מצמד דו כיווני EF

Transcription

מצמד דו כיווני EF
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫מצמד דו כיווני‬
‫‪EF‬‬
‫‪EF‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪41020M0020‬‬
‫‪20‬‬
‫‪41025M0025‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪41040M0040‬‬
‫‪41050M0050‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪41063M0063‬‬
‫‪41075M0075‬‬
‫‪41090M0090‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪41032M0032‬‬
‫‪41110M0110‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪41125M0125‬‬
‫‪41140M0140‬‬
‫‪41160M0160‬‬
‫‪41180M0180‬‬
‫‪41200M0200‬‬
‫‪125‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪41250M0250‬‬
‫‪41280M0280‬‬
‫‪250‬‬
‫‪280‬‬
‫‪41315M0315‬‬
‫‪315‬‬
‫‪41355M0355‬‬
‫‪41400M0400‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪41450M0450‬‬
‫‪450‬‬
‫‪41500M0500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪41560M0560‬‬
‫‪41630M0630‬‬
‫‪560‬‬
‫‪630‬‬
‫‪710‬‬
‫‪800‬‬
‫‪41225M0225‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪10‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪41.00‬‬
‫‪41.00‬‬
‫‪49.00‬‬
‫‪62.00‬‬
‫‪80.00‬‬
‫‪87.00‬‬
‫‪120.00‬‬
‫‪139.00‬‬
‫‪170.00‬‬
‫‪232.00‬‬
‫‪280.00‬‬
‫‪329.00‬‬
‫‪539.00‬‬
‫‪637.00‬‬
‫‪826.00‬‬
‫‪1474.00‬‬
‫‪2083.00‬‬
‫‪2380.00‬‬
‫‪3444.00‬‬
‫‪4232.00‬‬
‫‪6441.00‬‬
‫‪9807.00‬‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫מק“ט‬
‫‪41160M5160‬‬
‫‪41180M5180‬‬
‫‪41200M5200‬‬
‫‪41225M5225‬‬
‫‪41250M5250‬‬
‫‪41280M5280‬‬
‫‪41315M5315‬‬
‫‪41355M5355‬‬
‫‪41400M5400‬‬
‫‪41450M5450‬‬
‫‪41500M5500‬‬
‫‪41560M5560‬‬
‫‪41630M5630‬‬
‫‪41710M5710‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR17‬‬
‫‪272.00‬‬
‫‪452.00‬‬
‫‪529.00‬‬
‫‪686.00‬‬
‫‪1231.00‬‬
‫‪1656.00‬‬
‫‪1743.00‬‬
‫‪2449.00‬‬
‫‪3002.00‬‬
‫‪4183.00‬‬
‫‪5776.00‬‬
‫‪8904.00‬‬
‫‪11311.00‬‬
‫לפי דרישה‬
‫‪41800M5800‬‬
‫‪41900M5900‬‬
‫לפי דרישה‬
‫‪4110XM510X‬‬
‫לפי דרישה‬
‫‪4112XM512X‬‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫מעבר קוטר‬
‫‪EF‬‬
‫‪EF‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪41025D0020‬‬
‫‪25/20‬‬
‫‪41032D0020‬‬
‫‪32/20‬‬
‫‪32/25‬‬
‫‪41040D0020‬‬
‫‪41040D0025‬‬
‫‪40/20‬‬
‫‪40/25‬‬
‫‪41040D0032‬‬
‫‪41050D0032‬‬
‫‪41050D0040‬‬
‫‪40/32‬‬
‫‪50/32‬‬
‫‪41032D0025‬‬
‫‪41063D0032‬‬
‫‪50/40‬‬
‫‪63/32‬‬
‫‪41063D0040‬‬
‫‪41063D0050‬‬
‫‪63/40‬‬
‫‪63/50‬‬
‫‪41075D0063‬‬
‫‪41090D0063‬‬
‫‪41090D0075‬‬
‫‪75/63‬‬
‫‪90/63‬‬
‫‪41110D0063‬‬
‫‪90/75‬‬
‫‪110/63‬‬
‫‪41110D0090‬‬
‫‪41125D0090‬‬
‫‪110/90‬‬
‫‪125/90‬‬
‫‪41125D0110‬‬
‫‪41160D0090‬‬
‫‪41160D0110‬‬
‫‪125/110‬‬
‫‪160/90‬‬
‫‪41160D0125‬‬
‫‪41180D0125‬‬
‫‪41200D0160‬‬
‫‪41225D0160‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫‪160/110‬‬
‫‪160/125‬‬
‫‪180/125‬‬
‫‪200/160‬‬
‫‪225/160‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪90.00‬‬
‫‪90.00‬‬
‫‪90.00‬‬
‫‪116.00‬‬
‫‪116.00‬‬
‫‪116.00‬‬
‫‪146.00‬‬
‫‪161.00‬‬
‫‪173.00‬‬
‫‪173.00‬‬
‫‪173.00‬‬
‫‪339.00‬‬
‫‪299.00‬‬
‫‪470.00‬‬
‫‪430.00‬‬
‫‪387.00‬‬
‫‪573.00‬‬
‫‪769.00‬‬
‫‪1153.00‬‬
‫‪749.00‬‬
‫‪1176.00‬‬
‫‪977.00‬‬
‫‪3506.00‬‬
‫‪3561.00‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪11‬‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫‪EF‬‬
‫מעבר קוטר ארוך )ספיגוט(‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪41025D1020‬‬
‫‪25/20‬‬
‫***‪41032D10‬‬
‫‪32/20,25‬‬
‫***‪41040D10‬‬
‫‪40/20,25,32‬‬
‫‪41050D1025‬‬
‫***‪41050D10‬‬
‫‪50/25‬‬
‫‪50/32,40‬‬
‫‪63/32,40,50‬‬
‫‪75/50,63‬‬
‫***‪41063D10‬‬
‫***‪41075D10‬‬
‫‪41090D1050‬‬
‫‪90/50‬‬
‫***‪41090D10‬‬
‫‪90/63,75‬‬
‫***‪41110D10‬‬
‫***‪41125D10‬‬
‫‪110/63,75,90‬‬
‫‪125/63,75,90,110‬‬
‫‪41140D1125‬‬
‫‪41140D1125‬‬
‫***‪41160D10‬‬
‫‪140/90,110‬‬
‫‪140/125‬‬
‫‪160/90,110,125‬‬
‫***‪41180D10‬‬
‫‪180/90,110‬‬
‫***‪41180D1‬‬
‫‪41200D1160‬‬
‫‪41200D1180‬‬
‫***‪41225D11‬‬
‫‪180/125/160‬‬
‫‪200/160‬‬
‫‪200/180‬‬
‫‪225/110,180‬‬
‫***‪41225D11‬‬
‫‪225/140,200‬‬
‫‪41225D01160‬‬
‫***‪41250D11‬‬
‫***‪41250D12‬‬
‫‪225/160‬‬
‫‪250/160,180‬‬
‫‪250/200,225‬‬
‫***‪41280D12‬‬
‫‪41280D01250‬‬
‫‪280/200,225‬‬
‫‪280/250‬‬
‫***‪41315D12‬‬
‫‪41355D01315‬‬
‫‪315/225,250,280‬‬
‫‪355/315‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR 11‬‬
‫‪24.00‬‬
‫‪27.00‬‬
‫‪39.00‬‬
‫‪48.00‬‬
‫‪48.00‬‬
‫‪63.00‬‬
‫‪97.00‬‬
‫‪130.00‬‬
‫‪137.00‬‬
‫‪183.00‬‬
‫‪221.00‬‬
‫‪334.00‬‬
‫‪383.00‬‬
‫‪425.00‬‬
‫‪532.00‬‬
‫‪551.00‬‬
‫‪603.00‬‬
‫‪673.00‬‬
‫‪914.00‬‬
‫‪1039.00‬‬
‫‪970.00‬‬
‫‪1312.00‬‬
‫‪1373.00‬‬
‫‪1632.00‬‬
‫‪1829.00‬‬
‫‪2354.00‬‬
‫‪5531.00‬‬
‫*** קוטר שני‬
‫‪12‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫אביזר לקצה‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫‪EF‬‬
‫צינור ‪EF‬‬
‫קוטר‬
‫‪41020P0020‬‬
‫‪20‬‬
‫‪41025P0025‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪41040P0040‬‬
‫‪41050P0050‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪41063P0063‬‬
‫‪41075P0075‬‬
‫‪41090P0090‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪41032P0032‬‬
‫‪41110P0110‬‬
‫‪81.00‬‬
‫‪86.00‬‬
‫‪99.00‬‬
‫‪109.00‬‬
‫‪162.00‬‬
‫‪181.00‬‬
‫‪289.00‬‬
‫‪379.00‬‬
‫‪487.00‬‬
‫‪592.00‬‬
‫‪744.00‬‬
‫‪846.00‬‬
‫‪1043.00‬‬
‫‪2143.00‬‬
‫‪2601.00‬‬
‫‪3407.00‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪41125P0125‬‬
‫‪41140P0140‬‬
‫‪125‬‬
‫‪140‬‬
‫‪41160P0160‬‬
‫‪41180P0180‬‬
‫‪41200P0201‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪41225P0225‬‬
‫‪41250P0250‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫פקק ארוך לקצה צינור )ספיגוט(‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪41020P0200‬‬
‫‪20‬‬
‫‪41025P0200‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪41040P0200‬‬
‫‪41050P0200‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪41063P0200‬‬
‫‪41075P0200‬‬
‫‪41090P0200‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪41032P0200‬‬
‫‪41110P0200‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪41125P0200‬‬
‫‪41140P0200‬‬
‫‪125‬‬
‫‪140‬‬
‫‪41160P0200‬‬
‫‪41180P0200‬‬
‫‪41200P0200‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪41225P0200‬‬
‫‪41250P0200‬‬
‫‪41280P0200‬‬
‫‪41315P0200‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫דרג ‪16‬‬
‫‪28.00‬‬
‫‪31.00‬‬
‫‪39.00‬‬
‫‪48.00‬‬
‫‪61.00‬‬
‫‪81.00‬‬
‫‪150.00‬‬
‫‪183.00‬‬
‫‪233.00‬‬
‫‪267.00‬‬
‫‪334.00‬‬
‫‪352.00‬‬
‫‪484.00‬‬
‫‪604.00‬‬
‫‪723.00‬‬
‫‪979.00‬‬
‫‪1386.00‬‬
‫‪1883.00‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪13‬‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫הסתעפות ‪90‬‬
‫‪0‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫‪EF‬‬
‫קוטר‬
‫‪41020T0500‬‬
‫‪20/20/20‬‬
‫‪25/25/25‬‬
‫‪41032T0500‬‬
‫‪32/32/32‬‬
‫‪40/40/40‬‬
‫‪50/50/50‬‬
‫‪41025T0500‬‬
‫‪41040T0500‬‬
‫‪41050T0500‬‬
‫‪63/63/63‬‬
‫‪75/75/75‬‬
‫‪90/90/90‬‬
‫‪110/110/110‬‬
‫‪125/125/125‬‬
‫‪41063T0500‬‬
‫‪41075T0500‬‬
‫‪41090T0500‬‬
‫‪41110T0500‬‬
‫‪41125T0500‬‬
‫‪41160T0500‬‬
‫‪160/160/160‬‬
‫‪180/180/180‬‬
‫‪41180T0500‬‬
‫‪41200T0500‬‬
‫‪41225T0500‬‬
‫‪200/200/200‬‬
‫‪225/225/225‬‬
‫‪250/250/250‬‬
‫‪41250T0500‬‬
‫זוית‬
‫‪EF‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪126.00‬‬
‫‪126.00‬‬
‫‪145.00‬‬
‫‪184.00‬‬
‫‪210.00‬‬
‫‪289.00‬‬
‫‪345.00‬‬
‫‪542.00‬‬
‫‪708.00‬‬
‫‪1272.00‬‬
‫‪1940.00‬‬
‫‪3926.00‬‬
‫‪3938.00‬‬
‫‪4000.00‬‬
‫‪5452.00‬‬
‫‪EF 90‬‬
‫‪0‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪41020Z0500‬‬
‫‪20‬‬
‫‪41025Z0500‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪41040Z0500‬‬
‫‪41050Z0500‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪41063Z0500‬‬
‫‪41075Z0500‬‬
‫‪41090Z0500‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪41032Z0500‬‬
‫‪41110Z0500‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪41125Z0500‬‬
‫‪41160Z0500‬‬
‫‪125‬‬
‫‪160‬‬
‫‪41180Z0500‬‬
‫‪41200Z0500‬‬
‫‪41225Z0500‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪41250Z0500‬‬
‫‪14‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪116.00‬‬
‫‪116.00‬‬
‫‪120.00‬‬
‫‪145.00‬‬
‫‪182.00‬‬
‫‪207.00‬‬
‫‪311.00‬‬
‫‪367.00‬‬
‫‪533.00‬‬
‫‪735.00‬‬
‫‪1457.00‬‬
‫‪1837.00‬‬
‫‪3003.00‬‬
‫‪3378.00‬‬
‫‪4786.00‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫זוית‬
‫‪EF‬‬
‫‪EF 45‬‬
‫‪0‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪41032Z0300‬‬
‫‪32‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41040Z0300‬‬
‫‪41050Z0300‬‬
‫‪50‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪41090Z0300‬‬
‫‪41110Z0300‬‬
‫‪41125Z0300‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪125‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪41063Z0300‬‬
‫‪41075Z0300‬‬
‫‪41160Z0300‬‬
‫‪41180Z0300‬‬
‫‪41200Z0300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪41225Z0300‬‬
‫‪41250Z0300‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫רוכב תיקון‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪120.00‬‬
‫‪145.00‬‬
‫‪182.00‬‬
‫‪198.00‬‬
‫‪311.00‬‬
‫‪367.00‬‬
‫‪431.00‬‬
‫‪735.00‬‬
‫‪1125.00‬‬
‫‪1837.00‬‬
‫‪2537.00‬‬
‫‪3235.00‬‬
‫‪4642.00‬‬
‫‪EF‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪41063R2063‬‬
‫‪63‬‬
‫‪41075R2075‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪41110R2110‬‬
‫‪41125R2125‬‬
‫‪110‬‬
‫‪125‬‬
‫‪41140R2140‬‬
‫‪41160R2160‬‬
‫‪41180R2180‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪41090R2090‬‬
‫‪41200R2200‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪41225R2225‬‬
‫‪41250R2250‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫‪41280R2280‬‬
‫‪41315R2315‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪302.00‬‬
‫‪332.00‬‬
‫‪333.00‬‬
‫‪376.00‬‬
‫‪441.00‬‬
‫‪585.00‬‬
‫‪651.00‬‬
‫‪695.00‬‬
‫‪835.00‬‬
‫‪888.00‬‬
‫‪1282.00‬‬
‫‪1282.00‬‬
‫‪1321.00‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪15‬‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫רוכב מסעף‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫‪EF‬‬
‫קוטר‬
‫‪41063R0063‬‬
‫‪63/63‬‬
‫‪41075R0063‬‬
‫‪75/63‬‬
‫‪90/63‬‬
‫‪41110R0063‬‬
‫‪41110R0090‬‬
‫‪110/63‬‬
‫‪110/90‬‬
‫‪41110R0110‬‬
‫‪41125R0063‬‬
‫‪41140R0063‬‬
‫‪110/110‬‬
‫‪125/63‬‬
‫‪41090R0063‬‬
‫‪41140R0090‬‬
‫‪41160R0063‬‬
‫‪41160R0090‬‬
‫‪41160R0110‬‬
‫‪41180R0063‬‬
‫‪41180R0090‬‬
‫‪41180R0110‬‬
‫‪140/63‬‬
‫‪140/90‬‬
‫‪160/63‬‬
‫‪160/90‬‬
‫‪160/110‬‬
‫‪180/63‬‬
‫‪180/90‬‬
‫‪180/110‬‬
‫‪41200R0063‬‬
‫‪41200R0090‬‬
‫‪200/63‬‬
‫‪200/90‬‬
‫‪41200R0110‬‬
‫‪41225R0063‬‬
‫‪41225R0090‬‬
‫‪200/110‬‬
‫‪225/63‬‬
‫‪41225R0110‬‬
‫‪225/90‬‬
‫‪225/110‬‬
‫‪41250R0063‬‬
‫‪41250R0090‬‬
‫‪250/63‬‬
‫‪250/90‬‬
‫‪41250R0110‬‬
‫‪41280R0063‬‬
‫‪250/110‬‬
‫‪280/63‬‬
‫‪41280R0090‬‬
‫‪280/90‬‬
‫‪280/110‬‬
‫‪41315R0063‬‬
‫‪41355R0090‬‬
‫‪315/63‬‬
‫‪315-355/90‬‬
‫‪41355R0110‬‬
‫‪315-355/110‬‬
‫‪41450R0090‬‬
‫‪41450R0110‬‬
‫‪41630R0090‬‬
‫‪41630R0110‬‬
‫‪400-450/90‬‬
‫‪400-450/110‬‬
‫‪500-560-630/90‬‬
‫‪500-560-630/110‬‬
‫‪41280R0110‬‬
‫‪16‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪EF‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪224.00‬‬
‫‪223.00‬‬
‫‪241.00‬‬
‫‪284.00‬‬
‫‪701.00‬‬
‫‪999.00‬‬
‫‪349.00‬‬
‫‪493.00‬‬
‫‪927.00‬‬
‫‪511.00‬‬
‫‪796.00‬‬
‫‪1274.00‬‬
‫‪603.00‬‬
‫‪939.00‬‬
‫‪1327.00‬‬
‫‪743.00‬‬
‫‪957.00‬‬
‫‪1367.00‬‬
‫‪796.00‬‬
‫‪870.00‬‬
‫‪1522.00‬‬
‫‪1088.00‬‬
‫‪1048.00‬‬
‫‪1520.00‬‬
‫‪2940.00‬‬
‫‪2133.00‬‬
‫‪2332.00‬‬
‫‪1413.00‬‬
‫‪2544.00‬‬
‫‪2544.00‬‬
‫‪2544.00‬‬
‫‪3675.00‬‬
‫‪4095.00‬‬
‫‪4200.00‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך‬
‫בשיטת ‪EF‬‬
‫רוכב מסעף ‪ EF‬לקטרים גדולים‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪.‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪41315R0160‬‬
‫‪315/160‬‬
‫‪6822.00‬‬
‫‪41315R0225‬‬
‫‪41355R0160‬‬
‫‪315/225‬‬
‫‪7845.00‬‬
‫‪8186.00‬‬
‫‪9414.00‬‬
‫‪8868.00‬‬
‫‪10198.00‬‬
‫‪9550.00‬‬
‫‪10983.00‬‬
‫‪10232.00‬‬
‫‪11767.00‬‬
‫‪355/160‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪41355R0225‬‬
‫‪355/225‬‬
‫‪400/160‬‬
‫‪41400R0225‬‬
‫‪41450R0160‬‬
‫‪400/225‬‬
‫‪450/160‬‬
‫‪41450R0225‬‬
‫‪41500R0160‬‬
‫‪450/225‬‬
‫‪500/160‬‬
‫‪41630R0225‬‬
‫‪500/225‬‬
‫‪41500R0315‬‬
‫‪500/315‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪41560R0160‬‬
‫‪560/160‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪41560R0225‬‬
‫‪560/225‬‬
‫‪560/315‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪41630R0160‬‬
‫‪41630R0225‬‬
‫‪630/160‬‬
‫‪630/225‬‬
‫‪41630R0315‬‬
‫‪41710R0160‬‬
‫‪41710R0225‬‬
‫‪630/315‬‬
‫‪710/160‬‬
‫‪41400R0160‬‬
‫‪41560R0315‬‬
‫‪41710R0315‬‬
‫‪710/225‬‬
‫‪710/315‬‬
‫‪41800R0160‬‬
‫‪41180R0225‬‬
‫‪800/160‬‬
‫‪800/225‬‬
‫‪41800R0315‬‬
‫‪41900R0225‬‬
‫‪41900R0315‬‬
‫‪800/315‬‬
‫‪900/225‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪*41900R0500‬‬
‫‪900/315‬‬
‫‪900/500‬‬
‫‪4110XR0225‬‬
‫‪4110XR0315‬‬
‫‪1000/225‬‬
‫‪1000/315‬‬
‫‪*4110XR0500‬‬
‫‪*4112XR0315‬‬
‫‪*4112XR0500‬‬
‫‪1000/500‬‬
‫‪1200/315‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪1200/500‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫* להתקנת הרוכבים נדרש ציוד התקנה מיוחד‪.‬‬
‫* ‪ SDR17‬בלבד‪.‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪17‬‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫‪EF‬‬
‫מתאם אוגן ארוך )ספיגוט(‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪ .‬מתאים לריתוך חשמלי וריתוך פנים‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪41020V1000‬‬
‫‪41025V1000‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪41032V1000‬‬
‫‪32‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪41063V1000‬‬
‫‪41075V1000‬‬
‫‪41090V1000‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪125‬‬
‫‪41040V1000‬‬
‫‪41050V1000‬‬
‫‪41110V1000‬‬
‫‪41125V1000‬‬
‫‪41140V1000‬‬
‫‪140‬‬
‫‪41160V1000‬‬
‫‪41180V1000‬‬
‫‪41200V1000‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪41250V1000‬‬
‫‪250‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪41225V1000‬‬
‫‪41280V1000‬‬
‫‪41315V1000‬‬
‫‪18‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪31.00‬‬
‫‪33.00‬‬
‫‪40.00‬‬
‫‪47.00‬‬
‫‪58.00‬‬
‫‪73.00‬‬
‫‪94.00‬‬
‫‪123.00‬‬
‫‪156.00‬‬
‫‪183.00‬‬
‫‪235.00‬‬
‫‪281.00‬‬
‫‪415.00‬‬
‫‪493.00‬‬
‫‪531.00‬‬
‫‪784.00‬‬
‫‪1237.00‬‬
‫‪1570.00‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך‬
‫בשיטת ‪EF‬‬
‫זוית ספיגוט ‪45‬‬
‫‪0‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪ .‬מתאים לריתוך חשמלי ולריתוך פנים‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫מק“ט‬
‫מחיר ‪SDR11 ₪‬‬
‫קוטר‬
‫‪41063Z1300‬‬
‫‪41075Z1300‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪41090Z1300‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪125‬‬
‫‪41140Z1300‬‬
‫‪41160Z1300‬‬
‫‪41180Z1300‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪41200Z1300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪41110Z1300‬‬
‫‪41125Z1300‬‬
‫‪41225Z1300‬‬
‫‪41250Z1300‬‬
‫‪250‬‬
‫‪41280Z1300‬‬
‫‪41315Z1300‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪125.00‬‬
‫‪168.00‬‬
‫‪189.00‬‬
‫‪307.00‬‬
‫‪444.00‬‬
‫‪495.00‬‬
‫‪651.00‬‬
‫‪738.00‬‬
‫‪1006.00‬‬
‫‪1199.00‬‬
‫‪2340.00‬‬
‫‪3528.00‬‬
‫‪4286.00‬‬
‫קוטר‬
‫‪41090Z1305‬‬
‫‪90‬‬
‫‪41110Z1305‬‬
‫‪41125Z1305‬‬
‫‪110‬‬
‫‪125‬‬
‫‪140‬‬
‫‪41160Z1305‬‬
‫‪41180Z1305‬‬
‫‪41200Z1305‬‬
‫‪41225Z1305‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫‪41280Z1305‬‬
‫‪41315Z1305‬‬
‫‪280‬‬
‫‪41140Z1305‬‬
‫‪41250Z1305‬‬
‫‪315‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR17‬‬
‫‪169.00‬‬
‫‪275.00‬‬
‫‪401.00‬‬
‫‪491.00‬‬
‫‪585.00‬‬
‫‪658.00‬‬
‫‪900.00‬‬
‫‪1082.00‬‬
‫‪2012.00‬‬
‫‪3038.00‬‬
‫‪3778.00‬‬
‫זוית ספיגוט ‪90‬‬
‫‪0‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪ .‬מתאים לריתוך חשמלי ולריתוך פנים‬
‫מק“ט‬
‫מק“ט‬
‫מחיר ‪SDR11 ₪‬‬
‫קוטר‬
‫‪41063Z1500‬‬
‫‪41075Z1500‬‬
‫‪41190Z1500‬‬
‫‪41110Z1500‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪41125Z1500‬‬
‫‪125‬‬
‫‪41140Z1500‬‬
‫‪41160Z1500‬‬
‫‪41180Z1500‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪41250Z1500‬‬
‫‪250‬‬
‫‪280‬‬
‫‪41200Z1500‬‬
‫‪41225Z1500‬‬
‫‪41280Z1500‬‬
‫‪41315Z1500‬‬
‫‪315‬‬
‫‪125.00‬‬
‫‪165.00‬‬
‫‪190.00‬‬
‫‪348.00‬‬
‫‪444.00‬‬
‫‪495.00‬‬
‫‪651.00‬‬
‫‪731.00‬‬
‫‪1001.00‬‬
‫‪1193.00‬‬
‫‪2238.00‬‬
‫‪3767.00‬‬
‫‪4739.00‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫קוטר‬
‫‪41090Z1505‬‬
‫‪90‬‬
‫‪41110Z1505‬‬
‫‪41125Z1505‬‬
‫‪110‬‬
‫‪125‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪41180Z1505‬‬
‫‪41200Z1505‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪41225Z1505‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪41140Z1505‬‬
‫‪41160Z1505‬‬
‫‪41250Z1505‬‬
‫‪41280Z1505‬‬
‫‪41315Z1505‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR17‬‬
‫‪169.00‬‬
‫‪315.00‬‬
‫‪401.00‬‬
‫‪491.00‬‬
‫‪585.00‬‬
‫‪658.00‬‬
‫‪900.00‬‬
‫‪1082.00‬‬
‫‪2000.00‬‬
‫‪3020.00‬‬
‫‪3778.00‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪19‬‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫הסתעפות מעבר ‪90‬‬
‫‪0‬‬
‫‪EF‬‬
‫‪EF‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪ .‬מתאים לריתוך חשמלי וריתוך פנים‪.‬‬
‫קוטר‬
‫מק“ט‬
‫‪41110T0090‬‬
‫‪41160T0090‬‬
‫‪41160T0110‬‬
‫‪41200T0110‬‬
‫‪41200T0160‬‬
‫‪41225T0110‬‬
‫‪41225T0160‬‬
‫‪41250T0110‬‬
‫‪41250T0160‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪1010.00‬‬
‫‪3907.00‬‬
‫‪3907.00‬‬
‫‪7112.00‬‬
‫‪7112.00‬‬
‫‪8204.00‬‬
‫‪8204.00‬‬
‫‪9517.00‬‬
‫‪9517.00‬‬
‫‪110-90‬‬
‫‪160-90‬‬
‫‪160-110‬‬
‫‪200-110‬‬
‫‪200-160‬‬
‫‪225-110‬‬
‫‪225-160‬‬
‫‪250-110‬‬
‫‪250-160‬‬
‫הסתעפות ספיגוט ‪90‬‬
‫‪0‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪ .‬מתאים לריתוך חשמלי וריתוך פנים‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪41063T1063‬‬
‫‪41075T1075‬‬
‫‪41090T1090‬‬
‫‪41110T1110‬‬
‫‪41160T1160‬‬
‫‪41180T1180‬‬
‫‪41200T1200‬‬
‫‪41225T1225‬‬
‫‪41250T1250‬‬
‫‪41280T1280‬‬
‫‪41315T1315‬‬
‫‪41355T1355‬‬
‫‪41400T1400‬‬
‫‪41450T1450‬‬
‫‪41500T1500‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪450‬‬
‫‪500‬‬
‫‪20‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪119.00‬‬
‫‪180.00‬‬
‫‪277.00‬‬
‫‪394.00‬‬
‫‪975.00‬‬
‫‪1379.00‬‬
‫‪1989.00‬‬
‫‪2355.00‬‬
‫‪3760.00‬‬
‫‪4835.00‬‬
‫‪7223.00‬‬
‫‪9485.00‬‬
‫‪14176.00‬‬
‫‪20306.00‬‬
‫‪25893.00‬‬
‫מק“ט‬
‫‪41090T2090‬‬
‫‪41110T2110‬‬
‫‪41160T2160‬‬
‫‪41180T2180‬‬
‫‪41200T2200‬‬
‫‪41225T2225‬‬
‫‪41250T2250‬‬
‫‪41280T2280‬‬
‫‪41315T2315‬‬
‫‪41355T2355‬‬
‫‪41400T2400‬‬
‫‪41450T2450‬‬
‫‪41500T2500‬‬
‫קוטר‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪450‬‬
‫‪500‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR17‬‬
‫‪236.00‬‬
‫‪336.00‬‬
‫‪833.00‬‬
‫‪1177.00‬‬
‫‪1676.00‬‬
‫‪1999.00‬‬
‫‪2716.00‬‬
‫‪4119.00‬‬
‫‪5265.00‬‬
‫‪7712.00‬‬
‫‪10619.00‬‬
‫‪15866.00‬‬
‫‪20101.00‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫אביזרי ‪ PE‬לריתוך בשיטת‬
‫‪EF‬‬
‫הסתעפות מעבר ‪ 90‬ספיגוט‬
‫‪0‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪ .‬מתאים לריתוך חשמלי וריתוך פנים‪.‬‬
‫קוטר‬
‫מק“ט‬
‫‪41110T0090‬‬
‫‪41160T0090‬‬
‫‪41160T0110‬‬
‫‪41200T0090‬‬
‫‪41200T0110‬‬
‫‪41225T0160‬‬
‫‪41225T0075‬‬
‫‪41225T0090‬‬
‫‪41225T0110‬‬
‫‪41225T0160‬‬
‫‪41250T0110‬‬
‫‪41250T0160‬‬
‫‪41315T0160‬‬
‫‪41315T0225‬‬
‫‪41315T0250‬‬
‫רוכב קודח‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‬
‫מק“ט‬
‫‪110-90‬‬
‫‪160-90‬‬
‫‪160-110‬‬
‫‪200-90‬‬
‫‪200-110‬‬
‫‪200-160‬‬
‫‪225-75‬‬
‫‪225-90‬‬
‫‪225-110‬‬
‫‪225-160‬‬
‫‪250-110‬‬
‫‪250-160‬‬
‫‪315-160‬‬
‫‪315-225‬‬
‫‪315-250‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪603.00‬‬
‫‪1319.00‬‬
‫‪1355.00‬‬
‫‪2746.00‬‬
‫‪2678.00‬‬
‫‪2609.00‬‬
‫‪2943.00‬‬
‫‪3056.00‬‬
‫‪3104.00‬‬
‫‪3104.00‬‬
‫‪5020.00‬‬
‫‪5270.00‬‬
‫‪5038.00‬‬
‫‪5270.00‬‬
‫‪5270.00‬‬
‫‪EF‬‬
‫‪41063R1032‬‬
‫‪41063R1063‬‬
‫‪41075R1032‬‬
‫‪41075R1063‬‬
‫‪41090R1032‬‬
‫‪41090R1063‬‬
‫‪41110R1032‬‬
‫‪41110R1063‬‬
‫‪41160R1032‬‬
‫‪41160R1063‬‬
‫‪41180R1032‬‬
‫‪41180R1063‬‬
‫‪41200R1032‬‬
‫‪41200R1063‬‬
‫‪41225R1032‬‬
‫‪41225R1063‬‬
‫‪41280R1063‬‬
‫‪41315R1063‬‬
‫‪41400R1063‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫קוטר‬
‫‪63-32‬‬
‫‪63-63‬‬
‫‪75-32‬‬
‫‪75-63‬‬
‫‪90-32‬‬
‫‪90-63‬‬
‫‪110-32‬‬
‫‪110-63‬‬
‫‪160-32‬‬
‫‪160-63‬‬
‫‪180-32‬‬
‫‪180-63‬‬
‫‪200-32‬‬
‫‪200-63‬‬
‫‪225-32‬‬
‫‪225-63‬‬
‫‪280-63‬‬
‫‪315-63‬‬
‫‪400-63‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪394.00‬‬
‫‪431.00‬‬
‫‪425.00‬‬
‫‪462.00‬‬
‫‪426.00‬‬
‫‪463.00‬‬
‫‪469.00‬‬
‫‪506.00‬‬
‫‪744.00‬‬
‫‪780.00‬‬
‫‪788.00‬‬
‫‪824.00‬‬
‫‪928.00‬‬
‫‪965.00‬‬
‫‪981.00‬‬
‫‪1018.00‬‬
‫‪1412.00‬‬
‫‪1450.00‬‬
‫‪1382.00‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪21‬‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫אוגן מתכת‬
‫תקן ‪2501‬‬
‫מק“ט‬
‫‪.DIN‬‬
‫‪EF‬‬
‫‪PN16‬‬
‫קוטר‬
‫מתאים לקטרים‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫”‪2‬‬
‫”‪3‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75 ,90‬‬
‫‪53-14O0224‬‬
‫”‪4‬‬
‫”‪6‬‬
‫”‪8‬‬
‫‪110,125‬‬
‫‪160 ,180‬‬
‫‪200 ,225‬‬
‫‪53-20O0220‬‬
‫‪53-22O0222‬‬
‫‪53-24O0224‬‬
‫”‪10‬‬
‫”‪12‬‬
‫”‪14‬‬
‫‪53-26O0226‬‬
‫”‪16‬‬
‫‪53-34O0234‬‬
‫”‪20‬‬
‫”‪24‬‬
‫‪250 ,280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪450 ,500‬‬
‫‪148.00‬‬
‫‪165.00‬‬
‫‪190.00‬‬
‫‪274.00‬‬
‫‪464.00‬‬
‫‪586.00‬‬
‫‪898.00‬‬
‫‪1509.00‬‬
‫‪1806.00‬‬
‫‪2520.00‬‬
‫‪6286.00‬‬
‫‪53-06O0226‬‬
‫‪53-08O0228‬‬
‫‪53-16O0226‬‬
‫‪53-18O0228‬‬
‫‪53-30O0230‬‬
‫‪53-38O0238‬‬
‫‪53-42O0242‬‬
‫‪53-46O0246‬‬
‫”‪28‬‬
‫”‪32‬‬
‫”‪36‬‬
‫אוגן מתכת‬
‫תקן‬
‫מק“ט‬
‫‪560 ,630‬‬
‫‪710‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪800‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪900‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪BSTD‬‬
‫‪BSTD‬‬
‫קוטר‬
‫מתאים לקטרים‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫”‪2‬‬
‫”‪3‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75 ,90‬‬
‫‪53-14O0114‬‬
‫”‪4‬‬
‫”‪6‬‬
‫”‪8‬‬
‫‪110 ,125‬‬
‫‪160 ,180‬‬
‫‪200 ,225‬‬
‫‪53-20O0120‬‬
‫‪53-22O0122‬‬
‫‪53-24O0124‬‬
‫”‪10‬‬
‫”‪12‬‬
‫”‪14‬‬
‫‪53-26O0126‬‬
‫”‪16‬‬
‫‪53-34O0134‬‬
‫”‪20‬‬
‫”‪24‬‬
‫‪250 ,280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪450 ,500‬‬
‫‪114.00‬‬
‫‪106.00‬‬
‫‪127.00‬‬
‫‪232.00‬‬
‫‪333.00‬‬
‫‪496.00‬‬
‫‪612.00‬‬
‫‪960.00‬‬
‫‪1085.00‬‬
‫‪2080.00‬‬
‫‪2573.00‬‬
‫‪53-06O0106‬‬
‫‪53-08O0108‬‬
‫‪53-16O0116‬‬
‫‪53-18O0118‬‬
‫‪53-30O0130‬‬
‫‪22‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪560 ,630‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫אוגן מצופה‬
‫‪PN10‬‬
‫תקן‪ ,DIN 2501 :‬שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪.‬‬
‫מרחק בין החורים‬
‫קוטר‬
‫מק“ט‬
‫מספר חורים‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪41020O0501‬‬
‫”‪20/1/2‬‬
‫”‪25/3/4‬‬
‫‪65‬‬
‫‪75‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪41032O0501‬‬
‫‪41040O0501‬‬
‫‪41050O0501‬‬
‫”‪32/1‬‬
‫”‪40/11/2‬‬
‫”‪50/11/2‬‬
‫‪85‬‬
‫‪100‬‬
‫‪110‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪41063O0501‬‬
‫‪41075O0501‬‬
‫‪41090O0501‬‬
‫”‪63/2‬‬
‫”‪75/21/2‬‬
‫”‪90/3‬‬
‫‪41110O0501‬‬
‫”‪110/4‬‬
‫‪41125O0501‬‬
‫”‪125/4‬‬
‫”‪140/5‬‬
‫‪125‬‬
‫‪145‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪180‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪41160O0501‬‬
‫‪41180O0501‬‬
‫”‪160/6‬‬
‫”‪180/6‬‬
‫‪210‬‬
‫‪240‬‬
‫‪240‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪41200O0501‬‬
‫‪41225O0501‬‬
‫”‪200/8‬‬
‫”‪225/8‬‬
‫‪295‬‬
‫‪295‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪41250O0501‬‬
‫‪41280O0501‬‬
‫‪41315O0501‬‬
‫”‪250/10‬‬
‫”‪280/10‬‬
‫”‪315/12‬‬
‫‪41355O0501‬‬
‫”‪355/14‬‬
‫‪41400O0501‬‬
‫”‪400/16‬‬
‫”‪450/18‬‬
‫‪350‬‬
‫‪350‬‬
‫‪400‬‬
‫‪460‬‬
‫‪515‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪66.00‬‬
‫‪85.00‬‬
‫‪108.00‬‬
‫‪121.00‬‬
‫‪156.00‬‬
‫‪166.00‬‬
‫‪206.00‬‬
‫‪248.00‬‬
‫‪248.00‬‬
‫‪349.00‬‬
‫‪401.00‬‬
‫‪420.00‬‬
‫‪571.00‬‬
‫‪571.00‬‬
‫‪798.00‬‬
‫‪798.00‬‬
‫‪1145.00‬‬
‫‪2412.00‬‬
‫‪2729.00‬‬
‫‪41500O0501‬‬
‫‪41560O0501‬‬
‫”‪500/20‬‬
‫”‪560/22‬‬
‫‪620‬‬
‫‪620‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪725‬‬
‫‪20‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪41630O0501‬‬
‫”‪630/24‬‬
‫‪725‬‬
‫‪20‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪41025O0501‬‬
‫‪41140O0501‬‬
‫‪41450O0501‬‬
‫‪EF‬‬
‫תותב מעבר מאוגן‬
‫‪DIN2501/EN1092-1‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪PN16‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪31315V0220‬‬
‫”‪315-10‬‬
‫”‪355-12‬‬
‫‪6798.00‬‬
‫‪7656.00‬‬
‫‪10461.00‬‬
‫‪13035.00‬‬
‫‪20377.00‬‬
‫‪30492.00‬‬
‫‪31355V0222‬‬
‫‪31400V0224‬‬
‫”‪400-14‬‬
‫”‪450-16‬‬
‫”‪560-20‬‬
‫‪31630V0230‬‬
‫‪31710V0234‬‬
‫‪31800V0238‬‬
‫‪3110XV0246‬‬
‫”‪630-20‬‬
‫”‪710-24‬‬
‫”‪800-28‬‬
‫”‪900-32‬‬
‫”‪1000-36‬‬
‫לפי דרישה‬
‫‪3112XV0248‬‬
‫”‪1200-40‬‬
‫לפי דרישה‬
‫‪31450V0226‬‬
‫‪31560V0230‬‬
‫‪31900V0242‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪23‬‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫‪EF‬‬
‫מתאם פליז הברגת חוץ‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫‪41020E0101‬‬
‫‪41025E0102‬‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫”‪20/1/2‬‬
‫”‪25/3/4‬‬
‫‪208.00‬‬
‫‪208.00‬‬
‫‪208.00‬‬
‫‪331.00‬‬
‫‪331.00‬‬
‫‪349.00‬‬
‫‪264.00‬‬
‫‪349.00‬‬
‫‪359.00‬‬
‫‪359.00‬‬
‫‪273.00‬‬
‫‪471.00‬‬
‫‪471.00‬‬
‫‪331.00‬‬
‫‪41032E0103‬‬
‫”‪32/1‬‬
‫”‪32/11/4‬‬
‫”‪32/11/2‬‬
‫‪41040E0103‬‬
‫‪41040E0104‬‬
‫‪41040E0105‬‬
‫”‪40/1‬‬
‫”‪40/11/4‬‬
‫”‪40/11/2‬‬
‫‪41032E0104‬‬
‫‪41032E0105‬‬
‫‪41050E0103‬‬
‫”‪50/1‬‬
‫‪41050E0104‬‬
‫”‪50/11/4‬‬
‫‪41050E0105‬‬
‫”‪50/11/2‬‬
‫‪41063E0104‬‬
‫‪41063E0105‬‬
‫‪41063E0106‬‬
‫”‪63/11/4‬‬
‫”‪63/11/2‬‬
‫”‪63/2‬‬
‫מתאם פליז הברגת פנים‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫‪41032E0203‬‬
‫‪41040E0204‬‬
‫‪41050E0205‬‬
‫‪41063E0203‬‬
‫‪41063E0204‬‬
‫‪41063E0205‬‬
‫‪41063E0206‬‬
‫‪41090E0208‬‬
‫‪24‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫”‪32/1‬‬
‫”‪40/11/4‬‬
‫”‪50/11/2‬‬
‫‪264.00‬‬
‫‪303.00‬‬
‫‪310.00‬‬
‫‪484.00‬‬
‫‪484.00‬‬
‫‪484.00‬‬
‫‪411.00‬‬
‫‪690.00‬‬
‫”‪63/1‬‬
‫” ‪63/11/4‬‬
‫” ‪63/11/2‬‬
‫”‪63/2‬‬
‫”‪90/3‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫אביזרי ‪ PE‬לריתוך בשיטת‬
‫‪EF‬‬
‫מעבר פוליאתילן ‪ /‬מתכת מצופה‬
‫שימוש‪ :‬חיבור צנרת פלסטית למתכת בריתוך‪ ,‬אספקת מים וגז‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪41025G9102‬‬
‫‪41032G9103‬‬
‫‪25x3/4‬‬
‫‪32x1‬‬
‫‪41040G9104‬‬
‫‪40x11/4‬‬
‫‪41050G9105‬‬
‫‪41063G9106‬‬
‫‪50x11/‬‬
‫‪41075G9107‬‬
‫‪41090G9108‬‬
‫‪41110G9108‬‬
‫‪41110G9109‬‬
‫‪41125G9109‬‬
‫‪41160G9110‬‬
‫‪41180G9110‬‬
‫‪2‬‬
‫‪63x2‬‬
‫‪75x21/2‬‬
‫‪90x3‬‬
‫‪110x3‬‬
‫‪110x4‬‬
‫‪125x4‬‬
‫‪160x6‬‬
‫‪180x6‬‬
‫‪41200G9118‬‬
‫‪41225G9118‬‬
‫‪41225G9118‬‬
‫‪200x8‬‬
‫‪225x8‬‬
‫‪250x8‬‬
‫‪250x10‬‬
‫‪41280G9120‬‬
‫‪41315G9122‬‬
‫‪41355G9122‬‬
‫‪280x10‬‬
‫‪41250G9120‬‬
‫‪41400G9126‬‬
‫‪315x12‬‬
‫‪355x12‬‬
‫‪400x16‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪313.00‬‬
‫‪367.00‬‬
‫‪389.00‬‬
‫‪421.00‬‬
‫‪507.00‬‬
‫‪1121.00‬‬
‫‪1314.00‬‬
‫‪1553.00‬‬
‫‪1620.00‬‬
‫‪1890.00‬‬
‫‪3241.00‬‬
‫‪3510.00‬‬
‫‪4456.00‬‬
‫‪5131.00‬‬
‫‪9181.00‬‬
‫‪4725.00‬‬
‫‪11341.00‬‬
‫‪11477.00‬‬
‫‪12894.00‬‬
‫‪31730.00‬‬
‫ברז כדורי‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים‪/‬גז‪ .‬מתאים לריתוך חשמלי‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪41025S0100‬‬
‫‪41032S0100‬‬
‫‪41040S0100‬‬
‫‪41050S0100‬‬
‫‪41063S0100‬‬
‫‪41075S0100‬‬
‫‪41090S0100‬‬
‫‪41110S0100‬‬
‫‪*41110S0100‬‬
‫‪41125S0100‬‬
‫‪41160S0100‬‬
‫‪*41160S0100‬‬
‫‪41180S0100‬‬
‫‪41200S0100‬‬
‫‪41225S0100‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪110‬‬
‫‪125‬‬
‫‪160‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪1550.00‬‬
‫‪1550.00‬‬
‫‪1550.00‬‬
‫‪3686.00‬‬
‫‪3686.00‬‬
‫‪3919.00‬‬
‫‪4409.00‬‬
‫‪5773.00‬‬
‫‪24032.00‬‬
‫‪5701.00‬‬
‫‪14239.00‬‬
‫‪76760.00‬‬
‫‪16648.00‬‬
‫‪76760.00‬‬
‫‪16648.00‬‬
‫‪* Full Bore‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪25‬‬
‫אביזרי ‪ PE100‬לריתוך בשיטת‬
‫‪BW‬‬
‫זוית ‪90‬‬
‫‪0‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים ‪ /‬ביוב‪.‬‬
‫קוטר‬
‫מק“ט‬
‫‪31020Z0501‬‬
‫‪31025Z0501‬‬
‫‪31032Z0501‬‬
‫‪31040Z0500‬‬
‫‪31050Z0500‬‬
‫‪31063Z0500‬‬
‫‪31075Z0500‬‬
‫‪31090Z0500‬‬
‫‪31110Z0500‬‬
‫‪31125Z0500‬‬
‫‪31140Z0500‬‬
‫‪31160Z0500‬‬
‫‪31180Z0500‬‬
‫‪31200Z0500‬‬
‫‪31225Z0500‬‬
‫‪31250Z0500‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪125‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫‪31280Z0500‬‬
‫‪31315Z0500‬‬
‫‪31355Z0500‬‬
‫‪31400Z0500‬‬
‫‪31450Z0500‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪450‬‬
‫‪31500Z0500‬‬
‫‪500‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪29.00‬‬
‫‪29.00‬‬
‫‪30.00‬‬
‫‪38.00‬‬
‫‪47.00‬‬
‫‪66.00‬‬
‫‪90.00‬‬
‫‪118.00‬‬
‫‪233.00‬‬
‫‪336.00‬‬
‫‪463.00‬‬
‫‪534.00‬‬
‫‪632.00‬‬
‫‪940.00‬‬
‫‪1126.00‬‬
‫‪2152.00‬‬
‫‪2822.00‬‬
‫‪3888.00‬‬
‫‪6353.00‬‬
‫‪8730.00‬‬
‫‪12746.00‬‬
‫‪16441.00‬‬
‫מק“ט‬
‫‪31050Z5500‬‬
‫‪31063Z5500‬‬
‫‪31075Z5500‬‬
‫‪31090Z5500‬‬
‫‪31110Z5500‬‬
‫‪31125Z5500‬‬
‫‪31140Z5500‬‬
‫‪31160Z5500‬‬
‫‪31180Z5500‬‬
‫‪31200Z5500‬‬
‫‪31225Z5500‬‬
‫‪31250Z5500‬‬
‫‪31280Z5500‬‬
‫‪31315Z5500‬‬
‫‪31355Z5500‬‬
‫‪31400Z5500‬‬
‫‪31450Z5500‬‬
‫‪31500Z5500‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR17‬‬
‫‪45.00‬‬
‫‪62.00‬‬
‫‪89.00‬‬
‫‪110.00‬‬
‫‪229.00‬‬
‫‪294.00‬‬
‫‪428.00‬‬
‫‪461.00‬‬
‫‪582.00‬‬
‫‪707.00‬‬
‫‪874.00‬‬
‫‪1367.00‬‬
‫‪1778.00‬‬
‫‪2454.00‬‬
‫‪4681.00‬‬
‫‪6522.00‬‬
‫‪9486.00‬‬
‫‪11971.00‬‬
‫הסתעפות‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים ‪ /‬ביוב‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪31020T7500‬‬
‫‪31025T7500‬‬
‫‪31032T7500‬‬
‫‪31040T7500‬‬
‫‪31050T7500‬‬
‫‪31063T7500‬‬
‫‪31075T7500‬‬
‫‪31090T7500‬‬
‫‪31110T7500‬‬
‫‪31125T7500‬‬
‫‪31140T7500‬‬
‫‪31160T7500‬‬
‫‪31180T7500‬‬
‫‪31200T7500‬‬
‫‪31225T7500‬‬
‫‪31250T7500‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪125‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫‪31280T7500‬‬
‫‪31315T7500‬‬
‫‪31355T7500‬‬
‫‪31400T7500‬‬
‫‪31450T7500‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪450‬‬
‫‪31500T7500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪26‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪26.00‬‬
‫‪27.00‬‬
‫‪31.00‬‬
‫‪47.00‬‬
‫‪63.00‬‬
‫‪97.00‬‬
‫‪190.00‬‬
‫‪277.00‬‬
‫‪405.00‬‬
‫‪559.00‬‬
‫‪701.00‬‬
‫‪1179.00‬‬
‫‪1515.00‬‬
‫‪2165.00‬‬
‫‪2573.00‬‬
‫‪3309.00‬‬
‫‪4460.00‬‬
‫‪6331.00‬‬
‫‪8525.00‬‬
‫‪12722.00‬‬
‫‪18208.00‬‬
‫‪23132.00‬‬
‫מק“ט‬
‫‪31050Z5500‬‬
‫‪31063Z5500‬‬
‫‪31075Z5500‬‬
‫‪31090Z5500‬‬
‫‪31110Z5500‬‬
‫‪31125Z5500‬‬
‫‪31140Z5500‬‬
‫‪31160Z5500‬‬
‫‪31180Z5500‬‬
‫‪31200Z5500‬‬
‫‪31225Z5500‬‬
‫‪31250Z5500‬‬
‫‪31280Z5500‬‬
‫‪31315Z5500‬‬
‫‪31355Z5500‬‬
‫‪31400Z5500‬‬
‫‪31450Z5500‬‬
‫‪31500Z5500‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR17‬‬
‫‪56.00‬‬
‫‪76.00‬‬
‫‪149.00‬‬
‫‪210.00‬‬
‫‪345.00‬‬
‫‪476.00‬‬
‫‪561.00‬‬
‫‪1056.00‬‬
‫‪1292.00‬‬
‫‪1765.00‬‬
‫‪2073.00‬‬
‫‪2746.00‬‬
‫‪3135.00‬‬
‫‪4179.00‬‬
‫‪6207.00‬‬
‫‪9826.00‬‬
‫‪14149.00‬‬
‫‪18217.00‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫אביזרי ריתוך פנים‬
‫‪BW‬‬
‫מעבר קוטר‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים ‪ /‬ביוב‪ .‬ניתן לקבל מידות נוספות על פי דרישה‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪31032D7025‬‬
‫‪32/25‬‬
‫‪31040D7020‬‬
‫‪40/20‬‬
‫‪40/25‬‬
‫‪31040D7032‬‬
‫‪31050D7025‬‬
‫‪40/32‬‬
‫‪31040D7025‬‬
‫‪31050D7032‬‬
‫‪31050D7040‬‬
‫‪31063D7032‬‬
‫‪31063D7040‬‬
‫‪50/25‬‬
‫‪50/32‬‬
‫‪50/40‬‬
‫‪63/32‬‬
‫‪63/40‬‬
‫‪31063D7050‬‬
‫‪31075D7032‬‬
‫‪63/50‬‬
‫‪75/32‬‬
‫‪31075D7040‬‬
‫‪31075D7050‬‬
‫‪31075D7063‬‬
‫‪75/40‬‬
‫‪75/50‬‬
‫‪31090D7050‬‬
‫‪75/63‬‬
‫‪90/50‬‬
‫‪31090D7063‬‬
‫‪31090D7075‬‬
‫‪90/63‬‬
‫‪90/75‬‬
‫‪31110D7050‬‬
‫‪31110D7063‬‬
‫‪31110D7075‬‬
‫‪110/50‬‬
‫‪110/63‬‬
‫‪31110D7090‬‬
‫‪110/75‬‬
‫‪110/90‬‬
‫‪31125D7063‬‬
‫‪31125D7075‬‬
‫‪31125D7090‬‬
‫‪125/63‬‬
‫‪125/75‬‬
‫‪125/90‬‬
‫‪31125D7110‬‬
‫‪125/110‬‬
‫‪140/75‬‬
‫‪31140D7090‬‬
‫‪140/90‬‬
‫‪31140D7110‬‬
‫‪140/110‬‬
‫‪31140D7125‬‬
‫‪31160D7090‬‬
‫‪140/125‬‬
‫‪160/90‬‬
‫‪31160D7110‬‬
‫‪31160D7125‬‬
‫‪160/110‬‬
‫‪31140D7075‬‬
‫‪31160D7140‬‬
‫‪31180D7090‬‬
‫‪31180D7110‬‬
‫‪31180D7125‬‬
‫‪31180D7140‬‬
‫‪31180D7160‬‬
‫‪31200D7140‬‬
‫‪31200D7160‬‬
‫‪160/125‬‬
‫‪160/140‬‬
‫‪180/90‬‬
‫‪180/110‬‬
‫‪180/125‬‬
‫‪180/140‬‬
‫‪180/160‬‬
‫‪200/140‬‬
‫‪200/160‬‬
‫‪31200D7180‬‬
‫‪200/180‬‬
‫‪225/140‬‬
‫‪31225D7160‬‬
‫‪31225D7180‬‬
‫‪31225D7200‬‬
‫‪225/160‬‬
‫‪225/180‬‬
‫‪225/200‬‬
‫‪31225D7140‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪40.00‬‬
‫‪45.00‬‬
‫‪45.00‬‬
‫‪45.00‬‬
‫‪48.00‬‬
‫‪48.00‬‬
‫‪48.00‬‬
‫‪58.00‬‬
‫‪58.00‬‬
‫‪58.00‬‬
‫‪74.00‬‬
‫‪74.00‬‬
‫‪74.00‬‬
‫‪74.00‬‬
‫‪79.00‬‬
‫‪79.00‬‬
‫‪79.00‬‬
‫‪101.00‬‬
‫‪101.00‬‬
‫‪101.00‬‬
‫‪101.00‬‬
‫‪135.00‬‬
‫‪135.00‬‬
‫‪135.00‬‬
‫‪135.00‬‬
‫‪155.00‬‬
‫‪155.00‬‬
‫‪155.00‬‬
‫‪155.00‬‬
‫‪183.00‬‬
‫‪183.00‬‬
‫‪183.00‬‬
‫‪183.00‬‬
‫‪301.00‬‬
‫‪284.00‬‬
‫‪261.00‬‬
‫‪248.00‬‬
‫‪237.00‬‬
‫‪719.00‬‬
‫‪571.00‬‬
‫‪537.00‬‬
‫‪833.00‬‬
‫‪697.00‬‬
‫‪681.00‬‬
‫‪555.00‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪31050D5032‬‬
‫‪50/32‬‬
‫‪31050D5040‬‬
‫‪50/40‬‬
‫‪31063D5032‬‬
‫‪63/32‬‬
‫‪63/40‬‬
‫‪63/50‬‬
‫‪31075D5032‬‬
‫‪75/32‬‬
‫‪31075D5040‬‬
‫‪31075D5050‬‬
‫‪75/40‬‬
‫‪75/50‬‬
‫‪31075D5063‬‬
‫‪75/63‬‬
‫‪31090D5050‬‬
‫‪31090D5063‬‬
‫‪31090D5075‬‬
‫‪90/50‬‬
‫‪90/63‬‬
‫‪31063D5040‬‬
‫‪31063D5050‬‬
‫‪31110D5050‬‬
‫‪31110D5063‬‬
‫‪31110D5075‬‬
‫‪31110D5090‬‬
‫‪31125D5063‬‬
‫‪31125D5075‬‬
‫‪31125D5090‬‬
‫‪31125D5110‬‬
‫‪31140D5075‬‬
‫‪31140D5090‬‬
‫‪31114D5110‬‬
‫‪31140D5125‬‬
‫‪31160D5090‬‬
‫‪31160D5110‬‬
‫‪31160D5125‬‬
‫‪31160D5140‬‬
‫‪31180D5090‬‬
‫‪31180D5110‬‬
‫‪31180D5125‬‬
‫‪90/75‬‬
‫‪110/50‬‬
‫‪110/63‬‬
‫‪110/75‬‬
‫‪110/90‬‬
‫‪125/63‬‬
‫‪125/75‬‬
‫‪125/90‬‬
‫‪125/110‬‬
‫‪140/75‬‬
‫‪140/90‬‬
‫‪140/110‬‬
‫‪140/125‬‬
‫‪160/90‬‬
‫‪160/110‬‬
‫‪160/125‬‬
‫‪160/140‬‬
‫‪180/90‬‬
‫‪180/110‬‬
‫‪180/125‬‬
‫‪31180D5140‬‬
‫‪180/140‬‬
‫‪180/160‬‬
‫‪31200D5140‬‬
‫‪31200D5160‬‬
‫‪31200D5180‬‬
‫‪200/140‬‬
‫‪31180D5160‬‬
‫‪31225D5140‬‬
‫‪31225D5160‬‬
‫‪31225D5180‬‬
‫‪31225D5200‬‬
‫‪200/160‬‬
‫‪200/180‬‬
‫‪225/140‬‬
‫‪225/160‬‬
‫‪225/180‬‬
‫‪225/200‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR17‬‬
‫‪40.00‬‬
‫‪40.00‬‬
‫‪46.00‬‬
‫‪46.00‬‬
‫‪52.00‬‬
‫‪67.00‬‬
‫‪67.00‬‬
‫‪67.00‬‬
‫‪67.00‬‬
‫‪75.00‬‬
‫‪75.00‬‬
‫‪75.00‬‬
‫‪95.00‬‬
‫‪95.00‬‬
‫‪95.00‬‬
‫‪95.00‬‬
‫‪128.00‬‬
‫‪128.00‬‬
‫‪128.00‬‬
‫‪128.00‬‬
‫‪155.00‬‬
‫‪155.00‬‬
‫‪155.00‬‬
‫‪155.00‬‬
‫‪174.00‬‬
‫‪174.00‬‬
‫‪174.00‬‬
‫‪174.00‬‬
‫‪286.00‬‬
‫‪269.00‬‬
‫‪248.00‬‬
‫‪226.00‬‬
‫‪226.00‬‬
‫‪719.00‬‬
‫‪543.00‬‬
‫‪497.00‬‬
‫‪815.00‬‬
‫‪684.00‬‬
‫‪664.00‬‬
‫‪527.00‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪27‬‬
‫אביזרי ריתוך פנים‬
‫‪BW‬‬
‫המשך מעבר קוטר‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪31250D7160‬‬
‫‪250/160‬‬
‫‪31250D7180‬‬
‫‪250/180‬‬
‫‪250/200‬‬
‫‪31250D7225‬‬
‫‪31280D7200‬‬
‫‪250/225‬‬
‫‪280/200‬‬
‫‪31280D7225‬‬
‫‪31280D7250‬‬
‫‪31315D7200‬‬
‫‪280/225‬‬
‫‪280/250‬‬
‫‪315/200‬‬
‫‪31315D7225‬‬
‫‪315/225‬‬
‫‪31315D7250‬‬
‫‪31315D7280‬‬
‫‪315/250‬‬
‫‪315/280‬‬
‫‪31355D7200‬‬
‫‪31355D7225‬‬
‫‪31355D7250‬‬
‫‪355/200‬‬
‫‪355/225‬‬
‫‪31250D7200‬‬
‫‪31355D7280‬‬
‫‪355/250‬‬
‫‪355/280‬‬
‫‪31355D7315‬‬
‫‪31400D7225‬‬
‫‪355/315‬‬
‫‪400/225‬‬
‫‪31400D7250‬‬
‫‪31400D7280‬‬
‫‪31400D7315‬‬
‫‪400/250‬‬
‫‪400/280‬‬
‫‪31400D7355‬‬
‫‪31450D7280‬‬
‫‪31450D7315‬‬
‫‪31450D7355‬‬
‫‪31450D7400‬‬
‫‪400/315‬‬
‫‪400/355‬‬
‫‪450/280‬‬
‫‪450/315‬‬
‫‪450/355‬‬
‫‪450/400‬‬
‫‪31500D7280‬‬
‫‪500/280‬‬
‫‪500/315‬‬
‫‪31500D7355‬‬
‫‪31500D7400‬‬
‫‪500/355‬‬
‫‪500/400‬‬
‫‪31500D7450‬‬
‫‪31560D7355‬‬
‫‪31560D7400‬‬
‫‪500/450‬‬
‫‪560/355‬‬
‫‪560/400‬‬
‫‪31560D7450‬‬
‫‪31560D7500‬‬
‫‪560/450‬‬
‫‪560/500‬‬
‫‪31630D7355‬‬
‫‪630/355‬‬
‫‪630/400‬‬
‫‪31500D7315‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪884.00‬‬
‫‪884.00‬‬
‫‪794.00‬‬
‫‪755.00‬‬
‫‪1133.00‬‬
‫‪984.00‬‬
‫‪984.00‬‬
‫‪1327.00‬‬
‫‪1111.00‬‬
‫‪1070.00‬‬
‫‪1001.00‬‬
‫‪2940.00‬‬
‫‪3097.00‬‬
‫‪4171.00‬‬
‫‪3876.00‬‬
‫‪3757.00‬‬
‫‪16864.00‬‬
‫‪14239.00‬‬
‫‪12221.00‬‬
‫‪11591.00‬‬
‫‪8104.00‬‬
‫‪17472.00‬‬
‫‪15513.00‬‬
‫‪13594.00‬‬
‫‪11124.00‬‬
‫‪19530.00‬‬
‫‪21321.00‬‬
‫‪20404.00‬‬
‫‪17043.00‬‬
‫‪15439.00‬‬
‫‪24570.00‬‬
‫‪26674.00‬‬
‫‪16250.00‬‬
‫‪13878.00‬‬
‫‪30450.00‬‬
‫‪28287.00‬‬
‫‪27230.00‬‬
‫‪20258.00‬‬
‫‪16614.00‬‬
‫‪31250D5200‬‬
‫‪31250D5225‬‬
‫‪31280D5200‬‬
‫‪31280D5225‬‬
‫‪250/200‬‬
‫‪250/225‬‬
‫‪280/200‬‬
‫‪280/225‬‬
‫‪31280D5250‬‬
‫‪280/250‬‬
‫‪31315D5200‬‬
‫‪31315D5225‬‬
‫‪31315D5250‬‬
‫‪315/200‬‬
‫‪31315D5280‬‬
‫‪31355D5200‬‬
‫‪31355D5225‬‬
‫‪31355D5250‬‬
‫‪315/225‬‬
‫‪315/250‬‬
‫‪315/280‬‬
‫‪355/200‬‬
‫‪355/225‬‬
‫‪355/250‬‬
‫‪31355D5280‬‬
‫‪355/280‬‬
‫‪31355D5315‬‬
‫‪31400D5225‬‬
‫‪31400D5250‬‬
‫‪355/315‬‬
‫‪400/225‬‬
‫‪400/250‬‬
‫‪31400D5280‬‬
‫‪400/280‬‬
‫‪31400D5315‬‬
‫‪400/315‬‬
‫‪400/355‬‬
‫‪31400D5355‬‬
‫‪31450D5280‬‬
‫‪31450D5315‬‬
‫‪31450D5355‬‬
‫‪450/280‬‬
‫‪450/315‬‬
‫‪450/355‬‬
‫‪450/400‬‬
‫‪500/280‬‬
‫‪500/315‬‬
‫‪31500D5355‬‬
‫‪500/355‬‬
‫‪31500D5400‬‬
‫‪500/400‬‬
‫‪31500D5450‬‬
‫‪31560D5355‬‬
‫‪31560D5400‬‬
‫‪500/450‬‬
‫‪560/355‬‬
‫‪560/400‬‬
‫‪31560D5450‬‬
‫‪31560D5500‬‬
‫‪560/450‬‬
‫‪560/500‬‬
‫‪31630D5355‬‬
‫‪630/355‬‬
‫‪31630D5400‬‬
‫‪31630D5450‬‬
‫‪31630D5500‬‬
‫‪630/400‬‬
‫‪630/450‬‬
‫‪630/500‬‬
‫‪31630D5560‬‬
‫‪31710D5500‬‬
‫‪630/560‬‬
‫‪710/500‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪31710D5560‬‬
‫‪31710D5630‬‬
‫‪31800D5630‬‬
‫‪31800D5710‬‬
‫‪710/560‬‬
‫‪710/630‬‬
‫‪800/630‬‬
‫‪800/710‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪31900D5630‬‬
‫‪900/630‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪630/450‬‬
‫‪630/500‬‬
‫‪31630D7560‬‬
‫‪31710D7500‬‬
‫‪630/560‬‬
‫‪710/500‬‬
‫‪31710D7560‬‬
‫‪31710D7630‬‬
‫‪710/560‬‬
‫‪710/630‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪31800D7630‬‬
‫‪31800D7710‬‬
‫‪800/630‬‬
‫‪800/710‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪31900D7630‬‬
‫‪31900D7800‬‬
‫‪900/630‬‬
‫‪900/800‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫‪28‬‬
‫‪31250D5160‬‬
‫‪31250D5180‬‬
‫‪250/160‬‬
‫‪250/180‬‬
‫‪839.00‬‬
‫‪862.00‬‬
‫‪774.00‬‬
‫‪737.00‬‬
‫‪1012.00‬‬
‫‪935.00‬‬
‫‪935.00‬‬
‫‪1295.00‬‬
‫‪1056.00‬‬
‫‪1041.00‬‬
‫‪977.00‬‬
‫‪2205.00‬‬
‫‪2310.00‬‬
‫‪4071.00‬‬
‫‪3779.00‬‬
‫‪3658.00‬‬
‫‪14688.00‬‬
‫‪13779.00‬‬
‫‪12221.00‬‬
‫‪10182.00‬‬
‫‪6952.00‬‬
‫‪16600.00‬‬
‫‪14737.00‬‬
‫‪12965.00‬‬
‫‪8711.00‬‬
‫‪18900.00‬‬
‫‪20257.00‬‬
‫‪18637.00‬‬
‫‪15818.00‬‬
‫‪14086.00‬‬
‫‪23100.00‬‬
‫‪24965.00‬‬
‫‪15570.00‬‬
‫‪12718.00‬‬
‫‪29400.00‬‬
‫‪26880.00‬‬
‫‪25938.00‬‬
‫‪19081.00‬‬
‫‪15828.00‬‬
‫‪36750.00‬‬
‫‪34650.00‬‬
‫‪31500.00‬‬
‫‪31450D5400‬‬
‫‪31500D5280‬‬
‫‪31500D5315‬‬
‫‪31630D7400‬‬
‫‪31630D7450‬‬
‫‪31630D7500‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR17‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫אביזרי ריתוך פנים‬
‫‪BW‬‬
‫מתאם אוגן‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים ‪ /‬ביוב‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪31020V7000‬‬
‫‪20‬‬
‫‪31025V7001‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31040V7000‬‬
‫‪31050V7000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪31063V7000‬‬
‫‪31075V7000‬‬
‫‪31090V7000‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪31032V7001‬‬
‫‪31110V7000‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪31125V7000‬‬
‫‪31140V7000‬‬
‫‪125‬‬
‫‪140‬‬
‫‪31160V7000‬‬
‫‪31180V7000‬‬
‫‪31200V7000‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪31225V7000‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫‪31280V7000‬‬
‫‪31280V7000‬‬
‫‪31315V7000‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪31355V7000‬‬
‫‪31400V7000‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪31450V7000‬‬
‫‪450‬‬
‫‪31500V7000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪560‬‬
‫‪630‬‬
‫‪710‬‬
‫‪800‬‬
‫‪31560V7000‬‬
‫‪31630V7000‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1000‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫‪27.00‬‬
‫‪28.00‬‬
‫‪30.00‬‬
‫‪36.00‬‬
‫‪43.00‬‬
‫‪52.00‬‬
‫‪70.00‬‬
‫‪95.00‬‬
‫‪105.00‬‬
‫‪129.00‬‬
‫‪151.00‬‬
‫‪186.00‬‬
‫‪293.00‬‬
‫‪314.00‬‬
‫‪351.00‬‬
‫‪533.00‬‬
‫‪580.00‬‬
‫‪684.00‬‬
‫‪1361.00‬‬
‫‪2683.00‬‬
‫‪3140.00‬‬
‫‪3979.00‬‬
‫‪5471.00‬‬
‫‪6516.00‬‬
‫מק“ט‬
‫‪31050V5000‬‬
‫‪31063V5000‬‬
‫‪31075V5000‬‬
‫‪31090V5000‬‬
‫‪31110V5000‬‬
‫קוטר‬
‫‪50‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪31125V5000‬‬
‫‪31140V5000‬‬
‫‪125‬‬
‫‪140‬‬
‫‪31160V5000‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪31180V5000‬‬
‫‪31200V5000‬‬
‫‪31225V5000‬‬
‫‪31250V5000‬‬
‫‪31280V5000‬‬
‫‪31315V5000‬‬
‫‪31355V5000‬‬
‫‪31400V5000‬‬
‫‪31450V5000‬‬
‫‪31500V5000‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪450‬‬
‫‪500‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪SDR17‬‬
‫‪38.00‬‬
‫‪47.00‬‬
‫‪57.00‬‬
‫‪84.00‬‬
‫‪97.00‬‬
‫‪121.00‬‬
‫‪139.00‬‬
‫‪168.00‬‬
‫‪249.00‬‬
‫‪303.00‬‬
‫‪342.00‬‬
‫‪485.00‬‬
‫‪536.00‬‬
‫‪649.00‬‬
‫‪1246.00‬‬
‫‪2520.00‬‬
‫‪2968.00‬‬
‫‪3659.00‬‬
‫‪3476.00‬‬
‫‪4141.00‬‬
‫‪10550.00‬‬
‫לפי דרישה‬
‫‪31560V5000‬‬
‫‪31630V5000‬‬
‫‪31710V5000‬‬
‫לפי דרישה‬
‫‪31800V5000‬‬
‫‪560‬‬
‫‪630‬‬
‫‪710‬‬
‫‪800‬‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫‪31900V5000‬‬
‫‪3110XV5000‬‬
‫‪900‬‬
‫לפי דרישה‬
‫‪1000‬‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪29‬‬
‫אביזרי ריתוך פנים‬
‫‪BW‬‬
‫מסעף מעבר מריפלקס‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים ‪ /‬ביוב‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫‪31280T5110‬‬
‫‪280/110/280‬‬
‫‪31280T5160‬‬
‫‪280/160/280‬‬
‫‪315/110/315‬‬
‫‪31315T5160‬‬
‫‪31315T5225‬‬
‫‪315/160/315‬‬
‫‪315/225/315‬‬
‫‪31355T5110‬‬
‫‪31355T5160‬‬
‫‪31400T5110‬‬
‫‪355/110/355‬‬
‫‪355/160/355‬‬
‫‪31315T5110‬‬
‫‪31400T5160‬‬
‫‪31400T5225‬‬
‫‪31450T5110‬‬
‫‪31450T5160‬‬
‫‪31450T5200‬‬
‫‪31450T5250‬‬
‫‪31500T5110‬‬
‫‪400/110/400‬‬
‫‪400/160/400‬‬
‫‪400/225/400‬‬
‫‪450/110/450‬‬
‫‪450/160/450‬‬
‫‪450/200/450‬‬
‫‪450/250/450‬‬
‫‪500/110/500‬‬
‫‪31500T5160‬‬
‫‪31500T7225‬‬
‫‪500/160/500‬‬
‫‪500/225/500‬‬
‫‪31500T5250‬‬
‫‪31560T5110‬‬
‫‪31560T5160‬‬
‫‪500/250/500‬‬
‫‪560/110/560‬‬
‫‪31560T5200‬‬
‫‪31560T5250‬‬
‫‪31560T5315‬‬
‫‪31630T5110‬‬
‫‪31630T5160‬‬
‫‪560/160/560‬‬
‫‪560/200/560‬‬
‫‪560/250/560‬‬
‫‪560/315/560‬‬
‫‪630/110/630‬‬
‫‪630/160/630‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫דרג ‪10‬‬
‫‪2832.00‬‬
‫‪2954.00‬‬
‫‪3250.00‬‬
‫‪3371.00‬‬
‫‪3492.00‬‬
‫‪4555.00‬‬
‫‪4610.00‬‬
‫‪8721.00‬‬
‫‪8776.00‬‬
‫‪8843.00‬‬
‫‪9776.00‬‬
‫‪9832.00‬‬
‫‪9887.00‬‬
‫‪10010.00‬‬
‫‪14304.00‬‬
‫‪14360.00‬‬
‫‪14415.00‬‬
‫‪14471.00‬‬
‫‪18101.00‬‬
‫‪18163.00‬‬
‫‪18219.00‬‬
‫‪18274.00‬‬
‫‪18516.00‬‬
‫‪22496.00‬‬
‫‪22774.00‬‬
‫‪23051.00‬‬
‫‪23329.00‬‬
‫‪23691.00‬‬
‫‪50268.00‬‬
‫‪50546.00‬‬
‫‪50824.00‬‬
‫‪51101.00‬‬
‫‪51464.00‬‬
‫‪31630T5200‬‬
‫‪630/200/630‬‬
‫‪630/250/630‬‬
‫‪31630T5315‬‬
‫‪31710T5110‬‬
‫‪630/315/630‬‬
‫‪710/110/710‬‬
‫‪31710T5160‬‬
‫‪31710T5200‬‬
‫‪31710T5250‬‬
‫‪710/160/710‬‬
‫‪710/200/710‬‬
‫‪710/250/710‬‬
‫‪31710T5315‬‬
‫‪31800T5160‬‬
‫‪710/315/710‬‬
‫‪800/160/800‬‬
‫‪31800T5200‬‬
‫‪31800T5250‬‬
‫‪31800T5315‬‬
‫‪800/200/800‬‬
‫‪800/250/800‬‬
‫לפי דרישה‬
‫‪800/315/800‬‬
‫לפי דרישה‬
‫‪900/160/900‬‬
‫‪900/200/900‬‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫‪900/250/900‬‬
‫לפי דרישה‬
‫‪900/315/900‬‬
‫‪900/400/900‬‬
‫לפי דרישה‬
‫‪31630T5250‬‬
‫‪31900T5160‬‬
‫‪31900T5200‬‬
‫‪31900T5250‬‬
‫‪31900T5315‬‬
‫‪31900T5400‬‬
‫‪3110XT5315‬‬
‫‪3110XT5400‬‬
‫‪3110XT5500‬‬
‫‪30‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪1000/315/1000‬‬
‫‪1000/400/1000‬‬
‫‪1000/500/1000‬‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫אביזרי ריתוך פנים‬
‫‪BW‬‬
‫קשת סיגמנטים ‪90 ,75 ,60‬‬
‫‪0‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים ‪ /‬ביוב‪ .‬לפי תקן‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪ ₪‬דרג‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4427-3‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫דרג‪12.5‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫דרג‪16‬‬
‫‪560‬‬
‫‪630‬‬
‫‪710‬‬
‫‪800‬‬
‫‪1420.00‬‬
‫‪1504.00‬‬
‫‪1684.00‬‬
‫‪2186.00‬‬
‫‪2554.00‬‬
‫‪2830.00‬‬
‫‪3834.00‬‬
‫‪4643.40‬‬
‫‪5594.00‬‬
‫‪6708.00‬‬
‫‪8985.00‬‬
‫‪13886.00‬‬
‫‪19996.00‬‬
‫‪49991.00‬‬
‫‪1486.00‬‬
‫‪1611.00‬‬
‫‪2081.00‬‬
‫‪2300.00‬‬
‫‪3039.00‬‬
‫‪3359.00‬‬
‫‪4488.00‬‬
‫‪5445.00‬‬
‫‪6795.00‬‬
‫‪7893.00‬‬
‫‪10600.00‬‬
‫‪16664.00‬‬
‫‪23995.00‬‬
‫‪59989.00‬‬
‫‪1583.00‬‬
‫‪1814.00‬‬
‫‪2251.00‬‬
‫‪2512.00‬‬
‫‪3306.00‬‬
‫‪3686.00‬‬
‫‪4941.00‬‬
‫‪6122.00‬‬
‫‪7411.00‬‬
‫‪9443.00‬‬
‫‪12181.00‬‬
‫‪19329.00‬‬
‫‪27834.00‬‬
‫‪69584.00‬‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫‪900‬‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫‪1000‬‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪450‬‬
‫‪500‬‬
‫קשת סיגמנטים ‪45 ,30 ,15‬‬
‫‪0‬‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים ‪ /‬ביוב‪ .‬לפי תקן‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4427-3‬‬
‫דרג‪10‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫דרג‪12.5‬‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫דרג‪16‬‬
‫‪560‬‬
‫‪630‬‬
‫‪710‬‬
‫‪800‬‬
‫‪763.00‬‬
‫‪834.00‬‬
‫‪1116.00‬‬
‫‪1400.00‬‬
‫‪1749.00‬‬
‫‪1996.00‬‬
‫‪2499.00‬‬
‫‪2837.00‬‬
‫‪3774.00‬‬
‫‪5031.00‬‬
‫‪6159.00‬‬
‫‪10416.00‬‬
‫‪14997.00‬‬
‫‪37492.00‬‬
‫‪1075.00‬‬
‫‪1118.00‬‬
‫‪1371.00‬‬
‫‪1788.00‬‬
‫‪2216.00‬‬
‫‪2456.00‬‬
‫‪3026.00‬‬
‫‪3925.00‬‬
‫‪4752.00‬‬
‫‪6055.00‬‬
‫‪7573.00‬‬
‫‪12498.00‬‬
‫‪17996.00‬‬
‫‪44991.00‬‬
‫‪1140.00‬‬
‫‪1240.00‬‬
‫‪1610.00‬‬
‫‪2201.00‬‬
‫‪2416.00‬‬
‫‪2701.00‬‬
‫‪3587.00‬‬
‫‪4332.00‬‬
‫‪5597.00‬‬
‫‪7081.00‬‬
‫‪8627.00‬‬
‫‪14498.00‬‬
‫‪20876.00‬‬
‫‪52190.00‬‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫‪900‬‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫‪1000‬‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪250‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪450‬‬
‫‪500‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪31‬‬
‫אביזרי ריתוך פנים‬
‫‪BW‬‬
‫אביזר מעבר קיר‬
‫שימוש‪ :‬אספקת מים ‪ /‬ביוב‪.‬‬
‫מק“ט‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫קוטר‬
‫‪31160A0000‬‬
‫‪160‬‬
‫‪31200A0000‬‬
‫‪200‬‬
‫‪225‬‬
‫‪31280A0000‬‬
‫‪31315A0000‬‬
‫‪280‬‬
‫‪31225A0000‬‬
‫‪1501.00‬‬
‫‪1938.00‬‬
‫‪2245.00‬‬
‫‪3048.00‬‬
‫‪3548.00‬‬
‫‪5224.00‬‬
‫‪8250.00‬‬
‫‪8500.00‬‬
‫‪12432.00‬‬
‫‪16830.00‬‬
‫‪19961.00‬‬
‫‪23907.00‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪31355A0000‬‬
‫‪31400A0000‬‬
‫‪31450A0000‬‬
‫‪450‬‬
‫‪31500A0000‬‬
‫‪31560A0000‬‬
‫‪31630A0000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪560‬‬
‫‪630‬‬
‫‪31710A0000‬‬
‫‪31800A0000‬‬
‫‪31900A0000‬‬
‫‪3110XA0000‬‬
‫‪710‬‬
‫‪800‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪SDR11‬‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫מחיר לפי דרישה‬
‫סרט סימון‬
‫מק“ט‬
‫תאור‬
‫צבע‬
‫גליל במטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪5000090301‬‬
‫מי שתיה‬
‫כחול‬
‫‪250‬‬
‫‪5000090302‬‬
‫מי שתיה עם נירוסטה‬
‫קוי ביוב‬
‫כחול‬
‫סגול‬
‫‪250‬‬
‫‪250‬‬
‫‪5000090304‬‬
‫קוי ביוב עם נירוסטה‬
‫סגול‬
‫‪250‬‬
‫‪475.00‬‬
‫‪1850.00‬‬
‫‪475.00‬‬
‫‪1850.00‬‬
‫‪5000090303‬‬
‫‪32‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬