מצגת סקירת פעילות דצמבר 2014

Comments

Transcription

מצגת סקירת פעילות דצמבר 2014
‫סקירת פעילות‬
‫ודוחות כספיים דצמבר ‪2014‬‬
‫‪1‬‬
‫מבנה אחזקות מתומצת‬
‫חברה ישראלית‬
‫לספנות והספקה‬
‫‪61%‬‬
‫קרור אחזקות בע"מ‬
‫‪70%‬‬
‫‪38%‬‬
‫יפ‪-‬אורה בע"מ‬
‫תעשיות תפוגן בע"מ‬
‫מקרקעין‬
‫‪85%‬‬
‫יפאורה תבורי בע"מ‬
‫‪50%‬‬
‫הסכם הפצה‬
‫לבקבוקי מי עדן‬
‫עדכון‪:‬‬
‫עין גדי מים מינרלים‬
‫בע"מ‬
‫‪11.02.2015‬‬
‫‪2‬‬
‫רקע‬
‫•‬
‫קרור אחזקות הינה קבוצה מובילה בתחום המזון בישראל‪:‬‬
‫– יפ‪-‬אורה הינה מהספקים הגדולים בארץ של משקאות קלים ומים מינרלים‬
‫לשוק ה"מבורקד"‪.‬‬
‫– תפוגן הינה הספק הגדול בארץ של טוגנים קפואים‪.‬‬
‫– מחזור מכירות מצרפי בתחום המזון בארץ בארבעת הרבעונים האחרונים‬
‫של כ‪ 1,088-‬מיליוני ‪.₪‬‬
‫•‬
‫חלוקת דיבידנדים בגין‪:‬‬
‫– שנת ‪- 2010‬‬
‫– שנת ‪- 2011‬‬
‫– שנת ‪- 2012‬‬
‫– שנת ‪- 2013‬‬
‫– שנת ‪- 2014‬‬
‫‪₪0‬‬
‫‪₪0‬‬
‫‪₪ 40,000,000‬‬
‫‪₪ 20,000,000‬‬
‫‪₪0‬‬
‫‪3‬‬
‫יפ‪-‬אורה בע"מ‬
‫נתוני רקע‬
‫‪4‬‬
‫יפ‪-‬אורה – השקעות‪ ,‬פחת ודיבידנד‬
‫‪5‬‬
‫נתח שוק חברות ב‪₪-‬‬
‫נתוני נילסן קופות‬
‫‪6‬‬
‫נתח שוק חברות בל'‬
‫נתוני נילסן קופות‬
‫‪7‬‬
‫דרוג מותגים עיקריים ב‪₪-‬‬
‫נתח שוק (בש"ח) ע"פ נילסן ינואר‪-‬דצמבר ‪2014‬‬
‫‪8‬‬
‫יפ‪-‬אורה – כח אדם‬
‫‪9‬‬
‫יפ‪-‬אורה בע"מ‬
‫דוחות כספיים‬
‫ליום ‪31.12.2014‬‬
‫‪10‬‬
‫יפ‪-‬אורה – דוח רווח והפסד מאוחד‬
‫‪11‬‬
‫יפ‪-‬אורה – מאזן מאוחד‬
‫‪12‬‬
‫יפ‪-‬אורה – מאזן מאוחד‬
‫‪13‬‬
‫יפ‪-‬אורה – תזרים מזומנים מאוחד‬
‫‪14‬‬
‫תעשיות תפוגן בע"מ‬
‫‪15‬‬
‫תפוגן – מכירות‬
‫‪16‬‬
‫תפוגן – עיקרי נתונים כספיים‬
‫‪17‬‬
18
‫קרור אחזקות – תרומת החברות לרווח‬
‫‪19‬‬
‫קרור אחזקות – נדל"ן למימוש‬
‫נשר‬
‫‪ 30‬דונם‬
‫חיפה (נמכרה אופציה)‬
‫‪ 4‬דונם‬
‫‪20‬‬
‫קרור אחזקות – עיקרי נתונים כספיים‬
‫‪21‬‬
‫הערה מיוחדת‬
‫מסמך זה מכיל הערכות צופות פני עתיד‪ .‬הערכות צופות פני עתיד‬
‫אלו כרוכות בסיכונים ואי וודאויות‪ .‬התוצאות בפועל עלולות להיות שונות‬
‫באופן מהותי מהערכות צופות פני עתיד אלו‪.‬‬
‫קרור אחזקות בע"מ אינה מתחייבת לעדכן או לשנות את‬
‫הערכותיה צופות פני עתיד גם אם הנסיון או שינויים עתידיים יבהירו‬
‫שתוצאות חזויות ו‪/‬או הערכות (מפורשות או משתמעות) לא יתממשו‪.‬‬
‫אין במסמך זה משום הצעה או המלצה על רכישת או מכירת ניירות ערך‪.‬‬
‫‪22‬‬
23