3 - Vitrea

Transcription

3 - Vitrea
‫כללי‬
‫‪1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫על המדריך‬
‫מדריך זה מכיל את כל המידע הדרוש לגבי התקנה ותפעול של מתגי מגע לתאורה ‪ -‬ממסר‬
‫צעד מדגם ‪ VTouch‬מתוצרת ‪ .VITREA‬מטרת מדריך זה הינה להציג המתגים ולספק את‬
‫המידע הנדרש על מנת להתקין ולתפעל את המתגים באופן מיטבי‪.‬‬
‫הוראות התקנה‬
‫והפעלה‬
‫למתגי תאורה ‪ -‬ממסר צעד מסוג‬
‫תאור‬
‫מק"ט‬
‫מתג תאורה ‪ -‬ממסר צעד‪ ,‬מודול ‪3‬‬
‫‪VT-ME3-SR1-10A‬‬
‫שני מתגי תאורה ‪ -‬ממסר צעד‪ ,‬מודול ‪3‬‬
‫‪VT-ME3-SR2-10A‬‬
‫שלושה מתגי תאורה ‪ -‬ממסר צעד‪ ,‬מודול ‪3‬‬
‫‪VT-ME3-SR3-10A‬‬
‫ארבעה מתגי תאורה ‪ -‬ממסר צעד‪ ,‬מודול ‪4‬‬
‫‪VT-ME4-SR4-10A‬‬
‫‪1.2‬‬
‫מידע כללי‬
‫אנו בחברת ‪ VITREA‬משקיעים את מירב המאמצים בפיתוח טכנולוגי מהשורה הראשונה‪,‬‬
‫באיכות ובאמינות המוצרים ובעיצוב החדשני והיוקרתי‪ ,‬על מנת שאתה הלקוח תיהנה מחווית‬
‫קניה ושימוש במוצרינו לאורך שנים רבות ‪.‬‬
‫אנו מודים לך על שרכשת ממגוון מוצרינו ומאחלים לך חווית שימוש מהנה‪ .‬המוצר שרכשת‬
‫הינו מתחבר לרשת החשמל הפועלת במתח של ‪ 220‬וולט‪ .‬טרם ההתקנה‪ ,‬קרא בעיון את‬
‫הוראות הבטיחות ופעל לפיהן‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫תיאור המוצר‬
‫מתג תאורה ‪ -‬ממסר צעד הינו מתג מגע אלקטרוני המיועד להדלקה וכיבוי של תאורה בודדת‬
‫ממספר מתגים שונים וכתחליף למפסק מחלף או מצלב מכאני‪ .‬המתג יכול לכלול מפסק בודד‪,‬‬
‫שניים‪ ,‬שלשה )מודול ‪ (3‬או ארבעה )מודול ‪ (4‬מפסקים‪ .‬ניתן להשתמש במתג זה כמתג‬
‫תאורה רגיל )ללא הפעלת ממסר צעד(‪ .‬קיימת אפשרות לשנות באמצעות פעולות תכנות את‬
‫הייעוד של כל מתג ממפסק תאורה )‪ (TOGGLE‬ללחצן )‪ (PUSH BUTTON‬על פי הצורך‪,‬‬
‫כמוסבר בהמשך‪ .‬לכל מפסק יש נורית לד שדולקת כאשר המתג מופעל‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫כל אחד ממכלולי המתגים מגיע בשתי אריזות הכוללים את הרכיבים הבאים‪:‬‬
‫מסמך זה על כל תכולתו מוגנים על ידי החוק לשמירת זכויות יוצרים הישראלי‬
‫וגם הבינלאומי וכן על ידי חוקים להגנה על פטנטים )היכן שנדרש(‪ .‬חל איסור‬
‫להעתיק או להפיץ בכל אמצעי כלשהו חלק או כל התוכן המופיע במדריך זה ללא‬
‫אישורה של חברת ‪ .VITREA‬אין לעשות כל שימוש אחר בחומר ללא אישור‬
‫מתאים מטעם חברת ‪.VITREA‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫גרסה ‪A‬‬
‫חברת ‪ VITREA‬משווקת מגוון רחב של מתגי מגע ‪ VTouch‬המתאימים לתפעול כל צרכני‬
‫החשמל הנמצאים בכל משרד ובית מגורים‪ .‬להלן סוגי המתגים השונים‪:‬‬
‫•‬
‫מתגי מגע לתאורה‪.‬‬
‫•‬
‫מתגי מגע לתאורה עם ממסר צעד‪.‬‬
‫•‬
‫מתגי מגע לעמעם )‪.(DIMMER‬‬
‫•‬
‫מתגי מגע לתריסים‪.‬‬
‫•‬
‫מתגי מגע לדוד חשמלי‪.‬‬
‫•‬
‫מתגי מגע לפעמון דלת‪.‬‬
‫הערה‬
‫הוראות התקנה והפעלה‬
‫חוט בצבע כחול ‪) Natural -‬אפס( לא תמיד קיים בקופסת החשמל‬
‫אשר בקיר‪ .‬במקרה שהחוט לא קיים עבור לסעיף ‪.4‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫‪.4‬‬
‫חווט קו "אפס" )במידה ולא קיים( אל הקופסא מנקודת גישור קרובה‪ .‬ודא שקו האפס‬
‫שייך לאותו שדה של המעגל הנבחר‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫וודא שדפנות הקופסא ישרות והקופסא נקייה מגופים זרים ושאריות לכלוך‪.‬‬
‫החזק את המתג כך שחץ הסימון מופנה כלפי מעלה )ראה איור ‪.(2-1‬‬
‫חבר את חוטי הפאזה )חום ‪ (L‬והאפס )כחול ‪ (N‬לנקודות המסומנות על גבי המדבקה‬
‫בגב המתג כמתואר בסעיף ‪ 2.3‬והדק את הברגים היטב למקומם‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫חובה לקרוא את תוכן מדריך זה במלואו טרם התקנה והפעלה של מתגים חכמים מדגם‬
‫‪.VTouch‬‬
‫‪.2‬‬
‫התקנת מתגי המגע ‪ VTouch‬וכל עבודת חשמל אחרת לצורך ההתקנה יתבצעו על ידי‬
‫חשמלאי מוסמך בלבד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.3‬‬
‫יש להשתמש במתג מגע ‪ VTouch‬על פי ייעודו בלבד‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.4‬‬
‫טרם התקנת המתג‪ ,‬יש לוודא כי זרם החשמל מנותק על ידי כיבוי מתג הזרם הראשי‬
‫בלוח הנתיכים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫במידה ונדרש לבצע קידוח בקיר לצורך התקנה‪ ,‬יש להיזהר שלא לפגוע בחיווט החשמל‬
‫שעובר בקיר‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לאחר חיבור החיווט החשמלי למתג וטרם ההתקנה לקיר‪ ,‬יש לוודא כי כל החיבורים‬
‫מהודקים כראוי‪ .‬יש להשתמש במברג ראש שטוח מתאים‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אין להתקין את מתג המגע ‪ VTouch‬במקום לח או רטוב‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אין להשתמש במים או כל חומר ניקוי אחר להסרת לכלוך מהמתג‪ .‬ניתן לנקותו באמצעות‬
‫מטלית יבשה או מעט לחה בלבד‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫לידיעתך‪ ,‬חל איסור על חיבור שני מעגלים שונים בקופסת חיבור אחת‪.‬‬
‫אזהרה חמורה‬
‫אי ביצוע הוראות השימוש כלשונן עלול לגרום לפציעה חמורה‬
‫ואפילו למוות‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫•‬
‫מארז המכיל את זכוכית המגע למתג בצבע הנבחר כשהיא תואמת לגודל‪ ,‬מספר‬
‫וסוג לחצני ההפעלה‪.‬‬
‫סוגי המתגים‬
‫אוקטובר ‪2011‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪1.5‬‬
‫•‬
‫מארז המכיל את מתג המגע ‪ ,VTouch‬הוראות ההתקנה וההפעלה ושני בורגי‬
‫חיבור‪.‬‬
‫התקנה‬
‫‪.1‬‬
‫נתק את אספקת זרם החשמל הראשי בלוח הנתיכים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את המפסק הקיים שברצונך להחליפו )במקרה של התקנה חדשה‪ ,‬עבור לסעיף ‪.(3‬‬
‫‪.3‬‬
‫זהה וסמן את חוטי החשמל בקופסת החשמל אשר בקיר‪:‬‬
‫אזהרה‬
‫וודא כי חוטי הפאזה והאפס מחוברים למקומם כראוי ואינם‬
‫מוחלפים ביניהם‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫חבר את שאר חוטי החשמל לנקודות המסומנות על גבי המדבקה בגב המתג כמתואר‬
‫בסעיף ‪ 2.3‬והדק את הברגים היטב למקומם‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫וודא כי הספק הצריכה המרבי בכל נקודת יציאה לא יעלה על הערך המכסימלי המותר‬
‫)ראה פרק "מידע טכני" במדריך זה(‪.‬‬
‫‪ .10‬הכנס בזהירות את מכלול המתג המחווט לתוך קופסת החשמל אשר בקיר והדק אותה‬
‫למקומה באמצעות שני ברגים בצידי המתג )ראה איור ‪ .(2-1‬כוון את מכלול המתג למצב‬
‫אופקי עד כמה שניתן באמצעות בורגי החיבור‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אין להשתמש במברגה חשמלית לצורך התקנת מכלול המתג‪,‬‬
‫אלא במברג בלבד‪ .‬הפעלת כוח יתר על בורגי החיבור עלולה‬
‫לגרום נזק למתג ולפגוע באיכות ההתקנה‪.‬‬
‫‪ .11‬הוצא את זכוכית המגע מתוך האריזה‪.‬‬
‫‪ .12‬אחוז את הזכוכית בשתי הידיים ומקם את ארבעת המהדקים אל מול ארבעת החריצים‬
‫שבמתג המגע‪ .‬דחוף את הזכוכית כלפי המתג עד לנעילה מלאה )ישמע קליק(‬
‫•‬
‫חוט בצבע חום ‪) Line -‬הזנה(‪.‬‬
‫‪ .14‬חדש את אספקת זרם החשמל הראשי בלוח הנתיכים‪.‬‬
‫•‬
‫חוט בצבע כחול ‪) Natural -‬אפס(‪.‬‬
‫‪ .15‬בדוק את מכלול המתג לפעולה תקינה על ידי נגיעה עדינה בזכוכית המגע במיקומי‬
‫הלחצנים המסומנים‪ ,‬וודא כיבוי והדלקה תקינים של צרכן החשמל המחובר למתג‪.‬‬
‫הפעלת מתג תאורה ‪ -‬ממסר צעד‬
‫‪2.4‬‬
‫השימוש במתג תאורה ‪ -‬ממסר צעד מתבצע כאשר יש צורך בכיבוי והדלקה של נורת חשמל‬
‫אחת ממספר מפסקים שונים‪ .‬מתג תאורה ‪ -‬ממסר צעד מבטל למעשה את הצורך בשימוש‬
‫במפסק מחלף או מצלב מכאניים‪ ,‬המגבילים את מספר המפסקים השולטים על נורת החשמל‬
‫והתקנתם כרוכה בחיווט מסורבל‪ .‬מתג המגע ‪ VTOUCH‬מנצל את עובדת היותו מתג‬
‫אלקטרוני ובכך מפשט את חיווט ההתקנה ומאפשר התקנת מספר רב של מפסקים לשליטה‬
‫על נורת חשמל אחת‪.‬‬
‫לכל מפסק ממסר צעד ישנה יציאה "‪ "L‬אשר ממנה מתחברת פאזה לנורת החשמל‪ ,‬כמו בכל‬
‫מפסק תאורה ‪ VTOUCH‬רגיל‪ .‬מפסק ממסר הצעד פועל כמפסק )‪ .(TOGGLE‬יציאת )"‪("L‬‬
‫של שאר המפסקים האמורים לשלוט על נורת החשמל מחוברים לכניסה "‪ "S‬של המפסק‪,‬‬
‫ויתפקדו כלחצנים )‪ ,(BUTTON PUSH‬כך שכל לחיצה על הלחצן תזין פאזה לכניסה "‪ "S‬של‬
‫ממסר הצעד‪ .‬מפסק ממסר הצעד יכבה או ידליק את המנורה )המחוברת אליו( עם כל קבלה‬
‫רגעית של פאזה )שינוי מצב( בכניסה "‪."S‬‬
‫איור ‪ .2-1‬התקנה טיפוסית של מתג תאורה ‪ -‬ממסר צעד‬
‫‪2.3‬‬
‫חיבורים חשמליים‬
‫תכנות מתג תאורה ‪ -‬ממסר צעד‬
‫‪2.5‬‬
‫איור ‪ 2-2‬מתאר את החיבורים החשמליים )עבור מודול ‪ 3‬ומודול ‪ (4‬שנדרש לבצע בעת‬
‫התקנת מתג מגע ‪ -‬ממסר צעד לתאורה ‪ .VTOUCH‬בכל התקנה יש לחבר את חוט הפאזה‬
‫)חום( למחבר המסומן באות "‪ "L‬ואת חוט האפס )כחול( למחבר המסומן באות "‪."N‬‬
‫•‬
‫חיבורים בהתקנה רגילה )ללא ממסר צעד(‪ :‬יש לחבר את חוטי החשמל של‬
‫המנורות ליציאות המסומנות באותיות "‪) "L3" ,"L2" ,"L1‬מודול ‪ (3‬ו‪) "L4"-‬מודול‬
‫‪ (4‬בהתאמה‪ .‬הכניסות המסומנות באות "‪ "S‬אינן בשימוש‪.‬‬
‫•‬
‫חיבורים בהתקנה עם ממסר צעד‪ :‬בהתקנת ממסר צעד‪ ,‬המנורה תחובר‬
‫ליציאת מפסק ממסר הצעד באופן רגיל )"‪ "L1‬לדוגמא(‪ .‬יציאת מפסק נוסף‬
‫האמור להדליק ולכבות את המנורה תחובר לכניסה "‪ "S1‬של ממסר הצעד ותזין‬
‫פאזה בכל לחיצה‪ .‬בכל פעם שהמתג יזהה שינוי פאזה בכניסה "‪ ,"S‬המתג יכבה‬
‫או ידליק את המנורה בהתאם )שינוי מצב(‪ .‬יש לתכנת את המפסק הנוסף כך‬
‫שיפעל כ "לחצן" )‪ .(PUSH BUTTON‬ניתן לשרשר מספר רב של לחצנים אל‬
‫כניסת "‪ "S‬של ממסר הצעד‪ ,‬ולשלוט על כיבוי והדלקה של המנורה ממספר‬
‫לחצנים‪.‬‬
‫ניתן לתכנת את אופן פעולתו של כל מתג תאורה ‪ -‬ממסר צעד למצבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ - (On/Off) Toggle‬ברירת מחדל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪) Push Button‬לחצן(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪) OFF‬מצב עיוור ‪ -‬לא בשימוש(‪.‬‬
‫מידע מפורט בדבר תכנות המתגים ניתן להוריד מתוך אתר האינטרנט של ויטראה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫איור ‪ .2-3‬סכימת זכוכית המגע עבור מודול ‪4‬‬
‫איור ‪ .2-2‬דיאגראמת חיבורים למתגי תאורה ‪ -‬ממסר צעד עבור מודול ‪ 3‬ומודול ‪4‬‬
‫מידע טכני‬
‫‪3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4.1‬‬
‫מפרט טכני‬
‫להלן טבלת נתונים טכניים לגבי מתגי המגע ‪ VTouch‬השונים‪.‬‬
‫מתח הפעלה‬
‫צריכת הספק‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫צריכת עומס‬
‫מקסימאלית לכל יציאה‬
‫זרם ממסר‬
‫סוג הגנה‬
‫‪VTouch‬‬
‫‪Module 3/3 Buttons‬‬
‫‪VTouch‬‬
‫‪Module 4/4 Buttons‬‬
‫‪230VAC/50Hz‬‬
‫‪<2W‬‬
‫‪0-40° C‬‬
‫‪*2000W‬‬
‫‪230VAC/50Hz‬‬
‫‪<2W‬‬
‫‪0-40° C‬‬
‫‪*2000W‬‬
‫‪10A‬‬
‫‪IP 40‬‬
‫‪10A‬‬
‫‪IP 40‬‬
‫הבעיה‬
‫מתג לא מגיב‬
‫ונוריות לא דולקות‬
‫מתג לא מגיב‬
‫ונוריות דולקות‬
‫מתג לא תמיד‬
‫מגיב כרצוי‬
‫‪4.2‬‬
‫אנו "חברת ויטראה – טכנולוגיות בית חכם בע"מ" מצהירים בזאת שמוצרי החברה עומדים‬
‫בתקני הבטיחות הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫בטיחות חשמל‪:‬‬
‫•‬
‫תאימות אלקטרומגנטית‪:‬‬
‫תקן אירופאי ‪EN 60669-2-1 ,EN 60669-1 -‬‬
‫תקן מכון התקנים הישראלי ‪ -‬תקן ‪ 33‬חלק ‪1‬‬
‫הסיבה‬
‫אין הזנת מתח‬
‫א‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מתג מגיב אך אין‬
‫תאורה‬
‫עומס ההספק המקסימאלי המותר לכל היציאות יחדיו לא יעלה על ‪.3400W‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫כללי‬
‫פרק זה מתאר בקצרה סיבות אופייניות לתקלות וכן את הדרך המהירה והקלה לפתרונן‪ .‬כמו‬
‫כן יוסבר כיצד לשמור על ניקיונו של המתג החכם ולתחזק אותו לצורך קבלת פעולה תקינה‬
‫לאורך זמן‪.‬‬
‫הערה‬
‫‪3.2‬‬
‫תחזוקה ותקלות‬
‫זכוכית לא מהודקת‬
‫למתג‬
‫זכוכית לא מהודקת‬
‫למתג‬
‫זכוכית לא נקייה‬
‫חיווט לא תקין‬
‫הפאזה והאפס מוחלפים‬
‫ביניהם‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פעולה מומלצת‬
‫בדוק אם יש הזנת מתח‬
‫וודא חיווט תקין לפאזה ולאפס‬
‫וודא שהזכוכית מהודקת למתג‬
‫האלקטרוני‬
‫וודא שהזכוכית מהודקת‬
‫נקה את הזכוכית במטלית לחה‬
‫ודא חיווט תקין‬
‫ודא שהפאזה והאפס לא‬
‫מוחלפים ביניהם‬
‫ניקוי ותחזוקה‬
‫•‬
‫במידת הצורך נקה את הזכוכית במטלית לחה בלבד‪.‬‬
‫•‬
‫במקרה של תקלה‪ ,‬פנה לחשמלאי מוסמך בלבד‪.‬‬
‫‪EMC: 2004/108/CE‬‬
‫טל‪:‬‬
‫‪077-9236155‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫תמיכה‪[email protected] :‬‬
‫אתר‪:‬‬
‫‪www. vitrea-sh.com‬‬
‫‪073-7295578‬‬