המלצת בעל תפקיד - המכללה הטכנולוגית באר-שבע

Transcription

המלצת בעל תפקיד - המכללה הטכנולוגית באר-שבע
‫מדור משאבי אנוש‬
‫המלצת בעל תפק יד (מקצועי) ל העסקת עובד הוראה‬
‫שם המועמד‪/‬ת‪:‬‬
‫מס' זהות‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫לתפקיד‪:‬‬
‫מקצועות לימוד (להוראה)‪:‬‬
‫בקורס‪:‬‬
‫שיוך מנהלי ראשי (מגמה‪/‬מחלקה‪/‬מדור‪/‬יחידה)‪:‬‬
‫להלן המלצתי לקבלת המרצה לאחר שיחת היכרות שהתקיימה בתאריך‪:‬‬
‫לסיכום הנ"ל ‪‬מומלץ להוראה ‪‬אינו מומלץ‬
‫הערות‪:‬‬
‫______________‬
‫שם‬
‫____________‬
‫תפקיד‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫________________‬
‫חתימת הממונה‬
‫להלן בעלי תפקיד (מקצועי) הרשאים להמליץ על העסקת עובד הוראה‪:‬‬
‫ממונה האקדמי – מר יחזקאל עזרא‪.‬‬
‫תוכנה ‪ -‬מר איגור ברגמן‪.‬‬
‫חשמל ‪ -‬מר יעקב גליק‪.‬‬
‫אלקטרוניקה ‪ -‬מר יעקב גליק‪.‬‬
‫מכונות ‪ -‬מר יעקב גליק‪.‬‬
‫עיצוב מדיה – גב' עידית רון‬
‫תעשיה וניהול ‪ -‬מר יחזקאל עזרא‪.‬‬
‫המרכז להכשרה ולהשתלמויות* ‪ -‬מר שלמה נחמיאס‪.‬‬
‫אדריכלות – ד"ר מרטין סמיט ‪.‬‬
‫הנדסה אזרחית ‪ -‬מר אריאל דמרי‪.‬‬
‫כימיה ‪ -‬גב' מרים פלהנדלר‬
‫פיסיקה‪ -‬גב' ווליך ברוניה‪.‬‬
‫מתמטיקה‪ -‬גב' מרים דגן‪.‬‬
‫עברית‪ -‬גב' לירון זינו‪.‬‬
‫אנגלית –מר איגור ברגמן‪.‬‬
‫מכינה טכנולוגית להנדסאים – גב' לירון זינו‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫האמור לעיל כולל את כל מסגרות הלימוד‪ ,‬בכלל זה הכשרה מקצועית והשתלמויות‪.‬‬
‫* בהכשרה והשתלמויות – מותנה באישור מוקדם של מפקח מקצועי של משרד העבודה בלבד‪.‬‬
‫המכללה הטכנולוגית באר שבע (ע"ר) • מדור משאבי אנוש‬
‫רחוב בזל ‪ ,17‬ת‪.‬ד ‪ 54‬באר‪-‬שבע ‪ | 0578887‬טל‪ ,80-6566666 :‬פקס‪80-6566661 :‬‬
‫מייל‪ | [email protected] :‬אתר‪www.tcb.ac.il :‬‬

Similar documents