תיקונים לספר כיתה י

Transcription

תיקונים לספר כיתה י
‫תיקונים לספר כיתה י' ‪ 4-5‬יח"ל‬
‫עמוד ‪ , 8‬שורה אחרונה‬
‫צריך להיות‪:‬‬
‫‪a1 b1‬‬
‫≠‬
‫‪ .1‬כאשר‬
‫‪a 2 b2‬‬
‫הישרים נחתכים‬
‫עמוד ‪ 14‬שאלה מס' ‪ , 3‬סעיף ג'‬
‫‪x -1‬‬
‫צריך להיות‪≥ 0 :‬‬
‫‪x -10x + 25‬‬
‫‪2‬‬
‫וגם ‪8x - x 2 -12 ≥ 0‬‬
‫עמוד ‪ 17‬שאלה מס' ‪13‬‬
‫‪ .13‬נתונה המשוואה‪. (b + 1)x - (b 2 - 2b - 3)y = b 2 + 13b :‬‬
‫א‪ (1 .‬מצא את ערכי ‪ b‬עבורם המשוואה מייצגת ישר שאינו חותך את ציר ה‪. y -‬‬
‫‪ (2‬באיזו נקודה חותך הישר הנ"ל את ציר ה‪? x -‬‬
‫ב‪ .‬מצא את ערכי ‪ b‬עבורם הישר המיוצג ע"י המשוואה הנתונה חותך את ציר ה‪y -‬‬
‫וחותך את ציר ה‪ x -‬בחלקו החיובי‪.‬‬
‫תשובות ‪ :‬א‪(12;0) (2 b = 3 (1 .‬‬
‫ב‪b > 3 , 0 < b < 3 , -13 < b < -1 .‬‬
‫עמוד ‪ 18‬שאלה מס' ‪ , 6‬סעיפים א'‪,‬ב'‪ ,‬תשובות‬
‫צריך להיות‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫א‪m ≠ 5, m ≠ − , m ≠ -1.6 .‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4m + 2‬‬
‫‪1‬‬
‫ב‪, m ≠ 5, m ≠ − , m ≠ -1.6 .‬‬
‫‪5m + 8‬‬
‫‪2‬‬
‫=‪x‬‬
‫עמוד ‪ 25‬שאלה מס' ‪4‬‬
‫צריך להיות‪:‬‬
‫‪y‬‬
‫‪ .4‬מנקודה ‪ A‬הנמצאת על גרף הפונקציה ‪y = - x 2 + 6x - 5‬‬
‫ברביע הראשון מורידים אנכים לצירים‪ ,‬כך שנוצר מלבן‬
‫‪ O , ABOC‬ראשית הצירים )ראה ציור(‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪C‬‬
‫א‪ .‬מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ‪. x‬‬
‫ב‪ .‬נסמן את שיעור ה‪ x -‬של הנקודה ‪ A‬ב‪. t -‬‬
‫מצא את ערכי ‪ t‬עבורם היקף המלבן ‪ ABOC‬גדול מ‪ 2 -‬אך אינו עולה על ‪. 14‬‬
‫‪A‬‬
‫תשובה‪ :‬א‪(1;0) , (5;0) .‬‬
‫ב‪ 1 < t ≤ 3 .‬או ‪4 ≤ t < 5‬‬
‫‪B‬‬
‫‪O‬‬
‫עמוד ‪ 50‬שאלה מס' ‪12‬‬
‫סעיף א'‪ -‬צריך להיות‪:‬‬
‫א‪ .‬הוכח ‪DE = DF = DC = DB :‬‬
‫סעיף ג' ‪ - (1‬צריך להיות‪:‬‬
‫‪AF 3‬‬
‫ג‪ .‬נתון ‪= :‬‬
‫‪FC 2‬‬
‫‪. DF = a ,‬‬
‫‪ (1‬בטא בעזרת ‪ a‬את שוק המשולש ‪. ABC‬‬
‫תשובה‪ :‬ג‪(1 .‬‬
‫‪a 5‬‬
‫עמוד ‪ 88‬שאלה מס' ‪5‬‬
‫בשורה השלישית צריך להיות‪:‬‬
‫‪AD 2‬‬
‫נתון‪= :‬‬
‫‪DC 3‬‬
‫תשובות‪.5 :‬‬
‫‪ 6 ,‬ס"מ = ‪. ∢BAM = 40 , AB‬‬
‫א‪ 23.13 .‬סמ"ר‬
‫ב‪ 7.93 .‬סמ"ר‬
‫עמוד ‪ 93‬שאלה מס' ‪12‬‬
‫בשורה השנייה צריך להיות‪:‬‬
‫ושטח המשולש ‪ ADC‬שווה לשטח המשולש ‪. BCD‬‬
‫עמוד ‪ 115‬שאלה מס' ‪ , 25‬סעיף ג' – ‪ , (2‬תשובות‬
‫צריך להיות‪ :‬ההיקף‪ , 4 + 2 2 :‬השטח‪2 :‬‬
‫עמוד ‪ 128‬שאלה מס' ‪ , 8‬שורה ראשונה‬
‫צריך להיות‪ :‬נתונה הפונקציה‬
‫‪.y = 2x² -7x + c‬‬
‫עמוד ‪ 160‬שאלה מס' ‪ , 3‬שורה שלישית‬
‫צריך להיות‪ 36 :‬ס"מ = ‪AC‬‬
‫עמוד ‪ 168‬שאלה מס' ‪ , 1‬סעיף ב' ‪ ,‬תשובות‬
‫צריך להיות‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫ב‪, a = 1 .‬‬
‫‪5‬‬
‫‪a=−‬‬
‫עמוד ‪ 170‬שאלה מס' ‪4‬‬
‫צריך להיות‪:‬‬
‫‪ .4‬נתון משולש ‪ D . ABC‬נקודה על הצלע ‪ , AB‬כך שמתקיים‪:‬‬
‫‪ . DB = DC‬בנקודה ‪ D‬מעבירים מקביל לצלע ‪.( DE BC ) BC‬‬
‫‪A‬‬
‫נתון‪. ∢B = β , ∢A = α :‬‬
‫א‪ .‬בטא באמצעות ‪ α‬ו‪ β -‬את זוויות המשולש ‪.CED‬‬
‫‪CB‬‬
‫ב‪ .‬נתון‪= 1.2856 :‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ .‬חשב את ‪.β‬‬
‫‪D‬‬
‫‪S∆CED‬‬
‫ג‪ .‬נתון‪. β = α :‬חשב את יחס שטחי המשולשים‪:‬‬
‫‪S∆CAD‬‬
‫ד‪ .‬נתון‪ :‬ס"מ ‪ .CD = 12‬חשב את שטח המשולש ‪.ABC‬‬
‫‪.‬‬
‫תשובות‪:‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫א‪∢EDC = β , ∢DEC = α + β , ∢ECD = 180o - (α + 2β) .‬‬
‫ב‪50o .‬‬
‫ג‪ 0.605 .‬ד‪ 117.19 .‬סמ"ר‬
‫עמוד ‪ 177‬שאלה מס' ‪ , 4‬סעיף ד'‪ ,‬תשובות‬
‫צריך להיות‪ :‬ד‪8.25 .‬‬
‫עמוד ‪ 188‬שאלה מס' ‪ , 4‬סעיף א'‪(2-‬‬
‫צריך להיות‪:‬‬
‫‪sinx = cos x (2‬‬
‫בתחום‪. 0 ≤ x ≤ π :‬‬
‫עמוד ‪ 201‬שאלה מס' ‪ , 2‬סעיף ג' ‪ ,‬תשובות‬
‫צריך להיות‪:‬‬
‫ג‪ C(14;5) .‬או )‪C(-16;15‬‬
‫עמוד ‪ 204‬שאלה מס' ‪ , 5‬סעיפים א' ‪ ,‬ב' ‪ ,‬תשובות‬
‫צריך להיות‪:‬‬
‫א‪ .‬עלייה‪ , 5 < x < 8 , 0 < x < 1 :‬ירידה‪1< x < 5 :‬‬
‫ב‪ x = 0 .‬מינימום ‪ x = 1 ,‬מקסימום ‪ x = 5 ,‬מינימום ‪ x = 8 ,‬מקסימום‬
‫עמוד ‪ 210‬שאלה מס' ‪ , 4‬סעיף א'‪ , (1 -‬תשובות‬
‫צריך להיות‪:‬‬
‫‪ .4‬א‪x = 45o + 360o k , x = 135o + 360o k , x = 270o + 360o k (1 .‬‬
‫‪x = - 45o + 360o k , x = 225o + 360o k‬‬
‫עמוד ‪ 222‬שאלה מס' ‪ , 5‬סעיף ג' ‪ ,‬תשובות‬
‫צריך להיות‪:‬‬
‫ג‪ x = 0 .‬מקסימום ‪ x=1.5 ,‬מינימום‪ x = 6 ,‬מקסימום ‪ x = 7 ,‬מינימום‬

Similar documents