Prijava in odjava članov gospodinjstva

Transcription

Prijava in odjava članov gospodinjstva
Prešernova ulica 7
6250 ILIRSKA BISTRICA
: 05/71 10 671
: 05/71 10 672
: [email protected]
Prijava/odjava
Podpisani(a)
, stanujoč/a:
Javnemu podjetju Komunala Ilirska Bistrica, Prešernova 7, za namene obračunavanja smeti
odjavljam
družinskih članov na naslovu
šifra:
ime in priimek naslovnika:
št. oseb za obračun
(obvezno izpolniti še »prijavljam« ali priložiti verodostojno listino o odjavi)
in
prijavljam
družinskih članov na naslovu
šifra:
ime in priimek naslovnika, kjer bodo v bodoče plačevali komunalne storitve
št. oseb za obračun:
oziroma
z verodostojno listino, ki je priložena odjavi, dokazujem da ne bodo živeli v občini Il. Bistrica
oziroma
Drugo
Seznanjen(a) sem, da bo JP Komunala Ilirska Bistrica v primeru neresnične izjave popravilo podatke na
prvotno stanje in smatralo to izjavo kot nično. V tem primeru bom vse račune, ki se bodo nanašali na to
izjavo in bodo izstavljeni na podlagi te izjave do datuma njenega preklica, tudi poravnal(a).
Il.Bistrica,
podpis:
ID za DDV: 37819127, Matična številka: 5016100, TRR: 10100-0000023081

Similar documents