SHRS - Pivot

Transcription

SHRS - Pivot
HR Excellence
‫האתגר‬
‫‪ Pivot‬השבחת חברות‬
‫כרטיס ביקור‬
‫תחומי פעילות‬
‫• התמחות בייעוץ ניהולי ‪ -‬תפעולי‬
‫• סיוע לחברות באיתור מנועי צמיחה‬
‫והשבחתם ע"י שיפור‬
‫תהליכים פנימיים‬
‫• התמקדות בשיפור ה"שורה תחתונה"‬
‫בחברות ע"י נקיטת פעילות ממוקדת‬
‫ואפקטיבית לשיפור ביצועים‬
‫• השתתפות פעילה בהובלת תהליכי‬
‫שינוי‬
‫אסטרטגיה עסקית‬
‫• איתור מנועי צמיחה והשבחתם‬
‫• תוכניות עסקיות‬
‫• בדיקת נאותות‬
‫עסקית ‪ -‬תפעולית‬
‫• מיזוגים ורכישות‬
‫• תוכניות התרחבות לחו"ל‬
‫ניהול השינוי‬
‫התייעלות‬
‫• אפיון מבנה ארגוני‬
‫אופטימאלי לחברות‬
‫• שיפור מערכים בחברות‬
‫(תפעול‪ ,‬מכירות‪ ,‬כספים וכו')‬
‫• שיפור תהליכים חוצי ארגון‬
‫• צמצום עלויות‬
‫מצוינות בניהול‬
‫• ליווי יישום שינויים ארגוניים‬
‫• התאמת כלי מדידה ובקרה‬
‫• הטמעת תהליכים‬
‫• שיפור הניהול הפיננסי‬
‫• ליווי מנהלים‬
‫• מיסוד שגרות ניהול ודיווח‬
‫• מדידת תועלות תוך כדי שינוי‬
‫• מנגנוני תגמול ותמרוץ‬
‫‪2‬‬
‫המגמה בתחום ה‪ HR -‬בעולם‬
‫‪ HR‬כשותף ליצירת ערך עסקי בחברה‬
‫האתגר‬
‫הכלים‬
‫– ‪HRBP‬‬
‫‪HR Business‬‬
‫‪Partners‬‬
‫‪COE- Center Of‬‬
‫‪Excellence‬‬
‫– ‪SHRS‬‬
‫‪Shared Services‬‬
‫‪Center‬‬
‫‪Operational‬‬
‫‪Excellence‬‬
‫"פונקציית משאבי אנוש מצליחה‬
‫כאשר היא יוצרת ערך (לארגון)"‬
‫פרופ' אולריך‬
‫‪3‬‬
‫המגמה בתחום ה‪ HR -‬בעולם‬
‫‪ HR‬כשותף ליצירת ערך עסקי בחברה‬
‫– ‪HRBP‬‬
‫‪HR Business Partners‬‬
‫‪COE- Center Of‬‬
‫‪Excellence‬‬
‫– ‪SHRS‬‬
‫‪Shared Services Center‬‬
‫‪Operational Excellence‬‬
‫‪HRBP- HR Business Partners‬‬
‫מנהל משאבי אנוש כשותף עסקי של המנכ"ל‬
‫הכרות מעמיקה עם הצרכים העסקיים של הפירמה ויכולת לתרגם‬
‫האסטרטגיה לפעילויות מש"א התומכות בעמידה ביעדים עסקיים‬
‫‪ HRBP‬כיועץ להנהלה ומנהלים בחברה‬
‫בקיאות בנתונים פיננסיים ובתוצאות העסקיות‬
‫יכולות בהובלת שינויים בחברה שיתמכו בעמידה‬
‫‪4‬‬
‫המגמה בתחום ה‪ HR -‬בעולם‬
‫‪ HR‬כשותף ליצירת ערך עסקי בחברה‬
‫– ‪HRBP‬‬
‫‪HR Business Partners‬‬
‫‪COE- Center Of‬‬
‫‪Excellence‬‬
‫– ‪SHRS‬‬
‫‪Shared Services Center‬‬
‫‪Operational Excellence‬‬
‫‪COE-Center Of Excellence‬‬
‫יצירת מרכזי מומחיות בעולמות משאבי אנוש קלאסיים (תגמול‪ ,‬פיתוח‪,‬‬
‫הדרכה וכו')‬
‫מרכזי המומחיות מגבשים מדיניות ‪ ,‬כלים ותהליכים בתחומים השונים‬
‫מרכזי המומחיות יתמכו בעלי תפקידים במערך מש"א בתהליכי שינוי‬
‫יצירת מאגר ידע והשוואה מול חברות בארץ ובעולם (בנצ'מרק)‬
‫‪5‬‬
‫המגמה בתחום ה‪ HR -‬בעולם‬
‫‪ HR‬כשותף ליצירת ערך עסקי בחברה‬
‫– ‪HRBP‬‬
‫‪HR Business Partners‬‬
‫‪COE- Center Of‬‬
‫‪Excellence‬‬
‫– ‪SHRS‬‬
‫‪Shared Services Center‬‬
‫‪Operational Excellence‬‬
‫‪SHRS – Shared Services Center‬‬
‫ריכוז כלל התהליכים התפעוליים בעולמות משאבי אנוש ב‪SHRS -‬‬
‫עולמות תוכן מרכזיים ‪ :‬גיוס‪ ,‬רווחה‪ ,‬הדרכה‪ ,‬שירותים לעובד‬
‫ה‪ SHRS -‬יעסוק בעיקר בביצוע טרנזקציות ותהליכים תפעוליים ע"מ לפנות‬
‫את מנהלי משאבי אנוש לתמיכה ביעדים העסקיים של החברה‬
‫ה‪ SHRS -‬יעמיד ‪ SLA‬למנהלים ולעובדים ככלי תומך בתהליכים‬
‫מקצוענות במתן כלל השירותים לעובד‬
‫אופטימיזציה בתהליכי רכש משאבי אנוש‬
‫‪6‬‬
‫המגמה בתחום ה‪ HR -‬בעולם‬
‫‪ HR‬כשותף ליצירת ערך עסקי בחברה‬
‫– ‪HRBP‬‬
‫‪HR Business Partners‬‬
‫‪COE- Center Of‬‬
‫‪Excellence‬‬
‫– ‪SHRS‬‬
‫‪Shared Services Center‬‬
‫‪Operational Excellence‬‬
‫‪Operational Excellence‬‬
‫תהליכי משאבי אנוש קצרים ויעילים יותר‬
‫הטמעת מערך מדדים לבקרת תוצאות‬
‫הגדרת נהלי ושגרות עבודה‬
‫הטמעת מתודות ‪ – LEAN‬יצירת ערך ממשי תוך אופטימיזציית משאבים‬
‫אפיון מדיניות שירות ללקוחות פנימיים בחברה שתתמוך‬
‫באסטרטגיית מש"א‬
‫שיפור מנגנון בקרה תקציבית‬
‫‪7‬‬
‫למה ‪?pivot‬‬
‫הכרות מעמיקה עם תפישות חדשניות בעולמות ה‪HR-‬‬
‫יכולת הובלת פרויקט כולל של התאמת מערך משאבי אנוש לעידן‬
‫החדש כמפורט לעיל‬
‫חברה ממוקדת יישום המתמחה בהובלת תהליכי שינוי‬
‫נקודת מבט תהליכית הממוקדת תרומה ממשית לרווחיות העסק‬
‫יכולת הובלת פרויקטים חוצי ארגון ומורכבים‬
‫תהליכי התערבות קצרים ותכליתיים‬
‫"פונקציית משאבי אנוש צריכה להיות מוגדרת‬
‫לא עפ"י מה שהיא מצליחה לעשות אלא עפ"י‬
‫מה שהיא מצליחה לתרום לארגון"‬
‫פרופ' אורליך‬
‫‪8‬‬
‫ליאור חי ו מנכ”ל‬
‫‪972-52-5754555‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.pivot.co.il‬‬
‫נשמח לעמוד לשירותכם!‬