בישראל פלט אחד מפעל "ב בכל ארה מהנפלט 48 94

Transcription

בישראל פלט אחד מפעל "ב בכל ארה מהנפלט 48 94
‫הקואליציה לבריאות הציבור‬
‫ארגוני סביבה למען בריאות הציבור‬
‫להפחתת התחלואה הגבוהה מזיהומים תעשייתים בישראל ובפרט במפרץ חיפה‬
‫השוואת כמויות ייצור ‪ PVC‬ופליטת ‪ VCM‬בשנה‬
‫ישראל וארה"ב‬
‫‪USA‬‬
‫ישראל‬
‫מייצרים‬
‫מייצרים‬
‫פלט‬
‫בישראל‬
‫אחד‬
‫מפעל‬
‫‪ 130,000‬טון ‪PVC‬‬
‫‪ 5,000,000‬טון ‪PVC‬‬
‫בשנה‬
‫בשנה‬
‫ארה‪"1‬ב!‬
‫בכל‬
‫מהנפלט‬
‫‪1/3‬‬
‫מפעל‬
‫‪ 48‬מפעלים‬
‫פלט‬
‫פלטו‬
‫בשנהלמחלות לב וכלי דם‪,‬‬
‫‪VCM‬גורם‬
‫‪– VCM‬‬
‫‪ 330‬טון‬
‫טון ‪ VCM‬בשנה‬
‫פגיעה במוח ובמע' העצבים‪ ,‬פגיעה במערכת‬
‫העיכול ובכבד ובמערכת הרבייה‬
‫‪94‬‬
‫הקואליציה לבריאות הציבור‬
‫ארגוני סביבה למען בריאות הציבור‬
‫להפחתת התחלואה הגבוהה מזיהומים תעשייתים בישראל ובפרט במפרץ חיפה‬
‫השוואת כמויות ייצור ‪ PVC‬ופליטת ‪ EDC‬בשנה‬
‫ישראל וארה"ב‬
‫ישראל‬
‫‪USA‬‬
‫מייצרים‬
‫בישראלטון ‪PVC‬‬
‫‪130,000‬‬
‫פלט‬
‫אחד‬
‫מפעל ‪PVC‬‬
‫‪ 5,000,000‬טון‬
‫ארה‪"1‬ב!‬
‫מהנפלט בכל‬
‫פי‪208‬‬
‫מפעלים‬
‫מפעל‬
‫מייצרים‬
‫בשנה‬
‫בשנה‬
‫פלטו‬
‫פלט למעלה מ‬
‫‪ – EDC‬גורם לפגיעה במוח ובמע' העצבים‪,‬‬
‫טון ‪ EDC‬בשנה‬
‫ובמערכתבשנה‬
‫החיסון‪ ,‬פגיעה בכליות טון ‪EDC‬‬
‫פגיעה במע'‬
‫העיכול והכבד‬
‫‪58‬‬
‫‪1,000‬‬
‫הקואליציה לבריאות הציבור‬
‫ארגוני סביבה למען בריאות הציבור‬
‫להפחתת התחלואה הגבוהה מזיהומים תעשייתים בישראל ובפרט במפרץ חיפה‬
‫אחוזי תחלואה בנפות חיפה ועכו ביחס לממוצע הארצי‬
‫שנים‬
‫‪1983-1986‬‬
‫מחלה‬
‫נתוני התחלואה בנפות‬
‫‪1987-1994‬‬
‫חיפה ועכו‬
‫ניכר‬
‫באופן‬
‫גבוהים‬
‫להיות‬
‫ממשיכים‬
‫מחלות לב‬
‫‪117‬‬
‫‪112‬‬
‫מהממוצע הארצי ונמצאים בעלייה מתמדת‪.‬‬
‫‪144‬לאזור!‬
‫מקורות זיהום‬
‫להוסיף עוד‬
‫לכן‪ -‬אין‬
‫מחלות כבד‬
‫‪135‬‬
‫עכו‬
‫לגורמים שזיהמו בעבר‬
‫לאפשר‬
‫אין‬
‫ובודאי‬
‫‪151‬‬
‫כליות‬
‫מחלות‬
‫לפעול שוב בכלעכומתכונת שהיא!‬
‫באופן מובהק סטטיסטית – כל הערכים גבוהים מהממוצע הארצי‬