Razpis za prosto delovno mesto

Comments

Transcription

Razpis za prosto delovno mesto
Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica
Vilharjeva cesta 19
6250 Ilirska Bistrica
Datum: 18. 6. 2015
Številka: 34/2015
RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO
»GASILEC I«
OBJAVA:
- Zavod za zaposlovanje RS
- Spletna stran PGD Ilirska Bistrica (http://www.pgd-ilirskabistrica.si/)
- Oglasna deska PGD Ilirska Bistrica
DATUM OBJAVE: 18. junij 2015
ROK PRIJAVE:
3 dni (do vključno 23. junija 2015)
POGOJI:
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. KANDIDAT ZA GASILCA m/ž
Od kandidata se pričakuje, da poleg splošnih pogojev po zakonu, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
-
da ima zaključeno najmanj V. stopnjo izobrazbe
(tehnične, strojne, elektro, gradbene, kemijske,
računalniške ali druge smeri);
-
potrdilo, da ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo
dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
da opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in zdravniški pregled po
programu za gasilca;
osnovno znanje za delo z računalnikom,
da ima vozniški izpit B in C kategorije,
prednost imajo kandidati s stalnim prebivališčem v bližini enote,
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 6 mesecev.
Kandidat mora imeti interes za nadaljnje funkcionalno usposabljanje in pridobivanje znanj na
področju gasilstva, zaščite in reševanja ter za voznika motornih vozil.
TRAJANJE ZAPOSLITVE:
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 6 mesecev, z
možnostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
OSTALO:
Kandidat prijavo z navedbo, za katero delovno mesto se prijavlja, vloži v pisni obliki na
obrazcu (vloga za zaposlitev), ki jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, do vključno 23.
junija 2015 v zaprti kuverti pošlje na naslov: Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica,
Vilharjeva cesta 19, 6250 Ilirska Bistrica s pripisom »ZA RAZPIS NA PROSTO DELOVNO
MESTO – NE ODPIRAJ«.
Vlogo o zaposlitvi in seznam obveznih dokazil zainteresirani dobijo na spletnih straneh
www.pgd-ilirskabistrica.si, lahko pa ju vsak delavnik med 7. in 15. uro dvignejo v pisarni
društva.
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 051 373 957 (predsednica Darja Slavec
Stančič) ali pošljete e-mail na [email protected]
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po izbiri.
Darja Slavec Stančič
Predsednica PGD
PRILOGA:
- Vloga za zaposlitev s seznamom obveznih prilog