הוראות התקנה והפעלה

Transcription

הוראות התקנה והפעלה
‫כללי‬
‫‪1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫על המדריך‬
‫מדריך זה מכיל את כל המידע הדרוש לגבי התקנה ותפעול של מתג מגע לתאורה ‪ -‬עמעם‬
‫מדגם ‪ VTouch‬מתוצרת ‪ .VITREA‬מטרת מדריך זה הינה להציג המתגים ולספק את המידע‬
‫הנדרש על מנת להתקין ולתפעל את המתגים באופן מיטבי‪.‬‬
‫הוראות התקנה‬
‫והפעלה‬
‫למתגי תאורה ‪ -‬עמעם מסוג‬
‫תאור‬
‫מק"ט‬
‫מפסק תאורה עמעם‪ ,400W ,‬מודול ‪3‬‬
‫‪VT-ME3-DM1-400W‬‬
‫‪1.2‬‬
‫מידע כללי‬
‫אנו בחברת ‪ VITREA‬משקיעים את מירב המאמצים בפיתוח טכנולוגי מהשורה הראשונה‪,‬‬
‫באיכות ובאמינות המוצרים ובעיצוב החדשני והיוקרתי‪ ,‬על מנת שאתה הלקוח תיהנה מחווית‬
‫קניה ושימוש במוצרינו לאורך שנים רבות ‪.‬‬
‫אנו מודים לך על שרכשת ממגוון מוצרינו ומאחלים לך חווית שימוש מהנה‪ .‬המוצר שרכשת‬
‫הינו מתחבר לרשת החשמל הפועלת במתח של ‪ 220‬וולט‪ .‬טרם ההתקנה‪ ,‬קרא בעיון את‬
‫הוראות הבטיחות ופעל לפיהן‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫תיאור המוצר‬
‫מתג המגע לעמעם נועד לעמעום נורת חשמל ‪ 220V‬ברמת הספק של עד ‪ . 400W‬כיבוי ‪,‬‬
‫הדלקה וכוונון עוצמת התאורה מתבצעות באמצעות לחיצות על מתג זכוכית המגע כמוסבר‬
‫בהמשך‪ .‬המתג הינו אלקטרוני וזוכר את רמת התאורה האחרונה גם בזמן הפסקת חשמל‪.‬‬
‫ניתן לכבות‪ ,‬להדליק ולכוון את עוצמת התאורה גם על ידי לחצנים חיצוניים )ממספר מקומות(‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫כל אחד ממכלולי המתגים מגיע בשתי אריזות הכוללים את הרכיבים הבאים‪:‬‬
‫מסמך זה על כל תכולתו מוגנים על ידי החוק לשמירת זכויות יוצרים הישראלי‬
‫וגם הבינלאומי וכן על ידי חוקים להגנה על פטנטים )היכן שנדרש(‪ .‬חל איסור‬
‫להעתיק או להפיץ בכל אמצעי כלשהו חלק או כל התוכן המופיע במדריך זה ללא‬
‫אישורה של חברת ‪ .VITREA‬אין לעשות כל שימוש אחר בחומר ללא אישור‬
‫מתאים מטעם חברת ‪.VITREA‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫‪1.5‬‬
‫•‬
‫מארז המכיל את מתג המגע ‪ ,VTouch‬הוראות ההתקנה וההפעלה ושני בורגי‬
‫חיבור‪.‬‬
‫•‬
‫מארז המכיל את זכוכית המגע למתג בצבע הנבחר כשהיא תואמת לגודל‪ ,‬מספר‬
‫וסוג לחצני ההפעלה‪.‬‬
‫סוגי המתגים‬
‫חברת ‪ VITREA‬משווקת מגוון רחב של מתגי מגע ‪ VTouch‬המתאימים לתפעול כל צרכני‬
‫החשמל הנמצאים בכל משרד ובית מגורים‪ .‬להלן סוגי המתגים השונים‪:‬‬
‫•‬
‫אוקטובר ‪2011‬‬
‫גרסה ‪A‬‬
‫‪2.1‬‬
‫•‬
‫מתגי מגע לתריסים‪.‬‬
‫•‬
‫מתגי מגע לדוד חשמלי‪.‬‬
‫•‬
‫מתגי מגע לפעמון דלת‪.‬‬
‫הערה‬
‫חוט בצבע כחול ‪) Natural -‬אפס( לא תמיד קיים בקופסת החשמל‬
‫אשר בקיר‪ .‬במקרה שהחוט לא קיים עבור לסעיף ‪.4‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫‪.4‬‬
‫חווט קו "אפס" )במידה ולא קיים( אל הקופסא מנקודת גישור קרובה‪ .‬ודא שקו האפס‬
‫שייך לאותו שדה של המעגל הנבחר‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫וודא שדפנות הקופסא ישרות והקופסא נקייה מגופים זרים ושאריות לכלוך‪.‬‬
‫החזק את המתג כך שחץ הסימון מופנה כלפי מעלה )ראה איור ‪.(2-1‬‬
‫חבר את חוטי הפאזה )חום ‪ (L‬והאפס )כחול ‪ (N‬לנקודות המסומנות על גבי המדבקה‬
‫בגב המתג כמתואר בסעיף ‪ 2.3‬והדק את הברגים היטב למקומם‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫חובה לקרוא את תוכן מדריך זה במלואו טרם התקנה והפעלה של מתגים חכמים מדגם‬
‫‪.VTouch‬‬
‫‪.2‬‬
‫התקנת מתגי המגע ‪ VTouch‬וכל עבודת חשמל אחרת לצורך ההתקנה יתבצעו על ידי‬
‫חשמלאי מוסמך בלבד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.3‬‬
‫יש להשתמש במתג מגע ‪ VTouch‬על פי ייעודו בלבד‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.4‬‬
‫טרם התקנת המתג‪ ,‬יש לוודא כי זרם החשמל מנותק על ידי כיבוי מתג הזרם הראשי‬
‫בלוח הנתיכים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫במידה ונדרש לבצע קידוח בקיר לצורך התקנה‪ ,‬יש להיזהר שלא לפגוע בחיווט החשמל‬
‫שעובר בקיר‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לאחר חיבור החיווט החשמלי למתג וטרם ההתקנה לקיר‪ ,‬יש לוודא כי כל החיבורים‬
‫מהודקים כראוי‪ .‬יש להשתמש במברג ראש שטוח מתאים‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אין להתקין את מתג המגע ‪ VTouch‬במקום לח או רטוב‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אין להשתמש במים או כל חומר ניקוי אחר להסרת לכלוך מהמתג‪ .‬ניתן לנקותו באמצעות‬
‫מטלית יבשה או מעט לחה בלבד‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫לידיעתך‪ ,‬חל איסור על חיבור שני מעגלים שונים בקופסת חיבור אחת‪.‬‬
‫אזהרה חמורה‬
‫אי ביצוע הוראות השימוש כלשונן עלול לגרום לפציעה חמורה‬
‫ואפילו למוות‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מתגי מגע לעמעם )‪.(DIMMER‬‬
‫ניתן למצוא מידע מפורט באתר החברה ‪.WWW.VITREA-SH.COM‬‬
‫הוראות התקנה והפעלה‬
‫‪2‬‬
‫מתגי מגע לתאורה‪.‬‬
‫מתגי מגע לתאורה עם ממסר צעד‪.‬‬
‫התקנה‬
‫‪.1‬‬
‫נתק את אספקת זרם החשמל הראשי בלוח הנתיכים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את המפסק הקיים שברצונך להחליפו )במקרה של התקנה חדשה‪ ,‬עבור לסעיף ‪.(3‬‬
‫‪.3‬‬
‫זהה וסמן את חוטי החשמל בקופסת החשמל אשר בקיר‪:‬‬
‫אזהרה‬
‫וודא כי חוטי הפאזה והאפס מחוברים למקומם כראוי ואינם‬
‫מוחלפים ביניהם‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫חבר את שאר חוטי החשמל לנקודות המסומנות על גבי המדבקה בגב המתג כמתואר‬
‫בסעיף ‪ 2.3‬והדק את הברגים היטב למקומם‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫וודא כי הספק הצריכה המרבי בכל נקודת יציאה לא יעלה על הערך המכסימלי המותר‬
‫)ראה פרק "מידע טכני" במדריך זה(‪.‬‬
‫‪ .10‬הכנס בזהירות את מכלול המתג המחווט לתוך קופסת החשמל אשר בקיר והדק אותה‬
‫למקומה באמצעות שני ברגים בצידי המתג )ראה איור ‪ .(2-1‬כוון את מכלול המתג למצב‬
‫אופקי עד כמה שניתן באמצעות בורגי החיבור‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אין להשתמש במברגה חשמלית לצורך התקנת מכלול המתג‪,‬‬
‫אלא במברג בלבד‪ .‬הפעלת כוח יתר על בורגי החיבור עלולה‬
‫לגרום נזק למתג ולפגוע באיכות ההתקנה‪.‬‬
‫‪ .11‬הוצא את זכוכית המגע מתוך האריזה‪.‬‬
‫‪ .12‬אחוז את הזכוכית בשתי הידיים ומקם את ארבעת המהדקים אל מול ארבעת החריצים‬
‫שבמתג המגע‪ .‬דחוף את הזכוכית כלפי המתג עד לנעילה מלאה )ישמע קליק(‬
‫•‬
‫חוט בצבע חום ‪) Line -‬הזנה(‪.‬‬
‫‪ .14‬חדש את אספקת זרם החשמל הראשי בלוח הנתיכים‪.‬‬
‫•‬
‫חוט בצבע כחול ‪) Natural -‬אפס(‪.‬‬
‫‪ .15‬בדוק את מכלול המתג לפעולה תקינה על ידי נגיעה עדינה בזכוכית המגע במיקומי‬
‫הלחצנים המסומנים‪ ,‬וודא כיבוי והדלקה תקינים של צרכן החשמל המחובר למתג‪.‬‬
‫הפעלת מתג תאורה ‪ -‬עמעם‬
‫‪2.4‬‬
‫כיבוי‪ ,‬הדלקה וכיוון עוצמת התאורה מתבצעים באמצעות שני לחצני מגע )‪ ( Up/Down‬בפנל‬
‫זכוכית המגע‪ ,‬וכן באמצעות זוג לחצנים המחובר מאחור למחברים ‪ U‬ו‪ .D -‬המתג שומר את‬
‫נתוני רמת התאורה גם במצב כבוי וגם בזמן הפסקת חשמל‪ .‬תיאור המתג באיור ‪.2-3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫איור ‪ .2-1‬התקנה טיפוסית של מתג תאורה ‪ -‬ממסר צעד‬
‫‪2.3‬‬
‫הפעלה מפנל זכוכית המגע‬
‫•‬
‫כיבוי והדלקה ‪ -‬לחיצה קצרה על כל אחד מלחצני המגע )עליון או תחתון( תכבה‬
‫או תדליק את נורת התאורה‪ .‬נוריות הלד הכתומות דולקות בשני הלחצנים כל‬
‫עוד נורת החשמל דולקת‪ ,‬וכבויות כל עוד נורת החשמל כבויה‪ .‬נורת החשמל‬
‫מגיעה למצב כבוי או דלוק בהדרגה )‪ .(Fading‬בהדלקת נורת החשמל‪ ,‬עוצמת‬
‫התאורה תגיע בדיוק לעוצמה שהייתה לפני הכיבוי בפעם האחרונה‪.‬‬
‫•‬
‫עמעום )‪ - (DIMMING‬לחיצה ארוכה על לחצן המגע העליון תגביר את עוצמת‬
‫התאורה כל עוד המתג לחוץ‪ .‬לחיצה ארוכה על לחצן המגע התחתון תנמיך את‬
‫עוצמת התאורה כל עוד המתג לחוץ‪.‬‬
‫הפעלה מלחצנים מרוחקים‬
‫•‬
‫כיבוי והדלקה ‪ -‬לחיצה קצרה על כל אחד מהלחצנים המחוברים ל‪ U -‬או ‪D‬‬
‫תגרום לחיבור פאזה למתג ואז לכיבוי או הדלקת נורת התאורה‪ .‬שתי נוריות‬
‫הלד הכתומות דולקות בפאנל הקדמי כל עוד נורת החשמל דולקת וכבויות כל‬
‫עוד נורת החשמל כבויה‪ .‬נורת החשמל מגיעה למצב כבוי או דלוק בהדרגה‬
‫)‪ .(Fading‬בהדלקת נורת החשמל‪ ,‬עוצמת התאורה תגיע בדיוק לעוצמה‬
‫שהייתה לפני הכיבוי בפעם האחרונה‪.‬‬
‫•‬
‫עמעום )‪ - (DIMMING‬לחיצה ארוכה על לחצן )‪ U (Up‬תגביר את עוצמת‬
‫התאורה כל עוד המתג לחוץ‪ .‬לחיצה ארוכה על לחצן )‪ L (Low‬תנמיך את‬
‫עוצמת התאורה כל עוד המתג לחוץ‪.‬‬
‫חיבורים חשמליים‬
‫איור ‪ 2-2‬מתאר את החיבורים החשמליים שנדרש לבצע בעת התקנת מתג מגע ‪ -‬עמעם‬
‫לתאורה ‪ .VTOUCH‬בכל התקנה יש לחבר את חוט הפאזה )חום( למחבר המסומן באות "‪"L‬‬
‫ואת חוט האפס )כחול( למחבר המסומן באות "‪ ."N‬יש לחבר את חוטי החשמל של המנורה‬
‫ליציאה המסומנת באות "‪ "L1‬כמתואר באיור ‪ .2-2‬כמו כן ניתן לכבות‪ ,‬להדליק ולכוון את‬
‫עוצמת התאורה גם באמצעות לחצנים חיצוניים )ממספר מקומות(‪.‬‬
‫לחצן מגע להגברת‬
‫עוצמת התאורה‬
‫לחצן מגע להחלשת‬
‫עוצמת התאורה‬
‫איור ‪ .2-3‬סכימת זכוכית המגע עבור מתג עמעם‬
‫איור ‪ .2-2‬דיאגראמת חיבורים למתג תאורה ‪ -‬עמעם‬
‫מידע טכני‬
‫‪3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4.1‬‬
‫מפרט טכני‬
‫להלן טבלת נתונים טכניים לגבי מתגי המגע ‪ VTouch‬לתאורה עמעם‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪230VAC/50Hz‬‬
‫‪<2W‬‬
‫‪0-40° C‬‬
‫‪400W‬‬
‫‪IP 40‬‬
‫הבעיה‬
‫מתג לא מגיב‬
‫ונוריות לא דולקות‬
‫מתג לא מגיב‬
‫ונוריות דולקות‬
‫מתג לא תמיד‬
‫מגיב כרצוי‬
‫הצהרת תאימות‬
‫•‬
‫בטיחות חשמל‪:‬‬
‫•‬
‫תאימות אלקטרומגנטית‪:‬‬
‫‪EMC: 2004/108/CE‬‬
‫הסיבה‬
‫אין הזנת מתח‬
‫א‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מתג מגיב אך אין‬
‫תאורה‬
‫אנו "חברת ויטראה – טכנולוגיות בית חכם בע"מ" מצהירים בזאת שמוצרי החברה עומדים‬
‫בתקני הבטיחות הבאים‪:‬‬
‫תקן אירופאי ‪EN 60669-2-1 ,EN 60669-1 -‬‬
‫תקן מכון התקנים הישראלי ‪ -‬תקן ‪ 33‬חלק ‪1‬‬
‫כללי‬
‫פרק זה מתאר בקצרה סיבות אופייניות לתקלות וכן את הדרך המהירה והקלה לפתרונן‪ .‬כמו‬
‫כן יוסבר כיצד לשמור על ניקיונו של המתג החכם ולתחזק אותו לצורך קבלת פעולה תקינה‬
‫לאורך זמן‪.‬‬
‫‪VTouch‬‬
‫‪Module 3/Dimmer‬‬
‫מתח הפעלה‬
‫צריכת הספק‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫עומס מרבי ביציאה‬
‫סוג הגנה‬
‫תחזוקה ותקלות‬
‫‪4.2‬‬
‫זכוכית לא מהודקת‬
‫למתג‬
‫זכוכית לא מהודקת‬
‫למתג‬
‫זכוכית לא נקייה‬
‫חיווט לא תקין‬
‫הפאזה והאפס מוחלפים‬
‫ביניהם‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פעולה מומלצת‬
‫בדוק אם יש הזנת מתח‬
‫וודא חיווט תקין לפאזה ולאפס‬
‫וודא שהזכוכית מהודקת למתג‬
‫האלקטרוני‬
‫וודא שהזכוכית מהודקת‬
‫נקה את הזכוכית במטלית לחה‬
‫ודא חיווט תקין‬
‫ודא שהפאזה והאפס לא‬
‫מוחלפים ביניהם‬
‫ניקוי ותחזוקה‬
‫•‬
‫במידת הצורך נקה את הזכוכית במטלית לחה בלבד‪.‬‬
‫•‬
‫במקרה של תקלה‪ ,‬פנה לחשמלאי מוסמך בלבד‪.‬‬
‫טל‪:‬‬
‫‪077-9236155‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫תמיכה‪[email protected] :‬‬
‫אתר‪:‬‬
‫‪www. vitrea-sh.com‬‬
‫‪073-7295578‬‬