41696בקשת העברה מגן לגן copy - עיריית תל-אביב-יפו

Comments

Transcription

41696בקשת העברה מגן לגן copy - עיריית תל-אביב-יפו
‫אל‪ :‬מחלקת הרישום‬
‫באמצעות פקס‘ מספר ‪035216447‬‬
‫עיריית תל‪-‬אביב‪-‬יפו‬
‫בקשת העברה מגן לגן לשנה"ל‬
‫מינהל החינוך‪ ,‬התרבות והספורט‬
‫המחלקה לרישום גני ילדים וחינוך יסודי‬
‫)לתלמיד הלומד במהלך שנת לימודים זו(‬
‫א‪ .‬פרטים אישיים‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫פרטי‬
‫התלמיד‬
‫פרטי‬
‫❏ משפחה אומנת‬
‫* יחס ❏ הורה‬
‫ממלא קרבה‬
‫הבקשה לתלמיד ❏ מיופה כח ❏ אפוטרופוס‬
‫טלפון בבית‬
‫כתובת‬
‫בתל‪‬אביב‪‬יפו‬
‫תאריך לידה‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫טלפון בעבודה‬
‫מספר זהות‬
‫מצב משפחתי‬
‫❏ נשוי ❏ * גרוש ❏ רווק‬
‫מספר זהות‬
‫טלפון סלולרי‬
‫רחוב‬
‫מספר חוזה )ארנונה(‬
‫מספר‬
‫* יש לצרף זכויות הורים‪ /‬ייפוי כח‪ /‬אפוטרופוס‬
‫ב‪ .‬פרטי הבקשה‬
‫שם הגן‬
‫)אותיות(‬
‫לתשומת לב ההורים‬
‫כתובת‬
‫הגשת הבקשה אינה מחייבת את הרשות‬
‫להעביר את התלמיד לגן המבוקש‪.‬‬
‫ההעברה תיעשה על בסיס מקום פנוי‬
‫ובהתאם לשיקולים מקצועיים‪.‬‬
‫מהגן הנוכחי‬
‫לגן המבוקש‬
‫ג‪ .‬נימוקי הבקשה‬
‫❏ חברתית‪ ,‬פרט‬
‫❏ מעבר דירה‪ .‬כתובת חדשה )רצ"ב חוזה(‪:‬‬
‫❏ איחוד משפחה‪ :‬שם האח‬
‫* אחים בכיתות חינוך מיוחד אינם מהווים קריטריון לאיחוד משפחה‬
‫❏‬
‫❏‬
‫מספר חוזה )ארנונה(‬
‫גן‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫שינוי זרם חינוכי ‪ :‬לגן ממלכתי‪ /‬ממלכתי דתי‪ /‬מוכר שאינו רשמי )נא לסמן(‪.‬‬
‫רפואית )רצ“ב אישורים(‬
‫❏ אחר‪ ,‬פרט‬
‫* ניתן לצרף מכתב מפורט לנימוקי הבקשה‪.‬‬
‫שם משפחה‬
‫תאריך‬
‫מספר זהות‬
‫שם פרטי‬
‫חתימת המבקש‬
‫ד‪ .‬לאחר אישור בקשת ההעברה יועבר התלמיד לגן המבוקש לאלתר‪.‬‬
‫הורים שיתחרטו לאחר העברת התלמיד ‪ ‬לא מובטחת חזרתו לגן בו היה רשום‪.‬‬
‫ה‪ .‬חוות דעת גננת‬
‫)הפניה לגננת תעשה ע“י המחלקה לגני ילדים(‬
‫ו‪ .‬המלצת המחלקה לגני ילדים‬
‫‪36 41696 4 10. 2009‬‬
‫ז‪ .‬החלטת הוועדה‬
‫בקשת ההורים בגין העברת התלמיד‪/‬ה הרשום‪/‬ה לעיל‪ ❏ ,‬אושרה ❏‬
‫תאריך‬
‫מקור ‪ ‬עיריית תל אביב‬
‫לא אושרה‪ ,‬פרט‬
‫שם פרטי ושם משפחה‬
‫העתק ‪ ‬להורה‬
‫המחלקה לרישום גני ילדים וחינוך יסודי‪ ,‬טלפון‪ 03-5218111 :‬פקס‘‪03-5216447 :‬‬
‫חתימה‬

Similar documents