MONSANTO: FABELS EN FEITEN

Transcription

MONSANTO: FABELS EN FEITEN
freshwater
every year
WAT IEDEREEN
MOET WETEN
OVER
MONSANTO
1. Monsanto draagt bij aan een meer
duurzame
landbouw Today
1980
en verbetert de levens van mensen door boeren
te helpen meer, beter en betaalbaar voedsel
te produceren met minder land, minder water,
DECLINING
arable land
minder energie en minder afval.
a. Wat is duurzaamheid? Bij duurzaamheid
draait het allemaal om het produceren van
meer (voedsel) met minder (water, land en
energie) per productie-eenheid. Dat is precies
waar wij het beste in zijn!
b. Veredeling, geïntegreerde landbouwsystemen,
precisieplanten, de Climate Corporation
en biologische gewasbescherming zorgen
er allemaal
voor dat er meer kanlessworden
2.5 hectares
than 8/10 hectare
per person in
1961
per person in 2050
geproduceerd
met
minder.
c. Om duurzaam te zijn moet de landbouw ook
voedsel produceren dat betaalbaar is voor wie
het nodig heeft.
2. Monsanto is marktleider op het
gebied van landbouwoplossingen
2050
van veredeling tot precisieplanten,
biotechnologie, biologische middelen,
gewasbescherming, gewasanalyse en (bedrijfs)
CHANGING
climate
zekerheid van gewassen.
Het resultaat
is
een verbeterde opbrengst en een hogere
levensstandaard.
a. Er zijn slechts 111 bedrijven ter wereld die elk
jaar meer dan $ 1 miljard investeren in R&D.
Monsanto is daar één van (#96).2
b. 100% van de R&D-uitgaven wordt gebruikt
om boeren te helpen om problemen met
ziektedruk, weersomstandigheden en onkruid
op te lossen en om de voedingswaarde en
smaak te verbeteren.
c. Meer dan de helft van de R&D-uitgaven van
Monsanto wordt ingezet voor innovatieve
technologieën die niets te maken hebben met
genetische modificatie (GM).
2
3
Ga voor meer informatie naar:
www.monsanto.com/viewpoints
www.monsantoblog.com
www.monsanto.eu
www.glyphosate.eu
www.gmoanswers.com
www.growingvoices.eu
http://ip52.org
www.canwefeedtheworld.org
Bron: Industriële R&D-scores van de EU in 2013 http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard13.html
Bron: Enquête van het Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) uit 2013
TOENEMENDE bevolking
ONZE WERELD
Uit de meest recente wereldbevolkingsprognoses van de VN-afdelingen Economie en Sociale
zaken blijkt dat er in 2050 naar verwachting
9,6 miljard mensen op aarde zullen zijn. Op dit
moment bestaat de wereldbevolking uit 7,1 miljard mensen. Met andere woorden: er komt dus
nog een tweede China bij! Omdat de bevolking
steeds verder groeit, wordt de wereldwijde vraag
naar voedsel – waaronder de vraag naar eiwitten
– ook groter. Samen moeten we manieren vinden
om te blijven voldoen aan deze stijgende vraag
en tegelijkertijd de schaarse natuurlijke bronnen
in stand te houden.1
4,4 miljard
7,1 miljard
9,6 miljard+
1980
Vandaag
2050
3. Volgens Monsanto heeft iedereen het
recht om zelf te kiezen
voor biologische of niet-biologische producten.
a. Daarom bieden wij biologische boeren
conventionele, onbehandelde zaden en
leveren biotech-zaden aan de boeren die deze
willen en mogen planten.
In landen waar boeren en consumenten een
wettelijke keuze hebben, waaronder Portugal
en Spanje, zijn biotech zaden zeer populair.
b. Extremisten en politici die tegen GM zijn,
ontnemen mensen de keuzemogelijkheden.
Juist in ontwikkelingslanden, waar mensen
honger hebben en ondervoed zijn, is het
belangrijk te kunnen kiezen voor de meest
productieve producten om de bevolking te
kunnen voeden.
c. De meeste mensen op de wereld vinden
de kosten een belangrijke en soms zelfs
doorslaggevende factor bij het kopen van
eten. Zelfs in Europa is slechts 5% van de
mensen bereid om meer uit te geven voor
biologisch voedsel.3
GROEIENDE behoefte aan water
Monsanto valt vaak in de prijzen,
voor duurzaamheid, innovatie, gelijkheid onder werknemers, culturele
competenties, bedrijfsverantwoordelijkheid, als topwerkgever in de
wetenschap en als ‘Great Place to
Work’. Tegelijkertijd staat het internet bol van de verhalen over een
ander Monsanto: een Monsanto met
een zogenaamd duister verleden en
verborgen agenda.
Wij hebben een
toenemende
behoefte van
64 miljard
kubieke meter
water per jaar
DALING in landbouwgrond
VERANDEREND klimaat
Voor iedereen die er graag meer
vanaf wil weten staan in deze gids
een aantal feiten over Monsanto en
reacties op de fabels die we op internet tegenkomen.
1
http://esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/pdf/
WPP2012_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf
Monsanto Public Affairs EMEA
VEEL GESTELDE
VRAGEN
© Monsanto International 2014
Verkoopt Monsanto GM-zaden in
Europa?
Ja, maar niet zo veel als gedacht. De handel in
zaden in West-Europa bestaat voor 99% uit nietGM-zaden. Maïszaden met één gemodificeerde
eigenschap zijn de afgelopen 15 jaar verkocht in
Spanje en Portugal en zijn daar van groot belang
geweest door een grotere oogst, minder import
en minder water- en energieverbruik4. Er zijn
zeer kleine hoeveelheden geplant in een aantal
andere Europese landen.
Wat doet Monsanto in EMEA?
Monsanto heeft drie hoofdproducten in EMEA5:
• zaden voor maïs, katoen en koolzaad,
• chemische gewasbeschermingsmiddelen
• groentezaden.
Onze traditionele maïs- en koolzaadzaden
zijn vooral populair in Europa, terwijl de
biotechnologisch behandelde maïs en katoen
juist zeer populair zijn in Afrika.
http://fundacion-antama.org/el-cultivo-de-maiz-bt-hapermitido-la-reduccion-de-las-importaciones-de-maizen-espana-en-mas-de-853-mil-toneladas-desde-1998/
5
http://monsantoblog.com/2013/07/18/monsantobusiness-in-europe/
4
2,5 hectares
Per persoon in 1961
per persoon in 2050
Waarom zijn landbouwchemicaliën
nodig?
Onkruidbestrijding6 is een continue uitdaging
voor alle boeren. Herbiciden zijn het meest
RISING
population
gebruikte en meest effectieve hulpmiddel
voor boeren om onkruid te beheersen en
billion
7.1 billion
9.6 billion+
de4.4
opbrengsten
te maximaliseren.
Dankzij
herbiciden kan alternatieve bodembewerking
worden toegepast, zoals het al dan niet
omploegen van de bodem. Zonder herbiciden
zou dit niet mogelijk zijn, waardoor de voordelen
van verminderde bodemerosie en betere
vochtbeheersing verloren gaan.7
1980
Today
2050
http://monsanto.com/products/pages/weed-control.aspx
DECLINING
arable land
6
“Maintaining Agricultural Productivity Through Diversified Weed
Management” (De agriculturele productiviteit behouden dankzij
afwisselend onkruidbeheer), Monsanto, 2014.
7
We hopen dat je de gids leerzaam
vindt en horen het graag als je nog
vragen of opmerkingen hebt.
Minder dan 8/10 hectare
We zijn in Europa ook een van de marktleiders
o.a. op het gebied van broccoli en tomaten en ons
product Roundup is een van de meest verkochte
onkruidbestrijdingmiddelen ter wereld.
MONSANTO:
FABELS EN
FEITEN
Verkoopt Monsanto biologische zaden?
We verkopen onbehandelde zaden aan
biologische boeren, maar niet veel. Biologisch
voedsel omvat slechts 5% van de markt in de
meeste Europese landen. Zelfs in landen die een
groot voorstander zijn van biologische voeding,
zoals Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland, is
dat minder dan 10%. Het feit is dat biologische
voeding deel uitmaakt van een levensstijl die
GROWING
water van
needs
door slechts
een minderheid
de bevolking
wordt aangehouden.8
We need an
Waarom patenteert
increase of 64Monsanto zaden?
billion cubic
Patenten stimuleren
metres oforganisaties om
investeringen freshwater
te doen9 waar de hele
everykan
yearprofiteren. Plantenkwekers,
maatschappij van
onafhankelijke wetenschappers, universiteiten
en bedrijven zijn continu op zoek naar patenten
voor unieke uitvindingen op het gebied van
plantinnovatie. Dit proces wordt niet alleen
gevolgd door Monsanto of de Europese Unie.
CHANGING climate
Bron: Enquête van het Research Institute of Organic Agriculture
(FiBL) uit 2013. https://www.fibl.org/fileadmin/documents/
shop/1636-organic-world-2014.pdf
9
http://www.monsanto.com/newsviews/pages/patents.aspx
8
Patenten zorgen enerzijds voor de beloning van
de uitvinder voor het ontwikkelen van intellectueel
eigendom. Anderzijds is het door patenten
mogelijk om gedetailleerde informatie rondom de
ontdekking openbaar te maken en later ook de
ontdekking zelf toegankelijk te maken.
Waarom hebben zo veel mensen iets
tegen Monsanto?
Het is nooit mogelijk om iedereen tevreden te
houden, vooral als die personen niet achter
moderne landbouwtechnieken, vrije handel
en multinationals staan. We geloven dat wij
bijdragen aan een duurzamere landbouw en
een verbetering van mensenlevens door boeren
te helpen meer, beter en voordeliger voedsel
te produceren met minder land, water, energie
en afval. We zijn dankbaar dat
veel boeren, groot en klein, jaar
in jaar uit voor onze producten
blijven kiezen en dat onze 22.000
medewerkers Monsanto een
uitstekende werkgever10 noemen.
http://www.monsanto.com/careers/pages/top-25-worlds-bestmultinational-workplaces.aspx
10
TOP 10
FABELS OVER
MONSANTO
5
3
12 4 6
10
9
78
Monsanto beheerst de
voedselvoorziening van de hele
wereld
Onjuist
Hoewel Monsanto zeer sterk is in een aantal
producten, zoals maïs, sojabonen en katoen,
bestaat ons aandeel zaden wereldwijd uit
slechts 5% van het totale aantal geplante
zaden. Ongeveer twee derde van alle zaden
die wereldwijd worden geplant bestaat uit
niet-commerciële zaden, die door boeren zelf
zijn gewonnen. Twee derde van de zaden op
de commerciële markt is afkomstig uit privé
veredelingsprogramma’s. Het overige deel is
afkomstig uit openbare instellingen. Er zijn
meer dan 1.000 afzonderlijke zaadleveranciers
die leveren aan de commerciële zaadmarkt.
De producten van Monsanto
bedreigen de bijen
Onjuist
Op sommige plaatsen zijn er steeds minder
bijen, maar dat komt niet door GM-planten. Er
zijn al veel onderzoeken uitgevoerd, waaruit
blijkt dat GM-zaden veilig zijn voor honingbijen.
Monsanto is afhankelijk van bijen voor het
bestuiven van een groot deel van de gewassen.
Alleen al in Frankrijk maken we gebruik
van meer dan 5.000 bijenkorven. Monsanto
draagt bij aan het behoud van de bijenstand11
door intensief onderzoek te doen naar
ziekteverwekkers onder bijen.
http://www.monsanto.com/improvingagriculture/pages/
honey-bee-health.aspx
11
Monsanto creëert
‘superonkruid’
Monsanto heeft Agent Orange
ontwikkeld
Onjuist
Onjuist
Het ontwikkelen van een resistentie in onkruid
is een natuurlijk proces. Het ontstaan van
een resistentie is een evolutionaire reactie
op invloeden van buitenaf. Voor de meest
gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen
is wel een resistent onkruid ontstaan;
dat is gewoon de evolutie van het leven.
Monsanto is een voorstander van een
systematische aanpak voor onkruidbeheer17.
Bijvoorbeeld; GM-gewassen zijn ontwikkeld
met een resistentie tegen Atrazine (een
onkruidbestrijdingsmiddel), maar inmiddels
zijn er circa 64 soorten onkruid ook al resistent
geworden door het natuurlijke proces.
http://www.monsanto.com/weedmanagement/pages/
default.aspx
17
Monsanto heeft Agent Orange niet ontwikkeld.
De Amerikaanse regering heeft Monsanto
en negen andere bedrijven de opdracht
gegeven om Agent Orange te maken voor
de Amerikaanse militairen tijdens de
Vietnamoorlog. Het voormalige bedrijf
Monsanto Co. stopte met de ontwikkeling
ervan in 196918, meer dan veertig jaar geleden.
http://www.monsanto.com/newsviews/pages/agent-orangebackground-monsanto-involvement.aspx
18
De GM-zaden van Monsanto
zorgen ervoor dat boeren in
India zelfmoord plegen
Monsanto is tegen etiketten
met vermelding van GMingrediënten
Onjuist
Onjuist
Tragisch genoeg is het inderdaad zo dat
sommige Indiase boeren zelfmoord plegen.
Die zelfmoorden hebben echter niets te
maken met Monsanto en de GM-zaden. Ze
vonden zelfs al plaats voordat GM-katoen
in 2002 werd geïntroduceerd in India. Sinds
GM-katoen is geïntroduceerd, zijn er zelfs
minder zelfmoorden gepleegd12. Het aantal
zelfmoorden onder Indiase boeren is
procentueel gezien niet hoger dan onder de
gehele Indiase bevolking13.
Rapport van het International Food Policy Research Institute
(IFPRI), een organisatie van de Verenigde Naties.
13
http://theconversation.com/hard-evidence-does-gm-cottonlead-to-farmer-suicide-in-india-24045
12
Monsanto heeft Blackwater
ingeschakeld om groeperingen
tegen biotechnologie te
infiltreren en te controleren
Onjuist
We hebben Blackwater of haar
dochtermaatschappijen nooit ingeschakeld19.
Net als de meeste grote bedrijven houden
we mogelijke bedreigingen in de gaten door
regelmatig websites en nieuwsberichten te
controleren. Soms schakelen we externe
bedrijven in om ons te helpen. Tussen 2008 en
2010 hebben we het bedrijf Total Intelligence
Solutions (TIS) in de arm genomen om ons te
ondersteunen bij het bewaken van openbare
informatie. In een verhaal op internet stond
onjuist vermeld dat TIS onderdeel is van
Blackwater.
http://www.monsanto.com/newsviews/pages/monsantoblackwater-black-ops.aspx
19
Monsanto is een groot voorstander van het
vermelden van informatie op etiketten, zoals
het geval is bij de ‘biologische’ etiketten die
in de meeste landen worden gebruikt, voor
consumenten die bewust willen kiezen voor
producten die geen GM-ingrediënten bevatten.
We zijn tegen de verplichte etikettering
van producten met GM-ingrediënten,
omdat er geen bewezen risico’s zijn. Het
verplicht vermelden van GM-ingrediënten
zou ertoe kunnen leiden dat deze producten
ondergeschikt worden geacht14 aan de
reguliere of biologische varianten en dat is
onterecht.
http://www.forbes.com/sites/jonentine/2013/10/31/geneticliteracy-project-infographic-is-labeling-really-about-ourright-to-know/
14
Monsanto manipuleert
overheden
Onjuist
Monsanto verbiedt het medewerkers
uitdrukkelijk om overheidsambtenaren om
te kopen voor de goedkeuring van producten.
Monsanto respecteert de regelgeving in de
landen waar werkzaamheden plaatsvinden
volledig20. Er is een grootschalig programma
opgezet om corruptie tegen te gaan.
Medewerkers en partners die de regels
overtreden worden direct ontslagen.
http://www.monsanto.com/whoweare/pages/businessconduct.aspx
20
Glyfosaat risico’s zijn niet
voldoende onderzocht
Door Monsanto sterft de
monarchvlinder uit
Onjuist
Onjuist
De Glyfosaat15, in Roundup is wereldwijd
een van de meest bestudeerde actieve
bestandsdelen en is al meer dan 40
jaar goedgekeurd voor gebruik als
onkruidbestrijdingsmiddel in meer dan
100 landen. De autoriteiten onderwerpen
alle Roundup formules aan strenge
toelatingsonderzoeken, voordat ze in
aanmerking komen voor de verkoop.
Zoals ook het geval is met andere
gewasbestrijdingsmiddelen, worden zowel de
werkzame stof als het uiteindelijke product
doorlopend onderworpen aan dergelijke
evaluatieprocessen.
www.glyphosate.eu
15
Wetenschappers zijn van mening dat
meerdere factoren een rol spelen bij de
afname van het aantal monarchvlinders,
waaronder verwoesting van de leefomgeving,
weersomstandigheden, extreme
klimaatveranderingen en een afname van het
aantal zijdeplanten in de landbouwgebieden
van de Verenigde Staten. Monsanto pleit
voor programma’s om meer zijdeplanten
beschikbaar te maken16 langs de
migratieroutes van de monarchvlinder.
http://monsantoblog.com/2014/02/24/the-monarchbutterfly/
16

Similar documents