58 F O T O G R A F I E

Transcription

58 F O T O G R A F I E
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
123.GROTTGER Artur (1837-1867): Im Thale der Thränen [W dolinie łez].
Photographien nach Original-Kreidezeichnungen von Arthur von Grottger. Wiedeń: Ludwig Angerer, 1868-1872. – k.tyt., 11 k. tabl. z fotografiami,
55 × 36 cm, luzem. Komplet zachowanych w oryginalnej wielkości kartonów ostatniego cyklu artysty, sfotografowanych przez nadwornego fotografa cesarskiego
L. Angerera. Suchy tłok na planszy. Papier albuminowy, odb. z negatywu szklanego kolodionowego naklejonego na grube kart. Wszystkie napisy w jęz. niem.,
tytuły prac również w jęz. franc. Oryginały prac zakupił po wystawie światowej w Paryżu w 1867 r. cesarz
Franciszek Józef zlecając wykonanie fotografii. Fotografie w stanie czystym, jedynie kartony przybrudzone na krawędziach, k. tyt. z brakami na krawędziach.
Brak tekstu objaśniającego.
900. –
58
124. HARTWIG Edward (1909-2003). Anatol
Stern i Henryk Berlewi. Zestaw trzech fotografii przedstawiających siedzących na przeciwko
artystów i przyjaciół w latach 1960. Fotografie
czarno-białe, 13 × 18 cm. Anatol Stern (1899-1968),
poeta, autor manifestu polskich futurystów. Henryk Berlewi (1894-1967), malarz i grafik, członek
ugrupowania „Blok” Na odwrocie zdjęć pieczątka
autorska jednego z najbardziej znanych na świecie
fotografików polskich. Stan b. dobry.
150. –
125. HULEWICZ Anna (Halka) – „Halka
Ducraine” (1896-1928), aktorka i pisarka. Paris:
Rentlingen, 1917. Fotografia gabinetowa w owalu o średnicy 18 cm, naklejana na karton firmowy (39,5 × 25,4 cm). Córka Kazimierza Hulewicza (1864-1939), ziemianina guberni wołyńskiej,
wiceprezesa Warszawskich Teatrów Rządowych
i ostatniego przedstawiciela Rosji przy Stolicy
Apostolskiej. Absolwentka wydziału dramatycznego paryskiego Konserwatorium, była znana przed I wojną światową jako aktorka. Grała
u boku słynnej Sary Bernhardt i na jej cześć pisał peany Anatol France. W czasie wojny jednała Polsce przyjaciół objeżdżając front z odczytami i wierszami
na rzecz ojczyzny. Autorka m.in. książki o sławnych Polkach, która stanowiła
cząstkę jej propagandowej działalności, jaką prowadziła jeszcze długo po wojnie. Zmarła przedwcześnie jako żona francuskiego bohatera z wielkiej wojny. Fotografia
z dedykacją w języku francuskim dla kuzyna, słynnego rzeźbiarza Antoniego Madeyskiego (1862-1939), czynnego w Rzymie, dat.
11 I 1917. Wyjątkowa postać pominięta całkowitym milczeniem przy niedokładnym i nieprecyzyjnym biogramie jej ojca w Polskim
Słowniku Biograficznym. Zdjęcie wykonane
w renomowanym paryskim wielopokoleniowym zakładzie fotograficznym prowadzonym
wówczas przez Leopolda Emila Reutlingera
(1863-1937). Firma znana była z wykonywania portretów znanych artystów, muzyków
i pisarzy. Uszkodzenia kartonu. Stan ogólny
fotografii bardzo dobry.
300. –
59
126.JAROSZYŃSKI Władysław (1872-1934), ziemianin z guberni kijowskiej na Ukrainie. Kijów: Fr. de
Mezer, [ok. 1900]. Fotografia gabinetowa 18,6 × 13,2
cm, naklejana na oryg. karton firmowy z tłocz. złotem literami i sygnaturą na awersie (21,3 × 13,8 cm).
Władysław Jaroszyński, syn Józefa Klemensa i Karoliny z Drzewieckich, właściciel dóbr Babin, Kalnik i Soroki z przyległościami i cukrowni w pow.
lipowieckim oraz dóbr Kołki w pow. łuckim. Po
I wojnie światowej właściciel hotelu Makarska
w Chorwacji. Drobne otarcia i zagięcia. Stan ogólny fotografii bardzo dobry.
180. –
127. KNEIPP Sebastian (1821-1897), bawarski ksiądz katolicki, słynny propagator hydroterapii, ziołolecznictwa i racjonalnych metod
odżywiania się w zależności od osobowości
chorego. Autor dzieł m.in. „Moje leczenie
wodą” i „Tak żyć potrzeba”. Wörishofen: Fritz
Grebmer, lata 80. XIX w. Fotografia gabinetowa 14,4 × 9,8 cm, naklejana na karton firmowy
(litografowany) 16,5 × 10,7 cm. Pełny wizerunek
księdza Kneippa przed kościołem parafialnym
w kurorcie Wörishofen w Bawarii z psem rasy
szpic. Stan bardzo dobry.
150. –
128. KONIUSZKO Wacław (1854-1900),
malarz: „Noc zimowa”. Warszawa: Wyd.
M. Piechowskiego, ok. 1881. Fotografia
5,2 × 13,6 cm, naklejana na karton firmowy
z nadrukami (10,8 × 16,4 cm). Wystawa A.
Krywulta, Zbioru N. 75. Pejzaż zimowy ze
sztafażem (dworek, sanie) autorstwa malarza krakowskiego czynnego jedynie do 1885
r. wystawiony w modernistycznym salonie
sztuki Aleksandra Krywulta (1845-1903)
w Warszawie. Autorem fotografii był Wojciech Piechowski (1849-1913), malarz, działający w charakterze fotografa Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych w latach 1880-1882.
Drobne przybrudzenia kartonu. Stan ogólny fotografii bardzo dobry.
120. –
60
129.KRÓLIKOWSKI Jan (1820-1886), aktor i reżyser warszawski. Warszawa: J.(an) Mieczkowski, [ok. 1880]. Fotografia wizytowa
5,8 × 9,2 cm, naklejana na litografowany karton firmowy (10,4 × 6,4 cm). Portret jednego
z najwybitniejszych aktorów sceny polskiej
w XIX w. Niewielkie otarcia i przybrudzenia.
Stan ogólny dobry.
150. –
130. LUDWIG Adam (1875-1952), reżyser, śpiewak
operowy i pedagog, m.in. jeden z współtwórców Krakowskiego Towarzystwa Operowego,
działał w Teatrze Powszechnym w Krakowie
oraz w Teatrze Lutnia, Miejskim i Reducie
w Wilnie; mąż Wandy Hendrich, ojciec aktorki Barbary Ludwiżanki (1908-1990), wychowawca muzyczny m.in. Marii Fołtyn.
Lwów: Zakład Art. Fotograficzny „Adela”,
Robert Schaller, 1903. Fotografia gabinetowa
19,5 × 12,6 cm, naklejana na oryg. litografowany karton firmowy 21,4 × 13,3 cm. Zdjęcie
pochodzi z okresu letniego sezonu teatralnego
we Lwowie, gdzie występował w którejś z oper
S. Moniuszki. Z dedykacją Adama Ludwiga
na awersie w piórku. Przybrudzenia na krawędziach, zażółcenia na rewersie, ślad po szpilce
w górnej części
i niewielkie zagięcia narożników. Stan ogólny
dobry.120. –
131. NOWAKOWSKI Erazm (1843-1898),
kompozytor, profesor Instytutu Muzycznego
w Warszawie i autor opracowań o historii muzyki polskiej oraz podręczników gry na fortepianie. Warszawa: J. Mielnicki (dawniej M. Fajans),
[ok. 1890]. Fotografia wizytowa 5,6 × 9,4 cm, naklejana na oryg. litografowany karton firmowy
10,4 × 6,4 cm. Na odwrocie podpis piórkiem
z epoki. Drobne zadrapania w 3 miejscach. Stan
ogólny bardzo dobry.
150. –
61
132. PADEREWSKI Ignacy
Jan (1860-1941), artysta muzyk, pianista i polityk. S.(an)
F.(rancisco) – L.(os) A.(ngeles): (Fred) Hartsook, [ok.
1917-1920]. Fotografia gabinetowa 18,2 × 23,4 cm. Artysta we
fraku autorstwa Freda Hartsook (1876-1930), czołowego
fotografa amerykańskiego,
znanego z fotografowania wybitnych przedstawicieli amerykańskiej polityki, kultury
i sztuki. Zdjęcie wykonane
w studiu fotograficznym. Adnotacje ołówkiem w jęz. ang.
na odwrocie (dedykacja?). Stan
bardzo dobry.
400. –
133. PIŁSUDSKI Józef (1864-1935), Marszałek Polski i minister spraw wojskowych. Zwiedzanie Stambułu w kwietniu 1932 r. Marszałek Piłsudski po
opuszczeniu tureckiej kawiarni przy meczecie Hagia Sophia. Istambuł:
Nagro Photo – Hans G.E. Grohman, 1932. Fotografia zbiorowa 5,8 × 10,6
cm. Opis na odwrocie (doklejony maszynopis) i pieczątki autora fotografii.
Obok Marszałka Piłsudskiego Kazimierz Olszowski (1865-1933), ambasador
RP w Turcji, i Walerian Łopatto (18881952), konsul generalny RP w Stambule.
Stan bardzo dobry.
250. –
134. PIŁSUDSKI Józef (1864-1935), Marszałek
Polski i minister spraw wojskowych. Przyjęcie weteranów powstania styczniowego
1863-1864 w Belwederze 22 I 1933 r. Warszawa: [Fotoreporter „IKC”?], 1933. Fotografia
zbiorowa 8,8 × 13,8 cm. Na odwrocie opis
fotografii z objaśnieniami z epoki (kartka
doklejona). Podobna fotografia została opublikowana w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. Od lewej siedzą: Adolf Schreier, Franciszek Wieczorkowski, Walenty
Adamski, Adam Maciejowski, Aleksander
Górski, Anna Korwin Juszkiewicz, córka
62
ostatniego dyktatora powstania styczniowego, Marszałek, Franciszek Stankiewicz, prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Weteranów 1863, Maria
Herdin, Tomasz Kulczycki, Ludwik Królikowski. Stoją od lewej m.in.: Ignacy
Kaczmarski, Michał Krzysztofik, Walenty Milczarski, Stanisław Grabowski,
Kraskowski, Bolesław Juszkiewicz, wnuk Traugutta. Jan Niewiarowski, płk
Józef Rawicz, Izydor Kuśmicz., mjr Władysław Dunin-Wąsowicz (1877-1950),
prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Weteranów (w drzwiach), Antoni Tarnawski, Gustaw Lichtensztein, starosta praski, Wiktor Malewski, mjr Kazimierz
Busler, ppłk Sobolta, Jan Wojtkiewicz, Gustaw Jakubowski, Florian Świderski, Tomasz
Chmieliński i Teofil Skórski. Stan ogólny
dobry.200. –
135. PRYLIŃSKA (Stolzman, Sztolcman)
Maria (? – 1919), śpiewaczka operowa (mezzosopran). Warszawa: St. Bogacki, [lata 90.
XIX w.]. Fotografia gabinetowa 14,5 × 10,6
cm. Śpiewaczka działająca we Włoszech
(Florencja, Parma, Rzym, Nicea, Bolonia,
Madrycie, Wiedniu, Odessie, Montevideo
i Rio de Janeiro) w latach 1878-1885 oraz na
scenie Teatru Wielkiego w Warszawie (1881,
1885 i 1886). Stan bardzo dobry.
120. –
63
136. REMBIELIŃSK A z Zamoyskich Pelagia
(1830-1894). REMBIELIŃSKI Konstanty
(1857-1933). REMBIELIŃSKI Stanisław (18551908).Portret zbiorowy rodziny z pieskiem.
Warszawa: Atelier Photographique Kloch &
Dutkiewicz, [ok. 1872]. Fotografia wizytowa
9,2 × 5,6 cm, naklejana na oryg. litografowany karton firmowy (10,5 × 6,3 cm). Pelagia
z hr. Zamoyskich Aleksandrowa Rembielińska z synami Konstantym, późniejszym
właścicielem dóbr Krośniewice. Na odwrocie
objaśnienie z epoki w jęz. francuskim. Stan
bardzo dobry.
150. –
137. SIEMASZKOWA Wanda (18671947), aktorka, reżyser i dyrektor teatru,
pierwsza wybitna aktorka okresu młodopolskiego, która ucieleśniała nastroje
buntownicze pokolenia i grała sylwetki
demoniczne, szalone czy wręcz patologiczne. Częstochowa: Maksymiljan
Kohn, [1902]. Fotografia gabinetowa
19,3 × 9,8 cm, naklejana na oryg. litografowany karton firmowy z tłocz. złotem
podpisem fotografa i miastem na awersie, 21,0 × 10,4 cm. Zdjęcie przedstawia
aktorkę w roli namiętnej Młynarki
w sztuce L. Rydla „Zaczarowane koło”
wystawianej w Częstochowie w kwietniu 1902. Na odwrocie współczesna
pieczątka własnościowa. Stan bardzo
dobry.120. –
64
138. SZUJSKI Józef (1835-1883), historyk, publicysta i poeta. Scena zbiorowa ze
sztuki „Długosz i Kallimach”. Kraków:[niesygnowana], 10 V 1880. Fotografia
17,0 X 26,8 cm. Portret zbiorowy 12 słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego i 3 młodzieńców w strojach historycznych grających w sztuce „Długosz
i Kallimach. Obraz historyczny w 3 aktach przedstawiony w czterechsetną
rocznicę śmierci Długosza przez młodzież akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 19
maja 1880”. Pod fotografią i na odwrocie podpis informacyjny w ołówku z datą różniącą
się od występującej w bibliografii; na rewersie
przedwojenna pieczątka właściciela zdjęcia.
Otarcia, minimalne plamki i przycięcia na
krawędziach. Stan ogólny dobry.
150. –
139. TREMBECKI Stanisław (1723-1812),
poeta okresu Oświecenia i sekretarz ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kraków: J. [Ignacy] Krieger, [ok.
1875-1880]. Fotografia portretowa (owalna)
9,0 × 5,8 cm, naklejana na litografowany karton firmowy (10,2 × 6,6 cm). Ślady dziurkowania w narożnikach. Stan fotografii bardzo
dobry.150. –
65
Polska Korporacja Akademicka „Arkonia” w Rydze
140.PREZYDIUM PKA „Arkonia” w Rydze w okresie od czerwca do września 1882 r.
Portret zbiorowy. [Ryga: niesygnowana, 1882]. Fotografia 10,2 × 13,5 cm, naklejana
na karton z epoki (10,7 × 15,4 cm). Na zdjęciu od lewej Stanisław Popiel (?) (1857-?),
Jan Jasieński (1859-?), Edward Wagner (1857-?) i Stanisław Gumowski (1863-1885).
Na odwrocie autografy wymienionych. Przy niektórych wymieniono wydziały
studiów. Podpis Stanisława Popiela (?) trudny w 100% do identyfikacji z powodu
charakteru pisma i obcięcia ostatnich liter kartonu. Przycięcie kartonu z lewej
strony z uszczerbkiem dla podpisu. Stan ogólny
dobry. Rzadkość.
300. –
141.X I Prezydium PKA „Arkonii” w Rydze w 1
połowie r. 1884. Portret zbiorowy. Riga: Photographisches Atelier C. Schulz, 1884. Fotografia
gabinetowa 14,4 × 9,4 cm, naklejana na karton
firmowy (15,4 × 11,4 cm). Na zdjęciu od lewej:
Ludwik Bergson (1863-1940), sekretarz, późniejszy inż. chemik i przedsiębiorca; Stanisław
Gumowski (1863-1885), prezes, i Władysław
Meysztowicz (1860-1923), wiceprezes, ziemianin
z Kowieńszczyzny. Adnotacja na odwrocie. Stan
ogólny dobry. Rzadkość.
300. –
66
142.[ANTONIN k. Przygodzic, pow. Ostrów]. Wnętrze sali pałacowej w Antoninie podczas jubileuszu 60-lecia małżeńskiego pożycia Ks. Ferdynanda
Radziwiłła (1834-1926), XII Ordynata na Ołyce i III Ordynata na Przygodzicach z Pelagią z ks. Sapiehów (1844-1929). Ostrów: Jan Mróz, [19 VII
1923]. Fotografia 17,2 × 23,1 cm. Zdjęcie przedstawia salę drewnianej rezydencji ks. Radziwiłłów w Antoninie, zbudowanej w latach 1822–1824 przez
Karla Schinkla, jedynej takiej na ziemiach polskich. Pieczątka autora fotografii w prawym dolnym rogu. Naddarcia w dwóch miejscach na obrzeżach. Stan
ogólny dobry.
100. –
143. [CZĘSTOCHOWA] Obraz Cudownej Matki Boskiej Częstochowskiej (fotogr. z oryginału przy świetle magnezjowem). Pamiątka z Jasnej Góry. Warszawa: S.(tanisław) Trzciński,
1896 (nadruk). Fotografia 14,0 × 10,5 cm, naklejona na tłocz. tekturce (z nadrukowanymi
objaśnieniami na awersie)19,0 × 13,7 cm. Rewers: litografia ze znakiem firmowym sygn.
Otton Fleck. Niewielkie odbarwienia kartonu
i zagięcia. Stan ogólny dobry.
120. –
67
14 4. [CZĘ STOCHOWA]
Pomnik cara Aleksandra II.
Częstochowa: Zakład Fotograficzny Józefa Rudlickiego, [ok.
1900-1905]. Fotografia 17,5 × 24,0
cm, naklejana na karton z epoki
(wtórny?, nadruk na marginesie:
„A. Werner, Charków) 19 × 25
cm. Pomnik wzniesiony w sąsiedztwie Jasnej Góry w 1889
r., zniszczony przez Niemców
w 1917 r. Na odwrocie pieczęć
podłużna zakładu z adresem sprzed 1905 r. Przybrudzenia na rewersie i niewielki ślad po zalaniu w prawym narożniku awersu oraz drobne otarcia. Stan
ogólny dobry.
150. –
145.[ KOŚ C I E R Z Y N A]. Z a k ł a d
NMP Anielskiej w gmachu klasztornym zbudowanym w latach
1863-1864 i kaplicą z 1871 r. Danzig [Gdańsk]: Ernst Raschke, [po
1885]. Fotografia 10,2 × 14,6 cm,
naklejana na karton f irmow y
z tłocz. napisem na licu (10,8 × 16.7
cm). Do 1875 r. budynek był zajmowany przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, które prowadziło tu Wyższą Szkołę Żeńską. Po kasacie domów zakonnych na mocy pruskiej ustawy
z 1875 r. w budynku znalazła się świecka wyższa katolicka prywatna szkoła żeńska, do której
uczęszczały również ewangeliczki i Żydówki. Na
odwrocie podpis z epoki i pieczęć zakładu fotograficznego w Gdańsku. Stan dobry.
120. –
146. [KRAKÓW] Kolegiata św. Anny. Kraków:
J. [Ignacy] Krieger, [1875-1880]. Fotografia 5,8 × 9,1
cm, naklejana na litografowany karton firmowy
(10,6 × 6,4 cm). Widok jednego z najpiękniejszych
kościołów barokowych w Polsce z kopułą i wieżami, przy ul. św. Anny w Krakowie. Tekst na
odwrocie częściowo w jęz. pol. i niem. Drobne
przybrudzenia. Stan ogólny dobry.
150. –
68
147. [KRAKÓW] Kościół św. Katarzyny. [Kraków: Ignacy Krieger (niesygnowany), 1875-1880]. Fotografia stereoskopowa 7,9 × 14,2 cm, naklejana na karton
z epoki (8,6 × 17 cm). Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty
stanowiący jeden z najlepszych przykładów architektury gotyckiej w Polsce.
Na licu dopisek XIX w. Na odwrocie pismo adresowane przez Wandę z Zabiełłów Stanisławową Mossakowską, historyka sztuki, o specjalności historia
fotografiki i pracownika Instytutu Sztuki PAN, do Juliusza Garzteckiego,
literata i kolekcjonera fotografii, dat. 4 VI 1973. List m.in. dotyczy fachowego
artykułu J. Garzteckiego w „Ochronie Zabytków” na temat fotografii oraz
kwerendy korespondencji Walerego Rzewuskiego. Drobne przybrudzenia na
kartonie. Stan ogólny dobry.
150. –
148.LIMANOWA. Widok ogólny miasta. Zakopane, Willa Szczurówka: Fot. Dr.
A.M. Wieczorek, 1936. Fotografia 12,9 × 17,8 cm. Na odwrocie m.in. pieczęcie: autorska, o prawach
autorskich i „Archiwum
fotograficzne Wydziału
Turystyki Ministerstwa
Komunikacji…”. Adnotacje ołówkiem i piórkiem. Niewielkie przybrudzenia na rewersie
i drobne zagięcia dwóch
narożników. Stan ogólny
dobry.80. –
69
149.[LWÓW] Absolwenci Szkoły Przemysłowej c.k. Kolei Państwowej we Lwowie.
1908-1912. Lwów: Fot. T. Jaworski, [ok. 1912]. Fotografia 27,5 × 37 cm, naklejana na karton firmowy 44 × 55. Portret zbiorowy 28 absolwentów szkoły (ks.
Bielawski, Danik, prof. Dobek, Dobosz, Dreysz, Epler, Gruberski, inż. Hilf,
Jörgen, Korczowski, inż. Kozłowski, Kubala, Lubieniecki, prof. Martyniak,
Metzger, insp. Moroński, Poczekalewicz, Popowicz, inż. Proczkowski, Sawicki, Strukwa, Szmajkowski, Sztych, prof. Szwed, Średniawa, radca Witkiewicz,
Wojciechowski i inż. Załęski) w centralnej części fotografii. U dołu ilustracja
z nadjeżdżającym pociągiem, z lewej strony kompozycja z Merkurym, patronem
handlowców i podróżników, z kaduceuszem i Aionem z klepsydrą na rydwanie.
Tytuł w formie wstęgi powiewającej ze słupa telegraficznego. U dołu na kartonie suchy wytłok złoty lwowskiej firmy fotograficznej z adresem. Uszkodzenia
kartonu na obrzeżach (ślady owadów, odklejenia pap.) oraz przybrudzenia na
odwrocie. Stan ogólny bardzo dobry.
300. –
150. [LWÓW] Cudowny obraz P. Jezusa [Miłosiernego] w kościele X.X. Karmelitów
we Lwowie. Lwów: [niesygnowana, przed 1914]. Fotografia 13,5 × 9,4 cm, naklejana na karton z epoki (16 × 11 cm). Barokowy obraz Chrystusa upadającego pod
70
krzyżem pochodzący z 1 poł. XVII w., z okresu założenia kościoła Nawiedzenia NMP we
Lwowie, należącego wówczas do karmelitów bosych (po 1789 trzewiczkowych). Wraz
z innymi dwoma cudownymi obrazami z tej
świątyni (Matki Bożej Częstochowskiej i św.
Judy Tadeusza) znajdują się od 1946 r. w krakowskim kościele Karmelitów na Piasku.
Stan bardzo dobry.
150. –
151. [NIGERIA] Tymczasowy budynek plantacyjny Santa Marja, grudzień 1887. Duke
Town, Old Calabar, West Coast Africa: W.J.
Sawyer, 1887. Fotografia 13,6 × 20,4 cm, na
kartonie firmowym z epoki (24,6 × 28,9 cm). Pejzaż afrykański ze zbiorowym
portretem pracowników plantacji oraz dwóch Europejczyków (Polaków?).
Pod okładką podpis piórkiem z epoki: „Tymczasowy…”, data i sygnatura oraz
inicjały: „G.S.R.”. Na odwrocie sygnatura zakładu fotograficznego w mieście
Calabar, stolicy stanu Cross River, znajdującego się ówcześnie pod brytyjskim Protektoratem Wybrzeża Nigru. Przybrudzenia kartonu firmowego.
Stan ogólny fotografii bardzo dobry.
150. –
71
152. [PETERSBURG] Wystawa
drukarska w St. Petersburgu. [St.
Petersburg]: A. Erżemskij, [1897].
Fotogra f ia 2 × 15 cm. Fragment
ekspozycji międzynarodowej wystawy poświęconej sztuce drukarskiej w St. Petersburgu. Aleksandr
Konstantynowicz Erżemskij (18451905), fotograf i autor książek z tej
dziedziny wiedzy, popularyzator
fotografiki w ówczesnej Rosji. Suchy wytłok cyrylicą z nazwiskiem
autora u dołu fotografii. Drobne
zbrązowienia w części górnej. Stan
ogólny bardzo dobry.
180. –
153. [POZNAŃ] Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu. Pawilon Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych wg projektu Władysława Jastrzębskiego. Zbiór 5 fotografii. Warszawa: Władysław Jastrzębski, 1929]. Fotografie
9,2 × 13,5 cm. Sygnowane pieczątką autorską na odwrocie z warszawskim adresem twórcy. Przedstawiają widok ogólny gmachu i wnętrza. Władysław
Jastrzębski (1880-1958), architekt artysta, absolwent uczelni w Petersburgu,
gdzie był czynny aż do 1924 r. W Polsce założyciel Prywatnej Żeńskiej Szkoły
Architektury. Autor wielu projektów m.in. domów jednorodzinnych i mieszkalnych w Warszawie czy gmachu Zakładów Psychiatrycznych w Gostyninie.
Prezentowane fotografie pawilonu stanowią zrealizowane dzieło na słynną
międzynarodową wystawę w Poznaniu. Stan dobry.
150. –
72
154. [PSARY] Dwór w Psarach od
strony parku. Kozłów: Wacław Janasz, 1898. Fotografia
8,2 × 8,5 cm, naklejana na karton z epoki (10 × 13 cm). Dwór
koło Bielaw w pow. łowickim
wybudowany w 1892 r. dla
Mieczysława i Zofii z Grabińskich hr. Łubieńskich. Ostatnią jego prawną właścicielką
była Maria z hr. Łubieńskich,
1.v. Antoniowa Okęcka, 2.v.
Tadeuszowa Znaniecka. Autorem amatorskiej fotografii był Wacław Adam Janasz, syn Władysława (18451889) i Franciszki z Reychmanów Janaszów. Na odwrocie objaśnienie, autograf
autora, miejsce pracy nad zdjęciem i data piórkiem. Drobne zbrązowienia na
obrzeżach. Stan ogólny bardzo dobry.
150. –
155. [SZLACHTOWA koło Szczawnicy] Cerkiew grecko-katolicka p.w. Matki
Boskiej Pokrownej (ob. kościół rzymsko-katolicki). Kraków: A.(wit) Szubert,
po 1909. Fotografia 9,3 × 13,4 cm, naklejana na karton firmowy (tłocz. zlotem
na awersie) 10,3 × 15,7 cm. Na odwrocie błędna współczesna notatka dotycząca
lokalizacji cerkwi (w nieistniejącej dziś wsi Biała koło Szlachtowej). Zagięty
prawy narożnik, przybrudzenia na obrzeżach. Stan ogólny dobry.
120. –
73
156. [TARNOWSKIE GÓRY] 2. Kompania Szkoły Podoficerskiej 11 Pułku
Piechoty Tarnowskie Góry, dn. 17 III 1934 r. Fotografia zbiorowa z epoki
16,8 × 2,6 cm, niesygnowana. Obejmuje 83 żołnierzy i oficerów. Drobne zagięcia i przybrudzenia na odwrocie. Stan ogólny bardzo dobry.
150. –
157. [TATRY] Krajobraz tatrzański zimą. Zakopane: Fot. Zwoliński, lata 2030. XX w. Fotografia widokowa 28,5 × 22,8 cm, naklejana na karton z epoki
(38,5 × 31,3 cm). Autorem fotografii był
Tadeusz Zwoliński (1893-1955), kartograf, autor przewodników tatrzańskich
względnie jego brat Stefan (1900-1982),
speleolog. Obydwaj prowadzili księgarnię w Zakopanem i zajmowali się fotografią, wydając wiele w formie pocztówek. Niniejszy widok pierwotnie był
oprawiony w formie obrazka na ścianę.
W lewym górnym rogu suchy wytłok:
„Fot. Zwoliński / Zakopane…” wraz
notą copyright. Karton uszkodzony
w prawym górnym rogu, zbrązowienia
papieru na odwrocie. Stan fotografii
bardzo dobry.
150. –
74
158. [TATRY— Litworowy Staw (Białowodzki)]. Stanisław Eljasz Radzikowski
[przed 1914]. Fotografia 10,6 × 15,6 cm, naklejana na ozdobny karton z epoki
20 × 25 cm. Widok znad Litworowego Stawu w Tatrach Wysokich na masyw
Rumianowego Szczytu, Ganek, Rysy i Niżnie Rysy. Na odwrocie inskrypcja
piórkiem z epoki wskazująca na autora dr Stanisława Eljasz Radzikowskiego
(1869-1935), syna Walerego, malarza i lekarza zakopiańskiego. Niewielki ślad
zalania na lewym marginesie kartonu i na odwrocie. Stan fotografii bardzo
dobry. Imponujący widok tatrzański.
250. –
159. TRUSK AWIEC. Jesiony w parku truskawieckim. [B.m.]: Tadeusz Zamojski,
1930. Fotografia bromowa 17,0 × 22,5 cm,
w ozdobnym kartonowym passe-partout
z epoki (33,5 × 26,3 cm). Autograf autora pod
fotografią z datą. Na odwrocie dodatkowe
informacje. Stan bardzo dobry.
180. –
75
160. [WARSZAWA] Kościół OO.
Bernardynów na Czerniakowie.
[Warszawa: niesygnowana, ok. 1914].
Fotografia 16,2 × 11,2 cm, naklejana
na karton z epoki. Widok na fronton kościoła z nieistniejącą już dzisiaj
statuą św. Antoniego Padewskiego
na cokole ceglanym, mającym u góry
kształt kapliczki. Zagięcia narożników, ślad po oderwaniu zdjęcia od
albumu na odwrocie i podpis z epoki. Stan ogólny dobry.
90. –
161. [WARSZAWA] Kościół Trynitarzy (św. Trójcy) na Solcu. Warszawa: J.(an)
Mieczkowski, [po 1883]. Fotografia stereoskopowa 8,0 × 14,5 cm, naklejana
na karton firmowy 8,8 × 17,4 cm. Na awersie napis litografowany: „Vues de
Varsovie” i tytuł piórkiem z epoki. Na rewersie litografowany znak firmowy
w jęz. franc. Otarcia i przybrudzenia. Stan ogólny dobry.
150. –
76
Metro w Warszawie.
162. [WARSZAWA] Badania gruntu pod metro w Warszawie. Warszawa 1928. Dwie
fotografie amatorskie 17,5 × 11,4, naklejane na karton albumowy (21,8 × 25,2 cm).
Próbne odwierty pod metro warszawskie dokonywane w 1928 r. przed Pałacem
Brühla (siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych) przez firmę Rychłowski,
Wehr i S-ka. Bracia Aleksander (1859 – ok. 1933) i Bolesław (1865-1941) Rychłowscy, prowadzili firmę wiertniczą od 1896 r. Firma szczyciła się znacznymi
sukcesami w zakresie odwiertów wód geotermalnych już w 1902 r. na głębokość
1163 m (m.in. w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego). Stan dobry. Rzadki
dokument ikonograficzny do historii metra warszawskiego.
300. –
163. [WARSZAWA] WYŻSZA Szkoła Handlowa im. L. Kronenberga 1895 – 1900.
Tableau 20 absolwentów i 15 z grona pedagogicznego szkoły. Warszawa [1900].
M. Pusch. Fotografia 42,8 × 54,8 cm, naklejana na karton z epoki. U góry
w dekoracji z elementami roślinnymi symbolami wiedzy, niepodpisane fotografie grona nauczycielskiego z ostatnim dziekanem szkoły Fryderykiem von
Boetticher. Wśród nich, od prawej ku dołowi wizerunki następujących wykładowców: Aleksander Thieme (1837-1916), Ignacy Chrzanowski (1866-1940),
77
Antoni Ślósarski (1843-1897), Witold Wróblewski i Władysław Andrychiewicz
(1848-1902). Pod Aleksandrem Thieme Józef Jerzy Boguski (1853-1933). Poniżej w dwóch rzędach portrety absolwentów ostatniego pięciolecia istnienia
szkoły. Wśród nich Bocheński D. (Konstanty?), Cedrowski Władysław, Elter
Edward, Fajgenblat (Feigenblatt) Jankiel, Feldhusen Bernard, Frick (Frik)
Konstanty, Głębicki (Głębocki?) Stanisław, Heyman Ludwik, Hryniewiecki Ludwik, Kipman Stanisław, Kmita Stanisław, Kręcki Jan, Kwasieborski
Franciszek, Lindenfeld Mozes, Mizgier Tadeusz, Ossowski Roch, Pniewski
Adam, Rothapfel Józef, Witkowski Józef i Zand Maksymilian (Izaak). Pomiędzy rzędami absolwentów kompozycja z Merkurym, patronem handlowców
i podróżników, z kaduceuszem i kotwicą oraz i dwie fotografie (m.in. ostatnia
siedziba szkoły przy ul. Berga, obecnie Traugutta oraz gmach Towarzystwa
Kredytowego miasta Warszawy przy ul. Włodzimierskiej, obecnie Czackiego). Suchy wytłok na dole kartonu: „M. Pusch, Warszawa, ul. Miodowa 1”.
Na odwrocie adnotacja własnościowa jednego z absolwentów. Przybrudzenia
na krawędziach, ślady zalania (po kleju?) i niewielkie zbrązowienia, również
na odwrocie. Stan ogólny dobry.
300. –
78
WARSZAWA we wrześniu 1939 r. w fotografiach Jana Rysia (1889-1939?),
fotoreportera z „Kuriera Warszawskiego”. Jan Ryś należał do jednych z najpopularniejszych polskich fotografów okresu międzywojennego, m.in. dokumentował bieżące wydarzenia polityczne w kontekście społecznym. W czasie
oblężenia stolicy przekradał się pomiędzy zbombardowanymi kamienicami
i dokumentował ogrom cierpień i zniszczeń wojennych dla przyszłych pokoleń. Oferowane poniżej fotografie, w stanie bardzo dobrym i dobrym, przedstawiają place i ulice zrujnowanej stolicy. 164. Barykady. Z widokiem na okopy z żołnierzami niemieckimi i wagonami tramwajowymi. Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na awersie tytuł w pieczątce czerwonej.
50. –
165. Dworzec Główny przy Al. Jerozolimskich. Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na awersie
tytuł w pieczątce czerwonej.
50. –
79
166. Eksplozja. Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na awersie tyt. w pieczątce czerwonej. 50. –
167. Na przedmieściu. Krajobraz z koniem. Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na awersie
tytuł w pieczątce czerwonej.
50. –
80
168. Nowy Świat. Fotografia
13,9 × 8,8 cm. Na awersie tytuł w pieczątce czerwonej.
50. –
169. Nowy Świat. Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na awersie tyt. w pieczątce czerwonej. 50. –
81
170.Nowy Świat. Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na awersie tytuł w pieczątce czerwonej.50. –
171. Nowy Świat. Fotografia 13,9 × 8,8 cm. Na odwrocie podpis z epoki.
50. –
82
172.Nowy Świat. Dom Mariana Malinowskiego pod nr 31. Fotografia 8,8 × 13,9
cm. Na odwrocie podpis z epoki.
50. –
173. Plac Trzech Krzyży nr 8. Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na awersie tytuł w pieczątce
czerwonej.50. –
174.Rymarska. Ministerstwo Skarbu. Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na awersie tytuł
w pieczątce czerwonej.
50. –
83
175. Szczygla. Kamienica pod nr 1. Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na odwrocie podpis
z epoki.50. –
176.Świętokrzyska 9. Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na odwrocie podpis z epoki. 50. –
177.Widok ogólny. Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na awersie tytuł w pieczątce czerwonej.50. –
84
178.Z dni głodu. Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na awersie tytuł w pieczątce czerwonej.50. –
179.Zamek (Królewski). Fotografia 8,8 × 13,9 cm. Na awersie tytuł w pieczątce
czerwonej.50. –
85
180.[WŁODZIMIERZ Wołyński] 23 Pułk Piechoty Wojska Polskiego im. płk.
Leopolda Lisa-Kuli. Zbiór 7 fotografii zbiorowych. Włodzimierz Wołyński
– Lwów: [niesygnowane], 1933-1937. Fotografie 9,0 × 13,5 cm (jedna 9,0 × 11,6).
Zdjęcia obejmują dwa zbiorowe 1 kompanii 23 Pułku Piechoty z lat 30., jedno
przedstawiające 7 kompanię strzelecką z 27 VI 937 r., kolejne prezentujące 8.
kompanię tegoż pułku z lat 30., dwie ze słuchaczami szkoły podoficerskiej 23
pułku z marca 1935 r. oraz z marca roku następnego. Wszystkie fotografie wykonane przed budynkami garnizonu we Włodzimierzu Wołyńskim. Ostatnia
zbiorowa pochodzi z wycieczki 1. kompanii pułku na Cmentarz Obrońców
Lwowa w dn.23 III 1933 r. Stan dobry.
250. –
86
181. WROCŁAW. Wzgórze im. Liebiechów (Liebichshöhe). Widok klasycystycznego belwederu z wieżą w kształcie glorietty pochodzącej z lat 1866-1867. Breslau [Wrocław]: Ed. van Delden, ok. 1889. Fotografia 10,5 × 14,2 cm, naklejana
na karton firmowy z tłocz. napisem na licu (11,9 × 17,5 cm). Na szczycie 32 m
wieży widoczny posąg „Victorii”, na pierwszym planie kolumnada i fontanna
z atrium i tarasem z monumentalnymi dwubiegowymi schodami. Za czasów
niemieckich ulubione miejsce spacerów i wypoczynku wrocławian, z rozległym
widokiem na miasto i okolice po Ślężę i Sudety. Zespół zniszczony w czasie
wojny (w podziemiach mieścił się przejściowo sztab Festung Breslau). Po wojnie
błędnie nazywany Wzgórzem Miłości, a od 1948 r. oficjalnie nazwany Wzgórzem Partyzantów. Obiekt został w znacznym stopniu odbudowany, wieża jedynie częściowo. Autor fotografii Eduard van Delden (1850-1920) był czynny we
Wrocławiu w latach 1874-1907, wielokrotnie nagradzany na wielu wystawach.
Na odwrocie dedykacja niemiecka z epoki. Stan dobry.
200. –
L I T E R A T U R A
B I B L I O F I L S T W O
182. ANDRÉ Lucjan (1893-1958): Jaskinia Platona. Warszawa: Księg. F. Hoesicka, 1929. – 91, [5] s.,
18 cm, brosz. wyd. Zbiór 40 wierszy.
50. –
183. ASNYK Adam (1838-1897): Wybór
poezyi. Warszawa – Kraków: Gebethner
i Wolff; G. Gebethner i Sp., 1905. – [4], 338
s., [1] k. tabl. (staloryt), 12 cm, opr. płsk.
wyd. z tłocz. i złoc. oraz 2 szyldzikami na
grzbiecie, wewnątrz ozdobna wyklejka,
obcięcia kart złoc. Luksusowe wydanie
kilkudziesięciu celniejszych utworów poetyckich w kolekcjonerskiej serii Biblioteki
Miniatur. Stan bardzo dobry.
120. –
184.BALIŃSKI Ignacy (1862-1951): Wybór wierszy z lat wielu. Warszawa:
Gebethner i Wolff, 1937 [1936]. – 279, IV s., [1] k. tabl., portr., 21 cm,
brosz. wyd. Z dedykacją autora dla Biblioteki Towarzystwa Literatów
i Dziennikarzy Polskich. Antologia poezji rozproszonej międzywojennego literata, polityka i prawnika.
90. –
185. BALIŃSKI Karol (1817-1864):
Pisma. Poznań: Księg. Jana Konstantego Żupańskiego, 1849. – [4], XXVI,
[2], 164, [2] s., 17 cm, opr. pł. Pieczątka
własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Zbiór poezji i urywków
wspomnień poety, rewolucjonisty,
spiskowca, Sybiraka, wygnańca i towiańczyka. Nieznaczne uszkodzenia
przy krawędzi grzbietu. Naturalne
zbrązowienia kart.
80. –
186. BĄK Wojciech (1907-1961):
Brzemię niebieskie. Warszawa: Wyd.
J. Mortkowicza, 1934. – [3], 116 s., 18
cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem tyt.
na licu. Debiut poetycki (nagroda
„Wiadomości Literackich” z 1935 r.)
poznańskiego poety, laureata Złotego
Wawrzynu Akademickiego Polskiej
88
Akademii Literatury, po wojnie szykanowanego
przez bezpiekę i zmarłego w niewyjaśnionych okolicznościach.80. –
187. BELMONT Leo [właśc. BLUMENTAL Leopold] (1865-1941): Rymy i rytmy. Wybór poezyj. T.
1-3. Warszawa: J. Fiszer, 1900. – XV, [1], 438, [2], XI,
[1]; [2], 330, VII, [1]; 304, [2] s., 18 cm, opr. ppł. z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie (t. 2 niejednolicie
opr. względem pozostałych). Z dedykacja autora dla
Michała Tarasiewicza (1871-1923), aktora i reżysera,
z 1906 r. we wszystkich tomach. Dzieło eseisty, poeta,
prozaika, znawcy i tłumacza literatury francuskiej
i rosyjskiej oraz znanego prawnika. T. 1 i 2 zawiera
utwory oryginalne, zaś 3 tłumaczenia.
150. –
188. BEŁCIKOWSKI Adam (1839-1909): Dwa poemata. Kraków: nakł. autora,
1863. – 85 s., 20 cm, brosz. wyd. Zawiera poemat Zofijówka poświęcony słynnemu ogrodowi Potockich na Ukrainie i dramat Serafina. Naturalne zbrązowienia na kartach.
60. –
189. BOYÉ Edward (1897-1943): Sandał skrzydlaty. Poezje. [Warszawa]: Vita Nuova,
[ok. 1921]. – 75 s., 19 cm, opr. karton, tylna okł. oryg. brosz. zach. Dedykacja autora z 1921 r. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Zbiór poezji
z osobistą dedykacją autora.
50. –
190. BR ANICKI Konstanty (1887-1918): Pro
Fide et Patria. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1967. 61 s., 22 cm, brosz. wyd. Na k. tyt.
adnotacja siostry poety: „Montresor 1969, otrzymałem od siostry Kocia Jadzi Rey-Branickiej [!]”.
Na okł. autograf: „Lubomirski Jerzy, Montresor,
1949”. Poezje patriotyczne zmarłego młodo autora, syna właścicieli Wilanowa Xawerego i Anny
z Potockich hr. Branickich. Na okładce podpis
własnościowy Jerzego ks. Lubomirskiego (18871978) z Przeworska oraz adnotacja o otrzymaniu
zbioru od właścicielki Montresoru Jadwigi z hr.
Branickich Stanisławowej hr. Reyowej (1890-
89
1977). Dopiski w tekście, dołączenia w postaci
przepisywanych wierszy oraz w kilku miejscach
ślady po spinaczach na kartach.
90. –
191. BRONIKOWSKI Aleksander (1787-1834): Zawieprzyce. Powieść historyczna. Tłomaczona
z niem. przez (Jana Kazimierza Ordyńca) (17971863). Warszawa: N. Glücksberg, 1828. – [2], 296
s., 18 cm, opr. płsk. z epoki. Pieczątka własnościowa i suchy wytłok: „Tadeusz Zbyszycki, Sanok”. Powieść historyczna oparta na dziejach
Polski pisarza osiadłego w Dreźnie i tworzącego
w języku niemieckim, którego twórczość silnie
inspirowała Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Naturalne zbrązowienia kart, k. tyt. ze śladami
uzupełniania. Otarcia opr.
100. –
192.BRZOZOWSKI Stanisław (1878-1911): Skarga to straszna. (Rzecz o „Róży”
Józefa Katerli). Kraków: „Zjednoczenie”, 1910. – 27 s., 18 cm, opr. ppł., oryg.
okł. brosz. zach. (naklejone). Zdezaktualizowana pieczątka własnościowa na
wyklejce. Recenzja „Róży” Stefana Żeromskiego pióra głośnego filozofa i krytyka literackiego okresu „Młodej Polski”.
50. –
193. BUJAKOWSKI Zygmunt: Z młodości Mickiewicza. Nieznane szczegóły z lat
1815-1825. Warszawa: skł. gł. Księg. Gebethner i Wolff, 1914. – 45 s., 25 cm,
brosz. wyd. Materiały do biografii Adama Mickiewicza z okresu jego studiów
na Uniwersytecie Wileńskim.
60. –
194. BUKOWSKI Henryk: Wiersze i pamiętnik
ś.p. Henryka Bukowskiego zmarłego w Kowlu wskutek ran otrzymanych na placu boju. Na pamiątkę
wydali koledzy przyjaciele. Poznań: Bolesław Winiewicz, 1916. – 47 s., 21 cm, brosz. wyd. Poezje i notatki
z pola walki młodego Wielkopolanina w szeregach
armii pruskiej.
50. –
195. BYSTROŃ Jan St. (1892-1964): Historja w pieśni ludu polskiego. Warszawa: Gebethner i Wolff,
1925. – 116, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Pieśni
ludu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem XVII-XVIII w. wydarzeń
historycznych w dziejach Polski.
50. –
90
196. CHODOROWSKI Czesław:
Zwidzynia. Legenda wtóra. Kraków: [b.w.], 1908. – XXIV s., inicjały i winiety ozdobne, 15 × 22 cm,
opr. karton wyd. Legenda napisana
gwarą ludową w interesującej szacie
graficznej pod kierunkiem art. Jana
Bukowskiego. Niewielki ślad po zalaniu na obrzeżach okł., wewnątrz
czysty barwny druk.
80. –
197. CHRZANOWSKI Ignacy (1873-1940): Z dziejów satyry polskiej XVIII wieku
Warszawa: skł. gł. w Księg. E. Wende i S-ki, 1909. – [4], 226, [1] s., 22,5 cm,
opr. płsk. z epoki z szyldzikiem tłocz. złotem. Pieczątka własnościowa Juliusza
Wiktora Gomulickiego. Zawiera: Dzień 3 listopada r. 1771 w poezyi współczesnej; G. Piotrowski i jego satyr; O satyrach Naruszewicza; Pierwsze utwory
Krasickiego; Dwa nieznane paszkwile Niemcewicza. Ozdobna wyklejka. Na
przednim licu niewielkie uszkodzenie okł.
150. –
198. COTTIN Marie-Sophie Risteau (1770-1807): Élisabeth, ou les Exilés de Sibérie. Par…; Nouvelle édition,
enrichie de notes, suivie du poème de
la prise de Jéricho. Paris: Chez Dabo,
1818. – VII, [1], 211 s., 14 cm, opr. płsk.
z epoki, z szyldzikiem. Dedykacja
z epoki na wyklejce. Historia młodej
dziewczyny, która sama z głębi Syberii,
na piechotę, bez środków finansowych,
pośród wielu niebezpieczeństw i trudów, wyruszyła do St. Petersburga, aby
uzyskać przebaczenie od swojego ojca.
Nowele tej przedwcześnie zmarłej autorki były niezwykle popularne w XIX
w. i tłumaczone na wiele języków. Utwór określany przez współczesnych, jako
„szalenie romantyczny, ale nienagannie moralny”. Tekst z przypisami objaśniającymi realia historyczne autorstwa Joseph François Michaud (1767-1839).
Ówczesne polskie wydawnictwo tłumaczyło tytuł, jako „Elżbieta czyli Łaska
Imperatora”. Zawiera miedzioryt przedstawiający wędrówkę dziewczyny wśród
syberyjskich śniegów. Otarcia opr.
150. –
199.CZAYKOWSKI Antoni (1816-1873): Niektóre poezye. Wydanie Władysława
Bentkowskiego. Warszawa: Bank Polski, 1841. – XXIV, 234, [4] s., 18 cm, opr.
ppł. z epoki. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Poezje
91
autora należącego do tzw. „cyganerii warszawskiej”, przyjaciela C.K. Norwida. Grzbiet reperowany.
120. –
200. DEKAMERON Polski, nr 19: 10 VII 1830. Warszawa: [J.K. Ordyniec], 1830. – 40 s., il. (miedzioryt), 17 cm,
opr. karton, przednie okł. brosz. (w miedziorycie) zach.
Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego.
Pismo literacko-naukowe stanowiące próbę przedłużenia
upadłego „Dziennika Warszawskiego” (1825-1829). Wydawane przez dziennikarza i tłumacza Jana Kazimierza
Ordyńca (1797-1863). Zawiera m.in. poezje (np. „Elegija
na śmierć Aleksandra I” Józefa Wyleżyńskiego), obraz polemiki literackiej ówczesnych pism warszawskich i bieżące wiadomości literackie. Uszkodzenia przy wewnętrznym narożniku s. 39-40
z minimalnym uszczerbkiem tekstu.
60. –
201.ELSTER Teresa (1895-1978): Misteria i mozaika. Warszawa: skł. gł. Księg.
„Przegląd Katolicki”, 1933. – [8], 127 s., 18 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autorki. Poezje. Wg adnotacji bibliografii 1901-1939 autorem pozycji była Maria
Leokadia Sternicka-Deymer, Na osobistej dedykacji widnieje nazwisko „Elster”. Projekt okł. Z.K.
50. –
202.FELDMAN Wilhelm (1868-1919): Współczesna literatura polska 1880-1901.
Warszawa: Jan Fiszer, 1902. – [6], 487 s., [17] k. portr., winiety, finaliki, 24,5
cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Historia współczesnej literatury polskiej
z wyraźnie odciśniętym piętnem indywidualności autora, co do poszczególnych twórców. Pierwsze ujęcie literatury młodopolskiej ze Stanisławem Przybyszewskim i Stanisławem Wyspiańskim. Otarcia krawędzi opr.
150. –
92
203.FEUCHTWANGER Lion (1884-1958): Wojna żydowska. Powieść. Z upoważnienia autora przełożył Leo Belmont. Warszawa: Księg.
M. Fruchtmana, 1933. – [2], 396, [1] s., 24 cm,
brosz. wyd. Powieść historyczna, której akcja
osnuta jest na tle dziejów Rzymu i powstania
Żydów w Jerozolimie, a bohaterem historyk
Józef Flawiusz. Przesłanie powieści odnosi się
do współczesnych autorowi totalizmów – faszyzmu i komunizmu. obwol. projekt. Mieczysław Berman. Drobne zagniecenia okł.
i lekki wewnętrzny ślad po zalaniu pomiędzy
k. przedtyt. i tyt.
200. –
204. FIGIELKI. Wesoły Kalendarz na rok
1923. R. X. Kraków: Nakładem Wydawnictwa „Senzacya”, 1923. – 96 s., il., winiety,
finaliki, inseraty, 25 cm, brosz. wyd. Zawiera satyryczne teksty prozą, ilustrowane rysunkami wraz z obszernym trójkolorowym
kalendarzem na poszczególne miesiące.
Grzbiet lekko uszkodzony, zażółcenia i niewielkie zagniecenia na krawędziach. Poza
tym czysty egz.
100. –
205. GŁOWACKI Czesław: Rozbity atom.
Polityczna szopka pocztowa 1945/6 r.; okł.
i rys. Stanisława K.-Dawskiego (1905-1990);
[słowo wstępne: Feliks Boberski]. Warszawa:
nakł. Związków Zawodowych Pracowników
Poczt i Telekomunikacji w Polsce, 1946. –
60, [2] s., il., 21 cm, opr. karton wyd. Szopka
polityczna z początku Polski Ludowej z karykaturami autorstwa przyszłego rektora
PWSP we Wrocławiu. Przybrudzenia i zagięcia okł. na odwrocie.
40. –
206. HULEWICZ Witold (1895-1941):
Sonety instrumentalne. Warszawa: Księg.
F. Hoesicka, 1928. – 76, [4] s., 18 cm, brosz.
wyd. Poezje będące świadectwem zainteresowania autora światem dźwięków. Drobne
zaplamienia okł.
50. –
Głowacki… poz. 205
93
207. IWASZKIEWICZ Jarosław (1894-1980):
Dionizje. Warszawa: Tow. Wyd. „Ignis”, 1922.
– 94, [1] s., 18,5 cm, brosz. wyd. Ekspresyjny tomik poezji autora związanego podówczas z grupą
„Skamandrytów”50. –
208. JAWORSKI Roman (1883-1944): Wesele
hrabiego Orgaza. Powieść z pogranicza dwóch
rzeczywistości. Warszawa: F. Hoesick, 1925. – 555
s., 19 cm, brosz. wyd. Dzieło jednego z najważniejszych przedstawicieli modernizmu w literaturze polskiej, prekursora nurtu groteskowego,
katastroficznego i ekspresjonistycznego (jego następcami byli Stanisław Ignacy Witkiewicz i Witold Gombrowicz). Powieść o spotkaniu dwóch
milionerów, będąca w istocie opisem kryzysu
cywilizacji europejskiej po I wojnie światowej.
Tytuł jest parafrazą słynnego obrazu El Greco.
Okł. projektował Tadeusz Gronowski (18941990). Wyd. 1. Zagniecenia i przybrudzenia okł.,
wewnątrz czysty egz.
100. –
209. JEDNODNIÓWKA Towarzystwa Wpisów Szkolnych. Warszawa: [TWS], 1909. – 15, [1]
s., 22 cm, brosz. wyd. Zawiera opowiadanie, nowelkę i teksty Henryka Sienkiewicza, Bolesława
Prusa, Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej
oraz aforyzmy Szymona Askenazego, Zygmunta
Balickiego, Ignacego Chrzanowskiego, Fr. Rawita Gawrońskiego, Artura Górskiego, Kazimierza
Glińskiego, Aleksandra Jabłonowskiego, Władysława Jabłonowskiego, Feliksa Jasieńskiego,
Tadeusza Korzona, Kazimierza Morawskiego,
Kornela Makuszyńskiego, Władysława Smoleńskiego, Adolfa Sygietyńskiego, Kazimierza
Przerwa-Tetmajera, Zygmunta Wasilewskiego i Gabrieli Zapolskiej. Jednodniówka z tekstami literackimi ofiarowanymi przez mistrzów polskiego pióra
na szczytny cel społeczny związany z działalnością Towarzystwa. Projekt okł.
E.B. Drobne zbrązowienia i zagniecenia.
40. –
210.[K ACPRZAK L.] DŻYBERTI L. [pseud.]: Szkice i myśli. Pruszków:
nakł. autora, 1932. – 35 s., 22 cm, brosz. wyd. Poezje o mocnym zabarwieniu osobistym.
40. –
94
211. KAJSIEWICZ Józef Hieronim: Sonety. Przedruk
wydania paryskiego z 1833 r. Kraków: Drukarnia
Związkowa, 1926. – 70 s., 13,5 cm, opr. karton. Autograf i pieczątka Stanisława Pagaczewskiego (19161984). Drugiemu Zjazdowi Bibljofilów Polskich
w Warszawie ofiarowuje Drukarnia Związkowa
w Krakowie. Odbito 350 egz. numerowanych, ten
nosi nr 176. Zach. okł. brosz.
50. –
212.KAMIŃSKI Jan Nepomucen (1777-1855): Przekłady i ulotne wiersze… Lwów: Piotr Piller, 1828.
– 132, [3] s., 18,5 cm, opr. karton Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Zawiera
przekłady z Fryderyka Schillera i wiersze własne
(np. wiersz do Ks. Metternicha) czy Hymn do Cesarza i Króla Galicji). Lekki ślad po zalaniu na
wewnętrznych kartach.
80. –
213. KARPACKI Bogdan: Marsz po próchnie. Poezyj
Tom I. Warszawa: Nakład. Księg. Marjana Hasklera, 1932. – 51 s., 18 cm, brosz. wyd. ze złoc.
tyt. na licu. Okł. projektowała Roma Pietrusiewiczówna. Zbiorek poezji dedykowanych i o tematyce egzystencjalnej z ulotką maszynową autora
zapowiadającą nowe tomiki. Drobne przybrudzenia na okł. Wewnątrz czysty egz.
50. –
214. KARSKI Michał Gabryel (1895-1978):
Drzewo przydrożne. [Warszawa]: E. Wende
i Sp., 1919. – 103 s., 18 cm, opr. amatorska artystyczna, pł. z reliefem przedstawiającym widok
zamku i kluczem wiolinowym. Dedykacja autora dla matki z 1919 r. Exlibris tegoż. Pieczątka
własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego.
Debiut poetycki autora, z zawodu tłumacza.
Egz. z poprawkami autorskimi.
90. –
215. KASPROWICZ Jan (1860-1926): Ballada o słoneczniku i inne nowe poezye. Lwów –
Warszawa: H. Altenberg; E. Wende i Sp., 1908.
– [2], 208 s., 16,5 cm, opr. płsk. z epoki ze złotą
podwójną ramką i ozdobną wyklejką, górne
obcięcie kart złoc. Pierwsza edycja zbioru po-
95
ezji, który zapoczątkował balladowy okres twórczości autora. Blok odchodzi od opr., otarcia opr., poza
tym stan dobry.
120. –
216. KOCZOROWSKI Stanisław Piotr (18881958): Coup d’oeil sur l’histoire de la bibliographie
en Pologne. Nouv. éd. Paris: Édouard Champion,
1925. – [25] s., 15 cm, opr. karton wyd. Omówienie
historii bibliografii w Polsce autorstwa bibliotekarza
Biblioteki Polskiej w Paryżu. Na k. przedtyt. obszerna dedykacja autora dla Joanny Przegalińskiej, dat.
12 VIII 1925 r. Odb. 500 egz., ten autorski na papierze chińskim z podpisem autora.
50. –
217. KONOPNICKA Maria (18421910): Drobiazgi. Z podróżnej teki.
Warszawa – Kraków: Gebethner
i Wolff; G. Gebethner i Sp., 1903.
– [4], 196 s., 16 cm, opr. pł. z tłocz.
i złoc. tyt. na grzbiecie i licu, górne
obcięcie kart złoc. Wyd. I. 100. –
218. KONOPNICKA Maria (18421910): Głosy ciszy. Warszawa – Kraków: Gebethner i Wolff; G. Gebethner i Sp., 1906. – [4], 153 s., 16 cm,
opr. pł. z tłocz. i złoc. tyt. na grzbiecie i licu, górne obcięcie kart złoc.
Wyd. I.100. –
219. KONOPNICKA Maria (18421910): Wybór poezyi. Wyd. 3. Warszawa – Kraków: Gebethner i Wolff; G.
Gebethner i Sp., 1908. – [4], 401 s.,
[1] k. tabl. (staloryt), 12 cm, opr. płsk.
wyd. z tłocz. i złoc. oraz 2 szyldzikami na grzbiecie, wewnątrz ozdobna
wyklejka, obcięcia kart złoc. Luksusowe wydanie kilkudziesięciu celniejszych utworów poetyckich w kolekcjonerskiej serii Biblioteki Miniatur.
Stan bardzo dobry.
120. –
96
220.KOSSAK Zofia (1889-1968): Z otchłani. Wspomnienia z lagru. Częstochowa:
Księg. Wł. Nagłowskiego, 1946. – [2], 258, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. z obwol.
Wspomnienia pisarki katolickiej, współzałożycielki Rady Pomocy Żydom
„Żegota”, z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu
1942-1943. Pierwsza edycja. Brak k. przedtyt. Zach.
rzadko spotykana, sugestywna okł. (minimalnie
uszkodzona).100. –
221.KOSSAK-SZCZUCKA Zofja (1889-1968): Z miłości.
Kraków: Wyd. Księży Jezuitów, 1926. – 234, [2] s., [1]
k. portr., 18 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. i grzbietu
zach. (naklejone) Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. Powieść o św. Stanisławie Kostce. Okł.
projekt. Henryk Uziembło. Miejscami przybrudzenia
względnie zbrązowienia.
50. –
222.KRASIŃSKI Zygmunt (1812-1859): Listy… do Augusta Cieszkowskiego. T.
1-2: Listy z lat 1840-1847. Listy z lat 1848-1859; z autogr. wyd. Józef Kallenbach (1861-1929); wstępem opatrzył Adam Żółtowski (1881-1958). Warszawa
– Kraków: G. Gebethner; Gebethner i Wolff, 1912. – [2], LXIV, 286 s., [1] k.
portr.; [4], 432 s., [2] k. portr., 20,5 cm, współopr. pł. Pieczątki Włodzimierza
Tarło-Mazińskiego, ezoterysty, i czytelni filozoficzno-okultystycznej „Sędziwój-Wroński”. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Korespondencja trzeciego wieszcza narodowego z filozofem Augustem hr. Ciesz-
97
kowskim. Niezwykła przyjaźń, która wywarła wpływ
na rozwój obydwu myślicieli i twórców. Pierwsza
edycja, niewznawiana w Polsce Ludowej m.in. z powodu wzmianek autora „Nieboskiej komedii” na
temat Żydów (m.in. Maria Janion „piętnowała” ten
niechętny stosunek do Żydów).
120. –
223. KSI Ą ŻECZK A o książce. Oprac. graf.
i drzeworyty wykonał Konstanty M. Sopoćko
(1903-1992). Warszawa: PIW, 1961. – 14, [1] k., rys.,
17 cm, opr. karton wyd. z obwol. W 15 rocznicę istnienia PIW. Zawiera złote myśli o książce polskich
i obcych twórców, ilustrowane drzeworytami znanego grafika. Na ostatniej karcie w wersie 9 błąd ortograficzny zmieniający
myśl B. Lenarta.
30. –
224.KWIATY Polskie. Nr 1-14: 1906-1907. Red. K. Mazurkiewicz. Warszawa:
[b.w.], 1906-1907. – 224 s., [2] k. tabl., portr., 23,5 cm, opr. płsk z epoki z tłocz.
złotem tyt. na grzbiecie i licu. Efemerydalne pismo zamieszczające utwory
poetów narodowych i rozprawy historyczne, zawieszane i wkrótce zamknięte
przez cenzurę z uwięzieniem redaktora. Zawiera m.in. wiersze z powstań narodowych i Wielkiej Emigracji polistopadowej. Drobne zagniecenia
kart w kilku miejscach. Poza tym
stan bardzo dobry.
180. –
225.LENARTOW ICZ Teofil (18221893): Cztery obrazy. Kraków: Ferdynand Baumgardten, 1848. – 38 s.,
20,5 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz.
zach. Podpis własnościowy Aleksandra Czarnoty-Bojarskiego. Pierwsze
wydanie. Jeden z pierwszych zbiorów poetyckich autora.
100. –
226.LESZCZY ŃSKI Edward (18801921): Płomień ofiarny. Poezye. Kraków: skł. gł. w Księg. G. Gebethnera i Sp., 1907. – [4], 208 s., 16,5 cm,
opr. karton. Pieczątka własnościowa
Juliusza Wiktora Gomulickiego.
Tom wierszy krakowskiego poety
okresu młodopolskiego.
60. –
98
227.LIBERUM Veto. Kalendarz na rok 1904. Kraków: Redakcya, 1904. – 67, [21]
s., il., rys., inseraty, 19 cm, brosz. wyd. Krakowski kalendarz satyryczny z ilustracjami autorstwa rysowników z okresu Młodej Polski (m.in. Karol Frycz,
Konstanty Laszczka, Tymon Niesiołowski, Antoni Procajłowicz, Kazimierz
Sichulski, Henryk Uziembło, Leon Wyczółkowski). Uszkodzenia krawędzi
opr., wewnątrz czysty egz.
120. –
228.LIBERUM Veto. Nr 18: 1 IX 1903. Kraków:
Franciszek Czaki, 1903. – 27, [5] s., il., rys.,
20 cm, brosz. wyd. Krakowskie pismo satyryczne okresu młodopolskiego z rysunkami
K. Frycza, A.S. Procajłowicza i T. Niesiołowskiego. Zbrązowienia i niewielkie uszkodzenia krawędzi okł.
60. –
229.LIBERUM Veto. Nr 19: 10 IX 1903. Kraków: Fanciszek Czaki, 1903. – 22, [4] s.,
20 cm, brosz. w yd. Krakowskie pismo
satyryczne okresu młodopolskiego z rysunkami K. Fr ycza i K. Sichulskiego.
Zbrązowienia na okł.
60. –
230.LIEBERT Jerzy (1904-1931): Gusła. Warszawa: Księg. F. Hoesicka, 1930. – 80 s., 18 cm,
brosz. wyd. Ostatni tomik przedwcześnie
zmarłego poety uważanego „przez krytykę
za jednego z najzdolniejszych poetów młodszego pokolenia skamandrytów”.
60. –
Liberum… poz. 229
99
231. ŁEPKOWSKI Karol Szlakiem legionów 1914-1915; z il. Józefa Świrysz Ryszkiewicza (1888-1942). Wiedeń: S/ Libelt,
1915. – 52 s., [5] k. tabl., il., 17 cm, opr.
karton wyd. z naklejoną ilustr. Poezje Legionów Polskich 1914-1915 z nastrojowymi
ilustracjami. Drobne zbrązowienia, poza
tym stan bardzo dobry.
100. –
232. ŁOPALEWSKI Tadeusz (19001979): Piękna podróż. Poezje. Warszawa:
Księg. F. Hoesicka, 1928. – 115, [5] s., 18
cm, brosz. wyd.
60. –
233. [ŁUSZCZEWSKA Jadwiga] DEOTYMA [pseud.] (1834-1908): Wanda.
Warszawa: Maurycy Orgelbrand, 1887. – [2],
286 s., 21 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem
tyt. na grzbiecie i licu oraz ozdobną ornamentyką, obcięcia kart złoc., wyklejki na
pap. jedwabnym. Z dedykacją autorki dla
Aleksandra Białobrzeskiego z 1901 r. Utwór
dramatyczny z legendarnych dziejów Polski. Niewielkie przybrudzenia na okł. i wewnątrz przy wyklejkach,
200. –
234. MAJORKIEWICZ [Feliks] Jan
[Nepomucen] (1820-1847): Historya, literatura i krytyka. Warszawa: [b.w.],
1847. – 349 s, [3] s., 22 cm, opr. pł. z epoki z tłocz. po obu licach i złoc. tyt. na
grzbiecie. Zbiór artykułów krytycznych
o współczesnej literaturze polskiej autorstwa historyka literatury polskiej,
filozofa; związanego z Cyganerią Warszawską i kręgiem Przeglądu Naukowego. Zbrązowienia.
100. –
235. MIASKOWSKI Kasper (1550?-1622): Zbiór rytmów… (Wedle wyd. z r. 1622
w Poznaniu w druk. J. Rossowskiego). Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego.
Kraków: „Czas”, 1861. 307, [5] s., 20,5 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. złotem
tyt. na grzbiecie. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Biblioteka Polska. Seria 6, z. 31-34. Zbiór wierszy religijnych i świeckich, w tym
sławiących chwałę oręża polskiego i postacie historyczne. Naturalne zbrązowienia pap. Otarcia opr.
90. –
100
236.MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Księgi
narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Złoczów: Wilhelm Zukerkandl, [1905].
– 75 s., 14 cm, opr. pł. wyd. ozdobna. Pieczątka: „Z księgozbioru Korwin-Piotrowskich” z herbem Ślepowron. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego.
Wydanie mesjanistycznych ksiąg Adama
Mickiewicza.50. –
237.MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Pisma…
na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego w tem siódmem s kolei wydaniu
do druku podane. T.2 [z 4]. Paryż: Eustachy
Januszkiewicz, 1844. – [4], 318,[1] s., 14,5 cm, opr. płsk. z epoki bogato zdobiony złotem, obcięcia złoc. Prywatna ded. na k. przedtyt. W tym tomie: Dziady. Ostatnie wydanie zbiorowe
ogłoszone za życia poety. Nieznaczne otarcia krawędzi
oprawy, ładny egzemplarz.
500. –
238. MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Pisma… na
nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego
w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane.
T.3 [z 4]. Paryż: Eustachy Januszkiewicz, 1844. – [4],
II, 426, [5] s., 14,5 cm, opr. płsk. z epoki bogato zdobiony złotem, obcięcia kart złoc. W tym tomie: Konrad Wallenrod, Grażyna, Ballady i Romanse oraz Sonety. Ostatnie wydanie zbiorowe ogłoszone za życia
poety. Nieznaczne otarcia krawędzi oprawy, ładny
egzemplarz.500. –
239. MNISZEK Helena (1878-1943): Pluton
i Persefona. Baśń fantastyczna na tle mitologicznym. Warszawa: skł.
gł. Gebethner i Wolff,
1919. – [8], 172 s., 24 cm,
brosz. wyd. Pieczęć własnościowa „Z. Sawan”.
Utwór dramatyczny pióra autorki „Trędowatej”.
Na okł. kolorowa scena mitologiczna.
90. –
101
240. NORWID Cyprian Kamil
(1821-1883): Inedita. Pierścień wielkiej damy. Tragedya w 3 aktach.
Reszta wierszy odszukanych po dziś
a dotąd niedrukowanych. Rozprawki epistolarne. Zebrał i wyd. Zenon
Przesmycki (Miriam) (1861-1944).
Warszawa: skł. gł. J. Mortkowicz;
Edycya z funduszu wydawniczego
Leopolda Wellisza, 1933. – 147 s., [1]
k. tabl.; VIII, 155, [1] s.; 59, [2] s., 19
cm, brosz. wyd., w 3 wol. Osobista
dedykacja Zygmunta Przesmyckiego
dla Edwarda Porębowicza ofiarowująca trzy tomy „Inedita”. Pieczątki własnościowe Juliusza Wiktora Gomulickiego. Pierwsza edycja dramatu. Rozprawki
zawierają fragmentaryczne wypowiedzi z lat 1850-1874 oraz list do M. Pawlikowskiego z 1864 r. Tom „Reszta wierszy” zawiera 77 drobnych utworów, m.
in. Salem i 42 wiersze z Vademecum. Wydanie nie objęło jednak wszystkich
posiadanych przez edytora nieznanych utworów poety.
250. –
241.NOWACZYŃSKI Adolf (1876-1944): Starościc ukarany czyli niedole Zoila. Tragikomedja z czasów Stanisława Augusta w 4 aktach. Warszawa –
Lwów: Książnica, 1906. – 185 s., portr., 16 cm, opr. płsk. z epoki. Pieczątka
własnościowa Henryka Gallego i Juliusza Wiktora Gomulickiego. Rzecz
o Tomaszu Kajetanie Węgierskim (1756-1787), zjadliwym poecie i satyryku
oraz ateiście okresu Oświecenia, którego Nowaczyński uważał za swego
ideowego protoplastę.
75. –
102
242.ODYNIEC Antoni Edward (1804-1885): Izora.
Dramat we 3 aktach. Warszawa: A. Gałęzowski,
1829. – [6], 110, [1] s., 22 cm, opr. pł. z epoki.
Sztuka dramatyczna okresu romantyzmu wzorowana na „dramacie rycerskim”, której akcja
dzieje się w nadreńskim zamku. Naturalne
zbrązowienia pap.
80. –
243. OPPMAN Artur (1867-1931): Pieśń o rynku i zaułkach. Nowy cykl o Starem Mieście. Warszawa:
J. Mortkowicz, 1932. – [4], 38, [2] s., 19,5 cm, brosz.
wyd. z oryg. opaską wyd. z tyt.: „Ostatni utwór
zmarłego poety”. Pieczątka J. W. Gomulickiego.
Poezje opiewające warszawskie Stare Miasto. 50. –
244.[PAJĄCZKOWSKI Franciszek] W czterdziestolecie pracy Franciszka Pajączkowskiego w Bibliotece Ossolineum. Oprac. graf. Jan z Bogumina
Kuglin (1892-1972). Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1967. – 37, [2] s., il., 26 cm,
opr. karton wyd. z tłocz. symbolem Ossolineum
na licu. Zawiera biografię Franciszka Pajączkowskiego (1905-1970), historyka teatru i bibliotekarza Ossolineum oraz bibliografię jego publikacji. Egz. z nakładu 100 egz. Opr. z zażółceniami
i uszkodzonym grzbietem.
60. –
245.PANOR AMA Literatury Krajowej i Zagranicznej. T. 1-3. Red. Antoni Józef Szabrański
(1802-1882). Warszawa: [b.w.], 1836. – 96; 96; 96
s., 20 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. i złoc. na
grzbiecie. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Pismo, które zyskało uznanie ówczesnej intelektualnej elity warszawskiej,
będące próbą wskrzeszenia tradycji warszawskich pism literackich sprzed wybuchu powstania listopadowego. Redaktor był prawnikiem,
tłumaczem i literaturoznawcą (z zamiłowania)
i uzdolnień (pochodził z neofickiego rodu).
W zamysłach redaktora i wydawcy oprócz
„obrazu literatury każdego z osobna narodu”,
chciała również uwzględniać teorię sztuki, estetykę, historię, publikację utworów w całości
103
i we fragmentach, przekłady z literatury obcej, kronikę i recenzje oraz „zgoła każdy utwór,
obejmujący użytek i przyjemność umysłową”.
W chwili rozkwitu periodyk miał 1 200 prenumeratorów. Każdy numer zawiera obszerny
wykład o literaturze niemieckiej pióra samego
redaktora z przekładami fragmentów dzieł lub
ich omówieniami, z literatury polskiej – klechdy
i podania staropolskie Kazimierza Władysława
Wójcickiego oraz szkice historyczne Wacława
Aleksandra Maciejowskiego (m.in. o M. Reju
oraz herbach i urzędach dworskich w dawnej
Polsce). Ponadto wiersze epigonów romantyzmu
polskiego. Naturalne zbrązowienia na kartach
i niewielkie otarcia opr.
150. –
246. PASZKOWSKI Józef (1817-1861): Poezye tłumaczone i oryginalne. Warszawa: Aug. Emman.
Glücksberg, 1842. – [2], 251 s., 18 cm, opr. karton.
Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Zawiera tłumaczenia dramatu angielskiego
„Kain” i „Manfred” Lorda Byrona oraz poezji niemieckich. Naturalne zbrązowienia pap.
50. –
247. PAWLIKOWSKI Mieczysław (1834-1903): Pamiętnik pieśniarza. Lwów: H. W. Kallenbach, 1856.
– [4], 36 s., 21 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zach. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Poemat z romantycznym motywem nieszczęśliwej
miłości poety w XVII w. realiach Rzeczypospolitej
z patriotycznymi aluzjami do współczesności. Utwór
ten spotkał się z życzliwym przyjęciem Norwida (na
okł. przedrukowany tekst C.K. Norwida). Naturalne
zbrązowienia pap.
60. –
248. PAWŁOWICZ Bohdan (1899-1967): Morze.
Warszawa: Sp. z o.o. „Pionier”, 1929. – 29, [2] s., 17
cm, brosz. wyd. Poezje marynarskie. Okł. i układ
M. Bartodziejskiego. Zaplamienia.
30. –
249. POL Wincenty (1807-1872): Pacholę hetmańskie. Dyaryusz Walentego Rożanki. Lwów: F.H.
Richter, 1876. – [2], 291 s., 22,5 cm, opr. pł. wyd.
104
obustronnie tłocz. ozdobną ramką, na przednim licu tyt. tłocz. złotem, obcięcia kart złoc.
Drobne przybrudzenia i otarcia opr. na grzbiecie i krawędziach. Złocenia w pełnym blasku,
wyklejka z ornamentem.
240. –
250.POLSKA w poezji angielskiej. [Wyd. i wstęp:
Piotr Grzegorczyk]. [Warszawa]: Tow. Wyd.
„Załoga” [Druk. Z. Glinojeckiego, Warszawa,
ul Zielna, 1944]. – 51 s., 17,5 cm, brosz. wyd.
Broszura wydana nielegalnie w okresie okupacji niemieckiej w Warszawie. Zawiera wiersze
poetów angielskich poświęcone Polsce napisane
przeważnie w XIX w. Są wśród nich utwory
poświęcone Tadeuszowi Kościuszce i Janowi
III Sobieskiemu oraz poszczególnym powstaniom narodowym w 1794, a830-31 i 1863 r.
(m.in. „Zdobycie Pragi” związane z działalnością Suworowa). Ponadto satyry („Z bajek dla
Świętego Przymierza”) i przejmujący utwór
„Pieśń żałobna o poległej Polsce” czy „Ballada
o Matce Boskiej Częstochowskiej”. Egz. nierozcięty. Drobne zaplamienia okł., poza tym stan
bardzo dobry.
90. –
251. PONOWA. Pismo poświęcone poezji i sztuce.
Nr 1: maj 1921. Warszawa: [Komitet Redakcyjny], 1921. – 79, [1] s., 24 cm, brosz. wyd.
Pierwszy numer czasopisma wydawanego nieregularnie w stolicy w latach 1920-1921. Komitet redakcyjny stanowili w nim: Róża Czekańska-Heymanowa, Jan Nepomucen Miller
i Emil Zegadłowicz. Pismo tradycjonalistyczne, literacko bliskie neoromantycznemu ekspresjonizmowi. W numerze oprócz tekstów
członków redakcji utwory: Karola Irzykowskiego, Kazimiery Iłłakowiczówny, Wandy
Melcer-Rutkowskiej, Edwarda Kozikowskiego
i Jerzego Brzęczkowskiego. Ponadto przekłady i krytyka literacka. Projekt okł. Stanisława
Noakowskiego.60. –
105
Programy teatralne i filmowe dwudziestolecia międzywojennego
252. MORSKIE Oko. Program [Teatru „Morskie
Oko”]. Dyr. Art. Andrzej Włast. Warszawa: [Teatr
„Morskie Oko”, 1929], s. [24], il., 22 cm, brosz. Okł.
oryg. wg proj. Stefana Norblina (1892-1952). Program działalności artystycznej teatru rewiowego
działającego w latach 1928-1933 zwanego „warszawskim Casino de Paris”, którego siedziba mieściła się
przy ul. Jasnej 3 naprzeciwko Filharmonii. Zawiera program rewii letniej „Zabawki dla Warszawki”
z muzyką Henryka Warsa rozpisany na akty i sceny
oraz repertuar teatru. Kilka informacji teatralnych
naklejanych na karty w charakterze korekty. Liczne
inseraty reklamowe i fotografie artystów, jak Eugeniusz Bodo, Loda Halama, Zula Pogorzelska czy
Ludwik Sempoliński. Drobne zażółcenia lub zagięcia. Stan ogólny dobry.
90. –
253. [„POLA Negri Palace”]. Warszawa: Fox Film
Towarzystwo, 1930, s. [4], 20,5 cm, opr. oryg. karton
wyd. Zaproszenie dla jednego z warszawskich dyrektorów na pokaz sześciu nowych amerykańskich
filmów dźwiękowych (m.in. z udziałem ówczesnych
gwiazd takich, jak Warner Baxter, Mary Duncan czy
E.L. Brandel). Suchy tłok w prawym narożniku każdej karty z warszawską syrenką i tekstem „Magistrat
stoł. Warszawy”. Okł. barwna ze scenami z filmów
oraz reklamą firmy „Fox”. Okładki i karty połączone
kolorowym sznurkiem. Drobne zagięcie przy krawędzi, poza tym stan bardzo dobry.
100. –
254. QUI [pro] Quo. [Warszawa: b.w., ok. 1927].
– [48] s., fot., il., 23 cm, brosz. wyd. Program najsłynniejszego warszawskiego teatrzyku satyrycznego w podziemiach Galerii Luxenburga przy ul.
Senatorskiej 29. Teatrzyk działał w latach 1919-1931.
Dzięki tekstom dostarczanym przez Mariana Hemara i Juliana Tuwima, stworzył styl warszawskiego kabaretu literackiego. Niniejszy program dotyczy
wielkiej rewii w 2 aktach „Kochajmy się!”. Zawiera fotografie gwiazd w niej występujących (m.in.:
Adolf Dymsza, Stefania Górska, Fryderyk Járosy,
106
Kazimierz Krukowski, Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska oraz chóru
„Dana” i baletu Tacjanny Wysockiej). Liczne reklamy znanych firm warszawskich., również z udziałem aktorów i innych (np. żona słynnego podróżnika
Ferdynanda Ossendowskiego). Okł. wg projektu Artura Horowicza (18981962). Przybrudzenia okł., wewnątrz czysty egz.
100. –
255. TEATR „Cyrulik Warszawski”. [Warszawa: b.w., 1936]. – [20] s., fot., il.,
19 cm, brosz. wyd. Program działalności artystycznej teatrzyku rewiowego
przy ul. Kredytowej 14. Był to kabaret literacki, założony przez Fryderyka
Járosy’ego w 1931 po upadku „Qui pro Quo”. Niniejszy program dotyczy wystawionego słynnego wodewilu Mariana Hemara i Juliana Tuwima „Kariera
Alfa Omegi”, stanowiący satyrę na Jana Kiepurę i premiera Felicjana Sławoj-Składkowskiego. Ta kąśliwa satyra polityczna przyniosła największy sukces
teatrzykowi, a na widowni znalazł się w roli
widza sam sparodiowany premier. Portrety
fotograficzne aktorów spektaklu z Adolfem
Dymszą i Tadeuszem Olszą w rolach głównych. Liczne inseraty reklamowe znanych
firm warszawskich sponsorujących spektakl.
Drobne ślady kleju na marginesach kart,
poza tym stan bardzo dobry.
60. –
256. TEATR „Perskie Oko”. Program. „Na całego!…”. Warszawa: [Teatr „Perskie Oko”,
lata 20. XX w.], s. 28, il., 22 cm, brosz. wyd.
Program Wielkiej Rewii Zimowej „Na całego!…”, w 2 aktach i 20 obrazach autorstwa
Konrada Toma, Andrzeja Własta, Proroka
[Antoniego Słonimskiego], Jastrza, Kotwicza. Okł. oryg. projektu Stefana Norblina.
Zawiera program rewii, teksty piosenek finałowych, bogaty materiał fotograficzny
(m.in. zdjęcia występujących w nim Zuli
Pogorzelskiej, Konrada Toma, Eugeniusza
Bodo i trzech sióstr Halama) oraz reklamy
firm warszawskich. Teatr rewiowy „Perskie
Oko” (od 1927 „Nowe Perskie Oko”, a później
„Morskie Oko”) działał w Warszawie od 1925
r. Na s. 10-14, 27-28 i 3 okł. ślady po naklejonych karteczkach korekty bez uszczerbku dla
tekstu. Poza tym stan dobry.
90. –
107
257. PR ZEGLĄD Naukowy literaturze, wiedzy
i umnictwu poświęcony. T. 1-[2]. Warszawa: [b.w.], 1842. –
[4], IV, 608 s., 26 cm, brosz. wyd., w ochronnym kartonie
współcz. Pieczątki własnościowe: „Ludwik Kadłubowski
Niewikła” i Juliusza Wiktora Gomulickiego. Pismo naukowo-polityczne, wydawane w Warszawie w latach 18321848 przez Edwarda Dembowskiego (do 1843) i Henryka
Skimborowicza. Stanowiło organ rewolucyjny demokratów; zasłużone w krystalizowaniu się myśli demokratycznej i postępowej krytyki literackiej. Współpracowali z nim
Henryk Kamieński, Karol Libelt, Julian Bartoszewicz
i Narcyza Żmichowska Brak nr 16-18 i spisu treści 2go
tomu. Brak fragmentu grzbietu.
180. –
258. PR ZEGLĄD Naukowy literaturze, wiedzy
i umnictwu poświęcony. T. 1, z. 2-9. Warszawa: [b.w.],
1843. – [4], 41-372, [4], [4] (prospekt) s., winiety, finaliki, 24 cm, opr. płsk. z epoki, brzegi kart prószone. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego.
W dziale historycznym zawiera m.in. dzieje polskiej floty na Bałtyku. Brak z. 1 (s. 1-40). Uszczerbek fragmentu
okł. (podniszczonej).
100. –
259. PR ZEGLĄD Naukowy literaturze, wiedzy
i umnictwu poświęcony. T. 2, z. 10-18. Warszawa:
[b.w.], 1843. – [4], 408, [4], [4] (prospekt) s., winiety,
finaliki, 24 cm, opr. płsk. z epoki, brzegi kart prószone. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. W poszczególnych zeszytach dział filozoficzny,
historyczny, naukowy, literatury z poezją i dramatem
oraz przegląd pism polskich, korespondencja i kronika.
Uszczerbek fragmentu okł. (podniszczonej).
120. –
260. PRZEGLĄD Naukowy literaturze, wiedzy
i umnictwu poświęcony. T. 3, z. 19-26. Warszawa:
[b.w.], 1843. – [4], 364, [4], [4] (prospekt) s., [1] k. tabl.,
winiety, finaliki, 24 cm, opr. płsk. z epoki, brzegi kart
prószone. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora
Gomulickiego. Uszczerbek fragmentu okł. (podniszczonej).120. –
261. [PRZESMYCKI Zenon (1861-1944)] MIRIAM
[tłum.]: U poetów. Przekłady z poezyi francuskiej, bel-
108
gijskiej i włoskiej XIX-ego wieku. Warszawa: J. Mortkowicz, 1921. – VIII, 334,
[2] s., 17 cm, opr. płsk. z epoki. Pieczątka
własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Zawiera m.in. tłumaczenia wierszy
Ch. Baudelaire, Paula Claudela, Th. Gautier, Victora Hugo, Maurice Maeterlincka, Alfreda de Musseta, i Paula Verlaine.
Niewielkie otarcia opr.
120. –
262.R ABSK A Zuzanna (1882-1960): Magja książki. Lwów: Ossolineum, [1925].
– 48 s., 21 cm, brosz. wyd. Pieczątka
własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Poezje. Odbito 400 numerowanych egzemplarzy, nr niniejszego 209.
Okładka naśladująca średniowieczną
iluminację wyk. w druk. i lit. Jan Cotty w Warszawie. Drobne przybrudzenia
i ślady zalania.
100. –
263.REUTT Maria (1863-1942): Z dziejów pogańskiej Litwy. Opowiadania historyczne
dla młodzieży. Wilno: Księg. Stow. Nauczycielstwa Polskiego, [ok. 1925]. – [6],
247 s., [2] k. tabl., 18 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki wydawnicze.
Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora
Gomulickiego. Ilustracje Michała Rouby
(brak dwóch). Baśnie dotyczą Wajdewutisa, Mindowe, Gedymina oraz Kiejstuta
i Olgierda. Przybrudzenia na krawędziach
kilkunastu pierwszych kart.
60. –
264.REY Mikołaj z Nagłowic (1505-1569): Zwyerciádło álbo kstałt w ktorym kázdy stan
snádnie sie może swym spráwam iáko we żwierciedle przypátrzyć. Kraków: Akademia Umiejętności, 1905. – [298] k., il., winiety, finaliki, 36 cm, opr. płsk. z epoki
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Wyd. z okazji czterechsetnej rocznicy urodzin
M. Reja. Wierny reprint XVI w. edycji, od rycin i ozdób drukarskich, aż do papieru i formatu wg projektu artystycznego kierownika Drukarni Jagiellońskiej
Jana Bukowskiego. Korekta prof. Jan Czubek i Jan Łoś. Zach. okł. wyd. Roberta
Jahody. Niewielkie otarcia opr. i naturalne zbrązowienia pap.
600. –
109
265.RYGIEL Stefan (1887-1945): Czarodziejska moc książki. Wilno: Towarzystwo
Bibljofilów Polskich, 1928. – 16 s., 23 cm, brosz. wyd. Apoteoza książki i czytelnictwa wygłoszona przez autora w radiu wileńskim 11 XII 1927 r. w ramach
cyklu „Kultura Książki”. Wydrukowano w 500 egz., jako odb. z nr 11-13 II
rocznika tygodnika „Kultura” w Wilnie.
40. –
266.[RZEWUSKI Henryk (1791-1866)]: Pamiętniki Bartłomieja Michałowskiego. Przez autora Listopada. Oddział I. T. 1-3. Petersburg i Mohilew: Bolesław
Maurycy Wolff, 1857. – [4], 175; [4], 186; [4], 204 s., 18 cm, opr. pł., oryg.
przednie okł. brosz. zach. (naklejone). Powieść stylizowana na pamiętniki
staropolskie z XVIII w., którą niektórzy badacze jeszcze w XX w. traktowali
jako autentyczne świadectwo epoki (np. Bogdan Leśnodorski, J. Skrzypek czy
A. Waśko). Zbrązowienia naturalne na kartach.
100. –
267.SCHULZ Bruno (1892-1942): Sanatorium Pod Klepsydrą. Warszawa: Tow.
Wyd. „Rój”, 1937 [właśc. 1936]. – 262,
[2] s., [33] il., opr. artystyczna, sygnowana MA, półskórek sześciopolowy
z szyldami i sztucznymi więzami. K.
przedtyt. z urwanym i uzupełnionym
górnym narożnikiem, na k. tyt. zamazany prostokąt z prywatną proweniencją, blok czysty, w stanie idealnym. Wyd. I. Tekst ozdobiony 33.
reprodukcjami rysunków autora. Jest
to druga i ostatnia książka wydana
za życia pisarza, będąca zbiorem opo-
110
wiadań, wg których w 1973 powstał film W.J. Hasa pod tym samym tytułem.
Rarissime. Il. patrz s. 276.
2 400. –
268.SEMKOWICZ Aleksander (1885-1954): Wydania dzieł Adama Mickiewicza
w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 18221855. Gawęda bibliofilska. Z podobiznami. Lwów: Książnica-Atlas, 1926. – [8],
230, portret, w ramach paginacji tabl. 49 (częściowo wklejane), 21 cm, opr. płsk.
z epoki z tłocz. i złoc. na grzbiecie. Podpisy własnościowe. Podpis własnościowy
111
na k. przedtyt. Opracowanie bibliograficzne pióra profesora i dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie napisane w stylu uroczej gawędy. Ze względu
na niezmierność szczegółów i bogactwo ilustracji stanowi do dziś podstawowe
kompendium wiedzy dla zbieraczy pierwszych wydań Adama Mickiewicza.
Dołączono zaproszenie Towarzystwa Miłośników Książek na odczyt autora
w Krakowie z 20 I 1927 r. związany z niniejszym dziełem (w drzeworycie). Miejscami niewielkie plamki brązowe, otarcia opr. Poza tym stan dobry. 250. –
269.SIENKIEWICZ Henryk (1846-1916): Legiony. Powieść historyczna. Warszawa:
Gebethner i Wolff, [1918]. – [4], 255 s., 18 cm, opr. pł. z epoki ze złoc. tyt. na
grzbiecie. Ostatnie niedokończona (zaplanowana na kilka tomów) powieść autora
„Trylogii” poświęcona Legionom J.H. Dąbrowskiego. Ładny egz.
60. –
270. SIEW Bellony (Jednodniówka).
Mińsk Litewski: Wyd. O.M.P.T.P.O.W., 1918. – 64, [2] s., il., finaliki, 26,5
cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zach.
Z dedykacją z 1918 r. jednego z współautorów Witolda Kosińskiego dla Józefa Iwaszkiewicza. Zawiera utwory
literackie w poezji i prozie związane
z wojną i ojczyzną. Wśród autorów
m.in. Hieronim Drucki-Lubecki, Michał S. Kossakowski, Włodzimierz
K ryński, Stefan Okulicz, Michał
Pawlikowski, Adolf Świda i Henryk
Weyssenhoff. Autorzy pochodzili z ziemi mińskiej. Winiety ilustracji autorstwa m.in. Kazimierza Strzemińskiego
i Henryka Weyssenhoffa.
120. –
271. SŁOWACK I Juliusz (18091949): Poezye… Tom 2 [z 3]. Paryż:
u T. Barrois syna, u H. Bossange,
druk A. Pinard, 1832. – [4], 248 s.,
16 cm, opr. ppł. z epoki, grzbiet złoc.
wyblakły, otarte krawędzie, obcięcia
barwione. Okrągła pieczątka biblioteki hrabiów Skórzewskich z Lubostronia. W tym tomie pierwodruki:
Mindowe oraz Maria Stuart. Ładny,
czysty egz.
600. –
112
272. SŁOWACKI Juliusz: Poezye…
Tom 3 [z 3]. Paryż: nakładem autora,
druk A. Pinard, 1833. – X, 144, [1] s.,
finaliki, 15 cm, opr. ppł. grzbiet zach.
szczątkowo, otarte krawędzie, blok
poluzowany. W tym tomie pierwodruk Lambro. Brak s.11/12, uzupełnione wg oryginału.
600. –
273. SOWIŃSKI Leonard (18311887): Fragment powieści. Lwów: Wyd.
„Mrówka”, 1869. – 36 s. (adl.) Tenże:
Poezye. T. 1-3. Poznań: J.I. Kraszewski, 1875. – 158, [1]; 146 s. (adl) Tenże:
O zmroku. Warszawa: Maurycy Orgelbrand, 1885. – 157, [1], II s., 18 cm,
współopr. płsk. z epoki z tłocz. złotem
tyt. na grzbiecie. Pieczątka J. W. Gomulickiego. Utwory literackie (poezja
i dramat rozgrywający się na Podolu)
autora rodem z Wołynia, wsławionego
współcześnie, jako „najwybitniejszego historyka literatury”. 150. –
274. STAFF Leopold
(1878-1957): Godiwa.
Dramat w trzech akt ach. Lwów – Wa rszawa: Księg. Polska
B. Połonieckiego; E.
Wende i Sp., 1906. – 157, [3] s., 18,5 cm, opr. płsk. z epoki ze
złotą podwójną ramką i ozdobną wyklejką, górne obcięcie
kart złoc. „Ballada” dramatyczna wystawiona w Teatrze Miejskim w Krakowie w 1908 r. Pierwsza edycja. Drobne otarcia
krawędzi opr.
150. –
275.STAFF Leopold (1878-1957): Igrzysko. Lwów: Księg. Polska B.
Połonieckiego, 1909. – 168, [2] s., 18,5 cm, opr. płsk. z epoki
ze złotą podwójną ramką i ozdobną wyklejką, górne obcięcie
kart złoc. Dramat wystawiony w Teatrze Lwowskim w 1906 r.
Pierwsze wydanie. Drobne otarcia krawędzi opr.
150. –
113
276. STAFF Leopold (18781957): Martwa pogoda. Kraków: J. Mortkowicz, 1946. –
112, [4] s., 19 cm, brosz. wyd.
Pod Znakiem Poetów. Seria
Trzecia. Pierwszy po 1939 r.
zbiór ocalonych wierszy z lat
wojny.60. –
277. STAFF Leopold (1878195 7): To s a mo. Dr a m a t
w trzech aktach. Lwów: Księg.
Polska B. Połonieckiego, 1912.
– 132, [2] s., 18,5 cm, opr. płsk.
z epoki ze złotą podwójną
ramką i ozdobną wyklejką,
górne obcięcie kart złoc. Dramat w ystawiony w Teatrze
Lwowskim w 1911 r. Pierwsze
wydanie. Drobne otarcia krawędzi opr.
150. –
278.STERN Anatol (1899-1968): Wiersze i poematy. Warszawa: „Iskry”, 1956. –
187, [5] s., [1] k. portr., 20 cm, opr. pł. wyd. Z dedykacją autora dla Andrzeja Szypowskiego (1926-2010). Z przedmową Juliana Przybosia (1901-1970).
Pierwszy w PRL tom poezji poety futurysty-skandalisty okresu międzywojennego, zawierający również poezje pisane po
wojnie.60. –
279.SUCHODOLSKI Bogdan (1903-1992):
Seweryn Goszczyński. Życie i dzieła
(1801-1830). Warszawa: Kasa im. Mianowskiego, 1927. – 313, [1], IX s., 24 cm,
brosz. wyd. Suche wytłoki na kartach:
„Tadeusz Zbyszycki, Sanok ”. Studja
z zakresu Historji Literatury Polskiej, nr
5. Biografia pierwszego trzydziestolecia
pisarza, poety i rewolucjonisty Seweryna Goszczyńskiego (1801-1876), ze szczególnym uwzględnieniem jego twórczości
literackiej. Egz. nierozcięty.
80. –
114
280.SULERZYSKI Józef: Mój chrzest ogniowy. Poznań: J. Kawaler, 1933. – 65, [1] s., 22 cm, brosz.
wyd. Wiersze poświęcone 1920 r. oraz Puszczy
Białowieskiej. Tyt. okł.
40. –
281.SYROKOMLA Władysław [właśc. KONDRATOWICZ Ludwik] (1823-1862): Poezye ostatniej
godziny… Warszawa: Gustaw Sennewald, 1862.
VIII, 144, [1] s., [1] k. tabl., portr. (litografia), 20,5
cm, opr. ppł. Pieczątka własnościowa Juliusza
Wiktora Gomulickiego. Pośmiertny zbiorek poezji wileńskiego romantycznego lirnika z przedmową Józefa Ignacego Kraszewskiego i portretem autora w litografii M. Fajansa. Drobne nadpęknięcie
dolnej krawędzi grzbietu i zbrązowienia
naturalne na kartach.
90. –
282. SZCZEPAŃSK A Irena (19081964): Noc w zaczarowanym mieście.
Kraków: T. Gieszczykiewicz, 1944. –
151 s., il., 20 cm, opr. ppł., oryg. okł.
brosz. zach. (naklejone). Sześć opowiadań fantastycznych dla dzieci z ilustracjami Anny Seifertowej (1907-1980).
Grzbiet reperowany, s. 147-150 podklejane na krawędziach.
60. –
283. SZYMANOWSKI Józef (17481801): Pisma… Z popiersiem autora.
Wyd. nowe J.N. Bobrowicza (acc.)
Poezye Szymona Szymonowicza i J.
Gawińskiego. Z popiersiami autorów.
Lipsk: Breitkopf et Hertel, 1836-1837.
– XIV, [2], 226, [6] s., [1] k. portr. (litografia); 272, [2] s., [2] k. portr. (litografie), 14,5 cm, współopr. płsk. z epoki z tłocz. i złoc. grzbietem. Biblioteka
K ieszonkowa K la s yków Polsk ich
wyd. przez Jana Nep. Bobrowicza, t.
X XVI-X XVII. Zbiór poezji J. Korwin-Szymanowskiego, poety okresu
Oświecenia; Szymona Szymonowicza
(właśc. Szymonowica) (1558-1629), poety okresu renesansu, związanego z Ja-
115
nem Zamoyskim (patrz poz. wyżej) oraz Jana z Wielomowic Gawińskiego
(1622-1684?), poety okresu baroku. Z życiorysami autorów. Wydanie lipskie
Jana Nepomucena Bobrowicza (1805-1881), edytora „Herbarza Niesieckiego”. Drobne nadpęknięcie górnej tylnej krawędzi grzbietu oraz naturalne
zbrązowienia kart.
200. –
284.SZYMAŃSKI Adam (1852-1916): Aksinja. Opowiadanie z życia moskiewskiej
Lechji. Kraków: [b.w.], 1911. – 126, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. Powieść stanowiąca połączenie półfantastycznej eseistyki etnograficznej z prozą fabularną.
Zbrązowienia naturalne. Egz. nierozcięty.
50. –
2 85. SZ Y M A ŃSK I
Adam (1852-1916): Z jakuckiego Olimpu. Jurdiúk Ustúk Us. Baśń.
Kraków: [b.w.], 1910. –
149, [2] s., 20 cm, brosz.
w yd. Proza uczestnika zesłania do Jakucji,
pełna egzotyki syberyjskiej i naturalistycznej
techniki opisu. Zbrązowienia naturalne. Egz.
nierozcięty.50. –
116
286. SZYMONOWICZ [SZYMONOWIC] Szymon (1558-1629): Aelinopean. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1962. – 57,
[2] s., 24,5 cm, brosz. wyd. Pierwsze polskie
tłumaczenie z łacińskiej ody pindarycznej wydanej w 1589 r. Poezja sławiąca politykę kanclerza Jana Zamoyskiego (po napadzie Tatarów
na Podole). Egz. nierozcięty.
60. –
287. THEMERSON Stefan (1910-1988): Był
gdzieś haj taki kraj; Była gdzieś taka wieś; nap[isał]…; rys. F.(ranciszka) Themerson (19071988). Paryż: Komisja Wydawnicza, 1947. – 31,
[1] s., il., 19 cm, brosz. wyd. Ilustrowane poezje semantyczne dla dzieci pióra awangardowego poety. Tyt. okł. pierwsza kartka na
krawędzi minimalnie uszkodzona. Poza tym
stan bardzo dobry.
150. –
288.THEMERSON Stefan (1910-1988): Jestem czasownikiem czyli zobaczyć świat
inaczej; rys. Franciszka Themerson; [wybór i oprac. Marek Grala; oprac. graf.
Adam Łukawski]. Płock: Dom Kultury; Klub Artystyczny Płocczan, 1993.
– 159, [37] s., il., fot., nuty, rys., 24 cm, brosz. wyd. Z dedykacją redaktora
wydania. Antologia poezji, prozy, listów i wywiadów awangardowego artysty
oraz zbiór wypowiedzi na jego temat. Całość ilustrowana rysunkami małżonki i fotografiami z jego awangardowych produkcji filmowych.
100. –
117
289. TR EMBECKI
Stanisław (1739-1812):
Poezje. T. 1-3. Warszawa: Nakł. Wydawców
Ty g o d n i k a , 1 8 19. –
VIII, 187, [5]; 213, [6];
175, [1] s., 13 cm, opr.
pe łna skóra z epok i
z tłocz. tyt. na grzbiecie. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora
Gomulickiego. Edycja
dzieł poetyckich autora okresu Oświecenia
z poematem „Sofiówka”. Krawędź grzbietu nadpęknięta, częściowo odchodząca od opr. Liczne
notatki z epoki na wolnych kartach oraz notki ostatniego właściciela, przeważnie w formie luźnych notatek.
180. –
290.TRIPPLIN Teodor (1812-1881): Pan Zygmunt w Hiszpanii. Powieść prawdziwa w 4-ch tomach z ostatniej wojny domowej. T. 1-4. Warszawa: [b.w.],
1852. – 234 s., 1 k.
tabl. (litografia); 247
s., 1 k. tabl. (litografia); [4], 214 s., 2 k.
tabl. (litografie); 220
s.), 15 cm, współopr.
ppł. w 2 wol. z epoki
z tłocz. złotem tyt.
na gr zbiecie. Pieczątka: „Dominium
Kołacin, poczta Rogów”; pieczątka własnościowa Juliusza
Wiktora Gomulickiego. Powieść przygodowa z czasów wojny karlistowskiej w Hiszpanii o tron. Z litografiami
Adolfa Fryderyka Dietricha (1817-1860), warszawskiego rytownika. Okł. podniszczone, złoc. wyblakłe.
150. –
291. UJEJSKI Kornel (1823-1897): Poezje. Petersburg: B.M. Wolff, 1856. – [4], 126 s.,
13,5 cm, opr. karton. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego.
118
Mało znana rosyjska edycja „ostatniego wielkiego poety romantyzmu”.
60. –
292.URBANOWSKA Zofia (1849-1939): Róża bez
kolców. Opowiadanie osnute na tle przyrody tatrzańskiej. Z licznemi rycinami w tekście. Warszawa: Księg. K. Grendyszyńskiego
w Petersburgu, 1903. – [4], 458, [2] s., liczne
il. i winiety, 24,5 cm, opr. pł., przednia okł.
brosz. zach. Barwna powieść opiewająca uroki polskich Tatr. Wyd. 1. „Róża bez kolców”
nie zestarzała się – przeciwnie: nabrała nowych znaczeń, brzmi na nowo dobrze w naszej epoce. A to świadczy już o trwałości dzieła” (Jarosław Iwaszkiewicz). Liczne ilustracje
związane z tematyką tatrzańską. Zbrązowienia na kartach.
100. –
293.URBAŃSKI Aureli (1844-1901): Utwory dramatyczne. Wyd. 3 pomnożone. Lipsk: F.A.
Brockhaus, 1884. – VIII, 304 s., 18 cm, opr.
pł. wyd. ze złoc. tyt. na grzbiecie. Dzieła poetyckie i dramatyczne wzorowane na utworach
romantycznych, które były grywane w teatrach
lwowskich w latach 60. i 70. XIX w. Niewielki
ślad po zawilgoceniu prawego górnego narożnika, poza tym stan bardzo dobry.
70. –
294.W ROCZNICĘ. Na jeńców w Szczypiornie.
[B.m.: b.w., 1917]. – 11, [1] s., 17 cm, brosz. wyd.
Anonimowa poezja okolicznościowa związana
z internowanymi żołnierzami Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w Szczypiornie pod
Kaliszem. Tyt. okł. Stan bardzo dobry. 80. –
295.WASYLEWSKI Stanisław (1885-1953): Sztambuch. Sk a rbnic a roma nt y zmu. [Z ebra ł
i wyd.…; ozdobiła J. Harland-Zajączkowska].
Lwów – Warszawa: A. Altenberg i J. Mortkowicz – Tow. Wyd., 1921. – [2], 35, [12] s., [60]
k. (w tym 14 k. dwustronnych, ryc. 3, nut 1),
il., faksym., winiety, 16 × 24 cm, opr. ppł. wyd.
Książka zawiera krótką historię najsławniej-
119
szych sztambuchów z okresu polskiego romantyzmu
oraz przykłady twórczości
z nią związanej pióra m.in.
Kazimierza Brodzińskiego, Fryderyka Chopina,
Ignacego Chodźki, Aleksa ndra Fredr y, Stefa na
Garczyńskiego, Franciszka Kniaźnina, Zygmunta Krasińskiego, Adama
Mickiewicza Juliana Ursyna Niemcewicza, Cypriana Kamila Norwida, Wincentego Pola, Juliusza
Słowackiego czy Tomasza Zana. Materiał ułożono w porządku chronologicznym. Zbiór zawiera kilkadziesiąt zebranych faksymili wpisów do sztambuchów z okresu romantyzmu. Wykorzystano m.in. ówczesne zbiory ks. Lubomirskich w Przeworsku, Piotra hr. Dunin-Borkowskiego z Młynisk, Michała
Pawlikowskiego z Medyki i Biblioteki Baworowskich we Lwowie.
120. –
296.WIERZYŃSKI Kazimierz (1894-1969): Pieśni fanatyczne. Warszawa: J. Mortkowicz, 1929. – [4], 37, [3] s., 20 cm, brosz. wyd. Pod znakiem Poetów. Seria
Nowa. Katastroficzna wizja współczesnej cywilizacji w poematach i wierszach
ekspresjonistycznych poety z grupy „Skamandrytów”. Pierwodruk. Stan bardzo dobry.
60. –
297.WILKOŃSKI August (1805-1852):
Pisma. T. 1-6. Wyd. Adam Kaczurba (1854-1909). Kraków: Wyd. „Biblioteki Arcydzieł”, 1888. – VI, [2],
133; [2], 164; [2], 167, [2]; [4], 165; [2],
173; [2], 160 s., 16 cm, współopr. pł.
w 2 wol., ozdobne z tłocz. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora
Gomulickiego. Wyd. zupełne pism
jednego z najlepszych humorystów
polskich. Otarcia opr., blok książki
odchodzi od opr.
150. –
298.WOLSK I Wacław (1867-1928):
Wzloty na Parnas: profile duchowe poetów współczesnych. Ser. 1.
Warszawa: [b.w.], 1901. – 143, [7]
s., 20 cm, opr. karton, zach. okł.
120
oryg. Pieczątka własnościowa Juliusza
Wiktora Gomulickiego. Obejmuje sylwetki poetów Edwarda Słońskiego, Bogusława Adamowicza, Edwarda Siwińskiego, Marii Komornickiej, Jadwigi
Elzenberg, Władysława Sterlinga, Zdzisława Dębickiego, Jerzego Żuławskiego, Kazimierza Tetmajera, Kazimierza
Glińskiego, Franciszki Arnsztajnowej
i Leopolda Staffa.
50. –
299.[W Y BICKI Józef (1747-1822)]: Moje
godziny szczęśliwe. T. 1-2. Wyd. nowe
przejrz. Wrocław: Wilhelm Bogumił
Korn, 1819. – XII, 139 s., [1] k. portr. (miedzioryt); 118 s., 17,5 cm, opr. karton, w pudełku współcz. Pieczątka własnościowa
Juliusza Wiktora Gomulickiego. Pisma
publicystyczne, m.in. z dziedziny etyki i poezje. Karta tyt., s. IX-X i rejestr t.
1 uszkodzone; część kart, zwłaszcza ostatnie t. 2 poluzowane. Silne naturalne
zbrązowienia pap. Rarissime.120. –
121
300.WYSPIAŃSKI Stanisław (1869-1907): Achilleis. Sceny dramatyczne Kraków: nakład autora, 1903. – 174, [2] s., 21 cm, opr. pł. z epoki z tłocz. i złoc.
tyt. na grzbiecie, oryg. przednia okł. brosz. zach. Pierwsza edycja sztuki
dramatycznej.100. –
301. W YSPIAŃSKI Stanisław (1869-1907): Daniel. Kraków: nakł. rodziny, 1908. – 46, [2] s., 21
cm, opr. pł. z epoki z tłocz. i złoc. tyt. na grzbiecie,
oryg. przednia okł. brosz. zach. Pisma pośmiertne,
1. Pierwsza edycja sztuki dramatycznej.
100. –
302. WYSPIAŃSKI Stanisław (1869-1907): Powrót
Odysa. Dramat w trzech aktach. Kraków: nakł. autora,
1907. – 108 s., 21 cm, opr. pł. z epoki z tłocz. i złoc. tyt.
na grzbiecie, oryg. przednia okł. brosz. zach. Pierwsza
edycja sztuki dramatycznej.
100. –
303. WYSPIAŃSKI Stanisław (1869-1907): Sędziowie. Tragedya. Kraków: nakł. autora, 1907. – 65, [1] s.,
21 cm, opr. pł. z epoki z tłocz. i złoc. tyt. na grzbiecie,
oryg. przednia okł. brosz. zach. Pierwsza edycja sztuki
dramatycznej.100. –
304. WYSPIAŃSKI Stanisław (1869-1907): Skałka.
Dramat w trzech aktach. Kraków: skł. gł. Gebethner
i Sp., 1907. – 69, [1] s., 21 cm, opr. pł. z epoki z tłocz.
i złoc. tyt. na grzbiecie, oryg. przednia okł. brosz. zach.
Pierwsza edycja sztuki dramatycznej.
100. –
122
305.ZAKRZEWSKI Stanisław: Cyklon. Powieść. Warszawa: Bolesław Matuszewski, 1946. – 205, [1] s.,
22 cm, brosz. wyd. Okł. projektował artysta grafik
Z. Kosmowski, Powieść o tematyce morskiej. Egz.
nierozcięty. Stan bardzo dobry.
50. –
306.ZDZIECHOWSKI Marian (1861-1938): Wpływy
rosyjskie na duszę polską. Kraków: Krakowska
Spółka Wydawnicza, 1920. – VII, [1], 155, [2] s.,
20,5 cm, opr. ppł. Szkice filozofa i slawisty o Rosji i jej stosunku do Polski, które nie straciły na
aktualności. We wstępie autor stawia pytanie, co
jest gorsze dla Polski? Rosja czy Niemcy? Tytuły
rozdziałów: Kilka myśli nad grobem Stołypina [obraz nacjonalistycznej myśli rosyjskiej]; Antymonje
rosyjskiej duszy (Mikołaj Bierdiajew); Rusyfikacja
w literaturze; Rewolucja a rusyfikacja; Strach jako
czynnik rusyfikacji.
90. –
307.ZEGADŁOWICZ Emil (1888-1941): Gawęda poety
z typografem. Lwów: [b.w.], 1929. – 15, [1] s., 23 cm,
brosz. wyd. Biblioteka Tow. Miłośników Książki
we Lwowie, nr 5. Odb. w ilości 200 egz. z „Pamiętnika III Zjazdu Bibljofilów Polskich we Lwowie”.
Druk bibliofilski w formie mowy prozą. Uszkodzenia narożników okł., częściowo uzup.
50. –
308.ZEGADŁOWICZ Emil (1888-1941): Gody pasterskie. Wielkiej nowiny część wtóra. Sześć ballad
z poematu „Dziewanny” części trzeciej księgi wtórej. Wadowice: „Czartak”, 1925. – 99, [5] s., 25 cm,
brosz. wyd. Ballady poetyckie o motywach ludowych. Wyd. 1. Druk czcionkami Drukarni Foltina
w Wadowicach. Okładka w drzeworycie autorstwa
Ludwika Misky. Stan bardzo dobry.
200. –
309.ZIENKOWICZ Leon (1808-1870): Album Pszonki. Wyd.… Paryż: [b.w.], 1845. – XII, [2], 540, [4]
s., 18 cm, opr. ppł. ze złoc. tyt. na grzbiecie. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Wybór tekstów z pisma
satyrycznego „Pszonka”, redagowanego przez L. Zienkowicza w Strasburgu
i Paryżu w 1839-1845 przy współudziale Seweryna Goszczyńskiego, Teofila
Wiśniowskiego i innych. Naturalne zbrązowienia na kartach.
150. –
123
310. ZMORSKI Roman (1822-1867): Poezye. Lipsk: F.A. Brockhaus, 1866. – VIII, 225, [1] s., 18 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. tyt.
na grzbiecie. Pieczątka J. W. Gomulickiego. Biblioteka Pisarzy
Polskich, t. 36. Poezje najwybitniejszego przedstawiciela tzw.
„Cyganerii Warszawskiej”, autora liryki ludowej silnie związanej
z tradycją Mazowsza oraz ideami panslawizmu. Drobne otarcia
krawędzi opr., poza tym stan bardzo dobry.
90. –
311. [ŻELEŃSKI Tadeusz [(1874-1941)] BOY [pseud.]: Obiad literacki. Warszawa: Bibljoteka Boya, 1934. – 188 s., 18,5 cm, opr.
płsk. pięciopolowy z tłocz. złotem tyt. i kompozycjami geometrycznymi w poszczególnych
polach. Pieczątka J. W. Gomulickiego. Opr. artystyczna sygn.
na krawędzi „H.K.” [Helena
Karpińska (1909-1997)]. Artystka przeważnie oprawiała swoje
dzieła w pergamin. Dotyczy literatury francuskiej, a w szczególności Marcelego Prousta
(1871-1922). Karta tyt. obcięta
w połowie (uzupełniona). Il. na
nast. stronie.300. –
312. [ŻELEŃSKI Tadeusz
[(1874-1941)] BOY [pseud.]: Obrachunki fredrowskie. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1934].
– 262, [1] s., 19 cm, brosz. wyd.
Szkice literackie o Aleksandrze
hr. Fredrze (1793-1876). Okł. projekt. Z.
Jakimowicz.60. –
313. [ŻELEŃSKI Tadeusz [(1874-1941)] BOY
[pseud.]: Znasz-li ten kraj?… (Cyganerja
Krakowska). Warszawa: Bibljoteka Boya,
[1934]. – 215, [2] s., 55 il., finaliki i winiety,
19 cm, brosz. wyd. Szkice o cyganerii krakowskiej okresu Młodej Polski ze stosownymi ilustracjami. Egz. z ograniczonego
nakładu 300 egz. na papierze luksusowym
(nr egz. 221).
120. –
124
314. ŻUŁAWSKI Jerzy (1874-1915): Na
srebrnym globie. Rękopis z księżyca.
Wyd. 2. Lwów: Tow. Wyd., 1909. – [6],
288 s., [6] k. tabl., rys., 21 cm, opr. pł.,
przednia okł. brosz. zach. (naklejona).
Exlibris Lucyana Steckiego. Powieść
fantastyczno-naukowa w formie pamiętnika uczestnika wyprawy na księżyc. Część 1 trylogii. Z rys. Antoniego
Stanisława Procajłowicza (1876-1949),
częściowo kolor.
60. –
Żeleński… poz. 311