Strinjam se s splošnimi pogoji

Comments

Transcription

Strinjam se s splošnimi pogoji
ANTIKVARIAT GLAVAN
NOVOSTI junij, julij 2016
Zap.
Št.
Avtor
1 Bogo Zupančič
2 Tone Cevc
3 Ivan Tavčar
Jože Jurčič, Jože
4 Stritar
5 Oton Župančič
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Anton Kosi
Carl Gustav Jung
Franz Mehring
Han Suyin
Han Suyin
Henrik Tuma
Ladislav Bevc
Pavel Göstl
Taylor Caldwell
Naslov
Založba
ARHITEKTURA
Arhitekt Josip Costaperaria in ljubljansko
KUD Polis
moderno meščanstvo
Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in
DZS
oglarjev na Slovenskem
BIBLIOFILSKE
Ig. Pl. Kleinmayr &
Fed. Bamberg
Tavčarjeve povesti 1-5
Otona Wagnerja
prodajalnica
Pesmi Franceta Preširna, s pesnikovo
knjigarskih,
podobo, z njegovim životopisom in
umetnijskih in
muzikalnih reči
estetično-kritičnim uvodom
Omladina
Sto ugank
Ig. Pl. Kleinmayr &
Fed. Bamberg
Poezije doktorja Franceta Prešerna
BIOGRAFIJE, SPOMINI
samozaložba
Božidar Flegerič. Življenjepis in pesmi
DZS
Spomini, sanje, misli
DZS
Karl Marx
Lipa
Umrljivi cvet
Lipa
Poletje brez ptic
Naša založba
Iz mojega življenja
Jutro
Spomini
Didakta
Srečanja s stavbarji
DZS
Aspazija 1-2
Mladinska knjiga
Dnevnik Ane Frank
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
Kraj
Leto
izdaje
Vezava
Cena €
Ljubljana
2004 platno+ovitek
25,00
Ljubljana
1984 platno+ovitek
20,00
Ljubljana
1896 platno
160,00
Ljubljana
Ljubljana
1866 polusnje
1915 četrtplatno
180,00
30,00
Ljubljana
1900 platno
Maribor
Ljubljana
Ljubljana
Koper
Koper
Ljubljana
Ljubljana
Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
1913
1989
1974
1973
1974
1937
2006
1996
1980
1981
broširana
broširana
platno+ovitek
platno+ovitek
platno+ovitek
polplatno
karton
karton
platno+ovitek
karton
30,00
15,00
15,00
8,00
6,00
6,00
20,00
10,00
12,50
8,00
6,00
ANTIKVARIAT GLAVAN
DRAMATIKA
Cankarjeva založba
DZS
Cankarjeva založba
Obzorja
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Maribor
1963
1950
1981
1970
21 William Shakespeare Hamlet
Karantanija
Ljubljana
2002 karton
22 William Shakespeare Julij Cezar
Goriška tiskarna
Gorica
1904 broširana
15,00
Ljubljana
1931 broširana
8,00
Mladinska knjiga
Ljubljana
2004 karton
40,00
Tiskovna zadruga
Filozofska fakulteta,
Odd.za filozofijo
Karantanija
Znanstvena knjižnica
v Ljubljani
V: Problemi. Let. 6,
št. 65-66
Ljubljana
1921 broširana
20,00
Ljubljana
Ljubljana
2001 broširana
1995 karton+ovitek
6,00
12,00
Ljubljana
1909 broširana
20,00
1968 broširana
10,00
broširana
1922 broširana
8,00
6,00
17
18
19
20
Dane Zajc
Homer
Jean Paul Sartre
Peter Božič
Otroka reke
Iliada
Izbrane drame
Človek v šipi
23 A. Jamnik
EKONOMIJA
Vzroki našega siromaštva: poti ter sredstva
za izhod iz njega ter za dosego narodnega
Tiskarna Slovenija
blagostanja
24
Slovenski etnološki leksikon
platno+ovitek
platno+ovitek
platno+ovitek
broširana
20,00
12,00
8,00
6,00
6,00
ETNOLOGIJA
FILOZOFIJA
25 France Veber
Uvod v filozofijio
26 Franci Zore
27 Friedrich Nietzsche
Iz zgodovine antične grške filozofije
Rojstvo tragedije iz duha glasbe
28 Mihajlo Rostohar
Uvod v znanstveno mišljenje 1-6
29 Valentin Kalan
Diltheyevo zgodovinsko mišljenje
30 Dragiša Dukić
31 Emil Adamič
GLASBA, PLES
100 najpopularnijih starogradskih pjesama Savez muzičkih
udruženja Hrvatske
i romansi i šlagera
Učiteljska tiskarna
Mladinske pesmi
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
Zagreb
Ljubljana
ANTIKVARIAT GLAVAN
32 Ivo Cenerić
33 Rustja Vlada
Pesme za Koštanu
OOUR MIP "NOTA"
Društvo učiteljev in
profesorjev telesne
Slovenski simbolični plesi za osnovne šole vzgoje LRS
Beograd
1973 broširana
6,00
Ljubljana
1955 broširana
6,00
Ljubljana
2006 karton
10,00
Ljubljana
Maribor
karton, platnen
1952 hrbet, ovitek
1978 platno+ovitek
10,00
8,00
Ljubljana
Maribor
1922 polplatno
1980 platno+ovitek
15,00
15,00
Maribor
1972 platno+ovitek
20,00
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
1943 broširana
1998 karton
2002 broširana
25,00
8,00
8,00
Ljubljana
1994 broširana
6,00
Ljubljana
1910 polplatno
15,00
Maribor
1938 platno
30,00
Ljubljana
1923 platno
35,00
GORNIŠTVO
34 Aleš Kunaver idr.
Trisul, varuh boginje
35 Anderl Heckmair
36 Marjaž Kmecl
Trije zadnji problemi Alp
S prijatelji pod macesni
37 Rudolf Badjura
38 Walter Bonatti
Jugoslovenske Alpe; I. deo: Slovenija
Moje gore
39 France Dobrovoljc
40 Ivan Grafenauer
41 Janez Sršen
42 Marko Marinčič, ur.
Miguel de Cervantes
43 Saavedra
44 Slavko Klepec, ur.
samozaložba Dušica
Kunaver
Mladinska knjiga
Obzorja
Ig. Pl. Kleinmayr &
Fed. Bamberg
Obzorja
JEZIKOSLOVJE, LITERARNA ZGODOVINA
Obzorja
Cankarjev album
Lepa Vida: študija o izvoru, razvoju in
SAZU
razkroju narodne balade o Lepi Vidi
Gospodarski vestnik
Jezik naš vsakdanji
DZS
Antična poezija
Don Kihot
Zbirka slovenskih citatov in aforizmov
DZS
Ig. Pl. Kleinmayr &
Fed. Bamberg
KUHARICE
Gospodinjstvo in sodobna meščanska
Tiskovna založba
o.r.z. z o.z.
45 Andrej Pčeljnikov, ur. slovenska kuhinja
Jugoslovanska
knjigarna
Slovenska kuharica
46 Felicita Kalinšek
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
ANTIKVARIAT GLAVAN
47 Peter Svetik
Kostelske drobtine
Turistično-športno
društvo Kostel
Hrib
2000 broširana
6,00
48 Radovan Marčić
Gustoza đita: jadranski gurmanski peljar
Fabra
Zagreb
2003 broširana
6,00
Ljubljana
2002 karton
8,00
Ljubljana
2002 karton
8,00
8,00
LEPOSLOVJE
50 Douglas Adams
Zbogom in hvala za vse ribe
51 Douglas Adams
Pretežno neškodljiva
Tehniška založba
Slovenije
Tehniška založba
Slovenije
52 Edvard Kocbek
Gabriel Garcia
53 Marquez
54 Hans Hellmut Kirst
55 Hans Hellmut Kirst
56 Ivo Andrić
57 Janez Jalen
58 Jean Paul Sartre
59 Jožegf Paganel
Lothar-Günther
60 Bucheim
61 Robert Harris
62 Umberto Eco
63 Vladimir Tolstoj
64 Voltaire
Strah in pogum
Mladinska knjiga
Ljubljana
1985 um.usnje+ovitek
Polkovnik nima nikogar, ki bi mu pisal
08-15 1.-3. del
Noč generalov
Most na Drini
Bobri
Odlog
Kerubini
Cankarjeva založba
Obzorja
Obzorja
Delo
Mladinska knjiga
Cankarjeva založba
ŠKUC
Ljubljana
Maribor
Maribor
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
1979
1975
1964
2004
1995
1981
1979
platno+ovitek
platno+ovitek
platno+ovitek
platno+ovitek
karton
platno+ovitek
broširana
6,00
10,00
6,00
6,00
8,00
10,00
8,50
Podmornica
Pompeji
Ime rože
Ana Karenina 1-2
Kandid
Otroci stepe: narodopisne črtice o Kirgizih
in Turkmencih
Lipa
Učila International
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Tiskovna zadruga
Koper
Tržič
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
1975
2004
2004
1962
1931
platno+ovitek
karton
platno+ovitek
platno+ovitek
broširana
10,00
8,00
6,00
10,00
8,50
Goriška matica
Gorica
1925 polplatno
Ljubljana
Ljubljana
1922 broširana
1983 platno+ovitek
65
66 Anton Janša
67 Anton Ramovš
Nauk o čebelarstvu
Slapovi v Sloveniji
NARAVOSLOVJE
Jugoslovanska
knjigarna
Slovenska matica
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
6,00
30,00
16,50
ANTIKVARIAT GLAVAN
broširana+ovite
1999 k
1954 platno+ovitek
2013 broširana
12,00
10,00
8,00
2015 karton
1936 platno
20,00
15,00
Celje
1933 platno
10,00
68 Boris Kryštufek
69 Charles Darwin
70 Jože Rihar
Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije
O nastanku vrst
Vzrejamo boljše čebele
DZS
DZS
Pansan d.o.o
71 Marinko Tone
72 Milan Vidmar
Pajki: kaj bi morali vedeti o njih
Oslovski most
samozaložba
Tiskarna Merkur d.d.
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Mala
Nedelja
Ljubljana
Družba sv. Mohorja
Valter Bohinec, Silvo
73 Kranjec, Karel Dobida Naše morje
OSEBNOSTNA RAST
74 Anne Whiting
75 Deepak Chopra
Joshua Fields
Millburn, Ryan
76 Nicodemus
77 Sanja Rozman
78
79
80
81
82
83
84
85
Anton Polenec
Branka Jurca
Branko Ćopić
Brata Grimm
Brata Grimm
Brata Grimm
Brata Grimm
Christine Nöstlinger
Ste vneto navdušeni? Kako spodbuditi
vnemo za uresničevanje želja?
Mlado telo in neodvisen um
Orbis
Vale-Novak
Ljubljana
Ljubljana
2010 broširana
1996 broširana
Minimalizem: živeti s smislom
Sanje o rdečem oblaku
Mladinska knjiga
Svet knjige
Ljubljana
Ljubljana
2015 karton
1994 karton
Ljubljana
Ljubljana
Zagreb
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Celovec
1978
1962
1970
1969
1967
1966
1966
2001
broširana
karton
broširana
broširana
broširana
broširana
broširana
karton
2,00
4,00
6,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
Ljubljana
Ljubljana
1968 broširana
1966 broširana
2,00
3,00
OTROŠKE, MLADINSKE
Mladinska knjiga
Korak v morje
Mladinska knjiga
Lizike za vse
Naša djeca
Ježeva hišica
Mladinska knjiga
Zvezdni tolarji
Mladinska knjiga
Gosja pastirica pri studencu
Mladinska knjiga
Velikan in krojaček
Mladinska knjiga
Zvezdni tolarji
Mohorjeva družba
Franceve nove zgodbe
86 Desanka Maksimović Travniški zvonček
Šivilja in škarjice
87 Dragotin Kette
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
6,00
8,00
8,00
10,00
ANTIKVARIAT GLAVAN
88 Ela Peroci
Evelina Umek, Samo
89 Jenčič
90 Evyenios Trivizas
91 Fran Levstik
Mladinska knjiga
Ljubljana
1966 broširana
2,00
Slovar radovednega Tačka
O skopuhu, ki se je skril v blagajno
Martin Krpan
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
1992 karton
2006 karton
1971 broširana
6,00
8,00
4,00
Martin Krpan z Vrha
Gospod in hruška
Laž in njen ženin
Gospod in hruška
Naše živali
Oblaček-ovčica
Zrcalce
Marketing 013 ZTP
Lepa beseda
Mladinska knjiga
Založništvo tržaškega
tiska
Sanje
Sanje
Sanje
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Trst
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
1981
2007
2008
2007
1966
Bam bam postane kipar
platno
karton
karton
karton
broširana
broširana
1965 broširana
15,00
8,00
8,00
8,00
3,00
2,00
3,00
Beogradski izdavačkografički zavod
Beograd
1972 broširana
3,00
Leteča medveda
Beogradski izdavačkografički zavod
Beograd
1972 broširana
3,00
101 Hanna - Barbera
Jogi v cirkusu
Beogradski izdavačkografički zavod
Beograd
1972 broširana
3,00
102 Hanna - Barbera
Ošpice v zlatem logu
Beogradski izdavačkografički zavod
Beograd
1972 broširana
3,00
Jogi na plesu
Pismo za zobno vilo
Harry Potter: Kamen modrosti
Harry Potter: Jetnik iz Azkabana
Harry Potter: Svetinje smrti
Harry Potter: Feniksov red
Beogradski izdavačkografički zavod
Morfem
Epta
Epta
Mladinska knjiga
Epta
1972
2014
1999
2000
2008
2003
broširana
karton
karton
karton
karton
karton
3,00
10,00
8,00
10,00
10,00
10,00
92
93
94
95
96
97
98
Fran Levstik
Fran MIlčinski
Fran Milčinski
Fran Milčinski
France Bevk
Fred Rodrian
Gregor Vitez
Čebelice
99 Hanna - Barbera
100 Hanna - Barbera
103
104
105
106
107
108
Hanna - Barbera
Helena Kraljič
J. K. Rowling
Joanne Rowling
Joanne Rowling
Joanne Rowling
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
Beograd
Jezero
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
ANTIKVARIAT GLAVAN
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Josip Ribičič
Karl May
Karl May
Karl May
Karl May
Leopold Suhodolčan
M. Bolšincov
Marijan Prosen
Marja Cerkovnik
Marjanca Šeme
Miškolin
Inkova oporoka
Stezosledec
Grad Rodriganda
Lovec jastrebji kljun
Pikapolonček
Deček iz narvske stražnice
Utrinki iz astronomije
Andrejev lok
Spomini partizanske ućiteljice
119
120
121
122
123
124
Michael Allaby
Miki Muster
Miki Muster
Miki Muster
Miki Muster
Milan Dekleva
Šolska enciklopedija. Spoznavajmo okolje
V svet tišine
V puščavi in goščavi
V Afriki
Detektiv
Totalka odštekan dan
Mladinska matica
poverjeništva UJU
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Obzorja
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Tehniška založba
Slovenije
Delavska enotnost
Delo
Delavska enotnost
Delavska enotnost
DZS
125
126
127
128
129
130
Nancy Fielding Hulick
Nikolaj V. Gogolj
Oton Župančič
Otrfried Preussler
Peter Svetina
Primož Suhodolčan
Picture dictionary
Taras Bulba
Kanglica
Razbojnik Rogovilež
Domače naloge
Kuža, zaljubljen kot pes
Golden Press
Karantanija
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Karantanija
131 Richard Sutton
132 Roald Dahl
Avtomobili
Odvratne rime
Pomurska založba
Mladinska knjiga
133 Rupert Matthews
134 Srečko Kosovel
Raziskovalci
Naša bela mačica
Pomurska založba
Mladinska knjiga
135 Steve Parker
Morska obala
Pomurska založba
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Maribor
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
1931
1968
1968
1968
1968
1968
1967
1980
1966
1970
broširana
usnje
usnje
usnje
usnje
karton
broširana
karton
broširana
broširana
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
2,00
6,00
3,00
2,00
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
1996
1987
2005
1987
1987
1992
karton
broširana
broširana
broširana
broširana
karton
4,00
6,00
6,00
4,00
6,00
8,00
New York
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Murska
Sobota
Ljubljana
Murska
Sobota
Ljubljana
Murska
Sobota
1959
1996
1972
2004
2014
2010
karton
karton
broširana
karton
karton
karton
4,00
4,00
2,00
6,00
6,00
6,00
1993 platno+ovitek
2010 karton
6,00
10,00
1995 platno+ovitek
1969 broširana
6,00
2,00
1996 platno+ovitek
6,00
ANTIKVARIAT GLAVAN
136 Tatjana Pregl Kobe
Teddy Slater
137 Margulies
138 Vid Pečjak
150 Walt Disney
Snowwhite and t5he seven dwarfs
151 Walt Disney
Aladdin, The magic carpet ride
152 Walt Disney
153 Walt Disney
154 Žarko Petan
Beauty and the beast
Donald Duck`s toy sailboat
Andrejčkova glava je prazna
Morfem
Western Publishing
Company
Karantanija
Tiskarna družbe sv.
Mohorja
Mladinska knjiga
Golden Press
Golden Press
Western Publishing
Company
Golden Press
Golden Press
Golden Press
Golden Press
Golden Press
Golden Press
Western Publishing
Company
Western Publishing
Company
Western Publishing
Company
Golden Press
Mladinska knjiga
155
156
157
158
159
160
O treh grahih, prekmurska ljudska pravljica
Janko in Metka
Rdeča kapica
Sneguljčica
Mojca Pokrajculja
Slovenske narodne pravljice
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Moja, moja babica
Oscar's New Neighbor
Drejček in trije marsovčki
139
140
141
142
Vinko Möderndorfer
Voja Carić
Walt Disney
Walt Disney
Koroške narodne pripovedke
Babica
Donald Duck, Private eye
Dumbo
143
144
145
146
147
148
149
Walt Disney
Walt Disney
Walt Disney
Walt Disney
Walt Disney
Walt Disney
Walt Disney
Cinderella
Bambi
Mother goose
Mickey Mouse`s picnic
The Wizards´duel
Donald Duck`s toy sailboat
Donald Duck lost and found
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
Jezero
2013 karton
6,00
New York
Ljubljana
1992 karton
2014 karton
6,00
8,50
Celje
Ljubljana
New York
New York
1946
1968
1961
1947
polplatno
broširana
karton
karton
New York
New York
New York
New York
New York
New York
New York
1986
1948
1952
1959
1963
1954
1960
karton
karton
karton
karton
karton
karton
karton
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
New York
1984 karton
4,00
New York
1993 karton
4,00
New York
New York
Ljubljana
1991 karton
1954 karton
1967 broširana
4,00
4,00
3,00
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
1969
1966
1966
1966
1966
1965
broširana
broširana
broširana
broširana
broširana
polplatno
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
10,00
20,00
2,00
4,00
4,00
ANTIKVARIAT GLAVAN
164
Veliki pravljičarji in njihove najlepše
pravljice
Pisani svet Walta Disneya: V deželi
domišljije
Norveške pripovedke 1-2
Pripovedke s strehe sveta: tibetanske
pripovedke
165
Jaz in ti v mestu in na kmetih
166 Anton Lehrmann, ur.
Perotninar I.
161
162
163
Mladinska knjiga
ČGP Delo, OOUR
Globus
Mladinska knjiga
Ljubljana
2001 karton
12,00
Zagreb
Ljubljana
1978 karton
1960 četrtplatno
20,00
25,00
Mladinska knjiga
Založniško podjetje
Otokar keršovani
Ljubljana
1995 karton
10,00
Reka
1961 broširana
samozaložba
Tržič
6,00
PERIODIKA
1906/7 platno
15,00
Prevalje
1922 platno
35,00
Ljubljana
Ljubljana
Maribor
Maribor
Maribor
1922
1977
1968
1971
1974
broširana
broširana
broširana
broširana
broširana
8,00
15,00
20,00
20,00
20,00
Trst
1966 broširana
10,00
1963 broširana
1971 broširana
6,00
10,00
1957 broširana
10,00
1936 karton
1969 platno+ovitek
20,00
15,00
POEZIJA
167 A. Žigon
168
169
170
171
172
Anton Vodnik
Boris A. Novak
Dane Zajc
Dane Zajc
Dane Zajc
Prešernova čitanka v dveh knjigah
Žalostne roke
Stihožitje
Ubijavci kač
Glava Sejavka
Rožengruntar
173 Filibert Benedetič
Razpoke
174 Fran Zore
175 France Forstnerič
Dežela
Pijani kurent
176 France Papež
Osnovno govorjenje
Gedichte; auswahl und übertragung von
Lily Novy
Poems
177 France Prešeren
178 France Prešeren
Tiskarna Družbe sv.
Mohorja
Jugoslovanska
tiskarna
DZS
Obzorja
Obzorja
Obzorja
Založništvo tržaškega
tiska
53. izdaja slovenske
kulturne akcije
Buenos Aires
Obzorja
Slovenska kulturna
akcija
Akademska založba
John Calder
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
Buenos
Aires
Maribor
Buenos
Aires
Ljubljana
London
ANTIKVARIAT GLAVAN
179 Franci Zagoričnik
180 Gregor Strniša
181 Igor Torkar
V risu
Škarje
Jetniški soneti
Obzorja
Obzorja
DZS
Maribor
Maribor
Ljubljana
1967 platno+ovitek
1974 broširana
1974 platno+ovitek
182 Ivo Svetina
Sfingin hlev
Goga
Centar za kulturnu
djelatnost omladine
Obzorja
DZS
Zvezna tiskarna
Lipa, Založništvo
tržaškega tiska
DZS
Slovenski knjižni
zavod
Obzorja
Cankarjeva založba
Cankarjeva založba
Obzorja
Obzorja
Mohorjeva založba
DZS
Cankarjeva založba
Založništvo tržaškega
tiska
Cankarjeva založba
Obzorja
Obzorja
Literarni klub Slovenj
Gradec in Kulturna
skupnost Slovenj
Gradec
Novo mesto
2010 karton
Zagreb
Maribor
Ljubljana
Ljubljana
1971
1968
1976
1924
Koper, Trst
Ljubljana
10,00
8,00
Ljubljana
Maribor
Ljubljana
Ljubljana
Maribor
Maribor
Celje
Ljubljana
Ljubljana
1972 platno+ovitek
1971 broširana
četrtplatno+ovit
1946 ek
1978 broširana
1974 broširana
1961 platno
1973 broširana
1974 broširana
1961 karton+ovitek
1995 karton
1964 broširana
Trst
Ljubljana
Maribor
Maribor
1971
1963
1969
1977
10,00
10,00
10,00
6,00
Ljubljana
1973 broširana
183
184
185
186
Janez Menart
Janko Glazer
Jaša Zlobec
Ljubo Jurković
187 Marko Kravos
188 Mart Ogen
Celuloidni pajac
Pohorje
Mlado jutro
Kotarke (cirilica)
Trkotno jadro
Podzemlje in druge pesmi
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Matej Bor
Miha Avanzo
Milan Jesih
Oton Župančič
Pavel Lužan
Rudi Miškot
Simon Gregorčič
Svetlana Makarovič
Svetlana Makarovič
Pesmi
Marnje
Legende
O domovina
Potovanje
Južni križ
Izbrane poezije
Show strahov
Somrak
198
199
200
201
Valentin Stanič
Veno Taufer
Veno Taufer
Vinko Ošlak
Pesme sa Kmete ino mlade ljudi
Jetnik prostosti
Vaje in naloge
Seizmograf čutov
202 Vinko Ošlak
Proletarska lirika
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
platno
karton+ovitek
broširana
broširana
usnje
platno+ovitek
broširana
broširana
12,00
20,00
15,00
6,00
8,00
12,00
8,00
8,00
6,00
10,00
12,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
6,00
ANTIKVARIAT GLAVAN
203
Zapojmo: zbirka partizanskih pesmi
Propagandna
komisija pri IOOF
Ljubljana
1945 broširana
15,00
Ljubljana
1932 broširana
6,00
Sarajevo,
Beograd
USA
1983 karton
2004 broširana
10,00
4,00
4,00
PRIROČNIKI
Ana Fischer204 Dückelmannova
205 Čedomil Šilić
206 Derrick Story
Postanek otroka in njegov razvoj
Šumske zeljaste biljke
Digital photography hacks
Založba revije "Žena
in dom"
Svjetlost, OOUR
Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva;
Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva
O'Reilly&Associates
207 Gisela G. Rauch-Petz Alergije in hrana
Mladinska knjiga
Ljubljana
2002 broširana
208 Gregor Fink
Sanje: simbolna govorica sanjskega sveta
Ljubljana
1994 karton
10,00
209 Heinrich Neuthaler
210 Lesley Bremness
Zdravilna zelišča
Velika knjiga o zeliščih
Trst
Ljubljana
1977 platno+ovitek
1997 karton
12,00
20,00
211 Minka Govekarjeva
Konserviranje
Maribor
1940 platno
20,00
212 Mirko Hrovat
Norman Vincent
213 Peale
214 Polona Komac
Stephen Thomas
215 Chang
216 Wolfgang Schmitz
Človek v zrcalu pregovorov
DZS
Založništvo tržaškega
tiska
Mladinska knjiga
Tiskarna sv. Cirila v
Mariboru
Založništvo tržaškega
tiska
Trst
1983 karton
8,50
Zmorem, če to verjamem
Angleška slovnica po naše
Mladinska knjiga
Cankarjeva založba
Ljubljana
Ljubljana
1992 karton
1984 broširana
6,00
8,00
Popolni sistem samozdravljenja
Hitrejše branje - boljše razumevanje
Poštarski manipulativni žigovi Bosne i
Hercegovine 1878.1918
Čebelja lekarna: napotki za uporabo
čebeljih pridelkov in pripravkov
Tomark
Avrora
Hrvatski filatelistički
savez
Ljubljana
Tržič
1996 broširana
2012 broširana
6,00
6,00
Zagreb
1981 broširana
6,00
TDS SKD Kondor
Ljubljana
1990 broširana
6,00
217 Zvonimir Pillauer
218
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
ANTIKVARIAT GLAVAN
219
Pravilnik za gradbo hišnih kanalov v občini
Vič
220 Anton Trstenjak
Hoja za človekom
221 France Veber
222 Lojze Potočnik
1931 broširana
8,50
Celje
1994 broširana
6,00
Ljubljana
1924 polplatno
25,00
Ljubljana
1943 broširana
12,00
Ljubljana
2006 karton
20,00
Ljubljana
2014 karton
10,00
Recreabull
Bruselj
1986 karton
30,00
PSIHOLOGIJA
Mohorjeva družba
Zvezna tiskarna in
knjigarna
Očrt psihologije
Psihološke osnove likovnega gledanja:
Filozofska fakulteta
Inavguralna disertacija
224 Primož Debenjak
SLOVARJI
Slovar simbolov: miti, sanje, liki, običaji,
Mladinska knjiga
barve, števila
Mali nemško-slovenski & slovenskoDZS
nemški slovar
225 F. Craenhals
Aventure a Sarajevo
226 Verij Švajgar
Železniška vozila
DZS
Ljubljana
1947 platno
30,00
TURIZEM
Lep dan kliče, 150 izletov po Sloveniji
Lep dan kliče 2, 100 izletov po Sloveniji
Lep dan kliče, 150 izletov po Sloveniji
Lep dan kliče, 100 izletov po Sloveniji
Modrijan
Modrijan
Modrijan
Modrijan
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
1999
2001
2003
2007
16,00
16,00
16,00
16,00
Ljubljana
1935 broširana
10,00
Ljubljana
1935 broširana
10,00
223 Jean Chevalier
STRIPI
TEHNIKA
227
228
229
230
Željko Kozinc
Željko Kozinc
Željko Kozinc
Željko Kozinc
karton
karton
karton
karton
UMETNOST
231 Alojzij Novak
Krasilna tehnika, IV. Zvezek
232 Alojzij Novak
Krasilna tehnika, II. Zvezek
Banovinska zaloga
šolskih knjig in učil
Banovinska zaloga
šolskih knjig in učil
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
ANTIKVARIAT GLAVAN
233 Douglas Mannering
234 Đorđe Petrović
Gauguin: življenje in delo
Kompozicija arhitektonskih oblika
235 Edmund Swinglehurst Botticelli: Življenje in delo
236 Emilijan Cevc
237 Gabrijel Humek
Janez Bogataj,
238 Stanislav Čičerov
239 Janice Anderson
240 Janice Anderson
241 Linda Doeser
242 Marijan Zadnikar
243 Milček Komelj
244 Nathaniel Harris
Srednjeveška plastika na Slovenskem
Gabrijel Humek
Mladinska knjiga
Naučna knjiga
1997 karton
1972 broširana
6,00
8,00
Mladinska knjiga
Ljubljana
UL Umetnostno
zgodovinski seminar Ljubljana
Cistercijanska opatija Stična
1998 karton
6,00
1956 broširana
1985 broširana
6,00
6,00
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
2000
1996
1997
1996
1995
1997
1997
Ljubljana
1973 karton
20,00
Zagreb
1989 platno+ovitek
10,00
Ljubljana
1939 broširana
25,00
Ljubljana
Ljubljana
2003 broširana
1935 platno
8,00
25,00
Ljubljana
1936 broširana
15,00
Neli Niklsbacher245 Bregar
Narodne vezenine na Slovenskem
246 Siegfried Melchinger
Povijest političkog kazališta
247 Štefan Jerko
Poglejmo se
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Družina
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Centralni zavod za
napredek
gospodinjstva
Grafički zavod
Hrvatske, OOUR
Izdavačka djelatnost
Uprava
humorističnega in
satiričnega lista
"Posebna izdaja"
248
249
Poklon svetlobi: slovensko slikarstvo prve
polovice 20. stoletja iz zasebnih zbirk:
razstava v Narodnem muzeju Slovenije, 22.
oktober - 22. november 2003
Slovenska fotografija
Narodni muzej
Slovenije, Antikvitete
Novak
Fotoklub Ljubljana
250
Mednarodna razstava umetniške fotografije Fotoklub Ljubljana
Maksim Gaspari: Bogastvo razglednic
Sisley: življenje in delo
Rubens: življenje in delo
Pissarro: življenje in delo
Hrastovlje
Bergant: življenje in delo
Lautrec: življenje in delo
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
Ljubljana
Beograd
platno
karton
karton
karton
platno+ovitek
karton
karton
30,00
6,00
6,00
6,00
10,00
8,00
8,00
ANTIKVARIAT GLAVAN
251
252
Mednarodna razstava fotografske
umetnosti v Ljubljani
Pregara v slovenski Istri
Fotoklub Ljubljana
Ljubljana
Gorica
1934 broširana
1993 broširana
15,00
8,00
253 Fran Erjavec
VERSTVA
Zgodovina katoliškega gibanja na
Slovenskem
Prosvetna zveza
Ljubljana
1928 polplatno
12,00
254 Franc Perne
France Stele, Franc
255 Terseglav
P. Tom Burke (1830-1883): značajna slika iz
zgodovine cerkvene zgovornosti
Sveta Rusija: Misli o zbližanju katoliške in
pravoslavne cerkve
I. pl. Kleinmayr&F.
Bamberg
Jugoslovanska
knjigarna
Ljubljana
1907 broširana
20,00
Ljubljana
1920 broširana
20,00
Kranj
Ribnica
1927 broširana
1997 broširana
10,00
8,50
Celje
1996 karton
8,00
Mladinska knjiga
Ljubljana
1994 karton
8,00
Založba juridistične
fakultete
Ljubljana
1927 usnje
20,00
Buenos
Aires
1971 broširana
10,00
Ljubljana
Ljubljana
1917 platno
2000 broširana
15,00
10,00
256 Janez Mikš
257 Maks Ipavec
258 Nyssenus Gregorius
O gmotnem položaju slovenske duhovščine samozaložba
Župnijski urad
Vodnik po cerkvah ribniške župnije
Življenje svete Makrine; Razgovor o duši in
Mohorjeva družba
vstajenju
259 Rabindranath Tagore Religija človeka
Cerkveno pravo katoliške cerkve s
posebnim ozirom na razmere v kraljevini
Srbov, Hrvatov in Slovencev
260 Rado Kušej
Družabna pravda: Ob osemdesetletnici
velike delavske okrožnice "Rerum
novarum" 1891-1971
261
Catalogus cleri et beneficiorum
ecclesiasticorum dioecesis labacensis
ineunte anno MDCCCCXVII
262
Tibetanska knjiga mrtvih
263
Litteris typogr.cathol.
Karantanija
ZGODOVINA
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
ANTIKVARIAT GLAVAN
264 Aldo Pirih
265 Alojz Cindrič
266 Andrej Gabršček
267 Anton Peterlin
268 Avgust Pirjevec
269 Avguštin Malle
Bojan Dimitrijević,
270 Dragan Bogetić
271 Edvard Kocbek
272 Edvard Kocbek
Pomlad na obali: Komanda mesta Koper
Študenti s Kranjske na dunajski univerzi
1848-1918
Goriški Slovenci 1-2
Drobtinice iz zgodovine župnije Šmihelske
Knjižnice in knjižničarsko delo
Die slowenische Presse in Kärnten 18481900
Tršćanska kriza 1945-1954
Listina
Dnevnik: 1946
273 Fran Sušnik
Prekmurski profili
274 Fran Vatovec
Rožna dolina
275 Fran Zwitter
Die Kärntner Frage
Frank Česen; Jože
276 Bajec
277 Gojko Zupan
278 Ida Dolšek
279 Igor Omerza
Odlomek iz zgodovine St. Clair avenije;
Biografije urednikov in publicistov
slovenskega izseljenskega časopisja v ZDA
Cerkve na Kočevskem nekoč in danes
Niti življenja: Življenjepisi Šmarčanov,
Litijanov in okoličanov
Od Belce do Velikovca ali kako sem vzljubil
bombo
Občinski odbor ZZB
NOV Koper, Domicilni
odbor Komande
mesta Koper
Koper
1990 broširana
12,00
Univerza
samozaložba
Ljubljana
Ljubljana
2009 platno+ovitek
1932 platno
30,00
40,00
Šmihelska cerkev
Družba sv. Mohorja
Slovenski znanstveni
inštitut
Institut za savremenu
istoriju
Slovenska matica
Cankarjeva založba
Slovenska straža
podružnica Maribor
Olepševalno
turistično društvo
Rožna dolina
Slovenski znanstveni
inštitut
Novo mesto
Celje
1879 platno
1940 platno
40,00
30,00
Celovec
1979 broširana
Beograd
Ljubljana
Ljubljana
2009 karton
1967 platno+ovitek
1991 platno+ovitek
12,00
12,00
8,00
Maribor
1929 broširana
20,00
Ljubljana
1958 broširana
10,00
Celovec
1979 broširana
8,00
1969 broširana
1993 broširana
10,00
25,00
Biroservis
Ljubljana
Kočevje
Šmartno
pri Litiji
2013 karton
10,00
Mohorjeva založba
Celovec
2011 platno
20,00
Posebni odtis iz
Slovenskega
izseljenskega
koledarja 1970
Župnija: Muzej
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
8,00
ANTIKVARIAT GLAVAN
280 Ivan Artač
281 Janez Kajzer
Opčine: zgodovinski oris župnije
S tramovi podprto mesto
Bilder aus Krain. I. Im Gebiete der SteinerBahn
Sadjarske zadruge
282 Janez Zima
283 Jos. Priola
Josip Edgar, Leopold
Kartuzija Pleterje in partizani
284 Lavov
285 Josip Wester
286 Jože Pirjevec
Lado Ambrožič287 Novljan
Župnijska skupnost
Mladinska knjiga
Ig. V. Kleinmayr &
Fed. Bamberg
Zadružna zveza
Opčine
Ljubljana
1994 broširana
1983 platno+ovitek
10,00
10,00
Ljubljana
Ljubljana
1891 polplatno
1929 broširana
35,00
10,00
Obzorja
Dolenjsko muzejsko
društvo
Maribor
1977 broširana
8,00
Novo mesto
1958 broširana
6,00
Koper
Nova
Gorica
Polhov
Gradec,
Ljubljana
1995 karton
Novomeški spomini
Jugoslavija 1918-1992. Nastanek, razvoj ter
razpad Karadjordjevićeve in Titove
Lipa
Jugoslavije
Pohod štirinajste
ČZP Soča
288 Marijan Slabe
Župnija Polhov Gradec
289 Mario Gariup
Opcija za tretji rajh v Kanalski dolini
290 Martin Baucer
Zgodovina Norika in Furlanije
Župnijski urad
Krožek za družbena
vprašanja Virgil Šček;
Dom
Trst, Čedad
Slovensko bibliofilsko
društvo
Ljubljana
Milica Kacin Wohinz,
291 Jože Pirjevec
Miroslav Kokolj, Bela
292 Horvat
293 Miroslav Milutinovich
294
295
296
297
Moravski
Nikolai Berdiajew
Pepca Zajec
Roger Gogala
Marsilio
Storia degli sloveni in Italia (1866-1998)
Prekmursko šolstvo od začetka reformacije
Pomurska založba
do zloma nacizma
Službeni glasnik
Automobili i Josip Broz Tito 1912 - 1980
Slovensko
zgodovinsko društvo
za Koroško
Slovenski Korotan
Vita nova
Wahrheit und lüge des kommunismus
samozaložba
Poljudna zgodovina župnije Kopanj
Forma 7
Tisočletna govorica zastav
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
25,00
1967 platno+ovitek
6,00
1996 platno+ovitek
20,00
2000 broširana
12,00
1991 platno+ovitek
30,00
Venezia
Murska
Sobota
Beograd
1998 broširana
10,00
1977 platno+ovitek
2015 broširana
25,00
25,00
Celovec
Luzern
Ljubljana
Ljubljana
1919
1934
1970
2002
broširana
broširana
broširana
karton
12,00
15,00
20,00
10,00
ANTIKVARIAT GLAVAN
298 S. Rutar
Zgodovina Tolminskega, to je: zgodovinski
dogodki sodnijskih okrajev Tolmin, Bolec
in Cerkno ž njih prirodoznanskim in
Goriški muzej
statističnim opisom
299 Stanko Petelin
Vojkova brigada
ČZP Soča
300 Stanko Petelin
Gradnikova brigada
ČZP Soča
301 Stanko Petelin
302 Tone Cevc
Prešernova brigada
Velika planina v sliki
303 Vlasta Brajković
Walter Pohl, Karl
304 Vocelka
305
Grbovi; grbovnice - rodoslovja
ČZP Soča
Mladinska knjiga
Povijesni muzej
Hrvatske
Habsburžani, Zgodovina evropske rodbine
Ocenjevanje vojne škode
Mladinska knjiga
Tiskarna Merkur
Die Rentabilität der Tauernbahn und ihrer
Fortsetzung nach Trieste
Seznam slovenskih in nemških imen
Koroških krajev
Načrt mesta Ljubljane: seznam ljubljanskih
ulic, trgov, javnih uradov itd.
Milano od odpora do rekonstrukcije
Trst med vzhodom in zahodom; razstava
Arhiva RS
Uprava "Načrta mesta
Ljubljana"
Mestna galerija
Arhiv Republike
Slovenije
Propagandni odsek
IX. Korpusa NOV in
POJ
306
307
308
309
310
311
312
Leto borb ob Soči: september 1943 - 1944
Temna stran meseca: kratka zgodovina
totalitarizma v Sloveniji
Nova
Gorica
Nova
Gorica
Nova
Gorica
Nova
Gorica
Ljubljana
1972 platno+ovitek
35,00
1968 platno+ovitek
6,00
1966 platno+ovitek
6,00
1967 platno+ovitek
1993 broširana
6,00
8,00
Zagreb
1976 broširana
4,00
Ljubljana
Ljubljana
1994 karton
1945 broširana
40,00
6,00
Buchdruckerei des
österreichischen Lloyd Trst
1894 polplatno
12,00
samozaložba
Celovec
1963 broširana
12,50
Ljubljana
Ljubljana
1942 broširana
1981 broširana
15,00
4,00
Ljubljana
1992 broširana
5,00
broširana
25,00
Nova revija
INTERNETNA PONUDBA KNJIG
Ljubljana
Ljubljana
1945?
1998 platno+ovitek
25,00
ANTIKVARIAT GLAVAN
313
314
315
Naša šola 1854-1964
Statuti krajevnih uprav in slovenska
manjšina
500 let Lašč
Osnovna šola
Podbočje
Krožek za družbena
vprašanja
Kočevski tisk
Podbočje
1964 broširana
10,00
Trst
Kočevje
1992 broširana
1970 broširana
8,00
8,00
Družba sv. Rafaela
Ljubljana
1936 broširana
8,00
Mobitel
Ljubljana
2004 broširana
4,00
318
1. slovenski izseljenski kongres v Ljubljani
Ljubljanska pokrajina: poštni promet v
času okupacije od 11.4.1941 do 8.5.1945
Pomen univerze v Ljubljani za Slovence in
državo SHS
Ljubljana
1927 broširana
10,00
319
Kärnten bleibt Deutsch: Zur Tradition und
Gegenwart der Feiern zum 10. Oktober
Klub slovenskih
študentov na Dunaju
Dunaj,
Celovec
1980 broširana
10,00
316
317
INTERNETNA PONUDBA KNJIG