קול קורא " תכנון גשרים ומבנים " להקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעו

Comments

Transcription

קול קורא " תכנון גשרים ומבנים " להקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעו
‫קול קורא‬
‫להקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ בתחום "תכנון גשרים ומבנים"‬
‫חב' יפה נוף מבקשת להקים מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ בתחום " תכנון גשרים מבני דרך‬
‫ומבנים שונים "‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי גם מומחים העובדים כיום עבור חב' יפה נוף במתן שירותי ייעוץ בתחומים נשוא‬
‫קול קורא זה‪ ,‬מחויבים בהגשת המסמכים על מנת להיכלל מחדש במאגר המומחים של חב' יפה נוף‪,‬‬
‫באם לא כן‪ ,‬ייגרעו מהמאגר‪.‬‬
‫לאחר הקמת המאגר ולצורך קבלת השירותים המפורטים לעיל‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת‬
‫יפה נוף‪ ,‬תפנה החברה אל אחד או יותר מהמומחים לצורך מתן הסכם להזמנת העבודה‪.‬‬
‫התמורה עבור שירותי ייעוץ בתחום "תכנון גשרים ומבנים" לעיל תהיה כדלקמן‪:‬‬
‫התמורה עבור השירותים לעיל תתבסס על פי תעריפי א‪.‬א‪.‬א‪.‬י בניכוי הנחה ‪ 52%‬לחברת יפה נוף או כל‬
‫תעריף אחר שיקבע ע"י החברה‪.‬‬
‫להצטרפות למאגר יש לעמוד במצטבר ובכל אחד מתנאי הסף הבאים‪ ,‬במידה והבקשה מוגשת ע"י‬
‫חברה יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים של בעלי המשרד כאמור מטה‪:‬‬
‫‪ .1‬מהנדס בעל תואר ממוסד אקדמי מוסמך בתחום ההנדסה האזרחית‪ ,‬עם הרחבה בתחום גשרים‬
‫ומבנים‪.‬‬
‫‪ .2‬רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים‪.‬‬
‫‪ .3‬רישיון מהנדס ‪ /‬אדריכל ‪ -‬בעל תוקף‪ -‬בענף הנדסה אזרחית מדור מבנים‪.‬‬
‫בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח‪( 8521 -‬סעיף ‪.)88‬‬
‫מובהר כי הדרישה המפורטת לעיל תחול באופן פרטני על כל יועץ‪/‬מתכנן אשר יעבוד בפרויקטים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫הקריטריונים לבחינת ההצעות למאגר‪:‬‬
‫קונסטרוקטורים במאגר יחולקו ע''פי הקבוצות הבאות‪:‬‬
‫קבוצה מס'‪ .1‬אמות מידה לתכנון גשרים מורכבים מסוג מקטעים טרומיים‪ ,‬מקטעים יצוקים באתר‬
‫ומונוליטיים במפתחים מעל ‪ 05‬מ'‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫משרד תכנון הכולל לפחות שלשה מהנדסים רישויים כחוק כמתואר לעיל‪.‬‬
‫מהנדס רישוי בעל ‪ 81‬שנות נסיון לפחות‪ ,‬בתכנון גשרים כמתואר לעיל ושתכנן לפחות‬
‫ל‪-‬‬
‫שלשה גשרים כמתואר לעיל בשטח כולל של לפחות ‪ 1111‬מ"ר ובמפתחים של מעל‬
‫‪ 21‬מטר‪.‬‬
‫קבוצה מס'‪ .2‬אמות מידה לתכנון גשרי קורות עם מפתחים בין ‪ 35 ÷ 05‬מ'‬
‫‪-‬‬
‫משרד תכנון הכולל לפחות שני מהנדסים רישויים כחוק כמתואר לעיל‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מהנדס רישוי בעל ‪ 1‬שנות נסיון לפחות בתכנון גשרי קורות עם דריכת קדם ואחר‬
‫במפתחים בין ‪ 21 ÷ 01‬מ'‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫המהנדס תכנן לפחות שני גשרים כמתואר לעיל בשטח כולל של לפחות ‪ 0111‬מ"ר‪.‬‬
‫קבוצה מס'‪ .3‬אמות מידה לתכנון גשרי קורות במפתחים עד ‪ 35‬מ'‬
‫‪-‬‬
‫משרד תכנון הכולל שני מהנדסים רישויים כחוק כמתואר לעיל‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מהנדס רישוי בעל ‪ 6‬שנות נסיון לפחות בתכנון גשרי קורות עם דריכת קדם במפתחים עד‬
‫‪ 01‬מ'‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫המהנדס תכנן לפחות שני גשרים בשטח של לפחות ‪ 8111‬מ"ר‪.‬‬
‫קבוצה מס'‪ .4‬אמות מידה לתכנון גשרים מפלדה ומבנים מפלדה‬
‫‪-‬‬
‫משרד תכנון הכולל לפחות שני מהנדסים רישויים כחוק כמתואר לעיל‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מהנדס רישוי בעל ‪ 1‬שנות נסיון לפחות בתכנון גשרים מפלדה במפתחים שונים של מעל ‪52‬‬
‫מטר‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫המהנדס תכנן לפחות שני גשרים מפלדה בשטח של לפחות ‪ 611‬מ"ר‪.‬‬
‫קבוצה מס'‪ .0‬אמות המידה הנדרשות לתכנון מנהרות בכרייה –מינימום‬
‫עשר (‪ )81‬שנות ניסיון בתכנון מנהרות רכב‪/‬רכבת וכו' בשיטות כרייה שונות (‪,NATM‬‬
‫‪ TBM‬וכו')‪.‬‬
‫קבוצה מס'‪ .6‬אמות המידה הנדרשות לתכנון ותכן מנהרות בשיטת '‪ – ' CUT& COVER‬מינימום‬
‫עשר (‪ )81‬שנות ניסיון בתכנון מנהרות בשיטת חפור וכסה‪ ,‬בטכנולוגיות שונות‪ ,‬ותכנן‬
‫לפחות מעבר תחתי במי תהום‪.‬‬
‫קבוצה מס'‪ .7‬אמות המידה הנדרשות לתכנון קירות תומכים מסוגים שונים ובכלל זאת קירות‬
‫מקרקע משוריינת – מינימום שבע (‪ )7‬שנות ניסיון בתכנון קירות תומכים‪ ,‬קירות דיפון‪,‬‬
‫קרקע משוריינת‪.‬‬
‫קבוצה מס'‪ .8‬אמות מידה למבנים שונים ( לא מורכבים ובשטח קטן)‬
‫אמות המידה הנדרשות לתכנון מבנים שונים כגון‪:‬‬
‫מעביר מים ארגזים במפתחים של עד ‪ 6.1‬מ'‪ ,‬חדרי שאיבה‪ ,‬חדרי טרנספורמציה‪,‬‬
‫מבנים שונים מבטון מזוין כולל קונסטרוקציות פלדה בשטחים של עד ‪ 211‬מ"ר‪.‬‬
‫מינימום ‪ 6‬שנות נסיון בתכנון מבנים שונים כמתואר לעיל‪.‬‬
‫קבוצה מס'‪ .9‬בניה ציבורית‬
‫משרד תכנון פעיל הכולל לפחות שלושה מהנדסים‪ .‬כמתואר לעיל‪ ,‬מהנדס רישוי אשר‬
‫רשום במדור "מבנים" בפנקס המהנדסים והאדריכלים‪ .‬תכנן לפחות ‪ 81‬מבנים "לא‬
‫פשוטים" כהגדרתם בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ויחוד פעולות) התשכ"ז‪-‬‬
‫‪ ,867‬אשר קיבלו היתר בניה ב‪ 2 -‬שנים האחרונות וביצועם כבר החל‪.‬‬
‫ניסיון נדרש‪:‬‬
‫ תכנון מבנים מבטון מזוין‪.‬‬‫ תכנון מבנים מקונסטרוקציות פלדה‪.‬‬‫ תכנון תוספות בניה‪.‬‬‫ תכנן שיקום וחיזוק מבנים לרעידת אדמה‪.‬‬‫הערה‪ :‬יש לפרט בטבלה מרכזת (המצורפת) את הניסיון הנדרש בביצוע עבודות תכן‬
‫גשרים ומבני דרך כולל תיאור הפרויקטים‪ ,‬מועדם‪ ,‬היקפם ושמות ממליצים‪ ,‬המזמין‬
‫וכו'‪ .‬בתכן בניה ציבורית יש לצרף העתק היתר הבנייה אשר בו רשום שמו של המהנדס‬
‫כאחראי על תכנון השלד‪.‬‬
‫‪ .4‬יש לצרף את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬אישור בתוקף על ניהול ספרים‪.‬‬
‫‪ ‬אישור בתוקף על ניכוי מס במקור‪.‬‬
‫‪ ‬אישור מרשם החברות או תעודת עוסק מורשה‪.‬‬
‫‪ ‬פרופיל עסק‪.‬‬
‫‪ ‬תאור המשרד והפרויקטים שתכנן‪.‬‬
‫‪ ‬קו"ח של העובדים המקצועיים‪ ,‬כולל טבלה מרכזת‪.‬‬
‫‪ ‬תעודות הסמכה מתאימות‪ ,‬כולל רישיון בר תוקף של המהנדסים והעובדים במשרד‪.‬‬
‫‪ ‬רשימת גשרים ומבנים שתוכננו ע"י המציע עבור כל קריטריון‪ .‬הרשימה תכלול אורך‬
‫הגשר‪ ,‬סוג הגשר מפתחים המזמין וכו' כנ"ל לגבי יתר הקריטריונים‪ ,‬מנהרות‪ ,‬קירות‬
‫תומכים וביסוס‪.‬‬
‫‪ ‬תעודת הסמכה איזו ‪5118‬‬
‫‪ .0‬זמינות לביצוע העבודות המבוצעות במטרופולין חיפה‪.‬‬
‫‪ .6‬מובהר כי מדובר בתהליך בלבד‪ ,‬באמצעותו תבחר חב' יפה נוף את יועצי ‪ /‬מתכנני השירותים‬
‫נשוא קול קורא זה שיהיו חלק ממאגר המומחים של חברת יפה נוף‪.‬‬
‫מציעים העונים על כל תנאי הסף‪ ,‬אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של חב' יפה נוף יימצאו‬
‫מתאימים יצורפו למאגרי המומחים של חברת יפה נוף‪.‬‬
‫ההצעות תיבחנה על פי נהלי החברה וסדרי עדיפויות מקצועיים‪ ,‬של חברת יפה נוף‪.‬‬
‫חב' יפה נוף אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫ההצעות כולל הנספחים הרלוונטיים יוגשו לגב' חן אמיר‪ ,‬במשרדי חב' יפה נוף‪ ,‬קומה שמונה‪ ,‬רח'‬
‫ביאליק ‪ ,0‬חיפה‪ ,‬בטלפון ‪ 170-711-1881‬או באמצעות פנייה לדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫את ההצעות יש להגיש בכתובת הר"מ עד לתאריך ‪.11/16/5180‬‬
‫מפתח‬
‫מזמין‬
‫מס'‬
‫קבוצה מס' ‪1‬‬
‫הפרויקט‬
‫ושטח‬
‫תאור קצר‬
‫הגשר‬
‫מהנדסה הפרויקט שנת תכנון‬
‫שנת ביצוע‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מפתח‬
‫מזמין‬
‫קבוצה מס' ‪2‬‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הפרויקט‬
‫ושטח‬
‫תאור קצר‬
‫הגשר‬
‫מהנדסה הפרויקט שנת תכנון‬
‫שנת ביצוע‬
‫מפתח‬
‫מזמין‬
‫קבוצה מס' ‪3‬‬
‫מס'‬
‫הפרויקט‬
‫ושטח‬
‫תאור קצר‬
‫הגשר‬
‫מהנדסה הפרויקט שנת תכנון‬
‫שנת ביצוע‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מפתח‬
‫מזמין‬
‫קבוצה מס' ‪4‬‬
‫מס'‬
‫הפרויקט‬
‫ושטח‬
‫תאור קצר‬
‫הגשר‬
‫מהנדסה הפרויקט שנת תכנון‬
‫שנת ביצוע‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מזמין‬
‫מס'‬
‫קבוצה מס' ‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הפרויקט‬
‫אורך‬
‫תאור קצר‬
‫מנהרה‬
‫מהנדסה הפרויקט שנת תכנון‬
‫שנת ביצוע‬
‫מזמין‬
‫מס'‬
‫קבוצה מס' ‪6‬‬
‫הפרויקט‬
‫אורך‬
‫תאור קצר‬
‫מנהרה‬
‫מהנדסה הפרויקט שנת תכנון‬
‫שנת ביצוע‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מזמין‬
‫מס'‬
‫קבוצה מס' ‪7‬‬
‫הפרויקט‬
‫תאור קצר‬
‫סוג קיר‬
‫מהנדסה הפרויקט שנת תכנון‬
‫שנת ביצוע‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מזמין‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫קבוצה מס' ‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫הפרויקט‬
‫תאור קצר‬
‫סוג מבנה‬
‫מהנדסה הפרויקט שנת תכנון‬
‫שנת ביצוע‬
‫מזמין‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫קבוצה מס' ‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫הפרויקט‬
‫תאור קצר‬
‫סוג מבנה‬
‫מהנדסה הפרויקט שנת תכנון‬
‫שנת ביצוע‬