BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN Nama : Siti Hawa Binti

Comments

Transcription

BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN Nama : Siti Hawa Binti
BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN
Nama : Siti Hawa Binti Man
Jawatan : Timbalan Pendaftar (N52)
No. Pekerja : 2811
No. Telefon : 07-5530297
No. H/P : 019-7102811
E-mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Perancangan Sumber Manusia, Kenaikan Pangkat Profesor A,B
Dan C, Pelantikan Profesor (Warganegara dan Bukan
Warganegara)
Nama : Rasidah bt Aziz
Jawatan : Setiausaha Pejabat (N27)
No. Pekerja : 9569
No. Telefon : 07-5530426
No. H/P : 012-7627791
E-mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Pembantu Khas Timbalan Pendaftar
SEKSYEN PERJAWATAN
Nama : Hanifah Binti Ahmad
Jawatan : Timbalan Pendaftar (NA48)
No. Pekerja : 7239
No. Telefon : 07-5531189
No. H/P : 0197599448
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Pengambilan & Pelantikan Staf Akademik Warganegara &
Bukan Warganegara, Kenaikan Pangkat Staf Akademik,
Pengambilan & Pelantikan Staf Bukan Akademik & Kenaikan
Pangkat Staf Bukan Akademik, Pengambilan Dan Pelantikan
Staf Akademik Bukan Warganegara, Arahan Pertukaran &
Pelantikan Pentadbir Akademik TNC(P&I)
Nama : Suhana Binti Md Khalid @ Kadim
Jawatan : Setiausaha Pejabat (N27)
No. Pekerja : 7755
No. Telefon : 07-5531190
No. H/P : 012-7527679
E-mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Pembantu Khas Timbalan Pendaftar
Nama : Zulkeflee Bin Sarman
Jawatan : Penolong Pendaftar Kanan (N44)
No. Pekerja : 7523
No. Telefon : 07-5530346
No. H/P / Singkat : 019-7756119/6102
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Pelantikan & Kenaikan Pangkat Staf Kumpulan Pengurusan
Profesional & Eksekutif (A&B), Pelantikan Pentadbir Akademik
TNC(A&A)
Nama : Dina Azleema Binti Mohamed Nor
Jawatan : Penolong Pendaftar (N41)
No. Pekerja : 11466
No. Telefon : 07-5531188
No. H/P : 013-3911597
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Pelantikan Dan Kenaikan Pangkat Staf Kumpulan Sokongan
C Dan D
Nama : Nurun Nazrah Binti Ahmad
Jawatan : Penolong Pendaftar (N41)
No. Pekerja : 11484
No. Telefon : 07-5531178
No. H/P :017-7000491
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Pelantikan Staf Akademik (Warganegara) Gred DS53 dan ke
bawah, Kenaikan Pangkat Gred DS54,DS52,DG44/48/52,
Urusan Pertukaran Staf Akademik
Nama : Nor Wati Binti Daud
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N22)
No. Pekerja : 6645
No. Telefon : 07-5531191
No. H/P : 0106612024
E-Mel : [email protected]
(Mula menjalankan tugas di HCM pada 1 Ogos 2013)
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Pentadbiran (Seksyen Perjawatan) dan
Pelantikan Staf Akademik (Warganegara) Gred DS53 dan ke
bawah, Pengurusan Mesyuarat Seksyen Perjawatan
Nama : Siti Wahidha Binti Sharifuddin
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 11549
No. Telefon : 07-5531192
No. H/P : 013-7617143
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Pelantikan Kumpulan Pengurusan
Profesional & Eksekutif (A&B)
Nama : Mohamad Hafiz Bin Ismail
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 12812
No. Telefon : 07-5531192
No. H/P : 0183786026
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Pelantikan & Kenaikan Pangkat Kumpulan
Pengurusan Profesional & Eksekutif (A&B) & Pelantikan
Pentadbir Akademik TNC (A&A)
Nama : Mislinda Binti Tumian
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 7079
No. Telefon : 07-5531228
No. H/P : 0197628127
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Pengambilan Guru Bahasa,
Pensyarah/Pensyarah Kanan Dan Profesor Madya (Bukan
Warganegara)
Nama : Mohd Zulfadli Bin Mohd Lazim
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 11592
No. Telefon : 07-5531228
No. H/P : 017-5947746
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Staf Akademik Kontrak Bukan
Warganegara Dan Urusan Imigresen Bagi Staf Kontrak Luar
Negara
Nama : Nazratul Hazirah Binti Rushdan
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja :12347
No. Telefon : 07-5531193
No. H/P : 0146368845
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Urusan Pertukaran (Staf Akademik & Bukan Akademik),
Pelantikan Giliran Pentadbir Akademik TNC (P&I), &
Pelantikan Staf Akademik (Warganegara) Gred DS53 & Ke
Bawah
Nama : Muhammad Ihsan Bin Ismail
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 10424
No. Telefon : 07-5531228
No. H/P : 0126622577
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Pengambilan Guru Bahasa,
Pensyarah/Pensyarah Kanan Dan Profesor Madya (Bukan
Warganegara)
Nama : Nor Faizan Binti Salehan
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 9075
No. Telefon : 07-5531193
No. H/P : 0127993109
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Pelantikan Dan Kenaikan Pangkat
Kumpulan Sokongan C&D
Nama : Noraidah Binti Hj. Mohd Salleh
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 8545
No. Telefon : 07-5531192
No. H/P : 0127427869
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Pelantikan Dan Kenaikan Pangkat
Kumpulan Sokongan C&D
Nama : Farizan Binti Che Mat
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 8618
No. Telefon : 07-5531192
No. H/P : 0177229935
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Kenaikan Pangkat Profesor A,B Dan C,
Pelantikan Profesor (Warganegara dan Bukan Warganegara)
Nama : Norida Binti Hashim
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 7499
No. Telefon : 07-5531192
No. H/P : 0124481355
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Urusan Kenaikan Pangkat Prof Madya (DS54), Pensyarah
Kanan (DS52) dan Guru Bahasa (DG44/48/52)
SEKSYEN PERKHIDMATAN
Nama : Azri Bin Hohad
Jawatan : Timbalan Pendaftar (N48)
No. Pekerja : 6716
No. Telefon : 07-5530473
No. H/P : 0127953806
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Perkhidmatan Personel, Penilaian Prestasi, Peperiksaan
Perkhidmatan, Penganugerahan dan Perisytiharan Harta
Nama : Aminuddin Bin Ahmad
Jawatan : Penolong Pendaftar (N41)
No. Pekerja : 8929
No. Telefon : 07-5530420
No. H/P : 0137667007
E-Mel : [email protected]
(Cuti belajar mulai September 2013-September 2014)
Bidang Tugas :
Perkhidmatan Personel Staf Akademik Dan
Staf Kumpulan Pengurusan, Profesional & Eksekutif Dan
Penilaian Prestasi
Nama : Mohamad Hairudin Bin Shahari
Jawatan : Penolong Pendaftar (N41)
No. Pekerja : 9026
No. Telefon : 07-5530420
No. H/P : 0127562087
E-Mel : [email protected]
(Mula bertugas di HCM pada September 2013)
Bidang Tugas :
Perkhidmatan Personel Staf Akademik Dan
Staf Kumpulan Pengurusan, Profesional & Eksekutif Dan
Penilaian Prestasi
Nama : Mohd Azahari Bin Ayob
Jawatan : Penolong Pendaftar (N41)
No. Pekerja : 11508
No. Telefon : 07-5530430
No. H/P : 0177955795
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Perkhidmatan Personel Staf Sokongan Kumpulan C & D
Nama : Hariyani Binti Khalid
Jawatan : Penolong Pendaftar (N41)
No. Pekerja :11526
No. Telefon : 07-5530450
No. H/P : 0192708870
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Urusetia Panel Pembangunan Sumber
Manusia, Penganugerahan, Pengisytiharan Harta dan
Urusan Pemberian Taraf Pekerja Berpencen Ke JPA
Nama : Rashidah Binti Ali
Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N27)
No. Pekerja : 7101
No. Telefon : 07-5531158
No. H/P : 0197660742
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Peperiksaan Perkhidmatan Staf Universiti, Membantu lainlain urusan personel perkhidmatan staf.
Nama : Pauziah Binti Salleh
Jawatan : Pembantu Tadbir P/O Kanan KUP (NA22)
No. Pekerja : 4385
No. Telefon : 07-5530423
No. H/P : 0197717507
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Persaraan Kumpulan Sokongan C & D
& Lain-lain Urusan Personel
Nama : Sarah Binti Md Tah
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 9053
No. Telefon : 07-5530470
No. H/P : 0127817103
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Perkhidmatan Personel Staf Kumpulan
Pengurusan, Profesional & Eksekutif
Nama : Siti Tumasitah Binti Samsor Mohd Ariff
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 6745
No. Telefon : 07-5530470
No. H/P : 0197344780
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (eLPPT/e-LNPT 360/e-LNPT),Penganugerahan
(APC/PPC/AJB/AJS/Pesara), Mesyuarat Panel
Pembangunan Sumber Manusia (MPPSM),Urusan Taraf
Pekerja Berpencen (PTB) Ke JPA, Urusan Pendaftaran
Kumpulan Wang Amanah Pesaraan (KWAP) dan suratsurat dari Perbendaharaan/KWSP/JPA/Pencen Kepada
Fakulti.
Nama : Sarimah Binti Mohamed Dome
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 4899
No. Telefon : 07-5530423
No. H/P : 013-7445233
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Perkhidmatan Personel Staf Akademik
Nama : Suzziana Binti Johari
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 9928
No. Telefon : 07-5530470
No. H/P : 0197004332
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Perkhidmatan Personel Utama
Kumpulan Sokongan D dan Kemaskini BKRP
Nama : Fadzliani Binti Nordin
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 11587
No. Telefon : 07-5530470
No. H/P : 017-7443477
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Perkhidmatan Personel Utama
Kumpulan Sokongan C
Nama : Mohamad Iqram Bin Mohd Yunos
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 11942
No. Telefon : 07-5530423
No. H/P : 0197778360
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Peperiksaan Perkhidmatan Staf
Nama : Nurul Nadia Binti Mohamed Romli
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 11936
No. Telefon : 07-5531159
No. H/P : 012-9834598
E-Mel :[email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Perisytiharan Harta
SEKSYEN GOVERNAN
Nama : Norazlina Binti Md Zaid
Jawatan : Timbalan Pendaftar (N48)
No. Pekerja : 6867
No. Telefon : 07-5530465
No. H/P : 017-7330636
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Projek Khas, Polisi, Peraturan, Transformasi & Pelan
Penggantian
Nama : Nurulhuda Binti Abu Talib
Jawatan : Penolong Pendaftar (N41)
No. Pekerja : 11312
No. Telefon : 07-5530428
No. H/P : 012-7746944
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Polisi, Peraturan, Transformasi & Pelan Penggantian
Nama : Nurrul Ain Binti Yaacop (Ghazali)
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 10713
No. Telefon : 07-5530417
No. H/P : 012-7413722
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Kelulusan Pemakaian Pekeliling &
Penerbitan Buku Panduan Universiti
Nama : Mohd Iskandar Bin Ishak
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 11926
No. Telefon : 07-5530417
No. H/P : 017-7179661
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Pelan Penggantian & Projek Transformasi
SEKSYEN PENTADBIRAN
Nama : Maimunah Binti Salleh
Jawatan : Penolong Pendaftar Kanan (N44)
No. Pekerja :6804
No. Telefon : 07-5530773
No. H/P/ Singkat : 0137216120
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Bajet & Waran Perjawatan, Urusan Inventori, Pembelian
Peralatan Pejabat, Penyelaras Kualiti, Penyalaras Laporan
Bahagian, Urusetia Pelbagai Mesyuarat, Keperluan Latihan
Staf HCM, dan lain-lain Pentadbiran HCM, Audit
Perjawatan, HR Risk Management
Nama : Zaiton Binti Othman
Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir Kanan (N32)
No. Pekerja : 8878
No. Telefon: 07-5530431
No. H/P : 0197799545
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Inventori & menyelia Pengurusan Aset, Pembelian
Peralatan Pejabat, Penyelaras Kualiti, Penyelaras Laporan
Bahagian, Urusetia Mesyuarat Bahagian, Keperluan
Latihan Staf HCM, Membantu mengurus permohonan
latihan praktik dan Pentadbiran HCM
Nama : Rohani Binti Parman
Jawatan : Setiausaha Pejabat (N27)
No. Pekerja : 6701
No. Telefon : 07-5530431
No. H/P : 019-3341861
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Pengurusan Mesyuarat Lembaga Pengarah
Universiti
Nama : Cleanenengsih Binti Norasikin
Jawatan : Setiausaha Pejabat (N27)
No. Pekerja :12000
No. Telefon : 07-5530431
No. H/P : 0177820153
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Setiausaha Pejabat
Nama : Musa Bin Rashid
Jawatan : Pembantu Tadbir Kanan (N26)
No. Pekerja : 2102
No. Telefon : 07-5530418
No. H/P / Singkat : 019-7633774/6279
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Pentadbiran HCM & Dokumentasi
Pekeliling
Nama : Adenan Bin Ahmad
Jawatan : Juruteknik Kanan (J22)
No. Pekerja : 1951
No. Telefon : 07-5531159
No. H/P : 017-7278673
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Percetakan dan Penyelenggaraan
Mesin-Mesin Pejabat
Nama : Siti Norhayati Binti Saiaan
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 9453
No. Telefon : 07-5530434
No. H/P : 019-7905450
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Cuti Dan Latihan Staf HCM
Nama : Mohammad Hasyiq Bin Hj Hamdan
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 10415
No. Telefon : 07-5530433
No. H/P : 017-7555963
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Inventori , Pelajar Praktikal, Aset,
Pembelian, Bajet & Waran Perjawatan
Nama : Nurshahida Binti Karim
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 11558
No. Telefon : 07-5530433
No. H/P : 017-7518990
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Sistem Fail dan Edaran Surat Dalaman
Nama : Maisara Noor Binti Md Nooh
Jawatan : Pegawai Khidmat Pelanggan
No. Pekerja : 11556
No. Telefon : 07-5531169
No. H/P : 012-7394660
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Perkhidmatan Pelanggan Pejabat
Pendaftar, Mendaftar Surat-surat Masuk ke Pendaftar &
HCM dan Akuan Penerimaan
Nama : Mohd Fadzlie B. Mohd Noor
Jawatan : Pembantu Am Pejabat (N01)
No. Pekerja : 9092
No. Telefon : 07-5531192
No. H/P : 012-7259272
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Penghantaran Surat Keluar/Masuk
Pengambilan Kunci Pejabat, Pemandu & Urusan
pengambilan gambar calon temuduga.
Nama : Mohamed Rafiq Bin Aziz
Jawatan : Pembantu Am Pejabat (N01)
No. Pekerja : 11160
No. Telefon: 07-5530433
No. H/P : 017-7829941
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Penghantaran Surat Keluar/Masuk
Pengambilan Kunci Pejabat, Pemandu & Urusan
pengambilan gambar temuduga.
SEKSYEN MAKLUMAT HR
Nama : Norhafizah Binti Mohd Hanapiah
Penolong Pendaftar (N44)
No. Pekerja : 9726
No. Telefon : 07-5531162
No. H/P : 019-7788343
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Perangkaan Staf, Sistem Maklumat (HRMIS & HRUTM),
Pengumpulan & Dokumentasi Statistik Staf Bagi Akreditasi
UTM, Audit Sistem, Pembangunan Sistem HR
(Cuti Belajar Mulai Disember 2013-Disember 2015)
Nama : Fazilah Binti Senan
Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (F29)
No. Pekerja : 9607
No. Telefon : 07-5531192
No. H/P : 019-7233403
[email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Menyelia Sistem ICT Pejabat Pendaftar, Projek
Khas dan Teknikal ICT
Nama : Salmah Binti Arshad
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N22)
No. Pekerja : 2241
No. Telefon : 07-5530439
No. H/P : 012-7250010
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Menyelaras urusan Sistem Maklumat Staf
(HRMIS, HRFIN & MYMOHES)
Nama : Norazahana Binti Azahar
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 8165
No. Telefon : 07-5530439
No. H/P : 013-7674712
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Statistik, Data, Waran staf akademik &
Keperluan RU
Nama : Maizatulkasmah Binti Ngdiman
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 11998
No. Telefon : 07-5531159
No. H/P : 019-7296278
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Statistik data UTMHR, HRMIS, UTMHR &
MyMohes
Nama : Jaslina Binti Ja'apar
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 6575
No. Telefon : 07-5530439
No. H/P :019-7478074
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Statistik & Data staf bukan akademik,
Waran staf akademik & bukan akademik
Nama : Nur Maizura Binti Mohd Yusoff
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 11122
No. Telefon : 07-5530434
No. H/P : 012-7397251
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Sistem Berkaitan Maklumat Staf Iaitu
HRMIS, UTMHR & MyMohes
UNIT KAUNSELING
Nama : Siti Noraishah Binti Mohammad Ramlan
Jawatan : Pegawai Psikologi (SA41)
No. Pekerja : 12436
No. Telefon : 07-5531223
No. H/P : 0199837944
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Analisis Laporan Penilaian Prestasi Staf UTM Menyeluruh,
Mengadakan Program Kaunseling Staf Berprestasi Rendah,
Mengadakan Perjumpaan Dengan Staf Yang Dilaporkan
Bermasalah
Nama : Suzanah Binti Ibrahim
Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
No. Pekerja : 6236
No. Telefon : 07-5531193
No. H/P : 013-7523452
E-Mel : [email protected]
Bidang Tugas :
Membantu Urusan Berkaitan Unit Kaunseling