מדריך החלפת נורת UV

Comments

Transcription

מדריך החלפת נורת UV
‫פתרון תקלות‬
‫תקלה‬
‫סיבות לכשל‬
‫פעולות לתיקון‬
‫מים לא יוצאים מהמכשיר‬
‫נורת ‪ UV‬חסרה‪/‬לא‬
‫במקומה‬
‫הוצא והכנס מחדש את הנורה וודא שאזהרה "נורת ‪ UV‬לא במקומה"‬
‫נעלמה‬
‫שירות לקוחות‪ | 1-700-50-4000 :‬מוקד מכירות‪electrabar.co.il | *8191 :‬‬
‫בגלל המשפחה‬
‫הוראות להחלפת נורת ‪UV‬‬
‫לקוח יקר‪ ,‬לקבלת מים באיכות מקסימלית למשפחתך‪ ,‬חשוב להקפיד להחליף את נורת ה‪ UV-‬בזמן‪:‬‬
‫באלקטרה בר נורת ‪ UV‬לטיהור המים לאחר שלב הסינון‪ ,‬שתפקידה לקטול את החיידקים הפתוגניים‪,‬‬
‫בהתאם לתקן ‪ 1505‬לאיכות המים‪ .‬יש להחליפה אחת לשנה בגין ירידת עוצמת קטילת החיידקים‪.‬‬
‫בגלל המשפחה‬
‫החלפת נורת ‪UV‬‬
‫‪ .1‬כבה את המכשיר ונתק אותו‬
‫מהחשמל‬
‫‪ .2‬הסר מכסה עליון‬
‫‪ .3‬אנא הוצא את המפתח מתוך האריזה‬
‫‪ .4‬הנח את המפתח במיקום המתאים‬
‫המתואר בשרטוט‪ ,‬וסובב את הנורה‬
‫נגד כיוון השעון למצב “‪,”open‬‬
‫בעזרת המפתח (אפשרי גם לפתוח‬
‫בעזרת מברג רגיל במקום המפתח‬
‫המצורף)‬
‫‪ .5‬משוך את הנורה כלפי מעלה‬
‫והשליכה לפח‬
‫‪ .6‬הוצא את הנורה החדשה מהאריזה‬
‫(המנע מלגעת בגוף הנורה) והכנס‬
‫אותה לבר‬
‫‪ .7‬סובב את הנורה עם כיוון השעון‬
‫למצב “‪ .”close‬החזר את המכסה העליון‬
‫למקומו‬
‫איפוס מונה‬
‫נורת ‪UV‬‬
‫‪ .1‬כנס לתפריט הגדרות בלחיצה על‬
‫לחצן‬
‫עד שחיווי‬
‫‪ .2‬לחץ לסירוגין על לחצן‬
‫החלפת סנן‪ UV/‬יופיע בצג‪ .‬לאישור‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן‬
‫‪ .3‬בחר באופציה ‪ ,UV‬לאישור לחץ על לחצן‬
‫‪ .4‬בחר “החלף לחדש”‪ ,‬לאישור לחץ על‬
‫לחצן‬