שינויים עיקריים בחיסכון ארוך טווח

Transcription

שינויים עיקריים בחיסכון ארוך טווח
‫שינויים עיקריים בחיסכון ארוך טווח‬
‫‪1985/8‬‬
‫‪91-1989‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫חוק ההסדרים‬
‫קרנות הפנסיה‪-‬‬
‫הגדלת הפקדונות‬
‫מ‪ 16% -‬ל‪17.5%-‬‬
‫חברות ביטוח‪-‬‬
‫ביטול אג"ח מיועד‬
‫חברות ביטוח‪-‬הקטנת‬
‫אג"ח מיועדות מ‪-‬‬
‫‪ 4.25%‬ל‪3%-‬‬
‫קרנות פנסיה‪-‬סגירת‬
‫הצטרפות לקרנות‬
‫הותיקות‬
‫הגדרת הון‪ /‬קיצבה‬
‫והחלת תיקרה‬
‫מקסימלית להטבות‬
‫מס )‪ 4‬קצבה‪1 +‬‬
‫להון( ‪X‬שמ"ב‬
‫קופות גמל‬
‫בנקאיות‪-‬ניתוק‬
‫הדרגתי מאג"ח‬
‫מיועדות‬
‫חברות ביטוח‪-‬שינוי‬
‫מקדמי הקיצבה‬
‫והוזלת עלויות הביטוח‬
‫קרנות פנסיה‬
‫חדשות‪ -‬הקטנת‬
‫זכויות‬
‫חברות ביטוח‪ -‬עדיף‬
‫הון‪/‬קיצבה‬
‫קרנות פנסיה‪-‬‬
‫פתיחת הקרנות‬
‫החדשות‪ ,‬מאוזנות‬
‫זכויות‬
‫חברות ביטוח‪-‬‬
‫נספח הון‬
‫שינויים עיקריים בחיסכון ארוך טווח‬
‫‪2003‬‬
‫‪10/2003‬‬
‫‪10/2003‬‬
‫‪1/2004‬‬
‫הסדר קרנות‬
‫הפנסיה הוותיקות‬
‫ועדת רבינוביץ‪-‬‬
‫‪ 20/15%‬מס על‬
‫רווחים‬
‫‪3/2004‬‬
‫‪11/2004‬‬
‫תיקון ‪ 12‬לחוק פיקוח‬
‫על עסקי ביטוח‬
‫‪2005‬‬
‫תיקון תקנות משיכה‪-‬‬
‫משיכת הון בגיל ‪60‬‬
‫הקטנת אג"ח מיועד‬
‫בקרנות הפנסיה‬
‫תיקון תקנה ‪19‬‬
‫הגדלת הפקדות‬
‫בהדרגה מ‪17.5% -‬‬
‫ל‪20.5%-‬‬
‫הקטנת זכויות‬
‫והעלאת גיל פרישה‬
‫גברים מ‪ 65-‬ל‪67-‬‬
‫נשים מ‪ 60-‬ל‪64-‬‬
‫הגדלת שיעור‬
‫ההפקדות‬
‫חברות ביטוח‪-‬‬
‫הפוליסה המסלולית‬
‫הפרדת רכיבי‬
‫החיסכון‪ ,‬ביטוח‬
‫והוצאות‬
‫ועדת בכר‬
‫•תקרות חדשות‬
‫•שינוי תנאי א‪.‬כ‪.‬ע‬
‫•שינוי כללי משיכה‬
‫מקופות הונית‬
‫הפיכת קרנות‬
‫הפנסיה "החדשות"‬
‫מקרן זכויות לקרן‬
‫תשואה‬
‫שינויים עיקריים בחיסכון ארוך טווח‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2012‬‬
‫איחוד ותק‬
‫תיקון ‪ -3‬עצמאיים‬
‫קרנות השתלמות‬
‫חוק פנסיה חובה‬
‫תיקון ‪152‬‬
‫ניוד החיסכון‬
‫הפנסיוני‬
‫תיקון ‪5‬‬
‫חוק להגברת האכיפה‬
‫תיקון ‪153‬‬
‫תיקון ‪ -3‬קופ"ג‬
‫לקצבה פנסיית‬
‫מינימום זיכוי ‪35%‬‬
‫הגבלת א‪.‬כ‪.‬ע‬
‫סגירת הפקדות לקמ"פ‬
‫תיקון ‪190‬‬
‫שינויים עיקריים בחיסכון ארוך טווח‬
‫‪2013‬‬
‫העברת זכות בחירת‬
‫הסוכן מהמעסיק‬
‫לעובד!!?? בארגון‪/‬עסק‪.‬‬
‫מסלקה פנסיונית!‬
‫מגבלת ד"נ במוצרי הגמל‬
‫‪4% + 1.15%‬‬
‫הפסקת שיווק מוצרי‬
‫ביטוח עם מקדמי תוחלת‬
‫חיים מובטחים )למעט‬
‫גילאים ‪ 55‬ומעלה(‬
‫הארכת תוקף חוזר האוצר על פוליסות‬
‫מבטיחות תשואה עד ‪!75‬‬
‫כפוף לכך שעדיין עובד פוליסת קצבה על‬
‫כל השכר‪ ,‬פוליסות הון רק פיצויים‪.‬‬
‫‪2014‬‬
‫הקטנה נוספת של ד"נ‬
‫ל ‪1.05% + 4%‬‬

Similar documents