a) care urmează a fi realizată în cadrul ULIM în anul academic

Comments

Transcription

a) care urmează a fi realizată în cadrul ULIM în anul academic
PLANUL DE ACTIVITĂŢI
ULIM
ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
pentru anul academic
2014-2015
CUPRINS:
I.
Calendarul sărbătorilor oficiale ale ţărilor lumii si organismelor internaţionale cu ambasadele cărora ULIM are semnate
acorduri de colaborare
II.
Agenda prelegerilor publice susținute de către lideri politici, șefi și reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în
Republica Moldova
III.
Agenda manifestărilor ştiinţifice internaţionale organizate de către ULIM în parteneriat cu centre universitare şi organisme
internaţionale
IV.
Proiecte internaţionale desfăşurate în cadrul ULIM în anul academic 2014-2015
V.
Activități planificate în scopul stabilirii/aprofundării relațiilor de colaborare cu misiuni diplomatice, centre universitare și
organisme internaționale
V.1. Stabilirea unor noi parteneriate de cooperare națională și internațională
V.2. Dezvoltarea relațiilor inter-universitare
VI.
Mobilități ale studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ (care urmează a fi realizate în cadrul ULIM incoming/de la ULIM la universitățile partenere –outgoing în anul academic 2014-2015
VII.
Agenda evenimentelor extracurriculare internaţionale (cu caracter cultural, informativ, artistic şi sportiv)
VIII. Activități în scopul promovării imaginii ULIM
IX.
Programul activităţilor centrelor internaţionale din cadrul ULIM
I. CALENDARUL SĂRBĂTORILOR OFICIALE ALE ŢĂRILOR LUMII SI ORGANISMELOR INTERNATIONALE
CU AMBASADELE CĂRORA ULIM ARE SEMNATE ACORDURI DE COLABORARE
SĂRBĂTORI NAŢIONALE
DATA
ŢARA/ORGANIZAŢIA
1 Octombrie
Ziua Naţională
REPUBLICA POPULARĂ
CHINEZĂ
3 Octombrie
Ziua Naţională
COREEA DE SUD
3 Octombrie
Ziua Naţională/Unităţii
12 Octombrie
Ziua Naţională/Hispanităţii
26 Octombrie
Ziua Naţională
AUSTRIA
28 Octombrie
Ziua Naţională
REPUBLICA CEHĂ
29 Octombrie
Proclamarea Republicii
11 Noiembrie
Ziua Independenţei
POLONIA
6 Decembrie
Ziua Independenţei
FINLANDA
16 Februarie
Ziua Naţională/Restaurarea statului
LITUANIA
24 Februarie
Ziua Independenţei
ESTONIA
3 Martie
30 Aprilie
Sărbătoare naţională “Ziua Eliberării”
Ziua de naştere a Reginei Beatrix
9 Mai
Ziua Europei
10 Mai
Ziua Independenţei Statului Israel
17 Mai
Ziua Naţională/Constituţiei
26 Mai
Ziua Independenţei
GERMANIA
SPANIA
TURCIA
BULGARIA
ŢĂRILE
OLANDA
DE JOS
UNIUNEA EUROPEANĂ
ISRAEL
NORVEGIA
GEORGIA
DRAPELUL
CALENDARUL SĂRBĂTORILOR OFICIALE ALE ŢĂRILOR LUMII SI ORGANISMELOR INTERNATIONALE
CU AMBASADELE CĂRORA ULIM ARE SEMNATE ACORDURI DE COLABORARE
II
SĂRBĂTORI NAŢIONALE
DATA
ŢARA/ORGANIZAŢIA
28 Mai
5 Iunie
6 Iunie
Sărbătoarea Naţională „Ziua Republicii”
Ziua Constituţiei
Ziua Naţională
8 iunie
Ziua de naştere a Reginei Elisabeta a II – a/60 de ani de la
încoronarea oficială a Reginei
MAREA BRITANIE
10 Iunie
12 Iunie
1 Iulie
3 Iulie
Ziua Naţională
Ziua Naţională
Ziua Naţională
Ziua Independenţei
PORTUGALIA
FEDERAŢIA RUSĂ
CANADA
BELARUS
4 Iulie
14 Iulie
21 Iulie
1 August
17 August
20 August
24 August
Ziua Naţională
AZERBAIDJAN
DANEMARCA
SUEDIA
STATELE UNITE ALE AMERICII
Ziua Naţională
Ziua Naţională
Ziua Naţională
Ziua Independenţei
Ziua Naţională
Ziua Independenţei
FRANŢA
BELGIA
ELVEŢIA
INDONEZIA
UNGARIA
UCRAINA
SĂRBĂTORI NAŢIONALE
27 August
Ziua Independenței
REPUBLICA MOLDOVA
31 August
Limba Noastră
REPUBLICA MOLDOVA
16
16 octombrie
octombrie
Ziua
Universității Libere
Libere Internaționale
Internaționale din
din Moldova
Moldova
Ziua fondării
fondării Universității
DRAPELUL
II. AGENDA PRELEGERILOR PUBLICE SUSŢINUTE DE CĂTRE LIDERI POLITICI,
ȘEFI ȘI REPREZENTANȚI AI MISIUNILOR DIPLOMATICE ACREDITATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Nr.
Data
Eveniment
Mesaj de felicitare în cadrul ceremoniei de inaugurare a anului academic 2014-2015,
E.S. Dl Mehmet Selim Kartal, Ambasadorul Turciei la Chișinău
Discurs inaugural al E.S. Mehmet Selim Kartal,
Ambasadorul Turciei la Chișinău cu ocazia Deschiderii Centrului de Informare
NATO din cadrul ULIM
Prelegere publică: „NATO Wales Summit Decisions” prezentată de către Dna Despina Afentouli, Ofițer de programe, Divizia de Diplomație
Publică și Mihai Karp, șef adjunctul Secţiunii Managementul Crizelor din Divizia Operaţiuni, Cartierul General al NATO
Întrevedere protocolară - E.S. Sul Kyung Hoon,
Ambasadorul Coreei de Sud în Republica Moldova
1
1 Septembrie
2
16 septembrie
3
16 septembrie
4
18 septembrie
5
6
25 septembrie
Alocuțiune în cadrul Forumului francofon ”Întreprinderi – Studenți” - E.S. Pascal VAGOGNE, Ambasadorul Franței la Chișinău
26 septembrie
Discurs în cadrul evenimentului ”Ziua Institutului Confucius” – E.S. Tong Mingtao, Ambasadorul Republici Populare Chineze la Chișinău
7
2 octombrie
8
7 octombrie
9
24 Octombrie
10
Noiembrie
11
Februarie 2015
12
Februarie 2015
13
Februarie 2015
14
Martie 2015
15
Aprilie 2015
E.S. Robert Kirnag, Ambasadorul Slovaciei la Chișinău,
Prelegere publică - Peter BURIAN, Vice ministru al Afacerilor Externe al Republicii Slovace.
Întrevedere protocolară - E.S. Farit Muhametşin
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău
E.S. Pirka Tapiola,
Delegația Uniunii Europene la Chișinău
E.S. William H. Moser,
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișănău
E.S. Petar Valov
Ambasadorul Bulgariei la Chișinău
E.S. Philip David Batson,
Ambasadorul Marii Britanii la Chișinău
E.S. Farit Muhametşin
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău
E.S Mathias Szilagyi,
Ambasadorul Ungariei la Chișinău
E.S. Ulrike Knotz,
Ambasadorul Germaniei la Chișinău
III. AGENDA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE ORGANIZATE
DE CĂTRE ULIM ÎN PARTENERIAT CU CENTRE UNIVERSITARE ŞI ORGANISME INTERNAŢIONALE
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tipul şi denumirea evenimentului
Conferință internațională
Limba română- limba integrării europene
Masă rotundă
”Securitatea Energetică”, Raportor : Mihai Ţurcanu, coordonator de programe CID
NATO
Workshop regional
privind folosirea biomasei. organizat: WWF. Parteneri locali: ECOSPECTRU, ULIM,
Academia de Stiinte a Moldovei.
Masa rotundă
„Impactul globalizării asupra sustenabilității întreprinderilor mici şi mijlocii” (dedicată
Zilei economistului)
Videoconferință
Competenţe ale personalului de bibliotecă. cu Hermina Anghelescu, Associate
ProfessorSchool of Library & Information Science, Wayne State University
106 Kresge Library, Detroit, MI 48202
Conferinţa științifică internaţională
”Universitas Europaea XXI: Știința universitară în contextul integrării europene”
Conferință științifică internațională
(Meta)limbaje specializate și documentarea terminologică multilingvă din perspectiva
practicii de traducere
Masă rotundă organizată în colaborare cu Misiunea Uniunii Europene de Asistență la
Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM)
Conferinţa internaţională științifică
Universitas Europaea XXI: Știința universitară în contextul integrării europene
Masă Rotundă
”Formarea profesională continuă a personalului de bibliotecă”
Masă rotundă
”Republica Moldova și opțiunile de securitate în fața noilor provocări la adresa
securității globale”
Locul desfăşurării
Responsabil
Perioada
ULIM
ICFI/AȘM
1 septembrie -2014
ULIM, aula 716
Facultatea Relaţii Internaţionale,
Științe Politice și Jurnalism
23 septembrie 2014
Chisinau,
Institutul Muncii
Dumitru Drumea, V.Socolov
Fscultatea de Biomedicină și
Ecologie
23 septembrie 2014
ULIM
Facultatea de Științe Economice
26 septembrie 2014
ULIM
DIB
Septembrie 2014
ULIM
Facultatea de Drept
10 Octombrie 2014
ULIM
Catedra Limbi Romanice,
Facultatea Litere
30 octombrie 2014
ULIM
CCI/EUBAM
Noiembrie 2014
ULIM
Facultatea Științe Economice
18 octombrie 2014
ULIM
DIB
Octombrie 2014
ULIM
Facultatea Relaţii
Internaţionale, Științe Politice și
Jurnalism
Noiembrie 2014
III. AGENDA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE ORGANIZATE
DE CĂTRE ULIM ÎN PARTENERIAT CU CENTRE UNIVERSITARE ŞI ORGANISME INTERNAŢIONALE
II
Nr.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tipul şi denumirea evenimentului
Lecție publica “Beneficiile si costurile aderării R.M. la Uniunea Europeană”
Organizate de Center for Balkan Strategies și Youth European
Business Association Moldova
Masă rotundă
”Școala NATO pentru reprezentanții punctelor de contact ale CID NATO în teritoriu”
Masă rotundă organizată în colaborare cu Misiunea Uniunii Europene de Asistență la
Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM)
Conferința științifică anuală cu participare internațională
„Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene” (Symposia
Professorum) cu genericul „Știința juridică universitară în contextul procesului de
promovare a valorilor general-umane”
Symposia Investigatio Biblitoheca (în baza acordului de colaborare cu Biblioteca Centrală
Universitară, Bucureşti)
Conferinţa științifică cu participare internațională
”Lecturi economice”
Manifestare cultural-ştiinţifică
” 27 martie 1918 - Unirea Basarabiei cu România”
Colocviu internațional
LA FRANCOPOLYPHONIE ediția a X-a: Interculturalitate și hermeneutică prin prisma
lingvisticii, literaturii, traducerii și comunicării
Masă rotundă organizată în colaborare cu Misiunea Uniunii Europene de Asistență la
Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM)
Conferinţa Internaţională
„Ziua internaţională pădurii”
Agenţia „Moldsilva”, ENPI EAST FLEG II.
Conferinţa științifică cu participare internațională
”Ştiinţa economică autohtonă prin prisma valorilor
şi tradiţiilor europene”
Conferinţa naţională universitară
”Provocări tendințe și performanțe pentru dezvoltarea durabilă a economiei”
Locul desfăşurării
Responsabil
Perioada
ULIM
Centrul Cooperare Internaţională
3 noiembrie 2014
ULIM
Facultatea Relaţii Internaţionale, Științe
Politice și Jurnalism
Noiembrie 2014
ULIM
CCI/EUBAM
Noiembrie 2014
ULIM
Facultatea de Drept
Februarie 2015
ULIM
DIB
Februarie 2015
ULIM
Facultatea Științe Economice
18 Martie 2015
ULIM
Facultatea Relaţii Internaţionale, Științe
Politice și Jurnalism
27 martie 2015
ULIM
ICFI
27 martie 2015
ULIM
CCI/EUBAM
Martie 2015
ULIM
Facultatea de Biomedicină și Ecologie
Martie –Aprilie 2015
ULIM
Facultatea Științe Economice
Aprilie 2015
ULIM
Facultatea Științe Economice
16 aprilie 2015
III. AGENDA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE ORGANIZATE
DE CĂTRE ULIM ÎN PARTENERIAT CU CENTRE UNIVERSITARE ŞI ORGANISME INTERNAŢIONALE
III
Nr.
Tipul şi denumirea evenimentului
Locul desfăşurării
Responsabil
Perioada
24
Simposia Studentium
(conferința internațională)
ULIM
Toate Facultățile ULIM
10 Aprilie 2015
25
Conferinţa naţională universitară
”Provocări tendințe și performanțe pentru dezvoltarea durabilă a ”economiei
ULIM
Facultatea Științe Economice
16 aprilie 2015
26
27
28
29
30
Conferință Internațională
”Asistența Socială în țările cu economie în tranziție”
Masă rotundă
”9 mai – Ziua Europei”
Masă rotundă organizată în colaborare cu Misiunea Uniunii Europene de Asistență la
Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM)
Masă rotundă internaţională
„Promovarea educaţiei ecologice prin implicarea tinerilor în monitorizarea biodiversităţii“,
WWW-România, Agenţia “Moldsilva” , ENPI EAST FLEG II.
Conferință Internațională
”Innovating Teaching and Learning of European Studies”
ULIM
ULIM
Facultatea de Psihologie, Științe ale
Educației și Asistență Socială
Facultatea Relaţii Internaţionale, Științe
Politice și Jurnalism
aprilie 2015
Mai 2015
ULIM
CCI/EUBAM
Mai 2015
Rezervaţia Naturală de Stat
“Plaiul Fagului”
Facultatea de Biomedicină și Ecologie
Mai 2015
ULIM
Facultatea Relaţii Internaţionale, Științe
Politice și Jurnalism
iunie 2015
31
Colocviu international L’Individu, le Collectif, la Communauté
Brazilia
32
Colocviu Internațional: La Francopolyphonie ed. a X-a, Interculturalitate și hermeneutică
prin prisma lingvisticii, literaturii, traducerii și comunicării (volume științifice)
ULIM
ICFI, Paris Sorbonne, Paris IV
2015
33
Conferință Internațională
“Destin istoric pentru o Europă comună”
Evoluția istorică și situația actuală a relațiilor internaționale dintre Republica Moldova,
Polonia, Ungaria, Turcia, Bulgaria, Romania, Ucraina și Rusia
ULIM
Ambasadele acreditate în R.M. a țărilor
respective
2015
34
Conferință științifică
Dedicată lui Spătarul Nicolae Milescu
TOTAL
ICFI
16-18 iunie 2015
În colaborare cu Institutul Cultural Român
ULIM
"Mihai Eminescu", Chișinău
34
2015
IV. PROIECTE INTERNAŢIONALE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL ULIM
ÎN ANUL ACADEMIC 2014-2015
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Denumirea
Responsabil
Perioada
Facultatea de Biomedicină și Ecologie
03.2014- 03.2015
Facultatea de Biomedicină și Ecologie
Septembire 2014 - iunie 2015
DIB
2001-prezent
DIB
2013-prezent
DIB
2013-prezent
DIB
2011-prezent
DIB
2013- prezent
Facultatea de Litere/AUF
2013-2015
Francofonia în contextul inovaţiilor educaţionale
CRU/AUF
2013-2017
Proiectul «Casa Mare»
Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației
și Asistență Socială
2012-prezent
ULIM
2012-2015
ULIM
2012- 2015
Facultatea de Relații Internaționale, Științe
Politice și Jurnalism
2012- 2015
”Promovarea in RM a agriculturii ecologice in scopul produceri certificării şi exportării producţie ecologice
in ţările UE” Guvernul OLANDEI
„Promovarea educaţiei ecologice prin implicarea tinerilor în monitorizarea biodiversităţii“, WWW- România,
Agenţia “Moldsilva”, ENPI EAST FLEG II.
”Resurse Electronice pentru Moldova” (consorţiu al bibliotecilor ştiinţifice în scopul asigurării accesului la
baze de date internaţionale)
Asigurarea accesului la bazele de date Cambridge Journals
şi Taylor & Francis eBooks
Asigurarea accesului la bazele de date INASP ASP (International Network for the Availability of Scientific
Publications)
Centrul de Limbă şi Cultură Chineză
(în parteneriat cu Institutul Confucius ULIM)
Centru de Informare a Uniunii Europene în cadrul ULIM
(în parteneriat cu Oficiul Delegaţiei UE în Moldova)
Însoţirea universităţilor în demersul lor internațional
de asigurare a calităţii
(accompagnement des universités
Dans leurs démarches internes d’assurence qualité (uniqua)
ERASMUS MUNDUS
“Partnership for Belarus, Ukraine and Moldova. EMP-AIM”
TEMPUS IV Fostering Sustainable and Autonomous Higher Education Systems in the Eastern Neighbouring
Area, ATHENA
Tempus IV “Crossmedia und Qualitätsjournalismus”
(Crossmedia și Jurnalism de Calitate. Inovaţii pentru o formare jurnalistică universitară în societatea
interconectată)
14
Predarea și Învățarea Inovativă a Studiilor Europene INOTLES
15
Marea Neagră – Unitate și Diversitate în Antichitatea Romană
Facultatea de Relații Internaționale, Științe
Politice și Jurnalism
Facultatea de Relații Internaționale, Științe
2013-2016
2013-prezent
V. ACTIVITĂŢI PLANIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII/APROFUNDĂRII RELAŢIILOR DE COLABORARE CU
MISIUNI DIPLOMATICE, CENTRE UNIVERSITARE ȘI ORGANISME INTERNAŢIONALE
Nr.
1
2
3
4
Tipul şi denumirea evenimentului
Locul desfăşurării
Inaugurarea Centrului de Informare și Documentare
NATO din cadrul ULIM
ULIM/Aula 716
Eveniment cultural
”Arta kimono. Tradiția furoshiki”, prezentat de către Emiko Miyashiro
din Japonia.
Expoziție de fotografii
”10 ani de la aderarea Slovaciei la UE”
Masă rotundă
„România-Republica Moldova şi contextul actual de securitate:
Perspective după Summit-ul NATO din Ţara Galilor”
Raportor: Iulian Chifu (consilier prezidențial, Romania)
ULIM, Aula Magnifica
Responsabil
CCI/Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și
Jurnalism/ CID Nato/Agenția TIKA/Ambasada Turciei la
Chişinău
CCI/ Ambasada Japoniei în Republica Moldova/Centrul pentru
Promovarea Artelor Decorative Tradiționale Japoneze „Maneki
Neko”
Perioada
16 septembrie 2014
1 octombrie 2014
ULIM, Sala Mediatecii
CCI/Ambasada Slovaciei la Chișinău
2 octombrie 2014
ULIM, Sala Mediatecii
CCI/ Ambasada Romaniei la Chișinău/CID NATO
17 octombrie 2014
Pe parcursul anului
2014-2015
Pe parcursul anului
2014-2015
Pe parcursul anului
2014-2015
5
Inaugurarea Aulei Slovacia
ULIM
Ambasada Slovaciei la Chișinău
6
Inaugurarea Aulei Qatar
ULIM
CCI/Ambasada Statului Qatar la Chișinău
7
Inaugurarea Aulei Japonia
ULIM
CCI/Ambasada Japoniei în R.M. cu sediul la Kiev
8
Inaugurarea Aulei Egipt
ULIM
CCI/Ambasada Egiptului în R.M. cu sediul la Moscova
2015
9
Inaugurarea Aulei India
ULIM
CCI/ Ambasada Indiei în R.M. cu sediul la București
2015
ULIM
Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență
Socială
Septembrie 2014Iunie 2015
ULIM
Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență
Socială în colaborare cu University of Alicante, Spania
Septembrie Decembrie 2014
ULIM
Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență
Socială
Septembrie 2014Iunie 2015
10
11
12
Investigație Cross-culturală
Cercetarea nevoilor sociale ale populației și calității cu economie în
tranziție în contextual modernizării (echipă internațională cu participarea
cercetătorilor din SUA, ULIM, MMPS și MS)
Cercetare cross-culturală al rolului inteligenței emoționale în
dezvoltarea performanței academic a studenților: Republica MoldovaSpania
Colaborare CUNY- GAU- ULIM în probleme de mobilitate
academică în cadrul programului de master Studii avansate în asistență
socială și expertiză socială
TOTAL
11
VI.1. STABILIREA UNOR NOI PARTENERIATE DE COOPERARE
NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
Denumirea
Responsabil
Perioada
2014-2015
1
Semnarea unui acord de colaborare cu UNICEF
CCI/ Facultatea de Psihologie, Științe ale
Educației și Asistență Socială
2
Semnarea unui acord de colaborare cu OMC (Organizația Mondială a Comerțului)
ULIM
2014-2015
3
Semnarea unui Acord/Memorandum de înțelegere și/sau cooperare cu Qatar Foundation
ULIM
2014-2015
4
Deschiderea unui Centru de Cultura Arabă în cadrul ULIM, cu sprijinul Qatar Foundation
(Atragerea profesorilor de limba arabă)
ULIM
2014-2015
5
Instituirea unui Centru de cultură rusă în cadrul ULIM
ULIM în colaborare cu Ambasada Federației
Ruse la Chișinău
2014-2015
6
Semnarea unui Acord de cooperare cu Ambasada Romaniei la Chisinau
ULIM
2014-2015
7
Semnarea unui Acord de cooperare cu Ambasada Federatiei Ruse la Chisinau
ULIM
2014-2015
8
Semnarea unui Acord de cooperare cu Ambasada Slovaciei la Chisinau
ULIM
2014-2015
9
Semnarea unui Acord de cooperare cu Ambasada Qatar la Chisinau
ULIM
2014-2015
10
Semnarea unui Acord de cooperare cu Ambasada Japoniei la Kiev
ULIM
2014-2015
Nr.
VI.1. STABILIREA UNOR NOI PARTENERIATE DE COOPERARE
NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
Nr.
Denumirea evenimentului
Responsabil
Perioada
11
Semnarea unui Acord de cooperare cu Ambasada Indiei la București
ULIM
2014-2015
12
Semnarea unui Acord de cooperare cu Ambasada Egipt la Moscova
ULIM
2014-2015
13
Semnarea unui Memorandum de intelegere cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu la nivel ULIM/ Facultatea de Relații Internaționale,
de Universități
Științe Politice și Jurnalism
Noiembrie-decembrie
14
Semnarea unui Memorandum de întelegere cu Universitatea Torino din Italia
CCI
Octombrie-Noiembrie
15
Semnarea unui Memorandum de întelegere cu Universitatea Pecs din Ungaria
CCI
Octombrie-decembrie
16
Semnarea unui Memorandum de întelegere cu Universitatea Alicante din Spania
17
Semnarea unui Memorandum de întelegere cu Technical University of Cartagena, Spania
CCI
2014-2015
CCI
2014-2015
CCI
2014-2015
CCI
2014-2015
Semnarea unui Memorandum de întelegere cu Universitatea din Debrecen, Ungaria
CCI
2014-2015
21
Semnarea unui protocol de parteneriat în cadrul Proiectului "University Collaboration
Network at the Black Sea – UNIVER SEA-NET (finanțat de Black Sean Basin Joint
Operational Programme, beneficiar: Universitatea Andrei Șaguna din Constanța)
ULIM
2014-2015
22
Semnarea unui protocol de parteneriat în scopul creării Uniunii Internaționale a
Universităților din Europa de Est
(coordonator Universitatea Catolică din Lublin, Polonia)
ULIM
18
19
20
Semnarea unui Memorandum de întelegere cu Universitatea Warmia și Mazury din Olsztyn,
Polonia
Semnarea unui Memorandum de întelegere cu Avicenne Business Private School (APBS),
Tunis
Semnarea unui Memorandum de întelegere cu University of Management &
Entrepreneurship, Malaysia
Octombrie-Noiembrie
Lista colaborărilor internationale (posibile) la specialitatea Silvicultură şi grădini publice, Facultatea Biomedicină şi Ecologie
23
24
25
1. Facultatea Biologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România;
2. Universitatea de Silvicultură “Ştefan cel Mare” Suceava, România;
3. Национа́льный лесотехни́ческий университе́т Украи́ны, Ucraina;
VI.1. STABILIREA UNOR NOI PARTENERIATE DE
COOPERARE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
ALTE DIRECȚII STRATEGICE PRIORITARE PENTRU CENTRELE INTERNAȚIONALE DIN CADRUL ULIM
27
Tranformarea Centrului de limbă și cultură
coreeană „Se Jong” în Institut
ULIM/Se Jong
2014-2015
28
Transformarea Institutului Confucius din cadrul
ULIM în „Cel mai bun institut din lume”
ULIM/IC
2014-2015
Tranformarea Centrului de limbă și cultură
coreeană „Se Jong” în Institut
Transformarea Institutului Confucius din
cadrul ULIM în „Cel mai bun institut din
lume”
ALTE DIRECȚII
29
30
Initiere si/sau Intermediere pentru încheierea de
noi acorduri în cadrul Erasmus + și HORIZON
2020
Initierea de Programe comune de învățământ
superior (Joint degree programs)
TOTAL
CCI/Institute/facultăți
2014-2015
CCI/facultăți
2014-2015
30
Initiere si/sau Intermediere pentru încheierea
de noi acorduri în cadrul Erasmus + și
HORIZON 2020
Initierea de Programe comune de învățământ
superior (Joint degree programs)
VI.2. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR INTER-UNIVERSITARE:

Nr.
Vizite ale delegațiilor conducerii ULIM la instituțiile
partenere:
Data/țara
Eveniment
1
9-11 octombrie, 2014/
Istanbul, Turcia
Conferință Intrenaâională “University Collaboration in the Black Sea Area: Common Educational Values” – (Colaborarea
universităţilor la Marea Neagră: valori educaţionale commune)
2
9 octombrie, 2014, București
Célébration des 20 ans du Bureau Europe Centrale et Orientale de l’Agence Universitaire de la Francophone (AUF)
3
Noiembrie 2014, Portugalia
Reuniune internațională în cadrul proiectului Athena
4
5
Decembrie, China
5 Decembrie, 2014,
Brussels, Belgia
6
Pe parcursul anului
7
Pe parcursul anului
8
9.
Pe parcursul anului
Pe parcursul anului
TOTAL
Conferinta Anuală a Institutelor Confucius
Asambleea Generală a Consiliului European al Limbilor (ELC)
Inițierea negocierilor cu partenerii centrelor universitare din Spania, inclusiv Agenția Spaniolă de Cooperare Internațională pentru
Dezvoltare, în vederea organizării unor vizite bilaterale de documentare, cu scopul de a impulsion cooperarea bilaterală
Continuarea dialogului cu Ambasada Columbiei în Republica Moldova, cu reședința la Varșovia, în vederea identificării unui centru
universitar din această țară, în calitate de partener de colaborare cu ULIM, în vederea dinamizării și diversificării contactelor și a
legăturilor din domeniul științific și educațional
Identificarea instituțiilor și asociațiilor iberoamericane și latinoamericane și stabilirea contactelor de colaborare, inclusiv prin semnarea
cu unele dintre ele a unor acorduri bilaterale de colaborare.
Intensificarea colaborării cu Consulatul onorific al Spaniei în Republica Moldova și compania Gas Natural Fenosa
9
VI. MOBILITĂȚI ALE STUDENȚILOR, CADRELOR DIDACTICE ȘI
PERSONALULUI ADMINISTRATIV
a) care urmează a fi realizată în cadrul ULIM în anul
academic 2014-2015
(INCOMING)
Nr.
Tipul mobilității
(de studiu/plasament; în scop de predare/de formare)
1
Mobilitatea academică de studiu – Kimberly Evarista
2
3
Mobilitatea academică de studiu - Kim Suk You
Mobilitate academică de studiu –
Teresa Pozo Rico
4
7
8
9
Instituția de origine
Perioada
Pace University, New
York, NY
1 Septembrie 2014 –
31 Mai 2015
Universitatea Hanyang,
COREEA DE SUD
1 septembrie 2014 - 28
februarie 2015 (6 luni)
University of Alicante,
SPANIA
1 august 2014 – 31 ianuarie
2015
(6 luni)
University of Pecs,
UNGARIA
Decembrie 2014 – Mai 2015
University of Pecs,
UNGARIA
Octombrie 2014 – Martie 2015
Studii la nivel de LICENȚĂ, în cadrul
Facultății Biomedicină și Ecologie
Universitatea Hanyang,
COREEA DE SUD/ULIM
Studii la nivel de DOCTORAT, în cadrul
Facultății de Psihologie, Asistență Socială și
Științe ale Educației
Proiectul international
ERASMUS MUNDUS
EMP-AIM
Proiectul international
ERASMUS MUNDUS
EMP-AIM
Proiectul international
ERASMUS MUNDUS
EMP-AIM
Proiectul international
ERASMUS MUNDUS
EMP-AIM
Universitatea Sungkyul
(Coreea de Sud)
University of Pecs,
UNGARIA
Decembrie 2014 – Mai 2015
Universitatea Sungkyul
(Coreea de Sud)
2014 - prezent
Mobilitate academică de studiu - Kata Wolhmut
Studii la nivel de DOCTORAT, în cadrul
Facultății Litere
Mobilitate academică de studiu - Akos Banki
Studii la nivel de DOCTORAT, în cadrul
Facultății de Informatică și Inginerie
5
6
Organizaţia
finanţatoare/Program
STUDENȚI, MASTERANZI, DOCTORANZI
Fulbright Scholar, în cadrul facultății de
Științe Economice.
Fulbright
Tema: Free movement of labor and capital
in the Republic of Moldova
Activitatea
Mobilitate academică de studiu –
Shin Dong Jo
Studii la nivel de DOCTORAT, în cadrul
Facultății Relații Internaționale, Științe
Politice și Jurnalism
Cursuri intensive de Limba Română
(ULIM)
Mobilitate academică de studiu - Lee Nu Ri
Schimb de experiență
Universitatea Gimcheon
(Coreea de Sud)
Universitatea Gimcheon
(Coreea de Sud)
2014 - prezent
Mobilitate academică de studiu - Lee Da Yeon
Schimb de experiență
Universitatea Sungkyul
(Coreea de Sud)
Universitatea Gimcheon
(Coreea de Sud)
2014 - prezent
Mobilitate academică de studiu Zlot Magyar
a) care urmează a fi realizată în cadrul ULIM în anul academic 2014-2015
(INCOMING)
CADRE DIDACTICE
10
11
12
13
Mobilitate academică la nivel didactic cu scop de predare - Iarema Tevtuli
Curs de prelegeri la disciplina Chimia organică
ULIM
Mobilitate academică la nivel didactic cu scop de predare - Igor Vincler
Curs de prelegeri la disciplina Chimia organică
ULIM
Lector în cadrul Facultății de Științe Economice.
Cursuri planificate: Corporate social
Mobilitate academică la nivel didactic cu scop de predare – Andris Peterson
responsibility, Strategic management,
Communication management
Proiectul international
ERASMUS MUNDUS
EMP-AIM
16
17
18
19
20
21
22
23
24
City University of New York
CUNY, SUA
Avocat în cadrul Companiei
SMITH, ROLFES &
SKAVDAHL CO., L.P.A., Ohio,
SUA
2014-2015
13 martie-13 aprilie 2015
(1 lună)
Septembrie 2014 –
Iunie 2015
Ciclu de cursuri
Fulbright Scholar
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare – Tom Glassman
Cursul: Insurance Law, Facultatea Drept
Fulbright Specialist
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare – Ma Linjuan
Director al Institutului Confucius/Lector de
limbă chineză
Institutul Confucius
Lector de limbă chineză
Institutul Confucius
Lector de limbă chineză
Institutul Confucius
Lector de limbă chineză
Institutul Confucius
25 august 2014 – 20 mai 2015
Lector de limbă chineză
Institutul Confucius
25 august 2014 – 20 mai 2015
Lector de limbă chineză
Institutul Confucius
25 august 2014 – 20 mai 2015
Lector de limbă chineză
Institutul Confucius
25 august 2014 – 20 mai 2015
Lector de limbă chineză
Institutul Confucius
25 august 2014 – 20 mai 2015
Lector de limbă chineză
Institutul Confucius
25 august 2014 – 20 mai 2015
Lector de limbă poloneză
ULIM
Lector de limbă turcă
2008-prezent
2008-prezent
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare - Yu Danying,
Republica Populară Chineză
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare - Luo Tingting,
Republica Populară Chineză
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare - Chen Wei,
Republica Populară Chineză
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare - Zhang Namei,
Republica Populară Chineză
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare - Li Na, Republica
Populară Chineză
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare - Li Jinyan,
Republica Populară Chineză
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare - Cairang Lamao,
Republica Populară Chineză
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare - Huang Hua,
Republica Populară Chineză
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare – Jaroslaw Kurp
26
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare - Huseyin Bulent
Oskay
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare – Kim Won Sim
Lector de limbă coreeană
ULIM/Ministerul
Educației al Turciei
ULIM
27
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare – Han Ho Jin
Lector de limbă coreeană
ULIM
25
University of Turiba, LETONIA
2014-2015
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare -Moldovan Vadim
14
15
Universitatea Națională
I.Fedcovici, or.Cernauți, Ucraina
Universitatea Națională
I.Fedcovici, or.Cernauți, Ucraina
TOTAL
3-18 noiembrie 2014
2010-prezent
Septembrie 2013 –
Mai 2015
1 octombrie 2013 – 31
Decembrie 2014
Universitatea din Varşovia,
Polonia
2010-prezent
2014-2015
27
a) care urmează a fi realizată de către studenţi/cadre didactice ULIM în alte instituţii partenere în anul
academic 2014-2015 (OUTGOING)
Nr.
Tipul mobilității (de studiu/plasament; în scop de predare/de
formare)
Activitatea
Organizaţia finanţatoare
Instituția gazdă
Perioada
STUDENȚI, MASTERANZI, DOCTORANZI
28
29
30
31
32
33
Studii nivel Licență
ULIM/Proiectul
Internațional ERASMUS
MUNDUS EMP-AIM
University of Alicante,
Spania
Septembrie 2014 –
Ianuarie 2015
(5 luni)
Studii nivel Licență
ULIM/Proiectul
Internațional ERASMUS
MUNDUS EMP-AIM
University of Alicante,
Spania
Septembrie 2014 –
Ianuarie 2015
(5 luni)
Studii nivel Licență
ULIM/Proiectul
Internațional ERASMUS
MUNDUS EMP-AIM
University of Salento,
Spania
Septembrie 2014 –
Ianuarie 2015
(5 luni)
Mobilitatea academică de studiu – Loredana GAMURARI,
Facultatea de Drept
Studii nivel Licență
ULIM/Proiectul
Internațional ERASMUS
MUNDUS EMP-AIM
Mykolas Romeris
University, Lituania
Septembrie 2014 –
Ianuarie 2015
(5 luni)
Mobilitatea academică de studiu – Elena MOCANU, Facultatea de
Litere
Studii nivel Licență
ULIM/Proiectul
Internațional ERASMUS
MUNDUS EMP-AIM
Pecs University, Ungaria
Septembrie 2014 –
Ianuarie 2015
(5 luni)
Mobilitatea academică de studiu – Olga AFANAS, Facultatea de
Psihologie, Asistență Socială și Științe ale Educației
Studii nivel Doctorat
ULIM/Proiectul
Internațional ERASMUS
MUNDUS EMP-AIM
Pecs University, Ungaria
Septembrie 2014 –
Februarie 2015
(6 luni)
Mobilitatea academică de studiu - Ana LISNIC, Facultatea
Psihologie, Asistență Socială și Științe ale Educației
Mobilitatea academică de studiu – Tatiana CORJA, Facultatea de
Litere
Mobilitatea academică de studiu – Iulia BRADU, Facultatea de
Drept
CADRE DIDACTICE
34
35
36
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare - Vasili
Socolov, profesor
Curs de prelegeri la
disciplina Toxicologia
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare Liudmila Socolova, profesor
Curs de prelegeri la
disciplina Sanologia,
profesor
Cercetare în educație și
dezvoltare curriculară
Mobilitate academică la nivel didactic în scop de predare - Svetlana
Chițu
TOTAL
ULIM
ULIM
Fulbright Fellowship
Universitatea Națională
I.Fedcovici, or.Cernauți,
Ucraina
Universitatea Națională I.
Fedcovici, or.Cernauți,
Ucraina
Universitatea Florida de
Sud, SUA
36
2014-2015
2014-2015
8 septembrie 2014 - 8 martie 2015
VII. AGENDA EVENIMENTELOR EXTRACURRICULARE INTERNAŢIONALE
(cu caracter informativ, cultural-artistic şi sportiv)
Nr.
1
2
Tipul şi denumirea evenimentului
Program aniversar
ULIM-22 ani de ascensiune
Săptămâna internațională.
”Diversitatea culturală la ULIM”
(Programul va include activităţi științifice și culturale, ateliere de
creație, proiectii de filme, seri artistice, concursuri etc).
Locul desfăşurării
ULIM
Responsabil
CCI/Departamentul Studenți Străini/DIB
Perioada
16 octombrie 2014
ULIM
CCI/Departamentul Studenți
Străini/DIB/Facultatea de Relații Internaționale,
Științe Politice și Jurnalism/alte Facultăți - în
parteneriat cu centrele de cultură și ambasadele
acreditate în RM.
27 octombrie-31 Octombrie 2014
3
Expoziţii de publicaţii, prilejuite de consemnarea zilelor naţionale ale
ţărilor, cu ambasadele cărora ULIM a semnat acorduri de colaborare
Sălile de lectură
DIB
2014-2015
4
Activităţi cultural-muzicale în scopul cunoaşterii/promovării
tradiţiilor şi valorilor naţionale şi internaţionale
-//-//-//
CCI/ CCI/Departamentul Studenți Străini/DIB
2014-2015
5
K-Pop Dance Cover Romania-Moldova (Universitatea „ Alexandru
Ioan-Cuza”
Iasi, Romania)
ULIM, Aula 427
Centrul “Se Jong”/Han Ho Jin
5 Martie 2015
6
Școala de vară în colaborare cu EUBAM
ULIM
Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice
și Jurnalism/CCI/EUBAM
Vara 2015
7
Școală de vară în domeniul IT
”Korean Friends IT Volunteers (KIV-NIA)”
ULIM
Han Ho Jin, Centrul de Limbă și Cultură Coreeană
”Se Jong”
1 iulie-29 iulie 2015
8
Școala de vara Study Tours to Poland
Polonia
CCI/Lectoratul polonez din cadrul ULIM/
Education for Democracy Foundation
Vara 2015
ULIM
Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și
Asistență Socială
Iunie, 2015
9
Școală de vară ”Promovarea Expertizei sociale în țările cu
economie în tranziție” ( în cadrul programului de master Studii
avansate în asistență socială și expertiză socială)
Alte activități culturale și de divertisment pentru studenții
VIII. ACTIVITĂȚI ÎN SCOPUL PROMOVĂRII IMAGINII ULIM
Responsabil
Nr.
Tipul şi denumirea activității
1
Participare la ranking - ul internațional ”U-Multirank 2015” (clasament multidimensional) organizat
sub egida EUA
(proiect UE care a intrat în vigoare în 2013)
CCI
2
Elaborarea unor strategii de marketing universitar a organizarii Admiterii pentru 2015-2016
(participări la târguri educaționale naționale și internaționale)
CCI/facultăți
3
Promovarea ofertei educaționale ULIM în diverse surse specializate, prin multiple mecanisme
(presa scrisă, electronică, etc).
ex. portarul www.masterstudies.com
CCI
Implicarea/participarea cadrelor didactice la evenimente, proiecte coordonate de asociațiile
internaționale la care ULIM este membru
Responsabil de difuzare și monitorizare - CCI
4
ULIM
5
Atragerea de cercetători/profesori de renume internaţional pentru a susţine cursuri,conferinţe, cu
finanţare din programe naţionale sau europene
6
Îmbunătățirea mijloacelor de atragere a unor studenți, masteranzi, doctoranzi valoroși din țară și
străinătate pentru a-și efecuta studiile la ULIM
ULIM
ULIM
7
Susţinerea demersului de obţinere de burse/stagii de documentare şi cercetare pe
direcţii prioritare de cercetare ale ULIM (în baza unor colaborări internaţionale sau
naţionale existente sau nou iniţiate)
8
Încurajarea doctoratelor în cotutelă la nivel național și internațional
Institutele/centrele de cercetare din cadrul ULIM
9
Re-design și actualizarea paginii web (alimentarea avizierului cu informații de interes)
CCI/toate structurile ULIM
10
Promovarea imaginii instituţionale în publicaţii, emisiuni TV şi radio
toate structurile ULIM
IX. PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR CENTRELOR INTERNAŢIONALE DIN CADRUL ULIM
INSTITUTUL CONFUCIUS
Nr.
Tipul şi denumirea evenimentului
Locul desfăşurării
Responsabil
Perioada
1
Festivalul ”Mijlocul Toamnei:
Sala de Lectură nr. 3
Ma Li
7 septembrie 2014
2
Festivalul Filmului chinezesc
Aula Magnifica
Chen Wei
16 septembrie 2014
3
Colțișorul Chinezesc
Ma Linjuan
20 septembrie 2014
4
Festivalul Filmului chinezesc
Aula magnifica
Li Na
23 septembrie 2014
5
Ziua Institutului Confucius
Megapolis Mall
Ma Linjuan
26-27 septembrie 2014
6
Festivalul Filmului chinezesc
Aula magnifica
Huang Hua
30 septembrie 2014
7
Festivalul Chung Yeung
Yu Danying
2 octombrie 2014
8
Colțișorul Chinezesc
Ma Linjuan
4 octombrie 2014
9
Festivalul Filmului chinezesc
Aula magnifica
Cairang Lamao
7 octombrie 2014
10
Examenul de competenta a limbii chineze HSK
401,402
Luo Tingting
11 octombrie 2014
11
Festivalul Filmului chinezesc
Aula magnifica
Li Jinyan
6 octombrie 2014
12
Colțișorul Chinezesc
Yu Danying
18 octombrie 2014
13
Festivalul Filmului chinezesc
Aula magnifica
Zhang Namei
21 octombrie 2014
14
Festivalul Filmului chinezesc
Aula magnifica
Chen Wei
28 octombrie 2014
15
Colțișorul Chinezesc
Li Na
4 noiembrie 2014
16
Festivalul Filmului chinezesc
Huang Hua
11 noiembrie 2014
17
Colțișorul Chinezesc
Ma Linjuan
15 noiembrie 2014
18
Festivalul Filmului chinezesc
Cairang Lamao
18 noiembrie 2014
19
Training de limba chineza
Yu Danying
18-20 noiembrie 2014
20
Festivalul Filmului chinezesc
Li Jinyan
25 noiembrie 2014
Aula magnifica
Aula magnifica
Aula magnifica
IX. PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR CENTRELOR INTERNAŢIONALE DIN CADRUL ULIM
INSTITUTUL CONFUCIUS
II
Nr.
Tipul şi denumirea evenimentului
Locul desfăşurării
22
Colțișorul chinezesc
Testul de competenta a limbii chineze HSK
23
Conferința Institutului Confucius la Beijing
China
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Consiliul Institutului Confucius in Lanzhou
Festivalul Filmului chinezesc
Festivalul Filmului chinezesc
Festivalul Laba
Colțișorul chinezesc
Colțișorul Chinezesc (Ziua îndrăgostiților)
Anul Nou Chinezesc, festivalul Primăverii
Colțișorul Chinezesc
Colțișorul Chinezesc
China
Aula magnifica
Aula magnifica
33
Examenul de competenta a limbii chineze HSK
401,402,404,406,408
34
35
36
37
Colțișorul chinezesc
Colțișorul chinezesc
Colțișorul chinezesc
Colțișorul chinezesc
38
Examenul de competenta a limbii chineze HSK
21
TOTAL
401,402,404,406,408
Responsabil
Perioada
Ma Linjuan
Luo Tingting
29 noiembrie 2014
6 decembrie 2014
06,07,08 noiembrie 2014
Huang Hua
Zhang Namei
Ma Linjuan
Ma Linjuan
Yu Danying
Ma Linjuan
Ma Limjuan
Chen Wei
09,10,11 noiembrie 2014
08 decembrie 2014
16 noiembrie 2014
27 ianuarie 2015
31 ianuarie 2015
14 februarie 2015
19 februarie 2015
28 februarie 2015
14 martie 2015
Luo Tingting
28 martie 2015
Ma Limjuan
Yu Danying
Ma Linjuan
Ma Linjuan
29 martie 2015
11 aprilie 2015
25 aprilie 2015
10 mai 2015
Luo Tingting
16 mai 2015
38
CENTRUL DE LIMBĂ ŞI CULTURĂ CHINEZĂ (COMPLETARE DIB)
Nr.
Denumirea măsurii şi formei acesteia
Locul
desfăşurării
Perioada
Organizarea expoziţiilor de publicaţii
privind datele remarcabile ale istoriei, civilizaţiei şi culturii chineze
Sala de Lectură
nr.3 Filologie
RomanoGermanică
2014-2015
Conferinţa video „Sistemul Bibliotecilor din China:
organizare, structuri, servicii şi produse”
-//-//-//
Aprilie 2015
1
2
CENTRUL DE LIMBĂ ŞI CULTURĂ COREEANĂ „Se Jong”
Responsabil
Nr.
Tipul şi denumirea evenimentului
Locul desfăşurării
1
Aniversare „Ziua Moldo-Koreana”
Cupa Ambasadorului Republicii Korea la Taekwondo
Ginta Latina
Han Ho Jin
23 octombrie 2014
Stăuceni
Han Ho Jin
24 octombrie 2014
Concurs la Limba Coreeană
ULIM, aula 427
Kim Won Sim
10 octombrie – 20
octombrie 2014
ULIM, Aula
Magnifica
Han Ho Jin în colaborare cu IDIS
Viitorul
7 noiembrie 2014
ULIM, aula 427
Han Ho Jin
decembrie 2014
2
3
4
5
Forumul Moldo-Korean
Privind intensificarea cooperării economice din
perspectiva valorilor europene și standardelor
autonomiei locale
Examen la Limba Coreeană
TOTAL
5
Perioada
CENTRUL DE REUȘITĂ UNIVERSITARĂ (CRU)
PROGRAMUL
manifestărilor dedicate aniversării a 22-a
a Universității Libere Internaționale din Moldova
Data
Acțiuni
30 septembrie –
31 octombrie
16-30 octombrie
Zilele traducerii
Interval/orar
sala
a se vedea Programul
Expoziție „Universitatea în fotografii”
09.00 – 16.00
CRU, 410
Masă rotundă „ULIM – 22 de ani de performanță academică”
13.00 – 14.00
CRU, 410
Spectacol aniversar
„ULIM este casa mea”
14.00 – 15.00
CRU, 410
20 octombrie
„Am o idee pentru promovarea facultatii mele” – concurs de creativitate pentru studenții de
la ciclurile licență și masterat
14.30 – 16.00
CRU, 410
23 octombrie
Întâlnire cu absolvenții Facultății de Litere ULIM, secțiunea filologie franceză
17.30 – 20.00
CRU, 410
28 octombrie
Seminar practic „Despre traducere și traducători în contextul integrării europene” (în
colaborare cu Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova)
18.00 – 20.00
CRU, 410
30 octombrie
Conferința științifico-practică „(Meta)limbajele specializate și documentarea terminologică
multilingvă din perspectiva practicii traductive”
09.00 – 17.00
Sala Senatului
CENTRUL DE REUȘITĂ UNIVERSITARĂ (CRU)
Alte activități planificate
Nr.
Tipul şi denumirea evenimentului
Organizator/Locul
desfășurării
1.
Cafe cinema
CRU/ULIM
2.
Cafe litteraire
CRU/ULIM
3.
Diverse formări
CRU/ULIM
4.
Prelegeri în comun cu alte CRU-uri susținute prin sistemul de
vidioconference
CRU
Perioada
2014-2015
CENTRUL DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE
Nr.
1.
2.
3.
Denumirea măsurii şi formei acesteia
Informarea comunităţii universitare asupra documentelor,
politicilor şi activităţilor Uniunii Europene (îmbogăţirea
e_Bibliotecii, materiale promoţionale, ghidului on-line, etc)
Prezentarea/promovarea/sprijinirea utilizării bazei de date
EUBookShop (http://bookshop.europa.eu/isbin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site)
Masă rotundă cu genericul „Centre de informare ale
Uniunii Europene în Republica Moldova: experiențe
reprezentative, oportunități, servicii”
TOTAL
Organizator/Locul
desfăşurării
CID UE ULIM
Sala Polivalentă de Lectură
nr.2
Perioada
2014-2015
Sălile de lectură DIB
Serviciul Multimedia
2014-2015
Departamentul Informațional
Biblioteconomic
Decembrie 2014
3
CENTRUL DE INFORMARE NATO
Nr.
1
2
3
4
5
6
Tipul şi denumirea evenimentului
Prelegere publică
„NATO Wales Summit Decisions”.
Raportor - Mihai Carp, șef adjunctul Secţiunii Managementul Crizelor
din Divizia Operaţiuni a NATO
Masă rotundă
„România-Republica Moldova şi contextul actual de securitate:
Perspective după Summit-ul NATO din Ţara Galilor”
Raportor: Iulian Chifu (consilier prezidențial, Romania)
Rezultatele Summit-ului NATO din Ţara Galilor. Importanţa pentru
Republica Moldova.
Expert: Dl Viorel Cibotaru, fondator CID NATO, Directorul Institutului
European de Studii Politice
Conferinţa inter-universitară naţională
„Asigurarea securităţii naţionale în contextul schimbărilor globale:
Perspectivele Republicii Moldova”.
Proiecţii de filme.
Tematica Securității şi NATO
Organizarea Dezbaterilor Universitare cu referire la Aspectele
securității globale, regionale, locale.
Analiza conflictelor.
7
Activităţi academice. Lecţii publice
8
Prelegere publică
”Securitatea energetică”
Raportor - Mihai Ţurcanu, coordonator de programe CID NATO
9
Conferință Științifică studențească
TOTAL
Responsabil/Locul desfăşurării
Facultatea de Relații Internaționale
și Jurnalism/CCI.
Sala Mediatecii ULIM
Perioada
16 septembrie 2014
Sala Mediatecii, ULIM
17 octombrie 2014
Facultatea de Relații Internaționale
și Jurnalism.
Sala 716, ULIM
28 octombrie 2014
Facultatea de Relații Internaționale
și Jurnalism/CCI
2014-2015
Facultatea de Relații Internaționale
și Jurnalism/CCI
periodic, o dată la 2 luni
Facultatea de Relații Internaționale
și Jurnalism/CCI
2014-2015
Facultatea de Relații Internaționale
și Jurnalism/CCI
Facultatea de Relații Internaționale
și Jurnalism.
Sala 716, ULIM
Facultatea de Relații Internaționale
și Jurnalism.
Sala 716, ULIM
noiembrie 2014 - mai 2015
(o dată în luna/o dată la două luni)
23 septembrie 2014
14 noiembrie 2014
9

Similar documents

Transsib Transport Corridor: Integration in the Global Transport

Transsib Transport Corridor: Integration in the Global Transport Transsib Transport Corridor: Integration in the Global  Transport Network 

More information