יוזמה משלבת תקשוב

Transcription

יוזמה משלבת תקשוב
‫התפתחות מקצועית‬
‫יוזמה משלבת‬
‫תקשוב‪ -‬שנה א'‬
‫מטרת ההשתלמות‪ :‬לתרום להתפתחותו של המורה בדרגות הגבוהות כמומחה וכיוזם בתחומו‪ .‬לסייע למורה‬
‫המשתלם להשביח את עבודתו‪ :‬לתכנן יוזמה חינוכית המשלבת תקשוב‪ ,‬ליישם אותה בבית הספר‪ ,‬לתעד‬
‫ולהעריך את עשייתו‪.‬‬
‫תנאי סף‪ :‬מורים המבקשים לפתח יוזמה המשלבת תקשוב‬
‫היקף הלימודים‪ :‬שנתיים‪ -‬סה"כ ‪ 051‬שעות‪ 55 ,‬שעות בכל שנת לימודים על‪-‬פי החלוקה הזאת‪ :‬לימודים‬
‫עיוניים‪ 55 :‬שעות; הנחיה‪ 05 :‬שעות; כתיבה אישית‪ 05 :‬שעות‪.‬‬
‫תנאי קבלה‪ :‬מורים המבקשים להתקדם לדרגות ‪ 5-9‬ב"אופק חדש"‬
‫המועד‪ :‬ימי ג'‬
‫תוכנית הלימודים‪ :‬ראה סילבוס מצורף‬
‫הנחיית התוכנית‪ :‬טל מיכאלוביץ ואחרים‬
‫תוכן‬
‫שיעור‬
‫דרכי הוראה‬
‫מספר‬
‫יוזמה ומיזם ‪ -‬תכנון מיזם תקשוב‬
‫‪‬‬
‫יוזמה כתהליך הכנסת שינוי לארגון החינוכי‬
‫‪‬‬
‫יוזמה חינוכית – מהות‪ ,‬מאפיינים ומטרות‬
‫‪‬‬
‫מהו מיזם? מה יחשב כמיזם? כיצד לשלב במיזם את מיומנויות המאה ה‪-‬‬
‫פרונטלי‬
‫‪?10‬‬
‫המיזם כפרויקט – רעיון‪ ,‬תכנון‪ ,‬כלים הערכה וביצוע כולל‪ :‬יעדים‪ ,‬שלבים‬
‫בתהליך הבנייה‪ ,‬לוחות זמנים‪ ,‬משאבים וכד'‬
‫‪21.10.14‬‬
‫‪00.00.05‬‬
‫משמעות ה"תקשוב" בסביבת הלמידה ‪ -‬כפועל יוצא של ההתפתחות‬
‫פרונטלי‪ -‬טל‬
‫הטכנולוגיה‪ ,‬התפתחות האנושות והשפעות הגומלין ביניהן‪.‬‬
‫מיכאלוביץ‬
‫ההשפעה של המציאות המשתנה על טכנולוגיות תקשוב‪ ,‬תהליכי למידה‬
‫וחשיבה מסדר גבוה בסביבת הוראה‪.‬‬
‫הכרת כלי תמיכה לעבודה בקורס (מוודל‪ ,‬הנגאאוט וכד')‬
‫כרטיס "יזמות אישית"‪:‬‬
‫‪25.11.14‬‬
‫‪‬‬
‫רציונל היוזמה המתוכננת‪ -‬מטרות על ומטרות משנה‬
‫‪‬‬
‫תכנון יזמות ‪ -‬חשיבה מסדר גבוה‬
‫‪20.1.15‬‬
‫מיכאלוביץ‬
‫שילוב תקשוב ומיומנויות המאה ה‪ 10-‬בלמידה מבוססת‬
‫פרונטלי‪ -‬טל‬
‫פרויקטים‬
‫מיכאלוביץ‬
‫‪‬‬
‫‪9.12.15‬‬
‫מקוון‪ -‬טל‬
‫הקניית כלים לביצוע מיזם‪/‬פרויקט (מחברות דיגיטליות ‪ -‬תלקיט‪ ,‬בניית‬
‫מחוונים וכד')‬
‫המורה כמעצב למידה‬
‫מקוון‪ -‬טל‬
‫תוך התייחסות לסביבות למידה שונות (פיסיות ווירטואליות)‪ ,‬ליחסי הגומלין‬
‫מיכאלוביץ‬
‫בין 'טכנולוגיה‪-‬פדגוגיה‪ -‬תוכן' ולעבודת צוות‬
‫מפגש למידה במכללת אוהלו‪ -‬סדנאות לבחירת המשתלמים‬
‫‪2.2.15‬‬
‫למידת עמיתים‬
‫פרונטלי‬
‫שלב ‪ - 0‬עבודה בקבוצות ‪ -‬הצגת המיזם הנבחר בפני קבוצה מצומצמת‪ ,‬קבלת‬
‫משוב‪ ,‬דיון‪ ,‬מסקנות וקבלת החלטה (במידת האפשר)‬
‫שלב ‪ - 1‬בפורום ‪ -‬הצגת ההחלטה הסופית בפני כל הנוכחים‪ ,‬התייחסות‬
‫‪24.2.15‬‬
‫לתהליך‪ ,‬העלאת ספקות והתלבטויות‬
‫בחירת הנושא למיזם התקשובי‬
‫‪10.3.15‬‬
‫‪24.3.15‬‬
‫‪‬‬
‫בניית רכיביו המיזם‬
‫‪‬‬
‫רתימת ממונה ושותפים‬
‫גיוס משאבים‬
‫הערכת המיזם חינוכי תקשובי‬
‫מקוון‪ -‬טל‬
‫מטרות ההערכה בכלל ובתחום החינוך בפרט‪ ,‬סוגי הערכות‪ ,‬תפקיד המעריך‪,‬‬
‫מיכאלוביץ‬
‫הערכה חלופית‪ ,‬דרכי הערכה של תהליכים ותוצרים ברשת‬
‫בניית דגם הערכה למיזם האישי – כולל זיהוי כלים ייעודיים‬
‫מקוון‪ -‬טל‬
‫מיכאלוביץ‬
‫‪28.4.15‬‬
‫‪12.5.15‬‬
‫פרונטלי‬
‫ניתוח רפלקטיבי של תהליך בניית המיזם‬
‫מקוון‬
‫הצגת המיזם ותכנית עבודה לשנה שנייה‬
‫פרונטלי –‬
‫‪2.6.15‬‬
‫גמול השתלמות‪ :‬על‪-‬פי התקנות של משרד החינוך‪ .‬התכנית מוכרת ב"אופק חדש"‬
‫מפגש סיכום‬
‫מכללת אוהלו בקצרין‪ :‬מדדים להערכת משימת הסיכום בהתמחות בדרגה ‪7‬‬
‫(שנה א' – התמקדות במדדים ‪)0-3‬‬
‫מדדים‬
‫‪ .0‬תיאור היוזמה החינוכית ומטרתה –‬
‫‪5%‬‬
‫‪ .1‬סקירת ספרות מקצועית – ‪05%‬‬
‫‪ .3‬תיאור הפעילויות המתוכננות‬
‫וקביעת אמות מידה להצלחתן‪ ,‬השימוש‬
‫בטכנולוגיה ‪05% -‬‬
‫‪ .5‬תיאור וניתוח תהליכי רפלקציה על‬
‫הפעילויות והשפעתם על קבלת‬
‫החלטות בדרך למימוש היוזמה – ‪05%‬‬
‫‪ .5‬שימוש בחומרי תיעוד של הפעילות‬
‫ותרומתם לשיקולי דעת תוך כדי ביצועה‬
‫ ‪01%‬‬‫‪ .6‬שיתוף עמיתים בתהליכים – ‪01%‬‬
‫‪ .5‬רפלקציה ביקורתית על התהליך‬
‫והערכה עצמית ‪01% -‬‬
‫‪ .8‬הצגה במליאת הקורס של תהליך‬
‫פיתוח היוזמה ‪01% -‬‬
‫‪ .9‬יצירתיות‪ ,‬אינטגרטיביות ומכוונות‬
‫אותנטית למשימה – ‪01%‬‬
‫סה"כ‬
‫רכיבים‬
‫תיאור היוזמה החינוכית; ההקשר שהשפיע על פיתוחה; מטרתה העיקרית‬
‫‪‬‬
‫ומטרות נגזרות ממנה‪ ,‬וניסוח הרלוונטיות שלה לפעילותו של מפתח היוזמה‬
‫במערכת החינוך‪.‬‬
‫בהקשר למהות היוזמה וההקשר שבו היא נהגתה; מטרתה הכללית‬
‫‪‬‬
‫ותרומתה הצפויה בראיה כוללת ובהקשר למטרות המשנה שהיא אמורה‬
‫להשיג‪.‬‬
‫בחירת הטכנולוגיה‪ ,‬מיומנות השימוש בה‪ ,‬התאמתה לצרכים הפדגוגים‬
‫‪‬‬
‫תיאור‪ ,‬לפי סדר כרונולוגי‪ ,‬של הפעילויות המתוכננות הנגזרות מכל אחת‬
‫‪‬‬
‫ממטרות המשנה של היוזמה‪.‬‬
‫ניסוח של אמות מידה (קריטריונים) לפיהן יוערכו‪ :‬א‪ .‬מידת ההצלחה של כל‬
‫‪‬‬
‫אחת מהפעילויות; ב‪ .‬מידת השגת המטרה הכללית‪.‬‬
‫קביעה של מה ייחשב להצלחה של הפעילות בכל אחת ממטרות המשנה‬
‫‪‬‬
‫ובמטרה הכללית‬
‫קביעה של כלי ההערכה שישמשו לאיסוף המידע לגבי אופן השגת מטרות‬
‫‪‬‬
‫המשנה‪ ,‬והמטרה הכללית‬
‫שיקוף רפלקטיבי של צמתים בתהליך בהם עלו שאלות או התלבטויות‬
‫‪‬‬
‫והתקבלו ההחלטות בהקשר לכיוונים בפיתוח הפעילויות‪ ,‬תוך תיאור סוג‬
‫המידע ששימש בכל צומת כזה ב‪ :‬א‪ .‬שלב התכנון (תוך התייחסות להקשר‬
‫היוזמה ולמטרותיה) ב‪ .‬שלב הביצוע ג‪ .‬שלב בחינת התוצאות (הישגים מול‬
‫מטרות מוצהרות)‪.‬‬
‫הדגמה של פיתוח "חכמת הפרקטיקה" (קישור מושכל בין "ידע ציבורי" ל"ידע‬
‫‪‬‬
‫אישי") שנוצר מתהליכי הרפלקציה המשולבים בניתוח נתונים‪.‬‬
‫הצגת שיקולי דעת לגבי מהלכים בנקודות זמן שונות במהלך פיתוח ויישומה‬
‫‪‬‬
‫ויישום היוזמה‪ ,‬תוך הדגמה של שימוש בנתונים וניתוח תרומתם להבנת‬
‫הדינמיקה והמגמות של הפעילות‪ ,‬ולקבלת החלטות לגבי המשך יישומה‪.‬‬
‫תיאור תפקידם של עמיתים (שותפי תפקיד ואחרים) איתם היה קשר מקצועי‬
‫‪‬‬
‫במהלך הפעילות;‬
‫ניתוח סוג‪/‬אופי תרומתם לשיפור לפיתוח היוזמה והסיבות לתרומה זו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התייחסות אישית וניתוח ההתנסות כולה בראיה הוליסטית על כל רכיביה‪,‬‬
‫‪‬‬
‫כולל הערכה עצמית של המורה על ביצועיו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫איכות המצגת מבחינת עריכה הגיונית של התכנים להצגה; הצגת היוזמה;‬
‫מהלך פיתוחה ותוצאותיה (גם אם התמונה עדיין חלקית); והיבטים מרכזיים‬
‫ומשמעותיים של מהלך התיעוד בתלקיט‪.‬‬
‫‪011%‬‬
‫נוהל לימודים במסלול ‪ 7-9‬מכללת אוהלו‬
‫ביה"ס ללימודי המשך‪ -‬היחידה לפיתוח פרופסיונאלי באוהלו‪ ,‬נותן מענה לאנשי חינוך המשויכים ל"אופק חדש"‬
‫ול"עוז לתמורה"‪.‬‬
‫במסגרת "אופק חדש" מכללת אוהלו פונה למורים המבקשים להשתלם לצורך מעבר‪-‬‬
‫א‪ .‬מדרגת קידום ‪ 6‬לדרגת קידום ‪( 5‬להלן "דרגה ‪)"7‬‬
‫ב‪ .‬מדרגת קידום ‪ 5‬לדרגת קידום ‪( 8‬להלן "דרגה ‪)"8‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מדרגת קידום ‪ 8‬לדרגת קידום ‪( 9‬להלן "דרגה ‪)"9‬‬
‫למבקשים ללמוד לדרגה ‪ 5‬או דרגה ‪ 8‬עומדת הבחירה בין הקורסים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מורה חוקר את עשייתו‬
‫ב‪ .‬מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות‬
‫ג‪.‬‬
‫תוכנית אשכולות‬
‫ד‪.‬‬
‫תוכנית התקשוב‬
‫למבקשים ללמוד לדרגה ‪ 9‬עומדת האפשרות ללמוד בקורס‪ -‬מורה חונך בכיר‪.‬‬
‫להלן נהלי היחידה‪ ,‬בהתאם להנחיות משרד החינוך‪:‬‬
‫א‪ .‬לימודים לקבלת דרגה נמשכים על פני ‪ 3‬שנים‪ -‬שנתיים במסגרת האקדמית ושנה נוספת במסגרת‬
‫הפסגה ועל פי תיאום עם מנהל ביה"ס‪ .‬על המשתלם לצבור ‪ 101‬שעות ב‪ 36 -‬חודשים (‪ 051‬במסגרת‬
‫אקדמית ו‪ 61 -‬במסגרת פסג"ה)‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הלימודים במסגרת האקדמית במכללת אוהלו יתקיימו במהלך שנתיים בהיקף של ‪ 051‬שעות‪ .‬בכל‬
‫שנה ילמדו ‪ 55‬שעות עיוניות‪ 05 +‬שעות ליווי אישי והנחיית עמיתים ו‪ 05 -‬שעות תכנון‪ ,‬חקירה וכתיבה‬
‫של מטלת סיום קורס‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬לצורך קבלת הדרגה על המשתלם ללמוד שנה נוספת (מעבר לשנתיים שלמד באקדמיה) ‪61‬‬
‫שעות מתוך מתווה התוכניות של דרגות ‪ 0-6‬ובתאום עם מנהל בית ספרו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יש לוודא את מיקום הקורס‪ -‬רוב הקורסים מתקיימים במרכזי פסג"ה שבאזורנו‪ -‬אנא ודאו זאת‬
‫בסילבוס טרם הרשמתכם‪.‬‬
‫ה‪ .‬הרשמה‪:‬‬
‫•‬
‫על מנת להירשם יש לשתף את מנהל ביה"ס על ההרשמה ללימודים בדרגות הגבוהות‪.‬‬
‫•‬
‫ההרשמה מתבצעת בצורה מקוונת דרך אתרי הפסג"ה או באתר מכללת אוהלו באינטרנט‬
‫‪http://www.ohalo.ac.il‬‬
‫•‬
‫ההרשמה מחייבת‪ .‬עד חודש טרם פתיחת הלימודים בפועל‪ ,‬ניתן לשנות ו‪/‬או לבטל מקום‬
‫לימוד‪ .‬לאחר תאריך זה‪ ,‬יחויב הנרשם בתשלום דמי רשום למוסד בסך ‪.₪ 031‬‬
‫•‬
‫ההרשמה מסתיימת ביום ה'‪ 4.01.02 ,‬ח' תשרי תשע"ה‬
‫•‬
‫השיבוצים לקבוצות הלימוד נקבעים עוד טרם תחילת הלימודים‪ .‬מרגע התחלתם אין‬
‫אפשרות לעבור בין קבוצה לקבוצה‪ ,‬אלא במקרים חריגים שקי בלו את אישור ראש התחום‬
‫במכללה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הלימודים כוללים מפגשים פרונטאליים ומפגשים מקוונים‪ .‬בכל אחד מהקורסים ישנן מטלות ביניים‬
‫ועבודה מסכמת‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫על המשתלם לקרוא את סילבוס הקורס טרם הרשמתו בכדי להבטיח כי הקורס מתאים לצרכיו וכי הוא‬
‫יכול להתחייב לדרישותיו‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫את הקורס מלווה אתר קורס אינטרנטי שבאמצעותו נשמר הקשר בין רכז הקורס לסטודנט‪ .‬ביום‬
‫תחילת הקורס יוצג האתר והסטודנט יקבל קוד כניסה אליו‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫מרגע פתיחת הקורס חובות הלומדים‪:‬‬
‫•‬
‫הגעה בזמן‬
‫•‬
‫נוכחות מלאה ופעילה בכיתה‬
‫•‬
‫עמידה בכל מטלות הקורס‬
‫•‬
‫הגשת עבודה מקורית ומסכמת בסיום כל שנה‬
‫היעדרות של מעל שני מפגשים או אי עמידה במטלות ההשתלמות לא מאפשרת למשתלם‬
‫לקבל הכרה בשעות שלמד‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫עבודת הסיכום בקורס‪:‬‬
‫•‬
‫על העבודה לעמוד בכל כללי הכתיבה האקדמיים‪ -‬בכלל זה להיות מוגשת בכתב ‪,david 12‬‬
‫רווח שורה וחצי‪ ,‬כותרות מודגשות ‪.david 14‬‬
‫•‬
‫שע ר העבודה יכלול לוגו של אוהלו‪ ,‬שם הקורס‪ ,‬שם העבודה‪ ,‬שם המגיש ות‪.‬ז שלו‪ ,‬שם‬
‫מנחה העבודה‪ ,‬תאריך ההגשה‪.‬‬
‫•‬
‫על העבודות להיות מוגשות בצורה דיגיטאלית (דרך אתר הקורס) ובלוח הזמנים שהוגדר‬
‫בתחילת הקורס‪ ,‬אלא אם צוין אחרת על ידי מנחה הקורס‪.‬‬
‫•‬
‫ציון העבודה יינתן למשתלם שלושה שבועות מיום הגשתה‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫עם סיום כל שנת לימודים‪ ,‬ובכפוף לעמידה בטלות ודרישות הקורס‪ ,‬מועבר אישור לימודים למשתלם‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫אתיקה‪ :‬על הלומדים במסלול זה חלים כל התקנות והכללים המופיעים בתקנון המשמעת של‬
‫המכללה‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתוכנית הלימודים‪.‬‬

Similar documents