 19
Kort 117
Kortnummer 40
Kører 114
189
Indeks
L
Lav belysning 28
Locations
- footprints 120
- hente kort 126
- hente kørselsvejledninger 124
- købe tjenester 126
- om 117
- styre tjenester 126
- tænde for placeringstjenester 117
- vise kort 119
Lyd
- ringetone, meddelelser og alarmer 37
- Lommetilstand 171
- lydsæt 37
- skifte profiler 170
- skifte til højttalertelefon 171
- sænke ringetonelydstyrken
automatisk 171
- valg af hørbar 171
Læseliste 59
Låseskærm
- afspille musik 70
- genveje 39
M
Mappe
- fjernelse af elementer 36
- gruppering af programmer 35
- omdøbning 36
Market
Se Google Play
Master-nulstilling
Se Nulstilling til fabriksstandarder
Meddelelser
- kopiere til SIM-kortet 52
- låsning 52
- panel 21
- slette 52
- slette en samtale 53
- status- og meddelelsesikoner 177
- videresendelse 51
- vise 50
MMS 48
Multimediemeddelelse 48
Musik
- afspille musik fra låseskærmen 70
- afspilningsliste 70
- dele musik via Bluetooth 72
- gennemgå biblioteket 69
- indstille en sang som ringetone 72
- lytte 69
- overføre fra computer 154
Mødeindkaldelse 97
N
Navigation
Se Kører
Noter
- dele 137
- læsning 137
- om 135
- oprette notesbøger 135
- skrive 136
O
Onlinekonti
- hvad du kan synkronisere med 76
- styre 77
Opgaver
- administrere lister 140
- filtrere opgaver 140
- oprettelse af en liste 140
- oprettelse af en opgave 138
Opgradering
Se Softwareopdatering
Opkaldsoversigt 46
Optag din stemme 145
Optaget skærm 20
Overføre musik fra computer 154
P
Panorama 27
Par en Bluetooth-enhed 164
Programmer
- dele 145
- ikoner 33
- installere 142
- slette 143
PUK (PIN Unblock Key) 173
R
Radio
Se FM-radio
190
Indeks
Reader-tilstand 57
Ringe hjem 47
Ringelydstyrke
- få telefonen til at ringe højere 171
- sænke ringetonelydstyrken
automatisk 171
Ringetone
- beskære 72
- indstille 72
Router
Se Trådløs router
S
Scener 30
Se-liste 59
Sikkerhed 173
Sikkerhedskopi
- bemærkninger 135
- footprints 121
- indstillinger 172
- kontakter 86
- meddelelser 53
- opgaver 140
- ordbog 182
- ture 122
SIM-kort
- fjerne 9
- indsætte 9
- kopiere en meddelelse 52
- SIM-pinkode 173
SkyDrive 108
Skærm
- deaktivere skærmrotation 170
- genkalibrere G-sensor 170
- inaktiv skærm 16
- justere skærmens lysstyrke 169
- ændre tiden, før skærmen
slukker 169
Skærmbillede
Se Optaget skærm
Skærmlås 173
Skærmtastatur
Se Tastatur
Slet kontakter 83
Slet programmer 143
Slow motion-video 28
Slumretilstand 15
SMS 48
Softwareopdatering 22
Spring-visning 13
Sprog 171
Startskærm
- fjernelse af et panel 37
- om 13
- Omorganisering af elementer 34
- omorganisering af startpaneler 36
- startlinje 35
- tilføjelse af et panel 37
- tilføjelse af widgets 32
- udvidet 13
Stemmeindtastning 182
Strøm
- gør i slumretilstand 15
- kontrollerer batteriforbruget 172
- oplade batteriet 10
- spare batteri 22
Synkroniser
- HTC Sync Manager 23
- onlinekonti 77
- synkroniserer med computer 147
Søg 55
T
Taleoptagelse 145
Tastatur
- forudsigelig tekst 181
- indtaste tekst 180
- indtaste tekst ved at tale 182
- ordbog 181
- ændre sproget 180
Tekstmeddelelse 48
Telefonindstillinger
- Lagring 175
- Lyd 170
- Om 175
- Programmer 175
- Skærm 169
- Sprog og tastatur 171
Telefonlager
- flytte programmer til
telefonlageret 176
Telefonopdateringer
Se Softwareopdatering
Telefonopkald
- foretage et nødopkald 41
- konfigurere et konferenceopkald 45
191
Indeks
- modtage 42
- ringe til et nummer i en e-mail 41
- ringe til et nummer i en
meddelelse 41
- ringe ved hjælp af Wi-Fi 45
Telefonoplysninger 175
Tethering
Se USB-tethering
Tidsmarkering 137
To-do-lister 140
Trådløs router 162
U
Udskriftskærm
Se Optaget skærm
Ur 130
USB-tethering 158
V
Vejr
- tilføje byer 132
- undersøge vejret 132
Video-billede
Se tage billeder mens man optager
Videoer
- dele 67
- optage 25
- redigere 65
- se 63
- tage billeder mens man optager 26
VPN
- opretter forbindelse 162
- tilføje en forbindelse 162
W
Wi-Fi
- netværksstatus 161
- oprette forbindelse til et andet
netværk 161
- ringe 45
- tænde 160
Widgets
- fjerne 34
- tilføjelse 32
- ændring af indstillinger 33
Y
YouTube
- dele videoer 68
Æ
Ændre telefonsprog 171