תרשים מבנה האחזקות של קבוצת "מ שלמה אליהו אחזקות בע

Comments

Transcription

תרשים מבנה האחזקות של קבוצת "מ שלמה אליהו אחזקות בע
‫תרשים מבנה האחזקות של קבוצת‬
‫שלמה אליהו אחזקות בע"מ‬
‫מר שלמה אליהו‬
‫שלמה אליהו‬
‫אחזקות בע"מ‬
‫גברת חיה אליהו‬
‫רגילות‬
‫הנהלה ‪2%‬‬
‫רגילות ‪0.02%‬‬
‫לוגוס פרויקטים‬
‫ונדל"ן בע"מ‬
‫‪100%‬‬
‫בנק אגוד לישראל‬
‫בע"מ‬
‫אומדן בית אליהו‬
‫בע"מ‬
‫אליהו נכסים בע"מ‬
‫אליהו הון ונגזרים‬
‫בע"מ‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪69.19%‬‬
‫רגילות ‪13.14%‬‬
‫‪4.2%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪61.7%‬‬
‫אליהו חברה לבטוח‬
‫בע"מ‬
‫‪100%‬‬
‫‪22.92%‬‬
‫הנהלה ‪98%‬‬
‫רגילות ‪25.14%‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח‬
‫ופיננסים בע"מ‬
‫אחים אליהו חברה‬
‫לנאמנות והשקעות‬
‫בע"מ‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫מגדל חברה לביטוח‬
‫בע"מ‬
‫נאת – ניהול אחזקה‬
‫ותפעול בע"מ‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫יוזמה קרן פנסיה‬
‫לעצמאים בע"מ‬
‫מגדל מקפת קרנות‬
‫פנסיה וקופות גמל‬
‫בע"מ‬
‫לפירוט נוסף ראה אתר מגדל‪:‬‬
‫‪https://www.migdal.co.il/He/MigdalTeam/MadorAboutMigdal/Pages/structure.aspx‬‬

Similar documents