מחירון_פורמט רחב_פיגמנט

Transcription

מחירון_פורמט רחב_פיגמנט
‫מחירון פורמט רחב פיגמנט‬
‫מחיר‬
‫למ“ר‬
‫אומנות‬
‫פוטו‬
‫שם המוצר‬
‫גליל נייר פוטו גלוסי ∞‪ ±π‬גר‘ רוחב ‪ ±µ≤Æ¥ ¨±≤∑ ¨±∞∂Æ∑ ¨π±Æ¥‬ס“מ ∞∂ מטר ≤“‬
‫גליל נייר פוטו סאטן ∞‪ ±π‬גר‘ רוחב ‪ ±∞∂Æ∑ ¨π±Æ¥‬ס“מ ∞∂ מטר ≤“‬
‫גליל נייר פוטו גלוסי ∞‪ ≤µ‬גר‘ רוחב ‪ ±∞∂Æ∑ ¨π±Æ¥ ¨∂±‬ס“מ ‪ ¥µ‬מטר ≤“‬
‫גליל נייר פוטו לוסטר ∞∑‪ ±‬גר‘ רוחב ‪ µ∞ ±≤∑ ¨±∞∂Æ∑ ¨π±Æ¥‬מטר ©≤“®‬
‫נייר פיינארט‬
‫נייר פיינארט‬
‫נייר פיינארט‬
‫נייר פיינארט‬
‫נייר פיינארט‬
‫נייר פיינארט‬
‫נייר פיינארט‬
‫נייר פיינארט‬
‫נייר פיינארט‬
‫נייר פיינארט‬
‫≤‪±‬‬
‫≤‪±‬‬
‫‪±¥‬‬
‫‪±¥‬‬
‫)"‪(44‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1118‬‬
‫‪' 190‬‬
‫דו“צ‬
‫‪ 15‬מטר )"‪(24‬‬
‫‪61‬‬
‫‪' 190‬‬
‫דו“צ‬
‫‪ 15 " 91.4‬מטר)"‪(36‬‬
‫‪190‬‬
‫דו“צ‬
‫‪ 15 " 1118‬מטר )"‪(44‬‬
‫‪' 255‬‬
‫חד צדדי‬
‫‪ 15 " 1524‬מטר )‪("61‬‬
‫‪' 255‬‬
‫חד צדדי‬
‫‪ 15 " 610‬מטר )‪("24‬‬
‫‪' 255‬‬
‫חד צדדי‬
‫‪ 15 " 914‬מטר )‪(" 36‬‬
‫‪' 255‬‬
‫חד צדדי‬
‫‪100% " 610‬‬
‫‪' 300‬‬
‫‪ 15‬מטר )‪ ("24‬ללא טקסטורה‬
‫‪ 15‬מטר )‪ ("44‬ללא טקסטורה‬
‫‪100% " 1118‬‬
‫‪' 300‬‬
‫‪ 15‬מטר )‪ ("36‬ללא טקסטורה‬
‫‪100% " 91.4‬‬
‫‪' 300‬‬
‫‪550‬‬
‫‪300‬‬
‫‪450‬‬
‫‪927‬‬
‫‪1,260‬‬
‫‪500‬‬
‫‪755‬‬
‫‪640‬‬
‫‪1174‬‬
‫‪960‬‬
‫‪1330‬‬
‫קנבס‬
‫גליל נייר פיינארט פוטו לבן ∞∞≥ גר‘ רוחב ‪ ±µ≤¥‬ס“מ •∞∞‪ ±‬כותנה ‪ ±µ‬מטר ©‪ ®“∂±‬ללא טקסטורה‬
‫גלילי קנבס ∞‪ ≥µ‬גרם¨ תוצרת שוויץ¨ רוחבים∫ ≤‪ ±≤ ±µ≤Æ¥ ¨±≤∑ ¨±±±Æ∏ ¨±∞∂Æ∑ ¨π±Æ¥ ¨∂± ¨¥≥Æ‬מטר ≤“‬
‫גלילי קנבס ∞‪ ≥¥‬גרם לונדון¨ תוצרת איטליה¨ רוחבים∫ ‪ ≤µ ±µ≤Æ¥ ¨±±±Æ∏ ¨π±Æ¥ ¨∂±‬מטר ≤“‬
‫לא קריע ‪180‬‬
‫לא קריע ‪180‬‬
‫לא קריע ‪180‬‬
‫גימורים‬
‫פרסום והדמיה‬
‫מדיה‬
‫‪ 30 " 106.7‬מטר )"‪(2‬‬
‫‪ 30 " 91.4‬מטר)"‪(2‬‬
‫‪ 30 " 127‬מטר)"‪(2‬‬
‫מחיר‬
‫לגליל‬
‫‪≥µ‬‬
‫∞≥‬
‫‪640‬‬
‫‪550‬‬
‫‪762‬‬
‫גליל מדבקה ויניל מט ∞∏≤ מיקרון רוחב ∑‪ ±∞∂Æ‬ס“מ ∞≥ מ“ר )"‪(2‬‬
‫‪910‬‬
‫גליל בד לבן טקסט באנר ‪ ±≥µ‬גרם¨ •∞∞‪ ±‬סינטטי¨ רוחב ‪ ¥µ ¨π±Æ¥‬מטר )"‪(2‬‬
‫גליל בד לבן טקסט באנר ‪ ±≥µ‬גרם¨ •∞∞‪ ±‬סינטטי¨ רוחב ∏‪ ¥µ ¨±±±Æ‬מטר )"‪(2‬‬
‫‪678‬‬
‫‪830‬‬
‫גליל פוליאסטר שקוף ספיריט פילם ∞≥‪ ±‬מיקרון¨ רוחב ‪ ≥∞Ƶ ¨π±Æ¥‬מטר )"‪(2‬‬
‫גליל פוליאסטר שקוף ספיריט פילם ∞≥‪ ±‬מיקרון¨ רוחב ∏‪ ≥∞Ƶ ¨±±±Æ‬מטר )"‪(2‬‬
‫‪1070‬‬
‫‪1350‬‬
‫גלילי נייר זוהר פוספור פלורסנט צהוב ‪ πµ‬גר‘¨ ‪ π±Æ¥‬ס“מ¨ ∞‪ π‬מטר ©≥“®‬
‫∞≤≥‬
‫גליל נייר לבן מלוטש ∞‪ π‬גרם¨ ‪ π±Æ¥‬ס“מ ‪ π±‬מטר‬
‫גליל נייר לבן מלוטש ∞‪ π‬גרם¨ ∑‪ ±∞∂Æ‬ס“מ ‪ π±‬מטר‬
‫גליל נייר לבן ∞∑‪ ±‬גרם¨ ‪ π±Æ¥‬ס“מ ∞‪ µ‬מטר‬
‫∞≤‪±‬‬
‫∞≥‪±‬‬
‫∞∏‬
‫למינציה חמה ≤≥ מיקרון¨ ∞∞≥ מטר¨ בגדלים ∞‪±¥∞∞ ¨±≤∏∞ ¨±∞¥‬‬
‫למינציה חמה ‪ ∑µ‬מיקרון¨ ∞‪ ±µ‬מטר¨ בגדלים ∞‪±¥∞∞ ¨±≤∏∞ ¨±∞¥‬‬
‫∞‪±Æ±‬‬
‫∞∑‪±Æ‬‬
‫©קאפה ‪ µ‬מ‪¢‬מ בלי דבק ©בקרטון ‪≤µ‬‬
‫©קאפה ∞‪ ±‬מ‪¢‬מ בלי דבק ©בקרטון ‪±µ‬‬
‫©קאפה ‪ µ‬מ‪¢‬מ בלי דבק ©בקרטון ∞≤‬
‫©קאפה ∞‪ ±‬מ‪¢‬מ בלי דבק ©בקרטון ‪±µ‬‬
‫©קאפה ‪ µ‬מ‪¢‬מ עם דבק ©בקרטון ‪≤µ‬‬
‫©קאפה ∞‪ ±‬מ‪¢‬מ עם דבק ©בקרטון ‪±µ‬‬
‫∞∞‪∑∞ر‬‬
‫∞∞‪∑∞ر‬‬
‫‪±≤≤Ø≤¥¥‬‬
‫‪±≤≤Ø≤¥¥‬‬
‫∞∞‪∑∞ر‬‬
‫∞∞‪∑∞ر‬‬
‫≤‪ ±‬ליח‪ß‬‬
‫≤≤ ליח‪ß‬‬
‫∂∂ ליח‪ß‬‬
‫‪ ±±¥‬ליח‪ß‬‬
‫≤≤ ליח‪ß‬‬
‫∞≥ ליח‪ß‬‬
‫הנחה‬

Similar documents