אודות פרויקט ריי

Transcription

אודות פרויקט ריי
‫‪Mobile Accessibility for the Visually Impaired‬‬
‫ריי – מדריך מקוצר‪.‬‬
‫למה ריי ‪-‬‬
‫‪ ‬מערכת שנבנתה במיוחד בכדי לאפשר שימוש קל ופשוט בטלפון חכם בלא צורך‬
‫לראות את המסך עצמו‪.‬‬
‫‪ ‬תמיכה מלאה בעברית בערבית ובאנגלית‪.‬‬
‫‪ ‬אפשרות מעבר למצב עבודה סטנדרטי של טלפון אנדרואיד רגיל‪.‬‬
‫‪ ‬המערכת מקושרת לאינטרנט ומאפשרת עזרה מרחוק על ידיי בן משפחה ואו‬
‫טכנאי של החברה‪.‬‬
‫‪ ‬כל נתוני הלקוח מגובים‪ ,‬אנשי קשר פגישות‪ .‬כך שאם מחליפים לכם מכשיר המצב‬
‫האחרון ישוחזר למכשיר החדש‪.‬‬
‫המכשיר עצמו –‬
‫‪ ‬בדופן למעלה תוכל להרגיש את כפתור הכיבוי‪ ,‬שמשמש אותנו לענות ‪ /‬לנתק‬
‫לשיחות‪ ,‬כיבו והדלקת המסך‪ ,‬ותפריט הכיבוי‪.‬‬
‫‪ ‬בנוסף יש שימוש בכפתור עוצמת הקול‪.‬‬
‫כפתור כיבויי ‪-‬‬
‫כפתור הכיבוי הוא כפתור שליטה פיזי יחיד במערכת‪ .‬הכפתור מאפשר את הפונקציות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬לחיצה קצרה מכבה או פותחת את המסך ומעבירה‪/‬מוציאה את המכשיר ממצב‬
‫שינה‪.‬‬
‫‪ ‬לחיצה ארוכה פותחת תפריט כיבויי מיוחד שיפורט בהמשך‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר נכנסת שיחת טלפון לחיצה קצרה על כפתור הכיבוי מאשרת את קבלת‬
‫השיחה‪ .‬במהלך השיחה‪ ,‬לחיצה קצרה על כפתור הכיבוי תסיים את השיחה‪.‬‬
‫עקרון ההפעלה ‪-‬‬
‫‪ ‬הטלפון הוא בעל מסך מגע‪ ,‬שיטת ההפעלה מבוססת על הנחת אצבע במרכז המסך‪,‬‬
‫גרירת האצבע בכיוון מסוים‪ ,‬שמיעת הפריט הנמצא בכוון הגרירה‪ ,‬ובחירה שמתבצעת‬
‫ע''י הרמת האצבע כשאנו שומעים את הפריט בו אנו מעוניינים‪.‬‬
‫‪ ‬חשוב לזכור – התנועה הבסיסית כוללת הנחת אצבע‪ ,‬גרירת האצבע על המסך בכיוון‬
‫מסוים‪ ,‬והרמת האצבע לשם בחירה‪.‬‬
‫פרויקט ריי בע"מ‪ .‬ת‪.‬ד‪ 555 .‬יוקנעם ‪ 29602‬טל‪www.project-ray.com [email protected] 972-2322505 :‬‬
‫‪Mobile Accessibility for the Visually Impaired‬‬
‫‪ ‬הנחת האצבע נעשית באזור מרכז המסך‪ .‬כאשר הנגיעה נעשית במיקום נכון ישמע‬
‫צליל אישור‪ .‬במידה ונגענו מחוץ לאזור המרכז ישמע צליל ביטול צורמני‪.‬‬
‫‪ ‬במידה ונגענו במסך וברצוננו לבטל את הנגיעה בלי לבחור‪ ,‬יש לגרור את האצבע‬
‫מחוץ למסך עד להישמע צליל הביטול הצורמני‪.‬‬
‫סוגי מסכים –‬
‫‪ ‬מסך מסוג תפריט –‬
‫מאפשר בחירה באפליקציות לביצוע‪ .‬כולל תמיד ‪ 8‬אפשרויות המסודרות ברבוע סביב‬
‫נקודת הנגיעה‪ .‬המסך הראשי של המערכת הוא מסך תפריט הבית ומתחתיו יש עוד‬
‫שתי רמות של תפריטים‪.‬‬
‫‪ ‬מסך מסוג רשימה‪-‬‬
‫מאפשר לבחור פריט יחיד מתוך רשימה של פריטים דומים כגון רשימת אנשי קשר או‬
‫רשימת שיחות‪ .‬הבחירה נעשית על ידיי הנחת האצבע במרכז המסך וגרירה שלה‬
‫לכוון מעלה או מטה‪ .‬לאחר קביעת הכיוון‪ ,‬יש להשאיר את האצבע על המסך ללא‬
‫תזוזה והמערכת תעבור פריט אחר פריט באופן אוטומטי‪ .‬לבחירה בפריט מסוים יש‬
‫להרים את האצבע בהישמע שם הפריט המבוקש‪.‬‬
‫‪ ‬מסך מסוג ניהול ‪-‬‬
‫מאפשר לבצע פעולה מסוימת על הפריט הנבחר כגון חיוג לאיש קשר או הקראה של‬
‫ספר דיגיטלי‪ .‬תנועת האצבע מימין לשמאל או שמאל לימין והמערכת תשמיע את‬
‫האפשרויות השונות אחת אחר השנייה בצורה מעגלית עד להרמת האצבע ובחירה‪.‬‬
‫במסך ניהול יש בין ‪ 3‬ל ‪ 8‬אפשרויות כאשר החשובות ביותר נמצאות בנקודת הנגיעה‪,‬‬
‫הראשונה מצד ימין או הראשונה משמאל‬
‫‪ ‬מסך מקלדות ‪-‬‬
‫יש במערכת מסך שמאפשר הכנסת מספרים או מסך שמאפשר הכנסת אותיות‬
‫ומספרים‪ .‬המסך בנוי במבנה של מקלדת טלפון רגילה בעלת ‪ 21‬מקשים‪ .‬נקודת‬
‫הנגיעה הראשונה מיוחסת תמיד למקש הסיפרה ‪ 5‬או האות י‪ .‬על מנת להגיע לשאר‬
‫המספרים ‪ /‬אותיות‪ ,‬יש לגרור את האצבע לכיוון האות או המספר הרצויים‪ .‬במקלדת‬
‫אותיות יש מספר אותיות הנמצאות באותו מקש‪ ,‬יש להשאיר את האצבע על המקש‬
‫המבוקש עד להישמע האות המבוקשת‪ .‬בחירה של האות או המספר מתבצעת ע''י‬
‫הרמת האצבע מהמסך‪.‬‬
‫‪ o‬ישנן פעולות נוספות מאחורי חלק מהמספרים ‪ /‬אותיות‪:‬‬
‫פרויקט ריי בע"מ‪ .‬ת‪.‬ד‪ 555 .‬יוקנעם ‪ 29602‬טל‪www.project-ray.com [email protected] 972-2322505 :‬‬
‫‪Mobile Accessibility for the Visually Impaired‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫מקש הספרה ‪ 2‬משמש לחזרה למסך קודם‬
‫מקש הספרה ‪ 1‬משמש לקריאת מספר או הודעה שהוקלד ‪.‬‬
‫מקש הספרה ‪ 6‬משמש לחיוג ‪ /‬שליחת הודעה‪.‬‬
‫מקש הספרה ‪ 8‬משמש למחיקת התו האחרון שהוקלד‪.‬‬
‫מקש הספרה ‪ 7‬משמש למחיקת כל המספר ‪ /‬הטקסט שהוקלד‪.‬‬
‫מקש הספרה ‪ 0‬משמש פעולות שונות אחרות‬
‫שונות –‬
‫הכנסת נתונים קולית –‬
‫כאשר נפתח מסך המקלדת יש אפשרות להכניס את המספר או המשפט המבוקש‬
‫באמצעות דיבור‪ .‬מערכת הזיהוי מושפעת מאוד מרעשי רקע ומבטא הדובר ודורשת‬
‫חיבור לאינטרנט‪ .‬נגיעה קלה על המסך מבטלת את הזיהוי הקולי‪.‬‬
‫דפדוף מהיר ברשימות ‪-‬‬
‫ברשימת של ‪ 10‬פרטים ומעלה ניתן 'לקפוץ' בין פריטים המתחילים באותה אות ע''י‬
‫הנחת אצבע שניה על המסך‪ .‬כשמגיעים לאות הרצויה מרימים את האצבע השנייה‬
‫וממשיכים לדפדף בין פרטי האות הנבחרת‪ .‬במידה ורוצים לעבור במהירות בין‬
‫פריטים בעלי שם ארוך‪ ,‬יש לתת נגיעה קלה על המסך באצבע שניה ולהפסיק את‬
‫הקראת הפריט הנוכחי‪.‬‬
‫חזרה למסך קודם ‪-‬‬
‫המסכים במערכת בנויים אחד על גבי השני החל מתפריט הבית‪ .‬בכדי לחזור למסך‬
‫הקודם קימת בכל מסך אפשרות לחזרה למסך קודם‪.‬‬
‫במסך מסוג תפריט נמצאת האפשרות הבחירה בצד שמאל למעלה‪.‬‬
‫במסך רשימה האפשרות נמצאת מעל הפרטי הראשון ברשימה‪.‬‬
‫במסך ניהול האפשרות נמצאת במיקום השני משמאל‪.‬‬
‫תפריט כיבויי ‪-‬‬
‫לחיצה ארוכה על כפתור הכיבוי פותחת תפרט כיבוי ממנו ניתן לבצע מספר פעולות‬
‫שכיחות כולל לחזור למסך קודם או למסך הבית‪ .‬אופציה זו מתקיימת בלא קשר‬
‫למיקום הנוכחי של המשתמש במערכת ומאפשרת חזרה מבוקרת למיקום ידוע במקרה‬
‫של בלבול‪.‬‬
‫פרויקט ריי בע"מ‪ .‬ת‪.‬ד‪ 555 .‬יוקנעם ‪ 29602‬טל‪www.project-ray.com [email protected] 972-2322505 :‬‬
‫‪Mobile Accessibility for the Visually Impaired‬‬
‫עבודה במערכת אנדרואיד ‪-‬‬
‫המכשיר מאפשר מעבר מהיר ועבודה כמכשיר אנדרואיד סטנדרטי לצורך ביצוע‬
‫אפליקציות שאינן בנויות תחת מערכת הממשק הרגילה של ריי‪ .‬יש אפשרות להפעיל‬
‫אפליקציות ישירות ממערכת התפריטים של ריי או לצאת לחלוטין מסביבת ריי‬
‫לעבודה מלאה באנדרואיד‪.‬‬
‫במעבר לאנדרואיד מופעלת תכונת הנגישות שרגילה של המערכת ומתאפשרת קריאת‬
‫מסך ( ‪ )TalkBack‬מלאה בעברית‪.‬‬
‫סיוע מרחוק –‬
‫תכונה משמעותית של המערכת כוללת אפשרויות שונות לתמיכה מרחוק במכשיר‬
‫על ידיי בני משפחה ואנשי תמיכה‪.‬‬
‫לכל מכשיר יש דף אישי באינטרנט שאליו אפשר להגיע דרך אתר החברה ולבצע‬
‫סידרה ארוכה של פעילויות מרחוק על המכשיר כולל ניהול אנשי קשר‪ ,‬איתור‬
‫מקום‪ ,‬הכנסת ספרים מוקלטים ומוזיקה ועוד‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כל נתוני המכשיר נאספים באתר זה ומאפשרים שיחזור מידי של מצב‬
‫העבודה האחרון במקרה של צורך להחלפת המכשיר‪.‬‬
‫פרויקט ריי בע"מ‪ .‬ת‪.‬ד‪ 555 .‬יוקנעם ‪ 29602‬טל‪www.project-ray.com [email protected] 972-2322505 :‬‬