אֵת אביזרי עזר

Transcription

אֵת אביזרי עזר
‫כלי חיתוך‬
‫ כלי חיתוך ידניים‬
‫ להבים לכלי חיתוך‬
‫ מכשיר לחיתוך ולפאזות‬
‫ כלי חיתוך חשמליים‬
‫ מקדדים רימרים לניקוי גרדים‬
‫‪16‬‬
‫חותכי צנרת‬
‫פלסטיק ידניים‬
‫חותך צינורות‬
‫פלסטיק ידני‬
‫‪PB, PEX, PVDE, PPPE‬‬
‫חותך צינורות פלסטיק‬
‫רב שכבתי ידני‬
‫‪PRO PVC / PRO MSR / MSR‬‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫‪TC 67 PL‬‬
‫‪ 6 - 67‬מ"מ‬
‫‪ 50 - 125‬מ"מ‬
‫‪ 110 - 168‬מ"מ‬
‫‪TC 125 PL‬‬
‫‪TC 168 PL‬‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫‪TC 42 PRO MSR‬‬
‫‪ 6 - 35‬מ"מ‬
‫‪ 6 - 42‬מ"מ‬
‫‪ 6 - 42‬מ"מ‬
‫‪TC 35 MSR‬‬
‫‪TC 42 PRO PVC‬‬
‫(‪)INCH‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫"‪1⁄4"- 2 5⁄8‬‬
‫‪70031‬‬
‫‪717.-‬‬
‫" ‪2 "- 5‬‬
‫"‪4 "- 6 5⁄8‬‬
‫‪70032‬‬
‫‪1,250.-‬‬
‫‪70033‬‬
‫‪1,458.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪70108‬‬
‫‪317.-‬‬
‫‪70109‬‬
‫‪483.-‬‬
‫‪70072‬‬
‫‪517.-‬‬
‫(‪)INCH‬‬
‫"‪1⁄4"- 1 3⁄8‬‬
‫"‪1⁄4"- 1 5⁄8‬‬
‫"‪1⁄4"- 1 5⁄8‬‬
‫חיתוך ‪17‬‬
‫מפתחות‬
‫כלי‬
‫חותכי צנרת פלסטיק‬
‫ו‪ PVC -‬ידניים‬
‫חותך צנרת‬
‫‪PVC‬‬
‫‪TC – 26‬‬
‫חותך‬
‫צנרת ‪PVC‬‬
‫‪TC – 32‬‬
‫חותך‬
‫צנרת ‪PVC‬‬
‫‪TC – 42‬‬
‫חותך‬
‫צנרת ‪PVC‬‬
‫‪TC – 50‬‬
‫חותך‬
‫צנרת ‪PVC‬‬
‫‪TC – 63‬‬
‫‪ 18‬כלי חיתוך‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪TC - 26‬‬
‫‪ 0 - 26‬מ"מ‬
‫‪52005‬‬
‫‪233.-‬‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪TC - 32‬‬
‫‪ 0 - 32‬מ"מ‬
‫‪52040‬‬
‫‪300.-‬‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪TC - 42‬‬
‫‪ 0 - 42‬מ"מ‬
‫‪52000‬‬
‫‪400.-‬‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪TC - 50‬‬
‫‪ 0 - 50‬מ"מ‬
‫‪52010‬‬
‫‪467.-‬‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪TC - 63‬‬
‫‪ 0 - 63‬מ"מ‬
‫‪52030‬‬
‫‪567.-‬‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫מפתחות ‪18‬‬
‫חותכי צנרת פלסטיק‬
‫ו‪ PVC -‬ידניים‬
‫חותך צנרת‬
‫‪PVC‬‬
‫‪TC – 75‬‬
‫חותך צנרת ‪" PVC‬אקדח"‬
‫‪PS – 35‬‬
‫חותך צנרת ‪“ PVC‬אקדח”‬
‫‪PS – 42‬‬
‫חותך צנרת‬
‫עגול‬
‫‪PVC‬‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪TC - 75‬‬
‫‪ 0 - 75‬מ"מ‬
‫‪52015‬‬
‫‪1,417.-‬‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪PS - 35‬‬
‫‪ 6 - 32‬מ"מ‬
‫‪55005‬‬
‫‪450.-‬‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪PS - 42‬‬
‫‪ 6 - 42‬מ"מ‬
‫‪55015‬‬
‫‪700.-‬‬
‫דגם‬
‫חותך צנרת ‪ PVC‬עגול‬
‫תחום עבודה‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪ 32‬מ"מ‬
‫‪ 40‬מ”מ‬
‫‪ 50‬מ”מ‬
‫‪59035‬‬
‫‪225.-‬‬
‫‪59042‬‬
‫‪242.-‬‬
‫‪59050‬‬
‫‪275.-‬‬
‫כלי חיתוך ‪19‬‬
‫חלקי חילוף לצנרת‬
‫פלסטיק ו‪ PVC -‬ידניים‬
‫להבים לחותכי צנרת פלסטיק ו‬
‫‪ 20‬כלי חיתוך‬
‫– ‪PVC‬‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪TC – 32‬‬
‫‪52041‬‬
‫‪200.-‬‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪TC – 42‬‬
‫‪52042‬‬
‫‪320.-‬‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪TC – 50‬‬
‫‪52011‬‬
‫‪350.-‬‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪TC – 63‬‬
‫‪52031‬‬
‫‪390.-‬‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪TC – 75‬‬
‫‪52016‬‬
‫‪750.-‬‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪PS – 35‬‬
‫‪52006‬‬
‫‪340.-‬‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪PS – 42‬‬
‫‪52007‬‬
‫‪410.-‬‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫חותכי צנרת‬
‫נחושת‬
‫חותך צנרת נחושת‬
‫‪MINICUT I / II PRO‬‬
‫חותך צנרת‬
‫נחושת ‪MINICUT 2000‬‬
‫חותך צנרת‬
‫נחושת ‪MINI MAX‬‬
‫חותך צנרת‬
‫נחושת ‪PRO 30 / 50‬‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫‪MINICUT II PRO‬‬
‫‪ 3 - 16‬מ"מ‬
‫‪ 6 - 22‬מ”מ‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫‪MINICUT 2000‬‬
‫‪ 6 - 22‬מ"מ‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫‪MINI MAX‬‬
‫‪ 3 - 28‬מ"מ‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫‪PRO 30‬‬
‫‪ 3 - 30‬מ"מ‬
‫‪ 12 - 50‬מ”מ‬
‫‪MINICUT I PRO‬‬
‫‪PRO 50‬‬
‫תחום עבודה‬
‫"‪- 5⁄8‬‬
‫"‪- 7⁄8‬‬
‫"‪1⁄8‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪70401‬‬
‫‪130.-‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫‪70402‬‬
‫‪183.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪70105‬‬
‫‪175.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪70015‬‬
‫‪203.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪71019‬‬
‫‪220.-‬‬
‫תחום עבודה‬
‫"‪- 7⁄8‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪IN‬‬
‫"‪1⁄8‬‬
‫תחום עבודה‬
‫"‪11⁄8‬‬
‫‪IN‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫תחום עבודה‬
‫"‪11⁄8‬‬
‫‪IN‬‬
‫"‪1⁄8‬‬
‫"‪1⁄2" - 2‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪70065‬‬
‫‪533.-‬‬
‫כלי חיתוך ‪21‬‬
‫חותכי צנרת‬
‫נחושת‬
‫חותך צנרת טלסקופי‬
‫מהיר לנחושת‬
‫אלומיניום ונירוסטה‬
‫הערות‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫(מ''מ) תחום עבודה‬
‫דגם‬
‫‪TUBE CUTTER 35‬‬
‫‪6 - 35‬‬
‫"‪- 1 3⁄8‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫נחושת‬
‫אלומיניום‬
‫‪70027‬‬
‫‪325.-‬‬
‫‪TUBE CUTTER 42 PRO‬‬
‫‪6 - 42‬‬
‫"‪- 1 5⁄8‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫נחושת‬
‫אלומיניום‬
‫‪70029‬‬
‫‪450.-‬‬
‫‪6 - 35 INOX TUBE CUTTER 35 PRO‬‬
‫"‪1 3⁄8‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6 - 42 INOX TUBE CUTTER 42 PRO‬‬
‫"‪- 1 5⁄8‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫נירוסטה‬
‫‪70055‬‬
‫‪350.-‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫נירוסטה‬
‫‪70070‬‬
‫‪450.-‬‬
‫ גוף החותך מגנזיום למשקל נמוך ולחוזק‬
‫חותך צנרת טלסקופי‬
‫לנחושת ואלומיניום‬
‫‪ROTRAC 28 / 42‬‬
‫חותך צנרת טלסקופי‬
‫מהיר לנחושת‬
‫‪AUTOMATIC PIPE CUTTER‬‬
‫חותך צנרת פלסטיק‬
‫תבריג (ללא פגיעה בהברגה)‬
‫‪ 22‬כלי חיתוך‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫‪ROTRAC 28‬‬
‫‪ 3 - 28‬מ"מ‬
‫‪ 6 - 42‬מ”מ‬
‫‪ROTRAC 42‬‬
‫דגם‬
‫‪AUTO PIPE CUTTER‬‬
‫‪AUTO PIPE CUTTER‬‬
‫דגם‬
‫‪JACKET PIPE CUTTER‬‬
‫להב ספייר‬
‫תחום עבודה‬
‫"‪- 11⁄8‬‬
‫"‪- 15⁄8‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫"‪1⁄8‬‬
‫‪70010‬‬
‫‪417.-‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫‪70011‬‬
‫‪633.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪70030‬‬
‫‪717.-‬‬
‫‪70142‬‬
‫‪1,283.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪21500‬‬
‫‪258.-‬‬
‫‪21505‬‬
‫‪67.-‬‬
‫תחום עבודה תחום עבודה‬
‫‪ 6 - 67‬מ"מ‬
‫‪ 50 - 127‬מ”מ‬
‫‪IN‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫"‪- 2 5⁄8‬‬
‫"‪2" - 5‬‬
‫תחום עבודה תחום עבודה‬
‫‪ 0 - 32‬מ"מ‬
‫‪-‬‬
‫‪IN‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫‪0-1‬‬
‫‪IN‬‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫חותכי צנרת‬
‫נחושת‬
‫חותך צנרת שרשרת‬
‫לנחושת‬
‫‪CHAIN PIPE CUTTER‬‬
‫חותך צנרת עגול‬
‫לנחושת ‪ROSLICE‬‬
‫דגם‬
‫‪CHAIN PIPE CUTTER‬‬
‫‪ 20 - 100‬מ"מ‬
‫"‪1" - 4‬‬
‫תחום עבודה‬
‫‪70285‬‬
‫‪1,300.-‬‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫‪ROSLICE‬‬
‫‪ 12‬מ"מ‬
‫‪ 15‬מ”מ‬
‫"‪5⁄8‬‬
‫‪ROSLICE‬‬
‫‪ 18‬מ”מ‬
‫"‪3⁄4‬‬
‫‪88818‬‬
‫‪ROSLICE‬‬
‫‪ 22‬מ”מ‬
‫"‪7⁄8‬‬
‫‪88822‬‬
‫‪ROSLICE‬‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫תחום עבודה תחום עבודה‬
‫‪IN‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫"‪1⁄2‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪88812‬‬
‫‪192.-‬‬
‫‪88815‬‬
‫‪217.-‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪288.‬‬‫‪306.-‬‬
‫כלי חיתוך ‪23‬‬
‫חותכי צנרת‬
‫נירוסטה‬
‫חותך צנרת נירוסטה‬
‫ידני ‪INOX TC 30 PRO‬‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫‪TC 30 PRO‬‬
‫‪ 3 - 30‬מ"מ‬
‫חותך צנרת טלסקופי‬
‫מהיר לנירוסטה‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫‪TC 35 PRO‬‬
‫‪TC 35 / 42 PRO‬‬
‫‪TC 42 PRO‬‬
‫‪ 6 - 35‬מ"מ‬
‫‪ 6 - 42‬מ”מ‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫‪INOX TUBE CUTTER‬‬
‫‪ 10 - 54‬מ"מ‬
‫חותך צנרת מיסבי‬
‫טלסקופי מהיר‬
‫לנירוסטה‬
‫תחום עבודה‬
‫"‪- 11⁄8‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪71085‬‬
‫‪292.-‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪70055‬‬
‫‪455.-‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫‪70070‬‬
‫‪540.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪70340‬‬
‫‪1,067.-‬‬
‫"‪1⁄8‬‬
‫תחום עבודה‬
‫"‪- 13⁄8‬‬
‫"‪- 15⁄8‬‬
‫תחום עבודה‬
‫"‪- 21⁄8‬‬
‫‪IN‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪INOX TUBE CUTTER‬‬
‫‪ 24‬כלי חיתוך‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫חותכי צנרת ברזל‬
‫‪HEAVY DUTY‬‬
‫חותך צנרת ברזל‬
‫"‪SUPER 1⁄4" / 2‬‬
‫חותך צנרת ברזל‬
‫"‪ENORM 4‬‬
‫תחום עבודה תחום עבודה‬
‫דגם‬
‫‪SUPER 11⁄4‬‬
‫‪SUPER 2‬‬
‫‪ 10 - 42‬מ"מ‬
‫‪ 10 - 60‬מ"מ‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫‪ENORM 4‬‬
‫‪ 60 - 115‬מ"מ‬
‫חותך נירוסטה‬
‫"‪INOX SUPER 1⁄4" / 2‬‬
‫דגם‬
‫‪INOX SUPER 11⁄4‬‬
‫‪INOX SUPER 2‬‬
‫חותכי צינורות ברזל‬
‫סגורים ‪ 4‬להבים‬
‫דגם‬
‫"‪1⁄8‬‬
‫תחום עבודה‬
‫"‪2" - 4‬‬
‫תחום‬
‫עבודה‬
‫‪IN‬‬
‫תחום‬
‫עבודה ‪IN‬‬
‫‪ 10 - 42‬מ"מ "‪- 11⁄4‬‬
‫‪ 10 - 60‬מ”מ "‪- 2‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫"‪1⁄8‬‬
‫‪70040‬‬
‫‪867.-‬‬
‫‪70045‬‬
‫‪1,050.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪70060‬‬
‫‪2,483.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪70086‬‬
‫‪1,033.-‬‬
‫‪70087‬‬
‫‪1,467.-‬‬
‫תחום עבודה‬
‫מק"ט‬
‫‪R71165‬‬
‫‪5,167.-‬‬
‫‪R71175‬‬
‫‪6,833.-‬‬
‫‪R - 125‬‬
‫"‪2" - 4‬‬
‫"‪4" - 6‬‬
‫"‪6" - 8‬‬
‫"‪8" - 12‬‬
‫‪R71155‬‬
‫‪3,667.-‬‬
‫‪R71185‬‬
‫‪9,200.-‬‬
‫‪R - 45X‬‬
‫להב לחיתוך ‪R - 45‬‬
‫‪R7115X‬‬
‫‪200.-‬‬
‫‪R - 45‬‬
‫‪R - 65‬‬
‫‪R - 8S‬‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫"‪- 11⁄4‬‬
‫"‪- 2‬‬
‫"‪1⁄4‬‬
‫‪IN‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫מחיר‬
‫‪R - 65X‬‬
‫להב לחיתוך ‪R - 65‬‬
‫‪R7116X‬‬
‫‪267.-‬‬
‫‪R - 85X‬‬
‫להב לחיתוך ‪R - 85‬‬
‫‪R7117X‬‬
‫‪300.-‬‬
‫‪R - 125X‬‬
‫להב לחיתוך ‪R - 125‬‬
‫‪R7118X‬‬
‫‪325.-‬‬
‫כלי חיתוך ‪25‬‬
‫חותכי צנרת ברזל‬
HEAVY DUTY
‫להבים לחותכי צנרת‬
‫הערות‬
‫מחיר‬
50.-
,‫ אלומיניום‬,‫ ברזל‬,‫ יציקה‬,‫נחושת‬
‫ וצינורות פלסטיק קשים‬,PVC
‫מק"ט להב‬
070017D
‫מידה חותך מק"ט חותך‬
70401
MINICUT 1 PRO
MINICUT 2 PRO
MINICUT 2000
50.-
070017D
70402
1⁄4“- 7⁄8“
50.-
070017D
70405
1⁄8“- 7⁄8“
50.-
070017D
70015
50.-
070017D
71019
50.-
070017D
C070027
50.-
070017D
70029
70.-
070188D
70108
70.-
070188D
70109
50.-
070017D
70065
‫נירוסטה‬
‫ ברזל ואלומיניום‬,‫ יציקה‬,‫נחושת‬
50.-
070017D
70340
50.-
070017D
70030
PVDF, PB, PP, PE
88.-
070028D
70031
‫ יציקה ואלומיניום‬,‫נחושת‬
80.-
070057D
70142
PVDF, VPE, PP, PE
133.-
055054D
70032
PP
148.-
055053D
70032
PVDF, PB, PP-VPE, PE
166.-
055074D
70033
PP
166.-
055053D
70033
50.-
07007D
70010
50.-
07007D
70011
88.-
070028D
70072
115.-
070046D
70040
88.-
070051D
70045
152.-
070061D
70060
70.-
070056D
71085
70.-
070056D
70055
70.-
070056D
70070
70.-
070088D
70086
205.-
070089D
70087
610.-
70286
70285
70.-
088840D
88812
70.-
,‫ ברזל‬,‫ יציקה‬,‫נחושת‬
PVC ,‫אלומיניום‬
‫וצינורות עטופי פלסטיק‬
‫ ברזל ואלומיניום‬,‫ יציקה‬,‫נחושת‬
PVDF, PB, PP-VPE, pp, PE
‫צינורות ברזל‬
‫צנרת נירוסטה‬
‫שרשרת ספייר‬
‫נחושת‬
‫ ברזל ואלומיניום‬,‫ יציקה‬,‫נחושת‬
088841D
88815
70.-
088842D
88818
70.-
088842D
88822
38.-
59000
59042
36.-
59000
59050
‫ לא כולל מע"מ‬- 2013 ‫אוגוסט‬
‫דגם‬
1⁄8“- 5⁄8“
1⁄8“-
1 1⁄8"
1⁄8“- 1 1⁄8"
1⁄4“- 1 3⁄8"
1⁄4“- 1 5⁄8"
1⁄4“- 1 3⁄8"
1⁄4“- 1 5⁄8"
1⁄2“- 2 "
1"
1⁄4“- 2 5⁄8"
1⁄4“- 2 5⁄8"
2 "- 5 "
2 "- 5 "
2 "- 5 "
4 “- 6 5⁄8"
4 “- 6 5⁄8"
1⁄8“- 1 1⁄8"
1⁄8“- 1 5⁄8"
1⁄8“- 1 5⁄8"
1⁄8“ - 1⁄4"
1⁄8“ - 2 “
2“ - 4“
1⁄8“- 1 1⁄8"
1⁄4“- 1 3⁄8"
1⁄4“- 1 5⁄8"
1⁄8“- 1 1⁄4"
1⁄8“ - 2 “
4“
1⁄2"
5⁄8"
3⁄4"
7⁄8"
1 1⁄2"
2“
MINIMAX
TUBE CUTTER 30 PRO
TUBE CUTTER 35+35c
TUBE CUTTER 42 PRO
TUBE CUTTER 35 MSR
TUBE CUTTER 42 PRO MSR
TUBE CUTTER 50
INOX TUBE CUTTER
AUTOMATIC PIPE CUTTER
TUBE CUTTER 28
TUBE CUTTER 42
TUBE CUTTER 42 PRO PVC
STEEL PIPE CUTTER SUPER
STEEL PIPE CUTTER ENROIV
INOX TUBE CUTTER 30 PRO
INOX TUBE CUTTER 35
INOX TUBE CUTTER 42 PRO
INOX SUPER
CHAIN PIPE CUTTER
ROSLICE
PLASTICUT PVC 40
PLASTICUT PVC 50
‫ כלי חיתוך‬26
‫חותכים היקפיים‬
‫מיוחדים‬
‫חותך צנרת פלסטיק‬
‫‪ PVC‬ידני לחיתוך היקפי‬
‫ויצירת פאזה ‪ROCUT 110‬‬
‫ תפסניות מעבר ‪ 50 ,75 ,110‬מ"מ‬
‫ סכין חיתוך ‪ /‬פאזות‬
‫ סכין לניקוי גרדים‬
‫ תיק נשיאה לכל הערכה‬
‫* ניתן לרכוש תפסניות מעבר ‪,40 ,90‬‬
‫‪ 32‬בתוספת תשלום‬
‫מק"ט‪55035 :‬‬
‫מחיר‪3,250.- :‬‬
‫חותך צנרת פלסטיק‬
‫‪ PVC‬ידני לחיתוך היקפי‬
‫ויצירת פאזה ‪ROCUT 160‬‬
‫ תפסניות מעבר ‪ 110 ,125 ,160‬מ"מ‬
‫ סכין חיתוך ‪ /‬פאזות‬
‫ סכין לניקוי גרדים‬
‫ תיק נשיאה לכל הערכה‬
‫מק"ט‪55063 :‬‬
‫מחיר‪3,667.- :‬‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫כלי חיתוך ‪27‬‬
‫חותכי צנרת‬
‫חשמליים‬
‫חותך צנרת פלסטיק‬
‫(‪ )PE, PP, PVC‬חשמלי‬
‫לחיתוך היקפי‬
‫‪ROCUT UKS 160/355‬‬
‫מידה‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫הספק עובי ניסור‬
‫‪ 160 - 355 ROCUT UKS 160/355‬מ"מ ‪ 1520‬וואט ‪ 8 - 40‬מ"מ ‪1000000532‬‬
‫‪180 x 30‬‬
‫להב בלבד‬
‫‪55505‬‬
‫מחיר‬
‫‪23,500.‬‬‫‪1,050.-‬‬
‫חותך צנרת חשמלי‬
‫לחיתוך היקפי‬
‫‪PIPECUT 170‬‬
‫‪ 15 - 170‬מ"מ‬
‫‪ 1000‬וואט ‪ 6 - 12‬מ"מ‬
‫‪56770‬‬
‫‪14,167.-‬‬
‫‪PIPECUT 170 /200 / 360‬‬
‫‪PIPECUT 200‬‬
‫‪ 2 - 220‬מ"מ‬
‫‪ 1100‬וואט ‪ 8 - 12‬מ"מ‬
‫‪56712‬‬
‫‪16,667.-‬‬
‫‪PIPECUT 360 PR‬‬
‫‪ 75 - 360‬מ"מ‬
‫‪ 1400‬וואט ‪ 8 - 27‬מ"מ‬
‫‪56713‬‬
‫‪26,667.-‬‬
‫דגם‬
‫מידה‬
‫הספק‬
‫עובי ניסור מק"ט‬
‫מחיר‬
‫* לכל סוגי הצנרת בהתאם לסוג הלהב‬
‫להבים לחותך צנרת‬
‫מסידרת ‪PIPECUT‬‬
‫דגם‬
‫יעוד‬
‫מק"ט‬
‫‪ TCT‬אוניברסלי‬
‫ברזל‪ ,‬פלדה‪ ,‬נירוסטה‬
‫נירוסטה‬
‫‪56704‬‬
‫‪917.-‬‬
‫‪56705‬‬
‫‪1917.-‬‬
‫‪CERAMIC‬‬
‫‪PLASTIC‬‬
‫‪PLASTIC‬‬
‫‪ 28‬כלי חיתוך‬
‫‪CERAMIC‬‬
‫‪PE, PP, PVC, PVDF‬‬
‫מתאים רק‬
‫ל‪PIPECUT 360 PRO -‬‬
‫‪56703‬‬
‫מחיר‬
‫‪1917.-‬‬
‫‪TCT‬‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫חותכי צנרת‬
‫חשמליים‬
‫מיתקן לחיתוך היקפי‬
‫חשמלי ‪TRENNBOY 300‬‬
‫ לחיתוך מגוון רחב של סוגי צנרת‬
‫ קוטר מקסימלי ‪ 300‬מ"מ‬
‫ להב חיתוך "‪9‬‬
‫ לתמיכת צנרת עד אורך‬
‫של ‪ 16.8‬מטר‬
‫ משקל‪ 13 :‬ק"ג‬
‫* קיים להב ל ‪!PVC‬‬
‫מק"ט‪58520 :‬‬
‫מחיר‪11,000.- :‬‬
‫מכונה לחיתוך היקפי‬
‫חשמלי ‪RG - 8‬‬
‫ לחיתוך מגוון רחב של סוגי צנרת‬
‫ קוטר מקסימלי ‪ 200‬מ"מ‬
‫ לחיתוך צנרת ברזל ‪SCH 10/40‬‬
‫‪RG-810200‬‬
‫מק"ט‪:‬‬
‫מחיר‪13,333.- :‬‬
‫מכונה לחיתוך היקפי‬
‫חשמלי ‪RG - 12‬‬
‫ לחיתוך מגוון רחב של סוגי צנרת‬
‫ קוטר מקסימלי ‪ 250‬מ"מ‬
‫ לחיתוך צנרת ברזל ‪SCH 10/40‬‬
‫‪RG-810250‬‬
‫מק"ט‪:‬‬
‫מחיר‪20,000.- :‬‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫כלי חיתוך ‪29‬‬
‫מקדרים רימרים‬
‫לניקוי גרדים‬
‫מקדד רימר לניקוי גרדים‬
‫פלסטיק ונחושת‬
‫מקדד "רימר" לניקוי‬
‫גרדים נחושת ונירוסטה‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫רימר‬
‫‪4 - 36‬‬
‫דגם‬
‫תחום עבודה‬
‫רימר‬
‫‪6 - 35‬‬
‫תחום עבודה‬
‫"‪– 1 3⁄8‬‬
‫"‪– 2‬‬
‫‪10 - 54‬‬
‫מתאם למברגה ‪/‬‬
‫מקדחה למקדדים‬
‫מברשת חיצונית לניקוי‬
‫צינורות נחושת‬
‫‪IN‬‬
‫“‪1⁄4‬‬
‫“‪1⁄2‬‬
‫‪11006‬‬
‫‪125.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪1500000237‬‬
‫‪392.-‬‬
‫‪1500000236‬‬
‫‪658.-‬‬
‫דגם‬
‫התאמה לדגם‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫מתאם מברגה ‪ /‬מקדחה לרימרים‬
‫‪1500000237‬‬
‫‪11044‬‬
‫‪583.-‬‬
‫‪1500000236‬‬
‫‪11045‬‬
‫‪683.-‬‬
‫דגם‬
‫מידה‬
‫מברשת חיצונית לניקוי צינורות‬
‫נחושת‬
‫‪ 12‬מ"מ‬
‫"‪1⁄2‬‬
‫‪ 15‬מ"מ‬
‫"‪5⁄8‬‬
‫‪854193‬‬
‫‪ 18‬מ"מ‬
‫"‪3⁄4‬‬
‫‪854195‬‬
‫‪ 22‬מ"מ‬
‫"‪7⁄8‬‬
‫‪854196‬‬
‫‪ 28‬מ"מ‬
‫‪ 30‬כלי חיתוך‬
‫“‪1⁄8‬‬
‫תחום עבודה‬
‫"‪– 1 3⁄8‬‬
‫‪IN‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫תחום עבודה‬
‫"‪1⁄8‬‬
‫‪1‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪854190‬‬
‫‪133.‬‬‫‪133.‬‬‫‪133.-‬‬
‫‪854197‬‬
‫‪150.‬‬‫‪167.-‬‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫שאבר‬
‫לניקוי גרדים‬
‫"שאבר" לניקוי צנרת יציקה‪ ,‬פליז‪ ,‬ברזל‬
‫דגם‬
‫‪UNIGRAT‬‬
‫דגם‬
‫‪GRATFIX‬‬
‫דגם‬
‫‪GRATFIX‬‬
‫דגם‬
‫להב ‪UNI‬‬
‫דגם‬
‫להב ‪BRASS CAST‬‬
‫דגם‬
‫להב לקצוות ישרים‬
‫אוגוסט ‪ - 2013‬לא כולל מע"מ‬
‫הערות‬
‫מתאים לנירוסטה ‪ HSS‬להב קבוע‬
‫הערות‬
‫"שאבר" עם להב מתחלף אוניברסלי‬
‫הערות‬
‫‪ 3‬להבים אוניברסלי‪,‬‬
‫יציקה ופליז‬
‫הערות‬
‫יוניברסלי‬
‫הערות‬
‫מתאים ליציקה ופליז‬
‫הערות‬
‫מתאים לנירוסטה‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪21660‬‬
‫‪120.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪21655‬‬
‫‪158.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪21651‬‬
‫‪250.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪21652‬‬
‫‪42.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪21653‬‬
‫‪63.-‬‬
‫מק"ט‬
‫מחיר‬
‫‪21654‬‬
‫‪63.-‬‬
‫כלי חיתוך ‪31‬‬