Ocenjevalni center

Comments

Transcription

Ocenjevalni center
Učinkovit pristop k ocenjevanju in izboru kadra
Iskanje in izbor kadra je kompleksen postopek, zato se pogosto
zgodi, da zgolj zaposlitveni razgovor ni dovolj, da bi ugotovili,
kateri kandidat je pravi za delovno mesto.
V takšnih
primerih lahko uporabimo
metode, ki združujejo več orodij za
izbor in s pomočjo katerih dobimo več
podatkov ter tako zmanjšamo možnost, da se pri izboru kandidata napačno
odločimo.Ena od teh metod je ocenjevalni center, s katerim ugotavljamo
določene kompetence ljudi, njihova
močna področja ter prepoznavamo
morebitne prepreke, ki bi lahko vplivale na uspešno opravljanje dela.
bljeni in izkušeni ocenjevalci. Naloge
se sestavijo po meri glede na analizo
delovnega mesta, saj se na ta način
lahko ustvari največja podobnost z
dejanskimi situacijami v podjetju.
Praktični preizkusi
Praktični preizkusi so lahko v več
oblikah. Lahko so individualni, pri katerih pridobimo informacije, kako oseba dela samostojno. Najpogostejša je
"in trav" vaja, ki obstaja v več raKaj je ocenjevalni center?
zličicah, vsem pa je skupno to, da
Ocenjevalni center je metoda za is- oseba dobi veliko količino delovnih
kanje in izbor kadrov, ki združuje več nalog brez jasno strukturiranih naocenjevanja, vodil, ocenjuje pa se, kako se kandidat
načinov
različnih
pres- znajde v takšni situaciji. Individualne
praktičnimi
vključno z raznimi
kusi, ki so povezani z delovnim mes- vaje so zelo pogoste in so povezane s
tom, lahko pa tudi intervjuje in psiho- kognitivnimi sposobnostmi. Poznamo
loška testiranja. Ta metoda je še po- še načrtovalne vaje (kandidat je
sebej uporabna, kadar se za delovno soočen s problemom, ocenjuje se, kamesto zahtevajo kompleksne veščine, ko se ga bo lotil) in analize primerov
ki jih ni lahko odkriti z razgovorom ali (kandidat dobi scenarij, ugotoviti morešil).
enostavnimi testi in kadar so za opra- ra, kje je težava in kako jo bo
preizkusa
Druga oblika praktičnega
vljane dela potrebne veščine, ki
vključujejo posebne medosebne ele- so vaje "ena na ena". Kandidat je v
interakciji z drugo osebo, pri teh vajah
mente (npr. vodstvene vloge).
lahko
izvede
pa se ponavadi ocenjuje sposobnost
Ocenjevalni center se
lahko
od
oseb,
pa
poslušanja, komunikacija in medotraja
ali
več
za eno
nekaj ur pa do več dni. Izvedbo nalog sebne veščine, prav tako pa tudi znaocenjujejo visoko strokovno usposo- nja in veščine, ki so povezane s samim
delovnim mestom. Najpogostejša je
igra vlog, kjer kandidat odigra svojo
vlogo (ki je večinoma povezana s situacijo, s katero se bo srečal na delovnem mestu, za katero kandidira) v
skladu s pripravljenim scenarijem.
Druge oblike vaj "ena na ena" imajo
lahko elemente igre vlog, ponavadi gre
za izvedbo prezentacije ali intervjuja.
Pri skupinskih vajah preverjamo, kako kandidati sodelujejo v skupini. To
so lahko skupinske diskusije brez vodenja, kjer imajo vsi udeleženci enakovredne pozicije. Tipičen način izvajanja te naloge je, da vsak kandidat
dobi kratka navodila glede njegove
vloge, s katerimi drugi kandidati niso
seznanjeni. Na ta način lahko ocenjujemo pogajalske sposobnosti, prepričljivost, timsko sodelovanje, sprejemanje odločitev in vodenje.
Druga možnost je, da skupini kandidatov zgolj damo temo za diskusijo
(imajo pa ti rezultati manjšo težo).
Uporabimo lahko tudi poslovno simulacijo.
Ocenjevalni center je zelo uporabna
metoda, ki je v svetu že uveljavljena, v
Sloveniji pa še manj poznana. Vsekakor pa gre za zelo učinkovit pristop,
ki nam nudi vpogled v ravnanje potencialnega kandidata v konkretnih situacijah, s katerimi se bo srečeval na
delovnem mestu.
TJAŠA SNOJ, Agencija
za zaposlovanje Adecco H.R. d.o.o,
vodja projektov iskanja in selekcije

Similar documents