újságoló - Szigetmonostor

Transcription

újságoló - Szigetmonostor
ÚJSÁGOLÓ
SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
2006. július-augusztus (XII. évf. 7-8. sz.)
Választási tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok! A települési önkormányzati képviselık, polgármesterek, és a megyei közgyőlési
tagok választását 2006. október elsı
napjára tőzte ki a Köztársasági Elnök Úr, ezen a napon a 6-19 óra közötti idıszakban lehet az urnák elé
járulni.
A magyar választási eljárást fıszabályként a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény, a helyi önkor-
mányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló
1990. évi LXIV. törvény és számos végrehajtó rendeletük szabályozza. A kisebbségi önkormányzatok, illetve az Európai Parlamenti képviselık választását külön jogszabályok rögzítik. (A cikk
és a választással kapcsolatos további tájékoztatók az Újságoló
11. oldalán olvashatóak.)
Harminc éve a gyermekek szolgálatában
Anyatejes Nap
2006. szeptember 21-én 10.00 órától Szigetmonostoron a Csecsemı
Tanácsadóban (Mártírok út) Anyatejes Napot tartunk, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt.
Horváth Csilla - védını
Gyógyszertár
A leányfalui Szent Klára Gyógyszertár fiókgyógyszertárának (Szigetmonostor, Bajcsy Zsilinszky utca 7.) nyitva tartási ideje:
Hétfı: 8-13, Kedd: 8-11, Szerda:
13-18, Csütörtök: 8-11, Péntek 1015 óráig Telefon: 26-393-159
Maroknyi bölcselet
„Az igazságosság és a szépség dolgában sokan beérik a látszattal, a
jóból viszont senkinek sem elég a
látszat, az igazi jót kell birtokolnia…”
Platón
Hivatali felhívás
Építésügyi elıadót keresünk részmunkaidıben. Érdeklıdni lehet a
Polgármesteri Hivatalban.
Pécsi Lászlónét, Tünde nénit, a szigetmonostori Nyitnikék Óvoda Süni csoportjának óvó nénije 30 éves óvónıi munkaviszonyának alkalmából köszöntötte Szilágyi Lajos polgármester, Hegedősné dr. Hovánszki Tímea jegyzını, Csákiné Locher Marianna óvodavezetı és kolléganıi. Kívánjuk, hogy
még hosszú éveken át aktívan vegyen részt a Nyitnikék Óvoda életében.
További hírek
Szigetmonostor hivatalos weboldala: www.szigetmonostor.hu
ÖNKORMÁNYZAT
ÚJSÁGOLÓ
TARTALOMJEGYZÉK
ÖNKORMÁNYZAT
2
KÖRNYEZET
6
GONDOLATOK
10
VÁLASZTÁS 2006.
11
RÖPÜL A LABDA…
13
APEH HÍREK
16
SZOCIÁLIS
18
OKTATÁS, NEVÉLÉS
19
CIVIL KURÁZSI
22
MÚLT-KOR
24
ELEINK NYOMÁN
25
VISSZATEKINTİ
27
PROGRAMAJÁNLÓ
28
SPORT
34
KÖZÉRDEKŐ
36
Kompközlekedés
Az alsógödi-horányi komp a következı menetrend szerint közlekedik:
Horányból
5.00, 5.45, 6.20, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.15,
Alsógödrıl
5.05, 5.50, 6.25, 7.15, 8.15, 9.15,
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15,
20.15, 21.15, 22.20
2006. július-augusztus
A szentendrei Okmányiroda
nyitvatartási rendje
Hétfı: 13.00-17.00 óráig
Kedd: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Szerda: Zárva
Péntek: Zárva
Az Okmányiroda címe:
2000 Szentendre, Városház tér 4.
Apró mosoly
Úgy szeretnék meghalni,mint nagyapám:
Álmában, csendesen, gondtalanul, nem pedig ordítva, sikoltozva,
pánikba, mint az utasai.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói névsora
és tisztségek
Polgármester: Szilágyi Lajos
Jegyzı: Hegedősné dr. Hovánszki Tímea
Építési ügyek: Greguss Zoltán
Adóügyek, Anyakönyvvezetı: Borszékiné Mócsai Bernadett
Népességnyilvántartás, Szociális ügyek: Jobbágy Mária
Gazdálkodási elıadó: Simon Zsuzsanna
Pénzügyi ügyintézı: Pauliny Lászlóné
Pénzügyi elıadó: Szalai Zoltánné
Iktatás, Kommunális ügyek: Vidráné Hajós Márta
Csatornázási ügyek: Klement Józsefné
Élelmezésvezetı: Bergmann Gábor
A Polgármesteri
Hivatal nyitva tartásáról
Ügyfélfogadás:
Hétfı: 8.00-18.00
Szerda: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Pénztári nyitvatartás:
Hétfı, Szerda, Péntek 8.00-12.00
Ebédidı 12.00-13.00
Szeretettel várjuk ügyfeleinket!
Felhívás!
Az ÚJSÁGOLÓ címő havilap ezúton értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a laphoz ingyenesen lehet
hozzájutni a településen található kereskedelmi egységekben. Szíves megértésüket megköszönve,
tisztelettel: Az ÚJSÁGOLÓ szerkesztısége
2
ÚJSÁGOLÓ
ÖNKORMÁNYZAT
Szigetmonostor Fogászat
Hétfı 14.00-17.00
17.00-20.00 Elıjegyzett betegek
Péntek 8.00-12.00
12.00-14.00 Elıjegyzett betegek
Szigetmonostor Rendelıintézet
Hétfı 8.00-10.0010.00-11.00 (b)
Kedd 8.00-10.0010.00-11.00 (b)
Szerda 13.00-15.0015.00-16.00 (b)
Csütörtök 8.00-10.0010.00-11.00 (b)
Péntek 10.00-12.0012.00-13.00 (b)
2006. július-augusztus
Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket,
hogy a Szigetmonostori Posta az alábbi
nyitvatartás szerint üzemel:
Hétfı:8.00-12.0012.30-17.00
Kedd:8.00-12.0012.30-14.30
Szerda:8.00-12.0012.30-15.30
Csütörtök:8.00-12.0012.30-15.30
Péntek:8.00-12.0012.30-15.30
Szombat:ZÁRVA
Szigetmonostor
község mezıırének telefonos elérhetısége:
06-70-3740-550
(b: elıre bejelentkezettek)
Rendelı tel.: 26-393-380, Mobil tel.: 30-922-3145
17.00 órától Központi Ügyelet:
Tahitótfalu, Ifjúsági út 5. Tel.: 26-387-030
Önkormányzati Hírek
Az alábbiakban Szigetmonostor település Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2006. augusztus 3-án
határozati, illetve rendeleti szintre emelkedett döntéseit
közöljük (a testületi ülések jegyzıkönyvei alapján).
2006. augusztus 3.
1. napirendi pont: Faluház tervezıjének kiválasztása. 2 ajánlat érkezett be: Fejérdy és Bartók Építészeti
Kft.-tıl, valamint a Herrer-y M. Caesar-tól (Stúdió-C).
Egyhangú 8 igen szavazattal elfogadta a Testület Gazdasági Bizottság javaslatát.
79. sz. (08.03.) KT határozat:
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselı
testülete a Faluház engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészítésére beérkezett pályázatok közül Herrer-y M.
Caesar ajánlatát fogadta el, 3.800 eFt + ÁFA összeggel, mely alapján történik majd a Faluház kivitelezése.
Egyhangú 8 igen szavazattal a következı döntés született még az ügyben.
80. sz. (08.03.) KT határozat:
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Faluház átépítésével kapcsolatos munkacsoportba az alábbi személyeket választotta be: Kovács
Attila, Bencsik Erzsébet, Csáki Ferenc, Ádám Gyula,
Mocskonyi Péter.
2. napirendi pont: Választási Bizottság tagjainak
megválasztása. Egyhangú 8 igen szavazattal a következı határozat született.
Kovács Attila, Szigetmonostor község
közmővelıdési szakalkalmazottjának telefonos
elérhetısége:
06-70-3740-541
81/2006 (08.03.) sz. KT határozat:
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a 2006. évi október 1-én tartandó választások
lebonyolításához az alábbi választási bizottsági tagokat
fogadta el:
HVB elnöke - Halák Miklós
Elnökhelyettes - Mócsai Lászlóné
Tag - Böszörményi István
I. Szavazókör:
Sallai Józsefné - a bizottság elnöke
Bozóki Lászlóné - a bizottság tagja
Klement Józsefné - a bizottság tagja
Végmann Jánosné - a bizottság tagja (pót)
Bánfi György - a bizottság tagja (pót)
Simon Zsuzsa - jegyzıkönyv vezetı
Borszékiné Mócsai Bernadett (jegyzıkönyvvezetı
póttag)
II. Szavazókör:
Rózsa Ferencné - a bizottság elnöke
Csík Lajosné - a bizottság tagja
Puskás Jánosné - a bizottság tagja
Korláth Tibor - a bizottság tagja (pót)
Lichi Adorjánné - a bizottság tagja (pót)
Szalai Zoltánné - jegyzıkönyv vezetı
Pauliny Lászlóné - jegyzıkönyv vezetı (póttag)
3
ÚJSÁGOLÓ
ÖNKORMÁNYZAT
3. napirendi pont: Egyebek
a. Bursa Hungarica. Egyhangú 8 igen szavazattal az
alábbi határozat született.
82/2006. (08.03) sz. határozat:
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat támogatja
a Bursa Hungarica pályázatot.
b. Közvilágítás. Szavazás: László Zoltán és neje kéri
a közvilágítás biztosítását a Leander utcában. Egyhangú 8 igen szavazat-tal az alábbi határozat született.
83/2006. (08.03) sz. KT határozat:
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy döntött, hogy László Zoltán közvilágítással kapcsolatos bejelentését kivizsgálja, és a mezıır
helyszíni bejáráson felméri a meglévı lámpatestek
számát.
c. Közbeszerzési pályázat. 1 tartózkodás, 7 igen mellett az alábbi határozat született.
84/2006. (08.03.) sz. KT határozat:
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az élelmezésre új közbeszerzési pályázat kiírása mellett döntött. A kiírás megvásárlásának összege
pedig 10 ezer forint + ÁFA. További szavazás: egyhangú 8 igennel az alábbi határozat született.
2006. július-augusztus
85/2006. (08.03.) sz. KT határozat
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az élelmezésre kiírt közbeszerzési pályázat Bíráló Bizottságába az alábbi tagokat választotta meg:
Bencsik Erzsébet, Mocskonyi Péter, Molnár Csaba és
Bergmann Gábor élelmezésvezetı.
d. Árvízi köszönetnyilvánítás. Egyhangú 8 igennel az
alábbi határozat született.
86/2006. (08.03.) sz. KT határozat:
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határozott, hogy 300 ezer forintot elkülönít az árvízi munkálatokban részt vevı lakosok felé
történı köszönetnyilvánítás céljára.
e. Munkáltatói kölcsön. Egyhangú 8 igen szavazattal
az alábbi határozat született.
87/2006. (08.03.) sz. KT határozat:
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselıtestülete egy, a nyilvánosság elıtt magát megnevezni
nem kívánó személy részére hozzájárul a 250.000 Ft
kamatmentes munkáltatói kölcsön juttatásához.
Polgármesteri Hivatal
Szigetmonostor új jegyzıje: Hegedősné dr. Hovánszki Tímea
2006. augusztus 1-tıl Hegedősné Hovánszki Tímea személyében új jegyzıje van Szigetmonostornak. Vele beszélgetett az Újságoló, életpályájáról, munkájáról, terveirıl.
Újságoló: Szeretném, ha röviden bemutatkoznál az olvasóknak.
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea: Hajdúböszörményi
születéső vagyok. Miután 2001-ben elvégeztem a jogi
egyetemet Debrecenben, Hajdúböszörményben dolgoztam a Polgármesteri Hivatalba mint jogi elıadó. 2002tıl a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Köztisztviselıje voltam Debrecenben, ahol idegenrendészeti ügyintézıként rengeteg dologgal foglalkoztam, pl. kiutasításokkal, kitoloncolásokkal, letelepedési és bevándorlási engedélyek, meghívólevelek elbírálásával. A munkámon kívül semmi egyéb kötıdésem
nem volt a megyeszékhelyhez. Mivel a Debreceni Egyetem rengeteg külföldi diákot vonz, a tartózkodási
engedélyek nagy része tanulmányi célú, ami nagy ügyterhet jelentett a hivatalnak. Idén, 2006-ban végeztem
el a közgazdaságtudományi egyetemet és van egy konzuli szakvizsgám is. Férjnél vagyok és van egy négy éves kisfiam. A férjem úttervezéssel foglalkozik, pl.
közlekedési csomópontok tervezése, kapubejárók, játszóterek stb. İk szeptemberbe költöznek Szigetmonostorra.
4
Újságoló: Miért döntöttél úgy, hogy új munkahelyet keresel magadnak, ráadásul több száz kilométerre az
otthonodtól?
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea: Azon a vidéken nagyon kevés a munkalehetıség, két egyetem elvégzését
követıen pedig túlképzettnek bizonyul az ember. Hiába
vagyok jogász és közgazdász – amibıl az országban
nagyon kevés van – mégsem találtam magamnak megfelelı munkahelyet. S mivel szakmailag tovább szerettem volna lépni, el kellett hagynom Hajdú-Bihar megyét. Érdekes módon Budapest környékén körülnézve
elsıre sikerült elhelyezkednem. A környéken több jegyzıi állást is megpályáztam, Szigetmonostorról jeleztek
vissza elsıként.
Újságoló: Elıre lépésnek tekinted a szigetmonostori
jegyzıi tevékenységet?
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea: Szakmailag egyértelmően. Ez egy rendkívül összetett munkát jelent, amihez
mind a jogi, mind pedig a közgazdasági ismeretek nagy
segítséget jelentenek. Nagy szakmai kihívásnak érzem
a szigetmonostori jegyzıi állás ellátását, és szeretem
ezt a változatos, sokrétő munkát. A jogi munka átfogja
az emberek mindennapjait, a jogszabályok széles körét.
Újságoló: A jegyzı milyen helyet tölt be a falu irányításában?
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea: Röviden úgy fogalmaznám meg, hogy egyfelıl kiszolgálja a képviselı-
ÚJSÁGOLÓ
ÖNKORMÁNYZAT
testületet és a polgármestert, segíti a munkájukat, másfelıl pedig a hivatalon keresztül a hatósági munkát látja
el a hivatali ügyintézık segítségével. A polgármesteri
hivatalt a polgármester irányítja, a jegyzı pedig vezeti.
Újságoló: Mi a különbség az irányítás és a vezetés között?
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea: A jegyzı szakmailag
irányítja a hivatalt, a szakmai felettese a Közigazgatási
Hivatal, munkáltatója a polgármester. İ fıként a pénzügyi dolgok felett rendelkezik, az ügyrendben meghatározott módon gyakorolja jogait, képviseli az önkormányzatot, kialakítja a település politikáját, a jegyzı
pedig mindenben segíti.
Újságoló: Jellemeznéd magad néhány tulajdonsággal?
Hegedősné Hovánszki Tímea: Egy teljesen hétköznapi
embernek tartom magam, aki a munkában maximalista
önmagával és másokkal szemben is. Ezen kívül nagyon
fontosnak tartom a fegyelmet, a rendet és a törvényességet is. Egyébként a leginkább a pénzügyjogot szeretem. Mindkét szakdolgozatomat pénzügybıl írtam, a
Debreceni Egyetemen demonstrátorként tanítottam adójogot. Jelenleg szintén a Debreceni Egyetemen a pedagógus továbbképzés keretében óraadóként tanítok.
Ez a köztisztviselıi munkával nem összeférhetetlen,
oktatási tevékenység, félévente 4-5 alkalmat jelent.
Újságoló: Jelenleg hány órát dolgozol egy nap?
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea: Amióta itt vagyok,
naponta 12-16 órákat dolgozok, azért, hogy a polgármesteri hivatal eljusson egy olyan szintre, ahol már
gördülékeny munkát tudunk folytatni. El kell jutni oda,
hogy a napi munkával tudjunk foglalkozni. Ehhez azonban szükség lesz a hivatal bizonyos szintő átszervezésére, a munkaterhek újraelosztására, racionalizálására és nagy hangsúlyt kell fektetni a jogharmonizációra is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az összes határozatot
és rendeletet át kell vizsgálni és adott esetben módosítani kell azokat. Például 2006-tól hatályos a Szociális
törvény 2005. évi módosítása, melynek eredményeképpen több dolog is átkerült a képviselı-testülettıl és a
Szociális Bizottságtól jegyzıi hatáskörbe. Fontosnak
tartom a lakosság folyamatos tájékoztatását is a település újságjain keresztül a különféle jogszabályváltozásokról. Igyekszünk felgyorsítani az információáramlást,
amelyben nagy segítségünkre lehet a január 1-én bevezetésre kerülı e-közigazgatási rendszer is, amely egy
gyorsabb, elektronikus alapon mőködı ügyintézést jelenthet az ügyfelek és a hivatali alkalmazottak számára
egyaránt.
Újságoló: Mondanál egy példát az e-közigazgatáson
belül?
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea: Az úgynevezett ügyfélkapu például lehetıséget biztosít arra, hogy az ügyfél
adóbevallását e-mailen nyújtsa be. Ehhez igényelni kell
majd az adóhatóságtól egy ügyfélszámot, melyen ke-
2006. július-augusztus
resztül nem csak papíralapon, hanem elektronikus úton
is lebonyolíthatóvá válik az adóbevallás.
Újságoló: A közeljövıben milyen feladatok várnak még
rád?
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea: Mint már említettem,
jelenleg a hivatal racionalizálása folyik. Ez legalább
egy féléves munkát jelent. Ezen kívül szeretnék egy felsıfokú nyelvvizsgát és egy jogi szakvizsgát is letenni.
Újságoló: Milyen egy ideális polgármesteri hivatal?
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea: Az ideális polgármesteri hivatal alapja a jól mőködı iktatási rendszer, melynek alapján gyorsan vissza tudunk keresni bármilyen
ügyiratot, akár több évre visszamenıleg. Ez rendkívül
meg tudja gyorsítani az ügymenetet. Tavaly január 1tıl megváltozott a közigazgatási eljárási törvény, melynek az új neve: Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény. Ez azt jelenti, hogy a polgármesteri hivatalok identitása megváltozik, ügyfélközpontúvá válik. A hivatalnak úgy kell
mőködnie, hogy az ügyfelek érezzék, hogy az ügyintézık értük vannak. Ez ma még egy szokatlan szemléletmód Magyarországon a közigazgatás területén dolgozóknak és az ügyfeleknek egyaránt. A jogaikat és a kötelezettségeiket mindkét félnek ismernie és a gyakorlatban alkalmaznia kell.
Újságoló: Milyennek látod Szigetmonostort?
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea: Összevetve a hajdúbihari települések állapotával, azt kell mondjam, hogy
teljesen máshoz van a Hajdúságban szokva az ember.
Szigetmonostor sokkal rendezettebb, viszonylag egységes arculattal rendelkezik, oda nem illı épületek nincsenek a településen. Még látszik a település táj jellege,
s az, hogy az itt élı emberek vigyáznak a már meglévı
értékekre, ırzik hagyományaikat, pl. sorra újítják fel a
régi parasztházakat. Nagyon érdekes az is, hogy rengeteg macska van a településen. El is határoztam, hogy
„beüzemelünk” egyet. Egy alföldi ember számára nagyon szépnek mutatkozik a települést körülölelı környezet is: dombok, helyek, a Duna közelsége. Ezen a
vidéken jóval alacsonyabb a munkanélküliség, jobban
élnek az emberek. Ahonnan jöttem, jóformán a polgármesternek, a jegyzınek, az orvosnak és a kocsmárosnak van állása a falvakban. Az emberek nagy része
segélyekbıl próbál megélni. A másik, amit megemlítenék, hogy utcanévtáblák, eligazítótáblák híján nehéz
eligazodni a településen és a közlekedési lehetıségek is
igen szőkösök a szigeten.
Újságoló: Mivel foglalatoskodsz szabadidıdben? Milyen az érdeklıdési köröd?
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea: Nagyon fontosnak
tartom a hagyományırzést. Igyekszem a kisfiamat is
ebbe az irányba nevelni. 13 éves korom óta folyamatosan dolgozok valahol. A legelsı munkahelyem egy mővelıdési központban volt, ahol az ottani utánpótlás
tánccsoport munkájában vettem részt, mint kísérı zon-
5
ÚJSÁGOLÓ
KÖRNYEZET
gorista. Egészen egyetemista koromig rendszeresen tevékenykedtem a különféle rendezvények szervezésében. Édesapám gépészmérnök, könyvelı és feltaláló, édesanyám pedig énektanár. Mind a ketten nagy befolyással voltak az érdeklıdési köröm kialakulására.
Nagyon szeretem a népzenét, a népdalokat és a komolyzenét. Van egy mondás: „Ha a gyerek nekidıl a
polcnak, nem mindegy, hogy egy fedı esik a fejére
vagy egy Dante kötet.” Visszatérve a falura, nagyon örülök annak, hogy van egy tánccsoportja és lépten-nyomon találkozhat az ember a hagyományırzés szereteté-
2006. július-augusztus
vel, fontosságával. Nagyon örülök annak is, hogy van
lovaglási lehetıség és lehet kapni a faluban házi tejet.
Mindent összevetve elmondhatom, hogy hiszek abban,
hogy ami jó, már hosszú évtizedek óta mőködik, bevált,
azt meg kell ırizni, meg kell becsülni. Ez az élet számtalan területére vonatkozik, így a munkára is, de hiszek
abban is, hogy az új, takarékos, hatékony módszerek
szelektálva beépíthetık mindennapjainkba, és harmóniát tud alkotni a régi, hagyományos, bevált életvitel a
felgyorsult társadalom vívmányaival.
Kis herceg
Fizetett politikai hirdetés – Köszönet nyilvánítás
Köszönöm mindazoknak, akik megtiszteltek ajánlószelvényeikkel. Ugyanakkor elnézést kérek mindazoktól, akiket
nem kerestem meg idıhiány miatt, de mindenki segítségére számítok, hogy dolgozhassak a településért.
Debreczeni Lajos
„AMIRİL A FALU BESZÉL”
(Ahogyan a faluban élık látják a település múltját és jövıjét)
2
DVD
Riportok közismert szigetmonostori személyekkel
a faluról, a faluért.
Megrendelhetı: 393205 /este
Gondolataim a falusi turizmusról
A falusi turista – nem a városi életforma egy alacsonyabb szintjét éli meg falusi környezetben – a falusi élet
számára már korábban megélt, érdekes munkálatait,
jellegzetes hangulatát élheti meg szemlélıdve, vagy tevılegesen is. Aki faluról származott el, annak az embernek a számára ez az élmény nem kuriózum, ez megtartó töltekezés, alapélmény, ezért gyermekei számára
is megélésre fontos élménynek tartja. A tısgyökeres városi ember számára pedig különleges élmény lehet a falusi élet, a munka, a játék, a szórakozás.
Ez azonban, csak akkor igazi élmény, ha ez az egész igazi és hiteles. Vegyük sorra, mik lehettek azok az alapvetıen pozitív élményt adó tevékenységek?
- Sütés, fızés falusi módra.
- Fejés, tejtermékek elıállítása.
- Háziállatok gondozása.
- Gyógynövények győjtése, azokkal való gyógyítás.
- Befızések, aszalás, savanyítás.
6
- Különbözı szüretek: szılı, szilva, dió stb.
- A kézmőves tevékenységek.
- Egy disznóvágás, a disznótor a maga irónikus, komikus szertartásosságával.
Ugyanilyen fontos az ünnepeink falusi környezetben
való megjelenítse, ill. a részvétel biztosítása. Most, anélkül, hogy folytatnám a felsorolást, néhány bekezdést
részletesebben kibontok.
A sütés, fızés témakörben számításba jöhet a kenyér, a
fonott – kürtöskalács stb. sütése, a teljes munkafázis
véghezvitelével. Ide tartozhat a szitálás, a kovász elkészítése, a dagasztás, szakajtás, a kemence felfőtése,
gyerekek meglepését szolgáló kolbászos cipócska elkészítése, stb. A munka elvégzése akkor különleges, ha igényes néprajzi eszközök használatával valósul meg.
Dagasztóteknı, szita, kovásztartó, szakajtókosár, kendık, sütılapát és mások. A munka elvégzése közben a
munkát végzı – rendszerint asszony vagy lány – hálát
adott az úrnak, rigmusokat , szerepe volt tésztába hulló
verítéknek. Fortélya van a kemence felfőtésének, a parázs végleges elhelyezésének. Itt jegyzem meg: egy
szép formájú kemence vagy udvari kemence önmagá-
ÚJSÁGOLÓ
KÖRNYEZET
ban is melengetı. Gondoljunk csak a Takarékszövetkezet szomszédságában lévı udvari kemencére! Ha tehetjük, mindig vetünk rá egy pillantást. Megható pillanat a
friss kenyérnek, az ételnek a kivétele a kemencébıl, az
ezzel járó munkák elvégzése, majd felhelyezése a kenyértartóra. A kenyérnek, a kalácskülönlegességeknek
az elkészítése az évszázadok folyamán megszentelıdött, az elkészítıt tisztelet övezte. Ezt kell tehát megmutatni és ezt csak autentikusan, tisztelettel szabad,
egyébként giccs jön létre.
A másik téma a méhesben végzett munkák, a mézpörgetés. Ezt a témakört is megkülönböztetett tisztelet
övezi. Azt mondjuk szeretettel, méhecske és ugyanígy
tiszteljük a méhek gazdáját, a méhészt is. Egy ilyen ember munkájába belesni önmagában különleges, hiszen
egy fegyelmezett, bátor, nagy szaktudást igénylı ember
munkáját szemlélhetjük. Megnézhetjük, hogyan készül
a virágpor, a lépesméz. Megnézhetjük a kaptár belsı
életét, a méhek munkamegosztását és még mi mindent.
Magyarán, ha azt akarjuk, hogy a szigetünk szelleméhez méltó vendégfogadást legyünk képesek produkálni,
akkor az igényes alapszolgáltatáson túl, a ma már szinte
alapfelszerelésnek számító vízi- és lovas sportot, teniszt, természetjárást, valamint a szakszerő vezetıket is
biztosítani kell. Azt gondolom, ha a falu képes magát
így megszervezni, akkor ez biztosíték a sikerhez. Természetes, hogy számtalan kérdés vetıdik fel. Az a család, aki sütésre, fızésre rendezkedik be, az „kommersz”
tevékenységet is fog folytatni, pl. pogácsa, mézeskalács, stb. sütés, parasztos, vagy diétás ételek készítése,
kiszállítása házakhoz. A méhész pedig a korábban fel-
2006. július-augusztus
sorolt tevékenységen túl, más méhészeti tevékenységet
is folytathat. A dolgok azonban egymásba kapcsolódnak. Ha ugyanis a faluban készített lekvárok, méz, egy
a falu, vagy tájegység stílusjegyeit viselı, zsőrizett csuporba kerül, ez önmagában is érték- és hírnövelı, ugyanakkor biztos bevételi forrás a fazekasnak.
Könnyő belátni, hogy ezt a bonyolult rendszert nem
egyszerő létrehozni, de ha van eltökéltség, akkor
képesek leszünk rá. Rendelkezünk megfelelı szakemberekkel, szaktudással, a szigeti létünk, a környék
hegy- és vízrajza, Budapest közelsége pedig követeli,
hogy elmozduljunk ebbe az irányba. A hiányzó szaktudást és anyagiakat – a beágyazott koncepció birtokában képesek leszünk lehívni, hiszen ez biztosítaná a
munkaerı helyben tartását, a vidék fejlıdését. Ennek
megfelelıen kellene elkezdeni az úthálózat, a közterek,
a parkok kialakítását, a középületek, – különösen a kultúrház – átépítését, felújítását. A hajdan volt monostor
emlékére a monostor stílusjegyeit megfelelı formában
megjeleníthetnénk a középületeinken vagy azok egy
részén. Törhetjük a fejünket különlegességek létrehozásán, pl. faluszínpad, madárbarát mintapark szépen faragott madáretetıkkel, itatókkal, táblákkal stb. Írhatunk
ki erre pályázatot is. Az erre az életformára elhivatottak
megfelelı társulási forma kiválasztás után elkezdhetik a
tanulást és a környezet kialakítását. Hiszek abban, hogy
ez a tevékenység már több lesz, mint falusi turizmus,
több lesz mint szolgáltatás. Ez már igazi vendéglátást
jelent. Ha hozzáfogunk, sokunknak lesz a faluban izgalmas munkája. De jó lenne! Minden jót!
Szirony György
Kiskertész – A főnyírás tudománya
Sok kert büszkélkedhet kisebb-nagyobb gyepfelülettel. A főnyírás állandó program, hiszen ez hatással van állapotukra, “erınlétükre”.
A vágás hatására a pázsitfüvek tövében – ezek a bokrosodási csomók – új hajtások fejlıdnek, megteremtve a gyep-szınyeg zártságának, kedvezı sőrőségének, tömöttségének feltételeit. A bokrosodási csomók valamivel a talajfelszín
alatt, illetve fölötte találhatók. A helyes nyírás nem csak a föld feletti hajtások
fejlıdésére, hanem a gyökér-törzsekre is kedvezıen hat. Ugyanakkor a fővel
vetekedı, életteret nyerni igyekvı gyomok számára a nyírás kifejezetten kedvezıtlen. A mi szemszögünkbıl jótékony módon, valósággal irtó hatása lehet.
Jó, ha tudjuk, hogy sose nyírjuk le a füvet tövig! Ne vágjunk többet, mint a főszál magasságának a felét. A legkisebb megengedett tarlómagasság 3-4 cm.
Ez alatt már ugyanis a bokrosodási szint található, aminek megtartása a fő
megújulásának is az alapfeltétele. Ha mégis sikerül leborotválni a gyepet, számítsunk rá, hogy a pázsitfelület foltosan kipusztul a lecsupaszított részeken. A nyírás gyakoriságát tehát a fő növekedés üteme határozza meg. A tavaszi gyors fejlıdést felváltja a csökkenı nyári fejlıdés, az ilyenkor uralkodó meleg, gyakran száraz idıjárás miatt,
a folyamat azután ıszre ismét megélénkülhet.
A nyírás a főszálak tizenkét cm magasságánál már aktuális. Úgy is számolhatunk, ha a szokásos tarlószint egyharmadánál már hosszabb a fő, nem szabad tovább várni a nyírással. Ez ráadásul azzal az elınnyel is jár, hogy az i-
7
ÚJSÁGOLÓ
KÖRNYEZET
2006. július-augusztus
lyenkor rendszerint egy cm körüli kaszálékot, meleg, nyár idıszakban, nem szükséges feltétlenül legereblyézni,
vagy más módon eltávolítani, hanem az mintegy talajtakaró zöldtrágyaként vissza is maradhat.
Elıfordul, hogy valamilyen oknál fogva mégis megkésünk a főnyírással, ilyenkor a már felmagasodott füvet ne
vágjuk rövidre egy menetben, hanem hagyjuk magas tarlóra, és a következı, és a következı, netán a harmadik alkalommal vágjuk csak a szokásos rövidségőre. A magas fő töve ugyanis megsárgul (etiolálódik), és a nyírást követı erısebb napfény hatására könnyen károsodhat, akár ki is pusztulhat. Az elvadult fő kibújik, kinı a leggyakrabban használt kézi elıtolású, de gépi kialakítású, a nagy teljesítménye miatt közkedvelt hengerkéses vágóelemő főnyíró gépek alól, úgy, hogy csak sarlóval, kaszával, vagy aprítva vágó kaszálógépekkel vágható le elfogadható módon.
Árnyékban a fő ritkább nyírást kíván, mert lassúbb a fejlıdés üteme. A szabályozható késmagasságú főnyírógép lehetıvé teszi azt is, hogy a napos területrészek főállományát rövidebbre, az árnyékos részekét pedig némileg hoszszabbra vágjuk. A helyes főnyírással elérhetjük, hogy a nem éppen kedvezı helyi adottságok következtében elınytelen főállomány esetében is elfogadható főborítás alakuljon ki, és maradjon fenn, a lehetı legtovább. Már csak ezért sem szabad a főnyírást elhanyagolni, vagy hanyagul végezni!
Győjtötte: Kiskertész
Amit a csomagolási hulladékok szelektív győjtésérıl tudni kell - mőanyag
Az Öko Pannon Kht. jóvoltával az Újságoló elızı számában egy új cikksorozatot indítottunk, mely a szelektív hulladékgyőjtés problematikájára kíván koncentrálni. A sorozat harmadik részében az üveggel foglalkozunk.
Mibıl készül az üveg?
Az üveg igen sokféle, különbözı összetételő anyag
győjtıneve. Alapanyaga a fémtıl és egyéb idegen anyagoktól mentes, megtisztított homok. A gyártásnál a homokot mésszel, szódával, dolomittal, káliummal, bórral és egyéb anyagokkal keverik. A keverék ezután kemencébe kerül, ahol olvasztás révén folyékony üveg
keletkezik. Az olvasztott üveget ezután formákba öntik,
ahol kristályosodás nélkül megdermed. Egyiptomban
már idıszámításunk elıtt 1500 körül készítettek homokmagra öntött üvegedényeket. I.e. 1000 táján Szíria
és Mezopotámia voltak az üvegedény-készítés központjai. A római császárok korában a használati üvegtárgyak elıállítására specializálódott üveggyártó mőhelyek körül üveggyártó központok alakultak ki. Az üveg
fontos és népszerő ékszerré is vált ezekben az idıkben.
Az üvegfúvó pipát a rómaiak találták fel, amely lehetıvé tette a vékonyfalú üvegek készítését. Az üvegfúvás napjainkig használatos üvegkészítési módszer.
Magyarországon Ajkán és Orosházán vannak a legjelentısebb üveggyárak.
Mire használjuk az üveget?
Az üveg fizikai és kémiai tulajdonságai miatt idıtálló
csomagolóanyag típus. Könnyő formázhatósága, valamint az a képessége, hogy tökéletesen szigetel, nem
korródálódik és nem engedi át a folyadékot, méltán
8
teszi az üveget sok élelmiszer számára kiválóan alkalmas, biztonságos és értéknövelı csomagolássá. Az üvegek színe szerint a csomagolóipar fehér és színes üveget állít elı. A fehér üveget elsısorban nem romlandó
élelmiszerek és anyagok csomagolásához, míg a színes
üveget az áruk, termékek fénytıl való védettségének
biztosítása érdekében gyártják. Az üvegcsomagolásnak
két hátránya van: törékenysége és viszonylag nagy tömege.
Hogyan győjtsünk üveget?
Az üvegek hasznosításának elıfeltétele: a pontos különgyőjtés és az üvegek tiszta állapota. Az üveg, színek
szerint megfelelı módon győjtve, 100%-ban hasznosítható és a végtermék minısége szinte azonos az eredeti
üvegével. Nincs szükség a hasznosítás elıtti szétválogatásra sem, így sok idı és energia takarítható meg. Az
üveghulladék csak a győjtıszigeten vagy a hulladékudvarokban győjthetı, mert a házhoz menı, zsákos győj-
KÖRNYEZET
ÚJSÁGOLÓ
2006. július-augusztus
tés során az üvegszilánk kiszakíthatja a zsákot és sérülést okozhat. Érdemes végiggondolni: ha nem győjtjük
szelektíven az elhasznált üvegeket, azok nagy része soha nem hasznosul újra. Az üvegpalackokat viszont újra
kell gyártani, amely a Föld természeti kincseinek csökkenését jelenti, nem beszélve a hulladéklerakókon felhalmozódó szeméttömeg növekedésérıl.
újraolvaszthatók, tetszılegesen formázhatók, ismét üveggé alakíthatók, megtartva eredeti tulajdonságaikat, a
tisztaságot, az átlátszóságot. A kevert üvegtörmelék zúzalék formájában az építıiparban és útépítéseknél hasznosítható. Fehér üveget csak fehér üvegbıl lehet hasznosítás útján elıállítani, míg a fehér üvegbıl színezéssel tetszıleges színő színes üveget lehet gyártani.
Mi lesz a szelektíven győjtött üvegbıl?
Tudtad, hogy?
A hasznosítás elsı lépéseként – amennyiben a győjtıedényekben nem voltak színenként külön győjtve – szétválogatják a fehér és színes üvegpalackokat, majd öszszetörik és mágnesek segítségével eltávolítják a közé
keveredett fémdarabokat, kupakokat. Ezt az üvegtörmeléket megtisztítják és apróra zúzzák. Az összegyőjtött
és megtisztított csomagolóüvegek megfelelı hımérsékleten kilencszer kevesebb energiafelhasználás mellett
- A városi háztartási hulladék tömegének 8-10 %-a üveg?
- Az üveg természetben elıforduló formája az obszidián?
- Az elsı üveghuták (üveggyárak) német földön, a római korban épültek?
Köztisztasági felhívás
a) az ingatlan elıtti járdaszakasz (járda hiányában egy
méter széles területsáv, illetıleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mőtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló
terület
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
Tisztelt Lakosok! Számos alkalommal érkezett Hatóságomhoz olyan jellegő bejelentés, amelyben a magánházak elıtti közterületen levı hulladék, építési törmelék, gally stb. eltávolítására kérik az Önkormányzat
intézkedését. Ezzel kapcsolatosan a következı tájékoztatást adom közre.
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggı tevékenységekrıl szóló 1/1986. (II. 21.)
ÉVM-EüM együttes rendelet az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról az alábbi szabályozást tartalmazza:
6. § (1) Ha a jogszabály eltérıen nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
Öko Pannon Kht.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy saját portája elıtt a
fentiek szerint eljárni szíveskedjen településünk tisztasága, gyermekeink biztonsága és a kellemes lakókörnyezet érdekében.
Köszönettel:
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea – jegyzı
Do-in masszázs Szigetmonostoron
Prof. dr. Török Szilveszter a magyarországi természetgyógyászok elismert képviselıje elméleti és gyakorlati kurzust tart Szigetmonostoron.
Az elıadás idıpontja: 2006.szeptember 23. 9.00-15.00 óráig.
A kurzus témája: Do-in öngyógyító masszázs és légzés technika. Ezzel a módszerrel igen hatékonyan segíthetünk
önmagunk és családunk testi és szellemi egészségének megóvásában, megtartásában. A módszer elsajátítása mindenki számára hasznos lehet.
A tanfolyam részvételi díja a résztvevık számától függ. A korlátozott hely és a nagy érdeklıdésre való tekintettel
kérjük elıre jelezzék részvételi szándékukat szeptember 15-ig.
Érdeklıdni lehet: 06-26-393-437, 06-20-553-3301
Mihály Bernadett
9
GONDOLATOK
ÚJSÁGOLÓ
2006. július-augusztus
Szelektív hulladékgyőjtés
Mőanyag flakon: Az üdítıs, ásványvizes palackokat „laposra taposva” lecsavart kupakkal kérjük beletenni. Nem
idevalók a kiürült olajos, vegyszeres flakonok!
Papír: Kartondobozok, újságok győjtésére szolgál. Az élelmiszer csomagolóanyagokat kérjük ne tegyék bele!
Üveg: A fehér és színes üveg palackok győjtıhelye.
Fémdoboz győjtı: Kólás és sörös dobozok (össze-nyomva), tisztára mosott ételkonzervek dobhatók bele.
Szárazelem győjtı: Mindenféle ceruza- lapos- stb. elem győjtıhelye.
Közösség
Eltőnıdtem, vajon egy ekkora település, mint Szigetmonostor elmondhatja-e magáról, hogy igen, mi egy
közösség vagyunk? Jelenleg az én válaszom, sajnos a
nem!
Arról természetesen szó sincs, hogy nincsenek csoportok, melyek tagjai egymás közt jól érzik magukat, kifele azonban számtalanszor csak a közönyösség érezhetı.
Nincs ez jól így, hiszen egy falu jövıje csapatmunkával
építhetı igazán. Ha közös ég alatt élünk, miért ne válhatnánk végre közösséggé?
Amennyiben képesek lennénk egy nagy csapattá válni,
nem roboghatna el az élet mellettünk, mint ahogyan ez
most sok területen tapasztalható, képesek lennénk kifele érdekeinket érvényesíteni.
Mert kell egy csapat, vagy fogalmazhatnánk úgy is,
hogy egy csapat kell.
Természetesen azon belül minden egyén, minden kisebb csapat érdeke egyformán fontos, hogy érvényesüljön. Egy sorrendet kellene mindenkinek betartani:
Település érdeke, csoportok érdeke, egyén érdeke.
Ehhez azonban nem tartom jónak, ha a helyhatósági választásokra pártszínekben készülünk, hiszen elégszer
tapasztalhattuk már, hogy a politika milyen mértékben
képes egymás ellen fordítani családtagokat, barátokat.
Az sem jó, ha elfogadom valamely politikai erı támogatását, ugyanakkor tagadom, titkolom azt.
A rejtızködı politikusnál joggal vetıdhet fel az ıszinteség hiányának kérdése.
Természetesen mindenkinek lehet, és úgy gondolom
van is politikai meggyızıdése, de az mindaddig magánügy míg nem viszem be egy település életébe.
Próbáljuk számőzni a nagypolitikát, mert az csak megfertız bennünket. Az sem elfogadható, ha szavazóturizmust próbálunk szervezni. (Szavazóturizmus: megkérni
a nem állandó lakosokat, kérjék át szavazati jogukat a
településre). Volt egyszer egy kékcédula, el kéne feledni már!
Legyen az ısz végre az egyén megmérettetése harca ,
háború nélkül.
Amennyiben küzdünk, csatát akarunk nyerni, talán hatalomra is vágyunk! Egy település vezetése azonban
nem hatalom, hanem szolgálat kell legyen.
A települést kell szolgálja a vezetés, a hivatal, és az intézmények is! Akarjunk dolgozni egy településért, mindenki energiáját, ıszinte segíteni akarását összegyőjtve
és akkor végre közösséggé kovácsolódhatunk. Hát, így
látom én!
Debreczeni Lajos
Tisztelt tulajdonos!
Talán elkerülte a figyelmét a kertjében növekvı parlagfő. Ez a növény az ön és családja egészségére is veszélyes!
Kérjük, haladéktalanul pusztítsa ki! Köszönjük!
Szigetmonostori Faluszépészeti Egylet
CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Email: [email protected]
[email protected]
tel: 06-26/312-605
10
ÚJSÁGOLÓ
VÁLASZTÁS 2006.
2006. július-augusztus
Választási tájékoztató
(folytatás) Választójogát a választópolgár a következıképpen gyakorolhatja:
Minden, a választási névjegyzékbe felvett választópolgár 2006. augusztus 4. napjáig megkapja a választás
idıpontjáról és helyszínérıl szóló értesítést valamint 3
db ajánlószelvényt:
• A sárga színő ajánlószelvénnyel lehet képviselıjelöltnek ajánlani egy másik választópolgárt. Képviselıjelölt
az lehet Szigetmonostoron, aki legalább 17 db érvényes
ajánlószelvényt összegyőjt, majd 2006. szeptember 8án 16.00 óráig leadja a jegyzınél.
• A rózsaszín ajánlószelvénnyel lehet polgármesterjelöltnek ajánlani egy másik választópolgárt. Polgármesterjelölt az lehet Szigetmonostoron, aki 51 db érvényes
ajánlószelvényt összegyőjt, majd 2006. szeptember 8án 16.00 óráig leadja a jegyzınél.
• A fehér színő ajánlószelvénnyel lehet a megyei közgyőlési tagokat közvetetten ajánlani, mivel itt nem a
személy jelölését, hanem listát lehet ajánlani. Az egyes
listák a kapott szavazatok arányában juttatnak be képviselıket a megyei közgyőlésbe. A megyei listát és az azon szereplı jelölteket legkésıbb 2006. szeptember 8án 16.00 óráig lehet bejelenteni a területi választási bizottságnál.
Egy választópolgár csak egy-egy személyt ajánlhat a
hivatalos ajánló szelvényen mind képviselı, mind polgármesterjelöltnek, és csak egy listára tehet ajánlást. Ha
a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is
jelöltnek ajánlották, legkésıbb 2006. szeptember 12-én
16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést
fogadja el.
A jelöltnek illetve az ajánló szervezetnek a be nem
nyújtott ajánlószelvényeket 2006. szeptember 11-én
16.00 óráig meg kell semmisíteni, és a megsemmisítésrıl szóló jegyzıkönyvet legkésıbb 2006. szeptember
14-én 16.00 óráig át kell adni a választási bizottságnak.
A fentiek alapján a megfelelı számú ajánlószelvényt
összegyőjtött jelöltekre lehet szavazatokat leadni a választás napján személyesen a lakóhely szerinti szavazókörben. A választópolgárnak személyazonosításra alkalmas, érvényes, fényképes igazolvánnyal kell igazolnia személyazonosságát és lakcímét a szavazókörben
való megjelenésekor. Ez lehet régi típusú személyi igazolvány, amely tartalmazza a lakcímet is, vagy a lakcímkártya és valamilyen más fényképes igazolvány
együtt, mint a személyazonosító igazolvány, az útlevél,
a fényképes, kártya formátumú vezetıi engedély, illetve uniós állampolgár esetén útlevél és tartózkodási engedély együttesen.
A választási névjegyzéket 2006. augusztus 2-9. között
lehet megtekinteni a polgármesteri hivatalban. A név-
jegyzékbıl való kihagyás, illetıleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2006. augusztus 2-tıl augusztus 9-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani. A
módosított névjegyzék 2006. szeptember 29-én 16.00
óráig tekinthetı meg a polgármesteri hivatalban.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétıl
távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme
szerint illetékes helyi választási iroda vezetıjétıl, vagyis a jegyzıtıl kért igazolással azon település helyi választási irodájának vezetıjétıl - vagy a szavazás napján
szavazatszámláló bizottságától - kérheti a névjegyzékbe
való felvételét, ahol a szavazás napján tartózkodik. Az
igazolás alapján a választópolgár azon a magyarországi
településen szavazhat, ahol tartózkodik. Az igazolás
kiadásakor a lakcím szerint illetékes jegyzı a választópolgárt egyidejőleg törli a névjegyzékbıl. Az igazolásban – a választópolgár nyilatkozata alapján – meg kell
jelölni a települést, ahol a választópolgár szavazni kíván, és azt a névjegyzéken fel kell tüntetni. Az igazolás
átvételét a választópolgár, illetıleg e célra szóló meghatalmazás alapján az általa megbízott személy az aláírásával elismeri. Igazolást legkésıbb 2006. szeptember
29-én lehet kiadni. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-ig lehet kérni. Az
igazolás ajánlott levélben is kérhetı, feltéve, hogy az a
helyi választási irodához legkésıbb 2006. szeptember
26-ig megérkezik. A levélben meg kell jelölni a települést, ahol a választópolgár szavazni kíván.
2006. szeptember 30-át követıen a névjegyzéket lakcímváltozás miatt nem lehet módosítani.
A választási kampány 2006. szeptember 29-én 24.00 óráig tart. Kampányt folytatni 2006. szeptember 30-án
0.00 órától október 1-én 19.00 óráig tilos.
A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hivatala a névjegyzékben szereplı választópolgárok családi
és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölı
szervezeteknek kérésükre 2006. szeptember 12-tıl adja
át díjfizetés ellenében. Az adatszolgáltatás igazgatási
szolgáltatási díjai az alábbiak szerint számítandók:
Az adat megnevezése
Díjtétel
(Ft)
A névjegyzékben szereplı választópolgárok családi és utóneve, lakcíme (nemenként, korcsoportos és lakcím szerinti
bontásban)
- elektronikus adathordozón
3,30 Ft/fı
- papíron
5,40 Ft/fı
- öntapadós etiketten
6,40 Ft/fı
A közszemlére tett névjegyzék másolata 10,20 Ft/lap
A/4-es formátumban
11
VÁLASZTÁS 2006.
ÚJSÁGOLÓ
A közszemlére tett névjegyzék másolatát a jegyzı a jelölt, jelölı szervezet által írásban bejelentett igény alapján díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2006.
szeptember 12-tıl legfeljebb szavazóköri bontásban – a
jelölt, jelölı szervezet számára átadja.
Az így kiadott adatokat 2006. október 1-én meg kell
semmisíteni. A választási plakátot az, aki elhelyezte,
2006. október 31-ig köteles eltávolítani. A választással
kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét 2006.
szeptember 23.-tól október 1-én 19.00 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni.
Megalakult a HVB
Közeleg az októberi helyhatósági választás. 2006 augusztusban letették esküjüket a Helyhatósági Választási
és Szavazatszedı Bizottság tagjai. Dalmadi Lászlóné a
HVB elnökségi felkérését nem vállalta a továbbiakban,
így az elnöki teendıket a 2006. évi választások ideje alatt Halák Miklós fogja ellátni. Elnökhelyettes Mócsai
Lászlóné, tagnak pedig még Böszörményi István került
be a bizottságba.
Hirdetmény
A Pest Megyei Területi Választási Iroda az 1997. évi C.
tv. 38. § (1) a) bekezdésében foglalt kötelezettségének
eleget téve, a 2006. évi helyi önkormányzati képviselık
és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselık választásának elıkészítéseként a Pest
Megyei Közgyőlés tagjainak választása kapcsán a listaállításhoz szükséges ajánlószelvények mennyiségét az
alábbiakban teszi közzé:
2006. július-augusztus
A választási bizottság tájékoztató szórólapját is eljuttatjuk a választópolgároknak az értesítıvel és az ajánlószelvényekkel egy idıben (postaládánként egy példányban). A tájékoztatónak a 2015-ben megjelent sajtóhibájáért elnézést kérünk. Remélem, tájékoztatómmal segítséget nyújtottam a jelöltajánlással kapcsolatos határidıket illetıen. Tisztelettel kérem a választópolgárokat,
hogy éljenek állampolgári jogukkal és vegyenek részt a
szavazáson.
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea - jegyzı
HVB Szavazatszámláló Bizottsági tagok:
I. Szavazókör: Sallai Józsefné (szavazatszámláló bizottság elnöke), Bozóki Lászlóné, Klement Józsefné, Végmann Jánosné, Bánfi György, Simon Zsuzsa (jegyzıkönyvvezetı), Borszékiné Mócsai Bernadett (jegyzıkönyvvezetı, pót)
II. Szavazókör: Rózsa Ferencné (szavazatszámláló bizottság elnöke), Csík Lajosné, Puskás Jánosné, Korláth
Tibor, Lichi Adorjánné, Szalai Zoltánné (jegyzıkönyvvezetı), Pauliny Lászlóné (jegyzıkönyvvezetı, pót)
I. 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú települések választókerületében 1197 db ajánlószelvény.
II. 10.000-nél több lakosú települések választókerületében 1407 db ajánlószelvény.
Az egyes megyei választókerületekbe tartozó települések listája megtalálható a www.pestmegye.hu honlapon.
Dr. Szép Tibor sk. - Pest Megyei Területi
Választási Iroda vezetıje, fıjegyzı
PEDIKŐR, MANIKŐR
Pedikőr, manikőr az Ön otthonában!
Nyomja a sok bırkeményedés? Szúr a tyúkszeme? Esetleg szereti, ha szép a lába? Ne
menjen sehova! HÁZHOZ MEGYEK! Benıtt köröm, gombás köröm szakszerő kezelése.
Hívjon bizalommal! Stránszkyné ENIKİ
Tel.: 06 70 29-00-572 Email: [email protected]
Számítógépszervíz
Berkes Gábor, Szigetmonostor, Klapka u. 1.; tel: 06-30-948-3709; [email protected]
12
ÚJSÁGOLÓ
EGÉSZSÉG/RÖPÜL A LABDA…
Melegre vagy hidegre ?
Az idıjárás-érzékenység nem betegség, és az idıjárás
közvetlenül betegséget sem vált ki mégis, jelentıs befolyással lehet közérzetünkre, sıt a meglévı betegségeink tüneteire is hatást gyakorolhat.
A gyors idıjárás-változás, vagyis az átvonuló frontok
elsısorban az idegrendszer vegetatív részére hatnak, ide
tartozik a tudatosan nem befolyásolható (akaratlagosan
nem szabályozható) életfunkciók irányítása, mint pl.:
légzés, vérnyomás, szívmőködés stb. Melegfronti hatásra csökken a koncentrálóképesség, gyakori a fejfájás,
álmatlanság, csökken a vérnyomás, nı az agyvérzéses,
embóliás és szívinfarktusos betegek száma, felléphetnek fantomfájdalmak, súlyosbodhatnak a depressziós
állapotok. Hidegfront esetén gyakori a szédülés, fejfájás, emelkedik a vérnyomás, fokozódik a görcskészség
pl.: asztmások , epe-, vese- betegeknél, cukorbetegek
vércukorszintje csökken, reumás és izületi fájdalmak
erısödnek. Mit tehetünk ilyenkor közérzetünk javításáért vagy a felerısödött tünetek csökkentése érdekében?
Néhány praktika:
• Álmatlanság esetén: Kamillából, hársfából és citromfőbıl készíthetünk teát, ha erısebb hatásra van szükség,
tegyünk hozzá macskagyökeret és levendulát. Kiváló
Röpül a labda…
A megszokottaktól eltérıen jelentkezik cikksorozatunk.
Elızı interjúalanyunk, Mocskonyiné Nagy Emese kérésére, két személlyel is beszélgetett az Újságoló, Kiss
Tamásné Mikolai Ágnes (továbbiakban Mikolai Ágnes)
tiszteletes asszonnyal és férjével, Kobzos Kiss Tamás
(továbbiakban Kiss Tamás) zenésszel, pedagógussal.
Újságoló: Kezdjük a beszélgetést egy rövid életút bemutatással.
Kiss Tamás: 1950-ben születtem Debrecenben. Édesapám és édesanyám magyar tanárok voltak. Nem nagyon
szerettem volna ebbe az irányba továbbmenni, igyekeztem más utakat keresgélni. Már általános iskolás koromban rádiókat barkácsoltam, a középiskola befejezése után pedig az egyetemen felvettek vegyész szakra,
elıtte azonban bevonultam katonának. Akkoriban kezdtem el a zenével komolyabban foglalkozni, gitáron, furulyán, citerán játszottam és egyre jobban érdeklıdtem
a népzene iránt. Az egyetemen tagja voltam a színjátszó
körnek, amellyel 1972-ben készítettünk egy erdélyi mősort. Abban az idıben még beszélni sem lehetett Erdélyrıl, érdekes módon azonban a Diákszínjátszó Fesztiválon aranyérmet nyertünk. A következı évben, 1973-
2006. július-augusztus
hatású a spenót tea is. Mossuk meg a spenótot 2 maréknyit ¾ l vízbe lassú tőzön 10 percig forraljuk, majd további 10 percig lefedve hagyjuk , ezután leszőrjük. Vacsora után és lefekvés elıtt is fogyasszunk belıle egyegy csészével, mézzel ízesítve. Tartós álmatlanság esetén kúraszerően két hétig alkalmazzuk. Illóolajak közül:
kamilla és levendula fürdıvízbe vagy közvetlenül a
párnára csepegtetve is hatásos
• A fejfájás gyorsan csökkenthetı, ha borsmenta vagy
eukaliptusz olajból néhány cseppet a zsebkendınkre
cseppentünk és ezt belélegezzük, párologtatás esetén
néhány csepp citromolajat is tehetünk hozzá. Súlyosabb
esetben fent említett olajokból hordozó olajba csepegtetünk, ezt bemasszírozzuk a homlok, a halánték és a váll
területére naponta többször.
• Rossz hangulat, depresszív állapot esetén kiváló az
orbáncfő fızet, illóolajok közül levendula, bergamott,
rózsa, meleg fürdı és párologtatás formájában, ill. levendula, rózsamuskátli és rómaikamilla-olaj hordozóolajba téve masszázs formájában.
• Bach-virágeszenciák közül: enyhe depresszió: Sülzanót, közepes: Mustárd, súlyos: Szelíd gesztenye, motiváció hiánya: Vadrózsa, regenerálásra: Olajfa, változásra : Diófa, egyensúlyi állapot megtalálására: Szikárka.
Rikkerné Locher Krisztina
Bach-virágterapeuta/Kineziológus
Tel.: 06-30-46-48-111
ban kerültem be a Délibáb népzenei együttesbe. Befejezvén az egyetemet, a Néprajzi Múzeum restaurátor
mőhelyének lettem a vezetıje. Rövid idıt töltöttem el
itt, ugyanis egy másik munkahelyre átcsábítottak, ahol
szintén restaurátorként dolgoztam. 1976-ban ismerkedtem meg Ágnessel, egy Tök nevő helységben, ahol
mind a ketten református szolgálatra voltunk hivatalosak. Ágnes mint igehirdetı, én pedig mint gitáron kísért
zsoltárénekes voltam jelen. Házasságkötésünket követıen, egy kis debreceni kitérı után megszületett Budapesten a lányunk, Eszter, aki most éppen Japánban van,
a Kiotói Egyetemen tanul Japán – Filológia szakon. Fıként régi japán szövegekkel foglalkozik. Remélhetıleg
hamarosan hazaköltözik. 1976-tól Kecskés András
szentendrei zenekarának, a régi zenét játszó Kecskés
Együttesnek voltam 10 évig tagja. 1986-ban – amikor is
az együttesbıl kiléptem – kezdtem el tanítással is foglalkozni. Egy évig tanítottam Szentendrén kobozt, ezzel
párhuzamosan pedig az Óbudai Népzenei Iskolában is
elkezdtem dolgozni. 1991-ben önállósodott az intézmény, melynek immáron 15 éve vagyok az igazgatója.
Arról, hogy Szigetmonostorra hogyan is kerültünk, beszéljen Ágnes.
Mikolai Ágnes: Egy tízgyermekes lelkész családból
származom. Egy szép kis zsákfaluban születettem a
13
ÚJSÁGOLÓ
RÖPÜL A LABDA…
Bükkben, Bánfalván. Iskoláimat Debrecenben a Református Gimnáziumban kezdtem, Sárospatakon érettségiztem le, majd miután Kecskeméten elvégeztem az Óvónıképzı Fıiskolát, Budapesten a Teológia Akadémián folytattam tanulmányimat. Szerettem volna még az
orvosi egyetemet is elvégezni, azonban a teológia után
nem mehettem tovább ebbe az irányba, hiszen teológusként nem volt becsületem az állami szektorban.
Mindig emberekkel szerettem foglalkozni. Úgy gondolom, hogy három szakterület van, amelynek középpontjában az emberrel való foglalatosság áll: a pedagógia, a
teológia és az orvosi pálya. Amikor elvégeztem az akadémiát (Eszter lányunk úgy másfél éves lehetett), az intézmény titkárának hívtak meg, majd a zsinati irodán is
dolgoztam. Minden idımet a Református Egyházban
töltöttem. 1986 augusztusában, pontosan 20 évvel ezelıtt Zákányi Bálint kollégám, barátunk megkeresett a
szigetmonostori gyülekezetbıl, hogy mivel ı távozik,
átvenném e a helyét. Mivel Tamás munkája miatt
Budapesthez volt kötve, ez a 20-25 km-es távolság a
fıvárostól elfogadhatónak bizonyult és belevágtunk annak ellenére, hogy nı létemre bizonyos körök nem fogadták túl nagy örömmel a faluba költözésünket. Többen is hivatkoztak a helyi hagyományokra, amely kizárja egy nıi tiszteletes jelenlétét. Ezeknek a nézeteknek még a presbitériumon belül is hangot adtak. Végül
82-41 arányban a nı került a gyülekezet élére. Csodálatos dolog volt, hogy amikor elkezdtem a munkámat
120 gyerekkel kellett foglalkoznom. İk szerettek meg
igazán és rajtuk keresztül a szüleik, a felnıttek. Az elmúlt tíz év alatt sajnos 12 gyerekre zsugorodott a létszám. Megdöbbenés volt számomra, amikor ezt megtudtam. Ennek okait lehetne részletezni, s azt is, hogy
1996. szeptember 30-án miért is mentem el innen,
azonban ezt nem teszem meg, hiszen ez utóbbi esetben
mindenki tudja, ismeri az okokat. Fontosnak tartom
azonban elmondani, hogy amikor visszaköltöztünk Budapestre, nem a gyülekezetet, hanem a falut hagytam el.
Olyan helyzetbe kerültem Szigetmonostoron, amely
lehetetlenné tette azt, hogy méltó módon végezhessem
a munkámat. Innen a budapesti Böszörményi úti gyülekezetbe mentem át, ahol három és fél évig hitoktató lelkész voltam. Ezt követıen, három évvel ezelıtt egy
szép és nagyon kemény munkát kaptam, amelyre büszke is vagyok: délelıttönként mint óvónı, a szombathelyi kórházban foglalkoztam leukémiás gyermekekkel
illetve a kétségbeesett szülık vigasztalásával, délután
pedig mint lelkész, az onkológián haldokló felnıttek
lelki gondozásával foglalkoztam. Minden egyes napról
jegyzıkönyvet írtam, melyekbıl a jövıben egy könyvet
szeretnék szerkeszteni hármas célzattal: a szülık számára, az orvosok és a lelkészek számára. A munkaviszonyom megszőnte után kezdtünk bele Tamással a budapesti lakásunk felújításába. A munkálatok befejeztével úgy döntöttünk, hogy eladjuk és a Dunakanyarba
14
2006. július-augusztus
költözünk. Többfelé érdeklıdtünk ház ügyben, így szigetmonostori embereket is megkérdeztünk, mígnem
többen is azt mondták, hogy ık tudnak egyet, mégpedig
a parókiát. Én pedig azt mondtam a gyülekezetnek,
hogy amennyiben a többség visszahív, visszajövök. A
presbitérium a lelkész meghívásához szükséges 2/3-os
döntést nem hozta meg, így – élve a törvény adta jogukkal – a gyülekezet választásra jogosult tagjainak
többsége hívott vissza. Eltelt tíz év amióta innen elmentünk. Hála Istennek nagyon sok minden megváltozott, nagyon sok minden fejlıdött. Egyetlen nagy szomorúságom van: Sándor Balázs lelkésznek az elmúlt tíz
év alatt pontosan száz embert, száz gyülekezeti tagot
kellett eltemetni, az én kedves öregjeimet. Bár vannak
új emberek a közösségen belül, sajnos azonban ma már
ennyivel kevesebben vannak.
Ági néni – beiktatási ceremónia Fotó: Balázs József
Újságoló: Milyennek mutatja magát tíz év elteltével Szigetmonostor?
Mikolai Ágnes: Sokat fejlıdött, szépült a település.
Nagyszerő dolog újra hallani ezt a csöndet, amely az egész falut körülveszi. Jó látni, hogy sok fiatal van, s ez
nagy bizodalmat ad a jövıre nézve. Ezek mellett ami a
leginkább megváltozott, az a szigetmonostori lakosság
összetétele, szerkezete. Tíz évvel ezelıtt a faluban nagyon nehéz volt házhoz, lakáshoz jutni, ugyanis az idısek házába a gyermekek, unokák költöztek be. A 90es években a fiatalok részérıl elindult egyfajta kiáramlás a környezı településekre és akkor jöttek jelentısebb
létszámban a betelepülık. Rengeteg új, számomra nem
ismert emberrel találkozok a faluban és rengeteg ismert
kedves arc ma már nincsen. A betelepülıkkel színesebbé vált Szigetmonostor, azonban az emberek közötti
szorosabb kapcsolat fellazult, nem ismerik egymást.
Mondok egy példát. Jó néhány évvel ezelıtt, amikor
elindult a faluban a bevándorlási hullám, egy téli napon
egy idıs nénit mentem meglátogatni. Minden porta elıtt el volt söpörve a hó, csak egy új lakónál nem.
Amikor a házhoz értem, köszöntem neki, mire ı gyanakvóan viszszakérdezett: Köszöntem én magának?
Azt üzenem az újságon keresztül minden szigetmonos-
ÚJSÁGOLÓ
RÖPÜL A LABDA…
tori embernek, hogy tanuljunk meg egymásnak köszönni, még akkor is, ha azt nem mindig fogadják. Ez a kis
falu mindig is arról volt híres, hogy az itt élık meg akarták ismerni egymást. Ehhez azonban az elsı lépés
az, hogy tudjunk egymásnak köszönni. Ha ez elmarad,
akkor vajon miben különbözünk mi itt lakók Budapest
akármelyik kerületétıl vagy bármely más településtıl?
Ahol köszönnek ott közösség van és ahol közösség van,
annak a településnek jövıje is van. Úgy gondolom,
hogy nekem egy kis szigetet kell alkotnom a szigeten
belül, úgy, hogy az ott kifejtett munkám által magam is
a faluközösség összekovácsolását, erısödését szolgáljam.
Kiss Tamás: A falvakba történı betelepülés alapvetıen
nem egy rossz dolog az adott faluközösségnek, jól
mutatják ezt a már korábban, a 80-as évek végén DélFranciaországban lezajlott ilyen jellegő változások,
ahol a betelepülık idıvel igyekeztek segíteni a falvak
életének megszervezését és kapcsolataik, tudásuk révén
rengeteg közösséget felvirágoztattak.
Újságoló: Mely az az öt szó, kifejezés, amely Ági néninek Szigetmonostorra gondolva elsıként eszébe jut?
Mikolai Ágnes: Visszaküldettem; szolgálni; önmagam
maradva tovább vinni a közösséget; hálás vagyok, hogy
egy régi nagy házban élhetek; sok jó emberbıl egy új
Szigetmonostor jön létre.
Újságoló: Tamás, milyen zenei munkálatokkal foglalkozol jelenleg?
Kiss Tamás: Többrétő a dolog. Egyfelıl van az elıadói
oldal, amelyet a mai napig is aktívan végzek. Szerencsére nincs több felkérésem mint amennyit el tudnék
vállalni, viszont örülök annak, hogy a környezı települések is érdeklıdnek – pl. Pomáz és Visegrád – az általam játszott régi zene iránt. Folyamatosan járok a határon túlra is, most fıként Bécsbe, ahol egy ottani
együttes vezetıjével és Kecskés Andrással készítünk
egy magyar karácsonyi hanglemezt. Azt hiszem, hogy
ahhoz sem kell túl sok kommentár, hogy egy bécsi ember határozza el azt, hogy finanszíroz egy magyar hanglemez elkészítését. Nem is emlékszem rá pontosan,
hogy mikor is jelent meg utoljára Magyarországon autentikus karácsonyi énekeket tartalmazó hanganyag.
Gyakran hangversenyezünk külföldön, általában nagy
sikere van a magyar zenének. Amilyen fórumon csak
tudom, mindenhol elmondom, hogy sokkal jobban kellene hinnünk a saját kultúránkban, ehhez azonban jobban kellene ismerni. Most amikor Európa határai elmosódni látszanak mindenfelé, komolyabban kellene venni ezt a dolgot, egymást is bátorítva még több erıbedobással kellene szolgálni a magyar kultúrát. Olyan értékekkel rendelkezünk, amelyeket meg kell ırizni, s amelyekre rajtunk kívül mások is kíváncsiak. A zenei munkám másik része a tanítás, ami nagyon sok örömet okoz. Nem gondoltam volna, hogy egyszer tanítani fogok, azonban úgy tőnik, hogy a szüleim által örökölt
2006. július-augusztus
pedagógiai véna bennem is munkálkodik. Felnıtt korban végeztem el a Nyíregyházi Fıiskolán az ének-zene,
népzene szakot. Az igazgatói munka mellett jelenleg túl
sok tanítványom nincs, így fıként a korábbi diákjaimról mondhatom el azt, hogy az élet bármely területén is
tevékenykednek, szinte mindegyikük a mai napig foglalkozik zenével, zenéléssel. A pedagógusi pálya talán
legszebb része az, amikor az ember látja azt, hogy néhány év alatt honnan hová lehet embereket segíteni.
Úgy gondolom, hogy ez olyasmi mint az orvosi munka,
mely során hasonló módon élhetik meg egy beteg gyógyulását. Áttérve a helyi dolgokra, nagyon örülök annak, hogy Szigetmonostoron van egy mővészeti iskola.
Tíz év elteltével egy, a klasszikus zene területén virágzásnak indult intézménnyel találkoztam itt. Nagyszerő
dolgok történnek a faluban, Mocskonyiné Nagy Emese
munkája nyomán is nagyon jó folyamatok indultak el,
gondolok itt például a több generációhoz is eljutó néptáncoktatásra.
Kobos Kiss Tamás (jobbról a második) Fotó: Balázs József
Újságoló: Régi zenével és népzenével foglalkozol. Milyen helyzetben vannak az úgynevezett nagy egészen belül? Milyen jövıt jósolsz ezeknek a manapság nem
igazán populáris zenei ágaknak?
Kiss Tamás: A népzenével kapcsolatban nem vagyok
pesszimista. Amikor az ember elmegy egy táncház találkozóra, láthatja, hogy ott akár húszezer ember is
megjelenhet, akik nem bámészturista tömegeket alkotnak, hanem olyan emberek, akik ezeket a dolgokat
szinte minden nap valamilyen módon mővelik. Magyarország szerte és Erdélyben is nyaranta nagyon sok
felé tánc- és zenei tábor van, nagy létszámú csoportokkal. Ilyen téren nem hiszem, hogy tovább tud gyarapodni, azonban az iskolai oktatás berkein belül nagyobb teret kellene engedni a népzenének és a néptáncnak. Ami a régi zenét illeti, bizonyos szintő visszafejlıdés mutatkozik meg az elmúlt években. Azonban, én
egy olyanfajta ember vagyok, aki keseregni nem nagyon szokott, mindinkább megkeresem azokat a helyeket, ahol az embereket érdekli ez a fajta zene. Erdélyben, Csíkszeredán rendezik meg évente a középkortól a
15
ÚJSÁGOLÓ
RÖPÜL A LABDA…/APEH HÍREK
barokkig minden mőfajt átölelı régi zene fesztivált.
1991 óta folyamatosan jelen vagyok az eseményen, jó
látni, hogy a bizonytalan idıjárási viszonyok ellenére
egyre több zenész és nézı résztvevı van jelen, a rendezvény évrıl évre színesebb, professzionálisabb.
Újságoló: Ági néni kifejtette, hogy a falu jövıjének az
alapja az emberek közötti viszonyokon alapszik, a közösségi lét erején. Te miben látod ezt?
Kiss Tamás: Egy nagyon fontos és aktuális dolgot említenék itt meg, a kultúrházat, amely egy hatalmas vállalkozás, hatalmas lehetıségekkel. Az ország gazdasági
állapotából kiindulva óriási fegyvertény, hogy már idáig eljutott a dolog, a telekvásárlásig és a tervezési szintig. Azt szeretném, ha az intézmény jól mőködne, gazdaságosan, és úgy, hogy a fiatalok által megtalálják
mindazon dolgokat, amelyek ha nem lennének, másfelé
keresgélnének. Közösen kellene kitalálnunk az intézményt, akár társadalmi viták szervezésével is. Erre
nagyszerő lehetıséget nyújtanak az újságok illetve az
internetes fórumok. Én is szívesen részt veszek ebben a
dologban, s mivel sokat utazom, igyekszek körülnézni a
világban, hogy máshol hogyan mőködnek az ilyenfajta
házak.
Újságoló: A közeljövıre vonatkozóan milyen tervei
vannak Ági néninek?
Mikolai Ágnes: Az elkövetkezendı egy év leginkább
azzal fog eltelni, hogy újra megismerjem a falut, az
embereket, az itteni életet. Szeptemberben el szeretném
indítani a hittan oktatást. Minél több gyerekhez el
szeretnék jutni, ha úgy tetszik minél többet be szeretnék
fogni. Egy másik fontos feladatomnak tekintem, hogy
azokat az idıs embereket, akik tíz évvel ezelıtt még el
tudtak jönni a templomba, de ma már korunknál és
állapotuknál fogva erre nem képesek, folyamatosan látogassam, foglalkozzak az ı lelki gondozásukkal is. Sokan vannak, legalább 45 ember. Ki is alakítottam magamnak egy heti tervet: Kedden és pénteken az idıseket látogatom, szerdán és csütörtökön az ifjúsággal
2006. július-augusztus
foglalkozom, vasárnap pedig a gyülekezettel vagyok.
Azon túl, hogy részt kívánok venni mindenben, ami egyetemes kultúra, ami protestáns kultúra, ami kálvinista
kultúra, szeretném ott folytatni a lelkészi munkámat,
ahol abba hagytam tíz évvel ezelıtt.
Újságoló: Miben látja Ági néni a hit lényegét?
Mikolai Ágnes: Mondok egy kedves példát és abból
meg lehet érteni. Egyszer, 1986-ban mentem át a határcsárdai réven. Akkoriban úgymond sikk volt provokálni
a papokat. Találkoztam egy emberrel, akivel valamelyest ismertük egymást. El kezdte gúnyolni a hitet,
lenézéssel beszélt a hívı emberrıl és büszkén beszélt
arról, hogy ı nem hisz Istenben. Én csak annyit mondtam neki, hogy olyan ez, mintha egy féllábú ember azzal hencegne, hogy csak fél lába van. Úgy gondolom,
hogy hit nélkül teológiai értelemben fél ember az ember. Ahhoz, hogy teljes emberként élhessük, engedni
kell, hogy Isten bekapcsolódjon az életünkbe, ezt pedig
csak hittel tehetjük meg. 1990 elıtt jó negyven éven át
valahogy elbicegtünk, ki falábbal, ki pedig protézissel
vagy mankóval. Most azt látni, hogy egyre többen vagyunk, akik két lábon állva tanulnak meg járni. A hit ajándék, amelyet lehet kérni, lámpás, ösvény, csönd, egy
olyan lelki kapcsolat, amely fölfelé emel minket. Ez az
ember legfıbb célja, s az én ars poétikám: mindinkább
szeretném az embereket, a nyájat elvezetni a Mindenség Urához.
Újságoló: Ki legyen a következı interjúalany?
Kiss Tamás: Herrer-y M. Caezarra és feleségére, Valikára gondoltuk. İk akkor jöttek Szigetmonostorra, amikor mi elmentünk innen. Annak idején Ági mondta
meg nekik, hogy a jelenlegi házuknak, a Teréz-laknak a
tulajdonosa hol érhetı el. Sokat tesznek a faluért, a közösség épüléséért. A feléjük intézet kérdésünk pedig a
következı: Milyen Szigetmonostoron szeretnének élni,
lakni?
Kovács Attila
Közlemény a folyószámla kivonatok és pótlékértesítık kiküldésérıl
Az Adóhatóság 2006. augusztus 31-ig fejezte be - az
Art. 43. § (8) bekezdés elıírásának eleget téve - az
egyéni vállalkozói és magánszemélyes folyószámla kivonatok, valamint a 2005. évre felszámított késedelmi
pótlékról szóló értesítık kiküldését. A gazdálkodó szervezetek értesítése 2006. október 1. és október 31. között fog történni.
A jogszabály elıírja, hogy az adóhatóságnak évente
egyszer értesítenie kell azokat az adózókat, akiknek az
elızı naptári évre késedelmi pótlékot számít fel,
és/vagy a folyószámláján tartozásos, vagy túlfizetéses
adónem egyenleget tart nyilván.
16
Folyószámla kivonatot kap minden egyéni vállalkozó
(és gazdálkodó szervezet), akinek 1000 forintnál, adószámos magánszemély és magánszemély, akinek 100
forintnál nagyobb összegő késedelmi pótlékot állapítunk meg 2005. évre. A pótlékértesítık mellé minden esetben csatolunk folyószámla kivonatot is. A közölt késedelmi pótlékot az egyéni vállalkozók és magánszemélyek folyószámláján 2006. szeptember 15-i (gazdálkodó szervezetekén 2006. november 15-i) esedékességi
dátummal írjuk elı, ami egyben megfizetési határidıt is
jelent, függetlenül attól, hogy az értesítést mikor veszik
kézhez.
APEH HÍREK
ÚJSÁGOLÓ
2006. július-augusztus
Folyószámla kivonatot kapnak továbbá azok, akiknek
2005. évre nem kell felszámítani késedelmi pótlékot, de
2005. december 31-én volt a folyószámláján (akár tartozásos, akár túlfizetéses) egyenleget mutató adónem.
Nem kapnak értesítést azonban azok az adózók, akiknek 2005. évre nem kellett felszámítani késedelmi pótlékot és 2005. december 31-én a folyószámlájuk is rendezett volt.
Ez úton is kérjük, hogy a kivonathoz csatolt tájékoztatót figyelmesen olvassák el, mert az számos olyan
információt tartalmaz amelynek ismeretében, az abban
leírtak szerinti eljárással az esetleges eltérések rendezésének ügyintézési idejét lerövidíthetik. Segítı együttmőködésüket elıre is köszönjük.
APEH
E-mailt küld az APEH
az Adóhivatal augusztus közepére befejezte. A hibás
bevallások beküldıit az APEH e-mailben értesíti, kérve
egyben a hibák javítását és a kijavított bevallások gyors
visszaküldését. Az e-mailek kiküldése augusztus 24-én
indul.
Megkezdıdik az elektronikusan benyújtott bevallások
beküldıinek értesítése.
Az APEH ez év május 12-tıl kezdıdıen, mintegy ötvenezer törvényben kötelezett nagy adóalanytól elektronikus úton kapja a bevallásokat és adatszolgáltatásokat. Rajtuk kívül még további 25 ezer adózó önként
választotta a kötelezettségek teljesítésének e papírmentes módját.
Az egyes hibakódok tartalmát az APEH honlapján lehet
megismerni, ezért az APEH kér minden elektronikus úton bevallót, hogy látogasson el a www.apeh.hu honlapra és tájékozódjon az esetlegesen elıfordult hibák
javításának módjáról.
Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal
Az említett köröktıl az elsı félévben érkezett, az úgynevezett 0608-as járulékbevallások elsı feldolgozását
Takarítást vállalunk
Vállaljuk intézmények, irodák, középületek, iskolák, óvodák, kollégiumok, magánszállások, családi házak napi-,
heti-, illetve nagytakarítását, felújítás utáni takarítását. Bıvebb információt, árlistát a 70-775-3028-as telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen kaphatnak.
A Nép Ügyvédje segít Önnek!
Az Igazságügyi Minisztérium ingyenes zöld száma: 06-80-244-4444
Segítséget kap beadványok és okiratok szerkesztéséhez, birtokháborítási, lakhatási hagyatéki, munka- és foglalkoztatási ügyekben, családjogi, szabálysértési, és egyéb kérdésekben. További információ: www.im.hu
Elektronikus adózásról avagy a viszontazonosítási
hiba kiküszöbölésérıl
A bevallás elektronikus benyújtása során az adóhatóság a saját adatbázisában és az Ügyfélkapu regisztrációs adatbázisában szereplı adatok összehasonlítása
alapján azonosítja a bevallás benyújtójának személyét.
A Kormányzati Portál a bevallást benyújtó személy részére nyugtázza a bevallás elküldését. Ez a nyugta
azonban kizárólag a bevallás elküldésének tényét rögzíti. A bevallás megérkezésének, feldolgozásának ténye
az eBEV-portálon keresztül kérdezhetı le.
A bevallás elküldése nem jelenti azt, hogy az elküldött
bevallást az adóhatóság fogadni is tudja. Ha az adott
ügyfélnek az adóhatóság nyilvántartásában szereplı
személyi adatai nem egyeznek meg az Ügyfélkapu
regisztrációs adatbázisában szereplı személyi adatokkal, ebben az esetben az adóhatóság a viszontazonosítási hiba miatt nem tudja fogadni a bevallást. Errıl a
program e-mail-ben elküldött hibaüzenettel értesíti a
bevallást benyújtó személyt.
Amennyiben a viszontazonosítási hibát 3 munkanapon
belül sikerül kiküszöbölni, ebben az esetben a bevallást
(adatszolgáltatást) az adóhatóság feldolgozza. A hiba 3
munkanapon túli fennállása esetén kiküszöbölését követıen a bevallást ismételten be kell nyújtani.
17
ÚJSÁGOLÓ
SZOCIÁLIS
Tekintettel arra, hogy az adóhatóság adatvédelmi okokból nem kapcsolhatja össze nyilvántartását az okmányirodák nyilvántartásával, kizárólag az érintett ügyfelek
közremőködésével tisztázható, hogy az egyedi esetben
melyik adat eltérése okozza a viszontazonosítási hibát.
A viszontazonosítási hibával érintett ügyfeleinket kérjük, hogy szíveskedjenek lekérdezni az Ügyfélkapu regisztrációs adatbázisában szereplı adataikat, és azt tételesen leellenırizni az írásjelekre is kiterjedı figye-
2006. július-augusztus
lemmel. Fontos tudni, hogy a legapróbb eltérés is hibajelzéshez vezet, mivel a számítógép nem képes merlegelni a különbségeket, csak regisztrálja ıket. Kérjük továbbá, hogy az adatokat szíveskedjenek bemutatni az
illetékes APEH igazgatóság ügyfélszolgálatán. A két
nyilvántartásban szereplı adatok összevetése alapján
állapítható meg, hogy fennáll-e adateltérés, szükséges-e
az adatok módosítása.
Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal
Import és hazai édesség, aprósütemény
Kiváló minıségő import és hazai édesség, aprósütemény (akár diabetikus is) kis- és nagy tételben, igen kedvezı áron kapható. Bankettekre, rendezvényekre, családi összejövetelekre várjuk megrendelését, a szigeten díjmentes
házhozszállítással. Érdeklıdni lehet mindennap a 70-775-2974-es vagy 70-775-3028-as telefonszámokon vagy a
[email protected] e-mail címen.
Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrıl
Tisztelt Szülı! Ezúton tájékoztatom, hogy a gyermekek
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény jogszabályváltozása miatt 2006. jú-lius
1-tıl a gyemekvédelmi támogatás intézménye megszőnt, helyette gyermeke részére az alábbi feltételekkel
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényelhetı.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülı vagy más törvényes
képviselı, illetve a nagykorú jogosult a polgármesteri
hivatalánál elıterjesztheti a helyszínen kérhetı formanyomtatványon.
A kedvezmény igénybe vételéhez igazolni kell, hogy a
gyermek a szociális helyzete alapján jogosult a következı kedvezményekre:
Gyermekétkeztetés
1. a bölcsıdés, az óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali
rendszerő iskolai oktatásban részt vevı és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
2. az elızı pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek és tanuló
után az intézményi térítési díj 50%-át,
3. három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
4. a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
5. a kollégiumi, externátusi ellátásban részesülı gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 30%-át
lehet igényelni.
Pénzbeli támogatás
Nyújtható: gyermeknek, fiatal felnıttnek évente kétszer
5.000- Ft értékben
18
Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. tankönyvcsomag)
A jogosultság feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 2006-ban
30.960 forintot
1. ha a gyermeket egyedülálló szülı, illetve más
törvényes képviselı gondozza, vagy
2. ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
3. ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét
még nem töltötte be, vagy felsıfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
28.380 forintot
az elızıekhez nem tartozó esetben, feltéve, hogy az
egy fıre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön az 516.000 forintot, vagy együtt számítva az
1.806.000 forintot. (nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülı vagy a tartásra köteles más
törvényes képviselı életvitelszerően lakik, az a vagyoni
értékő jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármő).
A feltételek fennállása esetén a jegyzı 1 év idıtartamra
megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát.
Tisztelettel:
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea – jegyzı
ÚJSÁGOLÓ
SZOCIÁLIS/OKTATÁS, NEVELÉS
2006. július-augusztus
Tájékoztató a gázártámogatásról
Az egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhıszolgáltatási támogatásról szóló 138/2006.
(VI.29.) Korm. rendelet a gázártámogatásra való jogosultságot az alábbi három feltétel együttes fennállása
esetén engedi megállapítani.
Jogosult, aki
- fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegő
családi pótlékban részesülı, illetıleg nagycsaládos személy,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Szigetmonostor Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmőködve a 2007. évre ezennel kiírja a
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
„A” típusú pályázat:
A pályázatra azok a szigetmonostori, állandó lakóhellyel rendelkezı hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben meghatározott képzési idın, illetve – az egyetemi és
fıiskolai hallgatók által fizetendı díjakról és térítésekrıl, valamint a részükre nyújtható támogatásokról
szóló 51/2002. (III.26.) Korm. Rendelet 5.§-ában meghatározott keretek között – a felsıoktatási intézmény
Szabályzatában meghatározott határidın belül állami
felsıoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján
nem állami felsıoktatási intézményben folyó nappali
tagozatos, államilag finanszírozott elsı alapképzésben, elsı kiegészítı alapképzésben, elsı szakirányú továbbképzésben, vagy elsı akkreditált iskolai
rendszerő felsıfokú szakképzésben vesznek részt. A
12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsıoktatási intézmények hallgatói. A pályázat
kötelezı melléklete és a felsıoktatási intézmény által
kitöltendı Igazolás formanyomtatvány (amelyen az
intézmény igazolja, hogy a pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt) a
Polgármesteri Hivatalban, továbbá a www.bursa.hu
cím alatt hozzáférhetı. Az ösztöndíj idıtartama 10
hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév
(2006/2007. tanév második, illetve a 2007/2008. tanév
elsı féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
2007. március.
- amennyiben háztartásában az egy éves háztartási célú
gázfogyasztás meghaladja az 51.000 MJ-t, de nem éri
el a 170.000 MJ-t,
- és az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, egyszemélyes háztartás esetén 300 %-át.
Hegedősné dr. Hovánszki Tímea – jegyzı
„B” típusú pályázat
A pályázatra azok a szigetmonostori, állandó lakóhellyel rendelkezı hátrányos szociális helyzető fiatalok (a 2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi
elıtt álló középiskolások, illetve felsıfokú diplomával
nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik
a 2007/2008. tanévtıl kezdıdıen állami felsıoktatási
intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az
intézmények közötti megállapodás alapján nem állami
felsıoktatási intézményben folyó nappali tagozatos,
államilag finanszírozott elsı alapképzésben, vagy
elsı akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2007-ben
elıször nyernek felvételt felsıoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2007/2008. tanévben ténylegesen
megkezdik. Az ösztöndíj idıtartama 3x10 hónap, azaz
hat egymást követı tanulmányi félév. A pályázó
írásban köteles 2007. augusztus 31-ig az OM Alapkezelı Felsıoktatási Pályázatok Osztálya részére bejelenteni, hogy a 2007/2008. tanévben melyik felsıoktatási
intézményben (intézmény neve, kar és szak/szakpár
teljes nevének pontos megjelölésével) kezdi meg tanulmányait. Az írásbeli értesítés elmulasztása esetén az
ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításából kizárható.
A pályázatok benyújtási határideje: 2006. október 31.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a
hivatalban hozzáférhetı pályázati őrlapon, a pályázó
által aláírva, egy példányban kell benyújtani, melyeket
a települési önkormányzat saját maga bírálja el, kizárólag szociális rászorultság alapján. A pályázónak a
pályázatához az alábbi okiratot kell csatolnia: A pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó
jövedelmének havi forint összege.
További információ a szigetmonostori Polgármesteri
Hivatalban, illetve a www.Bursa.hu internetes címrıl
kérhetı.
19
ÚJSÁGOLÓ
OKTATÁS, NEVELÉS
2006. július-augusztus
Iskolakezdés avagy beszélgetés Kiss Károly igazgatóval
Kiss Károllyal, a Zöldsziget Körzeti Általános Iskola,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatóval készítettünk egy interjút, melyben az elmúlt tanévet értékeli és a következı év terveirıl, célkitőzéseirıl beszél.
Újságoló: Hogyan értékeled az elmúlt, 2005-2006. évi
tanévet?
Kiss Károly: A tavalyi tanévet 210 tanulóval fejezte be
az általános iskola úgy, hogy 211 fıvel indultunk. A tanulmányi átlagot tekintve azt lehet mondani, hogy az elızı évekhez hasonlóan alakult. Az alsósok összesített
tanulmányi átlaga 2005-2006-ban 4,25, a felsısöké 3,9
volt. Ez több mint közepes átlagot jelent. Pozitív változásként említem meg, hogy a felsıs osztályokban jóval
kevesebb évismétlı diák van, mint az elmúlt években.
Felsıben egy, alsóban pedig három gyerek évismétlı
csupán. Ez utóbbi esetben ketten más iskolába folytatják tanulmányaikat. Fontosnak tartom megjegyezni,
hogy az adott évfolyam újrajárását nem kudarcként kell
megélni, egyszerően a gyermek megfelelı szintő épüléséhez, a továbblépéshez szükséges. Alsóban a kitőnı
tanulók száma az elmúlt éveknek megfelelıen alakult,
ez 19-25 fı közötti létszámot jelent. Sajnos a felsısöknél a már megszokottól eltérıen kevesebb volt a jeles
illetve a kitőnı tanuló. Az iskolánkban 12 éve zajló év
végi vizsgáztatás nehézségekkel indult, a szülık és a
diákok is féltek tıle, végül azonban jó átlaggal zárták
az osztályok a négy kötelezı és egy szabadon választott
tantárgyból álló felmérést. A vizsgáztatás rendjét – amely a 6. és 8. osztályt érinti – egyébként megyei szinten a mi iskolánk vezette be elıször. Erre a mintára is
támaszkodva alakult ki az úgynevezett Országos Kompetenciamérés, ami kérdıíves módszerrel azt vizsgálja,
hogy a gyermek a megszerzett tudását hogyan tudja a
gyakorlatban hasznosítani, alkalmazni. Ebben a felmérésben 5 éve veszünk részt. Az iskola folyamatosan a
kategóriájának (falusi kis iskola) átlagát jóval meghaladva szerepel a felméréseken. Idén vezették be azt,
hogy az úgynevezett sajátos képességő gyermekeket
külön vizsgálták, külön mérték fel.
Újságoló: Térjünk át az értékelésben a mővészeti iskolára.
Kiss Károly: A mővészeti iskola felkészültségét jól mutatja az idei Kulturális Seregszemlén nyújtott minıségi
teljesítmény. A munka eredményét mindenki megtapasztalhatta, aki nézıként vagy szereplıként részt vett a
rendezvényen. A mővészeti oktatás folyamatosan fejlıdik, egyre inkább kibontakozóban van. Személyi változás annyi történt, hogy Tircsi Zsuzsanna tanárnıt –
akinek ezúton is megköszönöm a munkáját – az idei tanévtıl Mocskonyiné Nagy Emese váltja fel az igazgatóhelyettesi székben. A mővészeti iskola alakuló ülésére
20
egyébként szeptember 6-án kerül sor. Ami még
változásként megemlíthetı, hogy a tanulói hozzájárulás
az idei évtıl 20%-ra emelkedett fel a néptánc és a tőzzománc részvételi díján belül, a zenei oktatás esetén pedig 10%-al. Ez utóbbi esetben azért 10%, mert az állami támogatás ezen mővészeti területen dupla annyi,
mint a fent említetteknél. Áttérve a tanári karra el kell
mondanom, hogy történtek személyi változások. Új
gyógypedagógusa van az intézménynek, egy rendkívül
képzett, megfelelı gyakorlattal rendelkezı kolleganı,
Keresztes Andrea személyében, aki Csobánkáról jár
majd dolgozni Szigetmonostorra. Új biológia szakos
kolléganınk is van, ıt Heim Brigittának hívják, környezetvédelemmel és a technika tantárgy oktatásával is
foglalkozik majd, amellett, hogy osztályfınöki teendıket is el fog látni. İ Dunakeszirıl jár majd dolgozni. A
környezetvédelem kihangsúlyozását az oktatáson belül
nagyon fontosnak tartjuk évek óta – már az intézmény
nevébıl adódóan is –, úgy néz ki, hogy komolyabb
hangsúlyt tudunk rá fektetni az idei tanévtıl kezdve. A
matematika, fizika, informatika vonatkozásában még
keressük a megfelelı személyt.
Újságoló: Mi a véleményed a pedagógusok két éven belül történı kötelezı óraszámának megemelésével kapcsolatos tervekrıl?
Kiss károly: A 20 óráról 22-re történı heti óraszámemelés alapvetıen nem jelentene problémát. Sajnos a
pedagógusok érdekképviseleti szervei jelenleg nem képesek alternatív javaslatokat tenni, s ezáltal nem alakulhat ki a döntési szint és a pedagógusi szféra között egy
olyan kommunikáció, amely egy – mind a két fél számára elfogadható – kompromisszumos megoldást eredményezne az óraszámemelés ellenére. Mondok egy
Nyugat-európai mintát, melyet külföldi iskolakapcsolatainkon keresztül ismerhettünk meg: Németországban
26-29 kötelezı órája van átlagosan hetente egy pedagógusnak úgy, hogy ez jelentıs többletterhet nem jelent a
számára, ugyanis ebbe az óraszámba az órákra való felkészülés (pl. fénymásolás) vagy például a kötelezı adminisztratív, szervezési munka is beszámításra kerül.
De nem terheli ıket például a sorozatos szülıértekezletek sem. Ez csak rendkívüli esetben van, ami átlagban
évente egy alkalmat jelent. Ezzel szemben minden héten a kötelezı óraszám kereteink belül van egy fogadó
órája a tanárnak. A szülık kizárólag ebben az idıszakban kereshetik fel. Ezekbıl adódóan az ı rendszerükben a túlóra nem ismert. Az óraszám emelésre
válaszul, szerintem ezen irányba történı elmozdulásra
kellene törekedniük az érdekvédelmi szervezeteknek.
Újságoló: Az elmúlt évben került bevezetésre az iskola
területén a váltócipı kötelezı használata. Mennyire
vált be ez a dolog?
OKTATÁS, NEVELÉS
ÚJSÁGOLÓ
Kiss Károly: Úgy gondolom, hogy a tisztaság megırzése szempontjából hozott ezen irányú törekvésünk sikeresnek mondható, de azt is be kell látni, hogy az ellenırzése nem teljesen megoldott. Fıleg a nagyobb korosztályoknál jelent ez gondot.
Új nyílászárók a tornaterem – Általános Iskola
Újságoló: Beszélgessünk egy kicsit a közeljövırıl. Milyen tanulói létszámmal, fejlesztésekkel indul az idei
tanév és milyen terveid vannak az oktatási éven belül?
Kiss Károly: Az általános iskola létszáma még nem
végleges, jelenleg úgy néz ki, hogy 200-205 fıs tanulói
létszámmal indulunk neki az évnek. Ez az elmúlt évekhez hasonló, a tavalyihoz képest néhány fıs létszámcsökkenést jelent. A mővészeti iskola létszáma körül-
2006. július-augusztus
belül 130-140 fı lesz. Ebbıl államilag támogatott oktatásban kb. 90 fı vesz részt. Ez szintén megfelel az
elızı évek tanuló létszámának. Az elmúlt évhez képest
annyiban változik a mővészeti iskolán belül az oktatási
rendszer, hogy bizonyos szakokon az egyéni oktatás
helyett bevezetjük a csoportfoglalkozásokat, kamaraoktatást. Az elmúlt tanévben a létszámot tekintve zenei ágon a legnépszerőbb szak a furulya és fuvola volt, a
csoportos foglalkozásokon belül pedig a néptánc. Áttérve a fejlesztésekre, a tornaterem nyílászáróinak cseréjére és hıszigetelésére került sor. Reméljük, hogy a közel jövıben belülrıl is megszépül a helyiség. Fontosnak
tartom még emellett, hogy az iskolakerítést, a nagykaput is felújítsuk és lehetıségeinkhez mérten az iskolaudvar további rendbetételére is szánni szeretnénk egy
kisebb összeget. A pócsmegyeri iskolarészen a nyár folyamán különösebb fejlesztésre nem került sor, a mellékhelyiségekben és az aulában végeztünk a nyár folyamán kisebb javításokat és a közeljövıben még át kell
alakítani a gyógypedagógus igényei szerint az irodáját,
ahol a gyermekekkel foglalkozik majd a jövıben. A
mővészeti iskola zenei részlegében tervezünk még fejlesztéseket: a már tavaly intézményünkbe szállított pianínót szeretnénk kifizetni és további zeneiskolai eszközök, hangszerek beszerzésére is szükség lenne. Ma már
a fejlesztési lehetıségek nagyban függnek a különféle
pályázatoktól. Reméljük, hogy a szeptember 15-i határidıvel benyújtott ez irányú pályázatok számunkra megfelelı elbírálásban részesülnek.
Kovács Attila
Kedves Szigetmonostori felnıttek, iskolások!
Nyáron több kedves családtól is kaptunk olyan játékokat, amit a kamasszá vált lányok, fiúk már nem használnak
többé, mivel a játékokat felváltották a poszterek, számítógépek, képregények. Aki sajnálja kidobni megunt játékait,
mesekönyveit, kinıtt biciklíjét, jégkoriját, kérjük hozza be az óvodába, mi nagyon jó szívvel fogadjuk!
Köszönjük szépen!
Nyitnikék Óvoda ovisai
İsz van, szeptember…
Egymás után érkeznek kicsik,nagyok, fiúk, lányok a
Nyitnikék óvodába. A maci csoportban 30-an, a csiga
csoportban 26-an és a süni csoportban 21-en kezdik az
évet. A hosszú nyaralás után tele élménnyel ismét találkozhatnak és játszhatnak pajtikáikkal az ovisaink.
Az óvoda épületében és a csoportok beosztásában lesz
némi változás. A macisok átköltöznek az eddigi süni
csoportos öltözıbe, így nem kell bejárniuk a kicsiknek
az egész óvodát egy sétához való készülıdés alkalmával.
Az udvarra új bútorokat vásároltunk, a zsibongó szépítését tervezzük, de ezek mind a szeptemberi meglepetéseink közé tartoznak.
Tarján Barna a gyerekekkel és egy strucctojással
21
CIVIL KURÁZSI
ÚJSÁGOLÓ
Ezt nézd meg Barna! – Nyitnikék Óvoda
2006. július-augusztus
Folytatjuk a már hagyománnyá vált programjainkat. Az
ısz ünnepére idén is sok érdekes programmal készülünk. Az elmúlt tanévben felvettük a kapcsolatot a Pilisi
Természetvédelmi Egyesülettel. Szeptembertıl beépítjük óvodánk programjába a madár és természetvédelmet, így havi rendszerességgel fogunk találkozni segítınkkel, Tarján Barnával.
Hagyomány, hogy a nagyobb gyermekekkel színházba
járunk Szentendrére, Békásmegyerre. Természetesen ez
idén is így lesz.
Mindemellett még sok-sok meglepetéssel fogunk kedveskedni a gyermekeknek. Ezek a programok mind az
óvodások életét teszik gazdagabbá, színesebbé.
Reméljük, év végén ismét rengeteg élménnyel indulnak nyaralni gyerekeink, ezért mi óvó nénik mindent
meg is teszünk.
Kriszta néni, Zsuzsa néni
Híd már megint…, híd még mindig…
2006. június
A hónap utolsó szombatján (immár másodszor) a Regattában jöttünk össze a Horányért Egyesület. A szokásos beszélgetés a Gazdasági Minisztérium kérésére
inkább Fórum jellegőnek készőlt. Aktualitása az M0 híd
építése volt. Mi ezt kiegészítettük a rendezési terv Horányt érintı részével.
Jelen volt Szilágyi Lajos polgármester úr, és Mihályi
Miklós a Gkm részérıl. A helyettes államtitkár is ígérte
eljövetelét, de nem jelent meg. Sajnálatos, hiszen a jelen lévık nagyon számítottak rá.
Elızetes hírek szerint a Szentendre által megrendelt
„kis híddal” kapcsolatos hatástanulmányban foglaltak
alapján a Gkm keresi a megoldást, a megegyezést Szigetmonostorral.
Mihályi úrnak nem volt könnyő dolga, hiszen a konkrét
kérdésekre nem mindig sikerült konkrét választ adnia.
Talán annyi, hogy rövid távon a kis híd megépítése
nem valószínő. Sajnos ez számunkra is egyre világosabb. Az elmondottak alapján a megoldás keresése a
Gkm részérıl sem annyira egyértelmő. Közben folyik
az M0-ás per, és június 27-re már ítéletet vártak. Az esetleges – Szigetmonostor számára – kedvezıtlen ítélet
esetén tárgyalási pozícióink jelentısen csökkenne,
amelyet amúgy is jelentısen aláaknáz az a tény, hogy
Szentendre képviselı-testülete sem akarja a „kis hidat”.
Leszavazva Dietz Ferenc polgármester elıterjesztését,
egyetlen hídváltozatot sem voltak hajlandóak a testületi
tagok elfogadni, még azt sem, ami amúgy a település
rendezési tervében szerepel. „A városnak nem érdeke a
kishíd”. Azzal indokolták ezt, hogy Szigetmonostorról
is Szentendrére járnának át a lakosok például az orvosi
rendelıbe, az iskolába és más túlterhelt közintézmé-
22
nyekbe. Erre az érvre nem tudom mit mondjak, szerintem egyszerre nevetséges és siralmas is. És ezek az „érvek” felelıs képviselıktıl hangzottak el.
Másfél éve az Önkormányzat és a Horányért Egyesület
is leült a szentendrei képviselı-testülettel tárgyalni. Akkor úgy tőnt, hogy az érveinket megértették.
Amikor minden érvük elfogyott, akkor pedig ingatlanspekulációról kezdtek el beszélnek. Lehet, hogy ez igaz, de nem Szigetmonostoron.
Ezek után a szombati fórumról annyit tudok elmondani,
hogy egyetlen pozitívuma a negatívuma volt.
A szombati eredménytelen fórum után úgy döntöttünk,
hogy talán javítani tudunk Szigetmonostor tárgyalási
pozícióin (vagy legalább fenntartjuk azt) azzal, ha az
Egyesület beavatkozik az M0 perébe Szigetmonostor
oldalán. A perbelépés elfogadásra került, a tárgyalást
augusztus 29-re elnapolták.
Pillanatnyilag itt tartunk, mi is próbálunk minden lehetıséget kiaknázni.
A tárgyalásokon túlmenıen, akár demonstrálásra is
készen állunk, s úgy tőnik, hogy nem csak Szigetmonostor, hanem a sziget többi településének lakossága is.
Így talán nem marad magára Szigetmonostor.
A perbe való belépésünket a sajtó (megkérdezésünk
nélkül) etikailag kifogásolható módon értékelte. Felháborodásunknak hangot adva ígéretet kaptunk arra, hogy
a következı tárgyalás után egy elemzı cikk keretében a
mi álláspontunk is ismerté válhat.
Tárgyaltunk Szentendre polgármesterével. dr.Dietz Ferenc igéretet tett arra, hogy a következı képviselı-testületi ülésen újra tárgyalják a „kis híd” ügyét.
ÚJSÁGOLÓ
CIVIL KURÁZSI
Ez annál inkább fontos lenne, mert szerintünk a minisztérium velünk akarja elvitetni a „balhét”. Kényelmes és
leginkább olcsó álláspont a két település vitájának tekinteni a kis híd ügyét.
Felvetıdik a kérdés: Mi lesz akkor, ha a híd helyének
ügyében egyezség születik Szentendre és Szigetmonostor között?
Mi addig is tesszük a dolgunkat. Tény, hogy a perbelépésünk meglepte a Gazdasági Minisztériumot, hiszen
tárgyalást kezdeményezett a Horányért Egyesülettel.
2006. július-augusztus
sét”. Az elsı demonstráció csak, mint útinform hír jelent meg a reggeli rádiómősorokban.
2006. augusztus
Szigetmonostor mellett az augusztus 29-i tárgyaláson
már a Horányért Egyesület is felperesként szerepel.
Idıközben a Gazdasági Minisztérium államtitkárával
találkozott az Egyesület vezetısége. A tárgyalás eredménytelen volt, olyannyira, hogy Kóka Miniszter úr
nyilatkozatára az Államtitkár Úr úgy reagált, hogy pontosításra szorul.
A Gazdasági Minisztérium azon kijelentése, miszerint
tárgyalásokat folytat Szigetmonostor Önkormányzatával, sem felel meg a valóságnak, hiszen – tudomásom
szerint – semmilyen reakció nem történt az Önkormányzat által küldött javaslatra.
Ezek után döntött az Egyesület az „autós-demonstráció” megszervezésérıl.
A demonstráció augusztus 12-én illetve augusztus 19én volt. A cél kettıs volt: egyrészrıl, hogy felhívjuk a
figyelmet Szigetmonostor, Pócsmegyer egyre tarthatatlanabb közlekedési helyzetére, másrészrıl mintegy modellezzük azt, hogy az M0 átadásával milyen közlekedési szituációk alakulhatnak ki.
Az autós demonstráció megszervezésénél ügyeltünk
arra, hogy minden törvényes feltételt teljesítsünk. Meg
kell jegyeznünk, hogy a Szentendrei Rendırkapitányság maximális segítséget adott a részünkre, a menet végén még egy záró gépkocsival is biztosította a felvonulásunkat.
Az augusztus 12-i demonstráción voltunk többen és
még Szilágyi Lajos polgármester úr is csatlakozott a
demonstrálókhoz. Képviselık közül rajtam kívül senki
sem vett részt.
Mindkét idıpontban a demonstráció alapján az arra
közlekedı autós megtapasztalhatta a “jövı közlekedé-
Autós demonstárció – 11-es út
A második demonstráció sajtóvisszhangja már sokkal
nagyobb volt. Ami a legfontosabb, hogy a hírek és M1es Híradó, valamint az írott sajtó Népszabadság és a
Magyar Hírlap is tényszerő és tárgyilagos volt.
Érdekesség az egészben, hogy a Pilis Rádió a demonstrációról semmit sem közölt.
A Pilist hallgatva, Szentendre képviselıi már a saját
kampányukkal foglalkoznak így valószínő, hogy „kis
híd” ügyben már az új testület fog dönteni. A felvonulásunk során – tudom nem reprezentatív felmérés – sok
támogatást, bíztatást kaptunk gyalogosoktól, autósoktól. Reméljük köztük voltak leendı képviselık is.
Mindenképpen köszönetet kell mondanunk, a helyi
résztvevıkön kívül azoknak a pócsmegyeri barátainknak, akik csatlakoztak hozzánk a demonstrációink során.
Az autós felvonulás végig nagyon fegyelmezetten zajlott és a forgalom lassítása során közlekedési veszélyhelyzet nem alakult ki.
Köszönet azoknak az autósoknak is, akiknek a hétvégéjükbıl elvettünk legalább egy órát, és a dugóban kellet
lépésben haladniuk.
Úgy gondolom, hogy a további lépéseinket mindenképpen az augusztus 29-i tárgyalás kimenetele fogja meghatározni.
Nádas Zsolt
Szigetmonostor hivatalos weboldala a következı címen található
www.szigetmonostor.hu
23
ÚJSÁGOLÓ
MÚLT-KOR
Múltidézı mondatok
avagy ilyenek voltunk
Folytatjuk elızı számunkban megkezdett sorozatunkat,
amely egy 1930-37 között megjelent, egy a Dunakanyar településeit bemutató könyvbıl szemezget. Pócsmegyer-Leányfalu községekrıl az alábbiakban közölt
tudnivalók olvashatóak. A könyvben leírtakat az akkori
helyesírási szabályoknak megfelelıen tesszük közzék.
Nagyközség, Pócsmegyer a szentendrei szigeten, Leányfalu a Duna jobb partján terül el. Lakóházainak száma: 1400. Terólete: 4916 kh. Posta, távirda, távbeszélı
Leányfalun. Hajóállomás, révkikötı mindkét parton,
autobuszmegálló, csendırörs Leányfalun. Fıszolgabiro,
választóker.: Pomáz. Járb., tlkv., adóh., erdıh., pü.
szak.: Szentendre. Tvszék, pü. ig., iparfü.: Budapest.
Kéményseprési ker.: Tahitótfalu. A község elérhetı: a
Budapest-esztergomi hajójáratokkal a Dunán és a
Szentendre-visegrádi HÉV által, autobuszjáratokkal,
Leányfaluról Pócsmegyerre a Dunán át állandó motoros
révátkelés van.
A község története. Pócsmegyer a Rosd-nemzetség ısi
birtoka volt. 1559-ben már a török hódoltsághoz tartozott és ekkor 46 adóköteles háza volt. 1579-ben Üvejsz budai pasa birtokában találjuk, amikor a helység
6229 akcsét fizetett földesurának. A reformátusok egyháza 1626-29-ben már fennállott. Templomuk közvetlenül a Dunaparton, 1788-ban épült s 1819-ben megnagyobbitották. Anyakönyveik 1744-tıl veszik kezdetüket. A község a török hódoltság alatt nem pusztul el. Az
1633-34. évi török kincstári adólajstromokban a visegrádi járás községei között van felvéve, 5 adóköteles
házzal. 1690-ben a lakott helyek között irták össze.
1691-ben 3/8, 1695-ben 1 és fél portával rótták meg.
1715-ben 26, 1720-ban 34 adóköteles magyar háztartást
irtak itt össze. 1848-ig a gróf Eszterházy-család volt a
földesura, utána gróf Breuner Ágoston örökölte, aki
1860 táján itteni birtokát több vállalkozónak adta el.
1838-ban nagy árviz pusztitotta el a helységet, mely alkalommal a templomon és a paplakon kívül csak 5 lakóház maradt meg. A tagositás 1864-ben történt. 1876ban a községet ismét elöntötte a viz. A róm. kath. templom 1892-ben épült. Jelenleg dr. Surányi Miklósnak, dr.
Fodor Sándornak és Ghiczy Udránszky Lászlónénak
vannak itt birtokaik.
Leányfalu a középkorban Leányfalva néven volt ismeretes. 1447-ben a Tahi Botos-család vesz itt birtokrészeket a Leányfalviaktól. Jelenleg dr. Kánitz Gyulának
van itt nagyobb birtoka; a birtokon levı urilakot 1884ben Szilágyi Ödön épittette. Az 1870-es években kezdett a fıvárosi uritársadalom egyik legkedveltebb nyaralóhelyévé válni. Az akkori nyaralótulajdonosok közül
24
2006. július-augusztus
egy párat itt emlitünk fel: Gyulay Pál iró, a fırendiház
tagja, dr. Szászy Béla min. tanácsos, Faragó Ödön volt
pekingi fıvámigazgató, Flittner Frigyes, az Osztár-Magyar Bank budapesti igazgatója, Tóth Imre, a magyar
Nemzeti Szinház igazgatója, Alszeghi Kálmán, az Operaház fırendezıje, Mihályffy Kálmán, Helvey Laura és
Kırösmezey Gusztáv, a Nemzeti Szinház tagjai, Siklósy Gyula egyetemi tanár, Hummer Nándor lovag, a
Szent István Társulat titkára, Noséda Károly operaházi
karigazgató stb.
A község elıljárósága. Fıjegyzı: Ármay Lajos; irodatiszt: Chriszt Ádám; biró: Nemes Dániel; II-od biro:
Szalai István; pénztáros: Zsigmond Dániel; közgyám:
Hegedüs János; esküdtek: Horváth István, Kovács Dániel, Kiss János, horváth Mihály.
A község képviselıtestülete. Virilisek: dr. Surányi Miklós, dr. Kánitz Gyula, dr. Kisfaludy Kálmánné, Wabrosch Béla, dr. Pekár Imre, dr. Pétery Ferenc, K. Róth
István, Hörömpı Ferenc, özv. Deutsch Oszkárné, özv.
Udránszky Lászlóné; póttagok: Hajós Mihály, Pánczél
Lajos; választottak: Bonifert János, dr. Pekár Gyula,
Bán Dániel, Vaczó Pánczél József, Fazekas István, id.
Schillerwein János, Herczeg József, Pánczél Mihály, S.
Pánczél István, Bán József.
Hadirokkantak: Kajos István, Kovács István, Mazalán
Tamás, Ócsai István, Papp Bálint, Szabó András, Váczi
János.
Egyház. Ref. Egyház lelkésze: Hörömpı Ferenc esperes.
Iskolák 1. Áll. Elemi iskola Leányfalun, tanito: Szabó
Mária. 2. Ref. elemi iskola Pócsmegyeren, rektor: Somody József.
Közintézmények. Postamester: Gyulay-Fodor Dánielné; hajóállomás kezelı: Révay Margit; tüzoltófıparancsnok: Kecery Róht István; tüzoltóparancsnok: Nemes Dániel.
Közegészségügy. Hatósági orvos: dr. Kunitzer Sándor
e. ü. tanácsos (Tahitótfalu); magánorvos: dr. Dugár
László; gyógyszertár: Tahitótfalun; szülésznık: Varga
Lajosné, Dancs Jánosné; husvizsgáló: Pánczél Lajos.
Testnevelés – sport. Levente fıoktató: Somody József.
Polgári lövészegylet, elnök: Marton Aladár.
Pénzintézet – Szövetkezet. 1. Hitelszövetkezet, igazgató: Hörömpı Ferenc. 2. Hangya Szövetkezet, igazgató:
Siba István.
Nagyvállalat. Dr. Surányi Miklós kertváros parcellázás
a sziget Göd felıli oldalán. Parcellázási iroda helyszi-
ÚJSÁGOLÓ
MÚLT-KOR/ELEINK NYOMÁBAN
2006. július-augusztus
nen az uradalmi irodában Forrai Ödön intézınél, Budapesten VI., Benczur u. 13 sz. alatt.
Rózsa Sándor, Sebestyén András, Szabó Mihály, Szalay Mihály, Szücs János, Vámosy Tibor.
Nevesebb villatulajdonosok Leányfalun. Benes József
vezérigazgató, Benisch Eduárd kereskedı, Braun Pálné,
Delmár Tivadar mérnök, Gyulay-Fodor Dániel ny.
ezredes, dr. Hankovszky Zoltán várm. Fıügyész, Hetyey Aranka, a Nemzeti Szinház ör. tagja, özv. Hüttner
Jánosné, Jónás Károly ny. tud. akad. Gondnok, dr. Kisfaludy Kálmánné, dr. Konkoly Elemér ügyvéd, Kurtz
Hugó butorgyáros, dr. László Márton ügyész, özv. Latinovits Lászlóné, Lingel János butorgyáros, Marton Aladár ny. ezredes stb.
A község nyaralásra rendkivül alkalmas. A Surányi-telepen nyaralóépitésre alkalmas telkek 6 pengıtıl kaphatók.
Hısi halottak: Bau László, Budai Sándor, Fábián István, Goda István, Gruiz Pál, Hartmann Sámuel, Horváth János, K. Pánczél István, Ladányi József, Lengyel
Mihály, Mihályi István, Nagy József, N. Pánczél Lajos,
Arvisura Anyahita
Az Arvisura Anyahita Paál Zoltán kétkötetes győjteménye, amely a hun-magyar törzsek több mint 6000 éves
írott és igaz történelmét foglalja magában és a Bibliához hasonlóan többszörösen kódolt szöveggel bír, azaz
túl az elsıdleges mondanivalón a sorok mögött is
fontos információk bújnak meg a teremtéstanra és az
univerzum mőködésére vonatkozóan.
A hun-magyar és más rokonnépeknél az volt az örök
törvény, hogy a legfontosabb eseményeket mindig le
kellett jegyezni, hogy az utókor számára örök tanulságul megmaradjanak.
Elıször Arvisura Anyahita a magyarok Nagyboldogasszonya (lsd. korábbi írásomban: a tatárlaki korongon
levı ókeresztény ima egyik szava: Bau-dug-asan = Boldogasszony) kezdte el lejegyezni, még az özönvíz elıtt
ıseink akkori hazájában az azóta elsüllyedt Ataiszon
(nem tévesztendı össze Atlantisszal). A feljegyzések
tıle kapták a nevüket, amelyek jelentése: igazszólás.
Az Arvisurákat agyag, kı vagy aranylapokra vésték rovásírással, melyet szintén ı tanított meg az emberiséggel. A feljegyzéseket a mindenkori Beavatott
Központokban ırizték illetve ırzik ma is. Egykor ilyen
központ volt a mezopotámiai Nippur, az egyiptomi
Karnak, Hetevarett, majd ezek veszélyeztetté válását
követıen Ordosz vagy a mai Tbiliszi környékén fekvı
Magyarka. Késıbb Atilláék honvisszafoglalását követıen egy ideig Budára menekítették az ordoszi Szellemi
Központot.
Az uruki-mani hit feladásával és a római egyháznak
történı behódolással azonban idegen papok árasztották
el országunkat, akik a pápa dekrétumaira nemcsak,
hogy megsemmísítettek szinte minden magyar ısi emléket és rovásírást, de sajnos a Szellemi Központ kin-
Pócsmegyer községben az 1930. évi népszámlálás adatai szerint a lakosság száma 1359, ebbıl külföldi honos
9, férfi 645, nı 714, nıtlen és hajadon 605, házas 644,
özvegy 104, törv. elvált 6; anyanyelvre nézve magyar
1335, német 17, tót 3, horvát 1, egyéb 3; vallásra nézve: róm. kath. 526, gör. kat. 1, ref. 788, ágost. ev. 20,
gör. keleti 2, izr. 8, egyéb 14, ir és olvas 1116, 6 éven
felüli analfabéta 69.
A könyv Czigány Károlyné tulajdonát képezi, melyet
Klement Józsefné juttatott el a szerkesztıséghez
cseire is fájt a foguk. Ezért István parancsot adott unokaöccseinek, Endre, Béla és Levente hercegeknek,
hogy a Beavatott Központ kincseit menekítsék ki UralBudára a rokon manysikhoz, akik hőségesen ırizték a
felbecsülhetetlen értékő örökséget. Mivel a sámánhit
szerint a világhónapok váltása idején (2160 évenként, 1
világév = 25 920 év, a Föld tengelye ennyi idı alatt tesz
meg egy kört. Világhónap = 25 920:12 = 2160 ) az egyes rokon népek át kell, hogy adják egymásnak a szellemi központ örzésének feladatát és a rovás jogát, így a
manysi fısámán unokája Szalaváré Tura a II.Világháború idején eljött Magyarországra, hogy megkeresse az
erre legalkalmasabb beavatottat, aki Paál Zoltán ózdi
vasgyári munkás lett(!).
Az ózdi kohász ekkor kapta feladatául az Arvisura írásának folytatását, amit csak bizonyos született tulajdonságokkal rendelkezı beavatottak kaphatnak meg. Tura,
Paál Zoltánt „Baraca”-néven rovó sámánná avatta és átadta neki ıseink felbecsülhetetlen értékő hagyatékát.
Baraca egész életét az Arvisurák megírásának szentelte.
Többször is próbálkozott az Arvisurák egy részének
könyvalakban történı kiadásával, de a kiadók visszautasították.
Sajnos az emberiség még nem érett meg arra, hogy ezt
a rováskincset teljes egészében olvashassa. Olyan információkat tartalmaz, amelyekre a mai ember nincs még
felkészülve és sokakban ellenkezéseket váltana ki. Az
Arvisurának pedig nem ez a célja és rendeltetése.
Az Arvisurák története
Sok ezer évvel ezelıtt, létezett egy hatalmas sziget a
Csendes-óceánon amit Ataisznak neveztek. Különbözı
törzsek éltek itt:
Góg és Magóg fehér és fekete hunjai, az agabák, maják
(mayák), indijók, sakák. Tudásukat elsısorban Arvisura
25
ÚJSÁGOLÓ
ELEINK NYOMÁBAN
Anzahitának és családjának köszönhették, hiszen minden fontos, a társadalom mőködéséhez szükséges ismereteket ık tanítottak meg velük.
Ismerték a csatornarendszerrel mőködı teraszos földmővelést, háziasított állataik voltak, fejlett kézmővesség és magasszintő csillagászati ismeretek jellemezték
ezeket az igen magas kultúrájú néptörzseket. Fejlett
íráskultúrájuk volt, kiváló hajókat építettek, bejárták a
tengereket és a Föld különbözı helyein kolóniákat hoztak létre. A késıbbi Mezopotámia területén alapították
meg Anina-ómot, Egyiptom területén Hikszosz-ómot,
Dél-Ázsiában Parszi-ómot. Egyik kalandozó törzsük a
mai Mexikó környékén telepedett meg és létrehozta az
Indijó-óm központot, egy másik csoport pedig a mai
Peru területén maradt, Kuszko-ómban.
Az agaba-népek a mai Kina partjaira hajóztak és
felépítették az Agaba-ómot.
Az elvándoroltak a sziget lakosságával és egymással is
tartották a kapcsolatot.
2006. július-augusztus
sa-Hunnor-Magyarka vonalának térségében, a szegényebbek a keleti rokon agaba-népeket keresték meg.
Kultikus botvég dísz
Harcos skíta bırpáncélban
Közel hétezer évvel ezelıtt azonban, egy óriási kataklizma következett be, amelynek során Ataisz legnagyobb része elsüllyedt.
A sziget lakosságának nagy része elpusztult, a túlélık
pedig valamelyik koloniájukba/gyarmatukba voltak
kénytelenek elmenekülni.Az Anima-ómban élı lovas
hunok egyre északabbra vándoroltak a szárazság,
betegségek és az elfogyott legelık miatt és különbözı
településeket alapítottak: Paripa, Dabósa majd a Kaukázuson túl Magyarka nevü városközpontokkal. A lovasok többsége kelet felé ment tovább és egy nagy lovas-pusztán felépítették Hunnor városát (a mai Mongólia déli részén feküdt, mára már sivataggá változott ez a
terület). Az elkövetkezı évszázadokban a hunok folytatták a vándorlást. A gazdagabbak letelepedtek Dabó-
26
A Hangun (Sárga) folyó mellett élı két ıshonos népcsoport, a jürcsik és az ajnók háborúba kerültek egymással. A hunok a jürcsik mellé álltak és legyızték az
ajnókat. A jürcsik hálából a hunoknak adományozták
az Ordosz térséget. Az agabák a mai Kína tengerpartján
töltött közel ezer esztendı alatt megsokasodtak, de az
észak felé terjeszkedı kinajok (kínaiak) kiszorították ıket onnan. Az agabák egy része behódolt nekik, többségük azonban nyugat felé menekült ahol összetalálkoztak a hunokkal.
Nagy volt az öröm, hogy ennyi idı után két ataiszi törzs
ismét összetalálkozott. Ezt meg is ünepelték egy 24 napos Medvetorral, majd megalakították az Öregek Tanácsát és újjászervezték a 24 Hun-Törzsszövetséget.
A törzsfı Agabát megválasztották fısámánnak, s az ı
javaslatára e kiemelkedı esemény kapcsán újra kezdték
az idıszámítást.
Mindez a mi idıszámításunk szerint Kr.e. 4040-ben történt, azaz ez lett az elsı Medvetoros Év, mivel egy esztendı az egyik medvetortól a másik medvetorig tartott.
Agaba az írásukat is megreformálta és az általa alkotott
rovásírást általánosan bevezette a sámánok körében. Az
ı javaslatára kezdték el rendszeresen írni a történelmüket. A fısámánok illetve rovó sámánok mindenkori kötelessége lett, hogy a Hun-Törzszövetség történetét a
valóságnak megfelelıen megörökítsék.
A hagyomány soha nem szőnt meg, mert a rovó sámánok azóta is megörökítik a legfontosabb eseményeket,
napjainkban is! (Folytatás a következı Újságolóban.)
Szolgai István
Grafikus, illusztrátor, hagyománzörzı
ÚJSÁGOLÓ
VISSZATEKINTİ
Ünnep a piactéren
A Horányért Egyesület hagyomány teremtınek szánt
programot szervezett augusztus 19-én a piactéren. Az
elıkészületek már hetekkel ezelıtt megkezdıdtek. Az
Önkormányzatnál sikeresen pályázott az Egyesület erre
a nyárbúcsúztató programra, amely végül is a Szent
István Napok elnevezéső két napos rendezvény szerves
részeként került megrendezésre.
Sokat gondolkodtunk a program kialakításán: Ha hagyományteremtés, akkor legyen olyan, amivel tényleg
érdemes hagyományt teremteni. Tehát legyen az egész
településre kiterjedı program. Kezdıdjön az összefogással. Mivel augusztus 20. vasárnapra esett, ezért az a
döntés született, hogy a piactéren, ahol a Szent István
Napok könnyedebb szórakoztató része zajlik, az 19-én
szombaton legyen és az ünnep megemlékezı része vasárnap, augusztus 20-án történjen, amely egy nagyon
színvonalas, a Faluszépészeti Egylet által szervezett fotó kiállítás megnyitóval fejezıdik be.
Egy „ütıs” bulit szerettünk volna csinálni, és úgy gondolom, ez sikerült is.
A programok összeállításánál arra törekedtünk, hogy
minden generáció megtalálja a maga szórakozását.
Ahogy mondani szokták, ez a buli nem jöhetett volna
létre, ha nem segít nekünk a Szigetmonostori Önkormányzat, amely a pályázati pénzen túlmenıen is, sörpadokat adott és segített a színpad szállításban, összerakásban (a színpadot Visegrádról kaptuk Kiss Károly
iskolaigazgató úr segítségével). A piactér rendezésében
segített Nagy István, aki ingyen, bérmentve szállított
nekünk. A gyerekprogramok lebonyolításában ugrálóvár biztosításával az Agóra kávézó tulajdonosa, ötletekkel, sok munkával Kovács Attila mővelıdésszervezı, Debreczeni Lajos képviselı társam a hangosítást
vállalta fel, köszönjük az árakban nagyon nagy önmérsékletet tanusító fellépık hozzáállását is.
A gyermekprogramok sikeresek voltak, nagyon szép
rajzok készültek és a gyerekek vidáman és csokisan
ugráltak a várban.
2006. július-augusztus
Számomra nagy élmény volt körbe menni a településen
a 11-es Fúvószenekarral, Osziból és Halák Mikibıl dıltek a poénok, és a zenekar bárhol megállt, hatalmas
sikert aratott, még egy kis utcai tánc is kialakult. A délelıtti demonstráció idegességei után az esti buli alatt igazán felszabadultan tudtuk eltölteni az idıt. A Dunazug zenekar is kitett magáért, hiszen esküvıi fellépésük
elıtt adtak a piactéren koncertet.
Láthattunk egy színvonalas jazzbalett produkciót is, amit egy gyönyörő szıke kislány (Anna) nagyon tehetségesen adott elı.
Ezután jött a „Nosztalgia koncert” Nyakas Lacival.
Nem tudtam eldönteni ki örült jobban, a jelen lévık
Nyakas Lacinak vagy Nyakas Laci annak a több száz
embernek, akik elıször szolidan hallgatták a „horányi
nótákat”, majd utána egyre többen kezdtek táncolni.
Közel három órát játszott és komoly nehézségbe került
a meghirdetett programot tartani, hiszen annyian kértek
még egy utolsó számot.
Tíz óra körül lépett színpadra egy más stílusú együttes
és én azt hittem, hogy egy más generációnak játszó zenekar. Ebben tévedtem, mert a Clubin zenekar számait
nem csak az ifjabb generáció, hanem az idısebbek is
szívesen hallgatták, illetve táncoltak is rá.
Jó érzés volt látni nekünk, szervezıknek, a sok önfeledten, velünk együtt szórakozó embert, barátainkat, szomszédainkat.
Ennek a programnak valóban hagyományteremtınek
kell lenni. Szeretném, ha hagyománya lenne az ilyen
jellegő összefogásnak, a közös szórakozásnak, bizonyítékul, hogy nem csak akkor tudjuk ezt megvalósítani,
ha bajban vagyunk.
Hajnali fél három volt, mire a sörpadokat elkezdtük fáradtan, de jókedvően összepakolni.
Nádas Zsolt
Harangszó
A katolikusoknál:
A reformátusoknál:
A szentmisék rendje a nyári idıszakban: Szigetmonostoron hétfın és csütörtökön 18 órakor, vasárnap marad
11 órakor.
Vasárnap: 10.30 és 14.30 Istentiszteletek
Csütörtök: 17.00 Bibliaóra
Szombat: 19.00 Ökumenikus imaközösség
Surányban szombatonként: 17.30-kor.
Hittanoktatás ovisoknak és iskolásoknak egyaránt. Kiss
Tamásné Mikolai Ágnes, Tel.: 06-26/394-219
27
ÚJSÁGOLÓ
PROGRAMAJÁNLÓ
2006. július-augusztus
Könyvajánló – Marlo Morgan: Vidd hírét az Igazaknak
A könyvben leírtakat valóságos élmények
hívták életre. Magánkiadványként indult,
mégis nagy feltőnést keltett. Magyar fordításban 1996-ban jelent meg. Írója egy amerikai orvosnı, aki elfogadja egy ismeretlen
ausztrál bennszülött törzs meghívását. Ez az
embercsoport nem tudja mi a civilizáció,
csupán az emberekkel és a természettel törıdik. Néhány órás találkozóra indul, amibıl
négy hónapos vándorút lesz.
Mezítláb gyalogol tüskebokrokon át, csupasz bırét vörösre perzseli a sivatagi nap, testét bögölyök lepik el. Tőrıképességét nap mint nap bizonyítja a törzsnek, míg be nem fogadják, s tanítani kezdik. Megtanulja tisztelni a minden emberben lakozó
tehetséget, az ıszinteség szavak nélkül is kifejezı erejét, az emberi érintés melegét, a test, a lélek és az emberek közötti összhangot, a tánc és az ének gyógyító
hatalmát, s nem utolsó sorban az életben maradás rejtélyeit. A könyv megírásával teljesítette, amire kérték.
Továbbítja az Igazak népének üzenetét, amely
sajnos egyre aktuálisabbá válik napjainkra.
Mondanivalója csupán ennyi: Találjunk vissza
a természetbe! Ne pusztítsuk tovább se a Földet, se magunkat, se egymást. Legjobban egy
Algokin indián jóslat leírásával tudom megfogalmazni az üzenetet: „Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyó vizét, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben, hogy a pénzt nem lehet megenni.”
Aki kezébe veszi a könyvet, a mindössze 155
oldalon érdekes, meghökkentı kalandokról
olvashat, amelyek a valóságban is megtörténtek. Emellett különös szokásokkal, sok szeretettel és melegséggel, kitartással és egy ısi kultúra korunknak is szóló tanításával találkozhat az olvasó. Marlo Morgan könyvének megjelent a folytatása is, Vidd hírét az Örökkévalónak címmel.
Heim Brigitta
Színházajánló gyerekeknek – Lázár Ervin és Lázár Zsófia: Bogármese
Lázár Ervin és Lázár Zsófia meséjét választottam, mert
nem oly rég, ahová táncolni járok, a színpadi elıadásához szereplıket, válogattak. Ekkor figyeltem fel a mesére, amit gyorsan megszereztem könyvben, és érdeklıdéssel olvastam el. Így hát a könyvet is jó szívvel ajánlhatom.
A darab különlegessége,
hogy gyerekek játszák. A
Bogármese nemcsak a
kicsiket, hanem a felnıtteket is ámultba ejtheti.
Az elıadás alatt nem kell
félni attól, hogy a szülık
horkolása megzavarja a
“bogarakat” és a nézıket. A fény és hangtechnika leginkább egy lézerszínház show-hoz hasonlít.
Még mielıtt valaki túl
“könnyőnek” találná a darabot, hozzá tenném, hogy az
Állami Operaház és a KFKI Kamarabalett táncosai is
szerepelnek a bogárka életében és az elıadás helyszíne
a csodálatos Mővészetek Palotája.
Hogy egy kicsit még jobban felkeltsem az érdeklıdéseteket: Egyszer, amikor a gonosz páncélfejő grafitbogarak uralkodtak az erdıben, egy reggelre gyönyörő gyó-
28
gyító erejő virág nıtt a rét közepén, és a varázsvirág
visszakergette a szürkebogarakat a föld alá.
Ám egy napon hatalmas vihar támadt, és letörte a varázsvirágot. A szárát a szarvasbogár vette el a szél ellen
támasztékul. A széthullott szirmokat – a fejük fölé tartva – különbözı bogárkák vitték magukkal az esı elıl
menekülve: egyet a hangyák, másikat a legyek, harmadikat a szeméthasznosító bogarak, a negyediket a skarabeuszok. Az ötödik szirom a Szivárványos Bogárkához
került, de ıt meglátták a föld alól kiszabaduló szürkebogarak. Majdnem elfogták, a karján meg is csípték, elmenekült, de a csípéstıl megbetegedett.
Vajon sikerül-e új barátjának a Csillagszemő Bogárkának még idıben újra összeraknia a varázsvirágot, hogy
Szivárványos meggyógyuljon és a szürkebogarak, ismét visszabújjanak a föld alá?
Közremőködnek a Madách Musical Tánciskola növendékei. Meséjét írta: Lázár Ervin és Lázár Zsófia
Zene: Tallér Zsófia, Faltay Csaba
Díszlet, jelmez: Kentaur
Színpadra alkalmazta, koreográfia: Sárközi Gyula, Jurányi Patrick, Kovács Zsolt, Kováts Gergely Csanád
Díszlet és jelmez: Kentaur
Helye: Mővészetek Palotája
Kívánok mindenkinek nagyon jó idıtöltést ehhez a vidám kis történethez!
Munkácsy Kata
ÚJSÁGOLÓ
PROGRAMAJÁNLÓ
2006. július-augusztus
Klubház programajánló - szeptember
Bartók kiállítás - szeptember 4. (hétfı) 18.00 óra
A Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti
Évfordulók Titkárságával való együttmőködésünk eredményeként Bartók Béla kiállítás nyílik Szigetmonostoron a Klubházban (Ady E. u. 1.). A kiállítás mindösszesen egy hétig lesz látható, mivel a tárlat a Külügyminisztérium megrendelésére készült és fıként a
határainkon túl élı magyar közösségekhez utaztatják.
Közremőködnek: Krafcsik Ibolya és Vass Zsuzsanna
Mester Sándror Bartók gitáron címő gitárkoncertje
szeptember 8. (péntek) 18.00 óra
Mester Sándor klasszikus gitármővész 150 koncert elnevezéső koncertsorozatának keretében látogat el Szigetmonstorra. Fellépésének különlegessége, hogy kérésünkre Bartók Bélától is elıad gitáron.
Mese és muzsika - szeptember 27. szerda 18.00 óra
Helyszín: Katolikus Plébánia
Berecz András mesemondó idén másodszor jár Szigetmonostoron. Varázslatos meséit ismét együtt hallgathatják kicsik és nagyok egyaránt. Az elıadást követı
táncban pedig nem akárki húzza a talpalávalót, mint
Ökrös Csaba, Magyarország egyik legelismertebb prímása. Zenei kíséret: Dunazug Zenekar.
Pávai Patak Márta mőfordító könyvbemutatója
szeptember 30. (péntek) 18.00 óra
Három spanyol regényíró 2006-ban megjelent alkotásait mutatjuk be a fordítónı részvételével. A mővekbıl
felolvas: Dörner György vagy a Líra Gyalogosai. Az alkotások a helyszínen kedvezményes megvásárolhatóak.
Októberi elızetes: Kései sirató címmel József Attila
est - Október 9. hétfı 18.00 óra
A több mint 200 elıadást megélt egy személyes monodrámát a Patka Helén Pódiumszínháza mutatja be.
Szüreti Felvonulás és Mulatság - szeptember 16.
(szombat) 14.00 óra
A rendezvény központi helyszíne: labdarúgó playa.
Mosolyogva könnyebb címő fotókiállítás – szeptember 22. (péntek) 18.00 óra
Mohai Péter díjnyertes portrésorozatát is tartalmazó, fogyatékos embereket bemutató fotókiállítása, meglepetés
vendégekkel. A kiállítás egy igazi kuriózum.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt a
szeptemberi programokra, melyek díjmentesen látogathatóak!
Fotókiállítás fogyatékosokról – Mohai Péter képei
Autisták, siketek, testi-lelki fogyatékosok szerepelnek
Mohai Péter fotóin. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar épületében volt 2001 decemberében elıször látható a fotókiállítás, Jelbeszéd címmel,
ezen szánalmat mégsem keltı dokumentációja a többség
számára kevéssé ismerıs emberi létnek. Az életöröm és a
munkakedv a kiállítás vezérlıelve, annak ellenére is,
hogy a helyszínek köre a korai fejlesztı intézetektıl a
felnıtteket befogadó szeretetotthonokig terjed. 2006.
szeptember 22-én nyílik meg a kiállítás a szigetmonostori
Klubházban, Mosolyogva könnyebb címmel.
“Talán ezek a képek segítenek megérteni, hogy a boldogság és a hasznosság nem az épek kiváltsága. A fogyatékosok is örülnek, szeretnek, tanulnak, sıt dolgoznak is, ha segítik ıket. Legfeljebb a sikerhez vezetı útjuk rögösebb, a
teljesítményük meg jóval egyénre szabottabb, mint szerencsésebb sorsú társaiké.
A fotók persze kicsit csalnak, mert jótékonyan palástolják azt az irdatlan küzdelmet és tengernyi izzadtságot, ami
egy örökké rakoncátlankodó szájjal formált szappanbuborék, egy ezerszer ismételten is bizonytalan lépés, egy szinte felfoghatatlanul hosszú verssor vagy egy elmondhatatlan álom szınyegbe csomózása mögött rejlik.”
F. J. (Népszava, 2001. december 20.)
29
PROGRAMAJÁNLÓ
ÚJSÁGOLÓ
2006. július-augusztus
Iskolai könyvtár
Községi könyvtár
A hét - Hétfı: 11-12.30, Kedd: 13-14,
Szerda: 9-12.30, Csütörtök: 12.30-14, Péntek: B hét - Hétfı 9-12.30, Kedd 10-11.40, Szerda 13-14,
Csütörtök: 13-14, Péntek: -
Hétfı: 17-19.00 óráig, Csütörtök: 17-19.00 óráig
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt,
olvasni vágyó fiatalt és idısebbet egyaránt! Helyszín:
általános iskola (Mártírok út)
Kerámia szakkör indul szeptembertıl
Az Akácfa Mővészeti és Környezetformáló Egyesület a szigetmonostori Klubház együttmőködésével, az Akácfa
Egyesület alkotóházában, heti rendszerességgel 7-14 éves gyerekek számára Kerámia szakkört indít. Tervezett
program: A legegyszerőbb ısi technikáktól kezdve eljutunk a korongozás különféle fortélyaihoz.
Idıpont: Hétfıként 16.00-17.30 óráig. Elsı foglalkozás: 2006. szeptember 11. Helyszín: Szigetmonostor, Kossuth
tér 8. A szakkör díja: 2800Ft/hó. Jelentkezni lehet: Radomir Maja Tel.: 70-268-8044 vagy 26-393-376 Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt!
Mester Sándor gitármővész – Önriportázs
Mester Sándor 2006. szeptember 8-án, 18.00 órakor
lép fel a szigetmonostori Klubházban, 150 koncert címő
koncertsorozatnának keretén belül. Tizenkét évesen
kezdett gitározni tanulni. Tizenhét évesen már megnyerte a Váci Országos Gitárverseny Fıdíját. 1992-ben
felvételt nyert a Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskolára, ahol Eötvös József növendéke lett. Már a fıiskolai
évek alatt is kereste az új hangzásokat, zenei lehetıségeket, így a komolyzenei koncertek mellett több könynyőzenei produkcióban is részt vett. A sikeres kezdést
követıen 1995-ben egy ritka betegség, a kéz és az ujjak
részleges bénulásával járó disztónia miatt kénytelen
volt félbehagyni szólókarrierjét, és számítógépes zeneszerzéssel kezdett foglalkozni. 1998-ben találta fel a digitális improvizációt, majd 2000-ben megalapította a
Digimpro Kft.-t Budapesten. A cég 2003-ban Londonba tette át székhelyét.
MS3 keze Róth Ede fıiskolai és konzervatóriumi gitártanár speciális módszerének és több éves megfeszített
munkának köszönhetıen meggyógyult: 2003-ban újrakezdte szólókarrierjét. A Fészek Klubban, balatonfelvidéki templomokban és szerte az országban tart szólóesteket. 2005-ben körbegitározta a Balatont a 150 koncert elnevezéső turné keretében, ami rekordnak tekinthetı, mivel kilencven nap alatt százötven koncertet adott, amire nem volt még példa a klasszikus zenében. A
koncert eseményeit végigkísérı elıadó személyes webnaplója, a www.150koncert.com mára népszerő klasszikus zenei blognak számít.
MS3: Kedves ms3 ezek szerint ismét belevágsz a 150
koncertbe. Ezt örömmel látom és hallom.
ms3: Sokáig kétséges volt, de amikor megkaptam a hivatalos értesítést az NKÖM és az NKA részérıl, hogy
támogatnak miniszteri keretbıl, nagyon megörültem, és
30
azonnal belefogtam a szervezésbe, ami persze igencsak
elı volt készítve.
MS3: Babonás vagy?
ms3: Igen, rettenetesen. Amíg nincs valaminek százezer százalékig biztosan meg az alapja, addig nem vetem magamat bele teljes erıvel.
Mester Sándor – koncert közben
MS3: Hogyan sikerült támogatást szerezni?
ms3: Nem volt egy nagy ügy, ezért is és egyáltalán is
hálás vagyok érte. Megkérdeztem egy-két embert, hogyan kell ezt csinálni, milyen formában kell levelet írni
stb. Ezt megtettem: írtam a miniszter úrnak, hogy nagyon nehéz támogatást szerezni falusi koncertekre,
szponzorok nem szeretik, mert üzletileg nem éri meg és
jövıre, vagyis idén országos lehetne a turné és így tovább. És sikerült, támogatnak.
MS3: Menjünk tovább. Mi a különbség a tavalyi és az
idei 150 koncert között?
ms3: Sok minden, de a repertoár jellege nem változik.
Idén országos a turné, tavaly „csak” a Balaton körül játszottam. Idén lesznek kamara-koncertek is, tavaly
ÚJSÁGOLÓ
PROGRAMAJÁNLÓ
„csak” szólóban játszottam. Antal Éva és Vázsonyi János tartanak majd velem pár koncert erejéig. Idén 6 hónapos, tavaly 3 hónapos volt a 150. Tavaly az egérkamionnak becézett kisautómmal jártam a Dunántúlt, idén
egy gyönyörő és biztonságos Saab-bal fogok repeszteni
(a Polár Mobil Kft. rendelkezésemre bocsájt egy autót a
turné idejére). Tavaly mindent leszerveztem elıre, idén
a koncertek kb. felét a sorozat kezdetéig. A hangszer,
ugyanaz - én sokat változtam.
MS3: És miben változtál?
ms3: Hogy miben? Zárkózottabb lettem, öregebb és
rosszkedvőbb. Ez persze kívülrıl nem látszik... remélem... (nevet – MS3). Sok mindenen megyek és mentem keresztül, és megállás nélkül próbálok és akarok tanulni, mint egy gyerek. Kitartásban nincs gond. Egyre
többször érzem azt, hogy nem bírom azt a tempót, mint
amit szeretnék diktálni és muszáj megállni feltöltıdni,
pihenni, gondolkodni, olvasni. Épp a minap számoltam
végig, hogy kb. 94 órát dolgozom egy héten összesen
gyakorlással, szervezéssel, Digimproval és SKM-mel
együtt. Az alvásigényem szerencsére csökkent az évek
során. Viszont nincs feladat, amitıl visszariadnék,
semmi sem lehetetlen – ez sem volt így tavaly. A lényeg, hogy a nyugodtság ne forduljon nihilbe, a
lelkesedés meg amatırizmusba ne.
MS3: Kezed hogy van? Disztónia múlóban?
ms3: İsszel/télen volt egy nagyon nagy mélypontom,
de kopp-kopp-kopp átlendültem rajta. Küzdök. Néha
nagyon unom, hogy alapvetı technikai dolgokat kell
gyakorolnom 32 éves fejjel csak azért, mert évekkel ezelıtt hülyeségeket gyakoroltam. Ha kihagyok 2-3 napot, akkor utána szörnyő az elsı 3-4 óra. Olyankor a
Pokolba kívánom, de nem csak a gitározást, hanem az
életemet. Aztán helyreáll és rendben van. Ha sokat
gitározok, akkor kopik a körmöm és az sem jó. Szóval
még mindig nem mondhatom, hogy kijöttem belıle
teljesen, de már látom a végét és ez jó.
MS3: Jobban gitározol tavaly óta?
ms3: Sokkal jobban. A tavalyi 150 koncertnek az lett az
eredménye, hogy egyáltalán nem izgulok koncertek elıtt – feszültebb vagyok nyílván, mint egyébként és
mozog az adrenalin bennem, de se pánik, se stressz -,
nincsenek nagy hibák és szeretek színpadon lenni. Idei
eredményeket majd jövıre beszéljük meg.
MS3: A tavalyi 150 koncertnek Hommage á Segovia
volt, az ideinek miért Á lá Rossini az alcíme?
ms3: Rossini végigjárta Itáliát, szinte minden nagyobb
városban élt, lakott egy keveset, bemutatták operáit
szerte az országban. Valamikor megünnepelték, valamikor megdobálták. Sokáig nem volt pénze, szinte éhezett és csak dolgozott, dolgozott, dolgozott. Aztán egyszer csak elkezdett pénze lenni. Annyira, hogy élete utolsó évtizedeiben csak fızött, recepteket gyártott, nem
írt zenét többet és nagyon jól érezte magát. „Nyugalmazott zeneszerzı”-nek hívta magát. Rossini egy sze-
2006. július-augusztus
rethetı, szimpatikus figurává vált a képzeletemben.
Szeretek fızni és különleges gasztronómiai élményekben részesíteni másokat. Sıt, az is biztos, hogy sokkal
jobban keresnék, ha szakácskönyvet írnék, minthogy
gitározom.
MS3: Minden világos... Ha már így elıhozod a témát:
mennyit keresel a 150 koncertbıl? A 150 koncert marketingjébıl úgy tőnik mintha profi, pénzhajhász managemented lenne..
ms3: Nincs managerem. Én úgy látom, hogy kishazánkban igazi klasszikus zenei manager nincsen. Vannak
mővészeti vezetık, szponzorok, mecénások stb., de manager nincs. Igazából könnyő zenei producer sincs. Sok
támadás ér amiatt, hogy profi produkciót próbálok csinálni a klasszikus zenei pályán. Kaptam olyan visszajelzést, hogy a 150 koncertet csak azért csinálom, hogy
híres legyek. Volt, aki azt mondta, hogy miért nem lehet „csöndben” csinálni, valaki azt, hogy „ez csak egy
píár-csávó”. Minden projektnek van marketingje, és
még sok száz másik dolog, amit meg kell csinálni. Magyarországon, ha valaki profi, akkor sokszor gyanús.
Nekem is furcsa, hogy ezt kellett tapasztalnom. Mindig
azt szoktam kérdezni, hogy hogyan csináljam a dolgaimat: össze-vissza, szervezetlenül, amatır, ciki és eladhatatlan módon, úgy, hogy senki se tudjon arról, hogy
gitározok vagy profi szervezéssel, tudatosan, úgy, hogy
minél több emberhez eljusson a gitározásom? Valószínőleg az átkosból maradt sokakban az, hogy gyanús, ami profi. Másrészt azt is gondolják sokan, hogy egy
mővész legyen szerencsétlen alkoholista, halljon éhen,
legyen büdös, ciki, ahogy kinéz és senkit ne érdekeljen,
amit csinál. A két 150 koncertet összeadva még mindig
én fizetek azért, hogy gitározzak... Tehát anyagilag nem
egy siker sztori...
MS3: Sokat játszol templomokban. Vallásos, istenhívı
vagy?
ms3: Erre a kérdésre nem lehet igennel vagy nemmel
válaszolni, ha az ember belegondol, hogy mit jelent az
igen és a nem. Teljesen mindegy, hogy valaki vallásos
vagy sem egy templom az egy szent, szakrális hely.
Keresztény, zsidó, muzulmán templom – mindegyik
szent építmény, akik vagy akiknek építették hittek és
hisznek Istenben. Ezért, ha belépsz ez alól nem vonhatod ki magadat, ha hiszel, ha nem. Az egyik Bergman
filmben (Hetedik Pecsét asszem) van egy mondat, nem
tudom pontosan idézni, de emlékszem nagyon nagy hatást tett rám, mert ifjú - de már nem kölyök - koromban
láttam, hogy az ateisták szoktak és lehet, hogy csak
egyszer életükben, de a legıszintébben imádkozni.
Másrészt ugyanazon szavak ateistáknak, zsidóknak,
keresztényeknek stb. különbözı dolgokat jelentenek.
Vallás és vallás-gyakorlat, ami a könyvekben és a valóságban van... évtizedekig lehet(ne) vitatkozni, hogy mi,
mit jelent.
MS3
31
ÚJSÁGOLÓ
PROGRAMAJÁNLÓ/VAN KÉPÜNK HOZZÁ!
2006. július-augusztus
Könyvbemutató - A semmi, A kokainkirálynı, A magányos ember
2006. szeptember 30-án, pénteken 18.00 órakor – a
címben is szereplı – 2006. tavaszán megjelent három
spanyol regény (Carmen Laforet: A semmi, Nuria Amat: A kokainkirálynı, Bernardo Atxaga: A magányos
ember) bemutatójára kerül sor a szigetmonostori Klubházban (Ady E. u. 1.). Az est vendége a fordító: Pávai
Patak Márta, akivel a felolvasások keretein belül (Dörner György színmővész vagy a Líra Gyalogosai)
beszélgethetnek el a jelen lévık, mondjuk egy kis spanyol irodalomról vagy a világ egyéb ügyes-bajos dolgairól. Az alábbiakban, kedvcsinálóul a programhoz, a
Patak Könyvek kiadásában 228 oldalon megjelent Carmen Laforet: A semmi címő regényének ajánlását közöljük.
Bár idén a XIII. Budapesti
Könyvfesztivál díszvendége a spanyol és spanyol
nyelvő irodalom volt, nem
állíthatnánk, hogy a latin
szerzık túl nagy ismertséget tudhatnának maguknak
a magyar olvasók körében.
Eme kijelentés alól ugyan
kivételt képeznek az olyan
világhírő, élı vagy halott,
klasszikusokat mint Cervantes, Márquez vagy a
nemrég visszaspanyolosodott Jorge Semprún, de mint tudjuk, a jó könyv ismérve
nem feltétlenül a vélt vagy valós világhír. Ennek tükrében különösen megérdemli a figyelmet a Patak Könyvek spanyol elbeszélık sorozata. A kiadó nem kisebb
célt tőzött ki maga elé, mint hogy Magyarországon nem
ismert spanyol illetve spanyol nyelvő írók munkáit jelentesse meg. Eddig három kötet látott napvilágot, ezek
közé tartozik a nemrég bemutatott A semmi címő regény, amelyet Carmen Laforet jegyez.
A regény eredetileg 1945-ben jelent meg, melyért szerzıje 1948-ban megkapta a spanyol Királyi Akadémia
Fastenrath-díját, ami ha figyelembe vesszük a nıi írók
hatvan évvel ezelıtti helyzetét, semmiképpen nem lebecsülendı teljesítmény. A könyvet azonban nemcsak azért érdemes kézbe venni, mert mostanában divatos nıi
alkotókat olvasni. A lapokon egy furcsa, fojtott légkörő
család hétköznapjaiba tekinthetünk be a faluról a nagyvárosba (Barcelona) került, egyetemista Andrea tolmácsolásában. A kusza érzelmi viszonyokat kezdetben ı is
nehezen látja át, ám senkit nem álltathatunk azzal, hogy
bármi jobbra fordul, amikor megérti az elhanyagolt lakásban uralkodó, folyamatos feszültség okát.
A háború utáni Spanyolországban vagyunk, ahol a szöveg tanulsága szerint, még nem illett egy nınek egyedül sétálnia a városban és keresztelıkrıl maradt csipke
kendık is elıkerültek egy bırönd mélyérıl. Bár egy-két
konfliktus és párbeszéd valószínőleg a mai tinédzserek,
de akár fiatal felnıttek számára is, szinte valószerőtlennek tőnhet, a generációk közötti különbség örök, és
bárkinek ismerıs téma. Emellett a spanyol irodalom
mostani alkotóinak egyik ısének írását vehetjük a kezünkbe, ami nélkül lehet, hogy máshogy alakult volna
nemcsak az irodalom, de az élet folyása is Spanyolországban, hiszen az egyik legnagyobb spanyol irodalmi sikert könyvelhette el a maga korában.
Győjtötte: Kovács Attila
Van képünk hozzá!
Költöztetés – Mártírok u.
32
Monostor Családünnep 2006. – Plébánia kert
ÚJSÁGOLÓ
PROGRAMAJÁNLÓ
2006. július-augusztus
33
SPORT
ÚJSÁGOLÓ
2006. július-augusztus
Szigetgyöngye SE hírek
Egy enyhén szólva nehézkes bajnokságon vagyunk túl.
Egyrészt az árvíz miatt maradtak el mérkızések, ezeket
késıbb kellett lejátszanunk. De elıfordult többször,
hogy az ellenfél nem jelent meg.
Biatorbágy – Visegrád, Tinnye – Pilisszántó
Szigetgyöngye SE – Pile SC, Szentendre – Solymár
Leányfalu - Budajenı
Öregfiúk bajnokság 2006-2007. évi ıszi sorsolása
Búsulásra nincs okunk, mert csapatunk a második helyen végzett. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
csapat játékosainak, a vezetıségnek, a támogatóknak, a
szurkolóknak és a segítıknek. Nagyban hozzájárultak
az egyesület sikeres mőködéséhez.
A 2006/2007-es bajnoki fordulók menetrendjét olvasgatva látható, hogy beindul Szigetmonostoron az öregfiúk csapat és talán egy ifi csapat elindítására is van remény. Edzımérkızéseink már vannak, az edzések is
megkezdıdtek. Készülünk a hamarosan induló bajnokságra, s nem titkolt célunk a dobogó elsı helyére felkerülni.
Felnıtt bajnokság 2006-2007. évi ıszi sorsolása
1. forduló 09.03. 17.00 óra
Biatorbágy – Szentendre, Leányfalu – Pile SC
Visegrád – Pilisszántó, Solymár – Tinnye
Budajenı – Szigetgyöngye SE
2. forduló 09.10. 17.00 óra
Szentendre – Leányfalu, Pilisszántó – Budajenı
Pile SC – Visegrád, Solymár – Biatorbágy
Tinnye – Szigetgyöngye SE
3. forduló 09.17. 16.00 óra
Visegrád – Szentendre, Szigetgyöngye SE – Biatorbágy
Leányfalu – Solymár, Budajenı – Tinnye
Pile SC – Pilisszántó
4. forduló 9.24. 16.00 óra
Solymár – Visegrád, Pilisszántó – Szentendre
Pile SC – Budajenı, Biatorbágy – Tinnye
Szigetgyöngye SE – Leányfalu
5. forduló 10.01. 15.00 óra
Szentendre – Szigetgyöngye SE, Tinnye – Pile SC
Biatorbágy – Pilisszántó, Visegrád – Leányfalu
Budajenı – Solymár
6. forduló 10.08. 15.00 óra
Budajenı – Visegrád, Leányfalu – Pilisszántó
Pile SC – Biatorbágy, Tinnye – Szentendre
Szigetgyöngye SE – Solymár
7. forduló 10.15. 15.00 óra
Szentendre – Budajenı, Solymár – Pile SC
Pilisszántó – Szigetgyöngye SE, Visegrád – Tinnye
Biatorbágy – Leányfalu
8. forduló 10.22. 14.00 óra
Pile SC – Szentendre, Leányfalu – Tinnye
Szigetgyöngye SE – Visegrád, Pilisszántó – Solymár
Budajenı – Biatorbágy
9. forduló 10.29. 13.30 óra
34
1. forduló 09.04. 17.00 óra
Szentendre – Pomáz, Pilisszentiván - Kisoroszi
Budakalász – Csobánka, Pilisszántó – Leányfalu
Pile SC – Pilisvörösvár, Szigetmonostor – Piliscsaba
2. forduló 09.11. 17.00 óra
Leányfalu – Szentendre, Piliscsaba – Kisoroszi
Pomáz – Pilisvörösvár, Pile SC – Budakalász
Pilisszentiván – Pilisszántó, Csobánka–Szigetmonostor
3. forduló 09.18. 17.00 óra
Pilisvörösvár – Pilisszentiván, Piliscsaba – Szentendre
Leányfalu – Pile SC, Pilisszántó – Csobánka
Budakalász – Pomáz, Szigetmonostor – Kisoroszi
4. forduló 09.25. 17.00 óra
Piliscsaba – Pile SC, Kisoroszi – Pilisszántó
Leányfalu – Budakalász, Pilisszentiván – Pomáz
Csobánka – Pilisvörösvár, Szentendre–Szigetmonostor
5. forduló 10.02. 16.00 óra
Pile SC – Szentendre, Kisoroszi – Leányfalu
Pomáz – Pilisszántó, Csobánka – Piliscsaba
Pilisvörösvár – Budakalász, Szigetmonostor – Pilis.iván
6. forduló 10.09. 16.00 óra
Pilisvörösvár – Leányfalu, Pilisszántó – Piliscsaba
Pomáz – Pile SC, Kisoroszi – Csobánka
Szentendre – Pilisszentiván, Budakal. – Szigetmonostor
7. forduló 10.16. 15.00 óra
Pilisvörösvár – Pilisszántó, Szentendre – Budakalász
Kisoroszi – Pile SC, Pilisszentiván – Piliscsaba
Leányfalu – Csobánka, Szigetmonostor – Pomáz
8. forduló 10.24. 14.00 óra
Piliscsaba – Pilisvörösvár, Csobánka – Szentendre
Budakalász – Kisoroszi, Pile SC – Pilisszentiván
Pomáz – Leányfalu, Pilisszántó – Szigetmonostor
9. forduló 10.30. 14.00 óra
Pilisvörösvár – Szentendre, Pilisszentiván – Csobánka
Kisoroszi – Pomáz, Budakalász – Piliscsaba
Pilisszántó – Pile SC, Szigetmonostor – Leányfalu
10. forduló 11.06. 13.30 óra
Pilisvörösvár – Kisoroszi, Leányfalu – Piliscsaba
Pilisszentiván – Budakalász, Pomáz Csobánka
Szentendre – Pilisszántó, Pile SC – Szigetmonostor
11. forduló 11.13. 13.30 óra
Szentendre – Kisoroszi, Piliscsaba – Pomáz
Budakalász – Pilisszántó, Leányfalu – Pilisszántó
Csobánka – Pile SC, Szigetmonostor – Pilisvörösvár
Hajrá Szigetgyöngye SE!
ÚJSÁGOLÓ
SPORT
2006. július-augusztus
35
ÚJSÁGOLÓ
2006. július-augusztus
Közérdekő információk
Polgármesteri Hivatal
Fı u. 26. Tel.: 393-512, Fax: 393-464
Orvosi Rendelıintézet
Mártírok u. 3/a Tel.: 393-380
Dr.Bazsa Márta körzeti orvos: 06-30-922-3145
Dr. Szabó Melinda fogorvos: 394-064
Orvosi ügyelet
Tahitótfalu, Ifjúság út 11. Tel.: 387-030
Ügyeleti idı: du. 17-tıl reggel 7-ig
Szakorvosi Rendelıintézet
Szentendre, Kanonok u. 1. Tel.: 501-444
Rendır Körzeti megbízott
Fı u. 54. Tel.: 20-489-6758
Szigeti Rendırırs
Tahitótfalu, Béke u.16. Tel.: 387-140
Szentendrei Rendırkapitányság
Szentendre, Dózsa Gy. út 6/a Tel.: 310-233
Szigetmonostori Posta
Mártírok u. 5. Tel.: 393-480
Takarékszövetkezet
Ady E. u. 4/a Tel.: 393-742
Szigetmonostori Polgárırség Bőnmegelızési és
Önvédelmi Egyesület
Hirdessen Ön is az Újságolóban!
1 havi hirdetési díjak:
1 oldal 30.000 Ft,
½ oldal 15.000 Ft,
¼ oldalal 7.500 Ft
Vezetı: Bottlik Sándor, Tel.: 30-6025-590
,,Béke” Nyugdíjas Klub
A taggyőlések helyszíne: Klubház
Vezetı: Kıszegi Lászlóné, Tel.: 393-774
,,Zöldsziget” Körzeti Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény
Szigetmonostor, Mártírok út 25-27.Tel.: 593-006
Szigetmonostori Óvoda
Szabadság u. 5. Tel.: 393-463
Szigetmonostori Könyvtár
Mártírok útja 25-27. Tel.: 393-555
Könyvtáros: Mócsai Lászlóné
Földhivatal
Szentendre, Kossuth L. u. 5. Tel.: 311-091
Tőzoltóság
Szentendre, Ipar u. 12. Tel.: 505-215
TIGÁZ2 Kft.
Gázigény-bejelentés, gázóraállás-bejelentés:
1036 Bp., Lajos u. 118-120. Tel.: 06-80-201-095
ELMÜ Észak-Budai Régió
Bp. III. Kunigunda útja 47/A
Ügyfélszolgálati szám: 40-383-838, 1-238-1000
A dunakeszi komp
menetrendje
A PÁSZTOR-RÉV MENETRENDJE
Horányból: 5.25, 5.45, 6.05, 6.25, 6.45, 7.05,
7.25, 7.45, 8.05, 8.25, 8.45, 9.25, 9.45, 10.25,
10.45, 11.25, 12.25, 12.45, 13.25, 13.45,
14.25, 14.45, 15.25, 15.45, 16.05, 16.25,
16.45, 17.05, 17.25, 17.45, 18.05, 18.25,
18.45, 19.25, 19.45, 20.25 óra
Szigetrıl:
5.00*, 6.00*, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,19.30
Szentendrérıl:
5.05*, 6.05*, 7.15, 8.35, 9.35, 10.35, 11.35,
12.35,13.35,14.35,15.35,16.35,17.35,18.35,19.35
Dunakeszirıl: 5.35, 5.55, 6.15, 6.35, 6.55,
7.15, 7.35, 7.55, 8.15, 8.35, 8.55, 9.35, 9.55,
10.35, 10.55, 11.35, 12.35, 12.55, 13.35,
13.55, 14.35, 14.55, 15.35, 15.55, 16.15,
16.35, 16.55, 17.15, 17.35, 17.55, 18.15,
18.35, 18.55, 19.35, 19.55, 20.35
*Hétvégén és ünnepnapokon nem közlekednek!
Szigetmonostor ingyenes Önkormányzati havi lapja. Szigetmonostor, Fı u. 26. tel.: 26-593-064
Felelıs kiadó: Hegedősné dr. Hovánszki Tímea jegyzı.
Az Újságoló 2006. július-augusztus havi számát szerkesztette: Kovács Attila
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat, gondolataikat, hozzászólásaikat a Polgármesteri Hivatal
bejáratánál elhelyezett postaládába és az [email protected] e-mail címre.
36