צנרת מרים

Transcription

צנרת מרים
‫מוצרי מרים‬
‫צנרת מרים ‪ -‬דרג ‪8‬‬
‫שימוש‪ :‬צנרת לחץ‪ ,‬ת“י‪ ,532 :‬צבע‪ :‬לבן‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫אורך יחידה‬
‫ע“ד )מ“מ(‬
‫מחיר ‪/₪‬מטר‬
‫‪1107504560‬‬
‫‪75‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪2.90‬‬
‫‪1109004560‬‬
‫‪1111004560‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪3.50‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪1114004560‬‬
‫‪1116004560‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪4.30‬‬
‫‪4.90‬‬
‫‪1122504560‬‬
‫‪225‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪6.90‬‬
‫‪1128004560‬‬
‫‪1131504540‬‬
‫‪1135504540‬‬
‫‪1140004540‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪8.60‬‬
‫‪9.70‬‬
‫‪10.90‬‬
‫‪12.30‬‬
‫‪1145004540‬‬
‫‪1150004540‬‬
‫‪450‬‬
‫‪500‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪13.80‬‬
‫‪15.30‬‬
‫‪1163004600‬‬
‫‪1171004600‬‬
‫‪*630‬‬
‫‪*710‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪19.30‬‬
‫‪21.80‬‬
‫‪25.50‬‬
‫‪36.90‬‬
‫‪42.40‬‬
‫‪66.00‬‬
‫‪85.80‬‬
‫‪165.00‬‬
‫‪275.00‬‬
‫‪420.20‬‬
‫‪517.00‬‬
‫‪660.00‬‬
‫‪989.40‬‬
‫‪1155.00‬‬
‫‪1925.00‬‬
‫‪2530.00‬‬
‫צנרת מרים ‪ -‬דרג ‪10‬‬
‫שימוש‪ :‬צנרת לחץ‪ ,‬ת“י‪ ,532 :‬צבע‪ :‬לבן‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫קוטר‬
‫אורך יחידה‬
‫ע“ד )מ“מ(‬
‫מחיר ‪/₪‬מטר‬
‫‪1106305580‬‬
‫‪*63‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪1107505560‬‬
‫‪1109005560‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪3.60‬‬
‫‪4.30‬‬
‫‪1111005560‬‬
‫‪1114005560‬‬
‫‪110‬‬
‫‪140‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪4.20‬‬
‫‪5.40‬‬
‫‪1116005560‬‬
‫‪160‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪6.20‬‬
‫‪1122505560‬‬
‫‪1128005560‬‬
‫‪1131505540‬‬
‫‪1135505540‬‬
‫‪225‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪8.60‬‬
‫‪10.80‬‬
‫‪11.90‬‬
‫‪1140005540‬‬
‫‪1145005540‬‬
‫‪400‬‬
‫‪450‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪1150005540‬‬
‫‪1163005600‬‬
‫‪1171005600‬‬
‫‪*500‬‬
‫‪*630‬‬
‫‪*710‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪25.90‬‬
‫‪36.90‬‬
‫‪52.30‬‬
‫‪49.50‬‬
‫‪93.50‬‬
‫‪105.60‬‬
‫‪204.60‬‬
‫‪405.90‬‬
‫‪495.00‬‬
‫‪660.00‬‬
‫‪797.50‬‬
‫‪1144.00‬‬
‫‪1419.00‬‬
‫‪2255.00‬‬
‫‪3190.00‬‬
‫מק“ט‬
‫‪13.40‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪16.90‬‬
‫‪19.10‬‬
‫‪23.90‬‬
‫‪27.20‬‬
‫*קוטר ‪ 63‬מסופק עם ראש הדבקה‬
‫‪32‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מוצרי מרים‬
‫צנרת מרים ‪ -‬דרג ‪12.5‬‬
‫שימוש‪ :‬צנרת לחץ‪ ,‬ת“י‪ ,532 :‬צבע‪ :‬לבן‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫אורך יחידה‬
‫ע“ד )מ“מ(‬
‫מחיר ‪/₪‬מטר‬
‫‪1111006560‬‬
‫‪110‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.30‬‬
‫‪1114006540‬‬
‫‪1116006540‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪1122506540‬‬
‫‪1128006540‬‬
‫‪225‬‬
‫‪280‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪13.4‬‬
‫‪1131506540‬‬
‫‪315‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪1135506540‬‬
‫‪1140006540‬‬
‫‪1145006540‬‬
‫‪1150006540‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪450‬‬
‫‪500‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪16.9‬‬
‫‪19.1‬‬
‫‪21.5‬‬
‫‪1163006540‬‬
‫‪630‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪61.50‬‬
‫‪121.70‬‬
‫‪127.60‬‬
‫‪253.00‬‬
‫‪495.00‬‬
‫‪616.00‬‬
‫‪781.00‬‬
‫‪995.50‬‬
‫‪1430.00‬‬
‫‪1870.00‬‬
‫‪3205.00‬‬
‫‪23.9‬‬
‫‪30.00‬‬
‫צנרת לזקיפים ‪ -‬ללא הברגות‬
‫אורך יחידה‪ 4 :‬מטר‪ ,‬סקדיול‪ 40 :‬תקן‪ ,ASTMD 1785 :‬צבע‪ :‬אפור‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫קוטר‬
‫ע“ד )מ“מ(‬
‫מחיר ‪/₪‬מטר‬
‫‪11-0100400‬‬
‫“‪1/2‬‬
‫‪2.76‬‬
‫‪11-0200400‬‬
‫‪11-0300400‬‬
‫“‪3/4‬‬
‫‪2.86‬‬
‫‪3.38‬‬
‫“‪11/2‬‬
‫‪3.68‬‬
‫‪3.90‬‬
‫‪13.86‬‬
‫‪16.83‬‬
‫‪24.53‬‬
‫‪41.25‬‬
‫‪65.89‬‬
‫‪98.12‬‬
‫מק“ט‬
‫“‪1‬‬
‫‪11-0500400‬‬
‫‪11-0600400‬‬
‫“‪2‬‬
‫“‪3‬‬
‫‪11-0800400‬‬
‫זקיפים‬
‫‪5.48‬‬
‫‪PVC‬‬
‫צבע‪ :‬אפור‪ ,‬עם הברגה‬
‫אורך )ס“מ( ‪L‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪90‬‬
‫‪100‬‬
‫מחיר ”‪ 1/2‬מחיר ”‪3/4‬‬
‫‪5.83‬‬
‫‪6.93‬‬
‫‪8.14‬‬
‫‪9.24‬‬
‫‪10.45‬‬
‫‪15.07‬‬
‫‪19.47‬‬
‫‪16.17‬‬
‫‪17.38‬‬
‫‪18.48‬‬
‫‪6.93‬‬
‫‪8.14‬‬
‫‪9.24‬‬
‫‪11.55‬‬
‫‪15.07‬‬
‫‪16.17‬‬
‫‪17.38‬‬
‫‪18.48‬‬
‫‪20.79‬‬
‫‪22.00‬‬
‫מחיר ”‪1‬‬
‫מחיר ‪”11/2‬‬
‫מחיר ”‪2‬‬
‫מחיר ”‪3‬‬
‫‪8.14‬‬
‫‪11.55‬‬
‫‪13.86‬‬
‫‪15.07‬‬
‫‪17.38‬‬
‫‪22.00‬‬
‫‪23.10‬‬
‫‪25.41‬‬
‫‪27.72‬‬
‫‪28.93‬‬
‫‪12.76‬‬
‫‪16.17‬‬
‫‪19.69‬‬
‫‪23.10‬‬
‫‪26.62‬‬
‫‪36.96‬‬
‫‪39.27‬‬
‫‪42.79‬‬
‫‪46.20‬‬
‫‪50.82‬‬
‫‪15.07‬‬
‫‪16.99‬‬
‫‪25.41‬‬
‫‪31.24‬‬
‫‪36.96‬‬
‫‪46.20‬‬
‫‪50.82‬‬
‫‪56.65‬‬
‫‪65.58‬‬
‫‪68.20‬‬
‫‪24.20‬‬
‫‪32.34‬‬
‫‪41.58‬‬
‫‪49.72‬‬
‫‪56.65‬‬
‫‪70.40‬‬
‫‪79.75‬‬
‫‪88.99‬‬
‫‪97.02‬‬
‫‪103.95‬‬
‫* ניתן לקבל באורכים נוספים עד ‪ 400‬ס“מ‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪33‬‬
‫מוצרי מרים‬
‫מצמד כפול מרים‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪12063M0000‬‬
‫‪63‬‬
‫‪12075M0000‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪12110M0000‬‬
‫‪12140M0000‬‬
‫‪110‬‬
‫‪140‬‬
‫‪12160M0000‬‬
‫‪160‬‬
‫‪225‬‬
‫‪185.00‬‬
‫‪221.00‬‬
‫‪243.00‬‬
‫‪294.00‬‬
‫‪488.00‬‬
‫‪490.00‬‬
‫‪1013.00‬‬
‫‪1421.00‬‬
‫מק“ט‬
‫‪12090M0000‬‬
‫‪12225M0000‬‬
‫‪12280M0000‬‬
‫‪12315M0000‬‬
‫‪12355M0000‬‬
‫‪12400M0000‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫על פי דרישה‬
‫‪400‬‬
‫על פי דרישה‬
‫‪12450M0000‬‬
‫‪450‬‬
‫על פי דרישה‬
‫על פי דרישה‬
‫מסעף מאוגן מרים‬
‫מק“ט‬
‫‪12160T0209‬‬
‫‪12225T0209‬‬
‫‪12280T0208‬‬
‫‪12280T0209‬‬
‫‪12315T0208‬‬
‫‪12315T0209‬‬
‫מסעף ‪ PVC‬מאוגן‬
‫מסעף ‪ PVC‬מאוגן‬
‫מסעף ‪ PVC‬מאוגן‬
‫מסעף ‪ PVC‬מאוגן‬
‫מסעף ‪ PVC‬מאוגן‬
‫מסעף ‪ PVC‬מאוגן‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫”‪160-4‬‬
‫”‪225-4‬‬
‫”‪280-3‬‬
‫”‪280-4‬‬
‫”‪315-3‬‬
‫”‪315-4‬‬
‫‪975.00‬‬
‫‪1220.00‬‬
‫‪1465.00‬‬
‫‪1465.60‬‬
‫‪1965.60‬‬
‫‪1965.60‬‬
‫קטע תיקון מרים‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪12063K0000‬‬
‫‪63‬‬
‫‪12075K0000‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪12110K0000‬‬
‫‪12140K0000‬‬
‫‪110‬‬
‫‪140‬‬
‫‪12160K0000‬‬
‫‪160‬‬
‫‪12225K0000‬‬
‫‪12280K0000‬‬
‫‪12315K0000‬‬
‫‪12355K0000‬‬
‫‪12400K0000‬‬
‫‪12500K0000‬‬
‫‪12630K0000‬‬
‫‪225‬‬
‫‪185.00‬‬
‫‪260.00‬‬
‫‪280.00‬‬
‫‪376.00‬‬
‫‪508.00‬‬
‫‪523.00‬‬
‫‪903.00‬‬
‫‪1077.00‬‬
‫‪4400.00‬‬
‫‪7446.00‬‬
‫‪5500.00‬‬
‫‪6300.00‬‬
‫‪7300.00‬‬
‫‪12090K0000‬‬
‫‪34‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫עשוי מתכת‬
‫‪400‬‬
‫עשוי מתכת‬
‫‪500‬‬
‫‪630‬‬
‫עשוי מתכת‬
‫עשוי מתכת‬
‫עשוי מתכת‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מוצרי מרים‬
‫מעבר קוטר מרים‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪12075D0063‬‬
‫‪75-63‬‬
‫‪12090D0063‬‬
‫‪90-63‬‬
‫‪90-75‬‬
‫‪12110D0063‬‬
‫‪12110D0075‬‬
‫‪110-63‬‬
‫‪110-75‬‬
‫‪12110D0090‬‬
‫‪110-90‬‬
‫‪12140D0110‬‬
‫‪12160D0110‬‬
‫‪12160D0140‬‬
‫‪12225D0160‬‬
‫‪12280D0225‬‬
‫‪12315D0280‬‬
‫‪140-110‬‬
‫‪165.00‬‬
‫‪226.00‬‬
‫‪238.00‬‬
‫‪294.00‬‬
‫‪294.00‬‬
‫‪294.00‬‬
‫‪361.00‬‬
‫‪440.00‬‬
‫‪508.00‬‬
‫‪918.00‬‬
‫‪1057.00‬‬
‫‪1260.00‬‬
‫‪12090D0075‬‬
‫‪160-110‬‬
‫‪160-140‬‬
‫‪225-160‬‬
‫‪280-225‬‬
‫‪315-280‬‬
‫מעבר הברגה מרים‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪12063D0106‬‬
‫ח“‪63-2‬‬
‫‪12063D0108‬‬
‫‪12075D0108‬‬
‫‪12075D0206‬‬
‫‪12090D0108‬‬
‫ח“‪63-3‬‬
‫ח“‪75-3‬‬
‫פ“‪75-2‬‬
‫ח“‪90-3‬‬
‫‪12110D0114‬‬
‫‪12110D0208‬‬
‫ח“‪110-4‬‬
‫פ“‪110-3‬‬
‫‪190.00‬‬
‫‪260.00‬‬
‫‪331.00‬‬
‫‪331.00‬‬
‫‪360.00‬‬
‫‪470.00‬‬
‫‪410.00‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪35‬‬
‫מוצרי מרים‬
‫קשת עם מצמד פעמון‬
‫הזוויות הקיימות‪ .87O 67O,45O30O, 15O :‬ניתן לקבל קשתות בקוטר גדול יותר‪ ,‬על פי הזמנה‪.‬‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪63‬‬
‫‪245.70‬‬
‫‪260.40‬‬
‫‪315.00‬‬
‫‪399.00‬‬
‫‪679.40‬‬
‫‪787.50‬‬
‫‪2871.80‬‬
‫‪5486.30‬‬
‫‪9143.40‬‬
‫‪11,417.70‬‬
‫‪14,417.70‬‬
‫‪14,262.20‬‬
‫‪15,893.90‬‬
‫‪17,941.40‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪225‬‬
‫‪280‬‬
‫‪315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪400‬‬
‫‪450‬‬
‫‪500‬‬
‫פעמון אוגן )יצקת(‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪12063O0006‬‬
‫”‪63-2‬‬
‫‪12075O0008‬‬
‫”‪75-3‬‬
‫”‪90-3‬‬
‫‪12090O0009‬‬
‫‪12110O0009‬‬
‫”‪90-4‬‬
‫”‪110-4‬‬
‫‪12140O0016‬‬
‫”‪140-6‬‬
‫‪12160O0016‬‬
‫‪12225O0018‬‬
‫‪12280O0020‬‬
‫‪12315O0022‬‬
‫”‪160-6‬‬
‫‪667.00‬‬
‫‪686.00‬‬
‫‪763.00‬‬
‫‪839.00‬‬
‫‪865.00‬‬
‫‪1120.00‬‬
‫‪1144.00‬‬
‫‪2005.00‬‬
‫‪3022.00‬‬
‫‪4298.00‬‬
‫‪6972.00‬‬
‫‪8280.00‬‬
‫‪10,773.00‬‬
‫‪12090O0008‬‬
‫‪12400O0026‬‬
‫‪12450O0026‬‬
‫‪12500O0030‬‬
‫‪36‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫”‪225-8‬‬
‫”‪280-10‬‬
‫”‪315-12‬‬
‫”‪400-16‬‬
‫”‪450-16‬‬
‫”‪500-20‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מוצרי מרים‬
‫פקק סופי ‪ -‬פעמון אטום )יצקת(‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪12063O0000‬‬
‫‪63‬‬
‫‪12075O0000‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪12010O0000‬‬
‫‪12160O0000‬‬
‫‪110‬‬
‫‪160‬‬
‫‪12225O0000‬‬
‫‪225‬‬
‫‪12280O0000‬‬
‫‪12315O0000‬‬
‫‪280‬‬
‫‪391.00‬‬
‫‪436.00‬‬
‫‪468.00‬‬
‫‪539.00‬‬
‫‪818.00‬‬
‫‪1715.00‬‬
‫‪2635.00‬‬
‫‪4050.00‬‬
‫‪12090O0000‬‬
‫‪315‬‬
‫מסעף יצקת מאוגן‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪12075T0308‬‬
‫”‪75-3‬‬
‫‪12090T0308‬‬
‫”‪90-3‬‬
‫”‪90-4‬‬
‫‪12110T0308‬‬
‫‪12110T0314‬‬
‫”‪110-3‬‬
‫”‪110-4‬‬
‫‪12140T0314‬‬
‫”‪140-4‬‬
‫‪12140T0316‬‬
‫‪12160T0308‬‬
‫‪12160T0314‬‬
‫‪12160T0316‬‬
‫”‪140-6‬‬
‫”‪160-3‬‬
‫”‪160-4‬‬
‫”‪160-6‬‬
‫‪12225T0314‬‬
‫‪12225T0316‬‬
‫”‪225-4‬‬
‫”‪225-6‬‬
‫‪12225T0318‬‬
‫‪12280T0318‬‬
‫‪12280T0320‬‬
‫”‪225-8‬‬
‫”‪280-8‬‬
‫”‪280-10‬‬
‫‪12315T0320‬‬
‫‪12315T0322‬‬
‫”‪315-10‬‬
‫”‪315-12‬‬
‫‪12355T0322‬‬
‫‪12355T0324‬‬
‫”‪355-12‬‬
‫”‪355-14‬‬
‫‪864.00‬‬
‫‪1062.00‬‬
‫‪1143.00‬‬
‫‪1227.00‬‬
‫‪1260.00‬‬
‫‪1720.00‬‬
‫‪1963.00‬‬
‫‪1963.00‬‬
‫‪1977.00‬‬
‫‪2588.00‬‬
‫‪2890.00‬‬
‫‪3463.00‬‬
‫‪3963.00‬‬
‫‪5511.00‬‬
‫‪6388.00‬‬
‫‪6908.00‬‬
‫‪7778.00‬‬
‫‪10037.00‬‬
‫‪11087.00‬‬
‫‪12090T0314‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪37‬‬
‫מוצרי מרים‬
‫מסעף הברגה עם מעבר יצקת‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪12063T0106‬‬
‫”‪63-2‬‬
‫‪12075T0106‬‬
‫”‪75-2‬‬
‫”‪75-3‬‬
‫‪12090T0106‬‬
‫‪12090T0108‬‬
‫”‪90-2‬‬
‫”‪90-3‬‬
‫‪12110T0106‬‬
‫”‪110-2‬‬
‫‪12110T0108‬‬
‫‪12140T0106‬‬
‫‪12140T0108‬‬
‫‪12160T0106‬‬
‫”‪110-3‬‬
‫”‪140-2‬‬
‫”‪140-3‬‬
‫”‪160-2‬‬
‫‪12160T0108‬‬
‫‪12160T0114‬‬
‫”‪160-3‬‬
‫”‪160-4‬‬
‫‪12225T0106‬‬
‫‪12225T0108‬‬
‫‪12225T0114‬‬
‫”‪225-2‬‬
‫”‪225-3‬‬
‫”‪225-4‬‬
‫‪12280T0106‬‬
‫‪12280T0108‬‬
‫”‪280-2‬‬
‫”‪280-3‬‬
‫‪12280T0114‬‬
‫‪12315T0106‬‬
‫”‪280-4‬‬
‫”‪ 315-2‬זכר*‬
‫‪12315T0108‬‬
‫‪12315T0114‬‬
‫”‪315-3‬‬
‫זכר*‬
‫”‪315-4‬‬
‫זכר*‬
‫‪388.50‬‬
‫‪375.00‬‬
‫‪413.00‬‬
‫‪418.00‬‬
‫‪460.00‬‬
‫‪524.00‬‬
‫‪545.00‬‬
‫‪565.00‬‬
‫‪630.00‬‬
‫‪730.00‬‬
‫‪769.00‬‬
‫‪875.00‬‬
‫‪901.00‬‬
‫‪976.00‬‬
‫‪1086.00‬‬
‫‪1196.00‬‬
‫‪1277.00‬‬
‫‪1385.00‬‬
‫‪1717.00‬‬
‫‪1767.00‬‬
‫‪1820.00‬‬
‫‪12075T0108‬‬
‫*לחיבור האביזר נדרשים שני מצמדים כפולים‬
‫מסעף יצקת‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪12063T0063‬‬
‫‪63x63x63‬‬
‫‪75x75x75‬‬
‫‪12090T0090‬‬
‫‪90x90x90‬‬
‫‪110x110x110‬‬
‫‪140x140x140‬‬
‫‪12160T0160‬‬
‫‪160x160x160‬‬
‫‪12225T0225‬‬
‫‪12280T0280‬‬
‫‪12315T0315‬‬
‫‪13355T0355‬‬
‫‪225x225x225‬‬
‫‪280x280x280‬‬
‫‪315x315x315‬‬
‫‪678.00‬‬
‫‪799.00‬‬
‫‪930.00‬‬
‫‪1308.00‬‬
‫‪1580.00‬‬
‫‪2078.00‬‬
‫‪3582.00‬‬
‫‪5703.00‬‬
‫‪9648.00‬‬
‫‪10353.00‬‬
‫‪12992.00‬‬
‫‪12075T0075‬‬
‫‪12110T0110‬‬
‫‪12140T0140‬‬
‫‪12400T0400‬‬
‫‪38‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪355x355x355‬‬
‫‪400x400x400‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מוצרי מרים‬
‫אטמי לחץ‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪52063A0000‬‬
‫)ארי(‬
‫‪63‬‬
‫‪) 75‬ארי(‬
‫‪52090A0000‬‬
‫‪90‬‬
‫‪) 110‬ארי(‬
‫‪(S) 140‬‬
‫‪52160A1000‬‬
‫‪160‬‬
‫‪52225A0000‬‬
‫‪52280A0000‬‬
‫‪52315A1000‬‬
‫‪52355A1000‬‬
‫‪225‬‬
‫‪) 280‬ארי(‬
‫‪(S) 315‬‬
‫‪355‬‬
‫‪52400A1000‬‬
‫‪52500A1000‬‬
‫‪400‬‬
‫‪(S) 500‬‬
‫‪29.40‬‬
‫‪31.50‬‬
‫‪35.70‬‬
‫‪38.90‬‬
‫‪53.60‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪69.30‬‬
‫‪69.30‬‬
‫‪107.10‬‬
‫‪110.30‬‬
‫‪267.00‬‬
‫‪358.00‬‬
‫‪52075A0000‬‬
‫‪52110A0000‬‬
‫‪52140A1000‬‬
‫)ארי(‬
‫)‪(S‬‬
‫)ארי(‬
‫)‪(S‬‬
‫)‪(S‬‬
‫משחת החלקה‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪51000S0555‬‬
‫קופסא ‪ 3.5‬ק“ג‬
‫‪261.00‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪39‬‬

Similar documents