בקשה לקבלת מידע תכנוני

Transcription

בקשה לקבלת מידע תכנוני
‫תאריך הבקשה _________‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫אגף ההנדסה‬
‫מדור תכנון עיר‬
‫עיריית רמלה‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬מידע תכנוני‬
‫אבקש לקבל מידע תכנוני לנכס הנמצא‪:‬‬
‫כתובת‪_________________________________ :‬‬
‫גוש‪____________________________________ :‬‬
‫חלקה‪__________________________________ :‬‬
‫מגרש‪__________________________________ :‬‬
‫הבקשה לזכויות מידע הינה לצורך‪:‬‬
‫בניה חדשה‪/‬תוספת בניה‪/‬הערכה שמאית‪/‬קניה או מכירת הנכס‪/‬אחר‪____________ :‬‬
‫פרטי המבקש‪:‬‬
‫מר‪/‬גב' ___________________________________________‬
‫כתובת למשלוח הבקשה _______________________________‬
‫טלפונים __________________________________________‬
‫אני מאשר בחתימתי את הנתונים לבקשה ___________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫הסכום לתשלום*‪ ₪ 091 :‬לחלקה‪/‬מגרש‪.‬‬
‫לחלקות רצופות‪ ₪ 413 :‬ל‪ 2-‬הראשונות‪ ,‬ו‪ ₪ 99-‬לכל חלקה נוספת‪.‬‬
‫ניתן לשלם בקופת העירייה‪ ,‬מחלקת הכנסות‪ ,‬טל‪ ,10-9770730 :‬רח' מבצע‬
‫משה ‪ ,9‬רמלה‪.‬‬
‫*מעודכן לתאריך ‪.11.01.2104‬‬
‫לטופס הבקשה יש לצרף‪:‬‬
‫ תרשים סביבה הכולל סימון ברור של המגרש המבוקש‪.‬‬‫ קבלה המאשרת תשלום עבור המידע התכנוני‪.‬‬‫בהיעדר אחד מהמסמכים הנ"ל הבקשה לא תטופל‪.‬‬

Similar documents