חישוב גודל מפריד שומן

Comments

Transcription

חישוב גודל מפריד שומן
‫בית הברז‬
‫תכנון פיקוח וביצוע שירותי אינסטלציה‬
‫מפרידי שומן ‪ -‬קביעת גודל מפריד‬
‫הגדרת השפכים הנכנסים למפריד‬
‫אין להכניס למפריד שומן את השפכים הבאים‬
‫א‪ .‬שפכים סניטריים‬
‫ב‪.‬ניקוז מי גשם‬
‫ג‪.‬שפכים המכילים שמנים ומינרלים‬
‫ד‪.‬אמולסיה מכל סוג‬
‫קביעת נפח‬
‫הנוסחה היא ‪NS=QS*FD*FT*FR*FM :‬‬
‫‪QS‬‬
‫ספיקה נכנסת ב ליטר לשנייה‬
‫‪FD‬‬
‫מקדם צפיפות שומן‬
‫‪FT‬‬
‫מקדם טמפרטורה‬
‫‪FR‬‬
‫מקדם לכמות דטרגנטים בשפכים‬
‫‪FM‬‬
‫מקדם אי ודאות לכמות שומן וצופת‬
‫חישוב הספיקות ‪QS‬‬
‫הספיקות מגיעות מכמה מרכיבים‬
‫‪ QS1‬ספיקה משפכים שמקורם בברזים‬
‫‪ QS2‬ספיקה מניקוי מיכלים (מחושב לפי נפח המיכל )‬
‫‪ QS3‬ספיקה ממתקני שטיפה ומדיחי כלים ‪ .‬בהתאם לספיקה בכל נקודת אספקה ‪.‬‬
‫בית הברז התורמוס ‪ 7‬ראשון לציון‬
‫טלפקס‪ 30-4133059 :‬נייד‪ 313-6663663 :‬מנהל ‪ :‬אבי אנגל‬
‫בית הברז‬
‫תכנון פיקוח וביצוע שירותי אינסטלציה‬
‫מספר ברזים ‪ "12/‬צינור‬
‫‪ 11‬מ"מ‬
‫‪3.36‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3.53‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3.56‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.39‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3.06‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3.93‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3.19‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3.66‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ "32/‬צינור ‪/2‬‬
‫מ"מ‬
‫‪3.06‬‬
‫‪3.76‬‬
‫‪5.59‬‬
‫‪5.13‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪3.36‬‬
‫‪3.66‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪0.63‬‬
‫‪ "1‬צינור ‪3/‬‬
‫מ"מ‬
‫‪3.96‬‬
‫‪3.46‬‬
‫‪5.99‬‬
‫‪5.43‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪3.66‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪9.03‬‬
‫צריך לחבר את הספיקות ‪QS1+QS2+QS3 = QS‬‬
‫מקדם צפיפות השומן‬
‫תלוי בצפיפות השומן המוזרם למערכת ‪ .‬ככל שהשומן קל יותר מהמים בהם הוא מעורב ‪ ,‬כך גדלה‬
‫מהירות הציפה שלו על פני השטח העליונים וזמן השהיה במתקן קטן ‪.‬‬
‫צפיפות השומן (גרם‪2‬סמק)‬
‫בטמפרטורה ממוצעת של ‪ /2‬מעלות צלזיוס‬
‫‪5.3‬‬
‫קטן או שווה ל ‪3.49‬‬
‫‪5.1‬‬
‫גדול או שווה ל ‪3.49‬‬
‫‪ = 5.1‬שווה ערך לשומן בקר‬
‫חישוב מקדם הצפיפות המקובל במטבחים ומסעדות הוא ‪5.3‬‬
‫‪FD‬‬
‫מקדם טמפרטורה ‪FT‬‬
‫ככל שהטמפרטורה גבוה יותר הופך השומן לאמולסיה ולכן קשה לבשו על פני המים ‪.‬‬
‫כאשר טמפרטורת הכניסה למפריד נמוכה מ ‪ 13‬מעלות צלזיוס המקדם הוא ‪5.3‬‬
‫כאשר הטמפ עולה על ‪ 13‬מעלות צלזיוס המקדם יהיה ‪5.1-0.3‬‬
‫יש להעדיף לקרר את הנוזל טרם הגעתו למפריד השומן ‪.‬‬
‫מקדם לכמות הדטרגנטים ‪FR‬‬
‫דטרגנטים מומסים במי השפכים מקטינים את יכולת ההפרדה ‪ .‬אין אפשרות למנוע שימוש‬
‫בדטרגנטים לכן נחשב מקדם של ‪( 5.0‬מקדם אמפירי שלא אושר בניסויים) ‪.‬‬
‫בית הברז התורמוס ‪ 7‬ראשון לציון‬
‫טלפקס‪ 30-4133059 :‬נייד‪ 313-6663663 :‬מנהל ‪ :‬אבי אנגל‬
‫בית הברז‬
‫תכנון פיקוח וביצוע שירותי אינסטלציה‬
‫מקדם אי ודאות לכמות השומן ‪FM‬‬
‫המקדם המקובל במסעדות ומטבחים הוא ‪ 5.3‬אם יש צפי לכמות גדולה של שומנים המקדם יהיה‬
‫גדול מ ‪5.3‬‬
‫טבלה מבוססת ניסיון מצטבר‬
‫מספר מנות ליום‬
‫‪333‬‬
‫‪333-933‬‬
‫‪933-733‬‬
‫‪733-5333‬‬
‫‪5333-5133‬‬
‫‪5133-3333‬‬
‫‪3333-3133‬‬
‫‪3133-0133‬‬
‫‪0133-9133‬‬
‫מעל ‪9133‬‬
‫‪ NS‬ליטר לשנייה‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪53‬‬
‫‪51‬‬
‫‪33‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ 3.71 +31 NS‬לכל מאה מנות נוספות‬
‫‪ 3.13 + 03.1 NS‬לכל ‪ 533‬מנות נוספות‬
‫‪ 3.31 + 07.1 NS‬לכל ‪ 533‬מנות נוספות‬
‫טבלת מפרטים טכניים מפרידי שומן אורגני דגם ‪ OS‬של רומולד‬
‫‪NS‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪51‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫נפח‬
‫מוצקים‬
‫‪533‬‬
‫‪333‬‬
‫‪133‬‬
‫‪633‬‬
‫‪133‬‬
‫‪633‬‬
‫‪633‬‬
‫‪5133‬‬
‫‪3333‬‬
‫‪5133‬‬
‫‪3333‬‬
‫‪0333‬‬
‫‪3333‬‬
‫‪5133‬‬
‫‪0633‬‬
‫‪0533‬‬
‫נפח‬
‫שומן‬
‫‪333‬‬
‫‪933‬‬
‫‪633‬‬
‫‪633‬‬
‫‪5533‬‬
‫‪5533‬‬
‫‪5333‬‬
‫‪3333‬‬
‫‪3333‬‬
‫‪0633‬‬
‫‪0633‬‬
‫‪0633‬‬
‫‪6633‬‬
‫‪6633‬‬
‫‪6633‬‬
‫‪6633‬‬
‫בית הברז התורמוס ‪ 7‬ראשון לציון‬
‫סה"כ‬
‫שומן‬
‫‪333‬‬
‫‪033‬‬
‫‪633‬‬
‫‪5533‬‬
‫‪5333‬‬
‫‪5633‬‬
‫‪5733‬‬
‫‪3333‬‬
‫‪0133‬‬
‫‪9333‬‬
‫‪1533‬‬
‫‪1633‬‬
‫‪6633‬‬
‫‪6633‬‬
‫‪6033‬‬
‫‪53933‬‬
‫‪4433‬‬
‫סה"כ נפח קוטר‬
‫צינורות‬
‫מערכת‬
‫‪13-553‬‬
‫מאוחד‬
‫‪13-553‬‬
‫מאוחד‬
‫‪553-563‬‬
‫מאוחד‬
‫‪553-563‬‬
‫מאוחד‬
‫‪553-333‬‬
‫מופרד‬
‫‪553-333‬‬
‫מאוחד‬
‫‪553-333‬‬
‫מופרד‬
‫‪553-333‬‬
‫מאוחד‬
‫‪553-333‬‬
‫מאוחד‬
‫‪553-333‬‬
‫מופרד‬
‫‪553-333‬‬
‫מאוחד‬
‫‪553-333‬‬
‫מופרד‬
‫‪553-333‬‬
‫מאוחד‬
‫‪553-333‬‬
‫מופרד‬
‫‪553-333‬‬
‫מאוחד‬
‫‪553-333‬‬
‫מופרד‬
‫‪553-333‬‬
‫מאוחד‬
‫עומק‬
‫ס"מ‬
‫‪16‬‬
‫‪49‬‬
‫‪536‬‬
‫‪536‬‬
‫‪536‬‬
‫‪536‬‬
‫‪536‬‬
‫‪513‬‬
‫‪513‬‬
‫‪513‬‬
‫‪513‬‬
‫‪513‬‬
‫‪513‬‬
‫‪513‬‬
‫‪513‬‬
‫‪513‬‬
‫‪513‬‬
‫רוחב‬
‫ס"מ‬
‫‪13‬‬
‫‪61‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪509‬‬
‫‪509‬‬
‫‪509‬‬
‫‪509‬‬
‫‪509‬‬
‫‪509‬‬
‫‪509‬‬
‫‪509‬‬
‫‪509‬‬
‫‪509‬‬
‫אורך‬
‫ס"מ‬
‫‪534‬‬
‫‪551‬‬
‫‪595‬‬
‫‪336‬‬
‫‪033‬‬
‫‪055‬‬
‫‪043‬‬
‫‪333‬‬
‫‪071‬‬
‫‪963‬‬
‫‪136‬‬
‫‪650‬‬
‫‪663‬‬
‫‪5333‬‬
‫‪603‬‬
‫‪5370‬‬
‫‪5333‬‬
‫טלפקס‪ 30-4133059 :‬נייד‪ 313-6663663 :‬מנהל ‪ :‬אבי אנגל‬

Similar documents