משאבי אנוש מדור מדור משאבי אנוש המכללה הטכנולוגית באר שבע , | אתר: | מייל

Transcription

משאבי אנוש מדור מדור משאבי אנוש המכללה הטכנולוגית באר שבע , | אתר: | מייל
‫מדור משאבי אנוש‬
‫תאריך‪________________________ :‬‬
‫בקשה לעבודה נוספת מחוץ לשעות העבודה ‪ -‬לשנת לימודים‪________________ :‬‬
‫שם העובד‪/‬ת‪________________________ :‬‬
‫מס' זהות‪__________________________ :‬‬
‫‪ ‬הנני מצהיר‪/‬ה כי אין לי עבודה נוספת ומשרתי היחידה היא במכללה הטכנולוגית באר‪-‬שבע (ע"ר)‪.‬‬
‫‪ ‬הנני מבקש‪/‬ת אישור לעבודה נוספת מחוץ לשעות העבודה כמפורט להלן‪:‬‬
‫פרטים על העבודה הנוספת‪:‬‬
‫‪ .1‬סוג העבודה‪________________________________________________________________ :‬‬
‫‪ .2‬מקום העבודה‪________________________________________________________________ :‬‬
‫‪ .3‬היקף בשעות‪________________________________________________________________ :‬‬
‫‪ .4‬ימים ושעות‪:‬‬
‫________________________________________________________________‬
‫‪ .5‬תקופת העבודה‪ :‬תאריך תחילה ___________________‬
‫תאריך סיום __________________________‬
‫‪ .6‬פרטים נוספים‪________________________________________________________________ :‬‬
‫הצהרה‪:‬‬
‫‪ −‬הנני מצהיר‪/‬ה כי הפרטים שמסרתי הינם מלאים ונכונים‪.‬‬
‫‪ −‬טופס זה בצירוף טופס ‪ 101‬של מס הכנסה יהווה אסמכתא למתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס בחישוב משכורתי‪.‬‬
‫‪ −‬הנני מתחייב‪/‬ת להודיע למעביד זה על כל שינוי בפרטים תוך שבוע ימים מתאריך השינוי‪.‬‬
‫חתימת העובד‪__________________________:‬‬
‫המלצת הממונה‪______________________________________________________________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪_________________________:‬‬
‫בהתאם להסכם קיבוצי סעיף ‪ – 29.3‬כל עבודה נוספת טעונה אישור מראש מההנהלה באמצעות הממונה‪.‬‬
‫תוקף האישור הוא לשנת לימודים אחת בלבד‪ ,‬ויש לחדשו מידי שנה‪.‬‬
‫החלטת הנהלה‪:‬‬
‫‪ ‬הבקשה אושרה ‪ ‬הבקשה לא אושרה‬
‫הערות‪___________________________________________________________________________ :‬‬
‫תאריך‪____________ :‬‬
‫חתימה‪_______________ :‬‬
‫העתק‪ :‬הנהלת המכללה הטכנולוגית באר‪-‬שבע (ע"ר)‬
‫ממונה‬
‫מדור שכר‪/‬תיק אישי‬
‫המכללה הטכנולוגית באר שבע (ע"ר) • מדור משאבי אנוש‬
‫רחוב בזל ‪ ,17‬ת‪.‬ד ‪ 54‬באר‪-‬שבע ‪ | 0578887‬טל‪ ,80-6566666 :‬פקס‪80-6566661 :‬‬
‫מייל‪ | [email protected] :‬אתר‪www.tcb.ac.il :‬‬

Similar documents