Lista kandidatov 2013-2018

Comments

Transcription

Lista kandidatov 2013-2018
LISTA KANDIDATOV
za posamezne funkcije v PGD CVETKOVCI
za mandatno obdobje 2013-2018
Na osnovi 13. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku PGD Cvetkovci Kandidacijska
komisija objavlja naslednjo listo kandidatov za posamezno funkcijo v PGD Cvetkovci, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje:
1. kandidat za predsednika
VENTA SLAVKO, roj. 24.05.1969, mehanik kmetijske mehanizacije, višji gasilec
2. kandidat za namestnika predsednika
TOMAŽIČ LETONJA FRANC, roj. 05.09.1966, kuhar-natakar, višji gasilec
3. kandidati za upravni odbor
Janez MARIN, Borut HERGULA, Anica PETEK, Dušan KUKEC, Jože CVETKO, Alen
PETEK, Zvonka ANTOLIN, Friderik NOTERSBERG, Peter MARIN, Sandi HERGULA
4. kandidat za poveljnika
HERGULA BRANKO, roj. 01.12.1978, diplomirani ekonomist, gasilski častnik I.st.
5. kandidat za namestnika poveljnika
MARIN JANEZ, roj. 04.06.1988, strojni tehnik, nižji gasilski častnik
6. kandidati za poveljstvo
Matej OZMEC, Matej PRIMUŽIČ, Borut HERGULA, Peter MARIN, Sandi HERGULA,
Alen PETEK, Zvonka ANTOLIN, Friderik NOTERSBERG, Janez MARIN st., Franc
OZMEC, Andrej BOMBEK
7. kandidat za predsednika nadzornega odbora
DOMINKO ANTON, roj. 02.12.1950, samostojni podjetnik
8. kandidata za člana nadzornega odbora
KOLENKO VALERIJA, MARIN JANEZ st.
9. kandidat za predsednika disciplinske komisije
PIGNAR STANKO, roj. 14.10.1946, upokojenec, gasilec II.st.
10. kandidati za člane disciplinske komisije
VUK STANISLAV, PUČKO VIKTOR, DOMINKO ZVONKO, OZMEC DENIS
Cvetkovci, 03.01.2013
Predsednik kandidacijske komisije
Franc HERGULA