Dopte 1700 - Raumnes Historielag

Comments

Transcription

Dopte 1700 - Raumnes Historielag
Utdrag fra
.
Tom O.
Halvorsen
Digitally signed by Tom O.
Halvorsen
DN: CN = Tom O. Halvorsen, C =
NO
Date: 2005.11.30 21:25:58 +01'00'
KIRKEBOKA I NES FRA I JANUAR 1700
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
---
1 Jan
Kari
Ole Vogstad
Armd Kjølstad,Lars Vogstad
Åse og Kari Vogstad,Kari
Vormes.
6.
li
Hans
Marta Sundet
Maj.Fursmann,Hr.Jonas Colstru~
Ma j.Fursmanns frue,min kone.
7.
Il
Lars
Cornelius Fenstad
Maj.Gelhorn,Engebret Unnulstad,Reier Grinner,B ? Grinner
Ingebor Huser.
7.
Il
Introduseredes Taran Strøm.
l1
Anders
Dåpsdato
1700
.
14.
Nils Skålerud
Engel Hunstad,Kristoffer
E?ollerud,Kristoffer Sundby,
Kari Ihlang,Johanne Rånås
.
Børre Brustad
Ole Esva1,Iver HovinyOle
Brustad,Berte ArnestadyKari
Åvol
.
Povel
Østen Rud
Hans Rånås,Lars Hofsrud,
Ole Olsen Frøhaug,Mari Rånås,
Dorte Rånås.
It
Guttorm
Iver Hovin
Corneten Kusk,Tosten Wormnes,
Lars Romi,Berte Arnestad,
Berte Wormnes.
Il
Ehgebret
Hågen Rud
Kristoffer Bjertnes,Ole
Folberg,Erik og Bote1 Skqen,
Ane Herberg.
Inge
Jon Eie
Anders Funni,Erik Auli,Botel
Skøyen,Olu Udnes,Kari Skøyen.
Jens
Jacob Mørdre
Gubiør MørdrepHelgeHvam og
hans datter samt Jon Strøm,
Jacob Vansum.
2.Feb.
Ingri
Ole Esval
Cornetten Kasper Kusk,Rear
Grinner,Berte Arnestad,Kari
Åvol ,Kari Rommi.
2,.Il
Ole Henaugs kone Siri gikk og i kirken.
2.
Il
Gudmund
11.
l!
Introduseredes Marta salige Hans Rørs kone,
11,
'l
Introduseredes husm. Lars Jacobsens kone fra Nordby.
11.
li
Guttorm
14.
21
.
21.
28.
30.
Il
Askil Lund
Engebret Svindal
Kristen Bodding,Børger
Brauter,Otter Lund,Ingebor
Bodding.
Anders Skarning,Trond Bjerk omp,Tron Finskud,Mari Skarniri
Gubiør Fenstad.
Dqte side 2
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets farhor
Faddere
R m u
Anders Løken
Anders Årnes,Ole Finholt,
Marte Løken,Marta Rud og
Ingebor
.
Ane
Ni2s Folvefl
Tore Folvel1,Kristen Bodding,
R m u Brauter,Gubiør Bodding,
Mari hodt.
Ehgebret
Ole Vennevold
Tore Auli,Halvor Østgård,
Erik Roligheden,Allis og Guri
Auli.
Kristoffer
Kristoffer Greni
Jert Flagstad,Guttorm Greni,
Hanibal Nordby,Ragnil Aur stad,Dorte Børgersdtr.Sundet.
Introduseredes Jøran Rud.
Ane
Lars Ihle
Guttorm Valstad,Engebret
Valstad,Ammd Lie,Inge Ihle,
Ane Valstad.
Maret
Kristen Nilsen
husm.Bøler
Ole Skreppengen,Hans Vansum,
Olu Vansum,Ingebor Kulmoen,
Jøran Mørdre.
more
Hans Sørensen
Udnes
Amund Udnes,Lars Brauter,
Eli
Even Knudsen
Ole Skålerud,Nils Rustad,
Tnore Rmold,Siri Leer,
Mari Leer.
Lisbeth
Morten Olsen Bjørknes og hustru
Maren Sørensdtr.men ellers er de
ikke av menighedens lemmer ennu.
Ellers har deres bevis å fremvise
at han er en s m av Ane og en
stesønn av søren Bjørknes.Faddere:Erik Auli,Erik
Roligheden,Allis Auli,Kari
Ole Sagmesters og Guru Auli.
Kari
Helge Dystland
Ehgebret Bårhaug o Siver,
Berte Dystland og fse,Mari
Skarning.
25.
Ane
Ole Bodding
Anders Bodding,Helluf
Munkerud,Rmu og Ingebor
Bodding,Ane Stensbodding.
28.
Ole
Nils Berg
Even Berg,Ole Olsen Frøhaug,
Herniann Hvam,Åse Frøhaug,
Ane Berg.
31.
Tore
Jacob Bjørke
Knud Greni,Kristoffer Frogner,
Marte Vøyen,Janikken Katterud,
Siri Leer.
Ole
Tron Finskud
Lars Bjørnli,Gulbrand Berg,
Ehgebret Svinda1,Ane Skøyen
Eli Skroyen.
21.
l!
4.April
Thore Strm,Anne Strøm,
Anne Brauter.
Drapte side 3
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
4.April
Ole
Simen Stahaug
Kristen Bodding,Alv Tveten,
Anders Klodsbodding,Dorte
Stensbodding,Ingebor Bodding.
4.
Lars
Knud Staksvold
Engebret Staksvold,Gulbrand
Ihle,Anders Ihle,Rønnu Valstad og Marta ved Udnes.
Dåpsdato
1700
It
11.
Il
11.
Il
1ntroduseredes:Marta Folvell
Eli Vennevold
Ragnil Løken
Kristoffer og Ole h d t ,
Kristoffer Knebrøt,Olu Gulli,
Mari Knebrrat.
Ole
Søren hodt
Halvor
Hans Siversen
Berte Taraldsdtr Se forpassede.De var nu på
Jerpestad og formoder at blive der til huse,men
flyttet siden til Holter.Faddere:Ole Bynche corpora
Ole Veset,Kristen Katterud,
Lisbet Unnulstad,Åse Greni.
Marta
Erik Skirset
Kjøstel Kjensmo,Hans Foss,
Mari Huser,Ane Kjensmo,Siri
Foss.
Eli
Ole Røtnes
Hans F'yri,Iver Rstnes,Ane
Røtnes,Dorte Tvethaug,Ane
Årnes.
Marte
Gudmund Arnestad
Cornet Kusk,Hans Blekstad,
Mari Vormnes,Åse Rakkestad,
Inge Blekstad.
Marte
Ener Horgen
Iver Blekstad,Gulbrand
Horgen,Berte Holter,&e Låvegg
&e Horgen.
.
Amund
Amund Åserud
Ole Grue,Erik Brauter,Kari
Hjemdøpt av dannemannen Børger Fjuk. Grue,Ragnil Grue.
Kirsti
Engebret Valstad
Lars Ihle,Inge Ihle, R m u
Valstad,Marta Valstad og
rytteren Lars Valstad.
Kari
Ole Tostensen
husm.Drognes
Børger Fjuk,Anders Drognes,
Tora Årnes ,Ragnil og Kari
Drognes.
Introduseredes Marta Olsdtr. Jacob Bjørkes kone.
Ingri
Uekte fra
Skreksrud
Joen Torersen
Lisbet Hansdtr.
Guttorm Løken,Anders Povelsen
Kjus,Mattis Skreksrud,Ingebor
Fossurn,Rmu Jensdtr.Skreksruc
Thore
Ole Rolstad
Ole Iversen Hovi,Skjul Rolstac
Maret Rolstad,Inger Olsdtr.
Hovi,Kersti Grimer.
Døpte side 4
Dånsdato
Barnets navn
Barnets farhor
Faddere
Dorte.Nils Bergs kone
lngebor F'inskud.
Ingri herud.
R m u Røtnes.
Åse Stahaug.
30.
n
II
II
11
II
11
11
Introduseredes
Intr
Intr
Intr
Intr
30.
"
Ole
Tarald Våler
Gulbrand Berg,Harald Sandaker,
Anders Funni,Ingebor Finskud,
Marit Våler.
Goro
Anders Mørdre
Helje Hvam,Joen Strm,Gubiør
Mørdre,Olu Vansum,Margaret
Hvam
17.Juni
..
.
.
.
24.
l1
24.
N
Anders
uekte
Even Røtnes,rytter
Maren Sørensdtr.
Ole Olsen Ratnes,Ole Åmodt ,
Olu Gulli,Marta Knebrøt.
Anne
uekte
Ingri Larsdtr.og en
soldat ved det nye
regiment,David
Syversen
Svend Busk,Ole Lillefenstad,
Kari,Lars Jonsens Vogstad,
Kari P. P.?.Dorte,Børgers
datter i Sundet.
Ole Colbjørnsen
i-lammerstad
Mats Smedsbodding,Ole Hammerstad,Kristoffer Holtet,Ane
Stensbodding,Dorte Holtet.
Nils,døpt straks Ole Aslaksen
føre %.Hans tiden
Ole Colbjørnsen Hammerstad,
Kristoffer Holtet,Amund
Stubberud,Dorte Stensbodding,
Kari Tveten.
18.Juli
Malene.
Nils Husmo
Gulbrand og Hans Husmo,Ane
og Maren Husmo,Ane Henni.
l .Aug.
Gudmund
A m d Auli
Ole Ellingsen Auli,Svend
Gulbrandsen Huser,Kjøstel
Kjensmo,Åse Evensdtr .Lokshaug
av Aurskog sogn.Gollov
Syversdtr.Foss.
Mari
Kristoffer Bollerud Hr.Jens Colstrups Maria,
Salige Jonas Colstrups kone,
Eli Greni,Knud Greni,Nils
Skålerud.
Berte
Ole Bårhaug
Lars Skårer,Ehbret Bårhaug,
Åse &,Kari Ås,Margrete
Finstad.
&e
Anders Bodding
Kristen Bodding,Embret Folvel
Tore Bodding,Marte Folvell,
Siri Folvell.
Erik
På1 Sebjørnsen
Hans F'yri,Anders Tvethaug,Olc
Malene Eriksdtr.Bøler. Tvethaug,Gubiør F'yri,Berte
Røtnes.
Tora
Gudmund Lie
Guttorm Valstad,Lars Ihle,
Inge Ihle,Berte Rud,Guru Rud,
Depte side 5
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1700
22.Aug
Ole
Amund Børgen
Siver Rolstad,Engebret Staksvold,
Ole Børgen,Kari Farset,Rmu
Valstad.
29.
Tor
Halvor Greni
husm. hos Guttorm
Mari Hågensdtr.Kristoffer Grenis
kone,Mikkel og Guttorm Greni,
Amund Finstads kone Mari.
Erik Hunstad
Hans Lundberg,Jens Skreksrud,
Ole Hunstad,Gunnil Vestgård,
?...
Berte
...
Hans Strm
Peder
tvil
linger
Anne
Il.
"
11.
26.
Maj.Gelhorn,Cornet Kusk,Ole
Holter,Astri Horgen,Guru Horgen.
Ole Jonsrud,Ole Strm,Marta
Blekstad,Åse Låvegg,Astri Holter.
Gunnil
Børger F'yri
Ole l?yri,Jon Fenstad,Gubiør
F'yri,Mari Fenstad,Ane Vansum.
Hans
Engebret Bårhaug
Lars Skårer,Ole Bårhau ,Kristen
Lilleset Odalen,Karen ,Johanne
Lilleset.
Kari
Nils Rustad
Gunnil og Kristoffer Sundby,
Marta Vøyen,Kari Greni,Siri Leer.
Mari,uekte
Marta Hunstad
Anders Herberg,Kristoffer
Samel Simensen
Bjertnes,Karl Fossen,Ane Herberg,
en Svensk skomaker Dorte Bjertnes.'
i sognet som nu har
givet seg til
militæret.
Erik
Lars Stensbodding
Anders Klodsbodding,Simen
Stahaug,Mats Smedsbodding,Tora
Bodding,Kari Munkerud.
Hans
Jon Aurstad
Guttorm cg Mikkel Greni,Jon
Aurstad,Berte Flagstad,Siri
Aurstad.
L
Introduseredes Inge Bollerud.
29.
li
Gulbrand
Hans Eie
Anders Runni,Ole Eie,Jon Eie,
Marta Sandaker,Marit Eie.
29.
li
Gudrmmd
Ole Horgen
Knud Flagstad,Grim Frøhaug,Nils
Pr?sterud,Mari Frøhaug,Ane Berg.
29.
li
Hågen
Guttorm Greni
Jacob Flagstad,Gulbrand Finstad,
Kristoffer Greni,Dorte Greni,
Marta Finstad.
lO.&t.
Introduseredes Mari og Mette Bårhaug.
10.
Ane
Il
Nils Carlson
husm.Skøyen
Olo Sagmester,Hågen Rud,Gubiør og
Bottel Skqen,Rmu Skøyen.
Døpte side 6
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Anders Evensen
husm.Fenstad
Jon Fenstad,Henrik Tatterud,
Ole Kinnet,Siri Kjølstad,
Berte Kinnet.
Introduseredes Berte F'yri.
Berte
Gulbrand Løken,Anders Folmo,
Ingebor og Kari Henni,Kirsti
Husmo.
Ole Husmo
Kari Greni gikk i Kirken.
Kari
Kristoffer hodt
Søren og Ole hodt,Marte
Knebrøt,Olu Gulli,Rmu
Skreksrud.
Ole
Erik Grønndalen
Børger Auli,Amund Auli,Kjøstel
Kjensmo,Ane -?rud,Dorte
Rånås
.
Introduseredes Johanna Horgen
Mari
Joer Rustad
Svend Huser,Amund Stubberud,
Mari Bergsødegården,Taran
Hofsrud samt G-? Foss.
Gubiør
Ole Fyri
Helje Hvam,Jon Strmn,Ane
Røtnes,Berte og Gubiør F'yri.
Anne
Nils Henriksen
husm.Li1leHvam
Hans Hvam,Jens Tomter,Dorte
Tomter,Kari Nordby og Jacob
Mørdres kone.
Ole
Anders Drognes
På1 Kjus,Børger Fjuk,Ole
Grue,Tora Årnes,Eli Strøm.
Ole,uekte barn
fra Bergseie
Åse Siversdtr
Erik Eriksen fra
Larvik.
Even Berg,Villum Berg,Ole
Berg,Ane Berg og Frans Lukasem
quinde
Åse
Nils Mørdre,husm.
Anders Mørdre,Siver Leer,
Marte Mørdre,Gubiør F'yri,Berte
Røtnes.
Anders
Knud Flagstad
Grim Frøhaug,Lars Hofsrud,
Anders Henni,Maren Frøhaug,
Berte Flagstad.
Jøran
Torer Kulmoen
Jacob Mørdre,Hans og Olu samt
Marit Vansum,Margrete Dalen.
Anne
Engebret Drognes
Børger Fjuk,Hans Grue,Kari
Grue,Tora Årnes,Siri Strøm.
2. .. 11
Ane
Arnbjørn Jerpestad
Ener Horgen,Gulbrand samt
Berte Holter,Lisbet Unulstad,
Anne Horgen.
6.
Jens
Peder Brandstorp
Erik Grmdalen,MiWrel Brandstorp,Kristen Auli,Ingri og
Mari Auli.
1701
1. Jan.
l!
.
.
Døpte side 7
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets farhor
Faddere
Kristen Katterud
Ole Vøyen,Knud Greni,Ole
Ullershov,min kone og Johanna
Colstrup.
Hans
Hans Togstad
Ole Togstad,Henrik Dystland,
Lars Opsa1,Eli Dystland,Maret
Togstad.
Olu
Kristen Bodding
Mats Smedsboddi ,Nils Folvell
Qøstel Bodding, e Stahaug,
Siri Folvell.
Kari
Kristoffer Aurstad
Gulbrand Åvol,Jon Aurstad,
Berte Flagstad,Dordi Greni,
Berte Aurstad.
Gubiør
Helle Munkerud
Hans Munkerud,Mikkel Brandstorp,Åse Stahaug,Berte Finnholt,Kari Tveten.
Halvor
Even Tesen
Lars Tesi,Ole Corporal på
Henaug,Lars Larsen Tesi,Guri
Henaug,Kari Påladtr.Tesi.
Marte
Erik Breen
Henrik Hogset,Harald Sandaker,
Inger Hogset,Berte Bjørnli,
Tore Bjørnli
1701
m
a
n
30.
7s
.
2.Feb.
Kristoffer
Halvor Østgården
Hans Lundberg,Halvor Lundberg,
Ole Wennevold,Gunnil Vestgårder
Kari Lundberg.
Gudrmd Røtnes,Hans Henaug,
Kari Vogstad,Mari Fenstad,
Kari Farset.
Else
Jon Fenstad
Kristen
Ole Veset,Anders Eggum,Auls
Erik Hansen på
Ole Bynches eiendom Holter,Mari HcJter,Lisbet
Unulstad.
Anders
Halvor Grmdalen
husm
Tore Auli,Erik Grmdalen,
Erik Rolighedep,Ingri Auli
Ane Rud.
Gjerterud
Ham. Fenaug
Jon Fenstad,Herm Sundet,
Kari Henaug,Siri Kjølstad,
Berte Vorm~s.
Kari
Ole Lillefenstad
Gunnro Huser,Jens Vogstad,
Kari Farset,Lisbet Unulstad,
k r i Larsdtr.Vogsta6.
Alfred
Svend Smedsrud
husm.
Erik Folberg,Ole og Mari F'unni,
Randi Eie,Siri Folberg.
Jøran
Nils Skålerud
Ingel Hunstad,Kristoffer
Sundby,Kari Ihlang,Janikken
Katterud,Ingerid Fosserud.
.
Drapte side 8
Dåpsdato
Parnets navn
Barnets far /mor
Faddere
1701
X'3brs
Guttorm
Gulbrand Ihle
Marta Ihle,Amund Lie,Lars
Ihle,Engebret Valstad,Anne
Valstad.
Søren
Hans Nordby
Jacob Flagstad,Herrnann Sundet,
Kari Henaug,Rmu Blekstad.
Introduseredes Ingebor Tesi
11
11
Kari Østgården
20.
Hans
Henrik Dystland
Lars Skårer,Hans Togstad,Karl
Dystland,Marte Togstad,Eli
Dystland.
Lars
Erik Folberg
Erik Skøyen,Ole Folberg,Peder
Yn,Bottel Skøyen,Barbro Yn.
Hans
Hans Bjertnes
Anders Herberg,Gulbrand samt
Kristoffer Herberg,Dorte
Herberg,Mari Bjertnes
Palmesøndag
28.Mars
.
Jens
3.
l1
Introduseredes Kari Henaug.
10.
Il
Chathrine
17.
fl
Introduseredes Inge Nordby
24.
fl
Anne
Marcus Rud
Gulbrand Finstad,Hannibal
Nordby,Berte Finstad,Berte
Blekstad,Rmu Huser.
Kristoffer
Børge Folmo
Nils Henni,Anders Løken,
Anders Folmo,Gunnil Yn,
Kari Folmo.
1.Mai
Ole Tvethaug
Ole F'yri,Anders Tvethaug,Ole
bler , R m u Røtnes,Mari Åmodt
3.April
A m d Dalen
.
Jacob Vansum,Torger Restad,
Gubiør Quernum,Kirsti Restad,
Ane Rolstad.
Introduseredes Marta Bjertnes
Even
Ole Kinnet
Rear Rakkestad,Ole Veset ,
Arne Brustad,Kari Esval,
Johanna Colstrup.
Lars
Ole Skarning
Lars Skårer,Ole Greni,Lars
Skarning,Inge Bollerud,
&se Skarning.
01lu
Erik Skøyen
Erik Folberg,Børge Fyri,
Bottel Skøyen,Mari og Mzrit
vansum.
Ole
Ole Eie
Anders Funni,Harald Eie,
Anders Sandaker,Kari Eie,
Tore Eie.
Hans
Jacob Flagstad
Hans Blekstad,Hannibal Nordby
Marcus Rud,Ragnil Aurstad,
Inge Nordby.
Døpte side 9
Dåpsdato
5.Juni
3.Juli
Barnets navn
Barnets farhor
Faddere
Mari
Even Rmold
Ole Rmold,Tor og Nils
Rustad,Tora Bollerud,Siri
Leer.
Lars
Anders Skøyen
Trond Brårud,Ole Jonsrud,
Anders Skøyen,Ingekor Finskud,
Berte Finskud.
Mari
Kristoffer Greni
Jacob Flagstad,Hannibal
Nordty,Dorte og Mari Greni,
Dorte Sundet.
Eli
Kjøstel,husm.på
Brårud
Anders Skøyen,Ole Jonsrud,
Kersti Jonsdtr.Rud,Tore Brårud,Kirsti Svindal.
John
Arne Børgen,husm.
Ole Børgen,Amd Børgen,
Gulbrand Valstad,Ollu Børgen,
Berte Rolstad.
Lars
Anders Esørnli
Nils Bjørnli,Hågen Sandaker,
Guri Horgen,Berte Breen,Tora
Bjørnli.
Inge
Erik Halmsås
Ehgebret Bårhaug,Lars Skarni4
Åse Skarning,Mari Bårhaug,
Mari Ås.
Gubiør
Børger Nyhus
Ingri Klodsbodding,Ingri Stens
bodding,Kari Tveten,Mats Smeds
bodding,Kristen Bodding.
Halvor
Knut Staksvold
Ehgebret Staksvold,Gulbrand
Ihle,Anders Ihle,Marta Valstad
Marta Gutormsdtr.Va1stad.
Karl Dystland
Halsten Dystland,Alf Togstad,
Anders Vennevold,Dorte Dystlan
og Gjerterud.
Åse
Ole Erlandsen
Au li
Siver Ovri,Amund Rud,Ingri og
ingebor samt Dorte Auli.
uekte barn
Siri Hancdtr.og
Fredrik rytter
av Brustad
Halvor
Torer Fuglerud
Gulbrand hol,Mogens Fensrned,
Kari Esva1,Anders Hogset og
hans datter.
Tora
Iver Hovi
Rear Rakkestad,Tosten Vormes,
0berstltn.Fursermanns frue,
Berte Arnestad,Åse Rommi.
Halvor
Engebret Unulstad
Cornetten Kusk,Lorents sergant
Kristoffer Børgen,Berte Fensta~
Dorte Fenstad.
Henrikk
Kristen Kulmoen
Jørgen Grants,Semming Gislesen
Siri Kjølstad,Ingebor Kulmoen.
Døpte side 10
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets farbor
Faddere
1701
21 Aug
Margrete
Jacob Mecdre
Helge Hvam,Arnund Udnes,
Else hr. Jenses,Olu Vansum
Margrete Hvam.
Tostenuekte
Ingri Tostensdtr.Hitkommet forpasset fra Ullensaki
sogn,utlagde som barnefader Same1 Zachrisen,men
dog tillagde ord at hun etter den t i d h m irmbesoav ham hadde hun og hatt legemlig beblandelse
med Jonas Nilsen (Prestilang ? )
Faddere til 1. Mikkel Bjerke,Amund Åvol husm.,
Ane Nesti,Gubiør Arnestad.
Det annet så svakt etter fødselen at det straks
hjernrnedøptes av Ane Nesti,som tiZstod-'hadde-:[email protected]
det med vann i det treenigeds navn i nærvære av
to huskvinder begge med navn Eli efter de de ikke
flere personer til stede var.0g vare dets faddere
Halvor Åvol ,Anders sergant,Janikke
Katterud,Rmu Arnestad.
Begge børn så og svake at her var årsak til denne
dåp.
Tora
Ole Skreksrud
. .
28.
It
4.Sept.
Erik Hunstad,Amund Kjus,
Kari Hofsrud,Ingebor Fossum,
Rønnu Skreksrud.
Introdusredes Eli Nyhus
II
DorteAuli
Engebret
Kristoffer Herberg
Siver F'unni,Hans Bjertnes,
Gulbrand Herberg,Kari Opaker
Eli Herberg.
Introduseredes Marta Sundet
11
Il
Åse Hovi
Gubiør
Gunder Lund
Amund Åserud,~leFolberg,
R m u Bodding,Ane Stensboddi
Dordi Brøter.
Il.
Il
Hans
Tor Frogner
Ole Frogner,Even Berg,Helge,
Ane og Dorte Berg.
18.
Il
Tore
Børge Auli
Mikkel Vestgården,Erik Grønn
dalen,Erik Roligheden,Eli
Vennevold,Guru Auli.
18.
l1
Margrete
Kristoffer Låvegg
Hans Blekstad,Jacob Flagstad
Åse Horgen,Åse Lovegg,Ane
Berg.
29.
Il
Ole
Harald Eie
Ole Sandaker,Ole E i e , h d
Branderud,Ragnil Eie,Marta
Mårud
.
.
Ragnil Eriksdtr
Ole Grue,Erik Grue,Ragnil
av Grue,
Drognes,Ingri Åserud,Marta
Erik Sørensen Brauter.Grue.
Begge stod skrifte
forleden søndag.
Døpte side 11
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Ane
Nils Carlsen,husm.
Folberg
Erik Auli,Erik Roligheden,
Kari Ole Sagmesters,Kari
Østgården,&e Hunstad.
.
Introduseredes Dorte Skreksriid.
Amd
Ole Bøler
Ole Grue,Gudmund Røtnes,
Ole Tvethaug,Kari F'yri,Rmu
Røtnes.
Fredrik
Svend Busk
Nils Colstrup,Hermann Sundet,
Amund Eliassen,Else hr.Jens
Colstrups,Maria hr.Jonas
Colstrups.
Kari
Morten Bjørknes
Børger Auli,Ole Rakkeie,Eli
Vennevold,Eli Nordmangen,
Guri Auli.
Kari
Lasse Låvegg
Hans Blekstad,Tore Låvegg,
Kirsti Jonsrud,Åse Horgen,
Valbor Blekstad.
Barbro
Siver Ovri
Kjøstel Kjensmo,Ole Toreid a\
Blaker,Ingri Auli,Rmu Auli,
Ane Kjensmo.
Kristoffer
Rear Fosserud
Trond Brårud,Ole Rolstad,
Kristoffer og Berte Holter,
Tora Rolstad.
Siri
Gulbrand Sandaker
Harald,Henrikk,Siri og Olu
Sandaker,Berte Bjørnli.
Lars
Alf Togstad
Hans Togstad,Ole k,0le
Skarning,Marit &,Siri Ås.
Ragnil
Anders Henaug
Jacob Flagstad,Hågen Grinder
og Mari,Guru Aurstad og Bert1
Tarald
Ole Udnes
A m d Udnes,Jon Strmn,Lars
Brauter,Ane Strøm og Siri.
Anderc
Oluf Holter
Min kone,datter captein
Sløchers,corneten Kusk,
sergiant Falch.
Helje
Kristoffer Holtet
Ole Harnmerstad,Nils Finnholt
Amund Fjeld,Marit Fjeld,
Malene Finnholt.
Introduseredes Kari Grue.
Ole
Engelbret Folvell
Ole F'yri,Anders Bodding,
Lars Brauter,Marta og Siri
Folvell.
Gulbrand
Ole Vogstad
Gisle Vogstad,iars Vogstad,
Amund ~jølstad,
Åse Vogstad,
Kari Vormnes.
Døpte side 12
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1701
18.Des.
Guri
Jacob Unnulsen
Ole Frogner,Peder Hvam,Jøran
Frogner,Ingebor Hvam,Margare
Hvam
.
1702
1. Jan.
Ole
Mikkel Aurstad
Gulbrand Finstad,Jacob Flagstad,Guttorm Greni,Berte
Aurstad.
Hallstein
Ole Rmold
Nils Skålerud,Anders Skarnir
Lars Gulbrandsen,Mari Bårhat
Berte Skårer.
Mari
Hans Sørensen
Udnes
Otter Strm,Ole Frogner ,Tor:
Strm,Guru Udnes,Siri Strøm.
Hans
Anders Tvethaug
Ole F'yri,Børger l?yri,Ole
Tvethaug,Rmu Rstnes,
Kari F'yri.
Åse
Nils Husmo
Nils Henni,Anders Løken,
Marta Løken,Mari Husmo,
Ane Henni.
Peder,uekte
R m u Jensdtr.Rud
Gunner Huser,Arne Rolstad,
Jørgen Finskud,sold. Johan Rolstad,Berte Valstad
Ane Valstad.
Ane
Engebret Bårhaug
Peder,Mons og Ingebor Rud,
Kirsti Farset,Ane Bråengen.
Anders
Anders h
i
Gulbrand og Anders Yn,
Amund Branderud,Dorte Fossu
Gunnil Yn.
Anne
Amund Åserud
Børger Fjuk,Erik Grue,Kari
Grue,Gubiør Lund,Kari Halvo
datter Grue.
Martha
Jørgen Fenstad
Erik Skøyen,Kristen Fenstad
Kari Vogstad,Kirsti Fenstac
Marta Vansum.
Lars
Kristoffer Børgen
Ole Vrayen,Ole Rolstad,Ane
BQrgen,Marta Valstad,Marta
Guttormsdtr.Va1stad.
Lars,tvilling
det annet dødt
Paul Hvam,husm.
Kristen Hvam,Svend Rør,
Willum Aslaksen,Marta Lill6
Hvam,Gunnil Hvam.
Introduseredes Kari Bråengen
Kari
Oluf Ås
Lars Skårer,Engebret Bårhai
Maret Ås,Mari Bårhaug,
Berte Skårer.
Randi
Hans Rånås
Anders Henni,Ener Simarud,
Arne Rud,Dorte R h å s ,Kari
Hofsrud
.
Dwte side 13
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Åse
Ole Bodding
Kristen Bodding,Simen
Stahaug,Gubiør Bodding,
Dorte Stensbodding,Ingebor
Bodding.
Kristoffer
Gulbrand Husmo
Gulbrand Løken,Anders og
Gulbrand Husmo,Ane samt Ane
Henni.
19.
Kristoffer
Kristoffer Ihle
Gulbrand Ihle,Amund Lie,
Mons Rud,Marta Ihle,Marta
Valstad.
26.
Kari
Ole Frøhaug
Even Berg,Dorte og Ane Berg,
Guri Frøhaug,Barbro Flagstac
26.
Siri
Ole F'yri
Sergianten Lorens Scheide,
Anders Tvethaug,Kari og Bert
l?yri,Siri Tvethaug.
Anind
Hågen Rud
Erik,Botel og Gunnil Skøyen,
Ole og Erik Folberg.
Gunnil
Hans Grinkelsrud
Trond Brårud,Steffen Grinke:
rud,Mari Skeyen,Ane Fosseruc
Jngebor Hogset.
Nils
Erik Auli
Kristen,Peder,Ingri Auli,
Helluf Munkerud og Ingebor.
Inger
Jacob Bjerke
Kristoffer Frogner,Ole Henn:
Janikken Katterud,Siri Ihla
Gudmund
Torer Låvegg
Hågen Grinder,Ole Vogstad,
Iver Blekstad,Guru Låvegg,
inge Nordby.
Nils
Ener Horgen
Kaptein Nostitz,Cornetten
Kusk,Ole Veset,Berte Holter
R m u Horgen.
19.
lr
26.
l1
5.Mars
8.
It
8.
15.
19.
Il
Introduseredes Tora Bodding.
19.
l1
Ole
Nils Finnholt
26.
Mathis
Ole Torsen,soldat
Corneli Fenstad,Peder Farse
fra Vinger og konen Ingel Holtet,Dorte Fenstad,
Jøran.
Gunnil Farset.
26.
Anne
Grim Frøhaug
2.April
Introduseredes Gubiør Sri.
9.
Søren
Semring Barhaug
Anders Løken,Anders Gulbran
sen Løken,Kristoffer Holtet
Kirsti Stubberud,Ane Husmo.
utter Strm,Ole Frøhaug,
Dorte Berg,Anne Berg,Ane
Røtnes.
Erik og Ole Rmold,Lars
Skårer,Berte og Mari Bårha~
Døpte side 14
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Kari
Ole Bjerkomp
Anders Bjørnli,bgebret
Svinda1,Mari Bjerkomp,Kirsti
Svinda1,Ingebor Finskud.
Kari
Anders Jellum
Brynil Jellum,Ole Greni,Martc
Vøyen,Mari Sundby,Gunnil
Farset.
Gulbrand Eie
Gunner Skøyen,Joen Eie,Gunni
Skøyen,Gubiør og Mali Folber,
Anne
Johannes Auli
Kristen og Trond Auli,Ingri
Auli,Dorte Ovri,Dorte Auli.
Marta
Jon Eie
Ole Sandaker,Anders Funni ,
Botil Skøyen,Guru Auli,Mari
Funni
.
Berte
Anders Tvethaug
husm.
Mikkel Brandstorp,Alv Tveten
Åse Stahaug,Ingebor Brandstorp,Taran Berg.
Gubiør,uekte
Jøran Frogner
På1 Olsen,soldat
Gudmund Rud ,Helj e Berg,Berte
Frogner og Gubiør Udnes.
Gjerterud
Henrik Dystland
Alf Togstad og Hans,Marta
Togstad,Inger Dystland og
Kari.
Ole
Hågen Esval
Gisle,og Jens Vogstad,
Mari Fenstad,Mari Vogstad.
Ole
På1 Katterud
Anders Skeryen,Steffen Grinke
rud,Amund Jonsrud,Tora Bråru
Kari Skeryen.
4.Juni
Torbør
G u W d Arnestad
Min kone og datter,Åse Hovi,
Cornetten Ole Ullerhov.
4.
Else,uekte
Else Olsdtr.
Peder Olsen
Amund Kjølstad og Mikke1,Olu
"
Vansum,Margrete Dalen,Ingebc
Kulmoen.
18.
Inge
Even Tesi
Hans Henaug,Engebret Tesi,
Berte Finstad,Maret Tesi,
Guru Henaug.
18.
Eli
Nils Rustad
Gudrmuid Sundby,Knut Greni,
Marta Vøyen,Mari Sundby og
Ane.
Hans
Kom Torer Kulmoen hit med et barn som ble drapt
fra en kone,Ane Eriksdtr. som sagde seg være hjen
i Aker sogn og på Claus Worms eiendele og falt
her i barselsseng.Hennes mann sier hun var død
8 dager før siste Påskefest,og hadde hetet Hans
Hansen med hvilket hun hadde 3 barn før dette.
De 2 døde og do+ 3. har hun med seg med navn Ole.
Faddere vare Hans Kjølstad,Kristen Kulmoen,Margr~
Dalen og så Tore Kulmoen og hans kone.
Tore hadde været hos Lensmannen dagen før og
etter mine ord gitt ham dette til kjenne.
22.
!t
Dqte side l 5
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1702
ZlZhni
Tora
Gulbrand Nordby
Hans Blekutad,Hermnn Sundet,
Allis Ullershov,Kari Opaker ,
Inge Nordby.
Guttorm Greni
Jacob Flagstad,Mikkel Greni,
Jo Hansen,Mari Greni,Marta
Finstad.
2.Juli
Hans
Nils Skålerud
Grim Frøhaug,Kristoffer Sundby
Ole Rmold,Kari Ihlang,Janikkc
Katterud.
9. l'
Ole
Nils Berg
Jacob Flagstad,Trond Finskud,
Gunner Sandaker,Berte Bjørnli,
Tora Bjørnli
.
Embret
Ole Horgen
Even Berg,Nils Berg,Ole Frøhai
8se Frøhaug,Anne Andersdtr
Flagstad
.
.
Hans
Mogens Rud
Berte Rud,Rmu Huser,hd
Lie,Lars Ihle,Engebret Bråengen.
Hans
Lars Rormni
Hermnn Sundet,Rear Rakkestad
Gudmund Arnestad,min kone og
&e Hovi.
Introduseredes Ingebor Tesi.
30.
n
6.Aug.
Mari
Amund Auli
Jon Eie,Erik Roligheten,Eli
Vennevold,Allis Auli,Marit
Lundberg.
Anne
Anders Skarning
Engebret Svinda1,Ole Bårhaug,
Sidsel Greni,Mari Skarning,
Berte Skarning.
Marte
Jens Tomter
Helge Hvam,Amund Udnes,Anne
og Tora Strm,Margrete Hvam.
20.
Il
Berte
Anders Iversen
Hogset
Harald Sandaker,Ole S....?
Berte Breen,Ane Hogset og
Inger
27.
fl
Anders
Ambjørn Grønndalen
Brynjul Horgen,Børger G r m dalen,0le,Åse og Mari Horgen,
Nils Henni,Gulbrand Husmo,
Ole Bøler,Marta Løken,Anne
Henni.
27.
Amund,svak
27.
Introduseredes Kersti Nordby
27.
Nils,svak
Hans Munkerud
Kristen Bodding,Mikkel Brand:
torp,Nils vet en,Åse Jødal,
Kari Munkerud
.
3.Sept.
Dorte
Engebret Bårhaug
Lars Skårer,Ole Bårhaug,
Marte og Kari Ås, Johanne
Lilleset.
Derpte side 16
1702
3.Sept.
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Ole
Ole Grue
Ole Bøler,Anders Drognes,
Arrnind Lundberg,Kari Vogstad,
Ragni1 Drognes.
Navnet ikke
innført i
Kirkeboken
Ole Greni
Ole Veyen,Anders Jellum,
Kristoffer Sundby,Mari Eggum,
Karen Greni.
Mats Srnedsbodding,Kristoffer
Tveten,Berte Finnholt,Gubiør
Bodding,Siri Folvell.
Mari fra Stubberud
Helje et pikebarn fra Søndre R&neseie.Ole Ellingstad,Peder SmdreRøtnes,Rmu S.Røtnes,Karen
F'yri,Berte S.Røtnes.
Berte
Steffen Hamerstad
Mads Smedsbodding,Ole Hammerstad,Ingri Klodsbodding,Maleni
Finnholt,Dordi Stensbodding.
Introduseredes Åse Skarning.
11
Åse R o d .
Gulbrand
Ole Rånås
Grim Frøhaug,Dsten Rud,Ole
Henni,Anne Rånås,Taran Berg.
Ragni1
Engebret Valstad
Cornetten Kusk,Guttorm Valsta
Inger Ihle,Olu Børgen,Berte
Valstad.
Joen
Anders Drognes
Ole Grue,Bør er Fjuk,Arne
Mørdre,Tora frnes,Eli Strøm.
Engebret Svindal
Anders Skarning,Trond Bjerkomp,Anders Skøyen,Mari Rønold
Berte Finskud.
Erik
Siver Berg
Ole Grue,Børje Brauter,
Engebret Folve1,Rmu Brauter
Gubiør Bodding.
Tora
Dsten Rud i Udnes
Ole Frøhaug,Erik Grøndalen,
AAse Frøhaug.
Introduseredes Berte Drognes.
Margrete
Ole Rolstad
Siver Rolstad,Iver Hovin,
Kjersti Grinner,Olu Borgen,
Tora Rolstad.
Ole
Ehgebret Opaker,døpte barnet i det glatte uføre.
Prestens kone,Allis Ullersho
Christoffer Frogner,Gulbrand
Bollerud,Ole Ihlang.
Gubjør
Børge F'yri
Helle
Herman Sundet,hennes faddere vare:Oberstltn.:.:
Fiirsmans frue,Prestens kone,
Hr. Jonases,Hr.Jonas,l~ytnant Kusk.
Ole F'yri,Gudmund Rotnes,Kari
F'yri,Dorte Tvethaug,Maret
Vansum.
-
Dø-pte side 17
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets farhor
Faddere
Jens
Amund Auli
Christen Auli,Siver Ovri,
Kristoffer Auli,Randi og Mark
Auli.
Hans
Ole Tvethaug
Gudmund Røtnes,Ole Fyri,Ole
Bøler,Dorthe Tvethaug,
Allis F'yri.
Berte
Christoffer Ihlang
Kari Ihlang,Dorte Skålerud,
Mari Leir,Christen Katterud,
Haagen Disen.
Mari
Halvor Greni
Marius Rud,Armmd og Mari
Finstad,Mari og Dorthe Greni.
Gudmund
Ole Hammerstad
Børge Smedsbodding,Halvor
Smedsbodding,Ole Hammerstad,
Ingrid Klodsbodding,Anne
Stensbodding
.
1703
8.Jan.
Ragnil
Anders Yn
Engebret Opaker,Peder Yn,
Marte Løken,Mari Funni,Anne
Henni.
Eli
Halvor Smedsbodding Anders Klodsbodding,Alv Tvetel
AAse Stahaug,Ane Stensbodding
Ingebor Bodding.
Rasmus
Ole Vogstad
Ole og Amund Vogstad,Ambjørn
Grmdalen,Ekrte Flagstad,
Dorte Haug av Ullensaker Sogn
Helje
Ole Gunnersen
husm. Hofsrud.
Østen Rud,Hans Hofsrud,Karen
Hofsrud,Ekrte Flagstad,Eli
Rustad.
Ole
Ole Fyri
Jon--Strøm,AndersTvethaug,
Ole Fyri,Berte Fyri,Eli Strm
Else
Jon Fenstad
Gudmund Røtnes,Hans Henau,
Maria Henau,Kari Vogstad,
Mari Fenstad.
Gulbrand
Ole Eie
Jon Eie,Anders F'unni,Gulbranc
Henni, Marte Sandaker,Helge
Ullershov.
Torger
Lars Nordbyhagen
Hans Nordby,Jon Aurstad,
Arve Fenstad,Berte Flagstad,
AAse Gulbrandsdtr.Nordby.
Gulbrand
Askil Frogner
på Jon Strømc eie
Povel Berg,Frants Ødegården,
Anders Strøm,Kari Frogner,
Siri Strøm.
Mse
Ole 'Tjernet
Else moder på Nes,AAse Rakke.
stad,Kari AAs,Falch på Brusti
Gulbrand Nordby.
Døpte side 18
Barnets Navn
Barnets far/mor
Faddere
Anders
Arne Mørdre
Olu Wansum,Siri ~trm,Jon
Strm,Jacob Mørdre,Engelbret
Drognes.
Ingebor
Kristen Katterud
Knut Greni,Nils Skålerud,
Johanna Colstrup,Kari,Olaug,
og Marta Bjørke.
Introduseredes R m u Bjerkomp?
Torer
hud Flagstad
Ole og Grim Frøhaug,Ole
Horgen,Kari Hofsrud,Ane
Flagstad
.
Kari
Ole Esval
Falch,Rear Rakkestad,Bernt
Arnestad,AAse Runni,Johanna
Colstrup.
Jens
Nils Folvel
Christen Bodding,Anders og
Ole Åmodt,~muBrauter,
Tora Folvel.
Kari
Halvor Østgården
Anders Årnes,Ole Vennevold,
Gunil Vestgården,Ingebor
Lundberg,Anne Årnes.
Halsten
Lars Dystland
Tosten Vornmes,Gunder Horgen,
Siver Skarning,Berte Dystland:
Berte Skarning.
Marte
Helle Munkerud
Christoffer Tveten,Ole Boddinl
Inger Klodsbodding,R m u
Bodding,Anne Stensbodding.
Iver
Jens Colstrup
Hjemmedmte sin svake sønn
etter det intet håp om liv
for menneskelig øye var.
Inge
Ole Bøler
Ole Greni,Pål Husmo,Rmu
Røtnes,Siri Tvethaug,Guru
Lundberg.
Blev da min lille s m Iver dåp konfirmert.Faddere vare:
0berstlnt.Fursmanns frue,
Mad. Elen Lange,hr.Jens til
Eidsvoll,hr.Peder til Strm,
hr.På1 til Gjerderum,hr.Thom
Rosings Kirsti.
Amd
Tarald Waaler
Hadde sine faddere udi
Ehgebret Svindals kone.
AAse
Søren AAmodt
Ole AAmodt,Halvor Reknes,
Berte AAmodt ,Anne Veset ,
Maret Knebrd.
Introduseredes Marte Folvell,
Janikken Katterud,
Marte Kinnet.
Døpte side 19
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1703
11 .Mars
Malene,uekte
Mari Halvorsdtr.
Jerpestad.
Bryngel Jellum
Lisbet Unnulstad,Ane Arvesdtr.
Ane Holter,IngelHolter,Rasmus
Holter.
11.
Ole
Daniel Huser
Erik Skirset,Kjøstel Kjensmo,
Anders Foss,Maren Huser,
Gullou Foss.
Kirsten
Jon Hansen
Mikkel Greni,Jon Aurstad,
Berte Flagstad,Mari Greni,
Berte Aurstad.
Il
Aurstad
25.
25.
Il
Mari
Mikkel Greni
Guttorm Greni,Jon Aurstad,
Berte Flagstad,Mari Greni,
Berte Aurstad.
Eli
Amund Brannerud
Ouls BrannerudyAndersFunni,
Gunild Yn ,Karen Hofsrud,
Maren Folberg.
Iver
Peder Skredder
Amund Auli,Kristen Auli,
Johannes Auli,AAse Grcmdalen,
Dorte Kristensdtr.
Else Cathrine
Corneten på Holter
Maj.Gelhorn,Kapt.Nostits,
Gelhorns frue,Madam Horbstis,
jomfru Lange.
Anders
Hans Togstad
Lars og Henrik Dystland,
Gulbrand Togctad,Maret Togstal
brte Bjertnes.
Else
Cornelie Fenstad
Kapt.Nostits,Mh.Falch,Kirsti
Grinner,Lisbeth Unnulstad,
R m u Huser.
Kari
Nils finne
Ole og Frants Frogner,Maret
Wam,Johanna Tomter,Guri Wam.
?
Introduseredes Kari Esval.
5.April
Hans
Svend Busk
Peder Staa1,Jens Corporal,
h d Vågstad,rnaj.Sløchers
frue,Marta Sundet.
6. It
Mari,uekte
Trond Bråruds husmanns uekte barn avlet med
BerteKristensdtr* KristofferLåvegg,ArveFensl
Mari Nordby,Botil Låveg,
R m u Horgen.
Mari
Ole Torkelsen(Guttorm Va lstads husmann)
Ehbret Staksvold,Iver Valstz
R m u Valstad,Oluf Borgen
Kari Borgen.
Anders
Gulbrand Herberg
Christoffer Herberg,Christc.Frogner,Ingebret Opaker,
Dorthe Fossen,Maren Bjertile:
Døpte side 20
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/rnor
Faddere
Lars,uekte
Engel Skårer
Ole Skarning,Haagen Diesen,
Lars Skarning,Mari Ingeborgrud,Berte Skarning.
Amund
Lars Ihle
Embret Valstad,Gulbrand Ihle,
Ole Li,Mari Li,Anne Valstad.
Børger
Gulbrand Børgersen
Store Hvam
Hans Hvani,Ole Frogner,Povel
Nilsen Hvam,Berthe Frogner,
Kari Hvani.
Hans Skøyen
Anders Funni,Amund Auli,Randi
Eie och Maret,Edele Sandaker.
Kari
På1 Hvam
Maret LilleHvam,Johanne Tornte
Margrete Strm,Ole og Tor
Frogner.
Susanna,uekte
Henrik på Brustad
Jens Hovi,Hans Brustad,AAse
Hovi,AAse Rakkestad,Johanne
Hovi.
Søren
Ole sersjant
0berstltn.Fursmans frue,
Jomfru Lange?,capt.Nostots,
corneten Poul Moen,adjutant
Falck.
Iver
Ole Saxesen Ullershov Tosten Vormnes,Hannibal
Nordby,Halvor Ullershov,Alli:
Ullershov,Berte Vorrrnes.
1703
--
9.April
10.
10.
22.
22.
Il
f
f
Il
f f
29.
4.Mai
13.
w
Introduseredes Ane Herberg.
l?.
l!
Gudmund
Gulbrand Ihle
Amund Li,Lars Ihle,Guttorm
Valstad,Marte og Berte Valsh
17.
Introduseredes Marta Ihle
17.
Hans
Erik Folberg
Anders Funni,Ole Folberg,
Peder Yn,Bottel Skøyen,
Karen Yn.
Gudmund
Torer Låveg
Capt.Nostitz,maj.Gelhorns fri
Haagen Grinder,Iver Blegstad:
Inger Nordby.
Ingebor
Oluf Hunstad
På1 Kjus,Amund Lundberg,
Ingebor Lundberg,Mari Hunstac
Kari Vestgården.
17.
Gulbrand
Anders Jellum
Kristoffer Sundby,Ole Greni,
Anders Eggum,Marte Vøyen,
Mari Eggum.
24.
Anders
Arnund Andersen
Heberg
Jens corporal fra Vogstad,
Kristoffer Heberg,Kristoffer
Bjertneses Dorthe,Jens Jacob:
kone,Kari Opaker
17.
Il
3.Juni
.
24.
Mari
Kristoffer Børgen
Guttorm Valstad,Iver Hovi,
Marta Valstad,Berte Rolstad,
Ane Borgen.
Dqte side 21
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1. Juli
Nils
Tore Kulmoen
u/Mør dre
Jacob Mørdre,Amund Dalen,Lars
Vansum,Siri Kjølstad,Kari
Kulmoen.
2.
Gubjar
Tor Frogner
Even Berg,Frants Frogner,
Dorthe Berg,Kari Frogner,
Anne Berg.
Rmu
Erik Skøyen
Ole Folberg,Ole Fenstad,Bottil
Skqen,Marit Folberg,Ane
Vansum.
Anne
Amund Dalen
Amund Kjølstad,Jon Finstad,
Gubjør Kværnum,Marit Rolstad,
Anne Vansum.
Anders
Alv Tveten
Tove FJield,AmundFjeld,Anders
Klodsbodding,Ingebor Brandstorp,Kari Smedsbodding.
Amund
Ingebret Folvel
Kristen Bodding,Anders Boddin!
Gulbrand Brauter,Rmu Brautei
Siri Berg.
Marthe ,uekte
Torer Heberg,Gubjør Heberg,
Ole Knudsen Greni
Marthe Kristoffersdtr. Ragnil Hunstad,Embret
Frogner
Hunstad,Olu Årnes.
Rmu
Anders dragon
Staksvoldeie
Embret Staksvold,Lars Ihle,
Inger Ihle,Marte Guttormsdtr.
Valstad,Mari Grinner.
kristoffer
Ole Bårhaug
Anders Skårer,Anders Skarning
Hannibal Vormes,Mette
Bårhaug,Ragnil Skarning.
Mali
kristoffer AAmodt
Jens AAmodt,Christoffer
Knebrøt,Martha AAmodt og Mari
Dorthe Skreksrud.
Mari
Hans Leer
Ole Ullershov og Allis,
Jacob Bjerke,Janniken
Katterud,Ragnil Leer.
Nils
Kjøstel Brårud
Ole Jonsrud,Anders Skøyen,
Anders Nord-Skøyen,Tora
Brårud,Karen Skøyen.
Kirsti
Ole Lille-Finstad
Ma j.Gelhorn,Kapt No'stttz.
Gelhorns frue,Kari Farset,
Berte Finstad.
Conrada Maria
Lars Knudsen
Corporal
Maj.Sløchers fru,Maj.Gelhorn:
Herman Sundet,Maria Sløcher ,
Johanna Colstrup.
Dorthe
Jens Tomter
kristen Hvam,Otter Strøm,
Margrete Hvam,Gubjør Mørdre,
Marte Lille-Hvam.
1703
l!
.
Døpte side 32
D5psdato
Barnets navn
Barnets far/rnor
Faddere
Siri
Nils Berg
Haagen Sandaker,Haral Sandaker,Ingebor Finskud,Birgitte
Bjørnli og Tora.
Lars
Even Sandaker
Jacob Mørdre ,Haagen Sandaker,
Tara1 Waaler,Inger Hogset,
Olu Sandaker
.
Ole
Anders Bodding
Gunnil Folve1,Ole Bodding,
Ehgelbret Folve1,Siri Berg,
Ingebor Bodding.
Nils
Erik Brauter
Christoffer Berg,Lars Brauter
og Ole,Kari Grue,Eli Brauter.
Ole
Anders Fenstad
Ole og Kirsti Fenstad,Armmd
Kjølstad,Hans Henaug,Martha
Fenstad.
Halvor
Ole Halvorsen
Holter
Kapt.Nostitz,lnt.Kusk,corp.
Bynche,madam Gelhorn,cornetenz
Kiereste ???
Berte
Hans Rmås
Ole Frøhaug,Anders Henni,Lars
Hofsrud,Rmu Presterud,
Dorthe Rmås.
Ragnil
Nils Skaalerud
Ernbret Opaker,Gulbrand Bolleri
Kirsti Fosserud,Janichen
Katterud,Thore Bollerud.
Dani el
Svend Olsen
husm.Fo1berg
Jo Eie,Anders Funni,Arnund
Brannerud,Mari og Siri Folberl
Johanne Albertsdtr.iars corporals quinde blev Introdusert.
Berthe
Niis Kjølsen
husm.Folberg
Erik Skøyen,Erik Auli,Ole
sagmesters kvinne fra Auli,
Kari Olsdtr.Auli,Goro Eriksdti
Gudmund
På1 Fosserud
Christoffer Sundby,Jan Skåleri
Hans Rommi,Janikken Katterud,
Marta Bjerke.
Pål,tvillinger
Ole Pålsen
Nordby
Marcus Rud,Ole sergiant,Hans
Nordby,Guru Aurstad,Mse
Nordby.
Jon Aurstad,Ole Rud,Marthe
Rolstad,Ingebor Rud,Berthe
Aurstad.
Anne
Amund Børgen
Siver Rolstad og Ole,Marthe
Rolstad,Olu Børgen,Gunnil
Farset.
Henrich
Bottil Bråengen
Engebret Bråeng,Peder Rud,
Henrich Frilset,Kirsti Frilse.
Berthe Mannerud.
Ragni1
Jacob Bjerke
Olu Ihlang,Haagen Disen,Marth:
Wøyen,Guri Fuglerud,Janikken
Katterud.
Engelbret
Døpte side 23
Introduseredes Ingri Fosserud
8.
Else
Henrich Andersen
Johanna Colstrup,Karen Ihlar
Lars Opaker,kapt.Nostitz,
Siver Leer.
8.
Ragnil
Oluf Henaug,husm.
Hans Henaug,Mikkel Kjølstad,
Siri Kjølstad,Mari Fenstad,
Berte Henaug.
Ole
Mons Rud
Anu?d Li,Lars Ihle,Ehgelbrel
Bruda1,Berte og Mari Rud.
23.
Il
23.
Introduseredes Anne Børgen.
Auls Ingeborgrud
26.
f f
26.
Anders Skårer,Kristoffer Hel
Gunner Disen,Martha Opsal,
Ragnil Hunstad.
Introduseredes Marta Bjerke.
Kari
Haral Eie
Anders Funni,Nils Eie,Randi
Eie,Martha Maarud,Edle Sand,
aker
.
,
26.
It
Jacob,uekte
Olu Hendriksdtr.
Jacob trommeslager
hos mj.Sløcher
Jens og AAse Røtnes,Peder
Jon og Kari Røtnes.
30.
Il
Kari
Børger Auli
Erik Auli,Erik Rolighed,Gun
Vestgård,Eli Vennevold,Guri
Auli.
30.
l'
Jon
Christoffer Herberg Gulbrand Herberg,Armind Herb
Engebret ? ,Boel Herberg,Ka
Frogner.
Erik
iars As
Engelbret Bårhaug,Anders
Skårer,Ole Ås, Mari Bårhaug,
Adele Sandaker.
6.
Mari
Engebret Bråengen
Mons Rud,Nils Frilset,Ekrte
Rud,Rangnhild Frilset,&rte
Rud.
6.
Dorthe
Halvor Finholt
Ole Finholt,Helle Munkerud,
Berte og Guri Finholt,Ingeb
Brandstorp.
1704
1. Jan.
13.
t'
Tora
Amund Lie
Lars Ihle,Mogens Rud,Inge
Ihle,Berte Rud,Berte Walsta
13.
l'
Martha
Ole Udenes
Amund Udnes,Lars Brauter,
Ane Strmn,Dorthe Brauter,
Siri Strøm.
13.
"
Hans
Ole Bjertnes
Anders Funni,Kristoffer
Herberg,Arnund Jonsrud,Ane
Herberg,Mari Bjertnes.
Døpte side 24
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1704
13.Jan.
Iver,uekte
Eli Amundsdtr. tjenestekvinde på Staksvold.
Hans Engebretsen,smen på gården.
Anders Iversen,Ole Børgen,
Amund Staksvold,Ane Børgen,
Mari Børgen.
Ole
Christopher Greni
Gulbrand Finstad,Jacob
Flagstad,Guttorm Greni,Dortk
Greni,Mari Flagstad.
Introduseredes Dorthe Tatterud og en kone fra Aurstad.
Gunder
Tove Fjeld
Alv Tveten,Kristoffer Holt,
Amund Fjeld,Berete Finholt,
Eli Tveten.
Introduseredes Ole Camphuses quinde.
Gunder Lunds barn til dåpen.
8.Feb.
Maria Justina
Erik Brauter,Ole Folberg,
Dorthe Stensbodding,Eli
Brauter,Ingebor Bodding.
Sergiant Hans Jørgen
Maj.Sløsers frue,Maj.Sløser:
datter Maria,Kari Vogstad,
Sløsers barns Precptor
Godtfred Krybe1,Jens Korpor;
R m u
Ole Lillefenstad
Kari Vogstad,Mari ?,Anne
Vansurn,Erik S k q e n , h d
Eliassen Vogstad.
Jens
Ole Skreksrud
Lars Hofsrud,Anders Kjus,
Trior Skreksrud,Ingebor Foss
Anne Kjus.
Ole
Ole Horgen
Nils Presterud,Grirn Frøhaug
Lars Horgen,Mari Frøhaug,
Taran Berg.
Kjøstel
Christen Auli
Syver Foss,Syver Ovri,Kjøst
Kjensmo,Ingri Auli,Helluf F
Kirsti
Marius Rud
Gulbrand Nordby,Anders Huse
Berthe Flagstad,Goro Aurstc
Marta Finstad.
Margrete
Lars Skreppengen
Joen Fenstad,Arne Mørdre,Ol
Vansum,Ingebor Kulmoen,Arnb;
Skreppengen.
Halvor
Nils Eie
Syver Funni,Ouls Brannerud,
Harald Eie,Marta Sandaker,
Mari Funni.
Joen
Ole Sodding
Kristen Bodding,Anders Bodc
Helle Munkerud,Dorthe Sten:
bodding,Ingebor Bodding.
Helje
Hans Nordby
Ole Sergiant,Hermann Sundei
Iver Blekstad,Kersti Nordb:
Guri Blekstad.
Døpte side 2.5
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1704
24.Feb.
Kari
Einer Horgen
Hans Blekstad,Brynhild Horge
M
a j.Gelhorns frue,Åse Låvegg
Inger Holter.
Povel Gurud
Tor Fuglerud,Gulbrand Åvold,
Marte Ullershaug,Jannicen
Katterud,Karen Gulbrandsdtr.
Åvold
.
Gjerterud Hunstad
Christopher Røtnes
Amund Herberg,Jon Ullershaug
Allis Ullershaug,Kari Opaker
Kari Frogner.
Engebret Unilstad
Kari Farset,Dorte Fenstad,
Berte Fenstad,Ole Korporal,
Alles Holter.
2.Mars
Mari
Anders Løken
Anders Årnes,Anders Løken,
Maret og Randi Løken,Maret
Runni.
5.
li
Hans
Børger Folmo
Erik Folberg,Anders Folmo,
ihgebret Folmo,Gunnil Yn,
Kari Folmo.
9.
li
Tora
Hans Grinkelsrud
Steffen Grinkelsrud,Trond
Brårud,Mari Skøyen,Kjersti
Jonsrud,Ingebor Hogset.
9. li
12.
"
Introduseredes Marit Fjeld
11
11
Sergant Hans Jørgens kone fra Haug.
Ole Rmold
Anders Skårer,Anders Skarnin
Lars Dystland,Tora Rmold,
Maret Svindal.
Ole
Syver (Berg ? )
Børge Brauter,Ole Grue,Ole
Fyri,Rmu Brauter,Tora
Folvell.
6.April
Lisbet
Ole Ås
Engelbret Bårhaug,Arne Brustad,Dorthe Skårer,Johanne
Bårhaug,Marte Ås.
6.
Ole
Morten Bjørknes
Børger Auli,Anders Bjørknes,
Sigfrid Rakkeie,Eli Auli,
Berte Rakkeie.
24.
l'
13.
"
Lorents
Engelbret Bårhaug
Ole Togstad,Anders Skårer,
Brynhild Lilleset,Maren Bårhaug,Elen Lilleset.
20.
r!
Anders
Ole Bynke
Fruen på Brustad,Jomfru Lang
Kapt. Nostiz,Falch,Ole Hovi.
Inge
Kristoffer Holtet
Tove Fjeld,Amund,Berte og
Guru Finholt,Malene Finholtengen.
7.Mai
Døpte side 26
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Lars
Anders Drognes
Ole Grue,Bør er Fjuk,Arne
Mørdre,Tora rnes,Margrete
Strøm.
Peder ?
Kristoffer Låvegg
Hans BlekstadyJacobFlagstac
Amund Jonsrud ,Åse Låvegg,
Guri Blekstad.
Marta
Joer Rustad
Sven Huser,Kjøstel Kjensmo,
Ingri Auli,Mari Berg,Gulu
Foss.
Eli
Lars Hofsrud
Anders og Knut Flagstad,
Amund og Ane Rånås og Åse
Magnil
Anders Bjørnli
Trond FinskudyNilsBjørnli,
Berte Breen,Anne Berg,
Tora Bjørnli
P
.
25.
1. Juni
Anne
Anders Skarning
Knut og Ole GrenipInge
BollerudyEliGrenipMari
Bårhaug.
Joer
Lars Stensbodding
Mats Smedsboddin ,Gunder Lu
Helluf Munkerud, e Stahaug
ingebor Bodding.
Berte
Ole Trondsen
Dragon af Rolstad
Ole Halvorsen,Kristoffer
Rolstad,Berte og Marta Rols
Ase
Erik Greni
Knud Greni,Ole og Inge
bllerud,Marthe Bjørke,
Åse Greni.
Marthe
Mattis Kjus
Ole Skreksrud,Anders Kjus,
Rønnu RunnipIngeborFossum,
Mari Kjus.
Ole Åvold
Magnus Finsmed,Gulbrand
Åvold ,Tore F'uglerud,Åse
Rommi,Kari Åvold
t
.
Berte Andersdtr.Flagstad
Ole Tvethaug,Ole Horgen,
Ole Henni soldat
R m u Presterud,Kari Hofsr~
Barbro Flagstad.
2.Juli
Margrete
Kristen Bøler
Ole BøleryLarsVansumySiri
Kjølstad,Ingebor Kulmoen,
Arnbjør Skreppengen.
Gulbrand
Nils Folvell
Ole hodt ,Kristen Bodding,
Tore Folvel1,Remnu Brauter:
Gubiør Bodding.
Tora
Arne Mørdre
Kornetten Joen Strm,Kornekone,Gubiør Vest Mørdre,
Kari F'yri.
Kjøstel
Daniel Huser
Siver Foss,Kiøstel Kjensmo
G u d m d SkirsetyMariHuser
Gollu Foss.
Døpte side 27
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1704
3.Aug.
Gulbrand
Ole Husmo
Gulbrand Løken,Anders Folmo,
Gulbrand Husmo,Ingebr og
Beret Henni.
Helje
Anders Drognes
Ole Grue,Børger Fjuk,Engebre.
Drognes,Tore Årnes,Siri Strø]
Anne
Ole Breen
Anders Hogset,Nils Døli,
Martha Breen,Ane Berg,Tora
Bjørnli.
Hans
Carl Dystland
Anders Skårer,Erik Rmold,
Lars Dystland,Marta Togstad,
Kirsti Vennevold.
Gubiør
Ole F'yri
Kari F'yri,Jon Strm,Ole
Tvethaug,Berte Qri,Allis
sri.
Peder Bodding,husm. Mats Srnedsbodding,Anders
Smedsbodding,Kjøstel Smedsbodding,Dorte Stensbodding,
Ingebor Smedsbodding.
Ole
Bare trolovede.
Bryngel Sundby
Anne Gudrmmdsdatter
Erik Greni,Ole Vøyen,Ole
Sundby,Marta Vøyen,Kirsti
Rustad.
Eli Rud
På1 Amundsen
Husrn Henni
Ane Rånås og Åse ,&gni1
Hofsrud,Ole Hofsrud,Nils
Henni.
Ikke oppført
Amund Aulis barn
Jo Eie,Ole Vennevold,Erik
Roligheten,Allis Auli,
Mari Lundberg.
Jon
Nils Mørdre
Arne Mørdre,Jo og Ole Mørdr~
Kari F'yri,Siri Strøm.
Erik,uekte
Mari Eriksdtr.Tjente på Disen.
Kristoffer Rasmussen.Se viede 31.Aug.
.
31.
7.Sept.
Jacob Bjørke,Kristen Katterud,Ole Bjørke,Ane Nesti,
Berte Gurud.
7. Il
21.
tv
5.Okt.
Torger
Ole Frøhaug
Even Berg,Nils Presterud,
Grim Frøhaug,Dorthe Berg og
Ane.
Helje
Kristen Bodding
Mats Srnedsbodding,Kjøstel
Bodding,Ole Bodding,Dorthe
og Kari Srnedsbodding.
Even
Anders !?unni
Gulbrand Yn,Kristoffer og
Amund Branderud,Dorthe Fossf
Kari Jellum.
Døpte side 28
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Amd
Lasse Låvegg
Ole Jonsrud,Tore Låvegg og
Kristoffer,Marte Blekstad,
Katerina Låvegg.
Kari
Ole Børgersen
Gulbrand FinstadyOleFinstad
Mari og Gubiør Finstad,Dorth
Greni.
Martha
Ole Holter
Kristen Holter,Ole Rolstad,
Olu Holter,Lisbet Unulstad,
Gunnil Farset.
Gubiør
Anders Skårer
Engelbret Opaker,Engel
SkåreryMetteBårhaug,Mari og
Berte Skårer.
Bryngel
Jacob Munkerud
Hans og Ingebor Munkerud,
Mikkel Brandstorp,Ingebor
og Peder Horgen.
Morten
Jacob Flagstad
Hans BlekstadyMariusRud,
Jon Aurstad,Ragnil og Åse
Nordby
.
Kristen
Hans Strøm
Ole Jonsrud,Lars Hor en og
Gunner ,Beret Holter,fse
Låvegg.
Iver
Halvor Greni
Mikkel Greni,Kristoffer Gren
Ole AurstadyMari Greni,Mari
Finstad.
Guri
Gulbrand Monsen
Husmo
Gulbrand Løken,Ole Husmo,
Ingebor Henni,Mari og Allis
Husmo.
Ole
Hågen Esval
Tore Fuglerud,Gulbrand av01 ,
Mons Smed,Kar i Esval,Åse
Rakkestad.
Gudmund
Grim Frøhaug
Otter Strm,Even Berg,Ole
Frøhaug,Dorthe Berg,Ane
huskonen.
Introduseredes Ane Finstad.
Eli
Oluf Drognes,husm.
Børger Fjuk,Anders Drognes,
Ragnil og Berte Drognes,
Ingrid Åserud.
Helje
Jacob Mørdre
Kornetten På1 (Mang ? ) ,Arne
Mørdre,Kristen Hvam,Olu
Vansum,Margrete Hvam.
Anne
Anders Hogset
Tor Ekglerud,Ole Skøyen,
Berte Breen,Ane og Ingebor
Hogset.
Søren
Erik Brauter
Ole Grue,Lars og Hans Braut!
Ane Udnes,Kari Grue.
Dwte side 29
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Ane
Salige Jens Røtnes
Amund Røtnes,Nils Løken fra
Nannestad sogn,Ane og R m u
Røtnes,Mari 1versdtr.Røtnes.
Amund
Lars Dystland
Anders Skårer,Karl Dystland,
LarsSkarning,Berte Dystland,
Johanne Hovi.
Barbro
Kjøstel Kjensmo
Kristen Auli,Anders Foss,
Ingrid Auli,Dorthe Ovri,
Dorthe Kristensdtr.Auli
Halvor
På1 Husrno
Nils Henni,Ole Husmo,Anders
Løken,Mari Husmo,Kari Folrno.
Marta,svag
Iver Hovi
Thosten Vormes,Arve Larsen
Tesi,Berte Arnestad,Åse Rornrnj
Berte Vormnes.
Anne,uekte
Dorthe Gulbrandsdtr .på Røtnes grunn.
Ole Kristensen Auli
Thornes og Peder Røtnes,Rmu
Røtnes,Berthe hodt ,Lisbeth
Tnornesdtr
.
Il.
"
Kristoffer
Even Bollerud,husm. Gulbrand Bollerud,Nils
Skålerud,Siver ~eer,Åse
Skarning,Tore Bollerud.
Mari
Gulbrand Sandaker
Hågen,Henrik,Olu og Olu
Sandaker,Berte Bjørnli.
Hans,uekte
Ingri Svenske
Hans Gulbrandsen
Husmo,tj.dreng.
Jon Tostensen Røtnes,Kristof:
Røtnes,Erik Olsen Bøler,
Siri Tvethaug,Berte Rertnes.
Hans
Østen Rud
Grim Frøhaug,Anders Henni,
Hans Rånås,Kari Hofsrud,
Åse Rånås.
Olu
Børger F'yri
Kari F'yri og Ane,Gunnil
Farset,Gudmund Røtnes,Ole
Tvethaug.
Berte
Ole Folberg
Erik Skøyen,Hågen Rud,Marta
Folberg,Kari Yn,Gunnil Skøye
Mari
Alv Togstad
Ole Togstad,Ole Skarning,
Mari Rmold,Marte Togstad,
Åse Skarning.
Guru
Jon Eie
Ole Sandaker,Ole Eie,Mari
Funni,Guru Auli,Gunnil
Skøyen.
Kari
Hans Udnes
Amund Udnes,Lars Brauter,
Ane Strørn,Kari Frogner,
Siri Strøm.
Døpte side 30
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1705
Knud husrn.på Bjørke Jacob Bjørke,Kristoffer
Sundby,Marta Vrayen,Margrete
Fosserud,Ragnil Bjørke.
Il. Jan.
Anders Skqen
Trond Brårud,Trond Finskud,
Ole Skøyen,Ane Fosserud,
Kjersti Svindal.
Guri
Gulbrand Børgersen Ole Frogner og Frans,Maret
Husm. Hvam.
Hvam og Margrete,Gjøran
Frogner.
Kristen
Hågen Rud,Husm
Søren
Gulbrand Brauter
Lars og Erik Brauter,Ole
Bodding,Dorthe Smedsbodding,
Kari Smedsbodding.
Mari
Arne Børgen
Amund og Ole Børgen,Rmu
Valstad,Ambjørg Børgen,
Ane Rolstad.
Ane
Søren hodt
Ane Røtnes,Birte Åmodt
Mar
Kristoffer Knebrøt,Ole Eodt
Lisbeth
Erik Bjørknes
Kari Østgården,Marit Bjørknes
Berte og Ole Rakkeie,Anders
Bjørknes
.
Erik Folberg,Kristoffer Bjert.
nes,Erik Skøyen,Botil Skøyen,
Ragnil Herberg.
.
.
Mari
Ole Vogstad
Kari og &e Vogstad,Siri
Qølstad,Gisle Vogstad,Herman
Vornnes.
1 .Mars
Kari
Jon Fenstad
Hans Henaug,Armind Kjølstad,
Kari Vogstad,Mari Fenstad,
Gunnil Farset.
8.
Gunder
Arnund Auli
Kristen Auli,Erik Grøndalen,
Anders Foss,Randi Auli,Anne
Kjensmo
.
8.
'I
Jon Østgården
Kari Gulbrandsdtr
Trolovet
.
Cathrina Elisabeth
Lars Korporal
Bøler
8.
Il.
Gulbrand
f
f
Guru
Gulbrand Dystland
Erik og Gulbrand Hunstad,
Mikkel Vestgården,&e Hunstac
Eli Østgården.
Oberst Sløsers frue,Hans børi
Preseptor Gotfred Krybe1,Jen:
Korporal av Vogstad,Rmu
Røtnes,Min datter Johanna
Colstrup.
Mette Bårhaug,Ingri og Marte
Dystland,Anders Skårer,Erik
Røn0ld
.
15.
It
Ole
Anders Sandaker
Ragnil Eie,Tora Skwen,Ander
Fuwii,Gunner Skqen,Lars Ås.
Døpte side 31
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Ingebor
Ole Kjennet
Reer Rakkestad,Mogens smed,
Kari Esval ,Ane Veset ,Boel
Hovi.
Gunner
Hans Eie
Ouls Eie,Ole Eie,Amund Auli,
Rangdi Eie,Rmu Sklayen.
Marte,uekte
Marte Tostensdtr.Mannerud
Ole Olsen,Vøyen,soldat
Lars Ihle,Peder Rud,Inge Ihl
Marit Rud,Beret Ihle.
Gunni1
Alv Tveter
Lars
Anders husm. sammesteds
Anders og Mikkel Brandstorp,
Ole Tveten,Ingrid Klodsboddi
Ingebor Udnes.
hgelbret
Anders Jellum
Mats Smedsbodding,Amund Fjel
Ane Stensbodding,Marit Fjell
Ingebor Brandstorp.
Kristoffer Sundby,Ole Greni,
Anders Funni,Marte Skøyen,
Johanne Eggum.
Introduseredes Berte Finnholt.
Ingebor
Kristen Katterud
Ole Ihlang,Ole Unes,Dorthe
Prestihlang,Marte Bjørke,
k e Greni.
Jon
Guttorm Greni
Reer Rakkestad,Mikkel Greni,
Jon Aurstad,Mari Greni,Mari
Finstad.
Åse
Jon Aurstad
Guttorm Greni,Ole Aurstad,
Berte Flagstad,Ingebor Rud,
Berte Aurstad.
Introduseredes Eli Tveten.
Gjerterud
10.
17.
It
Askil Frogner
Nils Berg,Pål Berg,Kari og
Gjøran Frogner,Margrete S t r ~
Sven Busk
Jens,Åse og Mari Vogstad,
Jon og Marte Fenstad.
Lisbeth
Kristoffer Ihlang
Ole sergiant,Dorthe Prest ihlang,Ole Ihlang,Margrete
Fosserud,Boel Ihlang.
Olu
Kristoffer Børgen
Ole Rolstad,Ehgebret Unnulstad,Marte Valstad,Marte
Guttormsdtr.Valstad.
Ingri
Børger Nyhus
Mats Smedsbodding,Kjøstel
Bodding,Rmu Bodding,Ane
Stensbodding,Kari Klodsboddj
Ole
Jens Eggum
Lisbeth Unnulstad,Inge Fenst
Gunnrå Huser,Korneli Fenstac
Even Farset.
Døpte side 32
Dåpsdato
21.
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Torer
Ole Hammerstad
Børger Stensbodding,Ole
Kobjørnsen Harnmerstad,Lars
FinnholtyKari Smedsbodding,
Eli Lund.
Kristoffer
Amund Rustad
Iver Hovi,Amund Børgen,
Gunner Børgen,Jøran Valstad,
&e Rolstad.
Torkel
Jon Skreksrud
Dorte Skreksrud,Tor Fossum,
Hans Skreksrud,Anders Kjus,
Marta Kjus.
To svake tvillinger fra Skårer.Foreldrene vare to forlovede
tjenestefolk. Kristoffer Jensen og Åse Jonsdtr.Begge foreskrevene
på Tvethaug.
Anders Skårer,Erik Rmold,
Marta Bårhaug,Johanne Lilleseth,Guru Disen.
Oluf Bårhaug,Nils Rmold,
Gubiør
Mari Rmold qg hennes søster
Rønnu og Mari Bårhaug.
14. Juni
Mari t
Ole Hammerstad
Mats Smedsbodding,Ole Hamrnei
stad,Dorthe Stensbodding,
Kari Klodsbodding,Kirsti
Stubberud.
Lars
Ole Saksesen
Ullershov
Ole Ullershov,Tosten Vormnes,Hannibal Vormes,Mari
og Berte Vormes.
Malene
Semming Disen
Ole Halvorsen Ullershov,
Ole Saksesen Ullershov,Min
kone,Kari Vogstad,jomfru
Ulrika Sehested
Amund Borgens huskone Kirsti at introdusere.
Introduseredes huskonen på Grinner,Siri Hansdtr
.
Anders
Amund kerud
Ole Grue,Erik Brauter,Hans
Brauter,Ragnil Drognes,Kari
Grue.
Marta
Anders Ihle
Ole Lie,Jacob Staksvold,
brte Ihle,Marit RudyKirsti
Staksvold
.
Kirsti,svakt
uekte
Mari Jensdtr.
Gulbrand og Kristen Åvold,
Lars Grimsen,soldat Anne Nesti og tjenestejente
i Kristiansand
på Åvold,Eli Kristensdtr.
Dorthe
Engebret Valstad
Lars Ihle, Kristoffer Valst
Inge Ihle,Berte Valstad,Rm
Valstad.
Gunnerå
Korneli Fenstad
Hpgen Grinder,Ehgelbret
hulstad,Anders Huser,Kari
Farset, R m u Huser.
Døpte side 33
Dåpsdato
20.Sept.
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Kari
Kristen Fosserud
Nils Skålerud,Herm
Vormnes,Mari Sundby,Dorthe
Prestihlang, ? Ihlang
rnd
Ole S r i
Kornet Meng,Jon Strmn,Ole
Ullershov,Berte Sri,
Ane F'yri.
Kari
Ole Grue
Børger Fjuk,Anders Drognes,
Eli Bøler,Ragnil Drognes,
Guru Lundberg.
Marta
Gunner Horgen
Iver Blekstad,Gulbrand Horger
Berte Bjørnli,Mari Horgen,
Guri Blekstad.
Kristoffer
Halvor Smedsbodding Kristen Bodding,Alv Tveten,
Helluf Munkerud ,Dorthe Stens.
bdding,Gubiør Klodsbodding.
Sven
Nils Berg
Trond Finskud,Gunner Sandakei
Harald Sandaker,Berte Bjørnl:
Gierterud Berg.
Peder Brandstorp
Anders Brandstorp , A w d F.jelc
Ingri Auli,Rangdi og Dorthe
Auli.
Eli
Nils Karlsen
Folberg
Ole Folberg,Ole Sagmester,
b e l Skøyen,Mari Folberg,
Kari 0lsdtr.Auli.
Mari
Anders Yn
Engelbret Opaker,Peder Yn,
Gunnil Yn,Mari Funni,Anne
Henni.
Il.
l'
Mari
Ole Børgen
Kari Esval ,Mari avold,~eer
Rakkestad,Tore Fuglerud.
25.
'l
Lars
Ole Rolstad
Siver Rolstad,Guttorm Valstac
Iver Hovi,Tore Rolstad og
Kirsti.
Nils
Mattis Kjus
På1 Kjus,Jens Skreksrud,Tore
Runni,vorthe Skreksrud,
Ane Kjus.
Anders
Lars Opsal
Anders Skårer,Henrik Dystlanc
Hans Togstad,Kari Dystland,
Ragnil Ingeborgrud.
8.
15.
TI
Erik
Engebret Svindal
Trond Finskud,Trond Bjerke,
Ole Skeyen,Mari Skøyen,Berte
Finskud.
29.
Il
Povel
Ole Gulbrandsen
Eie
Ni 1s Finnholt,Anders Sandakei
Amund Brannerud,Mari F'unni,
Adele Sandaker
Bryngulv Sundby
Kristoffer Sundby,Nils Rustac
Ole Sundby,Marta Veyen,Kari
Jellurn.
29.
Gudmund
.
Døpte side 34
Dåpsdato-
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1705
6.~es.
Malene
Tore Fjeld
Kristoffer Tveten,Amd Fjeld
Kari Finnholt og Berte,Eli
Tveten.
13.
Ragnil
Hans Leer,som
holder til på
Brårud
Trond Brårud,Steffen Grinkels
rud,Mari Sandaker,Guri Låvegg
Kari Brårud.
Ole Bårhaug
Haniball Korpora1,Lars Skarnii
Dorthe Skårer,h e Skarning,
Johanna Bårhaug.
'l
.
26.
It
Marta
3.smdag i advent som var den 13.Desember kom enkens svage barn til Kirken at
dobes fra salige Jacob Bjørke.Barnets navn var Siri.Faddere vare Ole Ihlang,
Thor Fuglerud,Marta Vøyen,Janicen Katterud og Beret Ihlang.
1706
m a n
Mogens,uekte
Anders Henni
Tora Mandsdtr.
tjenestepike
Hans og Ole Rånås,Hans Mikkel
Rånås,Ane Rud,Kari Hoffsrud.
10. fl
Dorthe
Hans Råniis
Eher Rud,Ole Henni,Kari Hofsr
Ane Rud, &e Rånås.
10. 'I
Ragnil
Jon Røtnes
Ole Bøler,Kristoffer Røtnes,
Rønnu Røtnes,Mari samt Mari
Ellingstad.
17.
Pål
Ole Skreksrud
Erik Hunstad,Lars Hofsrud,
Lars Kjus,Ingebor Fossum,
Marte Kjus.
24.
Nils
Nils Rustad
Knud Greni,Kristoffer Sundby,
Bryngel Sundby,Marta Vøyen,
Kari Sundby,
24.
Martha
Kjøstel Ullershov
Tor Fuglerud,Ole Ullershov,
Marta Ullershov,Janicken
Katterud,Rmu Arnestad.
l'
24.
It
Ole
Lars Nordby
Iver Blekstad,Jon Olsen,
Arve Finskud,Bernt Flagstad,
Kari Nordby.
24.
H
Karen
Ole Horgen
Mari Frohaug,Lars Horgen,
Anders Flagstad,Ane Flagstad
og Barbro.
2.Feb.
Ole,uekte
Tosten Olsen
Berte Rasmssdtr
Drognes
7.
Il
Ole
Kristoffer hodt
Kristoffer Knebr&,Ole hodt ,
Ole Skreksrud,Marta hodt ,
Berte Vormes.
7.
Il
Torer
Ei-igelbret Folvell
Lars Brauter,Siver Berg,
Amund Stubberud,Marta Folvel:
Gubiør Bodding.
.
Børger Fjuk,Tor Fjuk,Tor
Drognes,Inger Åserud,Ane F'yrj
Døpte side 35
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Lars
Halvor Østgården
Børger og Erik Auli,Halvor
Lundberg,Gunnil Vestgården,
Anne Årnes.
14.
Grim
Ole F'yri
Jon og Ole Strm,Ole Tvethau6
Kari og Berte Fyri.
n.
ans
Erik Skøyen
Erik Folberg,Hågen Rud,Ole
Fenstad,Botil Skøyen,Ane
vansum.
Dåpsdato
28.
Introduseredes Kirsti Rustad.
7.Mars
10.
24.
f f
H
28.
Hans
Hermann Brustad
Min kone,Jomfru Ulricha,
Hr.Jonas Colstrup,Jens Heller
av Christiania,Maj.Gelhorn.
Mattis
Morten Bjørknes
Erik og Børger Auli,Erik
Roligheden,Berte Bjørknes,
Guru Mangen.
Jacob
På1 Ullershov
Tor Fuglerud,Siver Leer,
Halvor Ullershov,Janicken
Katterud,Kari Arnestad.
Jon,tvillinger
Kristoffer Herberg
Anders Funni,Jhgebret Hunstac
Amund Herberg,Ane Fossen,
Ragni.1 Hunstad.
Kristoffer Frogner,Ole
Bjertnes,Ouls Eie,Mari
Bjertnes,Ragnil Herberg.
2.April
Marta
Ole Hofsrud
Lars Hofsrud,Knud Flagstad,
Marta Flagstad,Ane Rud,Dorte
Fr0haug.
2.
Hans
Ener Horgen
Maj.Gelhorn,Kristen Holter,
Gunner Horgen,Marta Blekstad
Kersti Hansdtr.Eners søster.
Iver,uekte
Kari 1versdtr.Hvam
Hans Olsen,soldat
av Ullensaker Sogn
Jens Tornter,Ole Frogner,
Tor Frogner,Berte Frogner,
Dorthe Jensdtr.Tomter.
Il
6.
18.
Introduseredes Marta Brustad.
25.
Mikkel
Ole Vestgården
På1 Kjus,Halvor Lundberg,
Ole Hunstad,Guru Lundberg
og Maret.
Erik
Hans Eie
Gulbrand Folberg,Ole Eie,
Anders Sandaker,Randi Eie,
Adele Sandaker.
2.Mai
Mari
Lars Hofsrud
Anders Henni,Anders Kjus,
Dorthe Skreksrud,[email protected]
Brannerud,Ane Kjus.
2.
Huskonen Taran blev introdusert.
30.
f
f
fl
Døpte side 36
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Anne
Ole Fenstad
Jørgen sergiant,Erik
Snøyen,Kari Vogstad,Kersti
Fenstad,Ane Vansum.
Martha
Engelbret Bråeng
Mons Rud,Ole Frilset,Kirsti
og Ragnil Frilset,Berte Rud.
Hans
Kjøstel Kjensmo
Kristen Auli,Ole Tori,Hans
Foss,Inger Auli,Mari Foss.
Ole
Mikkel Greni
Kristoffer Greni,Mons Rud,
Jon Aurstad,Mari Greni,
Berte Aurstad.
Mari
Amund Herberg
Dorte Fossen,Mari Funni,
Kristoffer Herberg,Ole Bjert
nes,Mari Vogstad.
Kirsti
Mogens Rud
Engelbret BPådal,Amund Lie,
Berte Rud,inge Ihle,Mari
Jmal
.
6.Juni
Ingebor
Nils Finnholt
Kristoffer Holtet,Amund Fjel'
Kirsti Stubberud,Marit Fjeld
Guru Finnholt.
Hendrich
Hans Person
Siver Leer,Semming Disen,
Margrete Prestihlang Anders Prestihlang,Janicken
Katterud,Sidona Prestihlang.
Marit,tvilling
Lars Ihle
Mogens Rud,Ole Lie,Berte
Rud,Inge Ihle,Berte Valstad.
Amund Lie,webret Valstad,
Rønnu Valstad,Marta Valstad,
Rønnu Arnestad.
Sidsel
Ole Greni
Anders Jellum,Erik Gren.,
Mari Eggum,Kari Greni,Inge
Bol lerud
.
Introduseredes Mari Fenstad.
Var prediken ved Fenstad alene,den gamle lille Udnes kirke nu
nedreven,og den nye større korskirke ennu uinnredet.
Peder
Ouls Lie
Anders Funni,Engelbret Hiuist
Gunner Ingeborgrud,Randi Lie
Gubiør Hunstad.
Anne
Ole Gulbrandsen
res.dragon
Jon Fenstad,Gulbrand Vogstad
Kari Vogstad,Mari og Åse
Vogstad.
2.Juli
Karen
Nils Aslaksen
Henni
Ole Henni,h e r ~imrud,
&e
Rånås,Ane og Dorthe Rånås.
2.
Maria
Jon Andersen
soldat,Bjørke
Kristen Fosserud,Mikkel
Bjørke,Johanna Colstrup,Kari
Ihlang,Janicken Katterud.
l'
Døpte side 37
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
1 706
2.Juli
Karen,uekte
Anne Andersdtr.Holter Anders og Gunner Holter,
Jacob Hågensen,Nordby Ane Veset ,Gunnil Holter,
Kirsti Fenstad.
Ole
Ole Trondsen
Dragon,Rolstad
2.
Il
4.
tv
4. "
18.
'I
l .Aug.
Faddere
Gulbrand Olsen Rolstad,
Mikkel Hovi,Kristoffer
Rolstad,Kirsti Grinner,
Ane Rolstad.
Var kirkevigsel og prediken ved Udnes a1ene.b ock kirkevielse
skjsdde
.
Introduseredes Eli Greni og
Gubiør Herberg.
Siri
Hågen Nordby
Kari Ihlang,Berte Flagstad,
Ragnil Bjørke,Hans Nordby,
Mons Rud.
Ole
Børger Auli
Erik Grmdalen,Erik Auli,
Erik Roligheden,Eli Vennevold,Guri Auli.
Gulbrand Ihle
Engebret Valstad,Amund Lie,
Mogens Rud ,arte Ihle,
Inge Fenstad.
29.
Il
Ole
Nils Skreksrud
Ole Skreksrud og Tore,Anders
Kjus,Mali Skreksrud,Kirsti
Lundberg.
29.
Il
Ole
Rasmuss Finstad
Ole Finstad,Gulbrand og
Gunnar Finstad,Ane og Margre'
Finstad.
Gulbrand
Svend Sandaker
Henrikk,Gunnar og Peder
Sandaker,Inge Hogset,Olu
Sandaker
5.Sept.
.
5.
f f
Ragni1
Ole Knudsen Greni
Engebret Opaker,Tarald
Grimer,Kari Ihlang,Tora
Herberg,Kari Frogner.
12.
Il
Marta,uekte
Lars Horgen
Kari Hofsrud,Marta Flagstad,
Ane,Nils og Lars Flagstad.
19.
Il
Kirsti
Lars Skreppengen
Jacob og Arne Mørdre,Olu
Vansum,Ingebor Kulmoen,
Ambjør Skreppengen.
19.
N
Halvor
Torer Frogner
Even Berg,Helje Berg,Hans
Hvam,Dorthe og Ane Berg.
19.
Il
Eli
Werner Holter
Ole,Inge og Berte Holter,
Lisbeth Umulstad,Gunnil
Farset.
Ole Rånås
Erik Grmdalen,Hans Rånås,
Anne Rud,Kari Hofsrud,
Johanne Rånås
.
Døpte side 38
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Tora
Ole Ås
Ehgelbret Bårhaug,Arne
Rakkestad,Dorthe Skårer,Mari
k ,Boel Brustad.
Introduseredes Inge Ihle.
Ane
Tore Låvegg
Ole Veset,Iver Blekstad,
Kirsti Grinner,Inge Nordby,
Guri Blekstad.
Introduseredes Marta Frogner.
Ole Munkerud
Hans Munkerud,Halvor Smedsbdding,Dorthe Stensbodding,
k e Stahaug,Kari Klodsboddir
Peder
Knud Flagstad
Anders Flagstad,iars Hofsruc
Anders Henni,Mari Frøhaug,
Ane Flagstad.
Berte
Engelbret Bårhaug
Nils Yn,Ole Togstad,Dorte
Skårer,Maren Bårhaug,Johanni
Bårhaug.
Sven
Daniel Huser
Kjøstel Kjensmo og Engelbrel
Anders Foss,Eli Skirset,Ane
Huser.
Marta
Siver Berg
Ole Grue,Børger Brauter,
R m u Brauter,Ane F'yri,Tora
Folvell
.
Ragni1
Kristoffer Greni
Dorte Greni og Mari,Mari
Flagstad,Jacob Flagstad,
Mons Rud.
Introduseredes Kari Munkerud.
Tora
Ole Unes,kapt.armes Ehgelbret Opaker,Halvor
Ullershov,Min kone og datte
Allis Ullershov.
Kirsti
Ole Sundby,husm.
Kristoffer Sundby,Gulbrand
V~zryen,MargreteFosserud,
Marta Vøyen,Kari Sundby.
Ragnil
Semming Disen
Siver Leer,Ole Gislesen
Vogstad,&e Vogstad,Kari
Vogstad og Marte.
Ole
Ole Holter
Kristen Holter,Fhgelbret
Unnulstad,Iver Hovi,Kari
Farset,Gunner Unes.
Jertru
Jon Eie
Amund Auli,Gunner Skøyen,
Eli Vennevold,Marta Eie,
Tora Sandaker.
Introduseredes Mette Bårhaug.
Døpte side 39
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
29.Nov.
Er land
Lars Stensbodding
Kristen Bodding,Anders Klods
bodding,Helle Munkerud,Kari
Smedsbodding,Mali Nyhus.
29.
Ragni1
Kjøstel Auli
Erik Grmdalen ,Armmd
Auli,Ingri Auli,Mari Auli,
Eli Skirset.
Dåpsdato
1706
12.
It
Il
19.
Ni1s
Mattis spillemann
Presten har glemt å før opp
fadderene.
Bryngel
Erik Folberg
Erik Skøyen,Ole Folberg,
Kristoffer Yn,Botil Skøyen,
Ane Yn.
Mari
Anders Jellum
Kristoffer Sundby,Ole Greni,
Johanne Eggum,Marta Vøyen og
Ase.
Karen
Amund Borgen
Siver Rolstad,Engebret Staks
vold,Marte Valstad,Arnbjar
E?orgen,Gunnil Farset.
Inge
Erik Greni
Ni 1s Skålerud,Olu Ihlang,
Inge Bollerud,Eli ~reni,ike
Greni
.
19.
fl
Introduseredes Sophie Disen og hennes lille datter at begrave.lmd
Anne
Ole Bøler
Amur~dLundberg,Ole Tvethaug,
Kari Grue,Rmu Røtnes,
Johanna Korprals.
Allis
Halvor Greni
Mari Greni og Dorte,Rmu
Finstad,Kristoffer Finstad,
Kristoffer ?
.
Marta
Engelbret Unnulstad Kristen og Anders Holter,
Kari Farset,Berte Fenstad,
Rønnu Huser.
Introduseredes Ane Stensbodding
Berte
Fra Rustad under Borgen eie,båren av:
Ingen foreldre eller faddere oppgitt.
Søren
Ole Udnes
h d Udnes,Kristen Hvam,
Lars Brauter,Kari Frogner,
Margrete Hvam.
Ole
Ole Nordreori
Joen Strm,Børger ori,Ole
Tvethaug,Kari ori,Margrete
Strm.
Ragnil
Gulbrand Horgen
Ener Horgen,Lars Strm,Berte
Holter,Ane Sundby og R m u
Horgen.
Berte
Kristoffer Borgen
Guttorm Valstad,Anders Holte
Marta Valstad,Berte og Ane
Borgen.
Døpte side 40
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1707
2.Feb.
Introduseredes Ane Borgen.
Mons
Anders Skarning
Gulbrand Bollerud,Ole Rmol
Hans Skarning,Mari Bårhaug
og Ragnil Skarning.
Introduseredes Eli Bøler.
Alv Tveten
Mikkel Brandstorp,Tore og
Amund Fjeld,Kari Smedsboddi
Kari Tveten.
Gulbrand
Ole Rmold
Anders Skårer,Anders Skarni
Kristoffer Bårhaug,Tora Rør
Åse Skarning.
Erik
Ole Breen
Nils Døli,Henrikk Hogset,
Gunder Sandaker,Inge Hogsei
Marta Breen.
Anne
Ole Arnestad
Berte og Kari Arnestad,
Åse Rakkestad,Lars Rormi,
Lars Hovi.
Lars
Hans Grinkelsrud
Stephen Grinkelsrud,Trond
Brårud,Anders Skøyen,Ane
Fosserud,Kersti Skøyen.
Marta
Hans Nordby
Hågen Grinner,Hågen Nordby,
Maren Tesi,Berte Flagstad,
Guri Blekstad.
Introduseredes Ane Sri.
4.Mars
Jørgen sergiant
Hr. Jonases kone,Rmu Sør.
Røtnes,Ole Fenstad,Halvor
Rstnes,Johanne Rees.
Gudmund
Kristen Fosserud
Kristoffer Sundby,Nils
Skålerud,Ole Ihlang,Marta
Vøyen,Berte Trane.
Børge
Erik Brauter
Kristoffer Bodding,Lars
Brauter og Ole,Kari Grue,
Eli Brauter.
Mikke1,uekte
Mari Finsdtr.
Anders Hogset,Ole Hogset,
Ole Døli,Guri Døli,Inger
Hogset.
Kari
Askil Frogner
Frans Lucasen Frogner,Ole
Evensen Berg,Kari Frogner,
Jøran Frogner,Berte Frogne
Introduseredes Gulbrand Horgens kone Eli.
Gulbrand
Lars Strøm
Iver Blekstad og Anders,
Gunner og Eli Horgen,Marta
Blekstad.
Døpte side 41
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Marta
Lars Ås
Anders Skårer,Kristen Åvol,
Mette Bårhaug,Kari Ås, Mari
Sandaker
.
Introduseredes
11
II
11
Åse Skarning
Mari Remold
Berte Breen
Margrete Fosserud
Ole
Nils Karlsen Folberg Elof LundbergsEli Auli,Hans
Vestgården,Kari og Berte
Vestgården.
Guri ,uekte
På1 Simensen
Mats Smedsbodding,Kristen
Bjørknes.Fra Eidskogen.bdding ,Åse og Ragnil
Stahaug,Eli Klodsbodding.
Anne Andersdtr.fra
Aurskog.
Introduseredes Inge Nordby.
Anders
Lasse Låvegg
Kristoffer Låvegg ug Tore,
Åse og R m u Låvegg,Iver
Blekstad.
Introduseredes Dorte Brauter.
Anders Drognes
Børger Fjuk,Engelbret Drogn
Tora Årnes ,Kari Grue,Margre
Strm.
På1 Husmo
Gulbrand Løken,Ole Bøler,
hgebor HennipBerteHenni,
Anne Husmo.
Åse
Iver Hovi
Marta BrustadyLarsRommi,
Ole Rakkestad,Åse Rakkestad
Berte Vormes.
Ole
Erik Olsen hodt
Sergiant Jens Haug,Ole
Bøler,Ole h d t ,Marte hdt
Mari Knebrøt.
Mari
Erik Grønndalen
Børge Auli,Kjøstel Kjensmo,
hgri,Randi og Dorte Auli.
Gudmund
Hågen Esva1,husm.
Mogens Finsmed,Gulbrand Es\
Kristen Åvol,Guri Fuglerud
Ingebor
Kristen Katterud
Henrikk Prestihlang,Torkel
Bjørke,Kari Uenes,Kari Ihla
Marte Fuglerud.
Ole
Mikkel Bjørke
Erik Greni,Tore Fuglerud,
Hågen Nordby,Marte Vøyen,
Bete Ihlang.
Albert
Lars hodt,korporal Jens sergiant Kristoffer
Knebrøtt,Ole bodtyKari
VogstadrKari Sundet.
Mari
Døpte side 42
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1 707
29.Mai
Ragnil
Brynil Sundby
Kristoffer Sundby,Ole Sunde
krte Vqen,Kari Jellum,Kar:
Sundby.
Rmu
Anders Skårer
Ernbret Opaker,Gulbrand
Bollerud,Mette Bårhaug,
k r i Bårhaug,Ramil Opaker
5.Juni
.
Marte
Marius Rud
Kristoffer Greni,Jacob
Flagstad,Ragnil Finstad,
Goro Aurstad,Rmu Huser.
Anders
Ole Henni
Hans Rånås ,Østen Rud,Knud
Flagstad,Åse Rånås ,Kari
Hofsrud.
Ole
Halvor Kulmoen
Kristen Kulmoen,Lars Vansum
Iver Mørdre,Margrete Dalen,
Anne Vansum.
Ole,uekte
Jon Skålerud
Erik Rmold,Nils Renold,
Gjerterud Rasmussdtr.Kristoffer Skårer,Marta og
Mari Bårhaug.
Marte
Ole hodt
Jens sergiant,Kristoffer
Knebrøtt,Johanne hodt,Mart
hodt ,Berte Vogstad.
Kari
Ole Aslaksen
Hammerstad
Anders Klodsbodding,Ole
Hamerstad,Berte Finholt,
Kari Srnedsbodding,Anne
Flagstad.
Mari
Lars Pedersen
husm.Smedsbodding
Børger Nyhus,Kristen Klodsbodding,Åse Stahaug,Anne
Stensbodding,Kari Klodsbodd
Lars
Henrikk Våler,husm. Tara1 Våler,Harald Sandaker
Gulbrand Valstad,Oluf Sandaker,Åse Valstad.
Lisbet
Ole Kinnet
Hermann Brustad,Hermann
Mogensen Esva1,Marte Bruste
Åse Rakkestad,Boel Brustad.
Mari
Børger Fyri
Ole Tvethaug,sergianten Jør
Røtnes,Kari Sri,Ane Sri,
Anne Vansum.
Ole
Ole Folberg
c
Erik Skøyen,Hågen Rud,h
Løken,Mari,Valbor og Mari
Løken.
Introduseredes Halvor Kulmoens kvinde Valbor.
Ole
Mathis Fenstad
Jens sergiant,Gunnro Huser,
Hågen Grinder,Berte Fenstac
Tore Vogstad.
Døpte side 43
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
21 .Aug.
Anne
Amund Breen
Anders ? Nils Døli,Malene
Bårstad,Berte Breen,Rmu
Finstad.
28.
Lars
På1 Fjørås
Kristen Bodding,Kjøstel
Bodding,Otter Lund,Thore
Bodding,Marte Lund.
28.
Even
Anders Romsås
Arnund Kjølstad,Hans Henaug,
Halvor Kjølstad,Mari Fenstac
Marte Fenstad.
Mari
Kristoffer Holtet
Ole Hamerstad,Arnund Fjeld,
Malene Østgården,Berte Finhc
Goro Finholt.
Lars
Anders Bjørnli
Gunder Horgen,Gunder Sandaki
Ole Bjørnli,Ane Berg,Berte
Finskud
1707
4. Sept.
.
Il.
Goro
Anders Yn
Engebret Opaker,Anders Funn
Peder Yn,Mari Folberg,Anne
Henni.
Jon Fenstad
Hans Henaug,Even Farset,Kar.
Vogstad,Siri Kjølstad,Mari
Fenstad.
Erik Auli,Gulbrand Lundberg
Eli Vennevold,Allis Auli,
Maret Lundberg.
Kari,tidl.
hjemmedqt.
Ole Tvethaug
Ole F'yri,Ole Bøler,Rønnu
Røtnes,Berte F'yri,Ane Sri.
Barbro
Karl Dystland
Erik Rmold,Anders Vennevol
Marte Togstad,Kari Dystland
Marta Opaker.
Dorthe
Gulbrand sagmester
Anders Funni,Kristoffer Her
berg,Gubiør Herberg,Eli
Herberg,Marte Frogner.
Hans
Gulbrand Hvam
Lars og Frans Frogner,Hans
og Maret Hvarn,Ane Strøm.
Ole
Hermann Vormes
Hanniball korpora1,Ole
Vogstad,Ole Årnes ,Mari og
Kari Vormnes.
Arnund
Trond Finstad som viedes 9.smdag til forn med
Eli Jensdtr.som gikk fra brudebenk til barselsen
Knud Finstad,Rmu Arnestad
Amund Finstad,Dorthe Greni,
Gudmund Arnestad.
Ingebor
Nils Husmo,husmann på Bårhaugeiendelet.
Anders Skårer,Ole Ås ,Mette
Bårhaug og Mari ,Marit Ås.
Døpte side 44
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1707
1 .Nov.
Berte
Ole Skreksrud
Tor Fossum,Anders Kjus,Kari
Hofsrud,Guru Lundberg,Rmu
Skreksrud
.
13.
Il
X).
Il
Introduseredes Ingri Dystland.
11
11
R m u Olsdtr huskone av Bårhaug,gift fra Husmo.
.
Jørgen
Knud Bjørke
Kristoffer Sundby,Gulbrand
Vayen,Kristen Katterud,
Margrete Fosserud,Marta
Vayen
.
20.
I'
Mari
Harald Dystland
Lars Opsa1,Gunner Ingeborgrud,Ingri Dystland,Kari og
Ram 1 Ingeborgrud
.
27.
Ragni1
Ole Frogner
Gulbrand Herberg,Tarald
Greni,Kari Ihlang,Tora Herb
&e Greni.
27.
Ole
Semming Disen
Ole Uenes,Nils Henni,Hans
Gislesen Vogstad,E!erte
Arnestad,Kari Ullershov.
27.
Kari,uekte
Ambjar(Gubiør v/pub.abs. 3O.Okt. ) Olsdtr .Greni.
Ole
Breen* Nils Åvo1,ole Veset ,Ragnil
Esval ,Mari Åvol,Ane Veset.
27.
Knud ,uekte
Gubiør Siversdtr.
Engel Skårer
Ole Olsen S r i,Ole --::i.
Kristoffersen F'yri,Iver
Kulmoen,Ane F'yri,Kari
Kulmoen.
Kari
Ole Amundsen Udnes
Dorte Berg,Jon Strm,Hans
Udnes,Ane Udnes,Margrete
Strøm.
4.Des.
Maret
Hans Hovi husm.
Lars Rommi ,Lars Hovi,Åse
Rakkestad,Marte og Tora Hov
4. Il
Even
Amund Auli
Kjøstel Kjensrno,Kristen og
Randi Auli,Nils og Mari
Foss.
29.
Il
It
-.
17.
u
Kristoffer
Haniball Vormnes
Hermann Brustad,Herm
Vorrmes,Ellen Arnestad,Åse
Rommi ,Kari Ullershov.
17.
fl
Kirsti
Gulbrand Vayen
Kristoffer Sundby,Anders
Eggum,Kari Greni,Kari Jelli;
Kari Nordby.
26.
Iver
Anders Hogset
Henrikk Horgen,Ole Skøyen,
Tove Fuglerud,&rte Breen,
Anne Hogset.
1708
l. Jan.
Mari
Anders Funni
Erik Folberg,Anders Yn,
Gunnil Yn,Gunnil Yn,Gunnil
Farset.
Døpte side 45
Dåpsdato
Barnets navn
Eli
Barnets far/mor
Faddere
Anders Sandaker
Erik Roligheden,Sakse Gundei
Skøyen,Marta Ås, Gunnil Skøy(
Mali hodt.
Gunner Valstad
Ehgebret og Iver Staksvold,
Marta Valstad,Ambjør Borgen
Kari Rolstad.
Kristoffer Skogerengen
Ole Ihlang,Kristoffer Frogn
Ehgebret Hunstad,Eli Skålerud,Mari Leer.
22.
l'
22.
5.Feb.
11.
11.
19.
l1
Marte
Hans Prestihlang
Ole Unes,Kristen Katterud,
Margrete Fosserud,Kari og
Berte Ihlang.
Kari
Ehgelbret Folvell
Amund Stubberud,Siver Berg,
Rønnu Brauter,Marta Folvell
Gubiør Bodding.
Marta
Jon Aurstad
Ole Aurstad,Hans Rakkestad,
Berte Flagstad,Ingebor Rud,
Berte Aurstad.
Mari
Gulbrand Husmo
Gulbrand Løken,Anders Folmo
Ingebor Henni,Kirsti Husm,
Berte Henni.
Lars
Søren hodt
Halvor Røtnes,Gudmd Gulli
Hans KnebrQtt,Mari hodt,
Mari KnebrQtt.
Guri,uekte
Kari Ha1vorsdtr.Tjente på Hammerstad.
Hans Børgesen tj.dreng.Men han har nektet.
Mats Smedsbodding,husm.Lars
Smedsbodding,Kari Smedsbodd
Berte Hamerstad,Kari Klods
bodding.
Introduseredes Margrete Prestihlang og R m u Larsdtr. gikk
i kirken.
Marta
Morten Bjørknes
Mikkel Vestgården,Anders
Sørensen,Kari Vestgården,
Berte Johannesdtr.Rakkeie,
Ingebor Halvorsdtr.Auli.
Tove,pikeb.
Ole Brauter
Ole Grue,Amund Åserud ,R ~
Brauter,Siri Berg,Eli Lund.
Inge
Ehgelbret Unnulstad Kristen Holter,Engel Holter
Kari Farset,Anne Holter,Rør
Huser.
Tora Folvell gikk i kirken.
Jacob
Torkel Bjørke
Hågen Nordby,Kristen Katter
Tor Fuglerud,Marta Vøyen,
k e Runni.
Dqte side 46
Dåpsdato
1708
11.Mars
Barnets navn
Barnets far/mor
Kristoffer
tvillinger
Ole Halvorsen Holter Kristoffer korpora),Kristen
Holter,Engebret Unnulstad,
Kari Farset,Tore Rolstad.
II
II
Gulbrand Rolstad,Mikkel
Hovi,Anders Holter,Berte
Jonsdtr Holter.
-
Kristen
Faddere
Berte
Gulbrand Staksvold
husm.
Amund Borgen,Jacob Staksvolc
Ambjør Borgen,Marte Ihle,
&e Valstad.
Søren
Hans Udnes
Kristen Vansum,Lars ? ,Krist
iivam,Siri Udnes,Margrete
Hvam
.
Grim
Nils Frøyhov
Gudmund R&nes,Ole Frøyhov,
Anders Eggum,Dorthe Berg,
Johanna Eggum.
Introduseredes Ane Husmo.
Margrete
Jacob Mørdre
Jens Tomter,På1 Berg,Olu
Vansurn,Gubiør Mørdre,Margret
Hvam
.
Johannes
Ole Jonsen Hvam
Jøran Frogner,Hans Hvam,iar~
Frogner,Hans Frogner,Guri
Lillehavm.
Jon
Ole Fyri
Jon og Otter Strm,Arne
Mørdre,Ane og Berte F'yri.
Randi
Amund Åserud
Børger Fjuk,Hans Brauter,
Kari Grue,Siri Brauter og
Kari Grue tjeneste pike.
Jens,tvillinger
Anders Huser
Kristen Auli,Hans Foss,Erik
Skirset,Ingri Auli og Dorte.
Amund Auli ,Ouls Foss,Randi
Auli,Mari Huser,Ane Kjensmo,
Dorte
Karen
11
11
Fremmed kvindfolk Sibilla 0lsdtr.fra Bragenes.
Fødte på en husmannsplass på Rustad.Hun oppgav
en skolemester i Christiania som barnefader med
navn Daniel Nilsen.Hun var i følge med to kvindfolk med navn Kirsti Jensdtr. og Maria Augustinidatter.
Anders Skårer medhjelperen
klokkeren Sven Busk,Berte
Greni,Kari Sundby,Maria
Augustinidtr som barnet bar,
.
Etterskrift til dåpen:
Vellerverdige og meget vellærde
hr.Rossing.
Høyaktborne og meget vellbetroende
Sg Rys.
Høyerede og fornemme menner
(fortsettelse neste side)
.
Døpte side 47
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1708
(fortsettelse av foregående sides brev)
Etter lovens tilhold pag.980 giver denne til kjende at i dag
den 25.Mars 1708 er døpt et pigebarn med navn Karen som er født
forleden natt på Rustadeiendelet her i Nes hovedsogn hos den gamle
og arme husmann Ole Gunnersen,moderen til barnet kaller seg
Sybilla Olsdtr. og siger seg at være fra Bragernes,men besoven i
Christiania av en skolemester med navn Daniel Nilsen som hun
bevitner at være barnefader og følger to kvindfolk med henne,en
eldre som siger seg at være hennes moder med navn Kirsti Jwisdtr.
Eh yngre som siger seg at være komrnen til dem undervegs med navn
Maria Augustinidtr.Barnets faddere ere etter Ministrialbogen
pag.269 Anders Skårer,Sven Busk,Berte Greni,Karen Sundby og
Maria Augustinidtr.som barnet til Kirken frembar.De visede intet
pass eller riktighed for seg,og bebor husmannen som de i denne
tilstand ere visede inn ti1,alene med sin gamle kone,med den
armod at der ikke formodes noget blivende sted,hva der ellers
udfindes til bugens fylde og forordningens,som har menighedens
svage hos seg,etter sådanne og andres u kristelige,ja u kristelige
omløbninger i sømmelig mengde og som lensmannen Hermnn Helgesen
vidre vil informere seg herom.Nu han reiser fra Kirken og
communisere dette med dennem begge.Så overgives han : dette
både for sin og deres etterrettelighed.
Vellant fra meg som nest tjeneste,ærbødigst hilsen til Dem med
Deres familie i Guds Navn.
-
Halvor
Jon Brårud
Stephen og Hans Grinkels
rud ,Anders Brårud,Mari
Skøyen,Kari Breen.
1 .April
Webret
Anders Runni
Anders Løken og Gunner,Joen
Runni,Marit Runni,Mari
Løken.
1.
Ole
Gulbrand Aurberg
husm.
Erik Flagstad,Morten Flagstad,Rasmss Jøda1,Berte
Flagstad,Marie Jaren af
Ullensaker sogn.
Amund Jonsrud
Reer Fosserud,Gunner Sandake
Anders Skøyen,Tora Brårud,
Marte Sandaker
28.Mars
fl
.
Gulbrand
Gulbrand Sundet
Haniball Vormes,Hermnn
Vormnes,Gulbrand Sundet,Åse
R m u og Kari Vormnes.
Kari
Kjøstel Kjensmo
Kristen,Randi,Dorte og Ingri
Auli samt Hans Foss.
Nils
Bote1 Bråeng
Engebret og Ane Bråeng,
Kristoffer Mannerud,Ole og
Ragnil Frilset.
Nils
Gulbrand Bodding
Hans Udnes,Anders Flagstad,
Lars Brauter,Ane Udnes,Kari
Bodding.
Marta
På1 Gjørmerud
Lars Dystland,Gunner Ingebor
Rud,Marta Opsa1,Barbro
Ingeborgrud,Valbor Sjøli.
Døpte side 48
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Fadde~e
22. April
Johan
Mikkel Greni
Jacob Flagstad,Marius Rud,
Guttorm Greni,Mari Greni,Bert
Aurstad.
22.
Dorthe
Anders Skarning
Ole Greni,Ole Bårhaug,Inge
Bollerud,Mari Skarning,Tora
Bol lerud
1708
fl
.
22.
Il
Introduseredes Inge Holter.
22.
jf
Ole
Helje Berg
Arne Mørdre,Ole Strm,Kristof
Yn,Ane Strm,Taran Berg.
Ja der døptes to uekte barn fra Mangen som svage kom til Kirken
at de måtte døbes straks.De ankom føre sammenringingen skjedde og
like etter begravede blevede.
Moderen angavs være det ankommede kvindfolk fra Vinger sogn som
kom til Rud med navn Karen Knudsdtr.med den meldes pag.239 til forn
Der hadde bekjent Søren Bjørkneses s m for barnefader med navn
Johan og var der et drengebarn som blev kalt Knud,og et pikebarn
fikk denne
som blev kallet Anne.Kvindfolket som frembar dem,underretning.Faddere var her ingen,hvorfor jeg tok med degnen
Peder Stå1,medhjelperen Gisle Vogstad,Siver Berg,Halvor Runni,
Eli Østgården,Else Brauter at være dåpsvidner.
29.
fl
Introduseredes Siri Runni
Kari F'yri
Åce Frøyhov
Kari Brårud
13.Mai
Margrete
Ole Saksesen
Ullershov
Tosten Vormes,Haniball korp.
Vormes,Ingebor Henni,Anne
Vurmes,Karen Ullershov.
13.
Berete
Gulbrand Sandaker
husm.
Henrikk og Gulbrand Sandaker,
Berte Bjørnli,Tora og Olu
Sandaker.
13.
Gunner
Kristoffer Kulmoen Amund Dalen,Henrikk Vansum,
Halvor Kjølstad,Ingebor
Kulmoen,Siri Kulmoen.
15.
Poul
Hermnn Brustad
Min kone holt for dåpen med
henne &.e Rakkestad,Tosten,
Haniball og Hermann Vormes.
Ole
Kjøstel Nilsen
husm.Ullerhov
Tore Fuglerud,Erlend Arnestac
Halvor Ullershov,Janicken
Katterud,Marta Sundby.
28.
Ane
Jacob Flagstad
Hågen Nordby,Jon Aurstad,
Ingebor Rud,Ragnil Aurstad,
Kari Nordby.
28.
Anne
Henrikk Dystland
Ouls Togstad,Gulbrand Dystlar
Kari og Ingri Dystland,Gubiør
Togstad.
28.
Johannes
Erik Bjørknes
Ole Rakkeie,Amund og Ole
Auli,Kari Ole Sagmesters,
Maret Bjørknes.
20.
l!
Døpte side 49
*l708
10.Juni
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Barbro
Børger Folmo
Anders Løken,Ehgebret
Folmo,Ane Husmo,Kari Folber
Kari Folmo.
Ole
Amund Dalen
h d Kjølst;ad,LarsVansum,
Henrikk Kverner,Olu Vansum,
Maret Rolstad av Ullensaker
Anders Klodsbodding Mats Smedsbodding,Anders
Klodsbodding,Lars Stensbodd
Ane Stahaug,Gubiør Klodsbod
8.Juli
Sakris
16.
Gulbrand Sundet
Hermann og Tosten Vormes,
H e r m Brustad,Johanne Åmc
Berte Vormes.
Navn ikke oppført,Jon Røtnes,husm.
Ole Bøler,Ole Røtnes,Siri
Tvethaug,Mari Røtnes,Mari
Ellingstad.
Gubiør
Gulbrand Dystland
Kari Dystland,Berte Dystlar
Gubiør Reersdtr.Erik Rmolc
Mattis Rasmussen.
Halvor
Hans Strøm
Iver Blekstad,Even Horgen,
Embret Unnulstad,Berte Holt
Berte Jonsdtr.Holter.
Petter
Lars korpral
Sergiant Jørgen Røtnes,
Gudmund R&nes,Gulbrand
Vormsund,Mari h d t,Mari
1versdtr.RQtnes.
Grim
Hans Rånås
Østen Rud,Ole Henni,Ener
Simrud af Sørum,&e Rånås l
Kari Hofsrud.
Dorthe
Christopher Herberg Guls Togstad,Gulbrand Fossi
Ragnil Hunstad,Marte Frogni
Gubiør Herberg.
Gulbrand
Hans Gulbrandsen
husm.Sandaker
Gulbrand Eie,Peder E i e , M
Eie,Ragnil Eie,Adele Sandal
Sven
Peder Povelsen
husm.Greni
Mikkel Greni,Guttorm Greni
Børger Greni,Mari og Gunni:
Greni.
Anders
Mogens Rud
Arnund Lie,iars Ihle,Engebrl
Bråeng,Berte Rud,Mari Lie.
Mari,uekte
R m u Jensdtr.Rud Krenket på Guttorm Valstads
gård av Kristoffer Gulbrandsen Rolstad som hun
"la 'Orn
Hågen Grimer,Johan Rolsta
Berte Rolstad,Ane Børgen,
R m u Grimer.
Trond
Kristen Hansen
husm. Hvam
Kristen Hvam,Jens Tomter o
Gunner,Maret Lillehvam,he
Tomter.
Døpte side 50
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1708
23.sept.
Åse
Gunner Horgen
b e r Horgen,Iver Blekstad
og Marta,Marta Bjørnli,Rm
Horgen.
29.
fl
Hallsten
Alv Togstad
Ole Togstad,Anders Skårer,
Ole Skarning,Siri Togstad,
Mari Togstad.
30.
fl
Inger
Embret Valstad
Amund Li,Christopher Valsta'
Marte Ihle,Berte Valstad.
Sven
Iver Hovi
Reer RakkestadyLarsRommi,
Gunder ~ o v ,Åse
i
og Ragnil
Rommi.
Kari
Ole Vestgården
Amund Lundberg,Gulbrand
Lundberg,Gjøran Kjus,Mari
HunstadyMartaLundberg.
Ane
Kristoffer Sundet
nu husm. på Auli
Kristen Auli,Ole Skreksrud,
Ingri Auli,Randi Auli,Rmu
Skreksrud.
Siri
Gulbrand Sandaker
Henrikk Hogset,Gunnee Sanda
Inge Hogset,Olu Sandaker og
Maret
5.Okt.
14.
l'
.
Ane
Jacob Stahaug,husm. Simen Stahaug,Helle Munkeru
Ane Stensbodding,Karen Smec
bodding,Kari Klodsbodding.
Berte
Lars Horgen
Gulbrand og Gunner Horgen,
Marte BlekstadyBerteHolter
og datter av Marte Blekstac
Gulbrand
Gulbrand Husmo
Ole Gulbrandsen Husmo,Nils
Finholt,Ole R&&,
Ingebor
Henni,Guru Finholt.
Anders
Lars husm.Skøyen
Erik SkøyenyOleSkøyenyMari
Folberg,Gunnil Skøyen.
Ole
Ole Tvethaug
Ole F'yri,Ole Bøler,Ingel
SkåreryKariS r i og Berte.
Lars
Ole Fosserud
Margrete Rolstad
Vied den 7.0kt.
Tarald Wåler,Henrikk Sand&
Gunnvor FinskudyBerteFinsk
Mari Bjørkomp.
Hans
Arne Borgen,husm.
Ane BorgenyOleFrilset,
Amund BorgenyJohannesRolst
Ane Rolstad.
Mari
Nils husrriann
Gpager eie
Gulbrand og Ole Ås ,Marta &
Ragnil @ageryMari Dysteruc
Åse
Ehgebret Drognes
Børger Fjuk,Arne Mørdre,
Tore ÅrnesyMaritRunni,
Margrete Strøm.
Døpte side 51
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
1708
nes.
Guttorm
Guttorm Greni
Gulbrand Finstad,Kristoffer
Greni,Jon Aurstad,Dorte Gre
Berte Aurstad.
16.
Ole
Peder Røtnes
Jørgen sergiant og Halvor
og Kristoffer Røtnes,Inge
og Mari Røtnes.
Guls
Lars Kjus
Jens og Ole Skreksrud,Ander
Kjus,Ingebor Fossum,Ane Kju
Oluf
Ole Finstad
Jørgen sergiant,Amund Vog
stad,Kersti Fenstad,Ane
Vansum,Kari Vogstad.
Ane
Sven Olsen
husm.Folberg
Erik Skrayen,Anders F'unni,
Mari Folberg og Randi,Kirst
Vennevold.
-
Introduseredes Randi Eie.
Inger
Ole Rolstad
Siver Rolstad,Iver Hovi,
Kersti Grinner,Maret og Tor
Rolstad.
Introduseredes Ane Rustad og
Margrete Finskud
1709
1. Jan.
Povel
Sven Busk
Serg.Jens Larsen og tambur€
Anders Larsen,Ole Togstad,
Catherina Truls Busks,Karer
Vogstad.
Ole
Ole Nordfyri
Gudmund Røtnes,Ole Tvethau6
Ole Strm,Kari F'yri,Berte
F'yri
.
Randi
Børger Fjuk
Anders og Siri Dro es,Karj
Grue,Nils og Tora Enes.
Anind
Hågen Rud
Erik Skøyen,Ole Folberg,
Anders Folmo,Botil Skrayen,
Mari Folberg.
Gulbrand
Anders Jellum
Mari og Anders Eggum,Marta
Vrayen,Kristiffer Sundby,
Knud Greni.
Jacob
Mikkel Bjørke
Hågen Nordby,Tor Fuglerud,
Ole Vrayen,Janicen Katterud
Berte Ihlang.
Kom husmannen Hans Eies barn til dåpen som i sin svaghed var
hjernmedrpt med navn Erik.Var d q ~ tav Mari Sandaker i Gud fader og
Hellige h d s navn,men før enn de kom til prestegården og kirken
var det underveis hendød.Fadderene som var med var:
Anders Funni,Ole Sandaker,
Ole Eie,Inge Eie,Edle Sand,
aker
.
Døpte side 52
Dåpsdato
5.Mars
Barnets navn
Barnets far/mor
Ole
Ole
Martea
Hans Vogstad
Gisle Vogstad,Jens Haug,
&e Vogstad,Mari Åmodt ,
Mari Knebrøt.
Jens
Kristoffer Borgen
Armd Borgen,Engebret
Staksvold,Kristoffer Valstac
Marta og Berte Valstad.
Marta
Ole Gulbrandsen
husm.Røtnes
Amund
Anne
Børger Auli
Erik Grmdalen,Erik Roligheden,Guri Auli,Eli Vennevo:
og Kersti.
Ouls Togstad
Kristoffer ?,Hans Togstad,
Engebret Hunstad,Marta Opsa:
Gubiør Togstad.
Marta
Ehgelbret Bårhaug
Ole og Ole Togstad,Dorte
SkåreryMariBårhaug,Sophie
Lilleset af Odalen.
Kristoffer
Siver Berg
Børger Brauter,Ehgebret
Folberg,Ole F'yri,Rønnu
BrauteryKariGrue.
Anders
Nils Karlsen
husm.Folberg
Erik Roligheden,Ole Auli,
Lars Auli,Kari Sagstuen,Eli
Auli.
Even
Ole Henni
Østen RudyOle Rånås,Ener
SirrarudyKariHofsrud,Ane
Faddere
Gulbrand h,
Ole Bårhaug,
Arne Ihle,Dorte Skårer,
Bodel Brustad.
h
Eliason Vogstad,Lars
vogstad,Åse og Kari Vogstad,
Marta Ellingstad.
Rånås.
Tora
Kristoffer Skogerengen Ole Unes,Kristen Opager,
Kristen Opaker,Kari Ihlang,
Eli SkålerudyKariFrogner.
Margrete
Jon Westweri ?
Kari
Halvor Smedsbodding Dorte Stensbodding,&e Staha
Gubiør Klodsb~dding~Kristen
Bodding,Erlend Tveten.
Eli,tvillinger
Kristoffer Greni
Marit
II
11
Olu Ihlang,Halvor Ullershov
Karen Unes,Karen Opaker,BerIhlang.
Marius RudyGuttormGreni,Dor
Greni,Mari Aurstad,Rmu
Finstad.
Mikkel Greni,Ole Finstad,
Mari Greni,Ingebor Rud,Margr
Finstad.
Døpte side 53
Dåpsdato
Barnets navn
Barnets far/rnor
Faddere
1709
21 .Mars
Rmu
Lars Nordby,husm.
Hågen Nordby,Ole Blegstad,
Guru Nordby,Ingebor Rud,
Kari Nordby.
24.
M
Peder
Børger S r i
Ole Sri,Sergianten Jørgen
Røtnes,Even Farset,Siri
Tvethaug,Anne Vansum.
24.
l1
Eli,uekte
Erik Jørgensen
Gulbrand Eie,husm.Gulbrand
Krybel,dragon.
Eie,Marthe Eie,Randi Eie,
Moderen var husm.
Adele Sandaker
Nils Carlsens Malene.
.
2.April
Dorthe
Amund Jonsrud
Gunner Sandaker,Ole Bjertnes
Olu Sandaker,Ane Fosserud,
Kari Brårud.
Otto
Oberst Kruse
Hr.brigader Sehested og hans
frue,smen var og fadder i
hr.Føkler hans sted,og søste
jomfru R m e med sin kjærest
4.
"
4.
Il
7.
t!
Tosten
Her-
21.
l'
Povel
Erik Skøyen
Ole Folberg,Ole Hunstad,Håge
Rud,Botil Skøyen og Mari
Folberg.
21.
Il
Allis
Halvor Greni,husm.
Marius Rud,Arnund Finstad,
Mari Greni,Dorte Greni,Rmv
Finstad.
26.
'l
Marta
Gudmund Rustad
Knud Greni,Ole Sundby,Marta
Vøyen,Kirsti Rustad,Janicker
Katterud.
26.
Ole
Kirsti,tvillinger Kjøstel Olsen husm. Amund Auli,Kristen Auli,Hans
Foss og Kjøstels begge brøde
på Auli.kn siste
,Amund og Lars Olssmer,
hjemmedøpt av
Randi og Ingri ~uli,heGrøn
Ingebor Skirset.
dalen,Martha Folvel1,Guri
Finholt.
Vornnes
Kristoffer Yn,iars Rommi,
Ellen Arnestad,Berte Vormnes
Kari Ullershaug.
Introduseredes Berte F'yri.
9.Mai
Kirsti
Tor Frogner
Lars Frogner,Hans Tambur,
Dorte og Ane Borgen,Marit
Hvam.
12.
It
Else
Lars Skreppengen
Gubiør Mørdre,Ane Mørdre,
Ingebor Kulmoen,Henrikk
Vansum,Iver Kulmoen.
12.
Il
Kari
Oluf Brauter
Siver Berg,Nils Folvel1,Rønr
Brauter,Kari Grue,Eli Lund.
20.
It
Tor
Lars Strøm
Ouls Strmn,Ener Horgen og
Gunner,Eli Horgen og R m u .
Døpte side 54
Dåpsdato
26.
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Erik
Amund Branderud
Erik og Ole Folberg,Lars
Hofsrud,Gunnil Yn,Mari Fjuk.
Clemet
Lars Ihle
Amund Lie,Ingel Ihle,Tosten
Valstad,Marta Valstad,Mari
Lie.
Helluf Munkerud
Hans Munkerud,Halvor Smedsbodding,Dorte Stensbodding,
Randi Tveten,Kari Klodsboddi
Introduseredes Gubiør Skøyen.
li
2.Juni
Ole
Halvor Mardre,husm.
Peder Ingeborgrud og Gunder,
Iver Mørdre,Marta Opsal,Bart
Ingeborgrud
.
Ole
Guls Strøm
Nils Bjørnli,Anders Blekstac
Lars Strøm,Olu Låvegg,Inger
Fenstad.
Gulbrand
Ole Greni
Anders Jellum,Erik Grinder,
Gulbrand Bollerud,Mari Eggur
Kari Grinder.
Hans
Ole Horgen
Nils Presterud,Lars Horgen,
Ole,Mari og b e Frahag.
Introduseredes Jøran Frogner.
2.Juli
Kari ,uekte
Anders Thomesen
Kirsti Pedersdtr.
Sven Busk og hans s m Sven
Åse Sw?drevogstad,Gyri Røtnc
Marta Toresdtr.Bierk.
Marta
Ole Holter
Kristoffer Rolstad,Iver Hov:
Kari Farset,Lisbet Unnulstat
Guri Holter.
Introduseredes Antonette Strøm.
Eli,uekte
Ane Jonsdtr .Født på Anders Staksvold,Ingel Ro1
Ree i Wigen i Svarte- stad,~oraValstad,Mari og
berg sogn.Besoven på &ri ~ u s h d .
Tanum prestegård av
en tjenestedreng med
navn Ole Svendsen.
Introduseredes Ole Grenies kone Eli.
Tora
4.Aug.
25.Aug
.
Jargen,uekte
Ole Hofsrud
Ane Rud,Ane Frogner,Ane
Flagstad,Lars Hofsrud,
Kristoffer Frøhaug.
Ole Vogstad
Gisle og Anund Vogstad,
Hermann Vormes,Kari og Ber
Vogstad.
.
Ingebor Pålsdtr
Mattis Fenstad,Kristoffer
Amund Jørgensen
Huser,Sven Fenstad,Berte
Begge Tjente på Røtnes. Fenstad,huskonen Kirsti
Fenstad.
Døpte side 55
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
25.Aug.
Mar te
Ole Udnes
Lars Brauter,Søren Brauter,
R m u Bodding,Siri Udnes,
Kari Bodding.
25.
Introduseredes Inge Holter.
Dåpsdato
1709
25.
'l
Ane
Ole Nesti
Reer Rakkestad,Gunner Hovi,
&e Rommi,Tora Hovi,Karen
Arnestad.
25.
l1
Helje
Kristen Opaker
Kapt.Muus,Kapt.de Armes
Oluf Unes,Nils Henni,Allis
Ullershov,Karen Yn.
25.
l1
Halvor
Morten Bjørknes
Berte Bjørknes,Børger Auli
og Amund,Ole Sagmester og
hans datter Berte.
8.Sept.
Hans
Nils Berg
Torvald Wåler ,Gunner Sandakt
og Gulbrand,Berte Finskud,
Berte Bjørnli.
8.
Gudmund
Bryngel Sundby
Kristoffer og Ole Sundby,
Gulbrand Sagen,Marta Vøyen,
Kari Sundby.
15.Sept.
&e
Ole Frøhaug
Gudmund Røtnes,Nils Presterud,Åse Frøhaug,Dorte Berg,
Margrete Berg.
22.
Berte
Serg.Jørgen Røtnes
Amund Vogstad,Povel Gudmunsl
l'
R&nes,Maren 1versdtr.Røtne
Kirsti Haug,Rønnu SørRøtnes
22.
Il
Marte
Reer Fosserud
Ole Jonsrud,Kristoffer Rols
Tove Brårud,Ingebor Jonsrud
Tore Rolstad.
22.
Il
Mari
Nils Grinkelsrud
husm.
Botel Låvegg,Gulbrand Grink
rud,Mari Skqen,Goro Låvegg
R m u Låvegg.
23.
Il
Torkel
Rasmuss Toresen
husm.Staksvold
Embret Staksvold,Lars Ihle,
Arnund Børgen,Ambjør Børgen,
Tore Toresdtr.Børgen.
23.
fl
Jon
Ole Bodding
Kristen Bodding,Nils Folvel
Helluf Munkerud,Gubiør Bodd
Mari Bodding.
23.
U
Lisbet
Peder Bjørknes
Ole Sagstuen,Ole Auli,Guri
Auli,Marte Bjørknes,Berte
Sagstuen.
23.
u
Anne
Ole Rånås
Lars Hofsrud,Ole Rånås,Anne
Rud,Johanne Hemi,Ragnil
Hofsrud.
29.
'l
Mari
Anders Strøm
Jacob Berg,Arne Mørdre,Ane
og Mari Strmn,Mari Knebrøt.
Døpte side 56
Dåpsdato
27.
1. Nov.
Barnets navn
Barnets far/mor
Faddere
Lucas
Nils Frantsen
husm Berg
På1 Berg,Lars Frogner,Lars
Berg,Jøran Frogner,Ane Berg.
Barbro
Engebret Huser
Kjøstel Kjensmo,Kristen Auli
Ingri Auli,Eli Skirset,Dorte
Auli.
Søren
Kristen Nordby
Hågen Grinder,Tore Låvegg,
Iver Blekstad,Inger Røtnes,
Marte Blekstad.
Mari
Anders Runni
Giord Runni,Lars og Marta
Runni,Mari Løken,Randi Folbe
Rmu
Hans Udnes
Lars Brauter,Amd Udnes,
Ingebor Bodding,Ane Tomter
og den andre Ingebor Bodding
Kari
Torkel Bjerke
Ole Ihlang,iars Nordby,Marta
Vqen,Janicken Katterud,
Eli Skålerud.
Hans
Svend Sandaker
Henrikk og Ole Hogset,Henrik:
og Tora Sandaker,Inger Hogse
Inge
Anders Yn
Anders Funni,Anders Yn,Gunni
Yn,Mari Folberg,Ane Henni.
.
Introduseredes Marta Grinkelsrud.
Kari
Ole Trondsen
Valstad
Guttorm,Kristen og Marta
Valstad,Ambjør Borgen,Tora
Valstad.
Introduseredes Mali Staksvold som var skreven på Rakkestad.
8.Des.
Halvor
Jon Enerud
Reer Fosserud,Stephen Grinke
rud,Anders Brårud,Margrete
Fosserud,Ane Skwen.
Lisbet
Jon Dragsjøen
Jens Skreksrud,Hans Skreksru
Ingebor Fossum,Ane Skreksrud
og R m u .
Lisbeth
Ole Kinnet
Reer Rakkestad,Nils Bjørnli,
b e Rakkestad,Kari og Ragriil
avold.
Kari
Ole Udnes
Jon Strm,Arne Mørdre,Ane
Strm,Ane Mørdre,Ane Udnes.
Ole
Ole Pålsen
Sundbyeie
Kristoffer Sundby,Gulbrand
Vqen,Torkel Bjerke,Marta
Vqen,Marta Bjerke
Tosten
Kjøstel Kjensmo
Kristen Auli,Anders G r m dalen,Hans Foss,Ingri og
Dorte Auli.
Nils
Nils Foss
Kjøstel Kjensmo,Erik G r m dalen,Hans Foss,Ingri Auli,
Ragnil Skirset.

Similar documents

Dopte1840_1849jenter - Raumnes Historielag

Dopte1840_1849jenter - Raumnes Historielag Else Magrethe Jonsdtr Ihle, Gorine Evensdtr Ihle, I-lansEvensen, Anders Evensen og Anders Christophersen

More information