צנרת מריביב מובנה רגיל SN-4 צנרת מריביב מובנה עבה SN-8

Transcription

צנרת מריביב מובנה רגיל SN-4 צנרת מריביב מובנה עבה SN-8
‫מוצרי מריביב‬
‫צנרת מריביב מובנה רגיל‬
‫‪SN-4‬‬
‫שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬ת“י‪ 21138 :‬חלק ‪ ,2‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫אורך )מ‘(‬
‫ע“ד )מ“מ(‬
‫יח‘ באריזה‬
‫מחיר ‪/₪‬מטר‬
‫‪2711050300‬‬
‫‪110‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪68‬‬
‫‪2711050400‬‬
‫‪110‬‬
‫‪160‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪68‬‬
‫‪35‬‬
‫‪2716050400‬‬
‫‪2720050300‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪35‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2720050400‬‬
‫‪2725050300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪250‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪20‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2725050400‬‬
‫‪250‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪12‬‬
‫‪29.70‬‬
‫‪29.70‬‬
‫‪60.50‬‬
‫‪60.50‬‬
‫‪88.00‬‬
‫‪88.00‬‬
‫‪137.50‬‬
‫‪137.50‬‬
‫‪2716050300‬‬
‫צנרת מריביב מובנה עבה‬
‫‪SN-8‬‬
‫שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬ת“י‪ 21138 :‬חלק ‪ ,2‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫אורך )מ‘(‬
‫ע“ד )מ“מ(‬
‫יח‘ באריזה‬
‫מחיר ‪/₪‬מטר‬
‫‪2716053300‬‬
‫‪160‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪35‬‬
‫‪2720053300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2725053300‬‬
‫‪250‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪71.50‬‬
‫‪111.10‬‬
‫‪174.90‬‬
‫צנרת מריביב רגיל‬
‫‪SN-4‬‬
‫שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬ת“י‪ ,884 :‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫אורך )מ‘(‬
‫ע“ד )מ“מ(‬
‫יח‘ באריזה‬
‫מחיר ‪/₪‬מטר‬
‫‪2711000300‬‬
‫‪110‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪68‬‬
‫‪2716000300‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪35‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2725000300‬‬
‫‪2731500300‬‬
‫‪250‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪315‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪33.90‬‬
‫‪66.00‬‬
‫‪101.20‬‬
‫‪161.70‬‬
‫‪253.00‬‬
‫‪2720000300‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪25‬‬
‫מוצרי מריביב‬
‫צנרת מריביב עבה‬
‫‪SN-8‬‬
‫שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬ת“י‪ ,884 :‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫אורך )מ‘(‬
‫ע“ד )מ“מ(‬
‫יח‘ באריזה‬
‫מחיר ‪/₪‬מטר‬
‫‪2711003300‬‬
‫‪110‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪68‬‬
‫‪2716003300‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪35‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2725003300‬‬
‫‪2731503300‬‬
‫‪250‬‬
‫‪315‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2735503300‬‬
‫‪355‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2740003300‬‬
‫‪2745003500‬‬
‫‪2750003500‬‬
‫‪400‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪450‬‬
‫‪500‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2763003500‬‬
‫‪630‬‬
‫‪5‬‬
‫‪18.4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2771003600‬‬
‫‪710‬‬
‫‪6‬‬
‫‪20.7‬‬
‫‪37.40‬‬
‫‪77.00‬‬
‫‪121.00‬‬
‫‪179.30‬‬
‫‪374.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪613.80‬‬
‫‪921.80‬‬
‫‪1155.00‬‬
‫‪1870.00‬‬
‫‪2365.00‬‬
‫‪2720003300‬‬
‫ניפלים‬
‫שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫אורך )ס“מ(‬
‫מחיר ‪/₪‬יחידה‬
‫‪2711052050‬‬
‫‪110‬‬
‫‪2711052100‬‬
‫‪110‬‬
‫‪110‬‬
‫‪2711052200‬‬
‫‪110‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪150‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2716052050‬‬
‫‪160‬‬
‫‪2716052100‬‬
‫‪160‬‬
‫‪160‬‬
‫‪2716052200‬‬
‫‪160‬‬
‫‪2720052050‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2720052100‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2720052200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪150‬‬
‫‪200‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪150‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2725052050‬‬
‫‪250‬‬
‫‪2725052100‬‬
‫‪250‬‬
‫‪250‬‬
‫‪2725052200‬‬
‫‪250‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪150‬‬
‫‪200‬‬
‫‪33.40‬‬
‫‪47.80‬‬
‫‪69.30‬‬
‫‪90.40‬‬
‫‪55.90‬‬
‫‪85.20‬‬
‫‪107.10‬‬
‫‪139.70‬‬
‫‪84.90‬‬
‫‪125.00‬‬
‫‪186.40‬‬
‫‪248.80‬‬
‫‪111.80‬‬
‫‪194.40‬‬
‫‪248.80‬‬
‫‪392.00‬‬
‫‪2711052150‬‬
‫‪2716052150‬‬
‫‪2720052150‬‬
‫‪2725052150‬‬
‫‪26‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מוצרי מריביב‬
‫זויות מריביב ‪15o‬‬
‫האביזר כולל אטם‪ ,‬שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪/₪‬יחידה‬
‫‪28110Z0000‬‬
‫‪110‬‬
‫‪28160Z0000‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪28.00‬‬
‫‪61.00‬‬
‫‪138.00‬‬
‫‪28200Z0000‬‬
‫זויות מריביב ‪30o‬‬
‫האביזר כולל אטם‪ ,‬שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪/₪‬יחידה‬
‫‪28110Z0200‬‬
‫‪110‬‬
‫‪28160Z0200‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪28.00‬‬
‫‪61.00‬‬
‫‪138.00‬‬
‫‪28200Z0200‬‬
‫זויות מריביב ‪45o‬‬
‫האביזר כולל אטם‪ ,‬שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪/₪‬יחידה‬
‫‪28110Z0300‬‬
‫‪110‬‬
‫‪28160Z0300‬‬
‫‪28200Z0300‬‬
‫‪28250Z0300‬‬
‫‪28315Z0300‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪250‬‬
‫‪315‬‬
‫‪28400Z0300‬‬
‫‪28500Z0300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪500‬‬
‫‪20.10‬‬
‫‪44.80‬‬
‫‪102.10‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪746.00‬‬
‫‪2260.00‬‬
‫‪4295.00‬‬
‫זויות מריביב ‪ 45o‬עם ביקורת גב‬
‫האביזר כולל אטם‪ ,‬שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪/₪‬יחידה‬
‫‪28110Z0310‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪250‬‬
‫‪58.00‬‬
‫‪67.00‬‬
‫‪151.00‬‬
‫‪28160Z0310‬‬
‫‪28200Z0310‬‬
‫*ניתן לקבל זויות עם ביקורת צד‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪27‬‬
‫מוצרי מריביב‬
‫זויות מריביב ‪87o‬‬
‫האביזר כולל אטם‪ ,‬שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪/₪‬יחידה‬
‫‪28110Z0500‬‬
‫‪110‬‬
‫‪28160Z0500‬‬
‫‪28200Z0500‬‬
‫‪28250Z0500‬‬
‫‪28315Z0500‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪250‬‬
‫‪315‬‬
‫‪400‬‬
‫‪28500Z0500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪22.60‬‬
‫‪51.40‬‬
‫‪109.90‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪778.00‬‬
‫‪2310.00‬‬
‫‪6660.00‬‬
‫‪28400Z0500‬‬
‫זויות מריביב ‪ 87o‬עם ביקורת גב‬
‫האביזר כולל אטם‪ ,‬שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪/₪‬יחידה‬
‫‪28110Z0510‬‬
‫‪110‬‬
‫‪28160Z0510‬‬
‫‪28200Z0510‬‬
‫‪28250Z0510‬‬
‫‪28315Z0510‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪250‬‬
‫‪315‬‬
‫‪400‬‬
‫‪28500Z0510‬‬
‫‪500‬‬
‫‪58.00‬‬
‫‪95.00‬‬
‫‪142.00‬‬
‫‪423.00‬‬
‫‪840.00‬‬
‫‪2498.00‬‬
‫‪7190.00‬‬
‫‪28400Z0510‬‬
‫*ניתן לקבל זויות עם ביקורת צד‬
‫מסעפי מריביב ‪45o‬‬
‫האביזר כולל אטם‪ ,‬שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪/₪‬יחידה‬
‫‪28110T0302‬‬
‫‪110/110‬‬
‫‪28160T0302‬‬
‫‪160/110‬‬
‫‪160/160‬‬
‫‪200/110‬‬
‫‪200/160‬‬
‫‪200/200‬‬
‫‪250/160‬‬
‫‪250/200‬‬
‫‪250/250‬‬
‫‪315/110‬‬
‫‪315/160‬‬
‫‪315/200‬‬
‫‪315/315‬‬
‫‪43.90‬‬
‫‪87.90‬‬
‫‪109.00‬‬
‫‪169.00‬‬
‫‪205.00‬‬
‫‪230.70‬‬
‫‪519.50‬‬
‫‪642.00‬‬
‫‪756.00‬‬
‫‪1238.00‬‬
‫‪1830.00‬‬
‫‪1883.00‬‬
‫‪1666.00‬‬
‫‪28160T0304‬‬
‫‪28200T0300‬‬
‫‪28200T0301‬‬
‫‪28200T0302‬‬
‫‪28250T0302‬‬
‫‪28250T0303‬‬
‫‪28250T0304‬‬
‫‪28315T0300‬‬
‫‪28315T0301‬‬
‫‪28315T0302‬‬
‫‪28315T0303‬‬
‫‪28‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מוצרי מריביב‬
‫מסעפי מריביב ‪ 45o‬עם ביקורת גב‬
‫שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪28110T0312‬‬
‫‪110/110‬‬
‫‪28160T0312‬‬
‫‪160/110‬‬
‫‪160/160‬‬
‫‪28200T0310‬‬
‫‪28200T0311‬‬
‫‪200/110‬‬
‫‪200/160‬‬
‫‪68.20‬‬
‫‪124.70‬‬
‫‪152.00‬‬
‫‪225.00‬‬
‫‪245.00‬‬
‫‪28160T0334‬‬
‫ניתן לקבל זויות עם ביקורת צד‬
‫מסעפי מריביב ‪87o‬‬
‫האביזר כולל אטם‪ ,‬שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪/₪‬יחידה‬
‫‪28110T0502‬‬
‫‪110/110‬‬
‫‪28160T0502‬‬
‫‪160/110‬‬
‫‪160/160‬‬
‫‪200/110‬‬
‫‪200/160‬‬
‫‪200/200‬‬
‫‪250/110‬‬
‫‪32.90‬‬
‫‪83.40‬‬
‫‪74.40‬‬
‫‪178.90‬‬
‫‪181.80‬‬
‫‪184.00‬‬
‫‪458.00‬‬
‫‪503.00‬‬
‫‪574.00‬‬
‫‪472.00‬‬
‫‪1238.00‬‬
‫‪1686.00‬‬
‫‪1318.00‬‬
‫‪1243.00‬‬
‫‪3920.00‬‬
‫‪4235.00‬‬
‫‪6495.00‬‬
‫‪28160T0504‬‬
‫‪28200T0500‬‬
‫‪28200T0501‬‬
‫‪28200T0502‬‬
‫‪28250T0500‬‬
‫‪28250T0502‬‬
‫‪28250T0503‬‬
‫‪28250T0504‬‬
‫‪28315T0500‬‬
‫‪28315T0501‬‬
‫‪28315T0502‬‬
‫‪28315T0503‬‬
‫‪28355T0500‬‬
‫‪28400T0500‬‬
‫‪28500T0500‬‬
‫‪250/160‬‬
‫‪250/200‬‬
‫‪250/250‬‬
‫‪315/110‬‬
‫‪315/160‬‬
‫‪315/200‬‬
‫‪315/315‬‬
‫‪355/355‬‬
‫‪400/400‬‬
‫‪500/500‬‬
‫מסעפי מריביב ‪ 87o‬עם ביקורת גב‬
‫האביזר כולל אטם‪ ,‬שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪/₪‬יחידה‬
‫‪28110T0512‬‬
‫‪110/110‬‬
‫‪28160T0512‬‬
‫‪160/110‬‬
‫‪200/160‬‬
‫‪200/160‬‬
‫‪200/200‬‬
‫‪63.20‬‬
‫‪98.40‬‬
‫‪108.50‬‬
‫‪171.50‬‬
‫‪251.60‬‬
‫‪28160T0514‬‬
‫‪28200T0511‬‬
‫‪28200T0512‬‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪29‬‬
‫מוצרי מריביב‬
‫מצמד כפול מריביב‬
‫שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪28110M0000‬‬
‫‪110‬‬
‫‪28160M0000‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪28250M0000‬‬
‫‪28315M0000‬‬
‫‪250‬‬
‫‪315‬‬
‫‪28355M0000‬‬
‫‪*355‬‬
‫‪28400M0000‬‬
‫‪28450M0000‬‬
‫‪28500M0000‬‬
‫‪*400‬‬
‫‪*450‬‬
‫‪*500‬‬
‫‪28630M0000‬‬
‫‪*630‬‬
‫‪22.60‬‬
‫‪43.50‬‬
‫‪91.00‬‬
‫‪294.20‬‬
‫‪531.60‬‬
‫‪980.00‬‬
‫‪1240.00‬‬
‫‪1856.00‬‬
‫‪2516.00‬‬
‫‪4785.00‬‬
‫‪28200M0000‬‬
‫* צינור עם שני ראשים‬
‫קטע תיקון מריביב‬
‫שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪28110K0000‬‬
‫‪110‬‬
‫‪28160K0000‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪28250K0000‬‬
‫‪28315K0000‬‬
‫‪250‬‬
‫‪315‬‬
‫‪28400K0000‬‬
‫‪400‬‬
‫‪28500K0000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪22.60‬‬
‫‪43.50‬‬
‫‪91.00‬‬
‫‪294.20‬‬
‫‪531.60‬‬
‫‪1240.00‬‬
‫‪2516.00‬‬
‫‪28200K0000‬‬
‫פקק סופי מריביב‬
‫שימוש‪ :‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫תאור‬
‫זכר‬
‫נקבה‬
‫מכסה‬
‫מחיר ‪ 110‬מחיר ‪ 160‬מחיר ‪ 200‬מחיר ‪ 250‬מחיר ‪ 315‬מחיר ‪400‬‬
‫‪12.60‬‬
‫‪51.60‬‬
‫‪29.90‬‬
‫‪27.60‬‬
‫‪210.90‬‬
‫‪75.70‬‬
‫‪44.20‬‬
‫‪205.20‬‬
‫‪94.70‬‬
‫‪137.80‬‬
‫‪850.00‬‬
‫‪139.20‬‬
‫‪375.50‬‬
‫‪525.00‬‬
‫‪273.61‬‬
‫‪565.00‬‬
‫‪1240.00‬‬
‫‪340.00‬‬
‫נקבה‬
‫זכר‬
‫מכסה‬
‫‪30‬‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מוצרי מריביב‬
‫מעבר קוטר מריביב‬
‫שימוש‪ :‬האביזר כולל אטם‪ ,‬ביוב ותיעול‪ ,‬צבע‪ :‬כתום‪ ,‬חומר גלם‪PVC :‬‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪28160D0110‬‬
‫‪160/110‬‬
‫‪28200D0110‬‬
‫‪200/110‬‬
‫‪200/160‬‬
‫‪28250D0110‬‬
‫‪28250D0160‬‬
‫‪250/110‬‬
‫‪250/160‬‬
‫‪28250D0200‬‬
‫‪250/200‬‬
‫‪28315D0160‬‬
‫‪28315D0200‬‬
‫‪28315D0250‬‬
‫‪315/160‬‬
‫‪315/200‬‬
‫‪315/250‬‬
‫‪28400D0315‬‬
‫‪400/315‬‬
‫‪36.60‬‬
‫‪147.70‬‬
‫‪83.20‬‬
‫‪177.80‬‬
‫‪177.80‬‬
‫‪230.70‬‬
‫‪516.00‬‬
‫‪540.00‬‬
‫‪687.00‬‬
‫‪946.00‬‬
‫‪28200D0160‬‬
‫אטמי שפתיים‬
‫מק“ט‬
‫קוטר‬
‫מחיר ‪₪‬‬
‫‪52110A0200‬‬
‫‪110‬‬
‫‪52160A0200‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪52250A0200‬‬
‫‪52315A0200‬‬
‫‪250‬‬
‫‪315‬‬
‫‪52355A0200‬‬
‫‪355‬‬
‫‪52400A0200‬‬
‫‪52450A0200‬‬
‫‪52500A0200‬‬
‫‪400‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪4.50‬‬
‫‪6.60‬‬
‫‪12.00‬‬
‫‪18.00‬‬
‫‪30.00‬‬
‫‪36.00‬‬
‫‪105.00‬‬
‫‪120.00‬‬
‫‪270.00‬‬
‫‪680.00‬‬
‫‪52200A0200‬‬
‫*‪52630A1000‬‬
‫*‪52710A1000‬‬
‫*‬
‫‪450‬‬
‫‪500‬‬
‫‪630‬‬
‫‪710‬‬
‫אטמי לחץ‬
‫מחירון זה מבטל את קודמיו ואינו כולל מע“מ‬
‫מחירון צנרת ואביזרים‬
‫‪31‬‬