מיידי מים מחמם - MCX 3..7 SMARTRONIC® אלקטרונית עם בקרה והפעלה

Comments

Transcription

מיידי מים מחמם - MCX 3..7 SMARTRONIC® אלקטרונית עם בקרה והפעלה
‫®‪ - MCX 3..7 SMARTRONIC‬מחמם מים מיידי‬
‫עם בקרה אלקטרונית‬
‫הוראות התקנה והפעלה‬
‫‪1‬‬
2
‫‪ .1‬כללי‬
‫בעת הזמנת חלקי חילוף נא לציין תמיד את דגם המכשיר‪ ,‬ההספק והמספר סידורי!‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫בורג כוונון לקצב זרימת מים‬
‫בקרה‬
‫הוד‬
‫בקרה‬
‫לוחלוח‬
‫עםעם‬
‫מכסה‬
‫חימום‬
‫מחסנית‬
‫מחסנית חימום‬
‫טמפרטורה‬
‫מגבילה‬
‫הבטיחות‬
‫טמפרטורה בטיחותי‬
‫מגביל‬
‫לסנן‬
‫סנן‬
‫מחבר מים‬
‫מים‬
‫מחבר‬
‫סוגר‬
‫קיר‬
‫לקיר‬
‫חיבור‬
‫תושבת‬
‫מסוף הארקת בטיחות‬
‫בטיחות‬
‫הכבליםהארקת‬
‫חיבור‬
‫‪Grommet‬‬
‫לולאה אטימה לכבלים‬
‫‪3‬‬
‫‪ .2‬תוכן העניינים‬
‫‪ .1‬כללי ‪3 ........................................................................................................................................‬‬
‫‪ .2‬תוכן העניינים ‪4 ...........................................................................................................................‬‬
‫‪ .3‬איכות סביבה ומחזור‪5 .................................................................................................................‬‬
‫‪ .4‬הוראות בטיחות ‪6 ........................................................................................................................‬‬
‫‪ .4‬תיאור המכשיר ‪7 .........................................................................................................................‬‬
‫‪ .5‬מפרט טכני‪8 ...............................................................................................................................‬‬
‫‪ .6‬התקנה אופיינית ‪9 .......................................................................................................................‬‬
‫‪ .6‬התקנה אופיינית ‪11 .....................................................................................................................‬‬
‫‪ .7‬יש להקפיד על הדברים הבאים ‪11 .................................................................................................‬‬
‫‪ 8‬צינורות חיבור גמישים ‪13 ..............................................................................................................‬‬
‫הנחיות להתקנה ‪13 .......................................................................................................................‬‬
‫‪ 9‬התקנת המתקן ‪14 ........................................................................................................................‬‬
‫הסרת המכשיר מתושבת הקיר ‪11 ....................................................................................................‬‬
‫‪ 11‬חיבורים חשמליים ‪16 ..................................................................................................................‬‬
‫‪ .11‬ניקוז האויר ‪17 ..........................................................................................................................‬‬
‫‪ .12‬הכנה להפעלה‪17 ......................................................................................................................‬‬
‫‪ .13‬כיסוי לוחית הזיהוי ‪18 ................................................................................................................‬‬
‫הסרת הכיסוי‪11 ............................................................................................................................‬‬
‫‪ .14‬כוונון זרם המים ‪21 ....................................................................................................................‬‬
‫הקטנת קצב הזרימה‪21 .................................................................................................................:‬‬
‫הגדלת קצב הזרימה‪21 ................................................................................................................. :‬‬
‫‪ .15‬אופן השימוש‪22 ........................................................................................................................‬‬
‫כיוון הטמפרטורה ‪22 ......................................................................................................................‬‬
‫נעילת מקשים ונעילת טמפרטורה ‪22 .................................................................................................‬‬
‫‪ .16‬הפעלה ‪ /‬כיבוי של ‪ LED‬במצב המתנה (‪23 ...............................................................)STANDBY‬‬
‫‪ .17‬ניקוי ותחזוקה‪23 .......................................................................................................................‬‬
‫‪ .18‬פתרון בעיות ושירות‪24 ..............................................................................................................‬‬
‫אנא קרא הוראות הפעלה אלה בתשומת לב לפני ההתקנה והשימוש במכשיר!‬
‫‪4‬‬
‫‪ .3‬איכות סביבה ומחזור‬
‫המשמעות של סמל זה על מוצרים ו‪/‬או מסמכים מצורפים היא שאין להשליך‬
‫מוצרים חשמליים ואלקטרוניים משומשים לאשפה הביתית רגילה‪.‬‬
‫לצורך טיפול ומחזור מתאימים‪ ,‬אנא קחו מוצרים אלה לנקודות איסוף ייעודיות‬
‫שבהן ניתן למסור אותם ללא תשלום‪ .‬לחלופין‪ ,‬במדינות מסוימות ייתכן שניתן להחזיר את המוצרים‬
‫לחנות בעת רכישה של מוצר חדש שווה ערך‪.‬‬
‫מחזור מוצר זה בצורה נכונה יסייע לחסוך משאבים יקרים ולמנוע השפעות שליליות אפשריות על‬
‫בריאות האדם והסביבה‪ ,‬אשר עלולות לנבוע מטיפול בלתי הולם בפסולת‪ .‬אנא צרו קשר עם הרשות‬
‫המקומית לקבלת פרטים נוספים אודות נקודת האיסוף הייעודית הקרובה למקום מגוריכם‪ .‬בהתאם‬
‫לחקיקה הלאומית ייתכנו עונשים על השלכת פסולת זו שלא בהתאם לתקנות‪ .‬אם אתה משתמש‬
‫עסקי ומעוניין להפטר מציוד חשמלי ואלקטרוני‪ ,‬אנא צור קשר עם הסוכן או הספק שלך לקבלת מידע‬
‫נוסף‪ .‬סמל זה תקף רק באיחוד האירופי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .4‬הוראות בטיחות‬
‫ההתקנה‪ ,‬ההפעלה הראשונית והתחזוקה של מתקן זה צריכים להתבצע ע"י איש מקצוע מורשה אשר‬
‫יהיה אחראי לביצועם בהתאם לתקנים ישימים וכללי התקנה‪ .‬לא נישא באחריות לנזקים כלשהם‬
‫שייגרמו מאי ציות להוראות אלה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אין להשתמש במתקן זה אלא אם כן הותקן כראוי והוא במצב פעולה מושלם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המתקן מתאים לשימוש ביתי ושימושים דומים בחדרים סגורים שאין בהם כפור בלבד‪ ,‬ויש‬
‫להשתמש בו אך ורק לחימום מים מצנרת המים המרכזית‪ .‬אסור להשתמש במתקן עם מים‬
‫שחוממו קודם לכן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אין לחשוף את המתקן לכפור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המתקן צריך להיות מחובר להארקה בכל עת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התנגדות המים המינימלית אינה יכולה להיות נמוכה מהערך המופיע על התווית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לחץ המים המקסימלי אינו יכול להיות גבוה מהערך המופיע על התווית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לפני הכשרת המתקן בפעם הראשונה ובכל פעם שהמתקן מרוקן (למשל בעת עבודה על מערכת‬
‫האינסטלציה‪ ,‬כאשר יש חשש לקפיאה או בעת תחזוקה) ‪ ,‬יש לנקז את האוויר מהמתקן באופן‬
‫נכון בהתאם להוראות במדריך זה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בשום מצב אין להסיר את המכסה הקדמי לפני ניתוק אספקת החשמל ליחידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לעולם אין לבצע שינויים טכניים‪ ,‬בין אם למתקן עצמו או לכבלי החשמל וצינורות המים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש לשים לב לעובדה שטמפרטורות מים שמעל ‪ 43 C °‬נחשבות לחמות‪ ,‬במיוחד לילדים‪ ,‬ועלולות‬
‫לגרום לתחושת כוויה‪ .‬אנא שימו לב שהצנרת והברזים עלולים להיות מאוד חמים כאשר המתקן‬
‫בשימוש במשך זמן מה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טמפרטורת המים בכניסה חייבת להיות נמוכה מ ‪.07 C °‬‬
‫‪‬‬
‫במקרה של תקלה יש לנתק מיד את הנתיכים‪ .‬במקרה של נזילות‪ ,‬סגור מיד את אספקת המים‪.‬‬
‫יש לבצע תיקונים אך ורק באמצעות מחלקת שירות לקוחות או איש מקצוע מורשה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אנשים (כולל ילדים) עם נכויות או מגבלות גופניות‪ ,‬פגיעה בחושים‪ ,‬מגבלות מנטליות או חסרי‬
‫ידע ונסיון אינם יכולים להשתמש במתקן אלא בפיקוח של אדם האחראי לבטחונם‪ ,‬או לאחר‬
‫שקיבלו הוראות כיצד להשתמש במתקן‪ .‬יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם‬
‫המתקן‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .4‬תיאור המכשיר‬
‫מחמם מים מיידי זה (איור ‪ )1‬נועד לספק חימום חסכוני של מים המספיק לברז אחד‪ ,‬למשל לכיור‬
‫המטבח או כיור רחצה‪ ,‬וניתן להתקין אותו עם חיבור מים רגיל‪ .‬כאשר פותחים את ברז המים חמים‪,‬‬
‫המחמם מפעיל את עצמו באופן אוטומטי כאשר זרימת המים מגיעה לקצב המינימאלי‪ ,‬ומחמם את‬
‫המים העוברים דרכו‪ .‬המחמם מוגדר מראש במפעל לטמפרטורת יציאה של כ‪ 31-‬מעלות צלזיוס‪,‬‬
‫טמפרטורה אידיאלית לשטיפת ידיים‪ .‬כאשר המים מגיעים לטמפרטורה זו הווסת האלקטרוני מפחית‬
‫את עוצמת המתח על מנת להבטיח שטמפרטורת המים לא תעלה על ערך זה‪ .‬תודות לוויסות‬
‫הטמפרטורה האוטומטי‪ ,‬מספיק לפתוח את ברז המים החמים כדי לקבל מים בטמפרטורה קבועה‬
‫ובטוחה לשטיפת ידיים‪ .‬בלוח הבקרה ניתן לבחור בין הטמפרטורות ‪( 35° C‬חסכוני)‪( 38° C ,‬נוחות)‬
‫ו‪( 45° C -‬טמפ' מקסימלית)‪.‬‬
‫אם קצב הזרימה או לחץ המים נמוכים מדי או אם ברז המים החמים סגור‪ ,‬המכשיר מכבה את עצמו‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬לזרימה אופטימלית של מים יש להתקין את ווסת הזרם המיוחד המצורף למכשיר‪.‬‬
‫ווסת זה מוכנס לתוך ההברגה שבקצה הברז ומשתלב בכל גודל שרוול סטנדרטי בגודל‬
‫‪ .M 22/24‬טמפרטורת הברז המקסימלית האפשרית נקבעת על ידי טמפרטורת המים הנכנסים‪ ,‬קצב‬
‫הזרימה‪ ,‬ועוצמת החימום של המחמם (ראה תרשים)‪ .‬קצב הזרימה יכול להיות מוגדר מראש (ראה‬
‫‪ .14‬כוונון זרם המים‪ ,‬עמ' ‪.)21‬‬
‫עלית‬
‫טמפרט‬
‫ורה‬
‫מקסימ‬
‫לית‬
‫במעלו‬
‫ת קלוין‬
‫זרימת המים החמים‬
‫‪0‬‬
‫‪ .5‬מפרט טכני‬
‫דגם‬
‫‪MCX 7‬‬
‫מספר קטלוגי‬
‫תכולה בליטר‬
‫לחץ נומינלי (בר – ‪)Mpa‬‬
‫מערכת חימום‬
‫‪11770‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪)17( 1‬‬
‫‪11774‬‬
‫‪11776‬‬
‫‪11771‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪)17( 1‬‬
‫‪)17( 1‬‬
‫‪)17( 1‬‬
‫מערכת ‪Blankwiderstand / IES‬‬
‫גוף התנגדות חשוף‬
‫התנגדות מים נדרשת ב‪11 C -‬‬
‫ב‪Ω cm-‬‬
‫‪≥ 1100‬‬
‫‪≥ 177‬‬
‫‪7‬‬
‫אספקת חשמל‬
‫‪2/PE~ 400‬‬
‫‪V‬‬
‫הספק נומינלי‬
‫‪MCX 6-220‬‬
‫‪≥ 177‬‬
‫‪MCX 6‬‬
‫‪≥ 177‬‬
‫‪1/N/PE ~ 220 220 ~/N/PE1‬‬
‫‪V – 240 V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪MCX 4‬‬
‫‪MCX 3‬‬
‫‪11773‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪)17( 1‬‬
‫‪≥ 1100‬‬
‫‪1/N/PE ~ 220 V – 240‬‬
‫‪V‬‬
‫‪6.5 kW‬‬
‫‪6.0 kW‬‬
‫‪5.7 kW‬‬
‫‪4.4 kW‬‬
‫‪3.5 kW‬‬
‫‪16 A‬‬
‫‪27 A‬‬
‫‪25 A‬‬
‫‪19 A‬‬
‫‪15 A‬‬
‫זרם נומינלי‬
‫‪35 °C – 38 °C – 45 °C‬‬
‫בחירת טמפרטורה‬
‫הגדרות טמפרטורה ‪ -‬מפעל‬
‫‪38 °C‬‬
‫‪38 °C‬‬
‫‪38 °C‬‬
‫‪38 °C‬‬
‫‪38 °C‬‬
‫טמפרטורת כניסה מקסימלית‬
‫‪70 °C‬‬
‫‪70 °C‬‬
‫‪70 °C‬‬
‫‪70 °C‬‬
‫‪70 °C‬‬
‫הגדרת מפעל לזרימה ב‪ 3-‬בר‬
‫‪3.7 l/min‬‬
‫‪4.5 l/min‬‬
‫‪3.3 l/min‬‬
‫‪2.5 l/min‬‬
‫‪2.0 l/min‬‬
‫‪l/min 2.7‬‬
‫‪46 K‬‬
‫‪43 K‬‬
‫‪41 K‬‬
‫‪31 K‬‬
‫‪K 21‬‬
‫‪l/min 2.1‬‬
‫‪37 K‬‬
‫‪34 K‬‬
‫‪33 K‬‬
‫‪25 K‬‬
‫‪20 K‬‬
‫‪l/min 3.7‬‬
‫‪31 K‬‬
‫‪29 K‬‬
‫‪27 K‬‬
‫‪21 K‬‬
‫‪17 K‬‬
‫‪l/min 3.1‬‬
‫‪26 K‬‬
‫‪24 K‬‬
‫‪23 K‬‬
‫‪18 K‬‬
‫‪14 K‬‬
‫‪l/min 4.7‬‬
‫‪23 K‬‬
‫‪21 K‬‬
‫‪20 K‬‬
‫‪16 K‬‬
‫‪12 K‬‬
‫עוצמת זרם נדרש להדלקה (ליטר‪/‬דקה)‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.2‬‬
‫עוצמת זרם נדרש לכיבוי (ליטר‪/‬דקה)‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫כ‪ 1.1 -‬ק"ג‬
‫‪2.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫עליית טמפרטורה מקסימלית‬
‫‪)1‬‬
‫בהספק וקצב זרימה של‪...‬‬
‫‪)2 2‬‬
‫מידת כבל מינימלית מ"מ‬
‫משקל כאשר מלא במים‬
‫‪ 1.0 × 11.6 × 13.1‬ס"מ‬
‫‪I‬‬
‫מידות (ג\ר\ע)‬
‫סיווג הגנה לפי ‪VDE‬‬
‫סוג הגנה לפי ‪VDE‬‬
‫‪IP 25‬‬
‫‪ )1‬עליית טמפרטורה (קלוין) ‪ +‬טמפרטורת מים קרים = טמפרטורה מקסימלית של מים חמים (‪≤ 70 °C )°C‬‬
‫‪ )2‬גודל הכבל חייב להיות מתחת ל‪ 4-‬מ"מ‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .6‬התקנה אופיינית‬
‫התקנה פתוחה עם ברז מיוחד‬
‫התקן ווסת זרם‬
‫‪9‬‬
‫כבל חשמל לחיבור לרשת‬
‫החשמל (קצר במידת הצורך‬
‫שסתום זוית ‪G 3/8‬‬
‫מידות במ"מ‬
‫‪ .6‬התקנה אופיינית‬
‫התקנה סגורה (יציאה סגורה) עם ברז למתקנים תחת לחץ‬
‫‪17‬‬
‫התקן ווסת זרם‬
‫כבל חשמל לחיבור לרשת‬
‫החשמל (קצר במידת הצורך‬
‫שסתום זוית ‪G 3/8‬‬
‫מידות במ"מ‬
‫‪ .7‬יש להקפיד על הדברים הבאים‬
‫המחמם מותקן כפי שניתן לראות בתמונה בקרבה מיידית לברז‪ ,‬בחדר חופשי מכפור‪.‬‬
‫אנו ערבים לפעולה ללא בעיה רק עם נעשה שימוש בחיבורים ואביזרים של ‪.CLAGE‬‬
‫בעת ההתקנה יש לשים לב לדברים הבאים‪:‬‬
‫‪11‬‬
‫‪‬‬
‫ההתקנה חייבת לעמוד בכל התקנות הקבועות בחוק‪ ,‬וכמו כן באלה של חברות החשמל והמים‬
‫המקומיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש לבדוק את הנתונים הטכניים והמידע על לוחית הזיהוי תחת הכיסוי (ראה הסרת הכיסוי בעמ'‬
‫‪.)11‬‬
‫‪‬‬
‫ודא שחומרי האריזה הוסרו מכל האביזרים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש להבטיח גישה נוחה למכשיר בכל עת‪ .‬יש להתקין ברז סגירה חיצוני‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש לשטוף היטב את צינורות המים לפני חיבור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פעולה אופטימלית מובטחת בלחץ זרימת מים של ‪ 7.2-7.4‬מגפ"ס (‪ 2-4‬בר)‪.‬אין לחשוף את‬
‫המכשיר ללחץ העולה על ‪1‬מגפ"ס (‪ 17‬בר)‪.‬‬
‫הודעה חשובה להתקנות סגורות‪:‬‬
‫אם נדרש שסתום אל‪-‬חזור בהתקנה יש להתקין אותו על קו יציאת‬
‫מים החמים לאחר מחמם המים המיידי‪ .‬אין להתקין שסתום אל‪-‬‬
‫חזור בקו הכניסה הקרה לפני המכשיר!‬
‫‪12‬‬
‫‪ 8‬צינורות חיבור גמישים‬
‫הנחיות להתקנה‬
‫צינור ‪DN‬‬
‫‪ 8‬מ"מ‬
‫‪ D‬חיצוני‬
‫‪ 12‬מ"מ‬
‫‪PN‬‬
‫‪ 20‬בר‬
‫‪ R‬מינימלי‬
‫‪ 27‬מ"מ‬
‫ודא השוואת פוטנציאלים מספקת‪.‬‬
‫יש לשמור על רדיוס הכיפוף המותר ‪ 20 = Rmin‬מ"מ בכל עת‪ ,‬לרבות במהלך הובלה והרכבה וכן‬
‫בעת ההתקנה‪ .‬אם אין אפשרות לשמור על רדיוס הכיפוף המינימאלי יש להשתמש בשיטת התקנה‬
‫שונה או לבחור בצינור מתאים‪.‬‬
‫אנא עיין בטבלה לאורך המינימאלי‪:‬‬
‫‪L min L min α = 90° L min α = 180° L min α = 360°‬‬
‫‪60 mm‬‬
‫‪140 mm‬‬
‫‪180 mm‬‬
‫‪260 mm‬‬
‫נכון‬
‫‪‬‬
‫להתקנה מעוקלת‪ ,‬אורך הצינור הזמין צריך להיות מספיק כדי ליצור לולאה פתוחה‪ ,‬אחרת הצינור‬
‫יהיה מפותל במפרקים וייהרס‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אורך הצינור עשוי להשתנות מעט בשל ההשפעות של לחץ או חום‪ .‬לכן בהתקנה ישרה יש צורך‬
‫להביא זאת בחשבון כדי לפצות על שינויים באורך הצינור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אין לסובב או לפתל את החיבור הגמיש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ודא שהצינור אינו מתוח על ידי מתיחה חיצונית או כוחות דחיסה בזמן ההרכבה או בעת‬
‫השימוש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אין להדק חיבורים קשיחים (הברגה חיצונית) לאחר חיבור המחבר השני‪ ,‬שכן זה יגרום לפיתול‬
‫ועלול לגרום נזק לצינור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באחריות מתקין הצינור ללוודא חיבור הדוק‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המתקין צריך לבדוק את כל האטמים המסופקים עם הצינור כדי לוודא שהם מתאימים‪ ,‬שכן יצרן‬
‫הצינור אינו מודע לגיאומטריה של אביזרי החיבור‪.‬‬
‫חיצוני‬
‫לא נכון‬
‫נכון‬
‫נכון‬
‫כיפוף צינור‬
‫לא נכון‬
‫נכון‬
‫‪13‬‬
‫‪ 9‬התקנת המתקן‬
‫‪.a‬‬
‫‪.b‬‬
‫‪.c‬‬
‫‪.d‬‬
‫‪.e‬‬
‫‪‬‬
‫התקן את המכשיר עם מחברי המים בכיוון אנכי כלפי מעלה לחיבור ישיר לברז הסניטרי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אבטח את תושבת הקיר לקיר באמצעות ברגים ודיבלים מתאימים (איור ‪.)1‬‬
‫‪‬‬
‫מקם את המכשיר על תושבת הקיר והכנס אותו למקום (איור ‪ .)6‬המכשיר יכול להיות מופעל רק‬
‫אם הוא הוכנס כראוי לתוך תושבת הקיר!‬
‫‪‬‬
‫חיבור ברז (איור ‪ :)0‬כניסת מים קרים (כחול) ויציאת מים חמים (אדום) מסומנים על לוחית הזיהוי‬
‫(מתחת למכסה לוחית הזיהוי)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חבר את הצינור או הצינורית המתאימים של הברז הסניטרי ליציאת המים החמים המסומנת‬
‫באדום‪ .‬הימנע מכל סוג של הפעלת לחץ מכאני על המכשיר‪ ,‬למשל על ידי צינורות מים וכו'‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לאחר ההתקנה‪ ,‬בדוק היטב את כל החיבורים לדליפות ותקן במידת צורך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫על מנת לקבל את זרם המים אופטימלי בספיקות נמוכות‪ ,‬הכנס תמיד את ווסת הזרם לשרוול של‬
‫הברז‪ .‬הכנסה זו מתאימה לשרוולים זמינים מסחרית עם הברגה של ‪ M 22‬או ‪. M24‬‬
‫אטם‬
‫מסנן‬
‫מחבר מים קרים (כניסה)‬
‫מחבר מים חמים (יציאה)‬
‫מכסה לוחית זיהוי‬
‫‪14‬‬
‫הסרת המכשיר מתושבת הקיר‬
‫הכנס את קצה המברג הרחב בחיבור המשתלב בין מחברי המים עד שיעצור ולחץ אותו מעט כלפי‬
‫מעלה (‪ ,)1‬הטה את המכשיר קדימה בזוית של עד ‪ )2( 11°‬והסר אותו כלפי מעלה (‪.)3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 11‬חיבורים חשמליים‬
‫‪‬‬
‫לפני חיבור למתח חשמלי‪ ,‬מלא את המכשיר לחלוטין במים באמצעות פתיחה וסגירה של ברז‬
‫המים החמים שוב ושוב מספר פעמים‪ .‬גוף החימום עשוי להינזק אם דבר זה לא ייעשה באופן‬
‫זה!‬
‫‪‬‬
‫לפני החיבור לחשמל בדוק שאספקת החשמל כבויה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ה‪ 3.1( MCX 3-‬ק"ו) עשוי להיות מסופק עם כבל חשמל ותקע הארקה מהמפעל‪ .‬אנא ודא שכבל‬
‫ההזנה המוביל לשקע תקע ההארקה הוא במידה המתאימה‪ ,‬ושהשקע מחובר למוליך‪ .‬התקע‬
‫חייב להיות נגיש באופן חופשי‪ .‬כדי למנוע כל סכנה‪ ,‬במקרה של פגם כבל החשמל צריך להיות‬
‫מוחלף על ידי מחלקת שירות הלקוחות או חשמלאי מורשה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כבל החשמל של כל דגמי ‪ MCX‬האחרים חייב להיות מחובר באופן קבוע דרך תיבת חיבור‪ ,‬כפי‬
‫שמוצג בתרשים המעגל (ראה איור ‪ .)9‬מוליך ההארקה חייב להיות מחובר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ממסר פחת תואם ‪ IEC‬עם מפתח של לפחות ‪ 3‬מ"מ לכל קוטב חייב להיות מותקן בצד חיבור‬
‫החשמל לרשת של תיבת החיבור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חתך החיווט צריך להיות מותאם היטב לעוצמת החשמל‪ .‬כדי להגן על המכשיר יש להתקין נתיך‬
‫המיועד לזרם התואם את הזרם הנקוב של המכשיר‪.‬‬
‫תרשים המעגל‬
‫‪ .1‬ווסת אלקטרוני‬
‫‪ .2‬גוף חימום‬
‫‪ .3‬מנתק בטיחות תרמי‬
‫‪16‬‬
‫‪ .11‬ניקוז האויר‬
‫יש לנקז את האוויר מהמתקן לפני השימוש הראשון כדי למנוע נזק למכשיר‪ .‬בכל פעם שהמתקן‬
‫מרוקן (למשל בעת עבודה על מערכת האינסטלציה‪ ,‬כאשר יש חשש לקפיאה או לאחר תיקונים) ‪ ,‬יש‬
‫לנקז את האוויר מהמתקן לפני השימוש מחדש‪.‬‬
‫‪ .1‬נתק את מחמם המים המיידי מרשת החשמל ע"י ניתוק הנתיכים‪.‬‬
‫‪ .2‬פתח וסגור את ברז המים החמים מספר פעמים עד שלא יוצא יותר אוויר מהצינור‪ ,‬וכל האוויר‬
‫יצא ממחמם המים‪.‬‬
‫‪ .3‬רק לאחר מכן חבר מחדש את אספקת החשמל של המתקן‪.‬‬
‫‪ .12‬הכנה להפעלה‬
‫אל תפעיל את החשמל בשלב זה!‬
‫‪ .1‬פתח את ברז המים חמים ואפשר למים לזרום עד שיוצאים מים צלולים ללא בועות אוויר‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל את מפסק הפחת כדי לחבר את אספקת החשמל‪ .‬לאחר עיכוב הדלקה קצר המים‬
‫יתחממו‪.‬‬
‫‪ .3‬קבע את טמפרטורת המים הרצויה והתאם את קצב זרימת מים אם למשל לא ניתן להגיע‬
‫לטמפרטורה הרצויה‪.‬‬
‫‪ .4‬הסבר את הפונקציות של המחמם למשתמש‪ ,‬ווודא שהוא יודע כיצד להשתמש בו‪ .‬מסור‬
‫למשתמש הוראות הפעלה אלה‪.‬‬
‫‪ .1‬השתמש בכרטיס הרישום לרישום במרכז השירות של החברה‪ ,‬או רשום את המכשיר באופן‬
‫מקוון באתר ‪.www. clage.com‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .13‬כיסוי לוחית הזיהוי‬
‫הסרת הכיסוי‬
‫לוחית הזיהוי ובורג הכיוון להגדרת קצב זרימה נמצאים תחת כיסוי זה‪.‬‬
‫‪ .1‬דחוף את הכיסוי בחלק המפוספס לכיוון תושבת הקיר‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ את המכסה מטה בפינות האחוריות עד שהקצה הקדמי מתרומם‪.‬‬
‫‪ .3‬הסר את הכיסוי על ידי משיכה קדימה‪.‬‬
‫כיסוי לוחית הזיהוי‬
‫בחלקו הפנימי של המכסה תמצא את השם של סוג‬
‫היישום (‪ ,)1‬המספר הסידורי (‪ )2‬ומספר הפריט (‪.)3‬‬
‫‪11‬‬
19
‫השבת הכיסוי‬
‫‪ .1‬דחוף את הכיסוי לכיוון תושבת הקיר מתחת לקצוות של חיבורי המים‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על הקצה הקדמי של הכיסוי כלפי מטה ודחוף אותו קדימה שוב מקצה האחורי עד שיכנס‬
‫באופן מתאים‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ .14‬כוונון זרם המים‬
‫הקטנת קצב הזרימה‪:‬‬
‫סיבוב בורג הכוונון עם כיוון השעון מקטין את קצב הזרימה‪ ,‬ובכך מאפשר טמפרטורת מים גבוהה‬
‫יותר‪.‬‬
‫הגדלת קצב הזרימה‪:‬‬
‫סיבוב בורג הכוונון כנגד כיוון השעון מגביר את קצב הזרימה‪ ,‬ובכך מקטין את טמפרטורת המים‬
‫האפשרית‪.‬‬
‫העלאת‬
‫הטמפרטורה‬
‫‪21‬‬
‫זרימה‬
‫כיוון‬
‫‪ .15‬אופן השימוש‬
‫כיוון הטמפרטורה‬
‫מקש המגע‬
‫מאפשר לך לבחור אחת משלוש טמפרטורות מוגדרות מראש‪ .‬כל לחיצה על‬
‫המקש מגדירה את הטמפרטורה לרמה הבאה‪31 °C :‬‬
‫‪31 °C‬‬
‫‪( 41 °C‬מקסימום)‪.‬‬
‫מתחילה את המחזור כולו שוב‪ .‬הטמפרטורה שנבחרה מצוינת על‬
‫לחיצה נוספת על המקש‬
‫ידי אחת משלוש נוריות ה‪ LED-‬הצבעוניות‪.‬‬
‫נעילת מקשים ונעילת טמפרטורה‬
‫ניתן לנעול את הגדרת הטמפרטורה שנבחרה מפני שינוי לא רצוי‪ .‬במצב זה לא ניתן לשנות את‬
‫הטמפרטורה על ידי לחיצה אחת בלבד על המקש‪.‬‬
‫הפעלת נעילת מקשים ‪ /‬ביטול נעילת מקשים‪:‬‬
‫לחץ על מקש המגע למשך כ‪ 1-‬שניות עד שנורית ה‪ LED-‬הפעילה כבתה‪ ,‬ואז שחרר את המקש‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .16‬הפעלה ‪ /‬כיבוי של ‪ LED‬במצב המתנה (‪)standby‬‬
‫ללוח הבקרה יש תכונת חיסכון באנרגיה‪ ,‬המכבה את נורית ה‪ LED-‬הפעילה באופן אוטומטי ‪27‬‬
‫שניות לאחר הפעולה האחרונה (למשל פתיחת הברז או בחירת טמפרטורה)‪ .‬כדי לזהות את‬
‫ההגדרה שנבחרה בכל עת‪ ,‬ה‪ LED-‬יכול להיות מופעל באופן קבוע ופונקצית ההמתנה של ה‪LED -‬‬
‫תתבטל בהליך הבא‪:‬‬
‫‪‬‬
‫סגור את הברז (אין זרימת מים)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לחץ לחיצה ממושכת על מקש המגע למשך יותר מ‪ 0-‬שניות‪ .‬כאינדיקציה לפונקצית נעילת‬
‫המקשים‪ ,‬נורית ה‪ LED-‬תכבה לאחר ‪ 1‬שניות לכ‪ 1.1-‬שניות ותידלק שוב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המשך ללחוץ על המקש‪ ,‬ופתח את הברז‪ .‬הנורית תכבה לזמן קצר כאישור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כעת שחרר את מקש המגע וסגור את הברז‪.‬‬
‫אם הברז נפתח או לוחצים על מקש המגע במצב ההמתנה של ה‪( LED -‬נורית כבויה)‪ ,‬נורית ה‪LED-‬‬
‫האחרונה שהיתה פעילה נדלקת‪ ,‬אבל הגדרת הטמפרטורה לא תשתנה עדיין‪ .‬רק כאשר לוחצים‬
‫שוב‪ ,‬הגדרת הטמפרטורה תשתנה בהתאם ללחיצה‪.‬‬
‫ניתן להפעיל את פונקצית ההמתנה של ה‪ LED-‬שוב באותו האופן‪ .‬פונקציה זו נשמרת גם לאחר‬
‫הפסקת חשמל‪.‬‬
‫‪ .17‬ניקוי ותחזוקה‬
‫‪‬‬
‫יש לנקות את המתקן והאביזרים במטלית לחה בלבד‪ .‬אין להשתמש בחומרי ניקוי העלולים‬
‫לגרום לשריטות או חומרים וממיסים מבוססי כלור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש לשמור על אזור לוח הבקרה יבש!‬
‫‪‬‬
‫נקה את ווסת הזרם או ראש המקלחת (הקבוע או הידני) והחלף אותם לפי הצורך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫משקעים של לכלוך ואבנית בצנורות והמחמם ישפיעו על תפקוד המחמם‪ .‬אינדיקציות אופייניות‬
‫לכך הן קצב זרימה מופחת או זרימה רועשת‪ .‬במקרים כאלה המחמם צריך להיבדק ע"י טכנאי‬
‫ובמידת הצורך יש לנקות את המסנן בכניסת המים הקרים‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .18‬פתרון בעיות ושירות‬
‫הטבלה הבאה תסייע לך לאתר סיבות לבעיות אפשריות ולפתור אותן‪.‬‬
‫בעיה‬
‫סיבה‬
‫פתרון‬
‫אין זרימת מים‬
‫אספקת המים סגורה‬
‫פתח את ברז המים הראשי ואת שסתום הסגירה‬
‫מווסת הזרם אינו מותקן‬
‫התקן את מווסת הזרם המיוחד של ‪CLAGE‬‬
‫לחץ המים אינו מספיק‬
‫בדוק את לחץ המים‬
‫בדוק את כיוונון הזרימה‬
‫הסר לכלוך מהצינורות‪ ,‬שסתומים וברזים‪ ,‬בדוק את‬
‫הנתונים הטכניים‬
‫הסר לכלוך‪ ,‬הגבר את לחץ המים‪ ,‬סגור ברזים אחרים‪,‬‬
‫פתח את שסתום הסגירה עד הסוף‬
‫כוונן את זרימת המים‪ ,‬פתח את שסתום הסגירה‪ ,‬התקן‬
‫את ווסת הזרם המיוחד של ‪ ,CLAGE‬בדוק לחץ מים‬
‫הסר לכלוך מצינורות הכניסה והיציאה‬
‫זרימת המים נמוכה מהצפוי‬
‫לכלוך בצינורות‬
‫המחמם מכבה ומדליק את עצמו‬
‫לחץ המים משתנה‪ ,‬קצב‬
‫הזרימה נמוך מדי‬
‫לחץ המים אינו מספיק‬
‫המים נשארים קרים‬
‫לכלוך‬
‫מתח חשמל משתנה‬
‫בדוק את מתח החשמל‬
‫חיבורי המים מתערבבים‬
‫בדוק התקנה‬
‫טמפרטורת המים החמים נמוכה‬
‫מדי ונורית ה‪ LED-‬מהבהבת‬
‫באיטיות‬
‫אחת מנוריות ה‪ LED-‬מהבהבת‬
‫במהירות והמים נשארים קרים‬
‫קצב הזרימה גבוה מדי או‬
‫טמפרטורת הכניסה נמוכה‬
‫מדי‬
‫חיישן טמפרטורת המים‬
‫פגום‬
‫גוף החימום פגום‬
‫כוון את הזרם בברז‪ ,‬בשסתום או באמצעות בורג כוונון‬
‫הזרם (ראה ‪ .14‬כוונון זרם המים‪ ,‬עמ' ‪)21‬‬
‫החלף את חיישן טמפרטורת המים (טכנאי מוסמך)‬
‫כל נוריות ה‪ LED-‬מהבהבות‬
‫במהירות והמים מתחממים‬
‫כל נוריות ה‪ LED-‬מהבהבות‬
‫במהירות והמים מתחממים‬
‫נורית ה‪ LED-‬כובה לזמן קצר‬
‫לאחר לחיצה‬
‫יחידת הבקרה או הכבל שלה מקם מחדש את מחבר לוח הבקרה (טכנאי מוסמך)‬
‫פגומים‬
‫החלף את לוח הבקרה (טכנאי מוסמך)‬
‫התקשר לשירות‬
‫יחידת הכוח פגומה‬
‫טמפרטורת המים משתנה‬
‫נעילת המקשים פעילה‬
‫המקש לא נלחץ במרכזו‬
‫נורית ה‪ LED-‬מהבהבת לאחר‬
‫לחיצה על מקש‬
‫נוריות ה‪ LED-‬כבויות‬
‫החלף את חוף החימום (טכנאי מוסמך)‬
‫בטל את נעילת המקשים (ראה ‪ .11‬אופן השימוש‪,‬‬
‫עמ' ‪)22‬‬
‫הכיול של מקש המגע פעיל‬
‫על תיגע במקש למשך כ‪ 3-‬שניות (עד שנורית ה‪-‬‬
‫‪ LED‬חוזרת לפעולה נורמלית); להפעלה נכונה גע‬
‫במקש המגע במרכזו‬
‫מצב ההמתנה של ה‪LED -‬‬
‫פעיל‬
‫בדוק את ה‪ LED-‬באמצעות מגע במקש המגע‪.‬‬
‫אם אף אחת מהנוריות לא נדלקת‪ ,‬בדוק את הנתיך‬
‫במידה שאינך יכול לפתור את הבעיה באמצעות טבלה זו‪ ,‬אנא התקשר‪:‬‬
‫‪Phone: +49 (0) 4131 - 89 01- 40‬‬
‫‪CLAGE GmbH‬‬
‫‪Fax: +49 (0) 4131 - 89 01- 41‬‬
‫‪Central customer service‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫‪Pirolweg 1–5‬‬
‫‪Internet: www.clage.com‬‬
‫‪21330Lüneburg‬‬
‫‪Germany‬‬
‫אנו נמסור לך את השם והכתובת של חברת שירות לקוחות מוסמכת או שנתקן את המחמם בעצמנו‪.‬‬
‫במקרה האחרון‪ ,‬אנא שלח את המחמם (על חשבונך והסיכון שלך) עם פרטים של הבעיה ועותק של‬
‫חשבונית הקניה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫אזור הצפון‪:‬‬
‫יבואן ‪ -‬ש‪.‬א‪.‬ח‪.‬פ הנדסה בע"מ – ‪40-0011144‬‬
‫שרות והתקנות ‪ -‬היט‪-‬טק בע"מ – ‪40-0011188‬‬
‫אזור המרכז ‪:‬‬
‫שרות והתקנות ‪ -‬אורי אברהם – טלפון ‪454-5844081 :‬‬
‫אזור ירושלים ‪:‬‬
‫שרות והפצה – מרכז החימום – ‪48-4885500‬‬
‫י‪.‬י מיזוג אויר וחשמל ‪ -‬יוני ‪450-8811050‬‬
‫אביר שרותי חימום וקירור ‪ -‬קובי ‪ 454-4884148‬אלי ‪458-0000044‬‬
‫‪21‬‬

Similar documents