מדריך למשתמש LG-E612f

Transcription

מדריך למשתמש LG-E612f
ENGLISH
‫עברית‬
ENGLISH
‫עברית‬
‫מדריך למשתמש‬
User Guide
LG-E612f
www.lg.com
P/N : MFL67700008 (1.0)
User Guide
‫מדריך למשתמש‬
LG-E612f
P/N : MFL67700008 (1.0)
www.lg.com
‫עברית‬
‫‪ - LG-E612f‬מדריך למשתמש‬
‫מדריך זה יסייע לך להתחיל להשתמש בטלפון‪.‬‬
‫• ייתכן שחלק מהתוכן במדריך‬
‫זה לא חל על הטלפון‬
‫שברשותכם‪ .‬הדבר תלוי‬
‫בתוכנת הטלפון ובספק‬
‫השירות שלכם‪.‬‬
‫• מכשיר זה אינו מתאים ללקויי‬
‫ראייה מפני שלוח המקשים‬
‫שלו נמצא במסך המגע‪.‬‬
‫• ‪Copyright ©2012 LG‬‬
‫‪ .Electronics, Inc.‬כל הזכויות‬
‫שמורות‪ LG .‬והסמל של ‪LG‬‬
‫הם סימנים מסחריים רשומים‬
‫של ‪ LG Group‬ושל החברות‬
‫הקשורות אליה‪ .‬כל הסימנים‬
‫המסחריים האחרים הם‬
‫רכושם של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫• ™‪,Google Maps™ ,Google‬‬
‫™‪Google ,YouTube™ ,Gmail‬‬
‫™‪ Talk‬ו‪ Android Market™-‬הם‬
‫סימני מסחר של ‪.Google, Inc.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל ‪4.....‬‬
‫היכרות עם הטלפון שלכם ‪10 ....‬‬
‫חלקי המכשיר ‪16 ...........................‬‬
‫התקנת כרטיס ה‪ SIM-‬והסוללה‪18 ...‬‬
‫טעינת הטלפון ‪19 ...........................‬‬
‫שימוש בכרטיס הזיכרון ‪19 ..............‬‬
‫נעילת המסך וביטול הנעילה ‪20 .......‬‬
‫אבטחת נעילת המסך‪21 .................‬‬
‫המסך הראשי ‪23 .......................‬‬
‫עצות בנוגע למסך המגע ‪23 ............‬‬
‫המסך הראשי ‪23 ............................‬‬
‫התאמה אישית של המסך הראשי ‪23‬‬
‫הוספה או הסרה של חלוניות במסך‬
‫הראשי ‪24 ......................................‬‬
‫חזרה ליישומים שהיו בשימוש‬
‫לאחרונה ‪24 ...................................‬‬
‫מגירת ההתראות‪24 ........................‬‬
‫כדי להתאים אישית את חלונית‬
‫ההתראות‪25 ..................................‬‬
‫הצגת שורת המצב ‪25 .....................‬‬
‫מקלדת במסך ‪27 ...........................‬‬
‫הזנת אותיות עם סימני הטעמה‪27 ....‬‬
‫הגדרת חשבון ‪28 ...........Google‬‬
‫התחברות לרשתות‬
‫ולמכשירים ‪29 ...........................‬‬
‫‪29 ........................................ Wi-Fi‬‬
‫התחברות לרשתות ‪29 ............ Wi-Fi‬‬
‫‪29 .................................. Bluetooth‬‬
‫שיתוף החיבור של נתוני הטלפון ‪31 ..‬‬
‫‪2‬‬
‫שימוש ב‪32 ................... Wi-Fi Cast-‬‬
‫הפעלת ‪ Wi-Fi Direct‬לשיתוף‬
‫באמצעות ‪33 ................ SmartShare‬‬
‫שימוש ב‪33 ................. SmartShare-‬‬
‫חיבורים למחשב באמצעות כבל‬
‫נתונים למחשב ‪35 ..........................‬‬
‫שיחות‪37 ...................................‬‬
‫ביצוע שיחה‪37 ...............................‬‬
‫התקשרות לאנשי הקשר ‪37 .............‬‬
‫מענה לשיחה ודחיית שיחה ‪37 .........‬‬
‫התאמת עוצמת הקול ‪37 .................‬‬
‫ביצוע שיחה נוספת‪37 .....................‬‬
‫צפייה ביומני השיחות‪38 ..................‬‬
‫הגדרות שיחה‪38 ............................‬‬
‫אנשי קשר‪40 .............................‬‬
‫חיפוש איש קשר ‪40 ........................‬‬
‫הוספת איש קשר חדש ‪40 ...............‬‬
‫אנשי קשר מועדפים ‪40 ...................‬‬
‫יבוא או יצוא של אנשי קשר ‪41 ........‬‬
‫העברת אנשי קשר מהמכשיר‬
‫הקודם למכשיר החדש ‪41 ...............‬‬
‫שליחת הודעות ‪42 .....................‬‬
‫שליחת הודעה ‪42 ...........................‬‬
‫תיבה ברצף ‪42 ..............................‬‬
‫שימוש בסמלי הבעה‪42 ..................‬‬
‫שינוי הגדרות ההודעה ‪42 ................‬‬
‫הודעת דוא"ל‪44 ........................‬‬
‫ניהול חשבון דוא"ל‪44 .....................‬‬
‫מסך חשבון דוא"ל ‪44 .....................‬‬
‫ע‬
‫ח‬
‫מצ‬
‫ה‬
‫צ‬
‫ש‬
‫ה‬
‫מצ‬
‫ה‬
‫צ‬
‫ש‬
‫ה‬
‫מו‬
‫ג‬
‫‪o‬‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ח‬
‫‪rld‬‬
‫כ‬
‫מ‬
‫א‬
‫כל‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ה‬
‫‪e‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫עבודה עם תיקיות החשבון ‪44 ..........‬‬
‫חיבור ושליחה של דוא"ל ‪44 ............‬‬
‫מצלמה ‪46 .................................‬‬
‫הכרת התצוגה המקדימה‪46 ............‬‬
‫צילום מהיר ‪47 ..............................‬‬
‫שימוש בהגדרות המתקדמות‪47 .......‬‬
‫הצגת תמונה‪48 ..............................‬‬
‫מצלמת וידאו ‪50 ........................‬‬
‫הכרת התצוגה המקדימה‪50 ............‬‬
‫צילום סרטון וידאו מהיר‪51 ..............‬‬
‫שימוש בהגדרות המתקדמות‪51 .......‬‬
‫הפעלת סרטון וידאו ‪52 ...................‬‬
‫מולטימדיה ‪53 ...........................‬‬
‫גלריה ‪53 .......................................‬‬
‫‪54 ............................... QuickMemo‬‬
‫נגן המוסיקה‪55 ..............................‬‬
‫רדיו ‪56 ..................................... FM‬‬
‫חיפוש תחנות‪57 .............................‬‬
‫‪58 .................... LG SmartWorld‬‬
‫האינטרנט ‪61 ............................‬‬
‫אינטרנט‪61 ....................................‬‬
‫השימוש בסרגל הכלים של‬
‫האינטרנט ‪61 .................................‬‬
‫שימוש באפשרויות ‪61 .....................‬‬
‫הגדרות ‪62 ................................‬‬
‫גישה לתפריט 'הגדרות' ‪62 ..............‬‬
‫אלחוט ורשתות ‪62 .........................‬‬
‫המכשיר‪65 ....................................‬‬
‫אישי ‪67 .........................................‬‬
‫מערכת ‪69 .....................................‬‬
‫עדכון תוכנת הטלפון ‪72 ............‬‬
‫סימנים מסחריים ‪73 ........................‬‬
‫‪73 ............................... DivX Mobile‬‬
‫אביזרים ‪74 ................................‬‬
‫פתרון בעיות‪75 .........................‬‬
‫שאלות נפוצות‪78 ......................‬‬
‫כיצד לגשת אל ‪LG SmartWorld‬‬
‫מהטלפון‪58 ...................................‬‬
‫אופן השימוש ב‪58 .. LG SmartWorld-‬‬
‫כלי שירות‪59 .............................‬‬
‫הגדרת התראה‪59 ..........................‬‬
‫שימוש במחשבון‪59 ........................‬‬
‫הוספת אירוע ללוח השנה‪59 ...........‬‬
‫‪59 ............................. Polaris Office‬‬
‫‪3‬‬
‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל‬
‫הקפד לקרוא הנחיות פשוטות אלה‪.‬‬
‫אי עמידה בהנחיות אלו עלולה‬
‫להיות מסוכנת או בלתי חוקית‪.‬‬
‫חשיפה לאנרגיית תדר רדיו‬
‫מידע על חשיפה לגלי רדיו ושיעור‬
‫ספיגה סגולית )‪.(SAR‬‬
‫מכשיר נייד זה מדגם ‪LG-E612f‬‬
‫תוכנן לעמוד בדרישות הבטיחות‬
‫הרלוונטיות לחשיפה לגלי רדיו‪.‬‬
‫דרישות אלו מבוססות על קווים‬
‫מנחים מדעיים‪ ,‬ואלה כוללים שולי‬
‫בטיחות המיועדים להבטיח את‬
‫בטיחותם של כל בני האדם‪ ,‬בלא‬
‫קשר לגילם או למצב בריאותם‪.‬‬
‫• הנחיות החשיפה לגלי רדיו‬
‫משתמשות ביחידת מידה הנקראת‬
‫"שיעור ספיגה סגולית" )‪.(SAR‬‬
‫בדיקות ‪ SAR‬מבוצעות באמצעות‬
‫שיטות מתוקננות‪ ,‬כאשר הטלפון‬
‫משדר ברמת העוצמה המרבית‬
‫המאושרת עבורו בכל תחומי‬
‫התדרים שבשימוש‪.‬‬
‫• אף כי עשויים להיות הבדלים בין‬
‫רמות ה‪ SAR-‬של דגמי טלפונים‬
‫שונים של ‪ ,LG‬כל הטלפונים‬
‫מתוכננים לעמוד בהנחיות‬
‫המתאימות של חשיפה לגלי רדיו‪.‬‬
‫• מגבלת ה‪ SAR-‬המומלצת על‪-‬ידי‬
‫הוועדה הבין‪-‬לאומית להגנה מפני‬
‫קרינה בלתי מייננת )‪ (ICNIRP‬היא‬
‫ממוצע של ‪ 2‬ואט‪/‬ק"ג על כל ‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫גרם של רקמה‪.‬‬
‫• ערך ה‪ SAR -‬הגבוה ביותר עבור‬
‫דגם טלפון זה שנמדד על‪-‬ידי‬
‫‪ DASY4‬לשימוש באוזן הוא‬
‫‪ 0.904‬ואט‪/‬ק"ג )‪ 10‬גר'(‪ ,‬וכאשר‬
‫נושאים אותו על הגוף‪ ,‬מדובר‬
‫ב‪ 0.639-‬ואט‪/‬ק"ג )‪ 10‬גר'(‪.‬‬
‫• מכשיר זה עומד בהנחיות החשיפה‬
‫ל‪ RF-‬כשמשתמשים בו בתנוחת‬
‫השימוש הרגילה ליד האוזן או‬
‫כשהוא ממוקם לפחות ‪ 1.5‬ס"מ‬
‫מהגוף‪ .‬כאשר נעשה שימוש‬
‫בנרתיק נשיאה או בתפס או‬
‫מנשא לחגורה‪ ,‬אסור שתהיה‬
‫בהם מתכת כלשהי‪ ,‬והמרחק בין‬
‫המכשיר לגוף צריך להיות לפחות‬
‫‪ 1.5‬ס"מ‪ .‬כדי לשדר קובצי נתונים‬
‫או הודעות‪ ,‬מכשיר זה מחייב חיבור‬
‫לרשת באיכות גבוהה‪ .‬במקרים‬
‫מסוימים עלול שידור קבצי נתונים‬
‫או הודעות להיות מושהה עד‬
‫שחיבור כזה יהיה זמין‪ .‬הקפד על‬
‫שמירת הוראות המרחק המינימלי‬
‫המוזכרות לעיל עד לסיום השידור‪.‬‬
‫טי‬
‫ה‬
‫וב‬
‫ע‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ה‬
‫וע‬
‫•א‬
‫ל‬
‫נ‬
‫•ת‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ח‬
‫מ‬
‫ה‬
‫•א‬
‫ח‬
‫ר‬
‫• יש‬
‫מ‬
‫א‬
‫•א‬
‫•א‬
‫•כ‬
‫ש‬
‫ל‬
‫טיפול במוצר ותחזוקה‬
‫פה‬
‫ן‬
‫ת‬
‫ם‬
‫בור‬
‫ם‬
‫ל‬
‫לי‬
‫ור‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫השתמשו רק בסוללות‪ ,‬במטענים‬
‫ובאביזרים המאושרים לשימוש‬
‫עבור דגם ספציפי זה של טלפון‪.‬‬
‫שימוש בסוגים אחרים עלול‬
‫לבטל את תוקף האישור או‬
‫האחריות החלים על הטלפון‬
‫ועלול להיות מסוכן‪.‬‬
‫• אין לפרק יחידה זו‪ .‬קח אותה‬
‫לטכנאי שירות מוסמך כאשר‬
‫נדרשים תיקונים‪.‬‬
‫• תיקונים במסגרת האחריות‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתה של ‪ ,LG‬עשויים‬
‫לכלול חלקים או לוחות חלופיים‪,‬‬
‫חדשים או מחודשים‪ ,‬ובלבד שהם‬
‫מצוידים בפונקציונליות זהה לזו של‬
‫החלקים המוחלפים‪.‬‬
‫• אין לקרב את היחידה למכשירים‬
‫חשמליים כגון טלוויזיות‪ ,‬מכשירי‬
‫רדיו ומחשבים אישיים‪.‬‬
‫• יש לשמור את היחידה הרחק‬
‫ממקורות חום כדוגמת רדיאטורים‬
‫או תנורי בישול‪.‬‬
‫• אין להפיל את היחידה‪.‬‬
‫• אין לאפשר זעזוע מכני או חבטה‪.‬‬
‫• כבה את הטלפון בכל מקום‬
‫שאתה נדרש לעשות זאת בהתאם‬
‫לתקנות מיוחדות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אין‬
‫להשתמש בטלפון בבתי חולים‪,‬‬
‫שכן הפעלתו עלולה להשפיע על‬
‫פעולת מכשור רפואי רגיש‪.‬‬
‫• אין לאחוז בטלפון בידיים רטובות‬
‫בזמן טעינתו‪ .‬אחיזה במצב כזה‬
‫עלולה לגרום להתחשמלות‬
‫ולהסב נזק כבד לטלפון‪.‬‬
‫• אין לטעון את הטלפון ליד חומר‬
‫דליק‪ ,‬מכיוון שהמכשיר עלול‬
‫להתחמם ולעלות באש‪.‬‬
‫• יש להשתמש במטלית יבשה‬
‫לניקוי חלקה החיצוני של היחידה‬
‫)אין להשתמש בחומרים ממסים‬
‫כגון בנזן‪ ,‬מדלל או אלכוהול(‪.‬‬
‫• אין לטעון את הטלפון כאשר הוא‬
‫מונח על מצעים או ריפוד‪.‬‬
‫• יש לטעון את הטלפון באזור‬
‫מאוורר היטב‪.‬‬
‫• אין לחשוף יחידה זו לכמות מוגזמת‬
‫של עשן או אבק‪.‬‬
‫• אין להחזיק את הטלפון בסמוך‬
‫לכרטיסי אשראי או כרטיסי‬
‫נסיעה‪ :‬הנתונים בפס המגנטי‬
‫עלולים להיפגם‪.‬‬
‫• אין להקיש על המסך באמצעות‬
‫חפצים חדים‪ ,‬שכן הדבר עלול‬
‫לגרום נזק לטלפון‪.‬‬
‫• אין לחשוף את הטלפון לנוזלים או‬
‫ללחות‪.‬‬
‫• השתמש באביזרים כגון אוזניות‬
‫‪5‬‬
‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל‬
‫בזהירות‪ .‬אין לגעת באנטנה שלא‬
‫לצורך‪.‬‬
‫• אם זכוכית המכשיר שבורה או‬
‫סדוקה‪ ,‬אל תגע בה או תנסה‬
‫להסיר אותה ואל תשתמש‬
‫במכשיר‪ .‬האחריות אינה מכסה‬
‫נזקים שנגרמו לתצוגת הזכוכית‬
‫כתוצאה מפגיעה ושימוש לרעה‪.‬‬
‫• הטלפון שלך הוא מכשיר‬
‫אלקטרוני המייצר חום במהלך‬
‫הפעלה רגילה‪ .‬בהיעדר אוורור‬
‫הולם‪ ,‬מגע ישיר וממושך מאוד של‬
‫העור עלול לגרום לאי‪-‬נוחות או‬
‫לכוויות קלות‪ .‬לפיכך‪ ,‬יש לנקוט‬
‫זהירות בהחזקת הטלפון במהלך‬
‫ההפעלה או מיד אחריה‪.‬‬
‫תפעול יעיל של הטלפון‬
‫התקנים אלקטרוניים‬
‫כל הטלפונים הניידים עלולים‬
‫לספוג הפרעות שישפיעו לרעה על‬
‫ביצועיהם‪.‬‬
‫• אין להשתמש בטלפון הנייד בסמוך‬
‫לציוד רפואי מבלי לבקש רשות‪.‬‬
‫יש להימנע מהנחת הטלפון מעל‬
‫לקוצב לב‪ ,‬למשל בכיס החזה‪.‬‬
‫• טלפונים ניידים עלולים להפריע‬
‫לעזרי שמיעה מסוימים‪.‬‬
‫• הפרעה משנית עלולה להשפיע‬
‫על מכשירי טלוויזיה‪ ,‬מכשירי רדיו‪,‬‬
‫מחשבים וכולי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫בטיחות בדרכים‬
‫בדוק את החוקים והתקנות בנוגע‬
‫לשימוש בטלפונים ניידים באזור שבו‬
‫אתה נוהג‪.‬‬
‫• אין להחזיק את הטלפון ביד בזמן‬
‫נהיגה‪.‬‬
‫• יש להפנות את מלוא תשומת הלב‬
‫לנהיגה‪.‬‬
‫• רד לשול הדרך וחנה לפני ביצוע‬
‫שיחה או מענה לשיחה‪ ,‬בהתאם‬
‫לתנאי הדרך‪.‬‬
‫• אנרגיית תדר רדיו עשויה להשפיע‬
‫על מערכות אלקטרוניות מסוימות‬
‫בכלי רכב‪ ,‬כדוגמת מערכת‬
‫סטריאו או ציוד בטיחות‪.‬‬
‫• אם המכונית מצוידת בכרית אוויר‬
‫מתנפחת‪ ,‬אין לחסום אותה על‪-‬ידי‬
‫התקנה של ציוד אלחוטי נישא‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לכשל של‬
‫הכרית או לפציעה חמורה עקב‬
‫ביצועים לא נאותים שלה‪.‬‬
‫• אם אתה מאזין למוסיקה בעת‬
‫תנועה‪ ,‬ודא שהעוצמה היא ברמה‬
‫סבירה‪ ,‬כך שתמשיך להיות מודע‬
‫לסביבתך‪ .‬הדבר חשוב במיוחד‬
‫בקרבת כבישים‪.‬‬
‫מנע נזק לשמיעתך‬
‫חשיפה לעוצמות קול גבוהות במשך‬
‫פרקי זמן ארוכים עלולה להזיק‬
‫לשמיעה‪ .‬לכן מומלץ שלא להפעיל‬
‫או‬
‫סמ‬
‫עוצ‬
‫לר‬
‫•כ‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ש‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ב‬
‫חל‬
‫חל‬
‫עש‬
‫לה‬
‫מש‬
‫אם‬
‫לג‬
‫לה‬
‫עד‬
‫שי‬
‫אז‬
‫אין‬
‫שב‬
‫שי‬
‫הת‬
‫בו‬
‫ן‬
‫לב‬
‫ע‬
‫ת‬
‫או לכבות את המכשיר כאשר הוא‬
‫סמוך לאוזן‪ .‬מומלץ גם להגדיר את‬
‫עוצמת הקול של המוסיקה והשיחה‬
‫לרמה סבירה‪.‬‬
‫• כאשר אתה משתמש באוזניות‪,‬‬
‫הנמך את עוצמת הקול אם אינך‬
‫מצליח לשמוע את האנשים‬
‫שבסביבתך מדברים‪ ,‬או אם האדם‬
‫שלצדך יכול לשמוע את מה‬
‫שאתה שומע באוזניות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬עוצמת קול מופרזת‬
‫באוזניות עלולה לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫חלקי זכוכית‬
‫ר‬
‫די‬
‫ה‬
‫ע‬
‫חלקים מסוימים של ההתקן הנייד‬
‫עשויים מזכוכית‪ .‬זכוכית זו עלולה‬
‫להישבר אם המכשיר ייפול על‬
‫משטח קשה או יקבל מכה חזקה‪.‬‬
‫אם הזכוכית נשברת‪ ,‬אל תנסה‬
‫לגעת בה או להסיר אותה‪ .‬יש‬
‫להפסיק להשתמש בהתקן הנייד‬
‫עד להחלפת הזכוכית על‪-‬ידי ספק‬
‫שירות מורשה‪.‬‬
‫אזורי פיצוץ‬
‫שך‬
‫ל‬
‫אין להשתמש בטלפון באזורים‬
‫שבהם מתבצעות פעולות פיצוץ‪.‬‬
‫שים לב להגבלות ועמוד בכל‬
‫התקנות או התקנים‪.‬‬
‫סביבה שבה קיימת סבירות‬
‫לפיצוץ‬
‫• אין להשתמש בטלפון באזורי‬
‫תדלוק‪.‬‬
‫• אין להשתמש בו בסמוך לדלק או‬
‫לכימיקלים‪.‬‬
‫• אין להוביל או לאחסן גז דליק‪,‬‬
‫נוזלים דליקים או חומרי נפץ בתא‬
‫הרכב המכיל את הטלפון הנייד או‬
‫את אביזריו‪.‬‬
‫כלי טיס‬
‫התקנים אלחוטיים עלולים לגרום‬
‫להפרעה במטוס‪.‬‬
‫• יש לכבות את הטלפון הנייד לפני‬
‫העלייה למטוס‪.‬‬
‫• אין להשתמש בו על הקרקע ללא‬
‫קבלת רשות מאנשי הצוות‪.‬‬
‫ילדים‬
‫יש לשמור על הטלפון במקום‬
‫בטוח‪ ,‬מחוץ להישג ידם של ילדים‬
‫קטנים‪ .‬המכשיר כולל חלקים זעירים‬
‫העלולים לגרום לחנק אם ינותקו‬
‫מהטלפון וייבלעו‪.‬‬
‫שיחות חירום‬
‫רק רשתות סלולריות מסוימות‬
‫מאפשרות לבצע שיחות חירום‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬בשום מקרה אין לסמוך רק‬
‫על הטלפון לביצוע שיחות חירום‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל‬
‫הדבר עלול לפגום בביצועיה‪.‬‬
‫בדקו את הנושא עם חברת הסלולר‬
‫המקומית‪.‬‬
‫• אם הסוללה מוחלפת בסוללה‬
‫מסוג שאינו מתאים‪ ,‬קיימת סכנת‬
‫מידע לגבי הסוללה והטיפול‬
‫התפוצצות‪.‬‬
‫בה‬
‫• השלך סוללות משומשות על פי‬
‫• אין צורך לפרוק את הסוללה‬
‫הוראות היצרן‪ .‬יש למחזר‪ ,‬אם‬
‫במלואה לפני טעינתה מחדש‪.‬‬
‫אפשר‪ .‬אל תשליך אותה כאילו‬
‫בניגוד למערכות סוללה אחרות‪,‬‬
‫הייתה אשפה ביתית‪.‬‬
‫אין השפעת זיכרון שעלולה לפגום‬
‫• אם עליך להחליף סוללה‪ ,‬קח‬
‫בביצועי הסוללה‪.‬‬
‫אותה למרכז השירות המורשה‬
‫בסוללות‬
‫ורק‬
‫• יש להשתמש אך‬
‫הקרוב של ‪ LG Electronics‬או‬
‫ובמטענים של ‪ .LG‬מטעני ‪LG‬‬
‫לספק לצורך קבלת סיוע‪.‬‬
‫מיועדים להאריך את חיי הסוללה‬
‫• תמיד נתק את המטען מהשקע‬
‫במידה המרבית‬
‫בקיר לאחר שהטלפון נטען‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫את‬
‫לקצר‬
‫• אין לפרק או‬
‫במלואו כדי למנוע מהמטען‬
‫• הקפד שמגעי המתכת של‬
‫שימוש בחשמל שלא לצורך‪.‬‬
‫הסוללה יהיו נקיים‪.‬‬
‫• אורך חיי הסוללה בפועל תלוי‬
‫• יש להחליף את הסוללה כאשר‬
‫בתצורת הרשת‪ ,‬בהגדרות המוצר‪,‬‬
‫היא אינה מפיקה עוד רמת ביצועים‬
‫באופי השימוש ובתנאי הסוללה‬
‫סבירה‪ .‬ניתן לטעון מחדש את‬
‫ובתנאים הסביבתיים‪.‬‬
‫לפני‬
‫מארז הסוללה מאות פעמים‬
‫• הקפד שלא ייווצר מגע בין‬
‫שיהיה צורך להחליפו‪.‬‬
‫הסוללה לבין אובייקטים חדים‬
‫• כדי להשיג שמישות סוללה‬
‫כגון שיניים או ציפורניים של‬
‫מרבית‪ ,‬יש לטעון אותה מחדש אם‬
‫בעל חיים‪ .‬מגע כזה עלול לגרום‬
‫לא הייתה בשימוש במשך זמן רב‪.‬‬
‫לשריפה‪.‬‬
‫• אין לחשוף את מטען הסוללה‬
‫•‬
‫לאור שמש ישיר או להשתמש בו‬
‫במקומות עם אחוזי לחות גבוהה‪,‬‬
‫כגון חדרי אמבטיה‪.‬‬
‫• אין להשאיר את הסוללה‬
‫במקומות חמים או קרים‪ ,‬שכן‬
‫‪8‬‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ע‬
‫ב‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪p‬‬
‫ט‬
‫מ‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ב‬
‫‪/‬‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ת‬
‫הצהרת תאימות‬
‫בזאת‪ LG Electronics ,‬מצהירה‬
‫שהמוצר ‪ LG-E612f‬תואם‬
‫לדרישות היסודיות ולתנאים‬
‫הרלוונטיים האחרים של‬
‫הנחיה ‪ .1999/5/EC‬ניתן למצוא‬
‫עותק של הצהרת התאימות‬
‫בכתובת‬
‫‪http://www.lg.com/‬‬
‫‪global/support/cedoc/‬‬
‫‪RetrieveProductCeDOC.jsp‬‬
‫טמפרטורות סביבה‬
‫מרבית‪) +50°C :‬פריקה(‪,‬‬
‫‪) +45°C‬טעינה(‬
‫מזערית‪-10°C:‬‬
‫ר‪,‬‬
‫הודעה‪ :‬תוכנות קוד פתוח‬
‫לקבלת קוד המקור המתאים‬
‫במסגרת ‪MPL ,LGPL ,GPS‬‬
‫ורישיונות קוד פתוח אחרים‪ ,‬בקר‬
‫בכתובת‬
‫‪http://opensource.lge.com/‬‬
‫כל תנאי הרישיון‪ ,‬כתבי הוויתור‬
‫וההודעות הנזכרים זמינים‬
‫להורדה עם קוד המקור‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫היכרות עם הטלפון שלכם‬
‫נא לקרוא פרק זה לפני תחילת השימוש בטלפון!‬
‫לפני שתיקח את הטלפון לנקודת‬
‫שירות או שתתקשר לנציג שירות‪,‬‬
‫בדוק אם חלק מהבעיות שבהן‬
‫נתקלת מתוארות בסעיף זה‪.‬‬
‫‪ .1‬זיכרון הטלפון‬
‫כאשר שטח הזיכרון הפנוי קטן‬
‫מ‪ ,10%-‬הטלפון לא יכול לקבל‬
‫הודעות חדשות‪ .‬עליך לבדוק‬
‫את זיכרון הטלפון ולמחוק חלק‬
‫מהנתונים‪ ,‬כגון יישומים או הודעות‪,‬‬
‫כדי לפנות נפח זיכרון‪.‬‬
‫כדי להסיר התקנה של יישום‪:‬‬
‫‪ 1‬גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים‬
‫< הגדרות < יישומים‬
‫מהקטגוריה 'מכשיר'‪.‬‬
‫‪ 2‬לאחר שיופיעו כל היישומים‪ ,‬גלול‬
‫ובחר את היישום שאת התקנתו‬
‫ברצונך להסיר‪.‬‬
‫‪ 3‬גע בהסר התקנה‪.‬‬
‫‪ .2‬מיטוב חיי הסוללה‬
‫ניתן להאריך את משך חיי הסוללה‬
‫בין טעינות על‪-‬ידי כיבוי תכונות‬
‫שפעולתן הרציפה ברקע אינה‬
‫דרושה‪ .‬תוכל לפקח על המידה‬
‫שבה יישומים ומשאבי מערכת‬
‫צורכים כוח סוללה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הארכת חיי הסוללה של הטלפון‪:‬‬
‫• כבה תקשורת רדיו שאינך‬
‫משתמש בה‪ .‬אם אינך משתמש‬
‫ב‪ ,Wi-Fi-‬חיבור ‪ Bluetooth‬או ‪,GPS‬‬
‫כבה אותם‪.‬‬
‫• הפחת את בהירות המסך וקבע‬
‫פרק זמן קצר יותר לכיבוי אוטומטי‬
‫של המסך‪.‬‬
‫• בטלו את הסנכרון האוטומטי של‬
‫™‪ ,Google mail‬לוח שנה‪ ,‬אנשי‬
‫קשר ויישומים אחרים‪.‬‬
‫• ייתכן שחלק מהיישומים שהורדת‬
‫מפחיתים את כוח הסוללה‪.‬‬
‫כדי לבדוק את רמת הכוח של‬
‫הסוללה‪:‬‬
‫• גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים <‬
‫הגדרות < אודות הטלפון תחת‬
‫'מערכת' < מצב‬
‫מצב הסוללה )נטענת או לא‬
‫נטענת( ורמת הסוללה )אחוז‬
‫הטעינה( מוצגים‪.‬‬
‫כדי לשלוט ולפקח על השימוש‬
‫בכוח הסוללה‪:‬‬
‫• גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים‬
‫< הגדרות < חיסכון בחשמל‬
‫מהאפשרות 'מכשיר' < הקטגוריה‬
‫שימוש בסוללה תחת 'מידע על‬
‫הסוללה'‪.‬‬
‫זמן השימוש בסוללה מוצג במסך‪.‬‬
‫הזמ‬
‫שע‬
‫מת‬
‫כמ‬
‫כוח‬
‫או‬
‫והר‬
‫הצ‬
‫ביו‬
‫‪.3‬‬
‫נית‬
‫בת‬
‫מע‬
‫הס‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ון‪:‬‬
‫‪,G‬‬
‫טי‬
‫ל‬
‫ת‬
‫<‬
‫ת‬
‫הזמן המוצג מציין את משך הזמן‬
‫שעבר מאז החיבור האחרון למקור‬
‫מתח‪ ,‬או‪ ,‬אם הטלפון מחובר כעת‪,‬‬
‫כמה זמן פעל הטלפון לאחרונה על‬
‫כוח סוללה‪ .‬במסך מוצגים היישומים‬
‫או השירותים שצורכים כוח סוללה‪,‬‬
‫והרשימה מסודרת לפי רמת‬
‫הצריכה‪ :‬מהגבוהה ביותר לנמוכה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫‪ .3‬שימוש בתיקיות‬
‫ניתן לשלב מספר סמלי יישומים‬
‫בתיקייה‪ .‬שחרר סמל יישום אחד‬
‫מעל אחר במסך ראשי‪ ,‬ושני‬
‫הסמלים ישולבו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לאחר פתיחת יישום‪,‬‬
‫בדרך כלל ניתן לשנות את‬
‫ההגדרות שלו על‪-‬ידי בחירה‬
‫בפריטים מסמל ה'תפריט'‬
‫של היישום‪ ,‬שנמצא בראש או‬
‫בתחתית המסך‪.‬‬
‫‪ .4‬לפני התקנת יישום או‬
‫מערכת הפעלה בקוד פתוח‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אם אתה מתקין או משתמש‬
‫במערכת הפעלה שונה מזו‬
‫שסיפק היצרן‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום לתפקוד לקוי של הטלפון‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬האחריות על הטלפון‬
‫תתבטל‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫כדי להגן על הטלפון ועל‬
‫הנתונים האישיים שלכם‪ ,‬הורידו‬
‫יישומים רק ממקורות מהימנים‪,‬‬
‫כגון ‪ .™Android Market‬התקנה‬
‫שגויה של יישומים מסוימים‬
‫בטלפון עלולה לגרום לטלפון‬
‫לפעול בצורה לא תקינה או‬
‫להתרחשות שגיאה חמורה‪ .‬יש‬
‫להסיר מהטלפון את היישומים‬
‫הללו ואת כל ההגדרות והנתונים‬
‫הקשורים אליהם‪.‬‬
‫‪ .5‬שימוש באיפוס קשיח‬
‫)איפוס להגדרות היצרן(‬
‫ה‬
‫ל‬
‫אם הטלפון אינו משתחזר למצב‬
‫המקורי‪ ,‬יש להשתמש באיפוס‬
‫קשיח )איפוס להגדרות יצרן( כדי‬
‫לאתחל אותו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫היכרות עם הטלפון שלכם‬
‫‪ 1‬כאשר הטלפון כבוי‪ ,‬לחץ לחיצה‬
‫ארוכה על מקש הנמכת עוצמת‬
‫הקול ‪ +‬מקש ההפעלה בידך‬
‫השמאלית‪.‬‬
‫‪ 2‬כאשר הנורית בתחתית הטלפון‬
‫נדלקת‪ ,‬שחרר את מקש הנמכת‬
‫עוצמת הקול ‪ +‬מקש ההפעלה‬
‫ובה בעת לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫מקש הבית )למשך ‪ 2‬שניות(‪.‬‬
‫‪ 3‬הטלפון יופעל ויבצע מיד איפוס‬
‫להגדרות יצרן‪.‬‬
‫אל תפעיל את הטלפון למשך‬
‫דקה לפחות במהלך ביצוע האיפוס‬
‫הקשיח‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אם תבצע איפוס קשיח‪,‬‬
‫כל יישומי המשתמש‪ ,‬נתוני‬
‫המשתמש ורשיונות ‪ DRM‬יימחקו‪.‬‬
‫זכור לגבות את כל הנתונים‬
‫החשובים לפני ביצוע האיפוס‬
‫הקשיח‪.‬‬
‫‪ .6‬פתיחת יישומים ומעבר‬
‫ביניהם‬
‫קל לבצע ריבוי‪-‬משימות במערכת‬
‫‪ ,Android‬מכיוון שניתן להפעיל יותר‬
‫מיישום אחד בו‪-‬זמנית‪ .‬אין צורך‬
‫לצאת מיישום לפני פתיחת יישום‬
‫אחר‪ .‬ניתן להשתמש בכמה יישומים‬
‫פתוחים ולעבור ביניהם‪ .‬מערכת‬
‫‪12‬‬
‫‪ Android‬מנהלת את היישומים‪,‬‬
‫ועוצרת ומפעילה אותם בהתאם‬
‫לצורך כדי להבטיח שיישומים לא‬
‫פעילים לא יצרכו משאבים שלא‬
‫לצורך‪.‬‬
‫כדי להציג את רשימת היישומים‬
‫שהיו בשימוש לאחרונה‪:‬‬
‫פשוט לחץ לחיצה ארוכה על מקש‬
‫הבית‪.‬‬
‫כדי להפסיק יישומים‪:‬‬
‫< הכרטיסייה‬
‫‪ 1‬גע ב‪-‬‬
‫יישומים < הגדרות <‬
‫יישומיםמהאפשרות 'מכשיר'‪,‬‬
‫הכרטיסייה < מופעל‪.‬‬
‫‪ 2‬גלול וגע ביישום הרצוי וגע‬
‫באפשרות הפסק כדי להפסיק‬
‫אותו‪.‬‬
‫‪ .7‬התקנת תוכנת מחשב‬
‫)‪(LG PC Suite‬‬
‫היישום למחשב ‪ LG PC Suite‬הוא‬
‫חבילת תוכנה שמאפשרת לך לחבר‬
‫את המכשיר למחשב באמצעות‬
‫‪ Wi-Fi‬וכבל ‪ .USB‬לאחר ההתחברות‬
‫תוכל להשתמש בפונקציות של‬
‫המכשיר מהמחשב‪.‬‬
‫באמצעות תוכנת ‪,LG PC Suite‬‬
‫תוכל‪...‬‬
‫• לנהל ולהפעיל את תוכן המדיה‬
‫)מוסיקה‪ ,‬סרטים‪ ,‬תמונות(‬
‫מהמחשב‪.‬‬
‫•ל‬
‫•ל‬
‫א‬
‫וה‬
‫•ל‬
‫•ל‬
‫•ל‬
‫•ל‬
‫מ‬
‫ה‬
‫'ע‬
‫כ‬
‫‪e‬‬
‫הת‬
‫תוכ‬
‫מד‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ם‬
‫ש‬
‫‪,‬‬
‫בר‬
‫ת‬
‫• לשלוח תוכן מולטימדיה למכשיר‪.‬‬
‫• לסנכרן נתונים )לוחות זמנים‪,‬‬
‫אנשי קשר‪ ,‬סימניות( בין המכשיר‬
‫והמחשב‪.‬‬
‫• לגבות את היישומים במכשיר‪.‬‬
‫• לעדכן את התוכנה במכשיר‪.‬‬
‫• לגבות ולשחזר את המכשיר‪.‬‬
‫• להפעיל תוכן מולטימדיה‬
‫מהמחשב במכשיר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תוכל להשתמש בתפריט‬
‫'עזרה' של היישום כדי לגלות‬
‫כיצד להשתמש בתוכנת ‪LG PC‬‬
‫‪.Suite‬‬
‫התקנת תוכנת ‪LG PC Suite‬‬
‫תוכנת ‪ LG PC Suite‬ניתנת להורדה‬
‫מדף האינטרנט של ‪.LG‬‬
‫‪ 1‬עבור אל ‪ www.lg.com‬ובחר‬
‫מדינה‪.‬‬
‫‪ 2‬עבור אל תמיכה < תמיכה‬
‫לטלפון סלולרי < בחר את‬
‫הדגם )‪.(LG-E612f‬‬
‫‪ 3‬לחץ על ‪ PC Sync‬במקטע‬
‫הורדות‪ ,‬ולחץ על הורדת‬
‫‪ WINDOW PC Sync‬כדי להוריד‬
‫את התוכנה ‪.LG PC Suite‬‬
‫דרישות מערכת עבור תוכנת ‪LG‬‬
‫‪PC Suite‬‬
‫• מערכת הפעלה‪32 Windows XP :‬‬
‫סיביות )‪Windows ,(Service pack 2‬‬
‫‪ 32 Vista‬סיביות‪ 64/‬סיביות‪,‬‬
‫‪ 32 Windows 7‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• ‪ :CPU‬מעבדי ‪) 1 GHz‬או מהירים‬
‫יותר(‬
‫• זיכרון‪) 512 MB :‬או יותר( של ‪RAM‬‬
‫• כרטיס מסך‪ :‬רזולוציה של ‪1024 x‬‬
‫‪ ,768‬צבע ‪ 32‬סיביות )ומעלה(‬
‫• כונן דיסק קשיח‪ :‬שטח פנוי של‬
‫)לפחות( ‪ 100 MB‬בדיסק הקשיח‬
‫)ייתכן שיהיה צורך בשטח רב‬
‫יותר‪ ,‬בהתאם לנפח הנתונים‬
‫המאוחסנים(‬
‫• תוכנה נדרשת‪ :‬מנהלי התקנים‬
‫משולבים של ‪.LG‬‬
‫הערה‪ :‬מנהל התקן ‪USB‬‬
‫משולב של ‪LG‬‬
‫מנהל התקן ‪ USB‬משולב של‬
‫‪ LG‬דרוש כדי לחבר מכשיר של‬
‫‪ LG‬למחשב‪ .‬הוא מותקן באופן‬
‫אוטומטי בעת התקנת התוכנה‬
‫‪.LG PC Suite‬‬
‫‪13‬‬
‫היכרות עם הטלפון שלכם‬
‫‪ .8‬סנכרון הטלפון עם מחשב‬
‫ניתן לסנכרן בקלות נתונים‬
‫מהמכשיר ומהמחשב באמצעות‬
‫תוכנת ‪ .LG PC Suite‬ניתן לסנכרן‬
‫אנשי קשר‪ ,‬לוחות זמנים וסימניות‪.‬‬
‫התהליך הוא כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 1‬חבר את המכשיר למחשב‬
‫)השתמש בכבל ‪ USB‬או בחיבור‬
‫‪.(Wi-Fi‬‬
‫‪ 2‬לאחר ההתחברות‪ ,‬הפעל‬
‫את התוכנית ובחר את מקטע‬
‫המכשיר מתוך הקטגוריות בצד‬
‫שמאל של המסך‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ על ]פרטים אישיים[‬
‫כדי לבחור אותו‪.‬‬
‫‪ 4‬הוסף סימן ביקורת‬
‫בתיבות הסימון של התוכן‬
‫שברצונך לסנכרן ולחץ על הלחצן‬
‫סנכרון‪.‬‬
‫‪ .9‬סנכרון הטלפון למחשב‬
‫באמצעות ‪USB‬‬
‫הערה‪ :‬כדי לסנכרן את הטלפון‬
‫מול המחשב באמצעות כבל‬
‫‪ ,USB‬יש להתקין במחשב את‬
‫תוכנת ‪ .LG PC Suite‬כדי להתקין‬
‫את ‪ ,LG PC Suite‬עיין בדפים‬
‫הקודמים‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫< הכרטיסייה‬
‫גע ב‪-‬‬
‫יישומים < הגדרות < אחסון‬
‫מהכרטיסייה 'מכשיר' כדי לבדוק‬
‫את אמצעי האחסון‪) .‬אם ברצונך‬
‫להעביר קבצים מכרטיס זיכרון‬
‫או אליו‪ ,‬הכנס כרטיס זיכרון‬
‫לטלפון(‪.‬‬
‫חבר את הטלפון למחשב‬
‫באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫תוצג רשימת מצבי חיבור‬
‫ה‪ ;USB-‬בחר באפשרות סנכרון‬
‫מדיה )‪.(MTP‬‬
‫פתח את תיקיית הזיכרון‬
‫הנשלף במחשב‪ .‬תוכל להציג את‬
‫תוכן האחסון בנפח גדול במחשב‬
‫ולהעביר את הקבצים‪.‬‬
‫העתק את הקבצים‬
‫מהמחשב לתיקיית הכונן‪.‬‬
‫בחר באפשרות הטעינה‬
‫בלבד כדי לנתק את הטלפון‪.‬‬
‫עצה! כדי לחזור ולהשתמש‬
‫בכרטיס ‪ microSD‬בטלפון‪ ,‬יש‬
‫לפתוח את מגירת ההתראות‬
‫ולגעת ב‪-‬‬
‫< טעינה בלבד‪.‬‬
‫כדי לנתק את הטלפון מהמחשב‪:‬‬
‫פתח את מגירת ההתראות וגע ב‪-‬‬
‫< טעינה בלבד כדי לנתק את‬
‫הטלפון מהמחשב בצורה בטוחה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הח‬
‫כפ‬
‫‪12f‬‬
‫של‬
‫הא‬
‫ליר‬
‫כא‬
‫שו‬
‫הט‬
‫הא‬
‫איכ‬
‫‪11‬‬
‫אם‬
‫אי‬
‫או‬
‫הוצ‬
‫מח‬
‫הט‬
‫או‬
‫לח‬
‫הפ‬
‫כד‬
‫אם‬
‫הש‬
‫‪ .10‬החזקת הטלפון באופן ניצב‬
‫ק‬
‫ך‬
‫ן‬
‫את‬
‫שב‬
‫החזק את הטלפון הסלולרי במאונך‪,‬‬
‫כפי שמחזיקים טלפון רגיל‪ .‬לדגם‬
‫‪ LG-E612f‬יש אנטנה פנימית‪ .‬היזהר‬
‫שלא לשרוט או לגרום נזק לחלק‬
‫האחורי של הטלפון כדי לא לגרום‬
‫לירידה בביצועים‪.‬‬
‫כאשר אתה יוזם‪/‬מקבל שיחות או‬
‫שולח‪/‬מקבל נתונים‪ ,‬הימנע מהחזקת‬
‫הטלפון בחלק התחתון‪ ,‬שבו נמצאת‬
‫האנטנה‪ .‬הדבר עשוי להשפיע על‬
‫איכות השיחה‪.‬‬
‫‪ .11‬כאשר המסך קופא‬
‫אם המסך קופא או שהטלפון‬
‫אינו מגיב כשמנסים להפעיל‬
‫אותו‪:‬‬
‫הוצא את הסוללה‪ ,‬הכנס אותה‬
‫מחדש ולאחר מכן הפעל את‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫או‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על מקש‬
‫הפעלה‪/‬נעילה למשך ‪ 10‬שניות‬
‫כדי לכבות אותו‪.‬‬
‫אם הוא עדיין לא פועל‪ ,‬פנה למרכז‬
‫השירות‪.‬‬
‫ב‪:‬‬
‫ת‬
‫‪15‬‬
‫היכרות עם הטלפון שלכם‬
‫חלקי המכשיר‬
‫מקש הפעלה‪/‬נעילה‬
‫• הפעלה‪/‬כיבוי של הטלפון‬
‫על‪-‬ידי לחיצה ממושכת על‬
‫מקש זה‪.‬‬
‫• לחץ לחיצה קצרה כדי לנעול‬
‫או לשחרר את המסך‪.‬‬
‫מקש תפריט‬
‫• בדיקת האפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫הנחת עצם כבד על הטלפון‬
‫או ישיבה עליו עלולות לגרום‬
‫לפגיעה בפונקציות של מסך‬
‫המגע ומסך ה‪ LCD-‬של הטלפון‪.‬‬
‫אין לכסות את חיישן הקרבה של‬
‫ה‪ LCD-‬בציפוי מגן‪ .‬הדבר עלול‬
‫לגרום לתקלה בחיישן‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫אפרכסת‬
‫חיישן קרבה‬
‫מקש המסך הראשי )בית(‬
‫חזרה למסך הראשי מכל‬
‫מסך אחר‪.‬‬
‫מקש 'הקודם'‬
‫חזרה למסך הקודם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חיישן קרבה‬
‫בעת קבלת שיחות וביצוע שיחות‪,‬‬
‫חיישן הקרבה מכבה אוטומטית‬
‫את התאורה האחורית ונועל את‬
‫המסך כאשר הוא חש שהטלפון‬
‫קרוב לאוזן‪ .‬תכונה זו מאריכה‬
‫את חיי הסוללה ומונעת את‬
‫הפעלת מסך המגע שלא בכוונה‬
‫במהלך השיחה‪.‬‬
‫מקש הפעלה‪/‬נעילה‬
‫שקע אוזנייה‬
‫שקע למטען‪/‬התקן ‪USB‬‬
‫מיקרופון‬
‫ת(‬
‫לחצני עוצמת קול‬
‫• במסך הראשי‪ :‬שליטה בעוצמת‬
‫הצלצול‪.‬‬
‫• במהלך שיחה‪ :‬שליטה בעוצמת‬
‫האפרכסת‪.‬‬
‫• בעת השמעת שיר‪ :‬שליטה רציפה‬
‫בעוצמת הקול‪.‬‬
‫עצה! לחץ והחזק את המקשים ‪Volume‬‬
‫‪) Up‬הגברת עוצמת הקול( ו‪Volume-‬‬
‫‪) Down‬החלשת עוצמת הקול( למשך‬
‫שנייה אחת כדי להשתמש בפונקציה‬
‫‪.QuickMemo‬‬
‫ת‪,‬‬
‫מבזק )‪(Flash‬‬
‫עדשת המצלמה‬
‫חריץ לכרטיס ‪SIM‬‬
‫ה‬
‫מכסה הסוללה‬
‫סוללה‬
‫חריץ לכרטיס‬
‫‪microSD‬‬
‫רמקול‬
‫‪17‬‬
‫היכרות עם הטלפון שלכם‬
‫התקנת כרטיס ה‪SIM-‬‬
‫והסוללה‬
‫כדי להתחיל להתמצא בטלפון‬
‫החדש‪ ,‬יהיה עליך להגדירו‪.‬‬
‫כדי להכניס את כרטיס ה‪SIM-‬‬
‫והסוללה‪:‬‬
‫‪ 1‬כדי להסיר את מכסה הסוללה‪,‬‬
‫החזק את הטלפון היטב ביד‬
‫אחת‪ .‬ביד השנייה משוך והסר את‬
‫מכסה הסוללה בעזרת האצבע‬
‫המורה כמוצג באיור‪.‬‬
‫‪ 3‬הכנס את הסוללה למקומה‬
‫כשמגעי הזהב של הסוללה פונים‬
‫אל מגעי הזהב של הטלפון )‪(1‬‬
‫ולחץ עליה עד שתיכנס למקומה‬
‫בנקישה )‪.(2‬‬
‫‪ 4‬הצב את מכסה הסוללה מעל תא‬
‫הסוללה )‪ (1‬ולחץ עליו עד שייכנס‬
‫למקומו בנקישה )‪.(2‬‬
‫‪ 2‬הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬לתוך‬
‫חריץ כרטיס ה‪ .SIM-‬ודא שאזור‬
‫מגעי הזהב של הכרטיס פונה‬
‫מטה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫טע‬
‫מח‬
‫של‬
‫וחב‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ה‬
‫שי‬
‫הט‬
‫‪DTM‬‬
‫קיב‬
‫אל‬
‫נייד‬
‫איד‬
‫מד‬
‫לד‬
‫סר‬
‫ים‬
‫ה‬
‫טעינת הטלפון‬
‫מחבר המטען נמצא בחלק התחתון‬
‫של הטלפון‪ .‬הכנס את המטען‪,‬‬
‫וחבר אותו לשקע חשמל‪.‬‬
‫כדי להכניס כרטיס זיכרון‪:‬‬
‫הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך‬
‫החריץ‪ .‬ודא שאזור מגעי הזהב של‬
‫הכרטיס פונה מטה‪.‬‬
‫כדי להוציא את כרטיס הזיכרון‬
‫בצורה בטוחה‪:‬‬
‫גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים‬
‫< הגדרות < אחסון ולאחר מכן‬
‫'מכשיר' < ביטול טעינת כרטיס‬
‫‪ < SD‬אישור‪.‬‬
‫תא‬
‫נס‬
‫הערה‪ :‬יש לבצע טעינה מלאה‬
‫ראשונה של הסוללה כדי‬
‫להאריך את חייה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אל תפתח את מכסה‬
‫הסוללה בזמן שהטלפון בטעינה‪.‬‬
‫שימוש בכרטיס הזיכרון‬
‫הטלפון תומך בכרטיסי זיכרון מסוג‬
‫‪ microSDTM‬או ‪ microSDHCTM‬בעלי‬
‫קיבולת של עד ‪ .32 GB‬כרטיסים‬
‫אלה תוכננו במיוחד לטלפונים‬
‫ניידים ומכשירים קטנים במיוחד והם‬
‫אידיאליים לאחסון קבצים עתירי‬
‫מדיה להפעלה בטלפון שלך‪ ,‬כמו‬
‫לדוגמה מוסיקה‪ ,‬תוכניות מוקלטות‪,‬‬
‫סרטוני וידאו ותמונות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫• יש להשתמש בכרטיסי זיכרון‬
‫תואמים בלבד עבור הטלפון‪.‬‬
‫שימוש בכרטיס זיכרון שאינו‬
‫מתאים עלול לפגוע בכרטיס‬
‫ובנתונים המאוחסנים בו‪ ,‬וכן‬
‫בטלפון עצמו‪.‬‬
‫• מאחר שהמכשיר עושה שימוש‬
‫ב‪ ,FAT32-‬הגודל המרבי של כל‬
‫קובץ נתון הוא ‪.4 GB‬‬
‫‪19‬‬
‫היכרות עם הטלפון שלכם‬
‫אזהרה‬
‫אל תכניס ואל תוציא את כרטיס‬
‫הזיכרון כשהטלפון מופעל‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה להזיק לכרטיס‬
‫הזיכרון ולטלפון‪ ,‬והנתונים‬
‫המאוחסנים בכרטיס הזיכרון‬
‫עלולים להיפגם‪.‬‬
‫כדי לפרמט את כרטיס הזיכרון‪:‬‬
‫ייתכן שכרטיס הזיכרון כבר אותחל‪.‬‬
‫אם לא‪ ,‬עליך לפרמט אותו כדי‬
‫שניתן יהיה להשתמש בו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אתחול של כרטיס‬
‫גורם למחיקת כל הקבצים‬
‫המאוחסנים בו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪20‬‬
‫כדי לפתוח את רשימת‬
‫גע ב‪-‬‬
‫היישומים‪.‬‬
‫גלול וגע באפשרות הגדרות <‬
‫אחסון מהכרטיסייה 'מכשיר'‪.‬‬
‫גע בבטל את הטעינה של‬
‫כרטיס ה‪ SD-‬וגע באישור כדי‬
‫לאשר‪.‬‬
‫גע באפשרות מחק כרטיס ‪< SD‬‬
‫מחק כרטיס ‪ < SD‬מחק הכול‬
‫אם הגדרת נעילת תבנית‪ ,‬הזן‬
‫אותה ולאחר מכן בחר באפשרות‬
‫מחק הכל‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם יש תוכן בכרטיס‬
‫הזיכרון‪ ,‬מבנה התיקיות עשוי‬
‫להשתנות לאחר האתחול משום‬
‫שכל הקבצים נמחקו‪.‬‬
‫נעילת המסך וביטול הנעילה‬
‫לאחר זמן מה שלא השתמשת‬
‫בטלפון‪ ,‬המסך כבה וננעל באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬כך נמנעות הקשות בשוגג‬
‫ונחסך כוח הסוללה‪.‬‬
‫כאשר אינך משתמש ב‪,LG-E612f-‬‬
‫הקש על מקש הפעלה‪/‬נעילה‬
‫כדי לנעול את הטלפון‪.‬‬
‫אם פועלות תוכניות אחרות בעת‬
‫נעילת המסך‪ ,‬הן עלולות להמשיך‬
‫לפעול במצב 'נעילה'‪ .‬מומלץ‬
‫לצאת מכל התוכניות לפני הכניסה‬
‫למצב 'נעילה' כדי להימנע מחיובים‬
‫מיותרים )כגון שיחות טלפון‪ ,‬גישה‬
‫לאינטרנט ותקשורת נתונים(‪.‬‬
‫כדי להעיר את הטלפון‪ ,‬הקש על‬
‫‪ .‬מסך‬
‫מקש הפעלה‪/‬נעילה‬
‫הנעילה יופיע‪ .‬גע במסך הנעילה‬
‫והחלק אותו בכל כיוון כדי לבטל‬
‫את נעילת המסך הראשי‪ .‬המסך‬
‫האחרון שהוצג ייפתח‪.‬‬
‫ע‬
‫נ‬
‫ה‬
‫אב‬
‫בא‬
‫על‬
‫מס‬
‫ביט‬
‫את‬
‫מס‬
‫•‪G‬‬
‫א‬
‫א‬
‫ל‬
‫הג‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הג‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫עצה! כדי "להעיר" את הטלפון‪,‬‬
‫ניתן לחלופין להשתמש במקש‬
‫הבית בזמן שהמסך כבוי‪.‬‬
‫אבטחת נעילת המסך‬
‫גג‬
‫ך‬
‫ה‬
‫ם‬
‫סך‬
‫באפשרותך לנעול את מסך המגע‬
‫על‪-‬ידי הפעלת התכונה של נעילת‬
‫מסך‪ .‬הטלפון יחייב שימוש בקוד‬
‫ביטול הנעילה בכל פעם שתפעיל‬
‫את הטלפון או תבטל את נעילת‬
‫מסך המגע‪.‬‬
‫• ‪ LG‬אינה אחראית לאובדן קודי‬
‫אבטחה או מידע אישי או כל נזק‬
‫אחר שנגרם עקב שימוש בתוכנות‬
‫לא חוקיות‪.‬‬
‫הגדרת ההחלקה לביטול נעילה‬
‫כדי‬
‫‪ 1‬במסך הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫לפתוח את רשימת היישומים ובחר‬
‫באפשרות הגדרות < נעל מסך‬
‫< בחר נעילת מסך < החלקה‪.‬‬
‫‪ 2‬החלק את המסך כדי לבטל את‬
‫נעילת המסך‪.‬‬
‫הגדרת צורת ביטול נעילה‬
‫כדי‬
‫‪ 1‬במסך הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫לפתוח את רשימת היישומים ובחר‬
‫באפשרות הגדרות < נעל מסך‬
‫< בחר נעילת מסך < תבנית‪.‬‬
‫‪ 2‬ראה את ההוראות המופיעות‬
‫במסך ואת התבניות לדוגמה‪,‬‬
‫ובחר באפשרות הבא‪.‬‬
‫‪ 3‬צייר תבנית על‪-‬ידי גרירת אצבעך‬
‫לחיבור ‪ 4‬נקודות לפחות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר באפשרות המשך‪.‬‬
‫‪ 5‬צייר את אותה התבנית פעם‬
‫נוספת כדי לאשר‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר באפשרות אשר‪.‬‬
‫הגדרת קוד ‪ PIN‬לביטול נעילה‬
‫כדי‬
‫‪ 1‬במסך הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫לפתוח את רשימת היישומים ובחר‬
‫באפשרות הגדרות < נעל מסך‬
‫< בחר נעילת מסך < קוד ‪.PIN‬‬
‫‪ 2‬הזן קוד ‪) PIN‬נומרי( חדש ובחר‬
‫באפשרות המשך‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את קוד ה‪ PIN-‬פעם נוספת‬
‫ובחר באפשרות אישור‪.‬‬
‫הגדרת סיסמה לביטול נעילה‬
‫כדי‬
‫‪ 1‬במסך הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫לפתוח את רשימת היישומים ובחר‬
‫באפשרות הגדרות < נעל מסך‬
‫< בחר נעילת מסך < סיסמה‪.‬‬
‫‪ 2‬הזן סיסמה חדשה )אלפאנומרית(‬
‫ובחר באפשרות המשך‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את הסיסמה פעם נוספת‬
‫ובחר באפשרות אישור‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫היכרות עם הטלפון שלכם‬
‫הערה‪:‬‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט‬
‫בעת השימוש בנעילת תבנית‪.‬‬
‫חשוב מאוד לזכור את תבנית‬
‫ביטול הנעילה שהוגדרה‪ .‬אם‬
‫תשתמש בתבנית שגויה חמש‬
‫פעמים‪ ,‬תאבד את הגישה‬
‫לטלפון‪ .‬לרשותך חמישה‬
‫ניסיונות להזין את תבנית ביטול‬
‫הנעילה‪ ,‬קוד ה‪ PIN-‬או הסיסמה‪.‬‬
‫אם ניצלת את כל ‪ 5‬הניסיונות‪,‬‬
‫תוכל לנסות שוב לאחר ‪30‬‬
‫שניות‪.‬‬
‫אם שכחת את קוד ה‪ PIN-‬או‬
‫את הסיסמה‪ :‬אם שכחת את קוד‬
‫ה‪ PIN-‬או את הסיסמה‪ ,‬עליך לבצע‬
‫איפוס קשיח‪.‬‬
‫ה‬
‫עצ‬
‫לה‬
‫בט‬
‫נג‬
‫אפ‬
‫בה‬
‫לח‬
‫תפ‬
‫שב‬
‫אר‬
‫גר‬
‫בא‬
‫המ‬
‫הח‬
‫לזו‬
‫הא‬
‫במ‬
‫ה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫המ‬
‫הע‬
‫‪22‬‬
‫המסך הראשי‬
‫עצות בנוגע למסך המגע‬
‫להלן מספר עצות הנוגעות לניווט‬
‫בטלפון‪.‬‬
‫נגיעה ‪ -‬כדי לבחור תפריט או‬
‫אפשרות או כדי לפתוח יישום‪ ,‬גע‬
‫בהם‪.‬‬
‫לחיצה רצופה ‪ -‬כדי לפתוח‬
‫תפריט אפשרויות או לגרור אובייקט‬
‫שברצונך להזיז‪ ,‬לחץ עליו לחיצה‬
‫ארוכה‪.‬‬
‫גרירה ‪ -‬כדי לגלול ברשימה או לזוז‬
‫באיטיות‪ ,‬גרור את האצבע על מסך‬
‫המגע‪.‬‬
‫החלקה ‪ -‬כדי לגלול ברשימה או‬
‫לזוז במהירות‪ ,‬החלק במהירות את‬
‫האצבע על גבי מסך המגע )גרור‬
‫במהירות ושחרר(‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫• כדי לבחור בפריט כלשהו‪,‬‬
‫הקש על מרכז הסמל‪.‬‬
‫• אין צורך ללחוץ חזק‪ :‬מסך‬
‫המגע רגיש דיו כדי לחוש‬
‫במגע קל ויציב‪.‬‬
‫• השתמש בקצה האצבע כדי‬
‫לגעת באפשרות הרצויה‪ .‬היזהר‬
‫שלא לגעת באף מקש אחר‪.‬‬
‫המסך הראשי‬
‫העבר את האצבע שמאלה או‬
‫ימינה כדי להציג את החלוניות‪.‬‬
‫באפשרותך להתאים לכל חלונית‬
‫יישומים‪ ,‬הורדות‪ ,‬וידג'טים וטפטים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התמונות במסך תלויות‬
‫בספק הטלפון‪.‬‬
‫בחלקו התחתון של המסך הראשי‬
‫של המכשיר ניתן להציג מקשי‬
‫קיצור‪ .‬מקשי הקיצור מאפשרים‬
‫גישה קלה בלחיצה אחת לפונקציות‬
‫השימושיות לך ביותר‪.‬‬
‫גע בסמל טלפון כדי לפתוח‬
‫את לוח מקשי המגע לחיוג ולבצע‬
‫שיחה‪.‬‬
‫גע בסמל הודעות כדי לגשת‬
‫לתפריט שליחת הודעות‪ .‬כאן תוכל‬
‫ליצור הודעה חדשה‪.‬‬
‫גע בסמל אנשי קשר כדי‬
‫לפתוח את אנשי הקשר‪.‬‬
‫גע בסמל יישומים בחלקו‬
‫התחתון של המסך‪ .‬לאחר מכן‬
‫תוכל להציג את כל היישומים‬
‫המותקנים‪ .‬כדי לפתוח יישום‬
‫כלשהו‪ ,‬גע בסמל ברשימת‬
‫היישומים‪.‬‬
‫התאמה אישית של המסך‬
‫הראשי‬
‫באפשרותך להתאים אישית את‬
‫המסך הראשי על‪-‬ידי הוספת‬
‫‪23‬‬
‫המסך הראשי‬
‫יישומים‪ ,‬הורדות‪ ,‬וידג'טים או‬
‫טפטים‪ .‬כדי שהשימוש בטלפון יהיה‬
‫נוח יותר‪ ,‬הוסף למסך הראשי את‬
‫קיצורי הדרך ליישומים המועדפים‬
‫עליך‪.‬‬
‫‪ 1‬המסך הראשי < ‪.‬‬
‫לחלופין‬
‫גע ברציפות בחלק הריק במסך‬
‫הראשי ועבור אל מצב עריכה‪.‬‬
‫‪ 2‬החלוניות המרובות של המסך‬
‫הראשי והפריטים ב'יישומים'‪,‬‬
‫'הורדות'‪' ,‬וידג'טים' או 'טפטים'‬
‫יוצגו במסך מצב העריכה‪.‬‬
‫‪ 3‬גלול ימינה או שמאלה לחלונית‬
‫המכילה את הפריט‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן הקש וגע ברציפות בפריט‬
‫שברצונך להעביר‪ ,‬וגרור את‬
‫הפריט אל החלונית או המיקום‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫כדי להסיר פריט מהמסך‬
‫הראשי‪:‬‬
‫• מסך ראשי < גע ברציפות בסמל‬
‫שברצונך להסיר < גרור אותו אל‬
‫‪.‬‬
‫עצה! כדי להוסיף במסך‬
‫הראשי סמל של יישום‪ ,‬בתפריט‬
‫יישומים‪ ,‬גע ברציפות ביישום‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫הוספה או הסרה של חלוניות‬
‫במסך הראשי‬
‫באפשרותך להוסיף או להסיר‬
‫חלוניות של המסך הראשי כדי‬
‫לארגן וידג'טים בהתאם להעדפות‬
‫ולצרכים שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬מקם שתי אצבעות על המסך‬
‫וצבוט כדי לעבור למצב עריכה‪.‬‬
‫לאחר מכן תוכל להוסיף‪ ,‬להסיר‬
‫או לשנות את סדר החלוניות‪.‬‬
‫חזרה ליישומים שהיו בשימוש‬
‫לאחרונה‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על המקש‬
‫בית‪ .‬במסך יופיע חלון מוקפץ‬
‫ובו סמלי היישומים שהופעלו‬
‫לאחרונה‪.‬‬
‫‪ 2‬גע בסמל כדי לפתוח את היישום‬
‫שלו‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על מקש‬
‫חזרה כדי לחזור ליישום הנוכחי‪.‬‬
‫מגירת ההתראות‬
‫מגירת ההתראות ממוקמת בחלקו‬
‫העליון של המסך‪.‬‬
‫כד‬
‫הה‬
‫בא‬
‫חל‬
‫לה‬
‫כד‬
‫בח‬
‫גע‬
‫ולא‬
‫הה‬
‫כד‬
‫הת‬
‫גע‬
‫בא‬
‫פר‬
‫פר‬
‫מצ‬
‫הק‬
‫את‬
‫גע‬
‫הה‬
‫ולנ‬
‫צל‬
‫טיס‬
‫מסך אוטומטי'‪' ,‬בהירות המסך'‪,‬‬
‫'תמיכה בנתונים'‪ 'GPS' ,‬או 'נקודה‬
‫חמה ניידת של ‪.'Wi-Fi‬‬
‫ערוך ‪Wi-Fi Bluetooth‬‬
‫ר‬
‫ם‬
‫‪.‬‬
‫צליל‪QuickMemo /‬‬
‫רטט‪/‬‬
‫שקט‬
‫כדי להתאים אישית את חלונית‬
‫ההתראות‬
‫באפשרותך להתאים אישית את‬
‫חלונית ההתראות כך שתתאים‬
‫להעדפותיך‪.‬‬
‫כדי לארגן מחדש פריטים‬
‫בחלונית ההתראות‬
‫גע ב‪ . -‬לאחר מכן תוכל לסמן‬
‫ולארגן מחדש פריטים בחלונית‬
‫ההתראות‪.‬‬
‫כדי להציג הגדרות נוספות של‬
‫התראות‬
‫< ‪.‬‬
‫גע בסמל‬
‫באפשרותך להוסיף או להסיר‬
‫פריטים בחלונית ההתראות כגון‬
‫פרופיל צלילים‪,Bluetooth ,Wi-Fi ,‬‬
‫מצב טיסה‪ ,‬וכן הלאה‪.‬‬
‫הקש על מגירת ההתראות והחלק‬
‫את האצבע כלפי מטה‪.‬‬
‫כדי לנהל את‬
‫גע ב‪< -‬‬
‫ההתראות‪ .‬כאן באפשרותך לסמן‬
‫ולנהל את האפשרויות 'פרופיל‬
‫צלילים'‪' ,'Bluetooth' ,'Wi-Fi' ,‬מצב‬
‫טיסה'‪' ,‬חשבונות וסנכרון'‪' ,‬סיבוב‬
‫הצגת שורת המצב‬
‫בשורת המצב מופיעים סמלים‬
‫שונים להצגת מידע על הטלפון‪,‬‬
‫כגון עוצמת אות‪ ,‬הודעות חדשות‪,‬‬
‫אורך חיי סוללה וחיבורי נתונים‬
‫ו‪ Bluetooth-‬פעילים‪.‬‬
‫להלן טבלה שבה מוסברות‬
‫משמעויות הסמלים שעשויים‬
‫להופיע בשורת המצב‪.‬‬
‫סמל תיאור‬
‫כרטיס ‪ SIM‬חסר‬
‫אין אות‬
‫מצב טיסה‬
‫מחובר לרשת ‪Wi-Fi‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל מופעל‬
‫אוזניות מחוברות‬
‫מתבצעת שיחה‬
‫שיחה בהמתנה‬
‫‪25‬‬
‫המסך הראשי‬
‫סמל תיאור‬
‫רמקול‬
‫מיקרופון הטלפון מושתק‬
‫הודעת ‪ Gmail‬חדשה‬
‫שיחה שלא נענתה‬
‫הודעת ‪ Google Talk‬חדשה‬
‫‪ Bluetooth‬מופעל‬
‫הודעה חדשה‬
‫התראת מערכת‬
‫שיר מושמע‬
‫התראה מוגדרת‬
‫רדיו ‪ FM‬מופעל ברקע‬
‫הודעה קולית חדשה‬
‫חיבור כמודם סלולרי ‪USB‬‬
‫פעיל‬
‫הצלצול מושתק‬
‫מצב רטט‬
‫הסוללה טעונה במלואה‬
‫הסוללה נטענת‬
‫הטלפון מחובר למחשב‬
‫באמצעות כבל ‪USB‬‬
‫הורדת נתונים‬
‫העלאת נתונים‬
‫‪ GPS‬מחפש קליטה‬
‫נתוני מיקום מתקבלים‬
‫מ‪GPS-‬‬
‫‪26‬‬
‫סמל תיאור‬
‫סינכרון נתונים מתבצע‬
‫נקודה חמה ניידת של ‪Wi-Fi‬‬
‫פעילה‬
‫הן חיבור כמודם סלולרי‬
‫‪ USB‬והן נקודה חמה ניידת‬
‫פעילים‬
‫הערה‪ :‬סמלים המוצגים בצג‬
‫עשויים להשתנות בהתאם לאזור‬
‫או לספק השירותים שלך‪.‬‬
‫מק‬
‫בא‬
‫בא‬
‫המ‬
‫אוט‬
‫כד‬
‫בש‬
‫טק‬
‫שי‬
‫טק‬
‫הא‬
‫הק‬
‫ריש‬
‫של‬
‫בר‬
‫תפ‬
‫בש‬
‫הק‬
‫הז‬
‫כא‬
‫'ספ‬
‫בא‬
‫הק‬
‫מקלדת במסך‬
‫‪W‬‬
‫באפשרותך גם להזין טקסט‬
‫באמצעות המקלדת שעל המסך‪.‬‬
‫המקלדת מוצגת על המסך‬
‫אוטומטית כשעליכם להזין טקסט‪.‬‬
‫כדי להציג ידנית את המקלדת‪ ,‬גע‬
‫בשדה טקסט שבו תרצה להזין‬
‫טקסט‪.‬‬
‫שימוש בלוח המקשים והזנת‬
‫טקסט‬
‫הקש פעם אחת כדי להפוך את‬
‫האות הבאה שתקליד לאות רישית‪.‬‬
‫הקש פעמיים או גע ברציפות עבור‬
‫רישיות בלבד‪.‬‬
‫הקש כדי לעבור למקלדת‬
‫של מספרים וסמלים‪ .‬ניתן גם לגעת‬
‫ברציפות בכרטיסייה זו להצגת‬
‫תפריט 'הגדרות לוח המקשים'‪.‬‬
‫הקש כדי להזין רווח‪.‬‬
‫הקש כדי ליצור שורה חדשה‬
‫בשדה ההודעה‪.‬‬
‫הקש כדי למחוק את התו‬
‫הקודם‪.‬‬
‫)לדוגמה‪.(‘á’ ,‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬כדי להזין ’‪ ,‘á‬גע ברציפות‬
‫במקש ’‪ ‘a‬עד שמקש ההגדלה יגדל‬
‫ויציג תווים של שפות שונות‪ .‬כעת‬
‫בחר את התו המיוחד הרצוי‪.‬‬
‫הזנת אותיות עם סימני הטעמה‬
‫כאשר אתה בוחר ב'צרפתית' או‬
‫'ספרדית' כשפת הזנת טקסט‪,‬‬
‫באפשרותך להזין תווים מיוחדים‬
‫הקיימים בצרפתית או בספרדית‬
‫‪27‬‬
‫הגדרת חשבון ‪Google‬‬
‫ה‬
‫בפעם הראשונה שתפעיל את‬
‫הטלפון‪ ,‬יש לך הזדמנות להפעיל‬
‫את הרשת‪ ,‬להיכנס לחשבון‬
‫‪ Google‬שלך ולהחליט כיצד ברצונך‬
‫להשתמש בחלק משירותי ‪.Google‬‬
‫כדי להגדיר את חשבון ‪Google‬‬
‫שלך‪:‬‬
‫• היכנס לחשבון ‪ Google‬שלך‬
‫ממסך הנחיות ההתקנה‪.‬‬
‫או‬
‫• גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים‬
‫< בחר יישום של ‪) Google‬כגון‬
‫‪ < (Gmail‬בחר באפשרות חדש‬
‫כדי ליצור חשבון חדש‪.‬‬
‫אם יש לך חשבון ‪ ,Google‬גע‬
‫באפשרות קיים‪ ,‬הזן את כתובת‬
‫הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה‬
‫שלך‪ ,‬ולאחר מכן גע באפשרות‬
‫כניסה‪.‬‬
‫לאחר שהגדרת בטלפון את חשבון‬
‫‪ Google‬שלך‪ ,‬יתבצע סנכרון‬
‫אוטומטי מול חשבון ‪ Google‬שלך‬
‫באינטרנט‪.‬‬
‫הטלפון שלך יסתנכרן עם אנשי‬
‫הקשר שלך‪ ,‬הודעות ה‪,Gmail-‬‬
‫האירועים בלוח השנה ומידע נוסף‬
‫מיישומים ושירותים אלה באינטרנט‬
‫)בהתאם להגדרות הסנכרון שלך(‪.‬‬
‫לאחר הכניסה תוכל להשתמש‬
‫ב‪ Gmail™-‬ובשירותי ‪ Google‬דרך‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫‪-Fi‬‬
‫‪28‬‬
‫עם‬
‫בג‬
‫נק‬
‫תוכ‬
‫בא‬
‫הת‬
‫כד‬
‫על‬
‫או‬
‫הג‬
‫לה‬
‫שח‬
‫ולכ‬
‫שי‬
‫כא‬
‫אפ‬
‫הס‬
‫ה‬
‫ה‬
‫כ‬
‫יח‬
‫ב‬
‫הפ‬
‫‪-Fi‬‬
‫‪1‬‬
‫התחברות לרשתות ולמכשירים‬
‫‪ 2‬הגדר את ‪ Wi-Fi‬לפועל כדי‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫להפעיל אותו והתחל בסריקה‬
‫עם ‪ Wi-Fi‬באפשרותך להשתמש‬
‫לאיתור רשתות ‪ Wi-Fi‬זמינות‪.‬‬
‫בגישה לאינטרנט מהיר בטווח כיסוי‬
‫‪ 3‬הקש על התפריט '‪ 'Wi-Fi‬פעם‬
‫נקודת הגישה )‪ (AP‬האלחוטית‪.‬‬
‫נוספת כדי להציג רשימה של‬
‫תוכל ליהנות מאינטרנט אלחוטי‬
‫רשתות ‪ Wi-Fi‬פעילות הנמצאות‬
‫באמצעות ‪ ,Wi-Fi‬ללא תשלום נוסף‪.‬‬
‫בטווח‪.‬‬
‫התחברות לרשתות ‪Wi-Fi‬‬
‫• הרשתות המאובטחות מסומנות‬
‫בטלפון‪,‬‬
‫כדי להשתמש ב‪Wi-Fi-‬‬
‫בסמל של מנעול‪.‬‬
‫עליך לגשת לנקודת גישה אלחוטית‪ 4 ,‬גע ברשת כדי להתחבר אליה‪.‬‬
‫או ‘נקודה חמה’‪ .‬חלק מנקודות‬
‫• אם הרשת פתוחה‪ ,‬תונחה לאשר‬
‫הגישה הן פתוחות‪ ,‬ופשוט ניתן‬
‫שברצונך להתחבר לאותה רשת‬
‫להתחבר אליהן‪ .‬אחרות נסתרות או‬
‫בנגיעה על התחבר‪.‬‬
‫שחלות בהן תכונות אבטחה אחרות‪,‬‬
‫ולכן תצטרך להגדיר את הטלפון כך • אם הרשת מאובטחת‪ ,‬תונחה‬
‫להזין סיסמה או הרשאות אחרות‬
‫שיוכל להתחבר אליהן‪.‬‬
‫)פנה אל מנהל המערכת לקבלת‬
‫כאשר אינך משתמש ב‪ ,Wi-Fi-‬כבה‬
‫פרטים(‬
‫אפשרות זו כדי להאריך את חיי‬
‫‪ 5‬שורת המצב מציגה סמלים‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫המציינים את מצב ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫הערה‪ :‬אם אינך בתוך אזור‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫ה‪ Wi-Fi-‬או שהגדרת את ‪Wi-Fi‬‬
‫ניתן לשלוח נתונים באמצעות‬
‫כ כבוי‪ ,‬ייתכן שספק השירות‬
‫‪ Bluetooth‬על‪-‬ידי הפעלת יישום‬
‫יחיל חיובים נוספים עבור שימוש‬
‫מתאים‪ ,‬ולא דרך תפריט ‪Bluetooth‬‬
‫בנתונים סלולריים‪.‬‬
‫כמו במרבית הטלפונים הניידים‪.‬‬
‫הפעלת ‪ Wi-Fi‬והתחברות לרשת‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫‪ 1‬גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים‬
‫< הגדרות < ‪ Wi-Fi‬מהכרטיסייה‬
‫'אלחוט ורשתות'‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫התחברות לרשתות ולמכשירים‬
‫הערה‪:‬‬
‫• ‪ LG‬אינה אחראית לאובדן‪ ,‬יירוט‬
‫או שימוש לרעה של נתונים‬
‫שנשלחו או נקלטו דרך תכונת‬
‫‪ Bluetooth‬אלחוטי‪.‬‬
‫• ודאו תמיד שאתם משתפים‬
‫ומקבלים נתונים ממכשירים‬
‫מהימנים המאובטחים כיאות‪.‬‬
‫מכשולים בין המכשירים‬
‫עלולים להקטין את מרחק‬
‫הקליטה‪.‬‬
‫• חלק מהמכשירים‪ ,‬ובמיוחד‬
‫אלה שלא נבדקו ואושרו על‪-‬ידי‬
‫‪ ,Bluetooth SIG‬עלולים לא‬
‫להתאים למכשירים שלך‪.‬‬
‫הפעלת ‪ Bluetooth‬ושיוך הטלפון‬
‫שלך עם מכשיר ‪Bluetooth‬‬
‫עליך לשייך את המכשיר שלך‬
‫למכשיר אחר לפני שתתחבר אליו‪.‬‬
‫‪ 1‬גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים‬
‫< הגדרות < הגדר את‬
‫‪ Bluetooth‬כפועל מהכרטיסייה‬
‫'אלחוט ורשתות'‪.‬‬
‫‪ 2‬הקש על תפריט ‪Bluetooth‬‬
‫שוב‪ .‬תוכל לראות את האפשרות‬
‫להפיכת המכשיר לגלוי ואת‬
‫האפשרות לחיפוש מכשירים;‬
‫לאחר מכן‪ ,‬הקש על חיפוש‬
‫מכשירים כדי להציג את‬
‫‪30‬‬
‫המכשירים בטווח ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 3‬בחר מהרשימה את המכשיר‬
‫שאליו ברצונך לשייך את הטלפון‪.‬‬
‫לאחר שהשיוך הסתיים בהצלחה‪,‬‬
‫הטלפון שלך יהיה מחובר למכשיר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שבמכשירים‬
‫מסוימים‪ ,‬במיוחד אוזניות או‬
‫דיבוריות לרכב‪ ,‬יהיהי קוד ‪PIN‬‬
‫קבוע ל‪ ,Bluetooth-‬לדוגמה‬
‫‪ .0000‬אם במכשיר האחר יש קוד‬
‫‪ ,PIN‬עליך להזין אותו‪.‬‬
‫שליחת נתונים באמצעות‬
‫התכונה ‪ Bluetooth‬אלחוטי‬
‫‪ 1‬בחר את הקובץ או הפריט‪ ,‬כגון‬
‫איש קשר‪ ,‬אירוע בלוח השנה או‬
‫קובץ מדיה‪ ,‬מיישום מתאים או‬
‫מהורדות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר באפשרות לשליחת נתונים‬
‫דרך ‪.Bluetooth‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שהשיטה לבחירת‬
‫אפשרות תהיה שונה בהתאם‬
‫לסוג הנתונים‪.‬‬
‫‪ 3‬חיפוש מכשיר המותאם לשימוש‬
‫‪ Bluetooth‬ושיוך אליו‪.‬‬
‫קב‬
‫‪th‬‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫ה‬
‫‪2‬‬
‫שי‬
‫הט‬
‫חיב‬
‫חמ‬
‫נה‬
‫זמי‬
‫חיב‬
‫מח‬
‫כמ‬
‫חיב‬
‫ממ‬
‫הפ‬
‫של‬
‫כא‬
‫הנ‬
‫המ‬
‫ון‪.‬‬
‫ר‪.‬‬
‫ד‬
‫קבלת נתונים באמצעות התכונה‬
‫‪ Bluetooth‬אלחוטי‬
‫< הכרטיסייה יישומים‬
‫‪ 1‬גע ב‪-‬‬
‫< הגדרות < הגדר ‪Bluetooth‬‬
‫וגע באפשרות‬
‫ל'מופעל'‬
‫הפוך את הטלפון לגלוי כדי‬
‫שיהיה גלוי במכשירים אחרים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי לבחור את משך‬
‫הזמן שהמכשיר היהי גלוי‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫< זמן קצוב לנראות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר באפשרות שייך כדי לאשר‬
‫שאתה מוכן לקבל נתונים‬
‫מהמכשיר‪.‬‬
‫ו‬
‫ש‬
‫שיתוף החיבור של נתוני‬
‫הטלפון‬
‫חיבור כמודם סלולרי ‪ USB‬ונקודה‬
‫חמה ניידת של ‪ Wi-Fi‬הן תכונות‬
‫נהדרות כשאין חיבורים אלחוטיים‬
‫זמינים‪ .‬באפשרותך לשתף את‬
‫חיבור הנתונים הנייד של הטלפון עם‬
‫מחשב אחד‪ ,‬דרך כבל ‪) USB‬חיבור‬
‫כמודם ‪ .(USB‬תוכל גם לשתף את‬
‫חיבור הנתונים של הטלפון עם יותר‬
‫ממכשיר אחד בו‪-‬זמנית‪ ,‬על ידי‬
‫הפיכת הטלפון לנקודה חמה ניידת‬
‫של ‪.Wi-Fi‬‬
‫כאשר הטלפון משתף את חיבור‬
‫הנתונים שלך‪ ,‬מופיעים סמל בשורת‬
‫המצב והתראה מתמשכת במגירת‬
‫ההתראות‪.‬‬
‫לקבלת המידע העדכני ביותר על‬
‫חיבור כמודם ונקודות חמות ניידות‪,‬‬
‫לרבות מערכות הפעלה נתמכות‬
‫ופרטים נוספים‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.http://www.android.com/tether‬‬
‫כדי לשנות את ההגדרות של‬
‫נקודה חמה ניידת של ‪:Wi-Fi‬‬
‫• גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים‬
‫< הגדרות < עוד מהכרטיסייה‬
‫'אלחוט ורשתות' < נקודה חמה‬
‫ניידת של ‪ < Wi-Fi‬בחר את‬
‫האפשרויות שברצונך להתאים‪.‬‬
‫עצה! אם המחשב מפעיל‬
‫‪ Windows 7‬או מהדורה עדכנית‬
‫של סוגים מסוימים של ‪Linux‬‬
‫)לדוגמה‪ ,(Ubuntu ,‬בדרך כלל‬
‫אין צורך להכין את המחשב‬
‫לחיבור כמודם ‪ .USB‬אולם אם‬
‫המחשב מפעיל גרסה מוקדמת‬
‫יותר של ‪ Windows‬או מערכת‬
‫הפעלה אחרת‪ ,‬יתכן שיהיה‬
‫עליך להכין את המחשב כדי‬
‫להקים חיבור לרשת דרך ‪.USB‬‬
‫לקבלת המידע העדכני ביותר‬
‫על מערכות ההפעלה שתומכות‬
‫בחיבור כמודם ‪ USB‬וכיצד‬
‫להגדירן‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.http://www.android.com/tether‬‬
‫‪31‬‬
‫התחברות לרשתות ולמכשירים‬
‫כדי לשנות את שמה של הנקודה‬
‫החמה הניידת או לאבטח אותה‬
‫באפשרותך לשנות את השם של‬
‫רשת ה‪ Wi-Fi-‬של הטלפון )‪(SSID‬‬
‫ולאבטח את רשת ה‪ Wi-Fi-‬שלו‪.‬‬
‫‪ 1‬במסך הראשי‪ ,‬גע ב‪< -‬‬
‫הכרטיסייה יישומים < הגדרות‪.‬‬
‫‪ 2‬גע באפשרות עוד מהכרטיסייה‬
‫'אלחוט ורשתות' ובחר באפשרות‬
‫נקודה חמה ניידת של ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪ 3‬ודא שהאפשרות נקודה חמה‬
‫ניידת של ‪ Wi-Fi‬מסומנת‪.‬‬
‫‪ 4‬גע בהגדר נקודה חמה של‬
‫‪.Wi-Fi‬‬
‫• פעולה זו תציג את תיבת‪-‬הדו שיח‬
‫הגדר נקודה חמה של ‪.Wi-Fi‬‬
‫• באפשרותך לשנות את ה‪SSID-‬‬
‫)שם( של הרשת אשר מחשבים‬
‫אחרים רואים בעת סריקה לאיתור‬
‫רשתות ‪.Wi-Fi‬‬
‫• גע בתפריט אבטחה כדי לקבוע‬
‫את תצורת הרשת עם אבטחה‬
‫מסוג ‪Wi-Fi Protected Access 2‬‬
‫)‪ (WPA2‬המבוססת על מפתח‬
‫ששותף מראש )‪.(PSK‬‬
‫• נגיעה באפשרות האבטחה ‪WPA2‬‬
‫‪ PSK‬תגרום להוספת שדה סיסמה‬
‫לתיבת הדו‪-‬שיח הגדר נקודה‬
‫חמה של ‪ .Wi-Fi‬אם תזין סיסמה‪,‬‬
‫יהיה עליך להזין סיסמה זו בעת‬
‫התחברות לנקודה החמה של‬
‫‪32‬‬
‫הטלפון בעזרת מחשב או התקן‬
‫אחר‪ .‬לחלופין‪ ,‬באפשרותך להגדיר‬
‫את פתח בתפריט אבטחה כדי‬
‫לבטל את האבטחה של רשת‬
‫ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫‪ 5‬גע בשמור‪.‬‬
‫שימו לב!‬
‫אם תבחר באפשרות האבטחה‬
‫'פתוח'‪ ,‬לא תוכל למנוע שימוש‬
‫בלתי מורשה בשירותים מקוונים‬
‫על ידי אנשים אחרים וחיובים‬
‫נוספים העשויים להיצבר‪ .‬כדי‬
‫למנוע שימוש בלתי מורשה‪,‬‬
‫מומלץ להפעיל את אפשרות‬
‫האבטחה‪.‬‬
‫שימוש ב‪Wi-Fi Cast-‬‬
‫ניתן לשתף תוכן של מוסיקה‪,‬‬
‫תמונות ווידאו עם משתמשים‬
‫שברשותם טלפונים של ‪Android‬‬
‫המחוברים דרך אותה רשת ‪Wi-Fi‬‬
‫ו‪.Wi-Fi Directed-‬‬
‫בדוק את רשת ‪ Wi-Fi‬ו‪Wi-Fi-‬‬
‫‪ Directed‬מראש‪ ,‬וודא שהמשתמשים‬
‫מחוברים לאותה הרשת‪.‬‬
‫< הכרטיסייה יישומים‬
‫‪ 1‬גע ב‪-‬‬
‫< הגדרות < עודמהכרטיסייה‬
‫'אלחוט ורשתות' < ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫‪ 2‬גע בתיבת הסימון ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫לצורך הפעלה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫הפ‬
‫בא‬
‫‪ect‬‬
‫מכ‬
‫והמ‬
‫שה‬
‫מכ‬
‫מול‬
‫ה‬
‫‪ct‬‬
‫ב‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫צו‬
‫אק‬
‫המ‬
‫קוד‬
‫הט‬
‫לה‬
‫בת‬
‫דיר‬
‫‪ 3‬בחר התקן כדי להתחבר אליו‬
‫מרשימת ההתקנים שנסרקו‪.‬‬
‫‪ 4‬הקש על התחבר‪.‬‬
‫הפעלת ‪ Wi-Fi Direct‬לשיתוף‬
‫באמצעות ‪SmartShare‬‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬סורק באופן אוטומטי‬
‫מכשירים סמוכים של ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫והמכשירים שאותרו מוצגים כפי‬
‫שהם נמצאו‪ ,‬כדי שתוכל לבחור‬
‫מכשיר ספציפי לשיתוף נתוני‬
‫מולטימדיה דרך ‪.Smart Share‬‬
‫הערה‪ :‬לא ניתן להפעיל את‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬בזמן השימוש‬
‫בפונקציות אחרות של ‪.Wi-Fi‬‬
‫ים‬
‫ם‬
‫‪W‬‬
‫< הכרטיסייה יישומים‬
‫‪ 1‬גע ב‪-‬‬
‫< הגדרות < עודמהכרטיסייה‬
‫'אלחוט ורשתות' < ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫‪ 2‬בחר התקן כדי להתחבר אליו‬
‫מרשימת ההתקנים שנסרקו‪.‬‬
‫צור קבוצה ‪ -‬גע כדי לבצע‬
‫אקטיבציה של מצב בעל קבוצה‪,‬‬
‫המאפשר למכשירי ה‪ Wi-Fi-‬מדור‬
‫קודם להתחבר על‪-‬ידי סריקת‬
‫הטלפון שלך‪ .‬במקרה זה עליך‬
‫להזין את הסיסמה שהוגדרה‬
‫בתפריט סיסמה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כאשר הטלפון שלך‬
‫הופך לבעל קבוצה‪ ,‬הוא יצרוך‬
‫כוח סוללה גדול יותר מאשר זה‬
‫של לקוח‪ .‬חיבור ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫אינו מספק שירות אינטרנט‪.‬‬
‫ההתחברות לשירותים מקוונים‬
‫והשימוש בהם עשויים להיות‬
‫כרוכים בחיוב נוסף‪ .‬בדוק את‬
‫תעריפי העברת הנתונים אצל‬
‫ספק הרשת שלך‪.‬‬
‫שימוש ב‪SmartShare-‬‬
‫באמצעות הטלפון שלך‪ ,‬תוכל‬
‫לאפשר שיתוף של קובצי תוכן מדיה‬
‫ברשת עם נגנים אחרים‪.‬‬
‫ולאחר מכן בחר‬
‫‪ 1‬גע ב‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫באפשרות ‪SmartShare‬‬
‫• המכשיר שלך אמור להיות מחובר‬
‫לרשת ‪ .Wi-Fi‬אם לא‪ ,‬יופיע חלון‬
‫חדש עבור חיבור ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪ 2‬מאת‪ :‬הגדר ספרייה להצגת‬
‫רשימת תוכן‪.‬‬
‫• אם קיים מכשיר שחובר בעבר‪,‬‬
‫רשימת התוכן של המכשיר תוצג‪.‬‬
‫‪ 3‬אל‪ :‬הגדר נגן להפעלת קובצי‬
‫התוכן‪.‬‬
‫• תוכל להפעיל את הקבצים‬
‫במכשירים הנתמכים בלבד‪ ,‬כגון‬
‫טלוויזיות ומחשבים תואמי ‪.DLNA‬‬
‫‪33‬‬
‫התחברות לרשתות ולמכשירים‬
‫כדי לחפש פעם נוספת‬
‫• גע ב‪-‬‬
‫מכשירים זמינים‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר קובץ תוכן שברצונך להפעיל‬
‫מתוך רשימת התוכן‪.‬‬
‫גע•ברציפות בקובץ תוכן כדי‬
‫להפעיל אותו או להציג את‬
‫פרטיו‪.‬‬
‫גע•בלחצן התפריט כדי‬
‫להפעיל‪ ,‬להעלות‪/‬להוריד‪,‬‬
‫להגדיר אותו או להציג 'עזרה'‪.‬‬
‫‪ 5‬העלה‪/‬הורד קובצי תוכן אל‪/‬‬
‫מרשימת התוכן‪.‬‬
‫• באפשרותך להעלות את קובצי‬
‫התוכן שנשמרו בטלפון שלך‬
‫למכשירים אחרים‪.‬‬
‫• באפשרותך להוריד את קובצי‬
‫התוכן שנשמרו בספרייה חיצונית‬
‫אל הטלפון שלך‪.‬‬
‫• ניתן לעקוב אחר התקדמות‬
‫ההורדה‪/‬העלאה בסרגל‬
‫ההתראות‪.‬‬
‫• קובצי התוכן שהועלו או הורדו‬
‫נשמרים בתיקייה ‪.SmartShare‬‬
‫‪ 6‬הפוך את האפשרות ‪DMS‬‬
‫בתפריט הגדרות לזמינה‪.‬‬
‫• ניתן לגילוי‪ :‬מזהה את הטלפון‬
‫שלך מבין מכשירים אחרים תואמי‬
‫‪.DLNA‬‬
‫• שם מכשיר‪ :‬מגדיר את השם‬
‫והסמל שיוצגו במכשירים אחרים‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫• תמיד קבל בקשה‪ :‬מקבל באופן‬
‫אוטומטי בקשות ממכשירים אחרים‬
‫לשתף קובצי תוכן‪.‬‬
‫• קבל קבצים‪ :‬מאפשר למכשירים‬
‫אחרים להעלות קבצים לטלפון‬
‫שלך‪.‬‬
‫• התוכן המשותף שלי‪ :‬מאפשר‬
‫לך להגדיר את סוג קובצי המדיה‬
‫שברצונך לשתף‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫• ‪) DMS‬שרת מדיה דיגיטלית(‬
‫מאפשר לך לשתף קובצי תוכן‬
‫בטלפון שלך עם מכשירים‬
‫אחרים המחוברים לאותה‬
‫רשת‪ .‬באמצעות הפונקציה‬
‫‪) DMC‬בקר מדיה דיגיטלית(‬
‫תוכל להציג ולשלוט )הפעל‪/‬‬
‫הפסק( בקובצי תוכן במכשירים‬
‫דיגיטליים אחרים‪ .‬תוכל גם‬
‫להפעיל בטלפון שלך קובצי‬
‫תוכן שנשמרו במכשירים אחרים‬
‫באמצעות ‪) DMP‬נגן מדיה‬
‫דיגיטלית(‪.‬‬
‫• ניתן להפעיל קובצי תוכן אך‬
‫ורק בתבניות ש‪ DMR-‬תומך בהן‪.‬‬
‫ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל‬
‫קובצי תוכן מסוימים‪ ,‬בהתאם‬
‫ל‪.DMR-‬‬
‫•‬
‫חי‬
‫כב‬
‫למ‬
‫למ‬
‫במ‬
‫המ‬
‫נת‬
‫ולה‬
‫‪ite‬‬
‫סנ‬
‫כד‬
‫המ‬
‫לה‬
‫)‪te‬‬
‫הת‬
‫)‪m‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫פן‬
‫רים‬
‫ם‬
‫• ייתכן שלא תהיה תמיכה‬
‫בפונקציית ההעלאה או‬
‫ההורדה‪ ,‬בהתאם ל‪.DMS-‬‬
‫חיבורים למחשב באמצעות‬
‫כבל נתונים למחשב‬
‫ה‬
‫ם‬
‫ם‬
‫ן‪.‬‬
‫למדו כיצד לחבר את המכשיר‬
‫למחשב אישי באמצעות כבל נתונים‬
‫במצבי חיבור ‪ .USB‬על‪-‬ידי חיבור‬
‫המכשיר למחשב תוכל להעביר‬
‫נתונים אל המכשיר וממנו ישירות‬
‫ולהשתמש בתוכנה למחשב )‪LG PC‬‬
‫‪.(Suite‬‬
‫סנכרון הטלפון עם המחשב‬
‫כדי לסנכרן את הטלפון מול‬
‫המחשב באמצעות כבל ה‪ ,USB-‬יש‬
‫להתקין במחשב את תוכנת המחשב‬
‫)‪ .(LG PC Suite‬ניתן להוריד את‬
‫התוכנית מאתר האינטרנט של ‪LG‬‬
‫)‪.(www.lg.com‬‬
‫‪ 1‬השתמש בכבל ה‪ USB-‬להעברת‬
‫נתונים כדי לחבר את הטלפון‬
‫למחשב‪ .‬רשימת הסוגים של‬
‫חיבור ה‪ USB-‬תופיע‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫בחר בתוכנת ‪.LG‬‬
‫‪ 2‬הפעל את התוכנית ‪LG PC Suite‬‬
‫במחשב‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בעזרה‬
‫של התוכנה למחשב )‪LG PC‬‬
‫‪.(Suite‬‬
‫הערה‪ :‬נדרש מנהל התקן ‪USB‬‬
‫משולב של ‪ LG‬כדי לחבר מכשיר‬
‫של ‪ LG‬למחשב‪ .‬הוא מותקן‬
‫באופן אוטומטי עם התקנת‬
‫התוכנה ‪.LG PC Suite‬‬
‫העברת מוסיקה‪ ,‬תצלומים‬
‫וסרטוני וידאו במצב אחסון‬
‫בנפח גדול ב‪USB-‬‬
‫‪ 1‬חבר את ‪ LG-E612f‬למחשב‬
‫באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪ 2‬אם לא הותקן במחשב ‪LG‬‬
‫‪ ,Android Platform Driver‬תצטרך‬
‫לשנות את ההגדרות באופן ידני‪.‬‬
‫בחר באפשרות הגדרות מערכת‬
‫< קישוריות < סוג חיבור‬
‫‪ USB‬ולאחר מכן בחר באפשרות‬
‫סנכרון מדיה )‪.(MTP‬‬
‫‪ 3‬תוכל להציג את תוכן האחסון‬
‫בנפח גדול במחשב ולהעביר את‬
‫הקבצים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם התקנת את ‪LG‬‬
‫‪ ,Android Platform Driver‬תופיע‬
‫מיד הנחיה בנוסח 'הפעל אחסון‬
‫ב‪.'USB-‬‬
‫‪35‬‬
‫התחברות לרשתות ולמכשירים‬
‫סנכרון עם ‪Windows Media‬‬
‫‪Player‬‬
‫ודא ש‪Windows Media Player-‬‬
‫מותקן במחשב שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬השתמש בכבל ה‪ USB-‬כדי לחבר‬
‫את הטלפון למחשב שבו מותקן‬
‫‪.Windows Media Player‬‬
‫‪ 2‬בחר באפשרות סנכרון מדיה‬
‫)‪ .(MTP‬כאשר המכשיר מחובר‪,‬‬
‫יופיע חלון מוקפץ במחשב‪.‬‬
‫‪ 3‬פתח את ‪Windows Media Player‬‬
‫כדי לסנכרן קובצי מוסיקה‪.‬‬
‫‪ 4‬ערוך או הזן את שם המכשיר‬
‫בחלון המוקפץ )במקרה הצורך(‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר את קובצי המוסיקה הרצויים‬
‫וגרור אותם לרשימת הסנכרון‪.‬‬
‫‪ 6‬התחל בסנכרון‪.‬‬
‫• יש למלא את הדרישות הבאות על‬
‫מנת לבצע סנכרון עם ‪Windows‬‬
‫‪.Media Player‬‬
‫‪36‬‬
‫פריטים‬
‫דרישה‬
‫מערכת‬
‫הפעלה‬
‫‪Microsoft Windows‬‬
‫‪ Vista ,XP SP2‬או‬
‫גרסה מתקדמת יותר‬
‫גרסת‬
‫‪Window‬‬
‫‪Media‬‬
‫‪Player‬‬
‫‪Windows Media‬‬
‫‪ Player 10‬ומעלה‬
‫• אם הגרסה של ‪Windows Media‬‬
‫‪ Player‬נמוכה מ‪ ,10-‬התקן את‬
‫גרסה ‪ 10‬או גרסה מתקדמת יותר‪.‬‬
‫ש‬
‫בי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ע‬
‫ש‬
‫ב‬
‫הת‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מע‬
‫כא‬
‫נע‬
‫לע‬
‫הח‬
‫שי‬
‫שיחות‬
‫ביצוע שיחה‬
‫ר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לפתוח את לוח‬
‫גע ב‪-‬‬
‫המקשים‪.‬‬
‫הזן את המספר בלוח המקשים‪.‬‬
‫כדי למחוק ספרה‪ ,‬הקישו על‬
‫‪.‬‬
‫הסמל‬
‫כדי לבצע שיחה‪.‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫כדי לסיים שיחה‪ ,‬הקישו על‬
‫‪.‬‬
‫הסמל סיום‬
‫עצה! כדי להזין ’‪ ‘+‬לביצוע‬
‫שיחות בינלאומיות‪ ,‬גע ברציפות‬
‫‪.‬‬
‫בסמל‬
‫התקשרות לאנשי הקשר‬
‫כדי לפתוח את אנשי‬
‫‪ 1‬גע ב‪-‬‬
‫הקשר‪.‬‬
‫‪ 2‬גלול ברשימת אנשי הקשר או‬
‫הזן את האותיות הראשונות של‬
‫שם איש הקשר המבוקש על‪-‬ידי‬
‫נגיעה בחפש אנשי קשר‪.‬‬
‫‪ 3‬ברשימה‪ ,‬הקש על איש הקשר‬
‫שאליו ברצונך להתקשר‪.‬‬
‫החזק והחלק את הסמל הודעה‬
‫מהירה מהחלק התחתון אם ברצונך‬
‫לשלוח הודעה מהירה‪.‬‬
‫עצה! הודעה מהירה‬
‫באמצעות פונקציה זו ניתן לשלוח‬
‫הודעה במהירות‪ .‬אפשרות זו‬
‫שימושית אם עליך להשיב‬
‫לשיחה דרך הודעה במהלך‬
‫פגישה‪.‬‬
‫התאמת עוצמת הקול‬
‫כדי להתאים את עוצמת הקול‬
‫במהלך שיחה‪ ,‬השתמש במקשי‬
‫ההגברה וההפחתה של עוצמת‬
‫הקול שבצדו השמאלי של הטלפון‪.‬‬
‫ביצוע שיחה נוספת‬
‫‪1‬‬
‫מענה לשיחה ודחיית שיחה‬
‫כאשר אתה מקבל שיחה במצב‬
‫כדי‬
‫נעילה‪ ,‬החזק והחלק את‬
‫לענות לשיחה נכנסת‪.‬‬
‫כדי לדחות‬
‫החזק והחלק את‬
‫שיחה נכנסת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫במהלך השיחה הראשונה שלך‪,‬‬
‫גע בתפריט < הוסף שיחה‬
‫וחייג את המספר‪ .‬תוכל גם להציג‬
‫רשימת מספרים שחויגו לאחרונה‬
‫על‪-‬ידי נגיעה ב‪ ; -‬לחלופין‪,‬‬
‫תוכל לחפש את אנשי הקשר‬
‫על‪-‬ידי נגיעה ב‪ , -‬ובחר במספר‬
‫שברצונך לחייג אליו‪.‬‬
‫כדי לבצע את השיחה‪.‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫שתי השיחות יוצגו במסך‬
‫השיחות‪ .‬השיחה הראשונה שלך‬
‫תינעל ותועבר למצב המתנה‪.‬‬
‫כדי לעבור בין שיחות‪ ,‬גע במספר‬
‫‪37‬‬
‫שיחות‬
‫המוצג‪ .‬או הקישו על הסמל‬
‫מיזוג שיחות כדי ליצור שיחת‬
‫ועידה‪.‬‬
‫‪ 5‬כדי לסיים שיחות פעילות‪ ,‬גע‬
‫באפשרות סיום או הקש על‬
‫מקש הבית והחלק כלפי מטה‬
‫את סרגל ההתראות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫בחר בסמל סיים שיחה ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תחויב עבור כל שיחה‬
‫שתבצע‪.‬‬
‫צפייה ביומני השיחות‬
‫ובחר‬
‫במסך הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫בכרטיסייה יומני השיחות‬
‫הצג רשימה מלאה של כל השיחות‬
‫הקוליות שחויגו‪ ,‬שהתקבלו ושלא‬
‫נענו‪.‬‬
‫עצה! גע בכל אחד מהפריטים‬
‫ביומן השיחות כדי לצפות‬
‫בתאריך‪ ,‬בשעה ובמשך השיחה‪.‬‬
‫עצה! גע במקש תפריט ולאחר‬
‫מכן גע במחק הכול כדי למחוק‬
‫את כל הפריטים המוקלטים‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫הגדרות שיחה‬
‫באפשרותך לקבוע את התצורה של‬
‫הגדרות שיחת הטלפון‪ ,‬כגון הפניית‬
‫שיחה ותכונות מיוחדות אחרות‬
‫שספק השירות שלך מציע‪.‬‬
‫‪ 1‬במסך הראשי‪ ,‬גע ב‪. -‬‬
‫‪ 2‬גע במקש התפריט‪.‬‬
‫‪ 3‬הקש על הגדרות שיחה ובחר‬
‫את האפשרויות שברצונך לשנות‪.‬‬
‫מספרי חיוג קבועים ‪ -‬כדי להפעיל‬
‫וליצור רשימה של מספרים שאליהם‬
‫ניתן להתקשר מהטלפון‪ .‬לצורך כך‬
‫תזדקק לקוד ‪ PIN2‬שניתן להשיגו‬
‫אצל מפעיל השירות שלך‪ .‬תוכל‬
‫להתקשר רק למספרים הכלולים‬
‫ברשימת מספרי החיוג הקבועים‪.‬‬
‫שירות תא קולי ‪ -‬מאפשר לבחור‬
‫את שירות התא הקולי של הספק‬
‫שלך‪.‬‬
‫הגדרות דואר קולי ‪ -‬אם אתה‬
‫משתמש בשירות הדואר הקולי של‬
‫הספק שלך‪ ,‬אפשרות זו מאפשרת‬
‫להזין את מספר הטלפון שבו יש‬
‫להשתמש לצורך האזנה להודעות‬
‫בתא הקולי ולניהולו‪.‬‬
‫שמור מספרים לא ידועים – הוסף‬
‫מספרים לא ידועים לאנשי קשר‬
‫לאחר שיחה‪.‬‬
‫דחיית שיחות – מאפשר להגדיר‬
‫את פונקציית דחיית שיחה‪ .‬בחר‬
‫מב‬
‫שי‬
‫הש‬
‫הו‬
‫שי‬
‫בא‬
‫שי‬
‫שי‬
‫הע‬
‫את‬
‫כש‬
‫חס‬
‫בר‬
‫סיס‬
‫מפ‬
‫מש‬
‫הש‬
‫יוצ‬
‫אח‬
‫על‬
‫הח‬
‫תל‬
‫תומ‬
‫הג‬
‫פר‬
‫הב‬
‫מ‬
‫א‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ע‬
‫של‬
‫ת‬
‫ת‪.‬‬
‫עיל‬
‫הם‬
‫ך‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ת‬
‫סף‬
‫מבין האפשרויות מבוטל‪ ,‬דחה‬
‫שיחות שברשימה או דחה את כל‬
‫השיחות‪.‬‬
‫הודעות מהירות ‪ -‬בעת דחיית‬
‫שיחה‪ ,‬ניתן לשלוח הודעה מהירה‬
‫באמצעות פונקציה זו‪ .‬אפשרות זו‬
‫שימושית כאשר אתה נדרש לדחות‬
‫שיחה במהלך פגישה‪.‬‬
‫העברת שיחה ‪ -‬בחר אם להפנות‬
‫את כל השיחות כשהקו תפוס‪,‬‬
‫כשאין תשובה או כשאין אות‪.‬‬
‫חסימת שיחה ‪ -‬בחר כאשר‬
‫ברצונך לחסום שיחות‪ .‬הזן את‬
‫סיסמת חסימת השיחות‪ .‬בדוק עם‬
‫מפעיל הרשת בנוגע לשירות זה‪.‬‬
‫משך שיחה ‪ -‬להצגת משך‬
‫השיחות‪ ,‬כולל כל השיחות‪ ,‬שיחות‬
‫יוצאות‪ ,‬שיחות נכנסות ושיחה‬
‫אחרונה‪.‬‬
‫עלויות שיחה ‪ -‬הצגת החיובים‬
‫החלים על השיחות שלך‪) .‬שירות זה‬
‫תלוי ברשת; מפעילים מסוימים אינם‬
‫תומכים בפונקציה זו‪(.‬‬
‫הגדרות שיחה נוספות ‪ -‬דרך‬
‫פריט זה ניתן לשנות את ההגדרות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫מזהה מתקשר‪ :‬בחירה אם להציג‬
‫את המספר שלכם בשיחה יוצאת‪.‬‬
‫שיחה ממתינה‪ :‬אם שיחה‬
‫ממתינה מופעלת‪ ,‬הטלפון יודיע‬
‫על שיחה נכנסת כאשר אתם‬
‫משוחחים בטלפון )בהתאם לספק‬
‫האינטרנט(‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫אנשי קשר‬
‫הוסף אנשי קשר לטלפון וסנכרן‬
‫אותם עם אנשי הקשר בחשבון‬
‫‪ Google‬שלך או בחשבונות אחרים‬
‫שתומכים בסנכרון אנשי קשר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫חיפוש איש קשר‬
‫במסך הראשי‬
‫‪ 1‬גע ב‪ -‬כדי לפתוח את אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫‪ 2‬גע בחפש אנשי קשר והזן‬
‫את שם איש הקשר באמצעות‬
‫המקלדת‪.‬‬
‫הוספת איש קשר חדש‬
‫כדי לפתוח את אנשי‬
‫‪ 1‬גע ב‪-‬‬
‫הקשר‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ב‪. -‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום זיכרון‪ .‬אם יש לך יותר‬
‫מחשבון אחד‪ ,‬בחר חשבון שאליו‬
‫ברצונך להוסיף את איש הקשר‪,‬‬
‫כגון טלפון או ‪.Google‬‬
‫‪ 4‬גע בקטגוריה של פרטי איש קשר‬
‫והז‪ i‬את פרטי איש הקשר‪.‬‬
‫‪ 5‬גע באפשרות שמור כדי להוסיף‬
‫את איש הקשר לזיכרון‪.‬‬
‫באפשרותך גם ליצור איש קשר‬
‫מתוך מסך החיוג‪.‬‬
‫כדי לפתוח את‬
‫<‬
‫‪ 1‬גע ב‪-‬‬
‫מסך החיוג‪.‬‬
‫‪ 2‬הזן מספר טלפון‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫הקש על תפריט < הוסף לאנשי‬
‫קשר < צור איש קשר חדש‪.‬‬
‫בחר מיקום זיכרון‪ .‬אם יש לך יותר‬
‫מחשבון אחד‪ ,‬בחר חשבון שאליו‬
‫ברצונך להוסיף את איש הקשר‪,‬‬
‫כגון טלפון או ‪.Google‬‬
‫הזן את פרטי איש הקשר‪.‬‬
‫כדי להוסיף פרטים גע באפשרות‬
‫'הוסף עוד שדה' < בחר‬
‫בקטגוריה כלשהי של פרטי איש‬
‫קשר והזן את הפרטים בנוגע‬
‫לאיש הקשר‪.‬‬
‫גע באפשרות שמור כדי להוסיף‬
‫את איש הקשר לזיכרון‪.‬‬
‫אנשי קשר מועדפים‬
‫באפשרותך לסווג אנשי קשר‬
‫שאליהם אתה מתקשר לעתים‬
‫קרובות כמועדפים‪.‬‬
‫הוספת איש קשר למועדפים‬
‫‪ 1‬גע ב‪ -‬כדי לפתוח את אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫‪ 2‬גע באיש קשר כדי להציג את‬
‫פרטיו‪.‬‬
‫‪ 3‬הקש על הכוכב שמימין לשמו‬
‫של איש הקשר‪ .‬הכוכב יהפוך‬
‫לצהוב‪.‬‬
‫הס‬
‫המ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫יב‬
‫כד‬
‫קש‬
‫)ש‬
‫זיכ‬
‫המ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫שי‬
‫תר‬
‫ליו‬
‫‪,‬‬
‫ת‬
‫ש‬
‫הסרת איש קשר מרשימת‬
‫המועדפים‬
‫‪ 1‬גע ב‪ -‬כדי לפתוח את אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫‪ 2‬גע בכרטיסייה מועדפים ובחר‬
‫איש קשר כדי להציג את פרטיו‪.‬‬
‫‪ 3‬גע בכוכב הצהוב שמימין לשמו‬
‫של איש הקשר‪ .‬הכוכב ישנה את‬
‫צבעו לאפור ואיש הקשר יוסר‬
‫מרשימת המועדפים‪.‬‬
‫יבוא או יצוא של אנשי קשר‬
‫ף‬
‫כדי לייבא או לייצא קבצים של אנשי‬
‫קשר )בתבנית ‪ (vcf‬מאחסון בזיכרון‬
‫)שטח אחסון פנימי או כרטיס‬
‫זיכרון( או כרטיס ‪ SIM‬או ‪ USIM‬אל‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫‪ 1‬גע ב‪ -‬כדי לפתוח את אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫‪ 2‬גע במקש תפריט < יבוא‪/‬יצוא‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר באפשרות יבוא‪/‬יצוא רצויה‪.‬‬
‫אם יש לך יותר מחשבון אחד‪,‬‬
‫בחר את החשבון שאליו ברצונך‬
‫להוסיף את איש הקשר‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר קבצים של אנשי קשר‬
‫שברצונך ליייבא‪/‬לייצא ובחר‬
‫באישור כדי לאשר את הפעולה‪.‬‬
‫העברת אנשי קשר מהמכשיר‬
‫הקודם למכשיר החדש‬
‫יצא את אנשי הקשר כקובץ‬
‫‪ CSV‬מהטלפון הישן למחשב‬
‫באמצעות תוכנית לסנכרון עם‬
‫מחשב‪.‬‬
‫‪ 1‬תחילה התקן את ‪LG PC Suite‬‬
‫במחשב‪ .‬הפעל את התוכנית‬
‫וחבר את טלפון ה‪ Android-‬הנייד‬
‫למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪ 2‬מראש המסך‪ ,‬בחר באפשרות‬
‫מכשיר < ייבא מידע אישי <‬
‫ייבא אנשי קשר‪.‬‬
‫‪ 3‬יופיע חלון מוקפץ לפתיחת קובץ‬
‫אנשי קשר‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר קובץ אנשי קשר ולחץ על‬
‫פתח‪.‬‬
‫‪ 5‬יופיע חלון מוקפץ לייבוא איש‬
‫קשר חדש מהמחשב אל אנשי‬
‫הקשר במכשיר‪.‬‬
‫‪ 6‬אם אנשי הקשר במכשיר שונים‬
‫מאנשי הקשר החדשים מהמחשב‪,‬‬
‫בחר איש קשר שברצונך לייבא‬
‫מהמחשב‪.‬‬
‫‪ 7‬לחץ על הלחצן ]אישור[ כדי‬
‫לייבא למכשיר איש קשר חדש‬
‫מהמחשב‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫שליחת הודעות‬
‫מכשיר ‪ LG-E612f‬משלב הודעות‬
‫‪ SMS‬והודעות ‪ MMS‬בתפריט יחיד‪,‬‬
‫אינטואיטיבי וקל לשימוש‪.‬‬
‫שליחת הודעה‬
‫‪ 1‬גע ב‪ -‬במסך הראשי‪ ,‬וגע ב‪-‬‬
‫כדי לפתוח הודעה ריקה‪.‬‬
‫‪ 2‬הזינו שם של איש קשר או מספר‬
‫להתקשרות בשדה אל‪ .‬תוך כדי‬
‫הזנת שם איש הקשר יופיעו אנשי‬
‫קשר מתאימים‪ .‬תוכל להקיש על‬
‫נמען מוצע‪ .‬ניתן להוסיף מספר‬
‫אנשי קשר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תחויב עבור הודעת‬
‫טקסט על כל אדם שאליו‬
‫תשלחו את ההודעה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪42‬‬
‫גע בשדה הזן הודעה והתחל‬
‫לחבר את הודעתך‪.‬‬
‫גע במקש תפריט כדי לפתוח את‬
‫התפריט 'אפשרויות'‪ .‬בחר מבין‬
‫האפשרויות הבאות‪ :‬הוסף נושא‪,‬‬
‫בטל‪ ,‬צרף‪ ,‬הוסף סמיילי או כל‬
‫ההודעות‪.‬‬
‫גע בשלח כדי לשלוח את‬
‫ההודעה‪.‬‬
‫מסך ההודעה נפתח ובו שם או‬
‫מספר הנמען ואחריו ההודעה‪.‬‬
‫התשובות יופיעו במסך‪ .‬כאשר‬
‫אתם מציגים ושולחים הודעות‬
‫נוספות נוצר רצף הודעות‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬מגבלת ‪160‬‬
‫התווים תלויה במדינה‪ ,‬בשפה‬
‫ובצורת הקידוד של הודעות ‪.SMS‬‬
‫אזהרה‪:‬אם מוסיפים‬
‫תמונה‪ ,‬סרטון וידאו או קובץ‬
‫שמע להודעת ‪ ,SMS‬ההודעה‬
‫הופכת באופן אוטומטי להודעת‬
‫‪ ,MMS‬ואתם תחויבו בהתאם‪.‬‬
‫תיבה ברצף‬
‫ניתן להציג הודעות )‪(MMS ,SMS‬‬
‫שהוחלפו עם אחרים בסדר‬
‫כרונולוגי‪ ,‬כך שתוכל לראות בקלות‬
‫מעין סקירה כללית של שיחתך‪.‬‬
‫שימוש בסמלי הבעה‬
‫הכנס מעט חיים להודעותיך‬
‫באמצעות סמלי הבעה‪.‬‬
‫כאשר אתה כותב הודעה חדשה‪,‬‬
‫גע במקש תפריט ולאחר מכן בחר‬
‫באפשרות הוסף סמיילי‪.‬‬
‫שינוי הגדרות ההודעה‬
‫הגדרות ההודעות במכשיר ‪LG-E612f‬‬
‫נקבעו מראש‪ ,‬כך שבאפשרותך‬
‫לשלוח הודעות באופן מיידי‪.‬‬
‫תוכל לשנות את ההגדרות על‪-‬פי‬
‫הע‬
‫גע‬
‫במ‬
‫הג‬
‫‪.‬‬
‫העדפותיך‪.‬‬
‫במסך הראשי‪ ,‬וגע‬
‫גע בסמל‬
‫במקש תפריט ולאחר מכן הקש על‬
‫הגדרות‪.‬‬
‫ת‬
‫ר‬
‫‪LG‬‬
‫‪43‬‬
‫הודעת דוא"ל‬
‫באפשרותכם להשתמש ביישום‬
‫הדוא"ל כדי לקרוא הודעות דוא"ל‬
‫משירותים שאינם ‪ .Google mail‬יישום‬
‫הדוא"ל תומך בסוגי החשבונות‬
‫הבאים‪ IMAP ,POP3 :‬ו‪.Exchange-‬‬
‫ספק השירות או מנהל המערכת‬
‫יכולים לספק את הגדרות החשבון‬
‫הדרושות‪.‬‬
‫ניהול חשבון דוא"ל‬
‫בפעם הראשונה שתפתח את יישום‬
‫הדוא"ל‪ ,‬ייפתח אשף התקנה‬
‫שיסייע לך להגדיר חשבון דוא"ל‪.‬‬
‫כדי להוסיף חשבון דוא"ל‪:‬‬
‫< הכרטיסייה יישומים‬
‫• גע ב‪-‬‬
‫< דוא"ל < במסך תיבת הדואר‬
‫< הגדרות <‬
‫הנכנס‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫הוסף חשבון‬
‫לאחר ההגדרה הראשונית‪ ,‬דוא"ל‬
‫מציג את התוכן שבתיבת הדואר‬
‫הנכנס שלך‪ .‬אם הוספת יותר‬
‫מחשבון אחד‪ ,‬באפשרותך לעבור‬
‫בין החשבונות‪.‬‬
‫כדי לשנות את ההגדרות של‬
‫חשבון דוא"ל‪:‬‬
‫< הכרטיסייה יישומים‬
‫• גע ב‪-‬‬
‫< דוא"ל < במסך תיבת הדואר‬
‫< הגדרות‬
‫הנכנס‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫כדי למחוק חשבון דוא"ל‪:‬‬
‫< הכרטיסייה יישומים‬
‫• גע ב‪-‬‬
‫< דוא"ל < במסך תיבת הדואר‬
‫‪44‬‬
‫< הגדרות‬
‫הנכנס‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫< גע בחשבון שברצונך למחוק <‬
‫הסר חשבון‬
‫מסך חשבון דוא"ל‬
‫תוכלו להקיש על חשבון כדי‬
‫להציג את תיבת הדואר הנכנס‬
‫שלו‪ .‬החשבון שממנו אתה שולח‬
‫דוא"ל כברירת מחדל מסומן בסימן‬
‫ביקורת‪.‬‬
‫ הקישו על סמל התיקייה כדי‬‫לפתוח את תיקיות החשבון‪.‬‬
‫רק הודעות הדוא"ל האחרונות‬
‫יורדות לטלפון‪.‬‬
‫עבודה עם תיקיות החשבון‬
‫לכל חשבון ישנן תיקיות דואר נכנס‪,‬‬
‫דואר יוצא‪ ,‬פריטים שנשלחו וטיוטות‪.‬‬
‫בהתאם לתכונות שבהן תומך ספק‬
‫השירות של החשבון‪ ,‬ייתכן שיהיו‬
‫לכם תיקיות נוספות‪.‬‬
‫חיבור ושליחה של דוא"ל‬
‫כדי לחבר ולשלוח הודעה‬
‫‪ 1‬ביישום דוא"ל‪ ,‬גע ב‪. -‬‬
‫‪ 2‬הזינו כתובת עבור הנמען‬
‫המיועד של ההודעה‪ .‬תוך כדי‬
‫הזנת הטקסט יוצעו כתובות‬
‫תואמות מרשימת אנשי הקשר‬
‫שלך‪ .‬הפרד בין כתובות מרובות‬
‫באמצעות נקודה ופסיק‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ע‬
‫ח‬
‫ת‬
‫א‬
‫ה‬
‫ה‬
‫<‬
‫מן‬
‫י‬
‫ס‪,‬‬
‫ת‪.‬‬
‫ק‬
‫‪ 3‬הוסיפו עותק או עותק מוסתר‬
‫ואם יש צורך בכך‪ ,‬הוסיפו קבצים‬
‫מצורפים‪.‬‬
‫‪ 4‬הזן את טקסט ההודעה‪.‬‬
‫כדי לשלוח‪.‬‬
‫‪ 5‬גע ב‪-‬‬
‫אם אינך מחובר לרשת‪ ,‬לדוגמה‪,‬‬
‫אם אתה עובד במצב טיסה‪,‬‬
‫ההודעות שאתה שולח מאוחסנות‬
‫בתיקייה 'תיבת דואר יוצא' עד‬
‫שתתחבר לרשת פעם נוספת‪.‬‬
‫אם תיקיית הדואר היוצא מכילה‬
‫הודעות בהמתנה‪ ,‬תיבת הדואר‬
‫היוצא תוצג במסך 'חשבונות'‪.‬‬
‫עצה! כשתגיע הודעת דוא"ל‬
‫חדשה לתיבת הדואר הנכנס‪,‬‬
‫תקבל הודעה על כך בצליל‬
‫או ברטט‪ .‬הקישו על התראת‬
‫הדוא"ל כדי להפסיק את הצגת‬
‫התראות‪.‬‬
‫ת‬
‫‪45‬‬
‫מצלמה‬
‫הכרת התצוגה המקדימה‬
‫צי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫שי‬
‫זום – להגדלת התמונה או להקטנתה‪.‬‬
‫בהירות ‪ -‬מגדיר וקובע את כמות אור השמש הנכנסת לתמונה‪.‬‬
‫מצב צילום – בחר מהאפשרויות רגיל‪ ,‬פנורמה או צילום רציף‪.‬‬
‫מבזק – מאפשר לך להפעיל את המבזק בעת צילום תמונה במקום‬
‫חשוך‪.‬‬
‫הגדרות – הקש על סמל זה כדי לפתוח את תפריט ההגדרות‪.‬‬
‫מצב וידאו – גע בסמל זה כדי לעבור למצב וידאו‪.‬‬
‫צלם – צילום תמונה‪.‬‬
‫גלריה ‪ -‬הקש כדי להציג את התמונה האחרונה שצילמת‪ .‬בדרך זו ניתן‬
‫להיכנס לגלריה מתוך מצב 'מצלמה' ולהציג תמונות שנשמרו בה‪.‬‬
‫בת‬
‫המ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הערה‪ :‬קיבולת הזיכרון עשויה להיות שונה‪ ,‬בהתאם לסצנת הצילום או‬
‫תנאי הצילום‪.‬‬
‫•‬
‫‪46‬‬
‫א‬
‫ה‬
‫פ‬
‫וה‬
‫צילום מהיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫פתח את יישום המצלמה‪.‬‬
‫החזק את מכשיר הטלפון וכוון‬
‫את העדשה אל מושא הצילום‪.‬‬
‫גע באצבע בנושא הצילום במסך‬
‫כדי לפתוח תיבת מיקוד‪.‬‬
‫כשתיבת המיקוד הופכת לירוקה‪,‬‬
‫זה סימן שהמצלמה התמקדה‬
‫בנושא הצילום‪.‬‬
‫כדי לבצע את‬
‫געו בסמל צלם‬
‫הצילום‪ .‬לחלופין‪ ,‬תוכל להשתמש‬
‫בלחצני העוצמה הצדיים‪.‬‬
‫שימוש בהגדרות המתקדמות‬
‫ן‬
‫בתצוגה המקדימה‪ ,‬הקישו על‬
‫כדי לפתוח את כל ההגדרות‬
‫המתקדמות‪.‬‬
‫ שחזור כל הגדרות ברירת‬‫•‬
‫המחדל של המצלמה‪.‬‬
‫ גע בכל פעם שברצונך‬‫•‬
‫להציג את מדריך העזרה של‬
‫המצלמה עבור פנורמה‪ ,‬או‬
‫צילום רציף‪.‬‬
‫– מתמקד בנקודה המסוימת‪.‬‬
‫•‬
‫– בחר את רזולוציית התמונה‪.‬‬
‫•‬
‫אם תבחר רזולוציה גבוהה‪ ,‬גודל‬
‫הקובץ יגדל‪ ,‬כלומר תוכל לאחסן‬
‫פחות תצלומים בזיכרון‪.‬‬
‫– מוצא את הגדרות הצבע‬
‫•‬
‫והאור המתאימות לסביבה‬
‫הנוכחית‪ .‬בחר מהאפשרויות רגיל‪,‬‬
‫דיוקן‪ ,‬נוף‪ ,‬ספורט‪ ,‬שקיעה ולילה‪.‬‬
‫– דירוג ה‪ ISO-‬קובע את‬
‫•‬
‫רגישות חיישן האור של המצלמה‪.‬‬
‫ככל שערך ה‪ ISO-‬גבוה יותר‪,‬‬
‫כך תהיה המצלמה רגישה יותר‬
‫לאור‪ .‬הדבר מועיל בתנאי תאורה‬
‫חשוכים כאשר לא ניתן להשתמש‬
‫במבזק‪.‬‬
‫– משפר את איכויות הצבע‬
‫•‬
‫בתנאי תאורה שונים‪.‬‬
‫ בחר גוון לשימוש בתצוגה‬‫•‬
‫החדשה‪.‬‬
‫ הצילום מתבצע מספר שניות‬‫•‬
‫לאחר הלחיצה על הצמצם‪ .‬מצב‬
‫זה אידיאלי למקרה שתרצו להיות‬
‫בתצלום בעצמכם‪.‬‬
‫ הפעל כדי להשתמש‬‫•‬
‫בשירותים מבוססי‪-‬המיקום של‬
‫הטלפון‪ .‬צלמו תמונות בכל מקום‬
‫שבו אתם נמצאים ותייגו אותן‬
‫עם המיקום המתאים‪ .‬אם תעלו‬
‫תמונות מתויגות לבלוג התומך‬
‫בתיוג גיאוגרפי‪ ,‬תוכלו לראות את‬
‫התמונות מוצגות על גבי מפה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פונקציה זו זמינה רק‬
‫כאשר ה‪ GPS-‬פעיל‪.‬‬
‫ בחר אחד מתוך ארבעה‬‫•‬
‫צלילי פתיחת הצמצם‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫מצלמה‬
‫– מאפשר לך להציג את‬
‫•‬
‫התמונות מיד לאחר ביצוע הצילום‪.‬‬
‫– בחירת אחסון לשמירת‬
‫•‬
‫תמונות‪.‬‬
‫עצה! ביציאה ממצב מצלמה‪,‬‬
‫חלק מההגדרות יחזרו לערכי‬
‫ברירת המחדל; לדוגמה‪ ,‬איזון‬
‫לבן‪ ,‬טיימר ומצב סצנה‪ .‬בדוק‬
‫אותן לפני הצילום הבא שלך‪.‬‬
‫עצה! תפריט ההגדרות משולב‬
‫לתוך התצוגה המקדימה‪ ,‬כך‬
‫שאם תשנו רכיבים של צבע‬
‫התמונה או איכותה תוכלו לראות‬
‫את התמונה משתנית לנגד‬
‫עיניכם מאחורי תפריט ההגדרות‪.‬‬
‫לאחר צילום תמונות‪ ,‬בחר בסמל‬
‫מציג התמונות כדי להציג את‬
‫התמונות שצילמת‪.‬‬
‫• להצגת תמונות נוספות‪ ,‬גלול ימינה‬
‫או שמאלה‪.‬‬
‫• כדי להגדיל או להקטין את‬
‫המרחק מהתצוגה‪ ,‬הקש פעמיים‬
‫על המסך או מקם שתי אצבעות‬
‫והפרד אותן )קרב את האצבעות‬
‫כדי להגדיל את המרחק‬
‫מהתצוגה(‪.‬‬
‫• כדי לשלוח תמונה למשתמשים‬
‫אחרים‪ ,‬גע באפשרות שתף‬
‫‪48‬‬
‫< הפריט הרצוי‪ ,‬לדוגמה‬
‫דרך‬
‫‪,Bluetooth‬‬
‫דוא"ל‪ ,‬מזכר‪ Picasa ,‬וכן הלאה‪.‬‬
‫• כדי למחוק תמונה‪ ,‬גע באפשרות‬
‫מחק ‪.‬‬
‫הצגת תמונה‬
‫למד להציג תמונות שנשמרו בשטח‬
‫האחסון של הטלפון‪.‬‬
‫‪ 1‬במסך הראשי‪ ,‬פתח את רשימת‬
‫היישומים ובחר בגלריה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר תמונה להצגה‪.‬‬
‫בזמן הצגת תמונה‪ ,‬השתמש‬
‫באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫• להצגת תמונות נוספות‪ ,‬גלול ימינה‬
‫או שמאלה‪.‬‬
‫• כדי להגדיל או להקטין את‬
‫המרחק מהתצוגה‪ ,‬הקש פעמיים‬
‫על המסך או מקם שתי אצבעות‬
‫והפרד אותן )קרב את האצבעות‬
‫כדי להגדיל את המרחק‬
‫מהתצוגה(‪.‬‬
‫• כדי לשלוח תמונה למשתמשים‬
‫אחרים‪ ,‬גע באפשרות שתף‬
‫< הפריט הרצוי‪ ,‬לדוגמה‬
‫דרך‬
‫‪ ,Bluetooth‬דוא"ל‪ ,‬מזכר‪ Picasa ,‬וכן‬
‫הלאה‪.‬‬
‫ע‬
‫‪S‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫•כ‬
‫מ‬
‫גע‬
‫את‬
‫הג‬
‫לה‬
‫קש‬
‫הע‬
‫הת‬
‫שי‬
‫הת‬
‫סו‬
‫סוב‬
‫חת‬
‫אצ‬
‫הא‬
‫ער‬
‫א‬
‫ה‬
‫פ‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ח‬
‫ת‬
‫נה‬
‫ים‬
‫וכן‬
‫עצה! אם יש לכם חשבון‬
‫‪ SNS‬והגדרתם אותו בטלפון‪,‬‬
‫באפשרותכם לשתף בתצלומים‬
‫את קהילת ‪.SNS‬‬
‫• כדי למחוק תמונה‪ ,‬גע באפשרות‬
‫מחק ‪.‬‬
‫גע במקש התפריט כדי לפתוח‬
‫את כל האפשרויות המתקדמות‪.‬‬
‫הגדר תמונה כ – גע כדי‬
‫להשתמש בתמונה כתמונת איש‬
‫קשר‪ ,‬טפט מסך נעילה או טפט‪.‬‬
‫העבר – גע כדי להעביר את‬
‫התמונה למקום אחר‪.‬‬
‫שינוי שם – גע כדי לערוך את שם‬
‫התמונה שנבחרה‪.‬‬
‫סובב שמאלה‪/‬סובב ימינה ‪-‬‬
‫סובב לכיוון שמאל או ימין‪.‬‬
‫חתוך ‪ -‬חתוך את התמונה‪ .‬החלק‬
‫אצבע על המסך כדי לבחור את‬
‫האזור‪.‬‬
‫ערוך – הצג וערוך את התמונה‪.‬‬
‫– בחר את רזולוציית התמונה‪.‬‬
‫אם תבחר רזולוציה גבוהה‪ ,‬גודל‬
‫הקובץ יגדל‪ ,‬כלומר תוכל לאחסן‬
‫פחות תצלומים בזיכרון‪.‬‬
‫– משפר את איכויות הצבע‬
‫בתנאי תאורה שונים‪.‬‬
‫ מוסיף אפקטים אמנותיים‬‫לתמונות‪.‬‬
‫ מוסיף אפשרויות נוספות‬‫לתמונות‪.‬‬
‫הצגת שקופיות – מציג באופן‬
‫אוטומטי את התמונה שזה עתה‬
‫צילמת‪.‬‬
‫פרטים – הצגת פרטי התמונה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חלק מתבניות הקבצים‬
‫אינן נתמכות‪ ,‬בהתאם לתוכנת‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם גודל הקובץ חורג‬
‫מכמות הזיכרון הפנוי‪ ,‬עלולה‬
‫להתרחש שגיאה בעת פתיחת‬
‫קבצים‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫מצלמת וידאו‬
‫הכרת התצוגה המקדימה‬
‫צי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫זום – להגדלת התמונה או להקטנתה‪.‬‬
‫בהירות ‪ -‬מגדיר וקובע את כמות אור השמש הנכנסת לווידאו‪.‬‬
‫גודל וידאו ‪ -‬גע כדי להגדיר את הגודל )בפיקסלים( של סרטון הווידאו‬
‫שאתה מצלם‪.‬‬
‫מבזק ‪ -‬מאפשר להפעיל את המבזק בעת הקלטת וידאו בתנאים‬
‫חשוכים‪.‬‬
‫הגדרות – הקש על סמל זה כדי לפתוח את תפריט ההגדרות‪.‬‬
‫מצב מצלמה – גע בסמל זה כדי לעבור למצב מצלמה‪.‬‬
‫הקלט – מתחיל להקליט‪.‬‬
‫גלריה ‪ -‬גע כדי להציג את סרטון הווידאו האחרון שהקלטת‪ .‬בדרך זו‬
‫ניתן להיכנס לגלריה מתוך מצב 'וידאו' ולהציג סרטונים שנשמור בה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פונקציית הזום אינה זמינה בעת הקלטת וידאו‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫שי‬
‫בא‬
‫המ‬
‫ו‬
‫שבו אתה נמצא ותייג אותם‬
‫צילום סרטון וידאו מהיר‬
‫עם המיקום‪ .‬אם תעלה סרטוני‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן מצב המצלמה‬
‫וידאו מתויגים לבלוג התומך‬
‫כלפי מטה והסמל יהפוך ל‪. -‬‬
‫בתיוג גיאוגרפי‪ ,‬תוכל לראות‬
‫‪ 2‬כעת תופיע התצוגה המקדימה‬
‫את סרטוני הווידאו מוצגים‬
‫של מצלמת הווידאו על המסך‪.‬‬
‫במפה‪.‬‬
‫‪ 3‬החזיקו את הטלפון וכוונו את‬
‫ בחר באפשרות 'כבוי' כדי‬‫העדשה אל נושא סרטון הוידאו‪.‬‬
‫להקליט סרטון וידאו ללא קול‪.‬‬
‫כדי‬
‫‪ 4‬לחצו על לחצן ההקלטה‬
‫ סקירה אוטומטית מציגה לך‬‫להתחיל לצלם‪.‬‬
‫באופן אוטומטי את סרטון‬
‫‪ 5‬נקודה אדומה תופיע בחלק‬
‫הווידאו שזה עתה הקלטת‪.‬‬
‫העליון של העינית יחד עם קוצב‬
‫ בחר שטח אחסון לשמירת‬‫זמן‪ ,‬שיציג את משך הסרטון‪.‬‬
‫סרטוני וידאו‪.‬‬
‫‪ 6‬גע ב במסך כדי להפסיק‬
‫לאחר הקלטת סרטוני וידאו‪,‬‬
‫את ההקלטה‪ .‬לחלופין‪ ,‬תוכל‬
‫בחר בסמל מציג התמונות‬
‫להשתמש בלחצני העוצמה‬
‫כדי להציג את סרטוני הווידאו‬
‫הצדיים‪.‬‬
‫שהוקלטו‪.‬‬
‫שימוש בהגדרות המתקדמות‬
‫• להצגת סרטוני וידאו נוספים‪ ,‬גלול‬
‫ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫באמצעות כוונת המצלמה‪ ,‬גע בסמל‬
‫כדי לפתוח את כל האפשרויות‬
‫• כדי לשלוח סרטון וידאו‬
‫המתקדמות‪.‬‬
‫למשתמשים אחרים‪ ,‬בחר‬
‫באפשרות שתף דרך ‪ ,‬פריט‬
‫ שחזור כל הגדרות ברירת‬‫רצוי כגון ‪ ,Bluetooth‬שליחת‬
‫המחדל של מצלמת הווידאו‪.‬‬
‫הודעות‪ YouTube ,‬וכן הלאה‪.‬‬
‫ משפר את איכויות הצבע‬‫• כדי להפעיל סרטון וידאו‪ ,‬בחר‬
‫בתנאי תאורה שונים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫באפשרות הפעל‬
‫ החל אפקט מיוחד‪ ,‬כגון גווני‬‫• כדי למחוק סרטון וידאו‪ ,‬בחר‬
‫אפור‪ ,‬חום עתיק או תשליל‪.‬‬
‫באפשרות מחק ‪.‬‬
‫ הפעל כדי להשתמש בשירותים‬‫מבוססי‪-‬המיקום של הטלפון‪.‬‬
‫הקלט סרטוני וידאו בכל מקום‬
‫‪51‬‬
‫מ‬
‫מצלמת וידאו‬
‫הפעלת סרטון וידאו‬
‫למד להשתמש בנגן הווידאו כדי‬
‫להפעיל סוגים שונים של סרטוני‬
‫וידאו‪.‬‬
‫‪ 1‬במסך הראשי‪ ,‬פתח את רשימת‬
‫היישומים ובחר בגלריה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סרטון וידאו )עם הסמל‬
‫( להפעלה‪.‬‬
‫‪ 3‬סובב את המכשיר לתצוגה‬
‫אופקית‪.‬‬
‫‪ 4‬שלוט בהפעלה בעזרת המקשים‬
‫הווירטואליים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫• חלק מתבניות הקבצים אינן‬
‫נתמכות‪ ,‬בהתאם לתוכנת‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫• אם גודל הקובץ חורג מכמות‬
‫הזיכרון הפנוי‪ ,‬עלולה להתרחש‬
‫שגיאה בעת פתיחת קבצים‪.‬‬
‫גע במקש התפריט כדי לפתוח‬
‫את כל האפשרויות המתקדמות‪.‬‬
‫יחס גובה‪-‬רוחב של המסך –‬
‫הקש כדי לבחור ביחס הגובה‪-‬רוחב‬
‫הרצוי של המסך‪.‬‬
‫בהירות – חפש התאמה של רמת‬
‫הבהירות עבור צפייה נוחה בסרטון‬
‫הווידאו‪.‬‬
‫‪ – Smart Share‬הקש כדי לשתף‬
‫קובץ וידאו זה דרך ‪.Smart Share‬‬
‫‪52‬‬
‫פרטים – הקש כדי להציג מידע‬
‫מפורט‪ ,‬כגון שם‪ ,‬תאריך‪ ,‬שעה‪,‬‬
‫גודל‪ ,‬סוג וכו'‪.‬‬
‫כוונון העוצמה בעת צפייה‬
‫בסרטוני וידאו‬
‫לכוונון עוצמת הקול של סרטון וידאו‬
‫בעת הפעלתו‪ ,‬השתמש במקשי‬
‫עוצמת הקול בצדו השמאלי של‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫נית‬
‫בכ‬
‫גיש‬
‫והו‬
‫גל‬
‫למ‬
‫ויד‬
‫ובכ‬
‫‪1‬‬
‫•ת‬
‫ס‬
‫ת‬
‫ו‬
‫‪v‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫•ה‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ת‬
‫•ח‬
‫נ‬
‫ה‬
‫•א‬
‫ה‬
‫מולטימדיה‬
‫ניתן לשמור קובצי מולטימדיה‬
‫בכרטיס הזיכרון כך שתהיה לכם‬
‫גישה נוחה לכל קובצי התמונות‬
‫והווידאו שלכם‪.‬‬
‫שגיאה בעת פתיחת קבצים‪.‬‬
‫גלריה‬
‫דאו‬
‫למד להציג תמונות ולהפעיל סרטוני‬
‫וידאו שנשמרו בזיכרון של המכשיר‬
‫ובכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫‪ 1‬גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים‬
‫< גלריה‪ .‬פתחו רשימה של‬
‫שורות קטלוג שבה שמורים כל‬
‫קובצי המולטימדיה שלך‪.‬‬
‫• תבניות קבצים נתמכות )תבנית‬
‫סוג(‬
‫תמונה‪png ,jpg ,gif ,bmp :‬‬
‫•‬
‫וידאו‪,wmv ,avi ,mp4 ,3gp :‬‬
‫•‬
‫‪) mkv ,flv‬רכיב ‪,MPEG4 :Codec‬‬
‫‪,Sorenson H.263 ,H.263‬‬
‫‪(DivX/XviD ,VC-1 ,H.264‬‬
‫• הימנע מנעילת מסך המכשיר בעת‬
‫הפעלת וידאו לפי דרישה ב‪.DivX-‬‬
‫בכל פעם שאתה נועל את המסך‬
‫בעת הפעלת וידאו לפי דרישה‬
‫ב‪ ,DivX-‬ספירת ההשכרות הזמינות‬
‫תופחת באחד‪.‬‬
‫• חלק מתבניות הקבצים אינן‬
‫נתמכות‪ ,‬בהתאם לתוכנת‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫• אם גודל הקובץ חורג מכמות‬
‫הזיכרון הפנוי‪ ,‬עלולה להתרחש‬
‫‪53‬‬
‫מולטימדיה‬
‫‪QuickMemo‬‬
‫השתמש ב‪ QuickMemo-‬כדי ליצור מזכרים באופן מעשי ויעיל בזמן‬
‫שיחה‪ ,‬עם תמונה שנשמרה או במסך הטלפון הנוכחי‪.‬‬
‫‪ 1‬היכנס למסך ‪ 2 QuickMemo‬בחר באפשרות התפריט‪ 3‬גע ב‪ -‬בתפריט ‪Edit‬‬
‫הרצויה מבין ‪) Pen type‬עריכה( ובחר ב‪ -‬כדי‬
‫על‪-‬ידי לחיצה בו‪-‬זמנית על‬
‫המקשים ‪) Volume Up‬הגברת‬
‫)סוג עט(‪) Color ,‬צבע( לשמור את המזכר עם‬
‫ו‪) Eraser-‬מחק(‪ ,‬וצור‬
‫עוצמת הקול( ו‪Volume Down-‬‬
‫המסך הנוכחי‪.‬‬
‫מזכר‪.‬‬
‫)החלשת עוצמת הקול( במסך‬
‫שברצונך לצלם‪ .‬לחלופין‪ ,‬גע‬
‫והחלק את שורת המצב לכיוון‬
‫מטה וגע ב‪. -‬‬
‫הערה‪ :‬השתמש בקצה האצבע בזמן השימוש בפונקציה ‪.QuickMemo‬‬
‫אל תשתמש בציפורניך‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות ‪QuickMemo‬‬
‫בזמן השימוש בפונקציה ‪ ,QuickMemo‬תוכל להשתמש בקלות באפשרויות‬
‫‪.QuickMenu‬‬
‫ בחר אם ברצונך להשתמש או לא להשתמש במסך הרקע‪.‬‬‫ בחר את סוג העט והצבע‪.‬‬‫ מחק את המזכר שיצרת‪.‬‬‫ הגדר את הפריסה של המזכר‪.‬‬‫ שמור את המזכר עם המסך הנוכחי‪.‬‬‫ שלח או שתף את ‪ QuickMemo‬הנוכחי עם אחרים‪.‬‬‫הצגת ה‪ QuickMemo-‬שנשמר‬
‫גע ב‪) Gallery-‬גלריה( ולאחר מכן בחר באלבום ‪.QuickMemo‬‬
‫‪54‬‬
‫נג‬
‫הט‬
‫מוב‬
‫כל‬
‫המ‬
‫הב‬
‫‪ma‬‬
‫הו‬
‫הת‬
‫לכ‬
‫•ה‬
‫וי‬
‫ג‬
‫•ה‬
‫ע‬
‫•ס‬
‫=‬
‫•ק‬
‫ע‬
‫•ה‬
‫הש‬
‫לא‬
‫לט‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫נגן המוסיקה‬
‫‪E‬‬
‫כדי‬
‫ת‬
‫הטלפון שלך כולל נגן מוסיקה‬
‫מובנה שמאפשר להשמיע את‬
‫כל הרצועות האהובות עליך‪ .‬נגן‬
‫המוסיקה תומך בתבניות הקבצים‬
‫הבאות‪,3ga ,3gp ,mp4 ,m4a ,mp3 :‬‬
‫‪.wav ,flac ,aac ,ogg ,asf/wma‬‬
‫הוספת קובצי מוסיקה לטלפון‬
‫התחל בהעברת קבצים לטלפון או‬
‫לכרטיס זיכרון‪:‬‬
‫• העברת מוסיקה‪ ,‬תמונות וסרטוני‬
‫וידאו באמצעות מצב אחסון בנפח‬
‫גדול ב‪ <= USB-‬עמוד ‪32‬‬
‫• הורד מהאינטרנט האלחוטי =<‬
‫עמוד ‪56‬‬
‫• סנכרן את הטלפון עם המחשב‬
‫=< עמוד ‪31‬‬
‫• קבל באמצעות ‪<= Bluetooth‬‬
‫עמוד ‪26‬‬
‫• העתק לכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫השמעת מוסיקה‬
‫לאחר העברת קובצי מוסיקה‬
‫לטלפון או לכרטיס זיכרון‪.‬‬
‫< הכרטיסייה יישומים‬
‫‪ 1‬גע ב‪-‬‬
‫< נגן המוסיקה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריית מוסיקה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר קובץ מוסיקה‪ .‬היעזר‬
‫בסמלים הבאים לצורך שליטה‬
‫בהשמעה‪.‬‬
‫הקש כדי להשהות את ההשמעה‪.‬‬
‫הקש שוב כדי להמשיך‬
‫בהשמעה‪.‬‬
‫הקש כדי לדלג לרצועה הבאה‬
‫באלבום‪ ,‬ברשימת ההשמעה או‬
‫בהשמעה אקראית‪.‬‬
‫גע כדי לחזור לתחילת השיר‪ .‬גע‬
‫פעמיים כדי לחזור לשיר הקודם‪.‬‬
‫גע כדי לשנות את עוצמת‬
‫המוזיקה‪.‬‬
‫גע כדי להגדיר מצב חזרה‪.‬‬
‫הקישו כדי להשמיע את רשימת‬
‫ההשמעה הנוכחית במצב אקראי‪.‬‬
‫גע כדי להציג את רשימת‬
‫ההשמעה הנוכחית‪.‬‬
‫גע כדי להציג את מילות השיר‪.‬‬
‫אפשרות זו פועלת רק אם השיר‬
‫כולל את המילים‪.‬‬
‫כדי לשנות את עוצמת הקול במהלך‬
‫האזנה למוסיקה‪ ,‬הקש על מקשי‬
‫הגברת‪/‬הנמכת עוצמת הקול שבצדו‬
‫השמאלי של הטלפון‪.‬‬
‫יצירת רשימת השמעה‬
‫< הכרטיסייה יישומים‬
‫‪ 1‬גע ב‪-‬‬
‫< נגן המוסיקה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר באפשרות רשימות‬
‫השמעה‪.‬‬
‫< רשימת השמעה‬
‫‪ 3‬הקש‬
‫חדשה‪.‬‬
‫‪ 4‬הזן כותרת עבור רשימת‬
‫‪55‬‬
‫מולטימדיה‬
‫ההשמעה החדשה ובחר באישור‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר את הקבצים שברצונך לכלול‬
‫ובחר באפשרות הוסף‪.‬‬
‫עצה! במהלך ההשמעה‪ ,‬תוכל‬
‫להוסיף קבצים לרשימת השמעה‬
‫< הוסף‬
‫על‪-‬ידי הקשה על‬
‫לרשימת השמעה‪.‬‬
‫הוספת שירים לרשימת‬
‫ההשמעה המועדפת‬
‫באפשרותך להוסיף במהירות אל‬
‫השיר המועדף עליך כרשימת‬
‫השמעה מועדפת‪ .‬במהלך‬
‫< הוסף‬
‫ההשמעה‪ ,‬הקש על‬
‫למועדפים כדי להוסיף את השיר‬
‫הנוכחי לרשימה המהירה‪.‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות נגן‬
‫המוסיקה‬
‫< הכרטיסייה יישומים‬
‫‪ 1‬גע ב‪-‬‬
‫< נגן המוסיקה‪.‬‬
‫< הגדרות‪.‬‬
‫‪ 2‬הקש על‬
‫‪ 3‬התאם את ההגדרות לצורך‬
‫התאמה אישית של נגן המוסיקה‪:‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫• חלק מתבניות הקבצים אינן‬
‫נתמכות‪ ,‬בהתאם לתוכנת‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫• אם גודל הקובץ חורג מכמות‬
‫הזיכרון הפנוי‪ ,‬עלולה להתרחש‬
‫שגיאה בעת פתיחת קבצים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬זכויות היוצרים של קובצי‬
‫מוסיקה עשויות להיות מוגנות‬
‫על ידי אמנות בינלאומיות וחוקי‬
‫זכויות יוצרים לאומיים‪.‬‬
‫לפיכך ייתכן שתצטרך להשיג‬
‫אישור או רישיון כדי לשכפל או‬
‫להעתיק מוסיקה‪.‬‬
‫במדינות מסוימות‪ ,‬החוק המקומי‬
‫אוסר על העתקה פרטית‬
‫של חומרים המוגנים בזכויות‬
‫יוצרים‪ .‬לפני הורדה או העתקה‬
‫של הקובץ‪ ,‬בדוק את החוקים‬
‫הלאומיים של המדינה הרלוונטית‬
‫ביחס לשימוש בחומרים מסוג זה‪.‬‬
‫רדיו ‪FM‬‬
‫מכשיר ה‪ LG-E612f-‬כולל רדיו ‪FM‬‬
‫מובנה כדי שתוכל להאזין לתחנות‬
‫האהובות עליך כשאתה בתנועה‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ל‬
‫חי‬
‫נית‬
‫חיפ‬
‫ייש‬
‫כד‬
‫נית‬
‫של‬
‫כו‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ה‬
‫הערה‪ :‬כדי להאזין לרדיו יש‬
‫להשתמש באזניות‪ .‬הכניסו אותה‬
‫לשקע האוזנייה‪.‬‬
‫ש‬
‫י‬
‫ת‬
‫‪.‬‬
‫חיפוש תחנות‬
‫ניתן לכוונן תחנות רדיו על‪-‬ידי‬
‫חיפושן באופן ידני או אוטומטי‪ .‬הן‬
‫יישמרו במספרי ערוצים ספציפיים‬
‫כדי שלא תצטרכו לחפש אותן שוב‪.‬‬
‫ניתן לשמור עד ‪ 48‬ערוצים בטלפון‬
‫שלכם‪.‬‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫‪ 1‬במסך הראשי‪ ,‬גע ב‪< -‬‬
‫הכרטיסייה יישומים < רדיו ‪.FM‬‬
‫ולאחר מכן בחר‬
‫‪ 2‬גע ב‪-‬‬
‫באפשרות סריקה‪.‬‬
‫‪ 3‬במהלך הסריקה האוטומטית‪,‬‬
‫הקישו על האפשרות הפסק אם‬
‫ברצונכם להפסיק את הסריקה‪.‬‬
‫רק הערוצים שנסרקו לפני‬
‫הפסקת הסריקה יישמרו‪.‬‬
‫עצה! כדי לשפר את קליטת‬
‫הרדיו‪ ,‬פרסו את כבל האוזנייה‬
‫המשמש גם כאנטנת רדיו‪.‬‬
‫אם תחברו אוזניות שלא תוכננו‬
‫במיוחד לקליטת רדיו‪ ,‬ייתכן‬
‫שקליטת הרדיו תהיה משובשת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן לכוונן תחנה גם‬
‫באופן ידני באמצעות הגלגל‬
‫המוצג במסך‪.‬‬
‫ת‬
‫‪57‬‬
‫‪LG SmartWorld‬‬
‫‪ LG SmartWorld‬מציע מגוון של‬
‫סוגי תוכן מרתקים ‪ -‬משחקים‪,‬‬
‫יישומים‪ ,‬טפטים וצלצולים ‪ -‬ומעניק‬
‫למשתמשי הטלפונים של ‪LG‬‬
‫הזדמנות ליהנות מחוויות ‘טלפון נייד’‬
‫עשירות יותר‪.‬‬
‫כיצד לגשת אל ‪LG SmartWorld‬‬
‫מהטלפון‬
‫‪ 1‬גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים <‬
‫‪.LG SmartWorld‬‬
‫‪ 2‬הקש על 'כניסה למערכת' והזן‬
‫שם משתמש וסיסמה ל‪LG-‬‬
‫‪ .SmartWorld‬אם טרם נרשמת‪,‬‬
‫הקש על 'הירשם' והצטרף ל‪LG-‬‬
‫‪.SmartWorld‬‬
‫‪ 3‬הורד את התוכן הרצוי‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מה לעשות אם אין‬
‫סמל ?‬
‫‪ 1‬באמצעות דפדפן אינטרנט‬
‫של מכשיר נייד‪ ,‬גש ל‪LG-‬‬
‫‪www.lgworld.) SmartWorld‬‬
‫‪ (com‬ובחר את מדינתך‪.‬‬
‫‪ 2‬הורד את היישום ‪LG‬‬
‫‪.SmartWorld‬‬
‫‪ 3‬הפעל את הקובץ שהורדת‬
‫והתקן אותו‪.‬‬
‫‪ 4‬גש אל ‪LG SmartWorld‬‬
‫על‪-‬ידי הקשה על היישום‬
‫‪.LG SmartWorld‬‬
‫‪58‬‬
‫כ‬
‫אופן השימוש ב‪LG-‬‬
‫‪SmartWorld‬‬
‫• השתתף במבצעים החודשיים של‬
‫‪.LG SmartWorld‬‬
‫• נסה את לחצני ה‘תפריט’ הנוחים‬
‫כדי לאתר במהירות את הפריט‬
‫המבוקש‪.‬‬
‫קטגוריות – חפש תוכן לפי‬
‫קטגוריה )לדוגמה‪ ,‬חינוך‪ ,‬בידור‪,‬‬
‫משחקים וכן הלאה(‪.‬‬
‫חיפוש – חפש תוכן‪.‬‬
‫יישומים עבורך – פריטי תוכן‬
‫מומלצים על בסיס הבחירות‬
‫הקודמות שלך‪.‬‬
‫היישומים שלי– רשימת פריטי‬
‫תוכן שהורדת ו‪/‬או המיועדים‬
‫לעדכון‪.‬‬
‫הגדרות – הגדר פרופיל ותצוגה‪.‬‬
‫כניסה למערכת – הגדר את שם‬
‫המשתמש והסיסמה שלך‪.‬‬
‫• נסה פונקציות שימושיות נוספות‪.‬‬
‫)מסך 'פרטי תוכן'(‬
‫הערה‪ :‬ייתכן ש‪LG SmartWorld-‬‬
‫לא יהיה זמין בכל המדינות ואצל‬
‫כל המפעילים‪.‬‬
‫הג‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫שי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫הו‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כלי שירות‬
‫הגדרת התראה‬
‫ל‬
‫< הכרטיסייה יישומים‬
‫‪ 1‬גע ב‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫< התראה‪/‬שעון <‬
‫‪ 2‬אחרי שתגדיר את השעה‪,‬‬
‫‪ LG-E612f‬יעדכן אותך כמה זמן‬
‫נותר עד להשמעת ההתראה‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדר את האפשרויות חזור‪,‬‬
‫משך נמנום‪ ,‬רטט‪ ,‬צליל‬
‫התראה‪ ,‬נעילת פאזל וכן מזכר‪.‬‬
‫גע בשמור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫שימוש במחשבון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬‬
‫ם‬
‫ל‬
‫‪4‬‬
‫גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים‬
‫< מחשבון‬
‫הקישו על מקשי הספרות כדי‬
‫להזין מספרים‪.‬‬
‫לביצוע חישובים פשוטים‪ ,‬הקישו‬
‫על הפונקציה הרצויה )‪ x,-,+‬או÷(‪,‬‬
‫ואחריה על =‪.‬‬
‫עבור חישובים מסובכים יותר‪,‬‬
‫‪ ,‬בחר את האפשרות‬
‫גע ב‪-‬‬
‫לוח מתקדם ולאחר מכן בחר‬
‫בפריטים ‪ log ,tan ,cos ,sin‬וכן‬
‫הלאה‪.‬‬
‫הוספת אירוע ללוח השנה‬
‫‪ 1‬גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים‬
‫< לוח שנה‬
‫‪ 2‬הקש על החודש המוצג בפינה‬
‫השמאלית העליונה; כאן תוכל‬
‫למצוא את התצוגות השונות של‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫לוח השנה )יום‪ ,‬שבוע‪ ,‬חודש‪,‬‬
‫סדר יום(‪.‬‬
‫הקש על התאריך עבור האירוע‬
‫שברצונך להוסיף‪.‬‬
‫כדי להוסיף את‬
‫הקש על‬
‫האירוע‪.‬‬
‫גע באפשרות שם אירוע והזן את‬
‫שם האירוע‪.‬‬
‫גע באפשרות מיקום והזן את‬
‫המיקום‪ .‬סמנו את התאריך והזן‬
‫את שעות ההתחלה והסיום של‬
‫האירוע‪.‬‬
‫אם ברצונך להוסיף הערה‬
‫לאירוע‪ ,‬גע בתיאור והזן את‬
‫הפרטים‪.‬‬
‫אם ברצונך לחזור על ההתראה‪,‬‬
‫הגדר חזרה והגדר תזכורות‬
‫במקרה הצורך‪.‬‬
‫הקש על שמור כדי לשמור את‬
‫האירוע בלוח השנה‪.‬‬
‫‪Polaris Office‬‬
‫‪ Polaris Office‬הוא פתרון מקצועי‬
‫למשרד הנייד‪ ,‬שמאפשר למשתמש‬
‫להציג בנוחות סוגים שונים של‬
‫מסמכים משרדיים‪ ,‬כולל קובצי‬
‫‪ Excel ,Word‬ו‪,PowerPoint-‬‬
‫בכל מקום ובכל זמן‪ ,‬באמצעות‬
‫המכשירים הניידים שלהם‪.‬‬
‫גע ב‪ < -‬הכרטיסייה יישומים <‬
‫‪Polaris Office‬‬
‫‪59‬‬
‫כלי שירות‬
‫ניהול קבצים‬
‫‪ Polaris Office‬מספק למשתמשי‬
‫טלפונים ניידים תכונות נוחות לניהול‬
‫קבצים‪ ,‬לרבות העתקה‪ ,‬העברה‬
‫והדבקה‪ ,‬כמו גם מחיקה של קבצים‬
‫ותיקיות ישירות במכשיר‪.‬‬
‫הצגת קבצים‬
‫כעת יכולים משתמש ניידים להציג‬
‫מגוון רחב של סוגי קבצים‪ ,‬לרבות‬
‫מסמכי ‪ Microsoft Office‬ו‪Adobe-‬‬
‫‪ ,PDF‬ישירות במכשיר הנייד‪ .‬בעת‬
‫ההצגה של מסמכים בעזרת ‪Polaris‬‬
‫‪ ,Office‬האובייקטים והפריסה נותרים‬
‫כפי שהיו במסמכים המקוריים‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ה‬
‫אי‬
‫הא‬
‫וצב‬
‫חד‬
‫היי‬
‫בכ‬
‫נוש‬
‫ה‬
‫ב‬
‫וה‬
‫ה‬
‫ה‬
‫הש‬
‫הא‬
‫האינטרנט‬
‫אינטרנט‬
‫האינטרנט מעניק לך עולם מהיר‬
‫וצבעוני של משחקים‪ ,‬מוסיקה‪,‬‬
‫חדשות‪ ,‬ספורט‪ ,‬בידור והרבה יותר‪,‬‬
‫היישר לתוך הטלפון הנייד שלך‪.‬‬
‫בכל מקום שבו אתה נמצא ובכל‬
‫נושא שבו אתה מתעניין‪.‬‬
‫הערה‪ :‬יחולו חיובים נוספים‬
‫בעת התחברות לשירותים אלה‬
‫והורדת תוכן‪ .‬בדוק את תעריפי‬
‫העברת הנתונים אצל ספק‬
‫הרשת שלך‪.‬‬
‫השימוש בסרגל הכלים של‬
‫האינטרנט‬
‫הקש כדי לחזור דף אחד אחורה‪.‬‬
‫הקש כדי להתקדם דף אחד‬
‫קדימה‪ ,‬לדף שאליו התחברת‬
‫אחרי הדף הנוכחי‪ .‬זוהי הפעולה‬
‫ההפוכה מלחיצה על המקש‬
‫חזרה‪ ,‬שמחזירה אותך לדף‬
‫הקודם‪.‬‬
‫גע נגיעה ממושכת‪ ,‬הזז כלפי‬
‫מעלה או כלפי מטה כדי להגדיל‬
‫את הדפדפן או להקטינו‪.‬‬
‫הקש כדי להוסיף חלון חדש‪.‬‬
‫גע כדי לפתוח רשימת סימניות‬
‫שנשמרו‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות‬
‫כדי להציג‬
‫הקש על‬
‫אפשרויות‪.‬‬
‫רענון – עדכון דף האינטרנט‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫שמור בסימניות – הוסף את דף‬
‫האינטרנט הנוכחי כסימנייה‪.‬‬
‫עבור אל דף הבית – מאפשר לך‬
‫לעבור אל דף הבית‪.‬‬
‫שתף דף ‪ -‬בעזרת אפשרות זו ניתן‬
‫לשתף את דף האינטרנט עם אנשים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫חפש בדף ‪ -‬בעזרת אפשרות זו‬
‫ניתן לחפש אותיות או מילים בדף‬
‫האינטרנט הנוכחי‪.‬‬
‫בקש אתר שולחן עבודה – בעזרת‬
‫אפשרות זו ניתן להציג את דף‬
‫האינטרנט בשולחן העבודה‪.‬‬
‫שמור לקריאה במצב לא מקוון –‬
‫בעזרת אפשרות זו ניתן לשמור את‬
‫דף האינטרנט הנוכחי ולקרוא אותו‬
‫במצב לא מקוון במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫בהירות – בעזרת אפשרות זו ניתן‬
‫להתאים את הבהירות של המסך‪.‬‬
‫הגדרות – הצגת הגדרות אינטרנט‪.‬‬
‫יציאה – מאפשרת יציאה מהדפדפן‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫הגדרות‬
‫גישה לתפריט 'הגדרות'‬
‫<‬
‫‪ 1‬במסך הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫הכרטיסייה יישומים < הגדרות‪.‬‬
‫לחלופין‬
‫<‬
‫במסך הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫הגדרות מערכת‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריית הגדרות ובחר‬
‫אפשרות‪.‬‬
‫אלחוט ורשתות‬
‫מכאן ניתן לנהל את ‪Wi-Fi‬‬
‫ו‪ .Bluetooth-‬כמו כן‪ ,‬ניתן להגדיר‬
‫רשתות ניידות ולעבור למצב טיסה‪.‬‬
‫> ‪< Wi-Fi‬‬
‫‪ - Wi-Fi‬מפעילה את ‪ Wi-Fi‬כדי‬
‫להתחבר לרשתות ‪ Wi-Fi‬זמינות‪.‬‬
‫הגדרות ‪ - Wi-Fi‬בעזרת אפשרות‬
‫זו ניתן להגדיר ולנהל נקודות גישה‬
‫אלחוטיות‪ .‬הגדר התראות רשת‬
‫או הוסף רשת ‪ .Wi-Fi‬ניתן לגשת‬
‫למסך הגדרות ה‪ Wi-Fi-‬המתקדמות‬
‫מתוך מסך הגדרות ה‪ .Wi-Fi-‬לחץ‬
‫וגע באפשרות‬
‫על הלחצן‬
‫מתקדם‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫עצה! כיצד להשיג את כתובת‬
‫ה‪MAC-‬‬
‫להגדרת חיבור במספר רשתות‬
‫אלחוטיות בעלות מסנני ‪,MAC‬‬
‫ייתכן שיהיה עליך להזין את‬
‫כתובת ה‪ MAC-‬של ה‪LG-E612f-‬‬
‫שברשותך בנתב‪.‬‬
‫ניתן לאתר את כתובת ה‪MAC-‬‬
‫בנתיב ממשק המשתמש הבא‪:‬‬
‫גע בכרטיסייה יישומים <‬
‫<‬
‫הגדרות < ‪< Wi-Fi‬‬
‫מתקדם < כתובת ‪.MAC‬‬
‫> ‪< Bluetooth‬‬
‫הפעל או השבת את תכונת החיבור‬
‫האלחוטי של ‪ Bluetooth‬כדי‬
‫להשתמש ב‪ ;bluetooth-‬עיין בעמוד‬
‫‪.27‬‬
‫>שימוש בנתונים<‬
‫בעזרת אפשרות זו ניתן להציג‬
‫שימוש בנתונים ולהתאים אישית את‬
‫ההגדרות עבור מגבלת הנתונים‪.‬‬
‫• נתונים לנייד‪ :‬הגדר לצורך‬
‫שימוש בחיבורי נתונים בכל רשת‬
‫ניידת‪.‬‬
‫• הגדר מגבלת נתונים לנייד‪:‬‬
‫הגדר מגבלה עבור השימוש‬
‫בנתונים לנייד‪.‬‬
‫• מחזור שימוש בנתונים‪ :‬התאם‬
‫אישית את ההגדרות עבור מחזור‬
‫ה‬
‫>‬
‫בא‬
‫הג‬
‫שי‬
‫שס‬
‫•מ‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ר‬
‫א‬
‫ת‬
‫א‬
‫ל‬
‫ב‬
‫תא‬
‫•ש‬
‫א‬
‫ה‬
‫מ‬
‫•ה‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ל‬
‫הג‬
‫•ש‬
‫ה‬
‫ק‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ד‬
‫את‬
‫ת‬
‫ר‬
‫המגבלה‪.‬‬
‫> שיחה <‬
‫באפשרותך לקבוע את התצורה של‬
‫הגדרות שיחת הטלפון‪ ,‬כגון הפניית‬
‫שיחה ותכונות מיוחדות אחרות‬
‫שספק השירות שלך מציע‪.‬‬
‫• מספרי חיוג קבועים ‪ -‬בחר‬
‫באפשרות 'מספרי חיוג קבועים'‬
‫כדי להפעיל תכונה זו ולאסוף‬
‫רשימת מספרים שניתן לבצע‬
‫אליהם חיוג מהטלפון‪ .‬לצורך כך‬
‫תזדקק לקוד ‪ PIN2‬שניתן להשיג‬
‫אצל מפעיל השירות שלך‪ .‬תוכל‬
‫להתקשר רק למספרים הכלולים‬
‫ברשימת המספרים לחיוג קבוע‪.‬‬
‫תא קולי‬
‫• שירות תא קולי ‪ -‬מאפשר לבחור‬
‫את שירות התא הקולי של ספק‬
‫השירות‪ .‬תוכל להשיג מספר זה‬
‫מספק השירות‪.‬‬
‫• הגדרות תא קולי ‪ -‬אם אתה‬
‫משתמש בשירות התא הקולי של‬
‫הספק שלך‪ ,‬בעזרת אפשרות זו‬
‫תוכל להזין את מספר הטלפון‬
‫שבו יש להשתמש עבור האזנה‬
‫לתא הקולי וניהולו‪.‬‬
‫הגדרות סיום שיחה‬
‫• שמור מספרים לא מוכרים –‬
‫הוסף מספרים לא מוכרים לאנשי‬
‫קשר לאחר שיחה‪.‬‬
‫הגדרות שיחה נוספות‬
‫• דחיית שיחה ‪ -‬בעזרת אפשרות זו‬
‫ניתן להגדיר את פונקציית דחיית‬
‫השיחה‪ .‬בחר מבין האפשרויות‬
‫מבוטל‪ ,‬דחה שיחות שברשימה‬
‫או דחה את כל השיחות‪.‬‬
‫• הודעות מהירות ‪ -‬כאשר ברצונך‬
‫לדחות שיחה‪ ,‬באפשרותך לשלוח‬
‫הודעה מהירה באמצעות פונקציה‬
‫זו‪ .‬אפשרות זו שימושית כאשר‬
‫אתה נדרש לדחות שיחה במהלך‬
‫פגישה‪.‬‬
‫• העברת שיחה ‪ -‬בחר אם להפנות‬
‫את כל השיחות כשהקו תפוס‪,‬‬
‫כשאין תשובה או כשאין אות‪.‬‬
‫• חסימת שיחה ‪ -‬בחר מתי ברצונך‬
‫ששיחות ייחסמו‪ .‬הזן את סיסמת‬
‫חסימת השיחות‪ .‬בדוק עם מפעיל‬
‫הרשת בנוגע לשירות זה‪.‬‬
‫• משך שיחה ‪ -‬להצגת משך‬
‫השיחות‪ ,‬כולל כל השיחות‪ ,‬שיחות‬
‫יוצאות‪ ,‬שיחות נכנסות ושיחה‬
‫אחרונה‪.‬‬
‫• עלויות שיחה ‪ -‬הצגת החיובים‬
‫החלים על השיחות שלך )שירות‬
‫זה תלוי ברשת; מפעילים מסוימים‬
‫אינם תומכים בפונקציה זו‪(.‬‬
‫• הגדרות נוספות ‪ -‬דרך אפשרות‬
‫זו ניתן לשנות את ההגדרות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫• שיחה מזוהה ‪ -‬בחר אם להציג‬
‫‪63‬‬
‫הגדרות‬
‫• עזרה‪ :‬הצג מידע על שימוש‬
‫בתכונות המודם הסלולרי‪.‬‬
‫• הגדרות ‪ - VPN‬הצגת רשימה של‬
‫הרשתות הווירטואליות הפרטיות‬
‫)‪ (VPN‬שאת תצורתן קבעת בעבר‪.‬‬
‫בעזרת אפשרות זו תוכל להוסיף‬
‫סוגים שונים של רשתות ‪.VPN‬‬
‫את המספר שלך בשיחה‬
‫יוצאת‪.‬‬
‫• שיחה ממתינה ‪ -‬אם מופעלת‬
‫האפשרות לשיחה ממתינה‪,‬‬
‫הטלפון יודיע על שיחה נכנסת‬
‫כאשר אתה משוחח בטלפון‬
‫)בהתאם לספק האינטרנט(‪.‬‬
‫> עוד ‪< ...‬‬
‫הערה‪ :‬עליך להגדיר קוד ‪PIN‬‬
‫לנעילת המסך כדי שתוכל‬
‫• מצב טיסה ‪ -‬לאחר המעבר למצב‬
‫להשתמש במאגר האישורים‪.‬‬
‫טיסה‪ ,‬כל החיבורים האלחוטיים‬
‫מושבתים‪.‬‬
‫• רשתות ניידות ‪ -‬הגדר אפשרויות‬
‫• ‪ - Wi-Fi Direct‬בצע אקטיבציה‬
‫לנדידת נתונים‪ ,‬מצב רשת‬
‫של התכונה ‪ Wi-Fi Direct‬כדי‬
‫ומפעילים‪ ,‬שמות נקודות גישה‬
‫לחבר שני מכשירים דרך ‪WLAN‬‬
‫)‪ (APN‬וכדומה‪.‬‬
‫ללא צורך בנקודת גישה‪ .‬עיין‬
‫• תומך בנתונים‪ :‬הגדר כדי‬
‫במידע על ‪ Wi-Fi‬לפרטים נוספים‬
‫לאפשר גישה לנתונים דרך‬
‫=< עמוד ‪29‬‬
‫רשת ניידת‪.‬‬
‫• נקודה חמה ניידת של ‪Wi-Fi‬‬
‫• נדידת נתונים‪ :‬הגדר את‬
‫ בצע אקטיבציה של תכונת‬‫המכשיר כך שיתחבר לרשת‬
‫הנקודה החמה הניידת של ‪WLAN‬‬
‫אחרת כאשר אתה מבצע‬
‫כדי לשתף את חיבור הרשת‬
‫נדידה או כאשר הרשת הביתית‬
‫הניידת של המכשיר עם מחשבים‬
‫שלך אינה זמינה‪.‬‬
‫או מכשירים אחרים דרך התכונה‬
‫‪.WLAN‬‬
‫• מצב רשת‪ :‬בחר סוג רשת‪.‬‬
‫• קביעת תצורה של נקודה‬
‫• שמות נקודות גישה‪ :‬הגדר‬
‫חמה של ‪ :Wi-Fi‬קבע את‬
‫שמות נקודות גישה )‪.(APN‬‬
‫תצורת הגדרות הרשת עבור‬
‫• השתמש ברשתות ‪ 2G‬בלבד‪:‬‬
‫הנקודה החמה של ‪.WLAN‬‬
‫בחר סוג רשת‪.‬‬
‫• זמן קצוב‪ :‬הגדר את המועד‬
‫• מפעילי רשתות סלולריות‪:‬‬
‫עבור הזמן הקצוב של הנקודה‬
‫חפש רשתות זמינות ובחר רשת‬
‫החמה הניידת‪.‬‬
‫עבור נדידה‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫המ‬
‫>‬
‫•פ‬
‫ה‬
‫ב‬
‫•ע‬
‫א‬
‫ס‬
‫א‬
‫’מ‬
‫רינ‬
‫•ר‬
‫ז‬
‫ה‬
‫•צ‬
‫ז‬
‫ה‬
‫•ר‬
‫ל‬
‫•ז‬
‫ה‬
‫מע‬
‫•צ‬
‫א‬
‫ה‬
‫ש‬
‫מ‬
‫•צ‬
‫נ‬
‫צ‬
‫של‬
‫ר‪.‬‬
‫ת‬
‫ית‬
‫ד‪:‬‬
‫שת‬
‫ופריטים אחרים במסך שמגיבים‬
‫המכשיר‬
‫למגע שלך‪.‬‬
‫> צליל <‬
‫• צליל נעילת מסך – בעזרת‬
‫• פרופיל צליל ‪ -‬ניתן לבחור מבין‬
‫אפשרות זו ניתן להגדיר את‬
‫האפשרויות הבאות‪ :‬צלילים‪ ,‬רטט‬
‫הטלפון להשמעת צליל בעת‬
‫בלבד או שקט‪.‬‬
‫נעילה וביטול נעילה של המסך‪.‬‬
‫• עוצמות קול – ניתן לנהל‬
‫> תצוגה <‬
‫את עוצמת הקול של מוסיקה‪,‬‬
‫• בהירות ‪ -‬כוונן את בהירות המסך‪.‬‬
‫סרטונים‪ ,‬משחקים‪ ,‬סוגי מדיה‬
‫אחרים‪ ,‬רינגטונים והתראות‪ .‬ראה‬
‫• סיבוב מסך באופן אוטומטי ‪-‬‬
‫’מערכת ומשוב מגע‘‪.‬‬
‫הגדר כדי לשנות את הכיוון באופן‬
‫אוטומטי בעת סיבוב הטלפון‪.‬‬
‫רינגטון והתראות‬
‫• רינגטון טלפון ‪ -‬בעזרת אפשרות • זמן קצוב למסך ‪ -‬הגדרת משך‬
‫הזמן הקצוב עד לכיבוי המסך‪.‬‬
‫זו ניתן להגדיר את צלצול ברירת‬
‫המחדל לשיחות נכנסות‪.‬‬
‫• גודל גופן ‪ -‬שנה את גודל‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫• צליל התראה – בעזרת אפשרות‬
‫זו ניתן להגדיר את צליל ברירת‬
‫• תאורת מקשים קדמית – הגדר‬
‫המחדל להתראות‪.‬‬
‫את משך זמן ההארה של נורית‬
‫המקשים הקדמית‪.‬‬
‫• רינגטון עם רטט – משוב רטט‬
‫לשיחות והתראות‪.‬‬
‫> המסך הראשי <‬
‫• זמן שקט – הגדר זמנים לכיבוי כל מסך ראשי ‪ -‬בחר תמונת רקע‬
‫הצלילים למעט התראה ומדיה‪.‬‬
‫למסך הראשי‪ .‬באפשרותך להגדיר‬
‫מערכת ומשוב מגע‬
‫את ההנפשה‪ ,‬אפקט המסך או‬
‫הטפט‪.‬‬
‫• צליל מקשי חיוג – בעזרת‬
‫אפשרות זו ניתן להגדיר את‬
‫> נעילת מסך <‬
‫הטלפון להשמעת צלילים בעת‬
‫הגדר את אופן ביטול הנעילה של‬
‫שימוש בלוח המקשים לצורך חיוג‬
‫המסך‪.‬‬
‫מספרים‪.‬‬
‫• בחר נעילת מסך – הגדר צורת‬
‫זו‬
‫אפשרות‬
‫בעזרת‬
‫–‬
‫מגע‬
‫• צלילי‬
‫ביטול נעילה לאבטחת הטלפון‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את הטלפון להשמעת‬
‫פעולה זו פותחת סדרה של‬
‫צליל בעת נגיעה בלחצנים‪ ,‬סמלים‬
‫מסכים המנחים את המשתמש‬
‫‪65‬‬
‫הגדרות‬
‫כיצד לשרטט תבנית ביטול נעילה‬
‫של המסך‪.‬‬
‫• ללא‪ :‬בטל את נעילת המסך‪.‬‬
‫• החלק‪ :‬הגדר כדי להשתמש‬
‫בנעילת המסך ללא קוד ‪,PIN‬‬
‫סיסמה‪ ,‬תבנית או זיהוי פנים‪.‬‬
‫• תבנית‪ :‬הגדר צורת ביטול‬
‫נעילה כדי לבטל את הנעילה‬
‫של המסך‪.‬‬
‫• קוד ‪ :PIN‬הגדר קוד ‪PIN‬‬
‫)נומרי( כדי לבטל את הנעילה‬
‫של המסך‪.‬‬
‫• סיסמה‪ :‬הגדר כדי להציג‬
‫הודעה משלך עבור המסך‬
‫הנעול‪.‬‬
‫> אחסון <‬
‫הצג מידע על הזיכרון עבור המכשיר‬
‫וכרטיס הזיכרון‪ .‬באפשרותך גם‬
‫לאתחל את התקן אחסון ‪USB‬‬
‫וכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אתחול כרטיס זיכרון יביא‬
‫למחיקה של כל הנתונים‬
‫מכרטיס הזיכרון לצמיתות‪.‬‬
‫• שטח אחסון פנימי – הצג את‬
‫השימוש בשטח האחסון הפנימי‪.‬‬
‫• כרטיס ‪ – SD‬בדוק את השטח‬
‫הפנוי הכולל בכרטיס ה‪ .SD-‬גע‬
‫‪66‬‬
‫באפשרות 'בטל את הטעינה של‬
‫כרטיס ה‪ 'SD-‬להסרה בטוחה של‬
‫הכרטיס‪ .‬מחק כרטיס ‪ SD‬אם‬
‫ברצונך למחוק את כל הנתונים‬
‫מכרטיס ה‪.SD-‬‬
‫> חיסכון בחשמל <‬
‫כאן תוכל לנהל את הסוללה‬
‫ולבדוק את הפריטים הרצויים‬
‫לחיסכון בחשמל‪ .‬תוכל גם לבדוק‬
‫את השימוש בסוללה‪.‬‬
‫• הפעל חיסכון בחשמל‪ :‬בצע‬
‫אקטיבציה של מצב חיסכון כדי‬
‫להגביל חלק מהשימוש במשאבי‬
‫מערכת‪.‬‬
‫• עצות לחיסכון בחשמל‪ :‬למד‬
‫כיצד להפחית את צריכת הסוללה‬
‫בעזרת שימוש בפריטי החיסכון‬
‫בחשמל‪.‬‬
‫פריטי חיסכון בחשמל‬
‫הגדר כדי לבצע אקטיבציה של‬
‫מצב חיסכון בחשמל לפי ההגדרות‬
‫המותאמות אישית‪.‬‬
‫מידע על הסוללה‬
‫הצג את כמות צריכת החשמל של‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫> יישומים <‬
‫באפשרותך להציג ולשנות את‬
‫היישומים‪.‬‬
‫אי‬
‫>‬
‫מת‬
‫בר‬
‫בא‬
‫הס‬
‫בכ‬
‫לב‬
‫>‬
‫שנ‬
‫פונ‬
‫•ש‬
‫–‬
‫ש‬
‫מ‬
‫‪Fi‬‬
‫ת‬
‫א‬
‫ל‬
‫ש‬
‫•ל‬
‫‪S‬‬
‫ה‬
‫•מ‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ב‬
‫‪e‬‬
‫ל‬
‫י‬
‫לה‬
‫ת‬
‫> אבטחה <‬
‫אישי‬
‫שנה את ההגדרות לצורך אבטחת‬
‫> חשבונות וסנכרון <‬
‫המכשיר וכרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪.USIM-‬‬
‫מתירה ליישומים לסנכרן נתונים‬
‫נעילת כרטיס ‪SIM‬‬
‫ברקע‪ ,‬בין אם אתה עובד איתם‬
‫• הגדרת נעילת כרטיס ‪SIM‬‬
‫באופן פעיל ובין אם לא‪ .‬ביטול‬
‫ הגדר את נעילת כרטיס ‪ SIM‬או‬‫הסימון של הגדרה זו יכול לחסוך‬
‫שנה את קוד ‪ PIN‬של כרטיס ‪.SIM‬‬
‫בכוח הסוללה ולהפחית )אבל לא‬
‫לבטל( את השימוש בנתונים‪.‬‬
‫• נעילת כרטיס ‪ :SIM‬בצע‬
‫אקטיבציה או בטל את תכונת‬
‫> שירותי מיקום <‬
‫הנעילה של קוד ‪ PIN‬כדי‬
‫שנה את ההגדרות עבור‬
‫שיידרש קוד ‪ PIN‬לפני שימוש‬
‫פונקציונליות של ‪.GPS‬‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫• שירות המיקום של ‪Google‬‬
‫• שינוי קוד ‪ PIN‬של כרטיס‬
‫– אם בחרת את שירות המיקום‬
‫‪ :SIM‬שנה את קוד ‪PIN‬‬
‫של ‪ ,Google‬הטלפון יקבע את‬
‫ששימש לגישה אל נתוני ‪SIM‬‬
‫מיקומך המשוער באמצעות רשתות‬
‫או ‪.USIM‬‬
‫‪ Wi-Fi‬ורשתות סלולריות‪ .‬כאשר‬
‫סיסמאות‬
‫תבחר באפשרות זו‪ ,‬תישאל אם‬
‫אתה מסכים לאפשר ל‪Google-‬‬
‫• הפוך סיסמאות לגלויות – הצג‬
‫להשתמש במיקומך בעת אספקת‬
‫את הסיסמה בעת הקלדתה‪.‬‬
‫שירותים אלה‪.‬‬
‫ניהול מכשיר‬
‫• לווייני ‪ – GPS‬אם תבחר בלווייני‬
‫• מנהלי מכשיר ‪ -‬הצג את מנהלי‬
‫‪ ,GPS‬הטלפון יקבע את מיקומך‬
‫המכשיר שהוגדרו במכשיר‬
‫המדויק ברמת הרחוב‪.‬‬
‫שברשותך‪ .‬תוכל לבצע אקטיבציה‬
‫• מיקום וחיפוש ב‪- Google-‬‬
‫למנהלי מכשיר על מנת להחיל‬
‫הגדר את המכשיר לשימוש‬
‫סוגי מדיניות חדשים על המכשיר‪.‬‬
‫במיקום הנוכחי שלך עבור חיפוש‬
‫• יישומים לא מוכרים ‪ -‬הצג את‬
‫ב‪ Google-‬ושירותים אחרים של‬
‫מנהלי המכשיר שהוגדרו במכשיר‬
‫‪.Google‬‬
‫שברשותך‪ .‬תוכל לבצע אקטיבציה‬
‫למנהלי מכשיר על מנת להחיל‬
‫סוגי מדיניות חדשים על המכשיר‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫הגדרות‬
‫אחסון הרשאות‬
‫• הרשאות מהימנות ‪ -‬בחר‬
‫באישורים והרשאות כדי להבטיח‬
‫שימוש בטוח ביישומים שונים‬
‫• התקנה מאחסון ‪ -‬התקן אישורים‬
‫מוצפנים המאוחסנים בהתקן‬
‫האחסון ‪.USB‬‬
‫• נקה הרשאות ‪ -‬מחק את תוכן‬
‫ההרשאות מהמכשיר ואפס את‬
‫הסיסמה‪.‬‬
‫> שפה וקלט <‬
‫השתמש בהגדרות שפה וקלט כדי‬
‫לבחור את השפה לטקסט שיוצג‬
‫בטלפון ולקביעת תצורת המקלדת‬
‫במסך‪ ,‬לרבות מילים שהוספת‬
‫למילון‪.‬‬
‫> גיבוי ושחזור <‬
‫שנו את ההגדרות לניהול ההגדרות‬
‫והנתונים שלך‪.‬‬
‫גיבוי ושחזור‬
‫שנו את ההגדרות לניהול ההגדרות‬
‫והנתונים שלך‪.‬‬
‫• גבה את הנתונים שלי – הגדר‬
‫כדי לגבות את ההגדרות ואת נתוני‬
‫היישומים שלך לשרת ‪.Google‬‬
‫• חשבון גיבוי ‪ -‬הוסף והצג את‬
‫חשבון ‪ Google‬לצורך גיבוי הנתונים‬
‫שלך‪.‬‬
‫• שחזור אוטומטי – הגדר כדי‬
‫לשחזר את ההגדרות ואת נתוני‬
‫‪68‬‬
‫היישומים בעת התקנה מחדש של‬
‫היישומים במכשיר שלך‪.‬‬
‫נתונים אישיים‬
‫• איפוס לנתוני היצרן ‪ -‬אפס את‬
‫ההגדרות לערכי ברירת המחדל‬
‫שהגדיר היצרן ומחק את כל‬
‫הנתונים‪ .‬אם תאפס את הטלפון‬
‫בצורה כזאת‪ ,‬תתבקש להזין‬
‫מחדש את אותו מידע‪ ,‬בדומה‬
‫לפעם הראשונה שהפעלת את‬
‫‪.Android‬‬
‫הערה‪ :‬אם תבחר באפשרות‬
‫של איפוס לנתוני היצרן‪ ,‬יימחקו‬
‫כל הנתונים האישיים שלך‬
‫מזיכרון המערכת של הטלפון‪,‬‬
‫לרבות פרטי חשבון ‪ Google‬וכל‬
‫חשבון אחר‪ ,‬נתונים והגדרות‬
‫של המערכת ושל היישומים וכן‬
‫כל יישום ורישיון ‪ DRM‬שהורדת‪.‬‬
‫איפוס הטלפון אינו מוחק עדכוני‬
‫תוכנת מערכת שהורדת או‬
‫קבצים על כרטיס ‪ SD‬או בזיכרון‬
‫הפנימי‪ ,‬כגון מוסיקה ותצלומים‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬אם ברצונך למחוק את‬
‫כל הנתונים בזיכרון הפנימי בזמן‬
‫איפוס הטלפון‪ ,‬בחר בתיבת‬
‫הסימון ’מחק זיכרון פנימי‘‪.‬‬
‫מע‬
‫>‬
‫הש‬
‫לה‬
‫כמ‬
‫בה‬
‫הש‬
‫לק‬
‫הנ‬
‫•ת‬
‫ב‬
‫א‬
‫•א‬
‫א‬
‫ע‬
‫•ה‬
‫ה‬
‫•ה‬
‫ה‬
‫•ב‬
‫ה‬
‫•ה‬
‫ה‬
‫‪4‬‬
‫•ב‬
‫ת‬
‫>‬
‫הש‬
‫לק‬
‫ה‪-‬‬
‫ל‬
‫ת‬
‫מערכת‬
‫> תאריך ושעה <‬
‫השתמש בהגדרות תאריך ושעה כדי‬
‫להגדיר את אופן הצגת התאריכים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬באפשרותך להשתמש‬
‫בהגדרות אלה כדי להגדיר את‬
‫השעה ואת אזור הזמן שלך‪ ,‬במקום‬
‫לקבל את השעה הנוכחית מהרשת‬
‫הניידת‪.‬‬
‫• תאריך ושעה אוטומטיים‪ :‬עדכן‬
‫באופן אוטומטי את השעה כאשר‬
‫אתה מגדיר אזור זמן‪.‬‬
‫• אזור זמן אוטומטי‪ :‬עדכן באופן‬
‫אוטומטי את השעה כאשר אתה‬
‫עובר בין אזורי זמן‪.‬‬
‫• הגדר תאריך‪ :‬הגדר את התאריך‬
‫הנוכחי באופן ידני‪.‬‬
‫• הגדר שעה‪ :‬הגדר את השעה‬
‫הנוכחית באופן ידני‪.‬‬
‫• בחר אזור זמן‪ :‬הגדר את אזור‬
‫הזמן הראשי‪.‬‬
‫• השתמש בתבנית של ‪ 24‬שעות‪:‬‬
‫הגדר שהשעה תוצג בתבנית של‬
‫‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫• בחר תבנית תאריך‪ :‬בחר תבנית‬
‫תאריך‪.‬‬
‫> נגישות <‬
‫השתמש בהגדרות הנגישות כדי‬
‫לקבוע את התצורה של כל יישומי‬
‫ה‪ plug-in-‬לנגישות שהתקנת‬
‫בטלפון‪.‬‬
‫הערה‪ :‬דורש יישומי ‪Plug-in‬‬
‫נוספים‪.‬‬
‫מערכת‬
‫• טקסט גדול‪ :‬הגדר את גודל‬
‫הטקסט לגדול‪.‬‬
‫• מקש הפעלה‪/‬נעילה מסיים‬
‫שיחה‪ :‬הגדר את המכשיר לסיים‬
‫שיחה בעת לחיצה על מקש‬
‫הפעלה‪/‬נעילה‪.‬‬
‫• סיבוב אוטומטי של המסך‪:‬‬
‫הגדר אם לסובב את התוכן באופן‬
‫אוטומטי בעת סיבוב המכשיר‪.‬‬
‫• השהיית נגיעה רצופה‪ :‬הגדר‬
‫את זמן הזיהוי עבור הקשה ונגיעה‬
‫רצופה במסך‪.‬‬
‫• התקן קובצי ‪ Script‬של‬
‫האינטרנט‪ :‬הגדר יישומים‬
‫כך שיתקינו קובצי ‪ Script‬של‬
‫האינטרנט כדי שתוכן האינטרנט‬
‫שלהם יהיה נגיש יותר‪.‬‬
‫> קישוריות <‬
‫חיבור ‪USB‬‬
‫• סוג חיבור ‪ - USB‬ניתן להגדיר‬
‫את המצב הרצוי )טעינה בלבד‪,‬‬
‫סנכרון מדיה )‪ ,(MTP‬חיבור‬
‫כמודם ‪ USB‬או תוכנת ‪.(LG‬‬
‫• בקש בעת חיבור – בקש לאשר‬
‫מצב חיבור ‪ USB‬בעת התחברות‬
‫‪69‬‬
‫הגדרות‬
‫למחשב‪.‬‬
‫• עזרה ‪ -‬הצג מידע אודות שימוש‬
‫בסוג חיבור ה‪.USB-‬‬
‫תוכנת ‪LG‬‬
‫• חיבור ‪ – PC Suite Wi-Fi‬בחר‬
‫בתיבת סימון זו כדי להשתמש‬
‫ב‪ LG PC Suite-‬עם חיבור ‪.Wi-Fi‬‬
‫לתשומת לבך‪ ,‬יש לחבר רשת‬
‫‪ Wi-Fi‬עבור ‪ LG PC Suite‬דרך חיבור‬
‫‪ Wi-Fi‬בכרטיסייה 'אלחוט ורשתות'‪.‬‬
‫>אפשרויות למפתחים<‬
‫שנה את ההגדרות עבור פיתוח‬
‫יישומים‪.‬‬
‫• ניפוי באגים ב‪ :USB-‬בחר כדי‬
‫לחבר את המכשיר למחשב‬
‫באמצעות כבל ‪ .USB‬זה מיועד‬
‫לפיתוח יישומים‪.‬‬
‫• שם משתמש למכשיר פיתוח‪:‬‬
‫הצג את שם המשתמש למכשיר‬
‫פיתוח‪.‬‬
‫• הישאר ער‪ :‬המסך לעולם לא‬
‫יעבור למצב שינה בזמן טעינה‪.‬‬
‫• אפשר מיקומי דמה‪ :‬אפשר‬
‫שליחת מידע על שירות ומיקומי‬
‫דמה לשירות 'מנהל מיקומים'‬
‫לצורך בדיקה‪ .‬זה מיועד לפיתוח‬
‫יישומים‪.‬‬
‫• סיסמת גיבוי לשולחן עבודה‪:‬‬
‫הגדר סיסמה לאבטחת נתוני‬
‫הגיבוי שלך‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫ממשק משתמש‬
‫• מצב מוגבל הופעל‪ :‬הגדר שמסך‬
‫המכשיר יהבהב כאשר יישומים‬
‫מבצעים פעולות ארוכות‪.‬‬
‫• מיקום המצביע‪ :‬הגדר‬
‫שהקואורדינטות ועקבות המצביע‬
‫יוצגו כאשר אתה נוגע במסך‪.‬‬
‫• הצג נגיעות‪ :‬הגדר שהמצביע יוצג‬
‫כאשר אתה נוגע במסך‪.‬‬
‫• הצג עדכוני מסך‪ :‬הגדר‬
‫שאזורים במסך יהבהבו כאשר הם‬
‫מתעדכנים‪.‬‬
‫• הצג שימוש ב‪ :CPU-‬הגדר‬
‫שיפורטו כל התהליכים הפעילים‪.‬‬
‫• כפה עיבוד תמונה ל‪:GPU-‬‬
‫הגדר שייעשה שימוש בהאצת‬
‫חומרה בדו‪-‬ממד כדי לשפר את‬
‫הביצועים הגרפיים‪.‬‬
‫• קנה מידה להנפשת חלונות‪:‬‬
‫בחר מהירות לפתיחה וסגירה של‬
‫חלונות מוקפצים‪.‬‬
‫• קנה מידה להנפשת מעבר‪ :‬בחר‬
‫מהירות למעבר בין מסכים‪.‬‬
‫יישומים‬
‫• אל תשמור פעילויות‪ :‬הגדר‬
‫שיישום פועל יסתיים בעת הפעלת‬
‫יישום חדש‪.‬‬
‫• מגבלת תהליכים ברקע‪ :‬הגדר‬
‫שיוגבל מספר התהליכים שיכולים‬
‫לפעול ברקע‪.‬‬
‫•ה‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ה‬
‫>‬
‫הצ‬
‫הט‬
‫סך‬
‫ע‬
‫וצג‬
‫• הצג את כל פריטי ה‪:ANR -‬‬
‫הגדר שהמכשיר ישמיע התראה‬
‫בנוגע ליישומים שאינם מגיבים‬
‫הפועלים ברקע‪.‬‬
‫> אודות הטלפון <‬
‫הצג מידע משפטי ובדוק את מצב‬
‫הטלפון ואת גרסת התוכנה שלו‪.‬‬
‫הם‬
‫ם‪.‬‬
‫ל‬
‫חר‬
‫לת‬
‫ר‬
‫ים‬
‫‪71‬‬
‫עדכון תוכנת הטלפון‬
‫עדכון תוכנת הטלפון הנייד של‬
‫‪ LG‬מהאינטרנט‬
‫למידע נוסף על אופן השימוש‬
‫בפונקציה זו‪ ,‬בקרו באתר‬
‫‪ http://update.lgmobile.com‬או בדף‬
‫‪http://www.lg.com/common/index.jsp‬‬
‫ובחרו מדינה ושפה‪.‬‬
‫תכונה זו מאפשרת לעדכן בצורה‬
‫נוחה את הקושחה של הטלפון‬
‫לגרסה האחרונה מהאינטרנט מבלי‬
‫שתצטרך לבקר במרכז שירות‪.‬‬
‫תכונה זו תהייה זמינה רק אם ‪LG‬‬
‫תייצר גרסת קושחה חדשה שתהיה‬
‫זמינה למכשיר שלך‪.‬‬
‫מאחר שעדכון הקושחה מחייב את‬
‫תשומת לבו המלאה של המשתמש‬
‫במשך כל תהליך העדכון‪ ,‬הקפד‬
‫לקרוא את כל ההוראות וההערות‬
‫שיופיעו בכל שלב ושלב לפני‬
‫שתתקדם הלאה‪ .‬חשוב לזכור‬
‫שהסרת כבל הנתונים מסוג ‪ USB‬או‬
‫הסוללה במהלך השדרוג עלולה‬
‫לגרום לנזק חמור לטלפון הנייד‪.‬‬
‫הערה‪ LG :‬שומרת על זכותה‪,‬‬
‫על פי שיקול דעתה הבלעדי‪,‬‬
‫להעמיד את עדכוני הקושחה‬
‫לרשות דגמים נבחרים בלבד‬
‫ואינה ערבה לזמינות הגרסה‬
‫החדשה של הקושחה לכל דגמי‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫עדכון תוכנת הטלפון הנייד של‬
‫‪ LG‬באופן אלחוטי )‪(OTA‬‬
‫תכונה זו מאפשרת לך לעדכן את‬
‫תוכנת הטלפון לגרסה חדשה‬
‫בנוחות דרך ‪ ,OTA‬מבלי להתחבר‬
‫באמצעות כבל נתונים ‪ .USB‬תכונה‬
‫זו תהיה זמינה רק אם ‪ LG‬תייצר‬
‫גרסת קושחה חדשה שתהיה זמינה‬
‫למכשיר שלך‪.‬‬
‫ברר תחילה את פרטי גרסת התוכנה‬
‫הנוכחית בטלפון הנייד‪ :‬הגדרות‬
‫מערכת <אודות הטלפון < עדכון‬
‫התוכנה < חפש עדכון כעת‪.‬‬
‫ניתן גם לעכב את העדכון למשך‬
‫שעה אחת‪ 4 ,‬שעות‪ 8 ,‬שעות או יום‬
‫אחד‪ .‬במקרה זה‪ ,‬היישום יודיע שיש‬
‫להתעדכן כשיגיע הזמן‪ .‬ניתן גם‬
‫לבצע עדכון באופן ידני‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו תלויה בספק‬
‫השירות של הרשת‪ ,‬באזור‬
‫ובמדינה‪.‬‬
‫סי‬
‫• ‪s,‬‬
‫‪c.‬‬
‫וה‬
‫מ‬
‫וש‬
‫•‬
‫•‬
‫®‬
‫ש‬
‫ה‬
‫®‬
‫וה‬
‫ר‬
‫•כ‬
‫ה‬
‫ב‬
‫‪ile‬‬
‫או‬
‫הוא‬
‫‪LC‬‬
‫‪on‬‬
‫איש‬
‫לה‬
‫מיד‬
‫קב‬
‫בכ‬
‫או‬
‫בת‬
‫סר‬
‫בה‬
‫®‪d‬‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ה‬
‫נה‬
‫כון‬
‫ם‬
‫ש‬
‫סימנים מסחריים‬
‫• ‪Copyright ©2012 LG Electronics,‬‬
‫‪ .Inc.‬כל הזכויות שמורות‪LG .‬‬
‫והסמל של ‪ LG‬הם סימנים‬
‫מסחריים רשומים של ‪LG Group‬‬
‫ושל החברות הקשורות אליה‪.‬‬
‫• ®‪ Bluetooth‬הוא סימן מסחרי רשום‬
‫של ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬ברחבי‬
‫העולם‪.‬‬
‫• ®‪ ,Wi-Fi‬הלוגו ‪Wi-Fi CERTIFIED‬‬
‫והלוגו ‪ Wi-Fi‬הם סימנים מסחריים‬
‫רשומים של ‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫• כל יתר הסימנים המסחריים וזכויות‬
‫היוצרים הם רכושם של בעליהם‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫של ההתקן‪ .‬לקבלת קוד הרישום‪,‬‬
‫אתר את המקטע ‪DivX VOD‬‬
‫בתפריט ההגדרות של ההתקן‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על אופן‬
‫הרישום‪.vod.divx.com :‬‬
‫מורשה ) ®‪ (DivX Certified‬לנגן‬
‫וידאו בפורמט ®‪ DivX‬ברזולוציה‬
‫של עד ‪.320 x 240‬‬
‫®‪ DivX Certified® ,DivX‬וסמלי‬
‫הלוגו הקשורים הם סימני מסחר‬
‫של ‪ Rovi Corporation‬והשימוש‬
‫בהם מתבצע ברישיון‪.‬‬
‫‪DivX Mobile‬‬
‫אודות סרטוני ‪DivX® :DivX‬‬
‫הוא פורמט וידאו דיגיטלי שיצרה‬
‫‪ ,DivX, LLC‬חברה‪-‬בת של ‪Rovi‬‬
‫‪ .Corporation‬זהו מכשיר הנושא‬
‫אישור רשמי מסוג ®‪DivX Certified‬‬
‫להפעלת סרטוני ‪ .DivX‬לקבלת‬
‫מידע נוסף וכלי תוכנה להמרת‬
‫קבצים לתבנית וידאו ‪ ,DivX‬בקר‬
‫בכתובת ‪.www.divx.com‬‬
‫אודות וידאו לפי דרישה )‪(VOD‬‬
‫בתבנית ‪ :DIVX‬כדי להפעיל‬
‫סרטי וידאו לפי דרישה )‪(VOD‬‬
‫בהתקן זה הנושא את אישור‬
‫®‪ ,DivX Certified‬יש לבצע רישום‬
‫‪73‬‬
‫פ‬
‫אביזרים‬
‫אביזרים אלה זמינים לשימוש עם ‪) LG-E612f‬הפריטים המתוארים להלן עשויים‬
‫להיות אופציונליים(‪.‬‬
‫מתאם נסיעות‬
‫סוללה‬
‫כבל נתונים‬
‫חבר את ‪LG-E612f‬‬
‫למחשב‪.‬‬
‫מדריך‬
‫למשתמש‬
‫מידע נוסף על‬
‫‪.LG-E612f‬‬
‫בפ‬
‫בט‬
‫לפ‬
‫ה‬
‫ש‬
‫אוזניות סטריאו‬
‫אי‬
‫לר‬
‫‪/‬‬
‫מש‬
‫הק‬
‫ת‬
‫הערה‪:‬‬
‫• השתמש תמיד באביזרים מקוריים של ‪ .LG‬שימוש באביזרים שאינם‬
‫מקוריים עלול לבטל את האחריות‪.‬‬
‫• סוג האביזרים עשוי להשתנות מאזור לאזור‪.‬‬
‫לא‬
‫לה‬
‫ייש‬
‫לא‬
‫לב‬
‫לא‬
‫לה‬
‫הט‬
‫‪74‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫בפרק זה מוצגות מספר בעיות שאתה עלול להיתקל בהן במהלך השימוש‬
‫בטלפון‪ .‬בעיות מסוימות יצריכו פנייה לספק השירות‪ ,‬אך את רובן תוכל‬
‫לפתור בקלות בעצמך‪.‬‬
‫הודעה‬
‫גורמים אפשריים‬
‫אפשרויות לתיקון הבעיה‬
‫שגיאת ‪SIM‬‬
‫לא הוכנס כרטיס ‪ SIM‬או‬
‫שהוכנס בצורה שגויה‪.‬‬
‫ודאו שכרטיס ה‪ SIM -‬הוכנס כיאות‪.‬‬
‫אין חיבור‬
‫לרשת‬
‫‪ /‬חיבור‬
‫משובש‬
‫עברו לעמוד ליד חלון או באזור פתוח‪.‬‬
‫בדוק את מפת הכיסוי של מפעיל‬
‫האות חלש או שאתם‬
‫הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫נמצאים מחוץ לטווח הרשת‬
‫בדוק אם גילו של כרטיס ה‪ SIM-‬עולה‬
‫של ספק השירות‪.‬‬
‫על ‪ 12~6‬חודשים‪ .‬אם זהו המקרה‪,‬‬
‫המפעיל החיל שירותים‬
‫החליפו את כרטיס ה‪ SIM-‬בסניף‬
‫חדשים‪.‬‬
‫הקרוב ביותר של ספק הרשת שלכם‪.‬‬
‫פנו אל ספק השירות‪.‬‬
‫כדי לשנות קוד אבטחה‪ ,‬יש‬
‫להזין את הקוד החדש שוב‬
‫הקודים אינם‬
‫כדי לאשרו‪.‬‬
‫תואמים‬
‫שני הקודים שהוזנו אינם‬
‫זהים זה לזה‪.‬‬
‫לא ניתן‬
‫להגדיר‬
‫יישום‬
‫הוא לא נתמך על‪-‬ידי ספק‬
‫השירות או שנדרש רישום‬
‫עבורו‪.‬‬
‫טעות בחיוג‬
‫לא ניתן‬
‫הוכנס כרטיס ‪ SIM‬חדש‪.‬‬
‫לבצע שיחות הגעת למגבלת החיוב‬
‫ששולם מראש‪.‬‬
‫לא ניתן‬
‫להפעיל את‬
‫הטלפון‬
‫מקש הדלקה‪/‬כיבוי נלחץ‬
‫מהר מדי‪.‬‬
‫הסוללה לא נטענה‪.‬‬
‫מגעי הסוללה מלוכלכים‪.‬‬
‫אם שכחת את הקוד‪ ,‬פנה אל ספק‬
‫השירות‪.‬‬
‫פנה אל ספק השירות‪.‬‬
‫רשת חדשה לא מאושרת‪.‬‬
‫בדוק אם קיימות מגבלות חדשות‪.‬‬
‫צור קשר עם חברת הסלולר או אפס‬
‫את המגבלה בעזרת ‪.PIN2‬‬
‫לחצו על מקש הפעלה‪/‬כיבוי במשך‬
‫שתי שניות לפחות‪.‬‬
‫טען את הסוללה‪ .‬בדוק את מד‬
‫הטעינה בתצוגה‪.‬‬
‫נקה את מגעי הסוללה‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫הודעה‬
‫שגיאת‬
‫טעינה‬
‫‪76‬‬
‫גורמים אפשריים‬
‫אפשרויות לתיקון הבעיה‬
‫הסוללה לא נטענה‪.‬‬
‫טען את הסוללה‪.‬‬
‫הטמפרטורה החיצונית‬
‫גבוהה או נמוכה מדי‪.‬‬
‫ודא שהטלפון נטען בטמפרטורה‬
‫הרגילה‪.‬‬
‫בעיית מגעים‬
‫בדוק את המטען ואת החיבור שלו‬
‫לטלפון‪ .‬בדקו את מגעי הסוללה ונקו‬
‫אותם במקרה הצורך‪.‬‬
‫אין מתח‬
‫חברו את המטען לשקע אחר‪.‬‬
‫המטען פגום‬
‫החלף את המטען‪.‬‬
‫מטען לא מתאים‬
‫השתמש תמיד באביזרים מקוריים של‬
‫‪.LG‬‬
‫הסוללה פגומה‬
‫החליפו את הסוללה‪.‬‬
‫אין אפשרות‬
‫לחייג את‬
‫המספר‬
‫פונקציית מספר קבוע‬
‫מראש פועלת‪.‬‬
‫בדוק את התפריט 'הגדרות' ונטרל את‬
‫הפונקציה‪.‬‬
‫לא ניתן‬
‫לשלוח‪/‬‬
‫לקבל ‪SMS‬‬
‫ותמונות‬
‫הזיכרון מלא‬
‫מחקו חלק מההודעות השמורות‬
‫בטלפון‪.‬‬
‫הקבצים לא‬
‫נפתחים‬
‫אין תמיכה בתבנית הקובץ‬
‫בדוק אילו תבניות קובץ נתמכות‪.‬‬
‫כרטיס ‪SD‬‬
‫לא פועל‬
‫קיימת תמיכה במערכות‬
‫הקבצים ‪ FAT16‬ו‪FAT32-‬‬
‫בדוק את מערכת הקבצים בכרטיס‬
‫ה‪ SD-‬באמצעות קורא כרטיסים או‬
‫אתחלו את כרטיס ה‪ SD-‬באמצעות‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫המסך אינו‬
‫נדלק כאשר‬
‫מתקבלת‬
‫שיחה‪.‬‬
‫בעיה בחיישן הקרבה‬
‫אם אתה משתמש בסרט או במארז‬
‫להגנה‪ ,‬בדוק אם הם מכסים את האזור‬
‫שבקרבת חיישן הקרבה‪ .‬ודאו שהאזור‬
‫שמסביב לחיישן הקרבה נקי‪.‬‬
‫ה‬
‫אי‬
‫נית‬
‫קפ‬
‫הודעה‬
‫גורמים אפשריים‬
‫אפשרויות לתיקון הבעיה‬
‫אין צליל‬
‫מצב רטט‬
‫בדוק את מצב ההגדרות של תפריט‬
‫הצלילים כדי לוודא שאינך במצב רטט‬
‫או שקט‪.‬‬
‫ניתוק או‬
‫קפיאה‬
‫בעיה של נתק בתוכנה‬
‫הוציאו את הסוללה‪ ,‬הכניסו אותה שוב‬
‫והפעילו את הטלפון‪.‬‬
‫נסה לעדכן את התוכנה דרך אתר‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫ת‬
‫ור‬
‫ר‬
‫‪77‬‬
‫שאלות נפוצות‬
‫‪78‬‬
‫לפני שתיקחו את הטלפון לנקודת שירות או שתתקשרו לנציג שירות‪ ,‬אנא‬
‫בדקו אם חלק מהבעיות שבהן נתקלתם מתוארות בסעיף זה‪.‬‬
‫קטגוריה‬
‫תשובה‬
‫שאלה‬
‫תת‬
‫קטגוריה‬
‫ק‬
‫ניתן לחבר מכשיר שמע ‪Bluetooth‬‬
‫כגון אוזניות סטריאו‪/‬מונו או דיבורית‬
‫לרכב ולשתף תמונות‪ ,‬סרטוני וידאו‪,‬‬
‫אנשי קשר וכו' דרך התפריטים‬
‫גלריה‪/‬אנשי קשר‪ .‬כמו כן‪ ,‬אם‬
‫שרת ‪ FTP‬מחובר להתקן תואם‪,‬‬
‫באפשרותך לשתף תוכן שמאוחסן‬
‫במדיית אחסון )זיכרון פנימי‪ ,‬כרטיס‬
‫‪.(SD‬‬
‫™‬
‫‪BT‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫מכשירים‬
‫אילו פונקציות זמינות‬
‫דרך ‪?Bluetooth‬‬
‫‪BT‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫אוזניות‬
‫אם אוזניות ‪ Bluetooth‬כאשר אזניות ‪ Bluetooth‬מחוברות‪,‬‬
‫שלי מחוברות‪ ,‬האם כל הצלילים של המערכת מושמעים‬
‫דרך האוזניות‪ .‬כתוצאה מכך‪ ,‬לא‬
‫אני יכול להאזין‬
‫למוסיקה דרך אוזניות תוכלו להאזין למוסיקה דרך אוזניות‬
‫חוטיות‪.‬‬
‫ה‪ 3.5-‬מ"מ שלי?‬
‫נתונים‬
‫אנשי קשר‬
‫גיבוי‬
‫איך ניתן לגבות את‬
‫אנשי הקשר?‬
‫אפשר לסנכרן את נתוני אנשי הקשר‬
‫בין הטלפון ו‪.™Gmail-‬‬
‫נתונים‬
‫סנכרון‬
‫האם יש אפשרות‬
‫להגדיר סינכרון חד‬
‫כיווני עם ‪?Gmail‬‬
‫קיים סנכרון דו כיווני בלבד‪.‬‬
‫ק‬
‫פ‬
‫פ‬
‫א‬
‫ת‬
‫ו‪,‬‬
‫ס‬
‫ם‬
‫קטגוריה‬
‫תת‬
‫קטגוריה‬
‫שאלה‬
‫תשובה‬
‫נתונים‬
‫סנכרון‬
‫האם ניתן לסנכרן‬
‫את כל תיקיות‬
‫הדוא"ל?‬
‫תיבת הדואר הנכנס מסונכרנת‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬באפשרותך להציג‬
‫תיקיות אחרות על‪-‬ידי הקשה‬
‫ונגיעה‬
‫על מקש התפריט‬
‫בתיקיות כדי לבחור תיקייה‪.‬‬
‫שירות‬
‫™‪Google‬‬
‫כניסה‬
‫ל‪Gmail-‬‬
‫שירותי‬
‫‪Google‬‬
‫חשבון‬
‫‪Google‬‬
‫האם עליי להיכנס‬
‫ל‪ Gmail-‬בכל פעם‬
‫שברצוני לגשת אל‬
‫‪?Gmail‬‬
‫לאחר שנכנסת ל‪ Gmail-‬פעם אחת‪,‬‬
‫אין צורך להיכנס ל‪ Gmail-‬שוב‪.‬‬
‫ת‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫דוא"ל‬
‫שר‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫צלצול‬
‫האם ניתן לסנן‬
‫הודעות דוא"ל?‬
‫מה קורה כאשר‬
‫מפעילים יישום אחר‬
‫בשעה שכותבים‬
‫הודעת דוא"ל?‬
‫האם קיימת מגבלת‬
‫גודל אם אני רוצה‬
‫להשתמש בקובץ‬
‫‪ .MP3‬לצלצול?‬
‫לא‪ ,‬אין תמיכה בסינון הודעות דוא"ל‬
‫דרך הטלפון‪.‬‬
‫הודעת הדוא"ל תישמר באופן‬
‫אוטומטי כטיוטה‪.‬‬
‫אין מגבלה על גודל הקובץ‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫שאלות נפוצות‬
‫קטגוריה‬
‫תת‬
‫קטגוריה‬
‫שאלה‬
‫תשובה‬
‫ק‬
‫הטלפון שלי אינו‬
‫מציג את שעת‬
‫ההודעות שהתקבלו‬
‫לפני יותר מ‪24-‬‬
‫שעות‪ .‬כיצד אוכל‬
‫לשנות זאת?‬
‫אפשר לראות רק את שעת קבלת‬
‫ההודעה של הודעות שהתקבלו‬
‫באותו יום‪.‬‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫כרטיס‬
‫‪microSD‬‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫ניווט‬
‫מהו הגודל המרבי‬
‫הנתמך של כרטיס‬
‫זיכרון?‬
‫ניתן להשתמש בכרטיסי זיכרון עד‬
‫לגודל של ‪.GB 32‬‬
‫האם ניתן להתקין‬
‫בטלפון יישום ניווט‬
‫אחר?‬
‫ניתן להתקין ולהשתמש בכל יישום‬
‫שזמין ב‪ ™Android Market-‬ותואם‬
‫לחומרה‪.‬‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫סנכרון‬
‫האם ניתן לסנכרן‬
‫ניתן לסנכרן רק אנשי קשר מ‪Gmail -‬‬
‫את אנשי הקשר מכל‬
‫ומשרת ‪) MS Exchange‬שרת דוא"ל‬
‫חשבונות הדוא"ל‬
‫של חברה(‪.‬‬
‫שלי?‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫שעת‬
‫ההודעה‬
‫‪80‬‬
‫ק‬
‫פ‬
‫פ‬
‫קטגוריה‬
‫תת‬
‫קטגוריה‬
‫‪Gm‬‬
‫שאלה‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫המתן‬
‫והשהה‬
‫האם ניתן לשמור‬
‫איש קשר שבוצעו‬
‫עליו פעולות המתן‬
‫והשהה?‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫אבטחה‬
‫מהן פונקציות‬
‫האבטחה של‬
‫הטלפון?‬
‫תשובה‬
‫אם העברתם איש קשר כאשר‬
‫פונקציות המתן או השהה נשמרו‬
‫עם מספרו‪ ,‬לא תוכלו להשתמש‬
‫בתכונות אלה‪ .‬תצטרכו לשמור שוב‬
‫כל מספר‪.‬‬
‫כיצד לשמור עם פונקציות המתן‬
‫והשהה?‬
‫‪ .1‬מתוך המסך הראשי‪ ,‬לחץ על‬
‫סמל הטלפון ‪.‬‬
‫‪ .2‬חייג את המספר ולאחר מכן לחץ‬
‫‪.‬‬
‫על מקש התפריט‬
‫‪ .3‬הקש על הוסף השהיה של ‪2‬‬
‫שניות או הוסף המתנה‪.‬‬
‫באפשרותך להגדיר את הטלפון כך‬
‫שתידרש הזנת תבנית ביטול נעילה‬
‫לפני שניתן יהיה לגשת אליו או‬
‫להשתמש בו‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫שאלות נפוצות‬
‫קטגוריה‬
‫תת‬
‫קטגוריה‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫ביטול‬
‫נעילה‬
‫תבנית‬
‫‪82‬‬
‫ק‬
‫שאלה‬
‫תשובה‬
‫ק‬
‫איך יוצרים תבנית‬
‫ביטול נעילה?‬
‫‪ .1‬מתוך המסך הראשי‪ ,‬לחץ על‬
‫‪.‬‬
‫מקש התפריט‬
‫‪ .2‬גע בהגדרות מערכת < נעילת‬
‫מסך‪.‬‬
‫‪ .3‬גע באפשרות בחר נעילת מסך‬
‫< תבנית‪ .‬בפעם הראשונה‬
‫שתעשה זאת תופיע הדרכה‬
‫קצרה על יצירת תבנית של ביטול‬
‫נעילה‪.‬‬
‫‪ .4‬הגדר על‪-‬ידי ציור התבנית פעם‬
‫אחת‪ ,‬ולאחר מכן ציורה שנית‬
‫לאישור‪.‬‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת‬
‫השימוש בנעילת תבנית‪.‬‬
‫חשוב מאוד לזכור את תבנית ביטול‬
‫הנעילה שהוגדרה‪ .‬אם תשתמש‬
‫בתבנית שגויה חמש פעמים‪ ,‬תאבד‬
‫את הגישה לטלפון‪ .‬לרשותכם‬
‫חמישה ניסיונות להזין את תבנית‬
‫ביטול הנעילה‪ ,‬קוד ה‪ PIN-‬או‬
‫הסיסמה‪ .‬אם ניצלת את כל ‪5‬‬
‫הניסיונות‪ ,‬תוכל לנסות שוב לאחר‬
‫‪ 30‬שניות‪) .‬לחלופין‪ ,‬אם קבעת‬
‫מראש את קוד ה‪ PIN-‬לגיבוי‪ ,‬תוכל‬
‫להשתמש בקוד זה כדי לבטל את‬
‫נעילת התבנית =< עמוד ‪(19‬‬
‫פ‬
‫קטגוריה‬
‫תת‬
‫קטגוריה‬
‫שאלה‬
‫ת‬
‫ך‬
‫ל‬
‫ל‬
‫ד‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫ביטול‬
‫נעילה‬
‫תבנית‬
‫מה עליי לעשות אם‬
‫שכחתי את תבנית‬
‫ביטול הנעילה ולא‬
‫יצרתי את חשבון‬
‫‪ Google‬בטלפון?‬
‫תשובה‬
‫אם שכחת את התבנית‪:‬‬
‫בניסיון להיכנס לחשבון ‪Google‬‬
‫דרך הטלפון‪ ,‬אם שגית חמש פעמים‬
‫בהזנת תבנית ביטול הנעילה‪ ,‬גע‬
‫בלחצן 'שכחתי את התבנית'‪ .‬לאחר‬
‫מכן תידרש להיכנס לחשבון ‪Google‬‬
‫שלך כדי לבטל את נעילת הטלפון‪.‬‬
‫אם לא יצרת חשבון ‪ Google‬בטלפון‬
‫או ששכחת אותו‪ ,‬יהיה עליך לבצע‬
‫איפוס קשיח‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אם תבצעו שחזור נתוני‬
‫יצרן‪ ,‬כל יישומי המשתמש ונתוני‬
‫המשתמש יימחקו‪ .‬זכרו לגבות‬
‫את כל הנתונים החשובים לפני‬
‫ביצוע שחזור נתוני יצרן‪.‬‬
‫כיצד מבצעים שחזור נתוני יצרן‪:‬‬
‫‪ .1‬כאשר הטלפון כבוי‪ ,‬גע ברציפות‬
‫ב מקש הנמכת עוצמת הקול ‪+‬‬
‫מקש ההפעלה בידך השמאלית‪.‬‬
‫‪ .2‬כאשר הנורית בתחתית הטלפון‬
‫נדלקת‪ ,‬שחרר את מקש הנמכת‬
‫עוצמת הקול ‪ +‬מקש ההפעלה‬
‫ובה בעת לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫מקש הבית )למשך ‪ 2‬שניות(‪.‬‬
‫‪ .3‬הטלפון יופעל ויבצע מיד איפוס‬
‫להגדרות יצרן‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫שאלות נפוצות‬
‫קטגוריה‬
‫תת‬
‫קטגוריה‬
‫ק‬
‫שאלה‬
‫תשובה‬
‫ק‬
‫אל תפעיל את הטלפון למשך‬
‫דקה לפחות במהלך ביצוע האיפוס‬
‫הקשיח‪ .‬ואז תוכלו להפעיל שוב את‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫זיכרון‬
‫האם אדע שהזיכרון‬
‫שלי מלא?‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫תמיכה‬
‫בשפה‬
‫האם ניתן לשנות את‬
‫השפה?‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫‪VPN‬‬
‫כיצד מגדירים ‪?VPN‬‬
‫כן‪ ,‬תקבל התראה‪.‬‬
‫לטלפון יש יכולות רב‪-‬לשוניות‪.‬‬
‫כדי לשנות את השפה‪:‬‬
‫‪ .1‬מהמסך הראשי‪ ,‬הקש על מקש‬
‫וגע בהגדרות‬
‫התפריט‬
‫מערכת‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בשפה וקלט < בחר שפה‪.‬‬
‫‪ .3‬הקש על השפה הרצויה‪.‬‬
‫תצורת הגישה ל‪ VPN-‬שונה מחברה‬
‫לחברה‪ .‬כדי לקבוע תצורה של גישה‬
‫ל‪ VPN-‬מהטלפון‪ ,‬עליכם לקבל‬
‫את המידע ממנהל הרשת בחברה‬
‫שלכם‪.‬‬
‫פ‬
‫א‬
‫פ‬
‫‪Fi‬‬
‫פ‬
‫פ‬
‫‪84‬‬
‫קטגוריה‬
‫תת‬
‫קטגוריה‬
‫ת‬
‫ה‬
‫שה‬
‫שאלה‬
‫תשובה‬
‫‪ .1‬מתוך המסך הראשי‪ ,‬לחץ על‬
‫פונקציות המסך שלי כבה‬
‫‪.‬‬
‫מקש התפריט‬
‫הטלפון לאחר ‪ 15‬שניות‬
‫‪ .2‬גע בהגדרות מערכת < תצוגה‪.‬‬
‫בלבד‪ .‬איך ניתן‬
‫כיבוי‬
‫לשנות את פרק הזמן ‪ .3‬תחת הגדרות תצוגה‪ ,‬הקש על‬
‫כיבוי אוטומטי של המסך‪.‬‬
‫אוטומטי של עד לכיבוי אור הרקע‬
‫המסך‬
‫‪ .4‬הקש על פרק הזמן המועדף עד‬
‫במסך?‬
‫לכיבוי המסך‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בנתונים‪ ,‬ייתכן‬
‫שברירת המחדל של הטלפון תהייה‬
‫חיבור ‪) Wi-Fi‬אם קישוריות ‪Wi-Fi‬‬
‫פונקציות כאשר גם ‪ Wi-Fi‬וגם מופעלת בטלפון(‪ .‬אך לא תקבלו‬
‫הטלפון ‪ 3G‬זמינים‪ ,‬באיזה‬
‫התראה על כך שהטלפון עבר‬
‫שירות ישתמש‬
‫מקישוריות אחת לאחרת‪.‬‬
‫‪ Wi-Fi‬ו‪ 3G -‬הטלפון?‬
‫כדי לדעת איזו קישוריות פועלת‬
‫כעת‪ ,‬הביטו בסמל של ‪ 3G‬או ‪Wi-Fi‬‬
‫המוצג בראש המסך‪.‬‬
‫כן‪ .‬פשוט גע ברציפות בסמל עד‬
‫פונקציות‬
‫שסמל פח האשפה יופיע במרכז‬
‫הטלפון האם אפשר להסיר‬
‫החלק העליון של המסך‪ .‬לאחר‬
‫יישום מהמסך‬
‫המסך‬
‫הראשי?‬
‫מכן‪ ,‬מבלי להרים את אצבעך‪ ,‬גרור‬
‫הראשי‬
‫את הסמל לפח האשפה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתוך המסך הראשי‪ ,‬לחץ על‬
‫‪.‬‬
‫מקש התפריט‬
‫פונקציות הורדתי יישום שגרם‬
‫הטלפון הרבה שגיאות‪ .‬איך‬
‫‪ .2‬גע בהגדרות יישום < הורדו‪.‬‬
‫יישום‬
‫אפשר להסיר אותו? ‪ .3‬גע ביישום‪ ,‬ולאחר מכן גע‬
‫באפשרות הסר התקנה‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫שאלות נפוצות‬
‫קטגוריה‬
‫תת‬
‫קטגוריה‬
‫שאלה‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫מטען‬
‫האם ניתן לטעון את‬
‫הטלפון באמצעות‬
‫כבל נתונים ‪USB‬‬
‫מבלי להתקין את‬
‫מנהל ההתקן ‪?USB‬‬
‫כן‪ ,‬הטלפון ייטען דרך כבל ה‪USB-‬‬
‫בין אם מנהלי ההתקנים הדרושים‬
‫מותקנים או לא‪.‬‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫התראה‬
‫האם ניתן להשתמש‬
‫בקובצי מוסיקה‬
‫להתראה?‬
‫כן‪ .‬לאחר שמירת קובץ מוסיקה‬
‫כצלצול‪ ,‬באפשרותך להשתמש בו‬
‫להתראה‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ברציפות בשיר ברשימת‬
‫ספרייה‪ .‬בתפריט שנפתח‪ ,‬גע‬
‫באפשרות הגדר כרינגטון‪.‬‬
‫‪ .2‬במסך של הגדרת שעון מעורר‪,‬‬
‫בחר את השיר כרינגטון‪.‬‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫התראה‬
‫פונקציות‬
‫הטלפון‬
‫התראה‬
‫‪86‬‬
‫ק‬
‫תשובה‬
‫ק‬
‫האם ההתראות‬
‫ישמעו בכל מקרה‪,‬‬
‫או שגם ההתראות‬
‫יכובו כאשר הטלפון‬
‫מכובה?‬
‫אם עוצמת הצלצול‬
‫הוגדרה ככבויה או‬
‫רטט‪ ,‬האם אשמע‬
‫את ההתראה?‬
‫לא‪ ,‬אין תמיכה בכך‪.‬‬
‫ההתראה מתוכנתת להישמע אפילו‬
‫בתרחישים אלו‪.‬‬
‫ה‬
‫קטגוריה‬
‫תת‬
‫קטגוריה‬
‫שאלה‬
‫פתרונות‬
‫התאוששות‬
‫שימוש‬
‫באיפוס‬
‫קשיח‬
‫)איפוס‬
‫להגדרות‬
‫היצרן(‬
‫כיצד ניתן לבצע‬
‫שחזור נתוני יצרן‬
‫אם אינני יכול לגשת‬
‫לתפריט ההגדרות‬
‫של הטלפון?‬
‫תשובה‬
‫אם הטלפון אינו משתחזר למצב‬
‫המקורי‪ ,‬יש להשתמש באיפוס קשיח‬
‫)איפוס להגדרות יצרן( כדי לאתחל‬
‫אותו‪<= .‬עמוד ‪10‬‬
‫ו‬
‫‪87‬‬
ENGLISH
LG-E612f User Guide
This guide helps you to get started using your phone.
• Some of the contents of this manual
may not apply to your phone,
depending on the software and your
service provider.
• This handset is not suitable for people
who have a visual impairment due to
the touch screen keyboard.
• Copyright ©2012 LG Electronics,
Inc. All rights reserved. LG and the
LG logo are registered trademarks of
LG Group and its related entities. All
other trademarks are the property of
their respective owners.
• Google™, Google Maps™, Gmail™,
YouTube™, Google Talk™ and
Android Market™ are trademarks of
Google, Inc.
Contents
Guidelines for safe and efficient use .....4
Getting to know your phone ..................9
Device components.................................14
Installing the SIM card and battery ...........16
Charging your phone ...............................17
Using the memory card ...........................17
Locking and unlocking the screen ............18
Secure your lock screen ..........................19
Your Home screen ...............................21
Touch screen tips....................................21
Home screen ..........................................21
Customising the Home screen .................21
Add or remove panels to the
Home screen ..........................................22
Returning to recently-used applications ....22
Notification drawer ..................................22
To customise the notification panel ..........22
Viewing the status bar .............................23
Onscreen keyboard .................................24
Entering accented letters .........................24
Google account set up .........................25
Connecting to Networks and Devices ..26
Wi-Fi ......................................................26
Connecting to Wi-Fi networks ..................26
Bluetooth................................................26
Sharing your phone's data connection ......28
Using the Wi-Fi Cast................................29
Enabling Wi-Fi Direct to share through
SmartShare ............................................29
2
Using SmartShare ...................................30
PC connections with a PC data cable .......31
Calls .....................................................33
Making a call ..........................................33
Calling your contacts ...............................33
Answering and rejecting a call .................33
Adjusting call volume ..............................33
Making a second call ..............................33
Viewing your call logs ..............................34
Call settings ...........................................34
Cam
G
T
U
V
Vid
G
S
U
P
Contacts...............................................36
Mu
Searching for a contact ...........................36
Adding a new contact..............................36
Favourite contacts...................................36
Import or export contacts.........................37
Moving contacts from your old device to your
new device .............................................37
G
Q
M
F
S
Messaging ...........................................38
Sending a message ................................38
Threaded box ........................................38
Using emoticons .....................................38
Changing your message settings .............38
E-mail ..................................................39
Managing an email account.....................39
Email account screen ..............................39
Working with account folders ...................39
Composing and sending email .................39
LG
H
p
H
Uti
S
U
A
P
The
In
U
.30
.31
.33
.33
.33
.33
.33
.33
.34
.34
Camera ................................................41
Getting to know the viewfinder .................41
Taking a quick photo ..............................42
Using the advanced settings ....................42
View a photo ..........................................43
Video camera .......................................45
Getting to know the viewfinder .................45
Shooting a quick video ............................46
Using the advanced settings ....................46
Play a video ............................................46
.36
Multimedia...........................................48
.36
.36
.36
.37
our
.37
Gallery ...................................................48
QuickMemo ............................................49
Music player ...........................................50
FM Radio................................................51
Searching for stations .............................51
.38
.38
.38
.38
.38
.39
.39
.39
.39
.39
Using options..........................................56
Settings ...............................................57
Access the Settings menu .......................57
WIRELESS & NETWORKS.........................57
DEVICE...................................................59
PERSONAL .............................................61
SYSTEM .................................................62
Phone software update........................65
Trademarks ............................................66
DivX Mobile ............................................66
Accessories .........................................67
Troubleshooting ...................................68
FAQ ......................................................70
LG SmartWorld.....................................53
How to get to LG SmartWorld from your
phone ....................................................53
How to use LG SmartWorld ......................53
Utilities.................................................54
Setting your alarm...................................54
Using your calculator...............................54
Adding an event to your calendar .............54
Polaris Office ..........................................54
The web ...............................................56
Internet ..................................................56
Using the web toolbar .............................56
3
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal.
Exposure to radio frequency
energy
• The highest SAR value for this model
•D
phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.904 W/kg (10 g) and when worn on
the body is 0.639 W/Kg (10 g).
• This device meets RF exposure guidelines
when used either in the normal use
position against the ear or when positioned
at least 1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is
used for body-worn operation, it should
not contain metal and should position the
product at least 1.5 cm away from your
body. To transmit data files or messages,
this device requires a high-quality
connection to the network. In some cases,
transmission of data files or messages
may be delayed until such a connection
is available. Ensure the above separation
distance instructions are followed until
transmission is complete.
q
a
•R
m
th
p
a
•K
a
p
•T
s
•D
•D
v
•S
a
F
h
e
•D
w
e
y
•D
m
c
•U
u
th
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information.
This mobile device, model LG-E612f, has
been designed to comply with applicable
safety requirements for exposure to radio
waves. These requirements are based on
scientific guidelines that include safety
margins designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement known as
the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used
Product care and maintenance
frequency bands.
• While there may be differences between
WARNING
the SAR levels of various LG phone models,
Only use batteries, chargers and
they are all designed to meet the relevant
accessories approved for use with this
guidelines for exposure to radio waves.
particular phone model. The use of any
• The SAR limit recommended by the
other types may invalidate any approval
International Commission on Non-Ionising
or warranty applying to the phone, and
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg
may be dangerous.
averaged over 10 g of tissue.
4
• Do not disassemble this unit. Take it to a
ar
n
es
ned
e
s,
es,
n
e
qualified service technician when repairs
are required.
• Repairs under warranty, at LG's discretion,
may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned,
provided they have the same functionality
as the parts being replaced.
• Keep the unit away from electrical
appliances such as TVs, radios and
personal computers.
• The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
• Switch off the phone anywhere you
are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in
hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet hands
while it is charging. This may cause an
electric shock and could seriously damage
your phone.
• Do not charge a handset near flammable
material, as the handset may get hot and
create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the outside of the
unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is lying
on soft furnishings.
• The phone should be charged in a well
ventilated area.
• Do not subject this unit to excess smoke
or dust.
• Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets: it can affect the
information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with any sharp
object, as this may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or
moisture.
• Use accessories such as earphones
carefully. Do not touch the antenna
unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt to remove
or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to
abuse or misuse is not covered under the
warranty.
• Your phone is an electronic device that
generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact
in the absence of adequate ventilation
may result in discomfort or minor burns.
Therefore, use care when handling
your phone during or immediately after
operation.
5
Guidelines for safe and efficient use
Efficient phone operation
Electronic devices
All mobile phones may receive interference,
which could affect their performance.
• Do not use your mobile phone near medical
equipment without asking permission. Avoid
placing the phone over pacemakers, for
example, in your breast pocket.
• Some hearing aids could be disturbed by
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs etc.
Road safety
Check the laws and regulations covering
mobile phone use in the area where you
drive.
• Do not use a hand-held phone while
driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making
or answering a call if driving conditions
so require.
• RF energy may affect some electronic
systems in your vehicle, such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an
air bag, do not obstruct it with installed or
portable wireless equipment. It can cause
the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
6
• If you are listening to music while out and
Bla
about, please ensure the volume is at a
reasonable level so that you are aware
of your surroundings. This is particularly
important near roads.
Do
pro
reg
Avoid damage to your hearing
Damage to your hearing can occur if you are
exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do
not turn the handset on or off close to your
ear. We also recommend that music and call
volumes are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the
volume down if you cannot hear the
people speaking near you or if the person
sitting next to you can hear what you are
listening to.
NOTE: Excessive sound pressure from
earphones can cause hearing loss.
Glass Parts
Some parts of your mobile device are made
of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface
or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch it or attempt to remove
it. Stop using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised service
provider.
Po
atm
•D
p
•D
•D
g
c
m
In
Wir
airc
•T
b
•D
p
Ch
Kee
rea
par
and
nd
are
o
r
call
Blasting areas
Emergency calls
Do not use the phone where blasting is in
progress. Observe restrictions and follow any
regulations or standards.
Emergency calls may not be available on
all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your phone to make
emergency calls. Check with your local
service provider.
Potentially explosive
atmospheres
• Do not use your phone at a refuelling
Battery information and care
point.
• Do not use it near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable
gas, liquid or explosives in the same
compartment in your vehicle as your
mobile phone or accessories.
• You do not need to completely discharge
on
e
In aircraft
de
Children
ce
ss
ve
Keep the phone in a safe place out of the
reach of small children. It includes small
parts which may cause choking if detached
and swallowed.
Wireless devices can cause interference in
aircraft.
• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without
permission from the crew.
the battery before recharging it. Unlike
other battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery's
performance.
• Only use LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximise battery
life.
• Do not disassemble or short-circuit the
battery.
• Keep the battery's metal contacts clean.
• Replace the battery when it no longer
gives acceptable performance. The battery
pack can be recharged hundreds of times
before it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been
used for a long time, to maximise usability.
• Do not expose the battery charger to
direct sunlight or use it in areas with high
humidity such as bathrooms.
• Do not leave the battery in hot or cold
places, as this may reduce battery
performance.
7
Guidelines for safe and efficient use
• There is a risk of explosion if the battery is
replaced with the wrong type.
• Dispose of used batteries according to the
manufacturer's instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose of it as
household waste.
• If you need to replace the battery, take it
to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall
socket after the phone is fully charged
to prevent the charger using power
unnecessarily.
• Actual battery life will depend on network
configuration, product settings, usage
patterns and battery and environmental
conditions.
• Make sure that no sharp-edged objects,
such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause
a fire.
8
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that
this LG-E612f product is in compliance
with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration
of Conformity can be found at http://
www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
Ambient temperatures
Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10 °C
Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source
code under GPL, LGPL, MPL and other
open source licences, please visit http://
opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers
and notices are available for download
with the source code.
G
Be
Ple
you
des
pho
rep
1.
Wh
ava
can
che
dat
ma
To
1
A
2
3
2.
Ext
by
hav
You
sys
/
Getting to know your phone
Before you start using the phone, please read this!
Please check to see whether any problems
you encountered with your phone are
described in this section before taking the
phone in for service or calling a service
representative.
1. Phone memory
When there is less than 10% of space
available in your phone memory, your phone
cannot receive new messages. You need to
check your phone memory and delete some
data, such as applications or messages, to
make more memory available.
To uninstall applications:
1 Touch
> Apps tab > Settings >
Apps from the DEVICE category.
2 Once all applications appear, scroll to
and select the application you want to
uninstall.
3 Touch Uninstall.
2. Optimising battery life
Extend your battery's life between charges
by turning off features that you don't need to
having running constantly in the background.
You can monitor how applications and
system resources consume battery power.
Extending your phone's battery life:
• Turn off radio communications you are not
using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth
or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a
shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Google
Mail™, Calendar, Contacts and other
applications.
• Some applications you have downloaded
may reduce battery power.
To check the battery power level:
• Touch
> Apps tab > Settings >
About phone under SYSTEM > Status
The Battery status (charging or not charging)
and Battery level (percentage charged) is
displayed.
To monitor and control how battery
power is being used:
• Touch
> Apps tab > Settings
> Power Saver from the DEVICE >
Battery use category under BATTERY
INFORMATION.
Battery usage time is displayed on the
screen. It tells you how long it has been
since you last connected your phone to a
power source or, if currently connected, how
long the phone was last running on battery
power. The screen shows the applications or
9
Getting to know your phone
services using battery power, listed in order
from the greatest to smallest amount used.
3. Using folders
You can combine several app icons in a
folder. Drop one app icon over another on
a Home screen, and the two icons will be
combined.
NOTE: After you open an app, you can
usually adjust its settings by choosing
items from its Menu icon near the top or
bottom of the screen.
4. Before installing an open
source application and OS
WARNING
If you install and use an OS other than
the one provided by the manufacturer, it
may cause your phone to malfunction.
In addition, your phone will no longer be
covered by the warranty.
10
WARNING
To protect your phone and personal
data, only download applications from
trusted sources, such as Android
Market™. If there are improperly
installed applications on your phone, it
may not work normally or a serious error
may occur. You must uninstall those
applications and all associated data and
settings from the phone.
5. Using the hard reset
(factory reset)
If your phone does not restore to the original
condition, use a hard reset (factory reset) to
initialise it.
1 When the phone is switched off, press
and hold the Volume down key +
Power key with your left hand.
2 When the LED on the bottom of the phone
lights up, release Volume down key +
Power keys and press and hold the Home
key (for about 2 seconds) at the same time.
3 The phone will turn on and perform a
factory reset immediately.
Do not operate your phone for at least a
minute, while the hard reset is carried out.
If
a
li
re
d
6.
Mu
you
run
nee
ano
ope
app
nee
con
To
app
Sim
To
1
A
2
WARNING
If you perform a hard reset, all user
applications, user data and DRM
licences will be deleted. Please
remember to back up any important
data before performing a Hard Reset.
r
nal
to
ne
me
me.
.
6. Opening and switching
applications
Multitasking is easy with Android because
you can keep more than one application
running at the same time. There's no
need to quit an application before opening
another. Use and switch between several
open applications. Android manages each
application, stopping and starting them as
needed to ensure that idle applications don't
consume resources unnecessarily.
To view the list of recently used
applications:
Simply press and hold the Home key.
To stop applications:
1 Touch
> Apps tab > Settings >
Apps from the DEVICE > RUNNING tab.
2 Scroll and touch the desired application
and touch Stop to stop it.
7. Installing PC software
(LG PC Suite)
The LG PC Suite is a software package that
helps you connect your device to a PC via an
USB cable and Wi-Fi. Once connected, you
can use the functions of your device from
your PC.
With the LG PC Suite software, you can...
• Manage and play your media content
(music, movies, pictures) on your PC.
• Send multimedia content to your device.
• Synchronise data (schedules, contacts,
bookmarks) between your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the software in your device.
• Backup and restore the device.
• Play multimedia content from your PC on
your device.
NOTE: You can use the application's
Help menu to find out how to use your
LG PC Suite software.
Installing the LG PC Suite software
The LG PC Suite software can be
downloaded from the LG webpage.
1 Go to www.lg.com and select a country of
your choice.
2 Go to Support > Mobile Phone Support
> Select the Model (LG-E612f).
11
Getting to know your phone
3 Click PC Sync from Download, and
click WINDOW PC Sync Download to
download the LG PC Suite software.
System Requirements for the LG PC
Suite software
• OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2),
Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7
32 bit/64 bit
• CPU: 1 GHz (or faster) processors
• Memory: 512 MB (or more) RAM
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32bit colour (or higher)
• HDD: 100 MB (or more) free hard disk
space (more free hard disk space may be
needed depending on the volume of data
stored)
• Required software: LG integrated drivers
NOTE: LG integrated USB driver
LG integrated USB driver is required to
connect an LG device and PC and is
installed automatically when you install
the LG PC Suite software.
8. Synchronising your phone to a
computer
Data from your device and PC can be
synchronised easily using the LG PC
Suite software. Contacts, schedules, and
bookmarks can be synchronised.
12
The procedure is as follows:
1 Connect your device to your PC (use a
USB cable or Wi-Fi connection).
2 After connection, run the program
and select the device section from the
category on the left side of the screen.
3 Click [Personal information] to select it.
4 Tick the checkboxes of the content you
want to synchronise, and click the Sync
button.
9. Synchronising your phone to a
computer via USB
NOTE: To synchronise your phone with
your PC using the USB cable, you need
to install LG PC Suite on your PC.
Please refer to previous pages to install
LG PC Suite.
> Apps tab > Settings >
1 Touch
Storage from the DEVICE tab to check
out the storage media. (If you want to
transfer files to or from a memory card,
insert a memory card into the phone.)
2 Connect the phone to your PC using the
USB cable.
3 The USB connection mode list will
appear; select the Media sync (MTP)
option.
4 Open the removable memory folder on
5
6
T
p
n
C
To
com
Ope
pho
10
Hol
wo
inte
dam
affe
Wh
rec
of t
Doi
c
your PC. You can view the mass storage
content on your PC and transfer the files.
5 Copy the files from your PC to the drive
folder.
6 Select the charge only option to
disconnect the phone.
TIP! To use the microSD card on your
phone again, you need to open the
notification drawer and touch >
Charge only.
11. When the screen freezes
If the screen freezes or the phone does
not respond when you try to operate it:
Remove the battery, reinsert it, then turn the
phone on.
OR
Press and hold the Power/Lock key for
10 seconds to turn it off.
If it still does not work, please contact the
service centre.
oa
,
e
To disconnect your phone from the
computer:
Open the notification drawer and touch
> Charge only to disconnect your
phone from the computer safely.
10. Hold your phone upright
Hold your mobile phone vertically, as you
would a regular phone. The LG-E612f has an
internal antenna. Be careful not to scratch or
damage the back of the phone, as this may
affect performance.
While making/receiving calls or sending/
receiving data, avoid holding the lower part
of the phone where the antenna is located.
Doing so may affect call quality.
13
Getting to know your phone
Device components
Earpiece
Proximity sensor
Power/Lock key
• Switch your phone on/off by pressing
and holding this key.
• Short press to lock/unlock the
screen.
Home key
Return to the Home screen from
any screen.
Back key
Return to the previous screen.
NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the
proximity sensor automatically turns
the backlight off and locks the touch
screen by sensing when the phone is
near your ear. This extends battery life
and prevents you from unintentionally
activating the touch screen during calls.
14
Menu key
• Check what options are available.
WARNING
Placing a heavy object on the phone or
sitting on it can damage the LCD and
touch screen functions. Do not cover
the LCD proximity sensor with protective
film. This could cause the sensor to
malfunction.
sing
Power/Lock Key
Earphone Jack
Charger/USB Port
Microphone
Volume Keys
• In the Home screen: Control ringer volume.
• During a call: Control your earpiece
volume.
• When playing a song: Control volume
continuously.
TIP! Press and hold the Volume Up and
Volume Down Keys for one second to use the
QuickMemo function.
Flash
Camera Lens
SIM Card Slot
Battery Cover
e
Battery
microSD Card
Slot
Speaker
15
Getting to know your phone
Installing the SIM card and
battery
Before you can start exploring your new
phone, you'll need to set it up. To insert the
SIM card and battery:
1 To remove the battery cover, hold the
phone firmly in one hand. With your other
hand, lift off the battery cover with your
index finger as shown in figure.
3 Insert the battery into place by aligning
the gold contacts on the phone and the
battery (1) and pressing it down until it
clicks into place (2).
Ch
The
the
an
4 Align the battery cover over the battery
compartment (1) and press it down until it
clicks into place (2).
N
in
2 Slide the SIM card into the SIM card slot.
Make sure the gold contact area on the
card is facing downwards.
N
w
Us
You
or m
32
spe
and
for
pro
with
16
e
Charging your phone
The charger connector is at the bottom of
the phone. Insert the charger and plug it into
an electrical outlet.
To insert a memory card:
Insert the memory card into the slot.
Make sure the gold contact area is facing
downwards.
To safely remove the memory card:
Touch
> Apps tab > Settings >
Storage and then DEVICE > Unmount SD
card > OK.
til it
NOTE: The battery must be fully charged
initially to improve battery lifetime.
NOTE: Do not open the battery cover
while your phone is charging.
Using the memory card
Your phone supports the use of microSDTM
or microSDHCTM memory cards of up to
32 GB capacity. These memory cards are
specifically designed for mobile phones
and other ultra-small devices, and are ideal
for storing media-rich files such as music,
programs, videos, and photographs for use
with your phone.
NOTE:
• Use only compatible memory cards
with your phone. Using incompatible
memory cards may damage the card
and data stored on the card, as well
as the phone.
• As the device uses FAT32, the
maximum size for any given file is
4 GB.
17
Getting to know your phone
WARNING
Do not insert or remove the memory
card when the phone is on. Doing so
may damage the memory card as well
as your phone, and the data stored on
the memory card may become corrupt.
To format the memory card:
Your memory card may already be
formatted. If it isn't, you must format it
before you can use it.
NOTE: All files on your memory card are
deleted when it is formatted.
1 Touch
to open the application list.
2 Scroll and touch Settings > Storage
from the DEVICE tab.
3 Touch Unmount SD card and touch OK
to confirm.
4 Touch Erase SD card > Erase SD card
> Erase everything.
5 If you have set a pattern lock, input
the pattern lock then select Erase
everything.
NOTE: If there is content on your
memory card, the folder structure may
be different after formatting, as all the
files will have been deleted.
Locking and unlocking the
screen
If you do not use the phone for a while, the
screen is turned off and locked automatically.
This helps to prevent accidental touches and
saves battery power.
When you are not using the LG-E612f, press
the Power/Lock key
to lock your
phone.
If there are any programs running when you
set lock screen, they may be still running in
Lock mode. It is recommended that you exit
all programs before entering Lock mode to
avoid unnecessary charges (e.g. phone calls,
web access and data communications).
To wake up your phone, press the Power/
Lock key
. The lock screen will
appear. Touch and slide the lock screen in
any direction to unlock your home screen.
The last screen you viewed will open.
TIP! To wake up your phone, you can
alternatively use the home key while the
screen is turned off.
18
Se
You
the
req
on
•L
s
o
Set
1
2
Set
1
2
3
4
5
6
e
ally.
and
ess
r
ou
n
xit
o
alls,
/
Secure your lock screen
You can lock the touch screen by activating
the screen lock feature. Your phone will
require the unlock code each time you turn
on the phone or unlock the touch screen.
• LG is not responsible for any loss of
security codes or private information or
other damage caused by illegal software.
Set the swipe unlock
1 On the Home screen, touch
to open
the application list and select Settings
> Lock screen > Select screen lock
> Swipe.
2 Swipe the screen to unlock the screen.
Set an unlock pattern
1 On the Home screen, touch
to open
the application list and select Settings
> Lock screen > Select screen lock
> Pattern.
2 See the on-screen instructions and
example patterns and select Next.
3 Draw a pattern by dragging your finger to
connect at least 4 dots.
4 Select Continue.
5 Draw the same pattern again to confirm.
6 Select Confirm.
Set an unlock PIN code
1 On the Home screen, touch
to open
the application list and select Settings
> Lock screen > Select screen lock
> PIN.
2 Enter a new PIN (numeric) and select
Continue.
3 Enter the PIN again and select OK.
Set an unlock password
1 On the Home screen, touch
to open
the application list and select Settings >
Lock screen > Select screen lock >
Password.
2 Enter a new password (alphanumeric)
and select Continue.
3 Enter the password again and select OK.
NOTE:
Precautions to take when using
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You will not be
able to access your phone if you use
an incorrect pattern five times. You
have five chances to enter your unlock
pattern, PIN or password. If you have
used all 5 opportunities, you can try
again after 30 seconds.
19
Getting to know your phone
If you have forgotten your PIN or
password: If you have forgotten your PIN or
password, you need to perform a hard reset.
Yo
To
Her
aro
Tou
an
Tou
or g
and
Dra
slow
Flic
qui
qui
N
•
•
•
Ho
Sim
to v
pan
wa
20
Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to navigate
around your phone.
Touch – To choose a menu/option or open
an application, touch it.
Touch and hold – To open an options menu
or grab an object you want to move, touch
and hold it.
Drag – To scroll through a list or move
slowly, drag across the touch screen.
Flick – To scroll through a list or move
quickly, flick across the touch screen (drag
quickly and release).
NOTE:
• To select an item, touch the centre of
the icon.
• Do not press too hard; the touch
screen is sensitive enough to pick up
a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch the
option you want. Be careful not to
touch any other keys.
Home screen
Simply swipe your finger to the left or right
to view the panels. You can customise each
panel with apps, downloads, widgets and
wallpapers.
NOTE: Some screen images may vary
depending on your phone provider.
On your Home screen, you can view quick
keys at the bottom of the screen. Quick
keys provide easy, one-touch access to the
functions you use the most.
Touch the Phone icon to bring up the
touch screen dialpad to make a call.
Touch the Messaging icon to access
the messaging menu. This is where you can
create a new message.
Touch the Contacts icon to open your
contacts.
Touch the Apps icon at the bottom
of the screen. You can then view all
your installed applications. To open any
application, simply touch the icon in the
applications list.
Customising the Home screen
You can customise your Home screen
by adding apps, downloads, widgets or
wallpapers. For more convenience using
your phone, add your favourite Application
Shortcuts to the Home screen.
1 Home screen > .
or
Touch and hold the empty part of the
Home screen go to the Edit mode screen.
21
Your Home screen
2 The multiple panels of the Home screen
and items in Apps, Downloads, Widgets
or Wallpapers will be displayed on the
Edit mode screen.
3 Scroll left or right to the panel that
contains the item, and then tap and hold
an item you want to move and drag the
item to the desired location or panel.
To remove an item from the Home
screen:
• Home screen > touch and hold the icon
you want to remove > drag it to .
Returning to recently-used
applications
1 Touch and hold the Home key. The
screen displays a pop-up with icons of
applications you used recently.
2 Touch an icon to open the application.
Or touch the Back key to return to your
current application.
Notification drawer
The notification drawer runs across the top
of your screen.
TIP! To add an application icon to the
Home screen from the Applications
menu, touch and hold the application
you want to add.
Add or remove panels to the
Home screen
You can add or remove panels of the Home
screen to organise widgets according to your
preferences and needs.
1 Place two fingers on the screen and
pinch to switch to Edit mode. Then you
can add, remove or change the order of
the panels.
22
To
Tou
You
not
Blu
Tou
with
Tou
Her
pro
Acc
Brig
Wi-
Vie
The
pho
new
Blu
QuickMemo Sound/
Vibrate/
Silent
Wi-Fi
Bluetooth
Edit
To customise the notification
panel
You can customise the notification panel to
match your preferences.
To rearrange items on the notification
panel
Touch . Then, you can check and
rearrange items on the notification panel.
Bel
icon
Ic
r
p
o
To view further notification settings
Touch
> .
You can add and remove the items on the
notification panel like Sound profile, Wi-Fi,
Bluetooth, Airplane mode, and so on.
Touch and slide the notification drawer down
with your finger.
Touch
>
to manage the Notifications.
Here you can check and manage Sound
profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode,
Accounts & sync, Auto-rotate screen,
Brightness, Data enabled, GPS or Portable
Wi-fi Hotspot.
Viewing the status bar
The status bar uses different icons to display
phone information such as signal strength,
new messages, battery life, and active
Bluetooth and data connections.
Icon Description
Power saver is on
Wired headset
Call in progress
Call on hold
Speakerphone
Phone microphone is muted
Missed call
Bluetooth is on
System warning
Alarm is set
New voicemail
Below is a table explaining the meaning of
icons you're likely to see in the status bar.
Ringer is silenced
Vibrate mode
Icon Description
No SIM card
No signal
Battery fully charged
Battery is charging
Flight mode
Phone is connected to PC via
USB cable
Connected to a Wi-Fi network
Downloading data
23
Your Home screen
Icon Description
Uploading data
GPS is acquiring
Receiving location data from GPS
Data is syncing
New Gmail
New Google Talk message
New message
Song is playing
FM radio turned on in the
background
USB tethering is active
Portable Wi-Fi hotspot is active
Both USB tethering and portable
hotspot are active
NOTE: Icons shown on the display
may vary depending on your region or
service provider.
24
G
Onscreen keyboard
You can enter text using the onscreen
keyboard. The on-screen keyboard appears
automatically on the screen when you
need to enter text. To manually display the
keyboard, simply touch a text field where
you want to enter text.
Using the keypad & entering text
Tap once to capitalise the next letter
you type. Double-tap or touch and hold for
all caps.
Tap to switch to the numbers and
symbols keyboard. You can also touch and
hold this tab to view the Key Board Settings
menu.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line in the message
field.
Tap to delete the previous character.
Entering accented letters
When you select French or Spanish as the
text entry language, you can enter special
French or Spanish characters (e.g. ‘á’).
For example, to input ‘á’, touch and hold
the ‘a’ key until the zoom-in key grows
bigger and displays characters from different
languages. Then select the special character
you want.
Wh
the
sign
how
To
•S
p
O
•T
a
to
If yo
Exi
pas
Onc
on
syn
the
You
con
eve
app
dep
Afte
tak
pho
rs
e
r
d
gs
ge
e
Google account set up
When you first turn on your phone, you have
the opportunity to activate the network, to
sign into your Google Account and to decide
how you want to use some Google services.
To set up your Google account:
• Sign into a Google Account from the
prompted set up screen.
OR
> Apps tab > select a Google
• Touch
application (such as Gmail) > select New
to create a new account.
If you have a Google account, touch
Existing, enter your email address and
password, then touch Sign in.
Once you have set up your Google account
on your phone, your phone automatically
synchronises with your Google account on
the web.
Your phone is synchronised with your
contacts, Gmail messages, Calendar
events and other information from these
applications and services on the web. (This
depends on your synchronisation settings.)
After signing in, you can use Gmail™ and
take advantage of Google services on your
phone.
ent
ter
25
Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet
access within the coverage of the wireless
access point (AP). Enjoy wireless Internet
using Wi-Fi, without extra charges.
Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your phone, you need to
access a wireless access point or ‘hotspot’.
Some access points are open and you can
simply connect to them. Others are hidden
or use security features; you must configure
your phone to be able to connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not using it to
extend the life of your battery.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone
or have set Wi-Fi to OFF, additional
charges may be applied by your mobile
operator for mobile data use.
Turning Wi-Fi on and connecting to a
Wi-Fi network
1 Touch
> Apps tab > Settings > WiFi from the WIRELESS & NETWORKS tab.
2 Set Wi-Fi to ON to turn it on and start
scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of
active and in-range Wi-Fi networks.
• Secured networks are indicated by a
lock icon.
26
4 Touch a network to connect to it.
• If the network is open, you are asked
to confirm that you want to connect to
that network by touching Connect.
• If the network is secured, you are
prompted to enter a password or
other credentials. (Ask your network
administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate
Wi-Fi status.
•
Tur
pho
You
dev
1
Bluetooth
You can use Bluetooth to send data by
running a corresponding application, not
from the Bluetooth menu as on most other
mobile phones.
2
NOTE:
• LG is not responsible for the loss,
interception or misuse of data sent
or received via the Bluetooth wireless
feature.
• Always ensure that you share and
receive data with devices that are
trusted and properly secured. If there
are obstacles between the devices,
the operating distance may be
reduced.
3
Onc
will
N
h
h
0
m
• Some devices, especially those
to
ate
r
that are not tested or approved by
Bluetooth SIG, may be incompatible
with your device.
Turning on Bluetooth and pairing up your
phone with a Bluetooth device
You must pair up your device with another
device before you connect to it.
1 Touch
> Apps tab > Settings > Set
Bluetooth to ON from the WIRELESS &
NETWORKS tab.
2 Tap Bluetooth menu again. You will see
the option to make your device visible
and option to search devices, then tap
SEARCH FOR DEVICES to view the
devices in the bluetooth Range.
3 Choose the device you want to pair up
with from the list.
Once the paring is successful, your device
will connect to the device.
NOTE: Some devices, especially
headsets or hands-free car kits, may
have a fixed Bluetooth PIN, such as
0000. If the other device has a PIN, you
must enter it.
Send data using the Bluetooth wireless
feature
1 Select a file or item, such as a contact,
calendar event, or media file, from an
appropriate application or Downloads.
2 Select the option for sending data via
Bluetooth.
NOTE: The method for selecting an
option may vary by data type.
3 Search for and pair with a Bluetoothenabled device.
Receive data using the Bluetooth
wireless feature
1 Touch
> Apps tab > Settings >
Set Bluetooth to ON
and touch
Make phone visible to be visible on
other devices.
NOTE: To select the length of time that
your device will be visible, touch
> Visibility timeout.
2 Select Pair to confirm that you are willing
to receive data from the device.
27
Connecting to Networks and Devices
Sharing your phone's data
connection
USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are
great features when there are no wireless
connections available. You can share your
phone's mobile data connection with a
single computer via a USB cable (USB
tethering). You can also share your phone's
data connection with more than one device
at a time by turning your phone into a
portable Wi-Fi hotspot.
When your phone is sharing its data
connection, an icon appears in the status
bar and as an ongoing notification in the
notifications drawer.
For the latest information about tethering
and portable hotspots, including supported
operating systems and other details, visit
http://www.android.com/tether.
To change Portable Wi-Fi hotspot
settings:
• Touch
> Apps tab > Settings >
More from the WIRELESS & NETWORKS
tab > Portable Wi-Fi hotspot > Choose
options that you want to adjust.
28
TIP! If your computer is running
Windows 7 or a recent distribution of
some flavours of Linux (such as Ubuntu),
you don't usually need to prepare your
computer for tethering. But if you're
running an earlier version of Windows
or another operating system, you may
need to prepare your computer to
establish a network connection via USB.
For the most current information about
which operating systems support USB
tethering and how to configure them,
visit http://www.android.com/tether.
5
To rename or secure your portable
hotspot
You can change the name of your phone's
Wi-Fi network name (SSID) and secure its
Wi-Fi network.
1 On the Home screen, touch
> Apps
tab > Settings.
2 Touch More from the WIRELESS &
NETWORKS tab and select Portable WiFi hotspot.
3 Ensure Portable Wi-Fi hotspot is ticked.
4 Touch Configure Wi-Fi hotspot.
• The Configure Wi-Fi hotspot dialogue
box will open.
• You can change the network SSID
(name) that other computers see when
scanning for Wi-Fi networks.
A
If
y
o
a
T
a
a
Us
You
vide
Pho
Fi D
Che
in a
• You can also touch the Security menu
,
s
ps
to configure the network with Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2) security
using a pre-shared key (PSK).
• If you touch the WPA2 PSK security
option, a password field is added to
the Configure Wi-Fi hotspot dialogue
box. If you enter a password, you will
need to enter that password when you
connect to the phone's hotspot with a
computer or other device. You can set
Open in the Security menu to remove
security from your Wi-Fi network.
5 Touch Save.
ATTENTION!
If you set the security option as Open,
you cannot prevent unauthorised usage
of online services by other people and
additional charges can be incurred.
To avoid unauthorised usage, you are
advised to keep the security option
active.
Wi-
ed.
ue
en
Using the Wi-Fi Cast
You can share your music, pictures and
video content with users who use Android
Phones connected via the same Wi-Fi & WiFi Directed network.
Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network
in advance and make sure the users are
connected to the same network.
> Apps tab > Settings >
1 Touch
More from the WIRELESS & NETWORKS
tab > Wi-Fi Direct
2 Touch the Wi-Fi direct checkbox to turn
it on.
3 Select a device to connect from the
scanned device list.
4 Touch Connect.
Enabling Wi-Fi Direct to share
through SmartShare
Wi-Fi Direct automatically scans nearby WiFi Direct devices and the searched devices
are listed as they are found so you can
select a specific device to share multimedia
data with through Smart Share.
NOTE: Wi-Fi Direct cannot be enabled
while using other Wi-Fi functions.
> Apps tab > Settings >
1 Touch
More from the WIRELESS & NETWORKS
tab > Wi-Fi Direct.
2 Select a device to connect from the
scanned device list.
CREATE GROUP – Touch to activate group
owner mode, which enables the legacy Wi-Fi
devices to connect by scanning your phone.
In this case you must enter the password
that is set in Password.
29
Connecting to Networks and Devices
NOTE: When your phone becomes
a group owner it will consume more
battery power than when it is a client.
The Wi-Fi Direct connection does not
provide an Internet service. Additional
costs may be incurred when connecting
and using online services. Check data
charges with your network provider.
Using SmartShare
Using your phone, you can allow media
content files on the network to be shared
with other players.
1 Touch
and then select SmartShare
.
• Your device should be connected to a
Wi-Fi network. If not, a new window
appears for Wi-Fi connection.
2 From: Set a library to view a content list.
• If there is a previously connected
device, the device's content list of is
displayed.
3 To: Set a player to play the content files.
• You can only play the files on the
supported devices, such as DLNAenabled TVs and PCs.
• Touch
to search for available
devices again.
4 Select a content file you want to play
from the content list.
30
• Touch and hold a content file to play it
or to view its details.
• Touch the menu button to play, upload/
download, set it or view Help.
5 Upload/download content files to/from the
content list.
• You can upload the content files saved
on your phone to other devices.
• You can download the content files
saved in an external library to your
phone.
• Download/upload progress can be
viewed on the notification bar.
• The uploaded or downloaded content
files are saved in the SmartShare
folder.
6 Enable DMS in the Settings menu.
• Discoverable: Detects your phone
among other DLNA-enabled devices.
• Device name: Sets the name and icon
displayed on other devices.
• Always accept request: Automatically
accepts requests from other devices to
share content files.
• Receive files: Allows other devices to
upload files to your phone.
• MY SHARE CONTENTS: Allows you
to set the media file type you want to
share.
N
•
•
•
PC
ca
Lea
aP
By
tran
and
Syn
To
usin
the
it
ad/
the
ed
t
NOTE:
• DMS (Digital Media Server) allows
you to share content files on your
phone with other devices connected
to the same network. With the DMC
(Digital Media Controller) function you
can view and control (playback/stop)
content files on other digital devices.
You can also play content files saved
on other devices on your phone using
the DMP (Digital Media Player).
• You can only play content files in the
formats supported by the DMR. It may
not be possible to play some content
files, depending on the DMR.
• The upload or download function may
not be supported, depending on the
DMS.
on
PC connections with a PC data
cable
lly
to
Learn to connect your device to a PC with
a PC data cable in USB connection modes.
By connecting the device to a PC you can
transfer data to and from your device directly
and use the PC software (LG PC Suite).
Sync your phone with your computer
To synchronise your phone with your PC
using the USB cable, you need to install
the PC software (LG PC Suite) on your PC.
o
o
Download the program from the LG website
(www.lg.com).
1 Use the USB data cable to connect your
phone to the PC. The USB connection
type list will appear; select LG software.
2 Run the LG PC Suite program on your PC.
Refer to the PC software (LG PC Suite)
help for more information.
NOTE: The LG integrated USB driver is
required to connect an LG device to a
PC. It is installed automatically when you
install the LG PC Suite software.
Transferring music, photos and videos
using USB mass storage mode
1 Connect the LG-E612f to a PC using an
USB cable.
2 If you haven't installed LG Android
Platform Driver on your PC, you need to
change the settings manually. Choose
System settings > Connectivity > USB
Connection type, then select Media
sync (MTP).
3 You can view the mass storage content
on your PC and transfer the files.
NOTE: If you installed LG Android
Platform Driver, you will immediately see
a pop-up saying Turn on USB storage.
31
Connecting to Networks and Devices
Ca
Synchronise with Windows Media Player
Ensure that Windows Media Player is
installed on your PC.
1 Use the USB cable to connect the phone
to a PC on which Windows Media Player
is installed.
2 Select the Media sync (MTP) option.
When connected, a popup window will
appear on the PC.
3 Open Windows Media Player to
synchronise music files.
4 Edit or enter your device’s name in the
popup window (if necessary).
5 Select and drag the music files you want
to the sync list.
6 Start synchronisation.
• The following requirements must be
satisfied to synchronise with Windows
Media Player.
Ma
Items
Requirement
OS
Microsoft Windows XP SP2,
Vista or higher
Window
Media
Player
version
Windows Media Player 10
or higher
• If the Windows Media Player version is
lower than 10, install version 10 or higher.
32
1
2
3
4
T
c
Ca
1
2
3
An
Wh
and
call
Hol
inco
Hol
bot
Calls
Making a call
1 Touch
to open the keypad.
2 Enter the number using the keypad. To
delete a digit, touch the
.
3 Touch
to make a call.
4 To end a call, touch the End icon
.
TIP! To enter ‘+’ to make international
calls, touch and hold
.
Calling your contacts
1 Touch
to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the
first few letters of the contact you want to
call by touching Search contacts.
3 In the list, touch the contact you want
to call.
TIP! Quick msg
You can send a message quickly using
this function. This is useful if you need
to reply the call through message during
a meeting.
Adjusting call volume
To adjust the in-call volume during a call,
use the volume up and down keys on the
left-hand side of the phone.
Making a second call
1 During your first call, touch Menu >
Add call and dial the number. You can
also see a list of recently dialled numbers
by touching , or you can search your
contacts by touching and select the
number you want to call.
Answering and rejecting a call
to make the call.
2 Touch
When you receive a call in Lock state, hold
3 Both calls are displayed on the call
and slide the
to answer the incoming
screen. Your initial call is locked and put
call.
on hold.
Hold and slide the
to decline an
4 Touch the displayed number to toggle
incoming call.
between calls. Or touch
Merge call
Hold and slide the Quick msg icon at the
to make a conference call.
bottom if you want to send a quick message. 5 To end active calls, touch End or press
the Home Key and slide the notification
bar down and select the End call icon
.
33
Calls
NOTE: You are charged for each call
you make.
Viewing your call logs
On the Home screen, touch
and choose
the Call logs tab .
View a complete list of all dialled, received
and missed voice calls.
TIP! Touch any call log entry to view the
date, time and duration of the call.
TIP! Touch the Menu key, and then
touch Delete all to delete all the
recorded items.
Call settings
You can configure phone call settings such
as call forwarding and other special features
offered by your carrier.
1 On the Home screen, touch .
2 Touch the Menu key.
3 Tap Call settings and choose the options
that you want to adjust.
Fixed dialling numbers – To turn on and
compile a list of numbers that can be called
from your phone. You'll need your PIN2,
which is available from your operator. Only
numbers on the fixed dial list can be called
34
from your phone.
Voicemail service – Allows you to select
your carrier’s voicemail service.
Voicemail settings – If you are using your
carrier’s voicemail service, this option allows
you to enter the phone number to use for
listening to and managing your voicemail.
Save unknown numbers – Add unknown
numbers to contacts after a call.
Call reject – Allows you to set the call reject
function. Choose from Disabled, Reject
calls on list or Reject all calls.
Quick messages – When you want to reject
a call, you can send a quick message using
this function. This is useful if you need to
reject a call during a meeting.
Call forwarding – Choose whether to divert
all calls when the line is busy, when there is
no answer or when you have no signal.
Call barring – Select when you would like
calls to be barred. Enter the call barring
password. Please check with your network
operator about this service.
Call duration – View the duration of calls,
including all calls, dialled calls, received calls
and last call.
Call costs – View the charges applied
to your calls. (This service is network
dependent; some operators do not support
this function.)
Add
the
C
n
C
th
in
(d
r
ws
n
Additional settings – This lets you change
the following settings:
Caller ID: Choose whether to display your
number on an outgoing call.
Call waiting: If call waiting is activated,
the handset will notify you of an
incoming call while you are on the phone
(depending on your network provider).
ect
ect
ng
ert
is
e
k
alls
t
35
Contacts
Add contacts to your phone and synchronise
them with the contacts in your Google
account or other accounts that support
contact syncing.
Searching for a contact
In the Home screen
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch Search contacts and enter the
contact name using the keyboard.
Adding a new contact
1 Touch
to open your contacts.
2 Select .
3 Select a memory location. If you have
more than one account, select an account
to which you want to add the contact,
such as Phone or Google.
4 Touch a contact information category and
enter your contact's details.
5 Touch Save to add the contact to
memory.
You can also create a contact from the
dialling screen.
1 Touch
>
to open the dial screen.
2 Enter a phone number.
3 Tap on Menu > Add to Contacts >
Create new contact.
4 Select a memory location. If you have
more than one account, select an account
36
to which you want to add the contact,
such as Phone or Google.
5 Enter the contact information.
6 To add more details Touch Add Another
field > Select any category of contact
information and enter the details about
your contact.
7 Touch Save to add the contact to
memory.
Im
To
bet
me
dev
1
2
3
Favourite contacts
You can classify frequently called contacts
as favourites.
Adding a contact to your favourites
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch a contact to view their details.
3 Touch the star to the right of the contact's
name. The star turns yellow.
Removing a contact from your favourites
list
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch the Favourites tab, and choose a
contact to view its details.
3 Touch the yellow star to the right of the
contact's name. The star will turn grey
and the contact will be removed from
favourites.
4
Mo
de
Exp
you
syn
1
2
3 A
4
Import or export contacts
r
To import/export contact files (in vcf format)
between a storage memory (internal storage/
memory card) or SIM or USIM card and your
device.
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch the Menu key > Import/Export.
3 Select a desired import/export option. If
you have more than one account, select
an account to which you want to add the
contact.
4 Select contact files to import/export and
select Import to confirm.
5 A pop-up to import a new contact from
the PC to the contacts in the device will
appear.
6 If the contacts in the device and new
contacts from the PC are different, select
a contact you want to import from the PC.
7 Click the [OK] button to import a new
contact from the PC to the device.
Moving contacts from your old
device to your new device
ct's
es
a
e
Export your contacts as a CSV file from
your old phone to your PC, using a PC
sync programme.
1 Install LG PC Suite on the PC first. Run
the program and connect your Android
mobile phone to the PC using an USB
cable.
2 From the top of the screen, select Device
> Import personal information >
Import contacts.
3 A pop-up to open a contacts file will
appear.
4 Select a contacts file and click Open.
37
Messaging
Your LG-E612f combines SMS and MMS
into one intuitive, easy-to-use menu.
Sending a message
1 Touch on the home screen, and touch
to open a blank message.
2 Enter a contact name or contact number
in the To field. As you enter the contact
name, matching contacts will appear. You
can touch a suggested recipient. You can
add multiple contacts.
NOTE: You will be charged for a text
message for every person you send the
message to.
3 Touch the Enter message field and start
to compose your message.
4 Touch the Menu key to open the Options
menu. Choose from Add subject,
Discard, Attach, Insert smiley or All
messages.
5 Touch Send to send your message.
6 The message screen opens, with your
message after Recipient Name/Number.
Responses will appear on the screen. As
you view and send additional messages,
a message thread will be created.
38
E
WARNING: The 160-character
limit may vary from country to country
depending on the language and how the
SMS is coded.
WARNING: If an image, video or
audio file is added to an SMS message,
it is automatically converted into an
MMS message and you are charged
accordingly.
Threaded box
Messages (SMS, MMS) exchanged
with another party can be displayed
in chronological order so that you can
conveniently see an overview of your
conversation.
Using emoticons
Liven up your messages using emoticons.
When writing a new message, touch the
Menu key, then choose Insert smiley.
Changing your message settings
Your LG-E612f message settings are
predefined, so you can send messages
immediately. You can change the settings
based on your preferences.
Touch
on the home screen, and touch
the Menu key, then tap Settings.
You
em
The
acc
You
can
Ma
The
app
to s
To
•T
In
A
Afte
con
mo
am
To
acc
•T
In
To
•T
In
to
R
e
gs
h
E-mail
You can use the Email application to read
emails from services other than Google Mail.
The email application supports the following
account types: POP3, IMAP and Exchange.
Your service provider or system administrator
can provide the account settings you need.
Managing an email account
The first time you open the E-mail
application, a setup wizard opens to help you
to set up an email account.
To add another email account:
• Touch
> Apps tab > E-mail > in the
Inbox screen, touch
> Settings >
ADD ACCOUNT
After the initial setup, Email displays the
contents of your inbox. If you have added
more than one account, you can switch
among accounts.
To change the settings of an email
account:
• Touch
> Apps tab > E-mail > in the
> Settings
Inbox screen, touch
To delete an email account:
• Touch
> Apps tab > E-mail > in the
Inbox screen, touch
> Settings >
touch an account you want to delete >
Remove account
Email account screen
You can touch an account to view its Inbox.
The account from which you send email by
default is indicated with a tick.
– Touch the folder icon to open the
account folders.
Only the most recent emails in your account
are downloaded to your phone.
Working with account folders
Each account has an Inbox, Outbox, Sent
and Drafts folder. Depending on the features
supported by your account's service provider,
you may have additional folders.
Composing and sending email
To compose and send a message
1 While in the E-mail application, touch
the
.
2 Enter an address for the message's
intended recipient. As you enter text,
matching addresses are offered from your
Contacts. Separate multiple addresses
with semicolons.
3 Add Cc/Bcc and add attachment files if
required.
4 Enter the text of the message.
5 Touch the to send.
If you aren't connected to a network, for
example, if you're working in airplane
mode, the messages that you send
39
E-mail
are stored in your Outbox folder until
you're connected to a network again. If
it contains any pending messages, the
Outbox will be displayed on the Accounts
screen.
TIP! When a new email arrives in the
inbox, you will receive a notification
by sound or vibration. Tap the email
notification to stop notifications.
C
Ge
Z
B
S
F
S
V
C
G
g
N
c
40
Camera
Getting to know the viewfinder
Zoom – Zoom in or zoom out.
Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
Shot mode – Choose from Normal, Panorama or Continuous shot.
Flash – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
Settings – Touch this icon to open the Settings menu.
Video mode – Touch this icon to switch to video mode.
Capture – Takes a photo.
Gallery – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your
gallery and view saved photos within camera mode.
NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting
conditions.
41
Camera
Taking a quick photo
1 Open the Camera application.
2 Hold the phone, point the lens towards
the subject you want to photograph.
3 Touch your finger on the subject from the
screen and a focus box will appear on
touched area.
4 When the focus box turns green, the
camera has focused on your subject.
5 Touch the Capture icon to take the
picture. Alternatively you can use the side
volume keys.
Using the advanced settings
In the viewfinder, touch
to open all
advanced options.
•
- Restore all camera default settings.
•
- Touch whenever you want to see
camera help guide for Panorama, or
Continuous shot.
•
- Focuses on the specific spot.
•
- Select the image resolution. If you
choose high resolution, the file size will
increase, which means you will be able to
store fewer photos in the memory.
•
- Finds the colour and light settings
appropriate for the current environment.
Choose from Normal, Portrait, Landscape,
Sports, Sunset and Night.
•
- The ISO rating determines the
42
sensitivity of the camera's light sensor.
The higher the ISO, the more sensitive
the camera is. This is useful in darker
conditions when you cannot use the flash.
•
- Improves colour qualities in different
lighting conditions.
- Choose a colour tone to use for your
•
new view.
- Takes pictures a few seconds after
•
clicking the shutter. This option is ideal if
you want to be in the picture.
- Activate to use your phone's location•
based services. Take pictures wherever
you are and tag them with the location.
If you upload tagged pictures to a blog
that supports geotagging, you can see the
pictures displayed on a map.
NOTE: This function is only available
when GPS is active.
- Select one of the four shutter sounds.
- Allows you to review images after
taking pictures.
- Select storage to save images.
•
•
•
TIP! When you exit camera mode, some
settings return to their defaults, such as
white balance, timer and scene mode.
Check these before you take your next
photo.
T
o
c
q
c
Aft
vie
tak
•T
•T
o
a
to
•T
v
E
•T
Vie
Lea
sto
1
2
Wh
opt
•T
•T
o
sh.
nt
ur
r
f
on-
he
TIP! The Settings menu is superimposed
over the viewfinder so, when you
change elements of the image colour or
quality, you see a preview of the image
change behind the Settings menu.
After taking photos, select the image
viewer icon to view the photos you have
taken.
• To view more photos, scroll left or right.
• To zoom in or out, double-tap the screen
or place two fingers and spread them
apart (move your fingers closer together
to zoom out).
• To send a photo to others, touch Share
via > desired item like Bluetooth,
E-mail, Memo, Picasa and so on.
• To delete a photo, touch Delete .
View a photo
ds.
Learn to view photos saved in your phone's
storage.
1 On the Home screen, open the application
list and select Gallery.
2 Select a photo to view.
While viewing a photo, use the following
options:
• To view more photos, scroll left or right.
• To zoom in or out, double-tap the screen
or place two fingers and spread them
apart (move your fingers closer together
to zoom out).
• To send a photo to others, touch Share
via > desired item like Bluetooth,
Email, Memo, Picasa and so on.
TIP! If you have an SNS account and set
it up on your phone, you can share your
photo with the SNS community.
• To delete a photo, touch Delete .
Touch the Menu key to open all
advanced options.
Set image as – Touch to use the image as
a Contact photo, Lockscreen Wallpaper
or Wallpaper.
Move – Touch to move the image to a
different place.
Rename – Touch to edit the name of the
selected picture.
Rotate left/Rotate right – Rotate left or
right.
Crop – crop your photo. Move your finger
across the screen to select an area.
43
Camera
Edit – View and edit the picture.
- Select the image resolution. If you
choose high resolution, the file size will
increase, which means you will be able to
store fewer photos in the memory.
- Improves colour qualities in different
lighting conditions.
- Applies artistic effects to the pictures.
- Applies the additional options for
pictures.
Slideshow – Automatically shows you the
picture you just captured.
Details – Show the picture information.
NOTE: Some file formats are not
supported, depending on the device
software.
NOTE: If the file size exceeds the
available memory, an error can occur
when you open files.
V
Ge
Z
B
V
F
S
C
R
G
g
N
44
Video camera
Getting to know the viewfinder
Zoom – Zoom in or zoom out.
Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
Flash – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
Settings – Touch this icon to open the settings menu.
Camera mode – Touch this icon to switch to camera mode.
Record – Starts recording.
Gallery – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your
gallery and view your saved videos from within video mode.
NOTE: The zoom function is not available while recording a video.
45
Video camera
Shooting a quick video
1 Press the Camera mode button down
and the icon changes to .
2 The video camera viewfinder appears on
the screen.
3 Holding the phone, point the lens towards
the subject you want to capture in your
video.
4 Press the Record button once to start
recording.
5 A red light appears at the top corner of
the viewfinder with a timer showing the
length of the video.
6 Touch on the screen to stop
recording. Alternatively you can use the
side volume keys.
tagged videos to a blog that supports
geotagging, you can see the videos
displayed on a map.
- Choose Off to record a video without
sound.
- Auto review automatically shows you
the video you just recorded.
- Select storage to save videos.
After recording videos, select the image
viewer icon to view the recorded videos.
• To view more videos, scroll left or right.
• To send a video to others, select Share
via , a desired item like Bluetooth,
Messaging, YouTube and so on.
• To play a video, select Play
.
• To delete a video, select Delete .
Using the advanced settings
Play a video
Using the viewfinder, touch
to open all
the advanced options.
- Restore all video camera default
settings.
- Improves colour qualities in different
lighting conditions.
- Apply a special effect, such as mono,
sepia or negative tones.
- Activate to use your phone's
location-based services. Records
videos wherever you are and tag
them with the location. If you upload
Learn to use the video player to play various
kinds of videos.
1 On the Home screen, open the application
list and select Gallery.
2 Select a video (with the icon) to play.
3 Rotate the device to landscape view.
4 Control playback with the virtual keys.
46
N
•
•
Tou
adv
Scr
rati
Bri
leve
Sm
thro
Det
suc
Ad
vie
To
play
han
s
e
os.
NOTE:
• Some file formats are not supported,
depending on the device software.
• If the file size exceeds the available
memory, an error can occur when you
open files.
Touch the Menu key to open all
advanced options.
Screen ratio – Tap to select desired screen
ratio.
Brightness – Check for adjusting brightness
level for comfortable video viewing.
Smart Share – Tap to share this video file
through Smart Share.
Details – Tap to see a detailed information,
such as the name, date, time, size, type etc
us
Adjusting the volume when
viewing a video
tion
To adjust the volume of a video while it is
playing, use the volume keys on the lefthand side of the phone.
y.
47
Multimedia
You can store multimedia files on a memory
card for easy access to all your image and
video files.
Qu
Use
pict
Gallery
Learn to view photos and play videos saved
in your device’s memory and memory card.
1 Touch
> Apps tab > Gallery. Open
a list of catalogue bars that store all your
multimedia files.
• Supported file formats (type format)
• Image: bmp, gif, jpg, png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
(Codec: MPEG4, H.263, Sorenson
H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
• Avoid locking the device’s screen while
playing a DivX Video-On-Demand. Each
time you lock the screen while playing a
DivX Video-On-Demand, your available
rental counts will be decremented by one.
• Some file formats are not supported,
depending on the device software.
• If the file size exceeds the available
memory, an error can occur when you
open files.
1 E
b
U
f
y
a
d
N
fin
Usi
Wh
Vie
Tou
48
QuickMemo
Use QuickMemo to practically and efficiently create memos during a call, with a saved
picture or on the current phone screen.
1 Enter the QuickMemo screen
by pressing both the Volume
Up and Volume Down Keys
for one second on the screen
you want to capture. Or touch
and slide the Status Bar
downwards and touch .
2 Select the desired menu option 3 Touch in the Edit menu and
from Pen type, Colour, Eraser, select to save the memo with
and create a memo.
the current screen.
NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your
fingernail.
Using the QuickMemo options
While using the QuickMemo function, you can easily use the QuickMenu options.
- Select whether you want to use the background screen or not.
- Select the pen type and the colour.
- Erase the memo that you created.
- Set the layout of the Memo.
- Save the memo with the current screen.
- Send or share the current QuickMemo to/with others.
Viewing the saved QuickMemo
Touch Gallery and select the QuickMemo album.
49
Multimedia
Music player
Your phone has a built-in music player that
lets you play all your favourite tracks. The
music player supports the following file
formats: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/
wma, ogg, aac, flac, wav.
Add music files to your phone
Start by transferring files to your phone or
memory card:
• Transferring music, photos and videos
using USB mass storage mode =>
page 32
• Download from the wireless web =>
page 56
• Sync your phone with your computer =>
page 31
• Receive via Bluetooth => page 26
• Copy to your memory card.
Play music
After transferring music files to your phone
or memory card.
1 Touch
> Apps tab > Music Player.
2 Select a music category.
3 Select a music file. Refer to the following
icons for playback control.
Touch to pause playback.
Touch to resume playback.
Touch to skip to the next track in the
album, playlist or shuffle.
50
Touch to go back to the beginning of
the song. Touch twice to return to the
previous song.
Add
You
a fa
Touch to manage the music volume.
Touch to set repeat mode.
Touch to play the current playlist in
shuffle mode.
Touch to see the current playlist.
Touch to see lyrics. This option is on only
if the song includes the lyrics.
To change the volume while listening to
music, press the up and down volume keys
on the left-hand side of the phone.
Create a playlist
1 Touch
> Apps tab > Music Player.
2 Select Playlists.
3 Press
> New playlist.
4 Enter a title for your new playlist and
select OK.
5 Select the files you want to include and
select Add.
TIP! During playback, you can add files
to a playlist by pressing
> Add
to playlist.
cur
Cus
1
2
3 A
N
•
•
ly
ys
r.
d
Add songs to the favourite playlist
You can add your favourite song quickly as
a favourite playlist. During playback, press
> Add to favourites to add the
current song to the quick list.
Customise music player settings
1 Touch
> Apps tab > Music Player.
2 Press
> Settings.
3 Adjust the settings to customise your
music player:
NOTE:
• Some file formats are not supported,
depending on the device software.
• If the file size exceeds the available
memory, an error can occur when you
open files.
NOTE: Music file copyrights may be
protected by international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain
permission or a licence to reproduce or
copy music.
In some countries, national laws prohibit
private copying of copyrighted material.
Before downloading or copying the file,
check the national laws of the relevant
country concerning the use of such
material.
FM Radio
Your LG-E612f has a built-in FM radio so
you can tune in to your favourite stations
and listen on the go.
NOTE: You need to use your
headphones to listen to the radio. Insert
it into the headphone jack.
Searching for stations
You can tune in to radio stations by searching
for them manually or automatically. They are
then saved to specific channel numbers, so
you don't have to find them again.
You can store up to 48 channels on your
phone.
51
Multimedia
Tuning in automatically
1 On the Home screen, touch
> Apps
tab > FM Radio.
, then select Scan.
2 Touch
3 During auto scanning, touch Stop if you
want to stop scanning. Only scanned
channels are saved before you stop
scanning.
NOTE: You can also manually tune in to
a station using the on-screen wheel.
TIP! To improve radio reception, extend
the headset cord as this also functions
as the radio antenna.
If you connect a headset not specifically
made for radio reception, radio reception
may be poor.
LG
LG
exc
wal
use
exp
Ho
fro
1 T
2 T
L
s
S
3 D
N
1
2
3
4
52
LG SmartWorld
LG SmartWorld offers an assortment of
exciting content – games, applications,
wallpaper and ringtones – giving LG phone
users the chance to enjoy richer ‘Mobile Life’
experiences.
How to get to LG SmartWorld
from your phone
1 Touch
> Apps tab > LG SmartWorld.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for
LG SmartWorld. If you have not yet
signed up, tap Register and get an LG
SmartWorld membership.
3 Download the content you want.
NOTE: What if there is no icon?
1 Using a mobile web browser, access
LG SmartWorld (www.lgworld.com)
and select your country.
2 Download LG SmartWorld App.
3 Execute and install the downloaded
file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the
LG SmartWorld application.
How to use LG SmartWorld
• Participate in monthly LG SmartWorld
promotions.
• Try the easy ‘Menu’ buttons to find what
you're looking for fast.
Categories – Find content by category
(e.g. Education, Entertainment, Games,
etc.).
Search – Search content.
Apps for you – Recommended content
based on your previous choices.
My Apps – List of downloaded/to-beupdated content.
Settings – Set profile and display.
Sign in – Set your ID and password.
• Try other useful functions as well. (Content
Detail screen)
NOTE: LG SmartWorld may not be
available from all carriers or in all
countries.
53
Utilities
Setting your alarm
1 Touch
> Apps tab > Alarm/Clock
> .
2 After you set the time, the LG-E612f lets
you know how much time is left before
the alarm will sound.
3 Set Repeat, Snooze duration, Vibration,
Alarm sound, Puzzle lock and Memo.
Touch Save.
Using your calculator
1 Touch
> Apps tab > Calculator
2 Touch the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, touch the
function you want (+, –, x or ÷) followed
by =.
4 For more complex calculations, touch
, select the Advanced panel, then
choose sin, cos, tan, log and so on.
Adding an event to your
calendar
> Apps tab > Calendar
1 Touch
2 Tap the month displayed at left top
corner; here you can find the different
calendar views (Day, Week, Month,
Agenda).
3 Tap the date for the event you want to
add.
54
4 Tap to add the event.
5 Touch Event name, then enter the event
name.
6 Touch Location and enter the location.
Check the date and enter the time you
want your event to start and finish.
7 If you want to add a note to your event,
touch Description and enter the details.
8 If you want to repeat the alarm, set
REPEAT, and set REMINDERS if
necessary.
9 Touch Save to save the event in the
calendar.
Polaris Office
Polaris Office is a professional mobile office
solution that lets users conveniently view
various types of office documents, including
Word, Excel and PowerPoint files, anywhere,
anytime, using their mobile devices.
Touch
> Apps tab > Polaris Office
Managing files
Polaris Office provides mobile users with
convenient file management features,
including copying, moving and pasting, and
deleting files and folders right on the device.
Viewing files
Mobile users can now easily view a wide
variety of file types, including Microsoft
Office and Adobe PDF documents, right
on
doc
and
orig
nt
on their mobile devices. When viewing
documents using Polaris Office, the objects
and layout remain the same as in the
original documents.
,
s.
ce
ng
re,
d
ce.
55
S
The web
Internet
Using options
Ac
Internet gives you a fast, full-colour world of
games, music, news, sport, entertainment
and much more, right on your mobile phone.
Wherever you are and whatever you enjoy.
Press
to view options.
Refresh – Update the current web page.
Save to bookmarks – Add the current web
page as a bookmark.
Go to Homepage – Allows you to go to the
homepage.
Share page – Allows you to share the web
page with others.
Find on page – Allows you to find letters or
words on the current web page.
Request desktop site – Allows you to view
the web page on the desktop.
Save for offline reading – Allows you to
save current web page and read it on offline
later.
Brightness – Allows you to adjust the
brightness of the screen.
Settings – Displays Internet settings.
Exit – Allows you to exit from the browser.
1
NOTE: Additional charges apply when
connecting to these services and
downloading content. Check data
charges with your network provider.
Using the web toolbar
Touch to go back a page.
Touch to go forward a page, to the page
you connected to after the current one.
This is the opposite of what happens
when you press the Back key, which
goes to the previous page.
Touch and hold, up and down to zoom in
or out of browser.
Touch to add a new window.
Touch to open a list of saved bookmarks.
56
2
W
Her
You
swi
<W
Wiava
Wima
not
adv
from
Settings
Access the Settings menu
eb
he
b
1 On the Home screen, touch
> Apps
tab > Settings.
or
On the Home screen, touch
>
System settings.
2 Select a setting category and select an
option.
WIRELESS & NETWORKS
or
ew
ne
.
Here you can manage Wi-Fi and Bluetooth.
You can also set up mobile networks and
switch to airplane mode.
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to
available Wi-Fi networks.
Wi-Fi settings – Allows you to set up and
manage wireless access points. Set network
notification or add a Wi-Fi network. The
advanced Wi-Fi settings screen is accessed
from the Wi-Fi settings screen. Press the
and touch Advanced.
TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless
networks with MAC filters, you may
need to enter the MAC address of your
LG-E612f into the router.
You can find the MAC address in the
following user interface: Touch Apps
tab > Settings > Wi-Fi >
>
Advanced > MAC address..
< Bluetooth >
Turn the Bluetooth wireless feature on or off
to use the bluetooth, Refer to page 27.
< Data usage >
Displays data usage and allows you to
customise the settings for your data limit.
• Mobile data: Set to use data connections
on any mobile network.
• Set mobile data limit: Set a limit for the
mobile data usage.
• Data usage cycle: Customise the settings
for the limit cycle.
< Call >
You can configure phone call settings such
as call forwarding and other special features
offered by your carrier.
• Fixed dialling numbers - Select Fixed
Dialling Numbers to turn on this feature
and compile a list of numbers that can
be called from your phone. You'll need
57
Settings
your PIN2, which is available from your
operator. Only numbers on the fixed dial
list can be called from your phone.
VOICE MAIL
• Voicemail service - Allows you to select
your carrier's voicemail service. You can
obtain this number from your service
provider.
• Voicemail settings - If you are using
your carrier's voicemail service, this option
allows you to enter the phone number to
use for listening to and managing your
voicemail.
END CALL SETTINGS
• Save unknown numbers - Add unknown
numbers to contacts after a call.
OTHER CALL SETTINGS
• Call reject - Allows you to set the call
reject function. Choose from Disabled,
Reject calls on list or Reject all calls.
• Quick messages - When you want
to reject a call, you can send a quick
message using this function. This is
useful if you need to reject a call during
a meeting.
• Call forwarding - Choose whether to
divert all calls when the line is busy, when
there is no answer or when you have no
signal.
• Call barring - Select when you would like
58
calls to be barred. Enter the call barring
password. Please check with your network
operator about this service.
• Call duration - View the duration of calls
including all calls, dialled calls, received
calls and last call.
• Call costs - View the charges applied
to your calls. (This service is network
dependent; some operators do not support
this function.)
• Additional settings - This lets you change
the following settings:
• Caller ID - Choose whether to display
your number on an outgoing call.
• Call waiting - If call waiting is
activated the handset will notify you
of an incoming call while you are on
the phone (depending on your network
provider).
< More ... >
• Airplane mode - After switching to
airplane mode, all wireless connections
are disabled.
• Wi-Fi Direct - Activate the Wi-Fi Direct
feature to connect two devices via a WLAN
without requiring an access point. Refer
to the Wi-Fi information for more details
=> page 29
•P
P
y
w
W
•V
P
p
d
N
P
c
•M
ro
a
• Portable Wi-Fi hotspot - Activate the
ork
s
port
nge
y
rk
AN
Portable WLAN hotspot feature to share
your device’s mobile network connection
with PCs or other devices through the
WLAN feature.
• Configure Wi-Fi hotspot: Configure
network settings for your WLAN
hotspot.
• Timeout: Set the time for the portable
hotspot timeout.
• Help: View information about using the
tethering features.
• VPN settings - Displays the list of Virtual
Private Networks (VPNs) that you've
previously configured. Allows you to add
different types of VPN.
NOTE: You must set a lock screen
PIN or password before you can use
credential storage.
• Mobile networks - Set options for data
roaming, network mode & operators,
access point names (APNs) and so on.
• Data enabled: Set to enable data
access over a mobile network.
• Data roaming: Set the device to
connect to another network when you
are roaming or your home network is
not available.
• Network mode: Select a network type.
• Access point names: Set up access
point names (APNs).
• Use only 2G networks: Select a
network type.
• Network operators: Search for
available networks and select a network
for roaming.
DEVICE
< Sound >
• Sound profile - You can choose from
Sound, Vibrate only or Silent.
• Volumes - You can manage the volume
of music, video, games, other media,
and ringtones & notifications. See ‘Touch
feedback & system’.
RINGTONE & NOTIFICATIONS
• Phone ringtone - Allows you to set your
default incoming call ringtone.
• Notification sound - Allows you to set
your default notification sound.
• Ringtone with vibration - Vibration
feedback for calls and notifications.
• Quiet time - Set times to turn off all
sounds except alarm and media.
TOUCH FEEDBACK & SYSTEM
• Dial pad touch tones - Allows you to set
the phone to play tones when using the
dialpad to dial numbers.
• Touch sounds - Allows you to set your
59
Settings
phone to play a sound when you touch
buttons, icons and other onscreen items
that react to your touch.
• Screen lock sound - Allows you to set
your phone to play a sound when locking
and unlocking the screen.
< Display >
• Brightness - Adjust the screen brightness.
• Auto-rotate screen - Set to switch
orientation automatically when you rotate
the phone.
• Screen timeout - Set the time for screen
timeout.
• Font size - Change the display size.
• Front key light - Set the front key LED
time.
< Home screen >
Home screen - Select a background image
for the Home screen. You can set the
Animation, Screen effect or Wallpaper.
< Lock screen >
Set how to unlock the screen.
• Select screen lock - Set an unlock
pattern to secure your phone. This opens
a set of screens that guide you through
drawing a screen unlock pattern.
• None: Disable the screen lock.
• Swipe: Set to use the screen lock
without a PIN, password, pattern, or
60
face detection.
• Pattern: Set an unlock pattern to
unlock the screen.
• PIN: Set a PIN (numeric) to unlock the
screen.
• Password: Set to display your own
message for the locked screen.
< Storage >
View memory information for your device
and memory card. You can also format the
USB storage and the memory card.
WARNING
Formatting a memory card will
permanently delete all data from the
memory card.
• INTERNAL STORAGE - View the internal
storage usage.
• SD CARD - Check total available SD card
space. Touch Unmount SD card for safe
removal. Erase SD card if you want to
delete all data from the SD card.
< Power Saver >
Here you can manage the battery and check
the power saving items. You can also check
the battery usage.
• Turn Power saver on: Activate power
saving mode to limit some system
resource usage.
•P
b
s
POW
Set
to y
BAT
View
you
<A
You
PE
<A
Per
in t
act
sett
(bu
<L
Cha
•G
G
d
u
y
w
to
s
e
e
al
rd
eck
ck
• Power saver tips: Learn how to reduce
• GPS satellites - If you select GPS
battery consumption by using the power
saving items.
POWER SAVING ITEMS
Set to activate power saving mode according
to your custom settings.
BATTERY INFORMATION
View the amount of power consumed by
your device.
< Apps >
You can view and manage the applications.
satellites, your phone determines your
location with street level accuracy.
• Location & Google search - Set the
device to use your current location for
Google search and other Google services.
< Security >
Change the settings for securing your device
and the SIM or USIM card.
SIM CARD LOCK
• Set up SIM card lock - Set up SIM card
lock or change the SIM PIN.
• Lock SIM card: Activate or deactivate
the PIN lock feature to require the PIN
before using the device.
• Change SIM PIN: Change the PIN used
to access SIM or USIM data.
PASSWORDS
• Make passwords visible - Show
password as you type.
DEVICE ADMINISTRATION
• Device administrators - View device
administrators configured on your device.
You can activate device administrators to
apply new policies to your device.
• Unknown sources - View device
administrators configured on your device.
You can activate device administrators to
apply new policies to your device.
PERSONAL
< Accounts & sync >
Permits applications to synchronise data
in the background, whether or not you are
actively working in them. Deselecting this
setting can save battery power and reduces
(but does not eliminate) data usage.
< Location services >
Change the settings for GPS functionality.
• Google's location service - If you select
Google's location service, your phone
determines your approximate location
using Wi-Fi and mobile networks. When
you select this option, you're asked
whether you consent to allowing Google
to use your location when providing these
services.
61
Settings
CREDENTIAL STORAGE
• Trusted credentials - Select certificates
and credentials to ensure secure use of
various applications
• Install from storage - Install encrypted
certificates that are stored in the USB
storage device.
• Clear credentials - Erase the credential
contents from the device and reset the
password.
< Language & input >
Use the language & input settings to
select the language for the text on your
phone and for configuring the onscreen
keyboard, including words you've added to
its dictionary.
< Backup & reset >
Change the settings for managing your
settings and data.
BACKUP & RESTORE
Change the settings for managing your
settings and data.
• Back up my data - Set to back up your
settings and application data to the Google
server.
• Backup account - Add and view your
Google account to back up your data.
• Automatic restore - Set to restore your
settings and application data when the
applications are reinstalled on your device.
62
PERSONAL DATA
• Factory data reset -Reset your settings
to the factory default values and delete all
your data. If you reset the phone in this
way, you are prompted to re-enter the
same information as when you first started
Android.
NOTE: If you select factory data reset, it
will erase all of your personal data from
your phone’s system memory, including
information about your Google account,
any other accounts, your system/
application data and settings as well as
any downloaded applications and DRM
licences. Resetting the phone does not
erase any system software updates you
have downloaded or any files on your
microSD card or internal memory, such
as music or photos.
So, if you want to erase all the data
in the internal memory while resetting
the phone, select the ‘Erase internal
memory’ checkbox.
SYSTEM
< Date & time >
Use Date & time settings to set how dates
are displayed. You can also use these
settings to set your own time and time zone
rather than obtaining the current time from
the
•A
u
•A
u
ti
•S
•S
•S
z
•U
b
•S
<A
Use
acc
you
N
SYS
•L
•P
e
k
•A
ro
d
•T
ti
s
all
ted
s
ne
m
the mobile network.
• Install web scripts: Set applications
• Automatic date & time: Automatically
to install web scripts to make their web
content more accessible.
< Connectivity >
USB CONNECTION
• USB connection type - You can set the
desired mode (Charge only, Media sync
(MTP), USB tethering or LG software).
• Ask on connection - Ask to confirm USB
connection mode when connecting to a
computer.
• Help - View information about using the
USB connection type.
LG SOFTWARE
• PC Suite Wi-Fi connection - Tick this
checkbox to use LG PC Suite with Wi-Fi
connection. Please note that the Wi-Fi
network should be connected for LG
PC Suite via Wi-Fi connection from the
WIRELESS & NETWORKS tab.
<Developer options>
Change the settings for application
development.
• USB debugging: Select to connect your
device to a PC using a USB cable. This is
for application development.
• Development device ID: View your
device’s development ID.
• Stay awake: Screen will never sleep while
charging.
update the time when you set a time zone.
• Automatic time zone: Automatically
update the time when you move across
time zones.
• Set date: Set the current date manually.
• Set time: Set the current time manually.
• Select time zone: Set your home time
zone.
• Use 24-hour format: Set to the time to
be displayed in 24-hour format.
• Select date format: Select a date format.
< Accessibility >
Use the Accessibility settings to configure
accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
NOTE: Requires additional plug-ins.
SYSTEM
• Large text: Set the text size to large.
• Power button ends call: Set the device to
end a call when you press the Power/Lock
key.
• Auto-rotate screen: Set whether or not to
rotate the content automatically when the
device is rotated.
• Touch & hold delay: Set the recognition
time for tapping and holding the screen.
63
Settings
P
• Allow mock locations: Allow mock
• Background process limit: Set to limit
locations and service information to be
sent to a Location Manager service for
testing. This is for application development.
• Desktop backup password: Set a
password to secure your backup data.
USER INTERFACE
• Strict mode enabled: Set the device
to flash the screen when applications
perform long operations.
• Pointer location: Set to show the
coordinates and traces of the pointer when
you touch the screen.
• Show touches: Set to show the pointer
when you touch the screen.
• Show screen updates: Set to flash areas
of the screen when they are updated.
• Show CPU usage: Set to list all active
processes.
• Force GPU rendering: Set to use 2D
hardware acceleration to improve graphic
performance.
• Window animation scale: Select a speed
for opening and closing pop-up windows.
• Transition animation scale: Select a
speed for switching between screens.
APPS
• Don't keep activities: Set to end a
running application when you launch a
new application.
the number of processes that can run in
the background.
• Show all ANRs: Set the device to alert
you to unresponsive applications that are
running in the background.
< About phone >
View legal information and check phone
status and software version.
64
LG
the
For
fun
com
jsp
Thi
firm
con
nee
will
an
dev
As
req
dur
sur
tha
Ple
cab
ser
N
fi
s
a
o
a
n
e
Phone software update
LG Mobile phone software update from
the Internet
For more information about using this
function, please visit http://update.lgmobile.
com or http://www.lg.com/common/index.
jsp select country and language.
This feature allows you to update the
firmware on your phone to a newer version
conveniently from the Internet without you
needing to visit a service centre. This feature
will only be available if and when LG makes
a newer firmware version available for your
device.
As the mobile phone firmware update
requires the user's full attention for the
duration of the update process, please make
sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding.
Please note that removing the USB data
cable or battery during the upgrade may
seriously damage your mobile phone.
LG Mobile Phone software update via
Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to update your
phone's software to a newer version
conveniently via OTA, without connecting
with a USB data cable. This feature will only
be available if and when LG makes a newer
firmware version available for your device.
First, you can check the software version
on your mobile phone: System settings >
About phone > Software update > Check
now for update.
You can also delay the update by 1 hour,
4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the
application will notify you to update when the
time is up. You can also perform an update
manually.
NOTE: This feature is dependent on
your network service provider, region
and country.
NOTE: LG reserves the right to make
firmware updates available only for
selected models at its own discretion
and does not guarantee the availability
of the newer version of the firmware for
all handset models.
65
Phone software update
Trademarks
• Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All
rights reserved. LG and the LG logo are
registered trademarks of LG Group and its
related entities.
• Bluetooth® is a registered trademark of the
Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
• Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the
Wi-Fi logo are registered trademarks of
the Wi-Fi Alliance.
• All other trademarks and copyrights are
the property of their respective owners.
A
®
®
DivX , DivX Certified and associated
logos are trademarks of Rovi Corporation
or its subsidiaries and are used under
licence.
The
Tra
Dat
Con
to a
Ste
DivX Mobile
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video
format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX
Certified® device that plays DivX video. Visit
divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play purchased DivX Video-on-Demand
(VOD) movies. To obtain your registration
code, locate the DivX VOD section in your
device setup menu. Go to vod.divx.com for
more information on how to complete your
registration.
DivX Certified® to play DivX® video up to
320x240.
66
N
•
•
on
Accessories
These accessories are available for use with the LG-E612f. (Items described below may be optional.)
Travel adaptor
Battery
Data cable
Connect your LG-E612f
to a PC.
User Guide
Learn more about
your LG-E612f.
Stereo headset
NOTE:
• Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
67
Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message
Possible causes
SIM error
There is no SIM card in the
Make sure the SIM card is correctly inserted.
phone, or it is inserted incorrectly.
No network
Signal is weak or you're outside
connection /
the carrier network.
Losing network Operator applied new services.
Possible corrective measures
Move towards a window or into an open area.
Check the network operator coverage map.
Check whether the SIM card is more than 6~12
months old. If so, change your SIM at your
network provider's nearest branch. Contact your
service provider.
Codes do not
match
To change a security code, you
will need to confirm the new code
If you forget the code, contact your service
by re-entering it.
provider.
The two codes you have entered
do not match.
An application
cannot be set
Not supported by service provider
Contact your service provider.
or registration required.
Calls not
available
Dialling error
New SIM card inserted.
Pre-paid charge limit reached.
New network not authorised.
Check for new restrictions.
Contact service provider or reset limit with PIN2.
On/Off key pressed too briefly.
Hold the On/Off key down for at least two
seconds.
Charge battery. Check charging indicator on
the display.
Clean the battery contacts.
Phone cannot
Battery is not charged.
be switched on
Battery contacts are dirty.
Me
Ch
Nu
pe
Im
se
SM
Fil
op
SD
wo
Th
do
on
rec
No
Ha
fre
68
Message
Possible causes
Charge battery.
Outside temperature is too hot
or cold.
Make sure the phone is charging at a normal
temperature.
Contact problem
Check the charger and connection to the phone.
Check the battery contacts, and clean them if
necessary.
No voltage
Plug the charger into a different socket.
Charger defective
Replace charger.
Charging error
2
ur
2.
Possible corrective measures
Battery is not charged.
Wrong charger
Only use original LG accessories.
Battery defective
Replace battery.
Number not
permitted
The Fixed dialling number
function is on.
Check the Settings menu and turn the function
off.
Impossible to
send/receive
SMS & picture
Memory full
Delete some messages from the phone.
Files not
opening
Unsupported file format
Check the file formats that can be supported.
SD card not
working
FAT16, FAT32 file system
supported
Check SD card file system via card reader, or
format SD card using the phone.
The screen
does not come
on when I
receive a call.
Proximity sensor problem
If you use any protection tape or case, check
to see if it has covered the area around the
proximity sensor. Make sure the area around the
proximity sensor is clean.
No sound
Vibration mode
Check the settings status of the sound menu to
make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or
freeze
Intermittent software problem
Remove the battery, reinsert it and switch on
the phone.
Try to perform a software update via the
website.
69
FAQ
Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in
this section before taking the phone in for service or calling a service representative.
Category
Sub-Category
Question
Answer
BT
Bluetooth
Devices
What are the functions
available via Bluetooth?
You can connect a Bluetooth audio device
such as a Stereo/Mono headset or Car Kit
and share pictures, videos, contacts, etc. via
Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP
server is connected to a compatible device,
you can share content stored in the storage
media (internal memory or SD card).
BT
Bluetooth
Headset
If my Bluetooth headset is
connected, can I listen to
my music through my 3.5
mm wired headphones?
When a Bluetooth headset is connected, all
system sounds are played over the headset.
As a result, you will not be able to listen to
music through your wired headphones.
Data
Contacts
Back up
How can I back up
Contacts?
The Contacts data can be synchronized
between your phone and Gmail™.
Data
Is it possible to set up
Only two-way synchronisation is available.
Synchronisation one-way sync with Gmail?
The Inbox is automatically synchronised. You
Is it possible to
Data
can view other folders by pressing the Menu
synchronise all the email
Key
and touching Folders to choose
Synchronisation folders?
a folder.
70
Su
G
M
m
in
a
e
t.
u
nu
e
Category
Sub-Category
Google™
Service
Gmail Log-In
Google
Service
Google
Account
Question
Do I have to log into Gmail
Once you log into Gmail, you don't need to
whenever I want to access
log into Gmail again.
Gmail?
Is it possible to filter
emails?
What happens when
I execute another
application while writing
an email?
Is there a file size
Phone
limitation for when I want
Function
to use a .MP3 file as a
Ringtone
ring tone?
My phone does not
Phone
display the time of receipt
Function
for messages older than
Message Time 24 hrs. How can I change
this?
Phone
What is the maximum
Function
supported size for a
microSD Card memory card?
Phone
Is it possible to install
Function
another navigation
Navigation application on my phone?
Phone
Function
Email
Answer
No, email filtering is not supported via the
phone.
Your email will automatically be saved as a
draft.
There is no file size limitation.
You will only be able to see the times for
messages received the same day.
32 GB memory cards are compatible.
Any application that is available on Android
Market™ and is compatible with the
hardware can be installed and used.
71
FAQ
Category
Sub-Category
Question
Is it possible to
Phone
synchronise my contacts
Function
from all my email
Synchronisation accounts?
72
Phone
Function
Wait and
Pause
Is it possible to save a
contact with Wait and
Pause in the numbers?
Phone
Function
Security
What are the phone’s
security functions?
Answer
Only Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can be
synchronised.
If you transferred a contact with the W & P
functions saved into the number, you will not
be able to use those features. You will need
to re-save each number.
How to save with Wait and Pause:
1. From the Home screen, press the Phone
icon .
2. Dial the number, then press the Menu
Key
.
3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
You are able to set the phone to require the
entry of an Unlock Pattern before the phone
can be accessed or used.
Su
Category
Sub-Category
Question
ot
d
e
e
e
Phone
Function
Unlock
Pattern
How do I create the
Unlock Pattern?
Answer
1. From the Home screen, press the Menu
Key
.
2. Touch System Settings > Lock screen.
3. Touch Select screen lock > Pattern. The
first time you do this, a short tutorial about
creating an Unlock Pattern appears.
4. Set up by drawing your pattern once, then
again for confirmation.
Precautions to take when using pattern
lock.
It is very important to remember the unlock
pattern you set. You will not be able to
access your phone if you use an incorrect
pattern five times. You have five chances to
enter your unlock pattern, PIN or password.
If you have used all 5 opportunities, you can
try again after 30 seconds. (Or, if you preset
the backup PIN, you can use the backup PIN
code to unlock the pattern => page 19)
73
FAQ
Category
Sub-Category
Phone
Function
Unlock
Pattern
74
Question
Answer
If you have forgotten your pattern:
If you logged in to your Google account on
the phone but failed to enter the correct
pattern 5 times, touch the forgot pattern
button. You are then required to log in with
your Google account to unlock your phone.
If you have not created a Google account
on the phone or you forgot it, you have to
perform a hard reset.
Caution: If you perform a factory reset,
all user applications and user data will
What should I do if I forget be deleted. Please remember to back up
the unlock pattern and I
any important data before performing a
didn’t create the Google
factory reset.
account on the phone?
How to perform a factory reset:
1. When the phone is switched off, press and
hold the Volume down key + Power key
with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone
lights up, release Volume down key
+ Power keys and press and hold the
Home key (for about 2 seconds) at the
same time.
3. The phone will turn on and perform a
factory reset immediately.
Su
S
p
nd
ey
ne
Category
Sub-Category
Question
Answer
Do not operate your phone for at least a
minute, while the hard reset is carried out.
You will then be able to switch your phone
back on.
Phone
Function
Memory
Phone
Function
Language
Support
Phone
Function
VPN
Phone
Function
Screen time
out
Will I know when my
memory is full?
Yes, you will receive a notification.
The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, press the Menu
Is it possible to change
Key
and touch System Settings.
the language?
2. Touch Language & input > Select
language.
3. Touch the desired language.
VPN access configuration is different
according to each company. To configure
VPN access from your phone, you must
How do I set up a VPN?
obtain the details from your company’s
network administrator.
1. From the Home screen, press the Menu
Key
.
My screen turns off after
only 15 seconds. How can 2. Touch System Settings > Display.
I change the amount of
3. Under Display settings, touch Screen
time for the backlight to
timeout.
turn off?
4. Touch the preferred screen backlight
timeout time.
75
FAQ
Category
Sub-Category
Question
Answer
When using data, your phone may default to
the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on
your phone is set to On). However, there will
When Wi-Fi and 3G are
Phone
be no notification when your phone switches
both
available,
which
Function
from one to the other.
service will my phone
Wi-Fi & 3G use?
To know which data connection is being
used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of
your screen.
Yes.
Just touch and hold the icon until the
Phone
Is it possible to remove an
dustbin
icon appears at the Top-center of the
Function
application from the Home
screen Then, without lifting your finger, drag
screen?
Home screen
the icon to the rubbish bin.
1. From the Home screen, press the Menu
I downloaded an
Key
.
Phone
application and it causes
Function
2. Touch App settings > Downloaded.
a lot of errors. How do I
Application remove it?
3. Touch the application, then touch
Uninstall.
Is
it
possible
to
charge
Phone
Yes, the phone will be charged by the USB
my phone by USB data
Function
cable irrespective of whether the necessary
cable without installing the
drivers are installed or not.
Charger
necessary USB driver?
76
Su
(F
to
n
ll
es
Category
Sub-Category
Phone
Function
Alarm
Question
Can I use music files for
my alarm?
Yes. After saving a music file as a ringtone,
you can use it for your alarm.
1. Touch and hold a song in a library list.
In the menu that opens, touch Set as
ringtone.
2. In an alarm clock setting screen, select the
song as a ringtone.
Will my alarm be audible
or will it go off if the
phone is turned off?
No, this is not supported.
of
he
g
Phone
Function
Alarm
Phone
Function
Alarm
Recovery
Solution
Hard Reset
(Factory Reset)
Answer
If my ringer volume is set
Your Alarm is programmed to be audible
to Off or Vibrate, will I hear
even in these scenarios.
my Alarm?
How can I perform a
If your phone does not restore to the original
factory reset if I can’t
condition, use a hard reset (factory reset) to
access the phone’s setting
initialise it. =>page 10
menu?
y
77