2. `מילון הקיצורים וראשי התיבות`

Comments

Transcription

2. `מילון הקיצורים וראשי התיבות`
‫בלמ"ס‬
‫בלמ"ס‬
‫מילון הקיצורים וראשי התיבות‬
‫‪2‬‬
‫א‬
‫‪201‬‬
‫מילון הקיצורים‬
‫וראשי התיבות‬
‫לול‬
‫הת‬
‫עיצוב‪ ,‬ביצוע והפקה‪ :‬אמ״ץ–חט׳ תוה״ד — המדור לפרסומים ולמינוח‬
‫סט‬
‫‪0‬‬
‫ש‬
‫"ע‬
‫מח' תו"ל‪ ,‬מפקדות‪,‬‬
‫הדרכה ובטיחות‬
‫או‬
‫גו‬
‫‪.‬‬
‫קונטרס‬
‫‪.. .‬‬
‫המלה �קונטרס �נגזרה �מהלטינית‪,‬‬
‫ומשמעה�‪�-‬חוברת�או�יומן‪�.‬במדרשים‬
‫ובלשונו �של �רש"י �למילה �זו �שני‬
‫משמעים‪�:‬האחד�‪�-‬גיליון�או�רשימה‪:‬‬
‫"ובראש �קונטרס �רומי �אתה �מוצא‬
‫תשובת�רבים"�)רש"י�תענית�כא‪�,(:‬והאחד�‪�-‬חוברת�או�מחברת‪"�:‬קבוצות‬
‫קונטרסים �היו �כתובין �תורה �נביאים �וכתובים" �) רש"י �שבת �קטו‪.( :‬‬
‫]בלשון�ימינו[‪�:‬גיליון�דפוס�מקופל�לדפי�חוברת‪.‬‬
‫בצה"ל�‪�-‬פרסום�רשימה‪�,‬קטלוג�או�כל�מידע�צבאי�)שאי�אפשר�לפרסמו‬
‫בעקד�או�בתלקיט(‪�,‬כגון‪�:‬נייר�מטה‪�,‬מחקר�מטה�ועוד‪.‬‬
‫בלמ"ס‬
‫מטכ"ל‪-9-‬תת‪09-‬‬
‫מילון‬
‫הקיצורים‬
‫וראשי התיבות‬
‫התש"ע‬
‫‪2010‬‬
‫יבוּיָ ם ָק ֶשה‬
‫אשי ֵתיבוֹ ת ‪ִ -‬מיעו ָּטם יָ ֶפה‪ַ ,‬אך ִר ּ‬
‫ִקיצו ִּרים וְ ָר ֵ‬
‫תוכן העניינים‬
‫הקדמה ‪7...........................................‬‬
‫הוראות מעשׂיות למעיינים במילון‪9.......‬‬
‫מבוא‪11..............................................‬‬
‫ביבליוגרפיה נבחרת‪21..........................‬‬
‫א‪23...................................................‬‬
‫ב‪35...................................................‬‬
‫ג ‪43...................................................‬‬
‫ד‪47...................................................‬‬
‫ה‪51...................................................‬‬
‫ו‪57....................................................‬‬
‫ז‪59....................................................‬‬
‫ח‪63...................................................‬‬
‫ט‪71...................................................‬‬
‫י‪75....................................................‬‬
‫כ‪83...................................................‬‬
‫ל‪87...................................................‬‬
‫מ‪91...................................................‬‬
‫נ ‪125...................................................‬‬
‫ס‪133...................................................‬‬
‫ע‪141...................................................‬‬
‫פ‪147...................................................‬‬
‫צ‪155...................................................‬‬
‫ק‪161...................................................‬‬
‫ר ‪173...................................................‬‬
‫ש ‪181..................................................‬‬
‫ת‪189...................................................‬‬
‫קיצורים וראשי תיבות בצבאות זרים ‪3.......‬‬
‫‪A......................................................5‬‬
‫‪B....................................................15‬‬
‫‪C....................................................19‬‬
‫‪D....................................................29‬‬
‫‪E....................................................35‬‬
‫‪F....................................................39‬‬
‫‪G....................................................45‬‬
‫‪H....................................................49‬‬
‫‪I.....................................................53‬‬
‫‪J. ...................................................57‬‬
‫‪K....................................................63‬‬
‫‪L....................................................65‬‬
‫‪M...................................................69‬‬
‫‪N....................................................77‬‬
‫‪O....................................................81‬‬
‫‪P....................................................85‬‬
‫‪Q....................................................91‬‬
‫‪R....................................................93‬‬
‫‪S. ...................................................99‬‬
‫‪T.................................................. 107‬‬
‫‪U.................................................. 113‬‬
‫‪V.................................................. 117‬‬
‫‪W................................................. 119‬‬
‫‪X.................................................. 121‬‬
‫‪Z.................................................. 123‬‬
‫הקדמה‬
‫‪ .1‬קיצורים וראשי תיבות בצה"ל הם חלק מהשׂפה המשותפת הכתובה והדבורה‪ ,‬והם נולדים‪,‬‬
‫משתנים או נובלים לפי צורכי הנמענים ולפי המציאות המשתנה‪ .‬לפני יותר מעשׂור‬
‫פורסמו הקיצורים וראשי התיבות ב'המילון למונחי צה"ל'‪ ,‬אולם השינויים והחידושים‬
‫הרבים בתחום זה הצריכו לעדכן את ערכי המילון לנוחות הנמענים ולשיפור השׂפה‬
‫המשותפת‪.‬‬
‫‪' .2‬מילון הקיצורים וראשי התיבות' ‪ -‬מטרתו היא לשמש ספר יַ ַעץ לאופן כתיבת קיצורים‬
‫וראשי תיבות אלו ברשוּמות צה"ל לפי כללי הכתיבה המחייבים שפרסמה האקדמיה‬
‫ללשון העברית‪ ,‬כמתחייב מחוק המוסד העליון ללשון העברית‪.‬‬
‫‪ .3‬במילון זה כונסו גם ראשי תיבות צבאיים עבריים ישנים שנכתבו במילוני צה"ל הקודמים‪,‬‬
‫כדי לסייע לנמענים שעוסקים ברשומות הצבא הישנות (כגון חוקרי ההיסטוריה הצבאית‬
‫הקוראים טקסטים שנכתבו לפני עשׂרות שנים) לפענח את הקיצורים ואת ראשי התיבות‬
‫שנקבעו בימים ההם‪.‬‬
‫‪ .4‬כידוע‪ ,‬רבים מחיילי צה"ל נדרשים לקרוא ִספרוּת צבאית־אנגלית או להסתייע בה‪ ,‬והיא‬
‫כוללת גם קיצורים וראשי תיבות באנגלית; למשל‪ :‬חיילים המשתלמים בצבאות זרים‬
‫או המתאמנים איתם בתרגילים משותפים או הממלאים תפקידים צבאיים בחוץ לארץ‪.‬‬
‫לשימושם עודכנו בסוף המילון הקיצורים וראשי התיבות האנגליים המקובלים בצבאות‬
‫זרים (בעיקר בתחום המבצעי)‪ ,‬שפורסמו ב'המילון למונחי צה"ל'‪.‬‬
‫החילות והגופים‬
‫‪ַ .5‬שלמי תודה לכל מי שסייעו לעדכן מילון זה‪ :‬נציגי האגפים‪ ,‬הזרועות‪ֵ ,‬‬
‫האחרים בצה"ל ובמשׂרד הביטחון‪ .‬תודה תודתיים לעובד צה"ל‪ ,‬סא"ל (בדימוס) ד"ר יוסי‬
‫שעדכן את רוב רובם של הערכים האנגליים‪ .‬יעמוד על הברכה המעצב הגרפי‪,‬‬
‫הוכבאום‪ִ ,‬‬
‫בח"ג יאיר לינדנברג על עיצוב המסמך‪.‬‬
‫את המילון יזם וערך בח"ק שמשון הופמן‪.‬‬
‫‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ארז כ"ץ‪ ,‬אל"ם‬
‫תו"ל‬
‫רמ"ח‬
‫הוראות מעשׂיות למעיינים במילון‬
‫דרכי הקריאה של ראשי התיבות‬
‫‪ .1‬שלוש דרכי קריאה לקיצורים ולראשי התיבות (להלן‪ :‬ראשי תיבות)‪ :‬א‪ .‬קוראים כל תיבה‬
‫ותיבה בנפרד (כגון לפנה"צ ‪ -‬לפני הצהריים‪ ,‬א"א ‪ -‬אגד ארטילרי); ב‪ .‬קוראים את‬
‫ראשי התיבות לפי שמות אותיותיהם (כגון מ"כ ‪ֵ -‬מ"ם‪ָּ -‬כ"ף‪ִ - TNT ,‬טי‪ֵ -‬אן‪ִ -‬טי); ג‪ .‬הוגים‬
‫מב"ץ‪.‬‬
‫מילה אחת (להלן‪ :‬נוֹ ָטִריקוֹ ן)‪ ,‬כגון ַא ָּב"ך‪ַ ,‬צ ַה''ל‪ַ ,‬ק ָּ‬
‫וסדר משמעיהם‬
‫נטיית הערכים ֵ‬
‫‪ .2‬ערכי המילון צוינו רק בלשון הסתמית‪ ,‬שהיא לשון זכר‪ .‬לרוב לא צוינה נטיית הערך‪,‬‬
‫היינו‪ :‬צורות הנקבה‪ ,‬הרבים או הסמיכות‪ .‬ההנחה היא שהדוברים בקיאים בהם‪ .‬למשל‪:‬‬
‫"צים‬
‫פק ִ‬
‫"צית; ברבים‪ַ :‬מ ָ‬
‫פק ִ‬
‫מפקד צוות) לא כתוב בסוגריים שלנקבה אומרים‪ַ :‬מ ָ‬
‫פק"ץ (= ַ‬
‫בערך ַמ ָ‬
‫ֵ‬
‫‬
‫"צית היחידה);‬
‫פק ִ‬
‫פק"ץ היחידה או ַמ ָ‬
‫"צית (כגון ַמ ַ‬
‫פק ִ‬
‫פק"ץ או ַמ ָ‬
‫"ציות; בסמיכות יחיד‪ַ :‬מ ַ‬
‫פק ִ‬
‫או ַמ ָ‬
‫"ציוֹ ת היחידה)‪.‬‬
‫פק ִ‬
‫"צי היחידה או ַמ ָ‬
‫פק ֵ‬
‫"ציוֹ ת (כגון ַמ ָ‬
‫פק ִ‬
‫"צי או ַמ ָ‬
‫פק ֵ‬
‫בסמיכות רבים‪ַ :‬מ ָ‬
‫‪ .3‬כשלערך משמעים אחדים‪ ,‬מקובל לכתוב אותם לפי ֵסדר מסוים‪ ,‬כגון סדר ּכרונולוגי או‬
‫סדר שבו משמעות תדירה קודמת למשמעות נדירה או סדר אחר‪ .‬במילון זה אין סדר‬
‫כזה‪ ,‬ולכן המשתמשים בו הם שצריכים להתאים את משמעי הערך להקשר המתאים‬
‫במשפט‪.‬‬
‫הוספת ֵה"א הידיעה‬
‫‪ֵ .4‬ה"א הידיעה הוּ ספה רק לשמות המפורשים של בעלי התפקידים או לשמות המפורשים‬
‫של המסגרות הארגוניות‪ ,‬שהם יחידים בצה''ל‪ .‬למשל‪:‬‬
‫רפּ"ר ‪ -‬קצין הרפואה‬
‫טכ"ל ‪ -‬ראש המטה הכללי; ָפּ ָצ"ר ‪ -‬הפרקליט הצבאי הראשי; ַק ָ‬
‫ ָר ַמ ָּ‬
‫מד"ן ‪ -‬להק המודיעין‪ָ ,‬מ ָד"ן ‪ִ -‬מספן‬
‫הראשי; ַא ָּכ"א ‪ -‬אגף כוח האדם; ָפּ ָצ"ן ‪ -‬פיקוד הצפון‪ַ ,‬ל ָ‬
‫המודיעין‬
‫‪ .5‬ראשי התיבות ַמגָ "ד‪ ,‬למשל‪ ,‬אינם מיוּ דעים (= בלי ֵה"א הידיעה) במילון‪ ,‬אלא כתובים‬
‫כך‪ :‬מפקד גדוד (ולא‪ :‬מפקד הגדוד) כי יש מג"דים רבים בצה''ל‪ .‬אולם שם תפקיד זה‬
‫ביחידה מסוימת צריך ליידעו בכל הרשומות היות שמתכוונים לאדם מסוים הממלא את‬
‫תפקיד מפקד הגדוד‪.‬‬
‫"פ ‪ֶ -‬מרכז לוגיסטיקה פיקודי‬
‫רל ּ‬
‫הוא הדין בשמות מסגרת ארגונית‪ ,‬במילון יהיה כתוב ַמ ָ‬
‫‬
‫(ולא‪ :‬מרכז הלוגיסטיקה הפיקודי) כי יש כמה ֶמרכזים כאלה בצה''ל‪ .‬אולם בפיקוד מסוים‬
‫יש ֶמרכז אחד כזה‪ ,‬וכמובן שם יש ליידע את השם בכל הרשומות‪ :‬מרכז הלוגיסטיקה‬
‫הפיקודי‪.‬‬
‫‪| 10‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ניקוד‬
‫‪ .6‬ערכי המילון שהם נוֹ ָט ִריקוֹ נִ ים (= הוגים כמילה אחת‪ ,‬כגון ַצ ַה''ל) נוקדו ניקוד חלקי כדי‬
‫לאפשר לכם לקרוא נכון את הערך‪ .‬ניקוד חלקי משמעו סומן הדגש באותיות בכ"פ לפי‬
‫שבּ"כ‪ּ ,‬כפּל"ד)‪ ,‬אבל בערך ַק ָת"ק (= ק' תצפית קדמית)‬
‫ּ‬
‫ששומעים בהן את הדגש (כגון‬
‫בתי"ו אף שבניקוד מלא יש לשׂים בה דגש כך ַ(ק ָּת"ק)‪ .‬גם ְשווָ א נח‬
‫לא סומן דגש חזק ָ‬
‫לא סומן מפני שאין הוגים אותו (למשל‪ַ :‬קשנָ "ר‪ ,‬במקום הניקוד המלא ‪ַ -‬ק ְשׁנָ "ר)‪ .‬גם‬
‫נוטריקונים שנשמעים כמילה עברית קיימת‪ ,‬נוקדו ניקוד חלקי (כגון ְמנַ ֶש"ה‪ֲ ,‬חוָ יָ "ה‪,‬‬
‫אלית (כגון ָשׂ ָק"ש = שׂק שינה)‪.‬‬
‫שׂמ ִ‬
‫לשי"ן סומנה רק בשׂי"ן ָ‬
‫בחן מעל ִ‬
‫הה ֵ‬
‫ַמ ֵק"ל)‪ .‬נקודת ֶ‬
‫‬‫‪ .7‬כן נוקדו ניקוד חלקי הביאורים של ראשי התיבות כדי שיהיו חד משמעיים ויובנו‬
‫בקריאתם הראשונה (כגון נַ גָ ד‪ ,‬נֶ גֶ ד‪ֶ ,‬ס ֶמל‪ַ ,‬ס ָמל‪ ,‬מנַ הל‪ִ ,‬מנהל‪ִ ,‬מפקדת החטיבה או‬
‫מפקדת החטיבה)‪ .‬ניקוד זה בא לסייע לנמענים לפענח את הכתוב היות שאין ֶהקשר של‬
‫ַ‬
‫תוכן המשפט‪.‬‬
‫ֵסדר הערכים‬
‫הא ֶל"ף‪ֵּ -‬בי"ת‪ .‬כשלשני ערכים אותן אותיות‪ ,‬סדרם‬
‫‪ .8‬ערכי המילון מסודרים לפי ֵסדר ָ‬
‫הוא כלהלן‪ :‬קיצור של תיבה אחת קודם לקיצור של שתי תיבות ויותר (כגון מר' =‬
‫מרעום‪ ,‬ואחריו ‪ -‬מ"ר = ִממסר ראשי); ראשי תיבות הנקראים לפי תיבותיהם קודמים‬
‫לנוטריקונים או לראשי תיבות הנקראים לפי אותיותיהם (כגון תות' = תותחנות‪ ,‬ואחריו‬
‫הנוטריקון תוּ "ת = ִתכנון ותקציבים); כששני הערכים הם נוטריקונים‪ ,‬הם נכתבים לפי‬
‫ֵסדר התנועות הזה‪ :‬שוּ רוּ ק‪ ,‬חוֹ ָלם ָמ ֵלא‪ָ ,‬ק ָמץ‪ֶ ,‬סגוֹ ל‪ֵ ,‬צ ֵירי‪ִ ,‬ח ִיריק‪ְ ,‬שווָ א או ֲח ָטף‪ ,‬כגון‬
‫הערך ָא ָמ"ת (= אזור מוגן‪-‬תותחים) קודם לערך ֱא ֶמ"ת (= אמצעי תקשוב)‪ .‬אם ההבדל‬
‫בין שני ערכים הוא רק בדגש‪ ,‬הערך הדגוש קודם‪.‬‬
‫‪ .9‬כשיש שני ערכים שחזותם זהה‪ ,‬אך משקלם הוא ַק ָּטל (= משקל בעלי המקצוע‪ ,‬כגון‬
‫לק ָטל‪ .‬אם‬
‫וק ָטל (משקל של שמות‪ ,‬כגון ָד ָבר‪ ,‬נָ ָהר‪ָ ,‬ח ָלב)‪ ,‬יקדם ַק ָּטל ָ‬
‫ַטייָ ס‪ָ ,‬פּ ָרש‪ַ ,‬ט ָּבח) ָ‬
‫‪1‬‬
‫במספרים‪ ,‬כגון ָק ָא ּ‬
‫ניקודם זהה בשל תשלום דגש‪ ,‬יצוין ההבדל ביניהם ִ‬
‫"ב (= קצין‬
‫אקדמאי בכיר)‪ ,‬לעומת ָק ָא ּ‬
‫"ב‪( 2‬קרב‪-‬אוויר בודדים)‪.‬‬
‫המילון האנגלי‬
‫‪ .10‬בערכים האנגליים בסוף המילון‪ ,‬פעמים מצורפים או משולבים תווים שאינם אותיות‪,‬‬
‫כגון‪ :‬סימן 'גם' (&)‪ִ ,‬ספרה (‪ 2 ,1‬וכדומה)‪ ,‬לוכסן (‪ ,)/‬מקף (‪ .)-‬ערכים כאלה יש לחפשׂם‬
‫כאילו אין סימנים אלו מופיעים בערך‪ .‬למשל‪:‬‬
‫‪ T&M‬ממוקם אחרי ‪ - R3P; TM‬אחרי ‪ - R/T; RP‬אחרי ‪ - C-in-C; RT‬אחרי ‪.CINC‬‬
‫‬
‫‬‫‬‫‪ .11‬הערכים האנגליים הנכתבים גם באותיות עבריות (כגון ִטי ֵאן ִטי‪ ,‬נָ אט"וֹ ) ‪ -‬משמעם‬
‫מופיע רק במילון האנגלי‪.‬‬
‫| ‪11‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫מבוא‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬בדברים כתובים המסוגננים כראוי‪ ,‬אין מקום לא לקיצורים ולא ראשי תיבות‪ ,‬וכל הממעט‬
‫בהם הרי זה משובח‪ .‬אומנם הקיצור מידה נאה הוא‪ ,‬ואין הכוונה אלא לצמצומי מילים‬
‫מיותרות‪ ,‬ולא לקימוצי הברות‪ .‬מה הועילו הכותבים בקיצוריהם אם ראשי התיבות‬
‫מכשילים את הקוראים‪ ,‬והקריאה היא קריאת ניחושים ופיענוח נעלמים‪ .‬מכאן שאם‬
‫נפגמת בהירות המשפט‪ ,‬לוקה בהירות הכתיבה‪ ,‬ואין בקיצור תיבות מידה נאה‪ ,‬אלא‬
‫מגרעת יש בו‪ .‬אמרו מעתה‪ :‬בהירות המשפט צריכה לעמוד נר לרגלי הכותבים‪ ,‬והיא‬
‫בכתיבת תיבה או צירוף לא‪-‬מקוצרים בכל רשומה שהיא‪ .‬נאלצתם לכתוב ראשי תיבות‬
‫שאין הכול מכירים‪ ,‬ציינו בהיקרות הראשונה בסוגריים עגולים את ביאוריהם; למשל‪:‬‬
‫ָח ָת"ם (חתרנות מדינית) ‪ -‬הכול כדי שנמעניכם בהווה ובדורות הבאים יוכלו לפענח‬
‫בנקל את כוונתכם בכתיבת המסמך‪.‬‬
‫'בשביל מה‬
‫צריך לבאר‬
‫בסוגריים את‬
‫הקיצורים‬
‫ואת ראשי‬
‫התיבות?'‬
‫בארו בסוגריים את הקיצורים ואת ראשי התיבות מטעמים אלו‪:‬‬
‫‪ #‬הניחו שלא תמיד כל הנמענים ַמכירים את התיבות המפורשות של הקיצורים וראשי התיבות‪.‬‬
‫‬
‫לע ֶרך אחד כמה משמעים‪ ,‬ואין הנמען יודע ְּב ִדיוק לאיזה מהם התכוון המוען‪.‬‬
‫‪ #‬פעמים יש ֵ‬
‫‬
‫‪ #‬לפרקים מיועדים דברים כתובים גם לעולים חדשים ולבני מיעוטים המשרתים בצה"ל‪ ,‬והם‬
‫‬
‫אינם בקיאים ברזי הקיצורים וראשי התיבות (להלן‪ :‬ראשי תיבות)‪.‬‬
‫‪ #‬רשומות צה"ל הגנוזות עתידות להיקרא בארכיון צה"ל בעוד שנים אחדות (למשל‪ ,‬לפני תרגיל‬
‫‬
‫או לפני משפט) או בעוד עשׂרות שנים (לשם עריכת מחקר היסטורי)‪ ,‬ואין (!) לנמען את מי‬
‫לשאול מה התכוון המוען בכותבו ראשי תיבות מסוימים במסמך‪.‬‬
‫‪| 12‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪ .2‬אף שיש למעט בראשי תיבות‪ ,‬יש כמה סוגים שאין להימנע מהם‪ ,‬ואלה הם‪:‬‬
‫גמ"ש‪,‬‬
‫מל"ח‪ ,‬חט'‪ַ ,‬ח ָפּ"ק‪ ,‬מ"א‪ֶ ,‬מ ֶר"ץ‪ ,‬נַ ָ‬
‫א‪ .‬ראשי תיבות שצה''ל משתמש בהם‪ ,‬כגון ַא ָ‬
‫ָפּזָ "ם‪ ,‬ק'‪ָ ,‬ת ָצ"א;‬
‫ב‪ .‬ראשי תיבות המקובלים במדעים לציון יחידות מידה (כמפורט בתקן ישׂראלי ‪,22‬‬
‫‪ ,)1000‬כגון יחידות אורך‪ ,‬שטח‪ ,‬נפח‪ ,‬זווית‪ ,‬זמן‪ ,‬מהירות‪ ,‬תאוצה‪ ,‬תדר; למשל‪:‬‬
‫מ' (= מטר)‪ ,‬ק"מ (= קילומטר)‪ ,‬מ"ר (מטר רבוע)‪ ,‬ט' (טונה)‪ ,‬ק''ג (קילוגרם)‪ ,‬מ"ק‬
‫(מטר קובי או מעוקב); רד' (רדיאן)‪ ,‬שנ' (שנייה);‬
‫ג‪ .‬קיצורים וראשי תיבות אזרחיים המקובלים בחיי היום‪-‬יום‪ ,‬למשל‪ :‬טל'‪ ,‬ירוש'‪ ,‬מיל'‪,‬‬
‫פרופ'‪ ,‬א"י‪ ,‬ארה"ב‪ ,‬ד"צ‪ ,‬ד"ר‪ ,‬ת"ד‪ ,‬ת"ז;‬
‫יפי"ל‪ ,‬נָ אט"וֹ ; או ראשי תיבות‬
‫ּנר"א‪ ,‬יוּנִ ִ‬
‫ד‪ .‬ראשי תיבות לועזיים שהם נוטריקון‪ ,‬כגון או ָ‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫לועזיים הנקראים לפי אותיותיהם‪ ,‬כגון ַאיי‪ִּ -‬בי ֵאם‪ֵ ,‬אס אוֹ ֵאס‪ִ ,‬טי ֵאן ִטי‪.‬‬
‫למה מקצרים?‬
‫‪ .3‬כמה טעמים לכתיבה מרובה של קיצורים וראשי תיבות ברשומות הצבא‪ ,‬ואלה עיקרם‪:‬‬
‫א‪ .‬לחסוך זמן וכסף ולקצר את התהליך הטכני של העברת מידע כתוב באמצעי‬
‫התקשורת;‬
‫ב‪ .‬להצפין מידע חסוי;‬
‫למחשבים‬
‫המרכז ַ‬
‫מר"ם (במקום‪ֶ :‬‬
‫ג‪ .‬להשׂיג נוֹחוּ ת בתקשורת הכתובה והדבורה‪ ,‬כגון ַמ ָ‬
‫ולרשתות תקשורת נתונים);‬
‫המנהל למחקר‬
‫פא"ת (במקום‪ִ :‬‬
‫ד‪ .‬לחדש מהר ובנקל מונח עברי או שם עברי‪ ,‬למשל‪ַ :‬מ ָ‬
‫ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית);‬
‫ה‪ .‬לחדש ראשי תיבות מהמונח העברי החדש גם בעברית לפי שיש ראשי תיבות‬
‫לועזיים למונח הלועזי‪ .‬למשל‪ ,‬ראשי התיבות הלועזיים (‪AFV - Armored Fighting‬‬
‫‪ ,)Vehicle‬תורגמו לעברית כך‪ :‬רכב‪-‬קרב משוריין ֶ(ר ֶק"ם)‪.‬‬
‫למ ֵעט?‬
‫באילו קיצורים יש ַ‬
‫בחוברות ובספרי הדרכה) משמשים תדיר בראשי תיבות‬
‫ָ‬
‫‪ .4‬ברשומות צה"ל (כגון במכתבים‪,‬‬
‫שלא לצורך‪ .‬הדברים אמורים בעיקר בקיצורה של תיבה אחת‪ ,‬כגון ארטילריה‪ ,‬גדוד‪,‬‬
‫יחידה‪ ,‬פיקוד‪ ,‬קצין (ולא‪ :‬ארט'‪ ,‬גד'‪ ,‬יח'‪ ,‬פיק'‪ ,‬ק')‪ .‬כשאפשר‪ ,‬ראוי לכתוב תיבות‪ ,‬כגון‬
‫אלו‪ ,‬כשהן אינן מקוצרות‪.‬‬
‫‪ .5‬כשמקצרים תיבה אחת‪ ,‬פעמים קשה לעמוד על כוונת המוען בקריאה הראשונה‪ ,‬בלי‬
‫ההקשר מה התכוון‪ .‬כידוע‪ ,‬הדבר נובע מהיעדר יכולת‬
‫שישתהו הנמענים כדי לפענח לפי ֶ‬
‫הנמענים לפענח קיצור של תיבה אחת אם מדובר בלשון יחיד או בלשון רבים‪ ,‬בזכר או‬
‫בנקבה‪ ,‬בנסמך יחיד או בנסמך רבים‪ .‬למשל‪:‬‬
‫| ‪13‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‬
‫ק' היחידה ‪ -‬מה הכוונה בקיצור ק'? קצין היחידה או קצינת היחידה [כלומר זכר או נקבה]; קצין‬
‫היחידה או קציני היחידה‪ ,‬קצינת היחידה או קצינות היחידה (כלומר יחיד או רבים); ְקצין היחידה‬
‫או קציני היחידה‪ ,‬קצינת היחידה או קצינות היחידה (כלומר נסמך זכר או נסמך נקבה)‪.‬‬
‫באילו רשומות ראוי לקצר?‬
‫‪ .6‬יש להעדיף את הקיצורים ואת ראשי התיבות בכל מקום שקצר המצע מהשׂתרע‪ ,‬למשל‪,‬‬
‫בטבלאות‪ ,‬במעני דואר אלקטרוני או כשהם הפתרון הטוב ביותר לנמען כדי שיבין את‬
‫המסר החד‪-‬משמעי מהר ובנקל‪.‬‬
‫‪ .7‬בפרסומים רבי‪-‬דפים‪ ,‬שיש בהם פרקים רבים‪ ,‬וראשי תיבות מסוימים חוזרים תדיר בפרקי‬
‫הפרסום ‪ -‬ראוי להוסיף בהם מונחון‪ ,‬ובו רשימת כל ראשי התיבות וביאוריהם‪ .‬המונחון‬
‫הזה חיוני לפי שאם בהיקרות הראשונה בפרק א ציינתם בסוגריים עגולים את התיבות‬
‫המפורשות (כמפורט בסעיף ‪ 1‬לעיל)‪ ,‬ייתכן שהנמען יעיין רק בפרק ג‪ ,‬ושם אין מפורטים‬
‫ביאורי ראשי התיבות‪ ,‬אלא ראשי התיבות בלבד‪ .‬המונחון מאפשר לפענח ראשי תיבות‬
‫בכל עמוד ועמוד של הפרסום‪.‬‬
‫כיצד מקצרים תיבה אחת?‬
‫‪ .8‬תיבה אחת מקצרים בגרש (')‪ .‬לדוגמה‪ :‬ק' (= קצין‪ ,‬ולא בנקודה‪ :‬ק‪ ,).‬ע' (= עוזר‪ ,‬ולא‪:‬‬
‫ע‪ ,).‬ח' יבין (= גם שם פרטי; ולא‪ :‬ח‪ .‬יבין)‪ ,‬חש' (= חשבון‪ ,‬ולא במקף‪ :‬ח‪-‬ן)‪ ,‬פ' (=‬
‫פקיד‪ ,‬ולא‪ :‬פ‪ ,).‬ירוש' (= ירושלים‪ ,‬ולא במקף‪ :‬י‪-‬ם‪ ,‬ולא בגרשיים‪ :‬י"ם)‪ ,‬ס' המפקד (ולא‬
‫בלוכסן‪ :‬ס‪/‬המפקד)‪ ,‬בשם (ולא‪ :‬ב‪ ,)/‬אבל‪ :‬ד''ר (ולא‪ :‬דר‪ .‬או דר')‪.‬‬
‫‪ .9‬גם תיבה לועזית שהיא תיבה אחת מקצרים בגרש‪ ,‬למשל‪ :‬ארט' (= ארטילריה)‪ ,‬אלקטר'‬
‫(= אלקטרוניקה)‪ ,‬א' איינשטיין (= אלברט איינשטיין)‪ .‬כידוע‪ ,‬לשוננו אימצה שלושה‬
‫הגאים מחוּ ָּכ ִכים מן הלועזית‪ ,‬וגם הם מסומנים בגרש‪ :‬ג' (כמו ג'ורג')‪ ,‬ז' (כמו ז'נווה)‪,‬‬
‫צ' (כמו צ'רצ'יל)‪ .‬כששלושת ההגאים האלה מופיעים בראש התיבה‪ ,‬כגון‪ :‬ג'ורג'‪ ,‬ז'נווה‪,‬‬
‫צ'רצ'יל‪ ,‬ראוי שלא לקצר את התיבה רק באות הראשונה או שלא לקצרה כלל‪ .‬אם יש‬
‫'מב ָלנִ ית (= מנגנת בצ'מבלו)‪,‬‬
‫הכרח לקצר‪ ,‬ראוי לקצר את התיבה בכמה אותיות‪ ,‬כגון ֶצ ָּ‬
‫אפשר לקצרה כך‪ :‬צ'מב'‪.‬‬
‫‪ .10‬ראשי תיבות לועזיים שהוגים לפי שמות אותיותיהם‪ ,‬שׂמים מקפים ביניהן (ולא נקודות‬
‫או גרשיים!) לשם הגייה נכונה של צירוף האותיות; למשל‪:‬‬
‫‬‫ ֵאס‪-‬אוֹ ‪ֵ -‬אס‪ַ ,‬איי‪ִּ -‬בי‪ֵ -‬אם‪ִ ,‬טי‪ֵ -‬אן‪ִ -‬טי‪ָ ,‬אר‪ִ -‬פּי‪-‬גִ 'י‪ֵ ,‬אף‪ַ -15-‬איי‪ִ ,‬טי ‪( 80‬ולא‪ :‬אס‪.‬אוֹ ‪.‬אס‪ ,‬יב"מ‪,‬‬
‫ט‪.‬נ‪.‬ט‪ ,‬ר‪.‬פי‪.‬ג'י‪.)T-80 ,F-15-I ,‬‬
‫‪ .11‬לעולם אין לקצר תיבה אחת (עברית או לועזית) לא בנקודה‪ ,‬לא בלוכסן ולא במקף‪,‬‬
‫אלא רק בגרש‪ .‬עם זה‪ ,‬פעמים אין מסמנים כלל את קיצור התיבה‪ ,‬למשל‪:‬‬
‫ האות ָצ ִד"י (צ) המסומנת על ציוד צבאי‪ ,‬האותיות שמסמנות בסימוכין את נושׂא המסמך‪ ,‬כגון‬
‫‪| 14‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫אס = אספקה‪ ,‬הד = הדרכה‪ ,‬מב = מבצעים‪ ,‬מד = מודיעין‪ .‬הוא הדין בסימנים מוסכמים‪,‬‬
‫למשל‪ :‬ש = שלישות‪ ,‬מצ = המשטרה הצבאית‪.‬‬
‫קיצורן של שתי תיבות ויותר‬
‫‪ .12‬שתי תיבות ויותר מקצרים בגרשיים ("); למשל‪:‬‬
‫‬
‫ד"צ (= דואר צבאי‪ ,‬ולא‪ :‬ד‪.‬צ‪ ,).‬מ"א (= ִמספר אישי‪ ,‬ולא‪:‬‬
‫מ‪.‬א‪ַ ,).‬צ ַה"ל (= צבא ההגנה לישׂראל‪ ,‬ולא‪ :‬צ‪.‬ה‪.‬ל)‪ ,‬ת"ד (=‬
‫תא דואר או תיבת דואר‪ ,‬ולא‪ :‬ת‪.‬ד‪ ,).‬ת"ז (= תעודת זהות‪,‬‬
‫ולא‪ :‬ת‪.‬ז‪.).‬‬
‫‪ .13‬מקום הגרשיים הוא תמיד לפני האות האחרונה של‬
‫ראשי התיבות (העבריים או הלועזיים) בצורת היחיד‪,‬‬
‫למשל‪:‬‬
‫‬
‫"מי‬
‫לת ֵ‬
‫לת"ם ‪ -‬וַ ָ‬
‫"כים‪ ,‬וַ ָ‬
‫"ליִ ים‪ ,‬מ"כ ‪ַ -‬מ ִּ‬
‫ַצ ַה"ל ‪ -‬רעיונות ַצ ֲה ִ‬
‫יפי"לים‪.‬‬
‫יפי"ל ‪ -‬יוּנִ ִ‬
‫"צים האחרונים‪ ,‬יוּנִ ִ‬
‫בבגָ ִ‬
‫היחידה‪ָּ ,‬בגָ "ץ ‪ָּ -‬‬
‫תיבה אחת קצרו בגרש‪ ,‬שתי תיבות‬
‫ויותר ‪ -‬בגרשיים‪ ,‬ר"ת לועזיים‬
‫שהוגים לפי שמות אותיותיהם ‪-‬‬
‫שׂימו מקף בין שמות האותיות‬
‫‪ .14‬גם בקיצור שתי תיבות אין לקצר לא בנקודות (כמודגם בסעיף ‪ )12‬ולא בלוכסן‪ ,‬אלא רק‬
‫בגרשיים‪ .‬יש לכתוב‪ :‬ח"מ (= חטיבת ִ‬
‫המבצעים‪ ,‬ולא‪ :‬ח‪/‬מ)‪ ,‬ק"א (= קרקע‪-‬אוויר‪ ,‬ולא‪:‬‬
‫‬‫ק‪/‬א)‪ ,‬ש"ת (= שדה תעופה‪ ,‬ולא‪ :‬ש‪/‬ת)‪ ,‬רא"ל (= רב אלוף‪ ,‬ולא‪ :‬ר‪/‬א)‪.‬‬
‫אותיות ִּ'כ ְמנַ ֵפּ"ץ' ‪ -‬מתי הן נכתבות באות סופית?‬
‫‪ .15‬אותיות ִּ'כ ְמנַ ֵפּ"ץ' בסוף התיבה נכתבות‬
‫באות סופית רק כשהוגים את ראשי התיבות‬
‫כנוֹ ָט ִריקוֹ ן‪ ,‬כלומר הוגים מילה אחת; למשל‪:‬‬
‫מר"ם‪ָ ,‬ח ָמ"ן‪ָ ,‬א ָש"ף‪,‬‬
‫ ַא ָּב"ך‪ָ ,‬ח ָל"ך‪ָ ,‬אגָ "ם‪ַ ,‬מ ָ‬
‫מב"ץ‪.‬‬
‫ָצ ָש"ף‪ָ ,‬א ָמ"ץ‪ַ ,‬ק ָּ‬
‫‪ .16‬גם אם שתי דרכי הגייה לראשי התיבות‪ ,‬כותבים‬
‫אותם באות סופית‪ ,‬כגון ָא ָל"ם או אלוף־‬
‫מב"ץ או קצין‬
‫משנה‪ַ ,‬ק ָמ"ן או קצין מודיעין‪ַ ,‬ק ָּ‬
‫ִמבצעים‪ָּ ,‬בגָ "ץ או בית הדין הגבוה לצדק‪.‬‬
‫‪ .17‬מכלל זה משתמע ששמות דרגות צה"ל‬
‫המסתיימים באות סופית‪ ,‬יש לכותבם באות‬
‫סופית‪ָ :‬ר ָס"ם‪ָ ,‬סגָ "ם‪ָ ,‬ר ָס"ן‪ָ ,‬א ָל"ם‪ ,‬כי הוגים‬
‫אותם כמילה אחת‪.‬‬
‫רק כשהוגים מילה אחת כותבים אות סופית!‬
‫ָר ָס"ן‬
‫ָר ָס"ם‬
‫ָא ָל"ם‬
‫ָסגָ "ם‬
‫| ‪15‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫באילו ראשי תיבות אין כותבים אות סופית?‬
‫‪ .18‬כשהוגים את כל המילים של ראשי התיבות (ולא רק מילה אחת)‪ ,‬כותבים בסופם אות לא‬
‫סופית‪ ,‬למשל‪:‬‬
‫ הח"מ (הוגים‪ :‬החתום מטה‪ ,‬ולא‪ַ :‬ה ַחם)‪ ,‬ק"מ (הוגים קילומטר‪ ,‬ולא‪ַ :‬קם)‪ ,‬ד"צ (הוגים‪ :‬דואר‬
‫צבאי‪ ,‬ולא‪ַ :‬דץ)‪ ,‬אחה"צ (הוגים‪ :‬אחר הצהריים‪ ,‬ולא‪ַ :‬א ַח ַהץ)‪.‬‬
‫‪ .19‬כשהאות הסופית של ראשי התיבות היא ָּכ"ף דגושה או פֵּ "א דגושה‪ ,‬אין כותבים בסופם‬
‫אות סופית (אף שהוגים את כל ראשי התיבות מילה אחת)‪ ,‬למשל‪:‬‬
‫"פ‪.‬‬
‫"פ‪ָ ,‬ש ָמ ּ‬
‫שת ּ‬
‫"פ‪ַ ,‬מ ָ‬
‫"כ‪ָ ,‬ח ָר ּ‬
‫"כ‪ַ ,‬ש ָּב ּ‬
‫ ָס ָד ּ‬
‫הטעם והמקף‬
‫לרע (כלומר הטעם על ההברה האחרונה)‪ ,‬למשל‪ַ :‬א ָּב"ך‪ָ ,‬א ָל"ם‪,‬‬
‫‪ .20‬לרוב טעם הערך הוא ִמ ַ‬
‫פק"ץ‪ ,‬ואין טעם זה מסומן במילון כי רוב ערכי המילון טעמם מלרע‪ .‬אם טעם‬
‫ָא ָמ"ן‪ַ ,‬מ ָ‬
‫הערך מלעיל (היינו הטעם הוא על ההברה שלפני האחרונה)‪ ,‬כגון ַצ ַה"ל‪ַ ,‬א ָּכ"א‪ַ ,‬ח ַה"ן‪,‬‬
‫ֶר ֶק"ם‪ ,‬יש לסמן יְ ִתיב (>) מעל להברה המותאמת‪( .‬בשל מגבלות טכניות תסומן ההברה‬
‫המוטעמת במילון באות עבה כך‪ַ :‬צ ַה"ל ‪ֲ -‬הגוּ ‪ַ :‬צ ַה"ל‪).‬‬
‫‪ .21‬אין לחצוץ במקף בין אותיות השימוש מ ֶֹש"ה וְ ָכ ֵל"ב‪ ,‬ובין האות הראשונה של ראשי‬
‫התיבות (כגון ִמ ַצ ַה"ל‪ַ ,‬ל ַמגָ "ד‪ְּ ,‬ב ָא ָט"ל)‪ ,‬אלא אם כן הוספת המקף גוררת הבעה חד‪-‬‬
‫ֶ‬
‫משמעית שאינה משתמעת‬
‫"פ (=‬
‫מההקשר (כגון ֶש־ת"פ (= שתחת פיקוד)‪ ,‬ואילו ָש ָת ּ‬
‫שיתוף פעולה)‪ ,‬או ְּב־ח"א (= בחיל האוויר)‪ ,‬ואילו ָּב ָח"א (= בסיס חיל האוויר)‪.‬‬
‫כיצד לחדש ראשי תיבות?‬
‫לבכר נוֹ ָטריקוֹ ן (היינו‬
‫‪ .22‬כשמקצרים ראשי תיבות עבריים של שתי תיבות ויותר‪ ,‬ראוי ּ‬
‫מב"ץ) כי אפשר להטותו בנקבה‪,‬‬
‫ראשי תיבות שהוגים כמילה אחת‪ ,‬כגון ַצ ַה''ל‪ַ ,‬ק ָּ‬
‫ברבים ובסמיכות‪ ,‬ופעמים אפשר לגזור ממנו שם תואר או אפילו מונח חדש‪ .‬הרי שתי‬
‫דוגמות‪:‬‬
‫‬
‫לו הייתם צריכים לקצר את הצירוף 'דין וחשבון'‪ִ ,‬לפניכם שתי חלופות‪ :‬האחת ‪ -‬לקצר כל‬
‫ּ"ח (הדומה‬
‫תיבה ותיבה באות אחת‪ :‬ד"ח‪ ,‬והאחת ‪ -‬לקצר את הצירוף בצורת נוטריקון‪ :‬דו ַ‬
‫בצלילו לתיבה רו ַּח)‪ .‬בחלופה הראשונה אין יודעים בוודאות את אופן ההגייה (שתי מילים‪ :‬דין‬
‫וחשבון או שמות האותיות‪ָ :‬ד ֶל"ת‪ֵ -‬חי"ת או נוטריקון‪ָ :‬ד"ח)‪ .‬גם גזירת ערכים חדשים מראשי‬
‫התיבות ד"ח (כגון פועל או שם) ונטיית ראשי התיבות ד"ח (כגון שם תואר‪ ,‬נקבה‪ ,‬ריבוי‪,‬‬
‫ּ"ח או דו ַּח הוא מוצלח‬
‫סמיכות) יהיו קשות‪ ,‬ופעמים ‪ -‬גם בלתי‪-‬אפשריות‪ .‬לפיכך הנוטריקון דו ַ‬
‫(מדוּ וָ ח) ואפשר‬
‫חתי)‪ֵ ,‬שם פעולה ִ(דיווּ ַח)‪ ,‬שם תואר ְ‬
‫מאוד כי אפשר לגזור ממנו פועל ִ(דיווַ ִ‬
‫לרבותו (דוּ חוֹ ת) ולהטותו בנסמך (דוחות הוועדה)‪.‬‬
‫‪| 16‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫הרי עוד דוגמה‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫לו הייתם צריכים לקצר את הצירוף מפקד פיקוד הצפון‪ .‬לפניכם שלוש חלופות‪ :‬הראשונה ‪-‬‬
‫הוגים תמיד את שלוש המילים‪ :‬מפקד פיקוד הצפון‪ ,‬וכותבים תמיד מפ"צ‪ .‬החלופה השנייה ‪-‬‬
‫הוגים תמיד לפי האותיות‪ ,‬ולכן כותבים תמיד‪ֵ :‬מ"ם‪ֵ -‬פּ"א‪ָ -‬צ ִד"י‪ .‬החלופה השלישית המומלצת‪:‬‬
‫פצ"ן‪ .‬נוטריקון זה‬
‫כדאי ליצור נוטריקון כדי להגות את ראשי התיבות כמילה אחת‪ַ :‬מ ָפּ"ץ או ַמ ָ‬
‫מאפשר לרבות את ראשי התיבות‪ ,‬כגון מפ"צים או מפצ"נים‪ ,‬להוסיף צורן נקבה‪ :‬מפ"צית או‬
‫פצ"נִ י‪.‬‬
‫"צי או ַמ ָ‬
‫מפצ"נית‪ ,‬ואפילו אפשר לגזור ממנו שם תואר‪ ,‬כגון ַמ ָפּ ִ‬
‫‪ .23‬עוד יתרון לנוטריקון שעם הזמן הוא ַמשיל מעליו את הגרשיים‪ ,‬והוא עשׂוי להפוך‬
‫למילה רגילה ולהעשיר את אוצר המילים שלנו‪ ,‬למשל‪:‬‬
‫(סמל ראשון‪ ,‬רב‪ַ -‬סמל‪ ,‬רב‪ַ -‬סמל ראשון‪ ,‬רב‪ַ -‬סמל מתקדם)‪ ,‬דו ַּח ִ(דיווֵ ַח‪ִ ,‬דיווּ ַח‪ְ ,‬מדוּ וָ ח)‪,‬‬
‫ ַס ָמל ַ‬
‫קשב)‪ ,‬סוֹ נָ ר‪ֵ ,‬לייזֶ ר ָ(לזַ ר‪ְ ,‬לזִ ָירה)‪.‬‬
‫קשב‪ְ ,‬מתוּ ָ‬
‫קשב‪ ,‬תוּ ַ‬
‫(ת ֵ‬
‫ִתקשוּב ִ‬
‫‪ .24‬כשמדובר בראשי תיבות לועזיים‪ ,‬שתי חלופות לפנינו‪ :‬האחת ‪ -‬ליצור מקבילה עברית‬
‫התרגום וראשי התיבות‪ .‬למשל‪:‬‬
‫לצירוף האנגלי‪ ,‬והאחת ‪ -‬לחדש מונח עברי במקום ַ‬
‫‬
‫לו נתבקשתם לתרגם את המונח האנגלי (‪ Enterprise Resource Planning (ERP‬לעברית‪,‬‬
‫הייתם מתרגמים אולי כך‪ :‬תכנון משאבים תאגידי‪ .‬היות שלרוב יש יתרון לתרגום העברי בזכות‬
‫מובנותו ונוחותו להשתבץ בטקסט העברי הנכתב מימין לשׂמאל‪ ,‬ראוי לקצר את הצירוף העברי‬
‫כך‪ָ :‬ת ָמ"ת או תוֹ ָמ"ת וכיו"ב‪ .‬אין ספק שהנוטריקון העברי עדיף מראשי התיבות האנגליים‪.‬‬
‫דוגמה נוספת‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫הכול כותבים כיום ‪ GPS‬או גִ 'י‪ִ -‬פּי‪ֵ -‬אס‪ .‬אם תתרגמו את המונח האנגלי תרגום מילולי (‪global‬‬
‫איכון עולמית‪ .‬בעברית ייקרא הקיצור‬
‫‪ )positioning system‬לעברית‪ ,‬יהיה שמו מערכת ּ‬
‫ֵמ"ם‪ָ -‬א ֶל"ף‪ַ -‬עיִ "ן או ָמאוֹ"ל‪ .‬אולם כיצד יתורגמו ראשי התיבות אם הם חלק מצירוף (כגון ‪GPS‬‬
‫ווטן‪ ,‬ואז השימוש‬
‫‪ locator‬או ‪ ?)GPS navigator‬בצירוף ראוי לקבוע מונח חדש‪ ,‬כגון ַא ָכּן או נַ ָ‬
‫במונח העברי יהיה קל ונוח לכול לפי שאפשר לגזור ממנו פועל או שם ולהטותו בנקל (בנקבה‪,‬‬
‫ברבים‪ ,‬בסמיכות ובנצמד)‪.‬‬
‫‪ .25‬לרוב מקובל שמקצרים בצירוף את האות הראשונה של כל תיבה ותיבה (כגון ַצ ַה"ל =‬
‫צבא ההגנה לישׂראל)‪ .‬עם זה‪ ,‬כדאי להביא בחשבון כשיוצרים נוטריקון חדש‪ ,‬קיימות‬
‫גם אפשרויות אלו‪ :‬לחדש נוטריקון הדומה בצלילו למילה קיימת‪ ,‬כגון ֲחוָ יָ "ה (=‬
‫(עמדת טלגרפיה ִ‬
‫חינוך וידיעת הארץ)‪ֲ ,‬ע ַט ֵל"ף ֶ‬
‫לפּי‪ִ -‬סי)‪ .‬גם אם אי‪-‬אפשר ליצור צירוף‬
‫הדומה בצלילו למילה קיימת‪ ,‬ראוי שיהיה לנוטריקון נועם הצליל (= ֵאיפוֹ ניָ ה)‪ ,‬כלומר‪:‬‬
‫צירוף צלילים נעים לאוזן ‪ -‬דבר המאפשר לחרוג מהכלל שמקצרים תמיד רק את האות‬
‫הראשונה של התיבה‪ .‬למשל‪:‬‬
‫פל"ח = דף לוחם; ופעמים נדירות ֵסדר האותיות במהופך‪ָ :‬ח ָת"ך‬
‫בבגָ "ץ‪ַ ,‬ד ָ‬
‫ ַדנגָ "ץ = דיון נוסף ָ‬
‫ פותח את ידיך; או בערבית‪ַ :‬פת"ח = בערבית‪ :‬אל‪-‬חרכה לתחריר ַפ ַלסטין (= התנועה‬‫לשחרור פלסטין)‬
‫| ‪17‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫יידוע ראשי התיבות‬
‫‪ .26‬אם הצירוף הלא‪-‬מקוצר הוא מיודע‪ ,‬ראוי להוסיף (אך אין הכרח) את ֵה"א הידיעה גם‬
‫לראשי התיבות‪ .‬למשל‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫את הצירוף 'משׂרד הביטחון' מקצרים כך‪ :‬משהב"ט‪.‬‬
‫צירופים‪ ,‬כגון 'חיל האוויר' או 'חיל הים'‪ ,‬אפשר לקצר‬
‫הה"א לראשי‬
‫ח"א או חה"א‪ ,‬ח"י או חה"י‪ .‬פעמים הוספת ֵ‬
‫התיבות מועילה כי היא מזכירה לקורא שיש להגות את‬
‫בה"א‪ ,‬כגון הצירוף 'בי"ס למשפט‬
‫הצירוף הלא‪-‬מקוצר ֵ‬
‫צבאי' עלולים להגותו בית ספר למשפט צבאי‪ ,‬במקום בית‬
‫הספר למשפט צבאי‪ .‬לפיכך ראוי ליידע את הצירוף ולכתוב כך‪ :‬ביה''ס למשפט צבאי‪.‬‬
‫מצ"ר‪,‬‬
‫רפּ"ר‪ַ ,‬ה ַק ָ‬
‫טכ"ל‪ַ ,‬ה ַפּ ָצ"ר‪ַ ,‬היוֹ ַע ָּכ"ל‪ַ ,‬ה ַק ָ‬
‫‪ .27‬נוטריקונים שנטמעו בלשון הצבא (כגון ָה ַר ַמ ָּ‬
‫ַהנַ ַח"ל)‪ ,‬ראוי ליידעם גם בצירופים (כגון הוראות הקשנ"ר‪ ,‬הוראות הקחצ"ר‪ ,‬איגרת‬
‫הקהנ"ר‪ ,‬חוות דעת הקמנ"ר‪ ,‬להקת הנח"ל)‪.‬‬
‫הה''א פעמים‬
‫‪ .28‬יש שמקצרים את התיבה‪ ,‬ואיתה ‪ -‬גם את ֵה"א הידיעה‪ ,‬ולכן הוספת ֵ‬
‫מפקד חיל האוויר)‪ַ ,‬ר ַע"ן ַח ַה"ן (= ראש ענף חיל‬
‫היא בלתי‪-‬אפשרית‪ ,‬כגון ַמ ָח"א (= ַ‬
‫ההנדסה)‪ַ ,‬ר ַמ"ד ּבוּ"ם (ראש מדור הבקרה והמעקב); ויש שאפשר ליידע את הסומך‬
‫(רח"ט הסגל‪ ,‬אגפי המטכ"ל‪ ,‬להקת הנח"ל‪ ,‬גדודי הפלמ"ח)‪.‬‬
‫עדכון ראשי תיבות שתיבותיהם השתנו‬
‫‪ .29‬המציאות המשתנה מכריחה אותנו לחדש מונחים וראשי תיבות ולבטל את הישנים או‬
‫לשנות תו אחד או יותר בצירופיהם‪ .‬המנהג הרוֹוח בצה"ל הוא שפעמים קובעים ראשי‬
‫המוכרים לכול‪ .‬הדברים‬
‫ּ‬
‫תיבות חדשים‪ ,‬ופעמים משאירים את ראשי התיבות הישנים‬
‫אמורים‪ ,‬בייחוד כשהנוטריקון הישן ‪ -‬שימושו תדיר בלשון הדוברים‪ ,‬ועקירתו ושתילת‬
‫נוטריקון חדש במקומו קשות‪ .‬למשל‪:‬‬
‫ ַא ָּב"ך = אטומי‪ ,‬ביולוגי‪ּ ,‬כימי (ראשי תיבות אלו נשארו אף שהתיבה 'אטומי' הוחלפה‬
‫ב'גרעיני')‪ .‬פעמים אי‪-‬אפשר ליצור נוטריקון הולם‪ ,‬ולמרות השינויים בנוטריקון מבכרים את‬
‫הנוטריקון הישן‪ ,‬כגון ַמ ָח"א = מפקד חיל האוויר (אף שהשם הרשמי הוא מפקד זרוע האוויר‬
‫שר"ר = קצין‬
‫והחלל)‪ָ ,‬מ ִח"י = מפקד חיל הים (אף שהשם הרשמי הוא מפקד זרוע הים)‪ַ ,‬ק ָ‬
‫והמחשבים הראשי (אף שהשם הרשמי הוא קצין התקשוב הראשי)‪.‬‬
‫הקשר‪ ,‬האלקטרוניקה ַ‬
‫‪ .30‬כללו של דבר‪ :‬ראוי להוציא ראשי תיבות ישנים שתיבותיהם השתנו מפני ראשי תיבות‬
‫חדשים‪ ,‬לפי שהתחדיש מציין בבהירות שלפנינו מונח חדש ומעודכן‪ .‬למשל‪:‬‬
‫לא ָמ"ש (= אגף משאבי‬
‫ שנים הרבה הגו בצה''ל ַא ָּכ"א (= אגף כוח האדם)‪ ,‬משהשתנה השם ָ‬
‫האנוש) נטמע החידוש‪ ,‬והכול השתמשו בו (עד שבוטל)‪.‬‬
‫‪| 18‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫השמטת הגרשיים באילו תנאים?‬
‫‪ .31‬מותר להשמיט את הגרשיים בנוטריקון כשנגזרות ממנו צורות לשון‪ ,‬כגון פועל‪ ,‬שם תואר‪,‬‬
‫שם עצם‪ .‬נוטריקון שאפשר לציינו רק בלשון רבים‪ ,‬ואי‪-‬אפשר לגזור ממנו פועל או שם תואר‬
‫או שם עצם‪ ,‬אין להשמיט ממנו את הגרשיים‪ ,‬כגון מד"רייה‪ ,‬קמב"צייה (ולא‪ :‬מדרייה)‪.‬‬
‫ּ"ח (כי נגזר ממנו הפועל‬
‫כותבים דו ַּח או דו ַ‬
‫‬
‫דיווֵ ח‪ ,‬ששורשו דו''ח); ַמ ָּכם או ַמ ָּכ"ם (כי‬
‫נגזר ממנו מוֹ ֵכ"ם [= מפעיל מכ"ם] ששורשו מכ''ם);‬
‫‬
‫נכ ִלית‪,‬‬
‫נכ"ל (כי נגזרים ממנו לשון הנקבה ַמ ָּ‬
‫נכל או ַמ ָּ‬
‫ַמ ָּ‬
‫טכ"ל (כי נגזרים‬
‫טכל או ָר ַמ ָּ‬
‫נכלוּת)‪ַ ,‬ר ָמ ָּ‬
‫ושם העצם ַמ ָּ‬
‫טכלי)‪ ,‬מוֹ ל או‬
‫טכלוּת או שם התואר ָר ַמ ָּ‬
‫ממנו השם ָר ַמ ָּ‬
‫מוֹ "ל (כי נגזרים ממנו שם התואר מוֹ ִלית והשם מוֹ לוּת)‪,‬‬
‫טכ ִלי)‪.‬‬
‫טכ"ל (כי נגזר ממנו שם התואר ַמ ָּ‬
‫טכל או ַמ ָּ‬
‫ַמ ָּ‬
‫‪ .32‬הרי דוגמות לראשי תיבות שהושמטו מהם הגרשיים‬
‫חצן‪,‬‬
‫חלם‪ ,‬יַ ָ‬
‫והפכו לערכי מילון רגילים‪ :‬אוֹ רט‪ ,‬דוּ ַח‪ ,‬זַ ָ‬
‫הרי כמה נוֹ ָט ִריקוֹ נִ ים שהפכו‬
‫לערכים רגילים במילון‬
‫חצנוּ ת‪ַ ,‬מ ַּכ ִּבי‪ַ ,‬מ ָּכם‪ ,‬נַ ַפּלם‪ ,‬סוֹ נָ ר‪ַ ,‬ס ָמל‪ֶ ,‬ש ֶקם‪,‬‬
‫חצן‪ ,‬יַ ָ‬
‫יִ ֵ‬
‫ַת ַעשׂ‪ַ ,‬ת ּפוּ ז‪ִ ,‬תקשוּב‪.‬‬
‫‪ .33‬כשראשי התיבות משמשים בתפקיד של פועל או שם תואר או שם הפעולה‪ ,‬חובה‬
‫להשמיט מהם את הגרשיים‪ .‬למשל‪:‬‬
‫גמש‪ ,‬נִ גמוּ ש)‪.‬‬
‫גמש‪ְ ,‬מנוּ ָ‬
‫גמ"ש (אבל‪ְ :‬לנַ ֵ‬
‫י"ח (אבל‪ִ :‬צייֵ ַח‪ְ ,‬ל ַצייֵ ַח‪ִ ,‬ציוּ ַח)‪ ,‬נַ ָ‬
‫ ִצ ַ‬
‫סיומת הנקבה ‪ ִ-‬ית בנוטריקון מוסיפה בהירות‬
‫‪ .34‬האקדמיה ללשון העברית ממליצה להצמיד את‬
‫סיומת הנקבה ִ‪-‬ית לראשי התיבות כשמדובר‬
‫באישה‪ .‬ההוספה מועילה לבהירות הכתיבה‬
‫ומתאימה להבעה שוויונית ולרוח הלשון‪ .‬למשל‪:‬‬
‫כששם ראש הלשכה הוא דניאל מלכה‪ ,‬והוא‬
‫החתום על המכתב‪ ,‬יועיל מאוד לנמען כשיהיה‬
‫כתבו רל"שית (כשמדובר בחיילת)‪ .‬הסיומת‬
‫מבהירה את מינו של בעל התפקיד‪ ,‬ששמו מתאים‬
‫לשני המינים‪ .‬הרי עוד דוגמות בשמות תפקידים‬
‫מקוצרים שראוי להוסיף בהם את סיומת הנקבה‪:‬‬
‫ יוהל"נית‪ ,‬רמ"חית‪ ,‬קפ"צית‪ ,‬רע"נית‪ ,‬רמ"דית‪,‬‬
‫מד"רית‪ ,‬קמב"צית‪ ,‬רל"שית‪ ,‬מש"קית‪.‬‬
‫'סיומת הנקבה ִ‪-‬ית מוסיפה בהירות בכתיבה‬
‫ומתאימה לרוח לשוננו‪ ,‬ולכן אני מוסיפה‬
‫אותה לשם תפקידי‪" :‬מש"קית ת"ש"; לו היה‬
‫תפקידי בכיר מזה‪ ,‬כגון רמ"דית‪ ,‬רמ"חית‬
‫או אפילו יוהל"נית ‪ -‬גם אז הייתי מקפידה‬
‫להוסיף את הסיומת'‬
‫| ‪19‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪ .35‬בינתיים אין הוספת הסיומת שלעיל חלה לא על שמות דרגות מקוצרים‪ ,‬ולא על‬
‫שמות תארים מקוצרים‪ .‬לפיכך בשׂפה התקנית יש לומר לחיילת סמל שירה כוהן‪ ,‬וכן‪:‬‬
‫שאר הדרגות‪ ,‬כגון סא"ל‪ ,‬תא"ל (ולא‪ :‬סמלת‪ ,‬סא"לית‪ ,‬תא"לית וכיו"ב)‪ .‬הוא הדין‬
‫בתואר אקדמי מקוצר‪ ,‬כגון ד"ר שולה לוי או פרופסור רינה זבולוני (ולא‪ :‬ד"רית או‬
‫פרופסורית)‪.‬‬
‫המין הדקדוקי נתון להחלטתכם‬
‫‪ .36‬אין האקדמיה ללשון העברית מתערבת בקביעת‬
‫המין של צירוף שהוא ראשי תיבות‪ .‬לפיכך האומר‬
‫ֵמ ַצ"ח (= המשטרה הצבאית החוקרת) חוקר או‬
‫מצ"ח חוקרת‪ ,‬אינו משתבש‪ .‬הוא הדין בראשי‬
‫תיבות אחרים‪ ,‬כגון ַה ָפּ"ע (= הוראות הפיקוד‬
‫העליון) חדשה או ַה ָפּ"ע חדש; ָד"ש חם או ָד"ש‬
‫למ"ח (= פלוגות המחץ) עשׂה או עשׂתה‬
‫הפּ ָ‬
‫חמה; ַ‬
‫מחסני‬
‫ְ‬
‫היסטוריה; התייצבתי ביָ ָמ"ח (= יחידת‬
‫הס ִטי"ל (= ספינת‬
‫חירום) החדש או החדשה; ָ‬
‫טילים) הפליג או הפליגה לים סוף‪.‬‬
‫'אם כן‪ ,‬נכון לכתוב האו"ם החליט או האו"ם‬
‫החליטה; הפלמ"ח עשׂה היסטוריה או‬
‫הפלמ"ח עשׂתה היסטוריה'‬
‫קיצורים של יחידות מידה‬
‫‪ .37‬קיצורים של יחידות מידה (כגון יחידות אורך‪ ,‬שטח‪ ,‬נפח‪ ,‬זווית‪ ,‬זמן‪ ,‬מהירות‪ ,‬תאוצה‪,‬‬
‫תדר) ‪ -‬הלוא הם מפורטים בתקן ישראלי ‪ 22‬ו‪ .1000-‬להלן מדגם לא‪-‬מייצג של כמה‬
‫עניינים שהתפרסמו בשני התקנים שלעיל‪.‬‬
‫א‪ .‬קיצור היחידה שבמונה ייכתב לימינו של קיצור היחידה במכנה‪ ,‬וביניהם יבוא לוכסן‬
‫או האות ָל ֶמ"ד‪ .‬למשל‪ :‬הקיצור של 'מטר לשנייה' ייכתב כך‪ :‬מ'‪/‬שנ' או מ' לשנ' או‬
‫בצורת שבר בעל קו אופקי בין המונה למכנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ב‪ .‬יחידות שטח ונפח אפשר לכתוב בקיצור כך‪ :‬במקום 'מטר רבוע'‪ ,‬קצרו‪ :‬מ"ר או מ ;‬
‫במקום 'מטר מעוקב או מטר קובי'‪ ,‬קצרו כך‪ :‬מ"ק או מ‪.3‬‬
‫ג‪' .‬טונה' היא אלף ק"ג (ולא‪ :‬טון); קילומטר רבוע (ולא‪ :‬קילומטר מרובע)‪ ,‬גיגה (ולא‪:‬‬
‫ג'יגה)‪.‬‬
‫ד‪ .‬יחידת אורך 'רגל' אפשר לסמן בגרש‪ ,‬כגון '‪ 30 =( 30‬רגל)‪ ,‬ואינץ' אפשר לסמן‬
‫בגרשיים‪ ,‬כגון ''‪ 25 =( 25‬אינץ')‪ .‬כתבו‪ :‬אינץ' (ולא‪ :‬אינטש)‪.‬‬
‫ה‪ .‬מעלות צלסיוס (ולא‪ :‬צלזיוס) כותבים כך‪ 340 :‬צ' או ‪ 34‬מ"צ (= מעלות צלסיוס)‪.‬‬
‫‪| 20‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫מה הם כללי הניקוד לראשי התיבות?‬
‫‪ .38‬אלה עיקרי הכללים לניקוד ראשי התיבות‪:‬‬
‫א‪ .‬ראשי התיבות ינוקדו בדרך‪-‬כלל לפי כללי הניקוד המקובלים בלשוננו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫במקום שהדבר אפשרי‪ ,‬ינוקדו ראשי התיבות על פי משקלים עבריים‪ .‬כך למשל‪,‬‬
‫כשראשי התיבות מציינים בעל מקצוע‪ ,‬ומתאימים למשקל ַפּ ָעל ינוקדו לפי משקל‬
‫זה‪ ,‬כגון ַמ ָ ּד"ן‪ַ ,‬מ ָ ּד"ס (אבל‪ָ :‬מ ָפ"ן ‪ -‬מפקד נפה‪ ,‬על דרך ָח ָכם)‪.‬‬
‫ראשי תיבות שטעמם טעם מלעיל‪ ,‬כגון ָת ָצ"א‪ָ ,‬מ ָד"א‪ ,‬ינוקדו בשני קמצים‪ָ :‬ת ָצ"א‪,‬‬
‫ָמ ָד"א‪.‬‬
‫כאשר הנוטריקון המלעילי הוא על פי כללי ההגה של השמות המלעיליים בעברית‬
‫(כגון ֶ ּד ֶר"ך‪ַ ,‬ר ַע"ן‪ ,‬דּוֹ ַה"ם‪ַ ,‬ח ַה"ן‪ַ ,‬צ ַה"ל) ייקבע ניקודו על דרך הסגוליים; ולא ‪-‬‬
‫ינוקד כאילו טעמו מלרעי; למשל‪ַ :‬הגנָ "א‪ָ ,‬צ ָש"ף‪ָ ,‬א ָש"ף‪.‬‬
‫נוטריקון שניקודו זהה לתיבה קיימת בלשוננו‪ ,‬כדאי לנקדו כדרך שמנוקדת התיבה‬
‫הקיימת‪ .‬למשל‪ֲ :‬חוָ יָ "ה‪ְ ,‬מנַ ֶשּׁ"ה‪ַ ,‬מ ֵקּ"ל‪ֲ ,‬ע ָמ ֵל"ק‪.‬‬
‫אין להחיל את כללי הכתיב המלא על ראשי התיבות כל עוד כותבים אותם בגרשיים‪.‬‬
‫"ריָּ ה‪ .‬עם זה‪ ,‬יש לכתוב בוולת"ם‪.‬‬
‫למשל‪ :‬מוֹ ִריָּ "ה‪ֲ ,‬חוָ יָ "ה‪ַ ,‬מ ָד ִ‬
‫"כ)‪ ,‬למעט אם‬
‫התנועה שלפני אות דגושה בסוף התיבה תהיה קמץ (למשל‪ַ :‬ש ָּב ּ‬
‫יוחלט אחרת במילים לועזיות‪.‬‬
‫"לים‪,‬‬
‫טכ ִ‬
‫טכ"ל‪ָ ,‬ר ַמ ָּ‬
‫הק ָמץ בהברה הראשונה מתקיים בנטיית נוטריקונים‪ ,‬למשל‪ָ :‬ר ַמ ָּ‬
‫ָ‬
‫ְ‬
‫"כיִּים‪.‬‬
‫"שים‪ָּ ,‬תנָ "ך רעיונות ָּתנָ ִ‬
‫ָצ ָל ׁ"ש‪ָ ,‬צ ָל ׁ ִ‬
‫במילון זה נוקדו הערכים ניקוד חלקי‪ ,‬היינו לא סומנו בהם סימני הניקוד האלה‪:‬‬
‫שווא נח‪ ,‬דגש קל ודגש חזק (למעט באותיות בכ"ף)‪ִ ,‬שי"ן ימנית וכיו"ב‪.‬‬
21 |
‫ב ל מ " ס‬
‫ביבליוגרפיה נבחרת‬
.1998-‫ התשנ"ח‬,‫תוה"ד‬-‫ אג"ם‬.‫המילון למונחי צה"ל‬
- ‫ המרכז לאיכות ולמצוינות‬:‫ ירושלים‬.‫ לקסיקון למונחי איכות‬:‫ שׂפת איכות‬.)‫ עמיהוד (עורך‬,‫הרי‬
.1995-‫ התשנ"ו‬,‫ לשכת הפרסום הממשלתית‬,‫משׂרד ראש הממשלה‬
.1994-‫ התשנ"ד‬,'‫ 'כללי הפיסוק החדשים‬.‫לשוננו לעם‬
.2005-‫ התשס"ו‬,'‫ 'החלטות האקדמיה בדקדוק‬.‫לשוננו לעם‬
2000-‫ התש"ס‬,‫תוה"ד‬-‫ אג"ם‬,10-3-‫ מטכ"ל‬.‫סימנים מוסכמים‬
.2003 ‫ התשס"ד‬,‫תוה''ד‬-‫ אמ"ץ‬,'‫ 'קיצורה של תיבה אחת‬.96 ‫צהלשון‬
.2004-‫ התשס"ד‬,‫תוה"ד‬-‫ אמ"ץ‬,'‫ 'קיצורן של שתי תיבות ויותר‬.99 ‫צהלשון‬
.2004 ‫ התשס"ד‬,‫תוה"ד‬-‫ אמ"ץ‬,'?‫ מתי הן נכתבות באות סופית‬- "‫"כּ ְמנַ ֵפּ"ץ‬
ִ ‫ 'אותיות‬.104 ‫צהלשון‬
.2004-‫ התשס"ד‬,‫תוה"ד‬-‫ אמ"ץ‬,'‫ 'גירוש הגרשיים וקביעת המין‬.108 ‫צהלשון‬
.2004-‫ התשס"ד‬,‫תוה"ד‬-‫ אמ"ץ‬,'‫ 'ראשי תיבות הנקראים לפי אותיותיהם‬.112 ‫צהלשון‬
.1986-‫ התשמ"ו‬,‫ עקד כללי‬,‫ המטה הכללי‬,1-329 .‫קיצורים וראשי תיבות בצה"ל ובצבאות זרים‬
.1967-‫ התשכ"ח‬,‫ עקד כללי‬,‫ המטה הכללי‬,1-92 .‫ראשי תיבות וקיצורים‬
.1976-‫ התשל"ו‬,‫ עקד כללי‬,‫ המטה הכללי‬,1-287 .‫ראשי תיבות וקיצורים‬
.1962-‫ התשכ"ב‬,8.0101 ‫ הפ"ע‬.‫ראשי תיבות וקיצורים בצה"ל‬
.1971 ,'‫לאומית של יחידות‬-‫ 'המערכת הבין‬.1000 ‫תקן ישׂראלי‬
.1974 ,‫ מכון התקנים הישׂראלי‬:‫ תל אביב‬,'‫ 'קיצורים של יחידות מידה‬.22 ‫תקן ישׂראלי‬
AFM. Command and Staff Procedures. Vol. 1, Combined Arms Operations, part 8 (British Army), 1999.
Dictionary of Military Abbreviations. Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1994.
Dictionary of Military Terms. US Department of Defense Stackpole Books, Pennsylvania, 1995.
FM 1-02. MCRP 5-12A. Operational Terms and Graphics. HQ, Department of the Army, Sep. 2004.
FM 3-0. Operations. HQ, Department of the Army, February 2008.
FM 3-0. Operations. HQ, Department of the Army, June 2001.
FM 3-24. Counterinsurgency. HQ, Department of the Army, 15 December 2006.
FM 5-0. Army Planning and Orders Production. HQ, Department of the Army, 20 January 2005.
FMI 5-0.1.The Operations Process. HQ Department of the Army, (US Army) March 2006.
FM 101-5-1. Operational Terms & Symbols. HQ, Department of the Army, Oct. 1985.
JP 1-02. Department of Defense Dictionary and Associated Terms. 12 April 2001.
JP 3-0. Joint Operations. 17 September 2006.
NATO Glossary of Terms and Definitions (English & French). AAP-6, 2009.
NATO Standartization Agency (NSA). 2009
The Official Dictionary of Military Terms. Compiled by the Joint Chiefs of Staff, HEMISPHERE Publ.
Corp. Cambridge, Washington, Philadelphia, 1988.
Staff Officer Handbook. Army code No. 71038, (Camberly staff college) 1988.
‫א‬
‫א‪/‬‬
‫למספרו האישי של חייל‬
‫‪ .1‬קידומת ִ‬
‫ששירות החובה שלו (כולו או מקצתו)‬
‫נדחה;‬
‫למספרו הצבאי של חייל‬
‫‪ .2‬קידומת ִ‬
‫האקדמית‬
‫ֵ‬
‫בעתודה‬
‫א׳‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫א״א‬
‫אחראי ל־ [‪ 4-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬א‪;].‬‬
‫ַ‬
‫(גשר) אירי;‬
‫אדון;‬
‫אירוע טיפול באוּ כלוּ סייה [בסימנים‬
‫מוסכמים ‪ -‬בלי גרש]‬
‫״ף־א ֶל״ף; ‪7-1‬‬
‫‪ .1‬אוויר־אוויר [יש ההוגים‪ָ :‬א ֶל ָ‬
‫אל תקצרו בנקודות‪ :‬א‪.‬א‪;].‬‬
‫ת־אדוֹ ם;‬
‫‪ .2‬אינפרה־אדום [המונח התקני‪ַ :‬ת ָ‬
‫גם ִאינָ ״א];‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫אא״ג‬
‫אור אחרון;‬
‫ֶאגֶ ד ארטילרי;‪ ‬‬
‫אבטחת איכות [ראו המונח התקני‪ :‬ה״א (=‬
‫הבטחת איכות)];‬
‫״ף־א ֶל״ף];‬
‫אמל״ח אויב [ ֲהגוּ‪ָ :‬א ֶל ָ‬
‫איכות וַ אמינות‬
‫אף‪ ,‬אוזן‪ ,‬גרון [אל תקצרו בנקודות‪ :‬א‪.‬א‪.‬ג‪].‬‬
‫״פ‬
‫ָאאוֹ ּ‬
‫אלקטרו־אופטי [גם אא"פ]‬
‫אא“כ‬
‫אלא אם כן‬
‫אא“ע‬
‫אחראי איכות ענפי‬
‫אא״פ‬
‫״פ]‬
‫אלקטרו־אופטי [ראו‪ָ :‬אאוֹ ּ‬
‫א״ב‬
‫‪ .1‬איתור בית;‬
‫‪ .2‬איסור בנייה;‬
‫‪ .3‬ארוחת בוקר‬
‫ַא ָּב״א‬
‫אבטחת איכות [ ֲהגוּ ‪ַ :‬א ָ ּב״א; המונח התקני הוא‪:‬‬
‫ה"א (=הבטחת איכות)]‬
‫אב״ג‬
‫ארכיון המכון למורשת בן־גוריון‬
‫ַא ָּב״ד‬
‫אב־בית־דין‬
‫בד״ש‬
‫ַא ָ‬
‫ושמע‬
‫אבזְ רי דיבור ֵ‬
‫ַא ּבוֹ ״ן‬
‫אגף הבינוי והנכסים [במשהב״ט]‬
‫אבו״ש‬
‫עבועות שחורות‬
‫ֲא ַב ּ‬
‫בח״ץ ‪ָ -‬אגָ ״ע‬
‫‪ַ | 24‬א ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫בח״ץ‬
‫ַא ָ‬
‫אג׳‬
‫אבטחה וחילוץ‬
‫ארגז [יש ההוגים‪ָ :‬אג]‬
‫אב־טיפוס [ברבים‪ :‬אבות טיפוס‪ ,‬אבות טיפוסים]‬
‫‪ .1‬אימון גופני;‬
‫‪ .2‬אבן גבול;‬
‫‪ .3‬איכות גבולית‬
‫אבטחה שוטפת‬
‫האפסנאות [ ֲהגוּ ‪ָ :‬אגָ ״א; ראו‪ָ :‬א ָט״ל]‬
‫ְ‬
‫אגף‬
‫‘אבן יקרה׳ [גם א״י]‬
‫איכון‪ ,‬גילוי וזיהוי‬
‫ּ‬
‫‪ .1‬איכות‪ ,‬בטיחות‪ ,‬ידע‪ּ ,‬בוּ ״ם (= בקרה‬
‫וּ מעקב);‬
‫‪ .2‬איכות‪ ,‬ביקורת‪ ,‬ידע מבצעי וּבטיחות‬
‫אתר גִ זרתי [ראו‪ַ :‬אתגָ ״ז]‬
‫איגרות חוב‬
‫אבן יסוד‬
‫אגף ִמנהל‬
‫ָא ָב״ט‬
‫בט״ם‬
‫ַא ָ‬
‫האגף הביטחוני־מדיני‬
‫בט"ש‬
‫ַא ָ‬
‫אב״י‬
‫ָא ִבי״ב‬
‫אבי״ס‬
‫ַא ָּב״ך‬
‫אטומי‪ ,‬ביולוגי‪ּ ,‬כימי [התיבה ‘אטומי׳ הוחלפה‬
‫ב׳גרעיני׳‪ ,‬אך ראשי התיבות נשארו ַא ָּב״ך]‬
‫ַא ָּב״ם‬
‫‪ .1‬אבטחת ִמבצעים;‬
‫והמנהל;‬
‫הארגון‪ ,‬הבקרה ִ‬
‫‪ .2‬אגף ִ‬
‫‪ .3‬אזור ביטחוני מיוחד‬
‫ַאבנָ "ץ‬
‫אבני ֵח ֶפץ‬
‫ַאבנָ ״ת‬
‫איסוף וּבדיקה של נתוני אחזקה‬
‫אב"ס‬
‫איכות‪ ,‬בטיחות וסביבה‬
‫בס״ר‬
‫ַא ָ‬
‫אבטחה וסיור‬
‫אב״צ‬
‫‪ .1‬אבזר צמוד;‬
‫‪ .2‬אבטחת ציבור;‬
‫‪ .3‬אקדמיה בזמן צבא‬
‫בשׂ״ר‬
‫ַא ָ‬
‫שׂרפה‬
‫אבקת ֵ‬
‫ש‬
‫בשׂ״ ׂ‬
‫ַא ָ‬
‫אבקת־שׂרפה שחורה‬
‫ֵ‬
‫א״ג‬
‫ָאגָ ״א‬
‫ֱאגוֹ "ז‬
‫ָאגָ ״ז‬
‫ָאגָ "ח‬
‫אג״ל‬
‫ָאגָ ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫המטה הכללי;‬
‫אגף ַ‬
‫המטה;‬
‫אגף ַ‬
‫אג״ם־מבצעים [ראו‪ :‬א״מ; אל תקצרו‬
‫ִ‬
‫בלוכסן‪ :‬א‪/‬מ];‬
‫המבצעים [ראו‪ָ :‬א ָמ״ץ]‬
‫אגף ִ‬
‫גמ״ק‬
‫ַא ָ‬
‫אלונקה‪ ,‬ג׳ריקן‪ ,‬מכשיר ֶק ֶשר ['ג'ריקן'‬
‫בעברית‪ִ :‬קיבּ ִוּלית]‬
‫גמ"ר‬
‫ַא ָ‬
‫גמ"ר‬
‫ראו‪ :‬אוֹ ָ‬
‫אג״נ‬
‫אדון או גברת נכבדים [אל תקצרו לא בנקודה‬
‫ולא בלוכסן‪ :‬א‪ /.‬ג‪.‬נ‪ ;.‬עדיף לכתוב‪ :‬אדון או‬
‫גברת נכבדים או נכבדיי];‬
‫ַאגנָ ״ם‬
‫ֶאגֶ ד נֶ גֶ ד־מטוסים‬
‫ָאגָ ״ס‬
‫‪ .1‬אזור גאוגרפי־סטטיסטי;‬
‫‪ .2‬איתור‪ ,‬גילוי‪ ,‬סימון‬
‫ָאגָ ״ע‬
‫איסטרטגיה גרעינית־ערבית [ ֲהגוּ ‪ָ :‬אגָ ״ע]‬
‫אג״ר ‪ -‬אוֹ ֵמ״ם | ‪25‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫אג״ר‬
‫או״א‬
‫אגף אוויר‬
‫אם ורק אם‬
‫אגף השיקום‬
‫‪ִ .1‬ארגון וּבקרה;‬
‫‪ .2‬איכות וּבקרה‬
‫אג״ש‬
‫ָאגָ ״ת‬
‫״ב‬
‫אוֹ ּ‬
‫התכנון‬
‫אגף ִ‬
‫אוב״ק‬
‫״ף־ד ֶל״ת];‬
‫‪ .1‬אבן דרך [יש ההוגים‪ָ :‬א ֶל ָ‬
‫‪ .2‬אלחוט דיבור‬
‫אוג׳‬
‫אלף־דולר אמריקאי‬
‫גמ״ר‬
‫אוֹ ָ‬
‫אזור דרום לבנון‬
‫אוֹ ֵה״ב‬
‫אלף־דולר סיוע‬
‫אוֹ ַה״ד‬
‫א״ד‬
‫אד"א‬
‫ָא ָד״ל‬
‫אד"ס‬
‫ָא ָד״ס‬
‫״ב]‬
‫ִארגון וּבקרה [ראו‪ :‬אוֹ ּ‬
‫‪ .1‬אוגדה או אוגדתי;‬
‫‪ .2‬אוגוסט‬
‫אוגדה ֶמרחבית‬
‫‘אורות הבמה׳‬
‫אזור דרום סיני‬
‫‪ִ .1‬ארגון והדרכה [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ :‬אוֹ ַה״ד];‬
‫‪ .2‬אימונים והדרכה‬
‫אחזקת ציוד צבאי‬
‫איסוף ַלהפקת לקחים [ ֲהגוּ ‪ :‬אוֹ ֶה"ל]‬
‫ָא ָדר שני‬
‫אורגני־זרחני‬
‫ֶאגֶ ד הנדסה‬
‫אוטומט או אוטומטי‬
‫אחראי להבטחת איכות‬
‫אוּ כלוּ סייה ייחודית‬
‫‪ִ .1‬ארגון הדרכה [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ַ :‬א ַה״ד];‬
‫‪ .2‬אגף ההדרכה [ראו‪ :‬תוֹ ָה״ד]‬
‫אוּ כלוּ ִסייָ ה‬
‫אוֹ ָּכ״א‬
‫אני החתום מטה‬
‫אוֹ ״ל‬
‫דמים [המונח‬
‫למ ִ‬
‫‪ .1‬אופייַ ן הדרכה ַ‬
‫דמה];‬
‫‘סימולטור׳ בעברית‪ַ :‬מ ֶ‬
‫או״מ‬
‫ָא ָד"ץ‬
‫אד"ש‬
‫א״ה‬
‫אה"א‬
‫ַא ַה״ד‬
‫אהח״מ‬
‫ָא ָה״ל‬
‫‪ .2‬איסוף וַ הפקה של לקחים‬
‫אה״מ‬
‫אוֹ ֶה"ל‬
‫או"ז‬
‫אוט'‬
‫או"י‬
‫אוכ'‬
‫ִארגון וכוח־אדם [ ֲהגוּ ‪ :‬אוֹ ָּכ״א]‬
‫ִארגון ולוגיסטיקה‬
‫אוכלוסיות מיוחדות‬
‫אוּ״ם‬
‫האומות המאוחדות‬
‫ארכיון המדינה‬
‫אוֹ ״ם‬
‫איכות הסביבה [ראו‪ :‬איכה"ס]‬
‫אוֹ ֵמ״ם‬
‫אה"ס‬
‫אהקהב״מ‬
‫ארכיון הקיבוץ המאוחד‬
‫ִארגון וּ ִמבצעים‬
‫ותכנון של מערכות המידע‬
‫[מדור] אפיון ִ‬
‫[ראו‪ :‬תוֹ ״ב]‬
‫זח״ע‬
‫‪ | 26‬אוֹ ָמ״ן ‪ַ -‬א ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫אוֹ ָמ״ן‬
‫ִארגון וּ משאבי אנוש‬
‫אוֹ ֶמ״ץ‬
‫‪ִ .1‬ארגון וניהול ִמרפאה צבאית [‪ֲ 4-1‬הגוּ‪:‬‬
‫אוֹ ֶמ״ץ];‬
‫אוֹ ״ק‬
‫‪ .1‬אישוּ ת וּ קבורה;‬
‫‪ .2‬אות קריאה‬
‫אוֹ ״ר‬
‫‪ִ .1‬ארגון וּ ְרשוֹ ֶמת;‬
‫‪ .2‬אוּ כלוּ סייה ַור ַע״ם (= ריענון וערכות‬
‫מגן)‬
‫‪ .2‬איכות וּ מצוינות;‬
‫‪ .3‬איתור וּ מיצוי [קצונה];‬
‫צל״ח (= ֶמרכז ציוד‬
‫מיכון ַמ ָ‬
‫‪ִ .4‬ארגון וּ ּ‬
‫הלחימה והחלפים)‬
‫הרשוֹ ֶמת והנְ ָהלים‬
‫ִארגון ְ‬
‫‪ִ .1‬ארגון וּ נְ ָהלים [ראו‪ :‬אוֹ ָר״ן];‬
‫‪ִ .2‬ארגון וניהול‬
‫‪ִ .1‬ארגון ושיטות;‬
‫‪ִ .2‬ארגון ושׂכר‬
‫ראו‪ֲ [ UNDOF :‬הגוּ‪ :‬אוּנדוֹ ״ף]‬
‫ִארגון ושלישוּת‬
‫אוֹ ״ן‬
‫אוּנדוֹ ״ף‬
‫אוּנֶ סק״וֹ‬
‫ראו‪ֲ [ UNESCO :‬הגוּ‪ :‬א ּונֶ סק״וֹ ]‬
‫ּנר״א‬
‫או ָ‬
‫ראו‪ֲ [ UNRWA :‬הגוּ‪ :‬אוּנ ָר״א]‬
‫ּנרר״א‬
‫או ָ‬
‫ראו‪ֲ [ UNRRA :‬הגוּ‪ :‬אוּנ ָרר״א]‬
‫או״ס‬
‫״כ (= ֵסדר כוחות)‬
‫וס ָד ּ‬
‫ִארגון ָ‬
‫אופ׳‬
‫אופרטיבי‬
‫״פ‬
‫אוֹ ּ‬
‫‪ .1‬אינטרנט וּ ּפרויקטים [‘אינטרנט׳ בעברית‪:‬‬
‫ִמ ֶ‬
‫רש ֶתת‪‘ ,‬פרויקט' ‪ֵ -‬מיזָ ם];‬
‫‪ִ .2‬אפיון וּ פיתוח‬
‫אופט׳‬
‫אוֹ ָר״ן‬
‫אוֹ ״ש‬
‫אוֹ ָש״ל‬
‫אוֹ ״ת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫אז׳‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫א"ז‬
‫ותכנון;‬
‫ִארגון ִ‬
‫אוגר תמונה;‬
‫ִארגון ותקציבים;‬
‫ִארגון וּ תקינה;‬
‫ִארגון ותורה‬
‫אוזנית [ולא‪ :‬אוזנייה];‬
‫אזימוט [ולא‪ :‬אזימות];‬
‫אזרח או אזרחי;‬
‫ֵאזור או ֲאזורי‬
‫אמצ ִעי זיהוי‬
‫ָ‬
‫אזהב״ט‬
‫אזור הביטחון‬
‫אזה"ת‬
‫אופטיקה‬
‫אזור התעשׂייה [גם אזוה"ת גם אז"ת וגם א"ת]‬
‫אופטיקה וצילום‬
‫אזור התעשׂייה [גם אזה"ת וגם אז"ת וגם א"ת]‬
‫אוצר מילים‬
‫אזור פיתוח [גם אז״פ]‬
‫אחזקה וניהול‪ָ ,‬צ ִד״י‪ֶ ,‬מרכזי‬
‫אזור זיהוי חבירה‬
‫אוקטובר‬
‫אזור חבל עזה [ ֲהגוּ ‪ַ :‬אז ָח״ע]‬
‫אוֹ ָפּ״ץ‬
‫אוצ״מ‬
‫צמ״ה‬
‫אוֹ ָ‬
‫אוק׳‬
‫אזוה"ת‬
‫״פ‬
‫ֵאזוֹ ּ‬
‫אז״ח‬
‫זח״ע‬
‫ַא ָ‬
‫אז״פ ‪ -‬אי"ט | ‪27‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫אז״פ‬
‫אח״ר‬
‫״פ]‬
‫אזור פיתוח [ראו‪ֵ :‬אזוֹ ּ‬
‫אבטחה‪ ,‬חפירה‪ ,‬רוחב‬
‫אויב זרק רימון‬
‫אחראי שידור‬
‫ַ‬
‫אזרח מדומה‬
‫אחראי לחומר־תקשוב מסוּ וג‬
‫ַ‬
‫ָאזָ ״ר‬
‫ַא ָזר״ם‬
‫אזר״ע‬
‫אזור רצועת עזה‬
‫אז"ת‬
‫ָא ָח״ש‬
‫חת״ם‬
‫ַא ָ‬
‫א״ט‬
‫‪ .1‬אב־טיפוס;‬
‫״ף־טי״ת]‬
‫‪ .2‬ארוך־טווח [ ֲהגוּ ‪ָ :‬א ֶל ֵ‬
‫אזור התעשׂייה [גם אזה"ת וגם אזוה"ת וגם‬
‫א"ת]‬
‫ָא ָט״ה‬
‫אחזקה או אחזקתי‬
‫ָא ָט״ל‬
‫אח׳‬
‫א״ח‬
‫אורך חיים‬
‫חב״ט‬
‫ַא ָּ‬
‫‪ .1‬אירוע טרור המוני [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ָ :‬א ָט״ה];‬
‫‪ .2‬אירוע טוקסיקולוגי המוני‬
‫אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה [שם התואר‪:‬‬
‫״לי]‬
‫ָא ָט ִ‬
‫אטמ'‬
‫אחראי ביטחון‬
‫ַ‬
‫אטמוספרה‬
‫ארכיון חיל האוויר‬
‫אין טיסות מתוכננות‬
‫אחזקה וכיולים‬
‫אמבולנס טיפול נמרץ‬
‫‪ .1‬אוניית חיל הים [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ָ :‬א ִח״י];‬
‫‪ .2‬אחסנה יבשה [ראו‪ָ :‬ה ִח״י]‬
‫אתר טיהור רק״ם‬
‫אחה״א‬
‫ּ״כ‬
‫ָאחו ּ‬
‫ָא ִח״י‬
‫חכ״ס‬
‫ַא ָּ‬
‫אחראי לכתב סתרים;‬
‫ַ‬
‫‪.1‬‬
‫אחראי לחדר ָּכ״ס (= כתב סתר)‬
‫ַ‬
‫‪.2‬‬
‫ָא ָח״ם‬
‫‪ .1‬אדם חשוב מאוד; אישיות חשובה מאוד‪,‬‬
‫אנשים חשובים מאוד [גם ָא ָר״ם];‬
‫‪ .2‬אחזקה וּ משק‬
‫חמ״ס‬
‫ַא ָ‬
‫ָא ָט"ם‬
‫ָא ָט״ן‬
‫ָא ָט״ר‬
‫א״י‬
‫מחסני חירום);‬
‫״חים (= יחידת ְ‬
‫‪ֶ .1‬אגֶ ד יָ ָמ ִ‬
‫‪ .2‬אוויר־ים;‬
‫‪‘ .3‬אבן יקרה׳ [גם אב״י]‬
‫ר־פי‬
‫י־א ּ ִ‬
‫ִא ָ‬
‫ראו‪[ ERP :‬אל תקצרו בנקודות‪ :‬אי‪.‬אר‪.‬פי]‬
‫איה״ס‬
‫איכות הסביבה [גם איכה״ס‪ ,‬איכו״ס‪ ,‬איכ״ס]‬
‫איו״ר‬
‫ארגון ורכב‬
‫אחראי לחומר מסוּ וָ ג‬
‫ַ‬
‫ָאיוֹ ״ש‬
‫אחראי ִמשמרת;‬
‫ַ‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬איחוד משפחות‬
‫אי"ח‬
‫חמ״ש‬
‫ַא ָ‬
‫ָא ָח״ק‬
‫אגף חקירות‬
‫אזור יהודה ושומרון‬
‫אימון יחידות‬
‫אי"ט‬
‫אימון יחידות ו(אימון) טכנולוגי‬
‫‪ַ | 28‬איִ ״ט ‪ָ -‬א ָל״ף‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַאיִ ״ט‬
‫אימון יחידות טכנולוגי [ ֲהגוּ‪ַ :‬איִ ״ט]‬
‫איכה״ס‬
‫איכות הסביבה [גם איה״ס‪ ,‬איכו״ס‪ ,‬איכ״ס]‬
‫איכו״ס‬
‫איכות הסביבה [גם איה״ס‪ ,‬איכה״ס‪ ,‬איכ״ס]‬
‫איכ״ס‬
‫איכות הסביבה [גם איה״ס‪ ,‬איכה״ס‪ ,‬איכו״ס;‬
‫בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי ‪ -‬גרשיים]‬
‫ֱאיָ ״ל‬
‫‪ .1‬אוכל ישר לחייל;‬
‫‪ .2‬איסוף ייעודי לעומק‬
‫איל״ת‬
‫לת ֶל״ם (= תשלומים לרכב מגויס)‬
‫אירועים ֶ‬
‫ימינ״ט‬
‫ִא ִ‬
‫ראו‪[ IMINT :‬כיום כותבים בלי גרשיים‪:‬‬
‫ימינט]‬
‫ִא ִ‬
‫אימ״ת‪ ,‬התנ״ק‪ ,‬חסמב״ה‪ ,‬אח״ר‬
‫אש‪ ,‬ירי אלכסוני‪ ,‬מחסה‪ ,‬תצפית; הסתר‪,‬‬
‫תנועה‪ ,‬נוחוּת‪ֶ ,‬ק ֶשר; חילופיות‪ ,‬סער‪ ,‬מחפה‬
‫ראש‪ ,‬בטיחות‪ ,‬הונאה; אבטחה‪ ,‬התחפרות‪,‬‬
‫רוחב‬
‫ִאינָ ״א‬
‫אינפרה־אדום [ ֲהגוּ‪ִ :‬אינָ ״א; גם א״א; המונח‬
‫ת־אדוֹ ם]‬
‫התקני‪ַ :‬ת ָ‬
‫אינט׳‬
‫ר־פּנִ ים‬
‫קש ְ‬
‫‪ .1‬אינטרקום [המונח התקני‪ַ :‬מ ֵ‬
‫״פ)];‬
‫קש ּ‬
‫(מ ָ‬
‫ַ‬
‫רש ֶתת];‬
‫‪ .2‬אינטרנט [בעברית‪ִ :‬מ ֶ‬
‫תוּכלל]‬
‫ָ‬
‫‪ .3‬אינטגרטיבי [בעברית‪ְ :‬מ‬
‫ינטרקוֹ ״ם‬
‫ִא ֶ‬
‫״פ [ ֲהגוּ‪ִ :‬אינ ֶטרקוֹ ם; ראו גם‬
‫קש ּ‬
‫ראו‪ַ :‬מ ָ‬
‫‪]INTERCOM‬‬
‫אי״ס‬
‫אבן יסוד‬
‫איסט׳‬
‫ַא ָּכ״א‬
‫‪ .1‬אגף כוח האדם [ ֲהגוּ ‪ַ :‬א ָּכ״א];‬
‫‪ .2‬אצטיל־כולין אסטראז‬
‫אכ״ל‬
‫אמצ ֵעי כינון לילה‬
‫ָ‬
‫אכמ״ל‬
‫אין כאן מקום להאריך‬
‫ַא ָּכ״ס‬
‫אגף הכספים‬
‫ָא ָל״א‬
‫אמצ ֵעי לוחמה אלקטרונית [ ֲהגוּ ‪ָ :‬א ָל״א]‬
‫ָ‬
‫״פ‬
‫ֶאלאוֹ ּ‬
‫אלקטרו־אופטי‬
‫ָאלוֹ ״ג‬
‫למ״ר]‬
‫ֶאגֶ ד לוגיסטי [ראו‪ַ :‬א ָ‬
‫ָא ָל״ח‬
‫‪ .1‬האגודה למען החייל;‬
‫אמצ ֵעי לחימת חי״ר‬
‫ָ‬
‫‪.2‬‬
‫ָא ָל״ך‬
‫אמצ ֵעי לחימה ּכימית‬
‫ָ‬
‫אלכס׳‬
‫אלכסנדרייה‬
‫ָא ָל״ל‬
‫אימון לפני לחימה‬
‫אל״מ‬
‫ִארגון לא־ממשלתי‬
‫ָא ָל״ם‬
‫אלוף־משנה‬
‫ִ‬
‫״ב‬
‫למ ּ‬
‫ַא ָ‬
‫אלימות במשפחה‬
‫למ״ג‬
‫ַא ָ‬
‫אלקטרומגנטי‬
‫למ״ר‬
‫ַא ָ‬
‫ֶאגֶ ד לוגיסטי ֶמרחבי‬
‫אלפ׳‬
‫איסטרטגיה או איסטרטגי [גם אסט׳]‬
‫אלפית‬
‫איתור נעדרים‬
‫אוגדה לוגיסטית ֶמרחבית‬
‫ית״ן‬
‫ֵא ָ‬
‫ָא ָל״ף‬
‫ָא ֶל״ף ‪ -‬אמ״י | ‪29‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫אמב׳‬
‫ָא ֶל״ף‬
‫רטל [ ֲהגוּ‪ָ :‬א ֶל"ף; ‪ portal‬בעברית‪:‬‬
‫לפוֹ ָ‬
‫ִאפיוּ ן ּ‬
‫רטן כלומר פירוט המוצג במצג הכניסה‬
‫ּפוֹ ָ‬
‫רש ֶתת (= אינטרנט)]‬
‫למ ֶ‬
‫ִ‬
‫לפ״א‬
‫ַא ָ‬
‫אמצעי לנשׂיאת ְפּגזים ארטילריים [ ֲהגוּ‪:‬‬
‫ִ‬
‫ַאל ָפ״א]‬
‫לפ״ה‬
‫ַא ָ‬
‫‪ .1‬אינטגרציה לפיתוח הדרכה [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪:‬‬
‫ַאל ָפ״ה; 'אינטגרציה' בעברית‪ִ :‬תכלוּל];‬
‫‪ .2‬אמצעים לפיזור הפגנות‬
‫לפּ״ר‬
‫ַא ָ‬
‫אלפיות רוסיות‬
‫אלפ״ש‬
‫אלפי מנשה‬
‫אלק׳‬
‫אלקטרוניקה‬
‫ַא ָל״ר‬
‫אמבולנס‬
‫מבוּ״ש‬
‫ַא ּ‬
‫אינטגרציה‪ ,‬מודיעין‪ ,‬ביצוע וּ שליטה [ ֲהגוּ ‪:‬‬
‫ַאמבּ וּ ״ש]‬
‫אמ"ג‬
‫אש ָמגן‬
‫מה״ד‬
‫ַא ָ‬
‫אמצ ֵעי הדרכה‬
‫ָ‬
‫אמה"ת‬
‫אמצעי התקשורת‬
‫ָ‬
‫ָאמוֹ ״ן‬
‫למבצעים לוגיסטיים ולנכסים‬
‫‪ .1‬האגף ִ‬
‫[במשהב״ט];‬
‫‪ .2‬האגף לאמרכלות‪ ,‬למשק ולנכסים‬
‫[במשהב״ט]‬
‫״פ‬
‫ָאמוֹ ּ‬
‫אמצ ֵעי לחימה וּ ּפרויקטים [‘פרויקט' בעברית‪:‬‬
‫ָ‬
‫ֵמיזָ ם]‬
‫אלחוטן ראשי‬
‫ָאמוֹ ״ץ‬
‫והמרכזים [ראו‪:‬‬
‫אגף הלוגיסטיקה‪ ,‬הרפואה ֶ‬
‫ָא ָט"ל]‬
‫אמו״ת‬
‫לר״ם‬
‫ֶא ָ‬
‫ָא ָל״ת‬
‫אימון צילום‬
‫אימונים ותעסוקה [ראו‪ָ :‬א ָמ״ת]‬
‫ַא ָמ״ז‬
‫אימון לקראת תעסוקה ִמבצעית‬
‫אחראי ִמחשוב זירתי‬
‫ַ‬
‫אלקטרוניקה תת־מימית‬
‫אמצ ִעי חזותי;‬
‫ָ‬
‫‪.1‬‬
‫מחבלים;‬
‫‪ִ .2‬ארגון ּ‬
‫‪ .3‬אימון יחידות חילוץ‬
‫לת״ם‬
‫ַא ָ‬
‫א״מ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫אג״ם־מבצעים [אל תקצרו בלוכסן‪ :‬א‪/‬מ];‬
‫ִ‬
‫אורך מוקד [‪ֲ 3-2‬הגוּ‪ָ :‬א ֶל ֵ‬
‫״ף־מ״ם];‬
‫אבטחת מידע;‬
‫אלקטרומגנטי;‬
‫איש מילואים;‬
‫אלחוט מוֹ רס;‬
‫אימון מתקדם;‬
‫אוספי מסמכי שלל וציוד טכני [בסימנים‬
‫מוסכמים ‪ -‬בלי גרשיים]‬
‫ָא ָמ״א‬
‫אגף משאבי האנוש [במשהב״ט; ֲהגוּ‪ָ :‬א ָמ״א]‬
‫ָא ָמ״ח‬
‫מח״ז‬
‫ַא ָ‬
‫אמצ ִעי חזותי להצגת מידע‬
‫ָ‬
‫ָא ָמ״ט‬
‫‪ .1‬אזור מוגן־טילים;‬
‫ה־ט ָק״א (= טילי קרקע־אוויר)‬
‫‪ .2‬אזור מוּ ֵּכ ָ‬
‫מט״ך‬
‫ַא ָ‬
‫אמצעים טכניים‬
‫אמ״י‬
‫‪ .1‬ארכיון מדינת ישׂראל;‬
‫‪ .2‬איכות ממוצעת יוצאת‬
‫‪ֵ | 30‬א ִמ״י ‪ -‬א״נ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ֵא ִמ״י‬
‫ָא ָמ״ף‬
‫אימון יחידות [ ֲהגוּ‪ֵ :‬א ִמ״י]‬
‫ִאפנון מופע‬
‫‪ .1‬אמינות תחזוקתית;‬
‫‪ .2‬אבטחת מידע ויישׂומי תקשורת‬
‫אמצ ֵעי פריצה‬
‫ָ‬
‫ָא ִמי״ת‬
‫ֵא ִמ ּכ״ס‬
‫״פ‬
‫ָא ָמ ּ‬
‫א ֶֹמ״ץ‬
‫ארגון משוחררי צה׳׳ל [ ֲהגוּ ‪ :‬אֹ ֶמ״ץ]‬
‫ָא ָמ״ץ‬
‫י־אם־‬
‫[דרך כתיבה שהיה מקובל לטנק ֵא ֵ‬
‫ִאיקס־‪ :13‬כינוי לטנק צרפתי ששירת בצה״ל עד‬
‫מלחמת ששת הימים]‬
‫המבצעים;‬
‫‪ .1‬אגף ִ‬
‫‪ .2‬אזור מוּ ּכה (מוגן) ציפורים‬
‫אין מה להודיע (למסור‪ ,‬לדווח);‬
‫אמצ ֵעי גישור‬
‫ָ‬
‫אמצ ֵעי לחימה‬
‫ָ‬
‫אמצ ֵעי ראיית לילה [גם ָא ָר״ל]‬
‫ָ‬
‫אמריקה הלטינית‬
‫אזור מוגן־רעש‬
‫איסוף מודיעין לפני ִמבצע‬
‫אגף משאבי האנוש [ראו‪ַ :‬א ָּכ״א]‬
‫אמצעים לתחזוקה‬
‫איסוף מסמכים ושלל טכני‬
‫ָא ָמ״ל‬
‫מל״ח‬
‫ַא ָ‬
‫מל״ט‬
‫ַא ָ‬
‫מל״ם‬
‫ַא ָ‬
‫מל״ת‬
‫ַא ָ‬
‫ָא ָמ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫אלחוט־מוֹ רס מגוון;‬
‫אולפן מחקר מיוחד;‬
‫אלגוריתמים וּ מחקר;‬
‫אומנוּ ת המערכה‬
‫ָא ָמ ָמ״ח‬
‫מושתת־מחשב‬
‫ַ‬
‫אימון‬
‫ָא ָמ״ן‬
‫אגף המודיעין‬
‫ַאמנָ ״ט‬
‫‪ .1‬אימון ניווטים;‬
‫״ן־טי״ת‬
‫אמצ ֵעי נוּ ֵ‬
‫ָ‬
‫‪.2‬‬
‫אמ״ס‬
‫אמצ ֵעי סער‬
‫ָ‬
‫מס ָל״ח‬
‫ַא ָ‬
‫אמצ ֵעי סיוע ללחימה‬
‫ָ‬
‫״פ‬
‫מס ּ‬
‫ַא ָ‬
‫אמצ ֵעי סער לפריצה‬
‫ָ‬
‫אמ״ע‬
‫ארכיון מפלגת העבודה‬
‫מצ״ג‬
‫ַא ָ‬
‫מר״ל‬
‫ַא ָ‬
‫מר״ש‬
‫ַא ָ‬
‫ָא ָמ״ש‬
‫מש״ט‬
‫ַא ָ‬
‫ָא ָמ״ת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫אזור מוגן־תותחים;‬
‫אימונים ותעסוקה;‬
‫אבטחת ִמתקנים;‬
‫אגף המחקר והתכנון [במשהב"ט]‬
‫ֱא ֶמ״ת‬
‫אמצ ֵעי תקשוב;‬
‫ָ‬
‫‪.1‬‬
‫‪ִ .2‬ארגון וּ תקינת מערכות תקשוב‬
‫״ת־ה ָת״ן‬
‫ָ‬
‫ֱא ֶמ‬
‫אש‪ ,‬מחסה‪ ,‬תצפית‪ֶ ,‬הסתר‪ ,‬תנועה‪ ,‬נוחוּת‬
‫מת״ק‬
‫ַא ָ‬
‫אמצ ֵעי תקשוב‬
‫ָ‬
‫אנ׳‬
‫אנטנה‬
‫א״נ‬
‫אמצ ִעי־נֶ גֶ ד;‬
‫ָ‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬אימוני נחיתה;‬
‫‪ .3‬אדון נכבד [במכתב מוטב לכתוב‪ :‬אדון‬
‫נכבד; אל תקצרו בנקודות‪ :‬א‪.‬נ‪].‬‬
‫ָאנָ ״א ‪ֵ -‬אף‪ֵ -‬אם | ‪31‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ם־אס‬
‫ס־א ֵ‬
‫ֵא ֵ‬
‫ָאנָ ״א‬
‫אמצ ֵעי נֶ גֶ ד־אלקטרוניים [ ֲהגוּ‪ָ :‬אנָ ״א]‬
‫ָ‬
‫ראו‪[ SMS :‬אל תקצרו בנקודות‪ :‬אס‪.‬אמ‪.‬אס]‬
‫ּ״ן־א ֶל״ף־‬
‫אין נזק ואין נפגעים [ ֲהגוּ‪ָ :‬א ֶל״ף־נו ָ‬
‫נוּ״ן; אל תקצרו בנקודות‪ :‬א‪.‬נ‪.‬א‪.‬נ‪].‬‬
‫[ר"ת לצירוף הגרמני ‪ ,Schutz staffeln‬ומשמעו‬
‫קבוצות אבטחה‪ .‬כינוי לפלוגות הסער הנאציות‬
‫שטבחו מיליוני יהודים; אל תכתבו‪ :‬ס"ס או ס‪.‬ס‪].‬‬
‫אנא״נ‬
‫ָאנָ ״ה‬
‫ס־אס‬
‫ֵא ֵ‬
‫ִארגון וניהול הדרכה [ ֲהגוּ‪ָ :‬אנָ ״ה]‬
‫אס"ב‬
‫איסוף נתונים וַ חללים‬
‫אסה״ר‬
‫ָאנוֹ ״ח‬
‫ֱאנוֹ "ש‬
‫"ב (= שליטה‬
‫אינטגרציה למערכות שוֹ ּ‬
‫וּבקרה) ['אינטגרציה' בעברית‪ִ :‬תכלוּל]‬
‫אנט׳‬
‫אין סוּג ביטחון‬
‫‘אסף הרופא׳ [שֵם בית החולים]‬
‫ָאסוּ״ם‬
‫אוהל‪ֵ ,‬סדר וּ משמעת‬
‫אסט׳‬
‫איסטרטגיה או איסטרטגי [גם‪ :‬איסט׳]‬
‫אנטנה [בצירוף ‪ -‬יש ההוגים‪ָ :‬אן]‬
‫ָא ִס״י‬
‫איתור נפילת טילים‬
‫ָא ָס״ם‬
‫ָאנָ ״ט‬
‫אנ״מ‬
‫אדון נכבד מאוד‬
‫ַאנָ ״ם‬
‫אחראי לניהול מלאי [אל תקצרו בנקודות‪:‬‬
‫ַ‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬נ‪.‬מ‪;].‬‬
‫אחראי לניהול ִמרפאה‬
‫ַ‬
‫‪.2‬‬
‫אנ״נ‬
‫אמצ ִעי נֶ גֶ ד־נֶ גֶ ד‬
‫ָ‬
‫מב״ל‬
‫נס ֵּ‬
‫ַא ַ‬
‫איתור וניתוח של סוגיות ֶמרכזיות בביטחון‬
‫לאומי [ ֲהגוּ‪ַ :‬אנ ַסמ ֵּב״ל]‬
‫אנצ׳‬
‫אנציקלופדיה‬
‫אנ״ק‬
‫אימוני נֶ ֶשק קל‬
‫אס׳‬
‫אזימוט [ראו‪ :‬אז׳]‬
‫א"ס‬
‫‪ .1‬אזור סיכון;‬
‫‪ .2‬אש סכנה‬
‫־אס‬
‫ֵאס־אוֹ ֵ‬
‫ראו‪:‬‬
‫‪SOS‬‬
‫איסטרטגיה ויוזמות [ ֲהגוּ ‪ָ :‬א ִס״י]‬
‫איכון וסימון של מטרות;‬
‫ּ‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬איסוף מודיעין‬
‫״פ‬
‫ָא ָס ּ‬
‫אזור סילוק פסולת‬
‫ָא ָס״ק‬
‫‪ .1‬איסוף קרבי;‬
‫‪ .2‬אווירת סוף קורס‬
‫א״ע‬
‫ארוחת ערב‬
‫ָא ָע״ח‬
‫ִאימות עברית חוזר‬
‫אע״מ‬
‫אישור עמידה מעל‬
‫אע״צ‬
‫ראו‪ :‬ע״צ [המונח הנכון‪ :‬עובד צה״ל‪ ,‬ובקיצור‬
‫ע״צ או ָע״ץ; אל תקצרו בנקודות‪ :‬א‪.‬ע‪.‬צ‪].‬‬
‫אפ׳‬
‫אפסנאוּת;‬
‫ְ‬
‫‪.1‬‬
‫פסנַ אי‬
‫‪ַ .2‬א ְ‬
‫א״פ‬
‫ארכיון פרטי‬
‫ף־אם‬
‫ֵא ֵ‬
‫ראו‪:‬‬
‫‪FM‬‬
‫‪ | 32‬אפ״ג ‪ -‬א״ר‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַא ָפּ״ת‬
‫אפ״ג‬
‫אזור פגיע‬
‫צט״א‬
‫ַא ָפּזַ ָ‬
‫ֵאש‪ּ ,‬פוֹ ל‪ ,‬זְ ַחל‪ֵ ,‬צא‪ַ ,‬טווֵ ַח‪ֵ ,‬אש [ ֲהגוּ‪ַ :‬א ָפּזַ צ ָט״א]‬
‫ַא ִפּ״י‬
‫אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני [ ֲהגוּ‪ַ :‬א ִפּ״י;‬
‫במשהב״ט]‬
‫״כ‬
‫ַא ָפּ ּ‬
‫אפסנאוּ ת כללית‬
‫ְ‬
‫פכ"ל‬
‫ַא ָּ‬
‫אפסנאוּ ת כללית‬
‫ְ‬
‫ַא ָפּ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ַא ָפּ״ן‬
‫אבטחת פעילות ִמבצעית;‬
‫ִאפנון מופע [ראו‪ָ :‬א ָמ״ף];‬
‫אינטרנט‪ ,‬פניות ומידע ['אינטרנט'‬
‫רש ֶתת];‬
‫בעברית‪ִ :‬מ ֶ‬
‫אסמכתה פנימית של ֵמ ַצ"ח (=המשטרה‬
‫הצבאית החוקרת)‬
‫אין פרטים נוספים‬
‫אפס׳‬
‫אחראי פיקוח תקציבי‬
‫ַ‬
‫א״צ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ֶאגֶ ד צליחה;‬
‫איש צוות;‬
‫ארכיון צה״ל;‬
‫ארוחת צהריים‬
‫ַא ָצ״א‬
‫‪ .1‬איש צוות אוויר [ ֲהגוּ ‪ָ :‬א ָצ״א];‬
‫‪ .2‬איש צוות אחורי‬
‫ֵא ֶצ״ל‬
‫הארגון הצבאי הלאומי [ ֲהגוּ ‪ֵ :‬א ֶצ״ל]‬
‫ִ‬
‫אצ״מ‬
‫הארכיון הציוני המרכזי‬
‫ַא ָצ״ק‬
‫איש צוות קרקע‬
‫אק׳‬
‫אקדח‬
‫א״ק‬
‫‪ .1‬אוויר־קרקע [אל תקצרו בלוכסן‪ :‬א‪/‬ק; ‪2-1‬‬
‫ֲהגוּ ‪ָ :‬א ֶל״ף־קוּ ״ף];‬
‫‪ .2‬אות קריאה [ראו‪ :‬אוֹ ״ק];‬
‫‪‘ .3‬אלומת קש׳;‬
‫‪ .4‬אנשי ֶקבע‬
‫פסנָ ִאי;‬
‫אפסנַ אי או ַא ְ‬
‫ְ‬
‫‪.1‬‬
‫אפסנאוּ ת;‬
‫ְ‬
‫‪.2‬‬
‫‪ .3‬אפסניה‬
‫ָא ָק״א‬
‫איפוס סחיפות‬
‫אקטו׳‬
‫פס״ח‬
‫ַא ָ‬
‫פס״ט‬
‫ַא ָ‬
‫אפסנאות טכנית‬
‫ְ‬
‫פס״ר‬
‫ַא ָ‬
‫אפסנאוּ ת רפואית‬
‫ְ‬
‫ָא ֵפ״ק‬
‫אבטחה‪ ,‬פריצה וקופים‬
‫אפר׳‬
‫אפריל‬
‫פר״ן‬
‫ַא ָ‬
‫אסון פתע רב־נפגעים [ראו גם ‪]LSSD‬‬
‫אפ"ת‬
‫אפסניה ותקשוב‬
‫אזימוט קו־אפס [ ֲהגוּ ‪ָ :‬א ָק״א]‬
‫אקטואליה‬
‫ָא ָק״ם‬
‫אזימוט קו מטרות‬
‫אר׳‬
‫‪ִ .1‬ארגון או ִארגוני;‬
‫‪ִ .2‬ארגון ה׳הגנה׳‬
‫א״ר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫אור ראשון;‬
‫אל־ראוּ ת;‬
‫אלף רגל;‬
‫איתות ראייה;‬
‫ִארגון רפואה;‬
‫אש רצופה‬
‫רב״ל ‪ָ -‬א ִת״י | ‪33‬‬
‫ַא ֵּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫רב״ל‬
‫ַא ֵּ‬
‫ִארגונים בין־לאומיים‬
‫״ב‬
‫רה ּ‬
‫ַא ָ‬
‫ָא ָש״ף‬
‫הארגון לשחרור ַפ ַלסטין [ ֲהגוּ ‪ָ :‬א ָש״ף; ראו גם‬
‫ִ‬
‫‪]PLO‬‬
‫ארצות הברית‬
‫ָא ָש״ת‬
‫ִארגון וּ ִמנהל‬
‫שת״ק‬
‫ַא ָ‬
‫אזימוט‪ ,‬רוחק‪ ,‬זוֹ ַה״ר (= זווית הראייה)‬
‫א״ת‬
‫ָארוֹ ״ם‬
‫ָא ָר״ז‬
‫אימוני שליטה וּ תעופה‬
‫תעופה־קדמי‬
‫ִ‬
‫שׂדה‬
‫אתר ֵ‬
‫ארט׳‬
‫ארטילריה או ארטילרי‬
‫ַאריֵ ״ה‬
‫‪ֶ .1‬אגֶ ד תחזוקה [אל תקצרו בנקודות‪ :‬א‪.‬ת‪;].‬‬
‫‪ .2‬אישור תוכניות;‬
‫״ף־תי״ו]‬
‫‪ .3‬אזור תעשׂייה [ ֲהגוּ ‪ָ :‬א ֶל ָ‬
‫ִארגונים יהודיים וּ ִממשל בין־לאומי‬
‫ָא ָת"א‬
‫‪ .1‬אורות לילה;‬
‫מר״ל]‬
‫אמצ ֵעי ראיית לילה [ראו‪ַ :‬א ָ‬
‫ָ‬
‫‪.2‬‬
‫תא"ת‬
‫ַא ָ‬
‫אישור (נ"צ)‪ ,‬תחקיר‪ ,‬אישור (ציר)‪ ,‬תדריך‬
‫ארמייה או ארמיוני‬
‫אתר גִ זרתי [להפעלת ַמסוקים]‬
‫ָא ָר״ל‬
‫ארמ׳‬
‫ָא ָר״ם‬
‫‪ .1‬אדם רם־מעלה [ראו‪ָ :‬א ָח״ם];‬
‫‪ .2‬אירוע רב־מטפלים‬
‫ָא ָר״ן‬
‫אירוע רב־נפגעים‬
‫ַארנָ ״ם‬
‫ארטילריה נֶ גֶ ד־מטוסים‬
‫ר־פּי־גִ ׳י‬
‫ָא ִ‬
‫ראו‪:‬‬
‫ָא ָר״ש‬
‫‪RPG‬‬
‫איתור תקלות אוטומטי ֲ[הגוּ ‪ָ :‬א ָת"א]‬
‫ַאתגָ ״ז‬
‫ֶאתגָ "ר‬
‫אתר גיוס רכב‬
‫ַ‬
‫״ע‪,‬‬
‫רט ַ‬
‫רפּ״ד‪ְ ,‬מ ַק ֵ‬
‫ַאתגָ ״ר‪ַּ ,‬ב ֶצ ֶצ״ת‪ַ ,‬ע ָ‬
‫ָּבאוֹ ״ר‬
‫אור‪ ,‬תנועה‪ ,‬גָ ווֶ ן‪ ,‬רעש; ברק‪ ,‬צורה‪ ,‬צל‪ ,‬תוואי־‬
‫עקבות‪ ,‬ריח‪ ,‬פרט־נוף־בודד‪ ,‬דיבורים;‬
‫לוואי; ֵ‬
‫מעטפת‪ֶ ,‬ק ֶשר‪ ,‬רוח‪ ,‬טרמי‪ ,‬עשן; בעיות־סביבה‪,‬‬
‫אבק ורשף ['טרמי' כותבים כך‪ :‬תרמי]‬
‫ָא ָת״ד‬
‫ִאפנון תדר‬
‫ארטילריית שׂדה‬
‫את״ה‬
‫אוויר־שטח‬
‫ַאתוָ ״ה‬
‫א״ש‬
‫ָא״ש‬
‫ארכיון לתולדות ה'הגנה'‬
‫ִארגון‪ ,‬תורה והדרכה‬
‫ָא ָת״ז‬
‫‪ .1‬אימוני שׂדה;‬
‫‪ .2‬אתר שליטה‬
‫ֶאגֶ ד תחזוקה‬
‫אלף שקלים חדשים‬
‫אתר תספוקת חטיבתית‬
‫אכילה‪ ,‬שתייה‪ ,‬לינה [ ֲהגוּ‪ֵ :‬א ֶש״ל]‬
‫אמצ ֵעי תקשוב טקטי‬
‫ָ‬
‫ָא ָש״ח‬
‫ֵא ֶש״ל‬
‫אש"ע‬
‫ֶא ֶלף ְשעות עבודה‬
‫ָא ָת״ח‬
‫ָא ָת״ט‬
‫ָא ִת״י‬
‫אמצ ֵעי תקשוב ייעודי [ ֲהגוּ ‪ָ :‬א ִת״י]‬
‫ָ‬
‫‪ | 34‬את״כ ‪ָ -‬א ָת״ר‬
‫ב ל מ " ס‬
‫את״כ‬
‫התכנון [ראו‪ָ :‬אגָ ״ת]‬
‫אגף ִ‬
‫ָא ָת״ל‬
‫התכנון הלוגיסטי‬
‫אגף ִ‬
‫ָא ָת״ם‬
‫אמצעים תת־מימיים‬
‫ָא ָת״ן‬
‫‪ִ .1‬אפנון תנופה;‬
‫‪ .2‬איתור נפגעים;‬
‫‪ .3‬אגף התנועה‬
‫ָא ָת״ק‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ָא ָת״ר‬
‫אתר תספוקת ִקדמי;‬
‫אגף התקציבים [במשהב״ט];‬
‫אתר קרקעי;‬
‫אתר חימוש ותדלוק קדומני‬
‫אגף התחזוקה והרכש‬
‫ב‬
‫ב‪/‬‬
‫ב׳‬
‫למספרו האישי של מפוטר‬
‫‪ .1‬קידומת ִ‬
‫משירות הביטחון או של נפטר;‬
‫למספר הזהות של עובד צה״ל‬
‫‪ .2‬קידומת ִ‬
‫שפוטר‪ ,‬שהתפטר מעבודתו או שנפטר‬
‫במהלך עבודתו בצה״ל‬
‫‪ .3‬בשם [אין לקצר מילה זו בחתימה על‬
‫מסמך]‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ב״א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בא״א‬
‫בוחן [‪ 4-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬ב‪;].‬‬
‫בודק;‬
‫נקודת ביקורת [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי‬
‫גרש];‬
‫בלמ״ס‬
‫בקרת אש [ראו‪ָּ :‬ב ָק״ש];‬
‫ָ‬
‫ְּבסיס אנטנה [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ֵּ :‬ב‬
‫י״ת־א ֶל״ף];‬
‫בן־אדם;‬
‫בוגר אוניברסיטה [תואר אקדמי ראשון‬
‫י־אי (=‪])B.A.‬‬
‫המקביל לתואר הלטיני ִּב ֵ‬
‫ְּבסיס אחזקה אווירי‬
‫ָּב ָא״ח‬
‫ְּבסיס אימונים חטיבתי‬
‫באי״ר‬
‫בא אחרון יוצא ראשון‬
‫ָּב ָא ִכ״י‬
‫ְּבסיס אש כינון ישיר [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬ב ָא ִכ״י]‬
‫אלי״ש‬
‫ָּב ִ‬
‫ְּבסיס האימונים ליחידות השׂדה [ ֲהגוּ ‪:‬‬
‫ָ ּבא ִלי״ש; ראו‪ָ :‬מ ִל״י]‬
‫ָּב ָאנָ ״ד‬
‫בקר אש נייד‬
‫ָּב ָאנָ ״ח‬
‫בקר אש נייח‬
‫״פ‬
‫ָּב ָא ּ‬
‫ְּבסיס אימונים פיקודי‬
‫ב״ב‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ַּב ָּב״ד‬
‫י״ת־בי״ת];‬
‫ֵּ‬
‫ביקורת בטיחותית [ ֲהגוּ ‪ֵּ :‬ב‬
‫בעל ברית;‬
‫בני ברק;‬
‫ביקור בית‬
‫בטיחות בדרכים‬
‫ַּב ָּב״ח‬
‫בנייה בלתי־חוקית‬
‫ב״ג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בקרה גִ זרתית [ ֲהגוּ ‪ֵּ :‬בי״ת־גִ ֶימ״ל];‬
‫בת גלים [שם מקום];‬
‫ביקורת גבולות;‬
‫בן־גוריון‬
‫‪ | 36‬בג״ע ‪ָּ -‬ב ָח״ק‬
‫ב ל מ " ס‬
‫בג״ע‬
‫ַּב ַה״ק‬
‫בגדי עבודה‬
‫ְּבסיס היערכות קבע [ ֲהגוּ ‪ּ ַ :‬ב ַה״ק]‬
‫בית הדין הגבוה לצדק‬
‫‪ .1‬בחינה וּביקורת;‬
‫‪ .2‬בקרה וּביקורת‬
‫ָּבגָ ״ץ‬
‫ָּבגָ "ת‬
‫בו״ב‬
‫בטיחות וגהות תעסוקתית‬
‫בו״ז‬
‫דרגות אחרות [הכּוונה לנגדים; ֲהגוּ ‪:‬‬
‫בעל ָ‬
‫ָ ּב ָד״א]‬
‫ּבוּ״ם‬
‫ָּב ָד״א‬
‫דה״ת‬
‫ַּב ָ‬
‫בדיקת היתכנות [גם ב״ה]‬
‫ָּב ָד״ח‬
‫‪ .1‬בקרה ודיווח;‬
‫‪ .2‬בדיקות חיוניות‬
‫ָּב ָד״ך‬
‫בדיקה כללית‬
‫ָּב ָד״ץ‬
‫בו־זמני‬
‫‪ .1‬בקרה וּ מחשוב;‬
‫‪ .2‬בקרה וּ מעקב;‬
‫‪ .3‬בדיקה וּ מיון‬
‫ּבו ִּמ״י‬
‫בודק מעגל ירי [ ֲהגוּ ‪ :‬בּ ּו ִמ״י]‬
‫ָּב״ז‬
‫‪ְּ .1‬בסיס זמן;‬
‫‪' .2‬ברק זוהר';‬
‫‪ .3‬ביטול זמן‬
‫ָּבזֶ ״ל‬
‫‪ .1‬בית־דין צבאי [ראו‪ַּ :‬ב ָיד״ץ];‬
‫‪ .2‬בית־דין צדק‬
‫זיהוי ביומטרי לתושב [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬בזֶ ״ל]‬
‫בדיקת רישום‬
‫בתי זיקוק לנפט‬
‫י״ת־ה״א; גם‬
‫ֵ‬
‫‪ .1‬בדיקת היתכנות [ ֲהגוּ‪ֵּ :‬ב‬
‫דה״ת];‬
‫ַּב ָ‬
‫ברזל זווית נֶ גֶ ד־טנקים‬
‫‪ְּ .2‬בסיס הובלה;‬
‫‪ .3‬בעזרת השם‬
‫ד־תיל‬
‫ברזל זווית נֶ גֶ ַ‬
‫ָּב״ח‬
‫ְּבסיס הדרכה [ ֲהגוּ‪ַּ :‬ב ַה״ד]‬
‫ָּב ָח״א‬
‫ְּבסיס החסנה‬
‫ָּב ָח״ג‬
‫בחינה‪ ,‬הדרכה וטיפול [ ֲהגוּ‪ַּ :‬ב ַה״ט]‬
‫ָּב ִח״י‬
‫בניין הכוח‬
‫חל״ש‬
‫ַּב ָ‬
‫בית הספר להנדסה צבאית‬
‫ָּב ָח״ם‬
‫‪ְּ .1‬בסיס הספקה [ ֲהגוּ‪ַּ :‬ב ַה״ס];‬
‫‪ .2‬ביטחון והסברה‬
‫ָּב ָח״ק‬
‫דר״ש‬
‫ַּב ָ‬
‫ב״ה‬
‫ַּב ַה״ד‬
‫ָּב ָה״ח‬
‫ַּב ַה״ט‬
‫״כ‬
‫ָּב ָה ּ‬
‫ָּב ָה ָל״ץ‬
‫ַּב ַה״ס‬
‫ָּבזָ ״ן‬
‫ַּבזנָ ״ט‬
‫ַּבזנָ ״ת‬
‫ְּבסיס חיפה‬
‫ְּבסיס חיל־האוויר [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬ב ָח״א]‬
‫בחזקת חוגר‬
‫ְּבסיס חיל־הים [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬ב ִח״י]‬
‫בית חולים לשבויים‬
‫מפקד‬
‫בחזקת ַ‬
‫בחזקת קצין‬
‫יסלא״ח | ‪37‬‬
‫בט׳ ‪ִּ -‬ב ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫בט׳‬
‫ביה"ח‬
‫י״ת־טי״ת; מוטב‪ :‬סוֹ ְל ָלה]‬
‫ֵ‬
‫בטרייה [יש ההוגים‪ֵּ :‬ב‬
‫בית החולים [גם בי"ח]‬
‫‘בוקר טוב ישׂראל׳‬
‫‪' .1‬בית היוצר׳;‬
‫‪ .2‬בית הדין הצבאי‬
‫בט״י‬
‫טח״ל‬
‫ַּב ָ‬
‫יה״ץ‬
‫ִּב ָ‬
‫ביטחון לאומי‬
‫יח״ר‬
‫ַּב ָ‬
‫ביטחון מידע‬
‫יח״ש‬
‫ִּב ָ‬
‫בטח"מ‬
‫טכ״ל‬
‫ַּב ָּ‬
‫ביטחון כללי‬
‫טל״א‬
‫ַּב ָ‬
‫[המוסד] לביטוח לאומי [ ֲהגוּ‪ַּ :‬בט ָל״א]‬
‫טל״ם‬
‫ַּב ָ‬
‫ביטחון לאומי‬
‫ָּב ָט״ם‬
‫בית חרושת‬
‫‪ .1‬בית חולים שׂדה;‬
‫‪ .2‬בית חולים לשבויים [ראו‪ַּ :‬ב ָ‬
‫חל״ש]‬
‫בי״ל‬
‫‪ .1‬בין־לאומי [ראו‪ :‬בינ״ל];‬
‫‪ .2‬בית לחם‬
‫ִּבי״ם‬
‫‪ .1‬בית מלאכה [גם ִּב ָימ״ל וגם ב״מ];‬
‫מפקד‬
‫‪ .2‬בורר ירי ַ‬
‫במקום טופס מברק‬
‫ימ״ל‬
‫ִּב ָ‬
‫[חטיבת ה]ביטחון של משׂרד החוץ‬
‫ימ״ק‬
‫ִּב ָ‬
‫ביטחון ֶמרחבי‬
‫בימ״ש‬
‫ביטחון פנים‬
‫ְ‬
‫בינ״ל‬
‫‘בוקר טוב צה״ל׳‬
‫יסה״ת‬
‫ִּב ָ‬
‫טמ״ח‬
‫ַּב ָ‬
‫טמ״ר‬
‫ַּב ָ‬
‫בט״פ‬
‫בט״צ‬
‫ָּב ָט״ק‬
‫ביטחון ֶק ֶשר‬
‫ְ‬
‫ָּב ָט״ר‬
‫בית מלאכה [גם ִּבי״ם וגם ב״מ]‬
‫תמ״ר]‬
‫בית ִמרקחת [גם ַ ּב ָ‬
‫בית משפט‬
‫בין־לאומי [גם ָ ּבנָ ״ל]‬
‫להנד ָס ֵאי תעופה‬
‫ְ‬
‫בית הספר‬
‫ִּביס״ט‬
‫יסלנָ ״ט];‬
‫״ן־טי״ת [ראו‪ִּ :‬ב ָ‬
‫‪ .1‬בית הספר לנוּ ֵ‬
‫‪ .2‬בית הספר לטיסה‬
‫ְּבסיס טירונים‬
‫יס״ט‬
‫ִּב ָ‬
‫ביטחון שוטף‬
‫יסל״א‬
‫ִּב ָ‬
‫ָּב ָט״ש‬
‫בי״ד‬
‫בית הספר הטכני‬
‫בית־דין צבאי‬
‫‪ .1‬בית הספר הצבאי למקצועות ֵעזֶ ר‬
‫ואחזקה [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪ִּ :‬ביס ָל״א];‬
‫‪ .2‬בית הספר ללוחמה אווירית;‬
‫‪ .3‬בית הספר לאלקטרוניקה‬
‫בית־דין שׂדה‬
‫בית הספר לאימוני חי״ר‬
‫בית הבראה‬
‫בית הספר לאיסוף קרבי‬
‫בית דין‬
‫ַּב ָיד״ץ‬
‫ביד״ש‬
‫ביה״ב‬
‫יסלא״ח‬
‫ִּב ָ‬
‫יסלא״ק‬
‫ִּב ָ‬
‫לת"ץ‬
‫יסל״ג ‪ַּ -‬ב ָ‬
‫‪ִּ | 38‬ב ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫יסל״ג‬
‫ִּב ָ‬
‫בי״ק‬
‫בית הספר הלוגיסטי‬
‫בית קברות‬
‫בית הספר לחיל הרגלים‬
‫[בית החולים] 'ביקור חולים'‬
‫בית הספר למקצועות הטכניים‬
‫ברית יוסף תרומפלדור [כיום כותבים‪ :‬יוסף‬
‫טרומפלדור]‬
‫יסל״ח‬
‫ִּב ָ‬
‫יסל״ט‬
‫ִּב ָ‬
‫יסל״ם‬
‫ִּב ָ‬
‫בית הספר לפיתוח המנהיגות‬
‫יסל ָמ״ח‬
‫ִּב ָ‬
‫למפקדי כיתות וּ לאימוני חי״ר‬
‫בית הספר ַ‬
‫״כ]‬
‫יסל ָמ ּ‬
‫[גם ִּב ָ‬
‫״כ‬
‫יסל ָמ ּ‬
‫ִּב ָ‬
‫ביקו"ח‬
‫ית״ר‬
‫ֵּב ָ‬
‫ב״כ‬
‫בא כוח‬
‫ָּב ָכ״א‬
‫בלתי־כשר ארעי [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬ב ָכ״א; יש ההוגים‪:‬‬
‫י״ת־כ ָ‬
‫ָּ‬
‫ֵּב‬
‫״ף־א ֶל״ף]‬
‫למפקדי כיתות וּ לאימוני חי״ר‬
‫בית הספר ַ‬
‫יסל ָמ״ח]‬
‫[גם ִּב ָ‬
‫בטיחות כללית וּבדרכים‬
‫יסלא״ק]‬
‫בית הספר למודיעין השׂדה [ראו‪ִּ :‬ב ָ‬
‫ף־מפקדה‬
‫בסיס ְּכפוּ ִ‬
‫״ן־טי״ת [גם ִּביס״ט]‬
‫בית הספר לנוּ ֵ‬
‫״ף־תי״ו]‬
‫י״ת־כ ָ‬
‫ָּ‬
‫בלתי־כשיר תמידי [יש ההוגים‪ֵּ :‬ב‬
‫‪ .1‬בית הספר לצליחה;‬
‫‪ .2‬בית הספר לצניחה‬
‫בדיקות לא־הורסות [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬ב ָל״ה]‬
‫יסל ָמ״ש‬
‫ִּב ָ‬
‫יסלנָ ״ט‬
‫ִּב ָ‬
‫יסל״ץ‬
‫ִּב ָ‬
‫יסל״ק‬
‫ִּב ָ‬
‫בית הספר לקצינים [של זרוע האוויר והחלל;‬
‫יש ההוגים‪ִּ :‬ביס ָל״ק]‬
‫יסל״ש‬
‫ִּב ָ‬
‫בית הספר לשריון‬
‫יסל״ת‬
‫ִּב ָ‬
‫בית הספר לתותחנות השׂדה‬
‫יסמ״ח‬
‫ִּב ָ‬
‫למחשבים [יש ההוגים‪ִּ :‬ביס ָמ״ח‬
‫בית הספר ַ‬
‫סמ״ח]‬
‫או ַ ּב ָ‬
‫יסמ״ש‬
‫ִּב ָ‬
‫בית הספר למודיעין השׂדה‬
‫יסמ״ת‬
‫ִּב ָ‬
‫בית הספר למקצועות התעופה‬
‫ִּביסנָ ״ם‬
‫בכ״ד‬
‫ָּב ָּכ״ם‬
‫ָּב ָכ״ת‬
‫ָּב ָל״ה‬
‫בליס'‬
‫בליסטיקה‬
‫בל״ל‬
‫בלתי־לוחמים‬
‫ָּב ָל״ם‬
‫‪ .1‬בקשה להצעת מחיר;‬
‫‪ .2‬בין־לאומי מטרי‬
‫למ״ז‬
‫ַּב ָ‬
‫בלתי־מזוהה‬
‫למ״ס‬
‫ַּב ָ‬
‫בלתי־מסווג‬
‫לת״ם‬
‫ַּב ָ‬
‫‪ .1‬בלתי־מתוכנן;‬
‫‪ .2‬בלי תנאי מילואים‬
‫לת״ן‬
‫ַּב ָ‬
‫״ן־מ״ם‬
‫בית הספר למקצועות הנוּ ֵ‬
‫בלתי־נלמד‬
‫בית הספר לקומנדו‬
‫בלתי־צפוי‬
‫ִּביס״ק‬
‫לת"ץ‬
‫ַּב ָ‬
‫״כ | ‪39‬‬
‫לת״ק ‪ָּ -‬ב ָס ּ‬
‫ַּב ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫לת״ק‬
‫ַּב ָ‬
‫ָּב ָמ״ע‬
‫בלתי־קונוונציונלי‬
‫בקרת מערכת [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬ב ָמ״ע]‬
‫ימ״ל; ֲהג ּו ‪:3-1‬‬
‫‪ .1‬בית מלאכה [גם ִּבי״ם וגם ִּב ָ‬
‫י״ת־מ״ם];‬
‫ֵ‬
‫ֵּב‬
‫‪ .1‬בלי ִממצא פתולוגי [יש ההוגים‪ֵּ :‬בי״ת־‬
‫״ם־פּ״א];‬
‫ֵ‬
‫ֵמ‬
‫‪ .2‬בן מיעוטים;‬
‫‪ְּ .3‬בסיס משנה;‬
‫‪ .4‬בלתי־מסומן‬
‫‪ֶּ .2‬בגד־מגן ַפּחמי‬
‫ב״מ‬
‫ָּב״ם‬
‫‪ .1‬בית־ספר מקצועי;‬
‫ביטחון מידע‬
‫ְ‬
‫‪.2‬‬
‫ָּב ָמ״א‬
‫‪ .1‬בדיקת מזג־אוויר [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ּ ָ :‬ב ָמ״א];‬
‫‪ .2‬בינוי ִמתקני אחזקה‬
‫במ״ב‬
‫״פ‬
‫ָּב ָמ ּ‬
‫מצ״א‬
‫ַּב ָ‬
‫‪ .1‬בית מלאכה לציוד אלקטרוני [ ֲהגוּ ‪:‬‬
‫ַּבמ ָצ״א];‬
‫מחסני ציוד אוויר‬
‫‪ְּ .2‬בסיס ְ‬
‫ָּב ָמ״ק‬
‫בית מלאכה (לציוד) ֶק ֶשר‬
‫ָּב ָמ״ת‬
‫ביטחון מערכות תקשוב;‬
‫ְ‬
‫‪.1‬‬
‫ביטחון ַמחשבים ותקשורת‬
‫ְ‬
‫‪.2‬‬
‫בית מלאכה בסיסי‬
‫ב"נ‬
‫‪ .1‬בישול‪ ,‬מאור וחימום;‬
‫‪ .2‬בחינה מחזורית‬
‫נא״ם‬
‫ַּב ָ‬
‫ָּב ָמ״ח‬
‫מט״ם‬
‫ַּב ָ‬
‫בלתי־נקראים‬
‫אפסנאות וּ משק‬
‫בינוי‪ ,‬נכסים‪ְ ,‬‬
‫ָּבנָ ״ז‬
‫‪ .1‬בית מלאכה לטורפדואים;‬
‫‪ .2‬בית מלאכה לטילים וּ למוקשים‬
‫ֵּבנִ י״ש‬
‫ֶּבגד מגן ייעודי [ ֲהגוּ‪ּ ָ :‬ב ִמ״י]‬
‫ָּבנָ ״ל‬
‫‪ .1‬בית מלאכה לשׂדה;‬
‫‪ .2‬בני ְמ ָשקים לפיקוד‬
‫בינוי ִמבצעי‬
‫נמ״ץ‬
‫ַּב ָ‬
‫בית המשפט הצבאי בלוד‬
‫בקרת נֶ ֶשק צוללות‬
‫ְּבסיס מד־מהירות לוע‬
‫בעל סוג‬
‫‪ .1‬ביקורת מחלות מידבקות [יש ההוגים‪:‬‬
‫״ם־מ״ם];‬
‫ֵ‬
‫י״ת־מ‬
‫ֵ‬
‫ֵּב‬
‫ְּבסיס אספקה אווירית [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬ב ָס״א]‬
‫במחשב;‬
‫ביטחון מידע ַ‬
‫ְ‬
‫‪.2‬‬
‫ממוכנות‬
‫ּ‬
‫ביטחון מערכות מידע‬
‫ְ‬
‫‪.3‬‬
‫בסיוע ישיר‬
‫ָּב ִמ״י‬
‫ָּב ָמ״ל‬
‫מל״ד‬
‫ַּב ָ‬
‫ַּב ָמ ָל״ל‬
‫ָּב ָמ״ם‬
‫ָּב ָמ״ס‬
‫‪ .1‬ביטחון מסכל;‬
‫בסגֶ ר‬
‫‪ .2‬בקשת מעבר ֶ‬
‫בודד נֶ גֶ ד זוג‬
‫בני הישיבות [ ֲהגוּ ‪ֵ :‬בּנִ י״ש]‬
‫בין־לאומי [ראו‪ :‬בינ״ל]‬
‫ָּבנָ ״ץ‬
‫ב״ס‬
‫ָּב ָס״א‬
‫בס״י‬
‫בס״כ‬
‫בסיוע כללי‬
‫״כ‬
‫ָּב ָס ּ‬
‫ְּבסיס כליאה‬
‫סמ״ח ‪ַּ -‬ב ָק״ר‬
‫‪ַּ | 40‬ב ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫סמ״ח‬
‫ַּב ָ‬
‫המחשב [גם ִּביס ָמ״ח]‬
‫בית הספר למקצועות ַ‬
‫ַּבסנָ ״ת‬
‫ב״ק‬
‫‪ .1‬בלתי־קבוע;‬
‫‪ .2‬ביקורת ֶק ֶשר‬
‫ְּבסיס נתונים‬
‫ָּב ָק״א‬
‫בית סוהר‬
‫בק״ג‬
‫ביטול עבודה‬
‫ָּב ָק״ה‬
‫בעל חיים‬
‫ָּבקוּ״ם‬
‫בס״ר‬
‫ב"ע‬
‫בע״ח‬
‫בקרת איכות [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬ב ָק״א]‬
‫[חיסון מפני שחפת; ראו‪]BCG :‬‬
‫בחירת קו התקדמות [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬ב ָק״ה]‬
‫בעירבון מוגבל‬
‫ְּבסיס הקליטה והמיון [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬בקוּ ״ם; השם שונה‬
‫יטב׳]‬
‫ל׳מ ָ‬
‫ֵ‬
‫בעלי תפקידים‬
‫בקרת ירי [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬ב ִק״י; גם בקר״י]‬
‫ְּב ַע״ם‬
‫בע״ת‬
‫בפ״מ‬
‫ָּב ִק״י‬
‫״כ‬
‫ָּב ָק ּ‬
‫ביטול פקודת מעצר‬
‫ביקור כלואים‬
‫‪ְּ .1‬בסיס ציוד;‬
‫‪ .2‬בניין צה״ל‬
‫ַּב ַקר לוחמה אלקטרונית [ ֲהגוּ ‪ַּ :‬בק ָל״א]‬
‫ב״צ‬
‫בצ״ג‬
‫ְּבסיס־ציוד גדודי (גֵ יסי)‬
‫ָּב ָצ״ה‬
‫ְּבסיס ציוד הג״א [ ֲהגוּ‪ּ ָ :‬ב ָצ״ה]‬
‫ָּב ָצ״ח‬
‫ְּבסיס־ציוד ֵחילי‬
‫ָּב ָצ״ם‬
‫‪ְּ .1‬בסיס־ציוד ֶמרחבי;‬
‫‪ .2‬בלתי־נצפה מראש [יש המקצרים‪ּ ָ :‬ב ָצ״ן]‬
‫״פ‬
‫ָּב ָצ ּ‬
‫קל״א‬
‫ַּב ָ‬
‫ָּב ָק״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫בחינה ראשונית מקצועית;‬
‫בחינת־קבלה מורחבת;‬
‫תכלים;‬
‫בקרת ִמ ַּ‬
‫בדיקת קבלה מוקדמת;‬
‫ביטחון ֶק ֶשר וּ ַמחשבים;‬
‫ְ‬
‫למ״בּ ];‬
‫במ ָ‬
‫בקרת ֶק ֶשר וּ ִמחשוב [יחידה ַ‬
‫בקרת מערכת‬
‫קמ״ש‬
‫ַּב ָ‬
‫בקורס מש״קי חילוץ‬
‫ָּב ָק״ן‬
‫ְּבסיס־ציוד פיקודי‬
‫‪ .1‬בלתי־קונוונציונלי;‬
‫‪ .2‬בקרת נֶ ֶשק‬
‫בוחן (בודק) ציוד ֶק ֶשר‬
‫בקרת נזקים‬
‫ְּבסיס־ציוד רפואי [בפיקוד]; [ ֲהגוּ‪ֶּ :‬ב ֶצ״ר]‬
‫ט־פּ ֶלט‬
‫בקר ֶק ֶל ֶ‬
‫ְּבסיס ציוד ותספוקת‬
‫בקרת ְצריח‬
‫ְּבסיס ציוד ותובלה [ ֲהגוּ‪ֶּ :‬ב ֶצ״ת]‬
‫בטיחות קרקעית‬
‫ַּב ָצ״ק‬
‫ֶּב ֶצ״ר‬
‫ָּב ָצ״ת‬
‫ֶּב ֶצ״ת‬
‫ַּבקנָ ״ז‬
‫בק״פ‬
‫ָּב ָק״ץ‬
‫ַּב ָק״ר‬
‫ָּב ָק ִר״י ‪ַּ -‬ב ָת״ר | ‪41‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָּב ָק ִר״י‬
‫בשה״כ‬
‫בקרת ירי [גם בק״י]‬
‫הכתב‬
‫[מידע] בשם ַּ‬
‫בקר שליטה ימית‬
‫ביטחון־שׂדה ֵחילי‬
‫ְ‬
‫ַּב ָק״ש‬
‫ָּב ָק״ש‬
‫בקרת אש‬
‫״ב‬
‫קת ּ‬
‫ַּב ָ‬
‫בקבוק תבערה‬
‫ָּב ָש״ח‬
‫בש״ט‬
‫בוכנה‪ ,‬שרוול‪ ,‬טלטל‬
‫שׂמ״ה‬
‫ּבֹ ָ‬
‫י״ת־רי״ש]‬
‫ֵ‬
‫בינה רשתית [ ֲהגוּ‪ֵּ :‬ב‬
‫בקרה וּ שליטה של מערכות הנדסיות [ ֲהגוּ ‪:‬‬
‫בּ וֹ ס ָמה]‬
‫ברית המועצות‬
‫בטיחות ְשׂדה ניסויים‬
‫בריאות הנפש‬
‫ִּב ְשעת חירום‬
‫בריאות הסביבה‬
‫י״ת־תי״ו];‬
‫ָ‬
‫‪ְּ .1‬בסיס תובלה [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ֵּ :‬ב‬
‫‪ .2‬ביקורת תקופתית;‬
‫‪ .3‬בריאות תעסוקתית‬
‫ב״ר‬
‫ברה״מ‬
‫רה״ן‬
‫ַּב ָ‬
‫רה״ס‬
‫ַּב ָ‬
‫רה״ץ‬
‫ַּב ָ‬
‫בריאות הצבא‬
‫בר"ל‬
‫בלתי–ראוי לשימוש‬
‫ָּב ָר״ע‬
‫בקשת רשות ערעור [ ֲהגוּ‪ּ ָ :‬ב ָר״ע]‬
‫ָּב ָר״ץ‬
‫ְּבסיס הרבנות הצבאית‬
‫ָּב ָר״ק‬
‫רשתות וּ לקצה;‬
‫‪ָּ .1‬ב ָמ״ם ִל ָ‬
‫‪ .2‬בריאות רפואית מתקדמת;‬
‫‪ .3‬בריאות וּ רפואה קרבית‬
‫ב״ש‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ביטחון שׂדה;‬
‫ְ‬
‫ברז שׂרפה;‬
‫בלתי־שביץ;‬
‫באר־שבע;‬
‫בקשות שונות;‬
‫בית שימוש‬
‫ָּב ָש״ן‬
‫בשע״ח‬
‫ב״ת‬
‫ַּב ָת״א‬
‫בקר תעבורה אווירית [ ֲהגוּ ‪ּ ָ :‬ב ָת״א]‬
‫בתי״ח‬
‫בתי חולים‬
‫ָּב ָת״ל‬
‫בתשובה לשאלה‬
‫ָּב ָת״ם‬
‫בתוקף מ־‬
‫תמ״ר‬
‫ַּב ָ‬
‫בית ִמרקחת [גם ִּב ָימ״ק]‬
‫ַּב ָת״ק‬
‫בקר תקיפה‬
‫ַּב ָת״ר‬
‫‪ .1‬בקר תקיפה ראשי;‬
‫‪ .2‬בקר תרגיל‬
‫ג‬
‫ג‪/‬‬
‫ג׳‬
‫למספר האישי של חייל שהתנדב‬
‫קידומת ִ‬
‫לשירות קבע מוגבל של פחות משנה‬
‫בתקציב חודשי קבע‪ ,‬בתום שירות החובה‬
‫שלו‪ ,‬בתקופת שירותו בתנאי קבע (לכיסוי‬
‫פערים‪ ,‬למשׂימות מיוחדות וכד׳)‬
‫‪ .1‬גַ יס או גְ ייָ סוֹ ת או גֵ יסי [‪ 4-1‬אל תקצרו‬
‫בנקודה‪ :‬ג‪;].‬‬
‫בעי;‬
‫‪ .2‬גבעה או גִ ִ‬
‫‪ .3‬גשר גלילים [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי גרש];‬
‫‪ .4‬גברים‬
‫ג״א‬
‫ג״ב‬
‫‪ .1‬גיגבייט;‬
‫‪ .2‬גיל ביניים;‬
‫״ל־בי״ת]‬
‫ימ ֵּ‬
‫‪ .3‬גבול ברבור [ ֲהגוּ ‪ :‬גִ ֶ‬
‫גב״ל‬
‫‪ .1‬גדוד בנות לוחמות;‬
‫‪ .2‬גבול בין־לאומי‬
‫גב״ס‬
‫גיוס בלתי־סדירים‬
‫ג״ג‬
‫‪ .1‬גבול גִ זרה [ ֲהגוּ ‪ :‬גִ ֶימ״ל־גִ ֶימ״ל];‬
‫‪ .2‬גאוגרפי [עדיף לקצר‪ :‬גאוג'];‬
‫‪ .3‬גומי־גומי‬
‫גָ גָ ״ש‬
‫אופטרוני;‬
‫‪ .1‬גילוי ּ‬
‫אפסנאוּ ת‬
‫‪ .2‬גף ְ‬
‫גלגל ִשיניים [גם גלג״ש וגם ג״ש]‬
‫גב אל גב‬
‫גדוד או גדודי‬
‫ג׳יהאד ִאסלאמי ַפ ַלסטיני‬
‫איכון‬
‫גדוד ּ‬
‫גף אספקה תעופתית‬
‫גדוד [תותחים] בינוניים [בד״כ ארטילריה של‬
‫‪ 155‬מ״מ]‬
‫גא״ג‬
‫א״פ‬
‫גָ ּ‬
‫גָ ָא״ת‬
‫גב׳‬
‫‪ .1‬גבעה או גִ בעי;‬
‫‪ .2‬גברת‬
‫גד׳‬
‫גד״א‬
‫״ב‬
‫גָ ָד ּ‬
‫גָ ָד״ג‬
‫גדוד גישור‬
‫‪ | 44‬גד״ה ‪ -‬ג"ח‬
‫ב ל מ " ס‬
‫גד״ה‬
‫דצ״ל‬
‫גַ ָ‬
‫גדוד צליחה‬
‫‪ .1‬גדוד הובלה [גם‪ :‬ג"ה];‬
‫‪ .2‬גדוד הג״א‬
‫דצ״ם‬
‫גַ ָ‬
‫גדוד הובלה כבדה‬
‫גָ ָד״ק‬
‫גדה״כ‬
‫דח ַה״ן‬
‫גַ ַ‬
‫גדוד ָצ ָמ״ה (= ציוד מכני הנדסי) [פיקודי]‬
‫גדוד חיל ההנדסה [ ֲהגוּ‪ :‬גַ ד ַח ַה״ן]‬
‫‪ .1‬גדוד [תותחים] קל [עד ‪ 122‬מ״מ];‬
‫‪ .2‬גדוד קרבי‬
‫הק ֶשר [כיום חיל התקשוב]‬
‫גדוד חיל ֶ‬
‫גדוד ֶק ֶשר‬
‫גדוד טילים‬
‫‪ .1‬גדוד [תותחים] שׂדה [לרוב עד ‪ 155‬מ״מ];‬
‫‪ .2‬גו״ז‪ ,‬דגימה‪ ,‬שינוע‬
‫גדוד [תותחים] כבדים [בד״כ ארטילריה של‬
‫‪ 175-130‬מ״מ]‬
‫גדוד הובלה [גם‪ :‬גד"ה]‬
‫דחי״ק‬
‫גַ ִ‬
‫גד״ט‬
‫״כ‬
‫גָ ָד ּ‬
‫דל״ם‬
‫גַ ָ‬
‫‪ .1‬גדוד לוגיסטי ֶמרחבי;‬
‫‪ .2‬גוף דורש לא־ממוחשב‬
‫גָ ָד״ם‬
‫‪ .1‬גלים דצימטריים;‬
‫‪ .2‬גדוד מובילים‬
‫דמ״ז‬
‫גַ ָ‬
‫דק״ש‬
‫גַ ָ‬
‫גָ ָד״ש‬
‫ג״ה‬
‫גַ ַה״ד‬
‫גדוד הובלת דלק [ ֲהגוּ ‪ :‬גַ ַה״ד]‬
‫גהו״ק‬
‫גרף הכשרות וקורסים‬
‫גַ ַה״ס‬
‫גדוד הספקה [ ֲהגוּ ‪ :‬גַ ַה״ס]‬
‫גה״צ‬
‫גִ יגָ ֵהרץ‬
‫גדה מזרחית‬
‫גוא״ש‬
‫גדוד מרגמות כבדות‬
‫גו"ז‬
‫גדוד מודיעין‬
‫גוֹ ״ז‬
‫הגדה המערבית [המונח הנכון‪ :‬יהודה‬
‫ושומרון]‬
‫גוּ נדה‬
‫גונ׳‬
‫גדוד הגנה ֶמרחבית‬
‫גילוי וּשליטה‬
‫גדוד טילים נֶ גֶ ד־טנקים‬
‫גִ זרה‬
‫גדוד [תותחים או טילים] נֶ גֶ ד־מטוסים‬
‫גזר דין‬
‫גדודי נוער‬
‫גילוי‪ ,‬זיהוי‪ ,‬טיהור‬
‫‪ .1‬גדוד סיור;‬
‫‪ .2‬גדוד הסיור המדברי‬
‫‪ .1‬גברים חובה;‬
‫‪ .2‬גיוס חובה‬
‫״כ‬
‫דמ ּ‬
‫גַ ָ‬
‫דמ״ן‬
‫גַ ָ‬
‫גדמ"ע‬
‫דמ״ר‬
‫גַ ָ‬
‫גַ דנָ ״ט‬
‫גַ דנָ ״ם‬
‫גַ דנָ ״ע‬
‫דס״ר‬
‫גַ ָ‬
‫גילוי וכיבוי אש‬
‫גוף זר‬
‫גילוי וזיהוי‬
‫גו״ש‬
‫גז׳‬
‫גז״ד‬
‫גז״ט‬
‫ג"ח‬
‫גַ ַח״ל ‪ -‬גָ ָמ״ש | ‪45‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫גַ ַח״ל‬
‫לח״ץ‬
‫גַ ָ‬
‫גיוס חוץ לארץ [ ֲהגוּ‪ :‬גַ ַח״ל]‬
‫לצ״ח]‬
‫וצחצוח [ראו‪ :‬גַ ָ‬
‫גילוח ִ‬
‫גורמי חזרה לשירות תקין [ ֲהגוּ‪ :‬גַ ֶח ֶל״ת]‬
‫גוף לוגיסטי־יחידתי [ ֲהגוּ ‪ :‬גָ ִל״י]‬
‫גדוד חימוש [ ֲהגוּ‪ :‬גַ ַח"ש]‬
‫מכ״מים‬
‫גילוי ּ‬
‫גרפיקה טקטית‬
‫‪ .1‬גילוי צוללות;‬
‫‪ .2‬גלי צה״ל‬
‫גַ ֶח ֶל״ת‬
‫גַ ַח"ש‬
‫ג"ט‬
‫גָ ָט״ר‬
‫גָ ִל״י‬
‫גָ ָל״ם‬
‫גָ ָל״ץ‬
‫גוף טיל ראשי‬
‫לצ״ח‬
‫גַ ָ‬
‫גילוי‪ ,‬הכרה וזיהוי‬
‫לצ״ם‬
‫גַ ָ‬
‫גיוס וכוננוּ ת‬
‫גָ ָל״ש‬
‫גריפת כדור‪ ,‬יישורו‪ ,‬חביקתו‪ ,‬נעילתו‬
‫לת״ם‬
‫גַ ָ‬
‫גיחה וצילום [יש ההוגים‪ :‬גִ י ָח״ץ]‬
‫ג״מ‬
‫גיליון‬
‫גָ ָמ"א‬
‫גִ יהוּ״ז‬
‫ּ״כ‬
‫גִ יו ּ‬
‫יח"ן‬
‫גִ ָ‬
‫יח״ץ‬
‫גִ ָ‬
‫גיל׳‬
‫י־אס‬
‫׳י־פּ ֵ‬
‫גִ ִ‬
‫לח״ץ]‬
‫גילוח וצחצוח [גם גַ ָ‬
‫גילוי צוללים תת־מימי‬
‫הגל השלישי‬
‫גילוי תת־מימי‬
‫״ל־מ״ם]‬
‫ימ ֵ‬
‫גלגל מרכוב [קראו‪ :‬גִ ֶ‬
‫‪ .1‬גלקסיית משאבי אנוש [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ :‬גָ ָמ"א];‬
‫‪ .2‬גִ רסת ִממצאים אחרונה‬
‫ווטן (‪)GPS navigator‬‬
‫ראו גם‪[ GPS :‬בעברית‪ :‬נַ ָ‬
‫או ָא ָּכן (‪])GPS locator‬‬
‫״ב‬
‫גָ ָמ ּ‬
‫גֵ יסות השריון‬
‫גָ ָמ"ה‬
‫‪ .1‬גלגלת;‬
‫‪ .2‬גיליון [ראו‪ :‬גיל׳]‬
‫גמול השתלמות‬
‫גְ מוּ״ש‬
‫גילוי ואופטרוניקה [ ֲהגוּ‪ :‬גָ ָל״א]‬
‫גל מפצה זווית הגבהה [ ֲהגוּ ‪ :‬גַ מזָ ״ה]‬
‫איכון וזיהוי‬
‫גילוי‪ּ ,‬‬
‫גדוד מרגמות כבדות‬
‫גיליון בטיחות;‬
‫ְ‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬ג'יפ לסיור ביטחוני‬
‫נמ״ם];‬
‫״ן־מ״ם מתנייע [ראו‪ :‬גַ ָ‬
‫‪ .1‬גדוד נוּ ֵ‬
‫‪ .2‬גל מילימטרי‬
‫גלגל ִשיניים [גם גג״ש וגם ג״ש]‬
‫גדוד ֶמרחבי‬
‫גלאי חצי־אוטומטי [ ֲהגוּ‪ :‬גַ ל ָח״א]‬
‫גורם משלם‬
‫גִ י״ש‬
‫גל׳‬
‫גָ ָל״א‬
‫לא״ז‬
‫גַ ָ‬
‫"ב‬
‫גָ ָל ּ‬
‫גלג״ש‬
‫לח״א‬
‫גַ ָ‬
‫גשר־מיתר בינוני‬
‫גודל מינימלי הכרחי [ ֲהגוּ ‪ :‬גָ ָמ"ה]‬
‫גַ מזָ ״ה‬
‫״כ‬
‫גָ ָמ ּ‬
‫גָ ָמ״ם‬
‫גָ ָמ״ר‬
‫גָ ָמ״ש‬
‫‪ | 46‬ג״נ ‪ -‬גת״מ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ג״נ‬
‫גפ"ס‬
‫ג'יפ סיור‬
‫‪ .1‬גובה נמוך;‬
‫‪ .2‬גברת נכבדה‬
‫פס״ר‬
‫גַ ָ‬
‫איכון‬
‫גונדת ּ‬
‫ג״ק‬
‫גנן הגננים [ ֲהגוּ‪ :‬גַ נגָ ״ן]‬
‫גָ ָק"ם‬
‫גנ״א‬
‫גַ נגָ ״ן‬
‫גָ נָ ״ד‬
‫גדוד נייד‬
‫גָ נָ "ח‬
‫גדוד ַפּלסי סער‬
‫גַ ֵלי קרקע‬
‫גורם קובע ָמ ָק"ט (= ִמספר קטלוגי)‬
‫ג״ר‬
‫‪ .1‬גובה רב;‬
‫‪ .2‬גַ ֵלי רקיע‬
‫חוֹלל]‬
‫גנרטור חירום ['גנרטור' בעברית‪ְ :‬מ ֵ‬
‫״פ‬
‫גָ ָר ּ‬
‫״ן־טי״ת;‬
‫‪ .1‬גדוד נוּ ֵ‬
‫״ן־טי״ת‬
‫‪ .2‬גונדת נוּ ֵ‬
‫גָ ָר״ץ‬
‫גָ נָ ״ט‬
‫גָ נָ ״ם‬
‫גדוד רפואה‬
‫גל רצוף‬
‫גר"ש‬
‫״ן־מ״ם;‬
‫‪ .1‬גדוד נוּ ֵ‬
‫״ן־מ״ם;‬
‫‪ .2‬גוּ נדת נוּ ֵ‬
‫‪ .3‬גוּ נדר ִמשנה‬
‫ג״ש‬
‫״ן־מ״ם מתנייע‬
‫גדוד נוּ ֵ‬
‫גָ שוֹ ״ת‬
‫גילוי‪ ,‬ניווט‪ֶ ,‬ק ֶשר‬
‫גָ ָש״ח‬
‫‪ .1‬גביית עדות;‬
‫‪ .2‬גוף עיקרי‬
‫גָ ָש״ל‬
‫נמ״ם‬
‫גַ ָ‬
‫גָ נָ ״ק‬
‫ג״ע‬
‫גַ ַע״ש‬
‫גילוי עד ִשיגור [ ֲהגוּ‪ :‬גַ ַע״ש]‬
‫גַ ָפּ״ה‬
‫גֵ יסות השריון [ראו‪ :‬גִ י"ש]‬
‫‪ .1‬גוף שחור;‬
‫‪ .2‬גלגל ִשיניים [ראו‪ :‬גָ גָ ״ש]‬
‫גדוד שליטה וּ תנועות‬
‫גדוד שירותי חימוש‬
‫גוף שירותי השלישות‬
‫של״א‬
‫גַ ָ‬
‫גוף שליטה אוגדתי [ ֲהגוּ ‪ :‬גַ ש ָל״א]‬
‫״פ‬
‫גָ ָש ּ‬
‫גוף פיתוח הדרכה [ ֲהגוּ‪ :‬גַ ָפּ״ה]‬
‫‪ .1‬גדוד שריון פיקודי;‬
‫‪ .2‬גדוד שיטור פיקודי‬
‫גף טכני‬
‫גדוד שירותי רפואה‬
‫גדוד ַפּלסים‬
‫גרף ַת ַע״ם (= תעסוקה ִמבצעית) ואימונים‬
‫גז פחמימני מעובה [ראו גם ‪]LPG‬‬
‫גדוד תותחים מתנייעים‬
‫גַ ָפּ״ט‬
‫פל״ס‬
‫גַ ָ‬
‫גַ ָפּ״ם‬
‫"פ‬
‫שר ּ‬
‫גַ ָ‬
‫גתו״א‬
‫גת״מ‬
‫ד‬
‫ד‪/‬‬
‫ד׳‬
‫למספר האישי של חייל פטור‬
‫קידומת ִ‬
‫משירות בדימוס‬
‫ְד ַב"ש‬
‫דוּ ַח בקרה שוטף‬
‫ד"ג‬
‫דרך גישה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ד״א‬
‫דחייה [‪ 4-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬ד‪;].‬‬
‫דואר;‬
‫ריכוז דרגים [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי‬
‫גרש];‬
‫דולר‬
‫ָדגָ ״ח‬
‫דגימת חומר‬
‫גמ״ח‬
‫ַד ָ‬
‫דגם חדש‬
‫גמ"ש‬
‫ַד ָ‬
‫דוגמה אישית‬
‫ָדגָ ״ש‬
‫‪ .1‬דואר אלקטרוני [ראו‪ :‬דוֹ ַא״ל];‬
‫‪ .2‬דרגה אישית;‬
‫‪‘ .3‬דרך ארץ׳‬
‫״ב‬
‫ַד ַה ּ‬
‫דמי אנטנה‬
‫דוֹ ַא"ל‬
‫דוּ ַח אחרי פעילות‬
‫דוֹ ַא״ם‬
‫ציבל‬
‫ֵד ֵּ‬
‫דו״ב‬
‫דוד בן־גוריון [אל תקצרו בנקודות‪ :‬ד‪.‬ב‪.‬ג‪].‬‬
‫דוֹ ַה״ר‬
‫דין בין־לאומי [ ֲהגוּ‪ַ :‬דבּ ָל״א]‬
‫ּ״ח‬
‫דו ַ‬
‫דא״נ‬
‫א״פ‬
‫ָד ּ‬
‫ד"ב‬
‫דב״ג‬
‫ַד ּב ָל״א‬
‫ַד ָּב״ר‬
‫דיבור ברדיו‬
‫דגימת שתן [ ֲהגוּ ‪ָ :‬דגָ ״ש]‬
‫דוקטרינה‪ ,‬הדרכה וּביקורת [ ֲהגוּ ‪ַ :‬ד ַה״בּ ]‬
‫ְ‬
‫דואר אלקטרוני [ ֲהגוּ ‪ :‬דוֹ ַא"ל]‬
‫דופק אלקטרומגנטי [ ֲהגוּ ‪ :‬דוֹ ַא״ם]‬
‫דיווח וּבקרה‬
‫דוּ ַח הרעשה [ ֲהגוּ ‪ :‬דוֹ ַה״ר]‬
‫דין וחשבון [בצה״ל כותבים לרוב דו ַּח‪ ,‬אך שתי‬
‫דרכי הכתיבה תקניות]‬
‫‪ | 48‬דוח״מ ‪ -‬דנ״א‬
‫ב ל מ " ס‬
‫דוח״מ‬
‫דמ"א‬
‫דוּ ַח מצב‬
‫דמי אבטלה‬
‫דו־מושבי‬
‫דולר מזומן [גם ד"מ]‬
‫‪ .1‬דוּ ַח מפקדים;‬
‫‪ .2‬דוּ ַח מוקדם‬
‫‪ .1‬דוּ ַח ַמ ֶצ ֶבת חירום;‬
‫‪ .2‬דירוג מחקר‬
‫[חומר] דליק ונפיץ‬
‫דוּ ַח מודיעין חיל הים [ ֲהגוּ ‪ֶ :‬דמ ִח״י]‬
‫דוּ ַח פעולה‬
‫דיון ַמטה‬
‫דו־צדדי [יש ההוגים‪ :‬דוּ״ץ]‬
‫‪ .1‬דוּ ַח־מודיעין יומי [ ֲהגוּ ‪ֶ :‬ד ִמ״י];‬
‫‪ .2‬דוּ ַח ַמ ָצ ָבה יומי‬
‫דו״מ‬
‫דוֹ ״ם‬
‫דוֹ ״ן‬
‫דו״פ‬
‫דו״צ‬
‫דוֹ ״ץ‬
‫ָד ָמ"ז‬
‫ָד ָמ״ח‬
‫מח״י‬
‫ֶד ִ‬
‫ָד ָמ״ט‬
‫ֶד ִמ״י‬
‫דובר צה״ל‬
‫ָד ָמ״ך‬
‫‪ .1‬דו־שיפועי;‬
‫‪ .2‬דו־שנתי;‬
‫‪[ .3‬טיפול] דו־שבועי‬
‫ָד ָמ״ם‬
‫דו״ש‬
‫ַד ַח״ש‬
‫דמי כלכלה‬
‫דוּ ַח מצב מלאי‬
‫ְד ָמ ָמ״א‬
‫דחייה‪ ,‬חופשה‪ ,‬שחרור [ ֲהגוּ‪ַ :‬ד ַח״ש]‬
‫‪ .1‬דוּ ַח מודיעין מטרות אוגדה;‬
‫‪ .2‬דוּ ַח מודיעין מטרות אויב‬
‫דיאגרמה [בעברית‪ :‬תרשים]‬
‫דיווח מטרות "נורית"‬
‫[חומצת הגרעין המכילה את הגֵ נים נושׂאי‬
‫החומר התורשתי; ראו גם ‪]DNA‬‬
‫‪ .1‬דוּ ַח ִמבצעים [ ֲהגוּ ‪ָ :‬ד ָמ״ע];‬
‫‪ .2‬דוּ ַח־מודיעין עיתי‬
‫דיביזיה‬
‫‪ְ .1‬ד ָמיֵ י פיתיון;‬
‫דמי ַמפתח‬
‫‪ֵ .2‬‬
‫דיאג׳‬
‫ן־איי‬
‫י־א ֵ‬
‫ִד ֵ‬
‫דיב׳‬
‫ִדילוּגִ י״ם‬
‫ָד ָמ״ן‬
‫ָד ָמ״ע‬
‫״פ‬
‫ָד ָמ ּ‬
‫דיווח לוגיסטי ממוחשב‬
‫ָד ָמ״ץ‬
‫‪ .1‬דיפונים;‬
‫‪ .2‬דיפלומטי‬
‫ָד ָמ״ש‬
‫ֵדציליטר‬
‫ד״נ‬
‫דיפ׳‬
‫ד"ל‬
‫דל"א‬
‫דרישה ִמבצעית‬
‫‪ .1‬דין משמעתי;‬
‫דמי שׂכירות (שימוש)‬
‫‪ֵ .2‬‬
‫ַד ֶל ֶקת אלרגית‬
‫‪ .1‬דואר נע [אל תקצרו בנקודות‪ :‬ד‪.‬נ‪;].‬‬
‫‪ .2‬דיון נוסף‬
‫דולר מזומן [גם ָד ָמ"ז]‬
‫ן־איי [אל תקצרו בנקודות‪ :‬ד‪.‬נ‪.‬א‪].‬‬
‫י־א ֵ‬
‫ראו‪ִ :‬ד ֵ‬
‫ד״מ‬
‫דנ״א‬
‫ָדנָ ״א ‪ָ -‬ד ָת״ק | ‪49‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָדנָ ״א‬
‫ד״צ‬
‫דיון נוסף אזרחי [ ֲהגוּ‪ָ :‬דנָ ״א]‬
‫דואר צבאי [אל תקצרו בנקודות‪ :‬ד‪.‬צ‪].‬‬
‫בבגָ ״ץ (= בית הדין הגבוה לצדק)‬
‫דיון נוסף ָ‬
‫דירוג צבאי ייחודי‬
‫דוּ ַח נתיבי טיסה‬
‫דצמבר‬
‫דיון נוסף פלילי‬
‫דוברה קלה [ ֲהגוּ ‪ֶ :‬ד ֶק״ל]‬
‫דולר סיוע [גם דס"ע]‬
‫דרום או דרומי‬
‫ַדנגָ ״ץ‬
‫ָדנָ ״ט‬
‫״פ‬
‫ָדנָ ּ‬
‫ָד״ס‬
‫ָד ָס״ח‬
‫דוּ ַח סיכום חקירה‬
‫ָד ָס״ל‬
‫דלק סילוני‬
‫דס"ע‬
‫דולר סיוע [גם ָד"ס]‬
‫ַד ָפּ״א‬
‫דרך־פעולה אפשרית [ ֲהגוּ‪ַ :‬ד ָפּ״א; בריבוי‪:‬‬
‫ַד ָפּ״אוֹ ת]‬
‫ַד ִפּ״י‬
‫דצ״י‬
‫דצמ׳‬
‫ֶד ֶק״ל‬
‫דר׳‬
‫ד״ר‬
‫דוקטור [לא‪ :‬דר׳ או דר‪].‬‬
‫דרא״פ‬
‫דרום אפריקה‬
‫ֶד ֶר״ך‬
‫דירוג ראשוני כללי [ ֲהגוּ ‪ֶ :‬ד ֶר״ך]‬
‫דר״ל‬
‫דרום לבנון [יש ההוגים‪ָ :‬ד ָר״ל]‬
‫דר ָמא״ס‬
‫ָ‬
‫דרום־מזרח אסיה‬
‫רמ״ז‬
‫ַד ָ‬
‫דוּ ַח פעילות יומי [ ֲהגוּ‪ַ :‬ד ִפּ״י]‬
‫דרום־מזרח‬
‫דף לוחם‬
‫דרום־מערב‬
‫מכ״מים‬
‫דוּ ַח פעילות ּ‬
‫דרוּ ש ביטחוני‬
‫דרך־הפעולה הנבחרת‬
‫‪ .1‬דולר שקלי;‬
‫‪ .2‬דחיית שירות [ראו‪ַ :‬ד ַח״ש]‬
‫פל״ח‬
‫ַד ָ‬
‫ַד ָפּ״ם‬
‫ַד ָפּ״ן‬
‫ַד ָפּ״ע‬
‫‪ .1‬דוּ ַח פעילות [ ֲהגוּ‪ַ :‬ד ָפּ״ע; בריבוי‪ַ :‬ד ָפּ"עוֹ ת];‬
‫‪ .2‬דוּ ַח פעילות עוינת‬
‫ַד ָפּ״ץ‬
‫דיר פצצות‬
‫ַד ָפּ״ר‬
‫‪ .1‬דירוג פסיכוטכני ראשוני;‬
‫‪ .2‬דימום‪ ,‬פינוי‪ ,‬ראשי‬
‫רמ״ע‬
‫ַד ָ‬
‫״ב‬
‫רש ּ‬
‫ַד ָ‬
‫ד״ש‬
‫"ב‬
‫ָד ָש ּ‬
‫דיון שיבוץ או דיון שיבוץ בכירים‬
‫ד״ת‬
‫‪ .1‬דרכי תקשורת;‬
‫‪ .2‬דוּ ַח תעסוקה‬
‫ָד ָת״ק‬
‫דיר תת־קרקעי‬
‫ה‬
‫ה׳‬
‫‪ .1‬הוראה [‪ 3-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬ה‪;].‬‬
‫‪ .2‬הספקה [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי גרש];‬
‫‪ .3‬אירוע פעילות המונית [בסימנים‬
‫מוסכמים ‪ -‬בלי גרש]‬
‫ה״א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ֶה ֵּב״ט‬
‫הדרכה באמצעות טכנולוגיה‬
‫ַה ָּב״ם‬
‫דב״ם]‬
‫הדרכה באמצעות ַמחשבים [ראו‪ַ :‬ה ָּ‬
‫בצ״ם‬
‫ַה ָ‬
‫העלויות הבלתי־צפויות מראש‬
‫הוראות אימון;‬
‫הבטחת איכות;‬
‫הנדסת אנוש;‬
‫הנדסת איכות;‬
‫הוראות אחזקה‬
‫הא״א‬
‫האיחוד האירופי‬
‫הא״ד‬
‫ַה ָּב״ק‬
‫הוראות ביצוע ֶק ֶשר‬
‫ָהגָ ״א‬
‫‪ .1‬הגנה אזרחית [לגופים ְמגִ ינִ ים‪ ,‬כגון פיקוד‬
‫העורף‪ ,‬מגן־דוד אדום‪ ,‬משטרת ישׂראל] או‬
‫התגוננות אזרחים [לאזרחים המוּ גַ נים;‬
‫‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ָ :‬הגָ ״א];‬
‫הוצאות אחזקת דירה‬
‫‪ .2‬התגוננות אווירית;‬
‫‪ .3‬הגנת גזים וַ אוויר‬
‫הונאה אלקטרונית מודמית [ראו גם ‪]SED‬‬
‫הגנה אווירית – סוריה‬
‫הונאה אלקטרונית מחקה [ראו גם ‪]IED‬‬
‫גמ״ר];‬
‫‪ .1‬הגנה ֶמרחבית [ראו‪ַ :‬ה ָ‬
‫‪ .2‬הגנת מידע‬
‫האמ״ד‬
‫האמ״ח‬
‫האמ״נ‬
‫הונאה אלקטרונית מניפולטיבית [ראו גם ‪]MED‬‬
‫הא״ת‬
‫ָהגָ א״ס‬
‫ָהגָ ״ם‬
‫גמ״ר‬
‫ַה ָ‬
‫לפנים‪ :‬אג"ם‪-‬תוה"ד]‬
‫הוראת אמ״ץ־תוה״ד [ ָ‬
‫הגנה ֶמרחבית [גם ָהגָ ״ם; בסימנים מוסכמים ‪-‬‬
‫בלי גרשיים]‬
‫הקלטה בזמן השידור [ ֲהגוּ‪ָ :‬ה ָב״ה]‬
‫הגנה אווירית [ ֲהגוּ ‪ַ :‬הגנָ ״א]‬
‫ָה ָב״ה‬
‫ַהגנָ ״א‬
‫‪ַ | 52‬הגנָ א״ק ‪ -‬הוצ״ל‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַהגנָ א״ק‬
‫דר״ט‬
‫ַה ַ‬
‫הגנה אקטיבית [ ֲהגוּ‪ַ :‬הגנָ א״ק]‬
‫הדרכה טובה‬
‫הגנת מחנה‬
‫הדרכות מקצועיות‬
‫הגנת הסביבה‬
‫רמי]‬
‫הדמאה תרמית [המונח התקני‪ִ :‬דימוּת ֶת ִ‬
‫ַהגנָ ״ם‬
‫הגנ״ס‬
‫ַהגנָ ״ע‬
‫הגנה עצמית [ ֲהגוּ‪ַ :‬הגנָ ״ע]‬
‫הגנ״צ‬
‫הגנת הצומח‬
‫ַהגנָ ״ק‬
‫דר״ם‬
‫ַה ָ‬
‫ָה ָד״ת‬
‫ה"ה‬
‫הבטחת הכנסה‬
‫הה"צ‬
‫[בית החולים 'הדסה' ב] הר הצופים‬
‫״ב‬
‫הוֹ ּ‬
‫‪ .1‬הוראות גילוי ניווט ֶק ֶשר;‬
‫‪ .2‬הגנה קרקעית‬
‫‪ .1‬הדרכה וּביקורת;‬
‫‪ .2‬היערכות וּבקרת משׂימות;‬
‫‪ .3‬הלכה וּבית דין‬
‫‪ .1‬הגנת שטח;‬
‫‪ .2‬הגנת יישובים;‬
‫‪ .3‬הגנת השמיים‬
‫‪ .1‬הוויי דתי;‬
‫‪ .2‬הוראה וּ פיקוד‬
‫הוֹ ״ז‬
‫הגנה סבילה‬
‫הוֹ זָ ״א‬
‫הגנה עצמית [ראו‪ַ :‬הגנָ ״ע]‬
‫הוֹ ״ט‬
‫ַהגנָ ״ש‬
‫ָהגָ ״ס‬
‫ָהגָ ״ע‬
‫ָהגָ ״ש‬
‫הוֹ ״ד‬
‫הוראה זמנית‬
‫הוראות זרוע האוויר [ ֲהגוּ ‪ :‬הוֹ זָ ״א]‬
‫הגנת שטח [ראו‪ַ :‬הגנָ ״ש]‬
‫‪ .1‬הונאה טקטית;‬
‫‪ .2‬הוראה טכנית [גם ה"ט]‬
‫הדרכה או הדרכתי‬
‫הוועדה הטכנולוגית למגעי חו“ל‬
‫הדרכה באמצעות ַמחשב‬
‫הנדסה וּ כשירות‬
‫הד׳‬
‫דב״ם‬
‫ַה ָּ‬
‫ָהדוֹ ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הדרכה וּ ַמטה;‬
‫הדרכה וּ מחקר;‬
‫דר״ט (= מדריך טיסה);‬
‫הדרכה וּ ַמ ָ‬
‫״שים (= הוראות ֶק ֶשר)‪ ,‬דפוס וּ מדיה‬
‫ָה ָק ִ‬
‫דמ״ם‬
‫ַה ָ‬
‫דב״ם מונחה מדריך‬
‫ַה ָּ‬
‫ָה ָד״ס‬
‫הוֹטמ"ח‬
‫ָ‬
‫הו״כ‬
‫הו״מ‬
‫הוראות ִמנהלה‬
‫הו"פ‬
‫הוראות פתיחה [באש]; [יש המקצרים‪ :‬הופ"א]‬
‫״פ‬
‫הוֹ ּ‬
‫‪ .1‬הסברה וּ פרסום;‬
‫‪ .2‬הפקות וּ ּפרויקטים [‘פרויקט' בעברית‪:‬‬
‫ֵמיזָ ם]‬
‫הופ״א‬
‫הדרכה והסמכה‬
‫הוראות פתיחה באש‬
‫הפקת דוּ ַח רבעוני‬
‫צל״א]‬
‫הוצאה לאור [ראו‪ :‬הוֹ ָ‬
‫ָה ָד"ר‬
‫הוצ״ל‬
‫צל״א ‪ -‬המה״א | ‪53‬‬
‫הוֹ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫צל״א‬
‫הוֹ ָ‬
‫הכ״ד‬
‫הוצאה לאור [ ֲהגוּ‪ :‬הוֹ צ ָל״א]‬
‫הכרעת דין‬
‫רפּ״ר (= קצין הרפואה הראשי);‬
‫הק ָ‬
‫‪ .1‬הוראות ַ‬
‫חש״ר (= קצין החימוש הראשי);‬
‫הק ָ‬
‫‪ .2‬הוראות ַ‬
‫‪ .3‬הוראות קבע [יש הקוראים‪ :‬הוֹ ״ק]‬
‫הכרזת זכאות‬
‫הכנת הסגל‬
‫הכשרות וקורסים‬
‫הכנה לצה״ל‬
‫הוראות בטיחות [גם הוֹ ָר״בּ ]‬
‫הכשרת יסוד‬
‫רא״בּ ]‬
‫הוראות בטיחות [גם הוֹ ָ‬
‫הכשרת הלוחם‬
‫הוראת זימון‬
‫‪ .1‬המכון להכשרת המדריך [יש ההוגים‪:‬‬
‫כש״ם];‬
‫ַה ָ‬
‫הו״ק‬
‫הוֹ ״ק‬
‫״ב‬
‫רא ּ‬
‫הוֹ ָ‬
‫״ב‬
‫הוֹ ָר ּ‬
‫הוֹ ָר״ז‬
‫הור״ש‬
‫הכ״ז‬
‫ַהכנָ "ס‬
‫ַהכנָ ״ץ‬
‫הכש״י‬
‫כש״ל‬
‫ַה ָ‬
‫כש״ם‬
‫ַה ָ‬
‫הוראת שעה‬
‫המפקד‬
‫‪ .2‬הכשרת ַ‬
‫רכב ושינוע‬
‫ֶה ֵּ‬
‫הכשרות מפקדים‬
‫הזמנה‬
‫״א־ל ֶמ״ד]‬
‫ָ‬
‫החזרה לכשירות [ ֲהגוּ ‪ֵ :‬ה‬
‫הזמנת עבודה [ ֲהגוּ‪ָ :‬הזָ ״ע]‬
‫הצהרה להגשת בקשה‬
‫הוֹ ״ש‬
‫הז'‬
‫ָהזָ ״ע‬
‫ָה ִח״י‬
‫החסנה יבשה [ ֲהגוּ‪ָ :‬ה ִח״י]‬
‫הח״מ‬
‫החתום ַמטה‬
‫ה״ט‬
‫הוראה טכנית [גם הו"ט]‬
‫ָה ָט״ן‬
‫הטלה נמוכה‬
‫ה״י‬
‫הנדסה ימית‬
‫הידרו׳‬
‫הידרוֹ ליקה [תיבה אחת מקצרים בגרש‪ :‬הידרו׳‬
‫(ולא‪ :‬הידר״ו)]‬
‫ִהי״ת‬
‫הרשאות‪ ,‬ייצור ותפעול‬
‫ַה ָּכ״א‬
‫הערכת כשירות האויב [ ֲהגוּ‪ַ :‬ה ָּכ״א]‬
‫כשרוּ"ם‬
‫ַה ָ‬
‫ה״ל‬
‫הל״ב‬
‫ֶה ֶל״ם‬
‫הפקת לקחי מלחמה [ ֲהגוּ ‪ֶ :‬ה ֶל״ם]‬
‫״ב‬
‫למ ּ‬
‫ַה ָ‬
‫היחידה להתקשרויות‪ ,‬למידענות וּ לבקרה‬
‫[במפא״ת]‬
‫ה״מ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לק ֶשר קווי];‬
‫הורדה מסומנת [ ֶ‬
‫הוראות מקצועיות;‬
‫הוראת ִמבצעים;‬
‫״א־מ״ם];‬
‫ֵ‬
‫הכנת משׂימה [ ֲהגוּ ‪ֵ :‬ה‬
‫הטרדה מינית‬
‫״ב‬
‫ָה ָמ ּ‬
‫‪ .1‬הוראות משׂרד הביטחון;‬
‫‪ .2‬הקמת מרכיבי ביטחון‬
‫המה״א‬
‫המשמר האזרחי‬
‫ִ‬
‫פק"ל‬
‫‪ַ | 54‬ה ַמ ַח״ץ ‪ַ -‬ה ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַה ַמ ַח״ץ‬
‫ָהנָ ״ת‬
‫חבלה וּ צליחה [ ֲהגוּ‪ַ :‬ה ַמ ַח״ץ]‬
‫הבקעה‪ ,‬מיקוש‪ּ ,‬‬
‫הנדסת תנועה‬
‫ָה ַצ"ח (=הצבת חירום) מילואים [ ֲהגוּ ‪ָ :‬ה ֵמ"ל]‬
‫‪ .1‬הספקה;‬
‫יס ַע או הסעה‬
‫‪ֶ .2‬ה ֵ‬
‫ָה ֵמ"ל‬
‫ַהמנָ ״ח‬
‫הס׳‬
‫מר ָאה וּ נחיתה‬
‫ַה ָ‬
‫ה״ס‬
‫הערכת מצב [גם הע״מ]‬
‫הסב״ט‬
‫הגנת מערכות תקשוב‬
‫סב״ש‬
‫ַה ָּ‬
‫ָה ָמ״ץ‬
‫ָה ָמ"ת‬
‫הנ׳‬
‫הליכה סביב‬
‫הספקה בהיטס‬
‫הסברה שבועית [ ֲהגוּ ‪ַ :‬הס ָ ּב״ש]‬
‫הנדסה או הנדסי‬
‫הסו'‬
‫הוראות ניסוי [ ֲהגוּ‪ֵ :‬ה״א־נוּ״ן]‬
‫ה״ע‬
‫ה״נ‬
‫ָה״ן‬
‫ישׂג נדרש‬
‫ֶה ֵ‬
‫ָהנָ ״א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנדסת אנוש [‪ֲ 4-1‬הגוּ‪ָ :‬הנָ ״א; גם הנד״א];‬
‫המראה או נחיתה אנכית;‬
‫הנדסת איכות וַ אמינות;‬
‫הנדסת אמצעים‬
‫הנד״א‬
‫הסוואה‬
‫‪ .1‬היתר עיסוק;‬
‫‪ .2‬הוראת עבודה‬
‫הע״מ‬
‫הערכת מצב [גם ָה ָמ״ץ]‬
‫ָה ָע ָמ״ץ‬
‫הערכת מצב‬
‫ָה ָע״ס‬
‫הערכת סיכונים‬
‫הע״פ‬
‫הנדסת אנוש [גם הנ״א]‬
‫יתר עבודה פרטית‬
‫ֶה ֵ‬
‫הנחיות דובר צה״ל‬
‫הוראה פנימית‬
‫הנהלת חשבונות [גם הנח״ש‪ ,‬הנהח"ש]‬
‫הפגזה‬
‫הנהלת חשבונות [גם הנה״ח‪ ,‬הנח"ש]‬
‫ישׂגֵ י פרט וִ יחידה [ ֲהגוּ ‪ֶ :‬ה ִפּ״י]‬
‫ֶה ֵ‬
‫הנהלת חשבונות [גם הנה״ח‪ ,‬הנהח"ש]‬
‫הפסקת אש‬
‫הנדסת ייצור [ ֲהגוּ‪ָ :‬הנִ ״י]‬
‫הסדר הציבורי‬
‫הפרת ֵ‬
‫הנדסה משוריינת‬
‫הוראות הפיקוד העליון [ ֲהגוּ ‪ַ :‬ה ָפּ״ע]‬
‫מר ָאה או נחיתה קצרה‬
‫ַה ָ‬
‫הפצצה‬
‫ַה ָנד״ץ‬
‫הנה״ח‬
‫הנהח״ש‬
‫הנח״ש‬
‫ָהנִ ״י‬
‫הנמ״ש‬
‫ָהנָ ״ק‬
‫ָהנָ ״ר‬
‫הנדסה רפואית‬
‫ה"פ‬
‫הפג'‬
‫ֶה ִפּ״י‬
‫הפס״א‬
‫פס״ד‬
‫ַה ָ‬
‫ַה ָפּ״ע‬
‫הפצ'‬
‫פק"ל‬
‫ַה ָ‬
‫הפקת לקחים‬
‫ַה ָפּ״ת ‪ָ -‬ה ָת״ת | ‪55‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַה ָפּ״ת‬
‫ָה ָק״ש‬
‫הוראת פליטה תחזוקתית‬
‫הוראות ֶק ֶשר [גם ה״ק]‬
‫הפעלה ותקשורת‬
‫הוראת קליטה תחזוקתית‬
‫הצנחה‬
‫הרעשה‬
‫הצעת חוק‬
‫היכר רכב צה״לי‬
‫ּ‬
‫‪ .1‬הצבת חירום [ ֲהגוּ‪ָ :‬ה ָצ״ח];‬
‫‪ .2‬הצבה חזויה‬
‫השארה בניגוד להנחיות‬
‫״ב‬
‫ָה ָש ּ‬
‫הצהרה לשמירת סודיות‬
‫שבינָ ״ח‬
‫ַה ִּ‬
‫הצטיידות ותקציבים‬
‫השה״ר‬
‫‪ .1‬הוראות ֶק ֶשר [גם ָה ָק״ש];‬
‫‪ .2‬הוראת ֶקבע‬
‫ַה ַש ַח״ר‬
‫פת״ק‬
‫ַה ָ‬
‫הצ׳‬
‫הצ״ח‬
‫ָה ָצ״ח‬
‫צל"ש‬
‫ַה ָ‬
‫צת״ק‬
‫ַה ָ‬
‫ה״ק‬
‫ָה ָק״א‬
‫לפנים גם הוראות‬
‫‪ .1‬הוראות קבע ַא ָּכ״א [ ָ‬
‫קבע ָא ָמ“ש; ‪ֲ 4-1‬הגוּ‪ָ :‬ה ָק״א];‬
‫לפנים‪ :‬גם הוראות‬
‫‪ .2‬הוראות קבע ָא ָט״ל [ ָ‬
‫קבע ֶא ָלר״ם];‬
‫ָה ָק״ת‬
‫הר'‬
‫ֵהר״ץ‬
‫השאב״ל‬
‫הצבה שלא בפניו‬
‫השברה בין־חילית‬
‫השילוב הראוי‬
‫הנדסה‪ ,‬שריון‪ ,‬חת׳׳ם‪ ,‬חי״ר [ ֲהגוּ ‪ַ :‬ה ַש ַח״ר]‬
‫שכ״י‬
‫ַה ִּ‬
‫השׂכלת יסוד [ ֲהגוּ ‪ַ :‬הש ִּכ״י]‬
‫השל׳‬
‫השלמה‬
‫ָ‬
‫ָה ָש״ק‬
‫‪ .3‬הוראות קליטה אג״מית;‬
‫‪ .4‬הוראת קבע אגפית‬
‫הונאת ְשׂ ֵדה הקרב‬
‫הוספה‪ ,‬קריאה‪ ,‬ביטול‪ ,‬עדכון‬
‫השתלמות‬
‫הקפאת גוף‬
‫הוראות ִתכנון‬
‫התגוננות קרקע ֵחילית‬
‫הוראות תעבורה זמניות‬
‫הקב״ע‬
‫הק״ג‬
‫ָה ָק״ח‬
‫ָה ָק״ט‬
‫השת׳‬
‫ה״ת‬
‫ָה ָת״ז‬
‫תס״ם‬
‫ַה ָ‬
‫הוראת קליטה‬
‫התקפת סער מוסקת‬
‫הוראת קליטה לוגיסטית‬
‫הגנה תמידית וּ פעולה ישירה‬
‫בתנאי שירות‬
‫ֵ‬
‫הקלה‬
‫הוראות תפעול ֶק ֶשר‬
‫הוראות קבע אג״ם‬
‫בתנאי השירות‬
‫ֵ‬
‫הקלות‬
‫למתקני ַא ָּכ״א [ ֲהגוּ‪ַ :‬הק ָמ״א]‬
‫הוראות הקבע ִ‬
‫הכרה‪ ,‬תיאור וכוונות‬
‫ָה ָק״ל‬
‫לת״ש‬
‫ַה ַק ָ‬
‫ָה ָק״ם‬
‫קמ״א‬
‫ַה ָ‬
‫התפ״י‬
‫ָה ָת״ק‬
‫ָה ָת״ש‬
‫ָה ָת״ת‬
‫ו‬
‫ו׳‬
‫ואדי [בעברית‪ :‬נַ ַחל]‬
‫וא״א‬
‫הישׂראלית לאנרגייה אטומית‬
‫ְ‬
‫הוועדה‬
‫ואכמ״ל‬
‫ואין כאן מקום להאריך‬
‫וב״א‬
‫ועדה לביקורת איכות‬
‫וַ ָּב״ם‬
‫ועדת בלתי־מתאימים‬
‫ו״ה‬
‫וָ ָמ״ע‬
‫ועדת ֶמ ַל״ח (= משק ִל ְשעת חירום) עליונה‬
‫[ ֲהגוּ ‪ :‬וָ ָמ״ע]‬
‫ּ״ב‬
‫וָ ָעחו ּ‬
‫ועדת החוץ והביטחון‬
‫לס״א‬
‫וָ ַע ָ‬
‫אמצ ֵעי לחימה)‬
‫מל״ח (= ָ‬
‫ועדה לסיווג ַא ָ‬
‫״פ‬
‫לס ּ‬
‫וָ ַע ָ‬
‫ועדה לסיווג פרויקטים ['פרויקט' בעברית‪:‬‬
‫ֵמיזָ ם]‬
‫וע״ע‬
‫‘ורד הרים׳‬
‫וָ ָה״ל‬
‫ערבי עליון‬
‫ועד ִ‬
‫ועדת התאמה לשירות‬
‫וָ ָח״ק‬
‫וע״פ‬
‫ועדת חקירה‬
‫‪ .1‬ועדת הפיתוח;‬
‫‪ .2‬ועדת הפרט [בכלא]‬
‫הוועדה הטכנולוגית למגְ עי חוּ ״ל‬
‫ועדת הפרט‬
‫טמ״ח‬
‫וַ ָ‬
‫יי־פּי‬
‫י־א ִ‬
‫וִ ַ‬
‫ראו‪ָ :‬א ָח״ם או‬
‫וִ יזִ ינ״ט‬
‫ראו‪:‬‬
‫‪VIP‬‬
‫‪VISINT‬‬
‫״ב‬
‫למ ּ‬
‫וַ ָ‬
‫למתקנים ביטחוניים‬
‫הוועדה ִ‬
‫לת״ם‬
‫וַ ָ‬
‫ועדה לתיאום שירות המילואים‬
‫וָ ַע ָפּ״ר‬
‫וַ ַע״ר‬
‫״פ]‬
‫ועדה רפואית [ ֲהגוּ ‪ :‬וַ ַע״ר; גם וָ ָר ּ‬
‫וָ ָע ָש״ן‬
‫ועדת שביתת הנֶ ֶשק‬
‫ו״פ‬
‫‪ .1‬ועדת פיתוח;‬
‫‪ .2‬ועדת פרויקט ['פרויקט' בעברית‪ֵ :‬מיזָ ם]‬
‫תק"ץ‬
‫‪ | 58‬וַ ִפּ״י ‪ -‬וַ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫וַ ִפּ״י‬
‫וָ ָר״ש‬
‫ועדת פסילה יחידתית [ ֲהגוּ‪ :‬וַ ִפּ״י]‬
‫ועדת ראשי השירותים‬
‫ועדת פסילה עליונה [ ֲהגוּ‪ :‬וַ ָפּ״ע]‬
‫ועדת שביתת הנֶ ֶשק [ראו‪ :‬וָ ָע ָש״ן]‬
‫ועדה רפואית [גם וַ ַע״ר]‬
‫הוועדה לתכנון לאומי‬
‫״פ־יַ ַח״ ׂש]‬
‫ועדה רפואית ליחידות השׂדה [ ֲהגוּ‪ :‬וָ ָר ּ‬
‫וָ תיקי צה"ל‬
‫וַ ָפּ״ע‬
‫״פ‬
‫וָ ָר ּ‬
‫ש‬
‫״פ־יַ ַח״ ׂ‬
‫וָ ָר ּ‬
‫וָ ָש״ן‬
‫וָ ָת"ל‬
‫תק"ץ‬
‫וַ ָ‬
‫ז‬
‫ז׳‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫זרוע או זרועי [‪ 4-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬ז‪;].‬‬
‫זרחן או זרחני;‬
‫זירה או זירתי;‬
‫זמן או זמני‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫זמן אמת [ראו‪ :‬זָ ָמ״א];‬
‫זמן אירוע;‬
‫״ן־א ֶל״ף];‬
‫זריקת אבנים [ ֲהגוּ‪ :‬זַ יִ ָ‬
‫זרחנים אורגניים‬
‫ז״א‬
‫זָ ָא״ח‬
‫‪ .1‬זיהוי ואיסוף חללים;‬
‫‪ .2‬זיהוי אחים‬
‫זַ ָּב"ן‬
‫זווית בין נתיבים‬
‫ז״ג‬
‫זמן גריניץ׳‬
‫ז״ד‬
‫״ן־ד ֶל״ת]‬
‫זמן דיווח [ ֲהגוּ‪ :‬זַ יִ ָ‬
‫ז״ה‬
‫״ן־ה״א]‬
‫זווית התקפה [ ֲהגוּ‪ :‬זַ יִ ֵ‬
‫זַ ַה״ג‬
‫זווית הגבהה [ ֲהגוּ ‪ַ :‬ז ַה״ג]‬
‫זָ ָהגָ ״ם‬
‫זמן הגעה משוֹ ער‬
‫זַ ַה״ל‬
‫זווית התלכדות לרשת [ ֲהגוּ ‪ :‬זַ ַה״ל]‬
‫זהל״ז‬
‫זמן הגעה לפי לוח זמנים‬
‫זַ ַה״ם‬
‫מר ָאה משוֹ ער [ ֲהגוּ ‪ :‬זַ ַה״ם]‬
‫זמן ַה ָ‬
‫זָ ָה ָמ״ת‬
‫זמן הגעה מתוכנן‬
‫זָ ַה ָפּ״ם‬
‫זמן הפלגה משוֹ ער‬
‫זוֹ ַה״ר‬
‫‪ .1‬זווית הראייה [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ :‬זוֹ ַה״ר];‬
‫‪ .2‬זווית הרמה‬
‫ּ״ח‬
‫זו ַ‬
‫זמן וחומרים‬
‫זוּ״ם‬
‫זמן המראת אמת [ ֲהגוּ‪ :‬זָ ָה״א]‬
‫‪ .1‬זמן וּ ֶמרחב;‬
‫‪ .2‬זימון וּ מעקב‬
‫זמן הגעה בפועל‬
‫זיהוי וּ קבורה‬
‫זָ ָה״א‬
‫זה״ב‬
‫זוֹ ״ק‬
‫‪ | 60‬ז״ח ‪ -‬זמ״ר‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ז״ח‬
‫זִ י״ס‬
‫זרם חילופים‬
‫זירת ים סוף‬
‫‪ .1‬זיהוי חללים;‬
‫‪ .2‬זרם חילופים;‬
‫‪ .3‬זמן חיבור‬
‫זירת עומק [גם זָ ָע״ק]‬
‫זירת הצפון‬
‫חל״ם דיזל‬
‫זַ ַ‬
‫הזירה הצפונית‬
‫זָ ״ח‬
‫חל״ד‬
‫זַ ָ‬
‫חל״ם‬
‫זַ ָ‬
‫חלם]‬
‫זחל למחצה [תקני גם בלי גרשיים‪ :‬זַ ָ‬
‫זָ ָט״ר‬
‫יע״ק‬
‫זִ ָ‬
‫זי״צ‬
‫״פ‬
‫יצ ּ‬
‫זִ ָ‬
‫יק״ה‬
‫זִ ָ‬
‫וקדמה‬
‫זכויות ִ‬
‫זִ י״ת‬
‫זיהוי טווח רחוק‬
‫זירת הים התיכון‬
‫זרוע היבשה‬
‫זיכרון דברים‬
‫ז״י‬
‫זָ ״י‬
‫זֶ ֶרם ישר‬
‫זִ י״ב‬
‫זמן יציאה בפועל‬
‫זִ ָיד״ר‬
‫הזירה הדרומית‬
‫זִ י״ט‬
‫זירה טכנית (טכנולוגית)‬
‫יט״ר‬
‫זִ ָ‬
‫זכ״ד‬
‫זָ ָכ״ן‬
‫זווית כינון‬
‫ז״מ‬
‫‪ .1‬זמן מקומי;‬
‫‪ .2‬זיהוי מטרות‬
‫זָ ״ם‬
‫זיהוי מטוסים‬
‫זמ״א‬
‫זמן אמת [יש ההוגים‪ :‬זָ ָמ״א]‬
‫מב״ת‬
‫זַ ָּ‬
‫זירת טרור‬
‫זמן ממוצע בין תקלות‬
‫זירת כלל העולם [ ֲהגוּ‪ :‬זִ י ָּכ״ה]‬
‫זמן דרך‬
‫זמן יציאה לפי לוח זמנים‬
‫הזירה המזרחית‬
‫זירת מודיעין טכנולוגית‬
‫זמן ממוצע לתיקון תקלה‬
‫זירת ֶמרכז ַפ ַלסטיני‬
‫‪ .1‬זמן מעל מטרה [גם זַ ַע״ם];‬
‫‪ .2‬זירה מרכזית–מערבית‬
‫יכ״ה‬
‫זִ ָּ‬
‫יל״ז‬
‫זִ ָ‬
‫ימ״ט‬
‫זִ ָ‬
‫״פ‬
‫ימ ּ‬
‫זִ ָ‬
‫ימ״ר‬
‫זִ ָ‬
‫זָ ָמ״ד‬
‫זָ ָמ״ז‬
‫מל״ת‬
‫זַ ָ‬
‫זָ ָמ״ם‬
‫״פ]‬
‫ימ ּ‬
‫זירת ֶמרכז [ראו‪ :‬זִ ָ‬
‫זָ ָמ״ע‬
‫זמן יציאה משוֹ ער‬
‫זמ״ר‬
‫ימ״ש‬
‫זִ ָ‬
‫ימ״ת‬
‫זִ ָ‬
‫זמן יציאה מתוכנן‬
‫הזירה המערבית [ ֲהגוּ ‪ :‬זָ ָמ״ע]‬
‫זכות מבט ראשון [כיום כותבים בלא גרשיים‪:‬‬
‫זמר]‬
‫זמ״ש ‪ -‬זָ ָת״ר | ‪61‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫זמ״ש‬
‫זירת מעגל שלישי‬
‫זָ ָמ״ת‬
‫זמן ממוצע לתיקון תקלה‬
‫זָ נָ ״א‬
‫זָ ָע״ק‬
‫זירת עומק [גם זִ ָיע״ק]‬
‫זַ ַע״ת‬
‫זרחן‪ ,‬עשן‪ ,‬תאורה [ ֲהגוּ ‪ :‬זַ ַע״ת]‬
‫ז״פ‬
‫זיהוי פלילי‬
‫זמן נחיתת אמת [ ֲהגוּ‪ :‬זָ נָ ״א]‬
‫״פ‬
‫זָ ָצ ּ‬
‫זוג נֶ גֶ ד בודד‬
‫ז״ק‬
‫זוג נֶ גֶ ד רביעייה‬
‫זָ ״ק‬
‫״ב‬
‫זָ נָ ּ‬
‫זָ נָ ״ר‬
‫זָ נָ ״ש‬
‫זוג נֶ גֶ ד שלישייה‬
‫זָ ָס״א‬
‫הזירה הצפונית‬
‫זמן קבלה [זַ יִ ״ן־קוּ ״ף]‬
‫זמן מעוף קליע‬
‫זָ ָק״א‬
‫‪ .1‬זיהוי קורבנות אסון [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ :‬זָ ָק״א];‬
‫‪ .2‬זריקת אבנים‬
‫זמן סיבוב אנטנה [ ֲהגוּ‪ :‬זָ ָס״א]‬
‫קל״ם‬
‫זַ ָ‬
‫זיהוי עמית או טורף [ ֲהגוּ‪ :‬זַ ַע״ט]‬
‫זרק׳‬
‫זַ ַע״ט‬
‫זַ ַע״ם‬
‫‪ .1‬זמן על מטרה [ ֲהגוּ‪ :‬זַ ַע״ם; גם זָ ָמ״ם];‬
‫‪ .2‬זמן עזיבה משוֹ ער‬
‫זַ ַע״ן‬
‫‪ .1‬זמן עבירת נקודה [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ :‬זַ ַע״ן];‬
‫‪ .2‬זמן תצפית על נקודה‬
‫זוגות קווים למילימטר‬
‫זַ רקור‬
‫זשאל"ג‬
‫זֶ ֶרת‪ ,‬שלוש אצבעות ואגודל‬
‫ז״ת‬
‫זמן תעופה‬
‫זָ ָת״ר‬
‫זווית התיקון לרשת‬
‫ח‬
‫ח‪/‬‬
‫‪ .1‬קידומת לחייל המשרת שירות סדיר לפי‬
‫חוק שירות הביטחון;‬
‫‪ .2‬קידומת לחייל מתנדב לשירות הסדיר‬
‫בתנאי שירות החובה;‬
‫ֵ‬
‫‪ .3‬קידומת לחייל המשרת בשירות החובה‬
‫על־פי התחייבות קשיחה‪ ,‬למעט חייל‬
‫בעל קידומת ‘ר׳‬
‫ח׳‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ח״א‬
‫חוגר [‪ 6-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬ח‪;].‬‬
‫חוט;‬
‫חובה;‬
‫חדירה;‬
‫רבה;‬
‫חוּ ּ‬
‫ִמתקן חלפים וציוד לחימה [בסימנים‬
‫מוסכמים ‪ -‬בלי גרש]‬
‫בה ָפּ״ע‪ :‬זרוע האוויר‬
‫‪ .1‬חיל האוויר [השם ַ‬
‫והחלל; גם חה"א];‬
‫י״ת־א ֶל״ף]‬
‫ָ‬
‫‪ .2‬חוזה אישי [ ֲהגוּ‪ֵ :‬ח‬
‫חא״א‬
‫״ף־א ֶל״ף]‬
‫י״ת־א ֶל ָ‬
‫ָ‬
‫חיל האוויר האמריקני [ ֲהגוּ‪ֵ :‬ח‬
‫חא״ג‬
‫י״ת־א ֶל״ף־גִ ֶימ״ל]‬
‫ָ‬
‫חיל האוויר הגרמני [ ֲהגוּ‪ֵ :‬ח‬
‫חא״ל‬
‫חיל האוויר לישׂראל‬
‫ָח ָא״ם‬
‫חיל האוויר של מצרים‬
‫ָח ָא״ן‬
‫חוליות אנטנה‬
‫חא״ס‬
‫חיל האוויר של סוריה‬
‫ַח ָּב״א‬
‫ֵח ֶקר ביצוע אויב [ ֲהגוּ ‪ַ :‬ח ָ ּב״א]‬
‫ַח ָּב״ע‬
‫חוליית בילוש ועיקוב [ ֲהגוּ ‪ַ :‬ח ָ ּב״ע; ראו‪ֶ :‬ח ֶמ״ד]‬
‫חב"ק‬
‫חייל בלתי־קבוע‬
‫ַח ָּב״ק‬
‫‪ .1‬חיל בלתי־קבוע;‬
‫‪ .2‬חדר בקרה‬
‫ַח ָּב״ש‬
‫חומר ביטחוני שלילי‬
‫ח״ג‬
‫חומר גלם‬
‫ָחגָ ״ב‬
‫חוליית גיוס בחו״ל‬
‫ָחגָ ״ם‬
‫‪ .1‬חינוך גופני מורחב;‬
‫‪ַ .2‬חיילות הגיוס המיוחד;‬
‫המרחבית‬
‫‪ .3‬חיל ההגנה ֶ‬
‫‪ַ | 64‬חגנָ ״ש ‪ -‬חוֹ ָת״ם‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַחגנָ ״ש‬
‫חוו״ד‬
‫חגור ונֶ ֶשק‬
‫חוות דעת‬
‫חדר אוכל [יש שהוגים‪ָ :‬ח ָד״א]‬
‫חוות השומר‬
‫חדר בטון [בונקר]‬
‫חינוך וִ ידיעת הארץ‬
‫חודר ביצורים‬
‫חיוב וזיכוי (חובה וּ זכות‪ ,‬חייבים וזכאים)‬
‫חדר כושר‬
‫לשגרה‬
‫חוזרים ִ‬
‫חדר דיונים‬
‫חוץ לארץ‬
‫חד–פּעמי‬
‫ַ‬
‫חובה וּ מילואים‬
‫חדר דיונים גדודי‬
‫חופשה מיוחדת‬
‫חד־שבועי‬
‫‪ .1‬חומרי טיסה;‬
‫‪ .2‬חוברת ַמטה‬
‫ָח ָד״א‬
‫״ב‬
‫ָח ָד ּ‬
‫דב״ץ‬
‫ַח ָּ‬
‫״כ‬
‫ָח ָד ּ‬
‫ָח ָד״ן‬
‫חד"פ‬
‫דר״ג‬
‫ַח ָ‬
‫ָח ָד״ש‬
‫ָח ָד״ת‬
‫חדר תדריכים‬
‫חה״א‬
‫חווה״ש‬
‫ֲחוָ יָ ״ה‬
‫חוֹ ״ז‬
‫זל״ש‬
‫חוֹ ָ‬
‫חוּ״ל‬
‫חוּ״ם‬
‫חוֹ "ם‬
‫חוֹ ָמ״ט‬
‫חוֹ ָמ״ל‬
‫חובש ַמחלקתי‬
‫חוֹ ָמ״ס‬
‫בה ָפּ״ע‪ :‬זרוע האוויר והחלל;‬
‫חיל האוויר [השם ַ‬
‫גם ח"א]‬
‫חומרים מסוכנים‬
‫בה ָפּ״ע‪ :‬זרוע הים; גם ח"י]‬
‫חיל הים [השם ַ‬
‫חומר משפטי‬
‫חיל ההנדסה [ ֲהגוּ‪ַ :‬ח ַה״ן]‬
‫חשבונות סופיים‬
‫חה״י‬
‫ַח ַה״ן‬
‫ַח ַה״ס‬
‫חומ״ש‬
‫חוֹ ״ס‬
‫חוֹ ֵס״ל‬
‫חיל ההספקה [ ֲהגוּ‪ַ :‬ח ַה״ס]‬
‫חובש סוללתי‬
‫חוק העונשין [גם חנ״ש]‬
‫חילוץ וּ פינוי‬
‫חוסם ורידים [ ֲהגוּ‪ֵ :‬חי״ת־וָ י״ו]‬
‫ֵח ֶקר וּ פיתוח הדרכה [ ֲהגוּ ‪ :‬ח ּו ָפּ״ה]‬
‫חוברת [בריבוי‪ :‬חוֹ ָברוֹ ת]‬
‫חובש פלוגתי‬
‫חומרי בינוי‬
‫חוצה שומרון‬
‫חהענ״ש‬
‫ח״ו‬
‫חוב׳‬
‫״ב‬
‫חוֹ ּ‬
‫חוֹ גֵ ״ד‬
‫חובש גדודי‬
‫״פ‬
‫חוֹ ּ‬
‫חו ָּפּ״ה‬
‫חוֹ ָפּ״ל‬
‫חוצ"ש‬
‫חוֹ ָת״ם‬
‫ותכנון מקורות‬
‫חובה ִ‬
‫חז״ד ‪ -‬חי״ט | ‪65‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫חז״ד‬
‫החזית הדמוקרטית לשחרור ַפ ַלסטין‬
‫ָחזָ ״ט‬
‫חיזוי טווחים‬
‫ָחזָ ״ל‬
‫חזרה לשירות‬
‫זל״ש‬
‫ַח ָ‬
‫לשגרה‬
‫חזרה ִ‬
‫מכ״א‬
‫ָחטוֹ ָּ‬
‫התכנון וּ מנהל כוח האדם [ ֲהגוּ ‪:‬‬
‫חטיבת ִ‬
‫ָחטוֹ מ ָּכ״א]‬
‫״כ‬
‫ָח ָט ּ‬
‫חטיבת כוח‬
‫טכ״א‬
‫ַח ָּ‬
‫חטיבת כוח־אדם [ ֲהגוּ ‪ַ :‬חט ָּכ״א]‬
‫ָח ָט״ל‬
‫חלון זמן על מטרה‬
‫‪ .1‬החטיבה הטכנולוגית ליבשה;‬
‫‪ .2‬החטיבה הלוגיסטית‬
‫לשחרור ַפ ַלסטין [ ֲהגוּ‪ָ :‬חזָ ״ע]‬
‫החזית העממית ִ‬
‫חטיבת הלוגיסטיקה‬
‫חוליית זיהוי פלילי‬
‫‪ֶ .1‬ח ֶבל‪ ,‬טריג‪ ,‬מקבילים [בבוחן כושר];‬
‫‪ .2‬חטיבת המחקר‬
‫ָחזָ ״ם‬
‫ָחזָ ״ע‬
‫״פ‬
‫ָחזָ ּ‬
‫ח״ח‬
‫י״ת־חי״ת];‬
‫ֵ‬
‫‪ .1‬חלקי חילוף [ ֲהגוּ‪ֵ :‬ח‬
‫‪ .2‬חיזוק חיובי;‬
‫‪ .3‬חינוך חודשי‬
‫ָח ָח״י‬
‫חוליית חימוש יחידתית‬
‫ָח ִח״י‬
‫חברת חשמל ישׂראלית [ ֲהגוּ‪ָ :‬ח ִח״י]‬
‫חח״מ‬
‫חוק חופש המידע‬
‫״פ‬
‫ָח ָח ּ‬
‫חוליית חימוש פלוגתית‬
‫חט׳‬
‫חטיבה או חטיבתי‬
‫ח״ט‬
‫ַחטלוֹ ״ג‬
‫ָח ָט״ם‬
‫טמ״ז‬
‫ַח ָ‬
‫החטיבה המזרחית‬
‫טמ״ח‬
‫ַח ָ‬
‫חטיבה מחוז‬
‫טמ״ע‬
‫ַח ָ‬
‫החטיבה המערבית [ ֲהגוּ ‪ַ :‬חט ָמ״ע]‬
‫טמ״ר‬
‫ַח ָ‬
‫חטיבה ֶמרחבית‬
‫ָח ָט״ס‬
‫‪ .1‬חוליה־טכנית סוללתית;‬
‫‪ .2‬חימוש טכני סוללתי‬
‫״פ‬
‫ָח ָט ּ‬
‫חוליה טכנית פלוגתית‬
‫טק״א‬
‫ַח ָ‬
‫חטיבת טילי קרקע־אוויר [ ֲהגוּ ‪ַ :‬חט ָק״א]‬
‫ח״י‬
‫‪ .1‬חוט טלפון;‬
‫‪ֵ .2‬ח ֶקר טכני‬
‫בה ָפּ״ע‪ :‬זרוע הים; גם חה"י]‬
‫חיל הים [השם ַ‬
‫חטיבה אווירית [ ֲהגוּ‪ָ :‬ח ָט״א]‬
‫ַחיילות בשירות המשטרה [ ֲהגוּ ‪ִ :‬חי ָ ּב״ה]‬
‫חוליה טכנית גדודית‬
‫״ח]‬
‫חיל החימוש [ ֲהגוּ ‪ִ :‬חי ַ‬
‫הסגֶ ל‬
‫חטיבת ֶ‬
‫חיל הטכנאים‬
‫ָח ָט״א‬
‫ָח ָט״ג‬
‫טה״ס‬
‫ַח ָ‬
‫יב״ה‬
‫ִח ָּ‬
‫י״ח‬
‫ִח ַ‬
‫חי״ט‬
‫‪ַ | 66‬חיִ ״ל ‪ַ -‬חמגָ ״ש‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַחיִ ״ל‬
‫חל"ב‬
‫החטיבה היהודית הלוחמת [ ֲהגוּ‪ַ :‬חיִ ״ל]‬
‫חלקים לביליון‬
‫חילוץ טייס נוטש‬
‫לב״ג]‬
‫חומר לחימה ביולוגי [ראו‪ַ :‬ח ָּ‬
‫חייל משוחרר‬
‫חומר לחימה ביולוגי‬
‫‪ .1‬חי״ר ֶמרחבי;‬
‫המשמר‬
‫‪ .2‬חיל ִ‬
‫‪ .1‬חיל הלוגיסטיקה;‬
‫‪ .2‬חמצן בלחץ גבוה‬
‫יט״ן‬
‫ִח ָ‬
‫יימ״ש‬
‫ַח ָ‬
‫ִחי״ם‬
‫חימ״ש‬
‫״ב‬
‫ָח ָל ּ‬
‫לב״ג‬
‫ַח ָּ‬
‫ָח ָל״ג‬
‫ָח ָל״ד‬
‫חינוך משלים‬
‫חופשת לידה‬
‫״ה]‬
‫חיפושׂ והצלה [ ֲהגוּ‪ִ :‬חי ּפ ּו ָ‬
‫החברה להגנת הטבע‬
‫הק ֶשר;‬
‫‪ .1‬חיל ֶ‬
‫והמחשבים;‬
‫הק ֶשר‪ ,‬האלקטרוניקה ַ‬
‫‪ .2‬חיל ֶ‬
‫‪ .3‬חיל התקשוב‬
‫חרב לעמנו וּ לארצנו‬
‫חינוך לפי יעדים [ ֲהגוּ ‪ֵ :‬ח ִל״י]‬
‫חיל הרגלים‬
‫חומר לחימה ּכימי‬
‫‪ .1‬חיל רגלים מעולה (ממונע‪ ,‬מוצנח);‬
‫‪ .2‬חינוך רפואי מתמשך‬
‫חלקים למיליון‬
‫ָח ָל״ם‬
‫ממוכן‬
‫ּ‬
‫חיל רגלים‬
‫ָח ָל״ת‬
‫ּ״ה‬
‫ִח ּיפו ָ‬
‫ִחי״ק‬
‫ִחי״ר‬
‫ִח ָיר״ם‬
‫״כ‬
‫ירמ ּ‬
‫ִח ָ‬
‫ִחירנָ ״ט‬
‫״ן־טי״ת‬
‫ִחי״ר נוּ ֵ‬
‫חיר״ע‬
‫חלה״ט‬
‫ָחלוּ״ל‬
‫ֵח ִל״י‬
‫ָח ָל״ך‬
‫חל"מ‬
‫חזר לפני המשׂימה‬
‫‪ .1‬חופשה ללא תשלום;‬
‫‪ .2‬חדל להיות תושב‬
‫ח״מ‬
‫חיל רגלים עצמאי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ֶח ֶבל ַּכפרי‬
‫‪.4‬‬
‫החיל הכללי‬
‫ַ‬
‫‪ .1‬חמ״ל מודיעין־אינטגרטיבי [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪:‬‬
‫ָח ָמ״א];‬
‫ִחי״ ׁ‬
‫ֵחיל השׂדה‬
‫ח״כ‬
‫ַח ָּכ״ל‬
‫חל׳‬
‫חוליה‬
‫ְ‬
‫ח״ל‬
‫י״ת־ל ֶמ״ד]‬
‫ָ‬
‫חייב לסיים [ ֲהגוּ‪ֵ :‬ח‬
‫חבל מיוחד;‬
‫חתום ַמ ָטה [לא באות סופית‪ :‬ח״ם];‬
‫המבצעים [אל תקצרו בלוכסן‪:‬‬
‫חטיבת ִ‬
‫ח‪/‬מ];‬
‫חסר מינוי‬
‫ָח ָמ״א‬
‫‪ .2‬חימוש אווירי‬
‫ַחמגָ ״ש‬
‫למגָ ״ש (= ֶמרחבים גאוגרפיים‬
‫חלון ַ‬
‫שלובים)‬
‫ָח ָמ״ד ‪ -‬חס״ע | ‪67‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָח ָמ״ד‬
‫מונחה־דיִ ק;‬
‫ַ‬
‫‪ .1‬חימוש‬
‫‪ .2‬חסר ְמקום הדפוס‬
‫ֶח ֶמ״ד‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫חוליית מעקב ודיווח [‪ֲ 4-1‬הגוּ‪ֶ :‬ח ֶמ״ד];‬
‫חיל המדע;‬
‫חדר מצב דוברותי;‬
‫חשבונות מקור דיגיטליות [שם התואר‬
‫פר ִתי; גם חמו״ד]‬
‫‘דיגיטלי׳‪ ,‬בעברית‪ִ :‬ס ָ‬
‫חמו״ד‬
‫ַחמשוּ״ש‬
‫חמישי‪ ,‬שישי ושבת‬
‫ח״נ‬
‫חדר ניתוח‬
‫ֵח״ן‬
‫חיל הנשים [ראו‪ :‬יוֹ ָה ָל״ן]‬
‫ָחנָ ״ה‬
‫חומר־נֶ ֶפץ הודף [ ֲהגוּ ‪ָ :‬חנָ ״ה]‬
‫חנו״ת‬
‫חשבונות מקור דיגיטליות [ראו‪ֶ :‬ח ֶמ״ד]‬
‫ראו‪ָ :‬חנָ ״ה‬
‫חסר מקומו וּ שנתו של הדפוס‬
‫חוליה נֶ גֶ ד זורקי אבנים [ ֲהגוּ ‪ַ :‬חנזָ ״א]‬
‫ֵחברת חשמל מזרח־ירושלמית [ ֲהגוּ‪ֵ :‬ח ִמ״י]‬
‫חיל החינוך והנוער‬
‫חומר ָּכ״ס (= כתב סתר)‬
‫‪ .1‬חומר־נֶ ֶפץ מרסק;‬
‫‪ .2‬חיבור ניתוק מהיר;‬
‫מס ֶרת‬
‫‪ .3‬חיבור ְמנוע ִמ ֶ‬
‫חמוש״ד‬
‫ֵח ִמ״י‬
‫מכ״ס‬
‫ַח ָּ‬
‫ָח ָמ״ל‬
‫חדר מלחמה‬
‫ַח ָמ״ם‬
‫חשמ ַלאי מערכות מטוסים‬
‫ַ‬
‫ָח ָמ״ם‬
‫‪ .1‬חוליית מסמכים ממודרת;‬
‫‪ .2‬חומר־מודיעין מיוחד;‬
‫‪ .3‬חימוש מונחה מדויק‬
‫ָח ָמ״ן‬
‫ַחנזָ ״א‬
‫ָחנָ ״ך‬
‫ָחנָ ״ם‬
‫״פ‬
‫ָחנָ ּ‬
‫חומר נֶ ֶפץ‬
‫חנ״ש‬
‫חוק העונשין [גם חהענ״ש]‬
‫נת״ר‬
‫ַח ָ‬
‫חניך תורן‬
‫ח״ס‬
‫‪ .1‬חיל המודיעין;‬
‫‪ .2‬חטיבת מערכות נֶ ֶשק‬
‫חוליית סיור‬
‫חידוש מערכות ניהול המלאי‬
‫חוק ֵסדר הדין הפלילי‬
‫‪ .1‬חומרים מסוכנים [ראו‪ :‬חוֹ ָמ״ס];‬
‫‪ .2‬חומר מסוּ וָ ג;‬
‫‪ .3‬חליפת מגן סגורה‬
‫חקירת סיבות מוות‬
‫ַח ָמנִ ייָ ״ה‬
‫ָח ָמ״ס‬
‫ָח ָמ״ץ‬
‫חיל המשטרה הצבאית‬
‫מצ״ר‬
‫ַח ָ‬
‫״פ‬
‫סד ּ‬
‫ַח ָ‬
‫חס״מ‬
‫מב״ה‬
‫ָח ַס ָּ‬
‫חילופיות‪ ,‬סער‪ ,‬מחפה ראש‪ ,‬בטיחות‪ ,‬הונאה‬
‫[ ֲהגוּ ‪ָ :‬ח ַסמ ָ ּב״ה]‬
‫ָח ָס״ן‬
‫חמש ְצריח‬
‫ַ‬
‫חינוך‪ ,‬ספורט ונופש‬
‫חומרים רעילים‬
‫ַח ַה״ן‪ ,‬סיירת‪‘ ,‬עורב׳‬
‫ָח ָמ״ר‬
‫חס״ע‬
‫רמ״ש‬
‫‪ | 68‬ח״ע ‪ֶ -‬ח ֵ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ח״ע‬
‫‪ֶ .1‬ח ֶבל עירוני;‬
‫י״ת־עיִ ״ן; אל תקצרו‬
‫ַ‬
‫‪ .2‬חוסם עורקים [ ֲהגוּ‪ֵ :‬ח‬
‫בנקודות‪ :‬ח‪.‬ע‪;].‬‬
‫‪ֶ .3‬ח ֶבל עזה;‬
‫‪ .4‬חיל העם‬
‫חע״נ‬
‫ֵחיל ֵעזר לנשים‬
‫ָח ָע״ק‬
‫חבל עירוני קדמי‬
‫ח״פ‬
‫‪ .1‬חד־פס;‬
‫חד־פּעמי;‬
‫ַ‬
‫‪.2‬‬
‫י״ת־פּ״א]‬
‫ֵ‬
‫‪ֶ .3‬חברה פרטית [ ֲהגוּ‪ֵ :‬ח‬
‫ֵח ֶפ״ץ‬
‫חידוש פני צ' [ ֲהגוּ‪ֵ :‬חפ״ץ; קראו‪ָ :‬צ ִד"י]‬
‫ַח ָפּ״ק‬
‫חבורת פיקוד ִקדמית‬
‫ַח ָפּ״ר‬
‫חוסר פרנסה‬
‫ַח ָפּ״ש‬
‫חייל פשוט‬
‫פש״ש‬
‫ַח ָ‬
‫חופשת שחרור‬
‫ח״צ‬
‫ֵח ֶקר צריכה‬
‫ֵח״ץ‬
‫ח״ק‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ָח״ק‬
‫חסימה קווית;‬
‫ֶח ֶבל ִקדמי;‬
‫ֶחברה קדישא;‬
‫חודשי קבע‬
‫חסר קליע‬
‫ַ‬
‫ָח ָק"א‬
‫[אינם ראשי תיבות‪ ,‬אלא סימול תנועה להפשרת‬
‫תקציב של שנה עתידית]; [ ֲהגוּ ‪ָ :‬ח ָק"א]‬
‫ָח ָק״ב‬
‫ֵח ֶקר ביצועים‬
‫קב״ץ‬
‫ַח ָּ‬
‫ֵח ֶקר ביצועים צבאי‬
‫חק״ח‬
‫חניך קורס חובלים‬
‫ָח ָק״ם‬
‫‪ .1‬חקירה מוקדמת;‬
‫‪ .2‬חוליית ֶק ֶשר מוסקת;‬
‫‪ֶ .3‬ח ֶבל קדמי‬
‫ָח ָק״ש‬
‫חיל הקשישים‬
‫קש״ב‬
‫ַח ָ‬
‫חוקר שבויים‬
‫חר׳‬
‫חוּרבה‬
‫ּ‬
‫חרב״ש‬
‫חידוש רוח הגבורה בגייָ סות שנשתבשו‬
‫‪ַ .1‬ח ַה״ן (= חיל ההנדסה) צוערים;‬
‫‪ .2‬חיִ ל צעיר או ֵחיל־שׂדה צעיר‬
‫חטיבה רב־חילית‬
‫ֵח ֶקר צריכה וּבקרה‬
‫חריגי מרחב‬
‫חיל הציוד והחימוש‬
‫ממוכן‬
‫ּ‬
‫חי״ר‬
‫חוליית צמד פיקודית‬
‫חיל רגלים ממונע [ראו‪ִ :‬ח ָיר״ם]‬
‫ָח ָצ״ב‬
‫חצ״ח‬
‫״פ‬
‫ָח ָצ ּ‬
‫ַח ָצ״ק‬
‫שמ ַלאי ציוד־קרקע‬
‫ַח ַ‬
‫ָח ָר״ח‬
‫ָח ָר"ם‬
‫חרמ״כ‬
‫חרמ״נ‬
‫רמ״ש‬
‫ֶח ֵ‬
‫חיל רגלים משוריין‬
‫״פ ‪ָ -‬ח ָת״ק | ‪69‬‬
‫ָח ָר ּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫״פ‬
‫ָח ָר ּ‬
‫שמ״ר‬
‫ַח ָ‬
‫חיל הרפואה‬
‫חשמ ַלאי רכב‬
‫ַ‬
‫חיל רגלים צמוד [לטנקים]‬
‫חיל השריון‬
‫חופשה רבע־שנתית‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ח ָש״ע]‬
‫חזית השחרור הערבית ֲ‬
‫חשמ ַלאי‬
‫ַ‬
‫חוסר שיתוף פעולה‬
‫חודר שריון‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ח ָש״ף]‬
‫החזית לשחרור ַפ ַלסטין ֲ‬
‫חוק שירות הביטחון‬
‫חוק השיפוט הצבאי‪ ,‬התשט״ו־‪1955‬‬
‫חשיבה צבאית‬
‫חוקר תאונות דרכים‬
‫חסר שנת הדפוס‬
‫[הגוּ ‪:‬‬
‫התכנון וּ ִמנהל כוח האדם ֲ‬
‫חטיבת ִ‬
‫חרצ״מ‬
‫ָח ָר״ש‬
‫חש'‬
‫ָח״ש‬
‫״ב‬
‫ָח ָש ּ‬
‫שב״ץ‬
‫ַח ָּ‬
‫חש״ד‬
‫שכ״ל‬
‫ַח ָּ‬
‫חשב כללי‬
‫ָח ָש״ל‬
‫ָח ָש״ן‬
‫ָח ָש״ע‬
‫״פ‬
‫ָח ָש ּ‬
‫ָח ָש״ף‬
‫ָח ָש״ץ‬
‫ַח ָת״ד‬
‫מכ״א‬
‫ָחתוֹ ָּ‬
‫ָחתוֹ מ ָּכ״א]‬
‫ָח ָת״ם‬
‫‪ .1‬חיל התותחנים;‬
‫‪ .2‬חתרנות מדינית‬
‫‪ .1‬חוליית שליטה;‬
‫‪ .2‬חבורת שליטה;‬
‫‪ .3‬חיל השלישוּ ת‬
‫חיתוך מצב‬
‫חשמ ַלאי מטוסים‬
‫ַ‬
‫תורן אנטנה‬
‫חוליית ֶ‬
‫חישובים סופיים‬
‫‪ .1‬חבורת־תחזוקה פיקודית;‬
‫‪ .2‬חוליית־תחזוקה פלוגתית‬
‫ַח ָש״ם‬
‫ָח ָש״ם‬
‫שמ״ם‬
‫ַח ָ‬
‫וחשמ ַלאי מטוסים;‬
‫ַ‬
‫חשמ ַלאי מערכות‬
‫ַ‬
‫‪.1‬‬
‫חשמ ַלאי מטוסים משופר‬
‫ַ‬
‫‪.2‬‬
‫תמ"ץ‬
‫ַח ָ‬
‫ָח ָת״ן‬
‫״פ‬
‫ָח ָת ּ‬
‫ָח ָת״ק‬
‫חיל התחזוקה [ראו‪ָ :‬ח ָל״ג]‬
‫ט‬
‫ט׳‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫ט״א‬
‫טופס [‪ 9-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬ט‪;].‬‬
‫טייסת;‬
‫טיל;‬
‫טוראי [גם טור׳];‬
‫ַ‬
‫טירון;‬
‫טנק;‬
‫טכנַ אי או טכני;‬
‫טונה [שׂימו לב‪‘ :‬טונה׳ = ‪ 1,000‬ק״ג; ‘טון׳‬
‫= צליל או יחידת נפח ביַ ָמאות];‬
‫טקטי או טקטיקה [ראו‪ :‬טק']‬
‫י״ת־א ֶל״ף];‬
‫ָ‬
‫‪ .1‬טייס אוטומטי [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ֵ :‬ט‬
‫‪ .2‬טביעות אצבע‬
‫טא״א‬
‫טיל אוויר־אוויר‬
‫ָט ָא״ט‬
‫טילים ארוכי טווח‬
‫טא״ש‬
‫ַט ָּב״א‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ט ָ ּב״א]‬
‫טביעת אצבעות ֲ‬
‫ַט ִּב״י‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ט ִּב״י]‬
‫טכנַ אי בקרת ירי ֲ‬
‫ַט ָּב״ם‬
‫‪ .1‬טלוויזיה במעגל סגור [ראו‪ָ :‬ט ָמ״ס];‬
‫ח־מ ָּכ״ש (= משגיח ַּכשרוּ ת)‬
‫טב ַ‬
‫‪ּ .2‬‬
‫ַט ָּב״ן‬
‫טיסה בלתי־נשלטת‬
‫ַט ָּב״ס‬
‫טירונות בסמכות‬
‫ַט ָּב״ק‬
‫טרור בלתי־קונוונציונלי‬
‫טג׳‬
‫[הגוּ ‪ֵ :‬טי״ת־‬
‫טלגרף או טלגרפי או טלגרפיה ֲ‬
‫ימ״ל; ראו‪ :‬טלג׳]‬
‫גִ ֶ‬
‫ָטגָ ״ה‬
‫טילנות‪ ,‬גִ יהוּ ״ז (= גילוי וזיהוי) וַ הכנת‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬טגָ ״ה]‬
‫משׂימה ֲ‬
‫טיל אוויר־שטח‬
‫ָטגָ ״ח‬
‫טיפול אחרי תרגיל (תנועה)‬
‫ָטגָ ״ר‬
‫‪ .1‬טמפרטורה בליסטית;‬
‫‪ֵ .2‬ט ַר ַּבייט‪ ,‬טרה בתים‬
‫ָטגָ ״ש‬
‫ָט ָא״ת‬
‫ט״ב‬
‫טיפוס‪ ,‬גלישה וחילוץ‬
‫ּ‬
‫טלגרפיית רדיו‬
‫טנק גישור‬
‫‪ָ | 72‬ט ָד״ח ‪ָ -‬ט ָל״ת‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָט ָד״ח‬
‫ן־טי‬
‫י־א ִ‬
‫ִט ֵ‬
‫טנק דחפור‬
‫ראו‪[ TNT :‬אל תקצרו בנקודות‪ :‬ט‪.‬נ‪.‬ט‪].‬‬
‫ואמצ ֵעי תקשוב‬
‫ָ‬
‫טכנולוגיסטי‬
‫[הגוּ ‪ִ :‬טי ָה״א; גם ָט ָה״א]‬
‫‘טירת האג״ם׳ ֲ‬
‫טרור וּבין־לאומי‬
‫טכנולוגיות ימיות‬
‫טוֹ ָא״ת‬
‫״ב‬
‫טוֹ ּ‬
‫טו״כ‬
‫טוּ ל ַּכרם‬
‫״פ‬
‫טוֹ ּ‬
‫יה״א‬
‫ִט ָ‬
‫ִטי״ם‬
‫ימ״ש‬
‫ִט ָ‬
‫טיל ַמשגר‬
‫טכ׳‬
‫טכנַ אי או טכני‬
‫‪ .1‬טכנולוגיה וּ פיתוח;‬
‫‪ .2‬טכנולוגיה ואלקטרו־אופטיקה;‬
‫‪ .3‬טכנולוגיה וּ ּפרויקטים‬
‫ד־סיבו ִּבים] אלקטרוני‬
‫ָטכוֹ ֶמ ֶטר [בעברית‪ַ :‬מ ִ‬
‫טוֹ ּפוֹ גרפיה [יש ההוגים‪ :‬טוֹ ּפוֹ ]‬
‫טכנולוגיה מתקדמת‬
‫טופו׳‬
‫טו ָּפּ"ש‬
‫טוּ ּפל ושוּ חרר‬
‫טור׳‬
‫ַט ָּכ״ל‬
‫ָט ָכ״ם‬
‫ֶט ֶּכ״ם‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ט ֶּכ״ם; היה עדיף‬
‫טכנולוגיה מדעית ֲ‬
‫להגות ֶט ֶכ״ם]‬
‫טוראי [גם ט׳]‬
‫ַ‬
‫כמ"ס‬
‫ַט ָ‬
‫טכנולוגיה ותשתיות‬
‫טכנ״ר‬
‫טוּ״ת‬
‫ָטזָ ״ם‬
‫ְטווַ ח‪ ,‬זמן‪ ,‬מיידי‬
‫זק״א‬
‫ַט ָ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬טז ָק״א]‬
‫טיל זעיר קרקע־אוויר ֲ‬
‫זקא״ן‬
‫ַט ָ‬
‫טיל זעיר קרקע־אוויר נייד‬
‫חל״ץ‬
‫ַט ָ‬
‫טנק חילוץ‬
‫ט״ט‬
‫טופס טיולים‬
‫ָט ָט"א‬
‫[קורס] טרום־טירונות ארוך [ ֲהגוּ‪ָ :‬ט ָט"א]‬
‫ָט ָט"ם‬
‫[קורס] טרום־טירונות מורחב‬
‫ַט ָט״ן‬
‫טכנַ אי טילים ָ[ש ָלב] נמוך‬
‫ט״י‬
‫טבלאות ייעודיות‬
‫טכניקות מסירה‬
‫טכנַ אי ראשי‬
‫טל׳‬
‫טלפון‬
‫ֵט״ל‬
‫טכנו־לוגיסטי‬
‫ָט ָל״א‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ט ָל״א]‬
‫טכניקות לוחמה אלקטרונית ֲ‬
‫טלג׳‬
‫טלגרף או טלגרפי או טלגרפיה [גם טג׳]‬
‫טל״ה‬
‫טיל שלא התפוצץ‬
‫״כ‬
‫ָט ָל ּ‬
‫טלוויזיה ִּב ְכ ָב ִלים‬
‫ֶט ֶל״ם‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ט ֶל״ם]‬
‫טיפוח לימודי מזרחנות ֲ‬
‫ָט ָל״ת‬
‫‪ .1‬טיל לא־תקני;‬
‫‪ .2‬טיפול לפני תנועה;‬
‫‪[ .3‬פלוגה] טכנולוגית‪ ,‬לוגיסטית ותקשובית‬
‫ט״מ ‪ָ -‬ט ָקא״ן | ‪73‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ט״מ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫טמפרטורת ִמטען;‬
‫טוב מאוד;‬
‫י״ת־מ״ם];‬
‫ֵ‬
‫[הגוּ‪ֵ :‬ט‬
‫טייס ִמשנה ֲ‬
‫טווח מוגדל‬
‫טמ״ב‬
‫טופס מעקב בקשה‬
‫ָטמוֹ ״ס‬
‫‪ .1‬טכנַ אי מערכות ַמחשב וּ מערכות‬
‫ִספרתיות;‬
‫‪ .2‬טכנַ אי מערכות אבטחה והסתרה‬
‫ַט ָמ״ח‬
‫טכנַ אי מערכות חשמל [יש ההוגים‪ֶ :‬ט ֶמ״ח]‬
‫ָט ָמ״ח‬
‫טווח מחושב‬
‫מח״א‬
‫ַט ָ‬
‫ַט ָמ״ר‬
‫טכנַ אי ִמכשור רפואי‬
‫ַט ָמ״ש‬
‫טבח משגיח כשרות‬
‫ּ‬
‫ָט ָמ״ת‬
‫טכנולוגיה וּ משקי תקשוב‬
‫ט״נ‬
‫‪ .1‬טיפול נמרץ [ראו‪ָ :‬טנָ ״ץ];‬
‫‪ .2‬טלפון נייד;‬
‫‪ .3‬טירונות נוספת‬
‫ֶטנֶ ״ה‬
‫טכניקות‪ ,‬טקטיקות‪ ,‬נְ ָהלים והוראות ֲ[הגוּ‪ֶ :‬טנֶ ״ה]‬
‫טנ״ט‬
‫ראו‪:‬‬
‫ָטנָ ״ט‬
‫‪TNT‬‬
‫[הגוּ‪ַ :‬טמ ָח״א]‬
‫טווח מחושב אופקי ֲ‬
‫טיל נֶ גֶ ד־טנקים‬
‫טווח מחושב אופקי תקני‬
‫טיל נֶ גֶ ד־טיל‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ט ִמ״י]‬
‫טיהור מקורות המים ֲ‬
‫טכנַ אי ניווט וּ מכשור‬
‫[הגוּ‪:‬‬
‫טכנַ אי מערכות לוחמה אלקטרונית ֲ‬
‫ַטמ ָל״א]‬
‫טיפול נמרץ [גם ט״נ]‬
‫מחא״ת‬
‫ַט ָ‬
‫ָט ִמ״י‬
‫מל״א‬
‫ַט ָ‬
‫ַט ָמ״ם‬
‫‪ .1‬טכנַ אי מערכות ַמחשב;‬
‫‪ .2‬טכנַ אי מערכות תקשורת נתונים‬
‫מתקדמות‬
‫ָט ָמ״ם‬
‫‪ .1‬טכנולוגיית מערכות מידע;‬
‫‪ .2‬טעות מעגלית מצטברת [ראו‪ָ :‬ש ָמ״ם];‬
‫‪ .3‬טיסת מכשירים‬
‫ַט ָמ״ן‬
‫מכ״ם [ ָש ָלב] נמוך‬
‫טכנַ אי ּ‬
‫ַטמנָ ״ט‬
‫טיל מונחה נֶ גֶ ד־טנקים‬
‫ָט ָמ״ס‬
‫טלוויזיה במעגל סגור‬
‫ָט ָמ״ק‬
‫טיפול מונע קצר‬
‫נט״ל‬
‫ַט ָ‬
‫ַטנָ ״ם‬
‫ָטנָ ״ץ‬
‫טפ׳‬
‫טלפרינטר ֲ[הגוּ‪ֵ :‬טי״ת־פֵּ ״א; יש המקצרים כך‪ :‬ט״פ]‬
‫ַט ּפ ָל״ש‬
‫טיפול שבועי‬
‫ַט ָפּ״ש‬
‫טיפול שבועי‬
‫ָט ָצ״ג‬
‫טלפון ציבורי גובה‬
‫ַט ָצ״ן‬
‫טכנַ אי ציוד־נושׂא (נישׂא)‬
‫טק׳‬
‫טקטיקה או טקטי‬
‫ָט ָק״א‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ט ָק״א]‬
‫טיל קרקע־אוויר ֲ‬
‫ָט ָקא״ן‬
‫טיל קרקע־אוויר נייד‬
‫‪ַ | 74‬ט ָק״ט ‪ָ -‬ט ָת״ש‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַט ָק״ט‬
‫ָט ָר״ן‬
‫טכנַ אי ֶק ֶשר טקטי‬
‫טרם נקבע‬
‫טיל קצר־טווח‬
‫טרום־צבאי [ראו‪ָ :‬ק ָד״ץ]‬
‫‪ .1‬טכנַ אי ֶק ֶשר וּ ַמחשבים;‬
‫‪ .2‬טכנַ אי תקשוב ִמבצעי‬
‫טוראי ראשון‬
‫ַ‬
‫ט״ש‬
‫טכנַ אי ֶק ֶשר [ ָש ָלב] נמוך‬
‫ָט״ש‬
‫ָט ָק״ט‬
‫ַט ָק״ם‬
‫ַט ָק״ן‬
‫ַט ָק״ס‬
‫ָט ָר״ץ‬
‫ָט ָר״ש‬
‫טיל שיוט‬
‫טכנַ אי ֶק ֶשר ִספרתי‬
‫‪ .1‬טרום־שינה;‬
‫‪ .2‬טיהור שטח‬
‫טיל קרקע־קרקע‬
‫טיל שטח־אוויר‬
‫טכניקה קרבית‬
‫טכנַ אי תקשוב טקטי‬
‫טרופוספרה‬
‫ּ‬
‫טכנַ אי תקשורת ַרחבת סרט‬
‫טריאנגולציה [בעברית‪ִ :‬תילוּת]‬
‫טרנזיסטור תוצר השׂדה‬
‫ָט ָק״ק‬
‫ָט ָק״ר‬
‫טרופו׳‬
‫טריג׳‬
‫טש״א‬
‫ַט ָת״ק‬
‫תר"ס‬
‫ַט ָ‬
‫ָט ָת״ש‬
‫י‬
‫י״א‬
‫יַ ָּב״ט‬
‫ּ״ד־א ֶל״ף]‬
‫[הגוּ‪ :‬יו ָ‬
‫יחידת אש ֲ‬
‫יחידת בחירת טילים‬
‫״ף־א ֶל״ף]‬
‫ּ״ד־א ֶל ָ‬
‫[הגוּ‪ :‬יו ָ‬
‫יחידת אחזקה אווירית ֲ‬
‫יחידת בקרה ֶמרחבית (מרכזית)‬
‫יחידת אחזקה ורכב‬
‫יחידות בתי המשפט‬
‫מכ״א]‬
‫למחשב [ראו‪ַ :‬מ ָּ‬
‫יחידת ַא ָּכ״א ַ‬
‫הנמלים‬
‫לביטחון ֵ‬
‫ְ‬
‫היחידה‬
‫יחידת ִארגון למחשב‬
‫ימ״ל]‬
‫[הגוּ ‪ :‬יוּ ״ד־גִ ֶ‬
‫יחידת גילוי ֲ‬
‫יחידת ָאגָ ״ם למחשב‬
‫יחידת גיוס המילואים‬
‫[הגוּ‪ :‬יַ ַא״ן]‬
‫אמצ ֵעי ניהוג ֲ‬
‫יחידת ָ‬
‫יחידת דיבור ברדיו‬
‫[הגוּ‪:‬‬
‫לארגון וּ לגיוס של אמצעים ֲ‬
‫היחידה ִ‬
‫יַ ארגָ ״א; ראו‪ַ :‬מלאוֹ ״ם]‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ ד ָה״א]‬
‫ידיעת הארץ ֲ‬
‫יא״א‬
‫יְ אוֹ ״ר‬
‫יָ ֵא״ל‬
‫יא״מ‬
‫יָ ָא״ם‬
‫יַ ַא״ן‬
‫יַ ארגָ ״א‬
‫יַ ַא״ת‬
‫יַ ָּב״ם‬
‫במ״ש‬
‫יַ ָ‬
‫יַ ָּב״ן‬
‫י״ג‬
‫יָגָ "ם‬
‫דב״ר‬
‫יַ ָּ‬
‫דה״א‬
‫יַ ָ‬
‫יַ ַה״ב‬
‫‪ .1‬יחידת ההנדסה והבחינה [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ :‬יַ ַה״ב];‬
‫[הגוּ‪ :‬יַ ַא״ת]‬
‫איכון ותצפיות ֲ‬
‫יחידת ּ‬
‫‪ .2‬יחידת ההצלה הבדווית‬
‫ּ״ד־בי״ת]‬
‫[הגוּ‪ :‬יו ֵּ‬
‫יחידת בקרה ֲ‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ ַה״ט]‬
‫יחידת ההדרכה והטיסה ֲ‬
‫[הגוּ‪ :‬יַ ָ ּב״א]‬
‫(אזורית) ֲ‬
‫יחידת־בקרה אווירית ֲ‬
‫יחידת ההנדסה למשׂימות מיוחדות‬
‫יחידת בית־דין צבאי‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ ַה״ס]‬
‫יחידת הספקה ֲ‬
‫י״ב‬
‫יַ ָּב״א‬
‫יַ ּב ָד״ץ‬
‫יַ ַה״ט‬
‫יַ ֲהלֹ״ם‬
‫יַ ַה״ס‬
‫״פ ‪ -‬יח״י‬
‫‪ | 76‬יַ ַה ּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫״פ‬
‫יַ ַה ּ‬
‫״פ‬
‫יוֹ ּ‬
‫״פ]‬
‫יחידת־הספקה פיקודית ֲ‬
‫[הגוּ‪ :‬יַ ַה ּ‬
‫ייצור וּ פיתוח‬
‫[הגוּ‪ :‬יַ ַה״ק]‬
‫יחידת־הנחתה ִקדמית ֲ‬
‫יוצא צבא‬
‫יחידת הרכשת מטוס‬
‫יהודה ושומרון‬
‫יישׂומי בסיס לשו״ב (= שליטה וּבקרה)‬
‫יחידת זווית התקפה [ ֲהגוּ ‪ :‬יָ זָ "ה]‬
‫יועצת הרמטכ׳׳ל לענייני הנשים [עדיף לכתוב‬
‫כך‪ :‬יוֹ ָה ָל״נִ ית]‬
‫יחידה או יחידתי‬
‫יַ ַה״ק‬
‫יָ ָה ָר״ם‬
‫יוב״ל‬
‫יוֹ ָה ָל״ן‬
‫יוהע״צ‬
‫יו״צ‬
‫יוֹ ״ש‬
‫יָ זָ "ה‬
‫יח׳‬
‫״ב‬
‫יָ ָח ּ‬
‫יום העצמאות‬
‫‪ .1‬יחידת בינוי;‬
‫‪ .2‬יחידת חישוב וּבקרה‬
‫יכולת וּ מוטיבציה טכנית ממוחשבת‬
‫יחידת ַא ָּב״ך‬
‫יוֹ ָט"ם‬
‫חב״ך‬
‫יַ ָּ‬
‫יעה]‬
‫['מוטיבציה' בעברית‪ֲ :‬הנִ ָ‬
‫חב״ם‬
‫יַ ָּ‬
‫ייצור וּ מעקב‬
‫חב״ן‬
‫יַ ָּ‬
‫[הגוּ‪ :‬י ּו ִמינט; כיום כותבים בלי‬
‫ראו‪ֲ HUMINT :‬‬
‫גרשיים‪ :‬יו ִּמינט]‬
‫חב״ע‬
‫יַ ָּ‬
‫יוֹ ״ם‬
‫יו ִּמינ״ט‬
‫יפי״ל‬
‫יוּנִ ִ‬
‫יפיל; כיום כותבים בלי‬
‫[הגוּ‪ :‬י ּונִ ִ‬
‫ראו‪ֲ UNIFIL :‬‬
‫יפיל]‬
‫גרשיים‪ :‬יוּנִ ִ‬
‫יוּנִ יצֵ״ף‬
‫לביטחון מידע‬
‫ְ‬
‫יחידה‬
‫יחידת הבחינה‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ ח ָ ּב״ע]‬
‫יחידות הובלה ייעודיות ֲ‬
‫חב״ץ‬
‫יַ ָּ‬
‫יחידת ביצוע‬
‫חב״ש‬
‫יַ ָּ‬
‫ביטחון שׂדה‬
‫יחידת ְ‬
‫יצף; כיום כותבים בלי‬
‫[הגוּ‪ :‬י ּונִ ֵ‬
‫ראו‪ֲ UNICEF :‬‬
‫יצף]‬
‫גרשיים‪ :‬יוּנִ ֵ‬
‫״פ‬
‫יַ חגָ ּ‬
‫יום עיון‬
‫יח"ד‬
‫יו״ע‬
‫יוֹ ַע ָּכ״ל‬
‫יחידת גישור פיקודית‬
‫יחידות דיור‬
‫יָ ָח ָה״ס‬
‫‪ .1‬היועץ הכספי לרמטכ״ל;‬
‫‪ .2‬יועץ כלכלי‬
‫יחידת הסברה‬
‫היועץ הכלכלי למערכת הביטחון‬
‫יחידת החקירות וזיהוי החללים‬
‫יועץ משפטי‬
‫יחידה חטיבתית‬
‫היועץ המשפטי למערכת הביטחון‬
‫היחידה הטכנולוגית לפיתוח וּ לניהול של‬
‫פרויקטים [ראו‪ָ :‬ח ָט״ל]‬
‫הב״ט‬
‫יוֹ ַע ָּכ״ל ְל ָמ ָע ָּ‬
‫יוֹ ָע ָמ״ש‬
‫הב״ט‬
‫יוֹ ָע ָמ״ש ְל ָמ ָע ָּ‬
‫יועצ״מ‬
‫יועץ משפטי [במשׂרדי הממשלה‪ ,‬למעט במשׂרד‬
‫הביטחון]‬
‫יַ חזָ ״ק‬
‫יָ ָח״ט‬
‫חט״ל‬
‫יַ ָ‬
‫יח״י‬
‫יחידה חיל הים למחשב‬
‫יָ ָח״ל ‪ -‬יַ ַח״שׁ | ‪77‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫חפּ״ס‬
‫יַ ָ‬
‫יָ ָח״ל‬
‫יחידה לוגיסטית‬
‫יחידת פסיכולוגים‬
‫למיכון מודיעין;‬
‫ּ‬
‫‪ .1‬יחידה חילית‬
‫למחשב‬
‫‪ .2‬יחידת ָח ָמ״ן (= חיל המודיעין) ַ‬
‫יחידת פיצוץ‬
‫חל״ם‬
‫יַ ָ‬
‫יָ ָח״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫יחידת ִמשנה;‬
‫יחידת תחזוקת ָמעוּ זים;‬
‫יחידות ִמבצעיות;‬
‫יחידת המעברים;‬
‫יחידה מיוחדת‬
‫חמ״ם‬
‫יַ ָ‬
‫‪ .1‬יחידת [איסוף אוגדתית] למודיעין‬
‫וּ למטרות;‬
‫‪ .2‬יחידת תפעול משׂימה מורחבת‬
‫חמ״ן‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת מודיעין‬
‫חמ״ס‬
‫יַ ָ‬
‫חפּ"ץ‬
‫יַ ָ‬
‫חפּ"ק‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת פיקוד‬
‫חפּ״ש‬
‫יַ ָ‬
‫יחידה לפינוי שלל‬
‫יַ ַח״ץ‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ ַח״ץ; גם יחס״צ]‬
‫יחסי ציבור ֲ‬
‫חצ״א‬
‫יַ ָ‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ ח ָצ״א]‬
‫יחידת חילוץ וַ הצלה ארצית ֲ‬
‫״ב‬
‫חצ ּ‬
‫יַ ָ‬
‫‪ .1‬יחידה צבאית בבית חולים [בסימנים‬
‫מוסכמים ‪ -‬בלי גרשיים];‬
‫‪ .2‬יחידת תצוגה וּבקרה‬
‫חצ״ג‬
‫יַ ָ‬
‫‪ .1‬יחידת צידוד והגבהה;‬
‫‪ .2‬יחידת צג‬
‫יחידת מודיעין וסיור‬
‫חצ״ה‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת המשטרה הצבאית‬
‫חצ״ם‬
‫יַ ָ‬
‫יישור‪ ,‬חליצה‪ ,‬נקירה‬
‫חצ״ן‬
‫יַ ָ‬
‫חמ״ץ‬
‫יַ ָ‬
‫יָ ָח״ן‬
‫יַ חנָ ״ס‬
‫יחידת הניסויים‬
‫יָ ָח״ס‬
‫יחידת הסיעוד‬
‫חס״ג‬
‫יַ ָ‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ ח ָצ״ה]‬
‫יחידת ההצלה הארצית ֲ‬
‫יחידת הצלה מחוזית‬
‫יחידת הצלה נפתית‬
‫יָ ָח״ק‬
‫‪ .1‬יחידת־חימוש קדמית;‬
‫‪ .2‬יחידת ָק ֶצה‬
‫חק״ז‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת חקירות וזיהוי חללים‬
‫יחסי גומלין‬
‫חק"ל‬
‫יַ ָ‬
‫היחידה לסילוק פצצות [מוטב‪ַ :‬היְ ִח ָידה‬
‫ְל ִסילוּק ַתחמוֹ ֶשת (נְ ָפ ִלים)]‬
‫חק״ץ‬
‫יַ ָ‬
‫״פ‬
‫חס ּ‬
‫יַ ָ‬
‫יחס״צ‬
‫יחסי ציבור [גם יַ ַח״ץ]‬
‫חס״ר‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת סיור‬
‫״פ‬
‫יָ ָח ּ‬
‫פת״ח]‬
‫יחידת פיתוח [גם יִ ָ‬
‫יחידת קליטה‬
‫יחידת ָק ֶצה‬
‫יָ ָח״ר‬
‫‪ .1‬יחידת רישום;‬
‫‪ .2‬יחידת רפואה‬
‫יַ ַח״שׁ‬
‫‪ .1‬יחידת שׂדה [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ :‬יַ ַח״שׁ];‬
‫‪ .2‬יחידת חישוב‬
‫חש״ה ‪ -‬יָ ָמ״ט‬
‫‪ | 78‬יַ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫חש״ה‬
‫יַ ָ‬
‫[הגוּ‪ :‬יַ ח ָש״ה;‬
‫יחידת שׂדה הליקופטרים ֲ‬
‫חש״הוֹ ת; 'הליקופטר' בעברית‪ַ :‬מסוֹק]‬
‫ברבים‪ :‬יַ ָ‬
‫חש״ם‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת־חימוש ֶמרחבית‬
‫חש״ר‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת שירות‬
‫״פ‬
‫חש ָת ּ‬
‫יַ ָ‬
‫״פ]‬
‫שת ּ‬
‫יחידה לשיתוף פעולה [ראו‪ :‬יַ ָ‬
‫יַ ַח״ת‬
‫[הגוּ‪ :‬יַ ַח״ת; ראו‪ :‬יָ ָח״ל]‬
‫יחידת תחזוקה ֲ‬
‫חת״ם‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת־תקשורת ֶמרחבית‬
‫חת״ן‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת תקשורת וּבקרה‬
‫חת״ק‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת חיפושׂ וּ תקיפה‬
‫חת״ש‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת תשלומים‬
‫טא״ם‬
‫יַ ָ‬
‫יחידה טכנולוגית ואחזקה ֶמרחבית‬
‫טל״ם‬
‫יַ ָ‬
‫יחידה טכנולוגיסטית מקצועית‬
‫״פ‬
‫טל ּ‬
‫יַ ָ‬
‫יחידה טכנולוגית‪ ,‬לוגיסטית‪ ,‬פיקודית‬
‫יָ ָט"ם‬
‫יחידת טראומה מוטסת‬
‫יַ טנָ ״ם‬
‫יחידת טילים נֶ גֶ ד־מטוסים‬
‫יָ ָט״ע‬
‫[הגוּ‪ :‬יָ ָט״ע]‬
‫יחידה טקטית לעימות מוגבל ֲ‬
‫״פ‬
‫יָ ָט ּ‬
‫יָ ָכ״ז‬
‫יחידה כירורגית זירתית‬
‫לה״ט‬
‫יַ ָ‬
‫יחידה להכשרת טירונים‬
‫ילה"פ‬
‫ילקוט הפרסומים‬
‫יָ ָל״ם‬
‫‪ .1‬יחידה לוגיסטית למודיעין;‬
‫‪ .2‬ירי לאחר מאמץ‬
‫למ״ר‬
‫יַ ָ‬
‫יחידה לוגיסטית ֶמרחבית‬
‫יָ ָל״ס‬
‫היחידה להפרות ֵסדר‬
‫״פ‬
‫יָ ָל ּ‬
‫היחידה לשיתוף פעולה‬
‫יָ ָל״ר‬
‫יבש לפני רטוב‬
‫לת״ח‬
‫יַ ָ‬
‫יחידה לחלוקת תרופות וחיסונים‬
‫לת״ם‬
‫יַ ָ‬
‫היחידה למשׂימות תת־מימיות‬
‫י־ם (י״ם)‬
‫ראו‪ :‬ירוש׳ או כתבו ֵשם לא־מקוצר‪ :‬ירושלים‬
‫יָ ָמ״א‬
‫[הגוּ ‪ :‬יָ ָמ״א]‬
‫יחידת מאגר האוטובוסים ֲ‬
‫יָ ָמ״ג‬
‫יחידת מג״ב (= ִמשמר הגבול)‬
‫יָ ָמ״ד‬
‫ים הדרום‬
‫יָ ָמ״ה‬
‫יחידה טכנולוגית פיקודית‬
‫[הגוּ ‪ :‬יָ ָמ״ה]‬
‫יום מעלת הסקה ֲ‬
‫[הגוּ‪ :‬יַ ט ָק״א]‬
‫יחידת טילי קרקע־אוויר ֲ‬
‫מחסני חירום;‬
‫‪ .1‬יחידת ְ‬
‫‪ .2‬ימי מחבוש‬
‫טק״א‬
‫יַ ָ‬
‫י״כ‬
‫יָ ָמ״ח‬
‫מח״ז‬
‫יַ ָ‬
‫ּ״ד־כ״ף];‬
‫[הגוּ‪ :‬יו ָּ‬
‫‪ .1‬יחידת כוח ֲ‬
‫‪ .2‬יציאת כיוון‬
‫יחידת מודיעין חזותי‬
‫יחידה כירורגית ִאשפוזית מטכ״לית‬
‫יחידת מאמני טיסה‬
‫יַ ְּכ ָא״ם‬
‫יָ ָמ״ט‬
‫יָ ָמ״ל ‪ -‬יַ ַע״ק | ‪79‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫יָ ָמ״ל‬
‫‪ .1‬יחידה מחוץ לסד״כ (למערך);‬
‫‪ .2‬ירי מעבר לגבול;‬
‫‪ .3‬יום לחימה‬
‫ינ״פ‬
‫הפרדות‬
‫יחידת נוהגי ָ‬
‫יָ ָס״ם‬
‫המרכזית לחקירות מיוחדות‬
‫היחידה ֶ‬
‫‪ .1‬יחידת סיור מיוחדת;‬
‫‪ .2‬יחידת סיקור מדעית;‬
‫‪ .3‬יחידת סיור משטרתית‬
‫המרכזית לפיקוח תעבורה‬
‫היחידה ֶ‬
‫יחידת סיור ָמגָ ״ב (= ִמשמר הגבול)‬
‫מל״ם‬
‫יַ ָ‬
‫מל״ת‬
‫יַ ָ‬
‫יָ ָמ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫יחידת מעבר מילואים;‬
‫ימי מילואים;‬
‫יחידת מחנה ִמפקדה;‬
‫יחידה משטרתית מיוחדת;‬
‫יחידת המיון והמעבר של ‘מיטב׳‬
‫״ם־מגָ ״ב‬
‫ָ‬
‫יָ ָמ‬
‫למבצעים מיוחדים של ִ‘משמר‬
‫היחידה ִ‬
‫הגבול׳‬
‫יָ ָמ״ס‬
‫סמ״ג‬
‫יַ ָ‬
‫סע״ם‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת סריקה וַ עתודה מטכ"לית‬
‫יָ ָס״ר‬
‫יחידת סריקה וריכוז חללים‬
‫יָ ָע״א‬
‫[הגוּ ‪ :‬יָ ָע״א]‬
‫יחידת עיבוד אות ֲ‬
‫יע״ה‬
‫יעד היקפי‬
‫יע״ח‬
‫יעד חשׂוף‬
‫‪ .1‬ירי מטרת סילון;‬
‫‪ .2‬יחידת מסתערבים‬
‫יָ ָע ָח״ק‬
‫יחידה משׂימתית לסריקה וּ לריכוז של חללים‬
‫יָ ֵע״ל‬
‫מס״ר‬
‫יַ ָ‬
‫ימ״ע‬
‫ימי עבודה‬
‫יָ ָמ״ץ‬
‫‪ .1‬יחידת מצפים;‬
‫‪ .2‬ים צפון;‬
‫‪ .3‬ימי ציונות‬
‫מצ״ם‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת מ״צ (= המשטרה הצבאית) משׂימתית‬
‫יָ ָמ״ר‬
‫יחידה ֶמרכזית‬
‫ינ״ב‬
‫ייעוץ וַ חקיקה‬
‫‪ .1‬יחד עובדים ולומדים;‬
‫‪ .2‬יחידת ֵעזֶ ר להדרכה‬
‫יְ ֵע ִלי"ם‬
‫ייעודי לחובשי יחידות מיוחדות‬
‫יַ ַע״ם‬
‫‪ .1‬יעד מבוצר [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ :‬יַ ַע״ם];‬
‫‪ .2‬יחידת עיבוד ֶמרכזית‬
‫יַ ַע״ן‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ ַע״ן]‬
‫יחידת עיבוד נתונים ֲ‬
‫יענ״א‬
‫יומן ניהול בקשות‬
‫אפסנאיים‬
‫יחידת עיבוד נתונים ְ‬
‫ינואר‬
‫״ן־עיִ ״ן]‬
‫״ד־עיִ ַ‬
‫ַ‬
‫[הגוּ ‪ :‬יוּ‬
‫יועץ לענייני ערבים ֲ‬
‫״ן־טי״ת;‬
‫‪ .1‬יחידת נוּ ֵ‬
‫‪ .2‬יחידת ניסוי הטיסה‬
‫״פ; הוגים גם‪:‬‬
‫יועץ לענייני ַפ ַלסטינים ֲ‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ ַע ּ‬
‫״ן־פּ״א]‬
‫״ד־עיִ ֵ‬
‫ַ‬
‫יוּ‬
‫״ן־מ״ם‬
‫יחידת נוּ ֵ‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ ַע״ק]‬
‫ירי בעצירות קצרות ֲ‬
‫ינו׳‬
‫יָ נָ ״ט‬
‫נמ״ם‬
‫יַ ָ‬
‫יע״ע‬
‫״פ‬
‫יַ ַע ּ‬
‫יַ ַע״ק‬
‫של״ם‬
‫‪ | 80‬יַ ַע״ר ‪ -‬יַ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫קת״ש‬
‫יַ ָ‬
‫יַ ַע״ר‬
‫[הגוּ‪ :‬יַ ַע״ר]‬
‫ישר על רטוב ֲ‬
‫היחידה לקליטת שלל‬
‫[הגוּ‪ :‬יַ ַע״ת]‬
‫יחידת עיבוד תקשורת ֲ‬
‫[הגוּ ‪ :‬יָ ָר״א]‬
‫יחידת רפואה אוגדתית ֲ‬
‫ּ״ד־פּ״א];‬
‫‪ .1‬ילקוט הפרסומים [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ :‬יו ֵ‬
‫״פ]‬
‫‪ .2‬יחידה פיקודית [יש ההוגים‪ :‬יָ ּ‬
‫יחידת הרכב המטכ״לית‬
‫יָ רוֹ ״ם‬
‫״פ]‬
‫יחידת פיתוח התחמושת [גם יָ ָח ּ‬
‫ירוש׳‬
‫יַ ַע״ת‬
‫י״פ‬
‫פת״ח‬
‫יִ ָ‬
‫יָ ָצ״ל‬
‫יציאה לחוּ ״ל‬
‫יָ ָצ״ם‬
‫‪ .1‬יחידות ָצ ָמ״ה (= ציוד מכני הנדסי) מגויס;‬
‫‪ .2‬יחידת ציוּ ן מטרות‬
‫י״ק‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫יֶ ֶק״ב‬
‫יחידת קבורה;‬
‫יחידת קישור ֲ[הגוּ‪ :‬יוּ״ד־קוּ״ף];‬
‫יחידת ֶק ֶשר;‬
‫יעד קורבן‬
‫[הגוּ‪ :‬יֶ ֶק״ב]‬
‫יחידת קווים ברשת ֲ‬
‫יָ ָק״ל‬
‫יָ ָר״א‬
‫רב״ם‬
‫יַ ָּ‬
‫יחידת רישום וגיוס מוניות‬
‫ירושלים או ירושלמי [אל תקצרו לא במקף‪:‬‬
‫י־ם‪ ,‬ולא בגרשיים‪ :‬י״ם]‬
‫יָ ָר״ם‬
‫יחידת רכב מגויס (מילואים‪ִ ,‬מבצעי)‬
‫רמ״א‬
‫יַ ָ‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ ר ָמ״א]‬
‫יחידת רכב־מגויס ֲאזורית ֲ‬
‫רמ״ם‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת רכב־מגויס ֶמרחבית‬
‫רפּ״א‬
‫יַ ָ‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ רפָּ״א]‬
‫היחידה רפואית אווירית ֲ‬
‫רפּ״ם‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת רפואה ֶמרחבית‬
‫רש״ת‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת רפואה ִל ְשׂ ֵדה תעופה‬
‫יחידת קישור ללבנון‬
‫״ב‬
‫יָ ָש ּ‬
‫יחידת קישור לכוחות זרים‬
‫שב״ס‬
‫יַ ָּ‬
‫לרשות המקומית‬
‫יחידת הקישור ָ‬
‫יָ ָש״ד‬
‫יחידת־קבורה מטכ״לית‬
‫יִ ַש״י‬
‫יחידת־קבורה פיקודית‬
‫יָ ָש״ל‬
‫יחידת קישור רפואית‬
‫של״א‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת קשרי חוץ‬
‫של״ט‬
‫יַ ָ‬
‫[הגוּ‪:‬‬
‫יחידת הקישור לתעשׂיות אזרחיות ֲ‬
‫יַ ק ָת״א]‬
‫של״ם‬
‫יַ ָ‬
‫קל״ז‬
‫יַ ָ‬
‫קל"ר‬
‫יַ ָ‬
‫יָ ָק״ם‬
‫״פ‬
‫יָ ָק ּ‬
‫יָ ָק״ר‬
‫קש״ח‬
‫יַ ָ‬
‫קת״א‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת־שליטה בסיסית‬
‫ישיבת ֶסגֶ ל‬
‫יחידת שירותי דם‬
‫[הגוּ ‪ :‬יִ ַש״י]‬
‫יחידת־שליטה ימית ֲ‬
‫יחידת שלישות‬
‫[הגוּ ‪ :‬יַ ש ָל״א]‬
‫יחידת־שליטה אוגדתית ֲ‬
‫יחידת שליטה‬
‫יחידת שלישות ֶמרחבית‬
‫של"ק ‪ -‬יָ ָת״ת | ‪81‬‬
‫יַ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫של"ק‬
‫יַ ָ‬
‫יחידת השליטה הקרובה‬
‫יָ ָש״ם‬
‫יָ ָת״א‬
‫‪ .1‬יחידת תחזוקה אוגדתית [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ :‬יָ ָת״א];‬
‫‪ .2‬יתר איכות‬
‫יָ ָת״ב‬
‫‪ .1‬יחידת שליטה ֶמרכזית;‬
‫‪ .2‬יום־שׂדה משׂימתי;‬
‫‪ .3‬יחידת שירותי ִמנהלה‬
‫יַ תוּ״ש‬
‫יחידת שליטה ֶמרכזית קרקעית‬
‫יַ תלוֹ ״ם‬
‫יָ ַש״ם (= יחידת שליטה ֶמרכזית) תחזוקה‬
‫יָ ָת״ם‬
‫שמ״ק‬
‫יַ ָ‬
‫שמ״ת‬
‫יַ ָ‬
‫יֶ ַש״ע‬
‫יחידת תפעול וּביצועים‬
‫יחידת תפעול וּ שליטה‬
‫יחידת תקשוב לוגיסטית ֶמרחבית‬
‫[הגוּ‪ :‬יֶ ַש״ע]‬
‫יהודה שומרון [וחבל] עזה ֲ‬
‫‪ .1‬יחידת־תחזוקה ֶמרחבית;‬
‫‪ .2‬יחידת ִתכנון משׂימה‬
‫יחידת שיטור פיקודית‬
‫יחידת תחזוקה נֶ גֶ ד־מטוסים‬
‫יחידת שליטה רחוקה‬
‫יִ תרת שירות‬
‫״פ]‬
‫היחידה לשיתוף פעולה [גם יַ ָ‬
‫חש ָת ּ‬
‫יחידת תפעול תצוגה‬
‫״פ‬
‫יָ ָש ּ‬
‫יָ ָש״ר‬
‫״פ‬
‫שת ּ‬
‫יַ ָ‬
‫יַ תנָ ״ם‬
‫יָ ָת״ש‬
‫יָ ָת״ת‬
‫כ‬
‫כב״א‬
‫כ׳‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫כ״א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫כא"ב‬
‫כיתה או כיתתי [‪ 5-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬כ‪;].‬‬
‫כרטיס;‬
‫חבל כפרי;‬
‫גשר כלובים [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי גרש];‬
‫כנף או ְּכנָ ִפי‬
‫כוח־אדם;‬
‫כינוס אוויר;‬
‫כל אחד;‬
‫כושר א‬
‫כספים‪ַ ,‬א ָּכ"ס (= אגף הכספים)‪ ,‬בורנשטיין‬
‫[המשמעות היא ‪ -‬העברת כספים לגורמי חוץ];‬
‫"ף־בי"ת]‬
‫"ף־א ֶל ֵ ּ‬
‫[ ֲהגוּ‪ָּ :‬כ ָ‬
‫ָּכ ָא״ד‬
‫כוח אחזקה נייד‬
‫כא״מ‬
‫כוח־אדם מילואים‬
‫ָּכ ָא״ם‬
‫כוחות אוויר מיוחדים‬
‫ָּכ ָא״ס‬
‫כוח־אדם סדיר‬
‫כ״ב‬
‫כושר ב‬
‫כיבוי אש‬
‫ַּכ ָּב״ג‬
‫כימי‪ ,‬ביולוגי‪ ,‬גרעיני‬
‫כבי״ל‬
‫כוח בין־לאומי‬
‫כב״ש‬
‫שׂרפות‬
‫כיבוי ֵ‬
‫כ״ג‬
‫‪ .1‬כושר גופני;‬
‫‪ .2‬כושר ג‬
‫ָּכ ָה״א‬
‫[הגוּ ‪ָּ :‬כ ָה״א; גם כלה״א]‬
‫כל הארץ ֲ‬
‫ָּכ ָהנָ ״ם‬
‫״ן־מ״ם‬
‫כוחות הנוּ ֵ‬
‫ָּכ ָה״ס‬
‫כושר הסתגלות‬
‫ּ״ב‬
‫ּכו ּ‬
‫כשירות וּבקרה‬
‫כו״ז‬
‫‘כוכב זוהר׳‬
‫ּכוֹ ״ך‬
‫‪ .1‬כשירות וכוננוּ ת;‬
‫‪ .2‬כלכלה וּ כספים‬
‫‪ּ | 84‬כוֹ ״ם ‪ -‬כ״ס‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ּכוֹ ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫כונ׳‬
‫כוננוּ ת וּ מערך;‬
‫כשירוּ ת וּ מוכנוּ ת;‬
‫כספים וּ מכירות;‬
‫כוחות וּ משׂימות‬
‫כלה״א‬
‫כל הארץ [גם ָּכ ָה״א]‬
‫כל״ח‬
‫כלל־חילי‬
‫ֵ‬
‫״כ‬
‫ָּכ ָל ּ‬
‫כתף אל (ליד) כתף‬
‫כוננוּ ת‬
‫ַּכ ָלנִ י"ת‬
‫ושבת‬
‫ַּכשרות ּ‬
‫ַּכלנָ ״ס‬
‫כושר קרבי‬
‫ֶּכ ַל״ע‬
‫כותב לומדה‬
‫כל״צ‬
‫כושר‪ ,‬זריזות וּ מהירות‬
‫ָּכ ָל״ש‬
‫כושרי חשיבה וּ למידה‬
‫כ״מ‬
‫ּכוּ״ש‬
‫ּכוֹ ָש״ק‬
‫ּכוֹ ֵת״ל‬
‫ָּכזָ ״ם‬
‫ָּכחוֹ ״ל‬
‫ָּכ ָח״ן‬
‫כינון‪ ,‬חימוש‪ ,‬ניווט‬
‫״פ‬
‫ָּכ ָח ּ‬
‫כלי ניהול תוכנית עבודה ותהליכים‬
‫כנס לנספחים‬
‫[הגוּ ‪ֶּ :‬כ ַל״ע]‬
‫כוח לחימה עתידי ֲ‬
‫כלל־צה״לי [יש ההוגים‪ָּ :‬כ ָל״ץ]‬
‫כלוא לשעבר‬
‫‪ .1‬כושר מוגבל;‬
‫‪ַ .2‬כּן נחיתה;‬
‫‪ .3‬כוח מיוחד‬
‫כיתת חימוש פלוגתית‬
‫ָּכ ָמ״ץ‬
‫כלי ַטיס בלתי־מאויש‬
‫ָּכ ָמ״ר‬
‫כרטיס גילוי מזֻווד (וזיהוי)‬
‫כמ״ש‬
‫כללי טיסת מכשירים‬
‫כ״נ‬
‫טב״ם‬
‫ַּכ ָּ‬
‫ַּכטגָ ״ז‬
‫ָּכ ָט״ם‬
‫ָּכ ָט״ר‬
‫כתיבת המסמך הצבאי‬
‫כוח משקיפים רב־לאומי‬
‫כוחות משותפים‬
‫כביש נחיתה‬
‫כושר טיסת ראייה‬
‫״כ‬
‫ָּכנָ ּ‬
‫‪ .1‬כיתת כוננוּ ת;‬
‫‪ .2‬כל כך;‬
‫‪ .3‬כתובת כפולה‬
‫נפ"ץ‬
‫ַּכ ָ‬
‫ָּכנָ ״ש‬
‫ככל הנראה‬
‫ָּכנָ "ת‬
‫‪ .1‬כשיר לשירות;‬
‫״ף־ל ֶמ״ד];‬
‫[הגוּ‪ָּ :‬כ ָ‬
‫‪ .2‬כושר לקוי ֲ‬
‫‪ .3‬כניסה לרשתות [אל תקצרו בנקודות‪ :‬כ‪.‬ל‪].‬‬
‫כ״ס‬
‫כ״כ‬
‫ככה״נ‬
‫כ״ל‬
‫כולם נֶ גֶ ד כולם‬
‫נחן]‬
‫כנפי צניחה [המונח התקני‪ֶ :‬ס ֶמל ַה ַצ ָ‬
‫ַּכן שיגור‬
‫כלי ניהול תוכן‬
‫״ף־ס ֶמ״ך];‬
‫‪ .1‬כוח סוס [יש ההוגים‪ָּ :‬כ ָ‬
‫‪ .2‬כפר ָס ָבא‬
‫שמ״ם | ‪85‬‬
‫ָּכ״ס ‪ַּ -‬כ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָּכ״ס‬
‫ְּכ ַתב סתרים‬
‫כס"א תמ"ב‬
‫כ״ק‬
‫[הגוּ ‪ָּ :‬כ״ף־קוּ ״ף]‬
‫כושר קרבי ֲ‬
‫כ״ר‬
‫כיבוי‪ ,‬סוללה‪ ,‬אנטנה‪ ,‬תדר‪ַ ,‬מ ַע"ד‪ ,‬בדיקה‬
‫כלי רכב‬
‫‪ .1‬כיסוי בסיסי;‬
‫‪ .2‬כוחות סוריה בלבנון‬
‫כלי רכב בלתי־מאויש‬
‫״ב‬
‫ָּכ ָס ּ‬
‫סל״ם‬
‫ַּכ ָ‬
‫למבצע‬
‫כיסוי ִ‬
‫ָּכ ָס״ם‬
‫ְּכ ָתב סמוי‬
‫ספּ״ר‬
‫ַּכ ָ‬
‫כסף פרטי‬
‫כ״ע‬
‫‪ .1‬כרטיס עבודה;‬
‫״ף־עיִ ״ן]‬
‫[הגוּ‪ָּ :‬כ ַ‬
‫‪ .2‬כלי עבודה ֲ‬
‫כ״פ‬
‫כדור פירוטכני‬
‫כפ"ד‬
‫כפר דרום‬
‫ַּכ ּ ָפ״ד‬
‫‘כפיר׳ דו־מושבי‬
‫כפו״ז‬
‫כוונה פשוטה וזולה‬
‫ַּכ ָפּ"ט‬
‫כדור פירוטכני‬
‫ַּכ ּפ ָל״ד‬
‫כובע פלדה‬
‫ַּכ ּפ ַלס״ט‬
‫רב"ם‬
‫ַּכ ָּ‬
‫ָּכ ָר״ז‬
‫כרטיס זיהוי‬
‫ָּכ ָר״ח‬
‫כרטיס ‘חכם׳‬
‫ָּכ ָר״ל‬
‫כוח רב־לאומי‬
‫ָּכ ָר״ם‬
‫כרשוּ ם ַמ ָטה‬
‫ֶּכ ֶר״ם‬
‫[הגוּ ‪ֶּ :‬כ ֶר״ם]‬
‫כרטסת ממוחשבת ֲ‬
‫כרמ"צ‬
‫כרמי צור‬
‫כש׳‬
‫כשירוּ ת‬
‫כ״ש‬
‫‪ .1‬כלי ַשיט;‬
‫‪‘ .2‬כלים שלובים׳‬
‫שב״ם‬
‫ַּכ ָּ‬
‫כלי ַשיט בלתי־מאויש‬
‫ָּכ ָש״ג‬
‫כושר גופני‬
‫כש"ה‬
‫כובע פלדה [עשׂוי] פלסטיק‬
‫כשירות והגנה‬
‫‘כפיר׳ משופר‬
‫ַּכ ַתב שטח‬
‫ַּכ ָפּ״ם‬
‫ָּכ ָפ״ש‬
‫שט״ח‬
‫ַּכ ָ‬
‫ָּכ ָש״ם‬
‫תב״ץ]‬
‫כתיבה צבאית [גם ַּכ ָ ּ‬
‫‪ .1‬כשירוּ ת וּ מוּ כנוּ ת;‬
‫‪ .2‬כשירוּ ת וּ ַמדדים;‬
‫‪ַּ .3‬כן שיגור משופר‬
‫ַכּ ָתב צבאי‬
‫ַּכן שיגור מתנייע‬
‫‘כפיר שואג׳‬
‫כ״צ‬
‫ָּכ״ץ‬
‫שמ״ם‬
‫ַּכ ָ‬
‫‪ָּ | 86‬כ ָש״ן ‪ֶּ -‬כ ֶת״ר‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָּכ ָש״ן‬
‫כת״ח‬
‫כמעט שנפגע‬
‫כיתת חימוש‬
‫כושר קרבי‬
‫כיתת תיקונים קדמית‬
‫כתב אישום‬
‫כיתת תיקונים קלים‬
‫כתיבה צבאית‬
‫[הגוּ ‪ֶּ :‬כ ֶת״ר]‬
‫כלכלה‪ ,‬תקציבים ורכש ֲ‬
‫ָּכ ָש״ק‬
‫כת״א‬
‫תב״ץ‬
‫ַּכ ָּ‬
‫תק"ד‬
‫ַּכ ָ‬
‫ָּכ ָת ָק״ל‬
‫ֶּכ ֶת״ר‬
‫ל‬
‫ל‪/‬‬
‫ל׳‬
‫למספר האישי של חייל המאפיינת‬
‫קידומת ִ‬
‫אוּ כלוּ סייה בשירות החובה‪ ,‬ששחרורה‬
‫מעוכב על־פי צו שׂר הביטחון‬
‫ִלשכה [גם לש'; ברבים‪ְ :‬ל ָשכוֹ ת; בסמיכות‪:‬‬
‫ִל ְש ַּכת הגיוס או ִל ְשכוֹ ת הגיוס; השימוש בשם‬
‫'לשכה' מותר רק לקצינים שדרגתם תת־אלוף‬
‫ומעלה; אל תקצרו בנקודה‪ :‬ל‪].‬‬
‫ל״א‬
‫״ד־א ֶל״ף];‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ל ֶמ ָ‬
‫‪ .1‬לוחמה אלקטרונית ֲ‬
‫‪ .2‬לוח ארטילריה;‬
‫‪ .3‬לחץ אוויר‬
‫ָלאוֹ ״ם‬
‫לאיכון וּ למעצר;‬
‫ּ‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬לגיוס אמצעים וּ לריתוק משקי;‬
‫אמצעי‬
‫‪ֶ [ .3‬מרכז] לאיתור וּלמיצוי של ָ‬
‫תחבורה‬
‫ל״ב‬
‫״ד־בי״ת]‬
‫לנמען בלבד [יש ההוגים‪ָ :‬ל ֶמ ֵּ‬
‫לב״ב‬
‫לחימה בשטח בנוי‬
‫ַל ָּב"ג‬
‫לא בוצעה גיחה‬
‫ַל ָּב״ט‬
‫לוחמה בטרור‬
‫ִל ִּב״י‬
‫[הגוּ ‪ִ :‬ל ִּב״י]‬
‫לביטחון ישׂראל ֲ‬
‫ְ‬
‫הקרן‬
‫ַל ָּב"ם‬
‫לא בוצעה משׂימה‬
‫ָל״ג‬
‫ִלשכת גיוס‬
‫ל"ד‬
‫ליטר לדקה [אל תקצרו בלוכסן‪ :‬ל‪/‬ד]‬
‫ָל ָד״ה‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ל ָד״ה]‬
‫לוחם ַ‘ד ּבוּ ר׳ השטה ֲ‬
‫ַל ָד״ש‬
‫לוחם ַ‘ד ּבוּ ר׳ ַשיט‬
‫לה״א‬
‫להק האוויר‬
‫ַל ַה״ב‬
‫‪ .1‬לפי הוראות הבקר [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪ַ :‬ל ַה״ב];‬
‫‪ .2‬לקוחות הביטחון;‬
‫‪ .3‬לוגיסטיקה‪ ,‬הנדסה וּבקרה‬
‫ַל ַה״ד‬
‫‪ .1‬להק ההדרכה [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ַ :‬ל ַה״ד];‬
‫‪ .2‬לשכת ההדרכה‬
‫‪ַ | 88‬ל ַה״ט ‪ָ -‬ל ָמ״ס‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַל ַה״ט‬
‫ל״ז‬
‫‪ .1‬לימודי המשך טראומה;‬
‫‪ .2‬הלשכה הטכנית‬
‫״ב‬
‫ָל ָח ּ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ל ַה״ן]‬
‫לקח והישׂגים נדרשים ֲ‬
‫ֶל ִח״י‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ל ַה״ת]‬
‫ָלקוחות התקשוב ֲ‬
‫ַל ַח״ם‬
‫לוחמה בתקשורת‬
‫ל״ט‬
‫לוגיסטיקה‬
‫ָל ָט״ג‬
‫‪ .1‬לוח זמנים;‬
‫‪ .2‬לוחמה זעירה‬
‫ֵליזֶ ״ר‬
‫ַל ַה״ן‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ל ֶמ״ד־זַ יִ ״ן]‬
‫לוחית זיהוי ֲ‬
‫לא חזר בזמן‬
‫ַל ַה״ת‬
‫״ב‬
‫לוֹ ּ‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ל ִח״י]‬
‫לוחמי חירות ישׂראל ֲ‬
‫לחצי ניפוח‪ ,‬חלוקת עמוסים‪ ,‬מהירות‬
‫לוג׳‬
‫לוח טווחים‬
‫לוּ״ז‬
‫לוח טווחים גרפי‬
‫לוֹ ״ט‬
‫[הגוּ ‪ֵ :‬לייזֶ "ר; כיום כותבים בלי‬
‫ראו‪ֲ LASER :‬‬
‫גרשיים‪ :‬לייזר]‬
‫לוח טווחים‬
‫ליט׳‬
‫לוגיסטיקה וטכנולוגיה‬
‫ַל ָּכ״א‬
‫לוחמה בטרור‬
‫ל״ל‬
‫[היחידה] לתקשוב וּ לטכנולוגיה של המידע‬
‫[הגוּ‪ :‬לוֹ ֶט״ם]‬
‫ֲ‬
‫ָל ָל״ש‬
‫לוֹ ָט״ן‬
‫לוֹ ָט״ר‬
‫לוֹ ֶט״ם‬
‫לוֹ ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לוחמת מודיעין;‬
‫לוחמה ממוחשבת;‬
‫לוחמה מנֶ גֶ ד;‬
‫לוחמת מידע‬
‫לוֹ ֵמ״ד‬
‫ליטראות‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ל ָּכ״א]‬
‫להק כוח האדם ֲ‬
‫לוחמת לילה‬
‫ללא שינוי‬
‫ל״מ‬
‫‪ .1‬לא מספיק;‬
‫‪ .2‬לוחמת מידע‬
‫ָל״ם‬
‫לוחמת ַמחשבים‬
‫ָל ֶמ״ד‬
‫לוחמת מידע‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ל ֶמ״ד]‬
‫ִל ְפנִ ים ִמשוּ ַרת ַה ִדין ֲ‬
‫‪ .1‬לוח שנתות;‬
‫‪ .2‬לבן שווה שחור‬
‫להק המודיעין‬
‫לוֹ ״ש‬
‫לוֹ ״ת‬
‫‪ .1‬לוח תפוצה [המונח התקני הוא רשימת‬
‫תפוצה];‬
‫‪ .2‬לוגיסטיקה ותקציב‬
‫לוֹ ֶת״ם‬
‫[הגוּ‪ :‬לוֹ ֶת״ם]‬
‫לוחם־תקשוב ִמבצעי ֲ‬
‫מד״ן‬
‫ַל ָ‬
‫מל״ץ‬
‫ַל ָ‬
‫ללא מדים וּ ללא צבא‬
‫ָל ָמ״ם‬
‫‪ .1‬ללא מד־מהירות;‬
‫‪ .2‬לוחמת ַמחשבים‬
‫ָל ָמ״ס‬
‫המרכזית לסטטיסטיקה‬
‫הלשכה ֶ‬
‫״פ ‪ָ -‬ל ָת״ק | ‪89‬‬
‫מס ּ‬
‫ַל ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫״פ‬
‫מס ּ‬
‫ַל ָ‬
‫המרכזית לסטטיסטיקה ַפ ַלסטינית‬
‫הלשכה ֶ‬
‫למ״ק‬
‫לפסה״נ‬
‫לפני ספירת הנוצרים‬
‫ָל ָצ״ד‬
‫להק הציוד‬
‫‪ .1‬לא־מסוגל לקרב;‬
‫‪ .2‬לימודי קרקע‬
‫ָל ָצ״ט‬
‫לוחמה מושתתת־רשת‬
‫ָל ָק"ם‬
‫לא מסוגל לתפקד‬
‫רל״ר‬
‫ַל ָ‬
‫ָל ָמ״ר‬
‫למ״ת‬
‫״ב‬
‫נל ּ‬
‫ַל ָ‬
‫לא ניתן לזהות בוודאות‬
‫לסה״נ‬
‫לספירת הנוצרים‬
‫ל״ע‬
‫״ד־עיִ ״ן]‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ל ֶמ ַ‬
‫לימוד עצמי ֲ‬
‫ָל ָע״ם‬
‫לצורכי טיסה‬
‫הלשכה לקשרי מדע‬
‫לוד‪ ,‬רמלה‪ ,‬לטרון‪ ,‬רמאללה‬
‫לש׳‬
‫ִלשכה [גם ל'; ברבים‪ְ :‬ל ָשכוֹ ת; בסמיכות‪ִ :‬ל ְש ַּכת‬
‫הגיוס או ִל ְשכוֹ ת הגיוס; השימוש בשם 'לשכה'‬
‫מותר רק לקצינים שדרגתם תת־אלוף ומעלה]‬
‫ל"ש‬
‫לוחמת שטח‬
‫״ב‬
‫ָל ָש ּ‬
‫לשכת העיתונות הממשלתית‬
‫לחימה בשטח בנוי‬
‫״ד־פּ״א]‬
‫לוחמה פסיכולוגית [יש ההוגים‪ :‬לָ ֶמ ֵ‬
‫לוחמת שטח עירוני‬
‫לשכת הפרסום הממשלתית‬
‫לוחמה תת־קרקעית‬
‫ל״פ‬
‫ַל ָפּ״ם‬
‫לש״ע‬
‫ָל ָת״ק‬
‫מ‬
‫מ‪/‬‬
‫למספר האישי של חייל בשירות‬
‫‪ .1‬קידומת ִ‬
‫המילואים ששוחרר מהשירות הסדיר או‬
‫הוצב לשירות המילואים עם חיולו;‬
‫למספר האישי של אוּ כלוּ סייה‬
‫‪ .2‬קידוֹמת ִ‬
‫שלא גויסה לסוג שירות אחר בעבר‬
‫בתנאי‬
‫ֵ‬
‫וּ מתגייסת למטרת מילואים‬
‫קבע; בסעיף זה נכללת גם אוּ כלוּ סיית‬
‫הגששים שלא גויסה בעבר‬
‫מ׳‬
‫‪ַ .1‬מפתח [‪ 19-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬מ‪;].‬‬
‫‪ִ .2‬מטען;‬
‫מפקד;‬
‫‪ַ .3‬‬
‫‪ֶ .4‬מרכז;‬
‫‪ .5‬מערכת או מערכתי;‬
‫‪ .6‬מנַ הל;‬
‫‪ִ .7‬מרפאה;‬
‫‪ִ .8‬מנהל או ִמנהלי;‬
‫‪ֶ .9‬מחלף;‬
‫‪ .10‬מערה;‬
‫‪ִ .11‬מצפה;‬
‫‪ֶ .12‬ח ֶבל מיוחד [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי גרש];‬
‫של״ט (= ֶמרכז שליטה);‬
‫‪ַ .13‬מ ָ‬
‫‪ .14‬גשרון מישר [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי‬
‫גרש];‬
‫‪ .15‬משותף [יש שכותבים בלי גרש‪ ,‬כגון מ‪= 1‬‬
‫כוח־אדם];‬
‫‪ .16‬מוגבל [סוג ביטחון];‬
‫‪ .17‬מילואים;‬
‫‪ֶ .18‬מ ֶטר;‬
‫‪ .19‬מחוז‬
‫מ״א‬
‫‪ִ .1‬מספר אישי [אל תקצרו בנקודות‪ :‬מ‪.‬א‪;].‬‬
‫״ם־א ֶל״ף];‬
‫ָ‬
‫‪ .2‬מעצור אוויר [‪ֲ 5-2‬הגוּ ‪ֵ :‬מ‬
‫‪ .3‬מערכות אלקטרוניות;‬
‫‪ .4‬מודיעין אוויר;‬
‫‪ .5‬מערכות ִארגוניות;‬
‫‪ .6‬משׂימות אש;‬
‫המפקדה הארצית;‬
‫‪ִ .7‬‬
‫‪ .8‬משאבי אנוש;‬
‫‪ַ .9‬מחשב אישי;‬
‫‪ .10‬מועצה ֲאזורית;‬
‫למ ְד ֵעי הרוח]; [תואר‬
‫‪ .11‬מוסמך אוניברסיטה [ ַ‬
‫ם־איי; נוסח עברי‬
‫אקדמי שני; ֲהגוּ ‪ֵ :‬א ֵ‬
‫לתואר הלועזי ‪;].M.A‬‬
‫‪ .12‬מיזוג אוויר;‬
‫‪ .13‬מטרה ארטילרית‬
‫״ב‬
‫ָמ ָא ּ‬
‫‪ .1‬מערכות ָאווִ יוניקה וּבקרה;‬
‫‪ .2‬מאבחן ביטחוני;‬
‫‪ .3‬מאבטח ביטחוני‬
‫‪ָ | 92‬מ ַא ָּב״ן ‪ַ -‬מ ֲא ָמ״ץ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָמ ַא ָּב״ן‬
‫ִמתקן אימונים בקרת נזקים‬
‫ָמא״ג‬
‫ַמקלע אחיד גדודי‬
‫ָמ ָאגָ ״ח‬
‫ַמ ַאגְ ֵרי ידע ֵחיליים‬
‫ָמ ָא״ה‬
‫‪ .1‬מחנה אשפוז והחלמה [‪ֲ 3-1‬הגוּ‪ָ :‬מ ָא״ה;‬
‫ברבים‪ָ :‬מ ָא"הוֹ ת];‬
‫‪ .2‬משאבי אנוש והדרכה;‬
‫‪ .3‬מיון‪ ,‬איתור והתאמה‬
‫ֵמ ָא״ה‬
‫מודיעין‪ ,‬אש‪ ,‬הכוונה‬
‫ָמ ָא ָה״ד‬
‫ִמתקן אימון והדמיה‬
‫ָמאוֹ ״ג‬
‫מפקד אוגדה;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ .2‬מחסן אוגדתי‬
‫ָמאוֹ ״ז‬
‫ִמחשוב ִארגוני וּ מערכות מבוזרות‬
‫ָמאוֹ ״ן‬
‫משאבי אנוש וניהול‬
‫ָמאוֹ ״ר‬
‫מבוּ ָלטוֹ ִרי לטיפול ולמעקב‬
‫‪ֶ .1‬מרכז ַא ּ‬
‫רפואי [שם התואר ַ‘אמבּ ו ָּלטוֹ ִרי׳ ‪ -‬משמעו‬
‫שאינו דורש אשפוז];‬
‫וארגון‬
‫‪ .2‬משאבי אנוש ִ‬
‫ָמאוֹ ״ת‬
‫מוֹ ָד״ש (= מודיעין שׂדה)‪ ,‬אופטיקה‬
‫ותחמושת‬
‫ָמ ָא״ז‬
‫מפקד אזור‬
‫ַ‬
‫ָמ ָא״ח‬
‫ִמתקן אימונים חטיבתי‬
‫ָמ ָא״ט‬
‫המרכז לאימונים טקטיים‬
‫ֶ‬
‫ַמא״י‬
‫‪ֶ .1‬מרכז־אימון יחידתי;‬
‫‪ֶ .2‬מרכז אוויר־ים;‬
‫‪ .3‬מחקר‪ ,‬איסטרטגיה ויַ זָ מוּ ת‬
‫ָמאיָ ״ה‬
‫[הגוּ ‪:‬‬
‫ִמבצעים‪ ,‬איסוף‪ ,‬יעדים והונאה טקטית ֲ‬
‫ָמאיָ ״ה]‬
‫ָמא״ך‬
‫גבר אור־כוכבים‬
‫ַמ ֵּ‬
‫ַמ ַא״ל‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬מ ַא״ל]‬
‫המרכז לאימונים לוגיסטיים ֲ‬
‫ֶ‬
‫אל״א‬
‫ָמ ָ‬
‫המחלקה] למערכות אלקטרוניות‬
‫‪ַ [ .1‬‬
‫וּ ללוחמה אלקטרונית [במפא״ת; ‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪:‬‬
‫אל״א];‬
‫ָמ ָ‬
‫רבנית ['אורבני'‬
‫‪ִ .2‬מתקן אימון ללחימה אוּ ָּ‬
‫בעברית‪ :‬עירוני)‬
‫אלש״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫לשעת חירום‬
‫מדריך אוּ כלוּ סייה ְ‬
‫מא״מ‬
‫מערכת ‘אבן מתגלגלת׳‬
‫ָמ ָא״ם‬
‫מפקד אימון מתקדם‬
‫ַ‬
‫ַמ ַא״ם‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬מ ַא״ם]‬
‫מיכון‪ ,‬אג״ם וּ ִמפקדות ֲ‬
‫ּ‬
‫ָמ ָא ָמ״ח‬
‫המרכז לאימון ִמפקדות החטיבה‬
‫ֶ‬
‫אמ״י‬
‫ָמ ִ‬
‫אמ״י]‬
‫[הגוּ‪ָ :‬מ ִ‬
‫מפקדים וִ יחידות ֲ‬
‫המרכז לאימון ַ‬
‫ֶ‬
‫ָמ ָא ָמ״ן‬
‫המרכז לאימון מערכות נֶ ֶשק‬
‫ֶ‬
‫ְמ ַא ֵמ״ן‬
‫ִמתקן אימון מערכות נֶ ֶשק‬
‫ָמ ָא ָמ״ס‬
‫ִמתקן אימון מערכות ָס ִטי״ל (= ספינת‬
‫טילים)‬
‫״פ‬
‫ָמ ָא ָמ ּ‬
‫מפקדים וּ ִמפקדות‬
‫המרכז לאימון ַ‬
‫ֶ‬
‫ַמ ֲא ָמ״ץ‬
‫אמצ ֵעי פיתוח‪ ,‬מחקר וּ פיתוח‬
‫מתודולוגיות‪ָ ,‬‬
‫וייעוץ‬
‫מאמ״ת ‪ַ -‬מ ָּב״ן | ‪93‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫מאמ״ת‬
‫מבו"ר‬
‫ַמפסק אוטומטי‪ ,‬מגנטי‪ ,‬תרמי‬
‫ְמדור הביקורת והרישום‬
‫‪ .1‬מאגר נתונים [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ַ :‬מ ַא״ן];‬
‫‪ְ .2‬מ ַקדם אי־נוחות‬
‫ְמבוא שילֹה‬
‫ַמבזָ ״ר‬
‫איכון נֶ גֶ ד־סוללות ותצפיות גֵ יסי‬
‫ֶמרכז ּ‬
‫ַמ ָּב״ח‬
‫ֶמרכז איסוף נתוני חללים‬
‫בח״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫המרכז לאימון נֶ גֶ ד־צוללת‬
‫ֶ‬
‫ַמ ָּב״ט‬
‫ַמ ַא״ן‬
‫ָמאנוּ״ג‬
‫ָמ ָאנָ ״ח‬
‫ָמ ָאנָ ״ץ‬
‫״פ‬
‫ָמ ָא ּ‬
‫מבו"ש‬
‫ֶמרכז בקרה ֲאזורי‬
‫מערכת בינוי חדשה‬
‫ֶמרכז בקרה ֶמרחבי‬
‫משׂימה‪ ,‬אויב‪ ,‬תצפית; ניתוב‪ ,‬נתיב קצר‪,‬‬
‫מוּ ּכר‪ ,‬נתיב נסתר; חיפוי‪ ,‬גבול גזרה‪,‬‬
‫גמישות; לא־צפוי‬
‫‪ .1‬מערכת בקרת טעינה;‬
‫‪ .2‬מטוס בלי טייס;‬
‫‪ .3‬מוות בלתי־טבעי;‬
‫‪ִ .4‬מתקן בדיקת טילים;‬
‫‪ .5‬מנגנון ביטחון;‬
‫‪ .6‬מוט ביטחון;‬
‫‪ .7‬מרכיבי ביטחון;‬
‫‪ֶ .8‬מרכז בדיקה וטיפול;‬
‫‪ .9‬מערכות מידע‪ ,‬משאבים‪ ,‬בקרה‬
‫וטכנולוגיה;‬
‫‪ .10‬ממונה על הביטחון;‬
‫מיכון‪ ,‬מידע‪ ,‬בקרה וטכנולוגיה‬
‫‪ .11‬משאבים‪ּ ,‬‬
‫ִמבצע או ִמבצעי‬
‫ַמחלקת הבטיחות המטכ״לית‬
‫‪ .1‬מידה בינונית;‬
‫‪ֵ .2‬מגַ ַּבייט‬
‫‪ .1‬המכללה לביטחון לאומי;‬
‫‪ .2‬המערכת הבין־לאומית‬
‫״פ];‬
‫‪ .1‬מחסן אימונים פיקודי ֲ‬
‫[הגוּ‪ָ :‬מ ָא ּ‬
‫אפסנאות פיקודית‬
‫‪ֶ .2‬מרכז ְ‬
‫ָמ ָא״ש‬
‫‪ֶ .1‬מרכז אימונים באש;‬
‫‪ֶ .2‬מרכז אחזקה ושינוע‬
‫מאש״ל‬
‫מחשוב‪ ,‬אימון ושילוב‬
‫קמ״ן‪ָ ,‬חגָ ״ג‪ָ ,‬ל״צ‬
‫ָמ ָא״ת‪ ,‬נַ ָ‬
‫מב׳‬
‫מ״ב‬
‫ַמ ָּב״א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫״ב‬
‫ַמ ָּב ּ‬
‫ַמבער אחורי [‪ֲ 4-1‬הגוּ‪ַ :‬מ ָ ּב״א];‬
‫מכ״ם בקרת אש;‬
‫ּ‬
‫ֶמרכז הבקרה הארצי;‬
‫מאמן בקר אש‬
‫מפקד בכיר בים‬
‫ַ‬
‫ַמ ָּב״ד‬
‫בט״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמ ָּב״ל‬
‫בל״ל‬
‫ַמ ָ‬
‫המכללה לביטחון לאומי לנוער‬
‫ַמ ָּב״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ֶמרכז בקרה וּ מיתוג;‬
‫מערכת־בקרה ֶמרכזית;‬
‫ִמכמונת בדיקת מסמכים;‬
‫ֶמרכז בקרת ַמשגרים‬
‫ַמ ָּב ָמ״ח‬
‫ממתין לבירור דין‬
‫ֶמרכז בקרה ַמחלקתי‬
‫‪ִ .1‬מבדקי קצונה;‬
‫‪ְ .2‬מדור בדיקת הקצינים‬
‫‪ֶ .1‬מרכז (מוצב) בקרת הנזקים;‬
‫‪ .2‬מוביל ִמבנה‬
‫בד״ק‬
‫ִמ ָ‬
‫ַמ ָּב״ן‬
‫‪ | 94‬מבנ״צ ‪ָ -‬מגָ ״ל‬
‫ב ל מ " ס‬
‫מבנ״צ‬
‫ִמבנה צה״ל‬
‫ַמ ָּב״ס‬
‫מפקד הבסיס;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ֶ .2‬מרכז בקרה סוללתי‬
‫״פ‬
‫ַמ ָּב ּ‬
‫ֶמרכז בקרה פלוגתי‬
‫ַמ ַּב ָפּ״ם‬
‫ֶמרכז בקרה פלוגתי משופר‬
‫ַמ ַּב ָפּ ָמ״א‬
‫[הגוּ‪:‬‬
‫ֶמרכז בקרה פלוגתי משופר ואיכותי ֲ‬
‫ַמ ַ ּב ָפּ ָמ״א]‬
‫מב״צ‬
‫המבצעים‬
‫ַמחלקת ִ‬
‫ַמ ָּב״ק‬
‫ֶמרכז בקרת ֶק ֶשר‬
‫בק״א‬
‫ַמ ָ‬
‫[הגוּ‪:‬‬
‫נה ֶלת ִלבטיחות וּ לביקורת איכות ֲ‬
‫המ ֶ‬
‫ִ‬
‫ַמב ָק״א]‬
‫ַמ ָּב״ר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ַמש״ק בינה רשתית;‬
‫מחסום ביקורת רכב;‬
‫ִמכמונת בדיקת רישיונות;‬
‫ֶמרחב ביטחון ראשוני‬
‫בר ָיק״ה‬
‫ַמ ִ‬
‫מ״ג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫ָמ״ג‬
‫ֶמתח גבוה‬
‫ֵמגָ ״א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫אפסנאות תעופתית‬
‫מפקד גף ְ‬
‫ַ‬
‫ָמגָ ״ב‬
‫‪ִ .1‬משמר הגבול;‬
‫‪ .2‬מד־טווח לייזר גל בז;‬
‫‪ .3‬יחידת ִמשמר הגבול [בסימנים מוסכמים‬
‫‪ -‬בלי גרשיים]‬
‫מגב"ר‬
‫במרכז גיוס‬
‫מיכון גאוגרפי ֶ‬
‫מערכת ּ‬
‫ְמכון סבב אישורי פקודות הרכש‬
‫מפקד בית חולים שׂדה;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ֶ .2‬מרכז בקרה וּ שליטה‬
‫ֵמגָ ״ה‬
‫ַמ ָּב״ת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מערכת לניהול מלאי בתנועה;‬
‫ִממשל צבאי‪ ,‬ביטחון ֶמרחבי‪ ,‬תיאום‬
‫פעולה בשטחים;‬
‫מפעל בתעשׂייה האווירית;‬
‫מדיניות בקרה ותוכניות לימודים‬
‫בת״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫מנגנון ביטחון‪ ,‬תיאום ושיתוף פעולה‬
‫מג׳‬
‫מג׳מועה [בארצות ערב]‬
‫המקרה הגרוע האפשרי [‪ֲ 4-1‬הגוּ ‪ֵ :‬מגָ ״א];‬
‫מד־גובה אלקטרוני;‬
‫מאמנים וגורמי אנוש;‬
‫אפסנאוּ ת‬
‫מפקד גף ְ‬
‫ַ‬
‫ָמגָ ָא״ת‬
‫ַמגָ ״ד‬
‫ַמ ָּב״ש‬
‫מד־גובה;‬
‫מידה גדולה;‬
‫ִמשמר הגבול;‬
‫ימ״ל‪ ,‬אל תקצרו‬
‫[הגוּ ‪ֵ :‬מ״ם־גִ ֶ‬
‫מפקד גף ֲ‬
‫ַ‬
‫בנקודות‪ :‬מ‪.‬ג‪;].‬‬
‫ֶמרכז גיוס;‬
‫מיליגרם;‬
‫מפקד גוש;‬
‫ַ‬
‫ֶמ ַתח גבוה‬
‫מפקד גדוד‬
‫ַ‬
‫ֵמגָ ֵהרץ [ ֲהגוּ ‪ֵ :‬מגָ ״ה]‬
‫ָמגָ ״ח‬
‫וּמחשבים [יחידה באגף הכספים‬
‫מימון‪ ,‬גבייה ַ‬
‫במשהב״ט]‬
‫ָמגַ ָּכ״א‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬מגַ ָּכ״א]‬
‫מפקד גף כוח האדם ֲ‬
‫ַ‬
‫ַמגָ ״ל‬
‫מפקד הגליל‬
‫ַ‬
‫ָמגָ ״ל‬
‫‪ .1‬המערך לגיבוי לחימה;‬
‫‪ .2‬מערכת גנרית לניהול משאבים‬
‫גל״ד ‪ַ -‬מ ָד״ז | ‪95‬‬
‫ַמ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫גל״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫‪MG .1‬־‪;34‬‬
‫מפקד הגליל הדרומי‬
‫‪ַ .2‬‬
‫גל״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫מכ״ם‬
‫מגלה ּ‬
‫ָמגֵ ָל״ן‬
‫ָמגָ ״ע‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬מגָ ״ע]‬
‫מידע גאוגרפי עולמי ֲ‬
‫ָמגָ ״ץ‬
‫ָ'מגֵ ן ציוֹ ן'‬
‫ָמגָ ״ר‬
‫״ן־צ ִד״י‬
‫מערכת גאודטית להמרת נוּ ָ‬
‫מכ״ם גל־רציף;‬
‫‪ּ .1‬‬
‫‪ .2‬מדידות גדודיות ראשוניות‬
‫‪ .1‬מגלה רשף;‬
‫‪ .2‬מברשת גילוח לניקוי רובים‬
‫[הגוּ ‪:‬‬
‫[התקשרות ב]מחיר גג עם רווח עידוד ֲ‬
‫ַמג ָר״ע]‬
‫‪ .1‬מדריך־גדנ״ע מקומי;‬
‫מפקד גף מטוסים‬
‫‪ַ .2‬‬
‫מפקד גוש‬
‫ַ‬
‫גל״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמגָ ״ם‬
‫ָמגָ ״ם‬
‫מכ״ם גילוי ִמתקפים;‬
‫‪ּ .1‬‬
‫‪ֶ .2‬מרכז־גיוס ֶמרחבי;‬
‫‪ֶ .3‬מרכז־גיוס מדולג‬
‫גמ״א‬
‫ַמ ָ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מג ָמ״א]‬
‫מפקד גף ֶמרכז אחזקה ֲ‬
‫ַ‬
‫גמ״ס‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד גף ַמסוקים‬
‫ַ‬
‫גמ״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫מגלה מוקשים‬
‫גמ״ת‬
‫ַמ ָ‬
‫מגלה מתכות‬
‫מג״נ‬
‫מפקד גוּ נדה‬
‫ַ‬
‫ַמגָ ״ן‬
‫מפקד גדנ״ע‬
‫ַ‬
‫ָמגֵ ״ן‬
‫״ח (= מורה חיילת)‪ ,‬גַ דנָ ״ע וְ נַ ַח״ל‬
‫ָמ ָקא״ם‪ ,‬מוֹ ַ‬
‫ַמגנָ ״ם‬
‫״ן־מ״ם‬
‫ֶמרכז גיוס נוּ ֵ‬
‫ַמגנָ ״ץ‬
‫מערכת גילוי וניווט של צוללות‬
‫מג״ס‬
‫מפקד גַ יִ ס‬
‫ַ‬
‫ֵמגָ סוֹ ״ל‬
‫מגלה סוללות‬
‫ַמ ָגר״ע‬
‫ַמגָ ״ש‬
‫ָמגָ ״ש‬
‫‪ָ .1‬מגן שעון;‬
‫‪ .2‬מאגרים גאוגרפיים שלובים‬
‫גש"ם‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד גף שירותי מסלול‬
‫ַ‬
‫ָמגָ ״ת‬
‫מדיד גבול תחתון‬
‫מד׳‬
‫מדריך‬
‫מ״ד‬
‫״ם־ד ֶל״ת]‬
‫[הגוּ ‪ֵ :‬מ ָ‬
‫ִמספר דיווח ֲ‬
‫ָמ ָד״א‬
‫‪ .1‬מערכת דיווח ואחזקה [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪ָ :‬מ ָד״א];‬
‫‪ .2‬מגן־דוד אדום [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי‬
‫גרשיים];‬
‫‪ .3‬מודיעין‪ ,‬מדידה ואפיון‬
‫דא״ב‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז הדיווח לאירועי ָּב ָמ״ת‬
‫דא״ג‬
‫ַמ ָ‬
‫מדריך אימון גופני‬
‫״ב‬
‫ַמ ָד ּ‬
‫מדריך בכיר‬
‫ָמ ָד״ה‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬מ ָד״ה]‬
‫ַמ ְד ֵעי ההתנהגות ֲ‬
‫ַמ ָד״ז‬
‫מפקד דיוויזיה‬
‫ַ‬
‫״ב‬
‫‪ָ | 96‬מ ָד״ז ‪ָ -‬מהוֹ ּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָמ ָד״ז‬
‫מודד זמנים‬
‫ָמ ָד״ח‬
‫‪ .1‬מדריך חניך;‬
‫החברה;‬
‫‪ַ .2‬מ ְד ֵעי ֶ‬
‫‪ .3‬מאגר דיווחי ירי חת״ם‬
‫ַמ ָד״ך‬
‫‪ .2‬מכשיר דיבור ציבורי;‬
‫‪ִ .3‬מרכזת דיבור ציבורי‬
‫ַמ ָד״ר‬
‫מ‘מ ָד“ר‘ ‪-‬‬
‫מדריך ראשי [שם המקום הנגזר ַ‬
‫“רייָ ה]‬
‫ַמ ָד ִ‬
‫דרגָ ״ה‬
‫ַמ ֵ‬
‫מדריך כיתה‬
‫מיכון‬
‫(מחשוב) דרג היחידה ְ[ל ָפנִ ים‪ּ :‬‬
‫מיכון ִ‬
‫ּ‬
‫דרג השׂדה]‬
‫מדריך כלואים‬
‫מדריך טיסה‬
‫מד־לחץ דם‬
‫המ ָד"ר (= המדריך הראשי)‬
‫[מקום עבודתו של ַ‬
‫ְופקודיו בתוספת הסיומת ־ִייָ ה]‬
‫״כ‬
‫ַמ ָד ּ‬
‫דל״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫דל״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫דר״ט‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמ ָד ִ"רייָ ה‬
‫מודיעין ללא־זיהוי‬
‫דר״ן‬
‫ַמ ָ‬
‫מודיעין ללא־מילים‬
‫דש״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫דל״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫דל״ת‬
‫ַמ ָ‬
‫מודיעין ללא־תכנים‬
‫מד"מ‬
‫מיליון דולר מזומן‬
‫דמ״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מד ָמ״ד]‬
‫מדריך המדריכים ֲ‬
‫דמ״ל‬
‫ַמ ָ‬
‫מדריך נווטים‬
‫מד־שיפוע שׂדה‬
‫ָמ ָד״ת‬
‫ֶמרכז דיווח וּ תפוצה‬
‫מה׳‬
‫מהירות‬
‫מ״ה‬
‫מד־מהירות לוע‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מדריך ניווט‬
‫'מלך האריות' [גם מלא"ר]‬
‫מיליון דולר סיוע‬
‫ֶמרכז ההובלה [ראו‪ :‬מ״ה]‬
‫ַמ ָד״ן‬
‫מדריך נוער‬
‫ָמ ָד״ן‬
‫ִמספן המודיעין‬
‫ַמדנָ ״ט‬
‫מד"ס‬
‫ַמ ָד״ס‬
‫ֵמגָ ֵהרץ [גם מה״צ];‬
‫מר ָאה;‬
‫ִמשקל ַה ָ‬
‫״ם־ה״א];‬
‫ֵ‬
‫[הגוּ ‪ֵ :‬מ‬
‫מערכת הפעלה ֲ‬
‫ֶמרכז ההובלה [גם מה״ב];‬
‫מס הכנסה‬
‫מה"א‬
‫מה״ב‬
‫ַמ ְה ָּב״ן‬
‫מדריך ספורט‬
‫ֶמרכז הפעלה וּבקרה של נשקים‬
‫‪ .1‬מדריך צניחה;‬
‫‪ .2‬מדריך צעיר‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬מ ַה״ג]‬
‫מוסד להשׂכלה גבוהה ֲ‬
‫ַמ ָד״ץ‬
‫ָמ ָד״ץ‬
‫‪ .1‬מעטפה חולייתית‪ ,‬דוּ ַח הפצה חולייתי‪,‬‬
‫צווי קריאה של אנשי החוליה;‬
‫ַמ ַה״ג‬
‫ַמ ַה״ד‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬מ ַה״ד; ראו‪ :‬תוֹ ָה״ד]‬
‫ַמחלקת ההדרכה ֲ‬
‫״ב‬
‫ָמהוֹ ּ‬
‫מערכות ֶהספק וּבקרה‬
‫ָמהוּ״ת ‪ -‬מוֹ ״ם | ‪97‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָמהוּ״ת‬
‫ְמדור ההדרכה והתמיכה‬
‫‪ִ .2‬מפקדת הגנה קרקעית;‬
‫‪ .3‬מחוץ להשפעת הקרקע‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מ ַה״ז]‬
‫מערכות הזנה ֲ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬מ ַה״ר]‬
‫ִמטען־הודף רקטי ֲ‬
‫המרכז להכשרה טכנולוגית ֲ[הגוּ‪ַ :‬מ ַה״ט];‬
‫‪ֶ .1‬‬
‫‪ .2‬מערכות הגנה מטילים‬
‫מועצה ֲאזורית‬
‫מוג׳‬
‫ישׂראלי לרעידות אדמה [ראו‬
‫מערך הצלה ְ‬
‫גם ‪]FIRST‬‬
‫מו״ג‬
‫המשמר הלאומי [בצבאות זרים]‬
‫ִ‬
‫מוד׳‬
‫ַמ ַה״ז‬
‫ַמ ַה״ט‬
‫ָמ ִהי״ר‬
‫מה״ל‬
‫ָמ ָה ָל"ש‬
‫מהלך השירות‬
‫ַמ ַה״ם‬
‫ַמ ַה״ר‬
‫מוא״ז‬
‫‪ .1‬מוגבל;‬
‫‪ .2‬מוגבר‬
‫ִמבצעים וגיחות‬
‫‪ .1‬מודיעין;‬
‫‪ .2‬מודדים‬
‫מוֹ ֵדא״ל‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מ ַה״ם]‬
‫ֶמרכז הכשרות מיוחדות ֲ‬
‫מודיעין אלקטרוני‬
‫תב״ג‬
‫מוצב־מרכז הגנת ֶמרחב נַ ָּ‬
‫ֶ‬
‫מודיעין כללי‬
‫מפקד הנדסה‬
‫ַ‬
‫מודיע לניסיון‬
‫ָמ ָה ָמ״ן‬
‫ַמ ָה"ן‬
‫ַמ ַה״ן‬
‫דכ״ל‬
‫מוֹ ָּ‬
‫מוֹ ָד״ל‬
‫מוֹ ָד״ץ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מ ַה״ן]‬
‫מערכות הנדסיות ֲ‬
‫מודיעין צבאי‬
‫מפקד הנדסה פיקודי‬
‫ַ‬
‫‪ .1‬מודיעין שׂדה [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ :‬מוֹ ָד״ש; ראו ָא ָס"ק];‬
‫‪ .2‬מודל שידור‬
‫״פ‬
‫ָמ ָהנָ ּ‬
‫ָמ ָה״ס‬
‫מוֹ ָד״ש‬
‫״פ]‬
‫ַ‬
‫מפקד הספקה פיקודי [גם ָמ ָה ָס ּ‬
‫מוֹ ״ז‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מ ַה״ס]‬
‫ֶמרכז הספקה ֲ‬
‫״ח‬
‫מוֹ ַ‬
‫ַמ ַה״ס‬
‫ָמ ָה ָס״ג‬
‫מפקד הספקה גֵ יסי‬
‫ַ‬
‫״פ‬
‫ָמ ָה ָס ּ‬
‫ִמפקדות וּ זרועות‬
‫‪ֶ .1‬מרכז וידאו ֵחילי [‘וידאו׳ בעברית‪ :‬חוֹ זִ י];‬
‫‪ .2‬מורה חיילת;‬
‫‪ .3‬מיקוש וחבלה‬
‫מפקד הספקה פיקודי [גם ָמ ָה״ס]‬
‫ַ‬
‫מוֹ ֵכ״ם‬
‫ֶמרכז הספקה פיקודי‬
‫מוֹ ״ל‬
‫ֵמגָ ֵהרץ [גם מ״ה]‬
‫מו״מ‬
‫מה״פ‬
‫מה״צ‬
‫ַמ ַה״ק‬
‫[מטול שקפים; ‪ֲ 3-1‬הגוּ‪:‬‬
‫‪ .1‬מכשיר הקרנה ְ‬
‫ַמ ַה״ק];‬
‫מוֹכּ"ם]‬
‫מכ״ם [לא ֵ‬
‫מפעיל ּ‬
‫ִמנהלה ולוגיסטיקה‬
‫משׂא וּ מתן [יש ההוגים‪ :‬מוּ“ם]‬
‫מוֹ ״ם‬
‫מידע וּ מחקר‬
‫‪ | 98‬מוֹ ״ן ‪ַ -‬מזָ ״ם‬
‫ב ל מ " ס‬
‫מוֹ ״ן‬
‫מוּשל"ם‬
‫ָ‬
‫(מרחבי)‬
‫מוצב שליטה ֶמרכזי ֶ‬
‫‪ִ .1‬מתקנים וניהול;‬
‫‪ .2‬משטר ונוהג‬
‫מוֹ ֶת״ק‬
‫[הגוּ‪ :‬מוֹנָ ״א]‬
‫מוקש נֶ גֶ ד־אדם ֲ‬
‫מז׳‬
‫מוֹ נָ ״א‬
‫מוֹ נָ ״ר‬
‫מוקש נֶ גֶ ד־רכב‬
‫מוֹ ״ס‬
‫מודיעין וסיור‬
‫מוֹ ָס״ח‬
‫[הגוּ‪ :‬מוֹ ָס״ח]‬
‫מוסדות חינוך ֲ‬
‫מו ָּס״ף‬
‫פרתי‬
‫מודם ִס ָ‬
‫מועה״ב (מועהב"ט)‬
‫מועצת הביטחון‬
‫מוע״מ‬
‫מועצה מקומית‬
‫״פ‬
‫מוֹ ּ‬
‫מחקר וּ פיתוח‬
‫מוֹ ֵפ״ת‬
‫המחלקה לשירותי הפרט‪ ,‬הפרישה‬
‫‪ַ .1‬‬
‫והתשלומים;‬
‫‪ .2‬מקצועות ההפעלה והתקשורת;‬
‫״פ]‬
‫‪ .3‬מחקר וּ פיתוח [ראו‪ :‬מוֹ ּ‬
‫מו״צ‬
‫מושל צבאי‬
‫מוק׳‬
‫[הגוּ ‪ :‬מוֹ ֶת״ק]‬
‫מוקד תקלות ֲ‬
‫‪ .1‬מזרח או מזרחי;‬
‫‪ .2‬מזכיר או מזכירה‬
‫מ״ז‬
‫‪ .1‬מודיעין מזדמן;‬
‫‪ְ .2‬מכון זַ ּ׳בוּ טינסקי‬
‫ָמזָ ״א‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬מזָ ״א]‬
‫מזג אוויר ֲ‬
‫זא״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫מזרח אירופה‬
‫זה״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫המזרח הרחוק‬
‫זה״ת‬
‫ַמ ָ‬
‫המזרח התיכון‬
‫מזו״א‬
‫מיזוג אוויר‬
‫ָמזוֹ "ר‬
‫ֶמרכז זימון תורים‪ ,‬מידע וּפניות של חיל‬
‫הרפואה‬
‫ָמזָ ״ח‬
‫‪ .1‬מנוף זחלי;‬
‫‪ַ .2‬מפסק זרם־חוזר‬
‫ָמזִ ״י‬
‫מוקטן‬
‫מפקד זרוע היבשה [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪ָ :‬מזִ ״י; ראו‪:‬‬
‫‪ַ .1‬‬
‫ז׳׳י];‬
‫מורשת קרב וִ ידיעת הארץ‬
‫‪ִ .2‬מפקדת הזרוע לבניין הכוח ביבשה;‬
‫‪ַ .3‬מפסק זרם־ישיר‬
‫מוקש ַר ַחק נֶ גֶ ד־טנקים‬
‫מחולל זרמי כוונת‬
‫מורשת קרב‬
‫המזכיר הצבאי‬
‫ושגרה‬
‫מצב חירום ִ‬
‫מטוס זעיר ללא־טייס‬
‫מיכון ושיטות‬
‫ּ‬
‫מדריך לזיהוי מטוסים‬
‫מוֹ ִריָ ״ה‬
‫מוֹ רנָ ״ט‬
‫מוֹ ָר״ק‬
‫מו"ש‬
‫מוּ״ש‬
‫ָמזָ ״ך‬
‫זכ״ץ‬
‫ַמ ָּ‬
‫זל״ט‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמזָ ״ם‬
‫ָמזָ ״ם ‪ַ -‬מ ַח״ם | ‪99‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָמזָ ״ם‬
‫זעיר־משקל;‬
‫ִ‬
‫‪ .1‬מטוס‬
‫‪ִ .2‬מפקדת זירת מערכה;‬
‫‪ .3‬מכלול זירת ִמבצעים‬
‫״פ‬
‫ָמזָ ּ‬
‫ֶמ ֱחוָ ״ה‬
‫ֶמרכז החינוך וההשׂכלה [השם התקין של‬
‫היחידה‪ֶ :‬מ ֱחוַ ״ת ַאלוֹ ן]‬
‫״פ‬
‫ָמחוֹ ּ‬
‫ִמנהלה‪ ,‬חילוץ וּ פינוי‬
‫ַמ ָח״ז‬
‫‪ .1‬מעבדה לזיהוי פלילי;‬
‫‪ֶ .2‬מרכז זיהוי פיקודי‬
‫מפקד מחוז‬
‫ַ‬
‫מערכת זחלים‪ ,‬קפיצים וּ מרכובים‬
‫ִמטען חלול זעיר‬
‫מפקד זירה‬
‫ַ‬
‫מחסן חלקי חילוף‬
‫ִמספר זיהוי ראשוני‬
‫[שבעה עקרונות לקליעה] מצב גוף הרובה‪,‬‬
‫המכוון; נשימה‪,‬‬
‫חמש נקודות האחיזה‪ ,‬חוק ִ‬
‫מצב אפס‪ ,‬סחיטת ההדק‪ ,‬הכרזה‬
‫ַמזקוֹ ״ם‬
‫ַמזָ ״ר‬
‫ָמזָ ״ר‬
‫מח׳‬
‫‪ַ .1‬מחלקה או ַמחלקתי;‬
‫‪ .2‬מחפורת‬
‫מ״ח‬
‫ָמ ָח״ז‬
‫ָמ ָח״ח‬
‫מח״ח‪ ,‬נמס״ה‬
‫ַמ ָח״ט‬
‫מפקד חטיבה‬
‫ַ‬
‫ָמ ָח״ט‬
‫״ם־חי״ת];‬
‫ֵ‬
‫[הגוּ‪ֵ :‬מ‬
‫‪ .1‬מכשיר חלקי ֲ‬
‫‪ִ .2‬משמר החוֹ פים;‬
‫‪ֶ .3‬מרכז חישובים‬
‫‪ .1‬מקבל החלטות;‬
‫המחלקה הטכנית‬
‫‪ַ .2‬‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מ ָח״א]‬
‫מפקד חיל האוויר ֲ‬
‫ַ‬
‫ִמפקדת החטיבה‬
‫‪ִ .1‬מפקדת חיל האוויר [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ָ :‬מ ָח״א];‬
‫‪ַ .2‬מטה חיל האוויר‬
‫מפקד חוליה טכנית פלוגתית‬
‫ַ‬
‫ַמ ָח״א‬
‫ָמ ָח״א‬
‫״ב‬
‫ַמ ָח ּ‬
‫מפקד ֶח ֶבל;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ְ .2‬מ ַרכז חוליית בסיס‬
‫חב"ט‬
‫ַמ ֵּ‬
‫ִמטען חלול לבורות ייקוש וטמונים‬
‫חב״ם‬
‫ַמ ָּ‬
‫לביטחון המידע‬
‫ְ‬
‫המחלקה‬
‫ַ‬
‫חב״ש‬
‫ַמ ָּ‬
‫חב״ם]‬
‫לביטחון שׂדה [ראו‪ַ :‬מ ָּ‬
‫ְ‬
‫המחלקה‬
‫ַ‬
‫ָמ ָח״ג‬
‫ַמחלקת חימוש גדודית‬
‫חה״ס‬
‫ַמ ָ‬
‫הסגֶ ל‬
‫ַמחלקת ֶ‬
‫״ב‬
‫חט ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫״פ‬
‫חט ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמ ִח״י‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬מ ִח״י]‬
‫מפקד חיל הים ֲ‬
‫ַ‬
‫מחכ״א‬
‫ַמחלקת כוח האדם‬
‫ַמ ַח״ל‬
‫‪ִ .1‬מטען חלול [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ַ :‬מ ַח״ל];‬
‫‪ .2‬מתנדב חו״ל‬
‫ָמ ָח״ם‬
‫ממוכנת‬
‫ּ‬
‫מערכת חשבונאות‬
‫ַמ ַח״ם‬
‫‪ .1‬מחנה מעצר [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪ַ :‬מ ַח״ם];‬
‫‪ִ .2‬מי״ק (= ֶמרכז ידיעות הקרב) ֵחילי‬
‫ֶמרכזי;‬
‫ממוכנת‬
‫ּ‬
‫‪ .3‬מערכת חשבונאות‬
‫טא״ם‬
‫חמ״ד ‪ַ -‬מ ָ‬
‫‪ַ | 100‬מ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫חמ״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ .1‬מחקר וּ מידע;‬
‫‪ַ .2‬מחלקת המדינה [של ארה״ב במשׂרד החוץ]‬
‫ַמ ַח״ן‬
‫חש״א‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ֶ .1‬מרכז חימוש אווירי [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ַ :‬מח ָש״א];‬
‫‪ .2‬מחנה השבויים הארצי‬
‫חש ָב״ה‬
‫ַמ ָ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מ ַח״ן]‬
‫מפקד חטיבת הנוער ֲ‬
‫ַ‬
‫״פים (= ְּבסיס ציוד‬
‫הב ָצ ּ‬
‫מיכון חימוש ַּ‬
‫ּ‬
‫‪.1‬‬
‫פיקודי) וסדנְ אות ההובלה;‬
‫מיכון החימוש במערך הנפרס‬
‫ּ‬
‫‪.2‬‬
‫ַמחלקת סיור‬
‫מפקד־חימוש גֵ יסי‬
‫ַ‬
‫חד־פּעמי‬
‫ַ‬
‫ַמפתח‬
‫מפקד־חימוש פיקודי;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ .2‬מחנה שבויים פיקודי [בוטל; במקומו‬
‫מחנ״ט‬
‫״ן־טי״ת‬
‫ַמחלקת נוּ ֵ‬
‫חס״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫״פ‬
‫ָמ ָח ּ‬
‫ַמ ַח״ץ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫ֶמרכז החיפושׂ וההצלה [‪ֲ 7-1‬הגוּ‪ַ :‬מ ַח״ץ];‬
‫מועדון ֶ‘ח ֶבר׳ לצרכנות;‬
‫מקצועי‪ ,‬חימושי‪ ,‬צה״לי;‬
‫ַמחלקת חיילים וצבא;‬
‫מערכת חניכת צוות;‬
‫מידע‪ ,‬חי״ר צנחנים;‬
‫מערכת חיצונית‬
‫חצ״ב‬
‫ַמ ָ‬
‫המרכז למחקרים צבאיים‬
‫ֶ‬
‫״בים‬
‫חצ ִּ‬
‫ַמ ַ‬
‫חש״ג‬
‫ַמ ָ‬
‫״פ‬
‫חש ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫״פ]‬
‫נקבע‪ָ :‬מ ָש ּ‬
‫חש״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמחשבת קרב‬
‫ַמ ַח״ת‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬מ ַח״ת]‬
‫מערכות חשמל תעשׂייתי ֲ‬
‫חת״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמחלקה לתפקידי ַמטה‬
‫חת ֵמ"א‬
‫ַמ ָ‬
‫תוּרפות‪ ,‬מה‬
‫ּ‬
‫מרכז כובד‪ ,‬נכסים חיוניים‪,‬‬
‫יכריע‪ ,‬איך יכריע‬
‫מנהיגות חינוכית צה״לית בירושלים‬
‫חת״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמחלקת הציוד‬
‫חת״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ַ .1‬מחלקת חקירות;‬
‫‪ .2‬מערכת חודרן קוני‬
‫מט׳‬
‫חצ״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫ָמ ָח״ק‬
‫ָמ ָח״ר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ַמחלקת מערכות החימוש והרק״ם‬
‫פא״ת];‬
‫[במ ָ‬
‫ַ‬
‫והחברה;‬
‫ַמ ְד ֵעי הרוח ֶ‬
‫המחלקה הרוויזיוניסטית;‬
‫ַ‬
‫ַמ ַד ֵדי חיל הרפואה‬
‫חר״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמחלקת הטיפול בתגובות קרב‬
‫ַמחלקת התרבות‬
‫‪ִ .1‬מטען או ַמטען;‬
‫‪ .2‬מטאורולוגיה או מטאורולוגי‬
‫מ״ט‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ִמשנה טכני;‬
‫מפקד טייסת;‬
‫ַ‬
‫״ם־טי״ת];‬
‫ֵ‬
‫קבע טכני [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪ֵ :‬מ‬
‫ִמ ּ‬
‫ְמיוֹ ָעד מוּ ָטל;‬
‫מגמת מכטרוניקה‬
‫מערכת חימוש ראש קרבי‬
‫ָמ ָט״א‬
‫‪ .1‬מחנה שבויים [‪ֲ 3-1‬הגוּ‪ַ :‬מ ַח״ש];‬
‫המחלקה לחקירת שוטרים;‬
‫‪ַ .2‬‬
‫‪ַ .3‬מחלקת החימוש‬
‫טא״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמ ַח״ש‬
‫‪ֶ .1‬מרכז טיפולים אוגדתי [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ָ :‬מ ָט״א];‬
‫‪ .2‬מד־טווח אופטי‬
‫אחזקתי־מרחבי‬
‫ֶ‬
‫ֶמרכז טכנולוגיה‬
‫טא״ר ‪ָ -‬מיָ ״ה | ‪101‬‬
‫ַמ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫טא״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמ ָט״ק‬
‫המטה הארצי‬
‫ַ‬
‫מפקד טנק‬
‫ַ‬
‫מכ״ם טווח בלבד‬
‫ּ‬
‫‪ .1‬מערכת טיהור קלה;‬
‫‪ַ .2‬מחשב טקטי‬
‫ָמ ָט״ב‬
‫מטה״ד‬
‫הדסקים‬
‫ַמטה ֶ‬
‫ָמ ָט״ז‬
‫ִמטווח זעיר‬
‫ָמ ָט״ח‬
‫ָמ ָט״ק‬
‫ַמ ָט״ר‬
‫מפעיל טלפרינטר ורדיו ['טלפרינטר' בעברית‪:‬‬
‫דפּס ַר ַחק]‬
‫ַמ ֵ‬
‫ָמ ָט״ר‬
‫ַמטבע חוץ [לא‪ַ :‬מטבע זר]‬
‫מערכת טיהור‬
‫מכשירן טילים וטורפדואים‬
‫מטאורולוגיה‬
‫ַמ ָט״ט‬
‫מטי״ד‬
‫מטרו׳‬
‫טר״ס‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמטען יד‬
‫מטרת סוללה‬
‫ְ‬
‫המטה הכללי;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ַ .2‬מטה כללי‬
‫מטרה רבת־ערך‬
‫טכ״ל‬
‫ַמ ָּ‬
‫ָמ ָט״ל‬
‫‪ .1‬מד־טווח ֵלייזר;‬
‫טל״ם]‬
‫‪ֶ .2‬מרכז טכנולוגיסטי [גם ַמ ָ‬
‫ַמטלוֹ ״ג‬
‫ֶמרכז ִקטלוּג‬
‫טל״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫טר״ע‬
‫ַמ ָ‬
‫טר״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫ְמטול רקטות רב־קני‬
‫טר״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫המטה הראשי‬
‫ַ‬
‫ָמ ָט״ש‬
‫ִמתקן טיהור שפכים‬
‫ַמ ָט״ת‬
‫מפקד טייסת תעופה‬
‫ַ‬
‫ֶמרכז טכנולוגיסטי [גם ָמ ָט״ל]‬
‫ָמ ָט ָת״א‬
‫ְמטול רקטות‬
‫מ״י‬
‫טל״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫מט״מ‬
‫ַמטבע מקומי‬
‫ַמ ָט״ם‬
‫מפקד טייסת ִמנהלה‬
‫ַ‬
‫ָמ ָט״ם‬
‫מפקד טייסת תחזוקה אווירית‬
‫ַ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מיל ימי;‬
‫משטרת ישׂראל [בסימנים מוסכמים ‪-‬‬
‫בלי גרשיים];‬
‫ִמטען ישׂראלי;‬
‫[ענף] המערכות הייעודיות‬
‫ַמטבע מקומי‬
‫ַמיָ ״א‬
‫משחית טנקים‬
‫ֵמ ָיד״ן‬
‫ָמ ָט״ן‬
‫ַמ ָט״ס‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬מיָ ״א]‬
‫מפקד יחידת אש ֲ‬
‫ַ‬
‫ַמ ְד ֵעי הטיסה‬
‫בשעת‬
‫מערכת מידע על נפגעים אזרחיים ְ‬
‫חירום‬
‫יתי‬
‫כל ִ‬
‫טען ַת ִ‬
‫ִמטען ייעודי [המונח התקני‪ִ :‬מ ָ‬
‫‪ .1‬מודיעין יחידות השׂדה [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ָ :‬מיָ ״ה];‬
‫טע״ד‬
‫ַמ ֵ‬
‫(‪])payload‬‬
‫ָמיָ ״ה‬
‫מיכון יום הגיוס‬
‫ּ‬
‫‪.2‬‬
‫‪ָ | 102‬מיוֹ ״ם ‪ַ -‬מ ָּכ״ם‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָמיוֹ ״ם‬
‫ִמי״ר‬
‫מערכות ירי וּ מיקוש‬
‫מידע רלוונטי‬
‫מיון רפואי‬
‫וצ ָמ״ה (= ציוד מכני‬
‫מיכון יחידות רכב ָ‬
‫ּ‬
‫‪.1‬‬
‫הנדסי) מגויס;‬
‫‪ִ .2‬מחשוב יר״מים ויצ״מים‬
‫ָמיוֹ ״ר‬
‫יח״ה‬
‫ִמ ָ‬
‫מפקד יחידת בקרה [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ִ :‬מי ָח״ה];‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ִ .2‬מפקדת יחידות הבקרה‬
‫יט״ל‬
‫ֵמ ָ‬
‫מידע וטכנולוגיות לחו״ל‬
‫מיל׳‬
‫‪ .1‬מילואים;‬
‫‪ .2‬מילוּ אה‬
‫מי״ל‬
‫מערכת ייחוס לוע‬
‫ִמי״ל‬
‫ֵמירוֹ ״ץ‬
‫מכ'‬
‫מכונַ אי או מכונאוּת‬
‫מ״כ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫״ם־כ״ף];‬
‫ָּ‬
‫מפקד כיתה [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ֵ :‬מ‬
‫ַ‬
‫ִמטען כוח;‬
‫מרגמה כבדה;‬
‫משקל כולל (עומס יתר);‬
‫ֶמרכז הכובד;‬
‫מרחב ַּכפרי‬
‫ַמ ָּכ״א‬
‫מזון ישיר לחייל‬
‫(מחלקת‪ֶ ,‬מרכז) כוח האדם [‪2-1‬‬
‫‪ְ .1‬מדור ַ‬
‫ֲהגוּ ‪ַ :‬מ ָּכ״א];‬
‫[הגוּ‪:‬‬
‫ֶמרכז ימ״חים לוגיסטיים אוגדתי ֲ‬
‫‪ִ .2‬מספן כוח האדם‬
‫יל״א‬
‫ִמ ָ‬
‫ִמי ָל״א]‬
‫ילב״ת‬
‫ִמ ָּ‬
‫הישׂראלי לאבזְ רי ֵעזר‪ ,‬בינוי‬
‫ְ‬
‫המרכז‬
‫ֶ‬
‫ותחבורה לנָ כים‬
‫יל״ה‬
‫ִמ ָ‬
‫ַמ ּכ ָא״ם‬
‫ִמפקדת כוחות האוויר המיוחדים‬
‫ַמ ַּכ ִּבי״ם‬
‫מיכון בה״דים‬
‫ּ‬
‫ַמ ָּכ ָהנָ ״ם‬
‫[הגוּ‪ִ :‬מי ָל״ה]‬
‫מכשיר ימי להעברת הודעות ֲ‬
‫״ן־מ״ם;‬
‫מפקד כוחות הנוּ ֵ‬
‫‪ַ .1‬‬
‫״ן־מ״ם‬
‫‪ִ .2‬מפקדת כוחות הנוּ ֵ‬
‫מיל ימי [ראו‪ :‬מ״י]‬
‫מכ״ם ונֶ גֶ ד לוחמה אלקטרונית [= נָ ָל״א]‬
‫ּ‬
‫‪ .1‬מערכות ידע וּ מידע;‬
‫‪ .2‬מוקד‪ ,‬ידע וּ ִמגדר‬
‫מפקד כיתת כוננות‬
‫ַ‬
‫ָמיָ ״ם‬
‫ימ״ד‬
‫ֵמ ָ‬
‫מי״ע‬
‫משטרת היישובים העבריים‬
‫מיק׳‬
‫ָמכוֹ ״ן‬
‫"כ‬
‫ַמ ָּכ ּ‬
‫ַמ ָּכ״ך‬
‫ַמקלע כבד‬
‫ַמ ָּכ״ל‬
‫‪ .1‬מערכת כלי עבודה;‬
‫‪ .2‬מקצועות כלליים‬
‫מיקרופון‬
‫כל״ל‬
‫ִמ ָ‬
‫ֶמרכז ידיעות קרב‬
‫ַמ ָּכ״ם‬
‫ִמי״ק‬
‫ִמיקוּ״ם‬
‫ְמכון הייעוץ לאנשי הקבע וּ למשפחותיהם‬
‫ִמפקדה כללית‬
‫מוצא כיוון וּ מרחק [נכון לכתוב גם בלי‬
‫גרשיים‪ַ :‬מ ָּכם]‬
‫לח״א | ‪103‬‬
‫מכמ״א ‪ַ -‬מ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫מכמ״א‬
‫ַמלאוֹ ״ם‬
‫מכ״ם אוויר‬
‫ּ‬
‫המרכז לגיוס אמצעים וּ לריתוק ִמשקי‬
‫ֶ‬
‫מכשירים מדויקים‬
‫המרכז ללימודי איכות מתקדמים‬
‫ֶ‬
‫מכ״ם קרקע‬
‫ּ‬
‫מפקד לוחמה אלקטרונית פיקודי‬
‫ַ‬
‫מכ״ם וּ ַמש״קים‬
‫ּ‬
‫‘מלך האריות׳ [גם ָמ ָה״א]‬
‫מרגמה כבדה מתנייעת‬
‫נשקים‪‘ ,‬לב׳‪ָּ ,‬ב ָמ״ם ָוּב ָק״ם‬
‫ִמ ָ‬
‫ְמגַ לה כיוון‬
‫המרכז לבקרת מחלות‬
‫ֶ‬
‫מכלול נתונים‬
‫המרכז לבדיקות תקופתיות‬
‫ֶ‬
‫ַמחלקת הכספים‬
‫לש"ג]‬
‫מפקד לשכת גיוס [גם ַמ ָ‬
‫ַ‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬מ ֶכ״ר]‬
‫מכונַ אי רכב ֲ‬
‫‪ִ .1‬מבנה ללא־גג;‬
‫‪ֶ .2‬מרכז לוגיסטי גדודי‬
‫כמ״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמ ּכ ָמ״ק‬
‫ַמ ּכ ָמ״ש‬
‫ַמ ּכ ָמ״ת‬
‫ַמ ָּכ״ן‬
‫ַמכנָ ״ת‬
‫מכ״ס‬
‫ֶמ ֶכ״ר‬
‫ַמ ָּכ״ש‬
‫‪ .1‬מוסמך כשרות;‬
‫כל ַאת שבויים‬
‫‪ִ .2‬מ ְ‬
‫ִמכשוּ״ב‬
‫לא״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫״פ‬
‫לא ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫לא״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫ְמ ַל ֵּב״ב‬
‫לב״ם‬
‫ַמ ָּ‬
‫לב״ת‬
‫ַמ ָּ‬
‫ַמ ָל״ג‬
‫ָמ ָל״ג‬
‫לד״ן‬
‫ַמ ָ‬
‫יידי‬
‫כסי ְד ָלא נַ ֵ‬
‫מתווכים לנִ ֵ‬
‫ַ‬
‫ָמ ָל״ה‬
‫‪ִ .1‬מכשוּ ר וּבקרה;‬
‫‪ִ .2‬מכשוּ ר וּבקרת טיסה‬
‫לה״ט‬
‫ַמ ָ‬
‫כל ַאת שבויים פיקודית‬
‫ִמ ְ‬
‫לה״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫״פ‬
‫ַמ ּכ ָש ּ‬
‫כת״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫התזה [לפיזור הפגנות]‬
‫מכונית ָ‬
‫ָמ״ל‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬מ ָל״ה]‬
‫מודיעין לבניין הכוח ֲ‬
‫מגמה להכשרת טירונים‬
‫[ענף] המודיעין להשתתפות וּ[לכוחות]‬
‫משולבים‬
‫מלה״ע‬
‫‪ .1‬מהירות לוע;‬
‫‪ .2‬מעבר לגבול‬
‫מלוו״ח‬
‫מלחמת לבנון השנייה [ראו‪ :‬מל״ש]‬
‫״פ‬
‫ָמלוֹ ּ‬
‫‪ .1‬מערכות לוחמה אלקטרונית [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪:‬‬
‫ָמ ָל״א];‬
‫ֶמ ַל״ח‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬מ ַל״ח]‬
‫ֶמ ֶשק ִל ְשעת חירום ֲ‬
‫מפקד לוחמה אלקטרונית גֵ יסי‬
‫ַ‬
‫[הגוּ ‪:‬‬
‫מערכות לוגיסטיות של חיל האוויר ֲ‬
‫ַמל ָח״א]‬
‫מ״ל ‪2‬‬
‫ָמ ָל״א‬
‫‪ֶ .2‬מרכז לוחמה אלקטרונית‬
‫לא״ג‬
‫ַמ ָ‬
‫מלחמת העולם [גם מלחה״ע]‬
‫מלווה חברתי‬
‫ַ‬
‫ֶמרכז למידה וּ פיתוח‬
‫לח״א‬
‫ַמ ָ‬
‫״פ‬
‫‪ | 104‬מלחה״ע ‪ָ -‬מ ָל ּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫מלחה״ע‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬מ ֶל״ט]‬
‫ִמתקן לאימון טענים ֲ‬
‫‪ֶ .7‬מרכז ללימודי איכות הסביבה;‬
‫‪ .8‬מילוי ‘בטן׳ מחדש;‬
‫‪ֶ .9‬מרכז למידה;‬
‫המבצעים;‬
‫‪ַ .10‬מחלקת ִ‬
‫המחלקה לאיסוף מודיעין;‬
‫‪ַ .11‬‬
‫‪ֶ .12‬מרכז למיכון משרדי‬
‫ֶמרכז למידה טכנולוגי פיקודי‬
‫האגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון‬
‫מלחמת העולם [גם מלה״ע]‬
‫ָמ ָל״ט‬
‫מטוס ללא־טייס‬
‫ֶמ ֶל״ט‬
‫״פ‬
‫לט ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫לט״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫״ב‬
‫למ ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ָמ ָל״ן‬
‫המרכז הלאומי לאימוני היבשה [‪3-1‬‬
‫‪ֶ .1‬‬
‫ֲהגוּ‪ָ :‬מ ִל״י];‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫המתקן ללימוד יחידני;‬
‫‪ִ .2‬‬
‫‪ .3‬מהירות לוע יְ רי‬
‫המרכז לעיבוד נתוני הזרוע‬
‫ֶ‬
‫ִמתקן לאימון כוונים‬
‫ֶמרכז לעיבוד נתונים ֵחילי‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מל ָּכ״א]‬
‫ֶמרכז לוגיסטיקה וכוח־אדם ֲ‬
‫המרכז לעיבוד נתוני ַמחלקת ההדרכה [ראו‪:‬‬
‫ֶ‬
‫ַמלנָ ״ת]‬
‫‪ .1‬המכללה לפיקוד טקטי;‬
‫‪ִ .2‬מתקן לטיפול ִקדמי‬
‫ָמ ִל״י‬
‫מל״כ‬
‫לכ״א‬
‫ַמ ָּ‬
‫לכ״ר‬
‫ַמ ָּ‬
‫מוסד ללא כוונת רווח‬
‫ָמ ָל״ל‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ֶמ ֶל״ל‬
‫מתנדבים ללחימה;‬
‫מהירות לוע לקנה חדש;‬
‫מהירות לוע לעבודה;‬
‫מערכת לניהול לוגיסטי;‬
‫המועצה לביטחון לאומי;‬
‫ַמטה ללוחמה בטרור‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬מ ֶל״ל]‬
‫מבוא לתורת הלחימה ֲ‬
‫ָמ ָל״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫למבצעים;‬
‫מודיעין ִ‬
‫מעבדה לתשאול מדעי;‬
‫מהירות לוע מדודה;‬
‫המרכז ללימודי לחימה מתקדמים;‬
‫ֶ‬
‫המרכז‬
‫לפנים‪ֶ :‬‬
‫המרכז למורשת המודיעין [ ָ‬
‫ֶ‬
‫ללימודים מיוחדים];‬
‫המרכז ללימודי המחשב;‬
‫ֶ‬
‫ֶמרכז לוגיסטי נייח;‬
‫המחשוב וּ מערכות המידע לניהול;‬
‫אגף ִ‬
‫לח ֶקר מודיעין;‬
‫ֶמרכז ֵ‬
‫ֶמרכז לעדכון נתונים;‬
‫ֶמרכז לעיבוד נתונים‬
‫ַמלנָ ״ז‬
‫ַמלנָ ״ח‬
‫ַמלנָ ״ם‬
‫״פ‬
‫ַמלנָ ּ‬
‫ֶמרכז למיכּון נתונים פיקודי‬
‫ַמלנָ ״ש‬
‫ֶמרכז לעיבוד נתוני השׂדה‬
‫ַמלנָ ״ת‬
‫המרכז לעיבוד נתוני תוה״ד (=תורה‬
‫ֶ‬
‫והדרכה)‬
‫ָמ ָל״ס‬
‫‪ֶ .1‬מרכז לוגיסטי סוללתי;‬
‫‪ֶ [ .2‬ד ֶלק] ִמזערי להמשך סדיר‬
‫מל״ע‬
‫מלחמת עולם [ראו‪ :‬מלחה״ע]‬
‫״כ‬
‫לע ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ספריים לבגד עם כפתורים‬
‫ִמ ַ‬
‫לע"ך‬
‫ַמ ָ‬
‫ספריים לחומר עם כפתור‬
‫ִמ ַ‬
‫״פ‬
‫ָמ ָל ּ‬
‫הפ ַלסטינית‬
‫המועצה הלאומית ַ‬
‫לפוּ״ם ‪ -‬ממ״ב | ‪105‬‬
‫ַמ ּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫לפוּ״ם‬
‫ַמ ּ‬
‫למטה [ראו‪:‬‬
‫המכללה הבין־זרועית לפיקוד וּ ַ‬
‫ּפוּ״ם]‬
‫ָמ ָל״ק‬
‫‪ֶ .1‬מרכז לוגיסטי קדמי;‬
‫‪ .2‬מערכות לחימה תת־ימיות‬
‫לר״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫המחלקה ִלרפואה דחופה‬
‫ַ‬
‫לר״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫המועצה למניעת רעש וזיהום אוויר‬
‫מל״ש‬
‫‪ .1‬מלחמת לבנון השנייה;‬
‫‪ .2‬מיל לשעה‬
‫״ב‬
‫לש ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫מיוֹ עד לשירות הביטחון‬
‫לש"ג‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד לשכת גיוס [גם ַמ ָל"ג]‬
‫ַ‬
‫לש״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז לחולי שחפת‬
‫לש״ע‬
‫ַמ ָ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מל ָש״ע]‬
‫ֶמרכז לשיקום עורפי ֲ‬
‫ָמ ָל״ת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ַמחלקה ללא־תעודה;‬
‫מחסן ללא תנועה;‬
‫מערכות לווייני תקשורת;‬
‫ֶמרכז לתודעה‬
‫לתאוֹ ״ת‬
‫ֶמ ָ‬
‫מערכת מוטסת לתקשורת‪ ,‬לאגירה וּ לתצוגה‬
‫של תמונות‬
‫לת"ד‬
‫ַמ ָ‬
‫מערכת לניהול תאונות דרכים‬
‫לת״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫לח ֶקר תורת המערכה;‬
‫‪ .1‬המכון ֵ‬
‫‪ .2‬מערכות לחימה תת־מימיות;‬
‫‪ .3‬מערכת ממוחשבת לניהול חובות‬
‫לת״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמתקן לתגובות קרב‬
‫מ״מ‬
‫‪ .1‬ממלא מקום;‬
‫‪ַ .2‬מחשב ֶמרכזי;‬
‫‪ .3‬מודיעין מוטס;‬
‫תלה ִמטען;‬
‫‪ִ .4‬מ ֵ‬
‫‪ֶ .5‬מרכז ִמבצעים;‬
‫‪ֵ .6‬מתח וּ מקבילים;‬
‫‪ .7‬מידה מיוחדת;‬
‫ֵ‬
‫‪ֶ .8‬מרכז מודיעין [‪ֲ 13-8‬הגוּ ‪ֵ :‬מ‬
‫״ם־מ״ם];‬
‫מפקד ַמחלקה;‬
‫‪ַ .9‬‬
‫‪ַ .10‬מחלקה מיוחדת;‬
‫‪ִ .11‬מבצעים מיוחדים;‬
‫‪ַ .12‬מ ָצ ָבה ממוצעת;‬
‫‪ .13‬מערכות מידע;‬
‫‪ .14‬מודלים מתקדמים;‬
‫‪ .15‬מלא מחדש;‬
‫‪ .16‬מדעים מדויקים;‬
‫‪ .17‬מכונַ אי מוטס;‬
‫מפקד מסוק;‬
‫‪ַ .18‬‬
‫‪‘ .19‬מלכות מבריקה׳;‬
‫‪ .20‬מושל מחוז;‬
‫‪ .21‬מנת ִמשׂכל;‬
‫מראה מקום;‬
‫‪ֵ .22‬‬
‫‪ .23‬משׂכורת ממוצעת;‬
‫מפקד מוצב;‬
‫‪ַ .24‬‬
‫מפקד מגמה;‬
‫‪ַ .25‬‬
‫‪ .26‬מועצה מקומית;‬
‫לפנים‪ :‬אנגלייה‪,‬‬
‫‪ .27‬הממלכה המאוחדת [ ָ‬
‫בריטניה; שם התואר ‪ -‬בריטי‪ ,‬בריטית]‬
‫ָמ ָמ״א‬
‫‪ .1‬מחנה־מעבר ארצי; [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ָ :‬מ ָמ״א];‬
‫‪ .2‬משלחת מאוחדת אירופה‬
‫מא״ל‬
‫ַמ ָ‬
‫מד־מהירות אלקטרוני לרכב‬
‫מא״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד ֶמרכז אחזקה ושינוע‬
‫ַ‬
‫מא״ת‬
‫ַמ ָ‬
‫ואמצ ֵעי תקשוב‬
‫ָ‬
‫ֶמרכז מעבדות‬
‫ממ״ב‬
‫מפקד ֶמרכז הבינוי‬
‫ַ‬
‫״ב ‪ָ -‬מ ָמ״ן‬
‫‪ַ | 106‬מ ָמ ּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫״ב‬
‫ַמ ָמ ּ‬
‫מח״ג‬
‫ַמ ָ‬
‫מכונַ אי ְמטוס בוכנה‬
‫מפקד ַמחלקת חימוש גדודית‬
‫ַ‬
‫‪ִ .1‬מפקדת מחנה בסיסי;‬
‫‪ .2‬מקור מוסמך בהחלט‬
‫ֶמרכז מודיעין חזותי‬
‫״ב‬
‫ָמ ָמ ּ‬
‫ַמ ָמ״ג‬
‫מפקד ֶמרכז גיוס;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫מפקד מגמה‬
‫‪ַ .2‬‬
‫ָמ ָמ״ג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫המרכז למחקר גרעיני;‬
‫ֶ‬
‫מערכת מידע גאוגרפי;‬
‫ֶמרחב מוגן;‬
‫ֶמרכז ִמבצעים גדודי‬
‫ָמ ָמ״ד‬
‫‪ֶ .1‬מרחב־מוגן דירתי;‬
‫‪ .2‬מערכת מחולל דוּ חות‬
‫מד״ה‬
‫ַמ ָ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ממ ָד״ה]‬
‫ַמחלקת ַמ ְד ֵעי ההתנהגוּ ת ֲ‬
‫מד״ס‬
‫ַמ ָ‬
‫למיכון ַמ ְד ֵעי ההנדסה;‬
‫ּ‬
‫המרכז‬
‫‪ֶ .1‬‬
‫‪ .2‬מערכות ִמבצעיות הנדסיות‬
‫ָמ ָמ״ה‬
‫‪ֶ .1‬מרכז מטרות ל׳השתתפות׳ [‪ֲ 3-1‬הגוּ‪:‬‬
‫ָמ ָמ״ה];‬
‫מח״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫מח״י‬
‫ַמ ִ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ממ ִח״י;‬
‫המחשבים של חיל הים ֲ‬
‫ֶמרכז ַ‬
‫מת״ם]‬
‫ראו‪ַ :‬מ ָ‬
‫ָמ ָמ״ט‬
‫ִמנשׂא ָמגֵ ן ַל ַטף‬
‫מט״א‬
‫ַמ ָ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ממ ָט״א]‬
‫מערכת מטרות אוגדתיות ֲ‬
‫מט״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז ֶמרחבי לטיפול בחללים‬
‫מט״ל‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז ִמחשוב טכנולוגי לוגיסיטי [בוטלו‬
‫ראשי התיבות‪ ,‬ובמקומם‪‘ֶ :‬ל ֶשם׳]‬
‫ָמ ִמ״י‬
‫‪ִ .1‬מנהל מקרקעי ישׂראל [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ָ :‬מ ִמ״י]‬
‫‪ .2‬מתג מתח יתר‬
‫מכ״א‬
‫ַמ ָּ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ממ ָּכ״א]‬
‫מיכון כוח האדם ֲ‬
‫ֶמרכז ּ‬
‫ָמ ָמ״ל‬
‫‪ִ .1‬משמר מלכותי;‬
‫‪ .2‬מערכות ממוחשבות לניהול‬
‫ָמ ָמ ֶל״ה‬
‫‪ .2‬מפעיל מערכות השטה;‬
‫‪ .3‬מערכת מיתוג הודעות‬
‫מל״ז‬
‫ַמ ֵ‬
‫מפקד מחוז‬
‫ַ‬
‫מל ָכ״ה‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז מודיעין (מטרות) זירתי‬
‫מל״ס‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ .1‬מדריך ַמחלקה;‬
‫מפקד ַמחלקה‬
‫‪ַ .2‬‬
‫ממ״מ‬
‫ַמ ָמ״ז‬
‫ָמ ָמ״ז‬
‫ַמ ָמ״ח‬
‫ָמ ָמ״ח‬
‫‪ .1‬משׂרד ממוחשב;‬
‫‪ .2‬משׂימת מודיעין חזותי מוטס‬
‫מח״א‬
‫ַמ ָ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ממ ָח״א]‬
‫ִמפקדת מחנה חיל האוויר ֲ‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬מ ָמ ֶל״ה]‬
‫מערכת מומחה לדרג השׂדה ֲ‬
‫מד־מהירות לייזר‬
‫ַמחשב משׂימות לכוחות העורף‬
‫מכלול מטרות לסיוע‬
‫״ם־מ״ם];‬
‫״ם־מ ֵ‬
‫‪ֶ .1‬מרכז ִמבצעים משותף ֲ[הגוּ‪ֵ :‬מ ֵ‬
‫‪ .2‬מהירות ְמ ַר ִּבית מותרת;‬
‫‪ֶ .3‬מרחב־מוגן מוסדי‬
‫ָמ ָמ״ן‬
‫‪ַ .1‬מחלקת המודיעין;‬
‫ממוכנת;‬
‫ּ‬
‫‪ .2‬מערכת‬
‫מש״ל | ‪107‬‬
‫ַמ ָמ״ס ‪ַ -‬מ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫מתג מתח נמוך;‬
‫ְמסופי ִמטען וניטול;‬
‫ִמנהלן מסד נתונים [גם ‪;]DBA‬‬
‫ישר ִמשנה‬
‫ֵמ ַ‬
‫ַמ ָמ״ס‬
‫מכונַ אי מנועי סילון‬
‫ָמ ָמ״ס‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מודיעין מסכל;‬
‫ֶמרכז ִמבצעים סוללתי;‬
‫מיכון וּ סטטיסטיקה;‬
‫ֶמרכז ּ‬
‫ִמרכזת מיתוג ִספרתי;‬
‫רכזֶ ת ִמבצעית ִספרתית‬
‫ִמ ֶּ‬
‫מס״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫מכונַ אי מטוסי סילון משופרים‬
‫ממעהב״ט‬
‫הב״ט]‬
‫מע ָ ּ‬
‫מבקר מערכת הביטחון [יש ההוגים‪ַ :‬מ ַ‬
‫״פ‬
‫מע ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמפקדת ֶמרחב העורף הפיקודי‬
‫מע״ת‬
‫ַמ ָ‬
‫מערכת ממוחשבת לעיבוד תמונה‬
‫״פ‬
‫ָמ ָמ ּ‬
‫מצ״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד המשטרה הצבאית החטיבתי;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫מפקד ֵמ ַצ״ח (=המשטרה הצבאית‬
‫‪ַ .2‬‬
‫החוקרת)‬
‫״פ‬
‫מצ ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד המשטרה הצבאית הפיקודי‬
‫ַ‬
‫ַמ ָמ״ק‬
‫ממלא־מקום קצין;‬
‫ְ‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬מפעיל מערכות ֶק ֶשר טקטיות ורדיו־טלפון‬
‫ָמ ָמ״ק‬
‫ֶמרחב־מוגן קומתי‬
‫ַמ ָמ״ר‬
‫מפקד ֶמרחב;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫מפקד ֶמרכז;‬
‫‪ַ .2‬‬
‫‪ .3‬מהנדס מחקר‬
‫מר״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמשׂחק מלחמה רב־זרועי‬
‫מר״ט‬
‫ַמ ָ‬
‫מערכת מיתוג ִרשתות טלגרפיה‬
‫מר״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫לרשתות תקשורת נתונים‬
‫למחשבים וּ ִ‬
‫המרכז ַ‬
‫ֶ‬
‫‪ .1‬מוציא מכלל פעולה;‬
‫‪ֶ .2‬מרכז ִמבצעים פלגתי‬
‫הממוכן]‬
‫ּ‬
‫המחשבים והרישום‬
‫[לפנים‪ֶ :‬מרכז ַ‬
‫ָ‬
‫ִמפקדת מחנה פיקוד הדרום‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ממ ָר״ע]‬
‫מכ״ם מאיר רב־עוצמה ֲ‬
‫ּ‬
‫‪ִ .1‬מפקדת מחנה פיקוד המרכז;‬
‫‪ .2‬מכשיר נייד למדידת פקטור המיגון של‬
‫מסכת מגן‬
‫ַ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ממ ַר ַע״ם]‬
‫מכ״ם מאיר רב־עוצמה משופר ֲ‬
‫ּ‬
‫מפּ״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫מפּ״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמ ָמ"ץ‬
‫מפעיל ִמבצעים‬
‫ָמ ָמ״ץ‬
‫‪ .1‬מים‪ ,‬מזון‪ ,‬ציוד;‬
‫‪ .2‬מכשול מים צר;‬
‫‪ֶ .3‬מרכז ִמבצעים‬
‫מצ״א‬
‫ַמ ָ‬
‫מר״ע‬
‫ַמ ָ‬
‫מר ַע״ם‬
‫ַמ ַ‬
‫מר״ף‬
‫ַמ ָ‬
‫מערכות ִמנהל רפואי‬
‫ַמ ָמ״ש‬
‫‪ .1‬מפקח ִמשנה;‬
‫מתרגל שבועי;‬
‫מפקד ַ‬
‫‪ַ .2‬‬
‫‪ .3‬מוסמך במדעים שונים‬
‫ָמ ָמ״ש‬
‫‪ .1‬מערכות מחוללות שׂכר;‬
‫‪ .2‬מוסמך במדעים שונים‬
‫״ב‬
‫ַממשוֹ ּ‬
‫[הגוּ‪:‬‬
‫מפקד המשטרה הצבאית האוגדתי ֲ‬
‫ַ‬
‫ַממ ָצ״א]‬
‫״ב (= שליטה וּבקרה)‬
‫מתכנני משׂימה ושוֹ ּ‬
‫מאגר מפות תצוגה‬
‫ֶמרכז מידע ושירות לקוחות‬
‫מצ״ג‬
‫ַמ ָ‬
‫מש״ל‬
‫ַמ ָ‬
‫מש״ן ‪ -‬מנו"ק‬
‫‪ַ | 108‬מ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫מש״ן‬
‫ַמ ָ‬
‫נב״ט‬
‫ַמ ָּ‬
‫הר ֶכש של ניו־יורק‬
‫המחלקה במשלחת ֶ‬
‫מנַ הל ַ‬
‫ַמ ַסד נתוני בטיחות‬
‫מפעיל מטרות תקשוב‬
‫ַמ ְס ֵדי נתונים וּגרפיקה למשתמש (להמונים)‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬מנגָ ״ל]‬
‫ֲ‬
‫ַמ ָמ״ת‬
‫ָמ ָמ״ת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ֶמרכז ִמנהלה־תחזוקה;‬
‫ַמ ַאגְ ֵרי מידע תשתיתי;‬
‫מערכות מידע ותקשוב;‬
‫ִמבצעים‪ ,‬מטרות ותפעול‬
‫״ב‬
‫מת ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫התכנון והבקרה‬
‫ַמחלקת המשאבים‪ִ ,‬‬
‫מת״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמנגָ ״ל‬
‫ָמנָ ״ד‬
‫מערך נייד‬
‫ַמ ָנד"ט‬
‫דפנות‬
‫מתג חימוש‪ ,‬נִ צרת ֶח ֶבק המנגנון‪ָ ,‬‬
‫ותבריג של בית המנגנון‪ ,‬טס הלחץ‬
‫ָמנָ ״ה‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬מנָ ״ה]‬
‫מערכת ניהול מטבח ֲ‬
‫נהא״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ .1‬מערכות מידע‪ ,‬תהליכים וּ מחשוב;‬
‫‪ .2‬מפעילות מערכות תקשוב וּ מידע‬
‫המנהל האזרחי‬
‫ִ‬
‫מפקד ִמתקן תקשורת פיקודי‬
‫ַ‬
‫ִמנהל הבטיחות ואיכות הסביבה‬
‫מטרות תקיפה;‬
‫‪ .1‬מערכת ְ‬
‫‪ .2‬מערכת מיגון לתינוקות ולילדים‬
‫ִמנהל הגיוס‬
‫״פ‬
‫מת ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫מת״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫מת״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמפקדת המשטרה לתיאום וּ לשיתוף פעולה‬
‫מנ׳‬
‫‪ִ .1‬מנהל או ִמנהלי;‬
‫‪ִ .2‬מנהלה או ִמנהלתי;‬
‫‪ .3‬מנוף‬
‫מ״נ‬
‫‪ִ .1‬משקל נֶ גֶ ד;‬
‫‪ֶ .2‬מ ַתח נמוך‬
‫ָמ״ן‬
‫נה ָּב״ט‬
‫ַמ ַ‬
‫נה״ג‬
‫ַמ ָ‬
‫נה״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫נהא״ז]‬
‫המנהל האזרחי [ראו‪ַ :‬מ ָ‬
‫ִ‬
‫נהי״ג‬
‫ַמ ִ‬
‫מנַ הל ידע גדודי‬
‫נה״ס‬
‫ַמ ָ‬
‫הסגֶ ל‬
‫ִמנהל ֶ‬
‫מנה״ע‬
‫מנַ הל עבודה [גם מ“ע‪ֶ ,‬מנַ ״ע]‬
‫נה״ץ‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמנהלת צבאית‬
‫נה״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ֵ .1‬מתח נמוך;‬
‫‪ִ .2‬משמר נע;‬
‫‪ .3‬מודיעין [הצורה התקנית‪ :‬מוד׳]‬
‫ִמנהל ההרכשה והייצור‬
‫ִמנהל האוכלוסין‬
‫ִמנהלה וחילוץ‬
‫‪ֶ .1‬מרכז ניהול אש [‪ֲ 3-1‬הגוּ‪ָ :‬מנָ ״א];‬
‫‪ֶ .2‬מחקר נֶ ֶשק אויב;‬
‫‪ֶ .3‬מרכז נתונים אגפי‬
‫מנהיגות‪ ,‬ניהול וּ פיקוד‬
‫מנ״א‬
‫ָמנָ ״א‬
‫ִמנהל הנפגעים וּ קציני הערים‬
‫נה״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫״ח‬
‫ָמנוֹ ַ‬
‫ָמנוֹ ״ף‬
‫מנו"ק‬
‫מנות קרב [גם מנק"ר]‬
‫נפּ״ק | ‪109‬‬
‫ָמנוֹ ״ר ‪ַ -‬מ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָמנוֹ ״ר‬
‫‪ .1‬מנַ הל רישום מלאי;‬
‫‪ .2‬מנַ הלת ניהול ורישום;‬
‫‪ .3‬מטהר נתיבים ורק״ם‬
‫ְמנו ָּת ָק״ש‬
‫מנותק ֶק ֶשר‬
‫ָמנָ ״ט‬
‫‪ .1‬מטול נֶ גֶ ד־טנקים;‬
‫‪ֶ .2‬מרכז ניסויי הטיסה;‬
‫״ן־טי״ת‬
‫‪ֶ .3‬מרכז נוּ ֵ‬
‫נט״ט‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז ניטור וטיפול‬
‫נט״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫ָמנָ ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫״ן־מ״ם;‬
‫ֶמרכז נוּ ֵ‬
‫מערכות ניהול מקצועיות;‬
‫מערכת נחיתת מכשירים;‬
‫ֶמרכז ניהול משברים‬
‫נמ״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫מנַ הל מדעי‬
‫נמ״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמנהל מזכירוּ ת‬
‫נמ״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ .1‬מנַ הל ֶמחלק;‬
‫‪ .2‬מנַ הל ַמחלקה;‬
‫‪ .3‬מנַ הל משק חלפים [ביחיד‪ֵ :‬ח ֶלף]‬
‫נמ״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫המנהל לכוח־אדם טכנולוגי וּ למחקר‬
‫ִ‬
‫ִמנהלה ֶמרחבית‬
‫ִמנהלת הטנקים‬
‫מינוי ִמשנה‬
‫[הגוּ‪ָ :‬מנִ ״י]‬
‫ֶמרכז ניהול יֵ ירוטים ֲ‬
‫‪ֶ .1‬מרכז ניתוב המידע והתיעוד;‬
‫‪ .2‬מערכת לניהול ִמספרים מת"מיים‬
‫נט״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫ָמנִ ״י‬
‫ֵמנִ י״ב‬
‫נמ״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫נמ״ת‬
‫ַמ ָ‬
‫מכלול ניתוח ידיעות וּבקרה‬
‫ָמנָ ״ס‬
‫ֶמרכז ניהול ידע פיקודי‬
‫ָמנָ ״ע‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מנ ָּכ״א]‬
‫ִמנהל כוח־האדם ֲ‬
‫ֶמנַ ״ע‬
‫מנַ הל כללי‬
‫נע״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫ֵמנִ י״ף‬
‫נכ״א‬
‫ַמ ָּ‬
‫נכ״ל‬
‫ַמ ָּ‬
‫ָמנָ ״ל‬
‫‪ .1‬מערכת ניווט לוויינית [גם ‪;]GNSS‬‬
‫המרכז לניהול הלאומי‬
‫‪ֶ .2‬‬
‫נל״א‬
‫ַמ ָ‬
‫מערכת־נשימה סגורה‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬מנָ ״ע]‬
‫מערכת נמוכת עצימות ֲ‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬מנַ ״ע; גם מ״ע‪ ,‬מנה”ע]‬
‫מנַ הל עבודה ֲ‬
‫מנַ הל העבודה הראשי‬
‫״פ‬
‫ַמנָ ּ‬
‫מפקד נפה‬
‫ַ‬
‫״פ‬
‫ָמנָ ּ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מנ ָל״א]‬
‫ֶמרכז ניהול לוחמה אלקטרונית ֲ‬
‫‪ .1‬מערכת נשימה פתוחה;‬
‫‪ .2‬מתודולוגיות וניהול פרויקטים‬
‫מנַ הל לחימה‬
‫מנַ הל פרויקטים ['פרויקט' בעברית‪ֵ :‬מיזָ ם]‬
‫מערכת נדחפת (נגררת) לפיצוץ מוקשים‬
‫מערכת ניטור פצועים‬
‫מנַ הל ַמחלקה [במשהב״ט]‬
‫׳יפטיין]‬
‫ִמנהלת פרויקט הטנק [ ִצ ֵ‬
‫נל״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫נל״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמנָ ״ם‬
‫נפּ״ט‬
‫ַמ ָ‬
‫נפּ״ץ‬
‫ַמ ָ‬
‫נפּ״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫נפּ״ר ‪ -‬מס״כ‬
‫‪ַ | 110‬מ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫נפּ״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד סיוע (ארטילרי) אוגדתי;‬
‫‪ַ .2‬‬
‫‪ְ .3‬מ ָת ֵאם סיוע אש‬
‫‪ִ .1‬מנהל ְפּריטים;‬
‫‪ .2‬מנַ הל ְפּ ִריטים‬
‫ָמ ָס״א‬
‫מערכת מדידה לנקודת ציוּ ן מהירה‬
‫מס״ב‬
‫מנת קרב‬
‫״ב‬
‫ָמ ָס ּ‬
‫נצ״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫מנ״ק‬
‫מנק"ר‬
‫ְמנת קרב [גם מנו"ק]‬
‫ָמנָ ״ר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מערכת ניווט רתומה;‬
‫מערכת ניהול רכש;‬
‫מארב נֶ גֶ ד־רכב;‬
‫מערכת נתונים רפואיים‬
‫ָמנָ ״ש‬
‫‪ .1‬מערכת נֶ ֶשק [גם ָמ ָענָ ״ש];‬
‫‪ַ .2‬מ ֶצ ֶבת לוחמים‪ ,‬נפגעים וּ שבויי מלחמה‬
‫ָמנָ ״ש ֶק ֶס״ם‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬מ ָס״א]‬
‫ַמחלקת־סריקה אוגדתית ֲ‬
‫מסילת ברזל‬
‫‪ִ .1‬מסגרת סעף־ביניים;‬
‫המרכז לסליקה בנקאית‬
‫‪ֶ .2‬‬
‫ַמ ָס״ג‬
‫מפקד סיוע־ארטילרי גֵ יסי‬
‫ַ‬
‫ַמ ָס״ד‬
‫‪ .1‬מערכות ֵסתר דיבור;‬
‫‪ִ .2‬מספר סידורי (סוֹ ֵדר);‬
‫‪ .3‬מסע דילוגים‬
‫ָמסוֹ ״ל‬
‫מפקד סוללה‬
‫ַ‬
‫ַמסוֹ ״ק‬
‫מערכת לניהול שוטף; קורסים‪ֶ ,‬סגֶ ל‪ ,‬ממתינים‬
‫[הגוּ‪ָ :‬מנָ ״ש ֶק ֶס״ם]‬
‫ֲ‬
‫ְמדור הסיווג והקידום‬
‫מצב‪ ,‬נֶ ֶשק‪ ,‬שיטות הפעלה‬
‫ְמדור הסימול והרישום‬
‫ַמ ָצ ָבה‪ ,‬נפגעים‪ ,‬תגבורת‬
‫‪ַ .1‬מסוקים ותובלה;‬
‫‪ .2‬מסחר ותעשׂייה‬
‫ְמנַ ֶש״ה‬
‫מנ״ת‬
‫נת״ה‬
‫ֶמ ָ‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬מנ ָת״ה]‬
‫מנת תחמושת על הקרקע ֲ‬
‫נת״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫המרכז לניתוח מערכות;‬
‫‪ֶ .1‬‬
‫‪ֶ .2‬מרכז ניתוב המודיעין‬
‫נת״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ִ .1‬מנהל התקציבים;‬
‫‪ִ .2‬מנהל תוכנית טנק ה׳מרכבה׳‬
‫מס׳‬
‫ִמספר או ִמספרי‬
‫מ"ס‬
‫‪ .1‬מועד הסיום;‬
‫מפקד סיוע‬
‫‪ַ .2‬‬
‫ַמ ָס״א‬
‫מפקד־סיוע ֶאגֶ ד (אוגדתי) [‪ֲ 3-1‬הגוּ‪:‬‬
‫‪ַ .1‬‬
‫ָמ ָס״א];‬
‫ַמסוֹ ״ר‬
‫ָמסוֹ ״ת‬
‫ָמ ָס״ז‬
‫ִמספר זנב‬
‫ַמ ָס״ח‬
‫מפקד סיוע חטיבתי;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ .2‬מפעיל סוכן חשאי;‬
‫‪ְ .3‬מ ָת ֵאם סיוע חטיבתי‬
‫ָמ ָס״ח‬
‫מקווֶ נת‬
‫ספקים ֻ‬
‫מערכת ּ‬
‫סח״א‬
‫ַמ ָ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬מס ָח״א]‬
‫ִמספר חיל האוויר ֲ‬
‫״ב‬
‫סט ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמספר טבוע‬
‫מס״כ‬
‫מפעיל סוכנות‬
‫ַמ ָס״ל ‪ַ -‬מ ַע״ם | ‪111‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַמ ַע״ד‬
‫ַמ ָס״ל‬
‫מפקד מסלול‬
‫ַ‬
‫סל״ט‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמסוק ללא־טייס‬
‫סל״ץ‬
‫ַמ ָ‬
‫מסלול צוות‬
‫ָמ ָס״ם‬
‫ִמספר מטוסים‬
‫סע״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמסוק סער‬
‫ספּ״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫מפה ִספרתית‬
‫סק״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫״רים]‬
‫סק ִ‬
‫ַמסוק קרב [ברבים‪ַ :‬מ ָ‬
‫ַמ ָס״ר‬
‫מפקד סיירת (סיור)‬
‫ַ‬
‫ָמ ָס״ר‬
‫מערך הסיעוד הרפואי‬
‫ֶמ ֶס״ר‬
‫‪ִ .1‬מסגרת ַס ַעף ראשי [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ֶ :‬מ ֶס״ר];‬
‫‪ .2‬מערך הסיעוד הראשי‬
‫ָמ ָס״ש‬
‫ֵמגָ ִס ִיביוֹ ת לשנייה‬
‫מע׳‬
‫‪ .1‬מערב או מערבי;‬
‫‪ .2‬מערכה או מערכתי;‬
‫‪ .3‬מערכת‬
‫מ״ע‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ַמ ְטרת ֵעזֶ ר;‬
‫ַמקלט ֵעזֶ ר;‬
‫״ם־עיִ ״ן];‬
‫ַ‬
‫מפקד עמדה [‪ֲ 4-3‬הגוּ‪ֵ :‬מ‬
‫ַ‬
‫מנַ הל עבודה [גם מנה"ע‪ֶ ,‬מנַ ״ע];‬
‫ממונה על‬
‫״ב‬
‫ָמ ָע ּ‬
‫מערכות בקרה‬
‫ָמ ַע ָּב ָד״ץ‬
‫עב ֶדת צילום‬
‫ַמ ֶּ‬
‫‪ .1‬מערכת יד ֲ[הגוּ ‪ַ :‬מ ַע״ד];‬
‫‪ִ .2‬מתקן ֵעזֶ ר דיבור‬
‫הב״ט‬
‫ָמ ָע ָּ‬
‫מערכת הביטחון‬
‫ָמעוֹ ״ז‬
‫ִמפקדה על־זרועית‬
‫ָמעוֹ ״ף‬
‫‪ .1‬מערכות וּ ּפרויקטים ['פרויקט' בעברית‪:‬‬
‫ֵמיזָ ם];‬
‫‪ַ .2‬מחלקת המערכות והפרויקטים‬
‫ָמ ָע ָט״ר‬
‫‪ .1‬מערכות טילים ורקטות;‬
‫‪ַ .2‬מחלקת המערכות האווירונאוטיות‬
‫ְמ ִעי״ל‬
‫מערכת ייחוס לוע‬
‫כמ״ש‬
‫ָמ ַע ָ‬
‫מערכת כינון משופרת‬
‫ָמ ָע ָכ״ן‬
‫‪ .1‬מערכת כינון;‬
‫‪ .2‬מערכת ניווט‬
‫ָמ ָע ָל״א‬
‫מערכות לוחמה אלקטרונית‬
‫ַמ ֲע ָל״ה‬
‫מערכת אירועים‪ ,‬לקחים והוראות‬
‫ָמ ָע ָל״ח‬
‫מערכות לחימה‬
‫״פ‬
‫ָמ ָע ָל ּ‬
‫מערכות לוחמה אלקטרונית פסיביות‬
‫מעל"ש‬
‫מעלה שומרון‬
‫ַמ ָע״ם‬
‫מפקד ֶעמדת מרגמות‬
‫ַ‬
‫ַמ ַע״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מטרת ֵעזֶ ר מדומה [‪ֲ 9-1‬הגוּ ‪ַ :‬מ ַע״ם];‬
‫ִמפקדת העורף ‪ֶ -‬מרכז;‬
‫ֶמרכז המערכות הממונעות;‬
‫מערכות ממונעות;‬
‫‪ָ | 112‬מ ָע״ן ‪ַ -‬מפגָ ״ד‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫ָמ ָע״ן‬
‫מס ערך מוסף;‬
‫של״ט (= ֶמרכז שליטה);‬
‫מערכות ַמ ָ‬
‫מערכות מידע;‬
‫מערכות ֶמרכזיות;‬
‫מערכות ִמבצעיות‬
‫מפקד ענף‬
‫ַ‬
‫ַמ ַע״ן‬
‫‪ .1‬מערכות נייחות [‪ֲ 3-1‬הגוּ‪ַ :‬מ ַע״ן];‬
‫‪ֶ .2‬מרכז עיבוד נתונים;‬
‫‪ .3‬מערך נפרס‬
‫ָמ ָענָ ״א‬
‫אפסנאיים [ראו‪:‬‬
‫המרכז לעיבוד נתונים ְ‬
‫ֶ‬
‫מט״ל]‬
‫ַמ ָ‬
‫מענ״ה‬
‫ַמ ֲע ָצ ָמ"ה‬
‫מערכת הצטיידות מעודפי ְצבא ארצות‬
‫הברית‬
‫ָמ ָע"ר‪¹‬‬
‫ַמגיש עזרה ראשונה‬
‫ָמ ָע״ר‪²‬‬
‫המחלקה הערבית‬
‫ַ‬
‫מערה״ב‬
‫מערכת הביטחון [ראו‪ :‬מעהב״ט]‬
‫״פ‬
‫ָמ ָע ָר ּ‬
‫מערך פרוס‬
‫מער״ש‬
‫‪ .1‬מערכת ראש [גם מע״ש];‬
‫‪ .2‬מערכת ֵש ַמע‬
‫ַמ ַע״ש‬
‫מערכת נתוני הערכה‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬מ ַע״ש; גם מער״ש]‬
‫מערכת ראש ֲ‬
‫מערכות עיבוד נתונים ממוחשבים‬
‫מעצר על תנאי‬
‫מערכת ֵעזֶ ר לניהול קרב‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬מ ַע״ת]‬
‫מערכות תשתיות ֲ‬
‫מערכת ֵעזר לניהול קרב לצוות קרב גדודי‬
‫ִמפקדה‬
‫ָמ ָענָ ״ם‬
‫ַמ ֲענָ ״ק‬
‫צק"ג‬
‫"ק־ל ָ‬
‫ַ‬
‫ַמ ֲענָ‬
‫ָמ ָענָ ״ש‬
‫מערכת (מערכות) נֶ ֶשק‬
‫מע״פ‬
‫הפ ַלסטיני;‬
‫‪ִ 1‬מפלגת העם ַ‬
‫‪ .2‬מערך פרוּ ס‬
‫ָמ ַע ָפּ״ד‬
‫ִמפקדת העורף ‪ -‬דרום‬
‫מעפ״י‬
‫מעל פני הים‬
‫מעפ״ק‬
‫מעל פני הקרקע‬
‫ָמ ַע ָפּ״ש‬
‫מעל פני השטח‬
‫ַמ ַע״ץ‬
‫‪ִ .1‬מפקדת העורף ‪ -‬צפון [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ַ :‬מ ַע״ץ];‬
‫‪ַ .2‬מחלקת העבודות הציבוריות [השם שונה‬
‫‘החברה הלאומית לדרכים בישׂראל בע“מ‘]‬
‫כך‪ֶ :‬‬
‫מע״ת‬
‫ַמ ַע״ת‬
‫מפ׳‬
‫מ״פ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ַמ ָפּ״א‬
‫״ם־פּ״א];‬
‫ֵ‬
‫מפקד פלוגה [‪ֲ 4-1‬הגוּ ‪ֵ :‬מ‬
‫ַ‬
‫מועד הפתיחה;‬
‫מחנה פליטים;‬
‫״פ]‬
‫משׂימת פיתוח [גם ָמ ָש ּ‬
‫‪ִ .1‬מנהלת פריטי האוויר [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ַ :‬מ ָפּ״א];‬
‫‪ .2‬משטר קליטת אלקטרונים‬
‫ַמפאוּ״ג‬
‫ִמפקדת האוגדה‬
‫פא״ס‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמפרט אספקה‬
‫פא״ת‬
‫ַמ ָ‬
‫אמצ ֵעי לחימה‬
‫המנהל למחקר ולפיתוח ָ‬
‫ִ‬
‫ותשתית טכנולוגית‬
‫ַמפגָ ״ד‬
‫ִמפקדת גדוד‬
‫ַמפגָ ״ז ‪ַ -‬מפנָ ״ג | ‪113‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַמפגָ ״ז‬
‫ִמפקדת גִ זרתית‬
‫ַמפגָ ״ס‬
‫ִמפקדת הגַ יס‬
‫ַמפגָ ״ש‬
‫ִמפקדת גֵ יסות השריון‬
‫פד״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמפקדת דיוויזיה‬
‫ַמ ָפּ״ה‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מ ָפּ״ה]‬
‫המרכז לפיתוח הדרכה ֲ‬
‫ֶ‬
‫ַמ ּפוֹ ״ת‬
‫מחקר וּ פיתוח תשתיות‬
‫ַמ ָפּ״ז‬
‫מוקש פזיר‬
‫מפז״ק‬
‫מפזרת מוקשים קרקעית‬
‫ַ‬
‫פח״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמפקדת מחוז‬
‫פח״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמפקדת גדוד שירותי חימוש‬
‫פח״ט‬
‫ַמ ָ‬
‫פכ״ל‬
‫ַמ ָּ‬
‫מפקד כללי;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ .2‬המפקח הכללי‬
‫פכ״ם‬
‫ַמ ָּ‬
‫מפעלים ּכימיים‬
‫פכ"ץ‬
‫ַמ ָּ‬
‫מפקד כוחות צה"ל‬
‫ַ‬
‫פכ"ש‬
‫ַמ ָּ‬
‫ִמפקדת כוחות השׂדה‬
‫ַמ ָפּ״ל‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫פל״ג];‬
‫מפקד פלגה [גם ַמ ָ‬
‫ַ‬
‫מפקד פלוגת לוגיסטיקה;‬
‫ַ‬
‫מפקד פלגת לוחמים;‬
‫ַ‬
‫מערכת פניות לקוחות;‬
‫ִמסמכים פנימיים לבדיקה‬
‫פל״ג‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד פלגה;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ִ .2‬מפקדת פלוגה‬
‫פל״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ִ .1‬מפקדה על־חטיבתית;‬
‫‪ .2‬מפחית לחות‬
‫פל״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ִ .1‬מפקדת חטיבה;‬
‫‪ .2‬מוצב פיקוד חטיבתי‬
‫מפקד פלגת ִמנהלה‬
‫ַ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מפ ִח״י]‬
‫ִמפקדת חיל הים ֲ‬
‫מפעלים לייצור נֶ ֶשק‬
‫ִמפקדת ֵחילות השׂדה [ראו‪ָ :‬מזִ ״י‪ ,‬ז״י]‬
‫מכלול פיקודי לסיוע‬
‫חסנַ אי פקיד טכני;‬
‫‪ַ .1‬מ ְ‬
‫‪ .2‬מוצב־פיקוד טייסתי;‬
‫יט ֶלסקוֹ ּפ טלוויזיה‬
‫‪ַ .3‬מתאם ּ ֵפ ִר ֵ‬
‫מפקד פלוגת ִמפקדה‬
‫ַ‬
‫ִמפרט מכין [יש המקצרים‪ָ :‬מ ָפ“ם]‬
‫[הגוּ‪:‬‬
‫הממונה על פיקוח הייצוא הביטחוני ֲ‬
‫ַמ ִפּ״י]‬
‫מפקד ֶמרכז;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫מפקח ֶמרכז מקצוע‬
‫‪ַ .2‬‬
‫מוצב־פיקוד כנפי‬
‫מפקד נפה‬
‫ַ‬
‫ֶמרכז פיקוד יְ רי קדמי [לאש ארטילרית]‬
‫מפנה גזים‬
‫ַ‬
‫פח״י‬
‫ַמ ִ‬
‫פח״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמ ָפּ״ט‬
‫ַמ ִפּ״י‬
‫י״כ‬
‫ַמ ִפּ ּ‬
‫ַמ ִפּי״ק‬
‫פל״ן‬
‫ַמ ָ‬
‫פל״ס‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמ ָפּ״ם‬
‫פמ״ן‬
‫ַמ ָ‬
‫פמ״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫ָמ ָפ״ן‬
‫ַמפנָ ״ג‬
‫צח״ט‬
‫פס״א ‪ַ -‬מ ָ‬
‫‪ַ | 114‬מ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫פס״א‬
‫ַמ ָ‬
‫מפ״ש‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מפ ָס״א;‬
‫ִמפקדת סיוע ארטילרי אוגדתי ֲ‬
‫ראו‪ָ :‬ת ָמ״ר ‪]1‬‬
‫‪ .1‬מוקש פזיר;‬
‫‪ .2‬מיליוני פקודות בשנייה‬
‫ִמפקדת סיוע (ארטילרי) גֵ יסי‬
‫ִמפקדת שליטה ‪ -‬רדיו‬
‫‪ֶ .1‬מרכז פיקוד סוללתי;‬
‫‪ִ .2‬מפקדת סוללה‬
‫מפקד פלגת תחמושת‬
‫ַ‬
‫פס״ג‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמפסוֹ ״ל‬
‫פס״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמפקדת סיוע חטיבתית‬
‫פס״ן‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקדת סגן‬
‫ַמ ָפּ״ע‬
‫‪ .1‬מזכירוּת הפיקוד העליון [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ַ :‬מ ָפּ״ע];‬
‫(=מטבע חוץ) פריטים עיקריים‬
‫‪ָ .2‬מ ַט״ח ַ‬
‫פע״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫המפקדה הערבית המאוחדת‬
‫ִ‬
‫ַמ ָפּ״ץ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫פק״ץ];‬
‫מפקד צוות [גם ַמ ָ‬
‫ַ‬
‫מפעיל ציוד מדידה;‬
‫ִמפעם צלצול;‬
‫מיכון הפרקליטות הצבאית‬
‫ּ‬
‫פצ״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמפקדת הפרקליט הצבאי הראשי‬
‫מפק׳‬
‫פש״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫פת״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫״ח‬
‫פת ַ‬
‫ַמ ֵ‬
‫‪ִ .1‬מסגרת לפיתוח וּ לתחזוקה;‬
‫‪ .2‬מתודולוגיית פיתוח ותחזוקה‬
‫מצ׳‬
‫‪ַ .1‬מצפן;‬
‫‪ִ .2‬מצפה‬
‫מ״צ‬
‫״ם־צ ִד״י; אל‬
‫ָ‬
‫המשטרה הצבאית [יש ההוגים‪ֵ :‬מ‬
‫תקצרו בנקודות‪ :‬מ‪.‬צ‪ ;.‬בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי‬
‫גרשיים]‬
‫מצ״א‬
‫ֶמרכז צבאי (טלפוני) ארצי‬
‫מצ״ב‬
‫‪ .1‬מצורף בזה [גם רצ"ב];‬
‫‪ .2‬מצוי בשימוש;‬
‫‪ִ .3‬משמרת צלחים [כינוי לחברי ה׳הגנה׳]‬
‫באירופה‬
‫ָמ ָצ״ד‬
‫ִמפקדה‬
‫‪ַ .1‬מחלקת הציוד;‬
‫‪ִ .2‬מספן הציוד‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מפ ָק״א]‬
‫האגֶ ד ֲ‬
‫ִמפקדת ֶ‬
‫מכשול‪ ,‬צפון‪ ,‬דרום‪ ,‬ירושלים‪ֶ ,‬מרכז‬
‫מפקד חונך‬
‫ַ‬
‫‪ֶ .1‬מרכז הצופן והביטחון;‬
‫‪ֶ .2‬מרכז צופן ָוּב ָמ״ם‬
‫פק״א‬
‫ַמ ָ‬
‫פק״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫פק ָע״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫ָמ ָצ ִדי״ם‬
‫ָמצוֹ ״ב‬
‫ִמפקדת פיקוד העורף‬
‫ָמצוֹ ״ק‬
‫מפקד צוות [גם ַמ ָפּ״ץ]‬
‫ַ‬
‫ֵמ ַצ״ח‬
‫פק״ץ‬
‫ַמ ָ‬
‫פק״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫הק ֶשר‬
‫ֶמרכז הצופן וּביטחון ֶ‬
‫ִמפקדת שליטה‬
‫‪ .1‬המשטרה הצבאית החוקרת ֲ[הגוּ ‪ֵ :‬מ ַצ״ח];‬
‫‪ .2‬מקצועיות‪ ,‬צדק וחוכמה‬
‫ִמתקן פיזור רדיולוגי‬
‫ִמנהלת הצטיידות בחלפי ‘טיראן׳‬
‫ַמ ָפּ"ר‬
‫צח״ט‬
‫ַמ ָ‬
‫״כ ‪ָ -‬מ ָק ָה ָס״ר | ‪115‬‬
‫ָמ ָצ ּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫״כ‬
‫ָמ ָצ ּ‬
‫״פ‬
‫צר ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמ ְצבי כוננוּ ת‬
‫המרכז לציוד רפואי‬
‫ֶ‬
‫‪ .1‬מציין לייזר;‬
‫‪ .2‬מצורף לכאן;‬
‫‪ַ .3‬מ ֶצ ֶבת לוחמים‬
‫מוּ ְצבי שליטה‬
‫ָמ ָצ״ל‬
‫צל״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫הצ ֶל״ם (= ציוד הלחימה) והחלפים‬
‫ֶמרכז ֶ‬
‫ָמ ָצ״ם‬
‫‪ֶ .1‬מרכז ציוד מוחזר;‬
‫‪ֶ .2‬מרכז ציוד ֶמרחבי‬
‫ֶמ ֶצ״ם‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬מ ֶצ״ם]‬
‫מחסן לציוד מוחזר ֲ‬
‫ַמ ָצ״ן‬
‫מפעיל ציוד נושׂא‬
‫ַמצנָ ״ם‬
‫״ן־מ״ם‬
‫מפקד צוות נוּ ֵ‬
‫ַ‬
‫צפּ״ה‬
‫ִמ ֶ‬
‫[הגוּ‪ִ :‬מצ ֶפּ״ה]‬
‫מוצב הפיקוד־העליון ֲ‬
‫צפּ״י‬
‫ִמ ִ‬
‫[הגוּ‪ִ :‬מצ ִפּ״י]‬
‫מוצב הפיקוד־הימי ֲ‬
‫צפּ״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫מוצב־פיקוד מחוזי‬
‫צפּ״ן‬
‫ַמ ָ‬
‫ָמ ָצ״ש‬
‫ַמ ָצ״ת‬
‫מאמן צוות תוֹ ָמ״ת (= תותח מתנייע)‬
‫מ״ק‬
‫‪ .1‬מכשיר ֶק ֶשר [‪ֲ 4-1‬הגוּ ‪ֵ :‬מ״ם־קוּ ״ף; אל‬
‫תקצרו בנקודות‪ :‬מ‪.‬ק‪;].‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫מדור קבוע;‬
‫ִמספר מקרקעין;‬
‫מחנה קבע;‬
‫מודיעין קבוע;‬
‫מידה קטנה;‬
‫ְמנַ ת קרב‬
‫מק״א‬
‫‪ַ .1‬מחלקת קבורה אוגדתית;‬
‫‪ .2‬מכשיר ֶק ֶשר אלחוטי;‬
‫‪ .3‬מערכת קודים ואותות‬
‫א״כ זְ ַמ״ן‬
‫ָמ ָק ּ‬
‫משׂימה‪ ,‬קרקע‪ ,‬אויב‪ ,‬כוחותינו; זמן וּ ֶמרחב‪,‬‬
‫גורמים נוספים‬
‫ָמ ָקא״ם‬
‫מוצב־פיקוד נפתי‬
‫המרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות‬
‫ֶ‬
‫״ע; ראו‪:‬‬
‫[הגוּ‪ִ :‬מצ ֵפּ ַ‬
‫מוצב הפיקוד העליון ֲ‬
‫צפּ״ה]‬
‫ִמ ֶ‬
‫ִמפקדת ְקצין האיסוף הקרבי הראשי‬
‫מוצב־פיקוד פיקודי‬
‫‪ַ .1‬מקלע בינוני;‬
‫‪ַ .2‬מקלע מקביל;‬
‫‪ְ .3‬מדור הקישור למחשב‬
‫״ע‬
‫צפּ ַ‬
‫ִמ ֵ‬
‫״פ‬
‫צפּ ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫צפּ"ש‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמצפה שלם‬
‫ַמ ָצ״ק‬
‫‪ .1‬מכונַ אי ציוד־קרקע;‬
‫‪ .2‬מדריך צבאי קהילתי;‬
‫ציוד־ק ֶשר‬
‫ֶ‬
‫‪ַ .3‬מ ַש״ק‬
‫ֶמ ֶצ"ק‬
‫ָמ ָק ָא ָס"ר‬
‫ָמ ָק״ב‬
‫מק״ד‬
‫רכז־ק ֶשר דמה‬
‫ֶ‬
‫ֶמ‬
‫קד״ץ‬
‫ַמ ָ‬
‫קדם־צבאית‬
‫ְמכינה ַ‬
‫ָמ ָק ָהנָ ״ר‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬מ ֶצ״ק]‬
‫מחסן־ציוד קדמי ֲ‬
‫ִמפקדת ְקצין ההנדסה הראשי‬
‫הממונה על יחסי ציבור‬
‫קל״ר]‬
‫ִמפקדת ְקצין ההספקה הראשי [ראו‪ַ :‬מ ָ‬
‫מצ״ר‬
‫ָמ ָק ָה ָס״ר‬
‫חל״ר ‪ַ -‬מ ָק״ק‬
‫‪ָ | 116‬מ ַק ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫חל״ר‬
‫ָמ ַק ָ‬
‫קמ״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫קע״ר]‬
‫ִמפקדת ְקצין חיל העורף [ראו‪ַ :‬פּ ָ‬
‫מדריך ֶק ֶשר‪ִ ,‬מברקה ודואר‬
‫הח״ן הראשית [ראו‪ :‬יוֹ ָה ָל״ן]‬
‫ִמפקדת קצינת ֵ‬
‫ִמפקדת ְקצין המודיעין הראשי‬
‫ָמ ַקחנָ ״ר‬
‫חצ״ר‬
‫ָמ ַק ָ‬
‫ִמפקדת ְקצין החי״ר והצנחנים הראשי‬
‫ָמ ָק ָח״ר‬
‫ִמפקדת ְקצין החינוך והנוער הראשי‬
‫חש״ר‬
‫ָמ ַק ָ‬
‫ִמפקדת ְקצין־החימוש הראשי‬
‫חת״ר‬
‫ָמ ַק ָ‬
‫קל״ר]‬
‫ִמפקדת ְקצין התחזוקה הראשי [ראו‪ַ :‬מ ָ‬
‫ַמ ָק״ט‬
‫מפקד קטע‬
‫ַ‬
‫ָמ ָק״ט‬
‫‪ִ .1‬מספר קטלוגי;‬
‫מערכת־ק ֶשר טנק;‬
‫ֶ‬
‫‪.2‬‬
‫״פ]‬
‫‪ .3‬מכשיר ֶק ֶשר לטנק [ראו גם ַמ ָ‬
‫קש ּ‬
‫״ע‬
‫צפּ ַ‬
‫ִמ ֵ‬
‫צפּ״ה]‬
‫מוצב הפיקוד העליון [ראו‪ִ :‬מ ֶ‬
‫ַמ ִקי״ף‬
‫מחולל קבצים פרטיים בתקשורת‬
‫ָמ ָק״ך‬
‫ַמקלע כבד‬
‫ַמ ֵק״ל‬
‫‪ַ .1‬מקלע קל;‬
‫‪ְ .2‬מקום לימוד;‬
‫‪ .3‬מקום לאימונים [ברבים‪ַ :‬מק"לוֹ ת]‬
‫קל״ן‬
‫ַמ ָ‬
‫ְמקום קבורתו לא־נודע‬
‫״פ‬
‫קל ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמקלע פלוגתי‬
‫קל״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ִ .1‬מפקדת ְקצין הלוגיסטיקה הראשי;‬
‫‪ַ .2‬מקלע רימונים‬
‫קל״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמקלחת שׂדה‬
‫ָמ ָק״ם‬
‫‪ .1‬מחסן קבלה ֶמרכזי;‬
‫‪ִ .2‬מקצוע מיוֹ עד‬
‫ָמ ַקמנָ ״ר‬
‫מצ״ר‬
‫ָמ ַק ָ‬
‫ִמפקדת ְקצין המשטרה הצבאית הראשי‬
‫קמ״ר‬
‫ַמ ָ‬
‫משׂרד־ק ֶשר ֶמרחבי‬
‫ֶ‬
‫מר״ט‬
‫ָמ ַק ָ‬
‫לרשתות טלגרפיה‬
‫מערכת קצה ממוחשבת ִ‬
‫קמ״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫קלט־משדר‬
‫ַ‬
‫ַמ‬
‫מש״ר‬
‫ָמ ַק ָ‬
‫ִמפקדת ְקצין מודיעין השׂדה הראשי [ראו‪:‬‬
‫ָמ ָק ָא ָס"ר]‬
‫ָמ ָק״ן‬
‫‪ .1‬מערכת ֶק ֶשר נגמ״ש;‬
‫מכשיר־ק ֶשר נגמ״ש ֲ[הגוּ‪ֵ :‬מ״ם־קוּ ״ף‬
‫ֶ‬
‫‪.2‬‬
‫לנגמ״ש]‬
‫ַמ ָק״ס‬
‫מפקד קורס‬
‫ַ‬
‫קס״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫מכירות‪ ,‬קשרי חוץ‪ ,‬סיוע וייצוא ביטחוני‬
‫״ב (= האגף הממונה על הביטחון‬
‫למ ּ‬
‫וּ ַמ ָ‬
‫במערכת הביטחון)‬
‫מק"ע‬
‫ִמקצוע עיקרי‬
‫״פ‬
‫ָמ ָק ּ‬
‫ט־פּ ֶלט‬
‫ֶמרכז ֶק ֶל ֶ‬
‫מקצ׳‬
‫מקצוע או מקצועי‬
‫קצ״ט‬
‫ַמ ָ‬
‫[דירוג] מקצועי־טכני‬
‫ָמ ַקצנָ ״ר‬
‫חצ״ר]‬
‫ִמפקדת ְקצין הצנחנים הראשי [ראו‪ָ :‬מ ַק ָ‬
‫ַמ ָק״ק‬
‫מפעיל מערכות ֶק ֶשר טקטיות ורדיו טלפון‬
‫ָמ ָק״ר ‪ַ -‬מרהוֹ ״ם | ‪117‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָמ ָק״ר‬
‫‪ .1‬מרעום ִקרבה;‬
‫‪ .2‬מגלה קרינה;‬
‫‪ .3‬משׂרד ֶק ֶשר [ראו‪ָ :‬מ ָק״ש]‬
‫מקר״ד‬
‫מיקרורדיאן‬
‫רפּ״ח‬
‫ָמ ַק ָ‬
‫ִמפקדת ְקצין הרפואה של חיל האוויר‬
‫רפּ״ר‬
‫ָמ ַק ָ‬
‫ִמפקדת ְקצין הרפואה הראשי‬
‫ָמ ָק״ש‬
‫‪ .1‬משׂרד ֶק ֶשר;‬
‫‪ .2‬מערכת ֶק ֶשר שליטה‬
‫קשא״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד ֶק ֶשר ואלקטרוניקה זרועי‬
‫ַ‬
‫קשא״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד ֶק ֶשר ואלקטרוניקה מודיעיני‬
‫ַ‬
‫א״פ‬
‫קש ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד ֶק ֶשר ואלקטרוניקה פיקודי‬
‫ַ‬
‫קש״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫הממונה על קשרי חוץ‬
‫של״ר‬
‫ָמ ַק ָ‬
‫ִמפקדת ְקצין השלישות הראשי‬
‫קש״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד ֶק ֶשר מודיעיני‬
‫ַ‬
‫ָמ ַקשנָ ״ר‬
‫ִמפקדת ְקצין־השריון הראשי‬
‫״פ‬
‫קש ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ר־פּנִ ים [לא‪‘ :‬אינטרקום׳; ראו גם‬
‫קש ְ‬
‫ַמ ֵ‬
‫‪]INTERCOM‬‬
‫שר״ר‬
‫ָמ ַק ָ‬
‫מר׳‬
‫‪ֶ .1‬מרחב או ֶמרחבי;‬
‫‪ַ .2‬מרעום;‬
‫‪ַ .3‬מצבר‬
‫מ״ר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫מר״א‬
‫״ם־רי״ש];‬
‫ִממסר ראשי [‪ֲ 5 ,1‬הגוּ ‪ֵ :‬מ ֵ‬
‫ֶמ ֶטר רבוע;‬
‫המפקד הראשי;‬
‫ַ‬
‫מקור רציני;‬
‫ִמצפה ָרמון;‬
‫ִמספר רישיון‬
‫מד־רוחק אלקטרוני‬
‫רא״ה‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז ִארגון ההטסה ֲ[הגוּ‪ַ :‬מר ָא״ה; ראו‪ַ :‬מרהוֹ ״ם]‬
‫רא״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫המפקדות‬
‫המרכז לאימון ִ‬
‫ֶ‬
‫מר״ב‬
‫ֶמרכז הבינוי‬
‫״ב‬
‫ָמ ָר ּ‬
‫רקטוֹ ר רוחבי בין־לאומי‬
‫ֶמ ָ‬
‫רב״ד‬
‫ַמ ָּ‬
‫‪ֶ .1‬מרכז בקרת הדוּ חות;‬
‫‪ֶ .2‬מרכז הרישום‪ ,‬הביקורת והדיווח‬
‫רב״ק‬
‫ַמ ָּ‬
‫ֶמרכז בקרה‬
‫מרג׳‬
‫מרגמה‬
‫ָמ ָר״ג‬
‫ֶמרכז גיוס‬
‫מר״ד‬
‫הק ֶשר והתקשוב הראשי;‬
‫‪ִ .1‬מפקדת ְקצין ֶ‬
‫‪ִ .2‬מפקדת קצין הקשר‪ ,‬האלקטרוניקה‬
‫והמחשבים הראשי;‬
‫‪ִ .3‬מפקדת קצין הקשר הראשי‬
‫ֶמרכז דיווח ִמבצעי‬
‫מקרים וּ תגובות‬
‫ֶמרכז האזנה‬
‫ִמפקדת ְקצין התותחנים הראשי‬
‫ֶמרכז ִארגון ההטסה וההכשרות המיוחדות‬
‫קת״ג‬
‫ַמ ָ‬
‫תמ״ר‬
‫ָמ ַק ָ‬
‫ֶמרכז הדלק‬
‫רד"ם‬
‫ַמ ָ‬
‫רהא״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמרהוֹ ״ם‬
‫רפּ״ד‬
‫רה״ז ‪ַ -‬מ ָ‬
‫‪ַ | 118‬מ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫רה״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫רל"ט‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז האזנה זירתי‬
‫ַמסוק רופא ללא טייס‬
‫רפּ ַאת הגנה ֶמרחבית נַ ייַ ַחת‬
‫ִמ ְ‬
‫ֶמרכז לוגיסטיקה פיקודי‬
‫ֶמרכז הפעלה עירוני [בסימנים מוסכמים ‪-‬‬
‫בלי גרשיים]‬
‫‪ֶ .1‬מרכז המזון;‬
‫רפּאת מומחים;‬
‫‪ִ .2‬מ ְ‬
‫‪ .3‬מצב רפואי מיוחד [= היריון]‬
‫רה״ן‬
‫ַמ ָ‬
‫״פ‬
‫רה ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫רה״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז האש‬
‫מרה״ת‬
‫ֶמרחב התפר‬
‫ָמרוֹ ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ֶמרכז הקידום;‬
‫מאגר רכב וּ משלוחים;‬
‫מנהלי רשת ותשתיות מוסמכים;‬
‫מערכות מידע‪ְ ,‬רשומת וניהול משאבי‬
‫אנוש‬
‫מרח״ק‬
‫״פ‬
‫רל ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ָמ ָר״ם‬
‫רמ״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז מידע‬
‫״פ‬
‫רמ ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז פיענוח זירתי‬
‫ָמ ָר״ן‬
‫ַמחלקת־הרפואה הניידת‬
‫ַמרנָ ״ט‬
‫‪ְ .1‬מטול רקטות נֶ גֶ ד־טנקים;‬
‫״ן־טי״ת‬
‫‪ֶ .2‬מרכז נוּ ֵ‬
‫ַמרנָ ״ם‬
‫מערכת חימוש ראש קרבי‬
‫ֶמרכז ניתוח מערכות‬
‫ֶמרכז טיפולים‬
‫ְמדור רישוי הנֶ ֶשק‬
‫‪ .1‬המכון ִלרפואה ימית [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ֶ :‬מ ִר״י];‬
‫‪ְ .2‬מדור ַרווחת היחידות‬
‫ֶמרכז נתונים‬
‫ַמר״ס‬
‫ֶמרכז יוּמינט זירתי [המונח ‘יומינט׳ משמעו‪:‬‬
‫מודיעין אנושי]‬
‫רס״א‬
‫ַמ ָ‬
‫״פ‬
‫רט ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמ ִר״י‬
‫ַמריוּ״ז‬
‫ָמ ִרינָ ״ה‬
‫[הגוּ‪ָ :‬מ ִרינָ ״ה]‬
‫מערכת רישום של נתוני הערכה ֲ‬
‫מרי״ש‬
‫‪ .1‬מפגש ריכוז שיגור;‬
‫‪ֶ .2‬מרכז ריקון ושיגור‬
‫מרכ׳‬
‫רכזֶ ת [בצירוף ‪ -‬יש ההוגים‪ַ :‬מרכּ ]‬
‫ִמ ֶּ‬
‫מרכ״ז‬
‫מרנ״ש‬
‫ַמרנָ ״ת‬
‫רב־סנסוֹ רית [המונח ֶ‘סנסוֹ ר׳ בעברית‪:‬‬
‫ֶ‬
‫מערכת‬
‫יישן]‬
‫ַח ָ‬
‫[הגוּ ‪:‬‬
‫ההתקפי של חיל האוויר ֲ‬
‫ֶמרכז הסיוע ֶ‬
‫ַמר ָס״א]‬
‫רס״ה‬
‫ַמ ָ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬מר ָס״ה]‬
‫ֶמרכז סיוע ֶהתקפי ֲ‬
‫ַמרעוֹ ״ם‬
‫מערכת ִריענון ֶערכות מגן‬
‫״פ‬
‫ָמ ָר ּ‬
‫מפקד רפואה פיקודי‬
‫ַ‬
‫רפּ״א‬
‫ַמ ֵ‬
‫ַמחלקת הרכיבים הזעירים [במפא״ת]‬
‫ִמתקן רפואי ֲאזורי‬
‫ֶמרכז לוגיסטי‬
‫ֶמרכזייה פדגוגית‬
‫ַמרלוֹ ״ג‬
‫רפּ״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫רפּ״ז ‪ -‬משה״ח | ‪119‬‬
‫ַמ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫רפּ״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז פּיענוח זירתי‬
‫רפּ״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז־פּיענוח מטכ״לי‬
‫רפּ״ע‬
‫ַמ ָ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מר ָפּ״ע]‬
‫ֶמרכז פינוי עורפי ֲ‬
‫רפּ״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז פינוי קדמי‬
‫ֶמ ֶר״ץ‬
‫מ״ש‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מערכת מושבתת;‬
‫״ם־שי״ן];‬
‫ִ‬
‫[הגוּ ‪ֵ :‬מ‬
‫מטוס מושבת ֲ‬
‫מילי־שנייה;‬
‫ְמחוז שיפוט‬
‫ָמ ָש״א‬
‫‪ֶ .1‬מרכז השיקום והאחזקה [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪:‬‬
‫ָמ ָש״א; בריבוי‪ָ :‬מ ָש״אוֹ ת];‬
‫‪ .2‬מוצב שליטה ֲאזורי;‬
‫‪ֶ .3‬מרכז‪-‬שליטה ֲאזורי‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬מ ֶר״ץ]‬
‫ֶמרכז הציוד ֲ‬
‫שא״ב‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז קישור הדרום‬
‫שא״ג‬
‫ַמ ָ‬
‫מערכת רכש באמצעות קטלוגים ֲ[הגוּ‪ַ :‬מר ֵק״ט]‬
‫שא״ז‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז קישור הצפון‬
‫שא״ן‬
‫ַמ ָ‬
‫רק״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫רק״ט‬
‫ַמ ֵ‬
‫רק״ץ‬
‫ַמ ָ‬
‫ָמ ָר״ש‬
‫רפּאת ִשיניים‬
‫ִמ ְ‬
‫רש״ל‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ֶ .1‬מרחב שלמה;‬
‫‪ .2‬מערכת רישום לקורסים;‬
‫‪ֶ .3‬מרכזים לשירותים לוגיסטיים‬
‫ָמ ָר״ת‬
‫בר ֶק״ם‬
‫מערכת שיפור אקלים ֶ‬
‫מניעה‪ ,‬שיבוש‪ ,‬אזהרה וּגמול‬
‫המשמר האזרחי‬
‫ִ‬
‫משאבי אנוש‬
‫ָמ ָש״ב‬
‫‪ .1‬מתחייבי שירות הקבע;‬
‫‪ .2‬מענק שירות בקבע‬
‫משב"ט‬
‫משׂרד הביטחון [ראו‪ :‬משהב"ט]‬
‫שב״ם‬
‫ַמ ָּ‬
‫מוות שאינו בפעילות ִמבצעית‬
‫‪ֶ .1‬מרכז התחזוקה;‬
‫‪ֶ .2‬מרכז רפואה רב־תחומי‬
‫מוצב שליטה לבקרת נזקים‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מר ָת״א]‬
‫ֶמרכז התובלה האווירית ֲ‬
‫משׂרד הביטחון‬
‫לתכנון איסטרטגי‬
‫המרכז ִ‬
‫ֶ‬
‫משׂרד הבריאות‬
‫ֶמרכז התחמושת והטילים‬
‫משׂרד ההגנה [של ארה״ב]‬
‫רת״א‬
‫ַמ ָ‬
‫רתא״ס‬
‫ַמ ָ‬
‫רת״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫רת״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫שב״ן‬
‫ַמ ָּ‬
‫שה ָּב״ט‬
‫ַמ ַ‬
‫משהב״ר‬
‫שה״ג‬
‫ַמ ָ‬
‫שה״ד‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמש״ק הדרכה‬
‫ֶמרחק תיקוני מעמד‬
‫משהד״ב‬
‫ֶמרכז תחזוקת ֶק ֶשר‬
‫משה״ח‬
‫רת״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫מש'‬
‫משוריין‬
‫ַמש״ק הדרכה בכיר‬
‫‪ .1‬משׂרד החוץ;‬
‫‪ .2‬משׂרד החינוך‬
‫שק״ס‬
‫‪ | 120‬משהפ״נ ‪ַ -‬מ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫משהפ״נ‬
‫משׂרד הפנים‬
‫משהת״ק‬
‫של״ב‬
‫ַמ ָ‬
‫מפקד ָש ָלב;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ .2‬מגמת שילוב בסיסי‬
‫משׂרד התקשורת‬
‫של״ג‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ .1‬מערכות שליטה וּבקרה ִמבצעיות;‬
‫‪ .2‬מֶרכז השליטה והבקרה‬
‫של״ט‬
‫ַמ ָ‬
‫מיכון‪ ,‬שיטות וּ ְרשוֹ ֶמת‬
‫ּ‬
‫של״י‬
‫ִמ ִ‬
‫מיון‪ ,‬שליטה ושיבוץ‬
‫של״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ֶ .1‬מרכז שליטה וּ תנועות;‬
‫‪ֶ .2‬מרכז שיטור וּ תנועות‬
‫״פ‬
‫של ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫מוצב שליטה פורס‬
‫מוקד שירות וּ תמיכה פונקציונלית‬
‫מוצב שליטה ִקדמי‬
‫ֶמרכז שליטה זירתי‬
‫‪ִ .1‬משׂחק מלחמה;‬
‫‪ .2‬מערכות משובצות מחשב‬
‫ָמשוֹ ״ב‬
‫ָמשוֹ ״ר‬
‫ָמשׁוֹ ״שׁ‬
‫ָמשוֹ ״ת‬
‫ְמשו ָּת״ף‬
‫ָמ ָש״ז‬
‫״פ‬
‫ַמשזָ ּ‬
‫ַמש״ק לוגיסטיקה‬
‫‪ֶ .1‬מרכז שליטה;‬
‫‪ .2‬מוצב השליטה המרכזי‬
‫[הגוּ ‪ִ :‬מש ִל״י]‬
‫מוצב שליטה ימי ֲ‬
‫ֶמרכז שליטה משׂימתי‬
‫של״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫ָמ ָש״ם‬
‫מוט שינוי זווית פסיעה‬
‫שמ״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫מיליון ש״ח‬
‫ָמ ָש״ן‬
‫ָמ ָש״ח‬
‫ַמ ָש״ט‬
‫מפקד שייטת‬
‫ַ‬
‫״ב‬
‫שט ּפ ָל ּ‬
‫ַמ ַ‬
‫למבצעים מיוחדים‬
‫ִמפקדת השליטה ִ‬
‫‪ַ .1‬משגר נגרר;‬
‫‪ִ .2‬משלחת ניו־יורק;‬
‫‪ .3‬מד־שיפוע נייד‬
‫ִמשטח לטיפולי ב‬
‫״פ‬
‫ָמ ָש ּ‬
‫‪ .1‬מלחמת ששת הימים [‪ :3 ,1‬יש ההוגים‪:‬‬
‫ֶמ ִש״י];‬
‫‪ .2‬מוצב שליטה יבשתי ֲ[הגוּ‪ֶ :‬מ ִש״י];‬
‫ָמ ַש ִפּ״י‬
‫ֶמ ִש״י‬
‫‪ .1‬משׂימת פיתוח;‬
‫הפ ַלסטינית;‬
‫‪ .2‬המשטרה ַ‬
‫‪ .3‬מחנה שבויים פיקודי‬
‫‪ֶ .3‬מרכז שירות יצוא‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬מ ַש ִפּ״י]‬
‫הפ ַלסטינית הימית ֲ‬
‫המשטרה ַ‬
‫מלאי שווה כסף;‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ִ .2‬מסמכים ְשווֵ י כסף‬
‫מדריך שלח צעיר‬
‫מש״כ‬
‫ָמ ָש״ל‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ַמחלקת השלישות;‬
‫מפל״ג שלישות;‬
‫ִמחשוב ושילוב;‬
‫ְמדור השילובים‬
‫ַמ ָש״ץ‬
‫ַמ ָש״ק‬
‫מפקד שאינו קצין‬
‫ַ‬
‫שק״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫מוצב שליטה קרובה חילוץ‬
‫שק״ס‬
‫ַמ ָ‬
‫מש״ק סיור‬
‫״כ | ‪121‬‬
‫שק״ש ‪ָ -‬מ ָת ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫שק״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמש״ק ֶק ֶשר‬
‫שר״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫מוצב שליטה רב־משׂימתי‬
‫״פ‬
‫שר ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז לשירותי רפואה‬
‫שר״ק‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ַ .3‬מחלקת התקציבים והבקרה;‬
‫(מרחב) תקיפה באש;‬
‫‪ִ .4‬מתחם ֶ‬
‫‪ .5‬מכלול התיאום הבין־לאומי‬
‫תב״ר‬
‫ַמ ָּ‬
‫מתרגם בינה רשתית‬
‫תב״ת‬
‫ַמ ָּ‬
‫ֶמרכז תחקור וּבקרת תרגילים‬
‫ֶמ ֶת״ג‬
‫ַמשגר רקטות‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬מ ֶת״ג]‬
‫ֶמרכז תמיכה וגלקסייה ֲ‬
‫מערכת שעות שבועיות‬
‫מתחזק תחנות דלק‬
‫ַ‬
‫‪ַ .1‬משגר מתנייע;‬
‫‪ִ .2‬מנהלת שׂדות התעופה‬
‫[ ַמחלקת] המשאבים‪ ,‬התכנון והבקרה‬
‫ָמ ָש״ש‬
‫ָמ ָש״ת‬
‫שת״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫משׂרד תיאום‬
‫״פ‬
‫שת ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫משתף פעולה‬
‫מת׳‬
‫״ם־תי״ו];‬
‫ָ‬
‫‪ְ .1‬מ ָת ֵאם [יש ההוגים‪ֵ :‬מ‬
‫‪ִ .2‬מתאם;‬
‫תאם‬
‫‪ַ .3‬מ ֵ‬
‫מ״ת‬
‫מפקד תחום [גם ַמ ָת״ח];‬
‫‪ַ .1‬‬
‫‪ֶ .2‬מרכז תחזוקה‬
‫מת"א‬
‫מתן אש‬
‫ַמ ָת״א‬
‫[הגוּ‪ַ :‬מ ָת״א]‬
‫מפענח תצלומי אוויר ֲ‬
‫ָמ ָת״א‬
‫[הגוּ‪ָ :‬מ ָת״א]‬
‫ֶמרכז תיקונים אוגדתי ֲ‬
‫תא״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫ִמפקדת תיאום אימונים ֶמרחבית‬
‫ְמ ָת ֵא״ם‬
‫המרכז לתיאום שטחי אימונים‬
‫מפקד ֶ‬
‫ַ‬
‫״ב‬
‫ָמ ָת ּ‬
‫‪ִ .1‬מנהלת התקציבים והביקורת;‬
‫‪ .2‬מערכת ִתכנון וּבקרה;‬
‫ַמ ָת״ד‬
‫״ב‬
‫ָמתוֹ ּ‬
‫ָמתוֹ ״ס‬
‫ֶמרכז תמיכה וסיוע [גם ָמ ָת״ס]‬
‫ַמ ָת״ח‬
‫מפקד תחום [גם מ“ת];‬
‫‪ַ .1‬‬
‫מפקד תחנה‬
‫‪ַ .2‬‬
‫ָמ ָת״ח‬
‫ֶמרכז תחזוקה חטיבתי‬
‫תח״א‬
‫ַמ ָ‬
‫[הגוּ ‪:‬‬
‫המתקן לתרגול חשיבה אופרטיבית ֲ‬
‫ִ‬
‫ַמת ָח״א]‬
‫תח״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫המרכז לתיעוד חומר מודיעין;‬
‫‪ֶ .1‬‬
‫‪ֶ .2‬מרכז תמיכה ֵחילי ִמבצעי‬
‫ָמ ָת״ט‬
‫‪ִ .1‬מתקן לתרגול טקטי;‬
‫‪ֶ .2‬מחקר ותשתיות טכנולוגיות‬
‫ָמ ִת״י‬
‫‪ .1‬מאחזק תותחים ימי [‪ֲ 2-1‬הגו‪ָ :‬מ ִת״י];‬
‫‪ְ .2‬מכון התקנים הישׂראלי‬
‫יל״ן‬
‫ָמ ִת ָ‬
‫מארגנים‪ ,‬תצפיות‪ ,‬יירוט ולוחמה ניידת‬
‫ַמתיָ ״ם‬
‫מפעיל תותח ימי‬
‫״כ‬
‫ָמ ָת ּ‬
‫ִמתקן כליאה‬
‫תכ״ס ‪ָ -‬מ ָת״ק‬
‫‪ַ | 122‬מ ָּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫תכ״ס‬
‫ַמ ָּ‬
‫מערכת תקשורת וכינון סוללתית‬
‫‪ֶ .2‬מרכז התנועות הארצי;‬
‫‪ .3‬משטרת התנועה הארצית‬
‫מפקד תא־לוחמים‬
‫ַ‬
‫ֶמרכז תנועות גֵ יסי‬
‫למ ֶטה‬
‫ֶמרכז תמיכה ַ‬
‫‪ .1‬מפעיל תקשורת נתונים והצפנה;‬
‫‪ .2‬מוצר תשתית ניהול הידע‬
‫ַמ ָת״ל‬
‫ָמ ָת״ל‬
‫ֵמ ָת״ל‬
‫ִמנהל תעשׂיית ה׳לביא׳‬
‫תל״ם‬
‫ַמ ָ‬
‫‪ .1‬המכון התעופתי ללימודים מתקדמים;‬
‫‪ .2‬מערכת תחקור קרבות ללא־מטווחים‬
‫ַמ ָת״ם‬
‫מפעיל־תקשוב ִמבצעי‬
‫ָמ ָת״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫המחלקה לתפקידים מיוחדים;‬
‫ַ‬
‫ִמנהלת התיאום;‬
‫המתקן לתרגול מתקדם;‬
‫ִ‬
‫ִמפקדת התיאום המשותף;‬
‫המחלקת לתפקידי ַמטה;‬
‫ַ‬
‫ִמפגשי תיאום ַמחשב‬
‫תמ״ח‬
‫ַמ ָ‬
‫המרכז לתיאום ִמבצעי־לוגיסטי להיערכות‬
‫ֶ‬
‫וּ לטיפול באירועי חירום [במשהב״ט]‬
‫ָמ ָת ִמ"י‬
‫ַמתנָ ״ג‬
‫ַמ ָתנָ ״ה‬
‫ַמתנָ ״ל‬
‫ֶמרכז התנועה הלאומי‬
‫ַמתנָ ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ֶמרכז תנועות מטכ״לי;‬
‫המרכז לתחזוקת נֶ ֶשק וּ מערכות;‬
‫ֶ‬
‫ֶמרכז תחזוקת נֶ ֶשק מתוחכם;‬
‫מתכנן מכני;‬
‫המרכז לתיקוני נשק מונחה‬
‫ֶ‬
‫״פ‬
‫ַמתנָ ּ‬
‫ֶמרכז תנועות פיקודי‬
‫ַמתנָ ״ץ‬
‫ֶמרכז התקשורת הנייַ ַחת הצה״לי‬
‫ָמ ָת״ס‬
‫ֶמרכז תמיכה וסיוע [גם ָמתוֹ ״ס]‬
‫ָמ ָת״ע‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬מ ָת״ע]‬
‫התכנון העליונה ֲ‬
‫מועצת ִ‬
‫״פ‬
‫ַמ ָת ּ‬
‫מפקד תותחנים פיקודי‬
‫ַ‬
‫ִמספר תוא"רי (=תכנון וארגון) המוקצה‬
‫לכל מסגרת בעלת ִמספר בשם‪ ,‬לכל יחידת‬
‫רישום [ ֲהגוּ‪ָ :‬מ ָת ִמ"י]‬
‫ִמפגשי תיאום פרויקטים ['פרויקט' בעברית‪:‬‬
‫ֵמיזָ ם]‬
‫מתנדבים במדים‬
‫המרכז לתרגול פיקוד וּ שליטה‬
‫ֶ‬
‫מפעיל תקשורת נתונים‬
‫הממשלה בשטחים‬
‫ִמפקדת תיאום פעולות ֶ‬
‫[לפנים‪ :‬מעבדות‬
‫‪ִ .2‬מכשור ותשתיות ניסוי ָ‬
‫ותשתיות ניסוי];‬
‫‪ .1‬מוצב תצפית;‬
‫‪ .2‬מסלול תחבורה ציבורית;‬
‫‪ .3‬מחסן תנועות ציוד‬
‫‪ֶ .1‬מרכז תנועות אוגדתי [‪ֲ 3-1‬הגוּ‪ַ :‬מתנָ ״א];‬
‫‪ֶ .1‬מרכז תחזוקה ִקדמי;‬
‫‪ִ .2‬מפקדת תיאום וקישור;‬
‫תמי״ד‬
‫ַמ ִ‬
‫ַמ ָת״ן‬
‫ָמ ָת״ן‬
‫‪ְ .1‬מכלית (מערכת) תדלוק ניידות;‬
‫‪ .3‬מערכות ִתכנון וניהול‬
‫ַמתנָ ״א‬
‫״פ‬
‫ָמ ָת ּ‬
‫תפוֹ ״ש‬
‫ַמ ּ‬
‫תפּ״ש‬
‫ַמ ָ‬
‫ָמ ָת״ץ‬
‫ָמ ָת״ק‬
‫תק״א ‪ָ -‬מ ָת״ת | ‪123‬‬
‫ַמ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪ִ .3‬מנהלת תוכנית הקריה;‬
‫‪ .4‬מילואים בתנאי קבע;‬
‫‪ִ .5‬מנהלת התיאום והקישור‬
‫תק״א‬
‫ַמ ָ‬
‫המרכז לתחקור קרבות אוויר [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪:‬‬
‫‪ֶ .1‬‬
‫ַמת ָק״א];‬
‫‪ .2‬מערכת תחקור קרבות אוויר‬
‫״פ‬
‫תק ָא ּ‬
‫ַמ ָ‬
‫ֶמרכז תפעול ֶק ֶשר ואלקטרוניקה פיקודי (=‬
‫חמ״ל־ק ֶשר פיקודי)‬
‫ֶ‬
‫תק״ל‬
‫ַמ ָ‬
‫ַמחלקת התיקונים הקלים‬
‫ָמ ָת״ר‬
‫ִמפגשי תיאום רכש‬
‫ָמ ָת ָר״ה‬
‫מערכת תוכן רפואי הדרכתי [אל תקצרו‬
‫בנקודות‪ :‬מ‪.‬ת‪.‬ר‪.‬ה‪].‬‬
‫ָמ ָת״ש‬
‫ִמנהל התשלומים [ראו‪ :‬מוֹ ֵפ״ת]‬
‫ָמ ָת״ת‬
‫‪ֶ .1‬מרכז תרגול ותקשורת;‬
‫‪ .2‬מערכות ותשתיות תקשוב;‬
‫‪ .3‬מודול תיעדוף תקציבי‬
‫נ‬
‫נ׳‬
‫‪ .1‬נקודה או נקודתי [ראו‪ :‬נק׳; ‪ 11-1‬אל‬
‫תקצרו בנקודה‪ :‬נ‪;].‬‬
‫‪ .2‬נכשל;‬
‫‪ .3‬נפיץ;‬
‫‪ .4‬ניווט;‬
‫‪ .5‬נַ גָ ד;‬
‫‪ .6‬נֶ גֶ ד;‬
‫‪ .7‬ניהול או ניהולי;‬
‫‪ .8‬נציג;‬
‫‪ .9‬נַ חל;‬
‫‪ .10‬נורית;‬
‫‪ .11‬נשים‬
‫נ״א‬
‫ּ״ן־א ֶל״ף];‬
‫‪ .1‬נֶ גֶ ד־אדם [‪ֲ 3-1‬הגוּ‪ :‬נו ָ‬
‫‪ .2‬נשק אישי;‬
‫‪ .3‬נחיתת אונס‬
‫נא״א‬
‫ניהול אש ֶאגֶ ד‬
‫נא״ג‬
‫ניהול אש גַ יס‬
‫נָ אוֹ ״ת‬
‫נֶ ֶשק ֶאל־אוֹ ּפ ותחמושת‬
‫נא״ח‬
‫‪ .1‬ניהול אש חטיבה;‬
‫״ף־חי״ת]‬
‫נוּ״ן־א ֶל ֵ‬
‫ָ‬
‫[הגוּ‪:‬‬
‫‪ .2‬נחיתת אונס חלקית ֲ‬
‫נָ ָא ָח״ה‬
‫[הגוּ ‪ :‬נָ ָא ָח״ה]‬
‫ניהול אש‪ ,‬חיפוי והסתערות ֲ‬
‫נא״ט‬
‫ניהול אש טכני‬
‫נָ אט״וֹ‬
‫[הגוּ ‪ :‬נָ אט״וֹ ]‬
‫ראו‪ֲ NATO :‬‬
‫נָ ָא ָט"ם‬
‫ניהול אש טכני מתקדם‬
‫נָ ָא ָט"ר‬
‫ניהול אש טכני ראשוני‬
‫נָ ִאי״ר‬
‫נכנס אחרון ‪ -‬יוצא ראשון [ראו גם ‪]LIFO‬‬
‫נא״מ‬
‫״ף־מ״ם]‬
‫״ן־א ֶל ֵ‬
‫[הגוּ ‪ :‬נוּ ָ‬
‫נחיתת אונס מלאה ֲ‬
‫נַ ַא״ם‬
‫[הגוּ ‪ :‬נַ ַא״ם]‬
‫נֶ ֶשק אנרגייה מוכוונת ֲ‬
‫נָ ָא ָס״ל‬
‫נקודת איסוף סוללתית‬
‫״פ‬
‫נָ ָא ּ‬
‫נקודת איסוף פלוגתית [ראו‪ :‬נָ ַא ָפּ״ל]‬
‫נָ ַא ָפּ״ל‬
‫נקודת איסוף פצועים פלוגתית‬
‫נא״ר‬
‫״ף־רי״ש]‬
‫״ן־א ֶל ֵ‬
‫[הגוּ ‪ :‬נוּ ָ‬
‫נורית אזהרה ראשית ֲ‬
‫‪ | 126‬נא״ש ‪ -‬נוֹ זָ ״א‬
‫ב ל מ " ס‬
‫נא״ש‬
‫נקודת אפס בשטח‬
‫נ״ב‬
‫גמ״ש‬
‫נַ ָ‬
‫גמש‪ ,‬נִ גמוּש‪,‬‬
‫גמש‪ְ ,‬לנַ ֵ‬
‫נושׂא גְ ייָ סות משוריין [נִ ֵ‬
‫גמ ִשי ‪ -‬בלי גרשיים]‬
‫גמש‪ ,‬נַ ָ‬
‫ְמנוּ ָ‬
‫גש״ן‬
‫נַ ָ‬
‫‪ .1‬נזק בלבד;‬
‫ּ״ן־בי״ת]‬
‫‪ .2‬ניווט ביניים [קראו‪ :‬נו ֵּ‬
‫נגמ״ש שריון‬
‫[הגוּ‪ :‬נַ ָ ּב״א]‬
‫ניהול וּבקרת אש ֲ‬
‫נוהל דיבור ברדיו‬
‫נַ ָּב״א‬
‫נַ ָּב״ם‬
‫ביטחון מידע‬
‫נאמן ְ‬
‫נַ ָּב״ק‬
‫נֶ ֶשק בלתי־קונוונציונלי‬
‫נב"ר‬
‫נֶ גֶ ד ביצורים‬
‫נַ ָּב״ש‬
‫ביטחון שׂדה‬
‫נאמן ְ‬
‫נ״ג‬
‫ימ״ל; אל תקצרו‬
‫[הגוּ‪ :‬נוּ״ן־גִ ֶ‬
‫‪ .1‬נקודת גובה ֲ‬
‫בנקודות‪ :‬נ‪.‬ג‪;].‬‬
‫דב״ר‬
‫נַ ָּ‬
‫דל״ן‬
‫נַ ָ‬
‫יידי [נכסים שאינם מיטלטלים‪,‬‬
‫כסי ְד ָלא נָ ֵ‬
‫נִ ֵ‬
‫כגון ִמגרשים]‬
‫נָ ָד״ם‬
‫נצירה‪ ,‬דריכה‪ ,‬מחסנית‬
‫נ״ה‬
‫‪ .1‬נקודת התחלה;‬
‫‪ .2‬נקודת היתוך‬
‫נָ ִה״י‬
‫[הגוּ ‪ :‬נָ ִה״י]‬
‫ניהול הנדסת ייצור ֲ‬
‫נָ ִהי״ר‬
‫ניהול הייצור‬
‫‪ .2‬נקודת מגע‬
‫נָ ִהי״ת‬
‫ניהול גדוד במילואים‬
‫נָ ָה ָמ"ת‬
‫נַ גַ ד הדרכה‬
‫נה״ש‬
‫נוהל גיוס חירום‬
‫נוב׳‬
‫נקודת גמר טיפוס‬
‫״ב‬
‫נוֹ ּ‬
‫נג"ב‬
‫גה״ד‬
‫נַ ָ‬
‫נָ גָ ״ח‬
‫נָ גָ ״ט‬
‫נָ גָ ״ל‬
‫ניהול הידע והתקשוב‬
‫נקודת החלפת ִמשטחי תחמושת‬
‫ניפוק והשברה‬
‫נובמבר‬
‫נְ ייר גילוי להתרעה‬
‫‪ .1‬ניטור וּבקרה;‬
‫‪ .2‬ניהול וּבקרה‬
‫נגמ״ש מג״ד‬
‫ניפוק והשברה‬
‫נגמ״ש מוגן־גחון‬
‫[הגוּ ‪ :‬נוֹ ַה״ד]‬
‫ניהול והדרכה ֲ‬
‫נגמ״ש ‘טיראן׳‬
‫נוהל קרב‬
‫נגמ״ש כבד‬
‫נווה דקלים‬
‫נגמ״ש בעל מצלמת ּ‘פוֹ ּפ׳‬
‫[הגוּ ‪ :‬נוֹ זָ ״א]‬
‫נוהל זרוע האוויר ֲ‬
‫גמ״ד‬
‫נַ ָ‬
‫גמחוֹ ״ן‬
‫נַ ָ‬
‫גמ״ט‬
‫נַ ָ‬
‫״כ‬
‫גמ ּ‬
‫נַ ָ‬
‫״פ‬
‫גמ ּפוֹ ּ‬
‫נַ ָ‬
‫נָ וֶ ״ה‬
‫נוֹ ַה״ד‬
‫נוה״ק‬
‫נוו"ד‬
‫נוֹ זָ ״א‬
‫יס״ה | ‪127‬‬
‫נוּ״ם ‪ -‬נִ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫נוּ״ם‬
‫נ״ט‬
‫ניהול וּ מעקב‬
‫״ן־טי״ת]‬
‫[הגוּ ‪ :‬נוּ ֵ‬
‫נֶ גֶ ד־טנקים ֲ‬
‫נוהג וּ משמעת‬
‫‪ .1‬נֶ גֶ ד טילים;‬
‫‪ .2‬נושׂא־טיל‬
‫נוֹ ״ם‬
‫נוֹ ָמ״ד‬
‫נָ ָט״ל‬
‫נחיר וֶ קטור מהפך דחף‬
‫נָ ָט״ן‬
‫נוער ונח״ל‬
‫נָ ָט״ץ‬
‫‪ .1‬נוף‪ַ ,‬עם וּ מורשת [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ :‬נוֹ ַע״ם];‬
‫‪ .2‬ניווט וּ מערכים טקטיים‬
‫נָ ָט״ק‬
‫נו״נ‬
‫נוֹ ַע״ם‬
‫״פ‬
‫נוֹ ּ‬
‫‪ .1‬ניטור וּ פיקוד;‬
‫‪ .2‬נְ ָהלים וּ פקודות‬
‫נוֹ ָפ״ר‬
‫‪ .1‬נְ ָה ִלים‪ ,‬פקודות וּ ְרשוֹ ֶמת;‬
‫‪ .2‬ניסויים וּ ּפרויקטים ['פרויקט' בעברית‪:‬‬
‫ֵמיזָ ם]‬
‫נוֹ ״ץ‬
‫נתונים וצופן‬
‫נוֹ ״ק‬
‫נוער וּ קהילה‬
‫נו״ת‬
‫ניידת טיפול נמרץ‬
‫ניידת טיפול נמרץ צבאית‬
‫נַ ֶח ֶתת טנקים‬
‫נָ ָט״ר‬
‫נֶ גֶ ד טורפדואים‬
‫נֶ ֶט״ר‬
‫[הגוּ ‪ :‬נֶ ֶט״ר]‬
‫בר ֶק״ם ֲ‬
‫נהיגה וטיפול ֶ‬
‫נָ ָט ָש״ה‬
‫נקודות טיפול ושיגור של נפגעים ֲ[הגוּ‪ :‬נָ ָט ָש״ה]‬
‫נ״י‬
‫‪ .1‬נקודת ירי;‬
‫‪ .2‬ניווט יחסי‬
‫נִ י״ב‬
‫‪ .1‬ניהול ידע וּבטיחות;‬
‫‪ .2‬נֶ ֶשק יבשה‬
‫נְ ָהלים ותקציבים‬
‫יב״ם‬
‫נִ ָ‬
‫‪ .1‬נקודת חילוץ;‬
‫‪ .2‬נשים בחובה;‬
‫‪ .3‬נגדים בחובה‬
‫י״כ‬
‫נִ ּ‬
‫יל״י‬
‫נִ ִ‬
‫[הגוּ‪ :‬נָ ָח״א]‬
‫נְ ציג חיל האוויר ֲ‬
‫נִ י״ם‬
‫נחת בשלום‬
‫ימ״ד‬
‫נִ ָ‬
‫‪ .1‬נח״ל מסלול ֲ[הגוּ‪ :‬נַ ַח״ם];‬
‫‪ .2‬נח״ל חניכים‬
‫[הגוּ ‪ :‬נִ י ִמ״י]‬
‫ניהול מידע וידע ֲ‬
‫ימ״י‬
‫נִ ִ‬
‫נַ גַ ד חקירות‬
‫[הגוּ ‪ :‬נִ ינָ ״א]‬
‫ניהול נתוני איסוף ֲ‬
‫[הגוּ‪ :‬נַ ַח״ת]‬
‫נחיתה ותובלה ֲ‬
‫[הגוּ ‪ :‬נִ י ָס״ה]‬
‫ניתוח סיכונים הסתברותי ֲ‬
‫נ״ח‬
‫נָ ָח״א‬
‫נחב״ש‬
‫נַ ַח״ם‬
‫נַ ָח״ק‬
‫נַ ַח״ת‬
‫ניהול ייצור בעזרת ַמחשב‬
‫ניתוחים כלכליים‬
‫[הגוּ ‪ :‬נִ י ִל״י]‬
‫נצח ישׂראל לא ישקר ֲ‬
‫נקודת ייחוס למטרות‬
‫ניהול מידע‬
‫נִ ינָ ״א‬
‫יס״ה‬
‫נִ ָ‬
‫יס״ן ‪ -‬נַ ָמ״ם‬
‫‪ | 128‬נִ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫יס״ן‬
‫נִ ָ‬
‫ניהול ֶסגֶ ל ונַ גָ דים‬
‫נִ יתוּ״ב‬
‫(תכנון) וּבקרה‬
‫ניהול תקציב ִ‬
‫נ״כ‬
‫‪ .2‬נקודת מוצא ארטילרית;‬
‫‪ .3‬ניהול מלאי אט״לי [יחידת קישור בין‬
‫חה״א לאט״ל]‬
‫מא״ר‬
‫נַ ָ‬
‫ניתוח מערכות ִארגוניות‬
‫״ב‬
‫נָ ָמ ּ‬
‫ּ״ן־כ״ף; גם נכב"ד];‬
‫‪ .1‬נושׂא־כוח [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ :‬נו ָּ‬
‫‪ .2‬נֶ ֶשק כבד‬
‫ניתוח מערכות ִמבצעיות‬
‫נֶ ֶשק כבד [גם נ"כ]‬
‫נֶ ֶשק מסייע גדודי‬
‫נכב״ד‬
‫נַ ָּכ״ל‬
‫ניהול כולל לאיכות‬
‫נָ ָמ״ג‬
‫נָ ָמ״ד‬
‫‪ .1‬נקודת כיוון מרוחקת;‬
‫‪ .2‬נקודת כיוון מרגמה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‘נכס לאומי׳‬
‫[הגוּ ‪ :‬נָ ָמ״ה]‬
‫ניהול מידע הנדסי ֲ‬
‫נקודת כיוון תותח (מרגמה)‬
‫ניתוח מערכות וּ נְ ָהלים‬
‫[הגוּ‪ :‬נָ ָל״א]‬
‫נֶ גֶ ד־לוחמה אלקטרונית ֲ‬
‫נוהל־מעצר חשוד‬
‫נַ ָּכ״ם‬
‫נכס״ל‬
‫נַ ָּכ״ת‬
‫נָ ָל״א‬
‫לב״ת‬
‫נַ ָּ‬
‫ניידת לבדיקת בטיחות (בדרכים)‬
‫נַ ָל״ג‬
‫נַ גַ ד לוגיסטיקה‬
‫נָ ָל״ג‬
‫נורת נתרן בלחץ גבוה‬
‫נֵ ִל״י‬
‫[הגוּ‪ :‬נֵ ִל״י]‬
‫ניהול לפי יעדים ֲ‬
‫נָ ָל״ן‬
‫נקודה לנקודה‬
‫נָ ָל״ת‬
‫נפיץ לאור תאורה‬
‫נ״מ‬
‫ּ״ן־מ״ם];‬
‫[הגוּ‪ :‬נו ֵ‬
‫‪ .1‬נֶ גֶ ד־מטוסים ֲ‬
‫‪ .2‬נקודת מוצא;‬
‫‪ .3‬ננומטר‬
‫נָ ָמ״א‬
‫‪ .1‬נווטים‪ַ ,‬מקלענים (מכונאים)‪ ,‬אלחוטנים‬
‫[‪ֲ 3-1‬הגוּ‪ :‬נָ ָמ״א];‬
‫נָ ָמ״ה‬
‫נקודת מצבור דלק;‬
‫נצירה‪ ,‬מחסנית‪ ,‬דריכה;‬
‫נֶ ֶשק מדויק;‬
‫נושׂא ְמ ַכל דלק‬
‫נָ מוֹ ״ן‬
‫נָ ָמ״ח‬
‫מח״ז‬
‫נַ ָ‬
‫ניידת מודיעין־חזותי‬
‫נָ ָמ״ט‬
‫נְ ייר ַמטה‬
‫נָ ִמ"י‬
‫ניהול מידע וידע [ ֲהגוּ ‪ :‬נָ ִמ"י]‬
‫נָ ָמ״ך‬
‫‪ .1‬נַ ֶח ֶתת מכוניות;‬
‫‪ .2‬נושׂאת מכוניות‬
‫נָ ָמ״ל‬
‫נֶ ֶשק מונחה־לייזר‬
‫מל"ר‬
‫נַ ָ‬
‫ניהול מידע לרכש‬
‫מל"ת‬
‫נַ ָ‬
‫יב"ם (= ֶת ֶכן וייצור בעזרת‬
‫לת ָּ‬
‫ניהול מידע ִ‬
‫ַמחשב)‬
‫נַ ָמ״ם‬
‫נְ ציג משׂרד ממשלתי‬
‫נָ ָמ״ם ‪ -‬נַ ּפ ָל״ם | ‪129‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫נָ ָמ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫נָ ֵמ״ס‬
‫נֶ ַס״ח‬
‫נקודת מדידה (מוצא) ֶמרחבית;‬
‫נקודת ִמכוון ממוצעת;‬
‫ניהול מערכות מידע;‬
‫נקודת מוצא מדומה‬
‫נֶ גֶ ד ַמסוקים‬
‫נַ ָמ״ץ‬
‫נַ הג מגויס צמוד [לרכב; ראו‪ :‬נָ ָצ״ם]‬
‫נמ״ק‬
‫נסיעה מיוחדת קבועה‬
‫מק״א‬
‫נַ ָ‬
‫[הגוּ‪ :‬נַ מ ָק״א]‬
‫נקודת מוצא פחות אק״א ֲ‬
‫נָ ֵמ״ר‬
‫נגמ״ש מרכבה‬
‫מר ֶצ״ת‬
‫נִ ֶ‬
‫[הגוּ‪ :‬נִ מ ֶר ֶצ״ת]‬
‫ניידת ֶמ ֶר״ץ (= ֶמרכז הציוד) ֲ‬
‫מר״ש‬
‫נַ ָ‬
‫נושׂא מרגמות משוריין‬
‫נָ ָמ״ש‬
‫נושׂא־מודגש שנתי‬
‫נָ ָמ״ת‬
‫‪ .1‬ניתוח מערכות תומכות;‬
‫‪ .2‬נקודת מצבור־תחמושת‬
‫נ״נ‬
‫[הגוּ‪ :‬נוּ״ן־נוּ״ן]‬
‫נושׂא נֶ ֶשק ֲ‬
‫נָ נָ ״ש‬
‫נבדק ונמצא שמיש‬
‫נ"ס‬
‫נקודת סיום‬
‫נֵ ״ס‬
‫נֶ גֶ ד־סוללות‬
‫נָ ָס״א‬
‫[הגוּ‪ :‬נָ ָס״א]‬
‫ניסויים והבטחת האיכות ֲ‬
‫נַ סגָ ״ש‬
‫נסיגה והשהיה‬
‫נָ סוֹ ״ם‬
‫״כ (= ֵסדר כוחות) וּ משאבים‬
‫ניתוח ָס ָד ּ‬
‫[הגוּ ‪ :‬נֶ ַס״ח]‬
‫נסיעות חו״ל ֲ‬
‫ספּ״ז‬
‫נַ ָ‬
‫נספח זר‬
‫נ״ע‬
‫נחל עוז [שם היחידה]‬
‫נַ ֲע ֶל"ה‬
‫נוער עולה לפני הורים‬
‫נָ ָע ָל״ח‬
‫נדחה עד להודעה חדשה‬
‫נָ ָע״ת‬
‫״ן־תי״ו;‬
‫״ן־עיִ ָ‬
‫נוסף על תפקידו [יש ההוגים‪ :‬נוּ ַ‬
‫אל תקצרו בנקודות‪ :‬נ‪.‬ע‪.‬ת‪].‬‬
‫נ״פ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫״פ‬
‫נֵ ּ‬
‫נקודת פיזור;‬
‫נקודת פינוי;‬
‫״ן־פּ״א];‬
‫[הגוּ ‪ :‬נוּ ֵ‬
‫נסיעות פרטיות ֲ‬
‫ניהול פרויקטים ['פרויקט' בעברית‪ֵ :‬מיזָ ם]‬
‫נַ גַ ד־פלגה [אש ארטילרית]‬
‫נַ ָפּ״א‬
‫[הגוּ ‪ :‬נַ ָפּ״א]‬
‫ניפוק אנרגייה ֲ‬
‫נַ פגָ ״ם‬
‫נפגע מדומה‬
‫נפג״ש‬
‫נושׂא פצצות גחון ‘שחק׳‬
‫נַ ָפּ״ה‬
‫[הגוּ ‪ :‬נַ ָפּ״ה]‬
‫ניהול פיתוח הדרכה ֲ‬
‫נַ ָפּ״ח‬
‫‪ .1‬נקודת פינוי וחילוץ;‬
‫‪ .2‬נקודת פינוי חימושית;‬
‫‪ .3‬נקודת פינוי חללים‬
‫נַ ּ ַפל״ם‬
‫ראו ‪[ NAPALM‬כיום כותבים בלי גרשיים]‬
‫נַ ּפ ָל״ם‬
‫מהמרכזים;‬
‫ֶ‬
‫‪ .1‬ניפוק פריטים ַליחידות‬
‫למרכזים‬
‫‪ .2‬ניהול פניות ֶ‬
‫‪ | 130‬נַ ָפּ״ם ‪ -‬נֶ ֶש״ר‬
‫ב ל מ " ס‬
‫נַ ָפּ״ם‬
‫‪ .1‬נקודת־פגיעה ֶמרכזית;‬
‫‪ .2‬נקודת־פגיעה ממוצעת;‬
‫‪ .3‬נושׂא פצצות מרובע‬
‫פצ״ל‬
‫נַ ָ‬
‫נקודת פיצול‬
‫נַ ָפּ״ק‬
‫‪ .1‬נקודת פיקוח קדמית;‬
‫‪ .2‬נושׂא פצצות קל;‬
‫‪ .3‬נֶ ֶשק פחות קטלני‬
‫נַ ָפּ״ר‬
‫‪ .1‬נקודת פגיעה ראשונית;‬
‫‪ .2‬ניהול פרויקטים ['פרויקט' בעברית‪ֵ :‬מיזָ ם]‬
‫נ״צ‬
‫ּ״ן־צ ִד״י];‬
‫‪ .1‬נקודת ציוּ ן [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ :‬נו ָ‬
‫‪ .2‬נספח צה״ל;‬
‫‪ .3‬נֶ גֶ ד־צוללות‬
‫נֵ ״ץ‬
‫נַ גַ ד־צוות [באש ארטילרית]‬
‫נָ ָצ"א‬
‫נעלי צוות אוויר [ ֲהגוּ ‪ :‬נָ ָצ"א]‬
‫צב״ל‬
‫נַ ָּ‬
‫נקודת ציוּ ן בדיקת לוח‬
‫צב״ם‬
‫נַ ָּ‬
‫נק׳‬
‫נקודה או נקודתי‬
‫נ״ק‬
‫[הגוּ ‪ :‬נוּ ״ן־קוּ ״ף]‬
‫ניתוק ֶק ֶשר ֲ‬
‫קח״ל‬
‫נַ ָ‬
‫נְ ציב קבילות החיילים‬
‫נָ ָק״ל‬
‫נֶ ֶשק קל‬
‫נָ ָק״ם‬
‫נוהלי ֶק ֶשר מיוחדים‬
‫נקנ"ש‬
‫ניקיון נשק‬
‫ְ‬
‫נ״ר‬
‫‪ .1‬נגדר רכב או ֶר ֶק"ם;‬
‫‪ .2‬נקודת רתיחה‬
‫נָ ָר״ג‬
‫נַ ֶח ֶתת רגלים‬
‫יל״ה‬
‫נֵ ִר ָ‬
‫ישׂראלי ללא היתר‬
‫נהיגת רכב ְ‬
‫נָ ִרי״ר‬
‫נכנס ראשון ‪ -‬יוצא ראשון [ראו גם ‪]FIFO‬‬
‫נָ ָר״ם‬
‫נקודת ציוּ ן בדיקת ַמחשב‬
‫נקודת ריסוק ממוצעת‬
‫נקודת ציוּ ן גאוגרפית‬
‫נַ ֶח ֶתת רכב ורגלים‬
‫נֶ גֶ ד־צוללות‬
‫נתוני שטח‬
‫ניצול ללא־אשרה‬
‫נֶ ֶשק ותחמושת‬
‫(מרחב);‬
‫‪ .1‬נקודת ציוּ ן ֶמרכז ֶ‬
‫‪ .2‬ניצב משנה‬
‫‪ .1‬נציבוּ ת שירות המדינה;‬
‫‪ .2‬נֶ ֶשק מונחה;‬
‫‪ .3‬נֶ ֶשק מדויק‬
‫נָ ָצ״ג‬
‫נָ ָצ״ל‬
‫נצל״ש‬
‫נָ ָצ״ם‬
‫״פ‬
‫נָ ָצ ּ‬
‫ּ״ן־צ ִד״י‬
‫‪ .1‬נקודת ציוּ ן פנקסי [יש ההוגים‪ :‬נו ָ‬
‫פנקסי];‬
‫‪ .2‬נקודת ציוּ ן פגיעה;‬
‫‪ .3‬נקודת ציוּ ן פוטוסטט [= מכשיר להעתקת‬
‫מסמך בשיטת צילום]‬
‫נר״ר‬
‫נָ "ש‬
‫נָ שוֹ ״ת‬
‫נָ ָש״ם‬
‫נָ ָש״ע‬
‫נתוני שטח וַ עבירוּ ת‬
‫נֶ ֶש״ר‬
‫[הגוּ ‪ :‬נֶ ֶש״ר]‬
‫וק ֶשר ֲ‬
‫ניווט ֶ‬
‫תא״ם ‪ -‬נָ ָת״ת | ‪131‬‬
‫נַ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫תא״ם‬
‫נַ ָ‬
‫אמצ ֵעי לחימה) וּ מודלים‬
‫מל״ח (= ָ‬
‫ניתוח ַא ָ‬
‫״ב‬
‫נָ ָת ּ‬
‫רפּה בטיחותית‬
‫נקודת תוּ ָ‬
‫תב״ג‬
‫נַ ָּ‬
‫תמ״ם‬
‫נַ ָ‬
‫ניהול תשתיות מערכות ַמחשב‬
‫תמ״ש‬
‫נַ ָ‬
‫ניתוח מערכים ושיטות‬
‫נת״ע‬
‫רכית‬
‫רפּה ֶע ִּ‬
‫נקודת תוּ ָ‬
‫נְ ַמל תעופה בן־גוריון‬
‫״פ‬
‫נָ ָת ּ‬
‫[הגוּ‪ :‬נָ ָת״ה; יש ההוגים את‬
‫ניתוחים הנדסיים ֲ‬
‫נָ ָת״ץ‬
‫[טייסת] נווטי תובלה וּ מכוננים‬
‫תק״ש‬
‫נַ ָ‬
‫נְ הלים‪ ,‬תיעוד וּבקרה‬
‫נֶ ֶת״ר‬
‫נָ ָת״ה‬
‫התיבות בלי לקצר]‬
‫נָ תוֹ ״ם‬
‫נָ ִתי״ב‬
‫נָ ָת״ם‬
‫‪ .1‬ניתוח מערכות;‬
‫רפּה ִמבצעית‬
‫‪ .2‬נקודת תוּ ָ‬
‫נקודת תחמושת פלגתית‬
‫‪ .1‬נתיב תחבורה ציבורית;‬
‫‪ .2‬נְ ציב תלונות הציבור‬
‫נתוני תקשורת‬
‫[הגוּ ‪ :‬נֶ ֶת״ר]‬
‫נהיגה‪ ,‬תותחנות‪ ,‬רכב ֲ‬
‫נָ ָת״ת‬
‫‪ .1‬ניתוח תמיכה תחזוקתית;‬
‫‪ .2‬ניהול תצורת תוכנה‬
‫ס‬
‫ס׳‬
‫‪ְ .1‬סעיף [‪ 3-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬ס‪;].‬‬
‫‪ְ .2‬סגָ ן;‬
‫‪ֶ .3‬סגֶ ן‬
‫ס״א‬
‫‪ .1‬סיוע אוויר;‬
‫פסנָ ִאי‬
‫‪ .2‬סימול ַא ְ‬
‫סא״ה‬
‫סיוע־אוויר התקפי‬
‫ַס ַא״ל‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ס ַא״ל]‬
‫ְסגַ ן־אלוף ֲ‬
‫ַסאל״ט‬
‫ראו‪:‬‬
‫ס״ב‬
‫‪SALT‬‬
‫‪ .1‬סודי ביותר [גם סו"ב];‬
‫‪ .2‬סוג ביטחון [ידוע גם בשם ‘סיווּג ביטחוני׳]‬
‫סבא״א‬
‫הסוכנות הבין־לאומית לאנרגייה אטומית‬
‫[ראו גם ‪]IAEA‬‬
‫סב״ד‬
‫ָס״ג‬
‫סירת גומי‬
‫סג"ד‬
‫סגַ ן גונדר‬
‫ָסגָ ״ח‬
‫ֶסגֶ ל חינוך‬
‫ָסגָ ״ם‬
‫ן־משנה‬
‫ֶסגֶ ִ‬
‫סג״ר‬
‫סירת גְ ָרר‬
‫ס״ד‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫סיכום דיון;‬
‫ֵס ֶתר דיבור;‬
‫סגירת דלתות;‬
‫ֵסדר הדין;‬
‫ספירת דם‬
‫דא״ג‬
‫ַס ָ‬
‫ִסדרת אימון גופני‬
‫דב״ט‬
‫ַס ָּ‬
‫סוללת בקרה ודיווח‬
‫סדנה בסיסית‬
‫סוג ביטחון [ידוע גם בשם ‘סיווּג ביטחוני׳]‬
‫‪ .1‬ספינת ַדיִג;‬
‫‪ֵ .2‬סדר גודל‬
‫ַס ָּב״ט‬
‫ַס ָּב״ם‬
‫המרכזית [של ארה״ב];‬
‫‪ .1‬סוכנות הביון ֶ‬
‫‪ .2‬סדיר בראיית מילואים‬
‫ָס ָד״ג‬
‫ָס ָד״ח‬
‫ִסדרת חינוך‬
‫דח״ט ‪ָ -‬סיוֹ ״ש‬
‫‪ַ | 134‬ס ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫דח״ט‬
‫ַס ָ‬
‫ָס ָח״א‬
‫סדנה חטיבתית‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ס ָח״א]‬
‫סחר אלקטרוני ֲ‬
‫ֵסדר־כוחות‬
‫סף חומצת חלב‬
‫סדנה לימודית‬
‫סקירת חדשות יומית‬
‫סדנה ֶמרחבית‬
‫סקירת החדשות השבועית [ ֲהגוּ ‪ַ :‬ס ַח"ש]‬
‫סעודיה וירדן‬
‫סירת תותחנים‬
‫ֵסדר פעולות‬
‫ספינת טילים‬
‫ֵסדר תנועה‬
‫סימן טקטי מוסכם [ראו‪ָ :‬ס ָמ״ם]‬
‫ֵסדר הכנה לפעולה [ ֲהגוּ‪ַ :‬ס ַה"ל]‬
‫״ן־מ״ם‬
‫סוללת טילי נוּ ֵ‬
‫סמכות הרישום [ ֲהגוּ‪ַ :‬ס ַה"ר]‬
‫״ן־מ״ם מתנייעת‬
‫סוללת טילי נוּ ֵ‬
‫סודי ביותר [גם ס“ב]‬
‫ספינת טורפדואים‬
‫״כ (= סדר כוחות) ודיווח‬
‫ָס ָד ּ‬
‫‪ .1‬סיוע ישיר;‬
‫‪ .2‬סיום ירי‬
‫״כ‬
‫ָס ָד ּ‬
‫דל״ם‬
‫ַס ָ‬
‫דמ״ר‬
‫ַס ָ‬
‫ָס ָד״ן‬
‫״פ‬
‫ָס ָד ּ‬
‫ָס ָד״ת‬
‫ַס ַה״ל‬
‫ַס ַה״ר‬
‫סו״ב‬
‫סוֹ ״ד‬
‫סול׳‬
‫סוללה או סוללתי‬
‫סוֹ נָ ״ר‬
‫ראו‪[ SONAR :‬כיום כותבים בלי גרשיים‪ :‬סוֹ נָ ר]‬
‫סופ״ש‬
‫סח״ח‬
‫סח״י‬
‫ַס ַח"ש‬
‫חת״ם‬
‫ַס ָ‬
‫ָס ִטי״ל‬
‫ָס ָט״ם‬
‫ַסטנָ ״ם‬
‫ַסטנָ ָמ״ם‬
‫ָס ָט״ר‬
‫ס״י‬
‫יב״ה‬
‫ִס ָּ‬
‫[הגוּ ‪ִ :‬סי ָ ּב״ה]‬
‫הישׂראלית ֲ‬
‫ְ‬
‫בחברה‬
‫סוגיות יסוד ֶ‬
‫יב״ט‬
‫ִס ָּ‬
‫סוף שבוע‬
‫‪ .1‬האגף לסיוע וּ לייצוא ביטחוני;‬
‫‪ .2‬סיוע ביטחוני‬
‫סיווג וקידום‬
‫ראו‪:‬‬
‫‪SIGINT‬‬
‫‪ .1‬סוג שירות;‬
‫‪ .2‬סוף שבוע‬
‫ראו‪:‬‬
‫‪CD‬־‪ROM‬‬
‫סוֹ ״ק‬
‫סוֹ ״ש‬
‫ס״ח‬
‫״ך־חי״ת]‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ס ֶמ ֵ‬
‫ֵס ֶפר החוקים ֲ‬
‫ָס״ח‬
‫‪ .1‬סירת חמרן;‬
‫‪ .2‬סוכן חשאי‬
‫ִסיגִ ינט‬
‫י־די־רוֹ ם‬
‫ִס ִ‬
‫ִסיוּ״ץ‬
‫סיור וצילום‬
‫ִסיוֹ ״ק‬
‫סיור וקישור‬
‫ָסיוֹ ״ש‬
‫סיור וּ שליטה‬
‫מב״ץ | ‪135‬‬
‫ִסי״ל ‪ַ -‬ס ָּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ס"ל‬
‫ִסי״ל‬
‫סרבל ייעודי לחייל‬
‫ִסי״ם‬
‫ְסעיף ליקוי‬
‫ָס ָל״ד‬
‫סיוע מיוחד‬
‫סיבובים לדקה‬
‫סוכנות הידיעות המזרח־תיכונית‬
‫‪ .1‬הסוכנות הישׂראלית לניצול ֶהחלל [‪2-1‬‬
‫ֲהגוּ ‪ֶ :‬ס ָל״ה];‬
‫סינדיקציה‬
‫‪ .2‬סטודנטים לפני הורים‬
‫סוכנות הידיעות הסעודית‬
‫ֶס ֶקר ֶת ֶכן לוגיסטי‬
‫סוכנות הידיעות העיראקית‬
‫סוריה‪ ,‬לבנון‪ ,‬חיל האוויר‬
‫ִסימזָ ״ת‬
‫סינד׳‬
‫ִסי״ס‬
‫י״ע‬
‫ִס ַ‬
‫ִסי״ף‬
‫ראו‪:‬‬
‫י״פ‬
‫ִס ּ‬
‫‪CIF‬‬
‫הפ ַלסטינית‬
‫סוכנות הידיעות ַ‬
‫ִסי״ץ‬
‫סוכנות הידיעות הצרפתית‬
‫ִסי״ק‬
‫הק ַטארית‬
‫סוכנות הידיעות ַ‬
‫ִסי״ש‬
‫סיכום שבועי‬
‫ס״כ‬
‫״ך־כ״ף]‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ס ֶמ ָּ‬
‫ספּק כוח (חשמלי) ֲ‬
‫ַס ָּכ"ח‬
‫סיור כתובות חופשי‬
‫סכ"ל‬
‫סיוע כללי‬
‫ַס ָּכ״ם‬
‫סיור כתובות מבוקר‬
‫סכמ״ר‬
‫סיכום ריאיון‬
‫ַס ּכ ָמ"ש‬
‫ֶס ָל״ה‬
‫סלו״ג‬
‫ָס ָל״ח‬
‫סל״פ‬
‫סעיפי ליקוי פוסלים‬
‫ָס ָל״ש‬
‫‪ .1‬סדיר לקראת שחרור;‬
‫‪ .2‬סיביות לשנייה‬
‫ָס ָל״ת‬
‫לתכנון;‬
‫‪ .1‬סיוע ִ‬
‫‪ .2‬סיור ללא תקלות‬
‫ס״מ‬
‫מפקד [‪ 2-1‬אל תקצרו בנקודות‪ :‬ס‪.‬מ‪;].‬‬
‫‪ְ .1‬סגַ ן ַ‬
‫״ך־מ״ם]‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ס ֶמ ֵ‬
‫‪ .2‬סוד מועדף ֲ‬
‫ָס״ם‬
‫[קו] סוללה־מטרה‬
‫סמא״א‬
‫מפקד ֶאגֶ ד ארטילרי‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫ַסמאוּ״ג‬
‫מפקד אוגדה‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫״ב‬
‫ַס ָמ ּ‬
‫ַסמל ַמחלקה בכיר‬
‫מב״ד‬
‫ַס ָּ‬
‫סיכום שבועי‬
‫יסטר׳ ִּבי־‪[ 4‬כינויו של ְמטוס קרב לפי‬
‫‘סוּפּר ִמ ֶ‬
‫ֶ‬
‫ראשי התיבות של שמו הצרפתי‪]Super Mister B2 :‬‬
‫ַסמל כושר קרבי‬
‫מפקד־בסיס‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫סיכום ריאיון‬
‫ַסמל ִמבצעים‬
‫ַס ָּכ״ק‬
‫ַס ָּכ״ר‬
‫מב״ס‬
‫ַס ָּ‬
‫מב״ץ‬
‫ַס ָּ‬
‫״פ‬
‫‪ָ | 136‬ס ָמ״ג ‪ַ -‬ס ָמ ּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָס ָמ״ג‬
‫סמ״כ‬
‫סיור ָמגָ ״ב (= ִמשמר הגבול)‬
‫המטה הכללי‬
‫ֶסגֶ ל ַ‬
‫מפקד־גדוד‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫מפקד־כיתה [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ָ :‬ס ֶמ״ך; יש‬
‫‪ְ .1‬סגַ ן ַ‬
‫״ם־כ״ף או ָס ֶמ״ך];‬
‫ָּ‬
‫״ך־מ‬
‫ההוגים‪ָ :‬ס ֶמ ֵ‬
‫מפקד־גונדה‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫ל׳סגָ ן׳‬
‫‪ .2‬כינוי מקוצר ְ‬
‫מפקד־גוש‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫‪ֶ .1‬סגֶ ן מחוץ למניין [כיום כותבים בלי‬
‫גרשיים‪ַ :‬ס ָמל‪ַ ,‬ס ֶמ ֶלת];‬
‫מפקד ַ‘ד ּבוּ ר׳‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫למפעלים‬
‫‪ .2‬סיוע ֶמ ַל״ח ִ‬
‫מפקד־דיוויזיה‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫מפקד לשכת גיוס‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫ַסמל מודיעין‬
‫קד־מחלקה‬
‫ַ‬
‫מפ‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫סיכום מודיעין‬
‫סימן מוסכם‬
‫סליקים וּ מנהרות [כיום כותבים בלי גרשיים‪:‬‬
‫ָסמוּר]‬
‫מפקד מגמה‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫ַסמגָ ״ד‬
‫ַסמגָ ״ן‬
‫ַסמגָ ״ש‬
‫ַס ָמ״ד‬
‫מד״ז‬
‫ַס ָ‬
‫מד״ן‬
‫ַס ָ‬
‫סמו״ד‬
‫ָסמוּ"ר‬
‫ַס ָמ״ח‬
‫ַסמל ַמחלקה‬
‫סמח״ב‬
‫מפקד־חבל‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫מח״ז‬
‫ַס ָ‬
‫מפקד־מחוז‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫מח״ט‬
‫ַס ָ‬
‫מפקד־חטיבה‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫ַס ָמ״ט‬
‫ָס ֶמ״ך‬
‫ַס ָמ״ל‬
‫מל״ג‬
‫ַס ָ‬
‫ַס ָמ״ם‬
‫ָס ָמ"ם‬
‫ָס ָמ ָמ״ג‬
‫ָס ָמ ָמ"ז‬
‫מפקד־מחוז‬
‫סגַ ן ַ‬
‫ָס ָמ ָמ״ר‬
‫המרחב‬
‫מפקד ֶ‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫ָס ָמ ָמ״ש‬
‫מתרגל שבועי‬
‫מפקד ַ‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫ַסמנָ ״א‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬סמנָ ״א]‬
‫ַסמל ֶמרכז ניהול אש ֲ‬
‫נכ״ל‬
‫ָס ַמ ָּ‬
‫ְסגַ ן מנַ הל כללי‬
‫נכ״ל ְל ָארוֹ ״ם‬
‫ָס ַמ ָּ‬
‫מט״ס];‬
‫מפקד־טייסת [גם ַס ָ‬
‫‪ְ .1‬סגַ ן ַ‬
‫‪ַ .2‬סמל טכני‬
‫למנהל‬
‫לארגון וּ ִ‬
‫ְסגַ ן המנַ הל הכללי ִ‬
‫ספינת ְמטול רקטות‬
‫מפקד־נפה‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫מפקד־טייסת [גם ָס ָמ״ס]‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫מפקד־סוללה‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫מפקד־טייסת תעופה‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫מפקד ענף‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫[הגוּ‪ֵ :‬ס ִמ״י]‬
‫סיכום־מודיעין יומי ֲ‬
‫״ם־פּ״א]‬
‫״ך־מ ֵ‬
‫מפקד־פלוגה [יש ההוגים‪ָ :‬ס ֶמ ֵ‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫טל״ר‬
‫ָס ַמ ָ‬
‫מט״ס‬
‫ַס ָ‬
‫מט״ת‬
‫ַס ָ‬
‫ֵס ִמ״י‬
‫״פ‬
‫ַסמנָ ּ‬
‫ַסמסוֹ ״ל‬
‫מע״ן‬
‫ַס ָ‬
‫״פ‬
‫ַס ָמ ּ‬
‫״ב | ‪137‬‬
‫סמפ״א ‪ַ -‬ס ָפּ ּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫סמפ״א‬
‫ַס ָמ״ת‬
‫ַסמל תורן‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ס ֶמ״ך־‬
‫מפקד של פלוגה סדירה א ֲ‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫״א־א ֶל״ף]‬
‫ָ‬
‫״ם־פּ‬
‫ֵ‬
‫ֵמ‬
‫ָס ָמ״ת‬
‫ַסמל ַמ ִפּי״ק (= ֶמרכז פיקוד קדמי)‬
‫מת״ח‬
‫ַס ָ‬
‫מפקד ַפּלגה‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫מת"ר‬
‫ַס ָ‬
‫מפקד פלוגת ִמפקדה‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫ָסנָ ״ם‬
‫המרכז‬
‫מפקד ֶ‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫נמ״ם‬
‫ַס ָ‬
‫מפקד צוות‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫ָסנָ ״ץ‬
‫מפקד־צוות‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫ס"ס‬
‫‪ .1‬סנטימטר מעוקב;‬
‫‪ .2‬סיוע ַמסוקי קרב‬
‫ָססוּ״ת‬
‫מפּי״ק‬
‫ַס ִ‬
‫פל״ג‬
‫ָס ַמ ָ‬
‫מפּ״ם‬
‫ַס ָ‬
‫פמ״ר‬
‫ָס ַמ ָ‬
‫פק״ץ‬
‫ָס ַמ ָ‬
‫סמ״צ‬
‫ָס ָמ״ק‬
‫מק״ס‬
‫ַס ָ‬
‫מפקד קורס‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫קס״ם‬
‫ָס ַמ ָ‬
‫סיכון ִמתקפי‬
‫מפקד תחום‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫מפקד תורן‬
‫סגַ ן ַ‬
‫״ן־מ״ם‬
‫סוללת נוּ ֵ‬
‫״ן־מ״ם מתנייעת‬
‫סוללת נוּ ֵ‬
‫ְסגַ ן ניצב [דרגה במשטרת ישׂראל]‬
‫‪ .1‬סגירת ספרים;‬
‫ס־אס‬
‫‪ .2‬ראו ֵא ֵ‬
‫סוכנות הסעד והתעסוקה של האו״ם לפליטי‬
‫ַפ ַלסטין במזרח התיכון; ראו‪UNRWA :‬‬
‫ָס ָס״ל‬
‫ַסמל ַק ָס״ם (= קצין סיור ומדידות)‬
‫ֶסרט־סימון לבן‬
‫ַסמל ֶק ֶשר‬
‫ֶסרט סימון ִל ְשׂ ֵדה מוקשים‬
‫מק״ש‬
‫ַס ָ‬
‫ָס ָמ״ר‬
‫‪ַ .1‬סמל ראשון;‬
‫‪ .2‬סיירת ִמשמר;‬
‫‪ .3‬ספינת ִמשמר‬
‫״פ‬
‫מר ּ‬
‫ַס ָ‬
‫ָס ָס״ם‬
‫ָס ָס״ץ‬
‫ֶסרט־סימון צהוב‬
‫ָס ַע ָפּ״ש‬
‫סידורים‪ ,‬עניינים‪ ,‬פירושים‬
‫ַס ַע״ר‬
‫מפקד־רפואה פיקודי‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ס ַע״ר]‬
‫סביבת עבודה ריכוזית ֲ‬
‫ַסמל שני‬
‫סריקות‪ ,‬עיבודי רשת [=רסטר] וַ הפקות‬
‫‪ .1‬סיכום מודיעין שבועי;‬
‫‪ .2‬סיור משותף;‬
‫‪ .3‬סירת ִמשמר‬
‫‪ .1‬סוג פעולה;‬
‫״ך־פּ״א; עדיף‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ס ֶמ ֵ‬
‫‪ .2‬סילוק פצצות ֲ‬
‫ַס ָמ״ש‬
‫ָס ָמ״ש‬
‫מש״ט‬
‫ַס ָ‬
‫מפקד שייטת‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫ְס ָע ָר״ה‬
‫״פ‬
‫ָס ּ‬
‫״ב‬
‫ַס ָפּ ּ‬
‫המונח ִסילוּק נְ ָפ ִלים; בסימנים מוסכמים ‪-‬‬
‫בלי גרשיים]‬
‫ֶסגֶ ל הפיקוד הבכיר‬
‫‪ַ | 138‬ס ָפּ״ח ‪ -‬סת״ל‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַס ָפּ״ח‬
‫סרמ״ד‬
‫סיכום פעילות חודשי‬
‫ְסגַ ן ראש מדור‬
‫ספטמבר‬
‫טכ״ל (= ראש המטה הכללי)‬
‫הר ַמ ָּ‬
‫ְסגַ ן ָ‬
‫ספינת פטרול‬
‫ְסגַ ן ראש ִמשלחת ניו־יורק‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ס ִפּ״י]‬
‫סיכום פעילות יומי ֲ‬
‫סימול רישום נוסף‬
‫ֶסגֶ ל הפיקוד הכללי‬
‫ְסגַ ן ָה ַר ָס״ג (= רב־סמל גדודי)‬
‫‪ַ .1‬סמל פיקוד;‬
‫‪ֶ .2‬סגֶ ל פיקוד‬
‫״פ (= רב־סמל פלוגתי)‬
‫ְסגַ ן ָה ַר ָס ּ‬
‫ספט׳‬
‫ַס ָפּ״ט‬
‫ַס ִפּ״י‬
‫״כ‬
‫ַס ָפּ ּ‬
‫ַס ָפּ״ק‬
‫ַס ָפּ״ש‬
‫סרמטכ״ל‬
‫מש״ן‬
‫ְס ַר ָ‬
‫ָס ָר״ן‬
‫סרס״ג‬
‫״פ‬
‫רס ּ‬
‫ַס ָ‬
‫רע״ן‬
‫ַס ָ‬
‫ְסגַ ן ראש ענף‬
‫ָס ָר״ת‬
‫‪ .1‬ספינת פשיטה;‬
‫‪ .2‬סיכום פעילות שבועי‬
‫ְסגַ ן ראש תחום‬
‫סיור פיקוח תעבורה‬
‫ספורט שימושי‬
‫סיוע צמוד‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ס ָש״א]‬
‫סוף־שבוע ארוך ֲ‬
‫ַס ָפּ״ת‬
‫ס"צ‬
‫ַס ָצ״ר‬
‫ס״ש‬
‫ָס ָש״א‬
‫ס״ת‬
‫הסנגור הצבאי הראשי‬
‫ָ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫סקירה גאוגרפית‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ס ָת״א]‬
‫סיכום תמונה ֲאזורי ֲ‬
‫ִסדרת קרב משולבת‬
‫ַסמל־תורן גדודי‬
‫רפּ״ר (= קצין הרפואה הראשי)‬
‫הק ָ‬
‫ְסגַ ן ַ‬
‫'ספר תולדות ההגנה'‬
‫סרגל בליסטי‬
‫ספינת תותחים‬
‫ְסגַ ן ראש חטיבה‬
‫סביבה תרגולית למערכות ָא ָט"ל‬
‫ְסגַ ן ראש חוליה‬
‫סימן תחת־לחץ‬
‫ס״ק‬
‫‪ְ .1‬סגַ ן קצין;‬
‫‪ְ .2‬סעיף קטן;‬
‫‪ .3‬סיוע קרוב‬
‫ָס ָק״ג‬
‫ָס ָק״ם‬
‫סקרפ״ר‬
‫רב״ל‬
‫ַס ָּ‬
‫רח״ט‬
‫ַס ָ‬
‫רח״ל‬
‫ַס ָ‬
‫ַסמל תורן;‬
‫סיכום ִתכנון;‬
‫סוג תנועה;‬
‫סביבה ִתרגולית;‬
‫ֵס ֶפר תורה‬
‫ָס ָת״א‬
‫ַס ָת״ג‬
‫סת"ה‬
‫ָס ָת״ח‬
‫ָס ִתי"ל‬
‫סת״ל‬
‫ָס ָת״ם ‪ -‬סת״ר | ‪139‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָס ָת״ם‬
‫‪( .1‬פעולת) סיור‪ ,‬תצפית וּ מארב;‬
‫‪ .2‬סיכום תמונה מקומי‬
‫״פ‬
‫ַס ָת ּ‬
‫ַסמל־תורן פלוגתי‬
‫סת״ק‬
‫ר־ת ֶכן קריטי‬
‫ֶס ֶק ֶ‬
‫סת״ר‬
‫ֶס ֶקר ֶת ֶכן ראשוני [עדיף לתרגם את‬
‫קד ִמי (ולא‪ :‬ראשוני)]‬
‫‪ preliminary‬בתיבה‪ִ :‬מ ָ‬
‫ע‬
‫ע״ב‬
‫ע‪/‬‬
‫למספר הזהות של עובד צה״ל‬
‫קידומת ִ‬
‫המועסק בתפקיד תקני קבוע או זמני על‬
‫חשבון תקציב רגיל‬
‫ע׳‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫ע״א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫עא״י‬
‫עוזר [‪ 7-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬ע‪;].‬‬
‫ענף;‬
‫עשן;‬
‫ערעור;‬
‫עובד;‬
‫ֶעמדה;‬
‫עמוד‬
‫״ן־א ֶל״ף];‬
‫ערעור אזרחי [‪ֲ 4-1‬הגוּ‪ַ :‬עיִ ָ‬
‫אקדמית;‬
‫עתודה ֵ‬
‫אחראי;‬
‫עוזר ַ‬
‫ֶע ֵזרי אימון‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫עבו״ש‬
‫ענף הביקורת וּבחינת השיטות‬
‫ַע ָּב״ח‬
‫עבודות חוץ‬
‫ַע ָּב״ט‬
‫ענף בטיחות הטיסה‬
‫ַע ָּב״ם‬
‫‪ .1‬עצם בלתי־מזוֹ הה;‬
‫‪ .2‬עבודה בלתי־מקצועית;‬
‫עברת משמעת‬
‫‪ֵ .3‬‬
‫ַע ּב ָמ״ץ‬
‫ִערעור בית־משפט צבאי‬
‫ַע ָּב"ס‬
‫עבודות בסיס‬
‫הענף לאימון יחידתי‬
‫ַע ָּב״ץ‬
‫הענף לאימון מתקדם‬
‫ע״ג‬
‫עא״מ‬
‫עא״ע‬
‫על־בסיס;‬
‫ועד בכלל;‬
‫עוזר בכיר [‪ֲ 4-3‬הגוּ ‪ַ :‬עיִ ֵּ‬
‫״ן־בי״ת];‬
‫עוזר בקר‬
‫עובד בלתי־צמית‬
‫עברה‬
‫על אותה ֵ‬
‫‪ .1‬עוצמה גבוהה ֲ[הגוּ ‪ַ :‬עיִ ״ן־גִ ֶימ״ל];‬
‫‪ .2‬על גבי‬
‫ענף אימון הקצינים‬
‫רכה גדודית ניידת‬
‫ֶע ָּ‬
‫עא״ק‬
‫ָעגָ ״ן‬
‫מב״ל‬
‫‪ | 142‬עג"ע ‪ַ -‬ע ָּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫עג"ע‬
‫ֲע ַט ֵל״ף‬
‫בוה־עצימוּ ת‬
‫עימות גְ ַ‬
‫י־סי‬
‫לפּ ִ‬
‫ֶעמדת טלגרפיה ִ‬
‫ערעור דן יחיד‬
‫ֶעמדות טיווח ַפּ ַח״ע (= פעילות חבלנית‬
‫עוינת)‬
‫עד״י‬
‫עו״ב‬
‫עוזר בכיר‬
‫עו״ד‬
‫״פ‬
‫ָע ָט ּ‬
‫ָע ָט״ר‬
‫עורך דין‬
‫רכת טיהור אישית;‬
‫‪ֶ .1‬ע ּ‬
‫‪ .2‬ענף הטירונים‬
‫על־זרועי וּבין־זרועי‬
‫[הגוּ ‪ֲ :‬ע ֶט ֶר״ת]‬
‫עוצבה טקטית רב־תכליתית ֲ‬
‫עומד להגיע בקרוב‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬עיִ ״ט]‬
‫ישׂראלית מפני טילים ֲ‬
‫עמותה ְ‬
‫עוצבת לוגיסטיקה מודיעין [ראו‪ :‬יָ ָל״ם]‬
‫עימות מוגבל‬
‫עומד לצאת‬
‫עיבוד נתונים וּבטיחות‬
‫[הגוּ‪ :‬עוֹ ֶמ״ק]‬
‫ערכים וּ מקצועות ֲ‬
‫‪ .1‬על כן;‬
‫‪[ .2‬בית החולים 'הדסה' ב] עין כרם‬
‫עוֹ ״ז‬
‫עוֹ ָל״ב‬
‫עוֹ ָל״ם‬
‫עוֹ ָל״ץ‬
‫עוֹ ֶמ״ק‬
‫עו״ס‬
‫ֲע ֶט ֶר״ת‬
‫ַעיִ ״ט‬
‫עימו״ג‬
‫ֵעינָ ״ב‬
‫ע״כ‬
‫עובד סוציאלי‬
‫ע"ל‬
‫עוצבה או עוצבתי‬
‫ָע ֶל״ה‬
‫‪ .1‬עובדי צה״ל‪ ,‬מילואים‪ ,‬חיילי החובה;‬
‫‪ .2‬עיצוב וניתוח ָמ ָה״ט והשתלמויות‬
‫ָע ָל״ם‬
‫עצור לפני משפט‬
‫[הגוּ‪ :‬עוֹ ֶק״ץ]‬
‫עתודות וקורסי קצינים ֲ‬
‫עליית משמר‬
‫עתיד ורכז‬
‫עבריין לא־נודע‬
‫ֵעזר ניווט‬
‫‪ .1‬עמוד או עמודה;‬
‫‪ֶ .2‬עמדה‬
‫עוצ׳‬
‫צמ״ה‬
‫עוֹ ָ‬
‫עוֹ ֶק״ץ‬
‫עוֹ ״ר‬
‫ָעזָ ״ן‬
‫ע״ח‬
‫על־חשבון‬
‫ַע ָח״ם‬
‫עובד ֵח ֶקר מודיעין‬
‫ע״ט‬
‫עתודה טכנולוגית‬
‫עט״י‬
‫‘ערב טוב ישׂראל׳‬
‫עדיין לא‬
‫עיטור לוחמי המדינה‬
‫עלמ"ש‬
‫על״נ‬
‫עמ׳‬
‫ע״מ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫עברת משמעת;‬
‫ֵ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬עיִ ֵ‬
‫על־מימי ֲ‬
‫ֵ‬
‫״ן־מ״ם];‬
‫על־מנת [גם עמ״נ];‬
‫ערעור מעצר‬
‫מב״ל‬
‫ַע ָּ‬
‫ענף המודיעין והבילוש‬
‫פר״ע | ‪143‬‬
‫מה״ש ‪ַ -‬ע ָ‬
‫ַע ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫מה״ש‬
‫ַע ָ‬
‫ָע ָמ״ת‬
‫ֶעמדת ֶמרכז האש‬
‫ֶעזרי מודיעין בתפוצה‬
‫עימות מוגבל‬
‫‪ .1‬עוזר נַ גָ ד [אל תקצרו בנקודות‪ :‬ע‪.‬נ‪;].‬‬
‫‪ .2‬על נהר‬
‫עמו״ג‬
‫ָעמוּ״ם‬
‫ע״נ‬
‫ענף המשטר והמשמעת‬
‫ָענָ ״א‬
‫הענף למקצועות ָח ָת״ם (= חיל התותחנים)‬
‫ָענוֹ ָה״ד‬
‫ָע ָמ״ח‬
‫ָע ָמ״ט‬
‫‪ .1‬עבודת ַמטה;‬
‫‪ .2‬ענף מקצועות הטנקים‬
‫מט״ר‬
‫ַע ָ‬
‫עמוד מטאורולוגי‬
‫ַע ִמ״י‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ענָ ״א]‬
‫עיבוד נתונים אוטומטי ֲ‬
‫ענף הנוהל וההדרכה‬
‫עני״צ‬
‫ענף יחסי הציבור‬
‫נל״ז‬
‫ַע ָ‬
‫רכה נלווית לניתוח זעיר‬
‫ֶע ּ‬
‫ָענָ ״ם‬
‫ממוכן‬
‫ּ‬
‫עיבוד נתונים‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ע ִמ״י]‬
‫ישׂראלי ֲ‬
‫עובד מקומי ְ‬
‫ענמ״ס‬
‫ִעדכון מקוּ ון וִ ידידותי‬
‫ָענָ נָ ״ם‬
‫[הגוּ‪ַ :‬עמ ִל״י]‬
‫עובד מקומי לא־ישׂראלי ֲ‬
‫ָענָ ״ע‬
‫ִעדכון מודיעין לקמ״ן‬
‫ָענָ ״ת‬
‫‪ .1‬ענף מערכות המידע;‬
‫‪ .2‬ערעור מעצר ִמנהלי‬
‫ע״ס‬
‫ָע ִמי״ת‬
‫מל״י‬
‫ַע ִ‬
‫ֲע ָמ ֵל״ק‬
‫ָע ָמ״ם‬
‫ָע ָמ ָמ"ט‬
‫המפקד והמטה‬
‫עבודת ַ‬
‫עמ״נ‬
‫‪ .1‬עתודת מיקוש ניידת;‬
‫‪ .2‬על־מנת [ראו‪ :‬ע״מ]‬
‫עמ״צ‬
‫מפקד צבאי‬
‫עוזר ַ‬
‫ָע ָמ״ץ‬
‫עולים‪ ,‬משתמטים וצווי ‪12‬‬
‫ֵע ֶמ״ק‬
‫[הגוּ‪ֵ :‬ע ֶמ״ק]‬
‫ענף המקצועות ֲ‬
‫ָע ָמ״ש‬
‫השדרה‬
‫עמוד ִ‬
‫מש״ץ‬
‫ַע ָ‬
‫השדרה הצווארי‬
‫עמוד ִ‬
‫ענף המערכות הסטטיוּ ת [נייחוֹת]‬
‫״ן־מ״ם‬
‫ענף הנֶ ֶשק והנוּ ֵ‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ענָ ״ע]‬
‫עימות נְ מוך־עצימות ֲ‬
‫עיבוד נתוני תבליט‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫על סך;‬
‫על סמך;‬
‫עובד סוציאלי;‬
‫עוזר סגַ ן‬
‫ָעסוֹ ״ק‬
‫ענף הסיווג והקידום‬
‫ע״ע‬
‫‪ .1‬עיין ערך;‬
‫״ן־עיִ ״ן];‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬עיִ ַ‬
‫‪ .2‬ענייני ערבים ֲ‬
‫‪ .3‬עבודה עצמית‬
‫ע״פ‬
‫‪ .1‬ערעור פלילי;‬
‫‪ .2‬על־פי‬
‫פר״ע‬
‫ַע ָ‬
‫עלות בפועל עם רווח עידוד [שיטת‬
‫התקשרות במשהב״ט]‬
‫פר״ק ‪ָ -‬ע ָת״ר‬
‫‪ַ | 144‬ע ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫פר״ק‬
‫ַע ָ‬
‫עלות בפועל עם רווח קבוע [שיטת התקשרות‬
‫במשהב״ט]‬
‫ע״צ‬
‫רת״ח‬
‫ַע ָ‬
‫רמ״ד]‬
‫עוזר ראש תחום [ראו‪ַ :‬ע ָ‬
‫ע״ש‬
‫על שם‬
‫עשי"ק‬
‫‪ .1‬עובד צה״ל [אל תקצרו בנקודות‪ :‬א‪.‬ע‪.‬צ‪;.‬‬
‫כתבו בלי ָא ֶל״ף‪ :‬ע״צ; יש ההוגים ָע״ץ];‬
‫ֲע ֶשׂ ֶרת יְ מי הקליטה‬
‫‪ .2‬עבודה צבאית;‬
‫‪ .3‬עבודת צוות‬
‫ערעור שירות המדינה‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ע ָצ״א]‬
‫ֵעזר צוות אוויר ֲ‬
‫ערוץ שידור נתונים‬
‫ָע ָצ״א‬
‫עצ״ב‬
‫עציר ביטחוני‬
‫צה״ש‬
‫ַע ָ‬
‫עצורי השטחים [גם ָע ָצ״ש]‬
‫ָע ָצ״ש‬
‫צה״ש]‬
‫עצורי השטחים [גם ַע ָ‬
‫ע״ק‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ָע ָק״ל‬
‫ָע ָש״ם‬
‫ָע ָש״ן‬
‫ע״ת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫על־תנאי;‬
‫על־תקני;‬
‫״ן־תי״ו];‬
‫עברות תנועה [‪ֲ 4-3‬הגוּ ‪ַ :‬עיִ ָ‬
‫ֵ‬
‫ערעור תעבורה‬
‫ָע ָת״א‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ע ָת״א]‬
‫‪ .1‬ענף תעסוקת האזרחים ֲ‬
‫עוזר קצין [אל תקצרו בנקודות‪ :‬ע‪.‬ק‪;].‬‬
‫עבודת קרקע;‬
‫על־קרקעי;‬
‫עומס קריעה‬
‫‪ .2‬ענף תוכניות האימונים;‬
‫התכנון האווירונאוטי‬
‫‪ .3‬ענף ִ‬
‫ָעתוֹ ״ם‬
‫התכנון והמחקר‬
‫ענף ִ‬
‫״פ‬
‫ָעתוֹ ּ‬
‫ענף הקישור לעיתונות‬
‫ענף התשתיות והפריסה‬
‫עוזר קצין־מטה‬
‫מערכות‪ ‬ייעודיות וניהול ידע‬
‫עוזר קצין־ניהול־אש‬
‫עיתונוּ ת ישׂראלית מאוגדת‬
‫רכה [ברבים‪ֲ :‬ע ָרכות‪ֶ ,‬ערכוֹת מגן]‬
‫ֶע ּ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬עת ָּכ״א]‬
‫ענף ִתכנון (תנועת) כוח האדם ֲ‬
‫‪ .1‬עזרה ראשונה;‬
‫‪ .2‬על־רקע;‬
‫‪ .3‬עמותה רשומה‬
‫ערכי תורה ללחימה‬
‫עתירה ִמנהלית‬
‫ֶערכה כללית‬
‫ֶעמדת תצפית [גם‪ָ :‬ע ָת״ץ]‬
‫עוזר ראש מדור‬
‫ֶעמדת תצפית [גם‪ָ :‬ע ָת״ף]‬
‫עזרה ראשונה נפשית‬
‫עיתוד והרכשה‬
‫עקמ"ט‬
‫עקנ"א‬
‫ער׳‬
‫ע״ר‬
‫רכ״ל‬
‫ַע ָּ‬
‫רמ״ד‬
‫ַע ָ‬
‫ֵע ָר״ן‬
‫ָע ִתי״ד‬
‫ִע ִתי״ם‬
‫תכ״א‬
‫ַע ָּ‬
‫ָע ָת״ל‬
‫ָע ָת״ם‬
‫ָע ָת"ף‬
‫ָע ָת״ץ‬
‫ָע ָת״ר‬
‫עת״ש ‪ָ -‬ע ָת״ת | ‪145‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫עת״ש‬
‫תנאי השירות‬
‫ענף ֵ‬
‫ָע ָת״ת‬
‫ענף תוכנית העבודה‬
‫פ‬
‫פ‪/‬‬
‫למספר האישי של חייל הפטור על־‬
‫קידומת ִ‬
‫פי חוק שירות הביטחון‪ ,‬המשרת במילואים‬
‫בהתנדבות‬
‫פ׳‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫פ״א‬
‫פקיד [‪ 8-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬פ‪;].‬‬
‫פתיל;‬
‫פרק;‬
‫ִפּסקה;‬
‫פקודה;‬
‫פיקוד;‬
‫פלוגה;‬
‫ּפ ּ‬
‫ילבוֹ קס [בעברית‪ְ :‬מ ָצ ִדית]‬
‫״א־א ֶל״ף];‬
‫ָ‬
‫‪ .1‬פגישה אישית [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ֵ :‬פּ‬
‫‪ .2‬פתיחה באש‬
‫ַפּא״י‬
‫פיתוח אמצעים ייעודיים‬
‫פא"מ‬
‫פרויקט ִארגוני משותף ['פרויקט' בעברית‪:‬‬
‫ֵמ ָיזם]‬
‫ְפּ ֵא״ר‬
‫‪ .1‬פיתוח ִארגוני;‬
‫‪ .2‬פקודת ִארגון [בזרוע האוויר והחלל; בזרוע‬
‫פ"ב‬
‫היבשה‪ָ :‬פּ ָק״א]‬
‫פקודת ביצוע‬
‫פבר׳‬
‫פברואר‬
‫ָפּגָ ״ה‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬פּגָ ״ה]‬
‫פיגוע המוני ֲ‬
‫ָפּגָ ״ע‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬פּגָ ״ע]‬
‫פגיעה עצמית מכוּ ונת ֲ‬
‫ָפּגָ ״ת‬
‫פג תוקף‬
‫פ״ד‬
‫‪ .1‬פסק דין [ראו‪ :‬פס״ד];‬
‫‪ .2‬פעימה לדקה [אל תקצרו בלוכסן‪ :‬פ‪/‬ד]‬
‫ָפּ ָד"ח‬
‫פחמן דו־חמצני‬
‫ָפּ ָד״ם‬
‫‪ .1‬פיקוד הדרום;‬
‫‪ .2‬פעולה דחופה וּ מעצורים‬
‫דמ״ע‬
‫ַפּ ָ‬
‫[הגוּ ‪ַּ :‬פד ָמ״ע]‬
‫פיקוד מערב ֲ‬
‫ָפּ ָד״ץ‬
‫פסק־דין צבאי [פסקי דין נבחרים של בית הדין‬
‫הצבאי לערעורים]‬
‫פ"ה‬
‫פיתוח הדרכה‬
‫ַפּ ַה״ד‬
‫‪ .1‬פיקוד ההדרכה [‪2‬־‪ֲ 1‬הגוּ ‪ַּ :‬פ ַה״ד];‬
‫‪ .2‬פיתוח הדרכה‬
‫‪ַ | 148‬פּ ַה״ם ‪ -‬פכ״ח‬
‫ב ל מ " ס‬
‫פ״ט‬
‫ַפּ ַה״ם‬
‫[הגוּ‪ַ :‬פּ ַה״ם]‬
‫ָפּנֵ ל הפעלה מהיר ֲ‬
‫‪ .1‬פיקוד טכני;‬
‫״א־טי״ת];‬
‫ֵ‬
‫[הגוּ ‪ֵ :‬פּ‬
‫‪ֶ .2‬פּרח ַטיִ ס ֲ‬
‫‪ .3‬פקיד טכני‬
‫ֶפּה וּ טלפיים‬
‫פרח טיס טס‬
‫״ב‬
‫פוֹ ּ‬
‫ראו‪:‬‬
‫פו״ט‬
‫‪FOB‬‬
‫ּפוּ״ם‬
‫למטה;‬
‫‪ .1‬המכללה הבין־זרועית לפיקוד וּ ַ‬
‫‪ .2‬פלוגות מיוחדות;‬
‫‪ .3‬פעילות מיוחדת‬
‫ּפו ָּמ״ה‬
‫ָּפּ ָט"ט‬
‫פטל״א‬
‫פלוגת תקשוב לוגיסטית אוגדתית‬
‫ַפּטנָ ״ם‬
‫״ן־מ״ם‬
‫פלוגת טילי נוּ ֵ‬
‫ָפּ ָט״ץ‬
‫פלוגת טירוני צה״ל‬
‫‪ .1‬פורץ מכשולים הנדסי ֲ[הגוּ‪ּ :‬פ ּו ָמ״ה];‬
‫‪ .2‬פלטפורמות וּ מערכות הנעה‬
‫ַפּטרוֹ "ל‬
‫מפקדי טייסות‬
‫פורום ַ‬
‫פ"י‬
‫רמ"ט‬
‫פוֹ ָ‬
‫רמ״ץ‬
‫פוֹ ָ‬
‫פיקוח וניטור 'ירוק' לשרשרת תזקיקי דלק‬
‫בצה"ל‬
‫פורום ִמבצעי‬
‫‪ .1‬פקודת יומן;‬
‫פועל יוצא‬
‫ַ‬
‫‪.2‬‬
‫פיקוד וּ שליטה‬
‫פרסום ידיעות ַטיִ ס‬
‫פלוגות שׂדה‬
‫פיקוד ימי מתקדם‬
‫פרק־זמן מזערי‬
‫פין חצי אוטומטי‬
‫ּפוֹ ״ש‬
‫פוֹ ״ש‬
‫ָפּזָ ״ם‬
‫צט״א‬
‫ָפּזַ ָ‬
‫[הגוּ‪ָ :‬פּזַ צ ָט״א]‬
‫ּפוֹ ל‪ ,‬זְ ַחל‪ְ ,‬צ ֵפה‪ַ ,‬טווֵ ַח‪ֵ ,‬אש ֲ‬
‫ָפּ״ח‬
‫‪ .1‬פעילות מחבלים;‬
‫‪ .2‬פעילות חשאית‬
‫ָפּ ָח״ח‬
‫״פ (= חיל הרפואה) חטיבתית‬
‫פלוגת ָח ָר ּ‬
‫ָפּ ָח״ם‬
‫ִפּי״ט‬
‫ִפּי״ם‬
‫ינח״ץ‬
‫ִפּ ָ‬
‫יסח״ץ‬
‫ִפּ ָ‬
‫פיסה חצי אוטומטית‬
‫י־סי‬
‫ִפּ ִ‬
‫ראו‪:‬‬
‫‪PC‬‬
‫ּ״ח‬
‫ִפּיצו ַ‬
‫פיקוח הצומח והחי‬
‫פיק׳‬
‫פיקוד או פיקודי‬
‫פי״ק‬
‫ְפּ ָר ֵטי חקירה מוכמנים‬
‫פרופיל ִקדמי‬
‫בפ״א‬
‫[הגוּ‪ָ :‬פּ ָח״ע ֵ‬
‫‪ .1‬פעילות חבלנית עוינת ֲ‬
‫בפ״א רפה)];‬
‫דגושה (ולא‪ֵ :‬‬
‫״לים וּ לקחים‬
‫ָפּ ָק ִ‬
‫‪ .2‬פעילות חתרנית ערבית‬
‫פיקוד לוגיסטי‬
‫פקודת החוק הפלילי‬
‫פיתוח כלים חינוכיים‬
‫ַפּ ַח״ע‬
‫״פ‬
‫ָפּ ָח ּ‬
‫״ח‬
‫יק ַ‬
‫ִפּ ֵ‬
‫ִפּיקלוֹ ״ג‬
‫פכ״ח‬
‫ַפּ ּכ ָט״ת ‪ַ -‬פּלנָ ״ט | ‪149‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַפּ ּכ ָט״ת‬
‫לח ַה"ץ‬
‫ַּפ ַ‬
‫פנייה‪ ,‬כיוון‪ ,‬טווח‪ ,‬תיאור‬
‫פלוגת חילוץ והצלה [הגו‪ַּ :‬פל ַח ַה"ץ]‬
‫פנקס כיס לחייל‬
‫פלוגת חוד‬
‫קל״ץ]‬
‫למפקד צוות [גם ַפּ ָ‬
‫פנקס כיס ַ‬
‫פלוגת חיל התקשוב (הקשר)‬
‫פלוגה או פלוגתי‬
‫פלוגת חילוץ וַ הצלה‬
‫‪ .1‬פניית לקוחות;‬
‫‪ .2‬פיקוד לוגיסטי‬
‫[הגוּ ‪ָּ :‬פ ִל״י]‬
‫פלוגה ייעודית ֲ‬
‫ַפּ ּכ ָל״ח‬
‫ַפּ ּכ ָל״ץ‬
‫פל׳‬
‫ָפּ״ל‬
‫ֶפּ ֶל״א‬
‫‪ַ .1‬פּ ַע״ם (= פעילות ִמבצעית) ולקחי‬
‫אירועים [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ֶ :‬פּ ֶל״א];‬
‫‪ .2‬פלטפורמות אוויריות‬
‫לב״ך‬
‫ַפּ ָּ‬
‫פלוגת ַא ָּב״ך‬
‫לב״ס‬
‫ַפּ ָּ‬
‫פלוגה בסיסית‬
‫ַפּלגָ ״ז‬
‫פלוגת גילוי וזיהוי‬
‫ָפּ ָל״ה‬
‫[הגוּ‪ָ :‬פּ ָל״ה]‬
‫פלוגת הובלה ֲ‬
‫לה״ח‬
‫ַפּ ָ‬
‫פלוגת החייאה‬
‫לה״ן‬
‫ַפּ ָ‬
‫ַפּלחוֹ ״ד‬
‫לחי״ק‬
‫ַפּ ִ‬
‫לח״ץ‬
‫ַפּ ָ‬
‫ָפּ ִל״י‬
‫לח״ם‬
‫ַפּ ָ‬
‫פלוגת חימוש ֶמרחבית‬
‫ַפּליָ ״ם‬
‫הפלמ״ח הימי‬
‫פלי״ר‬
‫ִ‬
‫ראו‪FLIR :‬‬
‫לכ״ר‬
‫ַפּ ָ‬
‫פלוגה כירורגית‬
‫ָפּ ָל״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫פלדה מהירה;‬
‫פטרול לוחם;‬
‫פלוגות ִמשמר;‬
‫פלוגת ִמפקדה‬
‫למ״ח‬
‫ַפּ ָ‬
‫פלוגות המחץ‬
‫למ״ם‬
‫ַפּ ָ‬
‫לח ַה״ן];‬
‫‪ .1‬פלוגת הנדסה [ראו‪ַ :‬פּ ַ‬
‫‪ .2‬פלוגת־הספקה נפתית‬
‫פלוגה למשׂימות מיוחדות‬
‫פלוגת הספקה‬
‫פלוגה מסייעת‬
‫פלוגת־החייאה קדמית‬
‫פלוגת ִמפקדה‬
‫לה״ס‬
‫ַפּ ָ‬
‫לה״ק‬
‫ַפּ ָ‬
‫ָפּ ָל״ח‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫פלוגת חבלה;‬
‫פלוגה ַחבלית;‬
‫פלוגת חילוץ;‬
‫פלדה לא־חדירה‬
‫לח ַה״ן‬
‫ַפּ ַ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬פּל ַח ַה״ן]‬
‫פלוגת חיל ההנדסה ֲ‬
‫למ״ס‬
‫ַפּ ָ‬
‫״פ‬
‫למ ּ‬
‫ַפּ ָ‬
‫למ״ץ‬
‫ַפּ ָ‬
‫פלוגת המשטרה הצבאית‬
‫ָפּ ָל״ן‬
‫‪ .1‬פצצה שלא נתפוצצה;‬
‫לה״ס]‬
‫‪ .2‬פלוגה לוגיסטית נפתית [ראו‪ַ :‬פּ ָ‬
‫ַפּלנָ ״ט‬
‫״ן־טי״ת‬
‫פלוגת נוּ ֵ‬
‫‪ַ | 150‬פּלנֵ ״ץ ‪ָ -‬פּ ָמ״ץ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַפּלנֵ ״ץ‬
‫פלש'‬
‫פלוגת נתונים וצופן‬
‫שׂתינָ ִאי [מוטב‪ַ :‬פ ַלסטיני]‬
‫ָפּ ֶל ִ‬
‫ַפ ַלסטיני [גם פלסט׳‪ ,‬פלש']‬
‫חמ"ץ (= יחידת‬
‫פלוגת שבויים קדומנית ביַ ָ‬
‫המשטרה הצבאית)‬
‫פלס׳‬
‫ֶפּ ֶל״ס‬
‫[הגוּ‪ֶּ :‬פ ֶל״ס]‬
‫פתרונות לוגיסטיים לסיגינט ֲ‬
‫לס״ד‬
‫ַפּ ָ‬
‫פלוגת סדנה‬
‫לס״ח‬
‫ַפּ ָ‬
‫פלוגת סער חי״ר‬
‫פלסט׳‬
‫לש"ק‬
‫ַפּ ָ‬
‫ָפּ ָל״ת‬
‫פלוגת לוגיסטיקת תקשוב‬
‫לת״ג‬
‫ַפּ ָ‬
‫פלוגת תגבור [ברפואה פיקודית]‬
‫לת״ח‬
‫ַפּ ָ‬
‫ַפ ַלסטיני [גם פלס׳‪ ,‬פלש']‬
‫‪ .1‬פלוגת תחזוקה;‬
‫‪ .2‬פלגת תחמושת‬
‫פלוגת סער טנקים‬
‫פלוגת לוגיסטיקת תקשוב מרחבית‬
‫פלוגת סער ִח ָיר״ם (= חיל רגלים מעולה)‬
‫המטה הכללי [יש ההוגים‪ָ :‬פּ״ם];‬
‫‪ .1‬פקודות ַ‬
‫״א־מ״ם; יש‬
‫ֵ‬
‫‪ .2‬פקודת ִמבצע [‪ֲ 6-2‬הגוּ ‪ֵ :‬פּ‬
‫קמ"ב];‬
‫ההוגים‪ָ :‬פּ״ם; ראו‪ַ :‬פּ ָ‬
‫‪ .3‬פסק־דין של בית משפט מחוזי;‬
‫‪ .4‬פעולת מנע;‬
‫‪ .5‬פקודת משׂימה;‬
‫‪ .6‬פקודת מעצר;‬
‫‪ .7‬פיקוח משמעת;‬
‫‪ .8‬פקיד מפקד;‬
‫‪ .9‬פינוי מחנות;‬
‫‪ .10‬פעימת מונה;‬
‫‪ .11‬הפלוגה המיוחדת‬
‫לס״ט‬
‫ַפּ ָ‬
‫לס״ם‬
‫ַפּ ָ‬
‫לס״ס‬
‫ַפּ ָ‬
‫פלוגת ַפּ ָל ֵסי סער‬
‫לס״ר‬
‫ַפּ ָ‬
‫פלוגת סיור‬
‫ָפּ ָל״ע‬
‫[הגוּ‪ָּ :‬פ ָל״ע]‬
‫פלוגת לוגיסטיקה עצמית ֲ‬
‫לפּ״ל‬
‫ַפּ ָ‬
‫פלוגת ַפּ ָלסים‬
‫ָפּ ָל״ק‬
‫פלוגה קרבית‬
‫לק״ד‬
‫ַפּ ָ‬
‫פלוגה ִקדמית‬
‫ָפּ ָל״ר‬
‫לת"ם‬
‫ַפּ ָ‬
‫פ״מ‬
‫ָפּמוֹ ״ט‬
‫פלוגה רפואית‬
‫פרויקט ִמחשוב טייסות ['פרויקט' בעברית‪:‬‬
‫ֵמיזָ ם]‬
‫פלוגת־רפואה גדודית‬
‫קמ״ז]‬
‫המרכז [ראו‪ַ :‬פּ ָ‬
‫פיקוד ֶ‬
‫פלוגת רפואה בחיל האוויר‬
‫פקודת ִמבצע טייסת‬
‫פלוגת־רפואה ניידת (נפתית)‬
‫פקודת מעצר‬
‫פלוגת־רפואה ִקדמית‬
‫פינוי מחנות צה״ל‬
‫לר״ג‬
‫ַפּ ָ‬
‫לר"ח‬
‫ַּפ ָ‬
‫לר״ן‬
‫ַפּ ָ‬
‫לר״ק‬
‫ַפּ ָ‬
‫ָפּ ָמ״ז‬
‫מט״ס‬
‫ַפּ ָ‬
‫פמ״ע‬
‫ָפּ ָמ״ץ‬
‫פמ"ר ‪ -‬פק׳ | ‪151‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫פמ"ר‬
‫צמ"ר]‬
‫ְּפ ָצ ַצת מרגמה [ראו ַּפ ָ‬
‫פ״נ‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫פרופיל עורפי;‬
‫פקודת עבודה;‬
‫פעילות עריקים;‬
‫פועל עומד‬
‫ַ‬
‫‪ .1‬פגישת נימוסין;‬
‫‪ּ .2‬פֹה נטמן‬
‫ַפּ ַע״ם‬
‫פניות חיתוך‬
‫ַפּ ֲעמוֹ "ן‬
‫פנ"ח‬
‫ָפּנָ ״ם‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬פּ ַע״ם]‬
‫פעילות ִמבצעית (משׂימתית) ֲ‬
‫פגיעה (פעילות) מונעת‬
‫״ן־מ״ם‬
‫ַפּלגת נוּ ֵ‬
‫ָפּ ָע״ק‬
‫״ן־מ״ם מתנייעת‬
‫ַפּלגת נוּ ֵ‬
‫פ״פ‬
‫נמ״ם‬
‫ַפּ ָ‬
‫נמ״ץ‬
‫ַפּ ָ‬
‫פרופיל עורפי ִקדמי‬
‫פקיד פלוגתי‬
‫פנימייה צבאית‬
‫ַפּ ָפּ״ם‬
‫פנים־סוללה‬
‫פ״צ‬
‫ָפּנָ ״ס‬
‫פנ"פ‬
‫פנימה ְפּנֵ ה‬
‫ָפּנָ ״ץ‬
‫‪ .1‬פנס נצנץ;‬
‫‪ .2‬פניות הציבור‬
‫נת"ר‬
‫ַפּ ֵ‬
‫[מערכת] פנימית לניהול אירועי תחזוקה‬
‫מט"ל‬
‫(תקלות ושוֹ "שים) במערכת ַמ ָ‬
‫פ״ס‬
‫פורט סעיד‬
‫ְפּ ָצ ַצת פיצוח מסלולים‬
‫‪ .1‬פס צבירה;‬
‫‪ .2‬פתיחת ציר;‬
‫‪ַ .3‬פּ ֶט ֶרת ציפורניים‬
‫ָפּ ָצ"א‬
‫פנס צוות אוויר [ ֲהגוּ ‪ָּ :‬פ ָצ"א]‬
‫ַפּ ָצ״ח‬
‫פרקליט צבאי ֵחילי‬
‫ָפּ ָצ"ל‬
‫פנס ציוד־כללי‬
‫ָפּ ָצ״ם‬
‫פסק־דין צבאי‬
‫‪ .1‬פצצה לפריצת מסלולים;‬
‫מסונכרנים;‬
‫ּ‬
‫‪ַ .2‬פּ ֵסי צד‬
‫‪ְ .3‬פּ ָצ ַצת מעמקים [גם פצ״ע]‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬פּ ַס״ח]‬
‫פינוי‪ ,‬סעד‪ ,‬חללים ֲ‬
‫ְפּ ָצ ַצת מטול‬
‫פסילת ִמקצוע‬
‫ְפּ ָצ ַצת מרגמה [גם ָפּ ָמ"ר]‬
‫קס״ם]‬
‫פקודת הסמים המסוכנים [גם ַפּ ָ‬
‫פיקוד הצפון‬
‫פיקוח סיכוני קרינה‬
‫ְפּ ָצ ַצת עומק‬
‫הפסיכולוג הראשי‬
‫הפרקליט הצבאי הראשי‬
‫״א־עיִ ״ן];‬
‫ַ‬
‫‪ .1‬פגישת עבודה [‪ֲ 3-1‬הגוּ‪ֵ :‬פּ‬
‫פקודה‬
‫ָפּ ָס״ד‬
‫ֶפּ ַס״ח‬
‫סל"ם‬
‫ַפּ ָ‬
‫ָפּ ָס״ם‬
‫ָפּ ָס״ק‬
‫סק״ר‬
‫ַפּ ָ‬
‫פ״ע‬
‫צמ"ט‬
‫ַפּ ָ‬
‫צמ״ר‬
‫ַפּ ָ‬
‫ָפּ ָצ״ן‬
‫פצ״ע‬
‫ַפּ ָצ״ר‬
‫פק׳‬
‫‪ | 152‬פ״ק ‪ָ -‬פּ ָר"ן‬
‫ב ל מ " ס‬
‫פ״ק‬
‫קמ״ש‬
‫ַפּ ָ‬
‫‪ .1‬פקודת קבע [גם ָפּ ָק״ק];‬
‫[הגוּ‪ֵ :‬פּ״א־קוּ״ף]‬
‫‪ .2‬פרופיל ִקדמי ֲ‬
‫‪ .1‬פיקוח משפטי;‬
‫‪ .2‬פקודת משׂימה‬
‫‪ .1‬פקודת ִארגון [‪ֲ 4-1‬הגוּ‪ָ :‬פּ ָק״א; בח״א‪:‬‬
‫ְפּ ֵא״ר];‬
‫פקסימיליה‬
‫‪ .2‬פיקוד (פיקוח) ואחזקה;‬
‫‪ .3‬פקודת אספקה;‬
‫לר״ם‬
‫‪ .4‬פקודת קבע למערך ֶא ָ‬
‫פקודת הסמים המסוכנים [גם ָפּ ָס״ם]‬
‫[הגוּ ‪ָּ :‬פ ָק״ע]‬
‫פקודת עבודה ֲ‬
‫פקד בכיר‬
‫פיקוד העורף‬
‫פיקוח ֶהיסעים‬
‫פקח קרקע‬
‫פיקוח טיסה וּבקרה‬
‫פקודת קבע‬
‫ָפּ ָק״א‬
‫״ב‬
‫ַפּ ָק ּ‬
‫קה״ס‬
‫ַפּ ָ‬
‫״ב‬
‫ָפּקוֹ ּ‬
‫פק״י‬
‫ְפּגזים לקנה ליום‬
‫ָפּ ָק״ל‬
‫פקודות קבע לקרב (לחירום)‬
‫קל"ח‬
‫ַפּ ָ‬
‫ָפּ ַק"ל חובש‬
‫קל״ץ‬
‫ַפּ ָ‬
‫פנקס כיס לאיש צוות [גם ַפּ ּכ ָל״ץ]‬
‫קל״ש‬
‫ַפּ ָ‬
‫פקיד לשכה‬
‫ַפּ ָק״ם‬
‫‪ .1‬פקד ִמשנה;‬
‫‪ .2‬פקח מוטס‬
‫ַפקס׳‬
‫קס״ם‬
‫ַפּ ָ‬
‫ָפּ ָק״ע‬
‫קע״ר‬
‫ַפּ ָ‬
‫ַפּ ָק״ק‬
‫ָפּ ָק״ק‬
‫ַפּ ָק״ר‬
‫‪ .1‬פקיד ראשי [גם פ״ר];‬
‫‪ .2‬פקיד ְרשוֹ ֶמת‬
‫ָפּ ָק״ש‬
‫פקודות ִשגרה‬
‫פ״ר‬
‫״א־רי״ש; אל תקצרו‬
‫[הגוּ ‪ֵ :‬פּ ֵ‬
‫‪ .1‬פקודת רכש ֲ‬
‫בנקודות‪ :‬פ‪.‬ר‪;].‬‬
‫‪ .2‬פקיד ראשי [ראו‪ַ :‬פּ ָק״ר]‬
‫פרו'‬
‫פרופיל‬
‫ֶפּ ַר״ח‬
‫‪ .1‬פיקוד־מטכ"ל;‬
‫‪ .2‬פקודת ִמבצע‬
‫‪ .1‬פריסה חדשה [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪ֶ :‬פּ ַר״ח];‬
‫‪ְ .2‬פּ ָרט (פסיכולוגיה)‪ ,‬רווחה‪ ,‬חינוך;‬
‫‪ .3‬פרויקט חונכוּ ת ['פרויקט' בעברית‪ֵ :‬מיזָ ם]‬
‫פקודת ִמבצע‬
‫ראו‪:‬‬
‫המרכז‬
‫פיקוד ֶ‬
‫פריצה קרה‬
‫ָפּ ָק"ם‬
‫קמ״ב‬
‫ַפּ ָ‬
‫קמ״ז‬
‫ַפּ ָ‬
‫קמ״ץ‬
‫ַפּ ָ‬
‫ֵפּר״ט‬
‫פרי״ק‬
‫‪PERT‬‬
‫רמ״ם‬
‫ַפּ ָ‬
‫פקיד ִמבצעים‬
‫פלוגת רפואה מטכ״לית מוטסת‬
‫פיקוד ֶמרחבי‬
‫פירוז נשק‬
‫קמ״ר‬
‫ַפּ ָ‬
‫ָפּ ָר"ן‬
‫פר״צ ‪ָ -‬פּ ָת״ק | ‪153‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫פר״צ‬
‫פת׳‬
‫פרקליט צבאי‬
‫״א־תי״ו]‬
‫ָ‬
‫פתיל [יש ההוגים‪ֵ :‬פּ‬
‫פרק צבאי‬
‫״א־תי״ו];‬
‫ָ‬
‫[הגוּ ‪ֵ :‬פּ‬
‫‪ .1‬פג תוקף ֲ‬
‫‪ .2‬פתח תקווה‬
‫פרק״צ‬
‫רשנִ י"ת‬
‫ַפּ ָ‬
‫[רכיבי בריאות לכושרו הגופני והנפשי של חייל]‪:‬‬
‫(מצב) פיזי‪ ,‬ראייה‪ ,‬שמיעה‪( ,‬מצב) נפשי‪ ,‬ידיים‪,‬‬
‫(גפיים) תחתונים]‬
‫פ"ש‬
‫פ״ת‬
‫פת״א‬
‫פיקוח תעבורה אווירית‬
‫ָפּ ָת״ג‬
‫פתיל תדירות גבוהה‬
‫‪ .1‬פעילויות שיפור;‬
‫‪ .2‬פרשת השבוע;‬
‫‪ .3‬פיתוח שטח‬
‫התנועה לשחרור ַפ ַלסטין [בערבית‪ :‬אל־חרכה‬
‫לתחריר ַפ ַלסטין]‬
‫פטוּ ר שלא בפניו‬
‫פלוגת תקשוב לוגיסטית אוגדתית ֲ[הגוּ‪ַ :‬פּתלָ ״א]‬
‫פלוגת שוטרים צבאיים‬
‫יפס ָת ָצ״א (= תצלום אוויר) עדכני מבוקר‬
‫ְפּ ֵס ָ‬
‫פלוגת שלישות קדמית‬
‫[מערכת] פיקוח תקציבי‬
‫״ב‬
‫ָפּ ָש ּ‬
‫ָפּ ָש״ץ‬
‫ָפּ ָש״ק‬
‫ַפת״ח‬
‫תל״א‬
‫ַפּ ָ‬
‫תע״ם‬
‫ַפּ ָ‬
‫ָפּ ָת״ק‬
‫צ‬
‫צ‪/‬‬
‫למספר האישי של רופא שהוא‬
‫‪ .1‬קידומת ִ‬
‫לתנאי קבע בשירות‬
‫ֵ‬
‫עולה חדש הזכאי‬
‫החובה שלו;‬
‫למספר האישי של קצין שהוא‬
‫‪ .2‬קידומת ִ‬
‫בחלק‬
‫לתנאי קבע ֵ‬
‫ֵ‬
‫תלמיד ישיבה‪ ,‬הזכאי‬
‫ממסלול השירות‬
‫צ׳‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫צ״א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫צבא או צבאי [‪ 6-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬צ‪;].‬‬
‫צפון או צפוני [גם צפ׳];‬
‫צומת;‬
‫צוות;‬
‫גשר צף [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי גרש];‬
‫ציר‬
‫ַצ ָּב״ד‬
‫‪ .1‬צוות בדיקה;‬
‫‪ .2‬ציוד בדיקה‬
‫ַצ ָּב״ה‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬צ ָ ּב״ה]‬
‫ציוד בטיחות וַ הצלה ֲ‬
‫צבה"צ‬
‫ציוד בטיחות וַ הצלה [ראו‪ַ :‬צ ָּב"ה]‬
‫צב״ז‬
‫צבאות זרים‬
‫ַצ ָּב״ל‬
‫ְצבא לבנון [גם ְצ ָל״ב]‬
‫ַצ ָּב״ם‬
‫ציוד בתי מלאכה‬
‫ַצ ָּב״ק‬
‫ביטחון ֶק ֶשר‬
‫ציוד ְ‬
‫צוות אוויר;‬
‫[הגוּ‪ָ :‬צ ִד ָ‬
‫צבאי־אזרחי ֲ‬
‫״י־א ֶל״ף];‬
‫צילום אווירי;‬
‫צרכים אישיים;‬
‫ציוד אישי‬
‫ָצ ָא ָח״ש‬
‫ַצ ָּב״ר‬
‫צעיר‪ ,‬בריא ורענן‬
‫ַצ ָּב״ש‬
‫ציוד ביטחון שוטף‬
‫צ״ג‬
‫צו גיוס‬
‫צוות אחזקת ְשׂדות מוקשים‬
‫ָצגָ ״ם‬
‫‪ .1‬צפיפות בליסטית;‬
‫‪ .2‬צוואר בקבוק;‬
‫‪ .3‬צו ביצוע‬
‫גמ״ן‬
‫ַצ ָ‬
‫צ״ב‬
‫‪ .1‬צוות גיוס ראשוני [גם ָצגָ ״ר];‬
‫ממוכן)‬
‫ּ‬
‫‪ .2‬צוות גדודי משוריין (משולב‪,‬‬
‫צומת גישה למנויים ניידים‬
‫‪ָ | 156‬צגָ ״ר ‪ -‬צי״ש‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָצגָ ״ר‬
‫צוות גיוס ראשוני [ראו‪ָ :‬צגָ ״ם]‬
‫צד״א‬
‫צ"ח‬
‫‪ .1‬צריכת חמצן;‬
‫‪ .2‬צבא וחברה‬
‫ציוד דת אישי‬
‫ָצ״ח‬
‫ציוד דת יחידתי‬
‫ָצ ָח״א‬
‫ציוּ ן־דרך (דירוג) כללי [גם ִציוּן ֶד ֶר״ך]‬
‫ָצ ִח"י‬
‫צד״י‬
‫ָצ ָד״ך‬
‫ָצ ָד״ל‬
‫ְצבא דרום לבנון‬
‫דמ״ת‬
‫ַצ ָ‬
‫מתכלה‬
‫ּ‬
‫ציוד דת‬
‫״פ‬
‫ָצ ָד ּ‬
‫לפרט‬
‫ציוד ּ‬
‫צ״ה‬
‫״י־ה״א]‬
‫[הגוּ‪ָ :‬צ ִד ֵ‬
‫ציוד הדפסה ֲ‬
‫ַצ ַה״ל‬
‫צוללת חדשה‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬צ ָח״א]‬
‫ציוד חיל האוויר ֲ‬
‫צוות־חירום יישובי [ ֲהגוּ ‪ָ :‬צ ִח"י]‬
‫ַצ ַח״ם‬
‫‪ .1‬צוות חטיבתי משוריין (מוגדל‪ ,‬מעורב‪,‬‬
‫ממוכן) [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪ַ :‬צ ַח״ם];‬
‫ּ‬
‫משולב‪,‬‬
‫‪ .2‬צוות חקירה מיוחד;‬
‫‪ .3‬צריכת חמצן ְמ ַר ִּבית‬
‫צ״ט‬
‫״י־טי״ת]‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬צ ִד ֵ‬
‫צוות טכני ֲ‬
‫ָצ ָט״ם‬
‫[הגוּ‪ַ :‬צ ַה"ל; הקפידו‬
‫ְצבא ההגנה לישׂראל ֲ‬
‫להוסיף את ֵה"א הידיעה‪ ,‬ואל תקצרו בנקודות‪:‬‬
‫צ‪.‬ה‪.‬ל‪].‬‬
‫ָצ״י‬
‫[הגוּ‪ַ :‬צ ַה׳׳ן]‬
‫ציוד הנדסי ֲ‬
‫ַציָ ״ד‬
‫צו התחלת עבודה [לקבלנים באגף הבינוי‬
‫במשהב״ט; ֲהגוּ‪ַ :‬צ ַה״ע]‬
‫ַציִ ״ד‬
‫ַצ ַה״ן‬
‫ַצ ַה״ע‬
‫ַצ ַה״ר‬
‫[הגוּ‪ַ :‬צ ַה״ר]‬
‫ציוּ ן השׂכלה ראשוני ֲ‬
‫ָצ ָה ָר״ם‬
‫ציוד הרמה‬
‫צה"ת‬
‫צו התחלת תכנון‬
‫צוֹ ַה״ד‬
‫[הגוּ‪ :‬צוֹ ַה״ד]‬
‫צורך הדרכתי ֲ‬
‫צו״ט‬
‫צוות טכני‬
‫צוות טיפול במגפות‬
‫ציוד ייעודי‬
‫ְצבא יבשה דיגיטלי [׳דיגיטלי׳ בעברית‪:‬‬
‫פר ִתי]‬
‫ִס ָ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ציִ ״ד]‬
‫ציוד יחידתי ֲ‬
‫י״ח‬
‫ִצ ַ‬
‫‪ .1‬ציוּ ן ידיעות חיוניות ִ[צייֵ ַח‪ְ ,‬ל ַצייֵ ַח‪ִ ,‬ציוּ ַח ‪-‬‬
‫בלי גרשיים];‬
‫‪ .2‬ציוד וַ חלפים [ביחיד ֵח ֶלף];‬
‫‪ .3‬ציוּ ן חשוב‬
‫ִצי״ל‬
‫ציוד לוגיסטי‬
‫ִצי״ם‬
‫צירים וּ מכשולים‬
‫‪ .1‬ציוד ימי מבוקר;‬
‫‪ .2‬צי ימי מסחרי‬
‫צופן ורדיו‬
‫צי הסוחר‬
‫ציוד ותקציבים‬
‫‘צה״ל יוצא שבת׳‬
‫צוֹ ״ם‬
‫צוֹ ״ר‬
‫צוֹ ״ת‬
‫ִצי״ס‬
‫צי״ש‬
‫צ״כ ‪ָ -‬צ ָמ״ש | ‪157‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫צ״כ‬
‫‪ .1‬צא כיוון;‬
‫‪ .2‬ציוד כללי [גם ַצ ָּכ״ל];‬
‫‪ְ .3‬צעדים כפולים‬
‫ַצ ָּכ״ל‬
‫ציוד כללי [גם צ״כ]‬
‫ַצ ָּכ״ק‬
‫צוות כירורגי ִקדמי‬
‫צל׳‬
‫צמא״א‬
‫צומת ַמחשבים ארצי אלטרנטיבי‬
‫״ב‬
‫ָצ ָמ ּ‬
‫‪ .1‬ציוּ ן־משוקלל ביניים;‬
‫‪ .2‬ציוּ ן ִמבדק‬
‫מב״ר‬
‫ַצ ָּ‬
‫ְצמיג בוער‬
‫ֶצ ֶמ״ד‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬צ ֶמ״ד]‬
‫ציוד מדידה (למהירות כלי רכב) ֲ‬
‫ָצ ָמ״ה‬
‫צליחה‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬צ ָמ״ה]‬
‫ציוד־מכני הנדסי ֲ‬
‫‪ .1‬צריך להיות;‬
‫‪ .2‬ציוד לוגיסטי‬
‫צוות מחקר‬
‫ָצ ָמ״ט‬
‫[הגוּ‪ָ :‬צ ָל״א]‬
‫הצלב האדום ֲ‬
‫מל״ע‬
‫ַצ ָ‬
‫צ״ל‬
‫ָצ ָל״א‬
‫ְצ ָל״ב‬
‫ְצבא לבנון [גם ַצ ָ ּב״ל]‬
‫ֶצ ֶל״ם‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬צ ֶל״ם]‬
‫ציוד לחימה מבוקר (ממוספר) ֲ‬
‫ֶצ ַל״ע‬
‫צמ״ח‬
‫צינור מטיל טורפדואים‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬צמ ָל״ע; ראו‪:‬‬
‫ציוד מכני לעבודות עפר ֲ‬
‫ָצ ָמ״ה]‬
‫ָצ ָמ״ם‬
‫צוות מאמץ מודיעיני‬
‫ָצ ָמ״ן‬
‫ציוּ ן מטרות נעות‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬צ ַל״ע]‬
‫ְצבא־לבנון ערבי ֲ‬
‫ָצ ָמ״ע‬
‫ציר להפצות‬
‫״פ‬
‫ָצ ָמ ּ‬
‫ציוּ ן לשבח‬
‫מק"א‬
‫ַצ ָ‬
‫‪ .1‬ציוד מגויס;‬
‫‪ .2‬ציוד מוחזר‬
‫מק״ל‬
‫ַצ ָ‬
‫ָצ ָל״ף‬
‫ָצ ָל״ש‬
‫צ״מ‬
‫ָצ״ם‬
‫‪ .1‬ציוד מבוקר;‬
‫‪ .2‬צורך ִמבצעי;‬
‫ממוכן‬
‫ּ‬
‫‪ .3‬ציוד‬
‫ָצ ָמ״א‬
‫‪ .1‬ציוד בדיקה אוטומטי [‪ֲ 3-1‬הגוּ‪ָ :‬צ ָמ״א];‬
‫‪ .2‬צוות מחקר (מודיעין‪ ,‬מטרות)‬
‫אופרטיבי;‬
‫‪ .3‬צומת ַמחשבים ארצי‬
‫צוות מאמץ עיקרי‬
‫צוות‪ַ ,‬מחלקה‪ ,‬פלוגה‬
‫צוות מגע קרקע־אוויר [ ֲהגוּ ‪ַ :‬צמ ָק"א]‬
‫למבצעים משולבים‬
‫צומת ֶק ֶשר ִקדמי ִ‬
‫ֶצ ֶמ״ר‬
‫[הגוּ ‪:‬‬
‫צוות מענה ראשוני לתרחישי התגוננות ֲ‬
‫ֶצ ֶמ״ר]‬
‫ַצ ֶמ ֶר״ת‬
‫צוות מודיעין אוויר רב־תכליתי מטכ״לי‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬צ ֶמ ֶר״ת]‬
‫ֲ‬
‫ָצ ָמ״ש‬
‫‪ .1‬ציוד מיוחד לשׂדה;‬
‫‪ .2‬ציוּ ן משוקלל;‬
‫‪ .3‬ציוד משׂרדי‬
‫‪ָ | 158‬צ ָמ״ת ‪ -‬צ״ק‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָצ ָמ״ת‬
‫״פ‬
‫ָצ ּ‬
‫צוות מחקר אופרטיבי ותשתיות‬
‫צוות פיתוח‬
‫ציוד נושׂא‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬צ ָפ״א; בחטיבת דובר צה״ל‬
‫צפון אמריקה ֲ‬
‫הוגים‪ַ :‬צ ָפּ״א]‬
‫ָצ״ן‬
‫ָצנָ ״ד‬
‫ָצ ָפ״א‬
‫צוות נייד‬
‫ַצ ָפּ״א‬
‫״ן־מ״ם‬
‫צוות נוּ ֵ‬
‫ַצ ָפּ״ה‬
‫ָצנָ ״ם‬
‫נמ״ם‬
‫ַצ ָ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬צ ָפּ״א]‬
‫ציר פיתוח אישי ֲ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬צ ָפּ״ה]‬
‫צוות פיתוח־הדרכה ֲ‬
‫״ן־מ״ם מתנייע‬
‫צוות נוּ ֵ‬
‫ָצ ָפ״ח‬
‫צינור פליטה‬
‫ַצ ָפּ״ט‬
‫"פ‬
‫ָצנָ ּ‬
‫ָצנָ ״ק‬
‫ציוּ ן ניבוי קצונה‬
‫צ״ס‬
‫‪ְ .1‬צבא סוריה;‬
‫‪ .2‬צי סוחר‬
‫ָצ ָס״א‬
‫[הגוּ‪ָ :‬צ ָס״א]‬
‫צוות סימון אוויר ֲ‬
‫צסק״א‬
‫ס־קה]‬
‫ה־א ָ‬
‫[הגוּ‪ֵ :‬צ ֵ‬
‫צוות סימון קרקע־אוויר ֲ‬
‫צ״ע‬
‫‪ .1‬צבא ערבי;‬
‫‪ .2‬ציוד עבודה;‬
‫״י־עיִ ״ן]‬
‫[הגוּ‪ָ :‬צ ִד ַ‬
‫‪ .3‬צבאי־עצמי ֲ‬
‫צע״א‬
‫‘צפע׳ ִחי״ר (= חיל הרגלים)‬
‫צפן טכני;‬
‫‪ּ .1‬‬
‫‪ .2‬צופן‪ ,‬פיענוח טלגרפיה‬
‫ַצ ָפּ״ם‬
‫‪ .1‬צוות פלוגתי משוריין (מעורב‪ ,‬משולב‪,‬‬
‫ממוכן);‬
‫ּ‬
‫‪ .2‬צוות פיתוח משׂימתי;‬
‫‪ .3‬ציוד פרט וּ מחנה‬
‫ַצ ּפ ָמ״ז‬
‫צפון־מזרח‬
‫ַצ ּפ ָמ״ע‬
‫צפון־מערב‬
‫ַצ ָפּ״ס‬
‫צוות‪ַ ,‬פּלגה‪ ,‬סוללה‬
‫ֶצ ַפ״ע‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬צ ַפ״ע]‬
‫ציור פני העדשה ֲ‬
‫צוות ֵעזר אווירי‬
‫ַצ ּ ָפ״ר‬
‫[הגוּ‪ָ :‬צ ִע״י]‬
‫הצבא הערבי הירדני ֲ‬
‫ַצ ּ ָפ״ש‬
‫ָצ ִע״י‬
‫ַצ ַע״ם‬
‫צופן פיענוח רדיו‬
‫‘צפע׳ [כינוי לתחמושת הנורית נֶ גֶ ד מוקשים]‬
‫[הגוּ‪ַ :‬צ ַע״ם]‬
‫צוות עיבוד מודיעין ֲ‬
‫שריון‬
‫צוות עיבוד תמונות‬
‫ציוּ ן פרופיל תעסוקתי‬
‫צפון או צפוני [גם צ׳]‬
‫״י־צ ִד״י]‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬צ ִד ָ‬
‫צבאי־צבאי ֲ‬
‫הפ ַלסטיני [ראו‪ָ :‬צ ָש״ף];‬
‫‪ .1‬הצבא ַ‬
‫ציוד צליחה‬
‫ָצ ָע״ת‬
‫צפ׳‬
‫צ״פ‬
‫[אמצעי לקיבוע‬
‫ָ‬
‫‪' .2‬צווְ ארון פילדלפייה'‬
‫השדרה הצווארי]‬
‫עמוד ִ‬
‫צפ״ת‬
‫צ״צ‬
‫ָצ ָצ״ל‬
‫צ״ק‬
‫‪ .1‬צוות קרקע [‪ֲ 6-1‬הגוּ ‪ָ :‬צ ִד״י־קוּ ״ף];‬
‫ָצ ָק״א ‪ָ -‬צ ָת״ת | ‪159‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ָצ ָק״א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ָצ ָק״ג‬
‫צוות קרב;‬
‫צילום קרקע;‬
‫ציוד ֶק ֶשר;‬
‫צומת ֶק ֶשר;‬
‫ציוד קרקע‬
‫צומת ֶק ֶשר אוגדתי [‪ֲ 4-1‬הגוּ‪ָ :‬צ ָק״א];‬
‫ציוד קרבי אישי;‬
‫צוות קדמי אלקטרוניקה;‬
‫צוות קרקע־אוויר‬
‫‪ .2‬ציוּ ן קצונה ראשוני‬
‫צ"ר‬
‫צינור רכש‬
‫צר״מ‬
‫צוות רב־מקצועי‬
‫״פ‬
‫ָצ ָר ּ‬
‫ציוד רפואי‬
‫רש"ש‬
‫ַצ ָ‬
‫ולשהייה‬
‫לשגרה ִ‬
‫[תרמיל] ציוד ִ‬
‫צ"ש‬
‫צוות שיפור‬
‫ָצ ָק״ם (= צוות קרב־משולב) גדודי‬
‫ָצ ָש״ף‬
‫ציוד קרקע וכוחות מיוחדים‬
‫צ״ת‬
‫ָצקוּ״ם‬
‫ָצ ָק״ח‬
‫צוות־קרב חטיבתי‬
‫ָצ ָק״ם‬
‫צוות קרב־משולב‬
‫ָצ ָק״ס‬
‫הפ ַלסטיני‬
‫ְצבא השחרור ַ‬
‫‪ .1‬צוות תעופה;‬
‫‪ .2‬ציר תנועה‬
‫ָצ ָת״ה‬
‫‪ .1‬ציוּ ן תכונות התנהגות [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ָ :‬צ ָת״ה];‬
‫‪ .2‬צוות תיאום הטסות‬
‫(ספרתי)‬
‫ציוד ֶק ֶשר סודי ִ‬
‫"כ‬
‫ַצ ָת ּ‬
‫צוות קרב פלוגתי‬
‫ַצ ָת"ם‬
‫‪ .1‬ציוד ֶק ֶשר קווי;‬
‫‪ .2‬צומת ֶק ֶשר ִקדמי‬
‫ָצ ָת״ם‬
‫צוות תעופה וּ ִמנהלה‬
‫‪ .1‬ציוד ֶק ֶשר רדיו;‬
‫ציוד תפעול תחזוקה‬
‫״פ‬
‫ָצ ָק ּ‬
‫ָצ ָק״ק‬
‫ָצ ָק״ר‬
‫צוער תורן כיתתי‬
‫צוער תורן מחלקתי‬
‫ָצ ָת״ת‬
‫ק‬
‫ק‪/‬‬
‫למספר האישי של חייל בשירות‬
‫קידומת ִ‬
‫הקבע המשרת על־פי התחייבותו לשרת‬
‫(שנָ ה אחת ומעלה)‬
‫בצבא הקבע ָ‬
‫ְ‬
‫ק׳‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ק״א‬
‫קצין [‪ 6-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬ק‪;].‬‬
‫קורס;‬
‫ֶק ֶשר;‬
‫קריה [כגון קריית אונו];‬
‫קומה;‬
‫קומנדו‬
‫‪ .2‬קורס אימון ִמבצעי;‬
‫‪ֶ .3‬ק ֶצב אש ְמ ַר ִּבי‬
‫ָק ָא ָמ״ם‬
‫קורס אימון ִמבצעי מתקדם‬
‫ספּ״ג‬
‫ָק ַא ָ‬
‫ְקצין־איסוף אוגדתי‬
‫ספּ״ד‬
‫ָק ַא ָ‬
‫ְקצין־איסוף פיקודי‬
‫ָק ָא ָס"ר‬
‫ְקצין האיסוף הקרבי הראשי‬
‫״פ‬
‫ָק ָא ּ‬
‫אפסנאות‬
‫ְקצין ְ‬
‫ָק ָא״ר‬
‫‪ .1‬קו אפס;‬
‫‪ .2‬קרקע־אוויר [אל תקצרו בלוכסן‪ :‬ק‪/‬א];‬
‫‪ .3‬קרב אוויר‬
‫‪ְ .1‬קצין ִארגון;‬
‫‪ְ .2‬קצין ִארגון רפואה‬
‫קצין אקדמאי בכיר‬
‫ְקצין איתור תעסוקה‬
‫קרב־אוויר בודדים‬
‫‪ .1‬קבוצה או קבוצתי;‬
‫‪ .2‬קבילה‬
‫״ב‪¹‬‬
‫ָק ָא ּ‬
‫״ב‪²‬‬
‫ָק ָא ּ‬
‫ָק ָא״ג‬
‫ְקצין אימון־גופני‬
‫קא״ה‬
‫ָק ָא״ת‬
‫קב׳‬
‫ק״ב‬
‫ְקצין ִארגון הטסות‬
‫‪ .1‬קילוֹ ַּבייט;‬
‫‪ .2‬קצונה בכירה‬
‫קרב־אוויר זוגות‬
‫קבוצת איכות ֲ[הגוּ ‪ַ :‬ק ָ ּב״א; ברבים‪ַ :‬ק ָ ּב"אוֹ ת]‬
‫‪ .1‬קרב־אימון מתקדמים;‬
‫קבוצת־איכות טכנית‬
‫ָק ָא״ז‬
‫ָק ָא״ם‬
‫ַק ָּב״א‬
‫ַק ָּבא״ט‬
‫‪ַ | 162‬ק ָּב״ג ‪ָ -‬ק ָד״ץ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַק ָּב״ג‬
‫ַק ּבנָ ״א‬
‫קבוצת גיוס‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬קבּ נָ ״א]‬
‫ַק ָּב״ן אוגדתי ֲ‬
‫ְקצין ביקורת דין משמעתי‬
‫ַק ָּב״ן פיקודי‬
‫קבלת החלטות‬
‫ְקצין ביקור־סדיר‬
‫קצין בודק‬
‫ְקצין ביצורים‬
‫ְקצין בקרה וּ מעקב‬
‫ְקצין ביקורת דין־משמעתי‬
‫‪ְ .1‬קצין־בינוי ֵחילי;‬
‫י״ח];‬
‫‪ְ .2‬קצין־ביטחון ֵחילי [ראו‪ַ :‬ק ִּב ַ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ק ָ ּב״ח]‬
‫‪ְ .3‬קצין ביקורת ֵחילי ֲ‬
‫‪ְ .1‬קצין בינה רשתית;‬
‫‪ .2‬הקבלן הראשי‬
‫ַק ָּב״ש‬
‫מ׳ק ָב"ט׳‪:‬‬
‫‪ְ .1‬קצין ביטחון [שם המקום הנגזר ַ‬
‫"טייָ ה];‬
‫ַק ָ ּב ִ‬
‫בש״ח‬
‫ַק ָ‬
‫ַק ּב ָד״ם‬
‫קבה״ח‬
‫ַק ּבוֹ ״ד‬
‫ַק ּבוּ״ם‬
‫ַק ָּב״ח‬
‫ַק ָּב״ט‬
‫‪ְ .2‬קצין בקרה טקטי;‬
‫‪ְ .3‬קצין בטיחות טיסה‬
‫בט״ח‬
‫ַק ָ‬
‫״פ‬
‫ַק ּבנָ ּ‬
‫ַק ָּב״ס‬
‫ַק ָּב"ץ‬
‫ַק ּב ָצ״ם‬
‫ַק ָּב״ר‬
‫ביטחון־שׂדה;‬
‫‪ְ .1‬קצין ְ‬
‫‪ .2‬קורס בין־שירותי‬
‫ביטחון־שׂדה ֵחילי‬
‫ְקצין ְ‬
‫ַק ָּב״ת‬
‫ְקצין ביטחון חטיבתי‬
‫‪ .1‬קובץ ביטחון ותעבורה;‬
‫‪ְ .2‬קצין בקרת תקיפה‬
‫ביטחון טייסת‬
‫ְקצין ְ‬
‫קו דיווח‬
‫ְקצין בית־דין‬
‫קטלניות‪ ,‬דיוק‪ ,‬טווח והשפעה‬
‫ְקצין־ביטחון יחידתי‬
‫‪ .1‬קבוצת דיון מוקדמת (מורחבת או‬
‫מיוחדת) [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪ֶ :‬ק ֶד״ם];‬
‫‪ .2‬קבוצת דיון ִמבצעי;‬
‫‪ .3‬קטלוג דנטלי ממוחשב‬
‫ַק ּב ָט״ט‬
‫ַק ּביָ ״ד‬
‫י״ח‬
‫ַק ִּב ַ‬
‫ַק ּביָ ״ם‬
‫ְקצין בית משפט [גם קבי״ש]‬
‫קבי״ש‬
‫ק״ד‬
‫קדט״ה‬
‫ֶק ֶד״ם‬
‫ְקצין בית משפט [גם ַקבּ יָ ״ם]‬
‫דמ״א‬
‫ִק ָ‬
‫‪ .1‬קבוצה מקצועית;‬
‫ביטחון מידע;‬
‫‪ְ .2‬קצין ְ‬
‫‪ .3‬קבלן ִמשנה‬
‫ָק ָד״ס‬
‫״פ‬
‫ָק ָד ּ‬
‫ְקצין בית משפט‬
‫ָק ָד״ץ‬
‫ַק ָּב״ם‬
‫ַק ּב ָמ״ש‬
‫ַק ָּב״ן‬
‫ְקצין בריאות הנפש‬
‫קירור‪ ,‬דלק‪ ,‬מים‪ ,‬אב״ך‬
‫ְק ַדם־ספציפי‬
‫ְק ַדם־פיתוח‬
‫‪ְ .1‬ק ַדם־צבאי;‬
‫‪ .2‬קורס ְק ַדם־צבאי‬
‫קד"ר ‪ -‬קז״ק | ‪163‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫קד"ר‬
‫קה״ק‬
‫קידום דרך הרגליים‬
‫קובץ הוראות הקבע‬
‫‪ .1‬קילוֹ ֵהרץ [גם ָק ָה״ץ];‬
‫‪ .2‬קופסת הפעלה [מקובל בטעות לקצר‪ :‬ק״פ]‬
‫קצין הוראה‬
‫קה״ת‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ק ָה״א]‬
‫ְקצין התנהגות אוּ כלוּ סייה ֲ‬
‫ק"ו‬
‫ק״ה‬
‫ָק ָה״א‬
‫ָק ָה״ד‬
‫ַק ָה״ר‬
‫קו התחלה‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ק ָה״ד]‬
‫ְקצין הדרכה ֲ‬
‫‪ .1‬קילוֹ ואט;‬
‫‪ .2‬קל וחומר‬
‫ְקצין הדרכה ראשי‬
‫מפּר [גם קוו״א]‬
‫קילוֹ ואט ַא ֵ‬
‫ְקצין הפעלה וּבקרה‬
‫קואורדינטה‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ק ָה״ן]‬
‫ְקצין הנדסה ֲ‬
‫מפּר [גם קו״א]‬
‫קילוֹ ואט ַא ֵ‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ק ָהנָ ״א]‬
‫ְקצין הנדסה אוגדתי ֲ‬
‫‪ .1‬קורות חיים;‬
‫‪ .2‬קופת חולים‬
‫ָק ָה ָד״ר‬
‫ּ״ב‬
‫ָקהו ּ‬
‫ָק ָה״ן‬
‫ָק ָהנָ ״א‬
‫ָק ָהנָ ״ג‬
‫קו"א‬
‫קואור׳‬
‫קוו"א‬
‫קו״ח‬
‫ְקצין הנדסה גֵ יסי‬
‫קוֹ ״ח‬
‫ְקצין הנדסה חטיבתי‬
‫קו״ט‬
‫״ן־מ״ם‬
‫ְקצין הגנת נוּ ֵ‬
‫קוֹ ״ל‬
‫ְקצין ההנדסה הראשי‬
‫קולי״ש‬
‫ְקצין הספקה‬
‫קוֹ ָמ"ם‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ק ַה״ס]‬
‫ְק ָשיֵ י הסתגלות ֲ‬
‫קונ׳‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ק ָה ָס״א]‬
‫ְקצין הספקה אוגדתי ֲ‬
‫קוֹ ״ן‬
‫ָק ָהנָ ״ח‬
‫ָק ָהנָ ״ם‬
‫ָק ָהנָ ״ר‬
‫ַק ָה״ס‬
‫ַק ַה״ס‬
‫ָק ָה ָס״א‬
‫קה״ע‬
‫קרא וַ ֲחתום‬
‫קילוֹ ואט‬
‫קליטה ולוגיסטיקה‬
‫‘קול ישׂראל׳‬
‫קורס מערכתי מתקדם‬
‫קונוונציונלי‬
‫ְקצין העיר‬
‫‪ֶ .1‬ק ֶשר וניווט;‬
‫‪ .2‬קצינים ונַ גָ דים‬
‫קצין הדרכת ָצ ָד״ך (= ציוּ ן דרך כללי)‬
‫קצונה וקבע‬
‫קילוֹ ֵהרץ‬
‫קו זינוק‬
‫קריית ההדרכה הצה"לית [ ֲהגוּ‪ַ :‬ק ַה"ץ]‬
‫ְקצין זימון קורסים‬
‫ַק ָה״ץ‬
‫ָק ָה״ץ‬
‫ַק ַה"ץ‬
‫קוֹ ״ק‬
‫ק״ז‬
‫קז״ק‬
‫‪ָ | 164‬קזָ ָת״א ‪ָ -‬ק ָכ ָא״ר‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָקזָ ָת״א‬
‫חש״ר‬
‫ַק ָ‬
‫[הגוּ‪ָ :‬קזָ ָת״א]‬
‫ְקצין זיהוי תמונה אווירית ֲ‬
‫ְקצין החימוש הראשי‬
‫קו חירום‬
‫החילי‬
‫״ן־מ״ם ֵ‬
‫ְקצין תותחי הנוּ ֵ‬
‫החיל הראשי להגמ״ר וּ להג״א‬
‫ְקצין ַ‬
‫ְקצין התחזוקה הראשי [ראו‪ַ :‬ק ָל״ר]‬
‫[האגף ל] קשרי חוץ מדעיים‬
‫ֶ'ק ֶשת ְטעמים'‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ק ַח״ן]‬
‫ֶק ֶשר‪ ,‬חוֹ זִ י [= וידאו] וּ נתונים ֲ‬
‫ְקצין טלפונים ארצי‬
‫[הגוּ‪:‬‬
‫קצינת ֵח״ן (= חיל הנשים) אוגדתית ֲ‬
‫ַקחנָ ״א; ראו‪ :‬יוֹ ָה ָל״ן]‬
‫קצין טכני בכיר‬
‫ָק״ח‬
‫חל״ר‬
‫ַק ָ‬
‫ָק ָח״ם‬
‫ַק ַח״ן‬
‫ַקחנָ ״א‬
‫ַקחנָ ״ח‬
‫חת״ם‬
‫ַק ָ‬
‫חת״ר‬
‫ַק ָ‬
‫ק"ט‬
‫קט״א‬
‫״ב‬
‫ַק ָט ּ‬
‫טל״ם‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין טלפונים ֶמרחבי‬
‫קצינת ֵח״ן (= חיל הנשים) ֵחילית‬
‫(חטיבתית) [ראו‪ :‬יוֹ ָה ָל״ן]‬
‫ָק ָט״ם‬
‫קצינת ֵח״ן (= חיל הנשים) פיקודית [ראו‪:‬‬
‫יוֹ ָה ָל״ן]‬
‫טמ"ם‬
‫ַק ָ‬
‫״פ‬
‫ַקחנָ ּ‬
‫ַקחנָ ״ר‬
‫‪ .1‬קטלוג מאוחד;‬
‫‪ְ .2‬קצין תפקידים מיוחדים‬
‫קטלוג ממוחשב‬
‫טק״א‬
‫ַק ָ‬
‫הח״ן (= חיל הנשים) הראשית [ראו‪:‬‬
‫קצינת ֵ‬
‫יוֹ ָה ָל״ן]‬
‫ק"י‬
‫ְקצין חינוך פיקודי‬
‫ִקידוּ״ם‬
‫קוטל חרקים צה"לי‬
‫קידמ״א‬
‫הקבע‬
‫קרן חיסכון ְצ ָבא ֶ‬
‫ידמ״ה‬
‫ִק ָ‬
‫״פ‬
‫ַק ָח ּ‬
‫קח"צ‬
‫קחצ״ק‬
‫חצ״ר‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין החי״ר והצנחנים הראשי‬
‫ַק ָח״ק‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬קט ָק״א]‬
‫ְקצין טילים קרקע־אוויר ֲ‬
‫קנטינה יחידתית‬
‫קורסי יסוד ולימודים מתקדמים‬
‫דמ״א‬
‫ראו‪ִ :‬ק ָ‬
‫הפּריט;‬
‫‪ .1‬קידום מערכת ְ‬
‫‪ .2‬קישור‪ ,‬ייעוץ משפטי‪ ,‬דוברוּ ת‪ִ ,‬ממשל‬
‫אזרחי‬
‫ַקיִ ״ץ‬
‫‪ְ .1‬קצין חקירות;‬
‫הק ֶשר‬
‫‪ְ .2‬קצין חיל ֶ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬קיִ ״ץ]‬
‫קובץ יחידות צה״ל ֲ‬
‫ְקצין החינוך והנוער הראשי‬
‫ְקצין כוח־אדם‬
‫ְקצין חימוש‬
‫ְקצין כוח־אדם פיקודי‬
‫[הגוּ‪ַ :‬קח ָש״א]‬
‫ְקצין חימוש אוגדתי ֲ‬
‫ְקצין כוח־האדם הראשי‬
‫ַק ָח״ר‬
‫ַק ָח״ש‬
‫חש״א‬
‫ַק ָ‬
‫קכ״א‬
‫א״פ‬
‫ַק ָּכ ּ‬
‫ָק ָכ ָא״ר‬
‫"צייָ ה | ‪165‬‬
‫מב ִ‬
‫ָק ָכ״ם ‪ַ -‬ק ָּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָק ָכ״ם‬
‫מכ״ם‬
‫קנים‪ ,‬כוונות‪ּ ,‬‬
‫ק"ל‬
‫ְקצין לוגיסטיקה‬
‫קל״א‬
‫קל״ע‬
‫‪ .1‬קליטת עלייה;‬
‫‪ .2‬קבוצה לשיפור עצמי‬
‫״פ‬
‫ַק ָל ּ‬
‫‪ְ .1‬קצין לוגיסטיקה פיקודי;‬
‫של״א]‬
‫ְקצין קישור לאו״ם [גם ַק ָ‬
‫א״פ]‬
‫״ד־א ֶל״ף פיקודי [ראו‪ָ :‬ק ָל ּ‬
‫‪ְ .2‬קצין ָל ֶמ ָ‬
‫״ד־א ֶל״ף [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ַ :‬ק ָל״א];‬
‫‪ְ .1‬קצין ָל ֶמ ָ‬
‫״ד־א ֶל״ף אוגדתי [ראו‪ :‬קלא״א]‬
‫‪ְ .2‬קצין ָל ֶמ ָ‬
‫ָק ַלשנִ יקוֹ ב‪ָ ,‬ק ַלצ׳נִ יקוֹ ב [גם קלש']‬
‫ָק ָל״ץ‬
‫״ד־א ֶל״ף אוגדתי‬
‫ְקצין ָל ֶמ ָ‬
‫ַק ָל״ר‬
‫ַק ָל״א‬
‫קלא״א‬
‫לא״ג‬
‫ַק ָ‬
‫קלצ׳‬
‫קליעה וצלפים‬
‫ְקצין הלוגיסטיקה הראשי‬
‫״ד־א ֶל״ף גֵ יסי‬
‫ְקצין ָל ֶמ ָ‬
‫קלש׳‬
‫ְקצין לוגסיטיקה אוגדתי‬
‫ַק ָל״ת‬
‫״ד־א ֶל״ף פיקודי‬
‫ְקצין ָל ֶמ ָ‬
‫לת"ז‬
‫ַק ָ‬
‫קרוב לבית [ראו‪ָ :‬ה ָת״ש]‬
‫ק״מ‬
‫ַקלאוֹ ״ג‬
‫א״פ‬
‫ָק ָל ּ‬
‫״ב‬
‫ָק ָל ּ‬
‫ַק ָל״ג‬
‫לא״ג];‬
‫״ד־א ֶל״ף גֵ יסי [ראו‪ַ :‬ק ָ‬
‫‪ְ .1‬קצין ָל ֶמ ָ‬
‫‪ְ .2‬קצין לוגיסטיקה גדודי;‬
‫‪ְ .3‬קצין לוגיסטיקה‬
‫קל״ד‬
‫קבוצה לדקה‬
‫ָקלוֹ ״ג‬
‫ְקצין לוגיסטיקה גֵ יסי‬
‫ַק ָל״ח‬
‫ְקצין לוגיסטיקה חטיבתי‬
‫קל״י‬
‫ְקצין לוגיסטיקה יבשתי‬
‫ַק ָל״ם‬
‫ְקצין לוגיסטיקה מחוזי‬
‫למ״ד‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין לימודים‬
‫קלמ״ש‬
‫קילומטר לשעה [ראו‪ָ :‬ק ָמ״ש]‬
‫ָק ַלשנִ יקוֹ ב‪ָ ,‬ק ַלצ׳נִ יקוֹ ב [גם קלצ']‬
‫ְקצין לוגיסטיקת תקשוב‬
‫קולט נתזים‬
‫מכ״ם;‬
‫‪ֶ .1‬ק ֶשר ּ‬
‫‪ֶ .2‬קבע מובהק;‬
‫‪ .3‬קילומטר‬
‫ַק ָמ״א‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ק ָמ״א]‬
‫קצין מקצועי אקדמאי ֲ‬
‫ָק ָמ״א‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ק ָמ״א]‬
‫מפקדי איסוף ֲ‬
‫קורס ַ‬
‫״ב‬
‫ַק ָמ ּ‬
‫ְקצין ַמטה בכיר‬
‫״ב‬
‫ָק ָמ ּ‬
‫‪ .1‬קבוצת ַמחשב בליסטי;‬
‫‪ .2‬קורס מ״כים בסיסי‬
‫מב״ל‬
‫ַק ָּ‬
‫ְקצין מודיעין בילוש‬
‫מב״ץ‬
‫ַק ָּ‬
‫ְקצין ִמבצעים‬
‫"צייָ ה‬
‫מב ִ‬
‫ַק ָּ‬
‫המבצעים)‬
‫מב"ץ (=קצין ִ‬
‫הק ָ ּ‬
‫[ ְמקום עבודתו של ַ‬
‫ְופקודיו בתוספת הסיומת ־ִ ייָ ה]‬
‫מש"ר‬
‫מב״ש ‪ַ -‬ק ָ‬
‫‪ַ | 166‬ק ָּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫מב״ש‬
‫ַק ָּ‬
‫קילומטר בשעה‬
‫ָק ָמ״ג‬
‫‪ .3‬קורס מש״קי מודיעין;‬
‫‪ .4‬קורס מש״קים מתקדם;‬
‫‪ .5‬קוּ רסים‪ ,‬מילואים וּ משאבים‬
‫ַק ָמ״ן‬
‫‪ .1‬קרב מגע;‬
‫‪ .2‬הקריה למחקר גרעיני‬
‫ְקצין מודיעין‬
‫מפקדי פלוגות‬
‫מפקדי גדודים וקורס ַ‬
‫קורס ַ‬
‫ְקצין מערכות נֶ ֶשק‬
‫ְקצין מדור‬
‫ְקצין המודיעין הראשי‬
‫‪ .1‬קורס מש״קי דוברוּ ת;‬
‫‪ .2‬קו מוצרי דלק‬
‫ַקניון מידע‬
‫קמע״ג‬
‫ְקצין מודיעין [ראו‪ַ :‬ק ָמ"ן]‬
‫״פ‬
‫ָק ָמ ּ‬
‫‪ְ .1‬קצין ֶמרכז חישובים;‬
‫מפקדי טנקים;‬
‫‪ְ .2‬קצין ַ‬
‫‪ְ .3‬קצין מוסדות חינוך‬
‫ַק ָמ״ץ‬
‫ָק ָמ״ץ‬
‫ְקצין ַמטה‬
‫מצ״א‬
‫ַק ָ‬
‫מפקדי טנקים‬
‫קורס ַ‬
‫מצ״ג‬
‫ַק ָ‬
‫צין־מטה טכני‬
‫ַ‬
‫ְק‬
‫"פ‬
‫מצ ּ‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין מיופה כוח‬
‫מצ״ר‬
‫ַק ָ‬
‫מפקדי כיתות)‬
‫קורס מ״כּים (= ַ‬
‫ָק ָמ״ק‬
‫[הגוּ‪ַ :‬קמ ָל״א]‬
‫ְקצין מילואים ֲ‬
‫ָק ָמ״ר‬
‫״פ‬
‫״ג־ק ָמ ּ‬
‫ָק ָמ ָ‬
‫ַק ָמ״ד‬
‫ָק ָמ״ד‬
‫קמו"ד‬
‫ַק ָמ״ח‬
‫ַק ָמ״ט‬
‫ָק ָמ״ט‬
‫מט״ט‬
‫ַק ָ‬
‫ַק ָמ״ך‬
‫״כ‬
‫ָק ָמ ּ‬
‫מל״א‬
‫ַק ָ‬
‫מל״ר‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין המילואים הראשי‬
‫מל״ש‬
‫ַק ָ‬
‫ַקמנָ ״ק‬
‫ַקמנָ ״ר‬
‫״ע‬
‫ָק ֵמ ַ‬
‫קצב‪ ,‬מהירות‪ ,‬עוצמה וגובה‬
‫מפקדי פלוגות‬
‫קורס ַ‬
‫ְקצין המשטרה הצבאית‬
‫ִקרבה‪ ,‬מיידיות‪ ,‬ציפייה‬
‫ְקצין המשטרה הצבאית האוגדתי ֲ[הגוּ‪ַ :‬קמ ָצ״א]‬
‫ְקצין המשטרה הצבאית הגֵ יסי‬
‫ְקצין המשטרה הצבאית הפיקודי‬
‫ְקצין המשטרה הצבאית הראשי‬
‫קו מוצבים ִקדמי‬
‫‪ .1‬קורס מים רדודים;‬
‫‪ .2‬קילומטר רבוע‬
‫ַק ָמ״ש‬
‫קילומטר לשעה [ראו‪ָ :‬ק ָמ״ש]‬
‫ְקצין משפטים‬
‫ְקצין ִמבצעים מיוחדים‬
‫‪ .1‬קילומטר לשעה [גם קלמ״ש];‬
‫‪ .2‬קורס ַמ ָש״קים‬
‫‪ .1‬קובץ מלאי ֶמרכזי;‬
‫‪ .2‬קורס מערכתי מתקדם;‬
‫קצין מודיעין השׂדה הראשי [ראו‪ָ :‬ק ָא ָס"ר]‬
‫ַק ָמ״ם‬
‫ָק ָמ״ם‬
‫ָק ָמ״ש‬
‫מש"ר‬
‫ַק ָ‬
‫ָק ָמ״ת ‪ָ -‬ק ָע״ת | ‪167‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָק ָמ״ת‬
‫מפקדות תקשוב;‬
‫‪ .1‬קורס ַ‬
‫מפקדי תצפית‬
‫‪ .2‬קורס ַ‬
‫ק"נ‬
‫קילוֹ ניוּ טוֹ ן‬
‫ַקנָ ״א‬
‫[הגוּ‪ַ :‬קנָ ״א]‬
‫ְקצין ניהול־אש ֲ‬
‫ָקנוֹ ״ת‬
‫ְקצין נֶ ֶשק ותחמושת‬
‫קנ״י‬
‫ְקצין ניהול ידע‬
‫״כ‬
‫ַקנָ ּ‬
‫ְקצין ניהול כלואים‬
‫ַקנָ ״ל‬
‫ְקצין ניהול‬
‫קנ״מ‬
‫ְקנֵ ה מידה [יש ההוגים‪ָ :‬קנָ ״ם]‬
‫נמ״ש‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין ניהול מחוז־שיפוט‬
‫ַקנָ "ר‬
‫ְקצין נפה ורשויות‬
‫ַקנָ ״ת‬
‫ְקצין ניהול ותיאום‬
‫ק"ס‬
‫‪ .1‬קו סיום;‬
‫‪ְ .2‬קצין סיור‬
‫ָק״ס‬
‫‪ְ .1‬קצין סוללה;‬
‫‪ְ .2‬קצין סיור סוללתי;‬
‫‪ֶ .3‬ק ֶשר ִספרתי‬
‫ַק ָס״א‬
‫‪ְ .1‬קצין סיוע־אוויר [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ָ :‬ק ָס״א];‬
‫‪ְ .2‬קצין סיוע אש‬
‫ָק ָס״א‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ק ָס״א]‬
‫ֶק ֶשר סיוע־אוויר ֲ‬
‫ָק ָס״ג‬
‫קו ָסגול‬
‫ָקסוֹ ״ל‬
‫ְקצין סוללה‬
‫ַק ָס״ח‬
‫ְקצין ָסטי״לים ֵחילי‬
‫קסל״צ‬
‫קריאה סופית לצפון‬
‫ַק ָס"ם‬
‫ְקצין סיור וּ מדידות‬
‫ָק ָס״ם‬
‫‪ .1‬קבוצת סימול;‬
‫‪ .2‬קורס סיקור ִמבצעי;‬
‫‪ .3‬קבוצת סיכום‬
‫ֶק ֶס״ם‬
‫‪ֶ .1‬ק ֶשר וסימולציה [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ֶ :‬ק ֶס״ם;‬
‫דמיָ ה; הפועל‪:‬‬
‫‘סימולציה׳ בעברית ‪ַ -‬ה ָ‬
‫דמה‪ְ ,‬ל ַהדמוֹ ת];‬
‫ִה ָ‬
‫‪ .2‬קורלציה‪ ,‬סדנאות ַמ ָ‬
‫צל"ח ['קורלציה'‬
‫תאם]‬
‫בעברית‪ִ :‬מ ָ‬
‫סמ״ן‬
‫ַק ָ‬
‫‘קסם המנגינה׳‬
‫קס"ס‬
‫קורס־סיור סדיר‬
‫ָק ָס״ש‬
‫קילוסיביות לשנייה‬
‫ק״ע‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ֶק ֶשר עין;‬
‫ְקצין עיר;‬
‫קו עצירה;‬
‫קבוצת עבודה‬
‫קע"א‬
‫קו עצירה איסטרטגי‬
‫ָק ָע״ט‬
‫ְקצין ֶעמדת טילים‬
‫ָק ָע״ם‬
‫ְקצין ֶעמדת מרגמות‬
‫ַק ַע״ם‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ק ַע״ם]‬
‫קהילייה ערבית מאוחדת ֲ‬
‫ָק ָע״ת‬
‫‪ְ .1‬קצין ֶעמדת תותחים (מרגמות);‬
‫‪ְ .2‬קצין ֶעמדת תצפית‬
‫‪ | 168‬ק״פ ‪ -‬קצת"כ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ק״פ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫ּ״ף־פּ״א];‬
‫קופסת פיקוד [‪ֲ 8-6 ,2-1‬הגוּ‪ :‬קו ֵ‬
‫קבוצת פקודות;‬
‫ְקצין פיקוח;‬
‫ט־פּ ֶלט;‬
‫ֶק ֶל ֶ‬
‫קובץ פעולות;‬
‫קבלת פנים;‬
‫קופסת הפעלה [ר״ת הנכונים הם ק״ה];‬
‫ר־פּנים;‬
‫ֶק ֶש ְ‬
‫קשר פנייה [אל תקצרו בנקודות‪ :‬ק‪.‬פ‪].‬‬
‫א״פ‬
‫ַק ָפּ ּ‬
‫״פ]‬
‫קרב פנים־אל־פנים [גם ַק ָפּ ּ‬
‫״ב‬
‫ַק ָפּ ּ‬
‫קבוצת פקודות בסיסית‬
‫ַק ָפּ״ה‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ק ָפּ״ה]‬
‫ְקצין פיתוח הדרכה ֲ‬
‫ַק ָפּ״ח‬
‫‪ְ .1‬קצין פיקוח חקירות;‬
‫‪ .2‬קסדת פח‬
‫ַק ָפּ״ט‬
‫‪ְ .1‬קצין פרויקט ['פרויקט' בעברית‪ֵ :‬מיזָ ם];‬
‫‪ .2‬קבוצת פקודות טייסתית‬
‫קפ״כ‬
‫קבוצת פקודות כללית (כנפית)‬
‫ַק ּפ ָל״ד‬
‫קובע פלדה‬
‫ַק ּפ ַלס"ט‬
‫קסדת פלסטיק‬
‫ַק ָפּ״ס‬
‫קצין פסיכולוגיה‬
‫ַק ָפּ״פ‬
‫א״פ]‬
‫קרב פנים־אל־פנים [גם ַק ָפּ ּ‬
‫ַק ָפּ״ץ‬
‫ְקצין פניות הציבור‬
‫ַק ָפּ״ק‬
‫ָק ָצא״א‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ק ָצא״א]‬
‫קו צינור אילת־אשקלון ֲ‬
‫ֶק ֶצ״ב‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ק ֶצ״ב]‬
‫ִקשרי ציבור ֲ‬
‫קצה"ע‬
‫ְקצין העיר‬
‫ַק ָצ״ט‬
‫קצין טכני‬
‫ָק ָצ״ט‬
‫ְק ַצר טווח‬
‫ָק ִצ״י‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ק ִצ״י]‬
‫ְקצין ציוד־ייעודי ֲ‬
‫ָק ָצ״ל‬
‫ֶק ֶשר צוללות‬
‫ָק ָצ"ם‬
‫קצה מסלול‬
‫צמ״ח‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין ַמחלקה‬
‫צמ״ש‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין ִמשמרת‬
‫ָק ָצ״ן‬
‫קצין נייד‬
‫ַקצנָ ״א‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬קצנָ ״א]‬
‫ְקצין הנוער הארצי ֲ‬
‫ַקצנָ ״ג‬
‫ְקצין־נוער גדודי‬
‫ַקצנָ ״ר‬
‫חצ״ר]‬
‫ְקצין הצנחנים הראשי [ראו‪ַ :‬ק ָ‬
‫ַקצנָ ״ש‬
‫ְקצין נֶ ֶשק‬
‫ַק ָצ״ק‬
‫ציוד־ק ֶשר‬
‫ֶ‬
‫ְקצין‬
‫״פ‬
‫צר ּ‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין ציוד־רפואי פיקודי‬
‫‪ .1‬קבוצת פקודות;‬
‫‪ .2‬קובץ פקודות הקבע;‬
‫‪ .3‬קבלת פקודות‬
‫קיצור שירות‬
‫ְקצין איסוף [ ֲהגוּ‪ָ :‬ק ָצ"א]‬
‫ְקצין תכנון‬
‫ָק ָצ"א‬
‫צר״ש‬
‫ַק ָ‬
‫קצת"כ‬
‫״ב | ‪169‬‬
‫ק״ק ‪ַ -‬ק ָש ּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ק״ק‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫קרקע־קרקע;‬
‫ְקצין קישור;‬
‫[הגוּ‪ :‬קוּ״ף־קוּ״ף];‬
‫קפיצת קנה ֲ‬
‫ֶק ַדח הקנה‬
‫ָק ָקא״ס‬
‫ְק ִריתוּ״ש‬
‫קריאה וניתוח שטח‬
‫קרנ"ש‬
‫קרני שומרון‬
‫קרה"ש‬
‫קרן השתלמות‬
‫קורס קציני איסוף‬
‫״פ‬
‫ָק ָר ּ‬
‫קורס קצינות ְּבסיסי‬
‫רפּ״א‬
‫ַק ָ‬
‫״ב‬
‫ָק ָק ּ‬
‫ָק ָק״ד‬
‫ְקצין רפואה‬
‫קורס קציני דוברוּ ת‬
‫‪ְ .1‬קצין רפואה אוגדתי [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ַ :‬קר ָפּ״א];‬
‫‪ְ .2‬קצין רפואה אווירית‬
‫קורס קציני הנדסה [ראו‪ֵ :‬ח״ץ]‬
‫ְקצין רפואה גדודי‬
‫ְקצין קישור והפעלה‬
‫‪ְ .1‬קצין רפואה ֵחילי;‬
‫‪ְ .2‬קצין רפואה חטיבתי‬
‫קק״ה‬
‫קקו״ה‬
‫ָק ָק״ח‬
‫רפּ״ג‬
‫ַק ָ‬
‫רפּ״ח‬
‫ַק ָ‬
‫קורס קציני חינוך‬
‫״פ‬
‫רפּ ּ‬
‫ַק ָ‬
‫קורס קצינים טכניים‬
‫רפּ״ר‬
‫ַק ָ‬
‫הקרן הקיימת לישׂראל‬
‫ָק ָר״ש‬
‫ְקצין קישור וּ ַמטה‬
‫״פ‬
‫רש ּ‬
‫ַק ָ‬
‫קורס קצינות פיקודי‬
‫ק״ש‬
‫ָק ָק״ט‬
‫ָק ָק״ל‬
‫ַק ָק״ם‬
‫״פ‬
‫ָק ָק ּ‬
‫ָק ָק״ץ‬
‫קורס קצינים (קצינות)‬
‫קצ״א‬
‫ַק ָ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬קק ָצ״א]‬
‫קורס קציני ַא ָּב״ך ֲ‬
‫קק״ר‬
‫שר״ר]‬
‫הק ֶשר הראשי [ראו‪ַ :‬ק ָ‬
‫ְקצין ֶ‬
‫ָק ָק״ש‬
‫קורס קציני שריון‬
‫ָק ָק״ת‬
‫‪ .1‬קורס קציני תותחנים;‬
‫‪ .2‬קורס קציני תצפית‬
‫ק"ר‬
‫‪ֶ .1‬קבע ראשוני;‬
‫‪ .2‬קבוצת רכש‬
‫ְקצין רפואה פעילה‬
‫ְקצין הרפואה הראשי‬
‫ְקצין רפואת ִשיניים‬
‫ְקצין רפואת ִשיניים פיקודי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ְקצין שיפוט;‬
‫קו סיום ָש ָלב;‬
‫קריית שמונה;‬
‫צר"ש];‬
‫קיצור שירות [גם ַק ָ‬
‫שלבים‬
‫קווי ּ‬
‫ַק ָש״א‬
‫‪ְ .1‬קצין־קישור ארטילרי ֲ[הגוּ ‪ַ :‬ק ָש״א];‬
‫‪ְ .2‬קצין שליטה אווירית‬
‫שא״ט‬
‫ַק ָ‬
‫ֶק ֶשר ִספרתי ארוך־טווח‬
‫ָק ָשא״ם‬
‫ֶק ֶשר ארטילרי למודיעין אווירי מוטס‬
‫״ב‬
‫ַק ָש ּ‬
‫ְקצין שיפוט בכיר‬
‫״ב ‪ַ -‬ק ָש״ק‬
‫‪ָ | 170‬ק ָש ּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫״ב‬
‫ָק ָש ּ‬
‫ֶק ֶשר וּ ִמחשוב‬
‫ֶק ֶש״ב‬
‫של״ט‬
‫ַק ָ‬
‫‪ְ .1‬קצין שליטה;‬
‫‪ְ .2‬קצין שליטת טיסה‬
‫של״ם‬
‫ַק ָ‬
‫‪ֶ .1‬ק ֶשר‪ ,‬שליטה וּבקרה [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ֶ :‬ק ֶש״ב];‬
‫‪ֶ .2‬ק ֶשר וּ ִמחשוב [ראו‪ :‬רוֹ ֶת״ם]‬
‫ְקצין שלישות מחוזי‬
‫ֶק ֶשר וּבקרת ְמנועים‬
‫ְקצין שלישות פיקודי‬
‫קישור גיוס‬
‫ְקצין שליטה לצילום‬
‫ֶק ֶשר‪ ,‬שליטה וּבקרה‬
‫ְקצין שלישות ֶק ֶשר‬
‫ְקצין שליטה ותיאום‬
‫‪ְ .1‬קצין השלישות הראשי;‬
‫‪ְ .2‬קצין־שליטה ראשי‬
‫שב״ם‬
‫ַק ָּ‬
‫ָק ָש״ג‬
‫קשו״ב‬
‫ָקשוֹ ״ת‬
‫ַק ָש״ז‬
‫ְקצין שיפוט זוטר‬
‫ַקשזָ ״ר‬
‫״פ‬
‫של ּ‬
‫ַק ָ‬
‫של״ץ‬
‫ַק ָ‬
‫של״ק‬
‫ַק ָ‬
‫של״ר‬
‫ַק ָ‬
‫ַק ָש״ם‬
‫ְקצין שיפוט זוטר [ראו‪ַ :‬ק ָש״ז]‬
‫‪ְ .1‬קצין שיתוף ַמסוקי קרב;‬
‫‪ְ .2‬קצין שליטת ַמסוקים‬
‫ִקשרי חוץ‬
‫ֶק ֶשר‪ ,‬שליטה וּ ִמחשוב‬
‫ְקצין שומר טבע‬
‫‪ֶ .1‬ק ֶשר מודיעיני [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ֶ :‬ק ֶש״ם];‬
‫‪ֶ .2‬ק ֶשר ַמחשבים‬
‫ָק ָש״ח‬
‫ַק ָש״ט‬
‫ָק ָש״ט‬
‫ָק ָש״ם‬
‫ֶק ֶש״ם‬
‫שמ״ן‬
‫ַק ָ‬
‫‪ .1‬קבוצת־שליטה טכנית;‬
‫‪ .2‬קשרי חו"ל ושיתוף פעולה טכנולוגי‬
‫ְקצין שליטה למודיעין‬
‫ְקצין ַש״י (= שירות הידיעות) גלילי‬
‫של״ט (= ְקצין שליטה) ַמסוקים‬
‫ַק ַ‬
‫ְקצין שלישות‬
‫ְקצין־השריון הראשי‬
‫ְקצין קישור לאו״ם [גם קל״א]‬
‫צין־ק ֶשר פיקודי‬
‫ֶ‬
‫ְק‬
‫[הגוּ‪ַ :‬קש ָל״א]‬
‫ְקצין שלישות אוגדתי ֲ‬
‫״פ];‬
‫ר־פנים [גם ַמ ָ‬
‫‪ֶ .1‬ק ֶש ּ ְ‬
‫קש ּ‬
‫‪ .2‬קו שחרור פצצות‬
‫קשי״ג‬
‫ַק ָש״ל‬
‫קשל״א‬
‫של״א‬
‫ַק ָ‬
‫קשל״ב‬
‫ְקצין שליטה וּבקרה‬
‫של״ג‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין שלישות גֵ יסי‬
‫של״ח‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין שלישות חטיבתי‬
‫שמ״ס‬
‫ַק ָ‬
‫ַקשנָ ״ר‬
‫״פ‬
‫ַק ָש ּ‬
‫״פ‬
‫ָק ָש ּ‬
‫שפּ״ל‬
‫ַק ָ‬
‫קשר פלוגתי‬
‫ַק ָש״ק‬
‫‪ְ .1‬קצין שליטה קרקעית;‬
‫‪ְ .2‬קצין שירות ֶק ֶשר‬
‫שק״א ‪ַ -‬ק ָת״ת | ‪171‬‬
‫ַק ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫שק״א‬
‫ַק ָ‬
‫תח״א‬
‫ַק ָ‬
‫‪ְ .1‬קצין‪-‬קישור קרקע‪-‬אוויר [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ַ :‬קש ָק״א];‬
‫‪ְ .2‬קצין שליטה קרקע־אוויר‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬קת ָח״א; ראו‪:‬‬
‫ְקצין תחזוקה אוגדתי ֲ‬
‫ַקלאוֹ ״ג]‬
‫[הגוּ‪ַ :‬קש ָר״א]‬
‫צין־ק ֶשר אוגדתי ֲ‬
‫ֶ‬
‫ְק‬
‫ְקצין תחזוקה גֵ יסי [ראו‪ָ :‬קלוֹ ״ג]‬
‫צין־ק ֶשר גדודי‬
‫ֶ‬
‫ְק‬
‫‪ .1‬קצין לתפקידים מיוחדים;‬
‫‪ְ .2‬קצין תיאום ַמסוקים;‬
‫‪ְ .3‬קצין ִתכנון משולבים (משותפים)‬
‫ְקצין ֶק ֶשר חטיבתי‬
‫קת מתקפלת‬
‫צין־ק ֶשר פיקודי‬
‫ֶ‬
‫ְק‬
‫החילי‬
‫ְקצין התותחנים ֵ‬
‫שר״א‬
‫ַק ָ‬
‫שר״ג‬
‫ַק ָ‬
‫שר״ד‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין שירותי דת‬
‫שר״ח‬
‫ַק ָ‬
‫״פ‬
‫שר ּ‬
‫ַק ָ‬
‫שר״ר‬
‫ַק ָ‬
‫‪ְ .1‬קצין התקשוב הראשי;‬
‫והמחשבים‬
‫הק ֶשר‪ ,‬האלקטרוניקה ַ‬
‫‪ְ .2‬קצין ֶ‬
‫הראשי;‬
‫הק ֶשר הראשי‬
‫‪ְ .3‬קצין ֶ‬
‫ֶק ֶש״ת‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬ק ֶש״ת]‬
‫קבוצות שיפור תהליכים ֲ‬
‫ק״ת‬
‫‪ָ .1‬קצין תורן [בריבוי‪ :‬קצינים תורנים];‬
‫‪ .2‬קובץ תקנות‬
‫ַק ָת״א‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ק ָת״א]‬
‫ְקצין תיאום־אווירי ֲ‬
‫״ב‬
‫ַק ָת ּ‬
‫‪ְ .1‬קצין תיאום ביטחוני;‬
‫‪ְ .2‬קצין תמונה בליסטית‬
‫ַק ָת״ג‬
‫ְקצין תחזוקה גֵ יסי [ראו‪ָ :‬קלוֹ ״ג]‬
‫ָקתוֹ ״ם‬
‫ְקצין תוכנה וּ ַמחשב‬
‫ּ״פ‬
‫ָקתו ּ‬
‫תח״ג‬
‫ַק ָ‬
‫ַק ָת״ם‬
‫ָק ָת״ם‬
‫תמ"ח‬
‫ַק ָ‬
‫תמ״ר‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין התותחנים הראשי‬
‫״פ‬
‫ַק ָת ּ‬
‫״פ]‬
‫ְקצין תחזוקה פיקודי [ראו‪ַ :‬ק ָל ּ‬
‫קתפ"ט‬
‫ְקצין תורן ֶפּרח טיִ ס‬
‫ַק ָת״ץ‬
‫ְקצין תצפית‬
‫ַק ָת״ק‬
‫‪ְ .1‬קצין תצפית ִקדמי;‬
‫‪ְ .2‬קצין תיאום קדמי‬
‫ַק ָת״ר‬
‫ְקצין תקיפה ראשי‬
‫ַק ָת״ש‬
‫תנאי שירות‬
‫ְקצין ֵ‬
‫תש״א‬
‫ַק ָ‬
‫[הגוּ ‪:‬‬
‫ְקצין ָת״ש (=תנאי שירות) אוגדתי ֲ‬
‫ַקת ָש״א]‬
‫״פ‬
‫תש ּ‬
‫ַק ָ‬
‫ְקצין ִתכנון וּ פיקוח (פיתוח)‬
‫ְקצין ָת״ש (= תנאי שירות) פיקודי‬
‫ְקצין תחזוקה [ראו‪ַ :‬ק ָל״ג]‬
‫ְקצין תיאום תשתיות‬
‫ַק ָת״ח‬
‫ַק ָת״ת‬
‫ר‬
‫ר‪/‬‬
‫ר׳‬
‫למספר האישי של חייל בשירות‬
‫קידומת ִ‬
‫החובה בעל קידומת ֵחי״ת (ח‪ )/‬שלא סיים‬
‫את שירות החובה‪ ,‬אך התחייב לשרת‬
‫בשירות הקבע או לשרת שירות נוסף‬
‫בשירות הסדיר המחייב קידומת ָצ ִד״י (צ‪)/‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫ר״א‬
‫ראש או ראשי [‪ 8-1‬אל תקצרו בנקודה‪ :‬צ‪;].‬‬
‫רכב;‬
‫רפואה;‬
‫רופא;‬
‫ְראוּ ;‬
‫רמה;‬
‫רחוב;‬
‫רישום‬
‫ָר ָא ָמ״ן‬
‫ראש אגף המודיעין‬
‫ָר ָא״ן‬
‫רכב אנטנה‬
‫רא״ר‬
‫רמת איכות רצויה‬
‫ָר ָא״ת‬
‫אמצ ֵעי תקשוב‬
‫רכז ָ‬
‫ר״ב‬
‫רצוף בזה [ראו‪ :‬רצ״ב‪ ,‬מצ״ב]‬
‫ַר ָּב״א‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ר ָ ּב״א]‬
‫ראשי בית־אב ֲ‬
‫ַר ָּב״ח‬
‫רב־חילי‬
‫ֵ‬
‫ַר ָּב״ט‬
‫רב־טוראי‬
‫ַ‬
‫‪[ .1‬תחמושת] רסיקת אוויר;‬
‫י״ש־א ֶל״ף];‬
‫ָ‬
‫‪ .2‬רישום אישי [קראו‪ֵ :‬ר‬
‫‪ .3‬ראש אזור‬
‫רכב בן־יעקב‬
‫אה״ם‪ ,‬רוֹ ַה״ם; מוטב‬
‫[הגוּ‪ :‬רֹ ַ‬
‫ראש הממשלה ֲ‬
‫להגות‪ :‬ראש הממשלה]‬
‫‪ .1‬רב צבאי;‬
‫‪[ .2‬חיל] הרבנות הצבאית‬
‫ראש השנה [גם ר"ה]‬
‫רב צבאי ֵחילי‬
‫רב־אלוף [אל תקצרו בלוכסן‪ :‬ר‪/‬א]‬
‫הרב הצבאי הראשי‬
‫ֹאה״ם‬
‫ר ַ‬
‫ראה"ש‬
‫רא״ל‬
‫רב״י‬
‫ָר ָב״ץ‬
‫בצ״ח‬
‫ַר ָ‬
‫בצ״ר‬
‫ַר ָ‬
‫בק״ש ‪ -‬רח'‬
‫‪ַ | 174‬ר ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫בק״ש‬
‫ַר ָ‬
‫רוֹ ָב״ץ‬
‫רב־קצין שליטה‬
‫ְ‬
‫רובה צלפים‬
‫־ק ָת״א]‬
‫[הגוּ‪ַ :‬רב ַ‬
‫רב־קצין תיאום אווירי ֲ‬
‫ְ‬
‫[הגוּ ‪ :‬רוֹ ַה״ד]‬
‫רישום והדרכה ֲ‬
‫‪ .1‬רב־שכבתי [גם ר״ש];‬
‫אה״ם]‬
‫[הגוּ ‪ :‬רוֹ ַה״ם; גם רֹ ַ‬
‫ראש הממשלה ֲ‬
‫ב־ק ָת״א‬
‫ַר ָ‬
‫רב״ש‬
‫‪ .2‬רב־שנתי‬
‫ַר ָּב״ש‬
‫רוֹ ַה״ד‬
‫רוֹ ַה״ם‬
‫רוֹ ַה״ת‬
‫[הגוּ ‪ :‬רוֹ ַה״ת]‬
‫רישיונות והיתרים ֲ‬
‫רווה"פ‬
‫‪ .1‬רכז ביטחון שוטף;‬
‫‪ .2‬רדיפה בשורה‬
‫רווחת הפרט‬
‫רכז ביטחון־שוטף צבאי‬
‫רואה חשבון‬
‫‪ .1‬רכב בלתי־תקין;‬
‫‪ .2‬ראש ביות‬
‫‘רוכב שמיים׳‬
‫בש״ץ‬
‫ַר ָ‬
‫ַר ָּב״ת‬
‫ר״ג‬
‫רו״ח‬
‫רוֹ ֵכ״ש‬
‫רוֹ ״ם‬
‫רכב וּ מכונות‬
‫רוֹ ָמ״ט‬
‫‪ .1‬רכב גנוב;‬
‫‪ .2‬רמת גן‬
‫רובה מיטען‬
‫רדיו־גישה למנויים ניידים‬
‫רואה נסתרות‬
‫רכב גישור‬
‫רובה־סער ‘גליל׳‬
‫רמת דוד‬
‫רובה־סער קצר‬
‫רדיו טלפון‬
‫רובה סער‬
‫ראש ֵדסק‬
‫רופא ִשיניים‬
‫רפובליקת דרום־תימן‬
‫ראש צוות‬
‫ראש השנה [ראו‪ :‬ראה"ש]‬
‫[הגוּ ‪ :‬רוֹ ֶת״ם]‬
‫ִרשתות תקשורת וּ מידע ֲ‬
‫רוח הלחימה [הגו‪ַ :‬ר ַה״ל]‬
‫רוטור זנב‬
‫ראש הנקרה [גם ָר ָהנָ ״ק‪ ,‬ר"נ]‬
‫רב־זרועי‬
‫ראש הנקרה [גם רה״נ‪ ,‬ר"נ]‬
‫ראש זירה‬
‫רישום וּבקרה‬
‫רחוב‬
‫גמ״ן‬
‫ַר ָ‬
‫רג״ש‬
‫ר״ד‬
‫ָר ָד״ט‬
‫ַר ָד״ס‬
‫ָר ָד״ת‬
‫ר"ה‬
‫ַר ַה״ל‬
‫רה״נ‬
‫ָר ָהנָ ״ק‬
‫״ב‬
‫רוֹ ּ‬
‫רוֹ ״ן‬
‫רוֹ ָס״ג‬
‫רוֹ ָס״ק‬
‫רוֹ ָס״ר‬
‫רופ״ש‬
‫רו״צ‬
‫רוֹ ֶת״ם‬
‫ר״ז‬
‫ָר״ז‬
‫ַרזָ ״ר‬
‫רח'‬
‫ר"ח ‪ַ -‬ר ָמ״א | ‪175‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ר"ח‬
‫‪ .1‬ראש חודש;‬
‫‪ .2‬ראש חוליה‬
‫ַר ָח״ט‬
‫ר"כ‬
‫רישיון כניסה;‬
‫ְ‬
‫‪.1‬‬
‫רב־כלאי [אל תקצרו בלוכסן‪ :‬ר‪/‬כ]‬
‫ַ‬
‫‪.2‬‬
‫ַר ָּכ״א‬
‫ראש חטיבה‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ר ָּכ״א]‬
‫רכז כוח־אדם ֲ‬
‫ראש ַה ָח ָט״ל (= החטיבה הטכנולוגית‬
‫ביבשה)‬
‫ֶר ֶכב לוגיסטי‬
‫רכ״ז‬
‫[הגוּ‪ַ :‬רח ָּכ״א]‬
‫ראש חטיבת כוח־האדם ֲ‬
‫ר״ל‬
‫חט״ל‬
‫ַר ָ‬
‫חכ״א‬
‫ַר ָּ‬
‫ָר ֵח״ל‬
‫ָרשות החירום הלאומית‬
‫ַר ָח״ל‬
‫ראש חוליה‬
‫רח״פ‬
‫ראש חוף‬
‫ָר ָט״ג‬
‫כב"ל‬
‫ַר ָּ‬
‫רכיבים זעירים‬
‫ראיית לילה‬
‫ַר ָל״א‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ר ָל״א]‬
‫ראש להק האוויר ֲ‬
‫לכ״א‬
‫ַר ָּ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬רל ָּכ״א]‬
‫ראש להק כוח האדם ֲ‬
‫מד״ן‬
‫ָר ַל ָ‬
‫ראש להק המודיעין‬
‫למ״ס‬
‫ַר ָ‬
‫רדיו־טלגרף‬
‫למסוקים‬
‫ראש להק האוויר ַ‬
‫רדיו־טלפון [ראו‪ָ :‬ר ָד״ט]‬
‫ראש להק הציוד‬
‫רדיו־טלפון למנויים ניידים‬
‫רכב לקילומטר‬
‫רדיו־טלפון נייד‬
‫ראש לשכה‬
‫ָר ָט״ל‬
‫טמ״ן‬
‫ַר ָ‬
‫ָר ָט״ן‬
‫״פ‬
‫ָר ָט ּ‬
‫רדיו־טלפרינטר‬
‫טר"ז‬
‫ַר ָ‬
‫רדיו טקטי רב־זרועי [מוטב שלא לקצר]‬
‫ִריזָ ״ם‬
‫ריבוב חלוקת זמן‬
‫ּ‬
‫ִרימוֹ ״ן‬
‫ווחת יחידה‪ִ ,‬משטר ונוהג‬
‫ַר ַ‬
‫ִרינָ ״ט‬
‫רימון יד נֶ גֶ ד־טנקים‬
‫ית״ד‬
‫ִר ָ‬
‫ריבוב חלוקת תדר‬
‫רכ'‬
‫רכינה‬
‫לצ״ד‬
‫ַר ָ‬
‫לק״ם‬
‫ַר ָ‬
‫ַר ָל״ש‬
‫ר״מ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ָר״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ַר ָמ״א‬
‫רשימת מעבר;‬
‫רמת מלאי;‬
‫רשום ַמטה;‬
‫רץ ממונע [ ֲהגוּ ‪ֵ :‬רי"ש‪ֵ -‬מ"ם];‬
‫רישום מלא‬
‫רשימה מקובצת [ברבים‪ָ :‬ר״מוֹ ת];‬
‫ראש ִמספן;‬
‫רשימת מעבר;‬
‫רמת מלאי‬
‫‪ .1‬ראש ַמחלקת האוויר [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪ָ :‬ר ָמ״א];‬
‫המנהל האזרחי;‬
‫‪ .2‬ראש ִ‬
‫המפקדה הארצית‬
‫‪ .3‬ראש ִ‬
‫פל״ג‬
‫‪ַ | 176‬ר ָמ״ג ‪ָ -‬ר ַמ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַר ָמ״ג‬
‫‪ .1‬ראש ִמנהל הגיוס;‬
‫‪ .2‬ראש מגמה‬
‫ַר ָמ״ד‬
‫ראש מדור‬
‫מד״ט‬
‫ַר ָ‬
‫ראש מדור טכני‬
‫מד״ן‬
‫ַר ָ‬
‫ראש ִמספן המודיעין‬
‫ַר ָמ״ה‬
‫נה״ר (= ִמנהל ההרכשה והייצור)‬
‫ראש ַמ ָ‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ר ָמ״ה]‬
‫ֲ‬
‫מה״ג‬
‫ַר ָ‬
‫רמת הגולן‬
‫רמה"ש‬
‫ָר״ם־יָ ם‬
‫ראש ִמספן הים [אין לכתוב ַ‘רמיָ ״ם‘]‬
‫מכ״א‬
‫ַר ָּ‬
‫‪ .1‬ראש ִמספן כוח האדם [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ַ :‬רמ ָּכ״א];‬
‫‪ .2‬ראש מחלקת כוח האדם‬
‫ָר ָמ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ריכוז מזהמים מותר;‬
‫מוסדות מוּ ּכרים;‬
‫רשימת ָ‬
‫רקטה מתוקנת מסלול;‬
‫רואה‪ ,‬מעריך‪ ,‬ממליץ;‬
‫רקטה מונחית־מטרה‬
‫״ב‬
‫ָר ָמ ָמ ּ‬
‫רמות מלאי מרביות‬
‫ָר ָמ ָמ״ז‬
‫רמות מלאי מזעריות‬
‫ַר ָמ״ן‬
‫רמת השרון‬
‫רכז מודיעין‬
‫רפואה מונעת‬
‫טמ״ן]‬
‫רדיו־טלפון למנויים ניידים [ראו‪ַ :‬ר ָ‬
‫[ענף] הרשויות‪ ,‬משׂרדי הממשלה והתשתיות‬
‫הלאומיות‬
‫ראש ִמנהל הנַ גָ דים והאקדמאים‬
‫נה״ק‬
‫ָר ַמ ָ‬
‫ראש ַמחלקה‬
‫ַר ָמ״ס‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬ר ַמ״ח]‬
‫שמת מוח חשמלית ֲ‬
‫ִר ַ‬
‫ָר ָמ״ס‬
‫לביטחון המידע‬
‫ְ‬
‫המחלקה‬
‫ראש ַ‬
‫מס״ג‬
‫ַר ָ‬
‫חב״ם]‬
‫לביטחון שׂדה [ראו‪ָ :‬ר ַמ ָּ‬
‫ְ‬
‫המחלקה‬
‫ראש ַ‬
‫ַר ָמ״ע‬
‫ָרמוֹ ״ן‬
‫ָרמוֹ "ת‬
‫ַר ָמ״ח‬
‫ֶר ַמ״ח‬
‫חב״ם‬
‫ָר ַמ ָּ‬
‫חב״ש‬
‫ָר ַמ ָּ‬
‫חצ״ד‬
‫ָר ַמ ָ‬
‫ראש ַמחלקת הציוד‬
‫ַר ָמ״ט‬
‫‪ .1‬ראש ַמטה;‬
‫המטה‬
‫‪ .2‬ראש ִמספן ַ‬
‫טכ״ל‬
‫ָר ַמ ָּ‬
‫המטה הכללי‬
‫ראש ַ‬
‫ָר ִמ״י‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ר ִמ״י]‬
‫ראש ִמספן הים ֲ‬
‫ָר ָמ״ן‬
‫נה״ן‬
‫ָר ַמ ָ‬
‫ראש ִמנהל הנפגעים וּ קציני הערים‬
‫ראש משׂרד סיור‬
‫רמת סיכון‬
‫ראש ִמסגרת‬
‫‪ .1‬ראש מערכה;‬
‫‪ .2‬ראש מעבדה‬
‫ָר ָמ״ע‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ר ָמ״ע]‬
‫ַראיון מיוּ ן עולים ֲ‬
‫״פ‬
‫ַר ָמ ּ‬
‫ראש ַמחלקת הפרט‬
‫״פ‬
‫ָר ָמ ּ‬
‫רמת פעילות‬
‫פל״ג‬
‫ָר ַמ ָ‬
‫ראש ִמפלג‬
‫פל״ד ‪ -‬רע״א | ‪177‬‬
‫ָר ַמ ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫פל״ד‬
‫ָר ַמ ָ‬
‫ראש ִמנהלת הפרויקטים ‘להב׳ ו׳דולפין׳‬
‫['פרויקט' בעברית‪ֵ :‬מיזָ ם]‬
‫ָר ָמ״ץ‬
‫‪ .1‬רשימת המקצועות הצבאיים;‬
‫‪ .2‬רמה מקצועית‬
‫מצ״ד‬
‫ַר ָ‬
‫ראש ִמספן הציוד‬
‫רמק׳‬
‫ָרנָ ״ס‬
‫רכב נוסעים‬
‫״פ‬
‫ַרנָ ּ‬
‫ראש ענף [ראו‪ַ :‬ר ַע״ן]‬
‫״פ‬
‫ָרנָ ּ‬
‫ראש נֶ ֶפץ‬
‫ָרנָ ״ץ‬
‫רישיון נהיגה צבאי;‬
‫ְ‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2‬רב־ניצב‬
‫רמקול [יש ההוגים‪ָ :‬ר ָמק]‬
‫נצ״א‬
‫ַר ָ‬
‫ראש ַמחלקת השלישות‬
‫ָרנָ ״ר‬
‫ראש מוצב שליטה‬
‫ר"ס‬
‫מש״ל‬
‫ַר ָ‬
‫של״ט‬
‫ָר ַמ ָ‬
‫של"ק‬
‫ָר ַמ ָ‬
‫ראש מוצב שליטה קדמי‬
‫מש״ן‬
‫ַר ָ‬
‫ראש משלחת משהב״ט בניו־יורק‬
‫מת״ג‬
‫ַר ָ‬
‫ָר״ם (= רשימה מקובצת) תגבורת‬
‫מת״ק‬
‫ַר ָ‬
‫ראש ִמנהלת התיאום והקישור‬
‫ר״נ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬רנ ָצ״א]‬
‫רישיון נהיגה צבאי ואזרחי ֲ‬
‫ְ‬
‫רביעייה נֶ גֶ ד רביעייה‬
‫‪ .1‬רוחב סרט;‬
‫‪ .2‬רב־סוהר [אל תקצרו בלוכסן‪ :‬ר‪/‬ס]‬
‫ָר"ס‬
‫ראשי סדרה‬
‫״ב‬
‫ָר ָס ּ‬
‫רב־סמל בכיר‬
‫ַ‬
‫ַר ָס״ג‬
‫רב־סמל גדודי‬
‫ַ‬
‫ָר ָס״ח‬
‫רישיון נהיגה;‬
‫ְ‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬ראש הנקרה [גם ָר ָהנָ ק‪ ,‬רה"נ];‬
‫‪ .3‬רב־נפגעים‬
‫ָר ָס״ל‬
‫‪ .1‬ריגול נגדי;‬
‫‪ .2‬ראש נפה;‬
‫ָר ָס״ם‬
‫[הגוּ‪ָ :‬רנָ ״א]‬
‫רישיון נהיגה אזרחי ֲ‬
‫ְ‬
‫ָר ָס״ן‬
‫רב־נַ גָ ד‬
‫״פ‬
‫ַר ָס ּ‬
‫רדיו‪ ,‬נתונים וצופן‬
‫ָר ָס״ר‬
‫רישום נתונים ישיר‬
‫ר״ע‬
‫‪ .1‬רכב‪ ,‬נֶ ֶשק וּ מכשירים מדויקים;‬
‫‪ .2‬רכב נושׂא ַמשגר‬
‫רע״א‬
‫ָר״ן‬
‫ָרנָ ״א‬
‫ָרנָ ״ג‬
‫ָרנוֹ ״ץ‬
‫רנ"י‬
‫ָרנָ ״ם‬
‫רישום‪ ,‬סטטיסטיקה וחישוב‬
‫רב־סמל;‬
‫ַ‬
‫‪.1‬‬
‫רב־סמל סוללתי‬
‫ַ‬
‫‪.2‬‬
‫רב־סמל מתקדם‬
‫ַ‬
‫רב־סרן‬
‫רב־סמל פלוגתי‬
‫ַ‬
‫רב־סמל ראשון‬
‫ַ‬
‫‘רגל עץ׳‬
‫ָרשות ערעור אזרחי‬
‫‪ֵ | 178‬רעוּ"ת ‪ -‬רק״ר‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ֵרעוּ"ת‬
‫רישום עוברים וּ תנועות‬
‫ָר ָע ָל״ח‬
‫ַר ָפּ״ק‬
‫‪ .1‬רב־פקד [דרגה במשטרת ישׂראל];‬
‫‪ .2‬רכב פיקוד‬
‫הרשות העליונה ִל ְשעת חירום [במשהב״ט]‬
‫רפ״ת‬
‫‪ .1‬ריענון ערכות מגן [‪ֲ 3-1‬הגוּ‪ַ :‬ר ַע״ם];‬
‫‪ .2‬רפואה עורפית מתקדמת;‬
‫‪ .3‬רימון ֶר ֶסס‪ ,‬עשן‪ִ ,‬מטען‬
‫ר״צ‬
‫רצ״ב‬
‫רעיון ִמבצעי‬
‫רצב״א‬
‫ראש ענף [ ֲהגוּ‪ַ :‬ר ַע״ן]‬
‫רצ״ל‬
‫ָרשות ערעור פלילי‬
‫ָר ָצ״ע‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ר ַע״ש]‬
‫רימון עשן ֲ‬
‫רצע״ז‬
‫רפואה או רפואי‬
‫רצ״פ‬
‫‪ .1‬ראש פרויקט [גם רפ"ט; 'פרויקט' בעברית‪:‬‬
‫ֵמיזָ ם];‬
‫ֶר ֶצ״ף‬
‫ַר ַע״ם‬
‫ָר ָע ָמ״ץ‬
‫ַר ַע״ן‬
‫רע״פ‬
‫ַר ַע״ש‬
‫רפ׳‬
‫ר״פ‬
‫ראש פרויקט ֶ‘ת ֶפר׳ ['פרויקט' בעברית‪ :‬מֵיזָ ם]‬
‫ראש צוות [גם ַר ָצ״ת או ַר ָש״ץ]‬
‫רצוף בזה [גם מצ“ב]‬
‫ֶר ֶכב צבאי באחזקה אזרחית‬
‫ראש צוות לקחים‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ר ָצ״ע; ראו‪ :‬רצע״ז]‬
‫רצועת עזה ֲ‬
‫רצועת עזה‬
‫ראש צוות פיתוח‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ר ֶצ״ף]‬
‫רציפות פעולה ֲ‬
‫רצ״ת‬
‫‪ .2‬ראש פינה;‬
‫י״ש־פּ״א];‬
‫ֵ‬
‫[הגוּ‪ֵ :‬ר‬
‫‪ .3‬רישום פלילי ֲ‬
‫‪ .4‬ראש פרק‬
‫ַר ָצ״ת‬
‫רימון פיצוץ אוויר מתקדם [כיום כותבים בלי‬
‫גרשיים‪ְ :‬ר ָפ ִאים]‬
‫ר״ק‬
‫ְר ָפ ִאי"ם‬
‫ְר ָפ ֵא״ל‬
‫ראש צוות תורן‬
‫‪ .1‬ראש צוות ִתכנון;‬
‫‪ .2‬ראש צוות [גם ַר ָש״ץ או ר״צ]‬
‫אמצ ֵעי לחימה‬
‫הרשות לפיתוח ָ‬
‫ָ‬
‫‪ .1‬רשימת קואורדינָ טות;‬
‫‪ֶ .2‬ר ֶכב קל‬
‫רפואת ִשיניים‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ר ֶק״ם]‬
‫רכב־קרב משוריין ֲ‬
‫‪ .1‬רשות פיתוח טנק ה׳מרכבה׳ [במשהב״ט];‬
‫‪ .2‬ראש פרויקט [גם ר"פ; 'פרויקט' בעברית‪:‬‬
‫ֵמיזָ ם]‬
‫רשת קריאה מהירה‬
‫רשימת הקורסים הצבאיים‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ר ִפ״י]‬
‫רפואה ימית ֲ‬
‫רקטת קרקע־קרקע‬
‫רכז פניות הציבור‬
‫רכב קרבי‬
‫ָרפוּ״ש‬
‫ַר ָפּ״ט‬
‫ָר ִפ״י‬
‫ַר ָפּ״ץ‬
‫ֶר ֶק״ם‬
‫קמ״ה‬
‫ִר ָ‬
‫ָר ָק״ץ‬
‫ָר ָק״ק‬
‫רק״ר‬
‫ָר ָק״ש ‪ַ -‬ר ָת״ם | ‪179‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָר ָק״ש‬
‫רשטג״ל‬
‫רכב ֶק ֶשר‬
‫רשות הטבע והגנים הלאומיים‬
‫רימון רובה‬
‫רשימת ציוד‬
‫רואה רשאי במקום‬
‫‪ .1‬ראש נציגות;‬
‫‪ .2‬רישיון צבאי‬
‫ר״ר‬
‫״ב‬
‫ָר ָר ּ‬
‫ָר ָר״ג‬
‫שמ״ץ‬
‫ַר ָ‬
‫ַרשנָ ״ץ‬
‫ריכוז רכב גדודי‬
‫״פ‬
‫ָר ָש ּ‬
‫רואה רשאי יוצא במקום‬
‫שפּ״ת‬
‫ַר ָ‬
‫י״ב‬
‫ָר ִר ּ‬
‫ַררנָ ״א‬
‫הפ ַלסטינית‬
‫הרשות ַ‬
‫ָ‬
‫רומה־רובה נֶ גֶ ד־אדם‬
‫הרשות לשיתוף פעולה תעשׂייתי [משׂרד‬
‫ָ‬
‫התעשׂייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה]‬
‫רימון־רובה נגד דלתות‬
‫ראש צוות [גם רצ״ת או ר״צ]‬
‫רומה־רובה נֶ גֶ ד־טנקים‬
‫ראש קרבי‬
‫רובה־רימונים נגד מפגינים‬
‫ָרשות שׂדות התעופה‬
‫ַררנָ "ד‬
‫ַררנָ ״ט‬
‫ַררנָ "ם‬
‫ר״ש‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫רב־שכבתי [גם ַר ָ ּב״ש];‬
‫רב־שנתי;‬
‫רשימת שידור (שירים);‬
‫רב־שימושי‬
‫״ב‬
‫ַר ָש ּ‬
‫ראש־צוות בכיר‬
‫שב״ג‬
‫ַר ָּ‬
‫רישום ביקורת גבולות‬
‫שב״ק‬
‫ַר ָּ‬
‫רישיון ביקור‬
‫ְ‬
‫ַרשגָ "ד‬
‫ראש גדוד‬
‫ַר ָש״ד‬
‫ַר ָש״ץ‬
‫ָר ָש״ק‬
‫ָר ָש״ת‬
‫ֶר ֶש״ת‬
‫‪ִ .1‬רשתות תקשורת [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ֶ :‬ר ֶש״ת];‬
‫‪ .2‬רשימת תשלומים‬
‫שת״ג‬
‫ַר ָ‬
‫רשימות תיוג‬
‫ר״ת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ָר ָת״א‬
‫רב־תכליתי;‬
‫תח״ם];‬
‫ראש תחום [גם ַר ָת״ח או ַר ָ‬
‫ראשי תיבות;‬
‫רשימת תפקידים‬
‫‪ .1‬ריכוז תחזוקה אוגדתי [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ָ :‬ר ָת״א];‬
‫הרשות לתובלה אווירית‬
‫‪ָ .2‬‬
‫ַר ָת״ח‬
‫ראש תחום [גם ר״ת או ַר ָת״ח]‬
‫‪ַ .1‬רשם דואר דיפלומטי;‬
‫‪ .2‬רישום ודיווח‬
‫תח״ם‬
‫ַר ָ‬
‫רשות מקומית‬
‫ָר ִת״י‬
‫‪ .1‬רב־שוטר;‬
‫‪ .2‬ראש שטח‬
‫ַר ָת״ם‬
‫ָרשוּ״ם‬
‫ַר ָש״ט‬
‫ראש תחום [גם ַר ָת״ח או ר״ת]‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ר ִת״י]‬
‫רשות תובלה ימית ֲ‬
‫ראש תחום‬
‫‪ָ | 180‬ר ָת״ם ‪ -‬רת״ק‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָר ָת״ם‬
‫‪ .1‬רכב תת־מימי;‬
‫‪ .2‬רב־תחומי;‬
‫‪ .3‬רפואה תעסוקתית וּ מיון רפואי‬
‫ֶר ֶת״ם‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬ר ֶת״ם]‬
‫רשת תקשורת מקומית ֲ‬
‫רת״ע‬
‫ריכוז תחזוקה עורפי‬
‫רת״ק‬
‫ריכוז תחזוקה ִקדמי [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי‬
‫גרשיים]‬
‫ש‬
‫שא"ה‬
‫ש‪/‬‬
‫למספר הזהות של עובד צה״ל‬
‫קידומת ִ‬
‫המועסק בתקציב משׂימתי‬
‫ש׳‬
‫ַש ַא״ם‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ש ַא״ם]‬
‫איכון מטרה ֲ‬
‫שגיאת ּ‬
‫‪ .1‬שריון [‪ 12-1‬אל תקצרו בנקודה ש‪;].‬‬
‫‪ .2‬שעה;‬
‫‪ .3‬שיטה;‬
‫‪ .4‬שטח;‬
‫‪ .5‬שייטת [לרוב כותבים בלי גרש‪ ,‬כגון ש־‪3‬‬
‫(= שייטת ‪;])3‬‬
‫‪ .6‬שלישות [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי גרש];‬
‫‪ .7‬שער [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי גרש];‬
‫‪ .8‬משאבת מים [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי‬
‫גרש];‬
‫‪ .9‬שמור;‬
‫‪ .10‬שנה;‬
‫‪ .11‬שורה;‬
‫‪ .12‬שירות‬
‫ש״א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ְשבוע אימון התנסות‬
‫שטח אימונים;‬
‫שטח אש;‬
‫י״ן־א ֶל״ף];‬
‫ָ‬
‫[הגוּ‪ִ :‬ש‬
‫שוחה אישית ֲ‬
‫שרוול ארוך;‬
‫שירות האוויר;‬
‫שיקום אפסניה‬
‫ָש ָא״ן‬
‫שׂפת אטימה ניצבת‬
‫ְש ָא״ר‬
‫שיקום אוכלוסין ראשוני‬
‫ש״ב‬
‫‪ .1‬שטח בנוי;‬
‫י״ן־בי״ת]‬
‫ֵּ‬
‫[הגוּ ‪ִ :‬ש‬
‫‪ .2‬שירות הביטחון ֲ‬
‫ַש ָּב״א‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ש ָ ּב״א]‬
‫שירותי בנק אוטומטיים ֲ‬
‫ַש ָּב״ה‬
‫‪ .1‬שירות בהיטס [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ַ :‬ש ָ ּב״ה];‬
‫‪ .2‬שטח ביצוע הטסות [בריבוי‪ַ :‬ש ָ ּב״הוֹ ת]‬
‫ַש ּב ָה״ן‬
‫שביתת נֶ ֶשק [גם ַש ָ ּב״ן]‬
‫ְשבוּ״ל‬
‫שבוע למידה‬
‫ַש ָּב״ח‬
‫‪ .1‬שוהה בלתי־חוקי;‬
‫‪ .2‬שימוש בלתי־חוקי‬
‫ֶש ַב״ח‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ש ַב״ח]‬
‫שטח‪ ,‬בה״ד‪ ,‬חיִ ל ֲ‬
‫‪ַ | 182‬ש ּב ָח״ן ‪ -‬שוֹ ָב"ל ְל ָפ ָק"ם‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַש ּב ָח״ן‬
‫ָש ָׂד״ם‬
‫שימוש בלתי־חוקי בנֶ ֶשק‬
‫ְשׂ ֵדה מוקשים‬
‫שידת בקרה טקטית‬
‫ְשׂ ֵדה מוקשים פזיר‬
‫שב״ט‬
‫״כ‬
‫ַש ָּב ּ‬
‫שירות הביטחון הכללי‬
‫ַש ּב ָל״ר‬
‫‪ .1‬שימוש בלא היתר;‬
‫‪ .2‬שימוש ברכב ללא רשות‬
‫ַש ָּב״ם‬
‫שטח ביטחוני מיוחד‬
‫ַש ָּב״ן‬
‫שביתת נֶ ֶשק [גם ַשבּ ָה״ן]‬
‫ַש ָּב״ס‬
‫שירות בתי הסוהר‬
‫בצ״ק‬
‫ַש ָ‬
‫שיבוץ קרבי‬
‫ַש ָּב״ק‬
‫‪ .1‬שידת־בקרה ִקדמית;‬
‫‪ .2‬שירותי ביטחון ִקדמיים‬
‫ַש ָּב״ש‬
‫‪ .1‬שריון בשריון ֲ[הגוּ‪ִ :‬שי״ן ְבּ ִשי״ן];‬
‫‪ .2‬שובר ִשגרה‬
‫ש״ג‬
‫ימ״ל];‬
‫[הגוּ‪ִ :‬שי״ן־גִ ֶ‬
‫‪ .1‬שוטר גדודי ֲ‬
‫״פ‬
‫ָש ָׂד ּ‬
‫שד״צ‬
‫שירות דואר צבאי‬
‫שד״ת‬
‫ְשׂ ֵדה תעופה [גם שדה״ת או ש״ת]‬
‫ָש ָד״ת‬
‫שידור תמונות‬
‫ש״ה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫שטח השמדה;‬
‫ְשעת הדרכה;‬
‫שטח השמדה;‬
‫שיר השירים [ראו‪ :‬שה"ש]‬
‫שהב״ט‬
‫שׂר הביטחון‬
‫ַש ַה״ד‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ש ַה״ד]‬
‫שירותי הדרכה ֲ‬
‫ַש ַה"ק‬
‫ְש ֵׂדה ַהנְ חתות ִקדמי [ ֲהגוּ ‪ַ :‬ש ַה"ק]‬
‫שהק״י‬
‫שלוחת הנחתה קדמית‬
‫ַש ַה״ר‬
‫‪ .2‬שומר גבול‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ש ַה״ר]‬
‫השילוב הראוי ֲ‬
‫‪ .1‬שיעור לדוגמה;‬
‫‪ְ .2‬שׂ ֵדה דֹב‬
‫שיר השירים [גם ש"ה]‬
‫ש"ד‬
‫״ב‬
‫ָש ָד ּ‬
‫ְשׂ ֵדה בדיקות‬
‫שדה״ת‬
‫ְשׂ ֵדה התעופה [גם שד״ת או ש״ת]‬
‫ָשׂדוֹ ״ת‬
‫ָשׂדה ותורה‬
‫ָש ָד״ח‬
‫ֶש ֶדר חם‬
‫דל״א‬
‫ַש ָ‬
‫‪ .1‬שינוע (שידור) לאחור; [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ַ :‬שד ָל״א];‬
‫‪ .2‬שידור לוחמה אלקטרונית‬
‫שה"ש‬
‫שו״א‬
‫שירותים ואזחקה‬
‫״ב‬
‫שוֹ ּ‬
‫‪ .1‬שליטה וּבקרה;‬
‫‪ .2‬שולחן בד;‬
‫‪ .3‬שירותים וּבירורים‬
‫שוֹ ַב״ח‬
‫[הגוּ ‪ :‬שוֹ ַב״ח]‬
‫שליטה וּבקרה חימושיות ֲ‬
‫שוֹ ָב"ל ְל ָפ ָק"ם‬
‫"ב) לוגיסטיים לרמות‬
‫שירות וּבקרה (=שוֹ ּ‬
‫הפיקוד והמטכ"ל‬
‫שוֹ ״ח ‪ֶ -‬ש ַט״ח | ‪183‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫שוֹ ״ח‬
‫ּ״ח‪ ,‬כמו‪ :‬דו ַּח‪ ,‬לו ַּח]‬
‫שולחן חול [ראוי להגות‪ :‬שו ַ‬
‫שוֹ ״ט‬
‫שולחן טקטי‬
‫שוֹ ֵכ״ן‬
‫שומר כיוון‬
‫שו"מ‬
‫שירותים וּ מקלחות‬
‫שוֹ ״ם‬
‫שולחן וּ מפה‬
‫שוֹ ״ן‬
‫שבויים ונעדרים‬
‫שוֹ "ס‬
‫שותף סוד [גם ָש"ס]‬
‫״פ‬
‫שוֹ ּ‬
‫שוטר ַפ ַלסטיני‬
‫שוֹ ֶר״ש‬
‫[הגוּ‪ :‬שוֹ ֶר״ש]‬
‫[ ִתכנון] שנתי ורב־שנתי ֲ‬
‫שוֹ ״ש‬
‫‪ַ .1‬שגר וּ שכח;‬
‫‪ .2‬שינוי (שימור) ושיפור‬
‫שוּ״ת‬
‫שאלות וּ תשובות‬
‫שוֹ ״ת‬
‫שיטור ותעבורה‬
‫שו ָּת״ש‬
‫[הוראות] שׂכר וּ תנאי שירות בחו״ל [משהב״ט]‬
‫ש"ז‬
‫שנה זוֹ‬
‫ָש״ח‬
‫ַש ַח״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מכ״מי [‪ֲ 4-1‬הגוּ ‪ַ :‬ש ַח״ם];‬
‫שטח־חתך ּ‬
‫ְש ֵׂדה חתימה מגנטית;‬
‫שירות חובה במשטרה;‬
‫שיפור חזות מחנות‬
‫חמ״ט‬
‫ַש ָ‬
‫המטה‬
‫שיפור חוויית משתמש ַ‬
‫ַש ַח"ף‬
‫‪[ .1‬מערכת] שחרורים וּ ְפטור [לכוח־אדם‬
‫משירות צה"ל; ‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ַ :‬ש ַח״ף];‬
‫‪ .2‬שחרור נעילה‪ ,‬חליצה‪ ,‬פליטה‬
‫ַש ַח״ע‬
‫חד־עיני‬
‫ֵ‬
‫‘שפנפן׳ [כינוי למכשיר לראיית לילה]‬
‫ּ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ש ַח״ע]‬
‫ֲ‬
‫ַש ַח״ק‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫שלוחת חינוך ִקדמית [‪ֲ 4-1‬הגוּ ‪ַ :‬ש ַח״ק];‬
‫ְש ֵׂדה הנחתה ִקדמי;‬
‫שלוחת־הנחתה ִקדמית;‬
‫שירות‪ ,‬חיול וּ קליטה‬
‫ַש ַח״ר‬
‫‪ְ .1‬ש ֵׂדה חירום [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪ַ :‬ש ַח״ר];‬
‫‪ .2‬שלישות‪ֵ ,‬חילות‪ ,‬זרועות;‬
‫‪ .3‬שילוב חרדים‬
‫ַש ַח״ר ֶש ִל״י‬
‫ָשלישוּ ת‪ֵ ,‬חילות וּ זרועות‪ָ ,‬שלישוּ ת היחידה‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ש ַח״ר ֶש ִל״י]‬
‫ֲ‬
‫ַש ַח"ש‬
‫ראו‪ַ :‬ש ַח"ר ֶש ִל"י [ ֲהגוּ ‪ַ :‬ש ַח"ש]‬
‫ַש ַח״ת‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ש ַח״ת]‬
‫שיטת חלוקת תחמושת סוללתית ֲ‬
‫ש״ט‬
‫‪ .1‬שטח חיוני;‬
‫‪ .2‬שטח חשׂוף;‬
‫‪ .3‬שבי וַ חקירה‬
‫י״ן־טי״ת];‬
‫ֵ‬
‫[הגוּ ‪ִ :‬ש‬
‫‪ַ .1‬ש ַלט ְטווָ ח ֲ‬
‫‪ְ .2‬שעות טיסה [גם ַש ַע״ט]‬
‫שירות חלוצי לישׂראל [ ֲהגוּ‪ַ :‬ש ַח"ל]‬
‫ֶש ֶטף דם‬
‫שטחים חיים או מתים‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ש ַט״ח]‬
‫שירותים טכנולוגיים חינוכיים ֲ‬
‫ַש ַח"ל‬
‫שח״מ‬
‫ָש ָט״ד‬
‫ֶש ַט״ח‬
‫‪ָ | 184‬ש ָט״ל ‪ -‬שלש׳‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָש ָט״ל‬
‫שירותים טכניים למודיעין‬
‫ָש ָט״ן‬
‫שט"פ‬
‫שטח פתוח‬
‫ָש ָט ָת״א‬
‫שליש טייסת תחזוקה אווירית‬
‫ַש״י‬
‫שינוי ייעוד;‬
‫שירותי יחידה;‬
‫שומרון וִ יהודה;‬
‫שירות הידיעות‬
‫יל״ן‬
‫ִש ָ‬
‫‪ .1‬שילוב נשים;‬
‫‪ .2‬שירות ייעוץ וּ מידע לנוער‬
‫שיפ'‬
‫שיפוליים‬
‫ַ‬
‫ש״כ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ְ .1‬שׂ ַכר עבודה;‬
‫‪ְ .2‬שׂ ַכר עידוד [גם שכע״ד]‬
‫שטח טיסה נמוך‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫שכ״ע‬
‫שירות כללי;‬
‫י״ן־כ״ף];‬
‫ָּ‬
‫[הגוּ‪ִ :‬ש‬
‫שימוש כללי ֲ‬
‫שירותים כימיים;‬
‫השירות הכללי [בתקופת ה'הגנה']‬
‫ַש ָּכ״א‬
‫שכע״ד‬
‫ְשׂ ַכר עידוד [גם שכ״ע]‬
‫כפוֹ ״ד‬
‫ַש ּ‬
‫כפּ״ץ ואפוד‬
‫ַש ָ‬
‫כפּ״ץ‬
‫ַש ָ‬
‫שכבת פיצוץ [הבחינו בין המונח ההנדסי‪ ,‬לבין‬
‫הלבוש אפוד מגן]‬
‫של׳‬
‫שלישוּ ת‬
‫ש‪/‬ל‬
‫[אל תקצרו בלוכסן; ראו‪ :‬ש״ל ‪]2‬‬
‫ש״ל‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫י״ן־ל ֶמ״ד];‬
‫ָ‬
‫[הגוּ ‪ִ :‬ש‬
‫שינוי לוגיסטי ֲ‬
‫שחור או לבן;‬
‫שנת לידה;‬
‫שירות לאומי;‬
‫ְשעת לימוד‬
‫לב״ר‬
‫ַש ָּ‬
‫ָש ָלב ראשני‬
‫ֶש ֶל״ג‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ש ֶל״ג]‬
‫[מלחמת] שלום הגליל ֲ‬
‫לה ֶב״ת‬
‫ַש ֶ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ש ָּכ״א]‬
‫שסתום כיוון אחד ֲ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬של ֶה ֶב״ת]‬
‫שילוב המערכות בתקינה ֲ‬
‫ִשכבת בלימה‬
‫שליטה ונפגעים‬
‫ְשׂ ַכר דירה‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ש ִל״י]‬
‫שלישות יחידה ֲ‬
‫ְשׂ ַכר חדר‬
‫שעה להודיע (להיות) מוכן [יש ההוגים‪ֶ :‬ש ֶל״ם]‬
‫ְשׂכר טוּ ַראי‬
‫של״ר]‬
‫השלישות הראשית [ראו‪ַ :‬ק ָ‬
‫ְשׂ ַכר ִטרחה‬
‫השליש הראשי‬
‫ְשׂ ַכר לימוד‬
‫שלישוּ ת‬
‫כב״ל‬
‫ַש ָּ‬
‫ְש ָׂכ״ד‬
‫שכ״ח‬
‫שכ"ט‬
‫ְש ָׂכ״ט‬
‫ְש ָׂכ״ל‬
‫ָשלוֹ ״ם‬
‫ֶש ִל״י‬
‫ָש ָל״ם‬
‫ַש ָל״ר‬
‫לר״ש‬
‫ַש ָ‬
‫שלש׳‬
‫ָש ָל״ת ‪ַ -‬ש ַע״ל | ‪185‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָש ָל״ת‬
‫שירות ללא־תשלום‬
‫ש״מ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫ַש ָמ״ז‬
‫שלוחת מסלולים;‬
‫ְשׂ ֵדה ִמטווחים;‬
‫ְשׂ ֵדה מוקשים [ראו‪ָ :‬שׂ ָד״ם];‬
‫שיווק מחנות;‬
‫שינוי מען;‬
‫י״ן־מ״ם];‬
‫ֵ‬
‫שטח ַמפתח [‪ֲ 7-6‬הגוּ‪ִ :‬ש‬
‫שטח מוגבל;‬
‫שירותי מודיעין;‬
‫שטח מבוצר‬
‫שוטר מוסב זמני‬
‫ַשמזָ ״ה‬
‫[הגוּ‪ַ :‬שמזָ ״ה]‬
‫שסתום מפצה זווית הגבהה ֲ‬
‫ָש ָמ״ח‬
‫שירות מילואים חודשי‬
‫ָש ָמ״ם‬
‫‪ .1‬שירות מילואים מיוחד;‬
‫‪ .2‬שגיאה מעגלית מסתברת‬
‫ָש ָמ״ן‬
‫שירות מילואים נוסף‬
‫ַשמנָ ״ש‬
‫שימון נשק שמירה‬
‫״פ‬
‫ָש ָמ ּ‬
‫שירות מילואים פעיל‬
‫שמ"צ‬
‫שבר מאמץ‬
‫ָש ָמ״ץ‬
‫‪ .1‬שטח מופקד צבאית;‬
‫‪ .2‬שירות מודיעין צבאי‬
‫שמ״ק‬
‫שירות מודיעין קרבי‬
‫ָש ָמ״ש‬
‫‪ .1‬שירות מילואים שנתי;‬
‫‪ .2‬שירות משוריינים‬
‫מת"ת‬
‫ַש ָ‬
‫שעה‪ ,‬מרחק‪ ,‬תבליט‪ ,‬תכסית‬
‫ש״נ‬
‫‪ .1‬שעות נוספות [ראו‪ :‬שע״נ];‬
‫[הגוּ ‪ִ :‬שי״ן־נוּ ״ן]‬
‫‪ְ .2‬שׂ ֵדה ניסויים ֲ‬
‫נה"ב‬
‫ֶש ָ‬
‫שליטה וניהול של התנועה בחירום‬
‫שנה״ע‬
‫שנת העבודה [גם שנ״ע]‬
‫ְשנוֹ ״ל‬
‫שנות לימוד‬
‫שנו״ש‬
‫[טיל] ַשגר‪ ,‬נַ ווט וּ ְש ַכח‬
‫ָשנָ "ז‬
‫שינוי זמן‬
‫"כ‬
‫ָשנָ ּ‬
‫שינוי כיוון‬
‫ָשנָ ״ם‬
‫שינוי משׂימה‬
‫שנ״ע‬
‫שנת עבודה [ראו‪ :‬שנה״ע]‬
‫ש"ס‬
‫שעות סמסטריאליות‬
‫ָש"ס‬
‫שותף סוד [ראו‪ :‬שוֹ "ס]‬
‫ָש ָס״ן‬
‫שירות סדיר נוסף‬
‫ש״ע‬
‫י״ן־עיִ ״ן];‬
‫ַ‬
‫[הגוּ ‪ִ :‬ש‬
‫‪ְ .1‬שעת עבודה ֲ‬
‫‪ .2‬שנת העבודה [ראו‪ :‬שנה״ע]‬
‫ָש ָע״ח‬
‫ְשעת חירום‬
‫ָש ָע״ט‬
‫ְשעות טיסה [גם ש״ט]‬
‫״כ‬
‫ָש ָע ּ‬
‫ְשעות כוננוּ ת‬
‫ַש ַע״ל‬
‫‪ .1‬שירותי ֵעזֶ ר לעמדה [‪ֲ 3-1‬הגוּ ‪ַ :‬ש ַע״ל];‬
‫‪ .2‬שירותי ֵעזֶ ר לירי;‬
‫לקצין מודיעין‬
‫‪ .3‬שולחן עבודה ְ‬
‫‪ָ | 186‬ש ָע ָל"ח ‪ָ -‬ש ָר״ש‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָש ָע ָל"ח‬
‫ְשעוני לחימה‬
‫ַש ַע״ם‬
‫ָש ֵק״ד‬
‫‪ .1‬שטח ִקדמי;‬
‫‪ .2‬שומר קו דרום‬
‫ָ ׂש ָק"ח‬
‫‪ְ .1‬שעת עבודת מנוע [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ַ :‬ש ַע״ם];‬
‫‪ .2‬שירות עיבודים ממוּכּנים‬
‫ַשׂק חפצים [‪]kit bag‬‬
‫ְשווֵ ה ֵע ֶרך ִמטען מלא‬
‫שירות קניות לחייל‬
‫שעות נוספות [יש ההוגים‪ָ :‬ש ָע״ן]‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ש ֶק"ל]‬
‫לפרט ֲ‬
‫שירות קנטינה ּ‬
‫[בית החולים] 'שערי צדק'‬
‫י״ן־פּ״א]‬
‫ֵ‬
‫[הגוּ‪ִ :‬ש‬
‫שטח פתוח (פנוי) ֲ‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ש ֶק"ם; הכתיב‬
‫שירות קנטינות וּ מזנונים ֲ‬
‫התקין כיום ‪ -‬בלי גרשיים‪ֶ :‬ש ֶקם; כיום השם‬
‫ֶש ֶקם הוא שמה של חברה פרטית]‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ש ָפּ״א]‬
‫שאלון פרטים אישיים ֲ‬
‫ֶש ֶקם משפחות‬
‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬
‫ֶש ֶקם 'פלאפונים'‬
‫שיתוף פעולה טכני‬
‫ְשׂ ֵדה הקרב העתידי‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬ש ִפ״י]‬
‫שירותי פרט וִ יחידה ֲ‬
‫ֶש ֶקם קצינים‬
‫שירות פסיכולוגי משלים‬
‫שפופרת קרן קתודית‬
‫י״ן־צ ִד״י];‬
‫ָ‬
‫‪ .1‬שוטר צבאי [יש ההוגים‪ִ :‬ש‬
‫שׂק שינה‬
‫ָש ָע ָמ״ם‬
‫שע״נ‬
‫שע"צ‬
‫ש״פ‬
‫ַש ָפּ״א‬
‫שפ״ח‬
‫שפ״ט‬
‫ֶש ִפ״י‬
‫שפ״מ‬
‫ש״צ‬
‫‪ .2‬שירות צבאי‬
‫ָש ָצ״ב‬
‫שיתוף פעולה צבאי בין־לאומי‬
‫ָש ָצ״ל‬
‫ָש ָק״ל‬
‫ֶש ֶק״ל‬
‫ֶש ֶק״ם‬
‫קמ"ם‬
‫ַש ָ‬
‫"פ‬
‫קמ ּ‬
‫ַש ָ‬
‫שק״ע‬
‫ָש ָק״ץ‬
‫ָש ָק״ק‬
‫ָש ָׂק״ש‬
‫ש״ר‬
‫״פ];‬
‫‪ .1‬השירות הרפואי [ראו‪ָ :‬ח ָר ּ‬
‫‪ַ .2‬ש ַלט ַר ַחק [לא‪‘ :‬רחוק׳‪ ,‬אלא ַר ַחק או‬
‫בקיצור‪ַ :‬ש ָלט];‬
‫שינוי ציוד לחימה‬
‫‪ .3‬שׂביעות רצון‬
‫שטח צבאי סגור‬
‫שרשרת חיול‬
‫שלוחת ציוד ֶק ֶשר‬
‫שירותי מידע‬
‫‪ .1‬שרוול קצר;‬
‫‪ .2‬שירותי קרקע;‬
‫‪ .3‬שירות הקבלה‬
‫שירותי רפואה‬
‫ָש ָצ״ס‬
‫ָש ָצ״ק‬
‫ש״ק‬
‫שר״ח‬
‫שר״מ‬
‫״פ‬
‫ָש ָר ּ‬
‫ָש ָר״ש‬
‫שרשרת שחרור‬
‫ש"ש ‪ -‬שת״ק | ‪187‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ש״ש‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫שטח שולט;‬
‫שאלות שכיחות;‬
‫שינוי שיבוץ;‬
‫ְשעות שינה;‬
‫שעות שבועיות;‬
‫ְשעות שינון‬
‫״ב‬
‫ָש ָש ּ‬
‫שחרור שלא בפניו‬
‫ָש ָש״ה‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ש ָש״ה;‬
‫שלוחת ְשׂ ֵדה הליקופטרים ֲ‬
‫בריבוי‪ָ :‬ש ָש״הוֹ ת; 'הליקופטר' בעברית‪ַ :‬מסוֹק]‬
‫ָש ָש״ע‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ש ָש״ע]‬
‫שלב שיפור עמדה ֲ‬
‫ש״ת‬
‫‪ְ .1‬שׂ ֵדה תעופה [אל תקצרו בלוכסן‪ :‬ש‪/‬ת; גם‬
‫שדה״ת];‬
‫‪ .2‬שטח תמרוּ ן;‬
‫‪ .3‬שׂדה תימן‬
‫ָש ָת״א‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ש ָת״א]‬
‫שנת תקציב אמריקאית ֲ‬
‫ָש ִת״י‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ש ִת״י]‬
‫ישׂראלית ֲ‬
‫שנת תקציב ְ‬
‫״פ‬
‫ָש ָת ּ‬
‫‪ .1‬שיתוף פעולה;‬
‫‪ .2‬שירותי תוכנה והפעלה;‬
‫‪ .3‬שירותי תשתיות וּ פיתוח‬
‫־מ״י‬
‫״פ ִ‬
‫ָש ָת ּ‬
‫שיתוף פעולה עם משטרת ישׂראל‬
‫תפּ״ת‬
‫ַש ָ‬
‫שיתוף פעולה תעשׂייתי‬
‫שת״ק‬
‫ְשׂ ֵדה תעופה קדמי‬
‫ת‬
‫ָת ָאגָ ״ד‬
‫ת׳‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫תפוצה [‪ 9-1‬אל תקצרו בנקודה ת‪;].‬‬
‫תאורה;‬
‫תחנה;‬
‫תחבושת [הגו‪ָ :‬תי״ו‪ ,‬כגון ָתי״ו בטן];‬
‫תעודה;‬
‫ְשׂ ֵדרת תספוקת [בסימנים מוסכמים ‪ -‬בלי‬
‫גרש];‬
‫יחידת תחזוקת ֶק ֶשר [בסימנים מוסכמים‬
‫‪ -‬בלי גרש];‬
‫‪ .8‬תאריך;‬
‫‪ .9‬תצפית‬
‫ת״א‬
‫‪ .1‬תיק אישי;‬
‫‪ .2‬תשתיות אפליקטיביות [‪ֲ 7 ,3-2‬הגוּ‪ָ :‬תי״ו־‬
‫ָא ֶל״ף];‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫ָת ָא״ג‬
‫תשתיות ִארגוניות;‬
‫תוכנית אש;‬
‫תביעה אזרחית;‬
‫תוכניות אחזקה;‬
‫תחבושת אישית;‬
‫תל אביב;‬
‫תיק אזרחי‬
‫תדר אולטרה־גבוה‬
‫תחנת איסוף (נפגעים) גדודית‬
‫ָתאוֹ ״ל‬
‫(ארגון) ולוגיסטיקה‬
‫ִתכנון‪ ,‬אחזקה ִ‬
‫ֵתאוּ״ם‬
‫ִתכנון‪ ,‬איכות וּ משאבים‬
‫ָת ָא״ז‬
‫תעבורה אזרחית‬
‫ָת ָא״ח‬
‫תחנת איסוף חללים‬
‫ָת ָא ָח"א‬
‫תיקון אש חצי־אוטומטי‬
‫״פ‬
‫ָת ָא ָח ּ‬
‫תחנת איסוף (נפגעים) חוף‬
‫ָת ָא״ט‬
‫‪ .1‬תצפית ארוכת טווח;‬
‫‪ִ .2‬תכנון ארוך־טווח;‬
‫‪ .3‬תקיפה ארוכת טווח‬
‫ַת ַא״ל‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ת ַא״ל]‬
‫תת־אלוף ֲ‬
‫ָת ָא ָל״ג‬
‫‪ .1‬תדר אולטרה־גבוה [גם ָת ָא״ג];‬
‫‪ .2‬תדירות אלקטרומגנטית‬
‫למ״ג‬
‫ָת ַא ָ‬
‫תאימות אלקטרומגנטית [גם ָת ָא״ם]‬
‫"פ‬
‫‪ַ | 190‬ת ַא״ם ‪ָ -‬תגָ ּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַת ַא״ם‬
‫ַת ָּב״ן‬
‫תקופה בלתי־נמנית‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ת ַא״ם; גם‬
‫תאימות אלקטרומגנטית ֲ‬
‫למ״ג]‬
‫ָת ַא ָ‬
‫ַת ָּב״ס‬
‫וארגון משאבי מידע‬
‫ִתכנון ִ‬
‫ַת ָּב״ץ‬
‫תחנת איסוף נפגעים‬
‫ַת ָּב״ר‬
‫‪ִ .1‬תכנון איסטרטגי [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ַ :‬ת ַא״ס];‬
‫‪ .2‬תקשורת איסטרטגית‬
‫ַת ָּב״ש‬
‫תוֹ ָד״א‪ַ ,‬א ָּב״ך‪ ,‬רימונים‬
‫תג׳‬
‫תחנת אירוע רב־נפגעים‬
‫ָת״ג‬
‫ִתכנון איסטרטגי ושת״פ צבאי בין־לאומי‬
‫״ב‬
‫ָתגָ ּ‬
‫ָת ָא ָמ״ם‬
‫ָת ָא״ן‬
‫תיבת בקרה צה״לית‬
‫ַת ַא״ס‬
‫תא״ר‬
‫ָת ָא ָר״ן‬
‫״ב‬
‫ָת ָא ָש ּ‬
‫״ב]‬
‫[ראו‪ָ :‬ש ָצ ּ‬
‫ת״ב‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫תת־בסיס‬
‫י״ו־בי״ת];‬
‫ֵּ‬
‫תעודת ביטחון [‪ֲ 4-3 ,1‬הגוּ‪ָ :‬ת‬
‫תדר ביניים;‬
‫תשתיות בסיסיות;‬
‫תוכנה בסיסית;‬
‫תאריך בדיקה;‬
‫תוכנת בקרה;‬
‫תעודת בחינה‬
‫ַת ָּב״ה‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ת ָ ּב״ה]‬
‫תקינה‪ ,‬בקרה‪ ,‬הדרכה ֲ‬
‫ְתבוּנָ ״ה‬
‫[מערכות] ִתכנון‪ ,‬בקרה וניהול‬
‫ָתבוֹ ״ר‬
‫תקשורת‪ ,‬בקרת רשת ורכש‬
‫ֵת ֵב״ל‬
‫‪ .1‬תכנון וּבקרה ‪ -‬לוֹ ֶט"ם [היחידה לתקשוב‬
‫ולטכנולוגיית מידע];‬
‫‪ .2‬תיאום בין־לאומי‬
‫ַת ָּב״ם‬
‫‪ .1‬תצפית בעלת ִמכשור;‬
‫‪ֶ .2‬ת ֶכן בעזרת ַמחשב‬
‫תקציב בלתי־רגיל‬
‫‪ .1‬תדר בר־שינוי;‬
‫‪ִ .2‬תכנון‪ ,‬בקרה וּ שליטה‬
‫תגבור‬
‫תדר גבוה‬
‫תאריך גְ ַמר ביצוע‬
‫גב״ץ‬
‫ַת ָּ‬
‫תגבור ביצורים‬
‫ָת״ג ַבּ ֶצ ֶצ״ת‬
‫תנועה‪ ,‬גָ ווֶ ן‪ ,‬ברק‪ ,‬צורה‪ ,‬צל‪ ,‬תוואי לוואי‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬תג ַבּ ֶצ ֶצ״ת]‬
‫ֲ‬
‫תג"ד‬
‫תת־גונדר‬
‫ָתגָ ״ט‬
‫תרגיל־גיוס טלפוני‬
‫ָתגָ ״ם‬
‫‪ .1‬תדר גבוה מאוד;‬
‫‪ .2‬תגמול מיוחד;‬
‫‪ .3‬תרגיל גיוס מבוּ קר‬
‫גמ״ג‬
‫ַת ָ‬
‫תדר גבוה מאוד גבוה‬
‫גמ״ם‬
‫ַת ָ‬
‫‪ .1‬תדר גבוה מאוד מאוד;‬
‫‪ .2‬תרגיל גיוס מבוקר עד מפגש‬
‫גמ״ר‬
‫ַת ָ‬
‫תג״ם ֶמרחבי‬
‫"פ‬
‫ָתגָ ּ‬
‫תרגיל גיוס סמוי פתע‬
‫ָתגָ "ר ‪ -‬תוֹ ַה"ן | ‪191‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָתגָ "ר‬
‫ַת ַה״ס‬
‫קמ"ה (= רשת קריאה מהירה)‬
‫לר ָ‬
‫תרגיל גיוס ִ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ת ַה״ס]‬
‫תחנת הסעה ֲ‬
‫תעודת גמר תיכון‬
‫תיבת העברה‬
‫‪ .1‬תאונת דרכים;‬
‫‪ .2‬תא דואר [אל תקצרו בנקודות‪ :‬ת‪.‬ד‪;].‬‬
‫‪ .3‬תיבת דואר‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ת ַה״ץ]‬
‫תא הצבות ֲ‬
‫לה״ש; ֲהגוּ ‪ַ :‬ת ַה״ש]‬
‫תל השומר [גם ַת ָ‬
‫תאונת דרכים [של רכב] צבאי־אזרחי‬
‫תותח אוטומטי‬
‫תאונת דרכים [של רכב] צבאי־עצמאי‬
‫תורה‪ ,‬ארגון וּ משאבי אנוש [ ֲהגוּ ‪ :‬תוֹ ַא"ם]‬
‫תאונת דרכים [של רכב] צבאי־צבאי‬
‫[הגוּ ‪ :‬תוֹ ַא״ר]‬
‫וארגון ֲ‬
‫ִתכנון ִ‬
‫תוספות כספיות‪ ,‬דירוג שׁכר‪ ,‬דיווח וּבקרה‬
‫תובלה‬
‫‪ .1‬תרמיל דרך לקרב (לחייל);‬
‫‪ .2‬תוֹ ֶב ֶלת הדרג הלוחם‬
‫‪ִ .1‬תכנון וּבקרה [ראו‪ :‬תוּ״ת ‪;]1‬‬
‫‪ .2‬תקציבים וּבקרה‬
‫תדירות ביניים‬
‫תובלה אווירית‬
‫‪ .1‬תאונה דרכים קטלנית;‬
‫‪ .2‬תדלוק קרקע‬
‫[הגוּ ‪ :‬תוֹ בּ ָּכ״א]‬
‫ִתכנון וּבקרת כוח־אדם ֲ‬
‫תוֹ ָב״ל‬
‫ִתכנון דו־שנתי‬
‫תו ָּּב״ם‬
‫‪ .1‬תיבת הורדה;‬
‫‪ .2‬תיבת הגה;‬
‫‪ .3‬תאריך החלפה‬
‫תוֹ ָב״ץ‬
‫תוֹ ָד״א‬
‫תוכנית האזנה בסיסית‬
‫תוֹ ַה״ד‬
‫ָתגָ ״ת‬
‫ת״ד‬
‫ת״ד־צ״א‬
‫ת״ד־צ״ע‬
‫ת״ד־צ״צ‬
‫״ב‬
‫ָתדוֹ ּ‬
‫ָת ָד״ל‬
‫ָת ָד״ם‬
‫ָת ָד״ק‬
‫ָת ָד״ש‬
‫ת״ה‬
‫אב״ס‬
‫ָת ַה ָּ‬
‫ָתהוֹ ״ד‬
‫ִתכנון‪ ,‬הכשרה והדרכה‬
‫ָתהוֹ ״ש‬
‫ִתכנון הפעלה וּ שליטה‬
‫ַת ַה״ל‬
‫‪ .1‬תיבת הילוכים [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ַ :‬ת ַה״ל];‬
‫‪ .2‬תשתית הכרחית לחייל‬
‫תה״ע‬
‫ַת ַה״ץ‬
‫ַת ַה״ש‬
‫תוא״ט‬
‫תוֹ ַא"ם‬
‫תוֹ ַא״ר‬
‫תוב׳‬
‫״ב‬
‫תוֹ ּ‬
‫תוב״א‬
‫תוֹ ּב ָּכ״א‬
‫תוכנה וּבניית לומדה‬
‫ִתכנון וּבקרת מידע‬
‫תובע צבאי [גם תוֹ ָצ״ב]‬
‫[הגוּ ‪ :‬תוֹ ָד״א]‬
‫תודעת אויב ֲ‬
‫‪ .1‬תורה והדרכה ֲ[הגוּ ‪ :‬תוֹ ַה״ד; גם תוֹ ַה״ר];‬
‫‪ִ .2‬תכנון והדרכה‬
‫תוֹ ַה״ם‬
‫‪ .1‬תקינה‪ ,‬הדרכה וּ מחשוב ֲ[הגוּ ‪ :‬תוֹ ַה״ם];‬
‫‪ .2‬תורה‪ ,‬הדרכה וּ מידע‬
‫תוֹ ַה"ן‬
‫תקינה והנדסה [ ֲהגוּ ‪ :‬תוֹ ַה"ן]‬
‫‪ | 192‬תוֹ ַה״ס ‪ -‬ת״ו קפכ״פ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫תוֹ ַה״ס‬
‫תוֹ ָמ״ט‬
‫[הגוּ‪ :‬תוֹ ַה״ס]‬
‫תיאום והסברה ֲ‬
‫תקשורת וּ מיתוג טקטי‬
‫[הגוּ‪ :‬תוֹ ַה״ר; ראו‪ :‬תוֹ ַה״ד]‬
‫תורה והדרכה ֲ‬
‫[הגוּ ‪ :‬תוֹ מ ָּכ״א]‬
‫ִתכנון וּ ִמנהל של כוח־אדם ֲ‬
‫‪ִ .1‬תכנון וטכנולוגיות;‬
‫‪ .2‬תשתיות וטכנולוגיות‬
‫[הגוּ ‪ :‬תוֹ מ ָּכ״ה]‬
‫תומכי הדרכה ֲ‬
‫תוֹ ַה״ר‬
‫תוֹ ״ט‬
‫תו״י‬
‫ִתכנון וייזום‬
‫תו״כ‬
‫מכ״א‬
‫תוֹ ָּ‬
‫מכ״ה‬
‫תוֹ ָּ‬
‫מכ״ל‬
‫תוֹ ָּ‬
‫[הגוּ ‪ :‬תוֹ מ ָּכ״ל]‬
‫תומכי לחימה ֲ‬
‫תוֹ ָמ״ל‬
‫מכ״ל]‬
‫תומכי לחימה [ראו‪ :‬תוֹ ָּ‬
‫תוֹ ָמ״ש‬
‫תוך כדי‬
‫״תים (= תותח מתנייע) וּ ַמשגְ רים‬
‫תוֹ ָמ ִ‬
‫‪ִ .1‬תכנון וכלכלה;‬
‫‪ .2‬תקציבים וכלכלה‬
‫תותח מתנייע‬
‫תוּ״ן‬
‫תובע כללי‬
‫תוֹ ״ס‬
‫״כ‬
‫תוֹ ּ‬
‫תוֹ ָּכ״ל‬
‫תוֹ ֶכ״ן‬
‫‪ .1‬תחזוקה‪ ,‬כוח־אדם וניהוליות [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪:‬‬
‫תוֹ ֶכ״ן];‬
‫לתכנון‪ ,‬לכלכלה וּ לנהלים‬
‫המחלקה] ִ‬
‫‪ַ [ .2‬‬
‫[במפא״ת]‬
‫תוכ״ש‬
‫תוֹ ָמ״ת‬
‫תעשׂייה וניהול‬
‫תצפית וסיור‬
‫״כ‬
‫תוֹ ָס ּ‬
‫תוספת כספית‬
‫תו״ע‬
‫תוכניות עבודה‬
‫״פ‬
‫תוֹ ּ‬
‫תוך כדי שירות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫תותח ללא־רתע‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫תוֹ ״ל‬
‫תורת לחימה‬
‫תוֹ ָל״ר‬
‫תוּ״ם‬
‫תקציבים וּ ִמנהלה‬
‫תוֹ ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ִתכנון וּ מקורות;‬
‫תורה ואימונים;‬
‫תהליכים וּ מידע;‬
‫ִתכנון וּ משאבים;‬
‫ִתכנון וניהול משׂימה;‬
‫תורה וּ מחקר‬
‫תוֹ ָמ"ח‬
‫תורה מקצועית של חיל התקשוב‬
‫ִתכנון (תורה) וּ פיתוח;‬
‫תשתית וּ פריסה;‬
‫ִתכנון וּ ּפרויקטים ['פרויקט' בעברית‪:‬‬
‫ֵמיזָ ם];‬
‫תנועה וּ פרט;‬
‫ִתפקוד וּ פרישה;‬
‫תיאום וּ פיקוח‬
‫פח״ה‬
‫תוֹ ָ‬
‫[הגוּ ‪ :‬תוֹ פ ָח״ה]‬
‫תורה וּ פיתוח לחילוץ וּ להצלה ֲ‬
‫תוֹ ָצ״ב‬
‫תובע צבאי [גם תוֹ ָב״ץ]‬
‫תוֹ ָצ״ג‬
‫תוצרת גמורה‬
‫תוֹ ָצ״ר‬
‫התובע הצבאי הראשי [ראו‪ָ :‬ת ָצ״ר]‬
‫ת״ו קפכ״פ‬
‫הכוונת‬
‫תוף‪ ,‬וַ סת; קנה‪ ,‬פין בית המחסנית‪ּ ,‬‬
‫האחורית‪ ,‬פין ידית האחיזה‬
‫תוּ״ק ‪ -‬ת״ט | ‪193‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫תוּ״ק‬
‫‪ִ .1‬תכנון ותקציבים;‬
‫‪ .2‬תיאום וקישור‬
‫תו״ר‬
‫ִתכנון ורכש‬
‫תוּ״ש‬
‫‪ִ .1‬תכנון ושיטות;‬
‫‪ .2‬תחזוקה ושלישוּ ת‬
‫תוֹ ״ש‬
‫‪ .1‬תקינה (תהליכים) ושיטות;‬
‫‪ .2‬תנועה ושיבוץ;‬
‫‪ִ .3‬תכנון ושליטה‬
‫תות׳‬
‫תותחנות‬
‫תוּ״ת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ִתכנון ותקציבים;‬
‫תפיסות ותורות;‬
‫תשתיות ותקשורת;‬
‫ִתכנון ותשתית‬
‫תכ״א‬
‫תוֹ ָּ‬
‫[הגוּ‪ :‬תוֹ ת ָּכ״א]‬
‫ִתכנון תקינת כוח־אדם ֲ‬
‫ת״ז‬
‫ת״ח‬
‫י״ו־חי״ת]‬
‫ֵ‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ת‬
‫תיבת חיבורים ֲ‬
‫ָת ָח״ג‬
‫תחנת חללים גדודית‬
‫ָת ָח ָה״ן‬
‫תורת חיל ההנדסה‬
‫ָת ִח"י‬
‫ֶת ֶקן חובה ייחודי [ ֲהגוּ ‪ָ :‬ת ִח"י]‬
‫חכ״ל‬
‫ַת ָּ‬
‫תחזוקה כללית‬
‫ַת ַח״ל‬
‫‪ .1‬תקשורת חוץ לארץ;‬
‫‪ .2‬תא חימום למנוע‬
‫חל"ש‬
‫ַת ָ‬
‫תחילת שירות‬
‫תחמ׳‬
‫תחמושת [גם תח׳]‬
‫ַת ַח״ם‬
‫תורת חיל התותחנים‬
‫חמ״ש‬
‫ַת ָ‬
‫תחזוקה וּ משק‬
‫תח״ס‬
‫תעודת זהות [יש ההוגים‪ָ :‬תי״ו־זַ יִ ״ן; אל תקצרו‬
‫בנקודות‪ :‬ת‪.‬ז‪].‬‬
‫תיבת חיבור סעף‬
‫‪ .1‬תאריך זמן אירוע ֲ[הגוּ‪ָ :‬תזָ ״א];‬
‫‪ .2‬תזמון אש‬
‫‪ .1‬תחנת חוץ [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ַ :‬ת ַח״ץ; גם ָת״ץ];‬
‫‪ .2‬תחבורה ציבורית‬
‫ָתזָ ״א‬
‫זא״ג‬
‫ַת ָ‬
‫תזכיר אג״ם‬
‫ָתזָ ״ד‬
‫תאריך זמן דיווח‬
‫ָתזָ ״ח‬
‫תאריך וּ זמן חיבור‬
‫תזמ״צ‬
‫תזמורת צה״ל‬
‫תח׳‬
‫‪ .1‬תחמושת [גם תחמ׳];‬
‫‪ .2‬תחזוקה או תחזוקתי;‬
‫‪ .3‬תחבורה‬
‫ַת ַח״ץ‬
‫חצ״ן‬
‫ַת ָ‬
‫תורת חיל הרגלים והצנחנים‬
‫ַת ַח״ק‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬ת ַח״ק]‬
‫הק ֶשר ֲ‬
‫תורת חיל ֶ‬
‫חק"ש‬
‫ַת ָ‬
‫תחקיר שבועי‬
‫ַת ַח״ש‬
‫‪ .1‬תורת חיל השריון [‪ֲ 2-1‬הגוּ ‪ַ :‬ת ַח״ש];‬
‫‪ .2‬תנועה חשודה‬
‫ת״ט‬
‫תוכנית טיסה‬
‫טל״ג ‪ֶ -‬ת ֶל״ם‬
‫‪ַ | 194‬ת ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫טל״ג‬
‫ַת ָ‬
‫כמ״ע‬
‫ַת ָ‬
‫‪ .1‬תרגיל טלפונים ללא־גְ ייָ סות;‬
‫‪ .2‬תרגיל טקטי ללא־גְ ייָ סות‬
‫כמ״ש‬
‫ַת ָ‬
‫תרגיל טקטי ללא־ספינות‬
‫תכ״ע‬
‫‪ .1‬תחנת טיהור רכב (רק״ם);‬
‫‪ .2‬תגמול טיפול רפואי‬
‫ַת ָּכ״ש‬
‫טל״ס‬
‫ַת ָ‬
‫ָת ָט״ר‬
‫ת״י‬
‫ֶת ֶקן ישׂראלי‬
‫ִתכנון מעוף‬
‫ִתכנון וּ משאבים‬
‫תוכנית עבודה‬
‫תקיפת כלי ַשיט‬
‫ת״ל‬
‫תגבור [נכון לקצר כך‪ :‬תג׳]‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫תקשורת נתונים‬
‫ִתכנון (תחזוקה) ולוגיסטיקה‬
‫‪ .1‬תיאום כוונות [יש ההוגים ָת"ך];‬
‫‪ .2‬תחנת כוח‬
‫ִתכנון לטווח ארוך‬
‫״ב‬
‫ָת ָל ּ‬
‫תיאום כוונות‬
‫ָת ָל״ג‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ת ָּכ״א]‬
‫ִתכנון כוח־אדם ֲ‬
‫תל״ה‬
‫ִתכנון מול ביצוע‬
‫לה״ש‬
‫ַת ָ‬
‫תכולת עבודה‬
‫ָת ָל״ח‬
‫תחמושת כימית שלא נתפוצצה‬
‫יל״א‬
‫ָת ִל ָ‬
‫‪ִ .1‬תכנון לסעיפים [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ַ :‬תכ ֶל״ס];‬
‫‪ .2‬תוכנית כבוד האדם ללא סמים [אל‬
‫ָת ָל"ל‬
‫יב״ם‬
‫ִת ָּ‬
‫ֶת ֶכן וייצור בעזרת ַמחשב‬
‫תיג׳‬
‫יק״ן‬
‫ִת ָ‬
‫ת"כ‬
‫ָת״ך‬
‫ֵת״ל‬
‫תובלה ל־;‬
‫תאריך לידה;‬
‫תוכנית לימודים;‬
‫תופעות לוואי;‬
‫ְ‬
‫תורת הלחימה [ראו‪ :‬תוֹ "ל]‬
‫תל״א‬
‫תקן לאיכות בהדרכה‬
‫ַת ָּכ״א‬
‫כב״ץ‬
‫ַת ָּ‬
‫תכו״ע‬
‫כל״ן‬
‫ַת ָ‬
‫כל״ס‬
‫ַת ֶ‬
‫תקצרו בנקודות‪ :‬ת‪.‬כ‪.‬ל‪.‬ס‪].‬‬
‫ַת ָּכ״ם‬
‫תקנות‪ ,‬כספים וּ משק‬
‫ֶת ֶכ״ם‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬ת ֶכ״ם]‬
‫תמיכה כוללת במוצר ֲ‬
‫כמ״ם‬
‫ַת ָ‬
‫ִתכנון משׂימה‬
‫תוצר לאומי גולמי‬
‫תחמושת שלא התפוצצה‬
‫תל השומר [גם ַת ַה״ש]‬
‫תשׂואה להון חוזר‬
‫[הגוּ ‪:‬‬
‫תרגולות לחימה ייעודיות לצוות איסוף ֲ‬
‫ָת ִלי ָל״א]‬
‫תן לו לחלוף‬
‫ֶת ֶל״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ִתכנון לפי מצבים [‪ֲ 5-1‬הגוּ ‪ֶ :‬ת ֶל״ם];‬
‫ִתכנון לפי מרכיבי תפקיד;‬
‫תנועה למגע;‬
‫תשלומים לרכב מגויס;‬
‫תשתיות‪ ,‬טכנולוגיות ואמצעים‬
‫מל״ס | ‪195‬‬
‫ַתלמוּ״ד ‪ַ -‬ת ָ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ַתלמוּ״ד‬
‫"ב‬
‫ָת ָמ ּ‬
‫תוצאות למודיעין‬
‫תכנון מול ביצוע‬
‫ְתלול־מסלול‬
‫מפקד בכיר‬
‫תוב ֶלת ַ‬
‫ֶ‬
‫‪ .1‬תחמושת שלא־נתפוצצה;‬
‫‪ .2‬תוצר לאומי נקי‬
‫מפקד בכיר‬
‫תוב ֶלת ַ‬
‫ֶ‬
‫תלמ"ס‬
‫ָת ָל״ן‬
‫לס״ם‬
‫ַת ָ‬
‫במסוקים‬
‫תוב ֶלת סער ַ‬
‫ֶ‬
‫ַתל״ק‬
‫‪ .1‬תיק לקרב;‬
‫‪ .2‬תדריך לפני קרב‬
‫ָת ָל״ק‬
‫‪[ .1‬לוח] תלוי ללא קיר;‬
‫‪ .2‬תשׂואה להון קבוע‬
‫״פ‬
‫לר ּ‬
‫ַת ָ‬
‫תלמיד רפואה‬
‫ְת ָל״ש‬
‫תלת־שנתי (שבועי)‬
‫לת״ם‬
‫ַת ָ‬
‫תא לחימה ותא מנוע‬
‫ת״מ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ָת״ם‬
‫״כ‬
‫מב ּ‬
‫ַת ָּ‬
‫ָת ָמ״ג‬
‫תוצר מקומי גולמי‬
‫ַתמוּ״ז‬
‫תשתיות מבוזרות [כיום כותבים בלי גרשיים‪:‬‬
‫ַתמוּז]‬
‫תמו״כ באד״מ מ‬
‫תצפית‪ִ ,‬מבנה שטח‪ ,‬כוונים; ְּבעיות‬
‫וּ מכשולים‪ ,‬אדם‪ ,‬דרכים‪ ,‬מים‪ ,‬משׂימה‬
‫ְתמוּנָ ״א‬
‫תמונה אווירית‬
‫תמונ״ע‬
‫תמונת העורף‬
‫ָת ָמ״ח‬
‫״ן־מ״ם ֵחילית‬
‫תותחנות נוּ ֵ‬
‫תמח"ח‬
‫תיקי המחלקה להנצחת החייל‬
‫י״ו־מ״ם];‬
‫ֵ‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ת‬
‫תת־מחסן ֲ‬
‫תיאום מקורות;‬
‫תת־מימי;‬
‫תעודת משלוח [לרכב תובלה]‬
‫‪ .1‬תצפית־מטרה;‬
‫‪ .2‬תעודת מינוי;‬
‫‪ .3‬תעופה וּ ִמנהלה‬
‫ָת ָמ״א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫״ב‬
‫מב ּ‬
‫ַת ָּ‬
‫תמונת מצב אויב [‪ֲ 5-1‬הגוּ‪ָ :‬ת ָמ״א];‬
‫ִתכנון מערכות אלקטרוניות;‬
‫תוכנית ִמתאר ֲאזורית;‬
‫תמונת מצב ארטילריה;‬
‫תעודת מנות אחרונות‬
‫מא״ל‬
‫ַת ָ‬
‫תמיכה אלקטרונית‬
‫מח״ת‬
‫ַת ָ‬
‫תחנה מרכזית חדשה תל אביב‬
‫ָת ִמ״י‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ת ִמ״י]‬
‫תוכנה מחוללת יישׂומים ֲ‬
‫ָת ִמי״ד‬
‫תהליכים‪ִ ,‬מחשוב וידע‬
‫ָת ִמי״ר‬
‫תשתיות וּ תמיכת מערכות מרכזיות‬
‫״כ‬
‫ָת ָמ ּ‬
‫תמונת מצב כוחותינו‬
‫ֶת ֶמ״ך‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ת ֶמ״ך]‬
‫תמונת מצב כוחותינו ֲ‬
‫מל"ג‬
‫ַת ָ‬
‫תרגיל ִמנהלי ללא־גְ ייָ סות‬
‫מל״ס‬
‫ַת ָ‬
‫תא מטרות לסיוע‬
‫נש ֶמ״ת‬
‫‪ָ | 196‬ת ָמ״ם ‪ִ -‬ת ֶ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָת ָמ״ם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫תמונת מצב מטרות;‬
‫תעשׂיית מכשירים מדויקים;‬
‫תיק מערכת מתגלגל;‬
‫תמונת מודיעין מטרות;‬
‫״ב (= מיוֹ עד לשירות‬
‫לש ּ‬
‫ִתכנון וּ מיון ַמ ָ‬
‫ביטחון);‬
‫תקשורת מערכות מידע‬
‫ַתמנָ ״ץ‬
‫תמונת מצב [ראו‪ָ :‬ת ָמ״ץ]‬
‫ָת ָמ״ס‬
‫‪ְ .1‬תלול־מסלול;‬
‫‪ .2‬תמיכת מערכות ֶסגֶ ל;‬
‫‪ .3‬תעשׂייה וּ מסחר [משׂרד ממשלתי]; [ראו‪:‬‬
‫ָת ָמ״ת ‪]2‬‬
‫״פ‬
‫ָת ָמ ּ‬
‫תא מטרות פיקודי‬
‫ָת ָמ״ץ‬
‫תמונת מצב‬
‫מצ״ם‬
‫ַת ָ‬
‫תמונת מצב משותפת‬
‫ָת ָמ״ק‬
‫תת־מקלע [לא‪ִ :‬מקלע];‬
‫ַ‬
‫‪.1‬‬
‫בד"ק (= ִמבדקי קצונה)‬
‫‪ִ .2‬תשעונית ִמ ָ‬
‫מק״א‬
‫ַת ָ‬
‫[אזימוט] ָת״ם (= תצפית־מטרה) פחות ָא ָק״א‬
‫[הגוּ‪ַ :‬תמ ָק״א]‬
‫(=אזימוט קו־אפס) ֲ‬
‫ָת ָמ״ר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫תותחים‪ ,‬מרגמות ורקטות;‬
‫תמיכה ֶמרכזית;‬
‫ִתכנון ֶמרכזים;‬
‫תקיפה‪ ,‬מנופים ורישות;‬
‫״פ (= תורה ופיתוח)‪ ,‬מחקר טכני‪,‬‬
‫תוֹ ּ‬
‫רובוטיקה‬
‫תמ״ש‬
‫תעודת משלוח‬
‫ֶת ֶמ״ש‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬ת ֶמ״ש]‬
‫תרומת מוצרים ושירותים ֲ‬
‫ָת ָמ״ת‬
‫תת־מקלע תוצרת עבודה עברית [תוצרת‬
‫ַ‬
‫‪.1‬‬
‫תעשׂ];‬
‫‪ .2‬תעשׂייה‪ ,‬מסחר ותעסוקה [משׂרד ממשלתי];‬
‫‪ .3‬תיבת ִמתגי התותחן‬
‫ת"נ‬
‫תעלת ניקוז‬
‫ָת״ן‬
‫תדר נמוך‬
‫ֶתנֶ ״א‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬תנֶ ״א]‬
‫ִתכנון‪ ,‬נהלים ואיסטרטגיה ֲ‬
‫"ב‬
‫ָתנָ ּ‬
‫תגבורת בין־זרועית‬
‫נה״ץ‬
‫ַת ָ‬
‫ִתכנון והצטיידות‬
‫ְתנו ָּפ״ה‬
‫תנועה‪ְ ,‬פּ ָרט וַ ֲה ָשׂ ָמה‬
‫ָתנָ ״ט‬
‫״ן־טי״ת;‬
‫‪ .1‬תותח נוּ ֵ‬
‫״ן־טי״ת‬
‫‪ .2‬תעלת נוּ ֵ‬
‫ָתנָ ״ם‬
‫‪ .1‬תדר נמוך מאוד;‬
‫נגד־מטוסים‬
‫ְ‬
‫‪ .2‬תותח‬
‫ֶתנֶ ״ם‬
‫(מבצעית‪ ,‬מבוקרת או‬
‫תנועה מאובטחת ִ‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬תנֶ ״ם]‬
‫לקראת מגע) ֲ‬
‫נמ״ך‬
‫ַת ָ‬
‫״ן־מ״ם כבד‬
‫תותח נוּ ֵ‬
‫ָתנָ ״ן‬
‫תמרון ניתוק נעילה‬
‫נמ״ק‬
‫ַת ָ‬
‫״ן־מ״ם קל‬
‫תותח נוּ ֵ‬
‫תנ"ס‬
‫תנאי סביבה‬
‫ֵ‬
‫ָתנָ ״ץ‬
‫תת־ניצב [דרגה במשטרת ישׂראל]‬
‫נש ֶמ״ת‬
‫ִת ֶ‬
‫[הגוּ ‪:‬‬
‫תכנון וניהול שמירות ותורנויות ֲ‬
‫ִתנ ֶש ֶמ״ת]‬
‫ָתנָ ״ק ‪ -‬תק׳ | ‪197‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ָתנָ ״ק‬
‫ַת ִפּ״י‬
‫תחמושת נֶ ֶשק־קל‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬תפִּ״י]‬
‫ִתכנון‪ ,‬פיקוח וייצור ֲ‬
‫תחמושת שנתפוצצה‬
‫תחת פיקוד לתנועה‬
‫תקן ספק‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ת ַפ״ע]‬
‫תיקון פני העדשה ֲ‬
‫‪ .1‬תרגילי ֵסדר;‬
‫‪ִ .2‬תכנון סדנאות‬
‫תפעול מערכות‬
‫ָתנָ ״ת‬
‫ת״ס‬
‫ָת״ס‬
‫ָת ָס״ח‬
‫תרגול־סדר חמוש‬
‫ֵ‬
‫סר״ץ‬
‫ַת ָ‬
‫תיבת סיעוף ראש צוות‬
‫ת״ע‬
‫י״ו־עיִ ״ן]‬
‫ַ‬
‫[הגוּ‪ָ :‬ת‬
‫תוכנית עבודה ֲ‬
‫תע״א‬
‫התעשׂייה האווירית לישׂראל בע"מ‬
‫ָתעוֹ ״ז‬
‫תמונת עולם לזרוע היבשה‬
‫תעו״נ‬
‫תעשׂייה וניהול [ראו‪ :‬תוּ״ן]‬
‫תע״ל‬
‫תצוגה עילית‬
‫ַת ַע״ם‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ת ַע״ם]‬
‫תעסוקה ִמבצעית ֲ‬
‫תע״צ‬
‫תעודת עובד ציבור‬
‫ַת ַע״ץ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ת ַע״ץ]‬
‫תעסוקת עובדי צה״ל ֲ‬
‫ָת ָע ָר״ן‬
‫ַת ָפּ״ל‬
‫ֶת ַפ״ע‬
‫פע״ם‬
‫ַת ָ‬
‫פע״ש‬
‫ַת ָ‬
‫תיקון פני העדשה‬
‫תפ״ק‬
‫תא פיקוד‬
‫פק״ם‬
‫ַת ָ‬
‫תפקידים מיוחדים‬
‫ַת ָפּ״ש‬
‫תיאום פעילות בשטחים‬
‫תצ׳‬
‫‪ .1‬תצלום;‬
‫‪ .2‬תצפית‬
‫ת"צ‬
‫תא ְצריח‬
‫ָת״ץ‬
‫‪ .1‬תחבורה ציבורית [גם ַת ַח״ץ];‬
‫‪ֶ .2‬ת ֶקן משובץ‬
‫ָת ָצ״א‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ת ָצ״א]‬
‫תצלום אוויר ֲ‬
‫ָת ָצ״ל‬
‫תצלום לוויין‬
‫תצ"מ‬
‫תחנת עזרה ראשונה ניידת‬
‫תצפית מיוחדת‬
‫[הגוּ‪ַ :‬ת ַע״שׂ; כיום כותבים‬
‫התעשׂייה הצבאית ֲ‬
‫בלי גרשיים‪ַ :‬ת ַעשׂ]‬
‫תצפית מודיעינית‬
‫ַת ַע״שׂ‬
‫ת״פ‬
‫ָת ָצ״ם‬
‫ָת ָצ״ק‬
‫תצלום קרקע‬
‫ַת ָצ״ר‬
‫י״ו־פּ״א];‬
‫ֵ‬
‫‪ .1‬תחת־פיקוד [‪ֲ 2-1‬הגוּ‪ָ :‬ת‬
‫‪ .2‬תוף‬
‫התובע הצבאי הראשי‬
‫[הגוּ‪ַ :‬תפּ״ה]‬
‫תחום פיתוח הדרכה ֲ‬
‫תקשורת‬
‫ַת ָפּ״ה‬
‫תק׳‬
‫‪ | 198‬ת״ק ‪ָ -‬ת ִר"י‬
‫ב ל מ " ס‬
‫ת״ק‬
‫ִתקשוּ״ב‬
‫‪ .1‬תגובת קרב [יש ההוגים‪ָ :‬תי״ו־קוּ״ף];‬
‫‪ .2‬תת־קרקעי [גם תת"ק]‬
‫‪ .1‬תקשורת וּ מחשוב [הכתיב התקין בלי‬
‫גרשיים‪ִ :‬תקשוּב];‬
‫‪ .2‬תקשורת‪ ,‬שליטה וּבקרה [הכתיב התקין‬
‫בלי גרשיים‪ִ :‬תקשוּב]‬
‫תקיפה אלקטרונית‬
‫לשעת חירום‬
‫תקנות ְ‬
‫תהליכי קבלת החלטות צבאיים‬
‫תקנות שירות‬
‫ִתכנון קורסים וּ משׂימות‬
‫תקשורת לוויינית‬
‫תק״א‬
‫תצפית קרקע־אוויר‬
‫קא״ל‬
‫ַת ָ‬
‫קה״ץ‬
‫ַת ָ‬
‫ָתקוֹ ״ם‬
‫ָת ָק״ט‬
‫תקיפה ִקצרת ְטווָ ח‬
‫ָת ִק"י‬
‫ֶת ֶקן־קבע ייחודי [ ֲהגוּ‪ָ :‬ת ִק"י]‬
‫ָת ָק״ם‬
‫‪ .1‬תא קומנדו;‬
‫‪ .2‬תנועה קיבוצית מאוחדת‬
‫קמ״ץ‬
‫ַת ָ‬
‫תקן מול ַמ ָצ ָבה‬
‫ַתקנָ ״ם‬
‫קש״ם]‬
‫קש״ן‪ַ ,‬ת ָ‬
‫תקשורת נתונים [גם ַת ָ‬
‫ֶת ַק״ע‬
‫קש״ח‬
‫ַת ָ‬
‫קשי״ר‬
‫ַת ִ‬
‫קש״ל‬
‫ַת ָ‬
‫קש״ם‬
‫ַת ָ‬
‫קש״ן]‬
‫תקשורת נתונים [גם ַתקנָ ״ם‪ַ ,‬ת ָ‬
‫קש״ן‬
‫ַת ָ‬
‫קש״ם]‬
‫תקשורת נתונים [גם ַתקנָ ״ם‪ַ ,‬ת ָ‬
‫תר׳‬
‫‪ .1‬תרגיל;‬
‫‪ִ .2‬תרגול;‬
‫‪ .3‬תרגולת‬
‫ָת״ר‬
‫י״ו־רי״ש]‬
‫תדר רדיו [יש ההוגים‪ָ :‬ת ֵ‬
‫ַתראוֹ ״ג‬
‫תרגיל אוגדתי‬
‫רב״א‬
‫ַת ָּ‬
‫[הגוּ‪ֶ :‬ת ַק״ע]‬
‫[מערכת] תצוגת קסדה עילית ֲ‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬תר ָ ּב״א]‬
‫תרבות יום א ֲ‬
‫תחנת קצה‬
‫תרבות בשירות‬
‫ִתכנון‪ ,‬תמחור‪ ,‬הקצאה‪ ,‬ניצול וּבקרה‬
‫תרגיל גדודי‬
‫תקשוב‬
‫תרגיל ֵחילי‬
‫‪ .1‬תיבת ֶק ֶשר;‬
‫‪ .2‬תחזוקת ֶק ֶשר;‬
‫‪ .3‬תא ֶק ֶשר‬
‫תרגולות צוות‬
‫[הגוּ ‪ֶ :‬ת ַר״ח]‬
‫תחנת ריכוז חללים ֲ‬
‫תקשורת איסטרטגית‬
‫תרגיל חטיבתי‬
‫״ב (שליטה וּבקרה)‬
‫תקשורת ושוֹ ּ‬
‫ֶת ֶקן־רכב ייחודי [ ֲהגוּ ‪ָ :‬ת ִר"י]‬
‫ָת ָק״ץ‬
‫ִתקצוּ״ב‬
‫תקש׳‬
‫ָת ָק״ש‬
‫קשא״ס‬
‫ַת ָ‬
‫קש״ב‬
‫ַת ָ‬
‫רב״ש‬
‫ַת ָּ‬
‫ַתרגָ ״ד‬
‫ַתרגָ ״ח‬
‫תרגל"צ‬
‫ֶת ַר״ח‬
‫רח״ט‬
‫ַת ָ‬
‫ָת ִר"י‬
‫רכ״ת ‪ָ -‬ת ָת״ש | ‪199‬‬
‫ַת ָּ‬
‫ב ל מ " ס‬
‫רכ״ת‬
‫ַת ָּ‬
‫שמ״ע‬
‫ַת ָ‬
‫תרגיל כיתתי‬
‫[הגוּ ‪ַ :‬תש ָמ״ע]‬
‫תא שליטה ִלמשׂימות ֵעזֶ ר ֲ‬
‫תרומות דם‬
‫תא שליטה ִלמשׂימות ְפּנים‬
‫תרגיל ַמחלקתי‬
‫‪ .1‬תשלום משפחתי;‬
‫‪ .2‬תא שליטה משולבים‬
‫רמ"ד‬
‫ַת ָ‬
‫רמ״ח‬
‫ַת ָ‬
‫רמ״ס‬
‫ַת ָ‬
‫תרגיל מסלול‬
‫רפּ״ל‬
‫ַת ָ‬
‫״פ‬
‫שמ ּ‬
‫ַת ָ‬
‫שמ״ש‬
‫ַת ָ‬
‫ָת ָש״ן‬
‫תרגיל פלוגתי‬
‫‪ .1‬תחנת שליטה ניידת;‬
‫‪ .2‬תשתיות נפט‬
‫תוכנית רב־שנתית‬
‫תא שליטה לספיקה‬
‫תיק שוטף‬
‫תחנת שליטה קרקעית‬
‫תנאי שירות;‬
‫ֵ‬
‫‪.1‬‬
‫‪ֶ .2‬ת ֶדר ֵש ַמע‬
‫תא־שליטה רב־משׂימתי‬
‫ָת ָר״ש‬
‫ת"ש‬
‫ָת״ש‬
‫ָת ָש״א‬
‫תשתיות ואחזקה [הגוּ‪ָ :‬ת ָש״א]‬
‫שב״ת‬
‫ַת ָּ‬
‫תפעול‪ ,‬שליטה‪ ,‬בקרה‪ ,‬תחזוקה‬
‫ְתשו ָּב״ה‬
‫‪ .1‬תקשורת וּבקרה;‬
‫‪ .2‬תמיכה‪ ,‬שליטה וּבקרה‬
‫ָתשוֹ ״ג‬
‫ָת ָש"ס‬
‫ָת ָש״ק‬
‫שר״ם‬
‫ַת ָ‬
‫ָת ָש״ת‬
‫תקיפת ְשׂדות תעופה‬
‫ת״ת‬
‫י״ו־תי״ו; אל תקצרו‬
‫ָ‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ת‬
‫‪ .1‬תיק תזכורת; ֲ‬
‫בנקודות‪ :‬ת‪.‬ת‪;].‬‬
‫‪ .2‬תקנות תעבורה;‬
‫‪ .3‬תלמוד תורה‬
‫״ב‬
‫ָת ָת ּ‬
‫ִתכנון‪ ,‬שׂכר וגמלאות‬
‫תורה‪ ,‬תרגילים וּביקורת‬
‫תשתיות ותקשוב‬
‫[הגוּ ‪ָ :‬ת ִת״י]‬
‫תוכנית תקיפת יעדים ֲ‬
‫תשתית יישׂומית‬
‫תרגיל תאורטי ללא־גייָ סות‬
‫[הגוּ‪ַ :‬תש ָּכ״א]‬
‫ִתכנון שליטת כוח־אדם ֲ‬
‫[הגוּ‪ַ :‬תש ָל״ה]‬
‫תא שליטה ל׳השתתפות׳ ֲ‬
‫‪ .1‬תת־קרקעי;‬
‫‪ .2‬תותח תוך־קנה;‬
‫‪ .3‬תת־קליבר‬
‫תאריך שינוי ַמ ָצ ָבה‬
‫תאריך תום שירות‬
‫ָתשוֹ "ת‬
‫ָת ִשי״ת‬
‫שכ״א‬
‫ַת ָּ‬
‫של״ה‬
‫ַת ָ‬
‫ָת ָש״ם‬
‫ָת ִת״י‬
‫תל"ג‬
‫ַת ָ‬
‫ָת ָת״ק‬
‫ָת ָת״ש‬
‫מילון‬
‫הקיצורים וראשי התיבות‬
‫בצבאות זרים‬
‫מילון הקיצורים וראשי התיבות בצבאות זרים‬
:‫ ֵּבי"ת האנגלי ומבוססים על מקורות אלו‬-‫הא ֶל"ף‬
ָ ‫ ערכי המילון מסודרים לפי ֵסדר‬.1
AFM. Command and Staff Procedures. Vol. 1, Combined Arms Operations, part 8 (British Army),
1999.
FM 1-02. MCRP 5-12A. Operational Terms and Graphics. HQ, Department of the Army, September 2004.
FM 3-0. Operations. HQ, Department of the Army, February 2008.
FM 3-0. Operations. HQ, Department of the Army, June 2001.
FM 3-24. Counterinsurgency. HQ, Department of the Army, 15 December 2006.
FM 5-0. Army Planning and Orders Production. HQ, Department of the Army, 20 January 2005.
FMI 5-0.1.The Operations Process. HQ Department of the Army, (US Army) March 2006.
FM 101-5-1. Operational Terms & Symbols. HQ, Department of the Army, Oct. 1985.
JP 1-02. Department of Defense Dictionary and Associated Terms. 12 April 2001.
JP 3-0. Joint Operations. 17 September 2006.
Dictionary of Military Abbreviations. Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1994.
Dictionary of Military Terms. US Department of Defense Stackpole Books, Pennsylvania, 1995.
The Official Dictionary of Military Terms. Compiled by the Joint Chiefs of Staff, HEMISPHERE
Publ.Corp. Cambridge, Washington, Philadelphia, 1988.
Staff Officer Handbook. Army code No. 71038, (Camberly staff college) 1988.
,‫ בערכים האנגליים בסוף המילון פעמים מצורפים או משולבים תווים שאינם אותיות‬.2
‫ ערכים כאלה יש לחפשׂם כאילו אין‬.)-( ‫ מקף‬,)/( ‫ לוכסן‬,)2 ,1( ‫ ִספרה‬,)&( '‫כגון סימן 'גם‬
:‫ למשל‬.‫סימנים אלו מופיעים בהם‬
.CINC ‫ אחרי‬- C-in-C; RT ‫ אחרי‬- R/T; RP ‫ אחרי‬- R3P; TM ‫ ממוקם אחרי‬T&M
‫ משמעם‬- ) ֹ‫ נָ אט"ו‬,‫ ִטי‬-‫ ֵאן‬-‫ ראשי התיבות הלועזיים הנכתבים גם באותיות עבריות (כגון ִטי‬.3
.‫מופיע רק במילון האנגלי‬
:'‫ אלה הקיצורים לשמות של 'ארצות הברית' ו'הממלכה המאוחדת‬.4
.United Kingdom - UK :‫; הממלכה המאוחדת‬United States - US :‫ארצות הברית‬
A
A/A
AASLT
air assault
air-to-air
‫יר־אווִ יר‬
ֲ ִ‫ֲאוו‬
AA
air assault task force
1.antiaircraft;
;)‫ד־מטוֹ ִסים (נ״מ‬
ְ ֶ‫ נֶ ג‬.1
2.assembly area
‫ ֶש ַטח ִּכינוּ ס‬.2
AAA
)‫(ארנָ ״ם‬
ַ ‫ד־מטוֹ ִסים‬
ְ ֶ‫ילריָ ה נֶ ג‬
ֶ ‫רט‬
ִ ‫ַא‬
;)‫יר־אווִ יר (טא״א‬
ֲ ִ‫ ִטיל ֲאוו‬.1
2.antiaircraft missile
‫ד־מטוֹ ִסים‬
ְ ֶ‫ ִטיל נֶ ג‬.2
Allied Administrative Publication
AAR
army aviation
‫ֲאווִ ִירייַ ת זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
1.afterburner;
2.air base;
1.air-to-air missile;
AAP
‫ר־אווִ יר‬
ֲ ‫ׂימה ַס ַע‬
ָ ‫ּכוֹ ַח ְמ ִש‬
AAVN
AB
Antiaircraft Artillery
AAM
‫ר־אווִ יר‬
ֲ ‫ַס ַע‬
AATF
ֹ‫נה ִלי ֶשל ְּב ִרית נָ אט“ו‬
ָ ‫ִפּרסוּ ם תוֹ ַר ִתי וּ ִמ‬
after action report
‫דוּ ַח ַה ְמ ַפ ֵקד ְל ַא ַחר ְפּעוּ ַלה‬
3.airborne
;)‫(מ ָּב״א‬
ַ ‫בער ֲאחוֹ ִרי‬
ֵ ‫ ַמ‬.1
;‫ ְּב ִסיס ֲאווִ יר‬.2
‫ מוּ צנָ ח‬.3
ABC
atomic, biological, chemical
ABCCC
)‫ כימי‬,‫ ביולוגי‬,‫ַא ָּב״ך (= אטומי‬
airborne battlefield command and
control center
‫יטה מוּ ָטס‬
ָ ‫רכז ִפּיקוּ ד וּ ְש ִל‬
ַּ ‫ֶמ‬
6 | ABM − ADC
‫ב ל מ " ס‬
ABM
acft
antiballistic missile
Aircraft [US]
‫יסטי‬
ִ ‫י־ב ִל‬
ָּ ‫נט‬
ִ ‫ִטיל ַא‬
ABN
Airborne
‫מוּ ָטס‬
AC
;‫ ַמ ֲע ַרך ַה ּכוֹ חוֹ ת ַה ְס ִד ִירים‬.1
2. army corps [NATO];
;‫ גַ יִ ס ֶשל ּכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה‬.2
3.aircraft commander
‫ ְמ ַפ ֵקד ְּכ ִלי ַטיִ ס‬.3
‫ְּכ ִלי ַטיִ ס‬
ACC
‫סטי‬
ִ ּ‫יעין ָאקו‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
Assistant Chief of Staff [US]
‫ כגון ִמבצעים‬,‫עוֹ זֵ ר רֹאש ַה ַמ ֶטה [לתחום ַמ ֶטה‬
]‫או מודיעין‬
ACP
airborne command post
‫מוּ ַצב ִפּיקוּ ד מוּ ָטס‬
;‫רכז ַּב ָק ַרה ֲאווִ ִירית‬
ַּ ‫ ֶמ‬.1
2.area control center
‫רכז ַּב ָק ַרה ֲאזוֹ ִרית‬
ַּ ‫ ֶמ‬.2
ACCS
acquisition
‫רכ ָשה‬
ָּ ‫ַה‬
ACR
1.air control center;
Air Command and Control System
‫יטה ֲאווִ ִירית‬
ָ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ִפּיקוּ ד וּ ְש ִל‬
Agricultural Cooperative Development
International
‫ין־לאוּ ִמי ְל ִשיתוּ ף ְפּעוּ ָלה וּ ְל ִפיתוּ ַח‬
ְ ‫ִארגוּ ן ֵּב‬
‫קל ִאי‬
ָ ‫ַח‬
ACE
armored cavalry regiment [US]
‫ֲח ִט ַיבת ִסיוּ ר ְמשוּ רייָ ן ֶשל ַהגַ יִ ס‬
ACV
1.air cushion vehicle/vessel;
;‫ ַר ֶח ֶפת‬.1
2.armored combat vehicle
AD
)‫ ֶר ֶק״ם (= רכב־קרב משוריין‬.2
air defense
)‫(הגנָ ״א‬
ַ ‫ֲהגָ נָ ה ֲאווִ ִירית‬
ADA
air defense artillery
Allied Command Europe
ACEV
acoustic intelligence [US]
ACQ
aircraft
ACDI
ACINT
ACofS
1.active component;
A/C
‫ְּכ ִלי ַטיִ ס‬
‫ִפּיקוּ ד ַּב ֲעלוֹ ת ַה ְּב ִרית ְּב ֵאירוֹ ָפּה‬
armored combat engineer vehicle
‫ַטנק ַה ָנד ִסי‬
ADC
)‫(ארנָ ״ם‬
ַ ‫ד־מטוֹ ִסים‬
ְ ֶ‫ילריָ ה נֶ ג‬
ֶ ‫רט‬
ִ ‫ַא‬
aide-de-camp
)‫שכה ַ(ר ָל״ש‬
ָּ ‫רֹאש ִל‬
ADC-M − AFCENT | 7
‫ב ל מ " ס‬
ADC-M
AEPC
assistant division commander-
armored evacuation personnel carrier
maneuver
‫אוּגדה ־ ְל ִתמרוּ ן‬
ַ ‫עוֹ זֵ ר ִל ְמ ַפ ֵקד ַה‬
ADC-S
assistant division commander-support
‫נה ִלי‬
ָ ‫ ְל ִסיוּ ַע ִמ‬- ‫אוּגדה‬
ַ ‫עוֹ זֵ ר ִל ְמ ַפ ֵקד ַה‬
ADCON
‫ִפּינוּ י ְרפוּ ִאי מוּ ָטס‬
AETC
[US]
‫כש ָרה וְ ָה ִאימוּ ן ֶשל זְ רוֹ ַע ָה ֲאווִ יר‬
ָ ‫ִפּיקוּ ד ַה ַה‬
]‫ בזרוע היבשה‬TRADOC‫[המקביל ל־‬
AEU
admiral
‫דמ ָירל‬
ִ ‫ַא‬
ADMIN
aeromedical evacuation unit
‫יטס‬
ֵ ‫ידת ִפּינוּ י ְּב ֶה‬
ַ ‫יְ ִח‬
AEW
administration
)‫נה ָלה (מנ׳‬
ָ ‫ִמ‬
ADP
airborne early warning
‫קד ֶמת מוּ ֶט ֶסת‬
ֶ ּ‫תר ָעה מו‬
ָ ‫ַה‬
AF
automatic data processing
)‫(ענָ ״א‬
ָ ‫ִע ּיבוּ ד נְ תוּ נִ ים אוֹ טוֹ ָמ ִטי‬
1.Air Force;
;IAF ‫ ֵחיל ֲאווִ יר (ח״א) ראו גם‬.1
automatic data processing system
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ִע ּיבוּ ד נְ תוּ נִ ים אוֹ טוֹ ָמ ִטית‬
2.audio frequency
AFATDS
)‫(ת״ש‬
ָ ‫ ֶת ֶדר ֵש ַמע‬.2
Advanced Field Artillery Tactical Data
advance
‫תק ְדמוּ ת‬
ַ ‫ִה‬
AE
System [US]
‫תק ֶד ֶמת ְל ַמ ֲע ַרך‬
ַ ‫יטה ַוּב ָק ָרה ִמ‬
ָ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ְש ִל‬
1.assault echelon;
;‫ ֶד ֶרג ַס ַער‬.1
2.aeromedical evacuation
AEF
aeoromedical evacuation
‫נה ִלית‬
ָ ‫יטה ִמ‬
ָ ‫ְש ִל‬
ADM
adv
AEREMEDEVAC
Air Education and Training Command
administrative control
ADPS
‫גמ״ש ִפּינוּ י‬
ַ ַ‫נ‬
‫ ִפּינוּ י ֲאווִ ִירי‬.2
aerospace expeditionary force
‫יר־ח ָלל‬
ָ ִ‫ּכוֹ ַח ִמשלוֹ ַח ֲאוו‬
‫יל ִרי‬
ֵ ‫רט‬
ִ ‫ָה ַא‬
AFB
air force base
AFCENT
)‫יל־ה ֲאווִ יר ָּ(ב ָח״א‬
ָ ‫ְּב ִסיס ֵח‬
Allied Forces Central Europe
‫רכז ֵאירוֹ ָפּה‬
ַּ ‫ּכוֹ חוֹ ת ַּב ֲעלוֹ ת ַה ְּב ִרית ְּב ֶמ‬
8 | AFDD − AJF
‫ב ל מ " ס‬
AFDD
Air Force Doctrine Document [US]
‫סמך תוֹ ָר ִתי ֶשל זְ רוֹ ַע ָה ֲאווִ יר‬
ַ ‫ִמ‬
afld
A/G
air-to-ground
AGC
Adjutant General‫׳‬s Corps
airfield
‫ְש ֵׂדה ְתעוּ ָפה‬
AFM
;‫דר ָכה ֶשל זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
ָ ‫ ֵס ֶפר ַה‬.1
2.Air Force Manual [US]
automatic grenade launcher
Allied Forces Northern Europe
Army General Staff
attack helicopter [US]
Allied Headquarters [NATO]
‫יקה‬
ָ ‫פר‬
ִ ‫ַה ִפּיקוּ ד ָה ַא ֲח ַראי ְל ַא‬
aerial fire support observer
‫ַק ָת״ק (= ְקצין תצפית קדמית) ֲאווִ ִירי‬
AFSOUTH
Allied Forces Southern Europe
‫ּכוֹ חוֹ ת ַּב ֲעלוֹ ת ַה ְּב ִרית ִּב ְדרוֹ ם ֵאירוֹ ָפּה‬
armored fighting vehicle
AG
)‫סק״ר‬
ָ ‫(מ‬
ַ ‫ַמסוֹ ק ְק ָרב‬
AHQ
African Command [US]
AFSO
‫ַמ ֵטה זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
AH
‫ּכוֹ חוֹ ת ַּב ֲעלוֹ ת ַה ְּב ִרית ִּב ְצפוֹ ן ֵאירוֹ ָּפה‬
AFRICOM
‫רוֹ ֵמה ִרימוֹ נִ ים‬
AGS
‫דר ָכה ֶשל זְ רוֹ ַע ָה ֲאווִ יר‬
ָ ‫ ֵס ֶפר ַה‬.2
AFNORTH
)‫(ח ָש״ל‬
ָ ‫ֵחיל ַה ָש ִלישוּ ת‬
AGL
1.Army Field Manual [UK];
AFV
)‫רקע (א״ק‬
ַ ‫יר־ק‬
ַ ִ‫ֲאוו‬
)‫ֶר ֶק״ם (= רכב־קרב משוריין‬
1.Adjutant General;
;)‫ רֹאש ַא ָכּ״א (= אגף כוח האדם‬.1
2.assault gun;
;‫ תוֹ ַתח ַס ַער‬.2
3.army group
‫רמיוֹ ת‬
ִ ‫ ְקבוּ ַצת ַא‬.3
AI
‫ַמ ֵטה ַּב ֲעלוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
1.air interdiction;
;‫ ַאמנָ ָעה ֲאווִ ִירית‬.1
2.artificial intelligence;
;‫ ִּבינָ ה ְמ ָלאכוּ ִתית‬.2
3.area of interest
‫תענייְ נוּ ת‬
ַ ‫ ֵאזוֹ ר ִה‬.3
airptbl
airportable [UK]
‫יל־אווִ יר‬
ֲ ‫יְ ִב‬
AIS
Automated Information System
AJF
‫חשבוֹ ת‬
ָ ּ‫ַמ ַע ְרכוֹ ת ֵמ ָידע ְממו‬
allied joint force
‫ּכוֹ ַח ַרב־זְ רוֹ ִעי ֶשל ַּב ֲעלוֹ ת ַה ְּב ִרית ַה ַמ ֲע ָר ִביוֹ ת‬
ALARM − ANSI | 9
‫ב ל מ " ס‬
ALARM
AMMO
air-launched antiradar missile
ammunition
‫ד־מ ָּכ״ם‬
ַ ֶ‫יר־ש ַטח נֶ ג‬
ֶ ִ‫ִטיל ֲאוו‬
ALB
Airland Battle
‫ְק ַרב ֲאווִ יר־יַ ָּב ָשה‬
ALBM
‫יסטי ַה ְמשוּגָ ר ִמן ָה ֲאווִ יר‬
ִ ‫ִטיל ָּב ִל‬
‫ִטיל ִשיוּ ט ַה ְמשוּגָ ר ִמן ָה ֲאווִ יר‬
;)‫(ק ָס״א‬
ַ ‫־אווִ יר‬
ֲ ‫ ְק ִצין ִסיוּ ַע‬.1
)‫(ק ָת״א‬
ַ ‫ם־אווִ ִירי‬
ֲ ּ‫ ְק ִצין ֵתיאו‬.2
armored medical personnel carrier
‫גמ״ש ָת ָאגָ ״ד‬
ַ ַ‫נ‬
amphibious
‫מפ ִּיבי‬
ִ ‫ַא‬
advanced medium-range air-to-air
missile
‫תק ֵדם ִל ְטווָ ח ֵּבינוֹ נִ י‬
ַ ‫יר־אווִ יר ִמ‬
ֲ ִ‫ִטיל ֲאוו‬
AMTF
altitude
‫רוּ ם‬
AM
)‫(א ָת״ן‬
ָ ‫ִאפנוּ ן ְתנוּ ָפה‬
AMAPS
airmobile task force
advanced modular azimuth positioning
‫יעת ָאזִ ימוּ ט‬
ַ ‫תק ֶד ֶמת ִל ְק ִב‬
ַ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ִמ‬
amphibious warfare
ANERA
‫מפ ִּיבית‬
ִ ‫חמה ַא‬
ָ ֹ‫לו‬
American Near East Refugee Aid
‫יטים ְּב ִמ ַזרח‬
ִ ‫פל‬
ִ ‫תוֹ כנִ ית ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית ִל‬
1.Army Medical Center;
;‫רכז ְרפוּ ִאי ֶשל זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
ָּ ‫ ֶמ‬.1
2.at my command
AMIDEAST
‫יל־אווִ יר‬
ֲ ‫ׂימה יְ ִב‬
ָ ‫ּכוֹ ַח ְמ ִש‬
AMW
amplitude modulation
AMC
]‫ְק ִצין ְרפוּ ָאה מוּ ָטס ַ[מסוקים‬
AMRAAM
1-2.air liaison officer
alt
aviation medical officer [US]
amph
air-launched cruise missile
ALO
AMO
AMPC
air-launched ballistic missile
ALCM
)‫ַתחמוֹ ֶשת (תח׳‬
‫ ְל ִפי ְפּקוּ ָדה‬.2
American Mideast Educational
Training
‫דר ָכה ְּב ִמ ַזרח‬
ָ ‫תוֹ כנִ ית ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית ְל ַה‬
‫ַה ִתיכוֹ ן‬
ANGLICO
‫ַה ִתיכוֹ ן‬
air and naval gunfire liaison company
[US]
ANSI
‫ֶצווֶ ת ִקישוּ ר ְל ִסיוּ ַע ֵאש ֲאווִ ִירית וְ יַ ִמית‬
American National Standards Institue
‫יק ִאי‬
ָ ‫ְמכוֹ ן ַה ְת ָקנִ ים ָה ָא ֵמ ִר‬
10 | ANT − APU-CB
‫ב ל מ " ס‬
ANT
AOQ
Average Outgoing Quality
antenna
)‫נטנָ ה (אנט׳‬
ֵ ‫ַא‬
AO
area of responsibility
area of operations
‫בצ ִעים‬
ָ ‫רחב ִמ‬
ַ ‫ֶמ‬
AOA
;)‫תק ָפה (ז״ה‬
ָ ‫ זָ ווִ ית ַה‬.1
2.angle of arrival;
;‫ זָ ווִ ית ֶהיגֵ ַע‬.2
3.amphibious objective area
‫מפ ִּיבי‬
ִ ‫ ֵאזוֹ ר יַ ַעד ַא‬.3
AOB
AP
‫דמי‬
ִ ‫בצ ִעים ִק‬
ָ ‫ְּב ִסיס ִמ‬
AOC
1.Army Operations Center [US];
;‫בצ ִעים ֶשל ּכוֹ חוֹ ת זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
ָ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ ֶמ‬.1
2.Air Operations Center [US]
;‫בצ ֵעי ֲאווִ יר‬
ְ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ ֶמ‬.2
‫תענייְ נוּ ת‬
ַ ‫רחב ִה‬
ַ ‫ֶמ‬
area of operations [NATO]
‫בצ ִעים‬
ָ ‫רחב ִמ‬
ַ ‫ֶמ‬
AOOI
2.antipersonnel;
;)‫ד־א ָדם (נ״א‬
ָ ֶ‫ נֶ ג‬.2
3.armor-piercing
)‫ ָח״ש (= חודר שריון‬.3
APC
APDS
)‫גמ״ש (= נושׂא גְ ייָ סוֹ ת משוריין‬
ָ ַ‫נ‬
armor-piercing discarding sabot
‫נעל‬
ָ ‫״ש־מ‬
ִ
‫ָח‬
APERS
antipersonnel
)‫ד־א ָדם (נ״א‬
ָ ֶ‫נֶ ג‬
APFSDS
area of interest
AOO
;)‫(ת ָצ״א‬
ָ ‫ ַתצלוּ ם ֲאווִ יר‬.1
armored personnel carrier
advanced operation base
area of operational interest [NATO]
AOP
‫רחב ַא ֲחריָ וּ ת‬
ַ ‫ֶמ‬
1.aerial photograph;
1.angle of attack;
AOI
AOR
)‫ֵאיכוּ ת ְממוּ ַצ ַעת יוֹ ֵצאת (אמ״י‬
‫תענייְ נוּ ת ַמ ֲע ַר ְכ ִתית‬
ַ ‫רחב ִה‬
ַ ‫ֶמ‬
armor-piercing discarding sabot
APO
‫ב־סנַ ִפּ ִירים‬
ְ ‫נעל ְמיוּ ַצ‬
ָ ‫״ש־מ‬
ִ
‫ָח‬
armed forces post office
APS
)‫דוֹ ַאר ְצ ָב ִאי (ד״צ‬
armor-piercing shot
APU-CB
‫ר־שריוֹ ן‬
ִ ‫ֶק ַלע חוֹ ֵד‬
auxiliary power unit control box.
air operations plan
‫בצ ֵעי ֲאווִ יר‬
ְ ‫תוֹ כנִ ית ִמ‬
‫יטה‬
ָ ‫ידת ְש ִל‬
ַ ‫יח‬
ִ ‫ּכוֹ ַח ֵעזֶ ר ִל‬
AQL − ASOC | 11
‫ב ל מ " ס‬
AQL
ARSOF
acceptance quality level
Army Special Operations Forces [US]
)‫ָר ַמת ֵאיכוּ ת ְרצוּ יָ ה (רא׳׳ר‬
AR
1.Army Regulation [US];
2.air refueling;
4. air route
;‫ ִתדלוּ ק ֲאווִ ִירי‬.2
‫ נְ ִתיב ֲאווִ יר‬.4
army forces [US]
‫יסטר ֵטגִ י‬
ָ ‫ּכוֹ חוֹ ת זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה ְּב ִפיקוּ ד ִא‬
‫ְמשוּ ָתף‬
‫ִטיל נֶ גֶ ד קוֹ ְרנִ ים‬
armd
‫ְמשוּ רייָ ן‬
ARN
air request net
‫ישה ֲאווִ ִירית‬
ָ ‫ת־ד ִר‬
ְ ‫ֶר ֶש‬
after receiving order
2. air superiority [NATO]
‫ ֶעליוֹ נוּ ת ֲאווִ ִירית‬.2
A/S
air-to-surface
‫ֲאווִ יר־יַ ָּב ָשה‬
ASAC
All-Source Analysis Center
‫יעין ְל ִאיסוּ ף וּ ְל ִע ּיבוּ ד‬
ִ ‫רכז מוֹ ִד‬
ַּ ‫ֶמ‬
antisatellite
‫ד־לווייָ נִ ים‬
ַ ֶ‫נֶ ג‬
American Standard Code for
Information Interconnect
aslt
‫ין־לאוּ ִמי ְלייִ צוּג ָתווִ ים‬
ְ ‫קוֹ ד ִתקנִ י ֵּב‬
‫חש ִבים‬
ְ ‫ְּב ַמ‬
1-2.assault
‫ַא ֲח ֵרי ַק ָּב ַלת ְפּקוּ ָדה‬
Allied Command Europe Rapid
Reaction Corps [NATO]
ARRV
1.area security;
ASCII
armored
ARRC
)‫ילריָ ה (ארט׳‬
ֶ ‫רט‬
ִ ‫ַא‬
ASAT
antiradiation missile
ARO
AS
;‫בט ַחת ֵאזוֹ ר‬
ָ ‫ ַא‬.1
;‫ ִמילוּ ִאים ֶשל ְצ ָבא ַהיַ ָּב ָשה‬.3
ARFOR
ARM
‫ַה ּכוֹ חוֹ ת ַה ְמיוּ ָח ִדים ֶשל זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
artillery
;‫ ַת ָקנַ ת זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬.1
3.Army Reserve;
ARTY
‫גוּבה ְמ ִה ָירה ְּב ֵאירוֹ ָפּה‬
ָ ‫ּכוֹ ַח [גַ יס] ְת‬
armored repair and recovery vehicle
‫ֶר ֶק״ם ִחילוּ ץ‬
ASM
;‫ ַס ַער‬.1
‫סת ֲערוּ ת‬
ַ ‫ ִה‬.2
air-to-surface missile
ASOC
)‫יר־ש ַטח (טא״ש‬
ֶ ִ‫ִטיל ֲאוו‬
air support operations center [US]
‫בצ ֵעי ִסיוּ ַע ֲאווִ יר‬
ְ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ֶמ‬
12 | ASP − AUTODIN
‫ב ל מ " ס‬
ASP
ammunition supply point [US]
)‫ר־תחמוֹ ֶשת (נָ ָמ״ת‬
ַ ֹ‫צבו‬
ּ ‫נְ קוּ ַדת ִמ‬
ASR
airport-surveillance radar
ASTOR
‫רפּדוֹ ִאים נֶ גֶ ד־צוֹ ְללוֹ ת‬
ֵ ֹ‫טו‬
‫חמה נֶ גֶ ד־צוֹ ְללוֹ ת‬
ָ ֹ‫לו‬
;)‫נקים (נ״ט‬
ִ ‫ד־ט‬
ַ ֶ‫ נֶ ג‬.1
2.annual training [US];
;‫ ִאימוּ ן ְשנָ ִתי‬.2
3.antiterrorism
‫ד־טרוֹ ר‬
ֵ ֶ‫ נֶ ג‬.3
ATACMS
Army Tactical Missile System [US]
‫רקע ֶשל ּכוֹ חוֹ ת‬
ַ ‫ע־ק‬
ַ ‫רק‬
ַ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ִטיל ַק‬
‫ַהיַ ָּב ָשה‬
antitactical ballistic missile
‫קטיִ ים‬
ִ ‫יסטיִ ים ַט‬
ִ ‫ילים ָּב ִל‬
ִ ‫ִטיל ְליֵ ירוּ ט ִט‬
ATBTY
antitank battery [UK]
)‫(טמנָ ״ט‬
ַ ‫נקים‬
ִ ‫ד־ט‬
ַ ֶ‫נחה נֶ ג‬
ֶ ּ‫ִטיל מו‬
ATK
2.attack
;)‫נקים (נ״ט‬
ִ ‫ד־ט‬
ַ ֶ‫ נֶ ג‬.1
‫תק ָפה‬
ָ ‫ ַה‬.2
ATM
antitank missile
)‫(טנָ ״ט‬
ָ ‫נקים‬
ִ ‫ד־ט‬
ַ ֶ‫ִטיל נֶ ג‬
atm
atmosphere
‫ספ ָרה‬
ֵ ֹ‫ַאטמו‬
ATP
1.acceptance test procedure;
;‫פרט ְּב ִחינָ ה‬
ַ ‫ ִמ‬.1
2.Allied Tactical Publication [NATO];
;‫ ִפּרסוּ ם תוֹ ָר ִתי ֶשל ַּב ֲעלוֹ ת ַה ְּב ִרית‬.2
‫״ן־טי״ת‬
ֵ ּ‫סוֹ ְל ַלת נו‬
air-traffic control
ATD
)‫(טמנָ ״ט‬
ַ ‫נקים‬
ִ ‫ד־ט‬
ַ ֶ‫נחה נֶ ג‬
ֶ ּ‫ִטיל מו‬
ATGW
1.antitank [UK];
1.antitank [US];
ATC
]‫המסייע לקבוצת הארמיות‬
ATGM
antitank guided weapon [UK]
antisubmarine warfare
ATBM
;‫ׂימה מוּ ָשט‬
ָ ‫ ּכוֹ ַח ְמ ִש‬.1
2. air tactical force [NATO]
antitank guided missile [US]
antisubmarine torpedo
AT
1. amphibious task force [US];
‫קטי [כוח אווירי מערכתי‬
ִ ‫ ּכוֹ ַח ֲאווִ ִירי ַט‬.2
‫ה־תעוּ ָפה‬
ְ ‫ַמ ַּכ״ם ְס ִק ָירה ִל ְש ֵׂד‬
ASW
ATF
‫ה־אווִ ִירית‬
ֲ ‫ַּב ָק ַרת ְתנוּ ָע‬
advanced technology demonstration
‫תק ֶד ֶמת‬
ַ ‫ית ְכנוּ ת ֶשל ֶטכנוֹ לוֹ גִ יה ִמ‬
ָ ‫ַה ָצגַ ת ִה‬
3.adenosine tri-phosphate
‫רכוֹ ֶבת ֲע ִת ַירת ֵאנֶ רגִ ייָ ה ַה ְמ ַש ֶמ ֶשת‬
ּ ‫ ִת‬.3
‫יכים‬
ִ ‫ָמקוֹ ר ְל ִכיווּ ץ ַה ְש ִר ִירים וּ ְל ַת ֲה ִל‬
‫ֲא ֵח ִרים ַּב ָתא‬
AUTODIN
automatic digital network
‫פר ִתית אוֹ טוֹ ָמ ִטית‬
ָ ‫ֶר ֶשת ִס‬
AV − AWOL | 13
‫ב ל מ " ס‬
AV
AWACS
audiovisual
‫אוֹ רקוֹ ִלי‬
AVLB
armored vehicle launched bridge [US]
AVN
)‫(טגָ ״ש‬
ָ ‫ַטנק גִ ישוּ ר‬
1-2.aviation [US]
AVR
;‫ ְתעוּ ָפה‬.1
]‫ ֲאווִ ִירייָ ה [ ַמסוקי זרוע היבשה‬.2
armored vehicle reconnaissance [UK]
‫ ִשריוֹ נִ ית ִסיוּ ר‬,‫ֶר ֶק״ם ִסיוּ ר‬
Airborne Warning and Control System
AWC
‫תר ָעה ַוּב ָק ָרה מוּ ֶט ֶסת‬
ָ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה‬
1.Air War College [US];
;‫כל ֶלת זְ רוֹ ַע ָה ֲאווִ יר‬
ֶ ‫ ִמ‬.1
2.Army War College
AWOL
]‫לח ָמה [ ְּב ֶפּנסילווֶ ניָ ה‬
ָ ‫כל ָלה ְל ִמ‬
ָ ‫ ַה ִמ‬.2
absent without leave
‫פקד‬
ָ ִ‫נ‬
B
BAI
bdry
battlefield air interdiction
boundary [UK]
‫ַאמנָ ָעה ֲאווִ ִירית ְקרוֹ ָבה‬
bat
BF
battleship [US]
‫ אוֹ נִ ייַ ת ְק ָרב‬,‫לח ָמה‬
ָ ‫אוֹ נִ ייַ ת ִמ‬
BC
battle fatigue
;‫ ְמ ַפ ֵקד סוֹ ְל ָלה‬.1
‫ נִ פגָ ע ַּב ְק ָרב‬.2
BCG
Bacillus Calmette-Guerin
best and final
BCFV
BG
1.battle group [UK];
2.Brigadier General
‫ גנרל‬,‫בצבאות העולם‬
ִ [ )‫(ת ַא״ל‬
ַ ‫ת־אלוּ ף‬
ַ ‫ ַת‬.2
Bradley Cavalry Fighting Vehicle
‫דלי׳‬
ִ ‫ֶר ֶק״ם ִסיוּ ר ִמסוּג ּ‘ב ֶר‬
BGP
]‫בעל כוכב אחד‬
Border Guard Police [US]
battle damage assessment
BDE
‫יט ִבית‬
ָ ‫ַה ָצ ָעה ֵמ‬
;)‫ ֶצווֶ ת ְק ָרב (צ״ק‬.1
]‫למט־גֵ ֵרן; חיסון מפני שחפת‬
ֵ ‫ ַק‬,‫בק״ג [ ַּבצילוּ ס‬
BDA
‫ְת ִשישוּ ת ְק ָרב‬
B&F
1.battery commander;
2. battle casualty
)‫גְ בוּ ל גִ ָזרה (ג״ג‬
‫ימה‬
ָ ‫זקי ְל ִח‬
ֵ ִ‫ַה ֲע ָר ַכת נ‬
bhd
‫שמר ַהגְ בוּ ל‬
ַ ‫ִמ‬
beachhead [UK]
brigade [US]
)‫ֲח ִט ָיבה (חט׳‬
)‫רֹאש חוֹ ף (רח״פ‬
‫‪16 | BHL − BTRY‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪BN‬‬
‫‪BHL‬‬
‫]‪battalion [US‬‬
‫גְ דוּ ד (גד׳)‬
‫‪BOA‬‬
‫‪battle handover line‬‬
‫חל ָפה ְּב ַקו‬
‫ַקו ַה ָ‬
‫‪basic ordering agreement‬‬
‫של ַחת ִעם ַס ָפּק;‬
‫סכם ִמסגֶ ֶרת ֶש ָח ְת ָמה ִמ ַ‬
‫ֶה ֵּ‬
‫ראו ‪WF‬‬
‫יעה ְק ָר ִבית‬
‫ְפּ ִצ ָ‬
‫‪BOS‬‬
‫‪battlefield operating systems‬‬
‫ימה‬
‫אשיוֹ ת ֶשל ַה ְל ִח ָ‬
‫פע ָלה ָר ִ‬
‫ַמ ַע ְרכוֹ ת ַה ָ‬
‫;‪1.battlefield position‬‬
‫תחם מוּגָ ן;‬
‫‪ִ .1‬מ ַ‬
‫‪battle injury‬‬
‫‪BIDS‬‬
‫‪Biological Integrated Detection System‬‬
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת גוֹ ״ז (= גילוי וזיהוי) ִּביוֹ לוֹ גִ ית‬
‫‪BP‬‬
‫‪Becquerel‬‬
‫‪BIFV‬‬
‫‪Bradley Infantry Fighting Vehicle‬‬
‫דלי׳‬
‫ימה ֶשל ִחי״ר ִמסוּג ּ‘ב ֶר ִ‬
‫גמ״ש ְל ִח ָ‬
‫נַ ַ‬
‫]‪2.battle position [US‬‬
‫יע ְרכוּ ת ַה ּכוֹ ַח [על־גבי מפה]‬
‫‪ֵ .2‬אזוֹ ר ֵה ָ‬
‫‪BL‬‬
‫‪bomb line‬‬
‫‪Bq‬‬
‫ו־תיאוּ ם [הפצצה]‬
‫ַק ֵ‬
‫‪BLOS‬‬
‫‪beyond line of sight‬‬
‫הפיזיקאי‬
‫ַ‬
‫ֵּב ֵק ֵרל [יחידת רדיואקטיביוּת על שם‬
‫ֵמ ֵע ֶבר ִל ְטווַ ח ָה ְר ִאייָ ה [נועד להגדיר את הדגם‬
‫הצרפתי ַא ִנרי ֵּב ֵק ֵרל‪ִ :‬מספר האטומים‬
‫העתידי של התותח המתנייע בזרוע היבשה‬
‫הנפלטים מחומר רדיואקטיבי בשנייה אחת]‬
‫‪brhd‬‬
‫של צבא ארצות הברית]‬
‫]‪bridgehead [UK‬‬
‫רֹאש גֶ ֶשר‬
‫‪BRM‬‬
‫‪BSA‬‬
‫‪brigade support area‬‬
‫יקה ַה ֲח ִט ָיב ִתי‬
‫יסט ָ‬
‫רחב ַהלוֹ גִ ִ‬
‫ֶמ ַ‬
‫‪BTOC‬‬
‫יתה גְ דוּ ִדי‬
‫ֶצווֶ ת נְ ִח ָ‬
‫ָח ַמ״ל ַהגְ דוּ ד‬
‫]‪battery [US‬‬
‫סוֹ ְל ָלה (סול׳)‬
‫‪BM‬‬
‫‪ballistic missile‬‬
‫יסטי‬
‫ִטיל ָּב ִל ִ‬
‫‪BMD‬‬
‫‪ballistic missile defense‬‬
‫יסטיִ ים‬
‫ילים ָּב ִל ִ‬
‫ֲהגָ נָ ה ִמ ְפּנֵ י ִט ִ‬
‫‪Battalion Tactical Operations Center‬‬
‫‪BTRY‬‬
‫‪BLT‬‬
‫]‪battalion landing team [US‬‬
‫‪booster rocket motor‬‬
‫גבר ֵמ ַתח ֶשל ְמנוֹ ַע ָר ֵק ָטה‬
‫ַמ ֵּ‬
‫‪BI‬‬
‫‪BMI‬‬
‫‪body mass index‬‬
‫שקל גוּ ף ַת ִקין ָוּב ִריא‬
‫ַמ ָדד ְל ִמ ָ‬
‫‪BMP‬‬
‫‪business process management‬‬
‫סקי‬
‫נִ יהוּ ל ַת ֲה ִליך ִע ִ‬
bty − BW | 17
‫ב ל מ " ס‬
bty
BW
1.biological warfare;
battery [UK]
BVR
)‫סוֹ ְל ָלה (סול׳‬
beyond visual range
‫ֵמ ֵע ֶבר ִל ְטווַ ח ָה ְר ִאייָ ה‬
;‫חמה ִּביוֹ לוֹ גִ ית‬
ָ ֹ‫ לו‬.1
2.biological weapon;
3.bandwidth
;‫ נֶ ֶשק ִּביוֹ לוֹ גִ י‬.2
‫ב־פּס‬
ַ ‫ רוֹ ַח‬.3
‫‪C‬‬
‫‪CAC-T‬‬
‫‪confidential‬‬
‫‪Combined Arms Center Training‬‬
‫ָשמוּ ר [סוּ ג ביטחון]‬
‫רכז ַה ֵחילוֹ ת ַה ְמשוּ ָל ִבים ‪ֲ -‬אגַ ף ָה ִאימוּ נִ ים‬
‫ֶמ ַּ‬
‫דר ָכה וְ ַהתוֹ ָרה ֶשל זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
‫ְּב ִפיקוּ ד ַה ַה ָ‬
‫‪command and control‬‬
‫ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית; ראו‪TRADOC :‬‬
‫יטה ּ(פוֹ ״ש)‬
‫ִפּיקוּ ד וּ ְש ִל ָ‬
‫‪CADD‬‬
‫‪command, control, communications,‬‬
‫‪Combined Arms Doctrine Directorate‬‬
‫במרכז‬
‫ֲאגַ ף ְלתוֹ ַרת ַה ֵחילוֹ ת ַה ְמשוּ ָל ִבים [ ֶ‬
‫חש ִבים‬
‫יטה‪ִ ,‬תקשוֹ ֶרת וּ ַמ ְ‬
‫[מערכות] ִפּיקוּ ד‪ְ ,‬ש ִל ָ‬
‫החילות המשולבים‪ ,‬בזרוע היבשה של צבא‬
‫משל ְצ ָב ִאי‬
‫ִמ ָ‬
‫‪combined air defense work group‬‬
‫‪CAL‬‬
‫צב ִתית [אוגדה]‬
‫‪ֲ .1‬ח ִט ַיבת ַה ַמסוֹ ִקים ָהעוּ ָּ‬
‫ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת‬
‫ַה ְּב ִרית;‬
‫‪CALFEX‬‬
‫‪combined arms live fire exercise‬‬
‫ב־חילוֹ ת ְּב ֵאש ָחיָ ה‬
‫ַתרגִ יל ֶשל ּכוֹ ַח ְמשוּ ַל ֵ‬
‫‪CA‬‬
‫‪CAB‬‬
‫]‪1.Combat Aviation Brigade [US‬‬
‫]‪caliber [US‬‬
‫קוֹ ֶטר‬
‫‪C4‬‬
‫‪civil affairs‬‬
‫‪CADWG‬‬
‫ְקבוּ ַצת ֲעבוֹ ָדה ְמשוּ ֶת ֶפת ַל ֲהגָ נָ ה ֲאווִ ִירית‬
‫‪C2‬‬
‫]‪and computers [systems‬‬
‫]‪[US‬‬
‫ארצות הברית]‬
‫‪C‬‬
‫‪ֲ .2‬ח ִט ַיבת ַמסוֹ ִקים ַּב ַמ ֲע ַרך ַהמוֹ דוּ ָל ִרי‬
‫‬
‫ֶה ָח ָדש ְּבכוֹ חוֹ ת זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה ֶשל ְצ ָבא‬
‫ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
20 | CALL − CBTZ
‫ב ל מ " ס‬
CALL
center for army lessons learned [US]
CAMO
‫רכז ּכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה ַל ֲה ָפ ַקת ְל ָק ִחים‬
ַּ ‫ֶמ‬
‫ַהסווָ ָאה‬
CANTCO
‫חשב‬
ֵ ‫ַתרגִ יל ְּב ִסיוּ ַע ַמ‬
CB
;‫שרה‬
ָ ‫ ַעב ַח‬,‫ימבוּ ס‬
ּ ִ‫ קוּ מוּ לוֹ נ‬.1
2.counterbattery;
;)‫ נֶ גֶ ד־סוֹ ְללוֹ ת (נֵ ״ס‬.2
can‫׳‬t comply
‫ׂימה‬
ָ ‫פשר ְל ַב ֵצ ַע ֶאת ַה ְמ ִש‬
ָ ‫י־א‬
ֶ ‫ִא‬
3.chemical-biological
‫י־ביוֹ לוֹ גִ י‬
ִּ ‫ימ‬
ִ ‫ ִּכ‬.3
CBR
1.combat air patrol;
;‫ ַפּטרוֹ ל ָּב ֲאווִ יר‬.1
2.crisis action planning
‫במבצעי לוחמה‬
ִ [ ‫שבר‬
ֵּ ‫ ֶצווֶ ת ָפּ ִעיל ְל ֵעת ַמ‬.2
]‫פסיכולוגית‬
CAS
chemical, biological, and radiological
;‫תק ִפי ָקרוֹ ב‬
ֵ ‫־אווִ יר ֶה‬
ֲ ‫ ִסיוּ ַע‬.1
2.casualty
chemical, biological, radiological, and
nuclear
CASEVAC
nuclear, or high-yield explosive
‫רעינִ י ַוּב ַעל‬
ִ ַ‫ ג‬,‫ ַרדיוֹ לוֹ גִ י‬,‫ ִּביוֹ לוֹ גִ י‬,‫ימי‬
ִ ‫ִּכ‬
‫ֵא ֵפקט נִ ּיפוּ ץ ָח ִריג‬
CBS
casualties evacuation
‫ִפּינוּ י נִ פגָ ִעים‬
CASREP
casualty report
‫דוּ ַח נִ פגָ ִעים‬
close air support request
‫ישה ְל ִסיוּ ַע ֲאווִ יר ָקרוֹ ב‬
ָ ‫ְד ִר‬
cost breakdown structure
CBT
‫דרגִ י ְל ָכל ְתחוּ ַלת ָה ֲעבוֹ ָדה ֶשל‬
ָ ‫ִתמחוּ ר ִמ‬
‫ּפרוֹ יֵ קט‬
combat
cbtry
;‫ידת ִסיוּ ר‬
ַ ‫ יְ ִח‬.1
‫ ִסיוּ ר ְמשוּ רייָ ן‬.2
‫ְק ָרב‬
counterbattery [UK]
CBTZ
1-2.cavalry [US]
‫רעינִ י‬
ִ ַ‫ ג‬,‫ ַרדיוֹ לוֹ גִ י‬,‫ ִּביוֹ לוֹ גִ י‬,‫ימי‬
ִ ‫ִּכ‬
chemical, biological, radiological and
‫ נִ פגָ ע‬.2
CASREQ
‫ ַרדיוֹ לוֹ גִ י‬,‫ ִּביוֹ לוֹ גִ י‬,‫ימי‬
ִ ‫ִּכ‬
CBRN
CBRNE
1.close air support;
CAV
computer-assisted exercise
1.cumulonimbus;
camouflage
CAP
CAX
)‫נֶ גֶ ד־סוֹ ְללוֹ ת (נֵ ״ס‬
combat zone
‫יסטר ֵטגִ י‬
ָ ‫ימה ִא‬
ָ ‫ֵאזוֹ ר ְל ִח‬
CBU − CE | 21
‫ב ל מ " ס‬
CBU
CD
1-2.civil defense;
cluster bomb unit
‫צרר ֲאווִ ִירית‬
ָ ‫ְפּ ָצ ַצת ִמ‬
CBW
‫(הגָ ״א) [לגופים המגינים על‬
ָ ‫ ֲהגָ נָ ה ֶא ָזר ִחית‬.1
;]‫ מ״י‬,‫ ָמ ָד״א‬,‫ כגון פיקוד העורף‬,‫האזרחים‬
‫(הגָ ״א) [לאזרחים‬
ָ ‫ ִהתגוֹ נְ נוּ ת ֶא ָזר ִחים‬.2
;]‫המתגוננים‬
chemical-biological warfare
‫ית־ביוֹ לוֹ גִ ית‬
ִּ ‫ימ‬
ִ ‫חמה ִּכ‬
ָ ֹ‫לו‬
CBWA
chemical-biological warfare agent
‫ימי אוֹ ִּביוֹ לוֹ גִ י‬
ִ ‫ימה ִּכ‬
ָ ‫חוֹ ֶמר ְל ִח‬
CCC
combined coordination cell
‫ָתא ֵתיאוּ ם ְמשוּ ָתף‬
CCD
1.camouflage, concealment, deception;
;‫ הוֹ נָ ָאה‬,‫סת ָרה‬
ָ ‫ ַה‬,‫ ַהסווָ ָאה‬.1
2.critical cancellation date
‫ ַת ֲא ִריך ַא ֲחרוֹ ן ְל ִביטוּ ל‬.2
CCIR
commander‫׳‬s critical information
requirements
C3CM
‫ְד ִרישוֹ ת ֵמ ָידע ִחיוּ נִ יוֹ ת ֶשל ַה ְמ ַפ ֵקד‬
command, control, communication
countermeasures
CCP
,‫״ד־א ֶל״ף נֶ גֶ ד ַמ ֲע ַרך ַה ִפּיקוּ ד‬
ָ ‫מצ ֵעי ָל ֶמ‬
ָ ‫ֶא‬
‫יטה וְ ַה ִתקשוֹ ֶרת‬
ָ ‫ַה ְש ִל‬
1.casualty collection point [UK];
;‫ נְ קוּ ַדת ִאיסוּ ף נִ פגָ ִעים‬.1
2.Campaign for the Children of
Palestine
CCTV
‫סטין‬
ִ ‫לדי ַפ ַל‬
ֵ ַ‫ ִארגוּ ן ְל ַמ ַען י‬.2
closed circuit television
)‫(ט ָמ״ס‬
ָ ‫ֵט ֵלווִ יזיָ ה ְּב ַמעגָ ל ָסגוּ ר‬
3.counter drug;
;‫ נֶ גֶ ד ַס ִמים‬.3
4.compact disk
‫קליטוֹ ר‬
ִ ‫ ַת‬.4
CDC
concept development conference
‫יסה‬
ָ ‫ִמפגָ ש ְל ִתכנוּ ן ְת ִפ‬
CDE
collateral damage estimation
cdo
‫מדן אוֹ ַה ֲע ָר ָכה ְלנֶ זֶ ק נִ לווֶ ה‬
ָ ּ‫או‬
commando [UK]
ֹ‫קוֹ ַמנדו‬
CDR
critical design review
CD-ROM
)‫יטי (סת׳׳ק‬
ִ ‫קר‬
ִ ‫ר־ת ֶכן‬
ֶ ‫ֶס ֶק‬
compact disk read-only memory
‫ה־ב ְל ַבד‬
ִּ ‫יא‬
ָ ‫קליטוֹ ר ְק ִר‬
ִ ‫ַת‬
cdt
cadet [UK]
‫צוֹ ֵער‬
CDU
control display unit
‫ַמנגְ נוֹ ן ַמ ֲע ֶר ֶכת ַהנִ יווּ ט‬
CE
1.Corps of Engineers [US];
;)‫(ח ַה״ן‬
ַ ‫ ֵחיל ַה ַה ָנד ָסה‬.1
2.current estimate
‫ ַה ֲע ָר ָכה שוֹ ֶט ֶפת‬.2
22 | C-E − CIS
‫ב ל מ " ס‬
C-E
CFX
communications-electronics
command field exercise [US]
‫יקה‬
ָ ִ‫ֶק ֶשר וְ ֵא ֶלקטרוֹ נ‬
CEB
combat engineer battalion [US]
commanding general
‫גְ דוּ ד ַה ָנד ָסה ְק ָר ִבית‬
CECOM
Communications-Electronics
‫יקה ִּבזְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
ָ ִ‫ִפּיקוּ ד ַה ֶק ֶשר וְ ָה ֵא ֶלקטרוֹ נ‬
CEE
CGSC
[US]
‫ָש ָלל‬
CENTCOM
Communications-Electronics
Operating Instructions
‫הוֹ ָראוֹ ת ַה ֶק ֶשר‬
circular error probable
)‫(ש ָמ״ם‬
ָ ‫סת ֶּב ֶרת‬
ַ ‫יאה ַמעגָ ִלית ִמ‬
ָ ִ‫ְשג‬
‫ֶר ֶק״ם ַה ָנד ִסי‬
covering force area
CFF
‫ַמסוֹ ק תוֹ ָב ָלה‬
CHASE
CHemical Agent SEnsor
]‫ כינוי לגלאי ָח ָל״ך אוטומטי‬:‫ִ‘סיגָ ל׳ [בצה״ל‬
CHF
combat health support
combat engineer vehicle [US]
‫בט ָחה‬
ָ ‫רחב ַא‬
ַ ‫ֶמ‬
call for fire
CFL
cargo helicopter [US]
‫יסטר ֵטגִ י‬
ָ ‫רכז ָה ִא‬
ָּ ‫ד־ה ֶמ‬
ַ ּ‫ִפּיקו‬
CFA
‫כל ָלה ַה ֵּבין־זְ רוֹ ִעית ְל ִפיקוּ ד וּ ְל ַמ ֶטה‬
ָ ‫ַה ִמ‬
)‫ּ(פוּ ״ם‬
CH
Central Command [US]
CEP
)‫טכ״ל‬
ָּ ‫רֹאש ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ָ(ר ַמ‬
Command and General Staff College
captured enemy equipment
CEV
‫צבה‬
ָּ ּ‫ְמ ַפ ֵקד עו‬
CGS
Chief of the General Staff [UK]
Command [US]
CEOI
‫לדי‬
ִ ‫ַתרגִ יל ִש‬
CG
‫ישה ְל ֵאש‬
ָ ‫ְד ִר‬
CHS
‫ִסיוּ ַע ִל ְש ִמ ָירה ַעל ְּב ִריאוּ ת ַה ּכוֹ ַח ַהלוֹ ֵחם‬
combat health support
CI
‫ִסיוּ ַע ְרפוּ ִאי‬
1.cirrus;
;‫ ֲענַ ן נוֹ צוֹ ת‬,‫ ִצירוּ ס‬.1
2.counterintelligence
CIS
)‫(מ ָמ״ס‬
ָ ‫יעין ְמ ַס ֵּכל‬
ִ ‫ מוֹ ִד‬.2
communication and information
systems [NATO]
coordinate fire line
‫ַקו ֵאש ְמתוֹ ָאם‬
‫ידע‬
ָ ‫ַמ ַע ְרכוֹ ת ִתקשוֹ ֶרת וּ ֵמ‬
C4I − CMC | 23
‫ב ל מ " ס‬
C4I
command, control, communications,
computers, and intelligence
‫חש ִבים‬
ְ ‫ ַמ‬,‫ ִתקשוֹ ֶרת‬,‫יטה‬
ָ ‫ ְש ִל‬,‫ִפּיקוּ ד‬
‫יעין‬
ִ ‫וּ מוֹ ִד‬
CIA
Central Intelligence Agency [US]
‫רכזִ ית‬
ָּ ‫סוֹ ְכנוּ ת ַה ִּביוּ ן ַה ֶמ‬
CIC
combat information center
)‫(מי״ק‬
ִ ‫רכז יְ ִדיעוֹ ת ַה ְק ָרב‬
ַּ ‫ֶמ‬
C3IC
coalition coordination, communications,
and integration center
‫ ַה ֶק ֶשר וְ ַה ִתכלוּל ֶשל ּכוֹ חוֹ ת‬,‫רכז ַה ֵתיאוּ ם‬
ַּ ‫ֶמ‬
ָ ַ‫ַהי‬
]‫חדה [= קואליציה‬
CID
1.Criminal Investigation Division [IDF];
;)‫(מ ַצ״ח‬
ֵ ‫שט ָרה ַה ְצ ָב ִאית ַהחוֹ ֶק ֶרת‬
ָ ‫ ַה ִמ‬.1
2.Criminal Investigation Department
[UK]
‫יליוֹ ת‬
ִ ‫רתי ַל ֲח ִקירוֹ ת ְפּ ִל‬
ִ ‫שט‬
ַ ‫ ַהמוֹ ָסד ַה ִמ‬.2
‫יטחוֹ נִ יוֹ ת‬
ְ ‫ִוּב‬
CIDF
College Interarmees De Defense, France
CIF
‫רפת‬
ַ ‫כל ָלה ַה ֵּבין־זְ רוֹ ִעית ַל ֲהגָ נָ ה ְּב ָצ‬
ָ ‫ַה ִמ‬
cost, insurance, freight
CIMIC
commander in chief
‫אשי‬
ִ ‫ַה ְמ ַפ ֵקד ָה ָר‬
C&J
collection and jamming
CJCS
]‫ימה [מודיעין־ל״א‬
ָ ‫ִאיסוּ ף וַ ֲח ִס‬
Chairman of the Joint Chiefs of Staff
[US]
CJTF
‫ַהיוֹ ֵשב רֹאש ֶשל ַה ַמ ֶטה ַה ְמשוּ ָתף‬
commander joint task force
‫ׂימה [מערכתי] ְמשוּ ָתף [רב־‬
ָ ‫ְמ ַפ ֵקד ּכוֹ ַח ְמ ִש‬
]‫זרועי‬
CLAMS
clear lane marking system
‫רכת ִסימוּ ן נָ ִתיב‬
ַּ ‫ֶע‬
CLF
combat logistics force [US]
CM
‫ְמ ַפ ֵקד ֶשל ּכוֹ ַח נוֹ ֵחת ֵמ ַהיָ ם‬
1.countermeasures;
;)‫מצ ֵעי־נֶ גֶ ד (א״נ‬
ָ ‫ ֶא‬.1
2.countermortar [UK];
;‫ד־מרגְ מוֹ ת‬
ַ ֶ‫ נֶ ג‬.2
3.countermine;
;‫ נֶ גֶ ד־מוֹ ְק ִשים‬.3
4.countermobility
‫ ִּביטוּ ַח וְ הוֹ ָב ָלה‬,‫ַה ְמ ִחיר ּכוֹ ֵלל ֲעלוּ ת‬
civil-military cooperation [NATO]
CINC
C-in-C
‫י־צ ָב ִאי‬
ְ ‫ִשיתוּ ף ְפּעוּ ָלה ֶא ָזר ִח‬
commander in chief
CMA
‫ ִמכשוּ ל‬.4
corps maintenance area
CMC
‫יסי‬
ִ ֵ‫יקה ג‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫רחב לוֹ ג‬
ַ ‫ֶמ‬
Commandant Marine Corps [US]
‫אשי‬
ִ ‫ַה ְמ ַפ ֵקד ָה ָר‬
‫ְמ ַפ ֵקד ֵחיל ַהנַ ָח ִתים‬
24 | CMD − COMB
‫ב ל מ " ס‬
CMD
COCOM
command
combatant command
)‫ִפּיקוּ ד (פיק׳‬
CML
Chemical Corps
1.civil-military operations;
2.Chief Medical Officer
)‫רפּ׳׳ר‬
ָ ‫(ק‬
ַ ‫אשי‬
ִ ‫ ְק ִצין ָה ְרפוּ ָאה ָה ָר‬.2
Civil-Military Operations Center [US]
‫ים־צ ָב ִאיִ ים ְמשוּ ָל ִבים‬
ְ ִ‫בצ ִעים ֶא ָזר ִחי‬
ָ ‫רכז ְל ִמ‬
ָּ ‫ַה ֶמ‬
CNA
‫חש ִבים‬
ְ ‫יפת ֶר ֶשת ַמ‬
ַ ‫ְת ִק‬
CND
)‫רֹאש ַמ ֶטה ָ(ר ָמ״ט‬
COG
center of gravity [US]
)‫רכז ַה ּכוֹ ֶבד (מ״כ‬
ַּ ‫ֶמ‬
COIN
counterinsurgency
‫חש ִבים‬
ְ ‫ֲהגָ נַ ת ֶר ֶשת ַמ‬
CNO
]‫שיטור; ִמבצעים נגד חתרנות‬
COL
Colonel
computer network defense
1.Chief of Naval Operations [US];
‫ רֹאש ַמ ֵטה זְ רוֹ ַע ַה ִצי ִּב ְצ ָבא ַארצוֹ ת‬.1
;‫ַה ְּב ִרית‬
2. Computer Network Operations
‫רחב ַה ִק ֶּיברנֵ ִטי‬
ָ ‫בצ ִעים ְצ ָב ִאיִ ים ַּב ֶמ‬
ָ ‫ ִמ‬.2
)‫(א ָל״ם‬
ָ ‫ף־משנֶ ה‬
ִ ּ‫ַאלו‬
colm
column [UK]
‫ְ ׂש ֵד ָרה‬
COLT
combat observation and lasing team
COMAFFOR
‫צפּית וּ ְלזִ ָירה‬
ִ ‫ֶצווֶ ת ַת‬
Commander, Air Force Forces
1.commanding officer;
‫ְמ ַפ ֵקד ּכוֹ חוֹ ת ָה ֲאווִ יר ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף‬
;‫ ְמ ַפ ֵקד‬.1
2.company [US]
COA
CofS
ִ ֶ‫נֶ ג‬
‫בצ ֵעי‬
ְ ‫ביטחון פנים; ִמ‬
ְ ‫בצ ֵעי‬
ְ ‫ד־התקוֹ ְממוּ ת [ ִמ‬
computer network attack
CO
)‫(ק ָהנָ ״ר‬
ָ ‫אשי‬
ִ ‫ְק ִצין ַה ַה ָנד ָסה ָה ָר‬
chief of staff
;‫ים־צ ָב ִאיִ ים‬
ְ ִ‫בצ ִעים ְמשוּ ָל ִבים ֶא ָזר ִחי‬
ָ ‫ ִמ‬.1
CMOC
COE
Chief of Engineers
]‫ימ ִאים [במערך האב״ך‬
ָ ‫ֵחיל ַה ִּכ‬
CMO
‫יסטר ֵטגִ ית‬
ָ ‫ִפּיקוּ ד ַעל זִ ָירה ִא‬
COMARFOR
Commander, Army Forces
)‫ ְפּלוּגָ ה (פל׳‬.2
course of action
)‫פש ִרית ַ(ד ָפּ״א‬
ָ ‫ך־פּעוּ ָלה ֶא‬
ְ ‫ֶד ֶר‬
‫ְמ ַפ ֵקד ּכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף‬
COMB
countermobility
‫ִמכשוֹ ל‬
COMDR − COS | 25
‫ב ל מ " ס‬
COMDR
COMPUSEC
computer security
commander
‫ְמ ַפ ֵקד‬
COMDT
‫ְמ ַפ ֵקד‬
COMINT
]‫יעין ִתקשוֹ ֶרת [קומינט‬
ִ ‫ מוֹ ִד‬,‫ִּביוּ ן ִתקשוֹ ֶרת‬
COMJAM
COMSOF
)‫יטחוֹ ן ֶק ֶשר ָּ(ב ָט״ק‬
ְ ‫ִּב‬
Commander, Special Operations
communications jamming
‫ימת ֶק ֶשר‬
ַ ‫ֲח ִס‬
COMM
‫ַלווייַ ן ִתקשוֹ ֶרת‬
COMSEC
communications security
communications intelligence
Forces
‫ְמ ַפ ֵקד ַה ּכוֹ חוֹ ת ַה ְמיוּ ָח ִדים ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף‬
CONOPS
1-2.communications;
;‫ ִתקשוֹ ֶרת‬.1
;)‫ ֶק ֶשר (ק׳‬.2
3.commission
‫סמ ָכה ִל ְקצוּ נָ ה‬
ָ ‫ ַה‬.3
‫רכז ֶק ֶשר‬
ַּ ‫ֶמ‬
COMMO
concept of operations
Continental United States
‫שתי ִּב ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
ִ ‫רחב ַהיַ ַּב‬
ָ ‫ַה ֶמ‬
common operational picture
COPL
communications
)‫ֶק ֶשר (ק׳‬
COMMZ
‫רכזִ י‬
ָּ ‫ַר ֲעיוֹ ן ֶמ‬
CONUS
COP
communications center
‫בצ ִעים ַה ְמשוּ ֶת ֶפת‬
ָ ‫ְתמוּ נַ ת ַה ִמ‬
combat outpost line [UK]
‫ַקו מוּ ְצ ֵבי חוּ ץ‬
C4OPS
1-2.communications zone
COMNAVFOR
‫בט ַחת ַמ ֲע ֶר ֶכת ֵמ ָידע‬
ָ ‫ַא‬
communications satellite
commandant
COMMCEN
COMSAT
;‫ עוֹ ֶרף‬.1
‫יסטר ֵטגִ י‬
ָ ‫ף־א‬
ִ ‫ ֵאזוֹ ר עוֹ ֶר‬.2
command, control, communications,
and computer operations
COR
Commander, Navy Forces
‫ְמ ַפ ֵקד ּכוֹ חוֹ ת ַה ִצי ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף‬
COMPLT
communications platoon
‫בצ ֵעי ִתקשוּב‬
ְ ‫ִמ‬
community of reconciliation
COS
‫ַהווַ ֲע ָדה ְל ִפיוּ ס‬
chief of staff
‫חל ֶקת ֶק ֶשר‬
ֶ ‫ַמ‬
)‫רֹאש ַמ ֶטה ָ(ר ָמ״ט‬
26 | COSCOM − C/S
‫ב ל מ " ס‬
COSCOM
CPT
corps support command [US]
captain
‫יסי‬
ִ ֵ‫יסטי ג‬
ִ ִ‫ֶאגֶ ד לוֹ ג‬
COT
certificate of test
CPU
central processing unit
‫יקה‬
ָ ‫ִאישוּ ר ְּב ִד‬
CO XO
company executive officer
CPWG
)‫רכזִ ית (יַ ַע״ם‬
ָּ ‫ידת ִע ּיבוּ ד ֶמ‬
ַ ‫יְ ִח‬
counter proliferation working group
)‫״פ‬
ּ ‫(ס ָמ‬
ַ ‫ד־פּלוּגָ ה‬
ְ ‫ְסגַ ן ְמ ַפ ֵק‬
coy
‫ֶס ֶרן‬
‫יעת ֲה ָפ ָצה ֶשל נֶ ֶשק‬
ַ ִ‫ְקבוּ ַצת ֲעבוֹ ָדה ִל ְמנ‬
‫ִּב ְל ִתי־קוֹ נווֶ נציוֹ נָ ִלי‬
CPX
company [UK]
1-2.command post exercise
)‫ְפּלוּגָ ה (פל׳‬
CP
;‫פק ָדה‬
ָ ‫ ַתרגִ יל ִמ‬.1
1-2.command post;
;‫ מוּ ַצב ִפּיקוּ ד‬.1
CQB
close quarters battle
;‫מדת ִפּיקוּ ד‬
ַ ‫ ֶע‬.2
3. collection plan
‫ תוֹ כנִ ית ִאיסוּ ף‬.3
CPC
‫ ַתרגִ יל ֵט ֵלפוֹ נִ ים‬.2
CR-UAV
close-range unmanned aerial vehicle
combined planning committee
‫וַ ֲע ַדת ִתכנוּ ן ְמשוּ ֶת ֶפת‬
CPFF
CS
‫ָמ ָל׳׳ט (= מטוס ללא טייס) ִל ְטווָ ח ָק ָצר‬
1.combat support;
cost plus fixed fee
CPIF
;‫ ִסיוּ ַע ְק ָר ִבי‬.1
2.close support;
)‫פר״ק‬
ָ ‫(ע‬
ַ ‫ֲעלוּ ת ְּבפוֹ ַעל ִעם ֶרווַ ח ָקבוּ ַע‬
;‫ ִסיוּ ַע ֵאש ָקרוֹ ב‬.2
cost plus incentive fee
CPL
3.civil support
)‫פר״ע‬
ָ ‫(ע‬
ַ ‫ֲעלוּ ת ְּבפוֹ ַעל ִעם ֶרווַ ח ִעידוּ ד‬
CS
‫ ִסיוּ ַע ֶא ָזר ִחי‬.3
2
Corporal
CPO
‫ימה ִּב ְטווָ ח ָק ָצר‬
ָ ‫ְל ִח‬
command and control system [NATO]
)‫ַרב־טוּ ַראי ַ(ר ָּב״ט‬
chemical protective overgarment
‫ֶּבגֶ ד ָמגֵ ן‬
C/S
‫יטה‬
ָ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ִפּיקוּ ד וּ ְש ִל‬
chief of staff
)‫רֹאש ַמ ֶטה ַ(ר ָמ״ט‬
CSA − CZ | 27
‫ב ל מ " ס‬
CSA
Chief of Staff, United States [US]
CTSOP
combined tactical standard operating
procedures
‫רֹאש ַמ ֵטה זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
CSAF
Chief of Staff, United States Air Force
[US]
‫רֹאש ַמ ֵטה זְ רוֹ ַע ָה ֲאווִ יר‬
CSAR
CU
1.cumulus;
combat search and rescue
‫ִחילוּ ץ וַ ֲה ָצ ָלה ְק ָר ִבית‬
CSM
1.Command Sergeant Major;
;)‫ ַרב־נַ גָ ד ָ(רנָ ״ג‬.1
2.Company Sergeant Major [US]
‫״פ) [רנ״ג זרוע‬
ּ ‫ב־ס ָמל ְפּלוּגָ ִתי ַ(ר ָס‬
ַ ‫ ַר‬.2
2.command unit
combat service support
‫נה ִלי‬
ָ ‫ִסיוּ ַע ִמ‬
CT
Curriculum Vitae :‫בלטינית‬
combat vehicle reconnaissance
(tracked or wheeled) [UK]
CW
3.counterterrorism
CTC
)‫חמה ַּב ֵטרוֹ ר (לוֹ ָט״ר‬
ָ ֹ‫ לו‬.3
combat training center [US]
CTOC
‫רכז ִאימוּ ן יְ ִחידוֹ ת ָש ֶׂדה‬
ַּ ‫ֶמ‬
corps tactical operations center
CTR
‫יסי‬
ִ ֵ‫בצ ִעים ג‬
ָ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ֶמ‬
]‫ֶר ֶק״ם ִסיוּ ר [זַ ֲח ִלי או גלגלי‬
1.chemical warfare;
2.continuous wave
;)‫ ֶצווֶ ת ְק ָרב (צ״ק‬.1
;‫ ֶצווֶ ת ְפּלוּגָ ִתי‬.2
)‫קוֹ רוֹ ת ַחיִ ים (קו״ח‬
CVR(T)or(W)
1.combat team;
2.company team;
;‫ ָע ִבים‬,‫ ָעב‬,‫ קוּ מוּ לוּ ס‬.1
‫ ְפּקוּ ָדה ֵמ ָה ָר ָמה ַה ְממוּ נָ ה‬.2
CV
]‫היבשה‬
CSS
‫קטי ִתקנִ יִ ים ְמשוּ ָת ִפים‬
ִ ‫נוֹ ֳה ֵלי ִתפעוּ ל ַט‬
]‫[פק״ל טקטי‬
CW
2
;‫ימית‬
ִ ‫חמה ִּכ‬
ָ ֹ‫ לו‬.1
‫ל־ר ִציף‬
ָ ַ‫ ג‬.2
command and control warfare
CWQC
‫יטה‬
ָ ‫חמת ִפּיקוּ ד וּ ְש ִל‬
ַ ֹ‫לו‬
company wide quality control
CY
‫ַּב ָק ַרת ֵאיכוּ ת ְלרוֹ ַחב ָה ִארגוּ ן‬
calendar year
CZ
‫ָשנָ ה ָק ֶל ָנד ִרית‬
combat zone
control tower region
‫יסה‬
ָ ‫ֵאזוֹ ר ִפּיקוּ ַח ִט‬
‫ימה‬
ָ ‫רחב ְל ִח‬
ַ ‫ֶמ‬
‫‪D‬‬
‫‪DA‬‬
‫‪DB‬‬
‫‪database‬‬
‫ַמ ַסד נְ תוּ נִ ים‬
‫‪DBA‬‬
‫‪database administrator‬‬
‫(מ ָמ״ן)‬
‫נה ַלן ַמ ַסד נְ תוּ נִ ים ָ‬
‫ִמ ֲ‬
‫‪DBK‬‬
‫‪data bank‬‬
‫(מ ַא״ן)‬
‫ַמ ֲאגַ ר נְ תוּ נִ ים ַ‬
‫‪DBMS‬‬
‫]‪Department of the Army [US‬‬
‫ִמש ַׂרד זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
‫‪decide, detect, deliver, and assess‬‬
‫[ ֶר ֶצף העסקת המטרות] ְק ַבע ֶאת סוּג ַה ַמ ָט ָרה‪,‬‬
‫יעה‬
‫גַ ֵלה אוֹ ָתה‪ַ ,‬שגֵ ר וֶ ֱאמוֹ ד ֶאת ִשיעוּ ר ַה ְפּגִ ָ‬
‫‪DARPA‬‬
‫‪Defense Advanced Research Projects‬‬
‫]‪Agency [US‬‬
‫‪database management system‬‬
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת נִ יהוּ ל ַמ ַסד נְ תוּ נִ ים‬
‫‪DBU‬‬
‫‪database update‬‬
‫דכוּ ן ַמ ַסד נְ תוּ נִ ים‬
‫ִע ּ‬
‫‪DC‬‬
‫;‪1.depth charge‬‬
‫תק ֵדם ֶשל ִמש ַׂרד ַה ֲהגָ נָ ה‬
‫חקר ִמ ַ‬
‫ַהסוֹ ְכנוּ ת ְל ֶמ ָ‬
‫ֶשל ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫‪ָ .2‬עקוּ ר ִמ ֵּביתוֹ אוֹ ֵמ ַארצוֹ‬
‫‪DCC‬‬
‫‪damage control center‬‬
‫רכּז ְל ַב ָק ַרת נְ זָ ִקים‬
‫ֶמ ָ‬
‫‪DATACOM‬‬
‫‪data communication‬‬
‫ִתקשוֹ ֶרת נְ תוּ נִ ים‬
‫‪ְ .1‬פּ ָצ ַצת ַמ ֲע ַמ ִקים ָ(פּ ָצ״ם);‬
‫‪2.dislocated civilian‬‬
‫‪D3A‬‬
‫‪decibel‬‬
‫יבל [יחידה של עוצמת הקול ו ִּמספר‬
‫ֵד ִצ ֵּ‬
‫התנודות של הקול בשנייה; למשל‪ :‬שמיעה‬
‫תקינה של אוזנינו היא בגבולות של ‪10‬־‪20‬‬
‫דציבל‪].‬‬
‫‪dB‬‬
30 | DCDR − DEPCJTF
‫ב ל מ " ס‬
DCDR
DCSLOG
Deputy Chief of Staff for Logistics [US]
deputy commander
‫ְסגַ ן ְמ ַפ ֵקד‬
DCEC
division communications electronics
officer
‫אוּגד ִתי‬
ָ ‫יקה‬
ָ ִ‫ְק ִצין ֶק ֶשר וְ ֵא ֶלקטרוֹ נ‬
DCJFCOM
Deputy Commander JFCOM
‫ְסגַ ן ַה ְמ ַפ ֵקד ֶשל ִפּיקוּ ד ַה ּכוֹ חוֹ ת ַה ְמשוּ ָת ִפים‬
‫ִּב ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
DCL
‫יטחוֹ ן‬
ָ ‫ִּביטוּ ל סוּג ִּב‬
Defense Contract Management Agency
[US]
DCO
‫סקאוֹ ת‬
ָ ‫ַהסוֹ ְכנוּ ת ְל ִפיקוּ ַח וּ ְלנִ יהוּ ל ֶשל ִע‬
1.deputy commanding officer;
;‫ ְסגַ ן ְמ ַפ ֵקד‬.1
2.district coordination office
DCS
Deputy Chief of Staff for Operations
and Plans [US]
DCSPER
‫בצ ִעים‬
ָ ‫רֹאש ֲאגַ ף ַה ִמ‬
Deputy Chief of Staff for Personnel
[US]
‫רֹאש ֲאגַ ף ַה ָש ִלישוּ ת‬
DCU
display control unit
declassify
DCMA
DCSOPS
‫יקה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫רֹאש ֲאגַ ף ַהלוֹ ג‬
‫ ִמש ַׂרד ֵתיאוּ ם ְמחוֹ זִ י‬.2
1.deputy chief of staff;
;‫ עוֹ זֵ ר רֹאש ַה ַמ ֶטה‬.1
2.direct commercial sales
‫סקה ֶא ָזר ִחית [לשירות או למוצר ביטחוני‬
ָ ‫ ִע‬.2
‫בתעשׂייה האמריקאית ישירות בין הספק‬
]‫ ללא תיווך ִממשל ארה״ב‬,‫לממשלת ישׂראל‬
DCSI
Deputy Chief of Staff for Intelligence
[US]
‫יעין‬
ִ ‫רֹאש ֲאגַ ף ַהמוֹ ִד‬
DDG
=( ‫פע ָלה ֶשל ַמ ֲע ֶר ֶכת ָה ָר ָמ״ם‬
ָ ‫ַמנגְ נוֹ ן ַה‬
)‫רקטה מתוקנת מסלול‬
guided missile destroyer
‫ילים‬
ִ ‫שח ֶתת ִט‬
ֶ ‫ַמ‬
DE
directed energy
‫ֵאנֶ רגִ ייָ ה מוּ כווֶ נֶ ת‬
DECL
declassify
‫יטחוֹ ן‬
ָ ‫ִּביטוּ ל סוּג ִּב‬
decon
decontamination
‫ִטיהוּ ר‬
def
defense [UK]
‫ֲהגָ נָ ה‬
DEMIL
demilitarization/demilitarized
DEPCJTF
‫ז־מפוֹ ָרז‬
ְ ּ‫ֵפּירו‬
deputy commander, joint task force
‫ימה ְמשוּ ָתף‬
ָ ‫ש‬
ׂ ִ ‫ְסגַ ן ְמ ַפ ֵקד ֶשל ּכוֹ ַח ְמ‬
DEPT − DMOS | 31
‫ב ל מ " ס‬
DEPT
DISA
1-2.department [US]
Defense Information Systems Agency
;)‫ ֲח ִט ָיבה (חט׳‬.1
)‫חל ָקה (מח׳‬
ָ ‫ ַמ‬.2
DEW
directed-energy weapon/warfare
DF
)‫חמה) ֶשל ֵאנֶ רגִ ייָ ה מוּ כווֶ נֶ ת (נַ ַא״ם‬
ָ ֹ‫נֶ ֶשק (לו‬
1.defensive fire;
;‫ ֵאש ָמגֵ ן‬.1
2.direction finder
)‫(מ ָּכ״ן‬
ַ ‫ ְמגַ ֶלה ִּכיווּ ן‬.2
DFC
deputy force commander
]‫ְסגַ ן ְמ ַפ ֵקד [של כוח כלשהו‬
DIA
Defense Intelligence Agency [US]
‫סוֹ ְכנוּ ת ַה ִּביוּ ן ֶשל זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
DID
defense in depth
‫ֲהגָ נָ ה ָּבעוֹ ֶמק‬
DIG
digital
DIGMAP
‫פר ִתי‬
ָ ‫ִס‬
digital map
‫פר ִתית‬
ָ ‫ַמ ָפּה ִס‬
DIME
diplomatic, informational, military,
and economic
:]‫כלי העוצמה הלאומיים העיקריים‬
ֵ [
,‫ ַה ְצ ָב ִאיִ ים‬,‫סב ָר ִתיִ ים‬
ָּ ‫ ַה ַה‬,‫ַה ִד ּיפלוֹ ָמ ִטיִ ים‬
‫לכּ ִליִ ים‬
ָ ‫ַה ַּכ‬
DIPFAC
diplomatic facility
[US]
‫סוֹ ְכנוּ ת ַה ִתקשוּב ַה ְלאוּ ִמי‬
DISCOM
division support command [US]
‫אוּגד ִתי‬
ָ ‫יקה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ֶאגֶ ד לוֹ ג‬
DISUM
daily intelligence summary
‫יעין יוֹ ִמי‬
ִ ‫יכוּ ם־מוֹ ִד‬
ּ ‫ִס‬
DIV
division
)‫אוּגדה (אוג׳‬
ָ
DIVARTY
division artillery [US]
DL
)‫יל ִרי (א״א‬
ֵ ‫רט‬
ִ ‫ֶאגֶ ד ַא‬
distribution list
‫ימת ְתפוּ ָצה‬
ַ ‫ְר ִש‬
DLA
Defense Logistics Agency [US]
DMD
‫יסטי‬
ִ ִ‫ַהסוֹ ְכנוּ ת ְל ֶר ֶכש ִציוּ ד לוֹ ג‬
doctor of dental medicine
DML
)‫(ק ָר״ש‬
ָ ‫ְק ִצין ְרפוּ ַאת ִשינַ יִ ים‬
data manipulation language
dml
‫ְש ַׂפת ִטפלוּ ל נְ תוּ נִ ים‬
demolition;
DMOS
‫ַח ָּב ָלה‬
duty military occupational specialty
[US]
‫תקן ִד ּיפלוֹ ָמ ִטי‬
ָ ‫ִמ‬
‫יק ִרי‬
ָ ‫ִמקצוֹ ַע ִע‬
32 | DMZ − DSCA
‫ב ל מ " ס‬
DMZ
DOW
demilitarized zone
died of wounds
‫ֵאזוֹ ר ְמפוֹ ָרז‬
DNA
1.defense nuclear agency [US];
‫ֵמת ִמ ְפּ ָצ ָעיו‬
DP
1.dual-purpose;
;‫רעינִ ית ֶשל ִמש ַׂרד ַה ֲהגָ נָ ה‬
ִ ַ‫ ַהסוֹ ְכנוּ ת ַהג‬.1
;‫יתי‬
ִ ‫כל‬
ִ ‫־ת‬
ַ ּ‫ דו‬.1
2. deoxirybonucleic acid
2.decision point
)‫ן־איי‬
ֵ ‫י־א‬
ֵ ‫קל ִאית ִ(ד‬
ֵ ּ‫קס ִיר ּיבוֹ נו‬
ִ ֹ‫מצה ֵדאו‬
ָ ּ‫ חו‬.2
DNBI
disease and nonbattle injury
dots per inch
‫ֹא־ק ָר ִבי‬
ְ ‫נִ פגַ ע ִמ ַמ ֲח ָלה אוֹ ֵמ ֵאירוּ ַע ל‬
DNC
detection, navigation, communications
data processing center
1.design review;
;‫פטר‬
ָ ִ‫תקן ְרפוּ ִאי ְּכנ‬
ָ ‫תק ֵּבל ְּב ִמ‬
ַ ִ‫ נ‬.1
;‫ ֶס ֶקר ֶת ֶכן‬.1
2.direction of attack
‫בצ ֵעי ָהעוֹ ֶמק‬
ְ ‫ְמדוֹ ר ֵתיאוּ ם ִמ‬
‫ִמש ַׂרד ַה ֲהגָ נָ ה‬
Department Of the Navy [US]
DOTMLPF
DS
‫ ָרץ ְממוּ נָ ע‬.2
1.directing staff [UK];
;‫נה ֶלת‬
ֶ ‫ ִמ‬.1
2.direct support
Department of Defense [US]
DON
2.dispatch rider
‫תק ָפה‬
ָ ‫ ִּכיווּ ן ַה‬.2
deep operations coordination cell [US]
DOD
‫רכז ִע ּיבוּ ד נְ תוּ נִ ים‬
ַּ ‫ֶמ‬
DR
1.dead on arrival;
DOCC
‫נְ קוּ דוֹ ת ְל ִאינץ׳‬
DPC
)‫ ֶק ֶשר‬,‫ ניווט‬,‫גָ נָ ״ק (= גילוי‬
DOA
‫כר ָעה‬
ָ ‫ נְ קוּ ַדת ַה‬.2
DPI
‫ִמש ַׂרד ַה ִצי‬
doctrine, organization, training,
materiel, leadership and education,
personnel and facilities [US]
,‫ תוֹ ָרה‬:]‫[הרכיבים הראשונים בבניין הכוח‬
‫כש ַרת ַה ְמ ַפ ֵקד‬
ָ ‫ ַה‬,‫ ִציוּ ד‬,‫ ִאימוּ ן‬,‫ִארגוּ ן‬
‫תקנִ ים‬
ָ ‫ ִמ‬,‫ ּכוֹ ַח ָא ָדם‬,‫נהיגוּ ת‬
ִ ‫וּ ַמ‬
‫ ִסיוּ ַע יָ ִשיר‬.2
DS2
decontamination solution nr. 2
DSA
‫לבין‬
ִּ ‫ַמ‬
division support area
DSCA
‫אוּגד ִתי‬
ָ ‫יסטי‬
ִ ִ‫רחב לוֹ ג‬
ַ ‫ֶמ‬
Defense Security Cooperation Agency
[US]
‫יטחוֹ נִ י ְּב ִמש ַׂרד ַה ֲהגָ נָ ה‬
ְ ‫ָה ָרשוּ ת ְל ִסיוּ ַע ִּב‬
DSO − DZ | 33
‫ב ל מ " ס‬
DSO
DTG
1.division signal officer [UK];
date-time group
;‫אוּגד ִתי‬
ָ ‫ין־ק ֶשר‬
ֶ ‫ ְק ִצ‬.1
2.deception staff officer
DSP
‫בצ ֵעי הוֹ נָ ָאה‬
ְ ‫ ְק ִצין ַמ ֶטה ְל ִמ‬.2
distribution point
‫נְ קוּ ַדת ֲחלוּ ָקה‬
DSPL
display
‫חשב ַהיְ ִרי‬
ֵ ‫ְתצוּגַ ת ַמ‬
dstr
deserter
‫ָע ִריק‬
DSU
‫ידת ִסיוּ ַע יָ ִשיר‬
ַ ‫יְ ִח‬
developmental test
DTC
‫נִ יסוּ י ִחימוּ ִשי‬
design to cost
DTED
DTM
digital terrain model
‫פר ִתי ֶשל ַה ֶש ַטח‬
ָ ‫מוֹ ֵדל ִס‬
DTOC
division tactical operations center
DTU
]‫אוּגד ִתי [ ָח ָמ״ל‬
ָ ‫בצ ִעים‬
ָ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ֶמ‬
data terminal unit
‫ַקצווַ ן נְ תוּ נִ ים‬
DVD
1.digital versatile disk;
direct support unit
DT
)‫זְ ַמן ִח ּיבוּ ר (זָ ״ח‬
‫ֶת ֶכן ַל ֲעלוּ ת‬
digital terrain elevation data
‫רקע‬
ַ ‫גב ַהת ַה ַק‬
ָּ ‫פר ִתיִ ים ְל ַה‬
ָ ‫נְ תוּ נִ ים ִס‬
;‫יתי‬
ִ ‫כל‬
ִ ‫ב־ת‬
ַ ‫פר ִתי ַר‬
ָ ‫קליטוֹ ר ִס‬
ִ ‫ ַת‬.1
2.digital videodisk
dvr
‫פר ִתי‬
ָ ‫קליטוֹ ר־חוֹ זִ י ִס‬
ִ ‫ ַת‬.2
driver
DZ
‫נַ ָהג‬
1-2.drop zone
;‫ ֶש ַטח ַהצנָ ָחה‬.1
‫ ֵאזוֹ ר ֲה ָט ָלה‬.2
E
EA
ECCM
1.electronic attack;
electronic counter-countermeasures
;)‫קא״ל‬
ָ ‫(ת‬
ַ ‫יפה ֵא ֶלקטרוֹ נִ ית‬
ָ ‫ ְת ִק‬.1
2.engagement area [US]
EAB
‫רחב ַה ֲע ָס ַקת ָהאוֹ יֵ ב‬
ַ ‫ ֶמ‬.2
echelons above brigade
EAC
‫ל־ח ִט ָיב ִתי‬
ֲ ‫קטי ַע‬
ִ ‫ֶד ֶרג ַט‬
1.echelons above corps [US];
ָּ ּ‫ ֶד ֶרג ַעל־עו‬.1
‫ מעל רמת‬,‫צב ִתי [אופרטיבי‬
2.estimated cost at completion
EAD
;]‫גַ יס‬
‫מדן ְל ַסך ַה ּכוֹ ל ֲעלוּ ת ַה ּפרוֹ יֵ קט‬
ָ ּ‫ או‬.2
echelons above division
EAP
‫ל־אוּגד ִתי‬
ָ
‫ֶד ֶרג ַע‬
ech
echelon [UK]
‫ֶד ֶרג‬
ECM
electronic countermeasures
‫מצ ֵעי־נֶ גֶ ד ֵא ֶלקטרוֹ נִ יִ ים‬
ָ ‫ֶא‬
ECOA
enemy course of action
‫בח ֶרת ָלאוֹ יֵ ב‬
ֶ ִ‫ֶד ֶרך ְפּעוּ ָלה נ‬
ED
electronic deception [NATO]
‫הוֹ נָ ָאה ֵא ֶלקטרוֹ נִ ית‬
EDM
1.electromagnetic distance
measurement;
emergency action procedures
ECC
‫מצ ֵעי נֶ גֶ ד־נֶ גֶ ד ֵא ֶלקטרוֹ נִ יִ ים‬
ָ ‫ֶא‬
‫נוֹ ֳה ֵלי ְפּ ִעילוּ ת ֵחירוּ ם‬
;‫ ְמ ִד ַידת ְטווָ ח ֵא ֶלקטרוֹ ַמגנֵ ִטית‬.1
2.electro-optical distance
measurement
exercise control center [US]
‫נה ֶלת‬
ֶ ‫ִמ‬
‫ ְמ ִד ַידת ְטווָ ח ֵא ֶלקטרוֹ ־אוֹ ּפ ִטית‬.2
36 | EE − ENL
‫ב ל מ " ס‬
EE
EMCON
emission control
emergency establishment
‫ֶת ֶקן ִל ְש ַעת ֵחירוּ ם‬
EEFI
EMD
essential elements of friendly
electronic map display
information
‫ֵמ ָידע ִחיוּ נִ י ַעל ּכוֹ חוֹ ֵתינוּ [ ֵח ֶלק מדרישות‬
]‫המפקד‬
ַ
EEI
essential elements of information
EFC
)‫י״ח‬
ַ ‫(צ‬
ִ ‫ִציוּ ן יְ ִדיעוֹ ת ִחיוּ נִ יוֹ ת‬
equivalent full charge
EID
)‫(ש ָע ָמ״ם‬
ָ ‫טען ָמ ֵלא‬
ָ ‫ְשווֵ ה ֵע ֶרך ִמ‬
‫זִ יהוּ י ֵא ֶלקטרוֹ נִ י‬
‫יעין ֵא ֶלקטרוֹ ־אוֹ ּפ ִטי‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
‫ ִּביוּ ן‬,)‫יעין ֵא ֶלקטרוֹ נִ י (מוֹ ֵדא״ל‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
‫ֵא ֶלקטרוֹ נִ י‬
extended line of sight
‫ַקו ְר ִאייָ ה ְלעוֹ ֶמק ַה ֶש ַטח‬
ELSEC
electronic security
EM
EMI
‫ְס ִב ָיבה ֵא ֶלקטרוֹ ַמגנֵ ִטית‬
electromagnetic interference
EMP
‫פר ָעה ֵא ֶלקטרוֹ ַמגנֵ ִטית‬
ָ ‫ַה‬
electromagnetic pulse
)‫דוֹ ֶפק ֵא ֶלקטרוֹ ַמגנֵ ִטי (דוֹ ַא״ם‬
electromagnetic radiation
‫ְק ִרינָ ה ֵא ֶלקטרוֹ ַמגנֵ ִטית‬
1.emergency medical services;
;‫ ֵשירוּ ֵתי ְרפוּ ָאה ְּב ֵחירוּ ם‬.1
2.emergency medical system
electronic intelligence
ELOS
electromagnetic environment
EMS
electro-optical intelligence
ELINT
EME
)‫מצ״ג (= ַמ ֲאגַ ר ַמ ּפוֹ ת ְתצוּגָ ה‬
ָ ‫ַמ‬
EMR
electronic identification
ELECTRO-OPTINT
‫חמה‬
ָ ֹ‫ַּב ָק ַרת ְק ִרינָ ה ֵא ֶלקטרוֹ ַמגנֵ ִטית ְּבלו‬
‫ֵא ֶלקטרוֹ נִ ית‬
‫מצ ִעים ֵא ֶלקטרוֹ נִ יִ ים‬
ָ ‫בט ַחת ֶא‬
ָ ‫ַא‬
ENDEX
exercise termination
engr, ENGR
‫ִסיוּ ם ַתרגִ יל‬
1.engineer;
2.Corps of Engineers
ENL
electromagnetic
‫ ַמ ֲע ַרך ְרפוּ ַאת ַה ֵחירוּ ם‬.2
;‫ ַה ָנד ִסי‬.1
‫ ֵחיל ַה ַה ָנד ָסה‬.2
enlisted
‫ֵא ֶלקטרוֹ ַמגנֵ ִטי‬
‫חוֹ גֵ ר‬
ENSIT − ET | 37
‫ב ל מ " ס‬
ENSIT
ER
enemy situation
electronic reconnaissance
‫ַמ ַצב ָהאוֹ יֵ ב‬
EO
electro-optical
ERA
explosive reactive armor
‫ֵא ֶלקטרוֹ ־אוֹ ּפ ִטי‬
EOB
1.enemy order of battle;
2.electronic order of battle
‫״כ ֵא ֶלקטרוֹ נִ י‬
ּ ‫ ָס ָד‬.2
early operational capability
‫בצ ִעית ִראשוֹ נִ ית‬
ָ ‫יְ כוֹ ֶלת ִמ‬
EOD
explosive ordnance disposal
‫ִסילוּ ק נְ ָפ ִלים‬
EO-IR
electro-optical infrared
‫ת־אדוֹ ם‬
ָ ‫י־ת‬
ַ ‫ֵא ֶלקטרוֹ ־אוֹ ּפ ִט‬
EOM
extended range ballistic missile
ERP
‫ימה‬
ָ ‫ש‬
ׂ ִ ‫ִסיוּ ם ַה ְמ‬
enterprise resource planning
;‫ מוּ ָכנוּ ת ִל ְש ַעת ֵחירוּ ם‬.1
extended range rocket
‫ְטווַ ח ָר ֵקטוֹ ת מוֹ ֳא ָרך‬
ERW
enhanced radiation weapon
ES
‫ְפּ ָצ ַצת נֵ יטרוֹ נִ ים‬
1.expert system;
2.electronic support [US]
‫תק ָפה ֵא ֶלקטרוֹ נִ ית‬
ָ ‫ ֲהגָ נָ ה ִמ ְפּנֵ י ַה‬.2
)‫מא״ל‬
ָ ‫(ת‬
ַ ‫יכה ֵא ֶלקטרוֹ נִ ית‬
ָ ‫ ְת ִמ‬.2
electronic support measures
‫מצ ֵעי ִסיוּ ַע ֵא ֶלקטרוֹ נִ יִ ים [בלוחמה‬
ָ ‫ֶא‬
2.electronic protection
estb
]‫אלקטרונית‬
establishment [UK]
enemy prisoner of war
equip
‫שא ִּבים ַת ֲאגִ ִידי‬
ַ ‫ִתכנוּ ן ַמ‬
ERR
ESM
1.emergency preparedness;
EPW
‫מוּגדל‬
ָ
‫יסטי ַּב ַעל ְטווָ ח‬
ִ ‫ִטיל ָּב ִל‬
;‫מחה‬
ֶ ּ‫ ַמ ֲע ֶר ֶכת מו‬.1
end of mission [NATO]
EP
‫ִמיגוּ ן ֵמגִ יב‬
ERBM
;‫ר־כוֹ חוֹ ת ָהאוֹ יֵ ב‬
ּ ‫ ֵס ֶד‬.1
EOC
‫מצ ִעים ֵא ֶלקטרוֹ נִ יִ ים‬
ָ ‫ִסיוּ ר ְּב ֶא‬
‫לח ָמה‬
ָ ‫ְשבוּ י ִמ‬
ET
‫ֶת ֶקן‬
electrothermal
equipment
‫ִציוּ ד‬
‫רמי‬
ִ ‫ֵא ֶלקטרוֹ ֶת‬
38 | ETA − EXPLAN
‫ב ל מ " ס‬
ETA
EW
Estimated Time of Arrival
1.early warning;
)‫זְ ַמן ַהגָ ָעה ְמשוֹ ָער (זָ ָהגָ ״ם‬
ETC
2.electronic warfare
estimated time of completion
‫ַה ֲע ָר ַכת זְ ַמן ְל ִסיוּ ם‬
ETD
EWCC
)‫חמה ֵא ֶלקטרוֹ נִ ית (ל״א‬
ָ ֹ‫ לו‬.2
electronic warfare coordination center
Estimated Time of Departure
EUBAM
;‫קד ֶמת‬
ֶ ּ‫תר ָעה מו‬
ָ ‫ ַה‬.1
‫חמה ֵא ֶלקטרוֹ נִ ית‬
ָ ֹ‫בצ ֵעי לו‬
ְ ‫רכז ֵתיאוּ ם ְל ִמ‬
ַּ ‫ֶמ‬
)‫זְ ַמן ֲעזִ ָיבה ְמשוֹ ָער (זַ ַע״ם‬
European Union Border Assistance
Mission
‫ּכוֹ ַח ַה ִאיחוּ ד ַה ֵאירוֹ ִפּי ְל ִסיוּ ַע ְּב ִפיקוּ ַח ַעל‬
‫ַהגְ בוּ לוֹ ת‬
EUCOM
European Command [US]
EWO
electronic warfare officer
EXCG
)‫(ק ָל״א‬
ַ ‫חמה ֵא ֶלקטרוֹ נִ ית‬
ָ ֹ‫ְק ִצין לו‬
exercise control group
EXEC
‫ְקבוּ ַצת ַּב ָק ָרה ְל ַתרגִ יל‬
execute
‫ַה ִפּיקוּ ד ָה ֵאירוֹ ִפּי ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
EVAC
evacuation
EXPLAN
‫הוֹ ָר ָאה ְל ִביצוּ ַע‬
exercise plan
‫ִפּינוּ י‬
‫תוֹ כנִ ית ַתרגִ יל‬
F
FA
FAT
1.field artillery;
first article testing
;)‫(א ָר״ש‬
ָ ‫יל ִרייַ ת ָש ֶׂדה‬
ֵ ‫רט‬
ִ ‫ ַא‬.1
2.false alarm
forward assembly area [US]
‫דמי‬
ִ ‫ֶש ַטח ִּכינוּ ס ִק‬
FAAD
forward air defense [US]
FAAR
‫דמי‬
ִ ‫רחב ַה ִק‬
ַ ‫׳׳ן־מ׳׳ם ֶשל ַה ֶמ‬
ֵ ּ‫ֲהגָ נַ ת נו‬
forward area alerting radar
FAC
battalion/battery
FB
‫יכוּ ן‬
ּ ‫יכון ְל ָח ָת״ם או סוֹ ְל ַלת ִא‬
ּ ‫גְ דוּ ד ִא‬
fire base
‫דמי‬
ִ ‫ר־אווִ יר ִק‬
ֲ ‫ַּב ַק‬
‫ְּב ִסיס ֵאש‬
FBCB2
Force XXI Battle Command , Brigade
and Below
FC
‫ֶר ֶשת ּפוֹ ״ש (= פיקוד ושליטה) אוֹ טוֹ ָמ ִטית‬
]‫[לרמת חטיבה ומטה‬
fire control
‫ַּב ָק ַרת ֵאש‬
FCC
fuel-air explosive
FARP
field artillery target acquisition
‫דמי‬
ִ ‫תר ָעה ַל ַמ ֲע ַרך ַה ִק‬
ָ ‫ַמ ַּכ״ם ַה‬
forward air controller
FAE
FATAB
‫תר ַעת ָשווא‬
ָ ‫ ַה‬.2
FAA
‫ְּב ִחינָ ה ִראשוֹ נִ ית‬
‫תפוֹ ֵצץ‬
ּ ‫ק־אווִ יר ִמ‬
ֲ ‫ֶד ֶל‬
forward arming and refueling point
)‫(א ָת״ק‬
ָ ‫דמי‬
ִ ‫ספוֹ ֶקת ִק‬
ּ ‫ֲא ַתר ִת‬
1.fire control center;
;‫רכז ַּב ָק ַרת ֵאש‬
ַּ ‫ ֶמ‬.1
2.flight coordination center
‫יסה‬
ָ ‫רכז ֵתיאוּ ם ִט‬
ַּ ‫ ֶמ‬.2
40 | FCL − FLB
‫ב ל מ " ס‬
FCL
FEBA
forward edge of battle area
fire coordination line
‫ם־אש‬
ֵ ּ‫ַקו ֵתיאו‬
FCR
front end receiver
fire control radar
)‫(מ ָּב״א‬
ַ ‫ַמ ַּכ״ם ַּב ָק ַרת ֵאש‬
FCS
F&F
1.fire control system;
‫ ַמ ֲע ֶר ֶכת ַּב ָק ַרת ֵאש‬.1
2.Future Combat System
‫שפּ ַחת ַה ֶר ֶק״ם ַה ֲע ִת ִידית ֶשל ּכוֹ חוֹ ת‬
ַ ‫ ִמ‬.2
FCX
‫ַהיַ ָּב ָשה ִּב ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫ַתרגִ יל ֵתיאוּ ם ֵאש‬
FCZ
‫קוֹ ֵלט וּ ְמ ַש ֵדר ֶאת ִת ְד ֵרי ָה ָר ָמ״ם (= רקטה‬
)‫מתוקנת מסלול‬
fire and forget
)‫ַשגֵ ר וּ ְש ַכח (שוֹ ״ש‬
FFE
fire for effect
‫כלית‬
ִ ‫ֵאש ְל ַת‬
FFG
fire coordination exercise
forward combat zone/area
guided missile frigate
)‫״ב‬
ּ ‫ימה ְּב ֶש ַטח ָּבנוּ י ָ(ל ָש‬
ָ ‫ְל ִח‬
FIFO
first in ‫ ־‬first out
fire direction
)‫נִ יהוּ ל ֵאש (נ״א‬
FDC
FIRST
)‫נִ כנָ ס ִראשוֹ ן ־ יוֹ ֵצא ִראשוֹ ן (נָ ִרי״ר‬
Fast Israeli Rescue and Search Team
fire direction center
‫ַמ ֲע ַרך ַה ָצ ָלה יִ ש ְׂר ֵא ִלי ִל ְר ִעידוֹ ת ֲא ָד ָמה‬
)‫(מ ִהי״ר‬
ָ
‫(מ ִפּי״ק) [לניהול אש‬
ַ ‫דמי‬
ִ ‫ז־פּיקוּ ד יְ ִרי ִק‬
ִ ‫רכ‬
ַּ ‫ֶמ‬
]‫ארטילרית‬
FDO
1.fire direction officer;
;)‫(קנָ ״א‬
ַ ‫ל־אש‬
ֵ ּ‫ ְק ִצין נִ יהו‬.1
2.flexible deterrent option
FDS
‫ילים‬
ִ ‫שח ֶתת ִט‬
ֶ ‫ַמ‬
FIBUA
fighting in built-up area [UK]
]‫הקדמי‬
ִ ‫[המרחב‬
ֶ ‫דמי‬
ִ ‫ימה ִק‬
ָ ‫רחב ְל ִח‬
ַ ‫ֶמ‬
FD
)‫(ק ָמ״ק‬
ָ ‫דמי‬
ִ ‫ַקו מוּ ָצ ִבים ִק‬
FER
‫רת ָעה גְ ִמישוֹ ת‬
ָ ‫ ֲחלוּ פוֹ ת ַה‬.2
fire direction system
FIST
fire support team [US]
]‫ֶצווֶ ת ִסיוּ ע ֵאש [של ָח ָת״ם ביחידת משנה‬
FIWC
Fleet Information Warfare Center [US]
FLB
‫חמת ֵמ ָידע ֶשל ַה ִצי‬
ַ ֹ‫רכז לו‬
ַּ ‫ֶמ‬
forward logistics base
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ַּב ָק ַרת ֵאש‬
‫דמי‬
ִ ‫יסטי ִק‬
ִ ִ‫ָּב ִסיס לוֹ ג‬
FLD − FOS | 41
‫ב ל מ " ס‬
FLD
FMI
field [US]
‫ָש ֶׂדה‬
FLIR
‫צפּית‬
ִ ‫לת‬
ַ ‫ת־אדוֹ ם‬
ָ ‫ַמ ַּכ״ם ַת‬
ּ‫ַקו ּכוֹ חוֹ ֵתינו‬
1.fleet;
;‫ ִצי‬.1
2-4.flight
;‫ ַמ ָטס‬.2
;‫יסה‬
ָ ‫ ִט‬.3
‫ גַ ף‬.4
FM
;‫דר ָכה ְצ ָב ִאי‬
ָ ‫ ֵס ֶפר ַה‬.1
2.frequency modulation
‫ ִאפנוּ ן ֶת ֶדר‬.2
FMA
forward maintenance area
‫דמי‬
ִ ‫יסטי ִק‬
ִ ִ‫ֵאזוֹ ר לוֹ ג‬
1.Fleet Marine Force;
;‫ ֵחיל ַהנַ ָח ִתים ֶשל ַה ִצי‬.1
2.foreign military support
FMFA
‫טב ַע חוּ ץ‬
ֵּ ‫ ִסיוּ ַע ְצ ָב ִאי ְּב ַמ‬.2
failure mode factor analysis
FMFM
)‫צבה (עוצ׳‬
ָּ ּ‫עו‬
1-2.forward observer
;‫ ַּב ַקר ֵאש‬.1
)‫(ק ָת״ק‬
ַ ‫דמי‬
ִ ‫צפּית ִק‬
ִ ‫ ְק ִצין ַת‬.2
FOB
1.forward operating base;
;‫דמי‬
ִ ‫ ְּב ִסיס ְפּעוּ ָלה ִק‬.1
2.free on board
‫תחייְ בוּ ת ַהמוֹ ֵכר ְל ַש ֵלם ֶאת הוֹ ָב ַלת‬
ַ ‫ ִה‬.2
‫טענָ ָת ּה ַעל‬
ָ ‫ַה ְסחוֹ ָרה וְ ֶאת ִּביטוּ ָח ּה ַעד ְל ַה‬
1.Field Manual;
FMF
formation [UK]
FO
forward line of own troops
FLT
‫דר ָכה ְצ ָב ִאי‬
ָ ‫ַמ ֲהדוּ ָרה זְ ַמנִ ית ֶשל ֵס ֶפר ַה‬
fmn
forward-looking infrared radar
FLOT
Field-Manual Interim
‫נִ יתוּ ַח גוֹ ְר ֵמי ֶּכ ֶשל ְמיוּ ָח ִדים‬
Fleet Marine Force Manual
‫דר ָכה ְמשוּ ָתף ִלזְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה וּ ְל ֵחיל‬
ָ ‫ֵס ֶפר ַה‬
‫ַהנַ ָח ִתים ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫ְּכ ִלי הוֹ ָב ָלה [ ִמנְ ַמל המוצא ועד ִלנְ ַמל היעד‬
]‫משלם הקונה‬
FOC
full operational capability
‫בצ ִעית ְמ ֵל ָאה‬
ָ ‫יְ כוֹ ֶלת ִמ‬
FOD
foreign objects danger
‫ַס ָּכנַ ת ֲח ָפ ִצים זָ ִרים‬
FOF
field of fire
‫ְש ֵׂדה ֵאש‬
FOO
forward observation officer
FOS
)‫(ק ָת״ק‬
ַ ‫דמי‬
ִ ‫צפּית ִק‬
ִ ‫ְק ִצין ַת‬
follow on support
]‫ספּ ָקה שוֹ ֶט ֶפת ֶשל ֲח ָל ִפים [למערכות נשק‬
ָ ‫ַה‬
42 | FOV − FWD
‫ב ל מ " ס‬
FSCOORD
FOV
field of view
FP
fire support coordinator
‫ְש ֵׂדה ְר ִאייָ ה‬
FSE
firing point/position
fire support element
‫מדת יְ ִרי‬
ַ ‫ֶע‬
FPF
]‫גוֹ ֵרם ִסיוּ ַע ֵאש [צוות סיוע ביחידות טקטיות‬
FSO
final protective fire
fire support officer
‫ֵאש ַס ָּכנָ ה‬
FPOL
field support team [US]
]‫ַמ ֲע ַבר ּכוֹ ַח ֶד ֶרך ּכוֹ ַח [במרחב קדמי‬
‫ֶצווֶ ת ִסיוּ ַע ֵאש [ביחידה טקטית של כוחות‬
failure reporting analysis, and
corrective action system
‫ישלוֹ ן וְ ִתיקוּ ן ְפּעוּ ָלה ֶשל ַמ ֲע ֶר ֶכת‬
ָ ‫נִ יתוּ ַח ִּכ‬
fragmentary order
‫לקית אוֹ ְמקוּ ַט ַעת‬
ִ ‫ְפּקוּ ָדה ֶח‬
fire support
FSB
]‫ִסיוּ ע ֵאש [ביבשה‬
forward support battalion [US]
]‫ זרוע היבשה‬:‫דמי [בארה״ב‬
ִ ‫יסטי ִק‬
ִ ִ‫גְ דוּ ד לוֹ ג‬
FSCC
fire support coordination center [US]
FSCL
‫רכז ֵאש‬
ַּ ‫ֶמ‬
forward support unit
‫דמי‬
ִ ‫יקה ְל ִסיוּ ַע ִק‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ידת לוֹ ג‬
ַ ‫יְ ִח‬
ft
foot
‫ֶרגֶ ל‬
FTX
field training exercise [US]
‫ַתרגִ יל ָש ֶׂדה‬
FU
fire unit
)‫ידת ֵאש (י״א‬
ַ ‫יְ ִח‬
FUP
forming up place
fire support coordination line
FSCM
]‫היבשה‬
FSU
FRAGO/FRAGORD
FS
)‫(ק ָש״א‬
ַ ‫יל ִרי‬
ֵ ‫רט‬
ִ ‫ין־קישוּ ר ַא‬
ִ ‫ְק ִצ‬
FST
forward passage of lines
FRACAS
)‫(מ ָס״א‬
ָ ‫ְמ ָת ֵאם ִסיוּ ַע ֵאש‬
‫ַקו ְּב ִטיחוּ ת‬
fire support coordinating measure
‫מצ ֵעי ֵתיאוּ ם ְל ִסיוּ ַע ֵאש‬
ָ ‫ֶא‬
‫יע ְרכוּ ת‬
ָ ‫ֶש ַטח ֵה‬
FWD
1.front-wheel drive;
;‫דמי‬
ִ ‫ ֶהינֵ ַע ִק‬,‫דמית‬
ִ ‫ ֲהנָ ָעה ִק‬.1
fwd − FY | 43
‫ב ל מ " ס‬
FWDBL
2.four-wheel drive
fwd
‫רבע־גַ לגַ ִלית‬
ַּ ‫ ֲהנָ ָעה ַא‬.2
forward bomb line
FY
forward
‫דמי‬
ִ ‫ִק‬
‫דמי‬
ִ ‫פצ ָצה ִק‬
ָ ‫ַקו ַה‬
fiscal year
‫קציב‬
ִ ‫ְשנַ ת ַת‬
‫‪G‬‬
‫‪Assistant Chief of Staff, Logistics‬‬
‫צבה אוֹ ֶשל‬
‫יקה ֶשל עוּ ָּ‬
‫יסט ָ‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין לוֹ גִ ִ‬
‫‬‫צב ִתי לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת‬
‫ִארגוּ ן ַעל‪-‬עוּ ָּ‬
‫ַהיַ ָּב ָשה;‬
‫צבה אוֹ ְּב ִארגוּ ן‬
‫יקה ְּבעוּ ָּ‬
‫יסט ָ‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ַהלוֹ גִ ִ‬
‫צב ִתי‪-‬לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה‬
‫ַעל‪-‬עוּ ָּ‬
‫‪Assistant Chief of Staff, Plans‬‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין ַמ ֶטה ְּכ ָל ִלי [ ְמ ָת ֵאם] ְל ִתכנוּ ן‬
‫צבה אוֹ ֶשל ִארגוּ ן ַעל‪-‬‬
‫בצ ִעים ֶשל עוּ ָּ‬
‫ִמ ָ‬
‫‬‫צב ִתי לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה;‬
‫עוּ ָּ‬
‫צבה אוֹ ְּב ִארגוּ ן‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ְּבעוּ ָּ‬
‫צב ִתי‪-‬לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה‬
‫ַעל‪-‬עוּ ָּ‬
‫‪Assistant Chief of Staff, Command,‬‬
‫‪Control, Communications, and‬‬
‫)‪Computer Operations (C4 Ops‬‬
‫צבה אוֹ ֶשל ִארגוּ ן‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין ִתקשוּב ֶשל עוּ ָּ‬
‫צב ִתי‪-‬לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה;‬
‫ַעל‪-‬עוּ ָּ‬
‫צבה אוֹ ְּב ִארגוּ ן ַעל‪-‬‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ַה ִתקשוּב ְּבעוּ ָּ‬
‫צב ִתי‪-‬לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה‬
‫עוּ ָּ‬
‫‪G4‬‬
‫‪General Staff‬‬
‫(ה ַמ ֶטה ַה ְמ ָת ֵאם)‬
‫ֲאגַ ף ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ַ‬
‫ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה‬
‫‪Assistant Chief of Staff, Personnel‬‬
‫‪G5‬‬
‫צבה אוֹ ֶשל ִארגוּ ן‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין ּכוֹ ַח‪ָ -‬א ָדם ֶשל עוּ ָּ‬
‫צב ִתי‪-‬לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה;‬
‫ַעל‪-‬עוּ ָּ‬
‫צבה אוֹ ְּב ִארגוּ ן ַעל‪-‬‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ּכוֹ ַח ָה ָא ָדם ְּבעוּ ָּ‬
‫צב ִתי‪-‬לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה‬
‫עוּ ָּ‬
‫‪Assistant Chief of Staff, Intelligence‬‬
‫‪G6‬‬
‫צבה אוֹ ֶשל ִארגוּ ן‬
‫יעין ֶשל עוּ ָּ‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין מוֹ ִד ִ‬
‫צב ִתי‪-‬לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה;‬
‫ַעל‪-‬עוּ ָּ‬
‫צבה אוֹ ְּב ִארגוּ ן ַעל‪-‬‬
‫יעין ְּבעוּ ָּ‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף מוֹ ִד ִ‬
‫צב ִתי‪-‬לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה‬
‫עוּ ָּ‬
‫‪Assistant Chief of Staff, Operations‬‬
‫צבה‬
‫בצ ִעים [ ְק ִצין ָאגָ "ם] ֶשל עוּ ָּ‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין ִמ ָ‬
‫‬‫‬‫צב ִתי לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת‬
‫אוֹ ֶשל ִארגוּ ן ַעל עוּ ָּ‬
‫ַהיַ ָּב ָשה;‬
‫צבה אוֹ ְּב ִארגוּ ן ַעל‪-‬‬
‫בצ ִעים ְּבעוּ ָּ‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ַה ִמ ָ‬
‫צב ִתי‪-‬לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה‬
‫עוּ ָּ‬
‫‪G‬‬
‫‪G1‬‬
‫‪G2‬‬
‫‪G3‬‬
‫‪46 | G7 − GDP‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪G/A‬‬
‫‪ground-to-air‬‬
‫ע־אווִ יר (ק׳׳א)‬
‫רק ֲ‬
‫ַק ַ‬
‫‪1-2. Assistant Chief of Staff,‬‬
‫;]‪Information Operations [US‬‬
‫‪GAO‬‬
‫צבה אוֹ ֶשל‬
‫ידע ֶשל עוּ ָּ‬
‫בצ ֵעי ֵמ ָ‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין ִמ ְ‬
‫‬‫‬‫ִארגוּ ן ַעל עוּ ָּ‬
‫צב ִתי לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת‬
‫‪General Accounting Office‬‬
‫ִמש ַׂרד ְמ ַב ֵקר ַה ַמ ֲע ֶר ֶכת‬
‫ַהיַ ָּב ָשה;‬
‫‪GB‬‬
‫צבה אוֹ ְּב ִארגוּ ן‬
‫ידע ְּבעוּ ָּ‬
‫בצ ֵעי ֵמ ָ‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ִמ ְ‬
‫צב ִתי‪-‬לוֹ ֵחם ְּבכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה‬
‫ַעל‪-‬עוּ ָּ‬
‫;‪1.gigabyte‬‬
‫‪ .1‬גִ יגָ ַבּייט (ג״ב);‬
‫]‪3.Doctrine and Exercises [NATO‬‬
‫‪2.Sarin‬‬
‫עצבים]‬
‫לח ַל׳׳ך ּ‬
‫ארין [כינוי ָ‬
‫‪ָ .2‬ס ִ‬
‫חל ֶקת ַהתוֹ ָרה וְ ָה ִאימוּ נִ ים‬
‫‪ .3‬רֹאש ַמ ֶ‬
‫‪GBU‬‬
‫‪Assistant Chief of Staff, Financial‬‬
‫‪guided bomb unit‬‬
‫נחית‬
‫ְפּ ָצ ָצה מוּ ֵ‬
‫‪GC‬‬
‫‪GCCS‬‬
‫נסי ְּב ַמ ֶטה ְּכ ָל ִלי ִבּזְ רוֹ ַע‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין נִ יהוּ ל ִפינַ ִ‬
‫ַהיַ ָּב ָשה;‬
‫נסי ְּב ַמ ֶטה ְּכ ָל ִלי‬
‫חל ֶקת נִ יהוּ ל ִפינַ ִ‬
‫‪ַ .2‬מ ֶ‬
‫ִבּזְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
‫‪global command and control system‬‬
‫]‪[US‬‬
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ּפוֹ ״ש גלוֹ ָּב ִלית [ ֶד ֶרג איסטרטגי]‬
‫‪GCI‬‬
‫‪ground control intercept‬‬
‫רקע‬
‫ר־ק ַ‬
‫יֵ ירוּ ט ְמבוּ ַק ַ‬
‫‪GCS‬‬
‫‪1-2. Assistant Chief of Staff, Civil‬‬
‫למ ָזל״ט]‬
‫רק ִעית [ ַ‬
‫ַת ֲחנַ ת ַּב ָק ָרה ַק ָ‬
‫‪Soman‬‬
‫עצבים]‬
‫לח ַל׳׳ך ּ‬
‫סוֹ ָמאן [כינוי ָ‬
‫‪GDP‬‬
‫;]‪1.general defense plan [NATO‬‬
‫‪ .1‬תוֹ כנִ ית ַה ִמגנָ נָ ה;‬
‫משל ְּב ַמ ֶטה ְּכ ָל ִלי ִבּזְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה;‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין ִמ ָ‬
‫צבה אוֹ‬
‫משל ְצ ָב ִאי ְּבעוּ ָּ‬
‫חל ֶקת ִמ ָ‬
‫‪ַ .2‬מ ֶ‬
‫ְּב ִארגוּ ן ַעל‪-‬עוּ ָּ‬
‫צב ִתי‪-‬לוֹ ֵחם;‬
‫‪3.Civil and Political (including Legal‬‬
‫)‪and Media Affairs‬‬
‫משל‪ְ ,‬ל ַר ּבוֹ ת ַסמכוּ יוֹ ת ִקישוּ ר‬
‫‪ְ .3‬ק ִצין ִמ ָ‬
‫‬
‫שפּט וְ ִתקשוֹ ֶרת‬
‫יטי‪ִ ,‬ענייְ נֵ י ִמ ָ‬
‫ַל ֶד ֶרג ַה ּפוֹ ִל ִ‬
‫ְּב ַמטוֹ ת נָ אט״וֹ‬
‫‪GA‬‬
‫;]‪1.ground attack [UK‬‬
‫רקע [על־ידי ח״א];‬
‫יפת ַק ַ‬
‫‪ְ .1‬ת ִק ַ‬
‫‪2.Tabun‬‬
‫‪2.gross domestic product‬‬
‫(ת ָמ״ג)‬
‫למי ָ‬
‫‪ .2‬תוֹ ָצר ְמקוֹ ִמי גוֹ ִ‬
‫‪G9‬‬
‫;‪Affairs‬‬
‫‪ground control station‬‬
‫‪GD‬‬
‫‪G8‬‬
‫‪Management‬‬
‫‪Geneva Convention‬‬
‫ֲא ָמנַ ת זֵ ׳נֵ ווָ ה‬
‫‪G7‬‬
‫עצבים]‬
‫לח ַל׳׳ך ּ‬
‫אבוּ ן [כינוי ָ‬
‫‪ַ .2‬ט ּ‬
GEN − GOCinC | 47
‫ב ל מ " ס‬
GEN
GLD
general
ground laser designator
‫ דרגת קצונה של קצין‬,‫בצבאות העולם‬
ִ [ ‫גֵ נֵ ָרל‬
‫ כגון ראש פיקוד התורה‬,‫בעל ארבעה כוכבים‬
]‫וההדרכה בזרוע היבשה של ְצ ָבא ארה׳׳ב‬
GEOINT
geospatial intelligence
‫יעין ַלווייָ נִ י‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
GF
Ground Forces [IDF]
GFC
‫זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה ֶשל ַצ ַה׳׳ל‬
Ground Forces Command [IDF]
GHQ
‫פק ֶדה זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה ֶשל ַצ ַה׳׳ל‬
ֶ ‫ִמ‬
‫ְס ִב ַיבת ַה ֵמ ָידע ַהגְ לוֹ ָּב ִלי‬
Global Information Grid
GII
‫ַמ ֲא ַרג ַה ֵמ ָידע ַהגְ לוֹ ָּב ִלי‬
global information infrastructure
GIS
‫שתית ַה ֵמ ָידע ַהגלוֹ ָּב ִלי‬
ִ ‫ַת‬
geographical information system
GI&S
)‫ָמ ָמ״ג (= מערכת מידע גאוגרפי‬
geospatial information and services
GLCM
ground liaison officer
GLTD
)‫שק״א‬
ָ ‫(ק‬
ַ ‫ע־אווִ יר‬
ֲ ‫רק‬
ַ ‫ין־קישוּ ר ַק‬
ִ ‫ְק ִצ‬
ground laser target designator
‫רק ִעי‬
ָ ‫ְמ ַצייֵ ן ֵלייזֶ ר ַק‬
GM
guided missile [UK]
‫נחה‬
ֶ ּ‫ִטיל מו‬
GMT
‫ זְ ַמן‬,‫ם־טי‬
ִ ‫׳י־א‬
ֵ ִ‫ זְ ַמן ג‬,‫זְ ַמן ִגרינִ יץ׳ ְממוּ ָצע‬
‫אשית‬
ִ ‫פק ָדה ָר‬
ָ ‫ִמ‬
global information environment
GIG
GLO
Greenwich Mean Time
general headquarters
GIE
‫רק ִעי‬
ָ ‫ן־לייזֶ ר ַק‬
ֵ ֵ‫ְמ ַציי‬
‫ֵשירוּ ֵתי ֵמ ָידע ֵמ ֶה ָח ָלל‬
ground-launched cruise missile
]‫ִטיל ִשיוּ ט ַה ְמשוּגָ ר ִמן ַהיַ ָּב ָשה [כגון ‘טוֹ ָמהוֹ ק׳‬
‫גָ ָמ״ט‬
GNP
gross national product
Gnr
)‫(ת ָל״ג‬
ָ ‫למי‬
ִ ֹ‫תוֹ ָצר ְלאוּ ִמי גו‬
gunner [UK]
‫קל ָען‬
ְ ‫ַמ‬
GNSS
Global Navigation Satellite System
GO
)‫(מנָ ״ל‬
ָ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת נִ יווּ ט ַלווייָ נִ ית‬
governmental organization
GOCinC
‫לתי‬
ִ ‫מש‬
ַ ‫ִארגוּ ן ֶמ‬
general officer commanding in chief
[UK]
‫אשי‬
ִ ‫ַה ְמ ַפ ֵקד ָה ָר‬
48 | GP − GZ
‫ב ל מ " ס‬
GP
GSO1
1.guided projectile;
2.general-purpose
;‫נחה‬
ֶ ּ‫ ָפּגָ ז מו‬.1
‫ ִשימוּ ש ְּכ ָל ִלי‬.2
GPMG
general-purpose machine gun
‫קל ַע ָא ִחיד‬
ֵ ‫ַמ‬
GPO
gun position officer
GPS
GSR
ground surveillance radar
‫רקע‬
ַ ‫צפּית ַק‬
ִ ‫ַמ ַּכ״ם ַת‬
G/VLLD
Ground/Vehicle Laser Locator and
)‫(ק ַע״ת‬
ַ ‫מדת תוֹ ָת ִחים‬
ַ ‫ְק ִצין ֶע‬
)‫י־אס‬
ֵ ‫'י־פּ‬
ִ ִ‫ ג‬:‫יכוּ ן עוֹ ָל ִמית (ראו‬
ּ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ִא‬
]‫ְמ ַצייֵ ן ֵלייזֶ ר נַ ייָ ד [נישׂא‬
GW
guerrilla warfare
GWOT
1-2.general staff;
;‫ ַמ ֶטה ְמ ָת ֵאם‬.1
;)‫טכ״ל‬
ָּ ‫(מ‬
ַ ‫ ַמ ֶטה ְּכ ָל ִלי‬.2
3.general support;
4.general service
GSO
]‫ְק ִצין ָאגָ ״ם [הממלכה המאוחדת‬
designator
Global Ppositioning System
GS
general staff officer grade 1 [UK]
Global War On Terrorism [US]
G2X
;‫ ִסיוּ ַע ְּכ ָל ִלי‬.3
‫ ִשימוּ ש ְּכ ָל ִלי‬.4
‫ילה‬
ָ ‫חמת גֵ ִר‬
ַ ֹ‫לו‬
‫יטחוֹ נִ י נֶ גֶ ד ַה ֵטרוֹ ר ָּבעוֹ ָלם‬
ְ ‫י־ב‬
ִּ ִ‫ַמ ֲא ָמץ ְמ ִדינ‬
‫יעין‬
ִ ‫צבה ִּב ְתחוּ ם מוֹ ִד‬
ָּ ּ‫עוֹ זֵ ר ְל ָק ַמ״ן ָהעו‬
GZ
]‫ִמ ְמקוֹ רוֹ ת ַחיִ ים [יוּמינט‬
ground zero
general staff officer
‫ְק ִצין ַמ ֶטה ְמ ָת ֵאם‬
)‫נְ קוּ ַדת ֶא ֶפס ַּב ֶש ַטח (נָ א״ש‬
H
H
2.heavy equipment;
1.hour;
;‫ ִציוּ ד ָּכ ֵבד‬.2
;)‫ ָש ָעה (ש׳‬.1
2. mustard gas
‫רדל‬
ָ ‫ גַ ז ַח‬.2
HA
;‫יע ְרכוּ ת ַמסוֹ ִקים‬
ָ ‫ ֶש ַטח ְל ֵה‬.1
2.humanitarian assistance
‫יט ִרי‬
ָ ִ‫ ִסיוּ ַע הוּ ָמנ‬.2
high-speed antiradiation missile
HAW
‫יר־שיוּ ט נֶ גֶ ד ְמקוֹ רוֹ ת ְק ִרינָ ה‬
ִ ‫ִטיל ְמ ִה‬
ֵ ּ‫נֶ ֶשק נו‬
‫ ַטמנָ ״ט מסוג‬:‫״ן־טי״ת ָּכ ֵבד [לדוגמה‬
]‫ָ‘טאוּ ׳ או ‘הוֹ ט׳‬
humanitarian and civic assistance
HE
HEAT
‫ַּכדוּ ר ָח״ש־נָ ִפיץ‬
high-explosive antitank
HELARM
‫יט ִריִ ים‬
ָ ִ‫בצ ִעים הוּ ָמנ‬
ָ ‫ִמ‬
1.high explosive;
;)‫(חנָ ״ם‬
ָ ‫ חוֹ ֶמר־נֶ ֶפץ ְמ ַר ֵסק‬.1
‫ָפּגָ ז ָחלוּ ל‬
helicopter, armed [UK]
HELI
heavy antitank weapon
HCA
HEAP
)‫(הנָ ״א‬
ָ ‫ ַה ָנד ַסת ֱאנוֹ ש‬.3
high-explosive armor piercing
1.holding area;
HARM
3.human engineering
‫ַמסוֹ ק ָחמוּ ש‬
helicopter, armed [US]
HEP
]HELO ‫ַמסוֹ ק [בעגת צבא ארצות הברית ־‬
high-explosive plastic
HESH
‫ָמ ִעיך‬
high-explosive squash head
‫ָמ ִעיך‬
50 | HET − HVM
‫ב ל מ " ס‬
HET
heavy equipment transporter
HF
)‫נקים וְ ָצ ָמ״ה (= ציוד מכני הנדסי‬
ִ ‫מוֹ ִביל ַט‬
1.high frequency;
;)‫(ת״ג‬
ָ ‫ ֶת ֶדר גָ בוֹ ַה‬.1
2.harassing fire
‫טר ָדה‬
ָ ‫ ֵאש ַה‬.2
HFE
human-factors engineering
)‫(הנָ ״א‬
ָ ‫ַה ָנד ַסת ֱאנוֹ ש‬
HHB
headquarters and headquarters battery
]‫פק ָדה [ ָח ָת״ם או ָּכ ָהנָ ״ם‬
ָ ‫פק ָדה וְ סוֹ ְל ַלת ִמ‬
ָ ‫ִמ‬
HHC
headquarters and headquarters
company
HI
‫פק ָדה‬
ָ ‫פק ָדה וּ ְפלוּגַ ת ִמ‬
ָ ‫ִמ‬
‫ין־לאוּ ִמי‬
ְ ‫ִארגוּ ן ַהנָ ִכים ַה ֵּב‬
high intensity conflict
HLH
‫ִעימוּ ת ַּב ֲע ִצימוּ ת גְ בוֹ ָהה‬
‫ַמסוֹ ק תוֹ ָב ָלה ָּכ ֵבד‬
heavy machine gun
HMMWV
‫רוּ ם ַה ִפּיצוּ ץ‬
hos
hostile
‫עוֹ יֵ ן‬
HOW
howitzer
‫יצר׳‬
ֶ ‫‘הוֹ ִב‬
HPT
high payoff target
‫ַמ ָט ָרה ַּב ֲע ַלת ְתמוּ ָרה גְ בוֹ ָהה‬
HQ
headquarters
)‫פק ָדה (מפק׳‬
ָ ‫ִמ‬
HR
human resources
‫שא ֵּבי ֱאנוֹ ש‬
ַ ‫ַמ‬
hostage rescue team
‫רוּבה‬
ָּ ‫ֶצווֶ ת ִחילוּ ץ ְּבנֵ י ֲע‬
HTML
hyper text mark-up language
]‫רטקסט‬
ֵ ‫יל־על [ ִה ֶיפּ‬
ָ ‫מל‬
ִ ‫ימנֵ י ֲע ִר ָיכה ְל ַת‬
ָ ‫ְש ַׂפת ִס‬
heavy lift helicopter
HMG
height of burst
HRT
handicap international
HIC
HOB
)‫(מ ָק״ך‬
ָ ‫קל ַע ָּכ ֵבד‬
ֵ ‫ַמ‬
high mobility multipurpose wheeled
vehicle
‫יתי ַּב ַעל נַ ייָ דוּ ת גְ בוֹ ָהה‬
ִ ‫כל‬
ִ ‫ב־ת‬
ַ ‫ֶר ֶכב גַ לגַ ִלי ַר‬
]‫אמר׳‬
ֶ ‫[הוא ידוע בכינויו ָ‘ה‬
HUMINT
human intelligence
HV
]‫יעין ִמ ְמקוֹ רוֹ ת ַחיִ ים [יומינט‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
hypervelocity
HVM
‫ְמ ִהירוּ ת־יֶ ֶתר‬
hypervelocity missile
‫ִטיל ְמ ִהירוּ ת־יֶ ֶתר‬
‫‪HVT − Hz | 51‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪Hz‬‬
‫‪hertz‬‬
‫ֵהרץ [יחידת תדירות של גלי הרדיו‪ ,‬מחזור‬
‫‪HVT‬‬
‫‪high-value target‬‬
‫טר״ע)‬
‫(מ ָ‬
‫ת־ע ֶרך ַ‬
‫ַמ ָט ָרה ַר ַּב ֵ‬
‫מלא אחד של גל בשנייה אחת]‬
‫]‪heavy [UK‬‬
‫ָּכ ֵבד‬
‫‪hy‬‬
I
IACG
interagency coordination group
‫ֹא־צ ָב ִאיוֹ ת‬
ְ ‫ְקבוּ ַצת ֵתיאוּ ם ֵּבין סוֹ ְכנוּ יוֹ ת ל‬
]‫[בפיקוד איסטרטגי או משותף‬
IAEA
ICR
Intelligence Collection Requirements
ICRC
International Red-Cross Committee
International Atomic Energy Agency
IAF
‫ין־לאוּ ִמית ְל ֵאנֶ רגִ ייָ ה ָאטוֹ ִמית‬
ְ ‫ַהסוֹ ְכנוּ ת ַה ֵּב‬
)‫(סבא״א‬
ID
Israel Defense Forces
‫תאם ְל־‬
ֵ ‫ְּב ֶה‬
IDS
second in command [UK]
‫שתי‬
ִ ‫יסטי ֵּבין־יַ ַּב‬
ִ ‫ִטיל ָּב ִל‬
Improved Conventional Munitions
]‫צרר‬
ָ ‫ַתחמוֹ ֶשת קוֹ נווֶ נציוֹ נָ ִלית ְמשוּ ֶפּ ֶרת [ ִמ‬
)‫(צ ַה״ל‬
ַ ‫ְצ ָבא ַה ֲהגָ נָ ה ְליִ ש ָׂר ֵאל‬
1-2.intrusion detection system
‫ְסגַ ן ְמ ַפ ֵקד‬
;‫סתנְ נִ ים‬
ַ ‫ ַמ ֲע ֶר ֶכת ְלגִ ילוּ י ִמ‬.1
‫ גִ ילוּ י ֲח ִד ָירה ְל ַמ ֲע ָר ִכים אוֹ ְל ַמ ֲע ָרכוֹ ת‬.2
intercontinental ballistic missile
ICM
‫אוּגדת ִחי׳׳ר‬
ַ
.2
IDF
in accordance with
ICBM
1.identification;
2.infantry division
‫זְ רוֹ ַע ָה ֲאווִ יר וְ ֶה ָח ָלל‬
2IC
‫ין־לאוּ ִמי‬
ְ ‫ִארגוּ ן ַה ְצ ָלב ָה ָאדוֹ ם ַה ֵּב‬
;‫ זִ יהוּ י‬.1
Israel Air Force
IAW
‫יעין‬
ִ ‫ְד ִרישוֹ ת ְל ִאיסוּ ף מוֹ ִד‬
IE
‫שוֹ נִ ים‬
information engagement
‫חמת ֵמ ָידע‬
ַ ֹ‫ַה ַמ ֲא ָמץ ַה ְמשוּ ָלב ֶשל לו‬
54 | IED − INTSUM
‫ב ל מ " ס‬
IED
1.improvised explosive device;
;‫לתר‬
ָ ּ‫טען ַח ָּב ָלה ְמאו‬
ַ ‫ ִמ‬.1
2.imitative electromagnetic deception
)‫ הוֹ נָ ָאה ֵא ֶלקטרוֹ ַמגנֵ ִטית ְמ ַח ָקה (האמ״ח‬.2
IEW
intelligence and electronic warfare [US]
‫חמה ֵא ֶלקטרוֹ נִ ית‬
ָ ֹ‫יעין וְ לו‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
IFF
identification, friend or foe
)‫זִ יהוּ י ֲע ִמית אוֹ טוֹ ֵרף (זַ ַע״ט‬
IFV
Infantry Fighting Vehicle
‫ימה‬
ָ ‫גמ״ש ְל ִח‬
ַ ַ‫נ‬
IID
‫לתר‬
ָ ּ‫ן־מ ִצית ְמאו‬
ַ ‫טע‬
ָ ‫ִמ‬
‫תח ָלה‬
ָ ‫ַקו ַה‬
ILS
1-2.integrated logistics support
;‫יסטי ְמשוּ ָלב‬
ִ ִ‫ ִסיוּ ַע לוֹ ג‬.1
)‫(ת ֶכ״ם‬
ֶ ‫יכה ּכוֹ ֶל ֶלת ְּבמוּ ָצר‬
ָ ‫ ְת ִמ‬.2
information management
‫נִ יהוּ ל ֵמ ָידע‬
IMI
international military information
IMINT
‫ין־לאוּ ִמי‬
ְ ‫ֵמ ָידע ְצ ָב ִאי ֵּב‬
info
information
‫ֵמ ָידע‬
INFOSEC
information security
‫בט ַחת ֵמ ָידע‬
ָ ‫ַא‬
INHE
[the] Israeli Naval Hyperbaric Institute
)‫(מ ִר״י‬
ֶ ‫ַה ָמכוֹ ן ִל ְרפוּ ָאה יַ ִמית‬
INS
]‫ָא ִח״י [אוניית ֵחיל הים‬
instl
INTCM
‫תקן‬
ָ ‫ִמ‬
intercommunication
]‫ר־פּנִ ים׳‬
ְ ‫ ֶ‘ק ֶש‬:‫לפנים‬
ָ [ )‫״פ‬
ּ ‫קש‬
ָ ‫(מ‬
ַ ‫ר־פּנִ ים‬
ְ ‫קש‬
ֵ ‫ַמ‬
INTEL
intelligence
INTERCOM
)‫יעין (מוד׳‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
intercommunication
]‫ר־פּנִ ים׳‬
ְ ‫ ֶ‘ק ֶש‬:‫לפנים‬
ָ [ )‫״פ‬
ּ ‫קש‬
ָ ‫(מ‬
ַ ‫ר־פּנִ ים‬
ְ ‫קש‬
ֵ ‫ַמ‬
INTREP
intelligence report
imagery intelligence [US]
IMS
)‫(חי״ר‬
ִ ‫גלים‬
ִ ‫ֵחיל ָה ַר‬
installation
initial line
IM
Infantry
Israeli Navy Ship
improvised incendiary device
IL
INF
‫יעין ָחזוּ ִתי‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
information management system
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ְלנִ יהוּ ל ֵמ ָידע‬
INTSUM
‫יעין‬
ִ ‫דוּ ַח מוֹ ִד‬
intelligence summary
‫יעין‬
ִ ‫יכוּ ם מוֹ ִד‬
ּ ‫ִס‬
IO − IW | 55
‫ב ל מ " ס‬
IO
IRBM
1.intelligence officer;
intermediate-range ballistic missile
;)‫(ק ָמ״ן‬
ַ ‫יעין‬
ִ ‫ ְק ִצין מוֹ ִד‬.1
2.information operations
‫בצ ֵעי ֵמ ָידע‬
ְ ‫ ִמ‬.2
IOC
1.initial operational capability;
;‫תח ָל ִתית‬
ָ ‫בצ ִעית ַה‬
ָ ‫ יְ כוֹ ֶלת ִמ‬.1
IRC
International Red Cross
IRINT
3.information operations command
IOC (L)
intelligence preparation of the
battlespace
‫יעינִ י ֶשל ְתמוּ נַ ת ְש ֵׂדה ַה ְק ָרב‬
ִ ‫ִע ּיבוּ ד מוֹ ִד‬
interrogation of prisoners of war
IR
‫ֲח ִק ַירת ְשבוּ יִ ים‬
‫ת־אדוֹ ם‬
ָ ‫יעין ַת‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
information system
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ֵמ ָידע‬
ISR
intelligence, surveillance, and
)‫בצ ֵעי ֵמ ָידע (יַ ָּב ָשה‬
ְ ‫ִפּיקוּ ד ִמ‬
IPB
IPW
IS
‫בצ ֵעי ֵמ ָידע‬
ְ ‫ ִפּיקוּ ד ִמ‬.3
information operations command (land)
‫ין־לאוּ ִמי‬
ְ ‫ַה ְצ ָלב ָה ָאדוֹ ם ַה ֵּב‬
infrared intelligence
2.intelligence operations center
;‫יעין‬
ִ ‫בצ ֵעי מוֹ ִד‬
ְ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ ֶמ‬.2
‫יסטי ִל ְטווַ ח ֵּבינַ יִ ים‬
ִ ‫ִטיל ָּב ִל‬
reconnaissance
IT
‫צפּית וְ ִסיוּ ר‬
ִ ‫ ַת‬,‫יעין‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
1.individual training;
;‫פּרט‬
ָ ‫ ִאימוּ ן ַה‬.1
2.information technology
IW
‫ ֶטכנוֹ לוֹ גייַ ת ַה ֵמ ָידע‬.2
1.individual weapon;
1.information retrieval;
;‫ ִאחזוּ ר ֵמ ָידע‬.1
2.infrared
‫ת־אדוֹ ם‬
ָ ‫ ַת‬.2
;‫ישי‬
ִ ‫ נֶ ֶשק ִא‬.1
2.information warfare
‫חמת ֵמ ָידע‬
ַ ֹ‫ לו‬.2
J
J
J1
1.joint staff officer for operations;
joint
‫בצ ִעים ְּב ַמ ֶטה‬
ָ ‫ ַמ ֶטה ְּכ ָל ִלי ְל ִמ‬-‫ ְק ִצין‬.1
]‫זרועי׳‬-‫ְמשוּ ָתף [שם תואר שמשמעו ‘על‬
;‫ְמשוּ ָתף‬
2.Operations Directorate
Personnel Directorate [US]
]‫ֲאגַ ף ַה ָש ִלישוּ ת [ ַמ ֶטה משותף‬
1.joint staff officer for personnel;
J4
Logistics Directorate [US]
‫־א ָדם ְּב ַמ ֶטה‬
ָ ‫ ַמ ֶטה ְּכ ָל ִלי ְלכוֹ ַח‬-‫ ְק ִצין‬.1
;‫ְמשוּ ָתף‬
]‫במ ֶטה משותף‬
ַ [ ‫יקה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ֲאגַ ף הלוֹ ג‬
1.joint staff officer for logistics;
2.Manpower and Personnel
‫יקה ְּב ַמ ֶטה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ ַמ ֶטה ְּכ ָל ִלי ְללוֹ ג‬-‫ ְק ִצין‬.1
Directorate
J2
;‫ְמשוּ ָתף‬
]‫במ ֶטה משותף‬
ַ [ ‫־ה ָא ָדם‬
ָ ‫ ֲאגַ ף ּכוֹ ַח‬.2
1.joint staff officer for intelligence;
‫יעין ְּב ַמ ֶטה‬
ִ ‫ ַמ ֶטה ְּכ ָל ִלי ְלמוֹ ִד‬-‫ ְק ִצין‬.1
;‫ְמשוּ ָתף‬
2. Intelligence Directorate
ִ ‫ ֲאגַ ף ַהמוֹ ִד‬.2
‫יעין [לסוכנות המודיעין של‬
J3
)‫(א ָמ״ץ‬
ָ ‫בצ ִעים‬
ָ ‫ ֲאגַ ף ַה ִמ‬.2
]‫ַמ ֶטה משותף‬
Operations Directorate [US]
]‫במ ֶטה משותף‬
ַ [ ‫בצ ִעים‬
ָ ‫ֲאגַ ף ַה ִמ‬
2.Logistics Directorate
J5
‫יקה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ ֲאגַ ף ַהלוֹ ג‬.2
Plans and Policy Directorate [US]
]‫במ ֶטה משותף‬
ַ [ ‫ֲאגַ ף ַה ִתכנוּ ן‬
1.joint staff officer plans;
;‫ ַמ ֶטה ְּכ ָל ִלי ְל ִתכנוּ ן ְּב ַמ ֶטה ְמשוּ ָתף‬-‫ ְק ִצין‬.1
2.Strategic Plans and Policy Directorate
]‫במ ֶטה משותף‬
ַ [ ‫יסטר ֵטגִ י‬
ָ ‫ ֲאגַ ף ַה ִתכנוּ ן ָה ִא‬.2
‫‪58 | J6 − JFACC‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪2.Civil and Political (including Legal‬‬
‫)‪and Media Affairs‬‬
‫‪1.Joint Staff Officer for‬‬
‫;‪communications‬‬
‫יטי‪,‬‬
‫משל וְ ִקישוּ ר ַל ֶד ֶרג ַה ּפוֹ ִל ִ‬
‫‪ִ .2‬ענייְ נֵ י ִמ ָ‬
‫רתי‬
‫שפּ ִטי וְ ַה ִתקשוֹ ִ‬
‫ְל ַר ּבוֹ ת ַה ְתחוּ ם ַה ִמ ָ‬
‫‪JA‬‬
‫יקה‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין‪ַ -‬מ ֶטה ְּכ ָל ִלי ְל ֶק ֶשר וּ ְל ֵא ֶלקטרוֹ נִ ָ‬
‫ְּב ַמ ֶטה ְמשוּ ָתף [תקשוב];‬
‫‪2.Command, Control, and‬‬
‫‪judge advocate‬‬
‫‪Communications Systems‬‬
‫ְפּ ַר ִ‬
‫קליט ְצ ָב ִאי [בגוף עוצבתי‪ ,‬על‪-‬עוצבתי‬
‫וזרועי]‬
‫‪JAAT‬‬
‫]‪joint air attack team [US‬‬
‫יפה ֲאווִ ִירית ְמשוּ ָתף [ ְמטוסי סיוע‪-‬‬
‫ֶצווֶ ת ְת ִק ָ‬
‫קרקע ו ַּמסוקי תקיפה]‬
‫‪JAGC‬‬
‫]‪s Corps [US‬׳‪Judge Advocate General‬‬
‫קליטוּ ת ַה ְצ ָב ִאית‬
‫ֵחיל ַה ְפּ ַר ִ‬
‫‪JAOC‬‬
‫‪joint air operations center‬‬
‫בצ ֵעי ֲאווִ יר ְמשוּ ָת ִפים‬
‫רכז ִמ ְ‬
‫ֶמ ַּ‬
‫‪JCOA‬‬
‫‪Joint Center for Operational Analysis‬‬
‫רכז ַה ְמשוּ ָתף ְל ֵח ֶקר ִּביצוּ ִעים‬
‫ַה ֶמ ָּ‬
‫‪JCS‬‬
‫‪Joint Chiefs of Staff‬‬
‫אשי ַה ַמטוֹ ת ַה ְמשוּ ָת ִפים ִּב ְצ ָבא ַארצוֹ ת‬
‫ָר ֵ‬
‫ַה ְּב ִרית‬
‫‪Joint Doctrine Center‬‬
‫‪JFACC‬‬
‫‪joint force air component commander‬‬
‫]‪[US‬‬
‫ְמ ַפ ֵקד ַה ּכוֹ ַח ָה ֲאווִ ִירי ְּבכוֹ ַח ְמשוּ ָתף‬
‫‪Directorate‬‬
‫יקה;‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ַה ֶק ֶשר וְ ָה ֵא ֶלקטרוֹ נִ ָ‬
‫‪1.joint staff officer for operational‬‬
‫‪J7‬‬
‫;‪plans and interoperability‬‬
‫כתי ְּב ַמ ֶטה‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין‪ַ -‬מ ֶטה ְּכ ָל ִלי ְל ִתכנוּ ן ַמ ֲע ַר ִ‬
‫ְמשוּ ָתף וּ ְל ֵתיאוּ ֵמי ִשיתוּ ף ְפּעוּ ָלה ֵּבין‬
‫ַּב ֲעלוֹ ת ַה ְּב ִרית;‬
‫‪2.Operational Plans and‬‬
‫;‪Interoperability Directorate‬‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ֶשל תוֹ כנִ ית ַה ַמ ֲע ָר ָכה ְל ֵתיאוּ ם‬
‫ְפּעוּ לוֹ ת ַהגוֹ ְמ ִלין ֵּבין ַהזְ רוֹ עוֹ ת ְלכוֹ חוֹ ת‬
‫ַּב ֲעלוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫‪3.Doctrine and Exercises‬‬
‫חל ֶקת ַהתוֹ ָרה‬
‫בצבאות נאט״ו] ַמ ֶ‬
‫‪ִ [ .3‬‬
‫(מ ֶטה ְמ ָת ֵאם)‬
‫וְ ָה ִאימוּ נִ ים ְּב ַמ ֶטה ְּכ ָל ִלי ַ‬
‫‪Force Structure, Resource, Assessment‬‬
‫‪JDC‬‬
‫רכז ְלתוֹ ָרה ְמשוּ ֶת ֶפת‬
‫ַה ֶמ ָּ‬
‫‪J6‬‬
‫‪J8‬‬
‫]‪Directorate [US‬‬
‫ָה ֲאגַ ף ְל ִבנייַ ן ַה ּכוֹ ַח‪ְ ,‬ל ַה ֲע ָר ָכה וּ ְלנִ יהוּ ל ֶשל‬
‫שא ִּבים ְּב ַמ ֶטה ְמשוּ ָתף‬
‫ַמ ַ‬
‫‪1.civil-military operations staff‬‬
‫;‪section‬‬
‫נוֹש ֵׂאי‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין‪ַ -‬מ ֶטה ְּכ ָל ִלי ְּב ַמ ֶטה ְמשוּ ָתף ְל ְ‬
‫משל;‬
‫ִמ ָ‬
‫‪J9‬‬
JFC − JPI | 59
‫ב ל מ " ס‬
JFC
JIOC
1.joint force commander;
joint information operations center
;‫ ְמ ַפ ֵקד ּכוֹ ַח ְמשוּ ָתף‬.1
2.joint forces command
‫ ּכוֹ ַח ְמשוּ ָתף‬.2
JFCOM
JIPB
joint intelligence preparation of the
battlespace [US]
Joint Forces Command [US]
‫ִפּיקוּ ד ַה ּכוֹ חוֹ ת ַה ְמשוּ ָל ִבים‬
JFIC
JLOC
‫יעינִ י ֶשל ַה ּכוֹ חוֹ ת ַה ְמשוּ ָת ִפים‬
ִ ‫ַה ִפּיקוּ ד ַהמוֹ ִד‬
JFLCC
‫פק ָדה ְמשוּ ֶת ֶפת‬
ָ ‫יסטיִ ים ְּב ִמ‬
ִ ִ‫בצ ִעים לוֹג‬
ָ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ֶמ‬
JMC
1.joint military command;
joint forces land component
;]‫זרועי‬-‫ ִפּיקוּ ד ְצ ָב ִאי ְמשוּ ָתף [על‬.1
commander [US]
2.joint movement center
‫ְמ ַפ ֵקד ּכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה ְּבכוֹ ַח ְמשוּ ָתף [זירה‬
]‫איסטרטגית‬
JMT
commander [US]
‫ְמ ַפ ֵקד ּכוֹ חוֹ ת ַהיָ ם ְּבכוֹ ַח ְמשוּ ָתף [זירה‬
component commander [US]
JHQ
JO
]‫איסטרטגית‬
joint force special operations
‫ְמ ַפ ֵקד ַה ּכוֹ חוֹ ת ַה ְמיוּ ָח ִדים ְּבכוֹ ַח ְמשוּ ָתף‬
]‫[זירה איסטרטגית‬
‫ִאימוּ ן ְמשוּ ָתף‬
junior officer
‫ָק ִצין זוּ ָטר‬
JOA
joint operations area
JOC
‫בצ ִעים ְמשוּ ָתף‬
ָ ‫רחב ִמ‬
ַ ‫ֶמ‬
joint operations center
joint headquarters
]‫פק ָדה ַה ְמשוּ ֶת ֶפת [הממלכה המאוחדת‬
ָ ‫ַה ִמ‬
JIADS
joint integrated air defense system
JIC
‫פק ָדה ְמשוּ ֶת ֶפת‬
ָ ‫יס ִעים ְּב ִמ‬
ֵ ‫רכז ֶה‬
ַּ ‫ ֶמ‬.2
joint military training
joint force maritime component
JFSOCC
‫רחב ַה ְק ָרב‬
ַ ‫יעינִ ית ֶשל ֶמ‬
ִ ‫ַה ֲה ָכנָ ה ַהמוֹ ִד‬
Joint Logistics Operation Center
Joint Forces Intelligence Command
JFMCC
‫פק ָדה ְמשוּ ֶת ֶפת‬
ָ ‫בצ ֵעי ֵמ ָידע ְּב ִמ‬
ְ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ֶמ‬
‫ת־משוּ ֶת ֶפת‬
ְ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ֲהגָ נָ ה ֲאווִ ִירית ְמשוּ ֶל ֶב‬
joint intelligence center
‫יעין ְמשוּ ָתף‬
ִ ‫רכז־מוֹ ִד‬
ַּ ‫ֶמ‬
JP
]‫בצ ִעים [זירה איסטרטגית‬
ָ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ֶמ‬
Joint Publication [US]
JPI
‫ִפּרסוּ ם תוֹ ָר ִתי ְמשוּ ָתף‬
Joint Precision Interdiction
‫ַאמנָ ַעת ַדיִ ק ְמשוּ ֶת ֶפת‬
60 | JPME − JUO
‫ב ל מ " ס‬
JPME
Joint Professional Military Education
JSOC
Joint Special Operations Command
‫ית־מקצוֹ ִעית ְמשוּ ֶת ֶפת‬
ִ ‫כש ָרה ְצ ָב ִא‬
ָ ‫תוֹ כנִ ית ְל ַה‬
JPOTF
joint psychological operations task force
‫חמה‬
ָ ֹ‫ׂימה ַעל־זְ רוֹ ִעי ְללו‬
ָ ‫ֶצווֶ ת ְמ ִש‬
‫שתית‬
ִ ‫ּפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ית יַ ַּב‬
JPS
joint planning staff
]‫זרועי‬-‫ַמ ֵטה ִתכנוּ ן ְמשוּ ָתף [על‬
JRA
joint rear area
‫רפּי ְּב ִפיקוּ ד ְמשוּ ָתף‬
ִ ֹ‫רחב עו‬
ַ ‫ֶמ‬
JRAOC
joint rear area operation center
‫בצ ֵעי עוֹ ֶרף ְּב ִפיקוּ ד ְמשוּ ָתף‬
ְ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ֶמ‬
JRC
Joint Reconnaissance Center
JRX
]‫זרועי‬-‫יעין ְמשוּ ָתף [על‬
ִ ‫רכז ִסיוּ ַע וּמוֹ ִד‬
ַּ ‫ֶמ‬
joint readiness exercise
JS
‫ַתרגִ יל ּכוֹ נְ נוּ ת ְמשוּ ָתף‬
joint staff
JSCSC
‫ַמ ֶטה ְמשוּ ָתף‬
Joint Services Command and Staff College
‫כל ָלה ַה ֵּבין־זְ רוֹ ִעית ְל ִפיקוּ ד וּ ְל ַמ ֶטה ֶשל‬
ָ ‫ַה ִמ‬
‫אוּח ֶדת‬
ֶ ‫מל ָכה ַה ְמ‬
ָ ‫ְצ ָבא ַה ַמ‬
J-SEAD
Joint Suppression of Enemy Air Defenses
‫מצעוּ ת ּכוֹ חוֹ ת‬
ָ ‫ִשיתוּ ק ַה ֲהגָ נָ ה ָה ֲאווִ ִירית ְּב ֶא‬
]‫יבשה‬-‫ְמשוּ ָת ִפים [אוויר‬
JSOA
joint special operations area
‫יסטר ֵטגִ ית‬
ָ ‫בצ ִעים ְמיוּ ָח ִדים ְּבזִ ָירה ִא‬
ָ ‫רחב ִמ‬
ַ ‫ֶמ‬
‫בצ ִעים‬
ָ ‫ִפּיקוּ ד ְמשוּ ָתף ֶשל ּכוֹ חוֹ ת ְל ִמ‬
‫ְמיוּ ָח ִדים‬
JSS
joint surveillance system
JSTARS
‫צפּית וּ ַמ ֲע ָקב ְמשוּ ֶת ֶפת‬
ִ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ַת‬
Joint Surveillance Target Attack Radar
System [US]
‫יפת‬
ַ ‫צפּית וְ ִל ְת ִק‬
ִ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ַמ ָּכ׳׳ם ְמשוּ ֶת ֶפת ְל ַת‬
‫ַמ ָטרוֹ ת‬
JTAMD
Joint Theater Air and Missile Defense
[US]
‫ילים ְּבזִ ַירת‬
ִ ‫ֲהגָ נָ ה ֲאווִ ִירית וַ ֲהגָ נָ ה ִמ ְפּנֵ י ִט‬
‫בצ ִעים ְמשוּ ָת ִפים‬
ָ ‫ִמ‬
JTCB
joint targeting coordination board
JTCC
‫ֶצווֶ ת ְמשוּ ָתף ְל ֵתיאוּ ם ַמ ָטרוֹ ת‬
joint transportation coordination cell
JTDS
‫פק ָדה ְמשוּ ֶת ֶפת‬
ָ ‫ְמדוֹ ר ֵתיאוּ ם תוֹ ָב ָלה ְּב ִמ‬
joint tactical distribution system
JTF
‫קטי‬
ִ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ַל ֲה ָפ ַצת ֵמ ָידע ַט‬
joint task force
JTL
]‫זרועי‬-‫ׂימה ְמשוּ ָתף [על‬
ָ ‫ּכוֹ ַח ְמ ִש‬
joint target list
JUO
‫ימת ַמ ָטרוֹ ת ְמשוּ ָתפוֹ ת‬
ַ ‫ְר ִש‬
joint urban operation
‫בצע ְמשוּ ָתף ְּב ֶש ַטח ָּבנוּ י‬
ָ ‫ִמ‬
‫‪JUWTF − JWFC | 61‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪JWFC‬‬
‫‪Joint Warfighting Center‬‬
‫רכז ִל ְל ִח ָ‬
‫ֶמ ָּ‬
‫ימה ְמשוּ ֶת ֶפת [בפיקוד הכוחות‬
‫בצבא ארה״ב]‬
‫המשותפים ְ‬
‫‪JUWTF‬‬
‫‪joint unconventional warfare task force‬‬
‫חמה לֹא־‬
‫ׂימה ְמשוּ ָתף ְללוֹ ָ‬
‫ּכוֹ ַח ְמ ִש ָ‬
‫קוֹ נווֶ נציוֹ נָ ִלית‬
K
kb
KP
kilobyte
kbps
KT
‫ֵאנֶ רגִ ייָ ה ִקינֵ ִטית‬
kiloHertz
KIA
)‫ִקילוֹ ֵהרץ (ק׳׳ה‬
killed in action
KN
‫ָח ָלל‬
)‫(ק ָמ״ש‬
ָ ‫ִקילוֹ ֶמ ֶטר ְל ָש ָעה‬
knot
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ְמבוּ ֶס ֶסת־יֶ ַדע‬
kinetic energy
kHz
kilometer per hour
‫ִקילוֹ ַּבייט ִל ְשנִ ייָ ה‬
knowledge-based system
KE
‫פת ַח‬
ֵ ‫נְ קוּ ַדת ַמ‬
KPH
kilobyte per second
KBS
keypoint [UK]
)‫ִקילוֹ ַּבייט (ק׳׳ב‬
‫ֶק ֶשר ֲאווִ ִירי‬
kt
kiloton
kW
‫ִקילוֹ טוֹ נָ ה‬
kilowatt
KZ
‫ִקילוֹ וָ אט‬
killing zone
knot
)‫ֶק ֶשר (ק׳‬
‫שמ ָדה‬
ָ ‫ֶש ַטח ַה‬
L
L
2.Light Armored Reconnaissance
land
‫שתי‬
ִ ‫יַ ַּב‬
LAADS
light amplification by stimulated
low altitude air defense system
LAAM
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ֲהגָ נָ ה ֲאווִ ִירית ְּברוּ ם נָ מוּ ך‬
light antiaircraft missile
‫ד־מטוֹ ִסים‬
ְ ֶ‫ִטיל ַקל נֶ ג‬
LAD
)‫יתת ִתיקוּ נִ ים ַק ִלים ָּ(כ ָת ָק״ל‬
ַ ‫ִּכ‬
‫ידי‬-‫גב ַרת אור על‬
ָּ ‫ ַה‬:‫ֵלייזֶ ר [תרגום מילולי‬
LASINT
]‫פליטה מדומה של קרינה‬
laser intelligence
‫אדאר‬
ָ ‫ָל‬
LAN
local area network
)‫ֶר ֶשת ִתקשוֹ ֶרת ְמקוֹ ִמית ֶ(ר ֶת״ם‬
1.light artillery rocket;
;‫יל ִרית ַק ָלה‬
ֵ ‫רט‬
ִ ‫ה־א‬
ַ ‫ ָר ֵק ָט‬.1
‫יעין ֵלייזֶ ר‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
light armored vehicle
LAW
laser radar
LAR
emission of radiation
LAV
light aid detachment
LADAR
laser
‫ ִסיוּ ר ְמשוּ רייָ ן ַקל ְּב ֵחיל ַהנַ ָח ִתים ֶשל‬.2
‫ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫ֶר ֶק״ם ַקל‬
light antitank weapon
LC
‫זַ רזִ יר‬
line of contact
LCA
‫ַקו ַמגָ ע‬
landing craft assault
‫סת ֲערוּ ת‬
ַ ‫נַ ֶח ֶתת ִה‬
66 | LCAC − LIC
‫ב ל מ " ס‬
LCAC
LCX
logistic coordination exercise
landing craft air-cushioned
‫ַר ֶח ֶפת‬
LCC
line of departure
1.amphibious command ship;
;‫מפ ִּיבית‬
ִ ‫ ְס ִפינַ ת ִפּיקוּ ד ַא‬.1
2.land component commander;
ldr
;‫שתי ְּבכוֹ ַח ְמשוּ ָתף‬
ִ ‫ ְמ ַפ ֵקד ָה ְר ִכיב ַהיַ ַּב‬.2
3.life cycle cost
LCD
‫ ֲעלוּ ת ַמחזוֹ ר ַחיִ ים‬.3
liquid crystal display
‫ַצג גָ ִביש־נוֹ זְ ִלי‬
LCHR
‫ַמשגֵ ר‬
LCI
]‫נַ ֶח ֶתת ִחי״ר [חיל הרגלים‬
landing craft mechanized [US]
‫נַ ֶח ֶתת ְלכוֹ ַח ְממוּ ָּכן‬
‫נַ ֶח ֶתת ִסיוּ ַע‬
LCT
landing craft tanks [US]
1.low frequency;
;)‫(ת״ן‬
ָ ‫ ֶת ֶדר נָ מוּ ך‬.1
2.landing force
‫יתה ֵמ ַהיָ ם‬
ָ ‫ ּכוֹ ַח נְ ִח‬.2
live fire exercise
‫ַתרגִ יל ֵאש‬
laser-guided bomb
‫ית־לייזֶ ר‬
ֵ ‫נח‬
ֵ ּ‫ְפּ ָצ ָצה מו‬
LGM
laser-guided missile
‫ה־לייזֶ ר‬
ֵ ‫נח‬
ֵ ּ‫ִטיל מו‬
laser-guided weapon
‫ה־לייזֶ ר‬
ֵ ‫נח‬
ֵ ּ‫נֶ ֶשק מו‬
LH
light helicopter [US]
)‫נקים (נָ ָט״ק‬
ִ ‫נַ ֶח ֶתת ַט‬
landing craft utility [US]
LCVP
]‫ידת ִמשנֶ ה [כיתה‬
ַ ‫ְמ ַפ ֵקד יְ ִח‬
LGW
landing craft support [US]
LCU
leader
LGB
landing craft infantry [US]
LCS
LF
‫תח ָלה‬
ָ ‫ַקו ַה‬
LFX
launcher
LCM
‫יסטי‬
ִ ִ‫ַתרגִ יל ֵתיאוּ ם־לוֹ ג‬
LD
‫ַמסוֹ ק ַקל‬
LHA
amphibious assault ship
‫ב־שימוּ ִשית‬
ִ ‫נַ ֶח ֶתת ַר‬
landing craft vehicle and personnel [US]
‫יתה‬
ָ ‫סדת נְ ִח‬
ַ ‫ַא‬
LIC
‫מפ ִּיבי‬
ִ ‫ט־ס ַער ַא‬
ַ ִ‫ְּכ ִלי ַשי‬
low intensity conflict
‫ִעימוּ ת ַּב ֲע ִצימוּ ת נְ מוּ ָכה‬
LIDAR − LR | 67
‫ב ל מ " ס‬
LIDAR
LOG
light radar
logistics
‫ִל ָידאר‬
LIFO
last in ‫ ־‬first out
LLAD
)‫נִ כנָ ס ַא ֲחרוֹ ן ־ יוֹ ֵצא ִראשוֹ ן (נָ ִאי״ר‬
low level air defense
LOGEX
logistics exercise
longitude
lines of operations
‫ַּכווֶ ֶרת ַה ִשיגוּ ר‬
logistic and movement control center
‫יקה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫רכז ִפּיקוּ ַח ְתנוּ עוֹ ת וְ לוֹ ג‬
ַּ ‫ֶמ‬
letter of request
LOS
)‫(מ ֵק״ל‬
ַ ‫קל ַע ַקל‬
ֵ ‫ַמ‬
law of war
)‫ְק ִצין ִקישוּ ר (ק״ק‬
liaison officer
LOA
)‫ְק ִצין ִקישוּ ר (ק״ק‬
limit of advance
LOC
‫תק ְדמוּ ת ַה ּכוֹ ַח‬
ַ ‫גְ בוּ ל ִה‬
1.lines of communication;
2.location;
‫ַקו ְר ִאייָ ה‬
LOW
liaison officer [US]
LO
‫יטחוֹ נִ י‬
ְ ‫כתב ַּב ָק ָשה ִל ְקנִ ייַ ת מוּ ָצר ִּב‬
ַ ‫ִמ‬
line of sight
light machine gun
LNO
‫בצ ִעים‬
ָ ‫ַקו ִמ‬
LOR
[US]
LMG
‫אוֹ ֶרך גֵ אוֹ ָגר ִפי‬
LOO
launcher loader module
LMCC
‫יקה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ַתרגִ יל לוֹ ג‬
LONG
‫ן־מ״ם ְּברוּ ם נָ מוּ ך‬
ֵ ּ‫ֲהגָ נַ ת נו‬
LLM
‫יקה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫לוֹ ג‬
;‫יקה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ ַקווֵ י לוֹ ג‬.1
LP
‫לח ָמה‬
ָ ‫ִדינֵ י ִמ‬
1.liquid propellant;
;‫ ֶד ֶלק נוֹ זְ ִלי‬.1
2.listening post
‫ ַתשמוֹ ַע‬.2
LPG
liquefied petroleum gas
LR
)‫עוּבה (גַ ָפּ״ם‬
ֶּ ‫ימנִ י ְמ‬
ָ ‫חמ‬
ֵ ‫גָ ז ַפּ‬
1.long-range;
3.logistics operations center
;‫יכוּ ן‬
ּ ‫ ִא‬.2
‫יסטי‬
ִ ִ‫בצ ִעים לוֹ ג‬
ָ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ ֶמ‬.3
;‫ ְטווָ ח ָארוֹ ך‬.1
2.logistic review
)‫יסטי (סלו׳׳ג‬
ִ ִ‫ ֶס ֶקר ֶת ֶכן לוֹ ג‬.2
68 | LRF − LZ
‫ב ל מ " ס‬
LRF
1LT
laser range-finder
First Lieutenant
)‫(מ ָט״ל‬
ָ ‫ד־טווַ ח ֵלייזֶ ר‬
ְ ‫ַמ‬
LRRP
long-range reconnaissance patrol
]‫ך־טווָ ח [לעומק מערך האויב‬
ְ ֹ‫ַפּטרוֹ ל ִסיוּ ר ֲארו‬
LRSU
‫ידת ִסיוּ ר ִל ְטווָ ח ָארוֹ ך‬
ַ ‫יְ ִח‬
Second Lieutenant
]‫עוצבתי‬-‫יסטי [על‬
ִ ִ‫ִפּיקוּ ד לוֹ ג‬
Lieutenant Colonel
‫יקה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ ֶאגֶ ד לוֹ ג‬,‫יקה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ִאיגוּ ד גוֹ ְר ֵמי לוֹ ג‬
laser target designator
large scale sudden disaster
)‫פר״ן‬
ָ ‫(א‬
ַ ‫ֲאסוֹ ן ֶפּ ַתע ַרב־נִ פגָ ִעים‬
1.landing ship tank;
;)‫נקים (נָ ָט״ק‬
ִ ‫ נַ ֶח ֶתת ַט‬.1
‫ ַמ ַצב ַמשגֵ ר‬.2
]‫שלושה כוכבים‬
LU
1.launching unit;
2.linkup
LVD
‫ ֲח ִב ָירה‬.2
low velocity drop
logistics support vessel [US]
lt
ַ ‫ַר‬
‫בצבאות העולם גנרל בעל‬
ִ [ )‫ב־אלוּ ף (רא״ל‬
;‫ידת ִשיגוּ ר‬
ַ ‫ יְ ִח‬.1
2.launcher status
LT
‫ְמ ַצייֵ ן ַמ ְטרוֹ ת ֵלייזֶ ר‬
Lieutenant General
LSSD
LSV
)‫(ס ַא״ל‬
ַ ‫ן־אלוּ ף‬
ַ ַ‫ְסג‬
LTG
logistic support group [UK]
LST
)‫(סגָ ״ם‬
ָ ‫ן־משנֶ ה‬
ִ ֶ‫ֶסג‬
LTD
logistic support command [UK]
LSG
2LT
LTC
long-range surveillance unit
LSC
‫ֶסגֶ ן‬
‫יסטי‬
ִ ִ‫ְּכ ִלי ַשיִ ט ְל ִסיוּ ַע לוֹ ג‬
LVTP
‫ֲה ָט ָלה ִּב ְמ ִהירוּ ת נְ מוּ ָכה‬
landing vehicle, track, personnel
landing team
‫יתה‬
ָ ‫ֶצווֶ ת נְ ִח‬
LZ
]‫מפ ִּיבי [ ֵחיל הנַ ָחתים‬
ִ ‫גמ״ש ַא‬
ָ ַ‫נ‬
landing zone
light
‫ַקל‬
‫יתה‬
ָ ‫ֵאזוֹ ר נְ ִח‬
M
M
MAGTF
mach
Marine Air-ground Task Force [US]
‫ָמאך [יחידת מהירות השווה למהירות הקול‬
m
]‫ מטרים בשנייה‬330 :‫ היינו‬,‫באוויר‬
‫עדר‬
ָ ֶ‫נ‬
MA
‫ָא ָק ֶדמיָ ה ְצ ָב ִאית‬
Marine Amphibious Brigade [US]
‫ֲח ִט ַיבת נַ ָח ִתים‬
major command [Army; Am.]
MAD
‫אשי ִּבזְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה ֶשל ְצ ָבא‬
ִ ‫ַה ִפּיקוּ ד ָה ָר‬
]TRADOC :‫ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית [למשל‬
MAJ
)‫ב־ס ֶרן ָ(ר ָס״ן‬
ֶ ‫ַר‬
MANPADS
man-portable air defense system
MANSPT
‫ישׂא‬
ָ ִ‫״ן־מ״ם ַקל נ‬
ֵ ּ‫ִטיל נו‬
maneuver support
MAPEX
‫ִסיוּ ַע ְלכוֹ חוֹ ת ַה ִתמרוּ ן‬
map exercise
Mutual Assured Destruction
MAF
‫ַאחזָ ָקה‬
Major
military academy
MACOM
MAINT
maintenance
missing
MAB
‫קטי ֲאווִ יר־יַ ָּב ָשה ְּב ֵחיל ַהנַ ָח ִתים‬
ִ ‫ֶצווֶ ת ְק ָר ִבי ַט‬
‫שמ ָדה ֲה ָד ִדית ְּבטוּ ָחה‬
ָ ‫ַה‬
Marine Amphibious Force [US]
‫ּכוֹ ַח נַ ָח ִתים‬
MARDIV
‫ַתרגִ יל ַמ ּפוֹ ת‬
Marine division [US]
‫ִדיווִ יזיוֹ ת נַ ָח ִתים‬
70 | MARFOR − MCU
‫ב ל מ " ס‬
MARFOR
MCAP
Marine Corps Forces [US]
mine clearing/armor protection kit
‫ּכוֹ חוֹ ת ֵחיל ַהנַ ָח ִתים ְּב ִפיקוּ ד ְמשוּ ָתף‬
MASCAL
mass casualties [NATO]
MASINT
‫נִ פגָ ִעים‬-‫ספּים ַּב ֲאסוֹ ן ֶפּ ַתע ַרב‬
ִ ִ‫נ‬
measurement and signature intelligence
MAU
)‫(מ ָד״א‬
ָ ‫ ְמ ִד ָידה וְ ִאפיוּ ן‬,‫יעין‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
Marine Amphibious Unit [US]
‫יְ ִח ַידת נַ ָח ִתים‬
MAW
‫ַטמנָ ״ט ֵּבינוֹ נִ י‬
)‫ֵמגַ ַּבייט (מ׳׳ב‬
MBA
1-2.main battle area
;‫יק ִרי‬
ָ ‫ימה ִע‬
ָ ‫רחב ְל ִח‬
ַ ‫ ֶמ‬.1
‫רחב ַהחזָ ָקה‬
ַ ‫ ֶמ‬.2
‫יק ִרי‬
ָ ‫ימה ִע‬
ָ ‫ַטנק ְל ִח‬
MC
]‫גבי רק״ם‬
MCC
movement control center
‫רכז ִפּיקוּ ַח ְתנוּ עוֹ ת‬
ַּ ‫ֶמ‬
MCCDC
Marine Corps Combat Development
‫ימה וְ ָה ִאימוּ נִ ים‬
ָ ‫ַה ִפּיקוּ ד ְל ִפיתוּ ַח תוֹ ַרת ַה ְל ִח‬
‫ֶשל ֵחיל ַהנַ ָח ִתים ִּב ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
mine countermeasures
‫ד־מיקוּ ש‬
ִ ֶ‫מצ ִעים נֶ ג‬
ָ ‫ֶא‬
MCO
movement control officer [UK]
‫ְק ִצין ִפּיקוּ ַח ְתנוּ עוֹ ת‬
main control panel
‫אשי‬
ִ ‫לוּ ַח ַּב ָק ָרה ָר‬
MCR
1.Marine Corps;
2.Medical Corps [US];
;‫ נַ ָח ִתים‬.1
;)‫״פ‬
ּ ‫(ח ָר‬
ָ ‫ ֵחיל ָה ְרפוּ ָאה‬.2
3.movement control;
5.mine clearing
ְ ‫ַל ַהב‬
‫(משוּ רייָ ן) ְל ִפינוּ י מוֹ ְק ִשים [מורכב על־‬
MCP
main battle tank
4.motorcycle;
mine clearing blade
MCM
megabyte
MBT
MCB
Command [US]
medium antitank weapon
MB
‫רכת ִמיגוּ ן ְל ִסילוּ ק מוֹ ְק ִשים‬
ַּ ‫ֶע‬
;‫ ִפּיקוּ ַח ְתנוּ עוֹ ת‬.3
;‫ אוֹ ַפנוֹ ַע‬.4
‫ ִפּינוּ י מוֹ ְק ִשים‬.5
mine clearing roller
M/C/S
‫כבש ְל ִפינוּ י מוֹ ְק ִשים‬
ֵּ ‫ַמ‬
mobility, countermobility, survivability
‫התפקוד ההנדסי‬
ִ [ ‫ ְש ִׂרידוּ ת‬,‫ ִמכשוּ ל‬,‫נַ ייָ דוּ ת‬
MCU
]‫במערכות הפעלה ראשיות של הלחימה‬
mission control unit
‫ׂימ ִתית‬
ָ ‫ידת ַּב ָק ָרה ְמ ִש‬
ַ ‫יְ ִח‬
MD − MFC | 71
‫ב ל מ " ס‬
MD
MEF
military deception
‫הוֹ נָ ָאה ְצ ָב ִאית‬
MDIC
multidisciplinary counterintelligence
‫ב־ענָ ִפי‬
ֲ ‫יעין ְמ ַס ֵּכל ַר‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
MDL
‫יק ִרי‬
ָ ‫ַקו ֲהגָ נָ ה ִע‬
MDMP
‫חלטוֹ ת‬
ָ ‫ַת ֲה ִליך ְצ ָב ִאי ְל ַק ָּב ַלת ַה‬
mine detection vehicle
‫ֶר ֶכב ְלגִ ילוּ י מוֹ ְק ִשים‬
military environmental protection
‫ֲח ִט ַיבת ֵחיל ַהנַ ָח ִתים ְּב ֵחיל ַה ִמשלוֹ ַח‬
maximum effective range
‫ְממוּ ָּכן‬
MED
meteorological computer message
METL
‫חשב‬
ֵ ‫הוֹ ָד ַעת ֵמ ֵטאוֹ רוֹ לוֹ גִ ית ְל ַמ‬
mission-essential task list
METT-TC
mission, enemy, terrain and weather,
available, civil considerations [US]
‫ ֶש ַטח‬,‫ אוֹ יֵ ב‬,‫ׂימה‬
ָ ‫[גורמי הערכת המצב] ְמ ִש‬
manipulative electronic deception
)‫הוֹ נָ ָאה ֵא ֶלקטרוֹ נִ ית ָמנִ ּיפוּ ָל ִט ִיבית (האמ׳׳נ‬
MEDEVAC
medical evacuation
‫ִפּינוּ י נִ פגָ ִעים‬
MEDINT
‫ ִשיקוּ ֵלי‬,‫ זְ ַמן‬,‫ ּכוֹ חוֹ ֵתינוּ וְ ִסיוּ ַע‬,‫וּ ֶמזֶ ג ֲאווִ יר‬
MEU
‫יעין ְרפוּ ִאי‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
‫פע ַלת ּכוֹ ַח ִּב ְס ִב ָיבה ֶא ָזר ִחית‬
ָ ‫ַה‬
Marine Expeditionary Unit [US]
MF
medical intelligence
‫יְ ִח ָידה ְּבכוֹ ַח ַה ִמשלוֹ ַח ֶשל ֵחיל ַהנַ ָח ִתים‬
1.multi-frequency;
;‫ב־ת ָד ִרים‬
ְ ‫ ַר‬.1
2.mobile facility
medical logistics
MEDS
‫קט ִיבי ְמ ַר ִּבי‬
ִ ‫ְטווָ ח ֵא ֶפ‬
troops and support available, time
mechanized
MEDLOG
‫מצ ִעים ְצ ָב ִאיִ ים ַל ֲהגָ נַ ת ַה ְס ִב ָיבה‬
ָ ‫ֶא‬
‫יק ִריוֹ ת ְל ִאימוּ ן ַה ּכוֹ ַח‬
ָ ‫ימת ַה ְמ ִשׂימוֹ ת ָה ִע‬
ַ ‫ְר ִש‬
Marine Expeditionary Brigade
MECH
MEP
METCM
military decision making process
MEB
‫ּכוֹ ַח ִמשלוֹ ַח ֶשל ֵחיל ַהנַ ָח ִתים‬
MER
main defense line
MDV
Marine Expeditionary Force [US]
‫יקה ְרפוּ ִאית‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫לוֹ ג‬
meteorological data system
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת נְ תוּ נִ ים ֵמ ֵטאוֹ רוֹ לוֹ גִ יִ ים‬
MFC
‫תקן נַ ייָ ד‬
ָ ‫ ִמ‬.2
mortar fire controller [UK]
‫ַּב ַקר ֵאש ַמרגֵ מוֹ ת‬
72 | MFD − MILSPEC
‫ב ל מ " ס‬
MFD
mi
multifunction display
)‫יטה (יַ תוּ ״ש‬
ָ ‫ידת ִתפעוּ ל וּ ְש ִל‬
ַ ‫יְ ִח‬
MFM
multiple fire mission
‫ֶר ֶצף ְמ ִשׂימוֹ ת‬
multinational forces and observes
‫ב־לאוּ ִמי‬
ְ ‫יפים ַר‬
ִ ‫שק‬
ִ ‫ּכוֹ ַח ַמ‬
mission fired
1.machine gun;
‫ גנרל בעל שני‬,‫בצבאות העולם‬
ִ [ ‫ ַאלוּ ף‬.2
;]‫כוכבים‬
3.military government
‫משל ְצ ָב ִאי‬
ָ ‫ ִמ‬.3
military geographic information
‫ֵמ ָידע גֵ אוֹ ָגר ִפי ְצ ָב ִאי‬
maritime headquarters
‫ְמ ַפ ֵקד ּכוֹ ַח יַ ִמי‬
MHz
‫צמה ֵּבינוֹ נִ ית‬
ָ ֹ‫ִעימוּ ת ְּבעו‬
‫טפן‬
ָ ‫ַח‬
MICV
MIB
)‫רמ״ש‬
ֵ ‫(ח‬
ֶ ‫ימה ֶשל ַה ִחי״ר‬
ָ ‫גמ״ש ְל ִח‬
ַ ַ‫נ‬
military intelligence brigade [US]
‫יעין ְצ ָב ִאי [במעטה ארגון מערכתי‬
ִ ‫ֲח ִט ַיבת מוֹ ִד‬
MIE
military information environment
MILDEC
‫ְס ִב ַיבת ֵמ ָידע ְצ ָב ִאי‬
military deception
MILES
‫הוֹ נָ ָאה ְצ ָב ִאית‬
multiple integrated laser engagement
system
megahertz
)‫ֵמגָ ֵהרץ (מ׳׳ה‬
1.military intelligence;
2.major items
MICLIC
]‫מרמת הגַ יס ועד לרמת הפיקוד האיסטרטגית‬
MGI
MI
mid-intensity conflict
mechanized infantry combat vehicle
;‫קל ַע‬
ֵ ‫ ַמ‬.1
2.Major General;
MHQ
‫עדר ַּב ְק ָרב‬
ָ ֶ‫נ‬
MIC
mine clearing line charge
‫ׂימת ֵאש ֶשנוֹ ְר ָתה‬
ַ ‫ְמ ִש‬
MG
‫שתי‬
ִ ‫ִמיל יַ ַּב‬
MIA
missing in action
MFO
MFR
mile
;‫יעין ְצ ָב ִאי‬
ִ ‫ מוֹ ִד‬.1
‫יק ִריִ ים [מיזמים שנקנים בסיוע‬
ָ ‫יטים ִע‬
ִ ‫ ְפּ ִר‬.2
]‫האמריקאי לפי קביעת המטכ״ל‬
MILPERS
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ַ‘מיילס׳‬
military personnel
MILSPEC
‫־א ָדם ְצ ָב ִאי‬
ָ ‫ּכוֹ ַח‬
military specification
‫פרט ְצ ָב ִאי‬
ָ ‫ִמ‬
MILSTD − MOBA | 73
‫ב ל מ " ס‬
MILSTD
MMG
military standard
medium machine gun
‫ֶת ֶקן ְצ ָב ִאי‬
MIO
maritime interdiction operations
‫בצ ֵעי ַאמנָ ָעה יַ ִמית‬
ְ ‫ִמ‬
MIRV
millimeter wave
‫טרי‬
ִ ‫ימ‬
ֶ ‫יל‬
ִ ‫גַ ל ִמ‬
multinational division
reentry vehicle
‫בחרוֹ ת‬
ָ ִ‫תפּ ֵצל ְל ַמ ָטרוֹ ת נ‬
ַ ‫נחה ִמ‬
ֶ ּ‫ִטיל מו‬
MISREP
MNF
‫ב־לאוּ ִמית‬
ְ ‫אוּגדה [עוצבה] ַר‬
ָ
multinational force
mission report
‫ׂימה‬
ָ ‫דוּ ַח ִּביצוּ ַע ְמ ִש‬
)‫ב־לאוּ ִמי ָּ(כ ָר״ל‬
ְ ‫ּכוֹ ַח ַר‬
MNL
multinational logistics
missing
‫עדר‬
ָ ֶ‫נ‬
MIW
‫ב־לאוּ ִמי‬
ְ ‫יסטי ַר‬
ִ ִ‫ַמ ֲע ַרך לוֹ ג‬
MNLC
multinational logistic center
mine warfare
‫חמת מוֹ ְק ִשים‬
ַ ֹ‫לו‬
MLC
MMW
MND
multiple independently targetable
MISS
)‫(מ ָק״ב‬
ָ ‫קל ַע ֵּבינוֹ נִ י‬
ֵ ‫ַמ‬
1.military load classification;
MO
‫ב־לאוּ ִמי‬
ְ ‫יסטי ְּבכוֹ ַח ַר‬
ִ ִ‫רכז לוֹ ג‬
ָּ ‫ֶמ‬
1. motor officer;
;‫ ִסיווּג ְצ ָב ִאי ְלעוֹ ֶמס‬.1
2.missile launching unit;
;‫ילים‬
ִ ‫ יְ ִח ָידה ְל ִשיגוּ ר ִט‬.2
3.Marine Logistics Command [US]
‫יסטי ֶשל ֵחיל ַהנַ ָח ִתים‬
ִ ִ‫ ַה ִפּיקוּ ד ַהלוֹ ג‬.3
MLRS
2.medical officer [UK];
MOB
)‫״פ‬
ּ ‫(ק ָר‬
ָ ‫ ְק ִצין ְרפוּ ָאה‬.2
1.mobilization;
;‫ גִ יוּ ס‬.1
multiple launch rocked system
‫ב־קנִ ית [הידוע בכינוי‬
ָ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ָר ֵק ִטית ַר‬
MMC
;‫ ְק ִצין ֶר ֶכב‬.1
]‫ְ‘מנַ ֵתץ׳‬
materiel management center
‫ימה [יחידה באגד‬
ָ ‫רכז ְלנִ יהוּ ל ִציוּ ד ְל ִח‬
ָּ ‫ֶמ‬
‫הלוגיסטי ברמת העוצבה האמריקאית‬
]‫גַ יס‬-‫אוגדה‬
2.main operating base;
;‫יק ִרי‬
ָ ‫ ְּב ִסיס ְפּעוּ ָלה ִע‬.2
3.mobility
MOBA
‫ נַ ייָ דוּ ת‬.3
military operations in a built-up area
‫בצ ִעים ְצ ָב ִאיִ ים ְּב ֶש ַטח ָּבנוּ י‬
ָ ‫ִמ‬
74 | MOC − MRAP
‫ב ל מ " ס‬
MOC
mov
movements [UK]
media operations complex
‫בצ ֵעי ִתקשוֹ ֶרת‬
ְ ‫רכז ְל ִמ‬
ָּ ‫ֶמ‬
MOD
1.military police;
1.Ministry of Defense;
;)‫שה ָּב״ט‬
ַ ‫(מ‬
ַ ‫יטחוֹ ן‬
ָ ‫ ִמש ַׂרד ַה ִּב‬.1
2.modification
‫ ַהסגָ ָלה‬.2
MODRN
modernization
‫מוֹ ֶדרנִ יזַ ציָ ה‬
MOE
‫יס ִעים‬
ֵ ‫ֶה‬
MP
;)‫שט ָרה ַה ְצ ָב ִאית (מ״צ‬
ָ ‫ ַה ִמ‬.1
2.military policeman;
3.meeting point
1.manpower and personnel
administration;
‫קטיווִ יוּ ת‬
ִ ‫ַמ ַדד ֵא ֶפ‬
military operations other than war
mor
‫מתיִ ים‬
ִ ‫לח‬
ַ ‫ֹא־מ‬
ִ ‫בצ ִעים ְצ ָב ִאיִ ים ל‬
ָ ‫ִמ‬
mortar [UK]
mort
)‫ַמרגֵ ָמה (מרג׳‬
mortar [US]
MOS
)‫ַמרגֵ ָמה (מרג׳‬
1-2.military occupational specialty
MOU
;‫ ִמקצוֹ ַע ְצ ָב ִאי‬.1
‫ סוּג ִמקצוֹ ִעי‬.2
memorandum of understanding
MOUT
‫ ִמפגָ ש‬.3
MPA
measure of effectiveness
MOOTW
;)‫ שוֹ ֵטר ְצ ָב ִאי (ש״צ‬.2
‫זכר ֲה ָבנוֹ ת‬
ַּ ‫ִמ‬
military operations in urbanized terrain
[US]
‫בצ ִעים ְצ ָב ִאיִ ים ְּב ֶש ַטח ָּבנוּ י‬
ָ ‫ִמ‬
;)‫ ָש ִלישוּ ת (שלש׳‬.1
2.maritime patrol aircraft
‫ ָמטוֹ ס ְל ִסיוּ ר יַ ִמי‬.2
mph
mile per hour
‫ִמיל ְל ָש ָעה‬
MPI
mean point of impact
MPU
)‫יעה ְממוּ ַצ ַעת (נַ ָפּ״ם‬
ָ ִ‫ת־פּג‬
ְ ‫נְ קוּ ַד‬
main processing unit
MR
‫יק ִרית ְּב ָר ָמ״ם‬
ָ ‫ידת ִע ּיבוּ ד נְ תוּ נִ ים ִע‬
ַ ‫יְ ִח‬
1.medium range;
2.multirole;
3.mobile reserve
MRAP
;‫ ְטווָ ח ֵּבינוֹ נִ י‬.1
;)‫יתי (ר״ת‬
ִ ‫כל‬
ִ ‫ב־ת‬
ַ ‫ ַר‬.2
‫ ֲעתוּ ָדה נַ ייֶ ֶדת‬.3
mine resistant ambush protected
‫טענֵ י ַצד‬
ֲ ‫ֶר ֶכב מוּגָ ן ִמ ְפּנֵ י ִמיקוּש ו ִּמ ְפּנֵ י ַמ ֲא ַרב ִמ‬
MRB − MTLS | 75
‫ב ל מ " ס‬
MRB
MSG
Master Sergeant
multirole bridge
‫יתי‬
ִ ‫כל‬
ִ ‫ב־ת‬
ַ ‫גֶ ֶשר ַר‬
MRBM
medium-range ballistic missile
‫יסטי ִל ְטווָ ח ֵּבינוֹ נִ י‬
ִ ‫ִטיל ָּב ִל‬
MRE
meal, ready-to-eat [US]
‫ישה‬
ָ ‫ְמנַ ת ְק ָרב ַל ֲח ִמ‬
MRL
multiple rocket launcher
MRS
)‫טר״ק‬
ָ ‫(מ‬
ַ ‫ב־קנִ י‬
ָ ‫ְמטוֹ ל ָר ֵקטוֹ ת ַר‬
muzzle reference system
)‫(מ ִעי״ל‬
ְ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת יִ יחוּ ס לוֹ ַע‬
MRU
multichannel receiver unit
‫רוּבים‬
ִּ ‫יְ ִח ָידה ְל ַק ָּב ַלת ֲערוּ ִצים ְמ‬
MS
1.minesweeper;
;‫ שוֹ ַלת מוֹ ְק ִשים‬.1
2.milestone
‫ ֶא ֶבן ֶד ֶרך‬.2
M&S
modeling and simulation [modelling
UK]
MSB
1.missile;
;‫ ִטיל‬.1
2.mean sea level
‫ם־היָ ם ַה ְממוּ ָצע‬
ַ ּ‫ רו‬.2
MSN
mission [US]
‫ׂימה‬
ָ ‫ְמ ִש‬
MSR
main supply route
‫יק ִרי‬
ָ ‫ספּ ָקה ִע‬
ָ ‫נְ ִתיב ַה‬
MST
mission status
‫ׂימה‬
ָ ‫ַמ ַצב ְמ ִש‬
MT
1.megaton;
;‫ ֵמגָ טוֹ נָ ה‬.1
2.motor transport
MTBF
‫ תוֹ ָב ָלה ְממוּ נַ ַעת‬.2
mean time between failures
MTCR
)‫מב״ת‬
ָּ ַ‫זְ ַמן ְממוּ ָצע ֵּבין ַת ָקלוֹ ת (ז‬
missile technology control regime
‫דמיָ ה‬
ָ ‫ִמידוּ ל וְ ַה‬
main support battalion [US]
‫יקה של‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫יק ִרי [באגד לוֹ ג‬
ָ ‫יסטי ִע‬
ִ ִ‫גְ דוּ ד לוֹ ג‬
MSE
)‫תק ֵדם ָ(ר ָס״ם‬
ַ ‫ב־ס ָמל ִמ‬
ַ ‫ַר‬
MSL
]‫בצבא ארצות הברית‬
ְ ‫האוגדה‬
mobile subscriber equipment [US]
‫רח ִבי ֶשל ּכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה‬
ָ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ֶק ֶשר ַה ֶמ‬
‫שטר ִפּיקוּ ַח ַעל ִציוּ ד וְ ַעל ֶטכנוֹ לוֹ גיָ ה ֶשל‬
ַ ‫ִמ‬
‫ילים‬
ִ ‫ִט‬
MTI
moving target indicator
MTLS
)‫(צ ָמ״ן‬
ָ ‫ִציוּ ן ַמ ָטרוֹ ת נָ עוֹ ת‬
materials
‫חוֹ ָמ ִרים‬
‫‪76 | MTO − MW‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪MTO‬‬
‫‪MUREP‬‬
‫‪mission type order‬‬
‫‪munitions report‬‬
‫קמ״ש)‬
‫ׂימה ַ(פּ ָ‬
‫ְפּקוּ ַדת ְמ ִש ָ‬
‫דוּ ַח ַמ ַצב ַה ַתחמוֹ ֶשת‬
‫‪MVR‬‬
‫‪1-2.maneuver‬‬
‫‪ִ .1‬תמרוּ ן;‬
‫‪mean time to failure‬‬
‫זְ ַמן ְממוּ ָצע ַעד ְל ַת ָק ָלה‬
‫רמ״ש‬
‫‪ַ .2‬מ ֲע ַרך ַה ִתמרוּ ן [של חיל הרגלים‪ֶ ,‬ח ֵ‬
‫וחיל השריון]‬
‫‪MW‬‬
‫;‪2.missile warning‬‬
‫מל״ת)‬
‫זְ ַמן ְממוּ ָצע ְל ִתיקוּ ן ַת ָק ָלה (זַ ָ‬
‫חמת ִמיקוּ ש‬
‫‪ .3‬לוֹ ַ‬
‫‪MTW‬‬
‫‪major theater war‬‬
‫יק ִרית‬
‫לח ָמה ִע ָ‬
‫ת־מ ָ‬
‫זִ ַיר ִ‬
‫‪MUN‬‬
‫‪1-2.munitions‬‬
‫ילים;‬
‫תר ָעה ִמ ְפּנֵ י ִט ִ‬
‫‪ַ .2‬ה ָ‬
‫]‪3.mine warfare [NATO‬‬
‫‪MTTR‬‬
‫‪mean time to repair‬‬
‫;‪1.microwave‬‬
‫‪ .1‬גַ ל ִמיקרוֹ ‪ ,‬גַ ל זָ ִעיר;‬
‫‪MTTF‬‬
‫‪ִ .1‬חימוּ ש;‬
‫פסניָ ה (אפס׳)‬
‫‪ַ .2‬א ַ‬
‫‪N‬‬
‫‪N-4‬‬
‫‪Navy component logistics staff officer‬‬
‫יקה‬
‫יסט ָ‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ִל ְתחוּ ם ַהלוֹ גִ ִ‬
‫פק ֶדת ַה ִצי ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף ַוּב ּכוֹ ַח‬
‫ְּב ִמ ֶ‬
‫ַהיַ ִמי;‬
‫יקה‬
‫יסט ָ‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ִל ְתחוּ ם ַהלוֹ גִ ִ‬
‫פק ֶדת ַה ִצי ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף ַוּב ּכוֹ ַח‬
‫ְּב ִמ ֶ‬
‫ַהיַ ִמי‬
‫‪N-5‬‬
‫‪Navy component plans staff officer‬‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ִל ְתחוּ ם ַה ִתכנוּ ן‬
‫פק ֶדת ַה ִצי ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף ַוּב ּכוֹ ַח‬
‫ְּב ִמ ֶ‬
‫ַהיַ ִמי;‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ִל ְתחוּ ם ַה ִתכנוּ ן‬
‫פק ֶדת ַה ִצי ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף ַוּב ּכוֹ ַח‬
‫ְּב ִמ ֶ‬
‫ַהיַ ִמי‬
‫‪N-6‬‬
‫‪Navy component communications staff‬‬
‫‪officer‬‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ִל ְתחוּ ם ַה ִתקשוּב‬
‫פק ֶדת ַה ִצי ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף ַוּב ּכוֹ ַח‬
‫ְּב ִמ ֶ‬
‫ַהיַ ִמי;‬
‫‪N-1‬‬
‫‪Navy component manpower or‬‬
‫‪personnel staff officer‬‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ִל ְתחוּ ם ּכוֹ ַח ָה ָא ָדם‬
‫פק ֶדה ַה ִצי ַה ְמשוּ ָתף ַוּב ּכוֹ ַח ַהיַ ִמי;‬
‫ְּב ִמ ֶ‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ִל ְתחוּ ם ּכוֹ ַח ָה ָא ָדם‬
‫פק ֶדה ַה ִצי ַה ְמשוּ ָתף ַוּב ּכוֹ ַח ַהיַ ִמי‬
‫ְּב ִמ ֶ‬
‫‪N-2‬‬
‫‪Navy component intelligence staff‬‬
‫‪officer‬‬
‫יעין‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ִל ְתחוּ ם ַהמוֹ ִד ִ‬
‫פק ֶדה ַה ִצי ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף ַוּב ּכוֹ ַח‬
‫ְּב ִמ ֶ‬
‫ַהיַ ִמי;‬
‫יעין‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ִל ְתחוּ ם ַהמוֹ ִד ִ‬
‫פק ֶדה ַה ִצי ַה ְמשוּ ָתף ַוּב ּכוֹ ַח ַהיַ ִמי‬
‫ְּב ִמ ֶ‬
‫‪N-3‬‬
‫‪Navy component operations staff officer‬‬
‫בצ ִעים‬
‫‪ְ .1‬ק ִצין ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ִל ְתחוּ ם ַה ִמ ָ‬
‫פק ֶדת ַה ִצי ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף ַוּב ּכוֹ ַח‬
‫ְּב ִמ ֶ‬
‫ַהיַ ִמי;‬
‫בצ ִעים‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ִל ְתחוּ ם ַה ִמ ָ‬
‫פק ֶדת ַה ִצי ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף ַוּב ּכוֹ ַח‬
‫ְּב ִמ ֶ‬
‫ַהיַ ִמי‬
‫‪78 | NAAFI − NDU‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪NAVSOF‬‬
‫]‪naval special operations forces [US‬‬
‫בצ ִעים ְמיוּ ָח ִדים‬
‫ּכוֹ ַח ַה ִצי ְל ִמ ָ‬
‫‪NBC‬‬
‫‪nuclear, biological, chemical‬‬
‫ַא ָּב״ך (= אטומי‪ ,‬ביולוגי‪ּ ,‬כימי)‬
‫‪NBCWRS‬‬
‫‪nuclear, biological, and chemical‬‬
‫‪ֲ .2‬אגַ ף ַה ַמ ֶטה ַה ְּכ ָל ִלי ִל ְתחוּ ם ַה ִתקשוּב‬
‫פק ֶדת ַה ִצי ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף ַוּב ּכוֹ ַח‬
‫ְּב ִמ ֶ‬
‫ַהיַ ִמי‬
‫‪Navy Army and Air Force Institutes‬‬
‫]‪[UK‬‬
‫ֶש ֶקם‬
‫‪NAI‬‬
‫‪warning and reporting system‬‬
‫רעינִ ית‪,‬‬
‫תר ָעה וְ ִדיווּ ַח ַעל ַס ָּכנָ ה גַ ִ‬
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ָ‬
‫ימית‬
‫ִּביוֹ לוֹ גִ ית וְ ִכ ִ‬
‫‪NBI‬‬
‫‪named area of interest‬‬
‫י׳׳ח‬
‫ֶש ַטח גֵ אוֹ ָגר ִפי ְל ִאיסוּ ף ֵמ ָידע ְל ִפי ַה ִצ ַ‬
‫(= ציון ידיעות חיוניות)‬
‫‪non-battle injury‬‬
‫ְפּ ִצ ָ‬
‫בשגרה‬
‫יעה ֶשלֹא ִּב ְק ָרב [כגון באימונים או ִ‬
‫ִמבצעית]‬
‫‪NCA‬‬
‫]‪National Command Authority [US‬‬
‫ַסמכוּ ת ַה ִפּיקוּ ד ַה ְלאוּ ִמי‬
‫‪NCO‬‬
‫‪1-2.noncommissioned officer‬‬
‫(מ ָש״ק);‬
‫‪ְ .1‬מ ַפ ֵקד ֶש ֵאינוֹ ָק ִצין ַ‬
‫‪ .2‬נַ גָ ד‬
‫‪naphtenate palmitate‬‬
‫נַ ַפּלם [השם ‘נַ ַפּלם׳ הוא ראשי תיבות‬
‫לשמות ֶהחומרים המרכיבים תערובת דמוית‬
‫קפּא של מלחי אלומיניום וחומצות שומן‪.‬‬
‫ִמ ָ‬
‫התערובת נוזלית ודליקה ומשמשת חומר‬
‫בעירה רב‪-‬עוצמה בפצצות]‬
‫‪NCW‬‬
‫‪NDA‬‬
‫‪NDT‬‬
‫‪Non Destructive Testing‬‬
‫ְּב ִדיקוֹ ת לֹא־הוֹ ְרסוֹ ת (בל״ה)‬
‫‪NASA‬‬
‫‪National Aeronautics and Space‬‬
‫ולחקר החלל]‬
‫המנהל הלאומי לתעופה ֵ‬
‫אס״א [ ִ‬
‫נָ ָ‬
‫‪NATO‬‬
‫‪North Atlantic Treaty Organization‬‬
‫נָ אט״וֹ [ ִארגון הברית הצפונית‪-‬אטלנטית]‬
‫‪NAVFOR‬‬
‫‪national defense area‬‬
‫רחב ַה ֲהגָ נָ ה ַה ְלאוּ ִמי‬
‫ֶמ ַ‬
‫‪NAPALM‬‬
‫‪Administration‬‬
‫‪Network Centric Warfare‬‬
‫שת ֶתת ֶר ֶשת‬
‫חמה מוּ ֶ‬
‫לוֹ ָ‬
‫‪NAAFI‬‬
‫;‪1.naval forces‬‬
‫‪ּ .1‬כוֹ חוֹ ת יַ ִמיִ ים;‬
‫‪2.Navy forces‬‬
‫‪ּ .2‬כוֹ חוֹ ת ַהיָ ם ַּב ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף‬
‫‪NDU‬‬
‫]‪National Defense University [US‬‬
‫יטה ַל ֲהגָ נָ ה ְלאוּ ִמית [בוושינגטון]‬
‫רס ָ‬
‫ַהאוּ נִ ֶיב ִ‬
‫‪NAVSAT‬‬
‫‪navigation satellite‬‬
‫ַלווייַ ן נִ יווּ ט‬
NEO − NORTHCOM | 79
‫ב ל מ " ס‬
NEO
noncombatant evacuation operation
‫בצע ִפּינוּ י ֶא ָזר ִחים‬
ַ ‫ִמ‬
NETOPS
]‫בצ ֵעי ֶר ֶשת [בתקשוב‬
ְ ‫ִמ‬
Agency [US]
‫ַהסוֹ ְכנוּ ת ַה ְלאוּ ִמית ְל ִדימוּ ת וּ ְל ִמ ּיפוּ י‬
NATO identification system
NLO
non-fire area
ֹ‫ֶש ַטח ֶש ַהיְ ִרי ָאסוּ ר ּבו‬
NFL
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת זִ יהוּ י ֲע ִמית אוֹ טוֹ ֶרף‬
naval liaison officer
‫ין־קישוּ ר ֵחיל ַהיָ ם‬
ִ ‫ְק ִצ‬
NLT
no fire line
]‫ בתרגילים‬:‫ַקו ִאיסוּ ר יְ ִרי [למשל‬
NG
National Imagery and Mapping
NIS
network operations
NFA
NIMA
not later than
‫לֹא יְ אוּ ָחר ִמ־‬
nm
1.National Guard [US];
;‫שמר ַה ְלאוּ ִמי‬
ָ ‫ ַה ִמ‬.1
1.nautical mile;
2.Nitroglycerine
;)‫ ִמיל יַ ִמי (מ״י‬.1
-‫נק ִתי [חומר נֵ ֶפץ רב‬
ָ ‫ת־ח‬
ַ ‫יצ ִרין ְת ַל‬
ֵ ‫גל‬
ִ .2
NGLO
]‫עוצמה נוזל שמנוני צהוב‬
naval gunfire liaison officer
NGO
)‫לתי (אל״מ‬
ִ ‫מש‬
ַ ‫ֹא־מ‬
ֶ ‫ִארגוּ ן ל‬
naval headquarters [UK]
NIDS
NMS
NOB
‫ה־לאוּ ִמית ְצ ָב ִאית‬
ְ ָ‫יסטר ֵטגי‬
ָ ‫ִא‬
naval operating base
‫ְּב ִסיס ֵחיל ַהיָ ם‬
NOE
nap of the earth
‫ַמ ֵטה ַהיַ ִמייָ ה‬
network intrusion detection system
NIE
)‫ נָ נוֹ ֶמ ֶטר (נ״מ‬.2
national military strategy [US]
‫ְק ִצין ִקישוּ ר ִל ְתחוּ ם ֵאש ִסיוּ ַע ֵמ ַהיָ ם‬
nongovernmental organization
NHQ
2.nanometer
‫חש ִבים‬
ְ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת גִ ילוּ י ֶשל ֲח ִד ָירה ְל ֶר ֶשת ַמ‬
national intelligence estimate
‫יעין ְלאוּ ִמית‬
ִ ‫ַה ֲע ָר ַכת מוֹ ִד‬
NOP
]‫יסת ִעיקוּב [של מסוק‬
ַ ‫ִט‬
nuclear operations
NORTHCOM
‫רעינִ ית‬
ִ ַ‫חמה ג‬
ָ ֹ‫בצ ֵעי לו‬
ְ ‫ִמ‬
Northern Command [US]
‫ַה ִפּיקוּ ד ַה ְצפוֹ נִ י‬
80 | NSC − NWP
‫ב ל מ " ס‬
NSC
National Security Council [US]
NSFS
‫יטחוֹ ן ְלאוּ ִמי‬
ָ ‫ַהמוֹ ָע ָצה ְל ִב‬
naval surface fire support
‫ִסיוּ ַע ֵאש ִמ ְּכ ִלי ַשיִ ט‬
NSN
National Stock Number [US]
NSS
]‫ספּר ָק ָטלוֹ גִ י ַמ ֲא ָח ִדי [= ֵפ ֵד ָר ִלי‬
ָ ‫ִמ‬
National Security Strategy [US]
NTC
‫יטחוֹ ן ַה ְלאוּ ִמי‬
ָ ‫יסטר ֵטגִ ייַ ת ַה ִּב‬
ָ ‫ִא‬
National Training Center
NTM
‫רצי‬
ִ ‫רכז ַה ִאימוּ ן ָה ַא‬
ַּ ‫ֶמ‬
NUCINT
nuclear intelligence
‫רעינִ י‬
ִ ַ‫יעין ג‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
NVD
night vision device
‫ילה‬
ָ ‫תקן ִל ְר ִאייַ ת ַל‬
ֵ ‫ֶה‬
NVG
night vision goggles
NWDC
‫ילה‬
ָ ‫שק ֵפי ַל‬
ְ ‫ִמ‬
Navy Warfare Development Command
[US]
‫ימה וְ ָה ִאימוּ נִ ים‬
ָ ‫ַה ִפּיקוּ ד ְל ִפיתוּ ַח תוֹ ַרת ַה ְל ִח‬
NWP
‫לח ָמה ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
ָ ‫ְּב ִצי ַה ִמ‬
naval warfare publication
notice to move [UK]
‫תר ָאה ִל ְתנוּ ָעה‬
ָ ‫ַה‬
‫ִפּרסוּ ם תוֹ ָר ִתי ֶשל ִצי ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
O
OA
obs
1.operational area;
obstacle [UK]
;‫בצ ִעים‬
ָ ‫ ֵאזוֹ ר ִמ‬.1
2.objective area
‫ ֶש ַטח ַהיַ ַעד‬.2
OAKOC
observation, avenue of approach,
,‫פת ַח‬
ֵ ‫ ֶש ַטח ַמ‬,‫ישה‬
ָ ִ‫ נְ ִתיב ג‬,‫צפּית‬
ִ ‫ַת‬
‫סתר וּ ַמ ֲח ֶסה‬
ֵ ‫ ֶה‬,‫ִמכשוֹ ִלים‬
offensive air support
)‫תק ִפי (סא״ה‬
ֵ ‫־אווִ יר ֶה‬
ֲ ‫ִסיוּ ַע‬
1.order of battle;
;)‫״כ‬
ּ ‫(ס ָד‬
ָ ‫ר־כוֹ חוֹ ת‬
ּ ‫ ֵס ֶד‬.1
2.operating base [OB ‫]רק‬
OBJ
observation [UK]
)‫צפּית (תצ׳‬
ִ ‫ַת‬
obstacle
concealment
OB or OOB
obsn
OBST
key terrain, obstacles, cover and
OAS
‫ִמכשוֹ ל‬
‫ ְּב ִסיס ְפּעוּ ָלה‬.2
‫ִמכשוֹ ל‬
OC
officer commanding [UK]
‫ְמ ַפ ֵקד‬
OCA
offensive counter air
OD
‫תק ִפית‬
ֵ ‫ד־אווִ ִירית ֶה‬
ֲ ֶ‫ְפּ ִעילוּ ת נֶ ג‬
officer of the day
OEF
)‫ָק ִצין תוֹ ָרן (ק״ת‬
Operation ‫״‬Enduring Freedom‫״‬
objective
‫יַ ַעד‬
‫יסטן‬
ָ ִ‫לח ֶמת ַאפגָ נ‬
ֶ ‫ִמ‬
82 | OER − OPTASK
‫ב ל מ " ס‬
OER
OPCOM
operational command [NATO]
officer evaluation report [US]
‫ת־ד ַעת ְק ִצינִ ים‬
ַ ַ‫ַחוו‬
OFCR
operational control
officer
)‫ָק ִצין (ק׳‬
OH
‫צפּית‬
ִ ‫ַמסוֹ ק ַת‬
OIC
)‫(ק ִצין ַא ֲח ָר ִאי‬
ָ ‫פקיד‬
ִ ‫ָק ִצין ְּב ַת‬
Operation ‫״‬Iraqi Freedom‫״‬
]‫פרץ ַה ְשנִ ייָ ה [‘שריקה מזרחית׳‬
ָ ‫לח ֶמת ַה ִמ‬
ֶ ‫ִמ‬
OIR
operational intelligence requirements
)‫למבצע‬
ִ ‫ְד ִרישוֹ ת ָמ ָל״ם ( = מוֹ דיעין‬
‫יפה‬
ָ ‫פקיד; ֲח ִפ‬
ִ ‫ך־כ ֵדי ַת‬
ְּ ֹ‫כש ָרה תו‬
ָ ‫ַה‬
‫ל־פּה‬
ֶ ‫ְפּקוּ ָדה ְּב ַע‬
)‫״כ‬
ּ ‫(ס ָד‬
ָ ‫ר־כוֹ חוֹ ת‬
ּ ‫ֵס ֶד‬
operations other than war
OP
;‫ ִּביוּ ם אוֹ יֵ ב‬.1
2. opposing forces [NATO]
‫ ּכוֹ חוֹ ת ָהאוֹ יֵ ב‬.2
OPINTEL
operational intelligence
‫כתית‬
ִ ‫יעין ַּב ָר ָמה ַה ַמ ֲע ַר‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
OPLAN
operation plan
‫בצע‬
ָ ‫תוֹ כנִ ית ִמ‬
operations
‫מתיִ ים‬
ִ ‫לח‬
ַ ‫ֹא־מ‬
ִ ‫בצ ִעים ְצ ָב ִאיִ ים ל‬
ָ ‫ִמ‬
observation post
‫מתיִ ים‬
ִ ‫לח‬
ַ ‫ֹא־מ‬
ִ ‫בצ ִעים ְצ ָב ִאיִ ים ל‬
ָ ‫ִמ‬
operation order
OPS
order of battle
OOTW
OPFOR
OPORD
oral order [UK]
OOB
‫בצ ִעים‬
ָ ‫הוֹ נָ ָאה ְּבנִ יהוּ ל ִמ‬
OPNS
on-the-job training
OO
OPDEC
1.opposing forces;
officer in charge
OJT
]‫בצ ִעית [ת״פ‬
ָ ‫יטה ִמ‬
ָ ‫ִּב ְש ִל‬
operational deception
observation helicopter
OIF
‫בצ ִעי‬
ָ ‫ִפּיקוּ ד ִמ‬
OPCON
)‫ פ״מ‬,‫קמ״ב‬
ָ ‫בצע ַ(פּ‬
ָ ‫ְפּקוּ ַדת ִמ‬
operations
OPSEC
‫בצ ִעים‬
ָ ‫ִמ‬
operations security
OPTASK
‫בצ ִעים‬
ָ ‫בט ַחת ִמ‬
ָ ‫ַא‬
operation task
)‫(ע ָת״ץ‬
ָ ‫צפּית‬
ִ ‫מדת ַת‬
ַ ‫ֶע‬
‫בצ ִעית‬
ָ ‫ַמ ָט ָלה ִמ‬
OPTEMPO − OTHT | 83
‫ב ל מ " ס‬
OPTEMPO
OSD
Office of the Secretary Defense [US]
operation tempo
‫בצ ִעים‬
ָ ‫ֶק ֶצב ַה ִמ‬
OR
;)‫בצ ִעית ָ(ד ָמ״ץ‬
ָ ‫ישה ִמ‬
ָ ‫ ְד ִר‬.1
2.operations research;
;)‫(ח ָק״ב‬
ָ ‫ ֵח ֶקר ִּביצוּ ִעים‬.2
3.operational readiness
‫בצ ִעית‬
ָ ‫ מוּ ָכנוּ ת ִמ‬.3
‫כשל‬
ָ ּ‫ֶש ַטח ְממו‬
off shore procurement
OT
‫ספּי ַה ִסיוּ ַע ִמחוּ ץ ְל ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
ֵ ‫ֶר ֶכש ִמ ַּכ‬
operational test
‫בצ ִעי‬
ָ ‫נִ יסוּ י ִמ‬
operational test and evaluation
OTH
order of battle
ORD
OSP
‫יעין ִמ ְמקוֹ רוֹ ת גְ לוּ יִ ים‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
OT&E
obstacle restricted area
ORBAT
‫שר ַה ֲהגָ נָ ה ֶשל ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
ׂ ַ ‫ִמש ַׂרד‬
open-source intelligence
1.operational requirement;
ORA
OSINT
)‫״כ‬
ּ ‫(ס ָד‬
ָ ‫ר־כוֹ חוֹ ת‬
ּ ‫ֵס ֶד‬
over the horizon
OTHT
ordnance
‫ִחימוּ ש‬
‫בצ ִעי וְ ַה ֲע ָר ָכה‬
ָ ‫נִ יסוּ י ִמ‬
‫ֵמ ֵע ֶבר ָלאוֹ ֶפק‬
over the horizon targeting
‫ַמ ָטרוֹ ת ֵמ ֵעבר ָלאוֹ ֶפק‬
P
P
PA
PBX
public exchange box
priority
‫ימה‬
ָ ‫ְק ִד‬
1.personnel carrier;
1.public affairs;
2.Palestinian Authority
PACOM
;‫ יַ ֲח ֵסי ִצ ּיבוּ ר‬.1
‫סטינִ ית‬
ִ ‫ ָה ָרשוּ ת ַה ַפ ַל‬.2
‫ִפּיקוּ ד ָהאוֹ קייָ נוֹ ס ַה ָש ֵקט‬
‫ְק ִצין יַ ֲח ֵסי ִצ ּיבוּ ר‬
]‫י־סי [מחשב אישי‬
ִ ‫ ִפּ‬.2
‫יק ִרי‬
ָ ‫ִּכיווּ ן ֵאש ִע‬
PDR
‫ סת׳׳ר‬:‫קד ִמי ִ(ראשוֹ נִ י); ובקיצור‬
ָ ‫ר־ת ֶכן ִמ‬
ֶ ‫ֶס ֶק‬
PDS
position determining system
phased array transmitter
)‫שדר ָה ָר ָמ״ם (= רקטה מתוקנת מסלול‬
ֵ ‫ַמ‬
PATR
populated area targeting record
PB
PDF
preliminary design review
public affairs officer
PAT
;‫ נוֹ ֵשׂא גְ ייָ סוֹ ת‬.1
2.personal computer
principal direction fire
Pacific Command [US]
PAO
‫רכזֶ ת ֵט ֵלפוֹ נִ ים‬
ֶּ ‫ִמ‬
PC
‫כלס‬
ָ ּ‫ימת ַמ ָטרוֹ ת ְּב ֶש ַטח ְמאו‬
ַ ‫ְר ִש‬
patrol boat
‫ְס ִפינַ ת ִסיוּ ר‬
PDU
‫יעת ָמקוֹ ם‬
ַ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ִל ְק ִב‬
power distribution unit
PE
‫יְ ִח ָידה ְלנִ יתוּב ּכוֹ ַח‬
1.plastic explosive;
;‫סטיק‬
ִ ‫ חוֹ ֶמר־נֵ ֶפץ ּפ ַל‬.1
86 | PEO − PIT
‫ב ל מ " ס‬
2.peace-enforcement
‫יפת ָשלוֹ ם‬
ַ ‫ ֲא ִכ‬.2
PEO
‫יפת ָשלוֹ ם‬
ַ ‫בצ ֵעי ֲא ִכ‬
ְ ‫ִמ‬
1-2.personnel
;‫ ֶסגֶ ל‬.1
)‫־א ָדם (כ״א‬
ָ ‫ ּכוֹ ַח‬.2
PERINTREP
‫יעין ְתקוּ ָפ ִתי‬
ִ ‫דוּ ַח־מוֹ ִד‬
‫שא ֵּבי ָה ֱאנוֹ ש‬
ַ ‫ֲאגַ ף ַמ‬
technique
‫ לבקרה ולהצגה של‬,‫ֵפּר״ט [שיטה לתכנון‬
]‫מיזמים‬
pentaerythritol tetranitrate
PF
]‫יטרט [חומר נפץ‬
ָ ִ‫טרנ‬
ָ ‫יתריטוֹ ל ֶט‬
ִ ‫נט ֵא ִר‬
ָ ‫ֶפּ‬
)‫ּכוֹ ֶשר גוּ ָפנִ י ָּ(כ ָש״ג‬
)‫(ט ָר״ש‬
ָ ‫אי־ראשוֹ ן‬
ִ ‫טוּ ַר‬
‫ְסנַ ִפּ ִירית‬
PHIB
‫מפ ִּיבי‬
ִ ‫ַא‬
PHIBEX
]‫ַתרגִ יל מוּ ָשט [אמפיבי‬
PHIBOP
amphibious operation [US]
‫יתה‬
ָ ‫בצע נְ ִח‬
ַ ‫ִמ‬
PHIBRON
amphibious squadron [US]
‫מפ ִּיבית‬
ִ ‫ַשייֶ ֶטת ַא‬
pilot in command
‫ְמ ַפ ֵקד ָמטוֹ ס‬
press information officer
‫ְק ִצין ִעיתוֹ נוּ ת‬
PIR
physical fitness test
PGB
‫נחית ַדיִ ק‬
ֵ ּ‫ַתחמוֹ ֶשת ַמרגֵ ָמה מו‬
PIO
Private First Class
PFT
PHB
PIC
physical fitness
PFC
precision-guided mortar munitions
amphibious exercise [US]
program evaluation and review
PETN
PGMM
)‫(ח ָמ״ד‬
ָ ‫ה־דיִ ק‬
ַ ‫נח‬
ֵ ּ‫ ִחימוּ ש מו‬.2
amphibious [US]
personnel command
PERT
2.precision-guided munitions
patrol hydrofoil boat
periodical intelligence report
PERSCOM
1.precision-guided missile;
;‫ה־דיִ ק‬
ַ ‫נח‬
ֵ ּ‫ ִטיל מו‬.1
peace enforcement operations
PER
PGM
‫ּבוֹ ַחן ּכוֹ ֶשר גוּ ָפנִ י‬
priority intelligence requirements [US]
PIT
patrol gun boat
‫ְס ִפינַ ת ִסיוּ ר ֲחמוּ ָשה‬
)‫י״ח‬
ַ ‫(צ‬
ִ ‫ִציוּ ן יְ ִדיעוֹ ת ִחיוּ נִ יוֹ ת‬
process improvement team
‫ִצווְ ֵתי ִש ּיפוּ ר‬
PK − POE | 87
‫ב ל מ " ס‬
PK
PMESII-PT
political, military, economic, social,
1.peacekeeping;
;‫ ְש ִמ ַירת ָשלוֹ ם‬.1
2.probability of kill
PMS
peacekeeping operations
‫בצ ִעים ִל ְש ִמ ַירת ַה ָשלוֹ ם‬
ָ ‫ִמ‬
PL
‫שתנִ ים ַהקוֹ ְב ִעים ֶאת אוֹ פייָ ּה ֶשל‬
ַ ‫ַה ִמ‬
‫כתית‬
ִ ‫ַה ְס ִב ָיבה ַה ַמ ֲע ַר‬
portable meteorology set
‫רכה ֵמ ֵטאוֹ רוֹ לוֹ גִ ית‬
ָּ ‫ֶע‬
PNR
phase line [US]
point of no return
‫ַקו ִדיווּ ַח‬
PLANORD
‫ין־חזָ ָרה‬
ֲ ‫נְ קוּ ַדת ֵא‬
PO
1.peace operations;
planning order
‫ְפּקוּ ַדת ִתכנוּ ן‬
PLO
Palestine Liberation Organization
)‫(א ָש״ף‬
ָ ‫סטין‬
ִ ‫ָה ִארגוּ ן ְל ִשחרוּ ר ַפ ַל‬
1-2.platoon [US]
;)‫חל ָקה (מח׳‬
ָ ‫ ַמ‬.1
‫ ַפּלגָ ה‬.2
PM
‫בצ ֵעי ָשלוֹ ם‬
ְ ‫ ִמ‬.1
2.psychological operations objective
POA
‫בצ ִעים ּפ ִסיכוֹ לוֹ גִ יִ ים‬
ָ ‫ יַ ַעד ְל ִמ‬.2
plan of action
‫תוֹ כנִ ית ְפּעוּ ָלה‬
POB
psychological operations battalion
POC
‫חמה ּפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ית‬
ָ ֹ‫גְ דוּ ד ְללו‬
1.point of contact;
1.provost marshal;
;)‫(ק ָמ״ץ‬
ַ ‫שט ָרה ַה ְצ ָב ִאית‬
ָ ‫ ְק ִצין ַה ִמ‬.1
2.preventive medicine;
;‫ ְרפוּ ָאה מוֹ נַ ַעת‬.2
3.preventive maintenance
PME
environment, time
‫שמ ָדה‬
ָ ‫סת ְּברוּ ת ַה‬
ַ ‫ ִה‬.2
PKO
PLT
information, infrastructure - physical
‫ ִט ּיפוּ ל מוֹ נֵ ַע‬.3
professional military education
‫ַהש ָּׂכ ָלה ְצ ָב ִאית ִמקצוֹ ִעית‬
;‫ ִאיש ַה ֶק ֶשר‬.1
2.psychological operations company
POD
‫חמה ּפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ית‬
ָ ֹ‫ ְפּלוּגָ ה ְללו‬.2
port of debarkation
POE
‫יקה‬
ָ ‫נְ ַמל ְפּ ִר‬
point of embarkation
]‫בצ ֵעי נחיתה‬
ְ ‫במ‬
ִ [ ‫טענָ ה‬
ָ ‫נְ קוּ ַדת ַה‬
88 | POF − PT
‫ב ל מ " ס‬
POF
PROJ
project
priority of fire
‫ׂימת ֵאש‬
ַ ‫ימה ִל ְמ ִש‬
ָ ‫ְק ִד‬
POG
propellant
psychological operations group [US]
POL
]‫חמה ּפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ית [מגַ יִ ס ומעלה‬
ָ ֹ‫ֶאגֶ ד ְללו‬
protection
‫יכה‬
ָ ‫ ְש ָמנִ ים וְ חוֹ ְמ ֵרי ִס‬,‫ֶד ֶלק‬
provisioning
‫יטיִ ים‬
ִ ‫יוֹ ֵעץ ְל ִענייָ נִ ים ּפוֹ ִל‬
production readiness review
‫י־מ ִדינִ י‬
ְ ‫ְצ ָב ִא‬
POSN
psi
position [UK]
)‫מדה (עמ׳‬
ָ ‫ֶע‬
POTF
‫חמה ּפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ית‬
ָ ֹ‫ׂימה ְללו‬
ָ ‫ּכוֹ ַח ְמ ִש‬
pounds per square inch
]‫ִל ּיברוֹ ת ְל ִאינץ׳ ָרבוּ ַע [יחידת לחץ‬
position [US]
‫מדה‬
ָ ‫ֶע‬
PSO
peace support operations
prisoner of war [US]
‫לח ָמה‬
ָ ‫ְשבוּ י ִמ‬
PSYOP
‫שכנַ ת ָשלוֹ ם‬
ָּ ‫בצ ִעים ְל ַה‬
ָ ‫ִמ‬
psychological operations
passage point
]‫נְ קוּ ַדת ַמ ֲע ָבר [במעבר כוח דרך כוח‬
PREMOB
PSYWAR
‫חמה ּפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ית‬
ָ ֹ‫בצ ֵעי לו‬
ְ ‫ִמ‬
psychological warfare
pre-mobilization
PREPO
‫ֶס ֶקר מוּ ָכנוּ ת ְלייִ צוּ ר‬
psn
psychological operations task force
PP
‫ִעיתוּ ד‬
PRR
political-military
POW
‫בט ָחה‬
ָ ‫ַא‬
PROV
political advisor
POLMIL
)‫(חנָ ״ה‬
ָ ‫חוֹ ֶמר־נֶ ֶפץ הוֹ ֵדף‬
PROT
petroleum, oil and lubricants
POLAD
‫ֵמיזָ ם‬
PROP
‫ְק ַדם־גִ יוּ ס‬
pre-positioned force, equipment, or
supplies
‫פסניָ ה‬
ַ ‫ ִציוּ ד אוֹ ַא‬,‫קד ֶמת ֶשל ּכוֹ ַח‬
ֶ ּ‫יסה מו‬
ָ ‫ְפּ ִר‬
PT
)‫חמה ּפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ית (ל״פ‬
ָ ֹ‫לו‬
1.point;
2.physical training
;)‫ נְ קוּ ָדה (נק׳‬.1
)‫ ִאימוּ ן גוּ ָפנִ י (א״ג‬.2
ptl − PX | 89
‫ב ל מ " ס‬
ptl
PVNTMED
preventive medicine
patrol [UK]
‫ַפּטרוֹ ל‬
PTP
)‫נְ קוּ ָדה ִלנְ קוּ ָדה (נָ ָל״ן‬
post-traumatic stress disorder
PTT
PVT
Private
point-to-point
PTSD
‫ְרפוּ ָאה מוֹ נַ ַעת‬
‫פר ַעת ָע ָקה ֶש ְל ַא ַחר ֲח ָב ָלה‬
ָ ‫ַה‬
1.prisoner of war;
;‫לח ָמה‬
ָ ‫ ְשבוּ י ִמ‬.1
2.psychological warfare
PX
push to talk
‫ְל ִחיץ ִד ּיבוּ ר‬
)‫טוּ ַראי (טור׳‬
PW
)‫חמה ּפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ית (ל״פ‬
ָ ֹ‫ לו‬.2
Post Exchange [US]
‫ֶש ֶקם‬
Q
QRF
QA
Quick Reaction Force
quality assurance
)‫בט ַחת ֵאיכוּ ת (ה״א‬
ָ ‫ַה‬
QC
Quick Reaction Strike
quality control
QM
)‫ַּב ָק ַרת ֵאיכוּ ת ָּ(ב ָק״א‬
quartermaster [UK]
QMC
QRS
‫גוּבה ָמ ִהיר‬
ָ ‫ּכוֹ ַח ְת‬
‫פסנָ אוּ ת‬
ְ ‫ה־א‬
ַ ‫יק‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ְק ִצין לוֹ ג‬
Quartermaster Corps
)‫(ח ָל״ג‬
ָ ‫יקה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ֵחיל ַהלוֹ ג‬
QT
‫גוּבה ְמ ִה ָירה‬
ָ ‫ַמ ֲהלוּ ַמת ְת‬
qualification test
QTY
‫יקת ֵאיכוּ ת‬
ַ ‫ְּב ִד‬
quantity
‫ַּכמוּ ת‬
R
RA
RAF
Royal Air Force [UK]
Royal Artillery [UK]
RAAM
‫ֵחיל ַהתוֹ ְת ָחנִ ים ַה ַמלכוּ ִתי‬
random access memory
remote antiarmor mine
RACO
)‫נקים (מוֹ רנָ ״ט‬
ִ ‫ד־ט‬
ַ ֶ‫מוֹ ֵקש ַר ַחק נֶ ג‬
rear area combat operations
RAD
‫רפי‬
ִּ ֹ‫רחב ָהעו‬
ָ ‫בצ ִעים ַל ֲהגָ נַ ת ַה ֶמ‬
ָ ‫ִמ‬
‫ְמנַ ת ְק ִרינָ ה ֶש ָס ַפג ַה ְפּ ָרט‬
‫ ַמ ָּכם‬,)‫ַמ ָּכ״ם (= מוצא כיוון וּ מרחק‬
radar countermeasures and deception
RADEF
‫קר ִאית אוֹ יְ ִש ָירה‬
ָ ‫ישה ַא‬
ָ ִ‫יכרוֹ ן ְלג‬
ָּ ִ‫ז‬
rear area operations center
RAP
‫רפּי‬
ִ ֹ‫רחב ָהעו‬
ָ ‫בצ ֵעי ֲהגָ נָ ה ַעל ַה ֶמ‬
ְ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ֶמ‬
;)‫(מ ַה״ר‬
ַ ‫טען־הוֹ ֵדף ָר ֵק ִטי‬
ַ ‫ ִמ‬.1
radio detecting and ranging
RADCD
RAOC
1.rocket assisted projectile;
radiation absorbed dose
radar
‫ֵחיל ָה ֲאווִ יר ַה ַמלכוּ ִתי‬
RAM
‫מצ ִעי־נֶ גֶ ד וְ הוֹ נָ ַאת ַמ ָּכ״ם‬
ָ ‫ֶא‬
2.rear area protection
radiotelephone
‫־ט ֵלפוֹ ן‬
ֵ ֹ‫ַרדיו‬
RATO
rocket assisted takeoff
RATT
radiological defense
‫ ֲהגָ נַ ת ֵאזוֹ ר ָהעוֹ ֶרף‬.2
RATEL
‫מר ָאה ָר ֵק ִטית‬
ָ ‫ַה‬
radioteletypewriter
‫ֲהגָ נָ ה ַרדיוֹ לוֹ גִ ית‬
)‫״פ‬
ּ ‫ינטר ָ(ר ָט‬
ֶ ‫־ט ֶל ּפ ִר‬
ֵ ֹ‫ַרדיו‬
94 | RB − RES
‫ב ל מ " ס‬
RB
rdvu
radar beacon
rendezvous
‫ֶק ֶרן ַמ ָּכ״ם‬
RC
1.reserve component;
2.remote control;
;)‫ ִמילוּ ִאים (מיל׳‬.1
‫יטים‬
ִ ‫ ַמ ֲחנֵ ה ְפּ ִל‬.3
RCAC
regional civil affairs coordination and
cooperation committee
RCDS
‫וַ ֲע ָדה ֲאזוֹ ִרית ְל ֵתיאוּ ם וּ ְל ִשיתוּ ף ְפּעוּ ָלה‬
‫ֶא ָזר ִחיִ ים‬
Royal College for Defence Studies
‫מל ָכה‬
ָ ‫ַהקוֹ ֶלג׳ ַה ַמלכוּ ִתי ְל ִלימוּ ֵדי ַה ֲהגָ נָ ה ַבּ ַמ‬
‫אוּח ֶדת‬
ֶ ‫ַה ְמ‬
RCS
1.radar cross section;
;)‫(ש ַח״ם‬
ַ ‫״מי‬
ִ ‫ח־ח ָתך ַמ ָּכ‬
ֲ ‫ ֶש ַט‬.1
2.regional security committee
‫יטחוֹ נִ ית ֲאזוֹ ִרית‬
ְ ‫ וַ ֲע ָדה ִּב‬.2
RD
RDX
cyclonite, Also known as
cyclotrimethylenetrinitramine
‫ִציקלוֹ נִ יט [חומר נפץ לבן וגבישי; ר״ת נגזרו‬
;‫ ַּב ָק ַרת ַר ַחק‬.2
3.refugee camp
]Research Department Explosive :‫מהשם‬
RECCE
reconnaissance [UK]
RECON
reconnaissance [US]
]‫ִסיוּ ר [גם יחידת קומנדו בחיל הנחתים‬
REGT
1-3.regiment [US]
;]‫בצבא ארה״ב‬
ְ ‫יסי‬
ִ ֵ‫יבה (חט׳) [לסיור ג‬
ָ ‫ ֲח ִט‬.1
‫ימנט [גדוד שריון וגדוד סיור משוריין‬
ֵ ִ‫ ֵרג‬.2
;]‫בצבא הממלכה המאוחדת‬
ְ
‫ ֶאגֶ ד‬.3
REINF
reinforced
‫תוּגבר‬
ָּ ‫ְמ‬
rem
‫ֵרם [יחידת הנזק הביולוגי הנגרם לרקמת‬
;]‫בצבא רוסיה‬
ְ [ ‫ ִדיווִ יזייַ ת ִחי׳׳ר‬.1
2.radius of damage
‫ נזק זה שווה ליחידת‬.‫האדם מקרינה מייננת‬
‫ ַרדיוּ ס ַה ֶה ֶרס‬.2
research and development
RDJTF
‫ִסיוּ ר‬
roentgen equivalent in man
1.rifle division;
R&D
‫ִמפגָ ש‬
)‫״פ‬
ּ ֹ‫חקר וּ ִפיתוּ ַח (מו‬
ָ ‫ֶמ‬
rapid deployment joint task force
‫יסטר ֵטגִ ית ְמ ִה ָירה‬
ָ ‫יסה ִא‬
ָ ‫ּכוֹ ַח ְמשוּ ָתף ִל ְפ ִר‬
]‫רנטגן אחת של קרן איקס או של קרן גָ ָמא‬
REPUNIT
reporting unit
RES
‫יְ ִח ָידה ְמ ַדווַ ַחת‬
reserve
‫ֲעתוּ ָדה‬
RF − RNG | 95
‫ב ל מ " ס‬
RF
RISTA
radio frequency
reconnaissance, intelligence,
)‫ֶת ֶדר ַרדיוֹ (ת״ר‬
RFA
‫מוּגבל‬
ָּ
‫ֶש ַטח ֵאש‬
RFI
]‫ מהתעשׂייה וכד׳‬,‫ַּב ָק ָשה ְל ַק ֵּבל ֵמ ָידע [מהיחידה‬
‫ָר ֵק ָטה‬
1.report line [UK]
;‫ ַקו ִדיווּ ַח‬.1
rifle
2.rocket launcher
‫רוֹ ֶבה‬
RFLMN
rifleman
‫רוֹ ַבאי‬
;‫שא ִּבים‬
ַ ‫ נִ יהוּ ל ַמ‬.2
‫ַּב ָק ָשה ְל ַה ָצ ַעת ְמ ִחיר‬
3.risk management
‫יכוּ נִ ים‬
ּ ‫ נִ יהוּ ל ִס‬.3
RMA
reinforcement [UK]
‫גבוֹ ֶרת‬
ּ ‫ִת‬
RGT
rear maintenance area
RMAS
1-2.regiment [US]
;‫ימנט‬
ֵ ִ‫ ֵרג‬.1
‫ ֶאגֶ ד‬.2
relevant information
‫רפּי‬
ִ ֹ‫יקה ָהעו‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫רחב ַהלוֹ ג‬
ַ ‫ֶמ‬
Royal Military Academy Sandhurst
‫נדהרסט‬
ֵ ‫יטית ְּב ַס‬
ִ ‫ָה ָא ָק ֶדמיָ ה ַה ְצ ָב ִאית ַה ְּב ִר‬
RMO
resource management officer
‫ֵמ ָידע ַהנוֹ גֵ ַע ָל ִענייָ ן‬
reconnaissance in force
RIP
;‫ נַ ָח ִתים‬.1
2.resource management;
request for proposal
RIF
)‫טל״ר‬
ָ ‫(מ‬
ַ ‫ ְמטוֹ ל ָר ֵקטוֹ ת‬.2
RM
1.Royal Marines [UK];
RFP
RI
rocket [US]
RL
request for information
rft
‫ישת ַמ ָט ָרה‬
ַ ‫צפּית וּ ְר ִכ‬
ִ ‫ ַת‬,‫יעין‬
ִ ‫ מוֹ ִד‬,‫ִסיוּ ר‬
RKT
restrictive fire area
rfl
surveillance, and target acquisition
RN
‫שא ִּבים‬
ַ ‫ְק ִצין נִ יהוּ ל ַמ‬
Royal Navy [UK]
‫ִסיוּ ר ַא ִלים‬
relief in place
RNG
‫ַה ִצי ַה ַמלכוּ ִתי‬
range
‫חל ָפה ַּב ַקו‬
ָ ‫ַה‬
‫ְטווָ ח‬
96 | ROA − RT
‫ב ל מ " ס‬
ROA
RPH
radius of action
remotely piloted helicopter
‫ַרדיוּ ס ַה ְפּעוּ ָלה‬
ROC
1.required operational capability;
;‫דר ֶשת‬
ֶ ִ‫בצ ִעית נ‬
ָ ‫ יְ כוֹ ֶלת ִמ‬.1
2.rear operations center
‫בצ ֵעי ָהעוֹ ֶרף‬
ְ ‫רכז ִמ‬
ַּ ‫ ֶמ‬.2
ROE
1-2.rules of engagement;
ROM
;‫יחה ְּב ֵאש‬
ָ ‫ הוֹ ָראוֹ ת ְפּ ִת‬.1
-‫בצ ִעים לֹא‬
ָ ‫פע ַלת ַה ּכוֹ ַח ְּב ִמ‬
ָ ‫ ְּכ ָל ֵלי ַה‬.2
‫מתיִ ים‬
ִ ‫לח‬
ַ ‫ִמ‬
;‫יאה ִּב ְל ַבד‬
ָ ‫יכרוֹ ן ִל ְק ִר‬
ָּ ִ‫ ז‬.1
2.refuel-on-the-move
‫ ִתדלוּ ק תוֹ ך ְּכ ֵדי ְתנוּ ָעה‬.2
Reserve Officer Training Corps
‫ֲעתוּ ָדה ָא ָק ֵד ִמית‬
RP
R3P
;‫מדת ִדיווּ ַח‬
ַ ‫ ֶע‬.1
‫ נְ קוּ ַדת ֲח ִב ָירה‬.2
rearm, refuel, and resupply point
RPC
‫ספּ ָקה ֵמ ָח ָדש‬
ָ ‫ ִתדלוּ ק וְ ַה‬,‫נְ קוּ ַדת ִחימוּ ש‬
rocket-propelling charge
RPG
report
‫דוּ ַח‬
RPV
remotely piloted vehicle
)‫(מ ָל״ט‬
ָ ‫ֹא־טייָ ס‬
ַ ‫ָמטוֹ ס ְלל‬
RR
radio relay
‫מסר ַאלחוּ ִטי‬
ָ ‫ִמ‬
R&R
‫חל ָמה‬
ָ ‫נוֹ ֶפש וְ ַה‬
RRF
Rapid Reaction Force
‫גוּבה ְמ ִה ָירה‬
ָ ‫ּכוֹ ַח ְת‬
RSM
regimental sergeant major
)‫ב־ס ָמל גְ דוּ ִדי ַ(ר ָס״ג‬
ַ ‫ַר‬
RSOP
1.reporting post;
2.rally point
RPT
rest and recuperation
1.read only memory;
ROTC
)‫סל״ט‬
ָ ‫(מ‬
ַ ‫ַמסוֹ ק ְללֹא ַטייָ ס‬
)‫(מ ַה״ר‬
ַ ‫טען־הוֹ ֵדף ָר ֵק ִטי‬
ַ ‫ִמ‬
rocket-propelled antitank grenade
]‫ ְמטול רימונים נֶ גֶ ד־טנקים‬:‫ר־פּי־גִ ׳י [משמעו‬
ִ ‫ָא‬
readiness standing operating procedure
RSR
‫ָפּ ָק״ל ְלכוֹ נְ נוּ ת וּ ְלמוּ ָכנוּ ת ֶשל ַה ּכוֹ ַח‬
required supply rate
‫דר ֶשת‬
ֶ ִ‫ספּ ָקה ַהנ‬
ָ ‫ַּכמוּ ת ָה ַא‬
RSTA
reconnaissance, surveillance, and
target acquisition
RT
‫ישת ַמ ָט ָרה‬
ַ ‫צפּית וּ ְר ִכ‬
ִ ‫ ַת‬,‫ִסיוּ ר‬
recovery tank
)‫חל״ץ‬
ָ ‫(ט‬
ַ ‫ַטנק ִחילוּ ץ‬
R/T − RWR | 97
‫ב ל מ " ס‬
R/T
1.receiver/transmitter;
;)‫שדר‬
ֵ ‫ט־מ‬
ַ ‫קל‬
ֵ ‫קמ״ש (= ַמ‬
ָ ‫ ַמ‬.1
2.real time
RTOC
)‫ זְ ַמן ֱא ֶמת (זָ ָמ״א‬.2
rear tactical operations center
‫רחב‬
ָ ‫קטיִ ים ַּב ֶמ‬
ִ ‫בצ ִעים ַט‬
ָ ‫רכז ְלנִ יהוּ ל ִמ‬
ָּ ‫ֶמ‬
‫רפּי‬
ִ ֹ‫ָהעו‬
RTTY
radioteletype
‫־ט ֶל ָגרף‬
ֵ ֹ‫ַרדיו‬
RTV
return to vendor
RWR
‫ֹא־ת ִקין ַל ַס ָפּק‬
ַ ‫ַהחזָ ַרת מוּ ָצר ל‬
radar warning receiver
‫תר ָעה ִמ ְפּנֵ י ַמ ָּכ״ם‬
ָ ‫ַה‬
S
S
S1
S2
S3
S4
S5
S7
secret
‫סוֹ ִדי‬
staff officer for personnel
]‫ְק ִצין ָש ִלישוּ ת [ברמת החטיבה ַומ ָטה‬
staff officer for intelligence
]‫יעין [ברמת החטיבה ַומ ָטה‬
ִ ‫ְק ִצין מוֹ ִד‬
1-2.staff officer for operations
;]‫ ְק ִצין ָאגָ ״ם [ברמת החטיבה ַומ ָטה‬.1
)‫מב״ץ‬
ָּ ‫(ק‬
ַ ‫יח ָידה‬
ִ ‫בצ ִעים ִּב‬
ָ ‫ ְק ִצין ִמ‬.2
‫בצ ֵעי ֵמ ָידע [ברמת החטיבה‬
ְ ‫ְק ִצין ַמ ֶטה ְל ִמ‬
S8
S9
SA
]‫ַומ ָטה‬
financial management officer [US]
‫ְק ִצין ַמ ֶטה ְלנִ יהוּ ל ְּכ ָס ִפים‬
civil-military operations officer [US]
‫משל‬
ָ ‫ְק ִצין ַמ ֶטה ְל ִמ‬
1.small arms [UK];
;)‫ נֶ ֶשק ַקל (נָ ָק״ל‬.1
2.surface-to-air;
staff officer for logistics
]‫יקה [ברמת החטיבה ַומ ָטה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ְק ִצין לוֹ ג‬
;‫ח־אווִ יר‬
ֲ ‫ ֶש ַט‬.2
3.staging area;
;‫יע ְרכוּ ת‬
ָ ‫ ֶש ַטח ֵה‬.3
plans staff officer
‫בצ ִעי [ברמת החטיבה‬
ָ ‫ְק ִצין ַמ ֶטה ְל ִתכנוּ ן ִמ‬
S6
information operations staff officer [US]
]‫ַומ ָטה‬
communications staff officer
]‫ְק ִצין ַמ ֶטה ְל ִתקשוּב [ברמת החטיבה ַומ ָטה‬
4.system administration
SAC
]‫נה ַלן ַמ ֲע ֶר ֶכת [ ַמחשבים‬
ֲ ‫ ִמ‬.4
Strategic Air Command
‫יסטר ֵטגִ י‬
ָ ‫ִפּיקוּ ד ֲאווִ ִירי ִא‬
100 | SACEUR − SCD
‫ב ל מ " ס‬
SACEUR
Supreme Allied Commander Europe
ֹ‫ַה ְמ ַפ ֵקד ָה ֶעליוֹ ן ֶשל ּכוֹ חוֹ ת ְּב ִרית נָ אט״ו‬
‫ְּב ֵאירוֹ ָפּה‬
SACLANT
Supreme Allied Commander Atlantic
‫נטית‬
ִ ‫טל‬
ַ ‫ַה ְמ ַפ ֵקד ָה ֶעליוֹ ן ֶשל ַהזִ ָירה ָה ַא‬
SACLOS
SAT
satellite
SATCOM
satellite communications
SADARM
squad automatic weapon
SB
sense and destroy armor
‫נקים [משוגרת‬
ִ ‫ד־ט‬
ַ ֶ‫תבייֶ ֶתת נֶ ג‬
ַּ ‫ַתחמוֹ ֶשת ִמ‬
]‫ממטוסים ומארטילריה‬
SALT
Strategic Arms Limitation Talks
‫יסטר ֵטגִ י‬
ָ ‫גב ַלת ַהנֶ ֶשק ָה ִא‬
ָּ ‫ִשׂיחוֹ ת ְל ַה‬
)‫(סאל״ט‬
ַ
SALUTE
size, activity, location, unit, time, and
SAM
)‫ח־אווִ יר (טש״א‬
ֲ ‫ִטיל ֶש ַט‬
‫ֶמ ֶסר ָק ָצר וְ ָק ִליט‬
space-based infrared system
SBL
‫פע ֶלת ֵמ ֶה ָח ָלל‬
ֶ ּ‫ת־אדוּ ָמה ַהמו‬
ֲ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ַת‬
space-based laser
‫ת־ח ָלל‬
ָ ‫שת‬
ַ ּ‫ֵלייזֶ ר מו‬
SBTS
spring bogie and track system
SC
)‫(מזקוֹ ״ם‬
ַ ‫רכוֹ ִבים‬
ּ ‫יצים וּ ַמ‬
ִ ‫ ְק ִפ‬,‫ַמ ֲע ֶר ֶכת זְ ָח ִלים‬
1.stratocumulus;
2.Signal Corps [US];
;)‫(חי״ק‬
ִ ‫ ֵחיל ַה ִתקשוּב‬.2
School of Advanced Military Studies
SAR
sound bite
;‫ידת ָע ִבים‬
ַ ‫ ְר ִפ‬,‫סטרטוֹ קוּ מוּ לוּ ס‬
ָ
.1
surface-to-air missile
SAMS
]‫ית ִתי [נשק אוטומטי‬
ָ ‫קל ַע ִּכ‬
ֵ ‫ַמ‬
SBIRS
equipment
,‫[נתוני מודיעין על כוח האויב] גוֹ ֶדל ַה ּכוֹ ַח‬
‫ זְ ַמן וְ ִציוּ ד‬,‫ יְ ִח ָידה‬,‫ ִמיקוּ ם‬,‫סוּג ַה ְפּ ִעילוּ ת‬
‫ִתקשוֹ ֶרת ַלווייָ נִ ים‬
SAW
semiautomatic command to line of sight
‫״טים‬
ִ ָ‫ית־ל ֶמ ֱח ָצה ֶשל ַטמנ‬
ְ ‫נחיָ ה אוֹ טוֹ ָמ ִט‬
ָ ‫ַה‬
‫ַלווייָ ן‬
‫דמים‬
ִ ‫תק‬
ַ ‫ימה ִמ‬
ָ ‫ֵּבית ַה ֵס ֶפר ְל ִלימוּ ֵדי ְל ִח‬
]‫[כוחות היבשה של ְצבא ארה״ב‬
1.search and rescue;
;‫ש וְ ַה ָצ ָלה‬
ׂ ּ‫ ִח ּיפו‬.1
2.synthetic aperture radar
‫ינת ִטי‬
ֵ ‫פתח ִס‬
ָ ‫״ם־מ‬
ִ ‫ ַמ ַכּ‬.2
3.security classification
SCATMINE
‫יטחוֹ נִ י‬
ְ ‫ ִסיווּג ִּב‬.3
scatterable mine
SCD
‫מוֹ ֵקש ָפּזִ יר‬
subcaliber device
)‫(ת ָת״ק‬
ָ ‫ך־קנֶ ה‬
ָ ֹ‫תוֹ ַתח תו‬
SCI − SGU | 101
‫ב ל מ " ס‬
SCI
sensitive compartmented information
‫ֵמ ָידע ָרגִ יש וּ ְממוּ ָדר‬
SDI
strategic defense initiative
signal distribution unit
‫יְ ִח ָידה ְלנִ יתוּב ְת ָד ִרים‬
SEAD
suppression of enemy air defense
‫״ן־מ״ם ֶשל ָהאוֹ יֵ ב‬
ֵ ּ‫ִשיתוּ ק ֲהגָ נַ ת ַהנו‬
SEAL
sea-air land team
‫הכוֹ חוֹ ת המיוחדים] ֲאווִ יר־יַ ָּב ָשה־יָ ם‬
ּ [ ‫ֶצווֶ ת‬
Secretary of the Air Force [US]
‫ַה ַשׂר ְל ִענייְ נֵ י זְ רוֹ ַע ָה ֲאווִ יר‬
Secretary of Defense [US]
‫ַה ּכוֹ חוֹ ת ַה ְמיוּ ָח ִדים‬
SFC
Sergeant First Class
)‫ב־ס ָמל ָ(ר ָס״ל‬
ַ ‫ַר‬
SFF
‫טען ִּכ ָיפּ ִתי‬
ָ ‫ִמ‬
SFOA
‫בצ ִעים ֶשל ַה ּכוֹ חוֹ ת ַה ְמיוּ ָח ִדים‬
ָ ‫רחב ַה ִמ‬
ַ ‫ֶמ‬
SFOB
‫בצ ִעים ֶשל ַה ּכוֹ חוֹ ת ַה ְמיוּ ָח ִדים‬
ָ ‫ְּב ִסיס ַה ִמ‬
SFOR
SGM
‫לח ָמה‬
ָ ‫ּכוֹ ַח ִּכ ּיבוּ ש ְלייִ צוּב ַה ַמ ָצב ַא ַחר ַה ִמ‬
Sergeant Major
‫ַה ַשׂר ְל ִענייְ נֵ י ַה ִצי‬
Secretary of State [US]
SED
special forces
Stabilization Force [US]
‫ַשׂר ַה ֲהגָ נָ ה‬
Secretary of the Navy [US]
SECSTATE
SF
‫קד ֶמת‬
ֶ ּ‫תר ָעה מו‬
ָ ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ַלווייָ נִ ית ְל ַה‬
special forces operational base [US]
‫ַה ַשׂר ְל ִענייְ נֵ י זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה‬
SECNAV
SEWS
special forces operational area [US]
Secretary of the Army [US]
SECDEF
‫ישת ַה ַמ ָטרוֹ ת ֶשל ָהאוֹ יֵ ב‬
ַ ‫ִשיתוּ ק ַמ ֲע ַרך ְר ִכ‬
self-forging fragment
SECAF
SECARMY
suppression of enemy target acquisition
satellite early warning system
‫יסטר ֵטגִ ית‬
ָ ‫זמת ֲהגָ נָ ה ִא‬
ַ ֹ‫יו‬
SDU
SETA
SGT
)‫״ב‬
ּ ‫ב־ס ָמל ָּב ִכיר ָ(ר ָס‬
ַ ‫ַר‬
Sergeant
‫ַשׂר ַהחוּ ץ‬
simulative electronic deception
)‫דמית (האמ׳׳ד‬
ֵ ּ‫הוֹ נָ ָאה ֵא ֶלקטרוֹ נִ ית מו‬
SGU
‫ַס ָמל‬
signal generator unit
‫יְ ִח ָידה ְלייִ צוּ ר ְת ָד ִרים‬
102 | SHAPE − SLR
‫ב ל מ " ס‬
SHAPE
Supreme Headquarters, Allied Powers,
SITMAP
situation map
Europe
‫אשית [עדיף הנוּסח‬
ִ ‫יעין ָר‬
ִ ‫בצ ִעים וּ מוֹ ִד‬
ָ ‫ַמ ַפּת ִמ‬
‫פק ָדה ָה ֶעליוֹ נָ ה ֶשל ַּב ֲעלוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
ָ ‫ַה ִמ‬
‫ְּב ֵאירוֹ ָפּה‬
SHELREP
situation report
shelling report
)‫רע ָשה (דוֹ ַה״ר‬
ָ ‫דוּ ַח ַה‬
SHF
‫ֶת ֶדר סוּ ֶפּר־גָ בוֹ ַה‬
SHORAD
‫יכי‬
ֵ ‫נמ‬
ִ ‫ד־מטוֹ ִסים ַמ‬
ְ ֶ‫ת־טווָ ח נֶ ג‬
ְ ֹ‫ַמ ֲע ָרכוֹ ת ִק ְצרו‬
‫טוּ ס‬
SIB
‫צמ ִאית‬
ָ ‫ֲח ִט ַיבת ִחי׳׳ר ַע‬
SJFHQ
SL
‫פק ָדה ְקבוּ ָעה ֶשל ּכוֹ ַח ַרב־זְ רוֹ ִעי‬
ָ ‫ִמ‬
start line
‫תח ָלה‬
ָ ‫ַקו ַה‬
side-looking airborne radar
‫ית־צד מוּ ָטס‬
ַ ‫צפּ‬
ִ ‫ַמ ַּכ״ם ַת‬
SLBM
1.signal;
;‫ אוֹ ת‬.1
2.signature [target];
;]‫ימה [מטרה‬
ָ ‫ ֲח ִת‬.2
3.signal corps [US]
sea/submarine launched ballistic missile
SLCM
‫יסטי ְמשוּגָ ר ִמ ְּכ ִלי ַשיִ ט‬
ִ ‫ִטיל ָּב ִל‬
sea/submarine launched cruise missile
‫ ֵחיל ַה ֶק ֶשר‬.3
signal intelligence
SLO
‫ִטיל ִשיוּ ט ְמשוּגָ ר ִמ ְּכ ִלי ַשיִ ט‬
space liaison officer
]‫יעין ֶק ֶשר [סיגינט‬
ִ ‫ מוֹ ִד‬,‫ִּביוּ ן אוֹ תוֹ ת‬
signal officer
SIGSEC
)‫קליט ְצ ָב ִאי (פר״צ‬
ִ ‫ְפּ ַר‬
SLAR
separate infantry brigade
SIGO
SJA
Standing Joint Force Headquarters
short-range air defense
SIGINT
‫דוּ ַח גֶ זַ ע‬
staff judge advocate [US]
super high frequency
SIG
]‫ המפה הראשית למבצעים ולמודיעין‬:‫הזה‬
SITREP
SLOC
‫ְק ִצין ִקישוּ ר ִל ְתחוּ ם ֶה ָח ָלל‬
sea line of communications
‫ְק ִצין ֶק ֶשר‬
signal security
SLR
‫יקה יַ ִמי‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ַקו לוֹ ג‬
self-loading rifle
)‫יטחוֹ ן ֶק ֶשר ָּ(ב ָט״ק‬
ְ ‫ִּב‬
)‫יט ֵען (רוֹ ָמ״ט‬
ָ ‫רוֹ ֶבה ִמ‬
SLS − SOSO | 103
‫ב ל מ " ס‬
SLS
SOCOM
Special Operations Command [US]
starlight scope
SM
)‫(מא״ך‬
ָ ‫ר־כוֹ ָכ ִבים‬
ּ ֹ‫גבר או‬
ֵּ ‫ַמ‬
special operations forces
scatterable mine
)‫(מ ָּפ״ז‬
ַ ‫מוֹ ֵקש ָפּזִ יר‬
SMD
‫יסטר ֵטגִ יִ ים‬
ָ ‫ילים ִא‬
ִ ‫ֲהגָ נָ ה ִמ ְפּנֵ י ִט‬
)‫(ת ָמ״ק‬
ָ ‫קל ַע‬
ֵ ‫ת־מ‬
ַ ‫ַת‬
]‫סרר‬
ֵ ‫ ְל ַמ‬,‫סרר‬
ֵ ‫ ִמ‬:‫ִמסרוֹ ן [הפועל‬
‫יסטר ֵטגִ יִ ים‬
ָ ‫רעינִ יים ִא‬
ִ ַ‫ּכוֹ חוֹ ת ג‬
signal-to-noise ratio
‫יַ ַחס אוֹ ת ְל ַר ַעש‬
SO
SOI
broadcast
‫בצ ִעים‬
ָ ‫ִשידוּ ִרים ַּב ִתקשוֹ ֶרת ְל ַמ ָטרוֹ ת ֶשל ִמ‬
‫ְמיוּ ָח ִדים‬
SONAR
sound navigation and ranging
‫סוֹ נָ ר [שיטה וּמכשיר לגילוי עצמים שמתחת‬
‫בצ ִעים ְמיוּ ָח ִדים‬
ָ ‫ִמ‬
‫תק ְדמוּ ת‬
ַ ‫ְמ ִהירוּ ת ַה ִה‬
special operations aviation regiment
SOC
SOP
]‫לפני המים ולקביעת הטווח ֲאליהם‬
standing operating procedure
speed of advance
SOAR
‫ַחייָ ל‬
SOMS-B
special operations
SOA
)‫(ה ָת״ק‬
ָ ‫הוֹ ָראוֹ ת ִתפעוּ ל ֶק ֶשר‬
SOLD
special operations media system-
strategic nuclear forces
SNR
‫ֲח ִט ָיבה אוֹ ֶאגֶ ד ֶשל ַה ּכוֹ חוֹ ת ַה ְמיוּ ָח ִדים‬
soldier
short message service
SNF
SOG
signals operations instructions
submachine gun
SMS
‫בצ ִעים ְמיוּ ָח ִדים‬
ָ ‫ּכוֹ חוֹ ת ְל ִמ‬
special operations command group
strategic missile defense
SMG
SOF
‫יסטר ֵטגִ י ַל ּכוֹ חוֹ ת ַה ְמיוּ ָח ִדים‬
ָ ‫ַה ִפּיקוּ ד ָה ִא‬
‫בצ ִעים ְמיוּ ָח ִדים‬
ָ ‫ֲח ִט ָיבה מוּ ֶס ֶקת ְל ִמ‬
)‫ְפּקוּ דוֹ ת ֶק ַבע ַל ְק ָרב ָ(פּ ָק״ל‬
SOS
Save Our Souls
SOSO
]‫־אס [= הצילו את נפשותינו‬
ֵ ֹ‫ֵאס־או‬
stability operations and support
Special Operations Command
‫בצ ִעים ַה ְמיוּ ָח ִדים‬
ָ ‫ִפּיקוּ ד ַה ִמ‬
operations
‫בצ ֵעי יִ יצוּב וְ ִסיוּ ַע‬
ְ ‫ִמ‬
104 | SOSRA − SSBN
‫ב ל מ " ס‬
SOSRA
suppress, obscure, secure, reduce, and
sqdn/sqn
1-4.squadron
assault (breaching fundamentals)
;‫ ַפּלגָ ה‬.1
,‫בט ַח‬
ֵ ‫ ַא‬,‫ ַמ ֵסך‬,‫[עקרונות ההבקעה] ַש ֵתק‬
;‫סקדרוֹ ן‬
ַ ‫ ֶא‬.2
‫סת ֵער‬
ַ ‫פחת ִהתנַ גְ דוּ ת ָהאוֹ יֵ ב וְ ִה‬
ֵ ‫ַה‬
;)‫ ַטייֶ ֶסת (ט׳‬.3
SOUTHCOM
ְ [ .4
;‫בצבא הממלכה המאוחדת] ְפּלוּגַ ת ִשריוֹ ן‬
Southern Command [US]
SOW
‫בצבא ארצות הברית] גְ דוּ ד ִסיוּ ר אוֹ ִסיוּ ר‬
ְ [
‫יסטר ֵטגִ י‬
ָ ‫ַה ִפּיקוּ ד ַה ְדרוֹ ִמי ָה ִא‬
1.standoff weapon;
;‫ נֶ ֶשק ַר ַחק‬.1
2.statement of work
SP
‫ ַה ָגד ַרת ְתכוּ ַלת ָה ֲעבוֹ ָדה‬.2
;‫ ִמתנַ ייֵ ַע‬.1
‫תח ָלה‬
ָ ‫ נְ קוּ ַדת ַה‬.2
special warfare
‫חמה ְמיוּ ֶח ֶדת‬
ָ ֹ‫לו‬
‫יסטי ְל ִטיווּ ַח ָק ָצר‬
ִ ‫ִטיל ָּב ִל‬
surveillance, reconnaissance, and
SRP
‫יעין ְּב ֵחיל ַהנַ ָח ִתים‬
ִ ‫ ִסיוּ ר וּ מוֹ ִד‬,‫צפּית‬
ִ ‫ַת‬
SRU
‫ַמ ֲע ֶר ֶכת ְל ִש ֲערוּ ך ִמיקוּ ם יַ ֲח ִסי‬
‫ש וּ ְל ַה ָצ ָלה‬
ׂ ּ‫יְ ִח ָידה ְל ִח ּיפו‬
S-S
surface-to-surface
‫ַפּ ָלס‬
support
sqd
short-range ballistic missile
search and rescue unit
‫יסטר ֵטגִ י‬
ָ ‫נחיוֹ ת ְל ִתכנוּ ן ִא‬
ָ ‫ַה‬
sapper [UK]
SPT
SRBM
stabilization reference system
strategic planning guidance
SPR
‫ְטווָ ח ָק ָצר‬
intelligence [US]
2.start point
SPG
short range
SRI
1.self-propelled;
SPECWAR
SR
‫ְמשוּ רייָ ן‬
SSB
‫ח־ש ַטח‬
ֶ ‫ֶש ַט‬
single side band
‫ִסיוּ ַע‬
squad
SSBN
)‫ד־פּס (ח״פ‬
ַ ‫ַח‬
submarine strategic ballistic nuclear
‫יתה‬
ָ ‫ִּכ‬
‫יסטיִ ים‬
ִ ‫ילים ָּב ִל‬
ִ ‫רעינִ ית ֲחמוּ ָשה ְּב ִט‬
ִ ַ‫צוֹ ֶל ֶלת ג‬
SSG − SW | 105
‫ב ל מ " ס‬
SSG
STRATCOM
strategic command [US]
Staff Sergeant
)‫(ס ָמ״ר‬
ָ ‫ל־ראשוֹ ן‬
ִ ‫ַס ָמ‬
SSM
STX
situational training exercise
surface-to-surface missile
‫ח־ש ַטח‬
ֶ ‫ִטיל ֶש ַט‬
SSO
‫ן־מ ָצב‬
ַ ַ‫ַתרגִ יל ִאימוּ ן מוּ כוו‬
SUB
submarine
small scale operations
ST
‫יסטר ֵטגִ י ִּב ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
ָ ‫ַה ִפּיקוּ ד ָה ִא‬
‫יקף‬
ֵ ‫מוּגב ֵלי ֶה‬
ְּ
‫בצ ִעים‬
ָ ‫ִמ‬
‫צוֹ ֶל ֶלת‬
SUP
1.supplies;
stratus
‫ ְר ִפ ָידה‬,‫סטרטוּ ס‬
ָ
STANAG
;‫ספּ ָקה‬
ָ ‫ ַא‬.1
2-3.supply
;)‫ספּ ָקה (הס׳‬
ָ ‫ ַה‬.2
)‫פסניָ ה (אפס׳‬
ַ ‫ ַא‬.3
Standardization Agreement [NATO]
]‫סכם ֶשל ֶת ֶקן ְמ ַחייֵ ב [בין בעלות הברית‬
ֵּ ‫ֶה‬
START
SUPPT
supply point
Strategic Arms Reduction Talks
‫יסטר ֵטגִ י‬
ָ ‫ִשׂיחוֹ ת ְל ִצמצוּ ם ַהנֶ ֶשק ָה ִא‬
STB
SURV
1.surveillance;
super tropical bleach
‫לבין‬
ִּ ‫ַמ‬
STBY
stand by
ָ ‫ ְּב ַה‬,‫ְּב ַמ ַצב ָה ֵכן‬
‫מתנָ ה [כגון ַמשגֵ ר הממתין‬
]‫לירי‬
STE
secure telephone equipment
S&TI
‫אוּבטח‬
ָ ‫ִציוּ ד ֵט ֵלפוֹ ניָ ה ְמ‬
scientific and technical intelligence
STOL
‫ספּ ָקה‬
ָ ‫נְ קוּ ַדת ַה‬
‫יעין ַמ ָד ִעי וְ ֶטכנִ י‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
short takeoff and landing
)‫(הנָ ״ק‬
ָ ‫יתה ְק ָצ ָרה‬
ָ ‫מר ָאה אוֹ נְ ִח‬
ָ ‫ַה‬
;‫ ְס ִק ָירה‬.1
2.survivability
‫ ְש ִׂרידוּ ת‬.2
SUW
surface warfare
SV
]‫חמת ֶש ַטח [על פני המים‬
ַ ֹ‫לו‬
schedule variance
SVC
‫ְס ִטייָ ה ְּבלוּ ַח זְ ַמנִ ים‬
service
SW
)‫זְ רוֹ ַע (ז׳‬
software
‫תוֹ כנָ ה‬
106 | S/W − Sync
‫ב ל מ " ס‬
S/W
SYG
software
SWO
Secretary General [UN]
‫תוֹ כנָ ה‬
staff weather officer
Sy
Sync
‫זכיר ָהאוּ ׳׳ם‬
ִּ ‫ַמ‬
synchronization
‫ְק ִצין ַמ ֶטה ְל ֵמ ֵטאוֹ רוֹ לוֹ גיָ ה‬
security [UK]
)‫יטחוֹ ן ָש ֶׂדה (ב״ש‬
ְ ‫ִּב‬
‫נכרוּ ן‬
ּ ‫ִס‬
T
TA
TACC
1.target acquisition;
tactical air control center
;‫ישת ַמ ָט ָרה‬
ַ ‫ ְר ִכ‬.1
2.target area;
3.Territorial Army [UK];
;‫ ֵאזוֹ ר ַמ ָט ָרה‬.2
;‫יא ִלי‬
ָ ‫ ַמ ֲע ַרך ַהיַ ָּב ָשה ַה ֵט ִריטוֹ ִר‬.3
4.target audience
‫ ְק ַהל יַ ַעד‬.4
TAA
‫קטי‬
ִ ‫ֵאזוֹ ר ִּכינוּ ס ַט‬
target acquisition battalion [battery]
TAC
‫איכון] ְּב ֶאגֶ ד ָח ָת״ם‬
ּ ‫יכוּ ן [או סוללת‬
ּ ‫גְ דוּ ד ִא‬
1.tactical;
;)‫קטי (טק׳‬
ִ ‫ ַט‬.1
2.Tactical Air Command [US]
TACAN
‫קטי‬
ִ ‫ ִפּיקוּ ד ֲאווִ ִירי ַט‬.2
tactical air navigation
tactical command post
‫קטי‬
ִ ‫מוּ ָצב ִפּיקוּ ד ַט‬
TAC-D
tactical deception
‫קטית‬
ִ ‫הוֹ נָ ָאה ַט‬
TACFIRE
tactical assembly area
TAB
TACCP
‫קטי‬
ִ ‫י־ט‬
ַ ‫יטה ֲאווִ ִיר‬
ָ ‫רכז ְש ִל‬
ַּ ‫ֶמ‬
tactical fire direction system [US]
‫יח ַידת ָח ָת״ם‬
ִ ‫חש ֶבת ִּב‬
ֶ ּ‫ַמ ֲע ֶר ֶכת נִ יהוּ ל ֵאש ְממו‬
TACINTEL
tactical intelligence
‫קטי‬
ִ ‫יעין ַט‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
TACP
tactical aircontrol party
TACS
)‫של״ק‬
ָ ‫(מ‬
ַ ‫דמי‬
ִ ‫יטה ִק‬
ָ ‫מוּ ַצב ְש ִל‬
tactical satellite
‫ְּכ ִלי ֵעזֶ ר ְלנִ יווּ ט‬
‫קטי‬
ִ ‫ַלווייָ ן ַט‬
108 | TACSAT − TEWT
‫ב ל מ " ס‬
TACSAT
TCF
tactical satellite
tactical combat force
‫קטי‬
ִ ‫ַלווייָ ן ַט‬
TACSIM
tactical simulation
‫קטית‬
ִ ‫דמיָ ה ַט‬
ָ ‫ַה‬
TAF
‫קטי‬
ִ ‫ֵחיל ֲאווִ יר ַט‬
TALD
tactical air-launched decoy
‫קטי ַה ְמשוּגָ ר ִמן ַה ָמטוֹ ס‬
ִ ‫טעיָ ה ַט‬
ָ ‫מצ ִעי ַה‬
ָ ‫ֶא‬
traffic control post
‫נְ קוּ ַדת ִפּיקוּ ַח ְתנוּ עוֹ ת‬
tank crew trainer
‫ְמ ַא ֵמן ֶצווֶ ת‬
TD
1.tank destroyer;
;)‫(מ ָט״ן‬
ָ ‫נקים‬
ִ ‫שחית ַט‬
ִ ‫ ַמ‬.1
2.time of departure
terabyte
)‫ֵט ַר ַּבייט (ט״ב‬
TBD
‫יאה‬
ָ ‫ זְ ַמן יְ ִצ‬.2
TDA
target damage assessment
to be determined
‫משך‬
ֵ ‫חלט ְּב ֶה‬
ַ ּ‫יו‬
TBM
tactical ballistic missile
‫ַה ֲע ָר ַכת נְ זָ ִקים ַּב ַמ ָט ָרה‬
T/E
table of equipment
‫קטי‬
ִ ‫י־ט‬
ַ ‫יסט‬
ִ ‫ִטיל ָּב ִל‬
TBMD
Tactical Ballistic Missile Defense
TBR
TCP
TCT
Tactical Air Force
TB
‫קטי‬
ִ ‫ימה ַט‬
ָ ‫ּכוֹ ַח ְל ִח‬
‫קטיִ ים‬
ִ ‫יסטיִ ים ַט‬
ִ ‫ילים ָּב ִל‬
ִ ‫ֲהגָ נָ ה ִמ ְפּנֵ י ִט‬
T&E
test and evaluation
‫בחן וְ ַה ֲע ָר ָכה‬
ָ ‫ִמ‬
TECHINT
time between rounds
‫זְ ַמן ֵּבין ִס ְב ֵבי יְ ִרי‬
TC
‫פסניָ ה‬
ַ ‫ֶת ֶקן ַא‬
technical intelligence
TEL
1.tank commander;
;)‫(מ ָט״ק‬
ַ ‫ ְמ ַפ ֵקד ַטנק‬.1
2.training circular [US];
;‫זכיר ִאימוּ ן‬
ִּ ‫ ַת‬.2
3.tactical computer
‫קטי‬
ִ ‫חשב ַט‬
ֵ ‫ ַמ‬.3
‫יעין ֶטכנִ י‬
ִ ‫מוֹ ִד‬
transporter, erector, and launcher
TEWT
‫זק ָפה וְ ִשיגוּ ר‬
ָ ‫ ַה‬,‫ַּכן ַה ָס ָעה‬
tactical exercise without troops
)‫טל״ג‬
ָ ‫(ת‬
ַ ‫קטי ְללֹא־גְ ייָ סוֹ ת‬
ִ ‫ַתרגִ יל ַט‬
TF − TMD | 109
‫ב ל מ " ס‬
TF
tfc
TIG
1-2.task force
time in grade [US]
;)‫ ֶצווֶ ת ְק ָרב (צ״ק‬.1
‫ׂימה‬
ָ ‫ ּכוֹ ַח ְמ ִש‬.2
;‫ ְתנוּ ָעה‬.1
‫ ַת ֲעבוּ ָרה‬.2
TGSM
terminally guided submunitions
‫נחיָ ה סוֹ ִפית‬
ָ ‫נחה ַּב ַעל ַה‬
ֶ ּ‫ת־חימוּ ש מו‬
ִ ‫ַת‬
target [US]
‫ַמ ָט ָרה‬
TGW
terminal guidance warhead
THQ
‫רֹאש ְק ָרב ַּב ַעל ִּביוּ ת סוֹ ִפי‬
theater headquarters
TI
‫פק ֶדה ַהזִ ָירה‬
ֶ ‫ִמ‬
1.thermal imaging;
;‫רמי‬
ִ ‫ ִדימוּ ת ֶת‬.1
2.target intelligence;
;‫יעין ַמ ָטרוֹ ת‬
ִ ‫ מוֹ ִד‬.2
3.threat identification;
;‫ זִ יהוּ י ִאיוּ ם‬.3
4.training instructor;
;‫דריך ְּב ִאימוּ ן‬
ִ ‫ ַמ‬.4
5.Tactical Internet
TIC
TIO
target intelligence officer
1-2.traffic [UK]
TGT
)‫זע ִרי ָ(פּזָ ״ם‬
ָ ‫ֶפּ ֶרק־זְ ַמן ִמ‬
‫קטית‬
ִ ‫רש ֶתת ַט‬
ֶ ‫ ִמ‬.5
target information center
‫רכז ֵמ ָידע ְל ַמ ָטרוֹ ת‬
ַּ ‫ֶמ‬
‫יעין ַמ ָטרוֹ ת‬
ִ ‫ְק ִצין מוֹ ִד‬
TIPH
temporary international presence in
Hebron
tk
‫ ְלאוּ ִמי זְ ַמנִ י ְּב ֶחברוֹ ן‬-‫ּכוֹ ַח ֵּבין‬
tank
‫יק ִרי‬
ָ ‫ימה ִע‬
ָ ‫ַטנק ְל ִח‬
TL
team leader
]‫ְמ ַפ ֵקד חוּ ליָ ה [צוות‬
TLAM
Tomahawk Land-attack Missile
TLD
‫ִטיל ִשיוּ ט ִמסוּג ‘טוֹ ָמהוֹ ק׳‬
thermoluminescence dosimeter
‫ַתג ְק ִרינָ ה‬
TM
1.technical manual;
2.tactical missile;
;‫דר ָכה ֶטכנִ י‬
ָ ‫ ֵס ֶפר ַה‬.1
;‫קטי‬
ִ ‫ ִטיל ַט‬.2
3.team
‫ ֶצווֶ ת‬.3
T&M
time and material
TMD
)‫״ח‬
ַ ּ‫זְ ַמן וָ חוֹ ָמ ִרים (זו‬
theater missile defense
‫יסטר ֵטגִ ית‬
ָ ‫ֲהגָ נָ ה ִמ ְפּנֵ י ִט ִילים ְּב ָר ַמת ַהזִ ָירה ָה ִא‬
110 | TN − TRADOC
‫ב ל מ " ס‬
TN
TOO
thermonuclear
tn
target of opportunity [NATO]
‫רעינִ י‬
ִ ַ‫ֶתרמוֹ ג‬
transportation [UK]
topo
topography
‫הוֹ ָב ָלה‬
TNG
training [US]
TOT
‫ִאימוּ ן‬
;)‫ זְ ַמן ֵמ ַעל ַמ ָט ָרה (זָ ָמ״ם‬.1
2.time on target [artillery]
trinitrotoluene
‫נִ יטרוֹ טוֹ לוּ ֵאן; מוצק צהבהב‬-‫ן־טי [ ְת ַלת‬
ִ ‫י־א‬
ֵ ‫ִט‬
TOXREP
‫דוּ ַח ְר ִעילוּ ת‬
TOW
table of organization
Tube-launched, Optically tracked,
‫־א ָדם‬
ָ ‫ֶת ֶקן ּכוֹ ַח‬
T/O
Wire- guided weapon
table of organization
‫־א ָדם‬
ָ ‫ֶת ֶקן ּכוֹ ַח‬
TOA
TP
1.time of arrival;
‫נחה ִמסוּג ָ‘טאוּ ׳‬
ֶ ּ‫״ן־טי״ת מו‬
ֵ ּ‫ִטיל נו‬
1.troop;
;‫ ַפּלגָ ה‬.1
2.technical publication
;‫ זְ ַמן ַהגָ ָעה‬.1
2. transfer of authority
‫ ַה ֲע ָב ַרת ַסמכוּ ת‬.2
tactical operations center [US]
)‫(ח ָמ״ל‬
ָ ‫לח ָמה‬
ָ ‫ֲח ַדר ִמ‬
table of organization and equipment
TOF
)‫ל־מ ָט ָרה (זַ ַע״ם‬
ַ ‫ זְ ַמן ַע‬.2
toxic report
]‫המשמש כחומר נפץ‬
TO
TOE
)'‫טוֹ ּפוֹ ַגרפיָ ה (טופו‬
1.time on target [air];
TNT
TOC
‫ַמ ָט ָרה ִמ ַזד ֶמנֶ ת‬
‫בלת ֶת ֶקן ְל ִארגוּ ן וּ ְל ִציוּ ד‬
ַ ‫ַט‬
tpt
‫ ִפּרסוּ ם ֶטכנִ י‬.2
transport [UK]
)‫תוֹ ָב ָלה (תוב׳‬
TR
tactical reconnaissance
TRADOC
‫קטי‬
ִ ‫ִסיוּ ר ַט‬
Training and Doctrine Command [US]
time of flight
‫ימה ִּבזְ רוֹ ע‬
ָ ‫דר ָכה וְ תוֹ ַרת ַה ְל ִח‬
ָ ‫ִפּיקוּ ד ַה ַה‬
‫זְ ַמן ָמעוֹ ף‬
‫ַהיַ ָּב ָשה ֶשל ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫‪TRANS − TWR | 111‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪TRANS‬‬
‫‪TT‬‬
‫‪transportation‬‬
‫;‪1.technical test‬‬
‫תוֹ ָב ָלה (תוב׳)‬
‫‪ .1‬נִ יסוּ י ֶטכנִ י;‬
‫;‪2.torpedo tube‬‬
‫(צ ָמ״ט);‬
‫רפּדוֹ ִאים ָ‬
‫‪ִ .2‬צינוֹ ר ֵמ ִטיל טוֹ ֵ‬
‫‪3.teletypewriter‬‬
‫‪TRANSCOM‬‬
‫]‪Transportation Command [US‬‬
‫יסטר ֵטגִ י [גם זירתי]‬
‫ִפּיקוּ ד ַהתוֹ ָב ָלה ָה ִא ַ‬
‫ֵס‪-‬ר ַחק]‬
‫ינטר (ט״פ) [בעברית‪ַ :‬מדפּ ַ‬
‫‪ֵ .3‬ט ֶל ּפ ִר ֶ‬
‫‪TTF‬‬
‫‪time to fire‬‬
‫ַחלוֹ ן זְ ַמן ְל ִביצוּ ַע יְ ִרי‬
‫‪TTP‬‬
‫‪tactics, techniques, and procedures‬‬
‫קטיקות‪ֶ ,‬טכנִ יקוֹ ת וּ נְ ָה ִלים‬
‫ַט ִ‬
‫‪TTT‬‬
‫‪time to target‬‬
‫ַחלוֹ ן ַהזְ ַמן ִל ְפגוֹ ַע ְּב ַמ ָט ָרה‬
‫‪TTY‬‬
‫‪teletypewriter‬‬
‫ינטר (טפ׳) [בעברית‪ַ :‬מדפֵּס‪ַ -‬ר ַחק]‬
‫ֵט ֶל ּפ ִר ֶ‬
‫‪TWR‬‬
‫‪time when ready‬‬
‫ׂימה‬
‫יעת זְ ַמן ְלהוֹ ָד ַעת מוּ ָכן ְל ִביצוּ ַע ְמ ִש ָ‬
‫ְק ִב ַ‬
‫]‪training [UK‬‬
‫ִאימוּ ן‬
‫‪trg‬‬
‫‪TRNG‬‬
‫]‪training [US‬‬
‫ִאימוּ ן‬
‫‪TRP‬‬
‫]‪1-2.troop [US‬‬
‫‪ְ .1‬פּלוּגַ ת ִסיוּ ר ְמשוּ רייָ ן;‬
‫נקים [בגדוד שריון בריטי או‬
‫חל ֶקת ַט ִ‬
‫‪ַ .2‬מ ֶ‬
‫בגדוד סיור משוריין בריטי];‬
‫‪3.target reference point‬‬
‫‪ .3‬נְ קוּ ַדת ִציוּ ן ְל ַמ ָט ָרה‬
‫‪top secret‬‬
‫סוֹ ִדי ְּביוֹ ֵתר (ס״ב)‬
‫‪TSS‬‬
‫‪target selection standards‬‬
‫בחינִ ים ִל ְב ִח ַירת ַמ ָט ָרה‬
‫ַת ִ‬
‫‪TS‬‬
U
UAV
unmanned aerial vehicle
)‫(מ ָל״ט‬
ָ ‫ֹא־טייָ ס‬
ַ ‫ָמטוֹ ס ְלל‬
UE
)‫(ציִ ״ד‬
ַ ‫ִציוּ ד יְ ִח ָיד ִתי‬
UG
‫ילה ְּב ֶש ַטח ָּבנוּ י‬
ָ ‫חמת גֵ ִר‬
ַ ֹ‫לו‬
ungovernable region
utility helicopter
]‫י״ן־כ״ף [שימוש כללי‬
ָּ
‫ַמסוֹ ק ִש‬
ultrahigh frequency
)‫(ת ָא״ג‬
ָ ‫לטרה־גָ בוֹ ַּה‬
ָ ּ‫ֶת ֶדר או‬
UK
United Kingdom
UKLF
)‫למ״ס‬
ָ ‫י־מסוּ וָ ג ַּ(ב‬
ְ ‫לת‬
ִ ‫ִּב‬
United Nations Disengagement
Observer Force
‫פר ָדה ֵּבין‬
ָ ‫סכם ַה ַה‬
ֵּ ‫ּכוֹ ַח ָהאוּ ״ם ְל ִפיקוּ ַח ַעל ֶה‬
‫שלט‬
ָ ִ‫ֵאזוֹ ר ִּב ְל ִתי־נ‬
UH
‫לטרה־נָ מוּ ך‬
ָ ּ‫ֶת ֶדר או‬
unclassified
UNDOF
urban guerilla [UK]
UHF
ultralow frequency
unclass
unit equipment
UGR
ULF
)‫מל ָכה ַה ְמאוּ ֶח ֶדת (מ“מ‬
ָ ‫ַה ַמ‬
United Kingdom Land Forces [UK]
‫מל ָכה ַה ְמאוּ ֶח ֶדת‬
ָ ‫ּכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה ִּב ְצ ָבא ַה ַמ‬
)‫ (אוּ נדוֹ ״ף‬1974 ‫יִ ש ָׂר ֵאל ְלסוּ ריָ ה ִמ ְשנַ ת‬
UNDP
United Nations Development Program
‫תוֹ כנִ ית ָהאוּ ״ם ְל ִפיתוּ ַח‬
UNEF
United Nations Emergency Force
UNESCO
‫ּכוֹ ַח ֵחירוּ ם ֶשל ָהאוּ ״ם‬
United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization
‫רבוּ ת‬
ּ ‫ ְל ַמ ָדע וּ ְל ַת‬,‫ִארגוּ ן ָהאוּ ״ם ְל ִחינוּ ך‬
) ֹ‫(אוּ נֶ סק״ו‬
114 | UNHCR − USCENTCOM
‫ב ל מ " ס‬
UNHCR
United Nations High Commissioner
for Refugees
‫יטים‬
ִ ‫נְ ִציבוּ ת ֶעליוֹ נָ ה ֶשל ָהאוּ ״ם ְל ִענייְ נֵ י ְפּ ִל‬
UNICEF
United Nations Children‫׳‬s Fund
UNIFIL
)‫יצ“ף‬
ֵ ִ‫ֶק ֶרן ָהאוּ ״ם ִל ְשלוֹ ם ַהיֶ ֶלד (יוּ נ‬
United Nations Interim Force In Lebanon
‫ּכוֹ ַח ְצ ָב ִאי זְ ַמנִ י ֶשל ַחייָ ֵלי ָהאוּ ״ם ַהמוּ ַצב‬
)‫יפי״ל‬
ִ ִ‫ (יוּ נ‬1978 ‫ִּב ְל ָבנוֹ ן ִמ ְשנַ ת‬
UNMO
United Nations Military Observers
UNRRA
‫יפים ְצ ָב ִאיִ ים ִמ ַט ַעם ָהאוּ ״ם‬
ִ ‫שק‬
ִ ‫ַמ‬
United Nations Relief and
Rehabilitation Administration
‫יטי‬
ֵ ‫נהל ַה ִסיוּ ַע וְ ַה ִשיקוּ ם ֶשל ָהאוּ ״ם ִל ְפ ִל‬
ַ ‫ִמ‬
)‫נרר״א‬
ָ ּ‫לחמוֹ ת (או‬
ָ ‫ִמ‬
UNRWA
United Nations Relief and Works Agency
for Palestine Refugees in the Near East
UNSC
‫סוֹ ְכנוּ ת ַה ַס ַעד וְ ַה ַת ֲעסוּ ָקה ֶשל ָהאוּ ״ם‬
)‫(ססוּ ״ת; אוּ ָנר״א‬
ָ ‫יטים‬
ִ ‫ִל ְפ ִל‬
United Nations Security Council
UNSCO
‫יטחוֹ ן ֶשל ָהאוּ ״ם‬
ָ ‫מוֹ ֶע ֶצת ַה ִּב‬
United Nations Special Coordination
Office
URL
‫ִמש ַׂרד ְמיוּ ָחד ֶשל ָהאוּ ״ם ְל ֵתיאוּ ם‬
universal resource locator
)‫רס ִלי‬
ָ ‫שא ִּבים ָא ִחיד (אוּ נִ ֶיב‬
ַ ‫ַמ ַען ַמ‬
USA
United States Army
‫זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
USAF
United States Air Force
USAFSOC
‫ֵחיל ָה ֲאווִ יר ֶשל ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
United States Air Force Special
Operations Command
USAID
‫בצ ִעים ַה ְמיוּ ָח ִדים ֶשל זְ רוֹ ַע‬
ָ ‫ִפּיקוּ ד ַה ִמ‬
‫ָה ֲאווִ יר ֶשל ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
United States Agency for International
Development
‫ין־לאוּ ִמי‬
ְ ‫יק ִאית ְל ִפיתוּ ַח ֵּב‬
ָ ‫סוֹ ְכנוּ ת ָא ֵמ ִר‬
USAFRICOM
United States of Africa Command
USAR
‫יסטר ֵטגִ י ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת‬
ָ ‫ַה ִפּיקוּ ד ָה ִא‬
‫יקה‬
ָ ‫פר‬
ִ ‫ַה ְּב ִרית ַל ֲהגָ נַ ת ַא‬
United States Army Reserve
‫ּכוֹ חוֹ ת ַה ִמילוּ ִאים ֶשל זְ רוֹ ַע ַהיַ ָּב ָשה ִּב ְצ ָבא‬
‫ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
USAREUR
United States Army in Europe
‫ּכוֹ חוֹ ת ַהיַ ָּב ָשה ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫ְּב ֵאירוֹ ָפּה‬
USASOC
United States Special Operations
Command
‫בצ ִעים ַה ְמיוּ ָח ִדים ֶשל זְ רוֹ ַע‬
ָ ‫ִפּיקוּ ד ַה ִמ‬
‫ַהיַ ָּב ָשה ֶשל ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
USCENTCOM
United States Central Command
‫רכז ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית ַל ֲהגָ נַ ת‬
ָּ ‫ִפּיקוּ ד ַה ֶמ‬
]‫יסטן‬
ָ ִ‫רכז ַאסיָ ה [ ְּכגוֹ ן ַאפגָ נ‬
ַּ ‫ַה ִמ ָזרח ַה ִתיכוֹ ן וּ ְל ֶמ‬
‫‪USCG − UTM | 115‬‬
‫ב ל מ " ס‬
‫‪USCG‬‬
‫‪USPACOM‬‬
‫‪United States Coast Guard‬‬
‫‪United States Pacific Command‬‬
‫שמר ַהחוֹ ִפים ֶשל ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫ִמ ַ‬
‫יסטר ֵטגִ י ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת‬
‫ַה ִפּיקוּ ד ָה ִא ָ‬
‫רחב ָהאוֹ קייָ נוֹ ס ַה ָש ֵקט‬
‫ַה ְּב ִרית ַל ֲהגָ נַ ת ֶמ ַ‬
‫‪USSOCOM‬‬
‫‪United States Special Operations‬‬
‫‪Command‬‬
‫יסטר ֵטגִ י ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת‬
‫ַה ִפּיקוּ ד ָה ִא ָ‬
‫בצ ִעים ְמיוּ ָח ִדים‬
‫ַה ְּב ִרית ְל ִמ ָ‬
‫‪USEUCOM‬‬
‫‪United States European Command‬‬
‫ַה ִפּיקוּ ד ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית ַל ֲהגָ נַ ת‬
‫ֵאירוֹ ָפּה‬
‫‪United States Government‬‬
‫‪USSOUTHCOM‬‬
‫‪United States Southern Command‬‬
‫ִפּיקוּ ד ַה ָדרוֹ ם ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫יקה‬
‫רחב ְדרוֹ ם ָא ֵמ ִר ָ‬
‫ַל ֲהגָ נַ ת ֶמ ַ‬
‫משל ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫ִמ ַ‬
‫‪United States Space Command‬‬
‫יסטר ֵטגִ י ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת‬
‫ַה ִפּיקוּ ד ָה ִא ָ‬
‫ַה ְּב ִרית ִל ְפ ִעילוּ ת ְצ ָב ִאית ֶּב ָח ָלל‬
‫‪USSTRATCOM‬‬
‫‪United States Strategic Command‬‬
‫ַה ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫יסטר ֵטגִ יִ ים‬
‫בצ ִעים ִא ָ‬
‫ְל ִמ ָ‬
‫‪USTRANSCOM‬‬
‫‪United States Information Service‬‬
‫‪USJFCOM‬‬
‫‪United States Joint Forces Command‬‬
‫יסטר ֵטגִ י ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת‬
‫ַה ִפּיקוּ ד ָה ִא ָ‬
‫ַה ְּב ִרית ְל ִבנייַ ן ַה ּכוֹ חוֹ ת ַה ְמשוּ ָת ִפים ֶשל ְצ ָבא‬
‫ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‪ִ ,‬ל ְכ ִת ַיבת תוֹ ָר ָתם וּ ְל ִאימוּ נָ ם‬
‫‪USMA‬‬
‫‪United States Military Academy‬‬
‫ָה ָא ָק ֶדמיָ ה ַה ְצ ָב ִאית ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫[‘וֵ סט ּפוֹ ינט׳]‬
‫‪USMC‬‬
‫‪United States Transportation Command‬‬
‫ַה ִפּיקוּ ד ַה ְמשוּ ָתף ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫יסטר ֵטגִ ית‬
‫ְלתוֹ ָב ָלה ִא ָ‬
‫‪United States Marine Corps‬‬
‫ֵחיל ַהנַ ָח ִתים‬
‫‪USW‬‬
‫‪undersea warfare‬‬
‫‪UT‬‬
‫‪universal time‬‬
‫רס ִלי‬
‫זְ ַמן אוּ נִ ֶיב ָ‬
‫‪UTM‬‬
‫‪universal transverse mercator‬‬
‫ֶפּ ַלח‬
‫‪USIS‬‬
‫משל ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫סב ָרה ֶשל ִמ ַ‬
‫ֵשירוּ ת ַה ַה ָּ‬
‫‪USSPACECOM‬‬
‫חמה ַתת־יַ ִמית‬
‫לוֹ ָ‬
‫‪USG‬‬
‫‪USN‬‬
‫‪United States Navy‬‬
‫ִצי ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫‪USNA‬‬
‫‪United States Naval Academy‬‬
‫ָה ָא ָק ֶדמיָ ה ַה ְצ ָב ִאית ֶשל ִצי ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית‬
‫‪USNORTHCOM‬‬
‫‪United States Northern Command‬‬
‫יסטר ֵטגִ י ֶשל ְצ ָבא ַארצוֹ ת‬
‫ַה ִפּיקוּ ד ָה ִא ָ‬
‫ַה ְּב ִרית ַל ֲהגָ נַ ת ְצפוֹ ן ַארצוֹ ת ַה ְּב ִרית וְ ָקנָ ָדה‬
116 | UUV − UXO
‫ב ל מ " ס‬
UUV
UXB
unmanned underwater vehicle
UV
unexploded bomb [UK]
‫ֹא־מאוּ יָ ש‬
ְ ‫ְּכ ִלי ַשיִ ט ַתת־יַ ִמי ל‬
ultraviolet
UW
UXO
‫נֵ ֶפל‬
unexploded explosive ordnance
‫ל־סגוֹ ל‬
ָ ‫ַע‬
unconventional warfare
‫חמה לֹא־קוֹ נווֶ נציוֹ נָ ִלית‬
ָ ֹ‫לו‬
‫תפוֹ ֵצץ‬
ּ ‫נֵ ֶפל [תחמושת] ֶשלֹא ִה‬
V
VDS
VLF
variable depth sonar
‫סוֹ נָ ר נִ ָגרר‬
VDU
visual display unit
‫ָצג‬
VEH
)‫ ְּכ ִלי ֶר ֶכב (כ״ר‬,)‫ֶר ֶכב (ר׳‬
)‫ ְּכ ִלי ֶר ֶכב (כ״ר‬,)‫ֶר ֶכב (ר׳‬
)‫(תגָ ״ם‬
ָ ‫ֶת ֶדר גָ בוֹ ַה ְמאוֹ ד‬
very high speed integrated circuit
‫יליִ ים ִּב ְמ ִהירוּ ת גְ בוֹ ָהה‬
ִ ‫ַמעגָ ִלים ְּכ ִל‬
VIP
vulnerable point
‫רפּה‬
ָ ּ‫נְ קוּ ַדת תו‬
virtual reality
‫דוּמה‬
ָ ‫ְמ ִציאוּ ת ְמ‬
vertical/short takeoff and landing
VT
very high frequency
VHSIC
VP
V/STOL
vehicle [UK]
VHF
)‫(תגָ ״ם‬
ָ ‫ֶת ֶדר נָ מוּ ך ְמאוֹ ד‬
VR
vehicle [US]
veh
very low frequency
very important person
‫שוּבים‬
ִ ‫שוּבה ְמאוֹ ד; ֲאנָ ִשים ֲח‬
ָ ‫ישיוּ ת ֲח‬
ִ ‫ִא‬
)‫(א ָח״ם‬
ָ ‫ְמאוֹ ד; ָא ָדם ָחשוּב ְמאוֹ ד‬
VISINT
‫מר ָאה ונחיתה) ָק ָצר אוֹ ֲאנָ ִכי‬
ָ ‫ַהמנָ ״ח (= ַה‬
variable time [UK]
VTOL
]‫ַמרעוֹ ם זְ ַמן [הממלכה המאוחדת‬
vertical takeoff and landing
VX
)‫יתה ֲאנָ ִכית (הנ״א‬
ָ ‫מר ָאה אוֹ נְ ִח‬
ָ ‫ַה‬
nerve agent [O-Ethyl
S-Diisopropylaminomethyl
Methylphosphonothiolate]
visual intelligence
‫יעין ָחזוּ ִתי‬
ִ ‫מוד‬
ִ
‫[כינוי ל ָ]ח ַל״ך ֲע ַצ ִּבים‬
W
WAC
WHL
Women‫׳‬s Army Corps
wheeled
)‫(ח״ן‬
ֵ ‫ֵחיל ַהנָ ִשים‬
WAN
wide-area network
WHO
World Health Organization
)‫רח ִבית ֶ(ר ֶת״ם‬
ָ ‫ֶר ֶשת ִתקשוֹ ֶרת ֶמ‬
WARNO/WARNORD
WIA
warning order
Warfighting functions [US]
,‫ ִתמרוּ ן‬,‫ ִפּיקוּ ד‬:‫אשיִ ים‬
ִ ‫ימה ָה ָר‬
ָ ‫ִתפקוּ ֵדי ַה ְל ִח‬
‫יקה‬
ָ ‫יסט‬
ִ ִ‫ לוֹ ג‬,‫ ֲהגָ נָ ה ַעל ַה ּכוֹ ַח‬,‫ֵאש‬
WFE
warfighting environment
‫ימה‬
ָ ‫ְס ִב ַיבת ְל ִח‬
WFP
‫ּ ָפצוּ ַע‬
WILCO
will comply
wl
‫ׂימה‬
ָ ‫ְמ ַא ֵשר ֶאת ַהנְ כוֹ נוּ ת ְל ִביצוּ ַע ַה ְמ ִש‬
waterline
WMD
‫ַקו ַה ַמיִ ם‬
weapons of mass destruction
World Food Program
WHD
]‫תוֹ כנִ ית ַה ְּב ִריאוּ ת ָהעוֹ ָל ִמית [של האו״ם‬
wounded in action
‫תר ָאה‬
ָ ‫ְפּקוּ ַדת ַה‬
WF
‫גַ לגַ ִלי‬
]‫תוֹ כנִ ית ַה ָמזוֹ ן ָהעוֹ ָל ִמית [של האו״ם‬
warhead
wng
‫שמ ָדה ֲהמוֹ נִ ית‬
ָ ‫נֶ ֶשק ַה‬
warning [UK]
)‫רֹאש ְק ָר ִבי ָ(ר ָש״ק‬
‫תר ָאה‬
ָ ‫ַה‬
120 | WO − WWW
‫ב ל מ " ס‬
WO
WS
1-2.warrant officer
WP
water supply
;‫ נַ גָ ד ָּב ִכיר‬.1
)‫(מ ָמ״ק‬
ָ ‫א־מקוֹ ם ָק ִצין‬
ְ ‫ ְמ ַמ ֵל‬.2
1.water point;
;‫ נְ קוּ ַדת ַמיִ ם‬.1
2.white phosphorous
WPN
wt
‫ספּ ַקת ַמיִ ם‬
ָ ‫ַה‬
weight
‫שקל‬
ָ ‫ִמ‬
WWII
World War II
‫רחן ָל ָבן‬
ָ ַ‫ ז‬.2
weapon
WWW
‫לח ֶמת ַהעוֹ ָלם ַה ְשנִ ייָ ה‬
ֶ ‫ִמ‬
World Wide Web
‫נֶ ֶשק‬
‫ ַה ַמ ֲא ָרג‬,‫ַמ ֲא ַרג ְּכ ַלל־עוֹ ָל ִמי‬
X
X
XO
experimental
executive officer [US]
‫נִ יסוּ יִ י‬
]‫ְסגַ ן ַה ְמ ַפ ֵקד [ביחידה טקטית‬
‫‪Z‬‬
‫‪ZD‬‬
‫‪1-3. zone‬‬
‫‪Zero Defects‬‬
‫ֶא ֶפס ִליקוּ יִ ים‬
‫‪ .1‬גִ ָזרה (גז׳);‬
‫‪ֵ .2‬אזוֹ ר (אז׳);‬
‫‪ֶ .3‬ש ַטח‬
‫‪Z‬‬
‫בלמ"ס‬
‫בלמ"ס‬
‫מילון הקיצורים וראשי התיבות‬
‫‪2‬‬
‫א‬
‫‪201‬‬
‫מילון הקיצורים‬
‫וראשי התיבות‬
‫לול‬
‫הת‬
‫עיצוב‪ ,‬ביצוע והפקה‪ :‬אמ״ץ–חט׳ תוה״ד — המדור לפרסומים ולמינוח‬
‫סט‬
‫‪0‬‬
‫ש‬
‫"ע‬
‫מח' תו"ל‪ ,‬מפקדות‪,‬‬
‫הדרכה ובטיחות‬
‫או‬
‫גו‬