תנאים וקריטריונים לחלוקת מלגות למקצועות הפרא- רפואיים

Transcription

תנאים וקריטריונים לחלוקת מלגות למקצועות הפרא- רפואיים
‫אגודת הסטודנטים ‪ -‬אוניברסיטת חיפה‬
‫‪University of Haifa – Student Union‬‬
‫‏‪2062/6022/‬‏‬
‫‏ד'‪6‬סיון‪6‬תשע"ד‏‬
‫אגודת הסטודנטים שמחה לבשר על חלוקת מלגות לסטודנטים הלומדים במקצועות הפרא רפואיים!‏‬
‫תנאים וקריטריונים לחלוקת מלגות למקצועות הפרא‪ -‬רפואיים‏‬
‫אגודת‏הסטודנטים‏פועלת‏לאורך‏השנה‏לצורך‏גיוס‏תרומות‏לחלוקת‏מלגות‏שונות‏לסטודנטים‪.‬‏‬
‫השנה ‏האגודה ‏גייסה ‏סכום ‏ניכר ‏לצורך ‏חלוקת ‏מלגות ‏לסטודנטים ‏המבצעים ‏הכשרה ‏מעשית‏‬
‫כחלק ‏מלימודיהם‪ ,‬‏בחוגים ‏הפרא ‏רפואיים ‏בפקולטה ‏לרווחה ‏ובריאות ‏‪ -‬‏עבודה ‏סוציאלית‪,‬‏‬
‫קלינאות‏תקשורת‪,‬‏סיעוד‪,‬‏פיזיותרפיה‏וריפוי‏בעיסוק)‪.‬‏‬
‫חשוב ‏להדגיש ‏כי ‏סכום ‏התרומה ‏הינו ‏חד ‏פעמי ‏לשנת ‏הלימודים ‏תשע"ד‪ ,‬‏אולם ‏האגודה ‏פועלת‏‬
‫לאורך‏השנה‏לצורך‏גיוס‏כספים‏נוספים‏למלגות‏אלו‏גם‏בשנים‏הבאות‪.‬‏‬
‫עוד‏תדגיש‏האגודה‏כי‏היה‏וסכום‏המלגות‏שיוענקו‏לסטודנטים‏במכפלת‏מספר‏הזכאים‪ ,‬‏לא‏יגיע‏‬
‫לסך‏שהתקבל‏מהתורם‪,‬‏תעבורנה‏יתרת‏הכספים‏לחלוקת‏מלגות‏נוספות‏בשנת‏הלימודים‏הבאה‪.‬‏‬
‫להלן ‏מפורטים ‏תנאי ‏הסף ‏והקריטריונים ‏אשר ‏ישמשו ‏לחלוקת ‏המלגות ‏בחוגים ‏הנ"ל ‏בשנת‏‬
‫הלימודים‏תשע"ד‪.‬‏‬
‫תנאי‏סף‪:‬‬
‫‪ .2‬סטודנט ‏מן ‏המניין ‏המבצע ‏התנסויות ‏מעשיות ‏חובה ‏בחוגים‪ :‬‏עבודה ‏סוציאלית‪ ,‬‏קלינאות‏‬
‫תקשורת‪,‬‏סיעוד‪,‬‏פיזיותרפיה‏וריפוי‏בעיסוק‪,‬‏בארגונים‏השונים‏ברחבי‏הארץ‪.‬‏‬
‫‪ .0‬תקינות‏אקדמית‏ומנהלית‏על‏פי‏הגדרת‏דיקנאט‏הסטודנטים‏והרשות‏ללימודים‏מתקדמים‪.‬‬
‫קריטריונים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עלות ‏הנסיעה ‏ממקום‏מגוריו ‏בפועל ‏של‏הסטודנט ‏למקום ‏בו‏מבוצעת ‏ההכשרה‏המעשית‏‬
‫(הבהרה‪:‬‏העלות‏חייבת‏להיות‏גבוהה‏מעלות‏הנסיעה‏של‏הסטודנט‏לאוניברסיטה)‪.‬‬
‫עלות‏הנסיעה‏ממקום‏מגוריו‏בפועל‏של‏הסטודנט‏לאוניברסיטה‪.‬‬
‫מספר‏ימי‏התנסות‏במשך‏שנה"ל‏תשע"ד‪.‬‏‬
‫תינתן‏עדיפות ‏לסטודנטי ם‏אשר‏הגישו‏בקשה‏למלגה‏מטעם‏דיקאנט‏הסטודנטים‏ונקבע‏‬
‫להם‏ניקוד‏סוציו‏אקונומי‪,‬‏זאת‏בהתאם‏לניקוד‏הניתן‏בדיקאנט‪.‬‬
‫עלות‏החזר‏נסיעות‏שניתן‏ע"י‏החוגים‪,‬‏במידה‏ויש‏כזה‪,‬‏יילקח‏בחשבון‏בעת‏שקלול‏סכום‏‬
‫המלגה‪.‬‬
‫הבהרות‪:‬‏‬
‫בכל‏חוג‏תינתן‏המלגה‏לסטודנטים‏משנות‏הלימוד‏בהן‏מתקיימת‏הכשרה‏מעשית‪.‬‬
‫סטודנט ‏אשר ‏ימצא ‏זכאי ‏למלגה ‏יקבל ‏הודעה ‏מאגודת‏הסטודנטים ‏עם‏סיום‏בחינת‏כלל‏‬
‫הבקשות‪.‬‬
‫יש‏למלא‏את‏טופס‏הבקשה‏למלגה‏במלואו‏ולהגישו‏יחד‏עם‏המסמכים‏הבאים‪:‬‬
‫‪ .2‬צילום‏ת‪.‬ז‏וספח‬
‫במידה ‏וכתובת ‏המגורים ‏אינה ‏הכתובת ‏המופיעה ‏בת‪.‬ז ‏יש ‏להגיש ‏צילום ‏חוזה‏‬
‫שכירות‏(או‏כל‏מסמך‏רשמי‏אחר‏המעיד‏על‏כתובת)‏מלווה‏בתצהיר‏עו"ד‪.‬‏(חברי‏‬
‫אגודה‏זכאים‏לקבל‏שירות‏מעו"ד‏האגודה‪,‬‏ללא‏תשלום‏מצדו‏של‏הסטודנט‪,‬‏‏בימי‏‬
‫קבלת‏הקהל‏בתאום‏מראש‏בטל'‏‪)2/-80888086/‬‬
‫‪ .0‬צילום‏תעודת‏סטודנט‏או‏תעודת‏תלמיד‏בתוקף‪.‬‬
‫הגשת ‏המועמדות ‏תתבצע ‏לתיבת ‏ההגשות ‏מול ‏חלון ‏המשרד ‏האקדמי ‏של ‏אגודת ‏הסטודנטים‪.‬‏‬
‫(קומה‏‪,8‬‏בית‏הסטודנט)‏עד לתאריך ‪ 51.70.5.‬בשעה ‪.07:77‬‬
‫לכל‏שאלה‏או‏בקשה‏ניתן‏לפנות‏לאירן‏נתן‪,‬‏רכזת‏מלגות‏ופרויקטים ‏‪ 2/-80888226/6/‬‏או‏במייל‪:‬‏‬
‫‪[email protected]‬‏‬
‫‪www.agudahaifa.co.il‬‬
‫בית הסטודנט‪ ,‬דרך אבא חושי‪ ,‬חיפה ‪50913‬‬
‫טל‪ TEL 610-898890 .‬פקס ‪FAX 10-8938538‬‬

Similar documents