Därför kör jag mc

Transcription

Därför kör jag mc
Starten har gått i Most.
Foto: [email protected]
www.rengasmarket.fi
&RkNOSS
• Däck och fälgar
• MC-däck
• Lastbilsdäck
• Industridäck
‡6655XQÁDW
• Däckhotell
• Hjulvinkel
kontroll
• Oljebyte
• Servicebil
• Kvävefyllning
RENGASTALO • DÄCKHUSET
Döbelnsg. 5, Jakobstad
06 723 1868
2
Torsdagen den 18 december 2008
ZZZYHUVXPÀ
)DVWLJKHWVE\Un$))$
Innehåll - Sisältö
Därför kör jag mc
Sid 3
Ett bra race bröts av
materalfel
Sid 4-5
Placeringen i ett race
avgörs vid målflagg
Sid 6
Vasta maalissa
lasketaan sijoitusta
Sivu 7
Kari Vehniäinen - från
isbanevirtuos till rr-äss
Sid 8-9
Racerbanornas bana
Sid 10
UEM supermono
calendar 2009
VERSUM
.LLQWHLVW|WRLPLVWR/.9$
– Mitt i stan – Keskellä kaupunkia –
FLINCK JORDBYGGNAD AB
Jordbyggnadsföretag med över
40 års erfarenhet.
Stefan 0400-269 829
Christian 040-587 5070
Fax 766 5723
68830 BÄCKBY
VIIHTYISÄT KONDITORIAT
Leipomomyymälä
Kondis
Torikatu 25, Kokkola
Puh. 831 8245
Tehtaankatu 8, Kokkola
Puh. 831 8250
Sid 12
Ratojen rata
Sivu 13
Jäärata 2009
Sid 14
Materiaalivika keskeytti
hyvän kisan
Sivu 15
AB VIKSTRÖMS
PLÅTSLAGERI OY
WůĂŶĞƌĂƌŽĐŚďLJŐŐĞƌĨŝďĞƌŶćƚ
DćƚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĞƌ
Bennäsvägen 175, 68600 Jakobstad
Tfn 724 6817, fax 781 0217,
e-mail: [email protected]fi
ǁǁǁ͘ŽƐƚƌŽŵĂƉ͘Ĩŝ
ZZZIRFXVLFW¿
Poängställning 2008
Tulostaulukko 2008
1 Lawes Mark
162
2 van Dijk Lex
153
3 Hakvoort Rob
110
4 Kamenicky Libor
79
5 Meiners Stefan
77
6 Edwards Mike
70
7 Achenbach Rainer
54
8 Lazzerini Emiliano
49
9 Kamenicky Martin
46
10 van Buiten Sjoerd
45
11 Cairo Enrico
44
12 Tallkvist Tomas
44
13 From Henk
37
14 van de Beek Evert
36
Utgivare - Julkaisija
Norrshine Motorsport
Ansvarig utgivare
Vastaava julkaisija
Tomas Tallkvist
Texter - Tekstit
Tomas Tallkvist
Ta tillvara den moderna teknologins möjligheter!
Vi erbjuder tjänster inom projektledning, expertkompetens och konsultering.
Tarjoamme asiantuntijapalveluja sekä projektinjohtamiseen että
ICT-erikoisosaamiseen.
Oy Focus ICT Ab
Peter Lönnbäck 044-784 7200
Timo Prittinen 044-784 7244
Information & Communication Technology Consulting
www
.kimena.fi
WWW.MONIAL.FI
”Allt mellan himmel & jord”
Pietarsaaren
Kolarikorjaus
Teollisuustie 5,
68660 Pietarsaari
puh. (06) 723 5267
fax (06) 723 5275
P Kolarikorjaukset ja maalaukset
PRobot-oikaisu-penkki
PCAR-O-LINER elektroninen mittalaite
@V_h
MASSAGETJÄNST
Bärklasvägen 3, 68810 YTTERESSE
0500 852 040
!
"#
Annonser - Ilmoitukset
Tomas Tallkvist
Käännökset
Hanna Ristimäki
Tryckeri - Kirjapaino
Artprint Oy, Karleby/Kokkola
723 5876
Bottenviksvägen 29
www.graphicsjakobstad.fi
www.keymet.fi
KiX]`bjbfcX
BfccXg‚n\YY\e
www.akso.fi
Akso
TRAFIKSKOLA
[\j[hdoWakhi[h$
BgdXej^XkXe(-›8o\c?\[dXe',',+,,)/0
2
Torsdagen den 18 december 2008
ZZZYHUVXPÀ
)DVWLJKHWVE\Un$))$
Innehåll - Sisältö
Därför kör jag mc
Sid 3
Ett bra race bröts av
materalfel
Sid 4-5
Placeringen i ett race
avgörs vid målflagg
Sid 6
Vasta maalissa
lasketaan sijoitusta
Sivu 7
Kari Vehniäinen - från
isbanevirtuos till rr-äss
Sid 8-9
Racerbanornas bana
Sid 10
UEM supermono
calendar 2009
VERSUM
.LLQWHLVW|WRLPLVWR/.9$
– Mitt i stan – Keskellä kaupunkia –
FLINCK JORDBYGGNAD AB
Jordbyggnadsföretag med över
40 års erfarenhet.
Stefan 0400-269 829
Christian 040-587 5070
Fax 766 5723
68830 BÄCKBY
VIIHTYISÄT KONDITORIAT
Leipomomyymälä
Kondis
Torikatu 25, Kokkola
Puh. 831 8245
Tehtaankatu 8, Kokkola
Puh. 831 8250
Sid 12
Ratojen rata
Sivu 13
Jäärata 2009
Sid 14
Materiaalivika keskeytti
hyvän kisan
Sivu 15
AB VIKSTRÖMS
PLÅTSLAGERI OY
WůĂŶĞƌĂƌŽĐŚďLJŐŐĞƌĨŝďĞƌŶćƚ
DćƚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĞƌ
Bennäsvägen 175, 68600 Jakobstad
Tfn 724 6817, fax 781 0217,
e-mail: [email protected]fi
ǁǁǁ͘ŽƐƚƌŽŵĂƉ͘Ĩŝ
ZZZIRFXVLFW¿
Poängställning 2008
Tulostaulukko 2008
1 Lawes Mark
162
2 van Dijk Lex
153
3 Hakvoort Rob
110
4 Kamenicky Libor
79
5 Meiners Stefan
77
6 Edwards Mike
70
7 Achenbach Rainer
54
8 Lazzerini Emiliano
49
9 Kamenicky Martin
46
10 van Buiten Sjoerd
45
11 Cairo Enrico
44
12 Tallkvist Tomas
44
13 From Henk
37
14 van de Beek Evert
36
Utgivare - Julkaisija
Norrshine Motorsport
Ansvarig utgivare
Vastaava julkaisija
Tomas Tallkvist
Texter - Tekstit
Tomas Tallkvist
Ta tillvara den m oderna teknologins m öjligheter!
Vierbjudertjänsterinom projektledning,expertkom petensoch konsultering.
Tarjoam m e asiantuntijapalveluja sekä projektinjohtam iseen että
ICT-erikoisosaam iseen.
O y Focus IC T A b
PeterLönnbäck 044-784 7200
Tim o Prittinen 044-784 7244
Information & Communication Technology Consulting
www
.kimena.fi
WWW.MONIAL.FI
”Allt mellan himmel & jord”
Pietarsaaren
Kolarikorjaus
Teollisuustie 5,
68660 Pietarsaari
puh. (06) 723 5267
fax (06) 723 5275
P Kolarikorjaukset ja maalaukset
PRobot-oikaisu-penkki
PCAR-O-LINER elektroninen mittalaite
@V_h
MASSAGETJÄNST
Bärklasvägen 3, 68810 YTTERESSE
0500 852 040
!
"#
Annonser - Ilmoitukset
Tomas Tallkvist
Käännökset
Hanna Ristimäki
Tryckeri - Kirjapaino
Artprint Oy, Karleby/Kokkola
723 5876
Bottenviksvägen 29
www.graphicsjakobstad.fi
www.keymet.fi
KiX]`bjbfcX
BfccXg‚n\YY\e
www.akso.fi
Akso
TRAFIKSKOLA
[\j[hdoWakhi[h$
BgdXej^XkXe(-›8o\c?\[dXe',',+,,)/0
3
Torsdagen den 18 december 2008
Därför
kör jag mc
Kommundirektör .JDIBFM %KVQ
TKÚCBDLBJ,SPOPCZÊSFOQBTTJP
OFSBENDÌLBSF
När började du köra mc? .JO
BOESB ND WBS FO "+4 3 TPN
KBHLÚQUFoEFOWBSFOQSP
EVLUJPOTSBDFS NPEFMM o FO
BW EF TJTUB BW UPUBMU DJSLB UJMMWFSLBEF 'SBN UJMM BUU UWÌUBL
UBSOB LPN VOEFS TFOU UBM
WBS EFO CMBOE EFU IÊGUJHBTUF FO
QSJWBUQFSTPOLVOEFLÚQBJGPSN
BW UÊWMJOHTNPUPSDZLFM 5ZQJTLU
GÚSEFOUJEFOBUUKBHLVOEFLÚQB
EFOGÚSEFOTPNNBSMÚOTPNFO
HZNOBTJFTUVEFSBOEF mDL QÌ FUU
CBHFSJ
+BHIÚSEÊSGÚSUJMMFOMJUFOPDI
NZDLFU FYLMVTJW HSVQQ TPN IBS
LÚSUUVTFOUBMTLJMPNFUFSNFEFO
"+43NFOJOUFFONFUFSQÌUÊW
MJOHTCBOB
&GUFS IÚMM KBH FO QBVT
GSBNUJMM7BSKFWÌSEÌBTGBM
UFO TUBDL GSBN LÊOEF KBH TVHFU
"UULÚSBNPUPSDZLFMIBOEMBSPN
GSJIFU LPOUSPMM PDI BWLPQQMJOH
GSÌO WBSEBHFO .PUPSDZLFMO ÊS
FOLPNCJOBUJPOBWGVOLUJPOPDI
GPSN4LÚOIFUFOTLBMMIBFONF
OJOH o FO WBDLFS ND TLBMM WBSB
FOGVOHFSBOEFNDEÊSWBSKFEF
UBMK TLBMM IB FO MPHJTL GVOLUJPO
TBNUJEJHU TPN EFO TLBMM WBSB
FTUFUJTLU UJMMUBMBOEF *UBMJFOTLB
NPUPSDZLMBSPDITÊSTLJMU%VDBUJ
IBSBMMUJEJOUSFTTFSBUNJHKVTUBW
EFTTBPSTBLFS
&O%VDBUJTPNKBHOVÊHFS
IBSNZDLFUHFNFOTBNUNFEEFO
"+43TPNKBHÊHEFQÌUB
MFUSBDJOHLBSBLUÊSWBDLFSLPO
TUSVLUJPO PDI IÊSMJHB WÊHFHFO
TLBQFS%VDBUJÊSEFOGÚSTUB
TVQFSCJLFNPEFMMFOGSÌO%VDBUJ
Vart gick din längsta mc-resa?
.JO MÊOHTUB SFTB ÊS FO SFTB UJMM
'MPSFOT PDI .VHFMMP (1 %FO SFTBO TPN HKPSEFT QÌ FO
%VDBUJ NFE FOEBTU FO MJ
UFOSZHHTÊDLTPNQBDLOJOHPDI
MÊOHTTNÌWÊHBSÚWFSBMQFSOBÊS
!#"!!#'$(
V
& #'%
Michael utför sin del av hushållsarbetet i Assen.
NJUUCÊTUBNDNJOOF
.PUPSWÊHFOGSÌO.VHFMMPVQQ
UJMM (BSEBTKÚO UJMMTBNNBOT NFE
UBMTNPUPSDZLMJTUFSJTÚO
EBHTUSBmLÊSLBOTLFEFOUVGGBTUF
FUBQQFOKBHHKPSUQÌND&UUWÊS
EJHUTÊUUBUUmSBTJOÌSTEBHTPN
HBNNBMNPUPSDZLMJTU
Kontakta Er GPSexpert då det gäller
navigationsteknik.
släckarservice.
Vagnsmakarevägen 12, tfn 044-512 3744
Foto: Peter Lillkvist
Ensam eller i sällskap? 'SJIFUFO
QÌNDVQQMFWTTPNNFTUQÌUBHMJH
PN KBH LÚS FOTBN o WJMM KBH IB
TÊMMTLBQIJUUBSNBOBMMUJEBOESB
NPUPSDZLMJTUFSQÌWÊHFOFMMFSWJE
WÊHLBOUFO
,POUSPMMFO LÊOOT TUBSLBTU
EÌ KBH GÌS CFTUÊNNB NJO FHFO
NBSTDIUBLUPDIBWLPQQMJOHFOÊS
GVMMTUÊOEJH EÌ KBH JOUF CFIÚWFS
CÊSBBOTWBSGÚSBOESB
.FEIKÊMNFOQÌGÚSnZUUBTKBH
JOJFOBOOBOWÊSMEEÊSTUSÚNNFO
BW EPGUFS IÌMMFS GBOUBTJO J HÌOH
PDINPUPSOTLSBGUHFSFOLÊOTMB
BWBUUBMMUÊSNÚKMJHU
9)44EOLLISUUSJAVERKKOPALVELUT/Y
0ROJEKTIPALVELUT
Projektservice
"OTTENVIKSVËGEN"0"*!+/"34!$
4FN&AX
Vi utför:
• sjötransporter
• muddringar
• grävarbeten
:
u
n
a
k
o
B
• muddringar för
sommaren
2009
K & S sjötransport Ab
Ring: 040 514 1396 för mera info och bokningar!
n
4
Torsdagen den 18 december 2008
Ett bra race bröts av materialfel
Most.
4-6.7.2008
Race 5 J 4VQFSNPOP 6&. DVQ
LÚSEFT QÌ "VUPESPN .PTU J
5KFDLJFO*HFOFOIFMUOZCBOBBUU
MÊSBTJHIJUUBSVOUQÌ#BOBONÊ
UFSNPDIHÌSJIÚHFSWBSW7J
BOMÊOEFJHPEUJEQÌFOWFSLMJHFO
SFHOJH UPSTEBH FGUFSNJEEBH PDI
UPHFOCSBQMBUTJEFQÌOCBSBBUU
WÊOUBGÚSBSFWBSBONÊMEBUJMM
EFO5KFDLJTLBEFMUÊWMJOHFO
Fredagen 4.7.CKÚEQÌVQQFIÌMMT
WÊEFS PDI KBH mDL LÚSB TU NJO GSJUSÊOJOHTQBTT 1Ì EFOIÊS
CBOBOmOOTJOHBQMBUTFSBUUWJMB
QÌ 'JOB QBSUJFS NFE TWÊOHBS J
VUGÚSTCBDLBSTPNTFEBOÚWFSHÌS
JIÚHGBSUTTFLUJPOFSTFWJEFPQÌ
XXXOPSSTIJOFOV
4BLUB NFO
TÊLFSU MÊSEF KBH NJH IJUUB SVOU
CBOBO EFU NÊSLUFT CSB BUU CMB
/JDP,FISFSCPEEFOÊSBEFOIÊS
CBOBO
Lördag 5.7.*GSJUSÊOJOHFOQÌMÚS
EBHNPSHPOMZDLBEFTKBHTF
TPNCÊTUBUJEWJMLFUWBSFUJE*
EFOGÚSTUBUJETUSÊOJOHFOCÊUUSBEF
KBHUJMMEJTUBOTFSBETBW
.JLF&EXBSETTPNUPHQPMFWJM
LFU SÊDLUF UJMM FO F TUBSUQPTJ
UJPO5JMMEFOBOESBUJETUSÊOJOHFO
MBEFWJMJUFMÊOHSFVUWÊYMJOHWJMLFO
CMFWGÚSMÌOHFGUFSTPNNPUWJOEFO
QÌ IVWVESBLBO IBEF UJMMUBHJU J
TUZSLB -ZDLBEFT JOUF GÚSCÊUUSB
TUBSUQPTJUJPOFOJBOESBGÚSTÚLFU
VUBOGÚMMUJMMFOFTUBSUQPTJUJPO
TBNUJEJHU TPN .BSL -BXFT UPH
QPMFNFE
Söndag 6.7.*XBSNVQFOLÊOEFT
BMMUQFSGFLUVUWÊYMJOHFOQBTTBEF
PDI ÌLOJOHFO GVOHFSBEF *OUF
GÚS BUU NBO WJOOFS OÌO UÊWMJOH
J XBSNVQFO NFO KBH IBEF F
UJE1ÌHSVOEBWBUU/JDP,FISFS
WVSQBEFLSBGUJHU J XBSNVQFO TÌ
TUÊMMEFIBOFKVQQJSBDFUWBSGÚS
KBHnZUUBEFTUJMMFTUBSUSVUBO
Race:5PSSUPDIHSBEFSWBSNU
4UBSUFOHJDLPDLKBHWBSJHFOJWÊH
HBOTLB TFOU &GUFS GÚSTUB WBSWFU
MÌH KBH QÌ FO F QMBUT KBHBOEF
NJH VQQÌU IBEF .BSUJO ,BNF
OJDIZ PDI -JCPS ,BNFOJDIZ
GBSNGÚSNJHJOPNSÊDLIÌMM1Ì
FWBSWFUIBEFKBHUBHJUNJHVQQUJMM
FOFQMBUT1ÌWBSWIBEFKBH
LPNNJUNJHVQQUJMMFOFQMBUT
UPUBMU PDI BWTUÌOEFU UJMM .BSUJO
PDI-JCPSLSZNQUF3BDFUGPSU
TBUUF PDI EFU WBS WFSLMJHFO LVM
&GUFSGVMMBWBSWTÌEPHNPUPSO
QMÚUTMJHU 'ÚSTUB NPUPSIBWFSJFU
NFE ,5. NPUPSO %FU WBS
CBSB BUU TLKVUB IPKFO UJMM TJEBO
PDIBHFSBÌTLÌEBSFSFTUFOBWSB
Ut ur shikanen.
Foto: [email protected]
DFU#ÊTUBWBSWUJEFOKBHIBEFJSB
DFUWBS7BOOHKPSEF.BSL
-BXFT &GUFSTPN BMMU TFSWBOEF
BW IPKBSOB TLFS OFSF J &VSPQB
TÌGBOOTJOHFUBOOBUBUUHÚSBÊO
BUUSJWBNPUPSOVSSBNFOÚQQOB
EFO PDI TF IVS JMMB EFO NÌEEF
4OBCCU LVOEF LPTUBUFSBT BUU FO
WFOUJMGKÊEFS IBEF CSVTUJU QÌ BW
HBTTJEBO WBSWJE WFOUJMFO IBEF
SÚSU WJE LPMWFO PDI LSPLOBU
#BSBBUUQBDLBOFEHSFKFSOBTPN
CFIÚWEFTFSWBTPDIUBEFNNFE
IFN UJMMCBLB "OEFST )ÊSNÊMÊ
UKÊOTUHKPSEFTPNZQQFSMJHNFLB
OJLFSVOEFSWFDLPTMVUFU%FOIÊS
CBOBOWJMMKBHÌLBnFSBHÌOHFSQÌ
PUSPMJHUTLPKJHTUSÊDLOJOH
MC-mässa 09
Resa till H:fors 81 euro inklusive hotell.
Ring 0400-445 600. Några platser kvar.
LED-VERKSTADSLAMPA
med acku
LED-KORJAAMOVALAISIN akulla
119`
Powercraft
DIESELAGGREGAT
DIESELAGREGAATTI
4.8 kw 220/380 v
899`
Milwaukee
LOKTOR S 18TXC
VERKTYGSVAGN
VERKTYGSSET 99 delar
TYÖKALUSARJA 99 osaa
livstidsgaranti,
med KS-Tools
verktyg
315`
Sievi ALASKA
www.sievi.com
140`
399`
999`
TYÖKALUVAUNU, ikitakuu,
KS-Tools -työkaluilla
Oy SILIKOTEK Ab
Permosvängen/ Permonkaarre 117 • 8600 J:stad/
P:saari • Tfn/Puh. 06781 4100 • fax 06-781 4122
www.silikotek.fi
6IyNSKARVkRAKUNDERGODJUL4OIVOTAMMEASIAKKAILLEMMEHYViiJOULUA
5
Torsdagen den 18 december 2008
Svart & Vitt
Mustaa &
Valkoista
Även idag finns det många
goda skäl till att köpa en
spis från Uunisepät:
Vänster avgasventilfjäder brusten.
Vacker - landets bredaste urval
Miljövänlig - ren eldning
Effektiv - toppklassens värmemagasinering
Behaglig - värmer jämnt och länge
Håller länge - håller från en
generation till en annan
Finländsk garantiprodukt!
Foto: Tomas Tallkvist
Tänäänkin on monta hyvää syytä
ostaa Uuniseppien varaava takka:
Kaunis - maan laajin valikoima
Ympäristöystävällinen
- palaminen on puhdasta
Tehokas- lämmönvaraus huippuluokkaa
Miellyttävä- lämmittää tasaisesti
ja pitkään
Pitkäikäinen - kestää sukupolvelta
toiselle
Suomalainen takuutuote!
För långa tår.
Foto: [email protected]
Ring för gratis hembesök:
Soita ilmainen kotikäynti:
0500 550 854
www.prevex.com
.MoMnwMnAL
Lunch
Vardagar kl. 11-14.
Två rätter varje dag.
Husmanskost.
Neste Permosvängen
Tfn (06) 724 8122 Vard. 6–22, lö 8-22, sö 8–22
NATURKRAFT, ENERGI OCH VÄRME
TILL REGIONEN
webb
design
+
www
Hyvää
Joulua ja
vauhdikasta
Uutta
Vuotta!
Katternö • Herrfors • Perhonjoki
Storgatan 8
68600 Jakobstad
Isokatu 8
68600 Pietarsaari
(06) 781 5300
Fax (06) 781 5322
www.katterno.fi
K v i k a n t i n t i e 5 K v i k a n t v ä g e n , 6 7 8 0 0 K o k k o l a , K a r l e b y, F i n l a n d
puh/tfn: 06-866 7700, fax 06-866 7750
e-mail: [email protected]
6
Torsdagen den 18 december 2008
Placeringen i ett race avgörs vid målflagg
Magione
18-20.7.2008
Race 6 J 4VQFSNPOP 6&. DVQ
LÚSEFT QÌ "VUPESPNP EFM 6N
CSJB J .BHJPOF *UBMJFO *OGÚS
EFOIÊSUÊWMJOHFOTÌmDLWJVUGÚSB
FO EFM NFLBOJLFSBSCFUF WJE HB
SBHFUJ)PMMBOENPOUFSBFUUOZUU
NFEIBWU UPQQMPDL QÌ NPUPSO
PDINPOUFSBJONPUPSOUJMMCBLB
JNPUPSDZLFMO%FUUBFGUFSWFOUJM
GKÊEFSIBWFSJFUJ.PTU
%FOIÊS BOMÊHHOJOHFO WBS CF
LBOUTFEBOFOLOJYJHCBOB
TPN KBH IBEF FOEFM WBSW J CBL
mDLBO QÌ 7ÊEFSMFLFO EFOIÊS
ÌSTUJEFOVQQSFQBEFTJHGSÌOÌSFU
JOOBOKBWJLVOEFHPUUIBMÊNOBU
SFHEÊDLFO IFNNB 5FNQFSBUV
SFO VOEFS UÊWMJOHTWFDLPTMVUFU
WBSJFSBEFNFMMBOPDIHSB
EFS
'SFEBHFOIBEFWJNÚKMJHIFUBUU
ÌLBUWÌGSJUSÊOJOHTQBTTWJMLFUKBH
ÊWFOUPHUJMMWBSB$ZLFMOGVOHFSB
EFVUNÊSLUPDIKBHLPNOFEUJMM
TPNCÊTUBGSJUSÊOJOHTUJEQÌ
GSFEBHFOTJGSÌONJOCÊTUBUJE
JUÊWMJOHFOJGKPMEFUTÌHMPWBOEF
VUJOGÚSWFDLPTMVUFU
Svettigt, men lika för alla!
Lördag 19.7 5WÌ UJETUSÊOJOHBS
LÚSEFT VOEFS EBHFO PDI J EFO
BOESB MZDLBEFT KBH LPNNB OFE
QÌWJMLFUHBWNJHFOTUBSU
QMBUT J F SVUBO -FY 7BO %JKL
VUNÊSLUF TJO BVLUPSJUFU NFE
QPMFQÌ.PUPSDZLFMOPDI
ÌLOJOHFOGVOHFSBEFVUNÊSLUFO
MÊUUTFSWJDFBWNPUPSDZLFMOTBNU
OZBTMJDLTNPOUFSBEFTJOGÚSTÚO
EBHFOT UÊWMJOH %JEEJ &OMVOE
GVOHFSBEFTPNVUNÊSLUNFLBOJ
LFSVOEFSEFUUBWFDLPTMVU
Söndag 20.7. 3BDFEBH XBSNVQ
LMQÌNPSHPOFOSFEBOEFOIÊS
UJEFO QÌ NPSHPOFO WJTBEF UFN
QFSBUVSFOQÌTLBQMJHBHSBEFS
JTLVHHBO)BEFFUJEJNPSHP
OFOTXBSNVQBMMBUPHEFUHBOTLB
GÚSTJLUJHUFGUFSTPNEFUFKGBOOTUJE
BUUSFQBSFSBTQFDJFMMUNZDLFUJOO
BOSBDFUTPNTUBSUBEFTUSBYFGUFS
LM &O OPHHSBOO HFOPNHÌOH
BWNPUPSDZLFMOJOOBOSBDFUTBNU
LSBGUTBNMJOHPDIEFOOÚEWÊOEJ
HBWÊUTLFUBOLOJOHFOJOOBOSBDFU
Vy från campingen.
Foto: [email protected]
WBSGÚSNJEEBHFOTQSPHSBN
Race:4UBSUFOHJDLPDIKBHWBSMJUF
GÚSGÚSTJLUJHJOGÚSGÚSTUBTWÊOHFO
TÌ KBH UBQQBEF OÌHSB QPTJUJPOFS
EJSFLU WBS F NBO FGUFS GÚSTUB
WBSWFU TÌ VQQLÚSOJOHFO HFOPN
GÊMUFUWBSQÌHÌOH5PHNJHHBO
TLBGPSUVQQUJMMFQPTJUJPOPDI
QÌ EFU F WBSWFU MZDLBEFT KBH
QBTTFSB 4KPFSE 7BO #VJUFO +BH
LPN TFO GPSU JLBQQ "JSPMEJ PDI
-JCPS,BNFOJDLZOVIÊHSBEFFO
Dags för ny bromspedal.
TRIVSAMMA KONDITORIER
F QMBUT * TMVUFU QÌ F WBSWFU
WBSKBHSJLUJHUOÊSBEFNTÌOVWBS
EFUCBSBBUUWÊOUBQÌSÊUUUJMMGÊMMF
BUU CSPNTB PN EFN 5ZWÊSS TÌ
HJDLEFUJOUFSJLUJHUTÌVUBOJTJTUB
IÚHFSCÚKFOJOOBOTUBSUNÌMSBLBO
mDL KBH FO PSEFOUMJH IJHITJEFS
TPNBWTMVUBEFNJUUSBDFFGUFSFO
nZHGÊSEEÊS#MÌTMBHFOPDIÚNFG
UFSWVSQBONFONBOLVOEFVUMÊ
TBBUUWBSNJOCÊTUBWBSWUJE
QÌFWBSWFU)FMUHPELÊOEGÚS
CÊUUSJOH QÌ T GSÌO 7BOO
HKPSEF.BSL-BXFTSFMBUJWUPIP
UBEFGUFSBUU-FY7BO%JKLCSVUJU
QHBUFLOJTLBQSPCMFN
&GUFSNJEEBHFO UJMMCSJOHBEF
NFLBOJLFSO %JEEJ &OMVOE PDI
KBH NFE BUU SFQFSFSB NPUPSDZ
LFMOJOGÚSOÊTUBSBDF
7JCFTMÚUBUUGÚSTÚLBGÌTFMJUF
WBUUFOQÌIFNWÊHFOFGUFSBMMEFO
IFUUB TPN VQQMFWUT VOEFS SBDF
IFMHFO7JLÚSEFVQQUJMM'MPSFOT
PDITUZSEFTFEBOLPTBONPU1JTB
PDI LVTUFO TLZNOJOHFO CÚS
KBEFGBMMBPDIOÌHPOTUBOTCPSEF
WJ TUBOOB PDI ÚWFSOBUUB * EBH
mOOTKVHPEBIKÊMQNFEFMJGPSN
BW HQT OBWJHBUPSFS TÌ WJ LOBQ
QBEF JO wOÊSNBTUFw DBNQJOH
#BSDP SFBMF 7JODJ 4#BSPOUP
IFUUFTUÊMMFU7JLÚSEFÌUTLJMMJHB
LJMPNFUSBS NÚSLSFU IBEF GBM
MJUPDIWÊHFOCMFWCBSBTNBMBSF
PDI LSPLJHBSF TBNUJEJHU TPN
EFUWFSLMJHFOHJDLVQQGÚSTCBDLF
&GUFSBUUIBÌLUDBLNIJFO
UJNNFTÌWBSWJQMÚUTMJHUGSBNNF
WJE DBNQJOHFO NFO NBO IBEF
JOHFOEJSFLUVQQGBUUOJOHPNVU
TJLUFO%PDLWBSEFUIFMULMBSUBUU
WJWBSIÚHUVQQFMJUFMKVTTZOUFT
OFSF J EBMFO 'JYBEFT FO TOBCC
TFO NJEEBH PDI FO OBUUT HPE
TÚNOHKPSEFTVTFO/ÊSWJWBL
OBEFOÊTUBEBHmDLWJTFFOPUSP
MJH WZ J FO ÚTUFSCPUUOJOHT ÚHPO
&ODBNQJOHQMBUTFUUQBSIVOESB
NFUFSVQQQÌFUUCFSH5PTDBOBÊS
WFSLMJHFOWBDLFSU
/FSGÊSEFO GSÌO DBNQJOHFO
UPH ÌUNJOTUPOF MJLB MÊOHF TPN
VQQGBSUFO4UZSEFNPU1JTBÌLUF
TOBCCU HFOPN CZO PDI GPUBEF
EFU MVUBOEF UPSOFU TPN KV IÚS
UJMM /V GPSUTBUUF WJ OPSSVU FGUFS
EFOJUBMJFOTLBSJWFSBOPDITUBO
OBEF WJE -JEP EJ $BNBJPSF FO
SJLUJHUTOZHHCFBDIEÊSWJmDLFUU
WÊMCFIÚWMJHUEPQQ*OUFGÚSBUUOV
WBUUOFUEJSFLUWBSLBMMUNFOFUU
CBE QBTTBEF ZQQFSMJHU )ÊSJGSÌO
GÚMKEF FUU QBS EBHBST USBOTQPSU
TUSÊDLB JOOBO WJ WBS UJMMCBLB J
)PMMBOE
Itä Öst
i
en
GRILL
Bageributiken
Kondis
Torggatan 25, Karleby
Tfn 831 8245
Fabriksgatan 8, Karleby
Tfn 831 8250
Teollisuustie
Industrivägen
68660 PIETARSAARI
JAKOBSTAD
(06) 723 4789
Jakobsgatan 39 A Jaakonkatu
Tfn/Puh. (06) 788 9900
Jakobstad / Pietarsaari
P:saaren J:stads
MC-SERVICE & PARTS
Service på alla märken Kaikkien merkkien huolto
Husbil 6-pers.
får köras med B-kort,
luftkond., tv, dvd.
framtiden redan idag
Paketbil,
B-kort, luftkond., 9 m3.
Boka i tid!
Utför även flyttningar.
Niclas/040 522 0480
781 1902 Bennäsvägen 141 Pännäistentie (Sandsund)
7
Torsdagen den 18 december 2008
Vasta maalissa
lasketaan sijoitusta
Magione
18.-20.7.2008
Supermono 6&.O $VQJO
PTBLJMQBJMVBKFUUJJO"VUPESPNP
EFM6NCSJBOSBEBMMB*UBMJBO.B
HJPOFTTB &OOFO UÊUÊ LJMQBJMVB
UFJNNFKPOLJOWFSSBONPPUUPSJO
LPSKBVTUÚJUÊBVUPUBMMJTTB)PMMBO
OJTTB BTFOTJNNF NVLBOB UVP
EVOTZMJOUFSJOLBOOFONPPUUPSJJO
KBBTFOTJNNFNPPUUPSJOUBLBJTJO
QZÚSÊÊO5ÊNÊLBJLLJTJJT.PT
UJTTBUBQBIUVOFFOWFOUJJMJOKPVTJ
IBBWFSJOKÊMLFFO
5ÊNÊ LJMQBJMVBSFFOB PMJ UVUUV
KPWVPEFTUBLJOLLJOFOSBUB
KPTUB NJOVMMB PMJ KP KPOLJO WFS
SBO LPLFNVTUB 7JJNF WVPEFO
LVVNBTÊÊUPJTUVJUÊIÊOWVPEF
OBJLBBO KB NF PMJTJNNF IZWJO
WPJOFFUKÊUUÊÊTBEFLFMJOSFOLBBU
LPUJJO -ÊNQÚUJMB WBJIUFMJ LJTB
WJJLPOMPQQVOB KB BTUFFO
WÊMJMMÊ
1FSKBOUBJOB NFJMMÊ PMJ NBI
EPMMJTVVT BKBB LBLTJ WBQBBIBS
KPJUUFMVKBLTPB KPJTTB POOJTUVJO
IZWJO1ZÚSÊUPJNJFSJOPNBJTFTUJ
KB BKPJO QFSKBOUBJO QBSIBBLTJ
WBQBBIBSKPJUUFMVBKBLTFOJ NJLÊ KÊJ TFLVOOJO QÊÊIÊO
WJJNF WVPEFO QBSIBBTUB LJMQBJ
MVBKBTUBOJ 7JJLPOMPQQV OÊZUUJ
TJJTMVQBBWBMUB
Lauantai 19.7. 1ÊJWÊO BJLBOB
BKFUUJJO LBLTJ BJLBBKPB KB UPJ
TFTTB POOJTUVJO BKBNBBO NJLÊUPJNJOVMMFMÊIUÚQBJLBO
OOFTUÊ SVVEVTUB -FY 7BO %JKL
PTPJUUJ BSWPWBMUBOTB QBBMVQBJ
LBMMBBKBMMB.PPUUPSJQZÚSÊ
KB BKPOJ TVKVJWBU FSJOPNBJTFTUJ
1ZÚSÊMMFOJ UFIUJJO LFWZU IVPMUP
KBBMMFBTFUUJJOVVEFUTMJDLTJUFO
Pisan torni.
DITT HEM I DIN STIL
SINUN KOTISI. SINUN NÄKÖISESI.
www.nelko.fi
JAKOBSTAD Köpmansgatan 16
U. Anderssén
OFOTVOOVOUBJOLJMQBJMVB%JEEJ
&OMVOEUPJNJIZWÊOÊNFLBBOJL
LPOBUÊOÊWJJLPOMPQQVOB
Sunnuntai
20.7. ,JTBQÊJWÊ
XBSNVQLMPBBNVMMB+PUÊIÊO
BJLBBOBBNVMMBMÊNQÚUJMBOÊZUUJ
NVLBWBU BTUFUUB WBSKPTTB
"KPJOTFJUTFNÊOOFOBKBOBBNVO
MÊNNJUUFMZJTTÊ ,BJLLJ PUUJWBU
BKPONFMLPWBSPWBJTFTUJLPTLBFJ
PMMVU BJLBB UFIEÊ FSJUZJTFO TVV
SJB LPSKBVLTJB FOOFO LJMQBJMVB
KPLB BMLBTJ IFUJ LFMMP O KÊM
LFFO&OOFOLJMQBJMVBJMUBQÊJWÊO
PIKFMNBTTB PMJ NPPUUPSJQZÚSÊO
IVPMFMMJOFO MÊQJLÊZOUJ TFLÊ WPJ
NJFOLFSÊZTKBUBSQFFMMJOFOOFT
UFUBOLLBVT
Osakilpailu 64UBSUUJNFOJKBNJOÊ
PMJOIJFNBOMJJBOWBSPWBJOFOFO
OFO FOTJNNÊJTUÊ LVSWJB KPUFO
UJQVJOIFUJNVVUBNJBTJKPKB0MJO
ZIEFTUPJTUB FOTJNNÊJTFO LJFS
SPLTFO KÊMLFFO KPUFO KPVLPO
PIJUUFMVPMJBMLBNBTTB4BBWVUJO
NFMLPOPQFBTUJZIEFLTÊOOFOTJ
KBOKBOOFMMÊLJFSSPLTFMMBPO
OJTUVJO PIJUUBNBBO 4KPFSE 7BO
#VJUFOJO 4JUUFO BKPJO OPQFBTUJ
LJJOOJ "JSPMEJO KB -JCPS ,BNF
OJDLZO KB LVPMBTJO LVVEFUUB TJ
KBB /FMKÊOOFOUPJTUB LJFSSPLTFO
KÊMLFFOPMJOUPEFMMBMÊIFMMÊIFJUÊ
KPUFO OZU WBJO PEPUJO PJLFBB
UJMBJTVVUUB QÊÊTUÊ KBSSVUVLTFTTB
IFJEÊO PIJ 7BMJUFUUBWBTUJ OJJO
FJJIBOUBQBIUVOVUWBBOWJJNFJ
TFTTÊPJLFBTTBLBBSUFFTUBFOOFO
NBBMJTVPSBB QÊÊEZJO LVOOPO
IJHITJEFSJJO KPLB MFOUPNBULBO
KÊMLFFO QÊÊUUJ NJOVO LJMQBJMVOJ
,BBUVNJOFO BJIFVUUJ NVTUFMNJB
KB LJQVB NVUUB OÊJO LVJUFOLJO
FUUÊQBSBTLJFSSPTBJLBOJPMJ
ZIEFOOFMMÊUPJTUB LJFSSPLTFMMB
5ÊZTJO IZWÊLTZUUÊWÊ QBSBOOVT
TFLVOOJMMB WVPEFTUB 7PJUPO WFJ .BSL -BXFT TVIUF
FMMJTFOIFMQPTUJTFOKÊMLFFOLVO
-FY7BO%JKLLFTLFZUUJUFLOJTUFO
POHFMNJFOUBLJB
*MUBQÊJWÊO %JEEJ &OMVOE KB
NJOÊ WJFUJNNF LPSKBBNBMMB
NPPUUPSJQZÚSÊÊ TFVSBBWBB LJM
QBJMVBWBSUFO
,PUJNBULBMMB QÊÊUJNNF FUTJÊ
WFUUÊ LBJLFO TFO LVVNBO KÊM
LFFO NJUÊ LPJNNF LJTBWJJLPO
MPQQVOB "KPJNNF LPIUJ 'JSFO
[FÊ KB LÊÊOTJNNF OPLBO LPIUJ
Ahdasta.
Foto: [email protected]
Tiukka vasen tulossa.
Foto: [email protected]
1JTBB KB SBOOJLLPB "MLPJ UVMMB
IÊNÊSÊKBNFJEÊOQJUJQZTÊIUZÊ
KBZÚQZÊKPTTBLJO5ÊOÊQÊJWÊOÊ
MÚZUZZ LZMMÊ IZWJÊ BQVWÊMJOFJUÊ
HQT OBWJHBBUUPSFJEFO NVPEPTTB
KBOÊQQÊJMJNNFLJOSVVUVVOwMÊ
IJNNÊOw MFJSJOUÊBMVFFO #BSDP
SFBMF 1BJLBO OJNJ PMJ 7JODJ 4
#BSPOUP "KPJNNF VTFJUB LJMP
NFUSFKÊ 0MJ UVMMVU QJNFÊ KB UJF
NVVUUVJ ZIÊ LBQFBNNBLTJ KB
NVULJLLBBNNBLTJKBMJTÊLTJTJJOÊ
PMJ UPEFMMB KZSLLÊ ZMÊNÊLJ ,VO
PMJNNF BKBOFFU UVOOJO LJMP
NFUSJO UVOUJOPQFVEFMMB PMJNNF
ZMMÊUUÊFO QFSJMMÊ MFJSJOUÊBMVFFMMB
1JNFÊTTÊ NFJMMÊ FJ PMMVU NJUÊÊO
LÊTJUZTUÊNBJTFNJTUB0MJLVJUFO
LJO UÊZTJO TFMWÊÊ FUUÊ PMJNNF
LPSLFBMMB ZMIÊÊMMÊ TJMMÊ BMIBBMMB
MBBLTPTTBOÊLZJWÊIÊOWBMPB5F
JNNFOPQFBOJMMBMMJTFOKBFJLVO
OVLLVNBBO,VOOPOZÚVOFUUF
LJWÊUUFSÊÊ,VOIFSÊTJNNFTFV
SBBWBOBQÊJWÊOÊTBJNNFOÊIEÊ
VTLPNBUUPNBOOÊLZNÊOQPIKB
MBJTJOTJMNJO-FJSJOUÊBMVFTJKBJUTJ
WVPSFMMBQBSJOTBEBONFUSJOLPS
LFVEFTTB 5PTDBOB PO UPEFMMB
LBVOJTQBJLLB
-BTLFVUVNJOFO BMBT MFJSJOUÊ
BMVFFMUBLFTUJBJOBLJOZIUÊLBVBO
LVJOZMÚTBKBNJOFO4VVOUBTJN
NFLPIUJ1JTBBBKPJNNFOPQFBT
UJLZMÊOMÊQJKBPUJNNFQBLPMMJTFU
LVWBULBMUFWBTUBUPSOJTUB*UBMJBO
SJWJFSBO KÊMLFFO KBULPJNNF QP
IKPJTFFO KB QZTÊIEZJNNF -JEP
EJ $BNBJPSFTTB &SJUUÊJO TJJTUJ
SBOUB KPTTB QÊÊTJNNF VJNBBO
LVVNBONBULBOKÊMLFFO7FTJFJ
PMMVUWBSTJOBJTFTUJLZMNÊÊNVUUB
VJOUJ UFLJ FSJUUÊJO IZWÊÊ 5ÊUÊ
TFVSBTJ QBSJO QÊJWÊO NJUUBJOFO
TJJSUZNÊQÊULÊ UBLBJTJO )PMMBO
UJJO
Noudamme
www.colorcenter.nu
ROMUAUTOT
Målfärg – Tapeter – Golv – Kakel – Klinkers
Maalit – Tapetit – Lattiat – Kaakelit – Klinkerit
maksutta
PIETARSAAREN
AUTOHAJOTTAMO OY
Launikaarre 11,
puh. 0500-669 671
INREDNINGSAFFÄR – SISUSTUSLIIKE
7248707
Köpmansgatan 18
Kauppiaankatu
Jakobstad/Pietarsaari
God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla kunder
TV-Wistbacka
Bodöskatavägen 20, 68550 ÖJA
044 336 0277
Asuntoauto 6-henk.
saa ajaa B-kortilla,
ilmastointi, tv, dvd.
Pakettiauto,
B-kortilla, ilmastointi, 9 m3.
Varaa ajoissa!
Suoritan myös muuttoja.
Niclas/040 522 0480
___LI\I[\WZMÅ
Försäljning och reparation av
datorer och tillbehör
Strandvägen 2, 68500 Kronoby
Tfn 050-376 8680
8
Torsdagen den 18 december 2008
Över
400
demonterade
demonterade VOLVO
VOLVO
personbilar
personbilar
Begagnade bildelar:
• motorer• växellådor
• plåtdelar • inredning
Nyhet!
Duett, PW, Amazon,
140-serien nya delar
S80, S&V70, S&V40, 900, 850
700, 400, 300, 240, 140-serier
• NYHET: Demonterar även Jenkki-bilar!
ackfälts bilservice & bildemontering
68410 NEDERVETIL
www.backfalt.fi
bildemontering: 040-733 2493, 040-769 4493 verkstad 06-864 8493, 040-823 4100
www.bike-trim.fi
Kari Vehniäinen - frå
Det som böjligtTLBCMJTLBCÚKBT
JUJECSVLBSEFUIFUB5BMFTÊUUFU
TUÊNNFS EFmOJUJWU JO QÌ ,BSJ
7FIOJÊJOFO)BOWBSCBSBFO
ÌSJHQPKLTQPMJOHOÊSIBOCÚSKBEF
LÚSBNPQFEQÌJTFO/VIBSIBO
UÊWMBU FUU LWBSUTTFLFM QÌ JTCBOB
NFOEFUÊSTPNSPBESBDJOHGÚSBSF
TPNIBOOVIÌMMFSQÌBUUHÚSBTJH
FUUOBNOJOPNNPUPSTQPSUFO
J TMBEE NFE BMMB SFHMBHF TÊHFS
7FIOJÊJOFO
/ÊSIBOKÊNGÚSEFCÌEBTQPS
UFSOB TÌ OPUFSBS IBO BUU NBSHJ
OBMFSOB ÊS CFUZEMJHU TUÚSSF QÌ
JTCBOBO *GBMM LMJNBUFU J WÊSMEFO
WBS BOOPSMVOEB TLVMMF PDLTÌ JT
CBOFSBDJOHFO IB FO IFMU BOOBO
CSFEEÊOWBEEFOIBSJEBH%FU
ÊS7FIOJÊJOFOÚWFSUZHBEPN
Vehniäinen är född J EFU TPN
LBO LBMMBT JTCBOBOT .FDLB EFU
WJMM TÊHB ,POOFWFTJ )BO WÊYUF
VQQFUUTUFOLBTUGSÌOJTCBOBOEÊS
EF EVLUJHB GÚSBSOB IÚMM UJMM TÌ
EFU CMFW TPN FUU BOESB IFN GÚS
IPOPN )BO LPN BUU UJMMCSJOHB
NZDLFUUJEJ*MLLB)FJOÊBIPTHB
SBHFPDILVOEFQÌOÊSIÌMMGÚMKB
NFE OÊS FYQFSUFSOB NFDLBEF
NFE TJOB JTCBOFNPUPSDZLMBS
.FEUJEFOCMFWEFUFOLVCJLT
JTCBOFDZLFM PDI BMM GSJUJE LPN J
QSBLUJLFOBUUUJMMCSJOHBTQÌJTFO
*EBHTMÊHFUIBSIBOBMMUTÌÌLUJT
CBOBJÌSPDITQPSUGPSNFOMF
WFSPDINÌSBMMUKÊNUHPUUJ,PO
OFWFTJ
Hans karriärJOPNSPBESBDJOHFO
CÚSKBEFMÌOHUTFOBSFÊOÊWFOUZ
SFOQÌJTCBOB%FOJEBHÌSJHF
JTCBOFWJSUVPTFO LÚSEF NPUP
DSPTTGSBNUJMMNFOEFUCMFW
GÚSKPCCJHUOÊSIBOIBEFBWBODF
SBUUJMM"LMBTT4BNUJEJHUmDLIBO
DIBOTFOBUUUFTUBSPBESBDJOHNFE
FOLVCJLBSFFOIPKTPNWBS
MÌOBE
%FULÊOEFTWÊMEJHUMÊUUJKÊN
GÚSFMTFNFENPUPDSPTT+BHLÚSEF
FOUÊWMJOHJ#DDPDIIÚMMTVQQ
SÊUUÊOEBJOJNÌM*OTBUTFOSÊDLUF
UJMMGÚSFOGKÊSEFQMBDFSJOHNJOOT
7FIOJÊJOFO
%ÌWBSIBOGBTU-BHPNUJMMGÚM
KBOEFTÊTPOHJOGÚSTLBGGBEF
IBO FO FHFO LVCJLBSF GÚS
SPBESBDJOH NFO GSBNHÌOHBSOB
VUFCMFWIFMUPDIIÌMMFU
+BHTLSVWBEFPDINFDLBEFFO
NBTTBNFOIBEFJOHFOBOJOHPN
IVSTBLFSPDIUJOHTLVMMFKVTUFSBT
PDITUÊMMBTJO%FTTVUPNWBSEFU
TÌIJNMBEZSU#VEHFUFOWBSOÊT
UBO QÌ OPMM FGUFSTPN BMMB NJOB
QFOHBS IBEF GÚSCSVLBUT VOEFS
JTCBOFTÊTPOHFO TÊHFS 7FIOJÊ
JOFO
Isbaneracingen
LPNQMFUUFSBS
PDICJESBSPDLTÌUJMMBUUVUWFDLMB
7FIOJÊJOFOTTBUTOJOHQÌSPBESB
DJOH%FUIBSIBOJOTFUUGÚSMÊOHF
TFEBO
.BOMÊSTJHIBOUFSBPMJLBTJ
UVBUJPOFS TPN UJMM FYFNQFM IVS
NBOTLBMMBHFSBOÊSHSFQQFUGÚS
TWJOOFSVOEFSDZLFMO4BNUJEJHU
GÌSNBOPDLTÌDIBOTFOBUUUFTUB
PDIHÌÚWFSHSÊOTFOVUBOBUUTJ
UVBUJPOFO CMJS BMMUGÚS BMMWBSMJH
4FEBO GÌS NBO GÚSTUÌT NZDLFU
ÚWOJOHJBUUTUZSBFONPUPSDZLFM
Samma år ÌESPH IBO TJH UJMM QÌ
LÚQFU FO TLBEB QÌ FO BW SZHH
NY DIMENSION
Du behöver
endast
mopedkort
för att köra!
Liten
utanpå.
stor inuti
Mopedbil!
Ligier X-TOO
från
11.300E
+lev.kostn.
• ingen fordonskatt
• bränsleförbrukning 3 l/100 km
Bra urval av nya och begagnade bilar
Service och reservdelar
www.drivein.fi
Auktoriserad återförsäljare
Industrivägen 7, 68660 Jakobstad
06-723 1561 Fax 06-723 3561
GSM 050-546 9889
Kari visar hur en isbanemotorcykel hanteras.
LPUPSOB ­OEÌ HJDL IBO TUFHWJT
GSBNÌU&GUFSnFSBÌSTUSBHHMBOEF
BWBODFSBEF IBO UJMM "LMBTTFO J
SPBESBDJOHFOTBNUJEJHUTPNIBO
CZUUF VQQ TJH PDI CÚSKBEF LÚSB
DDTSPBESBDJOH
%FUWBSJOHFUCJMMJHULMJW4KÊM
WB VOEFSIÌMMFU CMFW EVCCFMU TÌ
Läcker
kylaren?
Är kylaren trasig?
Kom till oss, vi fixar den.
Vi reparerar eller
byter block i vanliga kylare och
också i kylare med plasttank.
Vänd Er med förtroende till oss.
Vi har över
30 års erfarenhet.
9
Torsdagen den 18 december 2008
ån isbanevirtuos till rr-äss
GÚSDD*WÊOUBOQÌTÊTPOHFO
JOGÚSTLBGGBEFT FO ÌMEFS
TUJHFO :BNBIB GÚS ESBCCOJOHBS
J 4VQFSCJLF 7JOUFSO HJDL ÌU UJMM
FO UPUBMSFOPWFSJOH BW DZLFMO
NFOUSPUTBUUIBOIBEFÌLUNJOTU
LJMPNFUFSCMFWIBOJOUFEV
PDICÊTUFCSPSNFENPUPSDZLFMO
VOEFSEFOGÚSTUBTÊTPOHFO)BO
LPN JOUF FOT J OÊSIFUFO BW EF
WBSWUJEFSIBOIBEFÌLUNFE
BO
Det kan ge WJMLFO GÚSBSF TPN
IFMTU HSÌ IÌS 4BLFO CMFW JOUF
FUUEVHHCÊUUSFBWBUUOÊTUBOBMMB
ÌLUFJGSÌOIPOPN&OTKÊUUFQMBUT
J TBNNBOESBHFU J '.UBCFMMFO
HKPSEF BUU EFU LÊOEFT OÊTUBO
IPQQMÚTU *OGÚS GÚMKBOEF TÊTPOH
LPN +BSLLP .JOLLJOFO NFE
TPN NFLBOJLFS %FU CMFW NFS
LÚSUSÊOJOHÊOOÌHPOTJOGÚSSPDI
OVTKÚOLPDLTÌWBSWUJEFSOBNFO
IBOmDLOÚKBTJHNFEFOÌUUPOEF
QMBUTJ'.
Foto: Harri Lahti/Morefoto.
EZSUPDIEFUCMFWNJOTUEVCCFMU
TÌKPCCJHUBUUNFDLBNFEDZLFMO
%FTTVUPN PDI EFU WBS WÊSTU
MZDLBEFT KBH JOHFU WJEBSF NFE
EFUIFMMFS
Men 2001 fick han NÚKMJHIFU BUU
UFTUB FO LVCJLT NPUPSDZLFM
PDIEÌmDLIBODIBOTFOBUUÌLB
FOIFMEFMVUBOBUUCFIÚWBNFDLB
IFMBUJEFO%FULÊOEFTCSBoPDI
SÊUUoBUULÚSBNFEFONPUPS
DZLFM'BSUFOÚLBEFPDIJ#PUOJB
SJOHJ+VSWBHSFKBEFIBOFOTKVOEF
QMBDFSJOH 5WÌ ÌS TFOBSF WBOO
IBO ÊOUMJHFO '. J SPBESBDJOH
Till 2006 skaffade han FO TQSJM
MBOT OZ :BNIB 3 NPUPSDZLFM
PDIEÌLPNÊWFOGBSUFO&GUFS
ÌSTTMJUIBEFUFBNFUMÊSUTJHFOEFM
PNIVSNBOGÌSNPUPSDZLFMPDI
DIBVGGÚS BUU GVOHFSB TBNTQFMU
4ÊTPOHFOTIÚKEQVOLUWBSTFHFSO
WJE.PUPQBSLJ7JSUBTBMNJ%FTT
VUPNTBUUFIBOOZUUWBSWSFLPSE
TMVUBEFIBOQÌBOESBQMBUTJ
4VQFSCJLF'.
Senare på höstenCMFWEFUPDLTÌ
OÌHSBMPQQJ4WFSJHF'SBNHÌOHFO
J .PUPQBSL ÚQQOBEF PDLTÌ OZB
EÚSSBS mOBOTJÊSFSOB o EF TPN
BMMNÊOU CSVLBS LBMMBT GÚS TQPO
TPSFSoIBEFGÌUUVQQÚHPOFOGÚS
7FIOJÊJOFO
Under 2007CÚSKBEFEFUHÌSJLUJHU
GPSU%ÌQSÚWBEFIBOÊWFOQÌBUU
ÌLBEFOUVGGB*%.4VQFSCJLFSP
BESBDJOHTFSJFO%ÊSTMVUBEFIBO
QÌFOFQMBUTUPUBMU4BNNBÌS
WBOOIBO4VQFSCJLF'.QVUTB
EFWBSWSFLPSEFUJ7JSUBTBMNJPDI
TBUUFEFTTVUPNOZUUWBSWSFLPSEJ
"MBTUBSP)BOIÚMMEFOTUJMFOVO
EFSEFOHÌOHOBTÊTPOHFO
%ÌCMFWEFUFOOZ'.TFHFSJ
4VQFSCJLFFOTKÊUUFQMBUTJ*%.
/VSCVSHSJOHPDIOZUUWBSWSFLPSE
QÌ#PUOJBSJOHJ+VSWB*OHBGSBN
HÌOHBSLPNNFSHSBUJT%FUWJTBS
PN JOUF BOOBU EFO NÊUBSF TPN
SÊLOBS LJMPNFUFS PDI NJM ,BSJ
7FIOJÊJOFO BWWFSLBEF NJOTU
LJMPNFUFS QÌ CBOB TÊ
TPOHFO
/VmOOTEFUGÚSTUÌTBOMFEOJOH
BUU CMJDLB GSBNÌU 7BE IÊOEFS
OV
/ÊTUBTÊTPOHCÚSEFUCMJFO
QPEJVNQMBUTJ*%.TFSJFO&GUFS
EFUGSÌOPDIGSBNÌUCMJSEFU
FOTBUTOJOHQÌDD4VQFSTQPSU
7.
Fullärd och färdig TPN SPBESB
DJOHGÚSBSF ÊS IBO GÚSTUÌT JOUF
%FU CMJS NBO BOUBHMJHFO BMESJH
IFMMFS ,BSJ 7FIOJÊJOFO WFU BUU
EFUmOOTNÌOHBEFUBMKFSBUUmO
TMJQB PDI GÚSCÊUUSB PN IBO WJMM
CMJ SJLUJHU IFU PDI GSBNHÌOHTSJL
QÌBTGBMU
%ÌHÊMMFSEFUBUULVOOBIBO
UFSBFOTVQFSCJLFMJLBEJTUJOLUJWU
PDI NFE TBNNB QSFDJTJPO TPN
KBH IBOUFSBS FO JTCBOFNPUPSDZ
Nyheter • Uutuuksia -09
Derbi DRD Pro 50 SM
Kawasaki Ninja 250 R
KARI I ETT NÖTSKAL
Copyright Harri Talvio 2008.
Namn: Kari Vehniäinen
Född: den 1 april 1976 i Konnevesi.
Bor: i Konnevesi.
Yrke: Serviceofficer vid Karjalan
Lennosto
Höjdpunker under karriären: första
FM-guldet på isbana, första FMguldet i Superbike.
Andra meriter på isbana:
12 FM-guld i olika serier (125, 250
och 500cc).
LFM 'JYBS KBH EFU TÌ CPSEF EFU
SÊDLBNZDLFUMÌOHU4LJMMOBEFOJ
EBHÊSBUUKBHCFIÚWFSNFUFS
QÌNJHBUUHÚSBFOTMBEELPSSJHF
SJOHNFETVQFSCJLFOOÊSKBHTLBMM
ÊOESBLVSTNFEBOWÊSMETUPQQFO
HÚSEFUQÌGVUUJHBNFUFS/ÊS
NBO LBO VUOZUUKB FO TMBEE FM
MFS FUU VOEBOUBHTUJMMTUÌOE TPN
NBOCFmOOFSTJHJEÌÊSEFUFO
TUZSLB
Roadracing är FO TQPSU EÊS EV
NÌTUFCFTUÊNNBEJHGÚSBUUWJOOB
PN EV WFSLMJHFO TLBMM HÚSB EFU
GBTUTMÌS7FIOJÊJOFO
www.velomoto.fi
Kawasaki VN900 Custom
Sandsundhallen, Bennäsvägen 141, JAKOBSTAD
Sandsundin halli, Pännaistent. 141, PIETARSAARI
tfn. 06-781 1901 puh.
Öppet • Avoinna:
vard./ark. 10-17, lö/la 10-13
Helsingfors/Helsinki 31.1.09
Derbi GPR 50 Racing
DiMeglio RD
Kawasaki Z750
MC-MÄSSA -09 MP-MESSUT -09
81,- (inkl. hotell/sis. hotelli).
Reserv. & info/Varaus & tied.: 0400-445 600
10
Torsdagen den 18 december 2008
Racerbanornas bana
SPA-FRANCORCHAMPS
16-17.8.2008
Race 7 och 8J4VQFSNPOP6&.
DVQLÚSEFTQÌEFOMFHFOEBSJTLB
41" CBOBO J #FMHJFO )VWVEUF
NBU GÚS EFU IÊS WFDLPTMVUFU WBS
w5IFIPVSTPG4QBwFUUUJN
NBSTFOEVSBODFMPQQ
+BH IBEF GPSUGBSBOEF FO ÚN
NBOEF IBOE FGUFS LSBTDIFO J
*UBMJFOWFDLPSUJEHBSFNFOFG
UFSTPNEFOWBSPLFOMJHUMÊLBSFO
TPN VOEFSTÚLUF TÌ TLVMMF EFU
OPH HÌ BUU ÌLB SBDF 4QBCBOBO
WBSIFMUOZGÚSNJHTÌEFUTLVMMF
IB WBSJU CSB BUU FOT GÌ HÌ FMMFS
DZLMBOÌHPUWBSWJOOBOEFUCMFW
EBHTBUUÌLBNPUPSDZLFM&OCBOB
TPNNÊUFSNWBSWTBNUIBS
TUPSB IÚKETLJMMOBEFS J LPNCJOB
UJPONFENZDLFUIÚHGBSULSÊWFS
USÊOJOHGÚSBUUGÌEFUBUUHÌGPSU
w1PNCJw -JMMLWJTU UKÊOTUHKPSEF
TPNNFLBOJLFSWJEEFOIÊSUÊW
MJOHFO
Lördag 16.8.'ÚSTUBUJETUSÊOJOHFO
HJDLJTUPSUTFUUÌUUJMMBUUIJUUBSVOU
CBOBOPDINFNPSFSBLPNCJOB
UJPOFSOB BW TWÊOHBS %FU HÌS
NZDLFU GPSU J WJTTB VUGÚSTQBSUJFS
TPNÊSLPNCJOFSBEFNFEMÌOHB
TWÊOHBS%FULBOTLFNFTUVQQMF
WFMTFGZMMEBNPNFOUFUQÌEFOIÊS
CBOBO ÊS OÊS NBO GSÌO OÊTUBO
TUJMMBTUÌFOEF J IÌSOÌMFO FGUFS
TUBSUNÌMSBLBO BDDFMFSFSBS HF
OPNBMMBWÊYMBSOFSGÚSCBDLFPDI
JOJ&BVSPVHFQBSUJFU&ONZDLFU
TOBCCDIJLBOJEBMFOGÚMKEBWFO
NZDLFUCSBOUVQQGÚSTCBDLFJIÚ
HFSTWÊOH.PUPSDZLFMOTGKÊESJOH
USZDLTJIPQMJLBTÌUSZDLTGÚSBSFO
OFE NPU NPUPSDZLFMO )ÊSFGUFS
GÚMKFS FO CMJOE WÊOTUFSTWÊOH J
GVMMHBT)ÊSLVOEFKBHHÌNZDLFU
GPSUBSFWJTBEFGÚSTUBUJET
USÊOJOHFOT SFTVMUBU UPUBMU F
UJE .JO ÚNNBOEF IÚHFSIBOE
HKPSEF TJH QÌNJOE WJE WBSKF JO
CSPNTOJOH PDI EFU HKPSEF JOUF
ÌLOJOHFOMÊUUBSFEJSFLU
*EFOBOESBUJETUSÊOJOHFOIJU
UBEF KBH CFUZEMJHU CÊUUSF SVOU
CBOBO PDI mDL MJUF NFS nZU J
ÌLOJOHFO .FLBOJLFSO IBEF
ÊWFOCZHHUQÌUBOLFONFEHBO
TLBIÌSETUPQQOJOHTÌKBHLVOEF
TUÚEB NFS NPU EFO PDI NJOTLB
CFMBTUOJOHFO QÌ IBOEFO WJE JO
CSPNTOJOHBSOBMJUF&GUFSWBSW
J EFO BOESB UJETUSÊOJOHFO TUBO
OBEFLMPDLBOQÌWJMLFUCF
UZEEFFTUBSUSVUB1PMFUPHTBW
-FYWBO%JKLNFE
Starten går i SPA, som syns så är Ardennerna kuperade.
Foto: [email protected]
cz
Ut på start-mål rakan.
Söndag 17.8. 8BSNVQ LÚSEF WBSW PDI DZLFMO GVOHFSBEF CSB
.FO EFO ÚNNBOEF IBOEFO
EÊNQBEF OPH GBSUFO ÌTLJMMJHU
)BEFFXBSNVQUJE
Race 7.%FUTKVOEFSBDFUJ6&.
TVQFSNPOPTFSJFO CMFW FUU SÚE
nBHHTSBDFTPNKBHBMESJHVQQMFWU
UJEJHBSF4UBSUFOHJDLPDIQÌGÚS
TUB WBSWFU ÌLUF 3PC )BLXPPSU
PNLVMM SÚEnBHH PDI EFU CMFW
PNTUBSU &GUFS PNTUBSUFO IBOO
WJ WBSW JOOBO GÚSBSF WBS JO
Foto: [email protected]
CMBOEBEFJFOLSBTDITPNMFEEF
UJMMFOSÚEnBHHTJUVBUJPOJHFO/V
ESPH EFU VU QÌ UJEFO FGUFSTPN
EFULPNPMKFTQJMMQÌCBOBOTPN
TLVMMF TBOFSBT 0NTUBSU NFE WBSWBUULÚSB+BHWBSSFMBUJWUCSB
JWÊHPDIMZDLBEFTUBNJHVQQUJMM
FOFQPTJUJPOUSPUTIBOEFOTPN
IFMBUJEFOHKPSEFTJHQÌNJOE5Z
WÊSSTÌWBSKBHMJUFGÚSJWSJHJEFO
TJTUBVUGÚSTCBDLFCÚKFOJOOBOUJMM
CBLBSBLBOPDINJTUFHSFQQFUFO
TUVOEQÌGSBNIKVMFUWJMLFUHKPSEF
BUUKBHHJDLGÚSCSFUUPDIIBNOB
Ut igen för omstart efter rödflagg.
EFBUUSÊUBVQQDZLFMOPDIUBFUU
WBSWJHFOPNHSVTGÌMMBO%ÊSUBQ
QBEFKBHnFSBQMBDFSJOHBSJOOBO
KBH WBS UJMMCBLB VQQ QÌ CBOBO
7JENÌMHÌOHFOWBSKBHFNBO
7BOOHKPSEF-FYWBO%JKL.JO
CÊTUB WBSWUJE J EFUIÊS SBDFU WBS
Race 8. &GUFSTPN EFU IBEF WBSJU
FO IFM EFM JODJEFOUFS PDI PSHB
OJTBUJPOFOWBSNZDLFU#FMHJTLTÌ
GPSUMÚQUF QSPHSBNNFU JOUF TPN
EFU CPSEF VUBO SBDFO LPSUBEFT
Foto: [email protected]
BW GÚS BUU TQBSB UJE 7ÌSU SBDF
LPSUBEFT BW UJMM WBSW 4UBSUFO
HJDLPDIFUUHBOTLBPESBNBUJTLU
SBDFGÚMKEF+BHHKPSEFJOHBTUPSB
NJTTUBH PDI LPN PN &NJMJBOP
-B[[BSJOJJOOBOTJTUBWBSWFUUZ
WÊSS TÌ MZDLBEFT KBH JOUF LMÊUUSB
IÚHSF J EFUIÊS SBDFU EFU HKPSEF
BMMEFMFTGÚSPOUWJEJOCSPNTOJOH
BSOB,PNOFEQÌJEFUIÊS
SBDFUTÌFOUZEMJHGÚSCÊUUSJOHUBDL
WBSFBUUKBHCÚSKBEFLÊOOBCBOBO
CÊUUSF-FYWBO%JKLWBOOEFUIÊS
SBDFUPDLTÌ
11
Torsdagen den 18 december 2008
Märkligt
bra delar!
s
n
e
d
a
Mån !
Fixus
Compass 3000
halogen H1
Navigator halogen H1
Klara /st
52`
Klara /st
110`
Blåa /st
Rally 175 ”Lill Knick”
halogen H1
115`
56`
61`
Klara /st
Blåa /st
H3
Klara /st
Blåa /st
11,50`
Pikkusen myöheisempi pystyisi jarruttaa.
Foto: [email protected]
Ratojen rata
SPA-FRANCORCHAMPS
16.-17.8.2008
Supermono6&.$VQJOPTBLJM
QBJMVU KB BKFUUJJO MFHFOEBBSJ
TFMMB 41"O SBEBMMB #FMHJBTTB
1ÊÊUFFNBUÊMMFWJJLPOMPQVMMFPMJ
w5IFIPVSTPG4QBwLBIEFLTBO
UVOOJO FOEVSBODFLJTB ,ÊUUÊOJ
TÊSLJ FEFMMFFO *UBMJBO LBBUVNJ
TFOKÊMLFFOKPLBUBQBIUVJLPMNF
WJJLLPBTJUUFONVUUBLPTLBLÊUF
OJUVULJOFFOMÊÊLÊSJONJFMFTUÊTF
PMJPLPMJTJLZMMÊNBIEPMMJTUBLJM
QBJMMB4QBSBUBPMJNJOVMMFUÊZTJO
VVTJKPUFOPMJTJPMMVUIZWÊQÊÊTUÊ
FEFT LÊWFMFNÊÊO UBJ QPMLVQZ
ÚSÊJMFNÊÊO KPJUBLJO LJFSSPLTJB
SBUBBFOOFOLVJOBMLPJJUTFNPP
UUPSJQZÚSÊMMÊBKP3BUBKPOLBQJ
UVVTPMJNLJFSSPTKBKPTTB
PMJTVVSJBLPSLFVTFSPKBKBLPWBB
WBVIUJBWBBUJIBSKPJUUFMVBFOOFO
LVJOTFBMLPJTVKVNBBOw1PNCJw
-JMMLWJTU UPJNJ NFLBBOJLLPOB
UÊTTÊLJMQBJMVTTB
Lauantai 16.8. &OTJNNÊJOFO
BJLBBKPNFOJTVVSFMUBPTJOTJJOÊ
FUUÊ PQFUUFMJO LJFSUÊNÊÊO SBUBB
KB QBJOPJO NJFMFFOJ LBBSSFZI
EJTUFMNJÊ 5JFUZJTTÊ BMBNÊJTTÊ
KPJTTBPMJQJULJÊLBBSUFJUBWBVIUJ
PMJ LPWB &ILÊ FMÊNZLTFMMJTJO
IFULJUÊMMÊSBEBMMBPOLJJIEZUUÊÊ
OPMMBWBVIEJTUB BMBNÊLFFO KB
&BVSPVHFKBLTPPOMÊIUÚTVPSBO
KÊMLFJTFTUÊ IJVTOFVMBNVULBTUB
&SJUUÊJO OPQFB DIJLBBOJ MBBLT
PTTBKPUBTFVSBBFSJUUÊJOKZSLLÊ
PJLFBMMFLBBSUVWBZMÊNÊLJ.PP
UUPSJQZÚSÊO KPVTJUVT QBJOVJ LB
TBBOKBOJJONZÚTQBJOVJLVMKFU
UBKBNPPUUPSJQZÚSÊÊWBTUFO5ÊUÊ
TFVSBTJ TPLFB UÊZEFMMÊ LBBTVMMB
BKFUUBWBLBBSSFWBTFNQBBO5ÊT
TÊ LBBSUFFTTB PMJTJO WPJOVU BKBB
QBMKPO MVKFNQBB &OTJNNÊJTFO
BJLBBKPO UVMPT PO NJLÊ
POTJKB4ÊSLFWÊPJLFBLÊUFOJ
NVJTUVUUJ JUTFTUÊÊO KPLBJTFTTB
KBSSVUVLTFTTBNJLÊFJPMMFOLBBO
IFMQPUUBOVUBKPB
5PJTFTTBBJLBBKPTTBPTBTJOSB
EBOQBMKPOQBSFNNJOKBBKPTVKVJ
NZÚTIJFNBOKPVIFWBNNJO.F
LBBOJLLPOJPMJNZÚTSBLFOUBOVU
NFMLP LPWBO UVFO KPUB WBTUFO
QZTUZJO UVLFVUVNBBO KBSSVUVL
TJTTB KB QJFOFOUÊNÊÊO KPOLJO
WFSSBOLÊUFOJSBTJUVTUB5PJTFTTB
BJLBBKPTTB BKPJO LJFSSPTUB KB
QBSBTBJLBOJPMJNJLÊUBS
LPJUUJZIEFUUÊUPJTUBMÊIUÚSVVUVB
1BBMVQBJLBO PUUJ -FY WBO %JKL
BKBMMB
Sunnuntai 17.8. "KPJO XBSNV
QJTTBLBIEFLTBOLJFSSPTUBKBQZ
ÚSÊ UPJNJ IZWJO NVUUB TÊSLFWÊ
LÊUFOJ IJEBTUJ WBVIUJB IVPNBU
UBWBTUJ"KPJOZIEFLTÊOOFLTJOP
QFJNNBOXBSNVQBKBO
Osakilpailu 7 4FJUTFNÊT PTBLJM
QBJMV6&.4VQFSNPOPTBSKBTTB
NVPEPTUVJ QVOBMJQQVJTJNNBLTJ
LJTBLTJNJUÊPMFOLPTLBBOBJLBJ
TFNNJO LPLFOVU -ÊIUÚ UBQBI
UVJ KB FOTJNNÊJTFTTÊ NVULBTTB
3PC)BLXPPSULBBUVJQVOBJOFO
MJQQVKBVVTJOUBMÊIUÚ&IEJNNF
BKBBVVTJOUBMÊIEÚOKÊMLFFOLBLTJ
LJFSSPTUB LVOOFT LPMNF BKBKBB
PMJ TFLBBOUVOVU UJMBOUFFTFFO
KPLB KPIUJ KÊMMFFO QVOBJTFFO
10`
Kom gärna in
och fråga mer!
Specialaffär för
reservdelar och
tillbehör för
motorfordon
J.stad, Köpmansgatan 8,
tfn (06) 723 1888
www.aktia.fi
MJQQVVO/ZUBJLBBLVMVJQBMKPO
LPTLBSBEBMMFPMJWVPUBOVUÚMKZÊ
KPLBQJUJQPJTUBB6VTJOUBMÊIUÚKB
WJJTJ LJFSSPTUB BKFUUBWBOB 0MJO
NFMLP IZWJO NBULBTTB KB PO
OJTUVJOOPVTFNBBOLVVEFOOFMMF
TJKBMMFWBJLLBLÊTJNVJTUVUUJLPLP
BKBOJUTFTUÊÊO7BMJUFUUBWBTUJPMJO
IJFNBO MJJBO JOOPLBT WJJNFJ
TFTTÊ BMBNÊLJNVULBTTB FOOFO
UBLBTVPSBB KB FUVQZÚSÊ NFOFUUJ
IFULFLTJ QJUPOTB NJOLÊ TFV
SBVLTFOB BKPJO IJFNBO MFWFÊLTJ
KBKPVEVJOTVPSJTUBNBBOQZÚSÊÊ
KBLJFSTJOTPSBLBJTUBMFFOLBVUUB
5JQVJO VTFJO TJKPKB FOOFO LVJO
PMJO UBLBJTJO SBEBMMB .BBMJTTB
PMJO LZNNFOFT 7PJUPO WFJ -FY
WBO %JKL 1BSBT LJFSSPTBJLBOB
UÊTTÊLJMQBJMVTTBPMJ
Osakilpailu 8 ,PTLB LJTBTTB PMJ
PMMVU NFMLP KPVLLP IÊJSJÚJUÊ KB
PSHBOJTBBUJP PMJ IZWJO CFMHJBMBJ
OFOFJPIKFMNBKBULVOVUOJJOPMJTJ
QJUÊOZU WBBO LJMQBJMVB MZIFO
OFUUJJO KPUUB QZTZUUJJO BJLBUBV
MVTTB .FJEÊO LJMQBJMVNNF MZ
IFOOFUUJJOLVVUFFOLJFSSPLTFFO
-ÊIUÚNFOJKBTJUÊTFVSBTJNFMLP
UBQBIUVNBLÚZIÊ LJMQBJMV &O
UFIOZU TVVSJB WJSIFJUÊ KB QÊÊTJO
PIJUUBNBBO&NJMJBOP-B[[BSJOJO
FOOFOWJJNFJTUÊLJFSSPTUBNVUUB
WBMJUFUUBWBTUJFOPOOJTUVOVUOPVT
FNBBOFOÊÊLPSLFBNNBMMFUÊTTÊ
LJMQBJMVTTB LPTLB LÊUFFOJ UFLJ
BJWBO MJJBO LJQFÊÊ KBSSVUVLTJTTB
5ÊTTÊ LJMQBJMVTTB LJFSSPTBJLBOJ
PMJ NJLÊ PMJ TFMWÊ QBSBO
OVTTJJUÊTZZTUÊFUUÊBMPJOUVOUFB
SBEBO QBSFNNJO -FY WBO %JKL
WPJUUJNZÚTUÊNÊOLJMQBJMVO
Garantera husfriden med
Aktia Bolånegaranti.
Släktingar behövs inte till precis allting - bostaden och Aktia Bolånegaranti räcker till som säkerhet för ditt lån.
Med bolån från Aktia bestämmer du själv över ditt hem. Vi berättar gärna mera.
Turvaa kotirauhasi Aktia
Asuntolainatakauksella.
Sukulaisia ei tarvita ihan kaikkeen – asunto ja Aktia
Asuntolainatakaus riittävät lainasi vakuudeksi.
Asuntolaina Aktiasta ja olet kotisi herra.
Tule kuulemaan lisää.
NYHET! AN-SLANGAR
och KOPPLINGAR
Topplocksportning
Effektmätning Bil/Mc
Vielä edessä...
Foto: [email protected]
%FFEKTMiTNING
"),-#
4OPPLOCKSPORTNING
12
Torsdagen den 18 december 2008
UEM
supermono
calendar
2009
Preliminär
29- 31. May.PUPQBSL0TDIFSTMFCFO
4QFFEXFFL(FS
19-20. Jun.4OFUUFSUPO4VQFSCJLF6,
15-16. Aug.4QB#FM
11-13. Sep.)PDLFOIFJNSJOH*%.
'JOBMF(FS
03-04 Okt.DJSDVJU55"TTFO*OU
&OEVSBODFLN/M
? Okt..PTU$[
Magione, Italien.
GL-AUTO
Industrivägen 10 JAKOBSTAD (06) 723 6800
Teollisuustie 10 PIETARSAARI 0400 569 405
FRÅN OSS KAN DU HYRA BIL!
MEILTÄ VOIT VUOKRATA AUTON!
Jakobstads
Krockreparation
Norrshine motorsport
kiittää kaikki ilmoittajat, sponsorit
ja supporterit kaudelta 2008!
God Jul
och fartfyllt
nytt År
Måttbeställda stötdämpare för tävlingsbruk.
Erikoismitoitetut iskunvaimentimet kisakäyttöön.
Gaffelemulatorer – Etupääemulaattorit
Classic Racing/ Iceroad Racing
Luoma UEM a7 ajaa näillä/ kör med de här
www.hakalaservice.fi
044-595 4581
Industrivägen 5,
68660 Jakobstad
tfn (06) 723 5267
fax (06) 723 5275
Låt Micke på verkstaden tvätta
och vaxa Din bil inför julen.
Ring 044-361 8366
• BESIKTNINGSSERVICE • KAMREMSBYTE
• OLJEBYTE • DÄCKFÖRSÄLJNING
• BILTVÄTT M.M.
BHS
JULKLAPPSTIPS!
/*-t
6/t
1**-‡ "11‡
Besök vår
webb-butik
-!2).%%15)0-%.4!.$&!3()/.7%!2
li
Västerbackav. 6, Purmo
Ring 050 531 6791
www.bhs.fi
marine
ll & o
Fma Glenn
Sundstedt
C o n s u l t i n g
www.petor.fi
is ta
jor
P Krockreparationer och måleriarbeten
PRobot-rikt- bänk
PCAR-O-LINER elektroniskt mätaggregat
kr
l
vo
Förmånlig
bilservice!
s,
www.nykarleby.fi
Norrshine motorsport
tackar alla annonsörer, sponsorer
och supportrar för säsongen 2008!
Gla
'OD
*UL
Foto: [email protected]
6%2+49'3"­,4%
LEKSAKSSÅG
49½+!,569½
22E
HUSQVARNA
(5316!2.!
MOTORSÅGAR
från
4OPPUTRUSTADMOTORSÌG
(UIPPUVARUSTELTU
MOOTTORISAHA
219E
E
E
AL-Parts
- aluminium och syrafasta svetsarbeten
- poleringsarbeten
- svarvarbeten
DOSDUWV#NROXPEXV¿
040 583 2503
VERKTYGSBÄLTE
&,%%#%
*!#+!
&,%%#%4!++)
125EE
+/-")$5.+
+/-")+!..54
E
40E
*AKOBSTAD 0IETARSAARI
)NDUSTRIV4EOLLISUUSTIE
723 4330
TFNPUH
EKIP>>8I9<KJ;8>
[email protected]<EKP½G­@M­
Balance
53E
hjälmpaket..................
"ALANCEHJÊLM
PAKETKYPÊRÊPAKETTI E
Light69E
skyddsblus...................
,IGHTSKYDDS
E
BLUSTURVAPUSERO 12E
Skyddshandskar,
fr..................................
3KYDDSHANDSKARFR
TURVAKÊSINEETALK E
Skydds99E
halare..........................
Skyddshalare
Pro
3TANDARDSKYDDS
E
129E
Light
Turvahaalari..... 99E
LightHALARETURVAHAALARI
skyddsstövlar............... 75E
,IGHTSKYDDSSTÚVLAR
75E
TURVASAAPPAAT E
./23+!9,,%3/#+/2
NORSKA
./23+!9,,%3/#+/2
./2*!,!)3%4
YLLE./2*!,!)3%4
6),,!35+!4
SOCKOR E
6),,!35+!4
E
13
Torsdagen den 18 december 2008
Märkligt
bra delar!
s
n
e
d
a
Mån !
Fixus
Compass 3000
halogen H1
Navigator halogen H1
Klara /st
52`
Klara /st
110`
Blåa /st
Rally 175 ”Lill Knick”
halogen H1
115`
56`
61`
Klara /st
Blåa /st
H3
Klara /st
Blåa /st
11,50`
Pikkusen myöheisempi pystyisi jarruttaa.
Foto: [email protected]
Ratojen rata
SPA-FRANCORCHAMPS
16.-17.8.2008
Supermono6&.$VQJOPTBLJM
QBJMVU KB BKFUUJJO MFHFOEBBSJ
TFMMB 41"O SBEBMMB #FMHJBTTB
1ÊÊUFFNBUÊMMFWJJLPOMPQVMMFPMJ
w5IFIPVSTPG4QBwLBIEFLTBO
UVOOJO FOEVSBODFLJTB ,ÊUUÊOJ
TÊSLJ FEFMMFFO *UBMJBO LBBUVNJ
TFOKÊMLFFOKPLBUBQBIUVJLPMNF
WJJLLPBTJUUFONVUUBLPTLBLÊUF
OJUVULJOFFOMÊÊLÊSJONJFMFTUÊTF
PMJPLPMJTJLZMMÊNBIEPMMJTUBLJM
QBJMMB4QBSBUBPMJNJOVMMFUÊZTJO
VVTJKPUFOPMJTJPMMVUIZWÊQÊÊTUÊ
FEFT LÊWFMFNÊÊO UBJ QPMLVQZ
ÚSÊJMFNÊÊO KPJUBLJO LJFSSPLTJB
SBUBBFOOFOLVJOBMLPJJUTFNPP
UUPSJQZÚSÊMMÊBKP3BUBKPOLBQJ
UVVTPMJNLJFSSPTKBKPTTB
PMJTVVSJBLPSLFVTFSPKBKBLPWBB
WBVIUJBWBBUJIBSKPJUUFMVBFOOFO
LVJOTFBMLPJTVKVNBBOw1PNCJw
-JMMLWJTU UPJNJ NFLBBOJLLPOB
UÊTTÊLJMQBJMVTTB
Lauantai 16.8. &OTJNNÊJOFO
BJLBBKPNFOJTVVSFMUBPTJOTJJOÊ
FUUÊ PQFUUFMJO LJFSUÊNÊÊO SBUBB
KB QBJOPJO NJFMFFOJ LBBSSFZI
EJTUFMNJÊ 5JFUZJTTÊ BMBNÊJTTÊ
KPJTTBPMJQJULJÊLBBSUFJUBWBVIUJ
PMJ LPWB &ILÊ FMÊNZLTFMMJTJO
IFULJUÊMMÊSBEBMMBPOLJJIEZUUÊÊ
OPMMBWBVIEJTUB BMBNÊLFFO KB
&BVSPVHFKBLTPPOMÊIUÚTVPSBO
KÊMLFJTFTUÊ IJVTOFVMBNVULBTUB
&SJUUÊJO OPQFB DIJLBBOJ MBBLT
PTTBKPUBTFVSBBFSJUUÊJOKZSLLÊ
PJLFBMMFLBBSUVWBZMÊNÊLJ.PP
UUPSJQZÚSÊO KPVTJUVT QBJOVJ LB
TBBOKBOJJONZÚTQBJOVJLVMKFU
UBKBNPPUUPSJQZÚSÊÊWBTUFO5ÊUÊ
TFVSBTJ TPLFB UÊZEFMMÊ LBBTVMMB
BKFUUBWBLBBSSFWBTFNQBBO5ÊT
TÊ LBBSUFFTTB PMJTJO WPJOVU BKBB
QBMKPO MVKFNQBB &OTJNNÊJTFO
BJLBBKPO UVMPT PO NJLÊ
POTJKB4ÊSLFWÊPJLFBLÊUFOJ
NVJTUVUUJ JUTFTUÊÊO KPLBJTFTTB
KBSSVUVLTFTTBNJLÊFJPMMFOLBBO
IFMQPUUBOVUBKPB
5PJTFTTBBJLBBKPTTBPTBTJOSB
EBOQBMKPOQBSFNNJOKBBKPTVKVJ
NZÚTIJFNBOKPVIFWBNNJO.F
LBBOJLLPOJPMJNZÚTSBLFOUBOVU
NFMLP LPWBO UVFO KPUB WBTUFO
QZTUZJO UVLFVUVNBBO KBSSVUVL
TJTTB KB QJFOFOUÊNÊÊO KPOLJO
WFSSBOLÊUFOJSBTJUVTUB5PJTFTTB
BJLBBKPTTB BKPJO LJFSSPTUB KB
QBSBTBJLBOJPMJNJLÊUBS
LPJUUJZIEFUUÊUPJTUBMÊIUÚSVVUVB
1BBMVQBJLBO PUUJ -FY WBO %JKL
BKBMMB
Sunnuntai 17.8. "KPJO XBSNV
QJTTBLBIEFLTBOLJFSSPTUBKBQZ
ÚSÊ UPJNJ IZWJO NVUUB TÊSLFWÊ
LÊUFOJ IJEBTUJ WBVIUJB IVPNBU
UBWBTUJ"KPJOZIEFLTÊOOFLTJOP
QFJNNBOXBSNVQBKBO
Osakilpailu 7 4FJUTFNÊT PTBLJM
QBJMV6&.4VQFSNPOPTBSKBTTB
NVPEPTUVJ QVOBMJQQVJTJNNBLTJ
LJTBLTJNJUÊPMFOLPTLBBOBJLBJ
TFNNJO LPLFOVU -ÊIUÚ UBQBI
UVJ KB FOTJNNÊJTFTTÊ NVULBTTB
3PC)BLXPPSULBBUVJQVOBJOFO
MJQQVKBVVTJOUBMÊIUÚ&IEJNNF
BKBBVVTJOUBMÊIEÚOKÊMLFFOLBLTJ
LJFSSPTUB LVOOFT LPMNF BKBKBB
PMJ TFLBBOUVOVU UJMBOUFFTFFO
KPLB KPIUJ KÊMMFFO QVOBJTFFO
10`
Kom gärna in
och fråga mer!
Specialaffär för
reservdelar och
tillbehör för
motorfordon
J.stad, Köpmansgatan 8,
tfn (06) 723 1888
www.aktia.fi
MJQQVVO/ZUBJLBBLVMVJQBMKPO
LPTLBSBEBMMFPMJWVPUBOVUÚMKZÊ
KPLBQJUJQPJTUBB6VTJOUBMÊIUÚKB
WJJTJ LJFSSPTUB BKFUUBWBOB 0MJO
NFMLP IZWJO NBULBTTB KB PO
OJTUVJOOPVTFNBBOLVVEFOOFMMF
TJKBMMFWBJLLBLÊTJNVJTUVUUJLPLP
BKBOJUTFTUÊÊO7BMJUFUUBWBTUJPMJO
IJFNBO MJJBO JOOPLBT WJJNFJ
TFTTÊ BMBNÊLJNVULBTTB FOOFO
UBLBTVPSBB KB FUVQZÚSÊ NFOFUUJ
IFULFLTJ QJUPOTB NJOLÊ TFV
SBVLTFOB BKPJO IJFNBO MFWFÊLTJ
KBKPVEVJOTVPSJTUBNBBOQZÚSÊÊ
KBLJFSTJOTPSBLBJTUBMFFOLBVUUB
5JQVJO VTFJO TJKPKB FOOFO LVJO
PMJO UBLBJTJO SBEBMMB .BBMJTTB
PMJO LZNNFOFT 7PJUPO WFJ -FY
WBO %JKL 1BSBT LJFSSPTBJLBOB
UÊTTÊLJMQBJMVTTBPMJ
Osakilpailu 8 ,PTLB LJTBTTB PMJ
PMMVU NFMLP KPVLLP IÊJSJÚJUÊ KB
PSHBOJTBBUJP PMJ IZWJO CFMHJBMBJ
OFOFJPIKFMNBKBULVOVUOJJOPMJTJ
QJUÊOZU WBBO LJMQBJMVB MZIFO
OFUUJJO KPUUB QZTZUUJJO BJLBUBV
MVTTB .FJEÊO LJMQBJMVNNF MZ
IFOOFUUJJOLVVUFFOLJFSSPLTFFO
-ÊIUÚNFOJKBTJUÊTFVSBTJNFMLP
UBQBIUVNBLÚZIÊ LJMQBJMV &O
UFIOZU TVVSJB WJSIFJUÊ KB QÊÊTJO
PIJUUBNBBO&NJMJBOP-B[[BSJOJO
FOOFOWJJNFJTUÊLJFSSPTUBNVUUB
WBMJUFUUBWBTUJFOPOOJTUVOVUOPVT
FNBBOFOÊÊLPSLFBNNBMMFUÊTTÊ
LJMQBJMVTTB LPTLB LÊUFFOJ UFLJ
BJWBO MJJBO LJQFÊÊ KBSSVUVLTJTTB
5ÊTTÊ LJMQBJMVTTB LJFSSPTBJLBOJ
PMJ NJLÊ PMJ TFMWÊ QBSBO
OVTTJJUÊTZZTUÊFUUÊBMPJOUVOUFB
SBEBO QBSFNNJO -FY WBO %JKL
WPJUUJNZÚTUÊNÊOLJMQBJMVO
Garantera husfriden med
Aktia Bolånegaranti.
Släktingar behövs inte till precis allting - bostaden och Aktia Bolånegaranti räcker till som säkerhet för ditt lån.
Med bolån från Aktia bestämmer du själv över ditt hem. Vi berättar gärna mera.
Turvaa kotirauhasi Aktia
Asuntolainatakauksella.
Sukulaisia ei tarvita ihan kaikkeen – asunto ja Aktia
Asuntolainatakaus riittävät lainasi vakuudeksi.
Asuntolaina Aktiasta ja olet kotisi herra.
Tule kuulemaan lisää.
NYHET! AN-SLANGAR
och KOPPLINGAR
Topplocksportning
Effektmätning Bil/Mc
Vielä edessä...
Foto: [email protected]
%FFEKTMiTNING
"),-#
4OPPLOCKSPORTNING
14
Torsdagen den 18 december 2008
affärsgåvor
Frillmossvägen 1, 66900 NYKARLEBY
Tfn 06-722 1259, Fax 06-722 1597
Isbaneträning vårvintern 2008. Tomas Tallkvist på motorcykeln.
Jäärata 2009
Pedersöre
(alustava)
08.02 Jäärata SM,BJLLJMVPLBU4BBSJKÊSWJ4BBSJKÊSWFO.16
Vi tillönskar alla
Pedersörebor
såväl i hemlandet
som utomlands
En God Jul och
Ett Gott Nytt År!
Foto: Björn Stjernvall.
14.02 Jäärata SM,BJLLJMVPLBU,BVIBKPLJ,BVIBKPFO.,
15.02 Jäärata SM,BJLLJMVPLBU4FJOÊKPLJ4FJOÊKPFO.,
22.02 Jäärata SM,BJLLJMVPLBU+ÊSWFOQÊÊ5VVTVMBO.,
01.03 Jäärata SM,BJLLJMVPLBU0SJWFTJ0SJWFEFO.,
GRATTIS
på 1-årsdagen
Linus
07.03 Jäärata SM,BJLLJMVPLBU,PTLFOQÊÊ+ZWÊTLZMÊO.6
08.03 Jäärata SM,BJLLJMVPLBU,POOFWFTJ,POOFWFEFO.,6"
ö. Mamm o. Papp
&).!
!
N
E
D
N
A
D
U
J
B
R
E
JUL
[email protected];ILK<JBP;;
K<[email protected]@
(/,'N&/,'N
[email protected]<:?
vC>M8IE8I<
&jk
,G8B<K
[email protected]?PCJJ<[email protected]<I#]i%
:;<0//'I
4/00%.
02)3
'/$*5,
'/44.944`2
Stationsv.3,Jakobstad,tfn (06)723 2563
w w w .acautocenter.com
Ö ppet:vard.8-17,lörd.10-13
y!UTOCENTER
ALLAKUNDEROCH
SAMARBETSPARTNERS
15
Torsdagen den 18 december 2008
Materiaalivika keskeytti hyvän kisan
Most. 4-6.7.2008
Supermono6&.$VQJOPTBLJM
QBJMVBKFUUJJO.PTUJO"VUPESP
NJTTB 5TFLFJTTÊ +ÊMMFFO BJWBO
VVTJSBUBPQQJBLJFSUÊNÊÊOZN
QÊSJ 3BEBO NJUUB PO N KB
TJUÊ LJFSSFUÊÊO NZÚUÊQÊJWÊÊO
4BBWVJNNF QBJLBMMF IZWJTTÊ
BKPJO UPEFMMB TBUFJTFOB UPSTUBJ
JMUBQÊJWÊOÊ KB PUJNNF IZWÊO
QBJLBOWBSJLPMUBKBFJLVOPEPU
UBNBBO BKBKBB PMJ JMNPJUUBV
UVOVUUÊIÊOUTFLLJMÊJTFFOPTBLJM
QBJMVVO
Perjantai 4.7.WBMLFOJLVJOLBPMMB
LBBOQPVUBJTFOBKBNJOÊTBJOBKBB
LQMNJOVVUJOWBQBBIBSKPJU
UFMVKBLTPKB5ÊMUÊSBEBMUBFJMÚZUZ
OZU BJOVUUBLBBO QBJLLBB MFWÊUÊ
)JFOPKB SBUBPTVVLTJB KPJTTB PMJ
NVULJB BMBNÊJTTÊ KB KPJEFO KÊM
LFFOBKPNVVUUVJWBVIEJLLBBN
NBLTJ LBUTP WJEFP PTPJUUFFTUB
XXXOPSSTIJOF OV
)JUBBTUJ
NVUUBWBSNBTUJPQJOLJFSUÊNÊÊO
SBUBB )VPNBTJ NVVUFO IZWJO
FUUÊNN/JDP,FISFSPOBTVOVU
UÊNÊOSBEBOMÊIFMMÊ
Lauantai 5.7. -BVBOUBJBBNVO
WBQBBIBSKPJUUFMVTTB BKPJO QBS
IBBLTJBKBLTFOJNJLÊPMJ
KPVLPOTBJLB&OTJNNÊJTJTTÊ
BJLBBKPJTTB QBSBOTJO UFFO
TFLVOOJOFSPMMBQBBMVOPUUB
OFFTFFO.JLF&EXBSETJJONJLÊ
SJJUUJOUFFOMÊIUÚSVVUVVO5PJ
TJJO BJLBBKPJIJO QJEFOTJNNF
WÊIÊO WÊMJUZTTVIEFUUB NJTUÊ
UVMJLVJUFOLJOMJJBOQJULÊLPTLB
WBTUBUVVMJQÊÊTVPSBMMBPMJZMUZOZU
WPJNBLLBBLTJ &O POOJTUVOVU
QBSBOUBNBBO MÊIUÚQBJLLBBOJ
Lazzarini, Tallkvist, Beek.
UPJTFMMB ZSJUZLTFMMÊ WBBO QVUPTJO
OUFFOMÊIUÚSVVUVVOLVO.BSL
-BXFTPUUJTBNBBOBJLBBOQBBMV
QBJLBOBKBMMB
Sunnuntai 6.7. -ÊNNJUUFMZTTÊ
LBJLLJ UVOUVJ UÊZEFMMJTFMUÊ WÊMJ
UZTTVIEF PMJ TPQJWB KB BKP TVKVJ
&JTJMMÊFUUÊMÊNNJUUFMZUPMJTJWBU
WJFMÊJUTFLJTBBNVUUBBKPJOTJMUJ
OOFO BKBO 4JJSSZJO OOFO
UFFO MÊIUÚSVVUVVO LPTLB /JDP
,FISFSBKPJMÊNNJUUFMZJTTÊSBKVTUJ
LVNPPOFJLÊQZTUZOZUPTBMMJTUV
Foto: [email protected]
NBBOLJMQBJMVVO
Osakilpailu 5 ,FMJ PMJ LVJWB KB
VMLPOB PMJ BTUFUUB MÊNNJOUÊ
-ÊIUÚ UVMJ KB NFOJ KB NJOÊ PMJO
MJJLLFFMMÊ KÊMMFFO NFMLP NZÚ
IÊÊO &OTJNNÊJTFO LJFSSPLTFO
KÊMLFFO PMJO TJKBMMB QZSLJ
NÊTTÊ ZMÚTQÊJO +BIUBTJO FEFM
MÊOJ PMFWJB .BSUJO ,BNFOJDIZÊ
KB -JCPS ,BNFOJDIZÊ ,PMNBO
OFMMB LJFSSPLTFMMB PMJO OPVTTVU
TJKBMMF 7JJEFOOFMMÊ LJFSSPL
TFMMÊPMJOQÊÊTTZUOOFMMFTJKBMMF
KBFUÊJTZZT.BSUJOJJOKB-JCPSJJO
LVUJTUVJ,JMQBJMVKBULVJKBPMJUP
EFMMB IBVTLBB 4JUUFO TFJUTFNÊO
UÊZEFOLJFSSPLTFOKÊMLFFONPPU
UPSJIBKPTJZMMÊUUÊFO&OTJNNÊJ
OFOIBBWFSJ,5.NPPUUPSJM
MB&JBVUUBOVUNVVLVJOUZÚOUÊÊ
QZÚSÊTJWVVOKBPUUBBLBUTFMJKBO
SPPMJ LJMQBJMVO MPQQVBKBLTJ 1B
SBT LJFSSPTBJLBOJ LJMQBJMVTTB PMJ
7PJUPO WFJ .BSL -BXFT
,PTLB LBJLLJ QZÚSÊOJ IVPMUP
UBQBIUVV ,FTLJ&VSPPQBTTB FO
WPJOVU NVVUB LVJO SFQJÊ NPPU
UPSJO JSUJ SVOHPTUB BWBUB TFO KB
LBUTPB NJUFO IVPOPTUJ TF WPJ
1JBO QZTUZJO UPUFBNBBO FUUÊ
QBLPQVPMFMMBPMJLBULFOOVUWFO
UJJMJO KPVTJ KPMMPJO WFOUUJJMJ PMJ
LPTLFUUBOVU NÊOUÊÊ KB WÊÊOUZ
OZU&JNVVUBLVJOIVPMUPBUBS
WJUTFWBUPTBUNVLBBOKBUBLBJTJO
LPUJJO "OEFST )ÊSNÊMÊ UPJNJ
NBJOJPTUJ NFLBBOJLPO UFIUÊ
WJTTÊ WJJLPOMPQVO BKBO 5ÊNÊO
SBEBO IBMVBO BKBB WJFMÊ VVEFM
MFFOSBUBPOUPUFVUFUUVVTLPNBU
UPNBOIBVTLBTUJ
JULERBJUDANDEN FRÅN RA-TOOLS!
Från oss får du alla Dremel verktyg och tillbehör!
K orsm osståget4,68600 Jakobstad
7IQZZZUDWRROVPXOWL¿
BILSOM RADIO
HÖRSELSKYDD
Välkommen!
DREMEL
300 SET
95,59,- 79,-
SKJUTMÅTT IP67 vattentätt
Från oss även svetstillbehör,handverktyg,
bearbetningsverktyg,skyddsutrustning,
elverktyg och industrigaser.
Ö ppet:m å-fre 8–16.30 (fram till23.12 tillkl.17.00)
16
Torsdagen den 18 december 2008
4EKNIKVARUHUSET4EKNIIKATAVARATALO
www.wikro.fi
Även mjuka klappar från Wikro.
Myös pehmeät lahjat Wikrolta!
SKOGSHUGGARENS DRÖMGÅVA!
METSÄMIEHEN UNELMALAHJA!
Seguro och Valongo- underkläder. Unikt material- antibakteriskt, antistatiskt, släpper igenom fukt.
Inga irriterande sömmar.
Seguro ja Valongo- alusvaatteet. Ainutlaatuista materiaalia
- antibakteerinen, antistaattinen, hikeä läpäisevän.
Ei häiritseviä saumoja.
Jonsered skyddsstövlar, -byxor och hjälm
Jonsered turvasaappaat, - housut sekä kypärä
Tillsammans
endast/
Yhteensä
vain
VARMT UNDER, FÖR BÅDE
MÄN OCH KVINNOR
LÄMMINTÄ ALLE, SEKÄ
NAISILLE ETTÄ MIEHILLE
210,-
UNDERKLÄDSSET ALUSVAATESETTI
(norm. 233,-)
Mascot arbetskläder- för
arbets- och fritidsbruk.
Mascot- työvaatteet sekä työ- että
vapaa-aika käyttöön.
Jobman
fleecejackor eller
teddytröjor.
Olika färger/
Jobman
fleecetakit tai
teddypuserot
Naxos
Windstopper
tröja /
neule
(på bilden vit/svart
fleecejacka)
(eri värit, kuvassa
valkoinen/musta)
tillsammans/yhteensä
58,-
50,-
Underklädsset + Naxos tröja
Alusvaatesetti + Naxos neule
tillsammans/ yhteishintaan 99,-
endast
ainoastaan
För familjens minsting! Perheen pienimmälle!
59,st/kpl
Jonsered
minisåg
Jonsered
minisaha
20,-
6iLKOMMEN
4ERVETULOA
Industriv./Teollisuustie 2, J:stad/P:saari, tfn/puh. 7186000. Öppet/avoinna: vard./ark. 8-17, lö/la 9-13. Julafton/jouluaatto 24.12 stängt./suljettu.
God Jul och
Gott Nytt År
Skrotbilar
avhämtas
avgiftsfritt
JAKOBSTADS
BILSKROT AB
Spitusvängen 11,
tfn 0500-669 671
OLLE PETTERSSON
Hovslagarevägen 7
68660 JAKOBSTAD
Tel. 06-724 6108
GSM 0500-615 637
Suomen Euromaster Oy
Vaunusepäntie/Vagnsmakarevägen, 68660 PIETARSAARI/JAKOBSTAD
Puh./Tfn (06) 762 2222, Fax (06) 762 2221,
Gsm 0500 661 701, Koti/Hem (06) 724 8621
[email protected] www.euromaster.fi
Kenkäsepäntie 7
68660 PIETARSAARI
Puh. 06-724 6108
GSM 0500-615 637
+ÚRKORT !JOKORTTI
M C -körkort M P -ajokortti
FR Å N O S S
M E ILTÄ
4ILLSOMMAREN
+ESËKSI
Jakobstad - Karleby
Pietarsaari - Kokkola
4EL0UH
Das Auto
• www.auto-trade.fi • Vagnsmakarevägen 7 •
T.ex:
ALLTID BRA BEG. BILAR OCH MC:N I LAGER!
HONDA CBR 1000 RR Fireblade .... -99 4.900E CITROEN 1.4 C3 5d a/c 82 tkm ..... -03 8.500E
YAMAHA 750 XJ kardan 21 tkm ... -82 3.900E FIAT Punto 60 5d a/c 66 tkm ........ -96 6.990E
YAMAHA Virago 535 V2 56 tkm .... -91 2.900E FORD Fiesta 1.3 5d HB 83 tkm...... -03 6.990E
A. Sandström Ab, Jakobstad
FINANSIERING!
Anders Sandström
050 342 4190
Tomas Sandström
050 444 4522
www.hagglundsverkstad.com
ZZZMDNREVWDGVELOVNRODÀ
ZZZSLHWDUVDDUHQDXWRNRXOXÀ
Vi önskar våra kunder
En God Jul och
Greppfyllt Nytt År
HÄGGLUNDS VERKSTAD
& RESERVDELSAFFÄR
Korsmosståget 12, J:stad.
Service 788 7256. Reservdelar 788 7255