מופ רמת נגב

Comments

Transcription

מופ רמת נגב
‫מופ רמת נגב‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫מטרות ויעדים מו"פ רמת הנגב‬
‫בניית תשתית ידע חקלאי כדי לאפשר הרחבת‬
‫ההתיישבות החקלאית באזור רמת הנגב‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ . 1‬פיתוח טכנולוגיות חקלאיות אשר יאפשרו הגדלת אמצעי‬
‫היצור במשקי החקלאים ושיפור רווחיותם בדגש על‬
‫שימוש מאוזן ושמירה על ערכי הסביבה‪.‬‬
‫‪ 1.2‬שיפור הייצור ליחידת שטח בגידולים כגון עגבניות צרי‬
‫ופלפל באמצעות פעולות אגרו טכניות של פריסה מיטבית‬
‫לקרינת שמש של צמחי המטרה‪.‬‬
‫‪ 1.3‬פעולות של התערבות במבנה הצמח כדי לשפר את תזמון‬
‫ההנבה‪,‬וחיסכון בימי עבודה‪.‬‬
‫‪ 1.4‬שימוש בדשנים זולים יותר כגון דשני אוריאה‪,‬וייעול השימוש‬
‫בדשנים לשיפור ההנבה והפחתת זיהום הסביבה‪.‬‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫מטרות ויעדים מו"פ רמת הנגב‬
‫‪.2‬פתרון בעיות לטווח הקצר בתחום הגידולים החקלאיים ופתרונות לטווח‬
‫הבינוני תוך ניצול היתרונות המקומיים (מים מליחים‪ ,‬אקלים ומרחק מאזורים‬
‫חקלאיים צפופים)‪.‬‬
‫‪ 2.1‬שימוש במים המליחים המקומיים לפיתוח ענף זית המושקה במים מליחים‪.‬‬
‫(כ‪ 7000-‬דונם)‬
‫‪ 2.2‬הקדמת ההנבה למרכז החורף בגידולים כגון ענבי מאכל תוך ניצול‬
‫התנאים האקלימיים באזור‪.‬‬
‫‪ 2.3‬טפול בבעיות הגנת הצומח במגוון גידולים כגון סליקורניה‪,‬וגידולי תבלין‬
‫(עירית)‪,‬עגבניות‪.‬‬
‫‪ 2.4‬הכנסת מיכון כגון במסיק זיתים לצורך חסכון בכוח אדם‪.‬‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫מטרות ויעדים מו"פ רמת הנגב‬
‫‪.3‬פיתוח ואינטרו דוקצייה של גידולים חדשים בפרחים‪ ,‬ירקות‬
‫ומטעים להעשרת סל הגידולים האזורי‪.‬‬
‫‪ .4‬העברת הידע למשקי החקלאים ופתוח משקי מודל תוך הדרכה‬
‫ומימון של טכנולוגיות אשר פותחו במו"פ ו"הבשילו" ליישום‬
‫במשקי החקלאים כגון מוצרי תבלין ועגבניות הגדלות על מים‬
‫מליחים לצורך שיפור האיכות וכל זאת תוך שיפור רמת הידע‬
‫ועדכון החקלאים במיטב הידע הקיים והמפותח באזורים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫מספר תושבים ברמת נגב‬
‫‪6000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009‬‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫גידול ירקות במבנים ברמת נגב‬
‫‪2500‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪0‬‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫התפתחות ענף הזית ברמת נגב‬
‫‪7000‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫סה"כ‬
‫‪FRESH‬‬
‫‪SALT‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫מל"מק‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010‬‬
‫שנים‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫צ‬
‫א‬
‫"‬
‫‪700.0‬‬
‫‪603.2‬‬
‫‪551.5‬‬
‫‪600.0‬‬
‫‪500.0‬‬
‫‪363.8‬‬
‫‪400.0‬‬
‫‪300.0‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2010‬‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫צ‬
‫ע ך‬
‫א‬
‫‪603.2‬‬
‫" ‪2010 -‬‬
‫ן "‬
‫‪263.6‬‬
‫‪269.1‬‬
‫‪30.6‬‬
‫‪11.0‬‬
‫‪28.4‬‬
‫‪0.5‬‬
‫ש‬
‫מטע‬
‫ע"‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫ערך הייצור החקלאי ברמת נגב‬
‫(במיליוני ש"ח)‬
‫‪2005‬‬
‫‪2008‬‬
‫ש‪ .‬מקומי‬
‫יצוא‬
‫סה"כ‬
‫דונמים‬
‫ש‪ .‬מקומי‬
‫יצוא‬
‫‪2010‬‬
‫סה"כ‬
‫דונמים‬
‫ש‪ .‬מקומי‬
‫יצוא‬
‫סה"כ‬
‫דגים‬
‫לולים‬
‫רפתות‬
‫חוחובה‬
‫זיתים‬
‫ענבים‬
‫מלונים‬
‫תפוא"ד‬
‫צנוניות‬
‫בצל‬
‫בטטות‬
‫עגבניות ‪+‬‬
‫צ'רי‬
‫פרחים‬
‫תבלינים‬
‫רימונים‬
‫גזר‬
‫סליקורניה‬
‫פלפל‬
‫זרעים‬
‫שונות‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪400‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪530‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪80‬‬
‫‪40‬‬
‫‪120‬‬
‫‪40 1,531.00‬‬
‫‪108‬‬
‫‪148‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫‪43.9‬‬
‫‪118.6‬‬
‫‪162.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪125‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪35‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪200‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪148‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪350‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪550‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪544‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪70‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪12.1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫סה"כ‬
‫‪272.5‬‬
‫‪91.3‬‬
‫‪363.8‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪9.4‬‬
‫‪9.4‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪90‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90‬‬
‫‪174.1‬‬
‫‪174.1‬‬
‫‪211.2‬‬
‫‪211.2‬‬
‫‪29‬‬
‫‪0‬‬
‫‪29‬‬
‫‪44.6‬‬
‫‪44.6‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪140‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪17.8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17.8‬‬
‫‪22.1‬‬
‫‪6,720.00‬‬
‫‪20.5‬‬
‫‪20.7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪600‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪670‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪300‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪24.5‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪42‬‬
‫‪22.1 6,000.00‬‬
‫‪40.7 6,150.00‬‬
‫‪33.3‬‬
‫‪74‬‬
‫‪8,179.00‬‬
‫‪34.5‬‬
‫‪28.2‬‬
‫‪62.7‬‬
‫‪10 5,000.00‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4,000.00‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪270‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪155‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪8.3 2,400.00‬‬
‫‪70‬‬
‫‪220‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪343‬‬
‫‪23,744.0‬‬
‫‪364.7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪186.7‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪277‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪495‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪1011‬‬
‫‪17.7‬‬
‫‪551.5‬‬
‫‪26,439.00‬‬
‫‪408.4‬‬
‫‪17.7‬‬
‫‪184.1‬‬
‫‪603.4‬‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫תוכנית עבודה ‪2012‬‬
‫מופ רמת נגב‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫‪1‬‬
‫אפיון תגובה של ירקות למים מליחים‬
‫פיתוח מוצרי עגבניות טעם ברמת נגב‬
‫פיתוח עגבניות מתק המדבר‪-‬משק מודל‬
‫גידול עגבנית לתעשייה ברמות מליחות שונות במי ההשקיה‬
‫אספרגוס לבן בהשקיה במים מליחים‪-‬משק מודל‬
‫דישון עגבניות בגופרה בהשקיה במים מותפלים‬
‫גידול תבלינים ברמות מליחות משתנות בחודשי הקיץ‬
‫‪2‬‬
‫אפיון תגובה של עצים למים מליחים‬
‫גידול עצי זית ברמות מליחות משתנות‬
‫בחינת זני רימון חדשים השקיה במים מליחים‬
‫תמר בהרי ברמות מליחות משתנות‬
‫שקד‪-‬מבחן כנות בשתי רמות מליחות‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫‪3‬‬
‫אינטרודוקציה של גידולים וזנים חדשים להרחבת סל המוצרים המשווקים מרמת נגב‬
‫מבחן זני פלפל בבית רשת‬
‫בחינת מועדי שתילה בפלפל בבית רשת‬
‫מבחן זני חצילים ברמת נגב‬
‫מבחן זני קישואים ברמת נגב‬
‫מבחן זני עגבניות עמידות לצהבון‬
‫‪4‬‬
‫פיתוח אגרו טכניקה גידול של פרחים בתנאי רמת נגב‬
‫הכוונת הפריחה באלסטרומריה‬
‫הכוונת הפריחה בדיסנטרה‬
‫אדמונית טיפולים למניעת נמטודות במהלך הגידול והאכסון‬
‫אקוילגיה‪-‬הכוונת הפריחה‬
‫קניפופיה השקיה ברמות מליחות משתנות‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫‪5‬‬
‫פיתוח אגרו טכניקה לשיפור היבול והגדלת הרווחיות בירקות בתנאי הגידול של רמת נגב‬
‫גידול פלפל במבנה חמרשת‬
‫שיטות עיצוב פלפל בהדליה אופקית(ספרדית)‬
‫בחינת עומדים בזני צרי חדשים‬
‫פיתוח ממשק להתמודדות עם מחלת כיב בקטרי (קלביבקטר) בעגבניות‬
‫‪6‬‬
‫פיתוח ענף התבלינים ברמת נגב‬
‫ממשק השקיה ודישון באסטר ימי‬
‫ניטור גורמי מחלה בסליקורניה‬
‫פיתוח פרוטוקול להתמודדות עם טריפס בעירית‬
‫סליקורניה ‪-‬מבחן זנים חדשים‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫‪7‬‬
‫פיתוח גידולי מטע בתנאי רמת נגב‬
‫עיצוב עצי זית למסיק מכני בבוצרת‬
‫שימוש בתעלות קומפוסט לשיפור ההנבה במטעים מתנוונים בזיתים‪.‬‬
‫איתור מחסורי נוטריאנטים במטעי זיתים ותיקונם‬
‫השפעת הצללה על איכות וכמות הפרי ברימון‬
‫השפעת השקיה בחוסר על ענבים ליין ברמת נגב‬
‫מבחן זני ענבים ליין‬
‫בחינת גידול ענבי מאכל במבנים חסויים‬
‫‪8‬‬
‫אפיון בעיות הצהבת אמירים בעגבניות ופתרונם‬
‫‪9‬‬
‫חימום קרקע בעירית לשיפור ההנבה בחורף‬
‫‪10‬‬
‫פיתוח גידול רגלת הגינה כירק מאכל‬
‫‪ 11‬פיתוח גידול פקעות מאכל מצמח מקור החסידה שעיר‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫‪12‬‬
‫פיתוח מוצרים חדשים ליצוא ברמת נגב‬
‫פיתוח כמהת המדבר כמוצר חדש ברמת נגב‬
‫פיתוח אגרו טכניקה לגידול מלוח כתבלין טרי‬
‫אקלום עץ העגבנייה ברמת נגב‬
‫שימוש בטמפרטורות יום גבוה (לזמן קצר) לטיפול בבעיות חנטה חורפית בפלפל‬
‫אינולה ‪ -‬פיתוח מוצר חדש‬
‫תורמוס‪-‬הכוונת פריחה של תורמוס רב שנתי‬
‫פיתוח ממשק להדברת דוררת בזיתים‬
‫גידול תות שדה בתעלות תלויות‬
‫שיזף סיני גידול חדש השקיה במים מליחים‬
‫ניטור גורמי מחלה בדגים‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫תוכנית עבודה ‪ 2012‬מו"פ רמת נגב‬
‫מקורות‪(-‬אלפי ‪4073-) ₪‬‬
‫מדען‪160 ,‬‬
‫עסקי‪238 ,‬‬
‫מועצות יצור‪85 ,‬‬
‫קק"ל‪2130 ,‬‬
‫תמיכה ממשלתית ‪,‬‬
‫‪1460‬‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫תוכנית עבודה ‪ 2012‬מו"פ רמת נגב‬
‫שימושים‪(-‬אלפי ‪ ) ₪‬לפי ‪4073‬‬
‫מ‪.‬מודל‪75 ,‬‬
‫חומרים וציוד‬
‫מתכלה‪1106 ,‬‬
‫רכב‪304 ,‬‬
‫ציוד קבוע‪121 ,‬‬
‫קבלנים‪-‬הדרכה‪,‬‬
‫‪1334‬‬
‫עובדים‪1133 ,‬‬
‫יק"א‬
‫בישראל‬
‫תודה על ההקשבה‬

Similar documents