יסודות הריאיון - המכללה האקדמית לישראל

Comments

Transcription

יסודות הריאיון - המכללה האקדמית לישראל
‫המכללה האקדמית לישראל‬
‫תואר שני ייעוץ חינוכי‬
‫יסודות הראיון‬
‫קוד‪4011115 :‬‬
‫נ‪.‬ז‪ :.‬קורס השלמה‬
‫שם המרצה‪ :‬כפרי יוספה‪ ,‬ד"ר הראל יוני‬
‫סמסטר‪ :‬א‪,‬ב'‪,‬קיץ‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫להקנות ידע והבנה בסיסיים בנושא הראיון כאינטראקציה בין אישית‬
‫‪‬‬
‫לאפשר לתלמיד להכיר את הראיון ככלי מחקרי בחינוך‬
‫‪‬‬
‫להכיר ולתרגל מיומנויות בסיסיות לניהול ראיון‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫מבוא‪ :‬מהות הראיון‪ ,‬מאפייניו‪ ,‬מטרות‪ ,‬סוגים שונים של ראיון‬
‫הראיון המובנה והבלתי מובנה‬
‫תנאים הכרחיים לניהול ראיון‪ ,‬המערך‪ ,‬מקום הראיון בתהליך הייעוצי‬
‫מאפיינים תרבותיים של תקשורת בין אישית‬
‫השאלון‪ :‬בניית שאלון ושימוש בו במערכת חינוכית‬
‫הראיון הראשון‪ :‬יצירת קשר ראשוני‪ ,‬בניית אמון‪ ,‬שלבי הראיון הראשון‬
‫תקשורת לא מילולית‪ :‬שפת הגוף‪ ,‬רושם ראשון‪ ,‬דפוסי התרשמות של המראיין והשפעות‬
‫אפשריות‬
‫הקשבה‪ :‬ההקשבה כגורם מסייע‪ ,‬גורמים מקשים ומקלים על הקשבה ‪,‬הפרעות בהקשבה‬
‫שאלות‪ :‬מתי וכיצד לשאול‪ ,‬שאלות אינפורמטיביות‪ ,‬שאלות סגורות‪ ,‬פתוחות‪ ,‬מכוונות‬
‫מיומנויות תקשורת‪ :‬הבהרה‪ ,‬פרפראזה‪ ,‬התחברות‪ ,‬תגובות והובלות‪ ,‬משוב ‪ ,‬שיקוף‪ ,‬פירוש‪,‬‬
‫תמצות‪ ,‬סיכום‬
‫מודל כללי לניהול ראיון על שלביו‪ ,‬תרגול המודל‪ ,‬ניהול תיעוד‬
‫כללי אתיקה בראיון‪ :‬הסכמת המרואיין להשתתף בראיון‪ ,‬חוזה‪ ,‬שימוש במידע קודם‪ ,‬כללי סודיות‬
‫מבנה הקורס‪:‬‬
‫הרצאות‪ ,‬דיון‪ ,‬הדגמות בהשתתפות התלמידים‪ ,‬משחקי תפקידים‪ ,‬תרגול‬
‫מדיניות הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫השתתפות פעילה בהדגמות ותרגול‬
‫‪‬‬
‫מסירת עבודות במועד שנקבע‬
‫דרישות הקורס ומבנה הציון‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הגשת דוחות קריאה כנדרש ‪-‬‬
‫‪‬‬
‫עבודת סיכום‪ :‬בנית שאלון בנושא חינוכי‪ -‬ייעוצי ‪,‬ביצוע ותאור בכתב של ראיון – ‪03%‬‬
‫‪03%‬‬
‫ביבליוגרפיה‪:‬‬
‫ספרות חובה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫בנימין‪ ,‬א‪ .)4332( .‬הראיון המסייע‪ .‬תל‪ -‬אביב‪ :‬ספרית הפועלים‪.‬‬
‫‪Okun, F. B. (2008). Effective Helping: Interviewing and Counseling‬‬
‫‪‬‬
‫‪Techniques. Monterey: Brooks Cole‬‬
‫ספרות מומלצת‪:‬‬
‫‪‬‬
‫קלימן‪ ,‬נ‪ .)7990( .‬בחינת שיטות לאינטגרציה של אינפורמציה מראיון מובנה‪ .‬עבודת מ‪.‬א‪ .‬אונ'‪.‬‬
‫תל אביב‪.‬‬
‫מהדורה שנייה פברואר ‪4374‬‬