20. nedelja med letom, 16.8.2015 - Župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah

Comments

Transcription

20. nedelja med letom, 16.8.2015 - Župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah
Leto II.,
št. 106,
20. nedelja
med letom;
16.8.2015
20. nedelja med letom
Naša oznanila
 Cerkev čistijo iz Štrihovca, Bog
povrni!
 Z današnjo nedeljo 16.8.2015 se
spet vrača običajni nedeljski
razpored sv. maš, torej ob 07.30 in
ob 1o.30. Vabljeni!
 Danes, v nedeljo 16.8. 2015 bo
kakor vsako leto sv. maša ob 18h pri
Harčevi kapeli – vabljeni!
 Zakrament sv. zakona želijo
prejeti:
ženin: Dejan Slemenšek,
rkt, samski, roj. 18.9.1974 v Celju,
biva Stenica 32, Vitanje
in nevesta: Marija Vesna Bogve,
rkt, samska, roj. 9.5.1983 v Mariboru,
biva Na griču 7, Šentilj v Slov. goricah
---
ženin: Andrej Gomaz,
rkt, samski roj. 29.11.1983 v Mariboru,
biva Slovenska ul. 40, Šentilj
in nevesta: Dunja Hvalec,
rkt, samska, roj. 30.7.1984 v
Mairboru, biva Gosposvetska c. 27c,
Maribor
--ženin: Mitja Baskar,
nekrščen, samski, roj. 24.7.1985 v
Mariboru, biva Greenwiška c. 10a,
Maribor
in nevesta: Aleksandra Ćajić,
rkt, samska, roj.17.11.1985 v
Mariboru, biva Pesnica pri Mariboru
64 r, Pesnica
--ženin: Vinko Vajngerl,
rkt, samski, roj. 9.10.1980 v
Mariboru, biva Selnica ob Muri 188a,
Ceršak
in nevesta: Karmen Domajnko,
rkt, samska, roj. 17.1.1979 v Mariboru,
biva Selnica ob Muri 188a, Ceršak
---
ženin: Matej Polak,
rkt, samski, roj. 14.10.1982 v
Mariboru, biva Mondova ul 8, Šentilj
v Slovenskih goricah
in nevesta: Marija Manja Tišler,
rkt, samska, roj. 6.3.1982 v Mariboru,
biva Počenik 37a, Jakobski dol
PONEDELJEK, 17.8.,
Evzuebij, papež, mučenec;
18.00 + Elizabeta Stanko (osmina)
Mladoporočencem čestitamo in jim
voščimo obilo Božjega blagoslova na
njihovi skupni življenjski poti!
SREDA, 19.8.,
Janez Eudes, duhovnik;
18.00 + Jožica Maček Piščevič
V Bogu je zaspala
Gospa Marija Zupanič
nazadnje oskrbovanka DU Idila
Na njeni zadnji poti jo bomo
pospremili v torek, 18. avgusta 2015,
ob 16. uri na pokopališču v Šentilju,
sv. maša za njen večni mir in pokoj
bo takoj po pogrebu v župnijski
cerkvi v Šentilju.
Gospod, daj ji večni pokoj
in večna luč naj ji sveti;
naj počiva v miru, amen.
Sv. maše pred nami
TOREK, 18.8.,
Helena, cesarica;
18.00 + Ornik Stanislav
ČETRTEK, 20.8.,
Bernard, opat, cerkveni učitelj;
18.00 + Anton in Barbara Tomažič
PETEK, 21.8.,
Pij X., papež;
18.00 + Franc in Marija Pernat
SOBOTA, 22.8.,
Devica Marija kraljica;
09.30 + Janez Pfifer
21. NEDELJA MED LETOM, 23.8,
Roza iz Lime, devica, redovnica;
07.30+ Marija in Rudolf Černec,
+ Janko Černec in sorodniki Štraus
10.30 + Roza Janžek
Izdajatelj
20. NEDELJA MED LETOM, 16.8.,
Rok, romar, spokornik;
07.30 + župljani in dobrotniki naše
župnije
10.30 + starši Pešl in trije bratje Pešl
18.00 – sv. maša pri harčevi kapeli:
+ Marija Mar, Milan Habolin, Branko
in Katarina Sajko
Župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah,
Slovenska ul. 26, 2212 Šentilj.
e-naslov: zupnijasentilj.wordpress.com
e-pošta: [email protected]
Igor Novak, župnijski upravitelj:
00386/41/868-298
Uradne ure: uro pred sv. mašo.
Hvala za Vaše darove za našo župnijo
Leto II.,
št. 106,
20. nedelja
med letom;
16.8.2015
20. nedelja med letom
Naša oznanila
 Cerkev čistijo iz Štrihovca, Bog
povrni!
 Z današnjo nedeljo 16.8.2015 se
spet vrača običajni nedeljski
razpored sv. maš, torej ob 07.30 in
ob 1o.30. Vabljeni!
 Danes, v nedeljo 16.8. 2015 bo
kakor vsako leto sv. maša ob 18h pri
Harčevi kapeli – vabljeni!
 Zakrament sv. zakona želijo
prejeti:
ženin: Dejan Slemenšek,
rkt, samski, roj. 18.9.1974 v Celju,
biva Stenica 32, Vitanje
in nevesta: Marija Vesna Bogve,
rkt, samska, roj. 9.5.1983 v Mariboru,
biva Na griču 7, Šentilj v Slov. goricah
---
ženin: Andrej Gomaz,
rkt, samski roj. 29.11.1983 v Mariboru,
biva Slovenska ul. 40, Šentilj
in nevesta: Dunja Hvalec,
rkt, samska, roj. 30.7.1984 v
Mairboru, biva Gosposvetska c. 27c,
Maribor
--ženin: Mitja Baskar,
nekrščen, samski, roj. 24.7.1985 v
Mariboru, biva Greenwiška c. 10a,
Maribor
in nevesta: Aleksandra Ćajić,
rkt, samska, roj.17.11.1985 v
Mariboru, biva Pesnica pri Mariboru
64 r, Pesnica
--ženin: Vinko Vajngerl,
rkt, samski, roj. 9.10.1980 v
Mariboru, biva Selnica ob Muri 188a,
Ceršak
in nevesta: Karmen Domajnko,
rkt, samska, roj. 17.1.1979 v Mariboru,
biva Selnica ob Muri 188a, Ceršak
---
ženin: Matej Polak,
rkt, samski, roj. 14.10.1982 v
Mariboru, biva Mondova ul 8, Šentilj
v Slovenskih goricah
in nevesta: Marija Manja Tišler,
rkt, samska, roj. 6.3.1982 v Mariboru,
biva Počenik 37a, Jakobski dol
Mladoporočencem čestitamo in jim
voščimo obilo Božjega blagoslova na
njihovi skupni življenjski poti!
V Bogu je zaspala
Gospa Marija Zupanič
nazadnje oskrbovanka DU Idila
Na njeni zadnji poti jo bomo
pospremili v torek, 18. avgusta 2015,
ob 16. uri na pokopališču v Šentilju,
sv. maša za njen večni mir in pokoj
bo takoj po pogrebu v župnijski
cerkvi v Šentilju.
Gospod, daj ji večni pokoj
in večna luč naj ji sveti;
naj počiva v miru, amen.
Sv. maše pred nami
20. NEDELJA MED LETOM, 16.8.,
Rok, romar, spokornik;
07.30 + župljani in dobrotniki naše
župnije
10.30 + starši Pešl in trije bratje Pešl
18.00 – sv. maša pri harčevi kapeli:
+ Marija Mar, Milan Habolin, Branko
in Katarina Sajko
PONEDELJEK, 17.8.,
Evzuebij, papež, mučenec;
18.00 + Elizabeta Stanko (osmina)
TOREK, 18.8.,
Helena, cesarica;
18.00 + Ornik Stanislav
SREDA, 19.8.,
Janez Eudes, duhovnik;
18.00 + Jožica Maček Piščevič
ČETRTEK, 20.8.,
Bernard, opat, cerkveni učitelj;
18.00 + Anton in Barbara Tomažič
PETEK, 21.8.,
Pij X., papež;
18.00 + Franc in Marija Pernat
SOBOTA, 22.8.,
Devica Marija kraljica;
09.30 + Janez Pfifer
21. NEDELJA MED LETOM, 23.8,
Roza iz Lime, devica, redovnica;
07.30+ Marija in Rudolf Černec,
+ Janko Černec in sorodniki Štraus
10.30 + Roza Janžek
Izdajatelj
Župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah,
Slovenska ul. 26, 2212 Šentilj.
e-naslov: zupnijasentilj.wordpress.com
e-pošta: [email protected]
Igor Novak, župnijski upravitelj:
00386/41/868-298
Uradne ure: uro pred sv. mašo.
Hvala za Vaše darove za našo župnijo