חישובי ספיקה בהידרנט

Comments

Transcription

חישובי ספיקה בהידרנט
‫בית הברז‬
‫תכנון פיקוח וביצוע שירותי אינסטלציה‬
‫חישוב כמות המים הזורמים בהידרנט‬
‫‪ * 34.60‬נצילות של יציאת המים מההידרנט = ‪D‬‬
‫‪ * D‬קוטר פנימי של יציאת ההידרנט בריבוע = ‪H‬‬
‫‪ * H * D‬שורש של לחץ דינמי שנמדד על צינור פיטו‬
‫התוצאה של הנוסחה היא ב ‪GPM‬‬
‫תוצאה זו משקפת הפעלה של הידרנט אחד בלבד בלחץ מלא ‪.‬‬
‫לחישוב של עבודה בלחץ מינימום של ‪ PSI 33‬כאשר כמה הידרנטים מופעלים על הקו במקביל ‪ .‬יש‬
‫נוסחה נוספת ‪.‬‬
‫דוגמא ‪:‬‬
‫לחץ דינמי שנמדד על צינור פיטו = ‪. PSI 63‬‬
‫קוטר הצינור הפנימי ביציאה של ההידרנט = ‪ 3.523‬צול‬
‫הנצילות של ההידרנט ‪3.4‬‬
‫‪36.697 = 3.4*34.60‬‬
‫‪6.1331 =3.11*3.11‬‬
‫‪579.1 =6.1331*36.697‬‬
‫‪GPM 5731 =7.76793*579.1‬‬
‫בית הברז התורמוס ‪ 7‬ראשון לציון‬
‫טלפקס‪ 30-4133059 :‬נייד‪ 313-6663663 :‬מנהל ‪ :‬אבי אנגל‬
‫בית הברז‬
‫תכנון פיקוח וביצוע שירותי אינסטלציה‬
‫קביעת נצילות של הידרנט‬
‫תשריט של קצה הידרנט כאשר החץ מייצג את הצד הפנימי ‪.‬‬
‫הדגם הראשון משמאל מייצג ‪3.4‬‬
‫שהם ‪ 43‬אחוז ‪.‬‬
‫הדגם האמצעי מייצג ‪ 3.6‬שהם ‪63‬‬
‫אחוז ‪.‬‬
‫הדגם הימני מייצג ‪ 3.7‬שהם ‪73‬‬
‫אחוז ‪.‬‬
‫הקבוע ‪38.97‬‬
‫הקבוע ‪ 34.60‬הוא קבוע הנובע מחוקי הפיזיקה ומביא בחשבון את מהירות הזרימה ‪,‬לחץ ‪ ,‬ונתונים‬
‫המרכיבים את התוצאה ל‪. GPM‬‬
‫בית הברז התורמוס ‪ 7‬ראשון לציון‬
‫טלפקס‪ 30-4133059 :‬נייד‪ 313-6663663 :‬מנהל ‪ :‬אבי אנגל‬
‫בית הברז‬
‫תכנון פיקוח וביצוע שירותי אינסטלציה‬
‫תהליך הבדיקה של הלחץ הדינמי כאשר מדובר בשימוש נרחב מהמערכת העירונית ‪.‬‬
‫א‪ .‬קבע את מספר ההידרנטים הפתוחים בהתחשב בכמויות המים הנדרשות למצב של שריפה ‪.‬‬
‫ב‪ .‬כאשר יש מצבי שריפה קשים מספר ההידרנטים הפתוחים עולה‬
‫ג‪ .‬יש לפתוח מספר הידרנטים בכדי להוריד את הלחץ הסטטי לפחות ב ‪ 53‬אחוז ‪.‬‬
‫ד‪ .‬אם נדרשת תוצאה מדויקת יותר יש להוריד את הלחץ הסטטי ב‪ 31‬אחוז בקרוב בהתחשב ברמת‬
‫המינימום הנדרשת ‪.‬‬
‫הכנות לבדיקה‬
‫בחר הידרנט קרוב אל המבנה ‪ ,‬ההידרנט חייב להיות כזה שנמצא על הקו ולא קצה קו ‪ .‬לאחר מכן‬
‫בחר את ההידרנט הבא אחריו על הקו העירוני הנבדק ‪ .‬שם יחובר צינור פיטו ‪.‬‬
‫תהליך הבדיקה‬
‫א‪ .‬מדידה של הלחץ הסטטי בהידרנט הראשון ‪ .‬על ידי שעון ‪ .‬יש לרשום את התוצאה ‪.‬‬
‫ב‪ .‬פותחים את המים בהידרנט הבא ומקבלים לחץ שיורי ‪ .‬הלחץ השיורי צריך ליפול ב ‪ 53‬אחוז ‪ .‬יש‬
‫לרשום את התוצאה ‪.‬‬
‫ג‪ .‬עוברים להידרנט השני ‪ ,‬שם מתבצעת הבדיקה עם צינור פיטו ‪ .‬התוצאה שתתקבל היא זו‬
‫המשמשת לקביעת כמות המים ב ‪ GPM‬לפי הנוסחה שלנו מלמעלה ‪.‬‬
‫בית הברז התורמוס ‪ 7‬ראשון לציון‬
‫טלפקס‪ 30-4133059 :‬נייד‪ 313-6663663 :‬מנהל ‪ :‬אבי אנגל‬
‫בית הברז‬
‫תכנון פיקוח וביצוע שירותי אינסטלציה‬
‫דוגמא‬
‫קוטר פנימי של הידרנט ‪"3‬‬
‫לחץ סטטי בהידרנט = ‪PSI 63‬‬
‫לחץ שיורי = ‪PSI 13‬‬
‫בהידרנט הבא ‪ ,‬לחץ בבדיקה עם צינור פיטו = ‪PSI 91‬‬
‫נתחיל בקביעת הספיקה בהידרנט השני ‪ ( ,‬זה שבדקנו עם צינור פיטו ) ‪.‬‬
‫‪36.697 = 3.4*34.60‬‬
‫‪9 = 3*3‬‬
‫‪537.066 = 9 * 36.697‬‬
‫‪GPM 337 = 6.736*537.066‬‬
‫המשך התהליך לקביעת סך ספיקה קיימת בקו‬
‫ההידרנט הציג לחץ סטטי של ‪ , PSI 63‬אנו נחשב לפי לחץ של ‪ PSI 33 . PSI 33‬הוא לחץ מינימלי‬
‫שמתחתיו נסכן את הקווים בלחץ שלילי שיגרום להצלבה וזיהום הקווים ‪.‬‬
‫נחשב ‪ :‬לחץ סטטי ‪ -‬לחץ מינימלי = ‪A‬‬
‫‪PSI 63 = 63-33‬‬
‫ניקח את הנתון שקיבלנו ונצליב בטבלה מול עמודה ‪ 3.19‬ונקבל ערך ‪ .‬במקרה שלנו ‪4.53 =63‬‬
‫בית הברז התורמוס ‪ 7‬ראשון לציון‬
‫טלפקס‪ 30-4133059 :‬נייד‪ 313-6663663 :‬מנהל ‪ :‬אבי אנגל‬
‫בית הברז‬
‫תכנון פיקוח וביצוע שירותי אינסטלציה‬
‫שלב שני ‪:‬‬
‫נחשב את ההפרש בין הלחץ הסטטי ללחץ השיורי ‪.‬‬
‫‪PSI 03 = 63-13‬‬
‫נחפש את היחס הנתון בטבלה לפי ‪ 03‬מול ‪ 3.19‬ונקבל ‪6.36‬‬
‫שלב שלישי ‪:‬‬
‫נחלק את התוצאה הראשונה בשנייה ‪5.9133343 = 4.5326.36‬‬
‫שלב רביעי ‪ :‬ספיקה מקס בקו‬
‫הכפל את הספיקה משלב ראשון עם ‪ GPM 5701 = 5.9133343 * 733 = 5.9133343‬ב ‪PSI 37‬‬
‫בית הברז התורמוס ‪ 7‬ראשון לציון‬
‫טלפקס‪ 30-4133059 :‬נייד‪ 313-6663663 :‬מנהל ‪ :‬אבי אנגל‬
‫בית הברז‬
‫תכנון פיקוח וביצוע שירותי אינסטלציה‬
‫סך הכול ספיקה במערכת‬
‫א‪ .‬הספיקה שמדדנו בהידרנט בודד היא = ‪GPM 733‬‬
‫ב‪ .‬סך הכול ספיקה מקס בקו ב לחץ של ‪GPM 5391 = PSI 33‬‬
‫ג‪ .‬הספיקה להידרנט בלחץ ‪GPM 731 = 733 -5391 = PSI 33‬‬
‫המרה לקוב שעה ‪ 70.63 -‬קוב שעה ספיקה מקס בהידרנט ‪ 3‬צול בלחץ סטטי של ‪ 1.13‬בר ולחץ‬
‫שיורי של ‪ 0.91‬בר ‪.‬‬
‫ביבליוגרפיה‬
‫‪‬‬
‫‪City of South Salt Lake Fire Marshal Regulations for Water Based Fire Protection and‬‬
‫‪Water Supply Systems oct 2012‬‬
‫‪‬‬
‫‪international fire code 2006‬‬
‫אזהרה ‪ -‬החומר המופיע בנייר עבודה זה משמש את בית הברז בלבד וכל העושה בו‬
‫שימוש עושה זאת על דעתו בלבד ‪.‬‬
‫בית הברז התורמוס ‪ 7‬ראשון לציון‬
‫טלפקס‪ 30-4133059 :‬נייד‪ 313-6663663 :‬מנהל ‪ :‬אבי אנגל‬

Similar documents