אוגוסט - צים וצפי אכלוס לתוכניות מאושרות ובהתנגדויות " שב : אבן יהודה

Comments

Transcription

אוגוסט - צים וצפי אכלוס לתוכניות מאושרות ובהתנגדויות " שב : אבן יהודה
‫אבן יהודה ‪ :‬שב"צים וצפי אכלוס לתוכניות מאושרות ובהתנגדויות‪ -‬אוגוסט ‪2013‬‬
‫שטח‬
‫בדונם‬
‫מספר ושם‬
‫מיקום‬
‫יח"ד בודדות‬
‫בכל הישוב‬
‫יח"ד‬
‫צפיפות‬
‫שב"צ‬
‫שב"צ‬
‫יתרה‬
‫לאכלוס נדרש לפי מוקצה‬
‫תקן ‪ 12%‬בתוכנית‬
‫(דונם)‬
‫(דונם)‬
‫תושבים לפי תלמידים‬
‫שב"צ‬
‫יתרה‬
‫מוקצה ‪ 3.6‬ליח"ד‬
‫בתוכנית יתרה לאכלוס לאכלוס‬
‫‪%‬‬
‫‪450‬‬
‫מכוניות‬
‫‪ 15‬גילאים‬
‫מעמד‬
‫מאושרות‬
‫‪1620‬‬
‫‪535‬‬
‫‪900‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪493‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪163‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪274‬‬
‫‪0‬‬
‫בנויה במלואה‬
‫אושרה ב ‪ 2001‬בנויה במלואה‬
‫אושרה ב ‪5-2010‬‬
‫אושרה ב ‪8-2005‬‬
‫‪36‬‬
‫‪60‬‬
‫אושרה ‪2003‬‬
‫‪864‬‬
‫‪216‬‬
‫אושרה ‪6-2008‬‬
‫תוקף לתכנית (‪),18/10/2009‬‬
‫מאושרת‬
‫הצ ‪92‬‬
‫הצ‪244 /1-1/‬‬
‫הצ‪ /244 /1-1/‬א‬
‫הצ‪ /‬מק‪ /30 /122 /‬א‬
‫מול הקניון‬
‫גילץ‬
‫צפונית לגילצ‪ -‬צפון ההדרים‬
‫המושבה הירוקה‪ -‬בין ההדרים ל‪4-‬‬
‫‪17.041‬‬
‫‪111.71‬‬
‫‪61.37‬‬
‫‪92.435‬‬
‫‪42‬‬
‫‪180‬‬
‫‪137‬‬
‫‪218‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪0‬‬
‫הצ ‪ 177‬ב‬
‫העצמאות פינת השרון‬
‫‪29.851‬‬
‫‪75‬‬
‫‪3.98‬‬
‫‪30‬‬
‫‪3.58‬‬
‫הצ‪ 267 /1-1/‬א‬
‫הצ‪151 /1-1/‬‬
‫ממזרח לדרך רבין מדרום לגני "שרונים"‬
‫מצפון לרחוב האלה בינו לבין כביש ‪4‬‬
‫‪158.157‬‬
‫‪52.45‬‬
‫‪432‬‬
‫‪107‬‬
‫‪5‬‬
‫‪432‬‬
‫‪108‬‬
‫‪18.98‬‬
‫‪5.20‬‬
‫‪7.636‬‬
‫‪1.439‬‬
‫הצ‪326 /1-1/‬‬
‫בצפון רחוב עצמאות מול אחוזת מישורים‬
‫מדרום ל "הדסים" וצפונית לשכונת עין‬
‫‪200‬‬
‫יעקב (מתחם הדסים)‬
‫צפונית לרחוב הבנים‪ ,‬ומזרחית לרחוב‬
‫‪40‬‬
‫הנוטר (מתחם הדסים)‬
‫צפונית לרחוב הבנים‪ ,‬ומזרחית לרחוב‬
‫‪40‬‬
‫הנוטר (מתחם הדסים)‬
‫בין שכון ותיקים לדרך רבין דרומית לבי"ס‬
‫‪349.099‬‬
‫בכר‪ .‬מתחם בית האריזה‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪5.16‬‬
‫‪1.207‬‬
‫‪2.79%‬‬
‫‪483‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪483‬‬
‫‪24.00‬‬
‫‪4.007‬‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪1739‬‬
‫‪155‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪155‬‬
‫‪4.80‬‬
‫‪1.82‬‬
‫‪4.55%‬‬
‫‪558‬‬
‫‪184‬‬
‫‪168‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪168‬‬
‫‪4.80‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪1.75%‬‬
‫‪605‬‬
‫‪200‬‬
‫‪336‬‬
‫‪1126‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪1126‬‬
‫‪41.89‬‬
‫‪22.9‬‬
‫‪6.50%‬‬
‫‪4054‬‬
‫‪1338‬‬
‫‪ 2252‬בהתנגדויות‬
‫‪3137‬‬
‫‪141.05‬‬
‫‪53.97‬‬
‫‪4.50%‬‬
‫‪11293‬‬
‫‪3727‬‬
‫‪6274‬‬
‫הצ‪250 /1-1/‬א‬
‫הצ‪394 /1-1/‬‬
‫הצ‪428 /1-1/‬‬
‫הצ‪ /374 /1-1/‬א‬
‫סה"כ‬
‫‪43.2‬‬
‫‪1195.31‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪137‬‬
‫‪2.04‬‬
‫‪13.40‬‬
‫‪6.10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪3.014‬‬
‫‪11.09‬‬
‫‪5.38‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪1.34%‬‬
‫‪4.91%‬‬
‫‪5.81%‬‬
‫‪4.37‬‬
‫‪14.65%‬‬
‫‪108‬‬
‫‪4.83%‬‬
‫‪2.74%‬‬
‫‪1555‬‬
‫‪389‬‬
‫‪513‬‬
‫‪128‬‬
‫‪173‬‬
‫‪57‬‬
‫‪96‬‬
‫‪574‬‬
‫‪966‬‬
‫בהתנגדויות‬
‫‪310‬‬
‫בהתנגדויות‬
‫בהתנגדויות‬
‫הסברים‪:‬‬
‫שב"צ= שטח לבניה ציבורית‪ .‬יח"ד= יחידות דיור‪ .‬צפיפות= יח"ד לדונם‬
‫כל השטחים מוצגים בדונמים‬
‫טבלה זו מציגה את מספר יחידות הדיור הלא בנויות בתוכניות בהליכי בניה ואישור אחרי שנת ‪2000‬‬
‫כמות התושבים שתתוסף למושבה ע"פ תחזית האכלוס הזו היא ‪( .11300‬ע"פ נתוני הלמ"ס‪ 3.6 -‬נפשות ליחידה)‬
‫תוספת התלמידים מתייחסת לגיל חינוך חובה ‪ 3-18‬ומחושבת לפי נתוני הלמ"ס‪ 0.022 :‬ילדים בשנתון‪.‬‬
‫תקן השב"צ מחושב ע" פ המדריך למתכנן של משרד הפנים‬

Similar documents