להתנהגות הולמת ואחראית למנתחי התנהגות קווי מנחי קוד אתי:

Comments

Transcription

להתנהגות הולמת ואחראית למנתחי התנהגות קווי מנחי קוד אתי:
‫קוד אתי‪ :‬קווים מנחים למנתחי התנהגות להתנהגות הולמת ואחראית‬
‫תורגם מאתר ההסמכה הבינלאומי ‪ www.bacb.com‬במאמץ משותף של דיטה הוד‪ ,‬הלה בן צבי‪,‬‬
‫מיכאל בן צבי וד"ר איתן אלדר‪.‬‬
‫‪ .1‬התנהגות אחראית של מנתח ההתנהגות‬
‫‪.1.1‬‬
‫מנתח ההתנהגות ישמור על רמה מקצועית גבוהה בתפקודו ובתפקוד הארגון אליו הוא‬
‫משתייך‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫הסתמכות על ידע מדעי‬
‫מנתח ההתנהגות יסתמך על ידע מקצועי ומדעי בעת עריכת שיפוטים מדעיים או‬
‫מקצועיים במתן שירות‪ ,‬או כאשר הוא מעורב בניסיון אקדמי או מקצועי‪.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫התפתחות מקצועית וכשירותית‬
‫מנתח ההתנהגות ישמור על בקיאותו בפרקטיקה מקצועית ובתפקוד מקצועי באמצעות‬
‫קריאה של הספרות המתאימה‪ ,‬השתתפות בכנסים וועידות‪ ,‬השתתפות בסדנאות ו‪ /‬או‬
‫השגת הרישוי מועדת הרישוי )‪ (BACB‬של מנתחי ההתנהגות‪.‬‬
‫‪.1.4‬‬
‫כשירות )‪(competence‬‬
‫א מנתח ההתנהגות יספק שירותים‪ ,‬ילמד וינהל מחקר רק בתחומי היכולת והידע‬
‫שברשותו‪ ,‬בהתבסס על ההשכלה‪ ,‬ההכשרה‪ ,‬הניסיון המונחה או הניסיון המקצועי‬
‫המתאים שברשותו‪.‬‬
‫ב מנתח ההתנהגות יספק שירותים‪ ,‬ילמד או ינהל מחקר בתחומים חדשים‪ ,‬או ישתמש‬
‫בשיטות חדשות‪ ,‬רק לאחר שיעבור תהליך מתאים של לימוד‪,‬הכשרה‪ ,‬הנחיה ו‪/‬או‬
‫ייעוץ מגורמים בעלי יכולת בתחומים ובשיטות אלו‪.‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫התפתחות מקצועית‬
‫מנתח התנהגות העוסק בהערכה‪ ,‬טיפול‪ ,‬הוראה‪ ,‬מחקר‪ ,‬ייעוץ ארגוני או פעילויות‬
‫מקצועיות אחרות ישמור על רמה סבירה של היכרות עם מידע מקצועי ומדעי עכשווי‬
‫בתחום פעילותו‪ ,‬ויעשה מאמצים מתמשכים לשמר את יכולותיו ומיומנויותיו בתחומו‪.‬‬
‫‪.1.6‬‬
‫יושרה‬
‫א התנהגותו של מנתח ההתנהגות תהיה בהתאם לקודים החוקיים והמוסריים של‬
‫החברה והקהילה המקצועית בה מנתח ההתנהגות חבר‪.‬‬
‫ב הפעילות של מנתח ההתנהגות תתבצע על פי קווים מנחים אלה רק אם היא קשורה‬
‫לעבודתו כמנתח התנהגות או שאופי הפעילות הוא בתחום ניתוח ההתנהגות‪.‬‬
‫ג אם האחריות האתית של מנתח ההתנהגות מתנגשת עם החוק‪ ,‬מנתח ההתנהגות‬
‫יידע את הגורמים הנוגעים בדבר לגבי מחויבותו לקווים מנחים אלה וינקוט צעדים‬
‫לפתרון הקונפליקט באופן אחראי ובכפוף לחוק‪.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪19‬‬
‫‪.1.7‬‬
‫יחסים מקצועיים ומדעיים‬
‫א מנתחי התנהגות יספקו שירותים של אבחון‪ ,‬טיפול‪ ,‬הוראה‪ ,‬מחקר‪ ,‬הנחיה וייעוץ‪ ,‬או‬
‫שירותי ניתוח התנהגות אחרים‪ ,‬רק במסגרת של יחסים או תפקידים מקצועיים או‬
‫מדעיים המוגדרים כך בבירור‪ ,‬ובתשלום תגמול‪.‬‬
‫ב כאשר מנתחי ההתנהגות מספקים שירותי אבחון‪ ,‬הערכה‪ ,‬טיפול‪ ,‬ייעוץ‪,‬‬
‫הנחיה‪,‬הוראה‪ ,‬התייעצות‪ ,‬מחקר‪ ,‬או שירותי ניתוח התנהגות אחרים לפרט‪ ,‬קבוצה או‬
‫ארגון‪ ,‬הם יעשו שימוש בשפה שהיא מובנת לחלוטין למקבל השירות‪ .‬הם יספקו מידע‬
‫נאות אודות אופיים של שירותים אלה טרם נתינת השירותים‪ ,‬ובהמשך‪ ,‬מידע נאות‬
‫אודות התוצאות והמסקנות‪.‬‬
‫ג במקרים בהם גיל‪ ,‬מין‪ ,‬מוצא‪ ,‬לאומיות‪ ,‬דת‪ ,‬אוריינטציה מינית‪ ,‬מוגבלות‪ ,‬שפה או‬
‫מצב סוציו‪-‬אקונומי‪ ,‬משפיעים באופן משמעותי על עבודתם של מנתחי ההתנהגות‬
‫בנוגע לפרט או קבוצה‪ ,‬מנתחי ההתנהגות ירכשו את הניסיון‪ ,‬ההכשרה‪ ,‬הייעוץ או‬
‫ההנחיה הנחוצים בכדי להבטיח את מיומנותם במתן השירותים‪ ,‬או שיפנו את מקבלי‬
‫השירות לגורם אחר‪.‬‬
‫ד בפעילותם המקצועית‪ ,‬מנתחי התנהגות לא יהיו מעורבים באפליה נגד פרטים או‬
‫קבוצות על רקע גיל‪ ,‬מין‪ ,‬מוצא‪ ,‬לאומיות‪ ,‬דת‪ ,‬אוריינטציה מינית‪ ,‬מוגבלות‪ ,‬שפה או‬
‫מצב סוציו‪-‬אקונומי או על רקע כל בסיס אחר הנאסר בחוק‪.‬‬
‫ה מנתחי התנהגות לא ינקטו ביודעין בהתנהגות שהיא מטרידה או משפילה כלפי‬
‫אנשים עימם הם באים במגע בעבודתם‪ ,‬על בסיס גורמים כגון גיל‪ ,‬מין‪ ,‬מוצא‪,‬‬
‫לאומיות‪ ,‬דת‪ ,‬אוריינטציה מינית‪ ,‬מוגבלות‪ ,‬שפה או מצב סוציו‪-‬אקונומי בהתאם לחוק‪.‬‬
‫ו‬
‫מנתחי התנהגות יכירו בעובדה כי בעיותיהם הפרטיות עלולות להתערב ביעילות‬
‫עבודתם‪ .‬מנתחי התנהגות ימנעו מלספק שירותים כאשר נסיבותיהם האישיות עלולות‬
‫להוריד מהרמה המרבית של שירות שיוכלו לספק‪.‬‬
‫‪.1.8‬‬
‫יחסים מקבילים‬
‫א בקהילות ובמצבים רבים‪ ,‬יהיה זה סביר או בלתי נמנע שמנתח ההתנהגות ייצור‬
‫מגעים חברתיים או אחרים שאינם בתחום המקצועי‪ ,‬עם גורמים כגון לקוחות‪,‬‬
‫סטודנטים‪ ,‬מקבלי הנחיה או משתתפים במחקר‪ .‬מנתחי ההתנהגות חייבים תמיד‬
‫להיות רגישים לכך שלקשרים אלו עלולות להיות השפעות מזיקות על עבודתם ועל‬
‫האנשים איתם הם באים במגע‪.‬‬
‫ב מנתח ההתנהגות ימנע מכניסה ל‪/‬או הבטחה של מערכת יחסים אישית‪ ,‬מדעית‪,‬‬
‫מקצועית‪ ,‬פיננסית או אחרת עם כל אדם‪ ,‬אם קיים סיכוי סביר שמערכת יחסים זו‬
‫עשויה לפגוע באובייקטיביות של מנתח ההתנהגות או להתערב בדרך כלשהי ביכולת‬
‫שלו לבצע ביעילות את עבודתו כמנתח התנהגות‪ ,‬או עלולה לפגוע ב‪ -‬או לנצל את‬
‫הצד האחר בעסקה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪19‬‬
‫ג‬
‫אם מנתח התנהגות מוצא שבעקבות נסיבות שלא יכול היה לחזות מראש‪ ,‬מתפתחת‬
‫מערכת יחסים שעלולה לגרום לנזק )למשל ניגוד אינטרסים או השפעה מופרזת(‪,‬‬
‫עליו לפעול בכדי לפתור זאת‪ ,‬תוך דאגה מרבית לעניינם של האנשים המושפעים‬
‫מכך ובהתאמה מרבית לקווים מנחים אלה‪.‬‬
‫‪.1.9‬‬
‫יחסים מנצלים‬
‫א‬
‫מנתחי התנהגות לא ינצלו אנשים המצויים תחת הנחייתם‪ ,‬הערכתם‪ ,‬או תחת‬
‫סמכותם בצורה אחרת כגון סטודנטים‪ ,‬מקבלי הנחיה‪ ,‬מועסקים שלהם‪ ,‬משתתפים‬
‫במחקר ולקוחות‪.‬‬
‫ב‬
‫מנתחי התנהגות לא ישתתפו במערכת יחסים מינית עם לקוחות‪ ,‬סטודנטים או‬
‫מקבלי הנחיה שתחת הכשרתם או סמכותם‪ .‬זאת מאחר שיחסים מסוג זה עלולים‬
‫לפגוע בקלות ביכולת השיפוט או להפוך למנצלים‪.‬‬
‫ג‬
‫מנתחי התנהגות צריכים להיזהר מפני יחסי סחר חליפין עם לקוחות‪ ,‬מפני שיחסים‬
‫מסוג זה הם בדרך כלל מנוגדי אינטרסים ומועדים ליצירת מערכת יחסים מנצלת‪.‬‬
‫‪ .2‬האחריות של מנתח ההתנהגות כלפי הלקוח‬
‫למנתח ההתנהגות אחריות לפעול לטובת האינטרסים של הלקוח‪.‬‬
‫‪.2.1‬‬
‫הגדרת "לקוח"‬
‫בשימוש בקווים מנחים אלה המונח לקוח מתייחס לכל מי שמנתח ההתנהגות מספק לו‬
‫שירותים‪ ,‬בין אם מדובר באדם פרטי )מקבל השירות(‪ ,‬הורה או אפוטרופוס של מקבל‬
‫השירות‪ ,‬נציג מוסד כלשהו‪ ,‬סוכנות ציבורית או פרטית‪ ,‬חברה או תאגיד‪.‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫אחריות‬
‫אחריות מנתח ההתנהגות היא כלפי כל הגורמים הנוגעים בדבר והמושפעים מן השירות‬
‫ההתנהגותי‪.‬‬
‫‪.2.3‬‬
‫ייעוץ‬
‫א‬
‫מנתחי התנהגות ייערכו לאפשרות שהם ייעזרו בייעוץ מתאים ויפנו לקוחות לגורמים‬
‫אחרים‪ ,‬בהתבסס בעיקר על מתן השירות הטוב ביותר ללקוחותיהם‪ ,‬תוך הסכמה‬
‫נאותה ותחת שיקולים רלוונטיים אחרים‪ ,‬כולל חוקים הנוגעים לכך והתחייבויות‬
‫חוזיות‪.‬‬
‫ב‬
‫כאשר מנתחי התנהגות מתבקשים לעשות זאת או כאשר הדבר נאות מקצועית‪ ,‬הם‬
‫ישתפו פעולה עם גורמים מקצועיים אחרים‪ ,‬במטרה לשרת את לקוחותיהם על הצד‬
‫הטוב ביותר‪ .‬מנתחי התנהגות יכירו בכך שלבעלי מקצוע אחרים יש קוד אתי שעשוי‬
‫להיות שונה‪ ,‬מבחינת דרישות ספציפיות‪ ,‬מקווים מנחים אלה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪19‬‬
‫‪.2.4‬‬
‫בקשה של גורם שלישי לקבלת שירותים‬
‫א‬
‫כאשר מנתח התנהגות מסכים לספק שירותים לאדם או ישות‪ ,‬על פי בקשתו של‬
‫גורם שלישי‪ ,‬מנתח ההתנהגות יבהיר ככל שניתן‪ ,‬בטרם מתן השירות‪ ,‬את אופי‬
‫היחסים עם כל אחד מן הצדדים‪ .‬הבהרה זו תכלול את תפקידו של מנתח‬
‫ההתנהגות )כמטפל‪ ,‬יועץ ארגוני או עד מומחה(‪ ,‬את השימושים האפשריים של‬
‫השירותים שיספק‪ ,‬או של המידע שיושג‪ ,‬וכן את האפשרות של קיום מגבלות‬
‫בשמירת סודיות‪.‬‬
‫ב‬
‫במידה וניתן לחזות מצב בו מנתח ההתנהגות יידרש לבצע תפקידים סותרים‬
‫בעקבות מעורבות של צד שלישי‪ ,‬מנתח ההתנהגות יבהיר את האופי והכיוון של‬
‫תחומי אחריותו‪ ,‬יידע את כל הצדדים לגבי התפתחויות‪ ,‬ויפעל לפתור את המצב‬
‫בכפוף לקווים מנחים אלה‪.‬‬
‫‪2.5‬‬
‫זכויות הלקוח‬
‫א‬
‫מנתח ההתנהגות יתמוך בשמירת זכויות הפרט על פי החוק‪.‬‬
‫ב‬
‫יש לספק ללקוח‪ ,‬על פי דרישה‪ ,‬את התעודות וההסמכות המדויקות והמעודכנות של‬
‫מנתח ההתנהגות‪.‬‬
‫ג‬
‫הרשות להקלטה של ראיונות תינתן על ידי הלקוח‪ .‬כל שימוש נוסף בחומר מוקלט‬
‫דורש הסכמה נפרדת ומפורשת‪.‬‬
‫ד‬
‫יש ליידע את הלקוחות לגבי זכויותיהם ולגבי הדרכים בהן יוכלו להתלונן בנוגע‬
‫לתפקודו המקצועי של מנתח ההתנהגות‪.‬‬
‫‪2.6‬‬
‫שמירה על סודיות‬
‫א‬
‫למנתחי התנהגות יש מחויבות בסיסית לשמירה על חשאיות זהותם של מי שהם‬
‫עובדים איתם או מייעצים להם ועליהם לנהוג באמצעי זהירות בכדי לכבד חשאיות‬
‫זו‪ .‬על מנתחי התנהגות להכיר בכך שסודיות עשויה להיות מבוססת בחוק‪ ,‬בכללים‬
‫מוסדיים או בנהלים תקינים של יחסים מדעיים או מקצועיים‪.‬‬
‫ב‬
‫ללקוחות יש את הזכות לסודיות‪ .‬פרט למקרים בהם הדבר אינו ישים‪ ,‬או כאשר‬
‫מצויין אחרת‪ ,‬הדיון בשמירת הסודיות יתרחש בתחילת היחסים ולאחר מכן באם יש‬
‫נסיבות חדשות שיצדיקו זאת‪.‬‬
‫ג‬
‫בכדי למזער חדירה לפרטיות‪ ,‬מנתחי ההתנהגות יכללו בדוחות )כתובים או שבעל‪-‬‬
‫פה(‪ ,‬התייעצויות וכדומה רק את המידע הנוגע ישירות למטרה שלשמה ההתקשרות‬
‫נוצרה‪.‬‬
‫ד‬
‫מנתחי התנהגות ידונו במידע סודי‪ ,‬כזה שהושג במערכת יחסים קלינית או בייעוץ‪,‬‬
‫או מידע של הערכה הנוגע למטופלים‪ ,‬לקוחות פרטיים‪ ,‬ארגונים‪ ,‬סטודנטים‪,‬‬
‫משתתפים במחקר‪ ,‬מקבלי הנחיה או מועסקים שלהם‪ ,‬אך ורק לשם מטרות מדעיות‬
‫או מקצועיות ואך ורק עם גורמים שעניינם בדבר‪.‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪19‬‬
‫‪2.7‬‬
‫ניהול ושמירת רשומות‬
‫מנתחי התנהגות ישמרו על מידה נאותה של סודיות ביצירה‪ ,‬אחסון‪ ,‬גישה‪ ,‬העברה‬
‫והשמדה של רשומות אשר תחת שליטתם‪ ,‬בין אם אלה כתובות‪ ,‬מוקלטות או שמורות‬
‫בכל אמצעי אחר‪ .‬אופן האחסון וההשמדה של רשומות אלה יהיה בהתאמה לתקנות‬
‫הנהוגות בחוק‪ ,‬ובאופן שמאפשר ציות לדרישות קווים מנחים אלה‪.‬‬
‫‪2.8‬‬
‫חשיפת מידע‬
‫א‬
‫מנתחי התנהגות לא יחשפו מידע סודי ללא קבלת הסכמתו של הפרט‪ ,‬אלא אם‬
‫החוק נותן לכך אישור‪ ,‬או כאשר החוק מתיר זאת למטרה בעלת תוקף כגון‪:‬‬
‫‪ (1‬לספק שירותים מקצועיים נדרשים ללקוח פרטי או ארגון‪.‬‬
‫‪ (2‬להשיג ייעוץ מקצועי מתאים‪.‬‬
‫‪ (3‬להגן על הלקוח או אחרים מפני נזק‪.‬‬
‫‪ (4‬להשיג תשלום עבור שירותים‪ ,‬כאשר החשיפה מוגבלת למינימום ההכרחי‬
‫להשגת המטרה‪.‬‬
‫ב‬
‫כמו כן‪ ,‬מנתחי התנהגות יוכלו לחשוף מידע סודי אם ניתנה הסכמה נאותה על ידי‬
‫הלקוח הפרטי או הארגוני )או אדם אחר שהוסמך מתוקף חוק לפעול בשם הלקוח(‪,‬‬
‫אלא אם נאסר הדבר בחוק‪.‬‬
‫‪2.9‬‬
‫יעילות הטיפול‬
‫א‬
‫למנתח ההתנהגות האחריות להמליץ תמיד על הליכי הטיפול היעילים ביותר‬
‫שנמצאה להם תמיכה מדעית‪ .‬הליכי טיפול יעילים הם אלו שקיבלו תיקוף ככאלה‬
‫שיש בהם תועלת בטווח הקצר והארוך ללקוח ולחברה‪.‬‬
‫ב‬
‫ללקוח יש את הזכות לקבלת טיפול יעיל )למשל‪ ,‬מבוסס על ספרות מחקרית‬
‫ומותאם אישית ללקוח(‪.‬‬
‫ג‬
‫מנתחי התנהגות אחראיים לסקירתן והערכתן של כל ההשפעות האפשריות של‬
‫טיפולים והליכים חלופיים‪ ,‬כולל אלה הניתנים על ידי שיטות אחרות וכולל ללא‬
‫התערבות‪.‬‬
‫‪ 2.10‬תיעוד עבודה מקצועית ומדעית‬
‫א‬
‫מנתחי התנהגות יתעדו באופן נאות את עבודתם המקצועית והמדעית בכדי לקדם‬
‫אספקת שירותים נוספים‪ ,‬על ידי אנשי מקצוע אחרים או הם עצמם‪ ,‬בכדי להבטיח‬
‫נשיאה באחריות ובכדי לעמוד בדרישות אחרות‪ ,‬מוסדיות או חוקיות‪.‬‬
‫ב‬
‫כאשר למנתחי התנהגות יש סיבה להאמין שרשומות של שירותיהם המקצועיים‬
‫ישמשו בהליכים משפטיים שמעורבים בהם מקבלי השירות או משתתפים אחרים‬
‫בעבודתם‪ ,‬יש להם האחריות ליצור ולשמר תיעוד ברמה של פירוט ואיכות שתעמוד‬
‫בבחינה קפדנית סבירה בפורום של חריצת‪-‬דין‪.‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪19‬‬
‫‪ 2.11‬רשומות ונתונים‬
‫מנתחי התנהגות יצרו‪ ,‬ישמרו‪ ,‬יפיצו‪ ,‬יאחסנו‪ ,‬יחזיקו וישמידו רשומות ונתונים הנוגעים‬
‫לעבודת המחקר שלהם‪ ,‬העבודה הקלינית או כל עבודה אחרת‪ ,‬בהתאמה לחוקים‬
‫ולתקנות המקובלים ולמדיניות של הארגון ובאופן שמאפשר ציות לדרישות של קווים‬
‫מנחים אלה‪.‬‬
‫‪2.12‬‬
‫שכר והסדרים כספיים‬
‫א‬
‫מוקדם ככל האפשר ביחסים המדעיים או המקצועיים‪ ,‬מנתח ההתנהגות והלקוח או‬
‫מקבל השירותים של מנתח ההתנהגות‪ ,‬יגיעו להסכם המפרט את הסדרי‬
‫התשלומים והגשת החשבון‪.‬‬
‫ב‬
‫נוהגי השכר של מנתחי התנהגות יהיו עקביים עם החוק ומנתחי התנהגות לא יציגו‬
‫באופן מטעה את שכרם‪ .‬אם ניתן לחזות מראש הגבלות במתן שירותים בגלל‬
‫מגבלות מימון‪ ,‬הנושא יידון עם הלקוח‪ ,‬המטופל או מקבל שירות אחר מוקדם ככל‬
‫האפשר‪.‬‬
‫‪ 2.13‬דיוק בדיווחים המוגשים למי שמשלמים עבור השירותים‬
‫בדיווחים המוגשים על ידם למי שמשלמים עבור קבלת שירותים או מקורות למחקר‪,‬‬
‫למיזמים או למימון תוכנית‪ ,‬מנתחי ההתנהגות יציינו במדויק את טבע המחקר או‬
‫השירותים שסופקו‪ ,‬התשלומים או המחיר‪ ,‬ובמידה שיתאפשר‪ ,‬את זהותו של הספק‪,‬‬
‫את הממצאים או כל מידע אחר שיידרש‪.‬‬
‫‪ 2.14‬הפניות ושכר‬
‫כאשר מנתח התנהגות משלם‪ ,‬מקבל תשלום מ‪/‬או חולק תשלום עם בעל מקצוע אחר‪,‬‬
‫אשר הוא מחוץ ליחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬עליו להודיע על ההפניה ללקוח‪.‬‬
‫‪ 2.15‬הפרעה למתן שירותים או סיומם‬
‫א‬
‫מנתחי התנהגות יעשו מאמצים סבירים לתכנן המשך טיפול במקרה ששירותי ניתוח‬
‫ההתנהגות מופרעים ע"י גורמים כמו מחלה של מנתח ההתנהגות‪ ,‬מוות ממשמש‬
‫ובא‪ ,‬חוסר זמינות‪ ,‬העתקת מקום המגורים של מנתח ההתנהגות או של הלקוח‪ ,‬או‬
‫מגבלות כספיות‪.‬‬
‫ב‬
‫כאשר הוא נכנס לעבודה או יחסים חוזיים‪ ,‬מנתח ההתנהגות ייערך לפיתרון מסודר‬
‫ונאות של העברת האחריות לטיפול בלקוח במקרה שההעסקה או היחסים החוזיים‬
‫יסתיימו‪ ,‬כשההתחשבות העליונה היא ברווחת הלקוח‪.‬‬
‫ג‬
‫מנתחי התנהגות לא ינטשו לקוחות‪ .‬מנתחי התנהגות יסיימו מערכת יחסים‬
‫מקצועית כאשר נראה באופן ברור לעין שהלקוח אינו זקוק עוד לשירותים‪ ,‬שאינו‬
‫מפיק מהם רווח או שעלול להינזק מהמשך מתן השירותים‬
‫ד‬
‫טרם סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא‪ ,‬פרט למצבים בהם התנהלות הלקוח‬
‫מונעת זאת‪ ,‬מנתח ההתנהגות ידון בהשקפותיו וצרכיו של הלקוח‪ ,‬יספק לו שירותים‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪19‬‬
‫מתאימים לטיפול שלפני סיום‪ ,‬יציע נותני שירות חלופיים‪ ,‬ויעשה צעדים סבירים‬
‫אחרים על מנת להקל את העברת האחריות לנותן שירותים אחר‪ ,‬אם הלקוח זקוק‬
‫לכזה באופן מיידי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הערכת התנהגות‬
‫מנתחי התנהגות שעושים שימוש בשיטות להערכה התנהגותית יעשו זאת לשם מטרות שהינן‬
‫נאותות על פי הידוע מן הספרות המחקרית‪.‬‬
‫א הערכות‪ ,‬המלצות‪ ,‬דוחות והצהרות הערכה המוגשות מטעם מנתחי התנהגות יתבססו על‬
‫מידע ושיטות המספיקים בכדי לתת הוכחה מתאימה לממצאיהם‪.‬‬
‫ב מנתחי התנהגות ימנעו משימוש לרעה בשיטות הערכה‪ ,‬התערבויות‪ ,‬תוצאות ופרשנויות‪,‬‬
‫ויעשו את הצעדים הסבירים בכדי למנוע מאחרים לעשות שימוש לרעה במידע שמופק‬
‫משיטות אלו‪.‬‬
‫ג‬
‫מנתחי התנהגות יכירו במגבלות של שיפוט וניבוי שניתן לבצע לגבי לקוחות‪.‬‬
‫ד מנתחי התנהגות לא יעודדו שימוש בשיטות של הערכה התנהגותית על ידי אנשים חסרי‬
‫הכשרה‪ ,‬לדוגמא‪ ,‬כאלה שאינם תחת פיקוח של אנשי מקצוע מנוסים ושלא הציגו מיומנויות‬
‫תקפות ומהימנות של הערכה‪.‬‬
‫‪3.1‬‬
‫תנאים סביבתיים המונעים יישום‬
‫אם תנאים סביבתיים מונעים יישום של תוכנית ניתוח התנהגות‪ ,‬מנתח ההתנהגות ימליץ‬
‫לחפש עזרה מקצועית אחרת )למשל‪ :‬הערכה‪ ,‬ייעוץ או התערבות טיפולית מגורם‬
‫מקצועי אחר(‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫תנאים סביבתיים המכבידים על יישום‬
‫אם תנאים סביבתיים מעכבים את או מכבידים על יישום תוכנית ניתוח התנהגות‪ ,‬מנתח‬
‫ההתנהגות ינסה לסלק את המעצורים‪ ,‬או יזהה ויעלה על הכתב את המכשולים‬
‫המפריעים לכך‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫הערכה תפקודית‬
‫א‬
‫מנתח ההתנהגות יבצע הערכה תפקודית‪ ,‬כפי שיוגדר מיד‪ ,‬בכדי לספק את המידע‬
‫ההכרחי לשם פיתוח תוכנית יעילה לשינוי התנהגות‪.‬‬
‫ב‬
‫הערכה תפקודית כוללת מגוון של פעילויות איסוף ‪ -‬מידע שיטתיות בנוגע לגורמים‬
‫המשפיעים על התרחשות ההתנהגות )למשל‪ :‬נסיבות ותוצאות להתנהגות‪ ,‬גורמי‬
‫רקע בסביבה או הליכים מניעים )‪ ,(EO‬כולל ראיון‪ ,‬תצפית ישירה וניתוח מחקרי‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫קבלת לקוחות‬
‫מנתח ההתנהגות יקבל כלקוחות רק את אותם אנשים או גורמים )סוכנויות‪ ,‬חברות וכד'(‬
‫אשר בעיות ההתנהגות שלהם או השירותים המבוקשים על ידם הולמים את השכלתו‪,‬‬
‫הכשרתו וניסיונו של מנתח ההתנהגות‪ .‬אם לא מתקיימים תנאים אלה‪ ,‬מנתח ההתנהגות‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪19‬‬
‫יפעל תחת הנחיה‪ ,‬פיקוח או ייעוץ ממנתח התנהגות שיש לו ההסמכות המאפשרות‬
‫לעבוד עם בעיות התנהגות ושירותים כאלה‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫הסכמה ‪ -‬רשומות של לקוח‬
‫מנתח ההתנהגות ישיג הסכמה בכתב‪ ,‬מהלקוח או האחראים מטעמו‪ ,‬בטרם קבלה או‬
‫חשיפה של רשומות הנוגעות ללקוח‪ ,‬לגורמים אחרים‪.‬‬
‫‪3.6‬‬
‫תיאור מטרות התוכנית‬
‫א‬
‫מנתח ההתנהגות יתאר‪ ,‬רצוי בכתב‪ ,‬את מטרות התוכנית לשינוי התנהגות ללקוח‬
‫או לאחראי מטעם הלקוח )ראה בהמשך( לפני ניסיון ליישם את התוכנית‪.‬‬
‫ב‬
‫המונח "בא כח" בהקשר הנוכחי מתייחס למי שקיבל יפויי‪-‬כוח חוקי לקבל החלטות‬
‫עבור האדם‪/‬האנשים שהתוכנית מתעתדת לשנות את התנהגותו‪/‬ם‪ .‬למשל‪ ,‬מדובר‬
‫בהורי קטין‪ ,‬אפוטרופוסים‪ ,‬ונציגים שמונו כחוק‪.‬‬
‫‪3.7‬‬
‫אישור של הערכה התנהגותית‬
‫מנתח ההתנהגות חייב להשיג הסכמה בכתב מהלקוח או מבא כוחו להליכי ההערכה‬
‫ההתנהגותית‪ ,‬בטרם יישומם‪.‬‬
‫‪3.8‬‬
‫תיאור התנאים להצלחת התוכנית‬
‫מנתח ההתנהגות יתאר ללקוח או לאחראי מטעמו את התנאים הסביבתיים ההכרחיים‬
‫להשגת יעילות התכנית‪.‬‬
‫‪3.9‬‬
‫הסבר תוצאות הערכה‬
‫פרט למקרים בהם אופי היחסים הוסבר מראש באופן ברור לאדם אותו מעריכים ונמנעה‬
‫האפשרות לספק הסבר לגבי התוצאות )כמו בייעוץ ארגוני‪ ,‬מיונים מסוימים והערכות‬
‫משפטיות(‪ ,‬מנתחי ההתנהגות יבטיחו שהסבר התוצאות יסופק בשפה שתהיה ברורה‬
‫במידה סבירה לאדם שהוערכה התנהגותו או אדם שמוסמך חוקית מטעמו‪ .‬בין אם‬
‫פענוח הממצאים נעשה על ידי מנתח ההתנהגות עצמו‪ ,‬עוזרים או אחרים‪ ,‬מנתח‬
‫ההתנהגות ינקוט בצעדים סבירים בכדי להבטיח שניתנים הסברים נאותים של התוצאות‪.‬‬
‫‪ .4‬מנתח ההתנהגות והתוכנית האישית לשינוי התנהגות‬
‫מנתח ההתנהגות יבנה תוכניות המבוססות על עקרונות ניתוח ההתנהגות‪ ,‬כולל הערכות‬
‫המסבירות את השפעתן של שיטות התערבות אחרות‪ ,‬יערב את הלקוח או את האחראי מטעמו‬
‫בתכנון של תוכניות כאלה‪ ,‬ישיג את הסכמת הלקוח ויכבד את זכותו של הלקוח לסיים את‬
‫השירותים בכל עת‪.‬‬
‫‪4.1‬‬
‫אישור התערבויות‬
‫מנתח ההתנהגות חייב להשיג את הסכמתו בכתב של הלקוח או בא כוחו להליכי‬
‫ההתערבות ההתנהגותית בטרם יישומם‪.‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪19‬‬
‫‪4.2‬‬
‫חיזוקים ועונשים‬
‫מנתח ההתנהגות יעדיף וימליץ על שימוש בחיזוקים על פני עונשים‪ ,‬ככל שהדבר‬
‫מתאפשר‪ .‬אם הליכי ענישה הם הכרחיים‪ ,‬מנתח ההתנהגות תמיד יכלול בתוכנית‬
‫הליכים של חיזוק להתנהגות חלופית‪.‬‬
‫‪4.3‬‬
‫הימנעות משימוש במחזקים מזיקים‬
‫מנתח ההתנהגות יצמצם את השימוש במחזקים פוטנציאליים‪ ,‬כלומר; פריטים אשר‬
‫עלולים להיות מזיקים בטווח הרחוק לבריאות הלקוח או המשתתף )למשל‪ ,‬סיגריות‪,‬‬
‫אוכל עתיר שומן או סוכרים(‪ ,‬או שעשויים לדרוש הליכי חסך משמעותי לא רצויים כהליך‬
‫מניע )‪.(EO‬‬
‫‪4.4‬‬
‫איסוף מידע מתמשך‬
‫מנתח ההתנהגות יאסוף מידע בעצמו או יבקש את הלקוח‪ ,‬בא כוחו או אחרים שהוסמכו‬
‫לייצגו‪ ,‬לאסוף מידע הדרוש להערכת ההתקדמות במסגרת התוכנית‪.‬‬
‫‪4.5‬‬
‫שינויים בתוכנית‬
‫מנתח ההתנהגות ישנה את התוכנית על בסיס נתונים ומידע‪.‬‬
‫‪4.6‬‬
‫הסכמה על שינויים בתוכנית‬
‫מנתח ההתנהגות יסביר את השינויים בתוכנית ואת הסיבות לשינויים ללקוח או לאחראי‬
‫מטעמו וישיג הסכמה ליישם את השינויים‪.‬‬
‫‪4.7‬‬
‫ההליכים המגבילים במידה המועטה ביותר‬
‫מנתח ההתנהגות יסקור ויעריך את מידת ההגבלה של תוכניות התערבות חלופיות‬
‫וימליץ תמיד על ההליכים הכי פחות מגבילים‪ ,‬אשר צפויים להיות יעילים בהתמודדות עם‬
‫בעיית ההתנהגות‪.‬‬
‫‪4.8‬‬
‫אמות מידה לסיום‬
‫מנתח ההתנהגות יבסס אמות מידה מובנות וענייניות )למשל‪ ,‬ברות‪-‬מדידה( לסיום‬
‫התוכנית ויתאר אותן ללקוח או למי שאחראי מטעמו‪.‬‬
‫‪4.9‬‬
‫סיום התקשרות עם לקוח‬
‫מנתח ההתנהגות יסיים מערכת יחסים עם לקוח כאשר הושגו אמות המידה שהוגדרו‬
‫לסיום‪ ,‬למשל במקרה בו הגיעה לסיומה סדרה של מטרות התערבות מתוכננות או‬
‫מתוקנות‪.‬‬
‫‪ .5‬מנתח ההתנהגות כמורה או מנחה‬
‫מנתחי התנהגות יאצילו לטיפולם של מועסקים שלהם‪ ,‬מקבלי הנחיה או עוזרי מחקר‪ ,‬רק את‬
‫אותן סמכויות שאנשים אלו צפויים לבצע באופן כשיר‪.‬‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪19‬‬
‫‪5.1‬‬
‫בניית תוכניות מספקות להכשרה‪.‬‬
‫מנתחי התנהגות האחראיים על תוכניות חינוך והכשרה‪ ,‬יעשו כל שביכולתם להבטיח‬
‫שהתוכניות מתוכננות באופן מספק‪ ,‬נותנות את ההתנסויות הראויות ועונות על הדרישות‬
‫לקבלת רישוי או רישיון או לשם השגת מטרות אחרות שלשמן התוכניות קיימות‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫הגבלות על הכשרה‬
‫מנתחי התנהגות לא ילמדו את השימוש בשיטות או הליכים שדורשים הכשרה ייחודית‪,‬‬
‫רישיון או מומחיות בתחומי ידע אחרים ‪ -‬לאנשים אשר חסרים את ההכשרה הראשונית‬
‫ההכרחית‪ ,‬האישור החוקי‪ ,‬או המומחיות‪ .‬זאת פרט לשימוש האפשרי בשיטות אלו‬
‫במסגרת הערכה התנהגותית של השפעתם של מגוון טיפולים‪ ,‬התערבויות‪ ,‬תרפיות או‬
‫מתודות חינוכיות‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫מסירת מטרות הקורס‬
‫מנתח ההתנהגות יספק תיאור ברור‪ ,‬רצוי בכתב‪ ,‬של מטרות הקורס‪ ,‬בתחילתו של‬
‫הקורס‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫תיאור דרישות הקורס‬
‫מנתח ההתנהגות יספק תיאור ברור של דרישות הקורס )לדוגמא עבודות‪ ,‬מבחנים‬
‫ופרויקטים( בתחילתו של הקורס‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫תיאור דרישות להערכה‬
‫מנתח ההתנהגות יספק תיאור ברור של הדרישות להערכה לגבי ביצועי סטודנטים‪,‬‬
‫בתחילתו של הקורס‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫מתן משוב לסטודנטים ומי שמקבלים הנחיה‬
‫מנתח ההתנהגות יספק משוב בנוגע לביצועי סטודנט או מי שמקבל ממנו הנחיה לעיתים‬
‫תכופות ככל שהתנאים מאפשרים זאת‪.‬‬
‫‪5.7‬‬
‫העברת עקרונות ניתוח ההתנהגות בהוראה‬
‫מנתח ההתנהגות יעשה שימוש במרב העקרונות של ניתוח התנהגות בעת הוראת קורס‪,‬‬
‫ככל שהחומרים‪ ,‬התנאים והמדיניות המוסדית מאפשרים זאת‪.‬‬
‫‪5.8‬‬
‫דרישות ממקבלי ההנחיה‬
‫הדרישות ההתנהגותיות שמנתח התנהגות מציב למי שמקבלים ממנו הנחיה חייבות‬
‫להיות ברפרטואר ההתנהגותי של מקבלי ההנחיה‪ .‬אם ההתנהגות הנדרשת אינה חלק‬
‫מהרפרטואר ההתנהגותי של מקבלי ההנחיה‪ ,‬מנתח ההתנהגות ינסה לספק את‬
‫התנאים לרכישתה של ההתנהגות הנדרשת‪ ,‬ויפנה את מקבלי ההנחיה לשירותים‬
‫להקניה ותיקון מיומנויות או יספק למקבלי ההנחיה שירותים אלה‪ ,‬כך שיענו לפחות על‬
‫דרישות מינימאליות של עשייה התנהגותית‪.‬‬
‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪19‬‬
‫‪5.9‬‬
‫הכשרה והנחיה‬
‫מנתחי ההתנהגות יספקו הכשרה והנחיה מתאימות למועסקים או למקבלי הנחיה וינקטו‬
‫בצעדים סבירים כדי לוודא שאנשים אלה יתנו שירותים במומחיות ובצורה אתית‬
‫ואחראית‪ .‬אם מדיניות מוסדית‪ ,‬הליכים או מנהגים מונעים את מימושה של התחייבות זו‪,‬‬
‫מנתחי ההתנהגות ינסו לשנות את תפקידם כדי לתקן את המצב במידה האפשרית‪.‬‬
‫‪ 5.10‬מתן משוב למי שמקבלים הנחיה‬
‫מנתח ההתנהגות יספק משוב למקבלי הנחיה באופן שיגביר את הסבירות שמקבל‬
‫ההנחיה יפיק תועלת מן המשוב‪.‬‬
‫‪5.11‬‬
‫חיזוק התנהגות של מי שמקבלים הנחיה‬
‫מנתח ההתנהגות יעשה שימוש בחיזוק חיובי לחיזוק התנהגותו של מקבל ההנחיה באופן‬
‫תדיר ככל שהתנהגותו של מקבל ההנחיה ותנאי הסביבה מתירים זאת‪.‬‬
‫‪ .6‬מנתח ההתנהגות ומקום העבודה‬
‫מנתח ההתנהגות ידבוק במחויבויות של מקום העבודה‪ ,‬יעריך את האינטראקציות של העובדים‬
‫בטרם ההתערבות‪ ,‬יפעל בהתאם להכשרתו‪ ,‬יפתח תוכניות התערבות מהן העובדים יפיקו‬
‫תועלת ויפתור עימותים בהתאם לקווים מנחים אלה‪.‬‬
‫‪6.1‬‬
‫מחויבות למקום העבודה‬
‫מנתח ההתנהגות ידבוק במחויבויות של מקום העבודה כפי שנעשו כלפי הארגון‬
‫המעסיק‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫הערכת אינטראקציות של מועסקים‬
‫מנתח ההתנהגות יעריך את יחסי ההתנהגות – סביבה בקרב העובדים‪ ,‬טרם בניית‬
‫תוכניות ניתוח התנהגות‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫הכנה לייעוץ‬
‫מנתח ההתנהגות יישם תוכניות ניהול התנהגות או ייעץ לגביהן רק אם התכונן לקראתן‬
‫במידה מספקת‪.‬‬
‫‪6.4‬‬
‫התערבויות הנוגעות לעובדים‬
‫מנתח ההתנהגות יפתח תוכניות התערבות שהעובדים‪ ,‬כמו גם ההנהלה‪ ,‬יפיקו מהן‬
‫תועלת‪.‬‬
‫‪6.5‬‬
‫בריאותם ורווחתם של העובדים‬
‫מנתח ההתנהגות יפתח התערבויות שישפרו את בריאותם ורווחתם של העובדים‪.‬‬
‫‪6.6‬‬
‫קונפליקטים עם ארגונים‬
‫אם הדרישות של ארגון‪ ,‬שאליו מנתחי ההתנהגות קשורים‪ ,‬סותרות קווים מנחים אלה‪,‬‬
‫מנתחי ההתנהגות יבהירו את אופי הקונפליקט‪ ,‬יידעו לגבי מחויבותם לקווים מנחים אלה‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪19‬‬
‫וינסו ככל האפשר לפתור את הקונפליקט באופן שיאפשר את הדבקות המרבית בקווים‬
‫מנחים אלה‪.‬‬
‫‪ .7‬מנתח ההתנהגות והמחקר‬
‫מנתחי התנהגות יתכננו‪ ,‬יבצעו וידווחו על מחקר בכפוף לסטנדרטים מוכרים של יכולת מדעית‬
‫ומחקר אתי‪ .‬מנתחי התנהגות ינהלו מחקר בהשתתפות בני אדם או בעלי חיים בהתאם להצעה‬
‫המאושרת על ידי ועדה מקומית לניסויים בחיות ובני‪ -‬אדם‪ ,‬וועדת אתיקה מוסדית‪.‬‬
‫א מנתחי התנהגות יתכננו את המחקר שלהם תוך מזעור האפשרות שהתוצאות תהיינה‬
‫מטעות‪.‬‬
‫ב מנתחי התנהגות יבצעו את המחקר במומחיות ובדאגה לכבודם ורווחתם של המשתתפים‪.‬‬
‫החוקרים ועוזריהם מורשים לבצע רק את אותן מטלות שלהן הוכשרו ואומנו כיאות‪.‬‬
‫ג מנתחי התנהגות אחראים לביצוע אתי של המחקר המנוהל על ידם או על ידי מי שמקבלים‬
‫מהם הנחיה או נמצאים תחת פיקוחם‪.‬‬
‫ד מנתחי התנהגות שמבצעים מחקר יישומי בשילוב עם מתן שירותים קליניים‪ ,‬ישיגו את‬
‫הסקירות החיצוניות )‪ (Review‬של הצעות מחקר קליני והדרישות הנצפות‪ ,‬הן של תכנית‬
‫ההתערבות והן של מעורבות לקוח‪ -‬משתתף במחקר‪.‬‬
‫ה בעת תכנון מחקר‪ ,‬מנתחי התנהגות ישקלו את המקובלות האתית שלו בכפוף לקווים מנחים‬
‫אלה‪ .‬אם סוגיה אתית מסוימת אינה ברורה‪ ,‬מנתחי ההתנהגות יעשו מאמץ לפתרון הנושא‬
‫באמצעות פנייה לועדות אתיקה מוסדיות‪ ,‬ועדות למחקר בבעלי‪-‬חיים‪ ,‬התייעצות עם עמיתים‬
‫והליכים ראויים אחרים‪.‬‬
‫‪7.1‬‬
‫לימוד ומחקר‬
‫א מנתח התנהגות העוסק בלימוד ומחקר יונחה על ידי המוסכמות של מדע‬
‫ההתנהגות כולל הדגש על ניתוח התנהגות הפרט ויעשה מאמץ להדגים‬
‫יישומים הולמים בחייו המקצועיים‪.‬‬
‫ב מנתחי ההתנהגות ינקטו בצעדים סבירים על מנת להימנע מפגיעה‬
‫בלקוחותיהם‪ ,‬משתתפי מחקר‪ ,‬סטודנטים או שותפים אחרים לעבודתם‪,‬‬
‫וימזערו נזקים במקומות בהם ניתן לצפות את הנזקים אך לא ניתן למנעם‪.‬‬
‫נזק מוגדר כאן כהשפעות שליליות או תופעות לוואי של ניתוח התנהגות‪,‬‬
‫שעולות במשקלן על ההשפעות החיוביות במקרה המסוים‪ ,‬ושהן‬
‫התנהגותיות או פיסיות וניכרות תוך זמן קצר‪.‬‬
‫ג‬
‫מאחר והשיפוט והפעולות‪ ,‬המקצועיים והמדעיים‪ ,‬של מנתחי התנהגות‬
‫משפיעים על חייהם של אחרים‪ ,‬הם צריכים להיות ערניים ולהישמר מפני‬
‫גורמים אישיים‪ ,‬פיננסיים‪ ,‬חברתיים‪ ,‬ארגוניים או פוליטיים שעלולים להוביל‬
‫לשימוש לרעה בהשפעתם‪.‬‬
‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪19‬‬
‫ד מנתחי התנהגות לא ייטלו חלק בפעילויות בהן יש חשש שהמיומנויות שלהם‬
‫או מידע שיש ברשותם ינוצל לרעה על ידי אחרים‪ ,‬אלא אם ישנם מנגנונים‬
‫מתקנים‪ ,‬לדוגמא‪ ,‬סקירה בלתי תלויה על ידי עמית או מומחה חיצוני‪.‬‬
‫ה מנתחי התנהגות לא יגזימו בטענות ליעילות של הליך מסוים או של ניתוח‬
‫התנהגות בכלל‪.‬‬
‫ו‬
‫אם מנתחי התנהגות לומדים על שימוש לרעה או תיאור מטעה של תוצרי‬
‫עבודתם האישית‪ ,‬הם יעשו את הצעדים האפשריים וההגיוניים לתקן או‬
‫למזער את השימוש לרעה או התיאור המטעה‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫שימוש במידע סודי למטרות הוראה‬
‫א מנתחי התנהגות לא יחשפו בכתביהם‪ ,‬הרצאותיהם או אמצעי תקשורת‬
‫ציבורי אחר‪ ,‬מידע סודי ומזהה המתייחס ללקוחות פרטיים או ארגוניים‪,‬‬
‫סטודנטים‪ ,‬משתתפי מחקר או מקבלי שירותים אחרים‪ ,‬אותו רכשו במהלך‬
‫עבודתם‪ .‬זאת אלא אם האדם או הארגון נתנו הסכמה בכתב או אם יש‬
‫אישור אתי או חוקי לעשות מעשה זה‪.‬‬
‫ב על פי רוב‪ ,‬במצגות מדעיות ומקצועיות מנתחי התנהגות יסוו מידע סודי‬
‫הנוגע לפרטים או ארגונים באופן שבו הפרטים האישיים לא יחשפו לאחרים‪,‬‬
‫והדיון במידע לא יגרום נזק למשתתפים העלולים לזהות את עצמם‪.‬‬
‫‪7.3‬‬
‫התאמה לחוקים ותקנות‬
‫מנתחי התנהגות יתכננו ויבצעו מחקר באופן שתואם לתקנות וחוקי המדינה‪ ,‬כמו‬
‫גם לסטנדרטים מקצועיים הקשורים לביצוע המחקר‪ ,‬ובייחוד סטנדרטים של‬
‫מחקר בבני אדם ובבעלי חיים‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫הסכמה מדעת‬
‫א‬
‫מנתחי התנהגות יידעו משתתפים לגבי אופי המחקר‪ ,‬תוך שימוש בשפה‬
‫שתהיה מובנת למשתתפים במידה סבירה‪ .‬הם יידעו משתתפים על כך‬
‫שהם חופשיים להשתתף או לסרב להשתתף במחקר או לסגת ממנו‪ .‬הם‬
‫יסבירו את התוצאות הצפויות של סירוב או נסיגה‪ .‬הם יידעו את‬
‫המשתתפים לגבי גורמים משמעותיים שצפוי שישפיעו על נכונותם‬
‫להשתתף )כגון סיכונים‪ ,‬אי נוחות‪ ,‬השפעות מנוגדות או הגבלות על שמירת‬
‫סודיות‪ ,‬פרט למפורט בסעיף ‪ .(7.5‬כמו כן‪ ,‬הם יסבירו היבטים אחרים‬
‫לגביהם מביעים המשתתפים עניין‪.‬‬
‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪19‬‬
‫ב‬
‫גם עבור אנשים שבאופן חוקי אין להם את היכולת לתת הסכמה מדעת‪,‬‬
‫מנתחי ההתנהגות‪:‬‬
‫‪ (1‬יספקו את הסבר נאות‪.‬‬
‫‪ (2‬יעצרו את המחקר אם האדם מראה סימנים ברורים של חוסר רצון‬
‫להמשיך ולהשתתף במחקר‪.‬‬
‫‪ (3‬ישיגו הרשאה מתאימה מאדם המוסמך לכך חוקית‪ ,‬אם הסכמה‬
‫חלופית כזו מותרת בחוק‪.‬‬
‫‪7.5‬‬
‫הונאה במחקר‬
‫א‬
‫מנתחי התנהגות לא יבצעו מחקר המערב הונאה אלא אם הם החליטו‬
‫שהשימוש בשיטות של הונאה מוצדק לאור הערך המדעי‪ ,‬החינוכי או‬
‫היישומי שצפוי להיות למחקר ושהליכים חלופיים אחרים‪ ,‬שיעילים במידה‬
‫שווה אך לא עושים שימוש בהונאה‪ ,‬אינם ישימים‪.‬‬
‫ב‬
‫מנתחי התנהגות לעולם לא ינקטו בהונאת משתתפי מחקר בנוגע להיבטים‬
‫משמעותיים שעשויים להשפיע על נכונותם להשתתף‪ ,‬כגון סיכונים פיסיים‪,‬‬
‫אי נוחות או חוויות רגשיות לא נעימות‪.‬‬
‫ג‬
‫כל הונאה מסוג אחר‪ ,‬שהיא מאפיין בלתי נפרד של תוכנית או ניהול הניסוי‪,‬‬
‫חייבת להיות מוסברת למשתתפים מוקדם ככל שניתן‪ ,‬עדיף בעת סיום‬
‫השתתפותם‪ ,‬אך לא יאוחר מזמן סיום המחקר‪.‬‬
‫‪7.6‬‬
‫יידוע לגבי שימוש עתידי‬
‫מנתחי התנהגות יידעו את משתתפי המחקר אודות שיתוף או שימוש נוסף‬
‫שצפוי להיות במידע שהתקבל במחקר ושמאפשר זיהוי אישי של המשתתפים‪,‬‬
‫וכן על האפשרות של שימושים עתידיים בלתי צפויים‪.‬‬
‫‪7.7‬‬
‫צמצום התערבות‬
‫בעת ביצוע מחקר‪ ,‬מנתחי התנהגות יהיו במגע עם המשתתפים או הסביבה‬
‫מהם נאספים הנתונים רק באופן שאושר בתוכנית מחקר הולמת‪ ,‬באופן עקבי‬
‫עם תפקידיהם של מנתחי ההתנהגות כחוקרים מדעיים‪.‬‬
‫‪7.8‬‬
‫מחויבות למשתתפי מחקר‬
‫מנתחי התנהגות ישתמשו באמצעים סבירים בכדי לכבד את כל המחויבויות שיש‬
‫להם כלפי משתתפי המחקר‪.‬‬
‫‪7.9‬‬
‫הבטחת האנונימיות של המשתתפים‬
‫בעת הצגת מחקר‪ ,‬מנתח ההתנהגות יבטיח כי נשמרת האנונימיות של‬
‫המשתתפים‪ ,‬אלא אם המשתתף או האחראי מטעמו ויתר על כך באופן ספציפי‪.‬‬
‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪19‬‬
‫‪7.10‬‬
‫יידוע לגבי פרישה‬
‫מנתח ההתנהגות יידע את המשתתפים שפרישה מהמחקר יכולה להתרחש בכל‬
‫זמן ללא ענישה‪ ,‬פרט למקרים שהותנו מראש‪ ,‬למשל אם ניתן תשלום על‬
‫השלמת התכנית‪.‬‬
‫‪ 7.11‬תדרוך )‪(Debriefing‬‬
‫מנתח ההתנהגות יידע את המשתתף על כך שייערך תשאול בסיום מעורבותו‬
‫של המשתתף במחקר‪.‬‬
‫‪7.12‬‬
‫מענה לשאלות מחקר‬
‫מנתח ההתנהגות יענה על כל שאלות המשתתפים אודות המחקר‪ ,‬כל עוד‬
‫התשובה לא מונעת ממנו לבצע את המחקר‪.‬‬
‫‪ 7.13‬הסכמה בכתב‬
‫מנתח ההתנהגות חייב להשיג הסכמה בכתב של המשתתף או בא כוחו‪ ,‬לפני‬
‫התחלת המחקר‪.‬‬
‫‪ 7.14‬קרדיט נוסף‬
‫אם מנתח ההתנהגות מגייס משתתפים מכיתות לימוד‪ ,‬והמשתתפים מקבלים‬
‫קרדיט נוסף על ההשתתפות במחקר‪ ,‬יש לספק לסטודנטים שאינם משתתפים‬
‫פעילויות חלופיות שמובילות לקבלת קרדיט שווה בערכו‪.‬‬
‫‪ 7.15‬הכרה בתרומה‬
‫בעת הצגת מחקר‪ ,‬מנתח ההתנהגות יכיר בתרומתם של אחרים שתרמו וסייעו‬
‫לביצוע המחקר‪ ,‬על ידי הכללתם ככותבים משניים או ציון תרומתם בהערת‬
‫שוליים‪.‬‬
‫‪ 7.16‬כותבים עיקריים וקרדיט אחר בפרסום‬
‫פרוט הכותבים העיקריים במחקר ומתן קרדיט אחר בפרסום ייצגו במדויק את‬
‫התרומה היחסית‪ ,‬מקצועית או מדעית‪ ,‬של האנשים המעורבים‪ ,‬ללא קשר‬
‫למעמד היחסי שלהם‪ .‬עצם ההחזקה בעמדה מוסדית‪ ,‬כגון ראש מחלקה‪ ,‬לא‬
‫תצדיק קרדיט של כותב‪ .‬גם תרומות מינוריות למחקר או לכתיבתו יקבלו הכרה‬
‫מתאימה‪ ,‬כגון בהערת שוליים או בהצהרה מקדימה‪ .‬כמו כן‪ ,‬קווים מנחים אלה‬
‫מכירים ותומכים בדרישות האתיות לנוהלי חיבור ופרסום הנכללים בקוד האתי‬
‫של אגודת הפסיכולוגים האמריקאית )‪.(APA‬‬
‫‪ 7.17‬תשלום למשתתפים‬
‫מנתח התנהגות שמשלם למשתתפים תמורת מעורבות במחקר או עושה שימוש‬
‫בכסף כמחזק‪ ,‬חייב להשיג את אישורם של ועדת המחקר המוסדית או ועדת‬
‫זכויות אדם לנוהל זה‪ .‬כמו כן עליו לציית לכל דרישה מיוחדת שעשויה להתבסס‬
‫בתהליכי קבלת האישורים‪.‬‬
‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪19‬‬
‫‪ 7.18‬עיכוב תשלומים‬
‫מנתח ההתנהגות שמעכב חלק מן התשלום שמגיע למשתתף במחקר עד‬
‫שהמשתתף מסיים את מעורבותו במחקר חייב ליידע את המשתתף לגבי תנאי‬
‫זה בטרם התחלת הניסוי‪.‬‬
‫‪ 7.19‬סקירת הצעות מחקר למענקים‬
‫מנתח ההתנהגות שמשתתף בצוותים של סקירת הצעות מחקר למענקים ימנע‬
‫מביצוע כל מחקר המתואר בהצעות למענקים שהוא סקר במסגרת צוות זה‪ ,‬אלא‬
‫אם מדובר במחקר שחזור אשר נותן קרדיט מלא לחוקרים הקודמים לו‪.‬‬
‫‪ 7.20‬מחקר בבעלי חיים‬
‫מנתח התנהגות שמבצע מחקר המערב בעלי חיים יטפל בהם באופן הומאני‬
‫ובהתאם לחוקים הנהוגים לגבי צער בעלי חיים‪.‬‬
‫‪ .8‬המחויבות האתית של מנתח ההתנהגות לתחום של ניתוח ההתנהגות‬
‫למנתח ההתנהגות יש האחריות לתמוך בערכים של התחום‪ ,‬להפיץ את הידע לציבור‪,‬‬
‫להכיר את הקווים המנחים הללו‪ ,‬ולהשתדל למנוע ייצוג מטעה של התחום על ידי אנשים‬
‫שאינם מורשים לעסוק בו‪.‬‬
‫‪8.1‬‬
‫הצהרת עקרונות‬
‫מנתח ההתנהגות יתמוך ויקדם את הערכים‪ ,‬האתיקה‪ ,‬העקרונות והמטרות של‬
‫תחום ניתוח ההתנהגות‪ .‬ההשתתפות בארגונים הארציים והעולמיים של ניתוח‬
‫התנהגות מומלצת מאד‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫הפצת ניתוח ההתנהגות‬
‫מנתח ההתנהגות יסייע למקצוע בכך שיהפוך את המתודולוגיה של ניתוח‬
‫ההתנהגות זמינה לציבור הרחב‪.‬‬
‫‪8.3‬‬
‫בקיאות בקווים מנחים אלה‬
‫למנתחי ההתנהגות יש מחויבות להכיר קווים מנחים אלה‪ ,‬קודים אתיים‬
‫מתאימים אחרים‪ ,‬ואת היישום שלהם בעבודתו של מנתח ההתנהגות‪ .‬חוסר‬
‫מודעות או חוסר הבנה של אחד מהסטנדרטים להתנהגות לא יהווה בפני עצמו‬
‫טיעון הגנה מספק במקרה של התנהגות לא אתית‪.‬‬
‫‪8.4‬‬
‫הנאת אנשים לא מוסמכים מייצוג מטעה של התחום‬
‫מנתחי התנהגות יניאו אנשים לא מוסמכים העוסקים בתחום מלטעון שהם‬
‫מוסמכים לכך‪.‬‬
‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪19‬‬
‫‪ .9‬אחריותם של מנתחי התנהגות לעמיתים‬
‫למנתחי התנהגות יש המחויבות להסב תשומת לב להפרות אתיקה על ידי עמיתים‬
‫ולהוביל לפתרונן‪ ,‬להבטיח שהנתונים שהם מציגים מדויקים ומוצגים ביושר‪ ,‬ושהם‬
‫חולקים מידע עם עמיתים‪.‬‬
‫‪9.1‬‬
‫הפרות אתיקה על ידי עמיתים‬
‫כאשר מנתחי התנהגות מאמינים כי ייתכן שבוצעה הפרה של כללי האתיקה על‬
‫ידי מנתח התנהגות אחר‪ ,‬הם ינסו לפתור את העניין על ידי הבאתו לתשומת‬
‫ליבו של אותו אדם‪ ,‬זאת אם פתרון לא רשמי נראה נאות דיו ואם ההתערבות לא‬
‫מפרה זכויות כלשהן לסודיות שעשויות להיות מעורבות‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫דיוק בנתונים‬
‫מנתחי התנהגות לא ימציאו נתונים או יסלפו תוצאות בפרסומים שלהם‪ .‬אם‬
‫מנתחי התנהגות מגלים טעויות משמעותיות בנתונים שהם פרסמו‪ ,‬הם יעשו‬
‫צעדים סבירים לתיקון טעויות אלה באמצעי פרסום מתאימים‪.‬‬
‫‪9.3‬‬
‫כותבים וממצאים‬
‫מנתחי התנהגות לא יציגו חלקים או פרטים מתוך עבודתו או נתוניו של אדם‬
‫אחר כאילו היו שלהם‪ ,‬אפילו אם מקור זה מצוטט לפרקים‪ .‬כמו כן הם לא ישמיטו‬
‫ממצאים שעשויים לשנות את הפרשנות של אחרים לגבי עבודתם שלהם או‬
‫ניתוח התנהגות בכלל‪.‬‬
‫‪9.4‬‬
‫פרסום נתונים‬
‫מנתחי התנהגות לא יפרסמו נתונים שפורסמו בעבר‪ ,‬כאילו היה זה מידע מקורי‬
‫או חדשני‪ .‬דבר זה לא מונע לפרסם מחדש נתונים‪ ,‬כאשר הם מלווים בהכרה‬
‫מתאימה לכותבים המקוריים‪.‬‬
‫‪9.5‬‬
‫הסתרת מידע‬
‫אחרי שתוצאות מחקר מתפרסמות‪ ,‬מנתחי התנהגות לא ימנעו מאנשי מקצוע‬
‫מיומנים אחרים גישה לנתונים עליהם ביססו את מסקנותיהם‪ .‬ובלבד שאלה‬
‫מחפשים לאשש טענות משמעותיות שקשורות לנושא באמצעות ניתוח מחדש‬
‫של הנתונים ומתכוונים לעשות שימוש בנתונים רק למטרה זו‪ .‬כל זאת בהינתן‬
‫שהסודיות של המשתתפים במחקר תשמר ואם אין זכויות חוקיות של בעלות על‬
‫המידע המונעות שימוש מעין זה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪19‬‬
‫‪ .10‬האחריות האתית של מנתח התנהגות כלפי החברה‬
‫מנתח ההתנהגות מחויב לקדם את הרווחה הכוללת של החברה‪ ,‬באמצעות יישומם של‬
‫עקרונות ההתנהגות‪.‬‬
‫‪ 10.1‬קידום הגישה ההתנהגותית בחברה‬
‫על מנתח ההתנהגות לקדם את היישום של עקרונות ההתנהגות בחברה‪,‬‬
‫באמצעות הצגת חלופה התנהגותית לשיטות והליכים אחרים‪.‬‬
‫‪10.2‬‬
‫חקירה מדעית‬
‫על מנתח ההתנהגות לקדם את ניתוח ההתנהגות בפני עצמו כתחום לגיטימי של‬
‫חקירה מדעית‪.‬‬
‫‪ 10.3‬הצהרות פומביות‬
‫א‬
‫מנתחי התנהגות יפעלו בהתאם לקווים מנחים אלה בעת מתן הצהרות‬
‫פומביות בנוגע לשירותיהם המקצועיים‪ ,‬תוצרי עבודתם או פרסומים או‬
‫בנוגע לתחום ניתוח ההתנהגות‪.‬‬
‫ב‬
‫הצהרות פומביות כוללות אך לא מוגבלות לדברים הבאים‪ :‬פרסומת‬
‫בתשלום או שלא בתשלום‪ ,‬עלונים‪ ,‬חומר מודפס‪ ,‬רישום במדריך‪ ,‬רזומה‬
‫אישי או קורות חיים‪ ,‬ראיונות או חוות דעת לתקשורת‪ ,‬הצהרות בדבר‬
‫הליכים משפטים‪ ,‬הרצאות ומצגות פומביות‪ ,‬ופרסומים שונים‪.‬‬
‫‪ 10.4‬הצהרות על ידי אחרים‬
‫א‬
‫מנתחי התנהגות המעסיקים אנשים אחרים בהכנת או הצגת הצהרות‬
‫פומביות המקדמות את עיסוקם המקצועי‪ ,‬תוצרי עבודתם או פעילותם‬
‫המקצועית‪ ,‬ישאו באחריות המקצועית להצהרות אלה‪.‬‬
‫ב‬
‫מנתחי התנהגות יעשו מאמצים סבירים למנוע מאחרים שאינם כפופים להם‬
‫)כגון‪ :‬מעסיקים‪ ,‬מוציאים לאור‪ ,‬מממנים‪ ,‬לקוחות ארגוניים ונציגים של‬
‫התקשורת הכתובה או המשודרת( לתת הצהרות מטעות בנוגע לפרקטיקה‬
‫של מנתחי התנהגות או לפעילות מדעית או מקצועית שלהם‪.‬‬
‫ג‬
‫אם הובאו לידיעתו של מנתח ההתנהגות הצהרות מטעות לגבי עבודתו‬
‫שהופצו על ידי אחרים‪ ,‬מנתח ההתנהגות יעשה את המאמצים הסבירים‬
‫לתיקון הצהרות אלו‪.‬‬
‫ד‬
‫פרסומת בתשלום המתייחסת לפעילותו של מנתח התנהגות חייבת להיות‬
‫מזוהה ככזו‪ ,‬אלא אם הדבר ברור מן ההקשר‪.‬‬
‫‪ 10.5‬הימנעות מהצהרות שקריות או מטעות‬
‫מנתחי התנהגות לא ישמיעו בציבור הצהרות שהן שקריות‪ ,‬מטעות‪ ,‬מוליכות‬
‫שולל או כוזבות‪ ,‬אם בגלל מה שהן מוסרות או מציעות‪ ,‬ואם בגלל מה שהן‬
‫משמיטות‪ ,‬בנוגע למחקרם‪ ,‬עבודתם או פעילויות עבודה אחרות או כאלה‬
‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪19‬‬
‫שקשורות לאנשים או ארגונים אליהם הם משתייכים כעמיתים‪ .‬מנתחי התנהגות‬
‫יטענו לתעודות המסמיכות אותם לעבודתם ההתנהגותית‪ ,‬רק לגבי אותם‬
‫תארים שהיו באופן עיקרי או בלבדי קשורים בתוכנם לניתוח התנהגות‪.‬‬
‫‪ 10.6‬מצגות באמצעי התקשורת‬
‫כאשר מנתחי התנהגות מספקים עצות‪ ,‬פירושים או תגובות באמצעים של‬
‫הרצאות לציבור‪ ,‬הדגמות‪ ,‬תוכניות רדיו או טלוויזיה‪ ,‬הקלטות‪ ,‬מאמרים‬
‫מודפסים‪ ,‬חומר שנשלח בדואר או בכל אמצעי תקשורת אחר‪ ,‬הם ינקטו באמצעי‬
‫זהירות סבירים בכדי להבטיח ש‪:‬‬
‫‪10.7‬‬
‫א‬
‫ההצהרות מבוססות על ספרות ופרקטיקה הולמים של ניתוח התנהגות‪.‬‬
‫ב‬
‫ההצהרות הן בהתאמה עם קווים מנחים אלה‪.‬‬
‫ג‬
‫מקבלי המידע אינם מעודדים להניח כי נוצר עימם קשר אישי‪.‬‬
‫מכתבי המלצה‬
‫מנתחי התנהגות לא ינסו להשיג מכתבי המלצה מלקוחותיהם‪ ,‬מטופליהם או‬
‫מאנשים אחרים‪ ,‬אשר בגלל הנסיבות המיוחדות שלהם‪ ,‬הינם פגיעים להשפעות‬
‫לא הוגנות‪.‬‬
‫‪10.8‬‬
‫שידול אישי‬
‫מנתחי התנהגות לא יעסקו‪ ,‬באופן ישיר או בתיווך של סוכנים‪ ,‬בשידול ובחיפוש‬
‫קשרים עסקיים באופן אישי ובלתי מוזמן‪ ,‬אצל מקבלי שירותים עכשוויים או‬
‫פוטנציאליים‪ ,‬שבגלל נסיבותיהם המיוחדות הינם פגיעים להשפעות לא הוגנות‪.‬‬
‫זאת פרט לניהול התנהגות ארגוני )‪ (OBM‬או שירותי ניהול ביצוע שעשויים‬
‫להיות משווקים לגופים ארגוניים ללא קשר למצבם הפיננסי הגלוי‪.‬‬
‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪19‬‬