Liquidambar styraciflua Metasequoia glyptostroboides

Transcription

Liquidambar styraciflua Metasequoia glyptostroboides
BLADVERLIEZEND | DECIDUOUS | HAIE CADUQUES | SOMMERGRÜN
L i qu
Me
t ai sequoia
dambar sgl
tyraciflua
y ptostroboides
NL
WATERCIPRES
Mooie frisgroene haag, heeft een naaldvormig blad dat in de herfst
eerst goudkleurig en later bruin wordt. De watercipres is een van de
weinige coniferen die het loof in de winter verliest. In het voorjaar
vormt de watercipres weer nieuw loof aan de bruin rode takken.
BELANGRIJ K Snoei eind mei of juni. Te vroeg snoeien kan vorstschade
opleveren. Door in oktober nog te snoeien, stopt de groei, waardoor de
haag pas in het voorjaar weer dichtgroeid. Vormt een makkelijke haag
die zeer geschikt is voor natte gronden.
E
Detail
DAWN REDWOOD
Beautiful bright green hedge with needle-shaped leaves that first turn
golden in autumn and later become brown. Dawn Redwood is one
of the few conifers that shed their foliage in winter. In spring Dawn
Redwoods sprout new leaves on the brown-red branches.
I M P ORT A NT Trim at the end of May or June. May suffer frost damage
if trimmed too early. Trimming in October stops growth, so that the
hedge only grows thick again in spring. They produce an easy hedge
that is very suitable for wet soils.
F
SÉQUOIA DE CHINE
Haie d’un beau vert frais, a une feuille en forme d’aiguille qui prend
en automne d’abord une couleur dorée et plus tard devient brune.
Le mélèze d’eau est parmi l’un des peu nombreux conifères qui perd
son feuillage en hiver. Au printemps le mélèze forme à nouveau un
feuillage sur les branches brun rouge.
Summer
I M P O R T A N T Taille fin mai ou juin. Tailler trop tôt peu occasionner
des dommages par le givre. En taillant encore en octobre, on stoppe la
croissance ce qui fait que la haie est complètement fermée seulement
au printemps. Forme une haie facile qui convient très bien aux sols
mouillés.
D
URWELTMAMMUTBAUM
Schöner frischgrüner Baum mit nadelförmigen Blättern, die im Herbst
erst golden und später braun werden. Der Urweltmammutbaum ist
eine der wenigen Koniferen, die das Laub im Winter verlieren.
Im Frühjahr bildet der Urweltmammutbaum an den braun-roten Ästen
wieder neue Blätter.
Autumn
WI C HT IG
Schnitt Ende Mai oder Juni. Zu
früher Schnitt kann zu Frostschäden führen. Schneiden im Oktober
stoppt das Wachstum, wodurch ein
Dichtwuchs erst wieder im Frühjahr
erfolgt. Bildet eine einfach zu pflegende Hecke, die für nasse Böden
gut geeignet ist.
Autumn
Winter
ready
to ship
product
05 - 06

Similar documents