מערכת בקרה IEC 62386 - האגודה הישראלית לתאורה

Transcription

מערכת בקרה IEC 62386 - האגודה הישראלית לתאורה
‫מערכת בקרה‬
‫‪IEC 62386‬‬
‫ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫האגודה הישראלית לתאורה‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫חשיבות הסטנדרטיזציה בתקשורת‬
‫תלות של הלקוח ליצרן‬
‫מוצר ספציפי‬
‫קושי בתחזוקה‬
‫כל יצרן מפתח‬
‫פרוטוקול משלו‬
‫קושי בחיבור‬
‫אביזר נוסף‬
‫העדר תקינה‬
‫קושי בהחלפת מוצר‬
‫שכשל‬
‫עלויות!!!‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪2‬‬
‫מה זה ‪?DALI‬‬
‫‪Digital Addressable Lighting Interface‬‬
‫‪ ‬ממשק תקשורת לתאורה עם כתובת דיגיטלית‬
‫‪ ‬פרוטוקול תקשורת המאפשר שליטה על גופי תאורה‪:‬‬
‫‪ ‬הדלקה וכיבוי‪,‬‬
‫‪ ‬עמעום‪,‬‬
‫‪ ‬חיווי תקלות‪,‬‬
‫‪ ‬מדידות מתחים‪ ,‬זרימות וכו'‪.‬‬
‫‪ ‬פרוטוקול תקשורת תחת תקינה בינלאומית ‪ IEC62386‬המאפשר תאימות בין הרכיבים!‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪3‬‬
‫מדוע צריך ‪?DALI‬‬
‫הממשק מאפשר‪:‬‬
‫‪ ‬שליטה על מערכת התאורה‬
‫‪ ‬יישום תקשורת בעלויות נמוכות יחסית למערכות תקשורת אחרות‬
‫‪ ‬יצירת סטנדרט ע"י קביעת פרוטוקול אחיד עבור כל סוג של מערכות תאורה‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪4‬‬
‫מדוע צריך ‪?DALI‬‬
‫עבודה תקינה במעגלים עם מוצרים מיצרנים שונים‬
‫התקנת מוצרים מיצרנים שונים‪:‬‬
‫‪ ‬מנטרלת את התלות ביצרן אחד‬
‫‪ ‬מאפשרת תחזוקה עתידית יעילה יותר‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪5‬‬
‫תקן ‪IEC62386‬‬
‫התקן מתחלק ל‪ 3-‬פרקים עיקריים‪:‬‬
‫‪ ‬חלק ‪ :101‬החלק החשמלי עבור תשתית ה‪DALI-‬‬
‫‪ ‬חלק ‪ :102‬הפרוטוקול הראשי של מערכת ה‪DALI-‬‬
‫‪ ‬חלק ‪ :201-208‬הגדרות ספציפיות עבור כל תחום במערכת התאורה (תאורה‬
‫פלואוריסנטית‪ ,‬תאורת חירום‪ ,‬משנקים אלקטרוניים‪ ,‬תאורת ‪ LED‬וכו')‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪6‬‬
‫תקן ‪ IEC62386‬חלקים ‪101-102‬‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪7‬‬
‫תקן ‪ IEC62386‬חלקים ‪201-208‬‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪8‬‬
‫תקן ‪ IEC62386‬חלק ‪101‬‬
‫מגדיר את הדרישות החשמליות מיחידות הקצה‪ ,‬לדוגמא‪:‬‬
‫‪ ‬שליטה עד ‪ 64‬כתובות )יחידות קצה)‬
‫‪ ‬שליטה עד ‪ 16‬כתובות של קבוצות‬
‫‪ ‬תקשורת דו כיוונית ללא קוטביות‬
‫‪ ‬קצב העברת המידע ‪1200bit/s‬‬
‫‪ ‬מפל מתח מרבי המותר על קו התקשורת ‪2‬ווט (עד ‪ 300‬מ')‬
‫‪ ‬בידוד חשמלי של ‪ 1500‬וולט לפחות בין כניסת התקשורת לבין חלקי המתח החי‬
‫‪ ‬הגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪9‬‬
‫תקן ‪ IEC62386‬חלק ‪101‬‬
‫‪ ‬מתחי סף של הדפקים החשמליים‬
‫‪ ‬זרם מרבי בקן התקשורת ‪250mA‬‬
‫‪ ‬זרם המתנה בקו התקשורת ‪2mA‬‬
‫‪ ‬קיבול חשמלי מרבי בקו התקשורת ‪1NF‬‬
‫‪ ‬השראות מרבית בקו התקשורת ‪1mH‬‬
‫‪ ‬התמגדות מרבית בקו התקשורת ‪8KΩ‬‬
‫‪ ‬מהירות השינויי בדפקים החשמליים‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪10‬‬
‫דוגמת מתחי התקשורת הנדרשים‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪11‬‬
‫דוגמת קצב התקשורת הנדרש‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪12‬‬
‫תקן ‪ IEC62386‬חלק ‪102‬‬
‫מגדיר את פרוטוקול התקשורת של כל מערכת התקשורת‬
‫הדיגיטלית (תוכנה)‪ ,‬לדוגמא‪:‬‬
‫‪ ‬פקודת הדלקה‬
‫‪ ‬פקודת כיבוי‬
‫‪ ‬פקודת קראית נתוני מתח‬
‫‪ ‬פקודת חיווי תקלות‬
‫‪ ‬פקודת עמעום‬
‫‪ ‬סה"כ ‪ 256‬פקודות מוגדרות‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪13‬‬
‫דוגמת אופיין פקודת עמעום‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪14‬‬
‫מה התשתית החשמלית הנדרשת?‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪15‬‬
‫התייחסות חוק החשמל‬
‫לערוב קווי התקשורת והחשמל‬
‫בתקנה ‪ 13‬לתקנות החשמל (התקנת מוליכים) נקבע‪:‬‬
‫‪ )1( ‬לא יותקנו בצינור אחד מוליכים בודדים המשמשים קווים או מעגלים שונים‬
‫‪ )2( ‬על אף האמור בתקנת המשנה (א)‪ ,‬ניתן להתקין בצינור אחד מוליכים המשמשים‬
‫קווים או מעגלים שונים המשולבים בפעולותם ובפיקוד שלהם‪ ,‬ובלבד שהקווים או‬
‫המעגלים מיועדים למערכות מיוחדות‪ ,‬לתאורה במקומות ציבוריים‪ ,‬או למנועים‬
‫ולציודם החשמלי‪.‬‬
‫‪ )3( ‬הותקנו מוליכים מבודדים בצינור אחד בהתאם להוראות תקנת משנה (ב)‪ ,‬יהיה‬
‫בידוד המוליכים מותאם למתח הגבוה ביותר של הקו או המעגל שבצינור המשותף‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪16‬‬
‫להבטחת פעולה תקינה של מערכת התאורה‬
‫והתקשורת יש לוודא כי המוצר‪:‬‬
‫‪ ‬מתאים לכל דרישות תקן ישראלי ‪ 20‬בחלק הרלוונטי‬
‫‪ ‬רשום ומאושר על ידי מכון ‪ DALI‬ומופיע באתר ‪www.dali-ag.org‬‬
‫‪ ‬סימון בסמליל ‪ DALI‬מותנה ‪:‬‬
‫‪ ‬בחברות במכון ‪ DALI‬שמתחדש מדי שנה‬
‫‪ ‬הצלחת כל הבדיקות החשמליות ופרוטוקול התקשורת‬
‫‪ ‬הבדיקות מתבצעות במעבדות שהוסמכו ע"י מכון ‪ DALI‬המחזיקות ברשותן‬
‫ציוד בדיקה ייעודי‪.‬‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪17‬‬
‫דוגמת רשימת מוצרים מאושרים‬
‫מאתר ‪DALI‬‬
‫‪www.dali-ag.org‬‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪18‬‬
‫מדוע צריך ‪?DALI‬‬
‫‪www.dali-ag.org‬‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪19‬‬
‫דוגמת רשימת מוצרים מאושרים‬
‫מאתר ‪DALI‬‬
‫‪www.dali-ag.org‬‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪IEC 62386‬‬
‫‪ 08‬נובמבר ‪14‬‬
‫האגודה הישראלית לתאורה ‪ -‬ד"ר אינה ניסנבאום‬
‫מערכת בקרה‬
‫(‪)20‬‬
‫‪21‬‬