שתמש מדריך למ 500T כיוון שעה ותאריך

Transcription

שתמש מדריך למ 500T כיוון שעה ותאריך
‫‪PROPRIETARY BIOCOM‬‬
‫‪CONFIDENTIAL INFORMATION‬‬
‫‪-1-‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫כיוון שעה ותאריך ‪T500‬‬
‫סעיף‬
‫‪1‬‬
‫נושא‬
‫היחידה‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫תת נושא‬
‫עמוד‬
‫‪2‬‬
‫תרשים קדמי‬
‫הסבר כללי‬
‫הגדרות מערכת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3-4‬‬
‫כיוון שעה‪/‬תאריך ידני והגדרת פורמט תאריך‬
‫כיוון שעה‪/‬תאריך אוטומטי )‪(DLST‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪PROPRIETARY BIOCOM‬‬
‫‪CONFIDENTIAL INFORMATION‬‬
‫‪-2-‬‬
‫‪ .1‬היחידה‪:‬‬
‫‪ . 1.1‬תרשים קדמי‪:‬‬
‫סנסור‬
‫מסך תצוגה‬
‫‪LCD‬‬
‫קורא כרטיסים‬
‫‪RFID‬‬
‫לוח מקשים‬
‫חיבור ‪USB‬‬
‫‪ 1.2‬הסבר כללי‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫מסך התצוגה משמש לצפייה בתפריט התכנות ולקבלת חיווי בעת הנחת האצבע‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫נורית חיווי ירוקה תידלק כאשר אדם מורשה הניח את האצבע ונורית חיווי אדומה תידלק‬
‫כאשר אדם שאינו מורשה הניח את האצבע‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הסנסור משמש להטמעת משתמשים חדשים ביחידה וכן כאמצעי זיהוי למשתמשי ומנהלי‬
‫היחידה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫לוח המקשים משמש לתכנות המערכת וכן כאמצעי מעבר ביחידה באמצעות הקשת סיסמא‪.‬‬
‫מקשי החיצים משמשים לדפדוף בתפריט התכנות‪,‬‬
‫מקש ‪ O.K‬משמש לאישור ביצוע פעולה וכניסה לתפריט הבא‪,‬‬
‫מקש ‪ ESC‬משמש לחזרה אחורה וליציאה ממצב "תכנות המערכת"‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫למשתמשים בכרטיס קירבה ‪ ,RFID‬יש לקרב את הכרטיס אל מרכז החלק הימני של היחידה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫חיבור ה‪ USB -‬משמש להורדת החתמות ולהורדת והעלאת משתמשים מהשעון‪.‬‬
‫‪PROPRIETARY BIOCOM‬‬
‫‪CONFIDENTIAL INFORMATION‬‬
‫‪-3-‬‬
‫‪ .2‬הגדרות מערכת‪:‬‬
‫‪ 2.1‬כיוון שעה‪/‬תאריך ידני והגדרת פורמט תאריך‪:‬‬
‫‪Menu‬‬
‫תפריט‬
‫‪Date/Time‬‬
‫שעה‪/‬תאריך‬
‫‪O.K‬‬
‫כוון את התאריך והשעה‪,‬‬
‫עבור בין המספרים בעזרת‬
‫החיצים‪.‬‬
‫לחץ על )תפריט(‪OK‬‬
‫לשמירה‬
‫‪-‬לסיום לחץ על ‪ ESC‬מס' פעמים עד ליציאה מלאה ממצב תכנות‪.‬‬
‫‪PROPRIETARY BIOCOM‬‬
‫‪CONFIDENTIAL INFORMATION‬‬
‫‪-4-‬‬
‫‪ 2.2‬כיוון שעה‪/‬תאריך אוטומטי )‪:(DLST‬‬
‫* בטרם יבוצע הכיוון האוטומטי יש לוודא כי השעה והתאריך בשעון מעודכנים‪.‬‬
‫‪Menu‬‬
‫תפריט‬
‫שנה בעזרת החץ התחתון‬
‫מ‪" -‬כבוי" ל‪" -‬דלוק"‬
‫‪Date/Time‬‬
‫שעה‪/‬תאריך‬
‫ב‪ EnterDLST-‬שעון‪-‬קיץ‬
‫הגדר את השעה והתאריך‬
‫בהם השעון ינוע בשעה‬
‫אחת קדימה‪.‬‬
‫‪O.K‬‬
‫עבור בעזרת החץ התחתון‬
‫ל‪DLST -‬‬
‫שנה בעזרת החץ התחתון‬
‫מ‪" -‬כבוי" ל‪" -‬דלוק"‬
‫ב‪ Standard-‬שעון‪-‬חורף‬
‫הגדר את השעה והתאריך‬
‫בהם השעון ינוע בשעה‬
‫אחת אחורה‪.‬‬
‫לחץ על )תפריט(‪OK‬‬
‫לשמירה‬
‫‪-‬לסיום לחץ על ‪ ESC‬מס' פעמים עד ליציאה מלאה ממצב תכנות‪.‬‬